Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDONANTA DE URGENTA nr. 83 din 30 iunie 2009 privind ratificarea Contractului de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii referitor la Proiectul privind infrastructura municipala in domeniul protectiei mediului, faza B, semnat la Bucuresti la 30 octombrie 2008 si la Luxemburg la 10 noiembrie 2008
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 83 din 30 iunie 2009  privind ratificarea Contractului de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii referitor la Proiectul privind infrastructura municipala in domeniul protectiei mediului, faza B, semnat la Bucuresti la 30 octombrie 2008 si la Luxemburg la 10 noiembrie 2008    Twitter Facebook
Cautare document

ORDONANTA DE URGENTA nr. 83 din 30 iunie 2009 privind ratificarea Contractului de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii referitor la Proiectul privind infrastructura municipala in domeniul protectiei mediului, faza B, semnat la Bucuresti la 30 octombrie 2008 si la Luxemburg la 10 noiembrie 2008

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 1 iulie 2009
ORDONANŢÃ DE URGENŢÃ nr. 83 din 30 iunie 2009
privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeanã de Investiţii referitor la Proiectul privind infrastructura municipalã în domeniul protecţiei mediului, faza B, semnat la Bucureşti la 30 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 10 noiembrie 2008
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 1 iulie 2009


În vederea:
- asigurãrii absorbţiei în bune condiţii a fondurilor acordate prin Programul ISPA pentru mãsura ex-ISPA 2004/RO/16/P/PE/005 - "Modernizarea sistemelor de apã potabilã şi canalizare şi construirea unei noi staţii de epurare a apelor uzate Galaţi", precum şi pentru mãsura ex-ISPA 2005/RO/16/P/PE/003 - "Îmbunãtãţirea sistemelor de alimentare cu apã potabilã, de canalizare şi de epurare a apelor uzate în judeţul Caraş-Severin" (pachetul "Proiect privind infrastructura municipalã în domeniul protecţiei mediului, faza B), prin asigurarea resurselor complementare necesare finanţãrii celor douã mãsuri;
- evitãrii anulãrii fondurilor nerambursabile comunitare;
- diminuãrii efortului bugetar pe care îl presupune asigurarea resurselor pentru efectuarea plãţilor pentru cele douã mãsuri din Fondul de indisponibilitãţi temporare pânã la ratificarea Contractului de finanţare cu Banca Europeanã de Investiţii;
- disponibilizãrii cât mai rapide a finanţãrii de la Banca Europeanã de Investiţii,
luând în considerare faptul cã toate aceste elemente constituie o situaţie extraordinarã, a cãrei reglementare nu poate fi amânatã,
în temeiul <>art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã ,

Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.

ART. 1
Se ratificã Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeanã de Investiţii, în valoare de 31.101.415 euro, semnat la Bucureşti la 30 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 10 noiembrie 2008, pentru cofinanţarea Proiectului privind infrastructura municipalã în domeniul protecţiei mediului, faza B, (Proiectul), denumit în continuare contract de finanţare.
ART. 2
(1) Finanţarea Proiectului, în valoare netã de 113.133.660 euro, se va asigura, cu respectarea planului de finanţare cuprins în preambulul contractului de finanţare, din: grant ISPA, împrumutul de la Banca Europeanã de Investiţii, sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice, şi sume alocate de la bugetele locale ale beneficiarilor finali ai împrumutului, prevãzuţi la alin. (2).
(2) Beneficiarii finali ai împrumutului de la Banca Europeanã de Investiţii sunt:
a) municipiul Galaţi, pentru suma de 18.000.000 euro; şi
b) municipiul Reşiţa, municipiul Caransebeş şi oraşele Anina, Bãile Herculane, Bocşa, Moldova Nouã, Oraviţa, Oţelul Roşu, pentru suma de 13.101.415 euro.
(3) Beneficiarii Proiectului, care acţioneazã în calitate de agenţii de implementare, sunt: Societatea Comercialã "Apã Canal" - S.A. Galaţi şi, respectiv, Societatea Comercialã "AQUACARAŞ" - S.A.
(4) Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE din cadrul Ministerului Finanţelor Publice este desemnat ca unitate de monitorizare a Proiectului, responsabilã cu urmãrirea, raportarea şi efectuarea tragerilor aferente împrumutului de la Banca Europeanã de Investiţii.
(5) Ministerul Finanţelor Publice va încheia cu beneficiarii finali ai împrumutului şi cu beneficiarii proiectului acorduri de împrumut subsidiar, prin care se vor stabili drepturile şi obligaţiile pãrţilor în aplicarea prevederilor contractului de finanţare şi în realizarea Proiectului.
ART. 3
(1) Contribuţia pãrţii române la finanţarea valorii nete a Proiectului se asigurã, pe toatã perioada de implementare a acestuia, din bugetul Ministerului Finanţelor Publice şi din bugetele locale ale beneficiarilor finali ai împrumutului, conform planului de finanţare cuprins în preambulul contractului de finanţare.
(2) Contravaloarea taxelor şi impozitelor aferente plãţilor efectuate din împrumutul acordat de Banca Europeanã de Investiţii, datorate şi plãtibile pe teritoriul României, se va asigura, proporţional cu suma ce le revine din împrumut, din bugetele locale ale unitãţilor administrativ-teritoriale prevãzute la art. 2 alin. (2), care au calitatea de beneficiari finali ai împrumutului.
(3) Orice alte cheltuieli neeligibile, efectuate în legãturã cu împrumutul acordat de Banca Europeanã de Investiţii, vor fi suportate din bugetele locale ale beneficiarilor finali ai împrumutului.
ART. 4
(1) Plata ratelor de capital, dobânzilor şi a oricãror altor costuri aferente împrumutului acordat de Banca Europeanã de Investiţii va fi asiguratã din sume prevãzute anual cu aceastã destinaţie, din bugetele proprii ale beneficiarilor finali ai împrumutului acordat de Banca Europeanã de Investiţii.
(2) În vederea asigurãrii fondurilor necesare efectuãrii plãţilor prevãzute la alin. (1), beneficiarii finali ai împrumutului acordat de Banca Europeanã de Investiţii au obligaţia de a constitui, conform prevederilor contractului de finanţare şi în condiţiile legii, fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare.
ART. 5
Pentru scopurile Proiectului se aprobã ca, din sumele şi în limita împrumutului, beneficiarii finali ai proiectului sã efectueze, dacã este cazul, plãţi în valutã aferente contractelor atribuite persoanelor fizice şi juridice române.
ART. 6
(1) Se autorizeazã Guvernul României ca, de comun acord cu Banca Europeanã de Investiţii, sã introducã pe parcursul utilizãrii împrumutului, în raport cu condiţiile concrete de derulare a contractului de finanţare prevãzut la art. 1, amendamente la conţinutul acestuia, care privesc modificãri în descrierea tehnicã, modificãri de termene, realocãri de sume între beneficiarii împrumutului, modificarea surselor de acoperire a contribuţiei pãrţii române corespunzãtoare creditului şi a surselor de acoperire a plãţii serviciului datoriei publice, precum şi orice alte modificãri care nu sunt de naturã sã majoreze valoarea împrumutului contractat de la Banca Europeanã de Investiţii.
(2) Amendamentele la contractul de finanţare, convenite potrivit alin. (1), se vor aproba prin hotãrâre a Guvernului.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneazã:
--------------
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea

Viceprim-ministrul,
ministrul administraţiei şi internelor,
Dan Nica

p. Ministrul mediului,
Dan Cârlan,
secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu

Bucureşti, 30 iunie 2009.
Nr. 83.

Împrumut FI nr. 24.664 (RO)
SERAPIS Nr. 2005-0379


PROIECT
privind infrastructura municipalã în domeniul
protecţiei mediului, faza B

(Contract de finanţare între România şi Banca Europeanã de Investiţii, semnat la Bucureşti la 30 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 10 noiembrie 2008)
Acest contract se încheie între:
România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, cu sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO-70060 Bucureşti, România, reprezentatã de domnul Varujan Vosganian, ministrul economiei şi finanţelor (numitã în continuare Împrumutatul),
ca primã parte, şi
Banca Europeanã de Investiţii, cu sediul în bd. Konrad Adenauer nr. 100, Luxemburg, L-2950 Luxemburg, reprezentatã de domnul Cormac Murphy, director, şi domnul Fulceri Bruni Roccia, director adjunct (numitã în continuare Banca),
ca a doua parte.
Având în vedere cã:
(1) Împrumutatul a propus sã implementeze un proiect (numit în continuare Proiectul), ce urmeazã a fi implementat prin intermediul unor autoritãţi locale şi companii de utilitãţi municipale (numite în continuare beneficiari finali), cuprinzând: (i) Schema de management al deşeurilor în municipiul Galaţi; (ii) Schema de management al apei şi canalizãrii în municipiul Galaţi; (iii) Schema de management al deşeurilor în judeţul Dâmboviţa; şi (iv) Schema de management al apei şi canalizãrii în judeţul Caraş-Severin, având drept scop îmbunãtãţirea calitãţii şi eficienţei serviciilor în sectorul apei (alimentarea cu apã şi infrastructura apei reziduale) şi în sectorul de management al deşeurilor, aşa cum sunt detaliate în descrierea tehnicã prezentatã în anexa A (denumitã în continuare descriere tehnicã).
(2) faza B (numitã în continuare faza B) a Proiectului cuprinde investiţii în sectorul de apã şi al apei reziduale în municipiul Galaţi şi judeţul Caraş-Severin (fiecare dintre ele fiind numit în continuare subproiect) şi identificate ca mãsuri descrise în memorandumurile de finanţare ISPA 2004/RO/16/P/PE/005 şi 2005/RO/16/P/PE/003 pentru municipiul Galaţi şi, respectiv, judeţul Caraş-Severin (fiecare dintre ele fiind numit în continuare Memorandum de finanţare şi împreunã fiind numite memorandumuri de finanţare), încheiate între România şi Comunitatea Europeanã în contextul cadrului ISPA pentru cofinanţarea Proiectului,
(3) costul total al Proiectului, aşa cum a fost estimat de cãtre Bancã, este de 162.936.660 euro (o sutã şaizeci şi douã de milioane nouã sute treizeci şi şase mii şase sute şaizeci euro),
(4) Împrumutatul a declarat cã intenţioneazã sã finanţeze faza B a Proiectului, dupã cum urmeazã:


┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│ │ EUR │
│ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Grant ISPA │ 77.111.792 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Împrumut de la Bancã │ 31.101.415 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Contribuţia Împrumutatului (prin OPCP)│ 4.192.453 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Bugete locale │ 728.000 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│TOTAL: │ 113.133.660 │
└──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘(5) pentru realizarea planului de finanţare descris în pct. (4) din preambul, Împrumutatul a solicitat Bãncii un împrumut în valoare de 31.101.415 (treizeci şi unu milioane o sutã unu mii patru sute cincisprezece euro),
(6) drept rãspuns la solicitarea Împrumutatului, fiind satisfãcutã de faptul cã finanţarea Proiectului se realizeazã în conformitate cu scopul pentru care funcţioneazã şi bazându-se, printre altele, pe declaraţiile şi faptele citate în preambul, Banca consimte sã acorde Împrumutatului un împrumut de 31.101.415 euro (treizeci şi unu milioane o sutã unu mii patru sute cincisprezece euro) în baza prezentului contract (numit în continuare contract).
(7) Împrumutatul a stabilit ca Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE (numit în continuare OPCP) din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor sã fie unitate de monitorizare a Proiectului pentru procedurile de monitorizare, raportare şi efectuare a tragerilor legate de acest împrumut; OPCP a instituit proceduri de monitorizare, raportare şi efectuare a tragerilor, în condiţii satisfãcãtoare pentru Bancã.
(8) Semnarea prezentului contract în numele Împrumutatului a fost autorizatã oficial în termenii stabiliţi în anexa I, ataşat.
(9) Referirile din prezentul contract la articole, paragrafe, subparagrafe, puncte din preambul, anexe şi documente ataşate sunt, cu excepţia cazurilor în care se stipuleazã în mod explicit altfel, trimiteri la articolele, paragrafele, subparagrafele, puncte din preambul, anexele şi documentele ataşate prezentului contract şi urmãtorii termeni au înţelesurile atribuite acestora în preambulurile şi articolele de mai jos:Termeni definiţi în cuprinsul contractului: Articol sau preambul

- data-limitã de acceptare 4.02C
- subproiect afectat 4.03A
- OPCP pct. (7) din preambul
- Bancã Pagina de titlu
- Împrumutat Pagina de titlu
- zi lucrãtoare 1.02C
- contract pct. (6) din preambul
- împrumut 1.01
- înştiinţare de platã 1.02C
- cerere de tragere 1.02B
- rata BEI de redistribuire 4.02B
- mediu 6.05
- legislaţie în domeniul mediului 6.05
- instrument de datorie externã Art. 7.01
- beneficiari finali pct. (1) din preambul
- Memorandum de finanţare pct. (2) din preambul
- ratã fixã 3.01
- eveniment de rambursare anticipatã 4.03C
- împrumut 2.01
- schimbare materialã adversã 10.01A
- data scadenţei 4.01
- tranşa notificatã 1.05B
- data plãţii 5.01
- faza B pct. (2) din preambul
- suma rambursãrii anticipate 4.02A
- data rambursãrii anticipate 4.02A
- notificare de rambursare anticipatã 4.02A
- Proiect pct. (1) din preambul
- R1 1.05B
- R2 1.05B
- zi lucrãtoare relevantã 5.01
- ratã interbancarã relevantã 1.05B
- data de disponibilizare planificatã 1.02B
- subproiect(e) pct. (2) din preambul
- descriere tehnicã pct. (1) din preambul
- împrumut la termen 4.03A
- tranşã 1.02A

Termeni definiţi în anexe: Anexa

- EURIBOR C
- LIBOR C
- zi lucrãtoare în Londra C
- zi lucrãtoare în New York C
- bãnci de referinţã C
- perioadã reprezentativã C
- datã de restabilire CDrept care, s-a convenit prin prezentul contract dupã cum urmeazã:

ART. 1
Împrumutul şi tragerile

1.01. Suma împrumutului
Prin prezentul contract, Banca acordã Împrumutatului şi Împrumutatul acceptã un împrumut (numit în continuare Împrumut) în sumã de 31.101.415 euro echivalent (treizeci şi unu milioane o sutã unu mii patru sute cincisprezece euro) pentru finanţarea costului fazei B a Proiectului.
1.02. Procedura de tragere
1.02A. Tranşe
Banca va disponibiliza creditul pânã la 31 decembrie 2011 în nu mai mult de 10 (zece) tranşe. Suma fiecãrei tranşe, dacã nu este soldul netras al creditului, va avea o valoare minimã de 3.000.000 euro (trei milioane euro) sau echivalentul acesteia. O tranşã solicitatã de Împrumutat în conformitate cu art. 1.02B este denumitã în continuare tranşã.
1.02B. Cererea de tragere
Periodic, pânã la data de 31 septembrie 2011, Împrumutatul poate prezenta Bãncii o solicitare scrisã (cerere de tragere), în forma stabilitã în anexa D, pentru tragerea unei tranşe.
Cererea de tragere trebuie sã ajungã la Bancã cu cel puţin cincisprezece (15) zile calendaristice înaintea datei de tragere dorite.
În cererea de tragere se vor preciza:
a) suma şi valuta în care se trage tranşa;
b) data preferatã pentru efectuarea tragerii, care va fi o zi de lucru relevantã (aşa cum este definitã în art. 5.01), fiind înţeles cã Banca poate disponibiliza tranşa în termen de pânã la patru (4) luni calendaristice de la data cererii de tragere;
c) codul IBAN (sau un format corespunzãtor pentru valuta relevantã) şi Swift BIC al contului Împrumutatului în care tranşa va fi trasã; şi
d) la alegerea Împrumutatului, rata fixã a dobânzii, aşa cum a fost anterior indicatã de Bancã, aplicabilã tranşei pânã la maturitate.
Fiind supusã prevederilor celui de-al doilea paragraf al art. 1.02C, fiecare cerere de tragere este irevocabilã.
1.02C. Înştiinţare de platã
Cu zece (10)- cincisprezece (15) zile înainte de data tragerii unei tranşe, Banca, în cazul în care cererea de tragere este conformã cu prevederile art. 1.02B, va transmite Împrumutatului o înştiinţare (numitã înştiinţare de platã), în care va specifica:
a) suma şi valuta tragerii;
b) rata fixã a dobânzii aplicabilã pânã la maturitate; şi
c) data la care tranşa este programatã a fi trasã (numitã în continuare data programatã a tragerii), tragerea fiind în orice caz supusã condiţiilor relevante enumerate în art. 1.04.
Dacã unul sau mai multe elemente specificate în înştiinţarea de platã nu sunt conforme cu elementele corespunzãtoare, dacã este cazul, în cererea de tragere, Împrumutatul poate, în termen de trei (3) zile lucrãtoare de la primirea înştiinţãrii de platã sã revoce cererea de tragere printr-o notificare adresatã Bãncii şi cererea de tragere şi înştiinţarea de platã nu vor mai avea efect.
Pentru scopurile acestui contract, zi lucrãtoare înseamnã o zi în care bãncile comerciale sunt deschise pentru afaceri în Luxemburg.
1.03. Valuta tragerii
Sub rezerva disponibilitãţii, tragerea fiecãrei tranşe se va face în euro, dolari SUA ori lire sterline sau orice altã valutã care este tranzacţionatã pe scarã largã pe principalele pieţe valutare.
Pentru calcularea sumelor disponibile ce urmeazã a fi trase în altã valutã decât euro şi pentru determinarea echivalentului lor în euro, Banca va aplica rata de schimb publicatã de cãtre Banca Centralã Europeanã din Frankfurt la acea datã, cu cincisprezece (15) zile înainte de data tragerii, aşa cum va decide Banca.
1.04. Condiţii de validare a cererilor de tragere şi a tragerii
1.04A. Cererea de tragere pentru prima tranşã
Cererea de tragere pentru prima tranşã este consideratã validã dacã Banca va primi la data sau înainte de data cererii de tragere relevantã urmãtoarele documente, dovezi sau confirmãri în formã şi conţinut satisfãcãtoare pentru aceasta:
a) un aviz juridic, în limba englezã, privind semnarea corespunzãtoare a prezentului contract de cãtre Împrumutat şi a documentaţiei relevante; acest aviz trebuie sã fie acceptabil Bãncii sub toate aspectele;
b) o împuternicire, în limba englezã, prin care se autorizeazã ministrul economiei şi finanţelor, domnul Varujan Vosganian, sã semneze prezentul contract în numele Împrumutatului;
c) dovada, în limba englezã, a autorizãrii persoanei sau persoanelor de a semna cererile de tragere în numele Împrumutatului şi specimenele de semnãturã autentificate ale acestei sau acestor persoane.
1.04B. Cererea de tragere pentru toate tranşele, inclusiv pentru prima
Cererea de tragere pentru fiecare tranşã, întocmitã în conformitate cu art. 1.02, inclusiv pentru prima tranşã, este consideratã validã dacã Banca va primi în formã şi conţinut satisfãcãtoare pentru aceasta, la data sau înainte de data cererii de tragere relevante:
a) dovada cã au fost încheiate acorduri de împrumut subsidiar între Împrumutat şi beneficiarii finali relevanţi, în legãturã cu subproiectul(ele) ce urmeazã a fi finanţat(e) cu sumele tranşei relevante, specificând obligaţiile acestor beneficiari finali, aşa cum este descris în Memorandumul de finanţare ISPA/memorandumurile de finanţare ISPA;
şi
b) un certificat din partea Ministerului Economiei şi Finanţelor din ţara Împrumutatului în forma prevãzutã în anexa E.
1.04C. Cererea de tragere pentru toate tragerile ce urmeazã primei tranşe
Cererea de tragere pentru fiecare tranşã, întocmitã în conformitate cu art. 1.02, care urmeazã primei tranşe, va fi consideratã validã dacã Banca va primi în formã şi conţinut satisfãcãtoare pentru aceasta, la data sau înainte de data cererii de tragere relevantã:
a) o declaraţie din partea Împrumutatului prin care acesta sã ateste faptul cã au fost efectuate cheltuieli pentru articolele ce se finanţeazã de cãtre Bancã, în conformitate cu descrierea tehnicã (fãrã taxele şi impozitele plãtibile pe teritoriul României) pentru o sumã egalã cu toate tranşele trase înainte, cu excepţia ultimei trageri din care vor rãmâne necheltuiţi 1.000.000 euro echivalent (un milion euro); şi
b) copiile autentificate ale contractului sau contractelor ce a fost/au fost finanţate din toate tranşele anterior trase, contract sau contracte care a fost/au fost încheiate în termeni satisfãcãtori Bãncii.
1.04D. Prevederi generale privind condiţiile de tragere
Condiţiile stipulate în art. 1.04 trebuie îndeplinite la data sau înainte de data transmiterii unei cereri de tragere. În cazul în care o cerere de tragere este fãcutã fãrã îndeplinirea condiţiilor stipulate în art. 1.04, aceastã cerere de tragere se va considera ca primitã de cãtre Bancã la data la care aceasta se declarã satisfãcutã de îndeplinirea acestora.
1.05. Amânarea tragerii
1.05A. Motive de amânare
La solicitarea Împrumutatului, Banca va amâna tragerea oricãrei tranşe, în totalitate sau în parte, pânã la o datã specificatã de Împrumutat, aceasta fiind o datã care nu va surveni în mai târziu de şase (6) luni de la data de tragere planificatã. Într-un astfel de caz, Împrumutatul va plãti un comision de amânare, aşa cum este determinat în art. 1.05B. Orice solicitare de amânare va avea efect asupra unei tranşe numai dacã va fi fãcutã cu cel puţin cinci (5) zile lucrãtoare înainte de data de tragere planificatã.
1.05B. Comisionul de amânare
Dacã tragerea oricãrei tranşe notificate este amânatã fie la cererea Împrumutatului, fie din cauza neîndeplinirii unor condiţii de tragere, Împrumutatul va plãti, la cererea Bãncii, un comision corespunzãtor sumei a cãrei tragere a fost amânatã. Un astfel de comision se va aplica începând cu data de tragere planificatã şi pânã la data actualã de tragere sau, dupã caz, pânã la data anulãrii tranşei, la o ratã egalã cu R1 minus R2, unde:
R(1) înseamnã rata dobânzii care s-ar aplica periodic conform art. 3.01 şi înştiinţarea de platã relevantã, dacã tranşa a fost trasã la data de tragere planificatã; şi
R(2) înseamnã rata interbancarã relevantã, mai puţin 0,125% (douãsprezece virgulã cinci puncte de bazã); cu condiţia ca în scopul determinãrii ratei interbancare relevante în conformitate cu art. 1.05, perioadele relevante evidenţiate în anexa C sã fie perioade succesive de o (1) lunã începând cu data de tragere planificatã.
Pentru scopurile prezentului contract, rata interbancarã relevantã înseamnã:
(1) EURIBOR (aşa cum este definit în anexa C), în cazul unei tranşe denominate în euro;
(2) LIBOR (aşa cum este definit în anexa C), în cazul unei tranşe denominate în lire sterline sau dolari SUA; şi
(3) rata pe piaţã şi definiţia acesteia aleasã de Bancã şi comunicatã separat Împrumutatului, în cazul în care o tranşã este denominatã în oricare altã valutã.
În plus, comisionul:
a) dacã amânarea depãşeşte ca duratã o (1) lunã, va începe sã se acumuleze la sfârşitul fiecãrei luni;
b) va fi calculat utilizându-se numãrul de zile convenit aplicabil lui R1;
c) unde R2 depãşeşte R1, va fi stabilit la zero; şi
d) se va plãti în conformitate cu art. 1.07.
În prezentul contract, termenul tranşa notificatã înseamnã o tranşã pentru care Banca a emis o înştiinţare de platã şi aceastã tranşã nu a fost anulatã de cãtre Împrumutat, aşa cum este prevãzut în art. 1.02C.
1.05C. Anularea tragerii amânatã cu şase luni
Banca poate, prin înştiinţarea Împrumutatului, sã anuleze o tragere care a fost amânatã în baza art. 1.05A cu mai mult de şase (6) luni în total. Suma anulatã va rãmâne disponibilã pentru tragere conform art. 1.02.
1.06. Anularea şi suspendarea
1.06A. Dreptul Împrumutatului de a anula
Împrumutatul poate, în orice moment, printr-o înştiinţare transmisã Bãncii, sã anuleze, în totalitate sau parţial, cu efect imediat, porţiunea netrasã din împrumut. Oricum, înştiinţarea nu va avea efect asupra unei tranşe notificate a cãrei datã de tragere planificatã cade în decursul celor cinci (5) zile lucrãtoare care urmeazã datei notificãrii.
1.06B. Dreptul Bãncii de a suspenda şi anula
Banca poate, prin înştiinţarea Împrumutatului, sã suspende şi/sau sã anuleze parţial sau în totalitate porţiunea netrasã din împrumut în orice moment şi cu efect imediat:
a) dupã ce a survenit un eveniment menţionat în art. 10.01; sau
b) în circumstanţe excepţionale care afecteazã în mod negativ accesul Bãncii la piaţa de capital, cu excepţia unei tranşe notificate.
În plus, în mãsura în care Banca poate anula creditul în conformitate cu art. 4.03A, Banca poate, de asemenea, sã îl şi suspende. Orice suspendare va rãmâne în vigoare pânã când va decide Banca sau pânã când aceasta anuleazã suma suspendatã.
1.06C. Despãgubire pentru suspendarea şi anularea unei tranşe
a) Suspendarea
Dacã Banca suspendã o tranşã notificatã fie datoritã unui eveniment de rambursare anticipatã compensatorie (aşa cum este definit în art. 4.03C), fie datoritã unui eveniment menţionat în art. 10.01, dar nu altfel, Împrumutatul va despãgubi Banca conform prevederilor art. 1.05B.
b) Anularea
Dacã, urmare a art. 1.06A, Împrumutatul anuleazã o tranşã notificatã, acesta va despãgubi Banca conform prevederilor art. 4.02B. Dacã Împrumutatul anuleazã orice porţiune a împrumutului, alta decât o tranşã notificatã, nu se plãteşte niciun comision.
Dacã Banca anuleazã o tranşã notificatã, ca urmare a unui eveniment de rambursare anticipatã compensatorie, sau anuleazã tragerea unei tranşe notificate, ca urmare a art. 1.05C, Împrumutatul va înştiinţa Banca conform prevederilor art. 4.02B.
Dacã Banca anuleazã o tranşã notificatã ca urmare a unui eveniment menţionat în art. 10.01 sau 10.02, Împrumutatul va înştiinţa Banca conform art. 10.03.
Cu excepţia acestor cazuri, nu se plãteşte niciun comision ca urmare a anulãrii de cãtre Bancã.
Se va calcula un comision în baza faptului cã suma anulatã este consideratã ca fiind trasã şi rambursatã la data de tragere planificatã sau, în mãsura în care tragerea tranşei este în acel moment amânatã ori suspendatã, la data avizului de anulare.
c) Anularea dupã expirarea împrumutului
În orice moment dupã termenul-limitã pentru prezentarea de cãtre Împrumutat a unei cereri de tragere conform art. 1.02B, Banca poate, prin înştiinţarea Împrumutatului şi fãrã vreo obligaţie faţã de vreuna dintre pãrţi, sã anuleze orice parte a împrumutului, alta decât o tranşã notificatã.
1.07. Sume datorate conform art. 1
Sumele datorate conform art. 1.05 şi 1.06 se vor plãti în valuta tranşei respective. Ele vor fi plãtibile în termen de şapte (7) zile calendaristice de la primirea de cãtre Împrumutat a solicitãrii din partea Bãncii sau în cadrul unei perioade mai lungi, specificatã în solicitarea Bãncii.
ART. 2
Împrumutul
2.01. Suma împrumutului
Împrumutul acordat în cadrul acestui credit (numit în continuare împrumut) va cuprinde totalul sumelor disponibilizate de cãtre Bancã în valutele în care se efectueazã tragerile, aşa cum este fãcutã comunicarea de cãtre Bancã la momentul tragerii fiecãrei tranşe.
2.02. Valuta în care se face rambursarea
Rambursarea unei tranşe, conform art. 4 sau, dupã caz, conform art. 10, se va face în valuta tranşei respective.
2.03. Valuta dobânzii şi a altor costuri
Dobânda şi oricare alte costuri plãtibile de cãtre Împrumutat, conform art. 1, 3, 4 şi, acolo unde este cazul, art. 10, se vor calcula şi plãti pentru fiecare tranşã în valuta tranşei respective.
Orice altã platã se va efectua în valuta specificatã de cãtre Bancã, avându-se în vedere valuta în care s-au efectuat cheltuielile ce urmeazã sã fie rambursate prin acea platã.
2.04. Confirmarea de cãtre Bancã
Dupã tragerea unei tranşe, Banca va transmite Împrumutatului o situaţie rezumativã cuprinzând data tragerii, valuta, suma, termenii de rambursare şi rata dobânzii ale şi pentru acea tranşã. O astfel de confirmare va cuprinde un grafic de rambursare.
ART. 3
Dobânda
3.01. Rata dobânzii
Împrumutatul va plãti dobândã la soldul nerambursat al fiecãrei tranşe semianual sau anual, în tranşe, la datele de platã relevante, aşa cum se specificã în înştiinţarea de platã conform art. 5.01, începând cu prima astfel de datã de platã urmãtoare celei de tragere a tranşei.
Dobânda se va calcula în baza art. 5.02 a) la o ratã fixã.
În prezentul contract, ratã fixã însemnã o ratã anualã a dobânzii determinatã de Bancã în conformitate cu principiile aplicabile periodic, aşa cum sunt stabilite de organismele de conducere ale Bãncii, pentru împrumuturile efectuate la o ratã fixã a dobânzii, denominate în valuta tranşei, şi care este purtãtoare de termeni echivalenţi pentru rambursarea capitalului şi plata dobânzii.
3.02. Dobânda la sumele cu scadenţã depãşitã
Fãrã a aduce prejudicii art. 10 şi prin excepţie de la art. 3.01, dobânda se va acumula pentru orice sumã restantã plãtibilã în condiţiile prezentului contract de la data scadenţei pânã la data plãţii la o ratã anualã egalã cu rata interbancarã relevantã, plus 2% (douã sute puncte de bazã), şi se va plãti conform solicitãrii Bãncii. Cu scopul de a determina rata interbancarã relevantã, conform art. 3.02, perioadele relevate în înţelesul anexei C vor fi perioade succesive de o (1) lunã începând cu data scadenţei.
În orice caz, dobânda pentru o tranşã va fi calculatã la o ratã anualã care este suma ratei dobânzii definite în art. 3.01A plus 0.25% (douãzeci şi cinci puncte de bazã), dacã acea ratã anualã depãşeşte, pentru oricare dintre perioadele relevante, rata specificatã în paragraful precedent.
Dacã suma restantã este exprimatã într-o valutã, alta faţã de valuta tranşei relevante, se va aplica urmãtoarea ratã anualã, respectiv rata interbancarã relevantã (partea corespunzãtoare ofertei), care este în general perceputã de cãtre Bancã pentru tranzacţii în acea valutã, plus 2% (douã sute puncte de bazã), calculate în conformitate cu practica pieţei pentru o astfel de ratã.
ART. 4
Rambursarea
4.01. Rambursarea normalã
4.01A. Graficul de rambursare
Împrumutatul va rambursa fiecare tranşã a împrumutului în 40 de rate egale; prima ratã a fiecãrei tranşe va fi scadentã la 15 noiembrie 2012 şi ultima ratã a fiecãrei tranşe va fi scadentã la 15 mai 2032, în conformitate cu graficul de rambursare prezentat în anexa B.
4.01B. Definirea datei scadente
Ultima datã de rambursare a unei tranşe conform art. 4.01 reprezintã data scadenţei.
4.02. Rambursarea anticipatã voluntarã
4.02A. Opţiunea de rambursare anticipatã
Cu referire la art. 4.02B şi 4.04, Împrumutatul poate rambursa anticipat parţial sau integral orice tranşã, împreunã cu dobânda acumulatã, cu pânã la o (1) lunã înainte de primirea înştiinţãrii scrise (numitã în continuare notificare de rambursare anticipatã), prin care se precizeazã suma ce urmeazã a fi rambursatã anticipat (suma rambursatã anticipat) şi data la care Împrumutatul propune sã efectueze rambursarea anticipatã (data rambursãrii anticipate), datã care va deveni datã de platã pentru tranşa respectivã.
Notificarea de rambursare anticipatã va deveni obligatorie şi irevocabilã.
4.02B. Despãgubire pentru rambursare anticipatã
Referitor la suma rambursatã anticipat dintr-o tranşã, Împrumutatul va plãti Bãncii la data rambursãrii anticipate o despãgubire egalã cu valoarea prezentã (valabilã la data rambursãrii anticipate) a ceea ce depãşeşte, dacã este cazul:
(i) dobânda care s-ar fi acumulat ulterior pentru suma rambursatã anticipat, pe perioada dintre data rambursãrii anticipate şi data scadenţei, dacã aceasta nu ar fi fost plãtitã anticipat; faţã de
(ii) dobânda care astfel s-ar fi acumulat pentru acea perioadã, dacã aceasta ar fi fost calculatã la rata BEI de redistribuire (aşa cum este definitã mai jos), mai puţin 0.15% (cincisprezece puncte de bazã).
Valoarea prezentã menţionatã va fi calculatã la o ratã a scontului egalã cu rata BEI de redistribuire, aplicatã la fiecare datã de platã relevantã.
În prezentul contract rata BEI de redistribuire înseamnã rata fixã aplicatã cu o (1) lunã înaintea datei rambursãrii anticipate şi care are aceiaşi termeni pentru plata dobânzii şi aceleaşi condiţii de rambursare la data scadenţei ca şi suma rambursatã anticipat.
4.02C. Mecanisme de rambursare anticipatã
Banca va înştiinţa Împrumutatul, cu nu mai târziu de cincisprezece (15) zile înainte de data rambursãrii anticipate, asupra sumei rambursate anticipat, dobânzii datorate pentru aceasta şi despãgubirii plãtibile conform art. 4.02B sau, dacã este cazul, cã nu se datoreazã nicio despãgubire.
Nu mai târziu de termenul-limitã de acceptare (aşa cum este definit mai jos), Împrumutatul va înştiinţa Banca:
a) fie cã el confirmã notificarea de rambursare anticipatã în termenii menţionaţi de Bancã;
b) fie cã el retrage notificarea de rambursare anticipatã.
Dacã împrumutatul confirmã, aşa cum se specificã la lit. a), acesta va efectua rambursarea anticipatã. Dacã Împrumutatul retrage notificarea de rambursare anticipatã sau nu o confirmã în timp util, acesta poate sã nu efectueze rambursarea anticipatã. Cu excepţia celor anterior menţionate, notificarea de rambursare anticipatã va fi irevocabilã şi obligatorie.
Împrumutatul va plãti odatã cu rambursarea anticipatã dobânda acumulatã şi despãgubirea, dacã este cazul, datorate pentru suma rambursãrii anticipate.
Pentru scopul prezentului articol data-limitã de acceptare pentru o notificare este:
(i) ora 16,00 a Luxemburgului în ziua de transmitere, dacã notificarea este transmisã într-o zi lucrãtoare pânã la ora 14,00;
sau
(ii) ora 11,00 a zilei imediat urmãtoare, care este o zi lucrãtoare, dacã notificarea este transmisã dupã ora 14,00 a Luxemburgului sau dacã este transmisã într-o zi care nu este zi lucrãtoare.
4.03. Rambursare anticipatã obligatorie
4.03A. Motive pentru rambursare anticipatã
a) Reducerea costului Proiectului
Dacã costul total al fazei B a Proiectului ar trebui redus de la valoarea specificatã în preambul pânã la un nivel la care suma totalã a creditului depãşeşte 50% din costul sãu, Banca poate, proporţional cu reducerea aplicatã, sã înştiinţeze Împrumutatul legat de anularea creditului sau a solicitãrii de rambursare anticipate a împrumutului.
b) Principiul pari passu faţã de un alt împrumut la termen
Dacã Împrumutatul ramburseazã anticipat în mod voluntar, în parte sau în întregime, alt împrumut sau orice altã datorie financiarã, iniţial contractatã de acesta pe un termen mai lung de cinci (5) ani (numit în continuare împrumut la termen), altfel decât din sumele unui nou împrumut cu o duratã cel puţin egalã cu durata neexpiratã a împrumutului rambursat anticipat, Banca poate, dupã înştiinţarea Împrumutatului, sã anuleze creditul şi/sau sã solicite rambursarea anticipatã a împrumutului într-o proporţie egalã cu cea reprezentatã de suma rambursatã din împrumutul la termen în sumã totalã nerambursatã a tuturor împrumuturilor la termen.
Banca va transmite înştiinţarea Împrumutatului în termen de treizeci (30) de zile de la primirea înştiinţãrii conform art. 8.02.
c) Încãlcarea anumitor acorduri
Dacã Banca îşi dã seama cã Împrumutatul încalcã angajamentele asumate conform art. 6.05 în ceea ce priveşte un subproiect (numit în continuare subproiect afectat), aceasta poate notifica în mod corespunzãtor Împrumutatul. Dacã, într-o perioadã de 30 de zile urmãtoare acelei notificãri, Împrumutatul nu întreprinde mãsuri pentru remedierea respectivei încãlcãri într-o manierã acceptabilã pentru Bancã, aceasta poate, printr-o altã notificare, sã anuleze creditul sau sã solicite ca, în urmãtoarea perioadã de treizeci de zile, Împrumutatul sã ramburseze anticipat o parte din împrumut, într-o proporţie egalã cu cea reprezentatã de valoarea declaratã a subproiectului afectat şi valoarea declaratã totalã a Proiectului, împreunã cu dobânda acumulatã la suma rambursatã anticipat, precum şi o despãgubire calculatã în conformitate cu prevederile art. 4.02B, dacã este cazul.
4.03B. Mecanisme de rambursare anticipatã
Orice sumã solicitatã de Bancã, ca urmare a art. 4.03A, împreunã cu a) orice dobândã acumulatã şi b) orice despãgubire datoratã ca urmare a art. 4.03C; şi c) orice altã sumã plãtibilã ulterior în cadrul prezentului contract legat de suma rambursatã anticipat, va fi plãtitã la o datã indicatã de Bancã, datã care va cãdea la nu mai puţin de treizeci (30) de zile de la data solicitãrii cererii Bãncii.
4.03C. Despãgubire pentru rambursarea anticipatã
În cazul rambursãrii anticipate datorate unui eveniment menţionat în cadrul art. 4.03A lit. c) (astfel de eveniment(e) fiind denumit(e) eveniment(e) de rambursare anticipatã cu despãgubire), despãgubirea, dacã este cazul, va fi determinatã în conformitate cu art. 4.02B.
4.04. Aplicarea rambursãrilor anticipate parţiale
Dacã Împrumutatul ramburseazã anticipat parţial o tranşã, suma rambursatã anticipat va fi aplicatã pro rata sau, la opţiunea sa, în ordinea inversã a scadenţelor la fiecare ratã restantã.
Dacã Banca solicitã rambursarea anticipatã parţialã a împrumutului, Împrumutatul, respectând solicitarea, poate, prin notificarea Bãncii, transmisã în termen de cinci (5) zile lucrãtoare de la primirea cererii Bãncii, sã aleagã tranşele care se ramburseazã anticipat şi sã îşi exercite opţiunea pentru sumele care vor fi rambursate anticipat.
Prezentul art. 4 nu va prejudicia art. 10.
ART. 5
Plãţi
5.01. Definiţia datei plãţii
În prezentul contract:
a) data plãţii înseamnã:
- 15 mai şi 15 noiembrie ale fiecãrui an, cu excepţia în care orice astfel de datã nu cade într-o zi lucrãtoare relevantã, aceasta înseamnã urmãtoarea zi lucrãtoare relevantã, fãrã a se ajusta în vreun fel calcularea dobânzii; şi
(b) zi lucrãtoare relevantã înseamnã:
(i) pentru euro, o zi în care opereazã sistemul de platã transfer expres al tranzacţiei brute în timp real automat transeuropean (TARGET); şi
(ii) pentru orice altã valutã, o zi în care bãncile funcţioneazã în mod normal în principalul centru financiar de origine al valutei respective.
5.02. Convenţia de calcul a numãrului de zile
Orice sumã datoratã de Împrumutat în cadrul prezentului contract sub formã de dobândã, despãgubire sau comision, calculatã pentru o fracţiune dintr-un an, va fi determinatã pe baza unui an format din 360 de zile şi a unei luni de 30 de zile.
5.03. Momentul şi locul plãţii
Toate sumele, cu excepţia dobânzii, despãgubirii şi a sumei împrumutului, se achitã într-un interval de 7 (şapte) zile de la primirea de cãtre Împrumutat a solicitãrii Bãncii.
Fiecare sumã plãtibilã de cãtre Împrumutat în cadrul prezentului contract va fi plãtitã în contul comunicat Împrumutatului de cãtre Bancã. Banca va indica contul cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile înainte de data scadenţei pentru prima platã efectuatã de cãtre Împrumutat şi va aduce la cunoştinţa Împrumutatului orice schimbare a contului cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile înaintea primei plãţi pentru care se aplicã schimbarea. Perioada de notificare nu se aplicã în cazul plãţilor efectuate în temeiul art. 10.
O sumã datoratã de Împrumutat va fi consideratã ca fiind plãtitã atunci când aceasta este primitã de cãtre Bancã.
ART. 6
Angajamentele Împrumutatului
6.01. Utilizarea împrumutului şi disponibilitatea altor fonduri
Împrumutatul va utiliza împrumutul exclusiv pentru execuţia Proiectului.
Împrumutatul se va asigura cã are la dispoziţie celelalte fonduri precizate în alin. (7) din preambul şi cã aceste fonduri sunt cheltuite, în limita necesarului, la finanţarea Proiectului.
6.02. Finalizarea Proiectului
Împrumutatul va solicita beneficiarilor finali sã realizeze subproiectele în conformitate cu descrierea tehnicã şi sã le finalizeze pânã la data specificatã în aceasta, datã care poate fi modificatã din când în când, cu acordul Bãncii.
6.03. Costul majorat al Proiectului
Dacã costul total al fazei B a Proiectului depãşeşte valoarea iniţial estimatã, menţionatã în pct. (5) din preambul, Împrumutatul va obţine fondurile necesare finanţãrii costului majorat fãrã a apela la Bancã, astfel încât sã finalizeze faza B a Proiectului, în conformitate cu descrierea tehnicã. Planurile de finanţare a costului suplimentar vor fi comunicate Bãncii fãrã întârziere.
6.04. Procedura de achiziţie
Împrumutatul va solicita beneficiarilor finali sã achiziţioneze echipament, sã procure servicii şi alte lucrãri pentru realizarea subproiectelor:
a) care sunt necesare acestora sau Proiectului, în conformitate cu legislaţia UE în general şi cu directivele UE din domeniu; şi
b) în cazul în care directivele UE nu sunt aplicabile, prin intermediul unor proceduri de achiziţie satisfãcãtoare Bãncii şi care respectã criteriile de economie şi eficienţã.
6.05. Angajamente de continuare a Proiectului
Atât timp cât împrumutul este nerambursat, Împrumutatul va determina beneficiarii finali:
a) sã asigure: întreţinerea, repararea, renovarea şi modernizarea tuturor proprietãţilor ce constituie parte a subproiectelor, pentru menţinerea acestora în bunã stare de funcţionare;
b) legat de activele proiectului: cu excepţia cazului în care Banca şi-a exprimat în prealabil consimţãmântul, în scris, sã reţinã titlul şi posesiunea tuturor sau în mare parte activelor cuprinse în subproiecte ori, dacã este cazul, sã înlocuiascã şi sã modernizeze în mod corespunzãtor astfel de active şi sã menţinã subproiectele în exploatare, în conformitate cu scopul lor iniţial; toate acestea pot fi întreprinse cu excepţia cazului în care Banca nu îşi dã consimţãmântul deoarece aceste acţiuni pot prejudicia interesele Bãncii în calitatea sa de creditor al Împrumutatului sau ar face ca subproiectul sã devinã neeligibil pentru finanţarea de cãtre Bancã, în conformitate cu statutul Bãncii sau în conformitate cu art. 267 al Tratatului de la Roma;
c) sã asigure: toate lucrãrile şi proprietãţile care fac parte din subproiecte la companii de asigurare solide, în conformitate cu practicile normale pentru lucrãri similare realizate în România (inclusiv asigurarea personalã);
d) drepturi şi licenţe/permise: sã menţinã în vigoare toate drepturile de acces sau de folosinţã şi toate licenţele/permisele necesare pentru executarea subproiectelor şi funcţionarea acestora; şi
e) mediu: sã implementeze şi sã facã subproiectele sã devinã operative în conformitate cu legislaţia de mediu.
- Legislaţia de mediu înseamnã legislaţia aplicabilã în Uniunea Europeanã, cu excepţia acelor derogãri agreate între România şi Uniunea Europeanã, şi legislaţia României, precum şi tratatele internaţionale aplicabile pe teritoriul României, al cãror obiectiv principal este conservarea, protecţia sau îmbunãtãţirea mediului înconjurãtor.
- Mediu înconjurãtor înseamnã, în mãsura în care afecteazã calitatea vieţii, urmãtoarele:
x) fauna şi flora;
y) solul, apa, aerul, climatul şi peisajul; şi
z) mediul înconjurãtor creat şi patrimoniul cultural.
6.06. Vizite
Împrumutatul va permite personalului numit de cãtre Bancã sã viziteze amplasamentele, instalaţiile şi lucrãrile care au legãturã cu faza B a Proiectului şi sã efectueze orice verificãri pe care acesta intenţioneazã sã le efectueze. În acest scop, Împrumutatul le va acorda sau se va asigura cã le este acordat întregul sprijin.
6.07. Alocarea fondurilor pentru funcţionare
Împrumutatul se angajeazã sã aloce şi sã asigure continuitatea alocãrii de fonduri bugetare suficiente şi/sau alte resurse financiare ce includ contribuţia financiarã a beneficiarilor finali pentru a acoperi resursele neasigurate din împrumut necesare realizãrii planului financiar al fazei B a Proiectului şi sã permitã finalizarea la timp a acestuia, în conformitate cu cele prevãzute în descrierea tehnicã.
6.08. Acorduri de subîmprumut
Împrumutatul va încheia acorduri de împrumut subsidiar cu beneficiarii finali, prin care se specificã obligaţiile beneficiarilor financiari, satisfãcãtoare pentru Bancã, aşa cum sunt descrise în memorandumurile de finanţare ISPA.
ART. 7
Garanţii
7.01. Pari passu
Atâta vreme cât orice parte din împrumut este nerambursatã, Împrumutatul se va asigura cã creditul se aliniazã şi se va alinia, cel puţin pari passu, ca drept de platã cu toate celelalte obligaţii prezente şi viitoare negarantate în cadrul oricãrui alt instrument de datorie externã al Împrumutatului.
În particular, dacã Banca face o solicitare, în condiţiile menţionate la art. 10.01, sau dacã un eveniment ori un potenţial eveniment de neîndeplinire a unei obligaţii negarantate şi nesubordonate din cadrul unui instrument de datorie externã al Împrumutatului sau al uneia dintre agenţiile ori organismele sale a apãrut şi continuã, Împrumutatul nu va efectua (sau autoriza) nicio platã referitoare la orice alt instrument de datorie externã (fie programatã a avea loc în mod regulat, fie altfel) fãrã a plãti simultan ori fãrã a depune într-un cont desemnat pentru platã la urmãtoarea datã de platã o sumã egalã care reprezintã aceeaşi proporţie din datoria nerambursatã asumatã prin prezentul contract cu proporţia pe care o reprezintã plata efectuatã pentru respectivul instrument de datorie externã în totalul datoriei nerambursate asumate prin acel instrument. În acest scop, orice platã aferentã unui instrument de datorie externã efectuatã din sumele emisiunii unui alt instrument, la care au subscris în majoritate aceleaşi persoane cu acelea care deţin creanţe în cadrul instrumentului de datorie externã, nu va fi luatã în considerare.
În prezentul contract:
- instrument de datorie externã înseamnã: (i) an-instrument, inclusiv orice confirmare scrisã de încasare a unei sume sau orice extras de cont care evidenţiazã ori constituie o obligaţie de rambursare a unui împrumut, depozit, a unui avans ori a unei extinderi similare de credit (incluzând, fãrã limitare, orice prelungire de credit printr-un acord de refinanţare sau rescadenţare); (ii) o obligaţie evidenţiatã de o obligaţiune, titlu de creanţã sau dovadã similarã de îndatorare, evidenţiatã în scris; şi (iii) o garantare a unei obligaţii asumate prin intermediul unui instrument de datorie externã a unui alt subiect, cu condiţia ca, în fiecare caz, o astfel de obligaţie sã fie guvernatã de un sistem legislativ, altul decât legislaţia Împrumutatului.
7.02. Garanţie
Dacã Împrumutatul acordã unei terţe pãrţi orice garanţie pentru onorarea unui instrument de datorie externã sau orice preferinţã ori prioritate în legãturã cu acesta, atunci Împrumutatul va furniza Bãncii, dacã aceasta solicitã, o garanţie echivalentã pentru îndeplinirea obligaţiilor sale asumate prin prezentul contract sau va acorda Bãncii preferinţã ori prioritate echivalentã.
Împrumutatul confirmã cã în prezent nu existã nicio astfel de garanţie, preferinţã sau prioritate echivalentã.
ART. 8
Informare
8.01. Informare cu privire la Proiect
Împrumutatul, prin OPCP, va asigura sau va determina beneficiarii finali sã asigure, în formã şi conţinut satisfãcãtoare Bãncii:
a) sã transmitã Bãncii în limba englezã:
(i) informaţii care sã fie în conţinutul, forma şi la datele specificate în anexa A.2 sau dupã cum vor fi periodic convenite de pãrţile la prezentul contract; şi
(ii) orice astfel de informaţii sau documente viitoare referitoare la finanţarea, achiziţia, implementarea, funcţionarea şi impactul fazei B a Proiectului asupra mediului, pe care Banca le poate solicita în mod rezonabil, cu precizarea cã, dacã o astfel de informaţie sau un astfel de document nu sunt înaintate Bãncii la timp şi Împrumutatul nu rectificã aceastã omisiune în 30 de zile, aşa cum Banca a comunicat în scris, Banca poate remedia aceastã deficienţã, în mãsura în care este posibil, prin angajarea de personal de cãtre aceasta ori a unui consultant sau a oricãrei pãrţi terţe, pe cheltuiala Împrumutatului, şi Împrumutatul va pune la dispoziţie personal pentru asigurarea întregului sprijin necesar în acest scop;
b) dacã se solicitã, sã furnizeze sau sã punã la dispoziţia Bãncii toate informaţiile şi documentele necesare, în limba englezã, pentru a permite Bãncii sã urmãreascã progresul fizic şi financiar al fazei B a Proiectului;
c) sã supunã Bãncii spre aprobare orice modificare substanţialã a subproiectelor în ceea ce priveşte preţul, proiectarea, planurile, programul, planul de finanţare şi care sunt în legãturã cu datele fãcute publice de Bancã înaintea semnãrii prezentului contract sau a efectuãrii tragerilor;
d) sã informeze Banca cu promptitudine în legãturã cu:
(i) orice acţiune ori protest iniţiat sau orice altã obiecţie ridicatã de cãtre o terţã parte ori orice altã plângere primitã de cãtre Împrumutat sau orice litigiu care este iniţiat ori care constituie o ameninţare asupra mediului înconjurãtor sau asupra oricãror alte aspecte care afecteazã oricare dintre subproiecte; şi
(ii) orice fapt sau eveniment cunoscut de cãtre Împrumutat care poate aduce prejudicii substanţiale ori care poate afecta condiţiile de executare sau de funcţionare a oricãruia dintre subproiecte.
8.02. Informaţii privind Împrumutatul
Împrumutatul va informa imediat Banca în legãturã cu:
a) orice eveniment care îl obligã sã ramburseze anticipat orice datorie financiarã;
b) orice fapt sau eveniment la care se face referire în art. 4.03;
c) orice intenţie din partea sa de a acorda vreo prioritate privind achitarea dobânzilor sau preferinţã asupra oricãruia dintre activele sale în favoarea unei terţe pãrţi pentru implementarea oricãrui instrument de datorie externã ori a oricãrei plãţi aferente unui instrument de datorie externã, ca urmare a unui eveniment sau a unui potenţial eveniment de neîndeplinire a obligaţiilor Împrumutatului; şi
d) orice eveniment sau potenţial eveniment de neîndeplinire a obligaţiilor generate de un instrument de datorie externã şi, în general, asupra oricãrui fapt ori eveniment care poate duce la neîndeplinirea oricãrei obligaţii a Împrumutatului asumatã în baza prezentului contract sau care poate prejudicia substanţial sau afecta condiţiile de execuţie şi operare în cadrul fazei B a Proiectului.
8.03. Informaţii cu privire la beneficiarii finali
Împrumutatul va informa imediat Banca în legãturã cu:
a) orice modificare a documentelor de bazã ale beneficiarilor finali, inclusiv, dar nelimitându-se la:
(i) orice modificare a statutului lor legal sau a mandatului;
(ii) orice modificare materialã a statutului lor prin legi, memorandumuri sau asocieri dupã data prezentului contract;
b) orice intenţie din partea acestora de a renunţa la proprietatea asupra oricãrei componente materiale a Proiectului.
ART. 9
Speze şi cheltuieli
9.01. Impozite, taxe şi comisioane
Împrumutatul va plãti toate taxele, impozitele, comisioanele şi oricare alte impuneri, de orice naturã, inclusiv taxa de timbru şi taxele de înregistrare care rezultã din executarea sau implementarea prezentului contract sau a oricãrui document legat de acesta şi din crearea, perfectarea, înregistrarea ori garantarea împrumutului, în mãsura în care este aplicabilã, incluzând, dar nelimitându-se la documentaţia întocmitã şi semnatã sau acţiunea întreprinsã pentru ori în conformitate cu art. 6, 7 şi 8 ale prezentului contract.
Împrumutatul va plãti integral capitalul, dobânda, despãgubirea şi alte sume datorate în baza prezentului contract, în sumã brutã, fãrã deducerea vreunei impuneri naţionale sau locale, de orice fel, cu condiţia ca, dacã Împrumutatul este obligat sã facã orice fel de astfel de deducere, sã majoreze suma de platã cãtre Bancã, astfel încât, dupã deducere, suma netã primitã de cãtre Bancã sã fie echivalentã cu suma datoratã.
9.02. Alte speze
Împrumutatul va suporta toate costurile şi cheltuielile, inclusiv pe cele profesionale, bancare sau diferenţele de curs valutar care sunt ocazionate de activitatea de pregãtire, implementare şi monitorizare a prezentului contract sau de orice document legat de acesta, inclusiv orice amendament la acesta, şi de administrarea, crearea şi orice garantare a împrumutului, dacã este cazul.
Banca va acorda sprijin, prin furnizarea documentaţiei necesare, legat de efectuarea acestor costuri sau cheltuieli cu paisprezece (14) zile înainte de ziua în care aceasta solicitã efectuarea plãţii.
ART. 10
Rambursarea anticipatã în caz de neîndeplinire a obligaţiilor
10.01. Dreptul de a solicita rambursarea
Împrumutatul va rambursa împrumutul sau orice porţiune din acesta împreunã cu dobânda aferentã acumulatã, în baza solicitãrii scrise adresate de Bancã, în conformitate cu urmãtoarele prevederi:
10.01A. Solicitarea imediatã
Banca poate face o astfel de solicitare imediat:
a) dacã Împrumutatul nu ramburseazã orice porţiune din împrumut, nu plãteşte dobânda aferentã acestuia sau nu efectueazã orice altã platã cãtre Bancã, dupã cum se prevede prin prezentul contract, la data când una dintre ele devine scadentã;
b) dacã orice informaţie sau document remis Bãncii de cãtre sau în numele Împrumutatului ori al oricãrui beneficiar final în legãturã cu negocierea prezentului contract sau pe parcursul derulãrii acestuia se dovedeşte a fi fost incorect în orice detaliu de naturã materialã;
c) dacã, urmare a neîndeplinirii oricãrei obligaţii în legãturã cu acest împrumut, Împrumutatului sau oricãruia dintre beneficiarii finali i se cere, ca urmare a expirãrii oricãrei perioade de graţie potrivit prevederilor contractuale, sã ramburseze anticipat orice împrumut acordat acestuia pe o perioadã care depãşeşte 5 ani;
d) dacã Împrumutatul nu poate sã îşi onoreze obligaţiile de platã la scadenţã sau suspendã plãţile ori face sau, fãrã înştiinţarea prealabilã în scris a Bãncii, intenţioneazã sã facã o înţelegere cu creditorii sãi;
e) dacã printr-un ordin sau prin aprobarea unei rezoluţii beneficiarul final se lichideazã ori dacã un beneficiar final întreprinde o serie de mãsuri în sensul reducerii substanţiale a capitalului sãu, este declarat insolvabil sau înceteazã ori decide sã nu mai continue în întregime sau în cea mai mare parte activitãţile sale, cu excepţia cazului în care este vorba de o reconstrucţie materialã, comasare, reorganizare, fuziune ori consolidare, pentru care s-a primit în prealabil acordul Bãncii;
f) dacã un creditor sau un alt revendicator ori reclamant intrã în posesie sau un executor judecãtoresc, lichidator, administrator, perceptor ori un oficial similar este numit, fie de cãtre o instanţã judecãtoreascã, fie de cãtre oricare autoritate administrativã competentã (sau de cãtre orice persoanã), pe ori peste oricare parte a afacerii sau a activelor beneficiarului final sau orice proprietate care face parte din Proiect;
g) dacã Împrumutatul nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate cu privire la orice alt împrumut acordat de Bancã din resursele Bãncii sau ale Uniunii Europene;
h) dacã Împrumutatul sau un beneficiar final nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate în cadrul memorandumurilor de finanţare ISPA;
i) dacã împotriva beneficiarului final sau a unei pãrţi din proprietatea sa a fost intentat proces sau s-a pus sechestru, a fost executat sau a fost emis un ordin de interdicţie sau orice fel de hotãrâre judecãtoreascã şi acesta nu a fost reabilitat ori nu s-a depus contestaţie utilizând proceduri adecvate şi cu bunã-credinţã în termen de 90 de zile şi Banca considerã cã acest fapt afecteazã capacitatea Împrumutatului de a-şi îndeplini obligaţiile în cadrul prezentului contract;
sau
j) dacã în mod general intervine o modificare nefavorabilã importantã în legãturã cu Împrumutatul.
- modificare nefavorabilã importantã înseamnã, pentru scopurile prezentului contract, în legãturã cu Împrumutatul, orice eveniment sau modificare de condiţii care, comparativ cu condiţiile iniţial stabilite la data semnãrii prezentului contract, afecteazã Împrumutatul şi care, în opinia rezonabilã a Bãncii, afecteazã din punct de vedere material abilitatea Împrumutatului de a-şi îndeplini obligaţiile financiare şi de altã naturã care derivã din prezentul contract sau care afecteazã material orice garanţie furnizatã, aşa cum este prezentat mai jos.
10.01B. Solicitare efectuatã dupã notificarea de remediere
Banca poate, de asemenea, efectua o astfel de solicitare, în cazul în care o problemã nu se remediazã în cursul unei perioade rezonabile de timp, specificatã într-o notificare transmisã Împrumutatului de Bancã:
a) dacã Împrumutatul nu îşi îndeplineşte oricare obligaţie care rezultã din prezentul contract, alta decât obligaţiile menţionate la art. 10.01A;
b) dacã orice fapt menţionat în preambul este modificat material şi nu se remediazã şi dacã modificarea fie prejudiciazã interesele Bãncii în calitate de creditor al Împrumutatului, fie afecteazã implementarea sau funcţionarea fazei B a Proiectului.
10.02. Alte drepturi legale
Art. 10.01 nu va limita niciun alt drept legal al Bãncii de a solicita rambursarea anticipatã a împrumutului.
10.03. Despãgubiri
În cazul solicitãrii efectuate conform art. 10.01, Împrumutatul va plãti Bãncii suma solicitatã împreunã cu o sumã calculatã în conformitate cu art. 4.02B asupra oricãrei sume care a devenit scadentã şi plãtibilã. Aceastã sumã se va calcula de la data scadenţei specificatã în solicitarea în scris transmisã de Bancã şi va fi calculatã în baza rambursãrii anticipate la data specificatã.
Sumele datorate de Împrumutat ca urmare a prevederilor art. 10.03 vor deveni scadente la data rambursãrii anticipate specificatã în solicitarea Bãncii.
10.04. Nerenunţare
Nicio omisiune sau întârziere din partea Bãncii cu privire la exercitarea oricãruia dintre drepturile sale conform art. 10 nu se va interpreta ca o renunţare la acel drept.
Drepturile şi despãgubirile precizate în cele de faţã sunt cumulative şi pot fi solicitate separat sau simultan şi nu sunt excluse de niciun drept legal ori despãgubiri prevãzute de lege.
10.05. Utilizarea sumelor primite
Sumele primite de Bancã ca urmare a solicitãrii conform art. 10.01 vor fi utilizate în primul rând pentru plata cheltuielilor (dacã este cazul), a dobânzii şi despãgubirilor şi, în al doilea rând, pentru reducerea ratelor nerambursate în ordinea inversã a maturitãţii lor. Banca poate utiliza sumele primite între tranşe, dupã cum doreşte.
ART. 11
Legea aplicabilã şi instanţa competentã
11.01. Legea aplicabilã
Prezentul contract va fi guvernat de legislaţia din Marele Ducat al Luxemburgului.
Locul executãrii prezentului contract este sediul central al Bãncii.
11.02. Instanţa competentã
Pãrţile la prezentul contract se supun jurisdicţiei Curţii Europene de Justiţie.
11.03. Evidenţa sumelor datorate
În orice acţiune juridicã ce rezultã din prezentul contract certificarea de cãtre Bancã a oricãrei sume datorate acesteia în cadrul prezentului contract va fi dovadã "prima facie" a unei astfel de sume, fiind însã permise şi evidenţe care probeazã contrariul.
ART. 12
Clauze finale
12.01. Notificãri cãtre oricare dintre pãrţi
Notificãrile şi alte comunicãri emise în legãturã cu prezentul contract, adresate oricãreia dintre pãrţi, vor fi fãcute în scris şi vor fi transmise la adresele acestora specificate mai jos ori la acea adresã comunicatã anterior în scris celeilalte pãrţi:
- pentru Bancã: Bd. Konrad Adenauer, 100 L-2950 Luxembourg
- pentru Împrumutat: Ministerul Economiei şi Finanţelor, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti, România
12.02. Forma notificãrii
Notificãrile şi alte comunicãri pentru care sunt prevãzute perioade fixe în prezentul contract sau care fixeazã ele însele perioade fixe obligatorii pentru destinatar vor fi transmise în scris, prin înmânare personalã, scrisoare recomandatã, fax sau alte mijloace de expediere care fac posibilã dovada primirii de cãtre destinatar. Data înregistrãrii sau, dacã este cazul, data declaratã de primire a documentului va fi concludentã pentru determinarea unei perioade.
Notificãrile emise de Împrumutat în baza oricãrei prevederi a prezentului contract vor fi transmise Bãncii, dacã aceasta o solicitã, împreunã cu dovada satisfãcãtoare a autoritãţii persoanei sau persoanelor autorizate sã semneze o astfel de notificare în numele Împrumutatului şi specimenele de semnãturã autentificate ale acestei sau acestor persoane.
12.03. Preambuluri, anexe şi documente ataşate
Preambulul şi urmãtoarele anexe fac parte integrantã din prezentul contract:


Anexa A Descrierea tehnicã şi obligaţiile privind informarea
Anexa B Graficul de rambursare
Anexa C Definiţia EURIBOR şi LIBOR
Anexa D Formularul cererii de tragere (art. 1.02B)
Anexa E Formularul certificatului de la Împrumutat (art. 1.04B)Urmãtorul document este ataşat la prezentul contract:
Anexa I Împuternicirea de semnare a Împrumutatului

Drept mãrturie, pãrţile prezentului contract au convenit ca acesta sã fie semnat în trei (3) exemplare originale în limba englezã şi, respectiv, au convenit ca domnul Ştefan Nanu, director general, Direcţia generalã de trezorerie şi datorie publicã, şi domnul Fulceri Bruni Roccia, director general adjunct, sã parafeze fiecare paginã a prezentului contract în numele lor.
Bucureşti, 30 octombrie 2008
Luxemburg, 10 noiembrie 2008


Semnat pentru şi în numele României
Varujan Vosganian,
ministrul economiei şi finanţelor

Semnat pentru şi în numele Bãncii Europene de Investiţii
C. Murphy,
director general

F. Bruni Roccia,
director general adjunct

ANEXA A


DESCRIERE TEHNICÃ

Scop, localizare
Proiectul are în vedere cu prioritate schemele de îmbunãtãţire a sectorului apã (infrastructura de alimentare cu apã şi apã uzatã) în municipiul Galaţi şi în judeţul Caraş-Severin şi în sectorul de management al deşeurilor în municipiul Galaţi şi în judeţul Dâmboviţa. Obiectivul proiectului este de a îmbunãtãţi calitatea şi eficienţa acestor servicii, precum şi sprijinirea eforturilor ţãrii de a se alinia directivelor UE. Execuţia se va realiza în strânsã cooperare cu Programul naţional ISPA şi toate subproiectele vor fi cofinanţate prin ISPA. Toate proiectele au fost prezentate Comisiei Europene pentru a beneficia de asistenţã ISPA.
Descriere
Un sumar al lucrãrilor specifice incluse în fiecare subproiect este indicat în tabelul de mai jos. De asemenea, aceste lucrãri sunt însoţite în fiecare caz de mãsuri de asistenţã tehnicã, aşa cum prevede respectivul memorandum de finanţare cu CE.
Faza B a Proiectului/Subproiecte în domeniul apei şi apei uzate:


┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│ Beneficiarul final │ Alimentare cu apã │ Apã uzatã │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│Municipiul Galaţi │Înlocuirea componentelor pneumatice şi electrice │Reabilitarea a aproximativ 21 km din │
│ │şi achiziţionarea de echipament software pentru │reţeaua de canalizare şi extinderea cu │
│ │colectarea datelor şi de echipament pentru │aproximativ 14 km pentru conectarea a │
│ │staţiile de tratare a apei. Reabilitarea a 4 │încã aproximativ 7.000 de locuitori la │
│ │staţii de pompare, construirea a 2 rezervoare │sistemul de canalizare │
│ │cu o capacitate totalã de 13.000 mc şi a 10 staţii│Construirea a aproximativ 10 km de │
│ │de pompare auxiliare (de suprapresiune), precum şi│interceptori şi colectori şi a 4 staţii │
│ │reabilitarea a aproximativ 4,5 km de conducte │de pompare │
│ │principale │Construirea unei staţii de tratare a │
│ │Reînlocuirea a aproximativ 11 km de conductã │apei uzate (320.000 p.e.) cu o │
│ │principalã şi a aproximativ 70 km de conducte din │capacitate de tratament primar de │
│ │reţeaua de distribuţie │aproximativ 110.000 mc/zi din debitul │
│ │ │mediu, cu deversarea apei uzate în │
│ │ │Dunãre │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│Judeţul Caraş-Severin │Reşiţa: (i) reabilitarea şi modernizarea staţiilor│Reşiţa: (i) reabilitarea a aproximativ │
│ │de pompare a apei şi a staţiei de clorinare, a 𗈛 km de colectoare principale şi 23 km │
│ │echipamentului de control şi analizã a staţiilor │de canale colectoare şi construirea │
│ │de tratare a apei; (ii) reabilitarea a aproximativ│de staţii de pompare a apei menajere; │
│ 󧓷,5 km de conducte şi a 7 staţii de pompare din │(ii) construirea a aproximativ 23 km de │
│ │cadrul reţelei de distribuţie; (iii) extinderea │canale de scurgere şi reabilitarea a 4 │
│ │reţelei de distribuţie cu aproximativ 11 km; şi │puncte de deversare directã a apei │
│ │(iv) finalizarea sistemului de mãsurare primarã │pluviale; şi (iii) reabilitarea staţiei │
│ │Moldova Nouã: (i) reabilitarea a 10 puţuri de │de tratare a apei reziduale │
│ │captare a apei, a 1,5 km de conducte şi reţele de │(117.000 p.e.), cu îmbunãtãţirea │
│ │transmisie; şi (ii) reabilitarea a aproximativ │capacitãţii de înlãturare a nutrienţilor│
│ 𗈛 km de reţele de distribuţie Oţelul Roşu, │şi substanţelor organice │
│ │Caransebeş, Bocşa, Anina, Oraviţa, Bãile │ │
│ │Herculane: (i) reabilitarea a aproximativ 40 km │ │
│ │din reţeaua de distribuţie; şi (ii) instalarea a │ │
│ │aproximativ 7.000 m │ │
└─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘Faza A a proiectului/Subproiecte de management al deşeurilor:
Faza A a Proiectului cuprinde subproiecte din domeniul managementului deşeurilor promovate de municipiul Galaţi şi judeţul Dâmboviţa, aşa cum este prevãzut în memorandumurile de finanţare nr. 2003/RO/16/P/PE/027 şi 2001/RO/16/P/PE/017.
Investiţiile sunt sub formã de programe şi de aceea dimensiunea şi caracteristicile componentelor pot fi modificate astfel încât sã fie atinse aceleaşi obiective, cu condiţia ca aceste modificãri sã fie realizate cu acordul prealabil al Bãncii.
Calendar
Subproiectele individuale vor fi implementate în perioada 2004-2011.

Informaţii privind Proiectul care se transmit Bãncii şi metoda de transmitere
1. Transmiterea informaţiilor: desemnarea persoanei responsabile
Responsabilitatea transmiterii cãtre Bancã a informaţiilor, astfel cum sunt listate mai jos, revine Unitãţii centrale de plãţi şi contractãri (OPCP).
2. Informaţii privind implementarea Proiectului
Transmiterea rapoartelor semianuale ale Proiectului, la timp şi în conformitate cu cerinţele CE în ceea ce priveşte comitetele de monitorizare ISPA pentru proiectele de mediu din România. Aceste rapoarte ar trebui sã includã, printre altele, informaţii cu privire la progresul fizic pe durata perioadei de raportare şi dificultãţi ce pot apãrea în implementarea Proiectului şi mãsurile întreprinse sau planificate a fi întreprinse pentru depãşirea dificultãţilor; eventualitatea modificãrii datei de finalizare a Proiectului; probleme care ar putea afecta costul Proiectului şi costurile estimate revizuite comparativ cu cele iniţiale, în mãsura în care este posibil; respectarea regulamentelor şi a standardelor de mediu şi stadiul obţinerii tuturor permiselor de mediu necesare şi tarifele medii pentru servicii şi nivelul costurilor prin intermediul veniturilor obţinute din tarifele percepute.
3. Informaţii privind finalizarea lucrãrilor şi primul an de operare
Transmiterea unui raport de finalizare a Proiectului, nu mai târziu de 6 luni de la finalizarea lucrãrilor, care sã indice, printre alţi factori relevanţi, urmãtoarele: (i) costurile finale ale Proiectului; (ii) costurile anuale de operare şi întreţinere a noilor facilitãţi; (iii) indicatorii de performanţã actualizaţi; (iv) mãsura în care se conformeazã directivelor relevante ale UE; (v) detalii privind mãsurile luate pentru asigurarea funcţionãrii corespunzãtoare şi a întreţinerii noilor facilitãţi; şi (vi) evaluarea situaţiei financiare a companiilor care opereazã facilitãţile şi, în mod special, capacitatea acestora de a genera venituri suficiente pentru acoperirea integralã a costurilor de operare şi îndeplinirea obligaţiilor privind serviciul datoriei.

ANEXA B
ROMÂNIA - PROIECTUL PRIVIND INFRASTRUCTURA MUNICIPALÃ ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI - FAZA BGrafic de rambursare
┌─────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│Nr. │ │Sumele care trebuie rambursate,│
│crt. │Scadenţa ratei de rambursat│exprimate ca fracţie din suma │
│ │ │ împrumutului │
│ │ │ │
├─────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 1 󧓗 noiembrie 2012 │ 1/40 │
├─────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 2 󧓗 mai 2013 │ 1/40 │
├─────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 3 󧓗 noiembrie 2013 │ 1/40 │
├─────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 4 󧓗 mai 2014 │ 1/40 │
├─────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 5 󧓗 noiembrie 2014 │ 1/40 │
├─────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 6 󧓗 mai 2015 │ 1/40 │
├─────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 7 󧓗 noiembrie 2015 │ 1/40 │
├─────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 8 󧓗 mai 2016 │ 1/40 │
├─────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 9 󧓗 noiembrie 2016 │ 1/40 │
├─────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 10 󧓗 mai 2017 │ 1/40 │
├─────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 11 󧓗 noiembrie 2017 │ 1/40 │
├─────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 12 󧓗 mai 2018 │ 1/40 │
├─────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 13 󧓗 noiembrie 2018 │ 1/40 │
├─────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 14 󧓗 mai 2019 │ 1/40 │
├─────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 15 󧓗 noiembrie 2019 │ 1/40 │
├─────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 16 󧓗 mai 2020 │ 1/40 │
├─────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 17 󧓗 noiembrie 2020 │ 1/40 │
├─────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 18 󧓗 mai 2021 │ 1/40 │
├─────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 19 󧓗 noiembrie 2021 │ 1/40 │
├─────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 20 󧓗 mai 2022 │ 1/40 │
├─────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 21 󧓗 noiembrie 2022 │ 1/40 │
├─────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 22 󧓗 mai 2023 │ 1/40 │
├─────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 23 󧓗 noiembrie 2023 │ 1/40 │
├─────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 24 󧓗 mai 2024 │ 1/40 │
├─────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 25 󧓗 noiembrie 2024 │ 1/40 │
├─────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 26 󧓗 mai 2025 │ 1/40 │
├─────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 27 󧓗 noiembrie 2025 │ 1/40 │
├─────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 28 󧓗 mai 2026 │ 1/40 │
├─────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 29 󧓗 noiembrie 2026 │ 1/40 │
├─────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 30 󧓗 mai 2027 │ 1/40 │
├─────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 31 󧓗 noiembrie 2027 │ 1/40 │
├─────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 32 󧓗 mai 2028 │ 1/40 │
├─────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 33 󧓗 noiembrie 2028 │ 1/40 │
├─────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 34 󧓗 mai 2029 │ 1/40 │
├─────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 35 󧓗 noiembrie 2029 │ 1/40 │
├─────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 36 󧓗 mai 2030 │ 1/40 │
├─────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 37 󧓗 noiembrie 2030 │ 1/40 │
├─────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 38 󧓗 mai 2031 │ 1/40 │
├─────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 39 󧓗 noiembrie 2031 │ 1/40 │
├─────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 40 󧓗 mai 2032 │ 1/40 │
└─────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────┘ANEXA C

DEFINIŢIILE EURIBOR ŞI LIBOR

A. EURIBOR
EURIBOR înseamnã:
(i) în ceea ce priveşte orice perioadã relevantã de mai puţin de o lunã, rata dobânzii pentru depozitele în euro pentru o perioadã de o (1) lunã;
(ii) în ceea ce priveşte orice perioadã relevantã, inclusiv perioada de referinţã pentru o ratã variabilã sau orice altã perioadã de timp de una sau mai multe (dar întregi) luni, rata dobânzii pentru depozitele în euro pentru un termen care reprezintã numãrul lunilor în întregime;
(iii) în ceea ce priveşte orice perioadã relevantã, inclusiv perioada de referinţã pentru o ratã variabilã sau orice altã perioadã de timp, de mai mult decât o (dar nu în întregime) lunã, rata (rata interpolatã) care rezultã din interpolarea liniarã utilizând douã rate de referinţã la depozitele în euro, una dintre ele aplicabilã pentru o perioadã de o lunã întreagã, urmãtoarea mai scurtã şi cealaltã pentru perioada întregii luni care urmeazã imediat şi este mai lungã decât mãrimea perioadei relevante,
(perioada pentru care rata este consideratã se va numi în cele ce urmeazã perioada reprezentativã)
aşa cum este publicatã la 11,00 a.m. ora Bruxelles sau la orice altã orã ulterioarã acceptabilã pentru Bancã, în ziua (data de restabilire) care cade cu douã zile lucrãtoare relevante înainte de prima zi a perioadei relevante, pe pagina Reuters EURIBOR 01 ori pe paginile sale urmãtoare ori prin orice alte mijloace de publicare alese în acest scop de Bancã.
Dacã o astfel de ratã nu este publicatã, Banca va solicita principalelor birouri din zona euro din 4 bãnci mari din zona euro, alese de Bancã, sã coteze rata oferitã la depozitele în euro cu valoare similarã de fiecare dintre ele la aproximativ ora 11,00 a.m. ora Bruxelles, la data de restabilire, cãtre primele bãnci de pe piaţa interbancarã din zona euro pentru o perioadã egalã cu perioada reprezentativã. Dacã cel puţin douã cotaţii sunt furnizate, rata pentru data de restabilire va fi media aritmeticã a acestor cotaţii.
Dacã sunt furnizate mai puţin de douã cotaţii la cerere, rata datei de restabilire va fi media aritmeticã a ratelor cotate de primele bãnci din zona euro, selectate de Bancã, la aproximativ ora 11,00 a.m. ora Bruxelles la douã zile lucrãtoare reprezentative dupã ziua în care cade data de restabilire, pentru împrumuturi în euro într-o sumã comparabilã cu cea acordatã de bãncile europene reprezentative pentru o perioadã egalã cu perioada reprezentativã.
B. LIBOR pentru dolari SUA
LIBOR înseamnã, pentru dolari SUA:
(i) în legãturã cu orice perioadã relevantã, inclusiv perioada de referinţã pentru rata variabilã sau orice altã perioadã de timp de o (1) lunã sau mai mult, rata dobânzii la depozitele pentru o perioadã care reprezintã numãrul lunilor întregi care corespund în cea mai mare mãsurã duratei perioadei; şi
(ii) în legãturã cu o perioadã relevantã de mai puţin de o lunã, rata dobânzii pentru depozitele în dolari SUA pentru o perioadã de o (1) lunã,
(perioada pentru care rata este consideratã se va numi în cele ce urmeazã perioada reprezentativã)
aşa cum este stabilitã de Asociaţia Bancherilor Britanici şi pusã la dispoziţie de furnizorii de ştiri financiare la ora 11,00 a.m. ora Londrei sau ulterior la o orã acceptatã de Bancã, în ziua (data de restabilire) care cade cu douã zile londoneze lucrãtoare înaintea primei zile a perioadei relevante.
Dacã o astfel de ratã nu este comunicatã de niciun furnizor de ştiri financiare acceptat de Bancã, Banca va cere birourilor principale londoneze din 4 mari bãnci de pe piaţa interbancarã londonezã, selectate de Bancã, sã coteze rata care este oferitã pentru depozitele în dolari SUA, într-o sumã comparabilã, de cãtre fiecare dintre acestea, la aproximativ ora 11.00 a.m. ora Londrei , la data de restabilire, pentru bãncile principale de pe piaţa interbancarã londonezã, pentru o perioadã egalã cu perioada reprezentativã. Dacã sunt transmise cel puţin douã astfel de cotaţii, rata în cauzã va fi media aritmeticã a cotaţiilor transmise.
Dacã în urma solicitãrii sunt transmise mai puţin de douã cotaţii, atunci Banca va solicita birourilor principale din New York din 4 bãnci principale de pe piaţa interbancarã din New York, selectate de Bancã, sã coteze rata oferitã pentru depozitele în dolari SUA, într-o sumã comparabilã, de cãtre fiecare dintre aceste bãnci, la aproximativ ora 11.00 a.m. ora New York-ului, în ziua care cade cu douã zile lucrãtoare la New York dupã data de restabilire, pentru bãncile principale de pe piaţa europeanã, pentru o perioadã egalã cu perioada reprezentativã. Dacã sunt transmise cel puţin douã astfel de cotaţii, rata va fi media aritmeticã a cotaţiilor transmise.
C. LIBOR pentru lira sterlinã
LIBOR înseamnã, pentru lire sterline:
(i) în legãturã cu orice perioadã relevantã, care include o perioadã de referinţã pentru ratã variabilã sau orice altã perioadã de timp de o (1) lunã sau mai mult, rata dobânzii la depozitele pentru o perioadã care reprezintã numãrul lunilor întregi care corespund în cea mai mare mãsurã duratei perioadei; şi
(ii) în legãturã cu o perioadã relevantã de mai puţin de o lunã, rata dobânzii pentru depozitele în lire sterline pentru o perioadã de o (1) lunã,
(perioada pentru care rata este consideratã se va numi în cele ce urmeazã perioada reprezentativã),
aşa cum este stabilitã de Asociaţia Bancherilor Britanici şi pusã la dispoziţie de furnizorii de ştiri financiare la ora 11,00 a.m. ora Londrei sau ulterior la o orã acceptatã de Bancã, în ziua (data de restabilire) cu care începe perioada relevantã sau, dacã ziua respectivã nu este o zi londonezã lucrãtoare, în ziua imediat urmãtoare care este o zi lucrãtoare londonezã.
Dacã o astfel de ratã nu este comunicatã de niciun furnizor de ştiri financiare acceptat de Bancã, Banca va cere birourilor principale de la Londra din 4 bãnci principale de pe piaţa interbancarã londonezã, selectate de Bancã (bãncile de referinţã), sã coteze rata care este oferitã pentru depozitele în lire sterline într-o sumã comparabilã, de fiecare dintre acestea, la aproximativ ora 11,00 a.m. ora Londrei, la data de restabilire, pentru bãncile principale de pe piaţa interbancarã londonezã, pentru o perioadã egalã cu perioada reprezentativã. Dacã sunt transmise cel puţin douã astfel de cotaţii, rata va fi media aritmeticã a cotaţiilor transmise.
Dacã în urma solicitãrii sunt transmise mai puţin de douã cotaţii, rata va fi media aritmeticã a ratelor cotate la aproximativ ora 11,00 a.m. ora Londrei, la data de restabilire, de bãncile principale londoneze (selectate de Bancã) pentru împrumuturile în lire sterline, în sume comparabile cu principalele bãnci europene, pentru o perioadã egalã cu perioada reprezentativã.
D. Generalitãţi
În înţelesul definiţiilor de mai sus:
(i) zi londonezã lucrãtoare înseamnã o zi în care bãncile sunt deschise pentru funcţionare normalã în Londra şi zi lucrãtoare la New York înseamnã o zi în care bãncile sunt deschise pentru funcţionare normalã în New York;
(ii) toate procentele care rezultã din orice calcule la care s-a fãcut referire în aceastã anexã vor fi rotunjite, dacã este necesar, la cea mai apropiatã sutã de mii a unui punct procentual, cu jumãtãţi ale acestuia;
(iii) Banca va înştiinţa fãrã întârziere Împrumutatul în legãturã cu cotaţiile primite de Bancã;
(iv) dacã oricare dintre prevederile anterioare nu este conformã cu prevederile adoptate sub egida EURIBOR FBE şi EURIBOR ACI în legãturã cu EURIBOR sau sub cea a Asociaţia Bancherilor Britanici în legãturã cu LIBOR, Banca poate, cu înştiinţarea Împrumutatului, sã amendeze prevederile în aşa fel încât acestea sã fie adaptate cu celelalte prevederi.

ANEXA D


Formatul pentru Împrumutat

Cerere de tragere

Ţara - Proiectul


┌──────────┐
│Data: │
└──────────┘
Vã rugãm sã daţi curs urmãtoarei solicitãri de tragere:
┌─────────────────────────────────────────┐
Numele Împrumutatului (*): │ Infrastructurã municipalã în domeniul│
│ protecţiei mediului, faza B │
└─────────────────────────────────────────┘
┌──────────┐ ┌──────────┐
Data semnãrii (*): │ │ Numãr FI al │ │
└──────────┘ Contractului: └──────────┘
┌────────────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐
│ Valuta şi suma solicitatã: │ │ │
├───────┬────────────────────────────────┤ │Data de tragere propusã: │
│Valuta │ Suma │ │ │
├───────┼────────────────────────────────┤ └─────────────────────────┘
│ │ │
└───────┴────────────────────────────────┘
┌────┐ ┌────────────────────────────────┐
│DO- │ Rata de bazã ┌─────────────┐ │ Rezervat BEI (valuta │
│BÂN-│ a dobânzii (art. │ │ │ contractului) │
│DA │ 3.01) └─────────────┘ │ ┌──────┐ │
│ │ ┌─────────────┐ │ │ │ │
│ │ Rata (% sau marjã) │ │ │ Suma totalã a │ │ │
│ │ └─────────────┘ │ Împrumutului: └──────┘ │
│ │ Frecvenţa ┌─────────────┐ │ ┌──────┐ │
│ │ (art.3.01) │ │ │ │ │ │
│ │ │Semestrial ┌┐│ │ Tras la data: │ │ │
│ │ │ └┘│ │ │ │ │
│ │ └─────────────┘ │ └──────┘ │
│ │ ┌─────────────┐ │ ┌──────┐ │
│ │ Data plãţii(art.5) │ │ │ Suma totalã trasã: │ │ │
│ │ └─────────────┘ │ └──────┘ │
│ │ ┌─────────────┐ │ ┌──────┐ │
│ │ Revizuirea/ │ │ │ Tragerea curentã: │ │ │
│ │ Conversia datei │ │ │ │ │ │
│ │ (dacã este cazul) └─────────────┘ │ │ │ │
└────┘ ┌─────────────┐ │ └──────┘ │
┌────┐ │ ┌┐│ │ ┌──────┐ │
│CA- │ Frecvenţa │Semestrial └┘│ │ Suma rãmasã dupã │ │ │
│PI- │ rambursãrii │ │ │ tragere: │ │ │
│TAL │ └─────────────┘ │ └──────┘ │
│ │ ┌─────────────┐ │ ┌──────┐ │
│ │ Metodologia de │ │ │ │ │ │
│ │ rambursare │Grafic de │ │ Data limitã de │ │ │
│ │ (art. 4.01) │rambursare │ │ tragere: │ │ │
│ │ │specificat │ │ │ │ │
│ │ │în Contract │ │ └──────┘ │
│ │ │ ┌┐│ │ │
│ │ │ └┘│ │ ┌──────┐ │
│ │ └─────────────┘ │ │ │ │
│ │ ┌─────────────┐ │ │ │ │
│ │ Prima datã de │ │ │ Numãr maxim de │ │ │
│ │ rambursare └─────────────┘ │ trageri: │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ └──────┘ │
│ │ ┌─────────────┐ │ ┌──────┐ │
│ │ Data maturitãţii: │ │ │ Dimensiunea minimã │ │ │
│ │ └─────────────┘ │ a tranşei: │ │ │
└────┘ │ └──────┘ │
│ ┌──────┐ │
│ Total alocãri la zi: │ │ │
│ │ │ │
│ └──────┘ │
│ │
│ Condiţii precedente: Da/ │
│ Nu │
└────────────────────────────────┘

Contul Împrumutatului care urmeazã a fi creditat:
Cont nr. .........................................
(Vã rugãm sã menţionaţi formatul IBAN în cazul în care tragerea se face
în euro sau într-un format corespunzãtor valutei relevante.)

Numele şi adresa Bãncii: ......................................
Vã rugãm sã transmiteţi informaţiile relevante cãtre:
Numele şi semnãtura persoanei autorizate de cãtre Împrumutat:ANEXA E
Formatul certificatului din partea Împrumutatului (art. 1.04B)

Cãtre:Banca Europeanã de Investiţii
De la: <//>
[Data]
Stimaţi Domni,

Subiect: Contract de finanţare între Banca Europeanã de Investiţii şi
România, datat <//> (numit în cele ce
urmeazã Contract de finanţare), FI numãr ............, numãr Serapis
2005-0379

Termenii definiţi în Contractul de finanţare au acelaşi înţeles când sunt utilizaţi în prezenta scrisoare.
Pentru scopurile art. 1.04 din Contractul de finanţare, prin prezenta certificãm urmãtoarele:
a) nu a avut loc nicio modificare materialã a vreunui aspect legat de Proiect în legãturã cu care Împrumutatul este obligat sã raporteze, în conformitate cu prevederile art. 8.01, cu excepţia celor comunicate anterior de cãtre Împrumutat;
b) nicio garanţie, preferinţã sau prioritate de tipul celei menţionate la art. 7 nu a fost creatã sau nu existã;
c) niciunul dintre evenimentele menţionate la art. 4.03A sau art. 10.01 nu a intervenit;
d) nu existã în prezent vreun litigiu, arbitraj sau nu s-a demarat vreo procedurã de reglementare ori investigaţie pentru care procesul ne-a fost notificat nouã sau oricãreia dintre reprezentanţele noastre şi care ar putea avea efecte nefavorabile, afectând capacitatea noastrã de a îndeplini obligaţiile asumate prin intermediul Contractului de finanţare;
e) sunt disponibile suficiente fonduri, aşa cum se menţioneazã în pct.
(4) din preambul şi art. 6.01, astfel încât sã se asigure la timp finalizarea implementãrii Proiectului.

Al dumneavoastrã sincer,
...............................
Pentru şi în numele
...............................


ANEXA I

Ministerul Afacerilor Externe din România

Prin prezenta se adevereşte faptul cã Preşedintele României acordã deplinele puteri Excelenţei Sale, domnul Varujan Vosganian, ministrul economiei şi finanţelor, în vederea semnãrii Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeanã de Investiţii referitor la Proiectul privind infrastructura municipalã în domeniul protecţiei mediului, faza B.

Ministrul afacerilor externe,
Lazãr Comãnescu

Bucureşti, 15 octombrie 2008.
Nr. 501.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016