Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA nr. 54 din 28 august 1997  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANTA nr. 54 din 28 august 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 225 din 30 august 1997
    În temeiul prevederilor art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
    Guvernul României emite următoarea ordonanţa:
    ART. I
    Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 29 martie 1994, astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 19 din 4 august 1995, se modifica şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 se completează cu un alineat care va avea următorul cuprins:
    "Persoanele juridice fără scop lucrativ care au dreptul, potrivit legii, sa desfăşoare activităţi economice vor amortiza capitalul imobilizat numai pentru acele activităţi desfăşurate în scopul obţinerii de profit şi pentru care, potrivit legii, acestea sunt plătitoare de impozit pe profit."

    2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    Capitalul imobilizat supus amortizarii este reflectat în patrimoniul agenţilor economici prin bunurile şi valorile destinate sa deserveasca activitatea pe o perioadă mai mare de un an şi care se consuma treptat."

    3. Articolul 3 alineatul 2 litera a) va avea următorul cuprins:
    "a) are o valoare de intrare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului. Aceasta valoare va fi actualizată periodic în funcţie de indicele de inflaţie;"

    4. Articolul 3 alineatul ultim se abroga.
    5. Articolul 4 litera c) va avea următorul cuprins:
    "c) investiţiile efectuate pentru descoperta, în vederea valorificării de substanţe minerale utile, cu cărbuni şi alte zăcăminte ce se exploatează la suprafaţa, precum şi cele pentru realizarea lucrărilor miniere subterane de deschidere a zăcămintelor;"

    6. Articolul 4 se completează cu litera d), care va avea următorul cuprins:
    "d) investiţiile efectuate la mijloacele fixe în scopul îmbunătăţirii parametrilor tehnici iniţiali."

    7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    Sunt considerate active corporale, dar nu se supun amortizarii: mijloacele fixe aparţinând proprietăţii publice, lacurile, baltile, iazurile, care nu sunt rezultatul unei investiţii, precum şi terenurile, inclusiv cele împădurite."

    8. Articolul 6 litera a) va avea următorul cuprins:
    "a) motoarele, aparatele şi alte subansambluri ale mijloacelor fixe procurate în scopul înlocuirii componentelor uzate cu ocazia reparaţiilor de orice fel, care nu modifica parametrii tehnici iniţiali ai mijlocului fix;"

    9. Articolul 6 litera c) va avea următorul cuprins:
    "c) construcţiile şi instalaţiile provizorii;"

    10. Articolul 7 litera d) va avea următorul cuprins:
    "d) concesiunile, imobilizarile necorporale de natura superficiei şi a uzufructului, brevetele şi alte drepturi şi valori asimilate;"

    11. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    Duratele normale de funcţionare, precum şi clasificatia mijloacelor fixe se aproba prin hotărâre a Guvernului. La determinarea lor se va ţine seama de parametrii tehnico-economici stabiliţi de proiectanţi şi producători prin cărţile sau documentaţiile tehnice ale mijloacelor fixe respective, precum şi de efectele uzurii morale.
    Aceste durate vor fi revizuite periodic, dar nu mai târziu de 5 ani."

    12. Articolul 10 litera a) va avea următorul cuprins:
    "a) valoarea de intrare aferentă fiecărui mijloc fix, reevaluata în conformitate cu prevederile legale;"

    13. Articolul 10 litera b) va avea următorul cuprins:
    "b) costul de achiziţie pentru mijloacele fixe procurate cu titlu oneros;"

    14. Articolul 10 litera d) va avea următorul cuprins:
    "d) valoarea actuala, pentru mijloacele fixe dobândite cu titlu gratuit, estimată la înscrierea lor în activ pe baza propunerilor făcute de specialişti şi cu aprobarea consiliului de administraţie al agentului economic, a responsabilului cu gestiunea patrimoniului, în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ, sau a ordonatorului de credite bugetare la instituţiile publice;"

    15. Articolul 11 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
    "Amortizarea mijloacelor fixe se calculează începând cu luna următoare punerii în funcţiune, până la recuperarea integrală a valorii de intrare, conform duratelor normale de funcţionare."

    16. Articolul 11 alineatul 3 se abroga;
    17. Articolul 11 alineatul 4 va avea următorul cuprins:
    "Amortizarea investiţiilor efectuate la mijloacele fixe concesionate, închiriate sau luate în locatie de gestiune se recuperează de agentul economic care a efectuat investiţia, pe perioada contractului."

    18. Articolul 13 se completează cu un alineat care va avea următorul cuprins:
    "Imobilizarile necorporale de natura concesiunii, superficiei şi a uzufructului se amortizeaza pe durata contractului."

    19. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    Terenurile se înregistrează în contabilitate la intrarea în patrimoniu, la valoarea stabilită, în funcţie de clasele de calitate, suprafaţa, amplasare şi/sau alte criterii legale, la costul de achiziţie sau la valoarea aportului în natura, după caz."

    20. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    În situaţii justificate, agenţii economici sunt scutiţi de la calculul amortizarii cu avizul organului teritorial al Ministerului Finanţelor, pentru următoarele active corporale:
    a) minele trecute în conservare sau scoase definitiv din funcţiune, precum şi sondele de ţiţei şi gaze care nu se dau în producţie, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Rezerve Minerale;
    b) mijloacele fixe din cadrul obiectivelor economice trecute în conservare pe o durată mai mare de 30 de zile;
    c) lucrările de îmbunătăţiri funciare şi de gospodărire a apelor, cu caracter general de deservire, destinate apărării contra inundaţiilor şi inlaturarii excesului de umiditate, şi anume: diguri şi canale principale, de desecare, precum şi lucrările de combatere a eroziunii solului, de regularizare a scurgerii apelor pe versanţi şi de corectare a torenţilor, destinate apărării terenurilor agricole şi silvice şi obiectivelor social-economice din zona apărată, senalele navigabile, tunelele de metrou, infrastructura caii ferate, drumurile, podurile, apeductele, precum şi celelalte cai de comunicaţie;"

    21. Articolul 17 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
    "În cazul nerecuperarii integrale, pe calea amortizarii, a valorii de intrare a mijloacelor fixe scoase din funcţiune, agenţii economici asigura acoperirea valorii neamortizate din sumele rezultate în urma valorificării acestora. Diferenţa rămasă neacoperita se include în cheltuieli excepţionale, nedeductibile fiscal, pe o perioadă de maximum 5 ani, sau diminuează capitalurile proprii, cu respectarea dispoziţiilor legale."

    22. Articolul 17 alineatul 2 va avea următorul cuprins:
    "Durata recuperării şi anuitatile de acoperire a valorii neamortizate se stabilesc de către consiliul de administraţie al agentului economic, respectiv de responsabilul cu gestiunea patrimoniului, în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ, definite la art. 1 alin. 3."

    23. Articolul 18 se abroga.
    24. Articolul 19 alineatul 1 partea introductivă va avea următorul cuprins:
    "Agenţii economici amortizeaza mijloacele fixe potrivit prevederilor prezentei legi, utilizând unul dintre următoarele regimuri de amortizare."

    25. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    Componentele de aprobare a utilizării regimului de amortizare liniara sau degresiva revin consiliului de administraţie al agentului economic, respectiv responsabilului cu gestiunea patrimoniului, în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ definite la art. 1 alin. 3.
    Utilizarea regimului de amortizare accelerata se aproba de către organul teritorial al Ministerului Finanţelor, la propunerea consiliului de administraţie al agentului economic sau a responsabilului cu gestiunea patrimoniului."

    26. Articolul 21 se abroga.
    27. Articolul 22 va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    Agenţii economici, indiferent de forma de organizare şi tipul de proprietate, precum şi persoanele juridice fără scop lucrativ au obligaţia evidenţierii în contabilitate, în conturi distincte, a mijloacelor fixe şi a amortizarii acestora.
    Instituţiile publice au obligaţia evidenţierii în contabilitate, în conturi distincte, a mijloacelor fixe şi a sumelor rezultate din dezmembrarea şi valorificarea mijloacelor fixe scoase din funcţiune."

    28. Articolul 22 alineatele 2 şi 3 se abroga.
    29. Articolul 23 se abroga.
    30. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe se face cu aprobarea consiliului de administraţie al agentului economic, respectiv a responsabilului cu gestiunea patrimoniului, în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ definite la art. 1 alin. 3.
    La instituţiile publice scoaterea mijloacelor fixe din funcţiune se face cu aprobarea ordonatorului principal de credite bugetare."

    31. Articolul 25 va avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    La scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe care nu au fost complet amortizate, agenţii economici, precum şi persoanele juridice fără scop lucrativ vor proceda în conformitate cu prevederile art. 17 şi 24 din prezenta lege."

    32. Articolele 26, 27 şi 28 se abroga.
    33. Articolul 29 litera e) va avea următorul cuprins:
    "e) modificarea, pe parcursul duratei normale de funcţionare a mijlocului fix, a duratei şi a regimului de amortizare stabilite conform art. 8, art. 19 şi art. 20 din prezenta lege."

    34. Articolul 29 litera f) se abroga.
    35. Articolul 30 va avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    Contravenţiile prevăzute la art. 29 din prezenta lege se sancţionează după cum urmează:
    a) cele de la lit. c) şi d), cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei;
    b) cele de la lit. a), b) şi e), cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei.
    Cuantumul acestor contravenţii vor fi actualizate prin hotărâre a Guvernului în funcţie de indicele de inflaţie."

    36. Articolul 32 va avea următorul cuprins:
    "ART. 32
    Declasarea şi casarea unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe, sunt de competenţa consiliilor de administraţie ale agenţilor economici, respectiv a responsabilului cu gestiunea ordonatorului principal de credite bugetare."


    ART. II
    În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Guvernul va aproba modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994.

    ART. III
    Regularizarea diferenţelor reprezentând amortizarea aferentă gradului de neutilizare pentru anul 1997 se va face prin includere în cheltuielile de exploatare la închiderea exerciţiului financiar.
    Regularizarea amortizarii aferente gradului de neutilizare, înregistrată până la 31 decembrie 1996 în contul în afară bilanţului contabil va fi reglementată prin hotărâre a Guvernului.

    ART. IV
    Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 29 martie 1994, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica, dându-se textelor o noua numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    VICTOR CIORBEA
                    Contrasemnează:
                    Ministru de stat, ministrul
                    finanţelor,
                    Mircea Ciumara


    ----------------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016