Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDONANTA DE URGENTA nr. 93 din 2 noiembrie 2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 93 din 2 noiembrie 2011  pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.    Twitter Facebook
Cautare document

ORDONANTA DE URGENTA nr. 93 din 2 noiembrie 2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 11 noiembrie 2011

    Ţinând cont de faptul cã activitãţile Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului au aplicabilitate la nivelul întregului teritoriu, iar urmãrirea modului de aplicare a cadrului normativ şi de derulare a programelor/proiectelor din portofoliul ministerului este o activitate de maximã importanţã şi necesitate,
    în vederea eficientizãrii activitãţii instituţiilor din domeniul construcţiilor, în acord cu prioritãţile Guvernului de reformã în administraţia publicã,
    ţinând cont de condiţiile prezente ale economiei, în care întãrirea disciplinei economico-financiare şi eliminarea tuturor disfuncţionalitãţilor şi blocajelor reprezintã un interes naţional major,
    luând în considerare constrângerile bugetare impuse de efectele crizei economice şi necesitatea implementãrii unor mãsuri unitare la nivelul tuturor instituţiilor, indiferent de subordonarea acestora, prin prezentul act normativ se are în vedere luarea unor mãsuri urgente de reorganizare ce vor conduce în primul rând la scãderea numãrului personalului cu funcţii de conducere, dar şi la eficientizarea activitãţii inspectoratelor regionale în construcţii, care vor funcţiona cu un aparat de lucru suplu, pe o arie teritorialã de competenţã constituitã pe limitele teritoriale ale regiunilor de dezvoltare ale României, stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionalã în România, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Ţinând seama de faptul cã neadoptarea unei mãsuri imediate ar conduce la imposibilitatea organizãrii corespunzãtoare a activitãţilor specifice în teritoriu, precum şi la menţinerea unei forme de organizare foarte încãrcate, care şi-a dovedit ineficienţa în timp, cu costuri destul de ridicate,
    întrucât neadoptarea de mãsuri imediate, prin ordonanţã de urgenţã, ar menţine situaţia de fapt ce constã în menţinerea unor cheltuieli cu personalul ridicate şi ţinând cont de faptul cã raţionalizarea cheltuielilor publice şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeanã şi Fondul Monetar Internaţional sunt imperios necesare,
    în considerarea faptului cã aceste elemente vizeazã interesul public şi constituie situaţii de urgenţã şi extraordinare a cãror reglementare nu poate fi amânatã,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã,

    Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.

    ART. I
    Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 707/2001, cu modificãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. La articolul 1, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. are în structura sa organizatoricã 7 direcţii regionale în construcţii şi Direcţia Regionalã în Construcţii Bucureşti - Ilfov, unitãţi fãrã personalitate juridicã, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta ordonanţã."
    2. Dupã articolul 9 se introduce o anexã, având cuprinsul prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta ordonanţã de urgenţã.
    ART. II
    Posturile de conducere de la nivelul direcţiilor regionale în construcţii şi de la nivelul Direcţiei Regionale în Construcţii Bucureşti - Ilfov se ocupã prin concurs, organizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    ART. III
    (1) Încetarea contractelor individuale de muncã drept urmare a aplicãrii prevederilor art. I se face cu respectarea termenelor şi a procedurilor prevãzute de legislaţia muncii şi protecţiei sociale în vigoare.
    (2) Încadrarea personalului în noua structurã organizatoricã a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., în limita posturilor care se aprobã prin hotãrâre a Guvernului, se face prin concurs, în conformitate cu termenele şi procedurile legale în vigoare.
    ART. IV
    În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã, Guvernul va adopta hotãrârea pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.335/2010 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numãrului maxim de posturi, precum şi a normãrii parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                 Ministrul dezvoltãrii regionale şi turismului,
                              Elena Gabriela Udrea

               Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
                                 Sulfina Barbu

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 2 noiembrie 2011.
    Nr. 93.


    ANEXĂ
    (Anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001)

                     Direcţiile regionale în construcţii┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
│ Nr. │ │ │
│ crt.│ Structura │ Localitatea │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ I.│Direcţia Regionalã în Construcţii Nord-Est │ Iaşi │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrãrilor │ │
│ │în construcţii │ Bacãu │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrãrilor │ │
│ │în construcţii │ Botoşani │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrãrilor │ │
│ │în construcţii │ Piatra-Neamţ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 4.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrãrilor │ │
│ │în construcţii │ Suceava │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 5.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrãrilor │ │
│ │în construcţii │ Vaslui │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ II.│Direcţia Regionalã în Construcţii Sud-Est │ Constanţa │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrãrilor │ │
│ │în construcţii │ Brãila │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrãrilor │ │
│ │în construcţii │ Buzãu │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrãrilor │ │
│ │în construcţii │ Focşani │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 4.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrãrilor │ │
│ │în construcţii │ Galaţi │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 5.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrãrilor │ │
│ │în construcţii │ Tulcea │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ III.│Direcţia Regionalã în Construcţii Sud - Muntenia │ Ploieşti │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrãrilor │ │
│ │în construcţii │ Alexandria │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrãrilor │ │
│ │în construcţii │ Cãlãraşi │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrãrilor │ │
│ │în construcţii │ Giurgiu │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 4.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrãrilor │ │
│ │în construcţii │ Piteşti │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 5.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrãrilor │ │
│ │în construcţii │ Slobozia │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 6.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrãrilor │ │
│ │în construcţii │ Târgovişte │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ IV.│Direcţia Regionalã în Construcţii Sud-Vest - Oltenia │ Craiova │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrãrilor │ Drobeta-Turnu │
│ │în construcţii │ Severin │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrãrilor │ │
│ │în construcţii │ Râmnicu Vâlcea │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrãrilor │ │
│ │în construcţii │ Slatina │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 4.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrãrilor │ │
│ │în construcţii │ Târgu Jiu │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ V.│Direcţia Regionalã în Construcţii Vest │ Timişoara │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrãrilor │ │
│ │în construcţii │ Arad │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrãrilor │ │
│ │în construcţii │ Hunedoara │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrãrilor │ │
│ │în construcţii │ Reşiţa │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ VI.│Direcţia Regionalã în Construcţii Nord-Vest │ Cluj-Napoca │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrãrilor │ │
│ │în construcţii │ Baia Mare │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrãrilor │ │
│ │în construcţii │ Bistriţa │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrãrilor │ │
│ │în construcţii │ Oradea │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 4.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrãrilor │ │
│ │în construcţii │ Satu Mare │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 5.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrãrilor │ │
│ │în construcţii │ Zalãu │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ VII.│Direcţia Regionalã în Construcţii Centru │ Braşov │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrãrilor │ │
│ │în construcţii │ Alba Iulia │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrãrilor │ │
│ │în construcţii │ Miercurea-Ciuc │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrãrilor │ │
│ │în construcţii │ Sfântu Gheorghe│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 4.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrãrilor │ │
│ │în construcţii │ Sibiu │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 5.│Compartiment de control şi inspecţie pentru calitatea lucrãrilor │ │
│ │în construcţii │ Târgu Mureş │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│VIII.│Direcţia Regionalã în Construcţii Bucureşti - Ilfov │ Bucureşti │
└─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘                                      -------


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016