Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PLAN DE MANAGEMENT din 25 ianuarie 2021  al sitului Natura 2000 ROSCI0417 Manoleasa    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PLAN DE MANAGEMENT din 25 ianuarie 2021 al sitului Natura 2000 ROSCI0417 Manoleasa

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 132 bis din 9 februarie 2021
──────────
        Aprobat de ORDINUL nr. 106/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 9 februarie 2021.
──────────

    CUPRINS
    1. INFORMAŢII GENERALE
    1.1. Descrierea sintetică a Planului de management
    1.2. Procesul de elaborare al Planului de management
    1.3. Descrierea sitului Natura 2000 ROSCI0417 Manoleasa
    1.3.1. Ariile naturale protejate vizate de Planul de management
    1.3.2. Localizarea ariei naturale protejate
    1.3.3. Limitele sitului Natura 2000 ROSCI0417 Manoleasa


    2. MEDIUL ABIOTIC AL SITULUI NATURA 2000 ROSCI0417 MANOLEASA
    2.1. Geologie
    2.2. Hidrografic
    2.3. Pedologie
    2.4. Clima

    3. MEDIUL BIOTIC AL SITULUI NATURA 2000 ROSCI0417 MANOLEASA
    3.1. Ecosistemele
    3.2. Habitate de interes conservativ în baza cărora a fost declarată aria naturală protejată
    3.3. Specii de faună de interes conservativ pentru care a fost declarată aria
    3.3.1. Mamifere

    3.4. Alte specii de floră şi faună relevante pentru aria naturală protejată

    4. INFORMAŢII SOCIO-ECONOMICE ŞI CULTURALE
    4.1. Comunităţile locale şi factorii interesaţi
    4.1.1. Comunităţile locale
    4.1.1.1. Caracterizarea unităţilor administrativ-teritoriale
    4.1.1.2. Natalitate
    4.1.1.3. Migraţiune
    4.1.1.4. Utilităţi publice
    4.1.1.5. Efective de animale
    4.1.1.6. Date privind activităţile economice

    4.1.2. Factorii interesaţi

    4.2. Utilizarea terenului
    4.3. Situaţia juridică a terenurilor
    4.4. Administratori, gestionari şi utilizatori
    4.5. Infrastructură şi construcţii
    4.6. Patrimoniu cultural
    4.7. Obiective turistice

    5. ACTIVITĂŢI CU POTENŢIAL IMPACT - PRESIUNI ŞI AMENINŢĂRI - ASUPRA ARIEI NATURALE PROTEJATE ŞI SPECIILOR ŞI HABITATELOR DE INTERES CONSERVATIV
    5.1. Lista activităţilor cu potenţial impact
    5.1.1. Lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale protejate
    5.1.2. Lista ameninţărilor viitoare cu potenţial impact la nivelul ariei naturale protejate

    5.2. Hărţile activităţilor cu potenţial impact
    5.2.1. Harta presiunilor actuale şi a intensităţii acestora la nivelul ariei naturale protejate
    5.2.2. Harta ameninţărilor viitoare şi a intensităţii acestora la nivelul ariei naturale protejate

    5.3. Evaluarea impacturilor asupra speciilor
    5.3.1. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciilor
    5.3.2. Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra speciilor


    6. EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR ŞI TIPURILOR
    6.1. Evaluarea stării de conservare a speciei de interes conservativ Spermophilus citellus
    6.1.1. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei
    6.1.2. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
    6.1.3. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei
    6.1.4. Evaluarea globală a speciei


    7. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PLANULUI DE MANAGEMENT
    7.1. Scopul Planului de management pentru aria naturală protejată
    7.2. Obiective generale, măsuri generale, măsuri specifice/management şi activităţi
    7.2.1. Obiectiv general
    7.2.2. Obiectiv specific
    7.2.3. Măsură specifică/măsură de management


    8. PLANUL DE ACTIVITĂŢI ŞI ESTIMAREA RESURSELOR
    8.1. Planul de activităţi
    8.2. Estimarea resurselor necesare

    9. PLANUL DE MONITORIZARE A ACTIVITĂŢILOR
    9.1. Raportări periodice
    9.2. Urmărirea activităţilor planificate
    9.3. Indicarea activităţii realizate

    10. BIBLIOGRAFIE ŞI REFERINŢE
    11. ANEXE LA PLANUL DE MANAGEMENT
    Anexa nr. 1. Regulamentul sitului Natura 2000 ROSCI0417 Manoleasa
    Anexa nr. 2. Fotografii
    Anexa nr. 3. Hărţi/seturi de date geospaţiale
    3.1. Harta localizării ariilor naturale protejate
    3.2. Harta limitelor ariei naturale protejate
    3.3. Harta geologică
    3.4. Hartă hidrografică
    3.5. Hartă solurilor
    3.6. Harta temperaturilor - medii multianuale
    3.7. Harta precipitaţiilor - medii multianuale
    3.8. Harta ecosistemelor
    3.9. Harta distribuţiei speciei Spermophilus citellus
    3.10. Harta unităţilor administrativ teritoriale
    3.11. Harta utilizării terenului
    3.12. Harta juridică a terenului
    3.13. Harta infrastructurii rutiere şi căilor ferate
    3.14. Harta privind perimetrul construit al localităţilor
    3.15. Harta construcţiilor
    3.16. Harta obiectivelor turistice şi punctelor de belvedere
    3.17. Harta presiunilor la nivelul ariei naturale protejate
    3.18. Harta ameninţărilor la nivelul ariei naturale protejate
    3.19. 3.19.1. Harta distribuţiei impacturilor presiunilor asupra speciei Spermophilus citellus
    3.19.2. Harta distribuţiei impacturilor ameninţărilor asupra speciei Spermophilus citellus    LISTA DE ABREVIERI ŞI ACRONIME
        ANANP - Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate
        ANP - Arie Naturală Protejată
        CLC - Corine Land Cover
        DH Directiva Habitate
        EUNIS - European University Information Systems Organization
        GAL - Grup de Acţiune Locală
        GPS - Global Positioning System: sistem de poziţionare globală
        IUCN - Internaţional Union for Conservation of Nature: Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii
        LC - Least Concern: risc minim de dispariţie
        ONG - Organizaţie Non-Guvernamentală
        OUG - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
        UAT - Unitate Administrativ Teritorială
        VRF - Valoarea de Referinţă Favorabilă
    1. INFORMAŢII GENERALE
    1.1. Descrierea sintetică a Planului de management
        Planul de management al sitului ROSCI0417 Manoleasa este documentul oficial cu rol de reglementare pentru Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate şi pentru toţi factorii interesaţi, reprezentând un instrument de lucru pentru aceştia, pe o perioadă de 5 ani, din momentul aprobării.
        Aria naturală protejată ROSCI0417 Manoleasa a fost declarată sit de importanţă comunitară, prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 46/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.
        Aria naturală protejată ROSCI0417 Manoleasa este situată în partea de est a României, în judeţul Botoşani, fiind amplasat în partea central-vestică a comunei Manoleasa, ocupând o suprafaţă de 103,9 ha. Situl se încadrează între paralele de 47°59'42" şi 47°58'43" latitudine nordică şi meridianele de 27°01'56" şi 27°03'27" longitudine estică.
        Elementul de interes conservativ pentru care a fost desemnată arie naturală protejată este populaţia de Spermophilus citellus - popândău.
        Scopul Planului de management este conservarea sitului ROSCI0417 Manoleasa, prin practici sustenabile în raport cu interesele comunităţii locale. Obiectivele de management sunt: conservarea şi managementul biodiversităţii, al speciilor de interes conservativ; inventarierea/evaluarea detaliată şi monitoringul biodiversităţii; administrarea şi managementul efectiv al ariei naturale protejate; comunicare, educaţie ecologică şi conştientizarea publicului; utilizarea durabilă a resurselor naturale; turism durabil, prin intermediul valorilor naturale şi culturale.
        Principalele măsuri de conservare vizate sunt: îmbunătăţirea calităţii habitatului speciei Spermophilus citellus în sit; instituirea unui regim raţional de păşunat pe suprafaţa sitului; combaterea eroziunii solului pe suprafaţa sitului; interzicerea depozitării deşeurilor de orice tip pe suprafaţa sitului; interzicerea dezvoltării infrastructurii, cu excepţia celei de vizitare, a îmbunătăţirilor funciare necesare, a adăposturilor temporare, a umbrarelor pentru animale, a surselor de apă potabilă.
        În conformitate cu principiile moderne ale conservării naturii şi ale dezvoltării durabile, Planul de management integrează interesele de conservare a biodiversităţii cu cele de dezvoltare socio-economică ale comunităţilor locale din zona sitului, ţinând cont de caracteristicile tradiţionale, culturale şi spirituale specifice acestora, oferind o viziune pe termen lung asupra managementului conservativ al sitului ROSCI0417 Manoleasa.
        Cadrul legislativ referitor la aria naturală protejată vizată de Planul de management
        ● Directiva Habitate 92/43/EEC/1992 - Privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică
        ● Legea nr. 18/1991 - Legea fondului funciar republicată, cu modificările şi completările ulterioare
        ● Legea nr. 350/2001- Privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare
        ● Legea nr. 5/2000 - Privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, modificată şi completată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2016 aprobată prin Legea nr. 60/2017
        ● Hotărâre de Guvern nr. 1076/2004 - Privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe cu modificări
        ● Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 - Privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare
        ● Legea nr. 407/2006 - Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic cu modificările şi completările ulterioare
        ● Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 - Privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011 cu modificările şi completările ulterioare
        ● Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 - Privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare
        ● Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 410/2008 - Pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora, cu modificările şi completările ulterioare
        ● Ordinul ministrului mediului nr. 979/2009 - Privind introducerea de specii alohtone, intervenţiile asupra speciilor invazive, precum şi reintroducerea speciilor indigene prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, pe teritoriul naţional
        ● Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European şi a Consiliului - Privind conservarea păsărilor sălbatice
        ● Ordinul ministrului mediului apelor şi pădurilor nr. 19/2010 - Pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar
        ● Legea nr. 101/2011 - Privind prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului, republicată
        ● Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 - Privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2018
        ● Hotărâre de Guvern nr. 1081/2013 - Privind aprobarea Strategiei naţionale şi a Planului de acţiune pentru conservarea biodiversităţii 2014-2020
        ● Hotărâre de Guvern nr. 1064/2013 - Privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
        ● Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/2015 - Privind aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România
        ● Legea nr. 95/2016 - Privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
        ● Hotărâre de Guvern nr. 997/2016 - Privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioarele şi completările ulterioare
        ● Ordinul ministrului mediului apelor şi pădurilor nr. 46/2016  - Privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România
        ● Ordinul ministrului mediului nr. 1447/2017 - Privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate
        ● Legea nr. 292/2018 - Privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului
        ● Ordinul ministrului mediului nr. 304/2018 - Privind aprobarea Ghidului de elaborare a planurilor de management ale ariilor naturale protejate


    Tabel nr. 1
                        Matricea logică a Planului de management

┌────────────┬────────────┬──────────────┬────────────────┐
│Aria │ │ │ │
│naturală │Starea de │Presiune (P)/ │Măsurile active │
│protejată/ │conservare │Ameninţare (A)│de conservare │
│Elementele │(F/N I/N R) │(cod) │propuse │
│de interes │ │ │ │
│conservativ │ │ │ │
├────────────┴────────────┴──────────────┴────────────────┤
│Situl ROSCI0417 Manoleasa │
├────────────┬────────────┬──────────────┬────────────────┤
│ │ │ │1. Este necesar │
│ │ │ │să se păstreze │
│ │ │ │suprafeţele care│
│ │ │ │au mai rămas cu │
│ │ │ │acest tip de │
│ │ │ │habitat de │
│ │ │ │pajişte xerofilă│
│ │ │ │şi să fie │
│ │ │ │reglementat atât│
│ │ │ │păşunatul, cât │
│ │ │ │şi cositul │
│ │ │ │fânului, pentru │
│ │ │ │a se menţine │
│ │ │ │bogăţia │
│ │ │ │floristică; │
│ │ │ │2. Să nu se │
│ │ │ │schimbe modul de│
│ │ │ │folosinţă actual│
│ │ │ │al terenurilor, │
│ │ │ │cu menţinerea │
│ │ │ │metodelor │
│ │ │ │tradiţionale de │
│ │ │ │păşunat şi/sau │
│ │ │ │cosit; │
│ │ │ │3. Evitarea │
│ │ │ │păşunatului │
│ │ │ │intens al │
│ │ │ │pajiştilor, în │
│ │ │ │toate │
│ │ │ │anotimpurile, │
│ │ │ │dar mai cu seamă│
│ │ │ │pe vreme umedă; │
│ │ │ │4. Se recomandă │
│ │ │ │conservarea │
│ │ │ │acestui tip de │
│ │ │ │habitat natural,│
│ │ │ │datorită │
│ │ │ │existenţei aici │
│ │ │ │a unor specii de│
│ │ │ │plante şi │
│ │ │ │animale │
│ │ │ │menţionate în DH│
│ │ │ │92/43/EEC/1992 │
│ │ │D 01.02. │şi Convenţia de │
│ │ │Drumuri, │la Berna; │
│ │ │poteci │Se recomandă │
│ │ │A 04.01.05. │monitorizarea │
│ │ │Păşunatul │sitului astfel │
│ │ │intensiv în │încât să se │
│ │ │amestec de │asigure │
│ │ │animale │dezvoltarea │
│ │ │E 01. Zone │naturală a │
│ │ │urbanizate │pajiştilor, │
│ │ │J 03.01. │limitarea │
│ │ │Ruderalizare │impacturilor │
│ │ │pajişte │antropice │
│ │ │K 03.01. │impacturilor │
│Spermophilus│NI- │Aruncarea de │antropice şi │
│citellus │Nefavorabilă│gunoi menajer │instituirea unui│
│ │Inadecvată │K 03.04. │regim de pază │
│ │ │Prădare │adecvat │
│ │ │K 03.06. │6. Se recomandă │
│ │ │Competiţia │ca regenerarea │
│ │ │H 05.01. │pajiştilor să se│
│ │ │Gunoiul şi │facă doar pe │
│ │ │deşeurile │cale naturală; │
│ │ │solide │7. Stabilirea şi│
│ │ │J 03.02. │urmărirea cu │
│ │ │Reducerea │rigurozitate a │
│ │ │conectivităţii│păşunatului cu │
│ │ │de habitat din│un număr maxim │
│ │ │cauze │de animale ce │
│ │ │antropice │păşunează, │
│ │ │ │funcţie de │
│ │ │ │clasificarea │
│ │ │ │pajiştii în │
│ │ │ │clasele de │
│ │ │ │bonitate a │
│ │ │ │acesteia; │
│ │ │ │8. Evitarea │
│ │ │ │extinderii │
│ │ │ │terenurilor │
│ │ │ │arabile în sit │
│ │ │ │pentru a face │
│ │ │ │loc culturilor │
│ │ │ │agricole; │
│ │ │ │9. Controlul │
│ │ │ │speciilor │
│ │ │ │colonizatoare şi│
│ │ │ │invazive, │
│ │ │ │inclusiv a │
│ │ │ │speciilor │
│ │ │ │lemnoase; │
│ │ │ │10. Evitarea │
│ │ │ │alterării │
│ │ │ │habitatelor prin│
│ │ │ │activităţi │
│ │ │ │turistice de tip│
│ │ │ │picnic; │
│ │ │ │11.Interzicerea │
│ │ │ │dezvoltării │
│ │ │ │infrastructurii,│
│ │ │ │alta decât cea │
│ │ │ │deja existentă; │
│ │ │ │12. Interzicerea│
│ │ │ │cu desăvârşire a│
│ │ │ │depozitării │
│ │ │ │deşeurilor │
│ │ │ │menajere ori a │
│ │ │ │celor de tip │
│ │ │ │zootehnic; │
│ │ │ │13. Interzicerea│
│ │ │ │cu desăvârşire a│
│ │ │ │deversării │
│ │ │ │deşeurilor │
│ │ │ │lichide de tip │
│ │ │ │zootehnic. │
└────────────┴────────────┴──────────────┴────────────────┘


    1.2. Procesul de elaborare al Planului de management
        Planul de management este elaborat în cadrul proiectului "Management eficient în siturile Natura 2000 ROSCI0276 Albeşti, ROSCI0417 Manoleasa, ROSCI0317 Cordăreni-Vorniceni, ROSCI0234 Stânca-Ştefăneşti", finanţat prin programul POIM 2014-2020. Conţinutul cadru al planului de management este întocmit conform Ordinului nr. 304/2018 privind aprobarea Ghidului de elaborare a planurilor de management ale ariilor naturale protejate emis de ministrul mediului.
        Procesul parcurs pentru elaborarea Planului de management al sitului ROSCI0417 Manoleasa a presupus următoarele două etape complementare şi intercorelate: evaluarea detaliată a biodiversităţii sitului şi elaborarea propriu-zisă a Planului de management.
        Etapa de evaluare a biodiversităţii sitului, centrată pe speciile de interes comunitar, a făcut obiectul realizării unui studiu ştiinţific detaliat, care stă la baza elaborării prezentului Plan de management. Realizarea studiului ştiinţific, care a presupus deplasări în teren în vederea inventarierii, cartării, evaluării stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar, a permis elaborarea măsurilor de conservare şi management.
        Factorii interesaţi cu privire la aplicarea măsurilor proiectate au fost consultaţi pe tot parcursul elaborării Planului de management.
        Activităţile desfăşurate în laborator au vizat reunirea arealelor care găzduiesc elementele de interes conservativ, analiza şi sinteza informaţiilor privind efectivul populaţiilor şi distribuţia lor spaţială.
        Etapa de elaborare propriu-zisă a Planului de management a inclus: analiza şi consultarea factorilor interesaţi, stabilirea scopului, a obiectivelor, măsurilor/activităţilor de conservare şi management, precum şi a resurselor financiare necesare implementării acestuia.
        Etapele, respectiv acţiunile elaborării propriu-zise a Planului de management, au fost următoarele:
    a) Pregătirea procesului de planificare: documentare, investigare;
    b) Elaborarea unui plan de analiză şi participare a factorilor interesaţi;
    c) Elaborarea secţiunii introductive şi descrierea contextului Planului de management;
    d) Realizarea descrierii sitului;
    e) Definirea scopului Planului de management;
    f) Definirea obiectivelor Planului de management;
    g) Evaluarea informaţiei pentru fiecare obiectiv;
    h) Identificarea activităţilor pentru fiecare obiectiv;
    i) Identificarea celor mai bune opţiuni de management;
    j) Identificarea şi planificarea acţiunilor de monitorizare;
    k) Prescrierea acţiunilor de management/măsurilor de conservare, verificarea încrucişată şi adăugarea de indicatori;
    l) Desemnarea priorităţilor, planificarea în timp şi identificarea colaboratorilor cheie;
    m) Planificarea resurselor.


    1.3. Descrierea sitului Natura 2000 ROSCI0417 Manoleasa
    1.3.1. Ariile naturale protejate vizate de Planul de management
        Aria naturală protejată este situl Natura 2000 ROSCI0417 Manoleasa şi nu se suprapune peste o altă arie naturală protejată. În estul ariei, la o distanţă de 10 km în linie dreaptă, se află aria naturală ROSPA0058 Lacul Stânca Costeşti. Situl este de tipul Natura 2000 şi intră în categoria siturilor de importanţă comunitară.

    1.3.2. Localizarea ariei naturale protejate
        Din punct de vedere administrativ, situl ROSCI0417 Manoleasa este situat în estul României, Regiunea de Nord Est, în judeţul Botoşani, fiind amplasat în totalitate în interiorul comunei Manoleasa, în partea central-vestică a acesteia. Alte comune învecinate cu situl sunt: în partea de vest - Avrămeni şi Hănesti la o distanta de circa 2 km. Localităţile din imediata apropiere a sitului sunt: în nord şi est Flondra şi Manoleasa şi sunt separate de sit de valea râului Volovăţ, în NNV - Timuş - la o distanţa de circa 3 km, în V - Tudor Vladimirescu - la o distanta de circa 2,5 km, în SV - Borolea şi Zahoreni - la o distanta de circa 2 km. Având în vedere limitele sale extreme, situl se încadrează între paralele de 47°59'42" şi 47°58'43" latitudine nordică şi meridianele de 27°01'56" şi 27°03'27" longitudine estică. În cadrul acestor limite, situl ocupă o suprafaţă de 103,9 ha, cu o lungime de 2,35 km pe direcţia NV-SE şi o lăţime cuprinsă între 0,25 şi 1,45 km, iar maximul se înregistrează în dreptul localităţii Manoleasa, în extremitatea sudică. Perimetrul ce delimitează situl are o lungime de 7,7 km.
        Situl este amplasat în partea nord-estică a Câmpiei Moldovei, compartimentul Câmpia Jijiei Superioare, subcompartimentul Colinele Volovăţului şi se desfăşoară pe valea râului Volovăţ. Relieful sitului are un aspect larg vălurat, cu interfluvii deluroase apropiate ca înălţime. Aspectul general al reliefului este caracterizat de contururi domoale, cu văi largi, ale căror versanţi sunt modelaţi de alunecări sau eroziune torenţială. Cea mai mare parte a sitului se suprapune peste zona de şes a râului Volovăţ cu valori altitudinale cuprinse între 96 şi 134 m. Situl este acoperit într-o proporţie de circa 90% de vegetaţie ierboasă, păşune.

    Tabel nr. 2
                          Localizarea ariei naturale protejate

┌─────────┬─────────┬─────────────┬────────┬────────────────────┐
│Codul şi │ │ │ │Localităţi (oraşe, │
│denumirea│Suprafaţa│Regiunea │ │comune, sate) │
│ariei │(ha) │biogeografică│Judeţul ├──────────┬─────────┤
│naturale │ │ │ │Localitate│Suprafaţa│
│protejate│ │ │ │ │(ha) │
├─────────┼─────────┼─────────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ROSCI0417│103,9 │Continentală │Botoşani│Comuna │103,9 │
│Manoleasa│ │ │ │Manoleasa │ │
└─────────┴─────────┴─────────────┴────────┴──────────┴─────────┘

        Situl Natura 2000 ROSCI0417 Manoleasa este traversat în partea de est de D294C, iar în partea nordică, în imediata apropierea a sitului trece DN29.
     În anexa 3.1 a Planului de management este prezentată Harta localizării ariei naturale protejate.

    1.3.3. Limitele sitului Natura 2000 ROSCI0417 Manoleasa
        Conform Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 46/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, suprafaţa sitului ROSCI0417 Manoleasa este de 103,9 ha.
        Limitele sitului în sistemul de referinţă STEREO 1970, se pun la dispoziţie celor interesaţi, în format electronic, pe pagina web a Ministerului Mediului.
     Harta limitelor ariei naturale protejate este inclusă în Anexa 3.2 la Planul de management.
        Delimitarea geografică a ariei protejate ROSCI0417 Manoleasa presupune identificarea punctelor cardinale extreme, între care se încadrează situl. Astfel, avem următoarele coordonate geografice, pentru cele 4 puncte cardinale extreme:
        Nord: 47°59'42.45" Nord, 27°01'56.37" Est
        Vest: 47°59'20.52" Nord, 27°01'56.85" Est
        Sud: 47°58'43.50" Nord, 27°02'45.81" Est
        Est: 47°59'22.52" Nord, 27°03'27.39" Est

        Suprafaţa totală a sitului ROSCI0417 Manoleasa cartată prin Planul de management este de 103,9 ha.    2. MEDIUL ABIOTIC AL SITULUI NATURA 2000 ROSCI0417 MANOLEASA
    2.1. Geologie
        Situl ROSCI0417 Manoleasa este încadrat în unitatea Platforma Moldovenească, care este cea mai veche unitate de platformă din România. Aceasta reprezintă terminaţia sud-vestică a Platformei Est-Europene.
        Din punct de vedere stratigrafie Platforma Moldovenească cuprinde două mari straturi: soclul şi cuvertura sedimentară.
        Soclul sau fundamentul cristalin este îngropat sub cuvertura de sedimente la adâncimi variabile. Cel mai adânc foraj din apropierea sitului ROSCI0417 Manoleasa este cel de la Todireni şi acolo soclul a fost interceptat la o adâncime de -950 m. Grosimea stratului de sedimente creşte spre vest. Fundamentul este alcătuit din roci cuarţo-feldspatice, gnaise oculare, paragnaise cu plagiocalzi, larg cristalizate şi intruziuni granitice. Natura soclului în zona de interes este de tip podolic.
        În arealul sitului ROSCI0417 Manoleasa depozitele care aflorează sunt din perioada Neogenă, seria Miocen, etajul Sarmaţian, subetajele Volhinian şi Buglovian, iar în lunca râului Volovăţ sunt depozite din perioada Cuatemară, seria Holocen, etajul superior. Circa 70% din suprafaţa sitului este dezvoltată pe depozite din Holocenul superior. În zonele mai înalte din partea sudică şi sud-vestică a sitului sunt identificate depozite din Volhinian ce reprezintă 29,3% din suprafaţa totală a sitului. Depozitele din Buglovian apar în extremitatea de NNE a sitului şi reprezintă doar 0,8% din suprafaţă.
        Eroziunea produsă de reţeaua hidrografică din cadrul sitului ROSCI0417 Manoleasa a dus la aflorarea structurată a depozitelor sarmaţiene în funcţie de vârsta în care s-au depus. Astfel, cele ce au o vârstă mai recentă, depozitele din Volhinian, se află la altitudini mai ridicate, fiind specifice pentru zona superioară a versanţilor; iar cele din perioada anterioară, depozitele din Buglovian, sunt situate în treimea inferioară a versanţilor.
        Relieful care s-a format pe depozitele de sedimentare marină are o structură monoclinală cu o înclinare generală a depozitelor de la NNV către SSE, ceea ce înseamnă o înclinare de sub 1° pentru întreaga platformă. Depozitele din Volhinian din cadrul sitului sunt alcătuite preponderent din marne argiloase cenuşii compacte cu intercalaţii de nisipuri ceea ce a determinat formarea unui relief de dealuri joase. De asemenea, depozitele Sarmaţiene cu o alcătuire preponderent argiloasă favorizează apariţia de procese geomorfologice de tipul alunecărilor de teren care afectează şi situl ROSCI0417 Manoleasa. Depozitele din Holocenul superior, specifice pentru valea râului sunt de tipul aluviunilor argilo-nisipoase, fiind formate din nisipuri şi mâluri nisipoase.
     În anexa 3.3 a Planului de management este prezentată Harta geologică.

    2.2. Hidrografie
    a) Apele subterane
        Arealul studiat se suprapune peste corpul de apă subteran ROPR02 Lunca şi terasele Prutului mediu şi inferior şi afluenţilor săi. Acest corp de apă este caracterizat de un substrat geologic poros permeabil, cantonat în depozitele de vârstă cuaternară. Fiind situat în zonă de şes, litologia sitului de interes comunitar, este formată din formaţiuni nisipoase cu intercalaţii de pietrişuri, la partea inferioară, şi formaţiuni argilo-nisipoase la partea superioară. Apele subterane reprezintă o sursă importantă de alimentare a râurilor în sezonul cald, când seceta se instalează pe o perioadă îndelungată.
        În cadrul sitului în partea de sud şi sud-vest nivelul hidrostatic este interceptat la mai mult de 5 m adâncime, în şesul aluvial acesta apare la 1,8 m adâncime, iar în lungul Văii Broscăriei acesta este interceptat la 78 cm. Debitul apelor subterane este modest fiind de 0,5 l/s în cazul unor denivelări de 2,6 m.

    b) Reţeaua hidrografică
        Din punct de vedere hidrologic, situl Natura 2000 ROSCI0417 Manoleasa este situat în cadrul bazinului hidrografic al râului Volovăţ, în sectorul inferior. Acesta izvorăşte din Culmea Darabanilor, Dealul Mălăiţa şi are o suprafaţă de captare a apelor de 214 kmp, cu o lungime a cursului de 43 de km. Altitudinea medie a bazinului hidrografic este de 175 m, altitudinea în amonte este de 198 m, iar în aval de 94 m, panta medie este de 2%.
        Râul Volovăţ face parte din seria râurilor colectate direct de râul Prut, fiind afluent de dreapta al acestuia. Râul Volovăţ are o scurgere sezonieră bogată cu o alimentare subterană cuprinsă între 30-40%. Tipul de alimentare este pluvio-nivală, precipitaţiile deţinând o pondere de circa 50%, iar alimentarea din topirea zăpezilor un procentaj de 40%.
        Din cadrul sitului ROSCI0417 Manoleasa, râul Volovăţ îşi adună o serie de emisari dar care au un curs de apă intermitent fiind activaţi în perioadele cu umiditate excedentară. În urma cartării reţelei hidrografice potenţiale s-a constat ca lungimea totală a acesteia este de 14.118 m.

    c) Acumulări apă
        În ceea ce priveşte acumulările de pe cursul râului Volovăţ, acestea sunt în număr de patru: Acumularea Faţa Satului în comuna Viişoara; Acumularea Iazul lui Cîrstea în comuna Cotusca; Acumularea Adăseni - în comuna Adăseni; Acumularea Nichiteni - în localitatea Nichiteni, comuna Coţuşca. Cele mai importante acumulări sunt Acumularea Faţa Satului, cu o suprafaţă de 38 ha şi un volum de 770 mii mc Acumularea Viişoara, cu o suprafaţă de 12,9 ha şi un volum de 263 mii mc şi Acumularea Nichiteni, cu o suprafaţă de 10 ha şi un volum de 248 mii mc.
        Conform Planului Judeţean de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale al judeţului Botoşani, situaţia barajelor poate pune în pericol localităţile din imediata apropiere a râului, în cazul producerii de inundaţii, existând acumulări unde barajul este rupt - Acumularea Nichiteni. Conform aceleiaşi surse, râul Volovăţ în cazul producerii de inundaţii, poate afecta în dreptul localităţii Manoleasa, o suprafaţă de 40 ha de păşune şi 2 gospodării.
        În cadrul sitului mai apar temporar iazuri formate ca urmare a barării antropice cu pământ a cursului Valea Broscăriei şi a afluentului din partea de nord a sitului.
     În anexa 3.4 a Planului de management este prezentată Harta hidrografică.


    2.3. Pedologie
        La nivelul sitului ROSCI0417 Manoleasa se regăsesc următoarele tipuri de soluri: erodisol tipic, cernoziom cambic tipic, lăcovişte alcalizată salinizată şi sol aluvial gleizat salinizat alcalizat.
        Cel mai răspândit tip de sol în cadrul sitului ROSCI04I7 Manoleasa este erodisolul tipic, ce este specific pentru jumătate din suprafaţa bazinului - 49% din suprafaţa totală. Apare în partea de vest, sud şi sud-est a sitului, fiind specific în general în arealele cu versanţi cu o pantă medie de 10%.
        Al doilea tip de sol reprezentativ ca extindere teritorială este solul aluvial gleizat salinizat alcalizat. Acesta este specific pentru circa 30% din suprafaţa sitului, regăsindu-se în şesul aluvial al râului Volovăţ, unde se află cele mai mici pante şi altitudini. Materialul parental pe care s-a dezvoltat este format din depozite fluviatile.
        Subtipurile de sol specifice aluviosului din cadrul sitului sunt gleic, salinic şi alcalic. Primul subtip, cel gleic, este reprezentat de un orizont mineral format în condiţiilc unui mediu saturat în apă, cel puţin o parte din an, determinat de apa freatică situată la adâncime mică. Subtipul salic indică acumularea de săruri în sol şi care are o electroconductivitate mare. Subtipul alcalic indică prezenţa carbonaţilor şi bicarbonaţilor de sodiu în soluţia solului.
        Cernoziomul cambic tipic este specific pentru 18,6% din suprafaţa sitului, găsindu-se în partea centrală şi de vest. Apare în trupuri mari pe versanţi, arealul fiind adesea folosit în agricultură, panta medie pe care se dezvoltă este de 5-10%, iar terenul are un aspect uniform. Acest tip de sol face parte din clasa cernisoluri.
        Lăcoviştea alcalizată salinizată este încadrată în categoria cernoziom gleic-sodic, gleic-salinic. Acest tip de sol are cea mai mică extindere în teritoriu fiind prezent pe 4,8% din suprafaţa sitului şi se dezvoltă pe rocă. Zonele unde se regăseşte sunt firul văii reţelei hidrografice nepermanente, cu pante reduse de până în 5%.
        Toate tipurile de sol din sit sunt caracterizate de procese antropice, procese pedogenetice actuale şi de drenajul global.
     În anexa 3.5 a Planului de management este prezentată Harta solurilor.

    2.4. Clima
    a) Condiţii generale
        Fiind situat în nord-estul ţării, situl Natura 2000 ROSCI0417 Manoleasa este supus influenţelor climatice continentale ale Europei de est şi mai puţin celor ale Europei centrale, sud- estice sau sudice. Clima ariei naturale protejate ROSCI0417 Manoleasa este influenţată de patru centri barici: anticiclonul azoric, ciclonul islandez, anticiclonul siberian şi ciclonul mediteranean.
        Principalul tip de circulaţie ce influenţează situl ROSCI0417 Manoleasa este circulaţia vestică sau atlantică, ce cumulează 45% din totalul anual. Circulaţia se face dinspre est către vest antrenând mase de aer mai umede şi răcoroase, cu frecvente pasaje noroase care generează precipitaţii în sezonul cald. Iarna, se instalează stări de vreme închisă, dar cu temperaturi blânde.

    b) Radiaţia solară
        În cadrul sitului ROSCI0417 Manoleasa, valorile radiaţiei solare multianuale sunt cuprinse între 29,3 - 260,8 W/mp. Maxima se înregistrează în luna iulie - 260,8 W/mp, iar minima în luna decembrie - 29,3 W/mp. Valorile radiaţiei solare prezintă o creştere, din sezonul rece - luna decembrie, spre sezonul cald - luna iulie. Lunile cu cele mai mari valori ale radiaţiei solare sunt cele de la sfârşitul primăverii: mai - 240,6 W/mp şi cele de la începutul şi mijlocul verii: iunie - 256,2 W/mp şi iulie - 260,8 W/mp. Începând cu sfârşitul verii: august - 224,9 W/mp, valoarea radiaţiei solare începe să scadă. Valorile cele mai scăzute ale radiaţiei solare sunt la sfârşitul toamnei: noiembrie - 45,9 W/mp, începutul şi mijlocul iernii: decembrie - 29,3 W/mp, ianuarie - 33 W/mp. Amplitudinea valorilor radiaţiei solare multianuale este de 231,5 W/mp.

    c) Temperatura aerului
        Temperatura aerului reprezintă parametrul fizico-geografic ce duce la stabilirea individualităţii din punct de vedere climatic al unei regiuni. Pe baza datelor climatice înregistrate la staţia meteorologică Dorohoi, s-au extras informaţii privind temperatura medie lunară, temperatura medie anuală şi temperatura medie multianuală.
        Temperatura aerului este influenţată atât de latitudine cât şi de altitudine, regimul termic fiind unul determinat în mare parte de caracteristicile termice ale maselor de aer. Valorile medii ale temperaturii aerului sunt cuprinse între 8,5°C şi 8,8°C. Astfel, datorită suprafeţei restrânse a sitului, variaţiile termice sunt foarte mici, temperatura acrului în partea vestică a sitului având o temperatură medie de peste 9°C.
        În anotimpul de iarnă temperaturile medii sunt negative, cele mai mici temperaturi înregistrându-se în luna ianuarie, cu o medie de -4°C. Începând cu anotimpul de primăvară, temperaturile încep să crească, ajungând ca în anotimpul de vară să se înregistreze maximul de temperatură 18,2-19,96°C, în luna iulie. În anotimpul de toamnă, temperaturile medii revin la valori apropiate de cele din anotimpul de primăvară 3-14,4°C.
     În anexa 3.6 a Planului de management este prezentată Harta temperaturilor - medii multianuale.

    d) Precipitaţiile atmosferice
        Precipitaţiile, alături de temperatura aerului, contribuie la realizarea profilului climatic general al unei regiuni. Ca şi în cazul temperaturilor, acestea sunt influenţate de altitudine, dar au şi o particularitate, aceea că se reduc cantitativ de la vest la est.
        Ca şi temperaturile, precipitaţiile diferă în funcţie de altitudinea reliefului, fiind mai reduse în zonele joase şi mai bogate în zonele mai ridicate. Regimul pluviometric variază între 506 mm/an şi 587 mm/an, cu o diminuarea dinspre vest spre est. Aceste diferenţe ale cantităţilor de precipitaţii sunt date, atât de influenţele baltice şi est-europene, cât şi de altitudine. Influenţele baltice mai puternice în sezonul rece, fac ca precipitaţiile să fie cu circa 10% mai bogate în partea nordică faţă de cea sudică.
     În anexa 3.7 a Planului de management este prezentată Harta precipitaţiilor - medii multianuale.

    e) Umiditatea relativă
        Regimul multianual al umezelii relative în cadrul sitului ROSCI0417 Manoleasa este caracterizat printr-o minimă în luna mai, cu o valoare de 67,5% şi o maximă înregistrată în luna decembrie, cu o valoare de 87,2%. Valorile cele mai scăzute se înregistrează în luna aprilie - 69,1%, mai - 67,5% şi iunie - 70,6%. Valorile scăzute ale umezelii relative se prelungesc până în luna august, cu o creştere lentă până la valoarea de 72,2%. Începând cu luna septembrie - 75,7%, valoarea umezelii relative creşte până în luna decembrie, până la valoarea de 87,2%, după care se înregistrează din nou o scădere din luna ianuarie - 84,6% până în luna martie - 76,3%. Amplitudinea variaţiei multianuale a umezelii relative este de 19,6%.

    f) Vânturile
        Vânturile în situl ROSCI0417 Manoleasa au o direcţie dominantă NV-SE. Vânturile predominante sunt cele de nord-vest, cu o frecvenţă de 25,9%. Viteza medie anuală a vântului are o valoare de 2,28 m/s la staţia meteorologică Avrămeni, iar viteza media a vânturilor pe direcţiile NV-SE depăşeşte 4,6 m/s.    3. MEDIUL BIOTIC AL SITULUI NATURA 2000 ROSCI0417 MANOLEASA
    3.1. Ecosistemele
    232 Pajişti stepice
        Ecosistem cu graminee stepice, xerofile, dintre care menţionăm speciile: Festuca valesiaca, Thymus pannonicus, Astragalus onobiychis, Potentilla arenaria, Plantago media, Plantago major, Teucrium chamaedrys, Euphorbia cyparissias, Galium humifusum, Asperula cynanchica, Hieracium bauhinii, Medicago falcata, Potentilla argentea, Medicago rigidula, Achillea colina.
        În situl Natura 2000 ROSCI0417 Manoleasa, specia dominantă şi edificatoare Festuca valesiaca ocupă suprafeţe mari, cu înclinări dominant mici, aproximativ 3-6%. Aceste suprafeţe sunt intens păşunate, mai ales unde în compoziţia floristică apar speciile Festuca valesiaca, Trifolium pratense şi Medicago falcata.
        Grosimea stratului de plante uscate din acest ecosistem, vegetaţia uscată şi rămasă "în picioare" sau cea care edifică litiera, are dominant mai puţin de 2 cm. Stratul de plante uscate este aproximativ uniform pe suprafeţele ocupate de fitocenozele cu Festuca valesiaca.

    271 Terenuri arabile
        Terenurile agricole din situl Natura 2000 ROSCI0417 Manoleasa sunt ocupate de agroecosisteme cu agrocenoze cerealiere - porumb. Cultura porumbului nu are buruieni specializate. Buruienile apar în funcţie de lucrările solului, de cultura premergătoare şi condiţiile pedo-climatice. Cele mai frecvente şi mai dăunătoare buruieni sunt: pălămida - Cirsium arvense, rapiţa sălbatică - Sinapis arvensis, mohorul - Setaria verticillata, ştirul porcesc - Amaranthus retroflexus, susaiul - Sonchus arvensis, ştirul sălbatic - Chenopodium album, volbura - Convolvulus arvensis. Terenurile agricole, în acest caz culturile de porumb, sunt un rezervor de seminţe de buruieni care, din cultură, potenţial pot să pătrundă în ecosistemele naturale din sit completând lista speciilor indezirabile.

    141 Ape dulci curgătoare din regiunea de câmpie
        Limita nordică a sitului este reprezentată de pârâul Volovăţ. Este un pârâu cu viteză mică de curgere, albie regularizată şi substrat mâlos. Apa este frecvent tulbure, cu cantitate mică de oxigen, cu depozit de materie organică pe fundul apei, cu temperatură ridicată vara şi scăzută iarna. În aceste condiţii de biotop în biocenoza acvatică sunt prezente alge care formează fitoplanctonul şi dominant alge care formează fitobentosul: alge ataşate de substrat: plante submerse, materie organică moartă, pietre. Dintre plante superioare menţionăm speciile: Agrostis stolonifera, Veronica beccabunga, Epilobium hirsutum.

    231 Pajişti aluviale şi de altitudine joasă şi comunităţi ierboase higrofile
        Este reprezentat prin vegetaţie care se instalează pe suprafeţe cu soluri uşor sărăturate şi umede. În compoziţia floristică intră specii higrofile, mezofile şi xeromezofile. Dintre speciile caracteristice menţionăm pe Alopecurus pratensis, Agrostis stolonifera, Ranunculus repens, Potentilla reptans, Ranunculus sceleratus. După regularizarea pârâului Volovăţ se instalează fitocenoze mezofile Agrostetum stoloniferae, Poetum pratensis.
     În anexa 3.8 a Planului de management este prezentată Harta ecosistemelor.

    3.2. Habitate de interes conservativ în baza cărora a fost declarată aria naturală protejată
        În Formularul Standard nu sunt menţionate habitate pe baza cărora să fie declarată această arie protejată. Aria protejată a fost declarată pentru protecţia speciei Spermophilus citellus care este legată obligatoriu de fragmente din tipul de habitat 62C0*.
        În jurul vizuinilor speciei Spermophilus citellus, vegetaţia conţine specii de stepă precum: Thymus pannonicus - cimbrişor, Astragalus onohiychis - cosaci, Potentilla arenaria - buruiana junghiului, Plantago media - pătlagină, Teucrium chamaedrys - dumbăţ, Euphorbia cyparissias - laptele câinelui, Galium humifusum, Asperula cynanchica, Hieracium bauhinii, Medicago falcata - lucernă galbenă, Potentilla argentea - scrântitoare, Medicago rigidula, Achillea colina - codiţa şoricelului, Festuca valesiaca - păiuşca, Taraxacum officinate - păpădie.
        Înălţimea vegetaţiei este mică sub impactul păşunatului intens. Această caracteristică a vegetaţiei încă permite popândăului să se hrănească şi să se retragă rapid în caz de pericol.
        Vizuinile se întâlnesc pe suprafeţe ce au pantă uşor înclinată, cu grad scăzut de eroziune comparativ cu alte suprafeţe din sit. Pe aceste suprafeţe, ridicările floristice arată ca specia Festuca valesiaca este dominantă, fiind însoţită de specii caracteristice alianţei Festucion valesiacae, dar şi alianţei Jurineo arachnoideae-Euphorbinenion nicaeensis. Calitatea fragmentelor de habitat unde sunt vizuinile este mult depreciată de păşunatul intensiv.

    3.3. Specii de faună de interes conservativ pentru care a fost declarată aria naturală protejată
        Conform Formularului standard al sitului Natura 2000 ROSCI04I7 Manoleasa, specia de interes conservativ pentru care a fost declarată arie naturală protejată este mamiferul Spermophilus citellus - popândău. Au fost efectuate observaţii pe teren în perioade optime monitorizării acestuia, prin metoda transectelor liniare, ce au permis confirmarea prezenţei speciei, a numărului de colonii.
    3.3.1. Mamifere
    A. Date generale ale speciei

┌───┬───────────┬──────────────────────┐
│Nr.│Informatic/│Descriere │
│ │Atribut │ │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│1 │Cod Specie │1335 │
│ │- EUNIS │ │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│2 │Denumirea │Spermophilus citellus │
│ │ştiinţifică│Linnaeus, 1766 │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│3 │Denumirea │popândău, şuiţă │
│ │populară │ │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│ │ │Este un animal de │
│ │ │talie relativ mică, cu│
│ │ │o lungime a corpului │
│ │ │de aproximativ 20 cm. │
│ │ │Corpul este alungit, │
│ │ │capul aproximativ │
│ │ │rotund cu urechi mici,│
│ │ │cu membre scurte, │
│ │ │adaptate traiului în │
│ │ │galeriile săpate în │
│ │ │pământ. Greutatea │
│ │ │corpului este │
│ │ │variabilă, în funcţie │
│ │ │de sursele de hrană │
│ │ │disponibile. La │
│ │ │maturitate ajunge la o│
│ │ │greutate de 240-340 de│
│ │ │grame, iar în perioada│
│ │ │de hibernare îşi poate│
│ │ │chiar dubla greutatea.│
│ │ │Culoarea blănii este │
│ │ │gălbuie pe partea │
│ │ │dorsală a corpului şi │
│ │ │albă pe partea │
│ │ │ventrală, gât şi pe │
│ │ │membre. În jurul │
│ │ │ochilor prezintă peri │
│ │ │alb-gălbui. │
│ │ │Membrele sunt scurte │
│ │ │şi puternice, │
│ │ │terminate cu gheare │
│ │ │ascuţite, adaptate │
│ │ │vieţii în galeriile │
│ │ │subterane. Membrele │
│ │ │anterioare au câte 4 │
│ │ │degete, iar cele │
│ │ │posterioare câte 5 │
│ │ │degete. Coada │
│ │ │reprezintă o treime │
│ │ │din lungimea corpului │
│ │ │şi prezintă fire de │
│ │ │păr mai lungi, dându-i│
│ │ │un aspect stufos. La │
│ │ │baza cozii se găsesc 3│
│ │ │papile perianale care │
│ │ │secretă o substanţă │
│ │ │odorantă cu rol în │
│ │ │selectarea │
│ │ │partenerilor pentru │
│ │ │împerechere şi │
│ │ │delimitarea │
│ │ │teritoriului │
│ │ │individual. Pe partea │
│ │ │ventrală prezintă 5 │
│ │ │perechi de mamele │
│ │ │dispuse astfel: două │
│ │ │perechi în zona │
│ │ │toracică, o pereche în│
│ │ │zona abdominală, iar │
│ │Descrierea │două perechi între │
│4 │speciei │membrele posterioare. │
│ │ │Diferenţa dintre │
│ │ │masculi şi femele este│
│ │ │greu sesizabilă la │
│ │ │prima vedere, fiind │
│ │ │dată în principal de │
│ │ │mărimea indivizilor, │
│ │ │masculii au dimensiuni│
│ │ │mai mari comparativ cu│
│ │ │femelele. │
│ │ │Dimensiuni: │
│ │ │● Mascul: lungime │
│ │ │trunchi = 18,7 - 20,7 │
│ │ │cm; lungime cap = 4,7 │
│ │ │- 5,5 cm; lungime │
│ │ │coadă =5,1 - 6,5 cm; │
│ │ │● Femela: lungime │
│ │ │trunchi = 18,5 - 20,2 │
│ │ │cm; lungime cap = 4,4 │
│ │ │- 4,9 cm; lungime │
│ │ │coadă = 5,7 - 6,1 cm. │
│ │ │Popândăul prezintă mai│
│ │ │multe sezoane de │
│ │ │activitate şi depind │
│ │ │de temperatură. În │
│ │ │general, este activ │
│ │ │din luna aprilie până │
│ │ │în lunile august - │
│ │ │septembrie sau chiar │
│ │ │octombrie, în funcţie │
│ │ │de condiţiile │
│ │ │meteorologice, │
│ │ │temperaturi mai mari │
│ │ │de 15°C. Perioada de │
│ │ │hibernare este din │
│ │ │septembrie sau │
│ │ │jumătatea lui │
│ │ │octombrie şi până la │
│ │ │sfârşitul lunii │
│ │ │aprilie sau mijlocul │
│ │ │lunii mai, în funcţie │
│ │ │de latitudine, │
│ │ │altitudine şi climă. │
│ │ │Masculii hibernează │
│ │ │solitar în galerii, │
│ │ │iar femelele împreună │
│ │ │cu juvenilii din anul │
│ │ │respectiv. │
│ │ │Este un animal diurn, │
│ │ │având două perioade │
│ │ │active pe timpul │
│ │ │zilei: în intervalul │
│ │ │7-11 şi 16-18. Iese │
│ │ │din galerie la │
│ │ │temperaturi de peste │
│ │ │15°C, iar când │
│ │ │temperaturile depăşesc│
│ │ │30°C poate avea loc şi│
│ │ │o estivare - somn de │
│ │ │vară, refugiindu-se în│
│ │ │viziuni. │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│ │ │Popândăii sunt │
│ │ │vulnerabili în │
│ │ │perioada imediat │
│ │ │următoare ieşirii din │
│ │ │hibernare, naşterii │
│ │ │puilor. Pot fi │
│ │Perioade │afectaţi de diferite │
│5 │critice │activităţi umane: │
│ │ │lucrările agricole, │
│ │ │refacerea digurilor, │
│ │ │frig extrem - ierni │
│ │ │geroase, ploi │
│ │ │abundente ce pot │
│ │ │determina inundarea │
│ │ │galeriilor. │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│ │ │Habitatul specific │
│ │ │este cel de stepă, cu │
│ │ │vegetaţie ierboasă │
│ │ │joasă şi foarte joasă,│
│ │ │în general, suprafeţe │
│ │ │cu sol bine drenat: │
│ │ │păşuni, pajişti, │
│ │ │islazuri. Evită │
│ │ │pădurea şi zonele cu │
│ │ │vegetaţie înaltă. │
│ │ │Pentru galerii caută │
│ │ │taluzurile, haturile, │
│ │ │digurile, pantele │
│ │ │domoale. A fost │
│ │ │semnalat şi în │
│ │ │terenuri cultivate, │
│ │ │mai ales cu plante │
│ │ │perene. Prezenţa lor │
│ │ │depinde de menţinerea │
│ │ │unei vegetaţii scunde │
│ │ │prin păşunat. │
│ │ │Trăieşte în colonii, │
│ │ │având fiecare individ │
│ │ │galerie proprie. │
│ │ │Colonia este un grup │
│ │ │definit teritorial, │
│ │ │care este separat │
│ │ │spaţial de alte │
│ │ │grupuri care populează│
│ │ │aceeaşi regiune; │
│ │ │astfel de grupuri sunt│
│ │ │capabile să realizeze │
│ │ │schimb de indivizi │
│ │ │între ele în cadrul │
│ │ │populaţiei locale. │
│ │ │Galeriile au o │
│ │ │arhitectură variată, │
│ │ │în funcţie de factori │
│ │ │precum: densitatea │
│ │ │populaţiei, vârsta │
│ │ │specimenelor, │
│ │ │structura solului, │
│ │ │forma reliefului, │
│ │ │precipitaţii. │
│ │ │Galeriile pot avea una│
│ │ │sau mai multe │
│ │ │deschideri ale căror │
│ │ │culoare pot fi │
│ │ │ramificate. După modul│
│ │ │de folosire se disting│
│ │ │două tipuri de │
│ │ │galerii: temporare şi │
│ │ │permanente. În │
│ │ │galeriile temporare se│
│ │Cerinţe de │adăpostesc provizoriu │
│6 │habitat │şi se hrănesc. În │
│ │ │galeriile permanente, │
│ │ │femelele nasc şi îşi │
│ │ │cresc puii, îşi adună │
│ │ │provizii, hibernează. │
│ │ │Galeriile temporare │
│ │ │sunt galerii simple │
│ │ │sau prevăzute cu o │
│ │ │cameră la capătul lor,│
│ │ │cu o singură │
│ │ │deschidere, situate la│
│ │ │o adâncime de 20-40 cm│
│ │ │şi cu o lungime │
│ │ │diferită, de la 30-40 │
│ │ │cm până la 3-6 m. │
│ │ │Galeriile permanente │
│ │ │au o structură mai │
│ │ │complicată, cu o │
│ │ │ieşire verticală şi │
│ │ │una oblică sau cu 3-4 │
│ │ │ieşiri verticale şi │
│ │ │sunt situate, de │
│ │ │obicei, la o adâncime │
│ │ │de 80 cm. Spre │
│ │ │sfârşitul perioadei │
│ │ │active, popândăul se │
│ │ │pregăteşte de │
│ │ │hibernare adunând │
│ │ │rezerve nutritive sub │
│ │ │formă de grăsimi; îşi │
│ │ │construieşte culcuşul │
│ │ │de hibernare folosind │
│ │ │iarba uscată, iar │
│ │ │intrările galeriilor │
│ │ │Ie acoperă cu │
│ │ │vegetaţie uscată sau │
│ │ │pământ. │
│ │ │Perioadele de │
│ │ │activitate şi de │
│ │ │hibernare sunt strâns │
│ │ │legate de factorul │
│ │ │temperatură. La o │
│ │ │temperatură a aerului │
│ │ │sub 15°C popândăul nu │
│ │ │mai părăseşte │
│ │ │adăpostul intrând în │
│ │ │hibernare eşalonat, în│
│ │ │funcţie de factori │
│ │ │externi cum ar fi │
│ │ │temperatura, dar şi de│
│ │ │factori fiziologici │
│ │ │cum ar fi sexul sau │
│ │ │vârsta indivizilor. │
│ │ │Trezirea şi intrarea │
│ │ │în activitate are loc │
│ │ │tot eşalonat. │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│7 │Fotografii │Anexa nr. 2: Foto 1-9 │
└───┴───────────┴──────────────────────┘


    B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate

┌───┬────────────┬─────────────────────┐
│Nr.│Informaţie/ │Descriere │
│ │Atribut │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│1 │Specia │1335 - Spermophilus │
│ │ │citellus │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Habitatul speciei │
│ │ │este limitat, fiind │
│ │ │poziţionat în partea │
│ │ │estică a sitului. │
│ │ │Solul este de tip │
│ │ │erodisol tipic şi │
│ │ │aparţine clasei de │
│ │ │ecosisteme praticole.│
│ │ │Arealul este situat │
│ │ │pe o suprafaţă │
│ │ │înclinată 0- 20 │
│ │ │grade, cu expoziţie │
│ │ │nordică, nord-vestică│
│ │Informaţii │şi vestică. │
│2 │specificc │Habitatul speciei │
│ │speciei │este traversat de căi│
│ │ │de acces ce fac │
│ │ │legătura cu │
│ │ │localitatea Manoleasa│
│ │ │şi culturile agricole│
│ │ │aflate în partea de │
│ │ │nord-vest şi sud-vest│
│ │ │a sitului. O stână │
│ │ │îşi are amplasamentul│
│ │ │pe suprafaţa │
│ │ │favorabilă │
│ │ │popândăului, iar │
│ │ │altele două în │
│ │ │imediata vecinătate. │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Statutul de │ │
│3 │prezenţă - │Rezidentă │
│ │temporal │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Statutul de │ │
│4 │prezenţă - │Izolată │
│ │spaţial │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Statutul de │ │
│5 │prezenţă - │Nativă │
│ │management │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Foarte rar, populaţia│
│ │ │de Spermophilus │
│6 │Abundentă │citellus de pe │
│ │ │suprafaţa sitului a │
│ │ │fost estimată la │
│ │ │25-50 de indivizi. │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Perioada de │ │
│7 │colectare a │septembrie 2017 - │
│ │datelor din │august 2018 │
│ │teren │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │În sit, popândăul a │
│ │ │fost identificat pe o│
│ │ │suprafaţă destul de │
│ │ │restrânsă, în │
│ │Distribuţia │vecinătatea drumului │
│8 │speciei - │294C şi a altor căi │
│ │interpretare│de acces ce fac │
│ │ │legătura între │
│ │ │localităţile vecine │
│ │ │sitului şi culturile │
│ │ │agricole. │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Distribuţia │În anexa 3.9 a │
│ │specici - │Planului de │
│9 │harta │management este │
│ │distribuţiei│prezentată Harta │
│ │ │distribuţiei speciei.│
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Alte │ │
│ │informaţii │https:// │
│10 │privind │www.iucnredlist.ors/ │
│ │sursele de │ │
│ │informaţii │ │
└───┴────────────┴─────────────────────┘
    3.4. Alte specii de floră şi faună relevante pentru aria naturală protejată
        Pe lângă specia ţintă a acestui studiu cuprinse în formularul standard al ariei protejate, pe parcursul deplasărilor în teren au fost identificate şi alte specii aparţinând reţelelor trofice din zona investigată.
        Insecte:
        ● coleoptere: Carabus sp., Copris lunaris - gândac de bălegar, Meloe proscarabeus, Dorcadion pedestre - croitor, Epicometes hirta - gândac păros;
        ● lepidoptere: Pieris brassicae - fluturele alb al verzei; Pieris rapae - albiţa rapiţei, Iphiclidespodalarius - fluture coadă sabie, Anthocaris cardamines - fluture portocaliu de primăvară, Papilio tnachon - fluture coadă de rândunica;
        ● ortoptcre: Gtyllus sp.;
        ● heteroptere: Pyrrhocoris apterus - vaca Domnului.

        Amfibieni: Rana ridibunda - broasca de lac: DH - Anexa V; OUG nr. 57/2007 - Anexa 5A.
        Reptile: Lacerta agilis - şopârla de camp: DH - Anexa IV; OUG nr. 57/2007 - Anexa 4A.
        Păsări: Sturnus vulgaris - graurul: IUCN - LC, Directiva Păsări - Anexa II/2, OUG nr. 57/2007 - Anexa 5C; Pica pica: IUCN - LC, Directiva Păsări - Anexa II/2, OUG nr. 57/2007 - Anexa 5C; Alauda arvensis ciocârlia: IUCN - LC, Directiva Păsări - Anexa II/2, OUG nr. 57/2007 - Anexa 5C, Convenţia Berna - Anexa III.
        Mamifere: Microtus arvalis - şoarecele de câmp: IUCN - LC; Mus spicilegus - şoarecele de mişună: IUCN - LC; Talpa europaea - cârtiţa: IUCN - LC; Vulpes Vulpes: OUG nr. 57/2007 - Anexa 5B.
        Aceste specii au fost identificate pe baza semnalelor de prezenţă: trasee, tipuri de galerii, forma mişunelor, a modului de adunare a hranei etc.


    4. INFORMAŢII SOCIO-ECONOMICE ŞI CULTURALE
    4.1. Comunităţile locale şi factorii interesaţi
    4.1.1. Comunităţile locale
    Tabel nr. 3
                       Lista unităţilor administrativ-teritoriale
                     din cadrul ariei naturale protejate ROSCI0417
                                       Manoleasa

┌────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│Judeţ │UAT │Procent │Procent │
│ │ │din UAT │din ANP │
├────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Botoşani│Manoleasa│1,07 │100 │
└────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

    4.1.1.1. Caracterizarea unităţilor administrativ-teritoriale
        Aria naturală protejată ROSCI0417 Manoleasa este situată în partea de nord-est a României, integral pe teritoriul administrativ al comunei Manoleasa, judeţul Botoşani, în lungul malului drept al râului Volovăţ, în extravilanul localităţilor Flondora şi Manoleasa.
        Comuna Manoleasa este aşezată în partea de nord-est a judeţului Botoşani, la 60 km distanţă faţă de municipiul Botoşani şi 24 km faţă de oraşul Săveni, în zona adiacentă lacului de acumulare Stânca-Costeşti, la confluenţa râului Volovăţ cu râul Prut.
        Comuna Manoleasa are în componenţă următoarele localităţi: Manoleasa, Flondora, Iorga, Liveni, Loturi, Manoleasa Prut, Şerpeniţa, Bold, Sadoveni şi Zahoreni. Suprafaţa totală a comunei este de 9423,32 ha.
        Conform recensământului efectuat în 2011, populaţia comunei Manoleasa se ridică la 3548 locuitori. Evoluţia populaţiei în perioada 2011 - prezent, în cadrul comunei Manoleasa, judeţul Botoşani, prezintă o tendinţă descrescătoare, în principal ca urmare a fenomenului migraţionist. La 1 ianuarie 2019 populaţia stabilă a comunei Manoleasa era de 3400 de locuitori.
        Majoritatea locuitorilor, 96,53%, sunt români. Pentru 3,41% din populaţie, apartenenţa etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocşi. Pentru 3,53% din populaţie, nu este cunoscută apartenenţa confesională.
        La nivelul comunei Manoleasa piramida vârstelor demonstrează apariţia fenomenului de îmbătrânire a populaţiei.
        Structura populaţiei pe grupe de vârstă în anul 2019 relevă, de asemenea, o pondere ridicată a populaţiei tinere, 0-14 ani, care reprezintă aproximativ 20,29% din totalul populaţiei stabile a comunei. Acest procent este superior celui de la nivel naţional unde tinerii reprezintă doar 14,8% din totalul populaţiei, dar şi celui înregistrat la nivelul regiunii de nord-est -16,8%.
        Populaţia adultă este formată din 2109 persoane cu vârsta cuprinsă între 15 şi 64 ani, reprezentând 61,94% din totalul populaţiei comunei, iar persoanele cu vârsta de peste 65 de ani deţin o pondere de 17,76% din total, acest procent fiind superior ponderii vârstnicilor de la nivelul la nivel judeţean, regional sau naţional.

    Tabel nr. 4
        Populaţia localităţilor aflate în imediata apropiere a ariei protejate, şi care sunt relevante din punct de vedere al prezenţei umane în interiorul ariei protejate

┌────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────┐
│ │ │ │ │An de │Prezentă│
│Nr. │Judeţ │Localitate│Sex │referinţă│estimată│
│crt.│ │/ UAT │ ├────┬────┤în sit │
│ │ │ │ │2016│2019│ │
├────┼────────┼──────────┼────────┼────┼────┼────────┤
│ │ │ │Total │3407│3400│0% │
│ │ │ ├────────┼────┼────┼────────┤
│1 │Botoşani│Manoleasa │Masculin│1708│1706│ │
│ │ │ ├────────┼────┼────┼────────┤
│ │ │ │Feminin │1699│1694│ │
└────┴────────┴──────────┴────────┴────┴────┴────────┘


    4.1.1.2. Natalitate
        Deoarece în interiorul sitului ROSCI0417 Manoleasa nu se află nici o localitate, nu există date privind natalitatea.

    Tabel nr. 5
        Natalitate: născuţi vii per localitate pentru localităţile aflate în interiorul ANP

┌───┬─────┬──────────┬─────────┬────────┐
│ │ │ │An de │An de │
│Nr.│Judeţ│Localitate│referinţă│analizat│
│ │ │/ UAT ├─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │Nu este │Nu este │Nu este │
│ │ │cazul │cazul │cazul │
└───┴─────┴──────────┴─────────┴────────┘


    4.1.1.3. Migraţiune
        Analiza datelor demografice pe o perioadă mai mare, arată că tendinţa descrescătoare a numărului de locuitori în comuna Manoleasa, este vizibilă după anul 1992. Această descreştere poate fi explicată prin fenomenul de migraţic, populaţia fiind în căutarea unui grad de confort al vieţii mai ridicat, alegând atât stabilirea în alte ţări, cât şi migrarea spre centrele urbane mai atractive din punct de vedere social-economic. Referitor la interiorul ariei naturale protejate, având în vedere procentul de 0% al prezenţei populaţiei în sit, datele privind migraţia populaţiei nu sunt relevante.

    Tabel nr. 6
        Stabiliri de reşedinţă în localităţile aflate în imediata apropiere a ariei protejate, şi care sunt relevante din punct de vedere al prezenţei umane în interiorul ariei protejate

┌───┬─────┬──────────┬─────────┬────────┐
│ │ │ │An de │An de │
│Nr.│Judeţ│Localitate│referinţă│analizat│
│ │ │/ UAT ├─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │Nu este │Nu este │Nu este │
│ │ │cazul │cazul │cazul │
└───┴─────┴──────────┴─────────┴────────┘


    4.1.1.4. Utilităţi publice
        Deoarece în interiorul ariei naturale protejate nu se află nicio localitate, nu sunt date privind existenţa utilităţilor publice.

    Tabel nr. 7
        Utilităţi publice din anul 2019, pentru localităţile aliate în interiorul ariei naturale protejate

┌──────────────┬─────┬──────────┬──────┐
│ │ │Localitate│Există│
│Utilităţi │Judeţ│/UAT │[Da/ │
│ │ │ │Nu] │
├──────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │Nu │
│Apă │ │ │este │
│ │ │ │cazul │
├──────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │Nu │
│Canalizare │ │ │este │
│ │ │ │cazul │
├──────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│Staţii de │ │ │Nu │
│epurare │ │ │este │
│ │ │ │cazul │
├──────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│Încălzire cu │ │ │Nu │
│lemne │ │ │este │
│ │ │ │cazul │
├──────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│Încălzire cu │ │ │Nu │
│gaze │ │ │este │
│ │ │ │cazul │
├──────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│Colectare │ │ │Nu │
│deşeuri │ │ │este │
│ │ │ │cazul │
├──────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│Comunicaţii │ │ │Nu │
│telefonie fixă│ │ │este │
│ │ │ │cazul │
├──────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│Comunicaţii- │ │ │Nu │
│telefonie │ │ │este │
│mobilă │ │ │cazul │
└──────────────┴─────┴──────────┴──────┘

        La nivelul comunei Manoleasa există proiecte în curs şi propuneri de proiecte care vizează extinderea şi înfiinţarea sistemelor de utilităţi în comună: sistem de canalizare şi alimentare cu apă - parţial şi în curs de modernizare, sistem de iluminat public şi sistem de colectare a deşeurilor în curs de modernizare, în afara ariei naturale protejate.

    4.1.1.5. Efective de animale
        În interiorul ariei naturale protejate nu există gospodării individuale. Pe suprafaţa sitului ROSCI0417 Manoleasa se află efective de animale din categoriile ovine şi bovine. Suprafaţa ariei naturale protejate se încadrează în categoria agricolă păşune şi este utilizată pentru păşunatul oilor şi vacilor, terenul fiind concesionat către persoane fizice sau juridice în acest scop. Efectivele de animale din comuna Manoleasa prezente pe suprafaţa ariei naturale protejate sunt prezentate în tabelul nr. 8.

    Tabel nr. 8
        Efectivele de animale, pe principalele categorii de animale, judeţe şi localităţi, pentru localităţile aflate în imediata apropiere a ariei protejate şi care sunt relevante din punct de vedere al eventualei prezenţe a animalelor domestice în interiorul ariei protejate

┌────────────┬────────┬──────────┬─────────────────────┬───────────┐
│ │ │ │Număr de animale │ │
│Principalele│ │Localitate├──────────┬──────────┤Localitatea│
│categorii de│Judeţ │/UAT │ │Aduse din │de │
│animale │ │ │Permanente│altă │provenienţă│
│ │ │ │ │localitate│ │
├────────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Bovine │Botoşani│Manoleasa │100 │Nu este │Manoleasa │
│ │ │ │ │cazul │ │
├────────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Ovine │Botoşani│Manoleasa │250 │Nu este │Manoleasa │
│ │ │ │ │cazul │ │
└────────────┴────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘


    4.1.1.6. Date privind activităţile economice
        Comuna Manoleasa are o economie agrară, caracterizată prin cultura plantelor şi creşterea animalelor. Comuna dispune de 57 de tractoare şi alte utilaje agricole, precum şi de 21 combine pentru păioase. în comună funcţionează 11 societăţi agricole cu personalitate juridică şi mai multe asociaţii agricole familiale. S-au înfiinţat şi unităţi de prestări servicii, şi anume: mori de porumb, ateliere de fierărie, lemnărie, croitorie, cizmărie. Activitatea comercială este asigurată de 37 de unităţi alimentaţie publică, din care 37 sunt private.
        Cele mai importante activităţi economice din zonă sunt: agricultură - cultivarea plantelor şi creşterea animalelor, comerţ, morărit, prelucrarea lemnului, servicii de lucrări agricole mecanizate, alte servicii.

    Tabel nr. 9
        Date privind activităţile economice

┌──────────────┬──────────┬────────┬──────────┬──────────┐
│Domeniul de │Forma de │ │Localitate│Număr │
│activitate │organizare│Judeţ │/UAT │societăţi │
│ │ │ │ │comerciale│
├──────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│Agricultură, │ │ │ │ │
│Silvicultură │ │ │ │ │
│şi Pescuit │ │ │ │ │
├──────────────┤ │ │ │ │
│Comerţ cu │SRL, │ │ │ │
│amănuntul în │ÎI │Botoşani│Manoleasa │48 │
│magazine │ │ │ │ │
│nespecializate│ │ │ │ │
│Industrie şi │ │ │ │ │
│alimentaţie │ │ │ │ │
│publică │ │ │ │ │
└──────────────┴──────────┴────────┴──────────┴──────────┘    4.1.2. Factorii interesaţi
        Factorii interesaţi relevanţi în raport cu aria naturală protejată sunt prezentaţi în tabelul nr. 10.

    Tabel nr. 10
        Tabel centralizator al celor mai importanţi factori interesaţi, care se manifestă şi implică cu privire la aria naturală protejată

┌───┬─────────────┬────────────────────┐
│ │Denumire │ │
│Nr.│factor │Tip/Aria de interes │
│ │interesat │ │
├───┴─────────────┴────────────────────┤
│Autorităţi de mediu, de reglementare │
│şi control activităţi │
├───┬─────────────┬────────────────────┤
│ │ │Autoritate de Mediu/│
│ │ │Administrarea │
│ │Agenţia │ariilor naturale │
│ │Naţională │protejate/ANANP/ │
│1. │pentru Arii │Implementarea │
│ │Naturale │planului de │
│ │Protejate │management, │
│ │ │monitorizare, │
│ │ │control │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │Agenţia │Autoritate de Mediu/│
│ │Naţională │Administrarea │
│ │pentru │ariilor naturale │
│ │Protecţia │protejate │
│2. │Mediului, │Autoritate de Mediu/│
│ │Agenţia │Reglementare/ │
│ │pentru │Implementarea │
│ │Protecţia │politicilor de mediu│
│ │Mediului │la nivel local │
│ │Botoşani │ │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │Garda │Autoritate de Mediu/│
│ │Naţională de │Inspecţia şi │
│3. │Mediu, │controlul aplicării │
│ │Comisariatul │legislaţiei de mediu│
│ │Judeţean │la nivel local │
│ │Botoşani │ │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │Inspectoratul│Autoritate ordine │
│4. │de Poliţie al│publică/Ordine şi │
│ │judeţului │control, urmărire │
│ │Botoşani │penală │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │Inspectoratul│Autoritate ordine │
│5. │de Jandarmi │publică/Ordine │
│ │Judeţean │publică │
│ │Botoşani │ │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │ │Autoritate de │
│ │Inspectoratul│control şi servicii/│
│ │pentru │Asigurarea │
│6. │Situaţii de │securităţii la │
│ │Urgenţă │incendii si alte │
│ │Botoşani │catastrofe naturale │
│ │ │sau de altă natură │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │Unitatea │ │
│ │administrativ│ │
│7. │teritorială │Proprietar teren │
│ │Comuna │ │
│ │Manoleasa │ │
├───┴─────────────┴────────────────────┤
│Autorităţi ale administraţiei publice │
│locale │
├───┬─────────────┬────────────────────┤
│ │ │Autoritate locală │
│ │ │administrativă/ │
│ │Consiliul │Planificare │
│8. │Judeţean │teritorială şi │
│ │Botoşani │strategică, │
│ │ │Administrarea │
│ │ │drumurilor judeţene │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │ │Reprezentant al │
│ │ │Guvernului pe plan │
│ │ │local/Asigură │
│ │ │realizarea │
│ │ │intereselor │
│ │Instituţia │naţionale, aplicarea│
│ │Prefectului │şi respectarea │
│9. │Judeţului │Constituţiei, a │
│ │Botoşani │legilor, a │
│ │ │hotărârilor şi │
│ │ │ordonanţelor de │
│ │ │Guvern, a celorlalte│
│ │ │acte normative, │
│ │ │precum şi a ordinii │
│ │ │publice │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │Primăria │Rol în planificarea │
│10.│comunei │teritorială şi │
│ │Manoleasa │strategică │
├───┴─────────────┴────────────────────┤
│Comunităţi şi grupuri de interese │
│locale şi regionale │
├───┬─────────────┬────────────────────┤
│ │Populaţia │ │
│ │locală din │ │
│11.│comunitatea │Utilizatori de │
│ │limitrofă │resurse naturale │
│ │ariei │ │
│ │protejate │ │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │Reprezentanţi│Informare şi │
│12.│mass-media │conştientizare │
│ │ │publică │
├───┴─────────────┴────────────────────┤
│Administratori fond forestier │
├───┬─────────────┬────────────────────┤
│ │Direcţia │ │
│13.│Silvică │Administrativ │
│ │Botoşani │ │
├───┴─────────────┴────────────────────┤
│Gestionari fonduri de vânătoare şi │
│pescuit │
├───┬─────────────┬────────────────────┤
│ │Asociaţia de │ │
│ │Vânătoare │Administrator fond │
│ │Euro Hunter │cinegetic/ │
│ │Suceava │Gestionarea │
│14.│Asociaţia de │fondurilor de │
│ │Vânătoare şi │vânătoare şi │
│ │Pescuit │managementul faunei │
│ │Sportiv │de interes cinegetic│
│ │Foişorul │ │
│ │Săveni │ │
├───┴─────────────┴────────────────────┤
│Universităţi şi alte unităţi de │
│cercetare │
├───┬─────────────┬────────────────────┤
│ │Universitatea│Instituţie de │
│ │“Alexandru │învăţământ superior/│
│15.│Ioan Cuza” │Educaţional, │
│ │din Iaşi - │ştiinţific si │
│ │Facultatea de│administrativ │
│ │Biologie │ │
├───┴─────────────┴────────────────────┤
│Educaţie │
├───┬─────────────┬────────────────────┤
│ │Şcolile din │ │
│ │comunitatea │Educaţie/Informare, │
│16.│limitrofă │conştientizare, │
│ │ariei │activităţi educative│
│ │protejate │ │
├───┴─────────────┴────────────────────┤
│Organizaţii non guvernamentale │
├───┬─────────────┬────────────────────┤
│ │ │ONG/Protecţia │
│17.│Fundaţia │mediului şi a │
│ │Corona │naturii/Elaborator │
│ │ │Plan de management │
└───┴─────────────┴────────────────────┘


    Tabel nr. 11
        Analiza factorilor interesaţi

┌───┬─────────────┬───────────────┬──────────┐
│ │Denumire │Tip/Aria de │ │
│Nr.│factor │interes │Importanţa│
│ │interesat │ │ │
├───┴─────────────┴───────────────┴──────────┤
│Autorităţi de mediu, de reglementare şi │
│control activităţi │
├───┬─────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ │Autoritate de │ │
│ │ │Mediu/ │ │
│ │ │Administrarea │ │
│ │Agenţia │ariilor │ │
│ │Naţională │naturale │ │
│1 │pentru Arii │protejate/ │Ridicată │
│ │Naturale │ANANP/ │ │
│ │Protejate │Implementarea │ │
│ │ │planului de │ │
│ │ │management, │ │
│ │ │monitorizare, │ │
│ │ │control │ │
├───┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │Autoritate de │ │
│ │Agenţia │Mediu/ │ │
│ │Naţională │Administrarea │ │
│ │pentru │ariilor │ │
│ │Protecţia │naturale │ │
│ │Mediului, │protejate │ │
│2 │Agenţia │Autoritate de │Ridicată │
│ │pentru │Mediu/ │ │
│ │Protecţia │Reglementare/ │ │
│ │Mediului │Implementarea │ │
│ │Botoşani │politicilor de │ │
│ │ │mediu la nivel │ │
│ │ │local │ │
├───┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │Garda │Autoritate de │ │
│ │Naţională de │Mediu/Inspecţia│ │
│ │Mediu, │şi controlul │ │
│3 │Comisariatul │aplicării │Medie │
│ │Judeţean │legislaţiei de │ │
│ │Botoşani │mediu la nivel │ │
│ │ │local │ │
├───┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │Inspectoratul│Autoritate │ │
│ │de Poliţie al│ordine publică/│ │
│4 │judeţului │Ordine şi │Redusă │
│ │Botoşani │control, │ │
│ │ │urmărire penală│ │
├───┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │Inspectoratul│Autoritate │ │
│5 │de Jandarmi │ordine publică/│Redusă │
│ │Judeţean │Ordine publică │ │
│ │Botoşani │ │ │
├───┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │Autoritate de │ │
│ │ │control şi │ │
│ │Inspectoratul│servicii/ │ │
│ │pentru │Asigurarea │ │
│6 │Situaţii de │securităţii la │Medie │
│ │Urgenţă │incendii şi │ │
│ │Botoşani │alte catastrofe│ │
│ │ │naturale sau de│ │
│ │ │altă natură │ │
├───┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│7 │UAT Comuna │Proprietar │Ridicată │
│ │Manoleasa │teren │ │
├───┴─────────────┴───────────────┴──────────┤
│Autorităţi ale administraţiei publice locale│
├───┬─────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ │Autoritate │ │
│ │ │locală │ │
│ │ │administrativă/│ │
│ │Consiliul │Planificare │ │
│8 │Judeţean │teritorială şi │Medie │
│ │Botoşani │strategică, │ │
│ │ │Administrarea │ │
│ │ │drumurilor │ │
│ │ │judeţene │ │
├───┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │Reprezentant al│ │
│ │ │Guvernului pe │ │
│ │ │plan local/ │ │
│ │ │Asigură │ │
│ │ │realizarea │ │
│ │ │intereselor │ │
│ │ │naţionale, │ │
│ │Instituţia │aplicarea şi │ │
│9 │Prefectului │respectarea │Redusă │
│ │Judeţului │Constituţiei, a│ │
│ │Botoşani │legilor, a │ │
│ │ │hotărârilor şi │ │
│ │ │ordonanţelor de│ │
│ │ │Guvern, a │ │
│ │ │celorlalte acte│ │
│ │ │normative, │ │
│ │ │precum şi a │ │
│ │ │ordinii publice│ │
├───┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │Primăria │Rol în │ │
│10 │comunei │planificarea │Ridicată │
│ │Manoleasa │teritorială şi │ │
│ │ │strategică │ │
├───┴─────────────┴───────────────┴──────────┤
│Comunităţi şi grupuri de interese locale şi │
│regionale │
├───┬─────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │Populaţia │ │ │
│ │locală din │Utilizatori de │ │
│11 │comunitate │resurse │Redusă │
│ │limitrofa │naturale │ │
│ │ariei │ │ │
│ │protejate. │ │ │
├───┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │Reprezentanţi│Informare şi │ │
│12 │mass-media │conştientizare │Redusă │
│ │ │publică │ │
├───┴─────────────┴───────────────┴──────────┤
│Administratori fond forestier │
├───┬─────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │Direcţia │ │ │
│13 │Silvică │Administrativ │Medie │
│ │Botoşani │ │ │
├───┴─────────────┴───────────────┴──────────┤
│Gestionari fonduri de vânătoare şi pescuit │
├───┬─────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │Asociaţia de │Administrator │ │
│ │Vânătoare │fond cinegetic/│ │
│ │Euro Hunter │Gestionarea │ │
│ │Suceava │fondurilor de │ │
│14 │Asociaţia de │vânătoare şi │Medie │
│ │Vânătoare şi │managementul │ │
│ │Pescuit │faunei de │ │
│ │Sportiv │interes │ │
│ │Foişorul │cinegetic │ │
│ │Săveni │ │ │
├───┴─────────────┴───────────────┴──────────┤
│Universităţi şi alte imitaţi de cercetare │
├───┬─────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │Universitatea│Instituţie de │ │
│ │“Alexandru │învăţământ │ │
│15 │Ioan Cuza” │superior/ │Ridicată │
│ │din Iaşi - │Educaţional, │ │
│ │Facultatea de│ştiinţific şi │ │
│ │Biologie │administrativ │ │
├───┴─────────────┴───────────────┴──────────┤
│Educaţie │
├───┬─────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │Şcolile din │Educaţie/ │ │
│ │comunitatea │Informare, │ │
│16 │limitrofa │conştientizare,│Redusă │
│ │ariei │activităţi │ │
│ │protejate │educative │ │
├───┴─────────────┴───────────────┴──────────┤
│Organizaţii neguvernamentale │
├───┬─────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ │ONG/Protecţia │ │
│ │ │mediului şi a │ │
│ │Fundaţia │naturii, │ │
│17 │Corona │informare, │Medie │
│ │ │conştientizare/│ │
│ │ │Elaborator Plan│ │
│ │ │de management │ │
└───┴─────────────┴───────────────┴──────────┘    4.2. Utilizarea terenului
        În ceea ce priveşte utilizarea terenului, clasificarea a fost realizată pe baza sistemului de clasificare european, Corine Land Cover. Nivelul de clasificare folosit pentru situl de interes comunitar ROSCI0417 Manoleasa a fost de nivel 4. În cadrul sitului au fost identificate şase categorii de utilizare a terenului, conform Corine Land Cover, nivel 4: păşuni secundare tară arbori şi arbuşti - 2311, terenuri arabile neirigate fară vegetaţie naturală - 2111, reţea de căi de comunicaţie şi terenuri asociate acestora - 122, mlaştini de apă dulce tară stufăriş - 4112, râuri - 5111 şi lacuri artificiale - 5122.
        Aproximativ 95% din suprafaţa sitului este acoperită de păşuni secundare fară arbori şi arbuşti. Această categorie totalizează o suprafaţă de 98,92 ha. Reţea de căi de comunicaţie şi terenuri asociate acestora este a doua categorie ca suprafaţă, ocupând 1,99 ha, categorie specifică pentru 1,91% din întreaga suprafaţă a sitului. Terenurile arabile neirigate fară vegetaţie naturală ocupă o suprafaţă de 1,24 ha şi sunt specifice pentru 1,19% din întreaga suprafaţă a sitului. Râurile, mlaştinile de apă dulce fară stufăriş şi lacurile artificiale ocupă 2,05 ha. Aceste trei categorii sunt specifice pentru 1,97% din întreaga suprafaţă a sitului comunitar ROSCI0417 Manoleasa.

    Tabel nr. 12
        Lista tipurilor de utilizări ale terenului

┌───┬──────────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │Suprafaţă│Ponderea │
│ │ │totală │din │
│Nr.│Clasă CLC*) │ocupată │suprafaţa│
│ │ │[ha] │sitului │
│ │ │ │[%] │
├───┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│ │2311 - Păşuni │ │ │
│1 │secundare fără│98.92 │94.93 │
│ │arbori şi │ │ │
│ │arbuşti │ │ │
├───┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│ │122 - Reţea de│ │ │
│ │căi de │ │ │
│2 │comunicaţie şi│1.99 │1.91 │
│ │terenuri │ │ │
│ │asociate │ │ │
│ │acestora │ │ │
├───┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│ │2111 - │ │ │
│ │Terenuri │ │ │
│3 │arabile │1.14 │1.19 │
│ │neirigate fără│ │ │
│ │vegetaţie │ │ │
│ │naturală │ │ │
├───┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│4 │5111 – Râuri │0.10 │0.09 │
├───┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│ │4112 - │ │ │
│5 │Mlaştini de │1.59 │1.72 │
│ │apa dulce fără│ │ │
│ │stufăriş │ │ │
├───┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│6 │5122- Lacuri │0.16 │0.16 │
│ │artificiale │ │ │
├───┴──────────────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL │103,9 │100 │
└──────────────────┴─────────┴─────────┘

     Harta utilizării terenurilor din situl Natura 2000 ROSCI0417 Manoleasa este prezentată în anexa 3.11 a Planului de management.

    4.3. Situaţia juridică a terenurilor
        Tipul de proprietate a terenului din aria naturală protejată este domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale - comuna Manoleasa.

    Tabel nr. 13
        Situaţia juridică a terenurilor aflate în interiorul ariei naturale protejate

┌──────────────────────────────────┬─────────┐
│ │Ponderea │
│Domeniu │din │
│ │suprafaţa│
│ │ANP [%] │
├────────┬─────────────────────────┼─────────┤
│ │domeniul public al │0 │
│ │statului │ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │domeniul privat al │0 │
│ │statului │ │
│Domeniul├─────────────────────────┼─────────┤
│public │domeniul public al │ │
│ │unităţilor │0 │
│ │administrativ-teritoriale│ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │domeniul privat al │ │
│ │unităţilor │100 │
│ │administrativ-teritoriale│ │
├────────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │Total domeniul public │100 │
└────────┴─────────────────────────┴─────────┘

     În anexa 3.12 a Planului de management este prezentată Harta juridică a terenului.

    4.4. Administratori, gestionari şi utilizatori
    Tabel nr. 14
        Informaţii privind administratorii/gestionarii

┌───┬──────────────┬────────┬─────────┬──────────┐
│ │Administrator/│Perioada│Suprafaţa│ │
│Nr.│gestionar │Adm/Gest│totală │Detalii │
│ │ │ │[ha] │ │
├───┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │Agenţia │ │ │ │
│ │Naţională │ │ │ │
│1. │pentru Arii │ │103,9 │ANANP │
│ │Naturale │ │ │ │
│ │Protejate │ │ │ │
├───┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │Unitatea │ │ │ │
│ │administrativ-│ │ │Proprietar│
│2. │teritorială - │ │103,9 │teren │
│ │comuna │ │ │ │
│ │Manoleasa │ │ │ │
└───┴──────────────┴────────┴─────────┴──────────┘


    4.5. Infrastructură şi construcţii
        În interiorul ariei naturale protejate nu sunt construcţii cu caracter permanent. Sunt amenajate 3 stâni construite din materiale ecologice - lemn şi pământ ca şi construcţii temporare. Aria naturală protejată este traversată de drumuri de exploatare, de pământ. În zona limitrofa perimetrului ariei naturale protejate se află drumul judeţean 294C. Pe suprafaţa sitului, în extremitatea sud-estică se află o reţea de stâlpi de electricitate.
     În anexa 3.13 a Planului de management este prezentată Harta infrastructurii rutiere şi căilor ferate.
     În anexa 3.14 a Planului de management este prezentată Harta privind perimetrul construit al localităţilor.
     În anexa 3.15 a Planului de management este prezentată Harta construcţiilor.
        Pe teritoriul ariei naturale protejate nu exista locuinţe.

    Tabel nr. 15
        Locuinţe existente în anul 2018 grupate pe localităţi

┌───┬─────┬──────────┬─────────┬────────┐
│Nr.│Judeţ│Localitate│An │An de │
│ │ │/ UAT │referinţă│analizat│
├───┼─────┼──────────┼─────────┼────────┤
│1. │ │ │Nu este │Nu este │
│ │ │ │cazul │cazul │
└───┴─────┴──────────┴─────────┴────────┘

        Pentru suprafaţa arici naturale protejate nu s-au eliberat autorizaţii de construire şi nu sunt depuse cereri pentru avize/acorduri de mediu.

    Tabel nr. 16
        Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri pe categorii de construcţii, judeţe şi localităţi şi cereri de avize/acorduri de mediu

┌───────────┬─────┬──────────┬─────────┬────────┐
│Categorii │ │ │An │An de │
│de │Judeţ│Localitate│referinţă│analizat│
│construcţii│ │/ UAT ├─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├───────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │Nu este │Nu este │
│ │ │ │cazul │cazul │
└───────────┴─────┴──────────┴─────────┴────────┘


    4.6. Patrimoniu cultural
        Patrimoniul cultural al zonei constă în meşteşugurile tradiţionale, precum şi în tradiţii culturale transmise de la o generaţie la alta.

    4.7. Obiective turistice
        În interiorul ariei naturale protejate, nu există lăcaşe de cult, tumuli funerari sau alte construcţii elemente de patrimoniu.
        Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică şi Autoritate Naţională pentru Turism, comuna Manoleasa nu dispune de structuri de cazare turistică, alimentaţie şi recreere şi nu valorifică monumentele culturale existente.

    Tabel nr. 17
        Obiective turistice aflate în interiorul ANP

┌───┬─────┬──────────┬─────────┬────────┬──────────┐
│ │ │Localitate│Obiective│Tip │ │
│Nr.│Judeţ│/UAT │turistice│obiectiv│Observaţii│
│ │ │ │ │turistic│ │
├───┼─────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │Nu este │Nu este │ │
│ │ │ │cazul │cazul │ │
└───┴─────┴──────────┴─────────┴────────┴──────────┘


    Tabel nr. 18
        Obiective turistice aflate în proximitatea ANP

┌───┬────────┬──────────┬─────────┬────────┬────────────┐
│ │ │Localitate│Obiective│Tip │ │
│Nr.│Judeţ │/ UAT │turistice│obiectiv│Observaţii │
│ │ │ │ │turistic│ │
├───┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Cultura │
│1. │Botoşani│Manoleasa │Aşezare │Istoric │Cucuteni, 2 │
│ │ │ │ │ │aşezări │
├───┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Aşezare │
│ │ │ │ │ │eneolitic │
│2. │Botoşani│Manoleasa │Aşezare │Istoric │dezvoltat - │
│ │ │ │ │ │epocă │
│ │ │ │ │ │medievală │
│ │ │ │ │ │târzie │
├───┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Epocă │
│3. │Botoşani│Manoleasa │Aşezare │Istoric │medievală │
│ │ │ │ │ │târzie │
├───┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┤
│4. │Botoşani│Manoleasa │Aşezare │Istoric │Epocă │
│ │ │ │ │ │medievală │
├───┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┤
│5. │Botoşani│Manoleasa │Aşezare │Istoric │Paleolitic │
├───┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Paleolitic │
│6. │Botoşani│Manoleasa │Aşezare │Istoric │superior - │
│ │ │ │ │ │La Tene │
│ │ │ │ │ │târziu │
├───┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Biserică a │
│ │ │ │ │ │cultului │
│ │ │ │ │Lăcaş de│creştin │
│7. │Botoşani│Manoleasa │Biserică │cult │ortodox în │
│ │ │ │ │ │localitatea │
│ │ │ │ │ │Tudor │
│ │ │ │ │ │Vladimirescu│
├───┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Biserică a │
│ │ │ │ │ │cultului │
│8. │Botoşani│Manoleasa │Biserica │Lăcaş de│creştin │
│ │ │ │ │cult │ortodox în │
│ │ │ │ │ │localitatea │
│ │ │ │ │ │Flondora │
├───┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┤
│9. │Botoşani│Manoleasa │Tumuli │ │15 obiective│
│ │ │ │funerari │ │ │
└───┴────────┴──────────┴─────────┴────────┴────────────┘

     Harta obiectivelor turistice şi punctelor de belvedere este reprezentată în anexa 3.16 a Planului de management.


    5. ACTIVITĂŢI CU POTENŢIAL IMPACT - PRESIUNI ŞI AMENINŢĂRI - ASUPRA ARIEI NATURALE PROTEJATE ŞI SPECIILOR ŞI HABITATELOR DE INTERES CONSERVATIV
    5.1. Lista activităţilor cu potenţial impact
        Activităţile cu potenţial impact asupra ariei naturale protejate şi asupra speciei de interes conservativ Spermophilus citellus sunt: suprapăşunat, adăpătoare animale, căi multiple de acces pentru culturile agricole învecinate, îngrădire, secetă prelungită.
    5.1.1. Lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale protejate
        Tabelul A: lista presiunilor actuale asupra ariei naturale protejate

┌───┬─────────┬────────────────────────┐
│Cod│Parametru│Descriere │
├───┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ │A 04.01.05; A05.01. │
│ │ │Păşunatul intensiv în │
│ │ │amestec de animale; │
│ │ │Creşterea animalelor │
│ │ │D 01.02 Drumuri, poteci │
│ │ │E 03.01 Depozitarea │
│ │ │deşeurilor menajere/ │
│A.1│Presiune │deşeuri provenite din │
│ │actuală │baze de agrement │
│ │ │E 01. Zone urbanizate │
│ │ │K 03.04. Prădare; │
│ │ │K03.06. Competiţia │
│ │ │K 01.01. Eroziune │
│ │ │G 01.02.0 Mersul pe jos;│
│ │ │călărie şi vehicule │
│ │ │non-motorizate │
├───┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ │A 04.01.05. Păşunatul │
│ │ │intensiv în amestec de │
│ │ │animale: contribuie la │
│ │ │degradarea solului prin │
│ │ │dispariţia unor specii │
│ │ │de plante, scăderea │
│ │ │producţiei de fitomasă │
│ │ │şi în final prin │
│ │ │schimbarea compoziţiei │
│ │ │floristice; este redusă │
│ │ │permeabilitatea solului │
│ │ │şi capacitatea de │
│ │ │reţinere a apei, se │
│ │ │intensifică eroziunea şi│
│ │ │apare compactarea. │
│ │ │Păşunatul este necesar │
│ │ │menţinerii habitatului, │
│ │ │însă numărul de animale │
│ │ │care păşunează trebuie │
│ │ │raportat la capacitatea │
│ │ │de suport a pajiştii şi │
│ │ │trebuie respectat. Pe │
│ │ │întreaga suprafaţă a │
│ │ │habitatului popândăului,│
│ │ │Spermophilus citellus, │
│ │ │presiunea │
│ │ │A 04.01.05 Păşunatul │
│ │ │intensiv în amestec de │
│ │ │animale se manifestă cu │
│ │ │o intensitate ridicată -│
│ │ │viabilitatea pe termen │
│ │ │lung a speciei, este │
│ │ │semnificativ afectată. │
│ │ │D 01. 02. Drumuri, │
│ │ │poteci: căile de acces │
│ │ │din sit ce fac legătura │
│ │ │dintre drumul 294C, cu │
│ │ │intrare din satul │
│ │ │Manoleasa şi culturile │
│ │ │agricole ce mărginesc │
│ │ │situl - străbătute de │
│ │ │utilaje agricole, │
│ │ │căruţe. Acestea │
│ │ │contribuie la │
│ │ │fragmentarea habitatului│
│ │ │speciei, poluare fonică.│
│ │ │Prezenţa drumurilor în │
│ │ │interiorul habitatului │
│ │ │favorabil speciei │
│ │ │reprezintă o presiune la│
│ │ │adresa acestei populaţii│
│ │ │ca urmare a riscului de │
│ │ │mortalitate a │
│ │ │indivizilor datorat │
│ │ │traficului auto în sit/ │
│ │ │zgomot/ alterare │
│ │ │habitat. │
│A.2│Detalii │E 03.01 Depozitarea │
│ │ │deşeurilor menajere/ │
│ │ │deşeuri provenite din │
│ │ │baze de agrement: au │
│ │ │fost observate pe │
│ │ │suprafaţa sitului: │
│ │ │PET-uri, pungi plastic, │
│ │ │sticle. Prin depozitarea│
│ │ │deşeurilor menajere în │
│ │ │pajişte sunt atrase │
│ │ │specii de mamifere: │
│ │ │câini, în special, ce │
│ │ │pot acţiona şi ca │
│ │ │prădători nespecifici ai│
│ │ │popândăului │
│ │ │E 01. Zone urbanizate. │
│ │ │Prezenţa stânelor în sit│
│ │ │implică modificarea │
│ │ │structurii solului, │
│ │ │depozite de resturi │
│ │ │menajere, excremente, │
│ │ │acumulare de azot în sol│
│ │ │provenit din │
│ │ │excrementele şi din │
│ │ │urina animalelor, │
│ │ │zgomot, câini. Pe termen│
│ │ │lung prezenţa unei stâne│
│ │ │implică şi schimbări în │
│ │ │vegetaţia zonei - pentru│
│ │ │mulţi ani, pe locul unei│
│ │ │stâne vor creşte doar │
│ │ │specii precum: Urtica │
│ │ │sp., Sambucus ebulus, │
│ │ │Atriplex tatarica. │
│ │ │K 03.04. Prădare; │
│ │ │K 03.06. Competiţia. │
│ │ │Specimenele de popândău │
│ │ │devin pradă pentru │
│ │ │câinii de la stâne - │
│ │ │prădători nespecifici. │
│ │ │K 01.01 Eroziunea are un│
│ │ │ritm lent şi redus pe │
│ │ │suprafaţa sitului, însă │
│ │ │degradarea solului, │
│ │ │scăderea producţiei de │
│ │ │fitomasă şi reducerea │
│ │ │permeabilităţii solului │
│ │ │pot intensifica acest │
│ │ │proces. │
│ │ │G 01.02. Mersul pe jos; │
│ │ │călărie şi vehicule non-│
│ │ │motorizate. Această │
│ │ │presiune este corelată │
│ │ │cu D 01.02 Drumuri, │
│ │ │poteci. Ambele presiuni │
│ │ │contribuie la │
│ │ │fragmentarea / │
│ │ │deranjarea habitatului │
│ │ │speciei, poluare fonică.│
└───┴─────────┴────────────────────────┘    5.1.2. Lista ameninţărilor viitoare cu potenţial impact la nivelul ariei naturale protejate
        Tabelul B: lista ameninţărilor viitoare cu potenţial impact la nivelul ariei naturale protejate

┌───┬──────────┬───────────────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼──────────┼───────────────────────┤
│ │Ameninţare│A 04.01.05 Păşunatul │
│B.1│viitoare │intensiv în amestec de │
│ │ │animale │
├───┼──────────┼───────────────────────┤
│ │ │A 04.01.05 Păşunatul │
│ │ │intensiv în amestec de │
│ │ │animale: contribuie la │
│ │ │degradarea solului prin│
│ │ │dispariţia unor specii │
│ │ │de plante, scăderea │
│ │ │producţiei de fitomasă │
│ │ │şi în final prin │
│ │ │schimbarea compoziţiei │
│ │ │floristice; este redusă│
│B.2│Detalii │permeabilitatea solului│
│ │ │şi capacitatea de │
│ │ │reţinere a apei, se │
│ │ │intensifică eroziunea │
│ │ │şi apare compactarea. │
│ │ │Păşunatul este necesar │
│ │ │menţinerii habitatului │
│ │ │însă numărul de animale│
│ │ │care păşunează trebuie │
│ │ │raportat la capacitatea│
│ │ │de suport a pajiştii şi│
│ │ │trebuie respectat. │
└───┴──────────┴───────────────────────┘
    5.2. Hărţile activităţilor cu potenţial impact
    5.2.1. Harta presiunilor actuale şi a intensităţii acestora la nivelul ariei naturale protejate
        Tabelul C: lista atributelor hărţii presiunilor actuale şi intensităţii acestora

┌───┬────────────┬─────────────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │A 04.01.05 Păşunatul │
│ │ │intensiv în amestec │
│ │ │de animale │
│ │ │E 01. Zone urbanizate│
│ │ │D 01.02 Drumuri, │
│ │ │poteci │
│ │ │E 03.01 Depozitarea │
│ │ │deşeurilor menajere/ │
│ │Presiune │deşeuri provenite din│
│A.1│actuală │baze de agrement │
│ │ │K 03.04. Prădare; │
│ │ │K 03.06. Competiţia │
│ │ │K 01.01. Eroziune │
│ │ │G 01.02. Mersul pe │
│ │ │jos; călărie şi │
│ │ │vehicule │
│ │ │non-motorizate │
│ │ │A 05.01. Creşterea │
│ │ │animalelor │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │În Anexa 3.17 a │
│ │Localizarea │Planului de │
│ │presiunii │management este │
│C.1│actuale - │prezentată Harta │
│ │geometrie │presiunilor la │
│ │ │nivelul ariei │
│ │ │naturale protejate │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│C.2│presiunii │- │
│ │actuale - │ │
│ │descriere │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │A 04.01.05: Ridicată │
│ │ │E 01: Ridicată │
│ │ │D 01.02: Mediu │
│ │Intensitatea│E 03.01: Scăzută │
│C.3│presiunii │K 03.04; K 03.06: │
│ │actuale │Scăzută │
│ │ │K 01.01: Mediu │
│ │ │G 01.02: Mediu │
│ │ │A 05.01: Mediu │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │A 04.01.05: Această │
│ │ │presiune contribuie │
│ │ │la degradarea solului│
│ │ │prin dispariţia unor │
│ │ │specii de plante, │
│ │ │scăderea producţiei │
│ │ │de fitomasă şi în │
│ │ │final prin schimbarea│
│ │ │compoziţiei │
│ │ │floristice; este │
│ │ │redusă │
│ │ │permeabilitatea │
│ │ │solului şi │
│ │ │capacitatea dc │
│ │ │reţinere a apei, se │
│ │ │intensifică eroziunea│
│ │ │şi apare compactarea.│
│ │ │Păşunatul este │
│ │ │necesar menţinerii │
│ │ │habitatului însă │
│ │ │numărul de animale │
│ │ │care păşunează │
│ │ │trebuie raportat la │
│ │ │capacitatea de suport│
│ │ │a pajiştii şi trebuie│
│ │ │respectat. │
│ │ │E 01. Zone │
│ │ │urbanizate: Prezenţa │
│ │ │zonelor urbanizate în│
│ │ │sit implică │
│ │ │modificarea │
│ │ │structurii solului, │
│ │ │depozite de resturi │
│ │ │menajere, excremente,│
│ │ │acumulare de azot în │
│ │ │sol provenit din │
│ │ │excrementele şi din │
│ │ │urina animalelor, │
│ │ │zgomot, câini. Pe │
│ │ │termen lung prezenţa │
│ │ │unei stâne implică şi│
│ │ │schimbări în │
│ │ │vegetaţia zonei │
│ │ │pentru mulţi ani, pe │
│ │ │locul unei stâne vor │
│ │ │creşte doar specii │
│ │ │precum: Urtica sp., │
│ │ │Sambucus ebulus, │
│ │ │Atriplex tatarica. │
│ │ │D 01.02 Drumuri, │
│ │ │poteci: Căile de │
│ │ │acces din sit ce fac │
│ │ │legătura dintre │
│ │ │drumul 294C, cu │
│ │ │intrare din satul │
│ │ │Manoleasa şi │
│ │ │culturile agricole ce│
│ │ │mărginesc situl, sunt│
│ │ │străbătute de utilaje│
│ │ │agricole, căruţe. │
│ │ │Acestea contribuie la│
│ │ │fragmentarea │
│ │ │habitatului speciei, │
│ │ │poluare fonică. │
│ │ │Prezenţa drumurilor │
│C.4│Detalii │în interiorul │
│ │ │habitatului favorabil│
│ │ │speciei reprezintă o │
│ │ │presiune la adresa │
│ │ │acestei populaţii ca │
│ │ │urmare a riscului de │
│ │ │mortalitate a │
│ │ │indivizilor datorat │
│ │ │traficului auto în │
│ │ │sit/ zgomot/ alterare│
│ │ │habitat │
│ │ │E 03.01 Depozitarea │
│ │ │deşeurilor menajere/ │
│ │ │deşeuri provenite din│
│ │ │baze de agrement. │
│ │ │Prin depozitarea │
│ │ │deşeurilor menajere: │
│ │ │PET-uri, pungi │
│ │ │plastic, sticle, în │
│ │ │pajişte sunt atrase │
│ │ │specii de mamifere: │
│ │ │câini, în special, ce│
│ │ │pot acţiona şi ca │
│ │ │prădători nespecifici│
│ │ │ai popândăului. De │
│ │ │asemenea, │
│ │ │deteriorează │
│ │ │calitatea solului/ │
│ │ │vegetaţia │
│ │ │K 03.04 - Prădare; │
│ │ │K 03.06 - Competiţia:│
│ │ │Specimenele de │
│ │ │popândău devin pradă │
│ │ │pentru câinii de la │
│ │ │stâne - prădători │
│ │ │nespecifici, vulpilor│
│ │ │K 01.01 Eroziunea are│
│ │ │un ritm lent şi redus│
│ │ │pe suprafaţa sitului,│
│ │ │însă degradarea │
│ │ │solului, scăderea │
│ │ │producţiei de │
│ │ │fitomasă şi reducerea│
│ │ │permeabilităţii │
│ │ │solului pot │
│ │ │intensifica acest │
│ │ │proces │
│ │ │G 01.02. Mersul pe │
│ │ │jos; călărie şi │
│ │ │vehicule non- │
│ │ │motorizate. Această │
│ │ │presiune este │
│ │ │corelată cu D. 01.02 │
│ │ │Drumuri, poteci. │
│ │ │Ambele presiuni │
│ │ │contribuie la │
│ │ │fragmentarea / │
│ │ │deranjarea │
│ │ │habitatului speciei, │
│ │ │poluare fonică │
│ │ │A05.01. Creşterea │
│ │ │animalelor - direct │
│ │ │corelată cu presiunea│
│ │ │A04.01.05 Păşunatul │
│ │ │intensiv în amestec │
│ │ │de animale │
└───┴────────────┴─────────────────────┘    5.2.2. Harta ameninţărilor viitoare şi a intensităţii acestora la nivelul ariei naturale protejate
        Tabelul D: lista atributelor hărţii ameninţărilor viitoare şi intensităţii acestora

┌───┬────────────┬─────────────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Ameninţare │A 04.01.05 Păşunatul │
│B.1│viitoare │intensiv în amestec │
│ │ │de animale │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │În Anexa 3.18 a │
│ │Localizarea │Planului de │
│ │ameninţării │management este │
│D.1│viitoare - │prezentată Harta │
│ │geometrie │ameninţărilor la │
│ │ │nivelul ariei │
│ │ │naturale protejate. │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│D.2│ameninţării │- │
│ │viitoare - │ │
│ │descriere │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Intensitatea│ │
│D.3│ameninţării │A 04.01.05: Ridicată │
│ │viitoare │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │A 04.01.05: Păşunatul│
│ │ │contribuie la │
│ │ │degradarea solului │
│ │ │prin dispariţia unor │
│ │ │specii de plante, │
│ │ │scăderea producţiei │
│ │ │de fitomasă şi în │
│ │ │final schimbarea │
│ │ │compoziţiei │
│ │ │floristice; este │
│ │ │redusă │
│ │ │permeabilitatea │
│D.4│Detalii │solului şi │
│ │ │capacitatea de │
│ │ │reţinere a apei, se │
│ │ │intensifică eroziunea│
│ │ │şi apare compactarea.│
│ │ │Păşunatul este │
│ │ │necesar menţinerii │
│ │ │habitatului însă │
│ │ │numărul de animale │
│ │ │care păşunează │
│ │ │trebuie raportat la │
│ │ │capacitatea de suport│
│ │ │a pajiştii şi trebuie│
│ │ │respectat. │
└───┴────────────┴─────────────────────┘
    5.3. Evaluarea impacturilor asupra speciilor
    5.3.1. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciilor
        Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei

┌───┬─────────────────┬────────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │A 05.01 │
│ │ │Creşterea │
│ │ │animalelor │
│ │ │K 01.01 │
│ │ │Eroziune, │
│ │ │procese naturale│
│A.1│Presiune actuală │abiotice - lente│
│ │ │G 01.02 Mersul │
│ │ │pe jos, călărie │
│ │ │şi vehicule │
│ │ │motorizate │
│ │ │A 04.01 │
│ │ │Păşunatul │
│ │ │intensiv │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │1335 - │
│E.1│Specia │Spermophilus │
│ │ │citellus │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │În Anexa 3.19.1 │
│ │Localizarea │a Planului de │
│ │impacturilor │management este │
│ │cauzate de │prezentată Harta│
│E.2│presiunile │distribuţiei │
│ │actuale asupra │impacturilor │
│ │speciei - │presiunilor │
│ │geometrie │asupra speciei │
│ │ │Spermophilus │
│ │ │citellus. │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impacturilor │ │
│ │cauzate de │ │
│E.3│presiunile │- │
│ │actuale asupra │ │
│ │speciei - │ │
│ │descriere │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│ │localizată a │A 05.01: │
│ │impacturilor │Ridicată │
│E.4│cauzate de │K 01.01: Mediu │
│ │presiunile │G 01.02: Mediu │
│ │actuale asupra │A 04.01: Mediu │
│ │speciei │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│E.5│Confidenţialitate│Informaţii │
│ │ │publice │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│E.6│Detalii │- │
└───┴─────────────────┴────────────────┘    5.3.2. Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra speciilor
        Tabelul F: Evaluarea impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra speciei

┌───┬─────────────────┬────────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │A 05.01 │
│ │ │Creşterea │
│ │ │animalelor │
│ │ │K 01.01 │
│ │ │Eroziune, │
│ │ │procese naturale│
│ │ │abiotice - lente│
│E.1│Ameninţare │G 01.02 Mersul │
│ │viitoare │pe jos, călărie │
│ │ │şi vehicule │
│ │ │motorizate │
│ │ │A 04.01 │
│ │ │Păşunatul │
│ │ │intensiv │
│ │ │M 01.02 Secete │
│ │ │şi precipitaţii │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │1335 - │
│F.1│Specia │Spermophilus │
│ │ │citellus │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │În Anexa 3.19.2 │
│ │ │a Planului de │
│ │Localizarea │management este │
│ │impactului cauzat│prezentată Harta│
│F.2│de ameninţările │distribuţiei │
│ │viitoare asupra │impacturilor │
│ │speciei - │ameninţărilor │
│ │geometrie │asupra speciei │
│ │ │Spermophilus │
│ │ │citellus. │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│ │
│F.3│de ameninţările │- │
│ │viitoare asupra │ │
│ │speciei - │ │
│ │descriere │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Intensitatea │A 05.01: │
│ │localizată a │Ridicată │
│F.4│impactului cauzat│K 01.01: Mediu │
│ │de ameninţările │G 01.02: Mediu │
│ │viitoare asupra │A 04.01: Mediu │
│ │speciei │M 01.02: Scăzută│
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│F.5│Confidenţialitate│Informaţii │
│ │ │publice │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│F.6│Detalii │ │
└───┴─────────────────┴────────────────┘

    6. EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR ŞI TIPURILOR DE HABITATE
    6.1. Evaluarea stării de conservare a speciei de interes conservativ Spermophilus citellus
        Evaluarea stării de conservare a speciei de interes conservativ Spermophilus citellus s-a efectuat pe baza observaţiilor efectuate în teren.
    6.1.1. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei
    Tabel A) Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a speciei Spermophilus citellus din punct de vedere al populaţiei

┌─────┬────────────┬───────────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Spermophilus │
│ │ │citellus Linnaeus, │
│ │ │1766 - popândău - │
│ │ │Cod EUNIS 1335. │
│ │ │Specia este listată│
│ │ │în Directiva 92/43/│
│ │ │CEE privind │
│ │ │conservarea │
│ │ │habitatelor │
│ │ │naturale şi a │
│ │ │speciilor de faună │
│ │ │şi floră sălbatică │
│ │ │- DH, în Anexa II: │
│ │ │Specii animale şi │
│ │ │vegetale de interes│
│ │ │comunitar a căror │
│ │ │conservare necesită│
│ │ │desemnarea unor │
│ │ │arii speciale de │
│ │ │conservare şi în │
│ │ │Anexa IV: specii │
│ │ │animale şi vegetale│
│ │ │de importanţă │
│ │ │comunitară care │
│ │ │necesită protecţie │
│ │ │strictă. │
│ │ │În legislaţia │
│A.1. │Specia │naţională, specia │
│ │ │este listată în OUG│
│ │ │nr. 57/2007 privind│
│ │ │regimul ariilor │
│ │ │naturale protejate,│
│ │ │conservarea │
│ │ │habitatelor │
│ │ │naturale, a florei │
│ │ │şi faunei │
│ │ │sălbatice, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare în Anexa│
│ │ │3: Specii de plante│
│ │ │şi de animale a │
│ │ │căror conservare │
│ │ │necesită desemnarea│
│ │ │ariilor speciale de│
│ │ │conservare şi a │
│ │ │ariilor de │
│ │ │protecţie specială │
│ │ │avifaunistică şi în│
│ │ │Anexa 4A: Specii de│
│ │ │interes comunitar. │
│ │ │Specii de animale │
│ │ │şi de plante care │
│ │ │necesită o │
│ │ │protecţie strictă. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │În cadrul sitului │
│ │ │Natura 2000 │
│ │Statut de │ROSCI0417 Manoleasa│
│A.2. │prezenţa │populaţia de │
│ │temporală a │popândău este │
│ │speciilor │permanentă │
│ │ │sedentară/ │
│ │ │rezidentă. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Populaţia de │
│ │Mărimea │popândău - │
│ │populaţiei │Spermophilus │
│A.3. │speciei în │citellus - a fost │
│ │aria │estimată între │
│ │naturală │15-50 de indivizi, │
│ │protejată │corespunzător │
│ │ │clasei 3. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Calitatea │ │
│ │datelor │ │
│ │referitoare │Calitatea datelor │
│A.4. │la populaţia│este bună - │
│ │speciei din │inventarieri │
│ │aria │complete │
│ │naturală │ │
│ │protejată │ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Conform art. 17 al │
│ │ │DH, la nivel │
│ │ │naţional, populaţia│
│ │ │de popândău este │
│ │ │între 34.900 - │
│ │ │42.000 de indivizi:│
│ │ │în bioregiunea │
│ │Raportul │panonică sunt între│
│ │dintre │4.200 - 5.200 │
│ │mărimea │indivizi, în │
│ │populaţiei │bioregiunea stepică│
│ │speciei în │sunt între 12.300 -│
│A.5. │aria │14.800 indivizi, │
│ │naturală │iar în bioregiunea │
│ │protejată şi│continentală sunt │
│ │mărimea │între 18.400 - │
│ │populaţiei │22.000 indivizi. │
│ │naţionale │Astfel, populaţia │
│ │ │de Spermophilus │
│ │ │citellus din cadrul│
│ │ │sitului Natura 2000│
│ │ │ROSCI0417 Manoleasa│
│ │ │reprezintă între │
│ │ │0-2% │
│ │ │corespunzătoare │
│ │ │clasei C. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Mărimea │Raportat la mărimea│
│ │populaţiei │populaţiei │
│ │speciei în │naţionale de │
│ │aria │popândău, populaţia│
│A.6. │naturală │din cadrul sitului │
│ │protejată │Natura 2000 │
│ │comparata cu│ROSCI0417 Manoleasa│
│ │mărimea │este │
│ │populaţiei │nesemnificativă. │
│ │naţionale │ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Mărimea │Nu se poate discuta│
│ │reevaluată a│despre o │
│ │populaţiei │reevaluare, │
│A.7. │estimate în │prezentul studiu │
│ │Planul de │fiind primul de │
│ │management │acest gen în situl │
│ │anterior │ROSCI0417 │
│ │ │Manoleasa. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Considerăm ca │
│ │ │populaţie dc │
│ │Mărimea │referinţă, o │
│ │populaţiei │populaţie cu │
│ │de referinţă│densitate de 15-20 │
│ │pentru │indivizi/ha. În │
│A.8. │starea │evaluările viitoare│
│ │favorabilă │se va utiliza │
│ │în aria │rezultatul │
│ │naturală │prezentei evaluări │
│ │protejată │ca reper pentru │
│ │ │evaluarea tendinţei│
│ │ │populaţiei. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Populaţia de │
│ │ │popândăi de pe │
│ │ │teritoriul României│
│ │ │era estimată - în │
│ │ │trecut - la │
│ │ │aproximativ 90 │
│ │ │milioane indivizi, │
│ │ │cu o medie de 15 │
│ │ │indivizi/ha. │
│ │ │Având în vedere că │
│ │ │în populaţiile de │
│ │ │popândăi există │
│ │ │fluctuaţii mari │
│ │ │multianuale │
│ │ │determinate de │
│ │ │prădători, │
│ │ │paraziţi, │
│ │ │capacitatea │
│ │ │indivizilor de a-şi│
│ │ │găsi parteneri, │
│ │Metodologia │resursa de hrană, │
│ │de apreciere│imigrări/emigrări, │
│ │a mărimii │populaţia de │
│ │populaţiei │referinţă trebuie │
│A.9. │de referinţă│să fie │
│ │pentru │semnificativă │
│ │starea │pentru a asigura │
│ │favorabilă │continuitatea │
│ │ │speciei în acest │
│ │ │habitat. │
│ │ │Considerăm că în │
│ │ │condiţiile actuale,│
│ │ │o densitate de │
│ │ │15-20 indivizi/ha, │
│ │ │ar fi │
│ │ │reprezentativă │
│ │ │pentru o populaţie │
│ │ │de referinţă. │
│ │ │Plecând de la acest│
│ │ │raţionament │
│ │ │considerăm că │
│ │ │populaţia de │
│ │ │referinţă pentru │
│ │ │starea favorabilă │
│ │ │ar trebui sa fie de│
│ │ │1050-1400 indivizi:│
│ │ │15-20 indivizi/ha *│
│ │ │suprafaţa adecvată │
│ │ │70 ha. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Raportul │ │
│ │dintre │ │
│ │mărimea │ │
│ │populaţiei │ │
│ │de referinţă│ │
│A.10.│pentru │< - mai mic │
│ │starea │ │
│ │favorabilă │ │
│ │şi mărimea │ │
│ │populaţiei │ │
│ │actuale │ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │X - necunoscută. │
│ │Tendinţa │Este prima │
│ │actuală a │evaluarea în situl │
│A.11 │mărimii │menţionat, deci nu │
│ │populaţiei │există date pentru │
│ │speciei │comparaţii de unde │
│ │ │să fie dedusă │
│ │ │tendinţa. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Calitatea │Nu sunt date │
│ │datelor │suficiente pentru a│
│ │privind │putea stabili │
│A.12.│tendinţa │tendinţa actuală a │
│ │actuală a │mărimii populaţiei,│
│ │mărimii │neavând valori la │
│ │populaţiei │care să ne │
│ │speciei │raportăm. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nu este cazul. │
│ │ │Nu sunt date │
│ │ │suficiente pentru a│
│ │Magnitudinea│putea stabili │
│ │tendinţei │magnitudinea │
│ │actuale a │tendinţei actuale a│
│A.13.│mărimii │mărimii populaţiei │
│ │populaţiei │speciei în situl │
│ │speciei │Natura 2000 │
│ │ │ROSCI0417 │
│ │ │Manoleasa, fiind │
│ │ │prima evaluare în │
│ │ │cadrul acestuia. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Magnitudinea│ │
│ │tendinţei │ │
│ │actuale a │ │
│ │mărimii │ │
│A.14.│populaţiei │Nu este cazul. │
│ │speciei │ │
│ │exprimată │ │
│ │prin │ │
│ │calificative│ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Perioada de studiu,│
│ │Structura │nu a permis │
│A.15.│populaţiei │stabilirea │
│ │speciei │structurii │
│ │ │populaţiei. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Neavând date │
│ │ │suficiente cu │
│ │ │privire la │
│ │Starea de │structura pe vârste│
│ │conservare │a populaţiei, │
│ │din punct de│considerăm că │
│A.16.│vedere al │starea de │
│ │populaţiei │conservare a │
│ │speciei │speciei din punct │
│ │ │de vedere al │
│ │ │mărimii populaţiei │
│ │ │este X - │
│ │ │necunoscută. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │X - necunoscută │
│ │ │Tendinţa stării de │
│ │ │conservare a │
│ │Tendinţa │speciei din punct │
│ │stării de │dc vedere al │
│ │conservare │mărimii populaţiei │
│A.17.│din punct de│poate fi de │
│ │vedere al │îmbunătăţită dacă │
│ │populaţiei │sunt implementate │
│ │speciei │măsuri de │
│ │ │conservare a │
│ │ │speciei în aria │
│ │ │protejată. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │XX - nu există date│
│ │Starea de │suficiente pentru a│
│ │conservare │putea stabili că │
│ │necunoscută │starea de │
│A.18.│din punct de│conservare a │
│ │vedere al │populaţiei speciei │
│ │populaţiei │nu este în nici │
│ │ │într-un caz │
│ │ │favorabilă. │
└─────┴────────────┴───────────────────┘


    Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Spermophilus citellus din punct de vedere al populaţiei speciei

┌──────────┬───────────────────────┬────────────────┬───────────┐
│Favorabilă│Nefavorabilă-Inadecvată│Nefavorabilă-Rea│Necunoscută│
├──────────┼───────────────────────┼────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
└──────────┴───────────────────────┴────────────────┴───────────┘


    6.1.2. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
    Tabel B) Evaluarea stării de conservare a speciei Spermophilus citellus din punctul de vedere al habitatului speciei

┌─────┬───────────┬────────────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │ │Spermophilus │
│ │ │citellus Linnaeus, │
│ │ │1766 - popândău Cod │
│ │ │EUN1S 1335. │
│ │ │Directiva 92/43/CEE:│
│ │ │Anexa II şi Anexa │
│ │ │IV: Specii animale │
│ │ │şi vegetale de │
│ │ │importanţă │
│ │ │comunitară care │
│ │ │necesită protecţie │
│ │ │strictă. In │
│ │ │legislaţia │
│ │ │naţională, specia │
│ │ │este listată în OUG │
│ │ │nr. 57/2007 privind │
│ │ │regimul ariilor │
│ │ │naturale protejate, │
│ │ │conservarea │
│A.1. │Specia │habitatelor │
│ │ │naturale, a florei │
│ │ │şi faunei sălbatice,│
│ │ │cu modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare, în Anexa│
│ │ │3: Specii de plante │
│ │ │şi de animale a │
│ │ │căror conservare │
│ │ │necesită desemnarea │
│ │ │ariilor speciale de │
│ │ │conservare şi a │
│ │ │ariilor de protecţie│
│ │ │specială │
│ │ │avifaunistică şi în │
│ │ │Anexa 4A: Specii de │
│ │ │interes comunitar. │
│ │ │Specii de animale şi│
│ │ │de plante care │
│ │ │necesită o protecţie│
│ │ │strictă │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │Tipul │În situl Natura 2000│
│ │populaţiei │ROSC10417 Manoleasa,│
│A.2. │speciei în │populaţia de │
│ │aria │popândău este │
│ │naturală │rezidentă. │
│ │protejată │ │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │ │Habitatul │
│ │ │popândăului în │
│ │ │cadrul sitului │
│ │Suprafaţa │Natura 2000 │
│ │habitatului│ROSC10417 Manoleasa │
│B.3. │speciei în │este limitat, │
│ │aria │poziţionat în partea│
│ │naturală │estică a sitului, │
│ │protejată │reprezentând │
│ │ │aproximativ 20% din │
│ │ │suprafaţa totală a │
│ │ │sitului. │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │ │Calitate bună - │
│ │ │datele privind │
│ │Calitatea │suprafaţa │
│ │datelor │habitatului │
│ │pentru │popândăului în │
│B.4. │suprafaţa │cadrul sitului au │
│ │habitatului│fost obţinute prin │
│ │speciei │analiza întregii │
│ │ │suprafeţe a sitului.│
│ │ │Extrapolarea datelor│
│ │ │colectate din teren.│
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │Suprafaţa │Nu este cazul. │
│ │reevaluată │Evaluarea suprafeţei│
│ │a │habitatului │
│ │habitatului│popândăului în │
│B.5. │speciei din│cadrul sitului │
│ │Planul de │Natura 2000 │
│ │management │ROSCI0417 Manoleasa │
│ │anterior │se realizează pentru│
│ │ │prima dată. │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │Suprafaţa │ │
│ │adecvată a │Suprafaţa adecvată a│
│ │habitatului│speciei în cadrul │
│B.6. │speciei în │sitului este de │
│ │aria │aproximativ 70 ha. │
│ │naturală │ │
│ │protejată │ │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │Metodologia│Suprafaţa adecvată a│
│ │de │habitatului speciei │
│ │apreciere a│în aria naturală │
│ │suprafeţei │protejată a fost │
│B.7. │adecvate a │determinată prin │
│ │habitatului│evaluare directă a │
│ │speciei în │tuturor habitatelor │
│ │aria │potenţiale din │
│ │naturală │cadrul acesteia. │
│ │protejată │ │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │Raportul │ │
│ │dintre │Suprafaţa adecvată a│
│ │suprafaţa │habitatului │
│ │adecvată a │popândăului - │
│B.8. │habitatului│Spermophilus │
│ │speciei şi │citellus este mai │
│ │suprafaţa │mare decât suprafaţa│
│ │actuală a │actuală a │
│ │habitatului│habitatului speciei.│
│ │speciei │ │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │ │Nu se poate stabili │
│ │ │tendinţa actuală a │
│ │ │suprafeţei │
│ │Tendinţa │habitatului speciei │
│ │actuală a │faţă de suprafaţa │
│B.9. │suprafeţei │reevaluată a │
│ │habitatului│habitatului speciei │
│ │speciei │din Planul de │
│ │ │management anterior │
│ │ │deoarece acesta nu │
│ │ │există. │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │ │Situl Natura 2000 │
│ │ │ROSCI0417 Manoleasa │
│ │ │beneficiază pentru │
│ │ │prima dată de │
│ │Calitatea │elaborarea Planului │
│ │datelor │de management. Prin │
│ │privind │urmare, sunt date │
│B.10.│tendinţa │insuficiente pentru │
│ │actuală a │stabilirea tendinţei│
│ │suprafeţei │actuale a suprafeţei│
│ │habitatului│habitatului speciei │
│ │speciei │faţă de suprafaţa │
│ │ │reevaluată a │
│ │ │habitatului speciei │
│ │ │din Planul de │
│ │ │management anterior.│
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │ │Calitate bună, │
│ │Calitatea │adecvată - habitatul│
│ │habitatului│din aria protejată │
│B.11.│speciei în │oferă condiţii │
│ │aria │optime de hrănire, │
│ │naturală │adăpost, reproducere│
│ │protejată │şi hibernare pentru │
│ │ │specie. │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │ │Date insuficiente │
│ │ │pentru a putea │
│ │ │stabili tendinţa │
│ │ │actuală a calităţii │
│ │ │habitatului speciei │
│ │ │faţă de calitatea │
│ │ │habitatului speciei │
│ │ │din Planul de │
│ │Tendinţa │management anterior │
│ │actuală a │- acesta nu există, │
│B.12.│calităţii │însă ţinând cont de │
│ │habitatului│prezenţa factorilor │
│ │speciei │cu impact negativ │
│ │ │asupra habitatului, │
│ │ │suprapăşunat în │
│ │ │special, putem │
│ │ │aprecia că există o │
│ │ │tendinţă de │
│ │ │descreştere a │
│ │ │calităţii a │
│ │ │acestuia. │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │Calitatea │ │
│ │datelor │ │
│ │privind │Slabă - date │
│B.13.│tendinţa │estimate pe baza │
│ │actuală a │opiniei experţilor │
│ │calităţii │ │
│ │habitatului│ │
│ │speciei │ │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │actuală │ │
│ │globală a │ │
│ │habitatului│ │
│ │speciei │ │
│ │funcţie de │ │
│B.14.│tendinţa │- descrescătoare │
│ │suprafeţei │ │
│ │şi de │ │
│ │tendinţa │ │
│ │calităţii │ │
│ │habitatului│ │
│ │speciei │ │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │Starea de │ │
│ │conservare │U1 - nefavorabilă - │
│ │din punct │inadecvată, deoarece│
│B.15.│de vedere │habitatele sunt în │
│ │al │continuă degradare │
│ │habitatului│ │
│ │speciei │ │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │stării de │ │
│ │conservare │ │
│B.16.│din punct │- se înrăutăţeşte │
│ │de vedere │ │
│ │al │ │
│ │habitatului│ │
│ │speciei │ │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │Starea de │ │
│ │conservare │ │
│ │necunoscută│ │
│B.17.│din punct │- │
│ │de vedere │ │
│ │al │ │
│ │habitatului│ │
│ │speciei │ │
└─────┴───────────┴────────────────────┘


    Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei

┌────────────────┬─────────────────────┐
│ │Combinaţia dintre │
│ │Tendinţa actuală a │
│ │suprafeţei │
│Tendinţa │habitatului speciei │
│ │[B.9] şi Tendinţa │
│ │actuală a calităţii │
│ │habitatului speciei │
│ │[B.12] │
├────────────────┼─────────────────────┤
│0 (stabilă) │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│+ (crescătoare) │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│- │ │
│(descrescătoare)│ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│x (necunoscută) │ │
└────────────────┴─────────────────────┘


    Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Spermophilus citellus din punct de vedere al habitatului speciei

┌──────────┬───────────────────────┬────────────────┬───────────┐
│Favorabilă│Nefavorabilă-Inadecvată│Nefavorabilă-Rea│Necunoscută│
├──────────┼───────────────────────┼────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
└──────────┴───────────────────────┴────────────────┴───────────┘


    6.1.3. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei
    Tabel C) Evaluarea stării de conservare a speciei Spermophilus citellus din punctul de vedere al perspectivelor speciei în viitor

┌─────┬──────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Spermophilus │
│ │ │citellus │
│ │ │Linnaeus, 1766 - │
│ │ │Cod EUNIS 1335. │
│ │ │Specia este │
│ │ │listată în │
│ │ │Directiva 92/43/ │
│ │ │CEE /1992 privind│
│ │ │conservarea │
│ │ │habitatelor │
│ │ │naturale şi a │
│ │ │speciilor de │
│ │ │faună şi floră │
│ │ │sălbatică - DH, │
│ │ │în Anexa II: │
│ │ │Specii animale şi│
│ │ │vegetale de │
│ │ │interes comunitar│
│ │ │a căror │
│ │ │conservare │
│ │ │necesită │
│ │ │desemnarea unor │
│ │ │arii speciale de │
│ │ │conservare şi în │
│ │ │Anexa IV: Specii │
│ │ │animale şi │
│ │ │vegetale de │
│ │ │importanţă │
│ │ │comunitară care │
│ │ │necesită │
│ │ │protecţie │
│ │ │strictă. │
│ │ │În legislaţia │
│A.1 │Specia │naţională, specia│
│ │ │este listată în │
│ │ │OUG nr. 57/2007 │
│ │ │privind regimul │
│ │ │ariilor naturale │
│ │ │protejate, │
│ │ │conservarea │
│ │ │habitatelor │
│ │ │naturale, a │
│ │ │florei şi faunei │
│ │ │sălbatice, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare, în │
│ │ │Anexa 3: Specii │
│ │ │de plante şi de │
│ │ │animale a căror │
│ │ │conservare │
│ │ │necesită │
│ │ │desemnarea │
│ │ │ariilor speciale │
│ │ │de conservare şi │
│ │ │a ariilor de │
│ │ │protecţie │
│ │ │specială │
│ │ │avifaunistică şi │
│ │ │în Anexa 4A: │
│ │ │Specii de interes│
│ │ │comunitar. Specii│
│ │ │de animale şi de │
│ │ │plante care │
│ │ │necesită o │
│ │ │protecţie │
│ │ │strictă. │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Tipul │În ROSCI0417 │
│ │populaţiei │Manoleasa, │
│A.2. │speciei în │populaţia de │
│ │aria naturală │popândău este │
│ │protejată │rezidentă. │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Luând în │
│ │ │considerare │
│ │ │implementarea │
│ │ │unor măsuri de │
│ │ │management în │
│ │ │vederea │
│ │ │conservării │
│ │Tendinţa │habitatului │
│ │viitoare a │speciei, se poate│
│C.3. │mărimii │afirma că │
│ │populaţiei │tendinţa viitoare│
│ │ │a mărimii │
│ │ │populaţiei de │
│ │ │popândău – │
│ │ │Spermophilus │
│ │ │citellus - în │
│ │ │cadrul sitului │
│ │ │este + │
│ │ │crescătoare. │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Raportul │ │
│ │dintre mărimea│ │
│ │populaţiei de │ │
│ │referinţă │ │
│C.4. │pentru starea │Aproximativ egal │
│ │favorabilă şi │ │
│ │mărimea │ │
│ │populaţiei │ │
│ │viitoare a │ │
│ │speciei │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Perspectivele │ │
│ │speciei din │FV - perspective │
│C.5. │punct de │bune │
│ │vedere al │ │
│ │populaţiei │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │viitoare a │+ se │
│C.6. │suprafeţei │îmbunătăţeşte │
│ │habitatului │ │
│ │speciei │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Raportul │ │
│ │dintre │ │
│ │suprafaţa │ │
│ │adecvată a │ │
│C.7. │habitatului │~ - aproximativ │
│ │speciei şi │egal │
│ │suprafaţa │ │
│ │habitatului │ │
│ │speciei în │ │
│ │viitor │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Perspectivele │ │
│ │speciei din │ │
│C.8. │punct de │FV - favorabile │
│ │vedere al │ │
│ │habitatului │ │
│ │speciei │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Perspectivele │ │
│C.9. │speciei în │FV - favorabile │
│ │viitor │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Efectul │ │
│ │cumulat al │ │
│C.10.│impacturilor │Ridicat │
│ │asupra speciei│ │
│ │în viitor │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │A 04.01.05 │
│ │ │Păşunatul │
│ │ │intensiv în │
│ │ │amestec de │
│ │ │animale - Ridicat│
│ │Intensitatea │D 01 Drumuri, │
│C.11.│presiunilor │poteci - Mediu │
│ │actuale asupra│E 03.01 │
│ │speciei │Depozitarea │
│ │ │deşeurilor │
│ │ │menajere/deşeuri │
│ │ │provenite din │
│ │ │baze de agrement │
│ │ │- Scăzut │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Intensitatea │A 04.01.05 │
│ │ameninţărilor │Păşunatul │
│C.12.│viitoare │intensiv în │
│ │asupra speciei│amestec de │
│ │ │animale - Ridicat│
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Viabilitatea │Viabilitatea pe │
│C.13.│pe termen lung│termen lung a │
│ │a speciei │speciei ar putea │
│ │ │fi asigurată. │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Ţinând cont de │
│ │ │actualele │
│ │ │presiuni şi │
│ │Starea de │ameninţări │
│ │conservare din│existente la │
│ │punct de │nivelul sitului, │
│C.14.│vedere al │putem aprecia că │
│ │perspectivelor│starea de │
│ │speciei în │conservare din │
│ │viitor │punct de vedere │
│ │ │al perspectivelor│
│ │ │speciei în viitor│
│ │ │UI nefavorabilă -│
│ │ │inadecvată │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │stării de │ │
│ │conservare din│ │
│C.15.│punct de │X - este │
│ │vedere al │necunoscută │
│ │perspectivelor│ │
│ │speciei în │ │
│ │viitor │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │XX - nu există │
│ │Starea de │date suficiente │
│ │conservare │pentru a putea │
│ │necunoscută │stabili că starea│
│ │din punct de │de conservare din│
│C.16.│vedere al │punct de vedere │
│ │perspectivelor│al perspectivelor│
│ │speciei în │speciei în viitor│
│ │viitor │nu este în nici │
│ │ │într-un caz │
│ │ │favorabilă │
└─────┴──────────────┴─────────────────┘


    Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei speciei
        În cazul neaplicării măsurilor de management, situaţia ar arăta precum în tabelul următor:

┌────────────┬────────────┬────────────┬───────────┬──────┐
│ │ │Raportul │ │ │
│Valoarea │Tendinţa │dintre VRF │ │ │
│actuală a │viitoare a │si valoarea │Perspective│Figura│
│parametrului│parametrului│viitoare a │ │ │
│ │ │parametrului│ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│La fel cu/ │ │ │ │ │
│deasupra VRF│ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│La fel cu/ │ │ │ │ │
│deasupra VRF│ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│Deasupra VRF│ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│Sub VRF │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│Sub VRF │- │- │rele │ │
│ │descrescător│descrescător│ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│Sub VRF │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│Necunoscute │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│Sub VRF la │ │ │ │ │
│fel / │ │ │ │ │
│deasupra VRF│ │ │ │ │
└────────────┴────────────┴────────────┴───────────┴──────┘


        În cazul implementării şi respectării unor măsuri conservare, situaţia ar arăta astfel:

┌────────────┬────────────┬────────────┬───────────┬──────┐
│ │ │Raportul │ │ │
│Valoarea │Tendinţa │dintre VRF │ │ │
│actuală a │viitoare a │şi valoarea │Perspective│Figura│
│parametrului│parametrului│viitoare a │ │ │
│ │ │parametrului│ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│La fel cu/ │ │ │ │ │
│deasupra VRF│ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│La fel cu/ │ │ │ │ │
│deasupra VRF│ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│Deasupra VRF│ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│Sub VRF │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│Sub VRF │+crescător │+ crescător │bune │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│Sub VRF │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│Necunoscute │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│Sub VRF la │ │ │ │ │
│fel / │ │ │ │ │
│deasupra VRF│ │ │ │ │
└────────────┴────────────┴────────────┴───────────┴──────┘    Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea Planului de management actual

┌──────────┬───────────────────────┬─────────────────┬───────────┐
│Favorabile│Nefavorabile-Inadecvate│Nefavorabile-Rele│Necunoscută│
├──────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
└──────────┴───────────────────────┴─────────────────┴───────────┘


    Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea Planului de management actual

┌──────────┬───────────────────────┬─────────────────┬───────────┐
│Favorabile│Nefavorabile-Inadecvate│Nefavorabile-Rele│Necunoscută│
├──────────┼───────────────────────┼─────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
└──────────┴───────────────────────┴─────────────────┴───────────┘


    6.1.4. Evaluarea globală a speciei
    Tabelul D) Evaluarea globală a speciei Spermophilus citellus

┌─────┬────────────┬────────────────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
├─────┼────────────┼────────────────────────┤
│ │ │Spermophilus citellus │
│ │ │Linnaeus, 1766 - │
│ │ │popândău - Cod EUNIS │
│ │ │1335. │
│ │ │Specia este listată în │
│ │ │Directiva 92/43/CEE / │
│ │ │1992 privind conservarea│
│ │ │habitatelor naturale şi │
│ │ │a speciilor de faună şi │
│ │ │floră sălbatică - DH, în│
│ │ │Anexa II: Specii animale│
│ │ │şi vegetale de interes │
│ │ │comunitar a căror │
│ │ │conservare necesită │
│ │ │desemnarea unor arii │
│ │ │speciale de conservare │
│ │ │şi în Anexa IV: Specii │
│ │ │animale şi vegetale de │
│ │ │importanţă comunitară │
│ │ │care necesită protecţie │
│ │ │strictă. │
│A.1. │Specia │În legislaţia naţională,│
│ │ │specia este listată în │
│ │ │OUG nr. 57/2007 privind │
│ │ │regimul ariilor naturale│
│ │ │protejate, conservarea │
│ │ │habitatelor naturale, a │
│ │ │florei şi faunei │
│ │ │sălbatice, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările ulterioare,│
│ │ │în Anexa 3: Specii de │
│ │ │plante şi de animale a │
│ │ │căror conservare │
│ │ │necesită desemnarea │
│ │ │ariilor speciale de │
│ │ │conservare şi a ariilor │
│ │ │de protecţie specială │
│ │ │avifaunistică şi în │
│ │ │Anexa 4A: Specii de │
│ │ │interes comunitar. │
│ │ │Specii de animale şi de │
│ │ │plante care necesită o │
│ │ │protecţie strictă. │
├─────┼────────────┼────────────────────────┤
│ │Tipul │ │
│ │populaţiei │În cadrul sitului Natura│
│A.2. │speciei în │2000 ROSCI0417 │
│ │aria │Manoleasa, populaţia de │
│ │naturală │popândău este rezidentă.│
│ │protejată │ │
├─────┼────────────┼────────────────────────┤
│ │ │Starea globală de │
│ │ │conservare a speciei a │
│ │Starea │fost evaluată luând în │
│D.7. │globală de │considerare populaţia │
│ │conservare a│speciei, habitatul │
│ │speciei │speciei, perspectivele │
│ │ │speciei în viitor: │
│ │ │nefavorabilă-inadecvată.│
├─────┼────────────┼────────────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │stării │ │
│D.8. │globale de │X - necunoscută │
│ │conservare a│ │
│ │speciei │ │
├─────┼────────────┼────────────────────────┤
│ │ │XX - nu există date │
│ │Starea │pentru a putea stabili │
│D.9. │globală de │că starea globală de │
│ │conservare │conservare nu este în │
│ │necunoscută │nici într-un caz │
│ │ │favorabilă. │
├─────┼────────────┼────────────────────────┤
│ │ │Prin implementarea │
│ │ │măsurilor de management │
│ │ │menite în vederea │
│ │ │reducerii impactului │
│ │ │presiunilor şi │
│ │ │ameninţărilor asupra │
│ │Informaţii │popândăului, precum şi │
│D.10.│suplimentare│continuarea │
│ │ │monitorizării speciei în│
│ │ │cadrul sitului, │
│ │ │implicând structura pe │
│ │ │vârste şi sex, se poate │
│ │ │atinge şi menţine starea│
│ │ │favorabilă de │
│ │ │conservare. │
└─────┴────────────┴────────────────────────┘


    Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei

┌──────────┬───────────────────────┬────────────────┬───────────┐
│Favorabilă│Nefavorabilă-Inadecvată│Nefavorabilă-Rea│Necunoscută│
├──────────┼───────────────────────┼────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
└──────────┴───────────────────────┴────────────────┴───────────┘
    7. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PLANULUI DE MANAGEMENT
    7.1. Scopul Planului de management pentru aria naturală protejată
        Scopul Planului de management este conservarea sitului ROSCI0417 Manoleasa, prin practici sustenabile în raport cu interesele comunităţii locale.

    7.2. Obiective generale, măsuri generale, măsuri specifice/management şi activităţi
    7.2.1. Obiectiv general
    T1. Conservarea şi managementul biodiversităţii, al speciilor de interes conservativ.
    T2. Inventarierea/evaluarea detaliată şi monitoringul biodiversităţii.
    T3. Administrarea şi managementul efectiv al ariei naturale protejate şi asigurarea durabilităţii managementului.
    T4. Comunicare, educaţie ecologică şi conştientizarea publicului.
    T5. Utilizarea durabilă a resurselor naturale.
    T6. Turismul durabil, prin intermediul valorilor naturale şi culturale.

    7.2.2. Obiectiv specific
        OS1_T1. Asigurarea conservării speciei de popândău - Spermophilus citellus, în sensul îmbunătăţirii stării de conservare;
        OS2_T2. Actualizarea inventarului populaţiei speciei de interes conservativ Spermophilus citellus;
        OS3_T2. Realizarea monitorizării stării de conservare a speciei de interes conservativ Spermophilus citellus;
        OS4_T3. Instalarea limitelor pe teren ale sitului şi menţinerea acestora;
        OS5_T3. Urmărirea respectării regulamentului şi a prevederilor Planului de management;
        OS6_T3. Asigurarea finanţării/bugetului necesar pentru implementarea Planului de management;
        OS7_T3. Asigurarea logisticii necesare pentru administrarea eficientă a sitului;
        OS8_T3. Monitorizarea implementării Planului de management;
        OS9_T3. Dezvoltarea capacităţii personalului implicat în administrarea/managementul sitului;
        OS10_T4. Elaborarea/actualizarea Strategiei şi a Planului de acţiune privind conştientizarea publicului;
        OS11_T4. Implementarea Strategiei şi a Planului de acţiune privind conştientizarea publicului;
        OS12_T6. Elaborarea Strategiei de management a vizitatorilor;
        OS13_T6. Implementarea Strategiei de management a vizitatorilor;
        OS14_T5. Promovarea utilizării durabile a pajiştilor: păşuni, fâneţe;
        OS15_T3. Realizarea raportărilor necesare către autorităţi: Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate; Garda de Mediu; Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor; Agenţia naţională pentru Protecţia Mediului.

    7.2.3. Măsură specifică/măsură de management
    Tabel nr. 19

┌─────────┬────────┬────────────────┬─────────────────┐
│Cod │Cod │ │ │
│Măsură │Măsură │Titlu │Descriere │
│specifică│generală│ │ │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Calitatea │
│ │ │ │habitatului se va│
│ │ │ │îmbunătăţi prin │
│ │ │ │păşunat raţional │
│ │ │Îmbunătăţirea │şi prin drenuri │
│ │ │calităţii │pe pante cu │
│ │ │habitatului │înclinare mică │
│A1 │OS1/M1 │speciei │unde obişnuiesc │
│ │ │Spermophilus │să facă vizuini │
│ │ │citellus în sit │popândăii, pentru│
│ │ │ │împiedicarea │
│ │ │ │inundării │
│ │ │ │vizuinilor în caz│
│ │ │ │de ploi │
│ │ │ │abundente. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Exploatarea prin │
│ │ │ │păşunat trebuie │
│ │ │Instituirea unui│să se facă │
│ │ │regim raţional │conform legii │
│A2 │OS1/M1 │de păşunat pe │pentru │
│ │ │suprafaţa │organizarea, │
│ │ │sitului │administrarea şi │
│ │ │ │exploatarea │
│ │ │ │pajiştilor. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Combaterea │Evitarea │
│ │ │eroziunii │suprapăşunatului │
│A3 │OS1/M1 │solului pe │mai ales pe │
│ │ │suprafaţa │suprafeţele cu │
│ │ │sitului │înclinare mică. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Se vor număra │
│ │ │ │vizuinile active │
│ │ │ │şi indivizii │
│ │ │ │familiilor de │
│ │ │Realizarea │popândău. │
│ │ │actualizării │Se vor realiza │
│ │ │inventarului │studii, pentru o │
│A4 │OS2/M2 │pentru specia │perioadă de cel │
│ │ │Spermophilus │puţin 5 ani, a │
│ │ │citellus │natalităţii, │
│ │ │ │mortalităţii, │
│ │ │ │imigrării şi │
│ │ │ │emigrării, │
│ │ │ │structura pe │
│ │ │ │vârste şi sexe. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Monitorizarea │
│ │ │Realizarea │tuturor │
│ │ │monitorizării │habitatelor │
│ │ │stării dc │adecvate de pe │
│ │ │conservare, │suprafaţa ariei │
│ │ │conform │protejate. │
│A5 │OS3/ M3 │protocolului de │Identificarea şi │
│ │ │monitorizare, │monitorizarea │
│ │ │pentru specia │unor eventuale │
│ │ │Spermophilus │populaţii din │
│ │ │citellus │arii adiacente │
│ │ │ │suprafeţei │
│ │ │ │protejate. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Stabilirea │
│ │ │Realizarea şi │punctelor de │
│ │ │instalarea │instalare, │
│ │ │bornelor, │stabilirea │
│ │ │panourilor şi │numărului de │
│A6 │OS4/M4 │indicatoarelor │panouri/ │
│ │ │pentru │indicatoare, │
│ │ │evidenţierea │contractare firmă│
│ │ │limitelor ariei │specializată, │
│ │ │naturale │execuţie şi │
│ │ │protejate │instalare, │
│ │ │ │recepţie lucrare.│
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Identificarea │
│ │ │ │necesităţilor │
│ │ │ │pentru lucrări de│
│ │ │Întreţinerea │întreţinere a │
│ │ │mijloacelor de │mijloacelor de │
│A7 │OS4/M4 │semnalizare a │semnalizare a │
│ │ │limitelor ariei │limitelor ariei │
│ │ │naturale │naturale │
│ │ │protejate │protejate. │
│ │ │ │Realizarea │
│ │ │ │lucrărilor de │
│ │ │ │întreţinere. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Stabilirea │
│ │ │ │graficului şi │
│ │ │Realizarea de │itinerarului de │
│ │ │patrule │patrulare; │
│A8 │OS5/M5 │periodice pe │raportarea │
│ │ │teritoriul ariei│informaţiilor şi │
│ │ │naturale │stabilirea │
│ │ │protejate │măsurilor de │
│ │ │ │intervenţie, în │
│ │ │ │caz de nevoie. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Respectarea │
│ │ │ │legislaţiei în │
│ │ │ │vigoare, │
│ │ │Acordarea de │acordarea │
│ │ │avize negative/ │avizelor în │
│ │ │pozitive, pentru│funcţie de │
│ │ │planurile/ │concluziile │
│A9 │OS5/M5 │programele care │studiilor privind│
│ │ │se realizează pe│impactul │
│ │ │teritoriul ariei│planurilor/ │
│ │ │naturale │programelor │
│ │ │protejate │asupra speciei de│
│ │ │ │interes │
│ │ │ │conservativ si a │
│ │ │ │habitatului │
│ │ │ │acesteia │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Transmiterea │
│ │ │Realizarea de │formularelor de │
│ │ │campanii de │completat către │
│A10 │OS6/M6 │strângere de │donatori, │
│ │ │fonduri, │colectarea şi │
│ │ │inclusiv 2% │ţinerea evidenţei│
│ │ │ │fondurilor. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Stabilirea │
│ │ │ │valorii taxelor, │
│ │ │Perceperea de │perceperea │
│A11 │OS6/M6 │taxe pentru │taxelor, emiterea│
│ │ │avizele acordate│dovezilor de │
│ │ │ │percepere a │
│ │ │ │taxelor. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Determinarea │
│ │ │ │necesarului │
│ │ │ │privind │
│ │ │Achiziţionarea │elementele dc │
│ │ │clementelor dc │logistică şi │
│A12 │OS7/M7 │logistică │achiziţionarea │
│ │ │necesare: │acestora; │
│ │ │echipament de │stabilirea │
│ │ │teren │utilizatorilor şi│
│ │ │ │a rigorilor de │
│ │ │ │utilizare a │
│ │ │ │logisticii. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Determinarea │
│ │ │ │necesarului de │
│ │ │ │întreţinerea a │
│ │ │întreţinerea │elementelor de │
│ │ │elementelor de │logistică │
│ │ │logistică │achiziţionate, │
│A13 │OS7/M7 │necesare: │identificare şi │
│ │ │echipament dc │contractare │
│ │ │teren │prestatori de │
│ │ │ │servicii de │
│ │ │ │întreţinere, │
│ │ │ │execuţie şi │
│ │ │ │recepţie lucrări.│
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Periodic se │
│ │ │Urmărirea │urmăreşte │
│ │ │indicatorilor de│realizarea │
│ │ │monitorizare - │indicatorilor │
│ │ │calitativi şi │Planului de │
│ │ │cantitativi, │management cu │
│A14 │OS8/M8 │milestone-urilor│scopul de a │
│ │ │şi a │acţiona │
│ │ │livrabilelor │preventiv, în │
│ │ │Planului de │cazul │
│ │ │management │identificării │
│ │ │ │unor │
│ │ │ │neconformităţi. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Valorile │
│ │ │ │indicatorilor pot│
│ │ │ │suferi modificări│
│ │ │Ajustarea/ │în funcţie de │
│ │ │modificarea │evoluţia │
│ │ │indicatorilor │biodiversităţii │
│ │ │funcţie de │sitului; se fac │
│A15 │OS8/M8 │modificarea │propuneri de │
│ │ │implementării │modificări la │
│ │ │Planului de │nivelul │
│ │ │management │indicatorilor; │
│ │ │ │aceste propuneri │
│ │ │ │trebuie │
│ │ │ │consemnate şi │
│ │ │ │aprobate. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Redactarea │
│ │ │ │instrumentelor de│
│ │ │ │evaluare a │
│ │ │ │nevoilor de │
│ │ │Evaluarea │formare a │
│ │ │nevoilor de │personalului, │
│ │ │formare a │administrarea │
│A16 │OS9/M9 │personalului │instrumentelor de│
│ │ │implicat în │evaluare, │
│ │ │managementul │culegerea, │
│ │ │ariei naturale │analiza şi │
│ │ │protejate │interpretarea │
│ │ │ │datelor, │
│ │ │ │ierarhizarea │
│ │ │ │nevoilor de │
│ │ │ │formare. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Identificare │
│ │ │ │formatori, │
│ │ │ │contractare │
│ │ │ │servicii de │
│ │ │Desfăşurarea │formare, │
│A17 │OS9/M9 │cursurilor de │derularea │
│ │ │instruire │formării, │
│ │ │necesare │evaluarea │
│ │ │ │nivelului de │
│ │ │ │competenţă al │
│ │ │ │personalului după│
│ │ │ │formare. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Identificarea │
│ │ │ │persoanelor cu │
│ │ │ │expertiză în │
│ │ │Constituirea │domeniul │
│ │ │unui grup de │conştientizării │
│A18 │OS10/M10│lucru pentru │populaţiei, │
│ │ │elaborarea │obţinerea │
│ │ │Strategiei │acordului │
│ │ │ │acestora, │
│ │ │ │constituirea │
│ │ │ │grupului de │
│ │ │ │lucru. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Pornind de la │
│ │ │ │situaţia din │
│ │ │ │teren, │
│ │ │ │întâlnirile de │
│ │ │ │lucru vor avea ca│
│ │ │ │rezultat │
│ │ │Realizarea de │propunerea unor │
│A19 │OS10/M10│întâlniri pentru│măsuri/acţiuni │
│ │ │elaborarea │pentru │
│ │ │Strategiei │conştientizarea │
│ │ │ │populaţiei │
│ │ │ │riverane sitului │
│ │ │ │cu privire la │
│ │ │ │valorile │
│ │ │ │biodiversităţii │
│ │ │ │acestuia. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Realizarea de │Stabilirea │
│ │ │materiale │necesarului de │
│ │ │informative │materiale │
│ │ │referitoare la │informative, │
│ │ │aria naturală │redactarea │
│ │ │protejată: │conţinutului │
│A20 │OS11/M11│broşuri, │materialelor │
│ │ │pliante, │informative, │
│ │ │postere, cărţi │multiplicarea, │
│ │ │şi alte │distribuirea, │
│ │ │modalităţi de │urmărirea │
│ │ │informare │impactului │
│ │ │ │acestora. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Identificarea │
│ │ │Realizarea │sarcinilor de │
│ │ │site-ului web al│realizare, │
│A21 │OS11/M11│ariei naturale │asigurare │
│ │ │protejate │întreţinere/ │
│ │ │ │actualizare site │
│ │ │ │- web. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Realizarea şi │Proiectarea │
│ │ │difuzarea unui │conţinutului, în │
│ │ │material │funcţie de │
│A22 │OS11/M11│documentar │publicul ţintă, │
│ │ │referitor la │tipărire şi │
│ │ │aria naturală │difuzare material│
│ │ │protejată │documentar. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Redactarea │
│ │ │ │conţinutului │
│ │ │ │panourilor │
│ │ │ │educative, │
│ │ │ │stabilirea │
│ │ │Realizarea de │numărului necesar│
│A23 │OS11/M11│panouri │şi a locurilor de│
│ │ │educative │amplasare, │
│ │ │ │contractare firmă│
│ │ │ │de execuţie, │
│ │ │ │instalare şi │
│ │ │ │recepţia │
│ │ │ │lucrărilor. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Realizarea unui │Proiectarea │
│ │ │manual de │conţinutului │
│A24 │OS11/M11│educaţie │manualului, │
│ │ │ecologică pentru│multiplicarea şi │
│ │ │aria naturală │distribuţia. │
│ │ │protejată │ │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Realizarea unui │Proiectarea │
│ │ │curs opţional de│cursului opţional│
│ │ │educaţie │de educaţie │
│ │ │ecologică, pe │ecologică, │
│ │ │baza manualului,│aprobarea de │
│A25 │OS11/M11│adresat şcolilor│către forurile │
│ │ │de pe teritoriul│competente, │
│ │ │ariei naturale │introducerea în │
│ │ │protejate, │programul │
│ │ │incluzând lecţii│şcolilor, │
│ │ │în natură │derularea │
│ │ │ │instruirii. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Redactarea │
│ │ │Evaluarea │instrumentelor de│
│ │ │impactului │evaluare a │
│ │ │activităţilor de│impactului │
│ │ │comunicare, │activităţilor de │
│ │ │informare, │comunicare, │
│A26 │OS11/M11│conştientizare │informare, │
│ │ │şi educaţie │conştientizare; │
│ │ │ecologică: │multiplicarea şi │
│ │ │sondaje, │distribuţia, │
│ │ │chestionare │culegerea şi │
│ │ │sociologice │analiza datelor, │
│ │ │ │elaborarea │
│ │ │ │concluziilor. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Identificarea │
│ │ │ │persoanelor cu │
│ │ │ │expertiză privind│
│ │ │Constituirea │managementul │
│ │ │unui grup de │vizitatorilor, │
│A27 │OS12/M12│lucru pentru │contactarea şi │
│ │ │elaborarea │invitarea │
│ │ │Strategici │acestora, │
│ │ │ │constituirea │
│ │ │ │grupului de │
│ │ │ │lucru. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Stabilirea │
│ │ │ │graficului │
│ │ │ │întâlnirilor de │
│ │ │ │lucru, stabilirea│
│ │ │ │tematicii │
│ │ │Realizarea de │întâlnirilor, │
│ │ │întâlniri pentru│derularea │
│A28 │OS12/M12│elaborarea │întâlnirilor, │
│ │ │Strategiei │selecţia │
│ │ │ │soluţiilor, │
│ │ │ │redactarea/ │
│ │ │ │elaborarea │
│ │ │ │strategiei de │
│ │ │ │management al │
│ │ │ │vizitatorilor. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Realizarea de │Proiectarea │
│ │ │materiale de │conţinutului │
│ │ │promovare a │fiecărui tip de │
│ │ │valorilor │material de │
│ │ │naturale şi │promovare, │
│A29 │OS13/M13│culturale: │redactarea │
│ │ │broşuri, │textului, │
│ │ │pliante, │stabilirea │
│ │ │postere, cărţi │tirajului, │
│ │ │şi alte │multiplicarea, │
│ │ │materiale de │distribuţia. │
│ │ │promovare │ │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Proiectarea │
│ │ │Realizarea de │conţinutului │
│ │ │cursuri pentru │cursului, │
│ │ │ghizi locali de │angajare │
│A30 │OS13/M13│prezentare a │formatori, │
│ │ │valorilor │derularea │
│ │ │naturale şi │cursului, │
│ │ │culturale │evaluarea │
│ │ │ │impactului │
│ │ │ │formării. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Elaborarea unui │ │
│ │ │ghid, cuprinzând│ │
│ │ │cele mai bune │ │
│ │ │practici de │Identificarea │
│ │ │administrare a │bunelor practici,│
│A31 │OS14/M14│pajiştilor şi │sinteza acestora,│
│ │ │promovarea │realizarea şi │
│ │ │acestuia în │distribuţia │
│ │ │rândurile │ghidului. │
│ │ │proprietarilor/ │ │
│ │ │gestionarilor de│ │
│ │ │pajişti │ │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Identificarea │
│ │ │Includerea │factorilor │
│ │ │măsurilor şi │responsabili/ │
│ │ │regulilor de │interesaţi, │
│ │ │gestionare │introducerea │
│A32 │OS14/M14│durabilă a │regulilor de │
│ │ │pajiştilor în │gestionare în │
│ │ │contractele de │contractele de │
│ │ │închiriere a │închiriere, │
│ │ │suprafeţelor de │urmărirea │
│ │ │pajişte │respectării │
│ │ │ │acestor reguli. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Identificarea │
│ │ │ │factorilor │
│ │ │ │responsabili/ │
│ │ │ │interesaţi, │
│ │ │ │verificarea │
│ │ │Acordarea de │criteriilor de │
│ │ │compensaţii şi │acordare a │
│ │ │stimulente si │compensaţiilor şi│
│ │ │accesarea de │stimulentelor, │
│A33 │OS14/M14│fonduri europene│după caz; │
│ │ │pentru │mobilizarea │
│ │ │administrarea │factorilor │
│ │ │durabilă a │interesaţi, │
│ │ │pajiştilor │completarea │
│ │ │ │documentaţiilor │
│ │ │ │necesare şi │
│ │ │ │accesare de │
│ │ │ │fonduri naţionale│
│ │ │ │şi/sau europene, │
│ │ │ │după caz. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Elaborarea │Respectarea │
│ │ │rapoartelor de │graficului şi │
│A34 │OS15/M15│activitate si │formatului de │
│ │ │financiare │raportare. │
│ │ │necesare │ │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Asumarea │
│ │ │ │responsabilităţii│
│ │ │Trimiterea şi │pentru realizarea│
│ │ │completarea │de completări şi │
│A35 │OS15/M15│acestora funcţie│expedierea │
│ │ │de solicitările │acestora, funcţie│
│ │ │autoritătilor │de solicitările │
│ │ │ │autorităţilor │
│ │ │ │competenţe în │
│ │ │ │domeniu. │
└─────────┴────────┴────────────────┴─────────────────┘


    Tabel nr. 20

┌───┬─────┬──────┬────────────────┬────────────┐
│Nr.│Cod_R│Cod_MS│Denumire │Descriere │
├───┼─────┼──────┼────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Sunt │
│ │ │ │ │interzise pe│
│ │ │ │ │viitor │
│ │ │ │ │înfiinţarea │
│ │ │ │Interzicerea │de noi │
│ │ │ │fragmentării │târle, mai │
│ │ │ │habitatului │ales pe │
│ │ │ │speciei │suprafeţele │
│ │ │ │Spermophilus │puţin │
│1. │MR1 │O1/MS1│citellus prin │înclinate şi│
│ │ │ │iniţiere de noi │fără │
│ │ │ │drumuri şi/sau │alunecări. │
│ │ │ │poteci în sit, │Măsură │
│ │ │ │în afara celor │restrictivă │
│ │ │ │deja existente │va fi │
│ │ │ │ │menţionată │
│ │ │ │ │în │
│ │ │ │ │regulamentul│
│ │ │ │ │sitului. │
├───┼─────┼──────┼────────────────┼────────────┤
│ │ │ │Interzicerea │Măsură │
│ │ │ │depozitării │restrictivă │
│ │ │ │deşeurilor de │care va fi │
│2. │MR2 │O1/MS1│orice tip pe │menţionată │
│ │ │ │suprafaţa │în │
│ │ │ │sitului │regulamentul│
│ │ │ │ │sitului. │
├───┼─────┼──────┼────────────────┼────────────┤
│ │ │ │Interzicerea │ │
│ │ │ │dezvoltării │ │
│ │ │ │infrastructurii,│ │
│ │ │ │cu excepţia │ │
│ │ │ │celei de │Măsură │
│ │ │ │vizitare, a │restrictivă │
│ │ │ │îmbunătăţirilor │care va fi │
│3. │MR3 │O1/MS1│funciare │menţionată │
│ │ │ │necesare, a │în │
│ │ │ │adăposturilor │regulamentul│
│ │ │ │temporare, a │sitului. │
│ │ │ │umbrarelor │ │
│ │ │ │pentru animale, │ │
│ │ │ │a surselor de │ │
│ │ │ │apă potabilă │ │
└───┴─────┴──────┴────────────────┴────────────┘
    8. PLANUL DE ACTIVITĂŢI ŞI ESTIMAREA RESURSELOR
    8.1. Planul de activităţi
    Tabel nr. 21
                         Planificarea temporală a activităţilor

┌─────┬────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────────┬───────────┬───────────┐
│ │Activitate │Anul 1 │Anul 2 │Anul 3 │Anul 4 │Anul 5 │ │ │ │
│Nr. ├────────────────┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┤Prioritate│Responsabil│Partener │
│ │ │T1│T2│T3│T4│T1│T2│T3│T4│T1│T2│T3│T4│T1│T2│T3│T4│T1│T2│T3│T4│ │ │ │
├─────┼────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──────────┴───────────┴───────────┤
│1. │Conservarea şi managementul biodiversităţii, habitatului de interes conservativ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1 │Măsură generală /Obiectiv specific 1. Asigurarea conservării speciei de │
│ │popândău - Spermophilus citellus, în sensul îmbunătăţirii stării de conservare │
├─────┼────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬─────────┬──────────────────┤
│ │Activitatea 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │ │
│ │Îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională│Autorităţi locale │
│ │calităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru │şi de mediu, │
│1.1.1│habitatului │ │X │X │ │ │X │X │ │ │X │X │ │ │X │X │ │ │X │X │ │Mare │Arii │proprietari de │
│ │speciei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │terenuri ONG-uri │
│ │Spermophilus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate│ │
│ │citellus în sit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────────┼──────────────────┤
│ │Activitatea 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │ │
│ │Instituirea unui│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională│Autorităţi locale │
│1.1.2│regim raţional │ │X │X │ │ │X │X │ │ │X │X │ │ │X │X │ │ │X │X │ │Medie│pentru │şi de mediu, │
│ │de păşunat pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Arii │proprietari de │
│ │suprafaţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │terenuri │
│ │sitului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate│ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────────┼──────────────────┤
│ │Activitatea 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │ │
│ │Combaterea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională│Autorităţi locale │
│1.1.3│eroziunii │ │X │X │ │ │X │X │ │ │X │X │ │ │X │X │ │ │X │X │ │Mare │pentru │şi de mediu, │
│ │solului pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Arii │proprietari de │
│ │suprafaţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │terenuri ONG-uri │
│ │sitului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate│ │
├─────┼────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴─────────┴──────────────────┤
│2. │Inventarierea/evaluarea detaliată şi monitoringul biodiversităţii │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Măsură generală/ Obiectiv specific 2. Actualizarea inventarului populaţiei şi │
│2.1 │monitorizarea stării de conservare a speciei de (interes conservativ │
│ │Spermophilus citellus) │
├─────┼────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬─────────┬──────────────────┤
│ │Activitatea 4. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │Autorităţi locale │
│ │Realizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională│şi de │
│ │actualizării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru │mediu, ONG-uri, │
│2.1.1│inventarului │ │X │X │ │ │X │X │ │ │X │X │ │ │X │X │ │ │X │X │ │Mare │Arii │centre de │
│ │pentru specia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │cercetare, │
│ │Spermophilus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate│universităţi │
│ │citellus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴─────────┴──────────────────┤
│2.2 │Măsură generală/Obiectiv specific 3. Realizarea monitorizării stării de │
│ │conservare a speciei de interes conservativ Spermophilus citellus │
├─────┼────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬─────────┬──────────────────┤
│ │Activitatea 5. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Realizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │monitorizării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │Autorităţi locale │
│ │stării de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională│şi de │
│ │conservare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru │mediu, ONG-uri, │
│2.2.1│conform │ │X │X │ │ │X │X │ │ │X │X │ │ │X │X │ │ │X │X │ │Mare │Arii │centre de │
│ │protocolului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │cercetare, │
│ │monitorizare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate│universităţi │
│ │pentru specia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Spermophilus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │citellus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴─────────┴──────────────────┤
│3. │Administrarea şi managementul efectiv al arici naturale protejate şi asigurarea │
│ │durabilităţii managementului │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1 │Măsură generală/Obiectiv specific 4. Instalarea limitelor pe teren ale sitului │
│ │şi menţinerea acestora │
├─────┼────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬─────────┬──────────────────┤
│ │Activitatea 6. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Realizarea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instalarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │ │
│ │bornelor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională│ │
│ │panourilor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru │ │
│3.1.1│indicatoarelor │X │X │X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Medie│Arii │Autorităţi locale │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │ │
│ │evidenţierea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate│ │
│ │limitelor ariei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │naturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protejate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────────┼──────────────────┤
│ │Activitatea 7. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │ │
│ │Întreţinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională│ │
│ │mijloacelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru │ │
│3.1.2│semnalizare a │ │ │ │ │ │ │ │ │X │X │X │ │X │X │X │ │X │X │X │ │Medie│Arii │Autorităţi locale │
│ │limitelor ariei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │ │
│ │naturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate│ │
│ │protejate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴─────────┴──────────────────┤
│3.2 │Măsură generală/Obiectiv specific 5. Urmărirea respectării regulamentului si a │
│ │prevederilor Planului de management │
├─────┼────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬─────────┬──────────────────┤
│ │Activitatea 8. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │ │
│ │Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională│ │
│ │patrule │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru │ │
│3.2.1│periodice pe │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │Mare │Arii │Garda de mediu │
│ │teritoriul ariei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │ │
│ │naturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate│ │
│ │protejate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────────┼──────────────────┤
│ │Activitatea 9. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Acordarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │avize - negative│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │ │
│ │/pozitive, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională│ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru │Autorităţi de │
│3.2.2│planurile/ │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │Medie│Arii │mediu │
│ │programele care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │ │
│ │se realizează pe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate│ │
│ │teritoriul ariei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │naturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protejate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴─────────┴──────────────────┤
│3.3 │Măsură generală/Obiectiv specific 6. Asigurarea finanţării/bugetului necesar │
│ │pentru implementarea Planului de management │
├─────┼────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬─────────┬──────────────────┤
│ │Activitatea 10. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │ │
│ │Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională│ │
│3.3.1│campanii de │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │Medie│pentru │Autorităţi locale,│
│ │strângere de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Arii │OG -uri │
│ │fonduri, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │ │
│ │inclusiv 2% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate│ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │ │
│ │Activitatea 11. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională│ │
│3.3.2│Perceperea de │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │Medie│pentru │Autorităţi locale │
│ │taxe pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Arii │ │
│ │avizele acordate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate│ │
├─────┼────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴─────────┴──────────────────┤
│3.4 │Măsură generală/Obiectiv specific 7. Asigurarea logisticii necesare pentru │
│ │administrarea eficientă a sitului │
├─────┼────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬─────────┬──────────────────┤
│ │Activitatea 12. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │ │
│ │Achiziţionarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională│ │
│ │elementelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru │ │
│3.4.1│logistică │ │ │ │X │ │ │ │X │ │ │ │X │ │ │ │ │ │ │ │ │Medie│Arii │Autorităţi locale │
│ │necesare: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │ │
│ │echipament de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate│ │
│ │teren │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────────┼──────────────────┤
│ │Activitatea 13. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │ │
│ │Întreţinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională│ │
│ │elementelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru │ │
│3.4.2│logistică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │X │ │ │ │X │Medie│Arii │Autorităţi locale │
│ │necesare: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │ │
│ │echipament de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate│ │
│ │teren │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴─────────┴──────────────────┤
│3.5 │Măsură generală/Obiectiv specific 8. Monitorizarea implementării Planului de │
│ │management │
├─────┼────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬─────────┬──────────────────┤
│ │Activitatea 14. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Urmărirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │indicatorilor de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │ │
│ │monitorizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională│ │
│ │calitativi si │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru │Autorităţi locale │
│3.5.1│cantitativi, │ │ │ │ │ │ │ │X │ │ │ │X │ │ │ │ │ │ │ │ │Medie│Arii │şi de │
│ │milestone-urilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │mediu │
│ │si a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate│ │
│ │livrabilelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Planului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │management │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────────┼──────────────────┤
│ │Activitatea 15. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Ajustarea/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │ │
│ │modificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională│ │
│ │indicatorilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru │Autorităţi locale │
│3.5.2│funcţie de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │X │ │ │ │X │Medie│Arii │şi de │
│ │modificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │mediu │
│ │implementării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate│ │
│ │Planului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │management │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴─────────┴──────────────────┤
│3.6 │Măsură generală/Obiectiv specific 9. Dezvoltarea capacităţii personalului │
│ │implicat în administrarea/managementul sitului │
├─────┼────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬─────────┬──────────────────┤
│ │Activitatea 16. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Evaluarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │ │
│ │nevoilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională│ │
│ │formare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru │Autorităţi de │
│3.6.1│personalului │ │ │ │X │ │ │ │X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mică │Arii │mediu, │
│ │implicat în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │ │
│ │managementul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate│ │
│ │ariei naturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protejate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────────┼──────────────────┤
│ │Activitatea 17. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi de │
│ │Desfăşurarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mediu, furnizori │
│3.6.2│cursurilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │X │ │ │ │X │ │ │ │ │Mică │ │de programe de │
│ │instruire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │formare │
│ │necesare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴─────────┴──────────────────┤
│ │Măsură generală/Obiectiv specific 15. Realizarea raportărilor necesare către │
│3.7 │autorităţi: Garda de Mediu; Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor; Agenţia │
│ │Naţională pentru Protecţia Mediului; Agenţia Naţională pentru Arii Naturale │
│ │Protejate │
├─────┼────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬─────────┬──────────────────┤
│ │Activitatea 34. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │ │
│ │Elaborarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională│ │
│3.7.1│rapoartelor de │ │ │ │X │ │ │ │X │ │ │ │X │ │ │ │X │ │ │ │X │Medie│pentru │Autorităţi locale │
│ │activitate şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Arii │şi de mediu │
│ │financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │ │
│ │necesare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate│ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────────┼──────────────────┤
│ │Activitatea 35. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │ │
│ │Trimiterea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională│ │
│ │completarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru │Autorităţi locale │
│3.7.2│acestora funcţie│ │ │ │X │ │ │ │X │ │ │ │X │ │ │ │X │ │ │ │X │Medie│Arii │şi de mediu │
│ │de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │ │
│ │solicitările │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate│ │
│ │autorităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴─────────┴──────────────────┤
│4. │Comunicare, educaţie ecologică şi conştientizarea publicului │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.1 │Măsură generală /Obiectiv specific 10. Elaborarea/actualizarea Strategiei şi a │
│ │Planului de acţiune privind conştientizarea publicului │
├─────┼────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬─────────┬──────────────────┤
│ │Activitatea 18. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │Autorităţi locale │
│ │Constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională│şi de mediu, │
│4.1.1│unui grup de │ │ │ │X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Medie│pentru │proprietari, │
│ │lucru pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Arii │ONG-uri, centre de│
│ │elaborarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │cercetare, │
│ │Strategiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate│universităţi │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │Autorităţi locale │
│ │Activitatea 19. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională│şi de │
│ │Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru │mediu, │
│4.1.2│întâlniri pentru│ │ │ │ │X │X │X │X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Medie│Arii │proprietari, │
│ │elaborarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │ONG-uri, centre de│
│ │Strategiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate│cercetare, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │universităţi │
├─────┼────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴─────────┴──────────────────┤
│4.2 │Măsură generală/Obiectiv specific 11. Implementarea Strategiei şi a Planului de │
│ │acţiune privind conştientizarea publicului │
├─────┼────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬─────────┬──────────────────┤
│ │Activitatea 20. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │materiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │informative │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │Autorităţi locale │
│ │referitoare la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională│şi de mediu, │
│ │aria naturală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru │proprietari, │
│4.2.1│protejată: │ │ │ │ │ │ │ │ │X │X │X │X │ │ │ │ │ │ │ │ │Medie│Arii │ONG-uri, centre de│
│ │broşuri, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │cercetare, │
│ │pliante, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate│universităţi │
│ │postere, cărţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │modalităţi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │informare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────────┼──────────────────┤
│ │Activitatea 21. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │ │
│ │Realizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională│ │
│4.2.2│site-ului web al│ │ │ │ │ │ │ │X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Medie│pentru │Autorităţi locale │
│ │ariei naturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Arii │si de mediu │
│ │protejate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate│ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────────┼──────────────────┤
│ │Activitatea 22. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Realizarea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │Autorităţi locale │
│ │difuzarea unui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională│şi de mediu, │
│4.2.3│material │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │X │ │ │ │ │ │ │ │ │Medie│pentru │proprietari, │
│ │documentar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Arii │ONG-uri, centre de│
│ │referitor la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │cercetare, │
│ │aria naturală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate│universităţi │
│ │protejată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │ │
│ │Activitatea 23. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională│ │
│4.2.4│Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │X │ │ │ │X │ │ │ │ │ │ │ │ │Medie│pentru │Autorităţi locale │
│ │panouri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Arii │şi de mediu │
│ │educative │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate│ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────────┼──────────────────┤
│ │Activitatea 24. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │Autorităţi de │
│ │Realizarea unui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională│mediu, ONG-uri, │
│ │manual de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru │universităţi, │
│4.2.5│educaţie │ │ │ │ │X │X │X │X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Medie│Arii │şcoli, │
│ │ecologică pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │inspectorate │
│ │aria naturală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate│şcolare │
│ │protejată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────────┼──────────────────┤
│ │Activitatea 25. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Realizarea unui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │curs opţional de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi de │
│ │educaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │mediu, │
│ │ecologică, pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională│ONG-uri, │
│4.2.6│baza manualului,│ │ │ │ │ │ │ │ │X │X │X │X │X │X │X │X │X │ │ │ │Medie│pentru │universităţi, │
│ │adresat şcolilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Arii │şcoli, │
│ │de pe teritoriul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │inspectorate │
│ │ariei naturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate│şcolare │
│ │protejate, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │incluzând lecţii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în natură │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────────┼──────────────────┤
│ │Activitatea 26. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Evaluarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │impactului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţilor de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │Autorităţi locale │
│ │comunicare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională│şi de │
│4.2. │informare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru │mediu, ONG-uri, │
│7 │conştientizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │X │ │ │Medie│Arii │centre de │
│ │şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │cercetare, │
│ │educaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate│universităţi │
│ │ecologică: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sondaje, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │chestionare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sociologice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴─────────┴──────────────────┤
│5. │Utilizarea durabilă a resurselor naturale │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.1 │Măsură generală / Obiectiv specific 14. Promovarea utilizării durabile a │
│ │pajiştilor: păşuni, fâneţe │
├─────┼────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬─────────┬──────────────────┤
│ │Activitatea 31. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Elaborarea unui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi locale │
│ │ghid, cuprinzând│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │şi de │
│ │cele mai bune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională│mediu, proprietari│
│ │practici de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru │de terenuri, │
│5.1.1│administrare a │X │X │X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Medie│Arii │ONG-uri, │
│ │pajiştilor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │centre de │
│ │promovarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate│cercetare, │
│ │acestuia în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │universităţi │
│ │rândurile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proprietarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────────┼──────────────────┤
│ │Activitatea 32. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Includerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │măsurilor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │Autorităţi locale │
│ │regulilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională│şi de mediu, │
│ │gestionare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru │proprietari de │
│5.1.2│durabilă a │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │Mare │Arii │terenuri, ONG-uri,│
│ │pajiştilor în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │centre de │
│ │contractele de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate│cercetare, │
│ │închiriere a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │universităţi │
│ │suprafeţelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pajişte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────────┼──────────────────┤
│ │Activitatea 33. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Acordarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │compensaţii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │ │
│ │stimulente şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională│Autorităţi locale │
│5.1.3│accesarea de │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │Mare │pentru │şi de │
│ │fonduri europene│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Arii │mediu │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │ │
│ │administrarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate│ │
│ │durabilă a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pajiştilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴─────────┴──────────────────┤
│6. │Turismul durabil, prin intermediul valorilor naturale şi culturale │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6.1 │Măsură generală / Obiectiv specific 12. Elaborarea Strategiei de management a │
│ │vizitatorilor │
├─────┼────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬─────────┬──────────────────┤
│ │Activitatea 27. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6.1.1│unui grup de │X │X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lucru pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │elaborarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Strategiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────────┼──────────────────┤
│ │Activitatea 28. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6.1.2│întâlniri pentru│ │ │X │X │X │X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │elaborarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Strategiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴─────────┴──────────────────┤
│6.2 │Măsură generală / Obiectiv specific 13. Implementarea Strategiei de management │
│ │a vizitatorilor │
├─────┼────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬─────────┬──────────────────┤
│ │Activitatea 29. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │materiale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │promovare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │ │
│ │valorilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională│Autorităţi locale │
│ │naturale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru │şi de mediu, │
│6.2.1│culturale: │ │ │ │ │ │ │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │ │ │ │ │Medie│Arii │ONG-uri, │
│ │broşuri, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │universităţi │
│ │pliante, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate│ │
│ │postere, cărţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │si alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │materiale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │promovare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────────┼──────────────────┤
│ │Activitatea 30. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │Autorităţi locale │
│ │cursuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională│si de mediu, │
│6.2.2│ghizi locali de │ │ │ │ │ │ │X │X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Medie│pentru │ONG-uri, │
│ │prezentare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Arii │universităţi, │
│ │valorilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │furnizori de │
│ │naturale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate│formare │
│ │culturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴─────────┴──────────────────┘


    8.2. Estimarea resurselor necesare
    Tabel nr. 22
          Estimarea resurselor necesare desfăşurării activităţilor planificate

┌────────┬────────────────┬────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────┬──────────┐
│ │ │Resurse │ │Resurse │Alocare │
│Nr. │Activitate │umane │Resurse materiale │financiare │subprogram│
│ │ │ │ │estimate │ │
├────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┬────────┬─────────┼────────┬───────┼──────────┤
│ │ │Total │Denumire │UM │Cantitate│Total │Sursă │ │
│ │ │(zile/om) │ │ │ │(lei) │fonduri│ │
├────────┼────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┤
│1. │Conservarea şi managementul biodiversităţii, habitatului de interes conservativ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1 │Asigurarea conservării speciei de popândău - Spermophilus citellus, în sensul │
│ │îmbunătăţirii stării de conservare │
├────────┼────────────────┬────────────┬──────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┤
│ │Îmbunătăţirea │1 specialist│ │ │ │ │ │ │
│ │calităţii │arii │Parteneriate │ │ │ │ │ │
│1.1.1 │habitatului │naturale │instituţionale│ │1 │4000 │ │ │
│ │speciei │protejate - │Mijloc auto de│ │1 │ │ │ │
│ │Spermophilus │10 zile, 8 │deplasare │ │ │ │ │ │
│ │citellus în sit │ore │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │Instituirea unui│ │ │ │ │ │ │ │
│ │regim raţional │ │Parteneriate │ │ │ │ │ │
│1.1.2 │de păşunat pe │ │instituţionale│ │1 │0 │ │ │
│ │suprafaţa │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sitului │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │Combaterea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │eroziunii │ │Parteneriate │ │ │ │ │ │
│1.1.3 │solului pe │ │instituţionale│ │1 │0 │ │ │
│ │suprafaţa │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sitului │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│măsură │ │ │n/a │ │ │4000 │n/a │ │
│generală│ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│obiectiv│ │ │n/a │ │ │4000,00 │n/a │ │
│general │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┤
│2. │Inventarierea/evaluarea detaliată şi monitoringul biodiversităţii │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1 │Actualizarea inventarului populaţiei şi monitorizarea stării de conservare a │
│ │speciei de interes conservativ Spermophilus citellus │
├────────┼────────────────┬────────────┬──────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┤
│ │Realizarea │1 specialist│Mijloc auto de│ │ │ │ │ │
│ │actualizării │zoolog - 30 │deplasare │ │ │ │ │ │
│ │inventarului │zile, 8 ore │Echipament GPS│buc. │1 │ │ │ │
│2.1.1 │pentru specia │1 specialist│Combustibil, │buc. │1 │25000 │ │ │
│ │Spermophilus │GIS, 20 de │cazare, diurna│zile │40 │ │ │ │
│ │citellus │zile, 8 ore/│specialişti │ │ │ │ │ │
│ │ │zi │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│măsură │ │ │ │ │ │25000 │ │ │
│generală│ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┤
│2.2 │Realizarea monitorizării stării de conservare a speciei de interes conservativ │
│ │Spermophilus citellus │
├────────┼────────────────┬────────────┬──────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┤
│ │Realizarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │monitorizării │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stării de │1 specialist│Mijloc auto de│ │ │ │ │ │
│ │conservare, │zoolog 10 │deplasare, din│ │ │ │ │ │
│2.2.1 │conform │zile, 8 ore/│dotare │buc. │1 │24000 │ │ │
│ │protocolului de │zi/an, timp │Combustibil, │zile │10 │ │ │ │
│ │monitorizare, │de 5 ani │cazare, diurna│ │ │ │ │ │
│ │pentru specia │ │specialist │ │ │ │ │ │
│ │Spermophilus │ │ │ │ │ │ │ │
│ │citellus │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│măsură │ │ │ │ │ │24000 │ │ │
│generală│ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│obiectiv│ │ │ │ │ │49000,00│ │ │
│general │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┤
│3. │Administrarea şi managementul efectiv al ariei naturale protejate si asigurarea │
│ │durabilităţii managementului │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1 │Instalarea limitelor pe teren ale sitului/rezervaţiei şi menţinerea acestora │
├────────┼────────────────┬────────────┬──────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┤
│ │Realizarea si │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instalarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bornelor, │ │Servicii │ │ │ │ │ │
│ │panourilor şi │ │realizare şi │ │ │ │ │ │
│3.1.1 │indicatoarelor │ │amplasare │contract│1 │20000 │ │ │
│ │pentru │ │borne şi │ │ │ │ │ │
│ │evidenţierea │ │panouri │ │ │ │ │ │
│ │limitelor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ariei naturale │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protejate │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │Întreţinerea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mijloacelor de │ │ │ │ │ │ │ │
│3.1.2 │semnalizare a │ │Parteneriat │ │ │0 │ │ │
│ │limitelor ariei │ │instituţional │ │ │ │ │ │
│ │naturale │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protejate │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│măsură │ │ │ │ │ │20000 │ │ │
│generală│ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┤
│3.2 │Urmărirea respectării regulamentului şi a prevederilor Planului de management │
├────────┼────────────────┬────────────┬──────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┤
│ │Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │patrule │ │ │ │ │ │ │ │
│3.2.1 │periodice pe │ │Parteneriate │ │ │0 │ │ │
│ │teritoriul ariei│ │instituţionale│ │ │ │ │ │
│ │naturale │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protejate │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │Acordarea de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │avize - negative│ │ │ │ │ │ │ │
│ │/pozitive, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│3.2.2 │planurile/ │ │Parteneriate │ │ │0 │ │ │
│ │programele care │ │instituţionale│ │ │ │ │ │
│ │se realizează pe│ │ │ │ │ │ │ │
│ │teritoriul ariei│ │ │ │ │ │ │ │
│ │naturale │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protejate │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│măsură │ │ │ │ │ │0 │ │ │
│generală│ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┤
│3.3 │Asigurarea finanţării/bugetului necesar pentru implementarea Planului de │
│ │management │
├────────┼────────────────┬────────────┬──────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┤
│ │Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │campanii de │ │ │ │ │ │ │ │
│3.3.1 │strângere de │ │Parteneriate │ │ │0 │ │ │
│ │fonduri, │ │instituţionale│ │ │ │ │ │
│ │inclusiv │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2% │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │Perceperea de │ │ │ │ │ │ │ │
│3.3.2 │taxe pentru │ │ │ │ │0 │ │ │
│ │avizele acordate│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│măsură │ │ │ │ │ │0 │ │ │
│generală│ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┤
│3.4 │Asigurarea logisticii necesare pentru administrarea eficientă a sitului │
├────────┼────────────────┬────────────┬──────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┤
│ │Achiziţionarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │elementelor de │ │Echipament GPS│ │ │ │ │ │
│3.4.1 │logistică │ │Literatura de │buc. │1 │2500 │ │ │
│ │necesare: │ │specialitate │ │ │1000 │ │ │
│ │echipament de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │teren │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │Întreţinerea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │elementelor de │ │ │ │ │ │ │ │
│3.4.2 │logistică │ │ │ │ │- │ │ │
│ │necesare: │ │ │ │ │ │ │ │
│ │echipament de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │teren │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│măsură │ │ │ │ │ │3500 │ │ │
│generală│ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.4 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┤
│3.5 │Monitorizarea implementării Planului de management │
├────────┼────────────────┬────────────┬──────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┤
│ │Urmărirea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │indicatorilor de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │monitorizare │1 specialist│ │ │ │ │ │ │
│ │calitativi şi │arii │ │ │ │ │ │ │
│3.5.1 │cantitativi, │protejate 10│ │ │ │9000 │ │ │
│ │milestone-urilor│zile/an, 8 │ │ │ │ │ │ │
│ │si a │ore/zi, 5 │ │ │ │ │ │ │
│ │livrabilelor │ani. │ │ │ │ │ │ │
│ │Planului de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │management │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │Ajustarea/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │modificarea │1 specialist│ │ │ │ │ │ │
│ │indicatorilor │arii │ │ │ │ │ │ │
│3.5.2 │funcţie de │protejate 5 │ │ │ │4500 │ │ │
│ │modificarea │zile/an, 8 │ │ │ │ │ │ │
│ │implementării │ore/zi, 5 │ │ │ │ │ │ │
│ │Planului de │ani │ │ │ │ │ │ │
│ │management │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│măsură │ │ │ │ │ │13500 │ │ │
│generală│ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.5 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┤
│3.6 │Dezvoltarea capacităţii personalului implicat în administrarea/managementul │
│ │sitului │
├────────┼────────────────┬────────────┬──────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┤
│ │Evaluarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nevoilor de │1 │ │ │ │ │ │ │
│ │formare a │responsabil │ │ │ │ │ │ │
│3.6.1 │personalului │formare 30 │ │ │ │3000 │ │ │
│ │implicat în │zile, 8 ore/│ │ │ │ │ │ │
│ │managementul │zi │ │ │ │ │ │ │
│ │ariei naturale │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protejate │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │Desfăşurarea │ │Servicii de │ │ │ │ │ │
│3.6.2 │cursurilor de │ │formare pentru│contract│1 │5000 │ │ │
│ │instruire │ │2 persoane │ │ │ │ │ │
│ │necesare │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│măsură │ │ │ │ │ │8000 │ │ │
│generală│ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.6 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┤
│3.7 │Realizarea raportărilor necesare către autorităţi: Garda de Mediu; Ministerul │
│ │Mediului, Apelor şi Pădurilor; Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului │
├────────┼────────────────┬────────────┬──────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┤
│ │Elaborarea │1 │ │ │ │ │ │ │
│ │rapoartelor de │responsabil,│ │ │ │ │ │ │
│3.7.1 │activitate şi │10 zile/an, │ │ │ │6000 │ │ │
│ │financiare │8 ore/zi, 5 │ │ │ │ │ │ │
│ │necesare │ani │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │Trimiterea şi │1 │ │ │ │ │ │ │
│ │completarea │responsabil,│ │ │ │ │ │ │
│3.7.2 │acestora funcţie│10 zile/an, │ │ │ │6000 │ │ │
│ │de solicitările │8 ore/zi, 5 │ │ │ │ │ │ │
│ │autorităţilor │ani │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│măsură │ │ │ │ │ │12000 │ │ │
│generală│ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.7 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│obiectiv│ │ │ │ │ │57000,00│ │ │
│general │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┤
│4. │Comunicare, educaţie ecologică şi conştientizarea publicului │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.1 │Elaborarea/actualizarea Strategiei şi a Planului de acţiune privind │
│ │conştientizarea publicului │
├────────┼────────────────┬────────────┬──────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┤
│ │Constituirea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │unui grup de │ │Parteneriate │ │ │ │ │ │
│4.1.1 │lucru pentru │ │instituţionale│ │ │0 │ │ │
│ │elaborarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Strategiei │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │Servicii │ │ │ │ │ │
│ │Realizarea de │ │organizare │ │ │ │ │ │
│ │întâlniri pentru│ │evenimente │ │ │ │ │ │
│4.1.2 │elaborarea │ │pentru 3 │contract│1 │3000,00 │ │ │
│ │Strategiei │ │ateliere de │ │ │ │ │ │
│ │ │ │lucru a cate 1│ │ │ │ │ │
│ │ │ │zi │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│măsură │ │ │ │ │ │3000 │ │ │
│generală│ │ │ │ │ │ │ │ │
│4.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┤
│4.2 │Implementarea Strategiei şi a Planului de acţiune privind conştientizarea │
│ │publicului │
├────────┼────────────────┬────────────┬──────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┤
│ │Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │materiale │ │ │ │ │ │ │ │
│ │informative │ │ │ │ │ │ │ │
│ │referitoare la │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aria naturală │ │ │ │ │ │ │ │
│4.2.1 │protejată: │ │Broşuri │buc. │200 │1000,00 │ │ │
│ │broşuri, │ │Pliante │buc. │200 │500,00 │ │ │
│ │pliante, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │postere, cărţi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi alte │ │ │ │ │ │ │ │
│ │modalităţi de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │informare │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │Realizarea │ │Servicii │ │ │ │ │ │
│4.2.2 │site-ului web al│ │realizare site│contract│1 │4000,00 │ │ │
│ │ariei naturale │ │web │ │ │ │ │ │
│ │protejate │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │Realizarea şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │difuzarea unui │ │ │ │ │ │ │ │
│ │material │ │Parteneriat │ │ │ │ │ │
│4.2.3 │documentar │ │institutional │- │- │- │ │ │
│ │referitor la │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aria naturală │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protejată │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │
│4.2.4 │panouri │ │Panou │buc. │1 │500,00 │ │ │
│ │educative │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │Realizarea unui │ │Servicii │ │ │ │ │ │
│ │manual de │ │realizare │ │ │ │ │ │
│4.2.5 │educaţie │ │documentare şi│contract│1 │7000.00 │ │ │
│ │ecologică pentru│ │redactare │ │ │ │ │ │
│ │aria naturală │ │manual │ │ │ │ │ │
│ │protejată │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │Realizarea unui │ │ │ │ │ │ │ │
│ │curs opţional de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │educaţie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ecologică, pe │ │ │ │ │ │ │ │
│ │baza manualului,│ │Parteneriate │ │ │ │ │ │
│4.2.6 │adresat şcolilor│ │instituţionale│ │ │ │ │ │
│ │de pe teritoriul│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ariei naturale │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protejate, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │incluzând lecţii│ │ │ │ │ │ │ │
│ │în natură │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │Evaluarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │impactului │ │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţilor de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │comunicare, │ │Servicii │ │ │ │ │ │
│ │informare, │ │realizare │ │ │ │ │ │
│4.2.7 │conştientizare │ │studii │buc. │1 │3000,00 │ │ │
│ │şi educaţie │ │sociologice │ │ │ │ │ │
│ │ecologică: │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sondaje, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │chestionare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sociologice │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│măsură │ │ │ │ │ │16000 │ │ │
│generală│ │ │ │ │ │ │ │ │
│4.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│obiectiv│ │ │ │ │ │19000,00│ │ │
│general │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┤
│5. │Utilizarea durabilă a resurselor naturale │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.1 │Promovarea utilizării durabile a pajiştilor: păşuni, fâneţe │
├────────┼────────────────┬────────────┬──────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┤
│ │Elaborarea unui │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ghid, cuprinzând│ │ │ │ │ │ │ │
│ │cele mai bune │ │ │ │ │ │ │ │
│ │practici de │ │Servicii │ │ │ │ │ │
│5.1.1 │administrare a │ │realizare │contract│1 │7000 │ │ │
│ │pajiştilor şi │ │documentare si│ │ │ │ │ │
│ │promovarea │ │redactare ghid│ │ │ │ │ │
│ │acestuia în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rândurile │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proprietarilor │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │Includerea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │măsurilor şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │regulilor de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │gestionare │ │ │ │ │ │ │ │
│5.1.2 │durabilă a │ │Parteneriate │ │ │0 │ │ │
│ │pajiştilor în │ │instituţionale│ │ │ │ │ │
│ │contractele de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │închiriere a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │suprafeţelor de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pajişte │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │Acordarea de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │compensaţii şi │1 │ │ │ │ │ │ │
│ │stimulente şi │responsabil │ │ │ │ │ │ │
│ │accesarea de │analiza │Parteneriate │ │ │ │ │ │
│5.1.3 │fonduri europene│dosare, 10 │instituţionale│ │ │4000 │ │ │
│ │pentru │zile/an, 8 │ │ │ │ │ │ │
│ │administrarea │ore/zi, 5 │ │ │ │ │ │ │
│ │durabilă a │ani │ │ │ │ │ │ │
│ │pajiştilor │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│măsură │ │ │ │ │ │11000 │ │ │
│generală│ │ │ │ │ │ │ │ │
│5.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│obiectiv│ │ │ │ │ │11000,00│ │ │
│general │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┤
│6. │Turismul durabil, prin intermediul valorilor naturale şi culturale │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6.1 │Elaborarea Strategiei de management a vizitatorilor │
├────────┼────────────────┬────────────┬──────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┤
│ │Constituirea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │unui grup de │ │Parteneriate │ │ │ │ │ │
│6.1.1 │lucru pentru │ │instituţionale│ │ │0 │ │ │
│ │elaborarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Strategiei │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │Servicii │ │ │ │ │ │
│ │Realizarea de │ │organizare │ │ │ │ │ │
│ │întâlniri pentru│ │evenimente │ │ │ │ │ │
│6.1.2 │elaborarea │ │pentru 3 │contract│1 │3000 │ │ │
│ │Strategiei │ │ateliere de │ │ │ │ │ │
│ │ │ │lucru a câte 1│ │ │ │ │ │
│ │ │ │zi │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│măsură │ │ │ │ │ │3000 │ │ │
│generală│ │ │ │ │ │ │ │ │
│6.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┤
│6.2 │Implementarea Strategiei de management a vizitatorilor │
├────────┼────────────────┬────────────┬──────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┤
│ │Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │materiale de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │promovare a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valorilor │1 specialist│ │ │ │ │ │ │
│ │naturale şi │pentru │Tipărire │ │ │ │ │ │
│6.2.1 │culturale: │elaborarea │seturi │Contract│1 │12000 │ │ │
│ │broşuri, │conţinutului│materiale: 100│ │ │ │ │ │
│ │pliante, │30 de zile, │buc. │ │ │ │ │ │
│ │postere, cărţi │8 ore/zi │ │ │ │ │ │ │
│ │şi alte │ │ │ │ │ │ │ │
│ │materiale de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │promovare │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cursuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ghizi locali de │1 trainer, │ │ │ │ │ │ │
│6.2.2 │prezentare a │10 de zile, │ │ │ │3000 │ │ │
│ │valorilor │8 ore/zi │ │ │ │ │ │ │
│ │naturale si │ │ │ │ │ │ │ │
│ │culturale │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│măsură │ │ │ │ │ │15000 │ │ │
│generală│ │ │ │ │ │ │ │ │
│6.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│obiectiv│ │ │ │ │ │18000,00│ │ │
│general │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┘    9. PLANUL DE MONITORIZARE A ACTIVITĂŢILOR
    9.1. Raportări periodice
    Tabel nr. 23

┌───┬────────────┬────────────┬───────────┐
│ │ │Moment │Activităţi │
│Nr.│Denumire │raportare │incluse în │
│ │ ├──┬─────────┤raportare │
│ │ │An│Trimestru│ │
├───┼────────────┼──┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │1.1.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │1.1.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │1.1.3 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │2.1.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │2.2.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.1.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.2.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.2.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.3.1 │
│1. │Raportare │1 │4 │Activitatea│
│ │anul 1 │ │ │3.3.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.4.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.6.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.7.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.7.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │4.1.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │5.1.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │5.1.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │5.1.3 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │6.1.1 │
├───┼────────────┼──┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │1.1.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │1.1.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │1.1.3 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │2.1.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │2.2.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │2.3.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.2.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.2.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.3.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.3.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.4.1 │
│ │Raportare │ │ │Activitatea│
│2. │intermediară│2 │4 │3.5.1 │
│ │din anul 2 │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.6.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.7.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.7.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │4.1.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │4.2.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │4.2.4 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │4.2.5 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │5.1.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │5.1.3 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │6.1.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │6.2.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │6.2.2 │
├───┼────────────┼──┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │1.1.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │1.1.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │1.1.3 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │2.1.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │2.2.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.1.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.2.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.2.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.3.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.3.2 │
│ │Raportare │ │ │Activitatea│
│3. │intermediară│3 │4 │3.4.1 │
│ │din anul 3 │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.5.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.6.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.7.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.7.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │4.2.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │4.2.3 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │4.2.4 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │4.2.6 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │5.1.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │5.1.3 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │6.2.1 │
├───┼────────────┼──┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │1.1.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │1.1.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │1.1.3 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │2.1.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │2.2.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.1.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.2.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.2.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │Raportare │ │ │3.3.1 │
│4. │intermediară│4 │4 │Activitatea│
│ │din anul 4 │ │ │3.3.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.4.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.5.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.6.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.7.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.7.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │4.2.6 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │5.1.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │5.1.3 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │6.2.1 │
├───┼────────────┼──┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │1.1.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │1.1.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │1.1.3 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │2.1.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │2.2.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.1.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.1.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.2.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.2.2 │
│5. │Raportare │5 │4 │Activitatea│
│ │anul 5 │ │ │3.3.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.3.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.4.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.5.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.7.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.7.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │4.2.6 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │4.2.7 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │5.1.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │5.1.3 │
└───┴────────────┴──┴─────────┴───────────┘


    9.2. Urmărirea activităţilor planificate
    Centralizare resurse consumate, procent îndeplinire şi rezultate
    Tabel nr. 24

┌─────┬────────────────┬──────────┬──────────┬────────────────┬───────────┬─────────┬───┐
│ │ │Resurse │Resurse │Resurse │Procent │ │ │
│ │ │umane │materiale │financiare │îndeplinire│Rezultate│Obs│
│Nr. │Activitate │ │ │estimate │ │ │ │
│ │ ├──────────┼──────────┼────────┬───────┼───────────┼─────────┼───┤
│ │ │Cheltuieli│Cheltuieli│Total │Sursă │ │ │ │
│ │ │ │ │(monedă)│fonduri│ │ │ │
├─────┼────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────┴───────────┴─────────┴───┤
│1. │Conservarea şi managementul biodiversităţii, habitatului de interes conservativ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1 │Asigurarea conservării speciei de popândău - Spermophihts citellus, în sensul │
│ │îmbunătăţirii stării de conservare │
├─────┼────────────────┬──────────┬──────────┬────────┬───────┬───────────┬─────────┬───┤
│ │Îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │calităţii │ │ │ │ │ │ │ │
│1.1.1│habitatului │ │ │ │ │ │ │ │
│ │speciei │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Spermophilus │ │ │ │ │ │ │ │