Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PLAN DE MANAGEMENT din 27 iunie 2016  al sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca şi al Rezervaţiei Naturale Turbăria de la Dersca    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PLAN DE MANAGEMENT din 27 iunie 2016 al sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca şi al Rezervaţiei Naturale Turbăria de la Dersca

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 46 bis din 17 ianuarie 2017

──────────
    Aprobat prin Ordinul nr. 1.168 din 27 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 17 ianuarie 2017
──────────

     CUPRINS
    1. INTRODUCERE
    1.1. Scurtă descriere a Planului de management
    1.2. Scurtă descriere a sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca
    1.3. Cadrul legal referitor la aria naturală protejată şi la elaborarea Planului de management
    1.4. Procesul de elaborare a Planului de management
    1.5. Procedura de implementare a Planului de management

    2. DESCRIEREA SITULUI ROSCI0255 TURBĂRIA DE LA DERSCA
    2.1. Informaţii generale
    2.1.1. Localizarea ariei naturale protejate
    2.1.2. Limitele ariei naturale protejate
    2.1.3. Suprapuneri cu alte arii naturale protejate

    2.2. Mediul abiotic
    2.2.1. Geomorfologie
    2.2.2. Geologie
    2.2.3. Hidrologie
    2.2.4. Clima
    2.2.5. Soluri/subsoluri

    2.3. Mediul biotic
    2.3.1. Ecosisteme
    2.3.2. Habitate
    2.3.2.1. Habitate Natura 2000
    2.3.2.2. Habitate după clasificarea naţională

    2.3.3. Flora de interes conservativ
    2.3.3.1. Plante superioare

    2.3.4. Fauna de interes conservativ
    2.3.4.1. Nevertebrate

    2.3.5. Alte specii relevante
    2.3.5.1. Flora
    2.3.5.2. Nevertebrate


    2.4. Informaţii socio - economice, culturale, impacturi şi ameninţări
    2.4.1. Informaţii socio - economice şi culturale
    2.4.1.1. Situaţia juridică a terenurilor
    2.4.1.2. Utilizarea terenurilor
    2.4.1.3. Administratori şi gestionari
    2.4.1.4. Infrastructură şi construcţii

    2.4.2. Impacturi
    2.4.2.1. Presiuni
    2.4.2.2. Ameninţări    3. EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR SI A TIPURILOR DE HABITATE
    3.1. Evaluarea stării de conservare a fiecărei specii de interes conservativ
    3.2. Evaluarea stării de conservare a fiecărui tip de habitat de interes conservativ

    4. SCOPUL SI OBIECTIVELE PLANULUI DE MANAGEMENT
    4.1. Scopul Planului de management
    4.2. Obiectivele Planului de management

    5. PLANUL DE ACTIVITĂŢI
    6. PLANUL DE MONITORIZARE A ACTIVITĂŢILOR
     BIBLIOGRAFIE
     Anexa nr. 1 la Planul de management - Localizarea sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca şi Rezervaţiei naturale Turbăria de la Dersca
     Anexa nr. 2 la Planul de management - Harta suprapunerii sitului ROSCI0255 Turbăria Dersca a Rezervaţiei naturale Turbăria de la Dersca
     Anexa nr. 3 la Planul de management - Reprezentarea reliefului prin curbe de nivel şi cote altimetrice
     Anexa nr. 4 la Planul de management - Harta expoziţiei versanţilor
     Anexa nr. 5 la Planul de management - Harta pantelor
     Anexa nr. 6 la Planul de management - Harta geologică
     Anexa nr. 7 la Planul de management - Harta hidrografică
     Anexa nr. 8 la Planul de management - Harta precipitaţiilor
     Anexa nr. 9 la Planul de management - Harta solurilor
     Anexa nr. 10 la Planul de management - Harta distribuţiei tipurilor de ecosisteme
     Anexa nr. 11 la Planul de management - Harta distribuţiei habitatului cod 3150
     Anexa nr. 12 la Planul de management - Harta distribuţiei habitatelor
     Anexa nr. 13 la Planul de management - Harta distribuţiei habitatului cod 7230
     Anexa nr. 14 la Planul de management - Habitate după clasificarea naţională
     Anexa nr. 15 la Planul de management - Harta distribuţiei speciei Angelica palustris
     Anexa nr. 16 la Planul de management - Harta distribuţiei speciei potenţiale Arytrura musculus
     Anexa nr. 17 la Planul de management - Harta distribuţiei speciei Lycaena dispar
     Anexa nr. 18 la Planul de management - Harta modului de utilizare a terenurilor
     Anexa nr. 19 la Planul de management - Harta presiunilor 1
     Anexa nr. 20 la Planul de management - Harta presiunilor 2
     Anexa nr. 21 la Planul de management - Harta presiunilor 3
     Anexa nr. 22 la Planul de management - Harta presiunilor 4
     Anexa nr. 23 la Planul de management - Harta ameninţărilor 1
     Anexa nr. 24 la Planul de management - Harta ameninţărilor 2
     Anexa nr. 25 la Planul de management - Harta ameninţărilor 3
     Anexa nr. 26 la Planul de management - Harta ameninţărilor 4
     Anexa nr. 27 la Planul de management - Harta cu propunerea extinderii sitului

     LISTA ABREVIERI
     ONG - Organizaţie Non-Guvernamentală
     DJ - Drum Judeţean
     POS - Program Operaţional Sectorial
    1. INTRODUCERE
    1.1. Scurtă descriere a Planului de management
     Planul de management este documentul oficial cu rol de reglementare pentru custode şi pentru factorii responsabili: Instituţia Prefectului judeţului Botoşani, Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, Primăria şi Consiliul Local Lozna, Academia Română - filiala Iaşi - Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, Instituţii de învăţământ superior din Iaşi, Institutul de Cercetări Biologice - Iaşi, şcolile din zonele vecine sitului, organizaţii non-guvernamentale de mediu, agenţi economici ori factori interesaţi şi proprietari de terenuri, care administrează terenuri şi alte bunuri şi/sau care desfăşoară activităţi în perimetrul şi în vecinătatea sitului.
     Planul de management reprezintă un instrument de lucru pentru custodele sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca şi pentru toţi factorii interesaţi, pe o perioadă de 5 ani, din momentul aprobării acestuia.
     În conformitate cu principiile moderne ale conservării naturii şi ale dezvoltării durabile, Planul de management integrează interesele de conservare a biodiversităţii cu cele de dezvoltare socio-economică ale comunităţilor locale din zona sitului, ţinând cont de caracteristicile tradiţionale, culturale şi spirituale specifice acestora, oferind o viziune pe termen lung asupra managementului conservativ al sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca.

    1.2. Scurtă descriere a sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca
     Turbăria de la Dersca a fost declarat pentru conservarea următoarelor specii de plante şi faună cu importanţă comunitară: Angelica palustris - angelica, cod 1617, Arytrura musculus - fluture buhă, cod 4027 şi pentru habitatele: Lacuri cutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition, cod 3150, Turbării degradate capabile de regenerare naturală, cod 7120, Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin, cod 6430.
     Zona reprezintă o mlaştină eutrofă pe valea pârâului Bahna, situată între Lozna şi Dersca, la o altitudine de 300 m.
     Suprafaţa totală a mlaştinii este de aproximativ 100 ha din care 12 ha sunt incluse în situl ROSCI0255 Turbăria de la Dersca.
     Substratul este reprezentat de un strat de turbă gros de maximum 6 m, format din muşchiul Drepanocladus aduncus - V. Barabaş, în 1974. Au mai fost identificate şi specii de muşchi din genurile Calliergon şi Chrysohypnum.
     La alcătuirea turbei au participat şi specii de rogoz, stuf, papură, salcie şi arin.
     În stratul inferior de turbă, s-a identificat polen de brad şi pin, ceea ce indică faptul că astfel de păduri au existat în împrejurimi.
     Situl ROSCI0255 Turbăria de la Dersca se suprapune cu rezervaţia floristică Turbăria de la Dersca, declarată arie protejată prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate.

    1.3. Cadrul legal referitor la aria naturală protejată şi la elaborarea Planului de management
     Situl ROSCI0255 Turbăria de la Dersca este de importanţă comunitară, conform Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările şi completările ulterioare.
     Realizarea Planului de management al sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca se bazează pe respectarea următoarelor acte normative:

     Legislaţia cu privire la protecţia mediului
    a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate, cu modificările ulterioare.
    e) Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate;
    f) Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3836/2010 privind aprobarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentaţiilor şi eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul şi filmatul în scop comercial;
    h) Legea nr. 101/2011 pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului, republicată;
    i) Ordinul ministrului mediului şi ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009 privind Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice;
    j) Ordinul ministrului mediului nr. 464/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de control şi inspecţie în domeniul protecţiei mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
    k) Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 410/2008 pentru aprobarea procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din floră şi, respectiv, faună sălbatice şi a importului acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
    l) Ordinul ministrului mediului nr. 979/2009 privind introducerea de specii alohtone, intervenţiile asupra speciilor invazive, precum şi reintroducerea speciilor indigene prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, pe teritoriul naţional;
    m) Hotărârea Guvernului nr. 1081/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale şi a Planului de acţiune pentru conservarea biodiversităţii 2014-2020.

     Legislaţia privind fondul forestier
    a) Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 38/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Legea nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate.

     Legislaţia privind amenajarea teritoriului
    a) Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

     Legislaţia privind evaluarea de mediu
    a) Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Ordinul ministrului mediului şi pădurilor, ministrului administraţiei şi internelor, ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 135/76/84/1284/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;
    c) Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

     Legislaţia privind accesul la informaţii
    a) Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998.
    b) Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Hotărârea Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările şi completările ulterioare.

     Directive Europene
    a) Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice;
    b) Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatice.

    1.4. Procesul de elaborare a Planului de management
     Procesul parcurs pentru elaborarea Planului de management al sitului ROSC10255 Turbăria de la Dersca a presupus următoarele două etape complementare şi intercorelare: evaluarea detaliată a biodiversităţii sitului şi elaborarea propriu-zisă a Planului de management.
     Actualul Plan de management a fost realizat în cadrul proiectului - "Planuri de management pentru siturile: ROSCW255, ROSCW391, ROSPA0049" - COD SMIS 42748, implementat de către Asociaţia Tinerii Ecologi Români din Iaşi, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007 - 2013.

     Evaluarea detaliată a biodiversităţii sitului
     Etapa de evaluare a biodiversităţii sitului, centrată pe speciile de interes comunitar, a făcut obiectul realizării unui studiu ştiinţific detaliat, care stă la baza elaborării prezentului Plan de management pentru situl ROSCI0255 Turbăria de la Dersca.
     Astfel, s-au investigat în teren tipurile de habitate din Directiva Consiliului Europei 92/43/CEE.
     Metoda de lucru folosită a fost cea a şcolii floristice central europene - Braun-Blanquet, de investigaţie pe teren a fitocenozelor, pe baza cărora au fost stabilite tipurile de habitate naturale, completată cu metoda în staţionar.
     Pentru nevertebrate, metoda de studiu folosită a fost cea a transectelor în bandă, cu lungimea transectului de 150 m şi lăţimea de 2 m, distanţa dintre două transecte fiind de 50 m.
     Realizarea studiului ştiinţific a presupus deplasări în teren în vederea inventarierii, cartării, evaluării stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar, precum şi activităţi de laborator, de prelucrare, interpretare şi redactare a informaţiilor.
     Ulterior, au fost elaborate măsuri de conservare, cu consultarea factorilor interesaţi pentru implicarea acestora în implementarea lor.

     Elaborarea propriu-zisă a Planului de management al sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca
    Elaborarea propriu-zisă a Planului de management al sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca a fost realizată conform indicaţiilor Programului Operaţional Sectorial - Mediu, sesiunea V, şi în acord cu Ghidul pentru elaborarea planurilor de management pentru ariile protejate din România.
     Etapa de elaborare propriu-zisă a inclus: analiza şi consultarea factorilor interesaţi, stabilirea scopului, obiectivelor, măsurilor/activităţilor şi a resurselor financiare necesare implementării Planului de management.
     Etapele, respectiv acţiunile elaborării Planului de management, au fost următoarele:
    a) Pregătirea procesului de planificare: documentare, investigare;
    b) Elaborarea unui plan de analiză şi participare a factorilor interesaţi: identificarea, analiza, informarea şi angajarea conştientă a factorilor interesaţi în procesul participativ;
    c) Elaborarea secţiunii introductive şi descrierea contextului Planului de management: documentare, prelucrare informaţii, redactare;
    d) Realizarea descrierii sitului: analiza de surse bibliografice disponibile, evaluări în teren pentru completarea informaţiilor lipsă, prelucrarea informaţiilor, redactarea textului;
    e) Definirea scopului Planului de management;
    f) Definirea temelor principale pentru Planul de management;
    g) Evaluarea informaţiei pentru fiecare temă: ghidarea evaluării fiecărei teme principale, redactarea obiectivelor fiecărei teme şi identificarea indicatorilor de verificare; redactarea de indicatori cantitativi şi calitativi adecvaţi, în concordanţă cu obiectivele/tema;
    h) Identificarea de subteme pentru fiecare obiectiv;
    i) Identificarea celor mai bune opţiuni de management pentru fiecare subtemă: selectare din meniul cu opţiuni standard de management;
    j) Identificarea şi planificarea acţiunilor de monitorizare;
    k) Prescrierea acţiunilor de management/măsurilor de conservare, verificarea încrucişată şi adăugarea de indicatori: redactarea opţiunilor de management în termeni acţionali;
    l) Desemnarea priorităţilor, planificarea în timp şi identificarea colaboratorilor cheie;
    m) Planificarea resurselor şi bugetelor.


    1.5. Procedura de implementare a Planului de management
     Responsabilitatea implementării Planului de management revine custodelui.tă de viitorul custode.
     Pentru activităţi de cercetare, studii de specialitate, custodele va contracta firme/persoane specializate.
     Pentru activităţile de gospodărire a sitului, custodele va desemna responsabili de activitate din cadrul personalului disponibil şi va lucra, acolo unde este cazul, în colaborare cu ONG-uri specializate, servicii publice sau voluntari, pe bază de contracte de colaborare sau de voluntariat.
     Autorităţile administraţiei publice locale competente au obligaţia actualizării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi a documentaţiilor de urbanism locale prin includerea limitelor sitului în piesele grafice/desenate şi prin integrarea prevederilor referitoare la situl de importanţă comunitară ROSCI0255 Turbăria de la Dersca.
     Pentru elaborarea sau actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism, ce cuprind şi suprafeţe ale ariei naturale protejate sau suprafeţe din imediata vecinătate a acesteia, este necesar avizul custodelui.
     Pe teritoriul ariei naturale protejate sunt interzise acele activităţi care implică focul deschis. Pentru a asigura protecţia împotriva incendiilor custodele va întocmi documentaţia cu dotările şi mijloacele tehnice adecvate de intervenţie în caz de incendiu şi fişe cu sarcini şi responsabilităţi de apărare împotriva incendiilor, cu specificarea timpului şi condiţiilor necesare desfăşurării activităţilor ce revin personalului disponibil.
     Activităţile din aria protejată se vor desfăşura cu interzicerea focului deschis, iar custodele va întocmi documentaţia cu dotările şi mijloacele tehnice adecvate de intervenţie în caz de incendiu şi fişe cu sarcini şi responsabilităţi de apărare împotriva incendiilor, cu specificarea timpului şi condiţiilor necesare desfăşurării activităţilor ce revin personalului disponibil.
     Activităţile care intră în responsabilitatea altor instituţii/organizaţii vor fi supravegheate de către custode, pentru a se asigura că acestea se încadrează în prevederile Planului de management şi nu contravin obiectivelor sitului.
     În aceste cazuri, custodele are rol important în stabilirea unor relaţii de colaborare cu instituţiile/organizaţiile respective şi în definirea modului în care acestea îşi organizează activităţile pentru a diminua orice impact negativ asupra sitului.


    2. DESCRIEREA SITULUI ROSCI0255 TURBĂRIA DE LA DERSCA
    2.1. Informaţii generale
    2.1.1. Localizarea ariei naturale protejate
     Situl este situat pe teritoriul administrativ al comunei Lozna, în partea de nord-vest a judeţului Botoşani - Anexa nr. 1 la Planul de management.
     Din punct de vedere geografic, comuna este situată în partea nord-estică a Podişului Sucevei, la contactul podişului cu dealurile mici şi mijlocii din Câmpia Jijiei, la 50 km distanţă faţă de oraşul Botoşani şi la circa 12 km distanţă de municipiul Dorohoi pe D.J. 291 B care străbate teritoriul comunei Lozna de la est la vest şi în imediata apropiere de drumul judeţean D.J. 291 K.

    2.1.2. Limitele ariei naturale protejate
     Conform Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat şi completat cu Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2387/2011, suprafaţa sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca este de 12 ha.
     Limitele ROSCI0255 Turbăria de la Dersca sunt prezentate în hărţile anexate la aceste acte normative. Aceste limite, în sistem Stereo 70 - Anexa nr. 2 la Planul de management- se pun la dispoziţia celor interesaţi, în format electronic pe pagina web a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.
     Situl are formă dreptunghiulară, iar descrierea limitelor se va face pentru porţiuni reprezentate aproximativ unitar după cele patru puncte cardinale.
     Limita de sud a sitului de interes comunitar este reprezentată de D. J. 291K, iar celelalte limite sunt reprezentate de drumurile care deservesc terenurile agricole situate în jurul sitului.

    2.1.3. Suprapuneri cu alte arii naturale protejate
     Situl ROSCI0255 Turbăria de la Dersca se suprapune parţial cu Rezervaţia botanică naturală Turbăria de la Dersca, cod naţional 2.227 ce are o suprafaţă de 10 ha, fiind declarată arie protejată prin Legea nr. 5/2000 - Anexa nr. 3 la Planul de management.


    2.2. Mediul abiotic
    2.2.1. Geomorfologie
     Situl este amplasat în întregime pe unitatea de platformă veche, numită Platforma Moldovenească, care reprezintă continuarea, pe teritoriul ţării noastre, a extremităţii sud-vestice a Platformei est-europene, ce depăşeşte limitele teritoriului de care ne ocupăm, întinzându-se spre vest, până dincolo de Valea Şiretului, iar spre sud, până către Bârlad.
     Relieful este colinar cu altitudini relativ ridicate.

     Unităţi de relief
     Harta unităţilor de relief poate fi urmărită în Anexa nr. 4 la Planul de management.

     Expoziţia versanţilor
     Harta expoziţiei versanţilor poate fi urmărită în Anexa nr. 5 la Planul de management.

     Influenţa expoziţiei versanţilor asupra speciilor şi habitatelor
     Expoziţia sud, sud-vest, vest a versanţilor este favorabilă speciilor de animale şi comunităţilor vegetale care îşi desfăşoară ciclul de viaţă în acest sit.

     Pante
     Harta pantelor este prezentată în Anexa nr. 6 la Planul de management.

     Influenţa pantelor asupra speciilor şi habitatelor
     Speciile protejate în sit sunt influenţate pozitiv de panta cu până la 3°.

    2.2.2. Geologie
     Aria sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca, din punct de vedere geologic, are fundamentul cristalin, alcătuit din paragnaise, micaşisturi, şisturi amfibolice - roci mezometamorfice, iar în partea superioară roci epimetamorfice de tipul şisturilor sericito-cloritoase, roci carbonatice, roci porfirogene - Anexa nr. 7 la Planul de management.
     Cuvertura de sedimente dispuse peste fundamentul cristalin aparţin paleozoicului, mezozoicului şi neozoicului.

    2.2.3. Hidrologie
     Teritoriul comunei Lozna se încadrează în două bazine hidrografice şi anume: bazinul hidrografic al Siretului, prin afluentul acestuia - Bahna, care izvorăşte din mlaştina eutrofă de la Lozna şi bazinul hidrografic al Prutului către care, prin afluentul acestuia Jijia, îşi conduc celelalte cursuri permanente din zonă, respectiv pâraiele Străteni şi Lăbuşca - Anexa nr. 8 la Planul de management.
     Apele au aspect de mlaştină, datorită dispunerii zăcămintelor pe un pat argilos impermeabil, Turbăria Dersca fiind o mlaştină eutrofă.
     Bahna - izvorăşte din mlaştina eutrofă de la Lozna, vărsându-se în Siret lângă satul Lunca, având afluenţi mai mici precum: pârâul Curt, Loznei, Hlibicioc.
     În general, regimul hidrologic al tuturor cursurilor de apă este torenţial, fiind caracterizat prin creşteri de debite şi nivele primăvara, la topirea zăpezilor şi vara prin ploi torenţiale, şi prin scurgeri minime iarna, fiind alimentate în proporţie de 85 % din precipitaţii atmosferice.
     Creşterile de debite şi nivele sunt materializate prin fenomene de eroziune în adâncime, pe toate albiile văilor torenţiale, precum şi prin mici fenomene de inundaţie, care se produc pe pâraiele Străteni şi Lăbuşca.
     Valea Bahnei şi şesul acesteia au un aspect mlăştinos şi umed, ceea ce a favorizat formarea de turbării.
     Depozitele de turbă, care reprezintă resurse naturale destul de importante pentru comună, se întâlnesc pe toată valea Bahnei.
     Apele subterane freatice se datorează precipitaţiilor bogate şi alternanţei de roci permeabile şi impermeabile, care creează condiţii favorabile existenţei mai multor pânze de apă subterane, iar înclinarea straturilor permite o circulaţie mai uşoară a acestora, favorizând existenţa unui număr mare de iazuri, pe teritoriul comunei şi în gospodăriile populaţiei.

    2.2.4. Clima
     Aşezarea în nord-estul Podişului Sucevei, creează condiţii cu totul specifice de climă: Carpaţii nu mai constituie un obstacol în calea curenţilor atmosferici de nord-est şi de nord, ei opresc însă influenţele meridionale propagate dinspre sud-vest, de unde nuanţa răcoroasă a climei, cu ierni prelungite şi cu mai rare deficite de precipitaţii - Anexa nr. 9 la Planul de management.
     Caracterul temperat - continental al climei este susţinut de următoarele argumente:
    - în anotimpul rece al anului apare tipul de climat rece şi uscat, cu ger intens noaptea, provocat de invazia aerului arctic, mişcarea maselor de aer, făcându-se pe direcţia nord-sud; caracteristică este, de asemenea, şi situaţia când aerul arctic dinspre nord-est pătrunde în pâlnie, iar aerul cald şi umed tropical alunecă pe deasupra celui rece, creând în Moldova de nord o vreme, relativ rece şi umedă, cu căderi abundente de zăpadă;
    – în perioada caldă apar două situaţii sinoptice: cea când se propagă aerul răcoros cu precipitaţii şi intensificări de vânt dinspre nord-vest şi nord cu ploi în averse, descărcări electrice şi uneori cu grindină, şi cea de vreme secetoasă cu cer senin, fără vânt, determinată de prezenţa unui anticiclon de înălţime în estul Europei, când se propagă invazii de aer tropical.

     Temperaturile scăzute de la sfârşitul toamnei, din timpul iernii şi de la începutul primăverii determină apariţia îngheţurilor, a brumelor care, deşi nu au întotdeauna caracter excesiv distrugător, constituie totuşi un impediment în agricultură.
     Valoarea medie anuală a umezelii relative este de 74%, fiind maximă în luna decembrie -85% şi mai scăzută vara -65%.
     Maximul umezelii din luna decembrie se datorează invaziei de aer mai umed. Regimul precipitaţiilor este condiţionat de poziţia geografică, dinamica atmosferică, temperatura aerului, formele de relief, altitudinea.
     Ploile de vară sunt bogate, repezi, deseori cu caracter de averse şi însoţite de descărcări electrice.
     Vântul este un element climateric deosebit de important, fiind agentul activ din atmosferă, care transportă mase de aer rece sau cald, umed sau uscat, modificând în acest fel, în timp şi spaţiu condiţiile climatice.
     Relieful înalt modifică simţitor, în primul rând direcţia şi, în al doilea rând, intensitatea vânturilor.

    2.2.5. Soluri/subsoluri
     Solul este un component natural cu însuşiri de fertilitate, format prin acţiunea îndelungată a climei şi a vieţuitoarelor care acţionează asupra rocilor de la suprafaţă.
     Solurile actuale ale comunei Lozna sunt rezultatul unui complex de factori: roca, relieful, apa freatică, elementele climatice, vegetaţia, la care se adaugă intervenţia omului.
     Aceste soluri sunt reprezentate prin depozite de pietrişuri, depozite de argile şi marne, depozite de luturi grupate în: soluri podzolice argilo-pluviale; soluri brune de pădure; soluri turboase; soluri coluviale şi aluviale; soluri excesiv erodate: complexe de soluri - Anexa nr. 10 la Planul de management.


    2.3. Mediul biotic
    2.3.1. Ecosisteme
     Harta ecosistemelor este reprezentată în Anexa nr. 11 la Planul de management.

     Descrierea ecosistemelor din sit
    a) Ecosisteme lentice şi lotice - luciu de apă
     Ocupă cea mai mare suprafaţă din sit, având o suprafaţă totală de 102.853,38 mp - 10,29 ha, din care 102.826 mp reprezintă ecosistem lentic -87,43 % din suprafaţa sitului şi 27,38 mp reprezintă ecosistem lotic - 0,02 % din suprafaţa sitului.

    b) Ecosistem de zone umede
     Zona umedă ocupă 14729,60 mp -1,47 ha, reprezentând 12,52 % din suprafaţa sitului

    c) Ecosisteme praticole
     Ecosistemele praticole sunt reprezentate de suprafeţe ocupate de specii mezofile -mezohigrofile, situate mai ales în partea de est a sitului, sub formă mai mult sau mai puţin fragmentate, totalizând 20,41 mp respectiv, 0,02 % din suprafaţa sitului.


     Ecosisteme din vecinătatea sitului
    a) Ecosisteme forestiere reprezentate de pâlcuri de foioase cu Salix triandra, Alnus glutinosa, Salix purpurea şi Salix cinerea;
    b) Ecosisteme praticole existente în partea de vest a sitului. Menţionăm că există tendinţa pătrunderii în sit a habitatului cod 62C0* existent în vecinătate, fapt care nu este favorabil stării de conservare a sitului. Pătrunderea habitatului cod 62C0* se va produce dacă nu se va asigura creşterea şi menţinerea nivelului apei în partea de nord a sitului extins în suprafeţele unde este identificată în prezent specia Angelica palustris şi habitatul cod 7230 Mlaştini alcaline în care creşte această specie;
    c) Ecosisteme agricole sau agroecosisteme;
    d) Sunt reprezentate de culturi de cereale omogene, plante furajere, cu diversitate genetică redusă a speciilor.

    2.3.2. Habitate
    2.3.2.1. Habitate Natura 2000
     Habitatul cod 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition
     Informaţii biologice/ecologice

     Tabelul nr. 2

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Informaţie/Atribut│Observaţie │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Clasificarea │Habitat de │
│tipului de habitat│importanţă │
│ │comunitară │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Codul unic al │3150 │
│tipului de habitat│ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Distribuţia │Anexa nr. 12 la │
│tipului de habitat│Planul de │
│- harta │management │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Habitatul este │
│Distribuţia │distribuit pe │
│tipului de habitat│suprafeţele de unde│
│- │a fost extrasă │
│descriere │turba, acum │
│ │acoperite de apă cu│
│ │adâncime până la │
│ │2,5 m │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Statutul de │Larg răspândit │
│prezenţă │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Suprafaţa tipului │10 ha │
│de habitat │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Nu se admit │
│ │intervenţii │
│Extindere habitat │antropice care │
│ │pot fi urmate de │
│ │scăderi ale │
│ │suprafeţei │
│ │habitatului │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Utricularia │
│Tipurile de │vulgaris, │
│comunităţi │Ceratophyllum │
│vegetale - │submersum, │
│asociaţii │Ceratophyllum │
│ │demersum, │
│ │Potamogeton crispus│
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Lemn a minor, Lemna│
│Specii │trisulca, │
│edificatoare │Potamogeton │
│ │crispus, Polygonwn │
│ │amphibium, │
│ │Ceratophyllum │
│ │demersum │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Specii │Wolffia arrhiza, │
│caracteristice │Ceratophyllum │
│ │submersum │
└──────────────────┴───────────────────┘


     Habitatul cod 7120 Turbării degradate capabile de regenerare naturală
     Informaţii biologice/ecologice

     Tabelul nr. 3

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Informaţie/Atribut│Observaţie │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Clasificarea │Habitat de │
│tipului de habitat│importanţă │
│ │comunitară │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Codul unic al │7120 │
│tipului de habitat│ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Pe harta │
│Distribuţia │distribuţiei │
│tipului de habitat│habitatelor, │
│- harta │habitatul 7120 nu │
│ │este prezent - │
│ │Anexa │
│ │nr. 13 la Planul de│
│ │management │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Distribuţia │ │
│tipului de habitat│Nu este prezent în │
│- │sit │
│descriere │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Statutul de │Nu este cazul │
│prezenţă │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Extindere habitat │Nu este cazul │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Tipurile de │ │
│comunităţi │ │
│vegetale - │Nu este cazul │
│asociaţii │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Specii │Nu este cazul │
│edificatoare │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │În sit nu sunt │
│ │specii │
│Specii │caracteristice │
│caracteristice │turbăriilor │
│ │degradate capabile │
│ │de │
│ │regenerare │
│ │naturală. │
└──────────────────┴───────────────────┘

    În perioada de monitorizare, respectiv pe o perioadă scurtă de timp, în care s-a derulat proiectul, habitatul cod 7120 Turbării degradate capabile de regenerare naturală, nu a fost identificat în interiorul limitelor ariei naturale protejate, fapt ce obligă la continuarea activităţii de monitorizare a habitatelor pe o perioadă mai lungă de timp.

     Habitat cod 6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin
     Informaţii biologice/ecologice

     Tabelul nr. 4

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Informaţie/Atribut│Observaţie │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Clasificarea │Habitat de │
│tipului de habitat│importanţă │
│ │comunitară │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Codul unic al │6430 │
│tipului de habitat│ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Pe harta │
│Distribuţia │distribuţiei │
│tipului de habitat│habitatelor, │
│- harta │habitatul 6430 nu │
│ │este prezent - │
│ │Anexa │
│ │nr. 13 la Planul de│
│ │management │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Distribuţia │ │
│tipului de habitat│Nu este prezent în │
│- │sit │
│descriere │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Statutul de │Nu este cazul │
│prezenţă │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Extindere habitat │Nu este cazul │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Nu este cazul │
│ │Substratul pe care │
│Tipurile de │s-au instalat │
│comunităţi │specii de plante │
│vegetale - │higro - şi │
│asociaţii │hidrofile │
│ │este alcalin ceea │
│ │ce permite │
│ │descrierea │
│ │habitatului │
│ │Mlaştini │
│ │alcaline │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Specii │Nu este cazul │
│edificatoare │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Specii │Nu este cazul │
│caracteristice │ │
└──────────────────┴───────────────────┘

    Acest habitat nu este prezent fiindcă comunităţile de rogozuri scunde, stuf, muşchi bruni din acest sit, cresc pe substrat alcalin şi formează turbă, în contextul ecologic general al habitatului cod 7230 Mlaştini alcaline.

     Alte habitate relevante
     În situl ROSCI0255 Turbăria de la Dersca, substratul şi compoziţia floristică au condus la descrierea habitatului natural cod 7230 Mlaştini alcaline - Anexa nr. 14 la Planul de management. Acest habitat este propice pentru specia Angelica palustris, specie cu spectru ecologic larg, crescând în mlaştini, turbării eutrofe, zăvoaie şi pajişti înmlăştinite.
     Descrierea habitatului: zonă umedă ocupată în cea mai mare parte de comunităţi de rogozuri scunde şi muşchi bruni, care formează turbă sau tuf, dezvoltate pe soluri permanent saturate cu apă - cu un pH de 6,8-7,6, cu aport de apă cu pH mai mare de 7, adesea calcaroasă, de origine soligenă sau topogenă şi cu pânza freatică la nivelul substratului, puţin deasupra sau dedesubtul acestuia.
     Ocupă toate suprafeţele umede, nedrenate existente în sit - Anexa nr. 14 la Planul de management.
     Se deosebeşte de habitatul cod 6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile, de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin, prin substratul specific de turbărie eutrofă, cu pH alcalin. Este o turbărie unde nu creşte nicio specie din genul Sphagnum.

    2.3.2.2. Habitate după clasificarea naţională
     După clasificarea naţională, habitatului 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition îi corespunde habitatul R2202 Comunităţi danubiene cu Lemna minor, Lemna trisulca, Spirodella polyrhiza şi Wolffia arrhiza - Anexa nr. 15 la Planul de management.


    2.3.3. Flora de interes conservativ
    2.3.3.1. Plante superioare
     Angelică de baltă - Angelica palustris - cod 1617
     Plantă ierboasă prevăzută cu un rizom gros, cilindric, tulpina înaltă de 50 - 125 cm, erectă, fistuloasă, costată, ramificată în partea superioară.
     Frunzele sunt 2-3-4 penat - sectate, cele bazale şi tulpinale inferioare mari, lung peţiolate, cu vagina alungită, amplexicaulă, foarte puţin umflată. Frunzele tulpinale mijlocii sunt uneori trifoliate, cele superioare mici, au lamina trisectată sau redusă doar la vagină. Umbelele au 15 - 30 radii inegale, umbelulele au flori numeroase, lung pedicelate, albe. Involucrul poate lipsi sau este reprezentat prin 1 - 3 foliole lanceolate, iar involucelele au foliole numeroase. Fructele sunt lung pedicelate, mici, elipsoidale.
     Este răspândită pe malurile apelor line sau stagnante, bogate în substanţe nutritive sau în staţiuni eutrofe periodic inundate.
     Specia nu este prezentă în limitele actuale ale situl ROSC10255 Turbăria de la Dersca.
     O populaţie a speciei Angelica palustris, cu un număr de 35 - 50 de indivizi, este prezentă într-un poligon situat la 370 m de limita de nord a sitului.
     Suprafaţa poligonului este de aproximativ 41,17 ha. În poligon sunt şi exemplare de Salix care pot fi gazdă pentru larvele speciei Arytrura musculus.
     Situl a fost declarat pentru protecţia speciilor Arytrura musculus şi Angelica palustris şi, în consecinţă, limitele sitului trebuie să fie extinse, incluzând poligonul identificat în amonte de limitele sitului - Anexa 28 la Planul de management.


    2.3.4. Fauna de interes conservativ
    2.3.4.1. Nevertebrate
     Fluture buhă - Arytrura musculus - cod 4027
     Este o specie de fluture cu aripile brun - cenuşii, cu dungi longitudinale mai deschise la culoare şi marginile exterioare brun deschis.
     Anvergura aripilor este de 48 - 55 mm. Câmpul median dintre cele două striuri transversale albicioase este brun roşcat. Pata semilunară are formă de linie.
     Este o specie termo-higrofilă întâlnită în habitatele forestiere de luncă, cu vegetaţie luxuriantă, pe cursurile de apă flancate de sălcii.
     Este o specie rară, numărul exemplarelor colectate în capcane nocturne fiind de maxim 4-5 exemplare.
     Zboară de la jumătatea lunii iunie, până la sfârşitul lunii iulie.
     În perioada desfăşurării cercetărilor, specia nu a fost regăsită în sit. Specia ar putea să existe în zona cu exemplare bătrâne de Salix, situate în partea de nord, la exteriorul actualelor limite ale sitului.
     În acest moment vorbim doar de o prezenţă potenţială a speciei, ceea ce necesită o nouă trasare a limitelor sitului, astfel încât grupul de sălcii bătrâne - gazdă pentru larvele speciei Arytrura musculus, să fie incluse în sit - Anexa nr. 17 la Planul de management.


    2.3.5. Alte specii relevante
    2.3.5.1. Flora
     În situl ROSCI0255 Turbăria de la Dersca sunt prezente câteva specii vulnerabile şi rare cum ar fi: Potentilla palustris, Salix rosmarinifolia, Orchis laxiflora ssp. palustris, Dactylorhiza incarnata - după Oltean M., în 1994.

    2.3.5.2. Nevertebrate
     În imediata proximitate a sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca, a fost identificată specia Lycaena dispar, considerată vulnerabilă în România, protejată pe baza Convenţiei de la Berna - Anexa II.
     Populaţia este prezentă în afara sitului, în partea de nord, ceea ce necesită o nouă trasare a limitelor sitului, astfel încât suprafaţa pe care a fost identificată specia să fie inclusă în sit - Anexa nr. 18 la Planul de management.    2.4. Informaţii socio - economice, impacturi şi ameninţări
    2.4.1. Informaţii socio - economice şi culturale
    2.4.1.1. Comunităţile locale şi factorii interesaţi
     Caracterizarea unităţilor administrativ - teritoriale
     Situl ROSCI0255 Turbăria de la Dersca se află pe teritoriul comunei Lozna, în cadrul căreia sunt satele Lozna şi Străteni, ce au acces la alimentare cu energie electrică.
     Încălzirea este asigurată prin sobe cu combustibil solid - la Lozna şi centrale termice şi sobe la Străteni, iar aprovizionarea cu apă se realizează de la fântâni. În comuna Lozna nu există canalizare. Sunt 2 asociaţii agricole şi 2 magazine.
     Potenţialul economic este reprezentat de agricultură, cu ramurile cultura cerealelor şi zootehnie.

     Lista factorilor interesaţi
     Tabelul nr. 5

┌───┬────────────────────────┬─────────┐
│Nr.│Denumirea factorilor │Arie de │
│ │interesaţi │interes │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│1. │Ministerul Mediului, │Naţională│
│ │Apelor şi Pădurilor │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│2. │Agenţia pentru Protecţia│Judeţeană│
│ │Mediului Botoşani │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Academia Română, filiala│ │
│3. │Iaşi - Comisia pentru │ │
│ │Ocrotirea Monumentelor │Naţională│
│ │Naturii │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│4. │Custode arie protejată │Locală │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Comisariatul Judeţean │ │
│5. │Botoşani al Gărzii │ │
│ │Naţionale │Judeţeană│
│ │de Mediu │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Administraţia Bazinală │ │
│6. │de Apă Prut - Bârlad, │ │
│ │Sistemul de Gospodărire │Bazinală │
│ │a Apelor Botoşani │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│7. │Consiliul Judeţean │Judeţeană│
│ │Botoşani │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│8. │Instituţia Prefectului -│Judeţeană│
│ │judeţul Botoşani │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Agenţia de Plăţi şi │ │
│9. │Intervenţie pentru │ │
│ │Agricultură │Judeţeană│
│ │- Botoşani │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│10.│Consiliul Local Lozna, │Locală │
│ │judeţul Botoşani │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│11.│Primăria Lozna, judeţul │Locală │
│ │Botoşani │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│12.│Comunitatea din comuna │Locală │
│ │Lozna │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│13.│Inspectoratul Şcolar │Judeţeană│
│ │Judeţean Botoşani │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│14.│Şcolile din comuna Lozna│Locală │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│15.│Universităţi din Iaşi │Regională│
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│16.│Institutul de Cercetări │Regională│
│ │Biologice Iaşi │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│17.│Inspectoratul Judeţean │Judeţeană│
│ │de Jandarmi - Botoşani │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Inspectoratul pentru │ │
│18.│Situaţii de Urgenţă - │Judeţeană│
│ │Botoşani │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│19.│ONG - urile de mediu │Locală │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│20.│Mass - media │Locală │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│21.│Agenţii economici │Locală │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Proprietarii sau │ │
│22.│administratorii de │ │
│ │terenuri din │Locală │
│ │comuna Lozna │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│23.│Direcţia Agricolă │Judeţeană│
│ │Botoşani │ │
├───┼────────────────────────┼─────────┤
│ │Florisol Product - │ │
│24.│societate cu răspundere │Locală │
│ │limitată │ │
└───┴────────────────────────┴─────────┘


    2.4.1.2. Utilizarea terenurilor
     Categoriile de utilizare a terenurilor sunt reprezentate în Anexa nr. 19 la Planul de management. Cea mai mare parte din sit - 9,8 ha este ocupată de apă, 0,2 ha reprezintă terenurile agricole cultivate cu cereale, rădăcinoase şi plante furajere, iar 2 ha sunt pajişti.

    2.4.1.3. Situaţia juridică a terenurilor
     O suprafaţă de 11,8 ha este în proprietatea privată a comunei Lozna, iar 0,2 ha sunt terenuri aflate în proprietatea particulară a unor persoane fizice.

    2.4.1.4. Administratori şi gestionari
     Administratori şi gestionari ai suprafeţelor de teren incluse în sit sunt: Consiliul local al comunei Lozna pentru 11,8 ha şi persoane fizice pentru 0,2 ha.

    2.4.1.5. Infrastructură şi construcţii
     În situl ROSCI0255 Turbăria de la Dersca nu sunt construcţii ci numai poteci şi două drumuri de pământ parţial pietruite, incluse parţial în sit, situate pe laturile de est şi vest ale sitului. Drumurile prezente în sit au servit la transportul turbei în perioada de exploatare a acesteia.


    2.4.2. Impacturi
     Pentru situl ROSC10255 Turbăria de la Dersca s-au descris impacturilor în limitele actuale şi la poligonul cu suprafaţa de aproximativ 16 ha, situat la 370 m de limita de nord, în care sunt speciile Angelica palustris şi potenţial Arytrura musculus pentru care a fost declarat situl.
    2.4.2.1. Presiuni
    Presiuni asupra habitatelor de interes conservativ din situl ROSCI0255 Turbăria de la Dersca
     Tabelul nr. 6

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Habitatul/ │Presiuni/Descriere │
│Parametru │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │A01 Cultivare │
│ │Sunt suprafeţe │
│ │cultivate cu cereale, │
│ │mai ales pe zona │
│ │de vest a sitului │
│ │aproape de lac. │
│ │Întreţinerea │
│ │culturilor înlesneşte │
│ │pătrunderea │
│ │buruienilor, │
│ │poluarea apei cu │
│ │îngrăşăminte naturale │
│ │ori chimice. │
│ │Intensitatea presiunii │
│ │actuale este medie. │
│Habitat 3150 │F02 Pescuit şi │
│Lacuri │recoltarea resurselor │
│eutrofe │acvatice │
│naturale cu │Pescuitul este efectuat│
│vegetaţie tip │numai la undiţă şi cu │
│Magnopotamion │respectarea sezonului │
│sau │de pescuit. │
│Hydrocharition│Intensitatea │
│ │presiunii actuale este │
│ │scăzută. │
│ │H01.05 Poluarea difuză │
│ │a apelor de suprafaţă, │
│ │cauzată │
│ │de activităţi agricole │
│ │şi forestiere. │
│ │Intensitatea │
│ │presiunii actuale este │
│ │scăzută │
│ │J01.01 Incendii │
│ │Presiune prezentă de │
│ │jur împrejurul │
│ │turbăriei. │
│ │Intensitatea presiunii │
│ │actuală este scăzută. │
│ │K01.03 Secare │
│ │Impact apărut în urma │
│ │extragerii de turbă şi │
│ │a │
│ │formării şanţurilor de │
│ │scurgere, în partea │
│ │nordică a │
│ │sitului. Intensitatea │
│ │presiunii actuale este │
│ │medie. │
│ │Drenajul în partea de │
│ │nord a sitului, duce la│
│ │scăderea │
│ │nivelului apei în sit. │
│ │Intensitatea presiunii │
│ │actuale │
│ │este medie. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Presiunile sunt │
│ │prezente pe şi de jur │
│Localizarea │împrejurul │
│presiunii │habitatul cod 3150 - │
│actuale │Anexa nr. 20, Anexa nr.│
│ │21, │
│ │Anexa nr. 22, Anexa nr.│
│ │23 la Planul de │
│ │management. │
└──────────────┴───────────────────────┘

    Habitatele cod 7120 - Turbării degradate capabile de regenerare naturală şi cod 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin nu sunt în sit şi nici potenţial prezente pentru a descrie presiunile actuale şi intensitatea acestora asupra lor.
     Presiuni asupra speciilor de interes conservativ în situl ROSCI0255 Turbăria de la Dersca
     În urma cercetărilor efectuate pe teren s-a constatat modificarea condiţiilor ecologice din sit, fiind necesară extinderea acestuia în amonte, unde au fost observate specii de interes conservativ.
     Presiuni asupra habitatelor de interes conservativ din poligonul propus pentru extinderea sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca
     Pe marginea lacului inclus în sit şi în poligonul extern sitului, există habitatul 7230 Mlaştini alcaline asupra căruia există presiunile C01.03.01 - Extragerea manuală a turbei, C01.03.02 - Extragerea mecanizată a turbei.
     În poligon sunt zone izolate unde turba este extrasă manual. În amonte de poligon, se extrage mecanizat turba de către firma Florisol Product SRL.
     În urma extragerii turbei, nivelul apei scade şi se formează ochiuri de apă în care se pot dezvolta specii acvatice. Astfel, apare riscul ca habitatul cod 7230 Mlaştini alcaline să se deterioreze.
     Extragerea turbei se face izolat, sporadic de către diferite persoane din localităţile învecinate sitului, pe suprafeţe mici, atât în partea de nord a sitului, cât şi în poligonul unde au fost identificate condiţiile ecologice propice speciilor de interes conservativ Angelica palustris şi Arytrura musculus. Intensitatea presiunii actuale este medie.
     Intensitatea presiunii actuale este medie şi pentru presiunile A01 Cultivare, H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de activităţi agricole şi forestiere, J01.01 Incendii şi K01.03 Secare.

     Presiuni asupra speciilor de interes conservativ existente în poligonul propus pentru extinderea sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca
     Tabelul nr. 7

┌───────────┬──────────────────────────┐
│Habitatul/ │Presiuni/Descriere │
│Parametru │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │A03.02 Cosire neintensivă │
│ │Presiune dominantă pe aria│
│ │ocupată de specia Angelica│
│ │palustris în perioade ce │
│ │includ lunile iunie, │
│ │iulie, │
│ │august. Intensitatea │
│ │presiunii actuale este │
│ │medie. │
│ │A04.02.05 Păşunatul │
│ │neintensiv în amestec de │
│ │animale │
│ │Păşunatul neintensiv în │
│ │amestec de animale se │
│ │manifestă după recoltarea │
│ │cerealelor în aria ocupată│
│ │de specia Angelica │
│ │palustris. │
│ │În timpul păşunatului, │
│ │specia se află în floare. │
│ │Intensitatea presiunii │
│ │actuale este medie. │
│ │C01.03.01 Extragerea │
│Angelică de│manuală a turbei │
│baltă - │În partea nordică a │
│Angelica │sitului propusă pentru │
│palustris │extindere, │
│ │sunt zone unde turba a │
│ │fost extrasă manual. Nu │
│ │s-a │
│ │putut identifica persoana │
│ │care a extras turba în │
│ │acest │
│ │mod. În urma extragerii │
│ │turbei apar ochiuri de apă│
│ │în │
│ │care se pot dezvolta │
│Fluture │specii acvatice; nivelul │
│buhă - │apei │
│Arytrura │poate să coboare, iar │
│musculus │habitatul se poate │
│ │modifica. │
│ │Intensitatea presiunii │
│ │actuale este medie. │
│ │E03.01 Depozitarea │
│ │deşeurilor menajere/ │
│ │deşeuri │
│ │provenite din baze de │
│ │agrement │
│ │Deşeuri au fost semnalate │
│ │în diferite puncte din │
│ │aria │
│ │ocupată de specia Angelica│
│ │palustris. Intensitatea │
│ │presiunii actuale este │
│ │medie. │
│ │G05.01 Tasarea, │
│ │supraexploatarea │
│ │Tasare produsă în timpul │
│ │păşunatului în aria │
│ │ocupată │
│ │de specia Angelica │
│ │palustris. │
│ │Intensitatea presiunii │
│ │actuale este scăzută. │
│ │J01.01 Incendii │
│ │Sunt provocate accidental.│
│ │Intensitatea presiunii │
│ │actuale este medie. │
│ │K01.03 Secare │
│ │Impact apărut în urma │
│ │extragerii de turbă şi │
│ │formarea │
│ │şanţurilor de scurgere. │
│ │Intensitatea presiunii │
│ │actuale este medie. │
│ │Drenaj │
│ │În partea de nord a │
│ │sitului. Duce la scăderea │
│ │nivelului apei în sit. │
│ │Intensitatea presiunii │
│ │actuale │
│ │este medie. │
│ │Management defectuos al │
│ │nivelului de apă/În partea│
│ │de │
│ │nord a sitului. Duce la │
│ │scăderea nivelului apei în│
│ │sit. Intensitatea │
│ │presiunii actuale este │
│ │medie. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Presiunile sunt prezente │
│ │pe şi de jur împrejurul │
│ │ariei │
│Localizarea│ocupate de speciile │
│presiunii │Angelica palustris, │
│actuale │Arytrura │
│ │musculus - Anexa nr. 20, │
│ │Anexa nr. 21, Anexa nr. │
│ │22, │
│ │Anexa nr. 23 la Planul de │
│ │management │
└───────────┴──────────────────────────┘

    Asupra speciei Lycaenia dispar sunt următoarele presiuni: A03.02 Cosire neintensivă, A04.02.05 Păşunatul neintensiv în amestec de animale, J01.01 Incendii şi K01.03 Secare.
     Intensitatea presiunii actuale este medie.

    2.4.2.2. Ameninţări
    Ameninţări asupra habitatelor de interes conservativ din situl ROSCI0255 Turbăria de la Dersca
     Tabelul nr. 8

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Habitatul/ │Ameninţări/Descriere │
│Parametru │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │A01 Cultivare/ │
│ │Menţinerea suprafeţelor│
│ │cultivate cu │
│ │cereale mai ales pe │
│ │zona de vest a sitului,│
│ │aproape de │
│ │lac, reprezintă o │
│ │ameninţare care constă │
│ │în │
│ │pătrunderea │
│ │buruienilor, poluarea │
│Habitat 3150 │apei cu îngrăşăminte │
│Lacuri │naturale ori chimice. │
│eutrofe │Intensitatea │
│naturale cu │ameninţării este │
│vegetaţie tip │medie. │
│Magnopotamion │F02 Pescuit şi │
│sau │recoltarea resurselor │
│Hydrocharition│acvatice/ │
│ │Pescuitul se efectuează│
│ │numai la undiţă, cu │
│ │respectarea sezonului │
│ │de pescuit. │
│ │Intensitatea │
│ │ameninţării este medie.│
│ │H01.05 Poluarea difuză │
│ │a apelor de suprafaţă, │
│ │cauzată │
│ │de activităţi agricole │
│ │şi forestiere/ │
│ │Ameninţare │
│ │prezentă de jur │
│ │împrejur. Intensitatea │
│ │ameninţării │
│ │este scăzută. │
│ │J01.01 Incendii/ │
│ │ameninţare prezentă de │
│ │jur împrejur. │
│ │Intensitatea │
│ │ameninţării este │
│ │scăzută. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Ameninţările sunt │
│ │prezente de jur │
│Localizarea │împrejurul │
│ameninţării │habitatului - Anexa nr.│
│viitoare │24, Anexa nr. 25, │
│ │Anexa nr. 26, Anexa nr.│
│ │27 la Planul de │
│ │management. │
└──────────────┴───────────────────────┘

    Habitatele 7120 - Turbării degradate capabile de regenerare naturală şi 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin nu au fost observate în sit, în perioada scurtă în care s-au desfăşurat cercetările pe teren, şi, din acest motiv, nu au fost descrise ameninţările şi intensitatea acestora asupra lor.

     Ameninţări asupra speciilor de interes conservativ în situl ROSCI0255 Turbăria de la Dersca
     În limitele sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca, în perioada scurtă în care s-au desfăşurat cercetările pe teren, nu au fost identificate speciile pentru care a fost declarat situl; actualele condiţii ecologice din sit nu ar mai permite existenţa acestora aici.
     De aceea, sunt necesare monitorizări permanente pentru a cunoaşte cu certitudine dinamica evoluţiei populaţiilor speciilor în timp şi a lua măsurile de conservare ce se impun.

     Ameninţări asupra habitatelor de interes conservativ în poligonul propus pentru extinderea sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca
     În poligonul extern sitului există habitatul 7230 Mlaştini alcaline asupra căruia există ameninţările: A01 Cultivare, H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de activităţi agricole şi forestiere, J01.01 Incendii şi K01.03 Secare. Intensitatea ameninţărilor este medie.

     Ameninţări asupra speciilor de interes conservativ existente în poligonul propus pentru extinderea sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca
     Tabelul nr. 9

┌───────────┬──────────────────────────┐
│Specie/ │Ameninţări/Descriere │
│Parametru │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │A03.02 Cosire neintensivă │
│ │Ameninţare dominantă în │
│ │zonele cu specii higrofile│
│ │din │
│ │nordul sitului în perioade│
│ │ce includ lunile iunie, │
│ │iulie, august. │
│ │Intensitatea ameninţării │
│ │este medie. │
│ │A04.02.05 Păşunatul │
│ │neintensiv în amestec de │
│ │animale │
│Angelică de│Se manifestă după │
│baltă - │recoltarea cerealelor. │
│Angelica │Intensitatea │
│palustris │ameninţării este medie. │
│Fluture │E03.01 Depozitarea │
│buhă - │deşeurilor menajere/ │
│Arytrura │deşeuri │
│musculus │provenite din baze de │
│ │agrement/Deşeuri în aria │
│ │populaţiei speciei │
│ │Angelica palustris. │
│ │Intensitatea │
│ │ameninţării este medie. │
│ │G05.01 Tasarea, │
│ │supraexploatarea/În partea│
│ │nordică a │
│ │sitului. Intensitatea │
│ │ameninţării este scăzută. │
│ │J01.01 Incendii/Pot apărea│
│ │accidental. │
│ │Intensitatea ameninţării │
│ │este medie. │
│ │K01.03 Secare/Şanţuri de │
│ │scurgere în partea nordică│
│ │a │
│ │sitului. Intensitatea │
│ │ameninţării este medie. │
│ │Drenaj/În partea de nord a│
│ │sitului. Duce la scăderea │
│ │nivelului apei în sit. │
│ │Intensitatea ameninţării │
│ │este │
│ │medie. Management │
│ │defectuos al nivelului de │
│ │apă/În │
│ │partea de nord a sitului. │
│ │Duce la scăderea nivelului│
│ │apei în sit. Intensitatea │
│ │ameninţării este medie. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Ameninţările sunt prezente│
│ │pe şi de jur împrejurul │
│Localizare │ariei ocupate de speciile │
│ameninţări │Angelica palustris, │
│viitoare │Arytrura │
│ │musculus - Anexa nr. 24, │
│ │Anexa nr. 25, Anexa nr. │
│ │26, │
│ │Anexa nr. 27 la Planul de │
│ │management │
└───────────┴──────────────────────────┘

    Asupra speciei Lycaenia dispar ameninţările sunt: A03.02 Cosire neintensivă, A04.02.05 Păşunatul neintensiv în amestec de animale, C01.03.01 Extragerea manuală a turbei, J01.01 Incendii şi K01.03 Secare. Intensitatea ameninţării este medie.
    3. EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR ŞI A TIPURILOR DE HABITATE
    3.1. Evaluarea stării de conservare a fiecărei specii de interes conservativ
    3.1.1. Evaluarea stării de conservare a speciei Angelica palustris
     În perioada în care au fost efectuate cercetările, specia Angelica palustris nu a fost regăsită în limitele actuale ale sitului. Ea este prezentă în poligonul propus pentru extindere. Evaluarea stării de conservare s-a realizat în poligonul propus pentru extindere.

    Evaluarea stării de conservare a speciei Angelica palustris din punctul de vedere al populaţiei speciei, în poligonul propus pentru extinderea sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca
     Tabelul nr. 10

┌─────┬────────────────┬───────────────┐
│Nr. │Specia/Parametru│Descriere │
├─────┼────────────────┼───────────────┤
│A.1. │Specia │Angelica │
│ │ │palustris │
├─────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Statut de │Populaţie │
│A.2. │prezenţă │permanentă- │
│ │temporală a │sedentară/ │
│ │speciilor │rezidentă │
│ │ │ │
├─────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Mărimea │ │
│ │populaţiei │35 - 50 │
│A.3. │speciei în │indivizi │
│ │poligonul propus│ │
│ │pentru extindere│ │
├─────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Calitatea │ │
│ │datelor │ │
│ │referitoare la │ │
│A.4. │populaţia │ │
│ │speciei din │Bună │
│ │poligonul │ │
│ │propus pentru │ │
│ │extindere │ │
├─────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Raportul dintre │ │
│ │mărimea │ │
│A.5. │populaţiei │ │
│ │speciei în │0 - 2 % │
│ │poligonul propus│ │
│ │pentru │ │
│ │extindere │ │
├─────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Mărimea │ │
│ │populaţiei │ │
│A.6. │speciei în │Nesemnificativă│
│ │poligonul propus│ │
│ │pentru extindere│ │
├─────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Tendinţa actuală│ │
│ │a mărimii │ │
│A.7. │populaţiei │ │
│ │speciei în │Stabilă │
│ │poligonul propus│ │
│ │pentru extindere│ │
├─────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Calitatea │ │
│ │datelor privind │ │
│ │tendinţa actuală│ │
│A.8. │a mărimii │ │
│ │populaţiei │Medie │
│ │speciei în │ │
│ │poligonul propus│ │
│ │pentru extindere│ │
├─────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Structura │ │
│ │populaţiei │Nu există date │
│A.9. │speciei în │privind │
│ │poligonul propus│structura │
│ │pentru extindere│populaţiei │
│ │ │ │
│ │ │ │
├─────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Starea de │ │
│ │conservare din │ │
│A.10.│punct de vedere │ │
│ │al populaţiei │Favorabilă │
│ │speciei în │ │
│ │poligonul propus│ │
│ │pentru extindere│ │
├─────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Tendinţa stării │ │
│ │de conservare, │ │
│ │din punct de │ │
│A.11.│vedere al │ │
│ │populaţiei │Stabilă │
│ │speciei în │ │
│ │poligonul propus│ │
│ │pentru extindere│ │
└─────┴────────────────┴───────────────┘


     Evaluarea stării de conservare a speciei Angelica palustris, din punctul de vedere al habitatului speciei, în poligonul propus pentru extinderea sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca
     Tabelul nr. 11

┌─────┬─────────────────────┬──────────┐
│Nr. │Specia/Parametru │Descriere │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│A.1. │Specia │Angelica │
│ │ │palustris │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │Tipul populaţiei │Populaţie │
│A.2. │speciei în poligonul │permanentă│
│ │propus pentru │-sedentară│
│ │extindere │/rezidentă│
│ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │Suprafaţa habitatului│ │
│B.3. │speciei în poligonul │13 ha │
│ │propus pentru │ │
│ │extindere │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │Calitatea datelor │ │
│ │pentru suprafaţa │ │
│B.4. │habitatului speciei │ │
│ │în poligonul │Medie │
│ │propus pentru │ │
│ │extindere │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │Tendinţa actuală a │ │
│B.5. │suprafeţei │ │
│ │habitatului speciei │Stabilă │
│ │în poligonul propus │ │
│ │pentru extindere │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │Calitatea datelor │ │
│ │privind tendinţa │ │
│B.6. │actuală a suprafeţei │ │
│ │habitatului │Medie │
│ │speciei în poligonul │ │
│ │propus pentru │ │
│ │extindere │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │Calitatea habitatului│ │
│B.7. │speciei în poligonul │Medie │
│ │propus pentru │ │
│ │extindere │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │Tendinţa actuală a │ │
│B.8. │calităţii habitatului│ │
│ │speciei în poligonul │Stabilă │
│ │propus │ │
│ │pentru extindere │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │Calitatea datelor │ │
│ │privind tendinţa │ │
│B.9. │actuală a calităţii │ │
│ │habitatului │Medie │
│ │speciei în poligonul │ │
│ │propus pentru │ │
│ │extindere │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │Tendinţa actuală │ │
│ │globală a habitatului│ │
│ │speciei funcţie de │ │
│B.10.│tendinţa │ │
│ │suprafeţei şi de │ │
│ │tendinţa calităţii │Stabilă │
│ │habitatului speciei │ │
│ │în poligonul │ │
│ │propus pentru │ │
│ │extindere │ │
├─────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │Starea de conservare │ │
│ │din punct de vedere │ │
│B.11.│al habitatului │ │
│ │speciei, în │Favorabilă│
│ │poligonul propus │ │
│ │pentru extindere │ │
└─────┴─────────────────────┴──────────┘


     Evaluarea stării de conservare a speciei Angelica palustris, din punctul de vedere al perspectivelor speciei, în poligonul propus pentru extinderea sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca
     Tabelul nr. 12

┌─────┬───────────────────┬────────────┐
│Nr. │Specie/Parametru │Descriere │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│A.1. │Specia │Angelica │
│ │ │palustris │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Tipul populaţiei │Populaţie │
│A.2. │speciei în │permanentă │
│ │poligonul propus │-sedentară/ │
│ │pentru extindere │rezidentă │
│ │ │ │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Tendinţa viitoare a│ │
│C.3. │mărimii populaţiei │ │
│ │în poligonul propus│Stabilă │
│ │pentru │ │
│ │extindere │ │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Perspectivele │ │
│ │speciei din punct │ │
│C.4. │de vedere al │ │
│ │populaţiei în │Perspective │
│ │poligonul │bune │
│ │propus pentru │ │
│ │extindere │ │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Tendinţa viitoare a│ │
│ │suprafeţei │ │
│C.5. │habitatului speciei│ │
│ │în poligonul │Crescătoare │
│ │propus pentru │ │
│ │extindere │ │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Perspectivele │ │
│ │speciei din punct │ │
│C.6. │de vedere al │ │
│ │habitatului speciei│Stabilă │
│ │în │ │
│ │poligonul propus │ │
│ │pentru extindere │ │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Perspectivele │ │
│C.7. │speciei în viitor │Favorabile │
│ │în poligonul propus│ │
│ │pentru extindere │ │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Efectul cumulat al │ │
│ │impacturilor asupra│ │
│C.8. │speciei în viitor │ │
│ │în poligonul │Scăzut │
│ │propus pentru │ │
│ │extindere │ │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│C.9. │presiunilor actuale│ │
│ │asupra speciei în │Mediu │
│ │poligonul propus │ │
│ │pentru extindere │ │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│ │ameninţărilor │ │
│C.10.│viitoare asupra │ │
│ │speciei în │Mediu │
│ │poligonul │ │
│ │propus pentru │ │
│ │extindere │ │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Viabilitatea pe │Viabilitatea│
│ │termen lung a │pe │
│C.11.│speciei în │termen lung │
│ │poligonul propus │a speciei │
│ │pentru │este │
│ │extindere │asigurată │
│ │ │ │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Starea de │ │
│ │conservare din │ │
│ │punct de vedere al │ │
│C.12.│perspectivelor │ │
│ │speciei în │Favorabilă │
│ │viitor în poligonul│ │
│ │propus pentru │ │
│ │extindere │ │
└─────┴───────────────────┴────────────┘


     Evaluarea globală a speciei Angelica palustris, în poligonul propus pentru extinderea sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca
     Tabelul nr. 13

┌────┬──────────────────────┬──────────┐
│Nr. │Specie/Parametru │Descriere │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│A.1.│Specia │Angelica │
│ │ │palustris │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Tipul populaţiei │Populaţie │
│A.2.│speciei în poligonul │permanentă│
│ │propus pentru │- │
│ │extindere │sedentară/│
│ │ │rezidentă │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Starea globală de │ │
│D.3.│conservare a speciei │ │
│ │în poligonul propus │Favorabilă│
│ │pentru │ │
│ │extindere │ │
└────┴──────────────────────┴──────────┘


    3.1.2. Evaluarea stării de conservare a speciei Arytrura musculus
     Specia Arytrura musculus nu a fost observată în limitele actuale ale sitului. Ea este prezentă în poligonul propus pentru extindere. Evaluarea stării de conservare s-a realizat în poligonul propus pentru extindere.

     Evaluarea stării de conservare a speciei Arytrura musculus, din punctul de vedere al populaţiei speciei, în poligonul propus pentru extinderea sitului ROSC10255 Turbăria de la Dersca
     Tabelul nr. 14

┌────┬────────────────────┬────────────┐
│Nr. │Specie/Parametru │Descriere │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│A.1 │Specia │Arytrura │
│ │ │musculus │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Statut de prezenţă │Populaţie │
│A.2 │temporală a │permanentă │
│ │speciilor │- sedentară/│
│ │ │rezidentă │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Mărimea populaţiei │ │
│A.3 │speciei în poligonul│Necunoscută │
│ │propus pentru │ │
│ │extindere │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Calitatea datelor │ │
│ │referitoare la │ │
│A.4 │populaţia speciei │ │
│ │din poligonul │Insuficientă│
│ │propus pentru │ │
│ │extindere │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Tendinţa actuală a │ │
│A.5 │mărimii populaţiei │ │
│ │speciei în poligonul│Necunoscută │
│ │propus │ │
│ │pentru extindere │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Calitatea datelor │ │
│ │privind tendinţa │ │
│A.6 │actuală a mărimii │ │
│ │populaţiei │Insuficientă│
│ │speciei în poligonul│ │
│ │propus pentru │ │
│ │extindere │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Structura populaţiei│Nu există │
│A.7 │speciei în poligonul│date │
│ │propus pentru │privind │
│ │extindere │structura │
│ │ │populaţiei │
│ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Starea de conservare│ │
│ │din punct de vedere │ │
│A.8 │al populaţiei │ │
│ │speciei, în │Necunoscută │
│ │poligonul propus │ │
│ │pentru extindere │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Tendinţa stării de │ │
│ │conservare din punct│ │
│A.9 │de vedere al │ │
│ │populaţiei │Necunoscută │
│ │speciei, în │ │
│ │poligonul propus │ │
│ │pentru extindere │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Nu există │
│ │ │date │
│ │Starea de conservare│suficiente │
│ │necunoscută, din │pentru a │
│A.10│punct de vedere al │putea │
│ │populaţiei │stabili că │
│ │în poligonul propus │starea de │
│ │pentru extindere │conservare │
│ │ │din punct de│
│ │ │vedere │
│ │ │al │
│ │ │populaţiei │
│ │ │speciei │
│ │ │nu este nici│
│ │ │într-un │
│ │ │caz │
│ │ │favorabilă │
└────┴────────────────────┴────────────┘


     Evaluarea stării de conservare a speciei Arytrura musculus, din punctul de vedere al habitatului speciei în poligonul propus pentru extinderea sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca
     Tabelul nr. 15

┌────┬────────────────────┬────────────┐
│Nr. │Specie/Parametru │Descriere │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│A.1 │Specia │Arytrura │
│ │ │musculus │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Tipul populaţiei │Populaţie │
│A.2 │speciei în poligonul│permanentă │
│ │propus pentru │- sedentară/│
│ │extindere │rezidentă │
│ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Suprafaţa │ │
│B.3 │habitatului speciei │Suprafaţa - │
│ │în poligonul propus │2,5 ha │
│ │pentru extindere │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Calitatea datelor │ │
│ │pentru suprafaţa │ │
│B.4 │habitatului speciei │ │
│ │în poligonul │Insuficientă│
│ │propus pentru │ │
│ │extindere │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Tendinţa actuală a │ │
│B.5 │suprafeţei │ │
│ │habitatului speciei │Stabilă │
│ │în poligonul propus │ │
│ │pentru extindere │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Calitatea datelor │ │
│ │privind tendinţa │ │
│B.6 │actuală a suprafeţei│ │
│ │habitatului │Insuficientă│
│ │speciei în poligonul│ │
│ │propus pentru │ │
│ │extindere │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Calitatea │ │
│ │habitatului speciei │ │
│B.7 │în aria naturală │ │
│ │protejată în │Medie │
│ │poligonul │ │
│ │propus pentru │ │
│ │extindere │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Tendinţa actuală a │ │
│B.8 │calităţii │ │
│ │habitatului speciei │Stabilă │
│ │în poligonul propus │ │
│ │pentru extindere │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Calitatea datelor │ │
│ │privind tendinţa │ │
│B.9 │actuală a calităţii │ │
│ │habitatului │Insuficientă│
│ │speciei în poligonul│ │
│ │propus pentru │ │
│ │extindere │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Tendinţa actuală │ │
│ │globală a │ │
│ │habitatului speciei │ │
│B.10│funcţie de tendinţa │ │
│ │suprafeţei şi de │ │
│ │tendinţa calităţii │Crescătoare │
│ │habitatului speciei │ │
│ │în poligonul │ │
│ │propus pentru │ │
│ │extindere │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Starea de conservare│ │
│ │din punct de vedere │ │
│B.11│al habitatului │ │
│ │speciei în │Favorabilă │
│ │poligonul propus │ │
│ │pentru extindere │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Tendinţa stării de │ │
│ │conservare din punct│ │
│B.12│de vedere al │ │
│ │habitatului │Stabilă │
│ │speciei în poligonul│ │
│ │propus pentru │ │
│ │extindere │ │
└────┴────────────────────┴────────────┘


     Evaluarea stării de conservare a speciei Arytrura musculus, din punctul de vedere al perspectivelor speciei
     Tabelul nr. 16

┌────┬──────────────────┬──────────────┐
│Nr. │Specia/Parametru │Descriere │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│A.1 │Specia │Arytrura │
│ │ │musculus │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Tipul populaţiei │Populaţie │
│A.2 │speciei în │permanentă │
│ │poligonul propus │- sedentară/ │
│ │pentru extindere │rezidentă │
│ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Tendinţa viitoare │ │
│ │a mărimii │ │
│C.3 │populaţiei în │ │
│ │poligonul propus │Necunoscută │
│ │pentru │ │
│ │extindere │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Raportul dintre │ │
│ │mărimea populaţiei│ │
│ │de referinţă │ │
│C.4 │pentru starea │ │
│ │favorabilă şi │ │
│ │mărimea populaţiei│Necunoscut │
│ │viitoare a speciei│ │
│ │în poligonul │ │
│ │propus pentru │ │
│ │extindere │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Perspectivele │ │
│ │speciei din punct │ │
│C.5 │de vedere al │Perspective │
│ │populaţiei în │necunoscute │
│ │poligonul │ │
│ │propus pentru │ │
│ │extindere │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Tendinţa viitoare │ │
│ │a suprafeţei │ │
│C.6 │habitatului │ │
│ │speciei în │Necunoscută │
│ │poligonul │ │
│ │propus pentru │ │
│ │extindere │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Perspectivele │ │
│ │speciei din punct │ │
│C.7 │de vedere al │ │
│ │habitatului │Necunoscute │
│ │speciei în │ │
│ │poligonul propus │ │
│ │pentru extindere │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Perspectivele │ │
│ │speciei în viitor │ │
│C.8 │în poligonul │Necunoscute │
│ │propus pentru │ │
│ │extindere │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Efectul cumulat al│Nu există │
│ │impacturilor │suficiente │
│C.9 │asupra speciei, în│informaţii în │
│ │viitor în │ceea ce │
│ │poligonul propus │priveşte │
│ │pentru extindere │efectul │
│ │ │impacturilor │
│ │ │asupra │
│ │ │speciei în │
│ │ │viitor │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Viabilitatea pe │Nu există │
│ │termen lung a │suficiente │
│C.10│speciei, în │informaţii │
│ │poligonul propus │pentru a │
│ │pentru │aprecia gradul│
│ │extindere │de │
│ │ │asigurare a │
│ │ │viabilităţii │
│ │ │pe │
│ │ │termen lung al│
│ │ │speciei │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Starea de │ │
│ │conservare din │ │
│ │punct de vedere al│ │
│C.11│perspectivelor │ │
│ │speciei în │Necunoscută │
│ │viitor, în │ │
│ │poligonul propus │ │
│ │pentru extindere │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Starea de │Nu există date│
│ │conservare │suficiente │
│ │necunoscută din │pentru a │
│C.12│punct de vedere al│putea stabili │
│ │perspectivelor │că │
│ │speciei în viitor │starea de │
│ │în poligonul │conservare │
│ │propus pentru │din punct de │
│ │extindere │vedere │
│ │ │al │
│ │ │perspectivelor│
│ │ │speciei în │
│ │ │viitor nu │
│ │ │este nici │
│ │ │într-un caz │
│ │ │favorabilă │
└────┴──────────────────┴──────────────┘


     Evaluarea globală a speciei Arytrura musculus
     Tabelul nr. 17

┌────┬─────────────────────┬───────────┐
│Nr. │Specie/Parametru │Descriere │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│A.1 │Specia │Arytrura │
│ │ │musculus │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Tipul populaţiei │Populaţie │
│A.2 │speciei, în poligonul│permanentă │
│ │propus pentru │- sedentară│
│ │extindere │/rezidentă │
│ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Starea globală de │ │
│D.3 │conservare a speciei,│ │
│ │în poligonul propus │Necunoscută│
│ │pentru │ │
│ │extindere │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │ │Nu există │
│ │Starea globală de │date pentru│
│D.4.│conservare │a putea │
│ │necunoscută │stabili că │
│ │ │starea │
│ │ │globală de │
│ │ │conservare │
│ │ │nu este │
│ │ │nici │
│ │ │într-un caz│
│ │ │favorabilă │
└────┴─────────────────────┴───────────┘


     Evaluarea stării de conservare a speciei Lycaena dispar
     Specia Lycaena dispar a fost identificată în afara limitelor sitului şi în apropierea poligonului propus pentru extindere. Starea de conservare a speciei Lycaena dispar din punct de vedere a speciei şi habitatului este necunoscută.


    3.2. Evaluarea stării de conservare a fiecărui tip de habitat de interes conservativ
    3.2.1. Evaluarea stării de conservare a habitatului Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition, din punct de vedere al suprafeţei acoperite
     Tabelul nr. 18

┌────┬─────────────────┬───────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Clasificarea │Habitat de │
│E.1.│tipului de │importanţă │
│ │habitat │comunitară │
│ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Codul unic al │ │
│E.2.│tipului de │3150 │
│ │habitat │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Suprafaţa ocupată│ │
│ │de tipul de │ │
│E.3.│habitat în aria │10 ha │
│ │naturală │ │
│ │protejată │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Calitatea datelor│ │
│ │pentru suprafaţa │ │
│E.4.│ocupată de tipul │ │
│ │de habitat în │Bună │
│ │aria naturală │ │
│ │protejată │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Raportul dintre │ │
│ │suprafaţa ocupată│ │
│ │de tipul de │ │
│E.5.│habitat în aria │ │
│ │naturală │0 - 2 % │
│ │protejată şi │ │
│ │suprafaţa ocupată│ │
│ │de acesta la │ │
│ │nivel naţional │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Suprafaţa ocupată│ │
│ │de tipul de │ │
│ │habitat în aria │ │
│E.6.│naturală │ │
│ │comparată cu │Nesemnificativă│
│ │suprafaţa totală │ │
│ │ocupată de acesta│ │
│ │la nivel naţional│ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Starea de │ │
│ │conservare a │ │
│E.7.│tipului de │ │
│ │habitat din punct│Favorabilă │
│ │de vedere al │ │
│ │suprafeţei │ │
│ │ocupate │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Tendinţa stării │ │
│ │de conservare a │ │
│ │tipului de │ │
│E.8.│habitat din punct│ │
│ │de │Stabilă │
│ │vedere al │ │
│ │suprafeţei │ │
│ │ocupate │ │
└────┴─────────────────┴───────────────┘


     Evaluarea stării de conservare a habitatului Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition, din punct de vedere al structurii şi funcţiilor specifice tipului de habitat
     Tabelul nr. 19

┌────┬───────────────────┬─────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│E.1 │Clasificarea │Habitat de │
│ │tipului de habitat │importanţă │
│ │ │comunitară │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│E.2 │Codul unic al │3150 │
│ │tipului de habitat │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │ │Structura şi │
│ │Structura şi │funcţiile │
│F.3.│funcţiile tipului │tipului de │
│ │de habitat │habitat, │
│ │ │incluzând şi │
│ │ │speciile sale│
│ │ │tipice │
│ │ │se află în │
│ │ │condiţii │
│ │ │bune, fără │
│ │ │deteriorări │
│ │ │semnificative│
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Starea de │ │
│ │conservare a │ │
│ │tipului de habitat │ │
│F.4.│din punct de vedere│ │
│ │al │Favorabilă │
│ │structurii şi al │ │
│ │funcţiilor │ │
│ │specifice │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Tendinţa stării de │ │
│ │conservare a │ │
│ │tipului de habitat │ │
│F.5.│din punct de │ │
│ │vedere al │Stabilă │
│ │structurii şi al │ │
│ │funcţiilor │ │
│ │specifice │ │
└────┴───────────────────┴─────────────┘


     Evaluarea stării de conservare a habitatului Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition, din punct de vedere al perspectivelor tipului de habitat în viitor
     Tabelul nr. 20

┌─────┬───────────────────┬────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Clasificarea │Tip de │
│E.1. │tipului de habitat │habitat de │
│ │ │importanţă │
│ │ │comunitară │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│E.2. │Codul unic al │3150 │
│ │tipului de habitat │ │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Tendinţa viitoare a│ │
│G.3. │suprafeţei tipului │Stabilă │
│ │de habitat │ │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Perspectivele │Perspective │
│G.4. │tipului de habitat │bune │
│ │în viitor │ │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Efectul cumulat al │ │
│G.5. │impacturilor asupra│Scăzut │
│ │tipului de habitat │ │
│ │în viitor │ │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Viabilitatea pe │Viabilitatea│
│G.6. │termen lung a │pe │
│ │tipului de habitat │termen lung │
│ │ │a tipului │
│ │ │de habitat │
│ │ │este │
│ │ │asigurată │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│G.7. │presiunilor actuale│Mediu │
│ │asupra tipului de │ │
│ │habitat │ │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│G.8. │ameninţărilor │Mediu │
│ │viitoare asupra │ │
│ │tipului de habitat │ │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Starea de │ │
│ │conservare a │ │
│G.9. │tipului de │ │
│ │habitatul din punct│Perspective │
│ │de vedere al │bune │
│ │perspectivelor sale│ │
│ │viitoare │ │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│ │Tendinţa stării de │ │
│ │conservare a │ │
│ │tipului de │ │
│G.10.│habitatul din punct│ │
│ │de │Stabilă │
│ │vedere al │ │
│ │perspectivelor sale│ │
│ │viitoare │ │
└─────┴───────────────────┴────────────┘


     Evaluarea globală a stării de conservare a habitatului Lacuri cutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition
     Tabelul nr. 21

┌────┬─────────────────────┬───────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│E.1.│Clasificarea tipului │Habitat de │
│ │de habitat │importanţă │
│ │ │comunitară │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│E.2.│Codul unic al tipului│3150 │
│ │de habitat │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Starea globală de │Perspective│
│H.3.│conservare a tipului │bune │
│ │de habitat │ │
├────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │Tendinţa stării │ │
│H.4.│globale de conservare│Stabilă │
│ │a tipului de habitat │ │
└────┴─────────────────────┴───────────┘


     Evaluarea stării de conservare a fiecărui tip de habitat de interes conservativ în poligonul propus pentru extindere
     Evaluarea stării de conservare a habitatului cod 7230 Mlaştini alcaline, din punct de vedere al suprafeţei acoperite în poligonul propus pentru extindere
     ● Clasificarea tipului de habitat: Habitat de importanţă comunitară
     ● Codul unic al tipului de habitat: 7230
     ● Suprafaţa ocupată de tipul de habitat în poligonul propus pentru extindere: 13 ha
     ● Calitatea datelor pentru suprafaţa ocupată de tipul de habitat în aria naturală protejată: Bună
     ● Tendinţa actuală a suprafeţei tipului de habitat: Stabilă
     ● Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei tipului de habitat: Slabă
     ● Starea de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei ocupate: Favorabilă
     ● Tendinţa stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei ocupate: Stabilă

     Evaluarea stării de conservare a habitatului cod 7230 Mlaştini alcaline, din punct de vedere al structurii şi funcţiilor specifice habitatului
     ● Clasificarea tipului de habitat: Habitat de importanţă comunitară
     ● Codul unic al tipului de habitat: 7230
     ● Structura şi funcţiile tipului de habitat: nu există date suficiente privind structura şi funcţiile tipului de habitat în cadrul poligonului propus pentru extinderea sitului.
     ● Starea de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii şi al funcţiilor specifice: Favorabilă
     ● Tendinţa stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii şi al funcţiilor specifice: Necunoscută

     Evaluarea stării de conservare a habitatului cod 7230 Mlaştini alcaline, din punct de vedere al perspectivelor habitatului în viitor
     ● Clasificarea tipului de habitat: Habitat de importanţă comunitară
     ● Codul unic al tipului de habitat: 7230
     ● Tendinţa viitoare a suprafeţei tipului de habitat: Stabilă
     ● Perspectivele tipului de habitat în viitor: Bune
     ● Efectul cumulat al impacturilor asupra tipului de habitat în viitor: Scăzut
     ● Viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat: Viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat este asigurată;
     ● Intensitatea presiunilor actuale asupra tipului de habitat: Scăzut
     ● Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra tipului de habitat: Scăzut
     ● Starea de conservare a tipului de habitatul din punct de vedere al perspectivelor sale viitoare: Favorabilă
     ● Tendinţa stării de conservare a tipului de habitatul din punct de vedere al perspectivelor sale viitoare: Stabilă

     Evaluarea globală a stării de conservare a habitatului
     ● Clasificarea tipului de habitat: Habitat de importanţă comunitară
     ● Codul unic al tipului de habitat: 7230
     ● Starea globală de conservare a tipului de habitat: favorabilă
     ● Tendinţa stării globale de conservare a tipului de habitat: Stabilă
     Habitatul cod 7230 Mlaştini alcaline acoperă o suprafaţă suficient de mare care-i poate asigura stabilitate, o bună structură şi funcţie şi conservare a speciilor de interes conservativ.
     Starea de conservare a habitatului din punct de vedere al perspectivelor sale viitoare pe aceste suprafeţe este favorabilă.
     Este absolut necesar ca situl să fie extins incluzând suprafeţele din habitatul cod 7230 Mlaştini alcaline, unde au fost identificate speciile pentru care acesta a fost declarat.
     Habitatele cod 7120 - Turbării degradate capabile de regenerare naturală şi cod 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin nu sunt în sit şi nici potenţial prezente pentru a evalua starea lor de conservare.    4. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PLANULUI DE MANAGEMENT
    4.1. Scopul Planului de management
     Scopul Planului de management este conservarea sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca şi utilizarea durabilă a resurselor sale în interesul comunităţii locale.
     Fiindcă specia Angelica palustris, specia Arytrura musculus - potenţial prezentă şi specia nou identifică Lycaenia dispar au fost identificate doar în afara limitelor actuale ale sitului, obiectivele generale şi specifice precum şi activităţile se referă la situl în limitele actuale şi la extinderea acestuia în suprafeţele unde sunt prezente speciile pentru care situl a fost declarat.

    4.2. Obiectivele Planului de management
    1. Menţinerea stării favorabile de conservare a habitatului 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition şi îmbunătăţirea stării de conservare a speciei Angelica palustris
    2. Actualizarea bazei de date referitoare la habitatul 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition şi la speciile Angelica palustris şi Arytrura musculus
    3. Asigurarea managementului eficient al sitului
    4. Creşterea nivelului de conştientizare, îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere şi schimbarea atitudinii şi comportamentului la nivelul grupurilor care au impact asupra conservării biodiversităţii sitului
    5. Menţinerea şi promovarea activităţilor de valorificare durabilă a resurselor naturale din sit
    6. Crearea de oportunităţi pentru desfăşurarea unui turism durabil, prin intermediul valorilor naturale şi culturale

     Obiective specifice
    1.1. Menţinerea stării favorabile de conservare a habitatului 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition
    1.2. Îmbunătăţirea stării de conservare a speciei Angelica palustris
    2.1. Actualizarea inventarierii habitatului natural 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition
    2.2. Monitorizarea stării de conservare a habitatului natural 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition
    2.3. Actualizarea inventarului speciei Angelica palustris
    2.4. Monitorizarea stării de conservare a speciei Angelica palustris
    3.1. Materializarea limitelor pe teren şi menţinerea acestora
    3.2. Urmărirea respectării prevederilor Planului de management şi a Regulamentului sitului
    3.3. Asigurarea finanţării/bugetului necesar pentru implementarea Planului de management
    3.4. Asigurarea logisticii necesare pentru administrarea eficientă a sitului
    3.5. Monitorizarea implementării Planului de management
    3.6. Dezvoltarea capacităţii personalului implicat în administrarea/managementul sitului
    4.1. Conştientizarea populaţiei riverane asupra biodiversităţii sitului
    5.1. Promovarea utilizării durabile a vegetaţiei, a turbei şi a resurselor piscicole din sit
    6.1. Realizarea de publicaţii de promovare a valorilor naturale şi culturale ale sitului - broşuri, pliante, postere

     Activităţi
    1.1.1. Menţinerea suprafeţei ocupate de habitatul cod 3150
     Descrierea activităţii: nu se admite scăderea suprafeţei habitatului cu mai mult de 5% din suprafaţa actuală, nu se admite schimbarea categoriilor actuale de folosinţă a terenurilor
     Responsabil: custodele, Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, administraţia publică locală
     Prioritate: foarte mare
     Indicatori cuantificabili: suprafaţa habitatului
     Rezultate aşteptate: menţinerea constantă a suprafeţei habitatului cod 3150
     Resurse: de timp: permanent; umane: biolog, paznic; materiale: mijloace de deplasare în teren, financiare: 1500 lei/an.

    1.1.2. Interzicerea drenării apei din sit pe suprafaţa habitatului cod 3150
     Descrierea activităţii: mobilizarea factorilor interesaţi în vederea implementării măsurii prin comunicare, conştientizare, control
     Responsabil: custodele, Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, administraţia publică locală, Comisariat Judeţean Botoşani al Gărzii Naţionale de Mediu, comunităţi locale
     Prioritate: foarte mare
     Indicatori cuantificabili: număr acţiuni întreprinse pentru implementarea măsurii
     Resurse: de timp: permanent;
     Resurse umane: biolog, paznic;
     Resurse materiale: mijloace de deplasare în teren, mijloace şi materiale de conştientizare, comunicare
     Resurse financiare: 1500 lei/an.

    1.1.3. Interzicerea depozitării deşeurilor de orice tip şi a aruncării acestora în apă pe suprafaţa habitatului cod 3150
     Descrierea activităţii: în zonele unde frecvent au fost semnalate deşeuri se montează panouri de avertizare, prin care se comunică măsuri de constrângere pentru nerespectarea modalităţii de depozitare a deşeurilor
     Responsabil: custodele, administraţia publică locală, Comisariat Judeţean Botoşani al Gărzii Naţionale de Mediu, comunităţi locale
     Prioritate: foarte mare
     Indicatori cuantificabili: număr acţiuni de conştientizare/prevenire/interzicere a abandonării deşeurilor; lipsa deşeurilor abandonate
     Rezultate aşteptate: habitatele din sit nepoluate cu deşeuri
     Resurse: de timp: permanent;
     Resurse umane: paznic, custode;
     Resurse materiale: panouri/anunţuri de avertizare,
     Resurse financiare: 4500 lei/an.

    1.1.4. Îndepărtarea şi împiedicarea pătrunderii unor specii de plante cultivate - cereale - şi a unor specii ornamentale pe suprafaţa habitatului cod 3150 din sit
     Descrierea activităţii: se urmăreşte compoziţia floristică a habitatului, se derulează acţiuni de îndepărtare şi prevenire a introducerii speciilor cultivate şi ornamentale
     Responsabil: custodele, Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, administraţia publică locală, Comisariat Judeţean Botoşani al Gărzii Naţionale de Mediu, comunităţi locale
     Prioritate: foarte mare
     Indicatori cuantificabili: număr acţiuni de îndepărtare şi interzicere a introducerii de specii cultivate şi ornamentale; lista de specii din habitat
     Resurse: de timp: pe durata celor 5 ani, trimestrele 2 şi 3;
     Resurse umane: custode, biolog, personal care să îndepărteze speciile cultivate şi ornamentale din sit;
     Resurse materiale: panouri/anunţuri de avertizare
     Resurse financiare: 2500 lei/an.

    1.1.5. Interzicerea utilizării pesticidelor, insecticidelor şi a îngrăşămintelor chimice de sinteză pe terenurile agricole din interiorul sitului sau din imediata sa apropiere
     Descrierea activităţii: acţiuni ale factorilor interesaţi în vederea implementării măsurii prin comunicare, conştientizare, prevenire şi control
     Responsabil: custodele, administraţia publică locală, Comisariat Judeţean Botoşani al Gărzii Naţionale de Mediu, comunităţi locale
     Prioritate: foarte mare
     Indicatori cuantificabili: număr acţiuni de conştientizare/prevenire/interzicere a utilizării produselor de sinteză chimică pe terenurile agricole din interiorul sitului sau din imediata sa apropiere
     Resurse: de timp: permanent;
     Resurse umane: paznic, custode;
     Resurse materiale: panouri/anunţuri de avertizare, mijloace de deplasare în teren
     Resurse financiare: 10000 lei/an.

    1.1.6. Interzicerea incendierii stufului sau a vegetaţiei ierboase pe suprafaţa habitatul cod 3150
     Descrierea activităţii: achiziţia de dotări şi mijloace necesare intervenţiei în caz de incendii de vegetaţie, instruirea personalului pentru posibile intervenţii necesare, dezvoltare de colaborări cu pompierii, dezvoltare de acţiuni de prevenire şi avertizare
     Responsabil: custodele, administraţia publică locală, Comisariat Judeţean Botoşani,al Gărzii Naţionale de Mediu, comunităţi locale, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă - Botoşani
     Prioritate: foarte mare
     Indicatori cuantificabili: număr acţiuni de prevenire a incendiilor de vegetaţie realizate anual; număr dotări şi mijloacele tehnice necesare intervenţiei în caz de incendii de vegetaţie
     Resurse: de timp: permanent;
     Resurse umane: custode;
     Resurse materiale: mijloace de intervenţie, panouri/anunţuri de avertizare, mijloace de deplasare în teren
     Resurse financiare: 2800 lei/an.

    1.1.7. Limitarea extragerii de turbă pe suprafaţa habitatul cod 3150
     Descrierea activităţii: extragerea de turbă nu se va realiza pe o arie mai mare de 5 % din suprafaţa actuală sau extinsă a sitului; acţiuni ale factorilor interesaţi în vederea implementării măsurii prin comunicare, conştientizare, prevenire şi control;
     Responsabil: custodele, administraţia publică locală, Comisariat Judeţean Botoşani al Gărzii Naţionale de Mediu, comunităţi locale
     Prioritate: foarte mare
     Indicatori cuantificabili: număr acţiuni de conştientizare/prevenire/interzicere a extragerii turbei
     Resurse: de timp: permanent;
     Resurse umane: paznic, custode;
     Resurse materiale: panouri/anunţuri de avertizare, mijloace de deplasare în teren
     Resurse financiare: 1000 lei/an.

    1.2.1. Interzicerea incendierilor de vegetaţie pe suprafaţa habitatului speciei Angelica palustris
     Descrierea activităţii: achiziţia de dotări şi mijloace necesare intervenţiei în caz de incendii de vegetaţie, instruirea personalului pentru posibile intervenţii necesare, dezvoltare de colaborări cu pompierii, dezvoltare de acţiuni de prevenire şi avertizare
     Responsabil: custodele, administraţia publică locală, Comisariat Judeţean Botoşani al Gărzii Naţionale de Mediu, comunităţi locale, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă - Botoşani
     Prioritate: foarte mare
     Indicatori cuantificabili: număr acţiuni de prevenire a incendiilor de vegetaţie realizate anual; număr dotări şi mijloacele tehnice necesare intervenţiei în caz de incendii de vegetaţie
     Resurse de timp: permanent; umane: custode;
     Resurse materiale: mijloace de intervenţie, panouri/anunţuri de avertizare, mijloace de deplasare în teren
     Resurse financiare: 15000 lei/an.

    1.2.2. Interzicerea drenării apei din habitatul speciei Angelica palustris
     Descrierea activităţii: mobilizarea factorilor interesaţi în vederea implementării măsurii prin comunicare, conştientizare, control, stoparea drenării
     Responsabil: custodele, administraţia publică locală, Comisariat Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu Botoşani, comunităţi locale
     Prioritate: foarte mare
     Indicatori cuantificabili: număr acţiuni întreprinse pentru implementarea măsurii, starea habitatului speciei
     Resurse de timp: permanent;
     Resurse umane: biolog, paznic;
     Resurse materiale: mijloace de deplasare şi de intervenţie în teren, mijloace şi materiale de conştientizare, comunicare;
     Resurse financiare: 2500 lei/an.

    1.2.3. Limitarea păşunatului în suprafeţele cu Angelica palustris - din 2 în 2 ani şi numai cu animale mari
     Descrierea activităţii: stabilirea parametrilor regimului raţional de exploatare a vegetaţiei ierboase, informarea factorilor interesaţi privind parametrii regimului raţional de păşunat, implementarea regimului raţional de păşunat
     Responsabil: custodele, administraţia publică locală, Comisariatul Judeţean Botoşani - Garda Naţională de Mediu, comunităţi locale
     Prioritate: foarte mare
     Indicatori cuantificabili: graficul păşunatului în raport cu cerinţele speciei Angelica palustris, numărul de intervenţii pentru asigurarea implementării măsurii
     Resurse de timp: permanent în trimestrele 2 şi 3; umane: biolog, paznic;
     Resurse materiale: protocol de lucru, grafice privind realizarea păşunatului, panouri/anunţuri de avertizare
     Resurse financiare: 2000 lei/an.

    1.2.4. Interzicerea păşunatului cu caprine şi ovine pe suprafeţele cu Angelica palustris
     Descrierea activităţii: informarea factorilor interesaţi privind parametrii regimului raţional de păşunat, implementarea regimului raţional de păşunat
     Responsabil: custodele, administraţia publică locală, Comisariat Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu Botoşani, comunităţi locale
     Prioritate: foarte mare
     Indicatori cuantificabili: graficul păşunatului în raport cu cerinţele speciei Angelica palustris, numărul de intervenţii pentru asigurarea implementării măsurii
     Resurse de timp: permanent în trimestrele 2 şi 3;
     Resurse umane: biolog, paznic;
     Resurse materiale: protocol de lucru, grafice privind realizarea păşunatului, panouri/anunţuri de avertizare
     Resurse financiare: 1500 lei/an.

    1.2.5. Creşterea populaţiei speciei Angelica palustris
     Descrierea activităţii: informarea factorilor interesaţi privind necesitatea creşterii populaţiei de angelică, protecţia exemplarelor de angelică pe toată durata ciclului lor de viaţă, asigurarea răspândirii seminţelor, eventual plantări de exemplare şi îngrijirea lor
     Responsabil: custodele, administraţia publică locală, Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, Comisariat Judeţean Botoşani al Gărzii Naţionale de Mediu, comunităţi locale, şcolile din zonă
     Prioritate: foarte mare
     Indicatori cuantificabili: numărul
     Resurse de timp: permanent în trimestrele 2 şi 3;
     Resurse umane: biolog, paznic;
     Resurse materiale: protocol de lucru, grafice privind realizarea păşunatului, panouri/anunţuri de avertizare;
     Resurse financiare: 2500 lei/an.

    2.1.1. Actualizarea inventarului habitatului natural cod 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition
     Descrierea activităţii: se supraveghează compoziţia floristică a habitatului şi parametrii care descriu starea de conservare
     Responsabil: custodele, Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani
     Prioritate: mare
     Indicatori cuantificabili: număr deplasări în teren, număr rapoarte ale deplasărilor în teren; număr acţiuni de monitorizare, număr rapoarte de monitorizare
     Resurse umane: biolog, custode;
     Resurse materiale: protocol de monitorizare, echipamente de teren, mijloc de transport, echipamente de birou, consumabile;
     Resurse de timp: trimestrele 2, 3 de pe durata celor 5 ani
     Resurse financiare: 12000 lei/an.

    2.1.2. Actualizarea analizei suprafeţei ocupate de habitatul natural cod 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition
     Descrierea activităţii: se monitorizează suprafaţa habitatului
     Responsabil: custodele, Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani
     Prioritate: mare
     Indicatori cuantificabili: număr deplasări în teren, număr rapoarte ale deplasărilor în teren; număr acţiuni de monitorizare, număr rapoarte de monitorizare
     Resurse umane: biolog, custode;
     Resurse materiale: protocol de monitorizare, echipamente de teren, mijloc de transport, echipamente de birou, consumabile;
     Resurse de timp: trimestrele 2, 3 de pe durata celor 5 ani
     Resurse financiare: 12000 lei/an.

    2.2.1. Realizarea monitorizării stării de conservare a habitatului natural cod 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition
     Descrierea activităţii: se monitorizează starea de conservare a habitatului
     Responsabil: custodele, Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani
     Prioritate: mare
     Indicatori cuantificabili: număr deplasări în teren, număr rapoarte ale deplasărilor în teren; număr acţiuni de monitorizare, număr rapoarte de monitorizare
     Resurse umane: biolog, custode;
     Resurse materiale: protocol de monitorizare, echipamente de teren, mijloc de transport, echipamente de birou, consumabile;
     Resurse de timp: trimestrele 2, 3 de pe durata celor 5 ani, 1
     Resurse financiare 2000 lei/an.

    2.3.1. Inventarierea populaţiei speciei Angelica palustris
     Descrierea activităţii: se urmăreşte ca populaţia de angelică să-şi mărească numărul de indivizi
     Responsabil: custodele, Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani
     Prioritate: mare
     Indicatori cuantificabili: număr deplasări în teren, număr rapoarte ale monitorizărilor în teren; număr actualizări date după monitorizare
     Resurse umane: biolog, custode;
     Resurse materiale: protocol de monitorizare, echipamente de teren, mijloc de transport, echipamente de birou, consumabile;
     Resurse de timp: trimestrele 2, 3 de pe durata celor 5 ani
     Resurse financiare: 12000 lei/an.

    2.4.1. Monitorizarea stării de conservare a speciei Angelica palustris
     Descrierea activităţii: se urmăresc parametrii care descriu starea de conservare a speciei
     Responsabil: custodele, Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani
     Prioritate: mare
     Indicatori cuantificabili: număr deplasări în teren, număr rapoarte ale monitorizărilor în teren; număr actualizări date după monitorizare
     Resurse umane: biolog, custode;
     Resurse materiale: protocol de monitorizare, echipamente de teren, mijloc de transport, echipamente de birou, consumabile;
     Resurse de timp: trimestrele 2, 3 de pe durata celor 5 ani
     Resurse financiare: 8000 lei/an.

    2.5.1. Monitorizarea speciei Arytrura musculus
     Descrierea activităţii: se urmăreşte reconfirmarea existenţei speciei în sit
     Responsabil: custodele, Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani
     Prioritate: mare
     Indicatori cuantificabili: număr deplasări în teren, număr rapoarte ale monitorizărilor în teren; număr actualizări date după monitorizare
     Resurse umane: biolog, custode;
     Resurse materiale: protocol de monitorizare, echipamente de teren, mijloc de transport, echipamente de birou, consumabile;
     Resurse de timp: trimestrele 2, 3 de pe durata celor 5 ani
     Resurse financiare: 3000 lei/an.

    3.1.1. Realizarea panourilor şi indicatoarelor, pentru evidenţierea limitelor ariei naturale protejate
     Descrierea activităţii: concepere şi redactare informaţii de afişat, stabilire puncte de instalare, stabilire număr de panouri şi indicatoare de comandat, contractare firmă specializată, execuţie şi instalare, recepţie lucrare
     Responsabil: custodele, Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani
     Prioritate: mare
     Indicatori cuantificabili: număr panouri şi indicatoare de evidenţiere a limitelor sitului
     Resurse umane: custode, biolog;
     Resurse materiale: mijloace tehnice de teren şi birou, mijloc de transport, panouri, indicatoare;
     Resurse de timp: anul 1
     Resurse financiare: 19000 lei.

    3.1.2. Întreţinerea mijloacelor de semnalizare a limitelor ariei naturale protejate
     Descrierea activităţii: identificare necesităţi lucrări de întreţinere, contractare firmă/personal de execuţie, execuţie, recepţie lucrări
     Responsabil: custodele, Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani
     Prioritate: mare
     Indicatori cuantificabili: număr acţiuni de întreţinere a panourilor şi indicatoare de evidenţiere a limitelor sitului
     Resurse umane: personal de întreţinere mijloace de semnalizare;
     Resurse materiale: consumabile teren;
     Resurse de timp: anii 2, 3, 4, 5
     Resurse financiare: 2000 lei/an.

    3.2.1. Parcurgerea procedurii de evaluare adecvată pentru proiectele şi planurile/programele care se realizează pe teritoriul sau în vecinătatea sitului
     Descrierea activităţii: supravegherea realizării planurilor şi programelor în acord cu avizele/acordurile emise de autoritatea locală de protecţia mediului
     Responsabil: Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, custodele
     Prioritate: mare
     Indicatori cuantificabili: număr planuri şi programe pentru sit cu avize/acorduri emise de Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani
     Resurse: umane: biolog, custode;
     Resurse de timp: în funcţie de solicitări, pe durata celor 5 ani;
     Resurse materiale: mijloace tehnice de birou, mijloc de transport
     Resurse financiare: 1000 lei/an.

    3.3.1. Identificarea de surse de finanţare pentru conservarea sitului Turbăria de la Dersca
     Descrierea activităţii: cercetare site-uri şi buletine informative pentru finanţări, realizarea unei liste a finanţărilor posibil de accesat, realizarea de proiecte
     Responsabil: custodele, Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, administraţia publică locală
     Prioritate: mare
     Indicatori cuantificabili: număr surse de finanţare identificate/accesate
     Resurse umane: biolog, custode;
     Resurse de timp: preocupare permanentă;
     Resurse materiale: calculatoare, imprimantă, birotică
     Resurse financiare: 0 lei.

    3.3.2. Realizarea de campanii de strângere de fonduri - inclusiv 2% pentru conservarea sitului Turbăria de la Dersca
     Descrierea activităţii: redactarea mesajului campaniei, mediatizarea mesajului, transmiterea formularelor de completat de către donatori, primirea şi ţinerea evidenţei fondurilor
     Responsabil: custodele, Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, comunitatea locală
     Prioritate: mare
     Indicatori cuantificabili: număr campanii de strângere de fonduri realizate, sume colectate
     Resurse umane: custode, biolog, responsabil mediatizare, responsabil financiar;
     Resurse de timp: pe durata celor 5 ani;
     Resurse materiale: calculator, imprimantă, telefon, fax, birotică
     Resurse financiare: 0 lei.

    3.3.3. Perceperea de tarife de către custode, în conformitate cu prevederile legale în vigoare
     Descrierea activităţii: stabilirea valorii taxelor, perceperea taxelor, emiterea de chitanţe
     Responsabil: custodele
     Prioritate: mare
     Indicatori cuantificabili: număr avize acordate, sumă colectată prin taxe
     Resurse umane: custode;
     Resurse materiale: birotică;
     Resurse de timp: permanent, pe durata celor 5 ani, financiare:
     Resurse financiare: 0 lei.

    3.4.1. Achiziţionarea elementelor de logistică necesare - echipamente de observare a speciilor în teren, determinatoare, aparate foto
     Descrierea activităţii: determinarea necesarului de echipamente şi resurse de teren, identificarea ofertelor de preţ, alegerea celor mai avantajoase oferte, achiziţionarea, luarea în gestiunea sitului, introducerea numerelor de inventar, stabilirea rigorilor de utilizare, instalarea în teren
     Responsabil: custodele
     Prioritate: mare
     Indicatori cuantificabili: număr echipamente achiziţionate pentru observarea speciilor/habitatelor în teren
     Resurse umane: custode, biolog;
     Resurse materiale: birotică;
     Resurse de timp: anul 1 şi 2, financiare:
     Resurse financiare 30000 lei.

    3.4.2. Întreţinerea elementelor de logistică necesare
     Descrierea activităţii: determinarea necesarului de întreţinere a elementelor de logistică achiziţionate, identificare şi contractare prestatori de servicii de întreţinere, execuţie şi recepţie lucrări
     Responsabil: custodele, comunitatea locală, administraţia publică locală
     Prioritate: mare
     Indicatori cuantificabili: număr acţiuni de întreţinere a logisticii achiziţionate
     Resurse umane: biolog, paznic, custode;
     Resurse materiale: mijloace tehnice de teren, mijloc de transport;
     Resurse de timp: permanent în anii 3, 4, 5
     Resurse financiare: 2500 lei/an.

    3.5.1. Realizarea indicatorilor de monitorizare ai Planului de management
     Descrierea activităţii: periodic se urmăreşte realizarea indicatorilor Planului de management cu scopul de a acţiona preventiv, în cazul identificării unor neconformităţi
     Responsabil: custodele, Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani
     Prioritate: mare
     Indicatori cuantificabili: număr acţiuni de urmărire a indicatorilor de monitorizare, număr consemnări cu privire la acţiunile de urmărire
     Resurse umane: biolog, custode;
     Resurse materiale: mijloace tehnice de teren şi birou, mijloc de transport;
     Resurse de timp: periodic pe durata celor 5 ani
     Resurse financiare: 0 lei.

    3.5.2. Ajustarea/modificarea indicatorilor în funcţie de evoluţia din teren
     Descrierea activităţii: valorile indicatorilor pot suferi modificări în funcţie de evoluţia biodiversităţii sitului; aceste modificări trebuie consemnate
     Responsabil: custodele, Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani
     Prioritate: mare
     Indicatori cuantificabili: număr acţiuni de ajustare a indicatorilor, număr consemnări cu privire la acţiunile de ajustare
     Resurse umane: biolog, custode;
     Resurse materiale: mijloace tehnice de teren şi birou;
     Resurse de timp: în funcţie de evoluţia situaţiei, pe durata celor 5 ani,
     Resurse financiare 0 lei.

    3.6.1. Participarea custodelui ca cursuri de instruire privind protecţia mediului
     Descrierea activităţii: identificare formatori, contractare servicii de formare, derularea formării, evaluarea nivelului de competenţă al personalului după formare
     Responsabil: custodele, Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani
     Prioritate: mare
     Indicatori cuantificabili: număr cursuri de instruire a personalului, calitatea rezultatelor obţinute la cursuri
     Resurse umane: formator;
     Resurse materiale: mijloace de instruire, chirie spaţiu de instruire;
     Resurse de timp: anul 1, trimestrele 3-6
     Resurse financiare: 5000 lei/an.

    4.1.1. Realizarea de materiale informative referitoare la sit - pliante, postere
     Descrierea activităţii: redactarea conţinutului materialelor informative, multiplicarea, distribuirea, urmărirea impactului acestora
     Responsabil: custodele, Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, administraţia publică locală, comunitatea locală
     Prioritate: mare
     Indicatori cuantificabili: număr materiale informative realizate, număr materiale informative distribuite
     Resurse umane: expert în comunicare, biolog, custode;
     Resurse materiale: mijloace tehnice de birou;
     Resurse de timp: în anii 2-5
     Resurse financiare: 2500 lei/an.

    4.1.2. Realizarea de panouri educative
     Descrierea activităţii: redactarea conţinutului panourilor educative, stabilirea numărului necesar şi a locurilor de amplasare, contractare firmă de execuţie, execuţie, instalare, recepţia lucrărilor
     Responsabil: custodele, Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, administraţia publică locală, comunitatea locală
     Prioritate: mare
     Indicatori cuantificabili: număr panouri educative realizate
     Resurse umane: expert în comunicare, biolog, custode;
     Resurse materiale: mijloace tehnice de teren şi birou;
     Resurse de timp: în anul 2
     Resurse financiare: 15000 lei.

    4.1.3. Realizarea unui ghid de educaţie ecologică pentru aria naturală protejată
     Descrierea activităţii: proiectarea conţinutului ghidului, redactarea textului, corecturi, revizuiri, redactarea formei finale, multiplicarea, distribuţia
     Responsabil: custodele, Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, administraţia publică locală, comunitatea locală, universităţi
     Prioritate: mare
     Indicatori cuantificabili: 1 ghid de educaţie ecologică realizat
     Resurse umane: expert în comunicare, biolog, custode;
     Resurse materiale: mijloace tehnice de birou;
     Resurse de timp: pe durata anului 2
     Resurse financiare: 8500 lei

    4.1.4. Realizarea de întâlniri cu instituţii/organizaţii cu atribuţii referitoare la conservarea biodiversităţii în sit, discutarea problemelor legate de implementarea Planului de management
     Descrierea activităţii: contactarea reprezentanţilor instituţiilor/organizaţiilor, anunţarea tematicii întâlnirii, înscrierea participanţilor, derularea întâlnirilor, selecţia soluţiilor la probleme, redactarea concluziilor
     Responsabil: custodele, Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, administraţia publică locală, comunitatea locală
     Prioritate: mare
     Indicatori cuantificabili: număr întâlniri realizate, agenda de lucru/fiecare întâlnire, număr probleme identificare şi soluţii propuse
     Resurse umane: biolog, custode;
     Resurse materiale: mijloace tehnice de birou, consumabile;
     Resurse de timp: trimestrul 4 al fiecărui an
     Resurse financiare: 500 lei/an

    5.1.1. Elaborarea unui ghid, cuprinzând cele mai bune practici de valorificare durabilă a resurselor naturale din sit şi promovarea acestuia în rândurile proprietarilor şi factorilor interesaţi
     Descrierea activităţii: achiziţii servicii de: proiectare a conţinutului ghidului, redactare a textului, realizare de corecturi, revizuiri, redactarea formei finale, multiplicarea; distribuţia ghidului
     Responsabil: custodele, Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, administraţia publică locală, comunitatea locală
     Prioritate: mare
     Indicatori cuantificabili: 1 ghid de bune practici privind valorificarea resurselor sitului, număr ghiduri distribuite printre proprietari/gestionari
     Resurse umane: expert în comunicare, biolog, custode; materiale: mijloace tehnice de birou, consumabile;
     Resurse de timp: anul 2
     Resurse financiare: 5000 lei.

    5.1.2. Luarea în considerare a prevederilor Planului de management în procesul de elaborare a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism
     Descrierea activităţii: se va urmări modul în care documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului iau în considerare prevederile Planului de management
     Responsabil: custodele, Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, administraţia publică locală, comunitatea locală
     Prioritate: mare
     Indicatori cuantificabili: numărul planurilor de urbanism în care sunt luate în considerare prevederile Planului de management
     Resurse umane: custode;
     Resurse materiale: mijloace tehnice de birou, mijloc de transport;
     Resurse de timp: pe durata celor 5 ani, în funcţie de situaţie
     Resurse financiare: 0 lei.

    6.1.1. Realizarea de publicaţii de promovare a valorilor naturale şi culturale ale sitului - broşuri, pliante, postere
     Descrierea activităţii: redactarea conţinutului materialelor informative, achiziţionarea serviciului de multiplicare, distribuirea
     Responsabil: custodele, Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, administraţia publică locală, comunitatea locală
     Indicatori cuantificabili: număr tipuri de publicaţii, număr publicaţii de fiecare tip, număr publicaţii distribuite
     Resurse umane: expert în comunicare, biolog, custode
     Resurse materiale: mijloace tehnice de birou
     Resurse de timp: periodic, pe durata celor 5 ani
     Resurse financiare: 1500 lei/an.    5. PLANUL DE ACTIVITĂŢI
     Tabelul nr. 22

┌──────┬──────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│Număr │Activitate │ │ │ │ │ │
│ │ │Anul 1 │Anul 2 │Anul 3 │Anul 4 │Anul 5 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Menţinerea suprafeţei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.1.1.│actuale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ocupate de habitatul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cod 3150 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Interzicerea drenării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.1.2.│apei din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sit pe suprafaţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │habitatului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cod 3150 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Interzicerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │depozitării deşeu- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.1.3.│rilor de orice tip şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │a aruncă- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rii deşeurilor în apă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │suprafaţa habitatului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cod 3150 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Îndepărtarea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │împiedicarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.1.4.│pătrunderii unor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │specii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │plante cultivate - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cereale - şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │specii ornamentale pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │suprafaţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │habitatul cod 3150 din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Interzicerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │utilizării pestici- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.1.5.│delor, insecticidelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │îngrăşămintelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │chimice de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sinteză pe terenurile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │agricole │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din interiorul sitului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sau din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │imediata sa apropiere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Interzicerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.1.6.│incendierii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stufului sau a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vegetaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ierboase pe suprafaţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │habitatului cod 3150 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Limitarea extragerii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.1.7.│de turbă pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │suprafaţa habitatului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cod 3150 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Interzicerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.2.1.│incendierilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vegetaţie pe suprafaţa│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │habitatului speciei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Angelica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │palustris │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Interzicerea drenării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.2.2.│apei din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │habitatul speciei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Angelica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │palustris │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Limitarea păşunatul în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.2.3.│suprafeţele cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Angelica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │palustris - din 2 în 2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ani şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │numai cu animale mari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Interzicerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.2.4.│păşunatului cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │caprine şi ovine pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │suprafeţele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu Angelica palustris │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│1.2.5.│Creşterea populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │speciei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Angelica palustris │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Actualizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │inventarului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.1.1.│habitatului natural │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cod 3150 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Lacuri eutrofe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │naturale cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vegetaţie tip │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Magnopotamion sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Hydrocharition │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Actualizarea analizei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │suprafeţei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.1.2.│ocupate de habitatul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │natural cod │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │3150 Lacuri eutrofe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │naturale cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vegetaţie tip │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Magnopotamion sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Hydrocharition │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Realizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │monitorizării stării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.2.1.│de conservare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │habitatului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │natural cod 3150 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Lacuri eutrofe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │naturale cu vegetaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tip │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Magnopotamion sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Hydrocharition │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│2.3.1.│Inventarierea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │populaţiei speciei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Angelica palustris │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Monitorizarea stării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.4.1.│de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conservare a speciei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Angelica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │palustris │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│2.5.1.│Monitorizarea speciei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Arytrura │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │musculus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Realizarea panourilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.1.1.│şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │indicatoarelor, pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │evidenţierea limitelor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ariei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │naturale protejate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Întreţinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.1.2.│mijloacelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │semnalizare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │limitelor ariei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │naturale protejate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Parcurgerea procedurii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │evaluare adecvată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.2.1 │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectele şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │planurile/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │programele care se │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │realizează pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │teritoriul sau în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vecinătatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sitului Turbăria de la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Dersca │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Identificarea surselor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.3.1.│de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţare pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conservarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sitului Turbăria de la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Dersca │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Realizarea de campanii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.3.2.│de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │strângere de fonduri -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │inclusiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2% pentru conservarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sitului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Turbăria de la Dersca │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Perceperea de tarife │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.3.3.│de către │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │custode, în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conformitate cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prevederile legale în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vigoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Achiziţionarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │elementelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.4.1.│logistică necesare - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │echipamente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de observare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │speciilor în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │teren, determinatoare,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aparate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │foto │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│3.4.2.│Întreţinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │elementelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │logistică necesare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Realizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.5.1.│indicatorilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │monitorizare ai │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Planului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │management │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│3.5.2.│Ajustarea/modificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │indicatorilor în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │funcţie de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │evoluţia din teren │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Participarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.6.1.│custodelui la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cursuri de instruire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protecţia mediului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4.1.1.│materiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │informative │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │referitoare la sit - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pliante, postere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│4.1.2.│Realizarea de panouri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │educative │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Realizarea unui ghid │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4.1.3.│de educaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ecologică pentru aria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │naturală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protejată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │întâlniri cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instituţii/organizaţii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4.1.4.│cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │atribuţii referitoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conservarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │biodiversităţii în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sit, discutarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │problemelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │implementarea Planului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de management │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Elaborarea unui ghid, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cuprinzând │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cele mai bune practici│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5.1.1.│de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valorificare durabilă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │resurselor naturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din sit şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │promovarea acestuia în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rândurile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proprietarilor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │factorilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │interesaţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Luarea în considerare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5.1.2.│prevederilor Planului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │management în procesul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │elaborare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │documentaţiilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │amenajarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │teritoriului şi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │urbanism │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │publicaţii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6.1.1.│promovare a valorilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │naturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi culturale ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sitului - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │broşuri, pliante, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │postere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴──────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


    6. PLANUL DE MONITORIZARE A ACTIVITĂŢILOR

┌────────────────────────┬─────────────┐
│DENUMIRE ACTIVITATE │ANUL DE │
│ │RAPORTARE │
├────────────────────────┼─┬──┬───┬──┬─┤
│ │I│II│III│IV│V│
├────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┤
│Menţinerea suprafeţei │ │ │ │ │ │
│actuale ocupate de │ │ │ │ │ │
│habitatul │X│X │X │X │X│
│cod 3150 │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┤
│Interzicerea drenării │ │ │ │ │ │
│apei din sit pe │ │ │ │ │ │
│suprafaţa │X│X │X │X │X│
│habitatului cod 3150 │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┤
│Interzicerea depozitării│ │ │ │ │ │
│deşeurilor de orice tip │ │ │ │ │ │
│şi a │ │ │ │ │ │
│aruncării deşeurilor în │X│X │X │X │X│
│apă pe suprafaţa │ │ │ │ │ │
│habitatului │ │ │ │ │ │
│cod 3150 │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┤
│Îndepărtarea şi │ │ │ │ │ │
│împiedicarea pătrunderii│ │ │ │ │ │
│unor specii │ │ │ │ │ │
│de plante cultivate - │X│X │X │X │X│
│cereale - şi specii │ │ │ │ │ │
│ornamentale │ │ │ │ │ │
│pe suprafaţa habitatului│ │ │ │ │ │
│cod 3150 din sit │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┤
│Interzicerea utilizării │ │ │ │ │ │
│pesticidelor, │ │ │ │ │ │
│insecticidelor │ │ │ │ │ │
│şi a îngrăşămintelor │ │ │ │ │ │
│chimice de sinteză pe │X│X │X │X │X│
│terenurile │ │ │ │ │ │
│agricole din interiorul │ │ │ │ │ │
│sitului sau din imediata│ │ │ │ │ │
│sa │ │ │ │ │ │
│apropiere │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┤
│Interzicerea incendierii│ │ │ │ │ │
│stufului sau a │X│X │X │X │X│
│vegetaţiei │ │ │ │ │ │
│ierboase pe suprafaţa │ │ │ │ │ │
│habitatului cod 3150 │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┤
│Limitarea extragerii de │X│X │X │X │X│
│turbă pe suprafaţa │ │ │ │ │ │
│habitatului cod 3150 │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┤
│Interzicerea │ │ │ │ │ │
│incendierilor de │X│X │X │X │X│
│vegetaţie pe suprafaţa │ │ │ │ │ │
│habitatului speciei │ │ │ │ │ │
│Angelica palustris │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┤
│Interzicerea drenării │ │ │ │ │ │
│apei din habitatul │X│X │X │X │X│
│speciei │ │ │ │ │ │
│Angelica palustris │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┤
│Limitarea păşunatului în│ │ │ │ │ │
│suprafeţele cu Angelica │X│X │X │X │X│
│palustris - din 2 în 2 │ │ │ │ │ │
│ani şi numai cu animale │ │ │ │ │ │
│mari │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┤
│Interzicerea păşunatului│ │ │ │ │ │
│cu caprine şi ovine pe │X│X │X │X │X│
│suprafeţele cu Angelica │ │ │ │ │ │
│palustris │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┤
│Creşterea populaţiei │ │ │ │ │ │
│speciei Angelica │X│X │X │X │X│
│palustris │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┤
│Actualizarea │ │ │ │ │ │
│inventarului habitatului│ │ │ │ │ │
│natural cod │ │ │ │ │ │
│3150 Lacuri eutrofe │X│X │X │X │X│
│naturale cu vegetaţie │ │ │ │ │ │
│tip │ │ │ │ │ │
│Magnopotamion sau │ │ │ │ │ │
│Hydrocharition │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┤
│Actualizarea analizei │ │ │ │ │ │
│suprafeţei ocupate de │ │ │ │ │ │
│habitatul │ │ │ │ │ │
│natural cod 3150 Lacuri │X│X │X │X │X│
│eutrofe naturale cu │ │ │ │ │ │
│vegetaţie │ │ │ │ │ │
│tip Magnopotamion sau │ │ │ │ │ │
│Hydrocharition │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┤
│Realizarea monitorizării│ │ │ │ │ │
│stării de conservare a │ │ │ │ │ │
│habitatului natural cod │ │ │ │ │ │
│3150 Lacuri eutrofe │X│X │X │X │X│
│naturale │ │ │ │ │ │
│cu vegetaţie tip │ │ │ │ │ │
│Magnopotamion sau │ │ │ │ │ │
│Hydrocharition │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┤
│Inventarierea populaţiei│ │ │ │ │ │
│speciei Angelica │X│X │X │X │X│
│palustris │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┤
│Monitorizarea stării de │ │ │ │ │ │
│conservare a speciei │X│X │X │X │X│
│Angelica │ │ │ │ │ │
│palustris │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┤
│Monitorizarea speciei │X│X │X │X │X│
│Arytrura musculus │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┤
│Realizarea panourilor şi│ │ │ │ │ │
│indicatoarelor, pentru │X│X │X │X │X│
│evidenţierea limitelor │ │ │ │ │ │
│ariei naturale protejate│ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┤
│Realizarea panourilor şi│ │ │ │ │ │
│indicatoarelor, pentru │X│X │X │X │X│
│evidenţierea limitelor │ │ │ │ │ │
│ariei naturale protejate│ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┤
│Parcurgerea procedurii │ │ │ │ │ │
│de evaluare adecvată │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │
│proiectele şi planurile/│X│X │X │X │X│
│programele care se │ │ │ │ │ │
│realizează │ │ │ │ │ │
│pe teritoriul sau în │ │ │ │ │ │
│vecinătatea sitului │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┤
│Identificarea de surse │ │ │ │ │ │
│de finanţare pentru │X│X │X │X │X│
│conservarea sitului │ │ │ │ │ │
│Turbăria de la Dersca │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┤
│Realizarea de campanii │ │ │ │ │ │
│de strângere de fonduri │ │ │ │ │ │
│- │ │ │ │ │ │
│inclusiv 2% pentru │X│X │X │X │X│
│conservarea sitului │ │ │ │ │ │
│Turbăria de la │ │ │ │ │ │
│Dersca │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┤
│Perceperea de tarife de │ │ │ │ │ │
│către custode, în │X│X │X │X │X│
│conformitate cu │ │ │ │ │ │
│prevederile legale în │ │ │ │ │ │
│vigoare │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┤
│Achiziţionarea │ │ │ │ │ │
│elementelor de logistică│ │ │ │ │ │
│necesare - │ │ │ │ │ │
│echipamente de observare│X│X │X │X │X│
│a speciilor în teren, │ │ │ │ │ │
│determinatoare, aparate │ │ │ │ │ │
│foto │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┤
│Întreţinerea elementelor│X│X │X │X │X│
│de logistică necesare │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┤
│Realizarea indicatorilor│ │ │ │ │ │
│de monitorizare a │X│X │X │X │X│
│Planului │ │ │ │ │ │
│de management │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┤
│Ajustarea/modificarea │ │ │ │ │ │
│indicatorilor în funcţie│X│X │X │X │X│
│de │ │ │ │ │ │
│evoluţia din teren │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┤
│Participarea custodelui │ │ │ │ │ │
│ca cursuri de instruire │X│X │X │X │X│
│privind protecţia │ │ │ │ │ │
│mediului │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┤
│Realizarea de materiale │ │ │ │ │ │
│informative referitoare │X│X │X │X │X│
│la │ │ │ │ │ │
│sit - pliante, postere │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┤
│Realizarea de panouri │ │X │ │X │ │
│educative │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┤
│Realizarea unui ghid de │ │ │ │ │ │
│educaţie ecologică │ │ │ │ │ │
│pentru │ │X │ │ │ │
│aria naturală protejată │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┤
│Realizarea de întâlniri │ │ │ │ │ │
│cu instituţii/ │ │ │ │ │ │
│organizaţii cu │ │ │ │ │ │
│atribuţii referitoare la│ │ │ │ │ │
│conservarea │X│X │X │X │X│
│biodiversităţii │ │ │ │ │ │
│în sit, discutarea │ │ │ │ │ │
│problemelor legate de │ │ │ │ │ │
│implementarea Planului │ │ │ │ │ │
│de management │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┤
│Elaborarea unui ghid, │ │ │ │ │ │
│cuprinzând cele mai bune│ │ │ │ │ │
│practici de valorificare│ │ │ │ │ │
│durabilă a resurselor │ │X │ │ │ │
│naturale din sit şi │ │ │ │ │ │
│promovarea acestuia în │ │ │ │ │ │
│rândurile │ │ │ │ │ │
│proprietarilor şi │ │ │ │ │ │
│factorilor interesaţi │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┤
│Luarea în considerare a │ │ │ │ │ │
│prevederilor Planului de│ │ │ │ │ │
│management în procesul │ │ │ │ │ │
│de elaborare a │X│X │ │ │ │
│documentaţiilor │ │ │ │ │ │
│de amenajarea │ │ │ │ │ │
│teritoriului şi de │ │ │ │ │ │
│urbanism │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─┼──┼───┼──┼─┤
│Realizarea de publicaţii│ │ │ │ │ │
│de promovare a valorilor│ │ │ │ │ │
│naturale şi culturale │X│X │X │X │X│
│ale sitului - broşuri, │ │ │ │ │ │
│pliante, │ │ │ │ │ │
│postere │ │ │ │ │ │
└────────────────────────┴─┴──┴───┴──┴─┘     BIBLIOGRAFIE
     ● BOŞCAIU N., COLDEA Gh. & HOREANU Cl., 1994, Lista roşie a plantelor vasculare dispărute, periclitate, vulnerabile şi rare din flora României. Ocrotirea naturii mediul înconjurător 38(1): 45 - 46.
     ● CHIFU T, C. MÂNZU, OANA ZAMFIRESCU, -2006 - Flora şi vegetaţia Moldovei, vol. I şi II, Editura. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi.
     ● CIOCÂRLAN V., 2000, Flora ilustrată a României Editura. Ceres, Bucureşti
     ● DONIŢĂ N., POPESCU A., PAUCĂ - COMĂNESCU M., MIHĂILESCU S. & BIRIŞ I. A. 2005, Habitatele din România. Bucureşti: Editura. Tehnică Silvică, 496 p
     ● MITITELU D.,CHIFU T., 1993, Flora şi vegetaţia judeţului Botoşani, Studii şi comunicări, Complexul Muzeal Ştiinţele Naturii, Ioan Borcea, Bacău
     ● MOUNTFORD O., GAFTA D., ANASTASIU P., BĂRBOS M., NICOLIN A., NICULESCU M. & OPREA A., 2008, Natura 2000 în România. Habitat fact sheets. EU Phare Project on Implementation of Natura 2000 Network în România. EU Phare EuropeAid/12/12160/D/SV/RO for Ministry of Environment and Sustainable Development. 243 p.
     ● NEGREAN G., 2001., Lista roşie a plantelor din România existente în pajişti - inclusiv endemite şi subendemite. P. 30 - 58. în: COLDEA Gh., NEGREAN G., SÂRBU I. & SÂRBU A. 2001. Ghid pentru identificarea şi inventarierea pajiştilor seminaturale din România. Bucureşti: Editura. Alo. 58 p
     ● OLTEAN M., NEGREAN G., POPESCU A., ROMAN N., DIHORU G., SANDA V., MIHĂILESCU S., 1994, Lista roşie a plantelor superioare din România, Institutul de biologie, Studii, sinteze, documentaţii de ecologie, Academia Română, Bucureşti
     ● OPREA A., 2005., Lista critică a plantelor vasculare din România. Iaşi: Editura. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", 668 p. ISBN 973 - 703 - 112 - 1.
     ● OPREA A., DAVIDEANU G. R., DAVIDEANU A., POPESCU I.E., IORDACHE I., GACHE C., 2008, Lista roşie a speciilor de floră şi faună sălbatică din zona de graniţă România - Republica Moldova, editor APM Iaşi
     ● SĂVULESCU Tr. -coord., 1952 - 1976, Flora R. P. R. - R. S. R. I - XIII. Bucurcşti: Editura. Acad. Române.
    ANEXA 1

    la Planul de management
    Localizarea sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca şi a Rezervaţiei Naturale Turbăria de la Dersca
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    la Planul de management
    Harta suprapunerii sitului ROSCI0255 Turbăria Dersca cu Rezervaţia Naturală Turbăria de la Dersca
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 3

    la Planul de management
    Reprezentarea reliefului prin curbe de nivel şi cote altimetrice
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 4

    la Planul de management
    Harta expoziţiei versanţilor
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 5

    la Planul de management
    Harta pantelor
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 6

    la Planul de management
    Harta geologică
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 7

    la Planul de management
    Harta reţelei hidrografice
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 8

    la Planul de management
    Harta precipitaţiilor
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 9

    la Planul de management
    Harta solurilor
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 10

    la Planul de management
    Harta ecosistemelor
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 11

    la Planul de management
    Distribuţia habitatului cod 3150
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 12

    la Planul de management
    Harta distribuţiei habitatelor
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 13

    la Planul de management
    Harta distribuţiei habitatului cod 7230
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 14

    la Planul de management
    Habitate după clasificarea naţională
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 15

    la Planul de management
    Harta distribuţiei speciei Angelica palustris
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 16

    la Planul de management
    Harta distribuţiei speciei potenţiale Arytrura musculus
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 17

    la Planul de management
    Distribuţia speciei Lycaena dispar
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 18

    la Planul de management
    Harta modului de utilizare a terenurilor
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 19

    la Planul de management
    Harta presiunilor 1
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 20

    la Planul de management
    Harta presiunilor 2
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 21

    la Planul de management
    Harta presiunilor 3
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 22

    la Planul de management
    Harta presiunilor 4
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 23

    la Planul de management
    Harta ameninţărilor 1
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 24

    la Planul de management
    Harta ameninţărilor 2
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 25

    la Planul de management
    Harta ameninţărilor 3
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 26

    la Planul de management
    Harta ameninţărilor 4
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 27

    la Planul de management
    Harta cu propunerea extinderii sitului
 (a se vedea imaginea asociată)
     ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016