Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 PLAN DE MANAGEMENT din 2 august 2016 al sitului ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PLAN DE MANAGEMENT din 2 august 2016  al sitului ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi    Twitter Facebook
Cautare document

 PLAN DE MANAGEMENT din 2 august 2016 al sitului ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 57 bis din 19 ianuarie 2017

──────────
        *) Aprobat de Ordinul nr. 1570 din 2 august 2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 19 ianuarie 2017.
──────────


    CUPRINS
    1. INTRODUCERE
    1.1. Scurtă descriere a Planului de management
    1.2. Cadrul legal referitor la aria naturală protejată şi la elaborarea Planului de management
    1.3. Procesul de elaborare a Planului de management
    1.4. Procedura de modificare şi actualizare a Planului de management
    1.5. Procedura de implementare a Planului de management

    2. DESCRIEREA ARIEI NATURALE PROTEJATE
    2.1. Informaţii generale
    2.1.1. Localizarea ariei naturale protejate
    2.1.2. Limitele ariei protejate

    2.2. Mediul abiotic
    2.2.1. Relief şi geomorfologie
    2.2.2. Geologie
    2.2.3. Hidrologie
    2.2.4. Clima
    2.2.5. Soluri şi subsoluri

    2.3. Mediul biotic
    2.3.1. Ecosisteme
    2.3.2. Habitate
    2.3.3. Flora de interes comunitar
    2.3.4. Fauna de interes comunitar

    2.4. Informaţii socio-economice, culturale, impacturi şi ameninţări
    2.4.1. Informaţii socio-economice şi culturale
    2.4.2. Impacturi şi ameninţări


    3. EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR
    3.1. Evaluarea stării de conservare a fiecărei specii de faună de interes comunitar din Formularul Standard Natura 2000

    4. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PLANULUI DE MANAGEMENT
    4.1. Scopul Planului de management
    4.2. Obiectivele Planului de management

    5. PLANUL DE ACTIVITĂŢI
    5.1. Resursele necesare implementării Planului de management

    6. PLANUL DE MONITORIZARE A ACTIVITĂŢILOR
        BIBLIOGRAFIE ŞI REFERINŢE
    ANEXA LA PLANUL DE MANAGEMENT

     Anexa nr. 1 la Planul de management - Harta localizării sitului ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi
     Anexa nr. 2 la Planul de management - Harta cu limitele sitului ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi precum şi unităţile administrativ-teritoriale
     Anexa nr. 3 la Planul de management - Harta geomorfologică
     Anexa nr. 4 la Planul de management - Harta geologică
     Anexa nr. 5 la Planul de management - Harta hidrologică
     Anexa nr. 6 la Planul de management - Harta solurilor
     Anexa nr. 7 la Planul de management - Harta peisajului
     Anexa nr. 8 la Planul de management - Harta obiectivelor de infrastructură şi construcţii
     Anexa nr. 9 la Planul de management - Harta patrimoniului cultural
     Anexa nr. 10 la Planul de management - Harta utilizării terenurilor
     Anexa nr. 11 la Planul de management - Harta tipurilor de proprietate ale terenurilor
     Anexa nr. 12 la Planul de management - Harta formelor de administrare ale terenurilor
     Anexa nr. 13 la Planul de management - Hărţi de distribuţie a speciilor de interes comunitar
     Anexa nr. 14 la Planul de management - Hărţi ale presiunilor trecute şi prezente asupra tuturor speciilor de interes comunitar din situl ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi
     Anexa nr. 15 la Planul de management - Hărţi ale ameninţărilor asupra tuturor speciilor de interes comunitar din situl ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi
    Anexa nr. 16 la Planul de management - Lista unităţilor amenajistice şi a unităţilor de producţie de pe raza sitului Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi
     Anexa nr. 17 la Planul de management - Alte specii relevante care nu au fost menţionate în Formularul Standard Natura 2000 al sitului ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi

    LISTĂ DE ABREVIERI

┌──────┬───────────────────────────────┐
│DN │Drum Naţional │
├──────┼───────────────────────────────┤
│DC │Drum Comunal │
├──────┼───────────────────────────────┤
│S.C. │Societate Comercială │
├──────┼───────────────────────────────┤
│S.R.L.│Societate cu Răspundere │
│ │Limitată │
└──────┴───────────────────────────────┘


    1. INTRODUCERE
    1.1. Scurtă descriere a Planului de management
        Situl ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi a fost declarat conform Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările şi completările ulterioare.
        Planul de management integrează obiectivele de conservare ale biodiversităţii cu cele de dezvoltare socio - economică ale comunităţilor locale şi gestionării resurselor naturale, având prioritate obiectivele de conservare. Planul de management are caracter oficial, iar prevederile sale sunt obligatorii pentru custodele ariei, proprietarii şi administratorii de terenuri şi oricare persoane fizice ori juridice care au interese în aria protejată.

    1.2. Cadrul legal referitor la aria naturală protejată şi la elaborarea Planului de management
        Declararea ariei naturale protejate s-a făcut pe baza Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările şi completările ulterioare.
        Elaborarea şi aprobarea Planului de management s-a realizat în baza următoarelor acte normative:
    a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Legea nr. 58/1994 pentru ratificarea Convenţiei privind diversitatea biologică, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992;
    d) Legea nr. 13/1993 pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979;
    e) Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate, cu modificările ulterioare;
    g) Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3836/2010 privind aprobarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentaţiilor şi eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul şi filmatul în scop comercial;
    i) Legea nr. 101/2011 pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului, republicată;
    j) Ordinul ministrului mediului şi ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009 privind Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice;
    k) Ordinul ministrului mediului nr. 464/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de control şi inspecţie în domeniul protecţiei mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
    l) Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din floră şi, respectiv, faună sălbatice şi a importului acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
    m) Ordinul ministrului mediului nr. 979/2009 privind introducerea de specii alohtone, intervenţiile asupra speciilor invazive, precum şi reintroducerea speciilor indigene prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, pe teritoriul naţional;
    n) Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    o) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 38/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    p) Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3814/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier, cu modificările şi completările ulterioare,
    q) Legea nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate;
    r) Legea nr. 407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, cu modificările şi completările ulterioare;
    s) Hotărârea Guvernului nr. 1679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea pagubelor.
    t) Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 44/1195/2011 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate, cu modificările şi completările ulterioare;
    u) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    v) Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrului mediului şi pădurilor nr. 159/1266/2011 privind aprobarea condiţiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv şi modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile naturale protejate;
    w) Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    x) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    y) Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
    z) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 - 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    aa) Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
    bb) Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările şi completările ulterioare;
    cc) Ordinul ministrului mediului şi pădurilor, ministrului administraţiei şi internelor, ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 135/76/84/1284/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;
    dd) Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;
    ee) Hotărârea Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările şi completările ulterioare;
    ff) Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică - Directiva Habitate;
    gg) Hotărârea Guvernului nr. 1081/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale şi a Planului de acţiune pentru conservarea biodiversităţii 2014 -2020;
    hh) Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 799/2012 privind aprobarea Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor;
    ii) Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare;
    jj) Lege nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


    1.3. Procesul de elaborare a Planului de management
        Planul de management a fost elaborat prin implicarea şi consultarea factorilor interesaţi, conform legislaţiei în vigoare.
        Prezentul Plan de management s-a elaborat în cadrul proiectului realizat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii: Managementul durabil al trei arii protejate situate pe râul Moldova, prin componenta "Realizare şi gestionare baze date, colectare date GIS, elaborare planuri de monitorizare şi management pentru ariile protejate ROSCI0364 Râul Moldova între Oniceni şi Miteşti, ROSCI03645 Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman, ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi".
        Elaborarea Planului, conform cerinţelor contractuale ale proiectului şi prevederilor legale în vigoare, a urmat mai multe etape, astfel:
    a) demararea activităţilor de colectare, analizare şi interpretare a datelor de ordin general disponibile, precum şi de completare a acestora cu date rezultate din studiile existente, publicate sau nepublicate;
    b) efectuarea studiilor de inventariere, identificarea presiunilor şi ameninţărilor şi de evaluare a stării de conservare a speciilor pentru care a fost desemnată aria protejată, prin implicarea experţilor pentru fiecare domeniu;
    c) propunerea de măsuri de conservare pentru fiecare specie de interes comunitar în vederea asigurării stării de conservare favorabilă;
    d) analizarea studiilor, a livrabilelor şi bazei de date existente;
    e) elaborarea Planului de management de către experţi, în colaborare cu beneficiarul şi alţi factori interesaţi;
    f) consultarea şi implicarea factorilor interesaţi, prin realizarea a două întâlniri publice, conform cerinţelor legislaţiei în vigoare şi a prevederilor contractuale din proiect;
    g) parcurgerea etapelor procedurii de mediu, conform legislaţiei în vigoare.


    1.4. Procedura de modificare şi actualizare a Planului de management
        Modificarea şi actualizarea Planului de management se va face conform reglementărilor legale în domeniu.

    1.5. Procedura de implementare a Planului de management
        Responsabilitatea implementării Planului de management revine custodelui - Societatea Ecologică pentru Studierea şi Protejarea Florei şi Faunei Sălbatice Aquaterra şi partenerilor acestuia. Aplicarea măsurilor incluse în Plan este obligatorie pentru toate persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi sau au interese pe suprafaţa acestuia, conform legislaţiei în vigoare.
        Organizarea activităţilor se va realiza de către custode şi parteneri, în colaborare permanentă cu factorii interesaţi.
        Prevederile Planului de management vor fi integrate în planurile de amenajare a teritoriului judeţean şi în planurile urbanistice generale, demersuri care vor fi realizate de administraţia publică locală.


    2. DESCRIEREA ARIEI NATURALE PROTEJATE
    2.1. Informaţii generale
    2.1.1. Localizarea ariei naturale protejate
        Aria protejată aparţine administrativ regiunii Nord-Est şi este localizată în judeţele Neamţ şi Suceava, pe teritoriul comunelor Drăgăneşti, Baia, Berchişeşti, Bogdăneşti, Boroaia, Capu Câmpului, Cornu Luncii, Forăşti, Fântâna Mare, Mălini, Păltinoasa, Râşca, Vadu Moldovei, Valea Moldovei şi a municipiului Gura Humorului.
     Harta localizării ariei naturale protejate este inclusă în Anexa nr. 1 la Planul de management.

    2.1.2. Limitele ariei protejate
        Conform Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007, cu modificările şi completările ulterioare, suprafaţa sitului ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi este de 5303 ha.
        Limitele sitului, în sistem STEREO 1970, sunt puse la dispoziţia celor interesaţi, în format electronic, pe pagina de web a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.
     Harta cu limitele ariei naturale protejate este inclusă în Anexa nr. 2 la Planul de management.


    2.2. Mediul abiotic
    2.2.1. Relief şi geomorfologie
        Situl este amplasat în subprovincia Carpatică, ţinutul Carpaţilor Orientali, districtul marginal estic - culmile de fliş. Relieful zonei este alcătuit din dealuri şi lunci.
        Spre vest sunt dispuse culmile munţilor Stânişoara - cu altitudine maximă de 1531 m, care se continuă spre est cu dealurile subcarpatice, apoi prin culoarul depresionar al văii Moldovei cu numeroase terase şi dealuri aluvionare.
        Spre est, se întinde o altă regiune geografică - Podişul Fălticeni, cu dealuri cu versanţi asimetrici a căror înălţime este sub 500 m.
        Partea centrală a regiunii este reprezentată de culoarul de curgere a Râului Moldova.
     Harta geomorfologică este inclusă în Anexa nr. 3 la Planul de management.

    2.2.2. Geologic
        Situl este amplasat în partea nord-vestică a platformei Moldoveneşti, unitate geo-structurală distinctă, aparţinând platformei Ruse.
        Din punct de vedere stratigrafic, această unitate este reprezentată de două mari complexe stratigrafice:
    a) fundamentul cristalin, de vârsta protorozoică, caracterizat prin roci metamorfozate de tip şisturi cristaline cutate, aflate în zonă la o adâncime de aproximativ 1000 m;
    b) cuvertura sedimentară, dispusă discordant şi transgresiv peste fundamentul cristalin, alcătuită din depozite sedimentare.

        Din punct de vedere geologic, regiunea este reprezentată prin zona flişului, alcătuit din formaţiuni cretacice - Strate de Sinaia, conglomerate de Ceahlău, fliş grezos-şistos şi paleogene - faciesurile gresiei de Tarcău, Fusaru şi Kliwa, formaţiuni ale Oligocenului, reprezentate prin flişul grezos-şistos - facies de Fusaru, fliş bituminos cu gresie de Kliwa -într-un facies conglomeratic;
    b) formaţiuni ale Eocen-Paleocenului reprezentate prin flişul calcaros-şistos - într-un facies intermediar şi flişul grezos - faciesul de Tarcău;
    c) formaţiuni ale Cretacicului inferior reprezentate prin flişul grezos-şistos conglomerate şi fliş grezos;
    d) formaţiuni ale Triasic-Jurasicului reprezentate prin dolomite şi călcare, conglomerate şi gresii cuarţitice.

        Aceste formaţiuni se desfăşoară de la est la vest, sub forma unor benzi cu orientarea nord-vest la sud-est, cea mai lată dintre acestea fiind cea a Cretacicului inferior.
     Harta geologică este inclusă în Anexa nr. 4 la Planul de management.

    2.2.3. Hidrologie
        Din punct de vedere geografic, regimul hidrologic se încadrează în zona IV - D, corespunzătoare Carpaţilor Orientali, caracterizată printr-o alimentare pluvială intensă a văilor, prin predominarea apelor mari de primăvară şi a viiturilor frecvente în timpul verii, în zonele cu înclinaţie.
        Cursul de apă principal care traversează toată suprafaţa sitului este Râul Moldova. Principalii săi afluenţi sunt: Valea Seacă, Bălcoaia, Isachia, Izvor, pe partea dreaptă, iar Humorul şi Voroneţul pe partea stângă.
     Harta hidrologică este inclusă în Anexa nr. 5 la Planul de management.

    2.2.4. Clima
        Clima sitului se încadrează în tipul temperat-continental, cu particularităţile zonelor de podiş, şes şi luncă.
        Regimul termic specific acestei zone se caracterizează printr-o temperatură medie anuală de 5°C, cu valori medii lunare cuprinse în intervalul - 5°C şi 17°C.
        Fenomenul de secetă este rar şi de scurtă durată. În timpul verii, ploile au uneori caracter de aversă, producând, pe terenurile în pantă, eroziune de suprafaţă şi de versant. Precipitaţiile căzute în zonă sunt direct proporţionale cu temperatura aerului, originea maselor de aer şi dinamica acestora, orografia şi localizarea geografică, remarcându-se continentalismul moderat, datorat persistenţei maselor de aer estice, continentalizate; se înregistrează şi ploi torenţiale, care produc viituri.
        Cantitatea medie anuală de precipitaţii este de 814,6 mm. Cantitatea de precipitaţii care cade în sezonul de vegetaţie reprezintă aproximativ 58 % din cantitatea totală anuală. Vânturile dominante sunt cele din sectorul vestic şi nord-vestic.
        Viteza medie anuală maximă este atinsă de vânturile din sectorul vestic de 4,0 m/s.
        Cea mai mare frecvenţă o au vânturile în perioada decembrie-februarie iar cea mai redusă, în perioada de vegetaţie aprilie - septembrie.

    2.2.5. Soluri şi subsoluri
        La nivelul sitului, condiţiile pedogenetice variate au influenţat formarea de soluri care se încadrează în următoarele clase: argiluvisoluri, cambisoluri, soluri hidromorfe şi soluri neevoluate.
     Harta pedologică este inclusă în Anexa nr. 6 la Planul de management.


    2.3. Mediul biotic
    2.3.1. Ecosisteme
        Trei tipuri majore de ecosisteme acoperă suprafaţa sitului: ecosisteme acvatice, ecosisteme forestiere şi ecosisteme de terenuri deschise de tipul agro-ecosistemelor.

    2.3.2. Habitate
    2.3.2.1. Habitate Natura 2000
        Habitatele de interes comunitar, incluse în Anexa 1 a Directivei 92/43/CEE, nu fac obiectul declarării şi managementului ariei protejate.
        Sunt necesare cercetări ulterioare pentru eventuala identificare a prezenţei acestora pe teritoriul sitului.

    2.3.2.2. Habitate după clasificarea naţională
        Pentru studiul habitatelor şi identificarea lor după clasificarea naţională sunt necesare cercetări ulterioare.


    2.3.3. Flora de interes comunitar
    2.3.3.1. Plante inferioare
        Plantele de interes comunitar, incluse în Anexa II a Directivei 92/43/CEE, nu fac obiectul declarării şi managementului ariei protejate. Sunt necesare cercetări ulterioare pentru eventuala identificare a prezenţei acestora pe teritoriul sitului.

    2.3.3.2. Plante superioare
        Speciile de plante de interes comunitar, incluse în Anexa II a Directivei 92/43/CEE, nu fac obiectul declarării şi managementului ariei protejate.
        Sunt necesare cercetări ulterioare pentru eventuala identificare a prezenţei acestora pe teritoriul sitului.


    2.3.4. Fauna de interes comunitar
        Situl a fost desemnat pentru protejarea: speciilor de peşti de interes comunitar - Barbus petenyi sinonim Barbus meridionalis şi Sabanejewia aurata; speciilor de amfibieni de interes comunitar - Triturus cristatus, Lissotriton montandoni sinonim Triturus montandoni, Bombina bombina şi Bombina variegata; speciei de mamifer de interes comunitar - Lutra lutra.
    2.3.4.2. Ihtiofaună
        Situl a fost desemnat pentru protejarea speciilor de peşti de interes comunitar - Barbus petenyi sinonim Barbus meridionalis şi Sabanejewia aurata.
        În tabelul nr. 1 se descriu toate speciile de peşti de interes comunitar din Formularul Standard Natura 2000 al sitului ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi, identificate pe teritoriul sitului, prin proiectul POS Mediu Axa 4.

    Tabelul nr. 1
    Descrierea, habitatul şi distribuţia speciilor de peşti
    de interes comunitar din situl ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi

┌────┬───────────┬─────────────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
│crt.│ │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Denumirea │Barbus petenyi │
│1. │ştiinţifică│sinonim Barbul │
│ │ │meridionalis │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│2. │Denumirea │mreană vânătă, │
│ │populară │moioagă │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Morfologie externă. │
│ │ │Peşte mijlociu, având│
│ │ │corpul alungit, │
│ │ │rotund, puţin │
│ │ │comprimat lateral. │
│ │ │Abdomenul este │
│ │ │rotunjit, capul mare │
│ │ │cu ochi mici, botul │
│ │ │lung şi proeminent. │
│ │ │Buzele cărnoase, │
│ │ │îndeosebi cea │
│ │ │inferioară, care este│
│ │ │divizată în 2 sau 3 │
│ │ │lobi. Ultima radie │
│ │ │simplă a dorsalei │
│ │ │e flexibilă şi │
│ │ │neosificată. Corpul │
│ │ │are pete întunecate. │
│ │ │Dimensiunea maximă │
│ │ │este de 28 cm. │
│ │ │Dimorfismul sexual se│
│ │ │manifestă mai ales │
│ │ │prin lungimea mai │
│ │ │mare a înotătoarei │
│ │ │anale la │
│ │ │masculi. Determinarea│
│ │ │sexelor se face cu │
│ │ │multă precizie în │
│ │ │perioada de │
│ │ │reproducere, deoarece│
│ │ │la masculi pot fi │
│ │ │observaţi, pe partea │
│ │ │dorsală a capului, │
│ │ │tuberculi albicioşi. │
│ │ │Tot în acest │
│ │ │interval femelele au │
│ │ │abdomenul mai bombat,│
│ │ │iar masculii au │
│ │ │abdomenul mai tare şi│
│ │ │mai zvelt. │
│ │ │Colorit. Spinarea │
│ │ │este brună-ruginie │
│ │ │închis, cu pete mai │
│ │ │întunecate şi altele │
│ │Descrierea │mai deschise; │
│3. │speciei - │flancurile │
│ │morfologie,│galbene-ruginii cu │
│ │biologie │pete, faţa ventrală │
│ │ │gălbuie-deschis, │
│ │ │dorsala şi caudala au│
│ │ │pete puternice, │
│ │ │celelalte înotătoare │
│ │ │sunt galbene. │
│ │ │Mustăţile galbene, │
│ │ │fără axă roşie. │
│ │ │Sub aspect │
│ │ │morfologic, mreana │
│ │ │vânătă se aseamănă cu│
│ │ │mreana - Barbus │
│ │ │barbus. Marmoraţiile │
│ │ │de │
│ │ │pe partea dorsală, │
│ │ │flancuri şi │
│ │ │înotătoare îi conferă│
│ │ │un aspect particular.│
│ │ │Un alt caracter │
│ │ │care o deosebeşte de │
│ │ │mreană - Barbus │
│ │ │barbus îl reprezintă │
│ │ │lipsa unei axe roşii │
│ │ │pe │
│ │ │prelungirile │
│ │ │tegumentare. │
│ │ │Se hrăneşte în primul│
│ │ │rând cu nevertebrate │
│ │ │acvatice de fund - │
│ │ │tendipedide, │
│ │ │efemeroptere, │
│ │ │tricoptere, gamaride,│
│ │ │oligochete - mai rar │
│ │ │cu vegetale. Acest │
│ │ │regim alimentar poate│
│ │ │fi │
│ │ │completat cu alge, │
│ │ │resturi vegetale şi │
│ │ │icre. Indivizii │
│ │ │adulţi se pot hrăni │
│ │ │şi cu puiet de │
│ │ │peşte. Nu se hrăneşte│
│ │ │în perioada de │
│ │ │reproducere şi în │
│ │ │timpul iernii. │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Trăieşte mai ales în │
│ │ │râurile şi pâraiele │
│ │ │din regiunea de munte│
│ │ │şi partea superioară │
│ │ │a │
│ │ │regiunii colinare. │
│ │ │Este prezent în │
│ │ │majoritatea râurilor │
│ │ │care izvorăsc din │
│ │ │podişuri sau │
│ │ │dealuri, lipseşte │
│ │ │numai din cursul lor │
│ │ │superior. Trăieşte │
│ │ │atât în râuri │
│ │ │pietroase, rapide şi │
│ │ │reci, cât şi în unele│
│ │ │pâraie mai nămoloase │
│4. │Habitat │din zona de munte │
│ │ │care vara se │
│ │ │încălzesc puternic │
│ │ │Arată preferinţă mai │
│ │ │ales pentru │
│ │ │porţiunile cu fund │
│ │ │pietros şi curent │
│ │ │puternic. │
│ │ │Reproducerea │
│ │ │lor are loc │
│ │ │primăvara, uneori │
│ │ │până la sfârşitul │
│ │ │verii. │
│ │ │Fiind o specie │
│ │ │sedentară se │
│ │ │reproduce, se │
│ │ │hrăneşte şi iernează │
│ │ │în acelaşi loc. │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Specie răspândită în │
│ │ │cea mai mare parte a │
│ │ │ţării, mai ales în │
│ │ │zona de deal şi de │
│ │ │munte. │
│ │ │Telcean & Bănărescu │
│ │ │în 2002 îl │
│ │ │categorizează la │
│ │ │speciile care şi-au │
│5. │Distribuţia│menţinut arealul de │
│ │în România │răspândire şi │
│ │ │abundenţa în ultimii │
│ │ │ani, fiind prezentă │
│ │ │în cursul de munte al│
│ │ │tuturor râuri- │
│ │ │lor ce izvorăsc la │
│ │ │munte, cu excepţia │
│ │ │Begheiului şi │
│ │ │Timişului, începând │
│ │ │din zona păstrăvului.│
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Specia a fost găsită │
│ │ │în următoarele ape │
│ │ │din interiorul │
│ │Distribuţia│sitului: pârâul Suha │
│6. │în aria │Mare, râul │
│ │protejată │Moldova între │
│ │ │localităţile Capu │
│ │ │Câmpului şi Capu │
│ │ │Codrului. │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Tipul │ │
│ │populaţiei │Populaţie permanentă │
│7. │speciei │- sedentară/rezidentă│
│ │în aria │ │
│ │protejată │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Mărimea │ │
│ │populaţiei │Minim 750.000 de │
│8. │speciei în │indivizi │
│ │aria │ │
│ │protejată │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Calitatea │ │
│ │datelor │Medie - date estimate│
│ │referi- │pe baza extrapolării │
│9. │toare la │şi/sau modelării │
│ │populaţia │datelor obţinute prin│
│ │speci- │măsurători │
│ │ei din aria│parţiale. │
│ │protejată │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Raportul │ │
│ │dintre │ │
│ │mărimea │ │
│ │populaţiei │Nu se cunoaşte │
│10. │speciei în │populaţia naţională. │
│ │aria │ │
│ │protejată │ │
│ │şi cea │ │
│ │naţională │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│1. │Denumirea │Sabanejewia aurata │
│ │ştiinţifică│ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│2. │Denumirea │câră, fâţă │
│ │populară │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Morfologie externă. │
│ │ │Corpul de înălţime │
│ │ │variabilă, moderat │
│ │ │comprimat lateral. │
│ │ │Spinul │
│ │ │suborbital puternic, │
│ │ │cele două ramuri │
│ │ │divergente, ramura │
│ │ │mare puternic │
│ │ │curbată. │
│ │ │Ochii sunt apropiaţi;│
│ │ │spaţiul interorbital │
│ │ │plan, egal, puţin mai│
│ │ │mare sau mai mic │
│ │ │decât │
│ │ │ochiul. Nara │
│ │ │anterioară este │
│ │ │prelungită sub forma │
│ │ │unui tub. Pedunculul │
│ │ │caudal are o creastă │
│ │ │adipoasă, mai │
│ │ │dezvoltată în │
│ │ │perioada de │
│ │ │reproducere; limita │
│ │ │anterioară a acestei │
│ │ │creşte │
│ │ │coincide cu vârful │
│ │ │dorsalei atunci când │
│ │ │această înotătoare │
│ │ │este culcată. Fără │
│ │ │creastă │
│ │ │adipoasă ventrală. │
│ │ │Inserţia ventralelor │
│ │ │este situată la o │
│ │ │mică distanţă în urma│
│ │ │marginii │
│ │ │anterioare a bazei │
│ │ │dorsale. Caudala uşor│
│ │ │trunchiată. │
│ │ │Pectoralele şi │
│ │ │ventralele rotunjite,│
│ │Descrierea │marginea dorsalei şi │
│ │speciei - │a analei dreaptă. │
│3. │morfologie,│Colorit. Fondul │
│ │biologie │alb-gălbui, uneori │
│ │ │către auriu. Dorsal │
│ │ │10-14, rareori 8-9 │
│ │ │sau 15-16 pete; │
│ │ │acestea sunt mai │
│ │ │lungi decât late, │
│ │ │lungimea lor e mai │
│ │ │mare sau egală cu │
│ │ │distanţa dintre ele. │
│ │ │Petele laterale în │
│ │ │număr de 10-13, │
│ │ │rareori 8-9 sau 14; │
│ │ │de formă variată. │
│ │ │Între petele dorsale │
│ │ │şi cele laterale │
│ │ │există o pigmentaţie │
│ │ │abundentă alcătuită │
│ │ │din pete mărunte şi │
│ │ │neregulate, mai │
│ │ │mult sau mai puţin │
│ │ │anastomozate în │
│ │ │reţea. Această │
│ │ │pigmentaţie se │
│ │ │întinde până la │
│ │ │caudală. La │
│ │ │baza caudalei câte o │
│ │ │pată cenuşie dorsală │
│ │ │şi una ventrală, │
│ │ │care, în general, │
│ │ │sunt mici şi │
│ │ │distanţate. │
│ │ │Variabilitatea │
│ │ │coloritului este │
│ │ │foarte mare. │
│ │ │Dimorfism sexual. │
│ │ │Corpul masculilor are│
│ │ │două îngroşări │
│ │ │laterale înaintea │
│ │ │dorsalei. │
│ │ │Dimorfismul sexual │
│ │ │este mai pronunţat în│
│ │ │perioada de │
│ │ │reproducere. │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Trăieşte în râuri, │
│ │ │începând de la munte │
│ │ │până la şes; preferă │
│ │ │fundul cu prundiş │
│ │ │amestecat cu │
│ │ │nisip, dar se │
│ │ │întâlneşte frecvent │
│ │ │şi în porţiunile │
│ │ │exclusiv nisipoase │
│ │ │ale râurilor. Destul │
│ │ │de │
│4. │Habitat │frecvent se │
│ │ │întâlneşte şi pe fund│
│ │ │argilos, sub malurile│
│ │ │verticale, la │
│ │ │rădăcinile sălciilor.│
│ │ │În râurile nisipoase,│
│ │ │cea mai mare parte a │
│ │ │timpului se îngroapă │
│ │ │în nisip. Lipseşte în│
│ │ │râuri │
│ │ │nămoloase - Bănărescu│
│ │ │1964. Nu întreprinde │
│ │ │migraţii periodice. │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Prezentă în │
│ │ │majoritatea râurilor │
│ │ │din ţară în zona de │
│ │ │deal şi de munte. │
│ │ │Specie cu o │
│ │ │răspândire destul de │
│5. │Distribuţia│largă în România. │
│ │în România │Telcean & Bănărescu, │
│ │ │2002, îl categorizea-│
│ │ │ză la speciile care │
│ │ │şi-au menţinut │
│ │ │arealul de răspândire│
│ │ │şi abundenţa în │
│ │ │ultimii ani. │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Specia a fost găsită │
│ │ │în următoarele ape │
│ │ │din interiorul │
│ │ │sitului: pârâul Suha │
│ │Distribuţia│Mare, râul │
│6. │în aria │Moldova între │
│ │protejată │localităţile Capu │
│ │ │Câmpului şi Capu │
│ │ │Codrului, şi într-un │
│ │ │pârâu de lângă │
│ │ │localitatea │
│ │ │Păltinoasa. │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Tipul │ │
│ │populaţiei │Populaţie permanentă │
│7. │speciei │- sedentară/ │
│ │în aria │rezidentă. │
│ │protejată │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Mărimea │ │
│ │populaţiei │Minim 720.000 de │
│8. │speciei în │indivizi │
│ │aria │ │
│ │protejată │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Calitatea │ │
│ │datelor │Medie - date estimate│
│ │referitoare│pe baza extrapolării │
│9. │la │şi/sau modelării │
│ │populaţia │datelor obţinute prin│
│ │speciei din│măsurători │
│ │aria │parţiale. │
│ │protejată │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Raportul │ │
│ │dintre │ │
│ │mărimea │ │
│ │populaţiei │Nu se cunoaşte │
│10. │speciei în │populaţia naţională. │
│ │aria │ │
│ │protejată │ │
│ │şi cea │ │
│ │naţională │ │
└────┴───────────┴─────────────────────┘

    Hărţile de distribuţie pentru speciile de peşti, sunt incluse în Anexa nr. 13 la Planul de management.

    2.3.4.3. Herpetofaună
        Situl a fost desemnat pentru protejarea speciilor de amfibieni de interes comunitar - Triturus cristatus, Lissotriton montandoni sinonim Triturus montandoni, Bombina bombina şi Bombina variegata
        În tabelul nr. 2, se descriu toate speciile de amfibieni de interes comunitar din Formularul Standard al sitului Natura 2000.

    Tabelul nr. 2
    Descrierea, habitatul şi distribuţia speciilor de amfibieni
    de interes comunitar din situl ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi

┌────┬───────────┬─────────────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
│crt.│ │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│1. │Denumirea │Triturus cristatus │
│ │ştiinţifică│ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│2. │Denumirea │tritonul cu creastă │
│ │comună │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Triturus cristatus │
│ │ │este o specie de │
│ │ │amfibieni din ordinul│
│ │ │Caudata, familia │
│ │ │Salamandridae - │
│ │ │amfibieni ce posedă │
│ │ │coadă, familia │
│ │ │Salamandridae. Este a│
│ │ │doua cea mai mare │
│ │ │specie de tritoni │
│ │ │din România, având │
│ │ │dimensiuni de până la│
│ │ │16 cm. Corpul este │
│ │ │robust, oval în │
│ │ │secţiune, cu │
│ │ │botul rotunjit. │
│ │ │Lungimea cozii este │
│ │ │mai mică sau egală cu│
│ │ │cea a corpului. │
│ │ │Specia prezintă │
│ │ │cută gulară, iar │
│ │ │pielea este rugoasă. │
│ │ │La tritonul cu │
│ │ │creastă dacă se │
│ │ │întind, membrele │
│ │ │anterioare şi cele │
│ │ │posterioare se ating.│
│ │ │Din punct de vedere │
│ │ │al coloritului │
│ │ │dorsal, specia │
│ │ │variază de la │
│ │ │brun-închis sau │
│ │ │măsliniu spre negru, │
│ │ │uneori cu puncte │
│ │ │negre vizibile. Pe │
│ │ │lateral şi pe guşă │
│ │ │apar adesea puncte │
│ │ │albe. Ventral │
│ │Descrierea │prezintă pete negre │
│ │speciei - │pe un fond galben şi │
│3. │morfologie,│uneori portocaliu, │
│ │biologie │fond care este │
│ │ │predominant; petele │
│ │ │formează un model, │
│ │ │uneori mozaicat, │
│ │ │unic pentru fiecare │
│ │ │individ. │
│ │ │Dimorfism sexual. │
│ │ │Masculul prezintă, în│
│ │ │perioada de │
│ │ │reproducere, o │
│ │ │creastă înaltă, │
│ │ │zimţată, │
│ │ │care începe din │
│ │ │dreptul ochilor şi se│
│ │ │întrerupe în dreptul │
│ │ │membrelor │
│ │ │posterioare. Masculul│
│ │ │prezintă de asemenea │
│ │ │o creastă caudală │
│ │ │pronunţată şi o dungă│
│ │ │sidefie pe lateralele│
│ │ │cozii, │
│ │ │asemănătoare unei │
│ │ │frunze de salcie. La │
│ │ │femele creasta │
│ │ │caudală este mult mai│
│ │ │redusă, iar │
│ │ │partea inferioară a │
│ │ │cozii este colorată │
│ │ │cu galben. Pe partea │
│ │ │dorsală, femelele au │
│ │ │o uşoară │
│ │ │tivitură în loc de │
│ │ │creastă. Femelele au │
│ │ │cloaca mai puţin │
│ │ │umflată decât a │
│ │ │masculilor şi spre │
│ │ │deosebire de aceştia │
│ │ │este colorată cu │
│ │ │galben. │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Tritonul cu creastă │
│ │ │are două faze de-a │
│ │ │lungul unui sezon: o │
│ │ │fază acvatică, din │
│ │ │martie până în │
│ │ │iunie, când poate fi │
│ │ │întâlnit în bălţi │
│ │ │permanente sau │
│ │ │temporare, cu │
│ │ │vegetaţie dezvoltată,│
│ │ │aflată într-un stadiu│
│ │ │succesional mai │
│ │ │avansat sau în │
│ │ │izvoare limnocrene, │
│ │ │uneori chiar canale │
│4. │Habitat │de irigaţii, │
│ │ │adăpători sau iazuri │
│ │ │artificiale; după │
│ │ │luna iunie poate fi │
│ │ │găsit pe uscat, în │
│ │ │apropierea corpurilor│
│ │ │de apă sau în zone │
│ │ │care îi asigură un │
│ │ │anumit grad de │
│ │ │umiditate. Din │
│ │ │octombrie se retrage │
│ │ │la hibernare, sub │
│ │ │pietre, buşteni, în │
│ │ │galerii ale unor │
│ │ │micromamifere sau │
│ │ │în crăpături ale │
│ │ │solului. │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │În România specia │
│ │ │este răspândită din │
│ │ │zona de câmpie, până │
│ │ │în zona de munte, │
│ │ │către altitudini │
│5. │Distribuţia│de 1500 m. Lipseşte │
│ │în România │din lunca Dunării şi │
│ │ │din Delta Dunării, │
│ │ │unde este înlocuită │
│ │ │de tritonul │
│ │ │dobrogean - Triturus │
│ │ │dobrogicus. │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Specia a fost │
│ │ │semnalată în │
│ │ │literatură la: Baia, │
│ │ │Bogata, Bogdăneşti, │
│ │ │Cămârzani, │
│ │ │Ciumuleşti, │
│ │ │Gura Humorului, │
│ │Distribuţia│Ioneasa, Păltinoasa, │
│6. │în aria │Praxia, Valea │
│ │protejată │Moldovei. │
│ │ │În cadrul studiilor, │
│ │ │specia a fost │
│ │ │identificată în │
│ │ │următoarele zone: │
│ │ │Bogata - comuna Baia,│
│ │ │comuna Râşca şi Capu │
│ │ │Câmpului. │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Tipul │ │
│ │populaţiei │Populaţie permanentă │
│7. │speciei │- sedentară/ │
│ │în aria │rezidentă. │
│ │protejată │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Mărimea │ │
│ │populaţiei │Estimată ca fiind │
│8. │speciei în │între 100 şi 500 │
│ │aria │indivizi. │
│ │protejată │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Calitatea │ │
│ │datelor │Medie - date estimate│
│ │referitoare│pe baza extrapolării │
│9. │la │şi/sau modelării │
│ │populaţia │datelor obţinute prin│
│ │speciei din│măsurători │
│ │aria │parţiale. │
│ │protejată │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Raportul │ │
│ │dintre │ │
│ │mărimea │ │
│ │populaţiei │Nu se cunoaşte │
│10. │speciei în │populaţia naţională. │
│ │aria │ │
│ │protejată │ │
│ │şi cea │ │
│ │naţională │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Denumirea │Lissotriton │
│1. │ştiinţifică│montandoni sinonim │
│ │ │Triturus montandoni │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│2. │Denumirea │tritonul cu creastă │
│ │comună │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Triton cu aspect │
│ │ │moderat robust, talie│
│ │ │medie, până la 10 cm │
│ │ │lungime. Masculul, nu│
│ │ │are creastă │
│ │ │în perioada de │
│ │ │reproducere, prezintă│
│ │ │numai o muchie │
│ │ │tegumentară în lungul│
│ │ │coloanei vertebrale │
│ │ │Este colorat dorsal │
│ │ │în nuanţe │
│ │ │cenuşiu-gălbui, până │
│ │ │la brun-închis sau │
│ │ │galben-verzui, cu │
│ │ │marmoraţii mai │
│ │ │închise. Pe abdomen │
│ │ │este portocaliu │
│ │ │intens, fără pete dar│
│ │ │cu cloaca neagră. │
│ │Descrierea │Coada masculului, în │
│3. │speciei - │perioada de │
│ │morfologie,│reproducere, se │
│ │biologie │prelungeşte cu un mic│
│ │ │filament negru. │
│ │ │Femela │
│ │ │are o coloraţie │
│ │ │dorsală brun-gălbuie,│
│ │ │brun- roşcată, brun -│
│ │ │negricioasă sau │
│ │ │galben-verzuie, │
│ │ │iar ventral, inclusiv│
│ │ │cloaca, este │
│ │ │portocalie, fără │
│ │ │pete. În afara │
│ │ │perioadei de │
│ │ │reproducere, │
│ │ │culorile ambelor sexe│
│ │ │devin mai slab │
│ │ │nuanţate şi mai │
│ │ │şterse, iar masculul │
│ │ │pierde filamentul │
│ │ │caudal şi muchia │
│ │ │dorsală. │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Specia este prezentă │
│ │ │de la circa 200 m │
│ │ │altitudine până la │
│ │ │peste 2000 m. Preferă│
│ │ │habitatele cu │
│ │ │păduri de fag, de │
│ │ │amestec, sau numai de│
│ │ │răşinoase, uneori │
│4. │Habitat │pajiştile subalpine │
│ │ │şi alpine, sau │
│ │ │chiar turbăriile. │
│ │ │Tritonul carpatic se │
│ │ │reproduce în mici │
│ │ │bazine acvatice, │
│ │ │permanente sau │
│ │ │temporare. Adulţii │
│ │ │sunt preponderent │
│ │ │tereştrii. │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Specia este endemică │
│ │ │pentru zona cuprinsă │
│ │ │între Munţii Carpaţi │
│ │ │şi Sudeţi. În Carpaţi│
│ │ │a fost │
│ │ │identificată în Cehia│
│5. │Distribuţia│şi Slovacia, sudul │
│ │în România │Poloniei şi Carpaţii │
│ │ │Păduroşi din Ucraina │
│ │ │până în │
│ │ │Carpaţii Orientali ai│
│ │ │României şi în estul │
│ │ │Carpaţilor │
│ │ │Meridionali. │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Specia a fost │
│ │ │semnalată în │
│ │ │bibliografie în zona │
│ │ │următoarelor │
│ │ │localităţi: Baia, │
│ │ │Bogdăneşti, │
│ │ │Giuleşti, Gura │
│ │ │Humorului, Ciprian │
│ │ │Porumbescu, Ioneasa, │
│ │ │Poiana Mărului, │
│ │ │Mălini, Păltinoasa, │
│ │ │Sasca Mare, Valea │
│ │ │Moldovei. În urma │
│ │ │cercetărilor de │
│ │ │teren, specia a fost │
│ │ │observată în partea │
│ │Distribuţia│de nord-vest a │
│6. │în aria │sitului ROSCI0365 │
│ │protejată │Râul Moldova între │
│ │ │Păltinoasa şi Ruşi. │
│ │ │Deşi în zona pădurii │
│ │ │de la Bogata au fost │
│ │ │observate habitate │
│ │ │favorabile şi au fost│
│ │ │observate 2 specii de│
│ │ │tritoni, │
│ │ │respectiv Triturus │
│ │ │cristatus şi Triturus│
│ │ │vulgaris, prezenţa │
│ │ │tritonului carpatic │
│ │ │nu a fost │
│ │ │confirmată în această│
│ │ │zonă, cu ocazia │
│ │ │deplasărilor în │
│ │ │teren. │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Tipul │ │
│ │populaţiei │Populaţie permanentă │
│7. │speciei │- sedentară/rezidentă│
│ │în aria │ │
│ │protejată │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Mărimea │ │
│ │populaţiei │Estimată ca fiind │
│8. │speciei în │între 100 şi 500 │
│ │aria │indivizi. │
│ │protejată │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Calitatea │ │
│ │datelor │Medie - date estimate│
│ │refe- │pe baza extrapolării │
│ │ritoare la │şi/sau modelării │
│9. │populaţia │datelor obţinute prin│
│ │spe- │măsurători │
│ │ciei din │parţiale. │
│ │aria │ │
│ │protejată │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Raportul │ │
│ │dintre │ │
│ │mărimea │ │
│ │populaţiei │Nu se cunoaşte │
│10. │speciei în │populaţia naţională. │
│ │aria │ │
│ │protejată │ │
│ │şi cea │ │
│ │naţională │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│1. │Denumirea │Bombina bombina │
│ │ştiinţifică│ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Denumirea │buhaiul de baltă/ │
│2. │comună │izvoraşul cu burtă │
│ │ │roşie │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Este o specie de │
│ │ │talie mică - în │
│ │ │general sub 5 cm - cu│
│ │ │corp îndesat, │
│ │ │aplatizat, cu │
│ │ │numeroase │
│ │ │veruci pe partea │
│ │ │dorsală, iar pe │
│ │ │partea ventrală este │
│ │ │intens colorată, │
│ │ │prezentând un model │
│ │ │de │
│ │ │colorare unic per │
│ │ │individ. Specia are │
│ │ │un colorit dorsal │
│ │ │măsliniu, │
│ │ │cenuşiu-deschis, rar │
│ │ │cenuşiu-închis sau │
│ │ │verde-oliv; sunt │
│ │ │prezente pete dorsale│
│ │ │închise la culoare │
│ │ │sau verzi ce │
│ │ │reprezintă aglomerări│
│ │ │de negi glandulari. │
│ │ │Pupilele au formă │
│ │ │triunghiulară sau │
│ │ │cordiformă. │
│ │ │Negii dorsali sunt │
│ │ │rotunzi sau ovali, cu│
│ │ │un punct negru în │
│ │ │centru. Modelul │
│ │ │ventral este │
│ │ │alcătuit din pete │
│ │ │portocalii spre │
│ │ │roşii, pe un fond │
│ │Descrierea │închis sau negru, │
│3. │speciei - │adesea punctat │
│ │morfologie,│relativ │
│ │biologie │uniform cu pete mici │
│ │ │albe. Vârfurile │
│ │ │degetelor sunt negre,│
│ │ │niciodată galbene sau│
│ │ │portocalii. │
│ │ │Masculii formează în │
│ │ │perioada de │
│ │ │reproducere │
│ │ │calozităţi nupţiale │
│ │ │pe partea interioară │
│ │ │a │
│ │ │membrelor anterioare.│
│ │ │Aceştia au saci │
│ │ │vocali interni şi │
│ │ │capul lor este mai │
│ │ │lat decât al │
│ │ │femelelor. Culoarea │
│ │ │ventrală intensă │
│ │ │semnifică │
│ │ │toxicitatea, │
│ │ │izvoraşii secretă o │
│ │ │substanţă │
│ │ │toxică atunci când │
│ │ │sunt ameninţaţi - │
│ │ │culoare pe care o şi │
│ │ │expun ostentativ, │
│ │ │atunci când se │
│ │ │simt ameninţaţi. │
│ │ │Postura sau poziţia │
│ │ │arcuită a corpului cu│
│ │ │expunerea bărbiei şi │
│ │ │a membrelor │
│ │ │anterioare şi │
│ │ │posterioare este │
│ │ │denumită "Unken- │
│ │ │reflex". │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Este prezentă în │
│ │ │diferite habitate │
│ │ │acvatice permanente │
│ │ │şi temporare, putând │
│ │ │folosi pentru │
│ │ │reproducere bălţi, │
│ │ │canale, zonele │
│ │ │marginale ale │
│ │ │lacurilor, zone │
│4. │Habitat │inundate, mlaştini, │
│ │ │adăpători │
│ │ │uneori chiar ape lin │
│ │ │curgătoare, fiind │
│ │ │puţin pretenţioasă. │
│ │ │Distribuţia │
│ │ │altitudinală a │
│ │ │speciei │
│ │ │se încadrează, de │
│ │ │obicei, în intervalul│
│ │ │0 - 400 m. │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Este răspândită pe │
│ │ │aproape întreg │
│ │ │teritoriul României, │
│ │ │exceptând zonele │
│ │ │înalte ale lanţului │
│ │ │carpatic. Specia │
│ │ │predomină în │
│ │ │combinaţii hibride cu│
│ │Distribuţia│specia vicariantă │
│5. │în România │Bombina variegata, │
│ │ │între aceste 2 specii│
│ │ │având loc procesul de│
│ │ │hibridare │
│ │ │introgresivă între 90│
│ │ │m şi 300 m, │
│ │ │uneori chiar 400 m, │
│ │ │în România conform │
│ │ │lucrării publicată de│
│ │ │Covaciu-Marcov, 2009.│
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Distribuţia│A fost observată în │
│6. │în aria │zona localităţilor │
│ │protejată │Valea Moldovei şi │
│ │ │Sasca Mică. │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Tipul │ │
│ │populaţiei │Populaţie permanentă │
│7. │speciei │- sedentară/ │
│ │în aria │rezidentă. │
│ │protejată │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Mărimea │ │
│ │populaţiei │ │
│8. │speciei în │500 - 1000 indivizi │
│ │aria │ │
│ │protejată │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Calitatea │ │
│ │datelor │Medie - date estimate│
│ │referitoare│pe baza extrapolării │
│9. │la │şi/sau modelării │
│ │populaţia │datelor obţinute prin│
│ │speciei din│măsurători │
│ │aria │parţiale. │
│ │protejată │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Raportul │ │
│ │dintre │ │
│ │mărimea │ │
│ │populaţiei │Nu se cunoaşte │
│10. │speciei în │populaţia naţională. │
│ │aria │ │
│ │protejată │ │
│ │şi cea │ │
│ │naţională │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│1. │Denumirea │Bombina variegata │
│ │ştiinţifică│ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Denumirea │izvoraşul/buhaiul de │
│2. │populară │baltă cu burta │
│ │ │galbenă │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Izvoraşul sau buhaiul│
│ │ │de baltă cu burta │
│ │ │galbenă este o specie│
│ │ │vicariantă cu Bombina│
│ │ │bombina. │
│ │ │Destul de │
│ │ │asemănătoare din │
│ │ │punct de vedere │
│ │ │morfologic, Bombina │
│ │ │variegata se distinge│
│ │ │de │
│ │ │Bombina bombina prin │
│ │ │faptul că prima are │
│ │ │capul mai mult lung │
│ │ │decât lat, botul │
│ │ │ascuţit şi │
│ │ │ochii mai mici. Cuta │
│ │ │gulară este slab │
│ │ │dezvoltată. Pe partea│
│ │ │dorsală prezintă │
│ │ │verucozităţi │
│ │ │dispuse neregulat, │
│ │ │terminate cu un spin │
│ │ │cornos negru în vârf,│
│ │ │înconjurat de mulţi │
│ │ │spini │
│ │ │cornoşi mici. │
│ │ │Coloritul dorsal este│
│ │ │cenuşiu-deschis, │
│ │ │cenuşiu-brun, │
│ │ │măsliniu uniform sau │
│ │ │pătat │
│ │ │cu negru; de obicei │
│ │ │prezintă o pereche de│
│ │ │pete negre între │
│ │ │umeri şi o pată la │
│ │ │mijlocul │
│ │ │spatelui. Ventral, │
│ │ │prezintă pete cenuşii│
│ │ │sau negre pe un fond │
│ │ │galben deschis, │
│ │ │predominantă │
│ │ │fiind culoarea │
│ │ │galbenă; uneori apar │
│ │ │şi pete albe, în │
│ │ │special în cadrul │
│ │ │marmoraţiilor închise│
│ │Descrierea │de pe piept. Bombina │
│3. │speciei - │variegata are vârful │
│ │morfologie,│degetelor de culoare │
│ │biologie │galbenă. Petele │
│ │ │galbene de pe │
│ │ │tars şi metatars sunt│
│ │ │unite la Bombina │
│ │ │variegata iar pata │
│ │ │galbenă de pe membrul│
│ │ │anterior este │
│ │ │de obicei continuă │
│ │ │până spre zona │
│ │ │pectorală. Masculii │
│ │ │de Bombina variegata │
│ │ │formează │
│ │ │calozităţi nupţiale │
│ │ │în perioada de │
│ │ │reproducere. Spre │
│ │ │deosebire de Bombina │
│ │ │bombina, frecvenţa │
│ │ │sunetelor emise de │
│ │ │mascul este mai mare │
│ │ │- o dată pe secundă. │
│ │ │Bombina variegata │
│ │ │secretă o substanţă │
│ │ │toxică atunci când │
│ │ │este ameninţată şi │
│ │ │prezintă un │
│ │ │comportament de │
│ │ │avertizare - │
│ │ │"Unken-reflex". Este │
│ │ │o specie euritopă, │
│ │ │preponderent │
│ │ │acvatică, │
│ │ │socială, activă atât │
│ │ │ziua cât şi noaptea. │
│ │ │Spectrul trofic │
│ │ │cuprinde araneide, │
│ │ │izopode, heteroptere,│
│ │ │coleoptere - larve şi│
│ │ │adulţi, │
│ │ │heteroptere, │
│ │ │himenoptere - │
│ │ │formicide, cynipide, │
│ │ │ichneumonide, diptere│
│ │ │- culicide, │
│ │ │brahicere, │
│ │ │colembole, │
│ │ │lepidoptere, │
│ │ │dermaptere şi │
│ │ │homoptere. │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Preferă bălţile │
│ │ │temporare, fără │
│ │ │vegetaţie sau │
│ │ │acoperite într- un │
│ │ │procent redus cu │
│ │ │vegetaţie. │
│ │ │Poate fi găsită în │
│ │ │toată ţara, de la │
│4. │Habitat │altitudini de │
│ │ │aproximativ 150 m │
│ │ │până spre 2000 m, │
│ │ │fiind │
│ │ │asociată mai mult │
│ │ │zonei de deal şi │
│ │ │munte, nedepăşind de │
│ │ │obicei limitele │
│ │ │superioare ale │
│ │ │pădurilor. │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │În România, specia │
│ │ │este predominant │
│ │ │regăsită în │
│ │ │Transilvania, lipsind│
│ │ │din unele zone │
│ │ │geografice precum │
│ │ │Dobrogea. │
│ │ │Cauzele reducerii │
│ │ │efectivelor de la │
│ │ │nivel naţional sunt │
│ │ │defrişări care produc│
│ │ │eroziune şi │
│ │Distribuţia│scurgere rapidă de │
│5. │în România │suprafaţă a apelor │
│ │ │meteorice sau │
│ │ │dispariţia │
│ │ │băltoacelor, │
│ │ │extinderea │
│ │ │facilităţilor de │
│ │ │turism şi poluarea │
│ │ │apelor de munte, │
│ │ │folosirea │
│ │ │pesticidelor în │
│ │ │agricultură şi │
│ │ │silvicultură, │
│ │ │captarea unor cursuri│
│ │ │de apă. │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Specia este comună la│
│ │ │nivelul sitului, │
│ │ │chiar dacă │
│ │ │predominant în │
│ │ │combinaţii hibride cu│
│ │ │specia │
│ │ │vicariantă Bombina │
│ │ │bombina. A fost │
│ │Distribuţia│identificată în zona │
│6. │în aria │localităţilor: │
│ │protejată │Păltinoasa, Capu │
│ │ │Câmpului, Valea │
│ │ │Moldovei, Mălini, │
│ │ │Cornu Luncii, Şinca, │
│ │ │Bogata, Capu │
│ │ │Codrului, │
│ │ │Berchişeşti, │
│ │ │Brăieşti, Băişeşti, │
│ │ │Cornu Luncii, Sasca │
│ │ │Mică şi Baia. │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Tipul │ │
│ │populaţiei │Populaţie permanentă │
│7. │speciei │- sedentară/ │
│ │în aria │rezidentă. │
│ │protejată │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Mărimea │ │
│ │populaţiei │10.000 - 50.000 │
│8. │speciei în │indivizi. │
│ │aria │ │
│ │protejată │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Calitatea │ │
│ │datelor │Medie - date estimate│
│ │referitoare│pe baza extrapolării │
│9. │la │şi/sau modelării │
│ │populaţia │datelor obţinute prin│
│ │speciei din│măsurători │
│ │aria │parţiale. │
│ │protejată │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Raportul │ │
│ │dintre │ │
│ │mărimea │ │
│ │populaţiei │Nu se cunoaşte │
│10. │speciei în │populaţia naţională. │
│ │aria │ │
│ │protejată │ │
│ │şi cea │ │
│ │naţională │ │
└────┴───────────┴─────────────────────┘

    Hărţile de distribuţie pentru speciile de amfibieni sunt incluse în Anexa nr. 13 la Planul de management.

    2.3.4.4. Avifaună
        Speciile de păsări de interes comunitar incluse în Anexa 1 a Directivei 2009/147/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice - Directiva Păsări, nu fac obiectul declarării şi managementului ariei protejate şi nu au făcut obiectul prezentului proiect.
        Sunt necesare cercetări ulterioare pentru eventuala identificare a prezenţei acestora pe teritoriul sitului.

    2.3.4.5. Mamifere
        Situl a fost desemnat pentru protejarea speciei de mamifer de interes comunitar - Lutra lutra, identificată în teren, prin proiectul POS Mediu Axa 4.

    Tabelul nr. 3
        Descrierea, habitatul şi distribuţia speciei Lutra lutra din situl ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi

┌────┬───────────┬─────────────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
│crt.│ │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│1. │Denumirea │Lutra lutra │
│ │ştiinţifică│ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│2. │Denumirea │vidra │
│ │comună │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Corpul vidrei poate │
│ │ │ajunge până la 1 m │
│ │ │lungime şi o greutate│
│ │ │de 4-5 kg pentru │
│ │ │femele şi până │
│ │ │la 6-8 kg în cazul │
│ │ │masculilor. Blana are│
│ │ │o culoare generală │
│ │ │castaniu - închis, cu│
│ │ │o nuanţă │
│ │ │mai deschisă pe │
│ │ │abdomen. Capul este │
│ │ │plat, botul lat, │
│ │ │mustăţi lungi şi │
│ │ │aspre, iar urechile │
│ │ │mici rotunjite. Coada│
│ │ │este de 35-45 cm, │
│ │ │groasă la bază │
│ │ │subţiindu-se spre │
│ │ │vârf şi este │
│ │ │folosită la înaintat │
│ │ │şi cârmuit. Degetele │
│ │Descrierea │prezintă membrană │
│ │speciei: │interdigitală, │
│3. │morfologie,│ajutând foarte │
│ │biologie │mult la înot. │
│ │ │Picioarele sunt │
│ │ │scurte iar labele, │
│ │ │late. La fiecare │
│ │ │labă, vidra are 5 │
│ │ │degete cu │
│ │ │membrană. Urma labei │
│ │ │anterioare este │
│ │ │alungită şi prezintă │
│ │ │de cele mai multe ori│
│ │ │şi urma │
│ │ │călcâiului. Urma │
│ │ │labei posterioare │
│ │ │este perfect rotundă │
│ │ │cu diametru de 5-7 │
│ │ │cm. Ghearele sunt │
│ │ │foarte mici şi apar │
│ │ │ca nişte vârfuri │
│ │ │minuscule. Capul este│
│ │ │mic, de formă │
│ │ │hidrodinamică, iar │
│ │ │ochii şi urechile │
│ │ │sunt adaptate la │
│ │ │mediul de viaţă. │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Vidra ocupă │
│ │ │habitatele acvatice │
│ │ │cu resurse bogate de │
│ │ │hrană - peste, │
│ │ │crustacee şi │
│ │ │amfibieni, │
│ │ │distribuţia sa │
│4. │Habitat │acoperind atât zonele│
│ │ │montane - până la │
│ │ │aproximativ 1500 m │
│ │ │altitudine, cât şi │
│ │ │cele de deal sau │
│ │ │câmpie. Se │
│ │ │adăposteşte în │
│ │ │vizuini săpate în │
│ │ │malul apelor. │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │În România, specia │
│ │ │este răspândită atât │
│ │ │în zonele montane, │
│5. │Distribuţia│până la aproximativ │
│ │în România │1500 m │
│ │ │altitudine, cât şi │
│ │ │cele de deal sau │
│ │ │câmpie. │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Distribuţia speciei │
│ │ │în aria protejata │
│ │ │este discontinuă, │
│ │ │fiind identificată în│
│ │Distribuţia│nordul sitului, │
│6. │în aria │în zona localităţii │
│ │protejată │Capu Câmpului şi în │
│ │ │zona localităţilor │
│ │ │Râşca, Vadu Moldovei │
│ │ │şi Fântâna │
│ │ │Mare. │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Tipul │ │
│ │populaţiei │Populaţie permanentă │
│7. │speciei │- sedentară/ │
│ │în aria │rezidentă. │
│ │protejată │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Mărimea │Estimată ca fiind de │
│ │populaţiei │12 indivizi pe │
│8. │speciei în │întreaga suprafaţă a │
│ │aria │sitului - 0,003 │
│ │protejată │indivizi/ha. │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Calitatea │ │
│ │datelor │Medie - date estimate│
│ │referitoare│pe baza extrapolării │
│9. │la │şi/sau modelării │
│ │populaţia │datelor obţinute prin│
│ │speciei din│măsurători │
│ │aria │parţiale. │
│ │protejată │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Raportul │ │
│ │dintre │ │
│ │mărimea │ │
│ │populaţiei │Nu se cunoaşte │
│10. │speciei în │populaţia naţională. │
│ │aria │ │
│ │protejată │ │
│ │şi cea │ │
│ │naţională │ │
└────┴───────────┴─────────────────────┘

    Hărţile de distribuţie a speciei Lutra lutra este inclusă în Anexa nr. 13 la Planul de management.    2.4. Informaţii socio-economice, culturale, impacturi şi ameninţări
    2.4.1. Informaţii socio-economice şi culturale
    2.4.1.1. Comunităţile locale şi factorii interesaţi
        Unităţile administrative-teritoriale care au suprafeţe cuprinse în situl ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi sunt:
    a) în judeţul Suceava: comunele Baia, Berchişeşti, Bogdăneşti, Boroaia, Capu Câmpului, Cornu Luncii, Forăşti, Fântâna Mare, Mălini, Păltinoasa, Râşca, Vadu Moldovei,Valea Moldovei şi municipiul Gura Humorului;
    b) în judeţul Neamţ: comuna Drăgăneşti.

        Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică populaţia interesată este de 78.590 de persoane. Distribuţia populaţiei pe localităţile studiate este prezentată în tabelul nr. 4.

    Tabelul nr. 4
    Efectivul populaţiei în perioada 2007-2012, în comunele care au suprafeţe
    incluse în situl ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi

┌─────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│Unitate │2007 │2008 │2009 │2010 │2011 │2012 │
│administrativ-teritorială│ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│comuna Drăgăneşti │1852 │1912 │1898 │1921 │1911 │1852 │
├─────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│comuna Baia │7118 │7150 │7188 │7206 │7283 │7293 │
├─────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│comuna Berchişeşti │2847 │2861 │2885 │2864 │2875 │2891 │
├─────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│comuna Bogdăneşti │3999 │3987 │3959 │4002 │3982 │3966 │
├─────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│comuna Boroaia │4802 │4753 │4743 │4716 │4726 │4700 │
├─────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│comuna Capu Câmpului │2430 │2438 │2463 │2468 │2478 │2500 │
├─────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│comuna Cornu Luncii │7475 │7232 │7360 │7261 │7592 │7567 │
├─────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│comuna Forăşti │4944 │4913 │4883 │4879 │4873 │4810 │
├─────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│comuna Fântâna Mare │2670 │2676 │2700 │2718 │2766 │2784 │
├─────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│municipiul Gura Humorului│15748│15760│15708│15726│15830│15818│
├─────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│comuna Mălini │7414 │7439 │7389 │7426 │7409 │7454 │
├─────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│comuna Păltinoasa │5801 │5798 │5805 │5823 │5833 │5837 │
├─────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│comuna Râşca │5222 │5214 │5227 │5228 │5274 │5292 │
├─────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│comuna Valea Moldovei │3757 │3792 │3812 │3844 │3891 │3974 │
├─────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│comuna Drăgăneşti │1852 │1912 │1898 │1921 │1911 │1852 │
├─────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Total │77931│77837│77918│78003│78634│78590│
└─────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

        Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, privind populaţia din situl ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi, se manifestă o variaţie a populaţiei, cu un declin uşor în anul 2008, urmat de creşteri anuale uşoare, astfel că la finalul perioadei luate în studiu se înregistrează o creştere de 0,85 % faţă de primul an considerat.
        În cadrul studiului socio-economic realizat în cadrul proiectului POS Mediu Axa 4 s-au obţinut numeroase informaţii utile pentru elaborarea Planului de management. Prezentăm în cele ce urmează o sinteză a informaţiilor relevante pentru managementul ariei protejate.

    Structura populaţiei pe sexe
        În această arie protejată, deşi în ansamblu se manifestă o creştere uşoară a populaţiei, în privinţa raportului numeric între cele două sexe, se constată existenţa unui număr mult mai mare de femei. Acest lucru poate determina continuarea declinului populaţiei, schimbarea raporturilor în structura ocupaţională, o înclinare a balanţei în favoarea unor ocupaţii specific feminine, iar în lipsa acestora, migraţia forţei de muncă spre alte zone.

    Structura pe categorii de vârstă
        La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale care au suprafeţe incluse în situl ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi, populaţia de peste 60 ani are o pondere de 23,64 %, iar populaţia între 20 şi 60 are o pondere de 49,13 %.

    Structura populaţiei în funcţie de studiile absolvite
        Situaţia este îngrijorătoare, în principal în mediul rural, în privinţa învăţământului: 3,64 % din populaţie este neşcolarizată şi un procent de circa 60,46 % din populaţie are cel mult studii gimnaziale.
        În mediul urban, 2,78 % din populaţie este neşcolarizată, în timp ce 34,19 % din populaţie are cel mult studii gimnaziale. Acest lucru influenţează situaţia ariei naturale protejate astfel:
    a) se vor dezvolta cu precădere activităţi ce nu necesită studii aprofundate, respectiv agricultura, în principal de subzistenţă, ceea ce într-o bună măsură, dacă este practicată în mod tradiţional, conduce la protejarea speciilor şi habitatelor;
    b) situaţia şcolară precară reprezintă o ameninţare prin lipsa de informare, receptivitate, prin lipsa oportunităţilor şi tendinţa de încălcare a legislaţiei din motive de supravieţuire.


    Forţa de muncă şi şomeri înregistraţi
        Numărul mediu de persoane şomere înregistrat în unităţile administrativ-teritoriale care au suprafeţe cuprinse în ROSCI365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi depăşeşte 4%.
        Rata şomajului este ridicată, ceea ce creează premizele unei continue depopulări.

    Turismul în situl ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi
        Exceptând municipiul Gura Humorului, vizitat pentru mânăstiri, structurile de primire turistică sunt puţine, ceea ce arată o nevoie scăzută şi o valorificare slabă a potenţialului turistic, mai ales a turismului cultural şi al ecoturismului, date relevante fiind prezentate în tabelele nr. 5, 6, 7.
        Este de dorit ca documentele programatice să prevadă măsuri de creştere economică, de valorificare a potenţialului local.

    Tabelul nr. 5
    Structurile de primire turistică, cu funcţiuni de cazare turistică,
    în localităţile limitrofe sitului ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi, în perioada 2009-2012

┌──────────────────────────────────────┐
│Structuri de primire turistică cu │
│funcţiuni de cazare turistică │
├──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
│Localităţi│Anul │Anul │Anul │Anul │
│ │2009 │2010 │2011 │2012 │
├──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┤
│Număr │
├──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
│Fântâna │3 │3 │3 │3 │
│Mare │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Gura │23 │29 │35 │39 │
│Humorului │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Mălini │0 │0 │1 │1 │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Total │26 │32 │39 │43 │
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘


    Tabelul nr. 6
    Dinamica vizitatorilor în structuri de primire turistică,
    în localităţile limitrofe sitului ROSCI0365 Râul Moldova
    între Păltinoasa şi Ruşi în perioada 2009-2012

┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│Localităţi│Anul │Anul │Anul │Anul │
│ │2009 │2010 │2011 │2012 │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Fântâna │2468 │2296 │1688 │1747 │
│Mare │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Gura │21178 │23458 │26964 │37033 │
│Humorului │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Mălini │0 │0 │106 │88 │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Total │23646 │25754 │28758 │38868 │
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘


    Tabelul nr. 7
    Înnoptări în structuri de primire turistică din localităţile limitrofe sitului
    ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi, în perioada 2009-2012

┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│Localităţi│Anul │Anul │Anul │Anul │
│ │2009 │2010 │2011 │2012 │
├──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┤
│Număr │
├──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
│Fântâna │3504 │3754 │1949 │2279 │
│Mare │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Gura │38108 │42088 │52832 │70579 │
│Humorului │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Mălini │0 │0 │752 │404 │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Total │41612 │45842 │55533 │73262 │
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

        Principalele activităţi ale comunităţilor locale sunt: agricultura şi creşterea animalelor, serviciile, mica industrie.
        Toate aceste date, coroborate cu factorii interesaţi identificaţi, respectiv populaţie locală, autorităţi publice, custodele ariei protejate, oameni de afaceri, au stat la baza analizei factoriale incluse în studiul socio-economic realizat prin proiectul POS Mediu Axa 4, care se află la custodele ariei protejate.
        Aşadar, se impune o creştere a investiţiilor în dezvoltarea durabilă, precum gestiunea deşeurilor, creşterea eficienţei energetice, utilizarea surselor neconvenţionale de energie, introducerea agriculturii ecologice şi investiţii în ecoturism.
        Este de menţionat declinul dramatic al activităţilor economice şi scăderea de la an la an a populaţiei, Efectele pozitive asupra comunităţii întregii zone analizate sunt:
    a) atragerea de investitori străini şi creşterea numărului de locuri de muncă în turism - axat preponderent pe observarea speciilor, turism de evenimente, turism cultural, tabere de creaţie artistică;
    b) creşterea gradului de socializare;
    c) crearea unui relativ confort social, prin locurile de muncă generate şi stabilitatea acestora;
    d) dezvoltarea capacităţii de atragere a turiştilor.

        Capacitatea financiară a celor 15 localităţi va creşte, la fel ca şi capacitatea financiară a judeţului, datorită creşterii sumelor intrate la bugetul local şi judeţean.
        Dezvoltarea economică, prin atragerea investitorilor străini, creşterea numărului de locuri de muncă şi creşterea capacităţii financiare are impact pozitiv prin:
    a) creşterea premizele accesului la surse de informare şi la un nivel educaţional superior, ceea ce determină o capacitate sporită de înţelegere a problemelor de protecţia mediului;
    b) posibilitatea încheierii de parteneriate public-private cu investitori străini, în vederea realizării unor proiecte de anvergură;
    c) menţinerea populaţiei active în localităţile din zona ariei naturale, care continuă desfăşurarea activităţilor tradiţionale;
    d) dezvoltarea de tehnologii noi, cu productivitate ridicată şi cu potenţial poluant redus.

        Planul de management are un impact pozitiv asupra comunităţilor locale, prin: scutirea de la plata impozitului pe teren, a proprietarilor de terenuri extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricţii de utilizare, posibilitatea etichetării "Natura 2000" a produselor obţinute în sit, posibilitatea obţinerii de plăţi compensatorii, creşterea gradului de informare şi conştientizare, implicarea populaţiei locale în diverse acţiuni menite să conserve aria protejată şi să promoveze valorile naturale, culturale şi economice ale zonei.
        Sintetizând datele din studiul socio-economic, s-au identificat următoarele categorii de factori interesaţi:
    a) proprietarii şi administratorii terenurilor;
    b) administraţiile locale - primării, consilii locale; judeţene - consilii judeţene;
    c) instituţiile prefecţilor;
    d) autorităţile locale pentru protecţia mediului - Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava; mediului, Garda Naţională de Mediu - comisariate judeţene, Garda Forestieră;
    e) gestionarii resurselor naturale din sit: societăţi comerciale, Administraţia Naţională Apele Române, asociaţiile de vânătoare şi pescuit, ocoalele silvice;
    f) Agenţia Naţională pentru Piscicultura şi Acvacultură;
    g) Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale;
    h) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
    i) Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. - Direcţia Regională Drumuri şi Poduri;
    j) Unităţile de învăţământ din localităţile limitrofe.


    2.4.1.2. Utilizarea terenurilor
        Din punct de vedere al caracteristicilor sitului, în raport cu clasificarea CORINE Land Cover, pe suprafaţa sa se regăsesc următoarele clase de habitate: 34% râuri, 5% culturi (teren arabil), 59% păşuni, 2% păduri de foioase.
        Modul principal de utilizare a terenului este:
    1) managementul apelor curgătoare şi prevenirii inundaţiilor pentru râul Moldova şi afluenţii din sit;
    2) păşunat extensiv pentru terenurile deschise pajişti;
    3) cultivarea terenurilor pentru alte terenuri deschise;
    4) exploatări miniere de suprafaţă.

        Studiile realizate în teren şi informaţiile obţinute de la instituţii relevante, în cadrul proiectului POS Mediu Axa 4, au evidenţiat situaţia prezentată în tabelul nr. 8.

    Tabelul nr. 8
        Categoriile de utilizare a terenului în situl ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi

┌───────────────────────────┬──────────┐
│Categoriile de utilizare a │Suprafaţa │
│terenului │- ha │
├───────────────────────────┼──────────┤
│ape curgătoare │1654,77 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│culturi permanente │0,5 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│curţi construcţii │23,8 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│drumuri │14,33 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│pădure │1260,33 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Păşune │1206,02 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│păşune împădurită │224,54 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│teren arabil │135,18 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│teren neproductiv │782,64 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Total │5303,00 │
└───────────────────────────┴──────────┘

    Harta categoriilor de utilizare a terenului este inclusă în Anexa nr. 10 la Planul de management.
     Pentru păduri, lista unităţilor amenajistice şi a unităţilor de producţie de pe raza ariei naturale protejate este inclusă în Anexa nr. 16 la Planul de management.

    2.4.1.3. Situaţia juridică a terenurilor
        Pe cuprinsul sitului, există diferiţi proprietari ai terenurilor, studiile realizate în teren şi informaţiile obţinute de la instituţii relevante, au evidenţiat situaţia prezentată în tabelul nr. 9.

    Tabelul nr. 9
        Proprietari ai terenurilor din situl ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi

┌────────────────────────────┬─────────┐
│Proprietarii de terenuri │Suprafaţa│
│ │- ha │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Consiliul Local al Comunei │105,05 │
│Baia │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Consiliul Local al Comunei │93,14 │
│Berchişeşti │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Consiliul Local al Comunei │0,41 │
│Bogdăneşti │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Consiliul Local al Comunei │77,23 │
│Boroaia │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Consiliul Local al Comunei │88,16 │
│Capu Câmpului │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Consiliul Local al Comunei │213,9 │
│Cornu Luncii │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Consiliul Local al Comunei │3,71 │
│Drăgăneşti │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Consiliul Local al Comunei │222,61 │
│Fântâna Mare │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Consiliul Local al Comunei │15,89 │
│Forăşti │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Consiliul Local al Comunei │5,09 │
│Mălini │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Consiliul Local al Comunei │44,71 │
│Păltinoasa │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Consiliul Local al Comunei │4,41 │
│Râşca │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Consiliul Local al Comunei │122,99 │
│Vadu Moldovei │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Consiliul Local al Comunei │43,61 │
│Valea Moldovei │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Fond forestier proprietate │81,69 │
│privată a persoanelor fizice│ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Fond forestier proprietate │1185,28 │
│publică a statului │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Întreprindere individuală │0,1 │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Persoane fizice │210,32 │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Persoane fizice autorizate │6,44 │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Persoane juridice │772,29 │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Statul român │2005,97 │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Total │5303 │
└────────────────────────────┴─────────┘

    Harta tipurilor de proprietate este inclusă în Anexa nr. 11 la Planul de management.

    2.4.1.4. Administratori şi gestionari
    Tabelul nr. 10
        Administratorii terenurilor din situl ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi

┌────────────────────────────┬─────────┐
│Administratorii terenurilor │Suprafaţa│
│ │- ha │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Administraţia Naţională │2002,67 │
│Apele Române │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Compania Naţională de │ │
│Autostrăzi şi Drumuri │1,73 │
│Naţionale din România -S.A. │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Consiliul Judeţean Suceava │1,68 │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Consiliul Local al comunei │105,05 │
│Baia │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Consiliul Local al comunei │93,14 │
│Berchişeşti │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Consiliul Local al comunei │0,41 │
│Bogdăneşti │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Consiliul Local al comunei │77,23 │
│Boroaia │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Consiliul Local al comunei │88,16 │
│Capu Câmpului │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Consiliul Local al comunei │213,9 │
│Cornu Luncii │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Consiliul Local al comunei │3,71 │
│Drăgăneşti │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Consiliul Local al comunei │222,61 │
│Fântâna Mare │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Consiliul Local al comunei │15,89 │
│Forăşti │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Consiliul Local al comunei │5,09 │
│Mălini │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Consiliul Local al comunei │44,71 │
│Păltinoasa │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Consiliul Local al comunei │4,41 │
│Râşca │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Consiliul Local al comunei │122,99 │
│Vadu Moldovei │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Consiliul Local al comunei │43,61 │
│Valea Moldovei │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Întreprindere individuală │0,1 │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Persoane fizice │292,01 │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Persoane fizice autorizate │6,44 │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Persoane juridice │772,29 │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Regia Naţională a Pădurilor │ │
│- Romsilva, Ocolul Silvic │1146,47 │
│Fălticeni │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Regia Naţională a Pădurilor │ │
│- Romsilva, Ocolul Silvic │19,63 │
│Gura Humorului │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Regia Naţională a Pădurilor │ │
│- Romsilva, Ocolul Silvic │19,18 │
│Mălini │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Total │5303,00 │
└────────────────────────────┴─────────┘

    Harta tipurilor de administrare a terenurilor este inclusă în Anexa nr. 12 la Planul de management.

    2.4.1.5. Infrastructură şi construcţii
        Din punct de vedere al infrastructurii şi construcţiilor, unităţile administrativ - teritoriale care au suprafeţe incluse în situl ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi, se caracterizează după cum urmează:
    Comuna Drăgăneşti
        Este străbătută de şoseaua judeţeană DJ155B, care o leagă spre sud de Timişeşti - unde se intersectează cu DN15B şi Urecheni, iar spre nord în judeţul Suceava de Boroaia - unde se termină în DN15C.

    Comuna Baia
        Comuna nu este străbătută de căi de acces modernizate, drumurile sunt, în general, pietruite, accesul este dificil.

    Municipiul Gura Humorului
        Căi rutiere: dinspre Bucureşti DN2 - E 85; dinspre Cluj Napoca: E58; un alt drum important este DN17A care face legătura între Siret - Rădăuţi - Suceviţa - Câmpulung Moldovenesc, iar DN18 leagă Iacobeni - Ciocăneşti - Borşa, ducând mai departe în Maramureş. Drumul naţional DN17 trece prin oraşul Vatra Dornei de Gura Humorului, trece prin pasul Tihuţa şi ajunge în Transilvania.
        Căi feroviare: transportul cu trenul de la Bucureşti la Gura Humorului se desfăşoară pe magistrala Bucureşti - Bacău - Suceava - Gura Humorului. Ramificaţiile din Suceava sunt către Rădăuţi, Putna şi Suceava - Gura-Humorului - Câmpulung Moldovenesc - Vatra Dornei -Sângeorz Băi - Năsăud - Beclean, ramificaţii care fac legătura cu zona Rădăuţi şi Câmpulung Moldovenesc - Dorna.
        Infrastructura turistică de iarnă: pârtia de la Gura Humorului situată la altitudini cuprinse între 477 şi 762 m.

    Comuna Berchişeşti
        Dotarea infrastructurală a zonei este reprezentată de: conductă de apă potabilă care alimentează 80% din spaţiul comunei; alimentare cu energie electrică pe 99% din suprafaţă; cale ferată; drum asfaltat pe 20% din suprafaţă.

    Comuna Bogdăneşti
        Este situată în judeţul Suceava, la 16 km de oraşul Fălticeni şi circa 40 km faţă de reşedinţa de judeţ. Comuna nu este străbătută de căi de acces modernizate, drumurile sunt, în general, pietruite, accesul este dificil.

    Comuna Boroaia
        Teritoriul administrativ al comunei Boroaia este tranzitat de DN15C - drum naţional secundar care face legătura dintre Piatra Neamţ şi Fălticeni, se termină în DN2.

    Comuna Capu Câmpului
        Comuna nu este străbătută de căi de acces modernizate, drumurile sunt, în general, pietruite, accesul este dificil.

    Comuna Cornu Luncii
        Comuna nu este străbătută de căi de acces modernizate, drumurile sunt, în general, pietruite, accesul este dificil.

    Comuna Forăşti
        Drumul Oniceni-Forăşti, asfaltat pe o lungime de 4 km.
        În comuna Forăşti s-au executat însemnate lucrări de îmbunătăţiri funciare care au cuprins o suprafaţă de 5200 ha, s-au executat lucrări de drenaj cu tuburi de ceramică pe o lungime de 400 km, s-a realizat un număr de 110 poduri şi podeţe, drumuri de exploatare a terenurilor agricole, baraje din gabioane pe ravenele şi torenţii din partea superioară a pârâului Mediasca.
        Pe teritoriul comunei există o acumularea agropiscicolă Ruşi-Ioneasa, pe pârâul Mediasca, cu o suprafaţă a luciului de apă de 38,4 ha, care pe lângă dezvoltarea pisciculturii are rolul de atenuare a viiturilor prin scoaterea de sub influenţa inundaţiilor a unui mare număr de gospodării ţărăneşti şi terenuri agricole din satele Roşiori şi Oniceni.
        Comuna este străbătută de şoseaua naţională DN2, care leagă municipiile Roman şi Suceava.

    Comuna Fântâna Mare
        Localitatea se află situată în sud-estul judeţului Suceava, la 5 km de Fălticeni şi 30 km de Suceava şi este străbătută de DN 2.

    Comuna Mălini
        Comuna Mălini este situată în partea de sud-est a judeţului Suceava, pe cursul inferior al râului Suha Mare, având în apropiere Munţii Stânişoarei, cu o înălţime maximă de 1530 m în vârful Bivolu. Mălinii se află la 20 km de Fălticeni şi 12 km de Baia.
        Pârtia de schi şi teleschiul sunt amplasate în partea de sud a comunei, în satul Văleni, la ieşirea spre pasul Stânişoara.
        Pârtia de schi este de categorie uşoară spre medie şi are o lungime de 800 m. Staţia inferioară a teleschiului se află la o altitudine de circa 603 m, iar staţia superioară este amplasată la o altitudine de aproximativ 706 m.

    Comuna Păltinoasa
        Accesul în comuna Păltinoasa se face atât pe cale rutieră, cât şi pe cale ferată. Lungimea drumurilor publice este de 44 km pe teritoriul comunei.
        Lungimea liniei de cale ferată în exploatare este 7,5 km cu două staţii de cale ferată - halte. Comuna nu dispune de reţea de distribuţie a apei potabile şi nici de reţea de canalizare.

    Comuna Râşca
        Teritoriul comunei este străbătut de drumul judeţean DJ 155A care face legătura între DN 15C şi mănăstirea Slătioara, tranzitând comuna Bogdăneşti.

    Comuna Vadu Moldovei
        Căi rutiere de acces către localitate: E 85 Bucureşti - Suceava, DN 2, DJ 208 F Dumbrăviţa - Lespezi DC 9; DC 10.
        Reţeaua de drumuri locale şi comunale: drumuri asfaltate: DC 9 Vadu Moldovei - Nigoteşti - Cămârzani, DJ 208 F Dumbrăviţa; drumuri pietruite: DC 10 şi toate drumurile săteşti; drumuri de pământ - drumuri de exploatare agricolă.
        Reţeaua de alimentare cu apă potabilă deserveşte 30% din locuinţe, fiind în implementarea sistemul de alimentare pentru satele Vadu Moldovei I, Vadu Moldovei II şi Ciumuleşti. Comuna dispune de serviciu propriu de salubritate.

    Comuna Valea Moldovei
        Localităţile ce compun comuna Valea Moldovei sunt legate între ele prin drumul judeţean 177 C.
        Legătura cu comuna Capu Câmpului - reînfiinţată în noiembrie 2003, şi cu oraşul Gura Humorului - situat la distanţa de 18 km de centrul comunei se face pe DJ 177 C.
        Pe acelaşi drum şi în continuare pe DJ 209 C se face legătura cu municipiul Fălticeni.
        Legătura între DJ 177C şi DJ 209 - spre Gura Humorului şi Suceava - se face peste râul Moldova pe Podul Izvor, iar cu DN 17 - spre Fălticeni, pe Podul Berchişeşti, pod recent reabilitat şi modernizat.
        Legătura între comuna Valea Moldovei şi cele două comune învecinate în partea de S-E, Mălini şi Slatina, se face pe drumuri comunale, pietruite, ce constituie o altă cale rutieră spre municipiile Fălticeni şi Suceava.
     Harta obiectivelor de infrastructură şi construcţii este inclusă în Anexa nr. 8 la Planul de management.


    2.4.1.6. Patrimoniu cultural
        Din punct de vedere al patrimoniului cultural unităţile administrativ-teritoriale care au suprafeţe incluse în situl ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi cuprind o serie de elemente prezentate în cele ce urmează.
    Comuna Drăgăneşti
        Singurul obiectiv din comuna Drăgăneşti inclus în lista monumentelor istorice din judeţul Neamţ ca monument de interes local este situl arheologic de "la Temelie" - lângă satul Orţăşti, sit ce cuprinde urmele unei aşezări din secolele al XiV-lea-al XVI-lea.

    Comuna Baia
        Biserica Albă din Baia după tradiţie, este ctitoria lui Ştefan cel Mare, din 1467, după bătălia victorioasă împotriva oştilor ungare conduse de regele Matei Corvin. Aceasta se află în marginea nord-vestică a satului, spre Sasca Mică. I se spune Biserica Albă pentru că, în contradicţie cu tradiţia bisericească moldovenească, nu a fost pictată.
        Biserica Adormirea Maicii Domnului situată în centrul satului este ctitoria lui Petru Rareş, terminată în 1532.
        Ruinele Catedralei romano-catolice Sfânta Maria, ctitorie a lui Alexandru cel Bun, datând din 1410.

    Oraşul Gura Humorului
        În Municipiul Gura Humorului se găsesc următoarele obiective culturale:
    a) Mănăstirea Voroneţ - ctitorie a domnitorului Ştefan cel Mare din anul 1488, supranumită "Capela Sixtină a Estului". Se află la 4 km de centrul oraşului Gura Humorului, în cartierul Voroneţ, situat pe malul drept al râului Moldova;
    b) Biserica romano-catolică Preasfânta Treime din Gura Humorului - construită în anul 1811 şi considerată cea mai veche biserică romano-catolică în funcţiune din Bucovina;
    c) Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena din Gura Humorului - construită în anul 1862, fiind pe rând, biserică armenească, biserică luterană şi apoi, după al Doilea Război Mondial, biserică ortodoxă;
    d) Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril din Gura Humorului - construită în perioada 1876-1885;
    e) Sinagoga Mare din Gura Humorului - lăcaş de cult evreiesc construit în anul 1871 şi refăcut la începutul secolului al XX-lea;
    f) Cimitirul evreiesc din Gura Humorului - datează din secolul al XVIII-lea şi se află la marginea de nord a oraşului, înspre satul Mănăstirea Humorului, la circa 700 de metri de gară;
    g) Primăria oraşului - clădire construită în anul 1901 şi situată în Piaţa Republicii nr. 10;
    h) Judecătoria oraşului - clădire construită în anul 1904 şi situată pe Bulevardul Bucovinei nr. 21;
    i) Şcoala Generală nr. 1 - clădire construită în anul 1812 şi situată pe Bulevardul Bucovinei nr. 16;
    j) Şcoala Generală nr. 2 "Petru Comărnescu" - clădire construită în anul 1910 şi situată pe Bulevardul Bucovinei nr. 25. În trecut aici a funcţionat fostul liceu "Principele Carol";
    k) Gara veche din Gura Humorului - clădire situată pe Aleea Castanilor nr. 3. în prezent poartă denumirea de Gara Gura Humorului Oraş;
    l) Casa Sidorovici - clădire în care funcţionează atelierele Centrului Şcolar "Sfântul Andrei";
    m) Bustul preotului Simeon Cobilanschi - monument dezvelit în anul 1998;
    n) Bustul scriitoarei ucrainiene Olga Kobyleanska - monument dezvelit în anul 2003.


    Comuna Berchişeşti
        Biserica de lemn "Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel" din Berchişeşti - edificiu religios construit între anii 2001-2007

    Comuna Bogdăneşti
    a) Mănăstirea Bogdăneşti - rezidită în anul 1994 pe locul unei foste mânăstiri construite pe vremea domniei lui Bogdan I al Moldovei între 1359 şi 1365, strămutată în anul 1530 la Mănăstirea Râşca;
    b) Biserica de lemn Sfinţii Voievozi din Bogdăneşti - construită în anul 1779 şi situată în cimitirul satului;
    c) Biserica de lemn Pogorârea Sfântului Duh din Bogdăneşti - construită în perioada 1937-1955 şi situată în centrul satului.

    Comuna Boroaia
    a) Biserica "Ioachim şi Ana Boroaia";
    b) Mănăstirea Boroaia "Mănăstirea de Maici Boboceni";
    c) Biserica din lemn monument istoric Boroaia Vale;
    d) Situl arheologic "La Temelie" din satul Giuleşti.

    Comuna Capu Câmpului
    a) Schitul "Poiana Arşiţei";
    b) Exemplarul de Tisa cu o vechime de aproximativ 400 de ani, considerat monument al naturii.

    Comuna Cornu Luncii
    a) Vama Veche din Cornu Luncii - clădire datând din 1809 - astăzi muzeu;
    b) Biserica de lemn din Băiseşti - lăcaş de cult datând din 1778.

    Comuna Forăşti
        Biserica de lemn din Forăşti - monument istoric atestat documentar în anul 1764 - este situată în cimitirul satului.

    Comuna Fântâna Mare
        Pe teritoriu comunei nu există zone cu valoare de patrimoniu construit.

    Comuna Mălini
        Casa Memorială Nicolae Labiş din localitatea Mălini.

    Comuna Păltinoasa
        Pe teritoriu comunei nu există zone cu valoare de patrimoniu construit.

    Comuna Râşca
        Complexul mănăstiresc Râşca, declarat monument UNESCO, este alcătuit din următoarele edificii: Biserica "Sf. Nicolae" - ctitorită în anul 1542 dc către Petru Rareş şi extinsă în perioada 1611-1617 de către vornicul Costea Băcioc.

    Comuna Vadu Moldovei
        Mănăstirea Cămârzani - în incinta mănăstirii se află vechea biserică cu hramul Sfântu Gheorghe şi noua biserică cu hramul Naşterea Maicii Domnului.
        De asemenea, mănăstirea găzduieşte un muzeu care are drept obiectiv colectarea, conservarea bunurilor culturale şi valorificarea lor prin expunere şi publicare.

    Comuna Valea Moldovei
        Situl arheologic "Necropola Tumulară" datat în secolul III-IV după Hristos.
     Harta patrimoniului cultural este inclusă în Anexa nr. 9 la Planul de management.


    2.4.1.7. Peisajul
        Aria protejată se situează în podişul Moldovei, districtul câmpiilor piemontane cu caracter de eroziune şi de acumulare cuaternare - prundişuri, nisipuri şi luturi nisipoase, formate în continuarea evoluţiei câmpiilor piemontane cu terase etajate larg dezvoltate în evantai, conuri de dejecţie şi şesuri întinse, cu o reţea hidrografică puternică şi cu bogate ape subterane, situate aproape la suprafaţă.
        Aspectul zonei este de podiş cu fragmentare deluroasă, cu văi relativ largi şi versanţi cu pante domoale, rareori cu pante repezi şi cu procese de eroziune şi alunecări.
        În lungul albiei Moldovei peisajul este caracterizat prin câmpuri aluviale de luncă, frecvent inundabile, cu numeroase meandre, bălţi şi microrelief de terase joase.
        Pe suprafaţa sitului sunt prezente habitate naturale şi antropizate. Pajiştile sunt prezente la nivelul teraselor albiei râului Moldova, pe unii versanţi erodaţi şi afectaţi de alunecări. În lunca Moldovei sunt prezente zăvoaie care cuprind plop alb - Populus alba, răchită - Salix fragilis şi subarboret de cătina albă - Hippophae rhamnoides.
        Suprafeţele cultivate sunt utilizate pentru cultura porumbului, florii soarelui şi grâului pe arii reduse. Câmpurile cultivate apar mozaicat, suprafeţele nefiind supuse agriculturii intensive, de tip monocultură.
     Harta peisajului este inclusă în Anexa nr. 7 la Planul de management.


    2.4.2. Impacturi şi ameninţări
    2.4.2.1. Presiuni - impacturi trecute şi prezente
        Presiunile au fost identificate şi evaluate ca intensitate în cadrul proiectului POS Mediu Axa 4 componenta: "Realizare studii de inventariere, cartare şi evaluare a stării de conservare a speciilor, studiul ameninţărilor şi studiu socio-economic pentru ariile ROSCI0363 Râul Moldova între Oniceni şi Miteşti, ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman, ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi".
        Presiunile - impacturile trecute şi prezente sunt sintetizate în tabelul nr. 11, ţinându-se cont de impacturile actuale şi potenţiale evaluate la toate speciile de interes comunitar din sit.
     Hărţi ale presiunilor - impacturi trecute şi prezente sunt incluse în Anexa nr. 14 la Planul de management.

    Tabelul nr. 11
        Presiuni şi impacturi asupra sitului ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi

┌──────────┬───────────┬────────────┬───────────┬─────────┐
│ │ │ │ │Fauna │
│ │Denumirea │Intensitatea│ │pentru │
│Cod │presiunii │presiunii │Localizare │care este│
│ │ │ │ │valabilă │
│ │ │ │ │presiunea│
├──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Pe tot │Speciile │
│ │Extragere │ │parcursul │de peşti │
│C01.01. │de nisip şi│Medie │râului │şi │
│ │pietriş │ │Moldova din│amfibieni│
│ │ │ │sit │ │
├──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Pe tot │ │
│ │ │ │parcursul │ │
│ │Poluarea │ │râului │ │
│ │apelor de │ │Moldova, │Speciile │
│ │suprafaţă -│ │afluenţilor│de peşti │
│H01. │limnice, │Scăzută │săi │şi │
│ │terestre, │ │din sit şi │amfibieni│
│ │marine şi │ │a bălţilor │ │
│ │salmastre │ │permanente │ │
│ │ │ │şi │ │
│ │ │ │temporare │ │
├──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Pe tot │ │
│ │ │ │parcursul │ │
│ │ │ │râului │ │
│ │ │ │Moldova, │Speciile │
│ │Specii │ │afluenţilor│de peşti │
│I01. │invazive │Medie │săi │şi │
│ │non-native │ │din sit şi │amfibieni│
│ │ │ │a bălţilor │ │
│ │ │ │permanente │ │
│ │ │ │şi │ │
│ │ │ │temporare │ │
├──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│ │Creşterea │ │ │ │
│ │animalelor,│ │Malurile │Speciile │
│A05.01, │Păşunatul │ │râurilor în│de │
│A04.02.05.│ne-intensiv│Scăzută │zone cu │amfibieni│
│ │în │ │păşuni │şi │
│ │amestec de │ │ │mamifere │
│ │animale │ │ │ │
├──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Bălţi │ │
│ │ │ │permanente │ │
│ │ │ │şi │ │
│ │ │ │temporare │ │
│ │ │ │în zonele: │ │
│ │ │ │Capu │ │
│ │ │ │Câmpului, │Speciile │
│KO1.02. │Colmatare │Scăzută │Mălini, │de │
│ │ │ │Cornu │amfibieni│
│ │ │ │Luncii, │ │
│ │ │ │Şinca, │ │
│ │ │ │Bogata, │ │
│ │ │ │Brăieşti, │ │
│ │ │ │Sasca Mică,│ │
│ │ │ │Baia. │ │
├──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Zonele │Speciile │
│ │ │ │traversate │de │
│DO1.02. │Trafic auto│Scăzută │de drumuri │amfibieni│
│ │ │ │auto din │şi │
│ │ │ │sit │mamifere │
├──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Toată │Speciile │
│ │Depozitarea│ │suprafaţa │de │
│E03.01. │deşeurilor │Medie │ariei │amfibieni│
│ │ │ │protejate │şi │
│ │ │ │ │mamifere │
├──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│ │Acumularea │ │Bălţi │Speciile │
│KO1.02. │de materie │Scăzută │temporare │de peşti │
│ │organică │ │şi │şi │
│ │ │ │permanente │amfibieni│
├──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Întreaga │Bombina │
│I.02. │Hibridizare│Scăzută │suprafaţă a│bombina │
│ │ │ │sitului │şi B. │
│ │ │ │ │variegata│
├──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Pe tot │Speciile │
│ │Curăţarea │ │parcursul │de peşti │
│B02.02. │pădurii │Medie │râului │şi │
│ │ │ │Moldova din│amfibieni│
│ │ │ │sit │ │
├──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Păşune din │ │
│ │ │ │vecinătatea│ │
│ │ │ │braţului │ │
│ │ │ │mort al │Speciile │
│ │Păşunat │ │râului │de │
│A04.01.05.│neintensiv │Scăzută │Moldova, │amfibieni│
│ │în amestec │ │Capu │şi │
│ │de animale │ │Câmpului, │mamifere │
│ │ │ │Capu │ │
│ │ │ │Codrului, │ │
│ │ │ │Brăieşti, │ │
│ │ │ │Mălini │ │
├──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Drumul │ │
│ │ │ │dintre │ │
│ │ │ │Şinca - │Speciile │
│D02.02. │Conducte │Medie │comuna │de │
│ │ │ │Cornu │amfibieni│
│ │ │ │Luncii şi │ │
│ │ │ │Bogata - │ │
│ │ │ │comuna Baia│ │
├──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Pe tot │ │
│ │ │ │parcursul │Speciile │
│KO1.04. │Inundare │Scăzută │râului │de │
│ │ │ │Moldova din│amfibieni│
│ │ │ │sit │ │
└──────────┴───────────┴────────────┴───────────┴─────────┘


    2.4.2.2. Ameninţări - impacturi viitoare previzibile
        Ameninţările/impacturile viitoare previzibile/potenţiale sunt sintetizate în tabelul nr. 12, ţinându-se cont de impacturile potenţiale evaluate la toate speciile de interes comunitar din sit.
     Hărţi ale ameninţărilor - impacturi viitoare previzibile sunt incluse în Anexa nr. 15 la Planul de management.

    Tabelul nr. 12
        Ameninţări - impacturi asupra sitului ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi

┌──────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │ │Fauna │
│Cod │Denumirea │Intensitatea│Localizare │pentru care│
│ │ameninţării │ameninţării │ │este │
│ │ │ │ │valabilă │
│ │ │ │ │ameninţarea│
├──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │Pe tot │ │
│ │Extracţia de │ │parcursul │Speciile de│
│C01.01. │agregate │Medie │râului │peşti şi │
│ │minerale │ │Moldova din│amfibieni │
│ │ │ │sit │ │
├──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │Pe tot │ │
│ │ │ │parcursul │ │
│ │Poluarea │ │râului │ │
│ │apelor de │ │Moldova, │Speciile de│
│H01. │suprafaţă - │Scăzută │afluenţilor│peşti şi │
│ │limnice, │ │săi │amfibieni │
│ │terestre, │ │din sit şi │ │
│ │marine şi │ │a bălţilor │ │
│ │salmastre │ │permanente │ │
│ │ │ │şi │ │
│ │ │ │temporare │ │
│ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │Pe tot │ │
│ │ │ │parcursul │ │
│ │ │ │râului │ │
│ │Specii │ │Moldova, │Speciile de│
│I01. │invazive │Medie │afluenţilor│peşti şi │
│ │non-native │ │săi │amfibieni │
│ │ │ │din sit şi │ │
│ │ │ │a bălţilor │ │
│ │ │ │permanente │ │
│ │ │ │şi │ │
│ │ │ │temporare │ │
├──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │Pe tot │ │
│ │ │ │parcursul │ │
│ │ │ │râului │ │
│ │Înlăturarea de│ │Moldova, │Speciile de│
│J02.02. │sedimente - │Medie │afluenţilor│peşti şi │
│ │mâl │ │săi │amfibieni │
│ │ │ │din sit şi │ │
│ │ │ │a bălţilor │ │
│ │ │ │permanente │ │
│ │ │ │şi │ │
│ │ │ │temporare │ │
├──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │Pe tot │ │
│ │ │ │parcursul │ │
│ │ │ │râului │ │
│ │ │ │Moldova, │Speciile de│
│KO1.03. │Secare │Medie │afluenţilor│peşti şi │
│ │ │ │săi │amfibieni │
│ │ │ │din sit şi │ │
│ │ │ │a bălţilor │ │
│ │ │ │permanente │ │
│ │ │ │şi │ │
│ │ │ │temporare │ │
├──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │Malurile │Speciile de│
│A05.01. │Creşterea │Scăzută │râurilor în│amfibieni │
│ │animalelor │ │zone cu │şi mamifere│
│ │ │ │păşuni │ │
├──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│KO1.02 │Colmatare │Scăzută │Bălţi │Speciile de│
│ │ │ │permanente │amfibieni │
├──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ │Alte │ │Sectoarele │ │
│B07. │activităţi │Scăzută │cu fond │Speciile de│
│ │silvice │ │forestier -│amfibieni │
│ │ │ │Păltinoasa │ │
├──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │Zona │Speciile de│
│D01.02. │Drumuri auto │Ridicată │drumurilor │amfibieni │
│ │ │ │auto │ │
├──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ │Secete şi │ │Toată │Speciile de│
│MO1.02. │precipitaţii │Scăzută │suprafaţa │amfibieni │
│ │reduse │ │sitului │ │
├──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │Toată │Speciile de│
│E03.01. │Depozitarea │Medie │suprafaţa │amfibieni │
│ │deşeurilor │ │ariei │şi mamifere│
│ │ │ │protejate │ │
├──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ │Acumularea de │ │Bălţi │Speciile de│
│KO1.02. │materie │Scăzută │temporare │peşti şi │
│ │organică │ │şi │amfibieni │
│ │ │ │permanente │ │
├──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │Întreaga │Bombina │
│I.02. │Hibridizare │Scăzută │suprafaţă a│bombina şi │
│ │ │ │sitului │B. │
│ │ │ │ │variegata │
├──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │Pe tot │ │
│ │Curăţarea │ │parcursul │Speciile de│
│B02.02. │pădurii │Medie │râului │peşti şi │
│ │ │ │Moldova din│amfibieni │
│ │ │ │sit │ │
├──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │Păşune din │ │
│ │ │ │vecinătatea│ │
│ │ │ │braţului │ │
│ │Păşunat │ │mort al │Speciile de│
│A04.01.05.│neintensiv în │Scăzută │râului │amfibieni │
│ │amestec │ │Moldova, │şi mamifere│
│ │de animale │ │Capu │ │
│ │ │ │Câmpului, │ │
│ │ │ │Capu │ │
│ │ │ │Codrului, │ │
│ │ │ │Brăieşti, │ │
│ │ │ │Mălini │ │
├──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ │Reducerea │ │ │ │
│ │conectivităţii│ │Capu │Speciile de│
│J.03.02. │de │Scăzută │Câmpului - │amfibieni │
│ │habitat din │ │Păltinoasa │ │
│ │cauze │ │ │ │
│ │antropice │ │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │Malul drept│ │
│ │ │ │al râului │ │
│ │ │ │Moldova, pe│ │
│ │ │ │raza │ │
│ │Schimbarea │ │localită- │ │
│ │temperaturii, │ │ţilor Capu │Speciile de│
│M01.01. │ex. │Scăzută │Câmpului, │amfibieni │
│ │creşterea │ │Mălini, │ │
│ │temperaturii │ │Şinca, │ │
│ │şi │ │Bogata, │ │
│ │extremele │ │Jahalia - │ │
│ │ │ │Râşca, în │ │
│ │ │ │zonele │ │
│ │ │ │împădurite │ │
│ │ │ │de dealuri │ │
│ │ │ │joase │ │
└──────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴───────────┘

    3. EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR
    3.1. Evaluarea stării de conservare a fiecărei specii de faună de interes comunitar din Formularul Standard Natura 2000
        Evaluarea stării de conservare a fiecărei specii de interes comunitar s-a realizat prin studii în cadrul proiectului POS Mediu Axa 4 componenta: "Realizarea studii de inventariere, cartare şi evaluare a stării de conservare a speciilor, studiul ameninţărilor şi studiu socio-economic pentru ariile ROSCI0363 Râul Moldova între Oniceni şi Miteşti, ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman, ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi".
        Sinteza evaluării stării de conservare a fiecărei specii este redată în tabelul nr. 13.

    Tabelul nr. 13
    Evaluarea stării de stării de conservare a fiecărei specii de interes comunitar

┌────┬────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al: │
│ │ ├─────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┤
│Nr. │ │ │ │perspectivelor│ │
│crt.│Specia │ │ │speciei, în │ │
│ │ │populaţiei │habitatului │urma aplicării│globală │
│ │ │ │ │măsurilor │ │
│ │ │ │ │de management │ │
├────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Barbus │ │ │ │ │
│ │petenyi │ │ │ │ │
│1. │sinonim │favorabilă │favorabilă │favorabilă │favorabilă │
│ │Barbus │ │ │ │ │
│ │meridionalis│ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│2. │Sabanejewia │favorabilă │favorabilă │favorabilă │favorabilă │
│ │aurata │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│6. │Triturus │favorabilă │favorabilă │favorabilă │favorabilă │
│ │cristatus │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Lissotriton │ │ │ │ │
│ │montandoni │nefavorabilă-│nefavorabilă-│ │nefavorabilă-│
│7. │sinonim │inadecvată │inadecvată │favorabilă │inadecvată │
│ │Triturus │ │ │ │ │
│ │montandoni │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│7. │Bombina │favorabilă │favorabilă │favorabilă │favorabilă │
│ │bombina │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│8. │Bombina │favorabilă │favorabilă │favorabilă │favorabilă │
│ │variegata │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│9. │Lutra lutra │nefavorabilă-│nefavorabilă-│favorabilă │nefavorabilă-│
│ │ │inadecvată │inadecvată │ │inadecvată │
└────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┘    4. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PLANULUI DE MANAGEMENT
    4.1. Scopul Planului de management
        Scopul principal al Planului de management este asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor de interes comunitar din aria protejată, precum şi menţinerea serviciilor ecosistemelor din sit.

    4.2. Obiectivele Planului de management
    A. Asigurarea stării de conservare favorabilă pentru toate speciile şi habitatele de interes comunitar din sit.
    B. Promovarea şi aplicarea unor forme de vizitare şi turism în concordanţă cu obiectivele de conservare ale sitului.
    C. Îmbunătăţirea atitudinii populaţiei faţă de valorile naturale ale sitului, prin informare, conştientizare, implicare şi educarea tinerei generaţii. în spiritul protecţiei naturii.
    D. Asigurarea unui management integrat, eficient şi adaptabil al sitului.

    Obiective specifice
        Au fost stabilite următoarele obiective specifice:
        Obiectiv specific 1: Continuarea activităţilor de identificare şi cartare a speciilor de interes comunitar şi a habitatelor acestora
        Obiectiv specific 2: Monitorizarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar
        Obiectiv specific 3: Aplicarea măsurilor pentru asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de interes comunitar
        Obiectiv specific 4: Facilitarea practicării unor forme de vizitare şi turism în sit
        Obiectiv specific 5: Conştientizarea publicului şi comunicare eficientă în concordanţă cu obiectivele de conservare ale sitului
        Obiectiv specific 6: Educaţia ecologică a tinerilor în concordanţă cu obiectivele de conservare ale sitului
        Obiectiv specific 7: Asigurarea echipamentului şi infrastructurii de funcţionare necesare ariei protejate
        Obiectiv specific 8: Asigurarea de personal, conducere, coordonare, administrare eficiente
        Obiectiv specific 9: Realizarea de instruiri, documente strategice de planificare, rapoarte adecvate


    Activităţi
    Obiectiv specific 1: Continuarea activităţilor de identificare şi cartare a speciilor de interes comunitar şi a habitatelor acestora
    a) Continuarea identificării şi cartării speciilor de interes comunitar
        Se vor realiza în continuare activităţi de identificare şi cartare a speciilor de interes comunitar. Datele primare din teren vor fi notate în carnet, punctele şi poligoanele încărcate în GPS, apoi toate datele încărcate în baza electronică de date.
        Orice nouă specie de interes comunitar va fi luată în considerare. Activitatea se va aplica pe întreaga suprafaţă a sitului, în mod continuu.
        Specii vizate: toate speciile de peşti, amfibieni şi mamifere de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: întreaga suprafaţă a sitului.

    b) Continuarea identificării şi cartării habitatelor speciilor de interes comunitar
        Se vor realiza în continuare activităţi de identificare şi cartare a habitatelor speciilor de interes comunitar.
        Datele primare din teren vor fi notate în carnet sau direct în baza de date electronice, punctele şi poligoanele încărcate în GPS, apoi toate datele încărcate în baza electronică de date la birou. Orice habitat nou de interes va fi luat în considerare.
        Habitate vizate: toate habitatele speciilor de interes comunitar.
        Localizarea activităţii propuse: activitatea se va realiza pe întreaga suprafaţă a sitului.


    Obiectiv specific 2: Monitorizarea stării de conservare a speciilor
    a) Actualizarea permanentă a informaţiilor privind speciile de interes comunitar prin monitorizarea acestora
        Scopul acestei activităţi este acela de a evalua eficienţa măsurilor de management în conservarea elementelor protejate din sit. Activitatea se referă la monitorizarea speciilor de interes comunitar, conform planului de monitorizare. Monitorizarea în teren se va concentra pe specie, habitatul caracteristic şi ameninţări.
        Specii vizate: toate speciile de interes comunitar.
        Localizarea activităţii propuse: activitatea se va realiza pe întreaga suprafaţă a sitului, în punctele şi pe traseele de monitorizare selectate de către custode.

    b) Evaluarea anuală a stării de conservare a speciilor de interes comunitar şi a habitatelor acestora
        În urma raportului de monitorizare, se va demara etapa de evaluare a stării de conservare, printr-un raport anual. Evaluarea stării de conservare a speciilor va urma etapele standard - evaluarea din punct de vedere al suprafeţei, perspectivelor speciei şi evaluarea globală.
        De asemenea, se vor monitoriza speciile invazive şi alogene.
        Specii vizate: toate speciile de interes comunitar.
        Localizarea activităţii propuse: evaluarea se va realiza pentru întreaga suprafaţă.


    Obiectiv specific 3: Aplicarea măsurilor pentru asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor de interes comunitar
    a) Depistarea şi eliminarea surselor de poluare cu deşeuri menajere
        Se vor realiza controale în teren împreună cu reprezentanţi ai instituţiilor abilitate în gestionarea depozitării deşeurilor în vederea identificării zonelor cu deşeuri depozitate necorespunzător.
        Aceste zone vor fi menţionate într-un raport al activităţii de control şi se vor urma căile legale pentru eliminarea acestora din sit şi pentru a preîntâmpina depozitarea necorespunzătoare a acestora: aplicarea de amenzi contravenţionale; găsirea unor soluţii pentru un management mai eficient al deşeurilor la nivel local; colectarea deşeurilor din sit cu voluntari, membrii ai comunităţilor locale; activităţi de patrulare şi control în zonele vulnerabile. O parte din deşeurile menajere sunt depozitate de localnici în cuveta lacustră a bălţilor. Chiar dacă o parte din deşeuri provin din zonele situate în amonte, iar măsurile de management vizează planul local, o creştere a gradului de conştientizare asupra problemelor de mediu poate ameliora efectele acestui factor.
        De asemenea, este necesară curăţarea cuvetelor lacustre de deşeurile ce duc la colmatarea habitatelor "sursă" pentru speciile de amfibieni - bălţi cu un număr ridicat de indivizi.
        Specii vizate: toate speciile de peşti, amfibieni şi mamifere de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: întreaga zonă a sitului.

    b) Supravegherea modului în care se realizează exploatările forestiere
        Pe afluenţii râului Moldova - pârâul Râşca, pârâul Bogata există exploatări forestiere care au un impact negativ asupra cursurilor de apă din aval: în apă intră resturi de lemne, care pătrund în branhiile speciilor de peşti ducând la moartea acestora; din cauza tăierilor creşte riscul de producere a viiturilor şi inundaţiilor, în perioada acestora apa devenind poluată.
        Ca măsură de management trebuie controlată exploatarea pădurilor pe suprafeţele sit.
        În acest sens, custodele ariei protejate trebuie să sesizeze şi să colaboreze cu instituţiile cu atribuţii de control, pentru a preveni apariţia unor situaţii menite să afecteze starea de conservare favorabilă a speciilor din sit.
        Specii vizate: toate speciile de peşti de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: pe afluenţii râului Moldova - pârâul Râşca, pârâul Bogata.

    c) Interzicerea introducerii speciilor invazive de peşti
        Se va interzice introducerea speciilor invazive de peşti, de exemplu Carassius gibelio, Pseudorasbora parva, Lepomis gibbosus, Ictalurus nebulosus şi altele asemenea.
        Speciile de peşti cu un caracter invaziv, intră în competiţie cu speciile protejate şi odată introduse sunt aproape imposibil de eliminat. Această competiţie, pentru hrană şi habitat, se finalizează cu un declin a speciilor protejate.
        Se va realiza un control strict în vederea prevenirii introducerii şi răspândirii speciilor de peşti cu potenţial invaziv.
        Se interzice deversarea apei provenite de la amenajările piscicole din zona sitului ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi, în cursul de apă al râului şi al afluenţilor săi.
        Specii vizate: toate speciile de peşti de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: toate bălţile artificiale şi naturale din sit, întregul curs al râului Moldova şi al afluenţilor săi.

    d) Implementarea restricţiilor prevăzute în regulament privind accesul motorizat în anumite zone, aprinderea focurilor, producerea de zgomote puternice, aruncarea deşeurilor, colectarea speciilor de floră şi faună
        Se vor realiza acţiuni de patrulare şi control în teren, împreună cu reprezentanţi ai instituţiilor abilitate.
        Specii vizate: toate speciile de peşti, amfibieni şi mamifere de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: întreaga suprafaţă a sitului.

    e) Lobby pentru realizarea unei reţele de canalizare eficiente în localităţile limitrofe sitului
        Se vor realiza întâlniri cu administraţiile locale şi instituţiile relevante în vederea identificării de soluţii, surse de finanţare, scrierea şi depunerea de proiecte pentru eficientizarea reţelelor de canalizare ale localităţilor limitrofe râului Moldova care deversează ape menajere în cursurile de apă.
        Specii vizate: toate speciile de peşti, amfibieni şi mamifere de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: localităţile de pe întreaga suprafaţă a sitului.

    f) Promovarea lucrărilor bine justificate de regularizare, decolmatare şi reprofilare a cursului râului care respectă măsurile adecvate conservării speciilor de interes comunitar şi monitorizarea acestor activităţi în vederea realizării lucrărilor de regularizare, decolmatare şi recalibrare a albiei râului Moldova se vor impune următoarele măsuri:
    i. realizarea acestor lucrări în afara perioadei de reproducere a speciilor de peşti de interes comunitar - majoritatea speciilor ihtiofaunei de interes comunitar îşi depun ponta pe substrat nisipos şi pietros aflat în zone cu adâncime mică a apei - în vecinătatea malurilor, riscând astfel să fie compromisă întreaga generaţie prin activităţile realizate;
    ii. este interzisă orice formă de excavare a aluviunilor din albie cu excepţia lucrărilor de regularizare şi decolmatare a albiei avizate de custode;
    iii. se interzice realizarea lucrărilor direct în albia râului în perioada de vulnerabilitate a speciilor de peşti de interes comunitar, respectiv 01 aprilie - 01 octombrie - perioadă stabilită prin Anexa 8 - 1 din Memoriul de prezentare al Planului pentru Prevenirea, Protecţia şi Diminuarea Efectelor Inundaţiilor în Bazinul Hidrografic Siret, elaborat de Administraţia Bazinală de Apă Siret;
    iv. în perioada de vulnerabilitate poate fi aprobată doar realizarea de lucrări de decolmatare, reprofilare şi regularizare numai utilizând tehnologia de excavare "în bazin închis" cu condiţia ca digul temporar care închide zona propusă pentru excavare şi o separă de cursul râului Moldova să fie executat înaintea începerii perioadei de depunere a pontei de către speciile de peşti de interes comunitar - cel târziu până la sfârşitul lunii martie. Digul temporar va fi excavat numai după finalizarea perioadei de reproducere a speciilor de peşti de interes comunitar, respectiv după 1 octombrie;
    v. se interzice tranzitarea cursului râului, prin apă, cu orice mijloace de transport sau utilaje, când situaţia o impune se vor folosi podurile de acces existente sau, în cazuri de forţă majoră, vor fi amenajate poduri temporare din tuburi de beton;
    vi. se interzice îndepărtarea sedimentelor pe porţiuni mai mari de 1 km de-a lungul râului Moldova. Boarţa îşi depune icrele cu ajutorul ovipozitorului în cavitatea branhială a lamelibranhiatelor din genurile Unio şi Knodonta. Supravieţuirea speciei depinde de lamelibranhiate, excavate împreună cu sedimentele;
    vii. se va urmări menţinerea unei distanţe de minim 1 km între lucrările de regularizare, decolmatare şi reprofilare, cu excepţia situaţiilor când această activitate se desfăşoară în vederea prevenirii riscului de inundare a zonelor de locuit, a infrastructurii de transport şi în cazuri ce ţin de siguranţa naţională;
    viii. controlul strict al lucrărilor de regularizare, decolmatare şi reprofilare ale albiei râului Moldova de către autorităţile abilitate - Garda Naţională de Mediu - comisariatele judeţene, Administraţia Bazinală de Apa Siret, Sistemul Hidrotehnic Independent Paşcani - astfel încât să se asigure respectarea condiţiilor din avizele şi autorizaţiile emise de autorităţile competente pentru protecţia mediului şi din regulamentul sitului;
    ix. se va urmări ca adâncimea maximă de excavare în cazul lucrărilor de decolmatare să nu depăşească cota de talveg a râului Moldova din zona perimetrului de lucru;
    x. se va interzice amplasarea de noi staţii de sortare - spălare - concasare agregate minerale pe suprafeţe situate în situl ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi;
    xi. apa utilizată de staţiile de spălare - sortare la spălarea agregatelor minerale va fi reintrodusă în râu numai după decantare corespunzătoare.
        Depozitarea aluviunilor dislocate în cadrul lucrărilor de decolmatare avizate se va face în afara în afara albiei majore a râului Moldova şi a habitatelor de pajişte. Fac excepţie situaţiile bine justificate, prezentate la punctul h, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
        Specii vizate: toate speciile de peşti, amfibieni şi mamifere de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: zonele în care există sau se avizează noi lucrări de decolmatare, regularizare şi reprofilare de pe întregul curs al râului Moldova din sit.

    g) Desemnarea unor "zone de linişte", unde nu vor fi executate lucrări de decolmatare în albie pe parcursul implementării Planului de management
        Pentru lucrările de decolmatare propuse se va elabora un plan integrat de funcţionare - care se poate pune în practică numai pe baza legii, controlat periodic de custode.
        Pe parcursul implementării Planului de management, se vor desemna anual "zone de linişte", de unde nu se poate extrage nisip şi pietriş.
        Desemnarea acestor zone se va face de către custode, după consultarea Administraţiei Bazinale de Apă Siret - Sistemul Hidrotehnic Independent Paşcani, cu avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului.
        Zonele vor avea câte 3 km lungime, de-a lungul cursului de apă al râului Moldova, pe teritoriul acestei arii naturale protejate.
        Specii vizate: toate speciile de peşti, amfibieni şi mamifere de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: întregul curs al râului Moldova şi al afluenţilor săi.

    h) Monitorizarea lucrărilor prevăzute în Programul de Gospodărire a Apelor cu respectarea strictă a legislaţiei în vigoare.
        Activităţile specifice de gospodărire a apelor cum sunt: realizarea lucrărilor prevăzute în planul tehnic anual de exploatare şi întreţinere; realizarea lucrărilor de investiţii propuse prin schema de amenajare a bazinului Siret; măsuri de management împotriva animalelor care periclitează siguranţa şi integritatea digurilor; intervenţii de urgenţă ale autorităţilor de gospodărire a apelor în cazuri excepţionale se vor face cu respectarea actelor de reglementare.
        Specii vizate: toate speciile de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: întregul curs al râului Moldova şi al afluenţilor săi.

    i) Interzicerea construirii de baraje, praguri şi a altor construcţii similare în albia râului Moldova şi în albiile afluenţilor principali, care pot constitui obstacole pentru speciile de peşti.
        Se va interzice construirea barajelor, obstacolelor, pragurilor în albia râului Moldova sau afluenţilor săi, care împiedică mişcarea speciilor de peşti - orice obstacol mai înalt de 20 de cm. Consolidarea malurilor trebuie să fie supravegheată de către custode.
        Consolidarea malurilor va trebui realizată astfel încât să fie împiedicată omogenizarea habitatelor şi dispariţia nişelor ecologice preferate de diferitele specii de interes.
        Lucrările de prevenire a inundaţiilor vor fi realizate fără distrugerea malurilor, betonare pe zone extinse, şi fără construirea pragurilor de fund care să împiedice deplasarea speciilor de peşti.
        Lucrările de consolidare a malurilor vor fi efectuate, cu excepţia situaţiilor de urgenţă, în afara perioadei de reproducere a speciilor de ihtiofaună de interes comunitar, pe segmente de râu care să nu depăşească 2 km lungime, în cazul lucrărilor de mare amploare.
        În timpul execuţiei acestor investiţi utilajele şi mijloacele de transport utilizate nu vor tranzita cursul râului. Când situaţia o impune se vor folosi podurile de acces existente sau în cazuri de forţă majoră, vor fi amenajate poduri temporare din tuburi de beton.
        Utilajele folosite la lucrările de consolidare a malurilor vor lucra de pe mal, cu excepţia situaţiilor excepţionale când nu este posibilă execuţia lucrărilor fără a atinge mediul acvatic.
        Având în vedere că albia râului Moldova este largă, iar cursul despletit, pentru lucrările de consolidare a malurilor, în perioadele cu debit mic, se va face dirijarea cursului râului către malul opus prin diguri temporare din pietriş.
        Devierile de curs nu vor fi executate, în nici o situaţie, în perioada de de vulnerabilitate ridicată a speciilor de peşti de interes comunitar, respectiv 01 aprilie - 01 octombrie.
        Specii vizate: toate speciile de peşti, amfibieni şi mamifere de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: întregul curs al râului Moldova şi al afluenţilor săi.

    j) Menţinerea habitatelor acvatice folosite pentru reproducere de speciile de amfibieni
        Pentru menţinerea bălţilor folosite pentru reproducere de către speciile de amfibieni se interzic desecările, drenările sau orice alte măsuri de regularizare a apelor curgătoare, de exemplu: tăierea meandrelor, betonarea sau pavarea fundului apelor.
        Excepţie fac activităţile de reconstrucţie ecologică, permise doar cu acordul scris al custodelui.
        Se interzic intervenţiile de orice natură în zonele cu habitate "sursă" pentru metapopulaţiile speciilor de amfibieni.
        Aceste habitate vor fi monitorizate de către custodele sitului. Acumularea de materie organică poate duce la colmatarea habitatelor acvatice utilizate pentru reproducere de către amfibieni şi indirect scăderea diversităţii genetice prin izolarea habitatelor de reproducere.
        Un nivel scăzut al apei în bălţi poate creşte expunerea faţă de prădători a larvelor şi pontei. Bălţile pot seca mai repede iar larvele de amfibieni nu au suficient timp pentru a se metamorfoza.
        Este necesară monitorizarea acestor habitate şi decolmatarea lor dacă înainte de perioada de reproducere a speciilor de amfibieni acestea au o adâncime mai mică de 10 cm.
        Specii vizate: toate speciile de amfibieni şi mamifere de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: toată suprafaţa sitului, de exemplu bălţile din zonele localităţilor Capu Câmpului, Capu Codrului, Brăieşti.

    k) Limitarea păşunatului şi refacerea covorului ierbos În zonele unde acesta este degradat
        Se impune limitarea numărului de animale care păşunează în sit între 0,3 şi 1,0 U.V.M./ha de păşune şi interzicerea păşunatului în perioada 30 noiembrie - 01 aprilie.
        Se recomandă limitarea/interzicerea pentru o perioadă a păşunatului, pe suprafeţele cu pajişte sau păşune degradată, până la refacerea covorului vegetal distrus pentru a nu favoriza eroziunea şi colmatarea habitatului acvatic.
        Conform datelor din literatura de specialitate, tritonul cu creastă preferă habitatele acvatice cu o vegetaţie bogată şi bogate în nutrienţi, însă prezenţa acestuia este negativ corelată cu o încărcare prea mare în nutrienţi şi prezenţa fenomenelor de eutrofizare.
        Astfel, efectivele de Triturus cristatus au fost pozitiv corelate cu păşunatul extensiv, însă negativ corelate cu cel intensiv.
        În cadrul studiilor realizate în teren a fost observat un păşunat scăzut spre moderat, care însă ar putea creşte în viitor sau ar putea utiliza tehnici nedurabile prin suprapăşunatul aceleiaşi zone.
        Recomandăm ca în acest sector dominat de ecosisteme de pajişte de luncă să se impună reglementarea păşunatului prin încheierea de contracte de păşunat, care să prevadă o încărcătură rezonabilă de animale/ha Păşune - pot fi luate valorile din ghidurile privind bune condiţii agricole şi de mediu şi un anumit calendar de păşunat, care să permită refacerea păşunilor şi să evite supraîncărcarea cu nutrienţi a solului şi habitatelor acvatice ale tritonului cu creastă.
        În cadrul acestei măsuri se va elabora un contract standard de păşunare care să prevadă aceste condiţii legate de conservarea tritonului cu creastă, dar în acelaşi timp şi de un păşunat durabil şi prietenos altor specii de amfibieni, reptile şi altor specii de interes comunitar.
        Acest model de contract va fi furnizat primăriilor comunelor Capu Câmpului, Valea Moldovei şi Mălini, pentru a fi utilizat în sectorul amintit.
        De asemenea, în măsura în care parcele din cadrul acestui sector au regim privat de proprietate, se va încerca realizarea unor protocoale, prin evidenţierea posibilităţilor de subvenţionare prin noul program al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
        În măsura în care se va considera necesar, se vor putea realiza activităţi de refacere a covorului vegetal, cu acordul proprietarilor de terenuri.
        În acest caz, se vor realiza înierbări cu specii autohtone, în cea mai mare parte prin supraînsămânţare. Se vor folosi tehnologii care să nu afecteze speciile de interes comunitar.
        Specii vizate: toate speciile de peşti, amfibieni şi mamifere de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: întreaga suprafaţă a sitului, în zonele în care se păşunează - în special în vecinătatea bălţilor de pe păşunile localităţilor Capu Câmpului, Capu Codrului, Valea Moldovei şi Mălini.

    l) Conservarea zonelor cu bălţi şi a zonelor umede din habitatele forestiere şi amenajarea de noi bălţi de reproducere
        Se recomandă încheierea unui protocol de colaborare cu Direcţia Silvică Suceava sau cu Ocoalele Silvice Gura Humorului, Mălini şi Râşca, pentru instruirea personalului silvic cu privire la importanţa conservării habitatelor acvatice - bălţi temporare, permanente, mlaştini, izvoare limnocrene, pâraie care băltesc, şanţuri şi canale - din fondul forestier aferent acestor ocoale.
        Se recomandă realizarea unui ghid de instruire simplu, cu mult material grafic, elaborat în colaborare cu ingineri silvici, precum şi susţinerea unor sesiuni de instruire la sediile Direcţiei Silvice Suceava sau a celor trei ocoale silvice, cu recomandări practice de ocrotire a habitatelor acvatice utilizate de tritonul cu creastă dar şi de alte specii de amfibieni.
        Se vor realiza sesiuni de instruire ale personalului silvic privind ocrotirea bălţilor temporare şi permanente, existente în fondul forestier, astfel ca acesta să aibă în vedere aceste habitate, în momentul în care vor desfăşura activităţi silvice: exploatare forestieră, igienizare, pregătire şi transport material lemnos.
        Habitatele acvatice care vor fi amenajate în fondul forestier, vor fi amenajate cu sprijinul personalului silvic şi de vânătoare - în cazul suprapunerii unui fond de vânătoare, bălţile putând avea şi rolul de adăpători pentru fauna de interes cinegetic, fără a reprezenta o ameninţare serioasă la adresa tritonului cu creastă.
        Este foarte important ca personalul silvic să înţeleagă importanţa ocrotirii şi creşterii numărului habitatelor acvatice ale speciilor de amfibieni, în special pentru contribuţia lor la controlul natural al dăunătorilor forestieri.
        Mai multe specii de amfibieni vor prolifera ca urmare a aplicării acestei măsuri: Rana dalmatina, Triturus vulgaris, Bombina variegata, Bombina bombina, Bufa bufa, Hyla arborea şi alte specii.
        Amenajarea unor habitate acvatice - bălţi - se va efectua în fondul forestier, în zonele de habitat rezultate ca favorabile în urma modelării ecologice, această măsură fiind una care va scădea impactul presiunilor date de trecerea cu animalele pe drumurile comunale şi colmatarea observată în cazul mai multor bălţi.
        O reţea de bălţi, suficient de apropiate între ele, ca să permită fluxul de gene - poate susţine o structură dinamică a populaţiilor din zonă.
        Extincţia unei sub-populaţii locale, secarea bălţii sau distrugerea habitatului, nu reprezintă o problemă de conservare, şansele de recolonizare fiind ridicate, într-un peisaj care prezintă o reţea de bălţi.
        Se recomandă amenajarea unor habitate acvatice din 500 în 500 m, ştiind că tritonii cu creastă migrează până la 800 m.
        Habitatele acvatice amenajate în fondul forestier, în tufărişuri sau ecosisteme de pajişte trebuie să aibă dimensiuni de între 18 x 18 m sau 20 x 20 m, pentru a atinge valori între 2000 şi 2500 mp ale suprafeţelor însumate, prag de la care sc consideră că metapopulaţiile pot fi viabile.
        Habitatele acvatice ar trebui să fie situate înăuntrul sau la marginea fondului forestier, nu mai departe de 50 m, să aibă adâncimi maxime de aproximativ 1 m şi o zonă de adâncime mică - sub 50 cm, de cel puţin 25% din suprafeţele acestora, să aibă malurile cu pante între 20 şi 40°, substratul trebuie să fie din argilă compactată, cu un strat de nisip deasupra, să aibă umbră oferită de coronament între 50 şi 100%.
        Se recomandă realizarea unor grămezi de lemn mort şi/sau pietre în apropierea acestor habitate acvatice, pentru facilitarea hibernării în condiţii sigure a tritonilor cu creastă.
        Specii vizate: toate speciile de amfibieni.
        Localizarea măsurii propuse: conservarea habitatelor speciilor de amfibieni va fi realizată pe toată suprafaţa sitului; amenajarea de noi habitate acvatice va fi realizată în pădurile din vecinătatea localităţilor Şinca, Bogata, Mălini, Cornu Luncii, Baia.

    m) Adaptarea managementului forestier la necesităţile de conservare ale speciilor de interes comunitar
        Se recomandă:
    a) păstrarea elementelor lineare de vegetaţie, de exemplu şirurile de arbori şi gardurile vii, care oferă conexiune între diferite trupuri de pădure;
    b) menţinerea unui număr de 3-10 adăposturi, scorburi, pe hectar, acesta însemnând 4-6 arbori cu scorburi/ha, pentru speciile de lilieci;
    c) susţinerea unui coronament cu producţie mare de hrană, favorizarea speciilor de foioase specifice, de exemplu stejar, fag, carpen - specii cu abundenţă mare de insecte;
    d) păstrarea unei diversităţi naturale cu arbori şi arbuşti din specii autohtone;
    e) menţinerea lemnului mort în pădure - acest lucru favorizează diversitatea speciilor de insecte;
    - realizarea de reîmpăduriri cu specii indigene, preferate de lilieci - fag, stejar, plop;
    – menţinerea pajiştilor şi poienilor, care sunt locuri de hrănire pentru specii de lilieci;
    – interzicerea înlocuirii pădurilor de tip natural-fundamental cu arborete formate din specii alohtone sau modificate genetic - plop euro-american, salcâm, stejar rosu, oţetar;
    – menţinerea suprafeţelor de apă stătătoare şi curgătoare în păduri - acestea servesc atât ca habitate de hrănire, ca surse de apă, cât şi ca rute de zbor pentru speciile de lilieci;
    – reducerea folosirii pesticidelor/insecticidelor în combaterea diferiţilor dăunători din păduri.


        Specii vizate: toate speciile de peşti, amfibieni şi mamifere de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: toate zonele din sit cu habitate forestiere.

    n) Limitarea realizării de noi drumuri de acces
        Deoarece situl este străbătut de numeroase drumuri de pământ şi drumuri de exploatare se recomandă menţinerea doar a celor care sunt absolut necesare.
        Se va interzice realizarea de noi drumuri, cu excepţia cazurilor în care prin documentaţii avizate se demonstrează că acestea sunt absolut necesare.
        Specii vizate: toate speciile de peşti, amfibieni şi mamifere de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: întreaga suprafaţă a sitului.

    o) Includerea prevederilor Planului de management al sitului, în amenajamentele silvice
        După aprobarea Planului de management, amenajamentele silvice ale unităţilor de producţie/proprietăţilor ce intră în componenţa sitului, vor fi revizuite în mod obligatoriu în termen de 12 luni de la aprobarea acestuia.
        Până la revizuirea amenajamentelor silvice, nu se vor aplica de către administratorii fondului forestier, decât acele prevederi care sunt conforme legislaţiei specifice ariilor naturale protejate şi planurilor de management în vigoare.
        Specii vizate: toate speciile de peşti, amfibieni şi mamifere de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: în toate zonele cu habitate forestiere acoperite de amenajamentele silvice.

    p) Includerea prevederilor Planului de management al sitului în planurile de urbanism - Planuri Urbanistice Generale şi Planuri Urbanistice Zonale
        Custodele va informa instituţiile responsabile cu privire la prevederile de mai jos şi va verifica respectarea acestora pentru teritoriul ariei protejate.
        Autorităţile administraţiei publice locale competente şi administratorii de terenuri au obligaţia de a actualiza documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism, prin integrarea în cuprinsul lor a prevederilor referitoare la situl ROSCI035 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi.
        Specii vizate: toate speciile de peşti, amfibieni şi mamifere de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: întreaga suprafaţă a sitului.

    q) Interzicerea sau, după caz, limitarea schimbării modului de utilizare a terenurilor
        Schimbarea modului de utilizare al terenurilor de la pajişte sau arabil la perimetru construit va fi interzisă.
        Pot fi avizate doar schimbări temporare ale modului de folosinţă ale unor mici suprafeţe de teren, de maxim 2 ha fiecare dar fără a depăşi însumate 5% din clasa de habitat respectivă la nivelul sitului.
        Specii vizate: toate speciile de peşti, amfibieni şi mamifere de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: întreaga suprafaţă a sitului.

    r) Sigilarea gurii de vizitare a conductei de apă dintre localităţile Şinca şi Bogata
        Recomandăm încheierea unui protocol de colaborare cu operatorul reţelei de distribuţie de care aparţine conducta de apă dintre localităţile Şinca şi Bogata, în vederea sigilării gurii de vizitare betonate, care funcţionează în prezent ca o capcană pentru tritonii cu creastă.
        Această măsură presupune capturarea amfibienilor căzuţi în gura de vizitare şi drenarea apei pe pajiştea alăturată.
        Specii vizate: toate speciile de amfibieni de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: între localităţile Şinca şi Bogata.

    s) Identificarea zonelor ce vor fi desemnate drept coridoare de dispersie şi evidenţierea lor în cadrul procesului de avizare a proiectelor noi de investiţii.
        Se recomandă realizarea unei modelări spaţiale de permeabilitate, pentru a identifica pe baza datelor de biologie ale tritonului carpatic şi ale caracteristicilor de habitat din situl ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi cele mai bune zone candidate la statutul de coridoare de dispersie, precum şi evidenţierea lor în cadrul procesului de avizare a proiectelor noi de investiţii.
        Măsura este menită a fundamenta amenajarea unor coridoare de dispersie, pentru asigurarea unei rezilienţe absolut necesare în contextul localizării ariei naturale protejate la limita de distribuţie a tritonului carpatic.
        Ameninţările potenţiale pentru specie, modificarea temperaturii şi reducerea conectivităţii poate induce sau potenţa problema hibridării introgresive dintre tritonul carpatic şi cel comun. Creşterea conectivităţii dintre populaţii diferite, poate asigura rezilienţa necesară, în special din punct de vedere genetic, în condiţiile creşterii temperaturii globale şi a extremelor climatice. Creşterea conectivităţii de habitat va asigura fluxul necesar dintre populaţii diferite şi o vigoare genetică, ceea ce va împiedica apariţia presiunii date de hibridarea introgresivă.
        Realizarea unei modelări spaţiale a matricei de permeabilitate, va putea fundamenta pe viitor realizarea unor coridoare de dispersie pentru tritonul carpatic. de aceste coridoare vor beneficia şi alte specii de amfibieni, inclusiv speciile genului Bombina, Rana dalmatina, Rana temporaria, Hyla arborea, Triturus cristatus.
        Specii vizate: speciile de tritoni de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: Realizarea modelării poate fi pentru întregul sit ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi, deşi pentru tritonul carpatic este evident că doar malul drept al râului Moldovei - pe raza localităţilor Capu Câmpului, Mălini, Şinca, Sasca Mare, Bogata, Jahalia, Râşca - este important din punct de vedere al habitatelor favorabile.
        O viitoare măsură de realizare a unor coridoare de dispersie recomandăm a fi realizată doar pe malul drept, pentru o concentrare eficientă a eforturilor de conservare.

    ş) Implementarea unor măsuri de conservare noi, în funcţie de rezultatele monitorizării din teren, ori de câte ori este necesar
        Custodele ariei protejate va implementa măsurile de conservare recomandate anterior dar va implementa şi alte măsuri noi, eventual măsuri de reconstrucţie ecologică, în funcţie de rezultatele monitorizărilor.
        Specii vizate: toate speciile de peşti, amfibieni şi mamifere de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: întreaga suprafaţă a sitului.


    Obiectiv specific 4: Facilitarea practicării unor forme de vizitare şi turism în sit
    a) Amenajarea unor puncte cheie de observare a biodiversităţii şi întreţinerea amenajărilor
        Specii vizate: toate speciile de peşti, amfibieni şi mamifere de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: se va stabili în urma consultării factorilor interesaţi.

    b) Amenajarea unor trasee ecoturistice şi întreţinerea amenajărilor
        Specii vizate: toate speciile de peşti, amfibieni şi mamifere de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: se va stabili în urma consultării factorilor interesaţi.

    c) Instalarea şi întreţinerea panourilor şi indicatoare în principalele puncte de interes din sit
        Specii vizate: toate speciile de peşti, amfibieni şi mamifere de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: se va stabili în urma consultării factorilor interesaţi.

    d) Amenajarea de puncte de informare, eventual a unui centru de vizitare şi întreţinerea acestora
        Traseele ecoturistice se pot amenaja la propunerea custodelui sau a altor entităţi cu avizul custodelui, în scopul valorificării durabile a potenţialului turistic şi a biodiversităţii unor zone din aria protejată, având un rol important şi în conştientizarea şi informarea publicului cu privire la protejarea elementelor de interes comunitar.
        Specii vizate: toate speciile de peşti, amfibieni şi mamifere de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: se va stabili în urma consultării factorilor interesaţi.

    e) Prezentarea, prin intermediul birourilor şi mijloacelor de informare turistică ale localităţilor limitrofe, a unor informaţii detaliate cu privire la sit şi atracţia turistică
        Specii vizate: toate speciile de peşti, amfibieni şi mamifere de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: se va stabili în urma consultării factorilor interesaţi.

    f) Crearea şi promovarea unui portofoliu de activităţi sportive pentru aria protejată
        Se va crea şi promova un portofoliu de activităţi sportive pentru aria protejată - drumeţie, alergare, maraton şi conectarea acestuia cu manifestările turistice şi sportive din zonă
        Specii vizate: toate speciile de peşti, amfibieni şi mamifere de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: se va stabili în urma consultării factorilor interesaţi.

    g) Crearea şi promovarea unui portofoliu de activităţi vizând cunoaşterea speciilor şi habitatelor sitului de tipul unui turism stiinţific, cu ghizi special instruiţi
        Această măsură creează posibilitatea implementării unei forme de turism organizate, în funcţie de oportunităţile de finanţare pe care le va accesa custodele sitului.
        Specii vizate: toate speciile de peşti, amfibieni şi mamifere de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: se va stabili în urma consultării factorilor interesaţi.

    h) Informarea vizitatorilor cu privire la valorile ariei naturale protejate şi regulile de vizitare
        Specii vizate: toate speciile de peşti, amfibieni şi mamifere, de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafaţă a sitului.

    i) Crearea şi implementarea unui sistem de rangeri voluntari din rândul tinerilor din localităţile limitrofe
        Specii vizate: toate speciile de peşti, amfibieni şi mamifere de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafaţă a sitului.


    Obiectiv specific 5: Conştientizarea publicului şi comunicarea eficientă cu factorii interesaţi
    a) Realizarea de întâlniri periodice cu factorii interesaţi
        Plecând de la ideea că populaţia locală reprezintă actorul principal al existenţei şi managementului sitului, una dintre modalităţile de informare, conştientizare, consultare şi implicare o reprezintă discuţiile deschise pe diverse teme de interes, cu grupuri de proprietari, administratori de teren, reprezentanţi ai autorităţilor locale sau altor factori de interes. Se propune organizarea a minimum o întâlnire pe an, însă dacă există interes şi este necesar, numărul discuţiilor organizate poate fi mai mare. Este vizat întregul sit, cu toate comunităţile locale şi interesele socio-economice ce interferează cu aria naturală protejată.
        Specii vizate: toate speciile de peşti, amfibieni şi mamifere de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafaţă a sitului.

    b) Promovarea Ghidului privind cele mai bune practici agricole şi a Codului pentru bune condiţii agricole şi de mediu în rândul agricultorilor de pe teritoriul sitului
        Specii vizate: toate speciile de peşti, amfibieni şi mamifere de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafaţă a sitului.

    c) Dezvoltarea de parteneriate cu persoane şi instituţii relevante
        Specii vizate: toate speciile de peşti, amfibieni şi mamifere de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafaţă a sitului.

    d) Informarea şi conştientizarea localnicilor cu privire la aria protejată, valorile naturale şi oportunităţile de valorificare durabilă
        Specii vizate: toate speciile de peşti, amfibieni şi mamifere de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafaţă a sitului.

    e) Promovarea ariei protejate naturale pe pagina web a custodelui, pe diverse medii de socializare online
        Specii vizate: toate speciile de peşti, amfibieni şi mamifere de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafaţă a sitului.

    f) Realizarea şi promovarea materialelor informative pentru panourile de informare amplasate pe traseele turistice
        Specii vizate: toate speciile de peşti, amfibieni şi mamifere de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafaţă a sitului.

    g) Promovarea naţională şi internaţională a sitului, ca destinaţie turistică
        Specii vizate: toate speciile de peşti, amfibieni şi mamifere de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafaţă a sitului.

    h) Conceperea şi distribuirea siglei sitului către producătorii locali de produse tradiţionale
        Specii vizate: toate speciile de peşti, amfibieni şi mamifere de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafaţă a sitului.

    i) Prezentarea produselor tradiţionale locale etichetate cu sigla sitului pe paginile web existente.
        Specii vizate: toate speciile de peşti, amfibieni şi mamifere de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafaţă a sitului.


    Obiectiv specific 6: Educaţia ecologică a tinerilor în concordanţă cu obiectivele de conservare ale sitului
    a) Promovarea ghidului educativ pentru copii
        Ghidul educativ destinat elevilor, realizat prin proiectul POS Mediu Axa 4 "Managementul durabil al trei arii protejate situate pe râul Moldova", va fi prezentat în toate şcolile localităţilor limitrofe sitului.
        Specii vizate: toate speciile de peşti, amfibieni şi mamifere de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: toate şcolile din localităţile limitrofe ariei protejate.

    b) Implementarea de activităţi educative în aria protejată şi la sediile instituţiilor şcolare
        Specii vizate: toate speciile de peşti, amfibieni şi mamifere de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafaţă a sitului.


    Obiectiv specific 7: Asigurarea echipamentului personalului custodelui şi a infrastructurii de funcţionare necesare ariei naturale protejate
    a) Realizarea şi dotarea unui punct de lucru pentru custode, a unei staţiuni de reconstrucţie ecologică şi a unui centru de vizitare
        Se va realiza un centru de vizitare şi educaţie ecologică pentru prezentarea speciilor din sit şi o staţiune de reconstrucţie ecologică, unde va funcţiona şi punctul de lucru al custodelui ariei naturale protejate.
        Detalii despre acest obiectiv se vor regăsi în planurile de lucru anuale.
        Specii vizate: toate speciile de peşti, amfibieni şi mamifere de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafaţă a sitului.

    b) Marcarea prin panouri a limitelor ariei protejate pe teren şi menţinerea acestora
        Limitele vor fi marcate prin panouri, şi semne convenţionale.
        Specii vizate: toate speciile de peşti, amfibieni şi mamifere de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafaţă a sitului.

    c) Realizarea, montarea şi întreţinerea panourilor indicatoare, panourilor de avertizare şi a panourilor informative
        Specii vizate: toate speciile de peşti, amfibieni şi mamifere de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafaţă a sitului.

    d) Asigurarea de dotări şi echipament de teren adecvat
        Activitatea are un caracter direct protectiv pentru sit, prin patrulări efectuate în vederea prevenirii unor probleme/ameninţări în sit. În acţiunile de patrulare, pază şi monitorizare este implicat personalul custodelui, dar şi voluntari. Necesarul de echipamente va fi detaliat în planurile de lucru anuale.
        Specii vizate: toate speciile de peşti, amfibieni şi mamifere de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafaţă a sitului.

    e) Asigurarea de echipament de birou adecvat
        Se vor achiziţiona echipamente necesare bunei funcţionări a echipei custodelui: calculatoare, imprimantă, soft-uri cu licenţă.
        Specii vizate: toate speciile de peşti, amfibieni şi mamifere de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafaţă a sitului.


    Obiectiv specific 8: Asigurarea de personal, conducere, coordonare, administrare eficiente
    a) Adaptarea organigramei custodelui la necesităţile de aplicare ale Planului de management
        Indicatori de realizare a activităţii: organigramă adecvată.

    b) Evaluarea nevoilor de formare ale personalului implicat în managementul sitului
        Specii vizate: toate speciile de peşti, amfibieni şi mamifere de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafaţă a sitului.

    c) Participarea personalului custodelui la cursuri de instruire, schimburi de experienţă, conferinţe
        Pentru ca administrarea şi managementul sitului să fie eficiente este necesar ca anual să se organizeze instruiri cu personalul implicat. Temele de instruire sunt, în principal, legate de administrarea propriu-zisă şi de acţiunile din Planul de management, punându-se accent pe acţiunile de pază şi patrulare şi de monitorizare. în fiecare an se va concepe un raport de instruire în funcţie de temele discutate.
        De asemenea, pregătirea personalului în vederea recunoaşterii în teren a populaţiilor speciilor şi habitatelor de interes comunitar este imperios necesară.
        Această activitate va fi realizată la începutul implementării Planului de management de către toţi angajaţii custodelui, sub îndrumarea specialiştilor.
        Specii vizate: toate speciile de peşti, amfibieni şi mamifere de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafaţă a sitului.


    Obiectiv specific 9: Realizarea şi coordonarea eficientă a activităţilor administrative
    a) Realizarea unui plan de lucru anual, cu bugetul necesar implementării
        Custodele va realiza la începutul fiecărui an, un plan de lucru în care se vor detalia măsurile de management care vor trebui aplicate, zonele în care vor fi aplicate, resursele umane şi resursele financiare alocate.
        Acest plan de lucru va reprezenta de fapt o detaliere a măsurilor de management din Planul de management.
        Specii vizate: toate speciile de peşti, amfibieni şi mamifere de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafaţă a sitului.

    b) Elaborarea rapoartelor de activitate şi financiare
        Specii vizate: toate speciile de peşti, amfibieni şi mamifere de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafaţă a sitului.

    c) Trimiterea şi completarea rapoartelor în funcţie de solicitările autorităţilor
        Custodele raportează activitatea de custodie către autoritatea de proiecţia mediului, sub forma raportului anual de exercitare a custodiei.
        De asemenea, se pot întocmi şi alte tipuri de rapoarte sau baze de date solicitate de autoritate. Acţiunea are în vedere întregul sit.
        Specii vizate: toate speciile de peşti, amfibieni şi mamifere de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafaţă a sitului.

    d) Monitorizarea implementării Planului de management
        Măsurile şi activităţile Planului de management necesită a fi monitorizate în vederea asigurării îndeplinirii lor. Fiecare măsură sau activitate în parte se va monitoriza după aplicare, prin verificarea indicatorilor specifici de realizare.
        Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafaţă a sitului.

    e) Identificarea şi accesarea surselor de finanţare
        Una dintre cele mai importante măsuri privind acoperirea unor cheltuieli administrative şi de management ale sitului, este atragerea de fonduri prin diverse programe/proiecte. Specii vizate: toate speciile de peşti, amfibieni şi mamifere de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafaţă a sitului.

    f) Realizarea de patrulări periodice pe teritoriul sitului
        Specii vizate: toate speciile de peşti, amfibieni şi mamifere de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafaţă a sitului.

    g) Eliberarea de avize pentru planurile şi proiectele care se realizează pe teritoriul sitului
        Custodele va evalua impactul planurilor şi proiectelor propuse a fi realizate pe teritoriul sitului prin studierea documentaţiei depuse de către solicitanţi şi pe baza observaţiilor din teren.
        Specii vizate: toate speciile de peşti, amfibieni şi mamifere de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafaţă a sitului.

    h) Actualizarea permanentă a bazei de date
        Specii vizate: toate speciile de peşti, amfibieni şi mamifere de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafaţă a sitului.

    i) Evaluarea rezultatelor implementării Planului de management în al V-lea an şi întocmirea noului Plan
        Specii vizate: toate speciile de peşti, amfibieni şi mamifere de interes comunitar.
        Localizarea măsurii propuse: valabilă pentru întreaga suprafaţă a sitului.

    1. PLANUL DE ACTIVITĂŢI
    Tabelul nr. 14
    Măsurile propuse pentru îndeplinirea obiectivelor

┌───────────────┬────────────────┬───┬──────────────────────────────────┬────────────────────┐
│ │ │Pri│Calendarul de implementare │ │
│ │Indicatori de │o ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤Parteneri pentru │
│Acţiuni │realizare │ri │Anul 1│Anul 2│Anul 3│Anul 4│Anul 5│implementare │
│ │ │ta ├──┬───┼──┬───┼──┬───┼──┬───┼──┬───┤ │
│ │ │tea│S1│S2 │S1│S2 │S1│S2 │S1│S2 │S1│S2 │ │
├───────────────┴────────────────┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴────────────────────┤
│Obiectiv specific 1: Continuarea activităţilor de identificare şi cartare a │
│speciilor şi habitatelor de interes comunitar │
├───────────────┬────────────────┬───┬──┬───┬──┬───┬──┬───┬──┬───┬──┬───┬────────────────────┤
│1.a. │Raport anual │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Continuarea │privind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│identificării │identificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Specialişti în │
│şi cartării │speciilor noi şi│1 │ │ │ │---│--│---│--│---│--│-->│domeniu, │
│speciilor de │/sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │institute de │
│interes │identificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cercetare │
│comunitar │celor prezente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în noi zone │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│l.b. │Raport anual │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Continuarea │privind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│identificării │identificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Specialişti în │
│şi cartării │habitatelor noi │1 │ │ │ │---│--│---│--│---│--│-->│domeniu, │
│habitatelor │şi/sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │institute de │
│speciilor de │identificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cercetare │
│interes │celor prezente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comunitar │în noi zone │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┴────────────────┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴────────────────────┤
│Obiectiv specific 2: Monitorizarea stării de conservare a speciilor de interes │
│comunitar │
├───────────────┬────────────────┬───┬──┬───┬──┬───┬──┬───┬──┬───┬──┬───┬────────────────────┤
│2.a. │Informaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Actualizarea │actualizate - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│permanentă a │raport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│informaţiilor │anual privind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Specialişti în │
│privind │starea de │1 │--│---│--│---│--│---│--│---│--│-->│domeniu, │
│speciile de │conservare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │institute de │
│interes │a speciilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cercetare │
│comunitar prin │interes │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│monitorizarea │comunitar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│acestora │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│2.b. Evaluarea │Raport anual │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│anuală a stării│privind starea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Specialişti în │
│de conser- │de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │domeniu, │
│vare a │conservare a │1 │--│---│--│---│--│---│--│---│--│-->│institute de │
│speciilor de │speciilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cercetare │
│interes │interes │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comunitar │comunitar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┴────────────────┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴────────────────────┤
│Obiectiv specific 3: Aplicarea măsurilor pentru asigurarea stării de conservare │
│favorabilă a speciilor de interes comunitar │
├───────────────┬────────────────┬───┬──┬───┬──┬───┬──┬───┬──┬───┬──┬───┬────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi ale │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │adminis- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │traţiei publice │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Poliţie Locală, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Inspectoratul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Judeţean │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │al Poliţiei, │
│3.a. Depistarea│Numărul surselor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Administraţia │
│şi eliminarea │de poluare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională │
│surselor de │depistate şi │1 │--│---│--│---│--│---│--│---│--│-->│Apele Române, │
│poluare cu │eliminate; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │agenţii │
│deşeuri │raport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │judeţene pentru │
│menajere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │protec- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ţia mediului, Garda │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională de Mediu │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- comisariate │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │judeţene │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │proprietari şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │administratori şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │proprietari de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │terenuri │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi ale │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │adminis- │
│3.b. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │traţiei publice │
│Supravegherea │Exploatări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale, │
│modului în care│forestiere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Administraţia │
│se │realizate cu │2 │ │---│--│---│--│---│--│---│--│-->│Naţională │
│realizează │respectarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Apele Române, │
│exploatările │normelor legale;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Garda Naţională de │
│forestiere │raport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mediu - comisariate │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │judeţene, ocoale │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │silvice, proprietari│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de terenuri │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi ale │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │adminis- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │traţiei publice │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Administraţia │
│3.c. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională │
│Interzicerea │În teren nu sunt│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Apele Române, │
│introducerii │identificate noi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │agenţii judeţene │
│speciilor │specii invazive │1 │--│---│--│---│--│---│--│---│--│-->│pentru │
│invazive de │de peşti; raport│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │protecţia mediului, │
│peşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Garda Naţională de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mediu - comisariate │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │judeţene,Poliţie │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Locală │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │proprietari şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │administratori de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │terenuri │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│3.d. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Implementarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi ale │
│restricţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │adminis- │
│prevăzute │Menţinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │traţiei publice │
│în regulament │speciilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale, │
│privind accesul│interes │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Administraţia │
│motorizat în │comunitar într-o│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională │
│anumite zone, │stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Apele Române, Garda │
│aprinderea │conservare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională de Mediu -│
│focurilor, │favorabilă; │1 │--│---│--│---│--│---│--│---│--│-->│comisariate │
│producerea de │scăderea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │judeţene, │
│zgomote │numărului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Poliţie Locală, │
│puternice, │avertismente şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Inspectoratul │
│aruncarea │contravenţii; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Judeţean │
│deşeurilor, │raport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │al │
│colectarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Poliţiei,proprietari│
│speciilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi administratori de│
│floră │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │terenuri │
│şi faună │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi ale │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │adminis- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │traţiei publice │
│3.e. Lobby │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale, │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Administraţia │
│realizarea unei│Îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională │
│reţele │sistemului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Apele Române, │
│de canalizare │canalizare în │1 │--│---│--│---│--│---│--│---│--│-->│agenţii │
│eficiente în │localităţile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │judeţene pentru │
│localităţile │limitrofe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │protecţia mediului, │
│limitrofe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Garda Naţională de │
│sitului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mediu - comisariate │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │judeţene, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │proprietari │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi administratori de│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │terenuri │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│3.f. Promovarea│Menţinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lucrărilor bine│speciilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi ale │
│justifica- │interes │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │adminis- │
│te de │comunitar într-o│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │traţiei publice │
│regularizare, │stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale, │
│decolmatare şi │conservare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Administraţia │
│reprofilare a │favorabilă; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională │
│cursului râului│lucrările de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Apele Române, │
│care │decolmatare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │agenţii │
│respectă │şi regularizarea│1 │--│---│--│---│--│---│--│---│--│-->│judeţene pentru │
│măsurile │respectă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │protecţia mediului, │
│adecvate │prevederile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Garda Naţională de │
│conservării │Planului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mediu - comisariate │
│speciilor de │management │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │judeţene, │
│interes │şi condiţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │proprietari │
│comunitar şi │din avizele şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi administratori de│
│monitorizarea │autorizaţiile de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │terenuri │
│acestor │mediu; raport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│activităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi ale │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │adminis- │
│3.g. Desemnarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │traţiei publice │
│unor "zone de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale, │
│linişte", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Administraţia │
│unde nu vor fi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională │
│executate │desemnarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Apele Române, │
│lucrări de │anuală a │1 │--│---│--│---│--│---│--│---│--│-->│agenţii │
│decolmatare în │"zonelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │judeţene pentru │
│albie pe │linişte"; raport│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │protecţia mediului, │
│parcursul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Garda Naţională de │
│implementării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mediu - comisariate │
│Planului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │judeţene, │
│management │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │proprietari │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi administratori de│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │terenuri │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│3.h. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Monitorizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Administraţia │
│realizării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională │
│lucrărilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Apele Române, │
│prevăzute în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │agenţii │
│Programul de │Număr controale │1 │--│---│--│---│--│---│--│---│--│-->│judeţene pentru │
│Gospodărire a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │protecţia mediului, │
│Apelor cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Garda Naţională de │
│respectarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mediu - comisariate │
│strictă a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │judeţene │
│legislaţiei în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│vigoare. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│3.i. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi ale │
│Interzicerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │adminis- │
│construirii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │traţiei publice │
│baraje, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale, │
│praguri şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Administraţia │
│altor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională │
│construcţii │Lipsa din teren │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Apele Române, │
│similare în │a unor amenajări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │agenţii │
│albia râului │noi │1 │--│---│--│---│--│---│--│---│--│-->│judeţene pentru │
│Moldova şi ale │raport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │protecţia mediului, │
│afluenţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Garda Naţională de │
│principali, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mediu - comisariate │
│care pot │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │judeţene, │
│constitui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │proprietari │
│obstacole │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi administratori de│
│pentru speciile│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │terenuri │
│de peşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi ale │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │adminis- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │traţiei publice │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale, │
│3.j. Menţinerea│Habitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Administraţia │
│habitatelor │menţinute într-o│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională │
│acvatice │stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Apele Române, │
│folosite pentru│conservare │1 │ │ │--│---│--│---│--│---│--│-->│agenţii │
│reproducere de │favorabilă număr│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │judeţene pentru │
│speciile de │de bălţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │protecţia mediului, │
│amfibieni │conservate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Garda Naţională de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mediu - comisariate │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │judeţene, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │proprietari │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi administratori de│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │terenuri │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi ale │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │adminis- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │traţiei publice │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale, │
│3.k. Limitarea │Numărul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Administraţia │
│păşunatului şi │animale din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională │
│refacerea │păşuni; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Apele Române, │
│covorului │hectare de │2 │ │---│--│---│--│---│--│---│--│-->│agenţii │
│ierbos în │pajişti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │judeţene pentru │
│zonele unde │refăcute; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │protecţia mediului, │
│acesta │raport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Garda Naţională de │
│este degradat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mediu - comisariate │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │judeţene, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │proprietari │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi administratori de│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │terenuri │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi ale │
│3.l. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │adminis- │
│Conservarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │traţiei publice │
│zonelor cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale, │
│bălţi şi a │Numărul de bălţi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │agenţii judeţene │
│zonelor umede │conservate; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru │
│din habitatele │numărul de bălţi│1 │ │---│--│---│--│---│--│---│--│-->│protecţia mediului, │
│forestiere şi │amenajate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Garda Naţională de │
│amenajarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mediu - comisariate │
│noi bălţi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │judeţene, │
│reproducere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │proprietari │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi administratori de│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │terenuri │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi ale │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │adminis- │
│ │Menţinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │traţiei publice │
│ │speciilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale, │
│3.m. Adaptarea │interes │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Administraţia │
│managementului │comunitar într-o│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională │
│forestier la │stare de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Apele Române, │
│necesităţile de│conservare │2 │ │---│--│---│--│---│--│---│--│-->│agenţii │
│conservare ale │favorabilă; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │judeţene pentru │
│speciilor │elemente de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │protecţia mediului, │
│de interes │vegetaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Garda Naţională de │
│comunitar │menţinute în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mediu - comisariate │
│ │teren; raport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │judeţene, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │proprietari │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi administratori de│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │terenuri │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi ale │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │adminis- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │traţiei publice │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Administraţia │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională │
│3.n. Limitarea │Numărul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Apele Române, │
│realizării de │drumuri noi de │2 │ │---│--│---│--│---│--│---│--│-->│agenţii │
│noi drumuri │acces; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │judeţene pentru │
│de acces │raport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │protecţia mediului, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Garda Naţională de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mediu - comisariate │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │regionale, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │proprietari │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi administratori de│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │terenuri │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi ale │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │adminis- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │traţiei publice │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale, │
│3.o. Includerea│Amenajamente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │agenţii judeţene │
│prevederilor │silvice adecvate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru │
│Planului de │statutului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │protecţia mediului, │
│management al │arie protejată │1 │ │---│--│---│--│---│--│---│--│-->│Garda Naţională de │
│sitului în │al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mediu - comisariate │
│amenajamentele │zonei; raport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │judeţene, Direcţia │
│silvice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Silvică Suceava şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ocoale Silvice │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │proprietari şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │adminis- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tratori de terenuri │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi ale │
│3.p. Includerea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │adminis- │
│prevederilor │Planuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │traţiei publice │
│Planului de │urbanistice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale, │
│management al │generale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Administraţia │
│sitului în │zonale adecvate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională │
│planurile de │statutului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Apele Române, │
│urbanism │arie │1 │--│---│--│---│--│---│--│---│--│-->│agenţii │
│-Planuri │protejată al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │judeţene pentru │
│Urbanistice │zonei; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │protecţia mediului, │
│Generale şi │management │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Garda Naţională de │
│Planuri │adecvat al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mediu - comisariate │
│Urbanistice │terenurilor; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │judeţene, │
│Zonale │raport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │proprietari │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi administratori de│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │terenuri │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi ale │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │adminis- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │traţiei publice │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale, │
│3.q. │Management │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Administraţia │
│Interzicerea │adecvat al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională │
│sau, după caz, │terenurilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Apele Române, │
│limitarea │menţinerea │1 │--│---│--│---│--│---│--│---│--│-->│agenţii │
│schimbării │modului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │judeţene pentru │
│modului de │utilizare al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │protecţia mediului, │
│utilizare │terenurilor; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Garda Naţională de │
│a terenurilor │raport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mediu - comisariate │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │judeţene, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │proprietari │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi administratori de│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │terenuri │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi ale │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │adminis- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │traţiei publice │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale, │
│3.r. Sigilarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Administraţia │
│gurii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională │
│vizitare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Apele Române, │
│conductei de │Gură de vizitare│3 │ │ │--│-->│ │ │ │ │ │ │agenţii │
│apă dintre │sigilată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │judeţene pentru │
│localităţile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │protecţia mediului, │
│Şinca │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Garda Naţională de │
│şi Bogata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mediu - comisariate │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │judeţene, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │proprietari │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi administratori de│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │terenuri │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│3.s. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Identificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│zonelor ce vor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│fi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│desemnate drept│Numărul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Specialişti în │
│coridoare de │coridoarelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │domeniu, │
│dispersie şi │dispersie │2 │ │ │--│---│--│---│--│---│--│-->│institute de │
│evidenţierea │evidenţiate; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cercetare │
│lor în cadrul │raport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│procesului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│avizare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiectelor noi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de investiţii. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi ale │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │adminis- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │traţiei publice │
│3.ş. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale, │
│Implementarea │Număr măsuri noi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Administraţia │
│unor măsuri de │propuse, număr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională │
│conservare noi,│şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Apele Române, │
│în funcţie de │suprafaţă zone │1 │--│---│--│---│--│---│--│---│--│-->│agenţii │
│rezultatele │cu reconstrucţie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │judeţene pentru │
│monitorizării │ecologică; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │protecţia mediului, │
│din teren, ori │raport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Garda Naţională de │
│de câte ori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mediu - comisariate │
│este necesar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │judeţene, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │proprietari │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi administratori de│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │terenuri │
├───────────────┴────────────────┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴────────────────────┤
│Obiectiv specific 4: Facilitarea practicării unor forme de vizitare şi turism │
│în sit │
├───────────────┬────────────────┬───┬──┬───┬──┬───┬──┬───┬──┬───┬──┬───┬────────────────────┤
│4.a. Amenajarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi ale │
│unor puncte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │adminis- │
│cheie de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │traţiei publice │
│observare a │Număr puncte de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale, │
│biodiversităţii│observare │2 │ │ │--│---│--│---│--│---│->│ │asociaţii locale de │
│şi │amenajate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │turism, proprietari │
│întreţinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi │
│amenajărilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │administratori de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │terenuri │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi ale │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │adminis- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │traţiei publice │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale │
│4.b. Amenajarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │asociaţii locale de │
│unor trasee │Număr trasee │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │turism, proprietari │
│ecoturistice │ecoturistice │2 │ │ │--│---│--│---│--│---│--│-->│şi │
│şi întreţinerea│realizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │administratori de │
│amenajărilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │terenuri, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │proprietari │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de structuri │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │turistice │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi de cazare │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│4.c. Instalarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi ale │
│de panouri şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │adminis- │
│indicatoare │Număr panouri şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │traţiei publice │
│în principalele│indicatoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale │
│puncte de │realizate şi │2 │ │ │--│---│--│---│--│---│--│-->│asociaţii locale de │
│interes şi │amplasate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │turism, proprietari │
│întreţinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi │
│acestora │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │administratori de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │terenuri │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi ale │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │adminis- │
│4.d. Amenajarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │traţiei publice │
│de puncte de │Număr puncte de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale │
│informare - │informare,centru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │asociaţii locale de │
│eventual a unui│de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │turism, proprietari │
│centru de │vizitare │3 │ │ │--│---│--│---│--│---│--│-->│şi │
│vizitare şi │amenajate şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │administratori de │
│întreţinerea │întreţinute │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │terenuri, │
│acestora │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │proprietari │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de structuri │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │turistice │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi de cazare │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│4.e. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Prezentarea, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│prin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│intermediul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi ale │
│birourilor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │adminis- │
│mijloacelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │traţiei publice │
│informare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale │
│turistică ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │asociaţii locale de │
│localităţilor │Număr prezentări│2 │ │---│--│---│--│---│--│---│--│-->│turism, birouri │
│limitrofe, a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │promo- │
│unor informaţii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │vare turism, │
│detaliate cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │consilii │
│privire la a- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │judeţene │
│ria protejată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ca sit şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│atracţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│turistică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi ale │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │adminis- │
│4.f. Crearea şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │traţiei publice │
│promovarea unui│Portofoliu de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale │
│portofoliu │activităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │inspectorate şcolare│
│de activităţi │sportive │2 │ │ │--│---│--│---│--│---│--│-->│judeţene, asociaţii │
│sportive pentru│creat şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale de turism, │
│aria │promovat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ministerul │
│protejată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Tineretului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi Sportului, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │consilii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │judeţene │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi ale │
│4.g. Crearea şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │adminis- │
│promovarea unui│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │traţiei publice │
│portofoliu │Portofoliu de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale │
│de activităţi │activităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │inspectorate şcolare│
│vizând │vizând │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │judeţene, asociaţii │
│cunoaşterea │cunoaşterea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale de turism, │
│speciilor │speciilor şi │3 │ │ │--│---│--│---│--│---│--│-->│Ministerul │
│şi habitatelor │habitatelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Tineretului │
│sitului de │sitului creat şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi Sportului, │
│tipul unui │promovat; număr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │consilii │
│turism │de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │judeţene, │
│stiinţific, cu │grupuri ghidate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │proprietari │
│ghizi special │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de structuri │
│instruiţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │turistice │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi de cazare │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│4.i. Informarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│vizitatorilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu privire │Număr vizitatori│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi ale │
│la valorile │informaţi; număr│1 │--│---│--│---│--│---│--│---│--│-->│adminis- │
│ariei naturale │prezentări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │traţiei publice │
│protejate şi a │realizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale │
│regulilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│vizitare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│4.j. Crearea şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│implementarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│unui sistem │Număr rangeri; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi ale │
│de rangeri │număr de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │adminis- │
│voluntari din │voluntari │1 │ │ │--│---│--│---│--│---│--│-->│traţiei publice │
│rândul │număr de acţiuni│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale, │
│tinerilor │realizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │inspectorate şcolare│
│din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │judeţene, │
│localităţile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│adiacente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┴────────────────┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴────────────────────┤
│Obiectiv specific 5: Conştientizarea publicului şi comunicarea eficientă cu │
│factorii interesaţi │
├───────────────┬────────────────┬───┬──┬───┬──┬───┬──┬───┬──┬───┬──┬───┬────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi ale │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │adminis- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │traţiei publice │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │asociaţii locale de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │turism, proprietari │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi │
│5.c. Realizarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │administratori de │
│de întâlniri │Număr de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │terenuri, │
│periodice cu │întâlniri cu │1 │--│---│--│---│--│---│--│---│--│-->│inspectorate │
│factorii │factorii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şcolare judeţene, │
│interesaţi │interesaţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Administraţia │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Apele Române, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │agenţii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │judeţene pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │protecţia mediului, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Garda Naţională de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mediu - comisariate │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │judeţene, │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│5.d. Promovarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Ghidului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│privind cele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mai │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bune practici │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi ale │
│agricole şi a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │adminis- │
│Codului pentru │Număr întâlniri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │traţiei publice │
│bune condiţii │cu comunităţile │2 │ │ │ │ │--│---│--│---│--│-->│locale │
│agricole şi de │locale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │proprietari şi │
│mediu în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │administratori de │
│rândul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │terenuri │
│agricultorilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│teritoriul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sitului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi ale │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │adminis- │
│5.e. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │traţiei publice │
│Dezvoltarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale, │
│parteneriate cu│Număr de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │asociaţii locale de │
│persoane şi │parteneriate │1 │ │---│--│---│--│---│--│---│--│-->│turism, proprietari │
│instituţii │realizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi │
│relevante │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │administratori de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │terenuri, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │inspectorate │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şcolare │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│5.f. Informarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi ale │
│conştientizarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │adminis- │
│localnicilor cu│Număr de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │traţiei publice │
│privire la aria│întâlniri; număr│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale, │
│protejată, │de │1 │ │---│--│---│--│---│--│---│--│-->│asociaţii locale de │
│valorile │materiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │turism, proprietari │
│naturale şi │informative │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi │
│oportunităţile │distribuite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │administratori de │
│de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │terenuri, │
│valorificare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│durabilă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│5.g. Promovarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ariei naturale │Pagină web │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│protejate, │funcţională │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│a sitului pe │actualizată; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Specialişti în │
│pagina web a │număr de │1 │--│---│--│---│--│---│--│---│--│-->│domeniu │
│custodelui, pe │actualizări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│diverse medii │anuale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de socializare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│online │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│5.h. Realizarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi promovarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi ale │
│materialelor │Număr panouri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │adminis- │
│informative │informative │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │traţiei publice │
│pentru │realizate │2 │ │ │--│---│--│-->│ │ │ │ │locale, │
│panourile de │şi amplasate. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │asociaţii locale de │
│informare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │turism, proprietari │
│pe traseele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │terenuri │
│turistice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi ale │
│5.i. Promovarea│Număr de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │adminis- │
│naţională şi │publicaţii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │traţiei publice │
│internaţio- │apariţii me- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale, │
│nală a sitului,│dia ce conţin │2 │ │ │--│---│--│---│--│---│--│-->│asociaţii locale de │
│ca şi │informaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │turism, Ministerul │
│destinaţie │despre sit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Tineretului şi │
│turistică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sportului, consilii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │judeţene │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi ale │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │adminis- │
│5.j. │Manifestări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │traţiei publice │
│Organizarea de │culturale │3 │ │---│--│---│--│---│--│---│--│-->│locale, │
│manifestări │organizate; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │asociaţii locale de │
│culturale │raport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │turism, inspectorate│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şcolare judeţene, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │consilii judeţene │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│5.k. Conceperea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi ale │
│şi distribuirea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │adminis- │
│siglei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │traţiei publice │
│sitului către │Siglă concepută │3 │ │ │--│---│--│---│--│---│--│-->│locale, │
│producătorii │şi distribuită │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │asociaţii locale de │
│locali de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │turism, producători │
│produse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locali │
│tradiţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│5.l. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Prezentarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi ale │
│produselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │adminis- │
│tradiţionale │Număr produse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │traţiei publice │
│locale │tradiţionale │3 │ │ │--│---│--│---│--│---│--│-->│locale, │
│etichetate cu │etichetate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │asociaţii locale de │
│sigla sitului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │turism, producători │
│pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locali │
│paginile web │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│existente. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┴────────────────┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴────────────────────┤
│Obiectiv specific 6: Educaţia ecologică a tinerilor în concordanţă cu │
│obiectivele de conservare ale sitului │
├───────────────┬────────────────┬───┬──┬───┬──┬───┬──┬───┬──┬───┬──┬───┬────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi ale │
│6.a. Promovarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │adminis- │
│ghidului │Număr exemplare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │traţiei publice │
│educativ pentru│ghid distribuite│2 │--│---│--│---│--│---│--│---│--│-->│locale, │
│copii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │profesori din scoli,│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Inspectorate Şcolare│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Judeţene │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│6.b. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Implementarea │Minimum 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi ale │
│de activităţi │prezentări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │adminis- │
│educative │anual; număr de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │traţiei publice │
│în aria │elevi │2 │--│---│--│---│--│---│--│---│--│-->│locale, │
│protejată şi la│participanţi; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │profesori din şcoli,│
│sediile │raport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Inspectorate Şcolare│
│instituţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │judeţene │
│şcolare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┴────────────────┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴────────────────────┤
│Obiectiv specific 7: Asigurarea echipamentului şi infrastructurii de │
│funcţionare necesare ariei protejate │
├───────────────┬────────────────┬───┬──┬───┬──┬───┬──┬───┬──┬───┬──┬───┬────────────────────┤
│7.a. Realizarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi echiparea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│punctului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi ale │
│lucru al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │adminis- │
│custodelui, │Punct de lucru │2 │--│---│->│ │ │ │ │ │ │ │traţiei publice │
│staţiunii de │echipat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale, │
│reconstrucţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │operatori în turism,│
│ecologică şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │producători locali │
│centrului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de vizitare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│7.b. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi ale │
│Materializarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │adminis- │
│limitelor ariei│Limite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │traţiei publice │
│protejate pe │materializate în│1 │ │---│--│---│--│---│--│---│--│-->│locale, │
│teren şi │teren │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │proprietari de │
│menţinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │terenuri │
│acestora │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│7.c. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Realizarea, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│montarea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│întreţinerea │Numărul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│panourilor │panourilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi ale │
│indicatoare, │indicatoare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │adminis- │
│panourilor de │panourilor de │1 │--│---│--│---│--│---│--│---│--│-->│traţiei publice │
│avertizare şi a│avertizare şi a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale, │
│panourilor │panourilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │proprietari de │
│informative │informative │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │terenuri │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţierea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│limitelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sitului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│ │Existenţa unor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7.d. Asigurarea│dotări şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de dotări şi │echipament │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│echipament de │de teren │1 │ │---│--│---│->│ │ │ │ │ │- │
│teren adecvat │adecvate; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rapoarte de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │activitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│7.e. Asigurarea│Existenţa unui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de echipament │echipament │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de birou │adecvat; │1 │ │---│--│---│->│ │ │ │ │ │- │
│adecvat │rapoarte de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │activitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┴────────────────┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴────────────────────┤
│Obiectiv specific 8: Asigurarea de personal, conducere, coordonare, │
│administrare eficiente │
├───────────────┬────────────────┬───┬──┬───┬──┬───┬──┬───┬──┬───┬──┬───┬────────────────────┤
│8.a. Adaptarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│organigramei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│custodelui la │Organigramă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│necesităţile de│adecvată │1 │--│---│--│---│--│---│--│---│--│-->│- │
│aplicare ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Planului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│management │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│8.b. Evaluarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nevoilor de │Raport anual │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│formare a │privind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│personalului │necesarul │1 │->│ │ │ │ │ │ │ │ │ │- │
│implicat în │de instruire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│managementul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sitului. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│8.c. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Desfăşurarea şi│Raport anual de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│participarea la│instruire sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cursuri de │rapoarte │2 │ │---│--│---│--│---│--│---│--│-->│Specialişti în │
│instruire, │intermediare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │domeniu │
│schimburi de │dacă sunt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│experienţă, │necesare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│conferinţe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┴────────────────┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴────────────────────┤
│Obiectiv specific 9: Realizarea şi coordonarea eficientă a activităţilor │
│administrative │
├───────────────┬────────────────┬───┬──┬───┬──┬───┬──┬───┬──┬───┬──┬───┬────────────────────┤
│9.a. Realizarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│unui plan de │Plan de lucru şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lucru anual │financiar anual │1 │->│ │->│ │->│ │->│ │->│ │- │
│cu bugetul │realizat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│necesar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│implementării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│9.b Elaborarea │Număr de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rapoartelor de │rapoarte │1 │ │---│--│---│--│---│--│---│--│-->│- │
│activitate │elaborate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│9.c. Trimiterea│Starea ariei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi completarea │naturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rapoartelor │protejate │1 │--│---│--│---│--│---│--│---│--│-->│- │
│în funcţie de │cunoscută; număr│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│solicitările │rapoarte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│autorităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│9.d. │Acţiunile din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Monitorizarea │Planul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│implementării │management │1 │--│---│--│---│--│---│--│---│--│-->│- │
│Planului │realizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de management │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│ │Acţiunile din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Planul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │management │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9.e. │realizate; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Identificarea │cereri de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Specialişti în │
│şi accesarea │finanţare │1 │--│---│--│---│--│---│--│---│--│-->│domeniu │
│surselor │completate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de finanţare │pentru proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │diverse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Poliţie Locală, │
│9.f. Realizarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Garda │
│de patrulări │Patrularea ariei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională de Mediu │
│periodice pe │în mod regulat; │1 │--│---│--│---│--│---│--│---│--│-->│comisariate │
│teritoriul │rapoarte de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │judeţene, │
│sitului │patrulare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Inspectoratul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Judeţean │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │al Poliţiei │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│9.g. Eliberarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de avize pentru│Număr de avize -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│planurile │negative, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi proiectele │pozitive │1 │--│---│--│---│--│---│--│---│--│-->│- │
│care se │sau cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│realizează pe │restricţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│teritoriul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sitului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│9.h. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Actualizarea │Baza de date │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│permanentă a │actualizată │1 │--│---│--│---│--│---│--│---│--│-->│- │
│bazei de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│date │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼────────────────────┤
│9.i. Evaluarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rezultatelor │Raport final de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│implementării │activitate; Plan│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Planului de │de │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │--│-->│- │
│management în │management │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│al V-lea an şi │revizuit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│întocmirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│noului Plan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴────────────────┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴────────────────────┘
    5.1. Resurse necesare implementării Planului de management
        Estimarea resurselor necesare implementării Planului de management, va fi făcută de custodele sitului, în planul anual de acţiune, ţinând cont de măsurile de conservare prevăzute în Planul de management.
        Finanţarea activităţilor custodelui se poate asigura din fonduri provenite:
    a) din bugetul de stat sau al autorităţilor locale;
    b) din activităţi proprii şi conform art. 30 alin. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) din sistemul de tarife instituite de custode pentru vizitarea ariilor naturale protejate, analizarea documentaţiilor şi eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul şi filmatul în scop comercial, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    d) din amenzi;
    e) din proiecte cu finanţare, elaborate de custode sau în colaborare cu alte organizaţii/instituţii şi finanţate prin programe locale, naţionale sau internaţionale;
    f) din subvenţii, donaţii, sponsorizări, contribuţii şi altele asemenea.

        Tarifele stabilite de custode, vor fi făcute publice pe website ariei naturale protejate.

    6. PLANUL DE MONITORIZARE A ACTIVITĂŢILOR
    Tabelul nr. 15
        Planul de monitorizare a activităţilor

┌───────────────┬───────────────────────┐
│ │Asigurarea faptului că │
│ │aplicarea Planului de │
│ │management este │
│ │sistematic │
│ │monitorizată, │
│Activităţi │înregistrată şi │
│ │evaluată şi că planul │
│ │este adaptat │
│ │corespunzător │
│ ├─────────┬─────────────┤
│ │Frecvenţa│Indicatorul │
│ │ │monitorizat │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │Raport anual │
│Continuarea │ │privind │
│identificării │ │identificarea│
│şi cartării │ │speciilor noi│
│speciilor │N │şi/sau │
│de interes │ │identificarea│
│comunitar │ │celor │
│ │ │prezente în │
│ │ │noi zone. │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │Raport anual │
│Continuarea │ │privind │
│identificării │ │identificarea│
│şi cartării │ │habitatelor │
│habitatelor de │N │noi şi/sau │
│interes │ │identificarea│
│comunitar │ │celor │
│ │ │prezente în │
│ │ │noi zone. │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Actualizarea │ │Informaţii │
│permanentă a │ │actualizate -│
│informaţiilor │ │raport anual │
│privind │ │privind │
│speciile de │P │starea de │
│interes │ │conservare a │
│comunitar prin │ │speciilor de │
│monitorizarea │ │interes │
│acestora │ │comunitar. │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Evaluarea │ │Raport anual │
│anuală a stării│ │privind │
│de conservare a│ │starea de │
│speciilor de │P │conservare a │
│interes │ │speciilor de │
│comunitar │ │interes │
│ │ │comunitar. │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Depistarea şi │ │Numărul │
│eliminarea │ │surselor de │
│surselor de │C │poluare │
│poluare cu │ │depistate şi │
│deşeuri │ │eliminate; │
│menajere │ │raport. │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Supravegherea │ │Exploatări │
│modului în care│ │forestiere │
│se realizează │N │realizate cu │
│exploatările │ │respectarea │
│forestiere │ │normelor; │
│ │ │raport │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Interzicerea │ │În teren nu │
│introducerii │ │sunt │
│speciilor │C │identificate │
│invazive de │ │noi specii │
│peşti │ │invazive de │
│ │ │peşti; raport│
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Implementarea │ │ │
│restricţiilor │ │ │
│prevăzute în │ │Menţinerea │
│regulament │ │speciilor de │
│privind accesul│ │interes │
│motorizat în │ │comunitar │
│anumite │ │într-o stare │
│zone, │ │de conservare│
│aprinderea │C │favorabilă; │
│focurilor, │ │scăderea │
│producerea de │ │numărului de │
│zgomote │ │avertismente │
│puternice, │ │şi │
│aruncarea │ │contravenţii;│
│deşeurilor, │ │raport. │
│colectarea │ │ │
│speciilor de │ │ │
│floră şi faună │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Lobby pentru │ │ │
│realizarea unor│ │Îmbunătăţirea│
│reţele de │ │sistemului de│
│canali- │C │canalizare în│
│zare eficiente │ │localităţile │
│pentru │ │limitrofe │
│localităţile │ │ │
│limitrofe │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │Menţinerea │
│ │ │speciilor de │
│Promovarea │ │interes │
│lucrărilor bine│ │comunitar │
│justificate de │ │într-o stare │
│regularizare, │ │de conservare│
│decolmatare şi │ │favorabilă; │
│reprofilare a │ │lucrările de │
│cursului râului│ │decolmatare │
│care respectă │ │şi │
│măsurile │C │regularizarea│
│adecvate │ │respectă │
│conservării │ │prevederile │
│speciilor de │ │Planului de │
│interes │ │management şi│
│comunitar şi │ │condiţiile │
│monitorizarea │ │din avizele │
│acestor │ │şi │
│activităţi │ │autorizaţiile│
│ │ │de mediu; │
│ │ │raport. │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Desemnarea unor│ │ │
│"zone de │ │ │
│linişte", unde │ │ │
│nu vor │ │Desemnarea │
│fi executate │ │anuală a │
│lucrări de │C │"zonelor de │
│decolmatare în │ │linişte"; │
│albie pe │ │raport. │
│parcursul │ │ │
│implementării │ │ │
│Planului de │ │ │
│management │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Monitorizarea │ │ │
│realizării │ │ │
│lucrărilor │ │ │
│prevăzute în │ │ │
│Programul de │ │Număr │
│Gospodărire a │C │controale. │
│Apelor cu │ │ │
│respectarea │ │ │
│strictă a │ │ │
│legislaţiei în │ │ │
│vigoare │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Interzicerea │ │ │
│construirii de │ │ │
│baraje, praguri│ │ │
│şi │ │ │
│a altor │ │ │
│construcţii │ │ │
│similare în │ │Lipsa din │
│albia râului │C │teren a unor │
│Moldova şi ale │ │amenajări │
│afluenţilor │ │noi; raport. │
│principali, │ │ │
│care pot │ │ │
│constitui │ │ │
│obstacole │ │ │
│pentru speciile│ │ │
│de peşti │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Menţinerea │ │Habitate │
│habitatelor │ │menţinute │
│acvatice │ │într-o stare │
│folosite pentru│C │de conservare│
│reproducere de │ │favorabilă; │
│speciile de │ │număr de │
│amfibieni │ │bălţi │
│ │ │conservate. │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Limitarea │ │Numărul de │
│păşunatului şi │ │animale din │
│refacerea │ │păşuni; │
│covorului │C │hectare de │
│ierbos în │ │pajişti │
│zonele unde │ │refăcute; │
│acesta este │ │raport. │
│degradat │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Conservarea │ │ │
│zonelor cu │ │ │
│bălţi şi a │ │Numărul de │
│zonelor umede │ │bălţi │
│din habitatele │N │conservate; │
│forestiere şi │ │numărul de │
│amenajarea de │ │bălţi noi │
│noi │ │amenajate. │
│bălţi de │ │ │
│reproducere │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │Menţinerea │
│Adaptarea │ │speciilor de │
│managementului │ │interes │
│forestier la │ │comunitar │
│necesităţile de│ │într-o stare │
│conservare ale │P │de conservare│
│speciilor de │ │favorabilă; │
│interes │ │elemente de │
│comunitar │ │vegetaţie │
│ │ │menţinute în │
│ │ │teren; raport│
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Limitarea │ │Numărul de │
│realizării de │C │drumuri noi │
│noi drumuri de │ │de acces; │
│acces │ │raport │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Includerea │ │Amenajamente │
│prevederilor │ │silvice │
│Planului de │ │adecvate │
│management │N │statutului de│
│al sitului în │ │arie │
│amenajamentele │ │protejată al │
│silvice │ │zonei; raport│
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Includerea │ │Planuri │
│prevederilor │ │urbanistice │
│Planului de │ │generale şi │
│management │ │zonale │
│al sitului în │ │adecvate │
│planurile de │N │statutului de│
│urbanism - │ │arie │
│planurile │ │protejată al │
│urbanistice │ │zonei, │
│generale şi │ │management │
│zonale │ │adecvat al │
│ │ │terenurilor │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Interzicerea │ │Management │
│sau, după caz, │ │adecvat al │
│limitarea │ │terenurilor, │
│schimbării │C │menţinerea │
│modului de │ │modului de │
│utilizare a │ │utilizare al │
│terenurilor │ │terenurilor; │
│ │ │raport. │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Sigilarea gurii│ │ │
│de vizitare a │ │ │
│conductei de │ │Gură de │
│apă │N │vizitare │
│dintre │ │sigilată. │
│localităţile │ │ │
│Şinca şi Bogata│ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Identificarea │ │ │
│zonelor ce vor │ │ │
│fi desemnate │ │ │
│drept │ │ │
│coridoare de │ │Numărul │
│dispersie şi │ │coridoarelor │
│evidenţierea │N │de dispersie │
│lor în │ │evidenţiate; │
│cadrul │ │raport. │
│procesului de │ │ │
│avizare a │ │ │
│proiectelor noi│ │ │
│de investiţii │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Implementarea │ │Rapoarte de │
│unor măsuri de │ │activitate, │
│conservare noi,│ │specii şi │
│în │ │habitate │
│funcţie de │C │menţinute │
│rezultatele │ │într-o stare │
│monitorizării │ │de │
│din teren, │ │conservare │
│ori de câte ori│ │favorabilă │
│este necesar │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Amenajarea unor│ │ │
│puncte cheie de│ │Număr puncte │
│observare a │N │de observare │
│biodiversităţii│ │amenajate. │
│şi întreţinerea│ │ │
│amenajărilor │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Amenajarea şi │ │Număr trasee │
│întreţinerea │C │ecoturistice │
│unor trasee │ │realizate. │
│ecoturistice │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Instalarea şi │ │ │
│întreţinerea de│ │ │
│panouri şi │ │ │
│indicatoare în │C │Număr panouri│
│principalele │ │realizate. │
│puncte de │ │ │
│interes │ │ │
│acestor │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Amenajarea şi │ │Număr puncte │
│întreţinerea de│ │de informare,│
│puncte de │ │centru de │
│informare - │C │vizitare │
│eventual a unui│ │amenajate şi │
│centru de │ │întreţinute. │
│vizitare │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Prezentarea, │ │ │
│prin │ │ │
│intermediul │ │ │
│birourilor şi │ │ │
│mijloacelor de │ │ │
│informare │ │ │
│turistică ale │ │ │
│localităţilor │C │Număr │
│limitrofe, a │ │prezentări. │
│unor informaţii│ │ │
│detaliate cu │ │ │
│privire aria │ │ │
│protejată ca │ │ │
│sit şi │ │ │
│atracţie │ │ │
│turistică │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Crearea şi │ │ │
│promovarea unui│ │Portofoliu de│
│portofoliu de │ │activităţi │
│acti- │P │sportive │
│vităţi sportive│ │creat şi │
│pentru aria │ │promovat. │
│naturală │ │ │
│protejată │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Crearea şi │ │ │
│promovarea unui│ │Portofoliu de│
│portofoliu de │ │activităţi │
│activităţi │ │vizând │
│vizând │ │cunoaşterea │
│cunoaşterea │ │speciilor şi │
│speciilor şi │P │habitatelor │
│habitatelor │ │sitului creat│
│sitului, de │ │şi promovat; │
│tipul unui │ │număr de │
│turism │ │grupuri │
│stiinţific, cu │ │ghidate. │
│ghizi special │ │ │
│instruiţi │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Informarea │ │ │
│vizitatorilor │ │Număr │
│cu privire la │ │vizitatori │
│valorile │C │informaţi; │
│ariei naturale │ │număr │
│protejate şi a │ │prezentări │
│regulilor de │ │realizate. │
│vizitare │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Crearea şi │ │ │
│implementarea │ │ │
│unui sistem de │ │Număr rangeri│
│rangeri │ │voluntari, │
│voluntari din │C │număr acţiuni│
│rândul │ │realizate. │
│tinerilor, din │ │ │
│localităţile │ │ │
│adiacente │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Realizarea de │ │ │
│întâlniri │ │Număr de │
│periodice cu │P │întâlniri │
│factorii │ │realizate. │
│interesaţi │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Promovarea │ │ │
│Ghidului │ │ │
│privind cele │ │ │
│mai bune │ │ │
│practici │ │ │
│agricole şi a │ │ │
│Codului pentru │ │Număr │
│bune │N │întâlniri cu │
│condiţii │ │comunităţile │
│agricole şi de │ │locale. │
│mediu, în │ │ │
│rândul │ │ │
│agricultorilor │ │ │
│de pe │ │ │
│teritoriul │ │ │
│sitului │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Dezvoltarea de │ │ │
│parteneriate cu│ │Număr de │
│N persoane şi │N │parteneriate │
│instituţii │ │realizate. │
│relevante │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Informarea şi │ │ │
│conştientizarea│ │ │
│localnicilor cu│ │Număr de │
│privire la aria│ │întâlniri; │
│protejată, │ │număr de │
│valorile │C │materiale │
│naturale şi │ │informative │
│oportunităţile │ │distribuite. │
│de valorificare│ │ │
│durabilă a │ │ │
│resurselor │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Promovarea │ │ │
│ariei protejate│ │ │
│naturale, a │ │Pagină web │
│sitului │ │funcţională -│
│pe pagina web a│ │actualizată; │
│ariei │C │număr de │
│protejate, pe │ │actualizări │
│diverse │ │anuale. │
│medii de │ │ │
│socializare, │ │ │
│online │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Realizarea şi │ │ │
│promovarea │ │ │
│materialelor │ │ │
│informa- │ │Număr panouri│
│tive pentru │N │informative │
│panourile de │ │realizate. │
│informare pe │ │ │
│traseele │ │ │
│turistice │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Promovarea │ │Număr de │
│naţională şi │ │publicaţii şi│
│internaţională │ │apariţii │
│a sitului │N │media ce │
│ca destinaţie │ │conţin │
│turistică │ │informaţii │
│ │ │despre sit. │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │Număr de │
│Organizarea de │ │manifestări │
│manifestări │P │culturale │
│culturale │ │organizate; │
│ │ │raport. │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Conceperea şi │ │ │
│distribuirea │ │ │
│siglei sitului │ │Siglă │
│către │N │concepută şi │
│producătorii │ │distribuită. │
│locali de │ │ │
│produse │ │ │
│tradiţionale │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Prezentarea │ │ │
│produselor │ │ │
│tradiţionale │ │Număr produse│
│locale │N │tradiţionale │
│etichetate cu │ │etichetate. │
│sigla sitului, │ │ │
│pe paginile web│ │ │
│existente │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Promovarea unui│ │Număr │
│ghid educativ │P │exemplare │
│pentru copii │ │ghid │
│ │ │distribuite. │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Implementarea │ │ │
│de activităţi │ │Minimum 2 │
│educative în │ │prezentări │
│aria │P │anual; număr │
│protejată şi la│ │de elevi │
│sediile │ │participanţi;│
│instituţiilor │ │raport. │
│şcolare │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Realizarea şi │ │ │
│echiparea unui │ │Punct de │
│punct de lucru │N │lucru │
│al │ │echipat. │
│custodelui │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Materializarea │ │ │
│limitelor ariei│ │Limite │
│protejate pe │C │materializate│
│teren şi │ │în teren. │
│menţinerea │ │ │
│acestora │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Realizarea, │ │ │
│montarea şi │ │ │
│întreţinerea │ │ │
│panourilor │ │Numărul │
│indicatoare, │ │panourilor │
│panourilor de │ │indicatoare, │
│avertizare şi a│C │panourilor de│
│pa- │ │avertizare şi│
│nourilor │ │a panourilor │
│informative │ │informative. │
│pentru │ │ │
│evidenţierea │ │ │
│limitelor │ │ │
│sitului │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Asigurarea de │ │ │
│dotări şi │ │Existenţa │
│echipamente de │ │unor dotări │
│teren │N │şi echipament│
│adecvate pentru│ │de teren │
│personalul │ │adecvate. │
│custodelui │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Asigurarea de │ │Existenţa │
│echipament de │ │unui │
│birou adecvat │N │echipament │
│pentru │ │adecvat; │
│personalul │ │rapoarte de │
│custodelui │ │activitate. │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Adaptarea │ │ │
│organigramei │ │ │
│custodelui, la │ │ │
│necesi- │N │Organigramă │
│tăţile de │ │adecvată. │
│aplicare ale │ │ │
│Planului de │ │ │
│management │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Evaluarea │ │ │
│nevoilor de │ │Raport anual │
│formare ale │ │de privind │
│personalului │N │necesarul de │
│implicat în │ │instruire. │
│managementul │ │ │
│sitului │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Participarea │ │ │
│personalului │ │Raport anual │
│custodelui la │ │de instruire │
│cursuri │N │sau rapoarte │
│de instruire, │ │intermediare │
│schimburi de │ │dacă sunt │
│experienţă, │ │necesare. │
│conferinţe │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Analiza anuală │ │ │
│a realizării │ │ │
│Planului de │ │ │
│management şi │ │Raport anual,│
│adaptarea în │P │modificări │
│consecinţă a │ │operate │
│acţiunilor din │ │ │
│Planul de │ │ │
│management │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Pregătirea unui│ │ │
│plan de lucru │ │ │
│anual, cu │ │Plan de lucru│
│activităţile │P │şi financiar │
│planificate şi │ │anual │
│resursele │ │ │
│necesare │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Elaborarea │ │Număr │
│rapoartelor de │P │rapoarte │
│activitate şi │ │elaborate │
│financiare │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Trimiterea şi │ │Starea ariei │
│completarea │ │naturale │
│rapoartelor în │N │protejate │
│funcţie │ │cunoscută; │
│de solicitările│ │rapoarte │
│autorităţilor │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Monitorizarea │ │Acţiunile din│
│implementării │P │Planul de │
│Planului de │ │management │
│management │ │realizate │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │Acţiunile din│
│ │ │Planul de │
│Identificarea │ │management │
│şi accesarea │ │realizate; │
│surselor de │ │cereri de │
│finanţare │N │finanţare │
│pentru │ │completate │
│managementul │ │pentru │
│sitului │ │proiecte cu │
│ │ │diverse │
│ │ │finanţări. │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Realizarea de │ │Patrularea │
│patrulări │ │ariei în mod │
│periodice pe │C │regulat; │
│teritoriul │ │rapoarte de │
│sitului │ │patrulare │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Eliberarea de │ │ │
│avize pentru │ │ │
│planurile şi │ │Număr avize -│
│proiec- │C │negative/ │
│tele care se │ │pozitive/cu │
│realizează pe │ │restricţii │
│teritoriul │ │ │
│sitului │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Actualizarea │ │Bază de date │
│permanentă a │C │actualizată │
│bazei de date │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Evaluarea │ │ │
│rezultatelor │ │Raport final │
│implementării │ │de │
│Planului de │ │activitate; │
│management în │N │Plan de │
│al V-lea an şi │ │management │
│întocmirea │ │revizuit │
│noului │ │ │
│Plan │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Monitorizarea │ │Registru de │
│documentaţiilor│C │intrări │
│realizate de │ │ieşiri │
│custode │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Monitorizarea │ │Număr │
│activităţilor │ │activităţi │
│interne şi │ │interne şi │
│externe, │ │externe; │
│activităţi │C │număr │
│înregistrate, │ │documente │
│documente │ │oficiale, │
│oficiale şi │ │acorduri │
│acorduri │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Producerea de │ │ │
│minute şi │ │Minute şi │
│procese verbale│C │procese │
│în urma │ │verbale │
│întâlnirilor de│ │ │
│lucru, şedinţe │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Realizarea unui│ │ │
│sistem de │ │ │
│raportare a │C │Raportări │
│activităţilor │ │ │
│personalului │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤
│Menţinerea │ │ │
│înregistrărilor│ │Acte │
│veniturilor │C │contabile │
│financiare ale │ │ │
│ariei protejate│ │ │
└───────────────┴─────────┴─────────────┘


        BIBLIOGRAFIE ŞI REFERINŢE
        Apetroaie D., 1973 - Comunităţile de peşti din râurile Suceava şi Moldova care convieţuiesc cu specia Eudontomyzon mariae, Ocrotirea Naturii, 6: 34-58, Suceava.
        Bănărescu P., 1964 - Pisces-Osteichthyes. Fauna R.P.R. XIII, Editura Academiei R.P.R. Bucureşti.
        Bider J.R., 1968 - Animal activity in uncontrolled terrestrial communities as determined by sand transect technique, Ecological Monographs 38: 269-308.
        Burton E.C., Gray M.J., Schmutzer A.C., Miller D.L., 2009 - Differential responses of postmetamorphic amphibians tocattle grazing in wetlands. J. Wildlife Manage, 73: 269-277.
        Călinescu R. I., 1931 - Mamiferele României. Repartiţia şi problemele lor geografice-economice, Imprimeria Naţională, Bucureşti.
        Chiriac E., Dănilă I., 1983 - Recherches sur la parasitofaune de souslik Citellus cittelus L. dans la Moldavie de Nord. Analele Universităţii Bucureşti, Biologie, 32: 43-46, Bucureşti.
        Cogălniceanu D., 1997 - Metode şi tehnici în studiul ecologiei amfibienilor, Editura Universităţii Bucureşti.
        Cogălniceanu D., 2002 - Amfibienii din România. Ghid de teren. Naturalia Practica no. 5. Colecţia de Biologie-Ecologie, Editura Ars Docendi, Universitatea din Bucureşti.
        Cogălniceanu D., 1997 - Practicum de ecologic a amfibienilor, Editura Universităţii din Bucureşti.
        Cogălniceanu D., Aioanei F., Bogdan M., 2000 - Amfibienii din România. Determinator, Editura Ars Docendi, Bucureşti.
        Cogălniceanu D., Szekely P., Samoilă C., Iosif R., Tudor M., Plăiaşu R., Stănescu F., Rozylowicz L., 2013 - Diversity and distribution of amphibians in România. ZooKeys 296: 35-57.
        Cooke A.S., Arnold H.R., 2003 - Night counting, netting and population dynamics of crested newts - Triturus cristatus. Herpetological Bulletin 84:5-14.
        Covaciu-Marcov S.D., Cicort-Lucaciu A.S., Sas I, Strugariu A., Cacuci P., Gherghel I., 2008 - Contributions to the knowledge regarding the composition and geographical distribution of the herpetofauna from Northern Moldavia - Suceava and Botoşani Counties, România, North-Westem Journal of Zoology 4: 25-47, Editura Universităţii Oradea.
        Cuzic M., Drăgan V., 2000 - Small mammals from Niculiţel Hills, Studii şi Cercetări, 139-141, Universitatea Bacău.
        Davideanu G., Davideanu A., 2004 - Date asupra ihtiofaunei râului Moldova. Studii şi Comunicări Muzeul Naţional Brukenthal, Ştiinţe Naturale 29, Sibiu.
        Franklin J., 2009 - Mapping species distributions: spaţial inference and prediction, Cambridge University Press.
        Fuhn, I.E., 1960 - Amphibia. Fauna R.P.R., Editura Academiei Române, Bucureşti.
        Gustafson D. H., Andersen A. S., Mikusinski G., Malmgren J. C., 2009 - Pond quality determinants of occurrence pattems of great crested ncwts- Triturus cristatus, Journal of Herpetology, 43(2): 300-310.
        Halliday T., 2005 - Amphibians. Ecological Census Methods, 2nd Edition, Sutherland W., cd., Cambridge University Press.
        Hamar M., 1967 - Din viaţa rozătoarelor, Editura Ştiinţifică, Bucureşti.
        Hartel, T., Ollerer, K.., 2009 - Local turnover and factors influencing the persistence of amphibians in permanent ponds from the Saxon landscapes of Transylvania, North-Westem Journal of Zoology, 5: 40-52, Editura Universităţii Oradea.
        Hausleithner C., 2013 - The European ground squirrel Monitoring NetWork Lower Austria, Austrian League for Nature Conservation.
        Hayer W. R., Donnelly M.A., Mc Diarmid R.W., Hayek L.C., Foster M.S., 1994 -Measuring and Monitoring Biological Diversity: Standard Methods for Amphibians, 60-107, Washington DC, Smithsonian Institution Press.
        Hut R. A., Barnes B.M., Dean S., 2002 - Body temperatore pattems bifore, during, and after semi-natural hibernation in the European ground squirrel, J. Comp. Physiol., 172: 47-58.
        Iftime A. 2005 - Amphibia, în Cartea roşie a vertebratelor din România, ed. Botnariuc N., Tatole V., Editura Academiei Române şi Muzeul Naţional Istorie Naturală "Grigore Antipa", Bucureşti.
        Kottelat M., Freyhof J., 2007 - Handbook of European freshwater fishes, Kottelat, Comol, Switzerland and Freyhof, Berlin, Germany.
        Madej Z., 1973 - Ecology of European fire-bellied toads Bombina - Oken 1816. Przgel. Zool. Wroclaw 17: 200-204.
        Marsh D. M., P. C. Trenham, 2001 - Metapopulation Dynamics and Amphibian Conservation, Conservation Biology, 50: 40-49.
        Meeskee C., Schneeweiss N., Briggs, L., 2009 - Action A.3: Criteria For Favourable Conservation Status For Populations Of European Pond Turtles, Fire-Bellied Toads And Great Crested Newts, Project LIFE05NAT/LT/000094 "Protection of European pond turtle and threatened amphibians in the North European lowlandsГ\'c7\'a5.
        Murariu D., 2005 - Mammalia, în Botnariuc, Tatole, Cartea Rose a Vertebratelor din România, Bucureşti.
        Olsen Lars Henrik, 2012 - Animalele şi urmele lor, Editura MAST, Bucureşti.
        Pop D. A., Chiţu, Z., 2013a - Landslides and Herpetofauna: a Preliminary Evaluation of Habitat Suitability, Travaux du Museum Naţional dГ\'c7\'96Histoire Naturelle "Grigore Antipa", 56: 205-219, Bucureşti.
        Popovici M., 2006 - Biodiversitatea mamiferelor mici din diferite agroecosistcme din nordul Moldovei, România. Teză de doctorat, Universitatea "Alexandru loan Cuza" Iaşi.
        Pricop F., Battes W., Ureche D., Stoica I., 2004 - Metodologia de monitorizare a ihtiofaunei din bazinele acvatice naturale şi antropice: 27-34 Vasile Goldiş University Press, Arad..
        Schmutzer A.C., Gray M.J., Burton E.C., Miller D.L., 2008 - Impacts of cattle on amphibian larvae and the aquatic environment, Freshwater Biology 53: 2613-2625.
        Shcheglovitova M., Anderson R. P., 2013 - Estimating optimal complexity for ecological niche models: a jackknife approach for species with small sample sizes. Ecological Modelling, 269: 9-17.
        Simionescu V., 1970 - Cercetări privind dinamica populaţiei mamiferelor mici din câteva tipuri de biocenoze naturale din Moldova. Societatea de Ştiinţe Biologice din R.S.R., Comunicări de zoologic, 289-304.
        Strugariu A., Gherghel I., Huţuleac-Volosciuc M.V., Săhlean T.C., Sas I., Săhlean T.C., Puscasu C.M., 2006 - Preliminary data concerning the distribution of amphibian fauna in Suceava County, România, Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Biologie 13: 39-47.
        Tatole V., Iftime A., Stan M., Iorgu E., Iorgu I., Oţel V., 2009 - Speciile de animale Natura 2000 din RomÂnia,, Imperium Prinţ, Bucureşti.
        Vornicu B., Davideanu G" Davideanu A., 2006 - Data concerning the fish communities of the Moldova River - România, Acta Ihtiologica Romanica, 293-304.
        Vornicu B., 2009 - Cercetări privind ihtiofauna râului Moldova. Teză de doctorat, Universitatea "Alexandru loan CuzaГ\'c7\'a5 Iaşi.
        ***, 2004 - Plan de Management Sit Natura 2000, propunerea unui ghid metodologic, Twining Project Phare 2004/IB/EN - 03.
        ***, 2006 - Recomandări pentru planurile de management pentru situri Natura 2000 în România, Twining Project R02006/IB/EN-02 Phase II.
        *** - "Procesul de elaborare a planurilor de management pentru arii protejate din România" - manual şi instrumente - elaborat de Michael R. Appleton în cadrul proiectului "Managementul conservării biodiversităţii în România" - facilitare şi asistenţă tehnică în schimbările instituţionale, proiect al Băncii Mondiale numărul RO-GE-44176.
        ***, 2014 - Raport final al contractului "Realizarea studii de inventariere, cartare şi evaluare a stării de conservare a speciilor, studiul ameninţărilor şi studiu socio-cconomic pentru ariile ROSCI0363 Râul Moldova între Oniceni şi Miteşti, ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman, ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi", în cadrul proiectului "Managementul durabil al trei arii protejate situate pe Râul Moldova" S.C. BIOME MANAGEMENT S.R.L.
        ***, 2014 - Structura planului de management şi recomandări de completare în scopul integrării respectivelor planuri de management în SINCRON şi Structura recomandată a datelor geospaţiale ce fac parte integrantă din planul de management în scopul integrării respectivelor date în SINCRON" realizat în cadrul proiectului "Sistem integrat de Management şi Conştientizare în România a Reţelei Natura 2000-SINCRON", proiect derulat de către Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului în parteneriat cu Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, disponibil online http://www.anpm.ro/proiect-sincron/-/asset_publisher/M5dL2rWIKHI6/content/structura-plan-de-managemcnt-date-geospaţiale-nomenclatoare-sincron?_101_INSTANCEM5dL2rWIICHI6_
        http://romanialutra.wordpress.com/despre-vidra/http://carnivore.biodiversitate.ro/vidra

    ANEXA 1

    la Planul de management
        Harta localizării sitului ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    la Planul de management
        Harta cu limitele sitului ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi, precum şi unităţile administrativ-teritoriale
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 3

    la Planul de management
        Harta geomorfologică
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 4

    la Planul de management
        Harta geologică
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 5

    la Planul de management
        Harta hidrologică
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 6

    la Planul de management
        Harta solurilor
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 7

    la Planul de management
        Harta peisajului
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 8

    la Planul de management
        Harta obiectivelor de infrastructură şi construcţii
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 9

    la Planul de management
        Harta patrimoniului cultural
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 10

    la Planul de management
        Harta utilizării terenurilor
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 11

    la Planul de management
        Harta tipurilor de proprietate ale terenurilor
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 12

    la Planul de management
        Harta formelor de administrare a terenurilor
 (a se vedea imaginea asociată)
        Harta parcelelor silvice de pe suprafaţa sitului ROSCI365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 13

    la Planul de management
        Hărţi de distribuţie pentru speciile de interes comunitar
        Hartă de distribuţie a speciei Barbus meridionalis sinonim Barbus petenyi
 (a se vedea imaginea asociată)
        Hartă de distribuţie a speciei Sabanejewia aurata
 (a se vedea imaginea asociată)
        Hartă de distribuţie a speciei Triturus cristatus
 (a se vedea imaginea asociată)
        Hartă de distribuţie a speciei Lissotriton montandoni sinonim Triturus montandoni
 (a se vedea imaginea asociată)
        Hartă de distribuţie a speciei Bombina bombina
 (a se vedea imaginea asociată)
        Hartă de distribuţie a speciei Bombina variegata
 (a se vedea imaginea asociată)
        Hartă de distribuţie a speciei Lutra lutra
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 14

    la Planul de management
        Hărţi ale presiunilor trecute şi prezente asupra tuturor speciilor de interes comunitar din situl ROSCI0365
        Harta presiunii Păşunatul ne-intensiv în amestec de animale
 (a se vedea imaginea asociată)
        Harta presiunii Creşterea animalelor
 (a se vedea imaginea asociată)
        Harta presiunii Curăţarea pădurii
 (a se vedea imaginea asociată)
        Harta presiunii Extragere de nisip şi pietriş
 (a se vedea imaginea asociată)
        Harta presiunii Trafic auto
 (a se vedea imaginea asociată)
        Harta presiunii Depozitarea deşeurilor
 (a se vedea imaginea asociată)
        Harta presiunii Poluarea apelor de suprafaţă - limnice, terestre, marine şi salmastre
 (a se vedea imaginea asociată)
        Harta presiunii Specii invazive non-native
 (a se vedea imaginea asociată)
        Harta presiunii Hibridizare
 (a se vedea imaginea asociată)
        Harta presiunii Colmatare
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 15

    la Planul de management
        Hărţi ale ameninţărilor asupra tuturor speciilor de interes comunitar din situl ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi
        Harta ameninţării Păşunatul ne-intensiv în amestec de animale
 (a se vedea imaginea asociată)
        Harta ameninţării Creşterea animalelor
 (a se vedea imaginea asociată)
        Harta ameninţării Curăţarea pădurii
 (a se vedea imaginea asociată)
        Harta ameninţării Alte activităţi silvice
 (a se vedea imaginea asociată)
        Harta ameninţării Extracţia de agregate minerale
 (a se vedea imaginea asociată)
        Harta ameninţării Drumuri auto
 (a se vedea imaginea asociată)
        Harta ameninţării Depozitarea deşeurilor
 (a se vedea imaginea asociată)
        Harta ameninţării Poluarea apelor de suprafaţă - limnice, terestre, marine şi salmastre
 (a se vedea imaginea asociată)
        Harta ameninţării Specii invazive non-native
 (a se vedea imaginea asociată)
        Harta ameninţării Hibridizare
 (a se vedea imaginea asociată)
        Harta ameninţării Reducerea conectivităţii de habitat din cauze antropice
 (a se vedea imaginea asociată)
        Harta ameninţării Acumularea de materie organică
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 16

    la Planul de management
        Lista unităţilor amenajistice şi a unităţilor de producţie de pe raza ariei protejate

┌─────────┬─────────┬───────┬──────────┬────────────┬───────────┬─────────┐
│ │Denumire │ │ │Unitate │ │ │
│Ocol │unitate │Parcela│Subparcela│amenajistică│Forma de │Suprafaţă│
│silvic │de │ │ │-UA │proprietate│- ha │
│ │producţie│ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │20 │20E │E │stat │0,58 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │8 │8B │B │stat │1,95 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │7 │7D │D │stat │3,42 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │2 │2A │A │stat │0,35 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │8 │8A │A │stat │14,48 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │9 │9 │ │stat │10,9 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │6 │6E │E │stat │3,3 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │20 │20F │F │stat │3,79 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │20 │20D │D │stat │8,89 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │7 │7C │C │stat │1,49 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │2 │2C │C │stat │4,52 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │6 │6F │F │stat │1,44 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │20 │20B │B │stat │5,17 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │3 │3C │C │stat │2,81 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │6 │6C │C │stat │0,5 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │6 │6B │B │stat │0,56 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │7 │7B │B │stat │16,85 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │6 │6D │D │stat │6,1 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │3 │3A │A │stat │2,59 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │4 │4A │A │stat │6,68 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │2 │2D │D │stat │0,27 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │1 │1 │ │stat │23,04 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │20 │20G │G │stat │0,64 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │20 │20A │A │stat │6,47 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │19 │19C │C │stat │0,34 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │2 │2B │B │stat │28,83 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │4 │4E │E │stat │0,63 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │4 │4D │D │stat │1,9 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │6 │6A │A │stat │11,1 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │7 │7A │A │stat │21,33 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │5 │5C │C │stat │8,23 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │33 │33G │G │stat │0,9 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │32 │32B │B │stat │2,67 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │4 │4F │F │stat │0,17 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │32 │32A │A │stat │1,38 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │33 │33H │H │stat │2,68 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │33 │33D │D │stat │3 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │4 │4B │B │stat │10,89 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │19 │19B │B │stat │19,04 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │33 │33F │F │stat │0,82 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │33 │33C │C │stat │11,34 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│i Baia │5 │5D │D │stat │0,71 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │10 │10 │ │stat │23,2 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │18 │18B │B │stat │5,41 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │19 │19A │A │stat │12,52 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │5 │5B │B │stat │23,46 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │33 │33A │A │stat │2,75 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │32 │32C │C │stat │23,85 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │33 │33B │B │stat │1,23 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │5 │5A │A │stat │2,05 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │4 │4C │C │stat │3,5 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │3 │3B │B │stat │7,58 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │5 │5E │E │stat │0,06 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │11 │11 │ │stat │10,98 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │12 │12CC │CC │stat │0,27 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │40 │40C │C │stat │3,15 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │34 │34C │C │stat │4,37 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │12 │12C │C │stat │0,97 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │33 │33E │E │stat │13,16 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │39 │39C │C │stat │10,15 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │12 │12F │F │stat │4,12 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │12 │12B │B │stat │0,75 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │13 │13B │B │stat │1,05 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │40 │40A │A │stat │24,29 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │18 │18A │A │stat │16,19 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │40 │40D │D │stat │0,54 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │13 │13D │D │stat │1,16 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │12 │12D │D │stat │40,74 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │34 │34A │A │stat │26,9 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │13 │13A │A │stat │4,64 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │39 │39D │D │stat │10,09 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │34 │34B │B │stat │7,49 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │15 │15B │B │stat │7,98 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │14 │14B │B │stat │4,41 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │35 │35B │B │stat │0,31 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │39 │39A │A │stat │2,39 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │39 │39B │B │stat │11,96 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │13 │13C │C │stat │10,25 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │36 │36E │E │stat │0,59 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │38 │38E │E │stat │9,37 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │17 │17 │ │stat │22,61 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │37 │37VV │VV │stat │0,39 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │38 │38C │C │stat │0,67 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │38 │38D │D │stat │9,26 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │14 │14A │A │stat │14,01 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │35 │35A │A │stat │31,81 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │38 │38B │B │stat │2,39 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │15 │15A │A │stat │19,71 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │16 │16 │ │stat │19,33 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │38 │38A │A │stat │2,61 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │36 │36B │B │stat │0,8 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │37 │37C │C │stat │9,51 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │45 │45CC │CC │stat │0,2 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │45 │45D │D │stat │0,41 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │45 │45A │A │stat │2,06 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │36 │36C │C │stat │2,46 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │45 │45E │E │stat │1,6 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │36 │36A │A │stat │29,44 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │37 │37B │B │stat │14,77 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │45 │45B │B │stat │6,39 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │46 │46C │C │stat │9,74 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │46 │46A │A │stat │1,81 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │47 │47B │B │stat │19,15 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │46 │46B │B │stat │10,13 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │47 │47A │A │stat │11,34 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │45 │45C │C │stat │4,81 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │45 │45AA │AA │stat │0,64 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │12 │12A │A │stat │5,47 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │36 │36D │D │stat │0,75 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │36 │36F │F │stat │0,84 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │36 │36I │I │stat │0,31 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │36 │36G │G │stat │0,24 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │37 │37A │A │stat │5,35 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│I Baia │40 │40B │B │stat │0,56 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│II Sasca │5 │5D │D │stat │1,02 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│II Sasca │3 │3 │ │stat │12,72 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│II Sasca │5 │5B │B │stat │1,88 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│II Sasca │4 │4MM │MM │stat │5,11 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│II Sasca │2 │2PP │PP │privată │25,24 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│II Sasca │5 │5MM │MM │stat │2,85 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│II Sasca │6 │6B │B │stat │2,97 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│II Sasca │5 │5C │C │stat │3,75 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│II Sasca │7 │7D │D │stat │4,01 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Fălticeni│II Sasca │7 │7E │E │stat │1,14 │
├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────γ