Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PLAN DE ACŢIUNI din 19 mai 2021  pe perioada 2021-2027 pentru implementarea Strategiei naţionale pentru ocuparea forţei de muncă 2021-2027    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PLAN DE ACŢIUNI din 19 mai 2021 pe perioada 2021-2027 pentru implementarea Strategiei naţionale pentru ocuparea forţei de muncă 2021-2027

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 559 bis din 31 mai 2021
──────────
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 558 din 19 mai 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 559 din 31 mai 2021.
──────────

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Obiectivul specific 1. Integrarea durabilă pe piaţa muncii a forţei de muncă │
│disponibile │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Direcţie de acţiune 1.1.Promovarea de noi abordări în furnizarea măsurilor │
│active pentru îmbunătăţirea accesului la piaţa muncii pentru toate persoanele │
│aflate în căutarea unui loc de muncă │
├───────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────────────┬───────────────────────┤
│Măsura │Instituţii /entităţi │Perioada de │Sursa de │Indicatori │
│ │responsabile │implementare│finanţare │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│1.1.1. Dezvoltarea │ │ │POCU 2014-2020, │ │
│serviciilor oferite │ │ │accesare fonduri│ │
│persoanelor inactive │ │ │externe │ │
│apte de muncă şi │ANOFM, │ │nerambursabile │Număr persoane inactive│
│identificarea celor mai│MMPS, │2021 - 2027 │aferente │apte de muncă │
│adecvate modalităţi de │MIPE │ │perioadei 2021 -│beneficiare de servicii│
│încurajare a │ │ │2027, │ │
│participării acestora │ │ │cofinanţare │ │
│pe piaţa muncii │ │ │naţională, BAS, │ │
│ │ │ │BS │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│1.1.2. Facilitarea │ │ │ │ │
│accesului pe piaţa │ │ │ │ │
│muncii a persoanelor │ │ │ │ │
│din grupurile │ │ │POCU 2014-2020, │ │
│dezavantajate, apte de │ │ │accesare fonduri│ │
│muncă, prin crearea de │ANOFM, │ │externe │Număr de persoane din │
│echipe mobile mixte cu │MMPS, │ │nerambursabile │grupurile dezavantajate│
│rol în furnizarea de │MIPE, │2021 - 2027 │aferente │pentru care s-a │
│servicii integrate de │SPAS (serviciile │ │perioadei 2021 -│facilitat accesul pe │
│identificare, îndrumare│publice de asistenţă │ │2027, │piaţa muncii │
│şi sprijin, precum şi │socială) │ │cofinanţare │ │
│prin adaptarea │ │ │naţională, BAS, │ │
│intervenţiilor │ │ │BS │ │
│individualizate în │ │ │ │ │
│cadrul managementului │ │ │ │ │
│de caz │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ │Număr de persoane │
│ │ │ │ │cărora le-au fost │
│ │ │ │ │oferite pachete │
│ │ │ │ │integrate de măsuri de │
│ │ │ │ │activare, din care │
│ │ │ │ │persoane inactive apte │
│ │ │ │ │de muncă, persoane cu │
│ │ │ │ │dizabilităţi, şomeri cu│
│ │ │ │ │un nivel redus de │
│ │ │ │ │competenţe, şomeri de │
│1.1.3.Furnizarea de │ │ │ │lungă durată, persoane │
│pachete de servicii şi │ │ │ │cu vârsta peste 50 de │
│măsuri adaptate │ │ │ │ani, persoane │
│grupurilor │ │ │ │reîntoarse în ţară, │
│dezavantajate, precum │ │ │ │persoane beneficiare │
│persoane inactive apte │ │ │ │ale unei forme de │
│de muncă, persoane cu │ │ │POCU 2014-2020, │protecţie │
│dizabilităţi, şomeri cu│ANOFM, │ │accesare fonduri│internaţională │
│un nivel redus de │MMPS, │ │externe │(migranţi); │
│competenţe, şomeri de │MIPE, │ │nerambursabile │Număr de persoane care │
│lungă durată, persoane │Furnizori de servicii │2021 - 2027 │aferente │dobândesc un loc de │
│cu vârsta peste 50 de │de ocupare acreditaţi,│ │perioadei 2021 -│muncă în urma │
│ani, persoane │Furnizori de formare │ │2027, │cuprinderii în pachete │
│reîntoarse în ţară, │profesională │ │cofinanţare │integrate de măsuri de │
│persoane eliberate din │autorizaţi │ │naţională, BAS, │activare, din care │
│detenţie, tineri │ │ │BS │persoane inactive apte │
│postinstituţionalizaţi,│ │ │ │de muncă, persoane cu │
│persoane beneficiare │ │ │ │dizabilităţi, şomeri cu│
│ale unei forme de │ │ │ │un nivel redus de │
│protecţie │ │ │ │competenţe, şomeri de │
│internaţională │ │ │ │lungă durată, persoane │
│(migranţi) etc. │ │ │ │cu vârsta peste 50 de │
│ │ │ │ │ani, persoane │
│ │ │ │ │reîntoarse în ţară, │
│ │ │ │ │persoane eliberate din │
│ │ │ │ │detenţie, tineri │
│ │ │ │ │postinstituţionalizaţi,│
│ │ │ │ │persoane beneficiare │
│ │ │ │ │ale unei forme de │
│ │ │ │ │protecţie │
│ │ │ │ │internaţională │
│ │ │ │ │(migranţi) │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│1.1.4.Dezvoltarea de │ │ │ │ │
│instrumente şi │ │ │ │ │
│metodologii care să │ │ │ │ │
│permită │ │ │accesare fonduri│ │
│debirocratizarea şi │ │ │externe │ │
│digitalizarea │ANOFM, │ │nerambursabile │O platformă integrată │
│activităţii ANOFM în │MMPS, │ │aferente │funcţională Ghid │
│vederea furnizării în │MIPE, │2021 - 2027 │perioadei 2021 -│privind adaptările la │
│mod integrat a │ANDPDCA, │ │2027, │locul de muncă şi │
│serviciilor dedicate │CCI │ │cofinanţare │angajare asistată │
│angajatorilor, precum │ │ │naţională, BAS, │ │
│şi realizarea de │ │ │BS │ │
│adaptări necesare │ │ │ │ │
│persoanelor cu │ │ │ │ │
│dizabilităţi │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│1.1.5.Stimularea │ │ │ │ │
│furnizorilor acreditaţi│ │ │ │ │
│de servicii de ocupare │ │ │accesare fonduri│ │
│în condiţii de │ │ │externe │ │
│sustenabilitate prin │Furnizorii de servicii│ │nerambursabile │Număr de persoane │
│acordarea de mini │de ocupare acreditaţi,│ │aferente │mediate care se află în│
│granturi dimensionate │ANOFM, │2021 - 2027 │perioadei 2021 -│ocupare la 6 /12 luni │
│în funcţie de perioada │MMPS, │ │2027, │de la împlinirea a 12 │
│pentru care persoana │MIPE │ │cofinanţare │luni de încadrare în │
│mediată rămâne ocupată │ │ │naţională, BAS, │muncă │
│pe piaţa muncii (pt. 6/│ │ │BS │ │
│12 luni de la │ │ │ │ │
│împlinirea a 12 luni de│ │ │ │ │
│încadrare în muncă) │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│1.1.6.Promovarea unor │ │ │ │Număr de servicii │
│servicii dedicate │ │ │ │dedicate persoanelor │
│persoanelor, inclusiv │ │ │ │care au un loc de muncă│
│persoanelor cu │ANOFM, │2021 - 2027 │BAS │şi doresc schimbarea │
│dizabilităţi, care au │MMPS │ │ │acestuia Număr de │
│un loc de muncă şi │ │ │ │persoane cu │
│doresc schimbarea │ │ │ │dizabilităţi care au │
│acestuia │ │ │ │beneficiat de servicii │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│1.1.7. Acordarea de │MMPS, │ │ │Număr de angajaţi │
│granturi pentru │ANOFM, │2021-2027 │BAS │cuprinşi în formare │
│formarea profesională a│MIPE │ │FSE │profesională organizată│
│angajaţilor │ │ │ │de angajatori │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│1.1.8.Realizarea unor │ │ │ │ │
│evaluări aprofundate │ │ │ │ │
│ale şomajului, dar şi │MMPS, │ │BAS │ │
│ale inactivităţii în │ANOFM, │2021-2027 │BS │Număr de evaluări │
│vederea reducerii şi │PS │ │FSE │realizate │
│prevenirii şomajului de│ │ │ │ │
│lungă durată şi a │ │ │ │ │
│şomajului structural │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────────────┴───────────────────────┤
│Direcţie de acţiune 1.2. Promovarea, dezvoltarea şi consolidarea iniţiativelor │
│/oportunităţilor de antreprenoriat şi economie socială vizând crearea de locuri │
│de muncă de calitate │
│ │
├───────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────────────┬───────────────────────┤
│Măsura │Instituţii / entităţi │Perioada de │Sursa de │Indicatori │
│ │responsabile │implementare│finanţare │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│ │MEAT, │ │ │ │
│ │MIPE, │ │ │ │
│ │Entităţi de tipul │ │ │ │
│ │celor care au │ │ │ │
│ │implementat schemele │ │ │ │
│ │de start- up în │ │ │ │
│ │programarea 2014-2020 │ │ │ │
│ │(administratori de │ │ │ │
│ │grant), │ │ │ │
│ │Furnizori de formare │ │ │ │
│1.2.1. Furnizarea unor │profesională │ │accesare fonduri│Număr de start-up-uri │
│programe de sprijin │autorizaţi, │ │externe │înfiinţate Număr de │
│antreprenorial │Entităţi │ │nerambursabile │locuri de muncă nou │
│responsabil, adaptate │neguvernamentalele │ │aferente │create │
│la nevoile diferitelor │mediului de afaceri în│ │perioadei 2021 -│Durata de viaţă şi │
│grupuri ţintă, cu │parteneriat cu ANOFM, │2021 - 2027 │2027, │creşterea în capacitate│
│accent pe persoanele │CCI, │ │cofinanţare │şi valoare a │
│dezavantajate, care să │PS, │ │naţională │start-up-urilor Numărul│
│cuprindă măsuri de tip │ONG-uri ale mediului │ │Mecanisme de │şi amplitudinea │
│pre start-up şi scheme │de afaceri sau care au│ │finanţare │financiară a │
│granturi pentru │în obiectul de │ │europene │exit-urilor de start-up│
│start-up-uri │activitate activităţi │ │specifice IMM │ │
│ │dedicate grupurilor │ │ │ │
│ │ţintă vizate de │ │ │ │
│ │intervenţie sau de │ │ │ │
│ │sprijin comunitar/de │ │ │ │
│ │dezvoltare locală, │ │ │ │
│ │prin folosirea │ │ │ │
│ │relaţiilor existente │ │ │ │
│ │cu comunitatea sau │ │ │ │
│ │prin construirea de │ │ │ │
│ │noi relaţii │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│ │MMPS, │ │ │ │
│ │MIPE, │ │ │ │
│ │ANOFM, │ │ │ │
│ │Entităţi ale economiei│ │ │ │
│ │sociale, APL, în │ │ │ │
│ │parteneriat cu │ │ │ │
│1.2.2.Dezvoltarea unor │entităţi │ │ │ │
│instrumente şi │neguvernamentale ale │ │ │ │
│structuri colaborative/│mediului de afaceri, │ │ │ │
│participative, cu rol │ONG care promovează/ │ │POCU 2014-2020, │ │
│în monitorizarea şi │spriji nă economia │ │accesare fonduri│ │
│evaluarea evoluţiei │socială, ale mediului │ │externe │ │
│economiei sociale în │de afaceri în │ │nerambursabile │Număr de instrumente şi│
│România, promovarea, │parteneriat cu ANOFM, │ │aferente │structuri colaborative/│
│sensibilizarea şi │CCI, PS, ONG-uri ale │2021 - 2027 │perioadei 2021 -│participative │
│conştientizarea asupra │mediului de afaceri │ │2027, │funcţionale │
│antreprenoriatului │sau care au în │ │cofinanţare │ │
│social şi economiei │obiectul de activitate│ │naţională, BAS, │ │
│sociale, sprijinirea │activităţi dedicate │ │BS │ │
│din punct de vedere │grupurilor ţintă │ │ │ │
│organizaţional şi │vizate de intervenţie │ │ │ │
│tehnic a entităţilor de│sau de sprijin │ │ │ │
│economie socială │comunitar/de │ │ │ │
│ │dezvoltare locală, │ │ │ │
│ │prin folosirea │ │ │ │
│ │relaţiilor existente │ │ │ │
│ │cu comunitatea sau │ │ │ │
│ │prin construirea de │ │ │ │
│ │noi relaţii │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│1.2.2.Dezvoltarea unor │MMPS, │ │ │ │
│instrumente şi │MIPE, │ │POCU 2014-2020, │ │
│structuri colaborative/│ANOFM, │ │accesare fonduri│ │
│participative, cu rol │Entităţi ale economiei│ │externe │ │
│în monitorizarea şi │sociale, APL, în │ │nerambursabile │Număr de instrumente şi│
│evaluarea evoluţiei │parteneriat cu │ │aferente │structuri colaborative/│
│economiei sociale în │entităţi │2021 - 2027 │perioadei 2021 -│participative │
│România, promovarea, │neguvernamentale ale │ │2027, │funcţionale │
│sensibilizarea şi │mediului de afaceri, │ │cofinanţare │ │
│conştientizarea asupra │ONG care promovează/ │ │naţională, BAS, │ │
│antreprenoriatului │spriji nă economia │ │BS │ │
│social şi economiei │socială, │ │ │ │
│sociale, sprijinirea │ │ │ │ │
│din punct de vedere ├──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│organizaţional şi │Entităţi care au în │ │ │ │
│tehnic a entităţilor de│obiectul de activitate│ │ │ │
│economie socială │cercetarea-dezvoltarea│ │ │ │
│ │/evaluarea, PS │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│1.2.3.Scheme de │MMPS, │ │ │ │
│antreprenoriat social │MIPE, │ │ │ │
│care să combine │ANOFM, │ │POCU 2014-2020, │ │
│sprijinul │Furnizori de formare │ │accesare fonduri│ │
│antreprenorial pre │profesională │ │externe │Număr de start-up-uri │
│start-up şi acordarea │autorizaţi, │ │nerambursabile │de economie socială │
│de granturi pentru │Entităţi ale economiei│ │aferente │înfiinţate │
│start-up-uri de │sociale, APL, în │2021 - 2027 │perioadei 2021 -│Număr de locuri de │
│economie socială, în │parteneriat cu │ │2027, │muncă nou create │
│vederea activării │entităţi │ │cofinanţare │ │
│potenţialului de │neguvernamentale ale │ │naţională, BAS, │ │
│dezvoltare al │mediului de afaceri, │ │BS │ │
│sectorului economiei │ONG care promovează/ │ │ │ │
│sociale │spriji nă economia │ │ │ │
│ │socială, CCI │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│ │MEAT, MIPE, │ │ │ │
│ │Entităţi de tipul │ │ │ │
│ │celor care au │ │ │ │
│ │implementat schemele │ │ │ │
│ │de start- up în │ │ │ │
│ │programarea 2014-2020 │ │ │ │
│ │(administratori de │ │ │ │
│ │grant), │ │ │ │
│ │Furnizori de formare │ │ │ │
│ │profesională │ │ │ │
│ │autorizaţi, │ │ │ │
│1.2.4.Asistenţă/ │Entităţi │ │ │ │
│consultanţă în afaceri │neguvernamentale ale │ │accesare fonduri│ │
│post înfiinţare pentru │mediului de afaceri, │ │externe │ │
│depăşirea │în parteneriat cu │ │nerambursabile │Număr de IMM-uri │
│dificultăţilor │ANOFM, CCI, │2021 - 2027 │aferente │sprijinite post- │
│economice şi sprijin │Organizaţii │ │perioadei 2021 -│start-up │
│pentru inovare şi │neguvernamentale ale │ │2027, │ │
│digitalizare al │mediului de afaceri │ │cofinanţare │ │
│start-up-urilor │sau care au în │ │naţională │ │
│sustenabile │obiectul de activitate│ │ │ │
│ │activităţi dedicate │ │ │ │
│ │grupurilor ţintă │ │ │ │
│ │vizate de intervenţie │ │ │ │
│ │sau de sprijin │ │ │ │
│ │comunitar/de │ │ │ │
│ │dezvoltare locală, │ │ │ │
│ │prin folosirea │ │ │ │
│ │relaţiilor existente │ │ │ │
│ │cu comunitatea sau │ │ │ │
│ │prin construirea de │ │ │ │
│ │noi relaţii │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│1.2.5.Scheme de │MMPS, │ │ │ │
│sprijin, inclusiv │MIPE, │ │ │ │
│financiar, în vederea │ANOFM, │ │POCU 2014-2020, │ │
│îmbunătăţirii │Furnizori de formare │ │accesare fonduri│ │
│perspectivelor de │profesională │ │externe │Număr de structuri de │
│consolidare şi │autorizaţi, │ │nerambursabile │economie socială │
│dezvoltare sustenabilă │Entităţi ale economiei│ │aferente │consolidate/dezvoltate │
│a structurilor de │sociale, APL, în │2021 - 2027 │perioadei 2021 -│Număr de locuri de │
│economie socială, în │parteneriat cu │ │2027, │muncă nou create │
│special a celor cu │entităţi │ │cofinanţare │Număr de beneficiari │
│rezultate dovedite de │neguvernamentale ale │ │naţională, BAS, │ │
│angajare a persoanelor │mediului de afaceri, │ │BS │ │
│din grupurile │ONG-uri care │ │ │ │
│defavorizate │promovează/sprijină │ │ │ │
│ │economia socială │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│1.2.6.Subvenţionarea │ │ │ │ │
│procesului de integrare│ │ │ │Număr de persoane │
│socio-profesională a │ │ │ │participante la │
│lucrătorilor │ │ │accesare fonduri│procesul de integrare │
│defavorizaţi în cadrul │ANOFM, │ │externe │socio- profesională │
│întreprinderilor │MMPS, │ │nerambursabile │subvenţionat │
│sociale de inserţie - │MIPE, │ │aferente │Număr de persoane │
│acoperirea costurilor │Entităţi de economie │2021 - 2027 │perioadei 2021 -│aflate în ocupare după │
│de calificare la locul │socială - │ │2027, │finalizarea │
│de muncă, contracte de │întreprinderi sociale │ │cofinanţare │contractului de muncă │
│muncă subvenţionate pe │de inserţie │ │naţională, BAS, │subvenţionat (la 6 luni│
│perioade cuprinse între│ │ │BS │de la finalizarea │
│6 - 24 luni, cu │ │ │ │intervenţiei) │
│servicii de acompaniere│ │ │ │ │
│socio-profesională şi │ │ │ │ │
│sociale │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│ │MIPE, │ │ │ │
│ │ME, │ │ │ │
│1.2.7. Susţinerea │MCID │ │ │ │
│înfiinţării de centre │Entităţi ale economiei│ │ │ │
│de inovaţie şi │sociale, APL, în │ │accesare fonduri│ │
│antreprenoriat (de │parteneriat cu │ │externe │Număr de centre de │
│tipul incubatoarelor de│entităţi │ │nerambursabile │inovaţie şi │
│afaceri, huburilor, │neguvernamentale ale │2021-2027 │aferente │antreprenoriat │
│makerspace, centre │mediului de afaceri, │ │perioadei 2021 -│susţinute │
│dedicate roboticii şi │ONG care promovează/ │ │2027 │ │
│inteligenţei │sprijină mediul de │ │ │ │
│artificiale etc.) │afaceri, │ │ │ │
│ │Entităţi din mediul │ │ │ │
│ │universitar şi de │ │ │ │
│ │cercetare, PS │ │ │ │
├───────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────────────┴───────────────────────┤
│Direcţie de acţiune 1.3. Dezvoltarea de măsuri pentru identificarea şi │
│reducerea deficitelor de forţă de muncă, în special a celor de la nivel local/ │
│regional │
├───────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────────────┬───────────────────────┤
│Măsura │Instituţii / entităţi │Perioada de │Sursa de │Indicatori/ţinte │
│ │responsabile │implementare│finanţare │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│1.3.1.Finanţarea de │ │ │ │ │
│intervenţii integrate │ │ │ │ │
│în zone cu deficit de │ │ │ │ │
│forţă de muncă şi │ │ │ │ │
│migraţie sezonieră, │ │ │ │ │
│prin acordare de │ │ │ │ │
│granturi, care să │ │ │ │ │
│cuprindă printre altele│ │ │ │ │
│şi următoarele acţiuni:│ │ │ │ │
│identificarea │ │ │ │ │
│dimensiunii fenomenului│MMPS, │ │ │ │
│de deficit de forţă de │MIPE, │ │accesare fonduri│ │
│muncă, în special de la│ANOFM, │ │externe │Participanţi în │
│nivel local/regional; │APL, │ │nerambursabile │ocupare, inclusiv │
│proiectarea serviciilor│GAL Urbane, │ │aferente │ocupare pe cont propriu│
│suport pentru reducerea│GAL Rurale │2021 - 2027 │perioadei 2021 -│la finalizarea │
│deficitelor de forţă de│PS, │ │2027, │intervenţiilor de │
│muncă în parteneriat cu│Entităţi care au în │ │cofinanţare │reducere a deficitului │
│comunitatea locală, cu │obiectul de activitate│ │naţională, BAS, │de forţă de muncă │
│partenerii sociali şi │cercetarea-dezvoltarea│ │BS │ │
│cu alte părţi │/evaluarea,ONG, CCI │ │ │ │
│interesate (angajatori │ │ │ │ │
│etc.); acordarea │ │ │ │ │
│serviciilor suport │ │ │ │ │
│pentru reducerea │ │ │ │ │
│deficitelor de forţă de│ │ │ │ │
│muncă în parteneriat cu│ │ │ │ │
│comunitatea locală, cu │ │ │ │ │
│partenerii sociali şi │ │ │ │ │
│cu alte părţi │ │ │ │ │
│interesate (angajatori │ │ │ │ │
│etc.) │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│ │MMPS, │ │accesare fonduri│Număr de persoane │
│ │MIPE, │ │externe │incluse în măsuri de │
│ │ME, │ │nerambursabile │reducere a deficitelor │
│1.3.2.Promovarea │ANOFM, │ │aferente │Număr de persoane │
│măsurilor de reducere a│APL, │2021 - 2027 │perioadei 2021 -│încadrate în muncă prin│
│deficitelor de │GAL, │ │2027, │măsuri de reducere a │
│competenţe │PS, │ │cofinanţare │deficitelor │
│ │Furnizori de formare │ │naţională, │ │
│ │profesională │ │’bas │ │
│ │autorizaţi, isj/ismb │ │BS │ │
│ │Unităţi de învăţământ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│1.3.3.Reducerea │ │ │ │Număr persoane cărora │
│ocupării în agricultura│ │ │ │le-a fost facilitată │
│de subzistenţă şi │ │ │Plan Naţional │relocarea din │
│facilitatea relocării │MADR, ANOFM │2021-2027 │Strategic PAC │agricultura de │
│acestei resurse umane │ │ │post 2020 │subzistenţă către │
│către activităţile │ │ │ │activităţi non agricole│
│non-agricole │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│1.3.4.Finanţarea │ │ │ │ │
│serviciilor de │ │ │accesare fonduri│ │
│susţinere a │ │ │externe │ │
│îmbătrânirii active │ │ │nerambursabile │Număr persoane de peste│
│prin implicarea │MIPE, │ │aferente │60 de ani implicate în │
│lucrătorilor vârstnici │Angajatori, │2021-2027 │perioadei 2021 -│programe de mentorat │
│de peste 60 de ani în │PS │ │2027, │ │
│programe de mentorat │ │ │cofinanţare │ │
│pentru formarea şi │ │ │naţională │ │
│integrarea lucrătorilor│ │ │ │ │
│noi │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ │Aplicaţie pentru │
│ │ │ │ │sincronizarea, │
│ │ │ │ │interconectarea, │
│ │ │ │ │testarea, actualizarea │
│ │ │ │ │si monitorizarea │
│ │ │ │ │următoarelor mecanisme │
│ │ │ │ │dezvoltate în proiectul│
│ │ │ │ │ReCONECT: │
│ │ │ │ │- mecanism integrat de │
│ │ │ │ │monitorizare a │
│1.3.5.Cartografierea │ │ │ │inserţiei absolvenţilor│
│ocupaţiilor şi │ANOFM, │ │accesare fonduri│programelor de educaţie│
│competenţelor, precum │MMPS, │ │externe │şi formare │
│şi asigurarea │ME, │ │nerambursabile │profesională; │
│corespondenţei între │UEFISCDI, │2021-2023 │aferente │- mecanism │
│ocupaţii, calificări şi│CNDIPT, │ │perioadei 2014- │interconectat de │
│conţinutul lor de │INCSMPS │ │2020 │anticipare a nevoii de │
│competenţe │ │ │ │calificări şi │
│ │ │ │ │competente pe piaţa │
│ │ │ │ │muncii; │
│ │ │ │ │- mecanism │
│ │ │ │ │interconectat de │
│ │ │ │ │evaluare şi │
│ │ │ │ │monitorizare a │
│ │ │ │ │politicilor publice │
│ │ │ │ │privind măsurile active│
│ │ │ │ │şi formarea │
│ │ │ │ │profesională │
│ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────────────┴───────────────────────┤
│Direcţie de acţiune 1.4. Reducerea disparităţii de gen privind ocuparea forţei │
│de muncă │
│ │
├───────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────────────┬───────────────────────┤
│Măsura │Instituţii / entităţi │Perioada de │Sursa de │Indicatori │
│ │responsabile │implementare│finanţare │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│1.4.1.Promovarea │ │ │ │ │
│formelor atipice de │ │ │ │ │
│ocupare a forţei de │MMPS, │ │ │ │
│muncă, care să permită │ANES, │ │ │ │
│asumarea │ANOFM, │ │ │Număr de acţiuni de │
│responsabilităţilor de │IM, │2021 - 2027 │BAS, │promovare │
│îngrijire a persoanelor│PS, │ │BS │ │
│dependente, cu │ONG, │ │ │ │
│respectarea │Angajatori │ │ │ │
│echilibrului dintre │ │ │ │ │
│viaţa profesională şi │ │ │ │ │
│cea privată │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│1.4.2.Furnizarea de │ │ │ │Număr de persoane │
│servicii suport de │ │ │ │beneficiare de servicii│
│integrare pe piaţa │ │ │accesare fonduri│suport de integrare pe │
│muncii a persoanelor │ANOFM, │ │externe │piaţa muncii, din care │
│care au calitatea unici│MMPS, │ │nerambursabile │persoane unici │
│întreţinători ai │MIPE, │ │aferente │întreţinători ai │
│familiilor │Furnizori de servicii │2021 - 2027 │perioadei 2021 -│familiilor │
│monoparentale şi/sau a │sociale, Furnizori de │ │2027, │monoparentale şi/sau │
│persoanelor care au │servicii socio- │ │cofinanţare │persoane care au copii │
│copii mai mici de 12 │educaţionale │ │naţională, BAS, │mai mici de 12 ani (din│
│ani, în special a celor│ │ │BS │care din mediul rural) │
│provenind din mediul │ │ │ │ │
│rural │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│1.4.3.Sprijin acordat │ │ │ │ │
│angajatorilor/ │ │ │ │ │
│consorţiilor de │ │ │accesare fonduri│ │
│angajatori pentru │ │ │externe │Participanţi în │
│amenajarea unor spaţii │ │ │nerambursabile │ocupare, inclusiv │
│destinate supravegherii│MIPE, │ │aferente │ocupare pe cont propriu│
│şi îngrijirii copiilor │Angajatori/consorţii │2021 - 2027 │perioadei 2021 -│la finalizare │
│cu vârstă │de angajatori │ │2027, │intervenţie │
│antepreşcolară, în │ │ │cofinanţare │Număr micro/IMM-uri │
│vederea asigurării │ │ │naţională, BAS, │sprijinite │
│echilibrului dintre │ │ │BS │ │
│viaţa profesională şi │ │ │ │ │
│cea de familie a │ │ │ │ │
│femeilor angajate │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────────────┴───────────────────────┤
│Direcţie de acţiune 1.5. Furnizarea unor măsuri de sprijin pentru menţinerea │
│activităţii economice în contextul COVID 19 sau a altor situaţii excepţionale │
│ │
├───────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────────────┬───────────────────────┤
│Măsura │Instituţii / entităţi │Perioada de │Sursa de │Indicatori │
│ │responsabile │implementare│finanţare │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │POCU 2014-2020, │ │
│1.5.1.Sprijin pentru │ │ │accesare fonduri│ │
│persoanele care se află│ │ │externe │ │
│în şomaj tehnic ca │ │ │nerambursabile │Număr de persoane │
│urmare a declarării │ANOFM, │ │aferente │beneficiare de şomaj │
│situaţiilor de urgenţă/│MMPS, │2021 - 2027 │perioadei 2021 -│tehnic suportat de stat│
│alertă (ex. pandemia │MIPE │ │2027, │ │
│COVID - 19), inclusiv │ │ │cofinanţare │ │
│subvenţii │ │ │naţională, │ │
│ │ │ │BAS, │ │
│ │ │ │BS │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│1.5.2.Sprijin pentru │ │ │POCU 2014-2020, │ │
│persoanele angajate în │ │ │accesare fonduri│ │
│cadrul întreprinderilor│ │ │externe │ │
│a căror activitate este│ANOFM, │ │nerambursabile │Număr de persoane │
│afectată direct/ │MMPS, │2021 - 2027 │aferente │beneficiare de sprijin,│
│indirect ca urmare a │MIPE │ │perioadei 2021 -│din care subvenţii │
│declarării situaţiilor │ │ │2027, │ │
│de urgenţă/alertă (ex. │ │ │cofinanţare │ │
│pandemia COVID - 19), │ │ │naţională, BAS, │ │
│inclusiv subvenţii │ │ │BS │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │POCU 2014-2020, │ │
│1.5.3.Subvenţii │ │ │accesare fonduri│ │
│acordate angajatorilor │ │ │externe │ │
│pentru plata unei părţi│ANOFM, │ │nerambursabile │Număr de persoane │
│din salariu, în vederea│MMPS, │2021 - 2027 │aferente │beneficiare de sprijin,│
│menţinerii locurilor de│MIPE │ │perioadei 2021 -│din care subvenţii │
│muncă, pentru angajaţii│ │ │2027, │ │
│care au beneficiat de │ │ │cofinanţare │ │
│şomaj tehnic │ │ │naţională, BAS, │ │
│ │ │ │BS │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│1.5.4.Acordare de │ │ │ │ │
│servicii de │ │ │ │Număr persoane │
│preconcediere ( │ANOFM, │ │ │beneficiare ale │
│servicii de ocupare şi │Furnizori de servicii │2021-2027 │BAS │serviciilor de │
│de formare │de ocupare acreditaţi │ │ │preconcediere │
│profesională) pentru │ │ │ │ │
│persoanele care urmează│ │ │ │ │
│să fie disponibilizate │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│1.5.5.Sprijin acordat │ │ │ │ │
│angajatorilor pentru │ │ │ │Număr de angajatori │
│desfăşurarea │MMPS, │2021-2027 │BAS │sprijiniţi │
│activităţii în regim de│ANOFM │ │FSE │ │
│telemuncă sau muncă la │ │ │ │ │
│domiciliu │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────────────┴───────────────────────┤
│Obiectivul specific 2. Creşterea gradului de valorificare a potenţialului │
│economic al tinerilor (inclusiv a tinerilor NEET) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Direcţie de acţiune 2.1. Creşterea ocupării tinerilor şi promovarea unei │
│ocupări durabile, inclusiv prin implementarea Garanţiei pentru Tineret │
│consolidare │
├───────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────────────┬───────────────────────┤
│Măsura │Instituţii / entităţi │Perioada de │Sursa de │Indicatori │
│ │responsabile │implementare│finanţare │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│2.1.1. Dezvoltarea de │ │ │ │ │
│sisteme de prevenţie │MMPS, │ │ │Număr de parteneriate │
│prin consolidarea │ANOFM, │ │ │încheiate Număr de │
│parteneriatelor între │ANES, │ │ │parteneriate │
│instituţii cu │ME, │ │ │consolidate Număr de │
│competenţe în domeniul │ISJ/ISMB, │ │ │tineri cu risc de a │
│ocupării, educaţiei şi │Unităţi de învăţământ,│2021-2027 │Nu este cazul │deveni NEETs │
│protecţiei sociale, │MTS, inclusiv DJST, │ │ │identificaţi │
│precum şi alte entităţi│APL (inclusiv DGASPC),│ │ │Număr de campanii de │
│relevante în vederea │PS, │ │ │informare cu privire la│
│identificării tinerilor│ONG │ │ │serviciile oferite de │
│cu risc de a deveni │ │ │ │ANOFM realizate │
│tineri NEET │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│2.1.2.Înfiinţarea/ │MIPE, │ │ │ │
│dezvoltarea de centre/ │MMPS, │ │ │ │
│cluburi de tineret la │ANES, │ │accesare fonduri│ │
│nivel comunitar, cu │MTS, inclusiv DJST, │ │externe │ │
│implicarea │ONG, │ │nerambursabile │Entităţi sprijinite │
│autorităţilor locale şi│Organizaţii de │ │aferente │pentru dezvoltarea şi │
│a unor entităţi publice│tineret, │2021-2027 │perioadei 2021 -│furnizarea de servicii │
│sau private care să │Centre/cluburi de │ │2027, │de ocupare │
│ofere activităţi │tineret, │ │cofinanţare │ │
│specifice adaptate │APL, │ │naţională, BAS, │ │
│tinerilor şi susţinerea│PS, │ │BS │ │
│activităţi de promovare│CCI │ │ │ │
│a acestora │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ │Număr de centre de │
│ │ │ │ │tineret înfiinţate │
│ │ │ │ │Număr de centre de │
│ │ │ │ │tineret dezvoltate │
│2.1.3. Realizarea de │ │ │ │Număr de reţele de │
│către centrele/ │ │ │accesare fonduri│lucrători de tineret │
│cluburile de tineret │MIPE, │ │externe │înfiinţate şi │
│publice sau private sau│MTS, inclusiv DJST, │ │nerambursabile │funcţionale Număr de │
│alte entităţi │ONG, │ │aferente │lucrători de tineret │
│interesate a unor │Cluburi de tineret, │2021-2027 │perioadei 2021 -│identificaţi şi │
│reţele de lucrători de │Organizaţii de │ │2027, │selectaţi, din care │
│tineret, identificaţi, │tineret, │ │cofinanţare │NEETs Număr de │
│selectaţi şi activaţi │APL, │ │naţională, │lucrători de tineret │
│din rândul tinerilor │PS │ │BS, │activaţi, din care │
│(în special NEETs) │ │ │Fonduri private │NEETs │
│ │ │ │ │Număr de tineri, din │
│ │ │ │ │care NEETs înregistraţi│
│ │ │ │ │la ANOFM în vederea │
│ │ │ │ │oferirii de servicii de│
│ │ │ │ │ocupare │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ │Număr de tineri, din │
│ │ │ │ │care NEETs identificaţi│
│ │ │ │ │Număr de tineri, din │
│ │ │ │ │care NEETs înregistraţi│
│ │ │ │ │la ANOFM Număr tineri │
│ │ │ │ │cu dizabilităţi │
│ │ │ │ │înregistraţi la ANOFM │
│ │ │ │ │(pe grade de handicap) │
│ │ │ │ │Nr. tineri, din care │
│ │MMPS, │ │ │NEETs care beneficiază │
│ │MIPE, │ │POCU 2014-2020, │de servicii de │
│ │ANOFM, │ │accesare fonduri│informare şi consiliere│
│2.1.4.Cartografierea, │ANES, │ │externe │în carieră │
│informarea, pregătirea │ME, │ │nerambursabile │Număr tineri cu │
│şi furnizarea ofertei │MTS, │ │aferente │dizabilităţi care │
│propriu- zise (pachete │APL, │2021-2027 │perioadei 2021 -│beneficiază de servicii│
│integrate de măsuri de │PS, │ │2027, │de informare şi │
│activare a tinerilor, │ONG, │ │cofinanţare │consiliere în carieră │
│inclusiv NEETs) │Centre de tineret, │ │naţională, BAS, │Număr tineri, din care │
│ │Reţele de tineret, ISJ│ │BS │NEETs cuprinşi în │
│ │/ISMB, │ │ │pachete de măsuri de │
│ │Unităţi de învăţământ │ │ │activare │
│ │ │ │ │Număr tineri, din care │
│ │ │ │ │NEETs ocupaţi în urma │
│ │ │ │ │cuprinderii în pachete │
│ │ │ │ │de măsuri de activare │
│ │ │ │ │Număr tineri cu │
│ │ │ │ │dizabilităţi ocupaţi în│
│ │ │ │ │urma cuprinderii în │
│ │ │ │ │pachete de măsuri de │
│ │ │ │ │activare │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ │Număr de tineri al │
│ │ │ │accesare fonduri│căror statut pe piaţa │
│2.1.5.îmbunătăţirea │ANOFM, │ │externe │muncii sau în sistemul │
│monitorizării situaţiei│MMPS, │ │nerambursabile │de educaţie sau de │
│tinerilor NEET după │ME, │ │aferente │formare profesională │
│integrarea pe piaţa │MIPE, │2021-2027 │perioadei 2021 -│este cunoscut la 6/12/ │
│muncii sau în sistemul │Centrele/cluburile de │ │2027, │18 luni de la │
│de educaţie sau de │tineret, ISJ/ISMB, │ │cofinanţare │includerea într-o │
│formare profesională │Unităţi de învăţământ │ │naţională, BAS, │ofertă de Garanţie │
│ │ │ │BS │pentru Tineret (de │
│ │ │ │ │educaţie/formare │
│ │ │ │ │profesională/ocupare) │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│2.1.6. Dezvoltarea │MTS, │ │ │ │
│voluntariatului în │ME, │ │ │ │
│rândul tinerilor, │MMPS, │ │accesare fonduri│ │
│inclusiv NEETs, în │MIPE, │ │externe │Număr de tineri, din │
│scopul familiarizării │ISJ/ISMB, │ │nerambursabile │care NEETs cuprinşi în │
│acestora cu cerinţele │Unităţi de învătământ,│ │aferente │programul Tânăr │
│locurilor de muncă, │ONG, │2021-2027 │perioadei 2021 -│voluntar │
│facilitării dobândirii │APL, │ │2027, │Număr de entităţi │
│de noi competenţe şi │Companii publice si │ │cofinanţare │publice şi private │
│identificării unor │private, întreprinderi│ │naţională, │participante în program│
│potenţiale parcursuri │sociale şi │ │Fonduri private │ │
│profesionale, inclusiv │întreprinderi sociale │ │ │ │
│antreprenoriale │de inserţie, │ │ │ │
│ │ANO FM │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│2.1.7.Asigurarea │ │ │ │Număr de tineri, din │
│dobândirii de către │ │ │ │care NEET, care au │
│tineri, inclusiv NEETs,│ │ │accesare fonduri│finalizat programe de │
│a competenţelor │ANOFM, │ │externe │formare profesională │
│transversale, cu accent│MIPE, │ │nerambursabile │vizând competenţe │
│pe competenţe digitale │ME, │ │aferente │transversale, cu accent│
│de bază, de management │ISJ/ISMB, │2021-2027 │perioadei 2021 -│pe competenţe digitale │
│al carierei, de │Unităţi de învăţământ,│ │2027, │de bază, de management │
│comunicare şi muncă în │Furnizori de formare │ │cofinanţare │al carierei, de │
│echipă, precum şi │profesională │ │naţională, BAS, │comunicare şi muncă în │
│competenţe de │autorizati │ │BS │echipă, precum şi │
│antreprenoriat social │ │ │ │competenţe de │
│şi verzi │ │ │ │antreprenoriat social │
│ │ │ │ │şi verzi │
├───────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────────────┴───────────────────────┤
│Obiectivul specific 3. Modernizarea şi consolidarea instituţiilor pieţei muncii │
│în vederea creării unui mediu care să conducă la susţinerea unei pieţe a muncii │
│flexibile, funcţionale şi reziliente │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Direcţie de acţiune 3.1. Reconcilierea flexibilităţii pieţei muncii cu │
│securitatea ocupării şi coeziunea socială │
├───────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────────────┬───────────────────────┤
│Măsura │Instituţii / entităţi │Perioada de │Sursa de │Indicatori │
│ │responsabile │implementare│finanţare │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│3.1.1. Dezvoltarea unui│ │ │ │ │
│cadru de reglementare │ │ │ │ │
│stimulativ pentru noile│ │ │ │Proiect (e) de act (e) │
│forme de ocupare a │MMPS, │ │ │normativ(e) de │
│forţei de muncă, │IM, │ │ │modificare a │
│concomitent cu │INCSMPS, │2021-2027 │Nu este cazul │legislaţiei Număr │
│asigurarea echilibrului│PS │ │ │persoane cu forme de │
│între flexibilizarea │ │ │ │muncă flexibile │
│pieţei muncii şi │ │ │ │ │
│securitatea │ │ │ │ │
│lucrătorilor │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│3.1.2.Măsuri de sporire│ │ │ │ │
│a nivelului de │ │ │ │ │
│informare şi │MMPS, │ │ │Număr de acţiuni de │
│conştientizare a │IM, │2021-2027 │Nu este cazul │informare şi │
│angajatorilor şi │PS │ │ │conştientizare │
│angajaţilor cu privire │ │ │ │realizate │
│la noile forme de │ │ │ │ │
│ocupare │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│3.1.3. Sprijinirea │ │ │ │ │
│întreprinderilor pentru│ │ │ │ │
│dezvoltarea şi │ │ │ │ │
│implementarea de modele│ │ │ │ │
│organizaţionale │MMPS, │2021-2027 │BAS, │Număr de întreprinderi │
│adecvate noilor forme │PS │ │BS │sprijinite │
│de ocupare a forţei de │ │ │ │ │
│muncă, în condiţii de │ │ │ │ │
│debirocratizare şi │ │ │ │ │
│digitalizare │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│3.1.4.Completarea/ │ │ │ │ │
│modificarea cadrului │ │ │ │ │
│legal privind munca pe │MMPS, │ │ │ │
│platforme în sensul │IM, │ │ │Număr proiecte de acte │
│asigurării unei │MF, │2021-2027 │Nu este cazul │normative noi/ de │
│protecţii sociale │INCSMPS, │ │ │modificare a cadrului │
│adecvate lucrătorilor, │PS │ │ │legal │
│inclusiv a celor care │ │ │ │ │
│desfăşoară o activitate│ │ │ │ │
│independentă │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│3.1.5.Armonizarea │MMPS, │ │ │ │
│legislaţiei cu viziunea│PS, │2021-2027 │Nu este cazul │Număr proiecte de acte │
│europeană privind │MF │ │ │normative elaborate │
│salariul minim │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│3.1.6 Stimularea │ │ │ │ │
│negocierilor colective │ │ │ │ │
│în vederea asigurării │ │ │ │ │
│unor salarii echitabile│ │ │ │ │
│pentru un nivel de trai│ │ │ │ │
│decent în scopul │MMPS │2021-2207 │Nu este cazul │Număr acţiuni de │
│asigurării convergenţei│ │ │ │stimulare realizate │
│cu celelalte state │ │ │ │ │
│europene şi contribuind│ │ │ │ │
│astfel la reducerea │ │ │ │ │
│impactului sărăciei în │ │ │ │ │
│muncă │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│3.1.7.Identificarea şi │ │ │ │ │
│stabilirea unor │ │ │ │Număr studii/analize de│
│modalităţi de │MMPS, │ │ │impact efectuate │
│optimizare a sistemului│PS │2021-2027 │Nu este cazul │Număr proiecte de acte │
│de acordare a │ │ │ │normative elaborate │
│indemnizaţiei de şomaj │ │ │ │ │
│şi a valorii acesteia │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│3.1.8. Identificarea de│ │ │ │ │
│instrumente/mecanisme │ │ │ │ │
│care să asigure un │MMPS, │ │ │ │
│nivel adecvat de │PS, │ │ │Număr de instrumente │
│protecţie socială │Entităţi care au ca │2021-2027 │Nu este cazul │identificate Mecanism │
│pentru toţi lucrătorii,│obiect de activitate │ │ │realizat │
│în special în cazul │cercetarea- │ │ │ │
│lucrătorilor sezonieri/│dezvoltarea │ │ │ │
│pe perioadă determinată│ │ │ │ │
│şi ocazionali/zilieri. │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────────────┴───────────────────────┤
│Direcţie de acţiune 3.2. Crearea unui sistem de monitorizare şi evaluare a │
│politicilor publice şi de anticipare a modificărilor de pe piaţa muncii în │
│vederea unei mai bune corelări între cerere şi ofertă │
├───────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────────────┬───────────────────────┤
│Măsura │Instituţii / entităţi │Perioada de │Sursa de │Indicatori/ţinte │
│ │responsabile │implementare│finanţare │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│3.2.1.Îmbunătăţirea │ │ │ │ │
│instrumentelor, │ │ │ │ │
│proceselor şi │ │ │ │ │
│mecanismelor de │ │ │ │ │
│monitorizare a │ │ │ │ │
│informaţiilor din piaţa│ │ │ │ │
│muncii, de anticipare a│ │ │ │ │
│nevoii de competenţe, │ │ │ │ │
│de evaluare şi │ANOFM, │ │ │Protocoale/parteneriate│
│monitorizare a │MMPS, │ │ │cu entităţi │
│politicilor publice │MIPE, │ │accesare fonduri│relevante încheiate │
│privind măsurile active│ME, │ │externe │Date şi informaţii │
│şi formarea │MCID, │ │nerambursabile │relevante pentru piaţa │
│profesională, cu │INCSMPS, │ │aferente │muncii colectate, │
│adăugarea de noi │CNDIPT, │2021-2027 │perioadei 2021 -│prelucrate şi analizate│
│dezvoltări, care să │UEFISCDI, │ │2027, │Prognoze pe termen │
│includă previziuni │INS, │ │cofinanţare │scurt, mediu şi lung │
│periodice cu privire la│PS, │ │naţională, │privind nevoia de forţă│
│dinamica cererii de │CCI, │ │’bas │de muncă şi inclusiv de│
│forţă de muncă pe │ISJ/ISMB, Unităţi de │ │ │competenţe elaborate │
│sectoare de activitate,│învăţământ │ │ │ │
│în profil regional şi │ │ │ │ │
│după mediu rezidenţial,│ │ │ │ │
│în vederea creşterii │ │ │ │ │
│predictibilităţii │ │ │ │ │
│alocărilor şi │ │ │ │ │
│realocărilor intra şi │ │ │ │ │
│inter sectoriale ale │ │ │ │ │
│forţei de muncă │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│3.2.2. Creşterea │ │ │accesare fonduri│ │
│capacităţii MMPS şi │ │ │externe │Număr seminarii, │
│ANOFM de a monitoriza │ │ │nerambursabile │instruire, formare │
│şi evalua politicile │MMPS, │ │aferente │continuă │
│publice şi de a utiliza│MIPE, │2021-2027 │perioadei 2021 -│Număr angajaţi MMPS şi │
│sistemele informatice │ANOFM │ │2027, │ANOFM participanţi şi │
│suport prin formarea de│ │ │cofinanţare │formaţi │
│specialişti │ │ │naţională, │ │
│ │ │ │’bas │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│3.2.3. Creşterea │ │ │ │Număr de acţiuni de │
│capacităţii de evaluare│ │ │ │schimburi de bune │
│şi raportare a │ │ │ │practici │
│transpunerii / │ │ │ │Număr de sesiuni de │
│implementării │MMPS │2021-2027 │Nu este cazul │instruire/informare │
│angajamentelor asumate │ │ │ │reciprocă Număr de │
│de România în domeniul │ │ │ │participări la reuniuni│
│social şi al pieţei │ │ │ │ale grupurilor de lucru│
│muncii. │ │ │ │dedicate │
├───────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────────────┴───────────────────────┤
│Direcţie de acţiune 3.3. Consolidarea dialogului social în vederea │
│îmbunătăţirii implicării partenerilor sociali în elaborarea şi implementarea │
│politicilor cu impact pe piaţa muncii │
├───────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────────────┬───────────────────────┤
│Măsura │Instituţii / entităţi │Perioada de │Sursa de │Indicatori │
│ │responsabile │implementare│finanţare │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│3.3.1. Dezvoltarea │ │ │ │Număr parteneriate la │
│parteneriatelor la │ │ │ │nivel local │
│nivel local cu scopul │APL cu atribuţii în │ │ │Număr persoane │
│generării │domeniul muncii, PS, │ │ │identificate ca │
│oportunităţilor de │ONG, │2021-2027 │Nu este cazul │potenţiali beneficiari │
│creştere a ocupării, │GAL Urbane GAL Rurale │ │ │Număr de persoane ce au│
│prin implicarea tuturor│ │ │ │devenit ocupate ca │
│entităţilor din │ │ │ │rezultat al │
│comunităţi │ │ │ │parteneriatelor locale │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│3.3.2. Includerea în │ │ │ │ │
│dialogul social a │ │ │ │ │
│problematicii NEETs în │ │ │ │ │
│vederea identificării │MMPS, │ │ │ │
│de soluţii pentru │ME, │ │ │ │
│reducerea numărului │PS, │2021-2027 │Nu este cazul │Număr acţiuni │
│tinerilor care nu au │ISJ/ISMB Unităţi de │ │ │întreprinse │
│loc de muncă, nu │învăţământ │ │ │ │
│urmează o formă de │ │ │ │ │
│învăţământ şi nu │ │ │ │ │
│participă la activităţi│ │ │ │ │
│de formare profesională│ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │accesare fonduri│Plan de măsuri de │
│ │ │ │externe │promovare a negocierii │
│3.3.3. Promovarea şi │ │ │nerambursabile │colective │
│susţinerea negocierii │MMPS, │ │aferente │Număr de campanii de │
│colective în IMM-uri şi│MIPE, │2021-2027 │perioadei 2021 -│promovare a negocierii │
│la nivel de sector de │IM, │ │2027, │colective │
│activitate │PS │ │cofinanţare │Număr de IMM-uri/ │
│ │ │ │naţională, │angajaţi informate/ţi │
│ │ │ │’ BS │Număr de contracte │
│ │ │ │ │colective de muncă │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│3.3.4. Monitorizarea │ │ │ │Număr de grupuri de │
│participării la │ │ │ │lucru pentru │
│dialogul social │ │ │ │fundamentarea şi │
│desfăşurat în diferite │ │ │accesare fonduri│elaborarea de acte │
│grupuri de lucru şi │ │ │externe │normative │
│consolidarea implicării│ │ │nerambursabile │Număr de Comisii de │
│în procesul decizional │MMPS, │ │aferente │Dialog Social reunite │
│în structurile de │MIPE, │2021-2027 │perioadei 2021 -│în scopul fundamentării│
│consultare triparită │PS │ │2027, │şi elaborării de acte │
│pentru fundamentarea şi│ │ │cofinanţare │normative Număr de │
│elaborarea politicilor │ │ │naţională, │proiecte de acte │
│publice în susţinerea │ │ │’ BS │normative elaborate │
│reformelor de pe piaţa │ │ │ │Număr de reuniuni la │
│muncii, în acord cu │ │ │ │nivel înalt în │
│dinamica pieţei muncii │ │ │ │Consiliul Naţional │
│ │ │ │ │Tripartit │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│3.3.5. Consolidarea │ │ │ │ │
│capacităţii structurale│ │ │ │ │
│şi de acţiune a │ │ │ │ │
│organizaţiilor │ │ │ │ │
│partenerilor sociali │ │ │ │ │
│pentru implicarea în │ │ │ │ │
│dialogul social │ │ │ │Număr de organizaţii │
│tripartit şi autonom în│ │ │ │reprezentative Rata de │
│plan naţional şi │ │ │accesare │asociere │
│european în susţinerea │ │ │fondurilor │Număr de participări la│
│gestionării │PS, │ │externe │dialogul │
│schimbărilor pe piaţa │MMPS │2021-2027 │nerambursabile │instituţionalizat │
│muncii, a elaborării şi│ │ │aferente │naţional şi european │
│implementării │ │ │perioadei 2021 -│Număr de acorduri/ │
│politicilor cu impact │ │ │2027 │programe comune supuse │
│asupra muncii şi a │ │ │ │atenţiei Guvernului │
│furnizării adecvate de │ │ │ │ │
│servicii de asistenţă, │ │ │ │ │
│consiliere şi instruire│ │ │ │ │
│în sprijinul │ │ │ │ │
│organizaţiilor membre, │ │ │ │ │
│a lucrătorilor şi a │ │ │ │ │
│firmelor │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Direcţie de acţiune │ │ │ │ │
│3.4. Transformarea │ │ │ │ │
│muncii nedeclarate în │ │ │ │ │
│muncă declarată │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┴┬──────────────┬┴───────────────────────┤
│Măsura │Instituţii / entităţi │Perioada de │Sursa de │Indicatori │
│ │responsabile │implementare │finanţare │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │Număr de controale │
│ │ │ │ │efectuate în vederea │
│ │ │ │ │identificării şi │
│ │ │ │ │combaterii muncii │
│ │ │ │ │nedeclarate Număr de │
│ │ │ │ │controale pentru │
│3.4.1. Intensificarea │ │ │ │verificarea │
│acţiunilor de control │IM, │ │ │angajatorilor care │
│în vederea combaterii │ITM │2021-2027 │BS │încadrează în muncă │
│muncii nedeclarate │ │ │ │zilieri potrivit Legii │
│ │ │ │ │nr. 52/2011 privind │
│ │ │ │ │exercitarea unor │
│ │ │ │ │activităţi cu caracter │
│ │ │ │ │ocazional desfăşurate de│
│ │ │ │ │zilieri, cu modificările│
│ │ │ │ │şi completările │
│ │ │ │ │ulterioare │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │accesare │ │
│3.4.2. Organizarea şi │ │ │fonduri │ │
│desfăşurarea de │MIPE, │ │externe │Număr de campanii de │
│campanii de informare │ME, │ │nerambursabile│informare organizate │
│privind drepturile şi │IM, │2021-2027 │aferente │Număr de campanii de │
│obligaţiile │ITM, │ │perioadei 2021│informare organizate în │
│angajatorilor şi │ISJ/ISMB, Unităţi de │ │- 2027, │învăţământul liceal şi │
│salariaţilor │învăţământ │ │cofinanţare │profesional │
│ │ │ │naţională, │ │
│ │ │ │’ BS │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────────┤
│3.4.3. îmbunătăţirea │ │ │ │ │
│mecanismelor de │ │ │ │ │
│identificare a │ │ │ │ │
│cazurilor de muncă │ │ │ │ │
│nedeclarată prin │ │ │ │ │
│implicarea în │ │ │ │ │
│pregătirea acţiunilor │ │ │ │ │
│de identificare a │IM, │ │ │Număr de acţiuni de │
│cazurilor de muncă │PS │2021-2027 │BS │pregătire organizate │
│nedeclarată a │ │ │ │ │
│partenerilor sociali │ │ │ │ │
│prin furnizarea de │ │ │ │ │
│către aceştia a unor │ │ │ │ │
│informaţii privind │ │ │ │ │
│angajatorii care │ │ │ │ │
│utilizează munca │ │ │ │ │
│nedeclarată │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────────┤
│3.4.4. Derularea unor │ │ │ │ │
│campanii de │ │ │ │ │
│conştientizare a │MMPS, │ │ │Număr de campanii │
│riscurilor la care se │IM, │2021-2027 │BS │derulate │
│expun lucrătorii prin │PS │ │ │ │
│acceptarea unui loc de │ │ │ │ │
│muncă nedeclarat │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────────┤
│Obiectivul specific 4. │ │ │ │ │
│Consolidarea sistemului│ │ │ │ │
│de formare profesională│ │ │ │ │
│a adulţilor pentru o │ │ │ │ │
│mai bună conectare la │ │ │ │ │
│cerinţele pieţei muncii│ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────────┤
│Direcţia de acţiune │ │ │ │ │
│4.1. Promovarea │ │ │ │ │
│formării profesionale │ │ │ │ │
│pentru redresare │ │ │ │ │
│economică │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┬┴──────────────┴┬───────────────────────┤
│Măsura │Instituţii / entităţi │Perioada de │Sursa de │Indicatori │
│ │responsabile │implementare│finanţare │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│4.1.1. Revizuirea │ │ │ │ │
│cadrului de │ │ │ │ │
│reglementare a formării│ │ │ │ │
│profesionale a │ │ │ │ │
│adulţilor şi a ucenicei│ │ │ │ │
│la locul de muncă, │ │ │fonduri externe │ │
│inclusiv a învăţării la│MMPS, │ │nerambursabile │ │
│distanţă, cu accent pe:│ME, │2021-2023 │2021-2027, │Număr de acte normative│
│identificarea de noi │CNDIPT, │ │BS │elaborate │
│surse de finanţare │CCI │ │BAS │ │
│sustenabile, crearea │ │ │ │ │
│condiţiilor necesare │ │ │ │ │
│pentru asigurarea │ │ │ │ │
│accesului la internet │ │ │ │ │
│şi la echipamentele │ │ │ │ │
│necesare │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│4.1.2. Elaborarea │ │ │ │Act normativ pentru │
│cadrului legislativ │ │ │ │aprobarea Metodologiei │
│privind acordarea │MMPS, │ │ │pentru acordarea │
│creditelor │ME, │2021-2022 │Nu este cazul │creditelor │
│transferabile în │ANC │ │ │transferabile în │
│sistemul de formare │ │ │ │sistemul de formare │
│profesională a │ │ │ │profesională a │
│adulţilor │ │ │ │adulţilor │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│4.1.3. Elaborarea │ │ │ │Act normativ pentru │
│cadrului legislativ │ │ │ │aprobarea Metodologiei │
│privind alocarea │MMPS, │ │ │privind alocarea │
│nivelurilor de │ME, │2021-2022 │Nu este cazul │nivelurilor de │
│calificare pentru │ANC │ │ │calificare pentru │
│calificările de nivel │ │ │ │calificările de nivel │
│1-5 din CNC │ │ │ │1-5 din CNC │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│4.1.4.Reglementarea şi │ │ │ │ │
│dezvoltarea sistemului │MMPS, │ │ │ │
│de asigurare a │ME, │2021-2023 │Nu este cazul │Număr de acte normative│
│calităţii în formarea │ANC │ │ │elaborate │
│profesională a │ │ │ │ │
│adulţilor │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│4.1.5. Elaborarea şi │ │ │fonduri externe │ │
│actualizarea │Utilizatori externi, │ │nerambursabile │ │
│standardelor │Comitete │ │aferente │Număr Standarde │
│ocupaţionale în │sectoriale, │2021-2027 │perioadei 2021 -│Ocupaţionale elaborate/│
│concordanţă cu noile │ANC │ │2027, │actualizate │
│schimbări tehnologice │ │ │cofinanţare │ │
│şi cu agenda digitală │ │ │naţională │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Direcţia de acţiune │ │ │ │ │
│4.2. Sprijinirea │ │ │ │ │
│participării adulţilor │ │ │ │ │
│la educaţie şi formare │ │ │ │ │
│profesională de │ │ │ │ │
│calitate, favorabilă │ │ │ │ │
│incluziunii, atractivă,│ │ │ │ │
│mai flexibilă şi │ │ │ │ │
│adecvată erei digitale │ │ │ │ │
│şi tranziţiei ecologice│ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Măsura │Instituţii / entităţi │Perioada de │Sursa de │Indicatori │
│ │responsabile │implementare│finanţare │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│4.2.1. Acoperirea │ │ │ │ │
│costurilor legate de │ │ │accesare fonduri│ │
│cazare, masă şi │ │ │externe │Număr de persoane, │
│transport pentru │ │ │nerambursabile │inclusiv persoane cu │
│persoanelor aflate în │MMPS, MIPE, ANO FM │2021-2027 │aferente │dizabilităţi, aflate în│
│căutarea unui loc de │ │ │perioadei 2021 -│căutarea unui loc de │
│muncă, în perioada │ │ │2027, │muncă beneficiare │
│participării la │ │ │cofinanţare │ │
│programe de formare │ │ │naţională, BS │ │
│profesională │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│4.2.2.Dezvoltarea şi │ │ │accesare fonduri│Act normativ pentru │
│implementarea unui │ │ │externe │aprobarea constituirii │
│mecanism naţional de │MMPS, │ │nerambursabile │unui fond al formării │
│finanţare a formării │MIPE, │2021-2027 │aferente │profesionale a │
│profesionale a │PS │ │perioadei 2021 -│salariaţilor │
│salariaţilor prin │ │ │2027, │Număr de programe │
│constituirea unui fond │ │ │cofinanţare │finanţate prin fondul │
│de formare profesională│ │ │naţională │de formare profesională│
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│4.2.3.Campanii de │ │ │accesare fonduri│ │
│promovare şi │MMPS, │ │externe │ │
│conştientizare cu │ME, │ │nerambursabile │ │
│privire la beneficiile │ISJ/ISMB │2021-2027 │aferente │Număr campanii de │
│participării la │MIPE, │ │perioadei │promovare │
│formarea profesională │ANOFM, │ │2021-2027, │ │
│continuă │PS │ │cofinanţare │ │
│ │ │ │naţională │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│4.2.4. Facilitarea │ │ │ │ │
│accesului la │ │ │accesare fonduri│ │
│recunoaşterea │ │ │externe │ │
│experienţei │MMPS, │ │nerambursabile │ │
│profesionale a │MIPE, │2021-2027 │aferente │Număr de campanii de │
│lucrătorilor, conform │ME │ │perioadei 2021 -│promovare │
│Directivei 36/2005/CE │PS │ │2027, │ │
│privind recunoaşterea │ │ │cofinanţare │ │
│calificărilor │ │ │naţională │ │
│profesionale │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│4.2.5. Flexibilizarea │ │ │accesare fonduri│ │
│rutelor de formare │MMPS, │ │externe │ │
│profesională pentru │MIPE, │ │nerambursabile │Instrumente sectoriale │
│angajaţii proprii şi │ANC, │2021-2027 │aferente │de recunoaştere a │
│dezvoltarea unor │CS, │ │perioadei 2021 -│competenţelor │
│instrumente sectoriale │PS │ │2027, │ │
│de recunoaştere a │ │ │cofinanţare │ │
│competenţelor acestora │ │ │naţională │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│4.2.6.Organizarea de │ │ │ │ │
│programe de formare │ │ │accesare fonduri│ │
│profesională pentru │ │ │externe │Număr salariaţi │
│angajaţi în vederea │MMPS, │ │nerambursabile │participanţi la │
│dezvoltării şi │MIPE, │2021-2027 │aferente │programe de formare │
│diversificării │PS │ │perioadei 2021 -│profesională, din care │
│competenţelor, în │ │ │2027, │persoane cu │
│contextul schimbărilor │ │ │cofinanţare │dizabilităţi │
│tehnologice şi digitale│ │ │naţională │ │
│de pe piaţa muncii │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│4.2.7.Consolidarea │ │ │ │ │
│cadrului de │ │ │ │ │
│reglementare privind │ │ │ │ │
│recunoaşterea │ │ │ │ │
│aptitudinilor şi a │ │ │ │ │
│competenţelor dobândite│MMPS, │ │accesare fonduri│Număr acte normative │
│în contexte formale, │ME, │ │externe │elaborate/modificate │
│non- formale şi │MCID, │ │nerambursabile │Instrumente inovative │
│infórmale, inclusiv │MIPE, │2021-2027 │aferente │de evaluare a │
│prin experienţă │ANC, │ │perioadei │competenţelor dobândite│
│practică, mobilitate şi│CS, │ │2021-2027, │în sistem nonformal şi │
│voluntariat; crearea şi│PS │ │cofinanţare │informal │
│dezvoltarea unor │ │ │naţională │ │
│instrumente inovative │ │ │ │ │
│de evaluare a │ │ │ │ │
│competenţelor dobândite│ │ │ │ │
│în sistem nonformal şi │ │ │ │ │
│informal │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Direcţia de acţiune │ │ │ │ │
│4.3. Implicarea │ │ │ │ │
│entităţilor relevante │ │ │ │ │
│pentru a oferi │ │ │ │ │
│adulţilor oportunităţi │ │ │ │ │
│de formare de calitate │ │ │ │ │
│şi pentru deblocarea │ │ │ │ │
│investiţiilor publice │ │ │ │ │
│şi private care să │ │ │ │ │
│stimuleze realizarea │ │ │ │ │
│unui echilibru dintre │ │ │ │ │
│cererea şi oferta de │ │ │ │ │
│competenţe │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│Măsura │Instituţii / entităţi │Perioada de │Sursa de │Indicatori │
│ │responsabile │implementare│finanţare │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│4.3.1. Elaborarea, │ │ │ │ │
│semnarea, implementarea│ │ │ │ │
│şi monitorizarea unui │ │ │ │ │
│Pact naţional pentru │ │ │ │ │
│competenţe pentru a │ │ │accesare fonduri│ │
│oferi adulţilor │MMPS, │ │externe │ │
│oportunităţi de formare│ME, │ │nerambursabile │Pact naţional pentru │
│mai numeroase şi de mai│MIPE, │2021-2025 │aferente │competenţe elaborat, │
│bună calitate, dar şi │ANOFM, │ │perioadei 2021 -│semnat, implementat şi │
│pentru identificarea │PS │ │2027, │monitorizat │
│investiţiilor publice │ │ │cofinanţare │ │
│şi private care să │ │ │naţională │ │
│stimuleze realizarea │ │ │ │ │
│unui echilibru dintre │ │ │ │ │
│cererea şi oferta de │ │ │ │ │
│competenţe │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │accesare fonduri│ │
│4.3.2. Elaborarea, │MMPS, │ │externe │Pacte regionale/ │
│semnarea, implementarea│ME, │ │nerambursabile │sectoriale pentru │
│şi monitorizarea de │MIPE, │2021-2024 │aferente │competenţe elaborate, │
│Pacte regionale/ │ANOFM, │ │perioadei 2021 -│semnate, implementate │
│sectoriale pentru │PS, │ │2027, │şi monitorizate │
│competenţe │CS │ │cofinanţare │ │
│ │ │ │naţională │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│4.3.3. Elaborare de │ │ │accesare fonduri│Studii periodice │
│studii periodice │ANOFM, │ │externe │privind nevoia de │
│privind nevoia de │MMPS, │ │nerambursabile │formare pentru │
│formare pentru │MIPE, │2021-2023 │aferente │regiunile care se │
│regiunile care se │ME, │ │perioadei 2021 -│confruntă cu deficit de│
│confruntă cu deficit de│PS │ │2027, │forţă de muncă │
│forţă de muncă │ │ │cofinanţare │calificată │
│calificată │ │ │naţională │ │
├───────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────────────┴───────────────────────┤
│Direcţia de acţiune 4.4. Stimularea dobândirii de noi competenţe în vederea │
│ocupării unui loc de muncă şi gestionarea cu succes a tranziţiilor profesionale │
├───────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────────────┬───────────────────────┤
│Măsura │Instituţii / entităţi │Perioada de │Sursa de │Indicatori │
│ │responsabile │implementare│finanţare │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│4.4.1.Organizarea de │ │ │ │ │
│programe de │ │ │ │ │
│recalificare şi │ │ │ │ │
│perfecţionare proactive│ │ │ │ │
│pentru valorificarea │ │ │accesare fonduri│Participanţi la │
│beneficiilor tranziţiei│MIPE, │ │externe │programe de │
│ecologice - sprijinirea│ANOFM, │ │nerambursabile │recalificarea şi │
│forţei de muncă în │PS │2021-2027 │aferente │perfecţionarea │
│vederea obţinerii │Furnizori de formare │ │perioadei 2021 -│proactive, din care │
│competenţelor necesare │profesională │ │2027, │persoane cu │
│pentru a realiza │autorizaţi │ │cofinanţare │dizabilităţi │
│tranziţia dinspre │ │ │naţională │ │
│sectoarele în declin │ │ │ │ │
│către sectoarele în │ │ │ │ │
│creştere, în cadrul │ │ │ │ │
│economiei verzi │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │POCU 2014-2020, │Persoane care participă│
│4.4.2.Implementarea │ │ │accesare fonduri│la programe de │
│programelor de │MIPE, │ │externe │dezvoltare şi │
│actualizare a │ANOFM, │ │nerambursabile │actualizare a │
│competenţelor pentru │PS, │2021-2027 │aferente │competenţelor pentru │
│adulţii cu nivel scăzut│Furnizori de formare │ │perioadei 2021 -│adulţii cu nivel scăzut│
│de educaţie şi │profesională │ │2027, │de educaţie şi │
│calificare, inclusiv a │autorizaţi │ │cofinanţare │calificare, din care │
│programelor de ucenicie│ │ │naţională │persoane cu │
│ │ │ │ │dizabilităţi │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────────┤
│4.4.3.Sprijinirea │ │ │POCU 2014-2020, │ │
│formării continue a │ │ │accesare fonduri│ │
│angajaţilor în acord cu│MMPS, │ │externe │Angajaţi participanţi │
│nevoile identificate la│MIPE, │ │nerambursabile │la programe de formare,│
│nivelul angajatorilor, │ANOFM, │2021-2027 │aferente │din care persoane cu │
│inclusiv prin programe │PS │ │perioadei 2021 -│dizabilităţi │
│de formare │ │ │2027, │ │
│internaţionale │ │ │cofinanţare │ │
│ │ │ │naţională │ │
└───────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────────────┴───────────────────────┘


    LISTA ACRONIMELOR

┌─────────┬────────────────────────────┐
│MMPS │Ministerul Muncii si │
│ │Protectiei Sociale │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ME │Ministerul Educaţiei │
├─────────┼────────────────────────────┤
│MADR │Ministerul Agriculturii şi │
│ │Dezvoltării Rurale │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Ministerul Economiei, │
│MEAT │Antreprenoriatului şi │
│ │Turismului │
├─────────┼────────────────────────────┤
│MTS │Ministerul Tineretului şi │
│ │Sportului │
├─────────┼────────────────────────────┤
│MF │Ministerul Finanţelor │
├─────────┼────────────────────────────┤
│MIPE │Ministerul Investiţiilor şi │
│ │Proiectelor Europene │
├─────────┼────────────────────────────┤
│MCID │Ministerul Cercetării, │
│ │Inovării şi Digitalizării │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ANOFM │Agenţia Naţională pentru │
│ │Ocuparea Forţei de Muncă │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Agenţia Naţională pentru │
│ANES │Egalitate de Şanse între │
│ │Femei şi Bărbaţi │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Autoritatea Naţională pentru│
│ANDPDCA │Drepturile Persoanelor cu │
│ │Dizabilităţi, Copii şi │
│ │Adopţii │
├─────────┼────────────────────────────┤
│IM │Inspecţia Muncii │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ITM │Inspectorate Teritoriale de │
│ │Muncă │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Institutul National de │
│INCSMPS │Cercetare în Domeniul Muncii│
│ │si Protectiei Sociale │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ANC │Autoritatea Naţională pentru│
│ │Calificări │
├─────────┼────────────────────────────┤
│SPAS │Serviciul Public de │
│ │Asistentă Socială │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Direcţia Generală de │
│DGASPC │Asistenţă Socială şi │
│ │Protecţia Copilului │
├─────────┼────────────────────────────┤
│DJST │Direcţiile Judeţene pentru │
│ │Sport şi Tineret │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Unitatea Executivă pentru │
│UEFISCDI │Finanţarea învăţământului │
│ │Superior, a Cercetării, │
│ │Dezvoltării şi Inovării │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Centrul National de │
│CNDIPT │Dezvoltare a învăţământului │
│ │Profesional si Tehnic │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Inspectorate Şcolare │
│ISJ/ISMB │Judeţene / Inspectoratul │
│ │Şcolar al Municipiului │
│ │Bucureşti │
├─────────┼────────────────────────────┤
│PS │Parteneri Sociali │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ONG │Organizaţii neguvernamentale│
├─────────┼────────────────────────────┤
│CCI │Camere de Comerţ si │
│ │Industrie │
├─────────┼────────────────────────────┤
│APL │Autorităti Publice Locale │
├─────────┼────────────────────────────┤
│GAL │Grupuri de acţiune Locală │
├─────────┼────────────────────────────┤
│CS │Comitete sectoriale │
├─────────┼────────────────────────────┤
│BS │Bugetul de stat │
├─────────┼────────────────────────────┤
│BAS │Bugetul pentru asigurări │
│ │sociale │
├─────────┼────────────────────────────┤
│POCU │Program Operaţional Capital │
│2014-2020│Uman 2014-2020 │
└─────────┴────────────────────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016