Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 93 din 20 octombrie 2010  privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de imprumut, a unor cantitati de combustibili pentru unii operatori economici, precum si prorogarea termenului prevazut la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de imprumut, a unor cantitati de combustibil pentru unii operatori economici    Twitter Facebook
Cautare document

ORDONANTA DE URGENTA nr. 93 din 20 octombrie 2010 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de imprumut, a unor cantitati de combustibili pentru unii operatori economici, precum si prorogarea termenului prevazut la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de imprumut, a unor cantitati de combustibil pentru unii operatori economici

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 25 octombrie 2010
    Întrucât capacitatea utilã realã de stocare din centrale este ocupatã în proporţie de 70% la cãrbune, respectiv 50% la pãcurã, de stocurile rezervã de stat, astfel încât capacitãţile proprii utile reale ale centralelor devin insuficiente asigurãrii unei funcţionãri în bune condiţii pe perioada de iarnã,
    având în vedere faptul cã pornirea instalaţiilor de termoficare pentru asigurarea cu agent termic a populaţiei, precum şi creşterea consumului prognozat de energie electricã pe perioada iernii vor determina creşterea consumurilor medii zilnice şi lunare de cãrbune şi pãcurã, afectând astfel procesul de aprovizionare cu combustibili,
    ţinând cont de faptul cã necesitatea asigurãrii consumului de energie electricã, precum şi a agentului termic pentru populaţie în perioada friguroasã constituie o situaţie extraordinarã şi vizeazã interesul general şi imediat,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã,

    Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.

    ART. 1
    Prin derogare de la prevederile <>art. 5^4 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se aprobã scoaterea din rezerva de stat, cu titlu de împrumut, pânã la data de 31 octombrie 2011, a cantitãţilor de cãrbune energetic şi pãcurã prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta ordonanţã de urgenţã, care vor fi acordate unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri sau din administrarea consiliilor judeţene ori locale.
    ART. 2
    (1) În cazul nerestituirii împrumutului prevãzut la art. 1, operatorii economici vor suporta, pentru primele 30 de zile, penalitãţi de întârziere de 1% pe zi din valoarea produsului prevãzutã în contractul de împrumut, dupã care Administraţia Naţionalã a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale va emite facturi pentru valoarea produselor calculate la preţurile pieţei, exigibilitatea taxei pe valoarea adãugatã luând naştere, prin derogare de la prevederile <>art. 134^2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, la încasarea parţialã sau totalã a facturii.
    (2) Pânã la dezdãunarea integralã a Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, operatorii economici debitori vor suporta majorãri de întârziere la platã, la nivelul celor prevãzute de lege pentru creanţele bugetare, precum şi dobânzi la nivelul pieţei, percepute pe toatã perioada derulãrii împrumutului.
    (3) Restituirea cantitãţilor de pãcurã ce vor fi împrumutate se va face ca produs cu conţinut de sulf sub 1%, în conformitate cu <>Hotãrârea Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi.
    ART. 3
    (1) Pentru cantitãţile de combustibili ce vor fi împrumutate în baza prezentei ordonanţe de urgenţã, potrivit art. 1, precum şi, dupã caz, în situaţia aplicãrii prevederilor art. 2 alin. (1), se vor percepe dobânzi practicate la nivelul pieţei.
    (2) Dobânzile vor fi percepute la valoarea de piaţã a combustibililor la data încheierii contractului de împrumut şi sunt scutite de taxa pe valoarea adãugatã.
    (3) Administraţia Naţionalã a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale va stabili dobânda la preţul pieţei pentru fiecare operator economic pe baza ofertelor obţinute de cãtre aceştia de la bãnci comerciale pentru împrumuturi asemãnãtoare.
    ART. 4
    Împrumutul cantitãţilor de cãrbune energetic pentru Societatea Comercialã C.E.T. Bacãu - S.A., Societatea Comercialã C.E.T. Braşov - S.A. şi Societatea Comercialã "Colterm Timişoara" - S.A., precum şi de pãcurã pentru Societatea Comercialã C.E.T. Iaşi - S.A. şi Societatea Comercialã "Electrocentrale" Oradea - S.A., prevãzute în anexa la prezenta ordonanţã de urgenţã, se efectueazã numai dupã restituirea cantitãţilor de combustibili aprobate şi împrumutate potrivit prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formã de împrumut, a unor cantitãţi de combustibil pentru unii operatori economici.
    ART. 5
    Pentru cantitãţile de combustibili împrumutate şi nerestituite de unii operatorii economici, termenul prevãzut la <>art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formã de împrumut, a unor cantitãţi de combustibil pentru unii operatori economici, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 25 ianuarie 2010, se prorogã pânã la data de 31 mai 2011.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                              Ministrul economiei,
                       comerţului şi mediului de afaceri,
                                   Ion Ariton

                    Ministrul administraţiei şi internelor,
                             Constantin-Traian Igaş

                    Preşedintele Administraţiei Naţionale a
                    Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,
                                  Adrian Gurãu

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 20 octombrie 2010.
    Nr. 93.


    ANEXĂ


                          CANTITĂŢILE DE COMBUSTIBILI
               ce vor fi împrumutate din rezervele Administraţiei
              Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale
┌────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Nr. │ │ Cantitatea ce va fi │
│crt.│ Operator economic │ împrumutatã (tone) │
│ │ ├───────────────┬─────────────┤
│ │ │ Cãrbune │ Pãcurã │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ 1.│Societatea Comercialã "Termoelectrica" - S.A. │ - │ 30.000,000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ 2.│Societatea Comercialã "Electrocentrale" │ │ │
│ │Bucureşti - S.A. │ - │ 50.000,000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ 3.│Societatea Comercialã "Electrocentrale" Galaţi - S.A. │ - │ 15.500,000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ 4.│Societatea Comercialã "Electrocentrale" Deva - S.A. │ - │ 1.000,000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ 5.│Regia Autonomã pentru Activitãţi Nucleare - Sucursala │ │ │
│ │ROMAG-TERMO │ 377.000,000│ 10.429,715│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ 6.│Societatea Comercialã "Complexul Energetic │ │ │
│ │Craiova" - S.A. │ 300.000,000│ 4.500,000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ 7.│Societatea Comercialã "Complexul Energetic │ │ │
│ │Turceni" - S.A. │ 150.000,000│ - │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ 8.│Societatea Comercialã "Complexul Energetic │ │ │
│ │Rovinari" - S.A. │ - │ 1.000,000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ 9.│Societatea Comercialã C.E.T. Arad - S.A. │ 100.000,000│ - │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ 10.│Societatea Comercialã "C.E.T. Hidrocarburi" - S.A. Arad│ - │ 5.000,000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ 11.│Societatea Comercialã C.E.T. Bacãu - S.A. │ *)250.000,000│ 5.619,004│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ 12.│Societatea Comercialã C.E.T. Braşov - S.A. │ *)150.000,000│ - │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ 13.│Societatea Comercialã "Uzina Termoelectrica" │ │ │
│ │Giurgiu - S.A. │ - │ 5.000,000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ 14.│Societatea Comercialã C.E.T. Govora - S.A. │ 200.000,000│ 3.000,000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ 15.│Societatea Comercialã C.E.T. Iaşi - S.A. │ - │ *)12.824,194│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ 16.│Societatea Comercialã "Electrocentrale" Oradea - S.A. │ 60.000,000│ *)5.000,000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ 17.│Societatea Comercialã "DALKIA Termo" Prahova - S.R.L. │ - │ 14.000,000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ 18.│Societatea Comercialã "Termica" Suceava - S.A. │ - │ 4.000,000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ 19.│Societatea Comercialã Compania Localã de Termoficare │ │ │
│ │"Colterm" Timişoara - S.A. │ *)100.000,000│ 4.000,000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ 20.│Societatea Comercialã "Terma Serv" - S.R.L. Alexandria │ - │ 2.000,000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ 21.│Societatea Comercialã "Modern Calor" - S.A. │ - │ 6.000,000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │TOTAL │*)1.687.000,000│*)178.872,913│
└────┴───────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┴─────────────┘


------------
    *) Dupã restituirea cantitãţilor de combustibili aprobate şi împrumutate potrivit prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 3/2010 pentru aprobarea scoaterii in rezerva de stat, sub formã de împrumut, a unor cantitãţi de combustibil pentru unii operatori economici, pânã la data de 31 mai 2011.


                                       -------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice