Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 PLAN DE ACŢIUNI din 2 august 2018 pentru implementarea Strategiei naţionale pentru locuri de muncă verzi 2018 - 2025
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PLAN DE ACŢIUNI din 2 august 2018  pentru implementarea Strategiei naţionale pentru locuri de muncă verzi 2018 - 2025    Twitter Facebook
Cautare document

 PLAN DE ACŢIUNI din 2 august 2018 pentru implementarea Strategiei naţionale pentru locuri de muncă verzi 2018 - 2025

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 704 bis din 13 august 2018
──────────
        Aprobat de Hotărârea nr. 594/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 13 august 2018.
──────────
    O.S.1. Stimularea antreprenoriatului şi creării de locuri de muncă verzi cu accent pe sectoarele de competitivitate crescută identificate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014 - 2020 şi Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014 - 2020

┌─────────────────┬──────────────────┬─────────┬──────────────────────┬───────────┬────────────────┐
│Direcţie de │ │Termen de│ │Sursa de │Instituţii │
│acţiune │Măsura/Acţiunea │realizare│Indicatori de rezultat│finanţare/ │responsabile │
│ │ │ │ │cofinanţare│ │
├─────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│ │ │ │Nr. de întreprinderi │ │ │
│ │ │ │noi │ │ │
│ │ │ │sprijinite │ │ │
│ │ │ │Nr. de societăţi │ │ │
│ │ │ │sprijinite │ │ │
│ │Susţinerea │ │Nr. de societăţi care │ │ │
│ │performanţei │ │beneficiază de sprijin│FESI 2014 -│Ministerul │
│ │operatorilor │2018 - │pentru │2020 │Fondurilor │
│ │economici pe │2023 │introducerea de noi │Buget de │Europene │
│ │lanţurile globale │ │produse pe │stat │ │
│ │de valoare │ │piaţă │ │ │
│ │ │ │Nr. de cercetători │ │ │
│ │ │ │care │ │ │
│ │ │ │lucrează în │ │ │
│ │ │ │infrastructuri de │ │ │
│ │ │ │cercetare îmbunătăţite│ │ │
│ ├──────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│ │Sprijinirea │ │ │ │ │
│ │dezvoltării │ │Nr. de societăţi care │FESI 2014 -│ │
│ │capacităţii │2018 - │cooperează cu │2020 │Ministerul │
│ │firmelor de a │2023 │instituţii de │Buget de │Fondurilor │
│ │absorbi tehnologie│ │cercetare │stat │Europene │
│ │de ultimă │ │ │ │ │
│ │generaţie │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│ │ │ │Nr. de noi cercetători│ │ │
│ │ │ │în │ │ │
│ │Susţinerea │ │entităţile care │ │Ministerul │
│ │creşterii │ │beneficiază de │FESI 2014 -│Cercetării şi │
│ │atractivităţii │2018 - │sprijin │2020 │Inovării │
│ │carierei de │2023 │Nr. de cercetători │Buget de │Ministerul │
│ │cercetare │ │care │stat │Fondurilor │
│1. Creşterea │ │ │lucrează în │ │Europene │
│competitivităţii │ │ │infrastructuri de │ │ │
│economiei │ │ │cercetare îmbunătăţite│ │ │
│româneşti prin ├──────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│inovare │ │ │Centre suport pentru │ │ │
│ │ │ │aplicaţii │ │ │
│ │Stimularea │ │la Orizont 2020 şi la │ │Ministerul │
│ │colaborării cu │ │alte │FESI 2014 -│Cercetării şi │
│ │cercetători de │2018 - │programe │2020 │Inovării │
│ │înaltă │2023 │internaţionale │Buget de │Ministerul │
│ │competenţă din │ │Specialişti din │stat │Fondurilor │
│ │străinătate │ │străinătate │ │Europene │
│ │ │ │angajaţi în proiecte │ │ │
│ │ │ │susţinute │ │ │
│ ├──────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│ │ │ │Nr. de societăţi │ │ │
│ │ │ │sprijinite │ │ │
│ │ │ │Nr. de societăţi care │ │ │
│ │ │ │beneficiază de sprijin│ │ │
│ │ │ │financiar, altul decât│ │Ministerul │
│ │Stimularea cererii│ │granturi │FESI 2014 -│Cercetării şi │
│ │întreprinderilor │2018 - │Nr. de întreprinderi │2020 │Inovării │
│ │pentru │2023 │noi │Buget de │Ministerul │
│ │inovare │ │sprijinite │stat │Fondurilor │
│ │ │ │Nr. de societăţi care │ │Europene │
│ │ │ │beneficiază de sprijin│ │ │
│ │ │ │pentru │ │ │
│ │ │ │introducerea de noi │ │ │
│ │ │ │produse pe │ │ │
│ │ │ │piaţă │ │ │
│ ├──────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│ │Crearea de │ │Valoarea investiţiilor│FESI 2014 -│ │
│ │parteneriate │ │private │2020 │ │
│ │public-private │2018 - │combinate cu sprijinul│Bugetul │Ministerul │
│ │pentru CD şi │2023 │public │naţional │Cercetării şi │
│ │pentru transfer de│ │pentru proiecte de │prin PN CDI│Inovării │
│ │cunoştinţe │ │inovare sau │III │ │
│ │ │ │de CD │ │ │
├─────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│ │Îmbunătăţirea │ │ │ │ │
│ │capacităţii de │ │ │ │ │
│ │absorbţie a │ │ │ │ │
│ │inovării la │ │ │ │ │
│ │nivel de firmă │ │ │ │ │
│ │prin │ │ │ │ │
│ │sprijinirea │ │ │ │ │
│ │dezvoltării/ │ │ │ │ │
│ │creării unor │ │ │ │ │
│ │entităţi de │ │ │ │ │
│ │inovare şi │ │Nr. de entităţi de │ │ │
│2. Creşterea │transfer │ │transfer │ │ │
│inovării în firme│tehnologic (ITT), │ │tehnologic sprijinite │ │ │
│prin susţinerea │orientate │ │Nr. de întreprinderi │FEDR 2014 -│Ministerul │
│entităţilor de │spre piaţă şi │ │care │2020 │Dezvoltării │
│inovare şi │capabile să │2018 - │beneficiază de sprijin│(prin POR) │Regionale şi │
│transfer │furnizeze servicii│2023 │nefinanciar │Buget de │Administraţiei │
│tehnologic │de │ │Nr. de întreprinderi │stat │Publice │
│în domenii de │inovare de tip │ │care │ │(prin AM POR) │
│specializare │broker pentru │ │beneficiază de │ │ │
│inteligentă │sectorul privat, │ │granturi │ │ │
│ │garantând, │ │ │ │ │
│ │totodată, │ │ │ │ │
│ │adaptarea şi │ │ │ │ │
│ │implementarea │ │ │ │ │
│ │rezultatelor │ │ │ │ │
│ │cercetării - │ │ │ │ │
│ │inovării la │ │ │ │ │
│ │nivelul firmelor │ │ │ │ │
│ │pentru a │ │ │ │ │
│ │putea fi │ │ │ │ │
│ │exploatate │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│ │Creşterea │ │ │ │ │
│ │capacităţii de CD │ │ │ │ │
│ │în domenii │ │ │ │ │
│ │identificate de │ │ │ │ │
│ │SNCDI ca domenii │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │
│ │cercetare de │ │ │ │ │
│ │specializare │ │Valoarea investiţiilor│ │ │
│ │inteligentă prin │ │private │FEDR 2014 -│ │
│ │investiţii │2018 - │combinate cu sprijinul│2020 │Ministerul │
│ │pentru crearea şi │2023 │public │(prin POC) │Fondurilor │
│ │dotarea │ │pentru proiecte de │Buget de │Europene │
│ │de noi │ │inovare sau │stat │ │
│ │laboratoare, │ │de CD │ │ │
│ │centre │ │ │ │ │
│ │de cercetare sau │ │ │ │ │
│ │modernizarea celor│ │ │ │ │
│ │existente pentru │ │ │ │ │
│ │firme cu │ │ │ │ │
│ │activitate de │ │ │ │ │
│ │cercetare │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│ │Valorificarea │ │ │ │ │
│ │potenţialului │ │ │ │ │
│ │clusterelor │ │ │ │ │
│ │existente/ │ │ │ │ │
│ │emergente prin │ │ │ │ │
│3. Crearea de │conectarea │ │ │ │ │
│mari │instituţiilor │ │ │FEDR 2014 -│ │
│infrastructuri de│publice de CD/ │2018 - │Nr. de societăţi │2020 │Ministerul │
│cercetare- │universităţilor │2023 │sprijinite │(prin POC) │Fondurilor │
│dezvoltare (CD) │care sunt │ │ │Buget de │Europene │
│ │sprijinite prin │ │ │stat │ │
│ │investiţii, │ │ │ │ │
│ │în vederea │ │ │ │ │
│ │utilizării de │ │ │ │ │
│ │către mediul │ │ │ │ │
│ │economic a │ │ │ │ │
│ │rezultatelor CD │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│ │Dezvoltarea │ │ │ │ │
│ │clusterelor de │ │ │ │ │
│ │inovare în sensul │ │ │ │ │
│ │promovării │ │ │ │ │
│ │utilizării în │ │ │ │ │
│ │comun a │ │ │ │ │
│ │echipamentelor, a │ │ │ │ │
│ │schimbului │ │ │FEDR 2014 -│ │
│ │şi transferului de│ │ │2020 │Ministerul │
│ │cunoştinţe, │2018 - │Nr. de societăţi │(prin POC) │Fondurilor │
│ │stabilirea de │2023 │sprijinite │Buget de │Europene │
│ │contacte, │ │ │stat │ │
│ │diseminarea │ │ │ │ │
│ │informaţiilor şi │ │ │ │ │
│ │colaborarea │ │ │ │ │
│ │între │ │ │ │ │
│ │întreprinderi şi │ │ │ │ │
│ │alte │ │ │ │ │
│ │organizaţii din │ │ │ │ │
│ │cluster │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│ │Sprijinirea │ │ │ │ │
│ │organizaţiilor │ │ │ │ │
│ │de cercetare şi a │ │ │ │ │
│4. Crearea de │întreprinderilor, │ │ │ │ │
│sinergii cu │în special │ │Nr. de întreprinderi │ │ │
│acţiunile de CDI │IMM-uri, pentru │ │sprijinite; │FEDR 2014 -│ │
│ale │pregătirea │ │Nr. de centre suport │2020 │Ministerul │
│Programului-cadru│şi implementarea │2018 - │pentru │(prin POC) │Fondurilor │
│ORIZONT 2020 │de │2023 │aplicaţii la Orizont │Buget de │Europene │
│al Uniunii │proiecte în cadrul│ │2020 şi la │stat │ │
│Europene şi alte │Programului-cadru │ │alte programe │ │ │
│programe CDI │Orizont │ │internaţionale │ │ │
│internaţionale │2020, precum şi │ │ │ │ │
│ │altor │ │ │ │ │
│ │programe CDI │ │ │ │ │
│ │internaţionale │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│ │Crearea de nuclee │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │
│ │competenţă │ │ │ │ │
│ │ştiinţifică şi/ │ │ │ │ │
│ │sau tehnologică de│ │ │ │ │
│5. Atragerea de │înalt │ │ │ │ │
│personal cu │nivel, la │ │ │ │ │
│competenţe │standarde │ │Nr. de specialişti din│FEDR 2014 -│ │
│avansate din │europene, în │2018 - │străinătate angajaţi │2020 │Ministerul │
│străinătate │cadrul unei │2023 │în │(prin POC) │Fondurilor │
│pentru │întreprinderi │ │proiectele susţinute │Bugetul de │Europene │
│consolidarea │gazdă prin │ │ │stat │ │
│capacităţii CD │atragerea de │ │ │ │ │
│ │specialişti din │ │ │ │ │
│ │străinătate, de │ │ │ │ │
│ │orice │ │ │ │ │
│ │naţionalitate, cu │ │ │ │ │
│ │competenţă │ │ │ │ │
│ │recunoscută │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│ │Sprijinirea │ │ │ │ │
│ │dezvoltării unor │ │ │ │ │
│ │game de produse/ │ │ │ │ │
│ │servicii TIC │ │ │FEDR 2014 -│ │
│ │cu aplicabilitate │2018 - │Nr. de produse şi │2020 │Ministerul │
│ │în restul │2023 │servicii TIC │(prin POC) │Fondurilor │
│ │economiei │ │inovative susţinute │Buget de │Europene │
│6. Sprijinirea │româneşti pentru │ │ │stat │ │
│creşterii valorii│integrarea pe │ │ │ │ │
│adăugate generate│verticală a │ │ │ │ │
│de sectorul │soluţiilor TIC │ │ │ │ │
│TIC şi a inovării├──────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│în domeniu │Sprijinirea │ │ │ │ │
│prin dezvoltarea │proiectelor │ │ │ │ │
│de clustere │strategice │ │ │FEDR 2014 -│ │
│ │inovative cu │ │Nr. de proiecte │2020 │Ministerul │
│ │impact asupra │2018 - │strategice │(prin POC) │Fondurilor │
│ │dezvoltării │2023 │inovative sprijinite │Buget de │Europene │
│ │întregii industrii│ │ │stat │ │
│ │TIC la │ │ │ │ │
│ │nivel naţional sau│ │ │ │ │
│ │internaţional │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│ │Acordarea de │ │Nr. de locuri de muncă│ │ │
│ │subvenţii │ │verzi │ │Ministerul │
│ │pentru angajatorii│2018 - │create │Buget de │Muncii şi │
│ │care │2025 │Nr. de angajatori care│Stat │Justiţiei │
│ │creează locuri de │ │beneficiază de │ │Sociale │
│ │muncă │ │subvenţii │ │ │
│ │verzi │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│ │ │ │Nr. de │ │ │
│ │ │ │microîntreprinderi şi │ │ │
│ │ │ │întreprinderi mici şi │ │ │
│ │ │ │mijlocii │ │ │
│ │ │ │care beneficiază de │ │ │
│ │ │ │sprijin │ │ │
│ │ │ │Nr. de întreprinderi │ │ │
│ │ │ │care au │ │ │
│ │ │ │introdus sisteme, │ │ │
│ │ │ │instrumente, │ │ │
│ │ │ │metode, practici etc. │ │ │
│ │ │ │standard │ │ │
│ │ │ │de management al │ │ │
│ │ │ │resurselor │ │ │
│ │ │ │umane/condiţii de │ │ │
│ │ │ │lucru │ │ │
│ │ │ │îmbunătăţite, din │ │ │
│ │ │ │care: │ │ │
│ │ │ │- IMM-uri │ │ │
│ │ │ │Nr. de persoane care │ │ │
│ │ │ │beneficiază de │ │ │
│ │ │ │sprijin, │ │ │
│ │ │ │din care: │ │ │
│7. Promovarea şi │ │ │- persoanele care │ │ │
│consolidarea │ │ │asigură │ │ │
│iniţiativelor │Sprijinirea │ │managementul strategic│ │ │
│antreprenoriale │dezvoltării │ │al │ │ │
│pentru crearea de│antreprenoriatului│ │companiilor/ │ │ │
│locuri de │în │ │antreprenori; │POCU 2014 -│ │
│muncă verzi │sectoare │2018 - │- persoanele din │2020 │Ministerul │
│ │generatoare de │2023 │departamentele │Buget de │Fondurilor │
│ │locuri de muncă │ │de resurse umane; │stat │Europene │
│ │verzi prin │ │- lucrătorii care │ │ │
│ │programele de │ │urmează a │ │ │
│ │finanţare a │ │fi disponibilizaţi/ │ │ │
│ │start-up-urilor │ │concediaţi; │ │ │
│ │ │ │Nr. de întreprinderi │ │ │
│ │ │ │sprijinite, din care: │ │ │
│ │ │ │- IMM-uri │ │ │
│ │ │ │Nr. de locuri de muncă│ │ │
│ │ │ │create │ │ │
│ │ │ │şi existente urmare a │ │ │
│ │ │ │sprijinului primit de │ │ │
│ │ │ │şomeri, │ │ │
│ │ │ │inactivi/persoane │ │ │
│ │ │ │angajate la │ │ │
│ │ │ │6 luni după terminarea│ │ │
│ │ │ │sprijinului │ │ │
│ │ │ │Nr. de IMM-uri create │ │ │
│ │ │ │şi │ │ │
│ │ │ │funcţionale la 6 luni │ │ │
│ │ │ │după │ │ │
│ │ │ │terminarea sprijinului│ │ │
│ │ │ │Nr. de locuri de muncă│ │ │
│ │ │ │create │ │ │
│ │ │ │şi existente urmare a │ │ │
│ │ │ │sprijinului primit de │ │ │
│ │ │ │IMM-uri │ │ │
│ │ │ │la 6 luni după │ │ │
│ │ │ │terminarea │ │ │
│ │ │ │sprijinului │ │ │
├─────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│ │Granturi pentru │ │ │ │ │
│ │furnizarea │ │ │ │ │
│ │de servicii de │ │ │ │ │
│ │consiliere │ │ │ │ │
│ │pentru fermieri, │ │ │ │ │
│ │tineri │ │ │FEADR 2014 │Ministerul │
│ │fermieri, │2018 - │Nr. de beneficiari │-2020 │Agriculturii şi │
│ │microîntreprinderi│2023 │consiliaţi │Bugetul de │Dezvoltării │
│ │şi întreprinderi │ │ │stat │Rurale │
│ │mici, în │ │ │ │(prin AM PNDR) │
│ │vederea iniţierii │ │ │ │ │
│ │şi/sau │ │ │ │ │
│ │dezvoltării │ │ │ │ │
│8. Facilitarea │afacerii în │ │ │ │ │
│diversificării │spaţiul rural │ │ │ │ │
│activităţilor ├──────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│economice, a │ │ │Nr. de fermieri sau │ │ │
│înfiinţării şi a │ │ │membri ai │ │ │
│dezvoltării de │ │ │unor gospodării │ │ │
│întreprinderi │ │ │agricole care │ │ │
│mici, precum şi │ │ │îşi diversifică │ │ │
│crearea de locuri│ │ │activitatea de │ │ │
│de muncă în │ │ │bază agricolă prin │ │ │
│mediul rural │ │ │dezvoltarea │ │ │
│ │Sprijin pentru │ │unei activităţi │ │Ministerul │
│ │dezvoltarea │ │non-agricole în │FEADR 2014 │Agriculturii şi │
│ │şi modernizarea │2018 - │cadrul │-2020 │Dezvoltării │
│ │activităţilor │2023 │micro-întreprinderilor│Bugetul de │Rurale │
│ │neagricole │ │sau întreprinderilor │stat │(prin AM PNDR) │
│ │ │ │mici │ │ │
│ │ │ │existente; │ │ │
│ │ │ │Nr. de │ │ │
│ │ │ │micro-întreprinderi │ │ │
│ │ │ │sau │ │ │
│ │ │ │întreprinderi mici de │ │ │
│ │ │ │profil │ │ │
│ │ │ │non-agricol │ │ │
│ │ │ │nou-înfiinţate │ │ │
├─────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │ │ │ │Agriculturii şi │
│ │ │ │ │ │Dezvoltării │
│ │ │ │ │ │Rurale │
│ │Acordarea de │ │ │ │(prin AM PNDR) │
│ │sprijin pentru │ │ │FEADR 2014 │Ministerul │
│ │realizarea │ │ │-2020 │Apelor şi │
│ │împăduririi │ │Nr. locuri de muncă │(prin PNDR │Pădurilor (prin │
│ │terenurilor │2018 - │verzi │- │Regia Naţională │
│ │agricole - │2020 │create │submăsura │a Pădurilor │
│ │proiecte de tipul │ │ │8.1) │Romsilva şi │
│9. Refacerea, │"Prima │ │ │Buget de │Gărzile │
│conservarea şi │împădurire" │ │ │Stat │Forestiere) │
│consolidarea │ │ │ │ │Ministerul │
│ecosistemelor │ │ │ │ │Fondurilor │
│care │ │ │ │ │Europene │
│sunt legate de │ │ │ │ │Proprietarii │
│silvicultură şi │ │ │ │ │Privaţi │
│îmbunătăţirea ├──────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│viabilităţii │ │ │ │ │Ministerul │
│pădurilor │ │ │ │ │Apelor şi │
│ │Acordarea de │ │ │FEADR 2014 │Pădurilor (prin │
│ │sprijin pentru │ │ │-2020 │Regia Naţională │
│ │crearea de perdele│ │ │(prin PNDR │a Pădurilor │
│ │forestiere, │2018 - │Nr. locuri de muncă │- │Romsilva şi │
│ │inclusiv prin │2023 │verzi │submăsura │Gărzile │
│ │măsuri de │ │create │8.1) │Forestiere) │
│ │"greening" │ │ │Buget de │Ministerul │
│ │asociate Pilonului│ │ │Stat │Fondurilor │
│ │1 al PAC │ │ │ │Europene │
│ │ │ │ │ │Proprietarii │
│ │ │ │ │ │Privaţi │
├─────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│ │ │ │Nr. de instalaţii │ │ │
│ │Sprijinirea │ │non-ETS; │ │ │
│ │investiţiilor │ │Nr. de certificate │ │ │
│ │pentru │ │verzi │Finanţarea │ │
│10. Promovarea │tehnologiile cu │ │(inclusiv cu bonus de │ESCO │ │
│tehnologiilor cu │emisii reduse de │ │congenerare); │prin │ │
│emisii reduse de │dioxid de │ │Schemă de investiţii │contractele│ │
│dioxid de │carbon în vederea │2018 - │verzi, │de │Ministerul │
│carbon şi a │valorificării │2023 │pentru încurajarea │performanţă│Finanţelor │
│utilizării │potenţialului │ │retehnologizării în │energetică/│Publice │
│eficiente a │de energii │ │sectorul │încasările │ │
│resurselor │regenerabile al │ │locuinţelor şi │din │ │
│ │României şi │ │modernizarea şi │licitarea │ │
│ │dezvoltării de │ │reabilitarea reţelei │UE-ETS │ │
│ │energii verzi │ │de │ │ │
│ │ │ │încălzire edilitară, │ │ │
│ │ │ │funcţională │ │ │
├─────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│ │Susţinerea micro- │ │ │ │ │
│ │întreprinderilor │ │ │ │ │
│ │care │ │ │ │ │
│ │desfăşoară │ │ │ │Ministerul │
│ │activităţi în │ │ │ │Dezvoltării │
│11. Promovarea │sectoarele │ │ │FEDR 2014 -│Regionale şi │
│spiritului │economice │ │Nr. de │2020 │Administraţiei │
│antreprenorial, │competitive │2018 - │microîntreprindere şi │(prin POR) │Publice │
│în special prin │identificate în │2023 │incubatoare de afaceri│Buget de │(prin AM POR) │
│facilitarea │SNC şi PNDR, din │ │sprijinite │stat │Ministerul │
│exploatării │mediul │ │ │ │Fondurilor │
│economice de noi │urban, precum şi a│ │ │ │Europene │
│idei şi prin │incubatoarelor şi │ │ │ │ │
│stimularea │acceleratoarelor │ │ │ │ │
│creării de firme │de afaceri │ │ │ │ │
│noi, │din urban şi rural│ │ │ │ │
│inclusiv prin ├──────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│intermediul │Promovarea │ │Nr. de întreprinderi │ │ │
│incubatoarelor de│Programului │ │sprijinite │ │ │
│afaceri │privind │ │Nr. de locuri de muncă│Fondul │Ministerul │
│ │Competitivitatea │2018 - │nou-create │European │pentru Mediul │
│ │întreprinderilor │2023 │Nr. de noi produse, │de │de Afaceri, │
│ │şi IMM- │ │servicii │Investiţii │Comerţ şi │
│ │urilor (programul │ │sau procese în materie│ │Antreprenoriat │
│ │COSME │ │de │ │ │
│ │2014 - 2020) │ │afaceri lansate │ │ │
├─────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │ │ │ │Turismului │
│ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │ │ │ │Mediului │
│ │Crearea unui │ │ │ │reprezentanţi ai│
│ │cluster balneo- │ │ │ │tuturor │
│ │turistic verde la │ │ │30000 Euro │clusterelor, dar│
│ │nivel │ │ │Conform │şi ai │
│ │naţional care să │ │Cluster în domeniul │Master │administraţiilor│
│12. Promovarea │asigure │ │balnear │Planului │publice │
│turismului │dezvoltarea şi │2020 │verde funcţional │pentru │centrale, ai │
│durabil │promovarea │ │Nr. de membri │dezvoltarea│administraţiilor│
│ │produselor de │ │ │turismului │publice locale │
│ │turism balnear │ │ │balnear │şi ai sectorului│
│ │şi de ecoturism pe│ │ │ │privat │
│ │piaţa │ │ │ │(Organizaţia │
│ │internaţională │ │ │ │Patronală a │
│ │ │ │ │ │Turismului │
│ │ │ │ │ │Balnear din │
│ │ │ │ │ │România, firme │
│ │ │ │ │ │din domeniu) │
└─────────────────┴──────────────────┴─────────┴──────────────────────┴───────────┴────────────────┘


    O.S.2. Dezvoltarea competenţelor forţei de muncă în vederea asigurării unei ocupări de calitate în sectoarele competitive, generatoare de locuri de muncă verzi

┌─────────────────┬─────────────────┬─────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┐
│Direcţie de │ │Termen de│Indicatori de │Sursa de │Instituţii │
│acţiune │Măsura/Acţiunea │realizare│rezultat │finanţare/ │responsabile │
│ │ │ │ │cofinanţare │ │
├─────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Nr. de │ │ │
│ │ │ │competenţe verzi│ │Ministerul │
│ │ │ │identificate pe │ │Muncii şi │
│ │ │ │domenii de │ │Justiţiei │
│ │ │ │activitate │ │Sociale │
│ │ │ │Nr. de standarde│ │Ministerul │
│ │ │ │ocupaţionale/ │ │Educaţiei │
│ │ │ │standarde de │ │Naţionale │
│ │Realizarea unei │ │pregătire │ │Agenţia │
│ │analize │ │profesională, │FESI 2014 - │Naţională │
│ │privind cererea │2018 - │care conţin │2020 │pentru │
│ │şi oferta de │2023 │competenţe verzi│Buget de │Ocuparea │
│ │competenţe verzi │ │dezvoltate │Stat │Forţei │
│ │ │ │Nr. de persoane │ │de Muncă │
│ │ │ │participante la │ │Autoritatea │
│ │ │ │programe de │ │Naţională │
│ │ │ │formare în │ │pentru │
│ │ │ │competenţe verzi│ │Calificări │
│ │ │ │din care cu │ │Comitetele │
│ │ │ │certificare │ │sectoriale │
│ │ │ │recunoscută la │ │ │
│ │ │ │nivel naţional │ │ │
│ ├─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Nr. de atestate │ │ │
│ │ │ │de recunoaştere │ │ │
│ │ │ │a calificării, │ │ │
│ │ │ │indiferent de │ │ │
│ │ │ │ruta de │ │ │
│ │ │ │profesionalizare│ │ │
│ │ │ │prin │ │ │
│ │ │ │care a fost │ │Ministerul │
│ │ │ │obţinută în │ │Muncii şi │
│ │ │ │instituţii │ │Justiţiei │
│ │ │ │acreditate din │ │Sociale │
│ │ │ │alte │ │Ministerul │
│ │ │ │state membre ale│ │Educaţiei │
│ │ │ │Uniunii │ │Naţionale │
│ │ │ │Europene, │ │Ministerul │
│ │Atragerea/ │ │Spaţiului │ │Cercetării şi │
│ │încurajarea │ │Economic │ │Inovării │
│ │revenirii din │ │European sau │FESI 2014 - │Ministerul │
│ │străinătate a │ │Confederaţiei │2020 │Fondurilor │
│ │cetăţenilor │2018 - │Elveţiene │Bugetul │Europene │
│ │români prin │2023 │Nr. de persoane │asigurărilor│Agenţia │
│ │recunoaşterea │ │beneficiare de │pentru şomaj│Naţională │
│ │calificărilor │ │servicii de │Bugetul de │pentru │
│ │dobândite în alte│ │evaluare şi │Stat │Ocuparea │
│ │state │ │certificare a │ │Forţei │
│ │ │ │competenţelor │ │de Muncă, │
│ │ │ │verzi dobândite │ │Patronate, │
│ │ │ │în context │ │Sindicate │
│ │ │ │formal, │ │Autoritatea │
│ │ │ │nonformal, │ │Naţională │
│ │ │ │informal, │ │pentru │
│ │ │ │prin practicare │ │Calificări │
│ │ │ │în alte state │ │Comitetele │
│ │ │ │membre ale │ │sectoriale │
│ │ │ │Uniunii │ │ │
│ │ │ │Europene, │ │ │
│ │ │ │Spaţiului │ │ │
│1. Formarea şi │ │ │Economic │ │ │
│dezvoltarea │ │ │European sau │ │ │
│competenţelor │ │ │Confederaţiei │ │ │
│verzi │ │ │Elveţiene │ │ │
│ ├─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Nr. de │ │ │
│ │ │ │calificări verzi│ │ │
│ │ │ │introduse în │ │ │
│ │ │ │Registrul │ │ │
│ │ │ │Naţional │ │ │
│ │ │ │al Calificărilor│ │ │
│ │ │ │Nr. de persoane │ │ │
│ │ │ │formate în │ │ │
│ │Adaptarea │ │calificări verzi│ │ │
│ │lucrătorilor şi a│ │Nr. de furnizori│ │ │
│ │întreprinderilor │ │de formare │ │ │
│ │pentru │ │autorizaţi │ │ │
│ │tranziţia la │ │pentru programe │FESI 2014 - │Ministerul │
│ │"economia │ │de │2020 │Muncii şi │
│ │verde", │2018 - │formare care │Bugetul Stat│Justiţiei │
│ │gestionarea │2023 │conţin │Bugetul │Sociale │
│ │tranziţiei la │ │competenţe │asigurărilor│Ministerul │
│ │noile modele │ │verzi │pentru şomaj│Fondurilor │
│ │organizaţionale │ │Nr. de programe │ │Europene │
│ │şi adaptarea │ │de formare │ │ │
│ │la noile │ │realizate, care │ │ │
│ │tehnologii │ │cuprind │ │ │
│ │ │ │competenţe verzi│ │ │
│ │ │ │Nr. de │ │ │
│ │ │ │întreprinderi │ │ │
│ │ │ │sprijinite │ │ │
│ │ │ │pentru │ │ │
│ │ │ │realizarea │ │ │
│ │ │ │investiţiilor │ │ │
│ │ │ │în "economia │ │ │
│ │ │ │verde" │ │ │
│ ├─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │ │ │ │Muncii şi │
│ │ │ │ │ │Justiţiei │
│ │ │ │Nr. de │ │Sociale │
│ │ │ │programare de │ │Ministerul │
│ │ │ │formare a │ │Educaţiei │
│ │ │ │competenţelor │ │Naţionale │
│ │ │ │antreprenoriale │ │Ministerul │
│ │ │ │Nr. de │ │Cercetării şi │
│ │ │ │absolvenţi care │ │Inovării │
│ │ │ │au │FESI 2014 - │Ministerul │
│ │Valorificarea/ │ │parcurs programe│2020 │Fondurilor │
│ │formarea │2018 - │de formare a │Bugetul Stat│Europene │
│ │competenţelor │2023 │competenţelor │Bugetul │Agenţia │
│ │antreprenoriale │ │antreprenoriale │asigurărilor│Naţională │
│ │ │ │Nr. de firme │pentru şomaj│pentru │
│ │ │ │înfiinţate prin │ │Ocuparea │
│ │ │ │valorificarea │ │Forţei │
│ │ │ │certificatelor │ │de Muncă │
│ │ │ │de │ │Patronate │
│ │ │ │absolvire a │ │Sindicate │
│ │ │ │programelor de │ │Autoritatea │
│ │ │ │competenţe │ │Naţională │
│ │ │ │antreprenoriale │ │pentru │
│ │ │ │ │ │Calificări │
│ │ │ │ │ │Comitete │
│ │ │ │ │ │sectoriale │
├─────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Nr. de │ │ │
│ │Formarea unei │ │cercetători din │FEDR 2014 - │Ministerul │
│ │mase critice │ │sectorul │2020 │Cercetării şi │
│ │de cercetători în│2018 - │public │(prin POC) │Inovării │
│ │domeniile │2023 │Nr. de │Buget de │Ministerul │
│ │cele mai │ │cercetători din │stat │Fondurilor │
│ │promiţătoare │ │sectorul │ │Europene │
│ │ │ │privat │ │ │
│ ├─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Nr. de proiecte │ │ │
│ │ │ │de cercetare şi │ │ │
│ │ │ │iniţiative │ │ │
│ │ │ │ştiinţifice de │ │ │
│ │ │ │anvergură │ │ │
│2. Creşterea │ │ │Nr. de │ │ │
│contribuţiei │ │ │publicaţii │ │ │
│româneşti la │ │ │ştiinţifice │ │ │
│progresul │Creşterea │ │în topul 10% │ │ │
│cunoaşterii │vizibilităţii │ │dintre cele mai │FEDR 2014 - │Ministerul │
│ │internaţionale a │ │citate │2020 │Cercetării şi │
│ │cercetării │2018 - │publicaţii din │(prin POC) │Inovării │
│ │şi dezvoltării │2023 │lume (% │Buget de │Ministerul │
│ │experimentale │ │din totalul │stat │Fondurilor │
│ │din România │ │publicaţiilor │ │Europene │
│ │ │ │ştiinţifice la │ │ │
│ │ │ │nivelul ţării) │ │ │
│ │ │ │Nr. de │ │ │
│ │ │ │copublicaţii │ │ │
│ │ │ │ştiinţifice │ │ │
│ │ │ │internaţionale │ │ │
│ │ │ │(număr la 1 │ │ │
│ │ │ │milion de │ │ │
│ │ │ │locuitori) │ │ │
├─────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Nr. de proiecte │FEDR 2014 - │ │
│ │Susţinerea │2018 - │de cercetare şi │2020 │Ministerul │
│ │specializării │2023 │iniţiative │(prin POC) │Cercetării şi │
│ │inteligente │ │ştiinţifice de │Buget de │Inovării │
│ │ │ │anvergură │stat │ │
│ ├─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Nr. de │ │ │
│ │ │ │absolvenţi de │ │ │
│ │ │ │doctorat │ │ │
│ │ │ │(ISCEC 6) la │ │ │
│ │ │ │1.000 locuitori │ │ │
│ │ │ │cu │ │ │
│ │ │ │vârsta de 25 - │ │ │
│ │ │ │34 de ani │ │ │
│ │ │ │Nr. de │ │ │
│ │ │ │publicaţii │ │ │
│ │ │ │ştiinţifice │ │ │
│3. Creşterea │ │ │în topul 10% │ │ │
│rolului ştiinţei │ │ │dintre cele mai │ │ │
│în │Dezvoltarea unor │ │citate │ │Ministerul │
│societate │organizaţii │ │publicaţii din │FEDR 2014 - │Cercetării şi │
│ │de cercetare │2018 - │lume (% │2020 │Inovării │
│ │performante │2023 │din totalul │(prin POC) │Ministerul │
│ │generatoare de │ │publicaţiilor │Buget de │Fondurilor │
│ │competenţe │ │ştiinţifice la │stat │Europene │
│ │verzi │ │nivelul ţării) │ │ │
│ │ │ │Nr. de │ │ │
│ │ │ │co-publicaţii │ │ │
│ │ │ │ştiinţifice │ │ │
│ │ │ │internaţionale │ │ │
│ │ │ │(număr la 1 │ │ │
│ │ │ │milion de │ │ │
│ │ │ │locuitori) │ │ │
│ │ │ │Nr. de │ │ │
│ │ │ │co-publicaţii │ │ │
│ │ │ │public- │ │ │
│ │ │ │privat la 1 │ │ │
│ │ │ │milion de │ │ │
│ │ │ │locuitori │ │ │
├─────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Stabilirea de │ │ │ │ │
│ │legături între │ │ │ │ │
│ │centrele de │ │ │ │ │
│ │excelenţă │ │ │ │ │
│ │emergente cu │ │ │FEDR 2014 - │ │
│ │omologii lor de │ │Nr. de proiecte │2020 │Ministerul │
│ │prim plan din │2018 - │de teaming │(prin POC) │Fondurilor │
│ │alte state │2023 │implementate │Buget de │Europene │
│ │membre ale UE │ │ │stat │ │
│ │pentru │ │ │ │ │
│ │creşterea │ │ │ │ │
│ │excelenţei - │ │ │ │ │
│ │proiecte de │ │ │ │ │
│ │"teaming" │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Înfiinţarea unor │ │ │ │ │
│ │"catedre │ │ │FEDR 2014 - │ │
│4. Crearea de │ERA" în vederea │2018 - │Nr. de catedre │2020 │Ministerul │
│sinergii cu │atragerii │2023 │ERA înfiinţate │(prin POC) │Fondurilor │
│acţiunile de CDI │cadrelor │ │ │Buget de │Europene │
│ale │universitare de │ │ │stat │ │
│programului-cadru│renume │ │ │ │ │
│ORIZONT 2020 ├─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
│al Uniunii │Crearea de nuclee│ │ │ │ │
│Europene şi alte │de │ │ │ │ │
│programe CDI │competenţă │ │ │ │ │
│internaţionale │ştiinţifică │ │ │ │ │
│ │şi/sau │ │ │ │ │
│ │tehnologică de │ │ │ │ │
│ │înalt │ │ │ │ │
│ │nivel, la │ │ │ │ │
│ │standarde │ │Nr. de │FEDR 2014 - │ │
│ │europene, în │ │specialişti din │2020 │Ministerul │
│ │cadrul unei │2018 - │străinătate │(prin POC) │Fondurilor │
│ │instituţii CD sau│2023 │angajaţi în │Buget de │Europene │
│ │al unei │ │proiectele │stat │ │
│ │universităţi prin│ │susţinute │ │ │
│ │atragerea │ │ │ │ │
│ │de specialişti │ │ │ │ │
│ │din │ │ │ │ │
│ │străinătate, de │ │ │ │ │
│ │orice │ │ │ │ │
│ │naţionalitate, cu│ │ │ │ │
│ │competenţă │ │ │ │ │
│ │recunoscută │ │ │ │ │
├─────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Sprijin pentru │ │ │ │ │
│ │formarea │ │ │ │ │
│ │profesională şi │ │ │ │ │
│ │dobândirea │ │ │ │ │
│ │de competenţe │ │ │ │ │
│ │prin programe │ │ │ │ │
│ │de formare │ │ │ │ │
│ │profesională de │ │ │ │ │
│ │scurtă durată │ │ │ │ │
│ │(ex: iniţiere, │ │Nr. de │ │Ministerul │
│ │perfecţionare), │ │participanţi la │FEADR 2014 │Agriculturii │
│ │cu perioade │2018 - │cursuri │-2020 │şi │
│ │diferenţiate de │2023 │de formare │Bugetul de │Dezvoltării │
│ │pregătire, │ │profesională │stat │Rurale, │
│ │în funcţie de │ │ │ │(prin AM PNDR)│
│ │nivelul de │ │ │ │ │
│ │pregătire al │ │ │ │ │
│ │beneficiarilor │ │ │ │ │
│ │finali, precum şi│ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │
│ │tematica │ │ │ │ │
│5. Încurajarea │programului de │ │ │ │ │
│învăţării pe tot │formare │ │ │ │ │
│parcursul vieţii │profesională │ │ │ │ │
│şi a formării ├─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
│profesionale în │Sprijin pentru │ │ │ │ │
│sectoarele │activităţi │ │ │ │ │
│agricol şi │demonstrative şi │ │ │ │ │
│forestier │de │ │ │ │ │
│ │informare prin │ │ │ │ │
│ │sesiuni │ │ │ │ │
│ │practice privind │ │ │ │ │
│ │metode noi │ │ │ │ │
│ │de protecţie a │ │ │ │ │
│ │culturilor │ │ │ │ │
│ │sau tehnici │ │Nr. de │ │Ministerul │
│ │specifice de │ │participanţi la │FEADR 2014 │Agriculturii │
│ │producţie, │2018 - │sesiuni │-2020 │şi │
│ │respectiv prin │2023 │practice/ │Bugetul de │Dezvoltării │
│ │activităţi de │ │activităţi de │stat │Rurale │
│ │difuzare a │ │difuzare │ │ │
│ │informaţiilor cu │ │ │ │ │
│ │privire │ │ │ │ │
│ │agricultură, │ │ │ │ │
│ │protecţia │ │ │ │ │
│ │mediului şi │ │ │ │ │
│ │identificarea │ │ │ │ │
│ │unor soluţii │ │ │ │ │
│ │tehnologice şi │ │ │ │ │
│ │practici agricole│ │ │ │ │
│ │adecvate │ │ │ │ │
├─────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Orientarea │ │ │ │ │
│ │profesională │ │ │ │Ministerul │
│ │pentru │ │Nr. de persoane │FEDR 2014 - │Fondurilor │
│ │îmbunătăţirea │2018 - │- beneficiari │2020 │Europene │
│ │expertizei │2020 │şi orientării │Bugetul de │Ministerul │
│ │privind │ │ │stat │Educaţiei │
│ │eficienţă │ │ │ │Naţionale │
│ │energetică │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │POCU 2014 - │ │
│ │Formarea │ │ │2020 │Ministerul │
│ │personalului din │ │ │Fond special│Educaţiei │
│ │proiectare şi din│ │ │constituit │Naţionale - │
│ │companii │ │ │pentru │instituţii de │
│ │de construcţii cu│ │Nr. de persoane │formare │învăţământ │
│6. Promovarea │privire la │ │specializate/ │profesională│preuniversitar│
│îmbunătăţirii │proiectarea şi │ │Nr. ore de │Bugetul de │şi superior │
│competenţelor în │execuţia │2018 - │formare │stat │acreditate în │
│ceea ce │clădirilor la │2020 │Nr. de companii │Fonduri │condiţiile │
│priveşte │nivel nZEB^55) │ │de construcţii │atrase │legii, care │
│eficienţa │(principii ale │ │implicate │de la │oferă programe│
│energetică în │casei pasive, │ │ │companii │de formare │
│clădiri şi în │utilizare surse │ │ │de │profesională │
│sistemele majore │regenerabile │ │ │construcţii │Furnizori de │
│de infrastructură│de energie în │ │ │prin │formare │
│urbană^54) │clădiri) │ │ │stimularea │profesională │
│ │ │ │ │calificării │ │
│ ├─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │ │ │ │Educaţiei │
│ │ │ │Nr. de furnizori│ │Naţionale - │
│ │Formarea │ │de servicii în │ │instituţii de │
│ │furnizorilor de │ │domeniul │FEDR 2014 - │învăţământ │
│ │servicii în │ │eficienţei │2020 │preuniversitar│
│ │domeniul │2020 │energetice │Bugetul de │şi superior │
│ │eficienţei │ │cuprinşi în │stat │acreditate în │
│ │energetice │ │cursuri de │ │condiţiile │
│ │ │ │formare │ │legii, care │
│ │ │ │ │ │oferă programe│
│ │ │ │ │ │de formare │
│ │ │ │ │ │profesională │
├─────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │Bugetul de │ │
│ │Formarea │ │ │stat │ │
│ │operatorilor │ │ │prin │ │
│ │instalaţiilor de │ │ │Competiţiile│ │
│ │gestionare │ │ │de │ │
│ │a deşeurilor cu │ │Nr. de operatori│proiecte din│ │
│ │privire la │ │de instalaţii │Planul │ │
│ │proiectarea şi │2018 - │de gestionare a │Naţional │Ministerul │
│ │operarea │2025 │deşeurilor │de │Mediului │
│ │instalaţiilor │ │formaţi │Cercetare, │ │
│ │care să ţină │ │ │Dezvoltare │ │
│ │cont de │ │ │şi │ │
│ │schimbările │ │ │Inventică │ │
│ │climatice │ │ │III. │ │
│ │ │ │ │Programul │ │
│ │ │ │ │Orizont 2020│ │
│7. Dezvoltarea ├─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
│competenţelor │Organizarea de │ │ │ │ │
│privind │conferinţe/ │ │ │ │ │
│gestionarea │programe de │ │ │ │ │
│deşeurilor │calificare, la │ │ │ │ │
│ │nivel naţional, │ │ │ │ │
│ │privind │ │Nr. de │ │ │
│ │"bunele practici"│ │conferinţe/ │ │ │
│ │în │ │programe de │ │ │
│ │strategi de │ │calificare, la │ │ │
│ │gestionare a │2018 - │nivel naţional, │Bugetul de │Ministerul │
│ │deşeurilor, │2025 │privind "bunele │stat │Mediului │
│ │adresate │ │practici" în │ │ │
│ │operatorilor │ │strategiile de │ │ │
│ │sistemelor de │ │gestionare a │ │ │
│ │gestionare a │ │deşeurilor │ │ │
│ │deşeurilor şi │ │ │ │ │
│ │funcţionarilor │ │ │ │ │
│ │din cadrul │ │ │ │ │
│ │autorităţilor │ │ │ │ │
│ │locale │ │ │ │ │
├─────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Furnizarea de │ │ │ │ │
│8. Promovarea │cunoştinţe │ │ │ │ │
│îmbunătăţirii │tehnice şi de │ │ │ │ │
│nivelului │sprijin │ │Nr. de angajaţi │ │Ministerul │
│tehnologiilor │economic pentru │ │din industrie │ │Economiei │
│curate │noile │2018 - │cu cunoştinţe │Bugetul de │Ministerul │
│şi a energiei cu │instrumente în │2025 │tehnice şi │stat │Finanţelor │
│emisii reduse │vederea │ │economice │ │Publice │
│sau zero de │stimulării │ │îmbunătăţite │ │ │
│carbon │industriei să │ │ │ │ │
│ │reducă emisiile │ │ │ │ │
│ │de GES │ │ │ │ │
├─────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
│9. Sprijinirea │Implementarea │ │ │ │ │
│parteneriatelor │unui sistem de │ │ │ │ │
│dintre │stagii de │ │ │ │ │
│universităţi şi │practică în │ │Nr. de studenţi │ │ │
│sectorul │domeniul │ │care │ │ │
│privat, pentru a │schimbărilor │ │beneficiază de │Bugetul de │Ministerul │
│facilita │climatice sau │2018 - │stagii de │stat │Educaţiei │
│tranziţia de la │domenii conexe │2020 │practică în │POCU 2014 - │Naţionale │
│educaţie la │(ex. energii │ │domeniul │2020 │Universităţi │
│angajare în │regenerabile, │ │schimbărilor │ │Angajatori │
│domeniul │gestionarea │ │climatice sau │ │ │
│schimbărilor │deşeurilor, │ │domenii conexe │ │ │
│climatice sau │producerea │ │ │ │ │
│domenii conexe │bio-carburanţilor│ │ │ │ │
│ │etc.) │ │ │ │ │
├─────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Realizarea │ │ │ │ │
│ │infrastructurii │ │ │ │ │
│ │educaţionale │ │ │ │ │
│ │adecvate în │ │ │ │ │
│ │vederea │ │ │ │ │
│ │asigurării │ │ │ │ │
│10. Creşterea │condiţiilor │ │ │ │ │
│gradului de │pentru o │ │ │ │Ministerul │
│participare la │pregătire │ │ │FEDR 2014 - │Dezvoltării │
│învăţământul │profesională de │ │Nr. de unităţi │2020 │Regionale şi │
│profesional şi │calitate şi │2018 - │educaţionale │(prin POR) │Administraţiei│
│tehnic şi la │relevantă pentru │2023 │modernizate/nou │Buget de │Publice │
│programe de │nevoile pieţei │ │înfiinţate │stat │Europene │
│învăţare pe tot │muncii, │ │ │ │(prin AM POR) │
│parcursul vieţii │adaptate │ │ │ │ │
│ │nivelului de │ │ │ │ │
│ │dezvoltare │ │ │ │ │
│ │tehnologică şi │ │ │ │ │
│ │cerinţelor │ │ │ │ │
│ │specifice │ │ │ │ │
│ │sectoarelor │ │ │ │ │
│ │economice │ │ │ │ │
├─────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Dezvoltarea │ │ │ │ │
│ │infrastructurii │ │ │ │ │
│ │învăţământului │ │ │ │ │
│ │terţiar │ │ │ │ │
│ │universitar, │ │ │ │ │
│ │modernizarea şi │ │ │ │ │
│ │echiparea │ │ │ │ │
│ │facilităţilor │ │ │ │ │
│ │conexe pentru │ │ │ │ │
│11. Creşterea │soluţionarea │ │ │ │ │
│relevanţei │asimetriilor │ │ │ │ │
│învăţământului │existente între │ │Nr. de unităţi │ │Ministerul │
│terţiar │curricula │ │de │FEDR 2014 - │Dezvoltării │
│universitar în │universitară şi │2018 - │învăţământului │2020 │Regionale şi │
│relaţie cu piaţa │necesitatea de a │2023 │terţiar │(prin POR) │Administraţiei│
│muncii şi │dezvolta │ │universitar │Buget de │Publice │
│sectoarele │competitivitatea │ │dezvoltate/ │stat │(prin AM POR) │
│economice │economiei │ │modernizate │ │ │
│competitive │româneşti, │ │ │ │ │
│ │intensificarea │ │ │ │ │
│ │legăturii dintre │ │ │ │ │
│ │cercetare │ │ │ │ │
│ │şi piaţa muncii, │ │ │ │ │
│ │în special │ │ │ │ │
│ │în domeniile │ │ │ │ │
│ │economice │ │ │ │ │
│ │competitive şi de│ │ │ │ │
│ │specializarea │ │ │ │ │
│ │inteligentă │ │ │ │ │
└─────────────────┴─────────────────┴─────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┘

    ^54) Planul Naţional de Acţiune 2016 - 2020 privind schimbările climatice.
    ^55) nZEB (nearly Zero Energy Building) = clădire cu consum de energie aproape egal cu zero, conform Legii nr. 372/2005 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    O.S.3. Consolidarea cooperării cu actorii relevanţi şi a dialogului cu partenerii sociali din sectoarele cu potenţial pentru crearea de locuri de muncă verzi

┌────────────┬──────────────┬─────────┬───────────────┬───────────┬───────────────┐
│Direcţie de │Măsura/ │Termen de│Indicatori de │Sursa de │Instituţii │
│acţiune │Acţiunea │realizare│rezultat │finanţare/ │responsabile │
│ │ │ │ │cofinanţare│ │
├────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │Nr. total de │ │ │
│1. │Sprijin │ │operaţiuni de │ │ │
│Facilitarea │acordat pentru│ │cooperare │ │ │
│cooperării │cooperare │ │sprijinite în │FEADR + │Ministerul │
│între │orizontală şi │2018 - │cadrul │contribuţie│Agriculturii şi│
│actorii │verticală │2023 │măsurii │naţională │Dezvoltării │
│implicaţi în│între actorii │ │(grupuri, │Bugetul de │Rurale │
│dezvoltarea │implicaţi în │ │reţele/ │stat │ │
│rurală │dezvoltarea │ │clustere, │ │ │
│ │rurală │ │proiecte pilot,│ │ │
│ │ │ │etc.) │ │ │
├────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │Crearea unui │ │ │ │ │
│ │sistem de │ │ │ │ │
│ │participare │ │ │ │ │
│ │continuă a │ │ │ │Ministerul │
│ │partenerilor │ │ │ │Muncii şi │
│ │sociali şi a │ │ │ │Justiţiei │
│ │altor actori │ │ │ │Sociale │
│ │relevanţi la │2018 - │Sistem │Nu este │Partenerii │
│ │elaborarea şi │2025 │operaţionalizat│cazul │Sociali │
│ │monitorizarea │ │ │ │Organizaţii │
│ │politicilor │ │ │ │Non- │
│ │care vizează │ │ │ │Guvernamentale;│
│ │crearea de │ │ │ │Mediul Academic│
│ │locuri de │ │ │ │ │
│ │muncă │ │ │ │ │
│ │verzi │ │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │Identificarea │ │ │ │Ministerul │
│2. │ocupaţiilor şi│ │ │ │Muncii şi │
│Consolidarea│a │ │ │ │Justiţiei │
│participării│calificărilor │2018 - │Nr. de ocupaţii│Nu este │Sociale │
│partenerilor│asociate │2025 │şi calificări │cazul │Partenerii │
│sociali şi a│tranziţiei la │ │identificate │ │sociali │
│altor │o economie cu │ │ │ │Comitetele │
│actori │emisii reduse │ │ │ │sectoriale │
│relevanţi în│de carbon │ │ │ │ │
│politicile ├──────────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
│publice care│Prioritizarea │ │ │ │ │
│vizează │domeniilor de │ │ │ │ │
│crearea de │acţiune pentru│ │ │ │Ministerul │
│locuri de │tranziţia la │ │ │ │Muncii şi │
│muncă verzi │o economie cu │ │Domenii de │ │Justiţiei │
│ │emisii reduse │2018 - │acţiune │Nu este │Sociale │
│ │de carbon prin│2025 │prioritare │cazul │Partenerii │
│ │integrarea │ │identificate │ │sociali │
│ │perspectivelor│ │ │ │Comitetele │
│ │politicii │ │ │ │sectoriale │
│ │economice şi │ │ │ │ │
│ │sociale │ │ │ │ │
│ ├──────────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │Dezvoltarea de│ │ │ │Ministerul │
│ │instrumente │ │ │ │Muncii şi │
│ │pentru │ │Nr. de programe│ │Justiţiei │
│ │evaluarea │ │de formare │ │Sociale, │
│ │impactului │2018 - │implementate │Bugetul de │Partenerii │
│ │şi a efectelor│2025 │Nr. de studii │stat │Sociali │
│ │pe piaţa │ │Nr. de prognoze│ │Organizaţii │
│ │muncii în │ │Nr. de │ │Non- │
│ │contextul │ │iniţiative │ │Guvernamentale;│
│ │tranziţiei la │ │ │ │Mediul Academic│
│ │economie verde│ │ │ │ │
└────────────┴──────────────┴─────────┴───────────────┴───────────┴───────────────┘    Listă de abrevieri
        ANOFM - Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
        AMIGO - Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării
        AM PNDR - Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
        AM POCU - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman
        AM POR - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional
        CAEN - Clasificarea Activităţilor Economiei Naţionale
        CD - Cercetare şi dezvoltare
        CDI - Cercetare, dezvoltare şi inovare
        COSME - Programul pentru competitivitatea întreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii
        EUROSTAT - Direcţia Generală a Comisiei Europene care furnizează date statistice comparabile la nivelul Uniunii Europene
        FEADR 2014 - 2020 - Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Regională
        FEDR 2014 - 2020 - Fondul European de Dezvoltare Regională
        FSE - Fondul social european
        FESI 2014 - 2020 - Fonduri Europene Structurale şi de Investiţii
        INS Institutul Naţional de Statistică
        MMJS - Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
        OIM (ILO) - Organizaţia Internaţională a Muncii
        ONU - Organizaţia Naţiunilor Unite
        POC 2014 - 2020 - Programul Operaţional Competitivitate
        POCA 2014 - 2020 - Programul Operaţional Capacitate Administrativă
        POCU 2014 - 2020 - Programul Operaţional Capital Uman
        POR 2014 - 2020 - Programul Operaţional Regional
        PNDR 2014 - 2020 - Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
        PN CDI III - Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inventică III
        TIC - Tehnologia Informaţiei şi Comunicării

                                         ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016