Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PLANUL DE MANAGEMENT din 25 ianuarie 2021  al sitului NATURA 2000 ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PLANUL DE MANAGEMENT din 25 ianuarie 2021 al sitului NATURA 2000 ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti

EMITENT: Ministerul Mediului şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 131 bis din 9 februarie 2021
──────────
        Aprobat prin ORDINUL nr. 105 din 25 ianuarie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 131 din 9 februarie 2021.
──────────
        CUPRINS
    1. INFORMAŢII GENERALE
    1.1. Descrierea sintetică a Planului de management
    1.2. Procesul de elaborare al Planului de management
    1.3. Descrierea sitului Natura 2000 ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti
    1.3.1. Ariile naturale protejate vizate de Planul de management
    1.3.2. Localizarea ariei naturale protejate
    1.3.3. Limitele ariei naturale protejate


    2. MEDIUL ABIOTIC AL SITULUI NATURA 2000 ROSCI0234 STÂNCA ŞTEFĂNEŞTI
    2.1. Geologie
    2.2. Hidrografie
    2.3. Pedologie
    2.4. Clima

    3. MEDIUL BIOTIC AL SITULUI NATURA 2000 ROSCI0234 STÂNCA ŞTEFĂNEŞTI
    3.1. Ecosistemele
    3.2. Habitate de interes conservativ în baza cărora a fost declarată arie naturală protejată
    3.2.1. Habitate Natura 2000


    4. INFORMAŢII SOCIO-ECONOMICE ŞI CULTURALE
    4.1. Comunităţile locale şi factorii interesaţi
    4.1.1. Comunităţile locale
    4.1.2. Factorii interesaţi

    4.2. Utilizarea terenului
    4.3. Situaţia juridică a terenurilor
    4.4. Administratori, gestionari şi utilizatori
    4.5. Infrastructură şi construcţii
    4.6. Patrimoniu cultural
    4.7. Obiective turistice

    5. ACTIVITĂŢI CU POTENŢIAL IMPACT (PRESIUNI ŞI AMENINŢĂRI) ASUPRA ARIEI NATURALE PROTEJATE ŞI SPECIILOR ŞI HABITATELOR DE INTERES CONSERVATIV
    5.1. Lista activităţilor cu potenţial impact
    5.1.1. Lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale protejate
    5.1.2. Lista ameninţărilor viitoare cu potenţial impact la nivelul ariei naturale protejate

    5.2. Hărţile activităţilor cu potenţial impact
    5.2.1. Harta presiunilor actuale şi a intensităţii acestora la nivelul ariei naturale protejate
    5.2.2. Harta ameninţărilor viitoare şi a intensităţii acestora la nivelul ariei naturale protejate

    5.4. Evaluarea impacturilor asupra tipurilor de habitate
    5.4.1. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra tipurilor de habitate
    5.4.2. Evaluarea impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra tipurilor de habitate


    6. EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR ŞI TIPURILOR DE HABITATE
    6.2. Evaluarea stării de conservare a fiecărui tip de habitat de interes conservativ
    6.2.1. Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei acoperite de către tipul de habitat
    6.2.2. Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii şi funcţiilor specifice tipului de habitat
    6.2.3. Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al perspectivelor tipului de habitat în viitor
    6.2.4. Evaluarea globală a stării de conservare a tipului de habitat


    7. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PLANULUI DE MANAGEMENT
    7.1. Scopul Planului de management pentru aria naturală protejată
    7.2. Obiective generale, măsuri generale, măsuri specifice/management şi activităţi
    7.2.1. Obiective generale
    7.2.2. Obiective specifice
    7.2.3. Măsură specifică/măsură de management


    8. PLANUL DE ACTIVITĂŢI ŞI ESTIMAREA RESURSELOR
    8.1. Planul de activităţi
    8.2. Estimarea resurselor necesare

    9. PLANUL DE MONITORIZARE A ACTIVITĂŢILOR
    9.1. Raportări periodice
    9.2. Urmărirea activităţilor planificate
    9.3. Indicarea activităţii realizate

    10. BIBLIOGRAFIE ŞI REFERINŢE
    11. ANEXE LA PLANUL DE MANAGEMENT
        Anexa nr. 1. Regulamentul sitului Natura 2000 ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti
        Anexa nr. 2. Fotografii
        Anexa nr. 3. Hărţi/seturi de date geospaţiale
    3.1. Harta suprapunerilor ariilor naturale protejate
    3.3. Harta localizării ariilor naturale protejate
    3.3. Harta limitelor ariei naturale protejate
    3.4. Harta geologică
    3.5. Harta hidrografică
    3.6. Hartă solurilor
    3.7. Harta temperaturilor - medii multianuale
    3.8. Harta precipitaţiilor - medii multianuale
    3.9. Harta ecosistemelor
    3.10. Harta distribuţiei habitatului 6110*
    3.11. Harta unităţilor administrativ teritoriale
    3.12. Harta utilizării terenului
    3.13. Harta juridică a terenului
    3.14. Harta infrastructurii rutiere şi căilor ferate
    3.15. Harta privind perimetrul construit al localităţilor
    3.16. Harta construcţiilor
    3.17. Harta obiectivelor turistice şi punctelor de belvedere
    3.18. Harta presiunilor la nivelul ariei naturale protejate
    3.19. 3.19.1. Harta ameninţărilor_1 la nivelul ariei naturale protejate
    3.19.1. Harta ameninţărilor_2 la nivelul ariei naturale protejate

    3.20. 3.20.1. Harta distribuţiei impacturilor presiunilor asupra habitatului 6110*
    3.20.2. Harta distribuţiei impacturilor ameninţărilor_1 asupra habitatului 6110*
    3.20.3. Harta distribuţiei impacturilor ameninţărilor_2 asupra habitatului 6110*        LISTĂ DE ABREVIERI ŞI ACRONIME
        AJVPS - Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi
        ANANP - Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate
        ANP - Arie Naturală Protejată
        CLC - Corine Land Cover
        DH - Directiva Habitate
        GPS - Global Positioning System: sistem de poziţionare globală
        ONG - Organizaţie Non-Guvernamentală
        OUG - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
        UAT - Unitate Administrativ Teritorială
        VRF - Valoarea de Referinţă Favorabilă

    1. INFORMAŢII GENERALE
    1.1. Descrierea sintetică a Planului de management
        Planul de management este documentul oficial cu rol de reglementare pentru custodele sitului ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti şi pentru toţi factorii interesaţi, reprezentând un instrument de lucru pentru aceştia, pe o perioadă de 5 ani, din momentul aprobării.
        Aria naturală protejată ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti a fost declarat sit de importanţă comunitară, prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat şi completat cu Ordinul nr. 2.387/2011.
        Aria naturală protejată ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti este situată în partea estică a României, în judeţul Botoşani, fiind cuprinsă în totalitate în interiorul oraşului Ştefăneşti, în partea nord-nord-estică a acesteia, ocupând o suprafaţă de 0,3 ha. Aceasta se suprapune în totalitate peste rezervaţia naturală Stânca Ştefăneşti, cod RONPA0243. Se încadrează între paralele de 47°50'19" şi 47°50'21" latitudine nordică şi meridianele de 27°13'33" şi 27°13'38" longitudine estică.
        Elementul de interes conservativ pentru care a fost desemnată sit de importanţă comunitară este tipul de habitat 6110* Pajişti rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi.
        Scopul Planului de management este conservarea habitatului 6110* Pajişti rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi, prin practici sustenabile în raport cu interesele comunităţii locale. Obiectivele de management sunt: conservarea şi managementul habitatului de interes conservativ; inventarierea/evaluarea detaliată şi monitoringul habitatului de interes conservativ; administrarea şi managementul efectiv al ariei naturale protejate; comunicare, educaţie ecologică şi conştientizarea publicului; utilizarea durabilă a resurselor naturale.
        Tipurile de măsuri de conservare sunt cele care ţin de: asigurarea conservării habitatului 6110* Pajişti rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi, în sensul menţinerii stării de conservare favorabilă; materializarea limitelor pe teren ale sitului/rezervaţiei şi menţinerea acestora; urmărirea respectării regulamentului şi a prevederilor Planului de management.
        În conformitate cu principiile moderne ale conservării naturii şi ale dezvoltării durabile, Planul de management integrează interesele de conservare a biodiversităţii cu cele de dezvoltare socio-economică ale comunităţilor locale din zona sitului, ţinând cont de caracteristicile tradiţionale, culturale şi spirituale specifice acestora, oferind o viziune pe termen lung asupra managementului conservativ al sitului ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti.
        Cadrul legislativ referitor la aria naturală protejată vizată de Planul de management
        ● Directiva Habitate 92/43/EEC/1992 - Privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică
        ● Legea nr. 18/1991 - Legea fondului funciar republicată, cu modificările şi completările ulterioare
        ● Legea nr. 350/2001 - Privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare
        ● Legea nr. 5/2000 - Privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, modificată şi completată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2016 aprobată prin Legea nr. 60/2017
        ● Hotărâre de Guvern nr. 1.076/2004 - Privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe cu modificări
        ● Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 - Privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare
        ● Legea nr. 407/2006 - Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic cu modificările şi completările ulterioare
        ● Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 - Privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011 cu modificările şi completările ulterioare
        ● Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 - Privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare
        ● Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 410/2008 - Pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora, cu modificările şi completările ulterioare
        ● Ordinul ministrului mediului nr. 979/2009 - Privind introducerea de specii alohtone, intervenţiile asupra speciilor invazive, precum şi reintroducerea speciilor indigene prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, pe teritoriul naţional
        ● Ordinul ministrului mediului apelor şi pădurilor nr. 19/2010 - Pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar
        ● Legea nr. 101/2011 - Privind prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului, republicată
        ● Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 - Privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2018
        ● Hotărâre de Guvern nr. 1.081/2013 - Privind aprobarea Strategiei naţionale şi a Planului de acţiune pentru conservarea biodiversităţii 2014-2020
        ● Hotărâre de Guvern nr. 1.064/2013 - Privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
        ● Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/2015 - Privind aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România
        ● Legea nr. 95/2016 - Privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
        ● Hotărâre de Guvern nr. 997/2016 - Privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioarele şi completările ulterioare
        ● Ordinul ministrului mediului apelor şi pădurilor nr. 46/2016 - Privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România
        ● Ordinul ministrului mediului nr. 1.447/2017 - Privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate
        ● Legea nr. 292/2018 - Privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului
        ● Ordinul ministrului mediului nr. 304/2018 - Privind aprobarea Ghidului de elaborare a planurilor de management ale ariilor naturale protejate

        Tabel nr. 1 Matricea logică a Planului de management

┌───────────┬──────────┬───────────┬────────────────┐
│Aria │ │ │ │
│naturală │Starea de │Presiune │Măsurile active │
│protejată/ │conservare│(P)/ │de conservare │
│Elementele │(F/NI/NR) │Ameninţare │propuse │
│de interes │ │(A) (cod) │ │
│conservativ│ │ │ │
├───────────┴──────────┴───────────┴────────────────┤
│Situl ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti │
├───────────┬──────────┬───────────┬────────────────┤
│ │ │ │1. Îmbunătăţirea│
│ │ │ │cunoştinţelor │
│ │ │ │despre │
│ │ │ │regenerarea │
│ │ │ │comunităţilor şi│
│ │ │Presiune: │speciilor de │
│ │ │A 03.02 │plante │
│ │ │cosire │caracteristice │
│ │ │neintensivă│habitatului │
│ │ │A 04.03 │6110* la nivelul│
│ │ │absenţa │factorilor de │
│ │ │păşunatului│interes; │
│ │ │H 04. │2. Evitarea │
│ │ │poluarea │activităţilor de│
│ │ │aerului, │extragere şi │
│ │ │poluanţi │călcare repetată│
│ │ │răspândiţi │a speciilor: de │
│ │ │pe calea │exemplu, │
│ │ │aerului │colectarea │
│ │ │Ameninţare:│necontrolată de │
│ │ │A 03.02 │plante, turismul│
│ │ │cosire │de agrement şi │
│Habitatul │ │neintensivă│sport - │
│6110* │ │C 01.01 │activităţi care │
│Pajişti │ │activităţi │sunt posibile │
│rupicole │ │de │doar din partea │
│calcifile │F │extracţie a│celor care au │
│sau │ │pietrei │responsabilităţi│
│bazifile │ │M 01.02 │în zona de │
│din Alysso-│ │seceta │graniţă; │
│Sedion albi│ │prelungită │3. Controlul │
│ │ │M 01.03 │accesului │
│ │ │ploile │animalelor │
│ │ │torenţiale │ierbivore pe │
│ │ │J 01.01 │suprafaţa │
│ │ │incendii de│habitatului; │
│ │ │origine │4. Interzicerea │
│ │ │antropică │exploatării │
│ │ │K 02.01 │rocii la │
│ │ │succesiunea│suprafaţă; │
│ │ │vegetaţiei │5. Eliminarea │
│ │ │H 04. │speciilor de │
│ │ │Poluarea │arbuşti de pe │
│ │ │aerului, │substratul │
│ │ │poluanţi │calcaros, mai │
│ │ │răspândiţi │ales unde roca │
│ │ │pe calea │este mai mult │
│ │ │aerului │sau mai puţin │
│ │ │ │acoperită cu │
│ │ │ │strat vegetal, │
│ │ │ │şi menţinerea │
│ │ │ │litierei la │
│ │ │ │aproximativ 2 cm│
│ │ │ │grosime. │
└───────────┴──────────┴───────────┴────────────────┘    1.2. Procesul de elaborare al Planului de management
        Planul de management este elaborat în cadrul proiectului "Management eficient în siturile Natura 2000 ROSCI0276 Albeşti, ROSCI0417 Manoleasa, ROSCI0317 Cordăreni-Vorniceni, ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti" - finanţat prin programul POIM 2014-2020. Conţinutul cadru al acestuia este conform Ordinului nr. 304/2018 privind aprobarea Ghidului de elaborare a planurilor de management ale ariilor naturale protejate emis de ministrul mediului.
        Procesul parcurs pentru elaborarea Planului de management al sitului ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti a presupus următoarele două etape complementare şi intercorelate: evaluarea detaliată a biodiversităţii sitului şi elaborarea propriu-zisă a Planului de management.
        Etapa de evaluare a biodiversităţii sitului, centrată pe speciile de interes comunitar, a făcut obiectul realizării unui studiu ştiinţific detaliat, care stă la baza elaborării prezentului Plan de management. Realizarea studiului ştiinţific, care a presupus deplasări în teren în vederea inventarierii, cartării, evaluării stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar, a permis elaborarea măsurilor de conservare şi management.
        Factorii interesaţi cu privire la aplicarea măsurilor proiectate au fost consultaţi pe tot parcursul elaborării Planului de management.
        Activităţile desfăşurate în laborator au vizat reunirea arealelor care găzduiesc elementele de interes conservativ, analiza şi sinteza informaţiilor privind suprafaţa habitatului şi distribuţia spaţială.
        Etapa de elaborare propriu-zisă a Planului de management a inclus: analiza şi consultarea factorilor interesaţi, stabilirea scopului, a obiectivelor, măsurilor/activităţilor de conservare şi management, precum şi a resurselor financiare necesare implementării acestuia.
        Elaborarea propriu-zisă a Planului de management al sitului ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti a fost realizată conform indicaţiilor POIM 2014-2020 şi în acord cu Ghidul pentru elaborarea planurilor de management pentru ariile protejate din România.
        Etapele, respectiv acţiunile elaborării propriu-zise a Planului de management, au fost următoarele:
    a) Pregătirea procesului de planificare: documentare, investigare;
    b) Elaborarea unui plan de analiză şi participare a factorilor interesaţi;
    c) Elaborarea secţiunii introductive şi descrierea contextului Planului de management;
    d) Realizarea descrierii sitului;
    e) Definirea scopului Planului de management;
    f) Definirea obiectivelor Planului de management;
    g) Evaluarea informaţiei pentru fiecare obiectiv;
    h) Identificarea activităţilor pentru fiecare obiectiv;
    i) Identificarea celor mai bune opţiuni de management;
    j) Identificarea şi planificarea acţiunilor de monitorizare;
    k) Prescrierea acţiunilor de management/măsurilor de conservare, verificarea încrucişată şi adăugarea de indicatori;
    l) Desemnarea priorităţilor, planificarea în timp şi identificarea colaboratorilor cheie;
    m) Planificarea resurselor.


    1.3. Descrierea sitului Natura 2000 ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti
    1.3.1. Ariile naturale protejate vizate de Planul de management
        Aria naturală protejată ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti, este situată în vecinătatea ariei naturale protejate ROSPA0058 Lacul Stânca Costeşti. Aria naturală protejată este de tipul sit Natura 2000 şi intră în categoria siturilor de importanţă comunitară. Acest sit se suprapune în totalitate peste rezervaţia naturală RONPA0243 Stânca Ştefăneşti, având o suprafaţă de 0,30 ha.
     În anexa 3.1 a Planului de management este prezentată Harta suprapunerilor ariilor naturale protejate.
        Tabel nr. 2

┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │ │Suprafaţa│ │
│ │Arie naturală protejată cu care se suprapune │ │totală │Procentul│
│ │ │ │suprapusă│din aria │
│ │ │Tip │cu aria │naturală │
│Nr. ├─────────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────────┤suprapunere│naturală │protejată│
│crt.│ │ │ │ │ │c) │protejată│de │
│ │ │ │ │Categorie │Denumire │ │de │referinţă│
│ │Cod │Denumire │Tip a) │b) │responsabil│ │referinţă│[%] │
│ │ │ │ │ │ │ │[ha] │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │SCI - sit │ │ │ │ │
│1. │ROSCI0234│Stânca │- │de │ │T │0,30 │100 │
│ │ │Ştefăneşti│ │importanţă│ │ │ │ │
│ │ │ │ │comunitară│ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │B - │IV - │ │ │ │ │
│2. │RONPA0243│Stânca │botanică,│rezervaţie│ │T │0,30 │100 │
│ │ │Ştefăneşti│G - │naturală │ │ │ │ │
│ │ │ │geologică│ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────────┴───────────┴─────────┴─────────┘    1.3.2. Localizarea ariei naturale protejate
        Aria naturală protejată ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti este situată în partea de est a României, în Regiunea de Nord-Est - Moldova. Administrativ este amplasată în judeţul Botoşani, fiind cuprinsă în totalitate în interiorul oraşului Ştefăneşti, în partea nord-nord-estică a acesteia. Se desfăşoară pe valea râului Prut fiind situată pe barajul lacului de acumulare Stânca-Costeşti, în zona de tranzit de la graniţa cu Republica Moldova.
        Din punct de vedere fizico-geografic, este situată în partea sud-vestică a Câmpiei Moldovei, subunitatea Culoarul Prutului. Având în vedere limitele sale extreme, situl se încadrează între paralele de 47°50'19" şi 47°50'21" latitudine nordică şi meridianele de 27°13'33" şi 27°13'38" longitudine estică. În cadrul acestor limite, situl ocupă o suprafaţă de 0,3 ha, cu o lungime de 122 m pe direcţia NV-SE şi o lăţime maximă cuprinsă între 35 şi 40 m în zona mediană, cu un perimetru de 250,4 m. Altitudinea medie este de 73 m şi este amplasat într-o zonă cu recifuri calcaroase sarmatice.
        Tabel nr. 3

┌──────────┬─────────┬─────────────┬────────┬────────────────────┐
│Codul şi │ │ │ │Localităţi │
│denumirea │ │ │ │(oraşe, comune, │
│ariei │Suprafaţa│Regiunea │Judeţul │sate) │
│naturale │(ha) │biogeografică│ ├──────────┬─────────┤
│protejate │ │ │ │Localitate│Suprafaţa│
│ │ │ │ │ │(ha) │
├──────────┼─────────┼─────────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ROSCI0234 │ │ │ │Oraş │ │
│- Stânca │0,30 │Continentală │Botoşani│Ştefăneşti│0,30 │
│Ştefăneşti│ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼─────────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│Rezervaţie│ │ │ │ │ │
│naturală │ │ │ │Oraş │ │
│RONPA0243 │0,30 │- │Botoşani│Ştefăneşti│0,30 │
│- Stânca │ │ │ │ │ │
│Ştefăneşti│ │ │ │ │ │
└──────────┴─────────┴─────────────┴────────┴──────────┴─────────┘


        Cea mai apropiată localitate de aria naturală protejată ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti este în partea de sud-vest a acesteia, localitatea Stânca, ce se află la o distanţa de circa 2 km pe drumul de acces DN29E.
     În anexa 3.2 a Planului de management este prezentată Harta localizării ariei naturale protejate.

    1.3.3. Limitele ariei naturale protejate
        Conform Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările şi completările ulterioare, suprafaţa sitului ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti este de 0,3 ha.
        Limitele sitului în sistemul de referinţă STEREO 1970, se pun la dispoziţie celor interesaţi, în format electronic, pe pagina web a Ministerului Mediului.
     Harta limitelor ariei naturale protejate este inclusă în Anexa 3.3 la Planul de management.
        Delimitarea geografică a ariei naturale protejate ROSCT0234 Stânca Ştefăneşti presupune notarea punctelor cardinale extreme, între care se încadrează siturile. Astfel, avem următoarele coordonate geografice:
        Nord: 47°50'21.04" N, 27°13'34.86" E
        Vest: 47°50'20.24" N, 27°13'33.89" E
        Sud: 47°50'19.27" N, 27°13'38.12" E
        Est: 47°50'20.15" N, 27°13'38.33" E
        Suprafaţa totală a sitului ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti cartată prin Planul de management este de 0,30 ha.
    2. MEDIUL ABIOTIC AL SITULUI NATURA 2000 ROSCI0234 STÂNCA ŞTEFĂNEŞTI
    2.1. Geologie
        Aria naturala protejată ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti se extinde peste partea românească a Platformei Est-Europene. Platforma Moldovenească este cea mai veche unitate de platformă din ţara noastră, reprezentând terminaţia sud-vestică a Platformei Est-Europene.
        Platforma Moldovenească este alcătuită din două mari straturi: soclul, care reprezintă fundamentul cristalin al platformei ce se extinde până la Munţii Urali, vârsta rocilor variind între centrul şi periferia platformei, şi cuvertura sedimentară, ce are o grosime considerabilă fiind formată numai din depozite sedimentare marine.
        În arealul sitului ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti, depozitele care aflorează sunt din perioada Neogenă, seria Miocen, etajul Sarmaţian, subetajul Buglovian. Vârsta rocilor care ies la suprafaţă în acest subetaj sunt încadrate în ultimul megaciclu de sedimentare. Rocile specifice acestei vârste sunt de tipul faciesului recifal de calcar şi reprezintă cea mai extinsă barieră de corali fosili din Europa şi mai poartă de numirea de Toltry. În zona Stânca Ştefăneşti este cel mai important masiv calcaros de pe dreapta râului Prut, acesta este format din calcar complet diagenizat. În calcarele recifale din arealul studiat se regăsesc rar tuburi de Serpula gregalis - viermi marini, ce poartă denumirea de bioherme cu Serpula, sau miodobare sau toltry şi au o extindere din Polonia spre sud. În suprafaţă calcarul este sfărâmicios şi prezintă numeroase mulaje de Candiacee şi Hydrobii, asociate cu Esharalapidosa, Microporella terrebra.
        În zona sitului se remarcă şi unele depozite fluviatile precum: pietrişuri şi nisipuri care intră în alcătuirea teraselor superioare. Stâncăria principală este acoperită parţial cu loess.
        Calcarele recifale din lungul văii Prutului, pe care este amplasat şi situl ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti, apar sub forma unor creste calcaroase, orientate pe direcţia nord-sud cu altitudini ce cresc de la est către sud, creste ce sunt separate de regiuni cu altitudini reduse pe care apar depozite argilo-marnoase.
     În anexa 3.4 a Planului de management este prezentată Harta geologică.

    2.2. Hidrografie
        Caracteristicile hidrologice ale sitului Natura 2000 ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti şi rezervaţiei naturale RONPA0243 Stânca Ştefăneşti, sunt influenţate în mod direct de factori naturali, dar şi de realizarea lucrărilor hidrotehnice. Se poate considera că Lacul de Acumulare Stânca Costeşti influenţează puternic regimul de scurgere a Prutului şi modul în care s-a realizat eroziunea în zona ariei protejate.
    a) Apele subterane
        Arealul studiat se suprapune peste corpul de apă subteran ROPR07 Câmpia Moldovei, conform împărţirii corpurilor subterane de apă realizate de Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, care este caracterizat de un substrat geologic poros permeabil, cantonat în depozitele de vârstă volhinian superior-basarabian inferior. Alcătuirea litologică a acestor depozite este dată de argile şi marne argiloase cu intercalaţii de nisipuri, nisipuri cu pietrişuri, gresii şi mai rar gresii oolitice. În cadrul sitului nivelul hidrostatic este identificat la peste 5 m adâncime.

    b) Reţea hidrografică
        Situl Natura 2000 ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti este amplasat în bazinul hidrografic al râului Prut. Râul Prut are o lungime de 952,9 km dintre care 742 km reprezintă graniţa naturală dintre România, Ucraina şi Republica Moldova. Izvoarele acestuia sunt în muntele Cernahora din Carpaţii Păduroşi - Ucraina, la altitudinea de 1580 m conform Romanescu et al., 2011. Suprafaţa bazinului hidrografic a râului Prut în secţiunea Stânca-Costeşti este de circa 12.000 kmp, iar debitul mediu multianual este de 83,6 mc/s. Numărul de afluenţi pe care îi primeşte este de 27 pe partea dreaptă şi 32 pe partea stângă.

    c) Lacul de acumulare Stânca-Costeşti
        Situl se află situat între lacul de acumulare Stânca Costeşti şi lacul de compensare de după baraj. Lacul Stânca-Costeşti este unul dintre cele mai mari lacuri din România, fiind al doilea ca suprafaţă după lacul Porţile de Fier I. Bazinul de recepţie al lacului este de 12.000 kmp, conform http://www.baraje.ro.
        Barajul lacului de acumulare a fost dat în folosinţă în anul 1978, având o înălţime de 43 m şi o lungime de 3000 m. La nivelul normal de retenţie lacul are o suprafaţă de 5.900 ha şi o lungime de 70 km; iar la capacitate maximă suprafaţa lacului poate ajunge la 9.200 ha, la o lungime de 99,5 km şi un volum total de apă de 1.400 milioane metri cubi. Volumul util al lacului de compensare situat în aval de baraj este de 630.000 metri cubi.
        Scopul acestui lac este de apărare împotriva inundaţiilor, asigurarea necesarului de apă a zonei, irigaţii, piscicultură şi valorificarea potenţialului hidroenergetic. De asemenea, acest lac a fost declarat arie de protecţie specială avifaunistică ROSPA0058.
     În anexa 3.5 a Planului de management este prezentată Harta hidrografică.


    2.3. Pedologie
        Învelişul pedogenetic din cadrul sitului Natura 2000 ROSCI0234 şi rezervaţiei naturale RONPA0243 Stânca Ştefăneşti este erodosol calcaric, proxicalcaric, epihiponatric, luto-nisipos.
        Tipul genetic de sol reprezentativ este erodosol, care face parte din clasa de soluri antrisoluri. Această clasă de soluri este caracterizată de un orizont antropedogenetic cu o grosime de cel puţin 50 cm sau prin lipsa orizontului A şi E, îndepărtate prin eroziune accelerată sau prin decopertarea antropică, la suprafaţă apărând părţi alea orizontului B sau C conform Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia mediului - ICPA, 2003. Tipul de sol erodosol este caracterizat de eroziunea accelerată a orizontului bioacumulativ - orizont A, uneori ajungându-se la eroziunea orizonturilor intermediare până la materialul parental - orizont C. Subtipul de sol caracteristic este cel calcaric ce explică prezenţa carbonaţilor la suprafaţă sau în primii 50 cm. Varietatea de sol este proxicalcaric ceea ce indică adâncimea la care se află carbonaţii în sol, în cazul de faţă aceştia apar în primii 20 cm; varietatea epihiponatric indică faptul că la nivelul stratului de sol au loc procese de alcalizare, cu apariţia orizontului cu Na la o adâncime ce variază între 25-50 cm. Textura solului este luto-nisipoasă. Solul din cadrul sitului este caracterizat de procese antropice, pedogenetice şi are un drenaj bun.
        Gradul de eroziune a solului este puternic, orizontul bioacumulativ regăsindu-se sub forma unor strate cu grosime mică şi cu o cantitatea mare de carbonaţi aflaţi la suprafaţă. Lipsa unor orizonturi intermediare şi trecerea direct la straturile de material parental indică de asemenea eroziunea puternică a solului.
     În anexa 3.6 a Planului de management este prezentată Harta soiurilor.

    2.4. Clima
    a) Condiţii generale
        Situl Natura 2000 ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti este situat în nord-estul ţării şi este supus influenţelor climatice continentale ale Europei de est şi mai puţin celor ale Europei centrale, sud-estice sau sudice. Clima sitului ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti este influenţată de patru centri barici: anticiclonul azoric, ciclonul islandez, anticiclonul siberian şi ciclonul mediteranean.
        Principalul tip de circulaţie ce influenţează situl este circulaţia vestică sau atlantică, ce cumulează 45% din totalul anual. Acest tip de circulaţie se realizează, în situaţia în care, în nordul Europei acţionează un câmp de presiune coborâtă, iar în sud se instalează un câmp de presiune ridicată. Circulaţia se face dinspre est către vest antrenând mase de aer mai umede şi răcoroase, cu frecvente pasaje noroase care generează precipitaţii în sezonul cald. Iarna, se instalează stări de vreme închisă, dar cu temperaturi blânde.

    b) Radiaţia solară
        Radiaţia solară este principala sursă de energie şi reprezintă cel mai important factor climatic care influenţează toate fenomenele sau elementele climatice. Valorile radiaţiei solare depind în primul rând de opacitatea atmosferei, dar şi de o serie de factori precum: poziţia latitudinală, regimul nebulozităţii, unghiul de incidenţă al razelor solare cu suprafaţa topografică. Cele mai mari valori ale radiaţiei solare se înregistrează în intervalul orar 9-15, până la ora 9 acestea fiind în creştere, iar după ora 15 în scădere. Radiaţia solară directă începe să crească din luna decembrie spre lunile de vară. Astfel, cele mai mici valori ale radiaţiei solare se înregistrează în sezonul rece - decembrie, ianuarie, iar cele mai mari în sezonul cald - iunie şi iulie.
        În cadrul sitului ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti şi rezervaţiei naturale RONPA0243 Stânca Ştefăneşti, valorile radiaţiei solare multianuale sunt cuprinse între 31,1 - 262,2 W/mp. Maxima se înregistrează în luna iulie - 262,2 W/mp, iar minima în luna decembrie - 31,1 W/mp. Valorile radiaţiei solare prezintă o creştere, din sezonul rece - luna decembrie spre sezonul cald - luna iulie. Lunile cu cele mai mari valori ale radiaţiei solare sunt cele de la sfârşitul primăverii, mai - 242,3 W/mp şi cele de la începutul şi mijlocul verii, respectiv iunie - 259,5 W/mp şi iulie - 262,2 W/mp.

    c) Temperatura aerului
        Parametrul fizico-geografic ce duce la stabilirea individualităţii din punct de vedere climatic al unei regiuni este temperatura aerului. Pe baza datelor climatice înregistrate la staţia meteorologică Ştefăneşti, s-au extras informaţii privind temperatura medie lunară, temperatura medie anuală şi temperatura medie multianuală.
        Temperatura aerului este influenţată atât de latitudine cât şi de altitudine, iar în acest caz, datorită suprafeţei restrânse a sitului, variaţiile termice sunt foarte mici, crescând uşor temperatura aerului din partea nordică spre partea sudică. Valorile medii ale temperaturii aerului sunt cuprinse între 8,9°C şi 9°C.
        În anotimpul de iarnă temperaturile medii sunt negative, cele mai mici temperaturi înregistrându-se în luna ianuarie, cu o medie de -3°C. Începând cu anotimpul de primăvară, temperaturile încep să crească, ajungând ca în anotimpul de vară să se înregistreze maximul de temperatură, 19-20°C în luna iulie. În anotimpul de toamnă, temperaturile medii revin la valori apropiate de cele din anotimpul de primăvară, 3-15°C.
     În anexa 3.7 a Planului de management este prezentată Harta temperaturilor - medii multianuale.

    d) Precipitaţiile atmosferice
        Precipitaţiile, alături de temperatura aerului, contribuie la realizarea profilului climatic general al unei regiuni. Ca şi în cazul temperaturilor, acestea sunt influenţate de altitudine, dar au şi o particularitate, aceea că se reduc cantitativ de la vest la est.
        Ca şi temperaturile, precipitaţiile diferă în funcţie de altitudinea reliefului, fiind mai reduse în zonele joase şi mai bogate în zonele mai ridicate. Precipitaţiile oscilează între 514 mm/an şi 552 mm/an, cu o diminuare dinspre nord-vest spre sud-est. Aceste diferenţe ale cantităţilor de precipitaţii sunt date, atât de influenţele baltice şi est-europene, cât şi de altitudine. Influenţele baltice mai puternice în sezonul rece, fac ca precipitaţiile să fie cu circa 10% mai bogate în partea nordică faţă de cea sudică.
        În cazul precipitaţiilor există două maxime pluviometrice în ceea ce priveşte situl Natura 2000 ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti. Primul maxim se înregistrează în luna iunie, cu o valoare de 87 mm, iar cel de-al doilea maxim, în luna iulie, cu o valoare medie de 70 mm. Minimul pluviometric se înregistrează, mai frecvent în luna februarie, valoarea medie fiind de 22,3 mm.
     În anexa 3.8 a Planului de management este prezentată Harta precipitaţiilor - medii multianuale.

    e) Umiditatea relativă
        Umezeala aerului este definită prin conţinutul de vapori de apă existenţi la un moment dat în atmosferă. Umezeala relativă a aerului este o mărime ce variază invers proporţional cu temperatura, adică cu cât temperatura este mai ridicată, cu atât umezeala va fi mai scăzută şi vice-versa. La nivelul Câmpiei Moldovei regimul anual al umezelii relative se caracterizează printr-o minimă - sfârşitul primăverii şi o maximă - începutul iernii. Astfel, valorile cele mai mari ale umezelii relative sunt înregistrate în sezonul rece. Acest lucru este datorat ciclonilor mediteraneeni, care transportă aer cald şi umed. Valorile cele mai mici ale umezelii relative sunt caracteristice lunilor de vară, fapt ce se datorează temperaturilor ridicate.
        În cazul sitului de importanţă comunitară ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti şi rezervaţiei naturale RONPA0243 Stânca Ştefăneşti, umezeala relativă este cuprinsă între 65% şi 86%. Regimul multianual al umezelii relative este caracterizat printr-o singură minimă, înregistrată în luna mai - 65,2% şi o singură maximă, în luna decembrie - 86,4%. Valorile cele mai scăzute se înregistrează în lunile aprilie, mai şi iunie. Valorile scăzute ale umezelii relative se prelungesc până în luna august, cu o creştere lentă până la valoarea de 71,5%.

    f) Vânturile
        Vânturile în situl ROSCI0234 Stânca-Ştefăneşti au o direcţie dominantă NV-SE. Vânturile predominante sunt cele de nord-vest, cu o frecvenţă de 30%, iar cele de sud-est au valori cuprinse între 9% şi 27%, cu precădere luna noiembrie. Viteza medie anuală a vântului are o valoare de 3,8 m/s la staţia meteorologică Ştefăneşti, iar viteza media a vânturilor pe direcţiile NV-SE depăşeşte 4 m/s.    3. MEDIUL BIOTIC AL SITULUI NATURA 2000 ROSCI0234 STÂNCA ŞTEFANEŞTI
    3.1. Ecosistemele
        261 Stâncării
        Acest ecosistem este situat pe platoul "Casa Doamnei", cu rocă calcaroasă la vedere, acoperită pe suprafeţe mici cu strat subţire de loess. În compoziţia floristică apar multe specii de stepă alături de puţine specii montane, de stâncărie, ceea ce conferă o notă particulară vegetaţiei, asociaţiei de stâncărie Asplenio-Schiverechietum identificată în sit. Specia Schivereckia podolica nu a fost identificată în compoziţia floristică a acestui habitat, pe suprafaţa sitului ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti.
        Nota generală a vegetaţiei este dată de speciile: Stipa lessingiana, Veronica incana, Salvici nemorosa - Festuco-Stipion, Festuca valesiaca, Melica ciliata, Anthemis tinctoria, Teucrium chamaedrys - Festucetalia valesiacae, Silene otites, Linaria genistifolia - Festuco-Brometea, instalate pe suprafeţele cu substrat loess, iar nota particulară este dată de speciile Asplenium ruta-muraria, Sedum maximum, Alyssum saxatile, Sempervivum zelebori care ocupă suprafeţele mici, cu roca calcaroasă la vedere, dispersate pe platoul stâncos.

        242 Tufărişuri
        Acest tip de ecosistem este situat la baza stâncăriei şi, parţial, în partea sudică şi estică a acesteia. Tufărişurile sunt reprezentate de asociaţia Primo spinosae - Crataegetum în care codominante sunt Primus spinosa, Crataegus monogyna alături de care mai cresc Rosei tomentosa, Rhamnus cathartica, Ulmus foliacea şi speciile Cornus sanguinea, Lonicera xylosteum prezente şi în tufărişul cu Salici-Populetum din apropiere, parţial prezent şi în sit. În tufărişul cu Salici-Populetum sunt specii lemnoase adaptate la condiţii ecologice de luncă, precum regenerare rapidă prin înmulţire vegetativă şi creştere rapidă a seminţişurilor.
        În urma lucrărilor de la barajul de la Stânca Costeşti, condiţiile ecologice locale s-au schimbat destul de mult, în sensul lipsei inundaţiilor, aşa că tufărişul cuprinde şi specii din Querco-Fagetea. Astfel, pe lângă speciile Salix alba, Populus alba apar şi specii din Salicion: Clematis vitalba, Humulus lupulus, Lycopus europaeus, Rubus caesius, Ulmus foliacea, specii din Salicetalia: Rhamnus frangula, Solanum dulcamara şi Querco-Fagetea: Acer campestre, Acer tataricum, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Lonicera xylosteum, Viburnum lantana.
     În anexa 3.9 a Planului de management este prezentată Harta ecosistemelor.


    3.2. Habitate de interes conservativ în baza cărora a fost declarată arie naturală protejată
        Situl Natura 2000 ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti este sit de importanţă comunitară declarat pentru existenţa în acest areal a tipului de habitat 6110* Pajişti rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi, de interes comunitar prioritar.
    3.2.1. Habitate Natura 2000
        Tabelul A. Date generale ale tipului de habitat

┌───┬──────────────┬────────────────────┐
│Nr.│Informaţie/ │Descriere │
│ │Atribut │ │
├───┼──────────────┼────────────────────┤
│ │Clasificarea │EC - tip de habitat │
│1. │tipului de │de importanţă │
│ │habitat │comunitară │
├───┼──────────────┼────────────────────┤
│ │Codul unic al │ │
│2. │tipului de │6110* │
│ │habitat │ │
├───┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │Pajişti rupicole │
│3. │Denumire │calcifile sau │
│ │habitat │bazifile din │
│ │ │Alysso-Sedion albi │
├───┼──────────────┼────────────────────┤
│4. │Palaearctic │34.11 │
│ │Habitats │ │
├───┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │R6223 Comunităţi │
│ │ │sarmatice pe stânci │
│ │Habitatele din│calcaroase cu │
│5. │România │Asplenium │
│ │ │ruta-muraria şi │
│ │ │Schivereckia │
│ │ │podolica │
├───┼──────────────┼────────────────────┤
│6. │Habitatele │- │
│ │Natura 2000 │ │
├───┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │Alysso │
│ │ │petraei-Sedetum │
│ │ │hispanici │
│ │ │Schneider-Binder et │
│ │ │al. 1971; │
│ │ │Sedo-Petrorhagietum │
│ │ │saxifragae Roman │
│ │ │1974; Seslerio │
│ │Asociaţii │rigidae-Saxifragetum│
│7. │vegetale │rochelianae Gergely │
│ │ │1967; Saxifrago │
│ │ │tridactylitis-Poetum│
│ │ │compressae Kreh │
│ │ │1951, Gehu et Leriq │
│ │ │1957: syn.: │
│ │ │Sclerantho-Poetum │
│ │ │compressae Borza │
│ │ │1959 conform Gafta &│
│ │ │Mountford, 2008. │
├───┼──────────────┼────────────────────┤
│8. │Tipuri de │- │
│ │pădure │ │
├───┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │Comunităţi deschise │
│ │ │pioniere │
│ │ │xerotermofile pe │
│ │ │soluri superficiale │
│ │ │calcaroase sau │
│ │ │bogate în baze - │
│ │ │substrate vulcanice │
│ │ │bazice, dominate de │
│ │ │specii anuale şi │
│ │Descrierea │suculente tipice │
│ │generală a │pentru Alysso │
│9. │tipului de │alyssoidis-Sedion │
│ │habitat │albi Oberdorfer & │
│ │ │Miiller in Muller │
│ │ │1961. Comunităţi │
│ │ │similare se pot │
│ │ │dezvolta pe │
│ │ │substraturi │
│ │ │artificiale; acestea│
│ │ │însă nu vor fi luate│
│ │ │în considerare │
│ │ │conform Gafta & │
│ │ │Mounlford, 2008. │
├───┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │Alyssum alyssoides, │
│ │ │Arabis reda, │
│ │ │Cerastium spp., │
│ │ │Hornungia petraea, │
│ │Specii │Jovibarba spp., Poa │
│10.│caracteristice│badensis, Saxifraga │
│ │ │tridactylites, Sedum│
│ │ │spp., Sempervivum │
│ │ │spp., Teucrium │
│ │ │botrys conform Gafta│
│ │ │& Mountford, 2008. │
├───┼──────────────┼────────────────────┤
│11.│Fotografii │Anexa nr. 2: Foto │
│ │ │1-5. │
└───┴──────────────┴────────────────────┘


        Tabelul B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate

┌───┬───────────┬──────────────────────┐
│Nr.│Informaţie/│Descriere │
│ │Atribut │ │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│ │Codul unic │ │
│1. │al tipului │6110* │
│ │de habitat │ │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│ │Statutul de│ │
│2. │prezenţă - │Izolat │
│ │spaţial │ │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│ │Statutul de│ │
│3. │prezenţă - │Natural │
│ │management │ │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│ │Suprafaţa │ │
│4. │tipului de │0,01 ha │
│ │habitat │ │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│ │Perioada de│ │
│5. │colectare a│martie-octombrie 2018 │
│ │datelor din│ │
│ │teren │ │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│ │ │Fitocenozele │
│ │Distribuţia│caracteristice ocupă │
│ │tipului de │suprafeţe de 1 - 12 │
│6. │habitat - │mp, discontinue, cu │
│ │descriere │acoperire de 20% până │
│ │ │la 50% din suprafaţa │
│ │ │acestora. │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│ │Distribuţia│În anexa 3.10 a │
│ │tipului de │Planului de management│
│7. │habitat - │este prezentată Harta │
│ │hartă │distribuţiei tipului │
│ │ │de habitat 6110*. │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│ │Alte │ │
│ │informaţii │ │
│8. │privind │- │
│ │sursele de │ │
│ │informaţii │ │
└───┴───────────┴──────────────────────┘

    4. INFORMAŢII SOCIO-ECONOMICE ŞI CULTURALE
    4.1. Comunităţile locale şi factorii interesaţi
    4.1.1. Comunităţile locale
        Tabel nr. 4 Lista unităţilor administrativ-teritoriale din cadrul ariei naturale protejate

┌────────┬──────────┬─────────┬─────────┐
│Judeţ │UAT │Procent │Procent │
│ │ │din UAT │din ANP │
├────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│Botoşani│Ştefăneşti│0% │100% │
└────────┴──────────┴─────────┴─────────┘


    4.1.1.1. Caracterizarea unităţilor administrativ-teritoriale
     Situl Natura 2000 ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti care se suprapune cu rezervaţia naturală RONPA0243 Stânca Ştefăneşti este situat în partea de nord-est a României, pe teritoriul administrativ al judeţului Botoşani, oraşul Ştefăneşti, conform Anexei 3.2 din Planul de Management - Harta localizării ariilor naturale protejate - rezervaţia naturală RONPA0243 şi ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti.
     În anexa 3.11 a Planului de management este prezentată Harta unităţilor administrativ-teritoriale.
        Oraşul Ştefăneşti este situat în partea de est a judeţului Botoşani, la graniţa cu Republica Moldova, în vecinătatea lacului de acumulare de la Stânca-Costeşti, pe cursul superior al râului Prut, la 52 km distanţă de oraşul Săveni şi la 50 km distanţă de municipiul Botoşani, reşedinţa judeţului.
        Suprafaţa teritoriului administrativ al oraşului Ştefăneşti este de 9658 ha.
        Teritoriul administrativ al oraşului Ştefăneşti se învecinează la nord cu teritoriul comunelor Ripiceni şi Mihălăşeni, la nord-vest cu teritoriul oraşului Dobârceni, la vest cu teritoriul oraşului Durneşti, la sud cu teritoriul oraşului Româneşti, la est - teritoriul Republicii Moldova şi râul Prut - frontieră naţională naturală.
        Oraşul Ştefăneşti are în componenţa sa următoarele localităţi: Ştefăneşti - centru administrativ al oraşului şi localităţile Ştefăneşti Sat, Bădiuţi, Bobuleşti, Stânca. Oraşul Ştefăneşti are o suprafaţă administrativă de 46,45 kmp, din care peste jumătate reprezintă teren arabil.
        Conform datelor Institutului Naţional de Statistică, populaţia stabilă a oraşului Ştefăneşti era de 6094 locuitori la 1 ianuarie 2018. Ştefăneşti - centru administrativ al oraşului; cuprinde un număr de 415 de gospodării cu 1290 de persoane. Ştefăneşti Sat - cuprinde 398 gospodarii cu 1111 de persoane, Bădiuţi - cuprinde 258 gospodarii cu 888 persoane, Bobuleşti cuprinde un număr de 525 gospodarii cu o populaţie formată din 1427 persoane, aici aflându-se cele mai numeroase gospodării şi familii, Stânca are 332 gospodarii cu 927 de persoane.
        Conform datelor calculate de Institutului Naţional de Statistică, populaţia stabilă a oraşului Ştefăneşti era de 6094 locuitori la 1 ianuarie 2018. Dinamica populaţiei în perioada 2000 - 2018 a fost constantă.
        Conform datelor de la Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2011, în oraşul Ştefăneşti, majoritatea locuitorilor sunt români - 85,94% iar 8,90% din populaţie, sunt romi. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocşi - 93,17%, cu o minoritate de romano-catolici şi neo-protestanţi. Pentru 3,48% din populaţie, nu este cunoscută apartenenţa confesională.
        Evoluţia populaţiei în perioada 2015 - prezent, în cadrul oraşului Ştefăneşti, judeţul Botoşani, prezintă o tendinţă uşor crescătoare.
        Tabel nr. 5 Populaţia localităţilor aflate în imediata apropiere a ANP, şi care sunt
     relevante din punct de vedere al prezenţei umane în interiorul ariei protejate

┌───┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────┐
│ │ │ │ │An de │Prezenţă│
│ │ │Localitate│ │referinţă│estimată│
│Nr.│Judeţ │/UAT │Sex │ │în sit │
│ │ │ │ ├────┬────┼────────┤
│ │ │ │ │2015│2018│ │
├───┼────────┼──────────┼────────┼────┼────┼────────┤
│ │ │ │Total │5868│6094│0% │
│ │ │ ├────────┼────┼────┼────────┤
│1. │Botoşani│Ştefăneşti│Masculin│2976│3134│ │
│ │ │ ├────────┼────┼────┼────────┤
│ │ │ │Feminin │2892│2960│ │
└───┴────────┴──────────┴────────┴────┴────┴────────┘    4.1.1.2. Natalitate
        Deoarece în interiorul ariei protejate nu se află nicio localitate, datele privind natalitatea, conform ghidului de redactare, au fost omise în acest raport.
        Tabel nr. 6 Natalitate: născuţi vii per localitate
                      pentru localităţile aflate în interiorul ANP

┌───┬─────┬──────────┬─────────┬────────┐
│ │ │ │An de │An de │
│Nr.│Judeţ│Localitate│referinţă│analizat│
│ │ │/UAT ├─────────┼────────┤
│ │ │ │- │- │
├───┼─────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │Nu este │Nu este │Nu este │
│ │ │cazul │cazul │cazul │
└───┴─────┴──────────┴─────────┴────────┘    4.1.1.3. Migraţie
        Migraţia populaţiei în şi din oraşul Ştefăneşti este sezonieră şi se face în şi dinspre Republica Moldova, în scop comercial localitatea Stânca reprezentând punct de trecere al frontierei România - Republica Moldova. Tranzitarea zonei de graniţă se realizează pe lângă limita ariei naturale protejată. Fenomenul acesta nu are relevanţă în raport cu aria naturală protejată deoarece, tranzitarea se face doar cu mijloace auto de transport, nefiind permisă trecerea pe jos a graniţei.
        Tabel nr. 7 Migraţie: Stabiliri de reşedinţă în
       localităţile aflate în imediata apropiere a ariei protejate, şi care sunt
     relevante din punct de vedere al prezenţei umane în interiorul ariei protejate

┌───┬────────┬──────────┬─────────┬────────┐
│ │ │ │An de │An de │
│Nr.│Judeţ │Localitate│referinţă│analizat│
│ │ │/UAT ├─────────┼────────┤
│ │ │ │- │- │
├───┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│1 │Botoşani│Ştefăneşti│Nu este │Nu este │
│ │ │ │cazul │cazul │
└───┴────────┴──────────┴─────────┴────────┘    4.1.1.4. Utilităţi publice
        Deoarece în interiorul ariei protejate nu se află nicio localitate, nu sunt date privind existenţa utilităţilor publice.

    4.1.1.5. Efective de animale
        În interiorul ariei protejate nu există localităţi şi nici gospodării individuale. Efectivele de bovine şi de ovine din UAT Ştefăneşti sunt prezentate în tabelul nr. 8.
        Tabel nr. 8 Efectivele de animale, pe principalele categorii de animale, judeţe
                      şi localităţi, referitor la anul 2018 pentru
                       localităţile aflate în imediata apropiere
                  a ANP, şi care sunt relevante din punct de vedere al
        eventualei prezenţe a animalelor domestice în interiorul ariei protejate

┌────────────┬────────┬──────────┬─────────────────────┬───────────┐
│ │ │ │Număr de animale │ │
│Principalele│ │Localitate├──────────┬──────────┤Localitatea│
│categorii de│Judeţ │/UAT │ │Aduse din │de proven. │
│animale │ │ │Permanente│altă │ │
│ │ │ │ │localitate│ │
├────────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Bovine │Botoşani│Ştefăneşti│1760 │- │- │
├────────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Porcine │Botoşani│Ştefăneşti│1091 │- │- │
├────────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Ovine │Botoşani│Ştefăneşti│5898 │- │- │
├────────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Păsări │Botoşani│Ştefăneşti│19736 │- │- │
└────────────┴────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘    4.1.1.6. Date privind activităţile economice
        Distribuţia tuturor formelor de organizare pentru desfăşurare a activităţilor economice: SRL, SA, asociaţii familiale, asociaţii producători, active la nivel local funcţie pe domenii de activitate, pentru UAT Ştefăneşti sunt prezentate în tabelul nr. 9.
        Pe suprafaţa ariei naturale protejate nu se desfăşoară activităţi economice.
        Tabel nr. 9 Date privind activităţile economice

┌──────────────┬──────────┬────────┬──────────┬──────────┐
│Domeniul de │Forma de │ │Localitate│Număr │
│activitate │organizare│Judeţ │/UAT │societăţi │
│ │ │ │ │comerciale│
├──────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│Agricultură, │ │ │ │ │
│Silvicultură │ │ │ │ │
│şi Pescuit │ │ │ │ │
├──────────────┤ │ │ │ │
│Comerţ cu │SRL, │ │ │ │
│amănuntul în │ÎI │Botoşani│Ştefăneşti│26 │
│magazine │ │ │ │ │
│nespecializate│ │ │ │ │
│Industrie şi │ │ │ │ │
│alimentaţie │ │ │ │ │
│publică │ │ │ │ │
└──────────────┴──────────┴────────┴──────────┴──────────┘
    4.1.2. Factorii interesaţi
        Factorii interesaţi relevanţi în raport cu aria naturală protejată sunt prezentaţi în tabelul nr. 10.
        Tabel nr. 10 Tabel centralizator al celor mai importanţi factori interesaţi,
           care se manifestă şi implică cu privire la aria naturală protejată

┌───┬─────────────┬────────────────────┐
│ │Denumire │ │
│Nr.│factor │Tip/Aria de interes │
│ │interesat │ │
├───┴─────────────┴────────────────────┤
│Autorităţi de mediu, de reglementare │
│şi control activităţi │
├───┬─────────────┬────────────────────┤
│ │ │Autoritate de Mediu/│
│ │ │Administrarea │
│ │Agenţia │ariilor naturale │
│ │Naţională │protejate/ ANANP/ │
│1. │pentru Arii │Implementarea │
│ │Naturale │Planului de │
│ │Protejate │management, │
│ │ │monitorizare, │
│ │ │control │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │Agenţia │Autoritate de Mediu/│
│ │Naţională │Administrarea │
│ │pentru │ariilor naturale │
│ │Protecţia │protejate │
│2. │Mediului, │Autoritate de Mediu/│
│ │Agenţia │Reglementare/ │
│ │pentru │Implementarea │
│ │Protecţia │politicilor de mediu│
│ │Mediului │la nivel local │
│ │Botoşani │ │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │Garda │Autoritate de Mediu/│
│ │Naţională de │Inspecţia şi │
│3. │Mediu, │controlul aplicării │
│ │Comisariatul │legislaţiei de mediu│
│ │Judeţean │la nivel local │
│ │Botoşani │ │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │Serviciul │Autoritate ordine │
│ │teritorial al│publică/Ordine şi │
│4. │poliţiei de │control,/ │
│ │Frontieră, │supraveghere trafic │
│ │Sector Stânca│în zona de graniţă │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │Inspectoratul│Autoritate ordine │
│5. │de Poliţie al│publică/Ordine şi │
│ │judeţului │control, urmărire │
│ │Botoşani │penală │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │Inspectoratul│Autoritate ordine │
│6. │de Jandarmi │publică/Ordine │
│ │Judeţean │publică │
│ │Botoşani │ │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │ │Autoritate de │
│ │Inspectoratul│control şi servicii/│
│ │pentru │Asigurarea │
│7. │Situaţii de │securităţii la │
│ │Urgenţă │incendii şi alte │
│ │Botoşani │catastrofe naturale │
│ │ │sau de altă natură │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │Agenţia │ │
│ │Naţională │ │
│ │Apele Române,│Administrarea apelor│
│8. │Exploatarea │/Proprietar teren │
│ │Complexă │ │
│ │Stânca │ │
│ │Costeşti │ │
├───┴─────────────┴────────────────────┤
│Autorităţi ale administraţiei publice │
│locale │
├───┬─────────────┬────────────────────┤
│ │ │Autoritate locală │
│ │ │administrativă/ │
│ │Consiliul │Planificare │
│9. │Judeţean │teritorială şi │
│ │Botoşani │strategică, │
│ │ │Administrarea │
│ │ │drumurilor judeţene │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │ │Reprezentant al │
│ │ │Guvernului pe plan │
│ │ │local/Asigură │
│ │ │realizarea │
│ │ │intereselor │
│ │Instituţia │naţionale, aplicarea│
│ │Prefectului │şi respectarea │
│10.│Judeţului │Constituţiei, a │
│ │Botoşani │legilor, a │
│ │ │hotărârilor şi │
│ │ │ordonanţelor de │
│ │ │Guvern, a celorlalte│
│ │ │acte normative, │
│ │ │precum şi a ordinii │
│ │ │publice │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │Primăria │Rol în planificarea │
│11.│Oraşului │teritorială şi │
│ │Ştefăneşti │strategică │
├───┴─────────────┴────────────────────┤
│Comunităţi şi grupuri de interese │
│locale şi regionale │
├───┬─────────────┬────────────────────┤
│ │Populaţia │ │
│ │locală din │ │
│12.│comunitatea │Utilizatori de │
│ │limitrofă │resurse naturale │
│ │ariei │ │
│ │protejate │ │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │Reprezentanţi│Informare şi │
│13.│mass-media │conştientizare │
│ │ │publică │
├───┴─────────────┴────────────────────┤
│Administratori fond forestier │
├───┬─────────────┬────────────────────┤
│ │Regia │ │
│ │Naţională a │ │
│ │Pădurilor │ │
│ │ROMSILVA, │ │
│14.│Direcţia │Administrativ │
│ │Silvică │ │
│ │Botoşani, │ │
│ │Ocolul Silvic│ │
│ │Truşeşti │ │
├───┴─────────────┴────────────────────┤
│Gestionari fonduri de vânătoare şi │
│pescuit │
├───┬─────────────┬────────────────────┤
│ │Asociaţia │ │
│ │Judeţeană a │Administrator fond │
│ │Vânătorilor │cinegetic/ │
│ │şi Pescarilor│Gestionarea │
│15.│Sportivi - │fondurilor de │
│ │AJVPS, │vânătoare şi │
│ │Botoşani, │managementul faunei │
│ │gestionarul │de interes cinegetic│
│ │Fondului │ │
│ │cinegetic 25 │ │
├───┴─────────────┴────────────────────┤
│Universităţi şi alte unităţi de │
│cercetare │
├───┬─────────────┬────────────────────┤
│ │Universitatea│Instituţie de │
│ │“Alexandru │învăţământ superior/│
│16.│Ioan Cuza” │Educaţional, │
│ │din Iaşi - │ştiinţific şi │
│ │Facultatea de│administrativ │
│ │Biologie │ │
├───┴─────────────┴────────────────────┤
│Educaţie │
├───┬─────────────┬────────────────────┤
│ │Şcolile din │ │
│ │comunitatea │Educaţie/Informare, │
│17.│limitrofă │conştientizare, │
│ │ariei │activităţi educative│
│ │protejate │ │
├───┴─────────────┴────────────────────┤
│Organizaţii neguvernamentale │
├───┬─────────────┬────────────────────┤
│ │ │ONG/Protecţia │
│18.│Fundaţia │mediului şi a │
│ │Corona │naturii/ Elaborator │
│ │ │Plan de management │
└───┴─────────────┴────────────────────┘


        Tabel nr. 11 Analiza factorilor interesaţi

┌───┬─────────────┬───────────────┬──────────┐
│ │Denumire │Tip/Aria de │ │
│Nr.│factor │interes │Importanţa│
│ │interesat │ │ │
├───┴─────────────┴───────────────┴──────────┤
│Autorităţi de mediu, de reglementare şi │
│control activităţi │
├───┬─────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ │Autoritate de │ │
│ │ │Mediu / │ │
│ │ │Administrarea │ │
│ │Agenţia │ariilor │ │
│ │Naţională │naturale │ │
│1 │pentru Arii │protejate / │Ridicată │
│ │Naturale │ANANP / │ │
│ │Protejate │Implementarea │ │
│ │ │Planului de │ │
│ │ │management, │ │
│ │ │monitorizare, │ │
│ │ │control │ │
├───┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │Autoritate de │ │
│ │Agenţia │Mediu / │ │
│ │Naţională │Administrarea │ │
│ │pentru │ariilor │ │
│ │Protecţia │naturale │ │
│ │Mediului, │protejate │ │
│2 │Agenţia │Autoritate de │Ridicată │
│ │pentru │Mediu/ │ │
│ │Protecţia │Reglementare/ │ │
│ │Mediului │Implementarea │ │
│ │Botoşani │politicilor de │ │
│ │ │mediu la nivel │ │
│ │ │local │ │
├───┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │Autoritate de │ │
│ │Garda │Mediu / │ │
│ │Naţională de │Inspecţia şi │ │
│3 │Mediu, │controlul │Medie │
│ │Comisariatul │aplicării │ │
│ │Judeţean │legislaţiei de │ │
│ │Botoşani │mediu la nivel │ │
│ │ │local │ │
├───┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │Autoritate │ │
│ │Serviciul │ordine publică │ │
│ │teritorial al│/ Ordine şi │ │
│4 │poliţiei de │control,/ │Ridicată │
│ │Frontieră, │Control trafic │ │
│ │Sector Stânca│în zona de │ │
│ │ │graniţă │ │
├───┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │Inspectoratul│Autoritate │ │
│ │de Poliţie al│ordine publică │ │
│5 │judeţului │/ Ordine şi │Redusă │
│ │Botoşani │control, │ │
│ │ │urmărire penală│ │
├───┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │Inspectoratul│Autoritate │ │
│6 │de Jandarmi │ordine publică │Redusă │
│ │Judeţean │/ Ordine │ │
│ │Botoşani │publică │ │
├───┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │Autoritate de │ │
│ │ │control şi │ │
│ │Inspectoratul│servicii / │ │
│ │pentru │Asigurarea │ │
│7 │Situaţii de │securităţii la │Medie │
│ │Urgenţă │incendii şi │ │
│ │Botoşani │alte catastrofe│ │
│ │ │naturale sau de│ │
│ │ │altă natură │ │
├───┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │Agenţia │ │ │
│ │Naţională │Administrarea │ │
│ │Apele Române,│apelor / │ │
│8 │Exploatarea │Proprietar │Ridicată │
│ │Complexă │teren │ │
│ │Stânca │ │ │
│ │Costeşti │ │ │
├───┴─────────────┴───────────────┴──────────┤
│Autorităţi ale administraţiei publice locale│
├───┬─────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ │Autoritate │ │
│ │ │locală │ │
│ │ │administrativă │ │
│ │Consiliul │/ Planificare │ │
│9 │Judeţean │teritorială şi │Medie │
│ │Botoşani │strategică, │ │
│ │ │Administrarea │ │
│ │ │drumuri lor │ │
│ │ │judeţene │ │
├───┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │Reprezentant al│ │
│ │ │Guvernului pe │ │
│ │ │plan local / │ │
│ │ │Asigură │ │
│ │ │realizarea │ │
│ │ │intereselor │ │
│ │ │naţionale, │ │
│ │Instituţia │aplicarea şi │ │
│10 │Prefectului │respectarea │Redusă │
│ │Judeţului │Constituţiei, a│ │
│ │Botoşani │legilor, a │ │
│ │ │hotărârilor şi │ │
│ │ │ordonanţelor de│ │
│ │ │Guvern, a │ │
│ │ │celorlalte acte│ │
│ │ │normative, │ │
│ │ │precum şi a │ │
│ │ │ordinii publice│ │
├───┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │Primăria │Rol în │ │
│11 │Oraşului │planificarea │Ridicată │
│ │Ştefăneşti │teritorială şi │ │
│ │ │strategică │ │
├───┴─────────────┴───────────────┴──────────┤
│Comunităţi şi grupuri de interese locale şi │
│regionale │
├───┬─────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │Populaţia │ │ │
│ │locală din │Utilizatori de │ │
│12 │comunitatea │resurse │Redusă │
│ │limitrofă │naturale │ │
│ │ariei │ │ │
│ │protejate. │ │ │
├───┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │Reprezentanţi│Informare şi │ │
│13 │mass-media │conştientizare │Redusă │
│ │ │publică │ │
├───┴─────────────┴───────────────┴──────────┤
│Administratori fond forestier │
├───┬─────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │Regia │ │ │
│ │Naţională a │ │ │
│ │Pădurilor │ │ │
│ │ROMSILVA, │ │ │
│14 │Direcţia │Administrativ │Medie │
│ │Silvică │ │ │
│ │Botoşani, │ │ │
│ │Ocolul Silvic│ │ │
│ │Truşeşti │ │ │
├───┴─────────────┴───────────────┴──────────┤
│Gestionari fonduri de vânătoare şi pescuit │
├───┬─────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │Asociaţia │Administrator │ │
│ │Judeţeană a │fond cinegetic │ │
│ │Vânătorilor │/ Gestionarea │ │
│ │şi Pescarilor│fondurilor de │ │
│15 │Sportivi - │vânătoare şi │Medie │
│ │AJVPS, │managementul │ │
│ │Botoşani, │faunei de │ │
│ │gestionarul │interes │ │
│ │Fondului │cinegetic │ │
│ │cinegetic 25 │ │ │
├───┴─────────────┴───────────────┴──────────┤
│Universităţi şi alte unităţi de cercetare │
├───┬─────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │Universitatea│Instituţie de │ │
│ │“Alexandru │învăţământ │ │
│16 │Ioan Cuza” │superior / │Ridicată │
│ │din laşi - │Educaţional, │ │
│ │Facultatea de│ştiinţific şi │ │
│ │Biologie │administrativ │ │
├───┴─────────────┴───────────────┼──────────┤
│Educaţie │ │
├───┬─────────────┬───────────────┼──────────┤
│ │Şcolile din │Educaţie / │ │
│ │comunitatea │Informare, │ │
│17 │limitrofă │conştientizare,│Redusă │
│ │ariei │activităţi │ │
│ │protejate │educative │ │
├───┴─────────────┴───────────────┴──────────┤
│Organizaţii neguvernamentale │
├───┬─────────────┬───────────────┬──────────┤
│ │ │ONG / Proiecţia│ │
│ │ │mediului şi a │ │
│ │Fundaţia │naturii, │ │
│18 │Corona │informare, │Medie │
│ │ │conştientizare/│ │
│ │ │Elaborator Plan│ │
│ │ │de management │ │
└───┴─────────────┴───────────────┴──────────┘
    4.2. Utilizarea terenului
        În aria naturală protejată, suprafaţa cea mai mare este dată de pădurea matură cu arbuşti, categorie ce ocupă 0,14 ha, reprezentând 47,11% din întreaga suprafaţă a sitului. Stâncăriile sunt cea de-a doua categorie ca suprafaţă. Importanţa acestei categorii este dată de faptul că este specifică dezvoltării speciei Schivereckia podolica. Stâncăriile ocupă o suprafaţă de 0,13 ha, fiind specifice pentru 42,06% din suprafaţa sitului. Păşunile secundare fără arbori şi arbuşti ocupă o suprafaţă de 0,03 ha, suprafaţă specifică pentru 10,82% din suprafaţa sitului.
        Tabel nr. 12 Lista tipurilor de utilizări ale terenului

┌───┬──────────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │Suprafaţă│Ponderea │
│ │ │totală │din │
│Nr.│Clasă CLC*) │ocupată │suprafaţa│
│ │ │[ha] │sitului │
│ │ │ │[%] │
├───┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│ │2311 Păşuni │ │ │
│1 │secundare fără│0,03 │10,82 │
│ │arbori şi │ │ │
│ │arbuşti │ │ │
├───┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│2 │3321 Stâncării│0,13 │42,06 │
├───┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│ │3243 Pădure │ │ │
│3 │matură cu │0,14 │47,11 │
│ │arbuşti │ │ │
├───┴──────────────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL │0,30 │100 │
└──────────────────┴─────────┴─────────┘


    În anexa 3.12 a Planului de management este prezentată Harta utilizării terenurilor.

    4.3. Situaţia juridică a terenurilor
        Tipul de proprietate a terenului din aria naturală protejată este domeniul public al statului, în administrarea Agenţiei Naţionale Apele Române, Exploatarea Complexă Stânca Costeşti.
        Tabel nr. 13 Situaţia juridică a terenurilor aflate în interiorul ariei naturale protejate

┌──────────────────────────────────┬─────────┐
│ │Ponderea │
│ │din │
│Domeniu │suprafaţa│
│ │ANP │
│ │[%] │
├────────┬─────────────────────────┼─────────┤
│ │domeniul public al │0 │
│ │statului │ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │domeniul privat al │100 │
│ │statului │ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│Domeniul│domeniul public al │ │
│public │unităţilor │0 │
│ │administrativ-teritoriale│ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │domeniul privat al │ │
│ │unităţilor │ │
│ │administrativ-teritoriale│ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │Total domeniul public │100 │
└────────┴─────────────────────────┴─────────┘


    În anexa 3.13 a Planului de management este prezentată Harta juridică a terenului.

    4.4. Administratori, gestionari şi utilizatori
        Tabel nr. 14 Informaţii privind administratorii/gestionarii

┌───┬─────────────┬────────┬─────────┬──────────┐
│ │Administrator│ │Suprafaţa│ │
│Nr.│/gestionar │Perioada│totală │Detalii │
│ │ │ │[ha] │ │
├───┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │Agenţia │ │ │Custode │
│ │Naţională │ │ │arie │
│1. │pentru Arii │ │0,30 │naturală │
│ │Naturale │ │ │protejată │
│ │Protejate │ │ │ │
├───┼─────────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │Agenţia │ │ │ │
│ │Naţională │ │ │ │
│ │Apele Române,│ │ │Proprietar│
│2. │Exploatarea │ │0,30 │teren │
│ │Complexă │ │ │ │
│ │Stânca │ │ │ │
│ │Costeşti │ │ │ │
└───┴─────────────┴────────┴─────────┴──────────┘    4.5. Infrastructură şi construcţii
        În interiorul ariei naturale protejate nu sunt construcţii şi alte elemente de infrastructură. Aria naturală protejată nu este traversată de drumuri şi alte căi de acces.
        În zona limitrofă perimetrului ariei naturale protejate se află drumul naţional 29D, un drum de acces aflat pe terenul Exploatării Complexe Stânca Costeşti, două clădiri, 4 stâlpi de susţinere infrastructură electrică şi o rigolă.
     În anexa 3.14 a Planului de management este prezentată Harta infrastructurii rutiere şi căilor ferate.
     În anexa 3.15 a Planului de management este prezentată Harta perimetrul construit al localităţilor.
     În anexa 3.16 a Planului de management este prezentată Harta construcţiilor.
        Pe teritoriul ariei naturale protejate nu există locuinţe. În tabelul nr. 15 este redată situaţia locuinţelor existente la nivelul UAT Ştefăneşti.
        Tabel nr. 15 Locuinţe existente în anul 2018 grupate pe localităţi

┌───┬────────┬──────────┬─────────┬────────┐
│ │ │Localitate│An │An de │
│Nr.│Judeţ │/UAT │referinţă│analizat│
│ │ │ │2016 │2018 │
├───┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│1. │Botoşani│Ştefăneşti│2428 │2432 │
└───┴────────┴──────────┴─────────┴────────┘


        Pe suprafaţa ariei naturale protejate nu sc desfăşoară activităţi economice. Nu s-au eliberat, pentru această suprafaţă, autorizaţii de construire şi nu sunt depuse cereri pentru avize/acorduri de mediu. În tabelul nr. 16 este redată situaţia la nivelul UAT Ştefăneşti.
        Tabel nr. 16 Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri pe categorii de
         construcţii, judeţe şi localităţi şi cereri de avize/acorduri de mediu

┌─────────────┬────────┬──────────┬─────────┬────────┐
│ │ │ │An │An de │
│Categorii de │Judeţ │Localitate│referinţă│analizat│
│construcţii │ │/UAT ├─────────┼────────┤
│ │ │ │2016 │2018 │
├─────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│Clădiri │ │ │ │ │
│rezidenţiale,│ │ │ │ │
│exclusiv cele│Botoşani│Ştefăneşti│2 │4 │
│pentru │ │ │ │ │
│colectivităţi│ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│Clădiri │ │ │ │ │
│pentru comerţ│ │ │ │ │
│cu ridicata │Botoşani│Ştefăneşti│3 │- │
│şi cu │ │ │ │ │
│amănuntul │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│Alte clădiri │Botoşani│Ştefăneşti│3 │- │
└─────────────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┘    4.6. Patrimoniu cultural
        În interiorul ariei naturale protejate, nu există lăcaşe de cult, tumuli funerari sau alte construcţii elemente de patrimoniu.

    4.7. Obiective turistice
        Tabel nr. 17 Obiective turistice aflate în interiorul ANP

┌───┬────────┬───────────┬──────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │Localitate/│Obiective │Tip │ │
│Nr.│Judeţ │UAT │turistice │obiectiv │Observaţii │
│ │ │ │ │turistic │ │
├───┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Arie │
│ │ │ │ │ │naturală │
│ │ │ │ │ │protejată de│
│ │ │ │ │ │interes │
│ │ │ │ │ │naţional, │
│ │ │ │ │ │rezervaţie │
│ │ │ │ │ │naturală │
│ │ │ │ │ │RONPA0243 │
│ │ │ │ │ │Stânca │
│ │ │ │Rezervaţia│ │Ştefăneşti, │
│1 │Botoşani│Ştefăneşti,│Stânca │Ştiinţific│declarată │
│ │ │Stânca │Ştefăneşti│ │prin Legea │
│ │ │ │ │ │nr. 5/2000 │
│ │ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │ │aprobarea │
│ │ │ │ │ │Planului de │
│ │ │ │ │ │amenajare a │
│ │ │ │ │ │teritoriului│
│ │ │ │ │ │naţional - │
│ │ │ │ │ │Secţiunea a │
│ │ │ │ │ │III-a - zone│
│ │ │ │ │ │protejate │
└───┴────────┴───────────┴──────────┴──────────┴────────────┘


        În prezent, în oraşul Ştefăneşti, activităţile turistice nu sunt dezvoltate, turismul nefiind un domeniu cu o contribuţie majoră în economia locală. Chiar dacă oraşul Ştefăneşti dispune de câteva obiective cu valenţe turistice, prezenţa acestora nu este suficientă pentru a atrage şi mai ales pentru a menţine turiştii în aria de studiu.
        Cele mai importante elemente ale potenţialului cultural sunt monumentele istorice şi arheologice din oraşul Ştefăneşti.
        Conform Listei Monumentelor istorice a judeţului Botoşani, în oraşul Ştefăneşti există următoarele obiective, conform tabelului nr. 18.
        Tabel nr. 18 Obiective turistice aflate în proximitatea ANP

┌───┬────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────────┐
│ │ │Localitate│Obiective │Tip │ │
│Nr.│Judeţ │/UAT │turistice │obiectiv │Observaţii │
│ │ │ │ │turistic │ │
├───┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Cod LMI 2004 │
│ │ │ │ │ │BT-I-s-01831, │
│ │ │ │ │ │situat │
│ │ │ │Situl │ │„Deasupra │
│ │ │Stânca/ │arheologic │ │Scruntarului” │
│1 │Botoşani│Ştefăneşti│de la │Arheologic│la 1 km NE de │
│ │ │ │Stânca │ │sat-A 120,123, │
│ │ │ │ │ │datat │
│ │ │ │ │ │Eneolitic, │
│ │ │ │ │ │cultura │
│ │ │ │ │ │Cucuteni │
├───┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Situl │ │Cod LMI 2004 │
│ │ │ │arheologic │ │BT-I-s-01831 │
│2. │Botoşani│Ştefăneşti│de la │Arheologic│situat ”La │
│ │ │ │Ştefăneşti,│ │Stârcea” la │
│ │ │ │punctul │ │marginea de E a│
│ │ │ │Stârcea │ │satului - A360 │
├───┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Cod LMI 2004 │
│ │ │ │ │ │BT-m-B-01838.01│
│ │ │ │ │ │situată „La │
│ │ │Stânca/ │ │ │Stârcea” la │
│3. │Botoşani│Ştefăneşti│Aşezare │Istoric │marginea de E a│
│ │ │ │ │ │satului-A360, │
│ │ │ │ │ │datată Sec. │
│ │ │ │ │ │XV-XVI Epocă │
│ │ │ │ │ │medievală │
├───┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Cod LMI 2004 │
│ │ │ │ │ │BT-m-B-01838.02│
│ │ │ │ │ │situată „La │
│ │ │ │ │ │Stârcea” la │
│4. │Botoşani│Ştefăneşti│Necropolă │Istoric │marginea de E a│
│ │ │ │ │ │satului-A360, │
│ │ │ │ │ │datată Sec. │
│ │ │ │ │ │IV-V Epoca │
│ │ │ │ │ │migraţiilor │
├───┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Cod LMI 2004 │
│ │ │ │ │ │BT-m-B-01838.03│
│ │ │ │ │ │situată „La │
│ │ │ │ │ │Stârcea” la │
│5. │Botoşani│Ştefăneşti│Aşezare │Istoric │marginea de E a│
│ │ │ │ │ │satului-A360, │
│ │ │ │ │ │datată Sec. │
│ │ │ │ │ │VI-V a. Chr. │
│ │ │ │ │ │Hallstat │
├───┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Cod LMI 2004 │
│ │ │ │ │ │BT-m-B-01838.04│
│ │ │ │ │ │situată „La │
│ │ │ │ │ │Stârcea” la │
│6. │Botoşani│Ştefăneşti│Aşezare │Istoric │marginea de E a│
│ │ │ │ │ │satului-A360, │
│ │ │ │ │ │datată │
│ │ │ │ │ │Eneolitic, │
│ │ │ │ │ │cultura │
│ │ │ │ │ │Cucuteni │
├───┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Biserică a │
│ │ │ │Biserica │ │cultului │
│7. │Botoşani│Ştefăneşti│„Cuvioasa │ │creştin │
│ │ │ │Paraschiva”│ │ortodox, datată│
│ │ │ │ │ │1640 │
└───┴────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────────┘


    În anexa 3.17 a Planului de management este prezentată Harta obiectivelor turistice şi punctelor de belvedere.


    5. ACTIVITĂŢI CU POTENŢIAL IMPACT - PRESIUNI ŞI AMENINŢĂRI - ASUPRA ARIEI NATURALE PROTEJATE ŞI SPECIILOR ŞI HABITATELOR DE INTERES CONSERVATIV
        Metodologia de evaluare a activităţilor cu potenţial impact a fost elaborată iniţial pentru raportarea formularelor Natura 2000 către Comisia Europeană şi aprobată prin Decizia Comisiei nr. 97/266/EC modificată ulterior prin Decizia Comisiei nr. 2011/484/EU privind formularul standard pentru siturile Natura 2000. În baza acestei metodologii, evaluarea activităţilor cu potenţial impact se face la nivel de sit Natura 2000. Această metodologie a fost adaptată pentru a fi aplicată şi la nivelul fiecărei specii şi tip de habitat dintr-o arie naturală protejată.
    5.1. Lista activităţilor cu potenţial impact
        Principalul factor de ameninţare este abandonarea formelor tradiţionale de management, care conduc la schimbarea structurii şi a compoziţiei floristice a fitocenozelor, în timp ce factorii legaţi de utilizarea antropică a teritoriului par a fi de importanţă secundară.
        Habitatul este în zona de graniţă şi zona de siguranţă a Amenajării hidroelectrice de la Stânca Costeşti, zonă unde căile de circulaţie sunt reprezentate doar de drumul asfaltat, zonă unde nu sunt căi de acces secundare neamenajate care să intersecteze situl.
    5.1.1. Lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale protejate
        Tabelul A: lista presiunilor actuale asupra ariei naturale protejate

┌───┬─────────┬────────────────────────┐
│Cod│Parametru│Descriere │
├───┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ │A03.02 Cosire │
│ │ │neintensivă │
│ │Presiune │A04.03 Absenţa │
│A.1│actuală │păşunatului │
│ │ │H 04 Poluarea aerului, │
│ │ │poluanţi răspândiţi pe │
│ │ │calea aerului │
├───┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ │Situl este situat în │
│ │ │zona de protecţie a │
│ │ │nodului Hidrotehnic │
│ │ │Stânca - ANAR Bucureşti │
│ │ │şi în zona de graniţă, │
│ │ │în proprietatea Nodului │
│ │ │Hidrotehnic Stânca- ANAR│
│ │ │Bucureşti. │
│ │ │Obiectul de activitate │
│ │ │şi modul de utilizare a │
│ │ │terenului nu au în │
│ │ │vedere exploatarea │
│ │ │tradiţională a │
│A.2│Detalii │vegetaţiei, păşunatul cu│
│ │ │capre care limitează │
│ │ │extinderea tufişurilor │
│ │ │pe stâncăria Casa │
│ │ │Doamnei. Poluanţii │
│ │ │aerului provin de la │
│ │ │maşinile care circulă pe│
│ │ │şoseaua din apropiere. │
│ │ │Efectul poluării este de│
│ │ │scurtă durată, deoarece │
│ │ │traficul este scăzut şi │
│ │ │în zonă sunt curenţii │
│ │ │specifici de luncă, râul│
│ │ │Prut. │
└───┴─────────┴────────────────────────┘    5.1.2. Lista ameninţărilor viitoare cu potenţial impact la nivelul ariei naturale protejate
        Tabelul B: lista ameninţărilor viitoare cu potenţial impact la nivelul ariei naturale protejate

┌───┬──────────┬───────────────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼──────────┼───────────────────────┤
│ │ │A03.02 Cosire │
│ │ │neintensivă │
│ │ │C01.01 Activităţi de │
│ │ │extracţie a pietrei │
│ │ │M01.02 Seceta │
│ │ │prelungită │
│ │Ameninţare│M01.03 Ploile │
│B.1│viitoare │torenţiale │
│ │ │J01.01 Incendii de │
│ │ │origine antropică │
│ │ │K02.01 Succesiunea │
│ │ │vegetaţiei │
│ │ │H04 Poluarea aerului, │
│ │ │poluanţi răspândiţi pe │
│ │ │calea aerului │
├───┼──────────┼───────────────────────┤
│ │ │Ameninţarea A03.02 are │
│ │ │efect scăzut: ierburile│
│ │ │înalte cresc dispersat.│
│ │ │Ameninţările C01.01 H │
│ │ │04 şi J01.01 au efect │
│ │ │scăzut fiindcă │
│ │ │activitatea antropică │
│ │ │în zonă este redusă şi │
│ │ │sub controlul │
│B.2│Detalii │administraţiei Nodului │
│ │ │Hidrotehnic Stânca - │
│ │ │ANAR Bucureşti. │
│ │ │Ameninţările M01.02. │
│ │ │M01.03, K.02.01 sunt │
│ │ │dependente de climă şi │
│ │ │de răspunsul specific │
│ │ │al fenomenului de │
│ │ │succesiune a │
│ │ │vegetaţiei. │
└───┴──────────┴───────────────────────┘
    5.2. Hărţile activităţilor cu potenţial impact
    5.2.1. Harta presiunilor actuale şi a intensităţii acestora la nivelul ariei naturale protejate
        Tabelul C: lista atributelor hărţii presiunilor actuale şi intensităţii acestora

┌───┬────────────┬─────────────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │A03.02 Cosire │
│ │ │neintensivă │
│ │ │A04.03 Absenţa │
│A.1│Presiune │păşunatului │
│ │actuală │H 04 Poluarea │
│ │ │aerului, poluanţi │
│ │ │răspândiţi pe calea │
│ │ │aerului │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │În anexa 3.18 a │
│ │Localizarea │Planului de │
│ │presiunii │management este │
│C.1│actuale - │prezentată Harta │
│ │geometrie │presiunilor la │
│ │ │nivelul ariei │
│ │ │naturale protejate. │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Una dintre presiunile│
│ │ │actuale constă în │
│ │Localizarea │tendinţa de extindere│
│ │presiunii │a tufărişului format │
│C.2│actuale - │din arbuşti din genul│
│ │descriere │Rosa, Rhamnus, │
│ │ │Lonicera pe latura de│
│ │ │sud şi est a │
│ │ │habitatului │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Intensitatea│ │
│C.3│presiunii │Scăzută │
│ │actuale │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│C.4│Detalii │- │
└───┴────────────┴─────────────────────┘    5.2.2. Harta ameninţărilor viitoare şi a intensităţii acestora la nivelul ariei naturale protejate
        Tabelul D: lista atributelor hărţii ameninţărilor viitoare şi intensităţii acestora

┌───┬────────────┬─────────────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │A03.02 Cosire │
│ │ │neintensivă │
│ │ │C01.01 Activităţi de │
│ │ │extracţie a pietrei │
│ │ │M01.02 Seceta │
│ │ │prelungită │
│ │Ameninţare │M01.03 Ploile │
│B.1│viitoare │torenţiale │
│ │ │J01.01 Incendii de │
│ │ │origine antropică │
│ │ │K02.01 Succesiunea │
│ │ │vegetaţiei │
│ │ │H04 Poluarea aerului,│
│ │ │poluanţi răspândiţi │
│ │ │pe calea aerului │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │În anexa 3.19: 3.19.1│
│ │Localizarea │; 3.19.2 a Planului │
│ │ameninţării │de management sunt │
│D.1│viitoare - │prezentate Hărţile │
│ │geometrie │ameninţărilor la │
│ │ │nivelul ariei │
│ │ │naturale protejate. │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Ameninţarea C01.01 │
│ │ │este localizată pe │
│ │ │versantul nordic, │
│ │ │apropiat de şoseaua │
│ │ │de trecere a graniţei│
│ │Localizarea │dintre Stânca - │
│ │ameninţării │România şi Costeşti -│
│D.2│viitoare - │R. Moldova. │
│ │descriere │Ameninţarea J01.01 │
│ │ │este localizată în │
│ │ │partea sudică şi │
│ │ │estică a stâncăriei. │
│ │ │Celelalte ameninţări │
│ │ │au acţiune asupra │
│ │ │întregului sit. │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Intensitatea│ │
│D.3│ameninţării │Scăzută │
│ │viitoare │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│D.4│Detalii │- │
└───┴────────────┴─────────────────────┘
    5.4. Evaluarea impacturilor asupra tipurilor de habitate
    5.4.1. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra tipurilor de habitate
        Tabelul G: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra tipurilor de habitate

┌───┬─────────────────┬────────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │A03.02 Cosire │
│ │ │neintensivă │
│ │ │A04.03 Absenţa │
│ │ │păşunatului │
│A.1│Presiune actuală │H04 Poluarea │
│ │ │aerului, │
│ │ │poluanţi │
│ │ │răspândiţi pe │
│ │ │calea aerului │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Clasificarea │ │
│G.1│tipului de │EC │
│ │habitat │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Codul unic al │ │
│G.2│tipului de │6110* │
│ │habitat │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │În anexa 3.20.1 │
│ │Localizarea │a Planului de │
│ │impactului cauzat│management este │
│ │de presiunile │prezentată Harta│
│G.3│actuale asupra │impacturilor │
│ │tipului de │presiunilor la │
│ │habitat - │nivelul ariei │
│ │geometrie │naturale │
│ │ │protejate. │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│ │
│ │de presiunile │Pe suprafaţa │
│G.4│actuale asupra │stâncăriei │
│ │tipului de │ │
│ │habitat - │ │
│ │descriere │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│ │localizată a │ │
│ │impactului cauzat│ │
│G.5│de presiunile │Scăzută │
│ │actuale asupra │ │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│G.6│Confidenţialitate│ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│G.7│Detalii │- │
└───┴─────────────────┴────────────────┘    5.4.2. Evaluarea impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra tipurilor de habitate
        Tabelul H: Evaluarea impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra tipurilor de habitate

┌───┬─────────────────┬────────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │A03.02 Cosire │
│ │ │neintensivă │
│ │ │C01.01 │
│ │ │Activităţi de │
│ │ │extracţie a │
│ │ │pietrei │
│ │ │M01 .02 Seceta │
│ │ │prelungită │
│ │ │M01.03 Ploile │
│ │Ameninţare │torenţiale │
│B.1│viitoare │J01.01 Incendii │
│ │ │de origine │
│ │ │antropică │
│ │ │K02.01 │
│ │ │Succesiunea │
│ │ │vegetaţiei │
│ │ │H 04 Poluarea │
│ │ │aerului, │
│ │ │poluanţi │
│ │ │răspândiţi pe │
│ │ │calea aerului │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Clasificarea │ │
│H.1│tipului de │EC │
│ │habitat │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Codul unic al │ │
│H.2│tipului de │6110* │
│ │habitat │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │În anexa 3.20: │
│ │ │3.20.2; 3.20.3 a│
│ │Localizarea │Planului de │
│ │impactului cauzat│management sunt │
│ │de ameninţările │prezentate │
│H.3│viitoare asupra │Hărţile │
│ │tipului de │impacturilor │
│ │habitat - │ameninţărilor la│
│ │geometrie │nivelul ariei │
│ │ │naturale │
│ │ │protejate. │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│ │
│ │de ameninţările │Pe suprafaţa │
│H.4│viitoare asupra │stâncăriei │
│ │tipului de │ │
│ │habitat - │ │
│ │descriere │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│ │localizată a │ │
│ │impactului cauzat│ │
│H.5│de ameninţările │Scăzută │
│ │viitoare asupra │ │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│H.6│Confidenţialitate│Informaţii │
│ │ │publice │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│H.7│Detalii │- │
└───┴─────────────────┴────────────────┘

    6. EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR ŞI TIPURILOR DE HABITATE
    6.2. Evaluarea stării de conservare a fiecărui tip de habitat de interes conservativ
    6.2.1. Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei acoperite de către tipul de habitat
        În cadrul sitului ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti starea de conservare a tipului de habitat 6110* Pajişti rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi este favorabilă.
        Tabelul E: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei ocupate

┌────┬──────────────┬──────────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │EC - tip de │
│ │ │habitat de │
│ │ │importanţă │
│ │ │comunitară RO - │
│ │Clasificarea │R6223 Comunităţi │
│E.1 │tipului de │sarmatice pe │
│ │habitat │stânci calcaroase │
│ │ │cu Asplenium │
│ │ │ruta-muraria şi │
│ │ │Schivereckia │
│ │ │podolica │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Codul unic al │ │
│E.2 │tipului de │6110* │
│ │habitat │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Suprafaţa │ │
│ │ocupată de │ │
│E.3 │tipul de │100 mp │
│ │habitat în │ │
│ │aria naturală │ │
│ │protejată │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Calitatea │ │
│ │datelor pentru│ │
│ │suprafaţa │Bună - estimări │
│E.4 │ocupată de │statistice robuste│
│ │tipul de │sau inventarieri │
│ │habitat în │complete │
│ │aria naturală │ │
│ │protejată │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Raportul │ │
│ │dintre │ │
│ │suprafaţa │ │
│ │ocupată de │ │
│ │tipul de │ │
│E.5 │habitat în │1/100: 0,01-clasa │
│ │aria naturală │C │
│ │protejată şi │ │
│ │suprafaţa │ │
│ │ocupată de │ │
│ │acesta la │ │
│ │nivel naţional│ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Suprafaţa │ │
│ │ocupată de │ │
│ │tipul de │ │
│ │habitat în │ │
│E.6 │aria naturală │Nesemnificativă │
│ │comparată cu │ │
│ │suprafaţa │ │
│ │totală ocupată│ │
│ │de acesta la │ │
│ │nivel naţional│ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Suprafaţa │ │
│ │reevaluată │ │
│ │ocupată de │ │
│ │tipul de │ │
│E.7 │habitat │100 mp │
│ │estimată în │ │
│ │Planul de │ │
│ │management │ │
│ │anterior │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Suprafaţa de │ │
│ │referinţă │ │
│ │pentru starea │ │
│E.8 │favorabilă a │0,01 ha │
│ │tipului de │ │
│ │habitat în │ │
│ │aria naturală │ │
│ │protejată │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Suprafaţa de │
│ │ │referinţă pentru │
│ │Metodologia de│starea favorabilă │
│ │apreciere a │a habitatului a │
│ │suprafeţei de │fost estimată în │
│ │referinţă │funcţie de │
│E.9 │pentru starea │suprafaţa iniţială│
│ │favorabilă a │în care s-au │
│ │tipului de │descris │
│ │habitat din │asociaţiile │
│ │aria naturală │vegetale la Stânca│
│ │protejată │conform Mititelu │
│ │ │et al., 1971; │
│ │ │Horeanu. 1978. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Raportul │ │
│ │dintre │ │
│ │suprafaţa de │ │
│ │referinţă │ │
│ │pentru starea │ │
│E.10│favorabilă a │- aproximativ egal│
│ │tipului de │ │
│ │habitat şi │ │
│ │suprafaţa │ │
│ │actuală │ │
│ │ocupată │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │actuală a │ │
│E.11│suprafeţei │0 - stabilă │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Reducerea │ │
│ │suprafeţei │ │
│ │tipului de │ │
│E.12│habitat se │Nu există. │
│ │datorează │ │
│ │restaurării │ │
│ │altui tip de │ │
│ │habitat │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Explicaţii │ │
│ │asupra │ │
│ │motivului │ │
│E.13│descreşterii │Nu este cazul. │
│ │suprafeţei │ │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Calitatea │ │
│ │datelor │ │
│ │privind │Bună - estimări │
│E.14│tendinţa │statistice robuste│
│ │actuală a │sau inventarieri │
│ │suprafeţei │complete │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Magnitudinea │ │
│ │tendinţei │ │
│E.15│actuale a │- │
│ │suprafeţei │ │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Magnitudinea │ │
│ │tendinţei │ │
│ │actuale a │ │
│E.16│suprafeţei │- │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
│ │exprimată prin│ │
│ │calificative │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Nu există │
│ │ │schimbări în │
│ │Schimbări în │tiparul de │
│ │tiparul de │distribuţie al │
│E.17│distribuţie a │suprafeţelor │
│ │suprafeţelor │tipului de habitat│
│ │tipului de │în cadrul ariei │
│ │habitat │naturale protejate│
│ │ │sau acestea sunt │
│ │ │nesemnificative │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Starea de │ │
│ │conservare a │ │
│ │tipului de │ │
│E.18│habitat din │FV - favorabilă │
│ │punct de │ │
│ │vedere al │ │
│ │suprafeţei │ │
│ │ocupate │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │stării de │ │
│ │conservare a │ │
│ │tipului de │ │
│E.19│habitat din │0 - este stabilă │
│ │punct de │ │
│ │vedere al │ │
│ │suprafeţei │ │
│ │ocupate │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Detalii asupra│ │
│ │stării de │ │
│ │conservare a │ │
│ │tipului de │ │
│E.20│habitat din │- │
│ │punct de │ │
│ │vedere al │ │
│ │suprafeţei │ │
│ │ocupate │ │
└────┴──────────────┴──────────────────┘


        Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei ocupate

┌──────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│Favorabilă│Nefavorabilă│Nefavorabilă│Necunoscută│
│ │- Inadecvată│- Rea │ │
├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
└──────────┴────────────┴────────────┴───────────┘    6.2.2. Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii şi funcţiilor specifice tipului de habitat
        Tabelul F: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii şi funcţiilor sale specifice

┌───┬────────────────┬─────────────────┐
│Nr.│Parametru │Descriere │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │EC - tip de │
│ │ │habitat de │
│ │ │importanţă │
│ │ │comunitară │
│ │Clasificarea │RO - R6223 │
│E.1│tipului de │Comunităţi │
│ │habitat │sarmatice pe │
│ │ │stânci calcaroase│
│ │ │cu Asplenium │
│ │ │ruta-muraria şi │
│ │ │Schivereckia │
│ │ │podolica │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Codul unic al │ │
│E.2│tipului de │6110* │
│ │habitat │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Structura şi │
│ │ │funcţiile tipului│
│ │Structura şi │de habitat, │
│ │funcţiile │incluzând şi │
│F.3│tipului de │speciile sale │
│ │habitat │tipice se află în│
│ │ │condiţii bune. │
│ │ │fără deteriorări │
│ │ │semnificative │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Starea de │ │
│ │conservare a │ │
│ │tipului de │ │
│F.4│habitat din │FV - favorabilă │
│ │punct de vedere │ │
│ │al structurii şi│ │
│ │al funcţiilor │ │
│ │specifice │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Tendinţa stării │ │
│ │de conservare a │ │
│ │tipului de │ │
│F.5│habitat din │0 - este stabilă │
│ │punct de vedere │ │
│ │al structurii şi│ │
│ │al funcţiilor │ │
│ │specifice │ │
├───┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Detalii asupra │ │
│ │stării de │ │
│ │conservare a │ │
│ │tipului de │ │
│F.6│habitat din │- │
│ │punct de vedere │ │
│ │al structurii şi│ │
│ │al funcţiilor │ │
│ │specifice │ │
└───┴────────────────┴─────────────────┘


        Matricea 2) Matricea evaluării stării de conservare a habitatului din punct de vedere al structurii şi funcţiilor specifice habitatului

┌──────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│Favorabilă│Nefavorabilă│Nefavorabilă│Necunoscută│
│ │- Inadecvată│- Rea │ │
├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
└──────────┴────────────┴────────────┴───────────┘    6.2.3. Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al perspectivelor tipului de habitat în viitor
        Tabelul G: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al perspectivelor sale viitoare

┌───┬─────────────┬────────────────────┐
│Nr.│Parametru │Descriere │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │ │EC - tip de habitat │
│ │ │de importanţă │
│ │ │comunitară │
│ │Clasificarea │RO - R6223 │
│E.1│tipului de │Comunităţi sarmatice│
│ │habitat │pe stânci calcaroase│
│ │ │cu Asplenium │
│ │ │ruta-muraria şi │
│ │ │Schivereckia │
│ │ │podolica │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │Codul unic al│ │
│E.2│tipului de │6110* │
│ │habitat │ │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │viitoare a │ │
│G.3│suprafeţei │0 - stabilă │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │Raportul │ │
│ │dintre │ │
│ │suprafaţa de │ │
│ │referinţă │ │
│G.4│pentru starea│- aproximativ egal │
│ │favorabilă şi│ │
│ │suprafaţa │ │
│ │tipului de │ │
│ │habitat în │ │
│ │viitor │ │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │Perspectivele│ │
│G.5│tipului de │FV - favorabilă, │
│ │habitat în │perspective bune │
│ │viitor │ │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │ │Scăzut - │
│ │ │impacturile, │
│ │ │respectiv presiunile│
│ │ │actuale şi │
│ │Efectul │ameninţările │
│ │cumulate al │viitoare, vor avea │
│ │impacturilor │un efect cumulat │
│G.6│asupra │scăzut sau │
│ │tipului de │nesemnificativ │
│ │habitat în │asupra tipului de │
│ │viitor │habitat, neafectând │
│ │ │semnificativ │
│ │ │viabilitatea pe │
│ │ │termen lung a │
│ │ │tipului de habitat │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │Viabilitatea │Viabilitatea pe │
│ │pe termen │termen lung a │
│G.7│lung a │tipului de habitat │
│ │tipului de │este asigurată │
│ │habitat │ │
└───┴─────────────┴────────────────────┘


        Matricea 3) Matricea evaluării stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al perspectivelor viitoare ale acestuia, în urma implementării Planului de management actual

┌──────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│Favorabilă│Nefavorabilă│Nefavorabilă│Necunoscută│
│ │- Inadecvată│- Rea │ │
├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
└──────────┴────────────┴────────────┴───────────┘    6.2.4. Evaluarea globală a stării de conservare a tipului de habitat
        Tabelul H: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat

┌───┬───────────────┬──────────────────┐
│Nr.│Parametru │Descriere │
├───┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ │EC - tip de │
│ │ │habitat de │
│ │ │importanţă │
│ │ │comunitară │
│ │Clasificarea │RO - R6223 │
│E.1│tipului de │Comunităţi │
│ │habitat │sarmatice pe │
│ │ │stânci calcaroase │
│ │ │cu Asplenium │
│ │ │ruta-muraria şi │
│ │ │Schivereckia │
│ │ │podolica │
├───┼───────────────┼──────────────────┤
│ │Codul unic al │ │
│E.2│tipului de │6110* │
│ │habitat │ │
├───┼───────────────┼──────────────────┤
│ │Starea globală │ │
│H.3│de conservare a│FV - favorabilă │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├───┼───────────────┼──────────────────┤
│ │Tendinţa stării│ │
│ │globale de │ │
│H.4│conservare a │0 - este stabilă │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
├───┼───────────────┼──────────────────┤
│ │Detalii asupra │ │
│ │stării globale │ │
│H.5│de conservare a│- │
│ │tipului de │ │
│ │habitat │ │
│ │necunoscute │ │
├───┼───────────────┼──────────────────┤
│ │Descrierea │ │
│ │stării globale │ │
│ │de conservare a│ │
│H.6│tipului de │- │
│ │habitat în aria│ │
│ │naturală │ │
│ │protejată │ │
└───┴───────────────┴──────────────────┘


        Matricea 4) Evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat

┌──────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│Favorabilă│Nefavorabilă│Nefavorabilă│Necunoscută│
│ │- Inadecvată│- Rea │ │
├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
└──────────┴────────────┴────────────┴───────────┘

    7. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PLANULUI DE MANAGEMENT
    7.1. Scopul Planului de management pentru aria naturală protejată
        Scopul Planului de management este conservarea habitatului 6110* Pajişti rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi, prin practici sustenabile în raport cu interesele comunităţii locale.

    7.2. Obiective generale, măsuri generale, măsuri specifice/management şi activităţi
    7.2.1. Obiective generale
        Obiectivele generale ale prezentului Plan de management vizează următoarele domenii tematice:
        T1. Conservarea şi managementul biodiversităţii, habitatului de interes conservativ.
        T2. Inventarierea/evaluarea detaliată şi monitoringul biodiversităţii.
        T3. Administrarea şi managementul efectiv al ariei naturale protejate şi asigurarea durabilităţii managementului.
        T4. Comunicare, educaţie ecologică şi conştientizarea publicului.
        T5. Utilizarea durabilă a resurselor naturale.

    7.2.2. Obiective specifice
        OS1_T1. Asigurarea conservării habitatului 6110* Pajişti rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi, în sensul menţinerii stării de conservare favorabilă;
        OS2_T2. Realizarea/actualizarea inventarului pentru habitatul de interes conservativ 6110* Pajişti rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi;
        OS3_T2. Realizarea monitorizării stării de conservare a habitatului de interes conservativ 6110* Pajişti rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi;
        OS4_T2. Realizarea/actualizarea inventarelor - evaluarea detaliată, pentru elementele abiotice de interes pentru conservarea biodiversităţii în aria protejată
        OS5_T3. Materializarea limitelor pe teren ale sitului/rezervaţiei şi menţinerea acestora;
        OS6_T3. Urmărirea respectării regulamentului şi a prevederilor Planului de management;
        OS7_T3. Asigurarea finanţării/bugetului necesar pentru implementarea Planului de management;
        OS8_T3. Asigurarea logisticii necesare pentru administrarea eficientă a sitului;
        OS9_T3. Monitorizarea implementării Planului de management;
        OS10_T3. Dezvoltarea capacităţii personalului implicat în administrarea/managementul sitului;
        OS11_T4. Elaborarea/actualizarea Strategiei şi a Planului de acţiune privind conştientizarea publicului;
        OS12_T4. Implementarea Strategiei şi a Planului de acţiune privind conştientizarea publicului;
        OS15_T5. Promovarea utilizării durabile a pajiştilor: păşuni, fâneţe;
        OS16_T3. Realizarea raportărilor necesare către autorităţi: Garda de Mediu; Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor; Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

    7.2.3. Măsură specifică/măsură de management
        Tabel nr. 19

┌─────────┬────────┬────────────────┬─────────────────┐
│Cod │Cod │ │ │
│Măsură │Măsură │Titlu │Descriere │
│specifică│generală│ │ │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Menţinerea │Se realizează │
│ │ │suprafeţei şi │prin menţinerea │
│ │ │funcţiilor │speciilor │
│ │ │habitatului │ierboase de │
│ │ │6110* Pajişti │stâncărie şi │
│A1 │OS1/M1 │rupicole │limitarea │
│ │ │calcifile sau │extinderii │
│ │ │bazifile din │speciilor │
│ │ │Alysso-Sedion │lemnoase pe │
│ │ │albi │suprafaţa ocupată│
│ │ │ │de habitat. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Actualizarea │ │
│ │ │inventarului │ │
│ │ │pentru habitatul│Inventarierea │
│ │ │de interes │speciilor, ca │
│ │ │conservativ │prezenţă şi │
│A2 │OS2/M2 │6110* Pajişti │evoluţie, în │
│ │ │rupicole │cadrul │
│ │ │calcifile sau │fitocenozei de │
│ │ │bazifile din │stâncărie. │
│ │ │Alysso-Sedion │ │
│ │ │albi │ │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Realizarea │ │
│ │ │monitorizării │ │
│ │ │habitatului │Se urmăreşte │
│ │ │6110* Pajişti │fenologia │
│A3 │OS3/M3 │rupicole │speciilor de │
│ │ │calcifile sau │stâncărie din │
│ │ │bazifile din │habitat. │
│ │ │Alysso-Sedion │ │
│ │ │albi │ │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Se urmăreşte │
│ │ │ │starea │
│ │ │Realizarea │substratului │
│ │ │evaluării │geologic pentru │
│ │ │detaliate a │asigurarea │
│A4 │OS4/M4 │geologiei ariei │condiţiilor │
│ │ │naturale │ecologice │
│ │ │protejate │necesare │
│ │ │ │speciilor de │
│ │ │ │interes din │
│ │ │ │habitat │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Se urmăresc │
│ │ │Realizarea │parametrii ce │
│ │ │evaluării │asigură │
│ │ │detaliate a │condiţiile │
│A5 │OS4/M4 │hidrologiei/ │ecologice │
│ │ │hidrografici │necesare │
│ │ │ariei naturale │speciilor de │
│ │ │protejate │interes din │
│ │ │ │habitat │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Realizarea şi │Se stabileşte │
│ │ │instalarea │numărul punctelor│
│ │ │bornelor │de instalare a │
│ │ │indicatoare │bornelor. Se │
│A6 │OS5/M5 │pentru │realizează │
│ │ │evidenţierea │lucrări de │
│ │ │limitelor ariei │instalare a │
│ │ │naturale │acestora. │
│ │ │protejate │ │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Identificarea │
│ │ │ │necesităţilor │
│ │ │ │pentru lucrări de│
│ │ │Întreţinerea │întreţinere a │
│ │ │mijloacelor de │mijloacelor de │
│A7 │OS5/M5 │semnalizare a │semnalizare a │
│ │ │limitelor ariei │limitelor ariei │
│ │ │naturale │naturale │
│ │ │protejate │protejate. │
│ │ │ │Realizarea │
│ │ │ │lucrărilor de │
│ │ │ │întreţinere. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Stabilirea │
│ │ │ │graficului şi │
│ │ │Realizarea de │itinerarului de │
│ │ │patrule │patrulare; │
│A8 │OS6/M6 │periodice pe │raportarea │
│ │ │teritoriul ariei│informaţiilor şi │
│ │ │naturale │stabilirea │
│ │ │protejate │măsurilor de │
│ │ │ │intervenţie, în │
│ │ │ │caz de nevoie. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Stabilirea │
│ │ │ │valorii taxelor, │
│ │ │Perceperea de │perceperea │
│A9 │OS7/M7 │taxe pentru │taxelor, emiterea│
│ │ │avizele acordate│dovezilor de │
│ │ │ │percepere a │
│ │ │ │taxelor. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Determinarea │
│ │ │ │necesarului │
│ │ │ │privind │
│ │ │Achiziţionarea │elementele de │
│ │ │elementelor de │logistică şi │
│A10 │OS8/M8 │logistică │achiziţionarea │
│ │ │necesare: │acestora; │
│ │ │echipament de │stabilirea │
│ │ │teren etc. │utilizatorilor şi│
│ │ │ │a rigorilor de │
│ │ │ │utilizare a │
│ │ │ │logisticii. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Determinarea │
│ │ │ │necesarului de │
│ │ │ │întreţinerea a │
│ │ │Întreţinerea │elementelor de │
│ │ │elementelor de │logistică │
│ │ │logistică │achiziţionate, │
│A11 │OS8/M8 │necesare: │identificare şi │
│ │ │echipament de │contractare │
│ │ │teren etc. │prestatori de │
│ │ │ │servicii de │
│ │ │ │întreţinere, │
│ │ │ │execuţie şi │
│ │ │ │recepţie lucrări │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Periodic se │
│ │ │Urmărirea │urmăreşte │
│ │ │indicatorilor de│realizarea │
│ │ │monitorizare: │indicatorilor │
│ │ │calitativi şi │Planului de │
│ │ │cantitativi, │management cu │
│A12 │OS9/M9 │milestone-urilor│scopul de a │
│ │ │şi a │acţiona │
│ │ │livrabilelor │preventiv, în │
│ │ │Planului de │cazul │
│ │ │management │identificării │
│ │ │ │unor │
│ │ │ │neconformităţi. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Valorile │
│ │ │ │indicatorilor pot│
│ │ │Ajustarea/ │suferi modificări│
│ │ │modificarea │în funcţie de │
│ │ │indicatorilor │evoluţia │
│A13 │OS9/M9 │funcţie de │biodiversităţii │
│ │ │modificarea │sitului; aceste │
│ │ │implementării │propuneri de │
│ │ │Planului de │modificări │
│ │ │management │trebuie │
│ │ │ │consemnate şi │
│ │ │ │aprobate. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Redactare │
│ │ │ │instrumente de │
│ │ │ │evaluare a │
│ │ │ │nevoilor de │
│ │ │Evaluarea │formare a │
│ │ │nevoilor de │personalului, │
│ │ │formare a │administrarea │
│A14 │OS10/M10│personalului │instrumentelor de│
│ │ │implicat în │evaluare, │
│ │ │managementul │culegerea, │
│ │ │ariei naturale │analiza şi │
│ │ │protejate │interpretarea │
│ │ │ │datelor, │
│ │ │ │ierarhizarea │
│ │ │ │nevoilor de │
│ │ │ │formare. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Identificare │
│ │ │ │formatori, │
│ │ │ │contractare │
│ │ │ │servicii de │
│ │ │Desfăşurarea │formare, │
│A15 │OS10/M10│cursurilor de │derularea │
│ │ │instruire │formării, │
│ │ │necesare │evaluarea │
│ │ │ │nivelului de │
│ │ │ │competenţă al │
│ │ │ │personalului după│
│ │ │ │formare. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Identificarea │
│ │ │ │persoanelor cu │
│ │ │ │expertiză în │
│ │ │Constituirea │domeniul │
│ │ │unui grup de │conştientizării │
│A16 │OS11/M11│lucru pentru │populaţiei, │
│ │ │elaborarea │obţinerea │
│ │ │Strategiei │acordului │
│ │ │ │acestora, │
│ │ │ │constituirea │
│ │ │ │grupului de │
│ │ │ │lucru. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Pornind de la │
│ │ │ │situaţia din │
│ │ │ │teren, │
│ │ │ │întâlnirile de │
│ │ │ │lucru vor avea ca│
│ │ │ │rezultat │
│ │ │Realizarea de │propunerea unor │
│A17 │OS11/M11│întâlniri pentru│măsuri/acţiuni │
│ │ │elaborarea │pentru │
│ │ │Strategiei │conştientizarea │
│ │ │ │populaţiei │
│ │ │ │riverane sitului │
│ │ │ │cu privire la │
│ │ │ │valorile │
│ │ │ │biodiversităţii │
│ │ │ │acestuia. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Stabilirea │
│ │ │Realizarea de │necesarului de │
│ │ │materiale │materiale │
│ │ │informative │informative, │
│ │ │referitoare la │redactarea │
│ │ │aria naturală │conţinutului │
│A18 │OS12/M12│protejată: │materialelor │
│ │ │broşuri, │informative, │
│ │ │pliante, postere│multiplicarea, │
│ │ │şi alte │distribuirea, │
│ │ │modalităţi de │urmărirea │
│ │ │informare │impactului │
│ │ │ │acestora. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Identificarea │
│ │ │Realizarea │sarcinilor de │
│ │ │site-ului web al│realizare, │
│A19 │OS12/M12│ariei naturale │asigurare │
│ │ │protejate │întreţinere/ │
│ │ │ │actualizare site │
│ │ │ │- web. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Realizarea şi │Proiectarea │
│ │ │difuzarea unui │conţinutului, în │
│ │ │material │funcţie de │
│A20 │OS12/M12│documentar │publicul ţintă, │
│ │ │referitor la │tipărire şi │
│ │ │aria naturală │difuzare material│
│ │ │protejată │documentar. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Redactarea │
│ │ │ │conţinutului │
│ │ │ │panourilor │
│ │ │ │educative, │
│ │ │ │stabilirea │
│ │ │Realizarea de │numărului necesar│
│A21 │OS12/M12│panouri │şi a locurilor de│
│ │ │educative │amplasare, │
│ │ │ │contractare firmă│
│ │ │ │de execuţie, │
│ │ │ │instalare şi │
│ │ │ │recepţia │
│ │ │ │lucrărilor. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Redactarea │
│ │ │Evaluarea │instrumentelor de│
│ │ │impactului │evaluare a │
│ │ │activităţilor de│impactului │
│ │ │comunicare, │activităţilor de │
│ │ │informare, │comunicare, │
│A22 │OS12/M12│conştientizare │informare, │
│ │ │şi educaţie │conştientizare; │
│ │ │ecologică: │multiplicarea şi │
│ │ │sondaje, │distribuţia, │
│ │ │chestionare │culegerea şi │
│ │ │sociologice │analiza datelor, │
│ │ │ │elaborarea │
│ │ │ │concluziilor │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Elaborarea unui │ │
│ │ │ghid, cuprinzând│ │
│ │ │cele mai bune │Identificarea │
│ │ │practici de │bunelor practici,│
│ │ │administrare a │sinteza acestora,│
│A23 │OS15/M15│pajiştilor de │realizarea şi │
│ │ │stâncărie │distribuţia │
│ │ │promovarea │ghidului. │
│ │ │acestuia în │ │
│ │ │rândurile │ │
│ │ │proprietarilor │ │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Elaborarea │Respectarea │
│ │ │rapoartelor de │graficului şi │
│A24 │OS16/M16│activitate şi │formatului de │
│ │ │financiare │raportare. │
│ │ │necesare │ │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Asumarea │
│ │ │ │responsabilităţii│
│ │ │Trimiterea şi │pentru realizarea│
│ │ │completarea │de completări şi │
│A25 │OS16/M16│acestora funcţie│expedierea │
│ │ │de solicitările │acestora, funcţie│
│ │ │autorităţilor │de solicitările │
│ │ │ │autorităţilor │
│ │ │ │competenţe în │
│ │ │ │domeniu. │
└─────────┴────────┴────────────────┴─────────────────┘


        Tabel nr. 20

┌───┬─────┬──────┬────────────┬────────────┐
│Nr.│Cod_R│Cod_MS│Denumire │Descriere │
├───┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Măsura se │
│ │ │ │ │aplică şi la│
│ │ │ │ │stratul │
│ │ │ │Interzicerea│subţire de │
│ │ │ │extragerii │sol de pe │
│ │ │ │de rocă │roca │
│1. │MR1 │O1/MS1│calcaroasă │calcaroasă. │
│ │ │ │din │Măsura │
│ │ │ │habitatul │restrictivă │
│ │ │ │6110 │va fi │
│ │ │ │ │menţionată │
│ │ │ │ │în │
│ │ │ │ │regulamentul│
│ │ │ │ │sitului. │
├───┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Interzicerea│Măsură │
│ │ │ │depozitării │restrictivă │
│2. │MR2 │O1/MS1│deşeurilor │este inclusă│
│ │ │ │de orice tip│în │
│ │ │ │pe suprafaţa│regulamentul│
│ │ │ │sitului │sitului. │
├───┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Limitarea │Măsura │
│ │ │ │cositului pe│restrictivă │
│. │MR3 │O1/MS1│suprafaţa │este inclusă│
│ │ │ │habitatul │în │
│ │ │ │6110 │regulamentul│
│ │ │ │ │sitului. │
└───┴─────┴──────┴────────────┴────────────┘

    8. PLANUL DE ACTIVITĂŢI ŞI ESTIMAREA RESURSELOR
    8.1. Planul de activităţi
        Tabel nr. 21 Planificarea temporală a activităţilor

┌─────┬────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────────┬───────────┬─────────────┐
│ │ │Anul 1 │Anul 2 │Anul 3 │Anul 4 │Anul 5 │ │ │ │
│Nr. │Activitate ├──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┤Prioritate│Responsabil│Partener │
│ │ │T1│T2│T3│T4│T1│T2│T3│T4│T1│T2│T3│T4│T1│T2│T3│T4│T1│T2│T3│T4│ │ │ │
├─────┼────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──────────┴───────────┴─────────────┤
│1. │Conservarea şi managementul biodiversităţii. habitatului de interes conservativ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Măsură generală/Obiectiv specific 1. Asigurarea conservării habitatului 6110* │
│1.1 │Pajişti rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi. în sensul │
│ │menţinerii stării de conservare favorabilă │
├─────┼────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──────────┬───────────┬─────────────┤
│ │Menţinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │suprafeţei şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi │
│ │funcţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale şi de │
│ │habitatului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mediu, │
│1.1.1│6110* Pajişti │x │x │x │ │x │x │ │ │x │x │x │ │x │x │ │ │x │x │x │ │Mare │Custode │proprietari │
│ │rupicole │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ONG- uri, │
│ │calcifile sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │centre de │
│ │bazifile din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cercetare, │
│ │Alysso-Sedion │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │universităţi.│
│ │albi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──────────┴───────────┴─────────────┤
│2. │Inventarierea/evaluarea detaliată şi monitoringul biodiversităţii │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Măsură generală / Obiectiv specific 2. Realizarea/actualizarea inventarului │
│2.1 │pentru habitatul de interes conservativ 6110* Pajişti rupicole calcifile sau │
│ │bazifile din Alysso-Sedion albi │
├─────┼────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──────────┬───────────┬─────────────┤
│ │Actualizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │inventarului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi │
│ │pentru habitatul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale şi de │
│ │de interes │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mediu, │
│ │conservativ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │proprietari, │
│2.1.1│6110* Pajişti │x │x │x │x │x │x │ │ │ │x │x │ │ │x │x │x │x │x │ │ │Mare │Custode │ONG-uri, │
│ │rupicole │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │centre de │
│ │calcifile sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cercetare, │
│ │bazifile din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │universităţi │
│ │Alysso-Sedion │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │albi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──────────┴───────────┴─────────────┤
│ │Măsură generală / Obiectiv specific 3. Realizarea monitorizării stării de │
│2.2 │conservare a habitatului de interes conservativ 6110* Pajişti rupicole │
│ │calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi │
├─────┼────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──────────┬───────────┬─────────────┤
│ │Realizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi │
│ │monitorizării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale şi de │
│ │habitatului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mediu, │
│ │6110* Pajişti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │proprietari, │
│2.2.1│rupicole │x │x │ │ │ │x │x │ │ │x │x │ │ │ │x │x │x │x │ │ │Mare │Custode │ONG-uri, │
│ │calcifile sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │centre de │
│ │bazifile din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cercetare, │
│ │Alysso-Sedion │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │universităţi │
│ │albi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──────────┴───────────┴─────────────┤
│ │Măsură generală / Obiectiv specific 4. Realizarea/actualizarea inventarelor - │
│2.3 │evaluarea detaliată, pentru elementele abiotice de interes pentru conservarea │
│ │biodiversităţii în aria protejată │
├─────┼────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──────────┬───────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi │
│ │Realizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale şi de │
│ │evaluării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mediu, │
│2.3.1│detaliate a │ │x │x │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mare │Custode │proprietari, │
│ │geologici ariei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ONG-uri, │
│ │naturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │centre de │
│ │protejate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cercetare, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │universităţi │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Realizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi │
│ │evaluării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale şi de │
│ │detaliate a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mediu, │
│2.3.2│hidrologiei/ │ │x │ │ │ │ │x │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mare │Custode │proprietari, │
│ │hidrografici │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ONG-uri, │
│ │ariei naturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │centre de │
│ │protejate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cercetare, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │universităţi │
├─────┼────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──────────┴───────────┴─────────────┤
│3. │Administrarea şi managementul efectiv al ariei naturale protejate şi asigurarea │
│ │durabilităţii managementului │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1 │Măsură generală/Obiectiv specific 5. Materializarea limitelor pe teren ale │
│ │sitului/rezervaţiei şi menţinerea acestora │
├─────┼────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──────────┬───────────┬─────────────┤
│ │Realizarea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instalarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bornelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │indicatoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi │
│3.1.1│pentru │x │x │x │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Medie │Custode │locale │
│ │evidenţierea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │limitelor ariei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │naturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protejate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Întreţinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mijloacelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.1.2│semnalizare a │ │ │ │ │ │ │ │ │x │x │x │ │x │x │x │ │x │x │x │ │Medie │Custode │Autorităţi │
│ │limitelor ariei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale │
│ │naturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protejate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──────────┴───────────┴─────────────┤
│3.2 │Măsură generală/Obiectiv specific 6. Urmărirea respectării regulamentului şi a │
│ │prevederilor Planului de management │
├─────┼────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──────────┬───────────┬─────────────┤
│ │Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │patrule │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.2.1│periodice pe │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │Mare │Custode │Garda de │
│ │teritoriul ariei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mediu │
│ │naturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protejate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──────────┴───────────┴─────────────┤
│3.3 │Măsură generală / Obiectiv specific 7. Asigurarea finanţării/bugetului necesar │
│ │pentru implementarea Planului de management │
├─────┼────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──────────┬───────────┬─────────────┤
│ │Perceperea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi │
│3.3.1│taxe pentru │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │Medie │Custode │locale şi de │
│ │avizele acordate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mediu │
├─────┼────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──────────┴───────────┴─────────────┤
│3.4 │Măsură generală / Obiectiv specific 8. Asigurarea logisticii necesare pentru │
│ │administrarea eficientă a sitului │
├─────┼────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──────────┬───────────┬─────────────┤
│ │Achiziţionarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │elementelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.4.1│logistică │ │ │ │x │ │ │ │x │ │ │ │x │ │ │ │ │ │ │ │ │Medie │Custode │Autorităţi │
│ │necesare: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale │
│ │echipament de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │teren etc. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │întreţinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │elementelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.4.2│logistică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │x │ │ │ │x │Medie │Custode │Autorităţi │
│ │necesare: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale │
│ │echipament de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │teren etc. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──────────┴───────────┼─────────────┤
│3.5 │Măsură generală / Obiectiv specific 9. Monitorizarea implementării Planului de │ │
│ │management │ │
├─────┼────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──────────┬───────────┼─────────────┤
│ │Urmărirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │indicatorilor de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │monitorizare - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │calitativi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi │
│3.5.1│cantitativi, │ │ │ │ │ │ │ │x │ │ │ │x │ │ │ │ │ │ │ │ │Medie │Custode │locale şi de │
│ │milestone-urilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mediu │
│ │şi a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │livrabilelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Planului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │management │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Ajustarea/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │modificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │indicatorilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi │
│3.5.2│funcţie de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │x │ │ │ │x │Medie │Custode │locale şi de │
│ │modificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mediu │
│ │implementării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Planului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │management │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──────────┴───────────┴─────────────┤
│3.6 │Măsură generală / Obiectiv specific 10. Dezvoltarea capacităţii personalului │
│ │implicat în administrarea/managementul sitului │
├─────┼────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──────────┬───────────┬─────────────┤
│ │Evaluarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nevoilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │formare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.6.1│personalului │ │ │ │x │ │ │ │x │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mică │Custode │Autorităţi de│
│ │implicat în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mediu. │
│ │managementul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ariei naturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protejate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Desfăşurarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi de│
│ │cursurilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mediu, │
│3.6.2│instruire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │x │ │ │ │x │ │ │ │ │Mică │ │furnizori de │
│ │necesare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │programe de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │formare │
├─────┼────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──────────┴───────────┴─────────────┤
│ │Măsură generală/Obiectiv specific 16. Realizarea raportărilor necesare către │
│3.7 │autorităţi: Garda de Mediu; Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor; Agenţia │
│ │Naţională pentru Protecţia Mediului │
├─────┼────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──────────┬───────────┬─────────────┤
│ │Elaborarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rapoartelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi │
│3.7.1│activitate şi │ │ │ │x │ │ │ │x │ │ │ │x │ │ │ │x │ │ │ │x │Medie │Custode │locale şi de │
│ │financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mediu │
│ │necesare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Trimiterea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │completarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi │
│3.7.2│acestora funcţie│ │ │ │x │ │ │ │x │ │ │ │x │ │ │ │x │ │ │ │x │Medie │Custode │locale şi de │
│ │de solicitările │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mediu │
│ │autorităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──────────┴───────────┴─────────────┤
│4. │Comunicare, educaţie ecologică şi conştientizarea publicului │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.1 │Măsură generală / Obiectiv specific 11. Elaborarea/actualizarea Strategiei şi a │
│ │Planului de acţiune privind conştientizarea publicului │
├─────┼────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──────────┬───────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi │
│ │Constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale şi de │
│ │unui grup de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mediu, │
│4.1.1│lucru pentru │ │ │ │x │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Medie │Custode │proprietari, │
│ │elaborarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ONG- uri, │
│ │Strategiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │centre de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cercetare, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │universităţi │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale şi de │
│ │Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mediu, │
│4.1.2│întâlniri pentru│ │ │ │ │x │x │x │x │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Medie │Custode │proprietari, │
│ │elaborarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ONG- uri, │
│ │Strategiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │centre de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cercetare, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │universităţi │
├─────┼────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──────────┴───────────┴─────────────┤
│4.2 │Măsură generală / Obiectiv specific 12. Implementarea Strategiei şi a Planului │
│ │de acţiune privind conştientizarea publicului │
├─────┼────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──────────┬───────────┬─────────────┤
│ │Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │materiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │informative │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi │
│ │referitoare la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale şi de │
│ │aria naturală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mediu, │
│4.2.1│protejată: │ │ │ │ │ │ │ │ │x │x │x │x │ │ │ │ │ │ │ │ │Medie │Custode │proprietari, │
│ │broşuri, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ONG- uri, │
│ │pliante, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │centre de │
│ │postere. cărţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cercetare, │
│ │şi alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │universităţi │
│ │modalităţi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │informare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Realizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi │
│4.2.2│site-ului web al│ │ │ │ │ │ │ │x │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Medie │Custode │locale şi de │
│ │ariei naturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mediu │
│ │protejate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Realizarea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi │
│ │difuzarea unui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale şi de │
│ │material │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mediu, │
│4.2.3│documentar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │x │ │ │ │ │ │ │ │ │Medie │Custode │proprietari, │
│ │referitor la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ONG- uri, │
│ │aria naturală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │centre de │
│ │protejată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cercetare, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │universităţi │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi │
│4.2.4│panouri │ │ │ │ │ │ │ │x │ │ │ │x │ │ │ │ │ │ │ │ │Medie │Custode │locale şi de │
│ │educative │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mediu │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Evaluarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │impactului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi │
│ │activităţilor de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale şi de │
│ │comunicare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mediu, │
│ │informare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │proprietari, │
│4.2.5│conştientizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │x │ │ │Medie │Custode │ONG- uri, │
│ │şi educaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │centre de │
│ │ecologică: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cercetare, │
│ │sondaje, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │universităţi │
│ │chestionare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sociologice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──────────┴───────────┴─────────────┤
│5. │Utilizarea durabilă a resurselor naturale │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.1 │Măsură generală / Obiectiv specific 15. Promovarea utilizării durabile a │
│ │pajiştilor: păşuni, fâneţe │
├─────┼────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──────────┬───────────┬─────────────┤
│ │Elaborarea unui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ghid, cuprinzând│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi │
│ │cele mai bune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale şi de │
│ │practici de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mediu, │
│ │administrare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │proprietari, │
│5.1.1│pajiştilor de │ │ │ │x │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mare │Custode │ONG-uri, │
│ │stâncărie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │centre de │
│ │promovarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cercetare, │
│ │acestuia în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │universităţi │
│ │rândurile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proprietarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──────────┴───────────┴─────────────┘    8.2. Estimarea resurselor necesare
        Tabel nr. 22 Estimarea resurselor necesare desfăşurării activităţilor planificate

┌────────┬─────────────────┬────────────┬───────────────────────────┬────────────────┬──────────┐
│ │ │Resurse │ │Resurse │Alocare │
│Nr. │Activitate │umane │Resurse materiale │financiare │subprogram│
│ │ │ │ │estimate │ │
├────────┼─────────────────┼────────────┼────────┬───────┬──────────┼────────┬───────┼──────────┤
│ │ │Total │Denumire│UM │Cantitate │Total │Sursă │ │
│ │ │(zile/om) │ │ │ │(lei) │fonduri│ │
├────────┼─────────────────┴────────────┴────────┴───────┴──────────┴────────┴───────┴──────────┤
│1. │Conservarea şi managementul biodiversităţii, habitatului de interes conservativ │
├────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Asigurarea conservării habitatului 6110* Pajişti rupicole calcifile sau │
│1.1 │bazifile din Alysso-Sedion albi, în sensul menţinerii stării de conservare │
│ │favorabilă │
├────────┼─────────────────┬────────────┬──────────────┬────────┬───┬────────┬───────┬──────────┤
│ │ │1 specialist│ │ │ │ │ │ │
│ │ │arii │ │ │ │ │ │ │
│ │Menţinerea │naturale │ │buc. │1 │ │ │ │
│ │suprafeţei şi │protejate 26│ │ │ │ │ │ │
│ │funcţiilor │zile, 8 ore/│Mijloc auto de│ │ │ │ │ │
│ │habitatului 6110*│zi │deplasare │ │ │ │ │ │
│1.1.1 │Pajişti rupicole ├────────────┤Unelte lucrări├────────┼───┤10000,00│ │ │
│ │calcifile sau │1 executant │intervenţie │ │ │ │ │ │
│ │bazifile din │lucrări │Parteneriat │ │ │ │ │ │
│ │Alysso-Sedion │defrişare │instituţional │ │ │ │ │ │
│ │albi │tufărişuri 5│ │set │1 │ │ │ │
│ │ │zile/an, 8 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ore/zi, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │cinci ani │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼───┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│măsură │ │ │n/a │ │ │10000.00│n/a │ │
│generală│ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼───┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│obiectiv│ │ │n/a │ │ │10000,00│n/a │ │
│general │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴───┴────────┴───────┴──────────┤
│2. │Inventarierea/evaluarea detaliată şi monitoringul biodiversităţii │
├────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1 │Realizarea/actualizarea inventarului pentru habitatul de interes conservativ │
│ │6110* Pajişti rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi │
├────────┼─────────────────┬────────────┬──────────────┬────────┬───┬────────┬───────┬──────────┤
│ │Actualizarea │1 specialist│ │ │ │ │ │ │
│ │inventarului │botanist 10 │Mijloc auto de│buc. │1 │ │ │ │
│ │pentru habitatul │zile, 8 ore/│deplasare │ │ │ │ │ │
│ │de interes │zi │ │ │ │ │ │ │
│2.1.1 │conservativ 6110*├────────────┼──────────────┼────────┼───┤9500.00 │ │ │
│ │Pajişti rupicole │ │Echipament GPS│buc. │1 │ │ │ │
│ │calcifile sau │1 specialist├──────────────┼────────┼───┤ │ │ │
│ │bazifile din │GIS 10 zile,│Combustibil, │ │ │ │ │ │
│ │Alysso-Sedion │8 ore/zi │cazare, diurna│zile │20 │ │ │ │
│ │albi │ │specialişti │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼───┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│măsură │ │ │ │ │ │9500,00 │ │ │
│generală│ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴───┴────────┴───────┴──────────┤
│ │Realizarea monitorizării stării de conservare a habitatului de interes │
│2.2 │conservativ 6110* Pajişti rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion │
│ │albi │
├────────┼─────────────────┬────────────┬──────────────┬────────┬───┬────────┬───────┬──────────┤
│ │Realizarea │ │Mijloc auto de│ │ │ │ │ │
│ │monitorizării │ │deplasare, din│buc. │1 │ │ │ │
│ │habitatului 6110*│1 specialist│dotare │ │ │ │ │ │
│ │Pajişti rupicole │botanist 10 │ │ │ │ │ │ │
│2.2.1 │calcifile sau │zile, 8 ore/├──────────────┼────────┼───┤23500.00│ │ │
│ │bazifile din │zi/an, timp │Combustibil, │ │ │ │ │ │
│ │Alysso-Sedion │de 5 ani │cazare, diurna│zile │10 │ │ │ │
│ │albi │ │specialist │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼───┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│măsură │ │ │ │ │ │23500,00│ │ │
│generală│ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴───┴────────┴───────┴──────────┤
│2.3 │Realizarea/actualizarea inventarelor - evaluarea detaliată, pentru elementele │
│ │abiotice de interes pentru conservarea biodiversităţii în aria protejată │
├────────┼─────────────────┬────────────┬──────────────┬────────┬───┬────────┬───────┬──────────┤
│ │Realizarea │ │Mijloc auto de│ │ │ │ │ │
│ │evaluării │1 specialist│deplasare, din│buc. │1 │ │ │ │
│ │detaliate a │geolog/ │dotare │ │ │ │ │ │
│2.3.1 │geologiei ariei │geograf/GIS ├──────────────┼────────┼───┤4700.00 │ │ │
│ │naturale │10 zile, 8 │Combustibil, │ │ │ │ │ │
│ │protejate │ore/zi │cazare, diurnă│zile │10 │ │ │ │
│ │ │ │specialist │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼───┼────────┼───────┼──────────┤
│ │Realizarea │ │Mijloc auto de│ │ │ │ │ │
│ │evaluării │1 specialist│deplasare, din│buc. │1 │ │ │ │
│ │detaliate a │geograf/ │dotare │ │ │ │ │ │
│2.3.2 │hidrologiei/ │hidrolog/GIS├──────────────┼────────┼───┤4700,00 │ │ │
│ │hidrografiei │10 zile, 8 │Combustibil, │ │ │ │ │ │
│ │ariei naturale │ore/zi │cazare, diurnă│zile │10 │ │ │ │
│ │protejate │ │specialist │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼───┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│măsură │ │ │ │ │ │9400.00 │ │ │
│generală│ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼───┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│obiectiv│ │ │ │ │ │42400,00│ │ │
│general │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴───┴────────┴───────┴──────────┤
│3. │Administrarea şi managementul efectiv al ariei naturale protejate şi asigurarea │
│ │durabilităţii managementului │
├────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1 │Materializarea limitelor pe teren ale sitului/rezervaţiei şi menţinerea │
│ │acestora │
├────────┼─────────────────┬────────────┬──────────────┬────────┬───┬────────┬───────┬──────────┤
│ │Realizarea şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instalarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bornelor │ │Servicii │ │ │ │ │ │
│ │indicatoare │ │realizare şi │ │ │ │ │ │
│3.1.1 │pentru │ │amplasare │buc. │1 │5000,00 │ │ │
│ │evidenţierea │ │borne │ │ │ │ │ │
│ │limitelor ariei │ │ │ │ │ │ │ │
│ │naturale │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protejate │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼───┼────────┼───────┼──────────┤
│ │Întreţinerea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mijloacelor de │ │ │ │ │ │ │ │
│3.1.2 │semnalizare a │- │Parteneriat │- │- │0 │ │ │
│ │limitelor ariei │ │instituţional │ │ │ │ │ │
│ │naturale │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protejate │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼───┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│măsură │ │ │ │ │ │5000,00 │ │ │
│generală│ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴───┴────────┴───────┴──────────┤
│3.2 │Urmărirea respectării regulamentului şi a prevederilor Planului de management │
├────────┼─────────────────┬────────────┬──────────────┬────────┬───┬────────┬───────┬──────────┤
│ │Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │patrule periodice│ │Parteneriat │ │ │ │ │ │
│3.2.1 │pe teritoriul │ │instituţional │- │- │0 │ │ │
│ │ariei naturale │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protejate │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼───┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│măsură │ │ │ │ │ │ │ │ │
│generală│ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴───┴────────┴───────┴──────────┤
│3.3 │Asigurarea finanţării/bugetului necesar pentru implementarea Planului de │
│ │management │
├────────┼─────────────────┬────────────┬──────────────┬────────┬───┬────────┬───────┬──────────┤
│ │Perceperea de │ │ │ │ │ │ │ │
│3.3.1 │taxe pentru │ │ │- │- │0 │ │ │
│ │avizele acordate │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼───┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│măsură │ │ │ │ │ │0 │ │ │
│generală│ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴───┴────────┴───────┴──────────┤
│3.4 │Asigurarea logisticii necesare pentru administrarea eficientă a sitului │
├────────┼─────────────────┬────────────┬──────────────┬────────┬───┬────────┬───────┬──────────┤
│ │ │ │Echipament GPS│ │ │2500.00 │ │ │
│ │Achiziţionarea │ ├──────────────┤ │ ├────────┤ │ │
│ │elementelor de │ │Unelte lucrări│ │ │1000,00 │ │ │
│ │logistică │ │intervenţie │buc │1 │ │ │ │
│3.4.1 │necesare: │ ├──────────────┤buc. │1 ├────────┤ │ │
│ │echipament de │ │Literatura de │ │ │ │ │ │
│ │teren etc. │ │specialitate: │ │ │500,00 │ │ │
│ │ │ │determinatoare│ │ │ │ │ │
│ │ │ │plante │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼───┼────────┼───────┼──────────┤
│ │Întreţinerea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │elementelor de │ │ │ │ │ │ │ │
│3.4.2 │logistică │- │- │- │- │ │ │ │
│ │necesare: │ │ │ │ │ │ │ │
│ │echipament de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │teren etc. │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼───┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│măsură │ │ │ │ │ │4000,00 │ │ │
│generală│ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.4 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────┴────────────┴──────────────┼────────┴───┴────────┴───────┴──────────┤
│3.5 │Monitorizarea implementării Planului de │ │
│ │management │ │
├────────┼─────────────────┬────────────┬──────────────┼────────┬───┬────────┬───────┬──────────┤
│ │Urmărirea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │indicatorilor de │1 specialist│ │ │ │ │ │ │
│ │monitorizare - │arii │ │ │ │ │ │ │
│ │calitativi şi │protejate 10│ │ │ │ │ │ │
│3.5.1 │cantitativi, │zile/an, 8 │- │- │- │9000,00 │ │ │
│ │milestone-urilor │ore/zi, 5 │ │ │ │ │ │ │
│ │şi a livrabilelor│ani. │ │ │ │ │ │ │
│ │Planului de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │management │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼───┼────────┼───────┼──────────┤
│ │Ajustarea/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │modificarea │1 specialist│ │ │ │ │ │ │
│ │indicatorilor │arii │ │ │ │ │ │ │
│3.5.2 │funcţie de │protejate 5 │- │- │- │4500,00 │ │ │
│ │modificarea │zile/an, 8 │ │ │ │ │ │ │
│ │implementării │ore/zi, 5 │ │ │ │ │ │ │
│ │Planului de │ani │ │ │ │ │ │ │
│ │management. │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼───┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│măsură │ │ │ │ │ │13500,00│ │ │
│generală│ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.5 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴───┴────────┴───────┴──────────┤
│3.6 │Dezvoltarea capacităţii personalului implicat în administrarea/managementul │
│ │sitului │
├────────┼─────────────────┬────────────┬──────────────┬────────┬───┬────────┬───────┬──────────┤
│ │Evaluarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nevoilor de │1 │ │ │ │ │ │ │
│ │formare a │responsabil │ │ │ │ │ │ │
│3.6.1 │personalului │formare 30 │ │ │ │3000,00 │ │ │
│ │implicat în │zile, 8 ore/│ │ │ │ │ │ │
│ │managementul │zi │ │ │ │ │ │ │
│ │ariei naturale │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protejate │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼───┼────────┼───────┼──────────┤
│ │Desfăşurarea │ │Servicii de │ │ │ │ │ │
│3.6.2 │cursurilor de │ │formare pentru│contract│1 │5000.00 │ │ │
│ │instruire │ │2 persoane │ │ │ │ │ │
│ │necesare │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼───┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│măsură │ │ │ │ │ │8000,00 │ │ │
│generală│ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.6 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴───┴────────┴───────┴──────────┤
│3.7 │Realizarea raportărilor necesare către autorităţi: Garda de Mediu; Ministerul │
│ │Mediului, Apelor şi Pădurilor; Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului │
├────────┼─────────────────┬────────────┬──────────────┬────────┬───┬────────┬───────┬──────────┤
│ │Elaborarea │1 │ │ │ │ │ │ │
│ │rapoartelor de │responsabil,│ │ │ │ │ │ │
│3.7.1 │activitate şi │10 zile/an, │- │- │- │6000,00 │ │ │
│ │financiare │8 ore/zi, 5 │ │ │ │ │ │ │
│ │necesare │ani │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼───┼────────┼───────┼──────────┤
│ │Trimiterea şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │completarea │ │ │ │ │ │ │ │
│3.7.2 │acestora funcţie │- │- │- │- │- │ │ │
│ │de solicitările │ │ │ │ │ │ │ │
│ │autorităţilor │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼───┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│măsură │ │ │ │ │ │6000.00 │ │ │
│generală│ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.7 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼───┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│obiectiv│ │ │ │ │ │19500,00│ │ │
│general │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴───┴────────┴───────┴──────────┤
│4. │Comunicare, educaţie ecologică şi conştientizarea publicului │
├────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.1 │Elaborarea/actualizarea Strategiei şi a Planului de acţiune privind │
│ │conştientizarea publicului │
├────────┼─────────────────┬────────────┬──────────────┬────────┬───┬────────┬───────┬──────────┤
│ │Constituirea unui│ │ │ │ │ │ │ │
│4.1.1 │grup de lucru │ │Parteneriate │- │- │0 │ │ │
│ │pentru elaborarea│ │instituţionale│ │ │ │ │ │
│ │Strategiei │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼───┼────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │Servicii │ │ │ │ │ │
│ │Realizarea de │ │organizare │ │ │ │ │ │
│ │întâlniri pentru │ │evenimente │ │ │ │ │ │
│4.1.2 │elaborarea │ │pentru 3 │contract│1 │3000.00 │ │ │
│ │Strategiei │ │ateliere de │ │ │ │ │ │
│ │ │ │lucru a câte 1│ │ │ │ │ │
│ │ │ │zi │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼───┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│măsură │ │ │ │ │ │3000.00 │ │ │
│generală│ │ │ │ │ │ │ │ │
│4.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴───┴────────┴───────┴──────────┤
│4.2 │Implementarea Strategiei şi a Planului de acţiune privind conştientizarea │
│ │publicului │
├────────┼─────────────────┬────────────┬──────────────┬────────┬───┬────────┬───────┬──────────┤
│ │Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │materiale │ │ │ │ │ │ │ │
│ │informative │ │ │ │ │ │ │ │
│ │referitoare la │ │ │ │ │ │ │ │
│4.2.1 │aria naturală │ │Broşuri │buc. │200│1000,00 │ │ │
│ │protejată: │ │Pliante │buc. │200│500,00 │ │ │
│ │broşuri, pliante,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │postere, cărţi şi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │alte modalităţi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de informare │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼───┼────────┼───────┼──────────┤
│ │Realizarea │ │Servicii │ │ │ │ │ │
│4.2.2 │site-ului web al │ │realizare site│contract│1 │4000,00 │ │ │
│ │ariei naturale │ │web │ │ │ │ │ │
│ │protejate │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼───┼────────┼───────┼──────────┤
│ │Realizarea şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │difuzarea unui │ │ │ │ │ │ │ │
│ │material │ │Parteneriat │ │ │ │ │ │
│4.2.3 │documentar │ │instituţional │- │- │- │ │ │
│ │referitor la aria│ │ │ │ │ │ │ │
│ │naturală │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protejată │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼───┼────────┼───────┼──────────┤
│4.2.4 │Realizarea de │ │Panou │buc. │1 │500,00 │ │ │
│ │panouri educative│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼───┼────────┼───────┼──────────┤
│ │Evaluarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │impactului │ │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţilor de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comunicare, │ │Servicii │ │ │ │ │ │
│ │informare, │ │realizare │ │ │ │ │ │
│4.2.5 │conştientizare şi│ │studii │buc. │1 │3000.00 │ │ │
│ │educaţie │ │sociologice │ │ │ │ │ │
│ │ecologică: │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sondaje, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │chestionare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sociologice │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼───┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│măsură │ │ │ │ │ │9000,00 │ │ │
│generală│ │ │ │ │ │ │ │ │
│4.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼───┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│obiectiv│ │ │ │ │ │12000,00│ │ │
│general │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴───┴────────┴───────┴──────────┤
│5. │Utilizarea durabilă a resurselor naturale │
├────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.1 │Promovarea utilizării durabile a pajiştilor: păşuni, fâneţe │
├────────┼─────────────────┬────────────┬──────────────┬────────┬───┬────────┬───────┬──────────┤
│ │Elaborarea unui │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ghid. cuprinzând │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cele mai bune │1 specialist│ │ │ │ │ │ │
│ │practici de │pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │administrare a │elaborarea │Tipărire ghid:│ │ │ │ │ │
│5.1.1 │pajiştilor de │conţinutului│100 ex. │Contract│1 │8500.00 │ │ │
│ │stâncărie │30 de zile. │ │ │ │ │ │ │
│ │promovarea │8 ore/zi │ │ │ │ │ │ │
│ │acestuia în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rândurile │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proprietarilor │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼───┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│măsură │ │ │ │ │ │8500,00 │ │ │
│generală│ │ │ │ │ │ │ │ │
│5.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼───┼────────┼───────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│obiectiv│ │ │ │ │ │8500,00 │ │ │
│general │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴─────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴───┴────────┴───────┴──────────┘
    9. PLANUL DE MONITORIZARE A ACTIVITĂŢILOR
    9.1. Raportări periodice
        Tabel nr. 23

┌───┬────────────┬────────────┬───────────┐
│ │ │Moment │Activităţi │
│Nr.│Denumire │raportare │incluse în │
│ │ ├──┬─────────┤raportare │
│ │ │An│Trimestru│ │
├───┼────────────┼──┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │1.1.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │2.1.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │2.2.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │2.3.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │2.3.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.1.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│1. │Raportare │1 │4 │3.2.1 │
│ │anul 1 │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.3.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.4.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.6.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.7.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.7.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │4.1.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │5.1.1 │
├───┼────────────┼──┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │1.1.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │2.1.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │2.2.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │2.3.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.2.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.3.1 │
│ │Raportare │ │ │Activitatea│
│2. │intermediară│2 │4 │3.4.1 │
│ │din anul 2 │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.5.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.6.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.7.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.7.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │4.1.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │4.2.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │4.2.4 │
├───┼────────────┼──┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │1.1.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │2.1.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │2.2.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │2.3.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.1.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.2.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │Raportare │ │ │3.3.1 │
│3. │intermediară│3 │4 │Activitatea│
│ │din anul 3 │ │ │3.4.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.5.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.6.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.7.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.7.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │4.2.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │4.2.3 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │4.2.4 │
├───┼────────────┼──┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │1.1.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │2.1.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.1.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.2.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │Raportare │ │ │3.3.1 │
│4. │intermediară│4 │4 │Activitatea│
│ │din anul 4 │ │ │3.4.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.5.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.6.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.7.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.7.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │4.2.5 │
├───┼────────────┼──┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │1.1.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │2.1.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │2.2.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.1.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│5. │Raportare │5 │4 │3.2.1 │
│ │din anul 5 │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.3.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.4.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.5.2 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.7.1 │
│ │ │ │ │Activitatea│
│ │ │ │ │3.7.2 │
└───┴────────────┴──┴─────────┴───────────┘    9.2. Urmărirea activităţilor planificate
        Tabel nr. 24 Centralizare resurse consumate, procent îndeplinire şi rezultate

┌─────┬────────────────┬──────────┬──────────┬────────────────┬───────────┬─────────┬───┐
│ │ │Resurse │Resurse │Resurse │Procent │ │ │
│ │ │umane │materiale │financiare │îndeplinire│Rezultate│Obs│
│Nr. │Activitate │ │ │estimate │ │ │ │
│ │ ├──────────┼──────────┼────────┬───────┼───────────┼─────────┼───┤
│ │ │Cheltuieli│Cheltuieli│Total │Sursă │ │ │ │
│ │ │ │ │(monedă)│fonduri│ │ │ │
├─────┼────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────┴───────────┴─────────┴───┤
│1. │Conservarea şi managementul biodiversităţii. habitatului de interes conservativ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Asigurarea conservării habitatului 6110* Pajişti rupicole calcifile sau │
│1.1 │bazifile din Alysso-Sedion albi, în sensul menţinerii stării de conservare │
│ │favorabilă │
├─────┼────────────────┬──────────┬──────────┬────────┬───────┬───────────┬─────────┬───┤
│ │Menţinerea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │suprafeţei şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │funcţiilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │habitatului │ │ │ │ │ │ │ │
│1.1.1│6110* Pajişti │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rupicole │ │ │ │ │ │ │ │
│ │calcifile sau │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bazifile din │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Alysso- Sedion │ │ │ │ │ │ │ │
│ │albi │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┴────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────────┼─────────┼───┤
│Total măsură generală │ │n/a │ │n/a │ │ │ │
│1.1 │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────────┼─────────┼───┤
│Total obiectiv general│ │n/a │ │n/a │ │ │ │
│1 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┬────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────┴───────────┴─────────┴───┤
│2. │Inventarierea/evaluarea detaliată şi monitoringul biodiversităţii │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1 │Realizarea/actualizarea inventarului pentru habitatul de interes conservativ │
│ │6110* Pajişti rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi │
├─────┼────────────────┬──────────┬──────────┬────────┬───────┬───────────┬─────────┬───┤
│ │Actualizarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │inventarului │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru habitatul│ │ │ │ │ │ │ │
│ │de interes │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conservativ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.1.1│6110* Pajişti │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rupicole │ │ │ │ │ │ │ │
│ │calcifile sau │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bazifile din │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Alysso-Sedion │ │ │ │ │ │ │ │
│ │albi │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┴────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────────┼─────────┼───┤
│Total măsură generală │ │ │ │ │ │ │ │
│2.1 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┬────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────┴───────────┴─────────┴───┤
│ │Realizarea monitorizării stării de conservare a habitatului de interes │
│2.2 │conservativ 6110* Pajişti rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion │
│ │albi │
├─────┼────────────────┬──────────┬──────────┬────────┬───────┬───────────┬─────────┬───┤
│ │Realizarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │monitorizării │ │ │ │ │ │ │ │
│ │habitatului │ │ │ │ │ │ │ │
│ │6110* Pajişti │ │ │ │ │ │ │ │
│2.2.1│rupicole │ │ │ │ │ │ │ │
│ │calcifile sau │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bazifile din │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Alysso-Sedion │ │ │ │ │ │ │ │
│ │albi │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┴────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────────┼─────────┼───┤
│Total măsură generală │ │ │ │ │ │ │ │
│2.2 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┬────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────┴───────────┴─────────┴───┤
│2.3 │Realizarea/actualizarea inventarelor - evaluarea detaliată, pentru elementele │
│ │abiotice de interes pentru conservarea biodiversităţii în aria protejată │
├─────┼────────────────┬──────────┬──────────┬────────┬───────┬───────────┬─────────┬───┤
│ │Realizarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │evaluării │ │ │ │ │ │ │ │
│2.3.1│detaliate a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │geologiei ariei │ │ │ │ │ │ │ │
│ │naturale │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protejate │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────────┼─────────┼───┤
│ │Realizarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │evaluării │ │ │ │ │ │ │ │
│ │detaliate a │ │ │ │ │ │ │ │
│2.3.2│hidrologiei/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │hidrografiei │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ariei naturale │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protejate │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┴────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────────┼─────────┼───┤
│Total măsură generală │ │ │ │ │ │ │ │
│2.3 │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────────┼─────────┼───┤
│Total obiectiv general│ │ │ │ │ │ │ │
│2 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┬────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────┴───────────┴─────────┴───┤
│3. │Administrarea şi managementul efectiv al ariei naturale protejate şi asigurarea │
│ │durabilităţii managementului │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1 │Materializarea limitelor pe teren ale sitului/rezervaţiei şi menţinerea │
│ │acestora │
├─────┼────────────────┬──────────┬──────────┬────────┬───────┬───────────┬─────────┬───┤
│ │Realizarea şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instalarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bornelor şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │panourilor │ │ │ │ │ │ │ │
│3.1.1│indicatoare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │evidenţierea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │limitelor ariei │ │ │ │ │ │ │ │
│ │naturale │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protejate │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────────┼─────────┼───┤
│ │Întreţinerea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mijloacelor de │ │ │ │ │ │ │ │
│3.1.2│semnalizare a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │limitelor ariei │ │ │ │ │ │ │ │
│ │naturale │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protejate │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┴────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────────┼─────────┼───┤
│Total măsură generală │ │ │ │ │ │ │ │
│3.1 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┬────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────┴───────────┴─────────┴───┤
│3.2 │Urmărirea respectării regulamentului şi a prevederilor Planului de management │
├─────┼────────────────┬──────────┬──────────┬────────┬───────┬───────────┬─────────┬───┤
│ │Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │patrule │ │ │ │ │ │ │ │
│3.2.1│periodice pe │ │ │ │ │ │ │ │
│ │teritoriul ariei│ │ │ │ │ │ │ │
│ │naturale │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protejate │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┴────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────────┼─────────┼───┤
│Total măsură generală │ │ │ │ │ │ │ │
│3.2 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┬────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────┴───────────┴─────────┴───┤
│3.3 │Asigurarea finanţării/bugetului necesar pentru implementarea Planului de │
│ │management │
├─────┼────────────────┬──────────┬──────────┬────────┬───────┬───────────┬─────────┬───┤
│ │Perceperea de │ │ │ │ │ │ │ │
│3.3.1│taxe pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │avizele acordate│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┴────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────────┼─────────┼───┤
│Total măsură generală │ │ │ │ │ │ │ │
│3.3 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┬────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────┴───────────┴─────────┴───┤
│3.4 │Asigurarea logisticii necesare pentru administrarea eficientă a sitului │
├─────┼────────────────┬──────────┬──────────┬────────┬───────┬───────────┬─────────┬───┤
│ │Achiziţionarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │elementelor de │ │ │ │ │ │ │ │
│3.4.1│logistică │ │ │ │ │ │ │ │
│ │necesare: │ │ │ │ │ │ │ │
│ │echipament de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │teren etc. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────────┼─────────┼───┤
│ │Întreţinerea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │elementelor de │ │ │ │ │ │ │ │
│3.4.2│logistică │ │ │ │ │ │ │ │
│ │necesare: │ │ │ │ │ │ │ │
│ │echipament de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │teren etc. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┴────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────────┼─────────┼───┤
│Total măsură generală │ │ │ │ │ │ │ │
│3.4 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┬────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────┴───────────┴─────────┴───┤
│3.5 │Monitorizarea implementării Planului de management │
├─────┼────────────────┬──────────┬──────────┬────────┬───────┬───────────┬─────────┬───┤
│ │Urmărirea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │indicatorilor de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │monitorizare - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │calitativi şi │ │ │ │ │ │ │ │
│3.5.1│cantitativi, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │milestone-urilor│ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │livrabilelor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Planului de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │management │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────────┼─────────┼───┤
│ │Ajustarea/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │modificarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │indicatorilor │ │ │ │ │ │ │ │
│3.5.2│funcţie de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │modificarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │implementării │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Planului de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │management │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┴────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────────┼─────────┼───┤
│Total măsură generală │ │ │ │ │ │ │ │
│3.5 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┬────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────┴───────────┴─────────┴───┤
│3.6 │Dezvoltarea capacităţii personalului implicat în administrarea/managementul │
│ │sitului │
├─────┼────────────────┬──────────┬──────────┬────────┬───────┬───────────┬─────────┬───┤
│ │Evaluarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nevoilor de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │formare a │ │ │ │ │ │ │ │
│3.6.1│personalului │ │ │ │ │ │ │ │
│ │implicat în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │managementul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ariei naturale │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protejate │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────────┼─────────┼───┤
│ │Desfăşurarea │ │ │ │ │ │ │ │
│3.6.2│cursurilor de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instruire │ │ │ │ │ │ │ │
│ │necesare │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┴────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────────┼─────────┼───┤
│Total măsură generală │ │ │ │ │ │ │ │
│3.6 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┬────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────┴───────────┴─────────┴───┤
│3.7 │Realizarea raportărilor necesare către autorităţi: Garda de Mediu; Ministerul │
│ │Mediului, Apelor şi Pădurilor; Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului │
├─────┼────────────────┬──────────┬──────────┬────────┬───────┬───────────┬─────────┬───┤
│ │Elaborarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rapoartelor de │ │ │ │ │ │ │ │
│3.7.1│activitate şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │necesare │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────────┼─────────┼───┤
│ │Trimiterea şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │completarea │ │ │ │ │ │ │ │
│3.7.2│acestora funcţie│ │ │ │ │ │ │ │
│ │de solicitările │ │ │ │ │ │ │ │
│ │autorităţilor │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┴────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────────┼─────────┼───┤
│Total măsură generală │ │ │ │ │ │ │ │
│3.7 │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────────┼─────────┼───┤
│Total obiectiv general│ │ │ │ │ │ │ │
│3 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┬────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────┴───────────┴─────────┴───┤
│4. │Comunicare, educaţie ecologică şi conştientizarea publicului │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.1 │Elaborarea/actualizarea Strategiei şi a Planului de acţiune privind │
│ │conştientizarea publicului │
├─────┼────────────────┬──────────┬──────────┬────────┬───────┬───────────┬─────────┬───┤
│ │Constituirea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │unui grup de │ │ │ │ │ │ │ │
│4.1.1│lucru pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │elaborarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Strategiei │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────────┼─────────┼───┤
│ │Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │
│4.1.2│întâlniri pentru│ │ │ │ │ │ │ │
│ │elaborarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Strategici │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┴────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────────┼─────────┼───┤
│Total măsură generală │ │ │ │ │ │ │ │
│4.1 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┬────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────┴───────────┴─────────┴───┤
│4.2 │Implementarea Strategiei şi a Planului de acţiune privind conştientizarea │
│ │publicului │
├─────┼────────────────┬──────────┬──────────┬────────┬───────┬───────────┬─────────┬───┤
│ │Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │materiale │ │ │ │ │ │ │ │
│ │informative │ │ │ │ │ │ │ │
│ │referitoare la │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aria naturală │ │ │ │ │ │ │ │
│4.2.1│protejată: │ │ │ │ │ │ │ │
│ │broşuri, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pliante, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │postere, cărţi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │si alte │ │ │ │ │ │ │ │
│ │modalităţi de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │informate │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────────┼─────────┼───┤
│ │Realizarea │ │ │ │ │ │ │ │
│4.2.2│site-ului web al│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ariei naturale │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protejate │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────────┼─────────┼───┤
│ │Realizarea şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │difuzarea unui │ │ │ │ │ │ │ │
│ │material │ │ │ │ │ │ │ │
│4.2.3│documentar │ │ │ │ │ │ │ │
│ │referitor la │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aria naturală │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protejată │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────────┼─────────┼───┤
│ │Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │
│4.2.4│panouri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │educative │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────────┼─────────┼───┤
│ │Evaluarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │impactului │ │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţilor de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │comunicare. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │informare, │ │ │ │ │ │ │ │
│4.2.5│conştientizare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi educaţie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ecologică: │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sondaje, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │chestionare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sociologice │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┴────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────────┼─────────┼───┤
│Total măsură generală │ │ │ │ │ │ │ │
│4.2 │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────────┼─────────┼───┤
│Total obiectiv general│ │ │ │ │ │ │ │
│4 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┬────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────┴───────────┴─────────┴───┤
│5. │Utilizarea durabilă a resurselor naturale │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.1 │Promovarea utilizării durabile a pajiştilor: păşuni, fâneţe │
├─────┼────────────────┬──────────┬──────────┬────────┬───────┬───────────┬─────────┬───┤
│ │Elaborarea unui │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ghid. cuprinzând│ │ │ │ │ │ │ │
│ │cele mai bune │ │ │ │ │ │ │ │
│ │practici de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │administrare a │ │ │ │ │ │ │ │
│5.1.1│pajiştilor de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stâncărie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │promovarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acestuia în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rândurile │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proprietarilor │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┴────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────────┼─────────┼───┤
│Total măsură generală │ │ │ │ │ │ │ │
│5.1 │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────────┼─────────┼───┤
│Total obiectiv general│ │ │ │ │ │ │ │
│5 │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────┴───────────┴─────────┴───┘    9.3. Indicarea activităţii realizate
        Tabel nr. 25 Activităţi planificate

┌────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │Anul 1 │Anul 2 │Anul 3 │Anul 4 │Anul 5 │
│Activitate ├──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┤
│ │T1│T2│T3│T4│T1│T2│T3│T4│T1│T2│T3│T4│T1│T2│T3│T4│T1│T2│T3│T4│
├────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│Activitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.1.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Menţinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│suprafeţei şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│funcţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│habitatului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6110* Pajişti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rupicole │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│calcifile sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bazifile din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Alysso-Sedion │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│albi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│Activitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.1.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Actualizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│inventarului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru habitatul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de interes │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│conservativ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6110* Pajişti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rupicole │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│calcifile sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bazifile din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Alysso-Sedion │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│albi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│Activitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.2.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Realizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│monitorizării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│habitatului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6110* Pajişti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rupicole │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│calcifile sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bazifile din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Alysso-Sedion │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│albi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│Activitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.3.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Realizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evaluării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│detaliate a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│geologiei ariei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│naturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│protejate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│Activitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.3.2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Realizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evaluării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│detaliate a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│hidrologiei / │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│hidrografici │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ariei naturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│protejate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│Activitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.1.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Realizarea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instalarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bornelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│indicatoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţierea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│limitelor ariei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│naturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│protejate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│Activitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.1.2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Întreţinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mijloacelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│semnalizare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│limitelor ariei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│naturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│protejate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│Activitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.2.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│patrule │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│periodice pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│teritoriul ariei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│naturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│protejate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│Activitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.3.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Perceperea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│taxe pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│avizele acordate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│Activitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.4.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Achiziţionarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│elementelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│logistică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│necesare: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│echipament de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│teren etc. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│Activitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.4.2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Întreţinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│elementelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│logistică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│necesare: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│echipament de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│teren etc. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│Activitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.5.1. Urmărirea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│indicatorilor de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│monitorizare - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│calitativi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cantitativi, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│milestone-urilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│livrabilelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Planului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│management │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│Activitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.5.2. Ajustarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│/modificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│indicatorilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│funcţie de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│modificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│implementării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Planului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│management │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│Activitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.6.1. Evaluarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nevoilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│formare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│personalului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│implicat în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│managementul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ariei naturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│protejate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│Activitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.6.2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Desfăşurarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cursurilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instruire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│necesare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│Activitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.7.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Elaborarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rapoartelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│activitate şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│necesare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│Activitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3.7.2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Trimiterea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│completarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│acestora funcţie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de solicitările │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│autorităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│Activitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4.1.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│unui grup de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lucru pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│elaborarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Strategiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│Activitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4.1.2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│întâlniri pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│elaborarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Strategiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│Activitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4.2.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│materiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│informative │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│referitoare la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aria naturală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│protejată: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│broşuri, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pliante, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│postere, cărţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│modalităţi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│informare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│Activitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4.2.2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Realizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│site-ului web al│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ariei naturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│protejate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│Activitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4.2.3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Realizarea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│difuzarea unui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│material │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│documentar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│referitor la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aria naturală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│protejată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│Activitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4.2.4. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│panouri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│educative │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│Activitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4.2.5. Evaluarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│impactului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│activităţilor de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comunicare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│informare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│conştientizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi educaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ecologică: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sondaje, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│chestionare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sociologice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│Activitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5.1.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Elaborarea unui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ghid, cuprinzând│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cele mai bune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│practici de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│administrare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pajiştilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│stâncărie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│promovarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│acestuia în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rândurile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proprietarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
    10. BIBLIOGRAFIE ŞI REFERINŢE
        Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad. Planul de management al spaţiului hidrografic Prut-Bârlad.
        Băcăuanu V., 1968, Câmpia Moldovei studiu geomorfologic. Edit. Acad. Române, Bucureşti
        Bîrsan M.-V., Dumitrescu A., 2014. ROCADA: Romanian daily gridded climatic dataset (1961-2013) V1.0. Administraţia Naţională de Meteorologie, Bucureşti, România, PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.833627.
        Borza Al., 1931. Schedae ad "Floram Romaniae Exiccatam". Centuria X. Bul. Grăd. Bot. Cluj.
        Dobrescu C., 1969. Rezervaţia geologică şi botanică Stînca Ştefăneşti. Călăuza monumentelor Naturii din Moldova, Iaşi.
        Dumitrescu Al., Bîrsan M.-V., 2015. ROCADA: a gridded daily climatic dataset over Romania (1961-2013) for nine meteorological variables. Natural Hazards 78, 2: 1045-1063, https://doi.org/10.1007/s11069-015-1757-z.
        Erhan E., 1983. Fenomenul de secetă în Podişul Moldovei. Edit. Univ. Iaşi.
        Gafta D., Mountford J.O. (coord.), 2008. Manualul de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România. Edit. Risoprint, Cluj-Napoca.
        Grecescu D., 1898. Conspectul Florei României. Tipografia Dreptatea, Bucureşti.
        Grecescu D., 1909. Supliment la Conspectul Florei României. Inst. Arte Grafice, Bucureşti.
        Horeanu C., 1978. Salvarea speciei Schiverechia podolica (Bess.) Andrz. prin transplantarea în staţiunea Ripiceni. Ocrot. nat. şi med. înconj. 22, 1: 43-46.
        Huld T., Muller R., Gambardella A., 2012. A new solar radiation database for estimating PV performance in Europe and Africa. Solar Energy 86: 1803-1815.
        Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia mediului - ICPA, 2003. Sistemul Român de Taxonomie a Solurilor (SRTS). Bucureşti.
        Juravle D., 2017. Cursuri Geologia României. Curs. 3 Platforma Moldovenescă http://doru.juravle.com/cursuri/.
        Mihăilă D., 2006. Câmpia Moldovei. Studiu climatic. Edit. Univ. Suceava.
        Mititelu D., Barabaş N., Haja S., 1971. Flora şi vegetaţia rezervaţiei Stânca-Ştefăneşti (jud. Botoşani). Stud. Com. Muz. Şt. Nat. Bacău: 731-750.
        Oltean M., Negrean G., Popescu A., Roman N., Dihoru G., Sanda V., Mihăilescu S., 1994. Lista Roşie a plantelor superioare din România. St., Sint.. Docum. de Ecologie, Bucureşti 1: 1-52
        Papp C., 1940. Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei de la Stânca Ştefăneşti (jud. Botoşani). Lucr. Soc. Geograf. Iaşi, vol. III.
        Patriche C.V., 2009. Metode statistice aplicate în climatologie. Edit. Terra Nostra, Iaşi.
        Pelin L.I., 2015. Fenomenul de secetă din Câmpia Moldovei. Edit. Univ. "Al. I. Cuza", Iaşi.
        Petrescu C., 1920. Contribution a la flore de la Roumanie. Huitieme note. Bull. de la Sect. Scient. de l'Acad. Roum. 6, 2-4: 71-76.
        Procopianu-Propocovici A., 1901. Enumeraţia plantelor vasculare de la Stânca Ştefăneşti. Publ. Soc. Natur. România, nr. 2, Bucureşti.
        Procopianu-Propocovici A., 1902. A doua enumerarea plantelor vasculare de la Stânca Ştefăneşti. Publ. Soc. Natur. România, nr. 3, Bucureşti.
        Prodan I., 1939. Flora pentru determinarea şi descrierea plantelor ce cresc în România. I-II. Tipografia "Cartea Românească", Cluj.
        Romanescu G., Stoleriu C.C., Romanescu A.M., 2011. Water reservoirs and the risk of accidental flood occurrence. Case study: Stânca-Costeşti reservoir and the historical floods of the Prut river in the period July - August 2008, Romania. Hydrological processes 25, 13: 2056-2070.
        Saulea E., 1966. Harta geologică 1:200 000. 7. Ştefăneşti, Institutul Geologic, Bucureşti, 18 p.
        Saulea E., 1967. Harta geologică 1:200 000. 6. Suceava, Institutul Geologie, Bucureşti, 52 p.
        Saulea E., Popescu I., 1966. Harta geologică 1:200 000. 1. Dărăbani, Institutul Geologic, Bucureşti, 16 p.
        Secu C., Rusu C., 2007. Geografia solurilor cu elemente de pedologie. Edit. Univ. "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi.
        Secu C.V., 2003. Bazinul râului Başeu. Ed. Terra Nostra, Iaşi.
        Secu C., 2002. Bazinul râului Başeu. Studiu fizico-geografic. Teză de doctorat. Iaşi.
        ***, 2008. Clima României. Edit. Acad. Române, Bucureşti.
        http://www.baraje.ro

    11. ANEXE LA PLANUL DE MANAGEMENT
        Anexa nr. 1. Regulamentul sitului Natura 2000 ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti
        Anexa nr. 2. Fotografii
        Anexa nr. 3. Hărţi/seturi de date geospaţiale
    3.1. Harta suprapunerilor ariilor naturale protejate
    3.2. Harta localizării ariilor naturale protejate
    3.3. Harta limitelor ariei naturale protejate
    3.4. Harta geologică
    3.5. Hartă hidrografică
    3.6. Hartă solurilor
    3.7. Harta temperaturilor - medii multianuale
    3.8. Harta precipitaţiilor - medii multianuale
    3.9. Harta ecosistemelor
    3.10. Harta distribuţiei habitatului 6110*
    3.11. Harta unităţilor administrativ teritoriale
    3.12. Harta utilizării terenului
    3.13. Harta juridică a terenului
    3.14. Harta infrastructurii rutiere şi căilor ferate
    3.15. Harta privind perimetrul construit al localităţilor
    3.16. Harta construcţiilor
    3.17. Harta obiectivelor turistice şi punctelor de belvedere
    3.18. Harta presiunilor la nivelul ariei naturale protejate
    3.19. 3.19.1. Harta ameninţărilor_1 la nivelul ariei naturale protejate
    3.19.2. Harta ameninţărilor_2 la nivelul ariei naturale protejate

    3.20. 3.20.1. Harta distribuţiei impacturilor presiunilor asupra habitatului 6110*
    3.20.2. Harta distribuţiei impacturilor ameninţărilor_1 asupra habitatului 6110*
    3.20.3. Harta distribuţiei impacturilor ameninţărilor_2 asupra habitatului 6110*    ANEXA 1

    REGULAMENTUL
                    SITULUI NATURA 2000 ROSCI0234 STÂNCA ŞTEFĂNEŞTI
    CAP. I
    ÎNFIINŢAREA, SCOPUL, LIMITELE ŞI MANAGEMENTUL SITULUI ROSCI0234 STÂNCA ŞTEFĂNEŞTI
    ART. 1
        ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti este un sit de importanţă comunitară, desemnat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat şi completat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2.387/2011.

    ART. 2
    (1) Limitele ariei naturale protejate ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti aparţin unităţii administrativ-teritoriale a oraşului Ştefăneşti (judeţul Botoşani) şi pot fi vizualizate pe website-ul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
    (2) În piesele grafice/desenate ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism vor fi incluse limitele sitului ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti.
    (3) Autorităţile administraţiei publice locale competente şi administratorii de terenuri au obligaţia de a actualiza documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, prin integrarea în cuprinsul lor, a prevederilor referitoare la aria naturală protejată ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti, după aprobarea prezentului regulament.
    (4) Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism realizate ulterior aprobării prezentului regulament vor include prevederi referitoare la aria naturală protejată ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti.
    (5) La elaborarea şi actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism ce cuprind şi suprafeţe din aria naturală protejată ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti sau din imediata vecinătate a acesteia, este necesar avizul custodelui.

    ART. 3
        Responsabilitatea managementului ariei naturale protejate ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti revine custodelui, care va asigura coordonarea unitară a tuturor activităţilor de pe raza acestuia, în vederea conservării biodiversităţii specifice, în conformitate cu Planul de management.

    CAP. II
    ACTIVITĂŢI PERMISE ŞI OBLIGAŢIILE LEGATE DE DESFĂŞURAREA ACESTOR ACTIVITĂŢI
    ART. 4
    (1) Utilizarea pajiştilor este permisă doar pentru proprietarii de terenuri din zona ariei naturale protejate ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti cu obligaţia respectării prezentului regulament şi a Planului de management.
    (2) Activităţile de utilizare a pajiştilor vor fi planificate şi monitorizate de custodele sitului, pentru evaluarea impactului acestor activităţi asupra habitatului din sit şi pentru stabilirea unor eventuale restricţii în zonele afectate. Accesul animalelor ierbivore pe suprafaţa habitatului va fi strict controlat.
    (3) Cositul, pe suprafaţa habitatului 6110*, este limitat şi se va putea realiza doar manual, după perioada de fructificare a speciilor de plante ierboase.
    (4) În situl ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti este interzisă vânătoarea.
    (5) În caz de fenomene de forţă majoră - incendii, calamităţi naturale, focare de infecţii - este permisă intervenţia instituţiilor abilitate cu înştiinţarea custodelui şi participarea acestuia la mobilizarea şi luarea măsurilor de prevenire, reducere şi eliminare a efectelor negative asupra ecosistemelor.
    (6) Custodele va iniţia realizarea de studii privind controlul speciilor colonizatoare şi invazive, şi pentru refacerea naturală a covorului vegetal din sit aflat sub influenţa schimbărilor climatice.
    (7) Accesul/vizitarea sitului ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti se face solitar sau în grupuri de maxim 10 persoane. Vizitarea în grupuri mai mari de 3 persoane se face numai cu acordul scris al custodelui.
    (8) Cu aprobarea custodelui sunt permise amplasarea panourilor indicatoare şi informative şi întreţinerea ori efectuarea marcajelor în sit.

    ART. 5
    (1) Se interzice abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul sitului ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti. Turiştii au obligaţia evacuării deşeurilor generate pe timpul vizitei.
    (2) Se interzice introducerea şi depozitarea substanţelor toxice, explozive sau alte categorii de substanţe pe teritoriul sitului.

    ART. 6
        Exploatarea resurselor minerale neregenerabile, a rocii de suprafaţă din situl ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti este interzisă.

    ART. 7
        Gospodărirea terenurilor cu pajişti incluse în sit se supune următoarelor reglementări:
    a) să nu fie incendiată vegetaţia ierboasă fără acordul custodelui;
    b) să nu se afecteze regimul hidrologic al pajiştilor, prin drenare, desecare;
    c) să fie combătute speciile de plante exotice invazive;
    d) să fie eliminate speciile de arbuşti de pe substratul calcaros, mai ales unde roca este mai mult sau mai puţin acoperită cu strat vegetal, cu menţinerea litierei la aproximativ 2 cm grosime;
    e) să fie evitate activităţile de extragere şi călcare repetată a speciilor de plante, cu excepţia activităţilor strict necesare efectuate de angajaţi care acţionează în zona de graniţă.


    ART. 8
        Colectarea speciilor de floră sălbatică, altele decât cele protejate prin lege, se poate face pe suprafaţa ariei naturale protejate ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti cu autorizaţie pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi comercializare emisă de autoritatea teritorială pentru protecţia mediului şi cu avizul custodelui.

    ART. 9
    (1) Orice plan sau proiect care nu are o legătură directă cu aria naturală protejată ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti, dar care ar putea afecta în mod semnificativ situl, singur sau în combinaţie cu alte planuri ori proiecte, este supus unei evaluări adecvate a efectelor potenţiale asupra sitului, având în vedere obiectivele de conservare ale acestuia.
    (2) Este interzisă dezvoltarea şi schimbarea categoriei de utilizare a terenurilor care pot afecta suprafeţele şi funcţia habitatului de interes conservativ.
    (3) În procedura de emitere a actelor de reglementare pentru planuri, proiecte şi/sau activităţi pe raza ariei naturale protejate ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti este necesar avizul custodelui.

    ART. 10
    (1) Custodele susţine cercetarea ştiinţifică ce se desfăşoară în aria naturală protejată ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti şi are ca scop conservarea habitatului de interes conservativ.
    (2) Colectarea de probe şi eşantioane de pe teritoriul ariei naturale protejate ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti pentru teme de cercetare ştiinţifică, analize sau ca material didactic se face cu avizul custodelui.
    (3) Activităţile de cercetare ştiinţifică pe teritoriul ariei naturale protejate ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti se desfăşoară cu avizul custodelui, care le sprijină logistic şi financiar, în limita posibilităţilor.
    (4) Activitatea colaboratorilor externi se va desfăşura pe baza unui contract de cercetare, încheiat cu custodele sitului, iar rezultatul cercetărilor este pus la dispoziţia custodelui.

    ART. 11
        Custodele acţionează permanent pentru includerea ariei naturale protejate ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti în programe de cercetare naţională şi internaţională.

    ART. 12
        Custodele poate institui un sistem de tarife de vizitare a sitului, conform prevederilor legale în vigoare.

    ART. 13
        Custodele va interveni cu dotările şi mijloacele tehnice adecvate de intervenţie în caz de foc deschis, în aria naturală protejată.

    ART. 14
        Distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoare, a plăcilor, a stâlpilor sau a semnelor de marcaj pentru aria naturală protejată ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti este interzisă.

    ART. 15
        Pentru speciile de păsări sălbatice existente în situl ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti sau în vecinătatea lui, sunt interzise următoarele:
    a) deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;
    b) vânzarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul vânzării şi oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea.


    ART. 16
        Este interzisă fotografierea sau filmarea în scop comercial, în perimetrul ariei naturale protejate ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti, fără avizul custodelui.

    ART. 17
        Finanţarea pentru activităţile desfăşurate în aria naturală protejată ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti se asigură din fonduri provenite:
    a) din bugetul de stat sau al autorităţilor locale;
    b) din activităţi proprii şi din sistemul de tarife, de acordare de avize;
    c) din proiecte întocmite de custode sau în colaborare cu alte organizaţii/instituţii şi finanţate prin programe locale, naţionale sau internaţionale;
    d) din subvenţii, donaţii, sponsorizări, contribuţii.


    CAP. III
    SANCŢIUNI
    ART. 18
        Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională, penală, materială sau civilă, conform legislaţiei în vigoare.

    ART. 19
        Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.

    CAP. IV
    DISPOZIŢII FINALE
    ART. 20
        În cazul situaţiilor de forţă majoră, generate de calamităţi naturale sau conflicte militare în zona graniţă, instituţiile abilitate intervin pentru eliminarea sau limitarea efectelor acestor fenomene, conform prevederilor legale.

    ART. 21
        Verificarea respectării prezentului regulament se va face de către custode sau de alte persoane abilitate, potrivit legislaţiei în vigoare.

    ART. 22
        Custodele are obligaţia de a sesiza instituţiile abilitate despre orice încălcare a prezentului regulament, a cărei soluţionare nu ţine de competenţa sa.

    ART. 23
        Aplicarea prezentului regulament se va face de către custode şi de către personalul instituţiilor statului, abilitat să constate şi să aplice sancţiuni potrivit competenţelor legale.

    ART. 24
        Custodele stabileşte acţiuni de urmărire a respectării prezentului regulament împreună cu Inspectoratele Judeţene de Jandarmi, precum şi prin protocoale şi planuri de colaborare, conform competenţelor acestora.

    ART. 25
        Încălcarea prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea contravenţională, penală, materială sau civilă, potrivit legislaţiei în vigoare.

    ART. 26
        Prezentul regulament poate fi modificat la propunerea custodelui de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, conform legislaţiei în vigoare.


    ANEXA 2

    FOTOGRAFII
                     SITUL NATURA 2000 ROSCI0234 STÂNCA ŞTEFĂNEŞTI
 (a se vedea imaginea asociată)
                       Foto 1 - Suport calcaros, ochiuri de loess
                      şi vegetaţie - briofite, licheni, cormofite
 (a se vedea imaginea asociată)
                             Foto 2 - Artemisia campestris
 (a se vedea imaginea asociată)
                                Foto 3 - Veronica incana
 (a se vedea imaginea asociată)
                            Foto 4 - Asplenium ruta-muraria
 (a se vedea imaginea asociată)
                             Foto 5 - Sempervivum marmoreum

    ANEXA 3

    HĂRŢI/SETURI DE DATE GEOSPAŢIALE
                     SITUL NATURA 2000 ROSCI0234 STÂNCA ŞTEFĂNEŞTI
    3.1. Harta suprapunerilor ariilor naturale protejate
                 - rezervaţia naturală şi ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti -
 (a se vedea imaginea asociată)

    3.2. Harta localizării ariilor naturale protejate
                  - rezervaţia naturală şi ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti -
 (a se vedea imaginea asociată)

    3.3. Harta limitelor ariei naturale protejate
                 - rezervaţia naturală şi ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti -
 (a se vedea imaginea asociată)

    3.4. Harta geologică
                 - rezervaţia naturală şi ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti -
 (a se vedea imaginea asociată)

    3.5. Harta hidrologică
                 - rezervaţia naturală şi ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti -
 (a se vedea imaginea asociată)

    3.6. Harta solurilor
                 - rezervaţia naturală şi ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti -
 (a se vedea imaginea asociată)

    3.7. Harta temperaturilor medii multianuale
                 - rezervaţia naturală şi ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti -
 (a se vedea imaginea asociată)

    3.8. Harta precipitaţiilor medii multianuale
                 - rezervaţia naturală şi ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti -
 (a se vedea imaginea asociată)

    3.9. Harta ecosistemelor
                 - rezervaţia naturală şi ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti -
 (a se vedea imaginea asociată)

    3.10. Harta distribuţiei habitatului 6110*
                 - rezervaţia naturală şi ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti -
 (a se vedea imaginea asociată)

    3.11. Harta unităţilor administrativ teritoriale
                 - rezervaţia naturală şi ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti -
 (a se vedea imaginea asociată)

    3.12. Harta utilizării terenurilor
                 - rezervaţia naturală şi ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti -
 (a se vedea imaginea asociată)

    3.13. Harta juridică a terenului
                 - rezervaţia naturală şi ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti -
 (a se vedea imaginea asociată)

    3.14. Harta infrastructurii rutiere şi căilor ferate
                 - rezervaţia naturală şi ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti -
 (a se vedea imaginea asociată)

    3.15. Harta privind perimetrul construit al localităţilor
                 - rezervaţia naturală şi ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti -
 (a se vedea imaginea asociată)

    3.16. Harta construcţiilor
                 - rezervaţia naturală şi ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti -
 (a se vedea imaginea asociată)

    3.17. Harta obiectivelor turistice
                 - rezervaţia naturală şi ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti -
 (a se vedea imaginea asociată)

    3.18. Harta presiunilor la nivelul ariei protejate
                 - rezervaţia naturală şi ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti -
 (a se vedea imaginea asociată)

    3.19.1. Harta ameninţărilor_1 la nivelul ariei protejate
                 - rezervaţia naturală şi ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti -
 (a se vedea imaginea asociată)

    3.19.2. Harta ameninţărilor_2 la nivelul ariei protejate
                 - rezervaţia naturală şi ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti -
 (a se vedea imaginea asociată)

    3.20.1. Harta distribuţiei impacturilor presiunilor asupra habitatului 6110*
                 - rezervaţia naturală şi ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti -
 (a se vedea imaginea asociată)

    3.20.2. Harta distribuţiei impacturilor ameninţărilor_1 asupra habitatului 6110*
                 - rezervaţia naturală şi ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti -
 (a se vedea imaginea asociată)

    3.20.3. Harta distribuţiei impacturilor ameninţărilor_2 asupra habitatului 6110*
                 - rezervaţia naturală şi ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti -
 (a se vedea imaginea asociată)


                                         ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016