Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PLAN DE MANAGEMENT din 21 decembrie 2016  al riscului la inundaţii - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PLAN DE MANAGEMENT din 21 decembrie 2016 al riscului la inundaţii - Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 106 bis din 17 februarie 2017

──────────
        Aprobat prin Hotărârea Guvernul nr. 972 din 21 decembrie 2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 7 februarie 2017
──────────


    CUPRINS
    Abrevieri
        Cap. 1: Prezentarea generală a spaţiului hidrografic Someş-Tisa
        Cap. 2: Riscul la inundaţii în spaţiul hidrografic Someş- Tisa
    2.1. Descrierea lucrărilor existente de protecţie împotriva inundaţiilor
    2.2. Descrierea sistemelor existente de avertizare - alarmare şi de răspuns la inundaţii
    2.3. Istoricul inundaţiilor
    2.4. Evenimentele semnificative de inundaţii
    2.5. Zone cu risc potenţial semnificativ la inundaţii
    2.6. Hărţi de hazard şi hărţi de risc la inundaţii
    2.7. Indicatori statistici

        Cap. 3: Descrierea obiectivelor de management al riscului la inundaţii
    3.1. Procesul de elaborare a obiectivelor

        Cap. 4: Sinteza malurilor propuse şi prioritizarea acestora
    4.1. Masuri aplicabile la nivel naţional
    4.2. Măsuri aplicabile la nivel de A.B.A. Someş - Tisa
    4.3. Măsuri aplicabile la nivel de A.P.S.F.R. din cadrul A.B.A. Someş - Tisa
    4.4. Prioritizarea măsurilor
    4.5. Concluzii cu privire la strategia de management al riscului la inundaţii la nivel de A.B.A.
    4.6. Definirea de proiecte integrate majore la nivel de A.B.A.
    4.7. Descrierea procesului de coordonare cu D.C.A.

        Cap. 5: Descrierea modului în care progresul implementării măsurilor va fi monitorizat
        Cap. 6: Informarea şi consultarea publicului
        Cap. 7: Lista autorităţilor competente în implementarea şi monitorizarea - evaluarea P.M.R.I.
    7.1. Autorităţi responsabile în domeniul managementului riscului la inundaţii în România
    7.2. Autorităţi competente în implementarea P.M.R.I. inclusiv în monitorizarea şi evaluarea acestuia în timp.


    Bibliografie

    PLANŞE
        Planşa nr. 1 Harta hipsometrică
        Planşa nr. 2 Reţeaua hidrografică şi amplasamentul staţiilor hidrometrice
        Planşa nr. 3 Utilizarea terenului
        Planşa nr. 5 Zonele cu risc potenţial semnificativ
        Planşa nr. 6 Extinderea arealelor inundabile în cele trei scenarii (0.1%, 1%, 10%)
        Planşa nr. 7 Riscul la inundaţii în scenariul mediu
        Planşa nr. 8 Propuneri de proiecte integrate majore

    ANEXE
        Anexa 6.1. Planul de comunicare privind elaborarea Planului de management al riscului la inundaţii
        Anexa 6.2. Chestionar privind elaborarea Planului de Management al Riscului la Inundaţii
        Anexa 6.3. Newsletter nr. 1
        Anexa 6.4. Pliant P.M.R.I.
        Anexa 7.1. Legislaţia din domeniul managementului situaţiilor de urgenţă generale de inundaţii

    TABELE
        Tabel 1 - 1 Principalele staţii hidrometrice şi parametri hidrologici caracteristici
        Tabel 2 - 1 Derivaţii de ape mari
        Tabel 2 - 2 Diguri
        Tabel 2 - 3 Baraje care realizează acumulări permanente
        Tabel 2 - 4 Baraje care realizează acumulări nepermanente
        Tabel 2 - 5 Poldere
        Tabel 2 - 6 Inundaţii istorice în spaţiul hidrografic Someş - Tisa
        Tabel 2 - 7 Evenimente istorice semnificative în A.B.A. Someş - Tisa
        Tabel 2 - 8 Zonele cu risc potenţial semnificativ la inundaţii în A.B A Someş - Tisa
        Tabel 2 - 9 Lungimi sectoare de râu acoperite de hărţi de hazard şi de risc la inundaţii
        Tabel 2 - 10 Indicatorii statistici la nivel de A.B.A. Someş - Tisa în cazul scenariului mediu
        Tabel 3 - 1 Obiectivele, indicatorii ţintele managementului riscului la inundaţii (cerinţele minime şi ţintele aspiraţionale sunt valabile pentru scenariul 1%)
        Tabel 4 - 1 Centralizator tipuri de măsuri
        Tabel 4 - 2 Centralizator măsuri aplicabile la nivel naţional
        Tabel 4 - 3 Centralizator măsuri aplicabile la nivelul Administraţiei Buzinului de Apă Someş - Tisa
        Tabel 4 - 4 Centralizator măsuri aplicabile la nivel de A.P.S.F.R.-lor pentru Spaţiul Hidrografic Someş - Tisa
        Tabel 4 - 5 Prezentarea sintetică a măsurilor propuse a se realiza la nivelul A.P.S.F.R.-lor identificate pentru reducerea riscului la inundaţii
        Tabel 4 - 6 Principalele localităţi/grupuri de localităţi potenţial afectate, situate în banda de inundabilitate 1% la nivelul A.P.S.F.R. - A.B.A. Someş - Tisa
        Tabel 5 - 1 Indicatori asociaţi măsurilor conform Catalogului de măsuri potenţiale la nivel naţional

    FIGURI
        Figura 2-1 Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Crasna
        Figura 2-2 Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Someşul Inferior
        Figura 2-3 Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Someşul Mare
        Figura 2-4 Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Someşul Mic
        Figura 2-5 Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Tisa Superioară
        Figura 2-6 Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Tur
        Figura 2-7 Schema sinoptică a fluxului informaţional din A.B.A. Someş-Tisa
        Figura 4-1 Număr de măsuri propuse pentru reducerea riscului la inundaţii pe A.P.S.F.R. - A.B.A. Someş-Tisa

    Abrevieri
        A.B.A. - Administraţia Bazinală de Apă
        AMC - Aparate de măsură şi control
        A.N.A.R. - Administraţia Naţională "Apele Române"
        A.N.C.O.M. - Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
        A.N.C.P.I. - Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
        A.N.I.F. - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare
        A.N.M. - Administraţia Naţională de Meteorologie
        A.R.A. - Asociaţia Română a Apei
        A.S.A.S. - Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - Şişeşti"
        B.H. - Bazin Hidrografic
        CA - Cota de Atenţie
        C.E. - Comisia Europeană
        CFR - Compania Naţionale de Căi Ferate
        CI - Cota de inundaţie
        C.I.R. - Centrul de Intervenţie Rapidă
        C.J. - Consiliul Judeţean
        C.J.S.U - Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
        C.L.S.U. - Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă
        C.M.R. - Centru Meteorologic Regional
        C.N.A.D.N.R. - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România
        C.N.S.S.U. - Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă
        D.A.I.I. - Dispecerat şi Apărare Împotriva Inundaţiilor
        D.B.H. - District de Bazin Hidrografic
        D.C.A. - Directiva Cadru Apă
        D.D.I. - Departamentul de Dezvoltare, Investiţii
        D.M.L.H. - Departamentul Managementul Lucrărilor Hidrotehnice
        D.S.U. - A.N.A.R. - Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul A.N.A.R.
        D.S.U. - M.A.I. - Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul M.A.I.
        DC - Drum Comunal
        DE - Drum European
        DJ - Drum Judeţean
        DN - Drum Naţional
        E.P.R.I. - Evaluarea Preliminară a Riscului la Inundaţii
        E-PRTR - Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi
        F.I.R. - Formaţie de Intervenţie Rapidă
        G.A. - Gospodărirea Apelor
        HH - Hărţi de hazard la inundaţii
        HR - Hărţi de risc la inundaţii
        I.C.P.D.R. - Comisia Internaţională pentru Protecţia Fluviului Dunărea
        I.G.S.U. - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
        I.N.C.D.D.D. - Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare "Delta Dunării"
        I.N.C.D.S. - Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea"
        I.N.H.G.A. - Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor
        I.S.C. - Inspectoratul de Stat în Construcţii
        I.S.U.J - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean
        LDE - Linie Dublă Electrificată
        LDN - Linie Dublă Neelectrificată
        LEL - Linie cu Ecartament Larg
        LI - Linie Închisă
        LII - Linie Îngustă
        LN - Linie Neinteroperabilă
        LSE - Linie Simplă Electrificată
        LSN - Linie Simplă Neelectrificată
        M.A.D.R. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
        M.A.I. - Ministerul Afacerilor Interne
        M.Ap.N. - Ministerul Apărării Naţionale
        M.D.R.A.P. - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
        M.D.T. - Modelul digital al terenului
        M.E. - Ministerul Energiei
        M.E.C.R.M.A. - Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
        M.E.N.C.S. - Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
        M.F.E. - Ministerul Fondurilor Europene
        M.F.P. - Ministerul Finanţelor Publice
        MHC - Microhidrocentrală
        M.M.A.P. - Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
        M.M.D.D. - Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile
        M.R.I. - Managementul Riscului la Inundaţii
        M.S. - Ministerul Sănătăţii
        M.T. - Ministerul Transporturilor
        ONG - Organizaţie Neguvernamentală
        ONU - Organizaţia Naţiunilor Unite
        P.A.T.J. - Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean
        P.B.H.H. - Prognoză Bazinală, Hidrologie şi Hidrogeologie
        P.E.B. - Potenţial ecologic bun
        P.F. - Persoană Fizică
        P.G.A. - Programul de Gospodărire a Apelor
        P.M.B.H. - Planul de Management al Bazinului Hidrografic
        P.M.R.I. - Planul de Management al Riscului la Inundaţii
        P.O.I.M. - Programul Operaţional "Infrastructură Mare"
        P.P.P.D.E.I. - Planul de Prevenire, Protecţie şi Diminuare a Efectelor Inundaţiilor pe bazine hidrografice
        P.U.D. - Planurile de Urbanism şi de Dezvoltare
        P.U.G. - Planurile Urbanistice Generale
        P.U.Z. - Planul Urbanistic Zonal
        P.A.T. - Planul de Amenajare a Teritoriului
        P.A.T.N. - Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional
        P.A.T.Z. - Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal
        PET - Polietilena tereftalat
        REBAR - Registrul Naţional al Barajelor din România
        R.N.P. - Romsilva - Regia Naţională a Pădurilor Romsilva
        R.N.T.D.G.A. - Reţea Naţională de Transmisie a Datelor de Gospodărire a Apelor
        S.A. - Societate pe Acţiuni
        S.C. - Societate Comercială
        S.C.I. - Situri de importanţă comunitară
        S.E.B. - Starea ecologică bună
        S.G.A. - Sistemul de Gospodărire a Apelor
        S.H. - Spaţiu Hidrografic
        S.H.I. - Sistem Hidrotehnic Independent
        SIMIN - Sistemul Meteorologic Integrat Naţional
        S.M.R.I. - Strategia de Management a Riscului la Inundaţii
        S.N.C.S. - Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice
        S.P.A. - Arii de protecţie specială avifaunistică
        S.R.L. - Societate cu Răspundere Limitată
        STAS - Standard de Stat
        TVR - Televiziunea Română
        U.A.T. - Unitate administrativ teritorială
        U.C.C.T. - Urmărirea Comportării Construcţiilor Tehnice
        UE - Uniunea Europeană
        U.N.S.A.R. din România - Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare din România
        U.P.B. - Universitatea Politehnica Bucureşti
        U.T.C.B. - Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
        A.P.S.F.R. - Areas with Potenţial Significant Flood Risk
        CLC - Corine Land Cover
        DESWAT - Destructive Water Abatement and Control of Water Disasters
        DSS - Decision Support System
        EEA - European Econimic Area
        FRMPs - Flood Risk Management Plans
        GIS - Geographic Information System
        GPRS - General Packet Radio Service
        GSM - Global System for Mobile Communications
        I.E.D. - Industrial Emissions Directive
        IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control
        JRC - Joint Research Centre
        LIDAR - Light Intensity Detection and Ranging
        NAVTEQ - Navigation Technologies
        OSM - Open Street Map
        P.F.R.A. - Preliminary Flood Risk Assessment
        UoM - Unit of Management
        VPN - Virtual Private Network
        WATMAN - Information System for Integrated Water Management
        WFD RBMPs - Water Flood Directive River Basin Management Plans
        WG-Floods - Working Group Floods
        WI-FI - Wireless Fidelity-Wireless Internet
        WIMS - Water Management System
        WISE - Web-based Inquiry Science Environment
    CAP. 1
    Prezentarea generală a spaţiul hidrografic Someş-Tisa
        Spaţiul hidrografic Someş-Tisa este situat în partea de nord-vest a României ocupând o suprafaţă de 22.380 kmp reprezentând 9,4% din teritoriul naţional.
        Acesta este delimitat la nord de Ucraina prin graniţa naturală a râului Tisa pe o lungime de 61 km, la vest de graniţa cu Republica Ungară iar pe teritoriul ţării se învecinează cu bazinele Siret la est, Mureş la sud şi Crişuri la sud-vest.

    Relief
        Relieful spaţiului hidrografic Someş-Tisa este variat ca morfologie şi complex din punct de vedere geologic fiind reprezentat prin munţi (20%), dealuri, podişuri (55%) şi câmpii (25%).
        Munţii Apuseni se caracterizează prin altitudini ce nu depăşesc 1.800 m, culmi domoale şi platouri largi. Printre cele mai importante vârfuri se menţionează Dealul Meltişului (1.699 m), Coasta Brăiesei (1.677 m), Chicera Negrului (1.496 m) etc.
        În partea nordică a bazinului, de la vest la est, regăsim lanţul vulcanic Gutâi-Ţibleş cu înălţimi cuprinse între 900-1.840 m şi masive puternic fragmentate permiţând astfel dezvoltarea a numeroase văi şi ulucuri depresionare. La est de lanţul vulcanic, bazinul este dominat de masivul cristalin al Masivului Rodnei cu forme greoaie, larg ondulate şi văi adânci atingând altitudinea maximă în piscul Pietrosul (2.303 m).
        Munţii Maramureşului se încadrează în categoria munţilor mijlocii cu pante abrupte şi văi adânci având altitudini ridicate (vârful Farcău 1.956 m).
        Munţii Bârgău străjuiesc bazinul Someşului Mare prezentând un relief vulcanic cu aspect de conuri, cu altitudinea maximă de 1.611 m (vârful Heniul Mare). În sudul acestora se găsesc Munţii Călimani reprezentaţi de vârful Pietrosul 2.102 m.
        Dealurile şi podişurile ocupă suprafeţe întinse în bazinul Someşului şi mai reduse în cel al Tisei, constituind forma dominantă de relief.
        Podişul Someşan se caracterizează printr-un complex de forme domoale, cu altitudini medii de 600 m, având înfăţişarea unor platforme vălurite, cu frecvente forme de structuri monoclinale. Printre depresiunile importante se numără Depresiunea Lăpuş, Depresiunea Baia Mare, Depresiunea Copalnicului şi Depresiunea Maramureşului.
        Câmpia Transilvaniei ocupă estul bazinului, între valea Someşului Mic la vest, Valea Someşului Mare la nord şi Valea Dipsei la est caracterizându-se prin altitudini ce depăşesc rar valori de 500 m. Câmpia Someşului este amplasată în partea de vest a spaţiului hidrografic şi are o uşoară înclinare de la sud-est E3la nord-vest; este alcătuită dintr-o porţiune mai înaltă (180-200 m), de fapt o câmpie piemontană cu interfluvii largi şi terase în evantai şi o porţiune mai joasă (115-125 m), reprezentată printr-o câmpie eluvială, inundabilă, cu văi puţin adânci şi albii părăsite.
        În planşa nr. 1 se prezintă harta hipsometrică a spaţiului hidrografic Someş-Tisa.

    Geologie
        Din punct de vedere geologic spaţiul hidrografic Someş-Tisa înglobează nordul şi nord-vestul bazinului transilvănean, masivele nordice şi estice ale Munţilor Apuseni, precum şi părţi ale Carpaţilor Orientali şi Depresiunii Paneice având structura predominantă silicioasă şi cuprinzând o gamă largă de roci: eruptive, metamorfice, sedimentare (argile, gresii, nisipuri, pietrişuri, etc.).
        Bazinul transilvănean prezintă o origine tectonică începând din Cretacicul superior continuând cu Oligocen şi finalizându-se la începutul Miocenului. Geologia bazinului transilvănean prezintă succesiunea sedimentară a stratului de tuf vulcanic, prezenţa depozitelor de sare şi a domurilor gazeifere. Sectorul Carpaţilor Orientali se caracterizează prin dezvoltarea flişului pe flancul estic şi magmatismul subsecvent pe flancul vestic.
        Începând cu Neogenul, la marginea internă a Carpaţilor Orientali a avut loc o intensă activitate vulcanică de pe urma căreia a luat naştere lanţul muntos Oaş - Gutâi - Ţibleş - Călimani - Harghita. Vulcanii au fost activi până în Cuaternarul inferior. Munţii Rodnei fac parte din zona cristalino-mezozoică a Carpaţilor Orientali. Munţii Ţibleş - Bîrgău sunt constituiţi din formaţiuni mezozoice cutate, străbătute parţial de roci vulcanice.
        Parte din Munţii Apuseni includ masivele Gilău - Muntele Mare şi Bihor - Vlădeasa. Litologic fiind constituite predominant din şisturi cristaline, graniţe precum şi formaţiuni sedimentare cum ar fi grabenul calcaros din regiunea izvoarelor Someşului Cald.
        Depresiunea Paneică este prezentă pe o mică zonă ce corespunde estului acesteia. Stratigrafia Depresiunii Paneice este relativ simplă compusă din formaţiuni ce aparţin Sarmatianului (nisipuri, marno-argile şi conglomerate), Paneianului (nisipuri şi pietrişuri) şi Cuaternarului (depozite aparţinând luncilor şi teraselor-pietrişuri şi nisipuri).

    Clima
        Spaţiul hidrografic Someş-Tisa prezintă un climat temperat continental moderat cu nuanţe oceanice, fără variaţii exagerate de temperatură şi precipitaţii.
        Precipitaţiile înregistrează valori cuprinse între 1.000 - 1.400 mm pe culmile munţilor înalţi (Masivul Rodnei, Munţii Gutâi, Munţii Ţibleş, Munţii Suhard, Bîrgău şi Călimani); între 800 - 1.200 mm în zona Munţilor Apuseni de la vest la est; mai mari de 800 mm în culmile Codru, Prişnel, Preluca şi Breaza; şi între 600 - 700 mm în regiunea de deal, podiş şi câmpie (Câmpia Transilvaniei, Podişul Someşan, Câmpia Someşului).
        Temperatura medie anuală variază de la 0°C în zona montană până la peste 9°C în zona de câmpie.

    Resurse de apă
        În reţeaua hidrografică a spaţiului Someş-Tisa se identifică un număr de 580 cursuri de apă cadastrate totalizând o lungime de 8.423 km, densitatea medie de 0,376 km/kmp.
        Râul Tisa (cod cadastral I.1) având lungimea de 1.592 km îşi are izvoarele în Carpaţii Păduroşi pe teritoriul de vest al Ucrainei şi se varsă în Dunăre. Pe teritoriul românesc, bazinul Tisa are o suprafaţă de 4.540 kmp, cu panta medie de 2 0, adunând apele unui număr de 123 cursuri de apă cadastrate.
        Afluenţii de stânga ai Tisei care drenează Depresiunea Maramureşului sunt Vişeu (L = 82 km; S = 1.581 kmp), Iza (L = 80 km; S = 1.293 kmp), Săpânţa, Baia, Valea lui Francisc şi râurile care intră în Tisa peste graniţă sunt Batarci cu Tarna Mare, Egher cu Hodoş şi Turul.
        Râul Tur (S = 1.008 kmp; L = 66 km) se consideră că aparţine cursului mijlociu al Tisei, ca dealtfel şi Someşul, însă pe teritoriul ţării noastre el intră în grupa râurilor nordice, drenând versanţii vestici ai grupului vulcanic Oaş - Gutâi. Izvorăşte de la o altitudine de cca. 950 m, panta cursului de apă în sectorul montan atinge 20 m/km, scăzând la valorile de 2-8 m/km în fundul depresiunii şi sub 1 m/km în sectorul de câmpie.
        În prima zonă de convergenţă aflată la nord de Remetea Oaşului, Turul primeşte din dreapta pe cel mai mare afluent al său Lechincioara (S = 286 kmp; L = 29 km), cu afluenţii săi Valea Rea şi Valea Alba, iar la stânga pe Slatina sau Strâmba. Următorul afluent ca mărime este Talna (S = 186 kmp; L=35 km) care străbate regiunea sud-vestica a Depresiunii Oaşului curgând paralel cu Turul, după ce a cules o serie de afluenţi din stânga de pe rama sudică a depresiunii, dinspre Masivul Gutâiului.
        Râul Someş (cod cadastral II.1) având lungimea de 376 km, drenează un bazin hidrografic cu o suprafaţă de 15.740 kmp, panta generală de 3%, adunând apele unui număr de 403 cursuri de apă cadastrate. Someşul prin unirea Someşului Mare cu Someşul Mic în amonte de Dej, traversează spre N - V Podişul Someşan, între Dealurile Clujului şi Dealurile Ciceului, primind simetric o serie de afluenţi din ambele parţi.
        Afluenţii importanţi ai Someşului sunt Almaşul (S = 810 kmp; L = 65,4 km) şi Lăpuşul (S = 1.820 kmp; L = 114,6 km).
        Someşul Mare are izvoarele în extremitatea vestică a Munţilor Rodnei, sub vârful Omul (1.931 m), din unirea mai multor pâraie având lungimea de 130 km,drenează un bazin hidrografic cu o suprafaţă de 5.033 kmp. Cel mai mare afluent al Someşului Mare este Şieul.
        Someşul Mic având lungimea de 178 km şi o suprafaţă a bazinului de 3.773 kmp se formează din două pâraie de munte: Someşul Cald şi Someşul Rece, care se unesc la poalele estice ale Munţilor Gilău, la comuna Someşul Rece. Având în vedere dimensiunile mari ale Someşului Cald, acesta se consideră ca izvor al Someşului Mic. Cel mai mare afluent al Someşului Mic, ca mărime de bazin, este Fizeşul.
        Someşul Cald (S = 526 kmp; L = 66,5 km) izvorăşte de sub vârful Piatra Arsă 1.550 m, din masivul central al Bihariei - Vlădeasa. Cel mai mare afluent al său este Belişul.
        Someşul Rece (S = 331 kmp; L = 45,6 km), drenează prin afluenţii săi pe partea centrală a Munţilor Gilăului, avându-şi obârşia în apropierea Muntelui Mare (de sub vf. Runcului - 1.609 m). Cel mai mare afluent al său este Răcătău.
        Râul Crasna (cod cadastral II.2) având lungimea de 134 km şi o suprafaţă de 1.931 kmp, adunând apele unui număr de 54 cursuri de apă cadastrate. Afluenţii principali sunt: Zalău, Maja şi Maria, toţi cu debite nesemnificative şi cu lungimi ce nu depăşesc 38 km.
        În tabelul 1-1 se prezintă principalele staţii hidrometrice şi parametri hidrologici caracteristici.
        Tabel 1-1 Principalele staţii hidrometrice şi parametri hidrologici caracteristici

┌────┬───────┬────────────┬──────┬─────┬───────────────────┐
│ │ │ │ │ │Parametri │
│ │ │ │F │H │hidrologici │
│Nr. │Râul │Staţia │ │(med)├──────┬─────┬──────┤
│crt.│ │hidrometrică│ │ │ │Q │ │
│ │ │ │ │ │Q(mma)│(max)│R │
│ │ │ │ │ │ │1% │ │
│ │ │ ├──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤
│ │ │ │(kmp) │(m) │(mc/s)│(mc/ │kg/s │
│ │ │ │ │ │ │s) │ │
├────┴───────┴────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┤
│Bazinul hidrografic TISA SUPERIOARĂ │
├────┬───────┬────────────┬──────┬─────┬──────┬─────┬──────┤
│1. │Vişeu │Bistra │1.557 │1.020│34,60 │1.155│14,30 │
├────┼───────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤
│2. │Iza │Vadul Izei │1.128 │713 │16,90 │775 │9,78 │
├────┴───────┴────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┤
│Bazinul hidrografic SOMEŞ - CRASNA │
├────┬───────┬────────────┬──────┬─────┬──────┬─────┬──────┤
│1. │Someşul│Beclean │4.363 │711 │48,03 │2.105│31,90 │
│ │Mare │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤
│2. │Someşul│Salatiu │3.587 │604 │21,80 │750 │8,09 │
│ │Mic │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤
│3. │Someş │Dej │8.856 │648 │75,70 │2.360│41,60 │
├────┼───────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤
│4. │Someş │Satu Mare │15.385│537 │126,00│3.190│131,00│
├────┼───────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤
│5. │Crasna │Domanesti │1.705 │261 │5,70 │595 │3,89 │
└────┴───────┴────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┘


        În spaţiul hidrografic Someş-Tisa sunt identificate 9 lacuri de acumulare importante (cu suprafaţa mai mare de 0,5 kmp), care au folosinţă complexă şi care însumează un volum util de 291,3 mil.mc şi mai multe lacuri naturale cu suprafeţe mai mici de 50 ha precum Lacul Ştiucilor, Lacul Buhaescu, Lacul Bodi - Mogosa etc.
        Resursa totală teoretică însumează un stoc mediu multianual de 6.593 mil.mc, din care resursa tehnic utilizabilă este de 1.316 mil.mc, adică 20%. Resursele de apă de suprafaţă a reţelei hidrografice prin care se asigură într-un an hidrologic mediu scurgerea unui volum de 6.11 0 mil. mc (resursă teoretică), din care 16% reprezintă resursa tehnic utilizabilă (circa 971 mil.mc). Din aceasta, 70% este asigurată în regim natural (650 mil.mc), iar restul prin acumulări. Resursele de apă subterană inventariate la nivel bazinal se cifrează la 483 mil.mc cele teoretice şi 345 mil.mc cele utilizabile (de calcul), fiind constituite în proporţie de 62,3% din acvifere freatice şi 37,7% cele de adâncime.
        În planşa nr. 2 se prezintă reţeaua hidrografică şi amplasamentul staţiilor hidrometrice din cadrul spaţiului hidrografic Someş-Tisa.

    Soluri
        Proprietăţile hidrofizice ale solului sunt un factor esenţial în circuitul apei, cu influenţă asupra infiltraţiei, scurgerii de suprafaţă şi a pierderii apei prin evaporaţie. În perimetrul spaţiului hidrografic Someş-Tisa se întâlnesc următoarele clase de soluri:
        ● clasa cernisoluri (CER) - soluri kastanoziom, cernoziom, faeoziom, rendzin (zonelor de câmpie);
        ● clasa luvisoluri (LUV) - soluri cu evoluţie poligenetică, dezvoltate în condiţii de drenaj bun sau moderat (zonelor de depresiune intramontană şi submontană, zonele de podiş şi de câmpie);
        ● clasa cambisoluri (CAM) - cuprinde solurile eutricambosol, districambosol şi eutricambosol (frecvente în zonele montane, în depresiuni submontane şi intramontane, lunci şi arii de divagare);
        ● clasa spodisoluri (SPO) - solul prepodzol şi podzo (prezente la scară mare în Munţii Rodnei, Munţii Maramureşului şi Munţii Apuseni);
        ● clasa umbrisoluri (UMB) - solul nigrosol şi humosiosol (apare în Carpaţi la altitudini de 1.000 - 1.400 m);
        ● clasa andisoluri (AND) - soluri formate din cenuşă vulcanice, piatră ponce şi alte derivate vulcanice de diferite compoziţii, morfologic sunt caracterizate printr-un orizont vitric şi andic (se dezvoltă îndeosebi pe roci vulcanice);
        ● clasa hidrisoluri (HID) - soluri gleiosol (zone de câmpie joase slab drenate, lunci, terase inferioare şi depresiuni şi pe de altă parte pe suprafeţe plane mai înalte acoperite cu depozite argiloase din cuprinsul zonelor umede);
        ● clasa salsodisoluri (SAL) şi clasa vertisolurilor (VER) nu prezintă o răspândire semnificativă, fiind prezente doar izolat.


    Biodiversitate
        Vegetaţia trebuie privită atât prin prisma zonalităţii cât şi prin etajarea pe verticală (etajele de vegetaţie).
        Zonal teritoriul spaţiului hidrografic Someş-Tisa este situat aproape integral în zona nemorală, cu excepţia unor porţiuni restrânse din Câmpia Someşului situată în zona silvostepei (subzona silvostepei nordice) şi a teritoriilor care se află sub influenţa zonării altitudinale (lanţul carpatic, subcarpaţii, dealurile înalte). Aceasta este delimitată pe baza prezenţei pădurilor de stejari, cantonate pe soluri forestiere (cenuşii, brun-roşcate etc).
        Se menţionează câteva habitate specifice zonei: Păduri dacice de stejar pedunculat cu Melampyrum Bihariense; Păduri paneice de stejar pedunculat cu Carexbrizoides; Tufărişuri ponto - paneice de porumbar şi păducel; Păduri dacice de gorun, fag şi carpen cu Lathyrus hallersteinii; Păduri sud - est carpatice de fag cu Festuca drymeia şi de molid cu Festuca drymeia.
        De-a lungul spaţiului hidrografic fauna reprezentativă este cea din zona câmpiilor şi podişurilor întâlnindu-se specii de mamifere cum ar fi hârciogul, grivanul cenuşiu, şoarecele de câmp, dihor, orbetele, râsul, jderul, bursucul, pârşul. Dintre păsări, mai des întâlnite sunt eretele de stuf, prepeliţa, ciocănitori, pitulici, piţigoi. Fauna acvatică este reprezentată în special de scobr, clean şi mreană. Fauna montană este reprezentată prin mamifere: râs, urs, lup, capra neagră, marmota; prin păsări: cocoşul de munte, ierunca, huhurez mare, forfecuţa, pietrari, codobatura de munte, mierla de apă; prin faună acvatică: păstrăv, clean, lipan etc.
        La nivelul spaţiului hidrografic Someş-Tisa au fost desemnate 10 situri de importanta comunitară (S.C.I.), 35 arii speciale de protecţie avifaunistica (S.P.A.).

    Populaţie, aşezări umane
        Din punct de vedere administrativ, spaţiul hidrografic Someş-Tisa cuprinde teritoriul a şapte judeţe: Cluj (66%), Sălaj (88%), Bistriţa - Năsăud (94%), Maramureş (97%), Satu Mare (77%), Alba (0,06%) şi Bihor (0,7%). Ponderea ultimelor două este nesemnificativă.
        Din punct de vedere al regiunilor de dezvoltare, spaţiul hidrografic Someş-Tisa include teritorii administrative din regiunea de dezvoltare Nord - Vest având o pondere în valoare de 65,52%.
        Populaţia totală din spaţiul hidrografic Someş-Tisa era conform datelor provenite de la I.N.S. - la nivelul anului 2011 - de 1.835.850 locuitori, din care 1.005.310 locuitori (54,76%) în mediul urban şi 830.540 locuitori (45,24%) în mediul rural.
        Principalele aglomerări urbane sunt: Cluj - Napoca, Baia Mare, Satu Mare, Bistriţa, Zalău, Sighetul Marmaţiei, Dej, Borşa, Lăpuş, Jibou, Beclean, Năsăud.
        Utilizarea terenului
        În privinţa utilizării terenului în întregul spaţiu hidrografic Someş-Tisa se remarcă o distribuţie neuniformă a pădurilor, păşunilor, terenurilor arabile, terenurilor urbane şi industriale, în funcţie de tipul de relief al zonelor respective.
        Terenurile agricole sunt predominante în toate cele trei subbazine hidrografice: Tisa (51,9%), Someş (64,3%) şi Crasna (72,1%).
        Pădurile ocupa o suprafaţă mai mare în subbazinul Tisei (42,8%) în comparaţie cu celelalte subbazine - Someş (28,3%) şi Crasna (18,2%).
        Zonele urbane împreună cu luciul de apă au o pondere de cca. 7% din totalul suprafeţelor.
        În planşa nr. 3 se prezintă utilizarea terenului din spaţiul hidrografic Someş-Tisa.

    Activitatea economică
        Gradul de industrializare al teritoriului spaţiului hidrografic este relativ ridicat, reprezentat de multe ramuri economice, din care ponderea este deţinută de următoarele: extracţia şi prepararea minereurilor, metalurgia; industria materialelor de construcţii; industria chimică; industria textilă; industria alimentară; exploatarea şi prelucrarea lemnului.
        Repartiţia principalelor activităţi economice din spaţiul hidrografic Someş-Tisa reprezentate prin game de produse industriale şi agricole se prezintă astfel:
        ● Produse industriale: confecţii; cherestea; produse prelucrate din PVC; produse din polietilenă; sticlărie; prefabricate din beton armat; tricotaje; confecţii textile; încălţăminte; confecţii metalice; mobilier; energie termică; industria minieră.
        ● Produse agricole: produse de panificaţie; carne şi preparate din carne; uleiuri comestibile, produse lactate.


    Infrastructura
        Infrastructura din cadrul spaţiului hidrografic Someş-Tisa este reprezentată de cea rutieră cu o lungime de 4.540 km (DJ - 3.295 km, DN - 827 km şi E - 418 km), de cea feroviară având liniile ne-electrificate în jur de 90% iar liniile electrificate şi liniile duble reprezentând diferenţa din reţeaua regională şi de transportul aerian prin Aeroportului Internaţional Avram Iancu din judeţul Cluj, Aeroportul Internaţional Satu Mare din judeţul Satu Mare şi Aeroportul Internaţional Baia Mare din judeţul Maramureş.

    Recreere şi turism
        Zona spaţiului hidrografic Someş -Tisa deţine un potenţial turistic ridicat printre care se enumeră doar câteva din obiectivele turistice care pot fi vizitate şi anume: Parcul Naţional Rodna ce se află pe teritoriul judeţelor Maramureş şi Bistriţa - Năsăud fiind încadrată rezervaţie a biosferei în cadrul programului "Omul şi Biosfera" U.N.E.S.C.O., Parcul Natural Apuseni pe cursurile de apă Someş Cald şi Belis, Parcul Natural Munţii Maramureşului şi Rezervaţia Ştiinţifică Pietrosul Mare din judeţul Maramureş, Staţiunea balneară Ocna Şugatag, judeţul Maramureş, Grădina Botanică "Alexandru Borza", judeţul Cluj etc.
        În Parcul Naţional Munţii Rodnei se află mai multe arii naturale de un deosebit interes ştiinţific, geologic, peisagistic, floristic, faunistic şi speologic, dintre care: Pietrosu Mare, Piatra Rea, Poiana cu narcise de pe Masivul Saca, Peştera din Valea Cobăşelului, Ineu - Lala, Peştera Izvorul Tăuşoarelor, Izvorul Bătrâna, Izvoarele Mihăiesei, Peştera şi izbucul Izvorul Albastru al Izei.
        Situri de tip S.P.A. (arii pentru protecţie specială) conform H.G. 1284/2007 sunt: Lunca inferioară a Turului, Câmpia Nirului - Valea Ierului, Lunca Inferioră a Turului - pe cursurile de apă Tur şi Valea Rea etc.;
        Situri de tip S.C.I. (arii de importanţă comunitară) conform O.M. 776/2007 sunt: Valea Izei şi Dealul Solovan - pe cursurile de apă Iza, Boicu, Ieud şi Botiza, Câmpia Careiului - aparţine Zonei Câmpia Careiului, Tisa Superioară etc.

    Patrimoniu cultural
        Obiectivele culturale ce se află pe teritoriul spaţiului hidrografic Someş-Tisa sunt numeroase. Astfel se pot enumera cele mai interesante obiective, ca de exemplu: Casa memorială "George Coşbuc" şi Casa memorială "Liviu Rebreanu" din judeţul Bistriţa - Năsăud, Cimitirul Vesel din Săpânţa, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Baia Mare, Cetatea Baia Mare, Muzeul de Etnografie Sighetu Marmaţiei şi Mânăstirea Bârsana din judeţul Maramureş, Bisericile de lemn din Rogoz - Ţara Lăpuşului; Poienile Izei; Surdeşti; Plopiş; Ieud; Budeşti - monumente U.N.E.S.C.O. din judeţul Maramureş, Castrul roman Porolissum de la Moigrad şi Castrul roman de la Buciumi din judeţul Sălaj, Cetatea Ardud din judeţul Satu Mare etc.
    CAP. 2
    Riscul la inundaţii în spaţiul hidrografic Someş-Tisa
    2.1. Descrierea lucrărilor existente de protecţie împotriva inundaţiilor
        Schema de gospodărire a apelor existente în spaţiul hidrografic Someş-Tisa este prezentată în figurile 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2 - 6.
        Spaţiul hidrografic Someş-Tisa deţine un sistem complex de lucrări hidrotehnice cu rol de gestionare cantitativă a resurselor de apă, conţinând mai multe derivaţii de tranzitare a volumelor de apă dintr-un curs de râu în altul.
        Figura 2-1 Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Crasna (a se vedea imaginea asociată)

        Figura 2-2 Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Someşul Inferior (a se vedea imaginea asociată)

        Figura 2-3 Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Someşul Mare (a se vedea imaginea asociată)

        Figura 2-4 Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Someşul Mic (a se vedea imaginea asociată)

        Figura 2-5 Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Tisa Superioară (a se vedea imaginea asociată)

        Figura 2-6 Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Tur (a se vedea imaginea asociată)

        În tabelele 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 se prezintă principalele lucrări de apărare împotriva inundaţiilor din spaţiul hidrografic Someş-Tisa - indiferent de deţinător.
        Starea principalelor componente ale sistemului naţional de gospodărire a apelor cu rol de protecţie împotriva inundaţiilor, respectiv diguri, acumulări permanente/nepermanente, se regăseşte la adresa:
        http://www.rowater.ro/dasomes/Plan%20de%20Management%20al%20Riscului%20la%20Inundaţii/Plan%20de%20Management%20al%20Riscului%20la%20Inudatii.aspx

        Tabel 2-1 Derivaţii de ape mari

┌───┬────────────┬───┬──────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┬────┬──────┬──────────────┐
│ │ │ │ │Curs de │ │Curs de │ │ │ │ │
│Nr.│ │Ju-│Comuna/ │apă │Cod │apă în │Cod │Lun-│Debite│Deţinător │
│crt│Denumire │deţ│localitate│derivat │cadastral │care se │cadastral │gime│in- │ │
│ │ │ │ │ │ │derivă │ │(m) │sta- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │late │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(mc/s)│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────┼──────┼──────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├───┼────────────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────┼──────┼──────────────┤
│ │Derivaţie │ │Măguri │Someşul │ │Someşul │ │ │ │Hidroelectrica│
│1 │Someşul Rece│CJ │Răcătău │Rece │II-1.31.9 │Cald │II-1.31 │7206│17,8 │S.A. │
│ │I │ │ │ │ │(Ac. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Fântânele)│ │ │ │ │
├───┼────────────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────┼──────┼──────────────┤
│ │Derivaţie │ │Măguri │Pârâul │ │Someşul │ │ │ │Hidroelectrica│
│2 │Negruţa │CJ │Răcătău │Negru │II-1.31.9.3│Rece │II-1.31.9 │4018│1 │S.A. │
│ │ │ │ │ │ │(Ac. S.R. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │I) │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────┼──────┼──────────────┤
│ │Derivaţie │ │Măguri │ │ │Someşul │ │ │ │ │
│3 │Dumitreasa │CJ │Răcătău │Dumitreasa│II-1.31.9.2│Rece │ │ │ │Hidroelectrica│
│ │ │ │ │ │ │(Ac. S.R. │II-1.31.9 │1060│1,6 │S.A. │
│ │ │ │ │ │ │I) │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────┼──────┼──────────────┤
│ │Derivaţie │ │Măguri │ │ │Someşul │ │ │ │ │
│4 │Răcătău │CJ │Răcătău │Răcătău │II-1.31.9.4│Cald │ │ │ │Hidroelectrica│
│ │ │ │ │ │ │(Ac. │II-1.31 │3637│5 │S.A. │
│ │ │ │ │ │ │Fântânele)│ │ │ │ │
├───┼────────────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────┼──────┼──────────────┤
│ │Derivaţie │ │Măguri │Someşul │ │Somesul │ │ │ │ │
│5 │Someşul Rece│CJ │Răcătău │Rece │II-1.31.9 │Cald │ │ │ │Hidroelectrica│
│ │II │ │ │ │ │(Ac. │II-1.31 │3339│10 │S.A. │
│ │ │ │ │ │ │Tarniţa) │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────┼──────┼──────────────┤
│ │Baraj │ │B-ţa Bârg.│Bistriţa │ │ │ │ │ │ │
│6 │Colibiţa-CHE│BN │/ │(Ac. │ │ │ │ │ │Hidroelectrica│
│ │Colibiţa │ │Colibiţa │Colibiţa) │II-1.24.4 │Bistriţa │II-1.24.4 │6385│15,5 │S.A. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────┼──────┼──────────────┤
│7 │Repedea │BN │B-ţa Bârg.│Repedea │II-1.24.3.3│Bistriţa │II-1.24.4 │880 │3,92 │Hidroelectrica│
│ │ │ │/Mita │ │ │ │ │ │ │S.A. │
├───┼────────────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────┼──────┼──────────────┤
│8 │Straja │BN │Tiha Bârg.│Bârgau │II-1.24.3.7│Bistriţa │II-1.24.4 │5380│4,8 │Hidroelectrica│
│ │ │ │/Straja │ │ │ │ │ │ │S.A. │
├───┼────────────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────┼──────┼──────────────┤
│ │Canal de │ │Urziceni/ │ │ │ │ │ │ │ │
│9 │derivaţie │SM │Urziceni │Valea │ │Valea Mare│ │ │ │ │
│ │Urziceni │ │est │Neagră │II-2.27 │(CP 85) │II-2.26 │5318│- │A.N.I.F. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────┼──────┼──────────────┤
│ │Canal de │ │Urziceni/ │ │ │ │ │ │ │ │
│10 │derivaţie │SM │Urziceni │Valea │ │Valea Mare│ │ │ │ │
│ │Urziceni │ │est │Neagră │II-2.27 │(CP 85) │II-2.26 │5318│- │A.N.I.F. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────┼──────┼──────────────┤
│ │Canal de │ │Urziceni/ │ │ │ │ │ │ │ │
│11 │derivaţie │SM │Urziceni │Valea │ │Valea Mare│ │ │ │ │
│ │Urziceni │ │est │Neagră │II-2.27 │(CP 85) │II-2.26 │5318│- │A.N.I.F. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────┼──────┼──────────────┤
│ │Canal de │ │Urziceni/ │ │ │ │ │ │ │ │
│12 │derivaţie │SM │Urziceni │Valea │ │Valea Mare│ │ │ │ │
│ │Urziceni │ │est │Neagră │II-2.27 │(CP 85) │II-2.26 │5318│- │A.N.I.F. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────┼──────┼──────────────┤
│ │Canal de │ │Urziceni/ │ │ │ │ │ │ │ │
│13 │derivaţie │SM │Urziceni │Valea │ │Valea Mare│ │ │ │ │
│ │Urziceni │ │est │Neagră │II-2.27 │(CP 85) │II-2.26 │5318│- │A.N.I.F. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────┼──────┼──────────────┤
│14 │Brazi - │MM │Mara │Mara │I-1.2.15 │Valea │II-1.66.19.│ │ │ │
│ │Valea Neagră│ │ │ │ │Neagră │2.1.2 │8400│- │A.B.A. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa │
├───┼────────────┼───┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────┼──────┼──────────────┤
│ │G.D. 6501 SJ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│15 │Derivaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │A.B.A. │
│ │Boghiş - │SJ │Boghiş │Barcău(3) │III-1.44.33│Carhani │II-1.78.7.1│2,80│- │Someş-Tisa │
│ │Huseni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴────────────┴───┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┴────┴──────┴──────────────┘


        Tabel 2-2 Diguri

┌───┬──────────────────┬────────────┬───────────┬──────┬───┬─────────────┬──────┬────┬──────────┬──────────┬────────┬──────────┬─────────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Condiţii │ │ │Incidente │
│Nr.│ │ │Cod │Pozi- │Ju-│Comuna/ │Lun- │Înăl│P.I.F. │normale │Locali- │Deţinător │ │
│crt│Denumire lucrare │Curs de apă │cadastral │ţie │deţ│Localitate │gime │ţime│ │de explo- │tăţi │ ├──────┬──────────┤
│ │ │ │ │dig │ │ │(m)* │me- │ │atare │apărate │ │Anul │Mecanismul│
│ │ │ │ │(mal │ │ │ │die │ │ │ │ │produ-│de cedare:│
│ │ │ │ │stâng │ │ │ │(m)*│ ├─────┬────┤ │ │cerii │deversare/│
│ │ │ │ │/mal │ │ │ │ │ │Proba│Qcal│ │ │ │eroziune │
│ │ │ │ │drept)│ │ │ │ │ │bili-│cul │ │ │ │internă/ │
│ │ │ │ │MS/MD │ │ │ │ │ │tate │(mc/│ │ │ │alunecare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de │s) │ │ │ │taluz │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │depă-│ │ │ │ │(surpare) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şire │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pc% │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│1 │Îndiguire Borşa la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Răscruci │Borşa (Valea│II-1.31.22 │MS │CJ │Răscruci │1800 │1 │13.03.1928│5% │96 │Răscruci│Primăria │- │- │
│ │ │Mare) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bontida │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│2 │Îndiguire Borşa la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Răscruci │Borşa (Valea│II-1.31.22 │MD │CJ │Răscruci │1800 │1 │13.03.1942│5% │96 │Răscruci│Comuna │- │- │
│ │ │Mare) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Borşa │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│3 │Îndiguire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Feiurdeni │Feiurdeni │II-1.31.20 │MS │CJ │Jucu de │900 │2 │13.03.1971│5% │66 │Jucu │Primăria │- │- │
│ │la Jucu de Mijloc │ │ │ │ │Mijloc │ │ │ │ │ │ │Jucu │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│4 │Îndiguire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Feiurdeni │Feiurdeni │II-1.31.20 │MD │CJ │Apahida │1900 │1.5 │13.03.1971│5% │66 │Jucu │Primăria │- │- │
│ │la Jucu de Mijloc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Jucu │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│5 │Îndiguire Fizeş la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mintiu │ │ │ │
│ │Mintiu Gherlii │Fizeş │II-1.31.28 │MD │CJ │Mintiu │1650 │1.5 │13.03.2001│5% │185 │Gherlii │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │Gherlii │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│6 │Îndiguire Fizeş la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Gherla │Fizeş │II-1.31.28 │MS │CJ │Gherla │2400 │3 │13.03.1980│5% │185 │Gherla │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│7 │Îndiguire Pâraul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Ocnei la Dej │Pâraul Ocnei│II-1.31.32 │MS │CJ │Dej │1700 │2 │13.03.1983│1% │75 │Dej │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│8 │Îndiguire Someş la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Dej │Someş │II-1 │MS │CJ │Dej │1700 │3 │13.03.1981│5% │1570│Dej │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│9 │Îndiguire Someş la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Cuzdri- │S.C. Someş│ │ │
│ │Cuzdrioara │Someş │II-1 │MD │CJ │Cuzdrioara │2100 │3 │13.03.1964│5% │1500│oara │S.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dej │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│10 │Îndiguire Someş la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │S.C. Someş│ │ │
│ │Mica │Someş │II-1 │MS │CJ │Mica │1600 │2 │13.09.1964│5% │1500│Mica │S.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dej │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│11 │Îndiguire Someş la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Cetan │Someş │II-1 │MS │CJ │Cetan │3800 │0.7 │13.11.2001│5% │1660│Cetan │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│12 │Îndiguire Someş la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Vad │Someş │II-1 │MS │CJ │Vad │700 │1.5 │13.08.2001│5% │1660│Vad │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│13 │Îndiguire Someş la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Vad │Someş │II-1 │MS │CJ │Vad │1500 │1.5 │13.09.2001│5% │1660│Vad │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│14 │Îndiguire Someşul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mic la Gherla │Someşul Mic │II-1.31 │MD │CJ │Gherla │5800 │3 │13.10.1981│1% │700 │Gherla │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│15 │Îndiguire Someşul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mic la Mintiu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mintiu │ │ │ │
│ │Gherlii │Someşul Mic │II-1.31 │MD │CJ │Mintiu │1000 │1.3 │13.07.1982│- │- │Gherlii │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │Gherlii │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│16 │Îndiguire Someşul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mic la aeroport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Cluj- │ │ │ │
│ │Cluj Napoca │Someşul Mic │II-1.31 │MD │CJ │Cluj-Napoca │2400 │2 │13.03.1961│5% │350 │Napoca │Primăria │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Cluj │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Compania │ │ │
│17 │Îndiguire Someşul │Someşul Mic │II-1.31 │MD │CJ │Hăşdate │500 │1.5 │13.09.1961│5% │460 │Hăşdate │de apă │ │ │
│ │Mic la Hăşdate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş S.A.│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sucursala │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gherla │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│18 │Îndiguire Someşul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mic la Dej │Someşul Mic │II-1.31 │MS │CJ │Dej │300 │2 │13.09.1983│5% │450 │Dej │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│19 │Îndiguire Someşul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mic la Răscruci │Someşul Mic │II-1.31 │MS │CJ │Răscruci │1800 │1.4 │13.10.1960│5% │365 │Răscruci│Primăria │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bontida │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│20 │Îndiguire Someşul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mic la Bontida │Someşul Mic │II-1.31 │MS │CJ │Bontida │1640 │2 │01.01.2007│5% │400 │Bontida │Primăria │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bontida │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│21 │Îndiguire Someşul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Nima, │ │ │ │
│ │Mic la Nima │Someşul Mic │II-1.31 │MS │CJ │Nima, Salatiu│5900 │2.2 │13.09.1965│5% │445 │Salatiu │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│22 │Îndiguire Someşul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mic la Mintiu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mintiu │ │ │ │
│ │Gherlii │Someşul Mic │II-1.31 │MD │CJ │Mintiu │2400 │1.5 │13.10.1962│5% │445 │Gherlii │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │Gherlii │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│23 │Îndiguire Someşul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mic la Livada │Someşul Mic │II-1.31 │MS │CJ │Livada │1340 │2 │01.01.2007│5% │425 │Livada │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│24 │Dig r. Şieu la │ │ │ │ │Şieu Odorhei/│ │ │ │ │ │Şieu │ │ │ │
│ │Şieu │Şieu │II-1.24 │MS │BN │Şieu Odorhei │2900 │1.74│1988 │5% │- │Odorhei │Statul │- │- │
│ │Odorhei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │român │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│25 │Dig r. Bistriţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │amonte Bistriţa │Bistriţa │II-1.24.4 │MD, MS│BN │Bistriţa │1410 │1.54│1981 │5% │- │Bistriţa│Statul │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │român │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│26 │Dig V. Măgheruş la│ │ │ │ │Şieu Măgheruş│ │ │ │ │ │Sieu │ │ │ │
│ │Şieu Măgheruş │V. Măgheruş │II-1.24.5 │MD │BN │/ │650 │1.09│1990 │10% │- │Măgheruş│Statul │- │- │
│ │ │ │ │ │ │Şieu Măgheruş│ │ │ │ │ │ │român │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│27 │Dig r. Şieu la │ │ │ │ │Şieu Măgheruş│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Arcalia │Şieu │II-1.24 │MS │BN │/ │2350 │1.35│1990 │10% │- │Arcalia │Statul │- │- │
│ │ │ │ │ │ │Arcalia │ │ │ │ │ │ │român │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│28 │Dig r. Someş la │ │ │ │ │Nimigea/ │ │ │ │ │ │Nimigea │ │ │ │
│ │Nimigea de Sus │Someşul Mare│II-1 │MS │BN │Nimigea de │1400 │1.45│1977 │5% │- │de Sus │Statul │- │- │
│ │ │ │ │ │ │Sus │ │ │ │ │ │ │român │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│29 │Dig r. la Nimigea │ │ │ │ │Nimigea/ │ │ │ │ │ │Nimigea │ │ │ │
│ │de Jos │Someşul Mare│II-1 │MS │BN │Nimigea de │600 │1.88│1977 │5% │- │de Jos │Statul │- │- │
│ │ │ │ │ │ │Jos │ │ │ │ │ │ │român │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│30 │Dig r. Someş între│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Feldru şi Nepos │Someşul Mare│II-1 │MD │BN │Feldru/ Nepos│1550 │1.65│1977 │5% │- │Nepos │Statul │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │român │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│31 │Dig r. Someş la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1995, │deversare,│
│ │Năsăud │Someşul Mare│II-1 │MD │BN │Năsăud │1670 │1.57│1977 │1% │- │Năsăud │Statul │1998, │eroziune, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │român │2001 │internă │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│32 │Dig r. Someş la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Beclean │Someşul Mare│II-1 │MS │BN │Beclean │6100 │2.86│1981 │1% │- │Beclean │Statul │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │român │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│33 │Dig r. Someş-Meleş│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │zona ind. Beclean │Someşul Mare│II-1 │MS │BN │Beclean │1500 │2.01│1981 │1% │- │Beclean │Statul │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │român │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│34 │Dig r. Meleş la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Belean │Meleş + │II-1.25 │MS │BN │Beclean │3015 │1.76│1981 │1% │- │Beclean │Statul │- │- │
│ │ │prelung. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │român │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│35 │Dig r. Bistriţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aval Bistriţa │Bistriţa │II-1.24.4 │MS, MD│BN │Bistriţa │1450 │0.95│1981 │1% │- │Bistriţa│Statul │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │român │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│36 │Dig r. Someş la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Feldru │Someşul Mare│II-1 │MD │BN │Feldru/Feldru│100 │1.5 │1987 │10% │- │Feldru │Statul │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │român │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│37 │Îndiguire │Batarci │I-1.10.3 │MD │SM │Batarci/ │3700 │1 │1980 │5 │53 │Batarci,│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Şirlău │ │ │ │ │ │Comlăuşa│A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│38 │Îndiguire │Batarci │I-1.10.3 │MS │" │Batarci/ │3200 │1 │1980 │5 │53 │Batarci,│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Şirlău │ │ │ │ │ │Şirlău │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│39 │Îndiguire │Tarna Mare │I-1.10.3.1 │MD │" │Tarna Mare/ │ │ │ │ │ │Tarna │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Tarna Mare │6400 │1 │1980 │5 │55 │Mare, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bocicău │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│40 │Îndiguire │Tarna Mare │I-1.10.3.1 │MS │" │Tarna Mare/ │ │ │ │ │ │Tarna │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Tarna Mare │6800 │1 │1980 │5 │55 │Mare, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bocicău │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│41 │Îndiguire │Hija │necodificat│MD │" │Tarna Mare/ │ │ │ │ │ │Tarna │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Tarna Mare │1100 │1 │1980 │5 │- │Mare │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│42 │Îndiguire │Hija │necodificat│MS │" │Tarna Mare/ │ │ │ │ │ │Tarna │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Tarna Mare │1100 │1 │1980 │5 │- │Mare │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│43 │Îndiguire │Tarna Mică │necodificat│MD │" │Tarna Mare/ │ │ │ │ │ │Tarna │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Tarna Mare │1800 │1 │1980 │5 │21 │Mare │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│44 │Îndiguire │Tarna Mică │necodificat│MS │" │Tarna Mare/ │ │ │ │ │ │Tarna │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Tarna Mare │1800 │1 │1980 │5 │21 │Mare │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│45 │Îndiguire │Dobruşa │necodificat│MD │" │Batarci/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Comlăuşa │1300 │1 │1980 │5 │- │- │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│46 │Îndiguire │Dobruşa │necodificat│MS │" │Batarci/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Comlăuşa │1300 │1 │1980 │5 │- │- │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│47 │Îndiguire Tur │ │ │ │ │Negreşti Oaş/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │superior │Tur │I-1.11 │MD │" │Tur │4600 │2.2 │1974 │5 │- │Tur │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│48 │Îndiguire │Tur │I-1.11 │MD │" │Călineşti Oaş│ │ │ │ │ │Căli- │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │- Turulung │15950 │2.6 │1973 │5 │- │neşti │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Oaş, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gherţa │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mică, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Turulung│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Vii, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Turulung│A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│49 │Îndiguire │Tur │I-1.11 │MD │" │Turulung - │ │ │ │ │ │Turulung│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │frontieră cu │ │ │ │ │ │Mestea- │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Ucraina │16000 │3 │1956; 1973│2 │275 │căn, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Halmeu, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Halta │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Porum- │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │beşti │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│50 │Îndiguire Tur │ │ │ │ │Negreşti Oaş/│ │ │ │ │ │Remetea │ │ │ │
│ │superior │Tur │I-1.11 │MS │" │Tur │3980 │1.7 │1974 │5 │- │Oaşului │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│51 │Îndiguire │Tur │I-1.11 │MS │ │Călineşti Oaş│ │ │ │ │ │Căli- │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │-Livada/ │11500 │3.3 │1973 │5 │ │neşti │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Adrian │ │ │ │ │ │Oaş, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Coca, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Adrian │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│52 │Îndiguire │Tur │I-1.11 │MS │ │Livada/ │ │ │ │ │ │Turulung│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Adrian- │ │ │ │ │ │Drăgu- │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │frontieră cu │25090 │3.3 │1973 │2 │275 │şeni, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Ungaria │ │ │ │ │ │Bercu │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Nou │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│53 │Îndiguire │Strâmba │I-1.11.1 │MD │" │Remetea Oaş/ │ │ │ │ │ │Remetea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Remetea Oaş │985 │1.6 │1973 │5 │- │Oaşului │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│54 │Îndiguire │Strâmba │I-1.11.1 │MS │" │Remetea Oaş/ │ │ │ │ │ │Remetea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Remetea Oaş │2215 │1.6 │1973 │5 │- │Oaşului │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│55 │Îndiguire │Valea Rea │I-1.11.2 │MD │" │Bixad/ │5220 │1.4 │1973 │5 │88- │Bixad, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Boineşti │ │ │ │ │108 │Trip, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Boineşti│A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│56 │Îndiguire │Valea Rea │I-1.11.2 │MS │" │Bixad/ │10730 │1.5 │1973 │5 │88- │Bixad, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Remetea │ │ │ │ │108 │Trip, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Oaş │ │ │ │ │ │Boineşti│A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│57 │Îndiguire │Lechincioara│I-1.11.2.4 │MD │" │Cămârzana/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Boineşti │7300 │1.7 │1973 │5 │94 │- │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│58 │Îndiguire │Lechincioara│I-1.11.2.4 │MD │" │Cămârzana/ │ │ │ │ │ │Boineşti│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Boineşti │10377 │1.7 │1973 │5 │94 │Tîrşolţ │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│59 │Îndiguire │Valea Albă │I-1.11.2.5 │MD │" │Negreşti Oaş/│ │ │ │ │ │Negreşti│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Boineşti │5630 │1.3 │1973 │5 │76 │Oaş, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Boineşti│A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│60 │Îndiguire │Valea Albă │I-1.11.2.5 │MS │" │Negreşti Oaş/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Boineşti │5160 │1.3 │1973 │5 │76 │Boineşti│A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│61 │Îndiguire │cn. C │necodificat│MD │" │Călineşti Oaş│ │ │ │ │ │Căli- │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │/ │1000 │2.5 │1974 │5 │- │neşti │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Călineşti Oaş│ │ │ │ │ │Oaş │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│62 │Îndiguire │cn. C │necodificat│MS │" │Călineşti Oaş│ │ │ │ │ │Căli- │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │/ │1000 │2.5 │1974 │5 │- │neşti │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Călineşti Oaş│ │ │ │ │ │Oaş │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│63 │Îndiguire │cn. B │necodificat│MD │" │Gherţa Mică/ │ │ │ │ │ │Gherţa │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Gherţa Mică │1340 │2.5 │1971 │5 │- │Mică │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│64 │Îndiguire │cn. B │necodificat│MS │" │Gherţa Mică/ │ │ │ │ │ │Gherţa │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Gherţa Mică │1300 │2.5 │1971 │5 │- │Mică │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│65 │Îndiguire │Talna │I-1.11.3 │MD │" │Vama/Coca │17400 │2.5 │1973 │5 │79 │Vama, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Coca, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Păşunea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mare │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│66 │Îndiguire │Talna │I-1.11.3 │MS │" │Racşa/ │ │ │ │ │ │Oraşu │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Păşunea │14800 │2 │1973 │5 │79 │Nou, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Mare │ │ │ │ │ │Păşunea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mare │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│67 │Îndiguire │Valea │necodificat│MD │" │Racşa/Racşa │421 │1.4 │2007 │5 │- │- │A.B.A. │- │- │
│ │ │Satului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│68 │Îndiguire │Valea │necodificat│MS │" │Racşa/Racşa │421 │1.4 │2007 │5 │- │- │A.B.A. │- │- │
│ │ │Satului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│69 │Îndiguire │p. Muntelui │I-1.11.3.5 │MD │" │Racşa/ │ │ │ │ │ │Oraşu │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Oraşu Nou │500 │1 │1974 │5 │- │Nou │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│70 │Îndiguire │p. Muntelui │I-1.11.3.5 │MS │" │Racşa/ │ │ │ │ │ │Oraşu │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Oraşu Nou │570 │1 │1974 │5 │- │Nou │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│71 │Îndiguire │cn. A │necodificat│MD │" │Gherţa Mică/ │ │ │ │ │ │Gherţa │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Gherţa Mică │600 │2.5 │1977 │5 │- │Mică │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│72 │Îndiguire │cn. A │necodificat│MS │" │Gherţa Mică/ │ │ │ │ │ │Gherţa │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Gherţa Mică │2800 │2.5 │1977 │5 │- │Mică │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│73 │Îndiguire │Turţ │I-1.11.4 │MD │" │Turţ/Turulung│7900 │2.3 │1973 │5 │73 │Turulung│A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│74 │Îndiguire │Turţ │I-1.11.4 │MS │" │Turţ/Gherţa │ │ │ │ │ │Turulung│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Mare │5900 │1.9 │1973 │5 │73 │Vii │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│75 │Îndiguire │Turţ │I-1.11.4 │MS │ │Gherţa Mare/ │ │ │ │ │ │Turţ, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Turulung │5900 │1.9 │1973 │5 │73 │Gherţa │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mare │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│76 │Îndiguire │Şugatag │I-1.11.4.1 │MD │" │Turţ/Gherţa │ │ │ │ │ │Gherţa │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Mare │3300 │2 │1973 │5 │25 │Mare │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│77 │Îndiguire │Şugatag │I-1.11.4.1 │Ms │" │Turţ/Gherţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Mare │1400 │1.2 │1973 │5 │25 │- │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│78 │Îndiguire │Turţ - Hodoş│I-1.11.4.2 │MD │" │Turţ/Turţ │3435 │1.3 │1973 │5 │- │- │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│79 │Îndiguire │Turţ - Hodoş│I-1.11.4.2 │MS │" │Turţ/Turţ │2150 │1.3 │1956 │5 │- │- │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│80 │Îndiguire │cn. Cer │necodificat│MS │" │Lazuri/Bercu │2300 │3.3 │1948 │5 │- │- │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│81 │Îndiguire │Someş │II-1 │MD │" │Apa/ │18705 │3.5 │1973 │5 │2400│Someşeni│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Someşeni- │ │ │ │ │ │Apa, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Medieş/ │ │ │ │ │ │Lunca │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Băbăşeşti │ │ │ │ │ │Apei, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Potău, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Medieşu │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Aurit, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Româ- │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │neşti, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Băbă- │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şeşti │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│82 │Îndiguire │Someş │II-1 │MD │" │Odoreu/ │13900 │3,5-│ │ │ │Odoreu, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Berindan - │ │4 │1972-1975 │1 │3400│Berindan│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Satu Mare │ │ │ │ │ │Mărti- │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │neşti, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Satu │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mare, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Botiz, │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│83 │Îndiguire │Someş │II-1 │MD │" │Satu Mare - │15000 │4 │1918-1973 │1 │3400│Lazuri, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │front. cu │ │ │ │ │ │Dara, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Ungaria │ │ │ │ │ │Dorolţ, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Atea, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Petea │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│84 │Îndiguire │Someş │II-1 │MS │" │Pomi/Aciua │2300 │2 │1986 │5 │2400│Aciua │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│85 │Îndiguire │Someş │II-1 │MS │" │Culciu/ │18343 │4 │1975 │1 │3400│Cărăşeu,│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Cărăşeu │ │ │ │ │ │Culciu │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │- Satu Mare │ │ │ │ │ │Mare, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Culciu │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mic, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Corod, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Apateu, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Petin, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ambud, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Păuleşti│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Amaţi, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Satu │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mare │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│86 │Îndiguire │Someş │II-1 │MS │" │Satu Mare - │19000 │4 │1973-1975 │1 │3400│Sătmărel│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │front. cu │ │ │ │ │ │Decebal,│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Ungaria │ │ │ │ │ │Doba, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Traian, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Boghiş, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dacia, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Păulian,│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Vetiş, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Oar │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│87 │Îndiguire │Runcu │II-1.69 │MD │" │Pomi/Aciua │525 │2 │1986 │5 │25 │Aciua │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│88 │Îndiguire │Runcu │II-1.69 │MS │" │Pomi/Aciua │725 │2 │1986 │5 │25 │Borleşti│A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│89 │Îndiguire │cn. Culciu │necodificat│MD │" │Medieşu Aurit│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Livada │ │ │ │/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Româneşti- │5200 │2.5 │1975 │1 │17,5│- │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │Odoreu/Eteni │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│90 │Îndiguire │cn. Culciu │necodificat│MS │" │Medieşu Aurit│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Livada │ │ │ │/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Româneşti - │4900 │2.5 │1975 │1 │17,5│- │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │Odoreu/Eteni │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│91 │Îndiguire │Homorodul │II-1.75a │MD │" │Ardud/Ardud │10400 │1.8 │1975 │1 │95 │Ardud │A.B.A. │- │- │
│ │ │Nou │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│92 │Îndiguire │Homorodul │II-1.75a │MD │" │Viile SM/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Nou │ │ │ │Tătăreşti - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Păuleşti/ │9000 │3.5 │1975 │1 │95 │Petin │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │Petin │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│93 │Îndiguire │Homorodul │II-1.75a │MS │" │Ardud/Ambud │29400 │3 │1914; 1977│1 │95 │Ambud, │ │ │ │
│ │ │Nou │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Hrip, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Cion- │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cheşti │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│94 │Îndiguire │Homorod │II-1.75a.2 │MD │" │Homoroade/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Necopoi-Viile│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SM/Tătăreşti │9950 │2 │1977 │5 │62 │Tireac │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│95 │Îndiguire │Homorod │II-1.75a.2 │MS │" │Homoroade/ │ │ │ │ │ │Tătă- │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Necopoi-Viile│ │ │ │ │ │răşti, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SM/Tătăreşti │3950 │2 │1977 │5 │62 │Necopoi │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│96 │Îndiguire │p. Nou │necodificat│MD │" │Viile Satu │ │ │ │ │ │Tătă- │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Mare/ │1400 │1.3 │1977 │5 │16.3│răşti │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │Tătăreşti │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│97 │Îndiguire │p. Nou │necodificat│MS │" │Viile Satu │ │ │ │ │ │Tătă- │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Mare/ │2320 │2.5 │1977 │5 │16.3│răşti │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │Tătăreşti │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│98 │Îndiguire │Medişa │II- │MS │" │Viile Satu │ │ │ │ │ │Tătă- │ │ │ │
│ │ │ │1.75a.2.2 │ │ │Mare/ │1400 │2.5 │1977 │5 │6.85│răşti │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │Tătăreşti │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│99 │Îndiguire │Crasna │II-2 │MD │" │Supur/ │6286 │2 │1980-1988 │5 │175 │Supuru │A.B.A. │2011, │alunecare │
│ │ │ │ │ │ │Giorocuta - │ │ │ │ │ │de Jos, │Someş-Tisa│2007, │taluz │
│ │ │ │ │ │ │confl. cu │ │ │ │ │ │Gioro- │ │1999 │eroziuni │
│ │ │ │ │ │ │Cerna │ │ │ │ │ │cuta │ │ │interne │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(taluz │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ext.) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│100│Îndiguire │Crasna │II-2 │MD │" │Confl.cu │14520 │2.5 │1980-1988 │5 │210 │Dobra, │A.B.A. │1996, │eroziuni │
│ │ │ │ │ │ │Cerna │ │ │ │ │ │Acâş, │Someş-Tisa│2006, │interne │
│ │ │ │ │ │ │- Confl. cu │ │ │ │ │ │Ghiungi │ │2011 │(taluz │
│ │ │ │ │ │ │Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │ext.) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│101│Îndiguire │Crasna │II-2 │MD │" │Confl. cu │15580 │2.5 │1980-1988 │5 │280 │Ghirişa,│A.B.A. │1989, │deversări │
│ │ │ │ │ │ │Maria-Moftin/│ │ │ │ │ │Craido- │Someş-Tisa│2000 │ │
│ │ │ │ │ │ │Ghilvaci │ │ │ │ │ │rolţ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│102│Dig inelar │Crasna │II-2 │MD │" │Moftin/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Ghilvaci │1260 │2 │1980-1988 │5 │280 │- │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│103│Îndiguire │Crasna │II-2 │MD │" │Moftin/ │23200 │3.5 │1901 │5 │280 │Ghilvaci│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Ghilvaci - │ │ │ │ │ │Domă- │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │front. cu │ │ │ │ │ │neşti, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Ungaria │ │ │ │ │ │Berveni,│A.B.A. │2000 │deversări │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│104│Îndiguire │Crasna │II-2 │MS │" │Supur/Supuru │7000 │2 │1980-1988 │5 │175 │Gioro- │A.B.A. │1997, │eroziuni │
│ │ │ │ │ │ │de Sus- │ │ │ │ │ │cuta, │Someş-Tisa│1998, │interne │
│ │ │ │ │ │ │confl. │ │ │ │ │ │Supuru │ │1999 │(taluz │
│ │ │ │ │ │ │cu Cerna │ │ │ │ │ │de Jos │ │ │ext.) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│105│Îndiguire │Crasna │II-2 │MS │" │Confl.cu │14600 │2.5 │1980-1988 │5 │210 │Supuru │A.B.A. │1999, │eroziuni │
│ │ │ │ │ │ │Cerna │ │ │ │ │ │de Jos, │Someş-Tisa│2003, │interne │
│ │ │ │ │ │ │- confl. cu │ │ │ │ │ │Acâş, │ │2004, │(taluz │
│ │ │ │ │ │ │Maria │ │ │ │ │ │Mihăieni│ │2008, │ext.) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2010 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│106│Îndiguire │Crasna │II-2 │MS │" │Confl.cu │15400 │2.5 │1980-1988 │5 │280 │Ţeghea, │A.B.A. │1989, │deversări │
│ │ │ │ │ │ │Maria │ │ │ │ │ │Craido- │Someş-Tisa│2000 │ │
│ │ │ │ │ │ │- Moftin / │ │ │ │ │ │rolţ, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Ghilvaci │ │ │ │ │ │Crişeni │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│107│Dig şosea │Crasna │II-2 │MS │" │Moftin/ │4310 │2 │1980-1988 │5 │280 │Moftinu │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Moftinu │ │ │ │ │ │Mare │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │Mare │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│108│Îndiguire │Crasna │II-2 │MS │" │Moftin/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Ghilvaci - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Căpleni │15100 │3 │1980-1988 │5 │280 │- │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│109│Îndiguire │Crasna │II-2 │MS │" │Căpleni/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Căpleni │1300 │3 │1996 │5 │280 │Căpleni │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│110│Dig circular │Crasna │II-2 │MS │" │Căpleni/ │3450 │3 │1901 │5 │- │Căpleni │A.B.A. │1989, │deversări │
│ │Căpleni │ │ │ │ │Căpleni │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│1997, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2000 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│111│Îndiguire │Crasna │II-2 │MS │" │Căpleni/ │9400 │3 │1980-1988 │5 │280 │Lucăceni│A.B.A. │1989, │deversări │
│ │ │ │ │ │ │front. │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│2000 │ │
│ │ │ │ │ │ │cu Ungaria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│112│Dig Agerdo │Crasna │II-2 │MS │" │Berveni/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Lucăceni │600 │2.5 │1942 │5 │280 │Lucăceni│A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│113│Dig circular │Crasna │II-2 │MS │ │Berveni/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Lucăceni │ │ │ │ │Lucăceni │1300 │1.5 │1942 │5 │280 │- │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│114│Îndiguire │Făget │II-2.20a │MD │" │Supur/Supuru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │de Sus │945 │2 │1981 │5 │20 │- │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│115│Îndiguire │Făget │II-2.20a │MS │" │Supur/Supuru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │de Sus │945 │2 │1981 │5 │20 │- │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│116│Îndiguire │Maja │II-2.20 │MD │" │Supur/Supuru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │de Jos │2000 │2 │1982 │5 │85 │- │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│117│Îndiguire │Maja │II-2.20 │MS │" │Supur/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Giorocuta │2000 │2 │1982 │5 │85 │- │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│118│Îndiguire │Cerna │II-2.21 │MD │" │Supur/Hurezu │3024 │2 │1982 │5 │43 │Hurezu │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │Mare │ │ │ │ │ │Mare │Someş-Tisa│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│119│Îndiguire │Cerna │II-2.21 │MS │" │Supur/Supuru │3024 │2 │1982 │5 │43 │Hurezu │A.B.A. │1998, │eroziuni │
│ │ │ │ │ │ │de Jos │ │ │ │ │ │Mare, │Someş-Tisa│1999 │interne │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Supuru │ │ │(taluz │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de Jos │ │ │ext.) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│120│Îndiguire │Maria │II-2.23 │MD │" │Beltiug / │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Răteşti / │ │ │ │ │ │Răteşti,│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Ghirişa │10000 │2 │1982 │5 │55 │Ghirişa │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│121│Îndiguire │Maria │II-2.23 │MS │" │Beltiug / │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Răteşti / │ │ │ │ │ │Răteşti,│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Giungi │10000 │2 │1982 │5 │55 │Giungi │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│122│Îndiguire │Valea Poştei│necodificat│MD │" │Căpleni/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Căpleni │525 │3 │1996 │5 │- │Căpleni │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│123│Îndiguire │Valea Poştei│necodificat│MS │" │Căpleni/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Căpleni │1600 │3 │1984 │5 │- │Căpleni │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│124│Dig CP 92 │canal CP 92 │- │MS, MD│SM │Foieni │2500 │1.5 │1988 │- │- │- │A.N.I.F. │- │- │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│125│Dig stg. Derivaţie│Canal │- │MS │SM │Urziceni │1715 │2.5 │1988 │- │- │Urziceni│A.N.I.F. │- │- │
│ │ │Derivaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│126│Dig dr.Derivaţie │Canal │- │MD │SM │Urziceni │1720 │2.5 │1988 │- │- │Urziceni│A.N.I.F. │- │- │
│ │ │Derivaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │ │r. Crasna şi│ │MD │SJ │Sărmăşag │ │ │ │ │ │Sărmăşag│ │ │ │
│ │ │afl. │II-2 │ │ │Măierişte │ │1,5-│ │ │ │Măieriş-│ │ │ │
│ │ │L=34900 ml │ │ │ │Bobota │16400 │2,0 │1982 │10 │5% │te │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bobota │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
│127│Amenajare complexă│ │ ├──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │Craidorolţ-Vârşolţ│ │ │MS │SJ │Sărmăşag │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │L=44900 ml │ │ │ │ │Măierişte │ │1,5-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Bobota │15800 │2,0 │1982 │- │- │- │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
│ │ ├────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │ │v. Hordocuta│- │AM │SJ │- │600 │1,5-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2,0 │1982 │- │- │- │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
│ │ ├────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │MS │SJ │- │250 │1,5-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │v. Meja │- │ │ │ │ │2,0 │1982 │- │- │- │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
│ │ │ │ ├──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │MD │SJ │- │300 │1,5-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2,0 │1982 │- │- │- │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
│ │ ├────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │ │v. │II-2.15 │MS │SJ │- │500 │1,5-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Carastelec │ │ │ │ │ │2,0 │1982 │- │- │- │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
│ │ ├────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │MS │SJ │- │500 │1,5-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │v. Zanicel │II-2.18 │ │ │ │ │2,0 │1982 │- │- │- │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
│ │ │ │ ├──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │MD │SJ │- │550 │1,5-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2,0 │1982 │- │- │- │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
│ │ ├────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │ │v. Zalău şi │ │MS │SJ │- │4100 │1,0-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │afl. │II-2.17 │ │ │ │ │1,5 │1982 │- │- │- │A.B.A. │- │- │
│ │ │L=10000 ml │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
│ │ │ │ ├──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │MD │SJ │- │4000 │1,0-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1,5 │1982 │- │- │- │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
│ │ ├────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │ │v. Lescut │II-2.17.5 │AM │SJ │- │1900 │1,0-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1,5 │1982 │- │- │- │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │ │r. Someş │II-1 │MS │SJ │Jibou │5200 │2,0-│ │ │D1= │ │ │ │ │
│128│Amenajare r. Someş│ │ │ │ │ │ │2,5 │1982 │10 │2% │ │ │ │ │
│ │şi afluenţi la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │D2= │ │ │ │ │
│ │Jibou D1=3100 ml │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1% │Jibou │A.B.A. │- │- │
│ │D2=3200 ml │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
│ │ ├────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │ │v. Agrij │II-1.49 │MS │SJ │- │260 │2,0-│ │ │D1= │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2,5 │1982 │10 │2% │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │D2= │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1% │- │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
│ │ ├────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │ │v. Apa │II-1.50 │MS, MD│SJ │Jibou │840 │2,0-│ │ │D1= │ │ │ │ │
│ │ │Sărată │ │ │ │ │ │2,5 │1982 │10 │2% │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │D2= │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1% │Jibou │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │ │v. Sălaj │II-1.60 │MS, MD│SJ │Sălăţig/ │368572│0,5-│1982 │10 │10 %│ │ │ │ │
│129│Regularizare r. │ │ │ │ │Bulgari │ │1,0 │ │ │+0,5│ │ │ │ │
│ │Sălaj 1,5 km │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gar-│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │da │Bulgari │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
│ │ ├────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │MD │SJ │Cehu │600 │0,5-│1982 │10 │11 %│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Silvaniei │ │1,0 │ │ │+0,5│Cehu │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gar-│Silva- │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │da │niei │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │ │r. Crasna │II-2 │MS, MD│SJ │Crasna │4200 │1,5-│1980 │10 │- │Crasna │A.B.A. │- │- │
│130│Diguri r. Crasna │ │ │ │ │ │ │2,0 │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
│ │5,2 km │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │ │v. Mortăuţa │II-2.7 │MD │SJ │Crasna │1000 │1,5-│1980 │10 │- │Crasna │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2,0 │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│131│Apărare împotriva │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │inundaţiilor a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │platformei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │industriale Zalău,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │r. Mâţei │p. Mâţei │II-2.17.1 │MD │SJ │Zalău │1300 │2.0 │1982 │10 │1% │Zalău │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │Dig de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│132│ap.Derivaţia │ │ │ │ │ │ │2,0-│ │ │ │ │A.B.A. │ │ │
│ │Barcău - │r. Barcău │III-1.44.33│MS, MD│SJ │Nuşfalău │1500 │2,5 │1993 │10 │5% │Nuşfalău│Someş-Tisa│- │- │
│ │ac.Vârşolţ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │MS │SJ │Cehu │950 │0,5-│1986 │10 │5% │Cehu │A.B.A. │- │- │
│133│Regularizare p. │v. Râturilor│II-1.60.3 │ │ │Silvaniei │ │1,0 │ │ │ │Silva- │Someş-Tisa│ │ │
│ │Râturilor la Cehu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │niei │ │ │ │
│ │Silvaniei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │MD │SJ │Cehu │1020 │0,5-│1986 │ │5% │Cehu │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │Silvaniei │ │1,0 │ │ │ │Silva- │Someş-Tisa│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │niei │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │MD │SJ │Crasna │2100 │2,0-│1979 │10 │1% │Crasna │A.B.A. │- │- │
│134│Acumulare Vârşolţ │r. Crasna │II-2 │ │ │ │ │2,5 │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
│ │dig interfluviu, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dig de remu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │MD │SJ │Crasna │800 │2,0-│1979 │10 │1% │Crasna │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2,5 │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│135│Îndiguire Lăpuş la│Lăpuş │II-1.66 │MS │MM │Remetea │16600 │2 │1973 │5 │660 │Remetea │A.B.A. │- │- │
│ │remetea Chioarului│ │ │ │ │Chioarului, │ │ │ │ │ │Chioaru-│Someş-Tisa│ │ │
│ │ │ │ │ │ │Săcălăşeni, │ │ │ │ │ │lui, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Coltău, Recea│ │ │ │ │ │Culcea, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sacala- │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │seni, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Catalina│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Lapuşel │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│136│Îndiguire Dobric │Dobric │II-1.66 │MD │MM │Târgu Lăpuş │3800 │1 │1974 │5 │- │Dumbrava│A.B.A. │- │- │
│ │la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Borcut, │Someş-Tisa│ │ │
│ │Târgu Lăpuş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Răzoare │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│137│Îndiguire Dobric │Dobric │II-1.66.10 │MS │MM │Târgu Lăpuş │2800 │1 │1975 │5 │- │Târgu │A.B.A. │- │- │
│ │la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Lăpuş │Someş-Tisa│ │ │
│ │Târgu Lăpuş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│138│Îndiguire Lăpuş la│Lăpuş │II-1.66 │MD │MM │Târgu Lăpuş │590 │3 │1976 │5 │- │Târgu │Primăria │- │- │
│ │Târgu Lăpuş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Lăpuş │Târgu │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Lăpuş │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│139│Îndiguire Lăpuş la│Lăpuş │II-1.66 │MS │MM │Târgu Lăpuş │500 │1 │1976 │5 │- │Târgu │Primăria │- │- │
│ │Târgu Lăpuş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Lăpuş │Târgu │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Lăpuş │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│140│Îndiguire r. Sălaj│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la Salsig │V. Sălaj │II-1.60 │MS │MM │Sălsig │1750 │3 │1981 │5 │185 │Sălsig │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│141│Îndiguire r. Sălaj│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la Salsig │V. Sălaj │II-1.60 │MD │MM │Sălsig │500 │3 │1981 │5 │185 │Sălsig │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│142│Îndiguire r. Vişeu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la Vişeu de Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(Vişeu de Mijloc) │Vişeu │I-1.1 │MS │MM │Vişeu de Sus │1750 │2 │1984 │5 │480 │1 │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│143│Îndiguire r. Vişeu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la Vişeu de Jos │Vişeu │I-1.1 │MS, MD│MM │Vişeu de Jos │1700 │2 │1984 │5 │480 │1 │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│144│Îndiguire r. Vişeu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la Leordina │Vişeu │I-1.1 │MS │MM │Leordina │1550 │1.2 │1984 │5 │690 │1 │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│145│Îndiguire r. Vişeu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la Petrova │Vişeu │I.1.1 │MS │MM │Petrova │2850 │2 │1984 │5 │- │1 │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│146│Îndiguire r. Vişeu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la Vişeu de Sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(Vişeu de Est) │Vişeu │I-1.1 │MD │MM │Vişeu de Sus │600 │2.5 │1981 │5 │480 │1 │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│147│Îndiguire r. Vişeu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la Petrova │Vişeu │I-1.1 │MS │MM │Petrova │285 │2.4 │1981 │5 │690 │1 │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│148│Amenajare râu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Vişeu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în zona Petrova - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Leordina - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │V. Vişeului - zona│Vişeu │I-1.1 │MS │MM │Petrova │1005 │2 │2004 │5 │690 │1 │A.B.A. │- │- │
│ │Petrova │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│149│Îndiguire r. Vişeu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la Petrova │Vişeu │I-1.1 │MS │MM │Petrova │1290 │3 │2012 │5 │690 │1 │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│150│Îndiguire r. Vişeu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la Valea Vişeului │Vişeu │I-1.1 │MS │MM │Leordina │550 │3.5 │2009 │5 │690 │- │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│151│Amenajare r. Vişeu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în zona Petrova - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Leordina - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │V. Vişeului - OB │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │zona V. Vişeului │Vişeu │I-1.1 │MS │MM │Petrova │550 │2 │2009 │5 │690 │1 │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│152│Îndiguire r. Iza │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la │Iza │I-1.2 │MD │MM │Bogdan Vodă │1400 │2 │1983 │5 │330 │Bogdan │ │ │ │
│ │Bogdan Voda │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Vodă │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│153│Îndiguire r. Iza │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la │Iza │I-1.2 │MD │MM │Bârsana │750 │2 │1989 │5 │540 │Bârsana │A.B.A. │- │- │
│ │Bârsana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│154│Îndiguire r. Iza │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la │Iza │I-1.2 │MD │MM │Rozavlea │2100 │2 │1990 │5 │330 │Rozavlea│A.B.A. │- │- │
│ │Rozavlea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│155│Îndiguire r. Iza │ │ │ │ │Sighetu │ │ │ │ │ │Sighetu │ │ │ │
│ │la │Iza │I-1.2 │MS │MM │Marmaţiei │2000 │1.5 │1990 │5 │- │Marma- │A.B.A. │- │- │
│ │Sighetu Marmaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ţiei │Someş-Tisa│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│156│Îndiguire r. Iza │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la │Iza │I-1.2 │MD │MM │Onceşti │3050 │1.7 │1989 │5 │540 │Onceşti │A.B.A. │- │- │
│ │Onceşti Năneşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│157│Îndiguire r. Iza │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Bârsana (între │Iza │I-1.2 │MD │MM │Bârsana │1100 │2 │1970 │5 │540 │Bârsana │A.B.A. │- │- │
│ │poduri) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│158│Îndiguire r. Iza │ │ │ │ │Sighetu │ │ │ │ │ │Sighetu │ │ │ │
│ │la │Iza │I-1.2 │MD │MM │Marmaţiei │3050 │1.8 │1943 │5 │- │Marma- │A.B.A. │- │- │
│ │Sighetu Marmaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ţiei │Someş-Tisa│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│159│Îndiguire r. Iza │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la │Iza │I-1.2 │MD │MM │Bârsana │1300 │2 │1989 │5 │540 │Bârsana │A.B.A. │- │- │
│ │Bârsana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│160│Îndiguire r. Iza │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la │Iza │I-1.2 │MD │MM │Rozavlea │925 │2 │2004 │5 │330 │Rozavlea│A.B.A. │- │- │
│ │Rozavlea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│161│Îndiguire r.Tisa │ │ │ │ │Sighetu │ │ │ │ │ │Sighetu │ │ │ │
│ │la │Tisa │I-1 │MS │MM │Marmaţiei │4900 │3 │1964 │1 │1645│Marma- │A.B.A. │- │- │
│ │Sighetu Marmaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ţiei │Someş-Tisa│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│162│L.I. 6501/2 SJ │ │ │ │Să-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Barcău MD - Boghiş│Barcău(3) │III-1.44.33│MS │laj│Boghiş │800,00│2,50│02.22.1959│5 │- │- │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───┼─────────────┼──────┼────┼──────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│163│L.I. 6501/1 SJ MD │ │ │ │Să-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Barcău Boghiş Pr. │Barcău(3) │III-1.44.33│MD │laj│Boghiş │700,00│2,50│07.03.1995│5 │- │- │A.B.A. │- │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│ │ │
└───┴──────────────────┴────────────┴───────────┴──────┴───┴─────────────┴──────┴────┴──────────┴─────┴────┴────────┴──────────┴──────┴──────────┘


        Tabel 2-3 Baraje care realizează acumulări permanente

┌───┬───────────┬────────────┬─────────────┬───┬────────┬──────┬────────┬────────┬──────────┬───────┬─────────────────┐
│Nr.│Denumire │ │ │Ju-│Înălţime│Tip │Volum │Volum │Volum │Folo- │Deţinător │
│crt│baraj/ │Râul │Cod cadastral│deţ│baraj │baraj*│NNR │total │atenuare │sinţe**│ │
│ │acumulare │ │ │ │(m) │ │(mil.mc)│NME │(mil.mc) │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(mil.mc)│ │ │ │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│1 │Fântânele │Someşul Cald│II-1.31 │CJ │92 │AM │213 │250.42 │37.42(bat.│HVR │Hidroelectrica │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │2007) │ │S.A. │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│2 │Tarniţa │Someşul Cald│II-1.31 │CJ │97 │A │70.3 │77.4 │7.1(bat.20│A,H,V,R│Hidroelectrica │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │07) │ │S.A. │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│3 │Someşul │Someşul Cald│II-1.31 │CJ │34 │G │7,47 │9,53 │2.07 │A,H,V,R│Hidroelectrica │
│ │Cald │ │ │ │ │ │ │ │(bat.2006)│ │S.A. │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│4 │Someş Rece │Someş Rece │II-1.31.9 │CJ │43.5 │A │0.73 │1.03 │0.3 │H │Hidroelectrica │
│ │I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │S.A. │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│5 │Floreşti II│Someş Mic │II-1.31 │CJ │13 │G+AM │0.89 │1.87 │0.98(bat.2│H │Hidroelectrica │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │006) │ │S.A. │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│6 │Gilău │Someş Mic │II-1.31 │CJ │23 │G+AM │2.44 │3525 │1.085(bat.│A,H, │A.B.A. Someş-Tisa│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │2011) │ │ │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │6.42 │ │ │ │ │ │ │
│7 │Mănăştur │Someş Mic │II-1.31 │CJ │(exp. │SBB │0.01 │0.01 │0 │H │A.B.A. Someş-Tisa│
│ │ │ │ │ │2012) │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │3.33 │ │ │ │ │ │S.C. AQUA │
│8 │Aruncuta │Suatu │II-1.31.23.1 │CJ │(exp. │PM │0.110 │0.241 │0.131 │P │FISHProduction │
│ │ │ │ │ │2006) │ │ │ │ │ │S.R.L. │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│9 │Mica │Someş Mare │II-1 │CJ │3 │SBB │0.75 │0.75 │0 │A │S.C. M.H.P.P. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Energy Someş │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. Braşov │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │S.C. AQUA │
│10 │Berchieşu │Suatu │II-1.31.23.1 │CJ │3.21 │PM │0.15 │0.33 │0.18 │P │FISHProduction │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│11 │Câmpeneşti │Feiurdeni │II-1.31.20 │CJ │8.5 │PM │1.65 │3.2 │1.55 │P,A │Primăria Apahida │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │4.00 │ │ │ │ │ │S.C. GRPL -S.C. │
│12 │Cătina │V. Fizeş │II-1.31.28 │CJ │(exp. │PM │0.86 │2.36 │1.5 │P │Piscicola │
│ │ │ │ │ │2009) │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │3.00 │ │ │ │ │ │S.C. Metalispas │
│13 │Chiejd I │V. Chiejd │II-1.31.32.1 │CJ │(exp. │PO │0.012 │0.020 │0.008 │A │Dej │
│ │ │ │ │ │2008) │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│14 │Chiejd II │V. Chiejd │II-1.31.32.1 │CJ │2.3 │PO │0.01 │0.018 │0.008 │A,P │Dragoş Ionel │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │1.70 │ │ │ │ │ │Ursu Stefan │
│15 │Chiejd III │V. Chiejd │II-1.31.32.1 │CJ │(exp. │PO │0.004 │0.006 │0.002 │A,P │Tarnovan, Georgiu│
│ │ │ │ │ │2008) │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│16 │Chinteni │V. Chinteni │II-1.31.15 │CJ │2 │PA │0.112 │0.243 │0.131 │A,P │Primăria Chinteni│
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │2.25 │ │ │ │ │ │S.C. GRPL │
│17 │Geaca I │V. Fizeş │II-1.31.28 │CJ │(exp. │PM │0.37 │0.59 │0.22 │P │Piscicola │
│ │ │ │ │ │2007) │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │3; │ │ │ │ │ │ │
│18 │Geaca II │V. Fizeş │II-1.31.28 │CJ │2.30 │ │ │ │ │ │S.C. GRPL │
│ │ │ │ │ │(exp. │PM │0.27 │0.52 │0.25 │P │Piscicola │
│ │ │ │ │ │2007) │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │3.90 │ │ │ │ │ │S.C. CIM │
│19 │Geaca III │V. Fizeş │II-1.31.28 │CJ │(exp. │PM │0.23 │0.43 │0.20 │P │ServiceSPED │
│ │ │ │ │ │2007) │ │ │ │ │ │S.R.L.Cluj │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│20 │Rosieni │V. Fizeş │II-1.31.28 │CJ │4,70 │PM │0.24 │0.53 │0.29 │P │S.C. GEMATO Prod │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│21 │Sfântu │V. Fizeş │II-1.31.28 │CJ │2.4 │PO │0.45 │0.45 │0 │P │Fed Nat a │
│ │Florian │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Pompierilor │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │4.78 │ │ │ │ │ │S.C. ACVA MC │
│22 │Nasal │V. Suciuas │II-1.31.28.7 │CJ │(exp. │PM │0.315 │0.546 │0.231 │P │Nasal S.R.L. │
│ │ │ │ │ │2007) │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │3.40 │ │ │ │ │ │S.C. GRPL │
│23 │Sântejude │V.Sicu │II-1.31.28.8 │CJ │(exp. │PM │0.48 │1.31 │0.83 │P │Piscicola │
│ │ │ │ │ │2007) │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│ │Santejude │ │ │ │3.50 │ │ │ │ │ │S.C. │
│24 │II Borzas │V.Sicu │II-1.31.28.8 │CJ │(exp. │PM │0.49 │1.59 │1.1 │P │DermatinConstruct│
│ │ │ │ │ │2014) │ │ │ │ │ │S.R.L. │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │2.80 │ │ │ │ │ │S.C. CIM │
│25 │Sucutard I │V. Fizeş │II-1.31.28 │CJ │(exp. │PM │0.44 │0.96 │0.52 │P │ServiceSPED │
│ │ │ │ │ │2007) │ │ │ │ │ │S.R.L.Cluj │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │2.50 │ │ │ │ │ │S.C. GRPL │
│26 │Sucutard II│V. Fizeş │II-1.31.28 │CJ │(exp. │PM │0.57 │1.06 │0.49 │P │Piscicola │
│ │ │ │ │ │2007) │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │3.90 │ │ │ │ │ │S.C. CIM │
│27 │Taga Mare │V. Fizeş │II-1.31.28 │CJ │(exp. │PM │1.31 │3.54 │2.23 │P │ServiceSPED │
│ │ │ │ │ │2007) │ │ │ │ │ │S.R.L.Cluj │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │3.50 │ │ │ │ │ │S.C. GRPL │
│28 │Taga Mica │V. Fizeş │II-1.31.28 │CJ │(exp. │PM │0.2 │0.33 │0.13 │P │Piscicola │
│ │ │ │ │ │2007) │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │2.60 │ │ │ │ │ │S.C. GRPL │
│29 │Tau Popii │V. Fizeş │II-1.31.28 │CJ │(exp. │PM │0.57 │1.03 │0.46 │P │Piscicola │
│ │ │ │ │ │2007) │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│30 │Mănăstirea │Someş Mic │II-1.31 │CJ │4.5 │SBB │0.5 │0.5 │0 │H │S.C. Three Pharm │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. Târgu │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mureş │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│31 │Colibiţa │Bistriţa │II-1.24.4 │BN │92 │AM │69.333 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │(bat. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2008) │94.282 │24.949 │A,H,V │Statul român │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│32 │Anieş │Anieş │II-1.6 │BN │9.50 │G │0.01 │0.01 │0 │H │S.C. AQUABIS S.A.│
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│ │Beclean/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│33 │Săsarm - │ │ │ │5.20 │ │ │ │ │ │Consiliul Local │
│ │Baraj Priză│Someşul Mare│II-1 │BN │(exp. │SBB │SBB │0.201 │0.201 │A │Beclean │
│ │A.A. │ │ │ │2013) │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│34 │Bistriţa - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Baraj │Bistriţa │II-1.24.4 │BN │11.10 │SBB │0.007 │0.008 │0.001 │A │S.C. AQUABIS S.A.│
│ │Priză A.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bistriţa │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│35 │Bistriţa - │Bistriţa │II-1.24.4 │BN │3.80 │SBB │0.165 │0.165 │0 │H │S.C. MINERAL OIL │
│ │CHEMP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │S.R.L.Braşov │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Primăria │
│36 │Brăteni │V. Brăteni │II-1.26.6.4.3│BN │2.50 │PM │0.242 │0.318 │0.076 │P,R │Sânmihaiu de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Câmpie │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│37 │Bolovanu │Budac │II-1.24.3 │BN │12.60 │G │0.018 │0.022 │0.004 │H │S.C. MINERAL OIL │
│ │MHC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │S.R.L.Braşov │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│38 │Budurleni 1│V. Archiud │II-1.24.6.2 │BN │5.50 │PM │0.720 │1.45 │0.730 │P │S.C. Bistriţa │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │S.A. Bistriţa │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│39 │Budurleni │V. Archiud │II-1.24.6.2 │BN │4.50 │PM │0.680 │0.925 │0.245 │P │S.C. Bistriţa │
│ │II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │S.A. Bistriţa │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│40 │Budurleni │V. Archiud │II-1.24.6.2 │BN │3.50 │PM │0.520 │0.875 │0.355 │P │S.C. Bistriţa │
│ │III │ │ │ │ │ │ │ │ │ │S.A. Bistriţa │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│41 │Budac 1 MHC│Budac │II-1.24.3 │BN │3.50 │SBB │0.01 │0.01 │0 │H │S.C. MINERAL OIL │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │S.R.L.Braşov │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│42 │Manic │V. Apatiu │II-1.25.1 │BN │3.70 │PM │0.225 │0.32 │0.095 │P,R │SC Interpescarex │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SRLManic │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│ │Pr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Obiectiv │
│43 │Barg-Baraj │Bistriţa │II-1.24.4 │BN │4.63 │SBB │0.1 │0.1 │0 │ │nerecunoscut │
│ │Priza │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│44 │Rebra - │Rebra │II-1.15 │BN │2.80 │SBB │0.01 │0.01 │0 │A │Consiliul Local │
│ │Baraj Priza│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Năsăud │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│ │Straja-Prag│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Hidroelectrica │
│45 │priza │Bârgău │II-1.24.4.7 │BN │8.00 │- │- │- │- │H │S.A., Sucursala │
│ │captare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Hidrocentrale │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Cluj │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │S.C. │
│46 │Strugureni │V. Apatiu │II-1.25.1 │BN │3.75 │PM │0.189 │0.224 │0.035 │P,R │Interpescarex │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. Manic │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│47 │Călineşti │Tur │I-1.11 │SM │16 │PM │8434 │26847 │18413 │V,I,H,P│A.B.A. Someş-Tisa│
│ │Oaş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│48 │Hodişa │V. Hodisa │II-2.23.2 │SM │5 │PM │0.282 │0,348 │0.066 │V,I │A.B.A. Someş-Tisa│
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│49 │Barcolta │p. Mihai │I-1.11.3 │SM │5 │Po │0,045 │0,08 │0,035 │X,A │Dir. Silv SM │
│ │ │afl.Talna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│50 │Chilia │V. Lupului │II-1.75a.2.1 │SM │5 │PM │0,009 │0,012 │0,003 │P,X,A │Dir. Silv SM │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│51 │Crucisor │p. Raduri │II-1.74 │SM │5 │PO │0,015 │ │0,013 │ │ │
│ │Raduri │afl. V. │ │ │ │PM │0.021 │0,028 │0.007 │X,A │Dir. Silv SM │
│ │ │Vinului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│52 │Sălătruc │afl. V. Rea │I-1.11.2 │SM │2,5 │PO │0.01 │0,01 │0 │P,X,A │Dir. Silv SM │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│53 │Mujdeni │V. │I-1.11.3 │SM │8 │PM │0.09 │0,210 │0,12 │P,R │A.N.I.F. SM │
│ │ │Scaldatului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │p. Oteloaia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│54 │Oteloaia │afl. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Homorod │II-1.7.7 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Vechi │II-1.77 │SM │7 │PM │0,08 │0,094 │0,014 │I,P,V │A.N.I.F. SM │
│ │ │(cod │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │inexistent) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│55 │Sai │afl. Morii │II-1.75 │SM │6 │Po │0,065 │0.092 │0,027 │I │S.C. Agropod │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│56 │V. Măriei I│V.Măriei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │afl.Tur │I-1.11 │SM │2,5 │PM │0,0162 │0,028 │0,0118 │R,X │Pf. Salajean │
│ │ │(cod r. Tur)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│57 │V. Măriei │V. Măriei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │II │afl.Tur │I-1.11 │SM │2,5 │PM │0,011 │0,028 │0,017 │R,X │Prim. Negreşti │
│ │ │(cod r. Tur)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│58 │Halmeu Vii │afl. Egher │I-11.5.1 │SM │13,0 │G │ │0.01 │- │I,A │S.C. Bela Cons │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│59 │Medişa │Medişa │II-1.75a.2.2 │SM │6 │PO │0,17 │0.38 │0,21 │I,V │Scos │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│60 │Iegherişte │V. Barbatoc │ │ │ │PO │ │ │ │ │ │
│ │ │afl. │II-1.74 │SM │6 │PM │0,014 │0,015 │0,001 │P │P.F. Andretca │
│ │ │V. Vinului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│61 │Oraşu Nou │nep. afl. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │V. Muntelui │I-1.2.11 │SM │2,5 │PO │0,003 │0,007 │0,004 │P,R │P.F. Kovacs │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│62 │Baraj │r. Crasna │II-2 │SJ │14 │PM │16.070 │39.388 │23.318 │ │ │
│ │Vârşolţ │ │ │ │ │ │ │(bat. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2002) │ │A,V,P │A.B.A. Someş-Tisa│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│63 │Baraj │V. Mineu │II-1.60.1 │SJ │10.80 │PM │0.660 │3.7 │3.04 │V,P │A.B.A. Someş-Tisa│
│ │Sălăţig │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│64 │Baraj │V. Agrij │II-1.49 │SJ │11 │PO │0.02 │0.025 │0.005 │P,R │P.F. Constantin │
│ │Bodia*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Longodor │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│65 │Baraj │afl. V. │II-1.49.6 │SJ │2.5 │PO │0.003 │0.010 │0.007 │X │A.N.I.F. - Suc. │
│ │Ortelec*) │Ortelec │ │ │ │ │ │ │ │ │Sălaj │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│66 │Baraj Cehu │torent afl. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Silvaniei*)│V. │II-1.60.2 │SJ │3 │ │0.002 │0.007 │0.005 │X │A.N.I.F. - Suc. │
│ │ │Cioara │ │ │ │ │ │ │ │ │Sălaj │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│67 │Baraj │Torent afl. │II-1.60 │SJ │3 │PO │0.0025 │0.0075 │0.005 │X │A.N.I.F. - Suc. │
│ │Lehel*) │Sălaj │ │ │ │ │ │ │ │ │Sălaj │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│68 │Baraj │V. Pecei, │II-2.5 │SJ │2.5 │PO │0.002 │0.006 │0.004 │X │A.N.I.F. - Suc. │
│ │Peceiu*) │afl. Ban │ │ │ │ │ │ │ │ │Sălaj │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│ │Baraj │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│69 │Meseşenii │torent │ │ │ │ │ │ │ │ │A.N.I.F. - Suc. │
│ │de │afl.Coliţca │II-2.9 │SJ │3.5 │PO │0.010 │0.026 │0.016 │X │Sălaj │
│ │Jos*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│ │Baraj Ferma│torent afl. │ │ │4.00/3.5│ │ │ │ │ │S.C. Brant S.R.L.│
│70 │3 Brant │Bic │II-2.11 │SJ │/4.8/ │PO │0.004/ │68000 │- │V,P │Şimleu │
│ │(6 baraje) │ │ │ │6.4/2.8/│ │0.0038/ │ │ │ │Silvaniei │
│ │*) │ │ │ │2.0 │ │0.004/ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0.020/ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0.0029/ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │0.003 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│ │Baraj │V. │ │ │ │ │ │ │ │ │A.N.I.F. - Suc. │
│71 │Carastelec │Carastelec │II-2.15 │SJ │5.0 │PO │0.0005 │0.0092 │0.0087 │V,X │Sălaj │
│ │I* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│ │Baraj │V. │ │ │ │ │ │ │ │ │A.N.I.F. - Suc. │
│72 │Carastelec │Carastelec │II-2.15 │SJ │4.1 │PO, AA│0.0075 │0.01 │0.0025 │V,X │Sălaj │
│ │II* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│73 │Baraj │torent,afl. │II-2.17 │SJ │4 │PO │0.0084 │0.016 │0.0076 │X │A.N.I.F. - Suc. │
│ │Noghey* │Zalău │ │ │ │ │ │ │ │ │Sălaj │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│74 │Baraj │V.B orlaafl.│II-2.17 │SJ │6 │PO │0.0255 │0.05 │0.0245 │V,I,X │A.N.I.F. - Suc. │
│ │Borla* │Zalău │ │ │ │ │ │ │ │ │Sălaj │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│75 │Baraj │V. Zalău │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Meseş* │Meseşafl. │II-2.17 │SJ │7.5 │PM │0.031 │0.075 │0.044 │- │A.N.I.F. - Suc. │
│ │ │Zalău │ │ │ │ │ │ │ │ │Sălaj │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│76 │Baraj │V. Samsud │necodificat │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Şamşud*) │afl. V. │II-2.20 │SJ │4 │PO │0.0075 │0.0145 │0.0070 │V,X │A.N.I.F. - Suc. │
│ │Maja │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sălaj │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│ │Bodi │pr. Vicleanu│ │ │ │ │ │ │ │ │Primăria mun. │
│77 │Ferneziu │Mare, │ │ │ │ │ │ │ │ │Baia Mare, Ocolul│
│ │ │afl. Firiza │II-1.66.19.2 │MM │15 │PM │- │0.110 │- │R │Silvic Municipal │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Baia Mare │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │curs │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│78 │Nistru │necodificat,│ │ │ │ │ │ │ │ │Primăria Tăuţii │
│ │ │a fl. al V. │II-1.67 │MM │5.00 │G │- │0.074 │- │P,R │Măgherăuş │
│ │ │Nistru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │p. Stur, │ │ │ │ │ │ │ │ │Hidroelectrica │
│79 │Stur │afl. │II-1.66.19.2 │MM │14.00 │G │- │0.007 │- │H │S.A., Sucursala │
│ │ │Firiza │ │ │ │ │ │ │ │ │Hidrocentrale │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Cluj │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│80 │Arieşel - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Balta Două │r. Arieş │II-1.65 │MM │3.00 │PM │0.09 │0.154 │0.064 │P,R │Primăria comunei │
│ │Veveriţe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Recea │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│81 │Dobricel │pr. Dobricel│II-1.66.10.2 │MM │9.6 │PM │0.145 │0.185 │0.04 │R │Primăria Târgu │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Lăpuş │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Direcţia Silvică │
│82 │Lighet │pr. Nireş │II-1.66.8 │MM │9.4 │PM │0.059 │0.075 │0.016 │P, R │Maramureş │
│ │ │(Dobricel) │ │ │ │ │ │ │ │ │Ocolul Silvic │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Târgu Lăpuş │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│83 │Bodi Mogoşa│Vale locală,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │afl. │II-1.66.19 │MM │8.00 │PM │- │0.200 │- │R │Primăria Baia │
│ │ │al r. Săsar │ │ │ │ │ │ │ │ │Sprie │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│84 │Bodi Mogoşa│Valea Mogoşa│II-1.66.19 │MM │2.00 │PO │0.001 │0.001 │0 │P,R │Primăria Baia │
│ │II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sprie │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│85 │Bodi Mogoşa│Valea Mogoşa│II-1.66.19 │MM │2.00 │PO │0.001 │0.002 │0.001 │P,R │Primăria Baia │
│ │III │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sprie │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│86 │Răchitişa │pr. │II-1.63 │MM │5.7 │PM │0.041 │0.101 │0.06 │X │Primăria com. │
│ │Satulung │Răchitişa │ │ │ │ │ │ │ │ │Săcălăşeni │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│ │Strâmtori -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Alimentare cu apă│
│87 │Firiza │Firiza │II-1.66.19.2 │MM │51.5 │C │15.77 │17.52 │1.75 │110 mc/│brută şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sec │producere energie│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │electrica │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Alimentare cu apă│
│88 │Berdu │Firiza │II-1.66.19.2 │MM │14.5 │AM │0.120 │0.145 │0.025 │110 mc/│brută şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sec │producere energie│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │electrica │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────────────┤
│89 │Boghiş - │Barcău │II-1.44.33 │SJ │5 │G │0,065 │0,230 │0,165 │A │A.B.A. Someş-Tisa│
│ │Priză │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───────────┴────────────┴─────────────┴───┴────────┴──────┴────────┴────────┴──────────┴───────┴─────────────────┘

        Nota: lista va cuprinde toate barajele din REBAR, indiferent de deţinător (A.N.A.R., Hidroelectrica S.A., T.M.K., alţi deţinători) grupate pe subbazine

        * Tip baraj*) ** Folosinţe
        A Baraj de beton în arc (sau de greutate arcuit) V - apărarea împotriva inundaţiilor
        G Baraj de beton de greutate I - irigaţii
        C Baraj de beton cu contraforţi H - hidroenergie
        AA Baraj din anrocamente etanşat cu argile P - piscicultura
        AM Baraj din anrocamante etanşat cu mască amonte A - alimentări cu apă
        PO Baraj de pământ omogen R - agrement (recreere)
        PA Baraj de pământ etanşat cu argile (pământ fin) X - alte folosinţe care nu se încadrează în tipurile menţionate
        PM Baraj de pământ etanşat cu mască amonte sau pereu
        SS Stăvilar cu stavile de suprafaţă
        SBB Stăvilar cu baraj de închidere din beton
        SBML Stăvilar cu baraj de închidere sau contur din materiale locale


        Tabel 2-4 Baraje care realizează acumulări nepermanente

┌───┬─────────┬──────────┬──────────┬───┬────┬─────┬────────┬──────────┐
│ │Denumire │ │ │ │ │ │ │ │
│Nr.│baraj │ │Cod │Ju-│Tip │Înăl-│Volum │Deţinător │
│crt│/ │Râul │cadastral │deţ│ba- │ţime │total │ │
│ │acumulare│ │ │ │raj*│baraj│(volum │ │
│ │ │ │ │ │ │(m) │ate- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nuare) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │(mil.mc)│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼──────────┼──────────┼───┼────┼─────┼────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├───┼─────────┼──────────┼──────────┼───┼────┼─────┼────────┼──────────┤
│1 │V. │p. Rodina │II-1.71 │SM │PO │7,9 │1.7 │ │
│ │Vinului │ │ │ │ │ │(1%+20%)│ │
│ │ │ │ │ │ │ │exp.2004│A.B.A. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│
├───┼─────────┼──────────┼──────────┼───┼────┼─────┼────────┼──────────┤
│2 │Crucisor │V. Vinului│II-1.74 │SM │PO │7,0 │1.13 │ │
│ │III │ │ │ │ │ │exp.2004│A.B.A. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│
├───┼─────────┼──────────┼──────────┼───┼────┼─────┼────────┼──────────┤
│ │ │v. Dada │ │ │ │ │ │ │
│3 │Dada │afl. │I-1.11.3.5│SM │PO │6,3 │0.155 │A.B.A. │
│ │ │Valea │ │ │ │ │exp.2013│Someş-Tisa│
│ │ │Muntelui │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼──────────┼──────────┼───┼────┼─────┼────────┼──────────┤
│4 │Turt │p. │I-1.11.4.2│SM │PO │2,5 │0.226 │ │
│ │Hodos │Turt-Hodos│ │ │ │ │exp.2013│A.B.A. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│
├───┼─────────┼──────────┼──────────┼───┼────┼─────┼────────┼──────────┤
│5 │Tămăşeni │p. Hodos │I-1.10.5.1│SM │PO │4,7 │0.43 │ │
│ │ │afl.Tur │ │ │ │ │exp.2013│A.B.A. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│
├───┼─────────┼──────────┼──────────┼───┼────┼─────┼────────┼──────────┤
│6 │Bucovita │v.Bucovita│I-1.11 │SM │PM │9,0 │0.283 │ │
│ │ │afl.Tur │ │ │ │ │exp.2013│A.N.I.F. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼──────────┼──────────┼───┼────┼─────┼────────┼──────────┤
│7 │Făget │Făget │I-1.11 │SM │PM │7.50 │0.293 │ │
│ │ │afl.Tur │ │ │ │ │exp.2013│A.N.I.F. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼──────────┼──────────┼───┼────┼─────┼────────┼──────────┤
│8 │Prilog │v.Prilog │I-11.3 │SM │PM │6 │0.046 │ │
│ │ │afl.Talna │ │ │ │ │exp.2013│A.N.I.F. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼──────────┼──────────┼───┼────┼─────┼────────┼──────────┤
│9 │Ac. nep. │v. Apa │II-1.50 │SJ │PO │10.0 │0.7 │ │
│ │Cuceu │Sărată │ │ │ │ │exp.2012│A.B.A. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│
└───┴─────────┴──────────┴──────────┴───┴────┴─────┴────────┴──────────┘

──────────
    lista va cuprinde toate barajele din REBAR, indiferent de deţinător (A.N.A.R., Hidroelectrica S.A., T.M.K., alţi deţinători) grupate pe subbazine
        Tip baraj *
        PO Baraj de pământ omogen
        PA Baraj de pământ etanşat cu argile (pământ fin)
        PM Baraj de pământ etanşat cu mască amonte sau pereu
        SS Stăvilar cu stavile de suprafaţă

──────────

        Tabel 2-5 Poldere

┌───┬──────────┬───────┬───────┬───┬──────────┬───────┬──────────┬─────┬──────┬─────────┬──────────┐
│Nr.│Denumire │Râul │Cod │Ju-│Comuna/ │Tip dig│Lungime │Înăl-│Supra-│Volum │ │
│crt│polder │ │cadas- │deţ│localitate│(late- │(m) │ţime │faţa │Total │ │
│ │ │ │tral │ │ │ral, de│ │dig │totală│(volum │ │
│ │ │ │ │ │ │contur)│ │(m) │polder│atenuare)│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(ha) │(mii.mc) │Deţinător │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │polder │
├───┼──────────┼───────┼───────┼───┼──────────┼───────┼──────────┼─────┼──────┼─────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │10 │11 │12 │
├───┼──────────┼───────┼───────┼───┼──────────┼───────┼──────────┼─────┼──────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Total │ │
│1 │Moftin │r. │II-2 │SM │Com.Moftin│lateral│7596 │3,50 │294,00│5686 │ │
│ │ │Crasna │ │ │/Ghilvaci │ │ │ │ │(2052 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │comp.I+ │A.B.A. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3634 │Someş-Tisa│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │comp.II) │ │
├───┼──────────┼───────┼───────┼───┼──────────┼───────┼──────────┼─────┼──────┼─────────┼──────────┤
│2 │Supur │r. │II-2 │SM │Com.Supur/│ │Total 5943│ │ │ │ │
│ │ │Crasna │ │ │Supuru de │contur │(1351+1807│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Jos │ │+2785) │5,00 │134,23│5880 │A.B.A. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Someş-Tisa│
├───┼──────────┼───────┼───────┼───┼──────────┼───────┼──────────┼─────┼──────┼─────────┼──────────┤
│ │ │v. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │Săcălăşeni│Culcea,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │afl. al│ │ │Com. │ │ │ │ │ │A.N.I.F. -│
│ │ │r. │II-1.66│MM │Săcălăşeni│contur │1050 │3,45 │9,30 │133 │Filiala │
│ │ │Lăpuş │ │ │ │ │ │ │ │ │Maramureş │
└───┴──────────┴───────┴───────┴───┴──────────┴───────┴──────────┴─────┴──────┴─────────┴──────────┘    2.2. Descrierea sistemelor existente de avertizare - alarmare şi de răspuns la inundaţii
    Sistemul existent de avertizare - alarmare
        Managementul Situaţiilor de Urgenţă se asigură de către componentele Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgentă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgentă, ale Legii nr. 15/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 21/2004 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului Comun al Ministrului Administraţiei şi Internelor şi al Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 1422/192/2012 pentru aprobarea "Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţiile hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră".
        Principiile managementului situaţiilor de urgenţă sunt:
        ● previziunea şi prevenirea;
        ● prioritatea potecţiei şi salvării vieţii omeneşti;
        ● respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
        ● asumarea responsabilităţii gestionării situaţiilor de urgenţă de către autorităţile administraţiei publice;
        ● cooperarea la nivel naţional, regional şi internaţional cu organisme şi organizaţii similare;
        ● transparenţa activităţilor desfăşurate pentru situaţii de urgenţă, astfel încât acestea să nu conducă la agravarea efectelor produse;
        ● continuitatea şi gradualitatea activităţilor de gestionare a situaţiilor de urgenţă, de la nivelul autorităţilor administrative publice locale până la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale, în funcţie de amploarea şi intensitatea acestora;
        ● operativitatea, conlucrarea activă şi subordonarea ierarhică a componentelor Sistemului Naţional.

        Pe durata situaţiilor de urgenţă sau a stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă, se întreprind măsuri şi acţiuni pentru:
        ● avertizarea populaţiei, instituţiilor şi agenţilor economici din zonele de pericol;
        ● declararea stării de alertă în cazul iminenţei ameninţări sau producerii situaţiei de urgenţă;
        ● punerea în aplicare a măsurilor de prevenire şi de protecţie specifice tipurilor de risc şi, după caz, hotărârea evacuării din zona afectată sau parţial afectată;
        ● intervenţia operativă cu forţe şi mijloace special constituite, în funcţie de situaţie, pentru limitarea şi înlăturarea efectelor negative;
        ● acordarea de ajutoare de urgenţă;
        ● instituirea regimului stării de urgenţă, în condiţiile prevăzute de art. 93 din Constituţia României, republicată;
        ● solicitarea sau acordarea de asistenţă internaţională;
        ● acordarea de despăgubiri persoanelor fizice şi juridice;
        ● alte măsuri prevăzute de lege.

        În conformitate cu "Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţiile hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră", aprobat prin Ordinul Comun al Ministrului Administraţiei şi Internelor şi al Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 192/1422/2012 Art. 7. - "Deţinătorii, cu orice titlu, de baraje şi de alte construcţii hidrotehnice a căror avariere sau distrugere poate pune în pericol populaţia şi bunurile sale materiale, obiectivele sociale şi capacităţile productive sau poate aduce prejudicii mediului ambiant, sunt obligaţi să le întreţină, să le repare şi să le exploateze corespunzător, să doteze aceste lucrări cu aparatură de măsură şi control necesară pentru urmărirea comportării în timp a acestora, să instaleze sisteme de avertizare-alarmare a populaţiei în localităţile situate în aval de baraje, să asigure în caz de pericol iminent alarmarea populaţiei din zona de risc creată ca urmare a activităţilor proprii desfăşurate informând despre aceasta Comitetul local şi/sau judeţean, după caz, şi Centrul operaţional judeţean şi să organizeze activitatea de supraveghere, intervenţie şi reabilitare conform regulamentelor aprobate prin autorizaţiile de gospodărire a apelor, a planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi accidentelor la construcţii hidrotehnice, planurilor de acţiune în caz de accidente la baraje şi planurilor de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale".
        Sistemul actual de avertizare - alarmare a populaţiei în aval de construcţiile hidrotehnice din administrarea A.B.A. Someş-Tisa permite o alarmare preventivă a populaţiei în cazul apariţiei unei situaţii de urgenţă. Pentru integrarea actualului sistem de avertizare - alarmare al Administraţiei Naţionale "Apele Române" cu cel al I.S.U.J. sunt necesare modernizarea acestuia şi completarea lui în zonele în care nu există.
        O situaţie detaliată a stadiului existent privind sistemul de avertizare - alarmare a populaţiei la obiectivele hidrotehnice din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" se regăseşte la adresa :
        http://www.rowater.ro/dasomes/Plan%20de%20Management%20al%20Riscului%20la%20Inundaţii/Plan%20de%20Management%20al%20Riscului%20la%20Inudatii.aspx


    Sistemul informaţional hidrometeorologic
        Conform definiţiei din "Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţiile hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră", aprobat prin Ordinul Comun al Ministrului Administraţiei şi Internelor şi al Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 192/1422/2012 sistemul informaţional meteorologic şi hidrologic constă în observarea, măsurarea, înregistrarea şi prelucrarea datelor meteorologice şi hidrologice, elaborarea prognozelor, avertizărilor şi alarmărilor, precum şi în transmiterea acestora factorilor implicaţi în managementul situaţiilor de urgenţă, conform schemei fluxului informaţional definit în planurile de apărare bazinale, în vederea luării deciziilor şi măsurilor acestora.
        Schema sinoptică a sistemului informaţional hidrometeorologic pe ansamblul spaţiului hidrografic Someş-Tisa, conţine următoarele date şi informaţii referitoare la:
        ● Instituţiile Meteorologice şi Hidrologice de la care se declanşează primele informaţii/avertizări meteorologice şi hidrologice;
        ● Instituţiile şi Ministerele de la nivel naţional cu funcţii de sprijin importante în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii;
        ● Unităţile Administraţiei Naţionale "Apele Române" (de la nivel central A. N.A.R. până la nivel local S.G.A./S.H.I.) implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii;
        ● Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă;
        ● Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă;
        ● Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă şi obiectivele ce trebuie avertizate direct.

        Legăturile între toate aceste structuri implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii sunt prezentate în Schema sinoptică în figura 2-7, informaţiile privind evoluţia fenomenelor meteorologice şi hidrologice plecând de la nivel central (A.N.M. + I.N.H.G.A.) către nivelul local (C.L.S.U. + populaţie), de la aceştia din urmă reîntorcându-se informaţiile privind evoluţia în teren a acestor fenomene.

    FLUX INFORMAŢIONAL ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ SOMEŞ - TISA
        Figura 2-7 Schema sinoptică a fluxului informaţional din A.B.A. Someş-Tisa (a se vedea imaginea asociată)


    Structura şi funcţiile sistemului informaţional
        La nivelul A.N.A.R., sistemul informaţional este bazat pe o Reţea Naţională de Transmisie a Datelor de Gospodărire Apelor (R.N.T.D.G.A.) structurată pe 4 niveluri, şi anume, de jos în sus:
        ● Nivelul 4 - nivelul local care include unităţi de producere a datelor (staţii hidrometrice şi de calitate a datelor sub jurisdicţia staţiilor hidrologice de colectare judeţene). La nivelul A.B.A. Someş-Tisa există o reţea de 101 staţii hidrometrice amplasate generalizat pe întreg spaţiul hidrografic Someş-Tisa, acestea transmiţând datele necesare pentru diagnoză şi prognoză (temperatură aer, temperatură apă, precipitaţii solide/lichide, nivel, debit, echivalent în apă al stratului de zăpadă), precum şi orice altă apariţie a unor fenomene hidro-meteorologice periculoase către unităţile colectoare conform fluxului informaţional;
        ● Nivelul 3 - nivelul de decizie teritorial/judeţean şi sub-bazinal care include unităţile de colectare a datelor hidrologice (S.G.A. şi staţii hidrologice), aflate în subordinea Administraţiilor Bazinale de Apă; la nivelul spaţiului hidrografic Someş-Tisa, datele hidrologice (precipitaţii, debite, niveluri) se colectează la nivelul celor 6 staţiilor hidrologice Sighetul Marmaţiei, Baia Mare, Bistriţa, Cluj - Napoca, Satu Mare, Zalău, acestea având atribuţiuni de prelucrare primară a datelor şi transmiterea lor către nivelul de decizie superior - serviciul P.B.H.H. (Prognoză Bazinală Hidrologie, Hidrogeologie) A.B.A. Someş-Tisa;
        ● Nivelul 2 - nivelul de decizie bazinal, care corespunde Centrelor/Serviciilor de Prognoză Bazinale din cadrul Administraţiilor Bazinale de Apă. Serviciile de prognoză Bazinale coordonează la nivel bazinal activitatea tuturor staţiilor hidrometrice, staţiilor hidrologice, colectând, validând şi transmiţând către nivelul ierarhic superior toate datele de gospodărire a apelor. Centrele de prognoză bazinale care se identifică la nivelul Administraţiilor Bazinale cu Serviciile P.B.H.H. (Prognoză Bazinală Hidrologie, Hidrogeologie) împreună cu biroul Dispecerat identifică şi declanşează, când este cazul, stare de alertă hidrologică la bazinele/subbazinele hidrografice, informând conducerea Administraţiei Bazinale de Apă Someş-Tisa de intrarea în starea de alertă hidrologică; în situaţia de alertă hidrologică dispune toate măsurile necesare obţinerii de date suplimentare ce fundamentează avertizările şi prognozele elaborate;
        ● Nivelul 1 - nivelul naţional cuprinde Centrul Naţional de Prognoze Hidrologice din cadrul I.N.H.G.A. şi Centrele Operative pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Administraţiei Naţionale "Apele Române", şi Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor - Direcţia Generală Ape (Direcţia Managementului Riscului la Inundaţii şi Siguranţa Barajelor) unde se colectează toate datele/1 informaţiile privind gestionarea situaţiilor de urgenţă.

        Prin acest sistem sunt transmise atât informaţii operative - fluxul rapid (date hidrologice, privind poluări accidentale, accidente la construcţiile hidrotehnice, etc) cât şi informaţii în flux lent (prognoze, diagnoze, date informative, rezumate, baze de date, etc.).
        Concentrarea maximă de informaţii (ca substanţă) este la nivelul 1, nivelul de coordonare şi control, permiţând acestuia să funcţioneze ca un sistem integrat, capabil să realizeze şi să implementeze strategii la nivel naţional. La nivelurile 2 şi 3 concentrarea datelor este mai scăzută, dar este necesară asigurarea calităţii datelor pentru luarea de decizii rapide şi corecte în cazul desfăşurării unor evenimente - tip, colapsuri etc.
        Ca regulă, la nivelurile 1, 2, 3, centrul focal pentru concentrarea informaţiilor este reprezentat de serviciile de dispecerat pentru gospodărirea apelor, care, în afara rolului de cunoaştere a evenimentelor în derulare din jurisdicţia lor, au de asemenea rolul de a coordona acţiunile de răspuns în concordanţă cu deciziile respectivei administraţii bazinale de apă.
        Pe perioada situaţiilor de urgenţă, între nivelurile de decizie 2 (Administraţiile Bazinale de Apă) şi 1 (Centrul Naţional de Prognoze Hidrologice din cadrul I.N.H.G.A.) există un permanent schimb de informaţii şi date privind fenomenele hidro-meteorologice periculoase şi evoluţia acestora în vederea realizării unei prognoze hidrologice cât mai bună şi rapidă, aceasta fiind transmisă conform fluxului informaţional către Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă şi Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă direct interesate.
        La nivel general, sistemul informaţional al Administraţiei Naţionale "Apele Române" asigură următoarele funcţii:
        ● Colectarea datelor şi informaţiilor;
        ● Transmiterea datelor şi informaţiilor;
        ● Procesarea datelor şi informaţiilor;
        ● Stocarea datelor şi informaţiilor;
        ● Diseminarea datelor şi informaţiilor;

        De asemenea, în vederea asigurării fluxului de date, există structuri de intervenţie.
        Colectarea datelor se face printr-o reţea de monitorizare de la:
        ● staţii hidrometrice şi posturi pluviometrice;
        ● acumulări permanente şi nepermanente;
        ● posturi pluviometrice din reţeaua proprie Administraţia Naţională "Apele Române";
        ● prize de apă, aducţiuni, etc; la care se adaugă:
        ● date furnizate din reţeaua A.N.M.:
    - de la staţii meteorologice şi posturi pluviometrice;
    – prognoze şi avertizări meteorologice;
    – hărţi sinoptice şi radar furnizate de terminalele SIMIN;

        ● date obţinute din activitatea de prognoză hidrologică:
    - prognoze hidrologice realizate la Centrul Naţional de Prognoză Hidrologică din cadrul I.N.H.G.A.;
    – detalieri ale prognozelor realizate în Centrele Bazinale de Prognoză din cadrul Administraţiilor Bazinale de Apă.


        Informaţiile de bază necesare sistemului informaţional hidrometeorologic al gospodăririi apelor pe suprafaţă spaţiului hidrografic Someş-Tisa, provin de la:
        ● 5 radare meteorologice: Vf. Ignis (de lângă Baia Mare), Târnăveni/Bobohalma, Oradea, Timişoara, Iaşi; Timişoara şi Iaşi acoperă foarte puţin bazinul; Informaţiile necesare în fluxul hidrometeorologic referitoare la precipitaţii potenţiale se primesc de la sistemul naţional integrat SIMIN;
        ● 101 staţii hidrometrice ale A.B.A. Someş-Tisa;
        ● 49 staţii pluviometrice ale A.B.A. Someş-Tisa;
        ● 14 staţii meteorologice ale C.M.R. Transilvania Nord/A.N.M.;
        ● 6 staţii pluviometrice ale C.M.R. Transilvania Nord/A.N.M.;

        La nivelul S.G.A.-urilor, monitorizarea cantitativă a resurselor de apă se realizează prin sistemele proprii ale S.G.A.-urilor şi se centralizează la nivelul dispeceratului A.B.A. Someş-Tisa şi apoi la nivelul dispeceratului central din A.N.A.R.
        Situaţia pe S.G.A.-uri se prezintă astfel:
        ● S.G.A. Cluj realizează monitorizarea prin:
    - 17 staţii hidrometrice din care 12 sunt automatizate;
    – 16 staţii pluviometrice din care 12 sunt automatizate;
    – 5 staţii meteorologice ale C.M.R./A.N.M.;
    – 1 staţie pluviometrică a C.M.R./A.N.M.;

        ● S.G.A. Bistriţa - Năsăud realizează monitorizarea prin:
    - 26 staţii hidrometrice din care 15 sunt automatizate;
    – 9 staţii pluviometrice din care 5 sunt automatizate;
    – 1 staţie meteorologică a C.M.R./A.N.M.;
    – 2 staţii pluviometrice ale C.M.R./A.N.M.;

        ● S.G.A. Maramureş realizează monitorizarea prin:
    - 31 staţii hidrometrice din care 28 sunt automatizate;
    – 6 staţii pluviometrice din care 4 sunt automatizate;
    – 5 staţii meteorologice ale C.M.R./A.N.M.;

        ● S.G.A. Sălaj realizează monitorizarea prin:
    - 8 staţii hidrometrice din care 7 sunt automatizate;
    – 13 staţii pluviometrice din care 9 sunt automatizate;
    – 1 staţie meteorologică a C.M.R./A.N.M.;
    – 2 staţii pluviometrice ale C.M.R./A.N.M.;

        ● S.G.A. Satu Mare realizează monitorizarea prin:
    - 19 staţii hidrometrice din care 16 sunt automatizate;
    – 5 staţii pluviometrice din care 2 sunt automatizate;
    – 2 staţii meteorologice ale C.M.R./A.N.M.;
    – 1 staţie pluviometrică a C.M.R./A.N.M.


        La nivelul Administraţiei Bazinale de Apă Someş-Tisa, reţeaua de monitorizare a datelor hidrologice este constituită 101 staţii hidrometrice din care 79 sunt staţii automate. De altfel, există 59 staţii pluviometrice în cadrul A.B.A. Someş-Tisa din care: 15 staţii sunt neautomatizate (transmit hidrometri angajaţi precipitaţiile), 33 staţii sunt şi cu personal şi automatizate, 11 staţii sunt exclusiv automate.
        De asemenea, fluxul privind colectarea datelor hidrologice (precipitaţii, debite, niveluri) cuprinde şi informaţiile provenite de la acumulările, derivaţiile, nodurile hidrotehnice, etc. din administrarea A.B.A. Someş-Tisa concentrarea informaţiilor făcându- se la nivelul 2 de decizie.
        Transmisia datelor este asigurată de infrastructura existentă la sediul fiecărei administraţii bazinale, reprezentată prin:
        ● reţeaua de radiocomunicaţie;
        ● reţeaua de telefonie fixă şi mobilă, scanner şi fax;
        ● reţeaua de calculatoare existentă şi legăturile cu sistemele de gospodărire a apelor de la nivelul fiecărui judeţ din bazin;
        ● reţeaua VPN dintre Administraţiile Bazinale de Apă şi Administraţia Naţională "Apele Române".

        Procesarea datelor şi informaţiilor este realizată în prima fază la Nivelul 3 de decizie (Staţiile hidrologice), toate informaţiile fiind transmise către Nivelul 2 de decizie (sediul A. B.A. Someş-Tisa). La nivelul serviciilor P.B.H.H. şi Dispecerat se concentrează toate informaţiile primite din teritoriu, se analizează în detaliu la nivel bazinal cauzele care au produs fenomenele, se compară înregistrările actuale cu cele din baza de date, se realizează prognozele hidrologice privind depăşirea pragurilor critice de apărare la staţiile hidrometrice (în colaborare cu I.N.H.G.A.), se analizează pagubele potenţiale ce se pot produce în localităţile riverane.
        Stocarea datelor şi informaţiilor - se face la nivelurile de decizie 3 (Staţii hidrologice) şi 2 (A.B.A. Someş-Tisa), aceste informaţii constituind principala bază de date de lucru a serviciilor P.B.H.H. şi A.B.A. Someş-Tisa. Trebuie menţionat faptul că pe perioada producerii situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, informaţiile primite sunt considerate informaţii primare, după terminarea fenomenului realizându-se măsurători suplimentare privind reconstituirea undelor de viitură, aceste informaţii fiind cele validate, oficiale, care vor intra în baza de date a A.B.A. Someş-Tisa.

    Diseminarea datelor şi informaţiilor
        În prima fază, toate informaţiile privind datele de gospodărire a apelor înregistrate la staţiile de măsură ale A.B.A. Someş-Tisa sunt transmise pentru informare conform fluxului informaţional operativ decizional către Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă şi Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă direct interesate. Pe baza analizelor efectuate la nivelul compartimentelor de specialitate din cadrul A.B.A. Someş-Tisa (Serviciul P.B.H.H. şi Dispecerat), avându-se în vedere precipitaţiile înregistrate şi cele prognozate, situaţia hidologică actuală, informaţiile sunt diseminate şi în final sunt realizate prognozele/avertizările hidrologice care sunt transmise tuturor instituţiilor judeţene şi locale implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii.
        Structurile de intervenţie sunt compuse din:
        ● Sistemele de Gospodărire a Apelor, care au fost constituite, la nivel de judeţe, şi formaţiile de intervenţie operativă (personal şi utilaje);
        ● Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă, cu personal specializat în intervenţii pe perioada situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii;
        ● Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă care au fost constituite la nivel local Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă (personal şi utilaje minime de intervenţie).

        În conformitate cu prevederile Ordinului Comun al Ministrului Administraţiei şi Internelor şi al Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 192/1422/2012 - "Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţiile hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră", activitatea de gestionare a situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii la nivel judeţean este coordonată de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Administraţiile Bazinale de Apă coordonând Grupurile de Suport Tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii.

    2.3. Istoricul inundaţiilor
        Dintre cele mai cunoscute inundaţii, se menţionează cele din anii 1970, 1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981, 1989, 1993, 1995, 1998, 2000, 2001, 2006 şi 2008.
        În anul 1970 inundaţiile s-au datorat ploilor abundente de durată, ce au depăşit pragurile critice, provocând revărsarea majorităţii râurilor din spaţiul hidrografic Someş-Tisa. În luna mai s-a produs o viitura în bazinele hidrografice ale Tisei, Someş, (cu probabilităţi de depăşire a debitelor maxime anuale cuprinse între 1% şi 2%) iar în luna iunie în bazinele hidrografice Crasna.
        În anul 1974 în perioada iunie - iulie inundaţiile s-au produs datorită precipitaţiilor care au depăşit cu mult media precipitaţiilor anuale în bazinele hidrografice Tur, Someş, Crasna, Vişeu.
        În anul 1980 inundaţiile s-au datorat căderii repetate pe un sol saturat de apă de precipitaţii care au depăşit pragurile critice, depăşindu-se cotele de apărare pe majoritatea cursurilor de apă din spaţiul hidrografic. Pe râurile Almaş, Crasna, Agrij, Sălaj, Budac, Zalău, Olpret, Iza şi Batarci s-au depăşit de 2-3 ori cotele de pericol. Pe râul Tur cota de pericol a fost depăşită de 4 ori. Cele mai importante viituri s-au produs în luna iulie când la staţia meteorologică Sighet s-au înregistrat 178,6 l/mp, la Ocna Şugatag 158,6 l/mp, 146,5 la postul pluviometric Negreşti Oaş, 137,5 l/mp la postul pluviometric Vama şi 116,9 la postul pluviometric Turulung. Pe cursurile inferioare, datorită pantei mici viiturile au durat până la 7 zile (râul Tur). Un rol deosebit în apărarea împotriva inundaţiilor l-au avut lacurile de acumulare care au limitat producerea de pagube prin atenuarea undelor de viitura.
        În anul 1981 inundaţiile s-au datorat precipitaţiilor şi topirii zăpezilor (în trim. I) şi scurgerilor de pe versanţi, provocând pe majoritatea cursurilor de apă din bazin creşteri de niveluri care au depăşit cotele de apărare. Viiturile au avut următoarele asigurări: 4% la staţia hidrometrică Beclean pe râul Someşul Mare, 5% la staţia hidrometrică Sintereag pe râul Şieu, 7% la staţia hidrometrică Răstoci pe râul Someş, 8% la staţia hidrometrică Bistra pe râul Vişeu, 8% la staţia hidrometrică Lăpuşel pe râul Lăpuş, 10% la staţia hidrometrică Hida pe râul Almaş, 11% la staţia hidrometrică Salatiu pe râul Someşul Mic.
        În anul 1995 inundaţiile s-au produs în luna decembrie datorită precipitaţiilor sub forma de ploaie şi topirea rapidă a zăpezii, favorizând apariţia undelor de viitura pe cursurilor de apă Someşul Mare şi afluenţi, Tisa şi afluenţi, Lăpuş, Cavnic, Tur şi afluenţi. Probabilitatea de depăşire a debitelor maxime a fost cuprinsă între 5 - 30% pe râurile din Maramureş şi din bazinul hidrografic Someş.
        În anul 1998 inundaţiile produse în luna iunie şi în semestrul II al anului s-au datorat precipitaţiilor deosebit de abundente care au provocat scurgeri de pe versanţi. Viiturile au cuprins întregul teritoriu al spaţiului hidrografic, excepţie făcând bazinul râului Someşul Mic. Pe râul Crasna au fost depăşite cotele de pericol.
        În anul 2001 inundaţiile s-au produs datorită precipitaţiilor sub forma de ploaie şi topirea rapidă a zăpezii, precum şi a scurgerilor de pe versanţi, favorizând apariţia undelor de viitura. Fenomene hidrologice periculoase au avut loc pe aproape tot parcursul anului înregistrându-se numeroase cazuri de viituri rapide cu debite mari care au determinat inundaţii cu efecte dezastruoase la nivel local. În luna martie - viituri pe râurile Vişeu, Iza, Ruscova, Firiza, cu debite cu probabilităţi de depăşire de 3 - 5% şi chiar de 1% pe râul Salcuta iar în luna noiembrie - viituri cu creşteri importante de debite, cu depăşiri ale cotelor de apărare pe râuri din Maramureş şi în bazinul hidrografic Someş. Judeţele cele mai afectate fiind: Bistriţa Năsăud, Sălaj, Cluj, Maramureş şi Satu Mare.
        În anul 2006, pe râul Ilişua, afluent al râului Someşul Mare, s-a produs o viitura rapidă în iunie. Durata totală a viiturii a fost de 34 de ore, iar debitul maxim de 212 mc/s (staţia hidrometrică Criseştii Ciceului). Aceasta a cauzat 13 pierderi de vieţi omeneşti şi mari pagube materiale.
        În anul 2008 s-au înregistrat pagube majore datorită inundaţiilor produse în lunile: aprilie, mai, iulie (judeţ Maramureş) şi mai (judeţ Satu Mare). Cursurile de apă pe care s-au raportat pagube au fost următoarele: Tisa, Vişeu, Iza şi Mara din judeţul Maramureş la care se adaugă Valea Bârlogelor şi Lechincioara din judeţul Satu Mare.
        Concluziile privind regimul hidrologic pe bazinul râului Tisa:
        ● În general, debitele cele mai mari s-au înregistrat la viitura din 1970 la toate posturile hidrometrice de pe afluenţii râului Tisa. Probabilitate de depăşire a debitului maxim fiind de cca. 2%.
        ● Duratele totală ale celor mai mari viituri din ultimii cca. 40 - 50 ani la posturile de pe afluenţi râului Tisa, variază de la 24 ore (Huta Certeze pe râul Valea Rea în anul 1993 la o viitură cu un debit maxim corespunzător probabilităţii de depăşire de 5%) şi 360 ore (Călineşti Oaş pe râul Tur în anul 1998).

        Concluziile privind regimul hidrologic pe bazinul râului Someş:
        ● Viitura cea mai importanta din perioada 1965 - 2006 a fost ceea din luna mai a anului 1970 când probabilităţile debitelor maxime au fost de cca. 1,5 - 2%. Valorile deosebite ale debitelor maxime din aceasta perioadă datorându-se şi unor coeficienţi de scurgere mari cauzaţi de o perioadă hidrologică excedentară îndelungată (ploi şi topiri de zăpezi) la nivelul întregului bazin, începută încă din luna martie.
        ● Datorită regimului temperaturilor şi a precipitaţiilor lichide şi solide care cad pe suprafaţa acestui spaţiu hidrografic, cele mai mari viituri care acoperă procente semnificative ale suprafeţei bazinului, caracterizate, de debite şi volume maxime care au o probabilitate de depăşire :S 5% au de regulă o provenienţă mixtă: ploi şi topiri de zăpezi.

        Concluziile privind regimul hidrologic pe bazinul râului Crasna:
        ● Exceptând bazinul superior al râului Crasna (amonte staţia hidrometrică Crasna) la toate celelalte posturi hidrometrice de pe râul Crasna, debitele cele mai mari au fost înregistrate înaintea anului 1989 în deceniul 1970 - 1980.
        ● Tendinţa generală de evoluţie a debitelor maxime este de scădere a acestora în perioada 1990 - 2006 faţă de perioada 1965 - 1989.

        În cele ce urmează se prezintă în tabelul 2-6, pentru spaţiul hidrografic Someş-Tisa, un istoric al evenimentelor de inundaţii, care au servit ca bază de analiză în identificarea evenimentelor semnificative de inundaţii, ca parte a evaluării preliminare a riscului la inundaţii.
        Tabel 2-6 Inundaţii istorice în spaţiul hidrografic Someş-Tisa

    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Unitate de management Nume eveniment Data producerii Durată
                                                                           (zile)
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Administraţia Bazinală
    de Apă Someş-Tisa Tisa mai 1970 10.05.1970 7
                              Iza mai 1970 12.05.1970 2
                              Vişeu mai 1970 12.05.1970 2
                              Sălaj mai 1970 10.05.1970 2
                              Someş mai 1970 11.05.1970 9
                              Lăpuş mai 1970 10.05.1970 4
                              Tur mai 1970 10.05.1970 4
                              Crasna mai 1970 12.05.1970 4
                              Someş iunie 1974 12.06.1974 6
                              Sălaj iunie 1974 11.06.1974 7
                              Lăpuş iunie 1974 12.06.1974 2
                              Lăpuş iunie 1974 25.06.1974 1
                              Vişeu iunie 1974 12.06.1974 2
                              Vişeu iulie 1974 20.07.1974 2
                              Iza iunie 1974 12.06.1974 2
                              Tisa iunie 1974 12.06.1974 2
                              Sălaj iulie 1980 21.07.1980 16
                              Someş martie 1981 11.03.1981 3
                              Lăpuş martie 1981 11.03.1981 2
                              Vişeu martie 1981 12.03.1981 2
                              Iza martie 1981 12.03.1981 2
                              Tisa martie 1981 11.03.1981 2
                              Iza decembrie 1981 09.12.1981 1
                              Tisa decembrie 1981 09.12.1981 1
                              Lăpuş decembrie 1981 13.12.1981 1
                              Tisa martie 1995 28.03.1995 1
                              Iza martie 1995 28.03.1995 1
                              Iza aprilie 1995 28.04.1995 1
                              Lăpuş aprilie 1995 27.04.1995 2
                              Lăpuş noiembrie 1995 17.11.1995 2
                              Iza noiembrie 1995 17.11.1995 1
                              Tisa noiembrie 1995 17.11.1995 2
                              Vişeu noiembrie 1995 17.11.1995 2
                              Tisa decembrie 1995 23.12.1995 1
                              Vişeu decembrie 1995 23.12.1995 1
                              Iza decembrie 1995 23.12.1995 1
                              Someş decembrie 1995 23.12.1995 1
                              Lăpuş decembrie 1995 23.12.1995 2
                              Vişeu aprilie 1998 11.04.1998 2
                              Someş iunie 1998 09.06.1998 1
                              Someş iunie 1998 20.06.1998 2
                              Vişeu iulie 1998 08.07.1998 1
                              Iza iulie 1998 08.07.1998 1
                              Lăpuş iulie 1998 08.07.1998 1
                              Tisa noiembrie 1998 04.11.1998 1
                              Vişeu noiembrie 1998 04.11.1998 1
                              Iza noiembrie 1998 04.11.1998 1
                              Lăpuş noiembrie 1998 04.11.1998 1
                              Crasna iunie 1998 12.06.1998 37
                              Someş ianuarie 1999 08.01.1999 2
                              Lăpuş ianuarie 1999 08.01.1999 2
                              Vişeu ianuarie 1999 08.01.1999 2
                              Iza ianuarie 1999 08.01.1999 2
                              Tisa ianuarie 1999 08.01.1999 2
                              Vişeu iulie 1999 27.07.1999 1
                              Someş martie 2001 05.03.2001 3
                              Someş Mare martie 2001 03.03.2001 4
                              Someş Mic iunie 2001 18.06.2001 3
                              Someş Mic septembrie 2001 26.09.2001 2
                              Tisa martie 2001 03.03.2001 4
                              Ilisua iunie 2006 20.06.2006 1
                              Agrij iunie 2006 19.06.2006 2
                              Barcău iunie 2006 19.06.2006 2
                              Iza martie 2006 29.03.2006 2
                              Lăpuş martie 2006 29.03.2006 2
                              Maja iunie 2006 20.06.2006 2
                   v. Kusal,Lelei, Nadisu iunie 2006 20.06.2006 2
                              Crasna iulie 2008 23.07.2008 3
                              Tisa iulie 2008 24.07.2008 4
                              Iza iulie 2008 24.07.2008 2
                              Lăpuş mai 2008 20.05.2008 1
                              Lăpuş iulie 2008 24.07.2008 2
                              Iza martie 2001 03.03.2001 2
                              Vişeu martie 2001 03.03.2001 3
                              Lăpuş martie 2001 03.03.2001 2
                              Tur 2001 -
                              Vişeu iulie 2008 24.07.2008 3
                         p.Lechincioara iunie 2008 18.06.2008 1
                              v. Maja iulie 2008 29.06.2008 5
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    2.4. Evenimentele semnificative de inundaţii
        Evenimentele semnificative de inundaţii selectate*1) în cadrul primei etape de implementare a Directivei Inundaţii (evaluarea preliminară a riscului la inundaţii), aferente spaţiului hidrografic Someş-Tisa se prezintă în tabelul 2-7 respectiv în planşa nr. 4.
──────────
        *1) Evenimentele istorice semnificative la inundaţii au fost selectate în baza criteriilor hidrologice şi a criteriilor privind efectele negative ale inundaţiilor asupra celor patru categorii de consecinţe stabilite în cadrul directivei: sănătate umană, mediu, patrimoniu cultural şi activitate economică (stabilirea criteriilor, a indicatorilor prag şi analiza evenimentelor istorice a fost realizată în cadrul I.N.H.G.A.)
──────────

        Tabel 2-7 Evenimente istorice semnificative în A.B.A. Someş-Tisa

    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            Nume eveniment Sursă, caracteristici, Data producerii
                                                       mecanism inundaţie
    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Inundaţie r. Tisa - av. Loc. Bocicoiu
    Mare am. Loc. Teceu Mic A11,A21,A36, A38 Mai 1970
    Inundaţie r. Vişeu - av. Confl. Ţâsla A11, A12, A21, A31, A36, A38 Mai 1970
    Inundaţie r. Ruscova - av. Confl. Bardi A11, A12, A21, A31, A36, A38 Mai 1970
    Inundaţie r. Iza - av. Loc. Săcel A11, A12, A21, A31, A36, A38 Mai 1970
    Inundaţie r. Rona - sector loc. Rona
    de Sus Rona de Jos A11, A12, A21, A31, A36, A38 Mai 1970
    Inundaţie r.Tur- inclusiv afluenţi A11, A12, A21, A31, A36, A38 Mai 1970
    Inundaţie r. Someş - av. Confl. Şieu A11, A21, A38 Mai 1970
    Inundaţie loc. Pinticu - r. Pintic A11, A12, A15, A21, A38 Mai 1970
    Inundaţie loc. Ocna Dejului - r. Pârâul Ocnei A11, A12, A15, A21, A38 Mai 1970
    Inundaţie loc. Şomcutu Mic - r. Olpret A11, A12, A15, A21, A38 Mai 1970
    Inundaţie r. Sălaj - av. Loc. Oarţa de Jos A11, A15, A21, A38 Mai 1970
    Inundaţie r. Bârsău - av. Loc. Buciumi A11, A12, A15, A21, A38 Mai 1970
    Inundaţie r. Lăpuş - av. Confl. Suciu A11, A15, A21, A31, A38 Mai 1970
    Inundaţie loc. Copalnic-Mănăştur - r. Cavnic A11, A12, A15, A21, A31, A38 Mai 1970
    Inundaţie loc. Baia Mare - r. Firiza A11, A12, A15, A21, A31, A38 Mai 1970
    Inundaţie r. Crasna - r. Ier A11, A13, A15, A21, A24, A38 Mai 1970
    Inundaţie r. Tisa - av. loc. Bocicoiu
    Mare am. loc. Teceu Mic A11,A21,A22, A36, A38 Martie 2001
    Inundaţie r. Vişeu - av. Confl. Vaser
    şi afl. Vaser A11, A12, A21, A22, A31, A36, A38 Martie 2001
    Inundaţie r. Ruscova - av. Confl. Bardi
    şi afl. Repedea A11, A12, A21, A31, A36, A38 Martie 2001
    Inundaţie r. Iza - av. Confl. Boicu A11, A12, A21, A22, A31, A36, A38 Martie 2001
    Inundaţie r. Mara - av. Loc. Deseşti
    şi afl. Cosău A11, A12, A21, A31, A36, A38 Martie 2001
    Inundaţie r. Someş - sector Loc.
    Şanţ Valea Luncii A11, A21, A38 Martie 2001
    Inundaţie loc. Gâlgău - r. Poiana A11, A12, A21, A22, A24, A31, A38 Martie 2001
    Inundaţie loc. Hida - r. Almaş A11, A12, A21, A38 Martie 2001
    Inundaţie r. Lăpuş - av. Confl. Craica
    şi afl. Săsar, Firiza A11, A21, A36, A38 Martie 2001
    Inundaţie zona loc. Hereclean
    Bocşa - r. Zalău A11, A21, A38 Martie 2001
    Inundaţie r. Ilişua - av. Confl. Strâmba A11, A12, A15, A21, A24, A31, A38 Iunie 2006
    Inundaţie r. Tisa - av. Loc. Bocicoiu Mare A11, A21, A36, A38 Iulie 2008
    Inundaţie r. Vişeu - av. confl. Ţâsla A11, A12, A21, A23, A31, A36 Iulie 2008
    Inundaţie r. Ţâsla - av. Confl. Secul
    şi afl. Secul A11, A12, A21, A23, A31, A36 Iulie 2008
    Inundaţie r. Vaser - av. confl. Novăţ A11, A12, A21, A23, A31, A36 Iulie 2008
    Inundaţie r. Ruscova - av. confl.
    Bardi şi afl. Repedea A11, A12, A21, A23, A31, A36 Iulie 2008
    Inundaţie r. Iza - av. Loc. Dragomireşti A11, A12, A21, A23, A31, A36 Iulie 2008
    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


        Legenda:
        A11 = Fluvială; A12 = Pluvială; A13 = Din apa freatică (subteran); A15 = Bararea artificială-Infrastructură de apărare; A21 = Depăşirea capacităţii de transport a albiei; AA24 = Blocare/Restricţionare; A22 = Depăşirea asigurării lucrărilor de apărare; A23 = Distrugerea infrastructurii de apărare; AA31 = Flash Flood; A36 = Viitură cu transport mare de aluviuni; A38 = Viitura cu niveluri remarcabile.


    2.5. Zone cu risc potenţial semnificativ la inundaţii
        Zonele cu risc potenţial semnificativ la inundaţii au fost identificate în cadrul Evaluării Preliminare a Riscului la Inundaţii (prima etapă de implementare a Directivei Inundaţii, raportată de I.N.H.G.A. pentru toate A.B.A. în martie 2012).
        În determinarea zonelor cu risc potenţial semnificativ la inundaţii în cadrul A.B.A. Someş-Tisa au fost luate în considerare, într-o primă etapă, informaţiile disponibile la momentul respectiv, respectiv rezultatele obţinute în cadrul proiectului PHARE 2005/017- 690.1.1 Contribuţii la dezvoltarea strategiei de management al riscului la inundaţii (beneficiar - Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Administraţia Naţională "Apele Române"), şi anume:
        ● zonele potenţial inundabile, sub forma înfăşurătorii inundaţiilor istorice extreme;
        ● evaluarea impactului potenţial al inundaţiei (consecinţe potenţiale).

        Astfel, pe baza hărţilor topografice şi a interpretărilor orto-fotografice, în cadrul proiectului s-au creat straturi GIS, care să vină în completarea bazei de date a bunurilor din zonele potenţial inundabile (aflate în înfăşurătoarea inundaţiilor istorice extreme). Elementele considerate în vederea evaluării pagubelor sunt: populaţie, drumuri şi căi ferate, poduri, lucrări de regularizare, clădiri, suprafeţe agricole.
        În cadrul proiectului mai sus-menţionat, s-a dezvoltat o Metodologie de evaluare a pagubelor produse de inundaţii şi, în continuare, s-a procedat la extragerea valorilor pagubelor medii; facem precizarea că această extragere a fost parţială şi posibilă doar pentru categorii de bunuri care au putut fi clar identificate ca fiind relevante pentru România şi care au avut un număr suficient de elemente pentru o analiză statistică. Evaluarea este prezentată sub formă de text şi hărţi reprezentând rezultatele calculului indicatorilor mai sus-amintiţi. O sinteză (analiză) a consecinţelor potenţiale este realizată la nivelul fiecărei A.B.A., ca mai apoi aceasta să fie integrată la nivelul teritoriului naţional. Aceasta a condus la o identificare preliminară a zonelor cu risc potenţial semnificativ la inundaţii delimitată pe sectoare de cursuri de apă.
        Evident, metodele utilizate şi rezultatele obţinute în cadrul proiectului comportă/prezintă anumite limite; cu toate acestea, ele constituie analiza preliminară cea mai completă şi mai detaliată a riscului la inundaţii, la scară naţională, care a putut fi valorificată la momentul respectiv pentru identificarea A.P.S.F.R. (Areas with Potenţial Significant Flood Risk).
        Se menţionează că, într-o a doua etapă, delimitarea zonelor potenţial inundabile, respectiv înfăşurătoarea inundaţiilor istorice extreme a fost ameliorată; realizarea layere-lor
        GIS a acestor zone a fost realizată la nivelul teritoriului naţional, cu sprijinul A.N.A.R., prin Administraţiile Bazinale de Apă, în coordonarea Ministerul Mediului şi Pădurilor şi cu îndrumarea ştiinţifică a I.N.H.G.A. (2009 - 2o1o) pentru realizarea Planului de apărare împotriva inundaţiilor şi gheţurilor, secetei hidrologice, accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi poluărilor accidentale al bazinului hidrografic Someş-Tisa, 2010-2013
        Pentru inundaţiile pentru care nu au existat informaţii clare pe baza cărora să se furnizeze banda înfăşurătoare a viiturilor istorice, s-a apelat la experienţa specialiştilor şi cunoaşterea locală a evenimentelor; mai mult decât atât, pentru râurile principale, s-a realizat o analiză GIS semi-automată pe baza MDT-ului şi a nivelurilor înregistrate la staţiile hidrometrice. Astfel au putut fi identificate zonele posibil afectate la marile viituri istorice.
        În etapa a treia de identificare a A.P.S.F.R., s-a ţinut seama de zonele apărate împotriva inundaţiilor cu lucrări hidrotehnice, pe baza:
        ● normelor tehnice de proiectare în vigoare - STAS 4273/83 cu privire la categoria construcţiei şi clasa de importanţă a acestora, determinate pe baza valorii caselor inundate sau a numărului de locuitori afectaţi/evacuaţi precum şi a suprafeţelor apărate la inundaţii, şi ţinând cont de probabilitatea de depăşire a debitelor de calcul.
        ● stării tehnice actuale a lucrărilor hidrotehnice, ca rezultat al inspecţiilor vizuale, efectuate în cadrul verificărilor periodice.

        Cu alte cuvinte, au fost considerate toate inundaţiile care au survenit în trecut şi care au avut impact negativ semnificativ asupra sănătăţii umane, mediului, patrimoniului cultural şi activităţii economice, fără eliminarea din lista respectivă a acelor viituri care se pot produce pe sectoare care au fost amenajate hidrotehnic (îndiguite).
        În aceeaşi măsură, s-a considerat riscul tehnologic al lucrărilor de îndiguire, asupra acelor zone care, deşi protejate pentru anumite categorii de evenimente (şi care nu au făcut obiectul inventarului zonelor afectate de viiturile istorice), ar putea fi inundate în cazul unor :
        ● potenţiale ruperi de baraj (în special cele de tip C sau D) sau dig;
        ● evenimente extreme, superioare obiectivului de protecţie stabilit prin proiectul de calcul.

        Pentru inundaţiile pentru care zona potenţial inundabilă nu este delimitată (nu a fost posibil furnizarea benzii înfăşurătoare) - de exemplu cazul barajelor lacurilor de acumulare, indicatorii de impact nu sunt calculaţi. În acest caz, considerarea ca A.P.S.F.R. ţine seama doar de experienţa specialiştilor şi cunoaşterea locală a evenimentelor.
        Prin urmare, se poate concluziona că evaluarea consecinţelor potenţiale ale inundaţiilor viitoare (pe diverse categorii de elemente) reprezintă un criteriu important de selecţie a A.P.S.F.R. Totuşi şi alte criterii sau elemente au fost considerate, criterii care nu sunt măsurabile şi sunt bazate pe experienţa specialiştilor (expert judgement).
        În tabelul 2-8 respectiv în planşa nr. 5, sunt prezentate zonele cu risc potenţial semnificativ la inundaţii identificate în cadrul spaţiului hidrografic Someş-Tisa.
        Tabel 2-8 Zonele cu risc potenţial semnificativ la inundaţii în A.B.A. Someş-Tisa

    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Denumire zonă cu risc potenţial
      semnificativ la inundaţii Lungime (km)
    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    r. Tisa - av. loc. Bocicoiu Mare 49,6
    r. Vişeu - av. confl. Ţâsla 62,6
    r. Ţâsla - av. confl. Secul 8,4
    r. Vaser - av. confl. Novăţ 12,0
    r. Ruscova - av. confl. Bardi 20,1
    r. Iza - av. loc. Săcel 67,4
    r. Cosău - av. confl. Oanţa 17,8
    r. Rona - sector loc. Rona de Sus Rona de Jos 8,1
    r. Bătarci 7,7
    r. Tarna Mare 10,9
    r. Tur - av. loc. Negreşti-Oaş,inclusiv afluenţi 141,2
    r. Lechincioara 11,3
    r. Someş - av. loc. Şanţ, am. loc. Roşiori 287,1
    r. Someş - av. loc. Roşiori 65,3
    r. Ţibleş - av. loc. Suplai 24,7
    r. Şieu 77,8
    r. Dipşa - sector av. confl. Pinitic - confl. Chiraleş 25,9
    r. Pintic - av. loc. Posmuş 11,1
    r. Ilişua - av. confl. Strâmba 41,3
    r. Someşul Mic - av. loc. Floreşti 94,9
    r. Pârâul Ocnei - av. loc. Ocna Dejului 7,5
    r. Olpret - av. loc. Bobîlna 17,7
    r. Almaş - av. loc. Fildu de Jos 56,9
    r. Sălaj - av. loc. Oarţa de Jos 16,1
    r. Bârsău - av. confl. Ciont 19,7
    r. Lăpuş - av. confl. Suciu 95,7
    r. Dobric 8,6
    r. Cavnic - av. loc. Copalnic-Mănăştur 13,0
    r. Săsar - av. loc. Baia Sprie 20,6
    r. Firiza- av. confl. Jidovaia 5,1
    r. Homorod 22,2
    r. Crasna - am. loc. Vârşolţ 27,5
    r. Crasna - av. loc. Vârşolţ, am. loc. Acâş 61,9
    r. Crasna - av. loc. Acâş, am. loc. Moftinu Mare 21,4
    r. Crasna - av. loc. Moftinu Mare 23,1
    r. Zalău - av. loc. Zalău 33,1
    r. Maria 23,8
    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    2.6. Hărţi de hazard şi hărţi de risc la inundaţii
        Hărţile de hazard la inundaţii oferă informaţii cu privire la extinderea suprafeţelor inundate, adâncimea apei şi, după caz, viteza apei, pentru viituri care se pot produce într-o anumită perioadă de timp. Elaborarea acestor hărţi se realizează prin utilizarea diferitelor tehnici, cum ar fi modelarea hidrologică şi hidraulică, bazată pe o cartografiere detaliată a râului şi a albiei majore. Prin urmare, procesul de realizare a acestor hărţi este unul complex şi necesită atât o perioadă îndelungată de elaborare, cât şi un efort financiar susţinut.
        Hărţile de hazard la nivelul A.B.A. Someş-Tisa raportate la C.E. s-au întocmit în conformitate cu cerinţele Directivei Inundaţii, pentru zonele desemnate ca având un risc potenţial semnificativ la inundaţii şi acoperă zonele geografice care ar putea fi inundate în scenariile:
        ● scenariul cu probabilitate mică (Qo,1% - inundaţii care se pot produce, în medie, o dată la 1000 de ani);
        ● scenariul cu probabilitate medie (Q1% - inundaţii care se pot produce, în medie, o dată la 100 de ani);
        ● scenariul cu probabilitate mare (Q1o% - inundaţii care se pot produce, în medie, o dată la 10 de ani).

        În această a doua etapă de implementare a Directivei nr. 2007/60/CE, pentru realizarea hărţilor de hazard au fost utilizate, în cea mai mare parte, rezultatele obţinute în cadrul Programului Naţional Planul de Prevenire, Protecţie şi Diminuare a Efectelor Inundaţiilor (P.P.P.D.E.I.)*2).──────────
        *2) În cadrul acestui program, la nivel naţional, au fost realizate hărţi de hazard pentru o lungime de cursuri de apă de cca. 33.50 0 km, din care aproximativ 13.250 sectoare de râu declarate ca zone cu risc potenţial semnificativ la inundaţii (raportate la CE - martie 2012) beneficiază de hărţi de hazard realizate în cadrul programului mai sus menţionat. Hărţile de hazard raportate la Comisia Europeană acoperă sectoare de râu cu o lungime însumată de aproximativ 16.400 de km, exclusiv fluviul Dunărea, pentru care au fost utilizate rezultatele din cadrul proiectului Danube Floodrisk (cca 1.100 km).
──────────


    Descrierea metodei de evaluare a hazardului la inundaţii
        Metoda folosită pentru elaborarea hărţilor de hazard la nivelul A.B.A. Someş-Tisa, în cadrul Programului Naţional Planul de Prevenire, Protecţie şi Diminuare a Efectelor Inundaţiilor pe bazine hidrografice (desfăşurate în perioada 2011 - 2014), se bazează pe studii complexe (topogeodezice, hidrologice şi hidraulice) şi cuprinde două componente: I) studii topografice şi geodezice şi II) studii hidrologice şi hidraulice.
    I. Studii topografice şi geodezice
        ● Scanare teren prin zboruri cu mijloace aeropurtate utilizând tehnologia LIDAR (Light Intensity Detection and Ranging);
        ● Procesarea datelor după scanarea LIDAR rezultând un model digital al terenului primar (MDT);
        ● Activităţi de teren având ca scop lucrările necesare îmbunătăţirii MDT-ului rezultat în etapa anterioară (reţea geodezică, profile transversale, relevee structuri inginereşti, lucrări topometrice pentru obiectivele de infrastructură longitudinală, măsurători batimetrice);
        ● Prelucrarea şi editarea Modelului Digital al Terenului. A fost obţinut un MDT care pentru zona considerată prioritară are o rezoluţie foarte mare (± 10 - 15 cm pe verticală - nivel detaliere A) şi o rezoluţie mare (± 15 - 20 m pe verticală - nivel detaliere B) şi corespunde metodei LIDAR completat cu măsurători topografice clasice pentru structurile inginereşti de pe cursurile de apă (poduri, podeţe, lucrări de barare, lucrări de apărare, etc), iar pentru restul de spaţiu hidrografic MDT-ul rezultat pe baza vectorizărilor hărţilor topografice disponibile (nivel de detaliere C).

    II. Studii hidrologice şi hidraulice
        ● Modelarea hidrologică a constat în calculul hidrografelor debitelor pe subbazine, propagarea şi compunerea acestora pe râurile principale şi pe afluenţi.
        Datele hidrologice de bază au constat în debite maxime în regim actual de scurgere corespunzătoare diferitelor probabilităţi de depăşire 10%, 1% , 0,5%, 0,2% şi 0,1% rezultând hidrografele de debit aferente.
        Au fost rulate modelele hidrologice CONSUL şi RĂZVAN elaborate în cadrul I.N.H.G.A.

        ● Modelarea hidraulică a sectoarelor cursurilor de apă identificate ca potenţial inundabile cu ajutorul softurilor de specialitate, a constat în simularea unidimensională (1D) şi bidimensională (2D) a scurgerii pe cursurile de apă analizate, în condiţiile actuale de amenajare a bazinelor hidrografice. Pentru generarea harţilor de inundabilitate s-a utilizat rularea software-urile HEC-RAS.

        Informaţii suplimentare cu privire la modelarea hidrologică şi hidraulică utilizată pentru realizarea Hărţilor de Hazard la Inundaţii (date de intrare, softuri utilizate, calibrare model, rezultate) pot fi consultate la adresa:
        http://www.rowater.ro/dasomes/Plan%20de%20Management%20al%20Riscului%20l a%20Inundaţii/Plan%20de%20Management%20al%20Riscului%20la%20Inudatii.aspx

        Scenariile considerate în modelare (în cadrul P.P.P.D.E.I.) au fost cele corespunzătoare probabilităţilor de depăşire de 10%, 1% , 0,5%, 0,2% şi 0,1% din care 10%, 1% şi 0,1% au fost selectate în vederea raportării, cu respectarea cerinţelor de implementare a Directivei nr. 2007/60/CE.
        În cadrul acestui program, la nivelul A.B.A. Someş-Tisa, au fost realizate hărţi de hazard pentru o lungime de cursuri de apă de 7.837 km, din care 37 zone în lungime totală de 1.51 9 km, declarate ca zone cu risc potenţial semnificativ la inundaţii, în cadrul primului ciclu de implementare a Directivei Inundaţii (raportate la C.E. - martie 2012), beneficiază de hărţi de hazard realizate în cadrul programului mai sus menţionat. Hărţile de hazard raportate la Comisia Europeană acoperă sectoare de râu cu o lungime însumată de 1.519 km.
        În continuare (în perioada noiembrie 2013 - martie 2014), în cadrul unui grup de lucru numit la nivelul A.N.A.R. - sediul central şi I.N.H.G.A., hărţile realizate de contractorul A. B.A. Someş-Tisa (Aquaproiect România, RMD Germania), în cadrul P.P.P.D.E.I, au fost verificate şi corectate, armonizate şi structurate unitar, codificate conform WISE şi mai apoi transmise Comisiei Europene.
        Extinderea arealelor inundabile în cele trei scenarii (0,1%, 1%, 10%) aferentă spaţiului hidrografic Someş-Tisa este prezentată în planşa nr. 6.
        Hărţile de risc la inundaţii s-au elaborat pe baza hărţilor de hazard la inundaţii, analizându-se datele privind elementele expuse hazardului şi vulnerabilitatea acestora. Acestea indică potenţialele efecte negative asociate scenariilor de inundare funcţie de: populaţie, activitate economică, mediu şi patrimoniu cultural.
        Elaborarea şi raportarea hărţilor de risc la inundaţii, împreună cu metodologiile şi bazele de date asociate, a fost realizată de aceeaşi echipă de lucru stabilită la nivelul A.N.A.R. - sediul central şi I.N.H.G.A.
        Descrierea metodei de evaluare a riscului la inundaţii
        Pentru A.B.A. Someş-Tisa, ca pentru toate Administraţiile Bazinale de Apă din ţară, în cadrul primului ciclu de implementare a Directivei 2007/60/CE, s-a optat pentru o evaluare calitativă a riscului la inundaţii; aceasta a presupus, în primul rând, identificarea receptorilor de risc şi, mai apoi, evaluarea vulnerabilităţii obiectivelor identificate şi expuse riscului la inundaţii, ţinând cont de adâncimea apei*3) şi de pagubele potenţiale produse obiectivelor inundate, respectiv de impactul asupra receptorilor de risc consideraţi.──────────
        *3) Intervalele de valori ale adâncimii apei pentru care s-a determinat vulnerabilitatea bunurilor din zonele inundabile sunt: (a). adâncimea apei sub o,5 m; (b).adâncimea apei intre o,5 m şi 1,5m; (c).adâncimea apei mai mare de 1,5 m.
──────────

    Hărţile de risc la inundaţii publicate la nivel naţional sunt realizate pentru fiecare probabilitate de depăşire a debitului maxim de: 0,1%, 1% şi 10%, conform legislaţiei în vigoare, pentru următorii indicatori:
        ● numărul aproximativ de locuitori afectaţi (pentru care s-a utilizat metoda statistică)
        ● indicatori, aferenţi celorlalte tipuri de consecinţe - economice, mediu, patrimoniu cultural.

        Pentru indicatorii asociaţi consecinţelor economice, în vederea elaborării hărţilor de risc la inundaţii, s-a dezvoltat şi aplicat o matrice de risc, care ia în considerare diverse straturi informaţionale (layere) din Corine Land Cover şi din NAVTEQ.
        Pentru fiecare clasă de adâncime, se evaluează magnitudinea hazardului, atribuindu-se trei clase cu următoarea semnificaţie: clasa 1 - sub 0,5 m; clasa 2-0,5 - 1,5 m; clasa 3 - mai mare de 1,5 m, rezultând astfel 3 zone: zone cu risc major - reprezentate cu culoarea roşie, zone cu risc mediu - reprezentate cu culoarea portocalie, zone cu risc redus - reprezentate cu culoarea galbenă.
        Harta de risc la inundaţii în cazul scenariului mediu pentru Spaţiului Hidrografic Someş-Tisa este prezentată în planşa nr. 7.

                                           *
                                          * *
        Hărţile de hazard şi risc la inundaţii publicate pe site-ul A.N.A.R. şi raportate la C.E. sunt realizate pentru probabilitatea de depăşire a debitului maxim de 1% (probabilitate medie de depăşire), pentru cei 16.400 km cursuri de apă interioare (la nivel naţional), din care 1.519 km la nivelul A.B.A. Someş-Tisa.
        Ulterior, s-au publicat hărţile elaborate şi în celelalte două scenarii respectiv 0,1% (probabilitate mică de depăşire) şi 10% (probabilitate mare de depăşire), conform legislaţiei în vigoare, dar acestea acoperă doar zonele pentru care au fost disponibile hărţi de hazard în cadrul P.P.P.D.E.I. (1.519 km la nivelul A.B.A. Someş-Tisa).
        Tabel 2-9 Lungimi sectoare de râu acoperite de hărţi de hazard şi de risc la inundaţii

    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         Scenariul 1% 0,1 şi 10 %
                                                       obligatoriu
                                                        pentru C.E.
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Hărţi de hazard şi de risc la inundaţii
    pentru cursurile de apă interioare, la
    nivelul A.B.A. Someş-Tisa 1.519 km 1.519 km
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


──────────
        În cursul anului 2015, în cadrul I.N.H.G.A. s-a continuat activitatea de verificare/corectare/adaptare a hărţilor de hazard disponibile şi de evaluare a riscului pentru toate cursurile de apă (râuri tratate în cadrul Programului Naţional Planul de Prevenire, Protecţie şi Diminuare a Efectelor Inundaţiilor, chiar dacă ele nu au fost declarate ca A.P.S.F.R. în 2012).
──────────


    2.7. Indicatori statistici
        Pe baza hărţilor de hazard şi de risc la inundaţii a fost dezvoltată o analiză statistică atât la nivel naţional (inclusiv fluviul Dunărea) cât şi la nivelul fiecărei Administraţii Bazinale de Apă, bazată pe rezultatele obţinute în urma aplicări scenariului mediu, respectiv evenimente cu probabilitate medie (o dată la 100 de ani).
        Populaţia reprezintă una dintre categoriile cele mai sensibile la inundaţii. În cazul spaţiului hidrografic Someş -Tisa se poate discuta de aproximativ 99.000 de locuitori ce se afla în zone inundabile. Populaţia potenţial afectată în acest scenariu se regăseşte repartizată în aproximativ 342 de localităţi.
        Au mai fost calculaţi o serie de indicatori - cheie care descriu principalele consecinţe pe care inundaţiile le pot avea asupra mediului înconjurător, cum ar fi instalaţiile I.E.D., zonele protejate (naţionale, S.C.I., S.P.A., Habitate, Zone protejate pentru captarea apei în scopul consumului uman, etc.), dar şi alţi indicatori care pot descrie eventualele efecte adverse asupra mediului. Astfel, la nivelul s.b.h. Someş-Tisa au rezultat 34 zone protejate care se regăsesc în zone inundabile dintre care: 20 zone protejate pentru captarea apei în scopul consumului uman, 2 arii de protecţie specială avifaunistică (S.P.A.), 6 situri de importanţă comunitară (S.C.I.) şi 6 arii naturale protejate de interes naţional.
        Instalaţiile I.E.D. sunt acele instalaţii descrise în cadrul Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale (I.E.D. - Industrial Emissions Directive) care are "ca obiective reguli mai clare şi un aer mai curat". Având în vedere ca emisiile provenite de la instalaţiile industriale, au fost supuse legislaţiei la nivelul Uniunii Europene începând cu anii 1970, a fost necesară elaborarea unei directive care să actualizeze şi să simplifice legislaţia existentă şi pentru a o aduce în concordanţă cu evoluţiile tehnologice, politice, şi pentru a evita denaturarea concurenţei în cadrul UE.
        La nivelul A.B.A. Someş-Tisa au fost identificate un număr de 4 instalaţii I.E.D. care sunt expuse riscului de a fi inundate în cadrul scenariului mediu.
        O altă categorie de consecinţe pe care Directiva Inundaţii o are în vedere sunt consecinţele care afectează economia Statelor Membre. Infrastructura reprezintă o importantă verigă a economiei unei ţări, de aceea a fost ales acest indicator pentru a descrie impactul pe care inundaţiile îl pot avea asupra economiei României. Căile ferate sunt considerate unul dintre mijloacele de transport cele mai ieftine, atunci când se discută despre transportul diferitelor bunuri. O analiză realizată în urma finalizării hărţilor de hazard şi de risc la inundaţii indică faptul că aproximativ 133 km de cale ferată, pot fi afectaţi de inundaţii în cadrul A.B.A. Someş-Tisa.
        Drumurile publice, alături de transportul naval şi de căile ferate, completează infrastructura de transport. Procesul de implementare al etapei a 2-a din Directiva Inundaţii a luat în calcul drumurile naţionale şi europene, drumurile judeţene, drumurile comunale, precum şi reţeaua de străzi.
        Pentru această analiză au fost reţinute valorile rezultate pentru primele 3 categorii de drumuri. Astfel, sunt supuşi riscului de a fi inundaţi la nivelul A.B.A. Someş-Tisa aproximativ 98 km, de drum naţional/european, cca. 203 de km de drum judeţean şi aproximativ 59 km de drum comunal.
        Efectele pe care inundaţiile le au asupra patrimoniului cultural reprezintă o altă consecinţă pe care Directiva Inundaţii o impune Statelor Membre, spre evaluare. În acest sens, pentru România au fost luate în considerare bisericile, monumentele şi muzeele aflate în interiorul zonelor inundabile, rezultând astfel pentru A.B.A. Someş-Tisa aproximativ 55 biserici, 2 muzee şi 2 monumente culturale, care pot fi inundate în cazul producerii unor inundaţii cu perioada de revenire o dată la 100 de ani.
        Situaţia centralizatoare cu indicatorii statistici (indicatori-cheie) determinaţi la nivelul A. B.A. Someş-Tisa pentru cele 4 categorii de consecinţe stabilite în conformitate cu prevederile Directivei Inundaţii, în cazul scenariului mediu, respectiv evenimente cu probabilitate medie (o dată la 100 de ani), este prezentată în tabelul 2 - 10.
        Tabel 2 - 10 Indicatorii statistici la nivel de A.B.A. Someş-Tisa în cazul scenariului mediu

    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Categorie consecinţe Indicatori Evaluare
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Social populaţia 99.000 locuitori expuşi
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Mediul înconjurător zone protejate 2 zone S.P.A.
                                                                6 zone S.C.I.
                                                20 zone protejate pentru captarea
                                                   apei în scopul consumului uman
                                               6 arii protejate de interes naţional
                                                            4 instalaţii I.E.D.
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Economic infrastructura 133 km cale ferată
                                                      98 km drum naţional/european
                                                            203 km drum judeţean
                                                             59 km drum comunal
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Patrimoniul cultural obiective culturale 55 biserici
                                                                   2 muzee
                                                             2 monumente culturale
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    CAP. 3
    Descrierea obiectivelor de management al riscului la inundaţii
        Acest capitol este unitar la nivel de Administraţie Bazinală de Apă şi prezintă următoarele aspecte:
        ● Obiective de management al riscului la inundaţii definite la nivel naţional (obiective strategice);
        ● Obiective specifice de management al riscului la inundaţii (obiective operaţionale).


    Obiective de management al riscului la inundaţii definite la nivel naţional (obiective strategice)
        În definirea obiectivelor de management al riscului la inundaţii strategice pentru România, s-a ţinut seama de abordarea agreată la nivelul I.C.P.D.R., după cum urmează:
        ● evitarea/prevenirea unor riscuri noi;
        ● reducerea riscurilor existente;
        ● creşterea rezilienţei;
        ● conştientizarea publicului.


    Obiective specifice de management al riscului la inundaţii (obiective operaţionale)
        Mai departe, aceste obiective strategice definite la nivel naţional au fost detaliate în obiective specifice. Obiectivele specifice alese acoperă 4 criterii de bază (tabel 3 - 1): economic, social, mediu şi patrimoniu cultural, după cum urmează:
        ● Economic:
    - Minimizarea riscului inundaţiilor asupra infrastructurii de transport: lungimea şi importanţa infrastructurii de transport (rutier, feroviar, gări, porturi, aeroporturi etc.) expusă riscului la inundaţii;
    – Minimizarea riscului inundaţiilor asupra activităţilor economice: numărul obiectivelor economice cu risc la inundaţii;
    – Managementul riscului inundaţiilor asupra terenurilor agricole: suprafaţa terenurilor agricole supuse riscului la inundaţii.

        ● Social:
    - Minimizarea riscului inundaţiilor asupra vieţii: numărul locuitorilor expuşi riscului la inundaţii;
    – Minimizarea riscului inundaţiilor asupra comunităţii: numărul infrastructurilor sociale (spitale, unităţi de învăţământ, biblioteci, primării, unităţi de poliţie) supuse riscului la inundaţii;

        ● Mediu:
    - Suport pentru atingerea şi conservarea stării ecologice bune (S.E.B.)/potenţialului ecologic bun (P.E.B.) în conformitate cu cerinţele D.C.A.: numărul corpurilor de apă supuse riscului de a nu atinge "starea ecologică bună" sau "potenţialul ecologic bun" ca efect al presiunilor hidromorfologice (în legătură cu măsurile managementului riscului la inundaţii);
    – Minimizarea riscului inundaţiilor asupra zonelor protejate pentru captarea apei în scopul consumului uman: numărul captărilor de apă (destinate potabilizării) supuse riscului la inundaţii;
    – Minimizarea riscului inundaţiilor asupra obiectivelor potenţial poluatoare: numărul zonelor aflate sub incidenţa Directivei IPPC - IED (96/61/CE), Directivei Apelor uzate (92/271/CEE) şi Directivei Seveso II (96/82/CE) supuse riscului la inundaţii;

        ● Patrimoniu cultural:
    - Minimizarea riscului inundaţiilor asupra obiectivelor de patrimoniu cultural: numărul muzeelor, bisericilor şi monumentelor supuse riscului la inundaţii.


        Fiecare obiectiv specific are un indicator, o ţintă minimă şi o ţintă aspiraţională (Tabel 3 - 1).

    Indicatori
        Deşi cele mai multe State Membre îşi definesc obiectivele de management al riscului la inundaţii calitativ, în vederea urmăririi atingerii acestora, este recomandată utilizarea de indicatori (ca ţinte cuantificabile).
        În acest sens, s-a stabilit, pentru fiecare obiectiv, un indicator măsurabil cantitativ. Indicatorii au fost aleşi pe baza:
        ● informaţiilor GIS disponibile (GIS datasets) şi a relevanţei acestora în raport cu obiectivul respectiv;
        ● capacităţii acestora de a măsura/cuantifica cele două situaţii: situaţia existentă (baseline scenario) şi cea în care măsura/opţiunea de management al riscului la inundaţii este implementată.


    Ţinte minime şi ţinte aspiraţionale
        După modelul irlandez, au fost stabilite ţinte minime şi ţinte aspiraţionale pentru fiecare obiectiv de management al riscului la inundaţii.
        Ţinta minimă a fost stabilită ca fiind beneficiul minim acceptabil al măsurii de management al riscului la inundaţii propuse. Dacă o măsură nu îndeplineşte ţinta minimă atunci i se atribuie un scor negativ.
        Ţinta aspiraţională a fost definită pentru a permite măsurilor care exced ţinta minimă şi oferă beneficii suplimentare semnificative sau beneficii multiple, să li se atribuie un scor mai ridicat decât cele ce îndeplinesc ţinta minimă. Cu cât măsura de management al riscului la inundaţii va fi mai aproape de ţinta aspiraţională, cu atât va primi un scor mai mare.
        Tabel 3-1 Obiectivele, indicatorii şi ţintele managementului riscului la inundaţii (cerinţele minime şi ţintele aspiraţionale sunt valabile pentru scenariul 1%)

┌────────────┬────┬───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐
│Criterii │Nr. │ │ │ │ │
│de bază │in- │ │ │ │ │
│ │di- │ │ │ │ │
│ │ca- │ │ │ │ │
│ │tori│Obiective │Indicatori │Cerinţă minimă │Ţintă │
│ │ │ │ │ │aspiraţională │
├─┬──────────┼────┼───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Lungimea şi │Menţinerea la │ │
│ │ │ │Minimizarea │importanţa │situaţia actuală │Reducerea │
│ │ │I1 │riscului │infrastructurii │a numărului │numărului căilor │
│ │ │ │inundaţiilor │de transport │căilor de │de │
│ │ │ │asupra │(rutier, │transport │transport supuse │
│1│Economic │ │infrastructurii│feroviar, gări, │supuse riscului │riscului la │
│ │ │ │de │porturi, │la inundaţii │inundaţii la 0 │
│ │ │ │transport │aeroporturi etc.)│ │ │
│ │ │ │ │expusă riscului │ │ │
│ │ │ │ │la inundaţii │ │ │
│ │ ├────┼───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Minimizarea │Numărul │Menţinerea la │Reducerea │
│ │ │I2 │riscului │obiectivelor │situaţia actuală │numărului │
│ │ │ │inundaţiilor │economice cu risc│a numărului │obiectivelor │
│ │ │ │asupra │la │obiectivelor │economice supuse │
│ │ │ │activităţilor │inundaţii │economice supuse │riscului la │
│ │ │ │economice │ │riscului la │inundaţii la 0 │
│ │ │ │ │ │inundaţii │ │
│ │ ├────┼───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Managementul │Suprafaţa │ │Reducerea │
│ │ │I3 │riscului │terenurilor │Nu se aplică │numărului │
│ │ │ │inundaţiilor │agricole supuse │ │terenurilor │
│ │ │ │asupra │riscului la │ │agricole supuse │
│ │ │ │terenurilor │inundaţii │ │riscului la │
│ │ │ │agricole │ │ │inundaţii la 0 │
├─┼──────────┼────┼───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Numărul │Menţinerea la │Reducerea │
│ │ │ │Minimizarea │locuitorilor │situaţia actuală │numărului │
│ │ │I4 │riscului │expuşi │a numărului │locuitorilor │
│ │ │ │inundaţiilor │riscului la │locuitorilor │expuşi riscului │
│2│Social │ │asupra │inundaţii │expuşi │la inundaţii la 0│
│ │ │ │vieţii │ │riscului la │ │
│ │ │ │ │ │inundaţii │ │
│ │ ├────┼───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Numărul │ │ │
│ │ │ │Minimizarea │infrastructurilor│Menţinerea la │Reducerea │
│ │ │I5 │riscului │sociale (spitale,│situaţia actuală │numărului │
│ │ │ │inundaţiilor │unităţi de │a numărului │infrastructurilor│
│ │ │ │asupra │învăţământ, │infrastructurilor│sociale supuse │
│ │ │ │comunităţii │biblioteci, │sociale supuse │riscului la │
│ │ │ │ │primării, unităţi│riscului la │inundaţii la 0 │
│ │ │ │ │de │inundaţii │ │
│ │ │ │ │poliţie) supuse │ │ │
│ │ │ │ │riscului la │ │ │
│ │ │ │ │inundaţii │ │ │
├─┼──────────┼────┼───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Numărul │Prin măsurile de │Contribuţia │
│ │ │ │Suport pentru │corpurilor de apă│management al │semnificativă a │
│ │ │ │atingerea şi │supuse riscului │riscului la │măsurilor de │
│ │ │I6 │conservarea │de a nu │inundaţii să nu │management al │
│ │ │ │stării │atinge S.E.B. sau│se │riscului la │
│ │ │ │ecologice bune │P.E.B. ca │îngrădească │inundaţii în │
│ │ │ │(S.E.B.)/ │efect al │atingerea │atingerea │
│ │ │ │potenţialului │presiunilor │obiectivelor de │obiectivelor de │
│ │ │ │ecologic bun │hidromorologice │mediu ("starea │mediu ("stare │
│3│Mediu │ │(P.E.B.) │(în legătură │ecologică bună"/ │ecologică bună"/ │
│ │ │ │în conformitate│cu măsurile de │"potenţialul │"potenţial │
│ │ │ │cu │management al │ecologic bun") │ecologic bun") │
│ │ │ │cerinţele │riscului la │ │ │
│ │ │ │D.C.A. │inundaţii) │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────┼───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Minimizarea │ │ │Reducerea │
│ │ │ │riscului │Numărul │Menţinerea la │numărului │
│ │ │I7 │inundaţiilor │captărilor de apă│situaţia actuală │captărilor de │
│ │ │ │asupra │(destinate │a numărului │apă supuse │
│ │ │ │zonelor │potabilizării) │captărilor de apă│riscului la │
│ │ │ │protejate │supuse riscului │supuse riscului │inundaţii │
│ │ │ │pentru captarea│la inundaţii │la inundaţii │la 0 │
│ │ │ │apei │ │ │ │
│ │ │ │în scopul │ │ │ │
│ │ │ │consumului │ │ │ │
│ │ │ │uman │ │ │ │
│ │ ├────┼───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Numărul zonelor │ │ │
│ │ │ │ │aflate sub │Reducerea sau │Reducerea │
│ │ │ │Minimizarea │incidenţa │menţinerea la │numărului zonelor│
│ │ │I8 │riscului │Directivei │situaţia actuală │cu │
│ │ │ │inundaţiilor │IPPC-IED (96/61/ │a numărului de │poluare │
│ │ │ │asupra │CE), │zone cu poluare │potenţială expuse│
│ │ │ │obiectivelor │Directivei Apelor│potenţială │riscului │
│ │ │ │potenţial │uzate │expuse riscului │la inundaţii la 0│
│ │ │ │poluatoare │(92/271/CEE) şi │la inundaţii │ │
│ │ │ │ │Directivei │ │ │
│ │ │ │ │Seveso II (96/82/│ │ │
│ │ │ │ │CE) supuse │ │ │
│ │ │ │ │riscului la │ │ │
│ │ │ │ │inundaţii │ │ │
├─┼──────────┼────┼───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Minimizarea │ │Menţinerea la │Reducerea │
│ │ │ │riscului │Numărul muzeelor,│situaţia actuală │numărului │
│4│Patrimoniu│I9 │inundaţiilor │bisericilor şi │a numărului │obiectivelor │
│ │cultural │ │asupra │monumentelor │obiectivelor de │de patrimoniu │
│ │ │ │obiectivelor de│supuse riscului │patrimoniu │cultural supuse │
│ │ │ │patrimoniu │la inundaţii │cultural supuse │riscului la │
│ │ │ │cultural │ │riscului la │inundaţii la 0 │
│ │ │ │ │ │inundaţii │ │
└─┴──────────┴────┴───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘


    3.1. Procesul de elaborare a obiectivelor
        În stabilirea obiectivelor, s-a ţinut seama de datele geospaţiale în format GIS existente sau care pot fi utilizate în urma unei actualizări/îmbunătăţiri ale geometriei sau atributelor cu eforturi minime. Astfel, s-au utilizat următorii receptori:
        ● pentru componenta Populaţie o locuitori expuşi riscului la inundaţii;
    - infrastructuri sociale - spitale;
    – infrastructuri sociale - unităţi de învăţământ (universităţi, licee, şcoli, grădiniţe);
    – infrastructuri sociale - primării;
    – infrastructuri sociale - unităţi de poliţie.

        ● pentru componenta Activitate economică o aeroporturi şi porturi;
    - linii ferate;
    – drumuri şi autostrăzi;
    – gări;
    – activităţi economice secundare;
    – obiective industriale de importanţă majoră;
    – terenuri agricole.

        ● pentru componenta Mediu o corpuri de apă supuse riscului de a nu atinge starea sau potenţialul ecologic bun ca efect al măsurilor de management al riscului la inundaţii;
    - captări de apă;
    – instalaţii incluse în registrul E-PRTR;
    – instalaţii IPPC.

        ● pentru componenta Patrimoniu cultural o biserici;
    - monumente istorice;
    – muzee.


        Layerele GIS utilizate au diferite surse, majoritatea provenind din baza de date a Administraţiei Naţionale "Apele Române" (baza de date WIMS), baza de date geospaţiale NAVTEQ, baza de date OSM (Open Street Map) şi Corine Land Cover. Toate aceste layere au fost corectate şi corelate de către I.N.H.G.A., pentru identificarea mai exactă a unor receptori fiind necesară chiar combinarea mai multor surse de date. Astfel, sursele complete sunt:
        ● aeroporturi şi porturi: I.N.H.G.A.
        ● linii ferate, gări: WIMS
        ● drumuri şi autostrăzi: WIMS+OSM+NAVTEQ
        ● activităţi economice secundare: NAVTEQ
        ● obiective industriale de importanţă majoră: WIMS
        ● terenuri agricole: CLC 2006, WIMS, I.N.H.G.A.
        ● locuitori expuşi riscului la inundaţii: WIMS, date statistice, I.N.H.G.A.
        ● spitale, unităţi de învăţământ, primării, unităţi de poliţie, biserici, monumente, muzee: OSM, NAVTEQ
        ● captări de apă: WIMS
        ● instalaţii incluse în registrul E-PRTR: EEA
        ● instalaţii IPPC: M.M.A.P.

        O parte dintre aceste layere au fost detaliate, în vederea evaluării performanţelor măsurilor, prin atribute care indică tipurile de obiective. Astfel, pentru drumuri sunt utilizate următoarele atribute: A - autostradă, DE - drum european, DN - drum naţional, DJ - drum judeţean, DC - drum comunal. Pentru căi ferate şi gări sunt utilizate atributele: LDE - linie dublă electrificată, LDN - linie dublă neelectrificată, LEL - linie cu ecartament larg, LI - linie închisă, LII - linie îngustă, LN - linie neinteroperabilă, LSE - linie simplă electrificată, LSN - linie simplă neelectrificată.
        Stratul informaţional Corine Land Cover (CLC 2006) a fost substanţial îmbunătăţit de către I.N.H.G.A. prin actualizarea şi detalierea principalelor clase pentru determinarea riscului (arealul construit, drumuri şi căi ferate, depozite de deşeuri, lacuri şi acumulări etc.)
        Utilizând informaţia geospaţială, pentru fiecare receptor a fost determinat, prin procesări GIS, numărul sau relevanţa acestora în zona inundabilă (A.P.S.F.R.), pentru scenariul 1%. Această analiză a constat în realizarea de statistici (intersecţie şi însumare) pentru fiecare tip sau subtip de receptor. Analiza performanţei măsurii presupune peste 40 de astfel de evaluări.
        Indicatorii şi receptorii stabiliţi şi utilizaţi sunt cei mai relevanţi pentru evaluarea gradului de aplicabilitate a unui anumit obiectiv al Planului de Management al Riscului la Inundaţii (atunci când evaluarea se realizează la nivel de A.P.S.F.R.), precum şi pentru evaluarea atingerii acestor obiective (atunci când evaluarea se realizează la nivel de măsură şi se referă la receptorii scoşi din zona inundabilă).

    CAP. 4
    Sinteza măsurilor propuse şi prioritizarea acestora
        Procesul de identificare/stabilire a măsurilor structurale şi nestructurale la nivel de A.B.A. a avut la bază Catalogul de măsuri potenţiale la nivel naţional*4) (conform Anexei 2 a Metodologiei cadru pentru elaborarea Planurilor de Management al Riscului la Inundaţii la nivelul Administraţiilor Bazinale de Apă*5), propus de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, cu contribuţia Administraţiilor Bazinale de Apă şi a Departamentelor de specialitate din cadrul A.N.A.R. Catalogul de măsuri a fost supus dezbaterii publice, astfel încât, în forma sa finală înglobează opinii/propuneri/observaţii ale A.N.I.F., A.N.M., A.S.A.S., I.G.S.U. - D.S.U., I.N.C.D.D.D., I.N.C.D.S., M.M.A.P., M.S., S.C. Aquaproiect S. A. etc.
──────────
        *4) http://www.rowater.ro/dasomes/Plan%20de%20Management%20al%20Riscului%20la%20Inundaţii/Plan%20de%20Management%20al%20Riscului%20la%20Inudatii.asp
        *5) http://www.rowater.ro/dasomes/Plan%20de%20Management%20al%20Riscului%20la%20Inundaţii/Plan%20de%20Management%20al%20Riscului%20la%20Inudatii.asp
──────────

        Măsurile propuse urmăresc cele cinci domenii de acţiune în strânsă legătură cu ciclul de management al riscului la inundaţii şi se înscriu în cadrul a 23 de tipuri de măsuri. Pentru fiecare tip de măsură sunt furnizate exemple concrete, lista nefiind exhaustivă (cca. 70 exemple de măsuri).
        Sinteza tipurilor de măsuri pentru fiecare domeniu de acţiune cu evidenţierea măsurilor structurale/nestructurale se prezintă în tabelul centralizator 4 - 1.
        Tabel 4-1 Centralizator tipuri de măsuri

┌───────────────┬────────┬─────────────┐
│ │TIPURI │MĂSURA │
│DOMENII DE │DE │STRUCTURALĂ │
│ACŢIUNE (5) │MĂSURI │vs │
│ │(23) │NESTRUCTURALĂ│
├───────────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │3 │
│PREVENIRE │3 │NESTRUCTURALE│
│ │ │(RO_M01 - │
│ │ │RO_M03) │
├───────────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │1 STRUCTURALĂ│
│ │ │(RO_M11) │
│PROTECŢIE │11 │10 │
│ │ │NESTRUCTURALE│
│ │ │(RO_M04 - │
│ │ │RO_M14) │
├───────────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │2 │
│CONŞTIENTIZAREA│2 │NESTRUCTURALE│
│PUBLICULUI │ │(RO_M15 - │
│ │ │RO_M16) │
├───────────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │4 │
│PREGĂTIRE │4 │NESTRUCTURALE│
│ │ │(RO_M17 - │
│ │ │RO_M20) │
├───────────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │
│RĂSPUNS ŞI │ │3 │
│REFACERE/ │3 │NESTRUCTURALE│
│RECONSTRUCŢIE │ │(RO_M21 - │
│ │ │RO_M23) │
└───────────────┴────────┴─────────────┘


        În funcţie de nivelul de aplicare/domeniul de aplicabilitate, măsurile propuse se clasifică în măsuri aplicabile la nivel :
        ● naţional;
        ● bazinal (la nivel de A.B.A.);
        ● local (la nivel de A.P.S.F.R./localitate/U.A.T.).

    4.1. Măsuri aplicabile la nivel naţional
        România a fost puternic afectată de inundaţii distrugătoare în ultimul deceniu. În anii 2005 , 2006, 2008, 2010, şi 2014 s-au înregistrat inundaţii la scară largă cu efecte catastrofale. Conform studiului realizat de DG Environment în 2014 la nivel european, (Study on Economic and Social Benefits of Environmental Protection and Resource Efficiency Related to the European Semester - DG Environment - February 2014), în perioada 2002 - 2013, au avut loc 20 de evenimente de inundaţii majore cu un cost total de 4,1 miliarde Euro rezultând o medie de cca 31o milioane Euro pe eveniment. Rezultatele studiului au condus la concluzia că pagubele extrapolate au fost de 6,3 miliarde Euro, iar numărul victimelor înregistrate de 183 de persoane se dovedeşte a fi cel mai mare la nivel european.
        În aceste condiţii, în România este absolut necesară îmbunătăţirea sistemelor de monitorizare, alerta timpurie şi avertizare alarmare, în condiţiile în care se impune o schimbare a abordării de la "apărarea împotriva inundaţiilor" la o "acţiune proactivă" orientată către managementul riscului la inundaţii, în vederea reducerii atât a efectelor hazardului, cât şi la reducerea vulnerabilităţii şi creşterea rezilienţei la inundaţii.
        În acest context, iniţiativa UE de a elabora şi implementa Directiva 60/2007/CE privind Managementul Riscului la Inundaţii şi realizarea Planurilor de Management al Riscului la Inundaţii (P.M.R.I.), pentru fiecare bazin hidrografic este deosebit de importantă. În cadrul acestei scheme de lucru, se menţionează că este necesar ca fiecare Stat Membru să elaboreze planuri de management privind riscul inundaţiilor şi hărţi de risc pentru fiecare bazin hidrografic şi arie costieră în care sănătatea umană, activităţile economice, mediul înconjurător şi patrimoniul cultural pot fi afectate. Măsurile propuse la nivel naţional, au aplicabilitate în fiecare administraţie bazinală de apă, detalierea acestora urmând a se face în aplicaţiile de proiecte pentru fonduri europene, funcţie de specificul acestora.
        Măsurile aplicabile la nivel naţional cuprind măsuri cu rol esenţial în managementul riscului la inundaţii, care fac referire la legislaţia curentă din domeniul apelor, la acele prevederi legislative cu impact asupra acestui domeniu (regimul asigurărilor, reglementările legislative din domeniul amenajării teritoriului şi urbanism etc.) sau la impunerea unui sistem de bune practici cu scopul reducerii efectelor negative ale inundaţiilor, la studii, proiecte, programe, inclusiv transfer de know-how şi schimb de experienţă care să sprijine implementarea Directivei Inundaţii la nivel bazinal şi naţional, şi care presupun conlucrarea autorităţilor la nivel central (din domenii precum managementul situaţiilor de urgenţă, meteorologie etc.) pentru implementarea lor la nivelul tuturor A.B.A., inclusiv A.B.A. Someş-Tisa. Măsurile aplicabile la nivel naţional sunt prezentate în tabelul 4 - 2.
        În vederea prevenirii riscului la inundaţii, în perioada 2007 - 2013 s-au finanţat proiecte de elaborare a planurilor privind prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor în cele 11 bazine hidrografice şi 12 proiecte de infrastructură proiecte care alături de studiile anterioare constituie o bază solidă pentru realizarea P.M.R.I. În martie 2014 au fost raportate hărţile de hazard şi risc la inundaţii, care împreună cu aceste planuri, vor sta la baza identificării proiectelor de reducere a riscului la inundaţii.
        Propuneri de proiecte la nivel naţional în cadrul planului naţional de management al riscului la inundaţii
    (1) WATMAN - Sistem Informaţional pentru Managementul Integrat al Apelor - Etapa I (WATMAN 1) şi Etapa II (E+WATMAN 2) în ciclul de implementare 2016- 2021.
        Obiectivele specifice ale WATMAN 1 sunt următoarele:
        ● Furnizarea infrastructurii necesare pentru o monitorizare permanentă a comportării a 89 de baraje mari de pe tot cuprinsul României administrate de A.N.A.R., pentru a preveni eventuale incidente produse la aceste construcţii hidrotehnice;
        ● Monitorizarea calităţii apei la 51 de staţii hidrometrice automate situate în secţiuni relevante pentru avertizarea utilizatorilor în situaţia unor poluări accidentale;
        ● Monitorizarea nivelului de precipitaţii lichide şi solide şi a nivelurilor râurilor amonte şi aval de baraje, pe râuri şi derivaţii, în vederea îmbunătăţirii managementului riscului la inundaţii;
        ● Transmiterea şi prelucrarea în timp real a tuturor datelor colectate de la senzoristică barajelor (AMC) şi staţii automate la Centrele de Coordonare la toate nivelurile (local, bazinal şi naţional) - (Administraţiile Bazinale de Apă - A. B.A. - Someş-Tisa, Crişuri, Mureş, Banat, Jiu, Olt, Argeş - Vedea, Buzău - Ialomiţa, Siret, Prut - Bârlad şi Dobrogea - Litoral), şi Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (I.N.H.G.A.);
        ● Îmbunătăţirea prognozelor viiturilor şi a propagării poluărilor generate de inundaţii, prin introducerea datelor colectate suplimentar în programele de modelare, şi implicit reducerea daunelor potenţiale;
        ● Intervenţia pentru prevenirea şi/sau atenuarea efectelor inundaţiilor şi poluărilor,cu ajutorul echipamentelor şi dotărilor specifice.

        Proiectul WATMAN se integrează şi reprezintă o măsură prioritară prevăzută în cadrul Planurilor de Management al Riscului la Inundaţii prevederilor Strategiei Naţionale de Management a Dezastrelor Naturale, atât în etapa I (proiect WATMAN 1), precum şi în etapa a II-a a proiectului (WATMAN 2).
        În cadrul proiectului WATMAN 2 va fi reabilitată întreaga structură de comunicaţii a A.N. "Apele Române" cu soluţii personalizate şi cu asigurarea redundanţei (radio digital pe frecvenţa alocată A.N.A.R., fibră optică, GSM/GPRS, satelit, sau alte soluţii) pentru fiecare locaţie identificată în funcţie de importanţă: baraje, noduri hidrotehnice, derivaţii, formaţii, cantoane şi alte sedii administrative ale A.N.A.R., ţinând cont de prevederile legislative aflate în vigoare, precum şi de necesitatea implementării Deciziei 2006/771/CE.
        Prin Decizia nr. 2006/771/CE prin care frecvenţa 402 - 405 MHz a fost alocată implanturilor medicale, astfel A.N. "Apele Române" trebuie să asigure reabilitarea întregului sistem de comunicaţii radio care să fie adaptat noii benzi de frecvente alocate. Astfel devine absolut necesar transferul reţelei de comunicaţii a A.N. "Apele Române" din benzile de frecvenţă 403 - 403,4 MHz şi 408 - 408,4 MHz în care se realizează în acest moment comunicaţia radio-date pentru sistemul DESWAT în benzile de frecvenţă 410,4 - 410,8 MHz şi 420,4 - 420,8 MHz pentru reţelele de voce/date şi alarmare.
        În baza studiilor de identificare a locaţiilor, de audibilitate şi de comunicaţii radio la baraje şi aval de acestea vor fi instalate sisteme de avertizare/alarmare cu sirene electronice, pentru prevenirea şi alarmarea populaţiei în caz de inundaţii sau accidente la lucrări hidrotehnice. În acest moment, pentru majoritatea barajelor, sistemele de alarmare avertizare sunt învechite şi parţial funcţionale, fără automatizare. Pentru stabilirea numărului corect de sirene de alarmare a populaţiei, va trebui să se efectueze în baza studiilor de rupere în caz de accident la baraj şi, prin similitudine cu extindere pentru cel puţin toate barajele prevăzute în WATMAN I, un studiu de audibilitate necesar sistemului de alarmare a populaţiei în situaţii de urgenţă. Totodată, este necesar să se elaboreze şi un studiu de propagare radio privind amplasamentul repetoarelor suplimentare, a staţiilor de emisie recepţie care vor deservi sirenele de avertizare acustică a populaţiei în situaţii de urgenţă, precum şi documentaţiile de autorizare necesare în frecvenţele alocate A.N.A.R., inclusiv avizul I.G.S.U. şi A.N.C.O.M.
        Prin implementarea proiectului WATMAN 2 se urmăreşte atingerea următoarelor obiective:
        ● Modernizarea şi reabilitarea sistemului de comunicaţii al Administraţiei Naţionale "Apele Române" cu soluţii tehnologice (radio digital voce/date, GSM, GPRS, satelit, fibră optică WI-FI, etc.) care să permită redundanţa şi siguranţa comunicaţiilor în caz de dezastre;
        ● Sisteme de avertizare - alarmare a populaţiei aval de barajele mari (minim 89);
        ● Sistem suport decizional - DSS pentru managementul integrat al apelor bazat pe adaptarea sistemelor existente în cadrul A.N.A.R., precum şi pe soluţii software de modelare recunoscute internaţional (HEC DSS/HEC ReSIM, Mike Basin, Ribasim, alte tehnologii similare SMART WATER, precum şi implementarea softurilor de tip UCC-WAT bazate pe datele din WATMAN I şi bazele de date locale etc). De asemenea se va avea în vedere adoptarea platformelor de tip DELFT-FEWS care vor permite şi integrarea modelelor folosite în cadrul proiectelor P.P.P.D.E.I. (Mike 11 şi 21, HEC-RAS, ISIS, SMS - 2D, HYDRO - AS).


    (2) Proiectul RO-RISK (continuare - beneficiar I.G.S.U.) - componenţa inundaţii, orientată către determinarea zonelor cu risc semnificativ datorat inundaţiilor torenţiale.
        Obiectivul proiectului: Obiectivul proiectului vizează pe de o parte îndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante 5.1. referitoare la prevenirea şi gestionarea riscurilor în vederea accesării de către România a fondurilor europene în perioada 2014 - 2020, precum şi asigurarea suportului pentru continuarea procesului de evaluare a riscurilor la nivel naţional în vederea îndeplinirii obligaţiilor de raportare periodică către Comisia Europeană solicitate prin Mecanismul de Protecţie Civilă.
        Proiectul presupune dezvoltarea unui set de instrumente pentru evaluarea unitară a riscurilor şi de integrare a rezultatelor evaluărilor pe fiecare risc în parte (metodologie, baze de date, portal GIS), precum şi o primă evaluare a acestora. Aceste instrumente vor facilita accesul tuturor factorilor interesaţi la informaţii importante privind expunerea la risc, vulnerabilităţile şi riscurile existente şi vor asigura schimbul de informaţii între autorităţi, aspecte care sunt deficitare în acest moment. Astfel, va fi posibilă identificarea interconexiunilor între diferitele tipuri de risc, evitarea suprapunerilor în eforturile autorităţilor, precum şi stabilirea unor priorităţi de acţiune comune în vederea reducerii riscurilor de dezastre. Proiectul se înscrie în obiectivele Axei prioritare 1 - Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale şi coordonarea programelor prin realizarea unei prime evaluări a riscurilor în România, evaluare ce reprezintă o precondiţie obligatorie pentru accesarea fondurilor europene în următorul exerciţiu financiar. Mai mult decât atât, rezultatele proiectului vor sta la baza elaborării a noi proiecte cu fonduri europene în domeniul prevenirii şi gestionării riscurilor.
        Rezultate aşteptate: Prin realizarea activităţilor şi sub-activităţilor propuse în cadrul proiectului se preconizează atingerea obiectivului general propus, în speţa obţinerea unei prime evaluări a riscurilor de dezastre, cu accent pe asigurarea continuităţii procesului de evaluare după finalizarea activităţilor descrise anterior. La realizarea acestui obiectiv concură următoarele rezultate:
        ● Studiul privind cadrul legal, reglementativ şi instituţional ce guvernează managementul riscurilor de dezastre;
        ● Metodologia de integrare a rezultatelor evaluărilor sectoriale de risc, avizată de autorităţile cu atribuţii în domeniul managementului riscurilor;
        ● Studiul privind riscul acceptabil în România;
        ● Baza de date cu elementele expuse riscurilor la nivel de U.A.T. şi capacităţile de intervenţie existente (inclusiv hardurile şi softurile aferente): 9 pachete evaluarea scenariilor de risc; 1 raport de integrare a rezultatelor; 1 portal GIS funcţional (inclusiv harduri şi softuri aferente);
        ● Management proiect asigurat, inclusiv condiţii logistice pentru implementarea acestuia, precum 11 echipamente IT achiziţionate;
        ● 2 anunţuri de presă; o conferinţă ştiinţifică; 2.250 materiale de informare şi publicitate; 1 vizită de studiu într-un stat european care a efectuat o evaluare a riscurilor la nivel naţional în conformitate cu cerinţele C.E. şi a transmis un raport de ţară în acest sens; 1 vizită de studiu într-un Stat Membru UE


    (3) Proiect pentru completarea şi modernizarea sistemului naţional de veghe hidrologică şi diseminarea informaţiilor către autorităţi şi populaţie
        În contextul schimbărilor climatice este necesar să se realizeze un proiect pentru completarea sistemelor de monitorizare hidrologică ca o necesitate stringentă pentru îmbunătăţirea ulterioară a prognozelor. În acest context, la nivel naţional se are în vedere creşterea numărului de staţii automate de măsurare a nivelurilor cu cca. 1.000, staţii ce pot fi realizate în special în secţiunea amonte-aval a podurilor cu senzori radar şi monitorizare video. Aceste informaţii suplimentare vor fi integrate în bazele de date existente. De asemenea se are în vedere actualizarea platformelor de modelare atât pentru îmbunătăţirea sistemului de avertizare hidrologică, cât şi a prognozelor hidrologice şi integrarea acestora în platforma DELFT-FEWS dezvoltată în cadrul proiectului WATMAN 2. Proiectul va avea în vedere modernizarea platformelor web de prezentare şi a tehnologiilor de diseminare a avertizărilor hidrologice timpurii, precum şi a prognozelor hidrologice la nivelul autorităţilor locale.

    (4) Asistenţă tehnică pentru implementarea Directivei nr. 2007/60/CE pentru perioada 2016 - 2021
        ● Revizuirea E.P.R.I., respectiv redefinirea/actualizarea A.P.S.F.R.
        Elaborarea de studii, proiecte, programe, inclusiv transfer de know-how şi schimb de experienţă care să sprijine implementarea Directivei Inundaţii la nivel naţional/bazinal:
    - identificarea de zone sau sectoare susceptibile la viituri de tip flash - flood;
    – estimarea impactului schimbărilor climatice asupra regimului debitelor maxime ale cursurilor de apă;
    – modelarea hidrologică a viiturilor urbane în vederea unei abordări integrate a managementului riscului la inundaţii;
    – stabilirea unor indicatori, la nivel bazinal, pentru evaluarea bonităţii hidrologice a folosinţelor şi pentru evaluarea managementului acestora


        ● Actualizarea şi completarea hărţilor de hazard şi de risc la inundaţii funcţie de mecanismul inundaţiilor: îmbunătăţirea hărţilor de hazard produse pe cursuri de apă (fluviale), viituri rapide (flash-flood), inundaţii din ape subterane (reevaluarea sistemelor de desecare, drenaj, inclusiv pentru zonele urbane), inundaţii datorate cedării de diguri/baraje ţinându-se cont de de efectele schimbărilor climatice;
        ● Revizuirea Planurilor de Management al Riscului la Inundaţii ţinând cont de evaluarea şi completarea hazardului şi riscului la inundaţii.

    (5) Asistenţă tehnică pentru implementarea Directivei Inspire 2007/2/CE în corelare cu Directiva Inundaţii 2007/60/CE pentru perioada 2016-2021
        ● crearea/corectarea seturilor de date geografice şi a metadatelor care intră în responsabilitatea M.M.A.P./A.N.A.R. pentru implementarea Directivei Inspire: reţea hidrografică, lacuri naturale, lacuri artificiale, lucrări de apărare (diguri, baraje, prize derivaţii, etc.)
        ● crearea serviciilor necesare publicării acestora şi definirea nivelurilor de acces;
        ● constituirea şi corelarea bazelor de date referitoare la diguri, precum şi sistematizarea la nivel naţional a cărţilor tehnice (date tehnice, geologice, profile transversale şi longitudinale, rezultate - expertizare, rezultate - scenarii de rupere etc.).


        Tabel 4-2 Centralizator măsuri aplicabile la nivel naţional

┌───────────────────┬────────┬────────────────┬───────────────┐
│Tip de măsură │Cod │Măsuri (Exemple)│Autoritate │
│ │măsură │ │responsabilă │
│ │ │ │ │
├───────────────────┴────────┴────────────────┴───────────────┤
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│DOMENIU DE ACŢIUNE: PREVENIRE │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Categorie de măsură: Măsuri organizaţionale (legislative, │
│instituţionale.) │
├───────────────────┬────────┬────────────────┬───────────────┤
│ │ │Îmbunătăţirea │ │
│ │ │cadrului legal │ │
│ │ │privind │ │
│ │ │implementarea │ │
│ │ │Directivei │ │
│ │ │Inundaţii │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────┤
│ │ │i) Elaborarea şi│ │
│ │ │/sau (după caz) │ │
│ │ │adaptarea │ │
│ │ │actelor │ │
│ │ │normative de │ │
│ │ │reglementare │ │
│ │ │juridică privind│ │
│ │ │ocuparea şi/sau │ │
│ │ │stabilirea unui │ │
│ │ │drept limitat de│ │
│ │ │folosinţă │ │
│ │ │a albiilor, │ │
│ │ │acumulărilor şi │ │
│ │ │terenurilor │ │
│ │ │alocate sau │ │
│ │ │afectate de │ │
│ │ │implementarea │M.M.A.P., │
│ │ │Strategiei │M.A.I., │
│ │ │Naţionale de │M.F.E., │
│ │ │Management al │M.D.R.A.P., │
│ │ │Riscului la │M.T., M.F.P. │
│ │ │Inundaţii │ │
│ │ │(albie minoră, │ │
│ │ │albie majoră, │ │
│ │ │mal, cuvetă lac,│ │
│ │ │zone tampon, │ │
│ │ │acumulări, │ │
│ │ │renaturări │ │
│ │ │etc.); se are în│ │
│ │ │vedere preluarea│ │
│ │ │terenurilor în │ │
│ │ │patrimoniul │ │
│ │ │public al │ │
│ │ │statului, sau │ │
│ │ │(după caz) │ │
│ │ │limitarea/ │ │
│ │ │condiţionarea │ │
│ │ │dreptului de │ │
│ │ │folosinţă a │ │
│ │ │terţilor │ │
│ │ │proprietari/ │ │
│ │ │administratori │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────┤
│ │ │ii) Reglementări│ │
│ │ │legale şi │ │
│ │ │tehnice │ │
│Definirea unui │ │specifice pentru│ │
│cadru │ │toate │ │
│legislativ, │RO_M01-1│categoriile de │ │
│organizaţional, │ │construcţii │ │
│tehnic pentru │ │(noi) care se │ │
│implementarea │ │realizează în │ │
│Directivei │ │zone potenţial │ │
│Inundaţii │ │inundabile, sau │ │
│ │ │care │ │
│ │ │se află în orice│ │
│ │ │relaţie cu apele│ │
│ │ ├────────────────┤M.M.A.P., │
│ │ │iii) Adaptarea │M.D.R.A.P., │
│ │ │legislaţiei în │M.T. │
│ │ │construcţii │ │
│ │ │pentru a permite│ │
│ │ │realizarea │ │
│ │ │lucrărilor de │ │
│ │ │intervenţii │ │
│ │ │operative la │ │
│ │ │construcţiile/ │ │
│ │ │albiile │ │
│ │ │cursurilor de │ │
│ │ │apă pentru │ │
│ │ │protecţia │ │
│ │ │obiectivelor │ │
│ │ │socio-economice │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────┤
│ │ │iv) Reglementări│ │
│ │ │privind sistemul│ │
│ │ │de asigurare al │M.M.A.P., │
│ │ │construcţiilor │M.F.P. │
│ │ │situate în │ │
│ │ │zone inundabile │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────┤
│ │ │v) Revizuirea │ │
│ │ │reglementărilor │ │
│ │ │tehnice privind │ │
│ │ │soluţiile de │ │
│ │ │construcţie şi │ │
│ │ │exploatare a │ │
│ │ │infrastructurii │M.M.A.P., M.T.,│
│ │ │de transport │M.D.R.A.P. │
│ │ │(drumuri, căi │ │
│ │ │ferate), care, │ │
│ │ │în │ │
│ │ │perioadele de │ │
│ │ │ape mari au şi │ │
│ │ │rol de apărare │ │
│ │ │împotriva │ │
│ │ │inundaţiilor │ │
│ │ ├────────────────┼───────────────┤
│ │ │vi) Revizuirea │ │
│ │ │reglementărilor │ │
│ │ │tehnice │ │
│ │ │specifice pentru│ │
│ │ │amenajarea │ │
│ │ │cursurilor de │ │
│ │ │apă cu rol de │ │
│ │ │reducere a │ │
│ │ │riscului la │ │
│ │ │inundaţii │ │
│ │ ├────────────────┤ │
│ │ │vii) Revizuirea │ │
│ │ │normelor de │ │
│ │ │proiectare a │ │
│ │ │structurilor de │ │
│ │ │apărare, cu o │ │
│ │ │valoare a │ │
│ │ │probabilităţilor│ │
│ │ │anuale de │M.M.A.P. │
│ │ │depăşire │ │
│ │ │diferenţiată │ │
│ │ │pentru zonele │ │
│ │ │urbane │ │
│ │ │dezvoltate, │ │
│ │ │pentru zonele │ │
│ │ │urbane cu │ │
│ │ │dezvoltare │ │
│ │ │medie, zonele │ │
│ │ │rurale │ │
│ │ │şi pentru zonele│ │
│ │ │agricole, │ │
│ │ │conform │ │
│ │ │prevederilor │ │
│ │ │Strategiei │ │
│ │ │Naţionale de │ │
│ │ │Management al │ │
│ │ │Riscului la │ │
│ │ │Inundaţii pe │ │
│ │ │termen mediu şi │ │
│ │ │lung │ │
├───────────────────┼────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │Elaborarea de │ │
│ │ │studii, │ │
│ │ │proiecte, │ │
│ │ │programe, │ │
│ │ │inclusiv │ │
│ │ │transfer de │ │
│ │ │know-how şi │ │
│ │ │schimb de │ │
│ │ │experienţă care │ │
│ │ │să sprijine │ │
│ │ │implementarea │ │
│ │ │Directivei │ │
│ │ │Inundaţii la │ │
│ │ │nivel bazinal şi│ │
│ │ │naţional │ │
│ │ ├────────────────┤ │
│ │ │i) Studii şi │ │
│ │ │proiecte pentru │ │
│ │ │informatizarea │ │
│ │ │şi actualizarea │ │
│ │ │centralizată a │ │
│ │ │datelor │ │
│ │ │administrative │ │
│ │ │şi tehnice ale │ │
│ │ │construcţiilor, │ │
│ │ │albiilor şi │ │
│ │ │amenajărilor │ │
│ │ │sistemului │ │
│ │ │naţional de │ │
│ │ │gospodărire a │ │
│ │ │apelor şi de │M.M.A.P., │
│Definirea unui │ │îmbunătăţiri │M.A.I. │
│cadru │ │funciare cu rol │(I.G.S.U.), │
│legislativ, │RO_M01-2│în managementul │A.N.A.R., │
│organizaţional, │ │riscului la │M.A.D.R., M.T.,│
│tehnic pentru │ │inundaţii │Operatori │
│implementarea │ │corelate cu │regionali din │
│Directivei │ │lucrările │sectorul │
│Inundaţii │ ├────────────────┤serviciilor │
│ │ │ii) Studii │publice de │
│ │ │pentru │alimentare │
│ │ │identificarea │cu apă şi │
│ │ │zonelor şi │canalizare, │
│ │ │sectoarelor │C.J. │
│ │ │susceptibile la │ │
│ │ │viituri de tip │ │
│ │ │flash - flood │ │
│ │ ├────────────────┤ │
│ │ │iii) Studii │ │
│ │ │pentru estimarea│ │
│ │ │impactului │ │
│ │ │schimbărilor │ │
│ │ │climatice asupra│ │
│ │ │regimului │ │
│ │ │debitelor maxime│ │
│ │ │ale cursurilor │ │
│ │ │de apă │ │
│ │ ├────────────────┤ │
│ │ │iv) Studii │ │
│ │ │pentru estimarea│ │
│ │ │impactului │ │
│ │ │diverselor │ │
│ │ │categorii │ │
│ │ │folosinţă a │ │
│ │ │terenurilor │ │
│ │ │(land-use) │ │
│ │ │asupra regimului│ │
│ │ │hidrologic │ │
│ │ ├────────────────┤ │
│ │ │v) Studii pentru│ │
│ │ │modelarea │ │
│ │ │hidrologică şi │ │
│ │ │hidraulică a │ │
│ │ │viiturilor pe │ │
│ │ │bazine │ │
│ │ │şi sub-bazine │ │
│ │ │(necesare │ │
│ │ │elaborării │ │
│ │ │hărţilor de │ │
│ │ │hazard şi de │ │
│ │ │risc la │ │
│ │ │inundaţii) în │ │
│ │ │vederea unei │ │
│ │ │abordări │ │
│ │ │integrate la │ │
│ │ │nivel bazinal a │ │
│ │ │managementului │ │
│ │ │riscului la │ │
│ │ │inundaţii │ │
├───────────────────┼────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │Revizuirea │ │
│ │ │E.P.R.I., │ │
│ │ │respectiv │ │
│ │ │redefinirea/ │ │
│ │RO_M02-1│actualizarea │M.M.A.P., │
│ │ │A.P.S.F.R. │A.N.A.R. │
│ │ │(Areas │ │
│ │ │with Potenţial │ │
│ │ │Significant │ │
│ │ │Flood Risk) │ │
│ ├────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │Actualizarea │ │
│ │ │hărţilor de │ │
│Revizuirea şi │ │hazard şi de │ │
│actualizarea │ │risc la │ │
│Planurilor de │ │inundaţii, │ │
│Management al │ │inclusiv ţinând │ │
│Riscului la │RO_M02-2│seama de │ │
│Inundaţii │ │viiturile rapide│ │
│ │ │(flash-flood), │M.M.A.P., │
│ │ │de alte │A.N.A.R. │
│ │ │mecanisme de │ │
│ │ │producere a │ │
│ │ │inundaţiilor, de│ │
│ │ │efectele │ │
│ │ │schimbărilor │ │
│ │ │climatice etc. │ │
│ ├────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │Revizuirea şi │ │
│ │ │actualizarea │ │
│ │ │Planurilor de │ │
│ │ │Management al │M.M.A.P., │
│ │RO_M02-3│Riscului la │M.A.I. │
│ │ │Inundaţii la │(I.G.S.U.), │
│ │ │nivel dAe A.B.A.│M.A.D.R., │
│ │ │(Unit of │M.D.R.A.P. │
│ │ │Management - │ │
│ │ │UoM) │ │
│ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │Intabularea │ │
│ │ │terenurilor │ │
│ │ │ocupate de │ │
│ │ │infrastructura │ │
│ │ │de apărare │ │
│ │ │împotriva │M.D.R.A.P., │
│ │RO_M03-1│inundaţiilor, în│A.N.C.P.I., │
│ │ │conformitate cu │M.M.A.P., │
│ │ │dispoziţiile │A.N.A.R., │
│ │ │legate în │M.T., C.J. │
│ │ │materia │ │
│ │ │cadastrului │ │
│ │ │şi a │ │
│ │ │publicităţii │ │
│ │ │imobiliare │ │
│ ├────────┼────────────────┼───────────────┤
│Coordonarea │ │Introducerea │ │
│strategiilor de │ │hărţilor de │ │
│planificare │ │hazard şi de │ │
│teritorială (a │ │risc la │ │
│planurilor de │ │inundaţii în │ │
│amenajare a │ │Planurile de │ │
│teritoriului la │ │Urbanism şi de │ │
│nivel │ │Dezvoltare │ │
│naţional, judeţean │ │Locală şi │ │
│şi zonal │ │actualizarea │ │
│şi a planurilor de │ │Regulamentelor │ │
│urbanism │ │Generale şi │ │
│- P.U.G., P.U.Z., │ │Locale de │ │
│P.U.D.) │ │Urbanism │M.M.A.P., │
│cu Planurile de │RO_M03-2│aferente │A.N.A.R., │
│Management │ │Planurilor │M.T., M.A.I. │
│al Riscului la │ │Urbanistice │(I.G.S.U.), │
│Inundaţii │ │Generale pentru │Autorităţi │
│ │ │unităţile │locale, │
│ │ │administrativ │C.J., I.S.C. │
│ │ │teritoriale, │ │
│ │ │prin cuprinderea│ │
│ │ │de prevederi pe │ │
│ │ │termen mediu şi │ │
│ │ │lung cu privire │ │
│ │ │la zonele de │ │
│ │ │risc la │ │
│ │ │inundaţii │ │
│ │ │identificate │ │
│ │ │prin hărţile de │ │
│ │ │risc la │ │
│ │ │inundaţii şi │ │
│ │ │adoptarea │ │
│ │ │măsurilor │ │
│ │ │cuprinse în │ │
│ │ │P.M.R.I. │ │
├───────────────────┼────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │Efectuarea de │ │
│ │ │către │ │
│ │ │Inspectoratul de│ │
│ │ │Stat în │ │
│ │ │Construcţii a │ │
│ │ │unor controale │ │
│ │ │periodice la │ │
│ │ │interval de cel │ │
│ │ │mult un an, şi │ │
│ │ │oricând la │ │
│ │ │sesizarea │ │
│ │ │organelor │ │
│ │ │M.M.A.P., cu │ │
│ │ │privire la │ │
│ │ │legalitatea │ │
│ │ │certificatelor │ │
│ │ │de urbanism, a │ │
│ │ │autorizaţiilor │ │
│ │ │de construire şi│ │
│ │ │execuţia │M.D.R.A.P., │
│ │ │construcţiilor │M.M.A.P., │
│ │RO_M03-3│şi a lucrărilor │M.T., M.A.I. │
│ │ │de │(I.G.S.U.), │
│ │ │infrastructură │A.N.A.R., │
│ │ │amplasate în │Autorităţi │
│ │ │zonele │locale, C.J., │
│ │ │inundabile. │I.S.C. │
│ │ │Analiza │ │
│ │ │posibilităţilor │ │
│ │ │de │ │
│ │ │relocare a │ │
│Coordonarea │ │construcţiilor/ │ │
│strategiilor de │ │analiza │ │
│planificare │ │soluţiilor │ │
│teritorială │ │tehnice pentru │ │
│(planurilor de │ │creşterea │ │
│amenajare a │ │rezilienţei │ │
│teritoriului la │ │construcţiilor │ │
│nivel │ │şi a lucrărilor │ │
│naţional, judeţean │ │de │ │
│şi zonal │ │infrastructură │ │
│şi a planurilor de │ │aflate în zone │ │
│urbanism │ │inundabile. │ │
│- P.U.G., P.U.Z., │ │Definirea unor │ │
│P.U.D.) │ │planuri de │ │
│cu Planurile de │ │măsuri în acest │ │
│Management │ │sens, cu │ │
│al Riscului la │ │identificarea │ │
│Inundaţii │ │soluţiilor │ │
│ │ │juridice şi a │ │
│ │ │surselor de │ │
│ │ │finanţare │ │
│ ├────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │ │Actualizarea │ │
│ │ │Planului de │ │
│ │ │Amenajare a │ │
│ │ │Teritoriului │ │
│ │ │Naţional - │ │
│ │ │Secţiunea V, │ │
│ │ │actualizarea │ │
│ │ │coordonată a │ │
│ │ │Planurilor de │ │
│ │ │Amenajare a │ │
│ │ │Teritoriilor │ │
│ │ │Judeţene │ │
│ │ │şi realizarea │M.D.R.A.P., │
│ │ │unor Planuri de │M.M.A.P., │
│ │RO_M03-4│Amenajare a │M.A.I. │
│ │ │Teritoriului │(I.G.S.U.), │
│ │ │Zonal pentru │C.J. │
│ │ │zonele │ │
│ │ │cu risc la │ │
│ │ │inundaţii, │ │
│ │ │corelate cu │ │
│ │ │Planul de │ │
│ │ │Amenajare a │ │
│ │ │Teritoriului │ │
│ │ │Naţional, pe │ │
│ │ │baza Hărţilor de│ │
│ │ │Hazard şi de │ │
│ │ │Risc la │ │
│ │ │Inundaţii şi a │ │
│ │ │prevederilor │ │
│ │ │Planului de │ │
│ │ │Management al │ │
│ │ │Riscului la │ │
│ │ │Inundaţii │ │
├───────────────────┴────────┴────────────────┴───────────────┤
│ │
├─────────────&#