Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PLAN DE MANAGEMENT din 18 februarie 2021  al sitului Natura 2000 ROSCI0428 Pajiştile de la Mănărade    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PLAN DE MANAGEMENT din 18 februarie 2021 al sitului Natura 2000 ROSCI0428 Pajiştile de la Mănărade

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 261 bis din 16 martie 2021
──────────
        Aprobat prin ORDINUL nr. 272 din 18 februarie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 261 din 16 martie 2021.
──────────

    CUPRINS
    1. INFORMAŢII GENERALE
    1.1. Descrierea sintetică a Planului de management
    1.2. Procesul de elaborare a Planului de management
    1.3. Descrierea ariei naturale protejate vizate de Planul de management
    1.3.1. Aria naturală protejată vizată de Planul de management
    1.3.2. Localizarea ariei naturale protejate vizată de Planul de management
    1.3.3. Limita ariei naturale protejate vizată de Planul de management


    2. MEDIUL ABIOTIC AL ARIEI NATURALE PROTEJATE
    2.1. Geologie
    2.2. Hidrografie
    2.3. Pedologie
    2.4. Clima
    2.5. Elemente de interes conservativ, de tip abiotic

    3. MEDIUL BIOTIC AL ARIEI NATURALE PROTEJATE
    3.1. Ecosistemele
    3.2. Habitatele de interes conservativ în baza cărora a fost declarată aria naturală protejată
    3.2.1. Habitate Natura 2000
    3.2.2. Habitate după clasificarea naţională

    3.3. Specii de floră şi faună de interes conservativ pentru care a fost declarată aria naturală protejată
    3.3.1. Plante superioare

    3.4. Alte specii de floră şi faună relevante pentru aria naturală protejată
    3.4.1. Plante superioare


    4. INFORMAŢII SOCIO-ECONOMICE ŞI CULTURALE
    4.1. Comunităţile locale şi factorii interesaţi
    4.1.1. Comunităţile locale
    4.1.2. Factorii interesaţi

    4.2. Utilizarea terenului
    4.3. Situaţia juridică a terenurilor
    4.4. Administratori, gestionari şi utilizatori
    4.5. Infrastructură şi construcţii
    4.6. Patrimoniu cultural
    4.7. Obiective turistice

    5. ACTIVITĂŢI CU POTENŢIAL IMPACT ASUPRA ARIEI NATURALE PROTEJATE
    5.1. Lista activităţilor cu potenţial impact
    5.1.1. Lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale protejate
    5.1.2. Lista ameninţărilor viitoare cu potenţial impact la nivelul ariei naturale protejate

    5.2. Evaluarea impacturilor asupra speciilor
    5.2.1. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciilor
    5.2.2. Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra speciilor

    5.3. Evaluarea impacturilor asupra tipurilor de habitate
    5.3.1. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra tipurilor de habitate
    5.3.2. Evaluarea impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra tipurilor de habitate

    5.4. Evaluarea impacturilor asupra tipurilor de habitate
    5.4.1. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra tipurilor de habitate
    5.4.2. Evaluarea impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra tipurilor de habitate


    6. EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR ŞI TIPURILOR DE HABITATE
    6.1. Evaluarea stării de conservare a fiecărei specii de interes conservativ ....
    6.1.1. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei
    6.1.2. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
    6.1.3. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei
    6.1.4. Evaluarea globală a speciei

    6.2. Evaluarea stării de conservare a fiecărui tip de habitat de interes conservativ
    6.2.1. Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei acoperite de către tipul de habitat
    6.2.2. Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii şi funcţiilor specifice tipului de habitat
    6.2.3. Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al perspectivelor tipului de habitat în viitor
    6.2.4. Evaluarea globală a stării de conservare a tipurilor de habitate


    7. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PLANULUI DE MANAGEMENT
    7.1. Scopul Planului de management pentru aria naturală protejată
    7.2. Obiective generale, măsuri generale, măsuri specifice/activităţi

    8. PLANUL DE ACTIVITĂŢI ŞI ESTIMAREA RESURSELOR
    8.1. Planul de activităţi
    8.2. Estimarea resurselor

    9. PLANUL DE MONITORIZARE A ACTIVITĂŢILOR
    9.1. Raportări periodice
    9.2. Urmărirea activităţilor planificate
    9.3. Indicarea activităţilor realizate

    10. BIBLIOGRAFIE ŞI REFERINŢE
    11. ANEXE
    Anexa nr. 1 Regulamentul ariei naturale protejate
    Anexa nr. 2 - Harta localizării ariei naturale protejate
    Anexa nr. 3 - Harta limitelor ariei naturale protejate
    Anexa nr. 4 - Harta geologică
    Anexa nr. 5 - Hartă hidrografică
    Anexa nr. 6 - Hartă solurilor
    Anexa nr. 7 - Harta ecosistemelor
    Anexa nr. 8 - Harta distribuţiei tipurilor de habitate
    Anexa nr. 9 - Harta distribuţiei speciilor
    Anexa nr. 10 - Harta unităţilor administrativ teritoriale
    Anexa nr. 11 - Harta utilizării terenului
    Anexa nr. 12 - Harta juridică a terenului
    Anexa nr. 13 - Harta obiectivelor turistice şi punctelor de belvedere
    Anexa nr. 14 - Harta presiunilor la nivelul ariei naturale protejate
    Anexa nr. 15 - Harta ameninţărilor la nivelul ariei naturale protejate
    Anexa nr. 16 - Harta distribuţiei impacturilor asupra speciilor
    Anexa nr. 17 - Harta distribuţiei impacturilor asupra habitatelor
        Anexa nr. 18 - Fotografii

    1. INFORMAŢII GENERALE
    1.1. Descrierea sintetică a Planului de management
        Planul de management este documentul oficial de prezentare a unei arii naturale protejate prin care se stabilesc obiectivele, măsurile şi resursele pentru realizarea acestor obiective.
        Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0428 Pajiştile de la Mănărade integrează interesele pentru conservarea biodiversităţii, cu cele pentru dezvoltare socio - economică prin utilizarea durabilă a resurselor naturale, cu respectarea trăsăturilor şi activităţilor tradiţionale, culturale şi spirituale ale comunităţilor locale. El urmăreşte menţinerea stării de conservare favorabilă şi, după caz, îmbunătăţirea stării de conservare pentru speciile şi habitatele pentru care a fost declarat situl Natura 2000 ROSCI0428 Pajiştile de la Mănărade.
        La elaborarea Planului de management s-au avut în vedere prevederile Ordinului ministrului mediului nr. 304/2018 privind aprobarea Ghidului de elaborare a Planurilor de management ale ariilor naturale protejate. Pentru inventarierea şi cartarea speciilor şi habitatelor de interes comunitar s-au utilizat metodologii adecvate, bazate atât pe datele existente din bibliografie, cât şi pe observaţiile şi evaluările de pe teren. Obiectivul acestei activităţi a fost de inventariere detaliată a speciilor şi habitatelor de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0428 Pajiştile de la Mănărade, în vederea fundamentării Planului de management şi elaborării măsurilor de conservare. În procesul de parcurgere a procedurii de evaluare de mediu, conform legislaţiei în vigoare, au fost consultaţi toţi factorii interesaţi.
        Acte normative relevante în contextul aplicării Planului de management
        Tabelul nr. 1

┌───┬────┬─────┬────┬───────────────┬─────────────┐
│Nr.│Tip │Număr│An │Denumire │Descriere │
│ │act │act │act │ │ │
├───┼────┼─────┼────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Ordinul │ │
│ │ │ │ │ministrului │Actul │
│ │ │ │ │mediului nr. │normativ de │
│ │ │ │ │304/02.04.2018 │reglementare │
│ │ │ │ │privind │a modului de │
│ │ │ │ │aprobarea │elaborare a │
│1. │OM │304 │2018│Ghidului de │planurilor de│
│ │ │ │ │elaborare a │management │
│ │ │ │ │Planurilor de │ale ariilor │
│ │ │ │ │management ale │naturale │
│ │ │ │ │ariilor │protejate │
│ │ │ │ │naturale │ │
│ │ │ │ │protejate │ │
├───┼────┼─────┼────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Ordinul │ │
│ │ │ │ │ministrului │ │
│ │ │ │ │mediului nr. │ │
│ │ │ │ │1447/2017 │Actul │
│ │ │ │ │privind │normativ de │
│ │ │ │ │aprobarea │reglementare │
│ │ │ │ │Metodologiei de│a atribuirii │
│2. │OM │1447 │2017│atribuire în │în │
│ │ │ │ │administrare şi│administrare │
│ │ │ │ │custodie a │şi custodie a│
│ │ │ │ │ariilor │ariilor │
│ │ │ │ │naturale │naturale │
│ │ │ │ │protejate, cu │protejate │
│ │ │ │ │modificările şi│ │
│ │ │ │ │completările │ │
│ │ │ │ │ulterioare │ │
├───┼────┼─────┼────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Ordinul │ │
│ │ │ │ │ministrului │ │
│ │ │ │ │mediului şi │ │
│ │ │ │ │pădurilor nr. │ │
│ │ │ │ │3836/2012 │ │
│ │ │ │ │privind │ │
│ │ │ │ │aprobarea │ │
│ │ │ │ │Metodologiei de│ │
│ │ │ │ │avizare a │ │
│ │ │ │ │tarifelor │ │
│ │ │ │ │instituite de │ │
│ │ │ │ │către │ │
│ │ │ │ │administratorii│ │
│ │ │ │ │/custozii │ │
│ │ │ │ │ariilor │Actul │
│3. │OM │3836 │2017│naturale │normativ de │
│ │ │ │ │protejate │reglementare │
│ │ │ │ │pentru │a tarifelor │
│ │ │ │ │vizitarea │ │
│ │ │ │ │ariilor │ │
│ │ │ │ │naturale │ │
│ │ │ │ │protejate, │ │
│ │ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │ │analizarea │ │
│ │ │ │ │documentaţiilor│ │
│ │ │ │ │şi eliberarea │ │
│ │ │ │ │de avize │ │
│ │ │ │ │conform legii, │ │
│ │ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │ │fotografiatul │ │
│ │ │ │ │şi filmatul în │ │
│ │ │ │ │scop comercial │ │
├───┼────┼─────┼────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Ordinul │ │
│ │ │ │ │ministrului │ │
│ │ │ │ │mediului şi │ │
│ │ │ │ │pădurilor nr. │ │
│ │ │ │ │19/2010 pentru │ │
│ │ │ │ │aprobarea │ │
│ │ │ │ │Ghidului │ │
│ │ │ │ │metodologic │Actul │
│ │ │ │ │privind │normativ de │
│4. │OM │19 │2010│evaluarea │reglementare │
│ │ │ │ │adecvată a │a procedurii │
│ │ │ │ │efectelor │de evaluare │
│ │ │ │ │potenţiale ale │adecvată │
│ │ │ │ │planurilor sau │ │
│ │ │ │ │proiectelor │ │
│ │ │ │ │asupra ariilor │ │
│ │ │ │ │naturale │ │
│ │ │ │ │protejate de │ │
│ │ │ │ │interes │ │
│ │ │ │ │comunitar. │ │
├───┼────┼─────┼────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Ordinul │ │
│ │ │ │ │ministrului │ │
│ │ │ │ │mediului nr. │ │
│ │ │ │ │979/2009 │ │
│ │ │ │ │privind │ │
│ │ │ │ │introducerea de│ │
│ │ │ │ │specii │ │
│ │ │ │ │alohtone, │ │
│ │ │ │ │intervenţiile │ │
│ │ │ │ │asupra │ │
│ │ │ │ │speciilor │ │
│ │ │ │ │invazive, │ │
│ │ │ │ │precum şi │ │
│ │ │ │ │reintroducerea │ │
│ │ │ │ │speciilor │ │
│ │ │ │ │indigene │Actul │
│ │ │ │ │prevăzute în │normativ de │
│5. │OM │979 │2009│anexele nr. 4A │reglementare │
│ │ │ │ │şi 4B la │a speciilor │
│ │ │ │ │Ordonanţa de │invazive │
│ │ │ │ │urgenţă │ │
│ │ │ │ │a Guvernului │ │
│ │ │ │ │nr. 57/2007 │ │
│ │ │ │ │privind regimul│ │
│ │ │ │ │ariilor │ │
│ │ │ │ │naturale │ │
│ │ │ │ │protejate, │ │
│ │ │ │ │conservarea │ │
│ │ │ │ │habitatelor │ │
│ │ │ │ │naturale, a │ │
│ │ │ │ │florei şi │ │
│ │ │ │ │faunei │ │
│ │ │ │ │sălbatice, pe │ │
│ │ │ │ │teritoriul │ │
│ │ │ │ │naţional │ │
├───┼────┼─────┼────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Legea nr. 46/ │Actul │
│ │ │ │ │2008 - Codul │normativ de │
│6. │Lege│46 │2008│silvic, cu │reglementare │
│ │ │ │ │modificările şi│a sectorului │
│ │ │ │ │completările │silvic │
│ │ │ │ │ulterioare │ │
├───┼────┼─────┼────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Guvernului nr. │ │
│ │ │ │ │57/2007 privind│ │
│ │ │ │ │regimul ariilor│ │
│ │ │ │ │naturale │ │
│ │ │ │ │protejate, │ │
│ │ │ │ │conservarea │Actul │
│ │ │ │ │habitatelor │normativ de │
│ │ │ │ │naturale, a │reglementare │
│7. │OUG │57 │2007│florei şi │a regimului │
│ │ │ │ │faunei │ariilor │
│ │ │ │ │sălbatice, │naturale │
│ │ │ │ │aprobată cu │protejate │
│ │ │ │ │modificări şi │ │
│ │ │ │ │completări prin│ │
│ │ │ │ │Legea nr. 49/ │ │
│ │ │ │ │2011, cu │ │
│ │ │ │ │modificările şi│ │
│ │ │ │ │completările │ │
│ │ │ │ │ulterioare │ │
├───┼────┼─────┼────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Legea vânătorii│ │
│ │ │ │ │şi a protecţiei│Actul │
│ │ │ │ │fondului │normativ care│
│8. │Lege│407 │2006│cinegetic nr. │reglementează│
│ │ │ │ │407/2006, cu │sectorul │
│ │ │ │ │modificările şi│cinegetic │
│ │ │ │ │completările │ │
│ │ │ │ │ulterioare │ │
├───┼────┼─────┼────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │ │ │urgenţă a │ │
│ │ │ │ │Guvernului nr. │ │
│ │ │ │ │195/2005 │ │
│ │ │ │ │privind │ │
│ │ │ │ │protecţia │Actul │
│ │ │ │ │mediului, │normativ care│
│9. │OUG │195 │2005│aprobată cu │reglementează│
│ │ │ │ │modificări şi │protecţia │
│ │ │ │ │completări prin│mediului │
│ │ │ │ │Legea nr. 265/ │ │
│ │ │ │ │2006, cu │ │
│ │ │ │ │modificările şi│ │
│ │ │ │ │completările │ │
│ │ │ │ │ulterioare │ │
├───┼────┼─────┼────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Hotărârea de │ │
│ │ │ │ │Guvern nr. 1076│ │
│ │ │ │ │/2004 privind │ │
│ │ │ │ │stabilirea │Actul │
│ │ │ │ │procedurii de │normativ care│
│ │ │ │ │realizare a │reglementează│
│10.│HG │1076 │2004│evaluării de │procedura de │
│ │ │ │ │mediu pentru │evaluare │
│ │ │ │ │planuri şi │strategică de│
│ │ │ │ │programe, cu │mediu │
│ │ │ │ │modificările şi│ │
│ │ │ │ │completările │ │
│ │ │ │ │ulterioare │ │
├───┼────┼─────┼────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Legea nr. 350/ │ │
│ │ │ │ │2001 privind │Actul │
│ │ │ │ │amenajarea │normativ care│
│11.│Lege│350 │2001│teritoriului şi│reglementează│
│ │ │ │ │urbanismul, cu │amenajarea │
│ │ │ │ │modificările şi│teritoriului │
│ │ │ │ │completările │şi urbanismul│
│ │ │ │ │ulterioare │ │
├───┼────┼─────┼────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Legea apelor │Actul │
│ │ │ │ │nr. 107/1996, │normativ care│
│12.│Lege│107 │1996│cu modificările│reglementează│
│ │ │ │ │şi completările│managementul │
│ │ │ │ │ulterioare │apelor │
└───┴────┴─────┴────┴───────────────┴─────────────┘


        Măsurile de conservare cuprinse în Planul de management sunt centralizate în tabelul nr. 2. Prezenţa în sit a speciei Crambe tataria nu a fost confirmată, în urma studiului în teren realizat de botanişti.
        Centralizarea măsurilor adresate elementelor de interes conservativ funcţie de starea de conservare a acestora şi presiunile şi ameninţările cu care se confruntă acestea
        Tabelul nr. 2

┌────────────┬───────────┬──────────┬────────────────┐
│Aria │ │Presiune │ │
│naturală │Starea de │(P) / │Măsurile active │
│protejată/ │conservare │Ameninţare│de conservare │
│Elementele │F/N I/N R │(A) │propuse │
│de interes │ │cod │ │
│conservativ │ │ │ │
├────────────┴───────────┴──────────┴────────────────┤
│ROSCI0428 Pajiştile de la Mănărade │
├────────────────────────────────────────────────────┤
│Specii │
├────────────┬───────────┬───────────┬───────────────┤
│ │ │ │A5 Încetinirea/│
│ │ │ │stoparea │
│ │ │ │extinderii │
│ │ │ │procesului de │
│ │ │ │eroziune A6 │
│ │ │ │Cosirea │
│ │ │ │regulată a │
│ │ │ │pajiştilor cu │
│ │ │ │populaţii de │
│ │ │ │Echium russicum│
│ │ │ │A8 Realizarea/ │
│ │ │ │actualizarea │
│ │ │ │inventarelor │
│ │ │ │pentru specia │
│ │ │ │Echium russicum│
│ │ │ │A10 Realizarea │
│ │ │ │monitorizării │
│ │ │ │stării de │
│ │ │ │conservare a │
│ │ │ │speciei Echium │
│ │ │ │russicum │
│ │ │ │A12 │
│ │ │ │Supravegherea │
│ │ │A04.01.02 │ariei naturale │
│ │ │(P); │protejate │
│ │ │I01 (P); │A22 │
│ │ │I02 (P); │Monitorizarea │
│ │ │K01.01 (P);│modului de │
│ │ │K02.01 (P);│folosinţă a │
│Echium │ │M02.01 (P);│terenurilor │
│russicum │Necunoscută│A04.01.02 │agricole din │
│ │ │(A); │aria naturală │
│ │ │I01(A); │protejată şi │
│ │ │I02(A); │întocmirea unor│
│ │ │K01.01 (A);│broşuri cu │
│ │ │K02.01 (A);│recomandări din│
│ │ │M02.01 (A);│partea │
│ │ │ │responsabilului│
│ │ │ │cu │
│ │ │ │administrarea │
│ │ │ │ariei naturale │
│ │ │ │protejate │
│ │ │ │A23 │
│ │ │ │Monitorizarea │
│ │ │ │activităţilor │
│ │ │ │de creştere a │
│ │ │ │ovinelor, │
│ │ │ │caprinelor şi │
│ │ │ │bovinelor pe │
│ │ │ │păşunile din │
│ │ │ │aria naturală │
│ │ │ │protejată şi │
│ │ │ │întocmirea unor│
│ │ │ │broşuri cu │
│ │ │ │recomandări din│
│ │ │ │partea │
│ │ │ │responsabilului│
│ │ │ │cu │
│ │ │ │administrarea │
│ │ │ │ariei naturale │
│ │ │ │protejate │
├────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
│Crambe │- │- │- │
│tataria │ │ │ │
├────────────┴───────────┴───────────┴───────────────┤
│Habitate │
├────────────┬───────────┬───────────┬───────────────┤
│ │ │ │A1 Menţinerea │
│ │ │ │habitatului │
│ │ │ │6210* prin │
│ │ │ │activităţi de │
│ │ │ │management │
│ │ │ │activ: cositul │
│ │ │ │A2 Menţinerea │
│ │ │ │habitatului │
│ │ │ │6210* prin │
│ │ │ │activităţi de │
│ │ │ │management │
│ │ │ │activ: │
│ │ │ │păşunatul │
│ │ │ │extensiv │
│ │ │ │controlat │
│ │ │ │A3 Eliminarea │
│ │ │ │tufărişurilor │
│ │ │ │din habitatul │
│ │ │ │6210* şi │
│ │ │ │favorizarea/ │
│ │ │ │reconstrucţia │
│ │ │ │ecologică a │
│ │ │ │covorului │
│ │ │ │ierbaceu │
│ │ │ │A4 │
│ │ │ │Monitorizarea │
│ │ │ │şi eliminarea │
│ │ │ │speciilor │
│ │ │ │invazive care │
│ │ │ │reduc │
│ │ │ │semnificativ │
│ │ │ │suprafaţa │
│ │ │ │habitatului │
│ │ │ │6210* │
│ │ │ │A5 Încetinirea/│
│ │ │ │stoparea │
│ │ │ │extinderii │
│ │ │A04.01.02 │procesului de │
│6210* │ │(P); │eroziune A7 │
│Pajişti │ │I01 (P); │Realizarea/ │
│uscate │ │I02 (P); │actualizarea │
│seminaturale│ │K01.01 (P);│inventarelor │
│şi faciesuri│ │K02.01 (P);│pentru │
│cu │NI │M02.01 (P);│habitatul 6210*│
│tufărişuri │ │A04.01.02 │A9 Realizarea │
│pe substrat │ │(A); │monitorizării │
│calcaros / │ │I01(A); │pentru │
│Festuco │ │I02(A); │habitatul 6210*│
│Brometalia │ │K01.01 (A);│A12 │
│ │ │K02.01 (A);│Supravegherea │
│ │ │M02.01 (A);│ariei naturale │
│ │ │ │protejate │
│ │ │ │A22 │
│ │ │ │Monitorizarea │
│ │ │ │modului de │
│ │ │ │folosinţă a │
│ │ │ │terenurilor │
│ │ │ │agricole din │
│ │ │ │aria naturală │
│ │ │ │protejată şi │
│ │ │ │întocmirea unor│
│ │ │ │broşuri cu │
│ │ │ │recomandări din│
│ │ │ │partea │
│ │ │ │responsabilului│
│ │ │ │cu │
│ │ │ │administrarea │
│ │ │ │ariei naturale │
│ │ │ │protejate │
│ │ │ │A23 │
│ │ │ │Monitorizarea │
│ │ │ │activităţilor │
│ │ │ │de creştere a │
│ │ │ │ovinelor, │
│ │ │ │caprinelor şi │
│ │ │ │bovinelor pe │
│ │ │ │păşunile din │
│ │ │ │aria naturală │
│ │ │ │protejată şi │
│ │ │ │întocmirea unor│
│ │ │ │broşuri cu │
│ │ │ │recomandări din│
│ │ │ │partea │
│ │ │ │responsabilului│
│ │ │ │cu │
│ │ │ │administrarea │
│ │ │ │ariei naturale │
│ │ │ │protejate │
└────────────┴───────────┴───────────┴───────────────┘

        F - favorabilă, NI - nefavorabilă inadevată, NR - nefavorabilă rea


    1.2. Procesul de elaborare a Planului de management
        Elaborarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0428 Pajiştile de la Mănărade s-a realizat în cadrul proiectului: "Elaborarea a 3 Planuri de management pentru situri Natura 2000 din judeţul Alba" cod MySMIS 102369, de către Asociaţia Biounivers, beneficiarul proiectului. Finanţarea proiectului s-a realizat prin Programului Operaţional Infrastructură Mare. Planul de management a fost elaborat de către o echipă formată din 5 specialişti ai Asociaţiei Biounivers, respectiv: dr. Frink Jozsef Pal - expert botanist, prof. Emil Paul - expert botanist, Muncuş-Nagy Kinga - expert botanist, Oprica Nicolae - expert botanist, Maloş Cristian-Valeriu - expert GIS.
        Consultarea factorilor interesaţi s-a asigurat prin:
        ● organizarea a trei întâlniri cu comunităţile locale şi alte categorii de factori interesaţi, desfăşurate în localitatea Valea Lungă, judeţul Alba;
        ● solicitarea de date, comentarii/sugestii de la factorii interesaţi şi de la specialişti din diverse domenii, în perioada de lucru pentru elaborarea Planului de management;

        Propunerile factorilor interesaţi au fost analizate, iar cele pertinente care au respectat prevederile legale au fost incluse în Planul de management.

    1.3. Descrierea ariei naturale protejate vizate de Planul de management
    1.3.1. Aria naturală protejată vizată de Planul de management
        Situl Natura 2000 ROSCI0428 Pajiştile de la Mănărade, cu o suprafaţă de 298 ha, a fost declarat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 46/2016. Situl nu se suprapune cu alte arii naturale protejate.
        Importanţa ariei naturale protejate este dată de prezenţa habitatului 6210* Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrat calcaros (Festuco Brometalia) şi a speciei de plantă de interes comunitar Echium russicum. În formularul standard al sitului Natura 2000 ROSCI0428 Pajiştile de la Mănărade este menţionată şi specia Creunbe tatavici dar experţii botanişti nu au confirmat prezenţa acestei specii, după realizarea studiului în teren, în anul 2018.
        Habitatul 6210* Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrat calcaros (Festuco Brometalia) este larg răspândit în regiunile colinare ale ţării, cu deosebire în Podişul Transilvaniei, Dealurile de Vest, Podişul Moldovei, Subcarpaţi, dar şi în munţii mai puţin înalţi, în arealul masivelor calcaroase cum sunt Munţii Trascău, Munţii Metaliferi şi Munţii Banatului. Pajiştile au un caracter mezoxerofil şi sunt considerate ca având regim prioritar numai dacă adăpostesc populaţii de orhidee, în aceste pajişti vegetaţia poate să ajungă la o înălţime de 20-100 cm, cu o grosime a substratului mai mic de 1%. În acest tip de habitat pot exista şi arbuşti în mozaic cu covorul herbaceu. Asociaţiile vegetale ale acestui tip de habitat sunt constituite în mare parte din specii perene, asociaţiile aflându-se într-un stadiu de succesiune avansat iar habitatul este în climax.

    1.3.2. Localizarea ariei naturale protejate vizată de Planul de management
        Situl Natura 2000 ROSCI0428 Pajiştile de la Mănărade, accesibil din DN14B, este situat din punct de vedere administrativ în regiunea de dezvoltare Centru, comuna Valea Lungă, în apropierea satului Glogoveţ. Geografie, situl Natura 2000 ROSCI0428 Pajiştile de la Mănărade este localizat în Podişul Târnavelor, pe partea dreaptă a Târnavei Mari. Altitudinal, situl este amplasat între 275 m şi 508 m. În conformitate cu harta delimitării regiunilor biogeografice la nivel naţional teritoriul pe care este amplasat situl, face parte din regiunea biogeografică continentală.
     Harta cu localizarea sitului Natura 2000 ROSCI0428 Pajiştile de la Mănărade este prezentată în Anexa nr. 2 la Planul de management.
        Localizarea ariei naturale protejate
        Tabelul nr. 3

┌─────────┬─────────┬─────────────┬───────┬────────────────────┐
│Codul şi │ │ │ │Localităţi │
│denumirea│ │ │ │ │
│ariei │Suprafaţa│Regiunea │Judeţul├──────────┬─────────┤
│naturale │(ha) │biogeografică│ │ │Suprafaţa│
│protejate│ │ │ │Localitate│(ha) │
│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ROSCI0428│ │ │ │Comuna │ │
│Pajiştile│298 ha │continentală │Alba │Valea │298 ha │
│de la │ │ │ │Lungă │ │
│Mănărade │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────────┴─────────────┴───────┴──────────┴─────────┘    1.3.3. Limita ariei naturale protejate vizată de Planul de management
     Harta cu limitele sitului Natura 2000 ROSCI0428 Pajiştile de la Mănărade este prezentată în Anexa nr. 3 la Planul de management, limitele fiind în conformitate cu cele puse la dispoziţie de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului pe pagina oficială de internet, în format shapefile.    2. MEDIUL ABIOTIC AL ARIEI NATURALE PROTEJATE
    2.1. Geologie
        Relieful structural este în strânsă legătură cu litologia, adică cu structura geologică. Din consultarea hărţii geologice scara 1:50.000 rezultă că cea mai mare dezvoltare în regiune o au formaţiunile dure, sarmaţiene, respectiv gresii, marne şi marne nisipoase, atât pe interfluviu cât şi pe valea Târnavei Mari. De-a lungul văilor şi pe terasele inferioare, o mare dezvoltare o au formaţiunile holocene aluvionare, în special pietrişurile şi nisipurile. Alunecările de teren se manifestă diferenţiat: pe malul drept al pârâului Glogoveţ sunt active, dar cu o intensitate mică faţă de cele care au determinat în 1970 strămutarea unei părţi a locuitorilor; pe malul stâng sunt cu deosebire active în zona de vărsare a pârâului Grioara, fiind declanşate de puţin timp şi în evoluţie intensă.
     Harta geologică a sitului Natura 2000 ROSCI0428 Pajiştile de la Mănărade este prezentată în Anexa nr. 4 la Planul de management.

    2.2. Hidrografie
        Reţeaua hidrografică este constituită din Valea Glogoveţului şi o seamă de afluenţi pe ambele părţi, dintre care cei mai importanţi sunt: pârâul lui Chim pe partea dreaptă, în apropierea Căminului Cultural şi pârâul Grioara, pe stânga. Cursurile de apă au, în majoritatea cazurilor, aspect de ravene, ceea ce dă o imagine a principalei disfunctionalităţi în domeniu, respectiv eroziunea intensă a malurilor şi a patului albiilor cursurilor de apă. Datorită faptului că bazinul de colectare al văii Glogoveţului este redus şi relativ bine împădurit, nu se înregistrează inundaţii care să afecteze gospodăriile sau terenurile agricole.
     Harta hidrografică a sitului Natura 2000 ROSCI0428 Pajiştile de la Mănărade este prezentată în Anexa nr. 5 la Planul de management.

    2.3. Pedologie
        Urmare a condiţiilor geomorfologice, geologice, climatice şi biogeografice, în situl Natura 2000 ROSCI0428 Pajiştile de la Mănărade s-au format luvosoluri, eutricambosoluri, regosoluri şi aluviosoluri. Regosolurile predomină în partea centrală şi estică a ariei naturale protejate, aluviosolurile în partea sudică, iar regosolurile, pe suprafaţă mai mică, în nordul ariei naturale protejate.
     Harta solurilor din situl Natura 2000 ROSCI0428 Pajiştile de la Mănărade este prezentată în Anexa nr. 6 la Planul de management.

    2.4. Climă
        După raionarea climatică din "Monografia Geografică", situl Natura 2000 ROSCI0428 Pajiştile de la Mănărade se încadrează în ţinutul climatic al Podişului Târnavelor - I B p 1, caracterizat printr-un regim termic mai moderat decât în regiunea de câmpie cu îngheţuri târzii şi timpurii, frecvente inversiuni termice, cu precipitaţii între 500 - 800 mm. După Geografia R.S.R. / 1983, teritoriul se încadrează în clima temperată, iar regional în sectorul de climă temperat - moderată. După criteriul de clasificare Koppen, teritoriul se încadrează în provincia climatică Df, subprovincia Dfbx, cu temperatura celei mai calde luni între 20 - 22° C şi cu maximum de precipitaţii la începutul verii. Valorile indicilor de ariditate din cadrul acestei subprovincii sunt cuprinse între 26 şi 30. Cea mai apropiată staţie meteorologică este la Alba Iulia.
        Clima este temperat continentală încadrându-se în caracteristicile generale ale climei Bazinului Transilvaniei, fără particularităţi deosebite. Temperatura medie multianuală variază în jur de 9°C.
        Primul îngheţ are loc de obicei la mijlocul lunii octombrie, iar ultimul îngheţ se produce la sfârşitul lunii martie, iar prima zăpadă cade de obicei la începutul lunii noiembrie. Precipitaţiile atmosferice sunt moderate, cantitatea medie anuală oscilând în jur de 550 ml/mp.
        Circulaţia aerului este predominant sud-vestică.
        Cantitatea maximă anuală de 842,8 mm s-a înregistrat în anul 1897, iar anul 1947 a fost cel mai deficitar sub aspect pluviometric, cantitatea minimă înregistrată fiind de 406,3 mm. Datorită caracterului continental al climatului Culoarului Târnavei Mari, cantităţile anuale şi lunare de precipitaţii au o repartiţie neuniformă în cursul anului. Iarna cantităţile de precipitaţii sunt cele mai reduse, iar primăvara cresc la 140-190 mm, datorită intensificării activităţii ciclonice din Oceanul Atlantic şi a pătrunderii maselor de aer umed. Vara, în iunie, cad cele mai abundente ploi. În ceea ce priveşte ploile torenţiale, procentul ploilor cu durată între 6-9 ore este de 10 %.

    2.5. Elemente de interes conservativ, de tip abiotic
        Nu au fost identificate elemente de interes conservativ, de tip abiotic.


    3. MEDIUL BIOTIC AL ARIEI NATURALE PROTEJATE
    3.1. Ecosistemele
        Vegetaţia este caracteristică zonei de silvostepă, subzona stejarului. Fâneţele şi păşunile cuprind specii de plante adaptate la condiţiile de viaţă oferite de formele de relief folosite ca suport. Se remarcă plante ca păiuşul de stepă, piciorul cocoşului, golomăţul, sânzienele galbene, colilia, garoafa de câmp, toporaşii, pătlagina şi câteva specii de spini. Pe pantele line şi umbrite se întâlnesc numeroase specii ierbacee, caracteristice fâneţelor, iarba calului, păiuşul, păiuşul roşu, ovăsciorul auriu,, firuţa, trifoiul, coada şoricelului, cicoarea. Vegetaţia arboricolă este reprezentată de plop carpen, plop negru, fag, păr pădureţ, pin, salcâm. Pe pajiştile rămase negospodărie s-au extins arbuşti ca porumbarul, măceşul, socul, cornul, păducelul, sângerul.
        Ecosistemele întâlnite în ROSCI0428 Pajiştile de la Mănărade sunt pajişti uscate seminaturale şi tufărişuri pe substrat calcaros. În zona situată la nord-vest de satul Glogoveţ, deasupra localităţii, sunt prezente suprafeţe întinse cu culturi abandonate de viţă de vie, multe dintre ele aflate în stare avansată de succesiune către tufărişuri dominate de Crataegus inonogyna, Primus spinosa, Rosa canina.
     Harta ecosistemelor se regăseşte la Anexa nr. 7 la Planul de management.

    3.2. Habitatele de interes conservativ în baza cărora a fost declarată aria naturală protejată
    3.2.1. Habitate Natura 2000
        Tipurile de habitate pentru care a fost declarată aria naturală protejată vor fi descrise din punctul de vedere al existenţei acestora în aria naturală protejată şi al caracteristicilor pe care acestea le au în general şi în mod special în cadrul ariei protejate, după cum urmează:
    A. Date generale ale tipului de habitat: date care sunt general valabile pentru habitatul respectiv indiferent de locul unde acesta este întâlnit/semnalat;
    B. Date specifice ale tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice tipului de habitat în cadrul ariei naturale protejate.

        Date generale pentru habitatul 6210* Pajişti xerofile seminaturale şi facies cu tufişuri pe substrate calcaroase (Festuco-Brometalia)
        Tabelul nr. 4

┌───┬──────────────┬─────────────────────────────┐
│Nr.│Atribut │Descriere │
├───┼──────────────┼─────────────────────────────┤
│ │Clasificarea │Tip de habitat de importanţă │
│1. │tipului de │comunitară │
│ │habitat │ │
├───┼──────────────┼─────────────────────────────┤
│ │Codul unic al │ │
│2. │tipului de │6210* │
│ │habitat │ │
├───┼──────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Pajişti xerofile seminaturale│
│ │Denumire │şi facies cu tufişuri pe │
│3. │habitat │substrate calcaroase │
│ │ │(Festuco-Brometalia) (*situri│
│ │ │importante pentru orhidee) │
├───┼──────────────┼─────────────────────────────┤
│ │Palaearctic │34.3162 Dacio-Pannonic │
│4. │Habitats │meadowssteppes │
│ │(PalHab) │ │
├───┼──────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │R3413 - Pajişti │
│5. │Habitatele din│panonic-balcanice de Festuca │
│ │România │rupicola şi Cleistogene │
│ │ │serotina │
├───┼──────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │6210* Pajişti xerofile │
│ │ │seminaturale şi facies cu │
│6. │Habitatele │tufişuri pe substrate │
│ │Natura 2000 │calcaroase │
│ │ │(Festuco-Brometalia) (*situri│
│ │ │importante pentru orhidee) │
├───┼──────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Rhinantho rumelici-Brometum │
│ │ │erecti Sanda et Popescu 1999 │
│ │ │(syn.: Brometum erecti auct. │
│ │ │rom.); Cleistogeno- │
│ │ │Festucetum rupicolae (Soo │
│ │ │1930) Zolyomi 1958 corr. Soo │
│ │ │1964; Salvio │
│ │ │nutantis-nemorosae-Festucetum│
│ │ │rupicolae Zolyomi 1958; Thymo│
│ │ │comosi-Caricetum humilis │
│ │ │(Zolyomi 1931) Morariu et │
│ │ │Danciu 1974; Brachypodio │
│7. │Asociaţiile │pinnati-Festucetum rupicolae │
│ │vegetale │Ghişa 1962; Cariei humilis- │
│ │ │Brachypoclietum pinnati Soo │
│ │ │1947; Danthonio- │
│ │ │Brachypodietum pinnati Soo │
│ │ │1946; Polygalo majoris- │
│ │ │Brachypodietum pinnati Wagner│
│ │ │1941; Festuco │
│ │ │rupicolae-Danthonietum │
│ │ │provincialis Csuros et al. │
│ │ │1961; Thymo │
│ │ │pannonici-Stipetum │
│ │ │stenophvllae Sanda et al. │
│ │ │1998 │
├───┼──────────────┼─────────────────────────────┤
│8. │Tipuri de │- │
│ │pădure │ │
├───┼──────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Habitat reprezentat de │
│ │ │pajişti mezo-xerofile până la│
│ │ │xerofile, pe substrat │
│ │ │calcaros, cu vegetaţie │
│ │ │caracteristică clasei │
│ │ │Festuco-Brometea. Sunt │
│ │ │răspândite în zonele colinare│
│ │ │şi au origine preponderent │
│ │ │secundară, ocupând locul │
│ │ │pădurilor termofile; sunt │
│ │ │folosite ca păşuni sau │
│ │ │fâneţe. Abandonarea acestor │
│ │ │pajişti, prin încetinirea │
│ │ │activităţilor pastorale │
│ │ │tradiţionale de cosit sau │
│ │ │păşunat extensiv, duce la │
│ │ │instalarea vegetaţiei de │
│ │ │tufăriş, care reprezintă │
│ │ │stadiul intermediar în │
│ │ │succesiunea naturală spre │
│ │ │reîmpădurire. Au în │
│ │ │compoziţie numeroase specii │
│ │Descrierea │xerofile stepice şi specii │
│ │generală a │termofile de lizieră. │
│9. │tipului de │Habitatul, la nivel european,│
│ │habitat │grupează pajişti stepice sau │
│ │ │subcontinentale {Festucetalia│
│ │ │valesiacae) şi pajişti │
│ │ │submediteraneene şi oceanice │
│ │ │(Brometalia erecţi - Gafta şi│
│ │ │Mountford 2008). Habitatul se│
│ │ │instalează la altitudini │
│ │ │între 100-350 m.s.m., cu │
│ │ │temperaturi medii anuale │
│ │ │între 8-9.5 C° şi │
│ │ │precipitaţii anuale de │
│ │ │600-750 mm. Relieful se │
│ │ │caracterizează prin pante │
│ │ │uşor înclinate sau plane. │
│ │ │Vegetează pe soluri sărace în│
│ │ │nutrienţi, de tip │
│ │ │cambisoluri, │
│ │ │eutricambisoluri, │
│ │ │cernoziomuri, faeziomuri, │
│ │ │preluvosoluri, pe roci │
│ │ │calcaroase, depozite │
│ │ │mărnoase, argiloase, şi │
│ │ │loessoide, după Mountford şi │
│ │ │colab. 2008. │
├───┼──────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Structura cenotică se │
│ │ │caracterizează printr-o │
│ │ │stratificaţie accentuată şi o│
│ │ │diversitate ridicată. │
│ │ │Matricea de bază este formată│
│ │ │din graminee cu frunze late: │
│ │ │Brachypodium pinnatum, Bromus│
│ │ │erectus, Avenula pubescens, │
│ │ │amestecate cu alte specii │
│ │ │mezofile ca Arrhenathervm │
│ │ │elatius, Dactylis glomerata. │
│ │ │Festuca pratensis, Briza │
│ │ │media. Cu aceste specii se │
│ │ │amestecă alte specii de │
│ │ │graminee şi rogozuri │
│ │ │cespitoase precum Festuca │
│ │ │rupicola, Festuca valesiaca, │
│ │ │Chrysopogon gryllus, Stipa │
│ │ │sp., Carex humilis. │
│ │ │Comunităţile sunt bogate în │
│ │ │dicotiledonate. Dintre │
│ │ │speciile iubitoare de lumină │
│ │ │a locurilor deschise şi │
│ │ │lizierelor, cele mai │
│ │ │caracteristice sunt: │
│ │ │Hypochaeris maculata, Inula │
│ │ │ensifo/ia, Inula salicina, │
│ │ │Inula hirta, Filipendula │
│ │ │vulgaris, Salvia pratensis, │
│ │ │Leontodon hispidus, Aster │
│ │ │amellus, Tanacetum │
│10.│Specii │corymbosum, Liman flavum, │
│ │caracteristice│Linum hirsutum, Polygala │
│ │ │major, Geranium sanguineum, │
│ │ │Trifolium montanum, Trifolium│
│ │ │alpestre, Betonica │
│ │ │officinalis, Viola hirta, │
│ │ │Fragaria viridis, │
│ │ │Vincetoxicum hirundinaria, │
│ │ │Lembotropis nigricans şi │
│ │ │Chamaecytisus albuş. De │
│ │ │asemenea, sunt prezente │
│ │ │speciile pajiştilor uscate, │
│ │ │însorite: Teucrium │
│ │ │chamaedrys, Dorycnium │
│ │ │herbacewn, Onobrychis │
│ │ │viciijolia, Astragalus │
│ │ │onobrychis. Prezenţa │
│ │ │orchideelor reprezintă o │
│ │ │valoare de conservare │
│ │ │ridicată a habitatului, │
│ │ │conferind un statut de │
│ │ │habitat prioritar pajiştilor │
│ │ │care adăpostesc una sau mai │
│ │ │multe din orchideele │
│ │ │caracteristice pajiştilor │
│ │ │xeromezofile: Orchis │
│ │ │militaris, O. ustulata, O. │
│ │ │morio, O. purpurea, O. │
│ │ │tridentata, O. coriophora, │
│ │ │după Doniţă şi colab. 2005- │
│ │ │2006, Gafta şi Mountford │
│ │ │2008, Mountford şi colab. │
│ │ │2008. │
├───┼──────────────┼─────────────────────────────┤
│11.│Fotografii │Anexa nr. 18 la Planul de │
│ │ │management │
└───┴──────────────┴─────────────────────────────┘


        Date specifice pentru tipul de habitat 6210* Pajişti xerofile seminaturale şi facies cu tufişuri pe substrate calcaroase (Festuco-Brometalia) la nivelul ariei naturale protejate
        Tabelul nr. 5

┌───┬───────────┬──────────────────────┐
│Nr.│Atribut │Descriere │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│ │Codul unic │ │
│1. │al tipului │ │
│ │de habitat │ │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│ │Statutul de│ │
│2. │prezenţă, │Marginal │
│ │spaţial │ │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│ │Statutul de│ │
│3. │prezenţă, │Seminatural │
│ │management │ │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│ │Suprafaţa │ │
│4. │tipului de │72,16 ha │
│ │habitat │ │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│ │Perioada de│ │
│5. │colectare a│noiembrie 2017 - │
│ │datelor din│octombrie 2018 │
│ │teren │ │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│ │ │Suprafaţă foarte mare │
│ │ │din sit este acoperită│
│ │ │de tufărişuri │
│ │ │compacte, în stadiu │
│ │ │succesional avansat de│
│ │ │reîmpădurire, formate │
│ │ │din Crataegus │
│ │ │monogyna, Rosa canina,│
│ │ │Primus spinosa, Pyrus │
│ │ │pyraster, Elaegnus │
│ │ │angustifolia. Printre │
│ │ │acestea se află │
│ │ │fragmentele de │
│ │ │pajişti, care de │
│ │ │asemenea sunt invadate│
│ │ │de vegetaţie lemnoasă │
│ │ │arbustivă, dar, │
│ │ │într-un procent mai │
│ │Distribuţia│mic. Suprafeţe întinse│
│6. │tipului de │de pajişti sunt │
│ │habitat, │suprapăşunate cu oi şi│
│ │descriere │în măsură mai mică de │
│ │ │capre. Deci, putem │
│ │ │afirma că, ochiuri de │
│ │ │pajişti secundare │
│ │ │xerofile şi │
│ │ │xero-mezofile bine │
│ │ │conservate, cu │
│ │ │caracter stepic, sunt │
│ │ │prezente pe suprafeţe │
│ │ │mici, insulare. │
│ │ │Habitatul se restrânge│
│ │ │continuu din cauza │
│ │ │dezvoltării │
│ │ │tufărişurilor, │
│ │ │suprapăşunatului şi │
│ │ │eroziunilor de pe │
│ │ │pantele cu înclinaţie │
│ │ │mare, favorizate tot │
│ │ │de suprapăşunat. │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│ │Distribuţia│ │
│7. │tipului de │Anexa nr. 8 la Planul │
│ │habitat, │de management │
│ │hartă │ │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│ │ │Fişa sitului Natura │
│ │ │2000 ROSCI0428 │
│ │ │Pajiştile de la │
│ │ │Mănărade, judeţul │
│ │ │Sibiu │
│ │ │Doniţă şi │
│ │ │colaboratorii, 2005, │
│ │ │Habitatele din România│
│ │ │UE, 2007 - Manualul de│
│ │ │interpretare a │
│ │ │habitatelor din │
│ │Alte │Europa, EUR27 │
│ │informaţii │Buza, M., Stroia, M., │
│8. │privind │1985, Blaj, Editura │
│ │sursele de │Sport-Turism, │
│ │informaţii │Bucureşti │
│ │ │Ciocârlan, V., 2009, │
│ │ │Flora ilustrată a │
│ │ │României. Pteridophyta│
│ │ │et Spermatophyta, Ed. │
│ │ │Ceres, │
│ │ │Bucureşti Cristea V., │
│ │ │Gafta D., Pedrotti F.,│
│ │ │2004, Fitosociologie, │
│ │ │Ed. Presa Universitară│
│ │ │Clujeană, │
│ │ │Cluj-Napoca │
└───┴───────────┴──────────────────────┘    3.2.2. Habitate după clasificarea naţională
        R3413 - Pajişti panonic-balcanice de Festuca rupicola şi Cleistogene serotina
        Habitatul se instalează la altitudini între 100-350 m, cu temperaturi medii anuale între 8-9,5 C° şi precipitaţii anuale de 600-750 mm. Relieful se caracterizează prin pante uşor înclinate sau plane. Este răspândit pe soluri sărace în nutrienţi, de tip cambisoluri, eutricambisoluri, cernoziomuri, faeziomuri, preluvosoluri, pe roci calcaroase, depozite mărnoase, argiloase, şi loessoide, după Mountford şi colab. / 2008.
        Majoritatea speciilor dominante sunt plante de talie medie, înălţimea fiind de 45-55 cm. Cele mai reprezentative sunt: Festuca rupicola, Cleistogene serotina, Stipa capillata, Botriochloa ischaemum, Veronica orchidea, Echium vulgare, Dianthus armeria, Asperula cynanchica, Chondrilla juncea, Festuca valesiaca, Nepeta nuda. Etajul inferior este mai slab reprezentat şi la alcătuirea lui participă: Dorycnium herbaceum, Inula oculus-christi, Thymus pannonicus, Medicago minima, Potentilla argentea.    3.3. Specii de floră şi faună pentru care a fost declarată aria naturală protejată
    3.3.1. Plante superioare
     În fişa sitului ROSCI0428 Pajiştile de la Mănărade, la punctul 3.2. Specii prevăzute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte, sunt enumerate speciile Crambe tataria şi Echium russicum.
        Fiecare specie este descrisă din punctul de vedere al existenţei acesteia în situl Natura 2000 ROSCI0428 Pajiştile de la Mănărade, al caracteristicilor pe care aceasta le are în general şi în mod special după cum urmează:
    A. Date generale ale speciei: date care sunt general valabile pentru specie, indiferent de locul unde aceasta este întâlnită;
    B. Date specifice ale speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice speciei în cadrul ariei naturale protejate.

        Date generale ale speciei Echium russicum
        Tabelul nr. 6

┌───┬───────────┬──────────────────────┐
│Nr.│Atribut │Descriere │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│1 │Cod Specie │4067 │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│2 │Denumirea │Echium russicum │
│ │ştiinţifică│ │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│3 │Denumirea │Capul şarpelui │
│ │populară │ │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│ │ │Convenţia de la Berna │
│ │ │- Anexa I - Specii │
│ │ │care necesită măsuri │
│ │ │specifice de │
│ │ │conservare a │
│ │ │habitatului. │
│ │ │OUG nr. 57/2007 - │
│ │Statutul de│Anexa 3, Legea nr. 49/│
│4 │conservare │2011. - Specii de │
│ │în România │plante şi de animale a│
│ │ │căror conservare │
│ │ │necesită desemnarea │
│ │ │ariilor speciale de │
│ │ │conservare şi a │
│ │ │ariilor de protecţie │
│ │ │specială │
│ │ │avifaunistică. │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│ │ │Este o plantă │
│ │ │bianuală, înaltă de │
│ │ │20-60 cm, cu un aspect│
│ │ │foarte distinct în │
│ │ │timpul înfloririi: │
│ │ │inflorescenţa este │
│ │ │formată dintr-un spic │
│ │ │alungit cu flori dens │
│ │ │dispuse, de culoare │
│ │ │roşu aprins, cu corola│
│ │ │în formă de pâlnie, │
│ │ │din care ies mult │
│ │ │staminele, amintind de│
│ │ │gura deschisă a │
│5 │Descrierea │şarpelui. Frunzele şi │
│ │speciei │tulpinile sunt │
│ │ │acoperite de peri │
│ │ │albi, aspri, lungi şi │
│ │ │deşi. Pe tulpină se │
│ │ │distinge clar o reţea │
│ │ │de pete vişinii care │
│ │ │dă oarecum un aspect │
│ │ │de piele de şarpe. │
│ │ │Este considerată o │
│ │ │plantă meliferă bună. │
│ │ │Este specie protejată,│
│ │ │relict termofil! │
│ │ │Înflorire în iunie - │
│ │ │iulie │
│ │ │Pe pajişti, tufişuri │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│ │ │mai - iunie, sezonul │
│ │Perioade │de înflorire │
│6 │critice │iunie - august, │
│ │ │sezonul de │
│ │ │fructificaţie │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│ │ │Lumină: plante de │
│ │ │lumină plină │
│ │ │Temperatură: plante │
│ │ │moderat termofile, │
│ │ │răspândite mai ales în│
│ │ │zonele calde - câmpii,│
│ │ │versanţi însoriţi │
│7 │Cerinţe de │Umiditate: plante │
│ │habitat │xeromezofile, cu │
│ │ │preferinţă pentru │
│ │ │soluri uscate până la │
│ │ │moderat umede, reavene│
│ │ │Reacţia solului: │
│ │ │plante răspândite pe │
│ │ │soluri slab acid - │
│ │ │neutrofile │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│8 │Fotografii │Anexa nr. 18 la Planul│
│ │ │de management │
└───┴───────────┴──────────────────────┘


    Date specifice speciei Echium russicum la nivelul sitului Natura 2000 ROSCI0428- Pajiştile de la Mănărade
        Tabelul nr. 7

┌───┬────────────┬─────────────────────┐
│Nr.│Atribut │Descriere │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│1 │Specia │Echium russicum │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Populaţie foarte slab│
│ │ │reprezentată prin 2-3│
│ │ │indivizi în │
│ │ │teritoriu. Există o │
│ │Informaţii │incertitudine în ceea│
│2 │specifice │ce priveşte │
│ │speciei │permanenţa şi │
│ │ │reminiscenţa acestei │
│ │ │specii în situl │
│ │ │natura 2000 ROSCI0428│
│ │ │Pajiştile de la │
│ │ │Mănărade │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Statutul de │ │
│3 │prezenţă, │Rezident │
│ │temporal │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Statutul de │ │
│4 │prezenţă, │Insular │
│ │spaţial │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Statutul de │ │
│5 │prezenţă, │Nativă │
│ │management │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│6 │Abundenţă │Rară │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Perioada de │ │
│7 │colectare a │noiembrie 2017 - │
│ │datelor din │octombrie 2018 │
│ │teren │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Specia este prezentă │
│ │ │într-un singur punct │
│ │ │de ocurenţă la │
│ │ │nivelul sitului, în │
│ │Distribuţia │treimea mijlocie şi │
│8 │speciei, │superioară a unui │
│ │interpretare│versant cu expoziţie │
│ │ │vestică, înclinare de│
│ │ │cca. 30°, pe o │
│ │ │suprafaţă totală de │
│ │ │cca. 150 m/100 m. │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Distribuţia │ │
│9 │speciei, │Anexa nr. 9 la Planul│
│ │harta │de management │
│ │distribuţiei│ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Alte │ │
│ │informaţii │ │
│10 │privind │ │
│ │sursele de │ │
│ │informaţii │ │
└───┴────────────┴─────────────────────┘


        Date generale ale speciei Crambe tataria
        Tabelul nr. 8

┌───┬───────────┬──────────────────────┐
│Nr.│Atribut │Descriere │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│1 │Cod Specie │4091 │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│2 │Denumirea │Crambe tataria │
│ │ştiinţifică│ │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│3 │Denumirea │Târtan │
│ │populară │ │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│ │ │Convenţia de la Berna │
│ │ │- Anexa I - Specii │
│ │ │care necesită măsuri │
│ │ │specifice de │
│ │ │conservare a │
│ │ │habitatului. │
│ │Statutul de│OUG 57/2007 - Anexa 3,│
│4 │conservare │Legea 49/2011. - │
│ │în România │Specii de plante şi de│
│ │ │animale a căror │
│ │ │conservare necesită │
│ │ │desemnarea ariilor │
│ │ │speciale de conservare│
│ │ │şi a ariilor de │
│ │ │protecţie specială │
│ │ │avifaunistică. │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│ │ │Este o plantă │
│ │ │ierboasă, perenă, de │
│ │ │talie mare (80-120 │
│ │ │cm); are inflorescenţe│
│ │ │sferice foarte dense, │
│ │ │de mari dimensiuni, │
│ │ │formate din multe │
│ │ │flori mărunte cu 4 │
│ │ │petale albe. Diametrul│
│ │ │inflorescenţei este de│
│ │ │peste un metru, │
│ │ │acestea fiind foarte │
│ │ │vizibile de la │
│ │ │depărtare. Este rudă │
│ │ │apropiată cu varza; │
│ │ │întreaga plantă este │
│ │ │comestibilă şi poate │
│5 │Descrierea │fi o legumă excelentă.│
│ │speciei │De asemenea, este o │
│ │ │plantă meliferă, │
│ │ │florile fiind foarte │
│ │ │bogate în nectar şi │
│ │ │puternic parfumate. În│
│ │ │fiecare an, în aceeaşi│
│ │ │populaţie, unele │
│ │ │exemplare rămân în │
│ │ │stare vegetativă şi │
│ │ │produc doar frunze │
│ │ │mari, iar altele │
│ │ │produc doar │
│ │ │inflorescenţele │
│ │ │caracteristice, având │
│ │ │rol strict │
│ │ │reproductiv. Este │
│ │ │specie protejată, │
│ │ │relict termofil! │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│6 │Perioade │Perioada de înflorire:│
│ │critice │aprilie-mai │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│ │ │Specie perenă, │
│ │ │termofilă, │
│ │ │xeromezofilă. Este │
│ │ │răspândit prin pajişti│
│ │ │stepice şi tufărişuri,│
│ │Cerinţe de │livezi şi fâneţe, pe │
│7 │habitat │soluri uscate, │
│ │ │calcaroase, pe loess, │
│ │ │din zona de câmpie │
│ │ │până în etajul │
│ │ │gorunului. În România │
│ │ │este relict │
│ │ │postglacial stepic. │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│8 │Fotografii │Anexa nr. 18 la Planul│
│ │ │de management │
└───┴───────────┴──────────────────────┘


    Date specifice speciei Crambe tataria la nivelul sitului Natura 2000 ROSCI0428- Pajiştile de la Mănărade
        Tabelul nr. 9

┌───┬────────────┬─────────────────────┐
│Nr.│Atribut │Descriere │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│1 │Specia │Crambe tataria │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Nu a fost confirmată │
│ │ │prezenţa speciei în │
│ │Informaţii │aria naturală │
│2 │specifice │protejată, în urma │
│ │speciei │studiului în teren, │
│ │ │realizat de o echipă │
│ │ │de botanişti în │
│ │ │cursul anului 2018. │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Statutul de │ │
│3 │prezenţă, │- │
│ │temporal │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Statutul de │ │
│4 │prezenţă, │- │
│ │spaţial │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Statutul de │ │
│5 │prezenţă, │- │
│ │management │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│6 │Abundenţă │- │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Perioada de │ │
│7 │colectare a │noiembrie 2017 - │
│ │datelor din │octombrie 2018 │
│ │teren │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │În literatura de │
│ │ │specialitate nu au │
│ │Distribuţia │fost găsite │
│8 │speciei, │informaţii │
│ │interpretare│referitoare la │
│ │ │prezenţa speciei în │
│ │ │această locaţie. │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Distribuţia │ │
│9 │speciei, │ │
│ │harta │ │
│ │distribuţiei│ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Alte │ │
│ │informaţii │ │
│10 │privind │- │
│ │sursele de │ │
│ │informaţii │ │
└───┴────────────┴─────────────────────┘
    3.4. Alte specii de floră şi faună relevante pentru aria naturală protejată
    3.4.1. Plante superioare
        În situl Natura 2000 ROSCI0428 Pajiştile de la Mănărade nu au fost semnalate alte specii de plante protejate la nivel naţional    4. INFORMAŢII SOCIO-ECONOMICE ŞI CULTURALE
    4.1. Comunităţile locale şi factorii interesaţi
    4.1.1. Comunităţile locale
        Situl Natura 2000 ROSCI0428 Pajiştile de la Mănărade este localizat în întregime pe raza administrativ teritorială a comunei Valea Lungă. În suprafaţa sitului mu este inclus teren intravilan.
        Lista unităţilor administrativ-teritoriale din cadrul ariei naturale protejate
        Tabelul nr. 10

┌─────┬─────┬─────────────┬────────────┐
│ │ │Procent din │Procent din │
│ │ │suprafaţa UAT│aria │
│ │ │care se │naturală │
│ │ │suprapune │protejată │
│Judeţ│UAT │peste │care se │
│ │ │suprafaţa │suprapune │
│ │ │ariei │peste │
│ │ │naturale │suprafaţa │
│ │ │protejate │UAT │
├─────┼─────┼─────────────┼────────────┤
│Alba │Valea│4 │100 │
│ │Lungă│ │ │
└─────┴─────┴─────────────┴────────────┘


     Harta unităţilor administrativ teritoriale este redată în Anexa nr. 10 la Planul de management.
        Comuna Valea Lungă are un număr de 3270 de locuitori dintre care 1670 bărbaţi şi 1600 femei, cu vârste între 0-94 de ani. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocşi - 2530 locuitori, dar există şi minorităţi: romano-catolici - 35 locuitori, greco-catolici - 530 locuitori, reformaţi - 52 de locuitori, evanghelici-luterani - 35 de locuitori, unitarieni - 2 locuitori, baptişti - 4 locuitori, penticostali - 70 locuitori, adventişti - 1 locuitor, creştini după evanghelie - 1 locuitor, martorii lui Iehova - 7 locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români - 2954 locuitori. Principalele minorităţi sunt cele de maghiari 98 locuitori, germani 35 locuitori, rromi 189.
        Rata natalităţii: 13,7 la mia de locuitori;
        Rata mortalităţii: 15,2 la mia de locuitori.
        Scăderea demografică este determinată de două fenomene majore şi anume sporul natural negativ şi fenomenul migraţional.
        Prezentarea comunei Valea Lungă:
    a) Suprafaţa: 7499 ha
    b) Intravilan: 402 ha
    c) Extravilan: 7097 ha
    d) Gospodării: 1123
    e) Nr. locuinţe: 1276
    f) Nr. grădiniţe: 3
    g) Nr. şcoli: 4
    h) Numele localităţilor aflate în administraţie: Lunca, Lodroman, Tăuni, Făget, Glogoveţ
    i) Aşezarea geografică:
        Localitatea Valea Lungă este situată în lunca Târnavei Mari, la circa 11 km de Blaj, în direcţia Copşa Mică.

    j) Activităţi specifice zonei:
        Activitate agricolă, economică, industrială

    k) Activităţi economice principale: prelucrarea lemnului producţie materiale din beton, extracţie pietriş şi nisip din albia minoră a Râului Târnava Mare, extracţie gaz metan;
    l) Evenimente locale:
    i) Serbări câmpeneşti în Parcul Comunal - 15 august
    ii) Târg de animale - 23 februarie

    m) Proiecte de investiţii:
    i) Construire podeţe şi rigole pe strada Gării;
    ii) Construire trotuare, podeţe şi rigole pe strada Tudor Vladimirescu, sat Valea Lungă;
    iii) Modernizare drum comunal DC 33 Lunca-Lodroman şi strada Tricolorilor sat Lunca comuna Valea Lungă;
    iv) Zid de sprijin 800 m pe strada Mihai Eminescu, comuna Valea Lungă    4.1.2. Factori interesaţi
        Această secţiune prezintă rezultatele analizei factorilor interesaţi din punct de vedere al cunoştinţelor, atitudinilor şi practicilor acestora, referitor la valorile biodiversităţii şi resursele naturale ale ariei protejate. Rezultatele analizei factorilor interesaţi sunt redate în tabelul nr. 11.
        Factori interesaţi, care se manifestă şi se implică cu privire la situl Natura 2000
        ROSCI0428 Pajiştile de la Mănărade
        Tabelul nr. 11

┌───┬─────────────┬──────────────┬─────────────┐
│ │Denumire │ │Aria de │
│Nr.│factor │Tip │interes │
│ │interesat │ │ │
├───┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Agenţia │Autoritate de │ │
│ │Naţională │mediu, rol de │Gestionarea │
│1. │pentru Arii │control şi │ariilor │
│ │Naturale │reglementare │protejate │
│ │Protejate │ │ │
├───┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │Regie autonomă│Administrare │
│2. │Direcţia │- Instituţie │fond │
│ │Silvică Alba │publică │forestier, │
│ │ │ │vânătoare │
├───┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │Regie autonomă│Administrare │
│3. │Ocolul Silvic│- Instituţie │fond │
│ │Blaj │publică │forestier, │
│ │ │ │vânătoare │
├───┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Primăria │Autoritate a │ │
│4. │Valea lungă │administraţiei│Administraţie│
│ │ │publice locale│ │
├───┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Consiliul │Autoritate a │ │
│5. │Judeţean Alba│administraţiei│Administraţie│
│ │ │publice locale│ │
├───┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Instituţia │Autoritate a │ │
│6. │Prefectului -│administraţiei│Administraţie│
│ │judeţul Alba │publice locale│ │
├───┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │Serviciu │ │
│ │ │descentralizat│ │
│ │Agenţia │al autorităţii│ │
│7. │pentru │publice │Protecţia │
│ │Protecţia │centrale │mediului │
│ │Mediului Alba│pentru │ │
│ │ │protecţia │ │
│ │ │mediului │ │
├───┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │Serviciu │ │
│ │Garda │descentralizat│ │
│ │Naţională de │al autorităţii│ │
│8. │Mediu - │publice │Protecţia │
│ │Comisariatul │centrale │mediului │
│ │Judeţean │pentru │ │
│ │Sibiu │protecţia │ │
│ │ │mediului │ │
├───┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │Serviciu │ │
│ │Direcţia │descentralizat│ │
│ │pentru │al autorităţii│ │
│9. │Agricultură │publice │Agricultură │
│ │Judeţul Alba │centrale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │agricultură │ │
├───┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Agenţia de │Serviciu │ │
│ │Plăţi şi │descentralizat│ │
│ │Intervenţie │al autorităţii│ │
│10.│pentru │publice │Agricultură │
│ │Agricultură │centrale │ │
│ │Alba │pentru │ │
│ │ │agricultură │ │
├───┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Măsuri │
│ │ │ │specifice │
│ │ │ │asociate │
│ │Asociaţii şi │Persoane │statutului de│
│ │societăţi │juridice, │sit Natura │
│11.│agricole/ │persoane │2000, ce │
│ │fermieri │fizice │influenţează │
│ │ │ │modul în care│
│ │ │ │îşi │
│ │ │ │desfăşoară │
│ │ │ │activităţile │
├───┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │A.V. Cabana │ │ │
│ │din Poduri │ │ │
│12.│Valea lui │ONG │Vânătoare │
│ │Hoitsz Valea │ │ │
│ │Lungă │ │ │
├───┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Administraţia│ │ │
│ │Naţională │ │ │
│ │Apele Române,│ │ │
│ │Administraţia│Regie autonomă│Managementul │
│13.│Bazinală de │- Instituţie │resurselor de│
│ │Apă Mureş - │publică │apă │
│ │Sistemul de │ │ │
│ │Gospodărire a│ │ │
│ │Apelor Alba │ │ │
└───┴─────────────┴──────────────┴─────────────┘


        Rezultatele analizei factorilor interesaţi din punctul de vedere al cunoştinţelor, atitudinilor şi practicilor acestora, referitor la valorile biodiversităţii şi resursele naturale ale ariei protejate sunt prezentate centralizat în următorul tabel:
        Analiza factorilor interesaţi I
        Tabelul nr. 12

┌───┬─────────────┬─────────────┬──────────┬─────────┬────────┐
│ │Denumire │Domeniul de │ │ │ │
│Nr.│factor │interes │Cunoştinţe│Atitudini│Practici│
│ │interesat │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│1 │Ministerul │Protecţia │3 │+ │3 │
│ │Mediului │mediului │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │Managementul │ │ │ │
│ │Ministerul │fondului │ │ │ │
│2 │Apelor şi │forestier şi │3 │+ │3 │
│ │Pădurilor │cinegetic şi │ │ │ │
│ │ │gospodărirea │ │ │ │
│ │ │apelor │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │Agenţia │Gestionarea │ │ │ │
│ │Naţională │ariilor │ │ │ │
│3 │pentru Arii │naturale │3 │+ │3 │
│ │Naturale │protejate │ │ │ │
│ │Protejate │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │Agenţia │ │ │ │ │
│4 │pentru │Protecţia │3 │+ │3 │
│ │Protecţia │mediului │ │ │ │
│ │Mediului Alba│ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │Garda │ │ │ │ │
│ │Naţională de │Protecţia │ │ │ │
│5 │Mediu - │mediului │3 │+ │3 │
│ │Comisariatul │ │ │ │ │
│ │Judeţean Alba│ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│6 │Consiliul │Administraţie│3 │+ │3 │
│ │Judeţean Alba│ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │Consiliul │ │ │ │ │
│7 │Local Valea │Administraţie│2 │neutru │2 │
│ │Lungă │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │Şcoala │ │ │ │ │
│8 │Gimnazială │Educaţie │3 │+ │3 │
│ │Valea Lungă │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │Măsuri │ │ │ │
│ │Comunităţile │specifice │ │ │ │
│ │locale ce se │care │ │ │ │
│ │găsesc în │influenţează │ │ │ │
│9 │vecinătatea │utilizarea/ │2 │neutru │2 │
│ │ariei │exploatarea │ │ │ │
│ │naturale │terenurilor │ │ │ │
│ │protejată │din aria │ │ │ │
│ │vizate │naturală │ │ │ │
│ │ │protejată │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│10 │Asociaţii de │Vânătoare/ │3 │+ │3 │
│ │vânătoare │Pescuit │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │Direcţia │ │ │ │ │
│11 │pentru │Agricultură │3 │+ │3 │
│ │Agricultură │ │ │ │ │
│ │Alba │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │Administraţia│ │ │ │ │
│ │Naţională │ │ │ │ │
│ │Apele Române,│ │ │ │ │
│ │Administraţia│Managementul │ │ │ │
│12 │Bazinală de │resurselor de│2 │+ │2 │
│ │Apă Mureş - │apă │ │ │ │
│ │Sistemul de │ │ │ │ │
│ │Gospodărire a│ │ │ │ │
│ │Apelor Alba │ │ │ │ │
└───┴─────────────┴─────────────┴──────────┴─────────┴────────┘

        Notă: Cunoştinţele sunt apreciate pe o scală de la 1 la 3, unde 1 înseamnă cunoştinţe puţine, 2 cunoştinţe moderate şi 3 cunoştinţe avansate. Atitudinea este de asemenea apreciată pe o scală cuprinzând atitudini favorabile "+" neutre sau negative "-". Calitatea practicilor este apreciată pe o scală de la 1 la 3, unde 1 înseamnă practici neadecvate, 2 practici bune şi 3 practici foarte bune.

        Analiza factorilor interesaţi II
        Tabelul nr. 13

┌───┬─────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────────┬──────────┐
│ │ │Natura │Aspecte │Aspecte care │ │
│ │Denumire │relaţiei cu │pozitive şi │necesită │ │
│Nr.│factor │aria naturală│oportunităţi de│atenţie; │Importanţă│
│ │interesat │protejată │cooperare şi │ameninţări şi │ │
│ │ │ │colaborare │probleme │ │
├───┴─────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────────┴──────────┤
│Autorităţi de mediu, de reglementare şi control activităţi │
├───┬─────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ │Implementarea│ │Capacitatea de │ │
│ │ │politicilor │ │a modifica │ │
│ │ │de mediu │Interes pentru │legislaţia în │ │
│ │ │la nivel │implementarea │sensul │ │
│1 │Ministerul │naţional, │de proiecte de │îmbunătăţirii │Mare │
│ │Mediului │responsabil │protecţia │modului de │ │
│ │ │pentru │mediului │administrare a │ │
│ │ │sistemul de │ │ariilor │ │
│ │ │arii naturale│ │naturale │ │
│ │ │protejate │ │protejate │ │
├───┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │Autoritatea │ │Corelarea │ │
│ │ │centrală în │ │planurilor de │ │
│ │ │domeniul │Interes pentru │management ale │ │
│ │ │apelor şi │implementarea │ariilor │ │
│ │ │pădurilor, │de proiecte de │naturale │ │
│ │Ministerul │responsabilă │gestionare │protejate cu │ │
│2 │Apelor şi │pentru │durabilă a │amenajamentele │Mare │
│ │Pădurilor │managementul │fondului │silvice şi │ │
│ │ │fondului │forestier şi │planurile de │ │
│ │ │forestier şi │apelor │management ale │ │
│ │ │cinegetic şi │ │bazinelor │ │
│ │ │gospodărirea │ │hidrografice │ │
│ │ │apelor │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │Agenţia │Autoritate de│Interes pentru │ │ │
│ │Naţională │mediu, roi de│implementarea │ │ │
│3 │pentru Arii │control şi │de proiecte de │- │Mare │
│ │Naturale │reglementare │conservare a │ │ │
│ │Protejate │ │biodiversităţii│ │ │
├───┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │Agenţia │ │Interes pentru │ │ │
│ │pentru │Autoritate de│implementarea │ │ │
│4 │Protecţia │mediu, rol de│de proiecte de │- │Mare │
│ │Mediului Alba│reglementare │conservare a │ │ │
│ │ │ │biodiversităţii│ │ │
├───┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │Garda │ │ │ │ │
│ │Naţională de │Autoritate de│Interes pentru │ │ │
│5 │Mediu - │mediu, rol de│protecţia │- │Mare │
│ │Comisariatul │control │biodiversităţii│ │ │
│ │Judeţean Alba│ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │Direcţia │Autoritatea │Interes pentru │ │ │
│6 │pentru │în │conservarea │- │Mare │
│ │Agricultură │domeniul │pajiştilor │ │ │
│ │Alba │agriculturii │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │Administraţia│ │Interes pentru │ │ │
│ │Naţională │ │proiecte de │ │ │
│ │Apele Române,│ │prevenire a │ │ │
│ │Administraţia│Managementul │inundaţiilor şi│ │ │
│7 │Bazinală de │resurselor de│utilizare │- │Mare │
│ │Apă Mureş - │apă │durabilă a │ │ │
│ │Sistemul de │ │resurselor de │ │ │
│ │Gospodărire a│ │apă │ │ │
│ │Apelor Alba │ │ │ │ │
├───┴─────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────────┴──────────┤
│Autorităţi publice locale │
├───┬─────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ │Elaborarea de│ │ │ │
│ │ │strategii │Strategia │ │ │
│ │Consiliul │judeţene de │judeţeană de │ │ │
│8 │Judeţean Alba│protecţia │promovare │- │Mare │
│ │ │mediului şi │turistică │ │ │
│ │ │promovarea │ │ │ │
│ │ │turismului │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │Elaborare │ │ │ │
│ │ │P.U.G., │Interes pentru │ │ │
│ │ │emitere │oportunităţi de│ │ │
│ │Consiliul │autorizaţii │dezvoltare a │ │ │
│9 │Local Valea │de │comunităţilor │- │Mare │
│ │Lungă │construire, │locale prin │ │ │
│ │ │coordonarea │încurajarea │ │ │
│ │ │instituţiilor│turismului │ │ │
│ │ │locale │ │ │ │
├───┴─────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────────┴──────────┤
│ONG-uri de mediu │
├───┬─────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │A.V. Cabana │ │ │ │ │
│ │din Poduri │Vânătoare şi │ │ │ │
│10 │Valea lui │protecţia │ │- │ │
│ │Hoitsz │mediului │ │ │ │
│ │Valea Lungă │ │ │ │ │
├───┴─────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────────┴──────────┤
│Instituţii locale de învăţământ │
├───┬─────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ │ │ │Disponibilitate│ │
│ │Şcoala │ │Interes pentru │de susţinere a │ │
│11 │Gimnazială │Educaţie │educaţie │campaniilor de │Mare │
│ │Valea Lungă │ │ecologică pe │informare şi │ │
│ │ │ │trasee tematice│educare a │ │
│ │ │ │ │populaţiei │ │
├───┴─────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────────┴──────────┤
│Comunităţi locale │
├───┬─────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │Comunităţile │ │Interes pentru │ │ │
│ │locale ce se │ │oportunităţi de│ │ │
│ │găsesc în │Agricultură, │dezvoltare a │ │ │
│12 │vecinătatea │creşterea │comunităţilor │- │Mare │
│ │ariei │animalelor, │locale prin │ │ │
│ │naturale │apicultură │încurajarea │ │ │
│ │protejată │ │turismului │ │ │
│ │vizate │ │ │ │ │
└───┴─────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────────┴──────────┘

    4.2. Utilizarea terenului
        Lista tipurilor de utilizare a terenurilor este redată în tabelul nr. 14.
        Lista tipurilor de utilizări ale terenului
        Tabelul nr. 14

┌───┬──────────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │Suprafaţa│Ponderea │
│ │Clasa Corine │totală │din │
│Nr.│Land Cover - │ocupată │suprafaţa│
│ │CLC │-ha- │sitului │
│ │ │ │% │
├───┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│ │112 Spaţiu │ │ │
│1 │urban │0,03 │0,01 │
│ │discontinuu şi│ │ │
│ │spaţiu rural │ │ │
├───┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│2 │231 Păşuni │139.8 │46,9 │
│ │secundare │ │ │
├───┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│3 │311 Păduri de │70,1 │23,52 │
│ │foioase │ │ │
├───┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│ │324 Zone de │ │ │
│4 │tranziţie cu │85,5 │28,7 │
│ │arbuşti │ │ │
├───┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│5 │333 Areale cu │0,9 │0,3 │
│ │vegetaţie rară│ │ │
├───┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│6 │997 Vegetaţie │1,7 │0,57 │
│ │ruderală │ │ │
├───┴──────────────┼─────────┼─────────┤
│Total │298 │100 │
└──────────────────┴─────────┴─────────┘


     Utilizarea terenurilor conform Corine Land Cover este redată în Anexa nr. 11 la Planul de management.

    4.3. Situaţia juridică a terenurilor
        Situaţia juridică a terenurilor aflate în interiorul ariei naturale protejate
        Tabelul nr. 15

┌─────────────────────────────────────┬─────────┐
│ │Procent │
│ │din │
│Domeniu │suprafaţa│
│ │ariei │
│ │naturale │
│ │protejate│
├───────────┬─────────────────────────┼─────────┤
│ │Domeniul public al │23,52 │
│ │statului - DS │ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │Domeniul privat al │0 │
│ │statului - DPS │ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │Domeniul public al │ │
│ │unităţilor │0 │
│Domeniul │administrativ-teritoriale│ │
│public │- DAT │ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │Domeniul privat al │ │
│ │unităţilor │19,46 │
│ │administrativ-teritoriale│ │
│ │- DPT │ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │Total domeniul public - │42,98 │
│ │DP │ │
├───────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │Proprietate privată a │57,02 │
│ │persoanelor fizice - PF │ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│Proprietate│Proprietate privată a │0 │
│privată │persoanelor juridice - PJ│ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │Total proprietate privată│57,02 │
│ │- PP │ │
├───────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │Total procent pentru care│ │
│Proprietate│nu se cunoaşte încadrarea│0 │
│necunoscută│în domeniul public sau │ │
│ │privat - XX │ │
├───────────┴─────────────────────────┼─────────┤
│Total │100 │
└─────────────────────────────────────┴─────────┘


     Harta juridică a terenului este redată în Anexa nr. 12 la Planul de management.
        Caracterizarea situaţiei juridice a terenurilor
        Aşa cum reiese din analiza hărţii situaţiei juridice, cea mai mare parte a terenurilor din interiorul ariei naturale protejate sunt în proprietate privată şi reprezintă cca 57% din întreaga suprafaţă. Cea mai mare parte este în proprietatea privată a persoanelor fizice de unde şi caracterul destul de fragmentat al regimului de proprietate şi numărul relativ mare de proprietari asupra suprafeţelor din sit. Cea mai mare parte a proprietarilor sunt persoane fizice din interiorul comunităţilor pe raza cărora este localizat situl.


    4.4. Administratori, gestionari şi utilizatori
        În tabelul nr. 16 sunt prezentate date referitoare la deţinătorul de drept, administratorul, gestionarul, utilizatorul terenurilor şi perioada pentru care sc află în administrare, gestiune sau utilizare respectivul teren din cadrul ariei naturale protejate ROSCI0428 Pajiştile de la Mănărade.
        Informaţii privind administratorii / gestionarii terenurilor la nivelul sitului Natura 2000 ROSCI0428 Pajiştile de la Mănărade
        Tabelul nr. 16

┌────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬───────────┐
│ │ │ │Suprafaţa │ │
│ │ │ │totală │ │
│ │ │ │administrată│ │
│ │Administrator│Perioada de │/ gestionată│ │
│Nr. │/ │administrare/│din │Detalii │
│crt.│gestionar │gestionare │suprafaţa │ │
│ │ │ │ariei │ │
│ │ │ │naturale │ │
│ │ │ │protejate │ │
│ │ │ │-ha- │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Fondul │
│ │ │ │ │forestier │
│ │ │ │ │de pe raza │
│ │ │ │ │ariei │
│ │ │ │ │naturale │
│ │ │ │ │protejate │
│1 │Ocolul Silvic│nedeterminată│70,12 │este │
│ │Blaj │ │ │administrat│
│ │ │ │ │de R.N.P. │
│ │ │ │ │Romsilva │
│ │ │ │ │R.A. prin │
│ │ │ │ │D.S. │
│ │ │ │ │Alba-O.S. │
│ │ │ │ │Blaj │
├────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Gestionează│
│ │ │ │ │Fondul │
│ │ │ │ │Cinegetic │
│ │ │ │ │nr. 31 │
│ │ │Contractul de│ │Valea │
│ │A.V. Cabana │gestionare a │ │Lungă. │
│ │din Poduri │fondului │ │Suprafaţa │
│2 │Valea lui │cinegetic se │298,1 │ariei │
│ │Hoitsz │încheie pe o │ │naturale │
│ │Valea Lungă │perioadă de │ │protejate │
│ │ │10 ani │ │este │
│ │ │ │ │cuprinsă │
│ │ │ │ │integral în│
│ │ │ │ │suprafaţa │
│ │ │ │ │fondului │
│ │ │ │ │cinegetic. │
└────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴───────────┘    4.5. Infrastructură şi construcţii
        Pe suprafaţa sitului Natura 2000 ROSCI0428 Pajiştile de la Mănărade nu există infrastructură şi construcţii. Drumurile din aria naturală protejată sunt drumuri de exploataţie agricolă şi poteci de vânătoare.

    4.6. Patrimoniu cultural
        În aria naturală protejată nu sunt localizate bunuri ale patrimoniului cultural naţional. În vecinătatea ariei naturale protejate este situat situl arheologic de la Glogoveţ, epoca medievală, cod LMI AB-I-s-B-00045.
        Prima atestare documentară a cetăţii medievale datează din 1313. În aceea perioadă era cunoscută sub numele de Egervar. Se presupune că în sec. XIII-XIV era locuită, cauza dispariţiei ei nu se cunoaşte. Mutarea a părţi din ruine este specificată în jurnalul lui Nicolae Bethlen, el a folosit ruinele spoliate la ridicarea castelului Bethlen din Sânmiclăuş, judeţul Alba, în 1667-1668.
        În zilele noastre suprafaţa cetăţii este acoperită de pădure, ea fiind parţial vizibilă. Lungimea ei pe direcţia sud-nord este de 70 m şi lăţimea pe direcţia est-vest este de 45 m. Suprafaţa cetăţii a fost răscolită de căutătorii de comori şi pentru materiale de construcţie. Cetatea pe partea nordică este despărţită de un deal de către un şanţ artificial, şanţul fiind vizibil şi în partea de sud şi est. Din partea de sud-vest a cetăţii se vede şi al doilea şanţ unde, din cauza presupuselor săpături arheologice, sunt vizibile trei secţionări ale şanţurilor.

    4.7. Obiective turistice
        În vecinătatea ariei naturale protejate pot fi vizitate următoarele obiective turistice, de pe raza unităţii administrativ - teritoriale Valea Lungă:
    a) Situl arheologic de la Glogoveţ, epoca medievală;
    b) Ansamblul bisericii evanghelice din Valea Lungă secolele XIV-XVIII;
    c) Parcul dendrologic din Valea Lungă;
    d) Monumentul eroilor, sat Valea Lungă;
    e) Troiţa din Valea Lungă;
    f) Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului din satul Tăuni;

        Tipuri de obiective turistice
        Tabelul nr. 17

┌────┬─────┬──────────┬─────────────┬───────────┬──────────┐
│Nr. │Judeţ│Localitate│Obiective │Tip │Observaţii│
│crt.│ │ │turistice │obiectiv │ │
├────┼─────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │Situl │ │ │
│ │ │Valea │arheologic de│vestigii │ │
│1 │Alba │Lungă, sat│la Glogoveţ, │arheologice│ │
│ │ │Glogoveţ │epoca │ │ │
│ │ │ │medievală │ │ │
├────┼─────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │Ansamblul │ │ │
│ │ │Valea │bisericii │ │ │
│ │ │Lungă, sat│evanghelice │biserică │ │
│2 │Alba │Valea │din Valea │fortificată│ │
│ │ │Lungă │Lungă │ │ │
│ │ │ │secolele │ │ │
│ │ │ │XIV-XVIII │ │ │
├────┼─────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │Valea │Parcul │ │ │
│3 │Alba │Lungă, sat│dendrologic │parc │ │
│ │ │Valea │din Valea │dendrologic│ │
│ │ │Lungă │Lungă │ │ │
├────┼─────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │Valea │Monumentul │ │ │
│4 │Alba │Lungă, sat│eroilor, sat │monument │ │
│ │ │Valea │Valea Lungă │ │ │
│ │ │Lungă │ │ │ │
├────┼─────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │Mănăstirea │ │ │
│ │ │Valea │Acoperământul│ │ │
│5 │Alba │Lungă, sat│Maicii │mănăstire │ │
│ │ │Tăuni │Domnului din │ │ │
│ │ │ │satul Tăuni │ │ │
├────┼─────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │Valea │ROSCI0428 │sit Natura │ │
│6 │Alba │Lungă, sat│Pajiştile de │2000 │ │
│ │ │Glogoveţ │la Mănărade │ │ │
└────┴─────┴──────────┴─────────────┴───────────┴──────────┘


     Harta obiectivelor turistice şi punctelor de belvedere este redată în Anexa nr. 13 la Planul de management.


    5. ACTIVITĂŢI CU POTENŢIAL IMPACT ASUPRA ARIEI NATURALE PROTEJATE
    5.1. Lista activităţilor cu potenţial impact
        Din punct de vedere al temporalităţii activităţilor cu potenţial impact, acestea au fost clasificate în două categorii: presiuni actuale şi ameninţări viitoare.
        Definiţiile acestor două categorii sunt următoarele:
    a. Presiune actuală - acea activitate cu potenţial impact negativ asupra stării de conservare a speciilor sau tipurilor de habitate de interes conservativ, care se desfăşoară în prezent, sau care s-a derulat în trecut, dar ale cărui efecte negative încă persistă;
    b. Ameninţare viitoare - acea activitate cu potenţial impact negativ asupra stării de conservare a speciilor sau tipurilor de habitate de interes conservativ, care este preconizată să se deruleze în viitor. Nu poate fi considerată ameninţare viitoare o presiune actuală decât dacă se preconizează o creştere semnificativă a intensităţii sau o schimbare a localizării presiunii actuale.

    5.1.1. Lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale protejate
        Lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale protejate s-a realizat prin completarea următoarelor informaţii, referitoare la activităţile cu impact negativ asupra ariei naturale protejate:
        Lista presiunilor actuale asupra ariei naturale protejate
        Tabelul nr. 18

┌────┬─────────┬───────────────────────┐
│Cod │Parametru│Descriere │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│A.1.│Presiune │A04.01.02 Păşunatul │
│ │actuală │intensiv al oilor │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Oieritul este practicat│
│ │ │pe scară medie, pe o │
│ │ │parte din suprafaţa │
│ │ │sitului, afectând în │
│ │ │primul rând pajiştile │
│ │ │de tip 6210*, folosite │
│ │ │ca şi păşuni. │
│ │ │Suprapăşunatul duce la │
│ │ │schimbarea drastică a │
│ │ │compoziţiei specifice, │
│ │ │duce la dispariţia │
│ │ │completă a speciilor de│
│ │ │plante sensibile şi │
│ │ │rare, este principalul │
│ │ │factor responsabil de │
│ │ │tasarea şi eroziunea │
│ │ │solului. De asemenea │
│ │ │acest proces, împreună │
│ │ │cu eroziunea, │
│ │ │favorizează colonizarea│
│ │ │speciilor ruderale, │
│ │ │chiar şi a celor │
│ │ │alohtone invazive, dar │
│A.2.│Detalii │şi cele autohtone │
│ │ │problematice, precum │
│ │ │Calamagrostis epigeios,│
│ │ │răspândirea speciilor │
│ │ │spinoase, nepalatabile,│
│ │ │dar şi a celor │
│ │ │rezistente la târlit, │
│ │ │specifice marginilor de│
│ │ │drumuri. Aceste │
│ │ │procese, în timp, │
│ │ │contribuie la reducerea│
│ │ │sau chiar la pierderea │
│ │ │caracteristicilor │
│ │ │specifice de habitat. │
│ │ │Manifestarea acestei │
│ │ │presiuni nu este │
│ │ │recentă şi poate fi │
│ │ │considerată una din │
│ │ │cauzele care a dus la │
│ │ │dispariţia populaţiei │
│ │ │speciei de plantă │
│ │ │Crambe tataria din │
│ │ │situl Natura 2000 │
│ │ │ROSCI0428 Pajiştile de │
│ │ │la Mănărade. │
├────┴─────────┴───────────────────────┤
│ │
├────┬─────────┬───────────────────────┤
│A.1.│Presiune │101 Specii invazive │
│ │actuală │non-native │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Prezenţa plantaţiilor │
│ │ │de salcâm alb - Robinia│
│ │ │pseudacacia, │
│ │ │considerată una dintre │
│ │ │cele mai agresive │
│A.2.│Detalii │specii invazive │
│ │ │non-native, ameninţă pe│
│ │ │termen mediu şi lung cu│
│ │ │dezvoltarea şi │
│ │ │invadarea suprafeţelor │
│ │ │praticole. │
├────┴─────────┴───────────────────────┤
│ │
├────┬─────────┬───────────────────────┤
│A.1.│Presiune │102 Specii native │
│ │actuală │problematice │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Această presiune se │
│ │ │manifestă prin │
│ │ │colonizarea cu specii │
│ │ │ruderale şi răspândirea│
│A.2.│Detalii │speciilor spinoase, │
│ │ │nepalatabile, dar şi a │
│ │ │celor rezistente la │
│ │ │târlit, specifice │
│ │ │marginilor de drumuri. │
├────┴─────────┴───────────────────────┤
│ │
├────┬─────────┬───────────────────────┤
│A.1.│Presiune │K01.01 Eroziune │
│ │actuală │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │În perioadele cu │
│ │ │precipitaţii abundente │
│ │ │substratul argilos se │
│ │ │constituie într-un │
│ │ │factor care declanşează│
│ │ │fenomene de eroziune de│
│ │ │adâncime, precum şi la │
│ │ │suprafaţă, apele din │
│A.2.│Detalii │precipitaţii abundente │
│ │ │neputând să se │
│ │ │infiltreze dincolo de │
│ │ │stratul argilos │
│ │ │compact. Presiunea a │
│ │ │acţionat pe o rază mult│
│ │ │mai mare în sit decât │
│ │ │suprafaţa tipului de │
│ │ │habitat afectată. │
├────┴─────────┴───────────────────────┤
│ │
├────┬─────────┬───────────────────────┤
│A.1.│Presiune │K02.01 Schimbarea │
│ │actuală │compoziţiei de specii │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │Cele mai profunde │
│ │ │schimbări în structură,│
│ │ │compoziţie specifică şi│
│ │ │funcţii sunt induse de │
│A.2.│Detalii │suprapăşunatul cu oi, │
│ │ │plantarea speciilor │
│ │ │alogene invazive şi │
│ │ │creşterea vegetaţiei │
│ │ │arbustive nedorite. │
├────┴─────────┴───────────────────────┤
│ │
├────┬─────────┬───────────────────────┤
│ │ │M02.01 Înlocuirea şi │
│A.1.│Detalii │deteriorarea │
│ │ │habitatului │
├────┼─────────┼───────────────────────┤
│ │ │În ultimii zeci de ani,│
│ │ │o parte din livezile şi│
│ │ │viile care înconjoară │
│ │ │satele sitului au fost │
│ │ │abandonate şi vegetaţia│
│ │ │naturală a câştigat │
│ │ │teren. Pajiştile cosite│
│ │ │regulat au oferit │
│A.2.│Detalii │habitat de calitate │
│ │ │atât pentru Echium │
│ │ │russicum │
│ │ │cât şi pentru Crambe │
│ │ │tataria. În prezent se │
│ │ │observă un proces de │
│ │ │readucere în circuitul │
│ │ │agricol a acestor │
│ │ │terenuri. │
└────┴─────────┴───────────────────────┘
    5.1.2. Lista ameninţărilor viitoare cu potenţial impact la nivelul ariei naturale protejate
        Lista ameninţărilor viitoare cu potenţial impact la nivelul ariei naturale protejate
        Tabelul nr. 19

┌────┬──────────┬──────────────────────┐
│Cod │Parametru │Descriere │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│B.1.│Ameninţare│A04.01.02 Păşunatul │
│ │viitoare │intensiv al oilor │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Oieritul este │
│ │ │practicat pe scară │
│ │ │medie, pe o parte din │
│ │ │suprafaţa sitului, │
│ │ │afectând în primul │
│ │ │rând pajiştile de tip │
│ │ │6210*, folosite ca şi │
│ │ │păşuni. Suprapăşunatul│
│ │ │duce la schimbarea │
│ │ │drastică a compoziţiei│
│ │ │specifice, duce la │
│ │ │dispariţia completă a │
│ │ │speciilor de plante │
│ │ │sensibile şi rare, │
│ │ │este principalul │
│ │ │factor responsabil de │
│ │ │tasarea şi eroziunea │
│ │ │solului. De asemenea │
│ │ │acest proces, împreună│
│ │ │cu eroziunea, │
│ │ │favorizează │
│ │ │colonizarea speciilor │
│ │ │ruderale, chiar şi a │
│ │ │celor alohtone │
│ │ │invazive, dar şi cele │
│B.2.│Detalii │autohtone │
│ │ │problematice, precum │
│ │ │Calamagrostis │
│ │ │epigeios, răspândirea │
│ │ │speciilor spinoase, │
│ │ │nepalatabile, dar şi a│
│ │ │celor rezistente la │
│ │ │târlit, specifice │
│ │ │marginilor de drumuri.│
│ │ │Aceste procese, în │
│ │ │timp, contribuie la │
│ │ │reducerea sau chiar la│
│ │ │pierderea │
│ │ │caracteristicilor │
│ │ │specifice de habitat. │
│ │ │Manifestarea acestei │
│ │ │presiuni nu este │
│ │ │recentă şi poate fi │
│ │ │considerată una din │
│ │ │cauzele care a dus la │
│ │ │dispariţia populaţiei │
│ │ │speciei de plantă │
│ │ │Crambe tataria din │
│ │ │situl Natura 2000 │
│ │ │ROSCI0428 Pajiştile de│
│ │ │la Mănărade. │
├────┴──────────┴──────────────────────┤
│ │
├────┬──────────┬──────────────────────┤
│B.1.│Ameninţare│101 Specii invazive │
│ │viitoare │non-native │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Prezenţa plantaţilor │
│ │ │de salcâm alb - │
│ │ │Robinia pseudacacia, │
│ │ │considerată una dintre│
│ │ │cele mai agresive │
│B.2.│Detalii │specii invazive │
│ │ │non-native, ameninţă │
│ │ │pe termen mediu şi │
│ │ │lung cu dezvoltarea şi│
│ │ │invadarea suprafeţelor│
│ │ │praticole. │
├────┴──────────┴──────────────────────┤
│ │
├────┬──────────┬──────────────────────┤
│B.1.│Ameninţare│102 Specii native │
│ │viitoare │problematice │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Această presiune se │
│ │ │manifestă prin │
│ │ │colonizarea cu specii │
│ │ │ruderale şi │
│B.2.│Detalii │răspândirea speciilor │
│ │ │spinoase, │
│ │ │nepalatabile, dar şi a│
│ │ │celor rezistente la │
│ │ │târlit, specifice │
│ │ │marginilor de drumuri.│
├────┴──────────┴──────────────────────┤
│ │
├────┬──────────┬──────────────────────┤
│B.1.│Ameninţare│K01.01 Eroziune │
│ │viitoare │ │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │În perioadele cu │
│ │ │precipitaţii abundente│
│ │ │substratul argilos se │
│ │ │constituie într-un │
│ │ │factor care │
│ │ │declanşează fenomene │
│ │ │de eroziune de │
│ │ │adâncime, precum şi la│
│ │ │suprafaţă, apele din │
│B.2.│Detalii │precipitaţii abundente│
│ │ │neputând să se │
│ │ │infiltreze dincolo de │
│ │ │stratul argilos │
│ │ │compact. Presiunea a │
│ │ │acţionat pe o rază │
│ │ │mult mai mare în sit │
│ │ │decât suprafaţa │
│ │ │tipului de habitat │
│ │ │afectată. │
├────┴──────────┴──────────────────────┤
│ │
├────┬──────────┬──────────────────────┤
│ │Ameninţare│K02.01 Schimbarea │
│B.1.│viitoare │compoziţiei de specii │
│ │ │/ succesiune │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Cele mai profunde │
│ │ │schimbări în │
│ │ │structură, compoziţie │
│ │ │specifică şi funcţii │
│B.2.│Detalii │sunt induse de │
│ │ │suprapăşunatul cu oi, │
│ │ │plantarea speciilor │
│ │ │alogene invazive şi │
│ │ │creşterea vegetaţiei │
│ │ │arbustive nedorite. │
├────┴──────────┴──────────────────────┤
│ │
├────┬──────────┬──────────────────────┤
│ │Ameninţare│M02.01 Înlocuirea şi │
│B.1.│viitoare │deteriorarea │
│ │ │habitatului │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │În ultimii zeci de ani│
│ │ │o parte din livezile │
│ │ │şi viile care │
│ │ │înconjoară satele │
│ │ │sitului au fost │
│ │ │abandonate şi │
│ │ │vegetaţia naturală a │
│ │ │câştigat teren. │
│ │ │Pajiştile cosite │
│B.2.│Detalii │regulat au oferit │
│ │ │habitat de calitate │
│ │ │atât pentru Echium │
│ │ │russicum cât şi pentru│
│ │ │Crambe tataria. În │
│ │ │prezent se observă un │
│ │ │proces lent de │
│ │ │readucere în circuitul│
│ │ │agricol a acestor │
│ │ │terenuri. │
└────┴──────────┴──────────────────────┘
    5.2. Hărţile activităţilor cu potenţial impact
    5.2.1. Harta presiunilor actuale şi a intensităţii acestora la nivelul ariei naturale protejate
        Lista atributelor hărţii presiunilor actuale şi intensităţii acestora
        Tabelul nr. 20

┌────┬────────────┬────────────────────┐
│Cod │Parametru │Descriere │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│A.1.│Presiune │A04.01.02 Păşunatul │
│ │actuală │intensiv al oilor │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Harta presiunilor │
│ │ │actuale şi │
│ │Localizarea │intensităţii │
│ │presiunii │acestora la nivelul │
│C.1.│actuale - │ariei naturale │
│ │geometrie │protejate este │
│ │ │redată în Anexa nr. │
│ │ │14 la Planul de │
│ │ │management │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Localizarea │Preponderent în │
│ │presiunii │partea de sud-vest, │
│C.2.│actuale - │nord-vest şi de nord│
│ │descriere │a ariei naturale │
│ │ │protejate │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Intensitatea│ │
│C.3.│presiuni │Mare │
│ │actuale │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Presiunea actuală sc│
│ │ │poate extinde pe o │
│C.4.│Detalii │suprafaţă mai marc │
│ │ │din aria naturală │
│ │ │protejată în viitor │
├────┴────────────┴────────────────────┤
│ │
├────┬────────────┬────────────────────┤
│A.1.│Presiune │101 Specii invazive │
│ │actuală │non-native │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Harta presiunilor │
│ │Localizarea │actuale şi │
│C.1.│presiunii │intensităţii │
│ │actuale - │acestora este redată│
│ │geometrie │în Anexa nr. 14 la │
│ │ │Planul de management│
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Localizarea │În zonele unde │
│ │presiunii │salcâmul - Robinia │
│C.2.│actuale - │pseudoacacia este │
│ │descriere │prezent şi în │
│ │ │locurile de târlit. │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Intensitatea│ │
│C.3.│presiuni │Medie │
│ │actuale │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Presiunea actuală se│
│ │ │poate extinde pe o │
│C.4.│Detalii │suprafaţă mai marc │
│ │ │din aria naturală │
│ │ │protejată în viitor │
├────┴────────────┴────────────────────┤
│ │
├────┬────────────┬────────────────────┤
│A.1 │Presiune │102 Specii native │
│ │actuală │problematice │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Harta presiunilor │
│ │Localizarea │actuale şi │
│C.1.│presiunii │intensităţii │
│ │actuale - │acestora este redată│
│ │geometrie │în Anexa nr. 14 la │
│ │ │Planul de management│
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Localizarea │În locurile de │
│C.2.│presiunii │târlit din nordul │
│ │actuale - │ariei naturale │
│ │descriere │protejate │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Intensitatea│ │
│C.3.│presiuni │Medie │
│ │actuale │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Presiunea actuală se│
│ │ │poate extinde pe o │
│C.4.│Detalii │suprafaţă mai mare │
│ │ │din aria naturală │
│ │ │protejată în viitor │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│A.1.│Presiune │K01.01 Eroziune │
│ │actuală │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Harta presiunilor │
│ │Localizarea │actuale şi │
│C.1.│presiunii │intensităţii │
│ │actuale - │acestora este redată│
│ │geometrie │în Anexa nr. 14 la │
│ │ │Planul de management│
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Localizarea │În partea de │
│C.2.│presiunii │nord-vest a ariei │
│ │actuale - │naturale protejate │
│ │descriere │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Intensitatea│ │
│C.3.│presiuni │Medie │
│ │actuale │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Presiunea actuală se│
│ │ │poate extinde pe o │
│C.4.│Detalii │suprafaţă mai mare │
│ │ │din aria naturală │
│ │ │protejată în viitor │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Presiune │K02.01 Schimbarea │
│A.1.│actuală │compoziţiei de │
│ │ │specii / succesiune │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Harta presiunilor │
│ │Localizarea │actuale şi │
│C.1.│presiunii │intensităţii │
│ │actuale - │acestora este redată│
│ │geometrie │în Anexa nr. 14 la │
│ │ │Planul de management│
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Localizarea │În vecinătatea │
│C.2.│presiunii │trupurilor compacte │
│ │actuale - │de tufărişuri │
│ │descriere │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Intensitatea│ │
│C.3.│presiuni │Mare │
│ │actuale │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Presiunea actuală se│
│ │ │poate extinde pe o │
│C.4.│Detalii │suprafaţă mai mare │
│ │ │din aria naturală │
│ │ │protejată în viitor │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Presiune │M02.01 Înlocuirea şi│
│A.1.│actuală │deteriorarea │
│ │ │habitatului │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Harta presiunilor │
│ │Localizarea │actuale şi │
│C.1.│presiunii │intensităţii │
│ │actuale - │acestora este redată│
│ │geometrie │în Anexa nr. 14 la │
│ │ │Planul de management│
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Localizarea │În zonele cu │
│C.2.│presiunii │fenomene de eroziune│
│ │actuale - │şi în zonele de │
│ │descriere │târlit │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Intensitatea│ │
│C.3.│presiuni │Mare │
│ │actuale │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Presiunea actuală se│
│ │ │poate extinde pe o │
│C.4.│Detalii │suprafaţă mai mare │
│ │ │din aria naturală │
│ │ │protejată în viitor │
└────┴────────────┴────────────────────┘    5.2.2. Harta ameninţărilor viitoare şi a intensităţii acestora la nivelul ariei naturale protejate
        Lista atributelor hărţii ameninţărilor viitoare şi intensităţii acestora
        Tabelul nr. 21

┌────┬────────────┬────────────────────┐
│Cod │Parametru │Descriere │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│B.1.│Ameninţare │A04.01.02 Păşunatul │
│ │viitoare │intensiv al oilor │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Harta ameninţărilor │
│ │Localizarea │viitoare şi │
│D.1.│ameninţării │intensităţii │
│ │viitoare - │acestora este redată│
│ │geometrie │în Anexa nr. 15 la │
│ │ │Planul de management│
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Localizarea │Preponderent în │
│ │ameninţării │partea de sud-vest, │
│D.2.│viitoare - │nord-vest şi de nord│
│ │descriere │a ariei naturale │
│ │ │protejate │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Intensitatea│ │
│D.3.│ameninţării │Mare │
│ │viitoare │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Această activitate a│
│ │ │fost considerată │
│ │ │atât presiune │
│ │ │actuală cât şi │
│D.4.│Detalii │ameninţare viitoare │
│ │ │deoarece se │
│ │ │preconizează o │
│ │ │schimbare a │
│ │ │localizării │
│ │ │presiunii actuale. │
├────┴────────────┴────────────────────┤
│ │
├────┬────────────┬────────────────────┤
│B.1.│Ameninţare │101 Specii invazive │
│ │viitoare │non-native │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Harta ameninţărilor │
│ │Localizarea │viitoare şi │
│D.1.│ameninţării │intensităţii │
│ │viitoare - │acestora este redată│
│ │geometrie │în Anexa nr. 15 la │
│ │ │Planul de management│
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Localizarea │În zonele unde │
│ │ameninţării │salcâmul - Robinia │
│D.2.│viitoare - │pseudoacacia este │
│ │descriere │prezent şi în │
│ │ │locurile de târlit. │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Intensitatea│ │
│D.3.│ameninţării │Medie │
│ │viitoare │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Această activitate a│
│ │ │fost considerată │
│ │ │atât presiune │
│ │ │actuală cât şi │
│D.4.│Detalii │ameninţare viitoare │
│ │ │deoarece se │
│ │ │preconizează o │
│ │ │schimbare a │
│ │ │localizării │
│ │ │presiunii actuale. │
├────┴────────────┴────────────────────┤
│ │
├────┬────────────┬────────────────────┤
│B.1.│Ameninţare │102 Specii native │
│ │viitoare │problematice │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Harta ameninţărilor │
│ │Localizarea │viitoare şi │
│D.1.│ameninţării │intensităţii │
│ │viitoare - │acestora este redată│
│ │geometrie │în Anexa nr. 15 la │
│ │ │Planul de management│
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│D.2.│ameninţării │În zonele de târlit │
│ │viitoare - │ │
│ │descriere │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Intensitatea│ │
│D.3.│ameninţării │Medie │
│ │viitoare │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Această activitate a│
│ │ │fost considerată │
│ │ │atât presiune │
│ │ │actuală cât şi │
│D.4.│Detalii │ameninţare viitoare │
│ │ │deoarece se │
│ │ │preconizează o │
│ │ │schimbare a │
│ │ │localizării │
│ │ │presiunii actuale. │
├────┴────────────┴────────────────────┤
│ │
├────┬────────────┬────────────────────┤
│B.1.│Ameninţare │K01.01 Eroziune │
│ │viitoare │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Harta ameninţărilor │
│ │Localizarea │viitoare şi │
│D.1.│ameninţării │intensităţii │
│ │viitoare - │acestora este redată│
│ │geometrie │în Anexa nr. 15 la │
│ │ │Planul de management│
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Localizarea │În partea de │
│D.2.│ameninţării │nord-vest a ariei │
│ │viitoare - │naturale protejate │
│ │descriere │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Intensitatea│ │
│D.3.│ameninţării │Medie │
│ │viitoare │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Această activitate a│
│ │ │fost considerată │
│ │ │atât presiune │
│ │ │actuală cât şi │
│D.4.│Detalii │ameninţare viitoare │
│ │ │deoarece se │
│ │ │preconizează o │
│ │ │schimbare a │
│ │ │localizării │
│ │ │presiunii actuale. │
├────┴────────────┴────────────────────┤
│ │
├────┬────────────┬────────────────────┤
│ │Ameninţare │K02.01 Schimbarea │
│B.1.│viitoare │compoziţiei de │
│ │ │specii / succesiune │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Harta ameninţărilor │
│ │Localizarea │viitoare şi │
│D.1.│ameninţării │intensităţii │
│ │viitoare - │acestora este redată│
│ │geometrie │în Anexa nr. 15 la │
│ │ │Planul de management│
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │În zonele cu │
│ │Localizarea │eroziune, în zonele │
│ │ameninţării │de târlit şi în │
│D.2.│viitoare - │vecinătatea │
│ │descriere │trupurilor compacte │
│ │ │de arbori şi │
│ │ │arbuşti. │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Intensitatea│ │
│D.3.│ameninţării │Mare │
│ │viitoare │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Această activitate a│
│ │ │fost considerată │
│ │ │atât presiune │
│ │ │actuală cât şi │
│D.4.│Detalii │ameninţare viitoare │
│ │ │deoarece se │
│ │ │preconizează o │
│ │ │schimbare a │
│ │ │localizării │
│ │ │presiunii actuale. │
├────┴────────────┴────────────────────┤
│ │
├────┬────────────┬────────────────────┤
│ │Ameninţare │M02.01 Înlocuirea şi│
│B.1.│viitoare │deteriorarea │
│ │ │habitatului │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Harta ameninţărilor │
│ │Localizarea │viitoare şi │
│D.1.│ameninţării │intensităţii │
│ │viitoare - │acestora este redată│
│ │geometrie │în Anexa nr. 15 la │
│ │ │Planul de management│
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │În zonele cu │
│ │Localizarea │fenomene de │
│ │ameninţării │eroziune, în zonele │
│D.2.│viitoare - │de târlit, în │
│ │descriere │vecinătatea │
│ │ │trupurilor compacte │
│ │ │de arbori şi arbuşti│
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Intensitatea│ │
│D.3.│ameninţării │Mare │
│ │viitoare │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │Această activitate a│
│ │ │fost considerată │
│ │ │atât presiune │
│ │ │actuală cât şi │
│D.4.│Detalii │ameninţare viitoare │
│ │ │deoarece se │
│ │ │preconizează o │
│ │ │schimbare a │
│ │ │localizării │
│ │ │presiunii actuale. │
└────┴────────────┴────────────────────┘
    5.3. Evaluarea impacturilor asupra speciilor
    5.3.1. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciilor
        Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei
        Tabelul nr. 22

┌────┬─────────────────┬───────────────┐
│Cod │Parametru │Descriere │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │A04.01.02 │
│A.1.│Presiune actuală │Păşunatul │
│ │ │intensiv al │
│ │ │oilor │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Echium │
│E.1.│Specia │russicum, cod │
│ │ │specie 4067 │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│Anexa nr. 16 la│
│E.2.│de presiunea │Planul de │
│ │actuală asupra │management │
│ │speciei - │ │
│ │geometrie │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Localizarea │În păşunile din│
│ │impactului cauzat│partea de │
│ │de presiunea │sud-vest, │
│E.3.│actuală asupra │nord-vest şi de│
│ │speciei - │nord a ariei │
│ │descriere │naturale │
│ │ │protejate │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│ │localizată a │ │
│E.4.│impactului cauzat│Mare │
│ │de presiunea │ │
│ │actuală asupra │ │
│ │speciei │ │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│E.5.│Confidenţialitate│Publice │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Păşunatul │
│ │ │intensiv al │
│ │ │oilor la │
│ │ │această dată │
│ │ │are o │
│ │ │intensitate │
│ │ │mare asupra │
│ │ │populaţiei de │
│ │ │Echium │
│ │ │russicum, bine │
│E.6.│Detalii │reprezentată în│
│ │ │situl Natura │
│ │ │2000 ROSCI0428 │
│ │ │Pajiştile de la│
│ │ │Mănărade. În │
│ │ │viitor │
│ │ │activitatea se │
│ │ │poate extinde │
│ │ │pe o suprafaţă │
│ │ │mai mare şi se │
│ │ │poate schimba │
│ │ │locaţia. │
└────┴─────────────────┴───────────────┘    5.3.2. Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra speciei
        Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra speciei
        Tabelul nr. 23

┌────┬─────────────────┬────────────────┐
│Cod │Parametru │Descriere │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │A04.01.02 │
│B.1.│Ameninţare │Păşunatul │
│ │viitoare │intensiv al │
│ │ │oilor │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Echium russicum,│
│F.1.│Specia │cod specie 4067,│
│ │ │plante │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│Anexa nr. 16 la │
│F.2.│de ameninţările │Planul de │
│ │viitoare asupra │management │
│ │speciei - │ │
│ │geometrie │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Generalizat la │
│ │ │toată suprafaţa │
│ │ │sitului, dar │
│ │Localizarea │există o reală │
│ │impactului cauzat│posibilitate ca │
│F.3.│de ameninţările │ameninţările să │
│ │viitoare asupra │se localizeze la│
│ │speciei - │zona vestică a │
│ │descriere │sitului, unde se│
│ │ │află populaţia │
│ │ │de capul │
│ │ │şarpelui. │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│ │localizata a │ │
│F.4.│impactului cauzat│Mare │
│ │de ameninţările │ │
│ │viitoare asupra │ │
│ │speciei │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│F.5.│Confidenţialitate│Publice │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Suprapăşunatul │
│ │ │contribuie │
│ │ │semnificativ la │
│ │ │schimbarea │
│ │ │structurii │
│ │ │floristice a │
│ │ │comunităţilor │
│ │ │ierboase care │
│ │ │adăpostesc │
│ │ │această specie. │
│ │ │Prin tasarea │
│ │ │solului │
│ │ │contribuie la │
│ │ │reducerea sau │
│ │ │chiar pierderea │
│F.6.│Detalii │de │
│ │ │caracteristici │
│ │ │specifice de │
│ │ │habitat. Această│
│ │ │activitate a │
│ │ │fost considerată│
│ │ │atât presiune │
│ │ │actuală cât şi │
│ │ │ameninţare │
│ │ │viitoare │
│ │ │deoarece se │
│ │ │preconizează o │
│ │ │schimbare a │
│ │ │localizării │
│ │ │presiunii │
│ │ │actuale. │
├────┴─────────────────┴────────────────┤
│ │
├────┬─────────────────┬────────────────┤
│B.1.│Ameninţare │K01.01 Eroziune │
│ │viitoare │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Echium russicum,│
│F.1.│Specia │cod specie 4067,│
│ │ │plante │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│Anexa nr. 16 la │
│F.2.│de ameninţările │Planul de │
│ │viitoare asupra │management │
│ │speciei - │ │
│ │geometrie │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│În partea de │
│F.3.│de ameninţările │nord a ariei │
│ │viitoare asupra │naturale │
│ │speciei - │protejate │
│ │descriere │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│ │localizată a │ │
│F.4.│impactului cauzat│Medie │
│ │de ameninţările │ │
│ │viitoare asupra │ │
│ │speciei │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│F.5.│Confidenţialitate│Publice │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Eroziunea │
│ │ │solului, pe │
│ │ │suprafaţa unde │
│ │ │se dezvoltă │
│ │ │planta, │
│ │ │contribuie şi la│
│ │ │scăderea │
│ │ │vitalităţii şi │
│ │ │succesul │
│ │ │reproductiv al │
│ │ │indivizilor şi │
│ │ │per ansamblu a │
│ │ │populaţiei, care│
│F.6.│Detalii │oricum este │
│ │ │insulară. │
│ │ │Această │
│ │ │activitate a │
│ │ │fost considerată│
│ │ │atât presiune │
│ │ │actuală cât şi │
│ │ │ameninţare │
│ │ │viitoare │
│ │ │deoarece se │
│ │ │preconizează o │
│ │ │schimbare a │
│ │ │localizării │
│ │ │presiunii │
│ │ │actuale. │
├────┴─────────────────┴────────────────┤
│ │
├────┬─────────────────┬────────────────┤
│ │ │K02.01 │
│B.1.│Ameninţare │Schimbarea │
│ │viitoare │compoziţiei de │
│ │ │specii │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Echium russicum,│
│F.1.│Specia │cod specie 4067,│
│ │ │plante │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│Anexa nr. 16 la │
│F.2.│de ameninţările │Planul de │
│ │viitoare asupra │management │
│ │speciei - │ │
│ │geometrie │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│În partea de │
│F.3.│de ameninţările │vest a ariei │
│ │viitoare asupra │naturale │
│ │speciei - │protejate │
│ │descriere │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│ │localizată a │ │
│F.4.│impactului cauzat│Mare │
│ │de ameninţările │ │
│ │viitoare asupra │ │
│ │speciei │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│F.5.│Confidenţialitate│Publice │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Această │
│ │ │activitate a │
│ │ │fost considerată│
│ │ │atât presiune │
│ │ │actuală cât şi │
│ │ │ameninţare │
│F.6.│Detalii │viitoare │
│ │ │deoarece se │
│ │ │preconizează o │
│ │ │schimbare a │
│ │ │localizării │
│ │ │presiunii │
│ │ │actuale. │
├────┴─────────────────┴────────────────┤
│ │
├────┬─────────────────┬────────────────┤
│ │ │M02.01 │
│B.1.│Ameninţare │Înlocuirea şi │
│ │viitoare │deteriorarea │
│ │ │habitatului │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Echium russicum,│
│F.1.│Specia │cod specie 4067,│
│ │ │plante │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│Anexa nr. 16 la │
│F.2.│de ameninţările │Planul de │
│ │viitoare asupra │management │
│ │speciei - │ │
│ │geometrie │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │În zonele cu │
│ │ │fenomene de │
│ │Localizarea │eroziune, în │
│ │impactului cauzat│zonele de │
│F.3.│de ameninţările │târlit, în │
│ │viitoare asupra │vecinătatea │
│ │speciei - │trupurilor │
│ │descriere │compacte de │
│ │ │arbori şi │
│ │ │arbuşti │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│ │localizata a │ │
│F.4.│impactului cauzat│Mare │
│ │de ameninţările │ │
│ │viitoare asupra │ │
│ │speciei │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│F.5.│Confidenţialitate│Publice │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Per ansamblu │
│ │ │habitatul se │
│ │ │restrânge încet,│
│ │ │dar continuu, │
│ │ │din cauza │
│F.6.│Detalii │dezvoltării │
│ │ │tufărişurilor, │
│ │ │suprapăşunatului│
│ │ │şi eroziunilor │
│ │ │de pe pantele cu│
│ │ │înclinaţie mare.│
└────┴─────────────────┴────────────────┘
    5.4. Evaluarea impacturilor asupra tipurilor de habitate
    5.4.1. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra tipurilor de habitate
        Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra tipurilor de habitate
        Tabelul nr. 24

┌────┬─────────────────┬──────────────────┐
│Cod │Parametru │Descriere │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │A04.01.02 │
│A.1.│Presiune actuală │Păşunatul intensiv│
│ │ │al oilor │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │Clasificarea │Habitat de interes│
│G.1.│tipului de │comunitar │
│ │habitat │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │Codul unic al │ │
│G.2.│tipului de │6210* │
│ │habitat │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│ │
│ │de presiunile │Anexa nr. 17 la │
│G.3.│actuale asupra │Planul de │
│ │tipului de │management │
│ │habitat, │ │
│ │geometrie │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│ │
│ │de presiunile │Generalizat la │
│G.4.│actuale asupra │toată suprafaţa │
│ │tipului de │sitului │
│ │habitat, │ │
│ │descriere │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│ │localizată a │ │
│ │impactului cauzat│ │
│G.5.│de presiunile │Mare │
│ │actuale asupra │ │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│G.6.│Confidenţialitate│Publice │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Suprapăşunatul │
│ │ │contribuie │
│ │ │semnificativ la │
│ │ │schimbarea │
│ │ │structurii │
│ │ │floristice a │
│ │ │comunităţilor │
│ │ │ierboase care │
│ │ │adăpostesc această│
│ │ │specie. Prin │
│ │ │tasarea solului │
│ │ │contribuie la │
│G.7.│Detalii │reducerea sau │
│ │ │chiar pierderea de│
│ │ │caracteristici │
│ │ │specifice de │
│ │ │habitat. Această │
│ │ │activitate a fost │
│ │ │considerată atât │
│ │ │presiune actuală │
│ │ │cât şi ameninţare │
│ │ │viitoare deoarece │
│ │ │se preconizează o │
│ │ │schimbare a │
│ │ │localizării │
│ │ │presiunii actuale.│
├────┴─────────────────┴──────────────────┤
│ │
├────┬─────────────────┬──────────────────┤
│ │ │101 Specii │
│A.1.│Presiune actuală │invazive │
│ │ │non-native │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │Clasificarea │Habitat de interes│
│G.1.│tipului de │comunitar │
│ │habitat │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │Codul unic al │ │
│G.2.│tipului de │6210* │
│ │habitat │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│ │
│ │de presiunile │Anexa nr. 17 la │
│G.3.│actuale asupra │Planul de │
│ │tipului de │management │
│ │habitat, │ │
│ │geometrie │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│ │
│ │de presiunile │Generalizat la │
│G.4.│actuale asupra │toată suprafaţa │
│ │tipului de │sitului │
│ │habitat, │ │
│ │descriere │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│ │localizată a │ │
│ │impactului cauzat│ │
│G.5.│de presiunile │Medie │
│ │actuale asupra │ │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│G.6.│Confidenţialitate│Publice │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Extinderea │
│ │ │salcâmului - │
│G.7.│Detalii │Robiniapseudacacia│
│ │ │pe habitatele de │
│ │ │pajişte │
├────┴─────────────────┴──────────────────┤
│ │
├────┬─────────────────┬──────────────────┤
│A.1.│Presiune actuală │102 Specii native │
│ │ │problematice │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │Clasificarea │Habitat de interes│
│G.1.│tipului de │comunitar │
│ │habitat │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │Codul unic al │ │
│G.2.│tipului de │6210* │
│ │habitat │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│ │
│ │de presiunile │Anexa nr. 17 la │
│G.3.│actuale asupra │Planul de │
│ │tipului de │management │
│ │habitat, │ │
│ │geometrie │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│ │
│ │de presiunile │Generalizat la │
│G.4.│actuale asupra │toată suprafaţa │
│ │tipului de │sitului │
│ │habitat, │ │
│ │descriere │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│ │localizată a │ │
│ │impactului cauzat│ │
│G.5.│de presiunile │Medie │
│ │actuale asupra │ │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│G.6.│Confidenţialitate│Publice │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │În sit se │
│ │ │manifestă un │
│ │ │fenomen │
│ │ │generalizat la │
│ │ │nivelul întregii │
│ │ │ţări, în ceea ce │
│ │ │priveşte folosinţa│
│ │ │pajiştilor: │
│ │ │acestea sunt │
│ │ │exploatate │
│ │ │neuniform şi │
│ │ │iraţional. Astfel │
│ │ │se explică faptul │
│ │ │că, suprafaţă │
│ │ │foarte mare din │
│ │ │sit este acoperită│
│ │ │de tufărişuri │
│ │ │compacte (în urma │
│ │ │abandonului │
│ │ │manifestat cu cca.│
│ │ │20-30 ani în │
│ │ │urmă), în stadiu │
│G.7.│Detalii │succesional │
│ │ │avansat spre │
│ │ │reîmpădurire. │
│ │ │Tufărişurile sunt │
│ │ │formate din │
│ │ │Crataegus │
│ │ │monogyna, Rosa │
│ │ │canina, Primus │
│ │ │spinosa, Pyrus │
│ │ │pyraster, Elaegmts│
│ │ │angustifolia, │
│ │ │considerate specii│
│ │ │native │
│ │ │problematice. │
│ │ │Printre acestea se│
│ │ │află fragmentele │
│ │ │de pajişti, care │
│ │ │de asemenea sunt │
│ │ │invadate de │
│ │ │vegetaţie lemnoasă│
│ │ │arbustivă, dar, │
│ │ │într-un procent │
│ │ │mai mic. │
├────┴─────────────────┴──────────────────┤
│ │
├────┬─────────────────┬──────────────────┤
│A.1.│Presiune actuală │K01.01 Eroziune │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │Clasificarea │Habitat de interes│
│G.1.│tipului de │comunitar │
│ │habitat │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │Codul unic al │ │
│G.2.│tipului de │6210* │
│ │habitat │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│ │
│ │de presiunile │Anexa nr. 17 la │
│G.3.│actuale asupra │Planul de │
│ │tipului de │management │
│ │habitat, │ │
│ │geometrie │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│ │
│ │de presiunile │Generalizat la │
│G.4.│actuale asupra │toată suprafaţa │
│ │tipului de │sitului │
│ │habitat, │ │
│ │descriere │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│ │localizată a │ │
│ │impactului cauzat│ │
│G.5.│de presiunile │Medie │
│ │actuale asupra │ │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│G.6.│Confidenţialitate│Publice │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Per ansamblu, │
│ │ │putem afirma că, │
│ │ │habitatul se │
│ │ │restrânge continuu│
│G.7.│Detalii │din cauza │
│ │ │eroziunilor de pe │
│ │ │pantele cu │
│ │ │înclinaţie mare, │
│ │ │favorizate tot de │
│ │ │suprapăşunat. │
├────┴─────────────────┴──────────────────┤
│ │
├────┬─────────────────┬──────────────────┤
│ │ │K02.01 Schimbarea │
│A.1.│Presiune actuală │compoziţiei de │
│ │ │specii │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │Clasificarea │Habitat de interes│
│G.1.│tipului de │comunitar │
│ │habitat │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │Codul unic al │ │
│G.2.│tipului de │6210* │
│ │habitat │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│ │
│ │de presiunile │Anexa nr. 17 la │
│G.3.│actuale asupra │Planul de │
│ │tipului de │management │
│ │habitat, │ │
│ │geometric │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│ │
│ │de presiunile │Generalizat la │
│G.4.│actuale asupra │toată suprafaţa │
│ │tipului de │sitului │
│ │habitat, │ │
│ │descriere │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│ │localizată a │ │
│ │impactului cauzat│ │
│G.5.│de presiunile │Mare │
│ │actuale asupra │ │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│G.6.│Confidenţialitate│Publice │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Treptat sunt │
│ │ │eliminate speciile│
│ │ │sensibile de stepă│
│ │ │şi silvostepă şi │
│ │ │sunt favorizate │
│ │ │speciile ruderale,│
│ │ │chiar şi a cele │
│ │ │alohtone invazive.│
│ │ │dar şi cele │
│ │ │autohtone │
│ │ │problematice, │
│G.7.│Detalii │precum │
│ │ │Calamagrostis │
│ │ │epigeios, │
│ │ │răspândirea │
│ │ │speciilor │
│ │ │spinoase, │
│ │ │nepalatabile, dar │
│ │ │şi a celor │
│ │ │rezistente la │
│ │ │târlit, specifice │
│ │ │marginilor de │
│ │ │drumuri. │
├────┴─────────────────┴──────────────────┤
│ │
├────┬─────────────────┬──────────────────┤
│ │ │M02.01 Înlocuirea │
│A.1.│Presiune actuală │şi deteriorarea │
│ │ │habitatului │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │Clasificarea │Habitat de interes│
│G.1.│tipului de │comunitar │
│ │habitat │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │Codul unic al │ │
│G.2.│tipului de │6210* │
│ │habitat │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│ │
│ │de presiunile │Anexa nr. 17 la │
│G.3.│actuale asupra │Planul de │
│ │tipului de │management │
│ │habitat, │ │
│ │geometrie │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│ │
│ │de presiunile │Generalizat la │
│G.4.│actuale asupra │toată suprafaţa │
│ │tipului de │sitului │
│ │habitat, │ │
│ │descriere │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│ │localizată a │ │
│ │impactului cauzat│ │
│G.5.│de presiunile │Mare │
│ │actuale asupra │ │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│G.6.│Confidenţialitate│Publice │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Per ansamblu, │
│ │ │putem afirma că, │
│ │ │habitatul se │
│ │ │restrânge continuu│
│ │ │din cauza │
│G.7.│Detalii │dezvoltării │
│ │ │tufărişurilor, │
│ │ │suprapăşunatului │
│ │ │şi eroziunilor de │
│ │ │pe pantele cu │
│ │ │înclinaţie mare. │
└────┴─────────────────┴──────────────────┘    5.4.2. Evaluarea impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra tipurilor de habitate
        Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra tipurilor de habitate
        Tabelul nr. 25

┌────┬─────────────────┬────────────────┐
│Cod │Parametru │Descriere │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │A04.01.02 │
│B.1.│Ameninţare │Păşunatul │
│ │viitoare │intensiv al │
│ │ │oilor │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Clasificarea │Habitat de │
│H.1.│tipului de │interes │
│ │habitat │comunitar │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Codul unic al │ │
│H.2.│tipului de │6210* │
│ │habitat │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│ │
│ │de ameninţările │Anexa nr. 17 la │
│H.3.│viitoare asupra │Planul de │
│ │tipului de │management │
│ │habitat, │ │
│ │geometrie │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│ │
│ │de ameninţările │Generalizat la │
│H.4.│viitoare asupra │toată suprafaţa │
│ │tipului de │sitului │
│ │habitat, │ │
│ │descriere │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│ │localizată a │ │
│ │impactului cauzat│ │
│H.5.│de ameninţările │Mare │
│ │viitoare asupra │ │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│H.6.│Confidenţialitate│Publice │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Suprapăşunatul │
│ │ │contribuie │
│ │ │semnificativ la │
│ │ │schimbarea │
│ │ │structurii │
│ │ │floristice a │
│ │ │comunităţilor │
│ │ │ierboase care │
│ │ │adăpostesc │
│ │ │această specie. │
│ │ │Prin tasarea │
│ │ │solului │
│ │ │contribuie la │
│ │ │reducerea sau │
│ │ │chiar pierderea │
│H.7.│Detalii │de │
│ │ │caracteristici │
│ │ │specifice de │
│ │ │habitat. Această│
│ │ │activitate a │
│ │ │fost considerată│
│ │ │atât presiune │
│ │ │actuală cât şi │
│ │ │ameninţare │
│ │ │viitoare │
│ │ │deoarece se │
│ │ │preconizează o │
│ │ │schimbare a │
│ │ │localizării │
│ │ │presiunii │
│ │ │actuale. │
├────┴─────────────────┴────────────────┤
│ │
├────┬─────────────────┬────────────────┤
│ │Ameninţare │101 Specii │
│B.1.│viitoare │invazive │
│ │ │non-native │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Clasificarea │Habitat de │
│H.1.│tipului de │interes │
│ │habitat │comunitar │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Codul unic al │ │
│H.2.│tipului de │6210* │
│ │habitat │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│ │
│ │de ameninţările │Anexa nr. 17 la │
│H.3.│viitoare asupra │Planul de │
│ │tipului de │management │
│ │habitat, │ │
│ │geometrie │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│ │
│ │de ameninţările │Generalizat la │
│H.4.│viitoare asupra │toată suprafaţa │
│ │tipului de │sitului │
│ │habitat, │ │
│ │descriere │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│ │localizată a │ │
│ │impactului cauzat│ │
│H.5.│de ameninţările │Medie │
│ │viitoare asupra │ │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│H.6.│Confidenţialitate│Publice │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Extinderea │
│ │ │salcâmului – │
│H.7.│Detalii │Robinia │
│ │ │pseudacacia pe │
│ │ │habitatele de │
│ │ │pajişte │
├────┴─────────────────┴────────────────┤
│ │
├────┬─────────────────┬────────────────┤
│ │Ameninţare │102 Specii │
│B.1.│viitoare │native │
│ │ │problematice │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Clasificarea │Habitat de │
│H.1.│tipului de │interes │
│ │habitat │comunitar │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Codul unic al │ │
│H.2.│tipului de │6210* │
│ │habitat │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│ │
│ │de ameninţările │Anexa nr. 17 la │
│H.3.│viitoare asupra │Planul de │
│ │tipului de │management │
│ │habitat, │ │
│ │geometric │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│ │
│ │de ameninţările │Generalizat la │
│H.4.│viitoare asupra │toată suprafaţa │
│ │tipului de │sitului │
│ │habitat, │ │
│ │descriere │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│ │localizată a │ │
│ │impactului cauzat│ │
│H.5.│de ameninţările │Medie │
│ │viitoare asupra │ │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│H.6.│Confidenţialitate│Publice │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │În sit se │
│ │ │manifestă un │
│ │ │fenomen │
│ │ │generalizat la │
│ │ │nivelul întregii│
│ │ │ţări, în ceea ce│
│ │ │priveşte │
│ │ │folosinţa │
│ │ │pajiştilor: │
│ │ │acestea sunt │
│ │ │exploatate │
│ │ │neuniform şi │
│ │ │iraţional. │
│ │ │Astfel se │
│ │ │explică faptul │
│ │ │că, suprafaţă │
│ │ │foarte mare din │
│ │ │sit este │
│ │ │acoperită de │
│ │ │tufărişuri │
│ │ │compacte (în │
│ │ │urma abandonului│
│ │ │manifestat cu │
│ │ │cca. 20-30 ani │
│ │ │în urmă), în │
│ │ │stadiu │
│ │ │succesional │
│H.7.│Detalii │avansat spre │
│ │ │reîmpădurire. │
│ │ │Tufărişurile │
│ │ │sunt formate din│
│ │ │Crataegus │
│ │ │monogyna, Rasa │
│ │ │canina, Primus │
│ │ │spinasa, Pyrus │
│ │ │pyraster, │
│ │ │Elaegnus │
│ │ │angustifolia │
│ │ │(considerate │
│ │ │specii native │
│ │ │problematice) │
│ │ │Robinia │
│ │ │pseudacacia │
│ │ │(specie invazivă│
│ │ │non-nativă). │
│ │ │Printre acestea │
│ │ │se află │
│ │ │fragmentele de │
│ │ │pajişti, care de│
│ │ │asemenea sunt │
│ │ │invadate de │
│ │ │vegetaţie │
│ │ │lemnoasă │
│ │ │arbustivă, dar, │
│ │ │într-un procent │
│ │ │mai mic. │
├────┴─────────────────┴────────────────┤
│ │
├────┬─────────────────┬────────────────┤
│B.1.│Ameninţare │K01.01 Eroziune │
│ │viitoare │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Clasificarea │Habitat de │
│H.1.│tipului de │interes │
│ │habitat │comunitar │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Codul unic al │ │
│H.2.│tipului de │6210* │
│ │habitat │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│ │
│ │de ameninţările │Anexa nr. 17 la │
│H.3.│viitoare asupra │Planul de │
│ │tipului de │management │
│ │habitat, │ │
│ │geometric │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│ │
│ │de ameninţările │Generalizat la │
│H.4.│viitoare asupra │toată suprafaţa │
│ │tipului de │sitului │
│ │habitat, │ │
│ │descriere │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│ │localizată a │ │
│ │impactului cauzat│ │
│H.5.│de ameninţările │Medie │
│ │viitoare asupra │ │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│H.6.│Confidenţialitate│Publice │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Per ansamblu, │
│ │ │putem afirma că,│
│ │ │habitatul se │
│ │ │restrânge │
│ │ │continuu din │
│H.7.│Detalii │cauza │
│ │ │eroziunilor de │
│ │ │pe pantele cu │
│ │ │înclinaţie mare,│
│ │ │favorizate tot │
│ │ │de suprapăşunat.│
├────┴─────────────────┴────────────────┤
│ │
├────┬─────────────────┬────────────────┤
│ │ │K02.01 │
│B.1.│Ameninţare │Schimbarea │
│ │viitoare │compoziţiei de │
│ │ │specii │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Clasificarea │Habitat de │
│H.1.│tipului de │interes │
│ │habitat │comunitar │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Codul unic al │ │
│H.2.│tipului de │6210* │
│ │habitat │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│ │
│ │de ameninţările │Anexa nr. 17 la │
│H.3.│viitoare asupra │Planul de │
│ │tipului de │management │
│ │habitat, │ │
│ │geometrie │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│ │
│ │de ameninţările │Generalizat la │
│H.4.│viitoare asupra │toată suprafaţa │
│ │tipului de │sitului │
│ │habitat, │ │
│ │descriere │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│ │localizată a │ │
│ │impactului cauzat│ │
│H.5.│de ameninţările │Mare │
│ │viitoare asupra │ │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│H.6.│Confidenţialitate│Publice │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Treptat sunt │
│ │ │eliminate │
│ │ │speciile │
│ │ │sensibile de │
│ │ │stepă şi │
│ │ │silvostepă şi │
│ │ │sunt favorizate │
│ │ │speciile │
│ │ │ruderale, chiar │
│ │ │şi a cele │
│ │ │alohtone │
│ │ │invazive, dar şi│
│ │ │cele autohtone │
│H.7.│Detalii │problematice, │
│ │ │precum │
│ │ │Calamagrostis │
│ │ │epigeios, │
│ │ │răspândirea │
│ │ │speciilor │
│ │ │spinoase, │
│ │ │nepalatabile, │
│ │ │dar şi a celor │
│ │ │rezistente la │
│ │ │târlit, │
│ │ │specifice │
│ │ │marginilor de │
│ │ │drumuri. │
├────┴─────────────────┴────────────────┤
│ │
├────┬─────────────────┬────────────────┤
│ │ │M02.01 │
│B.1.│Ameninţare │Înlocuirea şi │
│ │viitoare │deteriorarea │
│ │ │habitatului │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Clasificarea │Habitat de │
│H.1.│tipului de │interes │
│ │habitat │comunitar │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Codul unic al │ │
│H.2.│tipului de │6210* │
│ │habitat │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│ │
│ │de ameninţările │Anexa nr. 17 la │
│H.3.│viitoare asupra │Planul de │
│ │tipului de │management │
│ │habitat, │ │
│ │geometrie │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│ │
│ │de ameninţările │Generalizat la │
│H.4.│viitoare asupra │toată suprafaţa │
│ │tipului de │sitului │
│ │habitat, │ │
│ │descriere │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│ │localizată a │ │
│ │impactului cauzat│ │
│H.5.│de ameninţările │Mare │
│ │viitoare asupra │ │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│H.6.│Confidenţialitate│Publice │
├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │Per ansamblu, │
│ │ │putem afirma că,│
│ │ │habitatul se │
│ │ │restrânge │
│ │ │continuu din │
│H.7.│Detalii │cauza │
│ │ │dezvoltării │
│ │ │tufărişurilor, │
│ │ │suprapăşunatului│
│ │ │şi eroziunilor │
│ │ │de pe pantele cu│
│ │ │înclinaţie mare.│
└────┴─────────────────┴────────────────┘

    6. EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR ŞI TIPURILOR DE HABITATE
    6.1. Evaluarea stării de conservare a fiecărei specii de interes conservativ
        Starea de conservare a unei specii reprezintă suma influenţelor ce acţionează asupra unei specii, şi care ar putea afecta pe termen lung distribuţia şi abundenţa populaţiei acesteia.
        Starea de conservare a unei specii este considerată favorabilă dacă:
    - datele de dinamică a populaţiei pentru specia respectivă indică faptul că specia se menţine pe termen lung ca element viabil al habitatelor sale naturale; şi
    – arealul natural al speciei nu se reduce şi nici nu există premizele reducerii în viitorul predictibil; şi
    – specia dispune şi este foarte probabil că va continua să dispună de un habitat suficient de extins pentru a-şi menţine populaţia pe termen lung;

        Starea de conservare nefavorabilă este împărţită în două clase:
    - "nefavorabil-inadecvat" pentru situaţiile în care este necesară o schimbare a politicilor sau managementului pentru a aduce tipul de habitat sau specia în stare de conservare favorabilă, dar nu există nici un pericol de dispariţie în viitorul previzibil, de exemplu 50-100 de ani;
    – "nefavorabil-rău" pentru situaţiile în care tipul de habitat sau specia este în pericol de a dispare în viitorul previzibil, de exemplu 50-100 de ani.

        Pentru toate situaţiile în care nu există suficiente informaţii pentru a realiza o evaluare corespunzătoare, starea de conservare este considerată "necunoscută".
        Evaluarea stării globale de conservare a fiecărei specii s-a realizat pe baza evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al:
    - populaţiei speciei;
    – habitatului speciei;
    – perspectivelor speciei în viitor.

    6.1.1. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei
        Tabelul A - Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei
        Tabelul nr. 26

┌─────┬─────────────┬──────────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│A.1. │Specia │Echium russicum │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Statut de │Populaţie │
│A.2. │prezenţă │permanentă │
│ │temporală a │(sedentară/ │
│ │speciilor │rezidentă) │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │ │Minimă: │
│ │ │inventarierea a 40│
│ │ │exemplare │
│ │ │florifere │
│ │ │(generative) pe o │
│ │ │suprafaţă totală │
│ │Mărimea │de cca. 150 m/100 │
│ │populaţiei │m │
│A.3. │speciei în │Maximă: 80 │
│ │aria naturală│exemplare, │
│ │protejată │generative şi │
│ │ │vegetative, │
│ │ │estimate/ │
│ │ │extrapolate la │
│ │ │suprafaţa totală a│
│ │ │habitatului 6210* │
│ │ │sau a sitului │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Calitatea │Medie - date │
│ │datelor │estimate pe baza │
│ │referitoare │extrapolării şi/ │
│A.4. │la populaţia │sau modelării │
│ │speciei din │datelor obţinute │
│ │aria naturală│prin măsurători │
│ │protejată │parţiale │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Raportul │ │
│ │dintre │ │
│ │mărimea │0-2 %, │
│ │populaţiei │corespunzătoare │
│A.5. │speciei în │clasei „C” din │
│ │aria naturală│formularul │
│ │protejată şi │standard Natura │
│ │mărimea │2000 │
│ │populaţiei │ │
│ │naţionale │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Mărimea │ │
│ │populaţiei │Nesemnificativă - │
│ │speciei în │mărimea populaţiei│
│ │aria naturală│este mică şi se │
│A.6. │protejată │poate considera ca│
│ │comparata cu │fiind │
│ │mărimea │nesemnificativă la│
│ │populaţiei │nivel naţional │
│ │naţionale │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Mărimea │ │
│ │reevaluată a │ │
│ │populaţiei │Nu există plan de │
│A.7. │estimate în │management │
│ │planul de │anterior │
│ │management │ │
│ │anterior │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Mărimea │ │
│ │populaţiei de│ │
│ │referinţă │ │
│A.8. │pentru starea│Necunoscută │
│ │favorabilă în│ │
│ │aria naturală│ │
│ │protejată │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │referinţă │ │
│A.9. │pentru starea│Nu este cazul │
│ │favorabilă │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Raportul │ │
│ │dintre │ │
│ │mărimea │ │
│ │populaţiei de│ │
│A.10.│referinţă │”x” - necunoscut │
│ │pentru starea│ │
│ │favorabilă şi│ │
│ │mărimea │ │
│ │populaţiei │ │
│ │actuale │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │actuală a │ │
│A.11.│mărimii │”x” - necunoscută │
│ │populaţiei │ │
│ │speciei │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Calitatea │ │
│ │datelor │ │
│ │privind │Insuficientă - │
│A.12.│tendinţa │date insuficiente │
│ │actuală a │sau nesigure │
│ │mărimii │ │
│ │populaţiei │ │
│ │speciei │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Magnitudinea │ │
│ │tendinţei │ │
│A.13.│actuale a │Necunoscută │
│ │mărimii │ │
│ │populaţiei │ │
│ │speciei │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Magnitudinea │Nu există │
│ │tendinţei │suficiente │
│ │actuale a │informaţii pentru │
│ │mărimii │a putea aprecia │
│A.14.│populaţiei │magnitudinea │
│ │speciei │tendinţei actuale │
│ │exprimată │a mărimii │
│ │prin │populaţiei │
│ │calificative │speciei. │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Structura │Nu există date │
│A.15.│populaţiei │privind structura │
│ │speciei │populaţiei │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Starea de │ │
│ │conservare │ │
│A.16.│din punct de │”X” - necunoscută │
│ │vedere al │ │
│ │populaţiei │ │
│ │speciei │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │stării de │ │
│ │conservare │”x” - este │
│A.17.│din punct de │necunoscută │
│ │vedere al │ │
│ │populaţiei │ │
│ │speciei │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │ │”XX” nu există │
│ │ │date suficiente │
│ │Starea de │pentru a putea │
│ │conservare │stabili că starea │
│A.18.│necunoscută │de conservare din │
│ │din punct de │punct de vedere al│
│ │vedere al │populaţiei speciei│
│ │populaţiei │nu este în nici │
│ │ │într-un caz │
│ │ │favorabilă. │
└─────┴─────────────┴──────────────────┘


        Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Echium russicum din punct de vedere al populaţiei speciei
        Tabelul nr. 27

┌───────────────────────────────────────────────────┐
│Stare de conservare │
├────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤
│Favorabilă │Nefavorabilă│Nefavorabilă│Necunoscută │
│ │- Inadecvată│- Rea │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Echium │
│ │ │ │russicum │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │Declin mare │ │
│ │ │echivalent │ │
│ │ │unei │ │
│ │ │pierderi de │ │
│ │ │5% din │ │
│ │ │populaţie în│ │
│ │ │ultimii 5 │ │
│ │ │ani A. 13. │ │
│ │ │sau A. 14. │ │
│ │ │valoarea │ │
│ │ │este │ │
│ │ │orientativă │ │
│ │ │şi │ │
│ │ │corespunde │ │
│ │ │unei │ │
│ │ │pierderi de │ │
│ │ │1% pe an şi │ │
│ │ │poate diferi│ │
│ │ │de la specie│ │
│ │ │la specie, │ │
│ │ │dacă se │ │
│ │ │justifică │ │
│Mărimea │ │ŞI │ │
│populaţiei │ │mărimea │ │
│speciei în │ │populaţiei │ │
│aria │ │speciei în │ │
│naturală │ │aria │Nu se │
│protejată │ │naturală │îndeplinesc │
│A.3. nu este│ │protejată │condiţiile │
│mai mică │ │A.3. este │pentru a │
│decât │ │mai mică │evalua │
│mărimea │ │decât │starea de │
│populaţiei │ │mărimea │conservare a│
│de referinţă│ │populaţiei │speciei din │
│pentru │ │de referinţă│punct de │
│starea │ │pentru │vedere al │
│favorabilă │Orice altă │starea │populaţiei; │
│în aria │combinaţie │favorabilă │Datele │
│naturală │ │în aria │existente │
│protejată │ │naturală │sunt │
│A.8. sau A. │ │protejată │insuficiente│
│10. │ │A.8. sau A. │pentru a │
│ŞI │ │10. │evalua │
│Structura │ │SAU │starea de │
│populaţiei │ │Mărimea │conservare a│
│pe vârste, │ │populaţiei │speciei din │
│mortalitatea│ │speciei în │punct de │
│şi │ │aria │vedere al │
│natalitatea │ │naturală │populaţiei; │
│nu deviază │ │protejată │ │
│de la normal│ │A.3. este │ │
│A. 15., dacă│ │mai mică cu │ │
│există date │ │mai mult de │ │
│ │ │25% faţă de │ │
│ │ │mărimea │ │
│ │ │populaţiei │ │
│ │ │de referinţă│ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │starea │ │
│ │ │favorabilă │ │
│ │ │în aria │ │
│ │ │naturală │ │
│ │ │protejată │ │
│ │ │A.8. sau A. │ │
│ │ │10. │ │
│ │ │SAU │ │
│ │ │structura pe│ │
│ │ │vârste, │ │
│ │ │mortalitatea│ │
│ │ │şi │ │
│ │ │natalitatea │ │
│ │ │deviază mult│ │
│ │ │de la normal│ │
│ │ │A. 15., dacă│ │
│ │ │există date │ │
└────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘    6.1.2. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
        Tabelul B - Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al habitatului speciei
        Tabelul nr. 28

┌─────┬───────────┬────────────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│A.1. │Specia │Echium russicum │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │Tipul │ │
│ │populaţiei │Populaţie permanentă│
│A.2. │speciei în │(sedentară/ │
│ │aria │rezidentă) │
│ │naturală │ │
│ │protejată │ │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │Suprafaţa │ │
│ │habitatului│ │
│B.3. │speciei în │Minimă: 1,5 ha │
│ │aria │Maximă: 72,16 ha │
│ │naturală │ │
│ │protejată │ │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │Calitatea │Medie - date │
│ │datelor │estimate pe baza │
│B.4. │pentru │extrapolării şi/sau │
│ │suprafaţa │modelării datelor │
│ │habitatului│obţinute prin │
│ │speciei │măsurători parţiale;│
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │Suprafaţa │ │
│ │reevaluată │ │
│ │a │ │
│B.5. │habitatului│Nu există plan de │
│ │speciei din│management anterior │
│ │planul de │ │
│ │management │ │
│ │anterior │ │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │Suprafaţa │ │
│ │adecvată a │ │
│ │habitatului│ │
│B.6. │speciei în │72,16 ha │
│ │aria │ │
│ │naturală │ │
│ │protejată │ │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │ │Suprafaţa maximă şi │
│ │ │cea adecvată a │
│ │ │habitatului speciei │
│ │ │este considerată │
│ │ │(apreciată) a fi │
│ │ │suprafaţa tipului de│
│ │ │habitat 6210* în │
│ │ │cadrul ariei │
│ │Metodologia│protejate. Această │
│ │de │suprafaţă a fost │
│ │apreciere a│inventariată şi │
│ │suprafeţei │cartată în teren şi │
│ │adecvate a │au fost înregistrate│
│B.7. │habitatului│date privind │
│ │speciei în │distribuţia în teren│
│ │aria │a habitatului cu │
│ │naturală │ajutorul unor │
│ │protejată │instrumente GPS │
│ │ │Garmin. Suprafaţa │
│ │ │totală a │
│ │ │poligoanelor │
│ │ │reprezentând tipul │
│ │ │de habitat 6210* au │
│ │ │fost calculate cu │
│ │ │ajutorul programului│
│ │ │open-souce Quantum │
│ │ │GIS. │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │Raportul │ │
│ │dintre │ │
│ │suprafaţa │ │
│ │adecvată a │ │
│B.8. │habitatului│”<” - mai mic │
│ │speciei şi │ │
│ │suprafaţa │ │
│ │actuală a │ │
│ │habitatului│ │
│ │speciei │ │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │actuală a │ │
│B.9. │suprafeţei │”x” - necunoscută │
│ │habitatului│ │
│ │speciei │ │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │Calitatea │ │
│ │datelor │ │
│ │privind │Insuficientă - date │
│B.10.│tendinţa │insuficiente sau │
│ │actuală a │nesigure │
│ │suprafeţei │ │
│ │habitatului│ │
│ │speciei │ │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │Calitatea │ │
│ │habitatului│ │
│B.11.│speciei în │Medie │
│ │aria │ │
│ │naturală │ │
│ │protejată │ │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │actuală a │ │
│B.12.│calităţii │”x” - necunoscută │
│ │habitatului│ │
│ │speciei │ │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │Calitatea │ │
│ │datelor │ │
│ │privind │Insuficientă - date │
│B.13.│tendinţa │insuficiente sau │
│ │actuală a │nesigure │
│ │calităţii │ │
│ │habitatului│ │
│ │speciei │ │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │actuală │ │
│ │globală a │ │
│ │habitatului│ │
│ │speciei în │ │
│ │funcţie de │ │
│B.14.│tendinţa │”x” - necunoscută │
│ │suprafeţei │ │
│ │şi de │ │
│ │tendinţa │ │
│ │calităţii │ │
│ │habitatului│ │
│ │speciei │ │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │Starea de │ │
│ │conservare │ │
│ │din punct │”U1” - nefavorabilă │
│B.15.│de vedere │- inadecvată │
│ │al │ │
│ │habitatului│ │
│ │speciei │ │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │stării de │ │
│ │conservare │ │
│B.16.│din punct │”x” - este │
│ │de vedere │necunoscută │
│ │al │ │
│ │habitatului│ │
│ │speciei │ │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │ │“XU” - starea de │
│ │Starea de │conservare din punct│
│ │conservare │de vedere al │
│ │necunoscută│habitatului speciei │
│ │din punct │este necunoscută dar│
│B.17.│de vedere │nu este în nici │
│ │al │într-un caz │
│ │habitatului│favorabilă, este │
│ │speciei │nefavorabilă - │
│ │ │inadecvată sau │
│ │ │nefavorabilă - rea │
└─────┴───────────┴────────────────────┘


        Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei
        Tabelul nr. 29

┌─────────────┬────────────────────────┐
│ │Combinaţia dintre │
│ │Tendinţa actuală a │
│ │suprafeţei habitatului │
│Tendinţa │speciei B.9. şi Tendinţa│
│ │actuală a calităţii │
│ │habitatului speciei │
│ │B.12. │
├─────────────┴────────────────────────┤
│Echium russicum │
├─────────────┬────────────────────────┤
│x │B.9. - ”x” - necunoscută│
│(necunoscută)│B.12. - ”x” - │
│ │necunoscută │
└─────────────┴────────────────────────┘


        Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al habitatului speciei
        Tabelul nr. 30

┌──────────────┬────────────┬──────────────┬────────────┐
│Favorabilă │Nefavorabilă│Nefavorabilă -│Necunoscută │
│ │-inadecvată │rea │ │
├──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │Echium │ │ │
│ │russicum │ │ │
├──────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┤
│Suprafaţa │ │ │ │
│habitatului │ │Suprafaţa │ │
│speciei în │ │habitatului │Nu sunt │
│aria naturală │ │speciei în │îndeplinite │
│protejată B.3.│ │aria naturală │condiţiile │
│este suficient│ │protejată B.3.│pentru a │
│de mare şi │ │este în mod │evalua │
│tendinţa │ │clar │starea de │
│actuală a │ │insuficientă │conservare a│
│suprafeţei │ │de mare pentru│speciei din │
│habitatului │ │a asigura │punct de │
│speciei │ │supravieţuirea│vedere al │
│B.9. este │Orice altă │pe termen lung│habitatului │
│stabilă sau în│combinaţie │a speciei │speciei ca │
│creştere │ │SAU │favorabilă │
│ŞI │ │Calitatea │sau │
│Calitatea │ │habitatului │nefavorabilă│
│habitatului │ │speciei în │- rea sau nu│
│speciei în │ │aria naturală │există date │
│aria naturală │ │protejată │suficiente │
│protejată │ │B.11. este rea│sau datele │
│B.11. este │ │şi în mod cert│existente nu│
│adecvată │ │nu asigură │sunt demne │
│pentru │ │supravieţuirea│de │
│supravieţuirea│ │pe termen lung│încredere. │
│pe termen lung│ │a speciei │ │
│a speciei │ │ │ │
└──────────────┴────────────┴──────────────┴────────────┘    6.1.3. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei
        Tabelul C - Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
        Tabelul nr. 31

┌─────┬─────────────┬──────────────────┐
│Nr. │Parametru │Decriere │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│A.1. │Specia │Echium russicum │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Tipul │Populaţie │
│ │populaţiei │permanentă │
│A.2. │speciei în │(sedentară/ │
│ │aria naturală│rezidentă) │
│ │protejată │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│C.3. │viitoare a │”x” - necunoscută │
│ │mărimii │ │
│ │populaţiei │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Raportul │ │
│ │dintre │ │
│ │mărimea │ │
│ │populaţiei de│ │
│ │referinţă │ │
│C.4. │pentru starea│”x” - necunoscut │
│ │favorabilă şi│ │
│ │mărimea │ │
│ │populaţiei │ │
│ │viitoare a │ │
│ │speciei │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Perspectivele│ │
│ │speciei din │ │
│C.5. │punct de │”x” - necunoscute │
│ │vedere al │ │
│ │populaţiei │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │viitoare a │ │
│C.6. │suprafeţei │”x” - necunoscută │
│ │habitatului │ │
│ │speciei │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Raportul │ │
│ │dintre │ │
│ │suprafaţa │ │
│ │adecvată a │ │
│C.7. │habitatului │”<” - mai mic │
│ │speciei şi │ │
│ │suprafaţa │ │
│ │habitatului │ │
│ │speciei în │ │
│ │viitor │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Perspectivele│ │
│ │speciei din │ │
│C.8. │punct de │”X” - necunoscute │
│ │vedere al │ │
│ │habitatului │ │
│ │speciei │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Perspectivele│ │
│C.9. │speciei în │”X” - necunoscută │
│ │viitor │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │ │Mediu - │
│ │ │impacturile, │
│ │ │respectiv │
│ │ │presiunile actuale│
│ │ │şi/sau │
│ │Efectul │ameninţările │
│ │cumulat al │viitoare, vor avea│
│C.10.│impacturilor │în viitor un efect│
│ │asupra │cumulat mediu, │
│ │speciei în │semnificativ │
│ │viitor │asupra speciei, │
│ │ │afectând │
│ │ │semnificativ │
│ │ │viabilitatea pe │
│ │ │termen lung a │
│ │ │speciei; │
└─────┴─────────────┴──────────────────┘


        Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei speciei
        Tabelul nr. 32

┌────────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│ │ │Raportul │ │
│ │ │dintre │ │
│Valoarea │Tendinţă │valoarea │ │
│actuală a │viitoare a │VRSF şi │Perspective│
│parametrului│parametrului│valoarea │ │
│ │ │viitoare a │ │
│ │ │parametrului│ │
├────────────┴────────────┴────────────┴───────────┤
│Pentru specia Echium russicum │
├────────────┬────────────┬────────────┬───────────┤
│Necunoscută │Necunoscută │Necunoscut │Necunoscute│
└────────────┴────────────┴────────────┴───────────┘


        Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
        Tabelul nr. 33

┌──────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│Favorabile│Nefavorabile│Nefavorabile│Necunoscută│
│ │- inadecvate│- rele │ │
├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │Echium │
│ │ │ │russicum │
├──────────┴────────────┴────────────┴───────────┤
│Perspectivele speciei în viitor se obţin prin │
│agregarea de doi parametri, respectiv: │
│- perspectivele speciei din punct de vedere al │
│populaţiei C.5. │
│- perspectivele speciei din punct de vedere al │
│habitatului speciei C.8. │
├──────────┬────────────┬────────────┬───────────┤
│Ambii │ │Unul sau │Ambii │
│parametri │Orice altă │amândoi │parametri │
│în stare │combinaţie │parametri în│evaluaţi ca│
│favorabilă│ │stare rea │necunoscuţi│
└──────────┴────────────┴────────────┴───────────┘


        Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
        Tabelul nr. 34

┌─────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────────┐
│Favorabilă │Nefavorabilă│Nefavorabilă │Necunoscută │
│ │inadecvată │- rea │ │
├─────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Echium russicum │
├─────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│Principalele │ │ │ │
│impacturi, │ │Impacturile, │ │
│respectiv │ │respectiv │ │
│presiunile │ │presiunile │ │
│actuale şi │ │actuale şi │ │
│ameninţările │ │ameninţările │ │
│viitoare, nu │ │viitoare vor │Nu se îndeplinesc│
│vor avea în │ │avea în │condiţiile pentru│
│viitor un │ │viitor un │a evalua starea │
│efect │ │efect foarte │de conservare a │
│semnificativ │ │mare asupra │speciei din punct│
│asupra │ │speciei C.10.│de vedere al │
│speciei C.10.│ │SAU │perspectivelor ca│
│ŞI │Orice altă │perspectivele│fiind favorabilă │
│perspectivele│combinaţie │speciei în │sau │
│speciei în │ │viitor C.9. │nefavorabilă-rea,│
│viitor C.9. │ │sunt │sau nu există │
│sunt │ │nefavorabile │date, sau datele │
│favorabile, │ │- rele │existente sunt │
│dacă s-au │ │SAU │insuficiente sau │
│putut evalua)│ │viabilitatea │nu sunt demne de │
│SAU │ │pe termen │încredere │
│viabilitatea │ │lung a │ │
│pe termen │ │speciei C.13.│ │
│lung a │ │nu este │ │
│speciei C. │ │asigurată │ │
│13. este │ │ │ │
│asigurată │ │ │ │
└─────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────────┘    6.1.4. Evaluarea globală a speciei
        Tabelul D - Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
        Tabelul nr. 35

┌────┬────────────┬────────────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│A.1.│Specia │Echium russicum │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Tipul │ │
│ │populaţiei │Populaţie permanentă│
│A.2.│speciei în │(sedentară/ │
│ │aria │rezidentă) │
│ │naturală │ │
│ │protejată │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Starea │ │
│D.3.│globală de │”X” - necunoscută │
│ │conservare a│ │
│ │speciei │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │stării │”x” - este │
│D.4.│globale de │necunoscută │
│ │conservare a│ │
│ │speciei │ │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│ │ │”XU” - starea │
│ │ │globală de │
│ │Starea │conservare este │
│ │globală de │necunoscută dar nu │
│D.5.│conservare │este în nici într-un│
│ │necunoscută │caz favorabilă (este│
│ │ │nefavorabilă │
│ │ │-inadecvată sau │
│ │ │nefavorabilă -rea) │
├────┼────────────┼────────────────────┤
│D.6.│Informaţii │- │
│ │suplimentare│ │
└────┴────────────┴────────────────────┘


        Matricea 7 - Evaluarea stării globale de conservarea speciei
        Tabelul nr. 36

┌──────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│Favorabilă│Nefavorabilă│Nefavorabilă│Necunoscută│
│ │- inadecvată│- rea │ │
├──────────┴────────────┴────────────┴───────────┤
│Evaluarea stării globale de conservare a speciei│
│se obţine prin agregarea rezultatelor a trei │
│parametri, respectiv: │
│- Starea de conservare din punct de vedere al │
│populaţiei speciei A. 16. │
│- Starea de conservare din punct de vedere al │
│habitatului speciei B. 15. │
│- Starea de conservare din punct de vedere al │
│perspectivelor speciei în viitor C. 14. │
├──────────┬────────────┬────────────┬───────────┤
│ │ │ │Echium │
│ │ │ │russicum │
├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│Toţi cei │ │ │ │
│trei │ │ │ │
│parametri │ │ │Doi sau mai│
│sunt în │ │ │mulţi │
│stare │ │Unul sau mai│parametri │
│favorabilă│Orice altă │mulţi │evaluaţi ca│
│sau unul │combinaţie │parametri în│necunoscuţi│
│este │ │stare rea │dar nici │
│necunoscut│ │ │unul în │
│şi │ │ │stare rea │
│ceilalţi │ │ │ │
│în stare │ │ │ │
│favorabilă│ │ │ │
└──────────┴────────────┴────────────┴───────────┘
    6.2. Evaluarea stării de conservare a fiecărui tip de habitat de interes conservativ
        Starea conservare a unui habitat natural este considerată favorabilă dacă:
    - arealul natural al habitatului şi aria suprafeţelor ocupate de către habitat sunt stabile sau în creştere; şi
    – structura şi funcţiile specifice habitatului necesare pentru menţinerea sa pe termen lung există în prezent şi există premizele ca acestea să continue să existe şi în viitorul predictibil; şi
    – starea de conservare a speciilor sale tipice este favorabilă.

        Starea de conservare nefavorabilă este împărţită în două clase:
    - "nefavorabil-inadecvat" pentru situaţiile în care este necesară o schimbare a politicilor sau managementului pentru a aduce tipul de habitat în stare de conservare favorabilă, dar nu există nici un pericol de dispariţie în viitorul previzibil, de exemplu 50-100 de ani;
    – "nefavorabil-rău" pentru situaţiile în care tipul de habitat este în pericol de a dispare în viitorul previzibil, de exemplu 50-100 de ani.

        Pentru toate situaţiile în care nu există suficiente informaţii pentru a realiza o evaluare corespunzătoare, starea de conservare este considerată "necunoscută".
    6.2.1. Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei acoperite de către tipul de habitat
        Tabelul E - Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei acoperite de către tipul de habitat
        Tabelul nr. 37

┌─────┬─────────────┬──────────────────┐
│Nr. │Parametru │Decriere │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Clasificarea │Tip de habitat de │
│E.1. │tipului de │importanţă │
│ │habitat │comunitară │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Codul unic al│ │
│E.2. │tipului de │6210* │
│ │habitat │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Suprafaţa │ │
│ │ocupată de │ │
│E.3. │tipul de │72,16 ha │
│ │habitat în │ │
│ │aria naturală│ │
│ │protejată │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Calitatea │ │
│ │datelor │ │
│ │pentru │Bună - estimări │
│ │suprafaţa │statistice robuste│
│E.4. │ocupată de │sau inventarieri │
│ │tipul de │complete; │
│ │habitat în │ │
│ │aria naturală│ │
│ │protejată │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Raportul │ │
│ │dintre │ │
│ │suprafaţa │ │
│ │ocupată de │0-2 %, │
│ │tipul de │corespunzătoare │
│ │habitat în │clasei „C” din │
│E.5. │aria naturală│Formularul │
│ │protejată şi │Standard Natura │
│ │suprafaţa │2000 │
│ │ocupată de │ │
│ │acesta la │ │
│ │nivel │ │
│ │naţional │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Suprafaţa │ │
│ │ocupată de │ │
│ │tipul de │Nesemnificativă - │
│ │habitat în │mărimea suprafeţei│
│ │aria naturală│este mică şi se │
│E.6. │comparată cu │poate considera ca│
│ │suprafaţa │fiind │
│ │totală │nesemnificativa la│
│ │ocupată de │nivel naţional │
│ │acesta la │ │
│ │nivel │ │
│ │naţional │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Suprafaţa │ │
│ │reevaluată │ │
│ │ocupată de │ │
│ │tipul de │Nu există plan de │
│E.7. │habitat │management │
│ │estimată în │anterior │
│ │planul de │ │
│ │management │ │
│ │anterior │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Suprafaţa de │ │
│ │referinţă │ │
│ │pentru starea│ │
│E.8. │favorabilă a │72,16 ha │
│ │tipului de │ │
│ │habitat în │ │
│ │aria naturală│ │
│ │protejată │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │ │Au fost │
│ │ │inventariate şi │
│ │ │cartate în teren │
│ │ │toate zonele │
│ │ │potenţiale din sit│
│ │ │pentru acest │
│ │ │habitat. │
│ │Metodologia │Au fost │
│ │de apreciere │înregistrate date │
│ │a suprafeţei │privind │
│ │de referinţă │distribuţia în │
│E.9. │pentru starea│teren a │
│ │favorabilă a │habitatului cu │
│ │tipului de │ajutorul unor │
│ │habitat din │instrumente GPS │
│ │aria naturală│Carmin, iar │
│ │protejată │suprafaţa totală a│
│ │ │poligoanelor │
│ │ │reprezentând tipul│
│ │ │de habitat au fost│
│ │ │calculate cu │
│ │ │ajutorul │
│ │ │programului │
│ │ │Quantum GIS. │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Raportul │ │
│ │dintre │ │
│ │suprafaţa de │ │
│ │referinţă │ │
│ │pentru starea│„≈ „aproximativ │
│E.10.│favorabilă a │egal │
│ │tipului de │ │
│ │habitat şi │ │
│ │suprafaţa │ │
│ │actuală │ │
│ │ocupată │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │actuală a │ │
│E.11.│suprafeţei │”x” - necunoscută │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Reducerea │ │
│ │suprafeţei │ │
│ │tipului de │ │
│E.12.│habitat se │Nu este cazul │
│ │datorează │ │
│ │restaurării │ │
│ │altui tip de │ │
│ │habitat │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Explicaţii │ │
│ │asupra │ │
│ │motivului │ │
│E.13.│descreşterii │Nu este cazul │
│ │suprafeţei │ │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Calitatea │ │
│ │datelor │ │
│ │privind │Insuficientă - │
│E.14.│tendinţa │date insuficiente │
│ │actuală a │sau nesigure │
│ │suprafeţei │ │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Magnitudinea │ │
│ │tendinţei │ │
│E.15.│actuale a │Nu este cazul │
│ │suprafeţei │ │
│ │lipului de │ │
│ │habitat │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Magnitudinea │ │
│ │tendinţei │ │
│ │actuale a │ │
│ │suprafeţei │ │
│E.16.│tipului de │Nu este cazul │
│ │habitat │ │
│ │exprimată │ │
│ │prin │ │
│ │calificative │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │ │Nu există date │
│ │ │suficiente privind│
│ │Schimbări în │schimbările │
│ │tiparul de │tiparului de │
│E.17.│distribuţie a│distribuţie al │
│ │suprafeţelor │suprafeţelor │
│ │tipului de │tipului de habitat│
│ │habitat │în cadrul ariei │
│ │ │naturale │
│ │ │protejate. │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Starea de │ │
│ │conservare a │ │
│ │tipului de │ │
│E.18.│habitat din │”X” - necunoscută │
│ │punct de │ │
│ │vedere al │ │
│ │suprafeţei │ │
│ │ocupate │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │stării de │ │
│ │conservare a │ │
│ │tipului de │ │
│E.19.│habitat din │"X” - necunoscută │
│ │punct de │ │
│ │vedere al │ │
│ │suprafeţei │ │
│ │ocupate │ │
├─────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │Detalii │ │
│ │asupra stării│"XX” - nu există │
│ │de conservare│date pentru a │
│ │a tipului de │putea stabili că │
│E.20.│habitat din │starea de │
│ │punct de │conservare nu este│
│ │vedere al │în nici într-un │
│ │suprafeţei │caz favorabilă. │
│ │ocupate │ │
└─────┴─────────────┴──────────────────┘


        Matricea 8 - Matricea de evaluare a stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei ocupate
        Tabelul nr. 38

┌───────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│Favorabilă │Nefavorabilă│Nefavorabilă│Necunoscută │
│ │- inadecvată│- rea │ │
├───────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Habitatul de│
│ │ │ │importanţă │
│ │ │ │comunitară │
│ │ │ │6210* │
├───────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Tendinţa │ │ │ │
│actuală a │ │Declin mare │ │
│suprafeţei │ │al │ │
│tipului de │ │suprafeţei │ │
│habitat E. 11. │ │habitatului,│ │
│este stabilă │ │echivalent │ │
│sau crescătoare│ │unei │ │
│SAU tendinţa │ │pierderi de │ │
│actuală a │ │5% din │ │
│suprafeţei │ │suprafaţa │ │
│tipului de │ │habitatului │ │
│habitat E. 1 1.│ │în ultimii 5│ │
│este │ │ani E.15/ │ │
│descrescătoare │ │E.16. │ │
│şi reducerea │ │SAU │ │
│suprafeţei │ │Suprafaţa │ │
│tipului de │ │ocupată de │ │
│habitat se │ │tipul de │ │
│datorează │ │habitat în │ │
│restaurării │ │aria │ │
│altui tip de │ │naturală │ │
│habitat E. 12. │ │protejată │Nu sunt │
│ŞI │ │E.3 este mai│îndeplinite │
│Suprafaţa │ │mică cu mai │condiţiile │
│ocupată de │ │mult de 10% │pentru │
│tipul de │ │faţă de │evaluarea │
│habitat în aria│ │Suprafaţa de│stării de │
│naturală │ │referinţă │conservare a│
│protejată E.3. │ │pentru │tipului de │
│nu este mai │ │starea │habitat din │
│mică decât │ │favorabilă a│punct de │
│Suprafaţa de │ │tipului de │vedere al │
│referinţă │Orice altă │habitat din │suprafeţei │
│pentru starea │combinaţie │aria │ocupate ca │
│favorabilă a │ │naturală │favorabilă, │
│tipului de │ │protejată │nefavorabilă│
│habitat din │ │E.8. sau │- rea, │
│aria naturală │ │Raportul │deoarece nu │
│protejată E.8. │ │dintre │există date │
│sau │ │suprafaţa de│suficiente │
│Raportul dintre│ │referinţă │sau datele │
│suprafaţa de │ │pentru │existente nu│
│referinţă │ │starea │sunt demne │
│pentru starea │ │favorabilă a│de │
│favorabilă a │ │tipului de │încredere. │
│tipului de │ │habitat şi │ │
│habitat şi │ │suprafaţa │ │
│suprafaţa │ │actuală │ │
│actuală ocupată│ │ocupată │ │
│E. 10. are │ │E.10. are │ │
│valoarea ”=” │ │valoarea ”>>│ │
│sau ”>” │ │” SAU │ │
│ŞI │ │există │ │
│nu există │ │schimbări │ │
│schimbări în │ │majore în │ │
│tiparul de │ │tiparul de │ │
│distribuţie al │ │distribuţie │ │
│suprafeţelor │ │al │ │
│tipului de │ │suprafeţelor│ │
│habitat în │ │tipului de │ │
│cadrul ariei │ │habitat în │ │
│naturale │ │cadrul ariei│ │
│protejate sau │ │naturale │ │
│acestea sunt │ │protejate │ │
│nesemnificative│ │E.17. │ │
│E.17. │ │ │ │
└───────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘    6.2.2. Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii şi funcţiilor specifice tipului de habitat
        Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii şi funcţiilor sale specifice
        Tabelul nr. 39

┌────┬───────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │Clasificarea │Tip de habitat de│
│E.1.│tipului de │importanţă │
│ │habitat │comunitară; │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │Codul unic al │ │
│E.2.│tipului de │6210* │
│ │habitat │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Structura şi │
│ │ │funcţiile tipului│
│ │Structura şi │de habitat, │
│ │funcţiile │incluzând şi │
│F.1.│tipului de │speciile sale │
│ │habitat │tipice se află în│
│ │ │condiţii bune, │
│ │ │fără deteriorări │
│ │ │semnificative; │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │Starea de │ │
│ │conservare a │ │
│ │tipului de │ │
│ │habitat din │ │
│F.2.│punct de vedere│”FV” - favorabilă│
│ │al structurii │ │
│ │şi al │ │
│ │funcţiilor │ │
│ │specifice │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │Tendinţa stării│ │
│ │de conservare a│ │
│ │lipului de │ │
│ │habitat din │”0” - este │
│F.3.│punct de vedere│stabilă │
│ │al structurii │ │
│ │şi al │ │
│ │funcţiilor │ │
│ │specifice │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │Detalii asupra │ │
│ │stării de │ │
│ │conservare a │ │
│ │tipului de │ │
│F.4.│habitat din │Nu este cazul │
│ │punct de vedere│ │
│ │al structurii │ │
│ │şi al │ │
│ │funcţiilor │ │
│ │specifice │ │
└────┴───────────────┴─────────────────┘


        Matricea 9 - Matricea evaluării stării de conservare a habitatului din punct de vedere al structurii şi funcţiilor specifice habitatului
        Tabelul nr. 40

┌──────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│Favorabilă │Nefavorabilă│Nefavorabilă│Necunoscută │
│ │- inadecvată│-rea │ │
├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Habitatul de │ │ │ │
│importanţă │ │ │ │
│comunitară │ │ │ │
│6210* │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Nu sunt │
│ │ │ │îndeplinite │
│ │ │ │condiţiile │
│ │ │ │pentru a │
│ │ │Mai mult de │evalua │
│ │ │25% din │starea de │
│ │ │suprafaţa │conservare a│
│ │ │tipului de │habitatului │
│Structura şi │ │habitat în │din punct de│
│funcţiile │ │aria │vedere al │
│tipului de │ │naturală │structurilor│
│habitat, │ │protejată │şi │
│incluzând şi │ │este │funcţiilor │
│speciile sale │Orice altă │deteriorată │specifice │
│tipice se află│combinaţie │în ceea ce │habitatului │
│în condiţii │ │priveşte │ca fiind │
│bune, fără │ │structura şi│favorabilă │
│deteriorări │ │funcţiile │sau │
│semnificative;│ │habitatului │nefavorabilă│
│F.3. │ │(incluzând │- rea, sau │
│ │ │şi speciile │nu există │
│ │ │sale │date, sau │
│ │ │tipice); │datele │
│ │ │F.3. │existente │
│ │ │ │sunt │
│ │ │ │insuficiente│
│ │ │ │sau nu sunt │
│ │ │ │demne de │
│ │ │ │încredere │
└──────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘    6.2.3. Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al perspectivelor tipului de habitat în viitor
        Tabelul G - Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al perspectivelor sale viitoare
        Tabelul nr. 41

┌─────┬──────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Clasificarea │Tip de habitat de│
│E.1. │tipului de │importanţă │
│ │habitat │comunitară; │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Codul unic al │ │
│E.2. │lipului de │6210* │
│ │habitat │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │viitoare a │ │
│G.3. │suprafeţei │”x” - necunoscută│
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Raportul │ │
│ │dintre │ │
│ │suprafaţa de │ │
│ │referinţă │ │
│G.4. │pentru starea │”≈ ” aproximativ │
│ │favorabilă şi │egal │
│ │suprafaţa │ │
│ │tipului de │ │
│ │habitat în │ │
│ │viitor │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Perspectivele │ │
│G.5. │tipului de │X - perspective │
│ │habitat în │necunoscute │
│ │viitor │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Mediu - │
│ │ │impacturile, │
│ │ │respectiv │
│ │ │presiunile │
│ │ │actuale şi/sau │
│ │ │ameninţările │
│ │Efectul │viitoare, vor │
│ │cumulat al │avea în viitor un│
│G.6. │impacturilor │efect cumulat │
│ │asupra tipului│mediu, │
│ │de habitat în │semnificativ │
│ │viitor │asupra tipului de│
│ │ │habitat, afectând│
│ │ │semnificativ │
│ │ │viabilitatea pe │
│ │ │termen lung a │
│ │ │tipului de │
│ │ │habitat; │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Viabilitatea │Viabilitatea pe │
│ │pe termen lung│termen lung a │
│G.7. │a tipului de │tipului de │
│ │habitat │habitat nu este │
│ │ │asigurată │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Mediu - se vor │
│ │ │încadra în │
│ │ │această categorie│
│ │ │acele presiuni │
│ │ │actuale care vor │
│ │ │genera în viitor │
│ │Intensitatea │un efect cumulat │
│ │presiunilor │mediu asupra │
│G.8. │actuale asupra│tipului de │
│ │tipului de │habitat, dacă │
│ │habitat │efectul cumulat │
│ │ │al impacturilor │
│ │ │asupra tipului de│
│ │ │habitat in viitor│
│ │ │G. 6. a fost │
│ │ │estimat ca fiind │
│ │ │ridicat sau │
│ │ │mediu; │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Mediu - se vor │
│ │ │încadra în │
│ │ │această categorie│
│ │ │acele ameninţări │
│ │ │viitoare care vor│
│ │ │genera în viitor │
│ │Intensitatea │un efect cumulat │
│ │ameninţărilor │mediu asupra │
│G.9. │viitoare │tipului de │
│ │asupra tipului│habitat, dacă │
│ │de habitat │efectul cumulat │
│ │ │al impacturilor │
│ │ │asupra tipului de│
│ │ │habitat în viitor│
│ │ │G.6. a fost │
│ │ │estimat ca fiind │
│ │ │ridicat sau │
│ │ │mediu; │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Starea de │ │
│ │conservare a │”U1 ” - │
│G.10.│tipului de │nefavorabilă - │
│ │habitatul din │inadecvată │
│ │punct │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │de vedere al │ │
│ │perspectivelor│ │
│ │sale viitoare │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │stării de │ │
│ │conservare a │ │
│ │tipului de │”- ” se │
│G.11.│habitatul din │înrăutăţeşte │
│ │punct de │ │
│ │vedere al │ │
│ │perspectivelor│ │
│ │sale viitoare │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Detalii asupra│ │
│ │stării de │ │
│ │conservare a │ │
│ │tipului de │ │
│G.12.│habitatul din │Nu este cazul │
│ │punct de │ │
│ │vedere al │ │
│ │perspectivelor│ │
│ │sale viitoare │ │
└─────┴──────────────┴─────────────────┘


        Matricea 10 - Matricea evaluării stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al perspectivelor viitoare ale acestuia, în urma implementării planului de management actual
        Tabelul nr. 42

┌─────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┐
│Favorabilă │Nefavorabilă│Nefavorabilă │Necunoscută │
│ │- inadecvată│- rea │ │
├─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │Habitatul de│ │ │
│ │importanţă │ │ │
│ │comunitară │ │ │
│ │6210* │ │ │
├─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Principalele │ │ │ │
│impacturi, │ │Impacturile, │ │
│respectiv │ │respectiv │ │
│presiunile │ │presiunile │ │
│actuale şi │ │actuale şi │Nu sunt │
│ameninţările │ │ameninţările │îndeplinite │
│viitoare, nu │ │viitoare, vor│condiţiile │
│vor avea în │ │avea în │pentru a │
│viitor un │ │viitor un │evalua starea │
│efect │ │efect foarte │de conservare │
│semnificativ │ │mare asupra │a tipului de │
│asupra │ │tipului de │habitat din │
│tipului de │ │habitat G.6; │punct de │
│habitat; G.6.│ │SAU │vedere al │
│ŞI │Orice altă │perspectivele│perspectivelor│
│perspectivele│combinaţie │tipului de │ca fiind │
│tipului de │ │habitat în │favorabilă sau│
│habitat în │ │viitor G.5 │rea, sau nu │
│viitor G.5. │ │sunt rele │există date, │
│sunt bune, │ │SAU │sau datele │
│dacă s-au │ │viabilitatea │existente sunt│
│putut evalua,│ │pe termen │insuficiente │
│SAU │ │lung a │sau nu sunt │
│viabilitatea │ │tipului de │demne de │
│pe termen │ │habitat nu │încredere │
│lung a │ │este │ │
│tipului de │ │asigurată │ │
│habitat este │ │G.7. │ │
│asigurată │ │ │ │
│G.7. │ │ │ │
└─────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┘    6.2.4. Evaluarea globală a stării de conservare a tipurilor de habitate
        Evaluarea globală a stării de conservare a tipului de habitat
        Tabelul nr. 43

┌────┬───────────────────┬─────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │ │Tip de │
│H.1.│Clasificarea │habitat de │
│ │tipului de habitat │importanţă │
│ │ │comunitară │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│H.2.│Codul unic al │6210* │
│ │tipului de habitat │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Starea globală de │”U1” │
│H.3.│conservare a │nefavorabilă │
│ │tipului de habitat │- inadecvată │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Tendinţa stării │ │
│H.4.│globale de │”- ” se │
│ │conservare a │înrăutăţeşte,│
│ │tipului de habitat │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Detalii asupra │ │
│ │stării globale de │ │
│H.5.│conservare a │Nu este cazul│
│ │tipului de habitat │ │
│ │necunoscute │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Descrierea stării │ │
│ │globale de │ │
│H.6.│conservare a │- │
│ │tipului de habitat │ │
│ │în aria naturală │ │
│ │protejată │ │
└────┴───────────────────┴─────────────┘


        Matricea 11 - Evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat
        Tabelul nr. 44

┌──────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│Favorabilă│Nefavorabilă│Nefavorabilă│Necunoscută│
│ │-inadecvată │- rea │ │
├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │Habitatul de│ │ │
│ │importanţă │ │ │
│ │comunitară │ │ │
│ │6210* │ │ │
├──────────┴────────────┴────────────┴───────────┤
│Evaluarea stării globale de conservare a tipului│
│de habitat se obţine prin agregarea rezultatelor│
│a trei parametri, respectiv: │
│- Starea de conservare a tipului de habitat din │
│punct de vedere al suprafeţei ocupate E. 17; │
│- Starea de conservare a tipului de habitat din │
│punct de vedere al structurii şi al funcţiilor │
│specifice F.4.; │
│- Starea de conservare a tipului de habitatul │
│din punct de vedere al perspectivelor sale │
│viitoare G. 10; │
├──────────┬────────────┬────────────┬───────────┤
│Toţi cci 3│ │ │ │
│parametrii│ │ │ │
│de mai sus│ │ │ │
│sunt în │ │ │Doi sau mai│
│stare │ │ │mulţi │
│favorabilă│ │Unul sau mai│parametri │
│sau unul │Orice altă │mulţi │sunt │
│dintre │combinaţie │parametri │evaluaţi ca│
│aceştia │ │sunt în │necunoscuţi│
│este │ │stare rea │dar nici │
│necunoscut│ │ │unul în │
│şi │ │ │stare rea │
│ceilalţi 2│ │ │ │
│în stare │ │ │ │
│favorabilă│ │ │ │
└──────────┴────────────┴────────────┴───────────┘

    7. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PLANULUI DE MANAGEMENT
    7.1. Scopul Planului de management
        Scopul Planului de management este menţinerea stării de conservare favorabilă şi, după caz, îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor naturale, protejate în situl Natura 2000 ROSCI0428 Pajiştile de la Mănărade, prin stabilirea unor măsuri concrete de conservare ce ţin cont de exigenţele economice, sociale şi culturale, precum şi de particularităţile regionale şi locale ale zonei, prioritate având însă obiectivele care au dus la constituirea ariei naturale protejate.
        Temele Planului de management
        Tabelul nr. 45

┌──┬───┬───────────────────────────────┐
│Nr│Cod│Tema de bază │
├──┼───┼───────────────────────────────┤
│1.│T1 │Conservarea şi managementul │
│ │ │biodiversităţii │
├──┼───┼───────────────────────────────┤
│ │ │Inventarierea/ evaluarea │
│2.│T2 │detaliată şi monitoringul │
│ │ │biodiversităţii │
├──┼───┼───────────────────────────────┤
│ │ │Administrarea şi managementul │
│3.│T3 │efectiv al ariei naturale │
│ │ │protejate şi asigurarea │
│ │ │durabilităţii managementului │
├──┼───┼───────────────────────────────┤
│4.│T4 │Comunicare, educaţie ecologică │
│ │ │şi conştientizarea publicului │
├──┼───┼───────────────────────────────┤
│5.│T5 │Utilizarea durabilă a │
│ │ │resurselor naturale │
└──┴───┴───────────────────────────────┘    7.2. Obiectivele generale, măsuri generale, măsuri specifice/activităţi
        Obiectivele generale reprezintă ţintele, ce trebuie atinse, pe termen lung, în urmărirea îndeplinirii scopului Planului de management.
        Obiectivele specifice reprezintă obiectivele pe termen scurt, care contribuie la realizarea obiectivelor generale ale Planului de management.
        Pentru fiecare obiectiv specific ales anterior trebuie să se definească cel puţin o măsură specifică care va contribui la îndeplinirea obiectivului specific. Măsura specifică poate fi exprimată printr-una sau mai multe activităţi şi/sau printr-una sau mai multe măsuri restrictive.
    7.2.1. Obiective generale
        Obiectivele generale pentru situl Natura 2000 ROSCI0428 Pajiştile de la Mănărade, în conformitate cu temele planului de management, sunt redate în tabelul nr. 46
        Obiective generale
        Tabelul nr. 46

┌───┬────────────┬─────┬───────────────┐
│ │Codul │Codul│Denumirea │
│Nr.│obiectivului│temei│obiectivului │
│ │general │de │general │
│ │ │bază │ │
├───┼────────────┼─────┼───────────────┤
│ │ │ │Asigurarea │
│ │ │ │conservării │
│ │ │ │speciilor şi │
│ │ │ │habitatelor de │
│ │ │ │interes │
│ │ │ │conservativ │
│ │ │ │pentru care │
│1. │OG1 │T1 │situl Natura │
│ │ │ │2000 a fost │
│ │ │ │desemnat în │
│ │ │ │sensul │
│ │ │ │menţinerii/ │
│ │ │ │atingerii │
│ │ │ │stării de │
│ │ │ │conservare │
│ │ │ │favorabile │
├───┼────────────┼─────┼───────────────┤
│ │ │ │Inventarierea │
│2. │OG2 │T2 │detaliată a │
│ │ │ │biodiversităţii│
├───┼────────────┼─────┼───────────────┤
│ │ │ │Monitorizarea │
│ │ │ │stării de │
│3. │OG3 │T2 │conservare a │
│ │ │ │clementelor de │
│ │ │ │interes │
│ │ │ │conservativ │
├───┼────────────┼─────┼───────────────┤
│ │ │ │Administrarea │
│ │ │ │ariei naturale │
│4. │OG4 │T3 │protejate şi │
│ │ │ │implementarea │
│ │ │ │unui management│
│ │ │ │participativ │
├───┼────────────┼─────┼───────────────┤
│ │ │ │Îmbunătăţirea │
│ │ │ │managementului │
│ │ │ │ariei naturale │
│ │ │ │protejate prin │
│5. │OG5 │T4 │acţiuni de │
│ │ │ │comunicare, │
│ │ │ │educaţie │
│ │ │ │ecologică, │
│ │ │ │conştientizare.│
├───┼────────────┼─────┼───────────────┤
│ │ │ │Corelarea │
│ │ │ │planificării │
│ │ │ │managementului │
│6. │OG6 │T5 │resurselor │
│ │ │ │naturale cu │
│ │ │ │managementul │
│ │ │ │ariei naturale │
│ │ │ │protejate │
└───┴────────────┴─────┴───────────────┘    7.2.2. Obiective specifice
        Obiectivele specifice pentru aria natural protejată ROSCI0428 Pajiştile de la Mănărade, în conformitate cu temele planului de management şi obiectivele generale, enumerate anterior, sunt redate în tabelul nr. 47.
        Obiective specifice
        Tabelul nr. 47

┌───┬────────────┬────────────┬───────────────┐
│ │Codul │Codul │Denumirea │
│Nr.│obiectivului│obiectivului│obiectivului │
│ │specific │general │specific │
├───┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Asigurarea │
│ │ │ │conservării │
│ │ │ │habitatelor │
│ │ │ │naturale de │
│ │ │ │interes │
│1 │OS1 │OG1 │conservativ, în│
│ │ │ │sensul │
│ │ │ │menţinerii/ │
│ │ │ │atingerii │
│ │ │ │stării de │
│ │ │ │conservare │
│ │ │ │favorabile │
├───┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Asigurarea │
│ │ │ │conservării │
│ │ │ │speciilor de │
│ │ │ │interes │
│ │ │ │conservativ, în│
│2 │OS2 │OG1 │sensul │
│ │ │ │menţinerii/ │
│ │ │ │atingerii │
│ │ │ │stării de │
│ │ │ │conservare │
│ │ │ │favorabile │
├───┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Inventarierea │
│ │ │ │detaliată a │
│3 │OS3 │OG2 │habitatelor de │
│ │ │ │interes │
│ │ │ │conservativ │
├───┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Inventarierea │
│ │ │ │detaliată a │
│4 │OS4 │OG2 │speciilor de │
│ │ │ │interes │
│ │ │ │conservativ │
├───┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Monitorizarea │
│ │ │ │stării de │
│5 │OS5 │OG3 │conservare a │
│ │ │ │habitatelor de │
│ │ │ │interes │
│ │ │ │conservativ │
├───┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Monitorizarea │
│ │ │ │stării de │
│6 │OS6 │OG3 │conservare a │
│ │ │ │speciilor de │
│ │ │ │interes │
│ │ │ │conservativ │
├───┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Monitorizarea │
│ │ │ │respectării │
│7 │OS7 │OG4 │Regulamentului │
│ │ │ │ariei naturale │
│ │ │ │protejate │
├───┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Dezvoltarea │
│ │ │ │infrastructurii│
│8 │OS8 │OG4 │de recreere şi │
│ │ │ │vizitare în │
│ │ │ │aria naturală │
│ │ │ │protejată │
├───┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Asigurarea │
│ │ │ │finanţării │
│9 │OS9 │OG4 │măsurilor │
│ │ │ │specifice din │
│ │ │ │Planul de │
│ │ │ │management │
├───┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Dezvoltarea │
│ │ │ │capacităţii │
│ │ │ │administrative │
│10 │OS10 │OG4 │a personalului │
│ │ │ │implicat în │
│ │ │ │managementul │
│ │ │ │ariei naturale │
│ │ │ │protejate │
├───┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Implementarea │
│ │ │ │unui management│
│11 │OS11 │OG5 │participativ al│
│ │ │ │ariei naturale │
│ │ │ │protejate │
├───┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Corelarea │
│ │ │ │managementului │
│ │ │ │terenurilor din│
│12 │OS12 │OG6 │sit cu │
│ │ │ │managementul │
│ │ │ │ariei naturale │
│ │ │ │protejate │
├───┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Monitorizarea │
│ │ │ │activităţilor │
│ │ │ │de recoltare a │
│13 │OS13 │OG6 │unor specii de │
│ │ │ │plante şi │
│ │ │ │animale din │
│ │ │ │flora şi fauna │
│ │ │ │sălbatică │
├───┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Corelarea │
│ │ │ │managementului │
│ │ │ │fondului │
│14 │OS14 │OG6 │cinegetic cu │
│ │ │ │managementul │
│ │ │ │ariei naturale │
│ │ │ │protejate │
└───┴────────────┴────────────┴───────────────┘    7.2.3. Activităţi
        Măsuri specifice/Activităţi
        Tabelul nr. 48

┌────┬──────────┬────────┬───────────────┬──────────────────┐
│ │Cod │Cod │Denumirea │Descrierea măsurii│
│Nr. │activitate│obiectiv│măsurii │specifice │
│ │ │specific│specifice │ │
├────┼──────────┼────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │Practicile │
│ │ │ │ │tradiţionale au │
│ │ │ │ │fost pe de o parte│
│ │ │ │ │cositul, │
│ │ │ │ │păşunatul, │
│ │ │ │ │preponderent │
│ │ │ │ │extensiv al oilor,│
│ │ │ │ │moduri de │
│ │ │ │ │folosinţă care │
│ │ │ │ │împiedicau │
│ │ │ │ │instalarea │
│ │ │ │ │tufărişurilor şi │
│ │ │ │ │acumularea │
│ │ │ │ │litierei. │
│ │ │ │ │Cositul ar trebui │
│ │ │ │ │aplicat doar în │
│ │ │ │ │pajiştile │
│ │ │ │ │abandonate cu │
│ │ │ │ │multă litieră şi │
│ │ │ │ │arbuşti cu o │
│ │ │ │ │abundenţă │
│ │ │ │ │semnificativă, mai│
│ │ │ │ │ridicat de 5%. │
│ │ │ │ │Cositul în │
│ │ │ │ │pajiştile │
│ │ │ │ │abandonate │
│ │ │ │ │echilibrează │
│ │ │ │ │monodominaţa │
│ │ │ │ │speciilor de │
│ │ │ │Menţinerea │graminee cu frunze│
│ │ │ │habitatului │late ca │
│ │ │ │6210* prin │Brachypodium │
│1 │A1 │OS1 │activităţi de │pinnatum, Avenula │
│ │ │ │management │pubescens şi │
│ │ │ │activ: cositul │Bromus erectus şi │
│ │ │ │ │reduce abundenţa │
│ │ │ │ │speciei invazive │
│ │ │ │ │autohtone │
│ │ │ │ │Calamagrostis │
│ │ │ │ │epigeios. Prin │
│ │ │ │ │eliminarea │
│ │ │ │ │biomasei după │
│ │ │ │ │cosire se menţine │
│ │ │ │ │cantitatea scăzută│
│ │ │ │ │de nutrienţi a │
│ │ │ │ │solului, │
│ │ │ │ │caracteristică │
│ │ │ │ │acestor habitate. │
│ │ │ │ │Cosirea trebuie │
│ │ │ │ │efectuată manual, │
│ │ │ │ │o singură dată pe │
│ │ │ │ │an la sfârşitul │
│ │ │ │ │lunii august - │
│ │ │ │ │începutul lunii │
│ │ │ │ │septembrie: │
│ │ │ │ │aceasta permite │
│ │ │ │ │înflorirea tuturor│
│ │ │ │ │speciilor, │
│ │ │ │ │dispersia │
│ │ │ │ │seminţelor │
│ │ │ │ │asigurând │
│ │ │ │ │încheierea │
│ │ │ │ │ciclului de viaţă │
│ │ │ │ │a numeroaselor │
│ │ │ │ │specii de plante. │
├────┼──────────┼────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │Păşunatul │
│ │ │ │ │reprezintă │
│ │ │ │ │ameninţarea │
│ │ │ │ │principală a │
│ │ │ │ │habitatului în │
│ │ │ │ │sit, aşadar │
│ │ │ │ │controlarea ei │
│ │ │ │ │este deosebit de │
│ │ │ │ │importantă. │
│ │ │ │ │Păşunatul extensiv│
│ │ │ │ │controlat ca │
│ │ │ │ │metodă de │
│ │ │ │ │management poate │
│ │ │ │ │fi mai potrivită │
│ │ │ │ │decât cositul. │
│ │ │ │ │Păşunatul crează │
│ │ │ │ │numeroase │
│ │ │ │Menţinerea │microhabitate şi │
│ │ │ │habitatului │elimină selectiv │
│ │ │ │6210* prin │vegetaţia, creând │
│ │ │ │activităţi de │un mozaic de │
│2 │A2 │OS1 │management │microhabitate, │
│ │ │ │activ: │divers în specii. │
│ │ │ │păşunatul │Se recomandă un │
│ │ │ │extensiv │uşor păşunat cu │
│ │ │ │controlat │vite în locul │
│ │ │ │ │păşunatului │
│ │ │ │ │intensiv practicat│
│ │ │ │ │cu oi; practicarea│
│ │ │ │ │păşunatului liber │
│ │ │ │ │sau păşunatului │
│ │ │ │ │prin rotaţie. De │
│ │ │ │ │asemenea, trebuie │
│ │ │ │ │evitat păşunatul │
│ │ │ │ │pe soluri umede, │
│ │ │ │ │deoarece solul │
│ │ │ │ │este mai dispus la│
│ │ │ │ │tasare, iar în │
│ │ │ │ │anul următor, │
│ │ │ │ │dezvoltarea │
│ │ │ │ │buruienilor pe │
│ │ │ │ │păşune devine mai │
│ │ │ │ │accentuată, Frink,│
│ │ │ │ │2010. │
├────┼──────────┼────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │Unde acoperirea │
│ │ │ │ │arbuştilor şi │
│ │ │ │ │speciilor lemnoase│
│ │ │ │ │ajunge la 20%, │
│ │ │ │ │este necesară │
│ │ │ │ │defrişarea │
│ │ │ │ │acestora. Tăierea │
│ │ │ │ │se efectuează o │
│ │ │ │ │singură dată la │
│ │ │ │ │sfârşitul verii │
│ │ │ │ │sau toamna, │
│ │ │ │Eliminarea │deoarece rădăcina │
│ │ │ │tufărişurilor │şi tulpina rănită │
│ │ │ │din habitatul │îngheaţă iama. │
│ │ │ │6210* şi │Procesul se │
│3 │A3 │OS1 │favorizarea/ │efectuează cu │
│ │ │ │reconstrucţia │ajutorul │
│ │ │ │ecologică a │motofierăstraielor│
│ │ │ │covorului │si foarfecelor │
│ │ │ │ierbaceu │electrice de │
│ │ │ │ │grădină. Nu este │
│ │ │ │ │necesară, pe o │
│ │ │ │ │suprafaţă deja │
│ │ │ │ │curăţată, │
│ │ │ │ │repetarea │
│ │ │ │ │lucrărilor în anul│
│ │ │ │ │următor, dacă se │
│ │ │ │ │întreţine │
│ │ │ │ │habitatul prin │
│ │ │ │ │cosire sau │
│ │ │ │ │păşunat. │
├────┼──────────┼────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │Monitorizarea │Activitatea constă│
│ │ │ │şi eliminarea │în menţinerea │
│ │ │ │speciilor │suprafeţei de │
│ │ │ │invazive care │pajişte prin │
│4 │A4 │OS1 │reduc │eliminarea │
│ │ │ │semnificativ │speciilor │
│ │ │ │suprafaţa │autohtone invazive│
│ │ │ │habitatului │şi a celor │
│ │ │ │6210* │alohtone invazive.│
├────┼──────────┼────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │Se recomandă: │
│ │ │ │ │- orientarea │
│ │ │ │ │rândurilor de pomi│
│ │ │ │ │pe curbele de │
│ │ │ │ │nivel şi │
│ │ │ │ │executarea │
│ │ │ │ │arăturilor pe │
│ │ │ │ │această direcţie; │
│ │ │ │ │- în plantaţii │
│ │ │ │ │tinere, în zonele │
│ │ │ │ │umede şi acolo │
│ │ │ │ │unde există soluri│
│ │ │ │ │mai fertile, se │
│ │ │ │ │vor intercala │
│ │ │ │ │între rândurile de│
│ │ │ │ │pomi culturi de │
│ │ │ │ │plante bune şi │
│ │ │ │Încetinirea/ │foarte bune │
│ │ │ │stoparea │protectoare; │
│5 │A5 │0S1 │extinderii │- realizarea de │
│ │ │ │procesului de │benzi înierbate pe│
│ │ │ │eroziune │versanţii cu pante│
│ │ │ │ │uniforme, la │
│ │ │ │ │distanţe diferite,│
│ │ │ │ │în funcţie de │
│ │ │ │ │pantă; │
│ │ │ │ │- înierbarea │
│ │ │ │ │întregii │
│ │ │ │ │suprafeţe, cu │
│ │ │ │ │realizarea │
│ │ │ │ │lucrărilor solului│
│ │ │ │ │doar în jurul │
│ │ │ │ │pomilor; │
│ │ │ │ │- realizarea │
│ │ │ │ │canalelor de │
│ │ │ │ │coastă pentru │
│ │ │ │ │evacuarea apelor, │
│ │ │ │ │de la pante de │
│ │ │ │ │peste 10 %, │
├────┼──────────┼────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │Aceste activităţi │
│ │ │ │ │se suprapun cu │
│ │ │ │ │cele de conservare│
│ │ │ │ │a habitatului │
│ │ │ │ │6210* în care │
│ │ │ │ │planta vegetează. │
│ │ │ │ │Astfel propunem: │
│ │ │ │ │- Folosinţa │
│ │ │ │ │pajiştilor prin │
│ │ │ │ │cosit. Se │
│ │ │ │ │recomandă cosirea │
│ │ │ │ │regulată a │
│ │ │ │ │pajiştilor în care│
│ │ │ │ │sunt prezenţi │
│ │ │ │ │indivizii speciei,│
│ │ │ │ │în locul │
│ │ │ │Cosirea │păşunatului. │
│ │ │ │regulată a │Recomandăm cositul│
│6 │A6 │OS2 │pajiştilor cu │manual al │
│ │ │ │populaţii de │vegetaţiei până la│
│ │ │ │Echium russicum│o înălţime de 8-10│
│ │ │ │ │cm. Deoarece │
│ │ │ │ │planta înfloreşte │
│ │ │ │ │în mai-iunie, │
│ │ │ │ │acele suprafeţe, │
│ │ │ │ │unde există │
│ │ │ │ │populaţii compacte│
│ │ │ │ │ale speciei, pot │
│ │ │ │ │fi cosite prin │
│ │ │ │ │rotaţie din doi în│
│ │ │ │ │doi ani, │
│ │ │ │ │păstrându-se fâşii│
│ │ │ │ │necosite în │
│ │ │ │ │fiecare an, astfel│
│ │ │ │ │asigurând anteza │
│ │ │ │ │şi fructificaţia │
│ │ │ │ │indivizilor în │
│ │ │ │ │fiecare an. │
├────┼──────────┼────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │Inventarierea │
│ │ │ │Realizarea/ │detaliată a │
│ │ │ │actualizarea │compoziţiei │
│7 │A7 │0S3 │inventarelor │pajiştilor şi │
│ │ │ │pentru │întocmirea │
│ │ │ │habitatul 6210*│amenajamentelor │
│ │ │ │ │pastorale. │
├────┼──────────┼────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │Având în vedere │
│ │ │ │ │faptul că specia │
│ │ │ │ │este bianuală, │
│ │ │ │ │efectuarea de noi │
│ │ │ │ │inventarieri în │
│ │ │ │ │teren pentru │
│ │ │ │ │identificarea de │
│ │ │ │ │noi populaţii sau │
│ │ │ │ │subpopulaţii în │
│ │ │ │ │cadrul sitului. │
│ │ │ │Realizarea/ │Realizarea unui │
│ │ │ │actualizarea │studiu │
│8 │A8 │0S4 │inventarelor │populaţional │
│ │ │ │pentru specia │detaliat asupra │
│ │ │ │Echium russicum│populaţiei/ │
│ │ │ │ │populaţiilor de │
│ │ │ │ │capul şarpelui, │
│ │ │ │ │care să cuprindă │
│ │ │ │ │parametri precum │
│ │ │ │ │mărimea exactă a │
│ │ │ │ │populaţiei, │
│ │ │ │ │structura pe │
│ │ │ │ │vârste, rata de │
│ │ │ │ │reproducere şi │
│ │ │ │ │altele. │
├────┼──────────┼────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │Se vor urmări │
│ │ │ │Realizarea │periodic │
│9 │A9 │OS5 │monitorizării │parametrii care │
│ │ │ │pentru │indică starea de │
│ │ │ │habitatul 6210*│conservare a │
│ │ │ │ │habitatului. │
├────┼──────────┼────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │Este o activitate │
│ │ │ │ │strâns legată de │
│ │ │ │ │monitorizarea │
│ │ │ │ │stării habitatului│
│ │ │ │ │6210* în care │
│ │ │ │ │indivizii speciei │
│ │ │ │ │vegetează. Este │
│ │ │ │ │recomandată │
│ │ │ │ │monitorizarea din │
│ │ │ │ │doi în doi sau din│
│ │ │ │Realizarea │patru în patru ani│
│ │ │ │monitorizării │a efectivelor. │
│ │ │ │stării de │Prin amplasarea │
│10 │A10 │OS6 │conservare a │unor suprafeţe de │
│ │ │ │speciei Echium │monitorizare │
│ │ │ │russicum │permanente, se pot│
│ │ │ │ │obţine informaţii │
│ │ │ │ │periodice despre │
│ │ │ │ │fluctuaţiile │
│ │ │ │ │numerice al │
│ │ │ │ │populaţiei sau │
│ │ │ │ │tendinţelor │
│ │ │ │ │acesteia şi se │
│ │ │ │ │poate urmări │
│ │ │ │ │starea de │
│ │ │ │ │conservare a │
│ │ │ │ │populaţiei. │
├────┼──────────┼────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │Se vor face studii│
│ │ │ │ │în teren în │
│ │ │ │ │vederea semnalării│
│ │ │ │Continuarea │prezenţei în sit a│
│ │ │ │identificării /│speciei Crambe │
│11.1│A11 │0S6 │monitorizării │tataria şi se vor │
│ │ │ │speciei Crambe │realiza hărţile de│
│ │ │ │tataria │distribuţie a │
│ │ │ │ │speciei, în cazul │
│ │ │ │ │în care se │
│ │ │ │ │confirmă prezenţa │
│ │ │ │ │acesteia. │
├────┼──────────┼────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │Avizarea │
│ │ │ │Avizarea │activităţilor ce │
│ │ │ │activităţilor │se desfăşoară pe │
│ │ │ │ce se │raza ariei │
│12 │A12 │0S7 │desfăşoară pe │naturale protejate│
│ │ │ │raza ariei │se face conform │
│ │ │ │naturale │Regulamentului │
│ │ │ │protejate │ariei naturale │
│ │ │ │ │protejate. │
├────┼──────────┼────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │Sesizarea │
│ │ │ │ │autorităţilor cu │
│ │ │ │Supravegherea │atribuţii de │
│13 │A13 │0S7 │ariei naturale │control în cazul │
│ │ │ │protejate │în care se încalcă│
│ │ │ │ │Regulamentului │
│ │ │ │ │ariei naturale │
│ │ │ │ │protejate. │
├────┼──────────┼────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │Activitatea │
│ │ │ │ │presupune │
│ │ │ │ │identificarea şi │
│ │ │ │ │proiectarea unor │
│ │ │ │ │trasee tematice de│
│ │ │ │ │promovare a │
│ │ │ │ │valorilor naturale│
│ │ │ │Realizarea unor│din aria naturală │
│ │ │ │trasee tematice│protejată. │
│ │ │ │de promovare a │Factorii │
│14 │A14 │0S8 │valorilor │interesaţi ar │
│ │ │ │naturale din │trebui să fie în │
│ │ │ │aria naturală │principal │
│ │ │ │protejată │organizaţiile care│
│ │ │ │ │promovează │
│ │ │ │ │ecoturismul şi │
│ │ │ │ │proprietarii/ │
│ │ │ │ │administratorii/ │
│ │ │ │ │gestionarii │
│ │ │ │ │terenurilor din │
│ │ │ │ │aria protejată. │
├────┼──────────┼────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │Activitatea │
│ │ │ │ │presupune │
│ │ │ │ │identificarea şi │
│ │ │ │ │proiectarea unor │
│ │ │ │ │trasee de recreere│
│ │ │ │ │în aria naturală │
│ │ │ │ │protejată şi │
│ │ │ │ │marcarea limitelor│
│ │ │ │ │ariei naturale │
│ │ │ │Realizarea unor│protejate. │
│ │ │ │trasee de │Traseele de │
│ │ │ │recreere în │recreere vor trece│
│ │ │ │aria naturală │prin punctele de │
│15 │A15 │0S8 │protejată şi │belvedere şi vor │
│ │ │ │marcarea │fi amenajate cu │
│ │ │ │limitelor ariei│locuri de popas. │
│ │ │ │naturale │Factorii │
│ │ │ │protejate │interesaţi ar │
│ │ │ │ │trebui să fie în │
│ │ │ │ │principal │
│ │ │ │ │organizaţiile care│
│ │ │ │ │promovează │
│ │ │ │ │ecoturismul şi │
│ │ │ │ │proprietarii/ │
│ │ │ │ │administratorii/ │
│ │ │ │ │gestionarii │
│ │ │ │ │terenurilor din │
│ │ │ │ │aria protejată. │
├────┼──────────┼────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │Activitatea │
│ │ │ │ │presupune │
│ │ │ │Identificarea │identificarea │
│ │ │ │surselor de │surselor de │
│ │ │ │finanţare şi │finanţare şi │
│16 │A16 │0S9 │elaborarea │elaborarea unor │
│ │ │ │cererilor de │cereri de │
│ │ │ │finanţare │finanţare a │
│ │ │ │ │măsurilor propuse │
│ │ │ │ │în Planul de │
│ │ │ │ │management. │
├────┼───────&