Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PLAN DE MANAGEMENT din 25 ianuarie 2021  al sitului Natura 2000 ROSCI0276 Albeşti    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PLAN DE MANAGEMENT din 25 ianuarie 2021 al sitului Natura 2000 ROSCI0276 Albeşti

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 129 bis din 8 februarie 2021
──────────
        Aprobat prin ORDINUL nr. 104 din 25 ianuarie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 129 din 8 februarie 2021.
──────────
              PLANUL DE MANAGEMENT AL SITULUI NATURA 2000 ROSCI0276 ALBEŞTI

    CUPRINS
    1. INFORMAŢII GENERALE
    1.1. Descrierea sintetică a Planului de management
    1.2. Procesul de elaborare al Planului de management
    1.3. Descrierea sitului Natura 2000 ROSCI0276 Albeşti
    1.3.1. Ariile naturale protejate vizate de Planul de management
    1.3.2. Localizarea ariei naturale protejate
    1.3.3. Limitele ariei naturale protejate


    2. MEDIUL ABIOTIC AL SITULUI NATURA 2000 ROSCI0276 ALBEŞTI
    2.1. Geologie
    2.2. Hidrografie
    2.3. Pedologie
    2.4. Clima

    3. MEDIUL BIOTIC AL SITULUI NATURA 2000 ROSCI0276 ALBEŞTI
    3.1. Ecosistemele
    3.2. Habitate de interes conservativ în baza cărora a fost declarată aria naturală
    3.3. Specii de faună de interes conservativ pentru care a fost declarată aria
    3.3.1. Mamifere


    4. INFORMAŢII SOCIO-ECONOMICE ŞI CULTURALE
    4.1. Comunităţile locale şi factorii interesaţi
    4.1.1. Comunităţile locale
    4.1.1.1. Caracterizarea unităţilor administrativ-teritoriale
    4.1.1.2. Natalitate
    4.1.1.3. Migraţiune
    4.1.1.4. Utilităţi publice
    4.1.1.5. Efective de animale
    4.1.1.6. Date privind activităţile economice

    4.1.2. Factorii interesaţi

    4.2. Utilizarea terenului
    4.3. Situaţia juridică a terenurilor
    4.4. Administratori, gestionari şi utilizatori
    4.5. Infrastructură şi construcţii
    4.6. Patrimoniu cultural
    4.7. Obiective turistice

    5. ACTIVITĂŢI CU POTENŢIAL IMPACT (PRESIUNI ŞI AMENINŢĂRI) ASUPRA ARIEI NATURALE PROTEJATE ŞI SPECIILOR ŞI HABITATELOR DE INTERES CONSERVATIV
    5.1. Lista activităţilor cu potenţial impact
    5.1.1. Lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale protejate
    5.1.2. Lista ameninţărilor viitoare cu potenţial impact la nivelul ariei naturale protejate

    5.2. Hărţile activităţilor cu potenţial impact
    5.2.1. Harta presiunilor actuale şi a intensităţii acestora la nivelul ariei naturale protejate49
    5.2.2. Harta ameninţărilor viitoare şi a intensităţii acestora la nivelul ariei naturale protejate

    5.3. Evaluarea impacturilor asupra speciilor
    5.3.1. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciilor
    5.3.2. Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra speciilor


    6. EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR ŞI TIPURILOR DE HABITATE
    6.1. Evaluarea stării de conservare a fiecărei specii de interes conservativ
    6.1.1. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei
    6.1.2. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
    6.1.3. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei
    6.1.4. Evaluarea globală a speciei


    7. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PLANULUI DE MANAGEMENT
    7.1. Scopul Planului de management pentru aria naturală protejată
    7.2. Obiective generale, măsuri generale, măsuri specifice/management şi activităţi
    7.2.1. Obiective generale
    7.2.2. Obiective specifice
    7.2.3. Măsură specifică/măsură de management


    8. PLANUL DE ACTIVITĂŢI ŞI ESTIMAREA RESURSELOR
    8.1. Planul de activităţi
    8.2. Estimarea resurselor necesare

    9. PLANUL DE MONITORIZARE A ACTIVITĂŢILOR
    9.1. Raportări periodice
    9.2. Urmărirea activităţilor planificate
    9.3. Indicarea activităţii realizate

    10. BIBLIOGRAFIE ŞI REFERINŢE
    11. ANEXE LA PLANUL DE MANAGEMENT
    Anexa nr. 1. Regulamentul sitului Natura 2000 ROSCI0276 Albeşti
    Anexa nr. 2. Fotografii
    Anexa nr. 3. Hărţi/seturi de date geospaţiale
    3.1. Harta localizării ariilor naturale protejate
    3.2. Harta limitelor ariei naturale protejate
    3.3. Harta geologică
    3.4. Hartă hidrografică
    3.5. Hartă solurilor
    3.6. Harta temperaturilor - medii multianuale
    3.7. Harta precipitaţiilor - medii multianuale
    3.8. Harta ecosistemelor
    3.9. Harta distribuţiei speciei Spermophilus citellus
    3.10. Harta unităţilor administrativ teritoriale
    3.11. Harta utilizării terenului
    3.12. Harta juridică a terenului
    3.13. Harta infrastructurii rutiere şi căilor ferate
    3.14. Harta privind perimetrul construit al localităţilor
    3.15. Harta construcţiilor
    3.16. Harta obiectivelor turistice şi punctelor de belvedere
    3.17. Harta presiunilor la nivelul arici naturale protejate
    3.18. Harta ameninţărilor la nivelul ariei naturale protejate
    3.19: 3.19.1. Harta distribuţiei impacturilor presiunilor asupra speciei Spermophilus citellus
    3.19.2. Harta distribuţiei impacturilor ameninţărilor asupra speciei Spermophilus citellus    LISTĂ DE ABREVIERI ŞI ACRONIME
        ANP - Arie Naturală Protejată
        ANANP - Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate
        CLC - Corine Land Cover
        EUNIS - European University Information Systems Organization
        GAL - Grup de Acţiune Locală
        GPS - Global Positioning System: sistem de poziţionare globală
        DH - Directiva Habitate
        IUCN - Internaţional Union for Conservation of Nature: Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii
        ONG - Organizaţie Non-Guvernamentală
        OUG - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
        UAT - Unitate Administrativ Teritorială
        VRF - Valoarea de Referinţă Favorabilă
    1. INFORMAŢII GENERALE
    1.1. Descrierea sintetică a Planului de management
        Planul de management este documentul oficial cu rol de reglementare pentru custodele sitului ROSCI0276 Albeşti şi pentru toţi factorii interesaţi, reprezentând un instrument de lucru pentru aceştia, pe o perioadă de 5 ani, din momentul aprobării.
        Aria naturală protejată ROSCI0276 Albeşti a fost declarată sit de importanţă comunitară, prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 46/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.
        Aria naturală protejată ROSCI0276 Albeşti este situată în partea estică a României, în judeţul Botoşani, în partea de nord-est a comunei Albeşti, ocupând o suprafaţă de 148,7 ha. Se încadrează între paralele de 47°41'11" şi 47°42'22" latitudine nordică şi meridianele de 27°01'57" şi 27°03'27" longitudine estică.
        Elementul de interes conservativ pentru care a fost desemnată arie naturală protejată este populaţia de Spermophilus citellus, popândău.
        Scopul Planului de management este conservarea sitului ROSCI0276 Albeşti, prin practici sustenabile în raport cu interesele comunităţii locale. Obiectivele de management sunt: conservarea şi managementul biodiversităţii, al speciilor de interes conservativ; inventarierea/ evaluarea detaliată şi monitoringul biodiversităţii; administrarea şi managementul efectiv al ariei naturale protejate; comunicare, educaţie ecologică şi conştientizarea publicului; utilizarea durabilă a resurselor naturale; turism durabil, prin intermediul valorilor naturale şi culturale.
        Principalele măsuri de conservare vizate sunt: îmbunătăţirea calităţii habitatului speciei Spermophilus citellus în sit; instituirea unui regim raţional de păşunat pe suprafaţa sitului; combaterea eroziunii solului pe suprafaţa sitului; interzicerea depozitării deşeurilor de orice tip pe suprafaţa sitului; interzicerea dezvoltării infrastructurii, cu excepţia celei de vizitare, a îmbunătăţirilor funciare necesare, a adăposturilor temporare, a umbrarelor pentru animale, a surselor de apă potabilă.
        Planul de management este documentul oficial cu rol de reglementare pentru custodele sitului ROSCI0276 Albeşti şi pentru toţi factorii interesaţi, reprezentând un instrument de lucru pentru aceştia, pe o perioadă de 5 ani, din momentul aprobării.
        În conformitate cu principiile moderne ale conservării naturii şi ale dezvoltării durabile. Planul de management integrează interesele de conservare a biodiversităţii cu cele de dezvoltare socio-economică ale comunităţilor locale din zona sitului, ţinând cont de caracteristicile tradiţionale, culturale şi spirituale specifice acestora, oferind o viziune pe termen lung asupra managementului conservativ al sitului ROSCI0276 Albeşti.
        Cadrul legislativ referitor la aria naturală protejată vizată de Planul de management
        ● Directiva Habitate 92/43/EEC/1992 - Privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică
        ● Legea nr. 18/1991 - Legea fondului funciar republicată, cu modificările şi completările ulterioare
        ● Legea nr. 350/2001- Privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare
        ● Legea nr. 5/2000 - Privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, modificată şi completată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2016 aprobată prin Legea nr. 60/2017
        ● Hotărâre de Guvern nr. 1076/2004 - Privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe cu modificări
        ● Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 - Privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare
        ● Legea nr. 407/2006 - Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic cu modificările şi completările ulterioare
        ● Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 - Privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011 cu modificările şi completările ulterioare
        ● Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 - Privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare
        ● Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 410/2008 - Pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora, cu modificările şi completările ulterioare
        ● Ordinul ministrului mediului nr. 979/2009 - Privind introducerea de specii alohtone, intervenţiile asupra speciilor invazive, precum şi reintroducerea speciilor indigene prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, pe teritoriul naţional
        ● Ordinul ministrului mediului apelor şi pădurilor nr. 19/2010 - Pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar
        ● Legea nr. 101/2011 - Privind prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului, republicată
        ● Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 - Privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2018
        ● Hotărâre de Guvern nr. 1081/2013 - Privind aprobarea Strategiei naţionale şi a Planului de acţiune pentru conservarea biodiversităţii 2014-2020
        ● Hotărâre de Guvern nr. 1064/2013 - Privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
        ● Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/2015 - Privind aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România
        ● Legea nr. 95/2016 - Privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
        ● Hotărâre de Guvern nr. 997/2016 - Privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare
        ● Ordinul ministrului mediului apelor şi pădurilor nr. 46/2016 - Privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România
        ● Ordinul ministrului mediului nr. 1447/2017 - Privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate
        ● Legea nr. 292/2018 - Privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului
        ● Ordinul ministrului mediului nr. 304/2018 - Privind aprobarea Ghidului de elaborare a planurilor de management ale ariilor naturale protejate

        Tabel nr. 1
        Matricea logică a Planului de management

┌────────────┬─────────────┬──────────────┬────────────────┐
│Aria │ │ │ │
│naturală │Starea de │Presiune (P)/ │Măsurile active │
│protejată/ │conservare (F│Ameninţare (A)│de conservare │
│Elementcie │/N I/N R) │(cod) │propuse │
│de interes │ │ │ │
│conservativ │ │ │ │
├────────────┴─────────────┴──────────────┴────────────────┤
│Situl ROSCI0276 Albeşti │
├────────────┬─────────────┬──────────────┬────────────────┤
│ │ │ │1.Conservarea │
│ │ │ │suprafeţelor │
│ │ │ │ocupate de │
│ │ │ │habitatul de │
│ │ │ │pajişte │
│ │ │ │xerofilă, │
│ │ │ │datorită │
│ │ │ │existenţei unor │
│ │ │ │specii de plante│
│ │ │ │şi animale │
│ │ │ │menţionate în DH│
│ │ │ │92/43/EEC/1992 │
│ │ │ │şi în Convenţia │
│ │ │ │de la Berna; │
│ │ │ │2.Reglementarea │
│ │ │ │păşunatului │
│ │ │ │pentru păstrarea│
│ │ │ │bogăţiei │
│ │ │ │floristice │
│ │ │ │specifice │
│ │ │ │habitatului de │
│ │ │ │pajişte │
│ │ │ │xerofilă: │
│ │ │ │evitarea │
│ │ │ │practicării │
│ │ │ │intense a │
│ │ │ │păşunatului, în │
│ │ │ │toate │
│ │ │ │anotimpurile, │
│ │ │ │dar mai cu scamă│
│ │ │ │pe vreme umedă; │
│ │ │ │instituirea unui│
│ │ │ │regim raţional │
│ │ │ │de păşunare, pe │
│ │ │ │parcele şi │
│ │ │ │cicluri de │
│ │ │DO 1.02. │regenerare; │
│ │ │Drumuri, │stabilirea şi │
│ │ │poteci │urmărirea │
│ │ │A04.01.05 │numărului maxim │
│ │ │Păşunatul │de animale ce │
│ │ │intensiv în │păşunează, │
│ │ │amestec de │funcţie de │
│ │ │animale │clasificarea │
│ │ │A02.03. │pajiştii în │
│ │ │înlocuirea │clasele de │
│ │ │păşunii │bonitare. │
│ │ │A03.03. │3.Asigurarea │
│ │ │Abandonarea │regenerării │
│ │ │cosirii │pajiştilor doar │
│ │ │E01.Zone │pe cale │
│ │ │urbanizate, │naturală; │
│ │NI- │habitate umană│4.Păstrare │
│Spermophilus│Nefavorabilă-│K03.01. │modului actual │
│citellus │Inadecvată │K03.06. │de folosinţă a │
│ │ │Competiţia │terenurilor, cu │
│ │ │L05. Prăbuşiri│conservarea │
│ │ │de teren, │metodelor │
│ │ │alunecări de │tradiţionale de │
│ │ │teren │păşunat şi/sau │
│ │ │J03.01. │cosit; │
│ │ │Ruderalizare │5.Monitorizarea │
│ │ │pajişte │sitului prin │
│ │ │J03.02. │limitarea │
│ │ │Reducerea │impacturilor │
│ │ │conectivităţii│antropice şi │
│ │ │de habitat │instituirea unui│
│ │ │H05.01. │regim de pază │
│ │ │Gunoiul şi │adecvat; │
│ │ │deşeurile │6.Evitarea │
│ │ │solide │extinderii │
│ │ │ │terenurilor │
│ │ │ │arabile în sit │
│ │ │ │pentru a face │
│ │ │ │loc culturilor │
│ │ │ │agricole; │
│ │ │ │7.Controlul │
│ │ │ │speciilor │
│ │ │ │colonizatoare şi│
│ │ │ │invazive, │
│ │ │ │inclusiv a │
│ │ │ │speciilor de │
│ │ │ │plante lemnoase;│
│ │ │ │8.Evitarea │
│ │ │ │alterării │
│ │ │ │habitatului │
│ │ │ │speciei │
│ │ │ │Spermophilus │
│ │ │ │citellus prin │
│ │ │ │activităţi │
│ │ │ │turistice de tip│
│ │ │ │picnic; │
│ │ │ │9.Interzicerea │
│ │ │ │dezvoltării │
│ │ │ │infrastructurii,│
│ │ │ │alta decât cea │
│ │ │ │deja existentă; │
│ │ │ │10.Interzicerea │
│ │ │ │depozitării │
│ │ │ │deşeurilor │
│ │ │ │menajere ori a │
│ │ │ │celor de tip │
│ │ │ │zootehnic; │
│ │ │ │11.Interzicerea │
│ │ │ │deversării │
│ │ │ │deşeurilor │
│ │ │ │lichide de tip │
│ │ │ │zootehnic. │
└────────────┴─────────────┴──────────────┴────────────────┘    1.2. Procesul de elaborare al Planului de management
        Planul de management este elaborat în cadrul proiectului "Management eficient în siturile Natura 2000 ROSCI0276 Albeşti, ROSCI0417 Manoleasa, ROSCI0317 Cordăreni-Vorniceni, ROSCI0234 Stânca-Ştefăneşti", finanţat prin programul POIM 2014-2020. Conţinutul cadru al Planului de management este conform Ordinului ministrului mediului nr. 304/2018 privind aprobarea Ghidului de elaborare a planurilor de management ale ariilor naturale protejate.
        Procesul parcurs pentru elaborarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0276 Albeşti a presupus următoarele două etape complementare şi intercorelate: evaluarea detaliată a biodiversităţii sitului şi elaborarea propriu-zisă a Planului de management.
        Etapa de evaluare a biodiversităţii sitului, centrată pe speciile de interes comunitar, a făcut obiectul realizării unui studiu ştiinţific detaliat, care stă la baza elaborării prezentului Plan de management. Realizarea studiului ştiinţific, care a presupus deplasări în teren în vederea inventarierii, cartării, evaluării stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar, a permis elaborarea măsurilor de conservare şi management.
        Factorii interesaţi cu privire la aplicarea măsurilor proiectate au fost consultaţi pe tot parcursul elaborării Planului de management.
        Activităţile desfăşurate în laborator au vizat reunirea arealelor care găzduiesc elementele de interes conservativ, analiza şi sinteza informaţiilor privind efectivul populaţiilor şi distribuţia lor spaţială.
        Etapa de elaborare propriu-zisă a Planului de management a inclus: analiza şi consultarea factorilor interesaţi, stabilirea scopului, a obiectivelor, măsurilor/activităţilor de conservare şi management, precum şi a resurselor financiare necesare implementării acestuia.
        Etapele, respectiv acţiunile elaborării propriu-zise a Planului de management, au fost următoarele:
    a) Pregătirea procesului de planificare: documentare, investigare;
    b) Elaborarea unui Plan de analiză şi participare a factorilor interesaţi;
    c) Elaborarea secţiunii introductive şi descrierea contextului Planului de management;
    d) Realizarea descrierii sitului;
    e) Definirea scopului Planului de management;
    f) Definirea obiectivelor Planului de management;
    g) Evaluarea informaţiei pentru fiecare obiectiv;
    h) Identificarea activităţilor pentru fiecare obiectiv;
    i) Identificarea celor mai bune opţiuni de management;
    j) Identificarea şi planificarea acţiunilor de monitorizare;
    k) Prescrierea acţiunilor de management/măsurilor de conservare, verificarea încrucişată şi adăugarea de indicatori;
    l) Desemnarea priorităţilor, planificarea în timp şi identificarea colaboratorilor cheie;
    m) Planificarea resurselor.


    1.3. Descrierea sitului Natura 2000 ROSCI0276 Albeşti
    1.3.1. Ariile naturale protejate vizate de Planul de management
        Situl Natura 2000 ROSCI0276 Albeşti nu se suprapune peste o altă arie naturală protejată. Situl este de tipul Natura 2000 şi intră în categoria siturilor de importanţă comunitară.

    1.3.2. Localizarea ariei naturale protejate
        Din punct de vedere administrativ, situl ROSCI0276 Albeşti este situat în estul României, Regiunea de Nord-Est, în judeţul Botoşani, în partea de nord-est a comunei Albeşti. Localităţile din imediata apropiere a sitului sunt: în sud-vest - Coştiugeni, în est şi sud-est - Albeşti şi în nord - Măşcăţeni. Având în vedere limitele sale extreme, situl se încadrează între paralele de 47°41'11" şi 47°42'22" latitudine nordică şi meridianele de 27°01'57" şi 27°03'27" longitudine estică. În cadrul acestor limite, situl ocupă o suprafaţă de 148,7 ha, cu o lungime de 2,23 km pe direcţia nord-vest - sud-est şi o lăţime cuprinsă între 0,30 şi 0,82 km, iar maximul se înregistrează în dreptul localităţii Coştiugeni, în extremitatea sudică. Perimetrul ce delimitează situl are o lungime de 8,01 km.
        Situl Natura 2000 ROSCI0276 Albeşti este cuprins în cadrul Podişului Moldovei, subunitatea Câmpia Moldovei, Câmpia Jijiei Superioare. Colinele Sitnei. Locaţia sitului este pe un versant, ceea ce imprimă o creştere altitudinală constantă dinspre est spre vest, cu o altitudine minimă de 69 de metri, iar altitudinea maximă este de 179 de metri. Altitudinea medie din sit este de 126,75 m. Situl este acoperit într-o proporţie de circa 90% de vegetaţie ierboasă, păşune.
        Tabel nr. 2
        Localizarea ariei naturale protejate

┌─────────┬─────────┬─────────────┬────────┬────────────────────┐
│Codul şi │ │ │ │Localităţi (oraşe, │
│denumirea│Suprafaţa│Regiunea │ │comune, sate) │
│ariei │(ha) │biogeografică│Judeţul ├──────────┬─────────┤
│naturale │ │ │ │Localitate│Suprafaţa│
│protejate│ │ │ │ │(ha) │
├─────────┼─────────┼─────────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│Situl │ │ │ │Comuna │ │
│ROSCI0276│148,7 │Continentală │Botoşani│Albeşti │148,7 │
│Albeşti │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────────┴─────────────┴────────┴──────────┴─────────┘


        Situl Natura 2000 ROSCI0276 Albeşti este traversat în partea central-sudică de DC40, iar în partea estică, sud-estică, prin zona limitrofă a ariei de DJ282.
        În anexa 3.1 a Planului de management este prezentată Harta localizării ariei naturale protejate.

    1.3.3. Limitele ariei naturale protejate
        Conform Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 46/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, suprafaţa sitului ROSCI0276 Albeşti este de 148,7 ha.
        Limitele sitului în sistemul de referinţă STEREO 1970, se pun la dispoziţie celor interesaţi, în format electronic, pe pagina web a Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor.
        Harta limitelor ariei naturale protejate este inclusă în Anexa 3.2 la Planul de management.
        Delimitarea geografică a ariei protejate ROSCI0276 Albeşti presupune identificarea punctelor cardinale extreme, între care se încadrează situl. Astfel, avem următoarele coordonate geografice, pentru cele 4 puncte cardinale extreme:
        Nord: 47°42'22.71" Nord, 27°02'03.89" Est
        Vest: 47°42'03.26" Nord, 27°01'57.27" Est
        Sud: 47°41'11.59" Nord, 27°03'05.11" Est
        Est: 47°41'79.32" Nord, 27°03'27.93" Est

        Suprafaţa totală a sitului ROSCI0276 Albeşti cartată prin Planul de management este de 148,7 ha.    2. MEDIUL ABIOTIC AL SITULUI NATURA 2000 ROSCI0276 ALBEŞTI
    2.1. Geologie
        Situl ROSCI0276 Albeşti din punct dc vedere geologic este încadrat în unitatea Platforma Moldovenească, aceasta reprezentând terminaţia sud-vestică a Platformei Est-Europene.
        Platforma Moldovenească este formată din două mari componente: soclul şi cuvertura sedimentară.
        Cuvertura de sedimente are o grosime considerabilă fiind formată numai din depozite sedimentare marine, ce s-au depus în 3 megacicluri întrerupte de perioade de exondare care au condus la formarea unor paleoreliefurilor din zona de nord.
        Situl ROSCI0276 Albeşti se extinde peste depozite din perioada Neogenă, seria Miocen, etajul Sarmaţian, subetajele Volhinian şi Bessarabian. Astfel, cele ce au o vârsta mai recentă, depozitele din Bessarabian, se află la altitudini mai ridicate, fiind specifice pentru zona superioară a versanţilor; iar cele din o perioadă anterioară, depozitele din Volhinian, sunt situate în treimea inferioară a versanţilor.
        Depozitele din Volhinian din cadrul sitului sunt alcătuite preponderent din marne argiloase cenuşii compacte cu intercalaţii de nisipuri ceea ce a determinat formarea unui relief de dealuri joase. Depozitele Bessarabiene din arealul sitului Albeşti corespund subetajului inferior şi sunt formate din marne argiloase cu strate cu Ctyptomactra.
        Relieful care s-a format pe depozitele de sedimentare marină are o structură monoclinală cu o înclinare generală a depozitelor de la nord-nord-vest către sud-sud-est, ceea ce înseamnă o înclinare de sub 1° pentru întreaga platformă. Depozitele Sarmaţiene au o alcătuire preponderent argiloasă, ceea ce favorizează apariţia de procese geomorfologice de tipul alunecărilor de teren care afectează şi situl Albeşti, iar depozitele volhiniene formează dealuri joase, cu pante domoale cu rare deschideri naturale.
        Depozitele din Holocenul superior, specifice pentru valea râului sunt de tipul aluviunilor argilo-nisipoase, fiind formate din nisipuri şi mâluri nisipoase.
        În anexa 3.3 a Planului de management este prezentată Harta geologică.

    2.2. Hidrografie
    a. Apele subterane
        Arealul studiat se suprapune peste corpul de apă subteran ROPR07 Câmpia Moldovei, ce este caracterizat de un substrat geologic poros permeabil, cantonat în depozitele de vârstă volhinian superior-basarabian inferior. Alcătuirea litologică a acestor depozite este dată de argile şi marne argiloase cu intercalaţii de nisipuri, nisipuri cu pietrişuri, gresii şi mai rar gresii oolitice.
        Teritorial se observă variaţii puternice ale debitului acviferului. Acesta este constituit dintr-un strat poros-permeabil constituit din nisipuri, nisipuri cu pietrişuri, plasat, în general, până la adâncimea de 15 m, care nu este captat decât în fântâni săteşti şi puţuri forate de mică adâncime, deoarece, datorită poziţiei sale, se află în strânsă interdependenţă cu apele de suprafaţă, fiind vulnerabil la poluare.

    b. Reţeaua hidrografică
        Situl ROSCI0276 Albeşti, este localizat în sectorul mijlociu al râului Jijia, între localităţile Truşeşti şi Todireni. Lungimea reţelei de drenaj din interiorul limitei administrative a ariei naturale protejate ROSCI0276 Albeşti este de 17,8 km. În sectorul Truşeşti - Todireni, albia minoră a râului Jijia are o adâncime cuprinsă între 2 şi 3 m.
        Substratul litologic al acestei regiuni este format dintr-un orizont de nisipuri cu intercalaţii lenticulare de prundişuri, având la bază un soclu argilo-marnos, iar la partea superioară se află depozite loessoide. Precipitaţiile, scurgerea prin suprafaţă şi subterană sunt principalele surse de alimentare a stratelor acvifere.
        Bazinul hidrografic al râului Jijia are o suprafaţă de 5757 kmp şi drenează partea centrală şi vestică a Câmpiei Moldovei. Râul Jijia are o lungime de 282 km şi izvorăşte din dreptul localităţii Pomîrla, de la o altitudine de 340 m. Altitudinea medie a bazinului hidrografic este de 152 m, cu o pantă medie de 1%. Cursul râului Jijia prezintă sectoare canalizate, cu scurgere în linie dreaptă, aval de Truşeşti, ceea ce îi conferă un coeficient de sinuozitate relativ redus, de 1,45.
        De-a lungul cursului, Jijia primeşte de pe dreapta o serie de afluenţi cu dimensiuni mici a bazinului colector, cum ar fi Iazul cel Mare, Păru, Lunca. Cei mai mari afluenţi sunt de pe partea stângă şi sunt reprezentaţi de Bezercul, Putreda, Săvescu, Ibăneasa, toate cu suprafaţa bazinului hidrografic de peste 20 kmp.
        Cu toate că este cel mai mare afluent al râului Prut, din punct de vedere al suprafeţei de pe care îşi colectează apele, râul Jijia are un debit mediu anual 0,3 mc/s la staţia de la Dorohoi, de 1,9 mc/s la staţia de la Dângeni, de 2 mc/s la Todireni - debit corespunzător sectorului în care este poziţionat situl ROSCI0276 Albeşti şi de 6,3 mc/s la staţia Victoria.
        Reţeaua potenţială de drenaj existentă în limita sitului ROSCI0276 Albeşti are o lungime totală de 17.805 km.

    c. Acumulări apă
        Pe cursul râului Jijia există o singură acumulare importantă, acumularea Ezer, care are o suprafaţă de 261 ha şi un volum de 10 milioane mc. De menţionat sunt şi cele două acumulări importante din bazinul hidrografic al Jijiei: acumularea Cătămărăşti, cu o suprafaţă de 245 ha şi cu un volum de 12,4 milioane mc, şi acumularea Drăcşani, cea mai mare acumulare din Podişul Moldovei, cu o suprafaţă de 925 ha şi un volum de 30,48 milioane mc.
        În anexa 3.4 a Planului de management este prezentată Harta hidrografică.


    2.3. Pedologie
        La nivelul sitului ROSCI0276 Albeşti se regăsesc următoarele tipuri de soluri: cernoziom argiloiluvial pseudogleizat erodat slab, cernoziom vertic pseudorendzinic, erodisol salinizat, erodisol salinizat alcalizat, vertisol salinizat alcalizat erodat moderat.
        Învelişul de sol din cadrul sitului aparţine într-o proporţie de 60% clasei antrisoluri, tipul de sol erodosol. Acest sol apare în arealele afectate puternic de alunecările de teren şi s-a dezvoltat pe versanţii cu o pantă de 5-10%. În noul sistem de taxonomie a solurilor din 2012 acest tip de sol poartă denumirea de erodosol, în cel vechi de erodisol. Din această clasă la nivelul sitului întâlnim două categorii erodisol salinizat şi erodisol salinizat alcalizat.
        Erodisolul salinizat este specific pentru jumătate din suprafaţa sitului - 47,7% din suprafaţa totală. Panta pe care s-a dezvoltat este de 12%, pe un versant cu suprafaţă neuniformă în lungime şi care este afectat de alunecări de teren. Materialul parental pe care s-a format este constituit din depozite salifere.
        Erodisolul salinizat alcalizat apare pe 11,8% din suprafaţa sitului iar subtipurile de sol salinic şi alcalic indică acumularea de săruri în sol şi prezenţa carbonaţilor şi bicarbonaţilor de sodiu în soluţia solului. Acest tip de sol apare preponderent în zonele afectate intens de procesele geomorfologice din partea centrală a sitului. Panta pe care s-a dezvoltat este de 18-25%, pe un versant cu suprafaţă neuniformă în lungime. Materialul parental pe care s-a format este constituit din depozite salifere.
        A doua clasă de sol ca extindere este cea a cernisolurilor cu tipurile cernoziom şi faeoziom, aceasta apare pe circa 25% din suprafaţa sitului fiind grupat într-un corp comun în partea de vest şi nord-vest a sitului. Această clasă de sol apare în trupuri mari pe versanţi, fiind adesea folosit în agricultură, panta medie pe care se dezvoltă este de 5-10%, iar terenul are un aspect uniform. Materialul parental este constituit din depozite loessoide. Aceste tipuri de sol sunt caracteristice terenurilor acoperite cu vegetaţie ierboasă ce lasă în sol o cantitate mare de materie organică ce poate fi transformată în humus.
        Dintre subtipurile de sol prezente cernoziomul vertic pseudorendzinic este caracteristic pentru 9,7% din sit. În noul sistem de taxonomie a solurilor din 2012 acest tip de sol poartă denumirea de cernoziom vertic pararendzinic. Panta pe care s-a dezvoltat este de 8-12%, pe un versant cu suprafaţă neuniformă în lungime şi care este afectat de alunecări de teren în valuri, aceste procese geomorfologice fiind stabilizate. Materialul parental pe care s-a format este constituit din argile.
        Cernoziomul argiloiluvial pseudogleizat erodat slab este caracteristic pentru 15,7% din sit. Panta pe care s-a dezvoltat este de 3%, pe un versant cu suprafaţă uniformă în lungime. Materialul parental pe care s-a format este constituit din depozite loessoide.
        Tipul de sol vertisol salinizat alcalizat erodat moderat se regăseşte pe 15% din suprafaţa sitului. Acest tip de sol este încadrat în clasa vertosoluri. Caracteristica acestor soluri este dată de faptul că au un orizont vertic dezvoltat aproape de suprafaţă sau la cel mult 20 cm sub stratul arat şi continuă până la 100 cm adâncime şi conţin argilă într-un procent mai mare de 45%. Acest tip de sol apare preponderent în zonele afectate de alunecările de teren stabilizate din partea nord-estică a sitului. Panta pe care s-a dezvoltat este de 8-12%, pe un versant cu suprafaţă neuniformă în lungime. Materialul parental pe care s-a format este constituit din argile.
        În anexa 3.5 a Planului de management este prezentată Harta solurilor.

    2.4. Clima
    a. Condiţii generale
        Fiind situat în nord-estul ţării, situl Natura 2000, identificat sub codul ROSCI0276 Albeşti, este supus influenţelor climatice continentale ale Europei de est şi mai puţin celor ale Europei centrale, sud-estice sau sudice. Clima ariei protejate ROSCI0276 Albeşti este influenţată de patru centri barici: anticiclonul azoric, ciclonul islandez, anticiclonul siberian şi ciclonul mediteranean.
        Principalul tip de circulaţie ce influenţează situl ROSCI0276 Albeşti este circulaţia vestică sau atlantică, ce cumulează 45% din totalul anual. Acest tip se realizează, în situaţia în care, în nordul Europei acţionează un câmp de presiune coborâtă, iar în sud se instalează un câmp de presiune ridicată. Circulaţia se face dinspre est către vest antrenând mase de aer mai umede şi răcoroase, cu frecvente pasaje noroase care generează precipitaţii în sezonul cald. Iarna, se instalează stări de vreme închisă, dar cu temperaturi blânde.

    b. Radiaţia solară
        Valorile radiaţiei solare depind în primul rând de opacitatea atmosferei, dar şi de o serie de factori precum: poziţia latitudinală, regimul nebulozităţii, unghiul de incidenţă al razelor solare cu suprafaţa topografică. Cele mai mari valori ale radiaţiei solare se înregistrează în intervalul orar 9-15, până la ora 9 acestea fiind în creştere, iar după ora 15 în scădere. Radiaţia solară directă începe să crească din luna decembrie spre lunile de vară. Astfel, cele mai mici valori ale radiaţiei solare se înregistrează în sezonul rece - decembrie, ianuarie, iar cele mai mari în sezonul cald - iunie şi iulie.
        În cadrul sitului ROSCI0276 Albeşti, valorile radiaţiei solare multianuale sunt cuprinse între 31,5 - 263,0 W/mp. Maxima se înregistrează în luna iulie - 263,0 W/mp, iar minima în luna decembrie - 31,5 W/mp. Valorile radiaţiei solare prezintă o creştere, din sezonul rece: luna decembrie, spre sezonul cald: luna iulie.

    c. Temperatura aerului
        Valorile medii ale temperaturii aerului sunt cuprinse între 8,1°C şi 9,1 C. Astfel, datorită suprafeţei restrânse a sitului, variaţiile termice sunt foarte mici, temperatura aerului, partea vestică a sitului având o temperatură medie de peste 9°C.
        În anotimpul de iarnă temperaturile medii sunt negative, cele mai mici temperaturi înregistrându-se în luna ianuarie, cu o medie de -3°C. Începând cu anotimpul de primăvară, temperaturile încep să crească, ajungând ca în anotimpul de vară să se înregistreze maximul de temperatură, 19-20°C în luna iulie. În anotimpul de toamnă, temperaturile medii revin la valori apropiate de cele din anotimpul de primăvară, 3-15°C.
        În anexa 3.6 a Planului de management este prezentată Harta temperaturilor - medii multianuale.

    d. Precipitaţiile atmosferice
        Ca şi temperaturile, precipitaţiile diferă în funcţie de altitudinea reliefului, fiind mai reduse în zonele joase şi mai bogate în zonele mai ridicate. Regimul pluviometric variază între 526 mm/an şi 619 mm/an, cu o diminuarea dinspre vest spre est. Aceste diferenţe ale cantităţilor de precipitaţii sunt date, atât de influenţele baltice şi est-europene, cât şi de altitudine. Influenţele baltice mai puternice în sezonul rece, fac ca precipitaţiile să fie cu circa 10% mai bogate în partea nordică faţă de cea sudică.
        Lunile cu cele mai însemnate cantităţi de precipitaţii sunt lunile iunie şi iulie cu 68 mm, respectiv 72 mm. Minimul pluviometric se înregistrează în sezonul de iarnă, cu variaţii cuprinse între 22,5 m, în luna decembrie şi 23 mm în luna ianuarie.
        În anexa 3.7 a Planului de management este prezentată Harta precipitaţiilor - medii multianuale.

    e. Umiditatea relativă
        Regimul multianual al umezelii relative în cadrul sitului ROSCI0276 Albeşti este caracterizat printr-o minimă în luna mai, la sfârşitul primăverii, cu o valoare de 66,8% şi o maximă înregistrată la începutul iernii, în luna decembrie, cu o valoare de 86,2%. Valorile cele mai scăzute se înregistrează în lunile: aprilie - 68,8%, mai - 66,8% şi iunie - 70,2%. Valorile scăzute ale umezelii relative se prelungesc până în luna august, cu o creştere lentă până la valoarea de 71,7%. Începând cu luna septembrie - 74,9%, valoarea umezelii relative creşte până în luna decembrie, la valoarea de 86,2%, după care se înregistrează din nou o scădere din luna ianuarie - 84,2% până în luna martie - 75,8%. Amplitudinea variaţiei multianuale a umezelii relative este de 19,3%.

    f. Vânturile
        Vânturile la nivelul sitului ROSCI0276 Albeşti au o direcţie dominantă nord-vest - sud-est. Vânturile predominante sunt cele de nord-vest, cu o frecvenţă de 30%, iar cele de sud-est au valori cuprinse între 9% şi 27%, cu precădere în luna noiembrie. Viteza medie anuală a vântului are o valoare de 3,8 m/s la staţia meteorologică Ştefăneşti, iar viteza media a vânturilor pe direcţiile nord-vest - sud-est depăşeşte 4 m/s.    3. MEDIUL BIOTIC AL SITULUI NATURA 2000 ROSCI0276 ALBEŞTI
    3.1. Ecosistemele
    271 Terenuri arabile
        Terenurile agricole din situl Natura 2000 ROSCI0276 Albeşti sunt ocupate de agroecosisteme cu agrocenoze cerealiere - porumb. Cultura porumbului nu are buruieni specializate. Buruienile apar în funcţie de lucrările solului, de cultura premergătoare şi condiţiile pedo-climatice. Cele mai frecvente şi mai dăunătoare buruieni sunt: pălămida - Cirsium arvense, rapiţa sălbatică - Sinapis arvensis, mohorul - Setaria verticillata, ştirul porcesc - Amaranthus retroflexus, susaiul - Sonchus arvensis, ştirul sălbatic - Chenopodium album, volbura - Convolvulus arvensis. Terenurile agricole, în acest caz culturile de porumb, sunt un rezervor de seminţe de buruieni care, din cultură, potenţial pot să pătrundă în ecosistemele naturale din sit completând lista speciilor indezirabile.

    232 Pajişti stepice
        Ecosistemul cuprinde graminee stepice, xerofile, dintre care nu lipsesc speciile: Botriochloa ischaemum, Festuca valesiaca, Thymus pannonicus, Astragalus onobrychis, Potentilla arenaria, Plantago media, Teucrium chamaedrys, Euphorbia cyparissias, Galium humifusum, Asperula cynanchica, Hieracium bauhinii, Medicago falcata, Potentilla argentea, Medicago rigidula, Achillea colina.
        În situl Natura 2000 ROSCI0276 Albeşti specia dominantă şi edificatoare, Festuca valesiaca, ocupă suprafeţe pe versanţi cu înclinări variabile. Aceste suprafeţe sunt neuniform intens păşunate, pe alocuri cu o succesiune a vegetaţiei spre fitocenoze din asociaţia Taraxaco serotinae-Bothriochloetum ischaemi, instalate în urma păşunatului intensiv sau în urma alunecărilor de teren de pe versanţi.
        Grosimea stratului de plante uscate din acest ecosistem, vegetaţia uscată şi rămasă "în picioare" sau cea care edifică litiera, are mai mult sau mai puţin de 2 cm. Stratul de plante uscate nu este uniform în habitat datorită alunecărilor de teren şi a modului de exploatare al păşunii.
        În anexa 3.8 a Planului de management este prezentată Harta ecosistemelor.

    3.2. Habitate de interes conservativ în baza cărora a fost declarată aria naturală protejată
        În Formularul Standard nu sunt menţionate habitate pe baza cărora să fie declarată această arie protejată. Aria protejată a fost declarată pentru protecţia speciei Spermophilus citellus care este legată obligatoriu de aceste fragmente din tipul de habitat 62C0*.
        În jurul vizuinilor speciei Spermophilus citellus, vegetaţia conţine specii de stepă precum: Thymus pannonicus - cimbrişor, Astragalus onobrychis - cosaci, Potentilla arenaria - buruiana junghiului, Plantago media - pătlagina, Teucrium chamaedrys - dumbăţ, Euphorbia cyparissias - laptele câinelui, Botriochloa ischaemum - iarba bărboasă, Galium humifusum, Asperula cynanchica, Hieracium bauhinii, Medicago falcata - lucerna galbenă, Potentilla argentea - scrântitoare, Medicago rigidula, Achillea colina - codiţa şoricelului, Festuca valesiaca - păiuşca.
        Vizuinile se întâlnesc pe suprafeţe de teren care sunt situate pe pante înclinate, din loc în loc cu eroziune de suprafaţă, cu o succesiune a fitocenozelor spre asociaţia Taraxaco serotinae-Bothriochloetum ischaemi. Botriochloa ischaemum este o specie dominantă pe suprafeţe relativ mari, unde se pot observa şi alunecări de teren.
        Din ridicările floristice se pot observa specii caracteristice alianţei Festucion valesiacae dar şi din cadrul subalianţei Jurineo arachnoideae-Euphorbinenion nicaeensis.
        Calitatea fragmentelor de habitat unde sunt vizuinile este mult depreciate datorată păşunatului intensive, cât şi alunecărilor de teren.

    3.3. Specii de faună de interes conservativ pentru care a fost declarată aria naturală protejată
        Conform Formularului standard al sitului Natura 2000 ROSCI0276 Albeşti, specia de interes conservativ pentru care a fost declarată arie naturală protejată este mamiferul Spermophilus citellus - popândău. Au fost efectuate observaţii pe teren în perioade optime monitorizării acestuia, prin metoda transectelor liniare, ce au permis confirmarea prezenţei speciei şi a numărului de colonii.
    3.3.1. Mamifere
    A. Date generale ale speciei

┌───┬────────────┬─────────────────────┐
│Nr.│Informaţie/ │Descriere │
│ │Atribut │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│1 │Cod │1335 │
│ │Specie-EUNIS│ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│2 │Denumirea │Spermophilus cilellus│
│ │ştiinţifică │- Linnaeus, 1766 │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│3 │Denumirea │popândău, şuiţă │
│ │populară │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Este un animal de │
│ │ │talie relativ mică, │
│ │ │cu o lungime a │
│ │ │corpului de │
│ │ │aproximativ 20 cm. │
│ │ │Corpul este alungit, │
│ │ │capul aproximativ │
│ │ │rotund cu urechi │
│ │ │mici, cu membre │
│ │ │scurte, adaptate │
│ │ │traiului în galeriile│
│ │ │săpate în pământ. │
│ │ │Greutatea corpului │
│ │ │este variabilă, în │
│ │ │funcţie de sursele de│
│ │ │hrană disponibile. La│
│ │ │maturitate ajunge la │
│ │ │o greutate de 240-340│
│ │ │de grame, iar în │
│ │ │perioada de hibernare│
│ │ │îşi poate chiar dubla│
│ │ │greutatea. Culoarea │
│ │ │blănii este gălbuie │
│ │ │pe partea dorsală a │
│ │ │corpului şi albă pe │
│ │ │partea ventrală, gât │
│ │ │şi pe membre. În │
│ │ │jurul ochilor │
│ │ │prezintă peri │
│ │ │alb-gălbui. │
│ │ │Membrele sunt scurte │
│ │ │şi puternice, │
│ │ │terminate cu gheare │
│ │ │ascuţite, adaptate │
│ │ │vieţii în galeriile │
│ │ │subterane. Membrele │
│ │ │anterioare au câte 4 │
│ │ │degete, iar cele │
│ │ │posterioare câte 5 │
│ │ │degete. Coada │
│ │ │reprezintă o treime │
│ │ │din lungimea corpului│
│ │ │şi prezintă fire de │
│ │ │păr mai lungi, │
│ │ │dându-i un aspect │
│ │ │stufos. La baza cozii│
│ │ │se găsesc 3 papile │
│ │ │perianale care │
│ │ │secretă o substanţă │
│ │ │odorantă cu rol în │
│ │ │selectarea │
│ │ │partenerilor pentru │
│ │ │împerechere şi │
│ │ │delimitarea │
│ │ │teritoriului │
│ │ │individual. Pe partea│
│ │ │ventrală prezintă 5 │
│ │ │perechi de mamele │
│ │ │dispuse astfel: două │
│ │ │perechi în zona │
│ │ │toracică, o pereche │
│ │ │în zona abdominală, │
│ │Descrierea │iar două perechi │
│4 │speciei │între membrele │
│ │ │posterioare. │
│ │ │Diferenţa dintre │
│ │ │masculi şi femele │
│ │ │este greu sesizabilă │
│ │ │la prima vedere, │
│ │ │fiind dată în │
│ │ │principal de mărimea │
│ │ │indivizilor: masculii│
│ │ │au dimensiuni mai │
│ │ │mari comparativ cu │
│ │ │femelele. │
│ │ │Dimensiuni: │
│ │ │Mascul: lungime │
│ │ │trunchi = 18,7 - 20,7│
│ │ │cm; lungime cap = 4,7│
│ │ │- 5,5 cm; lungime │
│ │ │coadă =5,1 - 6,5 cm; │
│ │ │Femela: lungime │
│ │ │trunchi = 18,5 - 20,2│
│ │ │cm; lungime cap = 4,4│
│ │ │- 4,9 cm; lungime │
│ │ │coadă = 5,7 - 6,1 cm.│
│ │ │Popândăul prezintă │
│ │ │mai multe sezoane de │
│ │ │activitate şi depind │
│ │ │de temperatură. În │
│ │ │general, este activ │
│ │ │din luna aprilie până│
│ │ │în lunile august - │
│ │ │septembrie sau chiar │
│ │ │octombrie, în funcţie│
│ │ │de condiţiile │
│ │ │meteorologice, la │
│ │ │temperaturi mai mari │
│ │ │de 15°C. Perioada de │
│ │ │hibernare este din │
│ │ │septembrie sau │
│ │ │jumătatea lui │
│ │ │octombrie şi până la │
│ │ │sfârşitul lunii │
│ │ │aprilie şi mijlocul │
│ │ │lunii mai, în funcţie│
│ │ │de latitudine, │
│ │ │altitudine şi climă. │
│ │ │Masculii hibernează │
│ │ │solitar în galerii, │
│ │ │iar femelele împreună│
│ │ │cu juvenilii din anul│
│ │ │respectiv. │
│ │ │Este un animal diurn,│
│ │ │având două perioade │
│ │ │active pe timpul │
│ │ │zilei: în intervalul │
│ │ │7-11 şi 16-18. Iese │
│ │ │din galerie la │
│ │ │temperaturi de peste │
│ │ │15°C, iar când │
│ │ │temperaturile │
│ │ │depăşesc 30°C poate │
│ │ │avea loc şi o │
│ │ │estivare, somn de │
│ │ │vară, refugiindu-se │
│ │ │în viziuni. │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Popândăii sunt │
│ │ │vulnerabili în │
│ │ │perioada imediat │
│ │ │următoare ieşirii din│
│ │ │hibernare, naşterii │
│ │ │puilor. Pot fi │
│ │ │afectaţi de diferite │
│5 │Perioade │activităţi umane, │
│ │critice │precum: lucrările │
│ │ │agricole, refacerea │
│ │ │digurilor, frig │
│ │ │extrem - ierni │
│ │ │geroase, ploi │
│ │ │abundente ce pot │
│ │ │determina inundarea │
│ │ │galeriilor. │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Habitatul specific │
│ │ │este cel de stepă, cu│
│ │ │vegetaţie ierboasă │
│ │ │joasă şi foarte │
│ │ │joasă, în general, pe│
│ │ │suprafeţe cu sol bine│
│ │ │drenat: păşuni, │
│ │ │pajişti, islazuri. │
│ │ │Evită pădurea şi │
│ │ │zonele cu vegetaţie │
│ │ │înaltă. Pentru │
│ │ │galerii caută │
│ │ │taluzurile, haturile,│
│ │ │digurile, pantele │
│ │ │domoale. A fost │
│ │ │semnalat şi în │
│ │ │terenuri cultivate, │
│ │ │mai ales cu plante │
│ │ │perene. Prezenţa lor │
│ │ │depinde de menţinerea│
│ │ │unei vegetaţii scunde│
│ │ │prin păşunat. │
│ │ │Trăieşte în colonii, │
│ │ │având fiecare individ│
│ │ │galerie proprie. │
│ │ │Colonia este un grup │
│ │ │definit teritorial, │
│ │ │care este separat │
│ │ │spaţial de alte │
│ │ │grupuri care │
│ │ │populează aceeaşi │
│ │ │regiune; astfel de │
│ │ │grupuri sunt capabile│
│ │ │să realizeze schimb │
│ │ │de indivizi între ele│
│ │ │în cadrul populaţiei │
│ │ │locale. Galeriile au │
│ │ │o arhitectură │
│ │ │variată, în funcţie │
│ │ │de factori precum: │
│ │ │densitatea │
│ │ │populaţiei, vârsta │
│ │ │specimenelor, │
│ │ │structura solului, │
│ │ │forma reliefului, │
│ │ │precipitaţii. │
│ │ │Galeriile pot avea │
│ │ │una sau mai multe │
│ │ │deschideri ale căror │
│ │ │culoare pot fi │
│ │ │ramificate. După │
│ │ │modul de folosire se │
│ │ │disting două tipuri │
│ │ │de galerii: temporare│
│ │ │şi permanente. În │
│ │ │galeriile temporare │
│ │Cerinţe de │se adăpostesc │
│6 │habitat │provizoriu şi se │
│ │ │hrănesc. În galeriile│
│ │ │permanente, femelele │
│ │ │nasc şi îşi cresc │
│ │ │puii, îşi adună │
│ │ │provizii, hibernează.│
│ │ │Galeriile temporare │
│ │ │sunt galerii simple │
│ │ │sau prevăzute cu o │
│ │ │cameră la capătul │
│ │ │lor, cu o singură │
│ │ │deschidere, situate │
│ │ │la o adâncime de │
│ │ │20-40 cm şi cu o │
│ │ │lungime diferită, de │
│ │ │la 30-40 cm până la │
│ │ │3-6 m. Galeriile │
│ │ │permanente au o │
│ │ │structură mai │
│ │ │complicată, cu o │
│ │ │ieşire verticală şi │
│ │ │una oblică sau cu 3-4│
│ │ │ieşiri verticale şi │
│ │ │sunt situate, de │
│ │ │obicei, la o adâncime│
│ │ │de 80 cm. Spre │
│ │ │sfârşitul perioadei │
│ │ │active, popândăul se │
│ │ │pregăteşte de │
│ │ │hibernare adunând │
│ │ │rezerve nutritive sub│
│ │ │formă de grăsimi; îşi│
│ │ │construieşte culcuşul│
│ │ │de hibernare folosind│
│ │ │iarba uscată, iar │
│ │ │intrările galeriilor │
│ │ │le acoperă cu │
│ │ │vegetaţie uscată sau │
│ │ │pământ. Perioadele dc│
│ │ │activitate şi de │
│ │ │hibernare sunt strâns│
│ │ │legate de factorul │
│ │ │temperatură. La o │
│ │ │temperatură a aerului│
│ │ │sub 15°C popândăul nu│
│ │ │mai părăseşte │
│ │ │adăpostul intrând în │
│ │ │hibernare eşalonat, │
│ │ │în funcţie de factori│
│ │ │externi cum ar fi │
│ │ │temperatura, dar şi │
│ │ │de factori │
│ │ │fiziologici cum ar fi│
│ │ │sexul sau vârsta │
│ │ │indivizilor. Trezirea│
│ │ │şi intrarea în │
│ │ │activitate are loc │
│ │ │tot eşalonat. │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│7 │Fotografii │Anexa nr. 2: Foto 1-7│
└───┴────────────┴─────────────────────┘


    B. Date specifice speciei la nivelul arici naturale protejate

┌───┬───────────┬──────────────────────┐
│Nr.│Informaţie/│Descriere │
│ │Atribut │ │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│1 │Specia │1335 - Spermophilus │
│ │ │citellus │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│ │ │Habitatul speciei este│
│ │ │situat în principal pe│
│ │ │izlazurile şi păşunile│
│ │ │aflate în vecinătatea │
│ │ │drumului DC 40, drum │
│ │ │ce face legătura între│
│ │ │localităţile Albeşti │
│ │ │şi Coştiugeni. Se │
│ │ │caracterizează │
│ │ │printr-o vegetaţie │
│ │ │stepică de talie mică │
│ │ │şi terenuri uscate, │
│ │ │drenate şi bine │
│ │ │păşunate. Arealul este│
│ │ │situat pe o suprafaţă │
│ │ │înclinată, aproximativ│
│ │ │20 grade, cu expoziţie│
│ │ │nordică - nord-estică.│
│ │ │Remarcăm o tendinţă de│
│ │ │micşorare a │
│ │ │habitatului speciei în│
│ │ │aria protejată │
│ │ │comparativ cu situaţia│
│ │ │întâlnită în toamna │
│ │ │anului 2017. Dacă în │
│ │ │perioada septembrie - │
│ │ │octombrie 2017 au fost│
│ │ │semnalate aproximativ │
│ │ │14 intrări/ieşiri din │
│ │ │galerii pe partea de │
│ │ │nord a DC 40, pe │
│ │ │aceeaşi suprafaţă au │
│ │ │fost semnalate în │
│ │ │primăvara lui 2018 │
│ │ │doar 4 intrări/ieşiri.│
│ │ │Considerăm că │
│ │ │principala cauză a │
│ │ │acestei scăderi │
│ │ │semnificative a │
│ │Informaţii │habitatului şi │
│2 │specifice │populaţiei de popândău│
│ │speciei │este eroziunea │
│ │ │accentuată a │
│ │ │versanţilor, │
│ │ │deteriorarea calităţii│
│ │ │solului. Suprafeţele │
│ │ │de teren aflate pe │
│ │ │cele două braţe │
│ │ │nordice ale sitului se│
│ │ │caracterizează prin │
│ │ │tipuri de sol şi │
│ │ │vegetaţie diferite, │
│ │ │necorespunzătoare │
│ │ │cerinţelor de hrană şi│
│ │ │habitat speciei │
│ │ │Spermophilus citellus.│
│ │ │Pe lângă acest aspect,│
│ │ │gradul ridicat de │
│ │ │înclinare al terenului│
│ │ │pe braţul estic şi │
│ │ │partea centrală a │
│ │ │sitului, eroziunea pe │
│ │ │acest segment şi │
│ │ │vegetaţia foarte │
│ │ │înaltă - în special, │
│ │ │pe braţul estic, │
│ │ │constituie factori │
│ │ │limitativi în │
│ │ │conservarea populaţiei│
│ │ │de popândău. De │
│ │ │asemenea, partea │
│ │ │sudică a sitului, nu │
│ │ │îndeplineşte condiţii │
│ │ │de hrană şi habitat │
│ │ │pentru specia ţintă: │
│ │ │suprafeţe întinse cu │
│ │ │vegetaţie uscată, │
│ │ │soluri salinizate, │
│ │ │eroziune şi pante cu │
│ │ │grad mare de │
│ │ │înclinare. │
├──┬┴───────────┼──────────────────────┤
│ │Statutul de │ │
│3 │prezenţă - │Rezidentă │
│ │temporal │ │
├──┼────────────┼──────────────────────┤
│ │Statutul de │ │
│4 │prezenţă - │Izolată │
│ │spaţial │ │
├──┼────────────┼──────────────────────┤
│ │Statutul de │ │
│5 │prezenţă │Nativă │
│ │-management │ │
├──┼────────────┼──────────────────────┤
│ │ │Foarte rar, populaţia │
│ │ │de Spermophilus │
│6 │Abundenţă │citellus de pe │
│ │ │suprafaţa sitului a │
│ │ │fost estimată la 35-60│
│ │ │de indivizi. │
├──┼────────────┼──────────────────────┤
│ │Perioada de │ │
│7 │colectare a │septembrie 2017 - │
│ │datelor din │august 2018 │
│ │teren │ │
├──┼────────────┼──────────────────────┤
│ │ │Prezenţa indivizilor │
│ │ │de popândău a fost │
│ │ │semnalată în principal│
│ │ │pe izlazurile şi │
│ │ │păşunile aflate în │
│ │ │vecinătatea drumului │
│ │ │DC 40, drum ce face │
│ │ │legătura între │
│ │Distribuţia │localităţile Albeşti │
│8 │speciei - │şi Coştiugeni. Se │
│ │interpretare│caracterizează │
│ │ │printr-o vegetaţie │
│ │ │stepică de talie mică │
│ │ │şi terenuri uscate, │
│ │ │drenate şi bine │
│ │ │păşunate. Arealul este│
│ │ │situat pe o suprafaţă │
│ │ │înclinată, aproximativ│
│ │ │20 grade, cu expoziţie│
│ │ │nord - nord-est. │
├──┼────────────┼──────────────────────┤
│ │Distribuţia │în Anexa 3.9 a │
│9 │speciei - │Planului de management│
│ │harta │este prezentată Harta │
│ │distribuţiei│distribuţiei speciei. │
├──┼────────────┼──────────────────────┤
│ │Alte │ │
│ │informaţii │https:// │
│10│privind │www.iucnredlist.org/ │
│ │sursele de │ │
│ │informaţii │ │
└──┴────────────┴──────────────────────┘

    4. INFORMAŢII SOCIO-ECONOMICE ŞI CULTURALE
    4.1. Comunităţile locale şi factorii interesaţi
    4.1.1. Comunităţile locale
        Tabel nr. 3
        Lista unităţilor administrativ-teritoriale din cadrul ariei naturale protejate ROSCI0276 Albeşti

┌────────┬───────┬──────────┬──────────┐
│Judeţ │UAT │Procent │Procent │
│ │ │din UAT │din ANP │
├────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│Botoşani│Albeşti│1,55 │100 │
└────────┴───────┴──────────┴──────────┘


    4.1.1.1. Caracterizarea unităţilor administrativ-teritoriale
        Aria naturală protejată ROSCI0276 Albeşti se află pe teritoriul comunei Albeşti, situată în partea de sud-est a judeţului Botoşani, la 40 km de municipiul Botoşani, având în componenţă localităţile: Albeşti - reşedinţă de comună, Buimăceni, Coştiugeni, Jijia, Măşcăteni şi Tudor Vladimirescu. Legătura cu municipiul Botoşani se realizează prin DJ 282 şi DN 29D. Legătura între satele din comună se face pe drumuri comunale şi săteşti. Comuna Albeşti are o suprafaţă administrativă de 9.635 ha, din care peste jumătate reprezintă teren arabil.
        Conform Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2011, populaţia stabilă a comunei înregistra un număr de 7094 locuitori. Datele Institutului Naţional de Statistică arată ca populaţia stabilă a comunei Albeşti era, la 1 iulie 2018, de 6.877 locuitori.
        Conform Institutului Naţional de Statistică, distribuţia populaţiei pe sexe este una echilibrată, 51,78% din locuitori fiind de sex masculin şi 48,22% de sex feminin.
        Conform datelor de la Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2011, în comuna Albeşti 93,74% din locuitori sunt de etnie română, 3,59% de etnie romă, în timp ce pentru 2,69% din populaţie informaţiile cu privire la etnie au fost nedisponibile. Din cei 7094 locuitori din Albeşti, 76,52% sunt de religie ortodoxă, 18,28% sunt de religie penticostală, iar 0,6% sunt de alte religii precum: Baptistă, Adventistă de ziua a şaptea, Creştină după Evanghelie. Un număr de 9 locuitori s-au declarat fără religie, iar pentru 4,61% din total informaţiile cu privire la religie sunt nedisponibile.
        La nivelul comunei Albeşti, piramida vârstelor demonstrează apariţia fenomenului de îmbătrânire a populaţiei. Cu toate acestea, spre deosebire de situaţia întâlnită la nivel naţional, în comună numărul tinerilor îl depăşeşte pe cel al vârstnicilor. Conform reprezentanţilor administraţiei publice locale, locuitorii cei mai vârstnici sunt din satele Jijia, Coştiugeni şi Buimăceni. Pe de altă parte, partea superioară a piramidei indică prezenţa unei tendinţe de supramortalitate a populaţiei masculine, fapt reflectat şi la nivel naţional.
        Structura populaţiei pe grupe de vârstă în anul 2018 relevă, de asemenea, o pondere ridicată a populaţiei tinere, între 0-14 ani, care reprezintă aproximativ 24,05% din totalul populaţiei stabile a comunei. Acest procentaj este superior celui de la nivel naţional unde tinerii reprezintă doar 14,8% din totalul populaţiei.
        Populaţia adultă este formată din 3.840 persoane cu vârsta cuprinsă între 15 şi 64 ani, reprezentând 63,24% din totalul populaţiei comunei, iar persoanele cu vârsta de peste 65 de ani deţin o pondere de 14,7% din total, acest procentaj fiind inferior ponderii vârstnicilor de la nivelul la nivel judeţean, de 16,1%, regional de 14,3% sau naţional, de 15,3%.
        Tabel nr. 4
        Populaţia localităţilor aflate în imediata apropiere a ariei protejate, şi care sunt relevante din punct de vedere al prezenţei umane în interiorul ariei protejate

┌────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────┐
│ │ │ │ │An de │Prezenţă│
│Nr. │Judeţ │Localitate│Sex │referinţă│estimată│
│crt.│ │/ UAT │ ├────┬────┤în sit │
│ │ │ │ │2016│2018│ │
├────┼────────┼──────────┼────────┼────┼────┼────────┤
│ │ │ │Total │6940│6877│0% │
│ │ │ ├────────┼────┼────┼────────┤
│1 │Botoşani│Albeşti │Masculin│3594│3561│ │
│ │ │ ├────────┼────┼────┼────────┤
│ │ │ │Feminin │3346│3531│ │
└────┴────────┴──────────┴────────┴────┴────┴────────┘    4.1.1.2. Natalitate
        Deoarece în interiorul ariei protejate nu se află nicio localitate, întreaga suprafaţă a acesteia fiind datele privind natalitatea nu sunt relevante.
        Tabel nr. 5
        Natalitate: născuţi vii per localitate pentru localităţile aflate în interiorul ANP

┌───┬─────┬──────────┬─────────┬────────┐
│ │ │ │An de │An de │
│Nr.│Judeţ│Localitate│referinţă│analizat│
│ │ │/ UAT ├─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │Nu este │Nu este │Nu este │
│ │ │cazul │cazul │cazul │
└───┴─────┴──────────┴─────────┴────────┘    4.1.1.3. Migraţiune
        Dinamica populaţiei în perioada 2000 - 2018 a fost fluctuantă, fiind marcată de o creştere semnificativă a numărului de locuitori, atingând un maxim în anul 2006, de 6.916 locuitori, urmată de o descreştere constantă până în anul 2018, când populaţia stabilă era de 6.877 locuitori. Această descreştere poate fi explicată prin fenomenul de migraţie, populaţia fiind în căutarea unui grad de confort al vieţii mai ridicat, alegând atât stabilirea în alte ţări, cât şi migrarea spre centrele urbane mai atractive din punct de vedere social-economic. Referitor la interiorul ariei naturale protejate, având în vedere procentajul de 0% al prezenţei populaţiei în sit, datele privind migraţia populaţiei nu sunt relevante.
        Numărul gospodăriilor în satele componente este relativ stabil. Există un număr redus de locuinţe părăsite şi un număr redus de locuinţe noi, în construcţie - mai puţin de 10 la nivel de comună.
        Tabel nr. 6
        Stabiliri de reşedinţă în localităţile aflate în imediata apropiere a ariei protejate, şi care sunt relevante din punct de vedere al prezenţei umane în interiorul ariei protejate

┌───┬────────┬──────────┬─────────┬────────┐
│ │ │ │An de │An de │
│Nr.│Judeţ │Localitate│referinţă│analizat│
│ │ │/ UAT ├─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│1 │Botoşani│Albeşti │Nu este │Nu este │
│ │ │ │cazul │cazul │
└───┴────────┴──────────┴─────────┴────────┘    4.1.1.4. Utilităţi publice
        Deoarece în interiorul ariei naturale protejate nu se află nicio localitate, nu sunt date privind existenţa utilităţilor publice.
        Tabel nr. 7
        Utilităţi publice din anul 2019, pentru localităţile aliate în interiorul ariei naturale protejate

┌──────────────┬─────┬──────────┬──────┐
│ │ │Localitate│Există│
│Utilităţi │Judeţ│/UAT │|Da/Nu│
│ │ │ │| │
├──────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│Apă │ │Nu este │ │
│ │ │cazul │ │
├──────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│Canalizare │ │Nu este │ │
│ │ │cazul │ │
├──────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│Staţii de │ │Nu este │ │
│epurare │ │cazul │ │
├──────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│Încălzire cu │ │Nu este │ │
│lemne │ │cazul │ │
├──────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│Încălzire cu │ │Nu este │ │
│gaze │ │cazul │ │
├──────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│Colectare │ │Nu este │ │
│deşeuri │ │cazul │ │
├──────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│Comunicaţii - │ │Nu este │ │
│telefonie fixă│ │cazul │ │
├──────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│Comunicaţii- │ │Nu este │ │
│telefonie │ │cazul │ │
│mobilă │ │ │ │
└──────────────┴─────┴──────────┴──────┘


        Referindu-ne la localităţile riverane limitei arie naturale protejate ROSCI0276 Albeşti, conform datelor furnizate de către Primăria Albeşti, sunt în curs investiţii în extinderea reţelei de apă potabilă pe o lungime de circa 2,9 km, în vederea deservirii corespunzătoare a gospodăriilor. Satele în care se intenţionează extinderea infrastructurii sunt: Albeşti, Buimăceni şi Jijia.
        În anul 2011, potrivit Rezultatelor preliminare ale Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor, aproximativ 11% din locuinţele din comuna Albeşti erau racordate la reţeaua de canalizare: din 1.998 locuinţe existente, 219 erau conectate la reţeaua de canalizare. La nivelul anului 2018, reţeaua de canalizare din comună are 13,9 km şi se prezintă într-o stare generală bună. Aceasta lipseşte în localităţile Coştiugeni, Măşcăteni şi Tudor Vladimirescu.
        Conform reprezentanţilor administraţiei publice locale sunt în curs investiţii în construcţia unei staţii de epurare.
        Din punct de vedere al accesului la sistemele de utilităţi, avantajate sunt satele mari, reşedinţele de comune şi cele care au acces la drumul naţional.
        În comuna Albeşti există sistem de alimentare cu apă şi canalizare şi sistem de iluminat public - parţial dezvoltate şi în curs de modernizare, se realizează colectarea deşeurilor - fără colectare selectivă, nu există aducţiune de gaz şi sistem de încălzire centralizată.

    4.1.1.5. Efective de animale
        În interiorul ariei protejate nu există gospodării individuale. Pe suprafaţa ariei naturale protejate ROSCI0276 Albeşti se află efective de animale din categoriile ovine şi bovine. Suprafaţa ariei naturale protejate se încadrează în categoria agricolă păşune şi este utilizată pentru păşunatul oilor şi vacilor, terenul fiind parţial concesionat către persoane fizice sau juridice în acest scop. Efectivele de animale din comuna Albeşti, prezente pe suprafaţa ariei naturale protejate sunt prezentate în tabelul nr. 8.
        Tabel nr. 8
        Efectivele de animale, pe principalele categorii de animale, judeţe şi localităţi, pentru localităţile aflate în imediata apropiere a ariei protejate şi care sunt relevante din punct de vedere al eventualei prezenţe a animalelor domestice în interiorul ariei protejate

┌────────────┬────────┬──────────┬─────────────────────┬───────────┐
│ │ │ │Număr de animale │ │
│Principalele│ │Localitate├──────────┬──────────┤Localitatea│
│categorii de│Judeţ │/ UAT │ │Aduse din │de │
│animale │ │ │Permanente│altă │provenienţă│
│ │ │ │ │localitate│ │
├────────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Bovine │Botoşani│Albeşti, │100 │Nu este │Albeşti, │
│ │ │Coştiugeni│ │cazul │Coştiugeni │
├────────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Ovine │Botoşani│Albeşti, │200 │Nu este │Albeşti, │
│ │ │Coştiugeni│ │cazul │Coştiugeni │
└────────────┴────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘


        Conform datelor preluate de la Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani Recensământul General Agricol din anul 2010, efectivele de animale înregistrate la nivelul comunei Albeşti sunt următoarele: bovine - 1884, ovine - 5364, porcine - 1360, păsări - 31159, cabaline - 434, iepuri de casă - 600, familii de albine - 875.

    4.1.1.6. Date privind activităţile economice
        Sectorul agricol - cultivarea terenurilor şi creşterea animalelor reprezintă activitatea economică principală din comuna Albeşti.
        Conform Strategiei de dezvoltare socio-economică a comunei Albeşti pentru perioada 2014 - 2020, agricultura reprezintă unul dintre sectoarele economice cu cel mai ridicat potenţial de dezvoltare în comună. Conform Institutului Naţional de Statistică, în anul 2013 terenurile agricole din comună reprezentau mai mult de trei sferturi din suprafaţa totală a acesteia - 83,25%. Din totalul suprafeţei agricole, 76,78% reprezintă teren arabil, 21,52% păşuni, 0,8% fâneţe, 0,8% livezi şi pepiniere pomicole şi 0,1% vii şi pepiniere viticole.
        Conform aceluiaşi document, la data de 31.12.2013 în comună aveau sediul social 16 firme, 11 fiind în localitatea Albeşti, 3 în localitatea Tudor Vladimirescu, 1 în localitatea Buimăceni şi 1 în localitatea Jijia.
        Conform datelor furnizate de Primăria Albeşti pentru prima parte a anului 2018, în comună activează 37 de unităţi economice, din care 35,1% societăţi comerciale - SC şi 64,9% întreprinderi individuale - ÎI.
        Activităţile economice din comuna Albeşti fac parte din următoarele sectoare economice: Agricultura, Silvicultură şi Pescuit; Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare, Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun. Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate; Repararea autovehiculelor şi motocicletelor; Hoteluri şi Restaurante - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor; Industria Prelucrătoare - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii, Fabricarea pâinii - fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie; Construcţii - Lucrări de instalaţii electrice: Transport şi Depozitare; Activităţi de Servicii Administrative şi Activităţi de Servicii Suport - Alte activităţi de curăţenie.
        Sectorul economic în cadrul căruia s-a înregistrat cea mai mare cifră de afaceri este Agricultură, Silvicultură şi Pescuit reprezentat prin subsectorul Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală, veniturile totale fiind de peste 600.000 lei în 2018, urmat de Activităţi în ferme mixte - cultură vegetală combinată cu creşterea animalelor, cu venituri de peste 400.000 lei.
        Tabel nr. 9
        Date privind activităţile economice

┌───────────────┬──────────┬────────┬──────────┬──────────┐
│Domeniul de │Forma de │ │Localitate│Număr │
│activitate │organizare│Judeţ │/ UAT │societăţi │
│ │ │ │ │comerciale│
├───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│Agricultură, │ │ │ │ │
│Silvicultură şi│ │ │ │ │
│Pescuit │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ │ │
│Comerţ cu │ │ │ │ │
│ridicata şi cu │ │ │ │ │
│amănuntul │ │ │ │ │
│Repararea │ │ │ │ │
│autovehiculelor│ │ │ │ │
│şi │ │ │ │ │
│motocicletelor │ │ │ │ │
│Hoteluri şi │ │ │ │ │
│Restaurante │ │ │ │ │
│Industria │ │ │ │ │
│Prelucrătoare │SRL, │ │ │ │
│Fabricarea │ÎI │Botoşani│Albeşti │37 │
│pâinii │ │ │ │ │
│Construcţii - │ │ │ │ │
│Lucrări de │ │ │ │ │
│instalaţii │ │ │ │ │
│electrice │ │ │ │ │
│Transport şi │ │ │ │ │
│Depozitare │ │ │ │ │
│Activităţi de │ │ │ │ │
│Servicii │ │ │ │ │
│Administrative │ │ │ │ │
│şi Activităţi │ │ │ │ │
│de Servicii │ │ │ │ │
│Suport - Alte │ │ │ │ │
│activităţi de │ │ │ │ │
│curăţenie │ │ │ │ │
└───────────────┴──────────┴────────┴──────────┴──────────┘
    4.1.2. Factorii interesaţi
        Factorii interesaţi relevanţi în raport cu aria naturală protejată sunt prezentaţi în tabelul nr. 10.
        Tabel nr. 10
        Tabel centralizator al celor mai importanţi factori interesaţi, care se manifestă şi implică cu privire la aria naturală protejată

┌───┬─────────────┬────────────────────┐
│ │Denumire │Tip / Aria de │
│Nr.│factor │interes │
│ │interesat │ │
├───┴─────────────┴────────────────────┤
│Autorităţi de mediu, de reglementare │
│şi control activităţi │
├───┬─────────────┬────────────────────┤
│ │ │Autoritate de Mediu │
│ │ │/ Administrarea │
│ │Agenţia │ariilor naturale │
│ │Naţională │protejate / ANANP / │
│1. │pentru Arii │Implementarea │
│ │Naturale │Planului de │
│ │Protejate │management, │
│ │ │monitorizare, │
│ │ │control │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │Agenţia │Autoritate de Mediu │
│ │Naţională │/ Administrarea │
│ │pentru │ariilor naturale │
│ │Protecţia │protejate │
│2. │Mediului, │Autoritate de Mediu │
│ │Agenţia │/ Reglementare / │
│ │pentru │Implementarea │
│ │Protecţia │politicilor de mediu│
│ │Mediului │la nivel local │
│ │Botoşani │ │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │Garda │Autoritate de Mediu │
│ │Naţională de │/ Inspecţia şi │
│3. │Mediu, │controlul aplicării │
│ │Comisariatul │legislaţiei de mediu│
│ │Judeţean │la nivel local │
│ │Botoşani │ │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │Inspectoratul│Autoritate ordine │
│4. │de Poliţie al│publică / Ordine şi │
│ │judeţului │control, urmărire │
│ │Botoşani │penală │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │Inspectoratul│Autoritate ordine │
│5. │de Jandarmi │publică / Ordine │
│ │Judeţean │publică │
│ │Botoşani │ │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │ │Autoritate de │
│ │Inspectoratul│control şi servicii │
│ │pentru │/ Asigurarea │
│6. │Situaţii de │securităţii la │
│ │Urgenţă │incendii şi alte │
│ │Botoşani │catastrofe naturale │
│ │ │sau de altă natură │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │ │Implementează │
│ │ │politicile, │
│ │ │strategiile în │
│ │ │agricultură şi │
│ │ │industrie │
│ │ │alimentară, │
│ │Direcţia │consultanţă agricolă│
│ │pentru │şi formare │
│7. │Agricultură a│profesională / Rol │
│ │Judeţului │de monitorizare, │
│ │Botoşani │inspecţii tehnice, │
│ │ │verificare şi │
│ │ │control în domeniul │
│ │ │agriculturii şi │
│ │ │industriei │
│ │ │alimentare şi │
│ │ │statistică agricolă,│
│ │ │monitorizare piaţă │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │Administraţia│Administrator al │
│ │Naţională │apelor din domeniul │
│ │Apele Române │public al statului │
│ │- │şi infrastructura de│
│ │Administraţia│gospodărire a apelor│
│ │bazinală de │formată din lacuri │
│8. │apă │de acumulare, diguri│
│ │Prut-Bârlad -│de apărare împotriva│
│ │Sistemul de │inundaţiilor, │
│ │Gospodărire a│canale, derivaţii │
│ │Apelor, │interbazinale, prize│
│ │Botoşani │de apă şi alte │
│ │ │lucrări specifice │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │Unitatea │ │
│ │administrativ│ │
│9. │teritorială │Proprietar teren │
│ │Comuna │ │
│ │Albeşti │ │
├───┴─────────────┴────────────────────┤
│Autorităţi ale administraţiei publice │
│locale │
├───┬─────────────┬────────────────────┤
│ │ │Autoritate locală │
│ │ │administrativă / │
│ │Consiliul │Planificare │
│10.│Judeţean │teritorială şi │
│ │Botoşani │strategică, │
│ │ │Administrarea │
│ │ │drumurilor judeţene │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │ │Reprezentant al │
│ │ │Guvernului pe plan │
│ │ │local / Asigură │
│ │ │realizarea │
│ │ │intereselor │
│ │Instituţia │naţionale, aplicarea│
│ │Prefectului │şi respectarea │
│11.│Judeţului │Constituţiei, a │
│ │Botoşani │legilor, a │
│ │ │hotărârilor şi │
│ │ │ordonanţelor de │
│ │ │Guvern, a celorlalte│
│ │ │acte normative, │
│ │ │precum şi a ordinii │
│ │ │publice │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │Primăria │Rol în planificarea │
│12.│comunei │teritorială şi │
│ │Albeşti │strategică │
├───┴─────────────┴────────────────────┤
│Comunităţi şi grupuri de interese │
│locale şi regionale │
├───┬─────────────┬────────────────────┤
│ │Populaţia │ │
│ │locală din │ │
│13.│comunitatea │Utilizatori de │
│ │limitrofă │resurse naturale │
│ │ariei │ │
│ │protejate │ │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │Reprezentanţi│Informare şi │
│14.│mass-media │conştientizare │
│ │ │publică │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │ │Sprijinirea │
│ │Asociaţia │dezvoltării │
│ │Grupul de │comunităţii rurale │
│ │Acţiune │locale / │
│ │Locală │Implementarea │
│15.│Colinele │Strategiei de │
│ │Moldovei - │dezvoltare locală a │
│ │GAL Colinele │teritoriului GAL │
│ │Moldovei │Colinele Moldovei - │
│ │ │din care face parte │
│ │ │şi Comuna Albeşti │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │ │Desfăşurarea de │
│ │Firmele │activităţi cu impact│
│ │private care │pentru dezvoltarea │
│16.│desfăşoară │economică locală şi │
│ │activităţi în│potenţial impact │
│ │domeniul │asupra │
│ │agricol │biodiversităţii │
│ │ │protejate │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │ │Desfăşurarea de │
│ │Proprietarii │activităţi cu │
│ │de terenuri │potenţial impact │
│ │din sit şi │asupra │
│17.│din │biodiversităţii │
│ │vecinătatea │protejate / necesită│
│ │sitului │informare şi │
│ │ │monitorizare │
│ │ │permanentă. │
├───┴─────────────┴────────────────────┤
│Administratori fond forestier │
├───┬─────────────┬────────────────────┤
│ │Regia │ │
│ │Naţională a │ │
│18.│Pădurilor │Administrativ │
│ │ROMSILVA - │ │
│ │Ocolul silvic│ │
│ │Truşeşti │ │
├───┴─────────────┴────────────────────┤
│Gestionari fonduri de vânătoare şi │
│pescuit │
├───┬─────────────┬────────────────────┤
│ │Asociaţia │ │
│ │Judeţeană a │ │
│ │Vânătorilor │ │
│ │şi Pescarilor│ │
│ │Sportivi │ │
│ │Botoşani, │Administrator fond │
│ │Asociaţia │cinegetic / │
│ │Judeţeană a │Gestionarea │
│19.│Vânătorilor │fondurilor de │
│ │şi Pescarilor│vânătoare şi │
│ │Sportivi │managementul faunei │
│ │Dragoş Vodă, │de interes cinegetic│
│ │Asociaţia │ │
│ │Judeţeană a │ │
│ │Vânătorilor │ │
│ │şi Pescarilor│ │
│ │Sportivi │ │
│ │Vidra │ │
├───┴─────────────┴────────────────────┤
│Universităţi şi alte unităţi de │
│cercetare │
├───┬─────────────┬────────────────────┤
│ │Universitatea│Instituţie de │
│ │“Alexandru │învăţământ superior │
│20.│Ioan Cuza” │/ Educaţional, │
│ │din Iaşi - │ştiinţific şi │
│ │Facultatea de│administrativ │
│ │Biologie │ │
├───┴─────────────┴────────────────────┤
│Educaţie │
├───┬─────────────┬────────────────────┤
│ │Şcolile din │Educaţie / │
│ │comunitatea │Informare, │
│21.│limitrofă │conştientizare, │
│ │ariei │activităţi educative│
│ │protejate │ │
├───┴─────────────┴────────────────────┤
│Organizaţii neguvernamentale │
├───┬─────────────┬────────────────────┤
│ │ │ONG / Protecţia │
│22.│Fundaţia │mediului şi a │
│ │Corona │naturii / Elaborator│
│ │ │Plan de management │
└───┴─────────────┴────────────────────┘


        Tabel nr. 11
        Analiza factorilor interesaţi

┌───┬──────────────┬───────────────┬──────────┐
│ │Denumire │Tip / Aria de │ │
│Nr.│factor │interes │Importanţa│
│ │interesat │ │ │
├───┴──────────────┴───────────────┴──────────┤
│Autorităţi de mediu, de reglementare şi │
│control activităţi │
├───┬──────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ │Autoritate de │ │
│ │ │Mediu / │ │
│ │ │Administrarea │ │
│ │Agenţia │ariilor │ │
│ │Naţională │naturale │ │
│1. │pentm Arii │protejate / │Ridicată │
│ │Naturale │ANANP/ │ │
│ │Protejate │Implementarea │ │
│ │ │Planului de │ │
│ │ │management, │ │
│ │ │monitorizare, │ │
│ │ │control │ │
├───┼──────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │Autoritate de │ │
│ │ │Mediu / │ │
│ │Agenţia │Administrarea │ │
│ │Naţională │ariilor │ │
│ │pentru │naturale │ │
│ │Protecţia │protejate │ │
│2. │Mediului, │Autoritate de │Ridicată │
│ │Agenţia pentru│Mediu / │ │
│ │Protecţia │Reglementare / │ │
│ │Mediului │Implementarea │ │
│ │Botoşani │politicilor de │ │
│ │ │mediu la nivel │ │
│ │ │local │ │
├───┼──────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │Autoritate de │ │
│ │Garda │Mediu / │ │
│ │Naţională de │Inspecţia şi │ │
│3. │Mediu, │controlul │Medie │
│ │Comisariatul │aplicării │ │
│ │Judeţean │legislaţiei de │ │
│ │Botoşani │mediu la nivel │ │
│ │ │local │ │
├───┼──────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │Inspectoratul │Autoritate │ │
│ │dc Poliţie al │ordine publică │ │
│4. │judeţului │/ Ordine şi │Redusă │
│ │Botoşani │control, │ │
│ │ │urmărire penală│ │
├───┼──────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │Inspectoratul │Autoritate │ │
│5. │de Jandarmi │ordine publică │Redusă │
│ │Judeţean │/ Ordine │ │
│ │Botoşani │publică │ │
├───┼──────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │Autoritate de │ │
│ │ │control şi │ │
│ │Inspectoratul │servicii / │ │
│ │pentru │Asigurarea │ │
│6. │Situaţii de │securităţii la │Medie │
│ │Urgenţă │incendii şi │ │
│ │Botoşani │alte catastrofe│ │
│ │ │naturale sau de│ │
│ │ │altă natură │ │
├───┼──────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │Implementează │ │
│ │ │politicile, │ │
│ │ │strategiile în │ │
│ │ │agricultură şi │ │
│ │ │industrie │ │
│ │ │alimentară, │ │
│ │ │consultanţă │ │
│ │ │agricolă şi │ │
│ │ │formare │ │
│ │Direcţia │profesională / │ │
│ │pentru │Rol de │ │
│7. │Agricultură a │monitorizare, │Ridicată │
│ │Judeţului │inspecţii │ │
│ │Botoşani │tehnice, │ │
│ │ │verificare şi │ │
│ │ │control în │ │
│ │ │domeniul │ │
│ │ │agriculturii şi│ │
│ │ │industriei │ │
│ │ │alimentare şi │ │
│ │ │statistică │ │
│ │ │agricolă, │ │
│ │ │monitorizare │ │
│ │ │piaţă │ │
├───┼──────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │Administrator │ │
│ │ │al apelor din │ │
│ │ │domeniul public│ │
│ │ │al statului şi │ │
│ │Administraţia │infrastructura │ │
│ │Naţională │de gospodărire │ │
│ │Apele Române │a apelor │ │
│ │-Administraţia│formată din │ │
│ │bazinală de │lacuri de │ │
│8. │apă │acumulare, │Medie │
│ │Prut-Bârlad - │diguri de │ │
│ │Sistemul de │apărare │ │
│ │Gospodărire a │împotriva │ │
│ │Apelor, │inundaţiilor, │ │
│ │Botoşani │canale, │ │
│ │ │derivaţii │ │
│ │ │interbazinale, │ │
│ │ │prize de apă şi│ │
│ │ │alte lucrări │ │
│ │ │specifice │ │
├───┼──────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │Unitatea │ │ │
│9. │administrativ │Proprietar │Ridicată │
│ │teritorială │teren │ │
│ │Comuna Albeşti│ │ │
├───┴──────────────┴───────────────┴──────────┤
│Autorităţi ale administraţiei publice locale │
├───┬──────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ │Autoritate │ │
│ │ │locală │ │
│ │ │administrativă │ │
│ │Consiliul │/ Planificare │ │
│10.│Judeţean │teritorială şi │Medie │
│ │Botoşani │strategică, │ │
│ │ │Administrarea │ │
│ │ │drumurilor │ │
│ │ │judeţene │ │
├───┼──────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │Reprezentant al│ │
│ │ │Guvernului pe │ │
│ │ │plan local / │ │
│ │ │Asigură │ │
│ │ │realizarea │ │
│ │ │intereselor │ │
│ │ │naţionale, │ │
│ │Instituţia │aplicarea şi │ │
│11.│Prefectului │respectarea │Redusă │
│ │Judeţului │Constituţiei, a│ │
│ │Botoşani │legilor, a │ │
│ │ │hotărârilor şi │ │
│ │ │ordonanţelor de│ │
│ │ │Guvern, a │ │
│ │ │celorlalte acte│ │
│ │ │normative, │ │
│ │ │precum şi a │ │
│ │ │ordinii publice│ │
├───┼──────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │Primăria │Rol în │ │
│12.│Comunei │planificarea │Ridicată │
│ │Albeşti │teritorială şi │ │
│ │ │strategică │ │
├───┴──────────────┴───────────────┴──────────┤
│Comunităţi şi grupuri de interese locale şi │
│regionale │
├───┬──────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │Populaţia │ │ │
│ │locală din │Utilizatori de │ │
│13.│comunitatea │resurse │Redusă │
│ │limitrofă │naturale │ │
│ │ariei │ │ │
│ │protejate │ │ │
├───┼──────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │Reprezentanţi │Informare şi │ │
│14.│mass-media │conştientizare │Redusă │
│ │ │publică │ │
├───┼──────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │Sprijinirea │ │
│ │ │dezvoltării │ │
│ │ │comunităţii │ │
│ │Asociaţia │rurale locale /│ │
│ │Grupul de │Implementarea │ │
│ │Acţiune Locală│Strategiei de │ │
│15.│Colinele │dezvoltare │Redusă │
│ │Moldovei - GAL│locală a │ │
│ │Colinele │teritoriului │ │
│ │Moldovei │GAL Colinele │ │
│ │ │Moldovei - din │ │
│ │ │care face parte│ │
│ │ │şi Comuna │ │
│ │ │Albeşti │ │
├───┼──────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │Desfăşurarea de│ │
│ │ │activităţi cu │ │
│ │Firmele │impact pentru │ │
│ │private care │dezvoltarea │ │
│16.│desfăşoară │economică │Medie │
│ │activităţi în │locală şi │ │
│ │domeniul │potenţial │ │
│ │agricol │impact asupra │ │
│ │ │biodiversităţii│ │
│ │ │protejate │ │
├───┼──────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │Desfăşurarea de│ │
│ │ │activităţi cu │ │
│ │Proprietarii │potenţial │ │
│ │de terenuri │impact asupra │ │
│17.│din sit şi din│biodiversităţii│Mare │
│ │vecinătatea │protejate / │ │
│ │sitului │necesită │ │
│ │ │informare şi │ │
│ │ │monitorizare │ │
│ │ │permanentă. │ │
├───┴──────────────┴───────────────┴──────────┤
│Administratori fond forestier │
├───┬──────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │Regia │ │ │
│ │Naţională a │ │ │
│18.│Pădurilor │Administrativ │Medie │
│ │ROMSILVA - │ │ │
│ │Ocolul silvic │ │ │
│ │Truşeşti │ │ │
├───┴──────────────┴───────────────┴──────────┤
│Gestionari fonduri de vânătoare şi pescuit │
├───┬──────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │Asociaţia │ │ │
│ │Judeţeană a │ │ │
│ │Vânătorilor şi│ │ │
│ │Pescarilor │ │ │
│ │Sportivi │Administrator │ │
│ │Botoşani, │fond cinegetic │ │
│ │Asociaţia │/ Gestionarea │ │
│ │Judeţeană a │fondurilor de │ │
│19.│Vânătorilor şi│vânătoare şi │Medie │
│ │Pescarilor │managementul │ │
│ │Sportivi │faunei de │ │
│ │Dragoş Vodă, │interes │ │
│ │Asociaţia │cinegetic │ │
│ │Judeţeană a │ │ │
│ │Vânătorilor şi│ │ │
│ │Pescarilor │ │ │
│ │Sportivi Vidra│ │ │
├───┴──────────────┴───────────────┴──────────┤
│Universităţi şi alte unităţi de cercetare │
├───┬──────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │Universitatea │Instituţie de │ │
│ │“Alexandru │învăţământ │ │
│20.│Ioan Cuza” din│superior / │Ridicată │
│ │Iaşi - │Educaţional, │ │
│ │Facultatea de │ştiinţific şi │ │
│ │Biologie │administrativ │ │
├───┴──────────────┴───────────────┼──────────┤
│Educaţie │ │
├───┬──────────────┬───────────────┼──────────┤
│ │Şcolile din │Educaţie / │ │
│ │comunitatea │Informare, │ │
│21.│limitrofă │conştientizare,│Redusă │
│ │ariei │activităţi │ │
│ │protejate │educative │ │
├───┴──────────────┴───────────────┴──────────┤
│Organizaţii neguvernamentale │
├───┬──────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ │ONG / Protecţia│ │
│ │ │mediului şi a │ │
│ │ │naturii, │ │
│22.│Fundaţia │informare, │Medie │
│ │Corona │conştientizare │ │
│ │ │/ Elaborator │ │
│ │ │Plan de │ │
│ │ │management │ │
└───┴──────────────┴───────────────┴──────────┘
    4.2. Utilizarea terenului
        În ceea ce priveşte utilizarea terenului, clasificarea a fost realizată pe baza sistemul de clasificare european, Corine Land Cover. Nivelul de clasificare folosit pentru situl de interes comunitar ROSCI0276 Albeşti a fost de nivel 4. Astfel, au fost identificate cinci categorii de utilizare a terenului: păşuni secundare fără arbori şi arbuşti - 2311, păşuni secundare cu arbori şi arbuşti - 2312, terenuri arabile neirigate fără vegetaţie naturală - 2111, reţea de transport rutier şi terenuri asociate - 1221 şi lacuri artificiale - 5122.
        Suprafaţa cea mai mare a sitului este ocupată de păşuni secundare fără arbori şi arbuşti, categorie ce ocupă o suprafaţă totală de 143,71 ha, reprezentând 96,67% din întreaga suprafaţă a sitului. A doua categorie cu o suprafaţă semnificativă, este dată de terenuri arabile neirigate fără vegetaţie naturală, ce ocupă 2,64 ha. Această categorie se întâlneşte predominant în partea estică a sitului şi este specifică pentru 1,76% din întreaga suprafaţă. Reţeaua de căi de comunicaţie şi terenuri asociate ocupă o suprafaţă de 1,64 ha, ceea ce reprezintă 1,09% din întreaga suprafaţă a sitului de interes comunitar ROSCI0276 Albeşti. Păşunile secundare cu arbori şi arbuşti ocupă o suprafaţă de 0,70 ha, categorie specifică pentru 0,47% din întreaga suprafaţă a sitului. Categoria dată de lacurile artificiale ocupă cea mai mică suprafaţă, 0,01 ha şi este specifică pentru 0,01% din întreaga suprafaţă a sitului.
        Tabel nr. 12
        Lista tipurilor de utilizări ale terenului

┌───┬──────────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │Suprafaţă│Ponderea │
│ │ │totală │din │
│Nr.│Clasă CLC*) │ocupată │suprafaţa│
│ │ │(ha) │sitului │
│ │ │ │(%) │
├───┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│ │2311 - Păşuni │ │ │
│1 │secundare fără│143.71 │96.67 │
│ │arbori şi │ │ │
│ │arbuşti │ │ │
├───┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│ │2111 - │ │ │
│ │Terenuri │ │ │
│2 │arabile │2.64 │1.76 │
│ │neirigate fară│ │ │
│ │vegetaţie │ │ │
│ │naturală │ │ │
├───┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│ │1221 - Reţea │ │ │
│ │de căi de │ │ │
│3 │comunicaţie şi│1.64 │1.09 │
│ │terenuri │ │ │
│ │asociate │ │ │
│ │acestora │ │ │
├───┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│ │2312 - Păşuni │ │ │
│4 │secundare cu │0.70 │0.47 │
│ │arbori şi │ │ │
│ │arbuşti │ │ │
├───┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│5 │5122- Lacuri │0.01 │0.01 │
│ │artificiale │ │ │
├───┴──────────────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL │148,7 │100 │
└──────────────────┴─────────┴─────────┘


        Harta utilizării terenurilor din situl Natura 2000 ROSCI0276 Albeşti este prezentată în anexa 3.11 a Planului de management.

    4.3. Situaţia juridică a terenurilor
        Terenul din aria naturală protejată este domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale - comuna Albeşti şi proprietatea privată a unor persoane fizice.
        Tabel nr. 13
        Situaţia juridică a terenurilor aflate în interiorul ariei naturale protejate

┌───────────────────────────┬──────────┐
│ │Ponderea │
│Domeniu │din │
│ │suprafaţă │
│ │ANP (%) │
├────────┬──────────────────┼──────────┤
│ │domeniul public al│0 │
│ │statului │ │
│ ├──────────────────┼──────────┤
│ │domeniul privat al│0 │
│ │statului │ │
│ ├──────────────────┼──────────┤
│ │domeniul public al│ │
│ │unităţilor │0 │
│Domeniul│administrativ- │ │
│public │teritoriale │ │
│ ├──────────────────┼──────────┤
│ │domeniul privat al│ │
│ │unităţilor │98,24% │
│ │administrativ- │ │
│ │teritoriale │ │
│ ├──────────────────┼──────────┤
│ │Total domeniul │98,24% │
│ │public │ │
└────────┴──────────────────┴──────────┘


        Suprafaţa de 2,64 ha reprezentând 1,76% din suprafaţa ariei naturale protejate se află în proprietatea privată a unor persoane fizice şi este reprezentată de terenuri arabile neirigate fără vegetaţie naturală.
        În anexa 3.12 a Planului de management este prezentată Harta juridică a terenului.

    4.4. Administratori, gestionari şi utilizatori
        Tabel nr. 14
        Informaţii privind administratorii/gestionarii

┌───┬──────────────┬────────┬─────────┬────────────┐
│ │Administrator/│Perioada│Suprafaţa│ │
│Nr.│gestionar │Adm/Cest│totală │Detalii │
│ │ │ │(ha) │ │
├───┼──────────────┼────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Autoritatea │
│ │Agenţia │ │ │responsabilă│
│ │Naţională │ │ │de │
│1. │pentru Arii │ │148,7 │gestionarea │
│ │Naturale │ │ │ariei │
│ │Protejate │ │ │naturale │
│ │ │ │ │protejate │
├───┼──────────────┼────────┼─────────┼────────────┤
│ │Unitatea │ │ │ │
│2. │administrativ-│ │146,06 │Proprietar │
│ │teritorială - │ │ │teren │
│ │comuna Albeşti│ │ │ │
├───┼──────────────┼────────┼─────────┼────────────┤
│3. │Persoane │ │2,64 │Proprietari │
│ │fizice │ │ │teren │
└───┴──────────────┴────────┴─────────┴────────────┘    4.5. Infrastructură şi construcţii
        În interiorul ariei naturale protejate nu sunt construcţii cu caracter permanent. Sunt amenajate 2 stâni construite din materiale ecologice - lemn şi pământ ca şi construcţii temporare. Aria naturală protejată este traversată de drumuri de exploatare, de pământ. În zona limitrofă perimetrului ariei naturale protejate se află drumul judeţean 282A. Aria naturală protejată este traversată dinspre est spre vest de drumul comunal 40 care face legătură între satele Albeşti şi Coştiugeni. Pe direcţia drumului comunal se află rigole din beton, care asigură scurgerea torenţilor. Pe suprafaţa ariei naturale protejate se află infrastructură de transport energie electrică - stâlpi electrici.
        În anexa 3.13 a Planului de management este prezentată Harta infrastructurii rutiere şi căilor ferate.
        În anexa 3.14 a Planului de management este prezentată Harta privind perimetrul construit al localităţilor.
        În anexa 3.15 a Planului de management este prezentată Harta construcţiilor.
        Pe teritoriul ariei naturale protejate nu există locuinţe.
        Tabel nr. 15
        Locuinţe existente în anul 2018 grupate pe localităţi

┌───┬────────┬──────────┬─────────┬────────┐
│ │ │Localitate│An │An de │
│Nr.│Judeţ │/ UAT │referinţă│analizat│
│ │ │ │2013 │2018 │
├───┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│1. │Botoşani│Albeşti │2162 │2172 │
└───┴────────┴──────────┴─────────┴────────┘


        Pentru suprafaţa ariei naturale protejate nu s-au eliberat autorizaţii de construire şi nu sunt depuse cereri pentru avize/acorduri de mediu.
        Tabel nr. 16
        Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri pe categorii de construcţii, judeţe şi localităţi şi cereri de avize/acorduri de mediu

┌───────────┬─────┬──────────┬─────────┬────────┐
│Categorii │ │ │An │An de │
│de │Judeţ│Localitate│referinţă│analizat│
│construcţii│ │/ UAT ├─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├───────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │Nu este │Nu este │
│ │ │ │cazul │cazul │
└───────────┴─────┴──────────┴─────────┴────────┘    4.6. Patrimoniu cultural
        Patrimoniul cultural al zonei constă în meşteşugurile tradiţionale, precum şi în tradiţii culturale transmise de la o generaţie la alta.
        Activităţile culturale din comuna Albeşti sunt susţinute de cele 4 biblioteci, din care 3 şcolare şi una publică. Acestora li se adaugă cele trei cămine culturale din satele Albeşti, Măşcăteni şi Jijia, însă acestea nu dispun de dotări moderne.
        Locuitorii comunei Albeşti au acces gratuit la internet prin intermediul programului "Biblionet", care are ca scop dezvoltarea unui sistem modern de biblioteci publice în România. Comuna are un editorial - Jurnalul de Albeşti, distribuit gratuit în rândul locuitorilor comunei, care conţine informaţii de interes local privitoare la evenimentele din comună sau realizările pe plan public sau privat. Conform Jurnalului de Albeşti, nr. 39-41, în luna mai a anului 2010 a luat fiinţă, la Şcoala cu clasele I-IV din satul Buimăceni, ansamblul "Mugurelul Albeştean".
        În comuna Albeşti există biserici de rit ortodox în fiecare sat: biserica Sfinţii Mihail şi Gavril, biserica Sfântul Dumitru, bisericile Sfântul Dumitru cel Nou şi Naşterea Maicii Domnului, biserica Sfânta Parascheva, biserica Sfântul Nicolae, biserica Sfinţii Mihail şi Gavril. Pe lângă acestea, în satul Tudor Vladimirescu există o biserică baptistă şi una penticostală.

    4.7. Obiective turistice
        În interiorul ariei naturale protejate, nu există lăcaşe de cult, tumuli funerari sau alte construcţii elemente de patrimoniu.
        Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică şi Autoritatea Naţională pentru Turism, comuna Albeşti nu dispune de structuri de cazare turistică, alimentaţie şi recreere şi nu valorifică monumentele menţionate mai jos.
        Din punct de vedere al potenţialului turistic, pe teritoriul comunei se află un sit arheologic cu mai multe aşezări, în satul Buimăceni, încadrat în categoria monumentelor istorice şi de arhitectură de interes local - categorie B: BT-I-s-B-01755 Situl arheologic de la Buimăceni, punct "La Şendreanul, situat în partea de sud a satului; BT-I-s-B-01755.01 Aşezare, sec. XIV-XV şi XVII-XVIII, epoca medievală; BT-I-s-B-01755.02 Aşezare, sec. IV-V, epoca migraţiilor; BT-I-s-B-01755.03 Aşezare, epoca bronzului târziu cultura Noua; BT-I-s-B-01755.04 Aşezare, eneolitic, cultura Cucuteni.
        Tabel nr. 17
        Obiective turistice aflate în interiorul ANP

┌───┬────────┬──────────┬─────────┬────────┬──────────┐
│ │ │Localitate│Obiective│Tip │ │
│Nr.│Judeţ │/UAT │turistice│obiectiv│Observaţii│
│ │ │ │ │turistic│ │
├───┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│1. │Botoşani│Albeşti │Nu este │Nu este │ │
│ │ │ │cazul │cazul │ │
└───┴────────┴──────────┴─────────┴────────┴──────────┘


        Tabel nr. 18
        Obiective turistice aflate în proximitatea ANP

┌───┬────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────────────┐
│ │ │Localitate│Obiective │Tip │ │
│Nr.│Judeţ │/ UAT │turistice │obiectiv │Observaţii │
│ │ │ │ │turistic │ │
├───┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │BT-I-s-B-01755 │
│ │ │ │ │ │Situl arheologic │
│ │ │Buimăceni/│Sit │ │de la Buimăceni, │
│1. │Botoşani│Albeşti │arheologic│Arheologic│punct „La │
│ │ │ │ │ │Şendreanul”, │
│ │ │ │ │ │situat în partea │
│ │ │ │ │ │de sud a satului │
├───┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │BT-I-s-B-01755.01│
│ │ │Buimăceni/│ │ │Aşezare, sec │
│2. │Botoşani│Albeşti │Aşezare │Istoric │XIV-XV şi │
│ │ │ │ │ │XVII-XVIII, epoca│
│ │ │ │ │ │medievală │
├───┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │BT-I-s-B-01755.02│
│3. │Botoşani│Buimăceni/│Aşezare │Istoric │Aşezare, sec │
│ │ │Albeşti │ │ │IV-V, epoca │
│ │ │ │ │ │migraţiilor │
├───┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │BT-I-s-B-01755.03│
│4. │Botoşani│Buimăceni/│Aşezare │Istoric │Aşezare, epoca │
│ │ │Albeşti │ │ │bronzului târziu │
│ │ │ │ │ │cultura Nouă │
├───┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │BT-I-s-B-01755.04│
│5. │Botoşani│Buimăceni/│Aşezare │Istoric │Aşezare, │
│ │ │Albeşti │ │ │eneolitic, │
│ │ │ │ │ │cultura Cucuteni │
└───┴────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────────────┘


        Harta obiectivelor turistice şi punctelor de belvedere este reprezentată în anexa 3.16 a Planului de management.


    5. ACTIVITĂŢI CU POTENŢIAL IMPACT - PRESIUNI ŞI AMENINŢĂRI ASUPRA ARIEI NATURALE PROTEJATE ŞI SPECIILOR ŞI HABITATELOR DE INTERES CONSERVATIV
    5.1. Lista activităţilor cu potenţial impact
        Activităţile cu potenţial impact asupra ariei naturale protejate şi asupra speciei de interes conservativ Spermophilus citellus sunt: suprapăşunatul, amplasarea stânelor în sit, cimitirul de pe suprafaţa sitului, seceta prelungită, culturile agricole învecinate ariei protejate.
    5.1.1. Lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale protejate
        Tabelul A: lista presiunilor actuale asupra ariei naturale protejate

┌───┬─────────┬────────────────────────┐
│Cod│Parametru│Descriere │
├───┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ │D01.02 Drumuri, poteci │
│ │ │A04.01.05 Păşunatul │
│ │ │intensiv în amestec de │
│ │ │animale │
│ │ │A02.03 Înlocuirea │
│ │ │păşunii │
│ │ │A03.03 Abandonarea │
│ │ │cosirii │
│ │ │E01 Zone urbanizate, │
│ │ │habitare umană │
│ │ │K03.01, K03.06 │
│A.1│Presiune │Competiţia │
│ │actuală │L05 Prăbuşiri de teren, │
│ │ │alunecări de teren │
│ │ │J03.01 Ruderalizare │
│ │ │pajişte │
│ │ │J03.02 Reducerea │
│ │ │conectivităţii de │
│ │ │habitat │
│ │ │H05.01 Gunoiul şi │
│ │ │deşeurile solide │
│ │ │A05.01 Creşterea │
│ │ │animalelor │
│ │ │KOI.01 Eroziune │
├───┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ │D01.02 Drumuri, poteci: │
│ │ │DC40 - cu o poziţionare │
│ │ │vest-est, trece │
│ │ │aproximativ prin │
│ │ │mijlocul sitului; drum │
│ │ │agricol amplasat în │
│ │ │partea de nord-vest a │
│ │ │sitului, străbătut de │
│ │ │utilaje agricole, │
│ │ │căruţe. Ambele drumuri │
│ │ │contribuie la │
│ │ │fragmentarea habitatului│
│ │ │speciei, poluare fonică.│
│ │ │În multe cazuri căruţele│
│ │ │sunt însoţite de câini, │
│ │ │iar aceştia reprezintă │
│ │ │un real pericol pentru │
│ │ │populaţia de popândăi. │
│ │ │A04.01.05 Păşunatul │
│ │ │intensiv în amestec de │
│ │ │animale: contribuie la │
│ │ │degradarea solului prin │
│ │ │dispariţia unor specii │
│ │ │de plante bune furajere,│
│ │ │scăderea producţiei de │
│ │ │fitomasă şi în final │
│ │ │schimbarea compoziţiei │
│ │ │floristice: păşunile vor│
│ │ │fi pline de plante │
│ │ │spinescente - gen │
│ │ │Eryngium sp. - ce vor fi│
│ │ │evitate de animalele │
│ │ │erbivore; este redusă │
│ │ │permeabilitatea solului │
│ │ │şi capacitatea de │
│ │ │reţinere a apei, se │
│ │ │intensifică eroziunea şi│
│ │ │apare compactarea. │
│ │ │A02.03 Înlocuirca │
│ │ │păşunii: aplicarea unor │
│ │ │lucrări agrotehnice │
│ │ │necorespunzătoare, care │
│ │ │conduc la tasarea │
│ │ │solului, sărăcirea lui │
│ │ │din punct de vedere │
│ │ │nutritiv, modificarea │
│ │ │structurii lui. │
│ │ │A03.03 Abandonarea │
│ │ │cosirii: vegetaţia │
│ │ │înaltă nu corespunde │
│ │ │cerinţelor de habitat │
│ │ │pentru spccia ţintă. │
│ │ │E01 Zone urbanizate, │
│ │ │habitare umană: prezenţa│
│ │ │stânelor în sit implică │
│ │ │modificarea structurii │
│ │ │solului, depozite dc │
│ │ │resturi menajere, │
│A.2│Detalii │excremente, acumulare de│
│ │ │azot în sol provenit din│
│ │ │excrementele şi din │
│ │ │urina animalelor, │
│ │ │zgomot, câini. Pe termen│
│ │ │lung prezenţa unei stâne│
│ │ │implică şi schimbări în │
│ │ │vegetaţia zonei - pentru│
│ │ │mulţi ani, pe locul unei│
│ │ │stâne vor creşte doar │
│ │ │urzici - Urtica sp. │
│ │ │K03.01, K03.06 │
│ │ │Competiţia: specimenele │
│ │ │de popândău devin pradă │
│ │ │pentru câinii de la │
│ │ │stâne. Specii de │
│ │ │mamifere mici precum │
│ │ │Microtus arvalis şi Mus │
│ │ │spicilegus ocupă │
│ │ │suprafeţe mari din sit, │
│ │ │în braţele nordice ale │
│ │ │sitului. Acest lucru │
│ │ │înseamnă luptă/ │
│ │ │competiţie pentru │
│ │ │teritoriu, hrană. │
│ │ │L05 Prăbuşiri de teren, │
│ │ │alunecări de teren: │
│ │ │ocupă o suprafaţă foarte│
│ │ │mare din sit şi cu un │
│ │ │grad accentuat de │
│ │ │erodare. │
│ │ │J03.01 Rudecralizare │
│ │ │pajişte: instalarea │
│ │ │speciilor vegetale ce │
│ │ │contribuie la eliminarea│
│ │ │speciilor caracteristice│
│ │ │habitatului. │
│ │ │J03.02 Reducerea │
│ │ │conectivităţii de │
│ │ │habitat din cauze │
│ │ │antropice: drumuri, │
│ │ │poteci. │
│ │ │H05.01 Gunoiul şi │
│ │ │deşeurile solide: au │
│ │ │fost observate pe │
│ │ │suprafaţa sitului: │
│ │ │PET-uri, pungi plastic, │
│ │ │sticle. │
│ │ │A05.01 Creşterea │
│ │ │animalelor - direct │
│ │ │corelată cu presiunea │
│ │ │A04.01.05 Păşunatul │
│ │ │intensiv în amestec de │
│ │ │animale. │
│ │ │K01.01 Eroziunea │
│ │ │accelerată a versanţilor│
│ │ │determină deterioararea │
│ │ │calităţii solului, │
│ │ │scăderea producţiei de │
│ │ │fitomasă. │
└───┴─────────┴────────────────────────┘


    5.1.2. Lista ameninţărilor viitoare cu potenţial impact la nivelul ariei naturale protejate
        Tabelul B: lista ameninţărilor viitoare cu potenţial impact la nivelul ariei naturale protejate

┌───┬──────────┬───────────────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼──────────┼───────────────────────┤
│ │ │A04.01.05 Păşunatul │
│ │ │intensiv în amestec de │
│ │ │animale │
│ │ │K01.01 Eroziune │
│ │ │A05.01 Creşterea │
│ │Ameninţare│animalelor │
│B.l│viitoare │D01.02 Drumuri, poteci │
│ │ │A03.03 Abandonarea │
│ │ │cosirii │
│ │ │A02.03 Înlocuirea │
│ │ │păşunii │
│ │ │L05 Prăbuşiri de teren,│
│ │ │alunecări de teren │
├───┼──────────┼───────────────────────┤
│ │ │A04.01.05; K01.01 │
│ │ │Păşunatul este necesar │
│ │ │menţinerii viabilităţii│
│ │ │populaţiei de popândău │
│ │ │în interiorul sitului │
│ │ │prin împiedicarea │
│ │ │dezvoltării speciilor │
│ │ │de plante lemnoase/ │
│ │ │ierboase înalte în │
│ │ │cadrul pajiştilor, însă│
│ │ │numărul de animale care│
│ │ │păşunează trebuie │
│ │ │raportat la capacitatea│
│ │ │de suport a pajiştii. │
│ │ │În acelaşi timp, │
│ │ │păşunatul intensiv │
│ │ │contribuie la │
│ │ │degradarea solului prin│
│ │ │dispariţia unor specii │
│ │ │de plante, scăderea │
│ │ │producţiei de fitomasă │
│ │ │şi în final prin │
│ │ │schimbarea compoziţiei │
│ │ │floristice; este redusă│
│ │ │permeabilitatea solului│
│ │ │şi capacitatea de │
│ │ │reţinere a apei, se │
│ │ │intensifică eroziunea │
│ │ │şi apare compactarea. │
│ │ │A05.01 Creşterea │
│ │ │animalelor - direct │
│ │ │corelată cu presiunea │
│ │ │A04.01.05 Păşunatul │
│ │ │intensiv în amestec dc │
│ │ │animale. │
│ │ │D01.02 Drumuri, poteci.│
│ │ │DC40 - cu o poziţionare│
│ │ │vest-est, trece │
│B.2│Detalii │aproximativ prin │
│ │ │mijlocul sitului; drum │
│ │ │agricol amplasat în │
│ │ │partea de NV a sitului,│
│ │ │străbătut de utilaje │
│ │ │agricole, căruţe. │
│ │ │Ambele drumuri │
│ │ │contribuie la │
│ │ │fragmentarea │
│ │ │habitatului speciei, │
│ │ │poluare fonică. În │
│ │ │multe cazuri, căruţele │
│ │ │sunt însoţite de câini,│
│ │ │iar aceştia reprezintă │
│ │ │un real pericol pentru │
│ │ │populaţia de popândăi. │
│ │ │A03.03 Abandonarea │
│ │ │cosirii - observată în │
│ │ │special în partea │
│ │ │nord-estică a sitului, │
│ │ │contribuie la │
│ │ │vulnerabilitatea │
│ │ │popândăului în faţa │
│ │ │prădătorilor. │
│ │ │A02.03 Înlocuirea │
│ │ │păşunii: aplicarea unor│
│ │ │lucrări agrotehnice │
│ │ │necorespunzătoare, │
│ │ │conduc la tasarea │
│ │ │solului, sărăcirea lui │
│ │ │din punct de vedere │
│ │ │nutritiv, modificarea │
│ │ │structurii lui. │
│ │ │L05 Prăbuşiri de teren,│
│ │ │alunecări de teren, │
│ │ │ocupă o suprafaţă │
│ │ │foarte mare din sit şi │
│ │ │depreciază mult │
│ │ │calitatea habitatului │
│ │ │popândăului. │
└───┴──────────┴───────────────────────┘    5.2. Hărţile activităţilor cu potenţial impact
    5.2.1. Harta presiunilor actuale şi a intensităţii acestora la nivelul ariei naturale protejate
        Tabelul C: lista atributelor hărţii presiunilor actuale şi intensităţii acestora

┌───┬────────────┬─────────────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │D01.02 Drumuri, │
│ │ │poteci │
│ │ │A04.01.05 Păşunatul │
│ │ │intensiv în amestec │
│ │ │de animale │
│ │ │A02.03 Înlocuirea │
│ │ │păşunii │
│ │ │A03.03 Abandonarea │
│ │ │cosirii │
│ │ │E01 Zone urbanizate, │
│ │ │habitare umană │
│ │ │K03.01, K.03.06 │
│ │Presiune │Competiţia │
│A.l│actuală │L05 Prăbuşiri de │
│ │ │teren, alunecări de │
│ │ │teren │
│ │ │J03.01 Ruderalizare │
│ │ │pajişte │
│ │ │J03.02 Reducerea │
│ │ │conectivităţii de │
│ │ │habitat │
│ │ │H05.01 Gunoiul şi │
│ │ │deşeurile solide │
│ │ │K.01.01 Eroziune │
│ │ │L05. Prăbuşiri de │
│ │ │teren, alunecări de │
│ │ │teren │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │În Anexa 3.17 a │
│ │Localizarea │Planului de │
│ │presiunii │management este │
│C.l│actuale - │prezentată Harta │
│ │geometrie │presiunilor la │
│ │ │nivelul ariei │
│ │ │naturale protejate. │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│C.2│presiunii │ │
│ │actuale - │ │
│ │descriere │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │D01 .02 - scăzută │
│ │ │A04.01.05 - ridicată │
│ │ │A02.03 - mediu │
│ │ │A03.03 - scăzută │
│ │ │E01 - ridicată │
│ │Intensitatea│K03.01, K03.06 - │
│C.3│presiunii │scăzută │
│ │actuale │L05 - ridicată │
│ │ │J03.01 – medie │
│ │ │J03.02 - redusă │
│ │ │H05.01 – scăzută │
│ │ │K01.01 - ridicată │
│ │ │L05 - ridicată │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│C.4│Detalii │- │
└───┴────────────┴─────────────────────┘    5.2.2. Harta ameninţărilor viitoare şi a intensităţii acestora la nivelul ariei naturale protejate
        Tabelul D: lista atributelor hărţii ameninţărilor viitoare şi intensităţii acestora

┌───┬────────────┬─────────────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │A05.01 Creşterea │
│ │ │animalelor │
│ │ │D01.02. Drumuri, │
│ │ │poteci │
│ │ │A03.03 Abandonarea │
│ │ │cosirii │
│ │ │A02.03 Înlocuirea │
│B.1│Ameninţare │păşunii │
│ │viitoare │A04.01.05 Păşunatul │
│ │ │intensiv în amestec │
│ │ │de │
│ │ │animale │
│ │ │K01.01 Eroziune │
│ │ │L05. Prăbuşiri de │
│ │ │teren, alunecări de │
│ │ │teren │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │În Anexa 3.18 a │
│ │Localizarea │Planului de │
│ │ameninţării │management este │
│D.1│viitoare - │prezentată Harta │
│ │geometrie │ameninţărilor la │
│ │ │nivelul ariei │
│ │ │naturale protejate. │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│D.2│ameninţării │- │
│ │viitoare - │ │
│ │descriere │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │A05.01 - ridicată │
│ │ │D01.02 - scăzută │
│ │Intensitatea│A03.03 - scăzută │
│D.3│ameninţării │A02.03 - mediu │
│ │viitoare │A04.01.05 - ridicată │
│ │ │K01.01 - ridicată │
│ │ │L05 - ridicată │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│D.4│Detalii │- │
└───┴────────────┴─────────────────────┘
    5.3. Evaluarea impacturilor asupra speciilor
    5.3.1. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciilor
        Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei

┌───┬────────────────────┬─────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │A05.01 │
│ │ │Creşterea │
│ │ │animalelor │
│ │ │D01.02. │
│ │ │Drumuri, │
│ │ │poteci │
│ │ │A03.03 │
│ │ │Abandonarea │
│ │ │cosirii │
│A.1│Presiune actuală │A02.03 │
│ │ │Înlocuirea │
│ │ │păşunii cu │
│ │ │terenuri │
│ │ │agricole │
│ │ │K.01.01 │
│ │ │Eroziune │
│ │ │L05 Prăbuşiri│
│ │ │de teren, │
│ │ │alunecări de │
│ │ │teren │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │1335 - │
│E.1│Specia │Spermophilus │
│ │ │citellus │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │În Anexa │
│ │ │3.19.1 a │
│ │ │Planului de │
│ │Localizarea │management │
│ │impacturilor │este │
│E.2│cauzate de │prezentată │
│ │presiunele actuale │Harta │
│ │asupra speciei - │distribuţiei │
│ │geometrie │impacturilor │
│ │ │presiunilor │
│ │ │asupra │
│ │ │speciei. │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impacturilor cauzate│ │
│E.3│de presiunele │ │
│ │actuale asupra │ │
│ │speciei - descriere │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │A05.01 - │
│ │ │ridicată │
│ │Intensitatea │D01.02 - │
│ │localizată a │scăzută │
│ │impacturilor cauzate│A03.03 - │
│E.4│de │scăzută │
│ │presiunile actuale │A02.03 - │
│ │asupra │mediu │
│ │speciei │K01.01 - │
│ │ │ridicată │
│ │ │L05 - │
│ │ │ridicată │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│E.5│Confidenţialitate │Informaţii │
│ │ │publice │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│E.6│Detalii │- │
└───┴────────────────────┴─────────────┘    5.3.2. Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra speciilor
        Tabelul F: Evaluarea impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra speciei

┌───┬────────────────────┬─────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │A05.01 │
│ │ │Creşterea │
│ │ │animalelor │
│ │ │D01.02 │
│ │ │Drumuri, │
│ │ │poteci │
│ │ │A03.03 │
│ │ │Abandonarea │
│ │ │cosirii │
│ │ │A02.03 │
│ │ │Înlocuirea │
│E.1│Ameninţare viitoare │păşunii cu │
│ │ │terenuri │
│ │ │agricole │
│ │ │A04.01 │
│ │ │Păşunatul │
│ │ │intensiv │
│ │ │K01.01 │
│ │ │Eroziune │
│ │ │L05 Prăbuşiri│
│ │ │de teren, │
│ │ │alunecări de │
│ │ │teren │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │1335 - │
│F.1│Specia │Spermophilus │
│ │ │citellus │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │În Anexa │
│ │ │3.19.2 a │
│ │ │Planului de │
│ │Localizarea │management │
│ │impactului cauzat de│este │
│F.2│ameninţările │prezentată │
│ │viitoare asupra │Harta │
│ │speciei - geometrie │distribuţiei │
│ │ │impacturilor │
│ │ │ameninţărilor│
│ │ │asupra │
│ │ │speciei. │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat de│ │
│F.3│ameninţările │ │
│ │viitoare asupra │ │
│ │speciei - descriere │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │A05.01 - │
│ │ │ridicată │
│ │ │D01.02 - │
│ │ │scăzută │
│ │Intensitatea │A03.03 - │
│ │localizată a │scăzută │
│F.4│impactului cauzat de│A02.03 - │
│ │ameninţările │mediu │
│ │viitoare asupra │A04.01 – │
│ │speciei │ridicată │
│ │ │K01.01 - │
│ │ │ridicată │
│ │ │L05 - │
│ │ │ridicată │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│F.5│Confidenţialitate │Informaţii │
│ │ │publice │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│F.6│Detalii │- │
└───┴────────────────────┴─────────────┘

    6. EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR ŞI TIPURILOR DE HABITATE
    6.1. Evaluarea stării de conservare a fiecărei specii de interes conservativ
        Evaluarea stării de conservare a speciei de interes conservativ Spermophilus citellus s-a efectuat pe baza observaţiilor efectuate în teren.
    6.1.1. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei
        Tabel A) Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a speciei Spermophilus citellus din punct de vedere al populaţiei

┌─────┬────────────┬───────────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Spermophilus │
│ │ │citellus Linnaeus, │
│ │ │1766 - popândău - │
│ │ │Cod EUNIS 1335. │
│ │ │Specia este listată│
│ │ │în Directiva 92/43/│
│ │ │CEE/1992 privind │
│ │ │conservarea │
│ │ │habitatelor │
│ │ │naturale şi a │
│ │ │speciilor de faună │
│ │ │şi floră sălbatică │
│ │ │- DU, în Anexa 11 -│
│ │ │Specii animale şi │
│ │ │vegetale de interes│
│ │ │comunitar a căror │
│ │ │conservare necesită│
│ │ │desemnarea unor │
│ │ │arii speciale de │
│ │ │conservare şi în │
│ │ │Anexa IV - specii │
│ │ │animale şi vegetale│
│ │ │de importanţă │
│ │ │comunitară care │
│ │ │necesită protecţie │
│ │ │strictă. │
│A.1. │Specia │În legislaţia │
│ │ │naţională, specia │
│ │ │este listată în OUG│
│ │ │nr. 57/2007 privind│
│ │ │regimul ariilor │
│ │ │naturale protejate,│
│ │ │conservarea │
│ │ │habitatelor │
│ │ │naturale, a florei │
│ │ │şi faunei │
│ │ │sălbatice, în Anexa│
│ │ │3 - specii de │
│ │ │plante şi de │
│ │ │animale a căror │
│ │ │conservare necesită│
│ │ │desemnarea ariilor │
│ │ │speciale de │
│ │ │conservare şi a │
│ │ │ariilor de │
│ │ │protecţie special │
│ │ │avifaunistică şi în│
│ │ │Anexa 4A- Specii de│
│ │ │interes comunitar. │
│ │ │Specii de animale │
│ │ │şi de plante care │
│ │ │necesită o │
│ │ │protecţie strictă. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │În cadrul sitului │
│ │ │Natura 2000 │
│ │Statut de │ROSCI0276 Albeşti, │
│A.2. │prezenţă │populaţia de │
│ │temporală a │popândău este │
│ │speciilor │permanentă: │
│ │ │sedentară/ │
│ │ │rezidentă. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Mărimea │Populaţia de │
│ │populaţiei │Spermophilus │
│ │speciei în │citellus a fost │
│A.3. │aria │estimată între 35- │
│ │naturală │60 de indivizi, │
│ │protejată │corespunzător │
│ │ │clasei 3. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Calitatea │ │
│ │datelor │ │
│ │referitoare │Calitatea datelor │
│A.4. │la populaţia│este bună - │
│ │speciei din │inventarieri │
│ │aria │complete. │
│ │naturală │ │
│ │protejată │ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Conform art. 17 al │
│ │ │Directivei │
│ │ │Habitate, la nivel │
│ │ │naţional, populaţia│
│ │ │de popândău este │
│ │ │între 34.900 - │
│ │ │42.000 de indivizi:│
│ │ │în biorcgiunca │
│ │Raportul │panonică sunt între│
│ │dintre │4.200 - 5.200 │
│ │mărimea │indivizi, în │
│ │populaţiei │bioregiunea stepică│
│ │speciei în │sunt între 12.300 -│
│A.5. │aria │14.800 indivizi, │
│ │naturală │iar în bioregiunea │
│ │protejată şi│continentală sunt │
│ │mărimea │între 18.400 - │
│ │populaţiei │22.000 indivizi. │
│ │naţionale │Astfel, populaţia │
│ │ │de Spermophilus │
│ │ │citellus din cadrul│
│ │ │sitului Natura 2000│
│ │ │ROSCI0276 Albeşti │
│ │ │reprezintă între │
│ │ │0-2% │
│ │ │corespunzătoare │
│ │ │clasei C. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Mărimea │Raportat la mărimea│
│ │populaţiei │populaţiei │
│ │speciei în │naţionale dc │
│ │aria │popândău, populaţia│
│A.6. │naturală │din cadrul sitului │
│ │protejată │Natura 2000 │
│ │comparată cu│ROSCI0276 Albeşti │
│ │mărimea │este │
│ │populaţiei │nesemnificativă. │
│ │naţionale │ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Mărimea │Nu se poate discuta│
│ │reevaluată a│despre o │
│ │populaţiei │reevaluare, │
│A.7. │estimate în │prezentul studiu │
│ │Planul de │fiind primul de │
│ │management │acest gen în silul │
│ │anterior │Natura 2000 │
│ │ │ROSCI0276 Albeşti. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Considerăm ca │
│ │ │populaţie de │
│ │Mărimea │referinţă o │
│ │populaţiei │populaţie cu │
│ │de referinţă│densitate de 15-20 │
│ │pentru │indivizi/ha. În │
│A.8. │starea │evaluările viitoare│
│ │favorabilă │se va utiliza │
│ │în aria │rezultatul │
│ │naturală │prezentei evaluări │
│ │protejată │ca reper pentru │
│ │ │evaluarea tendinţei│
│ │ │populaţiei. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Populaţia de │
│ │ │popândăi de pe │
│ │ │teritoriul României│
│ │ │era estimată în │
│ │ │trecut la │
│ │ │aproximativ 90 │
│ │ │milioane de │
│ │ │indivizi, cu o │
│ │ │medie de 15 │
│ │ │indivizi/ha. │
│ │ │Având în vedere că │
│ │ │în populaţiile de │
│ │ │popândăi există │
│ │ │fluctuaţii mari │
│ │ │multianuale │
│ │ │determinate de │
│ │ │prădători, │
│ │ │paraziţi, │
│ │ │capacitatea │
│ │ │indivizilor de a-şi│
│ │ │găsi parteneri, │
│ │Metodologia │resursa de hrană, │
│ │de apreciere│imigrări/emigrări, │
│ │a mărimii │populaţia de │
│A.9. │populaţiei │referinţă trebuie │
│ │de referinţă│să fie │
│ │pentru │semnificativă │
│ │starea │pentru a asigura │
│ │favorabilă │continuitatea │
│ │ │speciei în acest │
│ │ │habitat. │
│ │ │Considerăm că în │
│ │ │condiţiile actuale │
│ │ │o densitate de │
│ │ │15-20 indivizi/ha, │
│ │ │ar fi │
│ │ │reprezentativă │
│ │ │pentru o populaţie │
│ │ │dc referinţă. │
│ │ │Plecând de la acest│
│ │ │raţionament │
│ │ │considerăm că │
│ │ │populaţia de │
│ │ │referinţă pentru │
│ │ │starea favorabilă │
│ │ │ar trebui să fie de│
│ │ │1050-1400 indivizi:│
│ │ │15-20 indivizi/ha *│
│ │ │suprafaţa adecvată │
│ │ │70 ha. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Raportul │ │
│ │dintre │ │
│ │mărimea │ │
│ │populaţiei │ │
│A. │dc referinţă│ │
│10. │pentru │< - mai mic │
│ │starea │ │
│ │favorabilă │ │
│ │şi mărimea │ │
│ │populaţiei │ │
│ │actuale │ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │X - necunoscută. │
│ │Tendinţa │Este prima │
│ │actuală a │evaluarea în situl │
│A. │mărimii │menţionat, deci nu │
│11. │populaţiei │există date pentru │
│ │speciei │comparaţii de unde │
│ │ │să fie dedusă │
│ │ │tendinţa. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nu sunt date │
│ │ │suficiente pentru a│
│ │ │putea stabili │
│ │Calitatea │tendinţa actuală a │
│ │datelor │mărimii populaţiei,│
│ │privind │neavând valori la │
│ │tendinţa │care să ne │
│A.12.│actuală a │raportăm. În │
│ │mărimii │evaluările viitoare│
│ │populaţiei │se va utiliza │
│ │speciei │rezultatul │
│ │ │prezentei evaluări │
│ │ │ca reper pentru a │
│ │ │putea fi stabilită │
│ │ │tendinţa. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nu este cazul. │
│ │ │Nu sunt date │
│ │ │suficiente pentru a│
│ │Magnitudinea│putea stabili │
│ │tendinţei │magnitudinea │
│ │actuale a │tendinţei actuale a│
│A.13.│mărimii │mărimii populaţiei │
│ │populaţiei │speciei în situl │
│ │speciei │Natura 2000 │
│ │ │ROSCI0276 Albeşti, │
│ │ │fiind prima │
│ │ │evaluare în cadrul │
│ │ │sitului. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Magnitudinea│ │
│ │tendinţei │ │
│ │actuale a │ │
│ │mărimii │ │
│A.14.│populaţiei │Nu este cazul. │
│ │speciei │ │
│ │exprimată │ │
│ │prin │ │
│ │calificative│ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Studiul efectiv de │
│ │ │monitorizare a │
│ │ │popândăului în │
│ │ │situl Natura 2000 │
│ │ │ROSCI0276 Albeşti │
│ │ │s-a desfăşurat │
│ │ │începând cu │
│ │ │primăvara anului │
│ │ │2018, încât │
│ │ │perioada de teren │
│ │ │corespunde cu │
│ │ │ieşirea indivizilor│
│ │Structura │din hibernare, │
│A.15.│populaţiei │perioada de │
│ │speciei │reproducere, │
│ │ │gestaţie şi │
│ │ │creşterea puilor în│
│ │ │galerii. La │
│ │ │finalizarea │
│ │ │activităţii de │
│ │ │teren nu avusese │
│ │ │loc ieşirea puilor │
│ │ │de anul acesta din │
│ │ │galerii, încât nu │
│ │ │s-a putut estima │
│ │ │structura │
│ │ │populaţiei. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Neavând date │
│ │ │suficiente cu │
│ │ │privire la │
│ │Starea de │structura pe vârste│
│ │conservare │a populaţiei, │
│ │din punct de│considerăm că │
│A.16.│vedere al │starea de │
│ │populaţiei │conservare a │
│ │speciei │speciei din punct │
│ │ │de vedere al │
│ │ │mărimii populaţiei │
│ │ │este X - │
│ │ │necunoscută. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │X - necunoscută │
│ │ │Tendinţa stării de │
│ │Tendinţa │conservare a │
│ │stării de │speciei din punct │
│ │conservare │de vedere a mărimii│
│A.17.│din punct de│populaţiei poate fi│
│ │vedere al │de îmbunătăţire │
│ │populaţiei │dacă sunt │
│ │speciei │implementate măsuri│
│ │ │de conservare a │
│ │ │speciei în aria │
│ │ │protejată. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │XX - nu există date│
│ │ │suficiente pentru a│
│ │Starea dc │putea stabili că │
│ │conservare │starea de │
│A.18.│necunoscută │conservare din │
│ │din punct de│punct de vedere al │
│ │vedere al │populaţiei speciei │
│ │populaţiei │nu este în nici │
│ │ │într-un caz │
│ │ │favorabilă. │
└─────┴────────────┴───────────────────┘


        Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Spermophilus citellus din punct de vedere al populaţiei speciei

┌──────────┬────────────┬────────────────┬───────────┐
│Favorabilă│Nefavorabilă│Nefavorabilă-Rea│Necunoscută│
│ │-Inadecvată │ │ │
├──────────┼────────────┼────────────────┼───────────┤
│ │ │ │///////////│
│ │ │ │////////// │
└──────────┴────────────┴────────────────┴───────────┘    6.1.2. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
        Tabel B) Evaluarea stării de conservare a speciei Spermophilus citellus din punctul de vedere al habitatului speciei

┌─────┬───────────┬────────────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │ │Spermophilus │
│ │ │citellus Linnaeus, │
│ │ │1766 - popândău - │
│ │ │Cod EUNIS 1335. │
│ │ │Directiva 92/43/CEE:│
│ │ │Anexa II şi Anexa IV│
│ │ │- specii animale şi │
│ │ │vegetale de │
│ │ │importanţă │
│ │ │comunitară care │
│ │ │necesită protecţie │
│ │ │strictă. În │
│ │ │legislaţia │
│ │ │naţională, specia │
│ │ │este listată în OUG │
│ │ │nr. 57/2007 privind │
│ │ │regimul ariilor │
│ │ │naturale protejate, │
│A.1. │Specia │conservarea │
│ │ │habitatelor │
│ │ │naturale, a florei │
│ │ │şi faunei sălbatice,│
│ │ │în Anexa 3 - specii │
│ │ │de plante şi de │
│ │ │animale a căror │
│ │ │conservare necesită │
│ │ │desemnarea ariilor │
│ │ │speciale de │
│ │ │conservare şi a │
│ │ │ariilor de protecţie│
│ │ │special │
│ │ │avifaunistică şi în │
│ │ │Anexa 4A - Specii de│
│ │ │interes comunitar. │
│ │ │Specii de animale şi│
│ │ │de plante care │
│ │ │necesită o protecţie│
│ │ │strictă. │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │Tipul │În situl Natura 2000│
│ │populaţiei │ROSCI0276 Albeşti, │
│A.2. │speciei în │populaţia de │
│ │aria │popândău este │
│ │naturală │rezidentă. │
│ │protejată │ │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │ │Habitatul │
│ │ │popândăului în │
│ │ │cadrul sitului │
│ │Suprafaţa │Natura 2000 │
│ │habitatului│ROSCI0276 Albeşti │
│B.3. │speciei în │este limitat, │
│ │aria │poziţionat în partea│
│ │naturală │estică a sitului, │
│ │protejată │reprezentând │
│ │ │aproximativ 15 ha │
│ │ │din suprafaţa totală│
│ │ │a sitului. │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │ │Calitate bună - │
│ │Calitatea │datele privind │
│ │datelor │suprafaţa │
│ │pentru │habitatului │
│B.4. │suprafaţa │popândăului în │
│ │habitatului│cadrul sitului au │
│ │speciei │fost obţinute prin │
│ │ │analiza întregii │
│ │ │suprafeţe a sitului.│
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │Suprafaţa │Nu este cazul. │
│ │reevaluată │Evaluarea suprafeţei│
│ │a │habitatului │
│ │habitatului│popândăului în │
│B.5. │speciei din│cadrul sitului │
│ │Planul de │Natura 2000 │
│ │management │ROSCI0276 Albeşti se│
│ │anterior │realizează pentru │
│ │ │prima dată. │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │Suprafaţa │ │
│ │adecvată a │Suprafaţa adecvată a│
│ │habitatului│speciei în cadrul │
│B.6. │speciei în │sitului este de │
│ │aria │aproximativ 70 ha. │
│ │naturală │ │
│ │protejată │ │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │Metodologia│Suprafaţa adecvată a│
│ │de │habitatului speciei │
│ │apreciere a│în aria naturală │
│ │suprafeţei │protejată a fost │
│B.7. │adecvate a │determinată prin │
│ │habitatului│evaluarea directă a │
│ │speciei în │tuturor habitatelor │
│ │aria │potenţiale din │
│ │naturală │cadrul acesteia. │
│ │protejată │ │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │Raportul │ │
│ │dintre │ │
│ │suprafaţa │Suprafaţa adecvată a│
│ │adecvată a │habitatului │
│B.8. │habitatului│popândăului este mai│
│ │speciei şi │mare decât suprafaţa│
│ │suprafaţa │actuală a │
│ │actuală a │habitatului speciei.│
│ │habitatului│ │
│ │speciei │ │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │ │Pe baza prezentării │
│ │ │comparative a │
│ │ │intrărilor/ │
│ │ │ieşirilor din │
│ │ │galeriile de │
│ │ │Spermophilus │
│ │ │citellus din toamna │
│ │ │2017 si sezonul de │
│ │Tendinţa │activitate 2018, │
│ │actuală a │putem aprecia │
│B.9. │suprafeţei │existenţa unei │
│ │habitatului│tendinţe │
│ │speciei │descrescătoare a │
│ │ │habitatului speciei │
│ │ │în aria protejată. │
│ │ │Acest lucru reiese │
│ │ │şi din compararea │
│ │ │habitatului │
│ │ │potenţial cu │
│ │ │habitatul real de pe│
│ │ │suprafaţa sitului. │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │Calitatea │ │
│ │datelor │ │
│ │privind │Slabă - date │
│B. │tendinţa │estimate pe baza │
│10. │actuală a │opiniei experţilor. │
│ │suprafeţei │ │
│ │habitatului│ │
│ │speciei │ │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │ │Calitate medie - │
│ │ │datorită gradul │
│ │Calitatea │ridicat de eroziune │
│ │habitatului│a solului. Aria │
│B.11.│speciei în │protejată oferă în │
│ │aria │general condiţii │
│ │naturală │optime de hrănire, │
│ │protejată │adăpost, reproducere│
│ │ │şi hibernare pentru │
│ │ │specie. │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │ │Date insuficiente │
│ │ │pentru a putea │
│ │ │stabili tendinţa │
│ │ │actuală a calităţii │
│ │ │habitatului speciei │
│ │ │faţă de calitatea │
│ │ │habitatului speciei │
│ │Tendinţa │din Planul de │
│ │actuală a │management anterior,│
│B.12.│calităţii │acesta nu există, │
│ │habitatului│însă ţinând cont de │
│ │speciei │prezenţa factorilor │
│ │ │cu impact negativ │
│ │ │asupra habitatului: │
│ │ │eroziune, │
│ │ │suprapăşunat, putem │
│ │ │aprecia că există o │
│ │ │tendinţă descreştere│
│ │ │a calităţii a │
│ │ │acestuia. │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │Calitatea │ │
│ │datelor │ │
│ │privind │Slabă - date │
│B.13.│tendinţa │estimate pe baza │
│ │actuală a │opiniei experţilor. │
│ │calităţii │ │
│ │habitatului│ │
│ │speciei │ │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │actuală │ │
│ │globală a │ │
│ │habitatului│ │
│ │speciei │ │
│ │funcţie de │ │
│B.14.│tendinţa │- - descrescătoare │
│ │suprafeţei │ │
│ │şi de │ │
│ │tendinţa │ │
│ │calităţii │ │
│ │habitatului│ │
│ │speciei │ │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │Starea de │ │
│ │conservare │U1 - nefavorabilă - │
│ │din punct │inadecvată, deoarece│
│B.15.│de vedere │habitatele sunt în │
│ │al │continuă degradare. │
│ │habitatului│ │
│ │speciei │ │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │stării de │ │
│ │conservare │ │
│B.16.│din punct │- se înrăutăţeşte │
│ │de vedere │ │
│ │al │ │
│ │habitatului│ │
│ │speciei │ │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │Starea de │ │
│ │conservare │ │
│ │necunoscută│ │
│B.17.│din punct │- │
│ │de vedere │ │
│ │al │ │
│ │habitatului│ │
│ │speciei │ │
└─────┴───────────┴────────────────────┘


        Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei

┌────────────────┬─────────────────────┐
│ │Combinaţia dintre │
│ │Tendinţa actuală a │
│ │suprafeţei │
│Tendinţa │habitatului speciei │
│ │[B.9] şi Tendinţa │
│ │actuală a calităţii │
│ │habitatului speciei │
│ │[B.12] │
├────────────────┼─────────────────────┤
│0 (stabilă) │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│+ (crescătoare) │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │/////////////////////│
│- │/////////////////////│
│(descrescătoare)│/////////////////////│
│ │/ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│x (necunoscută) │ │
└────────────────┴─────────────────────┘


        Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Spermophilus citellus din punct de vedere al habitatului speciei

┌──────────┬─────────────┬────────────────┬───────────┐
│Favorabilă│Nefavorabilă-│Nefavorabilă-Rea│Necunoscută│
│ │Inadecvată │ │ │
├──────────┼─────────────┼────────────────┼───────────┤
│ │/////////////│ │ │
│ │/////////////│ │ │
│ │///////// │ │ │
└──────────┴─────────────┴────────────────┴───────────┘    6.1.3. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei
        Tabel C) Evaluarea stării de conservare a speciei Spermophilus citellus din punctul de vedere al perspectivelor speciei în viitor

┌─────┬──────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Spermophilus │
│ │ │citellus │
│ │ │Linnaeus, 1766 - │
│ │ │Cod EUNIS 1335. │
│ │ │Specia este │
│ │ │listată în │
│ │ │Directiva 92/43/ │
│ │ │CEE/1992 privind │
│ │ │conservarea │
│ │ │habitatelor │
│ │ │naturale şi a │
│ │ │speciilor de │
│ │ │faună şi floră │
│ │ │sălbatică - DH. │
│ │ │în Anexa II - │
│ │ │Specii animale şi│
│ │ │vegetale de │
│ │ │interes comunitar│
│ │ │a căror │
│ │ │conservare │
│ │ │necesită │
│ │ │desemnarea unor │
│ │ │arii speciale de │
│ │ │conservare şi în │
│ │ │Anexa IV - specii│
│ │ │animale şi │
│ │ │vegetale de │
│ │ │importanţă │
│ │ │comunitară care │
│ │ │necesită │
│ │ │protecţie │
│A.1 │Specia │strictă. │
│ │ │În legislaţia │
│ │ │naţională, specia│
│ │ │este listată în │
│ │ │OUG nr. 57/2007 │
│ │ │privind regimul │
│ │ │ariilor naturale │
│ │ │protejate, │
│ │ │conservarea │
│ │ │habitatelor │
│ │ │naturale, a │
│ │ │florei şi faunei │
│ │ │sălbatice, în │
│ │ │Anexa 3 - Specii │
│ │ │de plante şi de │
│ │ │animale a căror │
│ │ │conservare │
│ │ │necesită │
│ │ │desemnarea │
│ │ │ariilor speciale │
│ │ │de conservare şi │
│ │ │a ariilor de │
│ │ │protecţie special│
│ │ │avifaunistică şi │
│ │ │în Anexa 4A - │
│ │ │Specii de interes│
│ │ │comunitar. Specii│
│ │ │de animale şi de │
│ │ │plante care │
│ │ │necesită o │
│ │ │protecţie │
│ │ │strictă. │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Tipul │În situl Natura │
│ │populaţiei │2000 ROSCI0276 │
│A.2. │speciei în │Albeşti, │
│ │aria naturală │populaţia de │
│ │protejată │popândău este │
│ │ │rezidentă. │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Luând în │
│ │ │considerare │
│ │ │implementarea │
│ │ │unor măsuri de │
│ │ │management în │
│ │ │vederea │
│ │ │conservării │
│ │Tendinţa │habitatului │
│ │viitoare a │speciei, se poate│
│C.3. │mărimii │afirma că │
│ │populaţiei │tendinţa viitoare│
│ │ │a mărimii │
│ │ │populaţiei de │
│ │ │popândău - │
│ │ │Spermophilus │
│ │ │citellus în │
│ │ │cadrul sitului │
│ │ │este + │
│ │ │crescătoare. │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Raportul │ │
│ │dintre mărimea│ │
│ │populaţiei de │ │
│ │referinţă │ │
│C.4. │pentru starea │Aproximativ egal │
│ │favorabilă şi │ │
│ │mărimea │ │
│ │populaţiei │ │
│ │viitoare a │ │
│ │speciei │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Perspectivele │ │
│ │speciei din │FV - perspective │
│C.5. │punct de │bune │
│ │vedere al │ │
│ │populaţiei │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │viitoare a │+ se │
│C.6. │suprafeţei │îmbunătăţeşte │
│ │habitatului │ │
│ │speciei │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Raportul │ │
│ │dintre │ │
│ │suprafaţa │ │
│ │adecvată a │ │
│C.7. │habitatului │Aproximativ egal │
│ │speciei şi │ │
│ │suprafaţa │ │
│ │habitatului │ │
│ │speciei în │ │
│ │viitor │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Perspectivele │ │
│ │speciei din │ │
│C.8. │punct de │FV - favorabile │
│ │vedere al │ │
│ │habitatului │ │
│ │speciei │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Perspectivele │ │
│C.9. │speciei în │FV - favorabile │
│ │viitor │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Efectul │ │
│ │cumulat al │ │
│C.10.│impacturilor │Ridicat │
│ │asupra speciei│ │
│ │în viitor │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │K01.01 Eroziune -│
│ │ │Ridicat │
│ │ │A04.01.05 │
│ │ │Păşunatul │
│ │ │intensiv în │
│ │ │amestec de │
│ │Intensitatea │animale - Ridicat│
│C.ll.│presiunilor │D01 Drumuri, │
│ │actuale asupra│poteci - Mediu │
│ │speciei │E03.01 │
│ │ │Depozitarea │
│ │ │deşeurilor │
│ │ │menajere/deşeuri │
│ │ │provenite din │
│ │ │baze de agrement │
│ │ │- Scăzut │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │A04.01.05 │
│ │Intensitatea │Păşunatul │
│ │ameninţărilor │intensiv în │
│C.12.│viitoare │amestec de │
│ │asupra speciei│animale - Ridicat│
│ │ │K01.01 Eroziune -│
│ │ │Ridicat │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Viabilitatea │Viabilitatea pe │
│C.13.│pe termen lung│termen lung a │
│ │a speciei │speciei ar putea │
│ │ │fi asigurată. │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Ţinând cont de │
│ │ │actualele │
│ │ │presiuni şi │
│ │ │ameninţări │
│ │ │existente la │
│ │ │nivelul sitului, │
│ │ │putem aprecia că │
│ │Starea de │starea de │
│ │conservare din│conservare din │
│ │punct de │punct de vedere │
│C. │vedere al │al perspectivelor│
│14. │perspectivelor│speciei în viitor│
│ │speciei în │U1 - nefavorabilă│
│ │viitor │- inadecvată, dar│
│ │ │dacă se intervine│
│ │ │prin │
│ │ │implementarea │
│ │ │unor măsuri de │
│ │ │conservare, │
│ │ │perspectivele │
│ │ │speciei pot fi │
│ │ │favorabile. │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │stării de │ │
│ │conservare din│ │
│C.15.│punct de │X - este │
│ │vedere al │necunoscută │
│ │perspectivelor│ │
│ │speciei în │ │
│ │viitor │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Starea de │ │
│ │conservare │ │
│ │necunoscută │ │
│C.16.│din punct de │Nu este cazul. │
│ │vedere al │ │
│ │perspectivelor│ │
│ │speciei în │ │
│ │viitor │ │
└─────┴──────────────┴─────────────────┘


        Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei speciei
        În cazul neaplicării măsurilor de management, situaţia ar arăta precum în tabelul următor:

┌────────────┬────────────┬────────────┬───────────┬──────┐
│ │ │Raportul │ │ │
│Valoarea │Tendinţa │dintre VRF │ │ │
│actuală a │viitoare a │şi valoarea │Perspective│Figura│
│parametrului│parametrului│viitoare a │ │ │
│ │ │parametrului│ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│La fel cu/ │ │ │ │ │
│deasupra VRF│ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│La fel cu/ │ │ │ │ │
│deasupra VRF│ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│Deasupra VRF│ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│Sub VRF │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│Sub VRF │- │- │rele │ │
│ │descrescător│descrescător│ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│Sub VRF │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│Necunoscute │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│Sub VRF la │ │ │ │ │
│fel / │ │ │ │ │
│deasupra VRF│ │ │ │ │
└────────────┴────────────┴────────────┴───────────┴──────┘


        În cazul implementării şi respectării unor măsuri de conservare, situaţia ar arăta astfel:

┌────────────┬────────────┬────────────┬───────────┬──────┐
│ │ │Raportul │ │ │
│Valoarea │Tendinţa │dintre VRF │ │ │
│actuală a │viitoare a │şi valoarea │Perspective│Figura│
│parametrului│parametrului│viitoare a │ │ │
│ │ │parametrului│ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│La fel cu/ │ │ │ │ │
│deasupra VRF│ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│La fel cu/ │ │ │ │ │
│deasupra VRF│ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│Deasupra VRF│ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│Sub VRF │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│Sub VRF │+ crescător │+ crescător │bune │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│Sub VRF │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│Necunoscute │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│Sub VRF la │ │ │ │ │
│fel / │ │ │ │ │
│deasupra VRF│ │ │ │ │
└────────────┴────────────┴────────────┴───────────┴──────┘        Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea Planului de management

┌──────────┬─────────────┬─────────────────┬───────────┐
│Favorabile│Nefavorabile-│Nefavorabile-Rele│Necunoscută│
│ │lnadecvate │ │ │
├──────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────┤
│//////////│ │ │ │
│//////////│ │ │ │
│//////////│ │ │ │
│//// │ │ │ │
└──────────┴─────────────┴─────────────────┴───────────┘


        Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea Planului de management actual

┌──────────┬─────────────┬────────────────┬───────────┐
│Favorabilă│Nefavorabilă-│Nefavorabilă-Rea│Necunoscută│
│ │Inadecvată │ │ │
├──────────┼─────────────┼────────────────┼───────────┤
│//////////│ │ │ │
│//////////│ │ │ │
│///// │ │ │ │
└──────────┴─────────────┴────────────────┴───────────┘    6.1.4. Evaluarea globală a speciei
        Tabelul D) Evaluarea globală a speciei Spermophilus citellus

┌─────┬────────────┬────────────────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
├─────┼────────────┼────────────────────────┤
│ │ │Spermophilus citellus │
│ │ │Linnaeus, 1766 - │
│ │ │popândău -Cod EUNIS │
│ │ │1335. │
│ │ │Specia este listată în │
│ │ │Directiva 92/43/CEE/1992│
│ │ │privind conservarea │
│ │ │habitatelor naturale şi │
│ │ │a speciilor de faună şi │
│ │ │floră sălbatică - DH, în│
│ │ │Anexa II - Specii │
│ │ │animale şi vegetale dc │
│ │ │interes comunitar a │
│ │ │căror conservare │
│ │ │necesită desemnarea unor│
│ │ │arii speciale de │
│ │ │conservare şi în Anexa │
│ │ │IV - Specii animale şi │
│ │ │vegetale de importanţă │
│ │ │comunitară care necesită│
│A.1. │Specia │protecţie strictă. │
│ │ │În legislaţia naţională,│
│ │ │specia este listată în │
│ │ │OUG nr. 57/2007 privind │
│ │ │regimul ariilor naturale│
│ │ │protejate, conservarea │
│ │ │habitatelor naturale, a │
│ │ │florei şi faunei │
│ │ │sălbatice, în Anexa 3 - │
│ │ │Specii de plante şi de │
│ │ │animale a căror │
│ │ │conservare necesită │
│ │ │desemnarea ariilor │
│ │ │special de conservare şi│
│ │ │a ariilor de protecţie │
│ │ │special avifaunistică şi│
│ │ │în Anexa 4A - Specii de │
│ │ │interes comunitar. │
│ │ │Specii dc animale şi de │
│ │ │plante care necesită o │
│ │ │protecţie strictă. │
├─────┼────────────┼────────────────────────┤
│ │Tipul │ │
│ │populaţiei │În cadrul sitului Natura│
│A.2. │speciei în │2000 ROSCI0276 Albeşti, │
│ │aria │populaţia dc popândău │
│ │naturală │este rezidentă. │
│ │protejată │ │
├─────┼────────────┼────────────────────────┤
│ │ │Starea globală de │
│ │ │conservare a speciei a │
│ │Starea │fost evaluată luând în │
│D.7. │globală de │considerare populaţia │
│ │conservare a│speciei, habitatul │
│ │speciei │speciei, perspectivele │
│ │ │speciei în viitor: │
│ │ │nefavorabilă-inadecvată.│
├─────┼────────────┼────────────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │stării │ │
│D.8. │globale de │X - este necunoscută │
│ │conservare a│ │
│ │speciei │ │
├─────┼────────────┼────────────────────────┤
│ │Starea │ │
│D.9. │globală de │- │
│ │conservare │ │
│ │necunoscută │ │
├─────┼────────────┼────────────────────────┤
│ │ │Prin implementarea │
│ │ │măsurilor de management │
│ │ │menite în vederea │
│ │ │reducerii impactului │
│ │ │presiunilor şi │
│ │ │ameninţărilor asupra │
│ │Informaţii │popândăului, precum şi │
│D.10.│suplimentare│continuarea │
│ │ │monitorizării speciei în│
│ │ │cadrul sitului, │
│ │ │implicând structura pe │
│ │ │vârste şi sex, se poate │
│ │ │atinge şi menţine starea│
│ │ │favorabilă de │
│ │ │conservare. │
└─────┴────────────┴────────────────────────┘


        Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei

┌──────────┬─────────────┬────────────────┬───────────┐
│Favorabilă│Nefavorabilă-│Nefavorabilă-Rea│Necunoscută│
│ │Inadecvată │ │ │
├──────────┼─────────────┼────────────────┼───────────┤
│ │/////////////│ │ │
│ │/////////////│ │ │
│ │///// │ │ │
└──────────┴─────────────┴────────────────┴───────────┘

    7. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PLANULUI DE MANAGEMENT
    7.1. Scopul Planului de management pentru aria naturală protejată
        Scopul Planului de management este îmbunătăţirea stării de conservare a speciei Spermophilus citellus - popândău din ROSCI0276 Albeşti, în echilibru cu utilizarea durabilă a resurselor sitului, în interesul comunităţii locale.

    7.2. Obiective generale, măsuri generale, măsuri specifice/management şi activităţi
    7.2.1. Obiective generale
        Obiectivele generale ale prezentului Plan de management vizează următoarele domenii tematice:
    T1. Conservarea şi managementul biodiversităţii, al speciei de interes conservativ.
        T2. Inventarierea/evaluarea detaliată şi monitoringul biodiversităţii.
        T3. Administrarea şi managementul efectiv al ariei naturale protejate şi asigurarea durabilităţii managementului.
        T4. Comunicare, educaţie ecologică şi conştientizarea publicului.
        T5. Utilizarea durabilă a resurselor naturale.
        T6. Turismul durabil, prin intermediul valorilor naturale şi culturale.


    7.2.2. Obiective specifice
        Pentru atingerea obiectivelor generale vor fi urmărite următoarele obiective specifice:
        OS1_T1. Asigurarea conservării speciei popândău - Spermophilus citellus, în sensul îmbunătăţirii stării de conservare a acesteia;
        OS2_T2. Actualizarea inventarelor - evaluarea detaliată pentru specia de interes conservativ Spermophilus citellus;
        OS3_T2. Realizarea monitorizării stării de conservare a speciei de interes conservativ Spermophilus citellus;
        OS4_T3. Materializarea limitelor pe teren ale sitului/rezervaţiei şi menţinerea acestora;
        OS5_T3. Urmărirea respectării regulamentului şi a prevederilor Planului de management;
        OS6_T3. Asigurarea finanţării/bugetului necesar pentru implementarea Planului de management;
        OS7_T3. Asigurarea logisticii necesare pentru administrarea eficientă a sitului;
        OS8_T3. Monitorizarea implementării Planului de management;
        OS9_T3. Dezvoltarea capacităţii personalului implicat în administrarea/managementul sitului;
        OS10_T4. Elaborarea/actualizarea Strategiei şi a Planului de acţiune privind conştientizarea publicului;
        OS11_T4. Implementarea Strategiei şi a Planului de acţiune privind conştientizarea publicului;
        OS12_T6. Elaborarea Strategiei de management a vizitatorilor;
        OS13_T6. Implementarea Strategiei de management a vizitatorilor;
        OS14_T5. Promovarea utilizării durabile a pajiştilor: păşuni, fâneţe;
        OS15_T3. Realizarea raportărilor necesare către autorităţi: Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate, Garda de Mediu, Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.


    7.2.3. Măsură specifică/măsură de management
        Tabelul nr. 19

┌─────────┬────────┬────────────────┬─────────────────────────┐
│Cod │Cod │ │ │
│Măsură │Măsură │Titlu │Descriere │
│specifică│generală│ │ │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │Calitatea habitatului se │
│ │ │ │va îmbunătăţi prin │
│ │ │Îmbunătăţirea │păşunat raţional şi prin │
│ │ │calităţii │drenuri pe pante cu │
│A1 │OS1/M1 │habitatului │înclinare mică unde │
│ │ │speciei │obişnuiesc să facă │
│ │ │Spermophilus │vizuini popândăii, pentru│
│ │ │citellus în sit │împiedicarea inundării │
│ │ │ │vizuinilor în caz de ploi│
│ │ │ │abundente. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │Exploatarea prin păşunat │
│ │ │ │să se facă conform legii │
│ │ │ │pentru organizarea, │
│ │ │ │administrarea şi │
│ │ │ │exploatarea pajiştilor. │
│ │ │ │Se va stabili un regim │
│ │ │Instituirea unui│raţional de păşunat pe │
│ │ │regim raţional │parcele şi cicluri de │
│A2 │OS1/M1 │de păşunat pe │regenerare naturală a │
│ │ │suprafaţa │vegetaţiei, cu stabilirea│
│ │ │sitului │unui număr maxim de │
│ │ │ │animale care pot păşuna, │
│ │ │ │funcţie de clasificarea │
│ │ │ │pajiştii/păşunii în clase│
│ │ │ │de bonitare. Presiune/ │
│ │ │ │ameninţare - Intensitate │
│ │ │ │mare = prioritate mare a │
│ │ │ │măsurii │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │Combaterea │Evitarea suprapăşunatului│
│ │ │eroziunii │mai ales pe suprafeţele │
│A3 │OS1/M1 │solului pe │cu înclinare mică. │
│ │ │suprafaţa │Intensitate mare = │
│ │ │sitului │prioritate mare a măsurii│
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │Realizarea de studii │
│ │ │ │pentru o perioadă de cel │
│ │ │Realizarea │puţin 5 ani, cu analiza: │
│ │ │actualizării │natalităţii, │
│A4 │OS2/M2 │inventarului │mortalităţii, imigrării, │
│ │ │pentru specia │emigrării şi structurii │
│ │ │Spermophilus │pe vârste şi sexe; │
│ │ │citellus │numărarea vizuinilor │
│ │ │ │active şi a indivizilor │
│ │ │ │familiilor de popândău. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │Realizarea │Monitorizarea tuturor │
│ │ │monitorizării │habitatelor adecvate │
│ │ │stării de │spccici, de pe suprafaţa │
│ │ │conservare – │ariei protejate. │
│A5 │OS3/M3 │conform │Identificarea şi │
│ │ │protocolului de │monitorizarea unor │
│ │ │monitorizare │eventuale populaţii din │
│ │ │pentru specia │arii adiacente suprafeţei│
│ │ │Spermophilus │protejate │
│ │ │citellus │ │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │Realizarea şi │ │
│ │ │instalarea │ │
│ │ │bornelor, │Stabilirea numărului de │
│ │ │panourilor şi │panouri/indicatoare şi │
│A6 │OS4/M4 │indicatoarelor │punctelor de instalare a │
│ │ │pentru │bornelor. Se realizează │
│ │ │evidenţierea │lucrări de realizare şi │
│ │ │limitelor ariei │instalare a bornelor. │
│ │ │naturale │ │
│ │ │protejate │ │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │Identificarea │
│ │ │ │necesităţilor pentru │
│ │ │Întreţinerea │lucrări de întreţinere a │
│ │ │mijloacelor de │mijloacelor de │
│ │ │semnalizare a │semnalizare a limitelor │
│A7 │OS4/M4 │limitelor ariei │ariei naturale protejate.│
│ │ │naturale │Realizarea lucrărilor de │
│ │ │protejate │întreţinere a mijloacelor│
│ │ │ │de semnalizare a │
│ │ │ │limitelor ariei naturale │
│ │ │ │protejate. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │Realizarea de │Stabilirea graficului şi │
│ │ │patrule │itinerarului de │
│ │ │periodice pe │patrulare; raportarea │
│A8 │OS5/M5 │teritoriul ariei│informaţiilor şi │
│ │ │naturale │stabilirea măsurilor de │
│ │ │protejate │intervenţie, în caz de │
│ │ │ │nevoie. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │Acordarea de │Respectarea legislaţiei │
│ │ │avize, negative/│în vigoare, acordarea │
│ │ │pozitive, pentru│avizelor în funcţie de │
│ │ │planurile/ │concluziile studiilor │
│A9 │OS5/M5 │programele care │privind impactul │
│ │ │se realizează pe│planurilor/programelor │
│ │ │teritoriul ariei│asupra speciei de interes│
│ │ │naturale │conservativ şi a │
│ │ │protejate │habitatului acesteia. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │Realizarea de │Transmiterea formularelor│
│ │ │campanii de │de completat către │
│A10 │OS6/M6 │strângere de │donatori, colectarea şi │
│ │ │fonduri, │ţinerea evidenţei │
│ │ │inclusiv 2% │fondurilor. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │Stabilirea valorii │
│ │ │Perceperea de │taxelor, perceperea │
│A11 │OS6/M6 │taxe pentru │taxelor, emiterea │
│ │ │avizele acordate│dovezilor de percepere a │
│ │ │ │taxelor. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │Achiziţionarea │Determinarea necesarului │
│ │ │elementelor de │privind elementele de │
│ │ │logistică │logistică şi │
│A12 │OS7/M7 │necesare: │achiziţionarea acestora; │
│ │ │echipament de │stabilirea utilizatorilor│
│ │ │teren │şi a rigorilor de │
│ │ │ │utilizare a logisticii. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │Determinarea necesarului │
│ │ │Întreţinerea │de întreţinerea a │
│ │ │elementelor de │elementelor de logistică │
│ │ │logistică │achiziţionate, │
│A13 │OS7/M7 │necesare: │identificare şi │
│ │ │echipament de │contractare prestatori de│
│ │ │teren │servicii de întreţinere, │
│ │ │ │execuţie şi recepţie │
│ │ │ │lucrări. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │Urmărirea │ │
│ │ │indicatorilor de│Periodic se urmăreşte │
│ │ │monitorizare - │realizarea indicatorilor │
│ │ │calitativi şi │Planului de management cu│
│A14 │OS8/M8 │cantitativi, │scopul de a acţiona │
│ │ │milestone-urilor│preventiv, în cazul │
│ │ │şi a │identificării unor │
│ │ │livrabilelor │neconformităţi. │
│ │ │Planului de │ │
│ │ │management │ │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │Ajustarea/ │Valorile indicatorilor │
│ │ │modificarea │pot suferi modificări în │
│ │ │indicatorilor │funcţie de evoluţia │
│ │ │funcţie de │biodiversităţii sitului; │
│A15 │OS8/M8 │modificarea │se vor facc propuneri dc │
│ │ │implementării │modificări la nivelul │
│ │ │Planului de │indicatorilor; aceste │
│ │ │management │propuneri vor fi │
│ │ │ │consemnate şi aprobate. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │Evaluarea │Redactarea instrumentelor│
│ │ │nevoilor de │de evaluare a nevoilor de│
│ │ │formare a │formare a personalului, │
│ │ │personalului │administrarea │
│A16 │OS9/M9 │implicat în │instrumentelor de │
│ │ │managementul │evaluare, culegerea, │
│ │ │ariei naturale │analiza şi interpretarea │
│ │ │protejate │datelor, ierarhizarea │
│ │ │ │nevoilor de formare. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │Identificarea │
│ │ │ │formatorilor, │
│ │ │Desfăşurarea │contractarea serviciilor │
│A17 │OS9/M9 │cursurilor de │de formare, derularea │
│ │ │instruire │formării, evaluarea │
│ │ │necesare │nivelului de competenţă a│
│ │ │ │personalului după │
│ │ │ │formare. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │Identificarea persoanelor│
│ │ │Constituirea │cu expertiză în domeniul │
│ │ │unui grup de │conştientizării │
│A18 │OS10/M10│lucru pentru │populaţiei, obţinerea │
│ │ │elaborarea │acordului de colaborare │
│ │ │Strategiei │cu acestora, constituirea│
│ │ │ │grupului de lucru. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │Pornind de la situaţia │
│ │ │ │din teren, întâlnirile de│
│ │ │ │lucru vor avea ca │
│ │ │Realizarea de │rezultat propunerea unor │
│A19 │OS10/M10│întâlniri pentru│măsuri/acţiuni pentru │
│ │ │elaborarea │conştientizarea │
│ │ │Strategiei │populaţiei riverane │
│ │ │ │sitului cu privire la │
│ │ │ │valorile biodiversităţii │
│ │ │ │acestuia. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │Realizarea de │ │
│ │ │materiale │ │
│ │ │informative │Stabilirea necesarului de│
│ │ │refertoare la │materiale informative, │
│ │ │aria naturală │redactarea conţinutului │
│A20 │0S11/M11│protejată: │materialelor informative,│
│ │ │broşuri, │multiplicarea, │
│ │ │pliante, │distribuirea şi urmărirea│
│ │ │postere, cărţi │impactului diseminării │
│ │ │şi alte │acestora. │
│ │ │modalităti de │ │
│ │ │informare │ │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │Identificarea sarcinilor │
│ │ │Realizarea │de realizare, asigurarea │
│A21 │OS11/M11│site-ului web al│întreţinerii / │
│ │ │ariei naturale │actualizării site-ului │
│ │ │protejate │web al ariei naturale │
│ │ │ │protejate │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │Realizarea şi │ │
│ │ │difuzarea unui │Proiectarea conţinutului,│
│ │ │material │în funcţie de publicul │
│A22 │OS11/M11│documentar │ţintă, tipărirea şi │
│ │ │referitor la │difuzarea materialului │
│ │ │aria naturală │documentar. │
│ │ │protejată │ │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │Redactarea conţinutului │
│ │ │ │panourilor educative, │
│ │ │Realizarea de │stabilirea numărului │
│A23 │OS11/M11│panouri │necesar şi a locurilor de│
│ │ │educative │amplasare, contractarea │
│ │ │ │firmei de execuţie, │
│ │ │ │instalarea şi recepţia │
│ │ │ │lucrărilor. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │Realizarea unui │ │
│ │ │manual de │Proiectarea conţinutului │
│A24 │OS11/M11│educaţie │manualului, multiplicarea│
│ │ │ecologică pentru│şi distribuţia acestuia. │
│ │ │aria naturală │ │
│ │ │protejată │ │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │Realizarea unui │ │
│ │ │curs opţional de│ │
│ │ │educaţie │Proiectarea cursului │
│ │ │ecologică, pe │opţional de educaţie │
│ │ │baza manualului,│ecologică, aprobarea de │
│A25 │OSI1/M11│adresat şcolilor│către forurile │
│ │ │de pe teritoriul│competente, introducerea │
│ │ │ariei naturale │în programul şcolilor, │
│ │ │protejate, │derularea instruirii. │
│ │ │incluzând lecţii│ │
│ │ │în natură │ │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │Evaluarea │ │
│ │ │impactului │Rcdactarea instrumentelor│
│ │ │activităţilor de│de evaluare a impactului │
│ │ │comunicare, │activităţilor de │
│ │ │informare, │comunicare, informare, │
│A26 │OS12/M12│conştientizare │conştientizare; │
│ │ │şi educaţie │multiplicarea şi │
│ │ │ecologică: │distribuţia, culegerea şi│
│ │ │sondaje, │analiza datelor, │
│ │ │chestionare │elaborarea concluziilor. │
│ │ │sociologice │ │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │Identificarea persoanelor│
│ │ │Constituirea │cu expertiză privind │
│ │ │unui grup de │managementul │
│A27 │OS12/M12│lucru pentru │vizitatorilor,contactarea│
│ │ │elaborarea │şi invitarea acestora, │
│ │ │Strategiei │constituirea grupului de │
│ │ │ │lucru. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │Stabilirea graficului │
│ │ │ │întâlnirilor de lucru, │
│ │ │Realizarea de │stabilirea tematicii │
│ │ │întâlniri pentru│întâlnirilor, derularea │
│A28 │OS13/M13│elaborarea │întâlnirilor, selecţia │
│ │ │Strategiei │soluţiilor, redactarea/ │
│ │ │ │elaborarea strategiei de │
│ │ │ │management al │
│ │ │ │vizitatorilor. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │Realizarea de │ │
│ │ │materiale de │ │
│ │ │promovare a │ │
│ │ │valorilor │Proiectarea conţinutului │
│ │ │naturale şi │fiecărui tip de material │
│A29 │OS13/M13│culturale: │de promovare, redactarea │
│ │ │broşuri, │textului, stabilirea │
│ │ │pliante, │tirajului, multiplicarea │
│ │ │postere, cărţi │şi distribuţia. │
│ │ │şi alte │ │
│ │ │materiale de │ │
│ │ │promovare │ │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │Realizarea de │ │
│ │ │cursuri pentru │Proiectarea conţinutului │
│ │ │ghizi locali de │cursului, angajarea │
│A30 │OS14/M14│prezentare a │formatorilor, derularea │
│ │ │valorilor │cursului, evaluarea │
│ │ │naturale si │impactului formării. │
│ │ │culturale │ │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │Elaborarea unui │ │
│ │ │ghid, cuprinzând│ │
│ │ │cele mai bune │ │
│ │ │practici de │ │
│ │ │administrare a │Identificarea bunelor │
│A31 │OS14/M14│pajiştilor şi │practici, sinteza │
│ │ │promovarea │acestora, realizarea şi │
│ │ │acestuia în │distribuţia ghidului. │
│ │ │rândurile │ │
│ │ │proprietarilor/ │ │
│ │ │gestionarilor de│ │
│ │ │pajişti │ │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │Includerea │ │
│ │ │măsurilor şi │Identificarea factorilor │
│ │ │regulilor de │responsabili/interesaţi, │
│ │ │gestionare │introducerea regulilor de│
│A32 │OS14/M14│durabilă a │gestionare durabilă a │
│ │ │pajiştilor în │pajiştilor în contractele│
│ │ │contractele de │de închiriere, urmărirea │
│ │ │închiriere a │respectării acestor │
│ │ │suprafeţelor de │reguli. │
│ │ │pajişte │ │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │Identificarea factorilor │
│ │ │Acordarea de │responsabili/interesaţi, │
│ │ │compensaţii şi │verificarea criteriilor │
│ │ │stimulente şi │de acordare a │
│ │ │accesarea de │compensaţiilor şi │
│A33 │OS15/M15│fonduri europene│stimulentelor, după caz; │
│ │ │pentru │mobilizarea factorilor │
│ │ │administrarea │interesaţi, completarea │
│ │ │durabilă a │documentaţiilor necesare │
│ │ │pajiştilor │şi accesarea de fonduri │
│ │ │ │europene, după caz. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │Elaborarea │ │
│ │ │rapoartelor de │Respectarea graficului şi│
│A34 │OS15/M15│activitate şi │formatului de raportare. │
│ │ │financiare │ │
│ │ │necesare │ │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │Asumarea │
│ │ │Trimiterea şi │responsabilităţii pentru │
│ │ │completarea │realizarea de completări │
│A35 │OS15/M15│acestora funcţie│şi expedierea acestora, │
│ │ │dc solicitările │funcţie de solicitările │
│ │ │autorităţilor │autorităţilor competenţe │
│ │ │ │în domeniu. │
└─────────┴────────┴────────────────┴─────────────────────────┘


        Tabelul nr. 20

┌───┬───┬───┬────────────────┬────────────┐
│Nr.│Cod│Cod│Denumire │Descriere │
│ │R │MS │ │ │
├───┼───┼───┼────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Sunt │
│ │ │ │ │interzise pe│
│ │ │ │ │viitor │
│ │ │ │ │înfiinţarea │
│ │ │ │ │de noi │
│ │ │ │ │drumuri/ │
│ │ │ │ │poteci şi │
│ │ │ │Interzicerea │târle, mai │
│ │ │ │fragmentării │ales, pe │
│ │ │ │habitatului │suprafeţele │
│ │ │ │speciei │puţin │
│ │ │ │Spermophilus │înclinate şi│
│1. │MR1│O1/│citellus prin │cu potenţial│
│ │ │MS1│iniţiere de noi │de a fi │
│ │ │ │drumuri şi/sau │afecate de │
│ │ │ │poteci în sit, │alunecări de│
│ │ │ │în afara celor │teren. │
│ │ │ │deja existente │Măsură │
│ │ │ │ │restrictivă │
│ │ │ │ │va fi │
│ │ │ │ │menţionată │
│ │ │ │ │în │
│ │ │ │ │regulamentul│
│ │ │ │ │situIui/ │
│ │ │ │ │Prioritate │
│ │ │ │ │medie │
├───┼───┼───┼────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Măsură │
│ │ │ │Interzicerea │restrictivă │
│ │ │ │depozitării │care va fi │
│ │ │O1/│deşeurilor de │menţionată │
│2. │MR2│MS1│orice tip pe │în │
│ │ │ │suprafaţa │regulamentul│
│ │ │ │sitului │sitului/ │
│ │ │ │ │Prioritate │
│ │ │ │ │medie │
├───┼───┼───┼────────────────┼────────────┤
│ │ │ │Interzicerea │ │
│ │ │ │dezvoltării │ │
│ │ │ │infrastructurii,│ │
│ │ │ │cu excepţia │Măsură │
│ │ │ │celei de │restrictivă │
│ │ │ │vizitare, a │care va fi │
│ │ │O1/│îmbunătăţirilor │menţionată │
│3. │MR3│MS1│funciare │în │
│ │ │ │necesare, a │regulamentul│
│ │ │ │adăposturilor │sitului/ │
│ │ │ │temporare, a │Prioritate │
│ │ │ │umbrarelor │redusă │
│ │ │ │pentru animale, │ │
│ │ │ │a surselor de │ │
│ │ │ │apă potabilă │ │
├───┼───┼───┼────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Măsură │
│ │ │ │ │restrictivă │
│ │ │ │Interzicerea │care va fi │
│ │ │O1/│modificării │menţionată │
│4. │MR4│MS1│modului actual │în │
│ │ │ │de folosinţă al │regulamentul│
│ │ │ │terenurilor. │sitului/ │
│ │ │ │ │Prioritate │
│ │ │ │ │medie │
├───┼───┼───┼────────────────┼────────────┤
│ │ │ │Controlul │Măsură │
│ │ │ │speciilor │restrictivă │
│ │ │ │invazive de │care va fi │
│ │ │O1/│plante, inclusiv│menţionată │
│5. │MR5│MS1│a celor de │în │
│ │ │ │plante lemnoase │regulamentul│
│ │ │ │pe suprafaţa │sitului/ │
│ │ │ │sitului │Prioritate │
│ │ │ │ │medie │
├───┼───┼───┼────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Măsură │
│ │ │ │Evitarea │restrictivă │
│ │ │ │alterării │care va fi │
│ │ │O1/│habitatului │menţionată │
│6. │MR6│MS1│speciei prin │în │
│ │ │ │activităţi │regulamentul│
│ │ │ │turistice de tip│sitului/ │
│ │ │ │picnic │Prioritate │
│ │ │ │ │mică │
└───┴───┴───┴────────────────┴────────────┘

    8. PLANUL DE ACTIVITĂŢI ŞI ESTIMAREA RESURSELOR
    8.1. Planul de activităţi
        Tabel nr. 21 Planificarea temporală a activităţilor

┌─────┬──────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────────┬───────────┬───────────┐
│ │ │Anul 1 │Anul 2 │Anul 3 │Anul 4 │Anul 5 │ │ │ │
│Nr. │Activitate ├─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┤Prioritate│Responsabil│Partener │
│ │ │T│T│T│T│T│T│T│T│T│T│T│T│T│T│T│T│T│T│T│T│ │ │ │
│ │ │1│2│3│4│1│2│3│4│1│2│3│4│1│2│3│4│1│2│3│4│ │ │ │
├─────┼──────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────────┴───────────┴───────────┤
│1. │Conservarea şi managementul biodiversitătii, al speciei de interes conservativ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Măsură generală / Obiectiv specific stării de conservare 1. Asigurarea │
│LI │conservării speciei de popândău - Spermophilus citellus, în sensul │
│ │îmbunătăţirii │
├─────┼──────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──────────┬───────────┬───────────┤
│ │Activitatea 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi │
│ │îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale şi │
│ │calităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de mediu, │
│1.1.1│habitatului │ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │Mare │Custode │proprietari│
│ │speciei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de terenuri│
│ │Spermophilus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ONG-uri │
│ │citellus în sit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │Activitatea 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi │
│ │Instituirea unui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale şi │
│1.1.2│regim raţional de │ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │Medie │Custode │de mediu, │
│ │păşunat pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │proprietari│
│ │suprafaţa sitului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de terenuri│
├─────┼──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi │
│ │Activitatea 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale şi │
│ │Combaterea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de mediu, │
│1.1.3│eroziunii solului │ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │Mare │Custode │proprietari│
│ │pe suprafaţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de │
│ │sitului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │terenuri, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ONG-uri │
├─────┼──────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────────┴───────────┴───────────┤
│2. │Inventarierea / evaluarea detalată şi monitoringul biodiversităţii │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Măsură generală / Obiectiv specific 2. Actualizarea inventarului populaţiei şi │
│2.1 │monitorizarea stării de conservare a speciei de interes conservativ │
│ │Spermophilus citellus │
├─────┼──────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─────┬───────┬────────────────────┤
│ │Activitatea 4. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi │
│ │Realizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale şi de │
│ │actualizării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mediu, │
│2.1.1│inventarului │ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │Mare │Custode│ONG-uri, │
│ │pentru specia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │centre de │
│ │Spermophilus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cercetare, │
│ │citellus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │universităţi │
├─────┼──────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─────┴───────┴────────────────────┤
│2.2 │Măsură generală / Obiectiv specific 3. Realizarea monitorizării stării de │
│ │conservare a speciei de interes conservativ Spermophilus citellus │
├─────┼──────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─────┬───────┬────────────────────┤
│ │Activitatea 5. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Realizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │monitorizării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi │
│ │stării de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale şi de │
│ │conservare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mediu, │
│2.2.1│conform │ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │ │X│X│ │Mare │Custode│ONG-uri, │
│ │protocolului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │centre de │
│ │monitorizare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cercetare, │
│ │pentru specia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │universităţi │
│ │Spermophilus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │citellus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─────┴───────┴────────────────────┤
│3. │Administrarea şi managementul efectiv al ariei naturale protejate şi asigurarea │
│ │durabilităţii managementului │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1 │Măsură generală / Obiectiv specific 4. Instalarea limitelor pe teren ale │
│ │sitului/rezervaţiei şi menţinerea acestora │
├─────┼──────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─────┬───────┬────────────────────┤
│ │Activitatea 6. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Realizarea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instalarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bornelor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.1.1│panourilor şi │X│X│X│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Medie│Custode│Autorităţi │
│ │indicatoarelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │evidenţierea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │limitelor ariei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │naturale protejate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───────┼────────────────────┤
│ │Activitatea 7. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Întreţinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.1.2│mijloacelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │X│X│X│ │X│X│X│ │X│X│X│ │Medie│Custode│Autorităţi │
│ │semnalizare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale │
│ │limitelor ariei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │naturale protejate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─────┴───────┴────────────────────┤
│3.2 │Măsură generală / Obiectiv specific 5. Urmărirea respectării regulamentului şi │
│ │a prevederilor Planului de management │
├─────┼──────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─────┬───────┬────────────────────┤
│ │Activitatea 8. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.2.1│patrule periodice │X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│Mare │Custode│Garda de mediu │
│ │pe teritoriul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ariei naturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protejate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───────┼────────────────────┤
│ │Activitatea 9. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Acordarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │avize, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │negative/ pozitive│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.2.2│pentru │X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│Medie│Custode│Autorităţi de mediu │
│ │planurile/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │programele care se│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │realizează pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │teritoriul ariei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │naturale protejate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─────┴───────┴────────────────────┤
│3.3 │Măsură generală / Obiectiv specific 6. Asigurarea finanţării/bugetului necesar │
│ │pentru implementarea Planului de management │
├─────┼──────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─────┬───────┬────────────────────┤
│ │Activitatea 10. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.3.1│campanii de │X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│Medie│Custode│Autorităţi locale, │
│ │strângere de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ONG-uri │
│ │fonduri, inclusiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───────┼────────────────────┤
│ │Activitatea 11. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.3.2│Perceperea de taxe│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│Medie│Custode│Autorităţi │
│ │pentru avizele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale │
│ │acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─────┴───────┴────────────────────┤
│3.4 │Măsură generală / Obiectiv specific 7. Asigurarea logisticii necesare pentru │
│ │administrarea eficientă a sitului │
├─────┼──────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─────┬───────┬────────────────────┤
│ │Activitatea 12. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Achiziţionarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │elementelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi │
│3.4.1│logistică │ │ │ │X│ │ │ │X│ │ │ │X│ │ │ │ │ │ │ │ │Medie│Custode│locale │
│ │necesare: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │echipament de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │teren │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───────┼────────────────────┤
│ │Activitatea 13. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Întreţinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │elementelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi │
│3.4.2│logistică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │X│ │ │ │X│Medie│Custode│locale │
│ │necesare: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │echipament de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │teren │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─────┴───────┴────────────────────┤
│3.5 │Măsură generală / Obiectiv specific 8. Monitorizarea implementării Planului de │
│ │management │
├─────┼──────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─────┬───────┬────────────────────┤
│ │Activitatea 14. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Urmărirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │indicatorilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │monitorizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.5.1│calitativi şi │ │ │ │ │ │ │ │X│ │ │ │X│ │ │ │ │ │ │ │ │Medie│Custode│Autorităţi locale şi│
│ │cantitativi, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de mediu │
│ │milestone-urilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi a livrabilelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Planului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │management │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───────┼────────────────────┤
│ │Activitatea 15. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Ajustarca/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │modificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │indicatorilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi localc şi│
│3.5.2│funcţie de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │X│ │ │ │X│Medie│Custode│de mediu │
│ │modificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │implementării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Planului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │management │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─────┴───────┴────────────────────┤
│3.6 │Măsură generală / Obiectiv specific 9. Dezvoltarea capacităţii personalului │
│ │implicat în administrarea/managementul sitului │
├─────┼──────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─────┬───────┬────────────────────┤
│ │Activitatea 16. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Evaluarea nevoilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de formare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.6.1│personalului │ │ │ │X│ │ │ │X│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mică │Custode│Autorităţi de mediu,│
│ │implicat în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │managementul ariei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │naturale protejate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───────┼────────────────────┤
│ │Activitatea 17. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi de mediu,│
│3.6.2│Desfăşurarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │X│ │ │ │X│ │ │ │ │Mică │Custode│furnizori de │
│ │cursurilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │programe de formare │
│ │instruire necesare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─────┴───────┴────────────────────┤
│ │Măsură generală / Obiectiv specific 15. Realizarea raportărilor necesare către │
│3.7 │autorităţi: Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate, Garda de Mediu, │
│ │Ministerul Mediului Apelor şi Pădurii, Agenţia Naţională pentru Protecţia │
│ │Mediului │
├─────┼──────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─────┬───────┬────────────────────┤
│ │Activitatea 34. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Elaborarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.7.1│rapoartelor de │ │ │ │X│ │ │ │X│ │ │ │X│ │ │ │X│ │ │ │X│Medie│Custode│Autorităţi locale şi│
│ │activitate şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de mediu │
│ │financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │necesare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───────┼────────────────────┤
│ │Activitatea 35. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Trimiterea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.7.2│completarea │ │ │ │X│ │ │ │X│ │ │ │X│ │ │ │X│ │ │ │X│Medie│Custode│Autorităţi locale şi│
│ │acestora funcţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de mediu │
│ │de solicitările │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │autorităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─────┴───────┴────────────────────┤
│4. │Comunicare, educaţie ecologică şi conştientizarea publicului │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.1 │Măsură generală / Obiectiv specific 10. Elaborarea/actualizarea Strategiei şi a │
│ │Planului de acţiune privind conştientizarea publicului │
├─────┼──────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─────┬───────┬────────────────────┤
│ │Activitatea 18. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi locale şi│
│ │Constituirea unui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de mediu, │
│4.1.1│grup de lucru │ │ │ │X│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Medie│Custode│proprietari, │
│ │pentru elaborarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ONG-uri, centre de │
│ │Strategiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cercetare, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │universităţi │
├─────┼──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───────┼────────────────────┤
│ │Activitatea 19. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi locale şi│
│ │Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de mediu, │
│4.1.2│întâlniri pentru │ │ │ │ │X│X│X│X│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Medie│Custode│proprietari, │
│ │elaborarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ONG-uri, centre de │
│ │Strategiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cercetare, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │universităţi │
├─────┼──────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─────┴───────┴────────────────────┤
│4.2 │Măsură generală / Obiectiv specific 11. Implementarea Strategiei şi a Planului │
│ │de acţiune privind conştientizarea publicului │
├─────┼──────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─────┬───────┬────────────────────┤
│ │Activitatea 20. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │materiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi locale şi│
│ │informative │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de mediu, │
│ │referitoare la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │proprietari, │
│4.2.1│aria naturală │ │ │ │ │ │ │ │ │X│X│X│X│ │ │ │ │ │ │ │ │Medie│Custode│ONG-uri, centre de │
│ │protejată: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cercetare, │
│ │broşuri, pliante, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │universităţi │
│ │postere, cărţi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │alte modalităţi de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │informare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───────┼────────────────────┤
│ │Activitatea 21. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4.2.2│Realizarea site- │ │ │ │ │ │ │ │X│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Medie│Custode│Autorităţi locale şi│
│ │ului web al ariei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de mediu │
│ │naturale protejate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───────┼────────────────────┤
│ │Activitatea 22. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi locale şi│
│ │Realizarea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de mediu, │
│ │difuzarea unui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │proprietari, │
│4.2.3│material │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │X│ │ │ │ │ │ │ │ │Medie│Custode│ONG-uri, centre de │
│ │documentar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cercetare, │
│ │referitor la aria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │universităţi │
│ │naturală protejată│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───────┼────────────────────┤
│ │Activitatea 23. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi locale şi│
│4.2.4│Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │X│ │ │ │X│ │ │ │ │ │ │ │ │Medie│Custode│de mediu │
│ │panouri educative │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───────┼────────────────────┤
│ │Activitatea 24. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi de mediu,│
│ │Realizarea unui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ONG-uri, │
│4.2.5│manual de educaţie│ │ │ │ │X│X│X│X│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Medie│Custode│universităţi, şcoli,│
│ │ecologică pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │inspectorate │
│ │aria naturală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şcolare │
│ │protejată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───────┼────────────────────┤
│ │Activitatea 25. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Realizarea unui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │curs opţional de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │educaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi de mediu,│
│ │ecologică, pe baza│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ONG-uri, │
│4.2.6│manualului adresat│ │ │ │ │ │ │ │ │X│X│X│X│X│X│X│X│X│ │ │ │Medie│Custode│universităţi, şcoli,│
│ │şcolilor de pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │inspectorate │
│ │teritoriul arici │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şcolare │
│ │naturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protejate, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │incluzând lecţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în natură │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───────┼────────────────────┤
│ │Activitatea 26. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Evaluarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │impactului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comunicare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi locale şi│
│4.2.7│informare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │X│ │ │Medie│Custode│de mediu, ONG-uri, │
│ │conştientizare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │centre de cercetare,│
│ │educaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │universităţi │
│ │ecologică: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sondaje, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │chestionare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sociologice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─────┴───────┴────────────────────┤
│5. │Utilizarea durabilă a resurselor naturale │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.1 │Măsură generală / Obiectiv specific 14. Promovarea utilizării durabile a │
│ │pajiştilor, păşuni, fâneţe │
├─────┼──────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─────┬───────┬────────────────────┤
│ │Activitatea 31. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Elaborarea unui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ghid, cuprinzând │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi locale şi│
│ │cele mai bune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de mediu, │
│ │practici de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │proprietari de │
│5.1.1│administrare a │X│X│X│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Medie│custode│terenuri, ONG-uri, │
│ │pajiştilor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │centre de cercetare,│
│ │promovarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │universităţi │
│ │acestuia în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rândurile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proprietarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───────┼────────────────────┤
│ │Activitatea 32. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Includerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │măsurilor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi locale şi│
│ │regulilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de mediu, │
│ │gestionare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │proprietari de │
│5.1.2│durabilă a │X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│Mare │Custode│terenuri, ONG-uri, │
│ │pajiştilor în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │centre de cercetare,│
│ │contractele de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │universităţi │
│ │închiriere a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │suprafeţelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pajişte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───────┼────────────────────┤
│ │Activitatea 33. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Acordarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │compensaţii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stimulente şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5.1.3│accesarea de │X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│Mare │Custode│Autorităţi locale şi│
│ │fonduri europene │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de mediu │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │administrarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │durabilă a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pajiştilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─────┴───────┴────────────────────┤
│6. │Turismul durabil, prin intermediul valorilor naturale şi culturale │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6.1 │Măsură generală / Obiectiv specific 12. Elaborarea Strategiei de management a │
│ │vizitatorilor │
├─────┼──────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─────┬───────┬────────────────────┤
│ │Activitatea 27. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Constituirea unui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi locale şi│
│6.1.1│grup de lucru │X│X│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de mediu, ONG-uri │
│ │pentru elaborarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Strategiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───────┼────────────────────┤
│ │Activitatea 28. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi locale şi│
│6.1.2│întâlniri pentru │ │ │X│X│X│X│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de mediu, ONG-uri │
│ │elaborarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Strategiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─────┴───────┴────────────────────┤
│6.2 │Măsură generală / Obiectiv specific 13. Implementarea Strategiei de management │
│ │a vizitatorilor │
├─────┼──────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─────┬───────┬────────────────────┤
│ │Activitatea 29. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │materiale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │promovare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi locale şi│
│6.2.1│valorilor naturale│ │ │ │ │ │ │X│X│X│X│X│X│X│X│X│X│ │ │ │ │Medie│Custode│de mediu, ONG-uri, │
│ │şi culturale: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │universităţi │
│ │broşuri, pliante, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │postere, cărţi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │alte materiale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │promovare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─────┼───────┼────────────────────┤
│ │Activitatea 30. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi │
│ │Realizarea dc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale şi de │
│ │cursuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mediu, │
│6.2.2│ghizi locali de │ │ │ │ │ │ │X│X│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Medie│Custode│ONG-uri, │
│ │prezentare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │universităţi, │
│ │valorilor naturale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │furnizori de │
│ │şi culturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │formare │
└─────┴──────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─────┴───────┴────────────────────┘    8.2. Estimarea resurselor necesare
        Tabel nr. 22 Estimarea resurselor necesare desfăşurării activităţii planificate

┌────────┬──────────────┬────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────┬──────────┐
│ │ │Resurse │ │Resurse │Alocare │
│Nr. │Activitate │umane │Resurse materiale │financiare │subprogram│
│ │ │ │ │estimate │ │
├────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┬────────┬─────────┼────────┬───────┼──────────┤
│ │ │Total │Denumire │UM │Cantitate│Total │Sursă │ │
│ │ │(zile/om) │ │ │ │(lei) │fonduri│ │
├────────┼──────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┤
│1. │Conservarea şi managementul biodiversităţii, habitatului de interes conservativ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1 │Asigurarea conservării speciei de popândău - Spermophilus citellus, în sensul │
│ │îmbunătăţirii stării de conservare │
├────────┼──────────────┬────────────┬──────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┤
│ │Îmbunătăţirea │1 specialist│ │ │ │ │ │ │
│ │calităţii │arii │Parteneriate │ │ │ │ │ │
│ │habitatului │naturale │instituţionale│ │1 │ │ │ │
│1.1.1 │speciei │protejate - │Mijloc auto de│ │1 │4000 │ │ │
│ │Spermophilus │10 zile, 8 │deplasare │ │ │ │ │ │
│ │citellus în │ore │ │ │ │ │ │ │
│ │sit │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │Instituirea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │unui regim │ │ │ │ │ │ │ │
│1.1.2 │raţional de │ │Parteneriate │ │1 │0 │ │ │
│ │păşunat pe │ │instituţionale│ │ │ │ │ │
│ │suprafaţa │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sitului │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │Combaterea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │eroziunii │ │Parteneriate │ │ │ │ │ │
│1.1.3 │solului pe │ │instituţionale│ │1 │0 │ │ │
│ │suprafaţa │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sitului │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│măsură │ │ │n/a │ │ │4000 │n/a │ │
│generală│ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│obiectiv│ │ │n/a │ │ │4000,00 │n/a │ │
│general │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┤
│2. │Inventarierea / evaluarea detaliată şi monitoringul biodiversităţii │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1 │Actualizarea inventarului populaţiei şi monitorizarea stării de conservare a │
│ │speciei de interes conservativ Spermophilus citellus │
├────────┼──────────────┬────────────┬──────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┤
│ │Realizarea │1 specialist│Mijloc auto de│ │ │ │ │ │
│ │actualizării │zoolog - 30 │deplasare │ │ │ │ │ │
│ │inventarului │zile, 8 ore │Echipament GPS│buc. │1 │ │ │ │
│2.1.1 │pentru specia │1 specialist│Combustibil, │buc. │1 │25000 │ │ │
│ │Spermophilus │GIS, 20 de │cazare, diurnă│zile │40 │ │ │ │
│ │citellus │zile, 8 ore/│specialişti │ │ │ │ │ │
│ │ │zi │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│măsură │ │ │ │ │ │25000 │ │ │
│generală│ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┤
│2.2 │Realizarea monitorizării stării de conservare a speciei de interes conservativ │
│ │Spermophilus citellus │
├────────┼──────────────┬────────────┬──────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┤
│ │Realizarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │monitorizării │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stării de │ │Mijloc auto de│ │ │ │ │ │
│ │conservare, │1 specialist│deplasare, din│ │ │ │ │ │
│ │conform │zoolog 10 │dotare │buc. │1 │ │ │ │
│2.2.1 │protocolului │zile, 8 ore/│Combustibil, │zile │10 │24000 │ │ │
│ │de │zi/an, timp │cazare, diurna│ │ │ │ │ │
│ │monitorizare, │de 5 ani │specialist │ │ │ │ │ │
│ │pentru specia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Spermophilus │ │ │ │ │ │ │ │
│ │citellus │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│măsură │ │ │ │ │ │24000 │ │ │
│generală│ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│obiectiv│ │ │ │ │ │49000,00│ │ │
│general │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┤
│3. │Administrarea şi managementul efectiv al ariei naturale protejate şi asigurarea │
│ │durabilităţii managementului │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1 │Instalarea limitelor pe te;ren ale sitului/rezervaţiei şi menţinerea acestora │
├────────┼──────────────┬────────────┬──────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┤
│ │Realizarea şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instalarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bornelor, │ │Sevicii │ │ │ │ │ │
│ │panourilor şi │ │realizare şi │ │ │ │ │ │
│3.1.1 │indicatoarelor│ │amplasare │contract│1 │20000 │ │ │
│ │pentru │ │borne şi │ │ │ │ │ │
│ │evidenţierea │ │panouri │ │ │ │ │ │
│ │limitelor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ariei naturale│ │ │ │ │ │ │ │
│ │protejate │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │Întreţinerea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mijloacelor de│ │ │ │ │ │ │ │
│3.1.2 │semnalizare a │ │Parteneriat │ │ │0 │ │ │
│ │limitelor │ │instituţional │ │ │ │ │ │
│ │ariei naturale│ │ │ │ │ │ │ │
│ │protejate │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│măsură │ │ │ │ │ │20000 │ │ │
│generală│ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┤
│3.2 │Urmărirea respectării regulamentului şi a prevederilor Planului de management │
├────────┼──────────────┬────────────┬──────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┤
│ │Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │patrule │ │ │ │ │ │ │ │
│3.2.1 │periodice pe │ │Parteneriate │ │ │0 │ │ │
│ │teritoriul │ │instituţionale│ │ │ │ │ │
│ │ariei naturale│ │ │ │ │ │ │ │
│ │protejate │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │Acordarea de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │avize - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │negative/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pozitive, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│3.2.2 │planurile/ │ │Parteneriatc │ │ │0 │ │ │
│ │programele │ │instituţionale│ │ │ │ │ │
│ │care se │ │ │ │ │ │ │ │
│ │realizează pe │ │ │ │ │ │ │ │
│ │teritoriul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ariei naturale│ │ │ │ │ │ │ │
│ │protejate │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│măsură │ │ │ │ │ │0 │ │ │
│generală│ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┤
│3.3 │Asigurarea finanţării/bugetului necesar pentru implementarea Planului de │
│ │management │
├────────┼──────────────┬────────────┬──────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┤
│ │Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │campanii de │ │Parteneriate │ │ │ │ │ │
│3.3.1 │strângere de │ │instituţionale│ │ │0 │ │ │
│ │fonduri, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │inclusiv 2% │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │Perceperea de │ │ │ │ │ │ │ │
│3.3.2 │taxe pentru │ │ │ │ │0 │ │ │
│ │avizele │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acordate │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│măsură │ │ │ │ │ │0 │ │ │
│generală│ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┤
│3.4 │Asigurarea logisticii necesare pentru administrarea eficientă a sitului │
├────────┼──────────────┬────────────┬──────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┤
│ │Achiziţionarea│ │ │ │ │ │ │ │
│ │elementelor de│ │Echipament │ │ │ │ │ │
│3.4.1 │logistică │ │GPS │buc. │1 │2500 │ │ │
│ │necesare: │ │Literatura de │ │ │1000 │ │ │
│ │echipament de │ │specialitate │ │ │ │ │ │
│ │teren │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │Întreţinerea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │elementelor de│ │ │ │ │ │ │ │
│3.4.2 │logistică │ │ │ │ │- │ │ │
│ │necesare: │ │ │ │ │ │ │ │
│ │echipament de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │teren │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Măsură │ │ │ │ │ │3500 │ │ │
│Generală│ │ │ │ │ │ │ │ │
│3,4 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┤
│3.5 │Monitorizarea implementării Planului de management │
├────────┼──────────────┬────────────┬──────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┤
│ │Urmărirea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │indicatorilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de │1 specialist│ │ │ │ │ │ │
│ │monitorizare │arii │ │ │ │ │ │ │
│ │calitativi şi │protejate 10│ │ │ │ │ │ │
│3.5.1 │cantitativi, │zile/an, 8 │ │ │ │9000 │ │ │
│ │milestone- │ore/zi, 5 │ │ │ │ │ │ │
│ │urilor şi a │ani. │ │ │ │ │ │ │
│ │livrabilelor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Planului de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │management │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │Ajustarea/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │modificarea │1 specialist│ │ │ │ │ │ │
│ │indicatorilor │arii │ │ │ │ │ │ │
│3.5.2 │funcţie de │protejate 5 │ │ │ │4500 │ │ │
│ │modificarea │zile/an, 8 │ │ │ │ │ │ │
│ │implementării │ore/zi, 5 │ │ │ │ │ │ │
│ │Planului de │ani │ │ │ │ │ │ │
│ │management │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│măsură │ │ │ │ │ │13500 │ │ │
│generală│ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.5 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┤
│3.6 │Dezvoltarea capacităţii personalului implicat în administrarea/managementul │
│ │sitului │
├────────┼──────────────┬────────────┬──────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┤
│ │Evaluarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nevoilor de │1 │ │ │ │ │ │ │
│ │formare a │responsabil │ │ │ │ │ │ │
│3.6.1 │personalului │formare 30 │ │ │ │3000 │ │ │
│ │implicat în │zile, 8 ore/│ │ │ │ │ │ │
│ │managementul │zi │ │ │ │ │ │ │
│ │ariei naturale│ │ │ │ │ │ │ │
│ │protejate │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │Desfăşurarea │ │Servicii de │ │ │ │ │ │
│3.6.2 │cursurilor de │ │formare pentru│contract│1 │5000 │ │ │
│ │instruire │ │2 persoane │ │ │ │ │ │
│ │necesare │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼───────┬─┴────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│măsură │ │ │ │ │ │8000 │ │ │
│generală│ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.6 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┴──────────┤
│ │Realizarea raportărilor necesare către autorităţi: Agenţia Naţională pentru │
│3.7 │Arii Naturale Protejate, Garda de Mediu, Ministerul Mediului Apelor si │
│ │Pădurilor, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului │
├────────┼──────────────┬────────────┬──────────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┬──────────┤
│ │Elaborarea │1 │ │ │ │ │ │ │
│ │rapoartelor de│responsabil,│ │ │ │ │ │ │
│3.7.1 │activitate şi │10 zile/an, │ │ │ │6000 │ │ │
│ │financiare │8 ore/zi, 5 │ │ │ │ │ │ │
│ │necesare │ani │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤
│ │Trimiterea şi │1 │ │ │ │ │ │ │
│ │completarea │responsabil,│ │ │ │ │ │ │
│3.7.2 │acestora │10 zile/an, │ │ │ │6000 │ │ │
│ │funcţie de │8 ore/zi, 5 │ │ │ │ │ │ │
│ │solicitările │ani │ │ │ │ │ │ │
│ │autorităţilor │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│măsură │ │ │ │ │ │12000 │ │ │
│generală│ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.7 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│obiectiv│ │ │ │ │ │57000,00 │ │ │
│general │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴───────┴──────────┼───────┴──────────┤
│4. │Comunicare, educaţie ecologică şi conştientizarea publicului │ │
├────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤
│4.1 │Elaborarea/actualizarea Strategiei şi a Planului de acţiune privind │
│ │conştientizarea publicului │
├────────┼──────────────┬────────────┬──────────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┬──────────┤
│ │Constituirea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │unui grup de │ │Parteneriate │ │ │ │ │ │
│4.1.1 │lucru pentru │ │instituţionale│ │ │0 │ │ │
│ │elaborarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Strategiei │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │Sevicii │ │ │ │ │ │
│ │Realizarea de │ │organizare │ │ │ │ │ │
│ │întâlniri │ │evenimente │ │ │ │ │ │
│4.1.2 │pentru │ │pentru 3 │contract│1 │3000,00 │ │ │
│ │elaborarea │ │ateliere de │ │ │ │ │ │
│ │Strategiei │ │lucru a cate 1│ │ │ │ │ │
│ │ │ │zi │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│măsură │ │ │ │ │ │3000 │ │ │
│generală│ │ │ │ │ │ │ │ │
│4.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┴──────────┤
│4.2 │Implementarea Strategiei şi a Planului de acţiune privind conştientizarea │
│ │publicului │
├────────┼──────────────┬────────────┬──────────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┬──────────┤
│ │Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │materiale │ │ │ │ │ │ │ │
│ │informative │ │ │ │ │ │ │ │
│ │referitoare la│ │ │ │ │ │ │ │
│ │aria naturală │ │ │ │ │ │ │ │
│4.2.1 │protejată: │ │Broşuri │buc. │200 │1000,00 │ │ │
│ │broşuri, │ │Pliante │buc. │200 │500,00 │ │ │
│ │pliante, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │postere, cărţi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi alte │ │ │ │ │ │ │ │
│ │modalităţi de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │informare │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤
│ │Realizarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │site-ului web │ │Servicii │ │ │ │ │ │
│4.2.2 │al ariei │ │realizare site│contract│1 │4000,00 │ │ │
│ │naturale │ │web │ │ │ │ │ │
│ │protejate │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤
│ │Realizarea şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │difuzarea unui│ │ │ │ │ │ │ │
│ │material │ │Parteneriat │ │ │ │ │ │
│4.2.3 │documentar │ │instituţional │- │- │- │ │ │
│ │referitor la │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aria naturală │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protejată │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤
│ │Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │
│4.2.4 │panouri │ │Panou │buc. │1 │500,00 │ │ │
│ │educative │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤
│ │Realizarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │unui manual de│ │Servicii │ │ │ │ │ │
│ │educaţie │ │realizare │ │ │ │ │ │
│4.2.5 │ecologică │ │documentare şi│contract│1 │7000,00 │ │ │
│ │pentru aria │ │redactare │ │ │ │ │ │
│ │naturală │ │manual │ │ │ │ │ │
│ │protejată │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼───────┴─┬────────┼───────┼──────────┤
│ │Realizarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │unui curs │ │ │ │ │ │ │ │
│ │opţional de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │educaţie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ecologică, pe │ │ │ │ │ │ │ │
│ │baza │ │ │ │ │ │ │ │
│ │manualului, │ │Parteneriate │ │ │ │ │ │
│4.2.6 │adresat │ │instituţionale│ │ │ │ │ │
│ │şcolilor de pe│ │ │ │ │ │ │ │
│ │teritoriul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ariei naturale│ │ │ │ │ │ │ │
│ │protejate, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │incluzând │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lecţii în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │natură │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │Evaluarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │impactului │ │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de comunicare,│ │Servicii │ │ │ │ │ │
│ │informare, │ │realizare │ │ │ │ │ │
│4.2.7 │conştientizare│ │studii │buc. │1 │3000,00 │ │ │
│ │şi educaţie │ │sociologice │ │ │ │ │ │
│ │ecologică: │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sondaje, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │chestionare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sociologice │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│măsură │ │ │ │ │ │16000 │ │ │
│generală│ │ │ │ │ │ │ │ │
│4.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│obiectiv│ │ │ │ │ │19000,00│ │ │
│general │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┤
│5. │Utilizarea durabilă a resurselor naturale │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.1 │Promovarea utilizării durabile a pajiştilor: păşuni, fâneţe │
├────────┼──────────────┬────────────┬──────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┤
│ │Elaborarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │unui ghid, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cuprinzând │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cele mai bune │ │Servicii │ │ │ │ │ │
│ │practici de │ │realizare │ │ │ │ │ │
│5.1.1 │administrare a│ │documentare si│contract│1 │7000 │ │ │
│ │pajiştilor şi │ │redactare ghid│ │ │ │ │ │
│ │promovarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acestuia în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rândurile │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proprietarilor│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │Includerea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │măsurilor şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │regulilor de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │gestionare │ │ │ │ │ │ │ │
│5.1.2 │durabilă a │ │Parteneriate │ │ │0 │ │ │
│ │pajiştilor în │ │instituţionale│ │ │ │ │ │
│ │contractele de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │închiriere a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │suprafeţelor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de pajişte │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │Acordarea de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │compensaţii şi│1 │ │ │ │ │ │ │
│ │stimulente şi │responsabil │ │ │ │ │ │ │
│ │accesarea de │analiza │ │ │ │ │ │ │
│5.1.3 │fonduri │dosare, 10 │Parteneriate │ │ │4000 │ │ │
│ │europene │zile/an, 8 │instituţionale│ │ │ │ │ │
│ │pentru │ore/zi, 5 │ │ │ │ │ │ │
│ │administrarea │ani │ │ │ │ │ │ │
│ │durabilă a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pajiştilor │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│măsură │ │ │ │ │ │11000 │ │ │
│generală│ │ │ │ │ │ │ │ │
│5.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│obiectiv│ │ │ │ │ │11000,00│ │ │
│general │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┤
│6. │Turismul durabil, prin intermediul valorilor naturale şi culturale │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6.1 │Elaborarea Strategiei de management a vizitatorilor │
├────────┼──────────────┬────────────┬──────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┤
│ │Constituirea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │unui grup de │ │Parteneriate │ │ │ │ │ │
│6.1.1 │lucru pentru │ │instituţionale│ │ │0 │ │ │
│ │elaborarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Strategiei │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │Sevicii │ │ │ │ │ │
│ │Realizarea de │ │organizare │ │ │ │ │ │
│ │întâlniri │ │evenimente │ │ │ │ │ │
│6.1.2 │pentru │ │pentru 3 │contract│1 │3000 │ │ │
│ │elaborarea │ │ateliere de │ │ │ │ │ │
│ │Strategiei │ │lucru a câte 1│ │ │ │ │ │
│ │ │ │zi │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│măsură │ │ │ │ │ │3000 │ │ │
│generală│ │ │ │ │ │ │ │ │
│6.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┤
│6.2 │Implementarea Strategiei de management a vizitatorilor │
├────────┼──────────────┬────────────┬──────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┤
│ │Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │materiale de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │promovare a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valorilor │1 specialist│ │ │ │ │ │ │
│ │naturale şi │pentru │Tipărire │ │ │ │ │ │
│6.2.1 │culturale: │elaborarea │seturi │Contract│1 │12000 │ │ │
│ │broşuri, │conţinutului│materiale: 100│ │ │ │ │ │
│ │pliante, │30 de zile, │buc. │ │ │ │ │ │
│ │postere, cărţi│8 ore/zi │ │ │ │ │ │ │
│ │şi alte │ │ │ │ │ │ │ │
│ │materiale de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │promovare │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cursuri pentru│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ghizi locali │1 trainer, │ │ │ │ │ │ │
│6.2.2 │de prezentare │10 de zile, │ │ │ │3000 │ │ │
│ │a valorilor │8 ore/zi │ │ │ │ │ │ │
│ │naturale si │ │ │ │ │ │ │ │
│ │culturale │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│măsură │ │ │ │ │ │15000 │ │ │
│generală│ │ │ │ │ │ │ │ │
│6.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│obiectiv│ │ │ │ │ │18000,00│ │ │
│general │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴──────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┘
    9. PLANUL DE MONITORIZARE A ACTIVITĂŢILOR
    9.1. Raportări periodice
        Tabel nr. 23

┌───┬────────────┬────────────┬───────────┐
│ │ │Moment │Activităţi │
│Nr.│Denumire │raportare │incluse în │
│ │ ├──┬─────────┤raportare │
│ │ │An│Trimestru│ │
├───┼────────────┼──┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │1.1.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │1.1.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │1.1.3 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │2.1.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │2.2.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.1.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.2.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.2.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.3.1 │
│1. │Raportare │1 │4 │Activitatea│
│ │anul 1 │ │ │3.3.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.4.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.6.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.7.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.7.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │4.1.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │5.1.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │5.1.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │5.1.3 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │6.1.1 │
├───┼────────────┼──┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │1.1.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │1.1.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │1.1.3 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │2.1.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │2.2.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.2.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.2.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.3.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.3.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.4.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │Raportare │ │ │3.5.1 │
│2. │intermediară│2 │4 │Activitatea│
│ │din anul 2 │ │ │3.6.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.7.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.7.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │4.1.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │4.2.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │4.2.4 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │4.2.5 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │5.1.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │5.1.3 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │6.1.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │6.2.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │6.2.2 │
├───┼────────────┼──┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │1.1.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │1.1.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │1.1.3 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │2.1.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │2.2.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.1.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.2.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.2.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.3.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.3.2 │
│ │Raportare │ │ │Activitatea│
│3. │intermediară│3 │4 │3.4.1 │
│ │din anul 3 │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.5.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.6.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.7.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.7.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │4.2.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │4.2.3 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │4.2.4 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │4.2.6 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │5.1.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │5.1.3 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │6.2.1 │
├───┼────────────┼──┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │1.1.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │