Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 82 din 30 iunie 2009  pentru ratificarea Memorandumului de intelegere dintre Comunitatea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009, si a Acordului de imprumut, in suma de pana la 5.000.000.000 euro, dintre Romania, in calitate de Imprumutat, Banca Nationala a Romaniei, in calitate de agent al Imprumutatului, si Comunitatea Europeana, in calitate de Imprumutator, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 si la Bucuresti la 18 iunie 2009    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA DE URGENTA nr. 82 din 30 iunie 2009 pentru ratificarea Memorandumului de intelegere dintre Comunitatea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009, si a Acordului de imprumut, in suma de pana la 5.000.000.000 euro, dintre Romania, in calitate de Imprumutat, Banca Nationala a Romaniei, in calitate de agent al Imprumutatului, si Comunitatea Europeana, in calitate de Imprumutator, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 si la Bucuresti la 18 iunie 2009

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 1 iulie 2009
ORDONANŢÃ DE URGENŢÃ nr. 82 din 30 iunie 2009
pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeanã şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi a Acordului de împrumut, în sumã de pânã la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţionalã a României, în calitate de agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeanã, în calitate de Împrumutãtor, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 1 iulie 2009

Având în vedere:
- angajamentul Guvernului de a continua reformele economice şi financiare în vederea menţinerii stabilitãţii economice în contextul crizei financiare globale actuale şi de a preveni apariţia de blocaje care ar putea afecta echilibrele macroeconomice;
- Decizia Consiliului 2009/458/CE din 6 mai 2009 de acordare de asistenţã reciprocã României şi Decizia Consiliului 2009/459/CE din 6 mai 2009 de acordare de asistenţã financiarã comunitarã pe termen mediu României, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L150 din data de 13 iunie 2009;
- necesitatea de a obţine o primã tranşã din împrumut în sumã de 1,5 miliarde euro pânã la sfârşitul lunii iulie 2009, amânarea pentru luna septembrie 2009 afectând semnificativ planul de finanţare al deficitului bugetar în perioada imediat urmãtoare şi determinând creşterea necesarului de finanţat de pe piaţa internã cu costuri majorate,
luând în considerare faptul cã toate aceste elemente constituie o situaţie extraordinarã, a cãrei reglementare nu poate fi amânatã,
în temeiul prevederilor <>art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã ,

Guvernul României adoptã urmãtoarea ordonanţã de urgenţã:

ART. 1
Se ratificã Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeanã şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009.
ART. 2
Se ratificã Acordul de împrumut, în sumã de pânã la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţionalã a României, în calitate de agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeanã, în calitate de Împrumutãtor, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009.
ART. 3
Sumele trase din împrumut şi virate în contul de valutã deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Banca Naţionalã a României se utilizeazã pe mãsura necesitãţilor de finanţare a deficitului bugetar şi de refinanţare a datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 4
Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea capitalului, a dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente, se asigurã din sume alocate anual de la bugetul de stat în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale.
ART. 5
(1) Se autorizeazã Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, cu avizul Bãncii Naţionale a României şi de comun acord cu Comunitatea Europeanã, sã introducã pe parcursul utilizãrii împrumutului amendamente la textul Memorandumului de înţelegere şi al Acordului de împrumut, care nu sunt de naturã sã majoreze obligaţiile financiare ale României faţã de Comunitatea Europeanã.
(2) Amendamentele la Acordul de împrumut, convenite cu Comunitatea Europeanã, conform alin. (1), se aprobã prin hotãrâre a Guvernului.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea

Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu


Bucureşti, 30 iunie 2009.
Nr. 82.MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE
între Comunitatea Europeanã şi România*)
----------
*) Traducere.

1. În data de 6 mai 2009, Consiliul Uniunii Europene a adoptat o decizie privind alocarea pentru România a unei asistenţe financiare pe termen mediu în valoare de pânã la 5 miliarde euro. Asistenţa UE pentru România vine în completarea sprijinului FMI acordat prin intermediul unui acord stand-by (SBA - Stand-By Arrangement) în valoare de 11,4 miliarde DST (aproximativ 12,95 miliarde euro, 1111% din cota FMI a României), aprobat în data de 4 mai 2009. Un ajutor multilateral suplimentar în valoare de 2 miliarde euro va fi acordat dupã cum urmeazã: Banca Mondialã - 1 miliard euro, iar BEI şi BERD încã 1 miliard euro. Asistenţa financiarã acordatã de Uniunea Europeanã va fi condiţionatã de implementarea unui program comprehensiv de politici economice, care va cuprinde mãsuri de reformã fiscalã, financiarã şi reforme structurale. Acest program a fost conceput pentru a permite economiei sã facã faţã presiunilor de lichiditate pe termen scurt, în paralel cu îmbunãtãţirea competitivitãţii şi sprijinirea unei corecţii sistematice a dezechilibrelor pe termen mediu, aducând astfel economia pe o cale sãnãtoasã şi sustenabilã. Corecţia deficitelor fiscale mari şi îmbunãtãţirea guvernanţei fiscale reprezintã punctul central al acestui program, având în vedere faptul cã politicile fiscale prociclice şi managementul neperformant al finanţelor publice au contribuit la supraîncãlzire şi dezechilibre nesustenabile.
2. Asistenţa financiarã din partea Uniunii Europene se va acorda în cel mult 5 tranşe. Valoarea primei tranşe este de 1,5 miliarde euro şi va fi transferatã cu condiţia intrãrii în vigoare a Acordului de împrumut şi a Memorandumului de înţelegere. Memorandumul de înţelegere va fi adoptat şi semnat de cãtre Comisie dupã consultãri cu Comitetul Economic şi Financiar (CEF).
3. Înainte de semnarea Memorandumului de înţelegere, Parlamentul României a adoptat un buget rectificat care include o ajustare suplimentarã cu 1,1% din PIB, pe lângã mãsurile de aproximativ 3% din PIB incluse în buget în cursul lunii februarie 2009, în scopul atingerii unui deficit fiscal în termeni ESA 95 de cel mult 5,1% în 2009, adicã 4,6% din PIB, în termeni naţionali de numerar. Pe partea de cheltuieli, acest lucru se va realiza prin intermediul unor mãsuri de aproximativ 0,85% din PIB, printre care se numãrã urmãtoarele:
a) renunţarea la creşterile salariale din sectorul public (în total 5%) planificate pentru anul 2009 (sau reduceri echivalente ale angajãrilor) şi reducerea angajãrilor în sectorul public, inclusiv prin înlocuirea a doar 1 din 7 angajaţi care pãrãsesc locul de muncã. Aceste mãsuri vor conduce la o reducere de cel puţin 4% în termeni nominali a cheltuielilor de personal, comparativ cu nivelul din 2008 al acestor cheltuieli;
b) reduceri suplimentare ale cheltuielilor cu bunurile şi serviciile, subvenţiilor acordate întreprinderilor publice şi cheltuielilor de capital pentru articole precum autovehiculele şi echipamentele de birou, precum şi asigurarea unui plan realist al proiectelor de investiţii sprijinite din fonduri ale Uniunii Europene;
c) formarea brutã a capitalului fix public va creşte în 2009 faţã de 2008 (la aproape 6 'bd % din PIB în 2009 faţã de 5 'bd % din PIB în 2008).
Pe partea de venituri vor fi luate mãsuri suplimentare care vor genera aproximativ 0,25% din PIB, printre altele eliminarea unor deduceri de ordin fiscal (în special la vehiculele companiilor şi amortizarea activelor reevaluate).
4. Anterior semnãrii Memorandumului de înţelegere, Banca Naţionalã a României (BNR) a efectuat o serie de teste de stres pe bilanţurile individuale ale bãncilor şi portofoliile de împrumuturi, urmând diferite scenarii, pentru întregul sistem bancar românesc. Rezultatele testelor de stres vor fi utilizate pentru a evalua creşterile potenţiale ale fondurilor proprii necesare în vederea asigurãrii unui raport de adecvare a capitalului de peste 10% pe tot parcursul programului.
5. Eliberarea fiecãrei tranşe de împrumut se va face ulterior pe baza implementãrii satisfãcãtoare a programului economic al Guvernului României. Criteriile specifice de politicã economicã pentru fiecare dintre tranşele de împrumut sunt specificate în anexa nr. I. Obiectivele generale ale programului sunt urmãtoarele:
a) Consolidarea fiscalã
Consolidarea fiscalã este o piatrã de hotar a programului de ajustare, date fiind politicile cu un caracter pronunţat prociclic din trecut şi contribuţia acestora la supraîncãlzirea economiei şi la dezechilibrele nesustenabile. Se prevede o reducere treptatã a deficitului fiscal, de la 5,4% din PIB în 2008 la 5,1% din PIB în 2009, 4,1% din PIB în 2010 şi sub 3% din PIB în 2011. Ajustarea se va baza în principal pe partea de cheltuieli, prin reducerea cheltuielilor cu personalul din sectorul public, reducerea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile, scãderea subvenţiilor acordate entitãţilor publice şi prin reducerea cheltuielilor de capital la articole precum vehiculele şi echipamentul de birou. Se va acorda prioritate proiectelor de investiţii cofinanţate de Uniunea Europeanã. Scopul acestor reforme este, de asemenea, de a îmbunãtãţi calitatea cheltuielilor publice.
b) Guvernanţa fiscalã
Cu scopul de a ajuta la realizarea sustenabilã a unor deficite bugetare reduse vor fi luate mãsuri de îmbunãtãţire a strategiei bugetare şi a procesului bugetar. O componentã-cheie va fi legea responsabilitãţii fiscale, care inter alia va necesita elaborarea unui cadru bugetar obligatoriu pe termen mediu, stabilirea de limite pentru rectificãrile bugetare din cursul anului şi a unor reguli de ordin fiscal care sã aibã în vedere îmbunãtãţirea implementãrii bugetului. Prin aceastã lege ar trebui, de asemenea, sã se înfiinţeze un consiliu fiscal care sã furnizeze sondaje independente şi specializate.
În vederea îmbunãtãţirii predictibilitãţii şi transparenţei bugetare va fi restructurat sistemul de remunerare din sectorul public, inclusiv prin unificarea şi simplificarea grilelor de salarizare şi reformarea sistemului de sporuri. Aceastã mãsurã are menirea de a aborda problemele majore legate de sistemul de remunerare din sectorul public: sporurile reprezintã prea mult din remuneraţia totalã, nu existã o grilã unificatã de salarizare, existã prea multe legi care reglementeazã salarizarea în pãrţi diferite ale sistemului de remunerare. În mod special sunt necesare urmãtoarele mãsuri, pe întreg sectorul public:
- aprobarea, în legislaţia anului 2009, a unei grile unice şi simplificate de salarizare şi reformarea actualului sistem de sporuri. Aceastã legislaţie va stipula cã ponderea salariului de bazã ca procent din remuneraţia publicã totalã va reprezenta cel puţin 70%. Acest lucru se va realiza prin eliminarea majoritãţii sporurilor sau prin includerea acestora în salariul de bazã. Crearea de sporuri nepecuniare va fi interzisã. Pentru toţi funcţionarii publici în aceeaşi mãsurã, totalul sporurilor acordate va fi plafonat prin lege. Toate sporurile vor fi în continuare integral impozabile. Se poate prevedea prin lege o perioadã de introducere gradualã a reformelor de pânã la 3 ani;
- dezvoltarea unui cadru uniform şi comprehensiv de ierarhizare care sã coreleze remuneraţia cu responsabilitãţile şi calificarea în întreg sectorul public. Sistemul de remunerare publicã va depinde de un cadru stabilit în care poziţiile vor fi specificate în mod clar şi vor corespunde anumitor grile de salarizare.
Reforma sistemului public de remunerare va fi implementatã în aşa fel încât sã se asigure menţinerea capacitãţii administrative de gestionare a fondurilor Uniunii Europene.
Pentru a ajuta la îmbunãtãţirea sustenabilitãţii pe termen lung a finanţelor publice, parametrii-cheie ai sistemului de pensii vor fi, de asemenea, modificaţi. Schimbãrile vor viza trecerea la indexarea pensiilor publice cu preţurile de consum, limitarea majorãrii discreţionare a pensiilor şi creşterea treptatã a vârstei de pensionare, mai mult decât planificãrile actuale (în special la femei), luând în considerare evoluţia speranţei de viaţã. În plus, vor fi treptat cooptate la plata contribuţiei grupurile de angajaţi publici excluse pânã în prezent de la contribuţia la sistemul de pensii. Programul prevede continuarea implementãrii celui de-al doilea pilon de pensii cu majorãri periodice ale contribuţiilor conform planificãrii iniţiale.
Nu în ultimul rând, recomandãrile CE/FMI/BM în materie de administrare fiscalã vor fi implementate, incluzând şi revizuiri cuprinzãtoare ale Codului fiscal şi Codului de procedurã fiscalã, în conformitate cu termenele şi procedurile Comisiei Europene, şi în vederea sporirii eficienţei procesului de colectare a impozitelor şi taxelor. Totodatã, se va reduce numãrul de taxe şi de plãţi de taxe şi tarife din domeniul parafiscalitãţii.
c) Politica monetarã şi a sectorului financiar
Politica monetarã se va centra în continuare pe stabilitatea preţurilor şi atingerea ţintei de inflaţie stabilite de BNR (3,5% ±1% pentru sfârşitul anului 2009 şi sfârşitul anului 2010). În ceea ce priveşte sectorul financiar, pe baza testelor de stress finalizate, bãncile vor fi obligate sã asigure necesarul de capital pânã la 30 septembrie 2009, pentru anul calendaristic 2009, şi pânã la 31 martie 2010, pentru anul calendaristic 2010, în vederea asigurãrii ex ante a unei rate minime de adecvare de 10%. Pentru bãncile-mamã ale sucursalelor româneşti cu capital strãin, acest lucru este în concordanţã cu declaraţia comunã a acestora din 26 martie 2009 de la Viena, ce a fost reconfirmatã la întâlnirea din 19 mai de la Bruxelles.
Mai mult, programul prevede ca legea bancarã şi cea de lichidare sã fie modificate pentru a permite un rãspuns la timp şi eficient în cazul bãncilor aflate în dificultate. Un obiectiv-cheie al acestor modificãri va fi întãrirea autoritãţii administratorilor bãncilor plasate în administrare specialã. Dincolo de rezoluţia bancarã, vor mai fi şi alte mãsuri al cãror scop va fi întãrirea atribuţiilor de remediere ale bãncii centrale prin prevederi care vor permite BNR sã solicite acţionarilor importanţi majorarea capitalul social pentru a sprijini financiar bãncile. Supervizarea financiarã va fi întãritã în concordanţã cu legislaţia relevantã a Uniunii Europene în sectorul bancar, al asigurãrilor şi titlurilor de valoare. În plus, vor fi introduse cerinţe de raportare mai detaliatã cu privire la lichiditãţi. Mai mult, procedurile de activare a asigurãrii depozitelor vor fi modificate în vederea simplificãrii şi accelerãrii plãţilor. Conform legislaţiei modificate, garanţia la depozite se va plãti în perioada de 20 zile lucrãtoare autorizatã prin directiva UE cu privire la regimul garanţiilor la depozite. În sfârşit, pentru garantarea unei lichiditãţi suficiente, BNR va lãrgi sfera activelor acceptate ca garanţii pentru facilitãţile sale. Pe lângã acestea, având în vedere contextul caracteristic, nivelul minim reglementat al proporţiei de adecvare a capitalului va fi majorat de la 8% la 10% la momentul potrivit.
d) Reforma structuralã
Programul economic include, de asemenea, mãsuri de reformã structuralã, în concordanţã cu domeniile de politici acoperite de recomandãrile specifice de ţarã emise de Consiliu în cadrul strategiei de la Lisabona. Reformele includ politici de îmbunãtãţire a eficienţei şi eficacitãţii administraţiei publice, sporirea calitãţii cheltuielii publice, utilizarea adecvatã şi absorbţia fondurilor UE, îmbunãtãţirea mediului de afaceri şi soluţionarea muncii nedeclarate. În mod special sunt avute în vedere urmãtoarele reforme:
- Îmbunãtãţirea eficienţei şi eficacitãţii administraţiei publice:
* crearea, aprobarea şi implementarea unei reforme strategice pentru îmbunãtãţirea eficacitãţii administraţiei publice, pe baza unei analize funcţionale independente conduse de Banca Mondialã. Ţinând cont în permanenţã de respectarea acquis-ului comunitar, analiza va evalua structura generalã a administraţiei publice, eficacitatea administraţiei publice în mai multe domenii, în special cu privire la structurile decizionale, împãrţirea responsabilitãţilor între instituţii, organizarea internã a principalelor ministere, sfera şi responsabilizarea legatã de implementare şi adecvarea nivelelor de personal şi administrare a resurselor umane. Aceastã analizã funcţionalã se va face în douã etape, în fiecare dintre acestea avându-se în vedere un numãr de 5 ministere/agenţii. Lista entitãţilor ce vor fi analizate va fi agreatã cu Comisia.
- Îmbunãtãţirea mediului de afaceri:
* reducerea semnificativã a numãrului de autorizaţii şi permise şi a întârzierilor în obţinerea acestora, în special cele legate de înregistrarea proprietãţii, operarea afacerilor şi lucrãrilor de construcţii, cu un accent special pe IMM-uri.
- Utilizarea eficientã şi îmbunãtãţirea absorbţiei fondurilor Uniunii Europene:
* în conformitate cu recomandãrile din evaluarea de conformitate, se va continua restructurarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi a agenţiilor de implementare aferente (drumuri şi cale feratã), având în vedere mai ales: (i) separarea sarcinilor între Minister şi agenţiile de implementare; (ii) clarificarea responsabilitãţilor şi asumarea clarã a rãspunderii; şi (iii) disponibilitatea personalului calificat şi capacitãţii în departamentele implicate în pregãtirea proiectelor în vederea sprijinului prin fonduri structurale. Aici vor fi incluse întocmirea şi adoptarea unui acord multianual de performanţã între Minister şi agenţii, care sã cuprindã ţintele operaţionale şi de investiţii urmãrite spre a fi realizate de cãtre agenţii, precum şi resursele. Acest acord va fi realizat în contextul cadrului bugetar pe termen mediu avut în vedere. Acordul de performanţã trebuie sã defineascã în mod clar un cadru de responsabilizare şi sã reducã interferenţa politicã şi schimbarea frecventã a prioritãţilor.
- Soluţionarea problemei muncii nedeclarate:
* soluţionarea problemei muncii nedeclarate prin creşterea semnificativã a intensitãţii controalelor şi administrarea unor amenzi administrative suficient de descurajatoare în cazul neconformãrii. Guvernul va publica un raport anual de monitorizare pe site-ul sãu web.
- Îmbunãtãţirea calitãţii cheltuielilor publice:
* creşterea eficienţei şi eficacitãţii cheltuielilor de cercetare-dezvoltare, în paralel cu asigurarea unei finanţãri corespunzãtoare pentru proiectele şi programele de cercetare care se aflã în desfãşurare.
6. Actualizãrile Programului de convergenţã şi Programului naţional de reformã vor reflecta obiectivele şi acţiunile necesare conform programului economic.
7. O a doua tranşã în valoare de pânã la 1 miliard euro va fi eliberatã pânã la sfârşitul anului 2009. Urmãtoarele 3 tranşe sunt prevãzute, provizoriu, dupã cum urmeazã: pânã la 1,15 miliarde euro în Tr. 2-2010, pânã la 1,2 miliarde euro în Tr. 4-2010 şi pânã la 0,15 miliarde euro în Tr. 2-2011. Eliberarea tranşei a doua şi a tranşelor ulterioare se va face în funcţie de evaluarea pozitivã a progreselor înregistrate faţã de criteriile specifice de politicã economicã detaliate în anexa nr. I la prezentul document, dupã obţinerea opiniei emise de CEF.
8. Eliberarea împrumutului va fi condiţionatã de semnarea şi intrarea în vigoare a angajamentului legal corespunzãtor (Acordul de împrumut) semnat de cãtre pãrţi.
9. Data eliberãrii fiecãrei rate sau tranşe din împrumut va fi agreatã de ambele pãrţi în conformitate cu Acordul de împrumut.
10. CEF va fi permanent informat de cãtre Comisie cu privire la posibilitatea refinanţãrii împrumutului sau restructurãrii condiţiilor financiare.
11. Banca Centralã Europeanã va acţiona în calitate de agent al Comisiei şi va transfera banii aferenţi ratelor sau tranşelor din împrumut în contul de euro al Ministerului Finanţelor Publice din România (Trezoreria) deschis la BNR, care va acţiona în calitate de agent pentru România.
12. Ministerul Finanţelor Publice va deschide un cont special la BNR pentru administrarea asistenţei financiare pe termen mediu din partea Comunitãţii. Acest cont special va fi un subcont al contului în euro deschis de Ministerul Finanţelor Publice la BNR.
13. Pe parcursul perioadei de implementare a asistenţei, autoritãţile din România vor pune fãrã întârziere la dispoziţia Comisiei toate informaţiile relevante în vederea monitorizãrii situaţiei economice şi financiare şi pentru evaluarea progresului condiţiilor economice şi mãsurilor de reformã specificate în anexa nr. II. Anterior eliberãrii celei de-a doua tranşe şi a celor ulterioare de cãtre Comisie, autoritãţile din România vor furniza Comisiei un raport de conformare cu privire la îndeplinirea condiţionalitãţilor ataşate tranşei respective.
14. Se vor asigura investigarea şi tratamentul corespunzãtor al tuturor suspiciunilor şi cazurilor de fraudã, corupţie sau orice altã activitate ilegalã în legãturã cu administrarea asistenţei pentru balanţa de plãţi din partea Comunitãţii Europene. Orice astfel de cazuri, precum şi mãsurile luate în legãturã cu acestea de cãtre autoritãţile competente din România vor fi raportate Comisiei fãrã întârziere.
15. Fãrã a prejudicia prevederile art. 27 din Statutul Sistemului European al Bãncilor Centrale şi al Bãncii Centrale Europene, Curtea Europeanã a Auditorilor va avea dreptul de a efectua toate controalele financiare sau auditurile considerate necesare în România în legãturã cu administrarea acestei asistenţe. Comisia, inclusiv Biroul European Antifraudã, va avea astfel dreptul de a trimite propriii oficiali sau reprezentanţi legali autorizaţi în vederea efectuãrii controalelor financiare sau tehnice ori auditurilor pe care le considerã necesare în România în legãturã cu aceastã asistenţã financiarã.
16. Comisia sau reprezentanţii legali autorizaţi ai acesteia pot efectua o evaluare independentã ex-post. Autoritãţile din România s-au angajat sã furnizeze toate informaţiile relevante necesare evaluãrii. Proiectul raportului de evaluare va fi pus la dispoziţia autoritãţilor din România pentru comentarii.
17. Autoritãţile din România vor asigura, în mod corespunzãtor, cooperarea strânsã cu CEF şi Comisia Europeanã.
18. Anexele constituie parte integrantã a prezentului memorandum de înţelegere.
19. Aceastã asistenţã financiarã din partea Comunitãţii este acordatã pe o perioadã de 3 ani, începând din prima zi dupã intrarea în vigoare a Deciziei Consiliului din 6 mai 2009.
20. Toate notificãrile aferente acestui memorandum de înţelegere vor fi transmise în mod valabil în scris la urmãtoarele adrese:

Pentru Comunitatea Europeanã:
Comisia Comunitãţilor Europene
Direcţia Generalã a Afacerilor Economice şi Financiare
B-1049 Bruxelles
Fax: +32-2 299.35.23

Pentru primul-ministru:
Cancelaria Primului-Ministru:
Piaţa Victoriei nr. 1, sectorul 1
Bucureşti 011791
Fax: +40 21 319 15 88

Pentru Ministerul Finanţelor Publice din România:
Ministerul Finanţelor Publice
Str. Apolodor nr. 17
Sectorul 5, Bucureşti 050741
Fax: +40 21 312 16 30

Pentru Banca Naţionalã a României:
Banca Naţionalã a României
Str. Lipscani nr. 25
Bucureşti 030031
Fax: +40 21 312 62 60
21. Pentru România Memorandumul de înţelegere va intra în vigoare dupã finalizarea procedurilor interne conform legilor din România. Memorandumul de înţelegere poate fi modificat cu acordul ambelor pãrţi prin intermediul unui act adiţional. Orice act adiţional în acest sens va fi parte integrantã a acestui memorandum de înţelegere şi va intra în vigoare în conformitate cu aceleaşi proceduri ca şi în cazul Memorandumului de înţelegere.

Semnat la Bruxelles şi la Bucureşti la 23 iunie 2009 în 5 exemplare originale în limba englezã.

ROMÂNIA,
reprezentatã de

Emil Boc,
prim-ministru

Gheorghe Pogea,
ministrul finanţelor publice

Mugur Constantin Isãrescu,
guvernatorul Bãncii Naţionale a României


COMUNITATEA EUROPEANÃ,
rprezentatã de Comisia Europeanã

Joaquin Almunia,
membru al Comisiei EuropeneANEXA I


CRITERII SPECIFICE DE POLITICÃ ECONOMICÃ

Decizia privind a doua tranşã şi tranşele ulterioare acordate de cãtre Comisie va fi condiţionatã de o analizã a progresului realizat în cadrul programului de reformã economicã din România. Anexa de faţã specificã acele criterii detaliate care vor fi evaluate pentru fiecare ratã.

A doua ratã [2009 Tr. 4]

A. Consolidarea fiscalã
* Progres în atingerea ţintei deficitului bugetului general revizuit pe anul 2009 de pânã la 5,1% din PIB (adicã 4,6% din PIB în termeni de numerar)
* Progres în reducerea (i) cheltuielilor de personal faţã de nivelul anului 2008, (ii) cheltuielilor cu bunurile şi serviciile, (iii) cheltuielilor cu subvenţiile şi (iv) cheltuielilor de capital pentru articole precum vehiculele şi echipamentele de birou.
* Guvernul transmite Parlamentului pentru aprobare bugetul pe anul 2010 pe baza cadrului bugetar pe termen mediu (CBTM), cu o ţintã a deficitului de 4,1% în termeni ESA 95 (adicã 3,6% în termeni de numerar).

B. Reforma guvernanţei fiscale
* Înregistrarea unui progres semnificativ în pregãtirea legii responsabilitãţii fiscale, care include (i) introducerea unui cadru obligatoriu bugetar pe termen mediu, (ii) stabilirea unor limite efective pentru bugetele suplimentare care majoreazã valoarea totalã a cheltuielii, (iii) asigurarea respectãrii limitelor bugetare de cãtre legislaţia cu impact bugetar adoptatã pe parcursul anului şi (iv) înfiinţarea unui consiliu fiscal independent care sã asigure prognoze de venituri şi prognoze macroeconomice independente pentru formularea bugetului, în raport cu care sã se poatã evalua proiecţiile oficiale, sã asigure monitorizarea evoluţiilor şi conformãrii cu ţintele fiscale prevãzute în legea bugetului, CBTM şi regulile bugetare. Prognozele emise de serviciile Comisiei trebuie folosite ca termen de referinţã pânã la implementarea integralã a consiliului fiscal.
* Guvernul transmite Parlamentului un CBTM pentru perioada 2010-2012 care sã acopere bugetul general consolidat. CBTM trebuie (i) sã aibã la bazã o regulã de cheltuieli multianualã care sã prevadã plafoane ale cheltuielilor publice pentru intervalul 2010-2012, (ii) sã includã ţinte ale balanţei fiscale pentru intervalul 2010-2012, (iii) sã includã o defalcare a proiecţiilor de cheltuieli conform clasificaţiei economice, (iv) sã includã proiecţii ale veniturilor defalcate pe principalele venituri fiscale şi (v) sã includã o regulã de venituri pentru bugetul general consolidat, regulã conform cãreia modul în care se alocã veniturile suplimentare faţã de cele anticipate se va specifica ex-ante în legea bugetului. Jumãtate din aceste venituri suplimentare non grant se va utiliza pentru diminuarea deficitului. În cazul bugetelor locale, CBTM va include limite generale ale împrumuturilor pentru intervalul 2010-2012.
* Pânã la sfârşitul lunii octombrie 2009, Parlamentul va adopta (i) legislaţia privind remunerarea în sistemul public, prin care se eliminã marea majoritate a sporurilor sau se introduc în salariul de bazã şi se majoreazã salariul de bazã ca procent din totalul remuneraţiei şi (ii) un cadru uniform şi comprehensiv de ierarhizare pentru corelarea remuneraţiei cu responsabilitãţile şi calificarea.
* Guvernul finalizeazã proiectul legislaţiei revizuite a pensiilor (i) prin care se realizeazã trecerea treptatã la indexarea pensiilor publice cu preţurile de consum faţã de indexarea cu salariile, (ii) se limiteazã posibilitatea majorãrii discreţionare a pensiilor, (iii) se introduc la contribuţie grupurile de angajaţi ai sistemului public care în prezent sunt excluse de la aceste contribuţii şi (iv) se creşte treptat vârsta de pensionare începând din anul 2015, în special la femei, ţinând cont de evoluţia speranţei de viaţã, având în vedere protejarea pensionarilor vulnerabili şi atingerea obiectivului de a avea în medie o ratã de înlocuire de 45% pentru persoanele care se pensioneazã.
* Guvernul a adoptat legislaţia prin care se reduce semnificativ numãrul de taxe şi de plãţi de taxe şi tarife din domeniul parafiscalitãţii. Progres în elaborarea legislaţiei prin care se implementeazã recomandãrile CE/FMI/BM în materie de administrare fiscalã.

C. Reglementare şi supervizare în sectorul financiar
* Amendarea legii bancare şi de lichidare pentru a putea rãspunde mai eficient şi în timp util în situaţii de dificultate. Obiectivul-cheie al amendamentelor va fi acela de a întãri atribuţiile administratorilor bãncilor plasate sub administrare specialã. Întãrirea puterilor de remediere ale Bãncii Naţionale a României prin prevederi care sã îi permitã acesteia sã solicite acţionarilor importanţi majorarea capitalului şi susţinerea financiarã a bãncii.
* Introducerea unor cerinţe mai detaliate de raportare a lichiditãţii în scopuri de supraveghere.

D. Reforme structurale
* Plan de acţiune pentru restructurarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi a agenţiilor de implementare, adoptat.
* Sub autoritatea Cabinetului Primului-Ministru, efectuarea unui inventar al autorizaţiilor şi permiselor legate de înregistrarea proprietãţii, operarea unei afaceri sau lucrãri de construcţii şi propunerea unui plan de simplificare.
* Guvernul adoptã un plan de intensificare a controalelor muncii nedeclarate. Planul trebuie sã conţinã ţinte cantitative privind numãrul de controale care urmeazã a fi efectuate.
* Guvernul transmite Parlamentului o propunere de modificare a legii falimentului pentru a scurta timpul necesar închiderii unei afaceri la mai puţin de un an.
* Guvernul finalizeazã o analizã a cheltuielilor publice destinate cercetãrii şi dezvoltãrii, care include şi recomandãri de politicã menite sã îmbunãtãţeascã eficienţa şi eficacitatea acestor cheltuieli.

A treia ratã [2010 Tr. 2]

A. Consolidarea fiscalã
* Atingerea ţintei de deficit de 5,1% din PIB în anul 2009.
* Atingerea reducerii planificate a (i) cheltuielilor de personal, asigurându-se în acelaşi timp mãcar o pãstrare în termeni nominali la nivel comparativ cu nivelul din anul 2008, (ii) cheltuielilor cu bunurile şi serviciile, (iii) subvenţiilor şi (iv) cheltuielilor de capital la articole precum vehicule şi echipamente de birou.
* Adoptarea de cãtre Parlament a bugetului pe anul 2010, în baza unui cadru bugetar pe termen mediu cu o ţintã a deficitului care sã nu depãşeascã 4,1% din PIB (adicã 3,6% din PIB în termeni de numerar). Aceastã ţintã este susţinutã de mãsuri concrete, cu principala ajustare pe partea de cheltuieli. Aceste mãsuri vor include, printre altele, o plafonare a cheltuielilor cu salariile în sistemul public. Acest buget va include o creştere de 0,5 pp a ratei de contribuţie la sistemul de pensii pilonul 2.

B. Reforma guvernanţei fiscale
* Parlamentul adoptã legea responsabilitãţii fiscale. Consiliul fiscal va fi pe deplin operaţional pentru formularea bugetarã 2011.
* Adoptarea de cãtre Parlament a cadrului bugetar pe termen mediu pentru 2010-2012, care îndeplineşte cerinţele menţionate mai sus.
* Progrese în implementarea sistemului reformat de salarizare în sectorul public.
* Adoptarea legislaţiei revizuite a pensiilor pânã la sfârşitul lunii decembrie 2009 şi aprobarea acesteia de cãtre Parlament nu mai târziu de 31 martie 2010.
* Guvernul transmite Parlamentului legislaţia de implementare a recomandãrilor CE/FMI/BM în materie de administrare fiscalã, acolo unde este cazul.

C. Supravegherea şi reglementarea în sectorul financiar
* Modificarea procedurilor pentru activarea asigurãrii la depozite, în sensul simplificãrii şi accelerãrii plãţilor. Conform noilor prevederi, garanţia la depozite se va plãti în termenul de 20 de zile lucrãtoare autorizat în directiva UE privind regimul garanţiilor la depozite.
* Întãrirea supervizãrii financiare şi sectoriale în concordanţã cu legislaţia relevantã a Uniunii Europene. Mãsurile de întãrire a supervizãrii financiare ar putea include, printre altele, (i) modificãrile legislative necesare în vederea asigurãrii numirii membrilor consiliilor autoritãţilor de supervizare pe baza calificãrilor tehnice şi a experienţei anterioare în domeniul supervizãrii în sectorul financiar şi (ii) prevederi prin care sã se asigure independenţa financiarã a autoritãţilor de supervizare şi îmbunãtãţirea procesului decizional atât la vârf, cât şi la nivelul mediu al conducerii.

D. Reforme structurale
* Adoptarea de cãtre Guvern a unui plan de acţiune care sã includã obiective de referinţã şi un calendar de implementare ce are la bazã rezultatul analizei funcţionale independente.
* Restructurarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi a agenţiilor de implementare, finalizatã.
* Progres în implementarea simplificãrii administrative privind autorizaţiile şi permisele.
* Progres înregistrat în implementarea planului de intensificare a controalelor care vizeazã munca nedeclaratã.
* Guvernul adoptã un plan de sporire a eficienţei şi eficacitãţii cheltuielilor publice de cercetare şi dezvoltare.
* Parlamentul adoptã legea modificatã a falimentului.

A patra ratã [2010 Tr. 4]

A. Consolidarea fiscalã
* Progres înregistrat în atingerea ţintei de deficit de 4,1% din PIB în anul 2010 (adicã 3,6% în termeni de numerar).
* Progres înregistrat în implementarea mãsurilor care stau la baza ţintei de deficit.
* Bugetul 2011 este în curs de pregãtire, cu o ţintã a deficitului public sub 3% din PIB, atât în termeni de numerar, cât şi ESA 95.

B. Reforma guvernanţei fiscale
* Asigurarea funcţionalitãţii depline a consiliului fiscal înfiinţat, care trebuie sã joace rolul destinat în formularea bugetului pentru anul 2011.
* Progres în implementarea sistemului reformat de salarizare în sectorul public.
* Progres în implementarea legii revizuite a pensiilor.
* Legislaţia revizuitã prin care se implementeazã recomandãrile CE/FMI/BM în materie de administrare fiscalã va intra în vigoare din iulie 2010.

C. Reforme structurale
* Progres în implementarea planului de acţiune bazat pe rezultatul analizei funcţionale independente.
* Progres în implementarea proiectului de simplificare administrativã pentru autorizaţii şi permise.
* Reformele planificate în sistemul de control al muncii nedeclarate sunt integral implementate.
* Progres în implementarea reformelor planificate în sectorul cercetare-dezvoltare.

A cincea ratã [2011 Tr. 2]

A. Consolidarea fiscalã
* Atingerea ţintei de deficit în anul 2010 de 4,1% din PIB.
* Realizarea plafonului de cheltuieli de personal pentru anul 2010.
* Adoptarea de cãtre Parlament a bugetului pe anul 2011, cu o ţintã a deficitului sub 3% din PIB în termeni ESA 95. Aceastã ţintã este susţinutã de mãsuri concrete, cu ajustarea principalã pe partea de cheltuieli. Mãsurile vor include, printre altele, plafonarea cheltuielilor cu salariile în sistemul public.

B. Reforma guvernanţei fiscale
* Evaluarea funcţionãrii CBTM, identificarea problemelor şi adoptarea de mãsuri pentru soluţionarea acestora.
* Progres în implementarea sistemului de salarizare în sectorul public.
* Progres în implementarea legii revizuite a pensiilor.

C. Reforme structurale
* Progres în implementarea planului de acţiune bazat pe rezultatul analizei funcţionale independente.
* Progres în implementarea proiectului de simplificare administrativã.
* Reformele planificate în sectorul cercetare-dezvoltare, implementate.
Pe tot parcursul implementãrii programului de asistenţã financiarã se va monitoriza performanţa în urmãtorul domeniu:
Inflaţie
Politica monetarã trebuie sã rãmânã axatã pe stabilitatea preţurilor şi atingerea ţintei de inflaţie stabilite de BNR (3,5% ± 1% la sfârşitul anului 2009 şi sfârşitul anului 2010).

ANEXA II


SISTEMUL DE MONITORIZARE ŞI RAPORTARE

Pe parcursul implementãrii asistenţei comunitare, autoritãţile relevante vor transmite Comisiei urmãtorii indicatori şi rapoarte, în mod periodic. În general, informaţiile pentru raportare furnizate altor creditori multilaterali şi bilaterali implicaţi în programul de asistenţã financiarã din care face parte asistenţa acordatã de Comunitate vor fi transmise în acelaşi timp şi Comisiei, cu excepţia cazurilor în care Comisia specificã faptul cã acestea nu sunt necesare.

Transmiterea datelor la Comisie
┌────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│ Date de transmis │ Periodicitate │
├────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┤
│ Se vor transmite de cãtre Ministerul Finanţelor Publice. │
├────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤
│Date lunare preliminare privind conturile │Lunar, în termen de 25 de zile de la │
│bugetului general consolidat │sfârşitul fiecãrei luni │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Date lunare privind cheltuielile cu salari- │Lunar, în termen de 30 de zile de la │
│ile în sistemul public (din bugetul general │sfârşitul fiecãrei luni │
│consolidat), numãrul de angajaţi şi salariul│ │
│mediu (inclusiv ponderea relativã a sala- │ │
│riului de bazã şi a sporurilor). Se va │ │
│adãuga o defalcare funcţionalã a acestor │ │
│date pe principalele entitãţi publice. │ │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Date finale trimestriale privind conturile │Date trimestriale în bazã numerar, în termen│
│bugetului general consolidat │de 35 de zile dela sfârşitul fiecãrui │
│ │trimestru │
│ │Date trimestriale pe bazã de angajamente, în│
│ │termen de 55 de zile de la sfârşitul │
│ │fiecãrui trimestru │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Deficitul bugetar al bugetului general con- │Trimestrial, cu un decalaj de 3 luni │
│solidat folosind definiţia ESA 95 în │ │
│formatul tabelului 10 din prognoza │ │
│serviciilor Comisiei │ │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Date preliminare privind finanţarea sub │Lunar, în termen de cel târziu 35 de zile de│
│linie pentru bugetul general consolidat │la sfârşitul fiecãrei luni │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Date finale privind finanţarea sub linie │Trimestrial, în termen de cel târziu 45 de │
│pentru bugetul general consolidat │zile de la sfârşitul fiecãrui trimestru │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Total cont plãţi şi arierate ale bugetului │Trimestrial, în termen de 55 de zile │
│general consolidat │ │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Total cont plãţi şi arierate ale bugetului │Lunar, în cursul lunii urmãtoare │
│de stat şi bugetului asigurãrilor sociale │ │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Arierate externe ale bugetului de stat │Imediat, atunci când apar │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Datoria publicã şi garanţiile noi emise de │Lunar, în decurs de o lunã │
│bugetul general consolidat │ │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Date lunare preliminare privind cheltuielile│Lunar, în termen de 25 de zile de la │
│primare ale bugetului general consolidat, │sfârşitul fiecãrei luni │
│fãrã fondurile UE │ │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Date lunare finale privind cheltuielile │Trimestrial, în termen de 35 de zile de la │
│primare ale bugetului general consolidat, │sfârşitul fiecãrui trimestru │
│fãrã fondurile UE │ │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Începând din 2010, balanţa operaţionalã, │Trimestrial, la 3 luni dupã sfârşitul │
│profituri, arierate şi cheltuieli de perso- │trimestrului │
│nal ale celor mai mari 30 de întreprinderi │ │
│publice pe total cheltuieli │ │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Date privind fondurile nerambursabile │Lunar, în termen de 3 sãptãmâni de la │
│acordate pe proiecte de Uniunea Europeanã │încheierea fiecãrei luni │
│(rambursãri şi avansuri), cheltuieli de │ │
│capital şi subvenţii acoperite din avansu- │ │
│rile UE sau eligibile pentru a fi rambursate│ │
│de cãtre UE în cadrul proiectelor finanţate │ │
│de Uniunea Europeanã care au fost agreate în│ │
│mod specific cu aceasta din urmã │ │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Situaţii lunare ale operaţiunilor din contul│Lunar, la sfârşitul fiecãrei luni │
│special │ │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Raport privind progresele înregistrate în │Lunar, la sfârşitul fiecãrei luni │
│îndeplinirea condiţionalitãţii politicilor │ │
├────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┤
│ Se vor transmite de cãtre Banca Naţionalã a României. │
├────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤
│Comisia va fi informatã neîntârziat în cazul│Imediat dupã apariţia situaţiei │
│unei pierderi neaşteptate a rezervelor de │ │
│mai mult de 600 milioane euro sau în cazul │ │
│în care rezerva valutarã scade sub pragul de│ │
󧓟 miliarde euro. │ │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Evoluţia rezervelor valutare, inclusiv │Din douã în douã sãptãmâni │
│informaţii privind intervenţiile BNR pe │ │
│piaţa de schimb valutar │ │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Active şi pasive ale autoritãţii monetare - │Lunar, în termen de 30 de zile de la │
│bilanţul monetar al Bãncii Naţionale a │sfârşitul fiecãrei luni*1) │
│României │ │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Active şi pasive ale sistemului bancar din │Lunar, în termen de 30 de zile de la │
│România - bilanţurile monetare agregate ale │sfârşitul fiecãrei luni │
│instituţiilor de credit │ │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Evoluţia finanţãrii externe a principalelor │Lunar, în termen de 20 de zile de la │
│bãnci cu capital strãin*2) │sfârşitul fiecãrei luni │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Fluxul finanţãrii externe în sectorul bancar│Lunar, în termen de 45 de zile de la │
│corporaţional şi guvernamental, inclusiv │sfârşitul fiecãrei luni │
│evoluţia aşteptatã în urmãtoarele 12 luni │ │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Raport privind situaţia lichiditãţii în │Lunar, în termen de 15 zile de la │
│sectorul bancar*3) │sfârşitul fiecãrei luni │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Raport privind evoluţia indicatorilor de │Trimestrial, în termen de 45 de zile de la │
│stabilitate financiarã │sfârşitul fiecãrui trimestru │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│Raport privind progresul înregistrat în │Lunar, la sfârşitul fiecãrei luni │
│îndeplinirea condiţionalitãţilor referitoare│ │
│la politici │ │
└────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘


-----------
*1) Pe mãsurã ce datele devin disponibile cu o frecvenţã mai mare, acestea vor fi comunicate CE.
*2) Toate formele de instrumente de debit şi de capital, precum şi depozitele nete furnizate celor 9 cele mai mari sucursale româneşti cu capital strãin de cãtre bãncile lor mamã.
*3)Poziţia lichiditãţii nete a BNR vizavi de sectorul bancar (inclusiv rezultatul operaţiunilor de pe piaţa deschisã, facilitãţi permanente).


ACORD DE ÎMPRUMUT
între Comunitatea Europeanã, în calitate de Împrumutãtor, şi
România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţionalã a României,
în calitate de agent al Împrumutatului*)
---------
*) Traducere.
5.000.000.000 euro
- 23 iunie 2009 -

Acest acord de împrumut (acordul) este încheiat de cãtre şi între Comunitatea Europeanã (denumitã în continuare CE sau Împrumutãtorul), reprezentatã de Comisia Comunitãţilor Europene (denumitã în continuare Comisia), şi România, acţionând prin Ministerul Finanţelor Publice (denumitã în continuare România sau Împrumutatul), reprezentatã de ministrul finanţelor publice, domnul Gheorghe Pogea, şi Banca Naţionalã a României, acţionând în calitate de agent în numele Împrumutatului (denumitã în continuare agentul Împrumutatului), reprezentatã de guvernatorul Bãncii Naţionale a României, domnul Mugur Constantin Isãrescu.
Preambul
Având în vedere cã:
(1) Regulamentul Consiliului (CE) nr. 332/2002 din 18 februarie 2002 de creare a unei facilitãţi prin care sã se asigure asistenţa financiarã pe termen mediu pentru balanţele de plãţi ale statelor membre (JO L 53, 23.2.2002, p. 1) a împuternicit Comisia în numele CE sã contracteze împrumuturi de pe piaţa de capital sau de la instituţiile financiare în scopul acordãrii de împrumuturi unuia sau mai multor state membre care întâmpinã dificultãţi sau sunt ameninţate de astfel de dificultãţi în legãturã cu balanţa lor de plãţi curente sau cu mişcãrile de capital;
(2) România a solicitat asistenţã financiarã pe termen mediu;
(3) Consiliul, prin Decizia sa 2009/459/CE din 6 mai 2009 (denumitã în continuare Decizia) a hotãrât sã acorde României, în baza Regulamentului (CE) nr. 332/2002 un împrumut în valoare maximã de 5.000.000.000 euro cu o scadenţã medie maximã de 7 ani. Împrumutul va fi disponibilizat în maximum 5 rate;
(4) împrumutul este acordat în coroborare cu un împrumut de la Fondul Monetar Internaţional (FMI) în valoare de 11,40 miliarde DST (aproximativ 12,95 miliarde euro), acordat în cadrul unui acord stand-by. Banca Mondialã a fost, de asemenea, de acord sã ofere un împrumut de 1 miliard euro, iar BEI şi BERD asigurã un sprijin suplimentar în sumã totalã de 1 miliard euro;
(5) împrumutul este condiţionat de mãsuri de politici economice menite sã susţinã durabilitatea balanţei de plãţi a României, dupã cum se stabileşte în art. 2 şi 3 ale Deciziei;
(6) condiţiile de politicã economicã ce vor fi respectate de România sunt prevãzute în Memorandumul de înţelegere semnat la data de 23 iunie 2009 între Comisie şi România şi Banca Naţionalã a României şi în memorandumurile de înţelegere ulterioare (adiţionale), dacã existã (denumite în continuare în mod colectiv Memorandum de înţelegere);
(7) prima ratã va fi eliberatã la intrarea în vigoare a Memorandumului de înţelegere şi a acestui acord de împrumut;
(8) eliberarea ratelor ulterioare primei rate va fi condiţionatã de decizia favorabilã a Comisiei, dupã consultarea cu Comitetul financiar şi economic, ce va avea la bazã constatãrile verificãrilor sale, conform cãreia politica economicã a României este în concordanţã cu programul de ajustare sau cu orice alte condiţii prevãzute de Consiliu sau în Memorandumul de înţelegere;
(9) Comisia va lansa la timpul cuvenit, în numele CE şi dupã acordul dat în scris de cãtre Împrumutat în legãturã cu condiţiile principale descrise aici, emisiuni de obligaţiuni sau orice alte operaţiuni financiare adecvate pentru sumele ce reprezintã principalul ratelor, încasãrile obţinute din acestea fiind apoi reîmprumutate Împrumutatului;
(10) contractele aferente emisiunilor de obligaţiuni sau oricãror altor operaţiuni financiare adecvate, inclusiv un posibil swap al ratelor dobânzilor, vor constitui parte integrantã a acestui acord, dupã cum se prevede în continuare;
(11) Banca Centralã Europeanã va acţiona ca agent al Împrumutãtorului (denumitã în continuare agentul Împrumutãtorului);
(12) autoritãţile Împrumutatului vor asigura mãsurile corespunzãtoare de combatere şi luptã împotriva fraudei, corupţiei şi a altor nereguli ce afecteazã asistenţa;
(13) Comisia, inclusiv Serviciul Anti-fraudã, va avea dreptul de a efectua controale şi inspecţii la faţa locului, iar Curtea Auditorilor va avea dreptul de a efectua audituri, atunci când este cazul, la faţa locului.
Prin urmare, pãrţile la prezentul acord au convenit urmãtoarele:

ART. 1
Suma împrumutului
1. Împrumutãtorul va disponibiliza în favoarea Împrumutatului un împrumut în sumã de pânã la 5.000.000.000 euro (cinci miliarde) în maximum 5 rate (fiecare dintre acestea fiind denumitã în continuare rata şi colectiv toate aceste rate fiind denumite în continuare împrumutul), în condiţiile şi termenii definiţi în Decizie, în memorandumul de înţelegere şi în acest acord.
2. Suma principalului primei rate este în valoare de 1.500.000.000 euro (un miliard cinci sute de milioane). Suma principalului fiecãreia dintre ratele ulterioare va fi prevãzutã în memorandumul de înţelegere în conformitate cu art. 3 din Decizie.
3. O ratã poate fi constituitã din una sau mai multe tranşe (denumitã/denumite în continuare tranşa/tranşele).
ART. 2
Scadenţa
1. Scadenţa medie a împrumutului nu va depãşi 7 ani. Aceasta se calculeazã în funcţie de datele de tragere ale respectivelor tranşe, utilizându-se formula prevãzutã în paragraful 3.
2. Scadenţa medie a tranşelor unei rate va fi astfel stabilitã încât scadenţa medie a împrumutului sã fie, în orice moment, în concordanţã cu paragraful 1.
3. Pentru a calcula scadenţele medii menţionate în paragrafele 1 şi 2 se va folosi urmãtoarea formulã:
Scadenţa medie a unei tranşe este perioada de timp dintre data tragerii respectivei tranşe şi media ponderatã a rambursãrilor sale de capital. Dacã R(1), R(2),..., R(n) sunt rambursãrile de capital la momentele t(1), t(2),..., t(n) de la data tragerii, scadenţa medie a tranşei este egalã cuR(1)t(1)+R(2)t(2)+...+R(n)t(n)
────────────────────────────────
R(1)+R(2)+...+R(n)Scadenţa medie a împrumutului este media ponderatã a scadenţei medii a tranşelor ce formeazã împrumutul la orice moment. Dacã M(1),M(2),...,M(m) este scadenţa medie a tranşelor care au totalizat A(1), A(2),...,A(m), atunci scadenţa medie a împrumutului este egalã cuM(1)A(1)+M(2)A(2)+...+M(m)A(m)
────────────────────────────────
A(1)+A(2)+...+A(m)ART. 3
Trageri, valoarea netã a tragerii şi condiţionalitãţi
1. Odatã ce Împrumutãtorul a decis eliberarea unei rate în conformitate cu Decizia şi cu memorandumul de înţelegere, Împrumutatul îi poate solicita Împrumutãtorului în scris, sub forma prevãzutã în anexa nr. 1, o ratã sau o tranşã din aceasta, dacã rata este formatã din mai multe tranşe, şi va propune şi accepta anticipat, dupã consultarea cu Împrumutãtorul, dimensiunea, scadenţa, rata maximã a dobânzii, caracterul fix sau variabil al acesteia, sumele nete minime şi alte caracteristici aferente ratei sau tranşei respective, considerate acceptabile de cãtre Împrumutat (denumitã în continuare solicitare de fonduri). Ori de câte ori se face referire în acest acord la o tranşã, aceasta se va considera a fi o ratã atunci când respectiva ratã este constituitã dintr-o singura tranşã.
2. În cadrul caracteristicilor solicitate de Împrumutat în solicitarea de fonduri, Împrumutãtorul va transmite Împrumutatului un aviz utilizând formularul prevãzut în anexa nr. 2, în care se stabilesc principalele condiţii aferente tranşei solicitate (denumit în continuare aviz de acceptare). Odatã ce Împrumutãtorul a transmis avizul de acceptare aferent solicitãrii de fonduri, va exista, de la momentul transmiterii acestui aviz, un contract obligatoriu între Împrumutãtor şi Împrumutat. Totuşi, obligaţia Împrumutãtorului de a disponibiliza o tranşã va fi condiţionatã de obţinerea fondurilor corespondente de pe pieţele internaţionale de capital. Împrumutãtorul va lansa, în numele CE, o emisiune de obligaţiuni sau o altã operaţiune financiarã pentru finanţarea sumei tranşei (operaţiunea financiarã).
3. Dupã executarea operaţiunii financiare, solicitarea de fonduri, avizul de acceptare şi copii ale contractului (contractelor) aferent fiecãrei operaţiuni financiare (denumite în continuare contracte de împrumut) vor constitui un contract de finanţare (denumit în continuare contract de finanţare) între Împrumutãtor şi Împrumutat şi vor fi parte integrantã a acestui acord.
4. Sumele nete ale tranşei vor fi egale cu sumele obţinute din operaţiunea financiarã, mai puţin valoarea agregatã a comisioanelor şi costurilor aferente operaţiunii financiare respective şi pregãtirii şi executãrii ei. Din sumele nete vor fi deduse de asemenea şi costurile menţionate în art. 7 paragraful 6, valoarea rezultatã reprezentând suma ce va fi viratã Împrumutatului (denumitã în continuare valoarea netã a tragerii).
5. Valoarea netã a tragerii tranşei va fi transferatã de cãtre agentul Împrumutãtorului la data primirii ei (data tragerii) în contul în euro al agentului Împrumutatului (BIC: NBORROBU) cont EUR 0D de la Banca de Decontãri Internaţionale, Bazel (BIC: BISBCHBB) via Banque de France (Safire), Paris (BIC: BDFEFRPPCCT), IBAN FR7630001000640000005532338, Ref.: "Asistenţã acordatã României de cãtre CE pentru balanţa de plãţi", sau în orice alt cont în euro indicat în scris de cãtre agentul Împrumutatului agentului Împrumutãtorului, o copie a acestei menţiuni fiind adresatã Împrumutatului cu cel puţin douã zile lucrãtoare înainte de data tragerii.
6. Obligaţia Împrumutãtorului de a transfera valoarea netã a tragerii Împrumutatului pentru prima tranşã a primei rate va fi condiţionatã de:
(1) primirea de cãtre Împrumutat a unei opinii juridice satisfãcãtoare pentru Împrumutãtor, emise de Ministerul Finanţelor Publice al Împrumutatului, în forma prevãzutã în anexa nr. 3.
Data acestei opinii juridice nu va fi ulterioarã datei solicitãrii de fonduri.
Împrumutatul se angajeazã sã îl informeze imediat pe Împrumutãtor dacã între data opiniei juridice şi data tragerii intervine vreun eveniment ce ar putea face ca vreuna dintre afirmaţiile din opinia juridicã sã devinã incorectã;
(2) primirea de cãtre Împrumutãtor de la Ministerul Finanţelor Publice al Împrumutatului a unui document oficial în care sunt indicate persoanele autorizate sã semneze solicitãrile de fonduri şi deci sã angajeze astfel în mod valabil Împrumutatul în contracte de finanţare, care sã conţinã specimenele de semnãturã ale acestor persoane;
(3) semnarea de cãtre Împrumutãtor, pe de o parte, şi de cãtre o bancã sau un sindicat de bãnci, pe de altã parte, a contractelor de împrumut şi primirea de cãtre agentul Împrumutãtorului la data tragerii a sumelor obţinute din operaţiunea financiarã de la bancã sau sindicatul de bãnci menţionate;
(4) neapariţia niciunei schimbãri negative care ar putea prejudicia în mod substanţial, dupã pãrerea Împrumutãtorului, ulterior consultãrii cu Împrumutatul, capacitatea Împrumutatului de a-şi respecta obligaţiile de platã asumate prin acest acord, şi anume de a asigura serviciul tranşei ce va fi finanţatã şi rambursarea ei.
7. Obligaţia Împrumutãtorului de a transfera valoarea netã a tragerii Împrumutatului pentru oricare dintre tranşele ulterioare va fi condiţionatã de:
(1) angajamentul Împrumutatului de a-l informa pe Împrumutãtor imediat în cazul în care intervine vreun eveniment ce ar putea face ca vreuna dintre afirmaţiile din opinia juridicã primitã de Împrumutãtor conform paragrafului 6 (1) al acestui articol sã devinã incorectã;
(2) semnarea de cãtre Împrumutãtor, pe de o parte, şi de cãtre o bancã sau un sindicat de bãnci, pe de altã parte, a contractelor de împrumut şi primirea de cãtre agentul Împrumutãtorului la data tragerii a sumelor obţinute din operaţiunea financiarã de la bancã sau sindicatul de bãnci menţionate;
(3) neapariţia niciunei schimbãri negative care ar putea prejudicia în mod substanţial, dupã pãrerea Împrumutãtorului, ulterior consultãrii cu Împrumutatul, capacitatea Împrumutatului de a-şi respecta obligaţiile de platã asumate prin acest acord, şi anume de a asigura serviciul tranşei ce va fi finanţatã şi rambursarea ei.
8. Tragerea unei tranşe nu va angaja, în nicio situaţie, niciuna dintre pãrţi la acordarea sau primirea cu împrumut a unei tranşe ulterioare. Împrumutatul va solicita orice tranşã ulterioarã de la Împrumutãtor în conformitate cu acest articol. Împrumutãtorul va lansa apoi procedura prevãzutã în acest articol.
9. Dreptul Împrumutatului de a solicita orice tranşã în baza acestui acord expirã pe data de 6 mai 2012.
ART. 4
Angajamente
1. Fiecare tranşã a împrumutului va constitui o obligaţie negarantatã, directã, necondiţionatã şi generalã a Împrumutatului şi va avea acelaşi rang (pari passu) ca toate celelalte împrumuturi şi obligaţii negarantate prezente şi viitoare ce decurg din datoriile prezente sau viitoare ale acestuia, definite în art. 8 paragraful 1 (g).
2. Împrumutatul se angajeazã ca, pânã la momentul la care întreaga sumã a principalului prevãzut în acest acord de împrumut va fi fost integral rambursatã şi toate dobânzile şi sumele suplimentare, dacã existã, prevãzute în acest acord, vor fi fost integral plãtite, cu excepţia privilegiilor enumerate în paragraful 4 al acestui articol, sã nu garanteze prin ipotecarea, garantarea sau acordarea altor privilegii asupra propriilor sale active ori venituri nicio datorie externã prezentã sau viitoare şi nicio garanţie ori asigurare de despãgubire acordatã în legãturã cu aceasta, decât dacã şi împrumutul beneficiazã de acelaşi rang (pari passu) şi pro rata într-o astfel de garanţie.
3. Împrumutatul se angajeazã sã nu solicite reeşalonarea împrumutului sau vreo scutire de datorie în legãturã cu împrumutul şi recunoaşte cã Împrumutãtorul va beneficia de aceeaşi calitate legalã, aceleaşi imunitãţi şi privilegii ca şi cele acordate instituţiilor financiare internaţionale. Împrumutatul se angajeazã de asemenea ca, în afara privilegiilor prevãzute în paragraful 4 al acestui articol, sã nu acorde prioritate înaintea Împrumutãtorului niciunui alt creditor.
4. Împrumutatul, în respectarea angajamentelor asumate prin paragraful 2, poate accepta numai urmãtoarele privilegii:
(1) privilegii asupra unei proprietãţi, acordate pentru garantarea preţului de achiziţie al acelei proprietãţi şi orice reînnoire sau prelungire a unui astfel de privilegiu care este limitat la proprietatea ce a fãcut iniţial obiectul sãu şi care garanteazã orice reînnoire sau prelungire a finanţãrii asigurate iniţial; şi
(2) privilegii asupra unor bunuri comerciale ce apar în cursul operaţiunilor bancare comerciale obişnuite (şi care expirã cel târziu într-un an de la acestea) pentru finanţarea importului sau exportului acestor bunuri în sau din ţara Împrumutatului; şi
(3) privilegii prin care se asigurã sau se garanteazã plata unor datorii externe contractate exclusiv pentru a se asigura finanţarea unui proiect de investiţii bine definit, cu condiţia ca proprietãţile pentru care se aplicã aceste privilegii sã fie proprietãţi ce fac obiectul respectivei finanţãri a proiectului sau sã fie venituri ori creanţe ce decurg din proiect; şi
(4) orice alte privilegii existente la data semnãrii acestui acord, cu condiţia ca aceste privilegii sã fie limitate la proprietãţile afectate în prezent de acestea şi la proprietãţile ce vor deveni afectate de astfel de privilegii în baza unor contracte în vigoare la data semnãrii acestui acord şi cu condiţia ca aceste privilegii sã garanteze sau sã asigure numai plata acelor obligaţii astfel garantate ori asigurate la data acestuia sau orice refinanţare a acestor obligaţii; şi
(5) toate celelalte privilegii şi drepturi statutare ce opereazã strict în virtutea legii şi ce nu pot fi evitate în mod justificat de cãtre Împrumutat.
Sintagma finanţarea unui proiect folositã în acest articol înseamnã orice finanţare a achiziţiei, construirii sau dezvoltãrii oricãror proprietãţi ce au legãturã cu un proiect, dacã entitatea ce asigurã acea finanţare agreeazã în mod expres sã priveascã proprietãţile finanţate şi veniturile generate de exploatarea acestor proprietãţi sau pierderile ori pagubele aferente acestora ca fiind principala sursã de rambursare a sumelor avansate.
5. Împrumutatul se angajeazã sã utilizeze valoarea netã a tragerii din împrumut în conformitate cu Decizia şi Memorandumul de înţelegere.
ART. 5
Dobânda
1. Rata dobânzii pentru fiecare tranşã şi termenele de platã a dobânzii vor fi cele stabilite în contractele de împrumut corespondente.
Împrumutatul va transfera suma dobânzii datorate în contul menţionat în art. 7 paragraful 3, la data transferului. Dobânda se va plãti de la data tragerii pânã la data-limitã. Data transferului va fi respectatã indiferent de sãrbãtorile oficiale din România.
2. Dacã Împrumutãtorul, datoritã condiţiilor de piaţã existente la momentul lansãrii emisiunii de obligaţiuni sau oricãrei alte operaţiuni financiare, nu poate obţine finanţare la nivelul ratelor maxime sau sub nivelul ratelor maxime menţionate în avizul de acceptare relevant, atunci Împrumutãtorul nu are obligaţia de a disponibiliza valoarea netã a tragerii unei tranşe în favoarea Împrumutatului. Totuşi, la solicitarea Împrumutatului, Împrumutãtorul îi poate propune Împrumutatului noi rate maxime ale dobânzii având în vedere condiţiile de piaţã existente.
3. La solicitarea Împrumutatului şi dacã, dupã aprecierea Împrumutãtorului, circumstanţele permit o îmbunãtãţire a ratei dobânzii unei tranşe, Împrumutãtorul poate restructura condiţiile financiare aplicabile tranşei, cu condiţia ca şi contractele de împrumut relevante sã permitã o astfel de restructurare sau ca Împrumutãtorul sã poatã renegocia contractele de împrumut în acest sens.
4. Dacã Împrumutatul nu îşi respectã obligaţia de a transfera principalul sau dobânda datoratã conform acestui acord la data transferului, Împrumutatul va plãti dobânda suplimentarã pentru suma respectivã (sau, dupã caz, valoarea acesteia pentru perioada în care este datoratã şi neplãtitã Împrumutãtorului) de la data transferului pânã la data achitãrii integrale, calculatã prin raportare la perioade succesive de dobândã (fiecare având durate pe care Împrumutãtorul le poate selecta periodic, prima perioadã începând la data relevantã a transferului şi, ori de câte ori este posibil, durata acestei perioade va fi de o sãptãmânã), la cea mai mare dintre urmãtoarele:
a) rata pe an fiind valoarea agregatã a:
(i) 2% pe an; şi
(ii) rata EURIBOR pentru durata respectivã;
sau
b) 2% pe an plus rata dobânzii pentru respectiva tranşã, stabilitã în paragraful 1 al acestui articol.
Dacã obligaţia de platã continuã sã nu fie îndeplinitã, aceastã ratã se va redetermina în conformitate cu prevederile acestui paragraf în ultima zi a fiecãrei asemenea perioade de dobândã şi dobânda neplãtitã conform acestui paragraf aferentã perioadelor de dobândã anterioare se va adãuga sumei dobânzii datorate la sfârşitul fiecãrei astfel de perioade de dobândã.
Dacã Împrumutatul nu îşi îndeplineşte obligaţia de a achita alte costuri sau cheltuieli datorate Împrumutãtorului la data la care acestea devin scadente conform acestui acord, Împrumutatul va plãti în plus toate costurile şi cheltuielile, inclusiv onorarii aferente serviciilor juridice, suportate de Împrumutãtor datoritã plãţii cu întârziere şi determinate de Împrumutãtor.
Totodatã, Împrumutatul se angajeazã sã plãteascã Împrumutãtorului toate dobânzile adiţionale şi toate costurile şi cheltuielile, inclusiv onorarii aferente serviciilor juridice, suportate şi datorate de Împrumutãtor ca rezultat al nerespectãrii de cãtre Împrumutat a oricãrei obligaţii asumate prin acest acord.
Agentul Împrumutãtorului îl va informa pe Împrumutat cu privire la detaliile privind calculul dobânzii şi mai ales cu privire la referinţa utilizatã pentru stabilirea EURIBOR, dacã este cazul.
ART. 6
Rambursarea şi opţiunea de platã anticipatã
1. Împrumutatul va rambursa suma principalului fiecãrei tranşe la datele şi în condiţiile stabilite în contractele de împrumut şi care îi sunt comunicate de cãtre agentul Împrumutãtorului.
Împrumutatul va transfera suma principalului datorat în contul menţionat în art. 7 paragraful 3 la data transferului. Data transferului va fi respectatã indiferent de sãrbãtorile oficiale din România.
2. Împrumutãtorul nu va include clauza de rambursare anticipatã în termenii şi condiţiile operaţiunii financiare decât dacã Împrumutatul a solicitat în mod explicit o astfel de clauzã în solicitarea de fonduri. Termenii şi condiţiile unei astfel de opţiuni de platã anticipatã pentru Împrumutat vor fi cele din opţiunea de platã anticipatã corespondentã pentru Împrumutãtor din contractele de împrumut. Dacã Împrumutatul doreşte sã îşi exercite opţiunea, el îl va informa pe Împrumutãtor cu privire la decizia sa de a plãti anticipat tranşa respectivã cu cel puţin o lunã înainte de data-limitã de notificare a rambursãrii anticipate din contractele de împrumut.
În cazul unei rambursãri anticipate, se va respecta data transferului.
ART. 7
Plãţi
1. Împrumutatul va transfera principalul şi dobânda datorate, aferente fiecãrei tranşe, cu cel puţin 7 zile lucrãtoare înaintea datei-limitã corespunzãtoare (data transferului). Sumele transferate vor rãmâne la agentul Împrumutãtorului pânã la data scadentã corespunzãtoare.
Toate plãţile ce vor fi efectuate de Împrumutat vor fi achitate fãrã taxe, comisioane şi fãrã orice alte deduceri pe toatã durata acestui acord.
2. Împrumutatul declarã cã toate plãţile şi transferurile efectuate în baza acestui acord, precum şi acordul în sine nu fac obiectul niciunei taxe sau impuneri de orice fel în ţara Împrumutatului şi nu vor face obiectul niciunei taxe sau impuneri de orice fel pe toatã durata acestui acord. Dacã totuşi Împrumutatul este obligat prin lege sã procedeze la astfel de deduceri, Împrumutatul va acoperi sumele suplimentare necesare astfel încât Împrumutãtorul sã primeascã integral sumele precizate în acest acord.
3. Toate plãţile vor fi fãcute de Împrumutat în euro în contul în euro al agentului Împrumutãtorului în TARGET2, TARGET2 participant SWIFT-BIC: ECBFDEFFBAC, TARGET2 titularul contului SWIFT-BIC ECBFDEFFBAC, Ref.: "Asistenţã acordatã României de cãtre CE pentru balanţa de plãţi", sau în orice alt cont indicat în scris de cãtre agentul Împrumutãtorului agentului Împrumutatului, cu cel puţin 6 zile lucrãtoare înainte de data relevantã a transferului.
4. Agentul Împrumutãtorului îl va informa pe Împrumutat şi pe agentul acestuia cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data transferului în legãturã cu suma principalului şi dobânda datoratã şi care trebuie plãtitã la acea datã şi în legãturã cu detaliile (rata dobânzii, perioada de dobândã) ce au stat la baza calculãrii dobânzii. Toate sumele datorate vor fi creditate în contul agentului Împrumutãtorului menţionat în paragraful 3, pânã cel târziu la 11,00 a.m., ora Frankfurtului, din data relevantã a transferului.
5. Împrumutatul va transmite agentului Împrumutãtorului o copie a instrucţiunilor sale de platã, cu cel puţin douã zile lucrãtoare înainte de data relevantã a transferului.
6. Împrumutatul se angajeazã sã plãteascã toate costurile şi cheltuielile efectuate şi datorate de cãtre Împrumutãtor în legãturã cu pregãtirea şi implementarea fiecãrei tranşe şi a operaţiunilor financiare corespondente, a contractelor de împrumut, precum şi orice alte costuri şi cheltuieli efectuate şi datorate de Împrumutãtor în legãturã cu aceste operaţiuni financiare şi orice costuri şi cheltuieli aferente pe toatã durata operaţiunii financiare. Aceste costuri şi cheltuieli ce vor fi suportate de Împrumutat pot include, printre altele, costuri aferente serviciilor juridice (cum ar fi costurile efectuate pentru obţinerea unor opinii juridice), costurile documentaţiei de împrumut, costurile ratingului, costurile de deplasare, dacã este cazul, şi comisioanele aferente serviciilor financiare ale operaţiunilor financiare, taxe, costuri de înregistrare şi costuri de publicare, dacã existã. Sumele menţionate mai sus vor fi plãtite de cãtre Împrumutat, cu excepţia cazului în care ele sunt deduse din sumele obţinute în conformitate cu art. 3 paragraful 4, în termen de o lunã de la notificarea de cãtre Împrumutãtor, aceastã notificare fiind însoţitã de documentele justificative.
7. a) Dacã Împrumutatul plãteşte o sumã pentru oricare dintre tranşe, care este mai micã decât valoarea totalã datoratã şi care trebuie plãtitã conform acestui acord, Împrumutatul renunţã prin prezentul la orice drept pe care l-ar putea avea de a repartiza suma astfel plãtitã pentru sumele datorate.
b) Suma astfel plãtitã în cadrul unei tranşe va fi utilizatã pentru acoperirea sumei datorate în urmãtoarea ordine: mai întâi onorarii şi cheltuieli, apoi dobânda datoratã pentru plata cu întârziere stabilitã conform art. 5 paragraful 4, în al treilea rând dobânda şi în al patrulea rând principalul, cu condiţia ca aceste sume sã fie datorate sau restante la platã în data respectivã.
ART. 8
Evenimente de neonorare a obligaţiilor de platã şi de rambursare anticipatã
1. Împrumutãtorul poate declara, prin comunicare scrisã transmisã Împrumutatului, cã suma restantã din principalul împrumutului este datoratã şi plãtibilã imediat, împreunã cu dobânda acumulatã, dacã:
a) Împrumutatul nu îşi îndeplineşte obligaţia de a transfera la data transferului orice platã de principal şi dobândã, integralã sau parţialã, în maniera şi valuta agreate în acest acord, în legãturã cu oricare dintre tranşe; sau
b) Împrumutatul nu plãteşte la scadenţa stabilitã orice platã de principal şi dobândã, integralã sau parţialã, în maniera şi valuta agreate în acest acord, în legãturã cu oricare dintre tranşe; sau
c) Împrumutatul nu îşi îndeplineşte o obligaţie asumatã prin acest acord, alta decât cele conţinute în Memorandumul de înţelegere, dar inclusiv obligaţia stabilitã în art. 4 paragraful 5, şi aceastã stare persistã timp de o lunã dupã ce Împrumutãtorul comunicã în scris situaţia Împrumutatului; sau
d) din orice motiv datorat unui act sau unei omisiuni a unei instituţii ori a unei persoane sau a altui organism ce are autoritatea legalã în ţara Împrumutatului, se considerã cã obligaţiile Împrumutatului prevãzute în acest acord nu sunt obligatorii pentru Împrumutat şi nu sunt executorii împotriva acestuia; sau
e) s-a stabilit cã în legãturã cu acest împrumut, Împrumutatul sau agentul Împrumutatului s-a angajat în orice act de fraudã ori corupţie sau în orice altã activitate ilegalã ce contravine intereselor financiare ale CE; sau
f) existã în cadrul oricãrui acord de împrumut anterior între Împrumutat, agentul Împrumutatului şi Comunitatea Europeanã, indiferent de sumã, sau în cadrul oricãrei datorii externe a Împrumutatului ce are o valoare agregatã a principalului mai mare de 50 de milioane euro o declaraţie de neonorare a obligaţiilor de platã conform definiţiei date în orice instrument ce guverneazã sau evidenţiazã acea datorie şi ca rezultat al acestei declaraţii de neonorare a obligaţiilor de platã are loc o accelerare a datoriei respective; sau
g) Împrumutatul nu îşi plãteşte în general datoriile externe atunci când acestea ajung la scadenţã sau declarã ori impune un moratoriu pe plata datoriei externe a Împrumutatului sau a unei datorii externe asumate ori garantate de acesta.
În sensul celor de mai sus, datorie externã a Împrumutatului înseamnã orice datorie contractatã, garantatã sau altfel asiguratã de cãtre Împrumutat ori de agentul Împrumutatului, care este fie:
(i) exprimatã într-o altã valutã decât moneda naţionalã a Împrumutatului; fie
(ii) obţinutã sau apãrutã (în orice valutã) în afara ţãrii Împrumutatului.
2. În eventualitatea unei încheieri anticipate a unui swap al ratei dobânzii, dacã existã, Împrumutatul, în loc sã asigure serviciul obligaţiilor de platã în cadrul swapului, va asigura serviciul datoriei pentru emisiunea de obligaţiuni sau pentru altã operaţiune financiarã.
3. Împrumutãtorul poate, fãrã a fi obligat sã facã acest lucru, sã îşi exercite drepturile conform acestui articol şi poate de asemenea sã le exercite numai parţial fãrã a prejudicia exercitarea în viitor a acestor drepturi.
4. Împrumutatul va rambursa toate costurile, cheltuielile, onorariile şi pierderile de dobândã apãrute şi plãtibile de cãtre Împrumutãtor ca urmare a unei rambursãri anticipate a oricãreia dintre tranşe, conform acestui articol. Pierderea de dobândã este diferenţa dintre rata dobânzii tranşei şi dobânda primitã de CE din reinvestirea sumelor rambursate anticipat, pe perioada cuprinsã între data rambursãrii anticipate şi data la care avea scadenţa operaţiunea financiarã sau la care aceasta poate fi încheiatã conform contractelor de împrumut.
ART. 9
Angajamente referitoare la inspecţii, combaterea fraudei şi audituri
1. Comisia, inclusiv Serviciul European Antifraudã, şi Curtea Europeanã a Auditorilor vor avea dreptul sã îşi trimitã agenţii proprii sau reprezentanţii autorizaţi sã efectueze orice controale tehnice ori financiare pe care le poate considera necesare în vederea gestionãrii acestei asistenţe.
2. Împrumutatul şi agentul Împrumutatului vor furniza informaţiile şi documentele relevante ce le pot fi solicitate în vederea acestor evaluãri, controale sau audituri şi vor lua toate mãsurile ce se impun pentru a facilita activitatea persoanelor mandatate sã le desfãşoare. Împrumutatul şi agentul Împrumutatului se angajeazã sã asigure accesul persoanelor menţionate în paragraful 1 la locurile şi incintele în care sunt pãstrate informaţiile şi documentele relevante.
3. Împrumutatul şi agentul Împrumutatului vor asigura investigarea şi acordarea unui tratament satisfãcãtor în toate cazurile de suspiciune ori fraudã, corupţie sau orice activitate ilegalã efectivã ce au legãturã cu gestionarea asistenţei CE pentru balanţa de plãţi, în detrimentul intereselor financiare ale CE. Toate aceste cazuri, precum şi mãsurile aferente lor ce au fost adoptate de autoritãţile competente naţionale vor fi raportate fãrã întârziere Comisiei.
ART. 10
Notificãri
Toate notificãrile legate de acest acord vor fi valabile dacã sunt transmise în scris şi cãtre:

Pentru Împrumutãtor:
Comisia Comunitãţilor Europene
Direcţia Generalã Afaceri Economice şi Financiare -
Unitatea L-3 - Managementul Programului Împrumuturi şi IFI
L-2920 Luxemburg

În atenţia: domnului Javier Garcia Lon, director de unitate
Tel.: (+352) 4301 36372
Fax: (+352) 4301 36599
Adresa SWIFT: EUCOLULL

Cu copie la agentul Împrumutãtorului:
Banca Centralã Europeanã
Kaiserstrasse 29
D-60311 Frankfurt pe Main

În atenţia: directorului Diviziei de Servicii Operaţiuni Financiare
Tel.: + 49 69 1344 7333
Fax: + 49 69 1344 6171
SWIFT BIC: ECBFDEFFBAC

Pentru Împrumutat:
Ministerul Finanţelor Publice
Str. Apolodor nr. 17
RO-050741 Bucureşti

În atenţia: domnului Ştefan Nanu
Tel.: + 4021 318 8689
Fax: + 4021 319 9818
SWIFT BIC: TREZROBU

Cu copie la agentul Împrumutatului:
Banca Naţionalã a României
Str. Lipscani nr. 25
RO-030031 Bucureşti

În atenţia: doamnei Lia Tase
Tel.: + 4021 312 0120
Fax: + 4021 315 1255
SWIFT BIC: NBORROBU

Toate notificãrile vor fi transmise prin poştã cu confirmare de primire. În caz de urgenţe, acestea pot fi transmise prin fax, Swift sau prin curier la adresele de mai sus şi confirmate fãrã întârzieri inutile prin poştã cu confirmare de primire. Notificãrile intrã în vigoare de la primirea efectivã a faxului, mesajului Swift sau scrisorii.
Toate documentele, informaţiile şi materialele ce vor fi furnizate în cadrul acestui acord vor fi în limba englezã sau în limba ţãrii Împrumutatului, însoţite de o traducere autorizatã în limba englezã, cu condiţia ca, în acest din urmã caz, varianta care prevaleazã în caz de divergenţã sã fie traducerea în limba englezã.
ART. 11
Diverse
1. Dacã una sau mai multe dintre prevederile cuprinse în acest acord este ori devine integral sau parţial nevalabilã, ilegalã ori neaplicabilã în orice sens, conform oricãrei legi aplicabile, valabilitatea, legalitatea şi aplicabilitatea celorlalte prevederi din acest acord nu vor fi în niciun fel afectate sau limitate. Prevederile ce sunt integral sau parţial nevalabile, ilegale ori neaplicabile vor fi interpretate şi deci implementate în spiritul şi sensul acestui acord.
2. Preambulul şi anexele la acest acord, Decizia, Memorandumul de înţelegere şi contractele de finanţare încheiate dupã semnarea acestui acord în legãturã cu acest acord şi contractele de împrumut incluzând, dupã caz, unul sau mai multe acorduri de distribuţie sau acorduri de subscriere, acorduri de agenţie ori acorduri de agenţie fiscalã, circulare de ofertã şi acorduri de swap constituie şi vor constitui parte integrantã a acestui acord.
Împrumutãtorul este total liber sã recurgã la operaţiuni financiare care finanţeazã şi tranşe din alte acorduri de împrumut. În acest caz, termenii financiari din aceste contracte de împrumut se aplicã Împrumutatului numai proporţional cu tranşa sa.
3. Scopul acestui acord este acela de a stabili condiţiile în care CE pune la dispoziţia Împrumutatului sumele obţinute din operaţiunile financiare corespondente contractate de CE în acest scop. Prin urmare, Împrumutatul şi CE acceptã faptul cã drepturile şi obligaţiile ce le revin sunt definite prin referire la documentaţia de împrumut corespondentã, dacã în acest acord nu se prevede altfel. În mod special, termenii contractelor de împrumut, ale cãror copii vor fi transmise Împrumutatului, vor fi aplicabili acestui acord. Totuşi, în cazul în care existã vreun conflict între termenii acestui acord şi vreun contract de împrumut, vor prevala termenii acestui acord.
4. O zi lucrãtoare înseamnã o zi în care este deschis pentru operare sistemul de plãţi TARGET2.
ART. 12
Legea şi jurisdicţia ce guverneazã acordul
1. Acest acord este guvernat de legea englezã şi va fi interpretat în conformitate cu aceasta.
2. Pãrţile se angajeazã sã înainteze, conform art. 238 din Tratatul de constituire a Comunitãţii Europene (denumit în continuare Tratatul CE), orice disputã ce poate apãrea în legãturã cu legalitatea, valabilitatea, interpretarea sau îndeplinirea acestui acord jurisdicţiei exclusive a Curţii de Primã Instanţã a Comunitãţilor Europene (CPI) şi arbitrajului acesteia, cu drept de apel la Curtea de Justiţie a Comunitãţilor Europene (CEJ) prevãzut în art. 225 din Tratatul CE.
Deciziile CEJ şi ale CPI, dupã caz, vor fi obligatorii şi aplicabile de cãtre pãrţi, cu excepţia cazurilor în care, în aşteptarea soluţionãrii unui apel de la CPI, CEJ suspendã, prin scutire interimarã, aplicarea unei decizii sau a oricãrei pãrţi a unei decizii a CPI, şi în cazul Comunitãţii Europene, fãrã a prejudicia aplicarea Protocolului privind privilegiile şi imunitãţile Comunitãţilor Europene.
3. Împrumutãtorul poate aplica orice decizie obţinutã de la CEJ sau CPI, prevãzutã în acest acord, sau orice alte drepturi împotriva Împrumutatului în instanţele din ţara Împrumutatului.
ART. 13
Intrarea în vigoare
1. Dupã semnarea sa de cãtre toate pãrţile, acest acord va intra în vigoare la data la care Împrumutãtorul primeşte notificarea oficialã sub forma opiniei juridice (anexa nr. 3 la acest acord) de la Împrumutat prin care se confirmã cã toate condiţiile constituţionale şi legale necesare intrãrii în vigoare a acestui acord şi angajamentul valabil şi irevocabil al Împrumutatului faţã de toate obligaţiile asumate de Împrumutat prin acest acord au fost îndeplinite.
2. Acordul va intra în vigoare cel târziu la 6 luni dupã semnarea sa. Dacã acordul nu a intrat în vigoare pânã la acea datã, pãrţile semnatare nu vor mai fi angajate de acest acord.
ART. 14
Semnarea Acordului
Acest acord se va semna de cãtre fiecare parte în 4 exemplare originale în limba englezã, fiecare dintre acestea constituind un instrument original.
ART. 15
Anexe
Anexele la acest acord vor constitui parte integrantã a acestuia:
1. formular de solicitare de fonduri;
2. formular de aviz de acceptare;
3. formular de opinie juridicã.

Semnat la Luxemburg la data de 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la data de 18 iunie 2009.

ROMÂNIA,
acţionând prin Ministerul Finanţelor Publice,
în calitate de Împrumutat,
reprezentatã de
Gheorghe Pogea,
ministrul finanţelor publice

BANCA NAŢIONALÃ A ROMÂNIEI,
în calitate de agent al Împrumutatului,
reprezentatã de
Mugur Constantin Isãrescu,
guvernator al Bãncii Naţionale a României

COMUNITATEA EUROPEANÃ,
reprezentatã de Comisia Comunitãţilor Europene,
în calitate de Împrumutãtor,
reprezentatã de
Javier Garcia Lon,
şef de unitate

Marjut Santoni,
şef adjunct de unitate


ANEXA 1

Antetul autoritãţilor române

Prin fax şi apoi prin poştã cu confirmare de primire:
Comisia Europeanã
Direcţia Generalã Afaceri Economice şi Financiare -
Unitatea L-3 - Managementul Programului Împrumuturi şi IFI
L-2920 Luxemburg
Fax: +352 4301 36599

Copie la Banca Centralã Europeanã
[Introduceţi adresa]
Fax: [*]

Copie la Banca Naţionalã a României
[Introduceţi adresa]
Fax: [*]

Subiect: Asistenţa acordatã României de cãtre CE pentru balanţa de plãţi - Solicitare de fonduri pentru a [numãrul tranşei [*] din] rata [*]

Stimaţi domni,
Facem referire la Acordul de împrumut încheiat între Comunitatea Europeanã, în calitate de Împrumutãtor, şi România, în calitate de Împrumutat, pentru o sumã maximã de 5.000.000.000 euro, semnat la [*] 2009 (Acordul de împrumut) şi intrat în vigoare în urma transmiterii cãtre Împrumutãtor a opiniei juridice a Împrumutatului din data de [*] 2009. Termenii definiţi în Acordul de împrumut vor avea aceeaşi semnificaţie şi în acest document.
1. Prin prezenta solicitãm în mod irevocabil încheierea unui contract de finanţare pentru a [ [*] tranşã a] ratei [*] în baza şi în conformitate cu Acordul de împrumut, în termenii urmãtori:
a) valoarea nominalã a tranşei [/ratei] sã fie [*] euro;
b) valoarea minimã netã a tragerii tranşei [/ratei] sã fie de [*] euro;
c) rambursarea capitalului tranşei[/ratei] sã fie:┌─────────────────────────┬───────────────────────────┐
│ Data (ani) │ Rambursarea de capital │
│ │ (f2Ş) │
├─────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 0 │ Rambursare │
├─────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │
└─────────────────────────┴───────────────────────────┘d) în consecinţa, scadenţa medie a acestei tranşe[/rate] este fixatã la [*] ani, iar scadenţa medie a împrumutului este de [*] ani, în conformitate cu art. 2 din Acordul de împrumut.
2. Ca rata a dobânzii solicitãm o [ratã fixã a dobânzii/ratã variabila a dobânzii].
3. [Rata fixã nominalã a dobânzii nu va depãşi [*] % pe an.]/[Rata variabilã nominalã a dobânzii nu va depãşi [*] luni EURIBOR plus [*] % pe an.]
Plãţile de dobânzi se vor efectua la [*] luni dupã data tragerii, ultima având loc în aceeaşi datã în care are loc ultima rambursare de capital. În cazul ratei variabile a dobânzii, frecvenţa plãţilor va coincide cu termenul EURIBOR-ului ales.
4. Baza de numarare a zilelor se va stabili în contractul de împrumut.
5. [Prin prezenta autorizãm în mod irevocabil Împrumutãtorul sã ia în considerare opţiunea utilizãrii swap-urilor de rate ale dobânzii pentru a obţine cele mai favorabile condiţii financiare pentru aceastã tranşã [/ratã], dacã circumstanţele pieţei impun acest lucru.]
6. Confirmãm şi suntem de acord ca tragerea fondurilor se va face în conformitate cu şi condiţionat de:
a) emiterea de cãtre Împrumutãtor a unui aviz de acceptare; şi
b) convingerea în orice moment a Împrumutãtorului cã fondurile corespondente îi sunt puse la dispoziţie de o contraparte de pe pieţele internaţionale de capital, în termeni şi condiţii ce sunt acceptabile pentru el, şi sunt în concordanţã cu termenii stabiliţi în aceastã solicitare de fonduri şi în avizul de acceptare.
7. Confirmam, de asemenea, şi suntem de acord cã:
a) dupa transmiterea de cãtre Împrumutator a avizului de acceptare aferent acestei solicitari de fonduri, se va încheia în mod automat un contract de finanţare între noi şi Împrumutator pentru tranşa [/rata] solicitata. Ulterior, vom primi o copie a contractelor de împrumut relevante ce conţin termenii şi condiţiile detaliate ale contractului de finanţare;
b) daca noi, Împrumutatul, nu am solicitat în mod expres în aceasta solicitare de fonduri opţiunea de plata anticipata, aceasta alegere este definitiva pentru aceasta tranşa [/ratã];
c) lista semnaturilor autorizate sa angajeze în mod valabil Împrumutatul în contracte de finanţare transmisa de ministrul finanţelor publice pe data de [*] ramâne valabila şi aplicabila;
d) nu a intervenit niciun eveniment care sa faca incorecta vreuna dintre declaraţiile date în opinia juridica transmisa Împrumutatorului pe data de [*].

Cu stima,

ANEXA 2

COMISIA EUROPEANÃ
DIRECŢIA GENERALÃ AFACERI ECONOMICE ŞI FINANCIARE
Operaţiuni financiare, managementul programului şi legatura cu IFI

Prin fax şi apoi prin poşta cu confirmare de primire:
[Introduceţi datele de contact ale Împrumutatului]

Copie la Banca Centrala Europeana
[Introduceţi adresa]
Fax: [*]

Copie la Banca Naţionala a României
[Introduceţi adresa]
Fax: [*]

[Copie la [*]
[Introduceţi adresa]
Fax: [*] ]

Subiect: Asistenţa acordata României de cãtre CE pentru balanţa de plaţi - aviz de acceptare a termenilor financiari pentru a [[*] tranşa din] rata [*] de [*] euro

Stimaţi domni,
Facem referire la Acordul de împrumut încheiat între Comunitatea Europeana, în calitate de Împrumutator, şi România, în calitate de Împrumutat, pentru o suma maxima de 5.000.000.000 euro semnat la [*] 2009 (Acordul de împrumut). Termenii definiţi în Acordul de împrumut vor avea aceeaşi semnificaţie şi în acest document.
Confirmam prin prezenta ca am primit solicitarea dumneavoastra de fonduri pentru a [[*] tranşa din] rata [*] pe data de [*].
Comunitatea Europeana intenţioneaza sa lanseze o operaţiune financiara pentru finanţarea mai sus menţionatei tranşe[/rate] de [*] euro, în conformitate cu termenii pe care i-aţi agreat în solicitarea de fonduri şi cu urmatorii:
Valoare nominala [*] euro
Data tragerii: planificata pentru [saptamâna]
Valoarea minima neta a tragerii [*] euro, aşa cum este definita în solicitarea
dumneavoastra de fonduri
Acest aviz este condiţionat de capacitatea CE de a încheia operaţiunea financiara în termenii indicaţi mai sus. În cazul în care CE nu poate obţine aceşti termeni, atunci ea nu va avea nicio obligaţie de a disponibiliza fondurile. În aceasta situaţie, conform articolului 5 paragraful 2 din Acordul de împrumut, Împrumutatul îi poate solicita Împrumutatorului sa propuna noi rate maxime ale dobânzii.
Va asiguram ca în orice caz CE, în negocierile sale cu bancile, va face toate demersurile pentru a obţine cel mai mic cost de finanţare.

Cu stima,
Comunitatea Europeanã
Comisia Europeanã


ANEXA 3

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
DEPARTAMENTUL JURIDIC
(Va fi emisã cu antetul oficial al Ministerului)
[Bucureşti, data]
Comisia Comunitãţilor Europene
Direcţia Generalã Afaceri Economice şi Financiare
Direcţia L - Operaţiuni financiare, managementul programului şi legãtura cu IFI
Unitatea L3 - Managementul Programului împrumuturi şi IFI
L-2920 Luxemburg

Subiect: Acordul de împrumut încheiat între Comunitatea Europeanã (în calitate de Împrumutãtor) şi România (în calitate de Împrumutat) şi Banca Naţionalã a României (în calitate de agent al Împrumutatului) pentru o sumã maximã de 5.000.000.000 euro

Stimaţi domni,
În calitatea mea de director al Departamentului Juridic al Ministerului Finanţelor Publice din România fac referire la Acordul de împrumut mai sus menţionat şi la anexele acestuia ce constituie parte integrantã a lui (denumite împreunã în continuare Acordul de împrumut), încheiat între România (denumitã în continuare Împrumutat) şi Comunitatea Europeanã (denumitã în continuare Împrumutãtor) pe data de [*] 2009.
Garantez cã am toatã competenţa necesarã pentru a emite aceastã opinie juridicã în legãturã cu Acordul de împrumut în numele Împrumutatului.
Am examinat originalele Acordului de împrumut. Am studiat, de asemenea, prevederile relevante din legile naţionale şi internaţionale aplicabile Împrumutatului şi agentului sãu, mandatele semnatarilor şi alte documente pe care le-am considerat necesare sau adecvate. De asemenea, am efectuat şi alte investigaţii şi am analizat aspectele juridice pe care le-am considerat relevante pentru opinia exprimatã prin prezenta.
Termenii utilizaţi şi nedefiniţi în aceastã opinie vor avea semnificaţia stabilitã în Acordul de împrumut.
Condiţionat de cele de mai sus, opinia mea este cã:
1. Conform prevederilor <>art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 109/2008 , cu modificãrile ulterioare, Guvernul, în numele României, este autorizat sã contracteze obligaţii de natura datoriei publice guvernamentale numai prin Ministerul Finanţelor Publice, ce are atribuţiile de a contracta direct, în numele statului, şi de a rambursa împrumuturile de stat, inclusiv costurile aferente acestora, în vederea susţinerii balanţei de plãţi, şi coroborat cu prevederile corespondente din <>Normele metodologice de aplicare a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.470/2007 (denumite în continuare Norme metodologice) şi modificate ulterior prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 468/2009 .
2. În temeiul celor menţionate mai sus şi luând în considerare prevederile <>art. 5 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã şi pe cele ale <>art. 29 alin. (2) din Legea nr. 312/2004 din 28 iunie 2004 privind Statutul Bãncii Naţionale a României, Ministerul Finanţelor Publice, reprezentând Guvernul României, în numele României, şi Banca Naţionalã a României, acţionând în calitate de agent în numele României, au negociat şi încheiat Acordul de împrumut cu Comunitatea Europeanã (în calitate de Împrumutãtor) pentru o sumã maximã de 5.000.000.000 euro.
3. Conform prevederilor <>pct. 4.1.i) alin. 7 din Normele metodologice , Memorandumul de înţelegere şi Acordul de împrumut au fost semnate în mod corespunzãtor la [introduceţi locul] pe data de [introduceţi data] iunie 2009, în numele României, de domnul Gheorghe Pogea, ministrul finanţelor publice, în calitate de reprezentant legal al României, în baza mandatului deplin nr. [] emis în data de [] de Ministerul Afacerilor Externe, cu aprobarea domnului Traian Bãsescu, Preşedintele României. Prin aceastã semnare a Acordului de împrumut, Împrumutatul este angajat în mod valabil şi irevocabil sã îndeplineascã toate obligaţiile ce îi revin prin acesta. În mod special, prevederile Acordului de împrumut referitoare la stabilirea de contracte de finanţare în legãturã cu tragerile sunt pe deplin valabile conform legii române.
4. În mod special, semnarea, transmiterea şi derularea de cãtre Împrumutat a Acordului de împrumut: (i) au fost autorizate în mod corespunzãtor prin toate consimţãmintele, autorizaţiile şi aprobãrile necesare; şi (ii) nu au încãlcat şi nu vor încãlca nicio prevedere sau decizie aplicabilã a niciunei autoritãţi competente.
5. Prin urmare, nimic din acest acord nu contravine sau nu limiteazã drepturile Împrumutatului de a efectua plãţi punctuale şi efective în valoare egalã cu orice sumã datoratã pentru principal, dobândã sau alte comisioane conform Acordului de împrumut.
6. Acordul de împrumut este întocmit în forma juridicã corectã, în conformitate cu legile României, având efect obligatoriu împotriva Împrumutatului şi agentului. Aplicarea dispoziţiilor Acordului de împrumut nu contravine prevederilor obligatorii din legea românã, ordinii publice din România, tratatelor internaţionale sau principiilor general acceptate de drept internaţional pe care Împrumutatul este obligat sã le respecte.
7. Pentru a se asigura legalitatea, valabilitatea şi aplicabilitatea Acordului de împrumut nu este necesarã depunerea, înregistrarea sau evidenţierea sa la nicio instanţã sau autoritate din România.
8. Niciun fel de impozite, taxe, sau tarife impuse de România sau de orice autoritate fiscalã a acesteia nu sunt datorate în legãturã cu semnarea şi executarea Acordului de împrumut şi nici în legãturã cu vreo platã sau transfer de principal, dobândã, comisioane ori alte sume datorate conform Acordului de împrumut.
9. Nu sunt necesare autorizaţii de control al schimbului şi nu vor fi plãtite niciun fel de taxe sau comisioane la transferul sumelor datorate conform Acordului de împrumut.
10. Cosemnarea Acordului de împrumut de cãtre domnul Mugur Constantin Isãrescu, guvernatorul Bãncii Naţionale a României, îl angajeazã în mod valabil şi legal pe agent.
11. Alegerea legii engleze ca lege care sã guverneze Acordul de împrumut este o alegere valabilã obligatorie pentru Împrumutat conform legii române.
12. Împrumutatul a acceptat în mod legal, efectiv şi irevocabil jurisdicţia exclusivã a Curţii de Justiţie a Comunitãţilor Europene şi Curţii de Primã Instanţã a Comunitãţilor Europene în ceea ce priveşte Acordul de împrumut şi orice decizie a acestor instanţe va fi definitivã şi aplicabilã în România.
13. Nici Împrumutatul şi niciuna dintre proprietãţile sale nu sunt imune, pe motive de suveranitate sau pe alte motive, faţã de jurisdicţia, confiscarea - înainte sau dupã judecare - ori executarea în legãturã cu orice acţiune sau procedurã ce ţine de Acordul de împrumut, cu excepţia acelor active ce aparţin proprietãţii publice a Împrumutatului, conform <>art. 136 din Constituţia României, republicatã , şi <>art. 11 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia.
14. Ratificarea Memorandumului de înţelegere şi a Acordului de împrumut s-a fãcut prin Ordonanţa de urgenţã a Guvernului [introduceţi nr. data] în conformitate cu dispoziţiile <>art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã , ale <>art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã şi ale <>pct. 4.1.i) alin. 8 din Normele metodologice .
Prin urmare, în conformitate cu cele mentionate, Guvernul României a aprobat Memorandumul de înţelegere şi Acordul de împrumut prin Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. [] din data de [].
Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. [] din data de [] prin care se ratificã Memorandumul de înţelegere şi Acordul de împrumut a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. [] din data de [] şi transmisã spre ratificare Parlamentului României, în conformitate cu dispoziţiile <>art. 115 alin. (5) din Constituţia României, republicatã .
15. Suma împrumutului, precizatã în art. 1 din Acordul de împrumut, va fi primitã de Împrumutat în rate, în conformitate cu Memorandumul de înţelegere şi în termenii şi condiţiile stabilite în Acordul de împrumut şi în contractele de finanţare.
16. În concluzie, Acordul de împrumut a fost corect semnat şi toate obligaţiile Împrumutatului ce decurg din Acordul de împrumut sunt valabile, obligatorii şi aplicabile în termenii lor, nimic altceva nemaifiind necesar pentru ca acestea sã creeze efecte.

----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016