Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDONANTA DE URGENTA nr. 82 din 8 septembrie 2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 82 din 8 septembrie 2010  pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, precum si pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010  pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003  privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale    Twitter Facebook
Cautare document

ORDONANTA DE URGENTA nr. 82 din 8 septembrie 2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 10 septembrie 2010

Luând în considerare recomandãrile organizaţiilor financiare internaţionale de a elabora şi aplica mãsuri în vederea menţinerii sustenabilitãţii bugetelor de asigurãri sociale, pe fondul persistenţei efectelor crizei economico-financiare asupra pieţei muncii din România,
în vederea luãrii de mãsuri imediate cu impact asupra bugetului, cu efecte pe termen mediu şi lung, în scopul reducerii riscului unui dezechilibru bugetar major, precum şi a deficitului bugetar,
pentru a asigura o bunã desfãşurare a activitãţii de colectare a contribuţiilor la bugetul asigurãrilor sociale de stat şi la bugetul asigurãrilor pentru şomaj şi pentru evitarea apariţiei unor blocaje în acest proces generate de depunerea de cãtre un numãr mare de persoane a declaraţiilor de asigurare la aceste sisteme de asigurãri,
întrucât nepromovarea prezentei ordonanţe de urgenţã ar avea consecinţe negative asupra gradului de colectare a contribuţiilor sociale la buget,
deoarece aceste împrejurãri vizeazã interesul public şi constituie elementele unei situaţii extraordinare, ce nu suferã amânare, se impune adoptarea de mãsuri imediate pentru reglementarea unor mãsuri în vederea evitãrii disfuncţionalitãţilor în colectarea contribuţiilor la bugetul asigurãrilor sociale de stat şi la bugetul asigurãrilor pentru şomaj,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã,

Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.

ART. I
La articolul 7 alineatul (1) punctul 2 din <>Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, subpunctul 2.1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"2.1. Orice activitate poate fi reconsideratã ca activitate dependentã dacã îndeplineşte cel puţin unul dintre urmãtoarele criterii:
a) beneficiarul de venit se aflã într-o relaţie de subordonare faţã de plãtitorul de venit, respectiv organele de conducere ale plãtitorului de venit, şi respectã condiţiile de muncã impuse de acesta, cum ar fi: atribuţiile ce îi revin şi modul de îndeplinire a acestora, locul desfãşurãrii activitãţii, programul de lucru;
b) în prestarea activitãţii, beneficiarul de venit foloseşte exclusiv baza materialã a plãtitorului de venit, respectiv spaţii cu înzestrare corespunzãtoare, echipament special de lucru sau de protecţie, unelte de muncã sau altele asemenea şi contribuie cu prestaţia fizicã sau cu capacitatea intelectualã, nu şi cu capitalul propriu;
c) plãtitorul de venit suportã în interesul desfãşurãrii activitãţii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizaţia de delegare-detaşare în ţarã şi în strãinãtate, precum şi alte cheltuieli de aceastã naturã;
d) plãtitorul de venit suportã indemnizaţia de concediu de odihnã şi indemnizaţia pentru incapacitate temporarã de muncã, în contul beneficiarului de venit."
ART. II
Articolul III din <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 571/2003 privind codul fiscal şi alte mãsuri financiar-fiscale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 28 iunie 2010, se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. III. - (1) Orice venituri de naturã profesionalã, altele decât cele salariale, se impoziteazã cu cota de impozit pe venit.
(2) În sistemul public de pensii şi în sistemul asigurãrilor pentru şomaj, prin venituri de naturã profesionalã, altele decât cele de naturã salarialã, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţã, se înţelege acele venituri realizate din drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit <>art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi/sau venituri rezultate din activitãţi profesionale desfãşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil. Asupra acestor venituri se datoreazã contribuţiile individuale de asigurãri sociale şi asigurãri pentru şomaj.
(3) Persoanele fizice care realizeazã venituri de naturã profesionalã, pentru care, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţã, se datoreazã şi se plãteşte contribuţia individualã de asigurãri sociale şi contribuţia individualã de asigurãri pentru şomaj, sunt considerate asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, precum şi în sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi beneficiazã de prestaţiile prevãzute de <>Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi de indemnizaţie de şomaj în condiţiile <>Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(4) Prevederile alin. (3) cu privire la statutul de asigurat obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurãrilor pentru şomaj nu se aplicã persoanelor pentru care la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã se prevede, potrivit <>Legii nr. 76/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cã asigurarea în sistemul asigurãrilor pentru şomaj este facultativã şi care deţin statutul de asigurat în acest sistem în temeiul unui contract de asigurare pentru şomaj, cu excepţia cazului în care aceste persoane renunţã la contractul de asigurare.
(5) Persoanelor asigurate în alte sisteme, neintegrate sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, şi persoanelor care au calitatea de pensionari nu le sunt aplicabile prevederile alin. (2).
(6) Persoanele care, în mod ocazional, realizeazã, pe lângã veniturile de naturã salarialã, şi venituri de naturã profesionalã definite la <>art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, nu datoreazã contribuţiile individuale şi pentru aceste venituri de naturã profesionalã.
(7) Persoanele care, în mod ocazional, realizeazã exclusiv venituri de naturã profesionalã definite la <>art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, datoreazã contribuţiile prevãzute la alin. (2). În aceastã situaţie baza de calcul anualã nu poate depãşi de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurãrilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurãrilor sociale de stat.
(8) Persoanele care realizeazã, cu caracter de regularitate, pe lângã veniturile de naturã salarialã, şi venituri de naturã profesionalã definite la <>art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, datoreazã contribuţiile individuale şi pentru aceste venituri de naturã profesionalã la baza de calcul astfel cum este prevãzutã la alin. (17).
(9) Persoanele care realizeazã, cu caracter de regularitate, exclusiv venituri de naturã profesionalã definite la <>art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, datoreazã contribuţiile prevãzute la alin. (2) la baza de calcul astfel cum este prevãzutã la alin. (17).
(10) În sensul alin. (6) şi (7), prin venituri realizate în mod ocazional se înţelege acele venituri realizate ca urmare a desfãşurãrii unei activitãţi, în mod sporadic, fãrã a avea un caracter de regularitate.
(11) Obligaţia declarãrii, calculãrii, reţinerii şi plãţii contribuţiilor individuale de asigurãri sociale şi de asigurãri pentru şomaj, corespunzãtoare veniturilor prevãzute la alin. (2), revine plãtitorului de venit.
(12) Prevederile <>Legii nr. 19/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>Legii nr. 76/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, referitoare la obligaţiile angajatorilor în ceea ce priveşte declararea, calcularea, reţinerea şi plata contribuţiilor de asigurãri sociale, respectiv a contribuţiilor de asigurãri pentru şomaj, precum şi sancţiunile corelative în cazul nerespectãrii acestora se aplicã în mod corespunzãtor şi obligaţiei prevãzute la alin. (11).
(13) Plãtitorii de venit au obligaţia de a depune, lunar, pânã la data de 25 a lunii urmãtoare celei în care s-au plãtit veniturile de naturã profesionalã, câte o declaraţie privind evidenţa nominalã a persoanelor care realizeazã venituri de naturã profesionalã, altele decât cele de naturã salarialã.
(14) Declaraţiile prevãzute la alin. (13) se depun la casele teritoriale de pensii, respectiv la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncã judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în a cãror razã teritorialã îşi are sediul plãtitorul de venit.
(15) Plãtitorii de venit nu au obligaţia declarãrii, calculãrii, reţinerii şi plãţii contribuţiilor individuale de asigurãri pentru şomaj şi de asigurãri sociale, corespunzãtoare veniturilor profesionale plãtite, persoanelor prevãzute la alin. (4) care deţin statutul de asigurat în temeiul unui contract de asigurare pentru şomaj, precum şi persoanelor prevãzute la alin. (5), dupã caz.
(16) Persoanele prevãzute la alin. (3) au obligaţia de a dovedi plãtitorului de venit cã fac parte din categoria persoanelor prevãzute la alin. (4) care deţin statutul de asigurat în temeiul unui contract de asigurare pentru şomaj, precum şi din categoria celor prevãzute la alin. (5).
(17) Baza lunarã de calcul la care se datoreazã contribuţiile individuale de asigurãri sociale şi de asigurãri pentru şomaj este:
a) venitul brut diminuat cu cota de cheltuialã prevãzutã la art. 50 alin. (1) lit. a) sau, dupã caz, la <>art. 50 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru veniturile din drepturi de autor şi drepturi conexe;
b) venitul brut, pentru veniturile din activitatea desfãşuratã în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil.
(18) Baza lunarã de calcul la care se datoreazã contribuţiile individuale de asigurãri sociale şi asigurãri pentru şomaj nu poate depãşi în cursul unei luni calendaristice echivalentul a de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurãrilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurãrilor sociale de stat.
(19) Cotele contribuţiilor individuale prevãzute la alin. (2) sunt cele stabilite de legea bugetului asigurãrilor sociale de stat, pentru contribuţia individualã de asigurãri sociale şi pentru contribuţia individualã de asigurãri pentru şomaj.
(20) Persoanele care realizeazã veniturile prevãzute la alin. (2) datoreazã contribuţia individualã de asigurãri sociale şi dacã se regãsesc în situaţia menţionatã la <>art. 5 alin. (1) pct. I şi II din Legea nr. 19/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(21) Persoanele care realizeazã veniturile prevãzute la alin. (2) datoreazã contribuţia individualã de asigurãri pentru şomaj şi în situaţia în care se regãsesc la <>art. 19 din Legea nr. 76/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(22) Contribuţiile individuale de asigurãri sociale şi de asigurãri pentru şomaj se vireazã în conturi distincte stabilite cu aceastã destinaţie şi comunicate de Casa Naţionalã de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale şi de Agenţia Naţionalã pentru Ocuparea Forţei de Muncã.
(23) Pentru perioadele în care s-au datorat şi s-au plãtit contribuţiile individuale de asigurãri sociale, numãrul de puncte realizat lunar în sistemul public de pensii se calculeazã potrivit <>art. 78 din Legea nr. 19/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, la care se aplicã coeficientul rezultat ca raport între cota de contribuţie individualã de asigurãri sociale şi cota de contribuţie de asigurãri sociale aprobatã pentru locurile de muncã în condiţii normale.
(24) Pentru persoanele care realizeazã venituri de naturã profesionalã prevãzute la alin. (2), stagiul de cotizare în sistemul public de pensii se constituie din toate perioadele pentru care s-a datorat şi s-a plãtit contribuţia individualã de asigurãri sociale, conform prezentei ordonanţe de urgenţã.
(25) Perioadele în care s-au datorat şi s-au plãtit contribuţiile individuale de asigurãri pentru şomaj în conformitate cu prevederile prezentului articol constituie stagiu de cotizare în sistemul asigurãrilor pentru şomaj.
(26) Veniturile de naturã profesionalã prevãzute la alin. (2) pentru care se datoreazã şi se plãtesc contribuţiile individuale de asigurãri pentru şomaj se iau în calcul la stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şomaj, potrivit legii, prin aplicarea asupra acestora a unui coeficient rezultat ca raport între cota de contribuţie individualã de asigurãri pentru şomaj şi cota de contribuţie datoratã la bugetul asigurãrilor pentru şomaj, potrivit legii, de cãtre persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj.
(27) Sumele reprezentând contribuţii achitate în plus ca urmare a depãşirii plafonului prevãzut la alin. (18) se restituie sau se compenseazã, la cererea asiguratului, depusã la casele teritoriale de pensii, respectiv la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Aceste instituţii au obligaţia de a transmite cererile asiguraţilor cãtre Casa Naţionalã de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale şi, dupã caz, la Agenţia Naţionalã pentru Ocuparea Forţei de Muncã. Restituirea şi/sau compensarea se fac de Casa Naţionalã de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale şi, dupã caz, de Agenţia Naţionalã pentru Ocuparea Forţei de Muncã, prin structurile lor teritoriale, în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(28) În mãsura în care aplicarea prezentelor prevederi impune emiterea de instrucţiuni cu privire la contribuţia individualã de asigurãri sociale, respectiv contribuţia individualã de asigurãri pentru şomaj, acestea vor fi emise prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice."
ART. III
(1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţã se aplicã pentru veniturile de natura celor prevãzute la art. II din prezenta ordonanţã de urgenţã, plãtite dupã data intrãrii în vigoare a acesteia.
(2) Contribuţiile individuale de asigurãri sociale şi de asigurãri pentru şomaj plãtite anterior datei intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã, în baza prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 571/2003 privind codul fiscal şi alte mãsuri financiar-fiscale şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <>art. III din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 571/2003 privind codul fiscal şi alte mãsuri financiar-fiscale, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 791/2010 , sunt considerate obligaţii achitate şi nu mai fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţã.
(3) Perioada pentru care persoanele prevãzute la <>art. III din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 58/2010 au datorat şi au plãtit contribuţiile individuale de asigurãri sociale şi de asigurãri de şomaj, potrivit prevederilor legale în vigoare pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã, constituie stagiu de cotizare în aceste sisteme de asigurãri.
(4) La data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã se abrogã anexa nr. 2 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 791/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a <>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004 , precum şi pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <>art. III din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 571/2003 privind codul fiscal şi alte mãsuri financiar-fiscale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 3 august 2010.
(5) Orice dispoziţii contrare prezentei ordonanţe de urgenţã se abrogã.
ART. IV
Modelul declaraţiilor privind evidenţa nominalã a persoanelor care realizeazã venituri de naturã profesionalã, altele decât cele de naturã salarialã, se aprobã în termen de maximum 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã, prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Ioan Nelu Botiş

Bucureşti, 8 septembrie 2010.
Nr. 82.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016