Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 16 noiembrie 2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 16 noiembrie 2011  cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011    Twitter Facebook
Cautare document

ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 16 noiembrie 2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 19 noiembrie 2011

    Având în vedere:
    - analiza execuţiei bugetare derulatã pe parcursul primelor 9 luni ale anului 2011;
    - asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfãşurãrii normale a activitãţii acestora pânã la finele anului
    şi ţinând seama de faptul cã nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinţe negative urmãtoarele:
    - imposibilitatea asigurãrii fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfãşurãrii activitãţii acestora în bune condiţii pânã la finele anului;
    - imposibilitatea asigurãrii fondurilor necesare susţinerii proiectelor de investiţii, care conduce la un impact negativ asupra locurilor de muncã şi a creşterii economice din trimestrul IV al anului curent, fãcând imposibilã finanţarea unor proiecte de investiţii cu finanţare externã;
    - imposibilitatea asigurãrii fondurilor necesare plãţii arieratelor în anumite domenii de activitate, astfel cã nerambursarea unor fonduri pentru plata arieratelor ar conduce la blocarea activitãţii unor operatori economici şi, respectiv, la diminuarea producţiei acestora, cu impact negativ inclusiv asupra realizãrii veniturilor bugetare curente şi viitoare,
    în considerarea faptului cã toate aceste elemente vizeazã interesul public general şi constituie situaţii de urgenţã şi extraordinare a cãror reglementare nu poate fi amânatã,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã, şi al art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Obiectul prezentei ordonanţe de urgenţã îl constituie rectificarea bugetului de stat pe anul 2011, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 879 şi 879 bis din 28 decembrie 2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 2
    (1) Influenţele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2011, detaliate pe capitole şi subcapitole, sunt prevãzute în anexa nr. 1.
    (2) Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2011 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite este prevãzutã în anexa nr. 2.
    (3) Bugetul de stat pe anul 2011 se diminueazã la venituri şi la cheltuieli cu suma de 92 milioane lei.
    ART. 3
    În anexa nr. 3/13/02a "Destinaţia sumelor prevãzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 67.01 «Culturã, recreere şi religie», titlul «Alte cheltuieli», a cãror utilizare se aprobã prin hotãrâre a Guvernului pe anul 2011", la litera a), textul ultimului paragraf se înlocuieşte cu textul:
    "- cheltuielilor privind cofinanţarea programelor realizate din fonduri europene şi internaţionale cu impact asupra cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale".
    ART. 4
    Se autorizeazã Ministerul Afacerilor Externe sã introducã în anexa nr. 3/1402/16 "Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2011 - sume alocate din bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii" urmãtoarele modificãri:
    a) la venituri, suplimentarea cu suma de 500 mii lei la capitolul 43.10 "Subvenţii de la alte administraţii", subcapitolul 43.10.09 "Subvenţii pentru instituţii publice";
    b) la cheltuieli, suplimentarea cu suma de 500 mii lei la capitolul 65.10 "Învãţãmânt", titlul 10 "Cheltuieli de personal".
    ART. 5
    Se autorizeazã Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Turismului sã introducã în bugetul pe programe un program nou, respectiv Programul "Consolidare şi restaurare Cazino Constanţa", pe perioada 2011 -2013, cu suma de 100 mii lei în anul 2011.
    ART. 6
    Se autorizeazã Ministerul Finanţelor Publice ca la programul cod 1003 "Servicii de asistenţã juridicã necesare implementãrii Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu «Medium Term Notes» (MTN)", prevãzut în anexa nr. 3/16/27 "Fişa programului", sã reporteze creditele de angajament neutilizate în anul precedent, cu încadrarea în valoarea totalã a programului.
    ART. 7
    Se autorizeazã Ministerul Justiţiei sã introducã în anexa nr. 3/17/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2011 - sumele alocate pentru activitãţi finanţate integral din venituri proprii" subcapitolul 33.10.06 "Venituri din expertizã tehnicã judiciarã şi extrajudiciarã", cu suma de 4.700 mii lei.
    ART. 8
    Se autorizeazã Ministerul Apãrãrii Naţionale sã efectueze redistribuiri de sume în cadrul anexei nr. 3/18/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2011 - sumele alocate pentru activitãţi finanţate integral din venituri proprii" la venituri, între capitole şi subcapitole, cu încadrarea în suma totalã aprobatã.
    ART. 9
    (1) În bugetul Ministerului Apãrãrii Naţionale, la capitolul 60.01 "Apãrare", titlul 20 "Bunuri şi servicii", este cuprinsã şi suma de 29.811 mii lei, care va fi utilizatã exclusiv pentru achitarea obligaţiilor de platã cãtre Administraţia Naţionalã a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, reprezentând contravaloarea taxei pe valoarea adãugatã şi a accizei aferente combustibilului acordat cu titlu gratuit din rezerva de stat, potrivit Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 67/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantitãţi de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apãrãrii Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adãugatã şi al accizelor pentru unele cantitãţi de combustibili, aprobatã prin Legea nr. 337/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) În bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, la capitolul 61.01 "Ordine publicã şi siguranţã naţionalã", titlul 20 "Bunuri şi servicii", este cuprinsã şi suma de 99.337 mii lei, care va fi utilizatã exclusiv pentru achitarea obligaţiilor de platã cãtre Administraţia Naţionalã a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, reprezentând contravaloarea taxei pe valoarea adãugatã şi a accizei aferente combustibilului acordat cu titlu gratuit din rezerva de stat, potrivit Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 67/2009, aprobatã prin Legea nr. 337/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi Hotãrârii Guvernului nr. 649/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantitãţi de combustibili care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Administraţiei şi Internelor.
    (3) În termen de 5 zile lucrãtoare de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã, sumele prevãzute la alin. (1) şi (2) urmeazã a fi virate de cãtre Ministerul Apãrãrii Naţionale, respectiv Ministerul Administraţiei şi Internelor în conturile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, deschise la unitãţile Trezoreriei Statului.
    (4) Administraţia Naţionalã a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale efectueazã în termen de 5 zile lucrãtoare plata sumelor încasate potrivit alin. (3) cãtre bugetul de stat.
    ART. 10
    (1) În bugetul Ministerului Apãrãrii Naţionale este cuprinsã şi suma de 238.121 mii lei, din care la capitolul 60.01 "Apãrare", titlul 71 "Active nefinanciare", suma de 235.860 mii lei şi la capitolul 61.01 "Ordine publicã şi siguranţã naţionalã", titlul 71 "Active nefinanciare", suma de 2.261 mii lei, care va fi utilizatã exclusiv pentru achitarea obligaţiilor de platã cãtre Compania Naţionalã "Romtehnica"- S.A., reprezentând contravaloarea taxei pe valoarea adãugatã pentru livrãrile de bunuri/prestãrile de servicii efectuate cãtre Ministerul Apãrãrii Naţionale de cãtre Compania Naţionalã "Romtehnica" - S.A. pânã la data de 31 decembrie 2011.
    (2) Sumele prevãzute la alin. (1) urmeazã a fi virate de cãtre Ministerul Apãrãrii Naţionale în termen de 5 zile lucrãtoare în conturile Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A., care efectueazã plata obligaţiilor cãtre bugetul de stat în termen de 5 zile lucrãtoare de la încasarea sumelor respective.
    ART. 11
    (1) Se autorizeazã Ministerul Administraţiei şi Internelor sã suplimenteze în anexa nr. 3/19/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2011 - sumele alocate din bugetul de stat", la capitolul 61.01 "Ordine publicã şi siguranţã naţionalã", titlul 51 "Transferuri între unitãţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.10 "Transferuri privind contribuţii de sãnãtate pentru persoane care executã pedepse privative de libertate sau arest preventiv" cu suma de 15 mii lei şi alineatul 51.01.52 "Transferuri din bugetul de stat cãtre fondul de asigurãri sociale de sãnãtate pentru cetãţeni strãini aflaţi în centrele de cazare" cu suma de 11 mii lei.
    (2) Se autorizeazã Ministerul Administraţiei şi Internelor sã suplimenteze în anexa nr. 3/19/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2011 - sumele alocate din bugetul de stat", la capitolul 68.01 "Asigurãri şi asistenţã socialã", titlul 51 "Transferuri între unitãţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribuţii de asigurãri de sãnãtate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului" cu suma de 170 mii lei.
    (3) Se autorizeazã Ministerul Administraţiei şi Internelor sã suplimenteze veniturile proprii în anexa nr. 3/19/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2011 - sumele alocate pentru activitãţi finanţate integral din venituri proprii", la capitolul 33.10 "Venituri din prestãri servicii şi alte activitãţi", subcapitolul 05 "Taxe şi alte venituri din învãţãmânt", cu suma de 708 mii lei.
    ART. 12
    Se autorizeazã Ministerul Administraţiei şi Internelor sã introducã în anexa nr. 3/19/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 65.10 "Învãţãmânt", obiectivele de investiţii "Modernizare pavilion cazare elevi 42-10-11 la Şcoala de Agenţi de Poliţie «Vasile Lascãr» - Câmpina" cu suma de 400 mii lei şi "Modernizare pavilion Punct control acces din cazarma Drãgãşani" cu suma de 140 mii lei, sume ce se asigurã prin redistribuire, cu încadrarea în sumele aprobate la titlul 71 "Active nefinanciare".
    ART. 13
    Se autorizeazã Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale sã efectueze redistribuiri de credite bugetare în cadrul anexei nr. 3/22/02a "Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole".
    ART. 14
    (1) Suma de 500.000 mii lei prevãzutã în bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 72 "Active financiare", se utilizeazã de Compania Naţionalã de Cãi Ferate C.F.R. - S.A. pentru majorarea capitalului social aferent participãrii statului la aceastã companie, cu condiţia majorãri capitalului sãu social la Societatea Comercialã "Electrificare" - S.A., potrivit legii.
    (2) Societatea Comercialã "Electrificare" - S.A. utilizeazã suma prevãzutã la alin. (1) pentru achitarea datoriilor cãtre bugetul general consolidat.
    ART. 15
    Se autorizeazã Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului sã majoreze veniturile proprii cuprinse în anexa nr. 3/25/13 "Sume alocate pentru activitãţi finanţate integral din venituri proprii" cu suma de 90.000 mii lei.
    ART. 16
    Se autorizeazã Ministerul Sãnãtãţii sã efectueze redistribuiri ale creditelor de angajament între proiecte, cu încadrarea în nivelul total al creditelor de angajament aprobate pe anul 2011, în anexa nr. 3/26/05 "Fişa programului finanţat potrivit Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007", prin diminuarea creditelor de angajament aferente Programului 52 "Proiect pentru prevenirea şi combaterea extinderii gripei aviare" cu suma de 7.276 mii lei şi Programului 32 "Proiectul privind reabilitarea sectorului sanitar" cu suma de 44.116 mii lei şi suplimentarea în mod corespunzãtor a creditelor de angajament aferente Programului 17 "Proiect privind reforma în sectorul sanitar, faza a II-a".
    ART. 17
    Se autorizeazã Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional sã majoreze în anexa nr. 3/27/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate dupã caz pe anul 2011 - sume alocate pentru activitãţi finanţate integral din venituri proprii" veniturile proprii cu suma de 4.000 mii lei la capitolul 36.10 "Diverse venituri", subcapitolul 36.10.50 "Alte venituri".
    ART. 18
    Se autorizeazã Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, în cadrul anexei nr. 3/27/27 "Fişele programelor", sã diminueze "Programul Naţional pentru finanţarea realizãrii monumentelor de for public" cu suma de 1.975 mii lei şi Programul "Restaurarea monumentelor istorice" cu suma de 3.000 mii lei şi sã suplimenteze "Programul Festivaluri teatrale, muzicale şi de film naţionale şi internaţionale" cu suma de 9.265 mii lei.
    ART. 19
    Se autorizeazã Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional sã diminueze în anexa nr. 3/2701/02 bugetul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor cu suma de 24 mii lei la capitolul 67.01 "Culturã, recreere şi religie", titlul "Cheltuieli de personal".
    ART. 20
    (1) În bugetul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, la capitolul 67.01 "Culturã, recreere şi religie", titlul 20 "Bunuri şi servicii", în temeiul Legii nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, republicatã, este cuprinsã şi suma de 2.483 mii lei pentru susţinerea editãrii de reviste şi publicaţii, care include şi suma alocatã acestui minister şi utilizatã conform Hotãrârii Guvernului nr. 473/2011 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, Academiei Române şi Consiliului Judeţean Mureş din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia Guvernului pe anul 2011, în vederea susţinerii editãrii publicaţiilor culturale.
    (2) Suma prevãzutã la alin. (1) poate fi utilizatã pentru finanţarea categoriilor de cheltuieli prevãzute la art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunãtãţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 245/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru anul 2011, pentru revistele şi publicaţiile culturale aprobate prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional, pe bazã de contracte încheiate cu uniunile de creatori beneficiare, care la rândul lor încheie contracte cu revistele şi publicaţiile culturale.
    ART. 21
    Se autorizeazã Ministerul Public sã efectueze redistribuiri de credite bugetare în cadrul bugetului aprobat pe anul 2011, la capitolul 61.01 "Ordine publicã şi siguranţã naţionalã", între ordonatorii secundari de credite, cu încadrarea în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.
    ART. 22
    Se autorizeazã Serviciul Român de Informaţii sã diminueze în anexa nr. 3/31/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2011 - sumele alocate din bugetul de stat", la capitolul 68.01 "Asigurãri şi asistenţã socialã", titlul 51 "Transferuri între unitãţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribuţia de asigurãri de sãnãtate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului" cu suma de 25 mii lei.
    ART. 23
    Se autorizeazã Serviciul de Informaţii Externe sã introducã în anexa nr. 3/32/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 61.01 "Ordine publicã şi siguranţã naţionalã", fişa "Obiective de investiţii noi" cu suma de 289 mii lei, sumã care se asigurã prin redistribuire de la fişa cod 471 "Obiective în continuare", cu încadrarea în prevederile aprobate.
    ART. 24
    Se autorizeazã Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, în anexa nr. 3/34/29 "Fişele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii", sã diminueze fişa cod obiectiv 2 "b - dotãri independente", capitolul 61.01 "Ordine publicã şi siguranţã naţionalã", titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", cu suma de 849 mii lei.
    ART. 25
    În bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, la capitolul 51.01 "Autoritãţi publice şi acţiuni externe", titlul 72 "Active financiare", este cuprinsã suma de 250.000 mii lei, reprezentând majorarea capitalului social al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, în vederea susţinerii sectoarelor prioritare.
    ART. 26
    Se autorizeazã Institutul Cultural Român sã majoreze în anexa nr. 3/4401/16 "Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2011 - sume alocate din bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii" la capitolul 67.10 "Culturã, recreere şi religie", titlul 20 "Bunuri şi servicii" cu suma de 260 mii lei prin diminuarea cu aceeaşi sumã a titlului 71 "Active nefinanciare".
    ART. 27
    Sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã aprobate pentru judeţul Suceava, în anul 2011, pentru finanţarea cheltuielilor cu susţinerea centrelor de asistenţã socialã a persoanelor cu handicap se diminueazã cu suma de 1.250 mii lei şi se majoreazã cu aceeaşi sumã finanţarea cheltuielilor pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului.
    ART. 28
    (1) Se suplimenteazã sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã alocate bugetelor locale pe anul 2011 cu suma de 91.931 mii lei, din care pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor Municipiului Bucureşti suma de 46.931 mii lei, iar pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural suma de 45.000 mii lei.
    (2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pe anul 2011 pentru finanţarea cheltuielilor cu drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare se majoreazã cu suma de 208.726 mii lei şi se diminueazã cu 161.795 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru finanţarea cheltuielilor cu salariile stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora ale instituţiilor de învãţãmânt preuniversitar de stat, potrivit anexei nr. 3.
    (3) Economiile înregistrate de cãtre comune, oraşe, municipii şi sectoarele municipiului Bucureşti la cheltuielile cu acordarea de produse lactate şi de panificaţie şi miere de albine se utilizeazã de cãtre acestea la finanţarea cheltuielilor pentru implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli.
    ART. 29
    (1) Unitãţile administrativ-teritoriale beneficiare ale proiectelor ISPA în sectorul de apã transmit Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrãtoare de la primirea facturii şi a documentelor justificative de la operatorii economici de apã, o copie a procesului-verbal de recepţie a investiţiei şi solicitarea de platã a taxei pe valoarea adãugatã aferente investiţiilor în bunuri de natura domeniului public în cadrul mãsurii ex-ISPA.
    (2) În termen de maximum 5 zile lucrãtoare de la primirea sumelor necesare plãţii taxei pe valoarea adãugatã, unitãţile administrativ-teritoriale efectueazã plata cãtre operatorul economic de apã.
    ART. 30
    (1) Influenţele asupra bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate sunt prevãzute în anexa nr. 4.
    (2) În baza art. 256 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, veniturile bugetului se completeazã cu suma de 977,1 milioane lei, care se alocã de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sãnãtãţii.
    (3) Se autorizeazã Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate sã suplimenteze creditele de angajament prevãzute în anexele la bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate pe anul 2011 cu suma de 226,4 milioane lei pentru medicamentele şi materialele sanitare specifice programelor naţionale de sãnãtate.

    CAP. II
    Dispoziţii finale

    ART. 31
    Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia Guvernului se pot aloca, pânã la sfârşitul anului 2011, pe bazã de hotãrâri ale Guvernului, sume şi pentru plata arieratelor.

    ART. 32
    Ordonanţa Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele mãsuri financiare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 5 august 2011, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

    1. Articolul 36 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 36. - Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 246/2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în bugetul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, la titlul 51 «Transferuri între unitãţi ale administraţiei publice», alineatul 51.01.01 «Transferuri cãtre instituţii publice», este inclusã şi suma de 7.000 mii lei, reprezentând sume cuvenite conform prevederilor art. 13 alin. (3) din ordonanţa de urgenţã sus-menţionatã, din care suma de 2.000 mii lei pentru Fondul cinematografic şi suma de 5.000 mii lei pentru Programul Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice."

    2. La articolul 71, alineatele (4) şi (5) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(4) Suma alocatã temporar conform prevederilor alin. (1) se restituie de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management din sumele rambursate de Comisia Europeanã.
    (5) În cazul în care se constatã cã sumele rambursate de Comisia Europeanã sunt mai mici decât sumele utilizate din vãrsãminte din privatizare, reconstituirea veniturilor din privatizare se asigurã din bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, în termenul prevãzut la alin. (1)."

    3. La articolul 71, dupã alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmãtorul cuprins:
    "(7) Sumele rãmase disponibile din fondurile alocate temporar din vãrsãminte din privatizare în contul 54.01.03.00 «Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţãri şi fonduri în cazul indisponibilitãţii temporare aferente instrumentelor structurale», deschis la Trezoreria Operativã Centralã şi gestionat de Autoritatea de certificare şi platã, se realocã ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, în funcţie de necesitãţile de finanţare ale acestora, prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management."

    ART. 33
    Sumele alocate potrivit art. 64 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2011 care nu au fost utilizate pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã vor fi utilizate de cãtre Societatea Naţionalã "Nuclearelectrica" - S.A. în vederea achiziţionãrii de apã grea potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea producţiei de apã grea în vederea punerii în funcţiune şi pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viaţã a unitãţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electricã Cernavodã, aprobatã prin Legea nr. 78/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu condiţia majorãrii capitalului social aferent participãrii statului, potrivit legii.
    ART. 34
    Cheltuielile aferente facilitãţilor acordate elevilor şi studenţilor privind transportul pe calea feratã şi cu metroul în anul 2011 se suportã din bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, de la capitolul 68.01 "Asigurãri şi asistenţã socialã".
    ART. 35
    Se autorizeazã ordonatorii principali de credite sã introducã modificãri în volumul şi structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 ale instituţiilor publice subordonate finanţate parţial din venituri proprii, cu excepţia majorãrii cheltuielilor de personal şi între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile aprobate la alineatul 51.01.01 "Transferuri cãtre instituţii publice".
    ART. 36
    Se autorizeazã ordonatorii principali de credite sã introducã modificãri în bugetul pe programe, cu încadrarea în creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate pe anul 2011.
    ART. 37
    Se autorizeazã ordonatorii principali de credite sã efectueze şi sã aprobe redistribuiri de credite bugetare şi de credite de angajament neutilizate între obiectivele de investiţii în continuare, obiectivele de investiţii noi şi "Alte cheltuieli de investiţii", în limita prevederilor bugetare aprobate.
    ART. 38
    Se autorizeazã ordonatorii principali de credite sã detalieze influenţele aprobate prin prezenta ordonanţã de urgenţã în bugetele lor şi în anexele la acestea pe anul 2011, sã efectueze redistribuiri între articolele şi alineatele din cadrul titlului de cheltuieli şi sã comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrãtoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã, detalierea modificãrilor aprobate conform acesteia.
    ART. 39
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantã din prezenta ordonanţã de urgenţã.

                         PRIM-MINISTRU
                            EMIL BOC

                        Contrasemneazã:
                        ---------------
                  Ministrul finanţelor publice,
                     Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 16 noiembrie 2011.
    Nr. 96.


    ANEXA 1


    TOTAL

                  Influenţe asupra veniturilor bugetului de stat
                                 pe anul 2011
                      detaliate pe capitole şi subcapitole
                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│0001 01 │VENITURI - TOTAL │ -91.859│
│0002 01 │I. VENITURI CURENTE │ -128.959│
│0003 01 │A. VENITURI FISCALE │ 930.441│
│0004 01 │A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL │ 442.052│
│0005 01 │A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL│ │
│ │DE LA PERSOANE JURIDICE │ 398.714│
│0101 │IMPOZIT PE PROFIT │ 380.515│
│ 01 │Impozit pe profit de la agenţii economici │ 392.215│
│ 02 │Impozit pe profit de la bãncile comerciale │ -11.700│
│0201 │ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN │ │
│ │CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE │ 18.199│
│ 01 │Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice│ │
│ │nerezidente │ 25.356│
│ 03 │Impozit pe dividende datorat de persoane juridice │ 26.000│
│ 06 │Impozit pe venitul microîntreprinderilor │ -33.293│
│ 07 │Impozit pe veniturile microîntreprinderilor realizate │ │
│ │de persoana fizicã dintr-o asociere cu o persoanã │ │
│ │juridicã, care nu genereazã o persoanã juridicã │ 74│
│ 50 │Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din │ │
│ │capital de la persoane juridice │ 62│
│0300 01 │A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL│ │
│ │DE LA PERSOANE FIZICE │ 43.338│
│0301 │IMPOZIT PE VENIT │ 188.267│
│ 01 │Impozit pe venituri din activitãţi independente │ 898│
│ 02 │Impozit pe venituri din salarii │ 191.500│
│ 03 │Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor │ -4.131│
│0401 │COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE │ │
│ │SCAD) │ -144.929│
│ 01 │Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) │ -144.929│
│1000 01 │A4. IMPOZITE ŞI taxe PE BUNURI ŞI SERVICII │ 513.069│
│1001 │TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ │ 807.300│
│1101 │SUME DEFALCATE DIN TVA │ -91.931│
│ 02 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru │ │
│ │finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ │
│ │comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi │ │
│ │Municipiului Bucureşti (se scad) │ -46.931│
│ 07 │Sume defalcate din TVA pentru dezvoltarea infrastruc- │ │
│ │turii şi a bazelor sportive din spaţiul rural(se scad)│ -45.000│
│1401 │ACCIZE │ -152.300│
│1601 │TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII │ │
│ │BUNURILOR SAU PE DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI │ -50.000│
│ 01 │Taxe pentru jocurile de noroc │ -50.000│
│1700 01 │A5. IMPOZIT PE COMERŢUL EXTERIOR ŞI TRANZACŢIILE │ │
│ │INTERNAŢIONALE │ -15.080│
│1701 │VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI │ │
│ │UNIUNII EUROPENE │ -15.080│
│ 01 │Taxe vamale │ -15.080│
│1800 01 │A6. ALTE IMPOZITE ŞI taxe FISCALE │ -9.600│
│1801 │ALTE IMPOZITE ŞI taxe FISCALE │ -9.600│
│ 04 │Alte taxe pe tranzacţii şi comerţ internaţional │ -9.600│
│2000 01 │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │ -40.000│
│2001 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │ -40.000│
│ 05 │Vãrsãminte de la persoane juridice, pentru persoane cu│ │
│ │handicap neîncadrate │ -40.000│
│2900 01 │C. VENITURI NEFISCALE │ -1.019.400│
│3000 01 │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ -648.538│
│3001 │VENITURI DIN PROPRIETATE │ -648.538│
│ 04 │Vãrsãminte din veniturile nete ale Bãncii Naţionale │ │
│ │a României │ -100.000│
│ 05 │Venituri din concesiuni şi închirieri │ -73.268│
│ 08 │Venituri din dividende │ -475.270│
│3300 01 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ -370.862│
│3601 │DIVERSE VENITURI │ -370.862│
│ 50 │Alte venituri │ -370.862│
│4501 │SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI ÎN CONTUL │ │
│ │PLĂŢILOR EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI │ 37.100│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
    ANEXA 2

    TOTAL

          Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                              pe anul 2011
     pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -718.148│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.042.529│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -232.753│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 207.341│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -6.564│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -37.907│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 25.200│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -211.648│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -802.401│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -8.459│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 69.126│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 85.623│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -130.087│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 740.427│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -7.073│
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 747.500│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -416.046│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ -418.174│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.128│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -91.937│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -685.813│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -235.053│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 204.058│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -6.564│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 42.043│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 25.200│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 77.455│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -808.909│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -8.655│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 69.126│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 85.573│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -130.087│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.009.922│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 262.422│
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 747.500│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -416.046│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ -418.174│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.128│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -128.219│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -378.990│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -81.549│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -2.682│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -890│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -101.121│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -193.898│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 20│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 1.130│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 250.771│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 771│
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 250.000│
│5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE-DEZVOLTARE │ -10.564│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -10.564│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -10.300│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -264│
│5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 22.057│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 24.557│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -161.345│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -10.633│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 25.200│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 84.792│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 86.543│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.500│
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ -2.500│
│5501 │TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI │ -60.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -60.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -60.000│
│5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE │ -427.402│
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI │ │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -427.402│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -427.402│
│ │PUBLICE │ │
│6001 │APĂRARE │ 285.497│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 53.153│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 30.691│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 39.221│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -122│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -16.574│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -63│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 232.344│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 232.344│
│6101 │ORDINE PUBLICA SI SIGURANŢA NAŢIONALA │ 63.315│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 68.669│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 35.058│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 172.492│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -5.554│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -15.082│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -74.007│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -2.983│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -41.255│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -5.354│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -5.354│
│6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ -63.373│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -63.910│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -6.543│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -2.418│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -26│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -663│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -53.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -346│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -914│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 537│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 537│
│6601 │SĂNĂTATE │ 256.764│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 254.287│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -23.153│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -19│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 286.219│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 44.000│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -52.760│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.457│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.457│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 3.934│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 3.934│
│6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 55.548│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 57.709│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.984│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.140│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 12.553│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -1.000│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 47.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.161│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.161│
│6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 137.298│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 137.471│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -7.011│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -114│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.922│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.724│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 70.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 69.515│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -480│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -1.085│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -25│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -25│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -148│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ -148│
│7001 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA │ 411.584│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 376.584│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 30.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 235.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1.635│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -13.281│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 126.500│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 35.000│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 35.000│
│7401 │PROTECŢIA MEDIULUI │ -78.347│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -88.304│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -136│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.325│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -3.900│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 13.720│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -8.203│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -93.587│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 477│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.957│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 9.957│
│8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ -1.135.762│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.135.762│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -7.817│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 155│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 2.500│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1.130.600│
│8101 │COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE │ 12.229│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.229│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.229│
│8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII │ -13.087│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -15.215│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -21│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 288│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -14.459│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1.023│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 2.128│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.128│
│8301 │AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ŞI VÂNĂTOARE │ -90.143│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 340.571│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -964│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.613│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 12.834│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.642│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -4.514│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 312.660│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 1.800│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 13.500│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -8.754│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -8.754│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -421.960│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ -421.960│
│8401 │TRANSPORTURI │ 691.961│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 191.961│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -2.952│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 13.668│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 28.393│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 373.540│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -220.687│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 500.000│
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 500.000│
│8501 │COMUNICAŢII │ 264│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.300│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -1.300│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.564│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.564│
│8601 │CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC │ -70.015│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -70.015│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITATI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -65.500│
│ │PUBLICE │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -4.515│
│8701 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ 48.458│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 48.458│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 55.000│
│ │PUBLICE │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -6.542│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │
│9901 │DEFICIT │ 78│
│5006 │CREDITE EXTERNE │ -356.762│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.508│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 6.508│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -363.270│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -363.270│
│6106 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ -363.270│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -363.270│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -363.270│
│7406 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 9.035│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 9.035│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 9.035│
│8406 │TRANSPORTURI │ -2.527│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.527│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -2.527│
│5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 196│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 196│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 196│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │
│5308 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ 157│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 157│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 157│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │
│6108 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALA │ 13│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 13│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 13│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │
│8008 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA │ 26│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 26│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 26│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │
│5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ -269.645│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -363.420│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.300│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 3.283│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -79.950│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ -289.103│
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ │
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 50│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 93.775│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 93.775│
│5310 │CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE │ │
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ -2.000│
│6010 │APĂRARE │ -307│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -307│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -7│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ -300│
│6110 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 4.700│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.880│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 350│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 1.530│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.820│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.820│
│6510 │INVATAMANT │ 91.015│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.015│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -43│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 1.008│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 50│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 90.000│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 90.000│
│6610 │SĂNĂTATE │ -289.103│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -290.058│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ -955│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ -289.103│
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 955│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 955│
│6710 │CULTURA, RECREERE SI RELIGIE │ 4.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 4.000│
│8210 │INDUSTRLA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCŢII │ -79.950│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -79.950│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -79.950│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
    ADMINISTRAŢIA PREZIDENŢIALĂ

                Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                    pe anul 2011
         pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite                                                              Tit: 01 - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe│
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -2.210│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.210│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -790│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.420│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -2.210│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.210│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -790│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.420│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -1.610│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.610│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -790│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -820│
│5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ -600│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -600│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -600│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
    SENATUL ROMÂNIEI

                Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                    pe anul 2011
         pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                   Tit: 02 - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe│
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ │
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.700│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.680│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 20│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ │
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.700│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.680│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 20│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ │
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.700│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.680│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 20│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
    ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

                  Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2011
           pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite                                                                  Tit: 04 - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe│
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -6.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -6.000│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -4.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -2.000│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -6.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -6.000│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -4.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -2.000│
│6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ │ -6.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -6.000│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -4.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ -2.000│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

                Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                    pe anul 2011
         pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                    Tit: 05 - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe│
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -401│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -401│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -300│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -100│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -401│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -401│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -300│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -100│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -401│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -401│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -300│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -100│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
    CONSILIUL LEGISLATIV

                Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                    pe anul 2011
         pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                   Tit: 06 - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe│
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -500│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -500│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -500│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -500│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -500│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -500│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -500│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -500│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -500│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
    CURTEA DE CONTURI

                    Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                    pe anul 2011
                    pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                      Tit: 07 - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe│
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ │
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.200│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -900│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -300│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ │
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.200│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -900│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -300│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ │
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.200│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -900│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -300│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
    CONSILIUL CONCURENŢII

                    Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                    pe anul 2011
                    pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite                                                                   Tit: 08 - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe│
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -1.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.000│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -1.000│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -1.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.000│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -1.000│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -1.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.000│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -1.000│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
    AVOCATUL POPORULUI


          Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                              pe anul 2011
     pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatorii principali de credite

                                                        Tit: 09 - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 2 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -600│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -600│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -600│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -600│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -600│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -600│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -600│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -600│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -600│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
    CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU STUDIEREA ARHIVELOR SECURITĂŢII

          Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                            pe anul 2011
     pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                        Tit: 10 - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -273│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -273│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -500│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 227│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -273│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -273│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -500│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 227│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -273│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -273│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -500│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 227│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
    CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

          Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                            pe anul 2011
     pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                        Tit: 11 - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -1.050│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.000│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.050│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 50│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -50│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -50│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -1.050│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.000│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.050│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 50│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -50│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -50│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -1.050│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.000│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.050│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 50│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -50│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -50│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
    SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

          Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                            pe anul 2011
     pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

                                                        Tit: 13 - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -15.374│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -15.374│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -9.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1.000│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -5.374│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -15.374│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -15.374│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -9.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1.000│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -5.374│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -16.779│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -16.779│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -9.250│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -155│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -1.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1.000│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -5.374│
│6701 │CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE │ 1.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.000│
│8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 405│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 405│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 250│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 155│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
    MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

          Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                            pe anul 2011
     pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

                                                        Tit: 14 - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 500│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 500│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -500│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -500│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 500│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 500│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -500│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -500│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 500│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 500│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -500│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -500│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
    MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

          Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                            pe anul 2011
     pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

                                                        Tit: 15 - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 430.684│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 389.502│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -13.200│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 18│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 30.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 290.000│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -17.316│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 100.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 41.182│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 41.182│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 430.658│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 389.476│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -13.200│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 18│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 30.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 290.000│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -17.342│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 100.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 41.182│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 41.182│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -17.800│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -23.982│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -13.200│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 18│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -10.800│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.182│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 6.182│
│7001 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 400.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 365.000│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 30.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 235.000│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 100.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 35.000│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 35.000│
│8701 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ 48.458│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 48.458│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 55.000│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -6.542│
│5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 26│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 26│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 26│
│8008 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 26│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 26│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 26│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

          Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                            pe anul 2011
     pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

                                                        Tit: 16 - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -14.800│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -12.300│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -13.600│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ -390│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -19.853│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -63.000│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 86.543│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.500│
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ -2.500│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -14.800│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -12.300│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -13.600│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ -390│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -19.853│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -63.000│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 86.543│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.500│
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ -2.500│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -88.843│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -88.843│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -3.600│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ -390│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -19.853│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -63.000│
│5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 74.043│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 76.543│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -10.000│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 86.543│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.500│
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ -2.500│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
    MINISTERUL JUSTIŢIEI

          Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                            pe anul 2011
     pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

                                                        Tit: 17 - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 1.418│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.677│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.350│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 23.024│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 7.018│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -8.500│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -3.282│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 67│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -15.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -5.259│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -5.259│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -3.282│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.797│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 21.494│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 7.018│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -8.500│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -3.282│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 67│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -15.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -8.079│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -8.079│
│6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ -5.057│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.022│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 21.494│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 5.243│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -8.500│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -3.282│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 67│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -15.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -8.079│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -8.079│
│6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.775│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.775│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.775│
│5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 4.700│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.880│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 350│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.530│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.820│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.820│
│6110 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 4.700│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.880│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 350│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.530│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.820│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.820│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

          Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                            pe anul 2011
     pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite

                                                        Tit: 18 - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 267.932│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 33.319│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 34.201│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 34.433│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -2.065│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -16.800│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -16.500│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 50│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 234.613│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 234.613│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 267.932│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 33.319│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 34.251│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 34.433│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -2.065│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -16.800│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -16.500│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 234.613│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 234.613│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -429│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -429│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 40│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -243│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -226│
│5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ -33│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -33│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -33│
│6001 │APĂRARE │ 285.497│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 53.153│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 30.691│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 39.221│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -122│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -16.574│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -63│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 232.344│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 232.344│
│6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 8.003│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.678│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.527│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.263│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -112│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.325│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.325│
│6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ -6.478│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -6.422│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -878│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -5.418│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -126│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -56│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -56│
│6601 │SĂNĂTATE │ -2.732│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.732│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -118│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -19│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -2.595│
│6701 │CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE │ 762│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 762│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 762│
│6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -16.658│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -16.658│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -11│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -338│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 2│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -16.311│
│5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -50│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 50│
│6010 │APĂRARE │ -307│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -307│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -7│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -300│
│6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 307│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 307│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -43│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 300│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 50│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

          Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                              pe anul 2011
     pe titluri de cheltuieli şi pe Ordonatorii Principali de credite

                                                                      Tit: 19 - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 2 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -346.225│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 21.452│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 147.741│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -11.885│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -7.305│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -83.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 4.780│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -2.624│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -26.255│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -367.677│
│ 71 │TITLU XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -367.677│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 16.337│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 20.744│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 147.033│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -11.885│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -7.305│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -83.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 4.780│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -2.624│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -26.255│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -4.407│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -4.407│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -30.930│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -30.930│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -22.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -60│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -10.000│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 1.130│
│6101 │ORDINE PUBLICA SI SIGURANŢA NAŢIONALA │ 55.999│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 60.999│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 33.762│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 143.809│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -10.685│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -6.582│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -70.000│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -3.050│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -26.255│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -5.000│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -5.000│
│6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ -5.544│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -6.137│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -5.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -663│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -3.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -220│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -254│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 593│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 593│
│6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ -1.370│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.370│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -1.370│
│6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 4.944│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.944│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 224│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 170│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 5.000│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -450│
│8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ -6.762│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -6.762│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -6.762│
│5006 │CREDITE EXTERNE │ -363.270│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -363.270│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -363.270│
│6106 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ -363.270│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -363.270│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -363.270│
│5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 708│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 708│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 708│
│6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 708│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 708│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 708│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2011
        pe titluri de cheltuieli şi pe Ordonatori Principali de Credite


                                                                 Tit: 20 - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -1.338.050│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.337.902│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -7.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -1.404.541│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.724│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 70.000│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ -1.085│
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ │
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -148│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ -148│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -1.338.050│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.337.902│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -7.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -1.404.541│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.724│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 70.000│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -1.085│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 148│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 148│
│5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE │ -1.404.541│
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI │ │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.404.541│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -1.404.541│
│ │PUBLICE │ │
│6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 66.491│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 66.639│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -7.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.724│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 70.000│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -1.085│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -148│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ -148│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2011
        pe titluri de cheltuieli şi pe Ordonatori Principali de Credite
                                                                   Tit: 22 - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -145.300│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 281.660│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.100│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.000│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 12.834│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -60.800│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 86│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 312.660│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -20│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 15.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -5.000│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -5.000│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -421.960│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ -421.960│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -145.300│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 281.660│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.100│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.000│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 12.834│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -60.800│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 86│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 312.660│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -20│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 15.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -5.000│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -5.000│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -421.960│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ -421.960│
│6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -20│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -20│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -20│
│8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ -1.500│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.500│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1.500│
│8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ -73.780│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 353.180│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.100│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.000│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 12.834│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 4.700│
│ │PUBLICE │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 6.086│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 312.660│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 15.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -5.000│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -5.000│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -421.960│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ -421.960│
│8601 │CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC │ -70.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -70.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -65.500│
│ │PUBLICE │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -4.500│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

              Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2011
        pe titluri de cheltuieli şi pe Ordonatori Principali de Credite
                                                                       Tit: 23 - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -71.333│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -77.536│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.938│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -3.900│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 13.720│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -11.703│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -106.868│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 2.277│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 25.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.203│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 6.203│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -80.368│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -86.571│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.938│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -3.900│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 13.720│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -20.738│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │
│ │POSTADERARE │ -106.868│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 2.277│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 25.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.203│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 6.203│
│7001 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 11.584│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 11.584│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1.635│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │
│ │POSTADERARE │ -13.281│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ 26.500│
│ │RAMBURSABILĂ │ │
│7401 │PROTECTIA MEDIULUI │ -78.347│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -88.304│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -136│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.325│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -3.900│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 13.720│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -8.203│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │
│ │POSTADERARE │ -93.587│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 477│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.957│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 9.957│
│8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ -300│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -300│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -300│
│8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ -13.305│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -9.551│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 136│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 613│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -10.600│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 1.800│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ -1.500│
│ │RAMBURSABILĂ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3.754│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.754│
│5006 │CREDITE EXTERNE │ 9.035│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 9.035│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 9.035│
│7406 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 9.035│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 9.035│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 9.035│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘   MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

              Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2011
        pe titluri de cheltuieli şi pe Ordonatori Principali de Credite
                                                                    Tit: 24 - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 770.165│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 271.622│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -2.952│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 13.668│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 28.104│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 371.013│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 82.477│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 220.687│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 498.543│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.457│
│ 72 │TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE │ 500.000│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 772.692│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 274.149│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -2.952│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 13.668│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 28.104│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 373.540│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 82.477│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -220.687│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 498.543│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.457│
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 500.000│
│6601 │SĂNĂTATE │ -1.746│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -289│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -289│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.457│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.457│
│6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 82.477│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 82.477│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 82.477│
│8401 │TRANSPORTURI │ 691.961│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 191.961│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -2.952│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 13.668│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 28.393│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 373.540│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ │
│ │RAMBURSABILĂ │ -220.687│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 500.000│
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 500.000│
│5006 │CREDITE EXTERNE │ -2.527│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.527│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -2.527│
│8406 │TRANSPORTURI │ -2.527│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.527│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -2.527│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

              Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2011
        pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                    Tit. 25
                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 45.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -45.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 5.000│
│ │PUBLICE │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -50.000│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 90.000│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 90.000│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -45.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -45.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 5.000│
│ │PUBLICE │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -50.000│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │
│6501 │INVATAMANT │ -50.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -50.000│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -50.000│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │
│6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 5.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 5.000│
│ │PUBLICE │ │
│5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 90.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 90.000│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 90.000│
│6510 │INVATAMANT │ 90.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 90.000│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 90.000│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

              Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2011
        pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                      Tit. 26
                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 949.313│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 945.379│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -23.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 977.139│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 44.000│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -52.760│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 3.934│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 3.934│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 1.238.416│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.234.482│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -23.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.266.242│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 44.000│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -52.760│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 3.934│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 3.934│
│5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE │ 977.139│
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI │ │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 977.139│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 977.139│
│ │PUBLICE │ │
│6601 │SĂNĂTATE │ 261.277│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 257.343│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -23.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 289.103│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 44.000│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -52.760│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 3.934│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 3.934│
│5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ -289.103│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -289.103│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -289.103│
│6610 │SĂNĂTATE │ -289.103│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -289.103│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ -289.103│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

              Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2011
        pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                     Tit. 27
                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 57.240│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 59.401│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.900│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 5.140│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 10.161│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -1.000│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 47.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.161│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.161│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 53.240│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 55.401│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.900│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.140│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 10.161│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │
│ │POSTADERARE │ -1.000│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 47.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.161│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.161│
│6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 53.240│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 55.401│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.900│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SBRVICII │ 1.140│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 10.161│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -1.000│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ 47.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.161│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.161│
│5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 4.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 4.000│
│6710 │CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE │ 4.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 4.000│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
   MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

              Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2011
        pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                           Tit. 28
                                                                                    - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.564│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -264│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -1.300│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.564│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.564│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.564│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -264│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -1.300│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.564│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.564│
│5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ -264│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -264│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -264│
│8501 │COMUNICAŢII │ 264│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.300│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ -1.300│
│ │RAMBURSABILĂ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.564│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.564│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
    MINISTERUL PUBLIC

                 Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                     pe anul 2011
             titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                      Tit. 29
                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -362│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 38│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -3.640│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.900│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -362│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 140│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -400│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -400│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -375│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 25│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -3.640│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.900│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │
│ │POSTADERARE │ -375│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 140│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -400│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -400│
│6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ -515│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -115│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -3.640│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.900│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │
│ │POSTADERARE │ -375│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -400│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -400│
│6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 140│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 140│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 140│
│5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 13│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 13│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 13│
│6108 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 13│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 13│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 13│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE

                 Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                     pe anul 2011
             titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                      Tit. 30
                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -1.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.000│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.000│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -1.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.000│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.000│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -1.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.000│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.000│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
    SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII

                 Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                     pe anul 2011
            pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                      Tit. 31
                                                                                    - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 959│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.159│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 959│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.526│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -25│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -1.301│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.200│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.200│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 959│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.159│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 959│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.526│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -25│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -1.301│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.200│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.200│
│6101 │ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 2.235│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.435│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 909│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.526│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.200│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.200│
│6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 50│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 50│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 50│
│6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -1.326│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.326│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ -25│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -1.301│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
    SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE

                 Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                     pe anul 2011
            pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                      Tit. 32
                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ │
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -500│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 500│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ │
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -500│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 500│
│6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ │
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -500│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 500│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
    SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ

                 Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                     pe anul 2011
            pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                      Tit. 33
                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 1.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.000│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.000│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 1.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.000│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.000│
│6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 1.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.000│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.000│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
    SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE

                 Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                     pe anul 2011
            pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                      Tit. 34
                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 7.220│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -780│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │
│ │POSTADERARE │ -350│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -430│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 8.000│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 8.000│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 7.220│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -780│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │
│ │POSTADERARE │ -350│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -430│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 8.000│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 8.000│
│6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 7.650│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -350│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │
│ │POSTADERARE │ -350│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 8.000│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 8.000│
│6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -430│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -430│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -430│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
    MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

          Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                              pe anul 2011
     pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite                                                                     Tit: 35 - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 2 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 42.337│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -205.884│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -24.589│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.259│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 288│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -94.409│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 2.500│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 11.191│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -103.124│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 246.093│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.907│
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 250.000│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 2.128│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.128│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 122.287│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -125.934│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -24.589│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.259│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 288│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -14.459│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 2.500│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 11.191│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -103.124│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 246.093│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.907│
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 250.000│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 2.128│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.128│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 121.965│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -124.128│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -23.284│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.280│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -103.124│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 246.093│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.907│
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 250.000│
│8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 1.195│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.195│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.305│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 2.500│
│8101 │COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE │ 12.229│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.229│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.229│
│8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII │ -13.087│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -15.215│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -21│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 288│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -14.459│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1.023│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 2.128│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.128│
│8601 │CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC │ -15│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -15│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -15│
│5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ -79.950│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -79.950│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -79.950│
│8210 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII │ -79.950│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -79.950│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -79.950│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
    ACADEMIA ROMÂNĂ

                    Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                    pe anul 2011
                    pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                              Tit: 37 - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe│
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -10.302│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -11.257│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -8.419│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -2.955│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 157│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ -40│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 955│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 955│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -10.459│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -10.459│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -10.419│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -40│
│5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ -10.300│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -10.300│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -10.300│
│6601 │SĂNĂTATE │ -35│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -35│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -35│
│6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ -84│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -84│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -84│
│6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -40│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -40│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -40│
│5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 157│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 157│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 157│
│5308 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ 157│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 157│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 157│
│5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -955│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -2.955│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 955│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 955│
│5310 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ │
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -2.000│
│6610 │SĂNĂTATE │ │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -955│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -955│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 955│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 955│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

                    Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                    pe anul 2011
                    pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite                                                              TIt: 38 - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe│
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -3.058│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.058│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ -3.058│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -3.058│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.058│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ -3.058│
│8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ -3.058│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.058│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ -3.058│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
    SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE REVOLUŢIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989

                 Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                     pe anul 2011
            pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite                                                                  Tit: 39 - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -55│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -30│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -30│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -25│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -25│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -55│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -30│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -30│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -25│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -25│
│6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -55│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -30│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -30│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -25│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -25│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
    OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR

                    Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                    pe anul 2011
                    pe titluri de cheltuieli şi pe Ordonatori Principali de Credite                                                            Tit: 40 - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe│
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -421│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -252│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -250│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -2│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -169│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -169│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -421│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -252│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -250│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -2│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -169│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -169│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -421│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -252│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -250│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -2│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -169│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -169│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
    OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT

                    Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                    pe anul 2011
                    pe titluri de cheltuieli şi pe Ordonatori Principali de Credite                                                         Tit: 41 - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe│
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ │
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.200│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.200│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ │
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.200│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.200│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ │
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.200│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.200│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
    INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN

                    Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                    pe anul 2011
                    pe titluri de cheltuieli şi pe Ordonatori Principali de Credite                                                            Tit: 44 - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe│
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -3.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ -3.000│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -3.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ -3.000│
│6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ -3.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ -3.000│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
    CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

                 Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                     pe anul 2011
            pe titluri de cheltuieli şi pe Ordonatori Principali de Credite                                                                 Tit: 47 - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -4.001│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -4.001│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -3.715│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 400│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -26│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -660│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -4.001│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -4.001│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -3.715│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 400│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -26│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -660│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -2.600│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.600│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -3.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 400│
│6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ -1.401│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.401│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -715│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -26│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -660│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
    AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

                Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                    pe anul 2011
         pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite                                                           Tit: 48 - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe│
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -1.285│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -685│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -685│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -15│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 15│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -600│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -600│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -1.285│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -685│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -685│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -15│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 15│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -600│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -600│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -1.285│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -685│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -685│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -15│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 15│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -600│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -600│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
    CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL

                Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                    pe anul 2011
         pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite                                                              Tit: 51 - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe│
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -100│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -100│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -450│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 344│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 6│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -100│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -100│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -450│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 344│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 6│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -100│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -100│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -450│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 344│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 6│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
    CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR


          Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                              pe anul 2011
     pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatorii principali de credite                                                              Tit:52 - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -195│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -155│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -30│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -125│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -40│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -40│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -195│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -155│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -30│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -125│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -40│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -40│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -195│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -155│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -30│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -125│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -40│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -40│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
    AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

          Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                              pe anul 2011
     pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatorii principali de credite                                                                   Tit: 53 - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -4.068│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.923│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -3.923│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -145│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -145│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -4.068│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.923│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -3.923│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -145│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -145│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -4.068│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.923│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -3.923│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -145│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -145│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE

          Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                              pe anul 2011
     pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatorii principali de credite                                                            Tit: 65 - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -1.320.453│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.320.453│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -161.345│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 25.200│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -60.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1.124.008│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -300│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -1.320.453│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.320.453│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -161.345│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 25.200│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ -60.000│
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1.124.008│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -300│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -80.300│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -80.300│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -80.000│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -300│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │
│5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ -51.353│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -51.353│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -161.345│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 25.200│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 84.792│
│5501 │TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI │ -60.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -60.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ -60.000│
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ │
│8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ -1.128.800│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.128.800│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1.128.800│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
    ANEXA 3

      I Program actualizat
     II Influenţe
    III Program rectificat

                                      SUME
                    defalcate din taxa pe valoarea adãugatã
                 pentru finanţrea cheltuielilor descentralizate
                la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor,
               sectoarelor şi Municipiului Bucureşti, pe anul 2011                                                                  - mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                   din care,
                                     pentru finanţarea cheltuielilor cu:
                               ────────────────────────────────────────────────
Nr. Judeţul TOTAL salariile stabilite drepturile asistenţilor
crt. prin lege, precum şi personali ai persoane-
                               contribuţiile aferente lor cu handicap grav
                               acestora din institu- sau indemnizaţiile
                               ţiile de învãţãmânt lunare
                               preuniversitar de stat
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   TOTAL I 8.130.851 7.075.055 736.806
               II 46.931 -161.795 208.726
              III 8.177.782 6.913.260 945.532

 1 ALBA I 151.821 135.238 13.447
               II 3.154 0 3.154
              III 154.975 135.238 16.601

 2 ARAD I 165.376 144.658 16.682
               II -5.706 -7.050 1.344
              III 159.670 137.608 18.026

 3 ARGEŞ I 236.738 214.207 16.702
               II 3.729 0 3.729
              III 240.467 214.207 20.431

 4 BACĂU I 264.900 234.438 22.779
               II 11.831 -1.138 12.969
              III 276.731 233.300 35.748

 5 BIHOR I 240.362 209.005 26.078
               II 3.334 -450 3.784
              III 243.696 208.555 29.862

 6 BISTRIŢA- I 131.732 118.407 10.439
   NĂSĂUD II 3.820 0 3.820
              III 135.552 118.407 14.259

 7 BOTOŞANI I 188.981 170.941 14.288
               II 7.911 0 7.911
              III 196.892 170.941 22.199

 8 BRAŞOV I 192.572 173.632 14.386
               II 5.251 -2.375 7.626
              III 197.823 171.257 22.012

 9 BRĂILA I 122.695 *) 110.089 9.614
               II 2.370 0 2.370
              III 125.065 110.089 11.984

10 BUZĂU I 173.843 152.585 15.425
               II 2.821 0 2.821
              III 176.664 152.585 18.246

11 CARAS- I 121.365 103.769 14.384
   SEVERIN II 6.611 0 6.611
              III 127.976 103.769 20.995

12 CĂLĂRAŞI I 119.386 102.769 14.062
               II -738 -6.730 5.992
              III 118.648 95.544 20.054

13 CLUJ I 244.232 214.380 23.882
               II 4.157 0 4.157
              III 248.389 214.380 28.039

14 CONSTANŢA I 247.984 222.690 17.951
               II 9.615 -5.000 14.615
              III 257.599 217.690 32.566

15 COVASNA I 99.448 91.811 5.569
               II 505 0 505
              III 99.953 91.811 6.074

16 DĂMBOVIŢA I 202.123 172.489 24.767
               II -6.087 -10.880 4.793
              III 196.036 161.609 29.560

17 DOLJ I 245.826 220.182 15.671
               II -1.060 -3.800 2.740
              III 244.766 216.382 18.411

18 GALAŢI I 211.954 190.429 15.652
               II -9.200 -11.000 1.800
              III 202.754 179.429 17.452

19 GIURGIU I 95.132 *) 81.875 10.103
               II -203 -5000 4.797
              III 94.929 76.875 14.900

20 GORJ I 156.814 139.871 13.299
               II -1.699 -5.206 3.507
              III 155.115 134.665 16.806

21 HARGHITA I 155.337 145.934 6.401
               II 0 0 0
              III 155.337 145.934 6.401

22 HUNEDOARA I 181.692 154.663 23.510
               II 7.061 0 7.061
              III 188.753 154.663 30.571

23 IALOMIŢA I 106.440 92.947 10.763
               II 222 -2.300 2.522
              III 106.662 90.647 13.285

24 IAŞI I 326.236 294.239 22.788
               II -9.017 -17.010 7.993
              III 317.219 277.229 30.781

25 ILFOV I 97.257 82.262 13.142
               II -5.486 -5.486 0
              III 91.771 76.776 13.142

26 MARAMUREŞ I 200.413 176.563 17.882
               II 9.607 0 9.607
              III 210.020 176.563 27.489

27 MEHEDINŢI I 117.380 96.900 16.082
               II 9.723 0 9.723
              III 127.103 96.900 25.805

28 MUREŞ I 230.031 205.731 19.305
               II 2.523 0 2.523
              III 232.554 205.731 21.828

29 NEAMŢ I 201.065 178.961 16.347
               II 1.824 0 1.824
              III 202.889 178.961 18.171

30 OLT I 173.913 154.710 14.263
               II 6.838 0 6.838
              III 180.751 154.710 21.101

31 PRAHOVA I 283.511 246.139 32.177
               II -14.600 -17.475 2.875
              III 268.911 228.664 35.052

32 SATU MARE I 150.188 134.982 12.422
               II 9.679 0 9.679
              III 159.867 134.982 22.101

33 SĂLAJ I 113.332 98.146 12.928
               II 6.011 0 6.011
              III 119.343 98.146 18.939

34 SIBIU I 159.158 139.547 15.664
               II -1.191 -3.000 1.809
              III 157.967 136.547 17.473

35 SUCEAVA I 299.518 268.336 26.064
               II 1.512 0 1.512
              III 301.030 268.336 27.576

36 TELEORMAN I 133.891 117.495 11.572
               II 0 -3.500 3.500
              III 133.891 113.995 15.072

37 TIMIŞ I 245.188 213.213 27.717
               II -7.277 -8.500 1.223
              III 237.911 204.713 28.940

38 TULCEA I 89.674 77.625 9.412
               II 2.618 0 2.618
              III 92.292 77.625 12.030

39 VASLUI I 193.511 170.227 17.714
               II -1.918 -11.700 9.782
              III 191.593 158.527 27.496

40 VÂLCEA I 157.191 132.847 19.485
               II 7.712 0 7.712
              III 164.903 132.847 27.197

41 VRANCEA I 142.971 117.587 21.212
               II 7.402 0 7.402
              III 150.373 117.587 28.614

42 MUNICIPIUL I 739.968 **) 553.329 ***) 54.776
   BUCUREŞTI II -7.026 -14.493 7.467
              III 732.942 538.836 62.243

43 SUME I 19.702 19.702 0
   REZERVATE II -19.702 -19.702 0
              III

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


-----------
    *) din care: 83 mii lei pentru finanţarea ajutorului de stat la Administraţia Zonei Libere a municipiului Brãila şi 1.044 mii lei pentru finanţarea ajutorului de stat la Administraţia Zonei Libere a municipiului Giurgiu.
    **) din care: 55.056 mii lei pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului, 20.577 mii lei pentru susţinerea centrelor de asistenţã socialã a persoanelor cu handicap şi 27.073 mii lei pentru acordare de produse lactate şi de panificaţie şi miere de albine.
    ***) include şi cheltuielile aferente învãţãmântului special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţã educaţionalã.    ANEXA 4

    CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

                    Detalierea influenţelor asupra Bugetului
           Fondului Naţional Unic de Asigurãri Sociale de Sãnãtate
                                 pe anul 2011                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 2 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│0001 05 │VENITURI - TOTAL │ 483.000│
│0002 05 │I.VENITURI CURENTE │ -414.881│
│2000 05 │B.CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │ -414.881│
│2005 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │ -293.064│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ │
│ │datorate de angajatori │ -293.064│
│ 01 │Contribuţii de la persoane juridice sau fizice, care │ │
│ │angajeazã personal salariat │ -151.687│
│ 02 │Contribuţii pentru asigurãri sociale de sãnãtate │ │
│ │datorate de persoanele aflate în şomaj │ -27.473│
│ 03 │Venituri încasate în urma valorificãrii creanţelor de │ │
│ │cãtre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor │ │
│ │Statului │ -50│
│ 04 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii de la │ │
│ │persoane juridice sau fizice │ -109.613│
│ 05 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii datorate │ │
│ │de persoanele aflate în şomaj │ -4.241│
│2105 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │ -121.817│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate datorate │ │
│ │de asiguraţi │ -137.672│
│ 01 │Contribuţia datoratã de persoanele asigurate care au │ │
│ │calitatea de angajat │ -28.805│
│ 02 │Contribuţia datoratã de alte persoane asigurate │ -7.816│
│ 03 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii datorate │ │
│ │de asiguraţi │ -2.270│
│ 04 │Contribuţia datoratã de pensionari │ -98.781│
│ 05 │Contribuţii facultitive ale asiguraţilor │ 200│
│ 09 │Contribuţii pde asigurãri sociale de sãnãtate de la │ │
│ │persoanele care realizeazã venituri de naturã │ │
│ │profesionalã cu caracter ocazional │ 80│
│ 50 │Alte contribuţii pentru asigurãri sociale datorate de │ │
│ │asiguraţi │ 15.575│
│4100 05 │IV SUBVENŢII │ 978.747│
│4200 05 │SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PLBUCE │ 978.747│
│4205 │SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT │ 1.266.258│
│ 23 │Contribuţii de asigurãri de sãnãtate pentru persoane │ │
│ │care executã o pedeapsa privativã de libertate sau │ │
│ │arest preventiv │ 15│
│ 26 │Subvenţii primite de bugetul fondului naţional unic │ │
│ │de asigurãri sociale de sãnãtate │ 1.266.242│
│ 27 │Contribuţii de asigurãri de sãnãtate pentru persoanele│ │
│ │aliate în concediu pentru creşterea copilului │ 145│
│ 48 │Contribuţii de asigurãri de sãnãtate pentru cetãţenii │ │
│ │strãini aflaţi în centrele de cazare │ 11│
│ 50 │Contribuţii de asigurãri de sãnãtate pentru persoanele│ │
│ │care se aflã în executarea mãsurilor prevãzute la │ │
│ │art. 105,113,114 din Codul penal, precum şi pentru │ │
│ │persoanele care se aflã în perioada de amînare sau │ │
│ │întrerupere a executãrii pedepsei privative de │ │
│ │libertate │ -155│
│4305 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ -287.511│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de sãnãtate pentru persoane │ │
│ │care executã o pedeapsã privativã de │ 1.600│
│ │libertate sau arest preventive │ │
│ 03 │Contribuţii de asigurãri de sãnãtate pentru persoanele│ │
│ │aflate în concediu pentru creşterea copilului │ -8│
│ 12 │Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului │ │
│ │Sãnãtãţii │ -289.103│
│4505 │SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI ÎN CONTUL PLĂŢILOR│ -80.866│
│ │EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI │ │
│ 01 │Fondul European de Dezvoltare Regionalã │ -52.991│
│ 02 │Fondul Social European │ -27.875│
│5005 │CHELTUIELI - TOTAL │ 483.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 512.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 750.069│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │
│ │FXTERNE NERAMBURSABILF (FEN) POSTADERARE │ -121.945│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -116.124│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -29.000│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NFFINANCIARE │ -29.000│
│6600 05 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 483.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 512.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 750.069│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -121.945│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -116.124│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -29.000│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -29.000│
│6605 │SĂNĂTATE │ 599.124│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 628.124│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 750.069│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -121.945│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -29.000│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -29.000│
│6805 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -116.124│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -116.124│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -116.124│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘                                    -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016