Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PLAN CENTRALIZAT din 4 ianuarie 2018  al necesarului de echipamente şi consumabile pentru reţeaua laboratoarelor TB    Twitter Facebook
Cautare document

 PLAN CENTRALIZAT din 4 ianuarie 2018 al necesarului de echipamente şi consumabile pentru reţeaua laboratoarelor TB

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 88 bis din 30 ianuarie 2018
──────────
        Aprobat prin Ordinul nr. 6 din 4 ianuarie 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 30 ianuarie 2018
──────────

        2017
        AUTORI:
        Daniela HOMORODEAN, medic primar microbiologic, doctor în ştiinţe medicale, coordonator al reţelei naţionale a laboratoarelor de micobacteriologic, Şef Laboratorul Naţional de Referinţă Cluj Napoca, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj Napoca.
        Andreea MELINDA JODAL, medic primar medicină de laborator. Laboratorul Naţional de Referinţă Cluj Napoca, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj Napoca.

        Abrevieri
        Lab TB: laborator de micobacteriologie
        LNR: Laborator Naţional de Referinţă
        LRR: Laborator Regional de Referinţă
        MS: Ministerul Sănătăţii
        OMS: Organizaţia Mondială a Sănătăţii
        PNPSCT: Programul Naţional de Prevenire, Supraveghere şi Control al Tuberculozei
        Rif sau RMP: Rifampicină


     Structura reţelei de laboratoare pe nivele de competenţă şi responsabilităţi
        Structura reţelei este prezentată în Ghidul metodologic de implementare a Programului naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei, aşa cum a funcţionat în anul 2014 şi 2015^1, cu 105 laboratoare.
        Pentru o cât mai bună organizare a activităţilor la nivelul reţelei, în vederea obţinerii rezultatelor de calitate, în acord cu prevederile din Strategia Naţională de Control al Tuberculozei în România 2015-2020^2, până în anul 2020 reţeaua de laboratoare va trebui să fie constituită din 2 laboratoare Naţionale de Referinţă, 8 laboratoare Regionale de Referinţă şi 30-35 laboratoare de nivel 11 (Fig 1), adică un total de 40-45 laboratoare.
 (a se vedea imaginea asociată)
        Fig. 1. Structura reţelei naţionale a laboratoarelor de micobacteriologie în anul 2020
        Nivel II: laboratoare de nivel II, aşa cum sunt ele definite în Ghidul metodologic al PNPSCT

     Dotarea cu aparate, instrumentar în funcţie de nivelul laboratorului
        Datorită schimbării responsabilităţilor unora dintre laboratoare şi a faptului că o parte dintre echipamentele/aparatele disponibile în acest moment nu întrunesc caracteristicile prevăzute în standardele internaţionale în privinţa performanţelor tehnice sau a cerinţelor de biosiguranţă^3,4, este necesar ca la procurarea echipamentelor să fie respectate câteva cerinţe minimale, prezentate în lucrarea de faţă.
        În necesarul de dotare a laboratoarelor cu echipamente, mobilier şi materiale de folosinţă îndelungată pe nivele de competenţă a lor, se ţine seama de recomandările Strategiei Naţionale^2, care au fost formulate în acord cu recomandările experţilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, dar şi de Ghidul de implementare a PNPSCT^1, prezentate (în ordine alfabetică) în tabelele I şi II.

     Tabel I. Dotarea cu echipament în funcţie de nivelul laboratorului^1,2,6 7

┌──────────────────────────┬───────────┐
│Denumire │Laborator │
│ │Nivel │
│ ├───┬───┬───┤
│ │II │LRR│LNR│
├──────────────────────────┼───┼───┼───┤
│Autoclav vertical pentru │1-2│1-2│1-2│
│bacteriologie, cu anexe │ │ │ │
├──────────────────────────┼───┼───┼───┤
│Balanţă │1 │1 │1 │
├──────────────────────────┼───┼───┼───┤
│Balanţă pentru │ │ │ │
│echilibrarea tuburilor │1 │1 │1 │
│pentru centrifugă │ │ │ │
├──────────────────────────┼───┼───┼───┤
│Bec Bunsen │1 │1-2│2-3│
├──────────────────────────┼───┼───┼───┤
│Cabinet de protecţie │1 │1 │2 │
│microbiologică clasa II │ │ │ │
├──────────────────────────┼───┼───┼───┤
│Centrifugă │1 │2 │2 │
├──────────────────────────┼───┼───┼───┤
│Distilator pentru apă │1 │1 │1 │
├──────────────────────────┼───┼───┼───┤
│Etuvă │1-2│1-2│1-2│
├──────────────────────────┼───┼───┼───┤
│Frigidere cu capacitate │2-3│4-6│5-6│
│140-240 litri │ │ │ │
├──────────────────────────┼───┼───┼───┤
│Incubator 36,5-37°C, │1 │1 │1 │
├──────────────────────────┼───┼───┼───┤
│Lampă UV │2-3│3-4│3-4│
├──────────────────────────┼───┼───┼───┤
│Microscop binocular │1-2│1-2│2-3│
│(obiective plan acromate) │ │ │ │
├──────────────────────────┼───┼───┼───┤
│Microscop UV (obiective │*) │1-2│1-3│
│plan acromate) │ │ │ │
├──────────────────────────┼───┼───┼───┤
│PC (computer) cu │da │da │da │
│imprimantă │ │ │ │
├──────────────────────────┼───┼───┼───┤
│pH metru │1 │1 │1 │
├──────────────────────────┼───┼───┼───┤
│Sistem de cultivare în │da │da │da │
│mediul lichid │ │ │ │
├──────────────────────────┼───┼───┼───┤
│Sistem genetic tip Line │ │da │da │
│Probe Assay (GenoType) │ │ │ │
├──────────────────────────┼───┼───┼───┤
│Sistem genetic pentru │ │ │ │
│metode de epidemiologie │- │- │da │
│moleculară │ │ │ │
├──────────────────────────┼───┼───┼───┤
│Uscător pentru lame cu │ │ │ │
│termostat, temperatura │ │ │ │
│65-75°C, pentru │1 │1-3│1-3│
│curent alternativ │ │ │ │
├──────────────────────────┼───┼───┼───┤
│GeneXpert (chitMTB/Rif) │da │da │da │
└──────────────────────────┴───┴───┴───┘

        *) În laboratoarele în care se efectuează mai mult de 35 - 50 frotiuri zilnic;
        da - cantitate în funcţie de volumul de lucru

     Tabel II. Materiale de laborator şi mobilier în funcţie de nivelul laboratorului^1,2,6,7

┌─────────────────────┬────────────────┐
│Denumire │Laborator Nivel │
│ ├────┬─────┬─────┤
│ │II │LRR │LNR │
├─────────────────────┼────┼─────┼─────┤
│Ceas semnalizator cu │ │ │ │
│cadran gradat în │3 │3 │4 │
│minute până la 60 │ │ │ │
│min. │ │ │ │
├─────────────────────┼────┼─────┼─────┤
│Cilindri gradaţi de │da │da │da │
│diferite capacităţi │ │ │ │
├─────────────────────┼────┼─────┼─────┤
│Cutii cu capac pentru│da │da │da │
│lame │ │ │ │
├─────────────────────┼────┼─────┼─────┤
│Dispozitiv de │ │ │ │
│pipetare cu │3 │3-4 │4-5 │
│cremalieră (10 ml) │ │ │ │
├─────────────────────┼────┼─────┼─────┤
│Dulap pentru reactivi│da │da │da │
│şi sticlărie │ │ │ │
├─────────────────────┼────┼─────┼─────┤
│Lupă 6x, 8x │1 │1 │1-2 │
├─────────────────────┼────┼─────┼─────┤
│Mese de laborator │da │da │da │
├─────────────────────┼────┼─────┼─────┤
│Pipetă automată │da │da │da │
├─────────────────────┼────┼─────┼─────┤
│Recipiente pentru │ │ │ │
│colectarea │da │da │da │
│materialului │ │ │ │
│infecţios │ │ │ │
├─────────────────────┼────┼─────┼─────┤
│Scaune rotative, cu │da │da │da │
│înălţime reglabilă │ │ │ │
├─────────────────────┼────┼─────┼─────┤
│Stativ pentru uscat │da │da │da │
│lame │ │ │ │
├─────────────────────┼────┼─────┼─────┤
│Sticlărie de │da │da │da │
│laborator │ │ │ │
├─────────────────────┼────┼─────┼─────┤
│Suporturi pentru │ │ │ │
│incubarea înclinată a│5-10│5-15 │10-15│
│tuburilor de cultură │ │ │ │
├─────────────────────┼────┼─────┼─────┤
│Suporturi pentru │ │ │ │
│incubarea verticală a│5-10│20-30│25-50│
│tuburilor de cultură │ │ │ │
├─────────────────────┼────┼─────┼─────┤
│Suport pentru │1 │1 │1 │
│colorare │ │ │ │
└─────────────────────┴────┴─────┴─────┘


    Etapele procesului de achiziţie
        Indiferent dacă achiziţia de echipamente şi materiale de laborator se face la nivel local sau centralizat, trebuie respectată legislaţia în vigoare referitoare la acest domeniu de activitate, cu parcurgerea etapelor următoare:^8,9,10,12
        ● Întocmirea listei cu echipamente sau/şi materiale necesare, cu stabilirea cantităţilor necesare şi estimarea costurilor.
        ● Elaborarea documentaţiei cu specificaţiile tehnice ale produselor de către grupul de experţii de laborator desemnaţi pentru această activitate.
        ● Selectarea din ofertele prezentate pentru ca produsele achiziţionate să realizeze condiţiile de eligibilitate, să corespundă cerinţelor tehnice formulate, deci scopului pentru care se achiziţionează.
        ● Procurarea propriu-zisă şi distribuirea (dacă achiziţia este centralizată), cu finalizarea contractelor de atribuire.
        ● Supravegherea folosirii bunurilor achiziţionate, inclusiv instruirea personalului pentru folosirea corectă, activităţile de service şi garanţie (dacă este vorba de echipamente).

        LNR trebuie să stabilească standardele, să ofere servicii pentru asigurarea calităţii, să stabilească sistemul de evaluare a calităţii şi performanţelor echipamentelor şi materialelor şi a modului de raportare pentru aceste activităţi^5.

     Caracteristicile echipamentelor
        Toate aparatele folosite în laboratoarele reţelei naţionale trebuie să aibă caracteristici care să permită obţinerea rezultatelor aşteptate, care să poată susţine reţeaua clinică a PNPSCT.
        Prezentăm în continuare, în ordine alfabetică, echipamentele de laborator cu caracteristicile lor.
    1. Aparat de cântărire (balanţă)
        Utilizare: cântărirea reactivilor necesari pentru prepararea soluţiilor necesare în laboratorul de micobacteriologie (lab TB).
        Specificaţii tehnice^5
        Cântar electronic cu capacitate de măsurare a greutăţilor între 0,02 g şi 250-300 g.
        Sensibilitate 1 mg.
        Timpul necesar stabilizării ≤ 5 secunde.
        Carcasă din material rezistent la acţiunea substanţelor chimice şi a soluţiilor de curăţare.
        Talerul din oţel inoxidabil, cu diametru de 110-120 mm.
        Picioare de susţinere cu înălţimea reglabilă.
        Afişaj şi tastatură rezistentă la apă, acoperită cu membrană flexibilă. Afişaj iluminat, cu mărimea cifrelor de cel puţin 15 mm.
        Meniu de operare uşor de utilizat, în limba română, sau engleză.
        Capacitate de calibrare internă automată a măsurării.

        Electricitate^11-14:
        Curent alternativ de 220 V, 50 Hz. Sistem de conectare la reţeaua de curent.
        Conform cu standardele de siguranţă electrică.
        Clasa de protecţie (în conformitate cu EN 60529), fără interferenţe cu undele radio.

        Documente însoţitoare
        Producătorul să deţină certificare pentru sistemul de management al calităţii conform ISO 9001.
        Lista cu standardele pentru cerinţele de calitate şi de siguranţă referitoare la produs.
        Manual de operare, întreţinere şi service în limba română, cu instrucţiuni de instalare, curăţare, întreţinere de rutină şi periodică.
        Certificat de garanţie al calibrării aparatului la producător.
        Listă cu accesoriile şi piesele de schimb furnizate.

        Accesorii
        Set de greutăţi etalonate pentru calibrarea aparatului (1 g şi 5 g).
        Husă de protecţie anti-praf.
        Lingură de măsurare de 90 mm din oţel inoxidabil.
        Piese de schimb pentru întreţinere şi curăţare (număr specificat din fiecare).

        Garanţie: 5 ani.
        Notă pentru utilizator: Trebuie plasată pe suprafaţă antistatică, în cameră cu temperatură şi umiditate relativă constante (20-25° C, respectiv peste 65%).

    2. Autoclav vertical
        Utilizare: decontaminarea deşeurilor infecţioase, sterilizarea soluţiilor şi materialelor.
        Specificaţii tehnice^5,15
        Construcţie, cu pereţi simpli, alcătuită dintr-o cameră,
        Capac din metal rezistent, cu garnitură care să asigure închiderea etanşă, şi şuruburi confecţionate din material rezistent la coroziune şi presiune.
        Vasul de presiune conform cu cerinţele standardelor internaţionale.
        Capacitate de ≥ 70-90 litri.
        Dispozitivul de încălzire, generatorul de aburi montat orizontal, de preferat separat de restul interiorului printr-un volum minim de apă de 4-7 litri.
        Deplasare progresivă în sus a aerului din interior.
        Alimentare automată de la sursă de apă demineralizată.
        Pompă integrată pentru egalizarea variaţiilor de presiune la liniile externe de alimentare.
        Funcţie automată de control al nivelului de apă înainte, în timpul şi după terminarea ciclului de sterilizare.
        Întrerupător în caz de nivel insuficient de apă.
        Posibilitate de blocaj rapid al capacului de siguranţă, cu garnitură circulară, cu rezistenţă de durată la căldură şi presiune.
        Comutator pentru oprirea ciclului de sterilizare dacă sesizează capac neînchis etanş.
        Sistem de control care să nu permită deschiderea capacului înainte de depresurizarea incintei.
        Limitator pentru protecţie de supraîncălzire sau suprapresiune.
        Presiunea maximă admisă: 2.5 bar.
        Temperatura maximă de utilizare: 134°C
        Alarmă acustică, cu afişarea disfuncţionalităţii
        În cazul eşuării totale a controlului electric, componentele siguranţei mecanice trebuie să rămână intacte.
        Contor timp de sterilizare: 1-120 minute.
        Posibilitate de identificare a presiunii din interior în lipsa sursei de curent electric (în caz de întreruperea curentului).
        Sistem de control operat prin microcalculator, montat astfel încât să fie protejat de căldură şi aburi.
        Afişaj LCD al tuturor parametrilor sterilizării:
    - temperatura,
    – presiunea aburilor
    – timpul sterilizării
    – etapa ciclului de sterilizare
    – semnale de alarmă

        Preselectare în limba română pentru instrucţiuni sau în limba engleză.
        Tastatură protejată cu semnal acustic pentru confirmare.
        Acces controlat la meniu prin parolă pentru prevenirea modificărilor de parametri de către persoane neautorizate. Fără blocarea tastaturii.
        Preselectare de cel puţin 4 programe: două pentru lichide, unul pentru materiale solide şi unul pentru deşeuri.
        Capacitatea de încărcare: aproximativ 25 kg deşeuri sau materiale solide şi 20 litri lichide.

        Înregistrări ale lotului sterilizat (număr lot sterilizare, data, temperatura/presiunea/faza sterilizării), cu imprimantă montată sau dispozitiv de stocare date (RS 232).
        Filtrarea aerului evacuat, cu sterilizarea condensului pentru a nu răspândi patogeni infecţioşi; cartuş cu filtru cu pori de 0.2 μm, uşor de înlocuit.
        Supape de siguranţă (suprapresiune).

        Electricitate^11-14: curent alternativ de 220 V, 50 Hz.
        Putere consumată: 3kW
        Siguranţe de rezervă
        Întrerupător resetabil pentru protejare de supracurent.
        Conform cu normele de securitate electrică
        Clasa de protecţie: conform EN 60529.
        Fără interferenţe cu undele radio.
        Documente însoţitoare
        Producătorul să deţină certificare pentru sistemul de management al calităţii ISO 9001.
        Certificat de garanţie al calibrării autoclavului la producător.
        Certificate de model şi conformitatea cu cerinţele de calitate şi de siguranţă referitoare la produs.
        Manual de operare, întreţinere şi service în limba română, cu instrucţiuni referitoare la instalare, curăţare, întreţinere de rutină şi periodică.
        Listă cu accesoriile şi piesele de schimb furnizate.

        Accesorii
        Carcasă din metal, cu strat protector anticoroziune sau din oţel inoxidabil.
        Coşuri de sârmă din oţel inoxidabil în număr de 3, cu diametrul şi înălţimea potrivită astfel încât două dintre ele să se potrivească în interiorul autoclavului la acelaşi ciclu de sterilizare.
        Găleţi cu capac din oţel inoxidabil în număr de 3, cu diametrul şi înălţimea potrivită astfel încât două dintre ele să se potrivească în interiorul autoclavului la acelaşi ciclu de sterilizare.
        Dispozitiv de deschidere forţată a capacului în caz de pană de curent.
        Piese de schimb pentru întreţinere şi curăţare (număr specificat din fiecare).
        Substanţe lubrifiante pentru părţile mobile şi garnitură.
        Siguranţe de rezervă.
        Garnituri pentru etanşare.

        Garanţie:
        pentru vasul de presiune şi pentru supape cel puţin 5 ani,
        pentru componentele de încălzire cel puţin 3 ani.

        Note pentru utilizator.
        Pentru fiecare ciclu de sterilizare se verifică eficienţa sterilizării cu Teste chimice indicatoare ale sterilizării, iar periodic, cu feste biologice indicatoare ale sterilizării.


    3. Cabinet de protecţie microbiologică clasa I
        Utilizare: incintă pentru prelucrarea produselor biologice potenţial infecţioase şi mânuirea culturilor bacteriene. Protejează operatorul şi mediul ambiant, dar nu şi produsul prelucrat.
        Specificaţii tehnice^5,15-17
        Cu filtru HEPA în conformitate cu cerinţele EN 12469.
        Înălţimea maximă de <2200 mm, cu o distanţă de minim 400 mm până la tavan (pentru a permite măsurarea vitezei aerului deasupra filtrului de exhaustare, schimbarea filtrelor şi lucrările de racordare a tubulaturii de exhaustare).
        Suprafaţa internă de lucru variabilă în funcţie de spaţiul disponibil şi de volumul de lucru al laboratorului:
    - Dimensiuni orientative 1150 mm (lungime) x 630 mm (adâncime) x 650-750 mm (înălţime), care asigură suprafaţa minimă necesară pentru lucru.
    – Dimensiuni: 1450 mm (lungime) x 630 mm (adâncime) x 650-750 mm (înălţime)

        Suprafaţa internă netedă, confecţionată din oţel inoxidabil, rezistent la acţiunea corozivă a dezinfectantelor şi altor substanţe chimice.
        Carcasa externă şi şuruburile confecţionate din oţel inoxidabil sau tablă zincată, rezistentă la căldură, cu grosime de minim 80 μm, rezistentă la abraziune şi acţiunea corozivă a dezinfectantelor şi a altor substanţe chimice.
        Deschiderea frontală prevăzută cu geam glisant vertical, securizat, confecţionat din material rezistent la aerosoli, transparent, de grosime >6,7 mm. Geamul confecţionat din material acrilic nu este acceptat.
        Deschiderea frontală de ≥ 170 mm măsurată de la suprafaţa de lucru până la partea de jos a geamului.
        Deschiderea maximă a geamului glisant de 500 mm.
        Posibilitate de închidere etanşă a geamului glisant în cursul decontaminării filtrelor.
        Nivelul de zgomot < 60 dbA.
        Două prize interioare pentru curent alternativ de 220 V, 50Hz, diferite de cea necesară pentru racordarea la electricitate.
        Sursă de lumină caldă, fără pâlpâire, de >1000 lux.
        Afişaj electronic pe panoul frontal, cu contorizarea indicatorilor.
        Control electronic al ventilaţiei.
        Debitmetru pentru măsurarea vitezei fluxului de aer la intrare.
        Contorizarea funcţionării în ore.
        Sistemul de filtre: cu sistem de prefiltru accesibil, uşor de schimbat.
        Filtre HEPA în cadran metalic pentru exhaustare, cel puţin clasa H14, conform standardului EN 1822.
        Viteza fluxului de aer ≥0,38 m/s.
        Volumul de aer evacuat/volumul de aer din interior: 300-600 mc/h.
        Sistemul de ventilaţie neinfluenţat de mici fluctuaţii de tensiune.
        Sistem de alarmă (vizuală şi acustică) în caz de avarie a sistemului de evacuare.
        Posibilitate de oprire a semnalelor de alarmă în timpul activităţilor de curăţare şi întreţinere.

        Electricitate^11-14:
        Curent alternativ de 220 V, 50 Hz.
        Sistem de conectare la reţeaua electrică.
        Putere consumată: de 600W - 800W, în funcţie de capacitate. Prizele interioare cu consum energetic de aproximativ 1000W.
        Să fie conform cu normele de protecţie şi securitate electrică
        Fără interferenţe cu undele radio.

        Specificaţii tehnice opţionale:
        Prevăzut cu lampă UV (UV-C), de 30 W (lungime de undă 253.7 nm), cu posibilitate de contorizare a funcţionării în ore. Funcţionare posibilă doar când sursa de lumină este închisă.

        Documente însoţitoare:
        Producătorul să deţină certificare pentru sistemul de management al calităţii conform ISO 9001.
        Producătorul trebuie să verifice individual fiecare cabinet de protecţie în parte şi să livreze copia testelor de verificare. Testele utilizate la calibrare trebuie să se refere la:
    - viteza fluxului de aer la intrare
    – integritatea şi eficienţa filtrului
    – protecţia operatorului conform cerinţelor standardelor EN 12469.

        Manual de operare, mentenanţă şi service în limba română, cu instrucţiuni referitoare la instalare, curăţare, întreţinere de rutină şi periodică.
        Lista cu accesoriile şi piesele de schimb furnizate.

        Accesorii incluse
        Suport cu picioare, cu înălţime ajustabilă la 78 ± 2 cm (telescopic).
        Scaun de laborator, cu înălţime ajustabilă la 400-490 mm, spătar cu unghiul ajustabil, fără suport pentru braţe, picior cu 5 roţi, cu toate părţile metalice cromate, uşor de dezinfectat cu compuşi conţinând alcool.
        Conducta de evacuare a aerului din cabinetul de protecţie să aibă construcţie solidă şi să se potrivească la acesta.
        Piese de schimb pentru întreţinere şi curăţare (număr specificat din fiecare).
        Un set sau două de filtre HEPA şi 3-5 prefiltre, cu accesorii necesare pentru schimbarea filtrelor.
        Testele de verificare la instalare trebuie efectuate de persoană autorizată (penetrarea de aerosoli în aerul evacuat, măsurătorile vitezei fluxului de aer) şi înregistrate pentru întreţinere.
        Garanţie: 3 ani începând de la data certificării la faţa locului, cu excepţia lămpii UV şi a filtrelor.

        Note pentru utilizator.
        Nu se foloseşte în cazul manipulării substanţelor chimice cu emitere de vapori toxici şi radionuclidelor.
        Este de preferat legarea la un UPS de capacitate mică în caz de întreruperi frecvente de curent.
        Înainte de dotarea cu cabinete de protecţie microbiologică trebuie verificate cerinţele inginereşti şi facilităţile laboratorului (spaţiul disponibil, amplasarea laboratorului).
        Re-certificarea periodică a cabinetelor se face de către firme autorizate.


    4. Cabinet de protecţie microbiologică clasa II
        Utilizare: pentru protecţia personalului, a mediului şi a materialului infecţios prelucrat.
        Specificaţii tehnice^5,15-17
        Sistem de filtre HEPA conforme cu cerinţele EN 12469.
        Debitul fluxului de aer în interiorul cabinetului de >0,40 m/s (conform EN 12469:2000).
        Înălţimea maximă de <2200 mm, cu o distanţă de minim 400 mm până la tavan (pentru a permite măsurarea vitezei aerului deasupra filtrului de exhaustare, schimbarea filtrelor şi lucrările de racordare a tubulaturii de evacuare).
        Suprafaţa internă de lucru variabilă în funcţie de spaţiul disponibil şi de volumul de lucru al laboratorului:
    - Dimensiuni: 1150 mm (lungime) x 630 mm (adâncime) x 650-750 mm (înălţime), care asigură suprafaţa minimă necesară pentru lucru.
    – Dimensiuni: 1450 mm (lungime) x 630 mm (adâncime) x 650-750 mm (înălţime)
    – Dimensiuni: 1700 mm (lungime) x 630 mm (adâncime) x 650-750 mm (înălţime)

        Suprafaţa internă netedă, confecţionată din oţel inoxidabil, rezistent la acţiunea corozivă a dezinfectantelor şi a altor substanţe chimice, detaşabilă cu uşurinţă pentru curăţare. Poate fi compusă din mai multe segmente, de preferat dintr-o singură bucată, cu grilaj pentru fluxul de aer vertical.
        Carcasa externă şi şuruburile confecţionate din oţel inoxidabil sau tablă zincată, rezistentă la căldură, cu grosime de minim 80 μm, rezistentă la abraziune şi acţiunea corozivă a dezinfectantelor şi a altor substanţe chimice.
        Deschiderea frontală prevăzută cu geam glisant vertical, securizat, confecţionat din material rezistent la aerosoli, transparent, cu reflexie minimă, de grosime >6,7 mm, ce permite transmitere optică, dar absoarbe lumina UV.
        Deschiderea frontală de ≥ 170 mm măsurată de la suprafaţa de lucru până la geam.
        Deschiderea maximă a geamului glisant de 500 mm.
        Posibilitate de închidere etanşă a geamului glisant în cursul decontaminării filtrelor cu vapori.
        Nivelul de zgomot ≤ 60 dbA.
        Două prize interioare pentru curent alternativ de 220 V, 50Hz, diferite de cea necesară pentru racordarea la electricitate.
        Sursă de lumină caldă, fără pâlpâire, de >1000 lux.
        Afişaj electronic pc panoul frontal, de contorizare a indicatorilor.
        Control electronic al ventilaţiei.
        Debitmetru pentru măsurarea vitezei fluxului de aer (la intrare şi cel descendent).
        Contorizarea funcţionării în ore.
        Sistemul de filtre: cu sistem de prefiltru accesibil, uşor de schimbat.
        Filtre HEPA în cadran metalic pentru evacuare, clasa cel puţin H14, conform standardului EN 1822.
        Viteza fluxului de aer vertical:
    - Viteza fluxului de aer la intrare să fie de cel puţin 0.4 m/s (standard EN 12469)

        Sistemul de ventilaţie neinfluenţat de mici fluctuaţii de tensiune.
        Sistem de alarmă (vizuală şi acustică) în caz de avarie a sistemului de evacuare.
        Posibilitate de oprire a semnalelor de alarmă în timpul activităţilor de curăţare şi mentenanţă.

        Electricitate^11-14:
        Curent alternativ de 220 V, 50 Hz.
        Accesorii pentru conectarea la reţeaua de curent.
        Putere consumată: de 600W- 800W, respectiv 1000W, în funcţie de capacitate. Prizele interioare cu consum energetic de aproximativ 1000W.
        Să fie conform cu normele de protecţie şi securitate electrică fără interferenţe cu undele radio.
        Prevăzut cu lampă UV (UV-C), de 30 W (lungime de undă 253.7 nm), cu posibilitatea de contorizare a funcţionării în ore. Funcţionare posibilă doar când lumina este închisă.

        Documente însoţitoare:
        Producătorul să deţină certificare pentru sistemul de management al calităţii conform ISO 9001.
        Producătorul trebuie să verifice individual fiecare cabinet de protecţie în parte şi să livreze copia testelor de verificare. Testele utilizate la calibrare trebuie să fie conform cerinţelor standardelor EN 12469 sau NSF 49 şi trebuie să conţină cel puţin informaţiile referitoare la:
    - viteza fluxului de aer la intrare
    – viteza fluxului de aer vertical
    – verificarea integrităţii şi eficienţei filtrelor.

        Manual de operare, mentenanţă şi service în limba română, cu instrucţiuni referitoare la instalare, curăţare, întreţinere de rutină şi periodică.
        Lista cu accesoriile şi piesele de schimb furnizate.

        Accesorii incluse:
        Suport cu picioare, cu înălţime ajustabilă la 78 ± 2 cm (telescopic), pe roţi.
        Scaun de laborator, cu înălţime ajustabilă la 400-490 mm, spătar cu unghiul ajustabil, fără suport pentru braţe, picior cu 5 roţi, cu toate părţile metalice cromate, uşor de dezinfectat cu compuşi conţinând alcool.
        Conducta de evacuare a aerului din cabinetul de protecţie de construcţie solidă, să se potrivească la acesta, prevăzută cu o clapetă motorizată sau alt dispozitiv de reglare la nivelul ventilatorului extern.
        Piese de schimb pentru întreţinere şi curăţare (număr specificat din fiecare).
        Un set sau două de filtre HEPA şi 3-5 prefiltre, cu accesorii necesare pentru schimbarea filtrelor.
        Testele de verificare la instalare trebuie efectuate de o persoană autorizată (penetrarea de aerosoli, filtrarea aerului recirculat, filtrarea aerului exhaustat, măsurătorile vitezei fluxului de aer) şi înregistrate pentru întreţinere.
        Garanţie: 3 ani începând de la data certificării la faţa locului, cu excepţia lămpii UV şi a filtrelor.

        Note pentru utilizator.
        Nu se foloseşte în cazul manipulării substanţelor chimice cu emitere de vapori toxici şi radionuclidelor.
        Este de preferat legarea la un UPS de capacitate mică în caz de întreruperi frecvente de curent.
        Înainte de dotarea cu cabinete de protecţie microbiologică trebuie verificate cerinţele inginereşti şi facilităţile laboratorului (spaţiul disponibil, amplasarea laboratorului).
        Re-certificarea periodică a cabinetelor se face de către firme autorizate.


    5. Centrifugă de laborator cu răcire
        Utilizare: pentru concentrarea micobacteriilor în probele biologice prelucrate.
        Specificaţii tehnice^5,18
        Forţa relativă de centrifugare 2500-3000xg, la durata de centrifugare de 20 minute.
        Nivelul de zgomot la viteză maximă sub 60 dbA.
        Pornire lină, accelerare şi frânare în mai multe etape (1-9).
        Capacitatea de răcire la 4-12°C la viteză maximă, cu menţinerea temperaturii pe toată durata funcţionării.
        Rotor basculant cu cel puţin 4 braţe pentru cuve prevăzute cu capac transparent de protecţie împotriva răspândirii aerosolilor infecţioşi. Fiecare cuvă să poată fi încărcată cu 4 tuburi de lucru.
        Capacitate de încărcare simultană a 16-32 tuburi.
        Accesorii pentru adaptarea cuvelor la tuburi conice de 15 ml şi 50 ml, cu lungimea de 12 cm.
        Camera interioară confecţionată din oţel inoxidabil.
        Motor de inducţie, fără perii.
        Posibilitate de programare a forţei relative (vitezei) şi a duratei de centrifugare.
        Posibilitate de programare şi memorare a 3-5 programe diferite.
        Afişaj LCD al tuturor parametrilor centrifugării, protejat de stropirea cu lichide.
        Protecţie împotriva supraîncălzirii motorului şi a carcasei centrifugii.
        Capac cu închidere etanşă în timpul funcţionării centrifugii.
        Oprire automată în caz de dezechilibrare.
        Posibilitate de deschidere mecanică a capacului în caz de întrerupere a curentului electric.

        Electricitate^11-14:
        Curent alternativ 220 V, 50 Hz.
        Accesorii pentru racordarea la reţeaua electrică.
        Putere consumată: 1800W
        Să fie conform cu normele de protecţie şi securitate electrică
        Fără interferenţe cu undele radio.

        Documente însoţitoare:
        Producătorul să deţină certificare pentru sistemul de management al calităţii conform ISO 9001.
        Certificat de garanţie al calibrării centrifugii la producător.
        Listă cu standardele pentru cerinţele de calitate şi de siguranţă referitoare la produs.
        Manual de operare, întreţinere şi service în limba română, cu instrucţiuni referitoare la instalare, curăţare, întreţinere de rutină şi periodică.
        Listă cu accesoriile şi piesele de schimb furnizate.

        Accesorii:
        Piese de schimb pentru întreţinere şi curăţare (număr specificat din fiecare).
        Piesă pentru deschiderea manuală a capacului în caz de blocare.
        Substanţe lubrifiante pentru părţile mobile şi garnitură.
        Siguranţe de rezervă.
        Garanţie 3 ani de la punerea în funcţiune.


    6. Congelator
        Utilizare: păstrarea culturilor bacteriene şi reactivilor sensibili la temperatură.
        Specificaţii tehnice^5:
        Clasa energetică A+.
        Agent de răcire 100% fără freon
        Model cu o singură uşă, stând pe picioare proprii, fără suport de susţinere.
        Capacitatea de încărcare: 500-1500 litri, în funcţie de numărul probelor care trebuie păstrate. Interiorul din material plastic.
        Sistem static de răcire.
        Decongelarea manuală.
        Intervalul de temperatură de la -20°C până la -80°C.
        Carcasa exterioară şi uşa din oţel acoperit, de culoare albă.
        Posibilitate de fixare a uşii în dreapta sau stânga, cu lacăt.
        Garnitura de la uşă tratată anti-fungic.
        Picioare reglabile pentru ajustarea înălţimii.
        Sertare 4-6 bucăţi, cel puţin 3 din ele închise cu uşiţă.
        Dispozitiv de măsurare a temperaturii interioare cu termometru cu fir.
        Semnal acustic al disfuncţionalităţii.
        Clasa de protecţie climatică SN-T.

        Electricitate^11-14:
        Curent alternativ de 220 V, AC, 50 Hz.
        Putere consumată: aproximativ 150W.
        Accesorii pentru racordarea la reţeaua electrică.
        Să fie conform cu normele de protecţie şi securitate electrică
        Fără interferenţe cu undele radio.

        Documente însoţitoare:
        Producătorul să deţină certificare pentru sistemul de management al calităţii conform ISO 9001.
        Certificat de conformitate cu standardele pentru cerinţele de calitate şi de siguranţă referitoare la produs (gazul folosit pentru răcire, clasa energetică şi climatică).
        Certificat de garanţie al calibrării aparatului la producător.
        Manual de operare, întreţinere şi service în limba română, cu instrucţiuni referitoare la instalare, curăţare, întreţinere de rutină şi periodică.
        Listă cu accesoriile şi piesele de schimb furnizate.

        Accesorii
        Piese de schimb pentru întreţinere şi curăţare (număr specificat din fiecare).
        Garanţie: 3 ani.


    7. Distilator apă
        Utilizare: îndepărtarea mineralelor din apa necesară la prepararea soluţiilor în laborator, deoarece calitatea soluţiilor, reactivilor şi mediilor de cultură preparate în laborator depinde de calitatea apei utilizate.
        Specificaţii tehnice:
        Distilator montat pe perete, cu pereţi dubli.
        Debitul minim de distilat: 0,8...1,2 l/ora;.
        Debitul maxim al apei de răcire (temperatura max. 20°C): 22 l/ora.
        Carcasa metalică de protecţie din tablă de oţel rezistentă la rugină (galvanizată, cu răşini epoxidice).
        Construcţie integrală din sticla pe traseul de distilare.
        Rezervor cu capacitatea de până la 6 litri.
        Bobina de răcire uşor accesibilă în cazul în care este necesară schimbarea.
        Reglator al nivelului de apă prin posibilitatea de deconectare când rezervorul este plin şi de pornire când nivelul apei distilate este în scădere.
        Posibilitate de oprire a distilării în cazul detectării unor impurităţi (indicator alarmă luminoasă sau sonoră pentru oprire).
        Furtun prevăzut cu robinet uşor accesibil pentru drenaj.
        Componenta de încălzire din oţel inoxidabil.
        Sistem de filtrare şi de control al scurgerii integrat.
        Oprire automată în caz de probleme în alimentarea cu apă.
        Compoziţia apei distilate corespunzătoare cerinţelor, fără pirogeni şi cu o conductibilitate de ≤2.3 μS/cm la 20°C.
        Greutate distilator: max. 7 kg
        Dimensiuni de gabarit (HxlxL): 470-500x250-300x170-200 mm;
        Capacitatea utilă a evaporatorului: 0,8 l
        Furtunul de alimentare să fie prevăzut cu filtru de apă din PE pentru reţinerea impurităţilor mecanice.

        Electricitate^11-14:
        Curent alternativ de 220 V, AC, 50 Hz.
        Accesorii pentru conectarea la reţeaua de curent.
        Putere consumată: 700- 750 W.
        Să fie conform cu normele de protecţie şi securitate electrică
        Fără interferenţe cu undele radio.

        Documente însoţitoare:
        Producătorul să deţină certificare pentru sistemul de management al calităţii conform ISO 9001.
        Lista cu standardele pentru cerinţele de calitate şi de siguranţă referitoare la produs.
        Manual de operare, mentenanţă şi service în limba română, cu instrucţiuni referitoare la instalare, curăţare, întreţinere de rutină şi periodică.
        Lista cu accesoriile şi piesele de schimb furnizate.

        Accesorii incluse în ofertă:
        Componenta de măsurare a conductibilităţii electrice.
        Furtun flexibil, rezistent la presiune (până la 10 bar) şi cleme pentru instalare.
        Rezervoare pentru apa distilată obţinută.
        Piese de schimb pentru întreţinere şi curăţare (număr specificat din fiecare).
        Garanţie: 12 luni.


    8. Etuvă
        Utilizare: uscarea şi sterilizarea sticlăriei de laborator după spălare, respectiv înainte de reutilizare.
        Specificaţii tehnice:
        Interiorul confecţionat din oţel inoxidabil uşor de curăţat.
        Carcasa din oţel inoxidabil sau cel puţin din metal cu strat protector, rezistent la coroziune (tablă galvanizată, tratată termic).
        Capacitatea de încărcare: 200-250 litri.
        Uşă dublă, cu blocare separată.
        Interval de temperatură: reglabil între 40°C şi 200°C.
        Ventilare forţată a aerului.
        Ventilatorul pentru aer cu viteza reglabilă, nivel de zgomot <58 dB la viteza maximă.
        Clapetă de aer ajustabilă pentru aportul de aer proaspăt preîncălzit.
        Orificiu de ventilare cu clapetă restrictivă.
        Alarmă acustică, cu afişarea disfuncţionalităţii.
        Funcţie de oprire a ciclului de sterilizare la depăşirea cu 10°C a temperaturii setate.
        Limitator mecanic de temperatură la valoarea ce depăşeşte cu 10°C cea maximă (200°C).
        Control al temperaturii ajustabil electronic.
        Temporizator programabil integrat.
        Programe memorizate în cazul întreruperii curentului electric.
        Afişaj al temperaturii.
        Semnale ale funcţiilor în modul de operare.

        Electricitate^11-14:
        Curent alternativ de 220 V, AC, 50 Hz.
        Accesorii pentru conectarea la reţeaua de curent.
        Putere consumată: 2400W în timpul încălzirii şi cu adaptarea consumului în funcţie de temperatura presetată.
        Să fie conform cu normele de protecţie şi securitate electrică.
        Fără interferenţe cu undele radio.

        Documente însoţitoare
        Producătorul să deţină certificare pentru sistemul de management al calităţii conform ISO 9001.
        Certificat de garanţie al calibrării la producător.
        Manual de operare, întreţinere şi service în limba română, cu instrucţiuni referitoare la instalare, curăţare, întreţinere de rutină şi periodică.
        Listă cu accesoriile şi piesele de schimb furnizate.

        Accesorii:
        Un set de rafturi perforate, din oţel inoxidabil, fixabile în interiorul etuvei (dacă sunt mai puţin de două rafturi în etuvă).
        Piese de schimb pentru întreţinere şi curăţare (număr specificat din fiecare).
        Siguranţe de rezervă dacă sunt folosite pentru reglări.
        Garanţie: 5 ani pentru bobinele de încălzire şi 3 ani pentru sistemul de reglaj.


    9. Frigider cu compartiment de congelator
        Utilizare: ca frigider pentru soluţii pe bază de apă, cu capacitate adaptată necesităţilor laboratorului, iar congelatorul pentru păstrarea soluţiilor congelate, reactivi care necesită congelare.
        Specificaţii tehnice:
        Clasa energetică A.
        Sistem de răcire 100% fără freon
        Capacitatea de încărcare: ≥ 300±20 litri
        Compartimentul de frigider reglabil pentru 4-8°C.
        Compartimentul de congelator reglat pentru cel puţin -22°C, cu un volum de 50±10 litri.
        Dispozitive de măsurare a temperaturilor pentru toate compartimentele.
        Funcţie automată a decongelării.
        Rafturi din sticlă securizată, 4 bucăţi.
        Reglarea umidităţii.
        Posibilitate de fixare a uşii în dreapta sau stânga.
        Funcţionabil la temperatură ambientală de până la 40°C.
        Picioare reglabile pentru ajustarea înălţimii.
        Garnitura de la uşă tratată anti-fungic.

        Electricitate^11-14:
        Curent alternativ de 220 V, AC, 50 Hz.
        Accesorii pentru conectarea la reţeaua de curent.
        Putere consumată: aproximativ 150W.
        Să fie conform cu normele de protecţie şi securitate electrică
        Fără interferenţe cu undele radio.

        Documente însoţitoare:
        Producătorul să deţină certificare pentru sistemul de management al calităţii conform ISO 9001.
        Certificat de conformitate cu standardele pentru cerinţele de calitate şi de siguranţă referitoare la produs (gazul folosit pentru răcire, clasa energetică şi climatică).
        Certificat de garanţie al calibrării aparatului la producător.
        Manual de operare, întreţinere şi service în limba română, cu instrucţiuni referitoare la instalare, curăţare, întreţinerea de rutină şi periodică.
        Listă cu accesoriile şi piesele de schimb furnizate.

        Accesorii:
        Piese de schimb pentru întreţinere şi curăţare (număr specificat din fiecare).
        Garanţie: 3 ani.


    10. Incubator termostat pentru culturi bacteriene
        Utilizare: pentru realizarea condiţiilor termice necesare creşterii culturilor micobacteriene.
        Specificaţii tehnice:
        Interiorul confecţionat din material uşor de curăţat, rezistent la acţiunea substanţelor dezinfectante, preferabil oţel-inox.
        Carcasă rezistentă la coroziune şi căldură, din tablă de metal (oţel inoxidabil sau zinc galvanizat).
        Prevăzut cu uşă dublă, cu securizare.
        Cu rafturi (preferabil perforate) din material uşor de curăţat, rezistent la căldură şi acţiunea corozivă a dezinfectantelor utilizate în laborator.
        Capacitate de 6000-8000 litri (6-8 mc) (care asigură incubarea pentru aproximativ 8000, respectiv 12 000 culturi /an). (1000 litri corespund la 1 mc). Capacitatea solicitată trebuie să ţină seama de volumul de lucru al laboratorului.
        Rezistenţa componentelor la temperaturi de până la 70°C, cu temperatura reglabilă la 36,5 +/-1°C, necesară pentru creşterea culturilor micobacteriene.
        Variaţia de <1°C a temperaturii asigurate la 37°C.
        Interval de reglare a temperaturii: între 30°C şi 40°C.
        Sistem de protecţie împotriva supraîncălzirii, cu decuplare la 38°C, sau cu limitator de temperatură electronic.
        Asigurarea uniformităţii temperaturii în incintă, cu deviaţie de ≤ 0.2° C.
        Senzori de temperatură de clasa A, 2 bucăţi.
        Afişaj electronic al temperaturii măsurate.
        Sistem de alarmă în cazul disfuncţionalităţilor.
        Semnale funcţionale în timpul operaţional.

        Electricitate^11-14:
        Curent alternativ de 220 V, AC, 50 Hz.
        Accesorii pentru conectarea la reţeaua de curent.
        Putere consumată: aproximativ: 2000 W
        Să fie conform cu normele de protecţie şi securitate electrică
        Fără interferenţe cu undele radio.

        Opţional:
        Capacitate variabilă în funcţie de volumul de lucru al laboratorului (a se vedea mai sus).
        Sistem de înregistrare a datelor (temperaturi, erori înregistrate), eventual interfaţă cu software pentru stocarea datelor.

        Documente însoţitoare
        Producătorul să deţină certificare pentru sistemul de management al calităţii conform ISO 9001.
        Certificat de garanţie al calibrării incubatorului la 37°C de la producător.
        Manual de operare, întreţinere şi service în limba română, cu instrucţiuni referitoare la instalare, curăţare, întreţinere de rutină şi periodică.
        Lista cu accesoriile şi piesele de schimb furnizate.

        Accesorii:
        Unul sau două rafturi perforate de rezervă, din oţel inoxidabil, fixabile în incubator.
        Piese de schimb pentru întreţinere şi curăţare (număr specificat din fiecare).
        Siguranţe de rezervă.
        Garanţie: 2 ani.


    11. Lampa UV bactericidă
        Utilizare: inactivarea şi omorârea microorganismelor de pe suprafeţe şi din aer după activităţile generatoare de aerosoli infecţioşi. Efectul bactericid este produs de radiaţii ultraviolete cu lungimea de undă de 254 nm (UV-C). Acţiune directă (în absenţa omului) sau indirectă, ecranată, fără emitere de ozon (în prezenţa omului).
        Specificaţii tehnice^5-7,19:
        Carcasă exterioară din oţel acoperit, de culoare albă.
        Suport cu posibilitatea ajustării înălţimii, pe roţi.
        Accesorii: tuburi UV cu putere 15-30 W.
        Nivelul germicid al radiaţiei de minimum 10 UV Watts pentru o suprafaţă de 218.6 mp.
        La funcţionarea indirectă, în prezenţa omului: limita maximă admisă de radiaţie la nivelul ochilor să fie de 0,4 μW/cmp, iar înălţimea de montare a tuburilor trebuie să fie mai sus de 2,44 metri.

        Electricitate^11-14:
        Curent alternativ de 220 V, AC, 50 Hz.
        Accesorii pentru conectarea la reţeaua de curent.
        Putere consumată: 15-30 W pentru un tub.
        Să fie conform cu normele de protecţie şi securitate electrică
        Fără interferenţe cu undele radio.

        Documente însoţitoare:
        Producătorul să deţină certificare pentru sistemul de management al calităţii conform ISO 9001.
        Certificat de conformitate cu standardele pentru cerinţele de calitate şi de siguranţă referitoare la produs.
        Certificat de garanţie al calibrării radiaţiei la producător.
        Manual de operare, întreţinere şi service în limba română, cu instrucţiuni referitoare la instalare, curăţare, întreţinerea de rutină şi periodică.
        Listă cu accesoriile şi piesele de schimb furnizate.


    12. Microscop optic binocular
        Utilizare: examinarea frotiurilor colorate Ziehl Neelsen pentru evidenţierea BAAR.
        Specificaţii tehnice:
        Corpul microscopului cu baza stabilă, acoperit cu material rezistent la acţiunea corozivă a reactivilor, solvenţilor şi dezinfectantelor folosite, cu plasarea optimă a tuturor componentelor necesare pentru focalizarea imaginii.
        Sistemul optic binocular, cu distanţa parafocală de 45 mm şi lungimea tuburilor de 180±20 mm.
        Toate elementele sistemului optic prevăzute cu strat anti-reflex şi tratate anti-fungic cu valabilitate de cel puţin un an.
        Oculare adăpostite în tuburi cu înălţimea ajustabilă şi distanţa interpupilară reglabilă între 50-75 mm, cu unghiul pentru vizualizare de 30°, acromatice cu mărire de 10x, acoperind 18-20 câmpuri microscopice; cu ajustarea dioptriilor la cel puţin un ocular.
        Obiective plan-acromate în număr de 3, în sistem cu arcuri, identificate pe corpul lor:
    - 10x, NA: 0.25
    – 40x, NA: 0.65
    – 100x, NA: 1.25 (examinarea cu imersie)

        Obiectivele neataşate microscopului trebuie livrate în recipiente transparente, rezistente la spargere.
        Port-obiectiv rotativ pentru 3-4 obiective cu mărire diferită, poziţiile cu obiectiv neataşat acoperite cu un opercul (din metal sau material plastic). Schimbarea uşoară şi precisă a poziţiei obiectivelor, astfel încât în cazul reîntoarcerii la acelaşi obiectiv, imaginea din centrul câmpului microscopic să nu se deplaseze în nici o direcţie mai mult de 0,02 mm.
        Masa microscopului cu suprafaţa netedă, orizontală, latura de 140±5 mm, prevăzută cu mecanism port-lamă cu arc pentru fixarea sigură şi deplasarea exactă a lamelor pe o distanţă de cel puţin 75 mm x 30 mm.
        Condensator reglabil tip Abbe 0.9/1.25 prevăzut cu iris-diafragmă.
        Sursa de lumină: - bec tip halogen de 20-30W şi 6V sau LED^20 de 3W şi 6V cu lumină albă, într-un locaş uşor accesibil în caz de înlocuire, cu protecţie la supratensiune. Intensitatea luminii ajustabilă. Carcasa proiectată pentru prevenirea dispersiei luminii şi a supraîncălzirii corpului microscopului.
        Macroviza şi microviza de precizie, cu sensibilitatea de cel puţin 500 μm la învârtirea totală a microvizei şi de cel puţin 15 mm pentru macroviza, poziţionate în ambele părţi ale microscopului şi cu dispozitiv de oprire.
        Toate elementele din metal să fie rezistente la acţiunea corozivă a acizilor şi coloranţilor. Prevăzut cu sistem de conectare la sursa de curent, inclusiv acumulator de 6 V şi adaptoare pentru prize, dacă este cazul.

        Electricitate^11-14:
        Curent alternativ de 220 V, AC, 50 Hz.
        Accesorii pentru conectarea la reţeaua de curent şi acumulator de 6V incluse.
        Putere consumată: aproximativ 30 W.
        Să fie conform cu normele de protecţie şi securitate electrică
        Fără interferenţe cu undele radio.

        Documente însoţitoare:
        Producătorul să deţină certificare pentru sistemul de management al calităţii conform ISO 9001.
        Certificarea părţilor optice şi mecanice relevante ale microscopului.
        Manual de operare, întreţinere şi service în limba română, cu instrucţiuni referitoare la instalare, curăţare, întreţinerea de rutină şi periodică.
        Lista cu accesoriile şi piesele de schimb furnizate.

        Accesorii:
        Husă de protecţie din material antistatic.
        Perie antistatică pentru curăţarea microscopului.
        Cel puţin un filtru de culoare albastră.
        Piese de schimb pentru întreţinere şi curăţare (număr specificat din fiecare).
        Siguranţe de rezervă pentru sursa de lumină.
        Becuri halogen de rezervă, mai puţin în cazul sursei de iluminare cu LED.
        Garanţie: cel puţin un an de la data instalării.


    13. Microscop binocular LED-UV pentru epifluorescenţă
        Utilizare: examinarea frotiurilor colorate cu auramină sau auramină-rhodamină pentru evidenţierea BAAR.
        Specificaţii tehnice^20,21:
        Corpul microscopului cu baza stabilă, acoperit cu material rezistent la acţiunea corozivă a reactivilor, solvenţilor şi dezinfectantelor folosite, cu plasarea optimă a tuturor componentelor necesare pentru focalizarea imaginii.
        Sistemul optic binocular, cu distanţa parafocală de 45 mm şi lungimea tuburilor de 18±20 mm.
        Toate elementele sistemului optic prevăzute cu strat anti-reflex şi tratate anti-fungic cu valabilitate de cel puţin un an.
        Oculare adăpostite în tuburi cu înălţimea ajustabilă şi distanţa interpupilară reglabilă între 50-75 mm, cu unghiul pentru vizualizare de 30°, acromatice cu mărire de 10x, acoperind 18-20 câmpuri microscopice; cu ajustarea dioptriilor la unul din oculare.
        Obiective plan-acromate în număr de 3, în sistem cu arcuri, identificate pe corpul lor:
    - 20x, NA: 0.40
    – 40x, NA: 0.65
    – 50-60x, NA: 0.80 (îl poate înlocui pe cel de 40x)

        Obiectivele neataşate microscopului trebuie livrate în recipiente transparente, rezistente la spargere.
        Port-obiectiv rotativ pentru 3-4 obiective cu mărire diferită, poziţiile cu obiectiv neataşat acoperite cu un opercul (din metal sau plastic). Schimbarea uşoară şi precisă a poziţiei obiectivelor, astfel încât în cazul reîntoarcerii la acelaşi obiectiv, imaginea din centrul câmpului microscopic să nu se deplaseze în nici o direcţie mai mult de 0,02 mm.
        Masa microscopului cu suprafaţa netedă, orizontală, latura de 140 ± 5 mm, prevăzută cu mecanism port-lamă cu arc pentru fixarea sigură şi deplasarea exactă a lamelor pe o distanţă de cel puţin 75 mm x 30 mm.
        Condensator reglabil tip Abbe 0.9/1.25 prevăzut cu iris-diafragmă.
        Set de filtre de excitaţie şi baraj.
        Funcţionare în fluorescenţă:
    - LED cu lumină albastră cu lungime de undă de maxim 450 nm, încorporat pentru examinarea în lumină reflectată, cu acumulator.
    – LED cu lumina albastră cu lungime de undă de maxim 450 nm ataşat sistemului propriu de iluminare şi filtru pentru 510 nm pentru examinarea în lumină transmisă.

        Macroviza şi microviza de precizie, cu sensibilitatea de cel puţin 500 μm la învârtirea totală a microvizei şi de cel puţin 15 mm pentru macroviză, poziţionate în ambele părţi ale microscopului şi cu dispozitiv de oprire.
        Toate elementele din metal rezistente la acţiunea corozivă a acizilor şi coloranţilor.

        Electricitate^11-14:
        Curent alternativ de 220 V, AC, 50 Hz.
        Alimentare electrică şi acumulator de 6 V (folosit şi ca UPS). Cabluri pentru conectarea la sursa de alimentare cu energie electrică.
        Putere consumată: aproximativ 30 W.
        Să fie conform cu normele de protecţie şi securitate electrică
        Fără interferenţe cu undele radio.

        Documente însoţitoare:
        Producătorul să deţină certificare pentru sistemul de management al calităţii conform ISO 9001.
        Certificarea părţilor optice şi mecanice relevante ale microscopului.
        Manual de operare, mentenanţă şi service în limba română, cu instrucţiuni referitoare la instalare, curăţare, întreţinerea de rutină şi cea periodică.
        Lista cu accesoriile şi piesele de schimb furnizate.

        Accesorii:
        Husă de protecţie din material antistatic.
        Oculare prevăzute cu operculi de protecţie.
        Perie antistatică pentru curăţarea microscopului.
        Cel puţin un filtru de culoare albastră.
        Piese de schimb pentru întreţinere şi curăţare (număr specificat din fiecare).
        Siguranţe de rezervă pentru sursa de lumină.
        Garanţie: cel puţin un an.


    14. pH metru
        Utilizare: măsurarea pHului soluţiilor tampon sau diferitelor componente ale mediilor de cultură.
        Specificaţii tehnice
        Aparat de măsurare pH portabil, cu carcasă din material rezistent la apă (conform clasei de protecţie 67).
        Rezoluţie: ≤ 0.01 unităţi pH.
        Acurateţe de măsurare pH: ± 0.001 unităţi pH la 20°C.
        Calibrare internă (de preferat ca funcţie automată): cu cel puţin 3 tampoane standard (pH 4.0, pH 7.0 şi pH 10.0).
        Funcţie automată de reamintire a calibrării interne, cu perioada ajustabilă între 1 şi 999 zile.
        Capacitate de ajustare la temperatură, de preferat automată.
        Afişaj electronic iluminat, multifuncţional, cu indicator al măsurătorii finale.
        Carcasă de transport, compartimentat pentru componentele din sticlă cu electrodul de pH şi senzorul de temperatură integrat, pentru braţul mobil al electrodului şi pentru soluţiile tampon.

        Electricitate^11-14:
        Curent alternativ de 220 V, 50 Hz.
        Sistem de conectare la reţeaua de curent.
        Să fie conform cu normele de protecţie şi securitate electrică
        Fără interferenţe cu undele radio.

        Documente însoţitoare:
        Producătorul să deţină certificare pentru sistemul de management al calităţii conform ISO 9001.
        Lista cu standardele pentru cerinţele de calitate şi de siguranţă referitoare la produs.
        Manual de operare, întreţinere şi service în limba română, cu instrucţiuni referitoare la instalare, curăţare, întreţinerea de rutină şi periodică.
        Certificat de garanţie al calibrării aparatului la producător.
        Lista cu accesoriile şi piesele de schimb furnizate.

        Accesorii:
        Husă de protecţie anti-praf.
        Piese de schimb pentru întreţinere şi curăţare (număr specificat din fiecare).
        Soluţii tampon rezervă.
        Garanţie: 2 ani.


    15. Uscător pentru lame
        Utilizare: pentru uscarea şi fixarea frotiurilor înainte de colorare.
        Specificaţii tehnice:
        Rectangulară, cu suprafaţa plitei de 25-27cm x 40-42 cm.
        Înălţimea totală 8-15 cm.
        Carcasa construită din material rezistent la coroziune.
        Suprafaţa plitei confecţionată din material rezistent la coroziune şi variaţii de temperatură, de culoare neagră.
        Reglaj digital al temperaturii, încălzire între 50-80°C, cu afiŞarea temperaturii realizate.
        Temperatura de lucru stabilă la valoarea programată, între 65-75°C.
        Precizie de 0,5°C.
        Buton de pornire/oprire, cu indicator luminos al funcţionării.
        Semnal sonor şi decuplare automată la depăşirea temperaturii programate.
        Greutate 2-5 kg

        Documente însoţitoare:
        Producătorul să deţină certificare pentru sistemul de management al calităţii conform ISO 9001.
        Manual de operare, întreţinere şi service în limba română, cu instrucţiuni referitoare la instalare, curăţare, întreţinere de rutină şi periodică.
        Lista cu accesoriile şi piesele de schimb furnizate.

        Accesorii:
        Piese de schimb pentru întreţinere şi curăţare (număr specificat din fiecare).
        Garanţie: 2 ani.

        Electricitate^11-14:
        Curent alternativ de 220 V, AC, 50 Hz.
        Accesorii pentru conectarea la reţeaua de curent.
        Putere consumată: 800-1000 W.
        Să fie conform cu normele de protecţie şi securitate electrică.
        Fără interferenţe cu undele radio.


    16. Vortex - Agitator
        Utilizare: omogenizarea probelor în cabinetul de protecţie microbiologică.
        Specificaţii tehnice:
        Carcasă robustă, din metal, acoperită cu strat rezistent la acţiunea substanţelor dezinfectante.
        Construcţie plană.
        Cu mişcări orbitale puternice.
        Viteza de rotaţie: 0-2500 rpm.
        Traiectorie de ≥4 mm.
        Cu 4 picioare de cauciuc pentru prevenirea alunecării în timpul funcţionării.
        Moduri de operare: funcţie continuă sau prin atingere.
        Vârf de aproximativ 20 mm.
        Suport rezistent la alunecare.
        Protecţie supraîncălzire.
        Variaţia factorilor de mediu: temperatura ambientală între 5-40°C şi umiditatea relativă ≤80%.
        Greutatea de 1,5-3 kg.

        Electricitate^11-14
        Curent alternativ de 220 V, AC, 50 Hz.
        Accesorii pentru conectarea la reţeaua de curent.
        Putere consumată: 50-100W.
        Să fie conform cu normele de protecţie şi securitate electrică
        Fără interferenţe cu undele radio.

        Documente însoţitoare:
        Producătorul să deţină certificare pentru sistemul de management al calităţii conform ISO 9001.
        Manual de operare, întreţinere şi service în limba română, cu instrucţiuni referitoare la instalare, curăţare, întreţinere de rutină şi periodică.
        Lista cu accesoriile şi piesele de schimb furnizate.

        Accesorii:
        Piese de schimb pentru întreţinere şi curăţare (număr specificat din fiecare).
        Siguranţe de rezervă.
        Garanţie: 2 ani.


        Pentru toate echipamentele:
        ● Ofertantul trebuie să asigure personal calificat pentru instalare şi să comunice cumpărătorului cerinţele preliminare dinainte de instalare.
        ● Ofertantul trebuie să asigure instruirea personalului utilizator (referitor la folosirea corectă a aparatului şi întreţinerea lui).
        ● Costurile de întreţinere să fie garantate de furnizor pe perioada de garanţie.
        ● Furnizorul să asigure service pentru toate aparatele existente în ţară, cu personal competent, infrastructură corespunzătoare şi suficiente piese de schimb încât să poată răspunde eficient la toate solicitările şi să fie capabil să repare sau să înlocuiască orice aparat defect în maxim 14 zile.

        Necesarul de materiale consumabile şi substanţe chimice pentru examinare microscopică şi o cultură pe mediul solid
        Se poate calcula necesarul cantitativ de materiale şi substanţe chimice pentru o examinare, cunoscând consumul pentru fiecare tip de analiză. Ştiind preţul de achiziţie, se poate calcula şi consumul valoric pentru o analiză. În tabele III şi IV sunt prezentate consumurile cantitative pentru examenul microscopic, respectiv, pentru cultură^7,22,23.

     Tabel III. Necesarul de materiale consumabile şi substanţe chimice pentru o examinare microscopică

┌──────────────────────┬─────┬─────────┐
│Denumirea │Unit.│consum/ │
│ │măs. │examinare│
├──────────────────────┼─────┼─────────┤
│Acid clorhidric 37% │ml │0.15 │
│p.a. │ │ │
├──────────────────────┼─────┼─────────┤
│Albastru de metilen │g │0.015 │
├──────────────────────┼─────┼─────────┤
│Alcool etilic 96 │ml │5 │
├──────────────────────┼─────┼─────────┤
│Alcool medicinal │ml │0.01 │
├──────────────────────┼─────┼─────────┤
│Ambalaj de unică │ │ │
│folosinţă pentru │ │ │
│deşeuri │buc │0.1 │
│infecţioase │ │ │
├──────────────────────┼─────┼─────────┤
│Ansă bacteriologică de│buc │1 │
│unică folosinţă │ │ │
├──────────────────────┼─────┼─────────┤
│Container izoterm │ │ │
│pentru transportul │buc │0.0006 │
│sputei │ │ │
├──────────────────────┼─────┼─────────┤
│Creion grafit │buc │0.01 │
├──────────────────────┼─────┼─────────┤
│Cutii pentru lame │buc │0.0014 │
│(frotiuri) │ │ │
├──────────────────────┼─────┼─────────┤
│Fenol │g │0.25 │
├──────────────────────┼─────┼─────────┤
│Formular solicitare │buc │1 │
├──────────────────────┼─────┼─────────┤
│Fuxină bazică │g │0.015 │
├──────────────────────┼─────┼─────────┤
│Halat examinare, unică│buc │0.01 │
│folosinţă │ │ │
├──────────────────────┼─────┼─────────┤
│Hârtie de filtru-coale│buc │0.0008 │
├──────────────────────┼─────┼─────────┤
│Lamă port obiect │buc │1 │
├──────────────────────┼─────┼─────────┤
│Mănuşi protecţie │buc │0,02 │
├──────────────────────┼─────┼─────────┤
│Mască HEPA 3M FFP2 │buc │0.02 │
├──────────────────────┼─────┼─────────┤
│Pâlnie sticlă diametru│buc │0.001 │
│80 mm │ │ │
├──────────────────────┼─────┼─────────┤
│Pipetă Pasteur (3 ml, │buc │1 │
│sterilă) │ │ │
├──────────────────────┼─────┼─────────┤
│Pisetă (sticlă pentru │buc │0.001 │
│spălare) │ │ │
├──────────────────────┼─────┼─────────┤
│Recoltor spută │buc │0.5 │
├──────────────────────┼─────┼─────────┤
│Registru de laborator │buc │0.0004 │
├──────────────────────┼─────┼─────────┤
│Saci autoclavabili │buc │0.01 │
├──────────────────────┼─────┼─────────┤
│Stative pentru lame, │buc │0.0001 │
│din aluminiu │ │ │
├──────────────────────┼─────┼─────────┤
│Sticlă picurătoare │buc │0.0001 │
│albă 100 ml │ │ │
├──────────────────────┼─────┼─────────┤
│Sticlă picurătoare │buc │0.0002 │
│brună 100 ml │ │ │
├──────────────────────┼─────┼─────────┤
│Ulei imersie │ml │0.1 │
├──────────────────────┼─────┼─────────┤
│Xilen │ml │1 │
└──────────────────────┴─────┴─────────┘


    Tabel IV. Necesarul de materiale consumabile şi substanţe chimice pentru o cultură pe mediul Lowenstein Jensen

┌───────────────────────┬─────┬────────┐
│Denumirea │Unit.│consum/ │
│ │măs. │cultură │
├───────────────────────┼─────┼────────┤
│Acid clorhidric p.a. │ml │1 │
├───────────────────────┼─────┼────────┤
│Albastru de bromtimol │g │0.02 │
├───────────────────────┼─────┼────────┤
│Alcool etilic 96 │ml │5 │
├───────────────────────┼─────┼────────┤
│Amoniac sol 35 % │ml │0.05 │
├───────────────────────┼─────┼────────┤
│Cabinet de protecţie │ │ │
│microbiologică │buc │0.001 │
│clasa II (sau I) │ │ │
├───────────────────────┼─────┼────────┤
│Ceas semnalizator │buc │0.002 │
├───────────────────────┼─────┼────────┤
│Cilindru gradat │buc │0.0001 │
├───────────────────────┼─────┼────────┤
│Creioane (Marker) │buc │0.0013 │
│permanente │ │ │
├───────────────────────┼─────┼────────┤
│Criotub steril (2 ml) │buc │0.003 │
├───────────────────────┼─────┼────────┤
│Distilator apă │buc │0.00001 │
├───────────────────────┼─────┼────────┤
│Dispozitiv de pipetare │ │ │
│repetitivă pentru │buc │0.0016 │
│soluţie HCl │ │ │
├───────────────────────┼─────┼────────┤
│Dispozitiv de pipetare │ │ │
│repetitivă pentru │buc │0.003 │
│soluţie NaOH │ │ │
├───────────────────────┼─────┼────────┤
│Dispozitiv de pipetare │ │ │
│cu cremalieră, │buc │0,001 │
│pentru 10 ml │ │ │
├───────────────────────┼─────┼────────┤
│Eprubete sterile │ │ │
│adaptabile la │buc │1 │
│centrifugă │ │ │
├───────────────────────┼─────┼────────┤
│Fenol │g │1 │
├───────────────────────┼─────┼────────┤
│Frigider pentru medii │buc │0.0002 │
│de cultură │ │ │
├───────────────────────┼─────┼────────┤
│Recipient pentru │ │ │
│colectare material │buc │0.0014 │
│infecţios │ │ │
├───────────────────────┼─────┼────────┤
│Halate examinare │buc │0.01178 │
├───────────────────────┼─────┼────────┤
│Hârtie de filtru │coale│0.0008 │
│calitativă │ │ │
├───────────────────────┼─────┼────────┤
│Incubator pentru │buc │0.001 │
│culturi │ │ │
├───────────────────────┼─────┼────────┤
│Indicator eficienţă │buc │0.00001 │
│sterilizare │ │ │
├───────────────────────┼─────┼────────┤
│Lampă UV │ │0.00001 │
├───────────────────────┼─────┼────────┤
│Mănuşi pentru protecţie│buc │0,04 │
├───────────────────────┼─────┼────────┤
│Mască HEPA 3M FFP2 │buc │0.2 │
├───────────────────────┼─────┼────────┤
│Mediu Lowenstein - │tub │3 │
│Jensen │ │ │
├───────────────────────┼─────┼────────┤
│Hidroxid de sodiu, pa │g │5 │
├───────────────────────┼─────┼────────┤
│Pâlnie sticlă diametru │buc │0.01 │
│80 │ │ │
├───────────────────────┼─────┼────────┤
│Pipetă sticlă │buc │0.01 │
├───────────────────────┼─────┼────────┤
│Pipete Pasteur (3 ml, │buc │2 │
│sterile) │ │ │
├───────────────────────┼─────┼────────┤
│Recoltor spută │buc │0.5 │
├───────────────────────┼─────┼────────┤
│Pipete gradate 2 ml, │buc │0.001 │
│sticlă │ │ │
├───────────────────────┼─────┼────────┤
│Lupă │buc │0.0003 │
├───────────────────────┼─────┼────────┤
│Saci autoclavabili │buc │0.05 │
├───────────────────────┼─────┼────────┤
│Suporturi pentru │buc │0.08 │
│incubare culturi │ │ │
├───────────────────────┼─────┼────────┤
│Test imunocromatografic│buc │0,1 │
│AgMPT64*) │ │ │
└───────────────────────┴─────┴────────┘

        *) S-a considerat o rată medie de pozitivitate de 10% pentru calculul consumului.

     Specificaţii tehnice pentru principalele materiale de laborator necesare pentru examenul microscopic, cultura în mediul solid şi lichid, antibiograma în mediul solid şi lichid, teste genetice
        Toate mediile de cultură şi materialele menţionate în tabelul de mai jos trebuie să fie însoţite de următoarele documente: Lotul, să deţină certificate de calitate şi conformitate. Producătorul să fie certificat ISO 9001 şi ISO 13485.
        Furnizorul să asigure condiţii termice de transport care să nu influenţeze calităţile mediului sau reactivilor.
        Furnizorul să fie autorizat de Ministerul Sănătăţii să comercializeze produsul în România.
        Livrarea materialelor şi reactivilor se va face eşalonat, în funcţie de consum şi stocurile existente în laborator.
        Să nu fie condiţionată în nici un fel achiziţia sau şi distribuirea.
    1. Lame port obiect
        Utilizare: examenul microscopic
        Caracteristici:
        ● Lame din sticlă fără fluorescenţă proprie.
        ● Mătuite la un capăt.
        ● Dimensiuni: 76x26x1m


    2. Kit pentru coloraţia Ziehl Neelsen
        Utilizare: examenul microscopic
        Caracteristici^22:
        ● Soluţie fuxină bazică fenolată 1%: Concentraţia de lucru 0,3% fuxină bazică (85-88%).
        ● Soluţie albastru de metilen: Concentraţia de lucru 0,3%
        ● Soluţie pentru decolorare alcool-acid: Concentraţia de lucru de 3% (3 ml acid clorhidric concentrat adăugat la 97 ml alcool etilic 95%)
        ● Fiecare soluţie ambalată în flacon de 1000 ml.


    3. Kit pentru coloraţia fluorescentă
        Utilizare: examenul microscopic
        Caracteristici^22:
        ● Soluţia de auramină O fenolată 1%: Concentraţia de lucru 0,1% auramină O, sau Auramină O şi Rhodamină.
        ● Soluţia de permanganat de potasiu (poate fi înlocuit cu albastru de metilen 0,3%): Concentraţia de lucru 0,5%.
        ● Soluţia pentru decolorare alcool-acid: Concentraţia de lucru de 0,5%, (0,5 ml acid clorhidric concentrat adăugat la 100 ml alcool etilic 70%)


    4. Ulei pentru imersie
        Utilizare: examenul microscopic al preparatelor colorate Ziehl Neelsen
        Caracteristici:
        ● Ulei mineral
        ● Indice de refracţie 1,513+/-0,005. Vâscozitate 800-1000 cSt.


    5. Hidroxid de sodiu
        Utilizare: examenul microscopic, metoda cu concentrare, decontaminare în vederea cultivării
        Caracteristici:
        ● NaOH, in rotulis, pa.


    6. Acid clorhidric
        Utilizare: examenul microscopic, metoda cu concentrare, decontaminare în vederea cultivării
        Caracteristici:
        ● HCl 36% pa


    7. Fosfat monopotasic
        Utilizare: examenul microscopic, metoda cu concentrare, decontaminare în vederea cultivării (în loc de HCl)
        Caracteristici:
        ● KH(2)PO(4), pa


    8. Albastru de bromthimol
        Utilizare: indicator de pH în etapa de decontaminare în vederea cultivării
        Caracteristici:
        ● C27H28BR205S. Masa moleculară 624,4 g/mol.
        ● Interval de viraj 6 - 7,6 (galben - albastru).
        ● Garanţie 36 luni.


    9. Mediu Lowenstein - Jensen pentru izolarea/cultivarea micobacteriilor
        Utilizare: cultivarea micobacteriilor
        Caracteristici:
        ● Compoziţie: L-asparagina 3,6 g, fosfat monopotasic 2,4 g, sulfat de magneziu 0,24 g, citrat de magneziu 0,6 g, amidon de cartofi 30 g, verde malachit 0,4 g, glicerină 12 ml, apă distilată 600 ml, adaos de 1000 ml de omogenat de ouă întregi de găină. pH 7 +/- 0,2.
        ● Condiţionat în eprubete cu deschiderea de 1,5-1,6 cm, înalte de 10,5 - 11 cm din borosilicat, cu fund plat, închise cu capac filetat.
        ● Cantitate de 7-8 ml de mediu/tub. Mediul solidificat în pantă cu lungimea de 7-8 cm.
        ● Tuburile etichetate cu denumire, lot, data expirării, condiţii de păstrare.
        ● Termenul de valabilitate să fie de cel puţin 120 de zile de la data livrării.

        Respingere dacă tuburile au gura mai strâmtă de 1,5 cm, sau/şi cantitatea mediului/tub mai mică de 7 ml.

    10. Test imunocromatografic AgMPT64
        Utilizare: identificarea rapidă a complexului M tuberculosis din culturi
        Caracteristici:
        ● Prezentat sub formă de casetă cu membrană de nitroceluloză pentru identificarea complexului M tuberculosis din culturi prin metoda imunocromatografică, bazată pe anticorpi monoclonali specifici pentru proteina MPT 64.
        ● Să diferenţieze Complexul Mycobacterium tuberculosis de micobacteriile non TB, cu sensibilitate şi specificitate de 99%.
        ● Să permită obţinerea unui rezultat rapid, în 15 minute.
        ● Utilizabil pentru culturi din mediul solid sau lichid.
        ● Furnizorul să asigure condiţii termice de transport care să nu influenţeze calităţile mediului şi ale suplimentelor necesare pentru teste.
        ● Fiecare transport/lot să fie însoţit de certificat de calitate.
        ● Furnizorul să fie autorizat de MS să comercializeze produsul în România.
        ● Producătorul să fie certificat pentru sistemul de management al calităţii ISO 9001

        Prezentare: Chit cu 10-25 casete (cartuŞe) ambalate individual şi Tampon de extracţie.
        Valabilitate: cel puţin 6 luni de la data livrării.

    11. Trusa pentru antibiograma substanţelor anti-tuberculoase de linia întâi (Izoniazidă-Rifampicină)
        Utilizare: testarea sensibilităţii M. tuberculosis la substanţele anti-tuberculoase de linia întâi prin metoda concentraţiilor absolute.
        Caracteristici:
        ● Mediul Lowenstein Jensen. Compoziţie: 600 ml mediu de bază (acelaşi ca pentru izolare) + 1000 ml omogenat de ouă întregi de găină, pH 7 +/- 0,2, 8 ml/tub, condiţionat în eprubete de 1,5-1,6 cm x 10,5-11 cm din borosilicat, cu fund plat, închise cu capac filetat. Solidificat în pantă cu lungimea de 7-8 cm.
        ● Etichetat cu denumire, lot, data expirării, condiţii de păstrare.
        ● Termen de valabilitate cel puţin 60 de zile de la data livrării.
        ● trusa conţine 2 tuburi control şi câte un tub pentru fiecare substanţă anti-TB cu concentraţia exprimată în micrograme/ml: Rifampicină 40, Izoniazidă 0,2

        Comentariu: se acceptă cu sau fără amidon de cartofi.
        Valabilitate: cel puţin 6 luni de la data livrării.
        Respingere: dacă gura eprubetei este cu diametrul mai mic de 1,5 cm.

    12. Trusa pentru antibiograma extinsă (linia 1 şi linia 2)
        Utilizare: testarea sensibilităţii M. tuberculosis la substanţele anti-tuberculoase de linia întâi şi linia a doua prin metoda proporţiilor.
        Caracteristici:
        ● Mediul Lowenstein Jensen. Compoziţie: 600 ml mediu de bază + 1000 ml omogenat de ouă întregi de găina, pH 7 +/- 0,2, 8 ml/tub. Solidificat în pantă cu lungimea de 7-8 cm.
        ● Etichetat cu denumire, lot, data expirării, condiţii de păstrare.
        ● Termen de valabilitate cel puţin 60 de zile de la data livrării. O trusă conţine 2 tuburi control şi câte un tub pentru fiecare substanţă anti-TB cu concentraţia exprimată în micrograme / ml de mediu: Izoniazida (INH) 0,2; Rifampicina (RMP) 40; Streptomicina 4; Etambutol 2; Ofloxacina 2; Kanamicina 30; Amikacina 30; Capreomicina 40; Ethionamida 40.

        Comentariu: se acceptă cu sau fără amidon de cartofi. Concentraţiile substanţelor se pot schimba în funcţie de recomandarea experţilor OMS la un moment dat. Vor fi anunţate furnizorului imediat după ce suntem informaţi asupra modificărilor survenite.
        Respingere: dacă gura eprubetei este cu diametrul mai mic de 1,5 cm.
        Valabilitate: cel puţin 2 luni de la data livrării.

    13. Medii şi reactivi pentru cultivare în sistem automat MGIT 960
        Utilizare: cultivarea rapidă a micobacteriilor în mediul lichid, în sistem automat de cultivare MGIT 960.
        Caracteristici:
        ● Tuburi BBL MGIT pentru folosire în sistem automat BACTEC MGIT 960. Compoziţie: Mediul de cultură lichid care conţine Middlebrook 7H9 modificat, bază şi peptone din cascină. pH 7 +/- 0,2. Condiţionat câte 7 ml mediu/tub de plastic de 16x100 mm, cu fund rotund, care au fixat la bază, în interior, silicon care poate emite fluorescenţă. Împachetare 100 tuburi/cutie. Tuburile etichetate cu denumire, lot, data expirării, condiţii de păstrare. Termenul de valabilitate să fie de cel puţin 120 de zile de la data livrării. Să permită însămânţarea produselor prelucrate standard prin tehnica de decontaminare cu NaOH/acetilcisteina sau/şi Petroff.
        ● Să asigure detecţia micobacteriilor în 7-14 zile. Rezultat negativ în maxim 45 zile.
        ● Chit cu Supliment de creştere (care conţine acid oleic, serum albumină bovină, dextroză, catalază şi polyoxyethylen stearat) şi Supliment antibiotic PANTA(care să conţină Polymyxina B, Amphotericina B, Acid Nalidixic, Trimethoprim, Azlocillina). Amestecul antibiotic să fie liofilizat, condiţionat în chituri a 6 tuburi, pentru 100 de teste, cu valabilitate de 5 zile după rehidratare.
        ● Mycoprep: chit pentru decontaminarea produselor în vederea cultivării, care conţine amestecul de decontaminare: 20 g NaOH şi 14,5 g Citrat trisodic în 500 ml apă purificată; fiecare ambalaj pentru decontaminare să aibă inclusă fiolă cu 0,375 g NALC (C5H9N03S). Tampon fosfat: 2,37 g Na2HP04 şi 2,27 g KH2P04 în 500 ml apă purificată, cu pH final de 6,8. Prezentare: chit cu 10 flacoane care conţin fiecare câte 75 ml reactiv (NALC-NaOH în soluţie) şi 5 ambalaje cu tampon fosfat.

        Respingere: Dacă tuburile nu sunt compatibile cu sistemul MGIT 960, nu au piesa de silicon la bază, care să poată emite fluorescenţă.
        Valabilitate: cel puţin 6 luni de la data livrării.

    14. Medii şi reactivi pentru antibiograma substanţelor de linia întâi în sistem MGIT 960
        Utilizare: testarea sensibilităţii M tuberculosis în mediul lichid, în sistem automat de cultivare MGIT 960, faţă de streptomicina, izoniazidă, rifampicina, etambutol.
        Caracteristici
        ● Flacoane cu mediul Middlebrook 7H9 compatibile cu sistemul BACTEC MGIT 960, 100 flacoane a 7 ml/ambalaj (vezi 13 a).
        ● Chit SIRE, cu supliment de creştere (OADC) şi flacoane cu substanţe antituberculoase liofilizate (streptomicina, izoniazidă, rifampicina, etambutol), 40 teste/chit.

        Valabilitate: cel puţin 6 luni de la data livrării.

    15. Medii şi reactivi pentru antibiograma substanţelor de linia a doua în sistem MGIT 960
        Utilizare: testarea sensibilităţii M tuberculosis în mediul lichid, în sistem automat de cultivare MGIT 960, faţă de Kanamicină, Amikacină, Capreomicină, Ofloxacină, Moxifloxacină.
        Caracteristici
        ● Flacoane cu mediul Middlebrook 7H9 compatibile cu sistemul BACTEC MGIT 960, 100 flacoane a 7 ml/ambalaj (vezi 13 a).
        ● Chit pentru testarea substanţelor anti-tuberculoase de linia a doua, cu supliment de creştere (OADC) şi flacoane cu substanţe antituberculoase liofilizate (Kanamicină, Amikacină, Capreomicină, Ofloxacină, Moxifloxacină), 40 teste/chit.

        Comentariu: Compoziţia trusei de substanţe anti-tuberculoase poate varia în funcţie de necesităţile PNPSCT la un moment dat şi va fi anunţată din timp furnizorului.

    16. Medii şi reactivi pentru antibiograma la pirazinamida în sistem MGIT 960
        Utilizare: testarea sensibilităţii M tuberculosis în mediul lichid, în sistem automat de cultivare MGIT 960, faţă de Pirazinamidă.
        Caracteristici
        ● Flacoane cu mediul Middlebrook 7119 compatibile cu sistemul BACTEC MGIT 960, 100 flacoane a 7 ml/ambalaj (vezi 13 a).
        ● Chit PZM, cu supliment de creştere (OADC) şi flacoane cu PZM liofilizată (Pirazinamidă), 25 teste/chit.

        Valabilitate: cel puţin 6 luni de la data livrării.

    17. Medii şi reactivi pentru cultivare în sistem automat VersaTREK
        Utilizare: cultivarea rapidă a micobacteriilor în mediul lichid, în sistem automat de cultivare VersaTREK.
        Caracteristici:
        ● Flacoane cu mediul lichid Middlebrook 7H9, compatibil cu sistemul VersaTrek, etichetată şi identificabilă cu cod de bare confecţionate din material rezistent, capac înfiletat, cu structură spongioasă în interior, care imită structura alveolară. Să poată fi depozitate la temperatura camerei. Valabilitate cel puţin 6 luni de la data livrării. Să asigure timpul mediu de detecţie a creşterii micobacteriilor în 7-14 zile. Rezultatul negativ să fie raportat în maxim 45 zile de la însămânţare. Valabilitate cel puţin 6 luni de la data livrării. Să permită însămânţarea produselor prelucrate standard prin tehnica de decontaminare cu NaOH/acetilcisteina sau/şi Petroff.
        ● Supliment creştere. Compoziţie: albumină bovină, dextroză, acid oleic, catalază, clorură de sodiu. Valabilitate cel puţin 6 luni de la data livrării.
        ● Supliment antibiotice cu rol bactericid, fungicid asupra microbilor de asociere. Pulbere liofilizată care să conţină: Fosfomicină, Azlocilină, Polimixina B, Acid nalidixic, Amfotcricina B.
        ● Sistem Conector cu rol de detectare a variaţiilor de presiune din flaconul de cultură. Să fie prevăzut cu membrană hidrofobă. Valabilitate cel puţin 3 ani

        Valabilitate: cel puţin 6 luni de la data livrării.

    18. Medii şi reactivi pentru antibiograma substanţelor de linia întâi în sistem VersaTREK
        Utilizare: testarea sensibilităţii M tuberculosis în mediul lichid, în sistem automat de cultivare VersTREK, faţă de izoniazidă, rifampicină, etambutol.
        Caracteristici:
        ● Flacoane cu mediul Middlebrook 7H9, prevăzute cu sistem conector compatibil cu sistemul automat de cultivare Versatrek, cu sistem conector. Să permită obţinerea de rezultate în 6-13 zile.
        ● Să conţină, sub formă liofilizată, substanţe antituberculoase pure: Rifampicină, Izoniazidă, Etambutol. Valabilitate de cel puţin 6 luni de la livrare. Să permită folosirea ca inocul a culturilor de pe mediul lichid sau solid. Furnizorul să asigure condiţii termice de transport care să nu influenţeze calităţile mediului şi ale suplimentelor necesare pentru teste. Fiecare transport/lot să fie însoţit de certificat de calitate. Furnizorul să fie autorizat de MS să comercializeze produsul în România. Producătorul să fie certificat pentru sistemul de management al calităţii ISO 9001.

        Valabilitate: cel puţin 6 luni de la data livrării.

    19. Test pentru detecţia simultană a micobacteriilor din complexul M tuberculosis şi rezistenţa la rifampicină prin metodă genetică, în sistem GeneXpert MTB/Rif
        Utilizare: identificarea simultană, în spută, a micobacteriilor din Complexul M tuberculosis şi a rezistenţei la rifampicină prin metoda genetică Real-Time PCR (RT-PCR).
        Caracteristici:
        ● Casete (cartuşe) ambalate individual compatibile cu sistemul GeneXpert.
        ● Să permită detectarea simultană a micobacteriilor Complexului M tuberculosis şi a rezistenţei la Rifampicină în spută.
        ● Casetă cu reactivi integraţi pentru reacţia PCR semicantitativă.
        ● Reactiv pentru prelucrarea probei.
        ● Să permită obţinerea de rezultat rapid, în 2 ore.
        ● Să aibă stabilitate 2 săptămâni după deschidere.
        ● Valabilitate de cel puţin 6 luni de la livrare.
        ● Furnizorul să asigure condiţii termice de transport care să nu influenţeze calităţile mediului şi ale suplimentelor necesare pentru teste.
        ● Fiecare transport/lot să fie însoţit de certificat de calitate.
        ● Furnizorul să fie autorizat de MS să comercializeze produsul în România.
        ● Producătorul să fie certificat pentru sistemul de management al calităţii ISO 9001.

        Valabilitate: cel puţin 6 luni de la data livrării.

    20. Test pentru detecţia simultană a micobacteriilor din complexul M tuberculosis şi rezistenţa la rifampicină şi izoniazidă prin metodă genetică. În sistem GenoType.
        Utilizare: identificarea simultană, în spută sau în culturi a micobacteriilor din Complexul M tuberculosis şi a rezistenţei la rifampicină şi izoniazidă prin metoda genetică de hibridizare pe suport, în sistemul GenoType-HAIN.
        Caracteristici:
        ● Ultima versiune realizată şi furnizată de către producător pentru:
        ● Chit de detecţie GenoType MTBDRplus, 96 teste/chit (stripuri/bandelete de nitroceluloză).
        ● Chit GenoLyse pentru extracţia ADN, pentru 96 teste/chit inclus.
        ● Chit pentru amplificare inclus (soluţii de nucleotide pentru testul MTBDRplus şi Hot StarTaq polimeraza AND dependentă).
        ● Soluţii de tampoane necesare reacţiilor (denaturare, hibridizare, conjugare, spălare, soluţii substrat, soluţii pentru fixare).

        Valabilitate: cel puţin 6 luni de la data livrării.

    21. Test pentru detecţia simultană a micobacteriilor din complexul M tuberculosis şi rezistenţa la fluorochinolone şi aminoglicozide prin metodă genetică, în sistem GenoType.
        Utilizare: identificarea simultană, în spută sau în culturi a micobacteriilor din Complexul M tuberculosis şi a rezistenţei la fluorochinolone şi aminoglicozide prin metoda genetică de hibridizare pe suport, în sistemul GenoType-HAIN.
        Caracteristici:
        ● Ultima versiune realizată şi furnizată de către producător pentru:
        ● Chit de detecţie GenoType MTBDRsl, 96 teste/chit (stripuri/bandelete de nitroceluloză).
        ● Chit GenoLyse inclus.
        ● Chit pentru amplificare inclus (soluţii de nucleotide pentru testul MTBDRsl şi Hot StarTaq polimeraza AND dependentă).
        ● Soluţii de tampoane necesare reacţiilor (denaturare, hibridizare, conjugare, spălare, soluţii substrat, soluţii pentru fixare).

        Valabilitate: cel puţin 6 luni de la data livrării.

    22. Test pentru diferenţierea între speciile de micobacterii din Complexul M tuberculosis prin metodă genetică, în sistem GenoType.
        Utilizare: diferenţierea în culturi între speciile de micobacterii din Complexul M tuberculosis prin metoda genetică de hibridizare pe suport, în sistemul GenoType-HAIN.
        Caracteristici:
        ● Ultima versiune realizată şi furnizată de către producător pentru:
        ● Să poată face diferenţierea speciilor în cadrul complexului M. tuberculosis:
        ● M. tuberculosis/M. canetti, M africanum, M. microti, M. bovis subsp. bovis, M. bovis subsp. caprae şi M. bovis BCG.
        ● Chit de detecţie GenoType Mycobacterium MTBC, 96 teste/chit (stripuri/bandelete de nitroceluloză).
        ● GenoLyse : chit pentru extracţia ADN din cultura bacteriană pentru 96 teste/chit
        ● Chit pentru amplificare inclus (soluţii de nucleotide pentru testul Mycobacterium MTBC şi Hot StarTaq polimeraza AND dependentă).
        ● Soluţii de tampoane necesare reacţiilor (denaturare, hibridizare, conjugare, spălare, soluţii substrat, soluţii pentru fixare).

        Valabilitate: cel puţin 6 luni de la data livrării.

    23. Test pentru identificarea speciilor comune de micobacterii netuberculoase prin metodă genetică, în sistem GenoType.
        Utilizare: identificarea în culturi a speciilor comune de micobacterii netuberculoase prin metoda genetică de hibridizare pe suport, în sistemul GenoType-HAIN.
        Caracteristici:
        ● Ultima versiune realizată şi furnizată de către producător pentru speciile comune.
        ● Să poată identifica următoarele specii de mycobacterii din cultură: M. avium ssp., M. chelonae, M. abscessus, M. fortuitum, M. gordonae, M. intracellulare, M. scrofulaceum, M. interjectum, M. kansasii, M. malmoense, M. peregrinum, M. marinum/M. ulcerans Complexul M. tuberculosis, M. xenopi (sau specii suplimentare, conform ultimei versiuni).
        ● GenoLyse: chit pentru extracţia ADN din cultura bacteriană pentru 96 teste/chit
        ● Polimeraza tip HotStar Taq DNA, 5U/μl, 250 U, dacă nu este deja inclusă în chit.

        Valabilitate: cel puţin 6 luni de la data livrării.
        Pentru testele de biologie moleculară (genetice) se va livra ultima versiune oferită de producător.


     Bibliografie
    1. Ghid metodologic de implementare a Programului naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei. Bucureşti, 2015. ISBN 978-973-139-325-4.
    2. Strategia Naţională de Control al Tuberculozei în România 2015-2020. Guvernul României Hotărâre nr. 121 din 25 februarie 2015.
    3. Review of the naţional tuberculosis programme în România, 10-21 March 2014.
        Pierpaolo de Colombani, Vahur Hollo, Niesje Jansen, Kristin Kremer, Soleil Labelle, Mavluda Makhmudova, Oriol Ramis, Andreas Sandgren, Jonathan Stillo, Nestan Tukvadze, Askar Yedilbayev (Edited by: Pierpaolo de Colombani). WHO-Regional office for Europe/ECDC.

    4. WHO (2012) Green Light Committee Mission Report 2012. (http://stop-tb.raa.ro.)
    5. WHO/HTM/TB/2011.19 - Guidance for countries on the specifications for managing TB laboratory equipments and supplies.
    6. D. Homorodean, O. Moldovan, M. Stoian, M. Brojboiu, G. Chiriac, I.S. Muntean, D.I. Chiotan, I. Nicolae, C. Marica, N. Galie. Organizarea şi managementul laboratorului de micobacteriologie, Bucureşti, 2008
    7. Rieder HL, Chonde TM, Myking H, Urbanczik R, Laszlo A, Kim SJ, Van Deun A. Trebuck A - The public Health service naţional tuberculosis reference laboratory and the naţional laboratory network, IUATLD, 1998.
    8. Ord. MS 1.292/18.12.2012, Privind aprobarea Normelor metodologice pentru achiziţia publică centralizată, la nivel naţional, de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecţie, servicii, combustibili şi lubrifianţi pentru parcul auto.
    9. Ord. MS. 109/17.02.2005. Proceduri prealabile de organizare a licitaţiilor.
    10. OUG nr. 34 din 19 aprilie 2006 (*actualizată*) privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (actualizată până la data de 4 octombrie 2007*)
    11. www.nema.org/standards/ComplimentaryDocuments/ANSI-IEC 60529.
    12. TC 66/Publication 61010-1 (2010), Third edition/I-SH 01. Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use.
        www. webstore.iec.ch/corrigenda/iec/61010-1.

    13. http://ec.europa.eu. Electromagnetic compatibility.
    14. www.osram.com.Technical application guide. IP codes in accordance with IEC 60529.
    15. IN De Kantor, SJ Kim, T Frieden, Alaszlo, F Luelmo, P-Y Norval, H Rieder, P Valenzuela, K Weber. Laboratory services in tuberculosis control. Part III-Culture. WHO/HTM/TB/98.258.
    16. EN 12469. European Standard :Biotechnology-Performance criteria for microbiological safety cabinets.
    17. Tuberculosis laboratory biosafety manual. WHO/HTM/TB/2012.11
    18. Kent PT, Kubica GP. Public Health Mycobacteriology. A guide for the level III laboratory, 1985, Atlanta Georgia.
    19. I.Coker, E.Nardell, B.Fourie, P.Brickner, S.Parsons, N.Bhagwandin, P.Onyebujoh: Guidelines for the utilisation of Ultraviolet germicidal irradiation (UVGI). Technology in controlling transmission of Tuberculosis in health care facilities in South Africa)
    20. WHO Policy Framework for Implementing New Tuberculosis Diagnostics, 2010
    21. WHO/HTM/TB/2011.8-Fluorescent light-emitting diode (LED) microscopy for diagnosis of tuberculosis: policy statement.
    22. European Centre for Disease Prevention and Control. Mastering the basics of TB control: Development of a handbook on TB diagnostic methods. Stockholm: ECDC; 2011
    23. Daniela Homorodean, Olga Moldovan, Daniela Diculencu, Graţiela Chiriac, Ionela Muntean, coord. I.M.Popa. Îndrumar de tehnici de laborator de bacteriologie BK-Bucureşti 2005, ISBN 973-0-04173-3

                                        ------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice