Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 PLAN DE ACŢIUNE din 24 octombrie 2018 pe anul 2018 pentru implementarea Strategiei Naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 780/2015
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PLAN DE ACŢIUNE din 24 octombrie 2018  pe anul 2018 pentru implementarea Strategiei Naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 780/2015     Twitter Facebook
Cautare document

 PLAN DE ACŢIUNE din 24 octombrie 2018 pe anul 2018 pentru implementarea Strategiei Naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 780/2015

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 927 bis din 2 noiembrie 2018
──────────
    Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 829 din 24 octombrie 2018, publicată în Monitorul Oficial, nr. 927 din 2 noiembrie 2018.
──────────

    Legendă:

┌────────────────┬─────────────────────┐
│MAI - Ministerul│ │
│Afacerilor │ │
│Interne │ │
│IGI - │ │
│Inspectoratul │ │
│General pentru │ │
│Imigrări │ │
│IGPR - │ │
│Inspectoratul │ │
│General al │ │
│Poliţiei Române │ │
│IGPF - │ │
│Inspectoratul │ │
│General al │ │
│Poliţiei de │ │
│Frontieră │ │
│IGJR - │ │
│Inspectoratul │ │
│General al │ │
│Jandarmeriei │ │
│Române │ │
│IGSU - │ │
│Inspectoratul │ │
│General pentru │ANC - Autoritatea │
│Situaţii de │Naţională pentru │
│Urgenţă │Calificări │
│DGPI - Direcţia │MMACA - Ministerul │
│Generală de │pentru Mediul de │
│Protecţie │Afaceri, Comerţ şi │
│Internă │Antreprenoriat │
│DGMO - Direcţia │UNHCR - Înaltul │
│Generală │Comisariat al │
│Management │Naţiunilor Unite │
│Operaţional │pentru Refugiaţi │
│DGMRU - Direcţia│OIM - Organizaţia │
│Generală │Internaţională pentru│
│Management │Migraţiune │
│Resurse Umane │GRUPUL - Grupul de │
│DGL - Direcţia │coordonare pentru │
│Generală │implementarea │
│Logistică │Strategiei naţionale │
│DGAESRI - │privind imigraţia, │
│Direcţia │constituit în baza │
│Generală Afaceri│prevederilor │
│Europene, │Hotărârii de Guvern │
│Schengen şi │nr. 572/2008, cu │
│Relaţii │modificările şi │
│Internaţionale │completările │
│DEPABD - │ulterioare │
│Direcţia pentru │BESA - Biroul │
│Evidenţa │European de Sprijin │
│Persoanelor şi │pentru Azil │
│Administrarea │FRONTEX - Agenţia │
│Bazelor de Date │Europeană pentru │
│MMJS - │Poliţia de Frontieră │
│Ministerul │şi Garda de Coastă │
│Muncii şi │SELEC - Centrul │
│Justiţiei │Sud-Est-European de │
│Sociale │Aplicare a Legii │
│ANOFM - Agenţia │EUROPOL - Oficiul │
│Naţională pentru│European de Poliţie │
│Ocuparea Forţei │RTT - Resortisanţii │
│de Muncă │ţărilor terţe │
│DPOCMP - │FAMI - Fondul pentru │
│Direcţia │Migraţie, Azil şi │
│Politici de │Integrare │
│Ocupare, │CTU - Centrul de │
│Competenţe şi │Tranzit în Regim de │
│Mobilitate │Urgenţă │
│Profesională │ITO - Informaţii din │
│ANPD - │Ţările de Origine │
│Autoritatea │CEA - Curricula │
│Naţională pentru│Europeană în Domeniul│
│Persoanele cu │Azilului │
│Dizabilităţi │CRPCSA - Centrul │
│IM - Inspecţia │Regional de Proceduri│
│Muncii │şi Cazare a │
│MS - Ministerul │Solicitanţilor de │
│Sănătăţii │Azil │
│MAE - Ministerul│CRI - Centrul │
│Afacerilor │Regional pentru │
│Externe │Integrare │
│DC - │ │
│Departamentul │ │
│Consular │ │
│MEN - Ministerul│ │
│Educaţiei │ │
│Naţionale │ │
│MApN - │ │
│Ministerul │ │
│Apărării │ │
│Naţionale │ │
│MDRAP - │ │
│Ministerul │ │
│Dezvoltării │ │
│Regionale şi │ │
│Administraţiei │ │
│Publice │ │
│ANPDCA - │ │
│Autoritatea │ │
│Naţională pentru│ │
│Protecţia │ │
│Drepturilor │ │
│Copilului şi │ │
│Adopţie │ │
└────────────────┴─────────────────────┘


┌───────────────┬───────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────┬────────────────┬──────────────┬──────────────────┬─────────────┐
│Obiectivele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│generale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│stabilite prin │ │ │ │ │Instituţia│Instituţii │ │ │ │
│Strategia │ │ │ │ │care │responsabile cu │Surse de │Indicatori de │ │
│Naţională │Obiective specifice│Acţiuni desfăşurate│Rezultate │Termen │propune │implementarea │finanţare │monitorizare │Evaluare │
│privind │ │ │ │ │acţiunea │acţiunii │ │ │ │
│Imigraţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru perioada│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2015 - 2018 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │I.1.1. │ │ │ │ │ │ │Evaluarea │
│ │ │Monitorizarea │ │ │ │ │ │ │finală a │
│ │ │pieţei forţei de │Analiză privind │ │ │ │Fonduri │- Domeniile │activităţii │
│ │ │muncă autohtone de │domeniile │ │ │ │disponibile │deficitare de │va fi inclusă│
│ │ │care instituţiile │deficitare de │Noiembrie │MMJS │MMJS - ANOFM │din bugetul │forţă de muncă │în Raportul │
│ │ │cu competenţă în │forţă de muncă din│ │ │ │asigurărilor │identificate. │anual de │
│ │ │domeniu pentru │România. │ │ │ │pentru şomaj │ │activitate a │
│ │ │identificarea │ │ │ │ │ │ │Grupului │
│ │ │deficitelor. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Situaţia │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │statistică a │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │avizelor de │ │
│ │ │ │Contingentul pe │ │ │ │ │angajare/detaşare,│ │
│ │ │ │tipuri de │ │ │ │ │a permiselor unice│Evaluarea │
│ │ │ │lucrători │ │ │ │ │şi a permiselor de│finală a │
│ │ │I.1.2. Stabilirea │nou-admişi pe │ │ │ │ │şedere care │activităţii │
│ │ │cotelor anuale de │piaţa forţei de │ │MMJS – │MMJS -DPOCMP │ │conferă drept de │va fi inclusă│
│ │ │admisie în scop de │muncă din România │Decembrie │DPOCMP │MAI – IGI │Nu este cazul │muncă eliberate │în Raportul │
│ │ │muncă. │potrivit nevoilor │ │ │ │ │cetăţenilor │anual de │
│ │ │ │identificate pe │ │ │ │ │străini în anul în│activitate a │
│ │ │ │piaţa autohtonă a │ │ │ │ │curs; │Grupului │
│ │ │ │forţei de muncă. │ │ │ │ │- lista │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ocupaţiilor │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │deficitare pe │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │piaţa forţei de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │muncă autohtonă. │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Înregistrarea în │ │ │ │ │ │ │
│ │I.1. Facilitarea │ │evidenţe a │ │ │ │ │ │ │
│ │accesului pe │I.1.3. Stabilirea │persoanelor care │ │ │ │ │ │Evaluarea │
│ │teritoriul României│unor mecanisme de │au obţinut │ │ │ │ │ │finală a │
│ │a cetăţenilor terţi│facilitare a │statutul de │ │ │ │ │- Numărul │activităţii │
│ │care răspund │admiterii │refugiat sau o │ │MMJS – │ │ │persoanelor │va fi inclusă│
│ │nevoilor de ocupare│cetăţenilor │altă formă de │Permanent │ANOFM │MMJS- ANOFM │Nu este cazul │înregistrate în │în Raportul │
│ │a forţei de muncă │statelor terţe în │protecţie │ │ │ │ │evidenţele ANOFM. │anual de │
│ │(crearea cadrului │domenii în care │internaţională, │ │ │ │ │ │activitate a │
│ │juridic pentru │există deficit de │conform legii, şi │ │ │ │ │ │Grupului │
│ │atragerea şi │forţă de muncă. │care se adresează │ │ │ │ │ │ │
│ │menţinerea forţei │ │agenţiilor │ │ │ │ │ │ │
│ │de muncă potrivit │ │teritoriale. │ │ │ │ │ │ │
│ │nevoilor ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │identificate) │I.1.4. Analizarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │situaţiei locurilor│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de muncă vacante │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │împreună cu │ │ │ │ │ │ │Evaluarea │
│ │ │reprezentanţii │Atragerea │ │ │ │ │ │finală a │
│ │ │mediului de afaceri│imigranţilor care │ │ │ │ │ │activităţii │
│ │ │şi simplificarea │pot contribui la │ │MMJS – │MMJS- ANOFM │ │- Mecanismele de │va fi inclusă│
│ │ │procedurilor │acoperirea unor │Permanent │ANOFM │MAI – IGI │Nu este cazul │facilitare │în Raportul │
│ │ │existente în scopul│domenii │ │MAI – IGI │MMACA │ │realizate. │anual de │
│ │ │reducerii │deficitare. │ │ │ │ │ │activitate a │
│ │ │termenelor de │ │ │ │ │ │ │Grupului │
│ │ │obţinere a avizului│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de angajare în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │muncă/detaşare şi a│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │permisului unic │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │- Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │colaborării, la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │I.1.5. Negocierea/ │nivel │ │ │ │ │- Stabilirea unor │ │
│ │ │încheierea unor │internaţional, │ │ │ │ │contacte │Evaluarea │
│ │ │acorduri bilaterale│între autorităţile│ │ │MMJS - │ │bilaterale între │finală a │
│ │ │cu ţări terţe │competente în │ │MMJS – │Direcţiile de │ │părţile │activităţii │
│ │ │interesate în │domeniul │La │DPOCMP │specialitate │Nu este cazul │interesate; │va fi inclusă│
│ │ │admiterea │schimbului de │solicitare │MAI – IGI │MAE │ │- numărul │în Raportul │
│ │ │propriilor cetăţeni│forţă de muncă. │ │ │MAI – IGI │ │acordurilor │anual de │
│ │ │pe piaţa forţei de │- Acoperirea │ │ │ │ │negociate şi/sau │activitate a │
│ │ │muncă în România. │deficitului de │ │ │ │ │încheiate. │Grupului │
│ │ │ │forţă de muncă │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │existent la nivel │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │- Asigurarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │condiţiilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │necesare atragerii│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │acelor categorii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de imigranţi care │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pot contribui la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │acoperirea unor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │domenii deficitare│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ori cu impact în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dezvoltarea │ │ │ │ │ │Instituţiile │
│ │ │I.2.1. Promovarea │economică. │ │ │ │ │ │responsabile │
│ │ │universităţilor │- Diminuarea │ │ │ │ │ │vor prezenta │
│ │ │româneşti în │ponderii │ │ │ │ │ │stadiul │
│ │ │vederea atragerii │factorului ilegal.│ │ │ │ │ │activităţilor│
│ │ │străinilor la │- Dezvoltarea │ │ │ │Buget MEN │ │derulate în │
│ │ │studii prin │cooperării cu │ │ │ │Resurse │- Activităţi de │cadrul │
│ │ │favorizarea │ministerele/ │ │ │MEN │disponibile cu│facilitare a │reuniunilor │
│ │ │rămânerii pe │asociaţiile/ │Permanent │MAI – IGI │MAI – IGI │încadrarea în │admisiei │Grupului. │
│ │ │teritoriul naţional│organismele │ │ │ │bugetul │studenţilor şi │Evaluarea │
│ │I.2. Favorizarea │şi accesului la un │interesate în │ │ │ │aprobat pentru│cercetătorilor. │finală a │
│ │accesului │loc de muncă a unor│stabilirea nevoii │ │ │ │anul 2018 │ │activităţii │
│ │cetăţenilor │absolvenţi de │de instruire/ │ │ │ │ │ │va fi inclusă│
│ │statelor terţe │studii superioare │pregătire a │ │ │ │ │ │în Raportul │
│ │către instituţiile │specializate. │cetăţenilor din │ │ │ │ │ │anual de │
│ │de învăţământ │ │state terţe pentru│ │ │ │ │ │activitate a │
│I. Promovarea │superior din │ │domeniile/ │ │ │ │ │ │Grupului │
│migraţiei │România pentru │ │profesiile ce │ │ │ │ │ │ │
│legale în │domeniile şi │ │prezintă interes. │ │ │ │ │ │ │
│beneficiul │profesiile │ │- Mecanisme de │ │ │ │ │ │ │
│tuturor │identificate ca │ │facilitare a │ │ │ │ │ │ │
│părţilor: │deficitare │ │admisiei pe │ │ │ │ │ │ │
│societatea │ │ │teritoriul │ │ │ │ │ │ │
│românească, │ │ │României a │ │ │ │ │ │ │
│imigranţi şi │ │ │studenţilor şi │ │ │ │ │ │ │
│statele lor de │ │ │cercetătorilor. │ │ │ │ │ │ │
│origine │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │I.2.2. Realizarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de consultări cu │Gestionarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ministerele, │migraţiei legale │ │ │ │ │ │ │
│ │ │asociaţiile/ │în scopul │ │ │ │ │ │Evaluarea │
│ │ │organismele │atragerii acelor │ │ │ │ │ │finală a │
│ │ │interesate în │categorii de │ │ │MAI – IGI │ │- Număr │activităţii │
│ │ │stabilirea nevoii │imigranţi care pot│Permanent │MAI – IGI │MMJS – ANOFM │Nu este cazul │consultărilor │va fi inclusă│
│ │ │de instruire/ │contribui la │ │ │MS │ │desfăşurate. │în Raportul │
│ │ │pregătire a │acoperirea unor │ │ │MEN │ │ │anual de │
│ │ │cetăţenilor │domenii deficitare│ │ │ │ │ │activitate a │
│ │ │statelor terţe │ori cu impact în │ │ │ │ │ │Grupului │
│ │ │pentru domeniile/ │dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │profesiile ce │economică. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │prezintă interes. │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │- Îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nivelului de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │informare a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │potenţialilor │ │ │ │ │- Numărul │ │
│ │ │ │imigranţi către │ │ │ │ │materialelor │ │
│ │ │ │România şi, │ │ │ │ │informative │ │
│ │ │ │implicit, │ │ │ │ │postate pe site-ul│ │
│ │ │ │creşterea gradului│ │ │ │ │MMJS; │ │
│ │ │ │de respectare a │ │ │ │ │- numărul │ │
│ │ │ │legislaţiei române│ │ │ │ │participărilor la │ │
│ │ │ │de către aceştia. │ │ │ │ │reuniunile │ │
│ │ │ │- Intensificarea │ │ │ │ │grupurilor de │ │
│ │ │ │colaborării la │ │ │ │ │lucru/seminarii/ │ │
│ │ │ │nivel regional │ │ │ │ │conferinţe care │ │
│ │ │I.3.1. Organizarea │între ofiţerii de │ │ │ │ │vizează │Evaluarea │
│ │ │unor acţiuni/ │integrare din │ │ │ │ │modalităţile de │finală a │
│ │ │campanii de │cadrul IGI şi │ │MAI – IGI │MAE- DC │Buget MAE MAI │admisie şi şedere │activităţii │
│ │ │informare cu │responsabilii din │ │MMJS – │MAI – IGI │MMJS ANOFM/ │în scop de muncă a│va fi inclusă│
│ │ │privire la │cadrul │Permanent │ANOFM – │MMJS -DPOCMP - │Bugetul │imigranţilor pe │în Raportul │
│ │ │modalităţile de │AJOFM-urilor prin:│ │DPOCMD │ANOFM │asigurărilor │teritoriul │anual de │
│ │ │admisie şi şedere │• susţinerea de │ │ │ │pentru şomaj │României; │activitate a │
│ │ │pe teritoriul │sesiuni de │ │ │ │ │- numărul │Grupului │
│ │ │României. │informare │ │ │ │ │sesiunilor de │ │
│ │ │ │organizate de │ │ │ │ │informare │ │
│ │ │ │specialişti din │ │ │ │ │organizate în │ │
│ │ │ │agenţii în rândul │ │ │ │ │cadrul Centrelor │ │
│ │ │ │beneficiarilor în │ │ │ │ │Regionale de │ │
│ │ │ │cadrul Centrelor │ │ │ │ │Integrare; │ │
│ │ │ │Regionale de │ │ │ │ │- miniburse a │ │
│ │ │ │integrare; │ │ │ │ │locurilor de muncă│ │
│ │ │ │• organizarea │ │ │ │ │organizate în │ │
│ │ │ │periodică, în │ │ │ │ │cadrul Centrelor │ │
│ │ │ │cadrul Centrelor │ │ │ │ │Regionale de │ │
│ │ │ │Regionale de │ │ │ │ │Integrare. │ │
│ │ │ │Integrare a unor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │miniburse a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │locurilor de muncă│ │ │ │ │ │ │
│ │I.3. Asigurarea ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │unei informări mai │ │ │ │ │ │ │- Numărul │ │
│ │bune a cetăţenilor │I.3.2. Informarea │ │ │ │ │ │materialelor │ │
│ │statelor terţe │cetăţenilor în │Facilitarea │ │ │ │ │informative │Evaluarea │
│ │privind │statele de origine,│accesului │ │ │ │ │elaborate; │finală a │
│ │posibilităţile şi │prin autorităţile │cetăţenilor │ │ │ │- Buget IGI - │- număr de acţiuni│activităţii │
│ │condiţiile de │cu competenţe în │străini la │ │MMJS │MAI - IGI │cofinanţare │care vizează │va fi inclusă│
│ │imigraţie legală │domeniul emigrării,│informaţiile de │Permanent │-DPOCMP │MMJS -DPOCMP │naţională │canalele de │în Raportul │
│ │ │cu privire la │interes public în │ │ │MAE- DC │FAMI │imigrare, precum │anual de │
│ │ │posibilităţile de │domeniul migraţiei│ │ │ │ │şi drepturile şi │activitate a │
│ │ │migrare, drepturile│legale. │ │ │ │ │obligaţiile │Grupului │
│ │ │şi obligaţiile lor │ │ │ │ │ │imigranţilor pe │ │
│ │ │în România. │ │ │ │ │ │teritoriul │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │României. │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Numărul │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │materialelor │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │informative │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │elaborate privind │ │
│ │ │ │- Îmbunătăţirea │ │ │ │ │drepturile şi │ │
│ │ │ │sistemului de │ │ │ │ │obligaţiile │ │
│ │ │I.3.3. Implicarea │accesare de către │ │ │ │ │cetăţenilor terţi │ │
│ │ │în procesul de │cetăţenii statelor│ │ │ │ │pe piaţa muncii │ │
│ │ │informare a │terţe a │ │ │ │ │din România, │ │
│ │ │cetăţenilor │informaţiilor de │ │ │ │ │postate în limba │ │
│ │ │statelor terţe atât│interes public în │ │ │ │ │engleză, pe │ │
│ │ │a misiunilor │domeniul migraţiei│ │ │ │ │site-ul MMJS; │Evaluarea │
│ │ │diplomatice ale │legale. │ │ │ │ │- materialele │finală a │
│ │ │României din │- Creşterea │ │ │ │ │informative puse │activităţii │
│ │ │statele cu │nivelului de │ │MMJS │MAI – IGI │ │la dispoziţia MAE │va fi inclusă│
│ │ │potenţial migrator,│informare a │Permanent │-DPOCMP │MMJS – DPOCMP │Nu este cazul │de MAI - IGI. │în Raportul │
│ │ │cât şi a misiunilor│potenţialilor │ │MAE – DC │MAE - DC │ │- site-uri ale │anual de │
│ │ │diplomatice ale │imigranţi care ar │ │ │ │ │misiunilor │activitate a │
│ │ │acestor state în │putea intra pe │ │ │ │ │diplomatice în │Grupului │
│ │ │România cu privire │teritoriul │ │ │ │ │care a fost │ │
│ │ │la modalităţile de │României şi, │ │ │ │ │inserat link-ul │ │
│ │ │admitere şi şedere │implicit, │ │ │ │ │către pagina web a│ │
│ │ │pe teritoriul │creşterea gradului│ │ │ │ │MMJS cu secţiunea │ │
│ │ │statului român. │de respectare a │ │ │ │ │în care sunt │ │
│ │ │ │legislaţiei române│ │ │ │ │postate în limba │ │
│ │ │ │de către aceştia. │ │ │ │ │engleză informaţii│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │privind drepturile│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │şi obligaţiile │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │cetăţenilor terţi │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │pe piaţa muncii în│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │România. │ │
├───────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │- Informarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │permanentă a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │străinilor cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │privire la cadrul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │legal în vigoare │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi sancţiunile │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │aferente │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nerespectării │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │acestora, inclusiv│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │prin prezentarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │II.1.1. Asigurarea │unor cazuri │ │ │ │ │ │ │
│ │II.1. Informarea │unui flux optim de │concrete de │ │ │ │ │ │ │
│ │permanentă cu │informaţii cu │străini cu şedere │ │ │ │ │- Numărul │ │
│ │privire la │privire la │ilegală sau care │ │ │ │ │comunicatelor de │Evaluarea │
│ │riscurile generate │riscurile generate │desfăşurau │ │ │ │ │presă; │finală a │
│ │de migraţie ilegală│de migraţie ilegală│activităţi │ │ │ │ │- numărul │activităţii │
│ │şi muncă │şi muncă │lucrative │Permanent │MAI - IGI │MAI - IGI │Nu este cazul │conferinţelor │va fi inclusă│
│ │nedeclarată, precum│nedeclarată prin │nedeclarate. │ │ │MMJS - IM │ │organizate; │în Raportul │
│ │şi a sancţiunilor │activitatea de │- Prevenirea │ │ │ │ │- numărul │anual de │
│ │şi măsurilor │relaţii publice │înregistrării unui│ │ │ │ │postărilor în │activitate a │
│ │restrictive ce pot │(comunicate de │număr ridicat de │ │ │ │ │social media. │Grupului │
│ │fi aplicate │presă, conferinţe, │cazuri de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │etc.). │nerespectare a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │legislaţie în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │materie prin │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │informarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │străinilor şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │angajatorilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │români cu privire │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │la sancţiunile şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │măsurile │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │restrictive care │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │le pot fi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │aplicate. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Numărul │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │posturilor vacante│Evaluarea │
│ │ │II.2.1. │ │ │ │ │ │încadrate; │finală a │
│ │ │îmbunătăţirea │Asigurarea │ │ │ │Mecanismul │- numărul │activităţii │
│ │ │situaţiei pe linie │resurselor umane │ │ │ │Financiar │persoanelor │va fi inclusă│
│ │ │de resurse umane şi│necesare şi │Decembrie │MAI - IGI │MAI - IGI │Norvegian 2014│pregătite │în Raportul │
│ │ │pregătire │pregătirea │ │ │ │- 2020 │profesional în │anual de │
│ │ │profesională. │acestora. │ │ │ │ │cadrul componentei│activitate a │
│ │ │ │ │ │ │ │ │de training şi │Grupului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │schimb de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │experienţă. │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Evaluarea │
│ │ │II.2.2. Creşterea │Asigurarea unei │ │ │ │ │ │finală a │
│ │ │capacităţii de │capacităţi de │ │ │ │Buget IGI - │- Numărul │activităţii │
│ │ │mobilitate a │transport adecvată│Iunie │MAI - IGI │MAI - IGI │cofinanţare │autovehiculelor │va fi inclusă│
│ │ │structurilor pentru│nevoilor │ │ │ │naţională │achiziţionate. │în Raportul │
│ │ │imigrări. │operative. │ │ │ │FAMI │ │anual de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │activitate a │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Grupului │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │II.2.3. │ │ │ │ │ │ │Evaluarea │
│ │ │Modernizarea │Asigurarea unei │ │ │ │FAMI │ │finală a │
│ │II.2. │infrastructurii IT │infrastructurii IT│ │ │ │Mecanismul │ │activităţii │
│ │Eficientizarea │la nivelul │optime, adecvate │Iunie │MAI - IGI │MAI - IGI │Financiar │Echipamente IT │va fi inclusă│
│ │controlului │structurilor cu │evoluţiei │ │ │ │Norvegian │achiziţionate. │în Raportul │
│ │legalităţii şederii│competenţe în │situaţiei │ │ │ │2014 - 2020 │ │anual de │
│ │şi muncii │domeniu. │operative. │ │ │ │ │ │activitate a │
│ │cetăţenilor │ │ │ │ │ │ │ │Grupului │
│ │statelor terţe pe ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │teritoriul României│ │Stabilirea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │măsurilor necesare│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pentru integrarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │activităţilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │control la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │trecerea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │frontierei de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │stat, de protecţie│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │a sănătăţii │ │ │ │ │ │Evaluarea │
│ │ │ │publice şi de │ │ │ │ │- Materiale │finală a │
│ │ │II.2.3. Asigurarea │clarificare a │ │ │ │Mecanismul │achiziţionate în │activităţii │
│ │ │dotării materiale a│situaţiei │Decembrie │MAI - IGI │MAI - IGI -IGPF │Financiar │vederea dotării a │va fi inclusă│
│ │ │centrelor │străinilor care │ │ │ │Norvegian │două centre │în Raportul │
│ │ │integrate.*1) │intră sau încearcă│ │ │ │2014 - 2020 │integrate. │anual de │
│ │ │ │să intre în │ │ │ │ │ │activitate a │
│ │ │ │România, prevăzute│ │ │ │ │ │Grupului │
│ │ │ │de legislaţia în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vigoare, în cazul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │constatării la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │frontiera de stat │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │a României a unui │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │aflux masiv de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │imigranţi, actual │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │sau iminent. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Numărul │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │străinilor │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │depistaţi cu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │şedere ilegală; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- numărul │ │
│ │ │II.3.1. Elaborarea │ │ │ │ │ │străinilor │ │
│ │ │şi implementarea │- Depistarea │ │ │ │ │depistaţi fără │ │
│ │ │planului anual de │străinilor cu │ │ │ │ │drept de muncă; │Evaluarea │
│ │ │cooperare operativă│şedere ilegală şi │ │ │ │ │- numărul │finală a │
│ │ │în vederea │luarea măsurilor │ │ │MAI - IGI, IGPR,│ │măsurilor dispuse;│activităţii │
│ │ │combaterii │ce se impun │ │MAI - IGI │IGPF │ │- numărul │va fi inclusă│
│ │ │imigraţiei ilegale │potrivit legii. │Decembrie │IGPR │IGJR │Nu este cazul │acţiunilor şi │în Raportul │
│ │ │a străinilor şi │- Cunoaşterea │ │DGPI │DGPI │ │controalelor │anual de │
│ │ │traficului de │situaţiei │ │ │ │ │proprii şi în │activitate a │
│ │ │migranţi pe │operative în │ │ │ │ │cooperare privind │Grupului │
│ │ │teritoriul │domeniul migraţiei│ │ │ │ │depistarea │ │
│ │ │României. │ilegale. │ │ │ │ │străinilor cu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │şedere ilegală; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- numărul │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │întâlnirilor de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │lucru în vederea │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │evaluării │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │activităţilor. │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Numărul │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │măsurilor dispuse;│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- numărul │ │
│ │ │II.3.2. Elaborarea │ │ │ │ │ │acţiunilor şi │ │
│ │ │şi implementarea la│Depistarea │ │ │ │ │controalelor │ │
│ │ │nivel naţional a │străinilor care │ │ │ │ │proprii şi în │Evaluarea │
│ │ │planului de │desfăşoară │ │ │ │ │cooperare privind │finală a │
│ │ │cooperare operativă│activităţi │ │ │ │ │depistarea │activităţii │
│ │ │pentru depistarea │lucrative în mod │Decembrie │MAI - IGI │MAI - IGI │Nu este cazul │angajaţilor │va fi inclusă│
│ │ │angajaţilor străini│ilegal şi luarea │ │ │MMJS - IM │ │străini ilegali şi│în Raportul │
│ │ │ilegali şi │măsurilor ce se │ │ │ │ │combaterea muncii │anual de │
│ │ │combaterea muncii │impun potrivit │ │ │ │ │nedeclarate a │activitate a │
│ │ │nedeclarate a │legii. │ │ │ │ │străinilor; │Grupului │
│ │ │străinilor. │ │ │ │ │ │- numărul │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │întâlnirilor de │ │
│ │II.3. Întărirea │ │ │ │ │ │ │lucru în vederea │ │
│ │cooperării cu │ │ │ │ │ │ │evaluării │ │
│ │autorităţile române│ │ │ │ │ │ │activităţilor. │ │
│ │competente pentru ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │combaterea │II.3.3. Organizarea│ │Conform │ │ │ │- Numărul │ │
│ │imigraţiei ilegale │şi desfăşurarea │Îmbunătăţirea │calendarului│ │ │ │lucrătorilor din │Evaluarea │
│ │şi a muncii │unor sesiuni de │cunoştinţelor │de │ │ │ │cadrul │finală a │
│ │nedeclarate a │instruire pentru │necesare pentru │activităţi │ │MAI - IGI │ │structurilor de │activităţii │
│ │cetăţenilor din │lucrătorii din │combaterea │stabilit de │ │IGPR │ │ordine şi │va fi inclusă│
│ │state terţe │cadrul IGI, IGPR, │imigraţiei ilegale│echipa de │MAI - IGI │IGJR │FAMI │siguranţă publică │în Raportul │
│ │ │IGJR, IGPF cu │şi returnare │proiect │ │IGPF │ │instruiţi; │anual de │
│ │ │atribuţii în │pentru lucrătorii │pentru anul │ │ │ │- numărul │activitate a │
│ │ │combaterea │din cadrul IGI, │2018 şi │ │ │ │sesiunilor de │Grupului │
│ │ │imigraţiei ilegale │IGPR, IGJR, IGPF. │agreat de │ │ │ │instruire │ │
│ │ │şi returnare. │ │structurile │ │ │ │desfăşurate. │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │II.3.4. Organizarea│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │şi desfăşurarea │Îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │unor şedinţe de │cunoştinţelor │ │ │ │ │ │ │
│II. Obiectiv │ │pregătire comune │necesare pentru │ │ │ │ │ │ │
│general - │ │IGI-IM în ceea ce │prevenirea şi │ │ │ │ │- Numărul │Evaluarea │
│Întărirea │ │priveşte regimul │combaterea muncii │Conform │ │ │ │lucrătorilor din │finală a │
│controlului │ │juridic al │nedeclarate, în │Planului de │ │ │ │cadrul IM │activităţii │
│legalităţii │ │străinilor pe │scopul creşterii │cooperare │ │MAI - IGI │ │instruiţi; │va fi inclusă│
│şederii │ │teritoriul │eficacităţii │operativă │MAI - IGI │MMJS - IM │Nu este cazul │- numărul │în Raportul │
│cetăţenilor │ │României, │activităţilor │încheiat │ │ │ │sesiunilor de │anual de │
│statelor terţe │ │prezentarea │desfăşurate în │între IGI - │ │ │ │instruire │activitate a │
│pe teritoriul │ │documentaţiei │cooperare de către│IM. │ │ │ │desfăşurate. │Grupului │
│României şi │ │specifice │lucrătorii din │ │ │ │ │ │ │
│aplicarea │ │domeniului de │cadrul IGI şi ai │ │ │ │ │ │ │
│corespunzătoare│ │competenţă al │IM. │ │ │ │ │ │ │
│a măsurilor de │ │fiecărei │ │ │ │ │ │ │ │
│îndepărtare şi │ │instituţii. │ │ │ │ │ │ │ │
│a măsurilor │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│restrictive │ │II.3.5. │ │ │ │ │ │- Numărul │ │
│ │ │Eficientizarea │Intensificarea │ │ │ │ │misiunilor │ │
│ │ │schimbului de │cooperării │ │ │ │ │coordonate de │ │
│ │ │informaţii de │internaţionale şi │ │ │ │ │către Agenţia │ │
│ │ │interes operativ │dezvoltarea │ │ │ │ │Frontex; │Evaluarea │
│ │ │prin intermediul │parteneriatului în│ │ │ │ │- numărul │finală a │
│ │ │agenţiilor/ │domeniul │ │ │MAI - IGPR │ │participanţilor la│activităţii │
│ │ │instituţiilor │combaterii │Permanent │MAI - IGI │IGPF │Nu este cazul │aceste misiuni; │va fi inclusă│
│ │ │internaţionale │imigraţiei ilegale│ │ │IGI │ │- numărul │în Raportul │
│ │ │abilitate (FRONTEX,│şi al gestionării │ │ │ │ │solicitărilor de │anual de │
│ │ │EUROPOL, SELEC, │eficiente a │ │ │ │ │asistenţă │activitate a │
│ │ │Centrul de │fluxurilor │ │ │ │ │poliţienească │Grupului │
│ │ │Cooperare │migratorii spre │ │ │ │ │internaţională cu │ │
│ │ │Poliţienească │Europa. │ │ │ │ │EUROPOL, SELEC │ │
│ │ │Internaţională). │ │ │ │ │ │primite- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │transmise. │ │
│ ├───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │II.4.1. Cooperarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │cu organizaţiile │Asigurarea │ │ │ │ │ │Evaluarea │
│ │ │internaţionale sau │aplicării │ │ │ │ │ │finală a │
│ │ │neguvernamentale │repatrierii │ │ │ │ │- Numărul │activităţii │
│ │ │pentru │voluntare │ │ │ │ │străinilor │va fi inclusă│
│ │ │implementarea │umanitare asistată│Permanent │MAI - IGI │MAI - IGI │Nu este cazul │repatriaţi │în Raportul │
│ │ │programelor/ │ca alternativă la │ │ │ │ │voluntar asistaţi.│anual de │
│ │ │proiectelor privind│returnarea forţată│ │ │ │ │ │activitate a │
│ │ │repatrierea │a străinilor cu │ │ │ │ │ │Grupului │
│ │ │voluntară umanitară│şedere ilegală │ │ │ │ │ │ │
│ │ │asistată. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │II.4.2. Alocarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │resurselor necesare│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de la buget pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │implementarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Memorandumului de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │înţelegere între │ │ │ │ │ │ │Evaluarea │
│ │ │Guvernul României │Asigurarea │ │ │ │ │ │finală a │
│ │ │şi Organizaţia │fondurilor │ │ │ │Buget IGI - │- Sume de la buget│activităţii │
│ │ │Internaţională │necesare demarării│ │ │ │confinanţare │alocate; │va fi inclusă│
│ │ │pentru Migraţie │repatrierii │Decembrie │MAI - IGI │MAI - IGI │naţională │- proiecte de │în Raportul │
│ │ │privind cooperarea │voluntare │ │ │ │FAMI │grant │anual de │
│ │ │în domeniul │umanitare │ │ │ │ │FAMI implementate.│activitate a │
│ │ │repatrierii │asistate. │ │ │ │ │ │Grupului │
│ │ │voluntare umanitare│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │asistate şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │demararea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │procedurilor de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │evaluare şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │selecţie. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │II.4.3. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Perfecţionarea │Dobândirea/ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │personalului │aprofundarea unor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │specializat al IGI │cunoştinţe │ │ │ │ │ │Evaluarea │
│ │ │cu competenţe în │specifice în │ │ │ │ │ │finală a │
│ │ │returnarea │vederea creării │Conform │ │ │Co-finanţare │- Numărul │activităţii │
│ │ │resortisanţilor │unui grad ridicat │calendarului│MAI - IGI │MAI - IGI │Frontex │personalului │va fi inclusă│
│ │ │ţărilor terţe prin │de expertiză a │Agenţiei │ │ │Buget IGI │specializat │în Raportul │
│ │ │efectuarea de │personalului │Frontex │ │ │ │instruit. │anual de │
│ │ │cursuri de │implicat în │ │ │ │ │ │activitate a │
│ │ │pregătire în │operaţiunile de │ │ │ │ │ │Grupului │
│ │ │străinătate │returnare forţată.│ │ │ │ │ │ │
│ │ │desfăşurate sub │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │egida Frontex. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │II.4.4. │Returnarea │ │ │ │ │ │Evaluarea │
│ │ │Participarea la │străinilor de pe │ │ │ │ │- Numărul │finală a │
│ │ │zborurile comune de│teritoriul │ │ │ │ │zborurilor comune │activităţii │
│ │ │returnare │României prin │ │ │ │Co-finanţare │organizate de │va fi inclusă│
│ │ │organizate de state│intermediul │Permanent │MAI - IGI │MAI - IGI │Frontex │state membre UE, │în Raportul │
│ │ │membre UE, │zborurilor comune │ │ │ │Buget IGI │la care s-a │anual de │
│ │ │coordonate şi │organizate de alte│ │ │ │ │asigurat │activitate a │
│ │ │co-finanţate de │state membre UE, │ │ │ │ │participarea. │Grupului │
│ │ │Frontex. │sub egida Frontex.│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Gestionarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │operaţiunilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │returnare forţată │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │a străinilor cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şedere ilegală în │ │ │ │ │ │ │
│ │II.4. Aplicarea │ │România conform │ │ │ │ │ │ │
│ │măsurilor de │ │proiectelor │ │ │ │ │ │ │
│ │returnare a │ │elaborate în │ │ │ │ │ │Evaluarea │
│ │imigranţilor │II.4.5. Elaborarea │concordanţă cu │Conform │ │ │ │ │finală a │
│ │ilegali la │şi implementarea │cerinţele şi │calendarului│ │ │Buget IGI - │- Numărul │activităţii │
│ │standardele Uniunii│efectivă a │standardele │de │MAI - IGI │MAI - IGI │confinanţare │străinilor │va fi inclusă│
│ │Europene │programelor de │europene în │implementare│ │ │naţională │returnaţi. │în Raportul │
│ │ │returnare forţată. │domeniu şi │a │ │ │FAMI │ │anual de │
│ │ │ │asigurarea │proiectelor │ │ │ │ │activitate a │
│ │ │ │finanţării, prin │ │ │ │ │ │Grupului │
│ │ │ │scheme de grant, a│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │activităţilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │monitorizare de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │către societatea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │civilă a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │operaţiunilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │returnare forţată.│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │II.4.6. Acordarea │ │ │ │ │ │ │Evaluarea │
│ │ │serviciilor de │Asigurarea unor │ │ │ │ │ │finală a │
│ │ │asistenţă │standarde optime │ │ │ │Buget IGI - │- Servicii de │activităţii │
│ │ │străinilor care │pe linia │Permanent │MAI - IGI │MAI - IGI │confinanţare │asistenţă │va fi inclusă│
│ │ │urmează să fie │returnării şi │ │ │ │naţională │acordate. │în Raportul │
│ │ │returnaţi, precum │tolerării. │ │ │ │FAMI │ │anual de │
│ │ │şi celor toleraţi. │ │ │ │ │ │ │activitate a │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Grupului │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │- Numărul │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │reuniunilor │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │organizate de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │instituţiile UE pe│ │
│ │ │ │- Valorificarea │ │ │ │ │domeniul │ │
│ │ │II.4.7. Implicarea │experienţei │ │ │ │ │returnării/ │ │
│ │ │activă în cadrul │personalului IGI │ │ │ │ │readmisiei la care│ │
│ │ │discuţiilor de la │şi IGPF în │ │ │ │ │au participat │ │
│ │ │nivelul grupurilor │derularea │ │ │ │ │reprezentanţi ai │ │
│ │ │de lucru pe │procedurilor de │ │ │ │ │structurilor MAI │ │
│ │ │marginea │returnare/ │ │ │ │ │competente; │Evaluarea │
│ │ │dezvoltărilor │readmisie. │ │ │ │ │- numărul │finală a │
│ │ │legislative şi de │- Obţinerea unui │ │ │ │ │propunerilor │activităţii │
│ │ │ordin operativ în │nivel cât mai │Permanent │MAI - IGI │MAI - IGI │Nu este cazul │iniţiate de │va fi inclusă│
│ │ │materie de │ridicat de │ │ │IGPF │ │reprezentanţii IGI│în Raportul │
│ │ │returnare şi │eficienţă a │ │ │ │ │cu ocazia │anual de │
│ │ │readmisie, precum │acestor │ │ │ │ │dezbaterilor şi │activitate a │
│ │ │şi pe linia │instrumente din │ │ │ │ │negocierilor │Grupului. │
│ │ │monitorizării │perspectiva │ │ │ │ │desfăşurate la │ │
│ │ │şederii străinilor │situaţiei la nivel│ │ │ │ │nivelul Uniunii │ │
│ │ │pe teritoriul │naţional în │ │ │ │ │Europene pe │ │
│ │ │Uniunii Europene. │materie de │ │ │ │ │marginea cadrului │ │
│ │ │ │migraţie ilegală. │ │ │ │ │juridic şi a │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │mecanismelor de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ordin operativ în │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │materie de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │returnare şi │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │readmisie. │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │II.4.8. Modificarea│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │O.U.G. nr. 194/2002│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în sensul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │includerii │ │ │ │ │ │ │Evaluarea │
│ │ │posibilităţii │Asigurarea │ │ │ │ │ │finală a │
│ │ │emiterii unei │concordanţei │ │ │ │ │- Stadiul │activităţii │
│ │ │decizii de │cadrului legal cu │Decembrie │MAI - │MAI - IGI │Nu este cazul │modificării │va fi inclusă│
│ │ │returnare în │Recomandarea │ │DGAESRI │IGPF │ │legislaţiei în │în Raportul │
│ │ │cazurile în care │Comisiei Europene │ │ │ │ │vigoare. │anual de │
│ │ │şederea ilegală │nr. 432 din 2017. │ │ │ │ │ │activitate a │
│ │ │este detectată în │ │ │ │ │ │ │Grupului. │
│ │ │timpul unei │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │verificări de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ieşire din ţară. │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │- Actualizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │bazei de date cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │interpreţi, în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │funcţie de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │evoluţia situaţiei│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │operative, în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vederea procesării│ │ │ │ │- Numărul │ │
│ │ │ │cu celeritate a │ │ │ │ │interpreţilor │ │
│ │ │ │cererilor de │ │ │ │ │identificaţi şi de│ │
│ │ │ │protecţie │ │ │ │ │contracte semnate;│ │
│ │ │ │internaţională. │ │ │ │ │- numărul de │ │
│ │ │III.1.1. Asigurarea│- Transmiterea │ │ │ │ │interpreţi │Evaluarea │
│ │ │serviciilor de │evidenţei reţelei │ │ │ │ │pregătiţi; │finală a │
│ │ │interpretare, │de interpreţi │ │ │ │ │- numărul de │activităţii │
│ │ │consiliere şi │disponibili la │Permanent │MAI - IGI │MAI - IGI │FAMI │sesiuni de │va fi inclusă│
│ │ │asistenţă juridică │nivel naţional │ │ │ │ │pregătire │în Raportul │
│ │ │a solicitanţilor de│către BESA prin │ │ │ │ │organizate; │anual de │
│ │ │azil. │intermediul │ │ │ │ │- numărul de │activitate a │
│ │ │ │punctului naţional│ │ │ │ │solicitanţi de │Grupului │
│ │ │ │de contact. │ │ │ │ │azil consiliaţi şi│ │
│ │ │ │- Pregătirea │ │ │ │ │asistaţi juridic │ │
│ │ │ │noilor interpreţi │ │ │ │ │în faza │ │
│ │ │ │identificaţi pe │ │ │ │ │administrativă şi │ │
│ │ │ │linia adaptării │ │ │ │ │judecătorească. │ │
│ │ │ │serviciilor la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │grupul ţintă. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- Consilierea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │asistenţa juridică│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │a solicitanţilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de azil. │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │III.2. Consolidarea│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │dialogului între │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │factorii de decizie│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în cadrul │Organizarea/ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │procedurii de azil │participarea la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în vederea │consultări/grupuri│ │ │ │ │ │Evaluarea │
│ │ │asigurării unei │de lucru/ │Conform │ │ │ │ │finală a │
│ │III.1. Continuarea │interpretări şi │activităţi de │calendarului│ │MAI - IGI prin │ │- Numărul │activităţii │
│ │asigurării │aplicări uniforme a│pregătire între │de │MAI - IGI │beneficiarii │FAMI │consultărilor/ │va fi inclusă│
│ │accesului la │principiilor şi │actorii implicaţi │implementare│ │schemelor de │ │activităţilor │în Raportul │
│ │procedura de azil │conceptelor │în procedura de │a │ │grant │ │organizate. │anual de │
│ │şi respectarea │specifice în │azil în vederea │proiectului │ │ │ │ │activitate a │
│ │principiului non │domeniu, precum şi │dezvoltării unei │ │ │ │ │ │Grupului │
│ │refoulement │în scopul │practici unitare │ │ │ │ │ │ │
│ │ │identificării de │la nivel naţional.│ │ │ │ │ │ │
│ │ │bune practici şi a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │diseminării │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │acestora. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │III.1.3. │Organizarea unor │ │ │ │Buget IGI - │ │Evaluarea │
│ │ │Continuarea │sesiuni de │Conform │ │ │cofinanţare │- Numărul şi tipul│finală a │
│ │ │pregătirii │pregătire pentru │calendarului│ │ │naţională │sesiunilor de │activităţii │
│ │ │personalului din │personalul │de │ │ │FAMI │pregătire; │va fi inclusă│
│ │ │cadrul altor │autorităţilor/ │implementare│MAI - IGI │MAI – IGI │Mecanismul │- numărul │în Raportul │
│ │ │autorităţi/ │instituţiilor cu │a │ │ │Financiar │participanţilor la│anual de │
│ │ │instituţii cu │atribuţii pe linia│proiectului │ │ │Norvegian 2014│sesiunile de │activitate a │
│ │ │atribuţii pe linia │azilului. │ │ │ │– 2020 │pregătire. │Grupului │
│ │ │azilului. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │III.1.4. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Monitorizarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │implementării │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Procedurii privind │- Procesarea în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │procesarea │mod corect şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │cererilor de azil │eficient a │ │ │ │Activitate │ │ │
│ │ │la frontieră │cererilor de azil │ │ │ │susţinută │- Numărul │ │
│ │ │împreună cu UNHCR, │depuse la │ │ │ │financiar de │misiunilor comune │Evaluarea │
│ │ │în baza Acordului │frontieră şi │ │ │ │către UNHCR, │cu UNHCR; │finală a │
│ │ │de cooperare │respectarea │ │ │ │nu necesită │- numărul │activităţii │
│ │ │IGPF-UNHCR cu │principiului non │ │ │MAI - IGPF -IGI │alocarea de │activităţilor de │va fi inclusă│
│ │ │privire la │refoulement. │Permanent │MAI - IGI │UNHCR │fonduri din │pregătire │în Raportul │
│ │ │modalităţile de │- Pregătirea │ │ │ │bugetul MAI │organizate; │anual de │
│ │ │cooperare şi │personalului IGPF │ │ │ │Mecanismul │- numărul │activitate a │
│ │ │coordonare în │pe linia cererilor│ │ │ │Financiar │funcţionarilor │Grupului. │
│ │ │vederea sprijinirii│de azil depuse la │ │ │ │Norvegian 2014│IGPF pregătiţi. │ │
│ │ │accesului │frontieră şi │ │ │ │- 2020 │ │ │
│ │ │solicitanţilor de │respectarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │azil de pe │principiului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │teritoriul României│non-refoulement. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │şi la procedurile │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de azil, încheiat │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │în 2013. │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │- Menţinerea unei │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │durate scăzute a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │procedurii de azil│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în faza │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │administrativă a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │procedurii. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- Modernizarea │ │ │ │ │- Numărul │ │
│ │ │ │infrastructurii IT│ │ │ │ │funcţionarilor IGI│ │
│ │ │ │şi a sistemului de│ │ │ │ │pregătiţi; │ │
│ │ │ │eliberare a │ │ │ │ │- numărul │ │
│ │ │ │documentelor │ │ │ │ │sesiunilor de │ │
│ │ │ │temporare de │ │ │ │ │pregătire │Evaluarea │
│ │ │III.2.1. Creşterea │identitate pentru │ │ │ │ │organizate; │finală a │
│ │ │capacităţii de │solicitanţii de │ │ │ │Buget IGI - │- echipamente IT │activităţii │
│ │ │procesare a │azil. │ │ │ │cofinanţare │achiziţionate; │va fi inclusă│
│ │ │cererilor │- Pregătirea │Permanent │MAI - IGI │MAI - IGI │naţională │- sistem de │în Raportul │
│ │ │solicitanţilor de │personalului IGI │ │ │ │FAMI │emitere a │anual de │
│ │ │azil. │(atât cel angajat,│ │ │ │ │documentelor │activitate a │
│ │ │ │cât şi cel nou │ │ │ │ │temporare de │Grupului │
│ │ │ │încadrat) din │ │ │ │ │identitate pentru │ │
│ │ │ │cadrul │ │ │ │ │solicitanţii de │ │
│ │ │ │structurilor │ │ │ │ │azil funcţionabil;│ │
│ │ │ │teritoriale pe │ │ │ │ │- numărul de │ │
│ │ │ │linie de azil │ │ │ │ │persoane nou │ │
│ │ │ │(înregistrare │ │ │ │ │angajate. │ │
│ │ │ │cereri, procesare │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi asistenţă). │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- Continuarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │procesului de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │recrutare/angajare│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de personal. │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │- Evaluarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │calităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │procedurii de azil│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de către IGI şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │UNHCR în baza │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │prevederilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Acordului de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cooperare pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │continuarea │ │ │ │ │- Numărul │ │
│ │ │ │colaborării după │ │ │ │ │deciziilor │ │
│ │ │ │finalizarea │ │ │ │ │evaluate în cadrul│ │
│ │ │ │proiectului │ │ │ │ │mecanismului; │Evaluarea │
│ │ │III.2.2. │„Dezvoltarea │ │ │ │ │- numărul şi │finală a │
│ │ │Consolidarea │Continuă a │ │ │ │Activitate │categoriile de │activităţii │
│ │ │mecanismului de │Calităţii │ │ │MAI - IGI │susţinută │documente │va fi inclusă│
│ │ │control al │Sistemelor de Azi │Permanent │MAI - IGI │UNHCR │financiar de │procedurale │în Raportul │
│ │ │calităţii │în Uniunea │ │ │ │către UNHCR │revizuite; │anual de │
│ │ │procedurii de azil.│Europeană", semnat│ │ │ │ │- numărul │activitate a │
│ │ │ │la data de │ │ │ │ │misiunilor de │Grupului │
│ │ │ │28.09.2011. │ │ │ │ │evaluare │ │
│ │ │ │- Asigurarea unei │ │ │ │ │organizate la │ │
│ │ │ │practici unitare │ │ │ │ │nivelul Centrelor │ │
│ │ │ │şi funcţionarea │ │ │ │ │Regionale ale IGI.│ │
│ │ │ │efectivă şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │corespunzătoare a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mecanismelor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │interne de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │evaluare a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │calităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │procedurii de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │azil. │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │- Instruirea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │personalului cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │atribuţii în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │procesarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cererilor de azil │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în asigurarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │asistenţei │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │grupului ţintă │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │prin prelucrarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │noilor prevederi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi practici din │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Directiva 2013/33/│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │UE a Parlamentului│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │European şi a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Consiliului din 26│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │iunie 2013 de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │stabilire a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │standardelor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pentru primirea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │solicitanţilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │protecţie │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │internaţională. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- Evaluarea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mecanismului de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │identificare │ │ │ │ │- Numărul │ │
│ │ │ │timpurie şi │ │ │ │ │personalului IGI │ │
│ │ │ │evaluare a │ │ │ │ │care a participat │ │
│ │ │ │nevoilor sociale │ │ │ │ │la activităţi de │ │
│ │ │ │ale persoanelor │ │ │ │ │pregătire; │ │
│ │ │ │vulnerabile, │ │ │ │ │- numărul │ │
│ │ │ │elaborat şi │ │ │ │ │asistenţilor │ │
│ │ │ │implementat la │ │ │ │ │sociali din cadrul│ │
│ │ │ │nivelul IGI, │ │ │ │ │ONG-urilor │ │
│ │ │ │precum şi │ │ │ │ │pregătiţi în │ │
│ │ │III.2.3. Adaptarea │elaborarea unei │ │ │ │ │implementarea │ │
│ │ │practicilor şi │proceduri de lucru│ │ │ │Buget IGI - │mecanismului; │Evaluarea │
│ │ │procedurilor │standardizate. │ │ │ │cofinanţare │- numărul │finală a │
│ │ │naţionale pentru │- Pregătirea │ │ │ │naţională │solicitanţilor de │activităţii │
│ │III.2. Procesarea │procesarea │personalului IGI, │ │MAI - IGI │MAI - IGI - │FAMI │azil ce fac parte │va fi inclusă│
│ │cererilor de azil │corespunzătoare a │al ONG-urilor, │Decembrie │- ANTIP │ANTIP │Mecanismul │din categoria │în Raportul │
│ │în mod eficient şi │cererilor depuse de│autorităţilor │ │ │ │Financiar │persoanelor │anual de │
│ │conform │categoriile │locale şi al altor│ │ │ │Norvegian │vulnerabile care │activitate a │
│ │standardelor legale│vulnerabile de │instituţii cu │ │ │ │2014-2020 │au beneficiat de │Grupului │
│ │naţionale, europene│solicitanţii de │atribuţii pe │ │ │ │ │asistenţă │ │
│ │şi internaţionale │azil*2). │această linie │ │ │ │ │psihologică şi │ │
│ │aplicabile │ │pregătit în │ │ │ │ │medicală; │ │
│ │ │ │vederea │ │ │ │ │- numărul de │ │
│ │ │ │implementării │ │ │ │ │psihologi nou │ │
│ │ │ │corespunzătoare a │ │ │ │ │angajaţi şi │ │
│ │ │ │mecanismului │ │ │ │ │pregătiţi; │ │
│ │ │ │sus-menţionat. │ │ │ │ │- stadiul │ │
│ │ │ │- Acordarea de │ │ │ │ │procedurii │ │
│ │ │ │asistenţă medicală│ │ │ │ │standard internă │ │
│ │ │ │şi psihologică │ │ │ │ │elaborată. │ │
│ │ │ │adecvată │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │solicitanţilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │azil ce fac parte │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │din categoria │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │persoanelor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vulnerabile. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- Încadrarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │posturilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │psihologi în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cadrul Centrelor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Regionale ale IGI.│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- Pregătirea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │psihologilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │încadraţi în toate│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Centrele Regionale│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ale IGI pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │identificarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │grupului ţintă şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │acordarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │asistenţei │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │adecvate │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │solicitanţilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │azil ce fac parte │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │din categoria │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │persoanelor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vulnerabile. │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │- Elaborarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │termenilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │referinţă, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │editarea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │traducerea în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │limba română a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │unor rapoarte de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ţară pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │primele 5 ţări de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │origine furnizoare│ │ │ │ │- Numărul │ │
│ │ │ │de solicitanţi de │ │ │ │ │răspunsurilor │ │
│ │ │ │azil în funcţie de│ │ │ │ │punctuale ITO │ │
│ │ │ │evoluţia situaţiei│ │ │ │ │furnizate prin │ │
│ │ │ │operative din │ │ │ │ │intermediul │ │
│ │ │ │România. │ │ │ │ │portalului │ │
│ │ │ │- Elaborarea de │ │ │ │ │naţional; │ │
│ │ │ │buletine │ │ │ │ │- numărul │ │
│ │ │III.2.4. Asigurarea│informative │ │ │ │Buget IGI - │rapoartelor de │Evaluarea │
│ │ │accesului tuturor │bilunare în │ │ │ │cofinanţare │ţară şi │finală a │
│ │ │părţilor implicate │cooperare cu │ │ │MAI - IGI │naţională │rapoartelor │activităţii │
│ │ │în procedura de │partenerii de │Decembrie │MAI - IGI │Parteneri de │FAMI │tematice ITO │va fi inclusă│
│ │ │azil la informaţii │proiect. │ │ │proiect │Mecanismul │postate pe portal;│în Raportul │
│ │ │din ţările de │- Organizarea la │ │ │ │Financiar │- numărul de │anual de │
│ │ │origine. │nivel naţional a │ │ │ │Norvegian 2014│pagini cu ITO │activitate a │
│ │ │ │unui seminar │ │ │ │- 2020 │traduse; │Grupului │
│ │ │ │tematic pe linia │ │ │ │ │- numărul │ │
│ │ │ │standardelor de │ │ │ │ │practicienilor în │ │
│ │ │ │calitate şi a │ │ │ │ │domeniul azilului │ │
│ │ │ │ultimelor evoluţii│ │ │ │ │care au beneficiat│ │
│ │ │ │din perspectiva │ │ │ │ │de ITO în cadrul │ │
│ │ │ │ITO. │ │ │ │ │seminarului │ │
│ │ │ │- Elaborarea de │ │ │ │ │naţional. │ │
│ │ │ │răspunsuri │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │punctuale cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │informaţii din │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ţările de origine │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │beneficiarilor în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │faza │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │administrativă şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │judiciară a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │procedurilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │azil. │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │- Formarea de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │experţi în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │domeniul azilului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │din cadrul IGI ca │ │ │ │ │- Numărul │ │
│ │ │ │traineri naţionali│ │ │ │ │personalului care │ │
│ │ │III.2.5. │pe diferite module│ │ │ │ │a beneficiat de │ │
│ │ │Continuarea │de pregătire CEA │ │ │ │ │pregătire pe linia│ │
│ │ │pregătirii │în conformitate cu│ │ │ │ │Curriculei BESA; │ │
│ │ │personalului IGI cu│nevoile de │ │ │ │ │- numărul de │ │
│ │ │atribuţii pe linia │pregătire ale IGI.│ │ │ │ │traineri naţionali│Evaluarea │
│ │ │procedurilor de │- Traducerea în │ │ │ │ │formaţi în cadrul │finală a │
│ │ │azil, în special │limba română a │ │ │ │Mecanismul │Curriculei de │activităţii │
│ │ │prin implementarea │unor module de │Permanent │MAI - IGI │MAI - IGI │Financiar │pregătire BESA; │va fi inclusă│
│ │ │la nivel naţional a│pregătire CEA şi │ │ │ │Norvegian 2014│- numărul de │în Raportul │
│ │ │modulelor de │implementarea pe │ │ │ │- 2020 │module de │anual de │
│ │ │pregătire │platforma BESA. │ │ │ │ │pregătire traduse │activitate a │
│ │ │dezvoltate în │- Organizare, la │ │ │ │ │şi implementate pe│Grupului │
│ │ │cadrul Curriculei │nivel naţional, a │ │ │ │ │portalul CEA; │ │
│ │ │Europene în │unor sesiuni de │ │ │ │ │- numărul │ │
│ │ │domeniul azilului. │pregătire în │ │ │ │ │sesiunilor de │ │
│ │ │ │cadrul Curriculei │ │ │ │ │pregătire │ │
│ │ │ │Europene, prin │ │ │ │ │organizate la │ │
│ │ │ │intermediul │ │ │ │ │nivel naţional. │ │
│ │ │ │trainerilor IGI │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │omologaţi de către│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CEA. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │III.3.1. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Continuarea │- Organizarea, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │participării la │monitorizarea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │mecanismul Dublin │realizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │şi derularea │transferurilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │eficientă a │Dublin în/din │ │ │ │ │ │ │
│ │ │procedurilor │România. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │prevăzute de │- Participarea la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Regulamentul (UE) │întâlnirile │ │ │ │ │ │ │
│ │ │nr. 604/2013 al │organizate de BESA│ │ │ │ │ │ │
│ │ │Parlamentului │în cadrul reţelei │ │ │ │ │ │ │
│ │ │European şi al │Dublin cu │ │ │ │ │- Numărul │Evaluarea │
│ │ │Consiliului din 26 │reprezentanţi ai │ │ │ │ │transferurilor │finală a │
│ │ │iunie 2013 de │celorlalte state │ │ │ │ │realizate efectiv │activităţii │
│ │ │stabilire a │membre în vederea │Permanent │MAI - IGI │MAI - IGI │Nu este cazul │în/din România; │va fi inclusă│
│ │ │criteriilor şi │coordonării │ │ │ │ │- numărul │în Raportul │
│ │ │mecanismelor de │eforturilor pe │ │ │ │ │întâlnirilor/ │anual de │
│ │ │determinare a │linia procedurii │ │ │ │ │grupurilor de │activitate a │
│ │ │statului membru │Dublin la nivel │ │ │ │ │lucru/seminarilor.│Grupului │
│ │ │responsabil de │european, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │examinarea unei │schimbului de bune│ │ │ │ │ │ │
│ │ │cereri de protecţie│practici şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │internaţională │analizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │prezentată │proiectelor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │într-unul dintre │legislative │ │ │ │ │ │ │
│ │ │statele membre de │iniţiate de COM în│ │ │ │ │ │ │
│ │ │către un │domeniul de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │resortisant al unei│referinţă. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ţări terţe sau de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │către un apatrid │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │III.3. Combaterea │ │ │ │ │ │ │- Numărul │ │
│ │eficientă a │ │ │ │ │ │ │deciziilor/ │ │
│ │abuzului la │ │ │ │ │ │ │ordonanţelor prin │ │
│ │procedura de azil │ │ │ │ │ │ │care s-au dispus │ │
│ │ │ │- Monitorizarea │ │ │ │ │măsuri restrictive│ │
│ │ │ │măsurilor │ │ │ │ │faţă de │ │
│ │ │ │restrictive │ │ │ │ │solicitanţii de │ │
│ │ │ │dispuse faţă de │ │ │ │ │protecţie │ │
│ │ │ │solicitanţii de │ │ │ │ │internaţională în │ │
│ │ │ │protecţie │ │ │ │ │cadrul procedurii │ │
│ │ │ │internaţională în │ │ │ │ │de azil; │ │
│ │ │ │cadrul procedurii │ │ │ │ │- numărul │ │
│ │ │ │de azil, respectiv│ │ │ │ │ordonanţelor prin │ │
│ │ │III.3.2. Dispunerea│în cadrul │ │ │ │ │care s-au dispus │Evaluarea │
│ │ │unor măsuri │procedurii de │ │ │ │ │măsuri restrictive│finală a │
│ │ │restrictive faţă de│determinare a │ │ │ │Buget MAI │faţă de │activităţii │
│ │ │solicitanţii de │statului membru │ │ │MAI - DGMRU - │Buget IGI - │solicitanţii de │va fi inclusă│
│ │ │protecţie │responsabil. │Decembrie │MAI - IGI │IGI │cofinanţare │protecţie │în Raportul │
│ │ │internaţională în │- Asigurarea │ │ │ │naţională │internaţională în │anual de │
│ │ │cadrul procedurii │condiţiilor de │ │ │ │FAMI │cadrul procedurii │activitate a │
│ │ │de azil. │recepţie şi │ │ │ │ │de determinare a │Grupului │
│ │ │ │asistenţă a │ │ │ │ │statului membru │ │
│ │ │ │grupului ţintă │ │ │ │ │responsabil; │ │
│ │ │ │plasat în centrele│ │ │ │ │- numărul │ │
│ │ │ │închise. │ │ │ │ │persoanelor │ │
│ │ │ │- Încadrarea │ │ │ │ │încadrate şi │ │
│ │ │ │resurselor umane │ │ │ │ │pregătite; │ │
│ │ │ │necesare şi │ │ │ │ │- numărul │ │
│ │ │ │pregătirea │ │ │ │ │persoanelor │ │
│ │ │ │personalului nou │ │ │ │ │plasate în centre │ │
│ │ │ │încadrat. │ │ │ │ │închise care au │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │beneficiat de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │cazare şi │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │asistenţă │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │specializată. │ │
│ ├───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │- Extinderea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │capacităţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cazare (prin │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │suplimentarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │locurilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cazare şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │identificarea unor│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │clădiri noi) şi de│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │asigurare a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │asistenţei │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │specifice a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │centrelor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │regionale ale IGI,│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │precum şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │operaţionalizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │unor noi centre de│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │proceduri şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cazare în funcţie │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de situaţia │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │operativă (în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cazul apariţiei │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │unui aflux de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │solicitanţi/ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │III.4.1. │imigranţi ilegali │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Dezvoltarea, în │pe teritoriul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │funcţie de nevoi şi│României). │ │ │ │ │- Numărul │ │
│ │ │de situaţia │- Cazare asigurată│ │ │ │ │locurilor de │ │
│ │ │operativă, de noi │solicitanţilor de │ │ │ │ │cazare │ │
│ │ │infrastructuri şi │azil în situaţia │ │ │ │Buget IGI - │suplimentate; │Evaluarea │
│ │ │servicii de cazare,│în care │ │ │ │cofinanţare │- numărul │finală a │
│ │ │structuri şi │capacitatea de │ │ │ │naţională │solicitanţilor de │activităţii │
│ │ │sisteme │recepţie a │Trimestrul │MAI - IGI │MAI - IGI │FAMI │azil asistaţi │va fi inclusă│
│ │ │administrative, │Inspectoratului │IV │ │ │Mecanismul │pentru cazare în │în Raportul │
│ │ │respectiv │General pentru │ │ │ │Financiar │alte spaţii decât │anual de │
│ │ │înfiinţarea de noi │Imigrări este │ │ │ │Norvegian 2014│cele aparţinând │activitate a │
│ │ │centre regionale de│depăşită prin: │ │ │ │- 2020 │IGI; │Grupului. │
│ │ │proceduri şi cazare│• acordarea unor │ │ │ │ │- spaţii noi │ │
│ │ │şi/sau extinderea │sume de bani │ │ │ │ │reabilitate. │ │
│ │ │capacităţii de │pentru cazare │ │ │ │ │ │ │
│ │ │cazare actualelor │solicitanţilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │centre. │azil în scopul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │închirierii de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │spaţii de locuit │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │• contractarea de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │servicii de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │specialitate │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pentru recepţia şi│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cazarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │solicitanţilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │azil în locaţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │individuale sau │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │colective. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- Reabilitarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │noii clădiri │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │alocate Centrului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de Tranzit în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Regim de Urgenţă │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Timişoara. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- Reabilitarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRPCSA Giurgiu şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRCSPA Bucureşti, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │precum şi a unor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │spaţii din cadrul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRPCSA Rădăuţi. │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │- Dotarea cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │bunuri materiale │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pentru asigurarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │condiţiilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cazare la un │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │standard ridicat │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conform ultimelor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │modificări │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │legislative (OMAI │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 113 din data │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de 18.09.2017). │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- Montarea de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │rampe de acces în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │centre, adaptarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │camerelor de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │locuit în funcţie │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de necesităţile │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │persoanelor cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dizabilităţi. │ │ │ │ │- Numărul │ │
│ │ │ │- Transferul │ │ │ │ │solicitanţilor │ │
│III. Obiectiv │ │ │solicitanţilor │ │ │ │ │transferaţi; │ │
│general - │ │ │pentru protecţie │ │ │ │ │- numărul │ │
│Îmbunătăţirea │ │ │internaţională la │ │ │ │ │autovehicule │ │
│sistemului │ │ │centrele regionale│ │ │ │ │achiziţionate; │ │
│naţional de │ │III.4.2. │ale IGI pentru │ │ │ │ │- numărul │ │
│azil în scopul │ │îmbunătăţirea, │asigurarea │ │ │ │ │persoanelor │ │
│eficientizării │ │menţinerea şi │condiţiilor de │ │ │ │ │vulnerabile │ │
│şi asigurării │ │adaptarea │recepţie adecvate.│ │ │ │Buget IGI - │asistate de către │Evaluarea │
│conformităţii │ │infrastructurii de │- Asigurarea │ │ │ │cofinanţare │autorităţile │finală a │
│cu standardele │ │cazare, a │mijloacelor │ │ │ │naţională │competente; │activităţii │
│legale │ │serviciilor │necesare │ │ │ │FAMI │- numărul │va fi inclusă│
│naţionale, │ │aferente, precum şi│transferului │Decembrie │MAI - IGI │MAI - IGI │Mecanismul │spaţiilor │în Raportul │
│europene şi │ │a condiţiilor de │solicitanţilor de │ │ │ │Financiar │amenajate; │anual de │
│internaţional │ │recepţie la nevoile│azil │ │ │ │Norvegian 2014│- bunurile │activitate a │
│aplicabile. │ │persoanelor din │(achiziţionarea de│ │ │ │- 2020 │achiziţionate │Grupului │
│ │ │categoria │autovehicule │ │ │ │ │pentru asigurarea │ │
│ │ │grupurilor │pentru centrele │ │ │ │ │condiţiilor de │ │
│ │ │vulnerabile. │regionale ale │ │ │ │ │recepţie conform │ │
│ │ │ │IGI). │ │ │ │ │noilor │ │
│ │ │ │- Instalarea de │ │ │ │ │reglementări │ │
│ │ │ │mijloace de │ │ │ │ │legale; │ │
│ │ │ │avertizare şi │ │ │ │ │- numărul │ │
│ │ │ │stingere a │ │ │ │ │cabinetelor │ │
│ │ │ │incendiilor în │ │ │ │ │medicale amenajate│ │
│ │ │ │toate centrele │ │ │ │ │şi dotate. │ │
│ │ │ │regionale ale IGI │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- Asigurarea, de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │către autorităţile│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │competente, a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cazării şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │asistenţei │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │adecvate pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │solicitanţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │III.4. Asigurarea │ │protecţie │ │ │ │ │ │ │
│ │unui standard demn │ │internaţională cu │ │ │ │ │ │ │
│ │de viaţă al │ │nevoi speciale. │ │ │ │ │ │ │
│ │solicitanţilor de │ │- Îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │
│ │azil conform │ │condiţiilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │standardelor legale│ │asistenţă în │ │ │ │ │ │ │
│ │naţionale, europene│ │cabinetele │ │ │ │ │ │ │
│ │şi internaţionale │ │medicale existente│ │ │ │ │ │ │
│ │aplicabile │ │în Centrele │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Regionale ale IGI.│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │- Asigurarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │asistenţei │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │materiale conform │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │prevederilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │legale în vigoare │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi suplimentar │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │prin proiecte │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │implementate cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │societatea civilă │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conform nevoilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │individuale ale │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │persoanelor din │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │grupul ţintă. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- Asigurarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │serviciilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │consiliere │ │ │ │ │- Numărul │ │
│ │ │ │juridică pentru │ │ │ │ │solicitanţilor de │ │
│ │ │ │accesarea unor │ │ │ │ │azil care au │ │
│ │ │ │drepturi sociale │ │ │ │ │beneficiat de │ │
│ │ │ │acordate conform │ │ │ │ │asistenţă │ │
│ │ │ │legislaţiei în │ │ │ │ │materială, │ │
│ │ │ │vigoare. │ │ │ │ │medicală şi │ │
│ │ │ │- Organizarea │ │ │ │ │socială, precum şi│ │
│ │ │III.4.3 Asigurarea │pentru │ │ │ │ │al celor care au │ │
│ │ │asistenţei │solicitanţii de │ │ │ │ │avut acces la │ │
│ │ │materiale, medicale│azil de activităţi│ │ │ │ │educaţie; │ │
│ │ │şi sociale pentru │cu caracter │ │ │ │ │- pachete de │ │
│ │ │solicitanţii de │educaţional şi │ │ │ │ │instalare şi │ │
│ │ │azil prin │recreaţional, │ │ │ │ │transfer acordate;│ │
│ │ │asigurarea │precum şi │ │ │ │ │- numărul │Evaluarea │
│ │ │resurselor necesare│evenimente de │ │ │ │ │activităţilor cu │finală a │
│ │ │de la buget, │acomodare │ │ │ │Buget IGI - │caracter │activităţii │
│ │ │atragerea de │culturală. │ │ │ │cofinanţare │educaţional şi │va fi inclusă│
│ │ │resurse │- Încadrarea │Decembrie │MAI - IGI │MAI - IGI │naţională │recreaţional │în Raportul │
│ │ │complementare prin │posturilor de │ │ │ │FAMI │organizate; │anual de │
│ │ │parteneriate cu │medici şi │ │ │ │ │- contracte de │activitate a │
│ │ │ONG-uri şi │asistenţi medicali│ │ │ │ │prestări servicii │Grupului │
│ │ │organizaţii │din centrele │ │ │ │ │medicale │ │
│ │ │internaţionale, │regionale ale IGI.│ │ │ │ │încheiate; │ │
│ │ │precum şi prin │- Acordarea │ │ │ │ │- numărul de │ │
│ │ │resurse alocate în │asistenţei │ │ │ │ │solicitanţi de │ │
│ │ │cadrul programelor │medicale acordată │ │ │ │ │azil consiliaţi şi│ │
│ │ │cu finanţare │prin încheierea │ │ │ │ │asistaţi în │ │
│ │ │europeană. │unor contracte de │ │ │ │ │vederea accesării │ │
│ │ │ │prestări servicii │ │ │ │ │unor drepturi │ │
│ │ │ │medicale care să │ │ │ │ │sociale; │ │
│ │ │ │acopere lipsurile │ │ │ │ │- numărul │ │
│ │ │ │pe această linie │ │ │ │ │medicilor şi │ │
│ │ │ │în centrele │ │ │ │ │asistenţilor │ │
│ │ │ │regionale care nu │ │ │ │ │medicali nou │ │
│ │ │ │dispun de personal│ │ │ │ │angajaţi. │ │
│ │ │ │medical propriu. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- Acordarea de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pachete de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │transfer şi de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │instalare la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │momentul depunerii│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cererii de azil │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pentru situaţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │particulare în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │care se pot afla │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │solicitanţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │azil şi la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │momentul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │transferului între│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │centrele regionale│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ale IGI. │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │- Sesiuni de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pregătire a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │personalului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │III.4.4. Pregătirea│centrelor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │personalului din │regionale şi a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │cadrul centrelor │personalului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │regionale de │ONG-urilor pe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │proceduri şi cazare│linia asigurării │ │ │ │ │- Numărul │ │
│ │ │a solicitanţilor de│condiţiilor de │ │ │ │FAMI │sesiunilor de │Evaluarea │
│ │ │azil şi a │recepţie, cazare │ │ │ │Mecanismul │pregătire │finală a │
│ │ │personalului │şi asistenţă │ │ │ │Financiar │organizate; │activităţii │
│ │ │ONG-urilor pe linia│conform │ │ │ │Norvegian 2014│- numărul │va fi inclusă│
│ │ │asigurării │standardelor │Decembrie │MAI - IGI │MAI - IGI │- 2020 │personalului IGI │în Raportul │
│ │ │condiţiilor de │prevăzute de │ │ │ │Sprijin │şi al ONG-urilor │anual de │
│ │ │recepţie şi cazare.│Directiva 2013/33/│ │ │ │financiar │pregătit; │activitate a │
│ │ │Monitorizarea │UE a Parlamentului│ │ │ │UNHCR │- numărul │Grupului │
│ │ │condiţiilor de │European şi a │ │ │ │ │misiunilor de │ │
│ │ │recepţie în cadrul │Consiliului din 26│ │ │ │ │monitorizare. │ │
│ │ │centrelor regionale│iunie 2013 de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ale IGI în │stabilire a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │parteneriat cu │standardelor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │UNHCR. │pentru primirea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │solicitanţilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │protecţie │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │internaţională. │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │- Întâlniri de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │coordonare, la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nivel local şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │central, cu alte │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │instituţii cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │atribuţii în │ │ │ │Buget IGI - │ │ │
│ │ │III.4.5. Asigurarea│acordarea de │ │ │ │cofinanţare │ │ │
│ │ │unei coordonări şi │asistenţă │ │ │ │naţională │ │Evaluarea │
│ │ │cooperări adecvate │solicitanţilor de │ │ │ │FAMI │ │finală a │
│ │ │între autorităţile │azil. │ │ │ │Mecanismul │- Numărul │activităţii │
│ │ │cu competenţe pe │- Întâlniri de │Decembrie │MAI - IGI │MAI - IGI │Financiar │întâlnirilor de │va fi inclusă│
│ │ │linia recepţiei │coordonare, la │ │ │ │Norvegian 2014│coordonare │în Raportul │
│ │ │solicitanţilor de │nivel local şi │ │ │ │- 2020 │organizate. │anual de │
│ │ │azil şi ONG-urile │central, cu │ │ │ │Sprijin │ │activitate a │
│ │ │care activează în │ONG-urile care │ │ │ │financiar │ │Grupului │
│ │ │acest domeniu. │acordă asistenţă │ │ │ │UNHCR │ │ │
│ │ │ │solicitanţilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │azil şi/sau │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │implementează │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │proiecte cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │finanţare │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │europeană. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │- Participarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │prin experţi la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │grupurile de lucru│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │organizate de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Comisia Europeană │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │sau alte organisme│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu atribuţii în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │domeniu. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- Trimiterea unor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ofiţeri de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │legătură în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │statele membre │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │afectate în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │funcţie de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │elementele │ │ │ │ │- Numărul │ │
│ │ │ │procedurale │ │ │ │ │experţilor care au│ │
│ │ │ │acceptate şi │ │ │ │ │asigurat │ │
│ │ │ │formele │ │ │ │ │participarea în │ │
│ │ │ │identificate în │ │ │ │ │cadrul grupurilor │ │
│ │ │ │statele de │ │ │ │ │de lucru; │ │
│ │ │III.5.1. │relocare sau │ │ │ │ │- numărul │ │
│ │ │Participarea la │utilizarea │ │ │ │ │ofiţerilor de │ │
│ │ │implementarea │ataşaţilor pentru │ │ │ │ │legătură trimişi │Evaluarea │
│ │ │mecanismului de │afaceri interne │ │ │ │ │în statele │finală a │
│ │ │asigurare a │din aceste ţări. │ │ │ │Buget IGI - │afectate sau │activităţii │
│ │ │solidarităţii între│- Asistenţa de la │Decembrie │MAI - IGI │MAI - DGAESRI │cofinanţare │ataşaţii de │va fi inclusă│
│ │ │statele membre în │aeroport la │ │ │IGI │naţională │afaceri interne; │în Raportul │
│ │ │cazul unor afluxuri│centrele regionale│ │ │ │FAMI │- numărul │anual de │
│ │ │mixte de persoane │ale IGI, │ │ │ │ │persoanelor care │activitate a │
│ │ │aflate în nevoie de│înregistrarea şi │ │ │ │ │beneficiază de │Grupului │
│ │ │protecţie. │procesarea │ │ │ │ │asistenţă; │ │
│ │ │ │cazurilor pentru │ │ │ │ │- numărul │ │
│ │ │ │persoanele │ │ │ │ │cetăţenilor │ │
│ │ │ │transferate în │ │ │ │ │sirieni aflaţi în │ │
│ │ │ │baza deciziilor │ │ │ │ │Turcia, admişi pe │ │
│ │ │ │adoptate la │ │ │ │ │teritoriul │ │
│ │ │ │nivelul UE. │ │ │ │ │României. │ │
│ │ │ │- Asistenţa │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │acordată pe timpul│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │procesării │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cererilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │solicitanţilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │transferaţi în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │România, precum şi│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pe parcursul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │procesului de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │integrare în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │societatea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │românească pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cei care obţin o │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │formă de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │protecţie. │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │- Constituirea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │unui corp de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │experţi la nivelul│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IGI care să poată │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │participa la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │misiuni de suport/│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │sprijin sub egida │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BESA şi asigurarea│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fondurilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │necesare în acest │ │ │ │ │ │ │
│ │ │III.5.2. │scop. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Dezvoltarea │- Înfiinţarea unui│ │ │ │ │ │ │
│ │ │cadrului legislativ│birou în cadrul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │şi instituţional │IGI care să │ │ │ │ │- Numărul │ │
│ │ │necesar atât │asigure │ │ │ │ │experţilor care ar│ │
│ │ │întăririi rolului │relaţionarea cu │ │ │ │ │putea asigura │ │
│ │ │activ în derularea │BESA şi │ │ │ │ │participarea la │ │
│ │ │acţiunilor comune │gestionarea │ │ │ │ │misiuni de sprijin│ │
│ │ │de sprijin al │problematicii │ │ │ │ │sub egida BESA; │Evaluarea │
│ │ │statelor membre │naţionale │ │ │ │ │- numărul │finală a │
│ │ │care se confruntă │atribuite celor 12│ │ │ │ │misiunilor suport │activităţii │
│ │III.5. Asigurarea │cu un fenomen │Puncte Naţionale │ │ │MAI - IGI │Buget IGI │la care au │va fi inclusă│
│ │compatibilităţii şi│migraţionist ce │de Contact pe │Decembrie │MAI - IGI │DGMRU │FAMI │participat │în Raportul │
│ │interoperabilităţii│depăşeşte │diferite domenii │ │ │DGAESRI │ │experţii români; │anual de │
│ │cu celelalte │capacitatea │de activitate. │ │ │ │ │- numărul │activitate a │
│ │sisteme de azil din│obişnuită de │- Participarea │ │ │ │ │reuniunilor │Grupului │
│ │statele membre, │procesare, cât şi │experţilor români │ │ │ │ │Consiliului │ │
│ │coordonarea cu │pentru îndeplinirea│la misiunile de │ │ │ │ │Director BESA şi │ │
│ │BESA, precum şi │obligaţiilor ce │suport BESA │ │ │ │ │grupurilor de │ │
│ │întărirea şi │revin României │organizate pentru │ │ │ │ │lucru la care s-a │ │
│ │creşterea calităţii│conform │statele supuse │ │ │ │ │asigurat │ │
│ │procedurii de azil │recomandărilor şi │presiunilor │ │ │ │ │participarea. │ │
│ │şi a măsurilor de │deciziilor adoptate│fluxurilor │ │ │ │ │ │ │
│ │integrare a │la nivelul Uniunii │migratorii. │ │ │ │ │ │ │
│ │persoanelor cu o │Europene. │- Asigurarea │ │ │ │ │ │ │
│ │formă de protecţie │ │participării IGI │ │ │ │ │ │ │
│ │internaţională din │ │la reuniunile │ │ │ │ │ │ │
│ │ţările terţe. │ │Consiliului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Director BESA şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │la grupurile de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │lucru organizate │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │la nivel de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │experţi pe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │diferite linii de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │muncă. │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │- Asigurarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │participării unor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │experţi la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │III.5.3. Asigurarea│grupurile de lucru│ │ │ │ │- Numărul │ │
│ │ │cadrului necesar │organizate în │ │ │ │ │participărilor la │ │
│ │ │desfăşurării │cadrul BESA. │ │ │ │ │întâlnirile │Evaluarea │
│ │ │activităţilor │- Identificarea de│ │ │ │ │grupurile de lucru│finală a │
│ │ │specifice │soluţii şi │ │ │ │Bugetul BESA │organizate în │activităţii │
│ │ │mecanismului de │aplicarea, la │La │MAI - IGI │MAI - IGI │Bugetul IGI │cadrul BESA; │va fi inclusă│
│ │ │alertă timpurie, │nivel naţional, a │solicitare │ │ │pentru misiuni│- situaţii │în Raportul │
│ │ │pregătirii şi │deciziilor │ │ │ │internaţionale│statistice │anual de │
│ │ │gestionării │Consiliului │ │ │ │ │transmise conform │activitate a │
│ │ │crizelor în │Director BESA. │ │ │ │ │solicitărilor │Grupului │
│ │ │domeniul azilului. │- Participarea │ │ │ │ │BESA. │ │
│ │ │ │activă la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mecanismul de date│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │statistice cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BESA. │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │- Schimb de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │experienţă şi bune│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │practici cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │III.5.4. │autorităţile │ │ │ │Buget IGI - │ │Evaluarea │
│ │ │Consolidarea │similare din alte │ │ │ │cofinanţare │ │finală a │
│ │ │cooperării cu │state ale Uniunii │ │ │ │naţională │ │activităţii │
│ │ │autorităţile │Europene. │ │ │ │FAMI │- Numărul │va fi inclusă│
│ │ │similare cu │- Participarea în │Decembrie │MAI - IGI │MAI - IGI │Mecanismul │misiunilor la care│în Raportul │
│ │ │competenţe în │cadrul grupurilor │ │ │ │Financiar │participă. │anual de │
│ │ │domeniul azilului │de lucru │ │ │ │Norvegian 2014│ │activitate a │
│ │ │din alte state ale │organizate în │ │ │ │- 2020 │ │Grupului │
│ │ │Uniunii Europene. │cadrul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │iniţiativelor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │regionale sau la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nivelul UE. │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │III.5.5. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Promovarea, prin │- Participarea la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │iniţierea unor │activităţi legate │ │ │ │ │ │ │
│ │ │măsuri active, a │de dimensiunea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │expertizei │externă a Uniunii │ │ │ │Bugetul BESA │ │Evaluarea │
│ │ │româneşti în │Europene privind │ │ │ │Fonduri puse │ │finală a │
│ │ │contactele, la │politicile din │ │ │ │la dispoziţie │- Numărul │activităţii │
│ │ │diverse niveluri, │domeniul azilului.│Permanent │MAI - IGI │MAI - IGI │de Comisia │activităţilor la │va fi inclusă│
│ │ │cu oficiali din │- Menţinerea │ │ │DGAESRI │Europeană │care s-a asigurat │în Raportul │
│ │ │ţările terţe (de │dialogului şi a │ │ │ │Bugetul IGI │participarea. │anual de │
│ │ │tranzit şi/sau de │parteneriatelor cu│ │ │ │pentru misiuni│ │activitate a │
│ │ │origine) implicate │ţări terţe, pe │ │ │ │internaţionale│ │Grupului │
│ │ │în iniţiative şi │baza intereselor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │procese regionale │reciproce. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de interes pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │România. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │III.5.6. Acordarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de asistenţă │Participarea la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │tehnică statelor │misiuni de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │terţe în scopul │diseminare │ │ │ │ │ │Evaluarea │
│ │ │întăririi şi │expertiză statelor│ │ │ │ │ │finală a │
│ │ │creşterii calităţii│terţe în funcţie │ │ │ │ │- Număr misiunilor│activităţii │
│ │ │procedurii de azil,│de solicitarea │ │ │ │ │de diseminare la │va fi inclusă│
│ │ │precum şi │acestora sau de │Decembrie │MAI - IGI │MAI - IGI │FAMI │care s-a asigurat │în Raportul │
│ │ │asigurării unor │proiectele │ │ │ │ │participarea. │anual de │
│ │ │soluţii durabile în│dezvoltate la │ │ │ │ │ │activitate a │
│ │ │cazul persoanelor │nivel regional în │ │ │ │ │ │Grupului │
│ │ │aflate în nevoie │care IGI este │ │ │ │ │ │ │
│ │ │internaţională de │partener. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │protecţie din │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │aceste ţări. │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │- Cunoaşterea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │situaţiei din │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ţările de origine │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ale solicitanţilor│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de azil şi din │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │regiune. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- Gestionarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │situaţiilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conform planurilor│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │integrate de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │acţiune al MAI │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │elaborate pe linia│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │gestionării unui │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │eventual aflux │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mare de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │solicitanţi de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │azil/imigranţi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ilegali pe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │teritoriul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │României. │ │ │ │ │- Numărul de │ │
│ │ │ │- Măsuri ale │ │ │ │ │acţiuni/activităţi│ │
│ │ │ │structurilor MAI │ │ │ │ │realizate la │Evaluarea │
│ │ │ │pentru │ │ │ │ │apariţia şi pe │activităţii │
│ │ │III.6.1. │implementarea │ │ │ │ │perioada crizei; │se va realiza│
│ │ │Gestionarea unitară│O.U.G. nr. 53/2015│ │ │ │ │- numărul │permanent pe │
│ │ │şi coerentă a │pentru stabilirea │ │ │MAI │Buget IGI - │echipamentelor │toată │
│ │ │situaţiilor │unor măsuri │ │ │- DGMO │cofinanţare │achiziţionate de │perioada │
│ │ │generate de │aplicabile în │Permanent pe│ │- DCL │naţională │structurile MAI; │crizei. │
│ │ │apariţia unui aflux│cazul apariţiei la│perioada │MAI - IGI │- IGPR │FAMI │- numărul de │Evaluarea │
│ │ │de solicitanţi de │frontiera de stat │crizei │ │- IGPF │Mecanismul │exerciţii de │finală a │
│ │ │azil/imigranţi │a României a unui │ │ │- IGI │Financiar │simulare │activităţii │
│ │ │ilegali pe │flux masiv de │ │ │- IGJR │Norvegian 2014│organizate; │va fi inclusă│
│ │ │teritoriul │imigranţi. │ │ │- IGSU │- 2020 │- numărul de │în Raportul │
│ │ │României. │- Dotarea │ │ │ │ │personal MAI │anual de │
│ │ │ │centrelor │ │ │ │ │angrenat în │activitate a │
│ │ │ │integrate create │ │ │ │ │exerciţii de │Grupului │
│ │ │ │în baza O.U.G. nr.│ │ │ │ │simulare şi │ │
│ │ │ │53/2015 pentru │ │ │ │ │activităţi de │ │
│ │ │ │stabilirea unor │ │ │ │ │pregătire. │ │
│ │ │ │măsuri aplicabile │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în căzul apariţiei│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │la frontiera de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │stat a României a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │unui aflux masiv │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de imigranţi. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- Organizarea unor│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │exerciţii de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │simulare a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │gestionării unor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │situaţii de criză/│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │aflux. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- Pregătirea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │personalului MAI │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pentru gestionarea│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │situaţiilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │criză apărute în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │domeniul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │migraţiei. │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │III.6.2. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Identificarea, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │monitorizarea şi │Destructurarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │documentarea │grupărilor │ │ │ │ │ │Evaluarea │
│ │III.6. Gestionarea │calificată a │infracţionale ce │ │ │ │ │ │finală a │
│ │unitară şi coerentă│grupărilor │pot profita de un │ │ │MAI - IGPR │ │- Numărul │activităţii │
│ │a situaţiilor │infracţionale ce │aflux de migranţi │Permanent │MAI - IGI │- IGPF │Buget MAI │grupărilor │va fi inclusă│
│ │apariţiei unui │acţionează pe linia│pentru a-şi │ │ │- IGI │ │destructurate. │în Raportul │
│ │aflux de imigranţi │traficului de │intensifica │ │ │ │ │ │anual de │
│ │ilegali pe │migranţi prin │activităţile │ │ │ │ │ │activitate a │
│ │teritoriul │racolarea acestora │infracţionale. │ │ │ │ │ │Grupului │
│ │României, generat │din centrele de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de situaţii de │cazare sau alte │ │ │ │ │ │ │ │
│ │criză de natură │locaţii de interes.│ │ │ │ │ │ │ │
│ │politică, socială, ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │economică sau │III.6.3. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │militară │Consolidarea │Organizarea unor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │mecanismului de │întâlniri, la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │cooperare │nivel local şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │interinstituţională│central, de către │ │ │ │ │ │ │
│ │ │din punct de vedere│reprezentanţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │operaţional, în │unităţilor │ │ │ │ │ │Evaluarea │
│ │ │situaţii de criză, │administrativ │ │ │MAI │ │ │finală a │
│ │ │cu sprijinul │teritoriale/ │ │ │- DGMO │Mecanismul │ │activităţii │
│ │ │prefecţilor, al │judeţene în │ │ │-IGPR │Financiar │- Numărul │va fi inclusă│
│ │ │celorlalte │vederea pregătirii│Decembrie │MAI - IGI │- IGPF │Norvegian 2014│întâlnirilor │în Raportul │
│ │ │autorităţi locale │personalului │ │ │- IGI │- 2020 │organizate. │anual de │
│ │ │aflate în │implicat în │ │ │- IGJR │ │ │activitate a │
│ │ │coordonarea │gestionarea │ │ │- IGSU │ │ │Grupului │
│ │ │acestuia, precum şi│situaţiilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │al instituţiilor │criză şi a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │implicate în │coordonării │ │ │ │ │ │ │
│ │ │gestionarea crizei,│activităţilor pe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │pe liniile de │această linie. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │competenţă ale │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │acestora. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Asigurarea │ │ │MAI │ │ │ │
│ │ │III.6.4. Schimbul │controlului, din │ │ │- DGMO │ │ │Evaluarea │
│ │ │de informaţii de │punct de vedere │ │ │- IGPF │ │ │finală a │
│ │ │interes operativ │informativ, a │ │ │- DGPI │ │ │activităţii │
│ │ │între instituţiile │situaţiei │Pe perioada │MAI - DGPI│- IGPR │ │- Numărul │va fi inclusă│
│ │ │cu atribuţii în │operative pe linia│situaţiei de│- IGI │- IGI │Nu este cazul │informaţiilor │în Raportul │
│ │ │domeniul ordinii │migraţiei ilegale │criză │ │- IGJR │ │primite-transmise.│anual de │
│ │ │publice şi │şi a combaterii │ │ │SRI │ │ │activitate a │
│ │ │securităţii │infracţiunilor de │ │ │SIE │ │ │Grupului │
│ │ │naţionale. │trafic de │ │ │MApN │ │ │ │
│ │ │ │migranţi. │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │III.6.5. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Identificarea │Asigurarea │ │ │ │ │ │Evaluarea │
│ │ │factorilor de risc │controlului, din │ │ │MAI │ │ │finală a │
│ │ │în vederea │punct de vedere │ │ │- DGMO │ │- Numărul │activităţii │
│ │ │prevenirii │informativ, a │Pe perioada │ │- IGPF │ │informaţiilor │va fi inclusă│
│ │ │materializării unor│situaţiei │situaţiei de│MAI - DGPI│- DGPI │Nu este cazul │primite - │în Raportul │
│ │ │potenţiale │operative pe linia│criză │ │- IGPR │ │transmise. │anual de │
│ │ │ameninţări │radicalizării/ │ │ │- IGJR │ │ │activitate a │
│ │ │teroriste asociate │extremismului │ │ │SIE │ │ │Grupului │
│ │ │fluxului │violent. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │migraţionist. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │III.6.6. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Monitorizarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │informativ - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │operativă a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │grupărilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │extremiste de pe │Asigurarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │teritoriul României│controlului, din │ │ │ │ │ │Evaluarea │
│ │ │cu privire la │punct de vedere │ │ │MAI │ │ │finală a │
│ │ │activităţile │informativ, a │Pe perioada │ │- DGMO │ │- Numărul │activităţii │
│ │ │desfăşurate de │situaţiei │situaţiei de│MAI - DGPI│- IGPF │Nu este cazul │informaţiilor │va fi inclusă│
│ │ │acestea, cu impact │operative pe linia│criză │ │- DGPI │ │primite - │în Raportul │
│ │ │asupra climatului │radicalizării/ │ │ │- IGPR │ │transmise. │anual de │
│ │ │de stabilitate │extremismului │ │ │- IGJR │ │ │activitate a │
│ │ │socială şi │violent. │ │ │ │ │ │Grupului │
│ │ │identificarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │potenţialelor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │riscuri generatoare│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de ameninţări la │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │adresa siguranţei │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │publice. │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │- Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │reţelei de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mediatori │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │interculturali şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │implicarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │acestora în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │relaţionarea cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │autorităţile/ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │instituţiile │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │implicate în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │procesul de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │integrare şi în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │activităţile │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │regionale │ │ │ │ │ │ │
│ │ │IV.1.1. Atragerea │specifice │ │ │ │ │ │ │
│ │ │reprezentanţilor/ │programelor de │ │ │ │ │- Numărul │ │
│ │ │organizaţiilor │integrare: sesiune│ │ │ │ │mediatorilor │ │
│ │ │reprezentative ale │de acomodare │ │ │ │ │interculturali │ │
│ │ │comunităţilor de │culturală, │ │ │ │Buget IGI - │formaţi; │ │
│ │ │cetăţeni ai │recreaţionale, │ │ │ │cofinanţare │- numărul │ │
│ │ │statelor terţe şi │mediere, etc. │ │ │ │naţională │întâlnirilor/ │Evaluarea │
│ │ │implicarea acestora│- Organizarea de │ │ │ │FAMI │evenimentelor │finală a │
│ │ │în acţiuni │întâlniri/ │ │MAI - IGI │ │Mecanismul │multiculturale │activităţii │
│ │ │prilejuite de │evenimente │Permanent │MMJS - │MAI - IGI │Financiar │organizate; │va fi inclusă│
│ │ │diferite │multiculturale │ │ANOFM │MMJS - ANOFM │Norvegian 2014│- numărul │în Raportul │
│ │ │evenimente, la care│care să favorizeze│ │ │ │- 2020 │campaniilor de │anual de │
│ │ │să participe │promovarea │ │ │ │Bugetul │conştientizare; │activitate a │
│ │ │alături de cetăţeni│imaginii │ │ │ │asigurărilor │- numărul │Grupului │
│ │ │români, în scopul │străinilor şi să │ │ │ │pentru şomaj │campaniilor de │ │
│ │ │promovării │faciliteze │ │ │ │ │informare în │ │
│ │ │cunoaşterii şi │integrarea lor în │ │ │ │ │rândul │ │
│ │ │înţelegerii │societatea │ │ │ │ │angajatorilor. │ │
│ │ │reciproce. │românească. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- Derularea de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │campanii de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conştientizare a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │populaţiei din │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │anumite regiuni în│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │scopul creşterii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │gradului de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │tolerare şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │acceptare în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │societatea gazdă. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- Dezvoltarea de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │campanii de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │informare în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │rândul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │angajatorilor. │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │- Derularea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │activităţilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │integrare │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │centralizat în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │centrele regionale│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pentru integrare │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(CRI) în raza │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fiecărui centru │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │regional de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │proceduri şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cazare a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │solicitanţilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │azil al IGI şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │asigurarea │ │ │ │Buget IGI - │ │ │
│ │ │ │continuităţii │ │ │ │cofinanţare │ │ │
│ │ │ │funcţionării │ │ │ │naţională │ │ │
│ │ │ │acestor CRI. │ │ │ │FAMI │ │ │
│ │ │ │- Asigurarea de │ │ │ │Bugetul │ │ │
│ │ │ │asistenţă în │ │MAI - IGI │MMJS - ANOFM │asigurărilor │ │ │
│ │ │ │domeniul social, │Permanent │MMJS - │MAI - IG │pentru şomaj │ │ │
│ │ │ │medical şi al │ │ANOFM │MS │Buget MMJS │ │ │
│ │ │ │obţinerii unei │ │ │ │Resurse │ │ │
│ │ │ │locuinţe. │ │ │ │disponibile cu│ │ │
│ │ │ │- Implicarea │ │ │ │încadrarea în │ │ │
│ │ │ │activă a │ │ │ │bugetul │ │ │
│ │ │ │beneficiarilor │ │ │ │aprobat pentru│ │ │
│ │ │ │unei forme de │ │ │ │anul 2018 │ │ │
│ │ │ │protecţie în viaţa│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │socială şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │culturală a │ │ │ │ │- Numărul │ │
│ │ │ │societăţii │ │ │ │ │centrelor │ │
│ │ │ │româneşti. │ │ │ │ │regionale pentru │ │
│ │ │IV.1.2. Acordarea │- Cuprinderea în │ │ │ │ │integrare │După │
│ │ │de asistenţă şi │programe de │ │ │ │ │operaţionale; │finalizarea │
│ │ │suport pentru │ocupare de formare│ │ │ │ │- numărul │activităţii, │
│ │ │integrarea │profesională a │ │ │ │ │străinilor care au│instituţiile │
│ │ │străinilor cu o │străinilor care au│ │ │ │ │beneficiat de │responsabile │
│ │ │formă de protecţie │dobândit o formă │ │ │ │ │asistenţă în │vor prezenta │
│ │ │în România prin │de protecţie în │ │ │ │ │domeniul │stadiul │
│ │ │îmbunătăţirea │România. │ │ │ │ │integrării; │activităţii. │
│ │ │programelor de ├──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┤- numărul │Evaluarea │
│ │ │integrare şi │Asigurarea │ │ │ │Buget MEN │persoanelor │finală a │
│ │ │asigurarea │participării │ │ │MEN prin │Resurse │cuprinse în │activităţii │
│ │ │resurselor necesare│beneficiarilor │ │ │inspectoratele │disponibile cu│programe de │va fi inclusă│
│ │ │la buget şi din │unei forme de │An şcolar │MEN │şcolare şi │încadrarea în │integrare; │în Raportul │
│ │ │alte surse de │protecţie la │2017 - 2018 │ │unităţile de │bugetul │- numărul │anual de │
│ │ │finanţare. │cursuri de │ │ │învăţământ │aprobat pentru│persoanelor │activitate a │
│ │ │ │iniţiere în limba │ │ │ │anul 2018 │cuprinse în │Grupului │
│ │ │ │română. │ │ │ │ │programe de │ │
│ │ │ ├──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┤ocupare şi formare│ │
│ │ │ │Revizuirea/ │ │ │ │ │profesională. │ │
│ │ │ │completarea unor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │acte normative │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │interne pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şcolarizarea │Septembrie │MEN │MEN │Nu este cazul │ │ │
│ │ │ │străinilor care au│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dobândit o formă │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de protecţie, la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nivel │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │preuniversitar. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┤ │ │
│ │ │ │Revizuirea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │programei pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cursul de iniţiere│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în limba română şi│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dezvoltarea de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │resurse │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │educaţionale │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pentru învăţarea │ │ │MAI - IGI │ │ │ │
│ │ │ │limbii române şi │ │ │MEN │ │ │ │
│ │ │ │acomodare │Septembrie │MEN │Institutul │Buget FAMI │ │ │
│ │ │ │culturală pentru │ │ │Intercultural │ │ │ │
│ │ │ │resortisanţii │ │ │Timişoara │ │ │ │
│ │ │ │ţărilor terţe şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │beneficiarii unei │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │forme de protecţie│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în România (prin │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │derularea de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │proiecte şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │finanţarea FAMI). │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │- Identificarea de│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │noi acţiuni │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │eligibile pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │finanţare prin │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Fondul pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Azil, Migraţie şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │integrare şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │elaborarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │instrucţiunilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pentru evaluarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi selecţia │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │proiectelor de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │granturi. │ │ │ │ │ │ │
│ │IV.1. Integrarea │ │- Întărirea │ │ │ │ │ │ │
│ │socială a │ │colaborării între │ │ │ │ │ │ │
│ │persoanelor care au│ │centrele regionale│ │ │ │ │ │ │
│ │dobândit o formă de│ │ale IGI, │ │ │ │ │ │ │
│ │protecţie în │ │autorităţile cu │ │ │ │ │- Numărul │ │
│ │România şi a celor │IV.1.3. Continuarea│atribuţii în │ │ │ │ │acţiunilor │ │
│ │cu şedere legală │derulării │domeniul │ │ │ │ │eligibile │ │
│ │ │programelor de │integrării şi │ │ │ │ │identificate; │ │
│ │ │integrare a │ONG-urile care │ │ │ │ │- numărul │ │
│ │ │cetăţenilor │derulează │ │ │ │ │activităţilor │ │
│ │ │statelor terţe din │proiecte. │ │ │ │ │organizate pe plan│Evaluarea │
│ │ │România prin │- Cooperarea │ │ │ │ │local cu │finală a │
│ │ │parteneriate cu │autorităţilor │ │ │MAI - IGI │Buget IGI - │autorităţile cu │activităţii │
│ │ │ONG-uri, │locale cu │Decembrie │MAI - IGI │MMJS - ANOFM │cofinanţare │atribuţii în │va fi inclusă│
│ │ │organizaţii │atribuţii pe linia│ │ │MEN │naţională │domeniul │în Raportul │
│ │ │internaţionale şi │integrării │ │ │MS │FAMI │integrării; │anual de │
│ │ │prin atragere de │străinilor şi a │ │ │ │ │- numărul de │activitate a │
│ │ │resurse alocate în │ONG-urilor cu │ │ │ │ │cazuri asistate cu│Grupului │
│ │ │cadrul programelor │ofiţerii de │ │ │ │ │sprijinul altor │ │
│ │ │cu finanţare │integrare din │ │ │ │ │autorităţi cu │ │
│ │ │europeană │cadrul centrelor │ │ │ │ │atribuţii pe linia│ │
│ │ │nerambursabilă. │regionale ale IGI,│ │ │ │ │integrării şi cu │ │
│ │ │ │prin: │ │ │ │ │sprijinul │ │
│ │ │ │• participarea la │ │ │ │ │ONG-urilor. │ │
│ │ │ │interviurile cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │persoanele din │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │grupul ţintă; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │• stabilirea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │planului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │individual de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │integrare comun │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IGI - beneficiar -│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ONG; │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │• acordarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │asistenţei │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │specifice fiecărei│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │persoane din │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │grupul ţintă │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │funcţie de nevoile│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │individuale │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │identificate. │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │- Pregătirea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │funcţionarilor din│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │instituţiile cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │atribuţii în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │domeniul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │integrării, cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │IV.1.4. Continuarea│sprijinul IGI, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │pregătirii │UNHCR, OIM şi al │ │ │ │ │- Numărul │ │
│ │ │personalului │ONG-urilor │ │ │ │ │sesiunilor de │Evaluarea │
│ │ │instituţiilor │specializate pe │ │ │ │ │pregătire/ │finală a │
│ │ │publice şi al │această linie. │ │ │ │Buget IGI - │informare ale │activităţii │
│ │ │organizaţiilor │- Campanii/ │ │ │ │cofinanţare │funcţionarilor din│va fi inclusă│
│ │ │nonguvernamentale │activităţi de │Decembrie │MAI - IGI │MAI - IGI │naţională │alte instituţii; │în Raportul │
│ │ │cu atribuţii în │informare cu │ │ │ │FAMI │- numărul │anual de │
│ │ │integrarea │privire la │ │ │ │ │campaniilor/ │activitate a │
│ │ │cetăţenilor │drepturile │ │ │ │ │activităţilor de │Grupului │
│ │ │statelor terţe din │străinilor în │ │ │ │ │informare. │ │
│ │ │România. │cadrul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │instituţiilor cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │atribuţii pe linie│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de integrare. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Formare pe teme de│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │comunicare │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │interculturală si │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mediere socială. │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │- Materiale │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │specifice │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │realizate, precum │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │broşuri şi pliante│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu informaţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │detaliate privind │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │furnizorii de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │servicii de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │asistenţă pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │integrare în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │zonele de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │competenţă ale │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │centrelor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │regionale ale IGI,│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │precum şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │drepturile şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │obligaţiile grupul│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ţintă (distribuite│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │prin intermediul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │structurilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │IV.1.5. Informarea │teritoriale/ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │cetăţenilor │centrelor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │statelor terţe cu │regionale ale IGI │ │ │ │ │ │Evaluarea │
│ │ │privire la │sau în alte │ │ │ │ │ │finală a │
│ │ │drepturile şi │medii). │ │ │ │Buget IGI - │- Numărul │activităţii │
│ │ │obligaţiile pe care│- Materiale │ │ │ │cofinanţare │materialelor │va fi inclusă│
│ │ │le au pe teritoriul│specifice │Decembrie │MAI - IGI │MAI - IGI │naţională │informative │în Raportul │
│ │ │României, precum şi│realizate │ │ │ │FAMI │realizate. │anual de │
│ │ │asupra │diferenţiat pentru│ │ │ │ │ │activitate a │
│ │ │oportunităţilor de │2 grupuri ţintă: │ │ │ │ │ │Grupului │
│ │ │integrare în │beneficiarii unei │ │ │ │ │ │ │
│ │ │societatea │forme de protecţie│ │ │ │ │ │ │
│ │ │românească. │şi RTT cu şedere │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │legală în România.│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- Afişe şi bannere│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu informaţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │sintetizate care │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vor fi postate în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │toate sediile │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │structurilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │teritoriale/ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │centrelor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │regionale ale IGI,│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │precum şi în alte │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │medii frecventate │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de grupul ţintă. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- Pagină web │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │actualizată │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │permanent cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │informaţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │relevante pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │întregul grup │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ţintă. │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │- Creşterea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │implicării │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │autorităţilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │competente prin │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │acordarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │asistenţei de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │către acestea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │persoanelor cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nevoi specifice/ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │aflate în situaţie│ │ │MAI - IGI │Buget IGI │ │ │
│ │ │IV.1.6. Acordarea │de │ │ │Autorităţi │Bugetele │ │Evaluarea │
│ │ │de asistenţă │vulnerabilitate. │ │ │competente │autorităţilor │- Numărul │finală a │
│ │ │specializată │- Acordarea de │ │ │pentru asistenţa│şi │străinilor cu │activităţii │
│ │ │străinilor cu nevoi│asistenţă │Decembrie │MAI - IGI │specializată a │instituţiilor │nevoi specifice/ │va fi inclusă│
│ │ │specifice/aflaţi în│suplimentară prin │ │ │persoanelor cu │cu atribuţii │aflaţi în situaţie│în Raportul │
│ │ │situaţie de │intermediul │ │ │nevoi specifice/│pe această │de vulnerabilitate│anual de │
│ │ │vulnerabilitate. │proiectelor cu │ │ │aflate în │linie │asistaţi. │activitate a │
│ │ │ │finanţare │ │ │situaţie de │FAMI │ │Grupului │
│ │ │ │europeană │ │ │vulnerabilitate │ │ │ │
│ │ │ │nerambursabilă. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- Acordarea de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │asistenţă juridică│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pentru accesarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │beneficiilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │sociale acordate │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în baza legii, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │conform nevoilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │identificate. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │- Organizarea unor│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │întâlniri de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pregătire │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │reprezentanţilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │instituţiilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │guvernamentale cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │atribuţii în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │domeniul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │integrării │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │persoanelor care │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │au obţinut o formă│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de protecţie şi a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │străzilor cu drept│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de şedere pe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │teritoriul. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │României │ │ │ │ │ │ │
│ │ │IV.2.1. Creşterea │- Crearea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │capacităţii │reţelelor de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │actorilor relevanţi│suport local prin │ │ │ │ │ │Evaluarea │
│ │ │în susţinerea │încheierea de │ │ │ │ │- Numărul │finală a │
│ │ │procesului de │parteneriate între│ │ │MAI - IGI │Buget IGI - │întâlnirilor │activităţii │
│ │ │integrare socială a│principalii actori│Decembrie │MAI - IGI │MMJS - ANOFM │cofinanţare │organizate; │va fi inclusă│
│ │ │cetăţenilor │care contribuie la│ │ │MEN │naţională │- parteneriate │în Raportul │
│ │ │statelor terţe cu │integrarea │ │ │ │FAMI │încheiate. │anual de │
│ │ │şedere legală şi │grupului ţintă: │ │ │ │ │ │activitate a │
│ │ │beneficiarilor unei│agenţiile judeţene│ │ │ │ │ │Grupului. │
│ │ │forme de protecţie.│de ocupare a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │forţei de munca, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │inspectorate │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │judeţene şcolare, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │autorităţi locale,│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │prefectură, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │societatea civilă.│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │întâlniri de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │coordonare │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │organizate între │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │autorităţile/ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │instituţiile │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │implicate în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │procesul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │integrării │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cetăţenilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │statelor terţe şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │societatea civilă.│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │- Organizarea de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │întâlniri şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │grupuri de lucru │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │între instituţiile│ │ │ │ │ │ │
│IV. Obiectiv │ │ │care îşi │ │ │ │ │ │ │
│strategic - │ │ │desfăşoară │ │ │ │ │ │ │
│Participarea │ │ │activitatea în │ │ │ │ │ │ │
│activă a │ │IV.2.2. │cadrul Comitetului│ │ │ │ │ │ │
│României la │ │îmbunătăţirea │Interministerial │ │ │ │ │ │Evaluarea │
│eforturile │ │mecanismului de │Coaliţia Naţională│ │ │Comitetul │ │ │finală a │
│comunităţii │ │cooperare │pentru Integrarea │ │ │Interministerial│ │- Numărul │activităţii │
│internaţionale │ │interinstituţională│Refugiaţilor │ │ │Coaliţia │ │întâlnirilor de │va fi inclusă│
│şi statelor │ │între autorităţile/│(Grupul de lucru │Decembrie │MAI - IGI │Naţională pentru│Buget naţional│coordonare/ │în Raportul │
│membre ale │ │instituţiile │Armonizare │ │ │Integrarea │ │grupurilor de │anual de │
│Uniunii │ │implicate în │legislativă, │ │ │Refugiaţilor │ │lucru organizate. │activitate a │
│Europene la │ │procesul integrării│integrare socială,│ │ │ │ │ │Grupului. │
│identificarea │ │cetăţenilor │economică şi │ │ │ │ │ │ │
│unor soluţii │ │statelor terţe. │culturală, Grupul │ │ │ │ │ │ │
│durabile pentru│ │ │de lucru Logistică│ │ │ │ │ │ │
│persoanele │ │ │primară şi │ │ │ │ │ │ │
│aflate în │ │ │siguranţă │ │ │ │ │ │ │
│nevoie de │ │ │naţională, Grupul │ │ │ │ │ │ │
│protecţie │ │ │de lucru │ │ │ │ │ │ │
│internaţională │ │ │Integrarea │ │ │ │ │ │ │
│şi integrarea │ │ │locală). │ │ │ │ │ │ │
│socială a │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│cetăţenilor │ │ │- Consultări cu │ │ │ │ │ │ │
│statelor terţe │ │ │actorii implicaţi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în procesul de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │integrare în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │vederea elaborării│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mecanismului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │concret de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │monitorizare şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │evaluare a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │politicii de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │integrare a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │străinilor în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │România, cel puţin│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în cele 4 domenii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │majore care │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │afectează │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │integrarea în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │IV.2.3 Dezvoltarea │societate, │ │ │ │ │- Numărul │Evaluarea │
│ │ │strategiilor de │respectiv: │ │ │ │ │consultărilor cu │finală a │
│ │ │integrare prin │educaţie, ocupare,│ │ │ │Buget IGI - │actorii implicaţi │activităţii │
│ │ │analizarea │incluziune socială│ │ │ │cofinanţare │în procesul de │va fi inclusă│
│ │ │nevoilor, │şi cetăţenie │Decembrie │MAI - IGI │MAI - IGI │naţională │integrare; │în Raportul │
│ │ │îmbunătăţirea │activă. │ │ │ │FAMI │- mecanism de │anual de │
│ │ │indicatorilor şi │- Implementarea │ │ │ │ │evaluare şi │activitate a │
│ │ │evaluarea │proiectului cu │ │ │ │ │monitorizare │Grupului │
│ │ │integrării sociale.│finanţare │ │ │ │ │funcţional. │ │
│ │ │ │europeană pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │crearea unui │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │sistem de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │colectare a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │datelor (realizat │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pe specificul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │instituţional al │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │actorilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │implicaţi în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │procesul de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │integrare) şi a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │unui centru de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cercetare, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │documentare şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │informare în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │domeniul migraţiei│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi integrării. │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Introducerea în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │H.G. nr. 64/2011 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │privind aprobarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │metodologiei cu │ │ │ │ │ │ │
│ │IV.2. Încorporarea │ │privire la │ │ │ │ │ │ │
│ │aspectelor │ │aplicarea unitară │ │ │ │ │ │ │
│ │integrării în toate│ │a dispoziţiilor în│ │ │ │ │ │ │
│ │celelalte politici │ │materie de stare │ │ │ │ │ │ │
│ │din domeniile │ │civilă, cu │ │ │ │ │ │ │
│ │relevante │ │modificările şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │completările │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ulterioare, a unor│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │prevederi │ │ │ │ │- Stadiul │ │
│ │ │ │distincte cu │Decembrie │MAI - IGI │MAI - DEPABD │Nu este cazul │elaborării actului│ │
│ │ │ │privire la │ │ │ │ │normativ │ │
│ │ │ │documentele ce │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │trebuie prezentate│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de solicitanţii de│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │azil şi persoanele│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cu o formă de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │protecţie pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │eliberarea actelor│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de stare civilă în│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │situaţia │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │evenimentelor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │petrecute pe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │teritoriul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │României. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┤ │
│ │ │ │Corelarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │prevederilor Legii│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 272/2004 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │privind protecţia │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi promovarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │drepturilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │copilului, cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │modificările şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │completările │ │ │ │ │- Stadiul │ │
│ │ │ │ulterioare, cu │ │ │ │ │aprobării actului │ │
│ │ │ │prevederile Legii │ │ │ │ │normativ; │ │
│ │ │ │nr. 122/2006 │Decembrie │MAI - IGI │MMJS - ANPDCA │Nu este cazul │- stadiul │ │
│ │ │ │privind azilul în │ │ │ │ │elaborării │ │
│ │ │ │România, cu │ │ │ │ │procedurii de │ │
│ │ │ │modificările şi │ │ │ │ │lucru. │ │
│ │ │ │completările │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ulterioare. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Elaborarea unei │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │proceduri interne │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de lucru privind │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │numirea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │responsabilităţile│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │reprezentanţilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │legali. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┤ │
│ │ │ │Iniţierea unei │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Hotărâri de Guvern│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pentru aprobarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │unei strategii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │guvernamentale │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │prin intermediul │ │ │ │ │- Stadiul │ │
│ │ │ │căreia să se │Decembrie │MAI - IGI │MDRAP │Buget sau │elaborării actului│Evaluarea │
│ │ │IV.2.4. Modificarea│sprijine creşterea│ │ │ │finanţare UE │normativ. │finală a │
│ │ │legislaţiei în │stocului de │ │ │ │ │ │activităţii │
│ │ │domeniu integrării │locuinţe sociale, │ │ │ │ │ │va fi inclusă│
│ │ │cetăţenilor │destinate inclusiv│ │ │ │ │ │în Raportul │
│ │ │statelor terţe în │persoanelor cu o │ │ │ │ │ │anual de │
│ │ │România. │formă de │ │ │ │ │ │activitate a │
│ │ │ │protecţie. │ │ │ │ │ │Grupului │
│ │ │ ├──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┤ │
│ │ │ │Modificarea O.G. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 44/2004 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │privind integrarea│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │socială a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │străinilor care au│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dobândit o formă │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de protecţie în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │România, cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │modificările şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │completările │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ulterioare. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Introducerea │ │ │ │ │- Stadiul │ │
│ │ │ │sistemului │Decembrie │MAI - IGI │MEN │Buget FAMI │aprobării actului │ │
│ │ │ │intensiv de │ │ │ │ │normativ │ │
│ │ │ │predare a limbii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │române atât pentru│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │adulţi, cât şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pentru minori, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │precum şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │elaborarea de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │resurse │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │educaţionale │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dezvoltate pe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nivele de vârstă │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi educaţie. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┤ │
│ │ │ │Facilitarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │accesului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │migranţilor la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │evaluarea şi │ │ │ │ │- Stadiul │ │
│ │ │ │certificarea │Decembrie │MAI - IGI │MEN - ANC │Nu este cazul │modificărilor │ │
│ │ │ │competenţelor │ │ │ │ │legislative. │ │
│ │ │ │profesionale │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │obţinute pe alte │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │căi nonformale şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │informate. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┤ │
│ │ │ │Modificarea şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │completarea H.G. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 1.483/2004 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pentru aprobarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Normelor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │metodologice de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │aplicare a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ordonanţei │În termen de│ │ │ │ │ │
│ │ │ │Guvernului nr. 44/│30 de zile │ │ │ │ │ │
│ │ │ │2004 privind │de la │ │ │ │ │ │
│ │ │ │integrarea socială│intrarea în │ │ │ │- Stadiul │ │
│ │ │ │a străinilor care │vigoare a │MAI - IGI │MAI - IGI │Nu este cazul │elaborării actului│ │
│ │ │ │au dobândit o │O.G. de │ │ │ │normativ. │ │
│ │ │ │formă de protecţie│modificare a│ │ │ │ │ │
│ │ │ │sau cu un drept de│O.G. nr. 44/│ │ │ │ │ │
│ │ │ │şedere în România,│2004 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │precum şi a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cetăţenilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │statelor membre │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ale Uniunii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Europene şi a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Spaţiul Economic │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │European. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │- Derularea unor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │proiecte cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │IV.3.1. │finanţare │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Monitorizarea │europeană pentru │ │ │ │ │ │Evaluarea │
│ │ │situaţiei privind │desfăşurarea unor │ │ │ │ │- Număr de studii │finală a │
│ │ │integrarea │studii şi │ │ │ │Buget IGI - │şi cercetări │activităţii │
│ │ │cetăţenilor │cercetări │ │ │ │cofinanţare │ştiinţifice │va fi inclusă│
│ │ │statelor terţe în │ştiinţifice anuale│Decembrie │MAI - IGI │MAI - IGI │naţională │derulate; │în Raportul │
│ │ │România prin │şi elaborarea │ │ │ │FAMI │- raport anual │anual de │
│ │ │derularea de studii│raportului anual │ │ │ │ │elaborat. │activitate a │
│ │ │şi cercetări │privind situaţia │ │ │ │ │ │Grupului │
│ │ │ştiinţifice anuale.│străinilor care au│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │obţinut o formă de│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │protecţie în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │România. │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │- Implicarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │societăţii civile │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │din România în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │organizarea de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │activităţi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │multiculturale. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- Crearea unui │ │ │ │ │ │ │
│ │IV.3. Crearea unui │ │mediu │ │ │ │ │ │ │
│ │mediu care să │ │intercultural │ │ │ │ │ │ │
│ │faciliteze │ │adecvat pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │integrarea │ │facilitarea │ │ │ │ │ │ │
│ │cetăţenilor │ │integrării │ │ │ │ │ │ │
│ │statelor terţe │ │străinilor în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │România şi pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │ │IV.3.2. Promovarea │întărirea │ │ │ │ │ │Evaluarea │
│ │ │dialogului │coeziunii sociale │ │ │ │ │ │finală a │
│ │ │intercultural şi a │prin menţinerea │ │ │ │Buget IGI - │ │activităţii │
│ │ │contactelor la │mecanismelor de │ │ │ │cofinanţare │- Numărul │va fi inclusă│
│ │ │toate nivelurile │consultare între │Decembrie │MAI - IGI │MAI - IGI │naţională │activităţilor │în Raportul │
│ │ │societăţii prin │autorităţile │ │ │ │FAMI │desfăşurate. │anual de │
│ │ │organizarea de │centrale, locale │ │ │ │ │ │activitate a │
│ │ │activităţi │şi comunităţile de│ │ │ │ │ │Grupului │
│ │ │multiculturale. │străini. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- Implicarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mediatorilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │interculturali în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │relaţionarea cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │societatea gazdă │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi în activităţile│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │regionale │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │specifice │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │programelor de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │integrare: sesiuni│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de acomodare │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │culturală, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │recreaţionale, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mediere, etc. │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │- Activităţi de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cooperare cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │internaţionale │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │specializate în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │domeniul relocării│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în vederea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │facilitării │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │implementării │ │ │ │Nu este cazul │ │Evaluarea │
│ │ │ │procesului de │ │ │ │(relocare │ │finală a │
│ │ │IV.4.1. Continuarea│resettlement. │ │ │ │intră UE) │ │activităţii │
│ │ │programului de │- Completarea H.G.│ │ │ │Buget IGI - │- Numărul │va fi inclusă│
│ │ │relocare a │nr. 1.596/2008 │Permanent │MAI - IGI │MAI - IGI │cofinanţare │persoanelor │în Raportul │
│ │ │refugiaţilor. │privind relocarea │ │ │ │naţională │relocate. │anual de │
│ │ │ │refugiaţilor în │ │ │ │FAMI (relocare│ │activitate a │
│ │ │ │România, în │ │ │ │extra UE) │ │Grupului │
│ │ │ │funcţie de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │aprobarea noului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Regulament al │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Parlamentului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │European şi al │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Consiliului de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │stabilire a unui │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cadru legal │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │privind relocarea.│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │- Acţiuni, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │seminarii şi mese │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │rotunde organizate│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de către IGI, în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │colaborare cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │IV.4.2. Continuarea│UNHCR, OIM şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │pregătirii │ONG-urile din │ │ │ │ │ │Evaluarea │
│ │ │personalului │domeniul azilului,│ │ │ │ │- Numărul │finală a │
│ │ │instituţiilor │în cadrul căror să│ │ │ │Buget IGI - │acţiunilor, │activităţii │
│ │IV.4. Asumarea │implicate în │fie prezentate │Decembrie │MAI - IGI │MAI - IGI │cofinanţare │seminarilor şi al │va fi inclusă│
│ │obligaţiilor │desfăşurarea │legislaţia şi │ │ │ │naţională │meselor rotunde │în Raportul │
│ │României ca stat de│operaţiunilor de │practici în │ │ │ │FAMI │organizate. │anual de │
│ │relocare a │relocare externă a │domeniu │ │ │ │ │ │activitate a │
│ │refugiaţilor │refugiaţilor în │reprezentanţilor │ │ │ │ │ │Grupului │
│ │ │România. │instituţiilor cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │atribuţii în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │domeniul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │integrării │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │persoanelor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │relocate. │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │- Participarea în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cadrul reuniunilor│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Forumului Anual │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │privind Relocarea,│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │organizat la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nivelul Comisiei │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Europene, în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cadrul grupurilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │IV.4.3. Implicarea │de lucru │ │ │ │ │ │ │
│ │ │activă în procesul │organizate de BESA│ │ │ │ │ │ │
│ │ │comun UE privind │şi la întâlnirile │ │ │ │ │ │Evaluarea │
│ │ │stabilirea de │bianuale │ │ │ │ │- Numărul │finală a │
│ │ │reguli pentru un │tripartite │ │ │ │ │participanţilor în│activităţii │
│ │ │cadru de efectuare │organizate de │Decembrie │MAI - IGI │MAI - IGI │Buget IGI │cadrul reuniunilor│va fi inclusă│
│ │ │a operaţiunilor de │UNHCR. │ │ │ │Buget BFSA │şi grupurilor de │în Raportul │
│ │ │relocare a │- Participarea la │ │ │ │ │lucru. │anual de │
│ │ │persoanelor în │discuţiile/ │ │ │ │ │ │activitate a │
│ │ │nevoie de protecţie│negocierile │ │ │ │ │ │Grupului │
│ │ │internaţională. │grupului de lucru │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │organizat de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Comisia Europeană │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi/sau Consiliul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │European pe │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │marginea adoptării│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │noului regulament │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de stabilirea a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │unui cadru legal │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │privind relocarea.│ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │- Gestionarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │problematicii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │refugiaţilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │evacuaţi temporar │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │în România prin │ │ │ │ │ │ │
│ │ │IV.5.1. Continuarea│îndeplinirea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │aplicării Acordului│corespunzătoare a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │tripartit în │obligaţiilor care │ │ │ │ │ │Evaluarea │
│ │ │România prin │revin României │ │ │ │Buget IGI │- Numărul │finală a │
│ │ │evacuarea temporară│conform Acordului.│ │ │ │FAMI │refugiaţilor │activităţii │
│ │ │în România a unor │- Reabilitarea │ │ │ │Fonduri puse │evacuaţi în │va fi inclusă│
│ │ │persoane aflate în │noii clădiri │Decembrie │MAI - IGI │MAI - IGI │la dispoziţie │România şi │în Raportul │
│ │ │nevoie urgentă de │alocate CTU │ │ │ │de statele │relocaţi ulterior │anual de │
│ │ │protecţie │Timişoara pentru │ │ │ │donatoare │în alte ţări │activitate a │
│ │ │internaţională şi │mutarea şi │ │ │ │Buget UNHCR │terţe. │Grupului │
│ │ │relocarea │separarea fluxului│ │ │ │ │ │ │
│ │IV.5. Continuarea │ulterioară a │de lucru │ │ │ │ │ │ │
│ │derulării │acestora. │desfăşurat în │ │ │ │ │ │ │
│ │operaţiunilor prin │ │Centrul Regional │ │ │ │ │ │ │
│ │Centrul de Relocare│ │de Proceduri şi │ │ │ │ │ │ │
│ │de Urgenţă de la │ │Cazare a │ │ │ │ │ │ │
│ │Timişoara conform │ │Solicitanţilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │Acordului Tripartit│ │Azil Timişoara. │ │ │ │ │ │ │
│ │dintre Guvernul ├───────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │României, UNHCR şi │ │Promovarea │ │ │ │ │ │ │
│ │OIM │ │procesului de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │IV.5.2. Asigurarea │relocare în regim │ │ │ │ │ │ │
│ │ │transferului de │de urgenţă, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │expertiză către │desfăşurat prin │ │ │ │ │ │ │
│ │ │alte state de │intermediul CTU, │ │ │ │ │ │Evaluarea │
│ │ │relocare cu privire│în cadrul Reţelei │ │ │ │ │ │finală a │
│ │ │la practica │Europene privind │ │ │ │Buget IGI - │- Numărul │activităţii │
│ │ │României legată de │Relocarea, │Decembrie │MAI - IGI │MAI - IGI │cofinanţare │activităţilor │va fi inclusă│
│ │ │înfiinţarea │Consultărilor │ │ │DGAESRI │naţională │desfăşurate. │în Raportul │
│ │ │Centrului de │Anuale Tripartite │ │ │ │FAMI │ │anual de │
│ │ │Tranzit în Regim de│în domeniul │ │ │ │ │ │activitate a │
│ │ │Urgenţă şi │Relocării şi în │ │ │ │ │ │Grupului │
│ │ │derularea Acordului│cadrul altor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │tripartit în │întâlniri pe linie│ │ │ │ │ │ │
│ │ │România. │de relocare │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │organizate nivel │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │UE. │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴───────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────┴────────────────┴──────────────┴──────────────────┴─────────────┘

        *1) Înfiinţate în baza O.G. nr. 53/2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariţiei la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranţi.
        *2) Minorii, minorii neînsoţiţi, persoanele cu dizabilităţi, persoanele în vârstă, femeile însărcinate, părinţii singuri însoţiţi de copiii lor minori, victimele traficului de persoane, persoanele care suferă de afecţiuni grave, persoanele cu afecţiuni mintale şi persoanele care au fost supuse torturilor, violurilor sau altor forme grave de violenţă psihologică, fizică sau sexuală, ori aflate în alte situaţii speciale - conform prevederilor art. 5^1 alin. (2) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare.

                                        -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016