Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PLAN DE MANAGEMENT din 25 ianuarie 2021  al sitului Natura 2000 ROSCI0317 Cordăreni-Vorniceni    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PLAN DE MANAGEMENT din 25 ianuarie 2021 al sitului Natura 2000 ROSCI0317 Cordăreni-Vorniceni

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 123 bis din 5 februarie 2021
──────────
    *) Aprobat de ORDINUL nr. 103 din 25 ianuarie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 123 din 5 februarie 2021.
──────────
        CUPRINS
    1. INFORMAŢII GENERALE
    1.1. Descrierea sintetică a Planului de management
    1.2. Procesul de elaborare al Planului de management
    1.3. Descrierea sitului Natura 2000 ROSCI0317 Cordăreni - Vorniceni
    1.3.1. Ariile naturale protejate vizate de Planul de management
    1.3.2. Localizarea ariei naturale protejate
    1.3.3. Limitele ariei naturale protejate


    2. MEDIUL ABIOTIC AL SITULUI NATURA 2000 ROSCI0317
    2.1. Geologie
    2.2. Hidrografic
    2.3. Pedologie
    2.4. Clima

    3. MEDIUL BIOTIC AL SITULUI NATURA 2000 ROSCI0317
    3.1. Ecosistemele
    3.2. Habitate de interes conservativ în baza cărora a fost declarată aria naturală protejată
    3.3. Specii de faună de interes conservativ pentru care a fost declarată
    3.3.1. Herpetofaună
    3.3.2. Mamifere

    3.4. Alte specii de floră şi faună relevante pentru aria naturală protejată

    4. INFORMAŢII SOCIO-ECONOMICE ŞI CULTURALE
    4.1. Comunităţile locale şi factorii interesaţi
    4.1.1. Comunităţile locale
    4.1.1.1. Caracterizarea unităţilor administrativ-teritoriale
    4.1.1.2. Natalitate
    4.1.1.3. Migraţiune
    4.1.1.4. Utilităţi publice
    4.1.1.5. Efective de animale
    4.1.1.6. Date privind activităţile economice

    4.1.2. Factorii interesaţi

    4.2. Utilizarea terenului
    4.3. Situaţia juridică a terenurilor
    4.4. Administratori, gestionari şi utilizatori
    4.5. Infrastructură şi construcţii
    4.6. Patrimoniu cultural
    4.7. Obiective turistice

    5. ACTIVITĂŢI CU POTENŢIAL IMPACT (PRESIUNI ŞI AMENINŢĂRI) ASUPRA ARIEI NATURALE PROTEJATE ŞI SPECIILOR ŞI HABITATELOR DE INTERES CONSERVATIV
    5.1. Lista activităţilor cu potenţial impact
    5.1.1. Lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale protejate
    5.1.2. Lista ameninţărilor viitoare cu potenţial impact la nivelul ariei naturale protejate

    5.2. Hărţile activităţilor cu potenţial impact
    5.2.1. Harta presiunilor actuale şi a intensităţii acestora la nivelul ariei naturale protejate
    5.2.2. Harta ameninţărilor viitoare şi a intensităţii acestora la nivelul ariei naturale protejate

    5.3. Evaluarea impacturilor asupra speciilor
    5.3.1. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciilor
    5.3.2. Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra speciilor


    6. EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR ŞI TIPURILOR DE HABITATE
    6.1. Evaluarea stării de conservare a speciei Bombina bombina
    6.1.1. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei Bombina bombina
    6.1.2. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei Bombina bombina
    6.1.3. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei Bombina bombina
    6.1.4. Evaluarea globală a speciei Bombina bombina

    6.2. Evaluarea stării de conservare a speciei Spermophilus citellus
    6.2.1. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei Spermophilus citellus
    6.2.2. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei Spermophilus citellus
    6.2.3. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei Spermophilus citellus
    6.2.4. Evaluarea globală a speciei Spermophilus citellus


    7. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PLANULUI DE MANAGEMENT
    7.1. Scopul Planului de management pentru aria naturală protejată
    7.2. Obiective generale, măsuri generale, măsuri specifice/management şi activităţi

    8. PLANUL DE ACTIVITĂŢI ŞI ESTIMAREA RESURSELOR
    8.1. Planul de activităţi
    8.2. Estimarea resurselor necesare

    9. PLANUL DE MONITORIZARE A ACTIVITĂŢILOR
    9.1. Raportări periodice
    9.2. Urmărirea activităţilor planificate
    9.3. Indicarea activităţii realizate

    10. BIBLIOGRAFIE ŞI REFERINŢE
    11. ANEXE LA PLANUL DE MANAGEMENT
    Anexa nr. 1. Regulamentul sitului Natura 2000 ROSCI0317 Cordăreni-Vorniceni
    Anexa nr. 2. Fotografii
    Anexa nr. 3. Hărţi/seturi de date geospaţiale
    3.1. Harta localizării ariilor naturale protejate
    3.2. Harta limitelor ariei naturale protejate
    3.3. Harta geologică
    3.4. Hartă hidrografică
    3.5. Hartă solurilor
    3.6. Harta temperaturilor - medii multianuale
    3.7. Harta precipitaţiilor - medii multianuale
    3.8. Harta ecosistemelor
    3.9. 3.9.1. Harta distribuţiei speciei Bombina bombina
    3.9.2. Harta distribuţiei speciei Spermophilus citellus

    3.10. Harta unităţilor administrativ teritoriale
    3.11. Harta utilizării terenului
    3.12. Harta juridică a terenului
    3.13. Harta infrastructurii rutiere şi căilor ferate
    3.14. Harta privind perimetrul construit al localităţilor
    3.15. Harta construcţiilor
    3.16. Harta obiectivelor turistice şi punctelor de belvedere
    3.17. Harta presiunilor la nivelul ariei naturale protejate
    3.18. Harta ameninţărilor la nivelul ariei naturale protejate
    3.19. 3.19.1. Harta distribuţiei impacturilor presiunilor asupra speciilor
    3.19.2. Harta distribuţiei impacturilor ameninţărilor asupra speciilor
        LISTA DE ABREVIERI ŞI ACRONIME
        ANANP - Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate
        ANP - Arie Naturală Protejată
        CLC - Corine Land Cover
        EUNIS - European University Information Systems Organization
        GAL - Grup de Acţiune Locală
        GPS - Global Positioning System: sistem de poziţionare globală
        HD Habitat Directive: Directiva Habitate
        IUCN - Internaţional Union for Conservation of Nature: Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii
        LC - Least Concern: risc minim de dispariţie
        ONG - Organizaţie Non-Guvernamentală
        OUG - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
        UAT - Unitate Administrativ Teritorială
        VRF - Valoarea de Referinţă Favorabilă

    1. INFORMAŢII GENERALE
    1.1. Descrierea sintetică a Planului de management
        Planul de management al sitului ROSCI0317 Cordăreni - Vorniceni este documentul oficial cu rol de reglementare pentru Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate şi pentru toţi factorii interesaţi, reprezentând un instrument de lucru pentru aceştia, pe o perioadă de 5 ani, din momentul aprobării.
        Situl ROSCI0317 Cordăreni - Vorniceni este o arie naturală protejată, ce a fost desemnată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 46/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.
        Aria naturală protejată ROSCI0317 Cordăreni - Vorniceni este situată în estul României, în judeţul Botoşani, în partea de sud a comunei Cordăreni, ocupând o suprafaţă de 103 ha. Situl se încadrează între paralele de 47°58'04" şi 47°59'06" latitudine nordică şi meridianele de 26°35'46" şi 26°36'25" longitudine estică.
        Elementele de interes conservativ pentru care a fost desemnată arie naturală protejată sunt populaţiile de Spermophilus citellus - popândăul şi Bombina bombina - buhaiul de baltă cu burta roşie.
        Scopul Planului de management este conservarea sitului ROSCI0317 Cordăreni - Vorniceni, prin practici sustenabile în raport cu interesele comunităţii locale.
        Obiectivele de management sunt: conservarea şi managementul biodiversităţii, al speciilor de interes conservativ; inventarierea / evaluarea detaliată şi monitoringul biodiversităţii; administrarea şi managementul efectiv al ariei naturale protejate; comunicare, educaţie ecologică şi conştientizarea publicului; utilizarea durabilă a resurselor naturale; turism durabil - prin intermediul valorilor naturale şi culturale.
        Principalele măsuri de conservare vizate sunt: îmbunătăţirea calităţii habitatului speciei Spermophilus citellus în sit; instituirea unui regim raţional de păşunat pe suprafaţa sitului; combaterea eroziunii solului pe suprafaţa sitului; interzicerea desecării suprafeţelor umede şi acoperite de apă de pe suprafaţa sitului favorabile dezvoltării speciei Bombina bombina; crearea şi întreţinerea unor bălţi în scopul coerenţei biotopurilor; interzicerea depozitării deşeurilor de orice tip pe suprafaţa sitului; interzicerea dezvoltării infrastructurii, cu excepţia celei de vizitare, a îmbunătăţirilor funciare necesare, a adăposturilor temporare, a umbrarelor pentru animale, a surselor de apă potabilă.
        În conformitate cu principiile moderne ale conservării naturii şi ale dezvoltării durabile, Planul de management integrează interesele de conservare a biodiversităţii cu cele de dezvoltare socio-economică ale comunităţilor locale din zona sitului, ţinând cont de caracteristicile tradiţionale, culturale şi spirituale specifice acestora, oferind o viziune pe termen lung asupra managementului conservativ al sitului ROSCI0317 Cordăreni - Vorniceni.
        Cadrul legislativ referitor la aria naturală protejată vizată de Planul de management
        ● Directiva Habitate 92/43/EEC/1992 - Privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică
        ● Legea nr. 18/1991 - Legea fondului funciar republicată, cu modificările şi completările ulterioare
        ● Legea nr. 350/2001- Privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare
        ● Legea nr. 5/2000 - Privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III -a - zone protejate, modificată şi completată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2016 aprobată prin Legea nr. 60/2017
        ● Hotărâre de Guvern nr. 1076/2004 - Privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe cu modificări
        ● Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 - Privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare
        ● Legea nr. 407/2006 - Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic cu modificările şi completările ulterioare
        ● Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 - Privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011 cu modificările şi completările ulterioare
        ● Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 - Privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare
        ● Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 410/2008 - Pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora, cu modificările şi completările ulterioare
        ● Ordinul ministrului mediului nr. 979/2009 - Privind introducerea de specii alohtone, intervenţiile asupra speciilor invazive, precum şi reintroducerea speciilor indigene prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a Horei şi faunei sălbatice, pe teritoriul naţional
        ● Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European şi a Consiliului - Privind conservarea păsărilor sălbatice
        ● Ordinul ministrului mediului apelor şi pădurilor nr. 19/2010 - Pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar
        ● Legea nr. 101/2011 - Privind prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului, republicată
        ● Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 - Privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2018
        ● Hotărâre de Guvern nr. 1081/2013 - Privind aprobarea Strategiei naţionale şi a Planului de acţiune pentru conservarea biodiversităţii 2014-2020
        ● Hotărâre de Guvern nr. 1064/2013 - Privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
        ● Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/2015 - Privind aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România
        ● Legea nr. 95/2016 - Privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
        ● Hotărâre de Guvern nr. 997/2016 - Privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare şi completările ulterioare
        ● Ordinul ministrului mediului apelor şi pădurilor nr. 46/2016 - Privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România
        ● Ordinul ministrului mediului nr. 1447/2017 - Privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate
        ● Legea nr. 292/2018 - Privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului
        ● Ordinul ministrului mediului nr. 304/2018 - Privind aprobarea Ghidului de elaborare a planurilor de management ale ariilor naturale protejate

        Tabel nr. 1 Matricea logică a Planului de management

┌────────────┬─────────────┬──────────────┬────────────────┐
│Aria │ │ │ │
│naturală │Starea de │Presiune (P)/ │Măsurile active │
│protejată/ │conservare │Ameninţare (A)│de conservare │
│Elementele │(F/NI/NR) │(cod) │propuse │
│de interes │ │ │ │
│conservativ │ │ │ │
├────────────┴─────────────┴──────────────┴────────────────┤
│Situl ROSCI0317 Cordăreni - Vorniceni │
├────────────┬─────────────┬──────────────┬────────────────┤
│ │ │ │1. Conservarea │
│ │ │ │suprafeţelor │
│ │ │ │ocupate de │
│ │ │ │habitatul de │
│ │ │ │pajişte │
│ │ │ │xerofilă, │
│ │ │ │datorită │
│ │ │ │existenţei unor │
│ │ │ │specii de plante│
│ │ │ │şi animale │
│ │ │ │menţionate în DH│
│ │ │ │92/43/EEC/1992 │
│ │ │ │şi în Convenţia │
│ │ │ │de la Berna; │
│ │ │ │2. Reglementarea│
│ │ │ │păşunatului │
│ │ │ │pentru păstrarea│
│ │ │ │bogăţiei │
│ │ │ │floristice │
│ │ │ │specifice │
│ │ │ │habitatului de │
│ │ │ │pajişte │
│ │ │ │xerofilă: │
│ │ │ │evitarea │
│ │ │ │practicării │
│ │ │ │intense a │
│ │ │ │păşunatului, în │
│ │ │ │toate │
│ │ │ │anotimpurile, │
│ │ │ │dar mai cu seamă│
│ │ │ │pe vreme umedă; │
│ │ │A04.01.05 │instituirea unui│
│ │ │Păşunatul │regim raţional │
│ │ │intensiv în │de păşunare, pe │
│ │ │amestec de │parcele şi │
│ │ │animale - │cicluri de │
│ │ │vaci, oi │regenerare; │
│ │ │A02.03. │stabilirea şi │
│ │ │Înlocuirea │urmărirea cu │
│ │ │păşunii │numărului maxim │
│ │ │plantaţie │de animale ce │
│ │ │tânără, │păşunează, │
│ │ │cultură de │funcţie de │
│ │ │lucernă │clasificarea │
│ │ │A03.03. │pajiştii în │
│ │ │Abandonarea │clasele de │
│ │ │cosirii - │bonitate; │
│ │ │vegetaţie │3. Asigurarea │
│ │ │înaltă, │regenerării │
│ │ │tufărişuri │pajiştii doar pe│
│ │ │E0l. Zone │cale naturală; │
│ │ │urbanizate, │4. Păstrare │
│Spermophilus│NI - │habitare umană│modului actual │
│citellus │Nefavorabilă-│K03.01. │de folosinţă a │
│ │Inadecvată │K03.06. │terenurilor, cu │
│ │ │Competiţia │conservarea │
│ │ │L05. Prăbuşiri│metodelor │
│ │ │de teren, │tradiţionale de │
│ │ │alunecări de │păşunat şi/sau │
│ │ │teren - │cosit; │
│ │ │procese │5. Monitorizarea│
│ │ │identificate │sitului astfel, │
│ │ │în jumătatea │limitarea │
│ │ │estică a │impacturilor │
│ │ │sitului │antropice şi │
│ │ │J03.01. │instituirea unui│
│ │ │Ruderalizare │regim de pază │
│ │ │pajişte │adecvat; │
│ │ │H05.01. │6. Evitarea │
│ │ │Gunoiul şi │extinderii │
│ │ │deşeurile │terenurilor │
│ │ │solide │arabile în sit │
│ │ │J03.02. │pentru a face │
│ │ │Reducerea │loc culturilor │
│ │ │conectivităţii│agricole; │
│ │ │de habitat │7. Controlul │
│ │ │ │speciilor │
│ │ │ │colonizatoare şi│
│ │ │ │invazive, │
│ │ │ │inclusiv a │
│ │ │ │speciilor de │
│ │ │ │plante lemnoase;│
│ │ │ │8. Evitarea │
│ │ │ │alterării │
│ │ │ │habitatului │
│ │ │ │speciei │
│ │ │ │Spermophilus │
│ │ │ │citellus prin │
│ │ │ │activităţi │
│ │ │ │turistice de tip│
│ │ │ │picnic; │
│ │ │ │9. Interzicerea │
│ │ │ │dezvoltării │
│ │ │ │infrastructurii,│
│ │ │ │alta decât cea │
│ │ │ │deja existentă; │
│ │ │ │10. Interzicerea│
│ │ │ │depozitării │
│ │ │ │deşeurilor │
│ │ │ │menajere ori a │
│ │ │ │celor de tip │
│ │ │ │zootehnic; │
│ │ │ │11. Interzicerea│
│ │ │ │deversării │
│ │ │ │deşeurilor │
│ │ │ │lichide de tip │
│ │ │ │zootehnic. │
├────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │A04.01.05 │ │
│ │ │Păşunatul │ │
│ │ │intensiv în │ │
│ │ │amestec de │ │
│ │ │animale - │ │
│ │ │vaci, oi │ │
│ │ │A02.03. │ │
│ │ │Înlocuirea │ │
│ │ │păşunii │ │
│ │ │plantaţie │ │
│ │ │tânără, │ │
│ │ │cultură de │1. Interzicerea │
│ │ │lucerna │desecării │
│ │ │A03.03. │suprafeţelor │
│ │ │Abandonarea │umede şi │
│ │ │cosirii - │acoperite de │
│ │ │vegetaţie │apă; │
│ │ │înaltă, │2. Interzicerea │
│ │ │tufărişuri │depozitării │
│ │ │E01. Zone │gunoaielor în │
│ │ │urbanizate, │apropierea │
│Bombina │NI - │habitate umane│suprafeţelor │
│bombina │Nefavorabilă-│K03.01. │umede şi │
│ │Inadecvată │K03.06. │acoperite de │
│ │ │Competiţia │apă; │
│ │ │L05. Prăbuşiri│3. Interzicerea │
│ │ │de teren, │utilizării │
│ │ │alunecări de │îngrăşămintelor │
│ │ │teren – │chimice în sit; │
│ │ │procese │4. Crearea şi │
│ │ │identificate │întreţinerea │
│ │ │în jumătatea │unor bălţi în │
│ │ │estică a │scopul coerenţei│
│ │ │sitului │biotipurilor. │
│ │ │J03.01. │ │
│ │ │Ruderalizare │ │
│ │ │pajişte │ │
│ │ │J03.02. │ │
│ │ │Reducerea │ │
│ │ │conectivităţii│ │
│ │ │de habitat │ │
│ │ │H05.01. │ │
│ │ │Gunoiul şi │ │
│ │ │deşeurile │ │
│ │ │solide │ │
└────────────┴─────────────┴──────────────┴────────────────┘    1.2. Procesul de elaborare al Planului de management
        Planul de management este elaborat în cadrul proiectului "Management eficient în siturile Natura 2000 ROSCI0276 Albeşti, ROSCI0417 Manoleasa, ROSCI0317 Cordăreni-Vorniceni, ROSCI0234 Stânca-Ştefăneşti", finanţat prin programul POIM 2014-2020. Conţinutul cadru al planului de management este conform Ordinului ministrului mediului nr. 304/2018 privind aprobarea Ghidului de elaborare a planurilor de management ale ariilor naturale protejate.
        Procesul parcurs pentru elaborarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0317 Cordăreni - Vorniceni a presupus următoarele două etape complementare şi intercorelate: evaluarea detaliată a biodiversităţii sitului şi elaborarea propriu-zisă a Planului de management.
        Etapa de evaluarea biodiversităţii sitului, centrată pe speciile de interes comunitar, a făcut obiectul realizării unui studiu ştiinţific detaliat, care stă la baza elaborării prezentului Plan de management. Realizarea studiului ştiinţific, care a presupus deplasări în teren în vederea inventarierii, cartării, evaluării stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar, a permis elaborarea măsurilor de conservare şi management.
        Factorii interesaţi cu privire la aplicarea măsurilor proiectate au fost consultaţi pe tot parcursul elaborării Planului de management.
        Activităţile desfăşurate în laborator au vizat reunirea arealelor care găzduiesc elementele de interes conservativ, analiza şi sinteza informaţiilor privind efectivul populaţiilor şi distribuţia lor spaţială.
        Etapa de elaborare propriu-zisă a Planului de management a inclus: analiza şi consultarea factorilor interesaţi, stabilirea scopului, a obiectivelor, măsurilor/activităţilor de conservare şi management, precum şi a resurselor financiare necesare implementării acestuia.
        Etapele, respectiv acţiunile elaborării propriu-zise a Planului de management, au fost următoarele:
    a) Pregătirea procesului de planificare: documentare, investigare;
    b) Elaborarea unui Plan de analiză şi participare a factorilor interesaţi;
    c) Elaborarea secţiunii introductive şi descrierea contextului Planului de management;
    d) Realizarea descrierii sitului;
    e) Definirea scopului Planului de management;
    f) Definirea obiectivelor Planului de management;
    g) Evaluarea informaţiei pentru fiecare obiectiv;
    h) Identificarea activităţilor pentru fiecare obiectiv;
    i) Identificarea celor mai bune opţiuni de management;
    j) Identificarea şi planificarea acţiunilor de monitorizare;
    k) Prescrierea acţiunilor de management/măsurilor de conservare, verificarea încrucişată şi adăugarea de indicatori;
    l) Desemnarea priorităţilor, planificarea în timp şi identificarea colaboratorilor cheie; Planificarea resurselor.


    1.3. Descrierea sitului Natura 2000 ROSCI0317 Cordăreni - Vorniceni
    1.3.1. Ariile naturale protejate vizate de Planul de management
        Situl Natura 2000 ROSCI0317 Cordăreni - Vorniceni nu se suprapune peste o altă arie naturală protejată. Situl este de tipul Natura 2000 şi intră în categoria siturilor de importanţă comunitară. În partea de nord-nord-est a sitului, la o distanţă de circa 0,5 km, se află aria protejată ROSPA0049 Iazurile de pe valea Ibănesei-Başcului-Podrigăi.

    1.3.2. Localizarea ariei naturale protejate
        Din punct de vedere administrativ situl ROSCI0317 Cordăreni - Vorniceni este situat în estul României, Regiunea de Nord-Est, în judeţul Botoşani, în partea de sud a comunei Cordăreni. Comunele vecine sunt Vorniceni şi Corlăţeni. Localităţile din imediata apropiere a sitului sunt: la nord Cordăreni, la vest Slobozia, la est Vorniceni, la sud-est Davidoaia. Având în vedere limitele sale extreme, situl se încadrează între paralele de 47°58'04" şi 47°59'06" latitudine nordică şi meridianele de 26°35'46" şi 26°36'25" longitudine estică. În cadrul acestor limite, situl ocupă o suprafaţă de 103 ha, cu o lungime de 1,92 km pe direcţia N-S şi o lăţime maximă de circa 0,74 km în partea central-nordică. Perimetrul ce delimitează situl are o lungime de 4,74 km.
        Situl Natura 2000 ROSCI0317 Cordăreni - Vorniceni este cuprins în cadrul Podişului Moldovei, subunitatea Câmpia Moldovei, Colinele Ibănesei. În cadrul sitului de interes comunitar ROSCI0317 Cordăreni - Vorniceni, altitudinea maximă este de 244 m, iar cea minimă este 129 m. Situl este acoperit într-o proporţie de circa 60% de vegetaţie ierboasă, păşune.
        Tabel nr. 2 Localizarea ariei naturale protejate

┌─────────┬─────────┬─────────────┬────────┬────────────────────┐
│Codul şi │ │ │ │Localităţi │
│denumirea│ │ │ │(oraşe, comune, │
│ariei │Suprafaţa│Regiunea │Judeţul │sate) │
│naturale │(ha) │biogeografică│ ├──────────┬─────────┤
│protejate│ │ │ │Localitate│Suprafaţa│
│ │ │ │ │ │(ha) │
├─────────┼─────────┼─────────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│Situl │ │ │ │ │ │
│ROSCI0317│ │ │ │Comuna │ │
│Cordăreni│103 │Continentală │Botoşani│Cordăreni │103 │
│- │ │ │ │ │ │
│Vorniceni│ │ │ │ │ │
└─────────┴─────────┴─────────────┴────────┴──────────┴─────────┘


        Situl Natura 2000 ROSCI0317 Cordăreni - Vorniceni nu este traversat de reţele de transport, doar limitrof, în partea vestică este drumul comunal ce se leagă în localitatea Cordăreni de DJ298.
     În anexa 3.1 a Planului de management este prezentată Harta localizării ariei naturale protejate.

    1.3.3. Limitele ariei naturale protejate
        Conform Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 46/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, suprafaţa sitului ROSCI03I7 Cordăreni - Vorniceni este de 103 ha.
        Limitele sitului în sistemul de referinţă STEREO 1970, se pun la dispoziţie celor interesaţi, în format electronic, pe pagina web a Ministerului Mediului.
     Harta limitelor ariei naturale protejate este inclusă în Anexa 3.2 la Planul de management.
        Delimitarea geografică a ariei protejate ROSCI0317 Cordăreni - Vorniceni presupune identificarea punctelor cardinale extreme, între care se încadrează situl. Astfel, avem următoarele coordonate geografice, pentru cele 4 puncte cardinale extreme:
        Nord: 47°59'06.23" Nord, 26°°36'04.24" Est
        Vest: 47°58'45.75" Nord, 26°35'46.74" Est
        Sud: 47°58'04.69" Nord, 26°36'21.31" Est
        Est: 47°58'36.88" Nord, 26°36'25.30" Est

        Suprafaţa totală a sitului ROSCI0317 Cordăreni - Vorniceni cartată prin Planul de management este de 103 ha.    2. MEDIUL ABIOTIC AL SITULUI NATURA 2000 ROSCI0317 CORDĂRENI - VORNICENI
    2.1. Geologie
        Din punct de vedere geologic, situl ROSCI0317 Cordăreni - Vorniceni se extinde peste Platforma Moldovenească. Aceasta reprezintă terminaţia sud-vestică al Platformei Est-Europene, fiind cea mai veche unitate de platformă de pe teritoriul României.
        Din punct de vedere stratigrafie Platforma Moldovenească cuprinde două mari straturi: soclul şi cuvertura sedimentară. Soclul apare în zona studiată la circa -950 m la Todireni şi este alcătuit din roci cuarţo-feldspatice, gnaise oculare, paragnaise cu plagiocalzi, larg cristalizate şi intruziuni granitice.
        În arealul sitului ROSCI0317 Cordăreni - Vorniceni depozitele care aflorează sunt din perioada Neogenă, seria Miocen, etajul Sarmaţian, subetajul Volhinian, ceea ce le încadrează originea în ultimul megaciclu de sedimentare marină. Grosimea straturilor Volhiniene creşte progresiv dinspre partea de nord spre sud şi est, asta datorându-se adâncimii diferite a mării volhiniene. Rocile caracteristice sunt marne argiloase aleuritice cu intercalaţii de nisipuri, gresii şi rar gresii oolitice, acestea reprezintă continuarea argilelor bentonice de Darabani-Mitoc, în care se găsesc cristale de gips şi intercalaţii subţiri de bentonite, nisipuri şi rudite.
        Caracteristicile morfologice ale relieful format pe depozite sarmaţiene argiloase, precum cel al sitului ROSCI0317 Cordăreni - Vorniceni, sunt date de regiuni cu dealuri joase cu pante domoale separate de văi largi. Văile râurilor au o pantă redusă, ce conduc la o scurgere lentă a apei şi la formarea unor cursuri de apă meandrate, cu văi mlăştinoase. Depozitele de argile corelate cu văile largi sunt favorabile creării de salbe de iazuri.
        Din cauza substratului format din roci impermeabile dealurile sunt adesea afectate de alunecări de teren, de mari sau mici dimensiuni, care pot destabiliza versanţi întregi. Acest proces geomorfologic este activ şi în cadrul sitului.
     În anexa 3.3 a Planului de management este prezentată Harta geologică.

    2.2. Hidrografie
    a) Apele subterane
        Arealul studiat se suprapune peste corpul de apă subteran ROPR07 Câmpia Moldovei. Acest corp de apă este caracterizat de un substrat geologic poros permeabil, cantonat în depozitele de vârstă Volhinian superior-Basarabian inferior. Alcătuirea litologică a acestor depozite este dată de argile şi marne argiloase cu intercalaţii de nisipuri, nisipuri cu pietrişuri, gresii şi mai rar gresii oolitice.
        Teritorial se observă variaţii puternice ale debitului acviferului. Acesta este constituit dintr-un strat poros-permeabil constituit din nisipuri, nisipuri cu pietrişuri, plasat, în general, până la adâncimea de 15 m, care nu este captat decât în fântâni săteşti şi puţuri forate de mică adâncime, deoarece, datorită poziţiei sale, se află în strânsă interdependenţă cu apele de suprafaţă, fiind vulnerabil la poluare.
        Constituţia litologică a bazinului hidrografic al râului Ibăneasa este una uniformă, fiind vorba despre depozite argilo-nisipoase şi nisipo-argiloase, cu grosimi cuprinse între 1 şi 3 metri. Acviferul care se formează în aceste condiţii litologice are un caracter permanent şi este alimentat prin scurgerile pe versanţi. Adâncimea nivelului hidrostatic este de 5 m în partea de vest a sitului, iar în partea centrală şi estică acesta se află la o adâncime mai mare de 5 m.

    b) Reţeaua hidrografică
        Situl ROSCI0317 Cordăreni-Vorniceni, este localizat în bazinul hidrografic al râului Ibăneasa, pe un afluent de dreapta al râului, Valea Porcăriei. Râul Ibăneasa face parte din bazinul hidrografic al râului Jijia, fiind cel mai important afluent, de pe partea stângă. În cadrul bazinului hidrografic Ibăneasa, situl ROSCI0317 Cordăreni-Vorniceni, este situat în sectorul mijlociu, pe partea dreaptă a râului. Reţeaua potenţială de drenaj existentă în limita sitului ROSCI0317 Cordăreni-Vorniceni are o lungime totală de 15,9 km.
        Bazinul hidrografic al râului Ibăneasa îşi adună apele de pe o suprafaţă de 189 kmp şi o lungime a râului de 43 de km. Râul Ibăneasa izvorăşte din Dealul Ibăneşti, de la o altitudine de 240 m, iar punctul de vărsare are o valoare absolută de 100 m, în dreptul localităţii Borzeşti, comuna Ungureni. Altitudinea medie a bazinului hidrografic este de 184 m, cu o pantă medie de 3%, iar coeficientul de sinuozitate este de 1,23. Densitatea reţelei hidrografice a bazinului este una redusă, fiind cuprinsă între 0 şi 0,75 km/kmp.
        Conform Planului Judeţean de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale al judeţului Botoşani, debitele maxime cu diferite asigurări sunt de 150 mc/s pentru asigurarea de 1%, de 85 mc/s pentru asigurarea de 5% şi de 65 mc/s pentru asigurarea de 10%.
        Conform aceleaşi surse, râul Ibăneasa, în cazul producerii de inundaţii, poate afecta în dreptul localităţii Cordăreni, o suprafaţă de 163 ha de păşune, 57 ha de teren arabil, 59 ha de grădini şi 6 gospodării.
     În anexa 3.4 a Planului de management este prezentată Harta hidrografică.


    2.3. Pedologie
        La nivelul sitului ROSCI0317 Cordăreni - Vorniceni se regăsesc următoarele tipuri de soluri: erodisol alcalizat, cernoziom tipic, cernoziom pseudorendzinic şi cernoziom pseudorendzinic salinizat alcalizat.
        Învelişul de sol din cadrul bazinului aparţine într-o proporţie de 96,7% clasei cernisoluri, tipul de sol cernoziom. Acest tip de sol apare în trupuri mari pe versanţi, arealul fiind adesea folosit în agricultură, panta medie pe care se dezvoltă este de 5-10%, iar terenul are un aspect uniform. Materialul parental este constituit din depozite loessoide. Acest tip de sol este caracteristic terenurilor acoperite cu vegetaţie ierboasă ce lasă în sol o cantitate mare de materie organică ce poate fi transformată în humus.
        Dintre subtipurile de sol prezente, cea mai largă extindere o are cernoziomul pseudorendzinic fiind caracteristic pentru 72,8% din sit.
        Acest tip de sol apare sub două forme în teritoriu: cernoziom pseudorendzinic tipic şi cernoziom pseudorendzinic salinizat alcalizat. Primul tip apare sub forma unui trup compact în treimea superioară a bazinului, în partea de est, iar cel de-al doilea tip se regăseşte într-un corp compact în toată treime inferioară a versantului din partea de vest.
        Cernoziom pseudorendzinic salinizat alcalizat este specific pentru mai bine din jumătatea sitului - 54,2% din suprafaţa totală. Panta pe care s-a dezvoltat este de 15-20% şi materialul parental este constituit din marne. Subtipurile de sol salinic şi alcalic indică acumularea de săruri în sol şi prezenţa carbonaţilor şi bicarbonaţilor de sodiu în soluţia solului.
        Cernoziomul pseudorendzinic apare pe 18,7% din suprafaţa sitului, panta pe care s-a dezvoltat este de 20-25% şi materialul parental este constituit din marne.
        Cernoziomul tipic apare într-un poligon compact din partea centrală a sitului acoperind 23,9% din sit. Panta pe care s-a dezvoltat este de 15-20% şi materialul parental este constituit din argile.
        Tipul de sol care are cea mai mică extindere în cadrul sitului ROSCI0317 Cordăreni - Vorniceni este erodisolul alcalizat, ce este specific pentru rama estică şi sud-estică, apărând sub forma unei fâşii la limita sitului - 3,3% din suprafaţa totală. Apare în arealele afectate puternic de alunecările de teren şi s-a dezvoltat pe versanţii cu o pantă de 5-10%. Acest tip de sol face parte din clasa de soluri antrisoluri şi în noul sistem de taxonomic a solurilor din 2012 acest tip de sol poartă denumirea de erodisol. Tipul de sol erodisol este caracterizat de eroziunea accelerată a orizontului bioacumulativ, uneori ajungându-se la eroziune orizonturilor intermediare până la materialul parental.
        Toate tipurile de sol din sit sunt caracterizate de procese antropice, procese pedogenetice actuale şi de drenajul global.
     În anexa 3.5 a Planului de management este prezentată Harta solurilor.

    2.4. Clima
    a) Condiţii generale
        Fiind situat în nord-estul ţării, situl Natura 2000 ROSCI0317 Cordăreni - Vorniceni este supus influenţelor climatice continentale ale Europei de est şi mai puţin celor ale Europei centrale, sud-estice sau sudice. Clima ariei protejate ROSCI03I7 Cordăreni - Vorniceni este influenţată de patru centri barici: anticiclonul azoric, ciclonul islandez, anticiclonul siberian şi ciclonul mediteranean.
        Principalul tip de circulaţie ce influenţează situl ROSCI0317 Cordăreni - Vorniceni este circulaţia vestică sau atlantică, ce cumulează 45% din totalul anual. Acest tip se realizează, în situaţia în care, în nordul Europei acţionează un câmp de presiune coborâtă, iar în sud se instalează un câmp de presiune ridicată. Circulaţia se face dinspre est către vest antrenând mase de aer mai umede şi răcoroase, cu frecvente pasaje noroase care generează precipitaţii în sezonul cald. Iarna, se instalează stări de vreme închisă, dar cu temperaturi blânde.

    b) Radiaţia solară
        În cadrul sitului ROSCI0317 Cordăreni-Vorniceni, valorile radiaţiei solare multianuale sunt cuprinse între 30,4 - 256,3 W/mp. Maxima se înregistrează în luna iulie - 256,3 W/mp, iar minima în luna decembrie - 30,4 W/mp. Valorile radiaţiei solare prezintă o creştere, din sezonul rece: luna decembrie, spre sezonul cald: luna iulie. Lunile cu cele mai mari valori ale radiaţiei solare sunt cele de la sfârşitul primăverii: mai - 237,0 W/mp şi cele de la începutul şi mijlocul verii: iunie - 249,5 W/mp şi iulie - 256,3 W/mp. începând cu sfârşitul verii: august - 222,4 W/mp, valoarea radiaţiei solare începe să scadă. Valorile cele mai scăzute ale radiaţiei solare sunt la sfârşitul toamnei: noiembrie - 46,7 W/mp, începutul şi mijlocul iernii: decembrie - 30,4 W/mp, ianuarie - 34,2 W/mp. Amplitudinea valorilor radiaţiei solare multianuale este de 225,9 W/mp.

    c) Temperatura aerului
        Temperatura aerului reprezintă parametrul fizico-geografic ce duce la stabilirea individualităţii din punct de vedere climatic al unei regiuni. Pe baza datelor climatice înregistrate la staţia meteorologică Dorohoi, s-au extras informaţii privind temperatura medie lunară, temperatura medie anuală şi temperatura medie multianuală.
        După cum bine se ştie, temperatura aerului este influenţată atât de latitudine cât şi de altitudine, regimul termic fiind unul determinat în mare parte de caracteristicile termice ale maselor de aer. Valorile medii ale temperaturii aerului sunt cuprinse între 8,4°C şi 8,7°C. Astfel, datorită suprafeţei restrânse a sitului, variaţiile termice sunt foarte mici, partea vestică a sitului având o temperatură medie de peste 9°C.
        În anotimpul de iarnă temperaturile medii sunt negative, cele mai mici temperaturi înregistrându-se în luna ianuarie, cu o medie de -4,1°C. Începând cu anotimpul de primăvară, temperaturile încep să crească, ajungând ca în anotimpul de vară să se înregistreze maximul de temperatură, 19,2-19,9°C în luna iulie. În anotimpul de toamnă, temperaturile medii revin la valori apropiate de cele din anotimpul de primăvară, 3,3-14,8°C.
     În anexa 3.6 a Planului de management este prezentată Harta temperaturilor - medii multianuale.

    d) Precipitaţiile atmosferice
        Precipitaţiile diferă în funcţie de altitudinea reliefului, fiind mai reduse în zonele joase şi mai bogate în zonele mai ridicate. Regimul pluviometric variază între 526 mm/an şi 609 mm/an, cu o diminuare dinspre vest spre est. Aceste diferenţe ale cantităţilor de precipitaţii sunt date, atât de influenţele baltice şi est-europene, cât şi de altitudine. Influenţele baltice mai puternice în sezonul rece, fac ca precipitaţiile să fie cu circa 10% mai bogate în partea nordică faţă de cea sudică.
        Lunile cu cele mai însemnate cantităţi de precipitaţii sunt lunile iunie şi iulie, cu 84 mm, respectiv 85 mm. Minimele pluviometrice se înregistrează în lunile de iarna, ianuarie şi februarie, cu valori cuprinse între 21,1 mm şi 21,4 mm.
     În anexa 3.7 a Planului de management este prezentată Harta precipitaţiilor - medii multianuale.

    e) Umiditatea relativă
        Regimul multianual al umezelii relative în cadrul sitului ROSCI0317 Cordăreni - Vorniceni este caracterizat printr-o minimă în luna mai, la sfârşitul primăverii, cu o valoare de 69,1% şi o maximă înregistrată la începutul iernii, în luna decembrie, cu o valoare de 85,6%. Valorile cele mai scăzute se înregistrează în lunile aprilie: 69,8%, mai: 69,1% şi iunie: 71,4%. Valorile scăzute ale umezelii relative se prelungesc până în luna august, cu o creştere lentă până la valoarea de 72,3%. Începând cu luna septembrie, valoarea umezelii relative creşte până la 85,6% în luna decembrie, după care se înregistrează din nou o scădere din luna ianuarie: 82,3%, până în luna martie: 77,0%. Amplitudinea variaţiei multianuale a umezelii relative este de 16,4%.

    f) Vânturile
        Vânturile la nivelul sitului ROSCI0317 Cordăreni - Vorniceni au o direcţie dominantă nord-vest - sud-est. Vânturile predominante sunt cele de nord-vest, cu o frecvenţă de 26%. Viteza medie anuală a vântului are o valoare de 3,6 m/s la staţia meteorologică Darabani, iar viteza media a vânturilor pe direcţiile nord-vest - sud-est depăşeşte 3,75 m/s.    3. MEDIUL BIOTIC AL SITULUI NATURA 2000 ROSCI0317 CORDĂRENI - VORNICENI
    3.1. Ecosistemele
        2552 Plantaţii de salcâm
        Plantaţia de salcâm este prezentă în situl Natura 2000 ROSCI0317 Cordăreni - Vorniceni. Salcâmul, Robinia pseudacacia, este considerat o specie invazivă care ameninţă serios vegetaţia nativă. În agrocenoza forestieră cu salcâm se acumulează azot în sol, datorită faptului că specia dezvoltă nodozităţi radiculare, fiind astfel favorizată dezvoltarea speciilor nitrofile, acestea afectând starea de conservare a vegetaţiei native. Transpiraţia intensă a salcâmului secătuieşte solul de apă, diminuând disponibilul de apă pentru alte plante. Din aceste motive prezenţa salcâmului nu este benefică în apropierea ariilor protejate sau în interiorul lor.

        2311 Pajişti umede cu ierburi înalte şi comunităţi ierboase higrofile
        În situl Natura 2000 ROSCI0317 Cordăreni - Vorniceni, pe o suprafaţă redusă, aproximativ 500 mp, există o fitocenoză de locuri umede. Specia edificatoare este stuful - Phragmites australis, dominantă în primul etaj de vegetaţie. Alături de această specie, în etaje inferioare, mai sunt speciile: Carex sp., Cirsium oleraceum, Scirpus sylvaticus, Agrostis stolonifera, Equisetum palustre, Lysimachia vulgaris, Filipendula ulmaria, Lycopus europaeus, Lythrum salicaria, Mentha longifolia, Equisetum palustre.
        În cadrul acestei comunităţi apar schimbări în compoziţia floristică când condiţiile devin nefavorabile - secetă, cu toate că locuitorii, care folosesc ca păşune pajiştea, au amenajat un val de pământ care menţine apa din izvoarele de coastă în suprafaţa umedă situată la baza pantei.

        232 Pajişti stepice
        Ecosistem are graminee stepice, xerofile, din care nu lipsesc speciile: Botriochloa ischaemum, Festuca valesiaca, Thymus pannonicus, Astragalus onobrychis, Potentilla arenaria, Plantago media, Teucrium chamaedrys, Euphorbia cyparissias, Galium humifusum, Asperula cynanchica, Hieracium bauhinii, Medicago falcata, Potentilla argentea, Medicago rigidula, Achillea colina.
        În situl Natura 2000 ROSCI0317 Cordăreni - Vorniceni, specia dominantă şi edificatoare Festuca valesiaca ocupă suprafeţe pe versanţi cu înclinări variabile. Aceste suprafeţe sunt intens păşunate, pe alocuri, cu o succesiune a vegetaţiei spre fitocenoze din asociaţia Taraxaco serotinae- Bothriochloetum ischaemi. Botriochloa ischaemum devine dominantă pe suprafeţe relativ mari acolo unde sunt şi alunecări de teren.
        Grosimea stratului de plante uscate din acest ecosistem, vegetaţia uscată şi rămasă în picioare sau cea care edifică litiera, are mai mult sau mai puţin de 2 cm. Stratul de plante uscate nu este uniform în habitat datorită alunecărilor de teren şi a modului de exploatare al păşunii.
     În anexa 3.8 a Planului de management este prezentată Harta ecosistemelor.


    3.2. Habitate de interes conservativ în baza cărora a fost declarată aria naturală protejată
        În Formularul Standard nu sunt menţionate habitate în baza cărora să fie declarată această arie protejată, dar sunt menţionate specii protejate, iar existenţa acestora în sit este obligatoriu legată cel puţin de fragmente de habitat caracteristic, respectiv fragmente din habitatul 62CO* pentru specia Spermophilus citellus şi fragmente de habitat pentru specia Bombina bombina reprezentate de zonele deschise cu bălţi mici formate natural din izvoare de coastă sau în urma căderilor pluviale unde cresc specii de plante higrofile sau hidrofile.
        În jurul vizuinilor speciei Spermophilus citellus vegetaţia conţine specii de stepă precum: Thymus pannonicus - cimbrişor, Astragalus onobrychis - cosaci, Potentilla arenaria - buruiana junghiului, Plantago media - pătlagină, Teucrium chamaedrys - dumbăţ, Euphorbia cyparissias - laptele câinelui, Botriochloa ischaemum - iarbă bărboasă, Galium humifusun, Asperula cynanchica, Hieracium bauhinii, Medicago falcata - lucernă galbenă, Potentilla argentea - scrântitoare, Medicago rigidula, Achillea colina - codiţa şoricelului, Festuca valesiaca - păiuşca. Înălţimea mică a plantelor şi abundenţa lor, sub impactul păşunatului, conturează caracteristica favorabilă a vegetaţiei pentru popândău, permiţându-i să se deplaseze pentru hrănire şi pentru retragere rapidă, în caz de pericol.
        Suprafeţele pe care sunt întâlnite vizuinile sunt de forme şi întinderi variate, datorită versantului vălurit, cu multe porţiuni unde umiditatea solului este variabilă. Pe aceste suprafeţe, ridicările floristice arată ca dominantă specia Festuca valesiaca, ce este însoţită de specii caracteristice pentru alianţa Festucion valesiacae dar şi pentru subalianţa Jurineo arachnoideae- Euphorbinenion nicaeensis.
        Calitatea fragmentelor de habitat este mult depreciată de alunecările de teren.

    3.3. Specii de faună de interes conservativ pentru care a fost declarată aria naturală protejată
    3.3.1. Herpetofaună
    A1. Date generale ale speciei Bombina bombina

┌───┬───────────┬────────────────────────┐
│Nr.│Informaţie/│Descriere │
│ │Atribut │ │
├───┼───────────┼────────────────────────┤
│1 │Cod Specie │1188 │
│ │- EUNIS │ │
├───┼───────────┼────────────────────────┤
│2 │Denumirea │Bombina bombina - │
│ │ştiinţifică│Linnaeus, 1758 │
├───┼───────────┼────────────────────────┤
│3 │Denumirea │buhai de baltă cu burta │
│ │populară │roşie │
├───┼───────────┼────────────────────────┤
│ │ │Este o specie de talie │
│ │ │mică, de dimensiuni │
│ │ │reduse având lungimea de│
│ │ │4-5 cm. Partea dorsală a│
│ │ │corpului, acoperită de │
│ │ │negi, este de culoare │
│ │ │cafenie-cenuşie, cu pete│
│ │ │de culoare închisă, │
│ │ │verzui sau │
│ │ │brun-negicioase. Partea │
│ │ │ventrală a corpului este│
│ │ │neagră, cu pete mici │
│ │ │albe şi pete mari │
│ │ │colorate de la │
│ │ │portocaliu până la roşu.│
│ │ │Pielea întregului corp │
│ │ │conţine şi aşa-numite │
│ │ │glande mici, ale căror │
│ │ │secreţie irită mucoasele│
│ │ │conjunctive - produc │
│ │ │lăcrimare şi mucoasele │
│ │ │nazale - provoacă │
│ │ │strănutul. Pupila este │
│4 │Descrierea │triunghiular-cordiformă.│
│ │speciei │Caracteristic pentru │
│ │ │această specie este │
│ │ │desenul ventral, │
│ │ │marmorat, cu pete │
│ │ │portocalii până spre │
│ │ │roşu pe un fond negru. │
│ │ │Sunt de asemenea │
│ │ │prezente pete mici albe │
│ │ │relativ uniform │
│ │ │distribuite. Pata │
│ │ │viu-colorată de pe palma│
│ │ │membrului anterior nu se│
│ │ │continuă pe primul │
│ │ │deget. Vârfurile │
│ │ │degetelor sunt negre, │
│ │ │niciodată galbene sau │
│ │ │portocalii. Masculii │
│ │ │prezintă calozităţi │
│ │ │nupţiale pe partea │
│ │ │internă a membrului │
│ │ │anterior. De asemenea, │
│ │ │masculii au saci vocali │
│ │ │interni şi capul mai lat│
│ │ │decât femelele. │
├───┼───────────┼────────────────────────┤
│ │ │Perioadele de migraţie, │
│ │ │primăvara şi toamna, în │
│ │ │cazul în care indivizii │
│ │ │traversează şosele/alte │
│ │Perioade │drumuri de acces, dar şi│
│5 │critice │în tot decursul anului │
│ │ │în cazul unor impacte │
│ │ │grave asupra habitatelor│
│ │ │în care trăiesc şi se │
│ │ │reproduc indivizii │
│ │ │speciei. │
├───┼───────────┼────────────────────────┤
│ │ │Preferă în general │
│ │ │bălţile de dimensiuni │
│ │ │mai mari, permanente sau│
│ │ │semipermanente, cu │
│ │ │vegetaţie palustră │
│ │ │bogată, zone │
│ │ │mlăştinoase, dar şi ape │
│ │ │încet curgătoare: │
│ │ │izvoare, canale de │
│6 │Cerinţe de │irigaţie. Este specie │
│ │habitat │termofilă, fiind activă │
│ │ │la temperaturi cuprinse │
│ │ │între 10 şi 30° C. Se │
│ │ │retrag pe uscat pentru │
│ │ │hibernare în perioada │
│ │ │septembrie-octombrie. │
│ │ │Iese din hibernare în │
│ │ │perioada martie-aprilie,│
│ │ │când intră în apă pentru│
│ │ │reproducere. │
├───┼───────────┼────────────────────────┤
│7 │Fotografii │Anexa nr. 2: Foto 1-6 │
└───┴───────────┴────────────────────────┘


    B1. Date specifice speciei Bombina bombina la nivelul ariei naturale protejate

┌───┬────────────┬─────────────────────┐
│Nr.│Informaţie/ │Descriere │
│ │Atribut │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│1 │Specia │1188 - Bombina │
│ │ │bombina │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │În aria protejată │
│ │ │ROSCI0317 Cordăreni -│
│ │ │Vorniceni au fost │
│ │ │identificate un număr│
│ │ │redus de fragmente de│
│ │ │habitate acvatice │
│ │ │favorabile speciei │
│ │ │Bombina bombina. │
│ │ │Acestea sunt situate,│
│ │ │în principal pe │
│ │ │limita vestică a │
│ │ │sitului, şi sunt │
│ │ │reprezentate de │
│ │ │porţiuni de habitat │
│ │ │cu caracter temporar,│
│ │ │formate în urma │
│ │ │ploilor, cât şi de │
│ │ │porţiuni cu caracter │
│ │ │permanent de │
│ │ │dimensiuni mai mari │
│ │ │acoperite de │
│ │ │vegetaţie │
│ │ │caracteristică │
│ │ │precum: Phragmites │
│ │ │australis, Mentha │
│ │Informaţii │sp., Carex sp. În │
│2 │specifice │limita sudică a │
│ │speciei │sitului există un │
│ │ │fragment de habitat │
│ │ │fară specii acvatice │
│ │ │şi câteva specii │
│ │ │mezohigrofile. Acesta│
│ │ │reprezintă şi loc de │
│ │ │adăpare pentru │
│ │ │animalele domestice │
│ │ │care păşunează în │
│ │ │zonă. Fragmentele de │
│ │ │habitat ale speciei │
│ │ │Bombina bombina au │
│ │ │suprafeţe mai mult │
│ │ │sau mai puţin │
│ │ │permanente şi │
│ │ │constante, cu │
│ │ │vegetaţie │
│ │ │mezo-higro-hidrofilă.│
│ │ │Un loc sigur de │
│ │ │refugiu al speciei îl│
│ │ │reprezintă gropile │
│ │ │făcute de săteni unde│
│ │ │se acumulează apa de │
│ │ │ploaie sau apa din │
│ │ │izvoarele de coastă │
│ │ │pentru adăpatul │
│ │ │animalelor. │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Statutul de │ │
│3 │prezenţă - │Rezidentă │
│ │temporal │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Statutul de │ │
│4 │prezenţă - │Izolată │
│ │spaţial │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Statutul de │ │
│5 │prezenţă - │Nativă │
│ │management │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Nu putem face │
│ │ │precizări legate de │
│6 │Abundenţă │mărimea populaţiei; │
│ │ │un singur exemplar a │
│ │ │fost identificat în │
│ │ │aria protejată. │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Perioada de │ │
│7 │colectare a │septembrie 2017 - │
│ │datelor din │august 2018 │
│ │teren │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Habitate acvatice │
│ │ │favorabile speciei │
│ │ │Bombina bombina sunt │
│ │Distribuţia │situate, în principal│
│8 │speciei - │pe limita vestică a │
│ │interpretare│sitului, şi sunt │
│ │ │reprezentate de │
│ │ │porţiuni de habitat │
│ │ │cu caracter temporar.│
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Distribuţia │În Anexa 3.9.1 a │
│ │speciei – │Planului de │
│9 │harta │management este │
│ │distribuţiei│prezentată Harta │
│ │ │distribuţiei speciei.│
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Alte │ │
│ │informaţii │https:// │
│10 │privind │www.iucnredlist.org/ │
│ │sursele de │ │
│ │informaţii │ │
└───┴────────────┴─────────────────────┘    3.3.2. Mamifere
    A1. Date generale ale speciei Spermophilus citellus

┌───┬───────────┬──────────────────────┐
│Nr.│Informaţie/│Descriere │
│ │Atribut │ │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│1 │Cod Specie │1335 │
│ │- EUNIS │ │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│2 │Denumirea │Spermophilus citellus │
│ │ştiinţifică│- Linnaeus, 1766 │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│3 │Denumirea │popândău, şuiţă │
│ │populară │ │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│ │ │Este un animal de │
│ │ │talie relativ mică, cu│
│ │ │o lungime a corpului │
│ │ │de aproximativ 20 cm. │
│ │ │Corpul este alungit, │
│ │ │capul aproximativ │
│ │ │rotund cu urechi mici,│
│ │ │cu membre scurte, │
│ │ │adaptate traiului în │
│ │ │galeriile săpate în │
│ │ │pământ. Greutatea │
│ │ │corpului este │
│ │ │variabilă, în funcţie │
│ │ │de sursele de hrană │
│ │ │disponibile. La │
│ │ │maturitate ajunge la o│
│ │ │greutate de 240-340 de│
│ │ │grame, iar în perioada│
│ │ │de hibernare îşi poate│
│ │ │chiar dubla greutatea.│
│ │ │Culoarea blănii este │
│ │ │gălbuie pe partea │
│ │ │dorsală a corpului şi │
│ │ │albă pe partea │
│ │ │ventrală, gât şi pe │
│ │ │membre. În jurul │
│ │ │ochilor prezintă peri │
│ │ │alb-gălbui. │
│ │ │Membrele sunt scurte │
│ │ │şi puternice, │
│ │ │terminate cu gheare │
│ │ │ascuţite, adaptate │
│ │ │vieţii în galeriile │
│ │ │subterane. Membrele │
│ │ │anterioare au câte 4 │
│ │ │degete, iar cele │
│ │ │posterioare câte 5 │
│ │ │degete. Coada │
│ │ │reprezintă o treime │
│ │ │din lungimea corpului │
│ │ │şi prezintă fire de │
│ │ │păr mai lungi, dându-i│
│ │ │un aspect stufos. La │
│ │ │baza cozii se găsesc 3│
│ │ │papile perianale care │
│ │ │secretă o substanţă │
│ │ │odorantă cu rol în │
│ │ │selectarea │
│ │ │partenerilor pentru │
│ │ │împerechere şi │
│ │ │delimitarea │
│ │ │teritoriului │
│ │ │individual. Pe partea │
│ │ │ventrală prezintă 5 │
│ │ │perechi de mamele │
│ │ │dispuse astfel: două │
│ │ │perechi în zona │
│ │ │toracică, o pereche în│
│ │ │zona abdominală, iar │
│4 │Descrierea │două perechi între │
│ │speciei │membrele posterioare. │
│ │ │Diferenţa dintre │
│ │ │masculi şi femele este│
│ │ │greu sesizabilă la │
│ │ │prima vedere, fiind │
│ │ │dată în principal de │
│ │ │mărimea indivizilor, │
│ │ │masculii au dimensiuni│
│ │ │mai mari comparativ cu│
│ │ │femelele. │
│ │ │Dimensiuni: │
│ │ │• Mascul: lungime │
│ │ │trunchi = 18,7 - 20,7 │
│ │ │cm; lungime cap = 4,7 │
│ │ │- 5,5 cm; lungime │
│ │ │coadă =5,1 - 6.5 cm; │
│ │ │• Femela: lungime │
│ │ │trunchi = 18,5 - 20,2 │
│ │ │cm; lungime cap = 4,4 │
│ │ │- 4,9 cm; lungime │
│ │ │coadă = 5,7 - 6,1 cm. │
│ │ │Popândăul prezintă mai│
│ │ │multe sezoane de │
│ │ │activitate şi depind │
│ │ │de temperatură. În │
│ │ │general, este activ │
│ │ │din luna aprilie până │
│ │ │în lunile august – │
│ │ │septembrie sau chiar │
│ │ │octombrie, în funcţie │
│ │ │de condiţiile │
│ │ │meteorologice, │
│ │ │temperaturi mai mari │
│ │ │de 15°C. Perioada de │
│ │ │hibernare este din │
│ │ │septembrie sau │
│ │ │jumătatea lui │
│ │ │octombrie şi până la │
│ │ │mijlocul lui aprilie │
│ │ │sau sfârşitul lunii │
│ │ │mai, în funcţie de │
│ │ │latitudine, altitudine│
│ │ │şi climă. Masculii │
│ │ │hibernează solitar în │
│ │ │galerii, iar femelele │
│ │ │împreună cu juvenilii │
│ │ │din anul respectiv. │
│ │ │Este un animal diurn, │
│ │ │având două perioade │
│ │ │active pe timpul │
│ │ │zilei: în intervalul │
│ │ │7-11 şi 16-18. Lese │
│ │ │din galerie la │
│ │ │temperaturi de peste │
│ │ │15°C, iar când │
│ │ │temperaturile depăşesc│
│ │ │30°C poate avea loc şi│
│ │ │o estivare – somn de │
│ │ │vară, refugiindu-se în│
│ │ │viziuni. │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│ │ │Popândăii sunt │
│ │ │vulnerabili în │
│ │ │perioada imediat │
│ │ │următoare ieşirii din │
│ │ │hibernare, naşterii │
│ │ │puilor. Pot fi │
│ │Perioade │afectaţi de diferite │
│5 │critice │activităţi umane: │
│ │ │lucrările agricole, │
│ │ │refacerea digurilor; │
│ │ │frig extrem – ierni │
│ │ │geroase; ploi │
│ │ │abundente, ce pot │
│ │ │determina inundarea │
│ │ │galeriilor. │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│ │ │Habitatul specific │
│ │ │este cel de stepă, cu │
│ │ │vegetaţie ierboasă │
│ │ │joasă şi foarte joasă,│
│ │ │în general, suprafeţe │
│ │ │cu sol bine drenat - │
│ │ │păşuni, pajişti, │
│ │ │islazuri. Evită │
│ │ │pădurea şi zonele cu │
│ │ │vegetaţie înaltă. │
│ │ │Pentru galerii caută │
│ │ │taluzurile, haturile, │
│ │ │digurile, pantele │
│ │ │domoale. A fost │
│ │ │semnalat şi în │
│ │ │terenuri cultivate, │
│ │ │mai ales cu plante │
│ │ │perene. Prezenţa lor │
│ │ │depinde de menţinerea │
│ │ │unei vegetaţii scunde │
│ │ │prin păşunat. │
│ │ │Trăieşte în colonii, │
│ │ │având fiecare individ │
│ │ │galerie proprie. │
│ │ │Colonia este un grup │
│ │ │definit teritorial, │
│ │ │care este separat │
│ │ │spaţial de alte │
│ │ │grupuri care populează│
│ │ │aceeaşi regiune; │
│ │ │astfel de grupuri sunt│
│ │ │capabile să realizeze │
│ │ │schimb de indivizi │
│ │ │între ele în cadrul │
│ │ │populaţiei locale. │
│ │ │Galeriile au o │
│ │ │arhitectură variată, │
│ │ │în funcţie de factori │
│ │ │precum: densitatea │
│ │ │populaţiei, vârsta │
│ │ │specimenelor, │
│ │ │structura solului, │
│ │ │forma reliefului, │
│ │ │precipitaţii. │
│ │ │Galeriile pot avea una│
│ │ │sau mai multe │
│ │ │deschideri ale căror │
│ │ │culoare pot fi │
│ │ │ramificate. După modul│
│ │ │de folosire se disting│
│ │ │două tipuri de │
│ │ │galerii: temporare şi │
│ │ │permanente. În │
│ │ │galeriile temporare se│
│ │Cerinţe de │adăpostesc provizoriu │
│6 │habitat │şi se hrănesc. În │
│ │ │galeriile permanente, │
│ │ │femelele nasc şi îşi │
│ │ │cresc puii, îşi adună │
│ │ │provizii, hibernează. │
│ │ │Galeriile temporare │
│ │ │sunt galerii simple │
│ │ │sau prevăzute cu o │
│ │ │cameră la capătul lor,│
│ │ │cu o singură │
│ │ │deschidere, situate la│
│ │ │o adâncime de 20-40 cm│
│ │ │şi cu o lungime │
│ │ │diferită, de la 30-40 │
│ │ │cm până la 3-6 m. │
│ │ │Galeriile permanente │
│ │ │au o structură mai │
│ │ │complicată, cu o │
│ │ │ieşire verticală şi │
│ │ │una oblică sau cu 3-4 │
│ │ │ieşiri verticale şi │
│ │ │sunt situate, de │
│ │ │obicei, la o adâncime │
│ │ │de 80 cm. Spre │
│ │ │sfârşitul perioadei │
│ │ │active, popândăul se │
│ │ │pregăteşte de │
│ │ │hibernare adunând │
│ │ │rezerve nutritive sub │
│ │ │formă de grăsimi; îşi │
│ │ │construieşte culcuşul │
│ │ │de hibernare folosind │
│ │ │iarba uscată, iar │
│ │ │intrările galeriilor │
│ │ │le acoperă cu │
│ │ │vegetaţie uscată sau │
│ │ │pământ. Perioadele de │
│ │ │activitate şi de │
│ │ │hibernare sunt strâns │
│ │ │legate de factorul │
│ │ │temperatură. │
│ │ │La o temperatură a │
│ │ │aerului sub 15°C │
│ │ │popândăul nu mai │
│ │ │părăseşte adăpostul │
│ │ │intrând în hibernare │
│ │ │eşalonat, în funcţie │
│ │ │de factori externi cum│
│ │ │ar fi temperatura, dar│
│ │ │şi de factori │
│ │ │fiziologici cum ar fi │
│ │ │sexul sau vârsta │
│ │ │indivizilor. Trezirea │
│ │ │şi intrarea în │
│ │ │activitate are loc tot│
│ │ │eşalonat. │
├───┼───────────┼──────────────────────┤
│7 │Fotografii │Anexa nr. 2: Foto 7-9 │
└───┴───────────┴──────────────────────┘


    B1. Date specifice speciei Spermophilus citellus la nivelul ariei naturale protejate

┌───┬────────────┬─────────────────────┐
│Nr.│Informaţie/ │Descriere │
│ │Atribut │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│1 │Specia │1335 - Spermophilus │
│ │ │citellus │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Calitatea habitatului│
│ │ │în care se dezvoltă │
│ │ │specia este mult │
│ │ │depreciată de │
│ │ │alunecările de teren,│
│ │ │culturile agricole, │
│ │ │prezenţa câinilor şi │
│ │ │a suprapăşunatului. │
│ │ │Habitatul speciei se │
│ │ │reduce mult, │
│ │ │limitându-se la │
│ │ │partea de nord-est a │
│ │ │sitului, unde │
│ │ │vegetaţia este │
│ │Informaţii │scurtă, păşunată, pe │
│2 │specifice │pantă uşor înclinată │
│ │speciei │cu un grad scăzut de │
│ │ │eroziune, comparativ │
│ │ │cu alte suprafeţe din│
│ │ │sit. Habitatul │
│ │ │speciei prezintă │
│ │ │predominant soluri de│
│ │ │tip cernoziom. │
│ │ │Arealul este situat │
│ │ │pe o suprafaţă │
│ │ │înclinată: 0-20 │
│ │ │grade, cu expoziţie │
│ │ │vest - nord-vest şi │
│ │ │aparţine clasei de │
│ │ │ecosisteme │
│ │ │antropizate. │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Statutul de │ │
│3 │prezenţă - │Rezidentă │
│ │temporal │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Statutul de │ │
│4 │prezenţă - │Izolată │
│ │spaţial │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Statutul de │ │
│5 │prezenţă │Nativă │
│ │management │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Foarte rar, populaţia│
│ │ │de Spermophilus │
│6 │Abundentă │citellus de pe │
│ │ │suprafaţa sitului a │
│ │ │fost estimată la │
│ │ │35-60 de indivizi. │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Perioada de │ │
│7 │colectare a │septembrie 2017 - │
│ │datelor din │august 2018 │
│ │teren │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Are o distribuţie │
│ │ │discontinuă, cu │
│ │ │habitatul pe o │
│ │Distribuţia │suprafaţă înclinată: │
│8 │speciei │0-20 grade cu │
│ │interpretare│expoziţie vest - │
│ │ │nord-vest şi aparţine│
│ │ │clasei de ecosisteme │
│ │ │antropizate. │
├──┬┴────────────┴┬────────────────────┤
│ │ │În Anexa 3.9.2 a │
│ │Distribuţia │Planului de │
│9 │speciei - │management este │
│ │harta │prezentată Harta │
│ │distribuţiei │distribuţiei │
│ │ │speciei. │
├──┼──────────────┼────────────────────┤
│ │Alte │ │
│ │informaţii │httos:// │
│10│privind │www.iucnredlist.org/│
│ │sursele de │ │
│ │informaţii │ │
└──┴──────────────┴────────────────────┘
    3.4. Alte specii de floră şi faună relevante pentru aria naturală protejată
        Pe lângă speciile ţintă ale acestui studiu cuprinse în formularul standard al ariei protejate, pe parcursul deplasărilor în teren au fost identificate şi alte specii aparţinând reţelelor trofice din zona investigată.
        Insecte:
        ● carabide: Carabus sp.;
        ● lepidoptere: Pieris brassicae - fluturele alb al verzei;
        ● ortoptere: Gryllus sp.;
        ● heteroptere: Pyrrhocoris apterus.

        Amfibieni: Rana ridibunda - broasca de lac: Directiva Habitate - Anexa V; OUG nr. 57/2007 - Anexa 5A.
        Reptile: Lacerta agilis - şopârla de câmp: Directiva Habitate - Anexa IV; OUG nr. 57/2007 - Anexa 4A; Natrix teselata - şarpe de apă: Directiva Habitate - Anexa IV, OUG nr. 57/2007 - Anexa 4A.
        Păsări: Buteo buteo - şorecarul comun: Directiva Păsări - Anexa I a; Sturnus vulgaris - graurul: Directiva Păsări - Anexa I a; Alauda arvensis - ciocârlia: Directiva Păsări - Anexa I a; Turdus pilaris - sturzul, Anas platyrhynchos - raţa mare, Garrulus glandarius - gaiţa: OUG nr. 57/2007 - Anexa 5C.
        Mamifere: Vulpes vulpes - vulpea: OUG nr. 57/2007 - Anexa 5B; Microtus arvalis - şoarecele de câmp - IUCN: LC; Mus spicilegus - şoarecele de mişună - IUCN: LC; Talpa europaea - cârtiţa - IUCN: LC.


    4. INFORMAŢII SOCIO-ECONOMICE ŞI CULTURALE
    4.1. Comunităţile locale şi factorii interesaţi
    4.1.1. Comunităţile locale
        Tabel nr. 3 Lista unităţilor administrativ-teritoriale din cadrul ariei naturale protejate ROSCI0317 Cordăreni - Vorniceni

┌────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│Judeţ │UAT │Procent │Procent │
│ │ │din UAT │din ANP │
├────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Botoşani│Cordăreni│2,48 │100 │
└────────┴─────────┴─────────┴─────────┘


    4.1.1.1. Caracterizarea unităţilor administrativ-teritoriale
        Aria naturală protejată ROSCI0317 Cordăreni - Vorniceni este situată în partea de nord- est a României, pe teritoriul administrativ al judeţului Botoşani, comuna Cordăreni, la o distanţă de aproximativ 55 de km de municipiul Botoşani. Aria naturală protejată Cordăreni - Vorniceni se află la o distanţă de 1 km de satul Cordăreni, pe versantul cu expoziţie vestică a Dealului Holm, coborând spre limita vestică în valea pârâului Ibăneasa.
        Din punct de vedere administrativ situl Natura 2000 ROSCI0317 Cordăreni - Vorniceni este localizat 100% pe teritoriul comunei Cordăreni, având o suprafaţă de 103 ha.
        Sistemul de localităţi al comunei Cordăreni cuprinde satele: Cordăreni - reşedinţa de comună, Griviţa şi Slobozia. Accesul în comuna Cordăreni se realizează dinspre municipiul Dorohoi, aflat la o distanţă de 35 km, pe drumul judeţean 292, iar dinspre municipiul Botoşani pe drumul naţional 29F.
     În anexa 3.10 a Planului de management este prezentată Harta unităţilor administrativ- teritoriale.
        Comuna Cordăreni are o suprafaţă administrativă de 46,45 kmp, din care peste jumătate reprezintă teren arabil. Conform datelor Institutului Naţional de Statistică, populaţia stabilă a comunei Cordăreni era de 1828 de locuitori la 1 ianuarie 2018. Evoluţia populaţiei comunei Cordăreni în perioada 2011 - 2018 prezintă o tendinţă descrescătoare datorată în mare parte fenomenului migraţionist.
        Distribuţia pe sexe a populaţiei este una echilibrată, 51,20% din locuitori - 936 de persoane fiind de sex masculin şi 48,20% - 892 de persoane fiind de sex feminin.
        Conform datelor de la Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2011, în comuna Cordăreni, majoritatea locuitorilor sunt români - 96,47%. Pentru 3,48% din populaţie, apartenenţa etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt creştini ortodocşi - 93,94%, cu o minoritate de penticostali - 1,68%. Pentru 3,48% din populaţie nu este cunoscută apartenenţa confesională.
        La nivelul comunei Cordăreni, piramida vârstelor demonstrează apariţia fenomenului de îmbătrânire a populaţiei.
        Tabel nr. 4 Populaţia localităţilor aflate în imediata apropiere a ariei naturale protejate, şi care sunt relevante din punct de vedere al prezenţei umane în interiorul ariei naturale protejate

┌────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────┐
│Nr. │ │Localitate│ │An de │Prezenţă│
│crt.│Judeţ │/UAT │Sex ├────┬────┤estimată│
│ │ │ │ │2015│2018│în sit │
├────┼────────┼──────────┼────────┼────┼────┼────────┤
│ │ │ │Total │1885│1828│0% │
│ │ │ ├────────┼────┼────┼────────┤
│1 │Botoşani│Cordăreni │Masculin│901 │892 │ │
│ │ │ ├────────┼────┼────┼────────┤
│ │ │ │Feminin │984 │936 │ │
└────┴────────┴──────────┴────────┴────┴────┴────────┘    4.1.1.2. Natalitate
        Deoarece în interiorul ariei protejate nu se află nicio localitate, întreaga suprafaţă a acesteia fiind datele privind natalitatea nu sunt relevante.
        Tabel nr. 5 Natalitate: născuţi vii per localitate pentru localităţile aflate în interiorul ariei naturale protejate

┌───┬─────┬──────────┬─────────┬────────┐
│ │ │ │An de │An de │
│Nr.│Judeţ│Localitate│referinţă│analizat│
│ │ │/UAT ├─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │Nu este │Nu este │Nu este │
│ │ │cazul │cazul │cazul │
└───┴─────┴──────────┴─────────┴────────┘    4.1.1.3. Migraţiune
        Dinamica populaţiei comunei Cordăreni, în perioada 2000 - 2018, a fost în continuă descreştere. Această descreştere poate fi explicată prin fenomenul de migraţie, populaţia fiind în căutarea unui grad de confort al vieţii mai ridicat, alegând atât stabilirea în alte ţări, cât şi migrarea spre centrele urbane mai atractive din punct de vedere social-economic. Referitor la interiorul ariei naturale protejate, având în vedere procentul de 0% al prezenţei populaţiei în sit, datele privind migraţia populaţiei nu sunt relevante.
        Numărul gospodăriilor în satele componente este relativ stabil. Există un număr redus de locuinţe părăsite şi un număr redus de locuinţe noi, în construcţie - mai puţin de 5 la nivel de comună, în anul 2016.
        Tabel nr. 6 Stabiliri de reşedinţă în localităţile aflate în imediata apropiere a ariei protejate,
    şi care sunt relevante din punct de vedere al prezenţei umane în interiorul ariei protejate

┌───┬────────┬──────────┬─────────┬────────┐
│ │ │ │An de │An de │
│Nr.│Judeţ │Localitate│referinţă│analizat│
│ │ │/UAT ├─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│1 │Botoşani│Cordăreni │Nu este │Nu este │
│ │ │ │cazul │cazul │
└───┴────────┴──────────┴─────────┴────────┘    4.1.1.4. Utilităţi publice
        Deoarece în interiorul ariei naturale protejate nu se află nicio localitate, nu sunt date privind existenţa utilităţilor publice.
        Tabel nr. 7 Utilităţi publice din anul 2019, pentru localităţile aflate în interiorul ANP

┌──────────────┬─────┬──────────┬──────┐
│ │ │Localitate│Există│
│Utilităţi │Judeţ│/UAT │[Da/ │
│ │ │ │Nu] │
├──────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│Apă │ │Nu este │ │
│ │ │cazul │ │
├──────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│Canalizare │ │Nu este │ │
│ │ │cazul │ │
├──────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│Staţii de │ │Nu este │ │
│epurare │ │cazul │ │
├──────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│Încălzire cu │ │Nu este │ │
│lemne │ │cazul │ │
├──────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│Încălzire cu │ │Nu este │ │
│gaze │ │cazul │ │
├──────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│Colectare │ │Nu este │ │
│deşeuri │ │cazul │ │
├──────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│Comunicaţii - │ │Nu este │ │
│telefonie fixă│ │cazul │ │
├──────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│Comunicaţii- │ │Nu este │ │
│telefonie │ │cazul │ │
│mobilă │ │ │ │
└──────────────┴─────┴──────────┴──────┘


        Referindu-ne la localităţile riverane limitei ariei naturale protejate ROSCI0317 Cordăreni - Vorniceni, conform datelor furnizate de către Primăria Cordăreni, sunt în curs de investiţii în extinderea reţelei de apă potabilă, în vederea deservirii corespunzătoare a gospodăriilor în toate satele componente. În anul 2011, potrivit Rezultatelor preliminare ale Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor, aproximativ 11% din locuinţele din comuna Cordăreni erau racordate la reţeaua de canalizare: din 1.998 locuinţe existente - 219 erau conectate la reţeaua de canalizare. Potrivit Primăriei Cordăreni, în prezent, reţeaua de canalizare din comună are 13,9 km şi se prezintă într-o stare generală bună. Conform reprezentanţilor administraţiei publice locale, în perioada 2014-2020 este vizată extinderea sistemului de canalizare.
        În comuna Cordăreni există sistem de iluminat public şi este în curs de modernizare. Se realizează colectarea deşeurilor; colectarea deşeurilor nu se face selectiv.

    4.1.1.5. Efective de animale
        În interiorul ariei protejate nu există gospodării individuale. Pe suprafaţa ariei naturale protejate ROSCI0317 Cordăreni - Vorniceni păşunează animale din categoriile ovine şi bovine. Categoriile de teren relevante pentru existenţa animalelor domestice din categoria ovine şi bovine pe suprafaţa ariei naturale protejate ROSCI0317 Cordăreni - Vorniceni sunt: păşuni secundare fără arbori şi arbuşti - 76.77 ha, păşuni secundare cu arbori şi arbuşti - 7,89 ha şi terenuri agricole cu un procent ridicat de vegetaţie naturală - păşuni predominante - 3.34 ha. Pe teritoriul ariei naturale protejate este amenajată o stână, efectivul fiind de aproximativ 150 de oi care păşunează pe suprafaţa ariei naturale protejate.
        Referindu-ne la bovine, pe suprafaţa ariei naturale protejate nu se desfăşoară păşunat organizat în cireadă, numărul de exemplare prezente, în mod izolat, fiind de aproximativ 15.
        Efectivele de animale din comuna Cordăreni, prezente pe suprafaţa ariei naturale protejate sunt prezentate în tabelul nr. 8
        Tabel nr. 8 Efectivele de animale, pe principalele categorii de animale, judeţe şi localităţi,
    pentru localităţile aflate în imediata apropiere a ariei protejate şi care sunt relevante
    din punct de vedere al eventualei prezenţe a animalelor domestice în interiorul ariei protejate

┌────────────┬────────┬──────────┬─────────────────────┬───────────┐
│ │ │ │Număr de animale │ │
│Principalele│ │Localitate├──────────┬──────────┤Localitatea│
│categorii de│Judeţ │/UAT │ │Aduse din │de │
│animale │ │ │Permanente│altă │provenienţă│
│ │ │ │ │localitate│ │
├────────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Bovine │Botoşani│Cordăreni │15 │Nu este │Cordăreni │
│ │ │ │ │cazul │ │
├────────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Ovine │Botoşani│Cordăreni │150 │Nu este │Cordăreni │
│ │ │ │ │cazul │ │
└────────────┴────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘


        Conform datelor preluate de la Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani - Recensământul General Agricol 2010 efectivele de animale înregistrate la nivelul comunei Cordăreni sunt următoarele: bovine - 918, ovine - 975, caprine - 242, porcine - 301, păsări - 9941, cabaline - 217, iepuri de casă - 98, familii de albine - 378.

    4.1.1.6. Date privind activităţile economice
        Conform Ministerului Finanţelor Publice, la data de 31.12.2013 în comuna Cordăreni aveau sediul social 35 societăţi comerciale şi întreprinderi individuale.
        În ceea ce priveşte distribuţia firmelor din comuna Cordăreni pe sate componente, cele mai multe întreprinderi sunt în Cordăreni - 20 firme, restul fiind înfiinţate în satul Griviţa.
        Referindu-ne la sectoare economice, cele mai multe dintre întreprinderi îşi desfăşoară activitatea în sectorul Agricultura, Silvicultură şi Pescuit. Alte sectoare economice prezente în Cordăreni sunt: Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul - comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare, comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun, comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate; Repararea autovehiculelor şi motocicletelor; servicii; construcţii.
        Sectorul economic în cadrul căruia s-a înregistrat cea mai mare cifră de afaceri este Agricultură, Silvicultură şi Pescuit. Agricultura reprezintă unul dintre sectoarele economice cu cel mai ridicat potenţial de dezvoltare în comuna Cordăreni. Conform Institutului Naţional de Statistică, în anul 2017 terenurile agricole din comună reprezentau mai mult de trei sferturi din suprafaţa totală a acesteia - 83,25%.
        Economia comunei Cordăreni are un caracter agrar. Principalele culturi întâlnite aici sunt: porumbul, grâul, orzoaica, sfecla furajeră, sfecla de zahăr, floarea soarelui, cartofi, fasole. în comună funcţionează două mori de porumb, o presă de ulei, un atelier de tâmplărie, şase puncte de colectare a laptelui amplasate în toate satele comunei.
        Tabel nr. 9 Date privind activităţile economice

┌───────────────┬──────────┬────────┬──────────┬──────────┐
│Domeniul de │Forma de │ │Localitate│Număr │
│activitate │organizare│Judeţ │/UAT │societăţi │
│ │ │ │ │comerciale│
├───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│Agricultură, │ │ │ │ │
│Silvicultură şi│ │ │ │ │
│Pescuit │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ │ │
│Comerţ cu │ │ │ │ │
│ridicata şi cu │ │ │ │ │
│amănuntul │ │ │ │ │
│Repararea │ │ │ │ │
│autovehiculelor│ │ │ │ │
│şi │ │ │ │ │
│motocicletelor │ │ │ │ │
│Industria │SRL, ÎI │Botoşani│Cordăreni │35 │
│Prelucrătoare │ │ │ │ │
│Fabricarea │ │ │ │ │
│pâinii │ │ │ │ │
│Construcţii - │ │ │ │ │
│Lucrări de │ │ │ │ │
│instalaţii │ │ │ │ │
│electrice │ │ │ │ │
│Transport şi │ │ │ │ │
│Depozitare │ │ │ │ │
│Activităţi de │ │ │ │ │
│Servicii │ │ │ │ │
└───────────────┴──────────┴────────┴──────────┴──────────┘
    4.1.2. Factorii interesaţi
        Factorii interesaţi relevanţi în raport cu aria naturală protejată sunt prezentaţi în tabelul nr. 10.
        Tabel nr. 10 Tabel centralizator al celor mai importanţi factori interesaţi, care se manifestă şi implică cu privire la aria naturală protejată

┌───┬─────────────┬────────────────────┐
│ │Denumire │Tip / Aria de │
│Nr.│factor │interes │
│ │interesat │ │
├───┴─────────────┴────────────────────┤
│Autorităţi de mediu, de reglementare │
│şi control activităţi │
├───┬─────────────┬────────────────────┤
│ │ │Autoritate de Mediu │
│ │ │/ Administrarea │
│ │Agenţia │ariilor naturale │
│ │Naţională │protejate / ANANP / │
│1. │pentru Arii │Implementarea │
│ │Naturale │Planului de │
│ │Protejate │management, │
│ │ │monitorizare, │
│ │ │control │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │Agenţia │Autoritate de Mediu │
│ │Naţională │/ Administrarea │
│ │pentru │ariilor naturale │
│ │Protecţia │protejate │
│2. │Mediului, │Autoritate de Mediu │
│ │Agenţia │/ Reglementare / │
│ │pentru │Implementarea │
│ │Protecţia │politicilor de mediu│
│ │Mediului │la nivel local │
│ │Botoşani │ │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │Garda │Autoritate de Mediu │
│ │Naţională de │/ Inspecţia şi │
│3. │Mediu, │controlul aplicării │
│ │Comisariatul │legislaţiei de mediu│
│ │Judeţean │la nivel local │
│ │Botoşani │ │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │Inspectoratul│Autoritate ordine │
│4. │de Poliţie al│publică / Ordine şi │
│ │judeţului │control, urmărire │
│ │Botoşani │penală │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │Inspectoratul│Autoritate ordine │
│5. │de Jandarmi │publică / Ordine │
│ │Judeţean │publică │
│ │Botoşani │ │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │ │Autoritate de │
│ │Inspectoratul│control şi servicii │
│ │pentru │/ Asigurarea │
│6. │Situaţii de │securităţii la │
│ │Urgenţă │incendii şi alte │
│ │Botoşani │catastrofe naturale │
│ │ │sau de altă natură │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │ │Implementează │
│ │ │politicile, │
│ │ │strategiile în │
│ │ │agricultură şi │
│ │ │industrie │
│ │ │alimentară, │
│ │Direcţia │consultanţă agricolă│
│ │pentru │şi formare │
│7. │Agricultură a│profesională / Rol │
│ │Judeţului │de monitorizare, │
│ │Botoşani │inspecţii tehnice, │
│ │ │verificare şi │
│ │ │control în domeniul │
│ │ │agriculturii şi │
│ │ │industriei │
│ │ │alimentare şi │
│ │ │statistică agricolă,│
│ │ │monitorizare piaţă. │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │Administraţia│Administrator al │
│ │Naţională │apelor din domeniul │
│ │Apele Române │public al statului │
│ │- │şi infrastructura de│
│ │Administraţia│gospodărire a apelor│
│ │bazinală de │formata din lacuri │
│8. │apă │de acumulare, diguri│
│ │Prut-Bârlad -│de apărare împotriva│
│ │Sistemul de │inundaţiilor, │
│ │Gospodărire a│canale, derivaţii │
│ │Apelor │interbazinale, prize│
│ │Botoşani │de apă şi alte │
│ │ │lucrări specifice │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│9. │Persoane │Proprietari teren │
│ │fizice │ │
├───┴─────────────┴────────────────────┤
│Autorităţi ale administraţiei publice │
│locale │
├───┬─────────────┬────────────────────┤
│ │ │Autoritate locală │
│ │ │administrativă / │
│ │Consiliul │Planificare │
│10.│Judeţean │teritorială şi │
│ │Botoşani │strategică. │
│ │ │Administrarea │
│ │ │drumurilor judeţene │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │ │Reprezentant al │
│ │ │Guvernului pe plan │
│ │ │local / Asigură │
│ │ │realizarea │
│ │ │intereselor │
│ │Instituţia │naţionale, aplicarea│
│ │Prefectului │şi respectarea │
│11.│Judeţului │Constituţiei, a │
│ │Botoşani │legilor, a │
│ │ │hotărârilor şi │
│ │ │ordonanţelor de │
│ │ │Guvern, a celorlalte│
│ │ │acte normative, │
│ │ │precum şi a ordinii │
│ │ │publice │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │Primăria │Rol în planificarea │
│12.│comunei │teritorială şi │
│ │Cordăreni │strategică │
├───┴─────────────┴────────────────────┤
│Comunităţi şi grupuri de interese │
│locale şi regionale │
├───┬─────────────┬────────────────────┤
│ │Populaţia │ │
│ │locală din │ │
│13.│comunitatea │Utilizatori de │
│ │limitrofa │resurse naturale │
│ │ariei │ │
│ │protejate │ │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │Reprezentanţi│Informare şi │
│14.│mass-media │conştientizare │
│ │ │publică │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │ │Sprijinirea │
│ │ │dezvoltării │
│ │Asociaţia │comunităţii rurale │
│ │Grupul de │locale/ │
│ │Acţiune │Implementarea │
│15.│Locală Codrii│Strategiei de │
│ │Herţii - GAL │dezvoltare locală a │
│ │Codrii Herţii│teritoriului GAL │
│ │ │Codrii Herţii - din │
│ │ │care face parte şi │
│ │ │Comuna Cordăreni │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │ │Desfăşurarea de │
│ │Firmele │activităţi cu impact│
│ │private care │pentru dezvoltarea │
│16.│desfăşoară │economică locală şi │
│ │activităţi în│potenţial impact │
│ │domeniul │asupra │
│ │agricol │biodiversităţii │
│ │ │protejate. │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │ │Desfăşurarea de │
│ │Proprietarii │activităţi cu │
│ │de terenuri │potenţial impact │
│ │din sit şi │asupra │
│17.│din │biodiversităţii │
│ │vecinătatea │protejate/ necesită │
│ │sitului │informare şi │
│ │ │monitorizare │
│ │ │permanentă. │
├───┴─────────────┴────────────────────┤
│Administratori fond forestier │
├───┬─────────────┬────────────────────┤
│ │Regia │ │
│ │Naţională a │ │
│ │Pădurilor │ │
│18.│ROMSILVA - │Administrativ │
│ │Ocoalele │ │
│ │Silvice │ │
│ │Darabani şi │ │
│ │Dorohoi │ │
├───┴─────────────┴────────────────────┤
│Gestionari fonduri de vânătoare şi │
│pescuit │
├───┬─────────────┬────────────────────┤
│ │Direcţia │Administrator fond │
│ │Silvică │cinegetic / │
│ │Botoşani - │Gestionarea │
│19.│gestionarul │fondurilor de │
│ │fondului │vânătoare şi │
│ │cinegetic │managementul faunei │
│ │Cordăreni │de interes cinegetic│
├───┴─────────────┴────────────────────┤
│Universităţi şi alte unităţi de │
│cercetare │
├───┬─────────────┬────────────────────┤
│ │Universitatea│Instituţie de │
│ │“Al. I. Cuza”│învăţământ superior │
│20.│din Iaşi - │/ Educaţional, │
│ │Facultatea de│ştiinţific şi │
│ │Biologie │administrativ │
├───┴─────────────┴────────────────────┤
│Educaţie │
├───┬─────────────┬────────────────────┤
│ │Şcolile din │Educaţie / │
│ │comunitatea │Informare, │
│21.│limitrofă │conştientizare, │
│ │ariei │activităţi educative│
│ │protejate │ │
├───┴─────────────┴────────────────────┤
│Organizaţii neguvernamentale │
├───┬─────────────┬────────────────────┤
│ │ │ONG / Protecţia │
│22.│Fundaţia │mediului şi a │
│ │Corona │naturii/ Elaborator │
│ │ │Plan de management │
└───┴─────────────┴────────────────────┘


        Tabel nr. 11 Analiza factorilor interesaţi

┌───┬─────────────┬────────────────┬──────────┐
│ │Denumire │Tip/Aria de │ │
│Nr.│factor │interes │Importanţa│
│ │interesat │ │ │
├───┴─────────────┴────────────────┴──────────┤
│Autorităţi de mediu, de reglementare şi │
│control activităţi │
├───┬─────────────┬────────────────┬──────────┤
│ │ │Autoritate de │ │
│ │ │Mediu / │ │
│ │ │Administrarea │ │
│ │Agenţia │ariilor naturale│ │
│ │Naţională │protejate / │ │
│1 │pentru Arii │ANANP / │Ridicată │
│ │Naturale │Implementarea │ │
│ │Protejate │Planului de │ │
│ │ │management, │ │
│ │ │monitorizare, │ │
│ │ │control │ │
├───┼─────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │Autoritate de │ │
│ │Agenţia │Mediu / │ │
│ │Naţională │Administrarea │ │
│ │pentru │ariilor naturale│ │
│ │Protecţia │protejate │ │
│2 │Mediului, │Autoritate de │Ridicată │
│ │Agenţia │Mediu / │ │
│ │pentru │Reglementare / │ │
│ │Protecţia │Implementarea │ │
│ │Mediului │politicilor de │ │
│ │Botoşani │mediu la nivel │ │
│ │ │local │ │
├───┼─────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │Autoritate de │ │
│ │Garda │Mediu / │ │
│ │Naţională de │Inspecţia şi │ │
│3 │Mediu, │controlul │Medie │
│ │Comisariatul │aplicării │ │
│ │Judeţean │legislaţiei de │ │
│ │Botoşani │mediu la nivel │ │
│ │ │local │ │
├───┼─────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │Inspectoratul│Autoritate │ │
│ │de Poliţie al│ordine publică /│ │
│4 │judeţului │Ordine şi │Redusă │
│ │Botoşani │control, │ │
│ │ │urmărire penală │ │
├───┼─────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │Inspectoratul│Autoritate │ │
│5 │de Jandarmi │ordine publică /│Redusă │
│ │Judeţean │Ordine publică │ │
│ │Botoşani │ │ │
├───┼─────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │Autoritate de │ │
│ │ │control şi │ │
│ │Inspectoratul│servicii / │ │
│ │pentru │Asigurarea │ │
│6 │Situaţii de │securităţii la │Medie │
│ │Urgenţă │incendii şi alte│ │
│ │Botoşani │catastrofe │ │
│ │ │naturale sau de │ │
│ │ │altă natură │ │
├───┼─────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │Implementează │ │
│ │ │politicile, │ │
│ │ │strategiile în │ │
│ │ │agricultură şi │ │
│ │ │industrie │ │
│ │ │alimentară, │ │
│ │ │consultanţă │ │
│ │ │agricolă şi │ │
│ │ │formare │ │
│ │Direcţia │profesională / │ │
│ │pentru │Rol de │ │
│7. │Agricultură a│monitorizare, │Ridicată │
│ │Judeţului │inspecţii │ │
│ │Botoşani │tehnice, │ │
│ │ │verificare şi │ │
│ │ │control în │ │
│ │ │domeniul │ │
│ │ │agriculturii şi │ │
│ │ │industriei │ │
│ │ │alimentare şi │ │
│ │ │statistică │ │
│ │ │agricolă, │ │
│ │ │monitorizare │ │
│ │ │piaţă. │ │
├───┼─────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │Administrator al│ │
│ │ │apelor din │ │
│ │ │domeniul public │ │
│ │Administraţia│al statului şi │ │
│ │Naţională │infrastructura │ │
│ │Apele Române │de gospodărire a│ │
│ │- │apelor formată │ │
│ │Administraţia│din lacuri de │ │
│ │bazinală de │acumulare, │ │
│8. │apă │diguri de │Medie │
│ │Prut-Bârlad -│apărare │ │
│ │Sistemul de │împotriva │ │
│ │Gospodărire a│inundaţiilor, │ │
│ │Apelor │canale, │ │
│ │Botoşani │derivaţii │ │
│ │ │interbazinale, │ │
│ │ │prize de apă şi │ │
│ │ │alte lucrări │ │
│ │ │specifice │ │
├───┼─────────────┼────────────────┼──────────┤
│9. │Persoane │Proprietari │Ridicată │
│ │fizice │teren │ │
├───┴─────────────┴────────────────┴──────────┤
│Autorităţi ale administraţiei publice locale │
├───┬─────────────┬────────────────┬──────────┤
│ │ │Autoritate │ │
│ │ │locală │ │
│ │ │administrativă /│ │
│ │Consiliul │Planificare │ │
│10.│Judeţean │teritorială şi │Medie │
│ │Botoşani │strategică, │ │
│ │ │Administrarea │ │
│ │ │drumurilor │ │
│ │ │judeţene │ │
├───┼─────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │Reprezentant al │ │
│ │ │Guvernului pe │ │
│ │ │plan local / │ │
│ │ │Asigură │ │
│ │ │realizarea │ │
│ │ │intereselor │ │
│ │ │naţionale, │ │
│ │Instituţia │aplicarea şi │ │
│11.│Prefectului │respectarea │Redusă │
│ │Judeţului │Constituţiei, a │ │
│ │Botoşani │legilor, a │ │
│ │ │hotărârilor şi │ │
│ │ │ordonanţelor de │ │
│ │ │Guvern, a │ │
│ │ │celorlalte acte │ │
│ │ │normative, │ │
│ │ │precum şi a │ │
│ │ │ordinii publice │ │
├───┼─────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │Primăria │Rol în │ │
│12.│Comunei │planificarea │Ridicată │
│ │Cordăreni │teritorială şi │ │
│ │ │strategică │ │
├───┴─────────────┴────────────────┴──────────┤
│Comunităţi şi grupuri de interese locale şi │
│regionale │
├───┬─────────────┬────────────────┬──────────┤
│ │Populaţia │ │ │
│ │locală din │ │ │
│ │comunitatea │Utilizatori de │ │
│13.│limitrofă │resurse naturale│Redusă │
│ │ariei │ │ │
│ │naturale │ │ │
│ │protejate. │ │ │
├───┼─────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │Reprezentanţi│Informare şi │ │
│14.│mass-media │conştientizare │Redusă │
│ │ │publică │ │
├───┼─────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │Sprijinirea │ │
│ │ │dezvoltării │ │
│ │ │comunităţii │ │
│ │Asociaţia │rurale locale / │ │
│ │Grupul de │Implementarea │ │
│ │Acţiune │Strategiei de │ │
│15.│Locală Codrii│dezvoltare │Redusă │
│ │Herţii - GAL │locală a │ │
│ │Codrii Herţii│teritoriului GAL│ │
│ │ │Codrii Herţii - │ │
│ │ │din care face │ │
│ │ │parte şi Comuna │ │
│ │ │Cordăreni │ │
├───┼─────────────┼───────────────┬┴──────────┤
│ │ │Desfăşurarea de│ │
│ │ │activităţi cu │ │
│ │Firmele │impact pentru │ │
│ │private care │dezvoltarea │ │
│16.│desfăşoară │economică │Medie │
│ │activităţi în│locală şi │ │
│ │domeniul │potenţial │ │
│ │agricol │impact asupra │ │
│ │ │biodiversităţii│ │
│ │ │protejate. │ │
├───┼─────────────┼───────────────┼───────────┤
│ │ │Desfăşurarea de│ │
│ │ │activităţi cu │ │
│ │Proprietarii │potenţial │ │
│ │de terenuri │impact asupra │ │
│17.│din sit şi │biodiversităţii│Mare │
│ │din │protejate / │ │
│ │vecinătatea │necesită │ │
│ │sitului │informare şi │ │
│ │ │monitorizare │ │
│ │ │permanentă. │ │
├───┴─────────────┴───────────────┴───────────┤
│Administratori fond forestier │
├───┬─────────────┬───────────────┬───────────┤
│ │Regia │ │ │
│ │Naţională a │ │ │
│ │Pădurilor │ │ │
│18.│ROMSILVA - │Administrativ │Medie │
│ │Ocoalele │ │ │
│ │Silvice │ │ │
│ │Darabani şi │ │ │
│ │Dorohoi │ │ │
├───┴─────────────┴───────────────┴───────────┤
│Gestionari fonduri de vânătoare şi pescuit │
├───┬─────────────┬───────────────┬───────────┤
│ │ │Administrator │ │
│ │Direcţia │fond cinegetic │ │
│ │Silvică │/ Gestionarea │ │
│ │Botoşani │fondurilor de │ │
│19.│gestionarul │vânătoare şi │Medie │
│ │fondului │managementul │ │
│ │cinegetic │faunei de │ │
│ │Cordăreni │interes │ │
│ │ │cinegetic │ │
├───┴─────────────┴───────────────┴───────────┤
│Universităţi şi alte unităţi de cercetare │
├───┬─────────────┬───────────────┬───────────┤
│ │Universitatea│Instituţie de │ │
│ │“Al. I. Cuza”│învăţământ │ │
│20.│din Iaşi - │superior / │Ridicată │
│ │Facultatea de│Educaţional, │ │
│ │Biologie │ştiinţific şi │ │
│ │ │administrativ │ │
├───┴─────────────┴───────────────┼───────────┤
│Educaţie │ │
├───┬─────────────┬───────────────┼───────────┤
│ │Şcolile din │Educaţie / │ │
│ │comunitatea │Informare, │ │
│21.│limitrofă │conştientizare,│Redusă │
│ │ariei │activităţi │ │
│ │protejate │educative │ │
├───┴─────────────┴───────────────┴───────────┤
│Organizaţii neguvernamentale │
├───┬─────────────┬───────────────┬───────────┤
│ │ │ONG / Protecţia│ │
│ │ │mediului şi a │ │
│ │ │naturii, │ │
│22.│Fundaţia │informare, │Medie │
│ │Corona │conştientizare │ │
│ │ │/ Elaborator │ │
│ │ │Plan de │ │
│ │ │management │ │
└───┴─────────────┴───────────────┴───────────┘
    4.2. Utilizarea terenului
        În ceea ce priveşte utilizarea terenului, clasificarea a fost realizata pe baza sistemul de clasificare european, Corinc Land Cover - CLC. Nivelul de clasificare folosit pentru situl de interes comunitar ROSCI0317 Cordăreni - Vorniceni a fost de nivel 4. În cadrul sitului Natura 2000 ROSCI0317 Cordăreni - Vorniceni, au fost identificate 11 categorii de utilizare a terenului: păşuni secundare cu arbori şi arbuşti, păşuni secundare Iară arbori şi arbuşti, păduri de foioase cu coronament discontinuu, păduri de foioase cu coronament continuu, terenuri agricole cu un procent ridicat de vegetaţie naturală - păşuni predominante, terenuri arabile neirigate fără vegetaţie naturală, reţeaua de transport rutier şi terenuri asociate, râuri, lacuri naturale, lacuri artificiale şi mlaştini de apă dulce fără stufăriş.
        Repartiţia acestor categorii în cadrul sitului de interes comunitar ROSCI0317 Cordăreni - Vorniceni este una neuniformă, ponderea cea mai mare fiind deţinută de păşunile secundare fără arbori şi arbuşti, categorie ce ocupă o suprafaţă de 76.77 ha fiind specifică pentru 74.50% din suprafaţa întregului sit şi sunt răspândite cu preponderenţă în partea centrală şi sudică a sitului. A doua categorie ca suprafaţă ocupată este dată pădurile de foioase cu coronament discontinuu. Acestea sunt în estul şi sud-estul sitului fiind caracteristice unei suprafeţe de 10.56 ha, ceea ce reprezintă 10.25% din întreaga suprafaţă a sitului. A treia categorie, ca întindere, este dată de păşunile secundare cu arbori şi arbuşti. Acestea ocupă suprafeţe restrânse în partea nordică, nord- vestică şi centrală a sitului. Suprafaţa totală pe care acestea o acoperă este de 7.89 ha. ceea ce reprezintă 7.65% din suprafaţa sitului.
        Categoria reprezentată de pădurile de foioase cu coronament continuu, este cea de-a patra categorie ca ocupare a sitului şi este răspândită insular în partea nordică, nord-estică şi sud-estică a sitului. Ocupă o suprafaţă totală de 3.33 ha şi este specifică pentru 3.23% din suprafaţa sitului. O ultimă categorie semnificativă din punct de vedere al suprafeţei ocupate, este cea dată terenurile agricole cu un procent ridicat de vegetaţie naturală - păşuni predominate, categorie ce acoperă o suprafaţă totală de 3.33 ha, în special în partea sud-vestică a sitului, iar insular se pot întâlni în partea nordică. Suprafaţa ocupată de această categorie este specifică pentru 3.24% din suprafaţa sitului.
        Alte categorii precum reţeaua de căi de comunicaţie şi terenuri asociate, lacurile naturale, râurile, terenurile arabile neirigate iară vegetaţie naturală, mlaştini de apă dulce fără stufăriş şi lacurile artificiale, ocupă o suprafaţă totală de 1.17 ha. Aceste categorii acoperă în proporţie 1.13% din suprafaţa ariei naturale protejate.
        Tabel nr. 12 Lista tipurilor de utilizări ale terenului

┌───┬──────────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │Suprafaţă│Ponderea │
│ │ │totală │din │
│Nr.│Clasă CLC │ocupată │suprafaţa│
│ │ │[ha] │sitului │
│ │ │ │[%] │
├───┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│ │2311 - Păşuni │ │ │
│1. │secundare fără│76.77 │74.50 │
│ │arbori şi │ │ │
│ │arbuşti │ │ │
├───┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│ │3113 - Păduri │ │ │
│2. │de foioase cu │10.56 │10.25 │
│ │coronament │ │ │
│ │discontinuu │ │ │
├───┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│ │2312 - Păşuni │ │ │
│3. │secundare cu │7.89 │7.65 │
│ │arbori şi │ │ │
│ │arbuşti │ │ │
├───┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│ │3111 - Păduri │ │ │
│4. │de foioase cu │3.33 │3.23 │
│ │coronament │ │ │
│ │continuu │ │ │
├───┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│ │2432 - │ │ │
│ │Terenuri │ │ │
│ │agricole cu un│ │ │
│ │procent │ │ │
│5. │ridicat de │3.33 │3.24 │
│ │vegetaţie │ │ │
│ │naturală - │ │ │
│ │păşuni │ │ │
│ │predominante │ │ │
├───┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│ │1221 - Reţeaua│ │ │
│ │de transport │ │ │
│6. │rutier şi │0.81 │0.81 │
│ │terenuri │ │ │
│ │asociate │ │ │
├───┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│7. │5121 - Lacuri │0.08 │0.08 │
│ │naturale │ │ │
├───┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│8. │5111 - Râuri │0.04 │0.04 │
├───┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│ │2111 - │ │ │
│ │Terenuri │ │ │
│9. │arabile │0.04 │0.04 │
│ │neirigate tară│ │ │
│ │vegetaţie │ │ │
│ │naturală │ │ │
├───┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│10.│5122 - Lacuri │0.02 │0.02 │
│ │artificiale │ │ │
├───┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│ │4112 - │ │ │
│11.│Mlaştini de │0.13 │0.14 │
│ │apă dulce fără│ │ │
│ │stufăriş │ │ │
├───┴──────────────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL │103 │100 │
└──────────────────┴─────────┴─────────┘


    Harta utilizării terenurilor din situl Natura 2000 ROSCI0317 Cordăreni - Vorniceni este prezentată în anexa 3.11 a Planului de management.

    4.3. Situaţia juridică a terenurilor
        Terenul din aria naturală protejată este proprietate privată a persoanelor fizice.
        Tabel nr. 13 Situaţia juridică a terenurilor aflate în interiorul ariei naturale protejate

┌──────────────────────────────────┬─────────┐
│ │Ponderea │
│ │din │
│Domeniu │suprafaţa│
│ │ANP │
│ │[%] │
├────────┬─────────────────────────┼─────────┤
│ │domeniul public al │0 │
│ │statului (DS) │ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │domeniul privat al │0 │
│ │statului (DPS) │ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │domeniul public al │ │
│ │unităţilor │0 │
│Domeniul│administrativ-teritoriale│ │
│public │(DAT) │ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │domeniul privat al │ │
│ │unităţilor │0 │
│ │administrativ-teritoriale│ │
│ │(DPT) │ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │Total domeniul public │0 │
│ │(DP) │ │
└────────┴─────────────────────────┴─────────┘


    În anexa 3.12 a Planului de management este prezentată Harta juridică a terenului.

    4.4. Administratori, gestionari şi utilizatori
        Tabel nr. 14 Informaţii privind administratorii/gestionarii

┌───┬─────────────┬────────┬─────────┬────────────┐
│ │Administrator│Perioada│Suprafaţa│ │
│Nr.│/gestionar │Adm/Gest│totală │Detalii │
│ │ │ │[ha] │ │
├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Autoritatea │
│ │Agenţia │ │ │responsabilă│
│ │Naţională │ │ │de │
│1. │pentru Arii │ │103 │gestionarea │
│ │Naturale │ │ │ariei │
│ │Protejate │ │ │naturale │
│ │ │ │ │protejate │
├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────────┤
│3. │Persoane │ │103 │Proprietari │
│ │fizice │ │ │teren │
└───┴─────────────┴────────┴─────────┴────────────┘    4.5. Infrastructură şi construcţii
        În interiorul ariei naturale protejate nu sunt construcţii cu caracter permanent. Este amenajată o stână ca şi construcţie temporară. Aria naturală protejată este mărginită de un drum comunal şi este traversată de drumuri de exploatare. Pe suprafaţa ariei naturale protejate nu se află alt tip de infrastructură utilitară. Pe teritoriul ariei naturale protejate nu exista locuinţe.
     În anexa 3.13 a Planului de management este prezentată Harta infrastructurii rutiere şi căilor ferate.
     În anexa 3.14 a Planului de management este prezentată Harta privind perimetrul construit al localităţilor.
     În anexa 3.15 a Planului de management este prezentată Harta construcţiilor.
        Tabel nr. 15 Locuinţe existente în anul 2018 grupate pe localităţi

┌───┬────────┬──────────┬─────────┬────────┐
│ │ │Localitate│An │An de │
│Nr.│Judeţ │/UAT │referinţă│analizat│
│ │ │ │2015 │2018 │
├───┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│1. │Botoşani│Cordăreni │1028 │1034 │
└───┴────────┴──────────┴─────────┴────────┘


        Pentru suprafaţa ariei naturale protejate nu s-au eliberat autorizaţii de construire şi nu sunt depuse cereri pentru avize/acorduri de mediu.
        Tabel nr. 16 Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri pe categorii de construcţii, judeţe şi localităţi şi cereri de avize/acorduri de mediu

┌───────────┬─────┬──────────┬─────────┬────────┐
│Categorii │ │ │An │An de │
│de │Judeţ│Localitate│referinţă│analizat│
│construcţii│ │/UAT ├─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├───────────┼─────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │Nu este │Nu este │
│ │ │ │cazul │cazul │
└───────────┴─────┴──────────┴─────────┴────────┘    4.6. Patrimoniu cultural
        Patrimoniul cultural al zonei constă în meşteşugurile tradiţionale, precum şi în tradiţii culturale transmise de la o generaţie la alta.
        Conform datelor furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani, pe teritoriul comunei Cordăreni infrastructura pentru cultură şi artă arată astfel: 2 biblioteci cu un fond de carte de 19784 de volume.
        O tradiţie specifică în mediul rural o reprezintă hramurile bisericilor din fiecare sat, astfel: Hramul bisericii Sfântul Neculai - Cordăreni, pe 15 august Hramul bisericii din Slobozia, pe 8 septembrie Hramul bisericii din Griviţa şi Satu Nou. Se practică de asemenea tradiţiile de iarnă.

    4.7. Obiective turistice
        Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică şi Autoritatea Naţională pentru Turism, comuna Cordăreni nu dispune de structuri de cazare turistică, alimentaţie şi recreere.
        În prezent, în ciuda existenţei unor elemente ale potenţialului turistic, în comuna Cordăreni activităţile turistice nu sunt dezvoltate, turismul nefiind un domeniu cu o contribuţie majoră în economia locală. Potenţialul natural al unei unităţi teritorial administrative este determinat de poziţia geografică, situarea pe anumite trepte de relief, prezenţa vegetaţiei forestiere, prezenţa anumitor factori naturali terapeutici, existenţa ariilor naturale protejate. Chiar dacă comuna Cordăreni dispune de câteva obiective cu valenţe turistice, prezenţa acestora nu este suficientă pentru a atrage şi mai ales pentru a menţine turiştii.
        Cele mai importante elemente ale potenţialului cultural sunt monumentele istorice şi arheologice din comuna Cordăreni.
        În interiorul ariei naturale protejate, nu există elemente construite de patrimoniu. Există un tumul funerar.
        Tabel nr. 17 Obiective turistice aflate în interiorul ANP

┌───┬────────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────┐
│ │ │Localitate│Obiective │Tip │ │
│Nr.│Judeţ │/UAT │turistice │obiectiv │Observaţii │
│ │ │ │ │turistic │ │
├───┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │Movila │ │Semnalată │
│ │ │ │Holmul de │Tumul, │de O.L. │
│1. │Botoşani│Cordăreni │la │descoperire│Şovan, 2009│
│ │ │ │Cordăreni,│funerară │47.97638°N,│
│ │ │ │ansamblu │ │26.608°E │
│ │ │ │anonim │ │ │
└───┴────────┴──────────┴──────────┴───────────┴───────────┘


        Pe teritoriul administrativ al comunei Cordăreni, "Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani" - elaborat în 1976, de către Institutul de Arheologie Bucureşti, în colaborare cu Institutul de Istorie şi Arheologie Iaşi, menţionează în sens mai larg, perimetrele de interes arheologic şi paleo-istoric identificate ca atare, declarate zone protejate şi înscrise în Repertoriul Arheologic Naţional sunt:
        Tabel nr. 18 Obiective turistice aflate în proximitatea ANP

┌───┬────────┬──────────┬────────────────┬──────────┬───────────┐
│ │ │Localitate│Obiective │Tip │ │
│Nr.│Judeţ │/UAT │turistice │obiectiv │Observaţii │
│ │ │ │ │turistic │ │
├───┼────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │"La │
│ │ │ │ │ │Silişte" - │
│ │ │ │ │ │la marginea│
│ │ │ │ │ │de sud a │
│ │ │ │ │ │satului - │
│ │ │sat │Aşezarea │ │A377, 380, │
│1 │Botoşani│Cordăreni,│medievală de la │Arheologic│398, 400; │
│ │ │comuna │Cordăreni - │- Aşezare │ansamblu │
│ │ │Cordăreni │"Silişte" │ │anonim; │
│ │ │ │ │ │Categorie: │
│ │ │ │ │ │locuire │
│ │ │ │ │ │civilă │
│ │ │ │ │ │47.98603°N │
│ │ │ │ │ │26.60274°E │
├───┼────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Ansamblu │
│ │ │sat │Aşezarea │ │anonim, │
│ │ │Cordăreni,│Cucuteni de la │Arheologic│categorie: │
│2. │Botoşani│comuna │Cordăreni- │- Aşezare │locuire │
│ │ │Cordăreni │Prosia │ │civilă │
│ │ │ │ │ │48.01221°N │
│ │ │ │ │ │26.61294°E │
├───┼────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Ansamblu │
│ │ │sat │ │ │anonim, │
│ │ │Cordăreni,│Movila "În │ │Categorie: │
│3. │Botoşani│comuna │Cioate" de la │Tumul │descoperire│
│ │ │Cordăreni │Cordăreni │ │funerară │
│ │ │ │ │ │47.95831°N │
│ │ │ │ │ │26.59957°E │
├───┼────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Ansamblu │
│ │ │sat │Movilă la │ │anonim, │
│ │ │Cordăreni,│Cordăreni – │ │categorie: │
│4. │Botoşani│comuna │Pădurea │Tumul │descoperire│
│ │ │Cordăreni │Vorniceni │ │funerară │
│ │ │ │ │ │47.96807°N │
│ │ │ │ │ │26.61335°E │
├───┼────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Ansamblu │
│ │ │sat │ │ │anonim, │
│ │ │Cordăreni,│Movila de la │ │Categorie: │
│5. │Botoşani│comuna │Cordăreni-Dealul│Tumul │descoperire│
│ │ │Cordăreni │Cailor │ │funerară. │
│ │ │ │ │ │47.98067°N │
│ │ │ │ │ │26.56035°E │
└───┴────────┴──────────┴────────────────┴──────────┴───────────┘    Harta obiectivelor turistice şi punctelor de belvedere este reprezentată în anexa 3.16 a Planului de management.
        Teritoriul comunei, mai precis cursul râului Ibăneasa, în zona iazului Slobozia, este integrat în aria specială de protecţie avifaunistică ROSPA0049 Iazurile de pe valea Ibănesei - Başeului - Podrigăi, pe teritoriul comunei Cordăreni aflându-se doar 1% din suprafaţa acestei arii protejate fragmentată pe teritoriul mai multor comune.
        Pe teritoriul comunei Cordăreni există 4 stejari seculari - Quercus robur, aflaţi în administrarea Consiliului Local Cordăreni, declaraţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 170/2010 Privind unele masuri pentru protecţia ariilor naturale protejate de interes judeţean, a parcurilor dendrologice, a arborilor monumente ale naturii, a florei şi faunei sălbatice, Anexa 3B "Arbori declaraţi monumente ale naturii în judeţului Botoşani'".


    5. ACTIVITĂŢI CU POTENŢIAL IMPACT (PRESIUNI ŞI AMENINŢĂRI) ASUPRA ARIEI NATURALE PROTEJATE ŞI SPECIILOR ŞI HABITATELOR DE INTERES CONSERVATIV
    5.1. Lista activităţilor cu potenţial impact
        Activităţile cu potenţial impact asupra ariei naturale protejate şi asupra speciilor de interes conservativ Bombina bombina şi Spermophilus citellus sunt:
    5.1.1. Lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale protejate Tabelul A: lista presiunilor actuale asupra ariei naturale protejate

┌───┬─────────┬────────────────────────┐
│Cod│Parametru│Descriere │
├───┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ │A04.01.05 Păşunatul │
│ │ │intensiv în amestec de │
│ │ │animale - vaci, oi │
│ │ │A05.01 Creşterea │
│ │ │animalelor │
│ │Presiune │A03.03 Abandonarea/lipsa│
│A.1│actuală │cosirii │
│ │ │A02.03 înlocuirea │
│ │ │păşunii cu terenuri │
│ │ │arabile │
│ │ │K01.01 Eroziune │
│ │ │L05 Prăbuşiri/alunecări │
│ │ │de teren │
├───┼─────────┼────────────────────────┤
│ │ │A04.01.05: Păşunatul │
│ │ │contribuie la degradarea│
│ │ │solului prin dispariţia │
│ │ │unor specii de plante │
│ │ │hemicriptofite şi │
│ │ │reducerea compoziţiei │
│ │ │floristice. Păşunatul │
│ │ │intensiv favorizează │
│ │ │apariţia şi înmulţirea │
│ │ │speciilor: Cirsium │
│ │ │arvense, C. vulgare, │
│ │ │Carduus acanthoides. Se │
│ │ │reduce permeabilitatea │
│ │ │solului şi capacitatea │
│ │ │de reţinere a apei. Se │
│ │ │intensifică eroziunea şi│
│ │ │apare compactarea │
│ │ │solului. │
│ │ │A05.01. Creşterea │
│ │ │animalelor - direct │
│ │ │corelată cu presiunea │
│ │ │ACM.Ol.05 Păşunatul │
│ │ │intensiv în amestec de │
│ │ │animale. │
│A.2│Detalii │A03.03. Abandonarea │
│ │ │cosirii observată în │
│ │ │special în partea │
│ │ │nord-estică a sitului, │
│ │ │contribuie la │
│ │ │vulnerabilitatea │
│ │ │popândăului în faţa │
│ │ │prădătorilor. │
│ │ │A02.03. Înlocuirea │
│ │ │păşunii: aplicarea unor │
│ │ │lucrări agrotehnice │
│ │ │necorespunzătoare, │
│ │ │conduc la tasarea │
│ │ │solului, sărăcirea lui │
│ │ │din punct de vedere │
│ │ │nutritiv, modificarea │
│ │ │structurii lui. │
│ │ │K01.01 Eroziune şi L05. │
│ │ │Prăbuşiri de teren, │
│ │ │alunecări de teren, │
│ │ │situate la limita estică│
│ │ │a sitului sit, │
│ │ │depreciază mult │
│ │ │calitatea habitatului │
│ │ │popândăului. │
└───┴─────────┴────────────────────────┘


    5.1.2. Lista ameninţărilor viitoare cu potenţial impact la nivelul ariei naturale protejate Tabelul B: lista ameninţărilor viitoare cu potenţial impact la nivelul ariei naturale protejate

┌───┬──────────┬───────────────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼──────────┼───────────────────────┤
│ │ │A04.01.05 Păşunatul │
│ │ │intensiv în amestec de │
│ │ │animale │
│ │ │A05.01 Creşterea │
│ │ │animalelor │
│ │ │A03.03 Abandonarea/ │
│ │ │lipsa cosirii │
│ │ │A02.03 Înlocuirea │
│B.1│Ameninţare│păşunii cu terenuri │
│ │viitoare │arabile │
│ │ │K01.01 Eroziune │
│ │ │I01 Specii invazive - │
│ │ │salcâm │
│ │ │L05 Prăbuşiri/alunecări│
│ │ │de teren │
│ │ │K02.01 Schimbarea │
│ │ │compoziţiei de specii -│
│ │ │succesiune │
├───┼──────────┼───────────────────────┤
│ │ │A04.01.05: Păşunatul │
│ │ │contribuie la │
│ │ │degradarea solului prin│
│ │ │dispariţia unor specii │
│ │ │de plante │
│ │ │hemicriptofite şi │
│ │ │reducerea compoziţiei │
│ │ │floristice; reduce │
│ │ │permeabilitatea solului│
│ │ │şi capacitatea de │
│ │ │reţinere a apei; │
│ │ │intensifică eroziunea │
│ │ │şi apare compactarea │
│ │ │solului. │
│ │ │A05.01. Creşterea │
│ │ │animalelor - direct │
│ │ │corelată cu presiunea │
│ │ │A04.01.05 Păşunatul │
│ │ │intensiv în amestec de │
│ │ │animale. │
│ │ │A03.03. Abandonarea │
│ │ │cosirii - observată în │
│ │ │special în partea │
│ │ │nord-estică a sitului, │
│ │ │contribuie la │
│B.2│Detalii │vulnerabilitatea │
│ │ │popândăului în faţa │
│ │ │prădătorilor. │
│ │ │A02.03. înlocuirea │
│ │ │păşunii: aplicarea unor│
│ │ │lucrări agrotehnice │
│ │ │necorespunzătoare, │
│ │ │conduc la tasarea │
│ │ │solului, sărăcirea lui │
│ │ │din punct de vedere │
│ │ │nutritiv, modificarea │
│ │ │structurii lui. │
│ │ │K01.01 Eroziune şi L05.│
│ │ │Prăbuşiri de teren, │
│ │ │alunecări de teren, │
│ │ │situate la limita │
│ │ │estică a sitului sit, │
│ │ │depreciază mult │
│ │ │calitatea habitatului │
│ │ │popândăului. │
│ │ │I01 Specii invazive - │
│ │ │salcâm şi K02.01 │
│ │ │Schimbarea compoziţiei │
│ │ │de specii - succesiune,│
│ │ │prezente în partea de │
│ │ │nord-est a sitului, în │
│ │ │special. │
└───┴──────────┴───────────────────────┘    5.2. Hărţile activităţilor cu potenţial impact
    5.2.1. Harta presiunilor actuale şi a intensităţii acestora la nivelul ariei naturale protejate Tabelul C: lista atributelor hărţii presiunilor actuale şi intensităţii acestora

┌───┬────────────┬─────────────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │A04.01.05 Păşunatul │
│ │ │intensiv în amestec │
│ │ │de animale │
│ │ │A05.01 Creşterea │
│ │ │animalelor │
│ │Presiune │A03.03 Abandonarea/ │
│A.1│actuală │lipsa cosirii │
│ │ │A02.03 înlocuirea │
│ │ │păşunii cu terenuri │
│ │ │arabile │
│ │ │KO1.01 Eroziune │
│ │ │L05 Prăbuşiri/ │
│ │ │alunecări de teren │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │În Anexa 3.17 a │
│ │Localizarea │Planului de │
│ │presiunii │management este │
│C.1│actuale - │prezentată Harta │
│ │geometrie │presiunilor la │
│ │ │nivelul ariei │
│ │ │naturale protejate. │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Localizarea │Toată suprafaţa ariei│
│C.2│presiunii │protejate este │
│ │actuale - │păşunată. │
│ │descriere │ │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │A04.01.05: Ridicată │
│ │ │A05.01. Creşterea │
│ │ │animalelor - direct │
│ │ │corelată cu presiunea│
│ │ │A04.01.05 Păşunatul │
│ │ │intensiv în amestec │
│ │ │de animale. │
│ │ │A03.03. Abandonarea │
│ │ │cosirii - observată │
│ │ │în special în partea │
│ │ │nord-estică a │
│ │ │sitului, contribuie │
│ │ │la vulnerabilitatea │
│ │ │popândăului în faţa │
│ │ │prădătorilor. │
│ │ │A02.03. Înlocuirea │
│ │ │păşunii: aplicarea │
│ │ │unor lucrări │
│ │ │agrotehnice │
│ │Intensitatea│necorespunzătoarc, │
│C.3│presiunii │conduc la tasarea │
│ │actuale │solului, sărăcirea │
│ │ │lui din punct de │
│ │ │vedere nutritiv, │
│ │ │modificarea │
│ │ │structurii lui. │
│ │ │K01.01 Eroziune şi │
│ │ │L05. Prăbuşiri de │
│ │ │teren, alunecări de │
│ │ │teren, situate la │
│ │ │limita estică a │
│ │ │sitului sit, │
│ │ │depreciază mult │
│ │ │calitatea habitatului│
│ │ │popândăului. │
│ │ │K02.01 Schimbarea │
│ │ │compoziţiei de specii│
│ │ │- succesiune, │
│ │ │prezentă în partea de│
│ │ │nord-est a sitului, │
│ │ │în special. │
├───┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Păşunatul contribuie │
│ │ │la degradarea solului│
│ │ │prin dispariţia unor │
│ │ │specii de plante │
│ │ │hemicriptofite şi │
│ │ │reducerea compoziţiei│
│ │ │floristice. Păşunatul│
│ │ │intensiv favorizează │
│ │ │apariţia şi │
│ │ │înmulţirea speciilor:│
│C.4│Detalii │Cirsium arvense, C. │
│ │ │vulgare, Carduus │
│ │ │acanthoides. Se │
│ │ │reduce │
│ │ │permeabilitatea │
│ │ │solului şi │
│ │ │capacitatea de │
│ │ │reţinere a apei. Se │
│ │ │intensifică eroziunea│
│ │ │şi apare compactarea │
│ │ │solului. │
└───┴────────────┴─────────────────────┘


    5.2.2. Harta ameninţărilor viitoare şi a intensităţii acestora la nivelul ariei naturale protejate Tabelul D: lista atributelor hărţii ameninţărilor viitoare şi intensităţii acestora

┌───┬─────────────┬────────────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │ │A04.01.05 Păşunatul │
│ │ │intensiv în amestec │
│ │ │de animale │
│ │ │A05.01 Creşterea │
│ │ │animalelor │
│ │ │A03.03 Abandonarea/ │
│ │ │lipsa cosirii │
│ │ │A02.03 Înlocuirea │
│B.1│Ameninţare │păşunii cu terenuri │
│ │viitoare │arabile │
│ │ │K01.01 Eroziune │
│ │ │I01 Specii invazive │
│ │ │- salcâm │
│ │ │L05 Prăbuşiri/ │
│ │ │alunecări de teren │
│ │ │K02.01 Schimbarea │
│ │ │compoziţiei de │
│ │ │specii - succesiune │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │ │În Anexa 3.18 a │
│ │Localizarea │Planului de │
│ │ameninţării │management este │
│D.1│viitoare - │prezentată Harta │
│ │geometrie │ameninţărilor la │
│ │ │nivelul ariei │
│ │ │naturale protejate. │
├───┼─────────────┼────────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│D.2│ameninţării │- │
│ │viitoare │ │
├───┴┬────────────┼────────────────────┤
│ │ │A03.03: prezentă pe │
│ │ │mare parte din sit, │
│ │ │determină creşterea │
│ │ │vulnerabilităţii │
│ │ │speciei în faţa │
│ │ │prădătorilor. │
│ │ │A04.0l.05: Păşunatul│
│ │ │contribuie la │
│ │ │degradarea solului │
│ │ │prin dispariţia unor│
│ │ │specii de plante │
│ │ │hemicriptofite şi │
│ │ │reducerea │
│ │ │compoziţiei │
│ │ │floristice; reduce │
│ │ │permeabilitatea │
│ │ │solului şi │
│ │ │capacitatea de │
│ │ │reţinere a apei; │
│ │ │intensifică │
│ │ │eroziunea şi apare │
│ │ │compactarea solului.│
│ │ │A05.01. Creşterea │
│ │ │animalelor - direct │
│ │ │corelată cu │
│ │ │presiunea A04.01.05 │
│ │ │Păşunatul intensiv │
│ │ │în amestec de │
│ │ │animale. │
│ │Intensitatea│A03.03. Abandonarea │
│D.3 │ameninţării │cosirii la creşterea│
│ │viitoare │vulnerabilităţii │
│ │ │popândăului în faţa │
│ │ │prădătorilor. │
│ │ │A02.03. Înlocuirea │
│ │ │păşunii: aplicarea │
│ │ │unor lucrări │
│ │ │agrotehnice │
│ │ │necorespunzătoare, │
│ │ │conduc la tasarea │
│ │ │solului, sărăcirea │
│ │ │lui din punct de │
│ │ │vedere nutritiv, │
│ │ │modificarea │
│ │ │structurii lui. │
│ │ │K01.01 Eroziune şi │
│ │ │L05. Prăbuşiri de │
│ │ │teren, alunecări de │
│ │ │teren, situate la │
│ │ │limita estică a │
│ │ │sitului sit, │
│ │ │depreciază mult │
│ │ │calitatea │
│ │ │habitatului │
│ │ │popândăului. │
│ │ │K02.01 Schimbarea │
│ │ │compoziţiei de │
│ │ │specii (succesiune) │
│ │ │- prezentă în partea│
│ │ │de nord-est a │
│ │ │sitului, în special.│
├────┼────────────┼────────────────────┤
│D.4 │Detalii │- │
└────┴────────────┴────────────────────┘    5.3. Evaluarea impacturilor asupra speciilor
    5.3.1. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciilor Tabelul E1: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei

┌───┬─────────────────┬────────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │K01.01 Eroziune │
│A.1│Presiune actuală │L05 Prăbuşiri de│
│ │ │teren │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│E.1│Specia │1188 - Bombina │
│ │ │bombina │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Localizarea │În Anexa 3.19.1 │
│ │impacturilor │a Planului de │
│ │cauzate de │management este │
│E.2│presiunile │prezentată Harta│
│ │actuale asupra │distribuţiei │
│ │speciei - │impacturilor │
│ │geometrie │asupra speciei │
│ │ │Bombina bombina.│
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impacturilor │ │
│E.3│cauzate de │- │
│ │presiunele │ │
│ │actuale asupra │ │
│ │speciei │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│ │localizată a │ │
│ │impacturilor │K01.01: Ridicată│
│E.4│cauzate de │L05: Mediu │
│ │presiunile │ │
│ │actuale asupra │ │
│ │speciei │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│E.5│Confidenţialitate│Informaţii │
│ │ │publice │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│E.6│Detalii │- │
└───┴─────────────────┴────────────────┘

        Tabelul E2: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei

┌───┬─────────────────┬────────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │A05.01 Creşterea│
│ │ │animalelor │
│ │ │A03.03 │
│ │ │Abandonarea/ │
│ │ │Lipsa cosirii │
│A.1│Presiune actuală │A02.03 │
│ │ │Înlocuirea │
│ │ │păşunii cu │
│ │ │terenuri arabile│
│ │ │K01.01 Eroziune │
│ │ │L05 Prăbuşiri de│
│ │ │teren │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │1335 - │
│E.1│Specia │Spermophilus │
│ │ │citellus │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │În Anexa 3.19.1 │
│ │Localizarea │a Planului de │
│ │impacturilor │management este │
│ │cauzate de │prezentată Harta│
│E.2│presiunile │distribuţiei │
│ │actuale asupra │impacturilor │
│ │speciei - │asupra speciei │
│ │geometrie │Spermophilus │
│ │ │citellus. │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impacturilor │ │
│E.3│cauzate de │- │
│ │presiunile │ │
│ │actuale asupra │ │
│ │speciei │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│ │localizată a │A05.01: Ridicată│
│ │impacturilor │A03.03: Mediu │
│E.4│cauzate de │A02.03: Mediu │
│ │presiunile │K01.01: Ridicată│
│ │actuale asupra │L05: Mediu │
│ │speciei │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│E.5│Confidenţialitate│Informaţii │
│ │ │publice │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│E.6│Detalii │- │
└───┴─────────────────┴────────────────┘


    5.3.2. Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra speciilor Tabelul F1: Evaluarea impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra speciei

┌───┬─────────────────┬────────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │K01.01 Eroziune │
│E.1│Ameninţare │L05 Prăbuşiri/ │
│ │viitoare │alunecări de │
│ │ │teren │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│F.1│Specia │1188 - Bombina │
│ │ │bombina │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │În Anexa 3.19.2 │
│ │Localizarea │a Planului de │
│ │impactului cauzat│management este │
│F.2│de ameninţările │prezentată Harta│
│ │viitoare asupra │distribuţiei │
│ │speciei - │impacturilor │
│ │geometrie │asupra speciei │
│ │ │Bombina bombina.│
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│ │
│F.3│de ameninţările │- │
│ │viitoare asupra │ │
│ │speciei │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│ │localizată a │ │
│F.4│impactului cauzat│K01.01: Ridicată│
│ │de ameninţările │L05: Mediu │
│ │viitoare asupra │ │
│ │speciei │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│F.5│Confidenţialitate│Informaţii │
│ │ │publice │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│F.6│Detalii │- │
└───┴─────────────────┴────────────────┘

        Tabelul F2: Evaluarea impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra speciei

┌───┬─────────────────┬────────────────┐
│Cod│Parametru │Descriere │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │A05.01 Creşterea│
│ │ │animalelor │
│ │ │A03.03 │
│ │ │Abandonarea/ │
│ │ │lipsa cosirii │
│ │ │A02.03 │
│ │ │Înlocuirea │
│ │ │păşunii cu │
│ │ │terenuri arabile│
│ │Ameninţare │K01.01 Eroziune │
│E.1│viitoare │I01 Specii │
│ │ │invazive - │
│ │ │salcâm │
│ │ │L05 Prăbuşiri/ │
│ │ │alunecări de │
│ │ │teren │
│ │ │K.02.01 │
│ │ │Schimbarea │
│ │ │compoziţiei de │
│ │ │specii - │
│ │ │succesiune │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │1335 - │
│F.1│Specia │Spennophilus │
│ │ │citellus │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │În Anexa 3.19.2 │
│ │Localizarea │a Planului de │
│ │impactului cauzat│management este │
│ │de ameninţările │prezentată Harta│
│F.2│viitoare asupra │distribuţiei │
│ │speciei - │impacturilor │
│ │geometrie │asupra speciei │
│ │ │Spennophilus │
│ │ │citellus. │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Localizarea │ │
│ │impactului cauzat│ │
│F.3│de ameninţările │- │
│ │viitoare asupra │ │
│ │speciei │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │Intensitatea │A05.01: Ridicată│
│ │localizată a │A03.03: Mediu │
│ │impactului cauzat│A02.03: Mediu │
│F.4│de ameninţările │K01.01: Ridicată│
│ │viitoare asupra │I01: Mediu │
│ │speciei │L05: Mediu │
│ │ │K02.01: Scăzută │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│F.5│Confidenţialitate│Informaţii │
│ │ │publice │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│F.6│Detalii │- │
└───┴─────────────────┴────────────────┘
    6. EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR ŞI TIPURILOR DE HABITATE
    6.1. Evaluarea stării de conservare a speciei Bombina bombina
    6.1.1. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei Bombina bombina
        Tabel A) Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a speciei Bombina bombina din punct de vedere al populaţiei

┌─────┬────────────┬───────────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Bombina bombina │
│ │ │Linnaeus, 1758 - │
│ │ │buhai de baltă cu │
│ │ │burta roşie - Cod │
│ │ │EUNIS 1188. │
│ │ │Specia se regăseşte│
│A.1. │Specia │în Anexa 11 │
│ │ │Convenţia de la │
│ │ │Berna, Anexa II, │
│ │ │Anexa IV din │
│ │ │Directiva │
│ │ │Habitate,Anexa 3, │
│ │ │Anexa 4A din OUG │
│ │ │nr. 57/2007. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │În cadrul sitului │
│ │ │Natura 2000 │
│ │ │ROSCI0317 Cordăreni│
│ │Statut de │- Vorniceni │
│A.2. │prezenţă │populaţia de buhai │
│ │temporală a │de baltă cu burta │
│ │speciilor │roşie este │
│ │ │permanentă, │
│ │ │sedentară/ │
│ │ │rezidentă. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Mărimea │ │
│ │populaţiei │Nu putem face │
│A.3. │specici în │precizări legate de│
│ │aria │mărimea populaţiei.│
│ │naturală │ │
│ │protejată │ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Calitatea │ │
│ │datelor │ │
│ │referitoare │Calitatea datelor │
│A.4. │la populaţia│este bună - │
│ │speciei din │inventarieri │
│ │aria │complete. │
│ │naturală │ │
│ │protejată │ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Raportul │ │
│ │dintre │ │
│ │mărimea │ │
│ │populaţiei │ │
│ │speciei în │ │
│A.5. │aria │ │
│ │naturală │ │
│ │protejată şi│ │
│ │mărimea │ │
│ │populaţiei │ │
│ │naţionale │ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Mărimea │ │
│ │populaţiei │ │
│ │speciei în │Populaţia din │
│ │aria │cadrul sitului │
│A.6. │naturală │Natura 2000 │
│ │protejată │ROSCI0317 Cordăreni│
│ │comparată cu│- Vorniceni este │
│ │mărimea │nesemnificativă. │
│ │populaţiei │ │
│ │naţionale │ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Mărimea │În situl Natura │
│ │reevaluată a│2000 ROSCI0317 │
│ │populaţiei │Cordăreni - │
│A.7. │estimate în │Vorniceni se │
│ │Planul de │realizează pentru │
│ │management │prima data │
│ │anterior │evaluarea mărimii │
│ │ │populaţiei. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Valorile de │
│ │ │referinţă pentru │
│ │ │starea favorabilă │
│ │ │reprezintă valorile│
│ │ │minime necesare │
│ │ │care garantează │
│ │ │viabilitatea pe │
│ │ │termen lung a │
│ │ │speciei Bombina │
│ │ │bombina în aria │
│ │ │naturală protejată.│
│ │ │Nu există date │
│ │ │suficiente pentru a│
│ │ │stabili mărimea │
│ │Mărimea │populaţiei de │
│ │populaţiei │referinţă pentru │
│ │de referinţă│situl Natura 2000 │
│ │pentru │ROSCI0317 Cordăreni│
│A.8. │starea │- Vorniceni. Se │
│ │favorabilă │consideră un minim │
│ │în aria │de 50 de indivizi │
│ │naturală │pentru menţinerea │
│ │protejată │populaţiei pe │
│ │ │termen scurt şi 500│
│ │ │indivizi pentru │
│ │ │menţinerea │
│ │ │populaţiei pe │
│ │ │termen lung. │
│ │ │Prezenţa mai multor│
│ │ │habitate acvatice │
│ │ │cu suprafeţe mici -│
│ │ │densitatea optimă a│
│ │ │bălţilor 4/kmp în │
│ │ │zonele favorabile -│
│ │ │favorizează │
│ │ │menţinerea speciei │
│ │ │în habitat. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Metodologia │ │
│ │de apreciere│ │
│ │a mărimii │ │
│A.9. │populaţiei │Nu este cazul. │
│ │de referinţă│ │
│ │pentru │ │
│ │starea │ │
│ │favorabilă │ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Raportul │ │
│ │dintre │ │
│ │mărimea │ │
│ │populaţiei │ │
│ │de referinţă│ │
│A.10.│pentru │X - necunoscut │
│ │starea │ │
│ │favorabilă │ │
│ │şi mărimea │ │
│ │populaţiei │ │
│ │actuale │ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │actuală a │ │
│A.11.│mărimii │Nu este cazul. │
│ │populaţiei │ │
│ │speciei │ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Calitatea │ │
│ │datelor │ │
│ │privind │ │
│A.12.│tendinţa │Nu este cazul. │
│ │actuală a │ │
│ │mărimii │ │
│ │populaţiei │ │
│ │speciei │ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Magnitudinea│ │
│ │tendinţei │ │
│A.13.│actuale a │Nu este cazul. │
│ │mărimii │ │
│ │populaţiei │ │
│ │speciei │ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Magnitudinea│ │
│ │tendinţei │ │
│ │actuale a │ │
│ │mărimii │ │
│A.14.│populaţiei │Nu este cazul. │
│ │speciei │ │
│ │exprimată │ │
│ │prin │ │
│ │calificative│ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nu există date │
│ │Structura │privind structura │
│A.15.│populaţiei │populaţiei în │
│ │speciei │cadrul ariei │
│ │ │protejate. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Starea de │ │
│ │conservare │ │
│A.16.│din punct de│U2 - nefavorabilă -│
│ │vedere al │rea │
│ │populaţiei │ │
│ │speciei │ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │stării de │ │
│ │conservare │ │
│A.17.│din punct de│- se înrăutăţeşte │
│ │vedere al │ │
│ │populaţiei │ │
│ │speciei │ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Starea de │ │
│ │conservare │ │
│A.18.│necunoscută │Nu este cazul. │
│ │din punct de│ │
│ │vedere al │ │
│ │populaţiei │ │
└─────┴────────────┴───────────────────┘


        Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Bombina bombina din punct de vedere al populaţiei speciei

┌──────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│Favorabilă│Nefavorabilă│Nefavorabilă│Necunoscută│
│ │- Inadecvată│- Rea │ │
├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
└──────────┴────────────┴────────────┴───────────┘    6.1.2. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei Bombina bombina
        Tabel B) Evaluarea stării de conservare a speciei Bombina bombina din punctul de vedere al habitatului speciei

┌─────┬────────────┬───────────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Bombina bombina │
│ │ │Linnaeus, 1758 - │
│ │ │buhai de baltă cu │
│ │ │burta roşie - Cod │
│ │ │EUNIS 1188. │
│ │ │Specia se regăseşte│
│A.1. │Specia │în Anexa II │
│ │ │Convenţia de la │
│ │ │Berna, Anexa II, │
│ │ │Anexa IV din │
│ │ │Directiva │
│ │ │Habitate,Anexa 3, │
│ │ │Anexa 4A din O.U.G.│
│ │ │nr. 57/2007. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │În situl Natura │
│ │ │2000 ROSCI0317 │
│ │Tipul │Cordăreni - │
│ │populaţiei │Vorniceni, │
│A.2. │speciei în │populaţia de buhai │
│ │aria │de baltă cu burta │
│ │naturală │roşie este │
│ │protejată │permanentă, │
│ │ │sedentară/ │
│ │ │rezidentă. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Suprafaţa │ │
│ │habitatului │Habitat umed │
│B.3. │speciei în │temporar de │
│ │aria │aproximativ 12 mp │
│ │naturală │ │
│ │protejată │ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Calitate bună - │
│ │ │datele privind │
│ │ │suprafaţa │
│ │Calitatea │habitatului │
│ │dalelor │popândăului în │
│ │pentru │cadrul sitului au │
│B.4. │suprafaţa │fost obţinute prin │
│ │habitatului │analiza întregii │
│ │speciei │suprafeţe a │
│ │ │sitului. │
│ │ │Extrapolarea │
│ │ │datelor colectate │
│ │ │din teren. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Suprafaţa │Evaluarea │
│ │reevaluată a│suprafeţei │
│ │habitatului │habitatului speciei│
│B.5. │speciei din │în aria naturală │
│ │Planul de │protejată se face │
│ │management │pentru prima dată. │
│ │anterior │ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Suprafaţa │ │
│ │adecvată a │ │
│ │habitatului │ │
│B.6. │speciei în │- │
│ │aria │ │
│ │naturală │ │
│ │protejată │ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Metodologia │ │
│ │de apreciere│ │
│ │a suprafeţei│ │
│ │adecvate a │ │
│B.7. │habitatului │- │
│ │speciei în │ │
│ │aria │ │
│ │naturală │ │
│ │protejată │ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Raportul │ │
│ │dintre │ │
│ │suprafaţa │ │
│ │adecvată a │ │
│B.8. │habitatului │X - necunoscut │
│ │speciei şi │ │
│ │suprafaţa │ │
│ │actuală a │ │
│ │habitatului │ │
│ │speciei │ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │actuală a │ │
│B.9. │suprafeţei │- - descrescătoare │
│ │habitatului │ │
│ │speciei │ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Calitatea │ │
│ │datelor │ │
│ │privind │ │
│B.10.│tendinţa │Bună - inventarieri│
│ │actuală a │complete │
│ │suprafeţei │ │
│ │habitatului │ │
│ │speciei │ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Rea. Habitatul umed│
│ │ │temporar în care a │
│ │ │fost identificată │
│ │ │specia Bombina │
│ │ │bombina, nu │
│ │ │îndeplineşte │
│ │Calitatea │condiţiile de bază │
│ │habitatului │pentru hrană şi │
│ │speciei în │habitat, necesare │
│B.11.│aria │conservării speciei│
│ │naturală │în sit. În vizitele│
│ │protejată │realizate │
│ │ │ulterioare │
│ │ │identificării │
│ │ │specimenului în │
│ │ │aria protejată, │
│ │ │habitatul umed la │
│ │ │care facem referire│
│ │ │era complet secat. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │actuală a │ │
│B.12.│calităţii │- - descrescătoare │
│ │habitatului │ │
│ │speciei │ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Calitatea │ │
│ │datelor │Calitate bună - │
│ │privind │datele au fost │
│B.13.│tendinţa │obţinute prin │
│ │actuală a │analiza întregii │
│ │calităţii │suprafeţe a │
│ │habitatului │sitului. │
│ │speciei │ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │actuală │ │
│ │globală a │ │
│ │habitatului │ │
│ │speciei │ │
│ │funcţie de │ │
│B.14.│tendinţa │- - descrescătoare │
│ │suprafeţei │ │
│ │şi de │ │
│ │tendinţa │ │
│ │calităţii │ │
│ │habitatului │ │
│ │speciei │ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Starea de │ │
│ │conservare │ │
│B.15.│din punct de│U2 nefavorabilă-rea│
│ │vedere al │ │
│ │habitatului │ │
│ │speciei │ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │stării de │ │
│ │conservare │ │
│B.16.│din punct de│- - se înrăutăţeşte│
│ │vedere al │ │
│ │habitatului │ │
│ │speciei │ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Starea de │ │
│ │conservare │ │
│ │necunoscută │ │
│B.17.│din punct de│- │
│ │vedere al │ │
│ │habitatului │ │
│ │speciei │ │
└─────┴────────────┴───────────────────┘


        Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei Bombina bombina

┌────────────────┬─────────────────────┐
│ │Combinaţia dintre │
│ │Tendinţa actuală a │
│ │suprafeţei │
│Tendinţa │habitatului speciei │
│ │[B.9] şi Tendinţa │
│ │actuală a calităţii │
│ │habitatului speciei │
│ │[B.12] │
├────────────────┼─────────────────────┤
│0 (stabilă) │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│+ (crescătoare) │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│- │ │
│(descrescătoare)│ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│x (necunoscută) │ │
└────────────────┴─────────────────────┘


        Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Bombina bombina din punct de vedere ai habitatului speciei

┌──────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│Favorabilă│Nefavorabilă│Nefavorabilă│Necunoscută│
│ │- Inadecvată│- Rea │ │
├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
└──────────┴────────────┴────────────┴───────────┘    6.1.3. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei Bombina bombina
        Tabel C) Evaluarea stării de conservare a speciei Bombina bombina din punctul de vedere al perspectivelor speciei în viitor

┌─────┬──────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Bombina bombina │
│ │ │Linnaeus, 1758 - │
│ │ │buhai de baltă cu│
│ │ │burta roşie - Cod│
│ │ │EUNIS 1188. │
│ │ │Specia se │
│ │ │regăseşte în │
│A.1 │Specia │Anexa II │
│ │ │Convenţia de la │
│ │ │Berna, Anexa II, │
│ │ │Anexa IV din │
│ │ │Directiva │
│ │ │Habitate, Anexa │
│ │ │3, Anexa 4A din │
│ │ │O.U.G. nr. 57/ │
│ │ │2007. │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │În situl │
│ │Tipul │ROSCI0317 │
│ │populaţiei │Cordăreni - │
│A.2. │speciei în │Vorniceni, │
│ │aria naturală │populaţia de │
│ │protejată │buhai de baltă cu│
│ │ │burta roşie este │
│ │ │rezidentă. │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│C.3. │viitoare a │- - │
│ │mărimii │descrescătoare │
│ │populaţiei │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Raportul │ │
│ │dintre mărimea│ │
│ │populaţiei de │ │
│ │referinţă │ │
│C.4. │pentru starea │X - necunoscut │
│ │favorabilă şi │ │
│ │mărimea │ │
│ │populaţiei │ │
│ │viitoare a │ │
│ │speciei │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Perspectivele │ │
│ │speciei din │U1 - perspective │
│C.5. │punct de │rele │
│ │vedere al │ │
│ │populaţiei │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │viitoare a │- - │
│C.6. │suprafeţei │descrescătoare │
│ │habitatului │ │
│ │speciei │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Raportul │ │
│ │dintre │ │
│ │suprafaţa │ │
│ │adecvată a │ │
│C.7. │habitatului │X - necunoscut │
│ │speciei şi │ │
│ │suprafaţa │ │
│ │habitatului │ │
│ │speciei în │ │
│ │viitor │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Perspectivele │ │
│ │speciei din │ │
│C.8. │punct de │X - necunoscute │
│ │vedere al │ │
│ │habitatului │ │
│ │speciei │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Perspectivele │U1 - nefavorabile│
│C.9. │speciei în │- rele │
│ │viitor │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Ridicat - │
│ │ │impacturile │
│ │ │prezente vor avea│
│ │Efectul │în viitor un │
│ │cumulat al │efect cumulat │
│C.10.│impacturilor │ridicat asupra │
│ │asupra speciei│speciei, afectând│
│ │în viitor │major │
│ │ │viabilitatea pe │
│ │ │termen lung a │
│ │ │speciei. │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │A04.01.05 │
│ │ │Păşunatul │
│ │ │intensiv în │
│ │ │amestec de │
│ │Intensitatea │animale: Mediu │
│C.11.│presiunilor │J03.02.03. │
│ │actuale asupra│Reducerea │
│ │speciei │schimbului │
│ │ │genetic: Ridicat │
│ │ │M.01.02. Seceta │
│ │ │şi precipitaţii │
│ │ │reduse │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Intensitatea │ │
│C.12.│ameninţărilor │Ridicată │
│ │viitoare │ │
│ │asupra speciei│ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Viabilitatea pe │
│ │ │termen lung a │
│ │ │speciei ar putea │
│ │Viabilitatea │fi asigurată, │
│C.13.│pe termen lung│dacă vor fi │
│ │a speciei │respectate │
│ │ │măsurile propuse │
│ │ │prin Planul de │
│ │ │Management. │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Ţinând cont de │
│ │ │actualele │
│ │ │presiuni şi │
│ │Starea de │ameninţări │
│ │conservare din│existente la │
│ │punct de │nivelul sitului, │
│C.14.│vedere al │putem aprecia că │
│ │perspectivelor│starea de │
│ │speciei în │conservare din │
│ │viitor │punct de vedere │
│ │ │al perspectivelor│
│ │ │speciei în viitor│
│ │ │UI - nefavorabilă│
│ │ │- inadecvată │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │stării de │ │
│ │conservare din│ │
│C.15.│punct de │- - se │
│ │vedere al │înrăutăţeşte │
│ │perspectivelor│ │
│ │speciei în │ │
│ │viitor │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Starea de │ │
│ │conservare │ │
│ │necunoscută │ │
│C.16.│din punct de │Nu este cazul. │
│ │vedere al │ │
│ │perspectivelor│ │
│ │speciei în │ │
│ │viitor │ │
└─────┴──────────────┴─────────────────┘


        Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei speciei Bombina bombina

┌────────────┬────────────┬────────────┬───────────┬──────┐
│ │ │Raportul │ │ │
│Valoarea │Tendinţa │dintre VRF │ │ │
│actuală a │viitoare a │şi valoarea │Perspective│Figura│
│parametrului│parametrului│viitoare a │ │ │
│ │ │parametrului│ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│La fel cu/ │ │ │ │ │
│deasupra VRF│ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│La fel cu/ │ │ │ │ │
│deasupra VRF│ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│Deasupra VRF│ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│Sub VRF │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│Sub VRF │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│Sub VRF │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│Necunoscute │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│Sub VRF la │ │ │ │ │
│fel/deasupra│ │ │ │ │
│VRF │ │ │ │ │
└────────────┴────────────┴────────────┴───────────┴──────┘


        Matricea 5) Perspectivele speciei Bombina bombina în viitor, după implementarea Planului de management actual

┌──────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│Favorabile│Nefavorabile│Nefavorabile│Necunoscută│
│ │- neadecvate│- Rele │ │
├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
└──────────┴────────────┴────────────┴───────────┘


        Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei Bombina bombina din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea Planului de management actual

┌──────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│Favorabilă│Nefavorabilă│Nefavorabilă│Necunoscută│
│ │- Inadecvată│- Rea │ │
├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
└──────────┴────────────┴────────────┴───────────┘    6.1.4. Evaluarea globală a speciei Bombina bombina
        Tabelul D) Evaluarea globală a speciei Bombina bombina

┌─────┬────────────┬───────────────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
├─────┼────────────┼───────────────────────┤
│ │ │Bombina bombina │
│ │ │Linnaeus, 1758 - buhai │
│ │ │de baltă cu burta roşie│
│ │ │- Cod EUNIS 1188. │
│ │ │Specia se regăseşte în │
│A.1. │Specia │Anexa II Convenţia de │
│ │ │la Berna, Anexa II, │
│ │ │Anexa IV din Directiva │
│ │ │Habitate, Anexa 3, │
│ │ │Anexa 4A din O.U.G. nr.│
│ │ │57/2007. │
├─────┼────────────┼───────────────────────┤
│ │Tipul │În cadrul sitului │
│ │populaţiei │Natura 2000 ROSCI0317 │
│A.2. │speciei în │Cordăreni - Vorniceni, │
│ │aria │populaţia de buhai de │
│ │naturală │baltă cu burta roşie │
│ │protejată │este rezidentă. │
├─────┼────────────┼───────────────────────┤
│ │Starea │ │
│D.7. │globală de │UI - │
│ │conservare a│Nefavorabilă-inadecvată│
│ │speciei │ │
├─────┼────────────┼───────────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │stării │ │
│D.8. │globale de │- - se înrăutăţeşte │
│ │conservare a│ │
│ │speciei │ │
├─────┼────────────┼───────────────────────┤
│ │Starea │ │
│D9. │globală de │- │
│ │conservare │ │
│ │necunoscută │ │
├─────┼────────────┼───────────────────────┤
│D.10.│Informaţii │- │
│ │suplimentare│ │
└─────┴────────────┴───────────────────────┘


        Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei Bombina bombina

┌──────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│Favorabilă│Nefavorabilă│Nefavorabilă│Necunoscută│
│ │- inadecvată│- Rea │ │
├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
└──────────┴────────────┴────────────┴───────────┘
    6.2. Evaluarea stării de conservare a speciei Spermophilus citellus
    6.2.1. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei Spermophilus citellus
        Tabel A) Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a speciei Spermophilus citellus din punct de vedere al populaţiei

┌─────┬────────────┬───────────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Spermophilus │
│ │ │citellus Linnaeus, │
│ │ │1766 - popândău - │
│ │ │Cod EUNIS 1335. │
│ │ │Specia este listată│
│ │ │în Directiva 92/43/│
│ │ │CEE/1992 privind │
│ │ │conservarea │
│ │ │habitatelor │
│ │ │naturale şi a │
│ │ │speciilor de faună │
│ │ │şi floră sălbatică │
│ │ │- Directiva │
│ │ │Habitate, în Anexa │
│ │ │II - Specii animale│
│ │ │şi vegetale de │
│ │ │interes comunitar a│
│ │ │căror conservare │
│ │ │necesită desemnarea│
│ │ │unor arii speciale │
│ │ │de conservare şi în│
│ │ │Anexa IV - Specii │
│ │ │animale şi vegetale│
│ │ │de importanţă │
│ │ │comunitară care │
│ │ │necesită protecţie │
│ │ │strictă. │
│ │ │În legislaţia │
│ │ │naţională, specia │
│A.1. │Specia │este listată în │
│ │ │O.U.G. nr. 57/2007 │
│ │ │privind regimul │
│ │ │ariilor naturale │
│ │ │protejate, │
│ │ │conservarea │
│ │ │habitatelor │
│ │ │naturale, a florei │
│ │ │şi faunei │
│ │ │sălbatice, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare, în │
│ │ │Anexa 3 - Specii de│
│ │ │plante şi de │
│ │ │animale a căror │
│ │ │conservare necesită│
│ │ │desemnarea ariilor │
│ │ │speciale de │
│ │ │conservare şi a │
│ │ │ariilor de │
│ │ │protecţie specială │
│ │ │avifaunistică şi în│
│ │ │Anexa 4A - Specii │
│ │ │de interes │
│ │ │comunitar. Specii │
│ │ │de animale şi de │
│ │ │plante care │
│ │ │necesită o │
│ │ │protecţie strictă. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │În cadrul sitului │
│ │ │Natura 2000 │
│ │Statut de │ROSCI0317 Cordăreni│
│ │prezenţă │- Vorniceni │
│A.2. │temporală a │populaţia de │
│ │speciilor │popândău este │
│ │ │permanentă, │
│ │ │sedentară/ │
│ │ │rezidentă. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Mărimea │Populaţia de │
│ │populaţiei │Spermophilus │
│ │speciei în │citellus a fost │
│A.3. │aria │estimată între 25 -│
│ │naturală │50 de indivizi, │
│ │protejată │corespunzător │
│ │ │clasei 3. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Calitatea │ │
│ │datelor │ │
│ │referitoare │Calitatea datelor │
│A.4. │la populaţia│este bună - │
│ │speciei din │inventarieri │
│ │aria │complete. │
│ │naturală │ │
│ │protejată │ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Conform art. 17 al │
│ │ │Directivei │
│ │ │Habitate, la nivel │
│ │ │naţional, populaţia│
│ │ │de popândău este de│
│ │ │34.900 - 42.000 de │
│ │ │indivizi: în │
│ │Raportul │bioregiunea │
│ │dintre │panonică sunt 4.200│
│ │mărimea │- 5.200 indivizi, │
│ │populaţiei │în bioregiunea │
│ │speciei în │stepică 12.300 - │
│A.5. │aria │14.800 indivizi iar│
│ │naturală │în bioregiunea │
│ │protejată şi│continentală 18.400│
│ │mărimea │- 22.000 indivizi. │
│ │populaţiei │Astfel, populaţia │
│ │naţionale │de Spermophilus │
│ │ │citellus din cadrul│
│ │ │sitului Natura 2000│
│ │ │ROSCI0317 Cordăreni│
│ │ │- Vorniceni │
│ │ │reprezintă între │
│ │ │0-2% │
│ │ │corespunzătoare │
│ │ │clasei C. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Mărimea │Raportat la mărimea│
│ │populaţiei │populaţiei │
│ │speciei în │naţionale de │
│ │aria │popândău, populaţia│
│A.6. │naturală │din cadrul sitului │
│ │protejată │Natura 2000 │
│ │comparată cu│ROSCI0317 Cordăreni│
│ │mărimea │- Vorniceni este │
│ │populaţiei │nesemnificativă. │
│ │naţionale │ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │În situl Natura │
│ │ │2000 ROSCI0317 │
│ │ │Cordăreni - │
│ │ │Vorniceni se │
│ │Mărimea │realizează pentru │
│ │reevaluată a│prima dată │
│ │populaţiei │evaluarea mărimii │
│A.7. │estimate în │populaţiei. │
│ │Planul de │Nu se poate discuta│
│ │management │despre o │
│ │anterior │reevaluare, │
│ │ │prezentul studiu │
│ │ │fiind primul de │
│ │ │acest gen în situl │
│ │ │ROSCI0317 Cordăreni│
│ │ │- Vorniceni. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Considerăm ca │
│ │ │populaţie de │
│ │Mărimea │referinţă, o │
│ │populaţiei │populaţie cu │
│ │de referinţă│densitate de 15 - │
│ │pentru │20 indivizi/ha. În │
│A.8. │starea │evaluările viitoare│
│ │favorabilă │se va utiliza │
│ │în aria │rezultatul │
│ │naturală │prezentei evaluări │
│ │protejată │ca reper pentru │
│ │ │evaluarea tendinţei│
│ │ │populaţiei. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Populaţia de │
│ │ │popândăi de pe │
│ │ │teritoriul României│
│ │ │era estimată în │
│ │ │trecut la │
│ │ │aproximativ 90 de │
│ │ │milioane de │
│ │ │indivizi, cu o │
│ │ │medie de 15 │
│ │ │indivizi/ha. │
│ │ │Având în vedere că │
│ │ │în populaţiile de │
│ │ │popândăi există │
│ │ │fluctuaţii mari │
│ │ │multianuale │
│ │ │determinate de │
│ │ │prădători, │
│ │ │paraziţi, │
│ │ │capacitatea │
│ │ │indivizilor de a │
│ │ │îşi găsi parteneri,│
│ │Metodologia │resursa de hrană, │
│ │de apreciere│imigrări/emigrări, │
│ │a mărimii │populaţia de │
│A.9. │populaţiei │referinţă trebuie │
│ │de referinţă│să fie │
│ │pentru │semnificativă │
│ │starea │pentru a asigura │
│ │favorabilă │continuitatea │
│ │ │speciei în acest │
│ │ │habitat. │
│ │ │Considerăm că în │
│ │ │condiţiile actuale,│
│ │ │o densitate de 15 -│
│ │ │20 indivizi/ha, ar │
│ │ │fi reprezentativă │
│ │ │pentru o populaţie │
│ │ │de referinţă. │
│ │ │Plecând de la acest│
│ │ │raţionament │
│ │ │considerăm că │
│ │ │populaţia de │
│ │ │referinţă pentru │
│ │ │starea favorabilă │
│ │ │ar trebui să fie de│
│ │ │1155 - 1540 │
│ │ │indivizi, 15 - 20 │
│ │ │indivizi/ha * │
│ │ │suprafaţa adecvată │
│ │ │77 ha. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Raportul │ │
│ │dintre │ │
│ │mărimea │ │
│ │populaţiei │ │
│ │de referinţă│ │
│A.10.│pentru │< - mai mic │
│ │starea │ │
│ │favorabilă │ │
│ │şi mărimea │ │
│ │populaţiei │ │
│ │actuale │ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │X - necunoscută │
│ │Tendinţa │Pentru situl Natura│
│ │actuală a │2000 ROSCI0317 │
│A.11.│mărimii │Cordăreni - │
│ │populaţiei │Vorniceni, │
│ │speciei │evaluarea se │
│ │ │realizează pentru │
│ │ │prima dată. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Insuficientă - nu │
│ │Calitatea │sunt date │
│ │datelor │suficiente pentru a│
│ │privind │putea stabili │
│ │tendinţa │tendinţa actuală a │
│A.12.│actuală a │mărimii populaţiei,│
│ │mărimii │fiind prima │
│ │populaţiei │evaluare în cadrul │
│ │speciei │sitului Natura 2000│
│ │ │ROSCI03I7 Cordăreni│
│ │ │- Vorniceni. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nu este cazul. │
│ │ │Nu sunt date │
│ │ │suficiente pentru a│
│ │Magnitudinea│putea stabili │
│ │tendinţei │magnitudinea │
│ │actuale a │tendinţei actuale a│
│A.13.│mărimii │mărimii populaţiei │
│ │populaţiei │speciei în situl │
│ │speciei │Natura 2000 │
│ │ │ROSCI0317 Cordăreni│
│ │ │- Vorniceni, fiind │
│ │ │prima evaluare în │
│ │ │cadrul sitului. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nu este cazul. │
│ │ │Nu există │
│ │Magnitudinea│suficiente │
│ │tendinţei │informaţii pentru a│
│ │actuale a │putea stabili │
│ │mărimii │magnitudinea │
│A.14.│populaţiei │tendinţei actuale a│
│ │speciei │mărimii populaţiei │
│ │exprimată │speciei în situl │
│ │prin │Natura 2000 │
│ │calificative│ROSCI0317 Cordăreni│
│ │ │- Vorniceni, fiind │
│ │ │prima evaluare în │
│ │ │cadrul sitului. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Studiul efectiv de │
│ │ │monitorizare a │
│ │ │popândăului în │
│ │ │situl Natura 2000 │
│ │ │ROSCI0317 Cordăreni│
│ │ │- Vorniceni s-a │
│ │ │desfăşurat începând│
│ │ │cu primăvara anului│
│ │ │2018, încât │
│ │ │perioada de teren │
│ │ │corespunde cu │
│ │ │ieşirea indivizilor│
│ │Structura │din hibernare, │
│A.15.│populaţiei │perioada de │
│ │speciei │reproducere, │
│ │ │gestaţie şi │
│ │ │creşterea puilor în│
│ │ │galerii. La │
│ │ │finalizarea │
│ │ │activităţii de │
│ │ │teren nu avusese │
│ │ │loc ieşirea puilor │
│ │ │de anul acesta din │
│ │ │galerii, încât nu │
│ │ │există date privind│
│ │ │structura │
│ │ │populaţiei. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Nestabilind mărimea│
│ │ │populaţiei de │
│ │ │referinţă pentru │
│ │ │starea de │
│ │ │conservare │
│ │ │favorabilă, precum │
│ │ │şi faptul că nu │
│ │Starea de │există informaţii │
│ │conservare │suficiente pentru a│
│A.16.│din punct de│putea stabili │
│ │vedere al │structura pe vârste│
│ │populaţiei │a populaţiei, │
│ │speciei │considerăm că │
│ │ │starea de │
│ │ │conservare a │
│ │ │speciei din punct │
│ │ │de vedere al │
│ │ │mărimii populaţiei │
│ │ │este X - │
│ │ │necunoscută. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │X - necunoscută │
│ │ │Tendinţa stării de │
│ │Tendinţa │conservare a specie│
│ │stării de │din punct de vedere│
│ │conservare │al mărimii │
│A.17.│din punct de│populaţiei poate fi│
│ │vedere al │de îmbunătăţire │
│ │populaţiei │dacă sunt │
│ │speciei │implementate măsuri│
│ │ │de conservare a │
│ │ │speciei în aria │
│ │ │protejată. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │XX - nu există date│
│ │ │suficiente pentru a│
│ │Starea de │putea stabili că │
│ │conservare │starea de │
│A.18.│necunoscută │conservare din │
│ │din punct de│punct de vedere al │
│ │vedere al │populaţiei speciei │
│ │populaţiei │nu este în nici │
│ │ │într-un caz │
│ │ │favorabilă. │
└─────┴────────────┴───────────────────┘


        Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Spermophilus citellus din punct de vedere al populaţiei speciei

┌──────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│Favorabilă│Nefavorabilă│Nefavorabilă│Necunoscută│
│ │- Inadecvată│- Rea │ │
├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
└──────────┴────────────┴────────────┴───────────┘    6.2.2. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei Spermophilus citellus
        Tabel B) Evaluarea stării de conservare a speciei Spermophilus citellus din punctul de vedere al habitatului speciei

┌─────┬───────────┬────────────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │ │Spermophilus │
│ │ │citellus Linnacus, │
│ │ │1766 - popândău -Cod│
│ │ │EUNIS 1335. │
│ │ │Directiva Habitate: │
│ │ │Anexa II şi Anexa IV│
│ │ │- Specii animale şi │
│ │ │vegetale de │
│ │ │importanţă │
│ │ │comunitară care │
│ │ │necesită protecţie │
│ │ │strictă. În │
│ │ │legislaţia │
│ │ │naţională, specia │
│ │ │este listată în │
│ │ │O.U.G. nr. 57/2007 │
│ │ │privind regimul │
│ │ │ariilor naturale │
│ │ │protejate, │
│ │ │conservarea │
│A.1. │Specia │habitatelor │
│ │ │naturale, a florei │
│ │ │şi faunei sălbatice,│
│ │ │cu modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare, în Anexa│
│ │ │3 - Specii de plante│
│ │ │şi de animale a │
│ │ │căror conservare │
│ │ │necesită desemnarea │
│ │ │ariilor speciale de │
│ │ │conservare şi a │
│ │ │ariilor de protecţie│
│ │ │specială │
│ │ │avifaunistică şi în │
│ │ │Anexa 4A - Specii de│
│ │ │interes comunitar. │
│ │ │Specii de animale şi│
│ │ │de plante care │
│ │ │necesită o protecţie│
│ │ │strictă. │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │Tipul │În situl Natura 2000│
│ │populaţiei │ROSCI0317 Cordăreni │
│A.2. │speciei în │- Vorniceni, │
│ │aria │populaţia de │
│ │naturală │popândău este │
│ │protejată │rezidentă. │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │ │Habitatul │
│ │ │popândăului în │
│ │ │cadrul sitului │
│ │ │Natura 2000 │
│ │Suprafaţa │ROSCI0317 Cordăreni │
│ │habitatului│- Vorniceni este │
│ │speciei în │limitat; se reduce │
│B.3. │aria │mult limitându-se la│
│ │naturală │partea de nord-est a│
│ │protejată │sitului, unde │
│ │ │vegetaţia este │
│ │ │scurtă, păşunată │
│ │ │uşor înclinată cu un│
│ │ │grad scăzut de │
│ │ │eroziune. │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │ │Calitate bună - │
│ │ │datele privind │
│ │Calitatea │suprafaţa │
│ │datelor │habitatului │
│ │pentru │popândăului în │
│B.4. │suprafaţa │cadrul sitului au │
│ │habitatului│fost obţinute prin │
│ │speciei │analiza întregii │
│ │ │suprafeţe a sitului.│
│ │ │Extrapolarea datelor│
│ │ │colectate din teren.│
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │ │Nu este cazul. │
│ │Suprafaţa │Evaluarea suprafeţei│
│ │reevaluată │habitatului │
│ │a │popândăului în │
│B.5. │habitatului│cadrul sitului │
│ │speciei din│Natura 2000 │
│ │Planul de │ROSCI0317 Cordăreni │
│ │management │- Vorniceni se │
│ │anterior │realizează pentru │
│ │ │prima dată. │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │ │Habitatul speciei se│
│ │ │reduce mult │
│ │ │limitându-se la │
│ │ │partea de nord-est a│
│ │ │sitului, unde │
│ │ │vegetaţia este │
│ │ │scurtă, păşunată │
│ │ │uşor înclinată cu un│
│ │Suprafaţa │grad scăzut de │
│ │adecvată a │eroziune, comparativ│
│ │habitatului│cu alte suprafeţe │
│B.6. │speciei în │din sit. Habitatul │
│ │aria │speciei prezintă │
│ │naturală │predominant soluri │
│ │protejată │de tip cernoziom. │
│ │ │Arealul este situat │
│ │ │pe o suprafaţă │
│ │ │înclinată 0-20 │
│ │ │grade, cu expoziţie │
│ │ │vest - nord-vest. │
│ │ │Suprafaţa adecvată a│
│ │ │speciei în cadrul │
│ │ │sitului este de │
│ │ │aproximativ 77 ha. │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │Metodologia│ │
│ │de │Suprafaţa adecvată a│
│ │apreciere a│habitatului speciei │
│ │suprafeţei │în cadrul sitului a │
│B.7. │adecvate a │fost obţinută prin │
│ │habitatului│digitizarea tuturor │
│ │speciei în │suprafeţelor │
│ │aria │specifice. │
│ │naturală │ │
│ │protejată │ │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │Raportul │ │
│ │dintre │Suprafaţa adecvată a│
│ │suprafaţa │habitatului │
│ │adecvată a │popândăului - │
│B.8. │habitatului│Spermophilus │
│ │speciei şi │citellus este mai │
│ │suprafaţa │mare decât suprafaţa│
│ │actuală a │actuală a │
│ │habitatului│habitatului speciei.│
│ │speciei │ │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │ │Nu se poate stabili │
│ │ │tendinţa actuală a │
│ │ │suprafeţei │
│ │Tendinţa │habitatului speciei │
│ │actuală a │faţă de suprafaţa │
│B.9. │suprafeţei │reevaluată a │
│ │habitatului│habitatului speciei │
│ │speciei │din Planul de │
│ │ │management anterior │
│ │ │deoarece acesta nu │
│ │ │există. │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │ │Situl Natura 2000 │
│ │ │ROSCI0317 Cordăreni │
│ │ │- Vorniceni │
│ │ │beneficiază pentru │
│ │Calitatea │prima dată de │
│ │datelor │elaborare a Planului│
│ │privind │de management. Prin │
│ │tendinţa │urmare, sunt date │
│B.10.│actuală a │insuficiente pentru │
│ │suprafeţei │stabilirea tendinţei│
│ │habitatului│actuale a suprafeţei│
│ │speciei │habitatului speciei │
│ │ │faţă de suprafaţa │
│ │ │reevaluată a │
│ │ │habitatului speciei │
│ │ │din Planul de │
│ │ │management anterior.│
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │ │Calitate bună, │
│ │Calitatea │adecvată - habitatul│
│ │habitatului│din aria protejată │
│B.11.│speciei în │oferă condiţii │
│ │aria │optime de hrănire, │
│ │naturală │adăpost, reproducere│
│ │protejată │şi hibernare pentru │
│ │ │specie. │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │ │Date insuficiente │
│ │ │pentru a putea │
│ │Tendinţa │stabili tendinţa │
│ │actuală a │actuală a calităţii │
│B.12.│calităţii │habitatului speciei │
│ │habitatului│faţă de calitatea │
│ │speciei │habitatului speciei │
│ │ │din Planul de │
│ │ │management anterior,│
│ │ │acesta nu există. │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │Calitatea │ │
│ │datelor │ │
│ │privind │Slabă - date │
│B.13.│tendinţa │estimate pe baza │
│ │actuală a │opiniei experţilor. │
│ │calităţii │ │
│ │habitatului│ │
│ │speciei │ │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │ │Nu se poate stabili │
│ │Tendinţa │tendinţa actuală │
│ │actuală │globală a │
│ │globală a │habitatului speciei │
│ │habitatului│funcţie de tendinţa │
│ │speciei │suprafeţei şi de │
│ │funcţie de │tendinţa calităţii │
│B.14.│tendinţa │habitatului speciei │
│ │suprafeţei │- studiul nostru │
│ │şi de │reprezintă prima │
│ │tendinţa │evaluare a stării de│
│ │calităţii │conservare a │
│ │habitatului│popândăului în situl│
│ │speciei │ROSCI0317 Cordăreni │
│ │ │- Vorniceni. │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │ │Ţinând cont de │
│ │ │suprafaţa redusă a │
│ │ │habitatului speciei │
│ │ │în sit şi lipsa │
│ │Starea de │datelor privind │
│ │conservare │tendinţa actuală a │
│ │din punct │suprafeţei │
│B.15.│de vedere │habitatului, │
│ │al │considerăm potrivită│
│ │habitatului│încadrarea stării de│
│ │speciei │conservare din punct│
│ │ │de vedere al │
│ │ │habitatului speciei │
│ │ │în categoria X - │
│ │ │necunoscută. │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │stării de │ │
│ │conservare │ │
│B.16.│din punct │X - necunoscută │
│ │de vedere │ │
│ │al │ │
│ │habitatului│ │
│ │speciei │ │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │Starea de │XU - starea de │
│ │conservare │conservare din punct│
│ │necunoscută│de vedere al │
│ │din punct │habitatului speciei │
│B.17.│de vedere │este necunoscută dar│
│ │al │nu este nici │
│ │habitatului│nefavorabilă - │
│ │speciei │inadecvată sau │
│ │ │nefavorabilă - rea. │
└─────┴───────────┴────────────────────┘


        Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei Spermophilus citellus

┌────────────────┬─────────────────────┐
│ │Combinaţia dintre │
│ │Tendinţa actuală a │
│ │suprafeţei │
│Tendinţa │habitatului speciei │
│ │[B.9] şi Tendinţa │
│ │actuală a calităţii │
│ │habitatului speciei │
│ │[B.12] │
├────────────────┼─────────────────────┤
│0 (stabilă) │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│+ (crescătoare) │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│- │ │
│(descrescătoare)│ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│x (necunoscută) │ │
└────────────────┴─────────────────────┘


        Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei Spermophilus citellus din punct de vedere al habitatului speciei

┌──────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│Favorabilă│Nefavorabilă│Nefavorabilă│Necunoscută│
│ │- Inadecvată│- Rea │ │
├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
└──────────┴────────────┴────────────┴───────────┘    6.2.3. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei Spermophilus citellus
        Tabel C) Evaluarea stării de conservare a speciei Spermophilus citellus din punctul de vedere al perspectivelor speciei în viitor

┌─────┬──────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Spermophilus │
│ │ │citellus │
│ │ │Linnaeus, 1766 - │
│ │ │Cod EUNIS 1335. │
│ │ │Specia este │
│ │ │listată în DH 92/│
│ │ │43/CEE/1992 │
│ │ │privind │
│ │ │conservarea │
│ │ │habitatelor │
│ │ │naturale şi a │
│ │ │speciilor de │
│ │ │faună şi floră │
│ │ │sălbatică - │
│ │ │Directiva │
│ │ │Habitate, în │
│ │ │Anexa II - Specii│
│ │ │animale şi │
│ │ │vegetale de │
│ │ │interes comunitar│
│ │ │a căror │
│ │ │conservare │
│ │ │necesită │
│ │ │desemnarea unor │
│ │ │arii speciale de │
│ │ │conservare şi în │
│ │ │Anexa IV - Specii│
│ │ │animale şi │
│ │ │vegetale de │
│ │ │importanţă │
│ │ │comunitară care │
│ │ │necesită │
│ │ │protecţie │
│ │ │strictă. │
│A.1 │Specia │În legislaţia │
│ │ │naţională, specia│
│ │ │este listată în │
│ │ │O.U.G. nr. 57/ │
│ │ │2007 privind │
│ │ │regimul ariilor │
│ │ │naturale │
│ │ │protejate, │
│ │ │conservarea │
│ │ │habitatelor │
│ │ │naturale, a │
│ │ │florei şi faunei │
│ │ │sălbatice, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare, în │
│ │ │Anexa 3 - Specii │
│ │ │de plante şi de │
│ │ │animale a căror │
│ │ │conservare │
│ │ │necesită │
│ │ │desemnarea │
│ │ │ariilor speciale │
│ │ │de conservare şi │
│ │ │a ariilor de │
│ │ │protecţie │
│ │ │specială │
│ │ │avifaunistică şi │
│ │ │în Anexa 4A - │
│ │ │Specii de interes│
│ │ │comunitar. Specii│
│ │ │de animale şi de │
│ │ │plante care │
│ │ │necesită o │
│ │ │protecţie │
│ │ │strictă. │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │În situl │
│ │Tipul │ROSCI0317 │
│ │populaţiei │Cordăreni - │
│A.2. │speciei în │Vorniceni, │
│ │aria naturală │populaţia de │
│ │protejată │popândău este │
│ │ │rezidentă. │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Luând în │
│ │ │considerare │
│ │ │implementarea │
│ │ │unor măsuri de │
│ │ │management în │
│ │ │vederea │
│ │ │conservării │
│ │Tendinţa │habitatului │
│ │viitoare a │speciei, se poate│
│C.3. │mărimii │afirma că │
│ │populaţiei │tendinţa viitoare│
│ │ │a mărimii │
│ │ │populaţiei de │
│ │ │popândău, │
│ │ │Spermophilus │
│ │ │citellus, în │
│ │ │cadrul sitului │
│ │ │este + │
│ │ │crescătoare. │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Raportul │ │
│ │dintre mărimea│ │
│ │populaţiei de │ │
│ │referinţă │ │
│C.4. │pentru starea │Aproximativ egal.│
│ │favorabilă şi │ │
│ │mărimea │ │
│ │populaţiei │ │
│ │viitoare a │ │
│ │speciei │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Perspectivele │ │
│ │speciei din │FV - perspective │
│C.5. │punct de │bune │
│ │vedere al │ │
│ │populaţiei │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │viitoare a │+ se │
│C.6. │suprafeţei │îmbunătăţeşte │
│ │habitatului │ │
│ │speciei │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Raportul │ │
│ │dintre │ │
│ │suprafaţa │ │
│ │adecvată a │ │
│C.7. │habitatului │≈ - aproximativ │
│ │speciei şi │egal │
│ │suprafaţa │ │
│ │habitatului │ │
│ │speciei în │ │
│ │viitor │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Perspectivele │ │
│ │speciei din │ │
│C.8. │punct de │FV - favorabile │
│ │vedere al │ │
│ │habitatului │ │
│ │speciei │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Perspectivele │ │
│C.9. │speciei în │FV - favorabile │
│ │viitor │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Mediu - │
│ │ │impacturile, │
│ │ │respectiv │
│ │ │presiunile │
│ │ │actuale şi/sau │
│ │ │ameninţările │
│ │Efectul │viitoare, vor │
│ │cumulat al │avea în viitor un│
│C.10.│impacturilor │efect cumulat │
│ │asupra speciei│mediu, │
│ │în viitor │semnificativ │
│ │ │asupra speciei, │
│ │ │afectând │
│ │ │semnificativ │
│ │ │viabilitatea pe │
│ │ │termen lung a │
│ │ │speciei. │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │A04.01.05 │
│ │ │Păşunatul │
│ │ │intensiv în │
│ │ │amestec de │
│ │ │animale - Ridicat│
│ │Intensitatea │D01 Drumuri, │
│C.11.│presiunilor │poteci - Mediu │
│ │actuale asupra│E03.01 │
│ │speciei │Depozitarea │
│ │ │deşeurilor │
│ │ │menajere/deşeuri │
│ │ │provenite din │
│ │ │baze de agrement │
│ │ │- Scăzut │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Intensitatea │A04.01.05 │
│ │ameninţărilor │Păşunatul │
│C.12.│viitoare │intensiv în │
│ │asupra speciei│amestec de │
│ │ │animale - Ridicat│
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Viabilitatea │Viabilitatea pe │
│C.13.│pe termen lung│termen lung a │
│ │a speciei │speciei ar putea │
│ │ │fi asigurată │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Ţinând cont de │
│ │ │actualele │
│ │ │presiuni şi │
│ │Starea de │ameninţări │
│ │conservare din│existente la │
│ │punct de │nivelul sitului, │
│C.14.│vedere al │putem aprecia că │
│ │perspectivelor│starea de │
│ │speciei în │conservare din │
│ │viitor │punct de vedere │
│ │ │al perspectivelor│
│ │ │speciei în viitor│
│ │ │U1 - nefavorabilă│
│ │ │- inadecvată │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │stării de │ │
│ │conservare din│ │
│C.15.│punct de │X - este │
│ │vedere al │necunoscută │
│ │perspectivelor│ │
│ │speciei în │ │
│ │viitor │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │XX - nu există │
│ │Starea de │date suficiente │
│ │conservare │pentru a putea │
│ │necunoscută │stabili că starea│
│ │din punct de │de conservare din│
│C.16.│vedere al │punct de vedere │
│ │perspectivelor│al perspectivelor│
│ │speciei în │speciei în viitor│
│ │viitor │nu este în nici │
│ │ │într-un caz │
│ │ │favorabilă. │
└─────┴──────────────┴─────────────────┘


        Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei speciei Spermophilus citellus
        În cazul neaplicării măsurilor de management, situaţia ar arăta precum în tabelul următor:

┌────────────┬────────────┬────────────┬───────────┬──────┐
│ │ │Raportul │ │ │
│Valoarea │Tendinţa │dintre VRF │ │ │
│actuală a │viitoare a │şi valoarea │Perspective│Figura│
│parametrului│parametrului│viitoare a │ │ │
│ │ │parametrului│ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│La fel cu/ │ │ │ │ │
│deasupra VRF│ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│La fel cu/ │ │ │ │ │
│deasupra VRF│ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│Deasupra VRF│ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│Sub VRF │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│Sub VRF │- │- │rele │ │
│ │descrescător│descrescător│ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│Sub VRF │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│Necunoscute │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│Sub VRF la │ │ │ │ │
│fel/deasupra│ │ │ │ │
│VRF │ │ │ │ │
└────────────┴────────────┴────────────┴───────────┴──────┘


        În cazul implementării şi respectării unor măsuri conservare, situaţia ar arăta astfel:

┌────────────┬────────────┬────────────┬───────────┬──────┐
│ │ │Raportul │ │ │
│Valoarea │Tendinţa │dintre VRF │ │ │
│actuală a │viitoare a │şi valoarea │Perspective│Figura│
│parametrului│parametrului│viitoare a │ │ │
│ │ │parametrului│ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│La fel cu/ │ │ │ │ │
│deasupra VRF│ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│La fel cu/ │ │ │ │ │
│deasupra VRF│ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│Deasupra VRF│ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│Sub VRF │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│Sub VRF │+ crescător │+ crescător │bune │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│Sub VRF │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│Necunoscute │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│Sub VRF la │ │ │ │ │
│fel/deasupra│ │ │ │ │
│VRF │ │ │ │ │
└────────────┴────────────┴────────────┴───────────┴──────┘        Matricea 5) Perspectivele speciei Spermophilus citellus în viitor, după implementarea Planului de management actual

┌──────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│Favorabile│Nefavorabile│Nefavorabile│Necunoscută│
│ │- Inadecvate│- Rele │ │
├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
└──────────┴────────────┴────────────┴───────────┘


        Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei Spermophilus citellus din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea Planului de management actual

┌──────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│Favorabile│Nefavorabile│Nefavorabile│Necunoscută│
│ │- Inadecvate│- Rele │ │
├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
└──────────┴────────────┴────────────┴───────────┘    6.2.4. Evaluarea globală a speciei Spermophilus citellus
        Tabelul D) Evaluarea globală a speciei Spermophilus citellus

┌─────┬────────────┬───────────────────┐
│Nr. │Parametru │Descriere │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Spermophilus │
│ │ │citellus Linnaeus, │
│ │ │1766 - popândău - │
│ │ │Cod EUNIS 1335. │
│ │ │Specia este listată│
│ │ │în DH 92/43/CEE/ │
│ │ │1992 privind │
│ │ │conservarea │
│ │ │habitatelor │
│ │ │naturale şi a │
│ │ │speciilor de faună │
│ │ │şi floră sălbatică │
│ │ │- Directiva │
│ │ │Habitate, în Anexa │
│ │ │II - Specii animale│
│ │ │şi vegetale de │
│ │ │interes comunitar a│
│ │ │căror conservare │
│ │ │necesită desemnarea│
│ │ │unor arii speciale │
│ │ │de conservare şi în│
│ │ │Anexa IV - Specii │
│ │ │animale şi vegetale│
│ │ │de importanţă │
│ │ │comunitară care │
│ │ │necesită protecţie │
│ │ │strictă. │
│ │ │În legislaţia │
│ │ │naţională, specia │
│A.1. │Specia │este listată în │
│ │ │O.U.G. nr. 57/2007 │
│ │ │privind regimul │
│ │ │ariilor naturale │
│ │ │protejate, │
│ │ │conservarea │
│ │ │habitatelor │
│ │ │naturale, a florei │
│ │ │şi faunei │
│ │ │sălbatice, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare, în │
│ │ │Anexa 3 - Specii de│
│ │ │plante şi de │
│ │ │animale a căror │
│ │ │conservare necesită│
│ │ │desemnarea ariilor │
│ │ │speciale de │
│ │ │conservare şi a │
│ │ │ariilor de │
│ │ │protecţie specială │
│ │ │avifaunistică şi în│
│ │ │Anexa 4A - Specii │
│ │ │de interes │
│ │ │comunitar. Specii │
│ │ │de animale şi de │
│ │ │plante care │
│ │ │necesită o │
│ │ │protecţie strictă. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Tipul │În cadrul sitului │
│ │populaţiei │Natura 2000 │
│ │speciei în │ROSCI0317 Cordăreni│
│A.2. │aria │- Vorniceni, │
│ │naturală │populaţia de │
│ │protejată │popândău este │
│ │ │rezidentă. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Starea globală de │
│ │ │conservare a │
│ │ │speciei a fost │
│ │Starea │evaluată luând în │
│ │globală de │considerare │
│D.7. │conservare a│populaţia speciei, │
│ │speciei │habitatul speciei, │
│ │ │perspectivele │
│ │ │speciei în viitor: │
│ │ │nefavorabilă- │
│ │ │inadecvată. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │Tendinţa │ │
│ │stării │X - este │
│D.8. │globale de │necunoscută │
│ │conservare a│ │
│ │speciei │ │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │XX - nu există date│
│ │Starea │pentru a putea │
│ │globală de │stabili că starea │
│D.9. │conservare │globală de │
│ │necunoscută │conservare nu este │
│ │ │în nici într-un caz│
│ │ │favorabilă. │
├─────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Prin implementarea │
│ │ │măsurilor de │
│ │ │management menite │
│ │ │în vederea │
│ │ │reducerii │
│ │ │impactului │
│ │ │presiunilor şi │
│ │ │ameninţărilor │
│ │Informaţii │asupra popândăului,│
│D.10.│suplimentare│precum şi │
│ │ │continuarea │
│ │ │monitorizării │
│ │ │speciei în cadrul │
│ │ │sitului, implicând │
│ │ │structura pe vârste│
│ │ │şi sex, se poate │
│ │ │atinge şi menţine │
│ │ │starea favorabilă │
│ │ │de conservare. │
└─────┴────────────┴───────────────────┘


        Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei Spermophilus citellus

┌──────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│Favorabile│Nefavorabile│Nefavorabile│Necunoscută│
│ │- Inadecvate│- Rele │ │
├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
└──────────┴────────────┴────────────┴───────────┘

    7. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PLANULUI DE MANAGEMENT
    7.1. Scopul Planului de management pentru aria naturală protejată
        Scopul Planului de management este conservarea sitului ROSCI0317 Cordăreni -Vorniceni, prin practici sustenabile în raport cu interesele comunităţii locale.

    7.2. Obiective generale, măsuri generale, măsuri specifice/management şi activităţi
    7.2.1. Obiectiv general
        T1. Conservarea şi managementul biodiversităţii, al speciilor de interes conservativ.
        T2. Inventarierea/evaluarea detaliată şi monitoringul biodiversităţii.
        T3. Administrarea şi managementul efectiv al ariei naturale protejate şi asigurarea durabilităţii managementului.
        T4. Comunicare, educaţie ecologică şi conştientizarea publicului.
        T5. Utilizarea durabilă a resurselor naturale.
        T6. Turismul durabil, prin intermediul valorilor naturale şi culturale.

    7.2.2. Obiectiv specific
        OS1_T1. Asigurarea conservării speciei de popândău - Spermophilus citellus, în sensul îmbunătăţirii stării de conservare;
        OS2_T1. Asigurarea conservării speciei de buhai de baltă cu burta roşie - Bombina bombina, în sensul îmbunătăţirii stării de conservare;
        OS3_T2. Actualizarea inventarului populaţiei speciei de interes conservativ Spermophilus citellus;
        OS4_T2. Actualizarea inventarului populaţiei speciei de interes conservativ Bombina bombina;
        OS5_T2. Realizarea monitorizării stării de conservare a speciei de interes conservativ Spermophilus citellus;
        OS6_T2. Realizarea monitorizării stării de conservare a speciei de interes conservativ Bombina bombina;
        OS7_T3. Instalarea limitelor pe teren ale sitului/rezervaţiei şi menţinerea acestora;
        OS8_T3. Urmărirea respectării regulamentului şi a prevederilor Planului de management;
        O59_T3. Asigurarea finanţării/bugetului necesar pentru implementarea Planului de management;
        OS10_T3. Asigurarea logisticii necesare pentru administrarea eficientă a sitului;
        OS11_T3. Monitorizarea implementării Planului de management;
        OS12_T3. Dezvoltarea capacităţii personalului implicat în administrarea/managementul sitului;
        OS13_T4. Elaborarea/actualizarea Strategiei şi a Planului de acţiune privind conştientizarea publicului;
        OS14_T4. Implementarea Strategiei şi a Planului de acţiune privind conştientizarea publicului;
        OS15_T6. Elaborarea Strategiei de management a vizitatorilor;
        OS16_T6. Implementarea Strategiei de management a vizitatorilor;
        OS17_T5. Promovarea utilizării durabile a pajiştilor - păşuni, fâneţe;
        OS18_T3. Realizarea raportărilor necesare către autorităţi: Garda Naţională de Mediu; Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor; Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

    7.2.3. Măsură specifică/măsură de management
        Tabel nr. 19

┌─────────┬────────┬────────────────┬─────────────────┐
│Cod │Cod │ │ │
│Măsură │Măsură │Titlu │Descriere │
│specifică│generală│ │ │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Calitatea │
│ │ │ │habitatului se va│
│ │ │ │îmbunătăţi prin │
│ │ │ │păşunat raţional │
│ │ │ │şi prin drenuri │
│ │ │Îmbunătăţirea │pe pante cu │
│ │ │calităţii │înclinare mică │
│A1 │OS1/M1 │habitatului │unde obişnuiesc │
│ │ │speciei │să facă vizuini │
│ │ │Spermophilus │popândăii - │
│ │ │citellus în sit │pentru │
│ │ │ │împiedicarea │
│ │ │ │inundării │
│ │ │ │vizuinilor în caz│
│ │ │ │de ploi │
│ │ │ │abundente. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Exploatarea prin │
│ │ │ │păşunat şi cosit │
│ │ │ │să se facă │
│ │ │ │conform legii │
│ │ │ │pentru │
│ │ │ │organizarea, │
│ │ │ │administrarea şi │
│ │ │ │exploatarea │
│ │ │ │pajiştilor. Se va│
│ │ │Instituirea unui│stabili un regim │
│ │ │regim raţional │raţional de │
│ │ │de păşunat şi │păşunat pe │
│A2 │OS1/M1 │cosit pe │parcele şi │
│ │ │suprafaţa │cicluri de │
│ │ │sitului │regenerare │
│ │ │ │naturală a │
│ │ │ │vegetaţiei, cu │
│ │ │ │stabilirea unui │
│ │ │ │număr maxim de │
│ │ │ │animale care pot │
│ │ │ │păşuna, funcţie │
│ │ │ │de clasificarea │
│ │ │ │pajiştii/păşunii │
│ │ │ │în clase de │
│ │ │ │bonitare. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Combaterea │Evitarea │
│ │ │eroziunii │suprapăşunatului │
│A3 │OS1/M1 │solului pe │mai ales pe │
│ │ │suprafaţa │suprafeţele cu │
│ │ │sitului │înclinare mică. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Asigurarea │
│ │ │ │coerenţei │
│ │ │Îmbunătăţirea │biotopului │
│ │ │calităţii │speciei prin │
│A4 │OS2/M2 │habitatului │crearea şi │
│ │ │speciei Bombina │întreţinerea unor│
│ │ │bombina în sit │spaţii pline cu │
│ │ │ │apă, de tipul │
│ │ │ │bălţilor. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Se vor număra │
│ │ │ │vizuinile active │
│ │ │ │şi indivizii │
│ │ │ │familiilor de │
│ │ │Realizarea │popândău. │
│ │ │actualizării │Se vor realiza │
│ │ │inventarului │studii, pentru o │
│A5 │OS3/M3 │pentru specia │perioadă de cel │
│ │ │Spermophilus │puţin 5 ani, a │
│ │ │citellus │natalităţii, │
│ │ │ │mortalităţii, │
│ │ │ │imigrării şi │
│ │ │ │emigrării, │
│ │ │ │structurii pe │
│ │ │ │vârste şi sexe. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Se vor număra │
│ │ │ │indivizii. │
│ │ │ │Se vor realiza │
│ │ │Realizarea │studii, pentru o │
│ │ │actualizării │perioadă de cel │
│A6 │OS4/M4 │inventarului │puţin 5 ani, a │
│ │ │pentru specia │natalităţii, │
│ │ │Bombina bombina │mortalităţii, │
│ │ │ │imigrării şi │
│ │ │ │emigrării, │
│ │ │ │structurii pe │
│ │ │ │vârste şi sexe. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Monitorizarea │
│ │ │Realizarea │tuturor │
│ │ │monitorizării │habitatelor │
│ │ │stării de │adecvate de pe │
│ │ │conservare, │suprafaţa ariei │
│ │ │conform │protejate. │
│A7 │OS5/M5 │protocolului de │Identificarea şi │
│ │ │monitorizare, │monitorizarea │
│ │ │pentru specia │unor eventuale │
│ │ │Spermophilus │populaţii din │
│ │ │citellus │arii adiacente │
│ │ │ │suprafeţei │
│ │ │ │protejate. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Monitorizarea │
│ │ │ │tuturor │
│ │ │Realizarea │habitatelor │
│ │ │monitorizării │adecvate de pe │
│ │ │stării de │suprafaţa ariei │
│ │ │conservare, │protejate. │
│A8 │OS6/M6 │conform │Identificarea şi │
│ │ │protocolului de │monitorizarea │
│ │ │monitorizare, │unor eventuale │
│ │ │pentru specia │populaţii din │
│ │ │Bombina bombina │arii adiacente │
│ │ │ │suprafeţei │
│ │ │ │protejate. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Stabilirea │
│ │ │Realizarea şi │punctelor de │
│ │ │instalarea │instalare, │
│ │ │bornelor, │stabilirea │
│ │ │panourilor şi │numărului de │
│ │ │indicatoarelor │panouri/ │
│A9 │OS7/M7 │pentru │indicatoare de │
│ │ │evidenţierea │comandat, │
│ │ │limitelor ariei │contractare firmă│
│ │ │naturale │specializată, │
│ │ │protejate │execuţie şi │
│ │ │ │instalare, │
│ │ │ │recepţie lucrare.│
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Identificarea │
│ │ │ │necesităţilor │
│ │ │ │pentru lucrări de│
│ │ │Întreţinerea │întreţinere a │
│ │ │mijloacelor de │mijloacelor de │
│A10 │OS7/M7 │semnalizare a │semnalizare a │
│ │ │limitelor ariei │limitelor ariei │
│ │ │naturale │naturale │
│ │ │protejate │protejate. │
│ │ │ │Realizarea │
│ │ │ │lucrărilor de │
│ │ │ │întreţinere. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Stabilirea │
│ │ │ │graficului şi │
│ │ │Realizarea de │itinerarului de │
│ │ │patrule │patrulare; │
│A11 │OS8/M8 │periodice pe │raportarea │
│ │ │teritoriul ariei│informaţiilor şi │
│ │ │naturale │stabilirea │
│ │ │protejate │măsurilor de │
│ │ │ │intervenţie, în │
│ │ │ │caz de nevoie. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Respectarea │
│ │ │ │legislaţiei în │
│ │ │ │vigoare, │
│ │ │Acordarea de │acordarea │
│ │ │avize - negative│avizelor în │
│ │ │/pozitive, │funcţie de │
│ │ │pentru planurile│concluziile │
│A12 │OS8/M8 │/programele care│studiilor privind│
│ │ │se realizează pe│impactul │
│ │ │teritoriul ariei│planurilor/ │
│ │ │naturale │programelor │
│ │ │protejate │asupra speciei de│
│ │ │ │interes │
│ │ │ │conservativ şi a │
│ │ │ │habitatului │
│ │ │ │acesteia. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Transmiterea │
│ │ │Realizarea de │formularelor de │
│ │ │campanii de │completat către │
│A13 │OS9/M9 │strângere de │donatori, │
│ │ │fonduri, │colectarea şi │
│ │ │inclusiv 2% │ţinerea evidenţei│
│ │ │ │fondurilor. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Stabilirea │
│ │ │ │valorii taxelor, │
│ │ │Perceperea de │perceperea │
│A14 │OS9/M9 │taxe pentru │taxelor, emiterea│
│ │ │avizele acordate│dovezilor de │
│ │ │ │percepere a │
│ │ │ │taxelor. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Determinarea │
│ │ │ │necesarului │
│ │ │ │privind │
│ │ │Achiziţionarea │elementele de │
│ │ │elementelor de │logistică şi │
│A15 │OS10/M10│logistică │achiziţionarea │
│ │ │necesare - │acestora; │
│ │ │echipament de │stabilirea │
│ │ │teren │utilizatorilor şi│
│ │ │ │a rigorilor de │
│ │ │ │utilizare a │
│ │ │ │logisticii. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Determinarea │
│ │ │ │necesarului de │
│ │ │ │întreţinerea a │
│ │ │Întreţinerea │elementelor de │
│ │ │elementelor de │logistică │
│ │ │logistică │achiziţionate, │
│A16 │OS10/M10│necesare - │identificare şi │
│ │ │echipament de │contractare │
│ │ │teren │prestatori de │
│ │ │ │servicii de │
│ │ │ │întreţinere, │
│ │ │ │execuţie şi │
│ │ │ │recepţie lucrări.│
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Periodic se │
│ │ │Urmărirea │urmăreşte │
│ │ │indicatorilor de│realizarea │
│ │ │monitorizare - │indicatorilor │
│ │ │calitativi şi │Planului de │
│ │ │cantitativi, │management cu │
│A17 │OS11/M11│milestone-urilor│scopul de a │
│ │ │şi a │acţiona │
│ │ │livrabilelor │preventiv, în │
│ │ │Planului de │cazul │
│ │ │management │identificării │
│ │ │ │unor │
│ │ │ │neconformităţi. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Valorile │
│ │ │ │indicatorilor pot│
│ │ │ │suferi modificări│
│ │ │Ajustarea/ │în funcţie de │
│ │ │modificarea │evoluţia │
│ │ │indicatorilor │biodiversităţii │
│ │ │funcţie de │sitului; se fac │
│A18 │OS11/M11│modificarea │propuneri de │
│ │ │implementării │modificări la │
│ │ │planului de │nivelul │
│ │ │management │indicatorilor; │
│ │ │ │aceste propuneri │
│ │ │ │trebuie │
│ │ │ │consemnate şi │
│ │ │ │aprobate. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Redactarea │
│ │ │ │instrumentelor de│
│ │ │ │evaluare a │
│ │ │ │nevoilor de │
│ │ │Evaluarea │formare a │
│ │ │nevoilor de │personalului, │
│ │ │formare a │administrarea │
│A19 │OS12/M12│personalului │instrumentelor de│
│ │ │implicat în │evaluare, │
│ │ │managementul │culegerea, │
│ │ │ariei naturale │analiza şi │
│ │ │protejate │interpretarea │
│ │ │ │datelor, │
│ │ │ │ierarhizarea │
│ │ │ │nevoilor de │
│ │ │ │formare. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Identificare │
│ │ │ │formatori, │
│ │ │ │contractare │
│ │ │ │servicii de │
│ │ │Desfăşurarea │formare, │
│A20 │OS12/M12│cursurilor de │derularea │
│ │ │instruire │formării, │
│ │ │necesare │evaluarea │
│ │ │ │nivelului de │
│ │ │ │competenţă al │
│ │ │ │personalului după│
│ │ │ │formare. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Identificarea │
│ │ │ │persoanelor cu │
│ │ │ │expertiză în │
│ │ │Constituirea │domeniul │
│ │ │unui grup de │conştientizării │
│A21 │OS13/M13│lucru pentru │populaţiei, │
│ │ │elaborarea │obţinerea │
│ │ │Strategiei │acordului │
│ │ │ │acestora, │
│ │ │ │constituirea │
│ │ │ │grupului de │
│ │ │ │lucru. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Pornind de la │
│ │ │ │situaţia din │
│ │ │ │teren, │
│ │ │ │întâlnirile de │
│ │ │ │lucru vor avea ca│
│ │ │ │rezultat │
│ │ │Realizarea de │propunerea unor │
│A22 │OS13/M13│întâlniri pentru│măsuri/acţiuni │
│ │ │elaborarea │pentru │
│ │ │Strategiei │conştientizarea │
│ │ │ │populaţiei │
│ │ │ │riverane sitului │
│ │ │ │cu privire la │
│ │ │ │valorile │
│ │ │ │biodiversităţii │
│ │ │ │acestuia. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Realizarea de │Stabilirea │
│ │ │materiale │necesarului de │
│ │ │informative │materiale │
│ │ │referitoare la │informative, │
│ │ │aria naturală │redactarea │
│ │ │protejată: │conţinutului │
│A23 │OS14/M14│broşuri, │materialelor │
│ │ │pliante, │informative, │
│ │ │postere, cărţi │multiplicarea, │
│ │ │şi alte │distribuirea, │
│ │ │modalităţi de │urmărirea │
│ │ │informare │impactului │
│ │ │ │acestora. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Identificarea │
│ │ │Realizarea │sarcinilor de │
│ │ │site-ului web al│realizare, │
│A24 │OS14/M14│ariei naturale │asigurare │
│ │ │protejate │întreţinere/ │
│ │ │ │actualizare │
│ │ │ │site-web. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Realizarea şi │Proiectarea │
│ │ │difuzarea unui │conţinutului, în │
│ │ │material │funcţie de │
│A25 │0S14/M14│documentar │publicul ţintă, │
│ │ │referitor la │tipărire şi │
│ │ │aria naturală │difuzare material│
│ │ │protejată │documentar. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Redactarea │
│ │ │ │conţinutului │
│ │ │ │panourilor │
│ │ │ │educative, │
│ │ │ │stabilirea │
│ │ │Realizarea de │numărului necesar│
│A26 │OS14/M14│panouri │şi a locurilor de│
│ │ │educative │amplasare, │
│ │ │ │contractare firmă│
│ │ │ │de execuţie, │
│ │ │ │instalare şi │
│ │ │ │recepţia │
│ │ │ │lucrărilor. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Realizarea unui │Proiectarea │
│ │ │manual de │conţinutului │
│A27 │0S14/M14│educaţie │manualului, │
│ │ │ecologică pentru│multiplicarea şi │
│ │ │aria naturală │distribuţia. │
│ │ │protejată │ │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Realizarea unui │Proiectarea │
│ │ │curs opţional de│cursului opţional│
│ │ │educaţie │de educaţie │
│ │ │ecologică, pe │ecologică, │
│ │ │baza manualului,│aprobarea de │
│A28 │OS14/M14│adresat şcolilor│către forurile │
│ │ │de pe teritoriul│competente, │
│ │ │ariei naturale │introducerea în │
│ │ │protejate, │programul │
│ │ │incluzând lecţii│şcolilor, │
│ │ │în natură │derularea │
│ │ │ │instruirii. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Redactarea │
│ │ │Evaluarea │instrumentelor de│
│ │ │impactului │evaluare a │
│ │ │activităţilor de│impactului │
│ │ │comunicare, │activităţilor de │
│ │ │informare, │comunicare, │
│A29 │OS14/M14│conştientizare │informare, │
│ │ │şi educaţie │conştientizare; │
│ │ │ecologică: │multiplicarea şi │
│ │ │sondaje, │distribuţia, │
│ │ │chestionare │culegerea şi │
│ │ │sociologice │analiza datelor, │
│ │ │ │elaborarea │
│ │ │ │concluziilor. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Identificarea │
│ │ │ │persoanelor cu │
│ │ │ │expertiză privind│
│ │ │Constituirea │managementul │
│ │ │unui grup de │vizitatorilor, │
│A30 │OS15/M15│lucru pentru │contactarea şi │
│ │ │elaborarea │invitarea │
│ │ │Strategiei │acestora, │
│ │ │ │constituirea │
│ │ │ │grupului de │
│ │ │ │lucru. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Stabilirea │
│ │ │ │graficului │
│ │ │ │întâlnirilor de │
│ │ │ │lucru, stabilirea│
│ │ │ │tematicii │
│ │ │Realizarea de │întâlnirilor, │
│ │ │întâlniri pentru│derularea │
│A31 │OS15/M15│elaborarea │întâlnirilor, │
│ │ │Strategiei │selecţia │
│ │ │ │soluţiilor, │
│ │ │ │redactarea/ │
│ │ │ │elaborarea │
│ │ │ │strategiei de │
│ │ │ │management al │
│ │ │ │vizitatorilor. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Realizarea de │Proiectarea │
│ │ │materiale de │conţinutului │
│ │ │promovare a │fiecărui tip de │
│ │ │valorilor │material de │
│ │ │naturale şi │promovare, │
│A32 │OS16/M16│culturale: │redactarea │
│ │ │broşuri, │textului, │
│ │ │pliante, │stabilirea │
│ │ │postere, cărţi │tirajului, │
│ │ │şi alte │multiplicarea, │
│ │ │materiale de │distribuţia. │
│ │ │promovare │ │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Proiectarea │
│ │ │Realizarea de │conţinutului │
│ │ │cursuri pentru │cursului, │
│ │ │ghizi locali de │angajare │
│A33 │OS16/M16│prezentare a │formatori, │
│ │ │valorilor │derularea │
│ │ │naturale şi │cursului, │
│ │ │culturale │evaluarea │
│ │ │ │impactului │
│ │ │ │formării. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Elaborarea unui │ │
│ │ │ghid, cuprinzând│ │
│ │ │cele mai bune │ │
│ │ │practici de │Identificarea │
│ │ │administrare a │bunelor practici,│
│A34 │OS17/M17│pajiştilor şi │sinteza acestora,│
│ │ │promovarea │realizarea şi │
│ │ │acestuia în │distribuţia │
│ │ │rândurile │ghidului. │
│ │ │proprietarilor/ │ │
│ │ │gestionarilor de│ │
│ │ │pajişti │ │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Identificarea │
│ │ │Includerea │factorilor │
│ │ │măsurilor şi │responsabili/ │
│ │ │regulilor de │interesaţi, │
│ │ │gestionare │introducerea │
│A35 │OS17/M17│durabilă a │regulilor de │
│ │ │pajiştilor în │gestionare în │
│ │ │contractele de │contractele de │
│ │ │închiriere a │închiriere, │
│ │ │suprafeţelor de │urmărirea │
│ │ │pajişte │respectării │
│ │ │ │acestor reguli. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Identificarea │
│ │ │ │factorilor │
│ │ │ │responsabili/ │
│ │ │ │interesaţi, │
│ │ │ │verificarea │
│ │ │Acordarea de │criteriilor de │
│ │ │compensaţii şi │acordare a │
│ │ │stimulente şi │compensaţiilor şi│
│ │ │accesarea de │stimulentelor, │
│A36 │OS17/M17│fonduri europene│după caz; │
│ │ │pentru │mobilizarea │
│ │ │administrarea │factorilor │
│ │ │durabilă a │interesaţi, │
│ │ │pajiştilor │completarea │
│ │ │ │documentaţiilor │
│ │ │ │necesare şi │
│ │ │ │accesare de │
│ │ │ │fonduri europene,│
│ │ │ │după caz. │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Elaborarea │Respectarea │
│ │ │rapoartelor de │graficului şi │
│A37 │OS18/M18│activitate şi │formatului de │
│ │ │financiare │raportare. │
│ │ │necesare │ │
├─────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Asumarea │
│ │ │ │responsabilităţii│
│ │ │Trimiterea şi │pentru realizarea│
│ │ │completarea │de completări şi │
│A38 │OS18/M18│acestora funcţie│expedierea │
│ │ │de solicitările │acestora, funcţie│
│ │ │autorităţilor │de solicitările │
│ │ │ │autorităţilor │
│ │ │ │competenţe în │
│ │ │ │domeniu. │
└─────────┴────────┴────────────────┴─────────────────┘


        Tabel nr. 20

┌───┬─────┬──────┬────────────────┬──────────────┐
│Nr.│Cod_R│Cod_MS│Denumire │Descriere │
├───┼─────┼──────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │Sunt interzise│
│ │ │ │ │pe viitor │
│ │ │ │ │înfiinţarea de│
│ │ │ │ │noi târle, │
│ │ │ │Interzicerea │drumuri sau │
│ │ │ │fragmentării │poteci, mai │
│ │ │ │habitatului │ales, pe │
│ │ │ │speciei │suprafeţele │
│1. │MR1 │O1/MS1│Spermophilus │puţin │
│ │ │ │citellus la │înclinate şi │
│ │ │ │nivelul ariei │fără │
│ │ │ │naturale │alunecări. │
│ │ │ │protejate │Măsură │
│ │ │ │ │restrictivă va│
│ │ │ │ │fi menţionată │
│ │ │ │ │în │
│ │ │ │ │regulamentul │
│ │ │ │ │sitului. │
├───┼─────┼──────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │Măsura are ca │
│ │ │ │ │scop │
│ │ │ │ │asigurarea │
│ │ │ │ │conectivităţii│
│ │ │ │ │biotopului │
│ │ │ │Interzicerea │speciei │
│ │ │ │desecării │Bombina │
│ │ │ │suprafeţelor │bombina la │
│2. │MR1 │O1/MS1│umede şi │nivelul ariei │
│ │ │ │acoperite de apă│naturale │
│ │ │ │de pe suprafaţa │protejate. │
│ │ │ │sitului │Măsură │
│ │ │ │ │restrictivă va│
│ │ │ │ │fi menţionată │
│ │ │ │ │în │
│ │ │ │ │regulamentul │
│ │ │ │ │sitului. │
├───┼─────┼──────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Interzicerea │Măsură │
│ │ │ │depozitării │restrictivă │
│3. │MR2 │O1/MS1│deşeurilor de │care va fi │
│ │ │ │orice tip pe │menţionată în │
│ │ │ │suprafaţa │regulamentul │
│ │ │ │sitului │sitului. │
├───┼─────┼──────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Interzicerea │ │
│ │ │ │dezvoltării │ │
│ │ │ │infrastructurii,│ │
│ │ │ │cu excepţia │ │
│ │ │ │celei de │Măsură │
│ │ │ │vizitare, a │restrictivă │
│ │ │ │îmbunătăţirilor │care va fi │
│4. │MR3 │O1/MS1│funciare │menţionată în │
│ │ │ │necesare, a │regulamentul │
│ │ │ │adăposturilor │sitului. │
│ │ │ │temporare, a │ │
│ │ │ │umbrarelor │ │
│ │ │ │pentru animale, │ │
│ │ │ │a surselor de │ │
│ │ │ │apă potabilă │ │
└───┴─────┴──────┴────────────────┴──────────────┘

    8. PLANUL DE ACTIVITĂŢI ŞI ESTIMAREA RESURSELOR
    8.1. Planul de activităţi
        Tabel nr. 21 Planificarea temporală a activităţilor

┌─────┬────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────────┬───────────┬─────────────┐
│ │ │Anul 1 │Anul 2 │Anul 3 │Anul 4 │Anul 5 │ │ │ │
│Nr. │Activitate ├──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┤Prioritate│Responsabil│Partener │
│ │ │T1│T2│T3│T4│T1│T2│T3│T4│T1│T2│T3│T4│T1│T2│T3│T4│T1│T2│T3│T4│ │ │ │
├─────┼────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──────────┴───────────┴─────────────┤
│1. │Conservarea şi managementul biodiversităţii (al speciei de interes conservativ) │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1 │Măsură generală/Obiectiv specific 1. Asigurarea conservării speciei de popândău │
│ │- Spermophilus citellus, în sensul îmbunătăţirii stării de conservare │
├─────┼────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──────────┬───────────┬─────────────┤
│ │Activitatea 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi │
│ │Îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │locale şi de │
│ │calităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională │mediu, │
│1.1.1│habitatului │ │x │x │ │ │x │x │ │ │x │x │ │ │x │x │ │ │x │x │ │Mare │pentru Arii│proprietari │
│ │speciei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │de terenuri │
│ │Spermophilus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate │ONG-uri │
│ │citellus în sit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Activitatea 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │Autorităţi │
│ │Instituirea unui│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională │locale şi de │
│1.1.2│regim raţional │ │x │x │ │ │x │x │ │ │x │x │ │ │x │x │ │ │x │x │ │Medie │pentru Arii│mediu, │
│ │de păşunat pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │proprietari │
│ │suprafaţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate │de terenuri │
│ │sitului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Activitatea 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │Autorităţi │
│ │Combaterea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională │locale şi de │
│1.1.3│eroziunii │ │x │x │ │ │x │x │ │ │x │x │ │ │x │x │ │ │x │x │ │Mare │pentru Arii│mediu, │
│ │solului pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │proprietari │
│ │suprafaţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate │de terenuri, │
│ │sitului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ONG-uri │
├─────┼────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──────────┴───────────┴─────────────┤
│ │Măsură generală/Obiectiv specific 2. Asigurarea conservării speciei de buhai de │
│1.2 │baltă cu burta roşie - Bombina bombina, în sensul îmbunătăţirii stării de │
│ │conservare │
├─────┼────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──────────┬───────────┬─────────────┤
│ │Activitatea 4. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │Autorităţi │
│ │Îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională │locale şi de │
│1.2.1│calităţii │ │x │x │ │ │x │x │ │ │x │x │ │ │x │x │ │ │x │x │ │Mare │pentru Arii│mediu, │
│ │habitatului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │proprietari │
│ │speciei Bombina │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate │de terenuri │
│ │bombina în sit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ONG-uri │
├─────┼────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──────────┴───────────┴─────────────┤
│2. │Inventarierea/evaluarea detaliată şi monitoringul biodiversităţii │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Măsură generală/Obiectiv specific 3. Actualizarea inventarului populaţiei şi │
│2.1 │monitorizarea stării de conservare a speciei de interes conservativ │
│ │Spermophilus citellus │
├─────┼────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──────────┬───────────┬─────────────┤
│ │Activitatea 5. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi │
│ │Realizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │locale şi de │
│ │actualizării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională │mediu, │
│2.1.1│inventarului │ │x │x │ │ │x │x │ │ │x │x │ │ │x │x │ │ │x │x │ │Mare │pentru Arii│ONG-uri, │
│ │pentru specia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │centre de │
│ │Spermophilus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate │cercetare, │
│ │citellus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │universităţi │
├─────┼────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──────────┴───────────┴─────────────┤
│ │Măsură generală/Obiectiv specific 4. Actualizarea inventarului populaţiei şi │
│2.2 │monitorizarea stării de conservare a speciei de interes conservativ Bombina │
│ │bombina │
├─────┼────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──────────┬───────────┬─────────────┤
│ │Activitatea 6. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi │
│ │Realizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │locale şi de │
│ │actualizării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională │mediu, │
│2.2.1│inventarului │ │x │x │ │ │x │x │ │ │x │x │ │ │x │x │ │ │x │x │ │Mare │pentru Arii│ONG-uri, │
│ │pentru specia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │centre de │
│ │Bombina bombina │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate │cercetare, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │universităţi │
├─────┼────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──────────┴───────────┴─────────────┤
│2.3 │Măsură generală/Obiectiv specific 5. Realizarea monitorizării stării de │
│ │conservare a speciei de interes conservativ Spermophilus citellus │
├─────┼────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──────────┬───────────┬─────────────┤
│ │Activitatea 7. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Realizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │monitorizării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi │
│ │stării de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │locale şi de │
│ │conservare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională │mediu, │
│2.3.1│conform │ │x │x │ │ │x │x │ │ │x │x │ │ │x │x │ │ │x │x │ │Mare │pentru Arii│ONG-uri, │
│ │protocolului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │centre de │
│ │monitorizare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate │cercetare, │
│ │pentru specia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │universităţi │
│ │Spermophilus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │citellus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──────────┴───────────┴─────────────┤
│2.4 │Măsură generală/Obiectiv specific 6. Realizarea monitorizării stării de │
│ │conservare a speciei de interes conservativ Bombina bombina │
├─────┼────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──────────┬───────────┬─────────────┤
│ │Activitatea 8. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Realizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi │
│ │monitorizării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │locale şi de │
│ │stării de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională │mediu, │
│2.4.1│conservare, │ │x │x │ │ │x │x │ │ │x │x │ │ │x │x │ │ │x │x │ │Mare │pentru Arii│ONG-uri, │
│ │conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │centre de │
│ │protocolului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate │cercetare, │
│ │monitorizare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │universităţi │
│ │pentru specia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Bombina bombina │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──────────┴───────────┴─────────────┤
│3. │Administrarea şi managementul efectiv al arie naturale protejate şi asigurarea │
│ │durabilităţii managementului │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1 │Măsură generală/Obiectiv specific 7. Instalarea limitelor pe teren ale sitului/ │
│ │rezervaţiei şi menţinerea acestora │
├─────┼────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──────────┬───────────┬─────────────┤
│ │Activitatea 9. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Realizarea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instalarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bornelor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │ │
│ │panourilor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională │Autorităţi │
│3.1.1│indicatoarelor │x │x │x │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Medie │pentru Arii│locale │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │ │
│ │evidenţierea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate │ │
│ │limitelor ariei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │naturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protejate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Activitatea 10. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Întreţinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │ │
│ │mijloacelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională │Autorităţi │
│3.1.2│semnalizare a │ │ │ │ │ │ │ │ │x │x │x │ │x │x │x │ │x │x │x │ │Medie │pentru Arii│locale │
│ │limitelor ariei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │ │
│ │naturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate │ │
│ │protejate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──────────┴───────────┴─────────────┤
│3.2 │Măsură generală/Obiectiv specific 8. Urmărirea respectării regulamentului şi a │
│ │prevederilor Planului de management │
├─────┼────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──────────┬───────────┬─────────────┤
│ │Activitatea 11. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │ │
│ │patrule │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională │Garda de │
│3.2.1│periodice pe │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │Mare │pentru Arii│mediu │
│ │teritoriul ariei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │ │
│ │naturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate │ │
│ │protejate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Activitatea 12. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Acordarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │avize - negative│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │ │
│ │/pozitive, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională │ │
│3.2.2│pentru planurile│x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │Medie │pentru Arii│Autorităţi de│
│ │/programele care│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │mediu │
│ │se realizează pe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate │ │
│ │teritoriul ariei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │naturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protejate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──────────┴───────────┴─────────────┤
│3.3 │Măsură generală/Obiectiv specific 9. Asigurarea finanţării/bugetului necesar │
│ │pentru implementarea Planului de management │
├─────┼────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──────────┬───────────┬─────────────┤
│ │Activitatea 13. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │ │
│ │Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională │Autorităţi │
│3.3.1│campanii de │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │Medie │pentru Arii│locale, ONG │
│ │strângere de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │-uri │
│ │fonduri, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate │ │
│ │inclusiv 2% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Activitatea 14. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │ │
│ │Perceperea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională │Autorităţi │
│3.3.2│taxe pentru │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │Medie │pentru Arii│locale │
│ │avizele acordate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate │ │
├─────┼────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──────────┴───────────┴─────────────┤
│3.4 │Măsură generală/Obiectiv specific 10. Asigurarea logisticii necesare pentru │
│ │administrarea eficientă a sitului │
├─────┼────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──────────┬───────────┬─────────────┤
│ │Activitatea 15. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Achiziţionarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │ │
│ │elementelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională │Autorităţi │
│3.4.1│logistică │ │ │ │x │ │ │ │x │ │ │ │x │ │ │ │ │ │ │ │ │Medie │pentru Arii│locale │
│ │necesare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │ │
│ │echipament de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate │ │
│ │teren │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Activitatea 16. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Întreţinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │ │
│ │elementelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională │Autorităţi │
│3.4.2│logistică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │x │ │ │ │x │Medie │pentru Arii│locale │
│ │necesare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │ │
│ │echipament de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate │ │
│ │teren │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──────────┴───────────┴─────────────┤
│3.5 │Măsură generală/Obiectiv specific 11. Monitorizarea implementării Planului de │
│ │management │
├─────┼────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──────────┬───────────┬─────────────┤
│ │Activitatea 17. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Urmărirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │indicatorilor de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │monitorizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │ │
│ │calitativi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională │Autorităţi │
│3.5.1│cantitativi, │ │ │ │ │ │ │ │x │ │ │ │x │ │ │ │ │ │ │ │ │Medie │pentru Arii│locale şi de │
│ │milestone-urilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │mediu │
│ │şi a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate │ │
│ │livrabilelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Planului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │management │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Activitatea 18. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Ajustarea/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │modificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │ │
│ │indicatorilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională │Autorităţi │
│3.5.2│funcţie de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │x │ │ │ │x │Medie │pentru Arii│locale şi de │
│ │modificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │mediu │
│ │implementării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate │ │
│ │Planului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │management │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──────────┴───────────┴─────────────┤
│3.6 │Măsură generală/Obiectiv specific 12. Dezvoltarea capacităţii personalului │
│ │implicat în administrarea/managementul sitului │
├─────┼────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──────────┬───────────┬─────────────┤
│ │Activitatea 19. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Evaluarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nevoilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │ │
│ │formare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională │Autorităţi de│
│3.6.1│personalului │ │ │ │x │ │ │ │x │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mică │pentru Arii│mediu │
│ │implicat în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │ │
│ │managementul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate │ │
│ │ariei naturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protejate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Activitatea 20. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │Autorităţi de│
│ │Desfăşurarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională │mediu, │
│3.6.2│cursurilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │x │ │ │ │x │ │ │ │ │Mică │pentru Arii│furnizori de │
│ │instruire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │programe de │
│ │necesare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate │formare │
├─────┼────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──────────┴───────────┴─────────────┤
│ │Măsură generală/Obiectiv specific 18. Realizarea raportărilor necesare către │
│3.7 │autorităţi: Garda Naţională de Mediu; Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor; │
│ │Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului │
├─────┼────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──────────┬───────────┬─────────────┤
│ │Activitatea 37. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │ │
│ │Elaborarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională │Autorităţi │
│3.7.1│rapoartelor de │ │ │ │x │ │ │ │x │ │ │ │x │ │ │ │x │ │ │ │x │Medie │pentru Arii│locale şi de │
│ │activitate şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │mediu │
│ │financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate │ │
│ │necesare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Activitatea 38. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │ │
│ │Trimiterea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională │Autorităţi │
│3.7.2│completarea │ │ │ │x │ │ │ │x │ │ │ │x │ │ │ │x │ │ │ │x │Medie │pentru Arii│locale şi de │
│ │acestora funcţie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │mediu │
│ │de solicitările │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate │ │
│ │autorităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──────────┴───────────┴─────────────┤
│4. │Comunicare, educaţie ecologică şi conştientizarea publicului │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.1 │Măsură generală/Obiectiv specific 13. Elaborarea/actualizarea Strategiei şi a │
│ │Planului de acţiune privind conştientizarea publicului │
├─────┼────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──────────┬───────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi │
│ │Activitatea 21. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │locale şi de │
│ │Constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională │mediu, │
│4.1.1│unui grup de │ │ │ │x │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Medie │pentru Arii│proprietari, │
│ │lucru pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │ONG-uri, │
│ │elaborarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate │centre de │
│ │Strategiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cercetare, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │universităţi │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi │
│ │Activitatea 22. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │locale şi de │
│ │Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională │mediu, │
│4.1.2│întâlniri pentru│ │ │ │ │x │x │x │x │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Medie │pentru Arii│proprietari, │
│ │elaborarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │ONG-uri, │
│ │Strategiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate │centre de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cercetare, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │universităţi │
├─────┼────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──────────┴───────────┴─────────────┤
│4.2 │Măsură generală/Obiectiv specific 14. Implementarea Strategiei şi a Planului de │
│ │acţiune privind conştientizarea publicului │
├─────┼────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──────────┬───────────┬─────────────┤
│ │Activitatea 23. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Realizarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │materiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Autorităţi │
│ │informative │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locale şi de │
│ │referitoare la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │mediu, │
│ │aria naturală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională │proprietari, │
│4.2.1│protejată: │ │ │ │ │ │ │ │ │x │x │x │x │ │ │ │ │ │ │ │ │Medie │pentru Arii│ONG-uri, │
│ │broşuri, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │centre de │
│ │pliante, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate │cercetare, │
│ │postere, cărţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │universităţi │
│ │şi alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │modalităţi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │informare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Activitatea 24. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │ │
│ │Realizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională │Autorităţi │
│4.2.2│site-ului web al│ │ │ │ │ │ │ │x │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Medie │pentru Arii│locale şi de │
│ │ariei naturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naturale │mediu │
│ │protejate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Protejate │ │
├─────┼────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Activitatea 25. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │