Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 86 din 12 decembrie 2012  pentru aprobarea Acordului de garantie dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 noiembrie 2012, privind garantarea in proportie de 100% a obligatiilor aferente Acordului de imprumut (Restructurarea financiara a Companiei Nationale de Cai Ferate Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA DE URGENTA nr. 86 din 12 decembrie 2012 pentru aprobarea Acordului de garantie dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 noiembrie 2012, privind garantarea in proportie de 100% a obligatiilor aferente Acordului de imprumut (Restructurarea financiara a Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.) dintre Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare in valoare de pana la 175.000.000 euro

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 13 decembrie 2012
    Având în vedere:
    - angajamentele cu privire la reforma sectorului transporturi, asumate prin intermediul scrisorilor de intenţie transmise Fondului Monetar Internaţional;
    - necesitatea finalizării până la următoarea misiune a Fondului Monetar Internaţional a procesului de contractare a creditului garantat de stat de către Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.;
    - destinaţia împrumutului, respectiv rambursarea creditului acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2012 privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. în scopul achitării obligaţiilor de plată datorate furnizorilor de energie electrică, aprobată prin Legea nr. 194/2012, cu modificările ulterioare, scadent la data de 20 decembrie 2012;
    - condiţionarea accesării împrumutului acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare de aprobarea prezentului acord de garanţie
    şi luând în considerare faptul că aceste elemente constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. 1
    Se aprobă Acordul de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 noiembrie 2012, denumit în continuare Acord de garanţie, aferent Acordului de împrumut (Restructurarea financiară a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.) dintre Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., denumită în continuare Împrumutat, şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro, denumit în continuare Acord de împrumut.
    ART. 2
    (1) Aplicarea prevederilor Acordului de împrumut şi alocarea sumelor împrumutului prevăzut la art. 1 se realizează de către Împrumutat.
    (2) Ministerul Finanţelor Publice încheie cu Împrumutatul şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în calitate de minister de resort sub a cărui autoritate se află acesta, precum şi în aceea de reprezentant al Guvernului cu obligaţii distincte în cadrul Acordului de garanţie, o convenţie de garantare prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea prevederilor Acordului de garanţie, inclusiv cele referitoare la plata comisionului pentru alimentarea fondului de risc, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    ART. 3
    Obligaţia de garantare în proporţie de 100% a obligaţiilor ce revin Împrumutatului, asumată prin intermediul Acordului de garanţie, revine după cum urmează:
    a) Ministerului Finanţelor Publice, în ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor de plată asumate de Împrumutat faţă de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a serviciului datoriei, respectiv: rambursarea ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanelor şi a oricăror alte costuri asociate împrumutului, cu excepţia comisionului iniţial, care se achită din împrumut; şi
    b) Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi Ministerului Finanţelor Publice, pentru îndeplinirea tuturor celorlalte obligaţii, cu excepţia celor evidenţiate la lit. a), conform atribuţiilor specifice în calitate de ministere de resort şi în limita fondurilor bugetare aprobate prin legile bugetare anuale.
    ART. 4
    (1) Sumele necesare acoperirii contribuţiei Împrumutatului la finanţarea proiectului, taxele şi impozitele aferente proiectului, datorate şi plătibile pe teritoriul României, precum şi sumele necesare rambursării împrumutului, achitării dobânzilor, a comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumutului, cu excepţia comisionului iniţial, care se achită din împrumut, vor fi asigurate din resursele financiare proprii ale Împrumutatului.
    (2) Recuperarea tuturor sumelor plătite la scadenţe de Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de garant, în contul Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., a comisioanelor datorate şi neachitate la fondul de risc de către aceasta, a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente acestor categorii de debite se efectuează potrivit prevederilor art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.
    ART. 5
    (1) Se autorizează Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, să introducă, de comun acord cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, amendamente la conţinutul Acordului de garanţie, în raport cu condiţiile concrete de derulare a acestuia şi, respectiv, a Acordului de împrumut, care nu sunt de natură să majoreze obligaţiile financiare asumate faţă de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare sau să determine noi condiţionări economice faţă de cele convenite iniţial între părţi.
    (2) Amendamentele la Acordul de garanţie convenite cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                               Viceprim-ministru,
                         ministrul finanţelor publice,
                                Florin Georgescu

                 Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                              Ovidiu Ioan Silaghi

                         Ministrul afacerilor externe,
                                Titus Corlăţean

    Bucureşti, 12 decembrie 2012.
    Nr. 86.                                              Operaţiunea nr. 44.271


                              ACORD DE GARANŢIE*)
                (Restructurare financiară CFR) între România şi
               Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

                            Datat 28 noiembrie 2012

--------
    *) Traducere.


                                TABLA DE MATERII

    ARTICOLUL I - TERMENI ŞI CONDIŢII STANDARD; DEFINIŢII
      Secţiunea 1.01. Integrarea Termenilor şi condiţiilor standard
      Secţiunea 1.02. Definiţii
      Secţiunea 1.03. Interpretare
    ARTICOLUL II - GARANŢIA; ALTE OBLIGAŢII
      Secţiunea 2.01. Garanţia
      Secţiunea 2.02. Finalizarea Proiectului
      Secţiunea 2.03. Alte obligaţii
    ARTICOLUL III - DIVERSE
      Secţiunea 3.01. Notificări
      Secţiunea 3.02. Opinia legală


                               ACORD DE GARANŢIE
           Acord, datat 28 noiembrie 2012, între România ("Garantul")
        şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare ("Banca")

                                   PREAMBUL

    Întrucât Garantul şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. au solicitat asistenţă din partea Băncii pentru finanţarea parţială a Proiectului,
    întrucât, în conformitate cu un acord de împrumut încheiat la data prezentului acord între Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în calitate de Împrumutat, şi Bancă ("Acordul de împrumut", aşa cum este definit în Termenii şi condiţiile standard), Banca a acceptat să acorde Împrumutatului un împrumut în valoare de 175.000.000 euro, cu respectarea termenilor şi condiţiilor stabilite sau menţionate în Acordul de împrumut, însă doar cu condiţia ca Garantul să garanteze obligaţiile Împrumutatului specificate în Acordul de împrumut, conform acestui acord; şi
    întrucât Garantul, în contrapartida semnării de către Bancă a Acordului de împrumut încheiat cu Împrumutatul, a fost de acord să garanteze obligaţiile Împrumutatului,

    având în vedere cele de mai sus, părţile convin după cum urmează:

    ART. I
    Termeni şi condiţii standard; Definiţii

    Secţiunea 1.01. Integrarea Termenilor şi condiţiilor standard
    Toate prevederile Termenilor şi condiţiilor standard ale Băncii datate 1 octombrie 2007 sunt integrate în acest document şi sunt aplicabile acestui acord, având aceeaşi putere şi acelaşi efect ca şi cum ar fi prevăzute chiar în acest acord (toate aceste prevederi sunt denumite în continuare "Termeni şi condiţii standard").

    Secţiunea 1.02. Definiţii
    Termenii definiţi în preambul, atunci când sunt folosiţi în acest acord (inclusiv în preambul), vor avea semnificaţia atribuită în acest document, exceptând cazul în care se prevede altfel sau cazul în care contextul impune o altă semnificaţie, termenii definiţi în Termenii şi condiţiile standard şi în Acordul de împrumut vor avea semnificaţia atribuită în acest document, iar termenul de mai jos va avea următorul înţeles:
    "Reprezentantul autorizat al Garantului" înseamnă ministrul finanţelor publice al Garantului.

    Secţiunea 1.03. Interpretare
    În acest acord, orice trimitere la un anumit articol sau la o anumită secţiune va fi înţeleasă ca o trimitere la articolul sau secţiunea respectivă din acest acord, exceptând cazurile în care prin acest acord se stabileşte altfel.

    ART. II
    Garanţia; alte obligaţii

    Secţiunea 2.01. Garanţia
    Garantul garantează, prin prezentul acord de garanţie, necondiţionat, în calitate de debitor principal, şi nu ca simplu garant, plata integrală şi la termen a tuturor sumelor datorate în cadrul Acordului de împrumut, ajunse la scadenţă, prin accelerare sau prin altă modalitate, precum şi îndeplinirea punctuală a tuturor obligaţiilor Împrumutatului, toate acestea fiind stabilite în Acordul de împrumut.

    Secţiunea 2.02. Finalizarea Proiectului
    (a) Ori de câte ori există motive rezonabile pentru a considera că fondurile disponibile ale Împrumutatului vor fi insuficiente pentru a acoperi cheltuielile estimate necesare pentru implementarea Proiectului, Garantul va lua cu promptitudine măsurile necesare şi satisfăcătoare pentru Bancă pentru a pune sau pentru a determina punerea la dispoziţia Împrumutatului a fondurilor necesare în vederea acoperirii acestor cheltuieli şi necesităţi.
    (b) Fără a restricţiona caracterul general al celorlalte prevederi din acest acord sau din Termenii şi condiţiile standard, Garantul va autoriza cu promptitudine Împrumutatul să aplice ajustările anuale ale nivelului şi structurii tarifelor Împrumutatului, inclusiv nivelul TUI, în concordanţă cu metodologia aprobată, în aşa fel încât să asigure capacitatea Împrumutatului de a-şi îndeplini obligaţiile care îi revin în cadrul Acordului de împrumut.

    Secţiunea 2.03. Alte obligaţii
    Cu excepţia cazurilor acceptate de Bancă, Garantul:
    (1) determină Împrumutatul să îşi îndeplinească toate obligaţiile care îi revin conform Acordului de împrumut, precum şi să implementeze la timp Planul de acţiuni de restructurare;
    (2) garantează continuitatea efectuării plăţilor integrale şi la scadenţă a tuturor obligaţiilor curente ale Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. către Împrumutat (inclusiv TUI, costul electricităţii şi alte costuri) până la momentul privatizării Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.;
    (3) reanalizează anual metodologia de plată a obligaţiilor serviciului public şi practicile aplicate de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. atât timp cât orice sumă aferentă împrumutului este nerambursată şi va asigura plata neîntreruptă şi integrală a obligaţiilor Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. către Împrumutat (inclusiv TUI, costul electricităţii şi alte costuri);
    (4) garantează alocarea anuală către Împrumutat de la bugetul statului a contribuţiilor pentru operaţiuni, mentenanţă şi reparaţii ale infrastructurii de cale ferată, la valoarea subvenţiei minime reprezentate de suma care este mai mare dintre 850.000.000 RON şi suma necesară conform calculului ratei de eficienţă a cheltuielilor, pe parcursul anilor financiari 2013-2015 şi ulterior, suma necesară pentru a permite Împrumutatului conformarea cu rata de eficienţă a cheltuielilor;
    (5) garantează achiziţionarea întregii cantităţi de electricitate necesare sistemului de cale ferată din România prin intermediul S.C. Electrificare C.F.R. - S.A. de pe piaţa energiei electrice administrată de S.C. OPCOM - S.A., începând cu data de 1 iulie 2013;
    (6) garantează că, ulterior primei trageri din împrumut, va pune la dispoziţia Împrumutatului suma de 800.000.000 RON, destinată investiţiilor în reparaţii capitale, de la bugetul statului, în anii 2012 şi 2013;
    (7) analizează şi modifică, nu mai târziu de 31 decembrie 2013, indicatorii de performanţă şi mecanismele de plată cuprinse în contractul de activitate adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2012 privind aprobarea Contractului de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2012-2015, încheiat între Împrumutat şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii din România în vederea asigurării eficienţei şi sustenabilităţii financiare pe termen lung a Împrumutatului.

    ART. III
    Diverse

    Secţiunea 3.01. Notificări
    Următoarele adrese sunt specificate în scopul prevăzut la secţiunea 10.01 din Termenii şi condiţiile standard:

    Pentru Garant:
    Ministerul Finanţelor Publice
    str. Apolodor nr. 17, sectorul 5
    Bucureşti
    România
    În atenţia: ministrului finanţelor publice
    Fax: 00 40 21 312 16 30

    Pentru Bancă:
    Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
    One Exchange Square
    Londra EC2A 2JN
    Marea Britanie
    În atenţia: Serviciului de Administrare Operaţiuni (Operation Administration Unit)
    Fax: 44-20-7338-6100
    Telex: 8812161
    Răspuns la: EBRD L G

    Secţiunea 3.02. Opinia legală
    Pentru scopurile secţiunii 9.03(b) din Termenii şi condiţiile standard şi în conformitate cu secţiunea 6.02(b) din Acordul de împrumut, opinia sau opiniile consultanţilor juridici vor fi emise în numele Garantului de către directorul Direcţiei juridice a Ministerului Finanţelor Publice.

    Drept pentru care, părţile, acţionând prin intermediul reprezentanţilor lor autorizaţi, au semnat acest acord în 4 exemplare la Bucureşti, România, în ziua şi anul menţionate mai sus.

                                   România
                            Prin: Florin Georgescu,
                               viceprim-ministru,
                          ministrul finanţelor publice

               Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
                         Prin: Jean Marc Peterschmitt,
             director executiv BERD, Europa Centrală şi de Sud-Est

                                   -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Paula Pinto
27 Iulie 2016
Bun? ziua, numele meu este Paula Pinto, o victim? a fraudei în mâinile creditorilor false. i-au pierdut aproximativ 45000.00euro pentru c? am nevoie de un capital mare de 200,000.00euro. Aproape c? a murit, am avut nici un loc pentru a merge. afacerea mea a fost distrus?, iar în acest proces am pierdut fiul meu. Nu am putut sta din nou, acest lucru se întâmpl?. martie 2016, am întâlnit un prieten care mi-a prezentat o mam? bun?, dna Maria Jorge, c? în cele din urm? ma ajutat s? asigure un credit într-o companie. mam? bun? Vreau s? folosesc aceast? ocazie pentru a v? mul?umesc, ?i poate Dumnezeu s? continue s? v? binecuvânteze. Am dori, de asemenea, s? foloseasc? aceast? oportunitate de a consilia colegii români, c? exist? mai mul?i escroci acolo, a?a c?, dac? ave?i nevoie de un împrumut, ?i doresc s? ob?in? un credit rapid, doar prin înregistrare doamnei Maria Jorge prin e-mail: (mariajorgeglobalfinance@gmail.com ). De asemenea, pute?i s? m? contacta?i prin intermediul acestui e-mail: (paulapinto890@gmail.com). dac? ave?i orice îndoial?. te rog ea este singura persoan? de încredere ?i de încredere. Mul?umesc.
Julia Simon
06 Aprilie 2018
Cerc de lumin?, Eu sunt Julia Simon A? dori s? primesc o bun? lucrare a lui Dumnezeu în via?a mea poporului meu care caut? împrumuturi în Asia ?i în alte p?r?i ale cuvântului, pentru c? economia este r?u în unele ??ri. În prezent tr?iesc în Jakarta aici, în Indonezia. Sunt o v?duv? cu patru copii ?i sunt blocat? într-o situa?ie financiar? în iulie 2017 ?i trebuie s? refinan?ez ?i s?-mi pl?tesc facturile. Sunt o victim? a scandalului de credit de 2 credite, am pierdut o mul?ime de bani pentru c? c?utam un împrumut de la compania lor. Aproape am murit în acest proces pentru c? am fost arestat de oameni din mine, înainte de a fi eliberat din închisoare ?i prietenii mei mi- au explicat situa?ia ?i apoi m-au introdus într-o companie de împrumut de încredere de GLOBAL FIANCE LIMITED Pentru persoanele care caut? împrumuturi? Deci, trebuie s? fii foarte atent, deoarece multe companii de pe internet sunt în?el?torii aici, dar sunt înc? foarte reale în companiile de împrumuturi false. Am primit un împrumut de la GLOBAL FIANCE LIMITED Rp500.000.000 foarte u?or în 24 de ore dup? ce am aplicat, a?a c? am decis s? accept munca bun? a lui Dumnezeu prin GLOBAL FIANCE LIMITED în via?a mea de familie. V? sf?tuiesc cu pl?cere dac? ave?i nevoie ?i contacta?i doamna AUGUSTA IBRAMHIM, CEO al GLOBAL FIANCE LIMITED. Contacta?i-le prin e-mail :. (augustaibramhim11@gmail.com) De asemenea, pute?i s? m? contacta?i prin intermediul adresei de e-mail de la adresa (juliasimon460@gmail.com) dac? vi se pare dificil? sau dori?i.
Fatma Wati
06 Aprilie 2018
Numele meu este FATMA WATI, vreau s? folosesc acest mediu pentru a sf?tui pe toat? lumea s? v? fie atent în ob?inerea unui împrumut de pe Internet pentru c? atât de mul?i creditori de internet aici sunt to?i escrocii ?i ei doar împ?rt??esc pove?ti pentru a te în?el?ci din banii t?i, un împrumut de 200.000 USD de la o femeie din Germania ?i am pierdut suma de 8.000 de dolari USD f?r? a ob?ine împrumutul, La aceast? dat?, 27 septembrie 2016, prietena mea Wulan Sari din locul meu de munc? mi-a spus cum a solicitat un împrumut de la GLOBAL FINANCE LIMITED ?i în cele din urm? a primit împrumutul. Niciodata nu am crezut-o pana nu am mers cu ea in banca pentru ao confirma si am fost uimit pentru ca am pierdut foarte multi bani doar pentru a obtine un imprumut pentru familia mea. Poate ALLAH a binecuvântat pe Doamna Bun? pentru ceea ce mi-a f?cut pentru mine ?i pentru casa mea, i-am spus prietenei mele s? m? prezinte mamei bune. Augusta Ibramhim, GLOBAL FINANCE LIMITED, a f?cut-o ?i am cerut un împrumut de 500.000 USD. Am respectat termenii ?i condi?iile de împrumut ale companiei ?i cererea mea de credit a fost aprobat? pentru mine f?r? stres ?i dificult??i.  În cele din urm?, am primit împrumutul în contul meu bancar ?i i-am sunat pe prietena mea ANNABELLE JOHNSON c? am primit împrumutul ?i am introdus, de asemenea, atât de mul?i oameni bunei mame doamna Augusta Ibramhim. Vreau ca tu s? cite?ti m?rturia mea s? contactezi mama bun? dac? ai nevoie de un împrumut, ca s? depui m?rturie ?i despre bun?voin?a mamei bune. a?a c? eu folosesc aceast? cale pentru a informa pe to?i românii ?i alte persoane care este oportun s? citeasc? m?rturia mea ?i el sau ea are nevoie de împrumuturi pentru a contacta Doamna Augusta Ibramhim prin EMAIL: (augustaibramhim11@gmail.com) Cu toate acestea, pute?i s? m? contacta?i dac? ave?i nevoie de alte informa?ii prin EMAIL: fatmaf24wati111@gmail.com De asemenea, pute?i lua leg?tura cu prietenul meu ANNABELLE JOHNSON prin intermediul EMAIL-ului: annabellej24johnson111@gmail.com Înc? o dat? v? mul?umesc tuturor c? a?i citit m?rturia mea ?i c? ALLAH poate continua s? ne binecuvânteze pe to?i ?i s? ne dea via?? ?i prosperitate îndelungat?
Augusta Ibramhim
06 Aprilie 2018
OFERIM TOATE TIPURI DE ÎMPRUMUT - SE APLIC? PENTRU ÎMPRUMUTURI AFFORDABILE. Cau?i un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! Global Finance Limited ofer? împrumuturi companiilor ?i persoanelor fizice la o rat? a dobânzii sc?zut? ?i accesibil? de 2%. v? rug?m s? ne contacta?i prin e-mail prin intermediul augustaibramhim11@gmail.com  APPLICATION DATA 1) Numele complet: 2) ?ara: 3) Adresa: 4) Stat: 5) Sex: 6) Starea civil?: 7) Ocupatia: 8) Num?r de telefon: 9) Pozi?ia curent? la locul de munc?: 10) Venit lunar: 11) Suma imprumutata necesara: 12) Durata împrumutului: 13) Scopul împrumutului: 14) Religia: 15) A?i aplicat înainte: 16) Data na?terii: Vreau s? ?tii c? ALLAH nu va l?sa oamenii buni s?-?i fac? foame, dar el va p?stra r?i din ceea ce vor.
Weadom
21 Mai 2018
Aten?ie!!! Eu sunt domnul Frankling. Director executiv WEADOM GLOBAL FINANCE. În prezent oferim împrumut persoanelor care au nevoie de numerar pentru afaceri sau pentru a-?i lichida facturile. oferim tot felul de împrumuturi persoanelor fizice ?i organisme de cooperare la rata de reducere de 2%. pentru mai multe informa?ii ?i cum s? ne aplica?i prin e-mail acum prin: Weadomglobalfinance@gmail.com pentru mai multe informa?ii. Salutari Dl Frankling Weadom Director executiv. Email de contact: weadomglobalfinance@gmail.com
Bryna Jason
22 Mai 2018
Suntem organiza?ii cre?tine create pentru a ajuta oamenii în nevoi de ajutor, cum ar fi ca ajutor financiar.Deci, dac? trece?i prin dificult??i financiare sau dumneavoastr? sunt în orice mizerie financiar?, ?i ave?i nevoie de fonduri pentru a v? începe propria de afaceri, sau ave?i nevoie de împrumut pentru a rezolva datoriile sau de a achita facturile dvs., începe o o afacere pl?cut?, sau v? este greu s? ob?ine?i împrumut de capital de la nivel local b?nci, contacta?i-ne ast?zi prin e-mail Brynajasonloanfunds@gmail.com pentru biblia spune "" Luca 11:10 Orice persoan? cere, prime?te; cel ce caut? g?se?te; ?i la cel care bate, u?a va fi deschis? "Deci, nu l?sa?i aceast? ocazie te trece prin faptul c? Isus este acela?i ieri, ast?zi ?i pentru totdeauna mai mult. V? rog, acestea sunt pentru oameni serio?i ?i cu team? de Dumnezeu. FORMULAR DE ÎNREGISTRARE Numele dumneavoastr?: SEX; VÂRST?; ?AR?: Sum? împrumutat?: Durata împrumutului: SCOPUL ÎMPRUMUTULUI: VENITUL TA LUNAR; Num?r de telefon mobil valabil: Multumesc pentru intelegere Toate cele bune administrare Contacta?i: brynajasonloanfunds@gmail.com
Citrus Loans
20 Septembrie 2018
C?uta?i un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS ofer? toate tipurile de împrumuturi de orice sum? companiilor ?i persoanelor fizice la o rat? sc?zut? ?i la pre?uri accesibile de 3%. Capitalul nostru ?i procesul de creditare este sigur, autentic ?i 100% garantat ?i garantat. V? intereseaz? s? ne contacta?i prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mul?umesc
ALEXANDER
23 Ianuarie 2019
o organiza?ie de credite certificat? care ofer? împrumut persoanelor fizice ?i coopereaz? organismele care au nevoie de împrumut pentru întreprinderi de mici dimensiuni, investi?ii personale cu o rat? a dobânzii de 3%. Franciza noastr? include local ?i interna?ional împrumuturi pentru persoane din întreaga lume. De asemenea, opereaz? prin intermediul contului online transferul la nivel global. Cuvântul nostru de ceas este onestitate ?i încredere. Pentru mai multe informa?ii sau anchete V? rug?m s? ne contacta?i prin intermediul assurancefinanceloan@yahoo.com
Globalhacks
26 Ianuarie 2019
ARE YOU SEARCHING FOR LEGIT HACKERS? AND HAVE YOU LOST YOUR ONLINE EARNINGS TO THE BINARY OPTION SCAM? Solving a problem for which you know there’s an answer is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. This is a global idea that navigates a newbie Fall down the rabbit hole ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). welcome to the globalhacks where skilled professional hackers who are driven by passion to make the internet a safer place and rendering proficient help to those having cyber problems. We have acquired best legit cybersecurity professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING, trained & skilled in ?Social media hacks (facebook, twitter, instagram,snapchat) ?Email hacks ?verified PayPal account hacks ?database hack ?credit card top up ?university score upgrade ?money transfer ?binary option funds recovery. Etc. ?warning Be wary of those forgeries you see or meet on here ready to rip you of your funds. claiming to hack in few minutes stay clear of these people .The truth be told, Not everyone found here are legit hackers. Only very few ones. To identify a fake hacker, they have no solid reviews, no website, and ready to take your money without starting the job required of them. For more enquiries and help, contact: globalhacktech(at)gmail dot com. BinaryOption.recovery(at)cyberservices dot com. HackerOne©?LLC 2019.
Mike Morgan
24 Iulie 2020
Good day Sir/Madam, This message is to inform you that MIKE MORGAN LOAN FINANCIER offer all types of L0ANS @ 3% annual rate. Are you in need of financing of any type? Business, Mortgage, Personal etc. Any interested Applicants should get back to US VIA EMAIL: muthooth.finance@gmail.com Call or add us on what's App +91-7428831341
blank atm card
25 August 2020
Are you in a financial crisis, looking for money to start your own business or to pay your bills? GET YOUR BLANK ATM CREDIT CARD AT AFFORDABLE PRICE* We sell this card to all our customers and interested buyers worldwide,Tho card has a daily withdrawal limit of $5000 and up to $50,000 spending limit in stores and unlimited on POS. **WHAT WE OFFER** *1)WESTERN UNION TRANSFERS/MONEY GRAM TRANSFER* *2)BANKS LOGINS* *3)BANKS TRANSFERS* *4)CRYPTO CURRENCY MINNING*. *5)BUYING OF GIFT CARDS*, *6)LOADING OF ACCOUNTS* *7)WALMART TRANSFERS* *8)BITCOIN INVESTMENTS* *9)REMOVING OF NAME FROM DEBIT RECORD AND CRIMINAL RECORD* *10)BANK HACKING* email blankatmmasterusa@gmail.com you can also call or whatsapp us Contact us today for more enlightenment +1(539) 888-2243 WE ARE REAL AND LEGIT...........2019 FUNDS/FORGET ABOUT GETTING A LOAN.. IT HAS BEEN TESTED AND TRUSTED whatsapp only ===>>?? +1(539) 888-2243 Cheap as $200
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016