Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDONANTA DE URGENTA nr. 78 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unor masuri organizatorice in domeniul afacerilor europene
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 78 din 21 septembrie 2011  privind stabilirea unor masuri organizatorice in domeniul afacerilor europene    Twitter Facebook
Cautare document

ORDONANTA DE URGENTA nr. 78 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unor masuri organizatorice in domeniul afacerilor europene

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 26 septembrie 2011

    Fondurile structurale şi de coeziune reprezintã una dintre principalele surse de investiţii în infrastructura României.
    Luându-se în considerare gradul redus de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune, se impune ca Ministerul Afacerilor Europene sã coordoneze procesul de absorbţie a fondurilor, în scopul accelerãrii susţinute a acestui proces şi al înlãturãrii oricãror disfuncţionalitãţi.
    Constatându-se cã neaplicarea mãsurilor cuprinse în prezenta ordonanţã de urgenţã ar avea consecinţe grave asupra realizãrii procesului de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune, precum şi asupra proiectelor naţionale de dezvoltare a infrastructurii,
    ţinând seama de faptul cã neadoptarea de mãsuri imediate, prin ordonanţã de urgenţã, ar conduce la reale dificultãţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimã a relaţiei Guvernului României cu structurile europene,
    în considerarea faptului cã elementele menţionate vizeazã interesul public şi constituie o situaţie extraordinarã, a cãrei reglementare nu poate fi amânatã,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã, şi al Hotãrârii Parlamentului României nr. 14/2011 privind completarea structurii şi componenţei Guvernului,

    Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.

    ART. 1
    (1) Ministerul Afacerilor Europene se organizeazã şi funcţioneazã ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridicã, în subordinea Guvernului.
    (2) Ministerul Afacerilor Europene, împreunã cu Ministerul Afacerilor Externe, coordoneazã procesul de gestionare a ansamblului afacerilor europene, în vederea asigurãrii participãrii eficiente a României în procesul de luare a deciziilor la nivelul Uniunii Europene.
    (3) Ministerul Afacerilor Europene, împreunã cu Ministerul Afacerilor Externe, coordoneazã procesul de formulare a poziţiilor naţionale care sunt promovate în cadrul structurilor Uniunii Europene şi urmãreşte respectarea angajamentelor României decurgând din calitatea de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv a celor care rezultã din Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeanã.
    (4) Ministerul Afacerilor Europene coordoneazã procesul de asigurare a compatibilitãţii legislaţiei naţionale cu actele legislative ale Uniunii Europene, asigurã, în domeniile proprii de competenţã, activitatea de reprezentare a statului român în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a celorlalte instituţii europene, monitorizeazã şi sprijinã îndeplinirea angajamentelor rezultate din strategiile şi programele naţionale adoptate în contextul politicilor europene.
    (5) Ministerul Afacerilor Europene îndeplineşte rolul de autoritate de coordonare a instrumentelor structurale, având responsabilitatea coordonãrii pregãtirii, dezvoltãrii, armonizãrii şi funcţionãrii cadrului legislativ, instituţional, procedural şi programatic pentru gestionarea instrumentelor structurale.
    (6) În scopul asigurãrii coordonãrii interministeriale a procesului de formulare a poziţiei naţionale privind iniţiativele europene legislative şi fãrã caracter legislativ, în coordonarea Ministerului Afacerilor Europene funcţioneazã Comitetul de coordonare a afacerilor europene, organism de lucru, fãrã personalitate juridicã şi cu caracter decizional, înfiinţat prin hotãrâre a Guvernului. Modalitatea de înfiinţare a Comitetului de coordonare a afacerilor europene, precum şi organizarea şi funcţionarea acestuia se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului.
    ART. 2
    (1) La data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã, Ministerul Afacerilor Europene preia activitatea Departamentului pentru Afaceri Europene, care se desfiinţeazã, precum şi activitatea Autoritãţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, departament în cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi subordonat direct primului-ministru, denumitã în continuare ACIS, care se reorganizeazã ca direcţie generalã în cadrul Ministerului Afacerilor Europene.
    (2) Ministerul Afacerilor Europene preia activitatea, posturile şi personalul Departamentului pentru Afaceri Europene şi ale ACIS.
    (3) În termen de maximum 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã, Ministerul Afacerilor Europene preia de la Departamentul pentru Afaceri Europene, respectiv de la Secretariatul General al Guvernului în ceea ce priveşte ACIS, pe bazã de protocol de predare-preluare, numãrul de posturi, structura de personal preluatã, personalul aferent, cu menţinerea drepturilor salariale stabilite potrivit legii, la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã, prevederile bugetare aferente activitãţii Departamentului pentru Afaceri Europene şi ACIS pe anul 2011, execuţia bugetarã pânã la momentul predãrii-preluãrii, precum şi patrimoniul, reprezentând toate bunurile, precum şi drepturile şi obligaţiile deţinute de Departamentul pentru Afaceri Europene şi ACIS asupra acestora.
    (4) Ministerul Afacerilor Europene se substituie în toate drepturile şi obligaţiile preluate de Secretariatul General al Guvernului pentru ACIS, decurgând din toate actele normative, contractele, convenţiile, înţelegerile, protocoalele, memorandumurile şi acordurile. Ministerul Afacerilor Europene se substituie în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din toate actele normative, contractele, convenţiile, înţelegerile, protocoalele, memorandumurile şi acordurile în care fostul Departament pentru Afaceri Europene este parte.
    (5) Ministerul Afacerilor Europene se substituie în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din litigiile în care sunt pãrţi fostul Departament pentru Afaceri Europene, respectiv Secretariatul General al Guvernului pentru ACIS.
    ART. 3
    Ministerul Afacerilor Europene exercitã urmãtoarele funcţii:
    I. în domeniul coordonãrii/gestionãrii fondurilor europene:
    a) de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale, în sensul prevãzut la art. 7 din Hotãrârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    b) de reglementare privind stimularea financiarã a personalului care gestioneazã fonduri europene şi privind structurile din cadrul ministerelor şi instituţiilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare acordate României prin instrumentul de preaderare PHARE, instrumentul financiar provizoriu Facilitatea de tranziţie, fondurile structurale şi de coeziune şi Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European 2004-2009, numãrul şi structura posturilor, criteriile de încadrare a personalului pe funcţii specifice şi procentul ce urmeazã a fi acordat personalului potrivit art. 1 şi 2 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiarã a personalului care gestioneazã fonduri europene, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    c) de autoritate de management pentru Programul operaţional Asistenţã tehnicã, în sensul prevãzut la art. 17 din Hotãrârea Guvernului nr. 457/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    d) de coordonator naţional al asistenţei în raport cu Uniunea Europeanã, conform prevederilor memorandumurilor de înţelegere dintre Guvernul României şi Comisia Europeanã;
    e) de punct naţional de contact pentru programele de înfrãţire instituţionalã cu statele care beneficiazã de finanţãri nerambursabile din partea Uniunii Europene;
    f) de punct naţional de contact pentru Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European 2004-2009;
    g) de punct naţional de contact pentru Programul de cooperare norvegian pentru creştere economicã şi dezvoltare durabilã 2004-2009;
    II. în domeniul afacerilor europene:
    a) de coordonare interministerialã, împreunã cu Ministerul Afacerilor Externe, în vederea elaborãrii poziţiilor României pe problematica afacerilor europene;
    b) de coordonare, monitorizare şi susţinere a îndeplinirii angajamentelor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv a celor prevãzute în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeanã, precum şi a strategiilor naţionale şi programelor elaborate în contextul politicilor europene;
    c) de punct tehnic de contact şi responsabil naţional în problematica Strategiei "Europa 2020";
    d) de coordonare a procesului de asigurare a compatibilitãţii legislaţiei naţionale cu actele legislative ale Uniunii Europene, cu excepţia asigurãrii compatibilitãţii cu actele legislative ale Uniunii Europene a acordurilor internaţionale încheiate de România în baza Legii nr. 590/2003 privind tratatele;
    e) de reprezentare a României la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi la celelalte instituţii europene, în procedurile contencioase şi necontencioase;
    f) de organizare şi coordonare a Centrului Naţional SOLVIT;
    g) de punct naţional de contact pentru problematica Pieţei Interne.
    ART. 4
    (1) Pentru realizarea funcţiilor sale, Ministerul Afacerilor Europene este inclus în circuitul informaţional al sistemului naţional de coordonare a afacerilor europene, care se instituie prin hotãrâre a Guvernului, şi solicitã autoritãţilor şi instituţiilor publice din cadrul administraţiei publice centrale şi locale informaţii necesare desfãşurãrii activitãţii sale.
    (2) Ministerul Afacerilor Europene stabileşte raporturi de colaborare cu instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii Europene, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe - Reprezentanţei permanente a României pe lângã Uniunea Europeanã.
     (3) Ministerul Afacerilor Europene este autorizat sã emitã ordine şi instrucţiuni pentru instituţiile a cãror activitate are impact direct sau indirect asupra procesului de gestionare a instrumentelor structurale, în vederea implementãrii corecte şi eficiente a acestor fonduri nerambursabile.
    ART. 5
    Finanţarea Ministerului Afacerilor Europene se asigurã de la bugetul de stat.
    ART. 6
    (1) Un secretar de stat va coordona atribuţiile preluate de la Departamentul pentru Afaceri Europene.
    (2) Un secretar de stat coordoneazã activitatea ACIS.
    ART. 7
    (1) În cadrul Ministerului Afacerilor Europene funcţioneazã agentul guvernamental, însãrcinat cu reprezentarea României în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a Tribunalului Uniunii Europene, precum şi a celorlalte instituţii europene, conform art. 3 pct. II lit. e).
    (2) Agentul guvernamental are rang de subsecretar de stat, fiind numit şi eliberat din funcţie prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului afacerilor europene.
    (3) Numirea şi eliberarea din funcţie a agentului guvernamental se comunicã grefei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, respectiv grefei Tribunalului Uniunii Europene, precum şi celorlalte instituţii europene.
    ART. 8
    (1) În scopul exercitãrii funcţiei prevãzute la art. 3 pct. II lit. e), autoritãţile şi instituţiile publice sunt obligate sã trimitã agentului guvernamental, la cererea şi în termenul stabilit de acesta, toate actele, datele şi informaţiile necesare.
    (2) Ministerul Afacerilor Europene, prin agentul guvernamental, coordoneazã şi supravegheazã fundamentarea, de cãtre autoritãţile şi instituţiile publice, a poziţiilor naţionale ce urmeazã a fi comunicate instituţiilor europene, respectiv a fi transmise şi/sau susţinute înaintea instanţelor europene.
    ART. 9
    (1) În activitatea sa, agentul guvernamental va acorda prioritate soluţionãrii aspectelor problematice, evitând declanşarea litigiilor în care statul român are calitatea de pârât în faţa instanţelor europene.
    (2) În cazul în care, pentru o perioadã care nu depãşeşte 3 luni, agentul guvernamental este în imposibilitate absolutã de a realiza funcţia prevãzutã la art. 3 pct. II lit. e), acesta o poate delega unei persoane cu atribuţii în acest sens din cadrul Ministerului Afacerilor Europene.
    (3) Dacã termenul prevãzut la alin. (2) este depãşit, atunci primul-ministru, la propunerea ministrului afacerilor europene, decide numirea unui înlocuitor, pe perioadã determinatã sau nedeterminatã, dupã caz.
    ART. 10
    (1) În structura organizatoricã a Ministerului Afacerilor Europene funcţioneazã direcţii generale, direcţii, servicii, birouri şi compartimente.
    (2) Numãrul de posturi, atribuţiile şi structura organizatoricã a Ministerului Afacerilor Europene se aprobã prin hotãrâre a Guvernului.
    ART. 11
    (1) Ministerul Afacerilor Europene desemneazã dintre specialiştii sãi consilieri şi/sau experţi care îşi vor desfãşura activitatea în cadrul Reprezentanţei permanente a României pe lângã Uniunea Europeanã.
    (2) Personalului trimis în cadrul Reprezentanţei permanente a României pe lângã Uniunea Europeanã îi sunt aplicabile dispoziţiile legale în vigoare privind drepturile personalului trimis în misiune permanentã în strãinãtate.
    ART. 12
    (1) În termen de maximum 7 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã, Ministerul Afacerilor Europene va supune Guvernului spre adoptare proiectul de hotãrâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Europene.
    (2) Pânã la data intrãrii în vigoare a hotãrârii Guvernului prevãzute la alin. (1), în realizarea funcţiilor prevãzute la art. 3 şi a mãsurilor şi obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare pe perioada 2009-2012, activitatea structurilor care se preiau în cadrul ministerului nou-înfiinţat potrivit prezentei ordonanţe de urgenţã este supusã dispoziţiilor cuprinse în actele normative privind organizarea şi funcţionarea acestor structuri.
    ART. 13
    În cuprinsul actelor normative care vizeazã activitatea Departamentului pentru Afaceri Europene şi ACIS, sintagma "Departamentul pentru Afaceri Europene", respectiv sintagma "Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale" se înlocuiesc cu sintagma "Ministerul Afacerilor Europene", iar sintagma "secretarul general al Guvernului" se înlocuieşte cu sintagma "ministrul afacerilor europene".
    ART. 14
    (1) Se autorizeazã Ministerul Finanţelor Publice sã introducã modificãrile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţã în structura bugetului de stat şi în bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2011, în volumul şi structura bugetelor Secretariatului General al Guvernului şi Ministerului Afacerilor Europene, la propunerea secretarului general al Guvernului şi a ministrului afacerilor europene, pe baza protocoalelor de predare-preluare.
    (2) Se autorizeazã ordonatorii principali de credite ai Secretariatului General al Guvernului şi ai Ministerului Afacerilor Europene sã detalieze modificãrile prevãzute la alin. (1) pe articole şi alineate de cheltuieli în structura bugetelor proprii şi sã introducã modificãrile corespunzãtoare în anexele la acestea.
    (3) Modificãrile în execuţia bugetului de stat ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţã se efectueazã pe baza protocoalelor de predare-preluare şi a instrucţiunilor comunicate de Ministerul Finanţelor Publice ordonatorilor principali de credite.
    (4) Se autorizeazã Ministerul Finanţelor Publice sã vireze lunar la bugetul de stat sumele aferente drepturilor prevãzute la art. 38 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru personalul din cadrul ACIS care se preia la Ministerul Afacerilor Europene, pentru anul 2011.
    (5) Cu sumele virate potrivit alin. (4) se majoreazã lunar veniturile bugetului de stat şi cheltuielile de personal ale Ministerului Afacerilor Europene, prin diminuarea în mod corespunzãtor a veniturilor şi cheltuielilor Ministerului Finanţelor Publice, aprobate potrivit art. 38 alin. (1) din Legea nr. 286/2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (6) Pânã la introducerea modificãrilor prevãzute la alin. (1) în bugetul de stat, în bugetul fondurilor externe nerambursabile şi în bugetele ordonatorilor principali de credite, finanţarea structurilor preluate se asigurã din bugetele ordonatorilor de credite existenţi înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã.
    ART. 15
    Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã se abrogã:
    a) Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 133/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Afaceri Europene în subordinea primului-ministru, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    b) art. 1-2 şi 4-6 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 26/2011 privind stabilirea unor mãsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului şi al unor ministere, precum şi pentru stabilirea unor mãsuri financiar-bugetare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 21 martie 2011.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                       Secretarul general al Guvernului,
                           Daniela Nicoleta Andreescu

               Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
                                 Sulfina Barbu

                        p. Ministrul afacerilor externe,
                                Anton Niculescu,
                                secretar de stat

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 21 septembrie 2011.
    Nr. 78.

                                    --------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016