Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
PLAN DE ACTIUNE din 31 octombrie 2007 pentru indeplinirea conditionalitatilor din cadrul mecanismului de cooperare si verificare a progresului realizat de Romania in domeniul reformei sistemului judiciar si al luptei impotriva coruptiei
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PLAN DE ACTIUNE din 31 octombrie 2007  pentru indeplinirea conditionalitatilor din cadrul mecanismului de cooperare si verificare a progresului realizat de Romania in domeniul reformei sistemului judiciar si al luptei impotriva coruptiei    Twitter Facebook
Cautare document

PLAN DE ACTIUNE din 31 octombrie 2007 pentru indeplinirea conditionalitatilor din cadrul mecanismului de cooperare si verificare a progresului realizat de Romania in domeniul reformei sistemului judiciar si al luptei impotriva coruptiei

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 12 noiembrie 2007
PLAN DE ACŢIUNE din 31 octombrie 2007
pentru îndeplinirea condiţionalitãţilor din cadrul mecanismului de cooperare şi verificare a progresului realizat de România în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 12 noiembrie 2007


1. Consideraţii generale
Prin Raportul de monitorizare al Comisiei Europene din data de 26 septembrie 2006 s-a creat cadrul pentru stabilirea, dupã data aderãrii României la Uniunea Europeanã, a unui mecanism de cooperare şi verificare a evoluţiilor înregistrate în domeniile reformei sistemului judiciar şi luptei împotriva corupţiei.
Astfel, prin Decizia Comisiei 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare şi de verificare a progresului realizat de România în vederea atingerii anumitor obiective de referinţã specifice în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 354 din 14 decembrie 2006, au fost identificate 4 condiţionalitãţi (benchmarks-BM) cu privire la care se realizeazã în perioada postaderare o monitorizare strictã:
● Consolidarea transparenţei şi eficienţei actului de justiţie, în special prin consolidarea capacitãţii şi responsabilitãţii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Raportarea şi monitorizarea impactului noilor coduri de procedurã civilã şi penalã (BM1)
● Înfiinţarea, potrivit angajamentelor, a Agenţiei Naţionale de Integritate, cu atribuţii în verificarea averilor, incompatibilitãţilor şi a potenţialelor conflicte de interese, precum şi cu competenţa de a adopta decizii cu caracter obligatoriu pe baza cãrora sã poatã fi aplicate sancţiuni descurajatoare (BM2)
● Continuarea progreselor deja înregistrate în procesul de investigare cu imparţialitate a faptelor de mare corupţie (BM3)
● Adoptarea unor mãsuri suplimentare de prevenire şi combatere a corupţiei, în special în cadrul administraţiei locale (BM4)
Raportul Comisiei cãtre Parlamentul European şi Consiliu privind evoluţia mãsurilor de acompaniere dupã aderare din 27 iunie 2007, denumit în continuare Raportul din 27 iunie 2007, a statuat menţinerea mecanismului de cooperare şi verificare în vederea monitorizãrii progreselor înregistrate de România şi a solicitat elaborarea de cãtre autoritãţile române a unui plan de acţiune care sã reflecte mãsurile avute în vedere pentru soluţionarea celor 4 condiţionalitãţi.
2. Metodologia de elaborare
Proiectul de plan a fost întocmit sub coordonarea Ministerul Justiţiei, prin centralizarea contribuţiilor proprii şi a celor formulate de instituţiile cu atribuţii în domeniul funcţionãrii sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei. În data de 21 şi, respectiv, 24 septembrie 2007, proiectul planului de acţiune agreat la nivel tehnic a fost supus dezbaterii Comisiei de monitorizare a implementãrii Strategiei de reformã a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007, respectiv Consiliului pentru monitorizarea implementãrii Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2005-2007. Instituţiile participante la cele douã reuniuni au agreat obiectivele planului de acţiune.
Proiectul a fost discutat în cadrul reuniunilor tehnice de lucru şi supus dezbaterilor publice în perioada 2-17 octombrie 2007, fiind organizate reuniuni de consultãri cu magistraţii (12 octombrie 2007), reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale şi reprezentanţi ai societãţii civile (17 octombrie 2007).
În perioada 8-12 octombrie, o echipã de experţi din statele membre au realizat o evaluare ex-ante a planului. Experţii au apreciat cã documentul programatic rãspunde nevoilor şi deficienţelor subliniate de Raportul din 27 iunie 2007 şi cã stabileşte obiective clare şi mãsuri coerente.
Experţii au fãcut de asemenea o serie de observaţii tehnice, unele dintre acestea fiind încorporate în plan, altele urmând sã fie luate în considerare pe durata implementãrii acestuia de cãtre grupurile de lucru ce vor realiza monitorizarea planului.
Proiectul a fost definitivat în urma analizãrii propunerilor rezultate în urma consultãrilor şi a recomandãrilor experţilor strãini, urmãrindu-se cu precãdere remedierea unor probleme existente sau îmbunãtãţirea unor activitãţi curente.
3. Relaţia planului de acţiune cu Strategia de reformã a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007 şi Strategia naţionalã anticorupţie pe perioada 2005-2007
Planul de acţiune a fost elaborat pentru a rãspunde exclusiv domeniilor de interes semnalate în cadrul mecanismului de cooperare şi verificare. Prezentul plan nu afecteazã în niciun fel continuarea eforturilor în vederea îndeplinirii, pânã la data de 31 decembrie 2007, a mãsurilor prevãzute în Strategia de reformã a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007, aprobatã prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 232/2005 , şi în Strategia naţionalã anticorupţie pe perioada 2005-2007, aprobatã prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 231/2005 . Mai mult, la elaborarea planului de acţiune au fost avut în vedere mãsurile prevãzute de cele douã strategii, care vizau deficienţele semnalate în raportul Comisiei Europene. Aprobarea proiectului de plan de cãtre Comisia de monitorizare a implementãrii Strategiei de reformã a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007, respectiv de cãtre Consiliul pentru coordonarea implementãrii Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2005-2007, a asigurat continuitatea şi coerenţa mãsurilor.
4. Structurã şi direcţii principale
BM1: Consolidarea transparenţei şi eficienţei actului de justiţie, în special prin consolidarea capacitãţii şi responsabilitãţii CSM. Raportarea şi monitorizarea impactului noilor coduri de procedurã civilã şi penalã.
Pentru atingerea obiectivelor stabilite prin rapoartele de monitorizare ale Comisiei Europene şi prin rapoartele misiunilor de peer-review efectuate de experţii din statele membre, la elaborarea planului s-au avut în vedere acele domenii cu privire la care respectivele rapoarte au semnalat existenţa unor deficienţe. Astfel, principalele direcţii de acţiune pentru îndeplinirea condiţionalitãţii 1 sunt: adoptarea unor noi coduri de procedurã civilã şi penalã, unificarea jurisprudenţei, consolidarea capacitãţii instituţionale a CSM şi responsabilizarea membrilor consiliului, creşterea transparenţei actului de justiţie, îmbunãtãţirea politicii de resurse umane, creşterea eficienţei sistemului judiciar prin îmbunãtãţirea infrastructurii şi managementului instanţelor.
a) Adoptarea noilor coduri de procedurã civilã şi penalã
Adoptarea noilor coduri reprezintã o prioritate a Ministerului Justiţiei în materie legislativã, acestea fiind indispensabile pentru sistematizarea normelor de naturã sã asigure simplificarea procedurilor judiciare, reducerea duratei acestora, precum şi reducerea numãrului cãilor de atac pentru anumite categorii de cauze. O serie de mãsuri de reformã, mai ales în domeniul resurselor umane şi al unificãrii practicii judiciare, vor depinde de adoptarea noilor coduri.
O condiţie esenţialã pentru aplicarea corectã şi unitarã a noilor coduri o constituie pregãtirea judecãtorilor şi procurorilor înaintea intrãrii în vigoare a acestora, dar şi informarea publicului despre noile reguli procedurale. Astfel, sunt prevãzute campanii de formare adresate judecãtorilor şi procurorilor, la organizarea cãrora vor fi implicaţi membri ai comisiilor care au lucrat la elaborarea noilor coduri. De asemenea, pentru informarea justiţiabililor se vor organiza campanii de informare publicã şi se vor elabora broşuri disponibile gratuit, cuprinzând cele mai importante modificãri introduse de noile coduri.
b) În privinţa unificãrii jurisprudenţei, Raportul din 27 iunie 2007 semnaleazã o serie de progrese în urma mãsurilor luate în cursul anului 2006, dar atrage atenţia asupra faptului cã "absenţa unei practici unitare pentru cazurile de restituire a proprietãţii rãmâne, însã, un motiv de îngrijorare".
În vederea remedierii acestei probleme, planul prevede, pe de o parte, continuarea mãsurilor apreciate ca eficiente, derulate şi în prezent, iar pe de altã parte, mãsuri noi, ce vizeazã în primul rând problema unificãrii practicii judiciare în materia restituirii proprietãţilor. Astfel, va continua organizarea întâlnirilor periodice între judecãtorii instanţelor de la diferite grade de jurisdicţie, pentru discutarea problemelor de practicã neunitarã, fiind prevãzutã pentru viitor şi implicarea avocaţilor, mai ales în vederea identificãrii şi semnalãrii cazurilor de practicã neunitarã. De asemenea, vor continua activitãţile ce asigurã accesul judecãtorilor la jurisprudenţã: actualizarea permanentã a portalului instanţelor prin publicarea jurisprudenţei relevante, precum şi prin publicarea acestei jurisprudenţe în broşuri sau volume ce vor fi distribuite la instanţele din ţarã. Vor continua şi seminariile de pregãtire a judecãtorilor şi procurorilor în domeniul unificãrii jurisprudenţei, cu prioritate în materia restituirii imobilelor naţionalizate, şi se va realiza un forum de discuţii pentru magistraţi, prin intermediul cãruia sã fie facilitatã comunicarea dintre judecãtorii şi procurorii din ţarã pe diverse domenii de interes.
De asemenea, prevederile ce vor fi introduse prin noile coduri de procedurã civilã şi penalã au ca finalitate tocmai simplificarea regulilor procesuale, reaşezarea normelor de competenţã şi regândirea sistemului cãilor de atac, astfel încât sã se limiteze cât mai mult cu putinţã cazurile în care sã existe riscul unor interpretãri neunitare.
c) Consolidarea capacitãţii administrative a CSM, responsabilizarea membrilor acestuia şi soluţionarea problemelor de eticã ale unor membri ai Consiliului
În vederea responsabilizãrii membrilor CSM şi soluţionãrii problemelor de eticã, a fost avutã în atenţie realizarea unei mai bune comunicãri între membrii acestei instituţii, pe de o parte, magistraţi şi societatea civilã, pe de altã parte, fiind prevãzute întâlniri periodice în care sã se discute activitatea membrilor CSM în perioada de referinţã şi prioritãţile lor pentru perioada urmãtoare. De asemenea, candidaţii la funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte CSM vor prezenta un program de activitate pentru perioada mandatului, a cãrui îndeplinire sã poatã fi urmãritã de cãtre cei interesaţi: judecãtori, procurori, societate civilã etc.
Va continua procesul de selecţie a inspectorilor judiciari, cu respectarea criteriilor de reprezentativitate teritorialã.
d) Creşterea transparenţei actului de justiţie impune continuarea mãsurilor deja întreprinse, astfel încât justiţia sã îşi consolideze rolul şi imaginea de serviciu public, aflat în slujba cetãţeanului. Sunt avute în vedere în principal: pregãtirea magistraţilor, a personalului auxiliar şi a purtãtorilor de cuvânt de la instanţe şi parchete în domeniul comunicãrii publice, precum şi realizarea de cãtre CSM a unor sondaje în rândul opiniei publice şi al magistraţilor cu privire la percepţia asupra funcţionãrii sistemului judiciar, urmate de prezentarea şi dezbaterea publicã a concluziilor.
e) Îmbunãtãţirea politicii de resurse umane continuã sã reprezinte o prioritate. Raportul din 27 iunie 2007 aratã cã "situaţia resurselor umane în sistemul judiciar din România, precum şi capacitatea de gestionare la nivel central şi la nivelul instanţelor şi parchetelor continuã sã constituie o problemã pentru autoritãţi".
Una dintre direcţiile avute în vedere pentru reducerea deficienţelor din domeniul resurselor umane o reprezintã raţionalizarea şi eficientizarea activitãţii magistraţilor, care presupune mai multe etape: stabilirea gradelor de complexitate a cauzelor, identificarea volumului optim de activitate pentru fiecare judecãtor şi procuror, asigurarea necesarului de personal atât la instanţe, cât şi la parchete. În prezent se deruleazã studii şi programe pentru realizarea acestor etape premergãtoare.
Ulterior, în baza concluziilor acestor programe şi având în vedere cu prioritate regulile de competenţã materialã cuprinse în noile coduri de procedurã civilã şi penalã, se va elabora o strategie de resurse umane, prin corelarea rezultatelor studiilor elaborate şi ţinând seama de dinamica personalului din sistemul judiciar. În acest scop vor fi prelucrate concluziile tuturor studiilor şi proiectelor premergãtoare, dar se va ţine seama şi de alte elemente esenţiale: dinamica personalului în sistem (persoane admise, pensionãri, orientarea cãtre alte profesii, detaşãri etc.), formarea profesionalã iniţialã şi continuã a judecãtorilor, procurorilor şi personalului auxiliar, reaşezarea normelor de competenţã şi a cãilor de atac, dupã intrarea în vigoare a noilor coduri, încãrcãtura diferitã a instanţelor şi parchetelor.
În acelaşi context, este avutã în vedere continuarea restructurãrii Ministerului Public, cu privire la care Raportul din 27 iunie 2007 reţine cã este în curs de realizare, în baza planului de reorganizare prezentat la începutul anului 2007. Restructurarea va continua prin redistribuirea, respectiv ocuparea posturilor vacante de execuţie şi de conducere.
f) Creşterea eficientei sistemului judiciar prin îmbunãtãţirea infrastructurii şi managementului instanţelor
În plan organizatoric este vizatã îmbunãtãţirea managementului instanţelor, prin demararea şi implementarea unui proiect care va testa posibilitatea introducerii managerilor de instanţã, cu scopul degrevãrii preşedinţilor de instanţã, prin preluarea sarcinilor administrative ale acestora.
Sunt avute în vedere lucrãri de reabilitare a sediilor instanţelor şi parchetelor, precum şi construirea unor sedii noi.
Continuarea procesului de informatizare, factor esenţial pentru eficientizarea activitãţii instanţelor şi a parchetelor, se va realiza prin continuarea dotãrii sistemului judiciar cu aparaturã informaticã şi prin dezvoltarea şi securizarea reţelelor de comunicaţie proprii sistemului judiciar, dezvoltarea şi extinderea sistemului informatic ECRIS, asigurarea arhivãrii electronice a dosarelor, asigurarea înregistrãrii şedinţelor de judecatã prin crearea unui sistem unitar şi performant de înregistrare audio-video, de audiere a martorilor cu identitate ascunsã şi a deţinuţilor încarceraţi, implementarea sistemului de infochioşcuri, pregãtirea specialiştilor în domeniul IT. Astfel, vor fi continuate şi dezvoltate investiţiile deja efectuate pentru dotarea tehnicã a instanţelor şi parchetelor, asigurându-se sustenabilitatea acestora prin continua lor extindere şi actualizare.
BM2: Înfiinţarea, potrivit angajamentelor, a Agenţiei Naţionale de Integritate, cu atribuţii în verificarea averilor, incompatibilitãţilor şi a potenţialelor conflicte de interese, precum şi cu competenţa de a adopta decizii cu caracter obligatoriu pe baza cãrora sã poatã fi aplicate sancţiuni descurajatoare.
Pentru atingerea obiectivelor stabilite prin rapoartele de monitorizare ale Comisiei Europene şi prin rapoartele misiunilor de peer-review efectuate de experţii din statele membre, la elaborarea planului s-au avut în vedere mãsurile necesare pentru operaţionalizarea agenţiei. Astfel, principalele direcţii de acţiune pentru îndeplinirea condiţionalitãţii 2 sunt: asigurarea resurselor necesare bunei funcţionãri a agenţiei, consolidarea administrativã a agenţiei, conceperea şi operaţionalizarea sistemului de management operativ şi creşterea integritãţii în exercitarea funcţiilor şi a demnitãţilor publice prin acţiuni de prevenire.
a) Asigurarea resurselor necesare bunei funcţionãri a agenţiei
Principalele mãsuri prevãzute pentru funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI) au în vedere asigurarea resurselor financiare, umane şi tehnice pentru punerea în funcţiune a agenţiei.
b) Consolidarea administrativã a agenţiei
Principalele mãsuri prevãzute în vederea consolidãrii capacitãţii administrative a ANI au în vedere elaborarea unei strategii a instituţiei care sã consolideze managementul şi funcţionarea ANI şi care sã creeze bazele pentru o abordare pe termen mediu a prioritãţilor, precum şi stabilirea organizãrii interne şi a procedurilor de lucru, prin adoptarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a statului de funcţii. Având în vedere specificul atribuţiilor personalului ANI, este necesarã elaborarea unui plan de formare profesionalã, în strânsã legãturã cu nevoile de training.
Evaluarea calitãţii managementului ANI se va realiza prin desfãşurarea unui audit extern, potrivit prevederilor <>art. 31 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
c) Conceperea şi operaţionalizarea sistemului de management operativ va asigura desfãşurarea activitãţii de control al averilor, al potenţialelor conflicte de interese şi al incompatibilitãţilor, cu respectarea principiilor imparţialitãţii, independenţei, celeritãţii şi bunei administrãri. Este necesarã crearea unui sistem de distribuire aleatorie a cauzelor, precum şi centralizarea gradualã a informaţiilor privind depunerea declaraţiilor de avere şi interese. Pe mãsura centralizãrii informaţiilor relevante se impune şi crearea unui modul de analizã şi gestiune automatã a datelor. Pe baza evaluãrii tipurilor de informaţii şi a surselor de informaţii necesare desfãşurãrii unei activitãţi eficiente de control se va crea cadrul de cooperare interinstituţionalã prin încheierea unor protocoale de cooperare privind schimbul de informaţii pentru atingerea obiectivelor ANI.
d) Creşterea integritãţii în exercitarea funcţiilor şi a demnitãţilor publice prin acţiuni de prevenire a fost conturatã pe baza a douã mãsuri principale, ce vizeazã activitãţi de comunicare şi relaţii publice şi activitãţi de dezvoltare a relaţiilor de parteneriat, inclusiv prin acordarea de servicii de asistenţã şi diseminarea bunelor practici. Pentru crearea unei identitãţi instituţionale a ANI s-a impus elaborarea manualului de identitate vizualã, inclusiv a unui set de standarde referitoare la comunicarea cu publicul, cu presa şi cu terţii. Având în vedere specificitatea activitãţii ANI, pot apãrea probleme de interpretare a legislaţiei în materie, precum şi eventuale nevoi de ajustare a cadrului legal, prevãzându-se în acest sens elaborarea unui raport de analizã privind stadiul aplicãrii legislaţiei incidente activitãţii ANI, în vederea rezolvãrii posibilelor probleme apãrute în practicã.
BM3: Continuarea progreselor deja înregistrate în procesul de investigare cu imparţialitate a faptelor de mare corupţie
Pentru atingerea obiectivelor stabilite prin rapoartele de monitorizare ale Comisiei Europene şi prin rapoartele misiunilor de peer-review efectuate de experţii din statele membre, la elaborarea planului s-au avut în vedere acele domenii cu privire la care respectivele rapoarte au semnalat existenţa unor deficienţe. Astfel, principalele direcţii de acţiune pentru îndeplinirea condiţionalitãţii 3 sunt: eficientizarea activitãţii de investigare a faptelor de mare corupţie şi consolidarea cadrului instituţional, consolidarea cadrului legal în materie, asigurarea pregãtirii profesionale specializate şi a schimbului de bune practici.
a) Eficientizarea activitãţii de investigare a faptelor de mare corupţie şi consolidarea cadrului instituţional
Se are în vedere continuarea mãsurilor de eficientizare a activitãţii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), de la momentul primirii şi analizãrii sesizãrilor privind cazuri de corupţie la nivel înalt, pânã la obţinerea de condamnãri disuasive. A fost consolidatã evaluarea anualã a DNA prin adãugarea unor noi indicatori de performanţã, care sã urmãreascã întreg procesul de tragere la rãspundere în cazuri de mare corupţie. Au fost prevãzute mãsuri pentru asigurarea resurselor materiale, financiare şi umane necesare activitãţii de investigare a faptelor de mare corupţie. S-a pus accent pe formarea profesionalã a personalului operativ al DNA, corelatã cu aria de competenţã a instituţiei. Pe baza evaluãrii instrumentelor privind cooperarea interinstituţionalã s-a prevãzut posibilitatea extinderii ariei instituţiilor relevante pentru activitatea DNA, în vederea interconectãrii bazelor de date.
Pentru informarea corectã a opiniei publice, având în vedere şi necesitatea de a respecta confidenţialitatea anchetelor în derulare, se va elabora şi implementa o strategie de comunicare şi relaţionare a DNA cu mass-media şi societatea civilã. În plus, se vor organiza conferinţe de bilanţ şi dezbateri cu societatea civilã sub forma unor mese rotunde. De asemenea, pentru informarea opiniei publice asupra întregului proces penal în cazuri de mare corupţie, se prevãd mãsuri de publicare trimestrialã a hotãrârilor definitive pronunţate în dosarele de competenţa DNA, cu respectarea regulilor privind protecţia datelor personale.
b) Consolidarea cadrului legal în materie impune evaluarea sub forma unui studiu independent a modului de individualizare a pedepselor aplicate de instanţe pentru categoriile de infracţiuni din sfera criminalitãţii economico-financiare, inclusiv a infracţiunilor de corupţie. Pe baza studiului se vor lua mãsurile de ordin legislativ sau instituţional care se impun. Alte domenii vizate în cadrul acestei direcţii de acţiune sunt modificarea <>Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, în sensul înlãturãrii suspendãrii de drept a cauzei penale la invocarea unei excepţii de neconstituţionalitate, şi aprobarea noului cod de procedurã penalã.
c) Asigurarea pregãtirii profesionale specializate şi a schimbului de bune practici
Vor continua seminariile de pregãtire a judecãtorilor în domeniul combaterii corupţiei, al rolului şi responsabilitãţilor sistemului judiciar în societate. De asemenea, se are în vedere organizarea de seminarii comune pentru judecãtori, procurori, poliţiştii şi specialiştii implicaţi în urmãrirea şi judecarea cauzelor de criminalitate economico-financiarã şi corupţie şi de acţiuni de pregãtire comune pentru magistraţii români implicaţi în soluţionarea cauzelor de corupţie cu omologi din statele membre UE, în scopul schimbului de bune practici.
BM4: Adoptarea unor mãsuri suplimentare de prevenire şi combatere a corupţiei, în special în cadrul administraţiei locale
Pentru atingerea obiectivelor stabilite prin rapoartele de monitorizare ale Comisiei Europene şi prin rapoartele misiunilor de peer-review efectuate de experţii din statele membre, la elaborarea planului s-au avut în vedere acele domenii cu privire la care respectivele rapoarte au semnalat existenţa unor deficienţe. Astfel, principalele direcţii de acţiune pentru îndeplinirea condiţionalitãţii 4 sunt: prevenirea faptelor de corupţie, combaterea faptelor de corupţie şi activitãţi viitoare concentrate pe sectoarele vulnerabile la corupţie şi administraţia publicã localã.
a) Prevenirea faptelor de corupţie
Pentru a rãspunde îngrijorãrilor Comisiei Europene cu privire la evaluarea diverselor campanii de conştientizare a efectelor corupţiei, se prevãd în plan mãsuri clare de identificare a tuturor campaniilor de informare desfãşurate în perioada 2005-2007, precum şi identificarea şi promovarea exemplelor de bune practici. În plus, monitorizarea permanentã şi evaluarea impactului campaniilor derulate şi continuarea derulãrii unor asemenea campanii sunt mãsuri menite sã asigure coordonarea şi coerenţa în desfãşurarea acestor instrumente de creştere a gradului de conştientizare a opiniei publice.
În scopul prevenirii corupţiei în sectoarele vulnerabile, în special la nivel local, este prevãzutã continuarea parteneriatului dintre Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei în cadrul Centrului Naţional de Voluntariat pentru Integritate, precum şi creşterea transparenţei şi a gradului de cunoaştere de cãtre public a Direcţiei Generale Anticorupţie. Sunt prevãzute mãsuri de asigurare a formãrii profesionale a personalului din unele sectoare vulnerabile, precum vama şi poliţia de frontierã, prin elaborarea unui plan de training specific.
În scopul monitorizãrii respectãrii normelor de conduitã şi a standardelor etice în administraţia publicã, s-a impus continuarea procesului de conştientizare a funcţionarilor publici în privinţa normelor de conduitã eticã.
b) Combaterea faptelor de corupţie
O detectare şi sancţionare efectivã şi eficientã a faptelor de corupţie impun în primul rând specializarea şi pregãtirea profesionalã a procurorilor care instrumenteazã astfel de cazuri. Pentru a rãspunde acestor cerinţe, menţionate şi în raportul de evaluare al GRECO din octombrie 2005, se vor desemna la nivelul parchetelor de pe lângã tribunale şi al parchetelor de pe lângã curţile de apel procurori ce vor avea în atribuţii instrumentarea dosarelor de corupţie micã. Aceşti procurori vor beneficia de schimb de experienţã cu procurorii DNA, în vederea transmiterii experienţei acumulate de cãtre aceştia. În scopul elaborãrii manualelor de bune practici privind investigarea infracţiunilor de corupţie, destinat exclusiv uzului procurorilor, se are în vedere constituirea unor colective de lucru formate din procurori DNA şi Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PICCJ), ofiţeri de poliţie judiciarã din cadrul DNA şi din structurile specializate ale poliţiei, specialişti cu pregãtire criminalisticã.
c) Activitãţi viitoare concentrate pe sectoarele cu un risc crescut la corupţie şi administraţia publicã localã
În vederea transparentizãrii administraţiei publice la nivel local, se are în vedere realizarea unui program-pilot pentru municipalitãţi, în scopul analizãrii procedurilor curente de lucru, eliminãrii etapelor care nu sunt necesare şi al propunerii unor metode de lucru alternative pentru municipalitãţi, inclusiv soluţii informatice, acolo unde este cazul.
Pentru a rãspunde recomandãrilor Comisiei Europene din Raportul din 27 iunie 2007, s-a prevãzut elaborarea unei strategii anticorupţie coerente la nivel naţional, care sã vizeze cele mai vulnerabile sectoare şi administraţia localã, prin evaluarea mãsurilor deja întreprinse în sectoarele considerate vulnerabile: serviciile de ordine şi siguranţã publicã, controlul financiar, fiscal şi vamal, educaţie, sãnãtate, precum şi administraţia publicã la nivel local. Pe baza evaluãrilor şi a studiilor şi recomandãrilor rezultate în urma proiectelor cu finanţare externã se va elabora strategia în strânsã legãturã cu documentele programatice privind reforma administraţiei publice, reforma în domeniul sãnãtãţii şi cu alte documente programatice relevante. În considerarea acestei mãsuri a fost avut în vedere şi raportul GRECO din octombrie 2005, care subliniazã faptul cã "autoritãţile române ar trebui sã stabileascã o mai bunã legãturã între diferitele strategii şi planuri de acţiuni anticorupţie şi strategia asupra reformei administrative şi sã asigure o mai bunã coordonare în urmãrirea lor".
5. Implementare
a) Resurse bugetare
Sumele necesare realizãrii mãsurilor prevãzute în planul de acţiune aferente anului 2008 sunt asigurate fie prin includerea acestora în bugetul instituţiilor responsabile cu implementarea, fie prin atragerea unor surse de finanţare externe. În ceea ce priveşte mãsurile cu termen de realizare în anul 2008 pentru care planul nu specificã o sumã, finanţarea este asiguratã din bugetele aprobate instituţiilor responsabile.
Resursele aferente realizãrii mãsurilor cu termen 2009 sau 2010, care nu sunt asigurate din surse extrabugetare, vor fi incluse în bugetul de stat pentru anii respectivi.
b) Mecanism de monitorizare
În scopul monitorizãrii implementãrii mãsurilor prevãzute de prezentul plan de acţiune se instituie douã organisme interinstituţionale:
1. Comisia de monitorizare a mãsurilor ce vizeazã reforma sistemului judiciar, denumitã în continuare Comisia de monitorizare, prezidatã de ministrul justiţiei şi alcãtuitã din:
- preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii;
- preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
- procurorul general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
- şeful Departamentului pentru Afaceri Europene;
- un reprezentant al Ministerului Economiei şi Finanţelor.
Comisia de monitorizare analizeazã stadiul implementãrii planului de acţiune şi propune mãsuri de remediere a eventualelor deficienţe, reunindu-se trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.
În sprijinul Comisiei de monitorizare se instituie un grup tehnic de lucru, cuprinzând reprezentanţi la nivel tehnic ai Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi ai Ministerului Economiei şi Finanţelor. La şedinţele grupului tehnic pot fi invitaţi, în funcţie de obiectul dezbaterilor, reprezentanţi ai altor instituţii, experţi strãini din programele de asistenţã în curs de implementare, reprezentanţi ai societãţii civile sau ai asociaţiilor de magistraţi.
2. Consiliul de monitorizare a mãsurilor care vizeazã lupta împotriva corupţiei, denumit în continuare Consiliul de monitorizare, prezidat de ministrul justiţiei şi alcãtuit din:
- ministrul internelor şi reformei administrative;
- preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã;
- şeful Cancelariei Primului-Ministru;
- secretarul general al Guvernului;
- preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor;
- şeful Departamentului pentru Lupta Antifraudã;
- procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie;
- procurorul general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
- preşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate;
- şeful Departamentului de Control al Guvernului;
- şeful Departamentului pentru Afaceri Europene;
- preşedintele Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale.
Consiliul de monitorizare analizeazã stadiul implementãrii planului de acţiune şi propune mãsuri de remediere a eventualelor deficienţe, reunindu-se trimestrial sau ori de câte ori este nevoie. Consiliul de monitorizare adoptã decizii cu caracter de recomandare.
În sprijinul Consiliului de monitorizare se instituie un grup tehnic de lucru, cuprinzând reprezentanţi la nivel tehnic ai Ministerului Justiţiei, Direcţiei Generale Anticorupţie, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Unitãţii Centrale pentru Reforma Administraţiei Publice, Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale, Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Agenţiei Naţionale de Integritate, Secretariatului General al Guvernului şi ai Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã. La şedinţele grupului tehnic pot fi invitaţi, în funcţie de obiectul dezbaterilor, reprezentanţi ai altor instituţii, experţi strãini din programele de asistenţã în curs de implementare şi reprezentanţi ai societãţii civile.
Ministrul justiţiei are obligaţia de a-l informa pe primul-ministru cu privire la deciziile adoptate de cele douã organisme de monitorizare.


CONDIŢIONALITATEA 1

Consolidarea transparenţei şi eficienţei actului de justiţie,
în special prin consolidarea capacitãţii şi responsabilitãţii CSM.
Raportarea şi monitorizarea impactului noilor
coduri de procedurã civilã şi penalã

I. ADOPTAREA ŞI PREGÃTIREA APLICÃRII NOILOR CODURI DE PROCEDURÃ

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mãsurã Etape Termen Respon- Indicatori Surse Sursa
limitã sabili de perfor- de veri- finanţãrii
de imple- manţã ficare
mentare
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Finalizarea codului 1.1. Finalizarea proiectului noului Ianuarie MJ Actul normativ Lista actelor Bugetul MJ
de procedurã civilã cod de procedurã civilã 2008 aprobat de Guvern normative aprobate
de Guvern
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Finalizarea codului 2.1. Finalizarea proiectului noului Ianuarie MJ Actul normativ Lista actelor Bugetul MJ
de procedurã penalã cod de procedurã penalã 2008 aprobat de Guvern normative aprobate
de Guvern
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Pregãtirea aplicãrii 3.1. Organizarea unor campanii de În funcţie MJ Numãrul de Lista de partici- Bugetele MJ
noilor coduri informare/pregãtire a de data INM participanţi panţi. Raportul INM
judecãtorilor/procurorilor adoptãrii CSM de evaluare a CSM
pentru aplicarea corespunzãtoare noului cod seminarului,
a noilor coduri de procedurã, redactat în baza
la nivelul tuturor curţilor formularelor de
de apel evaluare comple-
tate de partici-
panţi
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3.2. Organizarea unor campanii de În funcţie MJ Numãrul de Contractele Bugetul MJ
informare publicã privind de data INM campanii de de achiziţie
noile coduri de procedurã adoptãrii CSM informare de servicii
noului cod organizate încheiate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────II. UNIFICAREA JURISPRUDENŢEI


─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mãsurã Etape Termen Respon- Indicatori Surse Sursa
limitã sabili de perfor- de veri- finanţãrii
de imple- manţã ficare
mentare
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Identificarea 1.1. Organizarea de întâlniri la Lunar, Instan- Numãrul de cazuri Rapoartele lunare Bugetele
şi dezbaterea nivelul fiecãrei instanţe, în scopul începând ţele de practicã întocmite curţilor
problemelor de drept discutãrii problemelor de practicã cu ianuarie judecã- neunitarã de apel
care au determinat neunitarã apãrute la nivelul acelei 2008 toreşti semnalate şi ale tri-
o practicã neunitarã instanţe (cu precãdere în domeniul CSM bunalelor
restituirii proprietãţilor) (propuse
Elaborarea, de cãtre fiecare instanţã Trimestrial, pentru 2008)
a unor materiale privind problemele începând
care s-au discutat în cadrul cu ianuarie
întâlnirii şi distribuirea acestora 2008
cãtre curtea de apel în raza cãreia
se gãseşte şi cãtre CSM
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.2. Elaborarea de cãtre curţile de Trimestrial, Curţile Numãrul de cazuri Rapoartele Bugetele
apel a unor rapoarte trimestriale, începând de apel de practicã trimestriale curţilor
care vor centraliza informaţiile cu ianuarie neunitarã întocmite de apel
proprii şi pe cele primite de la 2008 semnalate
instanţele inferioare privind
problemele de practicã neunitarã şi
distribuirea lor cãtre celelalte
curţi de apel, CSM şi ÎCCJ, PÎCCJ,
INM, SNG
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.3. Monitorizarea şi semnalarea Trimestrial, CSM Numãrul de cazuri Rapoartele Bugetul CSM
cazurilor de practicã neunitarã la începând de practicã trimestriale
nivel naţional în baza contribuţiilor cu ian. neunitarã întocmite
primite de la instanţe 2008 semnalate,
pe domenii
de drept
Numãrul
de propuneri
de promovare
a unor recursuri
în interesul legii
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.4. Organizarea de întâlniri ale Trimestrial, ÎCCJ Numãrul de cazuri Rapoartele Bugetele
judecãtorilor de la ÎCCJ cu judecãtori începând CSM de practicã trimestriale ÎCCJ şi CSM
de la curţile de apel şi tribunale, cu ian. neunitarã semnalate, întocmite (propuse
în scopul discutãrii problemelor de 2008 pe domenii de drept pentru
practicã neunitarã existente la nivel 2008)
naţional (minimum 4 întâlniri pe Program
trimestru, respectiv câte una pentru PHARE 2005
fiecare materie: drept civil,
comercial, contencios administrativ,
penal)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.5. Consultarea avocaţilor (UNBR) de Trimestrial, CSM Numãrul de cazuri Contribuţiile UNBR Bugetul CSM
cãtre grupul de lucru al CSM începând de practicã
specializat în domeniul unificãrii cu ian. neunitarã
practicii judiciare pe tema 2008 semnalate, pe
problemelor de practicã neunitarã domenii de drept
survenite în perioada de referinţã
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Asigurarea accesului 2.1. Instituirea obligaţiei pentru Decembrie CSM Hotãrârea de Noul regulament Bugetul CSM
judecãtorilor la instanţe de a completa şi actualiza 2008 modificare a
jurisprudenţã permanent portalul, prin publicarea regulamentului de
propriei jurisprudenţe relevante organizare
a instanţelor
adoptatã de CSM
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.2. Completarea de cãtre instanţe Semestrial, Instan- Numãrul de Raportul CSM Bugetul
a portalului, prin publicarea dupã ţele hotãrâri publicate privind stadiul fiecãrei
propriei jurisprudenţe relevante modificarea judecã- pe site, raportat implementãrii instanţe
regula- toreşti la numãrul total obligaţiei Bugetul CSM
mentului al hotãrârilor de cãtre instanţe
pronunţate
în perioada
de referinţã
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.3. Publicarea hotãrârilor relevante Permanent, ÎCCJ Numãrul de hotãrâri Raportul ÎCCJ Bugetul ÎCCJ
ale Înaltei Curţi de Casaţie şi pe mãsura publicate
Justiţie în diferite domenii ale redactãrii
dreptului pe pagina de internet hotãrârilor
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.4. Realizarea de cãtre curţile de Trimestrial, Curţile Numãrul de Documentele privind Bugetele
apel a unui material (leaflet) cu începând de apel materiale publicate publicarea curţilor
deciziile relevante şi distribuirea cu ian. şi distribuite şi distribuirea de apel
acestuia celorlalte curţi de apel şi 2008
parchetelor de pe lângã acestea,
ÎCCJ, INM, SNG, CSM, PÎCCJ, precum şi
publicarea pe portalul instanţelor
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.5. Elaborarea, la nivelul fiecãrei Anual, Curţile Numãrul Documentele privind Bugetele
curţi de apel, a Buletinului la 1 sept. de apel de buletine publicarea curţilor
jurisprudenţei a fiecãrui publicate şi distribuirea de apel
Publicarea şi distribuirea buleti- an pentru şi distribuite
nului cãtre instanţele din anul
jurisdicţia curţilor de apel, ÎCCJ, precedent
INM, SNG, CSM, PÎCCJ la 1 septembrie
a fiecãrui an pentru anul precedent
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.6. Elaborarea Buletinului Casaţiei, Trimestrial ÎCCJ Numãrul Documentele privind Bugetul ÎCCJ
revista oficialã a Înaltei Curţi de de buletine publicarea Bugetul MJ
Casaţie şi Justiţie, cuprinzând publicate şi distribuirea - pentru
jurisprudenţa instanţei supreme, şi distribuite distribuire
doctrinã şi comunicãri
Publicarea Buletinului Casaţiei şi
distribuirea lui cãtre celelalte
instanţe, INM, SNG, CSM, PÎCCJ
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.7. Elaborarea Buletinului Anual ÎCCJ Numãrul Documentele privind Bugetul ÎCCJ
Jurisprudenţei Înaltei Curţi de (luna de buletine publicarea
Casaţie şi Justiţie octombrie) publicate şi distribuirea Bugetul MJ
Publicarea Buletinului Jurisprudenţei şi distribuite - pentru
şi distribuirea lui cãtre celelalte distribuire
instanţe INM, SNG, CSM, PÎCCJ
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.8.Editarea de cãtre CSM a revistei Trimestrial CSM Numãrul de reviste Documentele privind Bugetul CSM
"Justiţia în actualitate". publicate publicarea şi
Distribuirea revistei celorlalte şi distribuite distribuirea
curţi de apel şi parchetelor de pe
lângã acestea ÎCCJ, PÎCCJ, precum
şi publicarea pe portalul instanţelor
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Pregãtirea 3.1. Continuarea organizãrii de Anual, INM Numãrul Lista de partici- Bugetul INM
judecãtorilor şi a seminarii în domeniul unificãrii începând curţile de participanţi panţi publicatã şi Bugetele
procurorilor în practicii judiciare, atât la nivel cu 2008 de apel pe site curţilor
domeniul unificãrii centralizat, cât şi la nivelul Autoritatea Raportul de evaluare de apel
jurisprudenţei curţilor de apel, inclusiv în domeniul Naţionalã a seminarului,
restituirii imobilelor naţionalizate pentru redactat în baza
Restituirea formularelor de
Proprie- evaluare completate
tãţilor de participanţi
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3.2. Crearea pentru judecãtori a unui Iulie 2008 MJ Numãrul Raportul lunar Bugetul MJ
forum de discuţie securizat pe de utilizatori privind funcţionarea
portalul instanţelor Numãrul forumului
de accesãri
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3.3. Organizarea unui seminar în 2008 MJ Numãrul Listele de partici- Program
domeniul accesului magistraţilor la de participanţi panţi Matra-flex,
legislaţia şi jurisprudenţa comunitarã Raportul de evaluare în cooperare
a seminarului, cu Ministerul
redactat în baza de externe
formularelor de şi Ministerul
evaluare completate justiţiei
de participanţi din Olanda
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────III. CONSOLIDAREA CAPACITĂ?ŢII ŞI RESPONSABILITÃŢII CSM ŞI SOLUŢIONAREA PROBLEMELOR DE ETICÃ

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mãsurã Etape Termen Respon- Indicatori Surse Sursa
limitã sabili de perfor- de veri- finanţãrii
de imple- manţã ficare
mentare
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Asigurarea cadrului 1.1. Organizarea de întâlniri între Trimestrial, CSM Numãrul de întâlniri Minuta întâlnirii Bugetul CSM
de dialog şi membrii CSM şi magistraţi, în care începând Instanţele
responsabilizarea se vor prezenta de cãtre membrii cu ian. judecã-
membrilor CSM CSM activitatea derulatã în perioada 2008 toreşti
anterioarã şi prioritãţile pentru
trimestrul urmãtor
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.2. Organizarea de întâlniri între Semestrial, CSM Numãrul de întâlniri Minuta întâlnirii Bugetul CSM
membrii CSM şi reprezentanţii începând
societãţii civile şi ai asociaţiilor cu ianuarie
de magistraţi 2008
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.3. Monitorizarea cazurilor de Permanent, CSM Numãrul de cazuri Hotãrârea CSM Bugetul CSM
încãlcare a deontologiei profesionale începând semnalate
de cãtre magistraţi şi membrii CSM cu ian. Numãrul de inspecţii Rapoartele
semnalate de presã şi transmiterea 2008 declanşate inspecţiei
acestora cãtre inspecţia judiciarã judiciare
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.4. Prezentarea unui plan cu Anual, CSM Planul prezentat Planul cu obiective Bugetul CSM
obiective specifice de cãtre începând specifice
candidaţii la funcţia de preşedinte cu ianuarie
şi vicepreşedinte al CSM 2008
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Continuarea 2.1. Ocuparea posturilor vacante Iunie 2008 CSM Numãrul de posturi Statul de funcţii Bugetul CSM
procesului de de inspectori judiciari în cadrul ocupate în raport al CSM
recrutare a CSM, pe baza procedurii aprobate, cu cu numãrul
inspectorilor respectarea reprezentativitãţii de posturi vacante
judiciari pe regionale
criterii obiective
şi cu asigurarea
reprezentativitãţii
regionale
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────IV. CREŞTEREA TRANSPARENŢEI ACTULUI DE JUSTIŢIE

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mãsurã Etape Termen Respon- Indicatori Surse Sursa
limitã sabili de perfor- de veri- finanţãrii
de imple- manţã ficare
mentare
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Îmbunãtãţirea 1.1. Elaborarea Strategiei de Ianuarie CSM Strategia elaboratã Hotãrârea CSM Program
sistemului de comunicare publicã pentru sistemul 2008 Banca
comunicare publicã judiciar Mondialã
în sistemul judiciar
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.2. Organizarea a 20 de seminarii Ianuarie- CSM Numãrul Listele de partici- Program
pentru pregãtirea magistraţilor şi a dec. 2008 de seminarii panţi PHARE 2005
personalului auxiliar în domeniul Numãrul Raportul de evaluare
comunicãrii publice de participanţi redactat în baza
formularelor de
evaluare completate
de participanţi
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.3. Organizarea a 12 seminarii Ianuarie- CSM Numãrul Listele de partici- Program
pentru pregãtirea purtãtorilor de dec. 2008 de seminarii panţi PHARE 2005
cuvânt din instanţe şi parchete în Numãrul Raportul de evaluare
domeniul relaţiilor cu mass-media de participanţi redactat în baza
formularelor de
evaluare completate
de participanţi
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.4. Elaborarea de ghiduri, broşuri Septembrie CSM Numãrul de ghiduri Raportul redactat Program
şi pliante destinate justiţiabililor, 2008 în cadrul PHARE 2005
jurnaliştilor şi magistraţilor - cel programului
puţin 500 de seturi pentru fiecare
categorie
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Justiţie pentru 2.1. Sondarea opiniei publice, a Anual, CSM Sondaj efectuat Comunicarea Bugetul CSM
cetãţeni. justiţiabililor şi a magistraţilor cu în luna Creşterea încrederii rezultatelor
Îmbunãtãţirea privire la percepţia asupra noiembrie populaţiei în sondajului în cadrul
relaţiei dintre funcţionãrii sistemului judiciar justiţie unei conferinţe
cetãţean şi justiţie de presã
- servicii pentru
cetãţeni
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────V. ÎMBUNĂ?TĂ?ŢIREA POLITICII DE RESURSE UMANE

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mãsurã Etape Termen Respon- Indicatori Surse Sursa
limitã sabili de perfor- de veri- finanţãrii
de imple- manţã ficare
mentare
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Raţionalizarea 1.1. Stabilirea gradelor de Februarie CSM, Adoptarea hotãrârii Hotãrârea CSM Bugetul CSM
şi eficientizarea complexitate a cauzelor la instanţe 2008 instanţele de cãtre CSM
activitãţii şi parchete judecãto-
magistraţilor reşti,
parchetele
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.2. Stabilirea volumului optim de Iunie 2008 CSM, Adoptarea hotãrârii Hotãrârea CSM Bugetul CSM
activitate pe judecãtor la instanţe instanţele de cãtre CSM
şi a volumului optim pe procuror judecãto-
la parchete reşti,
parchetele
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.3. Finalizarea şi evaluarea Septembrie CSM Raportul Hotãrârea CSM Proiect
proiectului-pilot privind transferul 2008 de evaluare, Banca
sarcinilor administrative de la însoţit de Mondialã,
magistraţi la personalul auxiliar, recomandãri, Acord de
şi formularea de recomandãri adoptat de CSM împrumut
ratificat
prin Legea
nr. 205/2006
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.4 Elaborarea unei strategii de Ianuarie CSM Strategia adoptatã Hotãrârea CSM Bugetul CSM
resurse umane, prin corelarea 2009 de CSM
rezultatelor studiilor elaborate şi
ţinând seama de dinamica personalului
din sistemul judiciar
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Asigurarea necesaru- 2.1. Analiza dinamicii ocupãrii Anual CSM Numãrul de posturi Raportul CSM Bugetul CSM
lui de personal posturilor scoase la concurs ocupate în funcţie
(judecãtori/ de modalitatea
procurori) în de selecţie
instanţe şi parchete
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.2. Ocuparea progresivã a posturilor Permanent CSM Numãrul de posturi Raport CSM Bugetul CSM
vacante (de execuţie şi conducere) ocupate
de la instanţe şi parchete
Minimum 180 de judecãtori şi
procurori în 2008
Minimum 176 de judecãtori şi
procurori în 2009
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Finalizarea 3.1. Ocuparea posturilor de execuţie Permanent, PÎCCJ Numãrul de posturi Ordinul de numire Bugetul MP
procesului de vacante la parchetele cu cel mai mare începând CSM ocupate
reorganizare a MP deficit de personal cu nov.
2007
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3.2. Ocuparea posturilor de Permanent, PÎCCJ, Numãrul de posturi Ordinul de numire Bugetul MP
conducere vacante începând parchetele ocupate
cu nov. de pe lângã
2007 curţile
de apel
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3.3. Angajarea unui numãr suplimentar Permanent, PÎCCJ, Numãrul de posturi Ordinul de numire Bugetul MP
de personal auxiliar, potrivit începând parchetele ocupate
necesitãţilor parchetelor cu nov. de pe lângã
2007 curţile
de apel
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────VI. CREŞTEREA EFICIENŢEI SISTEMULUI JUDICIAR PRIN ÎMBUNÃTÃŢIREA INFRASTRUCTURII ŞI MANAGEMENTULUI INSTANŢELOR


VI. a) Managementul instanţelor
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mãsurã Etape Termen Respon- Indicatori Surse Sursa
limitã sabili de perfor- de veri- finanţãrii
de imple- manţã ficare
mentare
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Demararea 1.1. Implementarea proiectului Mai 2008 - MJ Numãrul de activitãţi Rapoartele de Program
şi implementarea PHARE 2006 privind introducerea mai 2009 CSM prevãzute în proiect, evaluare PHARE 2006
proiectului privind managerului de instanţã (testarea realizate
managementul în instanţe-pilot)
instanţelor
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Crearea unui sistem 2.1. Contractarea şi derularea Noiembrie MJ Numãrul de ofertanţi Raportul final de Program
IT integrat de serviciilor de consultanţã în vederea 2007 CSM Numãrul de activitãţi analizã a Banca
management al efectuãrii unei analize de sistem şi ÎCCJ realizate sistemului şi Mondialã
resurselor elaborãrii documentaţiei tehnice şi PÎCCJ planul de acţiune
de achiziţie, necesarã implementãrii ANP în vederea
unui sistem integrat de management implementãrii
al resurselor acestuia
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.2. Contractarea şi derularea 2010 MJ Numãrul Rapoartele de Program
procesului de implementare a CSM de ofertanţi evaluare Banca
sistemului integrat de management ÎCCJ Numãrul Rapoartele Mondialã
al resurselor PÎCCJ de activitãţi de acceptanţã
ANP realizate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VI. b) Consolidarea infrastructurii sistemului judiciar
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mãsurã Etape Termen Respon- Indicatori Surse Sursa
limitã sabili de perfor- de veri- finanţãrii
de imple- manţã ficare
mentare
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Îmbunãtãţirea 1.1. Contractarea şi derularea Aprilie MJ Numãrul de proiecte Procesul-verbal Bugetul
infrastructurii serviciilor de proiectare şi a 2010 Instanţele de reabilitare a de recepţie finalã de stat,
instanţelor lucrãrilor de construcţii în vederea judecã- instanţelor a lucrãrilor prin bugetul
judecãtoreşti reabilitãrii (consolidare, toreşti aprobate Ministerului
şi parchetelor refuncţionalizare, extindere şi Justiţiei
amenajare) a 9 sedii de instanţã Program
Banca
Mondialã
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.2. Dezvoltarea infrastructurii MP Numãrul de sedii Procesul-verbal Bugetul MP
parchetelorv Parchetele construite de recepţie finalã
continuarea construirii Decembrie sau reabilitate a lucrãrilor
2008 a 6 sedii
demararea construirii a 4 sedii
continuarea lucrãrilor de reparaţii
capitale în 11 sedii
demararea lucrãrilor de reparaţii
capitale la 15 sedii
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VI. c) Continuarea procesului de informatizare
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mãsurã Etape Termen Respon- Indicatori Surse Sursa
limitã sabili de perfor- de veri- finanţãrii
de imple- manţã ficare
mentare
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Continuarea dotãrii 1.1.Achiziţionarea de echipamente şi Decembrie MJ Numãrul Contractele Program
sistemului judiciar tehnicã de calcul pentru a completa 2008 MP de echipamente încheiate PHARE 2006
cu aparaturã dotarea tehnicã a instituţiilor ÎCCJ achiziţionate şi
informaticã sistemului judiciar şi penitenciar CSM distribuite
ANP
────────────────────────────────────────────────────────── ────────────────────
1.2. Recepţia şi instalarea Iunie 2009 MJ Numãrul de instanţe Procesele-verbale
echipamentelor şi parchete dotate de recepţie
cu aparaturã tehnicã
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Continuarea 2.1.Continuarea dezvoltãrii reţelelor Permanent MJ Lãrgimea bandei Procesele-verbale Bugetul MJ
dezvoltãrii de comunicaţii LAN în sediile de comunicaţii de recepţie
infrastructurii de instanţelor şi parchetelor şi în Numãrul de locaţii
comunicaţii a celelalte instituţii ale sistemului conectate la reţeaua
sistemului judiciar judiciar LAN a sistemului
judiciar
──────────────────────────────────────────────────────────── ─────────────────────
2.2. Creşterea lãrgimii de bandã Permanent, MJ Procesele-verbale
WAN şi racordarea tuturor locaţiilor corelat de recepţie
din sistemul judiciar la reţeaua de cu dezvol-
arie extinsã tarea
noilor
aplicaţii
software
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Implementarea unei 3.1. Achiziţionarea serviciilor Martie - MJ Numãrul de ofertanţi Contractul de Bugetul MJ
politici de necesare pentru elaborarea şi dec. 2009 Furnizorul selectat achizitii
securitate comunã implementarea unui design de
la nivelul întregului securitate a sistemului informatic
sistem judiciar la nivelul MJ şi instanţelor
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3.2. Elaborarea şi aprobarea Decembrie MJ Design aprobat Procesele-verbale
designului pentru creşterea gradului 2009 de recepţie
de securitate a sistemului informatic
al MJ şi instanţelor
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3.3. Implementarea noului design Decembrie MJ Funcţionalitatea Raportul
2009 sistemului de conformitate
cu standardele
din contract
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3.4. Emiterea de norme tehnice cu Decembrie MJ Normele tehnice Ordinul
caracter obligatoriu care sã 2009 emise MJ/Dispoziţia SG
stabileascã procedurile ce trebuie al MJ
urmate în aceastã materie de cãtre
administratorii şi utilizatorii din
MJ şi instanţele judecãtoreşti
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3.5. Specializarea unei pãrţi din Sept. - MJ Numãrul de sesiuni Listele de
personalul IT în preluarea şi dec. 2009 de pregãtire participanţi
gestionarea mecanismelor de securitate Numãrul Raportul de evaluare
şi crearea unui call-center pe de participanţi redactat în baza
probleme de securitate formularelor de
evaluare completate
de participanţi
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3.6. Instruirea utilizatorilor în Sept. - MJ
vederea respectãrii normelor tehnice dec. 2009
de securitate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3.7. Crearea unei modalitãţi de Sept.- MJ Modalitatea Documentul care
control al respectãrii normelor de dec. 2009 de control creatã descrie modalitatea
securitate de control
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Dezvoltarea 4.1. Dezvoltarea şi implementarea la Ianuarie - MJ Funcţionalitatea Procesele-verbale Program
şi extinderea nivel naţional a noii variante mai 2008 sistemului de recepţie PHARE 2004
sistemului informatic (a IV-a) a programului ECRIS
ECRIS
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4.2. Instruirea utilizatorilor MJ Numãr de sesiuni Listele de participanţi
de pregãtire/de Raportul de evaluare
participanţi redactat în baza
formularelor
de evaluare
completate
de participanţi
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4.3. Derularea achiziţiei în vederea Mai - MJ Furnizorul selectat Contractul încheiat Program
dezvoltãrii aplicaţiei ECRIS, decembrie PHARE 2006
varianta a V-a, prin implementarea 2008
unei proceduri electronice de
introducere a cererii de chemare în
judecatã, citare, comunicare a actelor
judiciare şi a hotãrârilor, inter-
conectarea diferitelor sisteme
informatice conexe
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4.4. Dezvoltarea şi implementarea la Ianuarie - MJ Funcţionalitatea Procesele-verbale
nivel naţional a noii variante decembrie sistemului de recepţie
(a V-a) a programului ECRIS 2009
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4.5. Instruirea utilizatorilor în Sept. - MJ Numãrul de sesiuni Listele
vederea utilizãrii ECRIS varianta dec. 2009 de pregãtire de participanţi
a V-a Numãrul Raportul de evaluare
de participanţi redactat în baza
formularelor
de evaluare
completate
de participanţi
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. Asigurarea arhivãrii 5.1. Implementarea sistemului de Nov. 2007 - MJ Funcţionalitatea Procesele-verbale Program
electronice a arhivare electronicã în scopul aprilie sistemului de recepţie PHARE 2005
dosarelor la nivelul reducerii timpului necesar pentru 2008
sistemului judiciar consultarea dosarelor
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5.2. Instruirea utilizatorilor Martie - MJ Numãrul de sesiuni Listele de participanţi
mai 2008 de pregãtire Raportul de evaluare
Numãrul redactat în baza
de participanţi formularelor
de evaluare
completate
de participanţi
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6. Asigurarea 6.1. Implementarea sistemului unitar Nov. - MJ Funcţionalitatea Procesele-verbale Bugetul MJ
înregistrãrii şi performant de înregistrare a dec. 2009 sistemului de recepţie
şedinţelor de şedinţelor de judecatã în toate
judecatã prin sãlile de judecatã
crearea unui sistem ────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────────────
unitar şi 6.2.Instruirea personalului care MJ Numãr de sesiuni Listele de participanţi
performant administreazã şi utilizeazã sistemul de pregãtire/ Raportul de evaluare
de înregistrare de participanţi redactat în baza
audio-video formularelor
de evaluare
completate
de participanţi
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7. Asigurarea audierii 7.1. Implementarea sistemului de Decembrie MJ Funcţionalitatea Procesele-verbale Program
martorilor audiere a martorilor cu identitate 2007 sistemului de recepţie PHARE 2005
cu identitate ascunsã ascunsã pentru curţi de apel şi
prin crearea unui tribunale
sistem unitar ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
şi performant 7.2. Achiziţionarea sistemului de Decembrie MJ Furnizorul selectat Contractul încheiat Program
de audiere în faţa audiere a martorilor cu identitate 2008 PHARE 2005
instanţei ascunsã pentru judecãtoriile cu
volum de activitate mediu şi mare
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7.3. Implementarea sistemului de Decembrie MJ Funcţionalitatea Procesele-verbale
audiere a martorilor cu identitate 2008 - sistemului de recepţie
ascunsã pentru judecãtoriile care mai 2009
justificã necesitatea acestui sistem
─────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────────────────
7.4. Instruirea personalului care MJ Numãrul de sesiuni Listele
administreazã şi utilizeazã sistemul de pregãtire de participanţi
Numãrul Raportul
de participanţi de evaluare
redactat în baza
formularelor
de evaluare
completate
de participanţi
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8. Asigurarea audierii 8.1. Stabilirea cerinţelor în vederea Ianuarie MJ Specificaţiile Caietul de sarcini Bugetul MJ
la distanţã prin achiziţionãrii tehnologiei pentru 2009 tehnice elaborate
mijloace electronice scãderea cheltuielilor ocazionate de
a deţinuţilor transportul deţinuţilor încarceraţi
încarceraţi în faţa instanţei de judecatã şi a
creşterii gradului de operativitate
în judecarea acestor tipuri de dosare
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8.2. Derularea procedurilor de Martie MJ Furnizorul Contractul încheiat
achiziţie publicã pentru cumpãrarea 2009 Selectat
sistemelor pentru penitenciare
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8.3. Implementarea sistemului în Decembrie MJ Funcţionalitatea Procesele-verbale
penitenciare şi interconectarea cu 2009 sistemului de recepţie
sistemele de la instanţe Numãrul de locaţii
în care a fost
instalat
────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────────────────
8.4. Instruirea utilizatorilor MJ Numãr de sesiuni Listele
de pregãtire de participanţi
Numãrul Raportul
de participanţi de evaluare
redactat în baza
formularelor
de evaluare
completate
de participanţi
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9. Asigurarea 9.1. Derularea procedurilor de Martie MJ Furnizorul selectat Contractul încheiat Bugetul MJ
accesului cetãţenilor achiziţie publicã pentru achiziţia 2008
la informaţii prin de infodeskuri, în scopul degrevãrii
implementarea activitãţii arhivelor instanţelor
sistemului de judecãtoreşti
infodeskuri ──────────────────────────────────────────────────-──────────────────────────────────────────────────
9.2. Dotarea curţilor de apel cu Iunie 2008 MJ Numãrul de Procesele-verbale
infodeskuri infodeskuri de recepţie
instalate
────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────────────────
9.3. Dezvoltarea aplicaţiei software MJ Funcţionalitatea Procesele-verbale Bugetul MJ
specifice pentru accesul la sistemului de recepţie
informaţiile de interes public prin
utilizarea acestui sistem
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9.4. Derularea procedurilor de Martie MJ Furnizorul selectat Contractul încheiat Bugetul MJ
achiziţie publicã pentru achiziţia 2009
infodeskurilor la tribunale şi
judecãtorii
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9.5. Dotarea cu infodeskuri a Nov. - MJ Numãrul Procesele-verbale
tribunalelor şi a judecãtoriilor cu dec. 2009 de infodeskuri de recepţie
volum mare de activitate instalate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10. Consolidarea 10.1. Urmarea de cursuri de Nov. 2007- MJ Pregãtirea a 400 Listele de partici- Program
capacitãţii specializare de cãtre specialiştii IT dec. 2009 de specialişti panţi PHARE 2006
instituţionale din sistemul judiciar Raportul de evaluare
în domeniul IT redactat în baza
formularelor
de evaluare
completate
de participanţi
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11. Asigurarea 11.1. Achiziţionarea de sisteme de Decembrie MJ Furnizorul selectat Contractul încheiat Program
supravegherii video supraveghere video pentru instanţele 2008 PHARE 2006
în cadrul arhivelor de judecatã
şi registraturilor ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
instanţelor 11.2. Recepţia şi instalarea Dec. 2008- MJ Numãrul Procesele-verbale
de judecatã echipamentelor iunie 2009 de echipamente de recepţie
instalate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
12. Dezvoltarea 12.1. Dezvoltarea portalului Ianuarie - MJ Funcţionalitatea Raportul de Program
portalului instanţelor judecãtoreşti în urma mai 2008 sistemului acceptanţã PHARE 2004
instanţelor dezvoltãrii variantei a IV-a
programului ECRIS; publicarea de
informaţii suplimentare extrase
automat din sistemul ECRIS
────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────────────────
12.2. Instruirea utilizatorilor MJ Numãrul de sesiuni Listele
de pregãtire de participanţi
Numãrul Raportul de evaluare
de participanţi redactat în baza
formularelor
de evaluare
completate
de participanţi
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
12.3. Derularea achiziţiei în vederea Mai - dec. MJ Furnizorul selectat Contractul încheiat Program
dezvoltãrii portalului instanţelor de 2008 PHARE 2006
judecatã în urma dezvoltãrii
aplicaţiei ECRIS varianta a V-a
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
12.4. Dezvoltarea şi implementarea Ianuarie - MJ Funcţionalitatea Raportul de
noii variante a portalului instanţelor dec.2009 sistemului acceptanţã
de judecatã; crearea funcţiei de
accesare a actului de dezînvestire a
instanţei (hotãrâre, încheiere
interlocutorie) în formã electronicã,
pe bazã de autentificare şi semnãturã
electronicã
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
12.5. Instruirea utilizatorilor Sept. - MJ Numãr de sesiuni Listele de participanţi
dec. 2009 de pregãtire/ Raportul de evaluare
de participanţi redactat în baza
formularelor
de evaluare
completate
de participanţi
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONDIŢIONALITATEA 2
Înfiinţarea, potrivit angajamentelor, a Agenţiei Naţionale de Integritate, cu atribuţii în verificarea averilor, incompatibilitãţilor şi a potenţialelor conflicte de interese, precum şi cu competenţa de a adopta decizii cu caracter obligatoriu pe baza cãrora sã poatã fi aplicate sancţiuni descurajatoare

I. ASIGURAREA RESURSELOR NECESARE BUNEI FUNCŢIONÃRI A AGENŢIEI

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mãsurã Etape Termen Respon- Indicatori Surse Sursa
limitã sabili de perfor- de veri- finanţãrii
de imple- manţã ficare
mentare
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Asigurarea resurselor 1.1 Asigurarea bugetului ANI Anual, în- Guvernul Proiect de lege Site Guvern Buget de
financiare necesare cepând cu privind bugetul stat
desfãşurãrii decembrie de stat aprobat
activitãţii ANI 2007
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Asigurarea resur- 2.1 Asigurarea resurselor umane Noiembrie ANI, MEF, Numãr de persoane Decizii de detaşare Buget ANI
selor umane nece- necesare pânã la data la care ANI 2007 MJ, MIRA, detaşate faţã
sare desfãşurãrii devine operaţionalã MMFES, de numãrul
activitãţii ANI ANAF, GF, de persoane stabilit
ANFP prin lege
───────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────────────────
2.2 Adoptarea şi implementarea Decembrie Proceduri adoptate Ordin de adoptare Buget ANI
procedurilor pentru organizarea 2007
concursurilor de angajare a
diferitelor categorii de personal
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.3 Organizarea concursurilor pentru Ianuarie ANI Numãr de posturi Anunţ publicat in Buget ANI
angajarea de personal sau efectuarea 2008 ocupate presa centralã şi
procedurilor de transfer Numãr de posturi pe site-ul ANI
rãmase vacante
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Asigurarea 3.1 Asigurarea provizorie a dotãrii Decembrie ANI Echipament Inventarul de Buget ANI
infrastructurii ANI tehnice minimale (staţii de lucru PC, 2007 achiziţionat bunuri al ANI
multifuncţional multiplicare, şi funcţional
imprimare şi infrastructurã reţea
interconectare echipamente)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3.2 Achiziţionare servicii creaţie şi Decembrie ANI Livrarea serviciilor Contract semnat Buget ANI
hosting site 2007
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3.3 Eveniment de lansare publicã a Ianuarie ANI Site funcţional Raport de Buget ANI
site-ului 2008 activitate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
II. CONSOLIDAREA ADMINISTRATIVĂ? A AGENŢIEI

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Crearea capacitãţii 1.2. Elaborarea unei strategii care Ianuarie ANI Haus Strategie Site ANI Buget ANI
strategice a ANI sã consolideze managementul şi 2008 Management de management Raport trimestrial Componentã
funcţionarea ANI şi care sã creeze Institute aprobatã de al proiectului PHARE PHARE
bazele pentru o abordare pe termen Finlanda preşedintele ANI RO 2004/
mediu a prioritãţilor (partener IB/JH/-02
proiect
twinning)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Stabilirea organizã- 2.1. Elaborarea regulamentului de Decembrie ANI Organigramã Ordin preşedinte Buget ANI
rii interne şi a organizare si funcţionare, inclusiv 2007 şi regulament ANI
procedurilor organigrama de organizare
de lucru şi funcţionare
aprobate prin
ordin al preşedinte-
lui ANI, potrivit
prevederilor
art. 15 alin. (4)
din Legea
nr. 144/2007
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.2 Întocmirea ştatului de funcţii Decembrie ANI Ştat de funcţii Ordin preşedinte Buget ANI
2007 întocmit ANI
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Îmbunãtãţirea pregã- 3.1. Evaluarea nevoilor de training, Februarie ANI Raport Raport trimestrial Buget ANI
tirii profesionale dezvoltarea curriculei de formare şi 2008 Haus de evaluare al proiectului Componentã
a personalului ANI a suporturilor de curs Manage- întocmit PHARE PHARE
ment Curriculã RO 2004/IB/
Institute aprobatã JH/-02
Finlanda Materiale pentru
(partener curs elaborate
proiect
twinning)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3.2 Implementarea activitãţilor de Martie- ANI 10 sesiuni (2 zile) Site ANI Buget ANI
training prevãzute în proiectul aprilie Haus Mana de training Listã de Componentã
twinning România - Finlanda 2008 gement desfãşurate participanţi PHARE RO
"Îmbunãtãţirea luptei anticorupţie" Institute 2004/IB/
Finlanda Finlanda JH/-02
(partener
proiect
twinning)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3.3 Întocmirea planului anual de Iunie 2008 ANI Plan aprobat Raport de Buget ANI,
formare profesionalã al ANI Parteneri activitate Asistenţã
externi bilateralã,
fonduri UE
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3.4 Elaborarea unui cod de conduitã Ianuarie ANI Codul de conduitã Ordin de aprobare Buget ANI
pentru personalul ANI 2008 este aprobat
prin ordin al
preşedintelui ANI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3.5 Implementarea planului de formare Permanent, ANI Numãr de activitãţi Listã de Buget ANI,
şi specializare profesionalã începând desfãşurate participanţi Asistenţã
cu august Raport de bilateralã,
2008 activitate fonduri UE
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Evaluarea calitãţii 4.1 Desfãşurarea procedurii de Decembrie ANI Demararea Entitate selectatã Buget ANI
managementului ANI achiziţii publice pentru auditul 2008 procedurii de audit Contract de
extern, potrivit prevederilor art. 31 achiziţii semnat
din <>Legea nr. 144/2007
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4.2 Desfãşurarea auditului Martie Entitatea Raport de audit Site ANI Buget ANI
2009 selectatã
în urma
activi-
tãţii 5.1
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────III. CONCEPEREA ŞI OPERAŢIONALIZAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT OPERATIV

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Centralizarea 1.1 Desemnarea persoanelor de contact Decembrie Institu- Persoane de contact Baza de date Buget ANI
informaţiilor privind din cadrul instituţiilor unde îşi 2007 ţiile în desemnate de
depunerea declara- desfãşoarã activitatea persoanele cadrul conducerea
ţiilor de avere şi menţionate la art. 39 şi al cãrora instituţiilor
interese instituţiilor menţionate la art. 40 îşi des- responsabile
din <>Legea nr. 144/2007 fãşoarã
activi-
tatea
persoanele
menţionate
la art. 39 şi
instituţiile
menţionate
la art. 40
din Legea
nr. 144/2007
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.2 Crearea modulului care permite Ianuarie ANI Parametrii aprobaţi Ordin Buget ANI
stocarea şi arhivarea declaraţiilor 2008 de conducerea ANI preşedinte ANI
de avere şi interese, inclusiv
stabilirea parametrilor bazei de
date şi a indicatorilor specifici
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.3 Introducerea declaraţiilor de Permanent, ANI Bazã de date Raport de Buget ANI
avere şi interese în baza de date a începând cu actualizatã activitate
modulului creat februarie
2008
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.4 Crearea modulului de analizã şi Începând ANI Aplicaţii software Raport de Buget ANI
gestiune automatã a datelor şi cu funcţionale activitate Finanţare
dezvoltarea lui pe mãsura realizãrii februarie Numãr personal externã
activitãţilor 1.2 şi 1.3 2008 instruit
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Controlul averilor, 2.1 Crearea modulului de repartizare Ianuarie ANI Sistem funcţional Raport de Buget ANI
potenţialelor aleatorie a cauzelor potrivit preve- 2008 activitate
conflicte de derilor art. 16 alin. (1) din Legea
interese şi nr. 144/2007
incompatibilitãţilor ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.2 Derularea acţiunilor de control Permanent, ANI Numãr activitãţi Raport de Buget ANI
cu respectarea principiilor legali- începând de control activitate
tãţii, imparţialitãţii, indepen- cu desfãşurate
denţei, celeritãţii şi al dreptului februarie
la apãrare 2008
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Asigurarea schimbului 3.1 Analizã privind necesarul de Ianuarie ANI Analizã întocmitã Raport adoptat prin
de informaţii şi informaţie şi sursele de informaţie 2008 ordin al preşedin-
sprijinului pentru desfãşurarea activitãţii ANI, telui ANI
operaţional necesar ce va fi actualizatã permanent
desfãşurãrii de ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
control 3.2 Încheierea unor protocoale de Permanent, ANI Numãr Protocoale semnate Buget ANI
cooperare în ceea ce priveşte începând cu de protocoale
schimbul de informaţii pentru februarie semnate, faţã de
atingerea obiectivelor ANI cu 2008 numãrul de
furnizorii de informaţie identificaţi protocoale estimat
în urma procesului de analizã ca fiind necesar
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3.3 Documentarea, crearea, testarea, Septembrie ANI Sistem electronic Raport de Buget ANI
instruirea personalului şi lansarea 2008 Parte- funcţional activitate Buget
modulului de interconectare a neri: Drepturi de acces parteneri
sistemelor informatice ale ANI cu institu- acordate persoanelor Finanţare
cele ale instituţiilor partenere prin: ţiile desemnate de ANI externã
- schimb de informaţii; semnatare
- acces la baze de date relevante ale
protocoa-
lelor
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3.4 Elaborarea unui raport de analizã Noiembrie ANI Numãr de Raport de evaluare Buget ANI
privind neconformitãţile şi modul de 2008 Parteneri: neconformitãţi
desfãşurare a activitãţii operaţionale institu- identificate, faţã
în relaţia cu partenerii conform ţiile de numãrul de
protocoalelor încheiate semnatare documente
ale proto- specifice, pe
coalelor categorii,
rulate între
ANI şi parteneri
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────IV. CRETEREA INTEGRITĂ?ŢII ÎN EXERCITAREA FUNCŢIILOR ŞI DEMNITÃŢILOR PUBLICE PRIN ACŢIUNI DE PREVENIRE

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mãsurã Etape Termen Respon- Indicatori Surse Sursa
limitã sabili de perfor- de veri- finanţãrii
de imple- manţã ficare
mentare
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Activitãţi de comu- 1.1 Elaborarea manualului de identi- Martie ANI Manualul de Ordin al preşedin- Buget ANI
nicare şi relaţii tate vizualã, inclusiv a unui set de 2008 identitate vizualã telui ANI
publice standarde referitoare la comunicarea este aprobat prin
cu publicul, cu presa şi cu terţii ordin al preşedin-
şi la reprezentarea ANI la reuniuni telui ANI
externe (grupuri de experţi,
conferinţe, seminarii)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.2 Dezvoltarea unei reţele de Septembrie ANI Numãr acorduri Raport de Buget ANI
parteneri instituţionali şi noninsti- 2008 de cooperare activitate
tuţionali cu responsabilitãţi în încheiate
acelaşi domeniu, din UE şi alte state
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Dezvoltarea rela- 2.1 Elaborarea unui raport de analizã Semestrial, ANI Analize efectuate Raport de a Buget ANI
ţiilor de partene- privind aplicarea legislaţiei începând ctivitate
riat, inclusiv prin incidente activitãţii ANI, în vederea cu iunie
acordarea de servicii rezolvãrii posibilelor probleme 2008
de asistenţã şi apãrute în practicã
diseminarea bunelor ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
practici 2.2 Elaborarea unui ghid de bune Ianuarie ANI Ghiduri elaborate Site ANI Buget ANI
practici privind aplicarea proce- 2009 şi publicate
durilor specifice activitãţii ANI,
inclusiv lucrul cu partenerii şi
eventualele interpretãri ale cadrului
legal
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────CONDIŢIONALITATEA 3

Continuarea progreselor deja înregistrate în procesul de investigare cu imparţialitate a faptelor de mare corupţie

I. EFICIENTIZAREA ACTIVITÃŢII DE INVESTIGARE A FAPTELOR DE MARE CORUPŢIE ŞI CONSOLIDAREA CADRULUI INSTITUŢIONAL

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mãsurã Etape Termen Respon- Indicatori Surse Sursa
limitã sabili de perfor- de veri- finanţãrii
de imple- manţã ficare
mentare
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Efectuarea 1.1 Continuarea primirii şi Permanent DNA Numãr sesizãri Rapoarte de evaluare Buget DNA
de investigaţii analizãrii sesizãrilor privind cazuri primite semestriale ale DNA
profesioniste de corupţie la nivel înalt şi Numãr dosare asupra rezultatelor
şi imparţiale investigarea acestora având în vedere întocmite concrete
în cazurile cele mai înalte standarde de conduitã Numãr dosare Statistici instanţe
de mare corupţie profesionalã şi integritate trimise în instanţã
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.2. Evaluarea anualã a activitãţii Primul DNA Date statistice Raport de Buget DNA
DNA, din perspectiva obţinerii de trimestru privind indicatorii activitate publicat
rezultate concrete în lupta al anului de evaluare, pe site-ul DNA
împotriva corupţiei la nivel înalt. urmãtor inclusiv numãrul de
Se vor avea în vedere criteriile: celui ştiri apãrute în
- complexitãţii şi relevanţei din evaluat presã care fac
punct de vedere al competenţei DNA trimitere
a cauzelor instrumentate; sau prezintã
- calitãţii actelor de urmãrire informaţii
penalã (pe baza indicatorilor confidenţiale
statistici specifici); din dosarele
- duratei rezonabile a urmãririi instrumentate
penale (pe baza indicatorilor de DNA, incluse
statistici specifici); în Raportul
- volumului de activitate per de activitate
procuror; prezentat CSM
- gestionãrii informaţiilor şi MJ
clasificate
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.3 Asigurarea necesarului de resurse Anual MJ, DNA, Proiect de act Monitorul Oficial Buget de stat
umane, financiare şi tehnice necesar CSM normativ aprobat al României,
combaterii faptelor de mare corupţie de Guvern Partea I
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.4. Pregãtirea profesionalã Anual DNA Numãr de seminarii Raport de Buget existent
specializatã a personalului operativ DLAF organizate şi total activitate DNA, finanţare
al DNA, mai ales cu privire la participanţi per Liste participanţi externã
tipologia şi metodele de investigare seminar în raport
a cazurilor de corupţie şi macro- de numãrul total
criminalitate economicã şi fraudã al personalului
cu fonduri comunitare operativ
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.5 Elaborarea unui ghid de bune Februarie DNA Ghid elaborat Dispoziţia scrisã Buget DNA
practici privind descoperirea 2009 a procurorului-şef si finanţare
mecanismelor frauduloase şi al DNA de dise- UE- Facili-
investigarea infracţiunilor grave de minare a ghidului tatea de
corupţie şi a celor economico- personalului tranziţie,
financiare conexe corupţiei operativ al DNA; proiect
Raport anual al 2007/
DNA 19343.01.09
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.6. Dezvoltarea nivelului de acces 1.6.1. DNA Evaluare DNA Raport anual Buget DNA
al personalului desemnat din cadrul Ianuarie Parteneri:efectuatã de activitate şi al insti-
DNA la interfeţele de interogare ale 2008 MEF şi Protocoale tuţiilor
bazelor de date ale unor instituţii institu- încheiate partenere
publice, în funcţie de necesitãţile ţiile
investigative (de exemplu: MJ, MIRA, semnatare
DGA, IGPR, DLAF, Cazierul fiscal al
MEF, ANI, ANAF, ANV, Garda Financiarã,
Registrul comerţului,
Agenţia Naţionalã de Cadastru şi 1.6.2. Metodologie
Publicitate Imobiliarã, Direcţia Decembrie de lucru
Paşapoarte, ONPCSB, Direcţia regim 2008 aprobatã
permise, ANA, ANITP):
1.6.1. evaluarea situaţiei actuale
şi a necesitãţilor suplimentare
de acces;
1.6.2. încheierea de noi protocoale Desemnarea
de colaborare şi renegocierea persoanelor cu
protocoalelor deja încheiate, în acces la bazele
funcţie de rezultatul evaluãrii de date
de la pct. 1.6.1 Interconectare
funcţionalã
100%
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Informarea opiniei 2.1 Adoptarea şi aplicarea unei Decembrie DNA Strategie Ordin Buget DNA
publice cu privire strategii DNA de comunicare şi 2007 adoptatã al procurorului-şef PHARE
la rezultatele relaţionare cu media şi societatea prin ordin al al DNA RO 2004/
obţinute în civilã, în conformitate cu strategia procurorului-şef IB/JH/-02
combaterea corupţiei de comunicare a sistemului judiciar al DNA
la nivel înalt, Analizã
cu respectarea de impact
regulilor privind şi raport
confidenţialitatea semestrial
anchetelor în al direcţiei de
derulare şi protecţia comunicare
datelor personale a DNA
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.2 Participarea DNA la activitãţi Permanent DNA Numãr participanţi Raport de Buget DNA,
desfãşurate în cadrul organizaţiilor pregãtiţi activitate finanţare
şi reţelelor internaţionale Numãr evenimente externã
anticorupţie (inclusiv Asociaţia
Internaţionalã a Autoritãţilor
Anticorupţie - IAACA, Grupul de State
împotriva Corupţiei - GRECO)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.3 Organizarea anualã a unei Anual, DNA Conferinţã Lista Buget DNA
conferinţe pentru prezentarea în organizatã participanţilor
rezultatelor activitãţii DNA februarie Evaluare de impact Minuta conferinţei
prezentatã Comunicat de presã
de departamentul
de comunicare
al DNA în 7 zile
de la conferinţã
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.4 Organizarea unei mese rotunde Anual, în DNA Masã rotundã Minuta întâlnirii Buget DNA
anuale cu societatea civilã pentru martie organizatã
discutarea rezultatelor obţinute în Numãr participanţi
combaterea corupţiei la nivel înalt Numãr teme
dezbãtute
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.5 Transmiterea de cãtre instanţele Trimestrial DNA Numãr hotãrâri Hotãrârile Buget DNA
de judecatã în format electronic a începând curţile centralizate la instanţelor Buget curţi
hotãrârilor de judecatã definitive cu martie de apel nivelul curţilor de apel
pronunţate în dosarele de competenţa 2008 Înalta de apel Bugetul
DNA şi publicarea acestora pe site-ul Curte de Numãr de hotãrâri Înaltei
DNA, cu respectarea regulilor privind Casaţie definitive publicate Curţi de
protecţia datelor personale şi Casaţie şi
Justiţie Justiţie
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────II. CONSOLIDAREA CADRULUI LEGAL ÎN MATERIE

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Realizarea unui 1.1. Constituirea grupului tehnic Februarie MJ Grup constituit Termeni de Buget MJ
studiu independent interinstituţional responsabil pentru 2007 DNA referinţã DNA
cu privire la modul elaborarea termenilor de referinţã PICCJ PICCJ
de individualizare CSM CSM
a pedepselor apli- ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
cate de instanţe 1.2 Contractarea şi elaborarea Mai 2008 MJ Consultant Studiu elaborat Buget MJ
pentru categoriile studiului şi formularea contractat
de infracţiuni din recomandãrilor
sfera criminalitãţii
economico-
financiare,
inclusiv a
infracţiunilor
de corupţie, şi
luarea mãsurilor
ce se impun în baza
concluziilor
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Asigurarea 2.1. Modificarea <>Legii nr. 47/1992 Decembrie MJ Proiect Site Guvern Buget MJ
celeritãţii privind organizarea şi funcţionarea 2007 de act normativ
procesului penal în Curţii Constituţionale, în sensul aprobat de Guvern
cazuri de mare înlãturãrii suspendãrii de drept a
corupţie cauzei penale la invocarea unei
excepţii de neconstituţionalitate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.2. Aprobarea noului cod de Ianuarie MJ Proiect Site Guvern Buget MJ
procedurã penalã; acesta va cuprinde 2008 de act normativ
noi prevederi relativ la faza de aprobat de Guvern
urmãrire penalã, probe, asistenţa
juridicã, gradele de jurisdicţie,
durata mãsurilor preventive şi a
procedurilor
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────III. ASIGURAREA PREGĂ?TIRII PROFESIONALE SPECIALIZATE ŞI A SCHIMBULUI DE BUNE PRACTICI

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mãsurã Etape Termen Respon- Indicatori Surse Sursa
limitã sabili de perfor- de veri- finanţãrii
de imple- manţã ficare
mentare
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Intensificarea 1.1. Organizarea de seminarii comune Permanent DNA Numãr seminarii Liste participanţi Buget DNA
activitãţilor de pentru judecãtorii, procurorii, PICCJ organizate conform Raportul de PICCJ
pregãtire poliţiştii şi specialiştii CSM cu planul evaluare a CSM
profesionalã implicaţi în urmãrirea şi INM Numãr seminarului, INM
judecarea cauzelor de crimina- de participanţi redactat în baza şi fonduri
litate economico-financiarã şi formularelor de atrase
corupţie evaluare comple- cu proiecte
tate de partici- în derulare
panţi
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.2 Continuarea dezvoltãrii pregã- Permanent CSM, Planuri de formare Hotãrâre CSM Buget INM
tirii profesionale a judecãtorilor, INM profesionalã Raport de activi-
prin elaborarea şi adoptarea unui întocmite tate INM
plan de training anual în domeniul Sesiuni de pregã-
combaterii corupţiei, al rolului şi tire organizate
responsabilitãţilor sistemului Numãr judecãtori
judiciar în societate participanţi
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Schimb de bune 2.1 Organizarea de acţiuni de pregã- Începând MJ Numãr de activitãţi Listã activitãţi Programe
practici la nivel tire comune pentru magistraţi români cu 2008 CSM organizate organizate bilaterale
european implicaţi în soluţionarea cauzelor de Raport de evaluare cu statele
corupţie cu omologi din statele a activitãţilor membre UE
membre UE, în scopul schimbului de
bune practici
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────CONDIŢIONALITATEA 4
Adoptarea unor mãsuri suplimentare de prevenire şi combatere a corupţiei,
în special în cadrul administraţiei locale

I. PREVENIREA FAPTELOR DE CORUPŢIE

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mãsurã Etape Termen Respon- Indicatori Surse Sursa
limitã sabili de perfor- de veri- finanţãrii
de imple- manţã ficare
mentare
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Monitorizarea 1.1. Identificarea tuturor campaniilor Decembrie ASG Numãr de campanii Raport de evaluare Buget ASG
şi evaluarea de conştientizare desfãşurate de 2007 identificate
campaniilor instituţiile şi autoritãţile publice Numãr de bune
de conştientizare în perioada 2005-2007 şi evaluarea practici identi-
privind efectele impactului acestora, identificarea şi ficate şi
corupţiei promovarea exemplelor de bune practici recomandate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.2. Monitorizarea permanentã şi Semestrial, ASG Numãr de campanii Raport Buget ASG
evaluarea impactului campaniilor începând cu identificate de evaluare
derulate iunie 2008
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Continuarea 2.1. Organizarea a 4 conferinţe cu Iunie 2008 MJ, Conferinţe Listã participanţi Buget MJ
derulãrii unor urmãtoarele teme: în organizate Minuta conferinţei Componentã
campanii publice - rolul jurnaliştilor de investigaţie partene- Probleme PHARE
de conştientizare în lupta împotriva corupţiei; riat cu identificate şi RO 2004/
- accesul la informaţiile de interes Institu- propuneri ale IB/JH/-02
public; tul participanţilor
- rolul autoritãţilor centrale şi HAUS
locale în lupta împotriva corupţiei; Manage-
- protecţia avertizorilor ment
Finlanda
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.2. Implementarea unei campanii de Decembrie MJ, Activitãţi Raport Buget MJ
conştientizare privind fenomenul de 2007 în organizate: de evaluare Componentã
corupţie, educarea şi informarea partene- caravana regionalã, a campaniei PHARE
cetãţenilor, dar şi a reprezentanţilor riat cu emisiuni radio-TV, Minutele
serviciilor publice şi ai mediului Ramboll întâlniri cu întâlnirilor
de afaceri cu privire la consecinţele Manage- mediul de afaceri, organizate
negative ale corupţiei asupra ment întâlniri cu Principalele
democraţiei şi dezvoltãrii A/S, factorii de decizie producţii
socioeconomice a societãţii Dane- Raport video
marca de evaluare
a campaniei
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mãsurã Etape Termen Respon- Indicatori Surse Sursa
limitã sabili de perfor- de veri- finanţãrii
de imple- manţã ficare
mentare
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.3. Îmbunãtãţirea relaţiei cu Martie DGA Numãr conferinţe Raport final Buget DGA,
comunitatea de afaceri în vederea 2008 ANV şi dezbateri proiect PHARE ANV, IGPF
prevenirii şi combaterii corupţiei IGPF organizate Proiectul
la nivelul IGPF şi ANV şi creşterea În Numãr participanţi de twinning
gradului de conştientizare cu privire partene- Probleme PHARE 2004
la efectele corupţiei în sectoarele riat cu identificate şi "Mãsuri
gestionate de cele douã structuri Guardia propuneri ale anticorup-
Civil participanţilor ţie pentru
din Campanii de Poliţia de
Spania conştientizare Frontierã
anticorupţie şi Vamã"
organizate în
punctele de
trecere a frontierei
de stat
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.4. Derularea unor activitãţi de Periodic, ONPCSB Numãr de seminarii Listã de Buget
instruire cu entitãţile raportoare începând de instruire participanţi ONPCSB
privind problematica spãlãrii banilor cu organizate Chestionar
în legãturã cu infracţiuni aprilie de evaluare
de corupţie 2008 a seminarului

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Prevenirea corupţiei 3.1. Continuarea implementãrii Permanent MIRA, Numãr de activitãţi Rapoarte MIRA Buget MIRA
în sectoarele Centrului Naţional de Voluntariat în desfãşurate Rapoarte AID Buget AID
vulnerabile, în pentru Integritate - CNVI prin partene- Numãr de
special la nivel asumarea de cãtre conducerea MIRA riat cu participanţi
local a parteneriatului cu Asociaţia AID
pentru Implementarea Democraţiei
- AID
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3.2. Creşterea transparenţei şi a Septembrie DGA, Numãr de activitãţi Raport final Buget DGA
gradului de cunoaştere de cãtre 2008 în derulate proiect PHARE Proiectul
public a Direcţiei Generale partene- Campanie lansatã de twinning
Anticorupţie: riat cu PHARE 2005
- prin ameliorarea procedurilor de Ministe- "Dezvoltarea
relaţii publice, înregistrare şi rul Direcţiei
procesare a reclamaţiilor; Federal Generale
- creşterea implicãrii ONG-urilor în de Anticorupţie
domeniul anticorupţie şi derularea Interne din
unor proiecte comune la nivel din Ministerul
teritorial; Republica Administra-
- crearea unor instrumente de Federalã ţiei şi
transparenţã implementate printr-o Germania Internelor"
campanie de informare publicã şi
Academia
de Studii
şi
Cercetãri
a Federa-
ţiei
Funcţiona-
rilor
Publici
din
Germania
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3.3. Elaborarea unui ghid anticorupţie, Iulie DGA Ghid anticorupţie Raport de Buget DGA
în vederea creşterii gradului de 2008 elaborat activitate
integritate în rândul personalului Numãrul materialelor DGA
propriu, şi diseminarea la nivel larg diseminate
ca exemplu de bune practici şi pentru
alţi furnizori de servicii publice
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3.4. Optimizarea activitãţii Comite- Septembrie DGA, Noul regulament Raport final Buget DGA
tului strategic pentru sprijinirea 2008 cele- privind organizarea, proiect PHARE Proiectul
şi evaluarea DGA pe baza evaluãrii lalte funcţionarea de twinning
activitãţii anterioare a acestui struc- şi atribuţiile PHARE 2005
organism şi a recomandãrilor turi comitetului "Dezvoltarea
experţilor strãini, urmãrindu-se MIRA strategic Direcţiei
creşterea interacţiunii dintre impli- Numãrul şedinţelor Generale
societatea civilã şi structurile MIRA. cate comitetului Anticorup-
Creşterea implicãrii ONG-urilor în în Numãrul ţie din
domeniul anticorupţiei şi derularea comitet. protocoalelor Ministerul
unor activitãţi comune la nivel Sprijin încheiate cu adminis-
teritorial din ONG-urile traţiei şi
partea Numãr de activitãţi Internelor"
Ministe- organizate
rului
Federal
de
Interne
din
Republica
Federalã
Germania
a
Academiei
de Studii
şi
Cercetãri
a Federa-
ţiei
Funcţiona-
rilor
Publici
din
Germania
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3.5. Elaborarea şi implementarea unui Martie DGA Program elaborat Raport final Buget DGA,
program de formare şi perfecţionare a 2008 ANV Numãr cursuri proiect PHARE ANV, IGPF
pregãtirii managerilor şi personalului IGPF de specialitate Proiectul
cu funcţii de execuţie din cadrul DGA, În desfãşurate de twinning
Poliţiei de Frontierã şi Autoritãţii parte- Vizite de studiu PHARE 2004
Naţionale a Vãmilor neriat organizate "Mãsuri
cu Numãr participanţi anticorup-
Guardia activitãţi de ţie pentru
Civil training Poliţia de
din Raportul de Frontierã
Spania evaluare a şi Vamã"
activitãţilor redactat
în baza
formularelor
de evaluare
completate de
participanţi
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Monitorizarea 4.1. Introducerea obligatorie a Martie ANFP Hotãrârea Act normativ Buget ANFP
respectãrii codului de conduitã în bibliografia 2008 Guvernului aprobat de
normelor de pentru ocuparea posturilor vacante nr. 1.209/2003, Guvern
conduitã şi a în funcţia publicã modificatã
standardelor etice în sensul
în administraţia introducerii
publicã acestei obligaţii


─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4.2. Stabilirea metodelor de Martie ANFP Metodologie Ordin Buget ANFP
colectare a informaţiilor relevante 2008 aprobatã Preşedinte
privind încãlcarea normelor de eticã ANFP
de cãtre funcţionarii publici din
toate sectoarele, centralizarea
acestora şi prezentarea lor
într-un format unic
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4.3. Colectarea informaţiilor Semestrial, ANFP Raport cu privire Raport semestrial Buget ANFP
relevante privind mãsurile luate începând cu la respectarea publicat pe
pentru reducerea oportunitãţilor de iunie 2008 <>Legii nr. 7/2004 , site-ul ANFP
corupţie, precum şi evaluarea întocmit şi publicat
impactului acestora. Raportarea
mãsurilor luate pentru reducerea
oportunitãţilor de corupţie, precum
şi a sancţiunilor luate împotriva
funcţionarilor publici, în particular
a celor din administraţia publicã la
nivel local. Pregãtirea şi diseminarea
cãtre mass-media a datelor statistice,
pe baza unor rapoarte semestriale
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4.4. Continuarea procesului de Permanent ANFP - nr. de conferinţe, - rapoarte - Buget ANFP
conştientizare a funcţionarilor şi alte seminarii, cursuri elaborate de fonduri ex-
publici în privinţa normelor de insti- cu tematicã organizatori terne
conduitã eticã tuţii specificã, - rapoartele de (granturi,
(INA, organizate de deplasare ale programe
ONG-uri cãtre sau în angajaţilor PHARE etc.)
etc.) parteneriat cu ANFP - resurse
ANFP - diplome de puse la
- nr. de conferinţe, participare dispoziţie
seminarii, cursuri - documente de
cu tematicã specificã, elaborate parteneri
la care ANFP publicate/
participã ca invitat distribuite
sau a furnizat
lectori/intervenienţi
- nr. de documente
(manuale, ghiduri,
studii) specifice,
elaborate sau
distribuite de cãtre
ANFP
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────II. COMBATEREA FAPTELOR DE CORUPŢIE

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Consolidarea 1.1 Desemnarea de cãtre procurorii-şefi Decembrie PICCJ Persoane Actul de Buget PICCJ
capacitãţii ai parchetelor de pe lângã tribunale 2007 desemnate desemnare
instituţionale de şi procurorii generali ai parchetelor
combatere a de pe lângã curţile de apel a
faptelor de micã procurorilor ce vor instrumenta dosarele
corupţie prin de corupţie la nivelul acestor unitãţi
specializarea şi de parchet
pregãtirea ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
profesionalã a 1.2. Organizarea periodicã a unor Semestrial, DNA şi Numãr de reuniuni Listã de partici- Buget DNA
personalului sesiuni de schimb de experienţã, la începând PICCJ Numãr de parti- panţi şi PICCJ
nivel regional şi central, între cu cipanţi Minuta întâlnirii
procurorii DNA şi procurorii desemnaţi ianuarie Raportul de
la pct. 1.1 din cadrul parchetelor 2008 evaluare a
de pe lângã tribunale şi curţi de apel activitãţilor,
redactat
în baza
formularelor de
evaluare completate
de participanţi
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.3. Crearea unor colective de lucru Decembrie PICCJ Grup de lucru Actul de Buget PICCJ
formate din procurori DNA şi PICCJ, 2007 şi DNA constituit desemnare şi DNA
ofiţeri de poliţie judiciarã din cadrul
DNA, DGA şi din structurile
specializate ale poliţiei,
specialişti cu pregãtire criminalisticã,
pentru elaborarea de manuale de bune
practici privind investigarea
infracţiunilor de corupţie, destinate
exclusiv uzului procurorilor care
investigheazã cazuri de corupţie
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.4. Elaborarea manualelor de bune August PICCJ Ghid elaborat Decizie privind Buget PICJ
practici privind investigarea 2008 şi diseminat diseminarea
infracţiunilor de corupţie, destinat ghidurilor
exclusiv uzului procurorilor
care investigheazã cazuri de corupţie
şi diseminarea cãtre aceştia
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────III. ACTIVITĂ?ŢI VIITOARE CONCENTRATE PE SECTOARELE CU UN RISC CRESCUT LA CORUPŢIE ŞI ADMINISTRAŢIA PUBLICÃ LOCALÃ

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Mãsuri 1.1. Analiza procedurilor lor interne În termen UCRAP Revizuirea Rapoarte ale Buget
în vederea de lucru în scopul creşterii de procedurilor Comisiei PHARE/
transparentizãrii transparenţei, eliminãrii etapelor maximum administrative Europene 2006/018-
administraţiei care nu sunt necesare, favorizeazã 12 luni şi legislative, Rapoarte de 147.01.05.01,
publice la nivel corupţia şi reprezintã o barierã de la acolo unde este monitorizare RO06/IB/
local pentru activitatea transparentã data cazul, pentru a şi evaluare JH 05
a administraţiei sau o povarã semnãrii preveni corupţia Minute ale Buget
nejustificatã pentru cetãţeni Convenţiei şi a creşte întâlnirilor PHARE/
1.2. Crearea instrumentelor şi a twinning transparenţa oficiale 2006/018-
mecanismelor necesare pentru a administraţiei Manuale de 147.01.05.01,
asigura reglementãri administrative publice proceduri RO06/IB/
care sã promoveze şi sã susţinã Scãderea Alte documente JH 05 şi
scopul simplificãrii administrative numãrului de relevante - cofinanţare
1.3. Dezvoltarea de proceduri de proceduri analize, studii, MIRA
lucru alternative pentru administrative planuri de Buget
municipalitãţi, inclusiv soluţii în cazul training PHARE/
informatice, acolo unde este cazul instituţiilor 2006/018-
1.4. Pregãtirea şi diseminarea noilor centrale şi 147.01.05. 01,
proceduri de lucru, precum şi municipalitãţilor RO06/IB/
desfãşurarea de discuţii de grup cu selectate JH 05 şi
funcţionarii publici şi utilizatorii cofinanţare
serviciilor administrative, pentru a MIRA
ameliora aceste noi proceduri Buget
1.5. Proiectarea şi desfãşurarea de PHARE/
instruire privind reglementãrile 2006/018-
administrative, noile metode de lucru 147.01.05.
şi proceduri de luare a deciziilor UCRAP 01,
pentru municipalitãţi RO06/IB/
JH 05 şi
cofinanţare
MIRA
Buget
PHARE/
2006/018-
147.01.05. 01,
RO06/IB/
JH 05 şi
cofinanţare
MIRA
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Revizuirea 2.1. Analiza actualului cadru normativ Februarie MIRA/ - raport de analizã - website Buget MIRA
legislaţiei şi a necesitãţilor de revizuire 2008 UCRAP elaborat MIRA/UCRAP
în vigoare a legislaţiei - proiect de act - minuta
în scopul 2.2. Elaborarea propunerilor de normativ elaborat dezbaterii
stabilirii reglementare, în conformitate cu - procedura publice
criteriilor concluziile analizei efectuate dezbaterii publice - Monitorul
pentru asigurarea 2.3. Parcurgerea procedurilor de parcursã Oficial al
unei mai bune dezbatere publicã asupra - reglementare României,
administrãri propunerilor de reglementare aprobatã/adoptatã Partea I
în sectorul public formulate - conţinutul
Ca standarde de 2.4. Parcurgerea procedurilor de reglementãrii este
calitate promovare şi aprobare/adoptare a în conformitate cu
minime, modificãrilor normative propuse standardele de
reglementãrile calitate minime
rezultate din
îndeplinirea acestui
obiectiv trebuie:
a) sã oblige
instituţiile
publice din toate
domeniile de
activitate sã
stabileascã, sã
adopte şi sã facã
publice criteriile
utilizate în
desfãşurarea
activitãţilor lor,
referitoare la
prioritizare,
evaluare şi
stabilirea
oportunitãţii;
b) sã impunã
obligativitatea
elaborãrii unor
obiective pentru
toate planurile
de dezvoltare
din sectorul
public
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Revizuirea 3.1. Analiza actualului cadru normativ Februarie ANFP - raport de analizã - website ANFP Buget ANFP
legislaţiei şi a necesitãţilor de revizuire 2008 elaborat - minuta
în vigoare a legislaţiei - proiect de act dezbaterii
în scopul 3.2. Elaborarea propunerilor de normativ elaborat publice
transparentizãrii reglementare, în conformitate cu - procedura - Monitorul
mecanismelor concluziile analizei efectuate dezbaterii publice Oficial
instituţionale 3.3. Parcurgerea procedurilor de parcursã al României,
de plângere dezbatere publicã asupra propunerilor - reglementare Partea I
administrativã de reglementare formulate aprobatã/adoptatã
Ca standarde de 3.4. Parcurgerea procedurilor de - conţinutul
calitate minime, promovare şi aprobare/adoptare a reglementãrii este
reglementãrile modificãrilor normative propuse în conformitate cu
rezultate din standardele de
îndeplinirea calitate minime
acestui obiectiv
trebuie sã conţinã:
a) obligativitatea
publicãrii
practicilor
disciplinare şi a
deciziilor luate de
cãtre comisiile de
disciplinã, în cazul
funcţionarilor
publici;
b) obligativitatea
adoptãrii unor
recomandãri cu
caracter general la
finele fiecãrei
decizii disciplinare
privind normele de
conduitã, la nivelul
fiecãrei instituţii
publice
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Adoptarea unui 4.1. Analiza actualului cadru normativ Decembrie MIRA - teze prealabile - website MIRA Buget MIRA
Cod de procedurã şi a necesitãţilor de revizuire 2007 aprobate - minuta
administrativã a legislaţiei - proiect de act dezbaterii
4.2. Promovarea şi aprobarea tezelor normativ elaborat publice
prealabile - procedura
4.3. Elaborarea proiectului de act dezbaterii publice
normativ, în conformitate cu parcursã
concluziile analizei efectuate - act normativ
4.4. Parcurgerea procedurilor de aprobat
dezbatere publicã asupra proiectului
de act normativ
4.5. Parcurgerea procedurilor de
promovare şi aprobare a proiectului
de act normativ
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. Adoptarea unei 5.1. Evaluarea mãsurilor anticorupţie Noiembrie MIRA, Grup de lucru Minuta Buget
strategii luate în perioada 2005-2007 în sectoa- 2007 cu constituit Consiliu MCV instituţii
naţionale rele considerate vulnerabile: spri- Metodologie de privind lupta responsabile
anticorupţie serviciile de ordine şi siguranţã jinul evaluare agreatã împotriva
care sã vizeze publicã, controlul financiar, fiscal DNA, Raport de evaluare corupţiei
cele mai şi vamal, educaţie, învãţãmânt, precum SGG întocmit
vulnerabile şi administraţia publicã la nivel local şi al
sectoare şi insti-
administraţia tuţiilor
localã respon-
sabile
pentru
elabo-
rarea
planu-
rilor
secto-
riale,
conform
SNA
2005-2007
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5.2. Elaborarea proiectului de Ianuarie MIRA, Proiect elaborat Site MIRA Buget
strategie, având în vedere 2008 cu Proiect supus existent
rezultatele evaluãrii de la spriji- dezbaterii publice
pct. 5.1, recomandãrile rezultate nul
în urma proiectelor cu finanţare DNA,
externã, studiile, precum şi SGG şi
documentele programatice al
privind reforma administraţiei insti-
publice, reforma în domeniul sãnãtãţii tuţiilor
şi alte documente programatice respon-
relevante sabile
pentru
elabo-
rarea
planu-
rilor
secto-
riale,
con-
form
SNA
2005-2007
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5.3. Adoptarea strategiei naţionale Martie Guvern Strategie Act normativ Buget existent
privind sectoarele vulnerabile 2008 aprobatã adoptat de
şi administraţia localã Guvern
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016