Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA nr. 44 din 28 august 1997  privind transporturile rutiere    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANTA nr. 44 din 28 august 1997 privind transporturile rutiere

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 222 din 29 august 1997
    În temeiul art. 107 alin (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. h) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
    Guvernul României emite următoarea ordonanţa:
    CAP. 1
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe constituie cadrul general pentru organizarea şi efectuarea în siguranţa a transporturilor rutiere pe teritoriul României, pentru asigurarea desfăşurării fluente şi în siguranţa a transporturilor rutiere de persoane şi mărfuri, cu respectarea principiilor liberei concurente şi a măsurilor de protecţia mediului înconjurător, a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice, şi pentru satisfacerea necesităţilor de apărare a tarii.
    (2) Statul sprijină dezvoltarea şi funcţionarea transportului rutier public, garantează libera iniţiativă şi autonomia operatorilor de transport şi asigura condiţiile unui mediu concurential normal între modurile de transport şi între diferitele categorii de operatori de transport rutier.
    (3) În toate raporturile generate de activitatea de transport rutier şi în activităţile conexe acesteia, protecţia vieţii umane şi a mediului este prioritara.

    ART. 2
    (1) Prin transport rutier se înţelege orice operaţiune de transport care se realizează cu vehicule rutiere, pentru deplasarea persoanelor, mărfurilor şi bunurilor, chiar dacă vehiculul rutier este pe o anumită porţiune a drumului transportat la rândul sau pe/de un alt mijloc de transport; operaţiunile şi serviciile adiacente sau conexe transporturilor rutiere sunt considerate operaţiuni de transport rutier.
    (2) Prin operator de transport rutier se înţelege orice persoană fizica sau juridică, română sau străină, ce deţine în proprietate sau are închiriate vehicule rutiere şi care efectuează transporturi rutiere interne şi/sau internaţionale, direct sau prin intermediar, ori prin asociere cu alte persoane fizice sau juridice.
    (3) Prin operator de transport român se înţelege orice operator, astfel cum a fost definit la alin. (2), cu sediul, domiciliul sau reşedinţa în România, iar cetăţenii străini să aibă şi drept de muncă în România.
    (4) Prin operator de transport rutier străin se înţelege orice operator de transport, astfel cum a fost definit la alin. (2), care are sediul sau domiciliul în străinătate şi care este autorizat să efectueze transporturi rutiere internaţionale.

    ART. 3
    (1) Termenii specifici utilizaţi în cuprinsul prezentei ordonanţe şi în toate actele normative specifice transporturilor rutiere, elaborate potrivit prezentei ordonanţe, sunt definiţi în anexa nr. 1.
    (2) Clasificarea categoriilor şi tipurilor de transport rutier se prezintă în anexa nr. 2.

    ART. 4
    (1) Ministerul Transporturilor, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, este autoritate de stat în domeniul transporturilor rutiere şi reprezintă, în sensul prezentei ordonanţe, autoritatea competentă care asigură realizarea, modernizarea, dezvoltarea şi siguranţa transporturilor rutiere.
    (2) Ministerul Transporturilor, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, are următoarele atribuţii:
    a) elaborează strategiile de dezvoltare a activităţilor de transport rutier;
    b) elaborează reglementări specifice în domeniul transporturilor rutiere;
    c) elaborează programe de dezvoltare şi modernizare a sistemului naţional de transport rutier, de siguranţă rutiera şi de protecţia mediului;
    d) asigura condiţiile unui mediu concurential normal în activitatea de transport rutier, în corelatie cu celelalte moduri de transport;
    e) stabileşte norme obligatorii pentru operatorii de transport;
    f) stabileşte condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere, precum şi metodologia de omologare pentru circulaţie a autovehiculelor şi remorcilor şi cea de inspecţie tehnica periodică a acestora;
    g) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia de omologare şi certificare a echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor pentru vehicule rutiere;
    h) asigura controlul respectării reglementărilor specifice de către utilizatorii infrastructurilor şi de către operatorii de transport rutier;
    i) asigura dezvoltarea cercetării şi elaborarea de studii în domeniul transporturilor rutiere.
    (3) Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate de stat în domeniul transporturilor rutiere, are următoarele atribuţii:
    a) exercita autoritatea de registru şi inspecţie în transporturile rutiere;
    b) organizează şi tine evidenta tuturor tipurilor de vehicule admise în circulaţie, cu excepţia celor a căror evidenta se tine, potrivit legii, de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi altele asemenea;
    c) certifica încadrarea vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţă conform destinaţiei;
    d) clasifica vehiculele rutiere de transport persoane pe categorii de confort;
    e) omologheaza pentru circulaţie vehiculele rutiere, controlează, la producător şi vânzător, conformitatea caracteristicilor tehnice ale vehiculelor cu tipul omologat şi dispune, în caz de neconcordanta, suspendarea sau anularea certificatului de omologare;
    f) certifica sau omologheaza, potrivit reglementărilor în vigoare, echipamentele, piesele de schimb şi materialele pentru vehicule rutiere fabricate în ţara sau importate, şi dispune, în caz de neconcordanta, suspendarea sau anularea certificatului de conformitate sau de omologare;
    g) certifica încadrarea în normele de poluare şi siguranţa a circulaţiei a vehiculelor rutiere destinate transportului internaţional de mărfuri sau cu alte caracteristici speciale;
    h) certifica sistemele calităţii implementate de producătorii de vehicule rutiere, componente, echipamente şi materiale aferente acestora şi pe cele implementate de ofertanţii de servicii în domeniul transporturilor rutiere; acreditează laboratoarele de încercare aferente domeniului rutier;
    i) autorizeaza agenţii economici care prestează servicii de reparaţii sau desfăşoară activitate de reconstruire a vehiculelor rutiere;
    j) autorizeaza activităţile de transport rutier internaţional, direct sau în tranzit, în conformitate cu prevederile legale şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte;
    k) autorizeaza înfiinţarea şi funcţionarea statiilor de inspecţie tehnica, supraveghează şi controlează activitatea acestora;
    l) asigura efectuarea inspecţiei tehnice a vehiculelor rutiere în vederea reinmatricularii acestora, precum şi inspecţia tehnica periodică a acelora care efectuează transporturi de persoane şi/sau de mărfuri în trafic internaţional;
    m) stabileşte norme obligatorii privind organizarea şi desfăşurarea transporturilor rutiere şi controlează respectarea acestora;
    n) exercita controlul de stat privind respectarea reglementărilor interne şi internaţionale în activităţile specifice transporturilor rutiere;
    o) acorda licenta de transport operatorilor pentru efectuarea transporturilor rutiere publice;
    p) acorda licenta de execuţie pe vehicul în funcţie de categoriile şi tipurile de transport rutier;
    r) autorizeaza înfiinţarea şi funcţionarea centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului din sectorul de transporturi rutiere, cu excepţia celor care aparţin Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informaţii şi altor instituţii similare;
    s) stabileşte norme metodologice şi organizează pregătirea, examinarea şi atestarea profesională a instructorilor şi profesorilor necesari procesului de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere;
    t) elaborează norme privind examinarea psihologică şi medicală în vederea eliberării permisului de conducere auto, precum şi pentru verificările periodice.

    ART. 5
    Ministerul Transporturilor poate desemna instituţii publice subordonate şi organisme tehnice specializate, care să elaboreze şi sa pună în aplicare normele tehnice şi reglementările corespunzătoare şi să asigure inspecţia şi controlul tehnic de specialitate ale transportului rutier.

    ART. 6
    Instituţiile publice, organismele tehnice specializate şi agenţii economici prevăzuţi la art. 5 se vor finanta din tarife şi comisioane obţinute din prestaţiile specifice.

    ART. 7
    Ministerul Transporturilor este autoritatea competentă pentru aplicarea acordurilor şi convenţiilor internaţionale, bilaterale sau multilaterale, din domeniul transporturilor rutiere internaţionale la care România este parte.

    CAP. 2
    Executarea transporturilor
    ART. 8
    Operatorii de transport rutier pot efectua transporturi rutiere publice şi/sau în interes propriu în condiţiile prezentei ordonanţe.

    ART. 9
    Transportul rutier public se efectuează pe bază de contract, contra plata, de către un agent economic, titular al licenţei obţinute în condiţiile prezentei ordonanţe, având ca obiect de activitate transportul rutier, care deţine în proprietate sau cu chirie vehicule rutiere, indiferent de capacitatea de transport a acestora.

    ART. 10
    Transportul rutier în interes propriu poate fi efectuat în folos propriu sau în interes personal.

    ART. 11
    Transportul rutier în folos propriu este efectuat fără încasarea unui tarif sau a echivalentului în natura ori în servicii al acestuia şi se realizează, în principal, în următoarele condiţii:
    a) foloseşte vehicule deţinute în proprietate sau închiriate, care sunt conduse de către angajaţi sau de unii membri asociaţi ai operatorului de transport;
    b) este o activitate accesorie sau auxiliara a celorlalte activităţi ale operatorului de transport;
    c) mărfurile sau bunurile sunt proprietatea operatorului de transport sau au fost vândute, cumpărate sau închiriate, ori au fost produse, extrase, prelucrate sau reparate de către acesta, scopul fiind numai acela de a le deplasa, transportul fiind spre sau de la operatorul de transport, pentru satisfacerea necesităţilor proprii;
    d) persoanele transportate sunt angajaţii operatorului de transport sau membri de familie ai acestora, scopul transportului fiind pentru deplasare în interes familial, social sau de binefacere.

    ART. 12
    Transportul rutier în interes personal se efectuează de persoane fizice, cu vehicul proprietate personală, cu respectarea prescripţiilor privind numărul de locuri şi a masei maxime autorizate, pentru deplasarea membrilor familiei, precum şi a bunurilor aflate în proprietatea lor.

    ART. 13
    Transportul rutier intern şi/sau internaţional se executa de către operatorii de transport rutier, români sau străini, care deţin şi utilizează autovehicule înmatriculate în România, conduse de persoane cu cetăţenie română sau de către cetăţeni străini cu drept de muncă în România.

    ART. 14
    Transporturile rutiere internaţionale directe sau în tranzit, sau transporturile în zona de mic trafic de frontieră pe teritoriul României se pot executa de către operatorii de transport rutier străini, cu respectarea legislaţiei române, a acordurilor şi convenţiilor internaţionale din domeniul transporturilor rutiere, la care România este parte.

    ART. 15
    Transporturile rutiere în regim de cabotaj pe teritoriul României sunt interzise, dacă acordurile şi convenţiile internaţionale din domeniul transporturilor rutiere, la care România este parte, nu prevăd altfel.

    CAP. 3
    Regimul bunurilor de utilitate publică din domeniul transporturilor rutiere şi infrastructurii rutiere
    ART. 16
    Autogarile, parcarile şi staţiile pentru urcarea şi coborârea călătorilor sunt bunuri de utilitate publică şi pot fi în proprietatea publică a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale ori proprietate privată.

    ART. 17
    (1) Construirea unei autogări deschise traficului intern şi/sau internaţional se avizează de autoritatea competentă.
    (2) Exploatarea unei autogări deschise traficului rutier intern şi/sau internaţional este permisă numai în baza autorizaţiei de funcţionare, eliberata deţinătorului autogarii de către autoritatea competentă, cu valabilitate de minimum 5 ani.

    ART. 18
    În localităţile în care exista autogări, plecarile, sosirile, şi, respectiv, opririle în tranzit stabilite se vor face în şi din acestea.

    ART. 19
    Schimbarea destinaţiei autogarilor sau a spaţiilor tehnologice specifice activităţii de transport rutier, care ar afecta serviciul public, fără acordul autorităţii competente, este interzisă.

    ART. 20
    Operatorii de transport care efectuează transport rutier de persoane prin curse regulate au acces nediscriminatoriu la serviciile autogarii, conform programului de transport, contra cost.

    ART. 21
    Amenajarea parcarilor în zonele de protecţie a drumurilor publice este permisă cu acordul administratorilor drumurilor.

    ART. 22
    (1) Amenajarea statiilor pentru urcarea şi coborârea călătorilor se face conform programelor de transport, la cererea operatorilor de transport.
    (2) Locurile afectate statiilor pentru urcarea şi coborârea călătorilor se stabilesc de autorităţile administraţiei publice locale conform programului de transport de persoane prin curse regulate, cu avizul Ministerului de Interne; pentru amplasarea statiilor pe drumurile publice naţionale este necesar şi acordul autorităţilor competente.
    (3) Obligaţia amenajării şi întreţinerii statiilor pentru urcarea şi coborârea călătorilor aparţine solicitantului.

    ART. 23
    Pentru transportul rutier public de persoane în trafic internaţional, efectuat prin curse regulate, toate capetele de linie şi staţiile de oprire în tranzit sunt stabilite în autogări.

    ART. 24
    În localităţile staţiuni turistice şi balneo-climaterice în care nu se afla autogări pot fi stabilite ca puncte de oprire, plecare şi sosire, hoteluri sau alte locuri, în care sunt asigurate serviciile minime aferente activităţii dintr-o autogara, cu avizul autorităţii administraţiei publice locale respective.

    CAP. 4
    Regimul vehiculelor rutiere
    ART. 25
    (1) Operatorii de transport rutier sunt obligaţi sa utilizeze vehicule rutiere care se încadrează în normele legale de siguranţă şi securitate a transporturilor rutiere.
    (2) Pentru accesul pe infrastructurile rutiere, vehiculele rutiere, fabricate în ţara sau în străinătate, înmatriculate sau care urmează a fi înmatriculate în România, sunt supuse omologării pentru circulaţie pe drumurile publice şi inspecţiilor tehnice periodice, iar cele aparţinând operatorilor de transport rutier public sunt supuse obţinerii licenţei de execuţie pe vehicul, pe categorii şi tipuri de transport.
    (3) Transporturile rutiere sunt executate numai cu vehicule rutiere a căror stare tehnica corespunde normelor şi standardelor naţionale de siguranţă rutiera şi protecţia mediului înconjurător, cu inspecţia tehnica periodică şi cu licenta de execuţie valabilă, iar certificarea tehnica corespunzătoare clasei şi tipului de marfa şi/sau persoane transportate.

    ART. 26
    (1) Certificarea şi omologarea pentru circulaţia pe drumurile publice a autovehiculelor noi sau reconstruite se acordă de către autoritatea competentă, care va elibera cartea de identitate a vehiculului rutier.
    (2) Condiţiile de certificare şi de omologare pentru circulaţia pe drumurile publice se stabilesc de autoritatea competentă.
    (3) Certificarea şi omologarea pentru circulaţia pe drumurile publice vor fi solicitate de către producătorii de vehicule rutiere sau de reprezentanţii autorizaţi ai acestora, ori de persoanele fizice sau juridice care le importa, după caz.

    ART. 27
    (1) Agenţii economici care prestează servicii de reparaţii şi întreţinere a vehiculelor rutiere pot desfăşura aceste activităţi numai pe bază de autorizaţie de funcţionare eliberata de autoritatea competentă.
    (2) Normele metodologice şi condiţiile de desfăşurare a activităţilor de reparaţii şi întreţinere a vehiculelor, precum şi condiţiile de acordare a autorizaţiilor de funcţionare a agenţilor economici care prestează asemenea servicii se stabilesc de autoritatea competentă.

    ART. 28
    Echipamentele, piesele de schimb şi materialele pentru autovehicule şi remorci, fabricate în ţara sau importate, trebuie să fie certificate sau omologate din punct de vedere tehnic, potrivit reglementărilor în vigoare, de către autoritatea competentă.

    ART. 29
    Lista echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor pentru vehiculele rutiere, pentru care este necesară certificarea sau omologarea, se stabileşte de autoritatea competentă.

    ART. 30
    Autovehiculele utilizate în transporturile rutiere, cărora li se aplică prevederile Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (AETR), vor fi echipate cu aparate de control, omologate internaţional, instalate şi sigilate conform prescripţiilor tehnice specifice.

    ART. 31
    (1) Autocarele şi autobuzele pentru transporturile publice de persoane în trafic naţional şi internaţional se clasifica pe stele şi categorii, în funcţie de caracteristicile tehnice, de siguranţă şi de confort.
    (2) Criteriile şi condiţiile de clasificare a autobuzelor şi autocarelor, modelul şi conţinutul certificatului de clasificare, precum şi perioada de valabilitate a acestuia se stabilesc prin norme metodologice elaborate de autoritatea competentă, având ca baza sistemul de clasificare internaţional.
    (3) Clasificarea autocarelor şi autobuzelor se solicita de operatorul de transport rutier care desfăşoară activitate de transport de persoane.
    (4) În cazul în care autocarele şi autobuzele nu-şi menţin caracteristicile tehnice şi de exploatare, conform criteriilor de clasificare, acestora li se retrage certificatul de clasificare.

    CAP. 5
    Exercitarea profesiei de operator de transport rutier public
    ART. 32
    Operatorii de transport rutier au acces liber şi nediscriminatoriu la activităţile de transport rutier public.

    ART. 33
    (1) Pot desfăşura activităţi de transport rutier public operatorii de transport rutier înscrişi în Registrul operatorilor de transport rutier, ţinut de autoritatea competentă.
    (2) În Registrul operatorilor de transport rutier se înscriu operatorii de transport rutier autorizaţi şi licentiati în condiţiile prezentei ordonanţe.
    (3) Modul de întocmire, completare şi gestionare, precum şi condiţiile pentru înscrierea în Registrul operatorilor de transport rutier se stabilesc de autoritatea competentă.

    ART. 34
    Licenta de transport se acordă operatorilor de transport rutier public care îndeplinesc condiţiile de onorabilitate, dotare tehnica corespunzătoare, capacitate profesională şi capacitate financiară, stabilite de autoritatea competentă.

    ART. 35
    (1) Licenta de transport se eliberează de autoritatea competentă pentru o perioadă de 5 ani şi se vizează anual.
    (2) În cazul când operatorul de transport deţine vehicule rutiere pe bază de contract de închiriere, licenta de transport se acordă pe perioada de valabilitate a acestui contract, dar nu mai mult de 5 ani.

    ART. 36
    Licentele de transport pot fi suspendate sau anulate în caz de abateri grave sau repetate de la reglementările specifice privind transportul rutier şi protecţia mediului, când una dintre condiţiile impuse pentru obţinerea licenţei de transport nu mai este îndeplinită.

    ART. 37
    (1) Efectuarea unui transport rutier public de o anumită categorie şi un anumit tip de transport este permisă pe baza licenţei de execuţie, emisă de autoritatea competentă pentru fiecare vehicul, pe număr de circulaţie.
    (2) Licenta de execuţie, împreună cu celelalte documente stabilite de autoritatea competentă, trebuie să se afle la bordul vehiculului rutier şi vor fi prezentate organelor de inspecţie şi control abilitate.
    (3) Licenta de execuţie se acordă pe perioada solicitată de către operatorul de transport, dar nu mai mare de un an.

    ART. 38
    Licenta de execuţie poate fi suspendată sau anulată în cazul în care nu sunt respectate condiţiile impuse la eliberare.

    CAP. 6
    Tarife ce se aplică în domeniul transporturilor rutiere
    ART. 39
    Regimul tarifelor şi al comisioanelor pentru eliberarea de licenţe de transport şi de licenţe de execuţie se stabileşte de autoritatea competentă.

    CAP. 7
    Raspunderi şi sancţiuni
    ART. 40
    Constituie contravenţie, în măsura în care, potrivit legii penale nu sunt considerate infracţiuni, şi se sancţionează ca atare următoarele fapte:
    a) efectuarea de transporturi fără licenţe, cu licenţe suspendate sau anulate;
    b) efectuarea de transporturi pentru terţi, contra plata, de către operatorii de transport rutier în interes propriu;
    c) utilizarea de către operatorii de transport rutier a unor conducatori auto străini, fără drept de muncă în România, pentru conducerea autovehiculelor în trafic naţional şi/sau internaţional;
    d) efectuarea de transporturi turistice în trafic intern şi internaţional sau de transporturi publice de persoane, în trafic internaţional, cu autocare neclasificate sau cu certificat de clasificare expirat;
    e) acordarea licenţelor de transport şi a licenţelor de execuţie pentru operatorii de transport rutier public, cu încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe;
    f) transportul de mărfuri periculoase sau perisabile şi de animale vii, fără îndeplinirea tuturor condiţiilor referitoare la conducătorul auto, marfa şi vehicul, impuse acestor transporturi;
    g) comercializarea de vehicule ale căror caracteristici tehnice nu mai corespund datelor menţionate în cartea de identitate a vehiculului;
    h) comercializarea de vehicule care nu au fost supuse omologării pentru circulaţie sau de echipamente, piese de schimb şi materiale care nu au fost certificate în conformitate cu prevederile legale;
    i) funcţionarea unităţilor de reparaţii şi întreţinere şi a statiilor de inspecţie tehnica fără autorizaţie sau cu termenul de valabilitate expirat;
    j) atestarea ca bun pentru circulaţia pe drumurile publice a unui vehicul care nu îndeplineşte condiţiile tehnice;
    k) nerespectarea metodologiei de efectuare a inspecţiei tehnice, de completare şi de eliberare a documentelor;
    l) înscrierea unor informaţii false privind numărul de stele sau categoria de clasificare a autobuzelor sau a autocarelor;
    m) nerespectarea de către conducătorii auto a timpilor de conducere şi de repaus, stabiliţi conform prevederilor Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (AETR);
    n) modificarea datelor din diagramele aparatelor de control prevăzute la art. 30;
    o) efectuarea de către conducătorul auto a transporturilor publice de persoane, prin curse regulate, în trafic preurban, judeţean, interjudetean şi internaţional, fără legitimatii de călătorie sau cu legitimatii nevalabile;
    p) călătoria fără legitimatii de călătorie în transportul public de persoane prin curse regulate în traficul preurban, judeţean, interjudetean şi internaţional;
    q) neluarea avizului autorităţii publice locale pentru operaţiunile care se efectuează cu respectivul aviz.

    ART. 41
    Se sancţionează cu amendă:
    - de la 100.000 lei la 200.000 lei, faptele prevăzute la art. 40 lit. p);
    - de la 400.000 lei la 600.000 lei, faptele prevăzute la art. 40 lit. f), m), n), o);
    - de la 800.000 lei la 1.000.000 lei, faptele prevăzute la art. 40 lit. d), e), i), j), k), l), q);
    - de la 1.600.000 lei la 2.000.000 lei, faptele prevăzute la art. 40 lit. a), b), c), g), h).

    ART. 42
    În cazul în care faptele contravenţionale prevăzute la art. 40 sunt săvârşite de către agenţi economici sau alte persoane juridice, cuantumul amenzilor prevăzute la art. 41 se tripleaza.

    CAP. 8
    Dispoziţii finale
    ART. 43
    Contravenţiile prevăzute în prezenta lege se constata şi se sancţionează de către:
    - personalul autorităţii competente, împuternicit în acest scop;
    - ofiţerii şi subofiterii de poliţie din cadrul serviciilor de circulaţie şi poliţie de frontieră, pentru activităţi specifice;
    - personalul desemnat de către administraţiile publice locale şi împuternicite în acest scop de autoritatea competentă;
    - personalul cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Finanţelor, conform competentelor acordate;
    - personalul cu atribuţii de control al operatorului de transport rutier, numai pentru vehiculele proprii acestuia.

    ART. 44
    Dispoziţiile referitoare la contravenţiile din prezenta ordonanţă se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare.

    ART. 45
    Împotriva măsurii de suspendare sau anulare a licenţei de transport sau de execuţie, operatorul de transport se poate adresa cu plângere instanţelor de contencios administrativ, conform Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.

    ART. 46
    Consiliile judeţene, orăşeneşti şi comunale au iniţiativa şi hotărăsc în probleme de interes local privind transportul public de persoane, cu excepţia celor date prin lege în competenţa altor autorităţi publice.

    ART. 47
    Operatorii de transport rutier în interes propriu, care efectuează transporturi rutiere internaţionale de mărfuri şi persoane, transporturi rutiere de mărfuri periculoase sau agabaritice sunt obligaţi să respecte reglementările în domeniu stabilite de autoritatea competentă pentru transportatorii rutieri în interes public.

    ART. 48
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.

    ART. 49
    În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Hotărârea Guvernului nr. 223/1992 privind normele de organizare şi efectuare a transporturilor auto internaţionale de persoane şi mărfuri, a transporturilor auto de persoane în trafic interjudetean şi judeţean şi a transporturilor auto de mărfuri agabaritice şi periculoase, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie 1994, cu excepţia art. 2 alin. 4, art. 3 şi art. 4, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.
    PRIM-MINISTRU
    VICTOR CIORBEA
    Contrasemnează:

    ---------------
    Ministrul transporturilor,
    Traian Basescu
    Ministru delegat
    pe lângă primul-ministru
    pentru coordonarea
    Secretariatului General
    al Guvernului şi a
    Departamentului pentru
    Administraţie Publică Locală,
    Remus Opris

    ANEXA 1

    DEFINIŢII
    Pentru aplicarea prezentei ordonanţe, termenii de mai jos au următoarea semnificaţie:
    - automobil - autovehicul, având rotile dispuse în doua sau mai multe planuri verticale, paralele cu axa sa longitudinala, şi care se utilizează în mod normal pentru transportul de persoane şi/sau bunuri sau tractarea de remorci; nu sunt considerate automobile tractoarele şi maşinile autopropulsate pentru lucrări;
    - autovehicul - vehicul, cu excepţia celui care circulă pe sine, ce dispune de un sistem de propulsie propriu care-i permite să se deplaseze singur pe drumurile publice sau în combinaţie cu unul sau mai multe vehicule rutiere fără motor;
    - autotractor - autovehicul rutier care nu dispune de caroserie proprie pentru transportul mărfurilor, ci doar de un sistem de cuplaj care permite ca o remorca fără osia din faţa să fie astfel cuplata încât o parte substantiala a greutatii şi a încărcăturii sale să fie suportată de autotractor;
    - activitate de colectare şi expediere a mărfurilor - activitatea de preluare şi expediere de mărfuri în partizi mici şi mijlocii;
    - activitate conexă transportului rutier - activitate care se desfăşoară în legătură cu şi în timpul activităţii de transport rutier;
    - autoremorcher - vehicul rutier destinat exclusiv tractarii vehiculelor, prevăzut cu o platforma pentru lestare;
    - autoturism - automobil special construit şi amenajat pentru transportul persoanelor, bagajelor şi/sau bunurilor acestora, având cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto;
    - autobuz - vehicul rutier special amenajat pentru transportul de persoane, având cel puţin 17 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto;
    - autobuz urban - autobuz destinat transportului urban sau suburban de pasageri asezati pe scaune sau în picioare, care asigura la staţii posibilitatea unui schimb rapid de pasageri;
    - autobuz interurban - autobuz destinat transportului interurban de pasageri asezati pe scaune, cu posibilitatea transportului pe distanţe scurte al unui număr limitat de pasageri în picioare, pe culoar;
    - autobuz articulat - autobuz constând din două sau mai multe tronsoane rigide, care se articuleaza între ele; compartimentele de pasageri situate pe fiecare dintre tronsoanele rigide comunică între ele în permanenta, permitand libera circulaţie a pasagerilor; tronsoanele rigide sunt legate între ele în mod permanent, astfel încât sa nu poată fi detasate decât printr-o operaţie necesitand mijloace tehnice care în mod normal nu se găsesc decât într-un atelier;
    - autocar - autobuz cu mai mult de 17 locuri pe scaune, special amenajat, care permite transportul de persoane pe distanţe lungi şi în scopuri turistice, în condiţii de siguranţă şi confort;
    - automobil mixt - automobil destinat prin construcţie transportului simultan de persoane şi bunuri, în compartimente separate;
    - autoutilitara specială - autovehicul utilitar destinat prin construcţie şi echipare efectuării de servicii şi/sau lucrări, fiind dotat cu echipamente specifice;
    - autoutilitara specializată - autovehicul utilitar destinat transportului de bunuri sau persoane (personalul la şi de la locul de muncă), pentru care sunt prevăzute amenajări speciale;
    - autobasculanta - vehicul rutier cu caroserie metalică, special amenajat pentru autodescarcarea mărfii în vrac prin partea din spate sau prin părţile laterale ale caroseriei;
    - agenţie de voiaj - spaţiu special amenajat în care se desfăşoară activităţi de eliberare a legitimatiilor de călătorie, informare şi îndrumare a călătorilor;
    - autorizaţie de transport internaţional - documentul eliberat în conformitate cu reglementările în vigoare dintr-o ţara şi care, pentru transporturile de mărfuri, da dreptul operatorului de transport să efectueze un transport dus-întors în trafic direct sau în tranzit pe teritoriul celeilalte tari, pe perioada sa de valabilitate; pentru transportul de persoane (cu excepţia transporturilor pe linii regulate) se acordă dreptul transportatorului de a efectua transporturi pe o perioadă determinata;
    - autogara - spaţiul special amenajat în care se desfăşoară activităţi specifice serviciilor regulate de transport public de persoane;
    - cap de linie - locul în care se asigura cazarea personalului de bord pe timpul nopţii, parcarea şi paza autobuzului (în perioada de stationare între sosirea din cursa de ducere şi plecarea în cursa de inapoiere);
    - cabotaj - operaţiune de transport pe teritoriul unei tari, cu puncte de încărcare şi de descărcare aflate pe acel teritoriu, realizată de un operator de transport cu sediul (domiciliul) pe teritoriul altei tari; cursele fără incarcatura ale unui vehicul pe teritoriul unei tari între doua operaţiuni de transport internaţional nu sunt considerate a fi cabotaj;
    - categorie de vehicule - vehicule delimitate prin caracteristici tehnico-constructive specificate în reglementările în vigoare;
    - certificare - activitate prin care un organism, terta parte, acreditat, eliberează un document scris (certificat) prin care se atesta ca un produs, proces sau serviciu este conform cu condiţiile tehnice specificate;
    - certificat de agreere - document emis pe baza unor reglementări în vigoare şi care atesta ca un produs corespunzător identificat se încadrează în anumite condiţii tehnice specifice unei categorii de vehicule;
    - certificat de omologare - document emis pe baza unor reglementări în vigoare şi care atesta ca un produs corespunzător identificat este conform cu condiţiile tehnice specificate;
    - dimensiuni de gabarit - dimensiunile maxime ale vehiculelor rutiere admise pentru circulaţia pe drumurile publice, care se referă la înălţime, latime şi lungime şi sunt proprii pentru fiecare tip de vehicule sau ansamblu de vehicule, incluzând şi incarcatura;
    - drum deschis circulaţiei publice - drum proiectat şi construit în mod special pentru circulaţia vehiculelor rutiere - naţional, judeţean, comunal, precum şi stradal, deschis circulaţiei publice fără nici o discriminare pentru utilizatori;
    - drum închis circulaţiei publice - drum special construit de proprietarul sau administratorul terenului, care nu este deschis circulaţiei publice;
    - inspecţie tehnica periodică - verificare tehnica a vehiculelor rutiere aflate în exploatare, efectuată la termenele stabilite de normativ, prin care se atesta continuitatea conformitatii acestuia cu normativele tehnice specifice;
    - licenta de execuţie - documentul prin care operatorul de transport rutier este autorizat să execute anumite tipuri de transporturi rutiere de mărfuri şi persoane, în interes public sau în folos propriu, în trafic naţional şi/sau internaţional, în conformitate cu caracteristicile tehnice constructive ale autovehiculelor pe care le deţine şi pentru care s-a angajat să respecte prevederile legislaţiei din domeniul transporturilor rutiere naţionale şi internaţionale şi cu caietele de sarcini ce le însoţesc;
    - licenta de execuţie pentru operatori cu activităţi conexe transportului rutier - document prin care un agent economic este autorizat să execute activităţi auxiliare transportului rutier în folos public (deservire călători, colectare şi expediere a mărfurilor, mesagerie, intermediere etc.) pentru care deţine în proprietate sau are închiriate spaţii special amenajate şi utilaje specifice şi dispune de condiţii de organizare şi funcţionare a acestor activităţi;
    - licenta de transport - document prin care se atesta capacitatea operatorului de transport rutier de a executa transporturi rutiere contra plata sau în folos propriu şi de a îndeplini condiţiile cerute de legislaţia interna şi internationala în domeniu şi pentru care s-a angajat să respecte prevederile caietului (caietelor) de sarcini anexa la licenta;
    - licenta pentru traseu - document în baza căruia operatorul de transport rutier obţine dreptul de a executa transporturi publice de persoane prin servicii regulate, servicii naveta sau în folos propriu, în trafic naţional sau internaţional, conform caietelor de sarcini;
    - managementul calităţii - ansamblul activităţilor funcţiei generale de management care determina politica în domeniul calităţii, obiectivele şi responsabilităţile şi pe care le implementeaza în cadrul sistemului calităţii prin mijloace cum sunt planificarea, controlul, asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii;
    - mesagerie - activitate de transport bagaje, pachete şi colete neinsotite, prin curse speciale de mesagerie sau prin autobuzele ce deservesc traseele de transport de persoane prin curse regulate;
    - masa totală maxima autorizata - masa totală maxima a vehiculului încărcat, declarata admisibilă cu prilejul omologării de către autoritatea competentă;
    - minibuz (sau microbuz) - automobil destinat, prin construcţie, transportului a mai mult de 9 persoane (inclusiv conducătorul auto), dar nu mai mult de 22 de persoane, aşezate pe scaune şi în picioare;
    - omologare - autorizare de comercializare sau de utilizare într-un scop precizat sau în condiţii stabilite a unui produs, proces sau serviciu;
    - omologare pentru circulaţie - autorizare de admitere în circulaţia pe drumurile publice, în condiţii reglementate, a vehiculelor rutiere;
    - operator pentru activităţi conexe transportului rutier de mărfuri şi/sau de persoane - agent economic care desfăşoară activităţi conexe pentru transporturi rutiere (deservire călători, colectare şi expediere a mărfurilor, mesagerie, intermediere etc.);
    - program de transport - document care se întocmeşte de autoritatea competentă, prin care se stabilesc traseele pentru transportul public de persoane prin curse regulate, orele de plecare şi sosire, orarul de circulaţie, punctele de plecare şi sosire şi cine sunt transportatorii rutieri;
    - refabricare (reconstrucţie) a vehiculelor - activitate de producţie industriala pe un flux de fabricaţie, cu o tehnologie elaborata sau avizată de producătorul iniţial al vehiculelor respective şi cu un sistem de asigurare a calităţii certificat de organisme competente;
    - remorca - vehicul rutier care nu dispune de un sistem propriu de propulsie şi care este destinat să fie tractat de autovehicul;
    - semiremorca - vehicul tractat, care în locul axei directoare este prevăzut cu un sistem de articulatii cu pivot care se cupleaza cu saua autotractorului, astfel încât o parte semnificativă a greutatii sale totale maxime autorizate este suportată de saua autotractorului;
    - serviciu regulat de transport persoane - serviciu în cursul căruia se transporta persoane pe o ruta stabilită în conformitate cu un orar stabilit, pentru care sunt percepute tarife, iar călătorii sunt imbarcati sau debarcati în puncte de oprire prestabilite; termenul de serviciu regulat de transport persoane mai include şi serviciul regulat special, care îndeplineşte cea mai mare parte a criteriilor de mai sus şi care operează în acelaşi fel, dar în care se transporta persoane determinate (lucrători la domiciliu şi locul de muncă, elevi şi studenţi la instituţiile de învăţământ, militari etc.), excluzând alţi călători;
    - serviciu naveta - serviciul în cadrul căruia, prin repetate călătorii dus-întors, sunt transportate grupuri de persoane formate anterior, de la un singur punct de plecare la o singura destinaţie;
    - statie de oprire pe traseu - punct de pe traseul unei curse de transport public de persoane, special amenajat şi semnalizat, pentru urcarea şi coborârea călătorilor, în afară autogarilor;
    - serviciu naveta cu cazare - serviciu care asigura cazarea la destinaţie pentru cel puţin 80% din călători şi, dacă este cazul, masa pe parcursul călătoriei;
    - serviciu ocazional de transport intern de persoane - serviciu care nu poate fi inclus nici în activitatea de serviciu regulat şi nici în activitatea de serviciu naveta;
    - serviciu ocazional de transport internaţional de persoane - alt transport decât cel pe linii regulate, care poate fi efectuat de transportatorii uneia din tari numai pe baza unei autorizaţii acordate de autoritatea competentă a celeilalte tari;
    - sistem al calităţii - structuri organizatorice, proceduri, procese şi resurse, necesare pentru implementarea managementului calităţii;
    - supraveghere - evaluarea efectuată de un organism, terta parte, acreditat, pentru a determina dacă un produs, proces sau serviciu este în continuare conform cu condiţiile specificate;
    - taxa de trecere - valoarea sumei ce trebuie plătită pentru utilizarea infrastructurii rutiere de către un vehicul care circulă pe distanta dintre doua puncte situate pe aceasta infrastructura; valoarea taxei depinde de distanta parcursă şi de categoria vehiculului;
    - taxa de utilizare - suma ce trebuie plătită pentru utilizarea infrastructurii rutiere o anumită perioada;
    - transport rutier - operaţiune de transport care se realizează cu ajutorul vehiculelor rutiere, proiectate, construite şi dotate corespunzător pentru transportul de mărfuri şi/sau de persoane, contra plata (în interes public) sau în folos propriu (personal), cu sau fără incarcatura, pe drumurile deschise sau interzise accesului public, inclusiv activitate de încărcare-îmbarcare şi descărcare-debarcare, chiar dacă vehiculul, remorca sau semiremorca sunt transportate pe o porţiune a parcursului cu trenul, vaporul sau cu alt mijloc de transport;
    - transport rutier de persoane - operaţiune de transport de persoane efectuată cu un autovehicul rutier destinat transportului de persoane pe drumurile publice, inclusiv activitate de îmbarcare şi debarcare;
    - transport public de persoane - activitate de transport persoane, planificata - serviciu regulat de transport persoane, sau neplanificata - serviciu ocazional de transport persoane;
    - transport turistic - serviciu ocazional de transport ce asigura deplasarea în scopuri turistice a unui grup de persoane;
    - transport rutier naţional - operaţiune de transport care se executa cu un vehicul rutier înmatriculat într-o ţara, pe teritoriul acesteia;
    - transport rutier internaţional - operaţiune de transport care implica deplasarea unui vehicul rutier pe teritoriul a cel puţin două state;
    - transport rutier în zona de mic trafic de frontieră - operaţiune de transport care implica deplasarea unui vehicul rutier pe teritoriul celuilalt stat pe o distanta de cel mult 30 km distanta de frontieră, dacă prin prevederile acordurilor rutiere bilaterale nu se prevede altfel;
    - transport rutier urban de persoane - operaţiune de transport persoane care se executa cu un vehicul rutier numai pe teritoriul administrativ al unei localităţi;
    - transport rutier suburban de persoane - operaţiune de transport persoane care se executa cu un vehicul rutier între oraşele şi localităţile invecinate;
    - transport rutier judeţean - operaţiune de transport care se executa cu un vehicul rutier între doua localităţi situate pe teritoriul aceluiaşi judeţ;
    - transport rutier interjudetean - operaţiune de transport care se executa cu un vehicul rutier între localităţi situate pe teritoriile a doua sau mai multor judeţe;
    - vehicul pentru transportul mărfurilor periculoase - vehicul care este astfel construit şi echipat încât respecta condiţiile tehnice impuse prin Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), la care România este parte;
    - vehicul pentru transportul mărfurilor perisabile - vehicul special amenajat pentru transportul de mărfuri la temperaturi controlate;
    - vehicul pentru transportul animalelor vii - vehicul special amenajat pentru transportul de animale şi păsări vii; autovehiculul poate fi construit pentru transportul uneia sau mai multor categorii de animale sau păsări;
    - vehicul rutier - un sistem mecanic care circulă pe drum cu sau fără mijloace de propulsie şi care se utilizează în mod normal pentru transportul de persoane şi/sau bunuri, pentru prestare de servicii sau lucrări.

    ANEXA 2


            CATEGORII ŞI TIPURI DE TRANSPORT

       I. CATEGORIILE DE TRANSPORTURI RUTIERE

        A. Clasificarea din punct de vedere al caracterului transportului

      A.1. Transporturi naţionale
      A.2. Transporturi internaţionale

        B. Clasificarea din punct de vedere al caracterului activităţii

      B.1. Transporturi în interes public
      B.2. Transporturi în interes propriu
           B.2.1. Transporturi în folos propriu
           B.2.2. Transporturi în interes personal
      B.3. Activităţi conexe

       II. TIPURILE DE TRANSPORTURI RUTIERE

        A. Transporturi de mărfuri şi bunuri

      1. - Transporturi de mărfuri şi bunuri contra plata
           1.1. - Transporturi de mărfuri generale
           1.2. - Transporturi de mărfuri perisabile
           1.3. - Transporturi de mărfuri periculoase
           1.4. - Transporturi de deşeuri şi gunoaie
           1.5. - Transporturi de animale vii
           1.6. - Transporturi de mărfuri cu mase şi dimensiuni depăşite
           1.7. - Transporturi de produse agricole din camp
           1.8. - Transporturi de produse agroalimentare (neperisabile) la pieţe
           1.9. - Transporturi în regim de taxi
          1.10. - Transporturi în regim de rent a car
          1.11. - Alte categorii de transport

      2. - Transporturi speciale de mărfuri
           2.1. - Transporturi de produse petroliere
           2.2. - Transporturi de recipienţi şi butelii, cu gaze lichefiate
           2.3. - Transporturi de lichide alimentare
           2.4. - Transporturi de făina în vrac
           2.5. - Transporturi de ciment în vrac
           2.6. - Alte categorii de transport

      3. - Transporturi de mărfuri şi bunuri cu autobasculante
           3.1. - Transporturi de produse de cariera şi balastiera
           3.2. - Transporturi de cărbune
           3.3. - Transporturi de produse de excavatie din santiere
           3.4. - Alte categorii de transport

      4. - Transporturi de mărfuri şi bunuri cu autovehicule specializate
           4.1. - Transporturi de pâine
           4.2. - Transporturi de efecte poştale
           4.3. - Transporturi de presa
           4.4. - Transporturi de valori şi bani
           4.5. - Transporturi de intervenţie
           4.6. - Transporturi de prefabricate
           4.7. - Transporturi de cadavre umane
           4.8. - Transporturi de materiale radioactive
           4.9. - Transporturi de materiale explozibile
          4.10. - Transporturi de mobila
          4.11. - Transporturi de confecţii pe umerase
          4.12. - Transporturi de materiale de construcţie
          4.13. - Alte categorii de transport

        B. Transporturi de persoane

      1. - Transporturi rutiere de persoane
           1.1. - Transporturi publice prin curse regulate
           1.2. - Transporturi publice în regim de taxi
           1.3. - Transporturi publice în regim de închiriere (în regim de rent a
                  car)
           1.4. - Transporturi prin curse regulate, în convenţie
           1.5. - Transporturi prin curse ocazionale
           1.6. - Transporturi prin curse ocazionale turistice
           1.7. - Alte categorii de transport

        C. Transport mixt de mărfuri şi persoane

       III. ACTIVITĂŢI CONEXE TRANSPORTULUI RUTIER

      1. - Autogara şi activităţile desfăşurate în cadrul ei
      2. - Activitatea de agenţie de voiaj
      3. - Activitatea de intermediere a activităţilor de transport
      4. - Activitatea de colectare şi expediere a mărfurilor
      5. - Activitatea de mesagerie
      6. - Alte activităţi conexe


    --------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016