Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 67 din 29 iunie 2005  cu privire la rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2005    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA DE URGENTA nr. 67 din 29 iunie 2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2005

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 4 iulie 2005
    Masurile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta vizeaza necesitatea modificarii structurii veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului asigurarilor pentru somaj pe anul 2005, ca urmare a aparitiei unor prioritati determinate de politicile si strategiile sectoriale in domeniile: protectiei sociale, prin recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, politicii fiscal-bugetare, prin modificarea cotelor de contributii pentru asigurari sociale si revizuirii prognozelor unor indicatori macroeconomici si sociali pe anul 2005.
    Avand in vedere faptul ca recalcularea pensiilor din sistemul public are un impact semnificativ in plan social si reprezinta unul dintre obiectivele principale, cu caracter de urgenta, ale Programului de guvernare,
    luand in considerare faptul ca bugetul asigurarilor sociale de stat se inscrie in categoria fondurilor publice cu impact semnificativ in plan social, rectificarea de urgenta a acestuia servind cu precadere interesului public general si imediat,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, si avand in vedere dispozitiile art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    Bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2005, aprobate prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.128 din 30 noiembrie 2004, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
    ART. 2
    (1) Sinteza modificarilor bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2005, detaliata, la venituri, pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 1/04.
    (2) Sinteza modificarilor cheltuielilor bugetare pe anul 2005, pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 2/04.
    (3) Sinteza modificarilor fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli si anexele la aceasta sunt prevazute in anexa nr. 3/04.

    CAP. II
    Structura si regimul veniturilor bugetare

    ART. 3
    La veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2005 se aproba urmatoarele influente:

                                                             - miliarde lei -
                                                             ----------------
    VENITURI - TOTAL +5.622,4
    din care:
    Venituri curente +17.249,0
    din acestea:
    a) venituri fiscale: +17.420,2
     - impozite directe +17.420,2
       din care:
       - contributii pentru asigurari sociale +17.322,6
       - contributii de asigurare pentru accidente +97,6
         de munca si boli profesionale
    b) venituri nefiscale -171,2
     - subventii -11.626,6

    CAP. III
    Regimul si destinatiile cheltuielilor bugetare

    ART. 4
    In structura economica, influentele privind cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2005 se prezinta astfel:

                                                             - miliarde lei -
                                                             ----------------
    CHELTUIELI - TOTAL +4.302,8
    din care:
    1. Cheltuieli curente +4.462,4
     din acestea:
       a) cheltuieli de personal +36,5
       b) cheltuieli materiale si servicii -408,7
       c) transferuri +4.805,3
       d) dobanzi +29,3
    2. Cheltuieli de capital -143,3
    3. Rambursari de credite, plati de dobanzi si -16,3
       comisioane la credite
       - rambursari de credite externe -9,0
       - plati de dobanzi si comisioane -7,3

    ART. 5
    (1) In vederea monitorizarii cheltuielilor de personal prevazute in bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2005, ordonatorul principal de credite va transmite Ministerului Finantelor Publice, in termen de 15 zile de la publicarea prezentei ordonante de urgenta, repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal.
    (2) Ordonatorul principal de credite are obligatia de a lua, in conditiile legii, toate masurile necesare pentru incadrarea in cheltuielile de personal aprobate potrivit prezentei ordonante de urgenta.
    ART. 6
    (1) Cheltuielile social-culturale, care se finanteaza de la bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2005, se majoreaza cu suma de 4.413,2 miliarde lei, prin diminuarea cheltuielilor materiale si servicii cu suma de 392,1 miliarde lei si majorarea transferurilor cu suma de 4.805,3 miliarde lei.
    (2) Cheltuielile social-culturale, pe capitole de cheltuieli, se majoreaza cu suma de 4.977,4 miliarde lei pentru asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si alte indemnizatii si se diminueaza cu suma de 564,2 miliarde lei pentru indemnizatii, ajutoare si alte prestatii sociale pentru accidente de munca si boli profesionale.
    ART. 7
    (1) Cheltuielile pentru alte actiuni care se finanteaza de la bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2005 se diminueaza cu suma de 139,6 miliarde lei, din care: cheltuieli materiale si servicii cu suma de 16,5 miliarde lei, cheltuieli de capital cu suma de 143,3 miliarde lei si rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite cu suma de 16,3 miliarde lei, si se majoreaza cu 36,5 miliarde lei cheltuielile de personal.
    (2) Cheltuielile pentru alte actiuni, pe capitole de cheltuieli, se diminueaza cu suma de 150,5 miliarde lei pentru administrarea fondului sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si se majoreaza cu suma de 10,9 miliarde lei pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
    ART. 8
    (1) Diferenta dintre costul biletelor de odihna si contributia incasata de la beneficiarii acestora, pentru biletele utilizate in anii 2003 si 2004, neregularizata cu bugetul de stat pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ramane cheltuiala definitiva a bugetului asigurarilor sociale de stat.
    (2) Pentru anul 2005, regularizarea diferentei dintre costul biletelor de odihna si contributia incasata de la beneficiarii acestora se face in limita sumei de 108,0 miliarde lei, alocata de la bugetul de stat, eventuala suma neregularizata ramanand cheltuiala definitiva a bugetului asigurarilor sociale de stat.

    CAP. IV
    Dispozitii referitoare la bugetele fondurilor speciale

    ART. 9
    Veniturile totale ale bugetului asigurarilor pentru somaj se majoreaza cu suma de 1.013,3 miliarde lei, cheltuielile totale se diminueaza cu suma de 1.350,5 miliarde lei, iar excedentul se suplimenteaza cu suma de 2.363,8 miliarde lei.
    ART. 10
    (1) Sinteza modificarilor bugetului asigurarilor pentru somaj pe anul 2005, detaliata, la venituri, pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 1/06.
    (2) Sinteza modificarilor cheltuielilor bugetare pe anul 2005, pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 2/06.
    (3) Sinteza modificarilor fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli si anexele la aceasta sunt prevazute in anexa nr. 3/06.
    (4) Suma totala care poate fi utilizata pentru acordarea de credite, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 560,0 miliarde lei.
    (5) Prevederile art. 5 se aplica si bugetului asigurarilor pentru somaj.

    CAP. V
    Dispozitii finale

    ART. 11
    Aplicarea prevederilor art. 14 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile ulterioare, referitoare la indemnizatia membrilor comisiilor de concurs si ai comisiilor de solutionare a contestatiilor, se suspenda pana la data de 31 decembrie 2005.
    ART. 12
    Dupa intrarea in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, se repartizeaza si creditele bugetare retinute conform prevederilor art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare.
    ART. 13
    Anexele nr. 1/04-3/04 si 1/06-3/06*) fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

                                 PRIM-MINISTRU
                            CALIN POPESCU-TARICEANU

                                Contrasemneaza:
                                ---------------
                         Ministrul finantelor publice,
                                 Ionel Popescu

                               Ministrul muncii,
                       solidaritatii sociale si familiei,
                                 Gheorghe Barbu


    Bucuresti, 29 iunie 2005.
    Nr. 67.


    ANEXA 1/04

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                                       BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
                                                   pe anul 2005
                                                    - SINTEZA -


                                                                                              - mii lei -
┌─────┬─────┬──────┬────┬─────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐
│Capi-│Sub- │Titlu/│Ali-│ │ Program │ │ Program │
│ tol │capi-│ Ar- │neat│ Denumire indicator │ actualizat │ Influente │ rectificat │
│ │ tol │ticol │ │ │ │ │ │
├─────┴─────┴──────┴────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│0001 04 │VENITURI - TOTAL │166.323.529.647│ 5.622.417.971│171.945.947.618│
│0002 │I. VENITURI CURENTE │154.588.884.000│ 17.249.063.618│171.837.947.618│
│0003 │A. VENITURI FISCALE │153.089.491.000│ 17.420.257.618│170.509.748.618│
│0004 │A1. IMPOZITE DIRECTE │153.089.491.000│ 17.420.257.618│170.509.748.618│
│0904 │CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI SOCIALE │147.496.900.000│ 17.322.660.618│164.819.560.618│
│ 02 │Contributii pentru asigurari sociale │ │ │ │
│ │datorate de angajatori │ 98.517.040.000│ 15.384.031.233│113.901.071.233│
│ 03 │Contributii pentru asigurari sociale de │ │ │ │
│ │stat datorate de salariati si alte │ │ │ │
│ │persoane asimilate │ 44.553.956.000│ 1.637.664.385│ 46.191.620.385│
│ 07 │Contributii pentru asigurari sociale │ │ │ │
│ │datorate de alte persoane asigurate │ 2.001.434.000│ 135.690.000│ 2.137.124.000│
│ 08 │Contributii pentru asigurari sociale │ │ │ │
│ │datorate de persoanele aflate in somaj │ 2.424.470.000│ 165.275.000│ 2.589.745.000│
│1104 │CONTRIBUTII DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE│ │ │ │
│ │DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE │ 5.592.591.000│ 97.597.000│ 5.690.188.000│
│ 01 │Contributii de asigurare pentru accidente│ │ │ │
│ │de munca si boli profesionale datorate de│ │ │ │
│ │angajatori │ 5.512.961.000│ 97.597.000│ 5.610.558.000│
│ 02 │Contributii de asigurare pentru accidente│ │ │ │
│ │de munca si boli profesionale datorate de│ │ │ │
│ │alte persoane fizice care incheie │ │ │ │
│ │asigurare │ 78.190.000│ │ 78.190.000│
│ 03 │Contributii de asigurare pentru accidente│ │ │ │
│ │de munca si boli profesionale pentru │ │ │ │
│ │someri pe durata practicii profesionale │ 1.440.000│ │ 1.440.000│
│1900 04 │B. VENITURI NEFISCALE │ 1.499.393.000│ -171.194.000│ 1.328.199.000│
│2204 │DIVERSE VENITURI │ 1.499.393.000│ -171.194.000│ 1.328.199.000│
│ 10 │Alte venituri pentru asigurarile de │ │ │ │
│ │accidente de munca si boli profesionale │ 300.000.000│ │ 300.000.000│
│ 13 │Contributii pentru bilete de tratament si│ │ │ │
│ │odihna │ 813.289.000│ -171.194.000│ 642.095.000│
│ 30 │Incasari din alte surse │ 386.104.000│ │ 386.104.000│
│3700 04 │VI. SUBVENTII │ 11.734.645.647│-11.626.645.647│ 108.000.000│
│3704 │SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT │ 11.734.645.647│-11.626.645.647│ 108.000.000│
│ 04 │Subventii primite de bugetul asigurarilor│ │ │ │
│ │sociale de stat │ 11.734.645.647│-11.626.645.647│ 108.000.000│
│5004 │BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT │161.430.147.833│ 4.302.849.336│165.732.997.169│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │161.041.255.833│ 4.462.444.541│165.503.700.374│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 607.677.868│ 36.505.506│ 644.183.374│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 5.352.177.444│ -408.660.444│ 4.943.517.000│
│ 38 │TRANSFERURI │154.648.847.521│ 4.805.350.479│159.454.198.000│
│ 49 │DOBANZI │ 432.553.000│ 29.249.000│ 461.802.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 323.207.000│ -143.340.000│ 179.867.000│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI │ │ │ │
│ │SI COMISIOANE LA CREDITE │ 65.685.000│ -16.255.205│ 49.429.795│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de│ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 65.685.000│ -16.255.205│ 49.429.795│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 36.240.000│ -8.970.000│ 27.270.000│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 29.445.000│ -7.285.205│ 22.159.795│
│5700 04 │Partea a III-a CHELTUIELI │ │ │ │
│ │SOCIAL-CULTURALE │157.631.861.521│ 4.413.218.479│162.045.080.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │157.631.861.521│ 4.413.218.479│162.045.080.000│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 2.983.014.000│ -392.132.000│ 2.590.882.000│
│ 38 │TRANSFERURI │154.648.847.521│ 4.805.350.479│159.454.198.000│
│6004 │ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, │ │ │ │
│ │AJUTOARE SI INDEMNIZATII │156.718.393.521│ 4.977.407.479│161.695.801.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │156.718.393.521│ 4.977.407.479│161.695.801.000│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 2.892.132.000│ -392.132.000│ 2.500.000.000│
│ 38 │TRANSFERURI │153.826.261.521│ 5.369.539.479│159.195.801.000│
│ 22 │Pensii de asigurari sociale │145.244.590.521│ 5.784.065.723│151.028.656.244│
│ 23 │Indemnizatii pentru incapacitate │ │ │ │
│ │temporara de munca din cauza de boala │ │ │ │
│ │obisnuita sau accident in afara muncii │ 1.403.186.000│ -200.000.000│ 1.203.186.000│
│ 24 │Indemnizatii pentru concedii de │ │ │ │
│ │maternitate si ingrijirea copiilor │ 1.288.154.000│ -200.000.000│ 1.088.154.000│
│ 26 │Ajutoare acordate asiguratilor pentru │ │ │ │
│ │decese si proteze │ 74.348.000│ -25.248.000│ 49.100.000│
│ 27 │Ajutoare acordate pensionarilor pentru │ │ │ │
│ │decese si proteze │ 1.752.090.000│ │ 1.752.090.000│
│ 28 │Tratament balnear si odihna │ 2.892.132.000│ -392.132.000│ 2.500.000.000│
│ 29 │Concediu platit pentru cresterea copiilor│ │ │ │
│ │pana la 2 ani │ 3.875.143.000│ 29.471.756│ 3.904.614.756│
│ 31 │Compensatii pentru pensiile refugiatilor │ │ │ │
│ │greci repatriati │ 188.750.000│ -18.750.000│ 170.000.000│
│6104 │INDEMNIZATII, AJUTOARE SI ALTE PRESTATII │ │ │ │
│ │SOCIALE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI│ │ │ │
│ │PROFESIONALE │ 913.468.000│ -564.189.000│ 349.279.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 913.468.000│ -564.189.000│ 349.279.000│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 90.882.000│ │ 90.882.000│
│ 38 │TRANSFERURI │ 822.586.000│ -564.189.000│ 258.397.000│
│ 01 │Indemnizatii pentru incapacitate │ │ │ │
│ │temporara de munca din cauza de boala │ │ │ │
│ │profesionala sau accident de munca │ 297.450.000│ -264.189.000│ 33.261.000│
│ 02 │Ajutoare acordate asiguratilor pentru │ │ │ │
│ │decese si proteze │ 17.240.000│ │ 17.240.000│
│ 03 │Tratament balnear si odihna │ 39.528.000│ │ 39.528.000│
│ 04 │Indemnizatii pe durata cursurilor de │ │ │ │
│ │calificare si reconversie │ 84.476.000│ -50.000.000│ 34.476.000│
│ 05 │Compensatii pentru atingerea integritatii│ 206.880.000│ -150.000.000│ 56.880.000│
│ 06 │Prestatii si servicii pentru reabilitare │ │ │ │
│ │medicala │ 36.234.000│ │ 36.234.000│
│ 07 │Costul cursurilor de calificare si de │ │ │ │
│ │reconversie │ 15.120.000│ │ 15.120.000│
│ 50 │Alte cheltuieli privind asigurarea pentru│ │ │ │
│ │accidente de munca si boli profesionale │ 216.540.000│ -100.000.000│ 116.540.000│
│7100 04 │Partea a VI-a ALTE ACTIUNI │ 3.365.733.312│ -139.618.143│ 3.226.115.169│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.976.841.312│ 19.977.062│ 2.996.818.374│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 607.677.868│ 36.505.506│ 644.183.374│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 2.369.163.444│ -16.528.444│ 2.352.635.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 323.207.000│ -143.340.000│ 179.867.000│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI │ │ │ │
│ │SI COMISIOANE LA CREDITE │ 65.685.000│ -16.255.205│ 49.429.795│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de│ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 65.685.000│ -16.255.205│ 49.429.795│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 36.240.000│ -8.970.000│ 27.270.000│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 29.445.000│ -7.285.205│ 22.159.795│
│7304 │CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI │ 3.279.992.126│ -150.543.506│ 3.129.448.620│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.923.500.126│ 12.460.699│ 2.935.960.825│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 588.441.324│ 35.335.123│ 623.776.447│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 2.335.058.802│ -22.874.424│ 2.312.184.378│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 290.807.000│ -146.749.000│ 144.058.000│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI │ │ │ │
│ │SI COMISIOANE LA CREDITE │ 65.685.000│ -16.255.205│ 49.429.795│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de│ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 65.685.000│ -16.255.205│ 49.429.795│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 36.240.000│ -8.970.000│ 27.270.000│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 29.445.000│ -7.285.205│ 22.159.795│
│ 03 │Cheltuieli cu transmiterea si plata │ │ │ │
│ │drepturilor │ 1.960.802.000│ │ 1.960.802.000│
│ 50 │Alte cheltuieli │ 1.319.190.126│ -150.543.506│ 1.168.646.620│
│7404 │CHELTUIELI DE FUNCTIONARE A SISTEMULUI DE│ │ │ │
│ │ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI │ │ │ │
│ │BOLI PROFESIONALE │ 85.741.186│ 10.925.363│ 96.666.549│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 53.341.186│ 7.516.363│ 60.857.549│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 19.236.544│ 1.170.383│ 20.406.927│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 34.104.642│ 6.345.980│ 40.450.622│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 32.400.000│ 3.409.000│ 35.809.000│
│ 50 │Alte cheltuieli │ 85.741.186│ 10.925.363│ 96.666.549│
│8800 04 │Partea a XIII-a PLATI DE DOBANZI SI ALTE │ │ │ │
│ │CHELTUIELI │ 432.553.000│ 29.249.000│ 461.802.000│
│8904 │PLATI DE DOBANZI │ 432.553.000│ 29.249.000│ 461.802.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 432.553.000│ 29.249.000│ 461.802.000│
│ 49 │DOBANZI │ 432.553.000│ 29.249.000│ 461.802.000│
│ 02 │Dobanda datorata trezoreriei statului │ 432.553.000│ 29.249.000│ 461.802.000│
│9904 │EXCEDENT/DEFICIT │ 4.893.381.814│ 1.319.568.635│ 6.212.950.449│
└───────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘


    ANEXA 2/04

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                                                      SINTEZA
                 cheltuielilor pe surse de finantare, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli
                                                   pe anul 2005


                                                                                                        - mii lei -
┌─────┬─────┬──────┬────┬─────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐
│Capi-│Sub- │Titlu/│Ali-│ │ Program │ │ Program │
│ tol │capi-│ Ar- │neat│ Denumire indicator │ actualizat │ Influente │ rectificat │
│ │ tol │ticol │ │ │ │ │ │
├─────┴─────┴──────┴────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │161.669.105.333│ 4.243.723.186│165.912.828.519│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │161.125.438.333│ 4.440.465.891│165.565.904.224│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 622.022.868│ 33.387.606│ 655.410.474│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 5.422.014.944│ -427.521.194│ 4.994.493.750│
│ 38 │TRANSFERURI │154.648.847.521│ 4.805.350.479│159.454.198.000│
│ 49 │DOBANZI │ 432.553.000│ 29.249.000│ 461.802.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 477.982.000│ -180.487.500│ 297.494.500│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI │ │ │ │
│ │SI COMISIOANE LA CREDITE │ 65.685.000│ -16.255.205│ 49.429.795│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de│ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 65.685.000│ -16.255.205│ 49.429.795│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 36.240.000│ -8.970.000│ 27.270.000│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 29.445.000│ -7.285.205│ 22.159.795│
│5004 │BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT │161.430.147.833│ 4.302.849.336│165.732.997.169│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │161.041.255.833│ 4.462.444.541│165.503.700.374│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 607.677.868│ 36.505.506│ 644.183.374│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 5.352.177.444│ -408.660.444│ 4.943.517.000│
│ 38 │TRANSFERURI │154.648.847.521│ 4.805.350.479│159.454.198.000│
│ 49 │DOBANZI │ 432.553.000│ 29.249.000│ 461.802.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 323.207.000│ -143.340.000│ 179.867.000│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI │ │ │ │
│ │SI COMISIOANE LA CREDITE │ 65.685.000│ -16.255.205│ 49.429.795│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de│ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 65.685.000│ -16.255.205│ 49.429.795│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 36.240.000│ -8.970.000│ 27.270.000│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 29.445.000│ -7.285.205│ 22.159.795│
│6004 │ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, │ │ │ │
│ │AJUTOARE SI INDEMNIZATII │156.718.393.521│ 4.977.407.479│161.695.801.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │156.718.393.521│ 4.977.407.479│161.695.801.000│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 2.892.132.000│ -392.132.000│ 2.500.000.000│
│ 38 │TRANSFERURI │153.826.261.521│ 5.369.539.479│159.195.801.000│
│ 22 │Pensii de asigurari sociale │145.244.590.521│ 5.784.065.723│151.028.656.244│
│ 23 │Indemnizatii pentru incapacitate │ │ │ │
│ │temporara de munca din cauza de boala │ │ │ │
│ │obisnuita sau accident in afara muncii │ 1.403.186.000│ -200.000.000│ 1.203.186.000│
│ 24 │Indemnizatii pentru concedii de │ │ │ │
│ │maternitate si ingrijirea copiilor │ 1.288.154.000│ -200.000.000│ 1.088.154.000│
│ 26 │Ajutoare acordate asiguratilor pentru │ │ │ │
│ │decese si proteze │ 74.348.000│ -25.248.000│ 49.100.000│
│ 27 │Ajutoare acordate pensionarilor pentru │ │ │ │
│ │decese si proteze │ 1.752.090.000│ │ 1.752.090.000│
│ 28 │Tratament balnear si odihna │ 2.892.132.000│ -392.132.000│ 2.500.000.000│
│ 29 │Concediu platit pentru cresterea copiilor│ │ │ │
│ │pana la 2 ani │ 3.875.143.000│ 29.471.756│ 3.904.614.756│
│ 31 │Compensatii pentru pensiile refugiatilor │ │ │ │
│ │greci repatriati │ 188.750.000│ -18.750.000│ 170.000.000│
│6104 │INDEMNIZATII, AJUTOARE SI ALTE PRESTATII │ │ │ │
│ │SOCIALE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI│ │ │ │
│ │PROFESIONALE │ 913.468.000│ -564.189.000│ 349.279.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 913.468.000│ -564.189.000│ 349.279.000│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 90.882.000│ │ 90.882.000│
│ 38 │TRANSFERURI │ 822.586.000│ -564.189.000│ 258.397.000│
│ 01 │Indemnizatii pentru incapacitate │ │ │ │
│ │temporara de munca din cauza de boala │ │ │ │
│ │profesionala sau accident de munca │ 297.450.000│ -264.189.000│ 33.261.000│
│ 02 │Ajutoare acordate asiguratilor pentru │ │ │ │
│ │decese si proteze │ 17.240.000│ │ 17.240.000│
│ 03 │Tratament balnear si odihna │ 39.528.000│ │ 39.528.000│
│ 04 │Indemnizatii pe durata cursurilor de │ │ │ │
│ │calificare si reconversie │ 84.476.000│ -50.000.000│ 34.476.000│
│ 05 │Compensatii pentru atingerea integritatii│ 206.880.000│ -150.000.000│ 56.880.000│
│ 06 │Prestatii si servicii pentru reabilitare │ │ │ │
│ │medicala │ 36.234.000│ │ 36.234.000│
│ 07 │Costul cursurilor de calificare si de │ │ │ │
│ │reconversie │ 15.120.000│ │ 15.120.000│
│ 50 │Alte cheltuieli privind asigurarea pentru│ │ │ │
│ │accidente de munca si boli profesionale │ 216.540.000│ -100.000.000│ 116.540.000│
│7304 │CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI │ 3.279.992.126│ -150.543.506│ 3.129.448.620│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.923.500.126│ 12.460.699│ 2.935.960.825│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 588.441.324│ 35.335.123│ 623.776.447│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 2.335.058.802│ -22.874.424│ 2.312.184.378│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 290.807.000│ -146.749.000│ 144.058.000│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI │ │ │ │
│ │SI COMISIOANE LA CREDITE │ 65.685.000│ -16.255.205│ 49.429.795│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de│ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 65.685.000│ -16.255.205│ 49.429.795│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 36.240.000│ -8.970.000│ 27.270.000│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 29.445.000│ -7.285.205│ 22.159.795│
│ 03 │Cheltuieli cu transmiterea si plata │ │ │ │
│ │drepturilor │ 1.960.802.000│ │ 1.960.802.000│
│ 50 │Alte cheltuieli │ 1.319.190.126│ -150.543.506│ 1.168.646.620│
│7404 │CHELTUIELI DE FUNCTIONARE A SISTEMULUI DE│ │ │ │
│ │ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI │ │ │ │
│ │BOLI PROFESIONALE │ 85.741.186│ 10.925.363│ 96.666.549│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 53.341.186│ 7.516.363│ 60.857.549│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 19.236.544│ 1.170.383│ 20.406.927│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 34.104.642│ 6.345.980│ 40.450.622│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 32.400.000│ 3.409.000│ 35.809.000│
│ 50 │Alte cheltuieli │ 85.741.186│ 10.925.363│ 96.666.549│
│8904 │PLATI DE DOBANZI │ 432.553.000│ 29.249.000│ 461.802.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 432.553.000│ 29.249.000│ 461.802.000│
│ 49 │DOBANZI │ 432.553.000│ 29.249.000│ 461.802.000│
│ 02 │Dobanda datorata trezoreriei statului │ 432.553.000│ 29.249.000│ 461.802.000│
│5014 │CREDITE EXTERNE │ 238.957.500│ -59.126.150│ 179.831.350│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 84.182.500│ -21.978.650│ 62.203.850│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 14.345.000│ -3.117.900│ 11.227.100│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 69.837.500│ -18.860.750│ 50.976.750│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 154.775.000│ -37.147.500│ 117.627.500│
│7314 │CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI │ 238.957.500│ -107.012.300│ 131.945.200│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 84.182.500│ -52.864.800│ 31.317.700│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 14.345.000│ -5.186.050│ 9.158.950│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 69.837.500│ -47.678.750│ 22.158.750│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 154.775.000│ -54.147.500│ 100.627.500│
│ 50 │Alte cheltuieli │ 238.957.500│ -107.012.300│ 131.945.200│
│7414 │CHELTUIELI DE FUNCTIONARE A SISTEMULUI DE│ │ │ │
│ │ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE SI BOLI │ │ │ │
│ │PROFESIONALE │ │ 47.886.150│ 47.886.150│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ 30.886.150│ 30.886.150│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ 2.068.150│ 2.068.150│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ │ 28.818.000│ 28.818.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ 17.000.000│ 17.000.000│
│ 50 │Alte cheltuieli │ │ 47.886.150│ 47.886.150│
└───────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘


    ANEXA 3/04/20/01

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                                       BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
                                                      SINTEZA
                              fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
                                                   pe anul 2005


                                                                                                        - mii lei -
┌─────┬─────┬──────┬────┬─────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐
│Capi-│Sub- │Titlu/│Ali-│ │ Program │ │ Program │
│ tol │capi-│ Ar- │neat│ Denumire indicator │ actualizat │ Influente │ rectificat │
│ │ tol │ticol │ │ │ │ │ │
├─────┴─────┴──────┴────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │161.669.105.333│ 4.243.723.186│165.912.828.519│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │161.125.438.333│ 4.440.465.891│165.565.904.224│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 622.022.868│ 33.387.606│ 655.410.474│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 5.422.014.944│ -427.521.194│ 4.994.493.750│
│ 38 │TRANSFERURI │154.648.847.521│ 4.805.350.479│159.454.198.000│
│ 49 │DOBANZI │ 432.553.000│ 29.249.000│ 461.802.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 477.982.000│ -180.487.500│ 297.494.500│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI │ │ │ │
│ │SI COMISIOANE LA CREDITE │ 65.685.000│ -16.255.205│ 49.429.795│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de│ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 65.685.000│ -16.255.205│ 49.429.795│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 36.240.000│ -8.970.000│ 27.270.000│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 29.445.000│ -7.285.205│ 22.159.795│
│5004 │BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT │161.430.147.833│ 4.302.849.336│165.732.997.169│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │161.041.255.833│ 4.462.444.541│165.503.700.374│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 607.677.868│ 36.505.506│ 644.183.374│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 5.352.177.444│ -408.660.444│ 4.943.517.000│
│ 38 │TRANSFERURI │154.648.847.521│ 4.805.350.479│159.454.198.000│
│ 49 │DOBANZI │ 432.553.000│ 29.249.000│ 461.802.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 323.207.000│ -143.340.000│ 179.867.000│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI │ │ │ │
│ │SI COMISIOANE LA CREDITE │ 65.685.000│ -16.255.205│ 49.429.795│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de│ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 65.685.000│ -16.255.205│ 49.429.795│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 36.240.000│ -8.970.000│ 27.270.000│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 29.445.000│ -7.285.205│ 22.159.795│
│5014 │CREDITE EXTERNE │ 238.957.500│ -59.126.150│ 179.831.350│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 84.182.500│ -21.978.650│ 62.203.850│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 14.345.000│ -3.117.900│ 11.227.100│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 69.837.500│ -18.860.750│ 50.976.750│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 154.775.000│ -37.147.500│ 117.627.500│
└───────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘


    ANEXA 3/04/20/02

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                                                      SINTEZA
                            bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitole
                                                   pe anul 2005
                             (sumele alocate din bugetul asigurarilor sociale de stat)


                                                                                                        - mii lei -
┌─────┬─────┬──────┬────┬─────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐
│Capi-│Sub- │Titlu/│Ali-│ │ Program │ │ Program │
│ tol │capi-│ Ar- │neat│ Denumire indicator │ actualizat │ Influente │ rectificat │
│ │ tol │ticol │ │ │ │ │ │
├─────┴─────┴──────┴────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│5004 │BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT │161.430.147.833│ 4.302.849.336│165.732.997.169│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │161.041.255.833│ 4.462.444.541│165.503.700.374│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 607.677.868│ 36.505.506│ 644.183.374│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 5.352.177.444│ -408.660.444│ 4.943.517.000│
│ 38 │TRANSFERURI │154.648.847.521│ 4.805.350.479│159.454.198.000│
│ 39 │Transferuri consolidabile │ 391.286.000│ 106.571.000│ 497.857.000│
│ 40 │Transferuri neconsolidabile │154.257.561.521│ 4.698.779.479│158.956.341.000│
│ 49 │DOBANZI │ 432.553.000│ 29.249.000│ 461.802.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 323.207.000│ -143.340.000│ 179.867.000│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI │ │ │ │
│ │SI COMISIOANE LA CREDITE │ 65.685.000│ -16.255.205│ 49.429.795│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de│ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 65.685.000│ -16.255.205│ 49.429.795│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 36.240.000│ -8.970.000│ 27.270.000│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 29.445.000│ -7.285.205│ 22.159.795│
│5700 04 │Partea a III-a CHELTUIELI │ │ │ │
│ │SOCIAL-CULTURALE │157.631.861.521│ 4.413.218.479│162.045.080.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │157.631.861.521│ 4.413.218.479│162.045.080.000│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 2.983.014.000│ -392.132.000│ 2.590.882.000│
│ 38 │TRANSFERURI │154.648.847.521│ 4.805.350.479│159.454.198.000│
│ 39 │Transferuri consolidabile │ 391.286.000│ 106.571.000│ 497.857.000│
│ 40 │Transferuri neconsolidabile │154.257.561.521│ 4.698.779.479│158.956.341.000│
│6004 │ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, │ │ │ │
│ │AJUTOARE SI INDEMNIZATII │156.718.393.521│ 4.977.407.479│161.695.801.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │156.718.393.521│ 4.977.407.479│161.695.801.000│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 2.892.132.000│ -392.132.000│ 2.500.000.000│
│ 38 │TRANSFERURI │153.826.261.521│ 5.369.539.479│159.195.801.000│
│ 39 │Transferuri consolidabile │ 376.291.000│ 106.571.000│ 482.862.000│
│ 40 │Transferuri neconsolidabile │153.449.970.521│ 5.262.968.479│158.712.939.000│
│ 22 │Pensii de asigurari sociale │145.244.590.521│ 5.784.065.723│151.028.656.244│
│ 23 │Indemnizatii pentru incapacitate │ │ │ │
│ │temporara de munca din cauza de boala │ │ │ │
│ │obisnuita sau accident in afara muncii │ 1.403.186.000│ -200.000.000│ 1.203.186.000│
│ 24 │Indemnizatii pentru concedii de │ │ │ │
│ │maternitate si ingrijirea copiilor │ 1.288.154.000│ -200.000.000│ 1.088.154.000│
│ 26 │Ajutoare acordate asiguratilor pentru │ │ │ │
│ │decese si proteze │ 74.348.000│ -25.248.000│ 49.100.000│
│ 27 │Ajutoare acordate pensionarilor pentru │ │ │ │
│ │decese si proteze │ 1.752.090.000│ │ 1.752.090.000│
│ 28 │Tratament balnear si odihna │ 2.892.132.000│ -392.132.000│ 2.500.000.000│
│ 29 │Concediu platit pentru cresterea copiilor│ │ │ │
│ │pana la 2 ani │ 3.875.143.000│ 29.471.756│ 3.904.614.756│
│ 31 │Compensatii pentru pensiile refugiatilor │ │ │ │
│ │greci repatriati │ 188.750.000│ -18.750.000│ 170.000.000│
│6104 │INDEMNIZATII, AJUTOARE SI ALTE PRESTATII │ │ │ │
│ │SOCIALE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI│ │ │ │
│ │PROFESIONALE │ 913.468.000│ -564.189.000│ 349.279.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 913.468.000│ -564.189.000│ 349.279.000│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 90.882.000│ │ 90.882.000│
│ 38 │TRANSFERURI │ 822.586.000│ -564.189.000│ 258.397.000│
│ 39 │Transferuri consolidabile │ 14.995.000│ │ 14.995.000│
│ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 807.591.000│ -564.189.000│ 243.402.000│
│ 01 │Indemnizatii pentru incapacitate │ │ │ │
│ │temporara de munca din cauza de boala │ │ │ │
│ │profesionala sau accident de munca │ 297.450.000│ -264.189.000│ 33.261.000│
│ 02 │Ajutoare acordate asiguratilor pentru │ │ │ │
│ │decese si proteze │ 17.240.000│ │ 17.240.000│
│ 03 │Tratament balnear si odihna │ 39.528.000│ │ 39.528.000│
│ 04 │Indemnizatii pe durata cursurilor de │ │ │ │
│ │calificare si reconversie │ 84.476.000│ -50.000.000│ 34.476.000│
│ 05 │Compensatii pentru atingerea integritatii│ 206.880.000│ -150.000.000│ 56.880.000│
│ 06 │Prestatii si servicii pentru reabilitare │ │ │ │
│ │medicala │ 36.234.000│ │ 36.234.000│
│ 07 │Costul cursurilor de calificare si de │ │ │ │
│ │reconversie │ 15.120.000│ │ 15.120.000│
│ 50 │Alte cheltuieli privind asigurarea pentru│ │ │ │
│ │accidente de munca si boli profesionale │ 216.540.000│ -100.000.000│ 116.540.000│
│7100 04 │Partea a VI-a ALTE ACTIUNI │ 3.365.733.312│ -139.618.143│ 3.226.115.169│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.976.841.312│ 19.977.062│ 2.996.818.374│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 607.677.868│ 36.505.506│ 644.183.374│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 2.369.163.444│ -16.528.444│ 2.352.635.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 323.207.000│ -143.340.000│ 179.867.000│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI │ │ │ │
│ │SI COMISIOANE LA CREDITE │ 65.685.000│ -16.255.205│ 49.429.795│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de│ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 65.685.000│ -16.255.205│ 49.429.795│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 36.240.000│ -8.970.000│ 27.270.000│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 29.445.000│ -7.285.205│ 22.159.795│
│7304 │CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI │ 3.279.992.126│ -150.543.506│ 3.129.448.620│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.923.500.126│ 12.460.699│ 2.935.960.825│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 588.441.324│ 35.335.123│ 623.776.447│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 2.335.058.802│ -22.874.424│ 2.312.184.378│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 290.807.000│ -146.749.000│ 144.058.000│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI │ │ │ │
│ │SI COMISIOANE LA CREDITE │ 65.685.000│ -16.255.205│ 49.429.795│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de│ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 65.685.000│ -16.255.205│ 49.429.795│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 36.240.000│ -8.970.000│ 27.270.000│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 29.445.000│ -7.285.205│ 22.159.795│
│ 03 │Cheltuieli cu transmiterea si plata │ │ │ │
│ │drepturilor │ 1.960.802.000│ │ 1.960.802.000│
│ 50 │Alte cheltuieli │ 1.319.190.126│ -150.543.506│ 1.168.646.620│
│7404 │CHELTUIELI DE FUNCTIONARE A SISTEMULUI DE│ │ │ │
│ │ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI │ │ │ │
│ │BOLI PROFESIONALE │ 85.741.186│ 10.925.363│ 96.666.549│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 53.341.186│ 7.516.363│ 60.857.549│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 19.236.544│ 1.170.383│ 20.406.927│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 34.104.642│ 6.345.980│ 40.450.622│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 32.400.000│ 3.409.000│ 35.809.000│
│ 50 │Alte cheltuieli │ 85.741.186│ 10.925.363│ 96.666.549│
│8800 04 │Partea a XIII-a PLATI DE DOBANZI SI ALTE │ │ │ │
│ │CHELTUIELI │ 432.553.000│ 29.249.000│ 461.802.000│
│8904 │PLATI DE DOBANZI │ 432.553.000│ 29.249.000│ 461.802.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 432.553.000│ 29.249.000│ 461.802.000│
│ 49 │DOBANZI │ 432.553.000│ 29.249.000│ 461.802.000│
│ 02 │Dobanda datorata trezoreriei statului │ 432.553.000│ 29.249.000│ 461.802.000│
└───────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘


    ANEXA 3/04/20/04

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                                                      SINTEZA
                            bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitole
                                                   pe anul 2005
                                       (sumele alocate din credite externe)


                                                                                                        - mii lei -
┌─────┬─────┬──────┬────┬─────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐
│Capi-│Sub- │Titlu/│Ali-│ │ Program │ │ Program │
│ tol │capi-│ Ar- │neat│ Denumire indicator │ actualizat │ Influente │ rectificat │
│ │ tol │ticol │ │ │ │ │ │
├─────┴─────┴──────┴────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│5014 │CREDITE EXTERNE │ 238.957.500│ -59.126.150│ 179.831.350│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 84.182.500│ -21.978.650│ 62.203.850│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 14.345.000│ -3.117.900│ 11.227.100│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 69.837.500│ -18.860.750│ 50.976.750│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 154.775.000│ -37.147.500│ 117.627.500│
│7314 │CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI │ 238.957.500│ -107.012.300│ 131.945.200│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 84.182.500│ -52.864.800│ 31.317.700│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 14.345.000│ -5.186.050│ 9.158.950│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 69.837.500│ -47.678.750│ 22.158.750│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 154.775.000│ -54.147.500│ 100.627.500│
│ 50 │Alte cheltuieli │ 238.957.500│ -107.012.300│ 131.945.200│
│7414 │CHELTUIELI DE FUNCTIONARE A SISTEMULUI DE│ │ │ │
│ │ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE SI BOLI │ │ │ │
│ │PROFESIONALE │ │ 47.886.150│ 47.886.150│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ 30.886.150│ 30.886.150│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ 2.068.150│ 2.068.150│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ │ 28.818.000│ 28.818.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ 17.000.000│ 17.000.000│
│ 50 │Alte cheltuieli │ │ 47.886.150│ 47.886.150│
└───────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘


    ANEXA 3/04/20/07

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                                                      BUGETUL
                       pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
                                                   pe anul 2005
                            (sumele alocate de la bugetul asigurarilor sociale de stat)


                                                                                                        - mii lei -
┌─────┬─────┬──────┬────┬─────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐
│Capi-│Sub- │Titlu/│Ali-│ │ Program │ │ Program │
│ tol │capi-│ Ar- │neat│ Denumire indicator │ actualizat │ Influente │ rectificat │
│ │ tol │ticol │ │ │ │ │ │
├─────┴─────┴──────┴────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│5004 │BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT │161.430.147.833│ 4.302.849.336│165.732.997.169│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │161.041.255.833│ 4.462.444.541│165.503.700.374│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 607.677.868│ 36.505.506│ 644.183.374│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 5.352.177.444│ -408.660.444│ 4.943.517.000│
│ 38 │TRANSFERURI │154.648.847.521│ 4.805.350.479│159.454.198.000│
│ 39 │Transferuri consolidabile │ 391.286.000│ 106.571.000│ 497.857.000│
│ 40 │Transferuri neconsolidabile │154.257.561.521│ 4.698.779.479│158.956.341.000│
│ 49 │DOBANZI │ 432.553.000│ 29.249.000│ 461.802.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 323.207.000│ -143.340.000│ 179.867.000│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI │ │ │ │
│ │SI COMISIOANE LA CREDITE │ 65.685.000│ -16.255.205│ 49.429.795│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de│ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 65.685.000│ -16.255.205│ 49.429.795│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 36.240.000│ -8.970.000│ 27.270.000│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 29.445.000│ -7.285.205│ 22.159.795│
│5700 04 │Partea a III-a CHELTUIELI │ │ │ │
│ │SOCIAL-CULTURALE │157.631.861.521│ 4.413.218.479│162.045.080.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │157.631.861.521│ 4.413.218.479│162.045.080.000│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 2.983.014.000│ -392.132.000│ 2.590.882.000│
│ 38 │TRANSFERURI │154.648.847.521│ 4.805.350.479│159.454.198.000│
│ 39 │Transferuri consolidabile │ 391.286.000│ 106.571.000│ 497.857.000│
│ 40 │Transferuri neconsolidabile │154.257.561.521│ 4.698.779.479│158.956.341.000│
│6004 │ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, │ │ │ │
│ │AJUTOARE SI INDEMNIZATII │156.718.393.521│ 4.977.407.479│161.695.801.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │156.718.393.521│ 4.977.407.479│161.695.801.000│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 2.892.132.000│ -392.132.000│ 2.500.000.000│
│ 21 │Drepturi cu caracter social │ 2.892.132.000│ -392.132.000│ 2.500.000.000│
│ 38 │TRANSFERURI │153.826.261.521│ 5.369.539.479│159.195.801.000│
│ 39 │Transferuri consolidabile │ 376.291.000│ 106.571.000│ 482.862.000│
│ 39 17 │Transferuri din bugetul asigurarilor │ │ │ │
│ │sociale de stat catre bugetul fondului │ │ │ │
│ │national unic de asigurari sociale de │ │ │ │
│ │sanatate reprezentand contributia │ │ │ │
│ │persoanelor aflate in concediu medical, │ │ │ │
│ │concediu medical pt. sarcina si lauzie │ │ │ │
│ │sau in concediu medical pentru ingrijirea│ │ │ │
│ │copilului bolnav in varsta de pana la 7 │ │ │ │
│ │ani │ 376.291.000│ 106.571.000│ 482.862.000│
│ 40 │Transferuri neconsolidabile │153.449.970.521│ 5.262.968.479│158.712.939.000│
│ 40 05 │Pensii de asigurari sociale │145.244.590.521│ 5.784.065.723│151.028.656.244│
│ 40 09 │Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii │ 8.016.630.000│ -502.347.244│ 7.514.282.756│
│ 40 80 │Alte transferuri │ 188.750.000│ -18.750.000│ 170.000.000│
│ 22 │Pensii de asigurari sociale │145.244.590.521│ 5.784.065.723│151.028.656.244│
│ 23 │Indemnizatii pentru incapacitate │ │ │ │
│ │temporara de munca din cauza de boala │ │ │ │
│ │obisnuita sau accident in afara muncii │ 1.403.186.000│ -200.000.000│ 1.203.186.000│
│ 24 │Indemnizatii pentru concedii de │ │ │ │
│ │maternitate si ingrijirea copiilor │ 1.288.154.000│ -200.000.000│ 1.088.154.000│
│ 26 │Ajutoare acordate asiguratilor pentru │ │ │ │
│ │decese si proteze │ 74.348.000│ -25.248.000│ 49.100.000│
│ 27 │Ajutoare acordate pensionarilor pentru │ │ │ │
│ │decese si proteze │ 1.752.090.000│ │ 1.752.090.000│
│ 28 │Tratament balnear si odihna │ 2.892.132.000│ -392.132.000│ 2.500.000.000│
│ 29 │Concediu platit pentru cresterea copiilor│ │ │ │
│ │pana la 2 ani │ 3.875.143.000│ 29.471.756│ 3.904.614.756│
│ 31 │Compensatii pentru pensiile refugiatilor │ │ │ │
│ │greci repatriati │ 188.750.000│ -18.750.000│ 170.000.000│
│6104 │INDEMNIZATII, AJUTOARE SI ALTE PRESTATII │ │ │ │
│ │SOCIALE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI│ │ │ │
│ │PROFESIONALE │ 913.468.000│ -564.189.000│ 349.279.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 913.468.000│ -564.189.000│ 349.279.000│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 90.882.000│ │ 90.882.000│
│ 21 │Drepturi cu caracter social │ 39.528.000│ │ 39.528.000│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 51.354.000│ │ 51.354.000│
│ 30 07 │Alte cheltuieli │ 51.354.000│ │ 51.354.0O0│
│ 38 │TRANSFERURI │ 822.586.000│ -564.189.000│ 258.397.000│
│ 39 │Transferuri consolidabile │ 14.995.000│ │ 14.995.000│
│ 39 15 │Transferuri din bugetul asigurarilor │ │ │ │
│ │sociale de stat catre bugetul fondului │ │ │ │
│ │national unic de asigurari sociale de │ │ │ │
│ │sanatate reprezentand contributia │ │ │ │
│ │persoanelor aflate in concediu medical │ │ │ │
│ │din cauza de accident de munca si boala │ │ │ │
│ │profesionala │ 14.995.000│ │ 14.995.000│
│ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 807.591.000│ -564.189.000│ 243.402.000│
│ 40 09 │Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii │ 591.051.000│ -464.189.000│ 126.862.000│
│ 40 80 │Alte transferuri │ 216.540.000│ -100.000.000│ 116.540.000│
│ 01 │Indemnizatii pentru incapacitate │ │ │ │
│ │temporara de munca din cauza de boala │ │ │ │
│ │profesionala sau accident de munca │ 297.450.000│ -264.189.000│ 33.261.000│
│ 02 │Ajutoare acordate asiguratilor pentru │ │ │ │
│ │decese si proteze │ 17.240.000│ │ 17.240.000│
│ 03 │Tratament balnear si odihna │ 39.528.000│ │ 39.528.000│
│ 04 │Indemnizatii pe durata cursurilor de │ │ │ │
│ │calificare si reconversie │ 84.476.000│ -50.000.000│ 34.476.000│
│ 05 │Compensatii pentru atingerea integritatii│ 206.880.000│ -150.000.000│ 56.880.000│
│ 06 │Prestatii si servicii pentru reabilitare │ │ │ │
│ │medicala │ 36.234.000│ │ 36.234.000│
│ 07 │Costul cursurilor de calificare si de │ │ │ │
│ │reconversie │ 15.120.000│ │ 15.120.000│
│ 50 │Alte cheltuieli privind asigurarea pentru│ │ │ │
│ │accidente de munca si boli profesionale │ 216.540.000│ -100.000.000│ 116.540.000│
│7100 04 │Partea a VI-a ALTE ACTIUNI │ 3.365.733.312│ -139.618.143│ 3.226.115.169│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.976.841.312│ 19.977.062│ 2.996.818.374│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 607.677.868│ 36.505.506│ 644.183.374│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 2.369.163.444│ -16.528.444│ 2.352.635.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 323.207.000│ -143.340.000│ 179.867.000│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI │ │ │ │
│ │SI COMISIOANE LA CREDITE │ 65.685.000│ -16.255.205│ 49.429.795│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de│ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 65.685.000│ -16.255.205│ 49.429.795│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 36.240.000│ -8.970.000│ 27.270.000│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 29.445.000│ -7.285.205│ 22.159.795│
│7304 │CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI │ 3.279.992.126│ -150.543.506│ 3.129.448.620│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.923.500.126│ 12.460.699│ 2.935.960.825│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 588.441.324│ 35.335.123│ 623.776.447│
│ 10 │Cheltuieli cu salariile │ 445.928.548│ 20.477.162│ 466.405.710│
│ 11 │Contributii pentru asigurari sociale de │ │ │ │
│ │stat │ 89.186.000│ 13.423.547│ 102.609.547│
│ 12 │Contributii pentru asigurarile de somaj │ 13.377.856│ 614.315│ 13.992.171│
│ 13 │Contributii pentru asigurarile sociale de│ │ │ │
│ │sanatate │ 31.214.998│ 1.433.401│ 32.648.399│
│ 14 │Deplasari, detasari, transferari │ 6.504.279│ -715.688│ 5.788.591│
│ 14 01 │- deplasari, detasari, transferari in │ │ │ │
│ │tara │ 3.904.279│ -420.238│ 3.484.041│
│ 14 02 │- deplasari, detasari, transferari in │ │ │ │
│ │strainatate │ 2.600.000│ -295.450│ 2.304.550│
│ 16 │Contributii pentru asigurarile de │ │ │ │
│ │accidente de munca si boli profesionale │ 2.229.643│ 102.386│ 2.332.029│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 2.335.058.802│ -22.874.424│ 2.312.184.378│
│ 21 │Drepturi cu caracter social │ 2.268.000│ │ 2.268.000│
│ 22 │Hrana │ 5.033.000│ -3.000.000│ 2.033.000│
│ 23 │Medicamente si materiale sanitare │ 4.892.000│ │ 4.892.000│
│ 23 01 │Medicamente │ 2.892.000│ │ 2.892.000│
│ 23 02 │Materiale sanitare │ 2.000.000│ │ 2.000.000│
│ 24 │Cheltuieli pentru intretinere si │ │ │ │
│ │gospodarie │ 145.464.000│ │ 145.464.000│
│ 25 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 62.110.802│ -5.000│ 62.105.802│
│ 26 │Obiecte de inventar de mica valoare sau │ │ │ │
│ │scurta durata si echipament │ 8.944.000│ 254.000│ 9.198.000│
│ 27 │Reparatii curente │ 86.877.000│ -13.659.000│ 73.218.000│
│ 28 │Reparatii capitale │ 17.751.000│ -1.044.000│ 16.707.000│
│ 29 │Carti si publicatii │ 1.069.000│ │ 1.069.000│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 2.000.650.000│ -5.420.424│ 1.995.229.576│
│ 30 01 │Calificarea, perfectionarea si │ │ │ │
│ │specializarea profesionala a salariatilor│ 1.199.000│ │ 1.199.000│
│ 30 02 │Protocol │ 108.000│ │ 108.000│
│ 30 03 │Protectia muncii │ 108.000│ │ 108.000│
│ 30 04 │Transmiterea drepturilor │ 1.960.802.000│ │ 1.960.802.000│
│ 30 07 │Alte cheltuieli │ 38.433.000│ -5.420.424│ 33.012.576│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 290.807.000│ -146.749.000│ 144.058.000│
│ 72 │Investitii ale institutiilor publice │ 290.807.000│ -146.749.000│ 144.058.000│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI │ │ │ │
│ │SI COMISIOANE LA CREDITE │ 65.685.000│ -16.255.205│ 49.429.795│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de│ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 65.685.000│ -16.255.205│ 49.429.795│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 36.240.000│ -8.970.000│ 27.270.000│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 29.445.000│ -7.285.205│ 22.159.795│
│ 03 │Cheltuieli cu transmiterea si plata │ │ │ │
│ │drepturilor │ 1.960.802.000│ │ 1.960.802.000│
│ 50 │Alte cheltuieli │ 1.319.190.126│ -150.543.506│ 1.168.646.620│
│7404 │CHELTUIELI DE FUNCTIONARE A SISTEMULUI DE│ │ │ │
│ │ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI │ │ │ │
│ │BOLI PROFESIONALE │ 85.741.186│ 10.925.363│ 96.666.549│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 53.341.186│ 7.516.363│ 60.857.549│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 19.236.544│ 1.170.383│ 20.406.927│
│ 10 │Cheltuieli cu salariile │ 14.239.705│ 872.439│ 15.112.144│
│ 11 │Contributii pentru asigurari sociale de │ │ │ │
│ │stat │ 2.847.940│ 476.731│ 3.324.671│
│ 12 │Contributii pentru asigurarile de somaj │ 427.191│ 26.173│ 453.364│
│ 13 │Contributii pentru asigurarile sociale de│ │ │ │
│ │sanatate │ 996.779│ 61.071│ 1.057.850│
│ 14 │Deplasari, detasari, transferari │ 653.730│ -270.393│ 383.337│
│ 14 01 │- deplasari, detasari, transferari in │ │ │ │
│ │tara │ 453.730│ -187.653│ 266.077│
│ 14 02 │- deplasari, detasari, transferari in │ │ │ │
│ │strainatate │ 200.000│ -82.740│ 117.260│
│ 16 │Contributii pentru asigurarile de │ │ │ │
│ │accidente de munca si boli profesionale │ 71.199│ 4.362│ 75.561│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 34.104.642│ 6.345.980│ 40.450.622│
│ 24 │Cheltuieli pentru intretinere si │ │ │ │
│ │gospodarie │ 540.000│ │ 540.000│
│ 25 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 28.644.642│ 5.000│ 28.649.642│
│ 26 │Obiecte de inventar de mica valoare sau │ │ │ │
│ │scurta durata si echipament │ 540.000│ 2.364.000│ 2.904.000│
│ 29 │Carti si publicatii │ 540.000│ │ 540.000│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 3.840.000│ 3.976.980│ 7.816.980│
│ 30 07 │Alte cheltuieli │ 3.840.000│ 3.976.980│ 7.816.980│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 32.400.000│ 3.409.000│ 35.809.000│
│ 72 │Investitii ale institutiilor publice │ 32.400.000│ 3.409.000│ 35.809.000│
│ 50 │Alte cheltuieli │ 85.741.186│ 10.925.363│ 96.666.549│
│8800 04 │Partea a XIII-a PLATI DE DOBANZI SI ALTE │ │ │ │
│ │CHELTUIELI │ 432.553.000│ 29.249.000│ 461.802.000│
│8904 │PLATI DE DOBANZI │ 432.553.000│ 29.249.000│ 461.802.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 432.553.000│ 29.249.000│ 461.802.000│
│ 49 │DOBANZI │ 432.553.000│ 29.249.000│ 461.802.000│
│51 │ │ 432.553.000│ 29.249.000│ 461.802.000│
│ 51 02 │Dobanda datorata trezoreriei statului │ 432.553.000│ 29.249.000│ 461.802.000│
│ 02 │Dobanda datorata trezoreriei statului │ 432.553.000│ 29.249.000│ 461.802.000│
└───────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘


    ANEXA 3/04/20/08

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                            CHELTUIELI CU SALARIILE
                                  pe anul 2005
          (sumele alocate de la bugetul asigurarilor sociale de stat)

                                                                     - mii lei -
┌──────────────────────────────────────┬────┬───────────┬──────────┬───────────┐
│ Denumire indicator │Cod │ Program │Influente │ Program │
│ │ │actualizat │ │rectificat │
├──────────────────────────────────────┼────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │
├──────────────────────────────────────┼────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT │5004│ │ │ │
│Fond aferent salariilor de baza │001 │322.056.372│28.094.880│350.151.252│
│Salarii de merit │002 │ 9.641.390│-1.094.880│ 8.546.510│
│Indemnizatie de conducere │003 │ 14.045.216│ │ 14.045.216│
│Spor de vechime │004 │ 43.996.275│-1.000.000│ 42.996.275│
│Sporuri pentru conditii de munca │005 │ 3.123.000│ │ 3.123.000│
│Alte sporuri │006 │ 3.810.000│-1.022.838│ 2.787.162│
│Ore suplimentare │007 │ 11.493.000│ -500.000│ 10.993.000│
│Fond de premii │008 │ 50.503.000│-4.000.000│ 46.503.000│
│Indemnizatii platite unor persoane din│013 │ │ │ │
│afara unitatii │ │ 1.500.000│ │ 1.500.000│
│Alte drepturi salariale │014 │ │ 872.439│ 872.439│
│Cheltuieli cu salariile │020 │460.168.253│21.349.601│481.517.854│
│CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE │7304│ │ │ │
│FONDULUI │ │ │ │ │
│Fond aferent salariilor de baza │001 │312.020.595│28.094.880│340.115.475│
│Salarii de merit │002 │ 9.333.000│-1.094.880│ 8.238.120│
│Indemnizatie de conducere │003 │ 13.931.000│ │ 13.931.000│
│Spor de vechime │004 │ 42.161.953│-1.000.000│ 41.161.953│
│Sporuri pentru conditii de munca │005 │ 3.123.000│ │ 3.123.000│
│Alte sporuri │006 │ 3.666.000│-1.022.838│ 2.643.162│
│Ore suplimentare │007 │ 11.193.000│ -500.000│ 10.693.000│
│Fond de premii │008 │ 49.000.000│-4.000.000│ 45.000.000│
│Indemnizatii platite unor persoane din│013 │ │ │ │
│afara unitatii │ │ 1.500.000│ │ 1.500.000│
│Cheltuieli cu salariile │020 │445.928.548│20.477.162│466.405.710│
│CHELTUIELI DE FUNCTIONARE A SISTEMULUI│7404│ │ │ │
│DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA│ │ │ │ │
│SI BOLI PROFESIONALE │ │ │ │ │
│Fond aferent salariilor de baza │001 │ 10.035.777│ │ 10.035.777│
│Salarii de merit │002 │ 308.390│ │ 308.390│
│Indemnizatie de conducere │003 │ 114.216│ │ 114.216│
│Spor de vechime │004 │ 1.834.322│ │ 1.834.322│
│Alte sporuri │006 │ 144.000│ │ 144.000│
│Ore suplimentare │007 │ 300.000│ │ 300.000│
│Fond de premii │008 │ 1.503.000│ │ 1.503.000│
│Alte drepturi salariale │014 │ │ 872.439│ 872.439│
│Cheltuieli cu salariile │020 │ 14.239.705│ 872.439│ 15.112.144│
└──────────────────────────────────────┴────┴───────────┴──────────┴───────────┘


    ANEXA 3/04/20/09

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                                     NUMARUL MAXIM DE POSTURI SI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZA
                                                              pe anul 2005
                                       (SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT)┌──────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────────────┐
│ │ │ Numar maxim de posturi in anul 2005 │ Nr. │ Fond aferent salariilor de │
│ │Salariul │ │ luni │ baza in anul 2005 │
│ │mediu de ├───────┬──────────┬─────────┬──────────┤ pt. ├────────────┬───────────┬────────────┤
│ │ baza in │ │ │ │ │influ- │ │ │ │
│ │ luna │Aprobat│ │ │ │ ente │ │ │ │
│ │decembrie│ prin │Actualizat│Influente│Rectificat│ pe │ Actualizat │ Influente │ Rectificat │
│ │ 2004 │ buget │ │ (+/-) │ │functie│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5=3+4 │ 6 │ 7 │ 8=1*4*6 │ 9=7+8 │
└──────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────────┴───────────┴────────────┘
TOTAL:
                                                    4.281 5.948 5.948 322.056.372 28.094.880 350.151.252
din care:
7304 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A 4.181 5.792 5.792 312.020.595 28.094.880 340.115.475
FONDULUI
din care:
V.A. Functii publice generale 3.166
(conform Legii nr. 161/2003)
1. Inalti functionari publici 2
Secretar general 23.596 1
Secretar general adjunct 20.765 1
2. Functii publice de conducere 363
Director 9.518 9
Director adjunct 9.518 2
Sef serviciu 9.500 19
Director executiv 9.214 42
Director executiv adjunct 9.214 85
TOTAL:
Sef serviciu 8.461 178
Sef birou 8.377 28
3. Functii publice de executie 2.801
a. Clasa I - studii superioare 1.207
Expert superior 6.757 16
Expert principal 6.111 19
Expert asistent 4.720 8
Expert debutant 3.371 4
Consilier superior 9.470 44
Consilier principal 8.050 13
Consilier asistent 4.383 5
Consilier juridic superior 9.300 5
Consilier juridic principal 5.647 4
Consilier juridic asistent 4.383 3
Consilier juridic debutant 3.371 3
Auditor superior 12.100 4
Auditor principal 8.760 1
Inspector superior 6.757 2
Inspector principal 6.111 8
Inspector asistent 4.720 12
Inspector debutant 3.371 1
Expert superior 6.757 15
Expert principal 6.757 12
Expert asistent 6.500 5
Consilier superior 8.900 193
TOTAL:
Consilier principal 7.337 101
Consilier asistent 4.383 27
Consilier debutant 3.371 1
Consilier juridic superior 7.700 39
Consilier juridic principal 5.544 65
Consilier juridic asistent 4.383 72
Consilier juridic debutant 3.371 5
Auditor superior 8.373 35
Auditor principal 8.321 7
Auditor asistent 4.383 1
Inspector superior 6.268 60
Inspector principal 5.864 242
Inspector asistent 4.820 160
Inspector debutant 3.371 15
b. Clasa II - studii superioare de 90
scurta durata
Referent de specialitate superior 8.321 3
Referent de specialitate principal 5.618 3
Referent de specialitate asistent 4.406 2
Referent de specialitate superior 7.931 17
Referent de specialitate principal 6.411 39
Referent de specialitate asistent 4.603 26
c. Clasa III - studii medii 1.504
Referent superior 5.093 37
Referent principal 4.401 36
Referent asistent 3.000 4
TOTAL:
Referent superior 4.911 391
Referent principal 4.576 689
Referent asistent 3.980 341
Referent debutant 2.968 6
V.A. Functii publice generale 3.166 3.166 210.916.557 6.468 210.923.025
(conform O.U. nr. 92/2004)
1. Inalti functionari publici 2 2 510.152 510.152
Secretar general 23.596 1 1 271.354 271.354
Secretar general adjunct 20.765 1 1 238.798 238.798
2. Functii publice de conducere 363 363 36.753.885 36.753.885
Director 9.518 9 9 985.113 985.113
Director adjunct 9.518 2 2 218.914 218.914
Sef serviciu 9.500 19 19 2.075.750 2.075.750
Director executiv 9.214 42 42 4.450.362 4.450.362
Director executiv adjunct 9.214 85 85 9.006.685 9.006.685
Sef serviciu, sef administratie 8.461 178 178 17.319.667 17.319.667
financiara - nivel oras
Sef serviciu, sef administratie 8.377 28 28 2.697.394 2.697.394
financiara - nivel comuna
3. Functii publice de executie 2.801 2.801 173.652.520 6.468 173.658.988
a. Clasa I - studii superioare 1.304 1.304 94.954.880 6.528 94.961.408
Consilier superior treapta 1 9.518 40 40 4.378.280 4.378.280
Consilier superior treapta 2 8.321 5 5 478.458 478.458
Consilier superior treapta 3 7.537 7 7 606.729 606.729
Expert superior treapta 3 7.537 4 4 346.702 346.702
Inspector superior treapta 1 9.518 1 1 109.457 109.457
TOTAL:
Consilier juridic superior treapta 1 9.518 3 1 4 6,00 328.371 57.108 385.479
Consilier principal treapta 2 6.072 2 2 139.656 139.656
Consilier principal treapta 3 5.618 3 3 193.821 193.821
Expert principal treapta 1 6.757 11 11 854.761 854.761
Expert principal treapta 2 6.072 5 5 349.140 349.140
Expert principal treapta 3 5.618 2 2 154.495 154.495
Inspector principal treapta 1 6.757 1 1 77.706 77.706
Inspector principal treapta 2 6.072 2 2 139.656 139.656
Inspector principal treapta 3 5.618 1 1 64.607 64.607
Consilier juridic principal treapta 1 6.757 1 1 77.706 77.706
Consilier asistent treapta 2 4.720 1 1 54.280 54.280
Consilier asistent treapta 3 4.383 4 4 201.618 201.618
Expert asistent treapta 1 5.057 7 -1 6 6,00 407.089 -30.342 376.747
Expert asistent treapta 2 4.720 2 2 108.560 108.560
Expert asistent treapta 3 4.383 12 -1 11 6,00 604.854 -26.298 578.556
inspector asistent treapta 2 4.720 2 2 108.560 108.560
Inspector asistent treapta 3 4.383 14 -1 13 6,00 705.663 -26.298 679.365
Consilier juridic asistent treapta 1 5.057 1 1 58.156 58.156
Consilier juridic asistent treapta 2 4.720 3 -1 2 6,00 162.840 -28.320 134.520
Consilier juridic asistent treapta 3 4.383 5 5 252.023 252.023
Consilier debutant 3.371 1 3 4 6,00 38.767 60.678 99.445
Expert debutant 3.371 4 4 155.066 155.066
Inspector debutant 3.371 2 2 62.364 62.364
Consilier juridic debutant 3.371 2 2 77.533 77.533
Auditor superior treapta 1 13.651 1 1 156.987 156.987
TOTAL:
Auditor superior treapta 3 8.760 1 1 100.740 100.740
Auditor principal treapta 1 7.784 3 3 268.548 268.548
Consilier superior treapta 1 9.214 180 180 19.072.980 19.072.980
Consilier superior treapta 2 8.321 69 69 6.602.714 6.602.714
Consilier superior treapta 3 7.537 30 30 2.600.265 2.600.265
Inspector superior treapta 1 9.214 2 2 211.922 211.922
Inspector superior treapta 2 8.321 4 4 382.766 382.766
Inspector superior treapta 3 7.537 3 3 260.027 260.027
Consilier juridic superior treapta 1 9.214 10 10 1.059.610 1.059.610
Consilier juridic superior treapta 2 8.321 18 18 1.722.447 1.722.447
Consilier juridic superior treapta 3 7.537 5 5 433.378 433.378
Consilier principal treapta 1 6.757 8 8 621.644 621.644
Consilier principal treapta 2 6.072 11 11 768.108 768.108
Consilier principal treapta 3 5.618 6 6 387.642 387.642
Expert principal treapta 1 6.757 20 20 1.554.110 1.554.110
Expert principal treapta 3 5.618 2 2 129.214 129.214
Inspector principal treapta 1 6.757 105 105 8.189.484 8.189.484
Inspector principal treapta 2 6.072 80 80 5.586.240 5.586.240
Inspector principal treapta 3 5.618 28 28 1.783.715 1.783.715
Consilier juridic principal treapta 1 6.757 24 24 1.864.932 1.864.932
Consilier juridic principal treapta 2 6.072 5 5 349.140 349.140
Consilier juridic principal treapta 3 5.618 5 5 323.035 323.035
Consilier asistent treapta 1 5.057 3 3 174.467 174.467
Consilier asistent treapta 2 4.720 2 2 108.560 108.560
Consilier asistent treapta 3 4.383 23 23 1.139.580 1.139.580
TOTAL:
Expert asistent treapta 1 5.057 1 1 58.156 58.156
Expert asistent treapta 3 4.383 12 12 604.854 604.854
Inspector asistent treapta 1 5.057 38 38 2.209.909 2.209.909
Inspector asistent treapta 2 4.720 39 39 2.116.920 2.116.920
Inspector asistent treapta 3 4.383 243 243 12.268.017 12.268.017
Consilier juridic asistent treapta 1 5.057 4 4 232.622 232.622
Consilier juridic asistent treapta 2 4.720 17 17 922.760 922.760
Consilier juridic asistent treapta 3 4.383 89 89 4.525.448 4.525.448
Consilier debutant 3.371 4 4 139.897 139.897
Inspector debutant 3.371 15 15 581.498 581.498
Consilier juridic debutant 3.371 4 4 155.066 155.066
Auditor superior treapta 1 9.214 23 23 2.437.103 2.437.103
Auditor superior treapta 2 8.321 6 6 574.149 574.149
Auditor superior treapta 3 7.537 5 5 433.378 433.378
Auditor principal treapta 1 6.757 3 3 233.117 233.117
Auditor principal treapta 2 6.072 2 2 139.656 139.656
Auditor principal treapta 3 5.618 1 1 64.607 64.607
Auditor asistent treapta 1 5.057 1 1 58.156 58.156
Auditor asistent treapta 3 4.383 1 1 50.405 50.405
b. Clasa II - studii superioare de 91 91 6.352.934 6.352.934
scurta durata
Referent de specialitate superior 8.321 4 4 382.766 382.766
treapta 1
Referent de specialitate principal 5.618 1 1 64.607 64.607
treapta 1
Referent de specialitate principal 4.169 1 1 47.944 47.944
treapta 3
Referent de specialitate asistent 3.147 2 2 72.381 72.381
treapta 3
Referent de specialitate superior 8.321 19 19 1.855.583 1.855.583
treapta 1
TOTAL:
Referent de specialitate superior 6.758 17 17 1.321.189 1.321.189
treapta 2
Referent de specialitate superior 6.072 8 8 558.624 558.624
treapta 3
Referent de specialitate principal 5.618 12 12 775.284 775.284
treapta 1
Referent de specialitate principal 5.484 8 8 504.528 504.528
treapta 2
Referent de specialitate principal 4.169 6 6 287.661 287.661
treapta 3
Referent de specialitate asistent 3.484 2 2 80.132 80.132
treapta 1
Referent de specialitate asistent 3.327 2 2 76.521 76.521
treapta 2
Referent de specialitate asistent 3.147 9 9 325.715 325.715
treapta 3
c. Clasa III - studii medii 1.406 1.406 72.344.707 -60 72.344.647
Referent superior treapta 1 5.093 40 40 2.342.780 2.342.780
Referent superior treapta 2 4.401 16 16 809.784 809.784
Referent superior treapta 3 3.984 1 1 45.816 45.816
Referent principal treapta 1 3.670 11 11 464.255 464.255
Referent asistent treapta 3 2.978 6 -1 5 6,00 218.883 -17.868 201.015
Referent debutant 2.968 1 1 2 6,00 20.776 17.808 38.584
Referent superior treapta 1 5.093 622 622 36.407.311 36.407.311
Referent superior treapta 2 4.401 277 277 14.019.386 14.019.386
Referent superior treapta 3 3.984 153 153 6.991.920 6.991.920
Referent principal treapta 1 3.670 160 160 6.752.800 6.752.800
Referent principal treapta 2 3.371 27 27 1.046.696 1.046.696
Referent principal treapta 3 3.259 14 14 524.699 524.699
Referent asistent treapta 1 3.147 10 10 361.905 361.905
Referent asistent treapta 2 3.090 7 7 248.745 248.745
Referent asistent treapta 3 2.978 60 60 2.054.820 2.054.820
Referent debutant 2.968 1 1 34.132 34.132
TOTAL:
VII. Personal cu contract de munca
a) Personal de specialitate 802 2.414 1 2.415 92.042.075 28.112.484 120.154.559
Consilier, expert, inspector de
specialitate, revizor contabil; 9.518 4 4 715 719 6,00 437.828 40.832.220 41.270.048
gradul IA
Consilier, expert, inspector de
specialitate, revizor contabil; 8.321 4 4 4 382.766 382.766
gradul I
Consilier, expert, inspector de 7.372 2 2 2 173.351 173.351
specialitate, revizor contabil;
gradul II
Referent de specialitate, inspector de 6.757 2 2 2 155.411 155.411
specialitate, revizor contabil;
gradul III
Referent de specialitate, inspector de 6.072 4 4 4 279.312 279.312
specialitate, revizor contabil;
gradul IV
Tehnician-economist, secretar superior, 8.321 1 1 1 95.692 95.692
referent, interpret relatii, interpret
profesional, subinginer; gradul IA
Tehnician-economist, secretar superior, 6.757 1 1 1 77.706 77.706
referent, interpret relatii, interpret
profesional, subinginer; gradul I
Consilier juridic gradul IA 6.890 1 1 1 79.235 79.235
Consilier juridic gradul III 4.740 2 2 2 109.020 109.020
Referent IA 4.845 95 95 -1 94 6,00 5.293.163 -29.070 5.264.093
Referent I 4.214 40 39 1 40 6,00 1.908.942 25.284 1.934.226
Referent II 3.919 28 28 28 1.261.918 1.261.918
Referent III 3.432 21 21 -1 20 6,00 828.828 -20.592 808.236
Referent IV 3.259 12 12 1 13 6,00 449.742 19.554 469.296
Referent debutant 2.968 1.611 -714 897 6,00 33.470.136 -12.714.912 20.755.224
TOTAL:
Medic primar 9.530 157 156 156 17.139.705 17.139.705
Medic specialist 7.228 49 50 50 4.123.574 4.123.574
Secretar de redactie, tehnoredactor I 5.784 1 1 1 66.516 66.516
Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical 5.074 1 1 1 58.351 58.351
Asistent medical principal 5.277 83 82 82 4.999.958 4.999.958
Asistent medical 4.466 56 57 57 2.907.366 2.907.366
Asistent medical debutant 2.968 1 1 20.776 20.776
Sora medicala principala 4.869 16 16 16 895.896 895.896
Sora medicala 4.060 14 14 14 653.660 653.660
Biolog, biochimist, chimist, fizician 5.074 2 2 2 116.702 116.702
Psiholog, logoped, sociolog, profesor
C.F.M., kinetoterapeut, asistent 9.734 3 3 3 335.823 335.823
social; principal
Psiholog, logoped, sociolog, profesor
C.F.M., kinetoterapeut, asistent 5.100 1 1 1 58.650 58.650
social
Infirmiera, agent D.D.D. 3.247 18 18 18 672.129 672.129
Brancardier, baies, namolar, 3.247 31 31 31 1.157.556 1.157.556
spalatoreasa, ingrijitoare
Sofer autosanitara II 3.654 1 1 1 42.021 42.021
Sofer autosanitara III 3.247 1 1 1 37.341 37.341
Medic primar 12.511 24 24 24 3.453.036 3.453.036
Medic specialist 9.734 12 12 12 1.343.292 1.343.292
Medic rezident anul IV-V - din anatomia
patologica si legala 6.773 16 16 16 1.246.232 1.246.232
Medic rezident anul III 5.985 3 3 3 206.483 206.483
Farmacist specialist 8.111 1 1 1 93.277 93.277
Asistent medical principal 7.504 33 31 31 2.742.712 2.742.712
TOTAL:
Asistent medical 5.233 26 28 28 1.637.929 1.637.929
Profesor C.F.M.; principal 7.504 1 1 1 86.296 86.296
Cercetator stiintific principal 13.721 4 4 4 631.166 631.166
gradul II
Cercetator stiintific principal 10.700 7 6 6 786.450 786.450
gradul III
Cercetator stiintific 8.272 3 3 3 285.384 285.384
Asistent de cercetare stiintifica 6.509 5 6 6 419.831 419.831
Asistent I 5.203 1 1 1 59.835 59.835
Referent de specialitate, inspector de
specialitate; gradul II; economist, 4.740 2 2 2 109.020 109.020
referent, inginer; gradul I
Tehnician, merceolog, contabil, 4.265 6 6 6 294.285 294.285
referent; IA
Tehnician, merceolog, contabil, 3.961 4 4 4 182.206 182.206
referent; I
Tehnician, merceolog, contabil, 4.012 1 1 28.084 28.084
referent; III
Analist, programator, inginer de 6.889 1 1 1 79.224 79.224
sistem; IA
Operator, controlor date; debutant 2.968 2 2 2 68.264 68.264
VII. Personal cu contract de munca
b) care ocupa functii comune 213 212 -1 211 9.061.965 -24.072 9.037.893
Secretar-dactilograf, dactilograf; IA 4.242 1 1 1 48.783 48.783
Secretar-dactilograf, dactilograf; I 3.738 12 12 12 515.844 515.844
Secretar-dactilograf, dactilograf; II 3.412 13 13 13 510.094 510.094
Casier magaziner; I 4.012 24 23 -1 22 6,00 1.079.228 -24.072 1.055.156
Casier magaziner; II 3.598 11 11 11 455.147 455.147
Functionar arhivar; I 3.922 28 28 28 1.262.884 1.262.884
Functionar arhivar; II 3.598 3 3 3 124.131 124.131
Functionar arhivar; III 3.277 7 7 7 263.799 263.799
TOTAL:
Portar, paznic, pompier, ingrijitor, 3.247 32 32 32 1.194.896 1.194.896
guard, bufetier, manipulant bunuri,
curier; I
Portar, paznic, pompier, ingrijitor, 3.186 8 8 8 293.112 293.112
guard, bufetier, manipulant bunuri,
curier; II
Sofer IA 5.163 3 3 3 178.124 178.124
Sofer II 4.334 1 1 1 49.841 49.841
Muncitor calificat I 4.334 3 3 3 149.523 149.523
Muncitor calificat II 4.107 7 7 7 330.614 330.614
Muncitor calificat III 3.828 52 52 52 2.289.144 2.289.144
Muncitor calificat IV 3.598 5 5 5 206.885 206.885
Muncitor necalificat 3.186 3 3 3 109.917 109.917
7404 CHELTUIELI DE FUNCTIONARE A
SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU 100 156 156 10.035.777 10.035.777
ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI
din care:
V.A. Functii publice generale 92
(conform Legii nr. 161/2003)
1. Inalti functionari publici 1
Director general 23.596 1
2. Functii publice de conducere 2
Director 9.518 2
3. Functii publice de executie 89
a. Clasa I - studii superioare 87
Expert superior 6.757 2
Expert principal 5.800 1
TOTAL:
Expert asistent 4.400 1
Consilier superior 9.470 11
Consilier principal 8.050 3
Consilier asistent 4.383 2
Inspector principal 6.111 2
Consilier superior 8.900 16
Consilier principal 7.337 19
Consilier asistent 4.383 3
Consilier juridic principal 5.544 1
Inspector superior 6.268 6
Inspector principal 5.864 11
Inspector asistent 4.820 7
Inspector debutant 3.371 2
c. Clasa III - studii medii 2
Referent superior 5.093 1
Referent principal 4.401 1
V.A. Functii publice generale 92 92 7.291.449 7.291.449
(conform O.U. nr. 92/2004)
1. Inalti functionari publici 1 1 271.354 271.354
Director general 23.596 1 1 271.354 271.354
2. Functii publice de conducere 2 2 218.914 218.914
Director 9.518 2 2 218.914 218.914
3. Functii publice de executie 89 89 6.801.181 6.801.181
a. Clasa I - studii superioare 86 86 6.659.317 6.659.317
TOTAL:
Consilier superior treapta 1 9.518 4 4 437.828 437.828
Consilier superior treapta 2 8.321 2 2 191.383 191.383
Consilier superior treapta 3 7.537 6 6 520.053 520.053
Expert superior treapta 3 7.537 1 1 86.676 86.676
Consilier principal treapta 3 5.618 1 1 64.607 64.607
Expert principal treapta 1 6.757 2 2 155.411 155.411
Expert principal treapta 3 5.618 1 1 64.607 64.607
Inspector principal treapta 3 5.618 2 2 129.214 129.214
Consilier asistent treapta 3 4.383 2 2 100.809 100.809
Expert asistent treapta 3 4.383 1 1 50.405 50.405
Inspector asistent treapta 2 4.720 1 1 54.280 54.280
Consilier superior treapta 1 9.214 14 14 1.483.454 1.483.454
Consilier superior treapta 2 8.321 4 4 382.766 382.766
Consilier superior treapta 3 7.537 6 6 520.053 520.053
Inspector superior treapta 1 9.214 1 1 105.961 105.961
Consilier principal treapta 1 6.757 1 1 77.706 77.706
Consilier principal treapta 3 5.618 12 12 775.284 775.284
Inspector principal treapta 1 6.757 5 5 388.528 388.528
Inspector principal treapta 2 6.072 2 2 139.656 139.656
Inspector principal treapta 3 5.618 3 3 193.821 193.821
Consilier juridic principal treapta 1 6.757 1 1 77.706 77.706
Consilier asistent treapta 3 4.383 2 2 100.809 100.809
Inspector asistent treapta 3 4.383 8 8 403.236 403.236
Inspector debutant 3.371 4 4 155.066 155.066
c. Clasa III - studii medii 3 3 141.864 141.864
TOTAL:
Referent superior treapta 3 3.984 1 1 45.816 45.816
Referent principal treapta 3 3.259 1 1 37.479 37.479
Referent superior treapta 1 5.093 1 1 58.570 58.570
VII. Personal cu contract de munca
a) Personal de specialitate 6 62 62 2.625.579 2.625.579
Consilier, expert, inspector de 5.465 2 58 58 2.361.194 2.361.194
specialitate, revizor contabil;
gradul I A
Referent de specialitate, inspector de 6.072 1 1 1 69.828 69.828
specialitate, revizor contabil;
gradul IV
Referent IA 4.845 2 2 2 111.435 111.435
Medic specialist 7.228 1 1 1 83.122 83.122
VII. Personal cu contract de munca
b) care ocupa functii comune 2 2 2 118.749 118.749
Sofer IA 5.163 2 2 2 118.749 118.749
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    ANEXA 3/04/20/13

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                                                      BUGETUL
                pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2005
                                       (sumele alocate din credite externe)


                                                                                                        - mii lei -
┌─────┬─────┬──────┬────┬─────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐
│Capi-│Sub- │Titlu/│Ali-│ │ Program │ │ Program │
│tol │capi-│Ar- │neat│ Denumire indicator │ actualizat │ Influente │ rectificat │
│ │tol │ticol │ │ │ │ │ │
├─────┴─────┴──────┴────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│5014 │CREDITE EXTERNE │ 238.957.500│ -59.126.150│ 179.831.350│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 84.182.500│ -21.978.650│ 62.203.850│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 14.345.000│ -3.117.900│ 11.227.100│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 69.837.500│ -18.860.750│ 50.976.750│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 154.775.000│ -37.147.500│ 117.627.500│
│7314 │CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI │ 238.957.500│ -107.012.300│ 131.945.200│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 84.182.500│ -52.864.800│ 31.317.700│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 14.345.000│ -5.186.050│ 9.158.950│
│ 14 │Deplasari, detasari, transferari │ 14.345.000│ -5.186.050│ 9.158.950│
│ 14 01 │- deplasari, detasari, transferari in │ │ │ │
│ │tara │ 11.325.000│ -3.938.750│ 7.386.250│
│ 14 02 │- deplasari, detasari, transferari │ │ │ │
│ │in strainatate │ 3.020.000│ -1.247.300│ 1.772.700│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 69.837.500│ -47.678.750│ 22.158.750│
│ 26 │Obiecte de inventar de mica valoare │ │ │ │
│ │sau scurta durata si echipament │ 16.987.500│ -15.510.250│ 1.477.250│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 52.850.000│ -32.168.500│ 20.681.500│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 154.775.000│ -54.147.500│ 100.627.500│
│ 72 │Investitii ale institutiilor publice │ 154.775.000│ -54.147.500│ 100.627.500│
│ 50 │Alte cheltuieli │ 238.957.500│ -107.012.300│ 131.945.200│
│7414 │CHELTUIELI DE FUNCTIONARE A DE ASIGURARE │ │ │ │
│ │PENTRU ACCIDENTE DE SI BOLI PROFESIONALE │ │ 47.886.150│ 47.886.150│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ 30.886.150│ 30.886.150│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ 2.068.150│ 2.068.150│
│ 14 │Deplasari, detasari, transferari │ │ 2.068.150│ 2.068.150│
│ 14 01 │- deplasari, detasari, transferari │ │ │ │
│ │in tara │ │ 1.477.250│ 1.477.250│
│ 14 02 │- deplasari, detasari, transferari │ │ │ │
│ │in strainatate │ │ 590.900│ 590.900│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ │ 28.818.000│ 28.818.000│
│ 30 │Alte cheltuieli │ │ 28.818.000│ 28.818.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ 17.000.000│ 17.000.000│
│ 72 │Investitii ale institutiilor publice │ │ 17.000.000│ 17.000.000│
│ 50 │Alte cheltuieli │ │ 47.886.150│ 47.886.150│
└───────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘


    ANEXA 3/04/20/24

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                             PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE


                                                                                                      - mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 I - credite de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
     angajament EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────────────────────
II - credite bugetare pana la in PROGRAM ESTIMARI
CAPITOL/GRUPA/SURSA 31.12.2003 2004 2005 ─────────────────────────────────────────────────────
                                                                                    2006 2007 2008 anii ulteriori
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL GENERAL
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 2.605.479.223 1.156.538.001 492.015.338 317.752.828 213.336.528 212.836.528 213.000.000
   finantare II 2.605.479.223 1.156.538.001 492.015.338 317.752.828 213.336.528 212.836.528 213.000.000
1.1 Surse proprii I 48.200.364 25.777.081 14.337.641 8.085.642
                    II 48.200.364 25.777.081 14.337.641 8.085.642
1.2 Credite int. I 37.326.268 15.798.586 15.899.376 5.628.306
                    II 37.326.268 15.798.586 15.399.376 5.628.306
1.3 Credite ext. I 863.854.091 502.907.591 243.319.000 117.627.500
                    II 863.854.091 502.907.591 243.319.000 117.627.500
1.4 Buget de asig. I 33.994.043 17.369.213 10.080.450 6.544.380
    pt. somaj II 33.994.043 17.369.213 10.080.450 6.544.380
1.5 Alte surse I 1.622.104.457 594.685.530 208.378.871 179.867.000 213.336.528 212.836.528 213.000.000
                    II 1.622.104.457 594.685.530 208.378.871 179.867.000 213.336.528 212.836.528 213.000.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 414.088.912 279.551.151 97.221.433 37.316.328
   finantare II 414.088.912 279.551.151 97.221.433 37.316.328
1.1 Surse proprii I 48.200.364 25.777.081 14.337.641 8.085.642
                    II 48.200.364 25.777.081 14.337.641 8.085.642
1.2 Credite int. I 37.326.268 15.798.586 15.899.376 5.628.306
                    II 37.326.268 15.798.586 15.899.376 5.628.306
1.3 Credite ext. I
1.4 Buget de asig. I 33.994.043 17.369.213 10.080.450 6.544.380
    pt. somaj II 33.994.043 17.369.213 10.080.450 6.544.380
1.5 Alte surse I 294.568.237 220.606.271 56.903.966 17.058.000
                    II 294.568.237 220.606.271 56.903.966 17.058.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 2.191.390.311 876.986.850 394.793.905 280.436.500 213.336.528 212.836.528 213.000.000
   finantare II 2.191.390.311 876.986.850 394.793.905 280.436.500 213.336.528 212.836.528 213.000.000
1.1 Surse proprii I
                    II
1.2 Credite int. I
                    II
1.3 Credite ext. I 863.854.091 502.907.591 243.319.000 117.627.500
                    II 863.854.091 502.907.591 243.319.000 117.627.500
1.4 Buget de asig. I
    pt. somaj II
1.5 Alte surse I 1.327.536.220 374.079.259 151.474.905 162.809.000 213.336.528 212.836.528 213.000.000
                    II 1.327.536.220 374.079.259 151.474.905 162.809.000 213.336.528 212.836.528 213.000.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capitol: 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 2.552.670.223 1.156.538.001 492.015.338 264.943.828 213.336.528 212.836.528 213.000.000
   finantare II 2.552.670.223 1.156.538.001 492.015.338 264.943.828 213.336.528 212.836.528 213.000.000
1.1 Surse proprii I 48.200.364 25.777.081 14.337.641 8.085.642
                    II 48.200.364 25.777.081 14.337.641 8.085.642
1.2 Credite int. I 37.326.268 15.798.586 15.899.376 5.628.306
                    II 37.326.268 15.798.586 15.899.376 5.628.306
1.3 Credite ext. I 846.854.091 502.907.591 243.319.000 100.627.500
                    II 846.854.091 502.907.591 243.319.000 100.627.500
1.4 Buget de asig. I 33.994.043 17.369.213 10.080.450 6.544.380
    pt. somaj II 33.994.043 17.369.213 10.080.450 6.544.380
1.5 Alte surse I 1.586.295.457 594.685.530 208.378.871 144.058.000 213.336.528 212.836.528 213.000.000
                    II 1.586.295.457 594.685.530 208.378.871 144.058.000 213.336.528 212.836.528 213.000.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 414.088.912 279.551.151 97.221.433 37.316.328
   finantare II 414.088.912 279.551.151 97.221.433 37.316.328
1.1 Surse proprii I 48.200.364 25.777.081 14.337.641 8.085.642
                    II 48.200.364 25.777.081 14.337.641 8.085.642
1.2 Credite int. I 37.326.268 15.798.586 15.899.376 5.628.306
                    II 37.326.268 15.798.586 15.899.376 5.628.306
1.3 Credite ext. I
                    II
1.4 Buget de asig. I 33.994.043 17.369.213 10.080.450 6.544.380
    pt. somaj II 33.994.043 17.369.213 10.080.450 6.544.380
1.5 Alte surse I 294.568.237 220.606.271 56.903.966 17.058.000
                    II 294.568.237 220.606.271 56.903.966 17.058.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 2.138.581.311 876.986.850 394.793.905 227.627.500 213.336.528 212.836.528 213.000.000
   finantare II 2.138.581.311 876.966.850 394.793.905 227.627.500 213.336.528 212.836.528 213.000.000
1.1 Surse proprii I
                    II
1.2 Credite int. I
                    II
1.3 Credite ext. I 846.854.091 502.907.591 243.319.000 100.627.500
                    II 846.854.091 502.907.591 243.319.000 100.627.500
1.4 Buget de asig. I
    pt. somaj II
1.5 Alte surse I 1.291.727.220 374.079.259 151.474.905 127.000.000 213.336.528 212.836.528 213.000.000
                    II 1.291.727.220 374.079.259 151.474.905 127.000.000 213.336.528 212.836.528 213.000.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capitol: 74.04 -- CHELT. DE FUNCT. A SIST. DE ASIG. PT. ACCID. DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE (Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 52.809.000 52.809.000
   finantare II 52.809.000 52.809.000
1.1 Surse proprii I
                    II
1.2 Credite int. I
                    II
1.3 Credite ext. I 17.000.000 17.000.000
                    II 17.000.000 17.000.000
1.4 Buget de asig. I
    pt. somaj II
1.5 Alte surse I 35.809.000 35.809.000
                    II 35.809.000 35.809.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    Programul s-a obtinut din centralizarea a 8 fise.
    NOTA:
    Credite interne = Buget asigurari pentru somaj.
    Surse proprii = Venituri proprii ale Insp. Muncii.
    Alte surse = Buget asigurari sociale de stat.


    ANEXA 3/04/20/25


    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
    Capitol 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 20.73.04.0013

                                            FISA
                     OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
                                     SEDIUL DDFSS BACAU


   Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) in continuare

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 A. Date GENERALE
   1. Date geografice:
   1.1 Judet/Sector BACAU
   1.2 Municipiu/Oras/Comuna BACAU
   1.3 Amplasament: STR. IONITA SANDU STURZA
                                                       NR. 36A
   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numarul si data Acordului MFP 2076/14.10.1996
   2.2 Numarul si data aprobarii studiului de O.M. NR. 463/1997
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

 B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
      (in preturi luna 04/anul 1996) 4.156.300
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 5200 MP
                                                       175 SALARIATI
                                                       1800 PERS/ZI
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni) 24
 C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
      (in preturi luna 12/anul 2000) 75.772.573
   2. Durata de realizare contractata (numar luni) 24
   3. Data inceperii investitiei (luna/an) 12/2001
   4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 04/2005
   5. Valoarea decontata pana la 31/12/2003 (mii lei) 54.473.414
   6. Valoarea preliminata in anul 2004 (mii lei) 32.066.030
   7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2004 (mii lei) 22.118.001
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    (Cod obiectiv: 20.73.04.0013)

    D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE
      DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

   I - Credite de angajament
   II - Credite bugetare


                                                                                            - mii lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                             TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
Surse de finantare I/II EFECTUATE PRELIMINATE ────────────────────────────────────────────
  si costuri de pana la in PROGRAM ESTIMARI
   functionare 31.12.2003 2004 2005 ────────────────────────────────
                                                                            2006 2007 2008 anii ulteriori
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 108.657.445 54.473.414 32.066.030 22.118.001
   finantare II 108.657.445 54.473.414 32.066.030 22.118.001
din care:
1.1 Surse proprii I 23.110.971 11.577.519 6.862.130 4.671.322
                    II 23.110.971 11.577.519 6.862.130 4.671.322
1.2 credite int. I 21.424.187 8.534.064 8.561.630 4.328.493
                    II 21.424.187 8.534.064 8.561.630 4.328.493
1.3 Credite ext. I
                    II
1.4 Buget de asig. I 17.414.931 9.453.782 4.442.175 3.518.974
    pt. somaj II 17.414.931 9.453.782 4.442.175 3.518.974
1.5 Alte surse I 46.707.356 24.908.049 12.200.095 9.599.212
                    II 46.707.356 24.908.049 12.200.095 9.599.212
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiectia cost.
de functionare si
de intretinere
dupa PIF
(preliminari)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    Nota: Alte surse - buget asigurari sociale de stat.    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
    Capitol 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 20.73.04.0018

                                      FISA
               OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
                             SEDIUL DDFSS TELEORMAN

   Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) in continuare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Date GENERALE
   1. Date geografice:
   1.1 Judet/Sector TELEORMAN
   1.2 Municipiu/Oras/Comuna ALEXANDRIA
   1.3 Amplasament STR. DUNARII NR. 1
   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numarul si data Acordului MFP 1996/18.11.1997
   2.2 Numarul si data aprobarii studiului de O.M. NR. 115/2001
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
      (in preturi luna 06/anul 1997) 15.816.000
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 5085 MP
                                                        209 SALARIATI
                                                        1750 PERS/ZI
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni) 24
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
      (in preturi luna 12/anul 2001) 90.731.084
   2. Durata de realizare contractata (numar luni) 24
   3. Data inceperii investitiei (luna/an) 12/2001
   4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 04/2005
   5. Valoarea decontata pana la 31/12/2003 (mii lei) 59.733.458
   6. Valoarea preliminata in anul 2004 (mii lei) 34.355.403
   7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2004 (mii lei) 11.198.764
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    (Cod obiectiv: 20.73.04.0013)

    D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE
      DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI   I - Credite de angajament
   II - Credite bugetare

                                                                                               - mii lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                             TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
Surse de finantare I/II EFECTUATE PRELIMINATE ────────────────────────────────────────────
  si costuri de pana la in PROGRAM ESTIMARI
   functionare 31.12.2003 2004 2005 ────────────────────────────────
                                                                            2006 2007 2008 anii ulteriori
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 105.287.625 59.733.458 34.355.403 11.198.764
   finantare II 105.287.625 59.733.458 34.355.403 11.198.764
din care:
1.1 Surse proprii I 25.089.393 14.199.562 7.475.511 3.414.320
                    II 25.089.393 14.199.562 7.475.511 3.414.320
1.2 Credite int. I 15.902.081 7.264.522 7.337.746 1.299.813
                    II 15.902.081 7.264.522 7.337.746 1.299.813
1.3 Credite ext. I
                    II
1.4 Buget de asig. I 16.579.112 7.915.431 5.638.275 3.025.406
    pt. somaj II 16.579.112 7.915.431 5.638.275 3.025.406
1.5 Alte surse I 47.717.039 30.353.943 13.903.871 3.459.225
                    II 47.717.039 30.353.943 13.903.871 3.459.225
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiectia cost.
de functionare si
de intretinere
dupa PIF
(preliminari)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    Nota: Alte surse - buget asigurari sociale de stat.


    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
    Capitol 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 20.73.04.0027

                                      FISA
               OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
                  AMENAJARE HALA CU P+1 IN P+2 CA SEDIU PENTRU
         CASA NATIONALA DE PENSII SI ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE

   Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) in continuare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Date GENERALE
   1. Date geografice:
   1.1 Judet/Sector 2
   1.2 Municipiu/Oras/Comuna BUCURESTI
   1.3 Amplasament B-DUL LACUL TEI 17
   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numarul si data Acordului MPP
   2.2 Numarul si data aprobarii studiului de O.M. 560/2001
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
      (in preturi luna 06/anul 2001) 121.606.979
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 4640.41 MP
                                                        983.21 MP
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni) 12
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
      (in preturi luna 06/anul 2001) 121.606.979
   2. Durata de realizare contractata (numar luni) 12
   3. Data inceperii investitiei (luna/an) 09/2002
   4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 12/2003
   5. Valoarea decontata pana la 31/12/2003 (mii lei) 122.275.710
   6. Valoarea preliminata in anul 2004 (mii lei) 30.800.000
   7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2004 (mii lei) 2.099.563
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    (Cod obiectiv: 20.73.04.0027)

    D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE
      DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

   I - Credite de angajament
   II - Credite bugetare
                                                                                                 - mii lei -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                             TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
Surse de finantare I/II EFECTUATE PRELIMINATE ────────────────────────────────────────────
  si costuri de pana la in PROGRAM ESTIMARI
   functionare 31.12.2003 2004 2005 ────────────────────────────────
                                                                             2006 2007 2008 anii ulteriori
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 155.175.273 122.275.710 30.800.000 2.099.563
   finantare II 155.175.273 122.275.710 30.800.000 2.099.563
din care:
1.1 Surse proprii I
                    II
1.2 Credite int. I
                    II
1.3 Credite ext. I
                    II
1.4 Buget de asig. I
    pt. somaj II
1.5 Alte surse I 155.175.273 122.275.710 30.800.000 2.099.563
                    II 155.175.273 122.275.710 30.800.000 2.099.563
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiectia cost.
de functionare si
de intretinere
dupa PIF
(preliminari)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    Nota: Alte surse - buget asigurari sociale de stat.


    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
    Capitol 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 20.73.04.0028

                                      FISA
               OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
                    AMENAJARE CASA JUDETEANA DE PENSII BIHOR

   Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) in continuare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Date GENERALE
   1. Date geografice:
   1.1 Judet/Sector BIHOR
   1.2 Municipiu/Oras/Comuna ORADEA
   1.3 Amplasament: STR. DUNARII NR. 6
   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numarul si data Acordului MFP
   2.2 Numarul si data aprobarii studiului de HG nr. 548/2002
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNIC0-EC0N0MICI APROBATI
   1. valoarea totala aprobata (mii lei)
      (in preturi luna 06/anul 2002) 39.968.569
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 2370 MP
                                                       126 SALARIATI
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni) 12
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
      (in preturi luna 06/anul 2002) 39.968.569
   2. Durata de realizare contractata (numar luni) 12
   3. Data inceperii investitiei (luna/an)
   4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
   5. valoarea decontata pana la 31/12/2003 (mii lei) 43.068.569
   6. Valoarea preliminata in anul 2004 (mii lei)
   7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2004 (mii lei) 1.900.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    (Cod obiectiv: 20.73.04.0026)    D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE
      DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

   I - Credite de angajament
   II - Credite bugetare
                                                                                                - mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                            TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
Surse de finantare I/II EFECTUATE PRELIMINATE ────────────────────────────────────────────
  si costuri de pana la in PROGRAM ESTIMARI
   functionare 31.12.2003 2004 2005 ────────────────────────────────
                                                                           2006 2007 2008 anii ulteriori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 44.968.569 43.068.569 1.900.000
   finantare II 44.968.569 43.068.569 1.900.000
din care:
1.1 Surse proprii I
                    II
1.2 Credite int. I
                    II
1.3 Credite ext. I
                    II
1.4 Buget de asig. I
    pt. somaj II
1.5 Alte surse I 44.968.569 43.068.569 1.900.000
                    II 44.968.569 43.068.569 1.900.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiectia cost.
de functionare si
de intretinere
dupa PIF
(preliminari)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    Nota: Alte surse - buget asigurari sociale de stat.


    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
    Capitol 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 20.73.04.0001b CNPAS

                                      FISA
               OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
                             b) dotari independente

   Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investitii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Date GENERALE
   1. Date geografice:
   1.1 Judet/Sector
   1.2 Municipiu/Oras/Comuna
   1.3 Amplasament
   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numarul si data Acordului MFP
   2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
      (in preturi luna/anul)
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
      (in preturi luna/anul)
   2. Durata de realizare contractata (numar luni)
   3. Data inceperii investitiei (luna/an)
   4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
   5. Valoarea decontata pana la 31/12/2003 (mii lei) 220.607.319
   6. Valoarea preliminata in anul 2004 (mii lei) 90.645.150
   7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2004 (mii lei) 739.173.056
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    (Cod obiectiv: 20.73.04.0001b CNPAS)    D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE
      DE FUNCTIONARE SI PE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

   I - Credite de angajament
   II - Credite bugetare
                                                                                                                         - mii lei -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                              TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
Surse de finantare I/II EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────────────────────
  si costuri de pana la in PROGRAM ESTIMARI
   functionare 31.12.2003 2004 2005 ─────────────────────────────────────────────────────
                                                                                   2006 2007 2008 anii ulteriori
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 1.050.425.525 220.607.319 90.645.150 100.000.000 213.336.528 212.836.528 213.000.000
   finantare II 1.050.425.525 220.607.319 90.645.150 100.000.000 213.336.528 212.836.528 213.000.000
   din care:
1.1 Surse proprii I
                    II
1.2 Credite int. I
                    II
1.3 Credite ext. I
1.4 Buget de asig. I
    pt. somaj II
1.5 Alte surse I 1.050.425.525 220.607.319 90.645.150 100.000.000 213.336.528 212.836.528 213.000.000
                    II 1.050.425.525 220.607.319 90.645.150 100.000.000 213.336.528 212.836.528 213.000.000
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiectia cost.
de functionare si
de intretinere
dupa PIF
(preliminari)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    Nota: Alte surse - buget asigurari sociale de stat.


    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
    Capitol 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 20.73.04.0001bBM CP

                                      FISA
               OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
                             b) dotari independente

   Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investitii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Date GENERALE
   1. Date geografice:
   1.1 Judet/Sector
   1.2 Municipiu/Oras/Comuna
   1.3 Amplasament
   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numarul si data Acordului MFP
   2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
      (in preturi luna/anul)
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
      (in preturi luna/anul)
   2. Durata de realizare contractata (numar luni)
   3. Data inceperii investitiei (luna/an)
   4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
   5. Valoarea decontata pana la 31/12/2003 (mii lei) 656.379.531
   6. Valoarea preliminata in anul 2004 (mii lei) 304.148.755
   7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2004 (mii lei) 117.627.500
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    (Cod Obiectiv: 20.73.04.0001bBM CP)

    D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE
      DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

   I - Credite de angajament
   II - Credite bugetare
                                                                                                   - mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                             TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
Surse de finantare I/II EFECTUATE PRELIMINATE ────────────────────────────────────────────
  si costuri de pana la in PROGRAM ESTIMARI
   functionare 31.12.2003 2004 2005 ────────────────────────────────
                                                                              2006 2007 2008 anii ulteriori
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 1.078.155.786 656.379.531 304.148.755 117.627.500
   finantare II 1.078.155.786 656.379.531 304.148.755 117.627.500
din care;
1.1 Surse proprii I
                    II
1.2 Credite int. I
                    II
1.3 Credite ext. I 846.854.091 502.907.591 243.319.000 100.627.500
                    II 846.854.091 502.907.591 243.319.000 100.627.500
1.4 Buget de asig. I
    pt. somaj II
1.5 Alte surse I 331.301.695 153.471.940 60.829.755 17.000.000
                    II 331.301.695 153.471.940 60.829.755 17.000.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiectia cost.
de functionare si
de intretinere
dupa PIF
(preliminari)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    Nota: Alte surse - buget asigurari sociale de stat.


    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
    Capitol 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 20.73.04.0001c

                                      FISA
               OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
                  c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de
                        prefezabilitate si fezabilitate

   Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investitii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Date GENERALE
   1. Date geografice:
   1.1 Judet/Sector
   1.2 Municipiu/Oras/Comuna
   1.3 Amplasament
   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numarul si data Acordului MFP
   2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
       fezabilitate (H.G./ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
      (in preturi luna/anul)
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
      (in preturi luna/anul)
   2. Durata de realizare contractata (numar luni)
   3. Data inceperii investitiei (luna/an)
   4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
   5. Valoarea decontata pana la 31/12/2003 (mii lei)
   6. Valoarea preliminata in anul 2004 (mii lei)
   7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2004 (mii lei) 10.000.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    (Cod obiectiv: 20.73.04.0001c)

    D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE
      DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

   I - Credite de angajament
   II - Credite bugetare
                                                                                                - mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                            TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
Surse de finantare I/II EFECTUATE PRELIMINATE ────────────────────────────────────────────
  si costuri de pana la in PROGRAM ESTIMARI
   functionare 31.12.2003 2004 2005 ────────────────────────────────
                                                                           2006 2007 2008 anii ulteriori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        0
        1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 10.000.000 10.000.000
   finantare II 10.000.000 10.000.000
din care:
1.1 Surse proprii I
                    II
1.2 Credite int. I
                    II
1.3 Credite ext. I
                    II
1.4 Buget de asig. I
    pt. somaj II
1.5 Alte surse I 10.000.000 10.000.000
                    II 10.000.000 10.000.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiectia cost.
de functionare si
de intretinere
dupa PIF
(preliminari)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    Nota: Alte surse - buget asigurari sociale de stat.


    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
    Capitol 74.04 -- CHELT. DE FUNCT. A SIST. DE ASIG. PT. ACCID. DE MUNCA SI
                  BOLI PROFESIONALE
    Cod 20.74.04.001

                                      FISA
               OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
                             b) dotari independente

   Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investitii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Date GENERALE
   1. Date geografice:
   1.1 Judet/Sector
   1.2 Municipiu/Oras/Comuna
   1.3 Amplasament
   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numarul si data Acordului MFP
   2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
      (in preturi luna/anul)
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
      (in preturi luna/anul)
   2. Durata de realizare contractata (numar luni)
   3. Data inceperii investitiei (luna/an)
   4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
   5. Valoarea decontata pana la 31/12/2003 (mii lei)
   6. Valoarea preliminata in anul 2004 (mii lei)
   7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2004 (mii lei) 52.809.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    (Cod obiectiv: 20.74.04.001)

    D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE
      DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

   I - Credite de angajament
   II - Credite bugetare
                                                                                                - mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                            TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
Surse de finantare I/II EFECTUATE PRELIMINATE ────────────────────────────────────────────
  si costuri de pana la in PROGRAM ESTIMARI
   functionare 31.12.2003 2004 2005 ────────────────────────────────
                                                                           2006 2007 2008 anii ulteriori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 52.809.000 52.809.000
   finantare II 52.809.000 52.809.000
din care:
1.1 Surse proprii I
                    II
1.2 Credite int. I
                    II
1.3 Credite ext. I 17.000.000 17.000.000
                    II 17.000.000 17.000.000
1.4 Buget de asig. I
    pt. somaj II
1.5 Alte surse I 35.809.000 35.809.000
                    II 35.809.000 35.809.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiectia cost.
de functionare si
de intretinere
dupa PIF
(preliminari)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    Nota: Alte surse - buget asigurari sociale de stat.


    ANEXA 1/06    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                                         BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
                                                   pe anul 2005
                                                    - SINTEZA -                                                                                              - mii lei -
┌─────┬─────┬──────┬────┬─────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐
│Capi-│Sub- │Titlu/│Ali-│ │ Program │ │ Program │
│ tol │capi-│ Ar- │neat│ Denumire indicator │ actualizat │ Influente │ rectificat │
│ │ tol │ticol │ │ │ │ │ │
├─────┴─────┴──────┴────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 = 1 + 2 │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│0001 06 │VENITURI - TOTAL │ 20.737.665.000│ 1.013.325.964│ 21.750.990.964│
│0002 │1. VENITURI CURENTE │ 19.887.665.000│ 1.013.325.964│ 20.900.990.964│
│0003 │A. VENITURI FISCALE │ 18.914.000.000│ 1.159.224.964│ 20.073.224.964│
│0004 │A1. IMPOZITE DIRECTE │ 18.914.000.000│ 1.159.224.964│ 20.073.224.964│
│1006 │CONTRIBUTII LA BUGETUL ASIGURARILOR │ │ │ │
│ │PENTRU SOMAJ │ 18.914.000.000│ 1.159.224.964│ 20.073.224.964│
│ 01 │Contributii ale angajatorilor si ale │ │ │ │
│ │persoanelor juridice asimilate │ │ │ │
│ │angajatorului │ 14.418.730.333│ 886.782.513│ 15.305.512.846│
│ 02 │Contributii individuale │ 4.428.309.667│ 272.442.451│ 4.700.752.118│
│ 03 │Contributii datorate de persoanele care │ │ │ │
│ │incheie contract de asigurare pentru │ │ │ │
│ │somaj │ 66.960.000│ │ 66.960.000│
│1900 06 │B. VENITURI NEFISCALE │ 973.665.000│ -145.899.000│ 827.766.000│
│2206 │DIVERSE VENITURI │ 973.665.000│ -145.899.000│ 827.766.000│
│ 30 │Incasari din alte surse │ 973.665.000│ -145.899.000│ 827.766.000│
│4200 06 │VIII. INCASARI DIN RAMBURSAREA │ │ │ │
│ │IMPRUMUTURILOR ACORDATE │ 850.000.000│ │ 850.000.000│
│4206 │INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR │ │ │ │
│ │ACORDATE │ 850.000.000│ │ 850.000.000│
│ 06 │Incasari din rambursarea imprumuturilor │ │ │ │
│ │acordate pentru infiintarea si │ │ │ │
│ │dezvoltarea de intreprinderi mici si │ │ │ │
│ │mijlocii │ 850.000.000│ │ 850.000.000│
│5006 │BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ │ 20.256.154.035│ -1.350.490.401│ 18.905.663.634│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.565.683.035│ -425.701.401│ 18.139.981.634│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 590.905.634│ -21.800.000│ 569.105.634│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 738.301.101│ -45.700.401│ 692.600.700│
│ 38 │TRANSFERURI │ 17.236.476.300│ -358.201.000│ 16.878.275.300│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 122.861.000│ -43.315.000│ 79.546.000│
│ 79 │IMPRUMUTURI ACORDATE │ 1.404.530.000│ -841.121.000│ 563.409.000│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI │ │ │ │
│ │SI COMISIOANE LA CREDITE │ 163.080.000│ -40.353.000│ 122.727.000│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de│ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 163.080.000│ -40.353.000│ 122.727.000│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 87.580.000│ -21.671.000│ 65.909.000│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 75.500.000│ -18.682.000│ 56.818.000│
│5700 06 │Partea a III-a CHELTUIELI │ │ │ │
│ │SOCIAL-CULTURALE │ 16.460.703.868│ -380.787.000│ 16.079.916.868│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 16.455.703.868│ -380.787.000│ 16.074.916.868│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 27.801.868│ -11.400.000│ 16.401.868│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 333.045.700│ -22.367.000│ 310.678.700│
│ 38 │TRANSFERURI │ 16.094.856.300│ -347.020.000│ 15.747.836.300│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.000.000│ │ 5.000.000│
│5706 │INVATAMANT │ 403.955.868│ -33.767.000│ 370.188.868│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 398.955.868│ -33.767.000│ 365.188.868│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 27.801.868│ -11.400.000│ 16.401.868│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 333.045.700│ -22.367.000│ 310.678.700│
│ 38 │TRANSFERURI │ 38.108.300│ │ 38.108.300│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.000.000│ │ 5.000.000│
│ 20 │Centre de calificare si recalificare │ 70.610.700│ 22.000.000│ 92.610.700│
│ 50 │Alte institutii si actiuni de invatamant │ 333.345.168│ -55.767.000│ 277.578.168│
│6006 │ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, │ │ │ │
│ │AJUTOARE SI INDEMNIZATII │ 16.056.748.000│ -347.020.000│ 15.709.728.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 16.056.748.000│ -347.020.000│ 15.709.728.000│
│ 38 │TRANSFERURI │ 16.056.748.000│ -347.020.000│ 15.709.728.000│
│ 32 │Plati pentru stimularea mobilitatii │ │ │ │
│ │fortei de munca │ 93.000.000│ │ 93.000.000│
│ 33 │Indemnizatii de somaj │ 11.064.142.000│ 143.406.000│ 11.207.548.000│
│ 35 │Indemnizatii de somaj pentru absolventi │ 1.163.110.000│ -182.938.000│ 980.172.000│
│ 39 │Plati pentru stimularea angajatorilor │ │ │ │
│ │care incadreaza absolventi │ 1.162.500.000│ -399.900.000│ 762.600.000│
│ 40 │Plati compensatorii │ 1.350.101.000│ 80.467.000│ 1.430.568.000│
│ 46 │Plati pentru stimularea angajatorilor │ │ │ │
│ │care incadreaza someri apartinand unor │ │ │ │
│ │categorii defavorizate │ 763.545.000│ 11.945.000│ 775.490.000│
│ 49 │Plati pentru stimularea somerilor care se│ │ │ │
│ │angajeaza inainte de expirarea perioadei │ │ │ │
│ │de somaj │ 460.350.000│ │ 460.350.000│
│7100 06 │Partea a VI-a ALTE ACTIUNI │ 2.390.920.167│ -128.582.401│ 2.262.337.766│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.109.979.167│ -44.914.401│ 2.065.064.766│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 563.103.766│ -10.400.000│ 552.703.766│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 405.255.401│ -23.333.401│ 381.922.000│
│ 38 │TRANSFERURI │ 1.141.620.000│ -11.181.000│ 1.130.439.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 117.861.000│ -43.315.000│ 74.546.000│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI │ │ │ │
│ │SI COMISIOANE LA CREDITE │ 163.080.000│ -40.353.000│ 122.727.000│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de│ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 163.080.000│ -40.353.000│ 122.727.000│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 87.580.000│ -21.671.000│ 65.909.000│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 75.500.000│ -18.682.000│ 56.818.000│
│7206 │ALTE ACTIUNI │ 1.191.176.000│ -14.544.000│ 1.176.632.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.191.176.000│ -14.544.000│ 1.176.632.000│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 49.556.000│ -3.363.000│ 46.193.000│
│ 38 │TRANSFERURI │ 1.141.620.000│ -11.181.000│ 1.130.439.000│
│ 08 │Executarea silita a creantelor bugetare │ 1.400.000│ │ 1.400.000│
│ 09 │Programe pentru ocuparea temporara a │ │ │ │
│ │fortei de munca │ 1.062.720.000│ 10.240.000│ 1.072.960.000│
│ 18 │Masuri active pentru combaterea somajului│ 73.500.000│ -21.421.000│ 52.079.000│
│ 21 │Servicii de preconcediere colectiva │ 4.851.000│ │ 4.851.000│
│ 50 │Alte cheltuieli │ 48.705.000│ -3.363.000│ 45.342.000│
│7306 │CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI │ 1.199.744.167│ -114.038.401│ 1.085.705.766│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 918.803.167│ -30.370.401│ 888.432.766│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 563.103.766│ -10.400.000│ 552.703.766│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 355.699.401│ -19.970.401│ 335.729.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 117.861.000│ -43.315.000│ 74.546.000│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI │ │ │ │
│ │SI COMISIOANE LA CREDITE │ 163.080.000│ -40.353.000│ 122.727.000│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de│ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 163.080.000│ -40.353.000│ 122.727.000│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 87.580.000│ -21.671.000│ 65.909.000│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 75.500.000│ -18.682.000│ 56.818.000│
│ 03 │Cheltuieli cu transmiterea si plata │ │ │ │
│ │drepturilor │ 126.044.000│ -2.700.000│ 123.344.000│
│ 50 │Alte cheltuieli │ 1.073.700.167│ -111.338.401│ 962.361.766│
│8600 06 │Partea a XII-a IMPRUMUTURI ACORDATE │ 1.404.530.000│ -841.121.000│ 563.409.000│
│8606 │IMPRUMUTURI │ 1.404.530.000│ -841.121.000│ 563.409.000│
│ 79 │Imprumuturi acordate │ 1.404.530.000│ -841.121.000│ 563.409.000│
│ 04 │Imprumuturi acordate pentru infiintarea │ │ │ │
│ │si dezvoltarea de intreprinderi mici si │ │ │ │
│ │mijlocii │ 1.400.000.000│ -840.000.000│ 560.000.000│
│ 13 │Imprumuturi acordate de agentiile │ │ │ │
│ │guvernamentale si administrate prin │ │ │ │
│ │agentii de credit │ 4.530.000│ -1.121.000│ 3.409.000│
│9906 │EXCEDENT/DEFICIT │ 481.510.965│ 2.363.816.365│ 2.845.327.330│
└───────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘    ANEXA 2/06

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                                                      SINTEZA
                             cheltuielilor pe surse, capitole, subcapitole, titluri de
                                              cheltuieli pe anul 2005


                                                                                               - mii lei -
┌─────┬─────┬──────┬────┬─────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐
│Capi-│Sub- │Titlu/│Ali-│ │ Program │ │ Program │
│ tol │capi-│ Ar- │neat│ Denumire indicator │ actualizat │ Influente │ rectificat │
│ │ tol │ticol │ │ │ │ │ │
├─────┴─────┴──────┴────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 = 1 + 2 │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 20.565.704.035│ -1.446.301.801│ 19.119.402.234│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.667.608.035│ -445.854.901│ 18.221.753.134│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 599.588.134│ -21.687.150│ 577.900.984│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 831.543.601│ -65.966.751│ 765.576.850│
│ 38 │TRANSFERURI │ 17.236.476.300│ -358.201.000│ 16.878.275.300│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 198.361.000│ -51.555.000│ 146.806.000│
│ 79 │IMPRUMUTURI ACORDATE │ 1.536.655.000│ -908.538.900│ 628.116.100│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI │ │ │ │
│ │SI COMISIOANE LA CREDITE │ 163.080.000│ -40.353.000│ 122.727.000│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de│ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 163.080.000│ -40.353.000│ 122.727.000│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 87.580.000│ -21.671.000│ 65.909.000│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 75.500.000│ -18.682.000│ 56.818.000│
│5006 │BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ │ 20.256.154.035│ -1.350.490.401│ 18.905.663.634│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.565.683.035│ -425.701.401│ 18.139.981.634│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 590.905.634│ -21.800.000│ 569.105.634│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 738.301.101│ -45.700.401│ 692.600.700│
│ 38 │TRANSFERURI │ 17.236.476.300│ -358.201.000│ 16.878.275.300│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 122.861.000│ -43.315.000│ 79.546.000│
│ 79 │IMPRUMUTURI ACORDATE │ 1.404.530.000│ -841.121.000│ 563.409.000│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DODANZI │ │ │ │
│ │SI COMISIOANE LA CREDITE │ 163.080.000│ -40.353.000│ 122.727.000│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de│ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 163.080.000│ -40.353.000│ 122.727.000│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 87.580.000│ -21.671.000│ 65.909.000│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 75.500.000│ -18.682.000│ 56.818.000│
│5706 │INVATAMANT │ 403.955.868│ -33.767.000│ 370.188.868│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 398.955.868│ -33.767.000│ 365.188.868│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 27.801.868│ -11.400.000│ 16.401.868│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 333.045.700│ -22.367.000│ 310.678.700│
│ 38 │TRANSFERURI │ 38.108.300│ │ 38.108.300│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.000.000│ │ 5.000.000│
│ 20 │Centre de calificare si recalificare │ 70.610.700│ 22.000.000│ 92.610.700│
│ 50 │Alte institutii si actiuni de invatamant │ 333.345.168│ -55.767.000│ 277.578.168│
│6006 │ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, │ │ │ │
│ │AJUTOARE SI INDEMNIZATII │ 16.056.748.000│ -347.020.000│ 15.709.728.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 16.056.748.000│ -347.020.000│ 15.709.728.000│
│ 38 │TRANSFERURI │ 16.056.748.000│ -347.020.000│ 15.709.728.000│
│ 32 │Plati pentru stimularea mobilitatii │ │ │ │
│ │fortei de munca │ 93.000.000│ │ 93.000.000│
│ 33 │Indemnizatii de somaj │ 11.064.142.000│ 143.406.000│ 11.207.548.000│
│ 35 │Indemnizatii de somaj pentru absolventi │ 1.163.110.000│ -182.938.000│ 980.172.000│
│ 39 │Plati pentru stimularea angajatorilor │ │ │ │
│ │care incadreaza absolventi │ 1.162.500.000│ -399.900.000│ 762.600.000│
│ 40 │Plati compensatorii │ 1.350.101.000│ 80.467.000│ 1.430.568.000│
│ 46 │Plati pentru stimularea angajatorilor │ │ │ │
│ │care incadreaza someri apartinand unor │ │ │ │
│ │categorii defavorizate │ 763.545.000│ 11.945.000│ 775.490.000│
│ 49 │Plati pentru stimularea somerilor care se│ │ │ │
│ │angajeaza inainte de expirarea perioadei │ │ │ │
│ │de somaj │ 460.350.000│ │ 460.350.000│
│7206 │ALTE ACTIUNI │ 1.191.176.000│ -14.544.000│ 1.176.632.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.191.176.000│ -14.544.000│ 1.176.632.000│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 49.556.000│ -3.363.000│ 46.193.000│
│ 38 │TRANSFERURI │ 1.141.620.000│ -11.181.000│ 1.130.430.000│
│ 08 │Executarea silita a creantelor bugetare │ 1.400.000│ │ 1.400.000│
│ 09 │Programe pentru ocuparea temporara a │ │ │ │
│ │fortei de munca │ 1.062.720.000│ 10.240.000│ 1.072.960.000│
│ 18 │Masuri active pentru combaterea somajului│ 73.500.000│ -21.421.000│ 52.079.000│
│ 21 │Servicii de preconcediere colectiva │ 4.851.000│ │ 4.851.000│
│ 50 │Alte cheltuieli │ 48.705.000│ -3.363.000│ 45.342.000│
│7306 │CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI │ 1.199.744.167│ -114.038.401│ 1.085.705.766│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 918.803.167│ -30.370.401│ 888.432.766│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 563.103.766│ -10.400.000│ 552.703.766│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 355.699.401│ -19.970.401│ 335.729.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 117.861.000│ -43.315.000│ 74.546.000│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI │ │ │ │
│ │SI COMISIOANE LA CREDITE │ 163.080.000│ -40.353.000│ 122.727.000│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de│ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 163.080.000│ -40.353.000│ 122.727.000│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 87.580.000│ -21.671.000│ 65.909.000│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 75.500.000│ -18.682.000│ 56.818.000│
│ 03 │Cheltuieli cu transmiterea si plata │ │ │ │
│ │drepturilor │ 126.044.000│ -2.700.000│ 123.344.000│
│ 50 │Alte cheltuieli │ 1.073.700.167│ -111.338.401│ 962.361.766│
│8606 │IMPRUMUTURI │ 1.404.530.000│ -841.121.000│ 563.409.000│
│ 79 │Imprumuturi acordate │ 1.404.530.000│ -841.121.000│ 563.409.000│
│ 04 │Imprumuturi acordate pentru infiintarea │ │ │ │
│ │si dezvoltarea de intreprinderi mici si │ │ │ │
│ │mijlocii │ 1.400.000.000│ -840.000.000│ 560.000.000│
│ 13 │Imprumuturi acordate de agentiile │ │ │ │
│ │guvernamentale si administrate prin │ │ │ │
│ │agentii de credit │ 4.530.000│ -1.121.000│ 3.409.000│
│5014 │CREDITE EXTERNE │ 309.550.000│ -95.811.400│ 213.738.600│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 101.925.000│ -20.153.500│ 81.771.500│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 8.682.500│ 112.850│ 8.795.350│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 93.242.500│ -20.266.350│ 72.976.150│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 75.500.000│ -8.240.000│ 67.260.000│
│ 79 │IMPRUMUTURI ACORDATE │ 132.125.000│ -67.417.900│ 64.707.100│
│7214 │ALTE ACTIUNI │ 37.750.000│ -8.205.000│ 29.545.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 37.750.000│ -8.205.000│ 29.545.000│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 37.750.000│ -8.205.000│ 29.545.000│
│ 18 │Masuri active pentru combaterea somajului│ 37.750.000│ -8.205.000│ 29.545.000│
│7314 │CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI │ 139.675.000│ -20.188.500│ 119.486.500│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 64.175.000│ -11.948.500│ 52.226.500│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 8.682.500│ 112.850│ 8.795.350│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 55.492.500│ -12.061.350│ 43.431.150│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 75.500.000│ -8.240.000│ 67.260.000│
│ 50 │Alte cheltuieli │ 139.675.000│ -20.188.500│ 119.486.500│
│8614 │IMPRUMUTURI ACORDATE │ 132.125.000│ -67.417.900│ 64.707.100│
│ 79 │IMPRUMUTURI ACORDATE │ 132.125.000│ -67.417.900│ 64.707.100│
│ 13 │Imprumuturi acordate de agentiile │ │ │ │
│ │guvernamentale si administrate prin │ │ │ │
│ │agentii de credit │ 132.125.000│ -67.417.900│ 64.707.100│
└───────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘


    ANEXA 3/06/20/01

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                                         BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ

                                                      SINTEZA
                              fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
                                                   pe anul 2005


                                                                                                     - mii lei -
┌─────┬─────┬──────┬────┬─────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐
│Capi-│Sub- │Titlu/│Ali-│ │ Program │ │ Program │
│ tol │capi-│ Ar- │neat│ Denumire indicator │ actualizat │ Influente │ rectificat │
│ │ tol │ticol │ │ │ │ │ │
├─────┴─────┴──────┴────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 = 1 + 2 │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 20.565.704.035│ -1.446.301.801│ 19.119.402.234│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.667.608.035│ -445.854.901│ 18.221.753.134│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 599.588.134│ -21.687.150│ 577.900.984│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 831.543.601│ -65.966.751│ 765.576.850│
│ 38 │TRANSFERURI │ 17.236.476.300│ -358.201.000│ 16.878.275.300│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 198.361.000│ -51.555.000│ 146.806.000│
│ 79 │IMPRUMUTURI ACORDATE │ 1.536.655.000│ -908.538.900│ 628.116.100│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI │ │ │ │
│ │SI COMISIOANE LA CREDITE │ 163.080.000│ -40.353.000│ 122.727.000│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de│ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 163.080.000│ -40.353.000│ 122.727.000│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 87.580.000│ -21.671.000│ 65.909.000│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 75.500.000│ -18.682.000│ 56.818.000│
│5006 │BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ │ 20.256.154.035│ -1.350.490.401│ 18.905.663.634│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.565.683.035│ -425.701.401│ 18.139.981.634│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 590.905.634│ -21.800.000│ 569.105.634│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 738.301.101│ -45.700.401│ 692.600.700│
│ 38 │TRANSFERURI │ 17.236.476.300│ -358.201.000│ 16.878.275.300│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 122.861.000│ -43.315.000│ 79.546.000│
│ 79 │IMPRUMUTURI ACORDATE │ 1.404.530.000│ -841.121.000│ 563.409.000│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI │ │ │ │
│ │SI COMISIOANE LA CREDITE │ 163.080.000│ -40.353.000│ 122.727.000│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de│ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 163.080.000│ -40.353.000│ 122.727.000│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 87.580.000│ -21.671.000│ 65.909.000│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 75.500.000│ -18.682.000│ 56.818.000│
│5014 │CREDITE EXTERNE │ 309.550.000│ -95.811.400│ 213.738.600│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 101.925.000│ -20.153.500│ 81.771.500│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 8.682.500│ 112.850│ 8.795.350│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 93.242.500│ -20.266.350│ 72.976.150│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 75.500.000│ -8.240.000│ 67.260.000│
│ 79 │IMPRUMUTURI ACORDATE │ 132.125.000│ -67.417.900│ 64.707.100│
└───────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘


    ANEXA 3/06/20/02

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                                                      SINTEZA
                            bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitole
                                                   pe anul 2005
                              (sumele alocate din bugetul asigurarilor pentru somaj)


                                                                                                     - mii lei -
┌─────┬─────┬──────┬────┬─────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐
│Capi-│Sub- │Titlu/│Ali-│ │ Program │ │ Program │
│ tol │capi-│ Ar- │neat│ Denumire indicator │ actualizat │ Influente │ rectificat │
│ │ tol │ticol │ │ │ │ │ │
├─────┴─────┴──────┴────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 = 1 + 2 │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│5006 │BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ │ 20.256.154.035│ -1.350.490.401│ 18.905.663.634│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.565.683.035│ -425.701.401│ 18.139.981.634│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 590.905.634│ -21.800.000│ 569.105.634│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 738.301.101│ -45.700.401│ 692.600.700│
│ 38 │TRANSFERURI │ 17.236.476.300│ -358.201.000│ 16.878.275.300│
│ 39 │Transferuri consolidabile │ 4.025.270.000│ 175.515.000│ 4.200.785.000│
│ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 13.211.206.300│ -533.716.000│ 12.677.490.300│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 122.861.000│ -43.315.000│ 79.546.000│
│ 79 │IMPRUMUTURI ACORDATE │ 1.404.530.000│ -841.121.000│ 563.409.000│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI │ │ │ │
│ │SI COMISIOANE LA CREDITE │ 163.080.000│ -40.353.000│ 122.727.000│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de│ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 163.080.000│ -40.353.000│ 122.727.000│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 87.580.000│ -21.671.000│ 65.909.000│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 75.500.000│ -18.682.000│ 56.818.000│
│5700 06 │Partea a III-a CHELTUIELI │ │ │ │
│ │SOCIAL-CULTURALE │ 16.460.703.868│ -380.787.000│ 16.079.916.868│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 16.455.703.868│ -380.787.000│ 16.074.916.868│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 27.801.868│ -11.400.000│ 16.401.868│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 333.045.700│ -22.367.000│ 310.678.700│
│ 38 │TRANSFERURI │ 16.094.856.300│ -347.020.000│ 15.747.836.300│
│ 39 │Transferuri consolidabile │ 2.962.550.000│ 165.275.000│ 3.127.825.000│
│ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 13.132.306.300│ -512.295.000│ 12.620.011.300│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.000.000│ │ 5.000.000│
│5706 │INVATAMANT │ 403.955.868│ -33.767.000│ 370.188.868│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 398.955.868│ -33.767.000│ 365.188.868│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 27.801.868│ -11.400.000│ 16.401.868│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 333.045.700│ -22.367.000│ 310.678.700│
│ 38 │TRANSFERURI │ 38.108.300│ │ 38.108.300│
│ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 38.108.300│ │ 38.108.300│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.000.000│ │ 5.000.000│
│ 20 │Centre de calificare si recalificare │ 70.610.700│ 22.000.000│ 92.610.700│
│ 50 │Alte institutii si actiuni de invatamant │ 333.345.168│ -55.767.000│ 277.578.168│
│6006 │ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, │ │ │ │
│ │AJUTOARE SI INDEMNIZATII │ 16.056.748.000│ -347.020.000│ 15.709.728.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 16.056.748.000│ -347.020.000│ 15.709.728.000│
│ 38 │TRANSFERURI │ 16.056.748.000│ -347.020.000│ 15.709.728.000│
│ 39 │Transferuri consolidabile │ 2.962.550.000│ 165.275.000│ 3.127.825.000│
│ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 13.094.198.000│ -512.295.000│ 12.581.903.000│
│ 32 │Plati pentru stimularea mobilitatii │ │ │ │
│ │fortei de munca │ 93.000.000│ │ 93.000.000│
│ 33 │Indemnizatii de somaj │ 11.064.142.000│ 143.406.000│ 11.207.548.000│
│ 35 │Indemnizatii de somaj pentru absolventi │ 1.163.110.000│ -182.938.000│ 980.172.000│
│ 39 │Plati pentru stimularea angajatorilor │ │ │ │
│ │care incadreaza absolventi │ 1.162.500.000│ -399.900.000│ 762.600.000│
│ 40 │Plati compensatorii │ 1.350.101.000│ 80.467.000│ 1.430.568.000│
│ 46 │Plati pentru stimularea angajatorilor │ │ │ │
│ │care incadreaza someri apartinand unor │ │ │ │
│ │categorii defavorizate │ 763.545.000│ 11.945.000│ 775.490.000│
│ 49 │Plati pentru stimularea somerilor care se│ │ │ │
│ │angajeaza inainte de expirarea perioadei │ │ │ │
│ │de somaj │ 460.350.000│ │ 460.350.000│
│7100 06 │Partea a VI-a ALTE ACTIUNI │ 2.390.920.167│ -128.582.401│ 2.262.337.766│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.109.979.167│ -44.914.401│ 2.065.064.766│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 563.103.766│ -10.400.000│ 552.703.766│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 405.255.401│ -23.333.401│ 381.922.000│
│ 38 │TRANSFERURI │ 1.141.620.000│ -11.181.000│ 1.130.439.000│
│ 39 │Transferuri consolidabile │ 1.062.720.000│ 10.240.000│ 1.072.960.000│
│ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 78.900.000│ -21.421.000│ 57.479.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 117.861.000│ -43.315.000│ 74.546.000│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI │ │ │ │
│ │SI COMISIOANE LA CREDITE │ 163.080.000│ -40.353.000│ 122.727.000│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de│ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 163.080.000│ -40.353.000│ 122.727.000│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 87.580.000│ -21.671.000│ 65.909.000│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 75.500.000│ -18.682.000│ 56.818.000│
│7206 │ALTE ACTIUNI │ 1.191.176.000│ -14.544.000│ 1.176.632.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.191.176.000│ -14.544.000│ 1.176.632.000│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 49.556.000│ -3.363.000│ 46.193.000│
│ 38 │TRANSFERURI │ 1.141.620.000│ -11.181.000│ 1.130.439.000│
│ 39 │Transferuri consolidabile │ 1.062.720.000│ 10.240.000│ 1.072.960.000│
│ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 78.900.000│ -21.421.000│ 57.479.000│
│ 08 │Executarea silita a creantelor bugetare │ 1.400.000│ │ 1.400.000│
│ 09 │Programe pentru ocuparea temporara a │ │ │ │
│ │fortei de munca │ 1.062.720.000│ 10.240.000│ 1.072.960.000│
│ 18 │Masuri active pentru combaterea somajului│ 73.500.000│ -21.421.000│ 52.079.000│
│ 21 │Servicii de preconcediere colectiva │ 4.851.000│ │ 4.851.000│
│ 50 │Alte cheltuieli │ 48.705.000│ -3.363.000│ 45.342.000│
│7306 │CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI │ 1.199.744.167│ -114.038.401│ 1.085.705.766│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 918.803.167│ -30.370.401│ 888.432.766│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 563.103.766│ -10.400.000│ 552.703.766│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 355.699.401│ -19.970.401│ 335.729.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 117.861.000│ -43.315.000│ 74.546.000│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI │ │ │ │
│ │SI COMISIOANE LA CREDITE │ 163.080.000│ -40.353.000│ 122.727.000│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de│ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 163.080.000│ -40.353.000│ 122.727.000│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 87.580.000│ -21.671.000│ 65.909.000│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 75.500.000│ -18.682.000│ 56.818.000│
│ 03 │Cheltuieli cu transmiterea si plata │ │ │ │
│ │drepturilor │ 126.044.000│ -2.700.000│ 123.344.000│
│ 50 │Alte cheltuieli │ 1.073.700.167│ -111.338.401│ 962.361.766│
│8600 06 │Partea a XII-a IMPRUMUTURI ACORDATE │ 1.404.530.000│ -841.121.000│ 563.409.000│
│8606 │IMPRUMUTURI │ 1.404.530.000│ -841.121.000│ 563.409.000│
│ 79 │IMPRUMUTURI ACORDATE │ 1.404.530.000│ -841.121.000│ 563.409.000│
│ 04 │Imprumuturi acordate pentru infiintarea │ │ │ │
│ │si dezvoltarea de intreprinderi mici si │ │ │ │
│ │mijlocii │ 1.400.000.000│ -840.000.000│ 560.000.000│
│ 13 │Imprumuturi acordate de agentiile │ │ │ │
│ │guvernamentale si administrate prin │ │ │ │
│ │agentii de credit │ 4.530.000│ -1.121.000│ 3.409.000│
└───────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘


    ANEXA 3/06/20/04

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                                                      SINTEZA
                            bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitole
                                                   pe anul 2005
                                       (sumele alocate din credite externe)                                                                                                      - mii lei -
┌─────┬─────┬──────┬────┬─────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐
│Capi-│Sub- │Titlu/│Ali-│ │ Program │ │ Program │
│ tol │capi-│ Ar- │neat│ Denumire indicator │ actualizat │ Influente │ rectificat │
│ │ tol │ticol │ │ │ │ │ │
├─────┴─────┴──────┴────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 = 1 + 2 │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│5014 │CREDITE EXTERNE │ 309.550.000│ -95.811.400│ 213.738.600│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 101.925.000│ -20.153.500│ 81.771.500│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 8.682.500│ 112.850│ 8.795.350│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 93.242.500│ -20.266.350│ 72.976.150│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 75.500.000│ -8.240.000│ 67.260.000│
│ 79 │IMPRUMUTURI ACORDATE │ 132.125.000│ -67.417.900│ 64.707.100│
│7214 │ALTE ACTIUNI │ 37.750.000│ -8.205.000│ 29.545.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 37.750.000│ -8.205.000│ 29.545.000│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 37.750.000│ -8.205.000│ 29.545.000│
│ 18 │Masuri active pentru combaterea somajului│ 37.750.000│ -8.205.000│ 29.545.000│
│7314 │CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI │ 139.675.000│ -20.188.500│ 119.486.500│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 64.175.000│ -11.948.500│ 52.226.500│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 8.682.500│ 112.850│ 8.795.350│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 55.492.500│ -12.061.350│ 43.431.150│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 75.500.000│ -8.240.000│ 67.260.000│
│ 50 │Alte cheltuieli │ 139.675.000│ -20.188.500│ 119.486.500│
│8614 │IMPRUMUTURI ACORDATE │ 132.125.000│ -67.417.900│ 64.707.100│
│ 79 │IMPRUMUTURI ACORDATE │ 132.125.000│ -67.417.900│ 64.707.100│
│ 13 │Imprumuturi acordate de agentiile │ │ │ │
│ │guvernamentale si administrate prin │ │ │ │
│ │agentii de credit │ 132.125.000│ -67.417.900│ 64.707.100│
└───────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘


    ANEXA 3/06/20/07

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                                               BUGETUL
                         pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
                                               pe anul 2005
                            (sumele alocate de la bugetul asigurarilor pentru somaj)                                                                                            - mii lei -
┌─────┬─────┬──────┬────┬─────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐
│Capi-│Sub- │Titlu/│Ali-│ │ Program │ │ Program │
│ tol │capi-│ Ar- │neat│ Denumire indicator │ actualizat │ Influente │ rectificat │
│ │ tol │ticol │ │ │ │ │ │
├─────┴─────┴──────┴────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 = 1 + 2 │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│5006 │BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ │ 20.256.154.035│ -1.350.490.401│ 18.905.663.634│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.565.683.035│ -425.701.401│ 18.139.981.634│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 590.905.634│ -21.800.000│ 569.105.634│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 738.301.101│ -45.700.401│ 692.600.700│
│ 38 │TRANSFERURI │ 17.236.476.300│ -358.201.000│ 16.878.275.300│
│ 39 │Transferuri consolidabile │ 4.025.270.000│ 175.515.000│ 4.200.785.000│
│ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 13.211.206.300│ -533.716.000│ 12.677.490.300│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 122.861.000│ -43.315.000│ 79.546.000│
│ 79 │IMPRUMUTURI ACORDATE │ 1.404.530.000│ -841.121.000│ 563.409.000│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI │ │ │ │
│ │SI COMISIOANE LA CREDITE │ 163.080.000│ -40.353.000│ 122.727.000│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de│ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 163.080.000│ -40.353.000│ 122.727.000│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 87.580.000│ -21.671.000│ 65.909.000│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 75.500.000│ -18.682.000│ 56.818.000│
│5700 06 │Partea a III-a CHELTUIELI │ │ │ │
│ │SOCIAL-CULTURALE │ 16.460.703.868│ -380.787.000│ 16.079.916.868│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 16.455.703.868│ -380.787.000│ 16.074.916.868│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 27.801.868│ -11.400.000│ 16.401.868│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 333.045.700│ -22.367.000│ 310.678.700│
│ 38 │TRANSFERURI │ 16.094.856.300│ -347.020.000│ 15.747.836.300│
│ 39 │Transferuri consolidabile │ 2.962.550.000│ 165.275.000│ 3.127.825.000│
│ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 13.132.306.300│ -512.295.000│ 12.620.011.300│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.000.000│ │ 5.000.000│
│5706 │INVATAMANT │ 403.955.868│ -33.767.000│ 370.188.868│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 398.955.868│ -33.767.000│ 365.188.868│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 27.801.868│ -11.400.000│ 16.401.868│
│ 10 │Cheltuieli cu salariile │ 21.055.868│ -8.921.729│ 12.134.139│
│ 11 │Contributii pentru asigurari sociale de │ │ │ │
│ │stat │ 4.211.000│ -1.541.489│ 2.669.511│
│ 12 │Contributii pentru asigurarile de somaj │ 632.000│ -267.652│ 364.348│
│ 13 │Contributii pentru asigurarile sociale de│ │ │ │
│ │sanatate │ 1.474.000│ -624.521│ 849.479│
│ 14 │Deplasari, detasari, transferari │ 324.000│ │ 324.000│
│ 14 01 │- deplasari, detasari, transferari in │ │ │ │
│ │tara │ 324.000│ │ 324.000│
│ 16 │Contributii pentru asigurarile de │ │ │ │
│ │accidente de munca si boli profesionale │ 105.000│ -44.609│ 60.391│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 333.045.700│ -22.367.000│ 310.678.700│
│ 21 │Drepturi cu caracter social │ 26.322.000│ │ 26.322.000│
│ 24 │Cheltuieli pentru intretinere si │ │ │ │
│ │gospodarie │ 17.237.700│ │ 17.237.700│
│ 25 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 226.448.000│ -34.367.000│ 192.081.000│
│ 26 │Obiecte de inventar de mica valoare sau │ │ │ │
│ │scurta durata si echipament │ 8.999.000│ -5.000.000│ 3.999.000│
│ 27 │Reparatii curente │ 2.666.000│ │ 2.666.000│
│ 28 │Reparatii capitale │ 44.000.000│ 22.000.000│ 66.000.000│
│ 29 │Carti si publicatii │ 5.666.000│ -5.000.000│ 666.000│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 1.707.000│ │ 1.707.000│
│ 38 │TRANSFERURI │ 38.108.300│ │ 38.108.300│
│ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 38.108.300│ │ 38.108.300│
│ 40 09 │Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii │ 7.512.000│ │ 7.512.000│
│ 40 67 │Plati pentru angajatorii care organizeaza│ │ │ │
│ │programe de formare profesionala pentru │ │ │ │
│ │proprii angajati │ 30.596.300│ │ 30.596.300│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.000.000│ │ 5.000.000│
│ 72 │Investitii ale institutiilor publice │ 5.000.000│ │ 5.000.000│
│ 20 │Centre de calificare si recalificare │ 70.610.700│ 22.000.000│ 92.610.700│
│ 50 │Alte institutii si actiuni de invatamant │ 333.345.168│ -55.767.000│ 277.578.168│
│6006 │ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, │ │ │ │
│ │AJUTOARE SI INDEMNIZATII │ 16.056.748.000│ -347.020.000│ 15.709.728.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 16.056.748.000│ -347.020.000│ 15.709.728.000│
│ 38 │TRANSFERURI │ 16.056.748.000│ -347.020.000│ 15.709.728.000│
│ 39 │Transferuri consolidabile │ 2.962.550.000│ 165.275.000│ 3.127.825.000│
│ 39 22 │Transferuri din bugetul asigurarilor │ │ │ │
│ │pentru somaj catre bugetul asigurarilor │ │ │ │
│ │sociale de stat │ 2.424.470.000│ 165.275.000│ 2.589.745.000│
│ 39 26 │Transferuri din bugetul asigurarilor │ │ │ │
│ │pentru somaj catre bugetul asigurarilor │ │ │ │
│ │sociale de sanatate │ 536.640.000│ │ 536.640.000│
│ 39 30 │Transferuri din bugetul asigurarilor │ │ │ │
│ │pentru somaj catre bugetul asigurarilor │ │ │ │
│ │sociale de stat reprezentand asigurare │ │ │ │
│ │pentru accidente de munca si boli │ │ │ │
│ │profesionale pentru someri pe durata │ │ │ │
│ │practicii profesionale │ 1.440.000│ │ 1.440.000│
│ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 13.094.198.000│ -512.295.000│ 12.581.903.000│
│ 40 07 │Indemnizatia de somaj │ 8.481.393.000│ │ 8.481.393.000│
│ 40 09 │Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii │ 3.334.623.000│ -587.998.000│ 2.746.625.000│
│ 40 15 │Plati compensatorii │ 1.278.182.000│ 75.703.000│ 1.353.885.000│
│ 32 │Plati pentru stimularea mobilitatii │ │ │ │
│ │fortei de munca │ 93.000.000│ │ 93.000.000│
│ 33 │Indemnizatii de somaj │ 11.064.142.000│ 143.406.000│ 11.207.548.000│
│ 35 │Indemnizatii de somaj pentru absolventi │ 1.163.110.000│ -182.938.000│ 980.172.000│
│ 39 │Plati pentru stimularea angajatorilor │ │ │ │
│ │care incadreaza absolventi │ 1.162.500.000│ -399.900.000│ 762.600.000│
│ 40 │Plati compensatorii │ 1.350.101.000│ 80.467.000│ 1.430.568.000│
│ 46 │Plati pentru stimularea angajatorilor │ │ │ │
│ │care incadreaza someri apartinand unor │ │ │ │
│ │categorii defavorizate │ 763.545.000│ 11.945.000│ 775.490.000│
│ 49 │Plati pentru stimularea somerilor care se│ │ │ │
│ │angajeaza inainte de expirarea perioadei │ │ │ │
│ │de somaj │ 460.350.000│ │ 460.350.000│
│7100 06 │Partea a VI-a ALTE ACTIUNI │ 2.390.920.167│ -128.582.401│ 2.262.337.766│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.109.979.167│ -44.914.401│ 2.065.064.766│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 563.103.766│ -10.400.000│ 552.703.766│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 405.255.401│ -23.333.401│ 381.922.000│
│ 38 │TRANSFERURI │ 1.141.620.000│ -11.181.000│ 1.130.439.000│
│ 39 │Transferuri consolidabile │ 1.062.720.000│ 10.240.000│ 1.072.960.000│
│ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 78.900.000│ -21.421.000│ 57.479.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 117.861.000│ -43.315.000│ 74.546.000│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE │ │ │ │
│ │DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE │ 163.080.000│ -40.353.000│ 122.727.000│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de│ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 163.080.000│ -40.353.000│ 122.727.000│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 87.580.000│ -21.671.000│ 65.909.000│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 75.500.000│ -18.682.000│ 56.818.000│
│7206 │ALTE ACTIUNI │ 1.191.176.000│ -14.544.000│ 1.176.632.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.191.176.000│ -14.544.000│ 1.176.632.000│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 49.556.000│ -3.363.000│ 46.193.000│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 49.556.000│ -3.363.000│ 46.193.000│
│ 38 │TRANSFERURI │ 1.141.620.000│ -11.181.000│ 1.130.439.000│
│ 39 │Transferuri consolidabile │ 1.062.720.000│ 10.240.000│ 1.072.960.000│
│ 39 27 │Transferuri din bugetul asigurarilor │ │ │ │
│ │pentru somaj catre bugetele locale pentru│ │ │ │
│ │finantarea programelor pentru ocuparea │ │ │ │
│ │temporara a fortei de munca │ 1.062.720.000│ 10.240.000│ 1.072.960.000│
│ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 78.900.000│ -21.421.000│ 57.479.000│
│ 40 11 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 4.000.000│ │ 4.000.000│
│ 40 28 │Executarea silita a creantelor bugetare │ 1.400.000│ │ 1.400.000│
│ 40 65 │Plati pentru stimularea crearii de locuri│ │ │ │
│ │de munca │ 73.500.000│ -21.421.000│ 52.079.000│
│ 08 │Executarea silita a creantelor bugetare │ 1.400.000│ │ 1.400.000│
│ 09 │Programe pentru ocuparea temporara a │ │ │ │
│ │fortei de munca │ 1.062.720.000│ 10.240.000│ 1.072.960.000│
│ 18 │Masuri active pentru combaterea somajului│ 73.500.000│ -21.421.000│ 52.079.000│
│ 21 │Servicii de preconcediere colectiva │ 4.851.000│ │ 4.851.000│
│ 50 │Alte cheltuieli │ 48.705.000│ -3.363.000│ 45.342.000│
│7306 │CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI │ 1.199.744.167│ -114.038.401│ 1.085.705.766│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 918.803.167│ -30.370.401│ 888.432.766│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 563.103.766│ -10.400.000│ 552.703.766│
│ 10 │Cheltuieli cu salariile │ 424.436.766│ -14.255.916│ 410.180.850│
│ 11 │Contributii pentru asigurari sociale de │ │ │ │
│ │stat │ 84.887.000│ 5.352.787│ 90.239.787│
│ 12 │Contributii pentru asigurarile de somaj │ 12.733.000│ -427.677│ 12.305.323│
│ 13 │Contributii pentru asigurarile sociale de│ │ │ │
│ │sanatate │ 29.711.000│ -997.914│ 28.713.086│
│ 14 │Deplasari, detasari, transferari │ 9.214.000│ │ 9.214.000│
│ 14 01 │- deplasari, detasari, transferari │ │ │ │
│ │in tara │ 8.378.000│ │ 8.378.000│
│ 14 02 │- deplasari, detasari, transferari in │ │ │ │
│ │strainatate │ 836.000│ │ 836.000│
│ 16 │Contributii pentru asigurarile de │ │ │ │
│ │accidente de munca si boli profesionale │ 2.122.000│ -71.280│ 2.050.720│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 355.699.401│ -19.970.401│ 335.729.000│
│ 24 │Cheltuieli pentru intretinere si │ │ │ │
│ │gospodarie │ 118.000.000│ │ 118.000.000│
│ 25 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 31.240.000│ │ 31.240.000│
│ 26 │Obiecte de inventar de mica valoare sau │ │ │ │
│ │scurta durata si echipament │ 10.617.000│ -1.308.000│ 9.309.000│
│ 27 │Reparatii curente │ 5.000.000│ │ 5.000.000│
│ 28 │Reparatii capitale │ 19.000.000│ -14.000.000│ 5.000.000│
│ 29 │Carti si publicatii │ 3.477.000│ -560.000│ 2.917.000│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 168.365.401│ -4.102.401│ 164.263.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 117.861.000│ -43.315.000│ 74.546.000│
│ 72 │Investitii ale institutiilor publice │ 117.861.000│ -43.315.000│ 74.546.000│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI │ │ │ │
│ │SI COMISIOANE LA CREDITE │ 163.080.000│ -40.353.000│ 122.727.000│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de│ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 163.080.000│ -40.353.000│ 122.727.000│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 87.580.000│ -21.671.000│ 65.909.000│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 75.500.000│ -18.682.000│ 56.818.000│
│ 03 │Cheltuieli cu transmiterea si plata │ │ │ │
│ │drepturilor │ 126.044.000│ -2.700.000│ 123.344.000│
│ 50 │Alte cheltuieli │ 1.073.700.167│ -111.338.401│ 962.361.766│
│8600 06 │Partea a XII-a IMPRUMUTURI ACORDATE │ 1.404.530.000│ -841.121.000│ 563.409.000│
│8606 │IMPRUMUTURI │ 1.404.530.000│ -841.121.000│ 563.409.000│
│ 79 │Imprumuturi acordate │ 1.404.530.000│ -841.121.000│ 563.409.000│
│80 │ │ 1.404.530.000│ -841.121.000│ 563.409.000│
│ 80 03 │Imprumuturi din bugetul asigurarilor │ │ │ │
│ │pentru somaj │ 1.404.530.000│ -841.121.000│ 563.409.000│
│ 04 │Imprumuturi acordate pentru infiintarea │ │ │ │
│ │si dezvoltarea de intreprinderi mici si │ │ │ │
│ │mijlocii │ 1.400.000.000│ -840.000.000│ 560.000.000│
│ 13 │Imprumuturi acordate de agentiile │ │ │ │
│ │guvernamentale si administrate prin │ │ │ │
│ │agentii de credit │ 4.530.000│ -1.121.000│ 3.409.000│
└───────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘


    ANEXA 3/06/20/08

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                            CHELTUIELI CU SALARIILE
                                  pe anul 2005
            (sumele alocate de la bugetul asigurarilor pentru somaj)

                                                                    - mii lei -
┌─────────────────────────────────────┬────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ Denumire indicator │Cod │ Program │ Influente │ Program │
│ │ │actualizat │ │rectificat │
├─────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ │5006│ │ │ │
│Fond aferent salariilor de baza │001 │250.316.736│ │250.316.736│
│Salarii de merit │002 │ 9.121.000│ -1.394.880│ 7.726.120│
│Indemnizatie de conducere │003 │ 21.592.270│ -1.300.000│ 20.292.270│
│Spor de vechime │004 │ 57.105.008│ -1.050.000│ 56.055.008│
│Alte sporuri │006 │ 4.609.800│ -2.441.886│ 2.167.914│
│Ore suplimentare │007 │ 3.493.000│ -500.000│ 2.993.000│
│Fond de premii │008 │ 49.500.000│ │ 49.500.000│
│Fond aferent platii cu ora │011 │ 1.900.000│ -200.000│ 1.700.000│
│Indemnizatii platite unor persoane │ │ │ │ │
│din afara unitatii │013 │ 15.097.716│ -121.729│ 14.975.987│
│Alte drepturi salariale │014 │ 32.757.104│ │ 32.757.104│
│Economii la fondul de salarii │016 │ │-16.169.150│-16.169.150│
│Cheltuieli cu salariile │020 │445.492.634│-23.177.645│422.314.989│
│INVATAMANT │5706│ │ │ │
│Fond aferent salariilor de baza │001 │ 9.215.782│ │ 9.215.782│
│Salarii de merit │002 │ 650.000│ -300.000│ 350.000│
│Indemnizatie de conducere │003 │ 792.270│ -300.000│ 492.270│
│Spor de vechime │004 │ 2.500.000│ -550.000│ 1.950.000│
│Alte sporuri │006 │ 150.000│ -100.000│ 50.000│
│Ore suplimentare │007 │ 993.000│ │ 993.000│
│Fond de premii │008 │ 1.500.000│ │ 1.500.000│
│Fond aferent platii cu ora │011 │ 1.900.000│ -200.000│ 1.700.000│
│Indemnizatii platite unor persoane │ │ │ │ │
│din afara unitatii │013 │ 497.716│ -121.729│ 375.987│
│Alte drepturi salariale │014 │ 2.857.100│ │ 2.857.100│
│Economii la fondul de salarii │016 │ │ -7.350.000│ -7.350.000│
│Cheltuieli cu salariile │020 │ 21.055.868│ -8.921.729│ 12.134.139│
│CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE │ │ │ │ │
│FONDULUI │7306│ │ │ │
│Fond aferent salariilor de baza │001 │241.100.954│ │241.100.954│
│Salarii de merit │002 │ 8.471.000│ -1.094.880│ 7.376.120│
│Indemnizatie de conducere │003 │ 20.800.000│ -1.000.000│ 19.800.000│
│Spor de vechime │004 │ 54.605.008│ -500.000│ 54.105.008│
│Alte sporuri │006 │ 4.459.800│ -2.341.886│ 2.117.914│
│Ore suplimentare │007 │ 2.500.000│ -500.000│ 2.000.000│
│Fond de premii │008 │ 48.000.000│ │ 48.000.000│
│Indemnizatii platite unor persoane │ │ │ │ │
│din afara unitatii │013 │ 14.600.000│ │ 14.600.000│
│Alte │014 │ 29.900.004│ │ 29.900.004│
│Economii la fondul de salarii │016 │ │ -8.819.150│ -8.819.150│
│Cheltuieli cu salariile │020 │424.436.766│-14.255.916│410.180.850│
└─────────────────────────────────────┴────┴───────────┴───────────┴───────────┘


    ANEXA 3/06/20/09

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                                  NUMARUL MAXIM DE POSTURI SI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZA
                                                           pe anul 2005
                                     (SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ)                                                                                                                     - mii lei -
┌──────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────┐
│ │Salariul │ Numar maxim de posturi in anul 2005 │ Nr. │ Fond aferent salariilor de │
│ │mediu de │ │ luni │ baza in anul 2005 │
│ │ baza in ├───────┬──────────┬─────────┬──────────┤ pt. ├───────────┬─────────┬───────────┤
│ │ luna │Aprobat│ │ │ │influente│ │ │ │
│ │decembrie│ prin │Actualizat│Influente│Rectificat│ pe │Actualizat │Influente│ Rectificat│
│ │ 2004 │ buget │ │ (+/-) │ │ functie │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5=3+4 │ 6 │ 7 │ 8=1*4*6 │ 9=7+8 │
├──────────────────────────────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
 TOTAL: 3.475 3.464 3.464 250.316.736 250.316.736
 din care:
 5706 INVATAMANT 115 115 115 9.215.782 9.215.782
 din care:
 V.A. Functii publice generale 103
 (conform Legii nr. 161/2003)
 2. Functii publice de conducere 10
 Director executiv 9.214 5
 Director executiv adjunct 9.214 5
 3. Functii publice de executie 93
 a. Clasa I - studii superioare 90
 Expert superior 6.757 2
 Consilier superior 9.214 70
 Consilier principal 8.321 18
 b. Clasa II - studii superioare de
    scurta durata 2
 Referent de specialitate superior 8.321 1
 Referent de specialitate principal 6.758 1
 c. Clasa III - studii medii 1
 Referent superior 5.093 1
 V.A. Functii publice generale
 (conform O.U. nr. 92/2004) 98 98 7.804.225 7.804.225
 2. Functii publice de conducere 10 10 1.068.824 1.068.824
 Director executiv 9.214 5 5 534.412 534.412
 Director executiv adjunct 9.214 5 5 534.412 534.412
 3. Functii publice de executie 88 88 6.735.401 6.735.401
 a. Clasa I - studii superioare 76 76 5.857.408 5.857.408
 Consilier superior treapta 1 9.214 16 16 1.710.118 1.710.118
 Consilier superior treapta 2 8.321 9 9 868.712 868.712
 Consilier superior treapta 3 7.537 6 6 524.575 524.575
 Inspector superior treapta 2 8.321 1 1 96.524 96.524
 Consilier principal treapta 1 6.757 2 2 156.762 156.762
 Consilier principal treapta 3 5.618 1 1 65.169 65.169
 Expert principal treapta 1 6.757 5 5 391.906 391.906
 Inspector principal treapta 1 6.757 5 5 391.906 391.906
 Inspector principal treapta 2 6.072 1 1 70.435 70.435
 Inspector principal treapta 3 5.618 2 2 130.338 130.338
 Expert asistent treapta 1 5.057 1 1 58.661 58.661
 Expert asistent treapta 3 4.383 5 5 254.214 254.214
 Inspector asistent treapta 1 5.057 1 1 58.661 58.661
 Inspector asistent treapta 2 4.720 3 3 164.256 164.256
 Inspector asistent treapta 3 4.383 18 18 915.170 915.170
 b. Clasa II - studii superioare de
    scurta durata 8 8 649.704 649.704
 Referent de specialitate superior
 treapta 1 8.321 3 3 289.571 289.571
 Referent de specialitate superior
 treapta 2 6.758 1 1 78.393 78.393
 Referent de specialitate superior
 treapta 3 6.072 4 4 281.741 281.741
 c. Clasa III - studii medii 4 4 228.288 228.288
 Referent superior treapta 1 5.093 3 3 177.236 177.236
 Referent superior treapta 2 4.401 1 1 51.052 51.052
 VII. Personal cu contract de munca
 a) Personal de specialitate 6 11 11 1.111.280 1.111.280
 Consilier, expert, inspector de
 specialitate, revizor contabil;
 gradul I A 9.200 5 9 9 960.480 960.480
 Referent de specialitate,
 inspector de specialitate, revizor
 contabil gradul III 6.500 1 2 2 150.800 150.800
 VIII. Personal cu contract de munca
 b) care ocupa functii comune 6 6 6 300.277 300.277
 Sofer II 6 6 6 300.277 300.277
 7306 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A
 FONDULUI 3.360 3.349 3.349 241.100.954 241.100.954
 din care:
 V.A. Functii publice generale
 (conform Legii nr. 161/2003) 3.261
 1. Inalti functionari publici 1
 Director general executiv 30.950 1
 2. Functii publice de conducere 372
 Director 9.518 9
 Sef serviciu 9.518 12
 Director executiv 9.214 42
 Director executiv adjunct 9.214 84
 Sef serviciu 9.214 95
 Sef birou 9.214 130
 3. Functii publice de executie 2.888
 a. Clasa I - studii superioare 1.403
 Expert superior 6.757 9
 Expert principal 6.072 16
 Consilier superior 9.518 42
 Consilier principal 8.321 3
 Consilier juridic superior 9.518 2
 Consilier juridic principal 8.321 8
 Consilier juridic asistent 7.537 1
 Auditor superior 10.718 1
 Auditor principal 8.760 1
 Inspector superior 6.757 6
 Inspector principal 6.072 20
 Inspector asistent 5.618 14
 Expert superior 6.757 26
 Expert principal 6.072 53
 Expert asistent 5.618 24
 Consilier superior 9.214 413
 Consilier principal 8.321 208
 Consilier asistent 7.537 3
 Consilier juridic superior 9.214 41
 Consilier juridic principal 8.321 31
 Consilier juridic asistent 7.537 25
 Auditor superior 9.214 30
 Auditor principal 8.321 9
 Auditor asistent 7.537 1
 Inspector superior 6.757 28
 Inspector principal 6.072 383
 Inspector asistent 5.618 5
 b. Clasa II - studii superioare de
    scurta durata 169
 Referent de specialitate superior 8.321 3
 Referent de specialitate principal 6.758 1
 Referent de specialitate asistent 6.072 1
 Referent de specialitate superior 8.321 66
 Referent de specialitate principal 6.758 76
 Referent de specialitate asistent 6.072 22
 c. Clasa III - studii medii 1.316
 Referent superior 5.093 15
 Referent principal 4.401 27
 Referent asistent 3.984 12
 Referent superior 5.093 216
 Referent principal 4.401 646
 Referent asistent 3.984 400
 V.A. Functii publice generale
 (conform O.U. nr. 92/2004) 3.275 3.275 237.509.826 237.509.826
 I. Inalti functionari publici 1 1 359.020 359.020
 Director general executiv
 (A.N.O.F.M + CNPAS) 30.950 1 1 359.020 359.020
 2. Functii publice de conducere 369 369 39.520.713 39.520.713
 Director 9.518 9 9 993.679 993.679
 Sef serviciu 9.518 14 14 1.545.723 1.545.723
 Director executiv 9.214 42 42 4.489.061 4.489.061
 Director executiv adjunct 9.214 84 84 8.978.122 8.978.122
 Sef serviciu, sef administratie
 financiara - nivel oras 9.214 88 88 9.405.651 9.405.651
 Sef serviciu, sef administratie
 financiara - nivel comuna 9.214 132 132 14.108.477 14.108.477
 3. Functii publice de executie 2.905 2.905 197.630.093 197.630.093
 a. Clasa I - studii superioare 1.461 1.461 117.880.778 117.880.778
 Consilier superior treapta 1 9.518 23 23 2.539.402 2.539.402
 Consilier superior treapta 2 8.321 4 4 386.094 386.094
 Consilier superior treapta 3 7.537 9 9 786.863 786.863
 Consilier juridic superior
 treapta 1 9.518 1 1 110.409 110.409
 Consilier principal treapta 1 6.757 2 2 156.762 156.762
 Expert principal treapta 1 6.757 15 15 1.175.718 1.175.718
 Expert principal treapta 2 6.072 1 1 70.435 70.435
 Expert principal treapta 3 5.618 1 1 65.169 65.169
 Inspector principal treapta 1 6.757 10 10 783.812 783.812
 Inspector principal treapta 2 6.072 4 4 281.741 281.741
 Inspector principal treapta 3 5.618 2 2 130.338 130.338
 Consilier juridic principal
 treapta 1 6.757 1 1 78.381 78.381
 Consilier juridic principal
 treapta 2 6.072 1 1 70.435 70.435
 Expert asistent treapta 1 5.057 1 1 58.661 58.661
 Expert asistent treapta 2 4.720 1 1 54.752 54.752
 Expert asistent treapta 3 4.383 4 4 203.371 203.371
 Inspector asistent treapta 1 5.057 5 5 293.306 293.306
 Inspector asistent treapta 2 4.720 1 1 54.752 54.752
 Inspector asistent treapta 3 4.383 22 22 1.118.542 1.118.542
 Consilier juridic asistent
 treapta 2 4.720 1 1 54.752 54.752
 Consilier juridic asistent
 treapta 3 4.383 5 5 254.214 254.214
 Inspector debutant 3.180 12 12 442.656 442.656
 Consilier juridic debutant 3.180 1 1 36.888 36.888
 Auditor superior treapta 2 10.718 1 1 124.329 124.329
 Auditor principal treapta 3 5.618 1 1 65.169 65.169
 Consilier superior treapta 1 9.214 301 301 32.171.602 32.171.602
 Consilier superior treapta 2 8.321 219 219 21.138.668 21.138.668
 Consilier superior treapta 3 7.537 76 76 6.644.619 6.644.619
 Expert superior treapta 3 7.537 1 1 87.429 87.429
 Consilier juridic superior
 treapta 1 9.214 9 9 961.942 961.942
 Consilier juridic superior
 treapta 2 8.321 5 5 482.618 482.618
 Consilier juridic superior
 treapta 3 7.537 5 5 437.146 437.146
 Consilier principal treapta 1 6.757 5 5 391.906 391.906
 Consilier principal treapta 2 6.072 4 4 281.741 281.741
 Consilier principal treapta 3 5.618 4 4 260.675 260.675
 Expert principal treapta 1 6.757 43 43 3.370.392 3.370.392
 Expert principal treapta 2 6.072 10 10 704.352 704.352
 Expert principal treapta 3 5.618 13 13 847.194 847.194
 Inspector principal treapta 1 6.757 120 120 9.405.744 9.405.744
 Inspector principal treapta 2 6.072 100 100 7.043.520 7.043.520
 Inspector principal treapta 3 5.618 29 29 1.889.895 1.889.895
 Consilier juridic principal
 treapta 1 6.757 18 18 1.410.862 1.410.862
 Consilier juridic principal
 treapta 2 6.072 9 9 633.917 633.917
 Consilier juridic principal
 treapta 3 5.618 6 6 391.013 391.013
 Consilier asistent treapta 3 4.383 2 2 101.686 101.686
 Expert asistent treapta 1 5.057 3 3 175.984 175.984
 Expert asistent treapta 2 4.720 5 5 273.760 273.760
 Expert asistent treapta 3 4.383 36 36 1.830.341 1.830.341
 Inspector asistent treapta 1 5.057 24 24 1.407.869 1.407.869
 Inspector asistent treapta 2 4.720 15 15 821.280 821.280
 Inspector asistent treapta 3 4.383 139 139 7.067.149 7.067.149
 Consilier juridic asistent
 treapta 1 5.057 3 3 175.984 175.984
 Consilier juridic asistent
 treapta 2 4.720 3 3 164.256 164.256
 Consilier juridic asistent
 treapta 3 4.383 38 38 1.932.026 1.932.026
 Expert debutant 3.371 9 9 351.932 351.932
 Inspector debutant 3.371 23 23 899.383 899.383
 Consilier juridic debutant 3.371 4 4 156.414 156.414
 Auditor superior treapta 1 9.214 4 4 427.530 427.530
 Auditor superior treapta 2 8.321 15 15 1.447.854 1.447.854
 Auditor superior treapta 3 7.537 23 23 2.010.872 2.010.872
 Auditor principal treapta 1 6.757 7 7 548.668 548.668
 Auditor principal treapta 2 6.072 1 1 70.435 70.435
 Auditor principal treapta 3 5.618 1 1 65.169 65.169
 b. Clasa II - studii superioare de
    scurta durata 169 169 13.686.689 13.686.689
 Referent de specialitate superior
 treapta 1 8.321 4 4 386.094 386.094
 Referent de specialitate principal
 treapta 1 5.618 1 1 65.169 65.169
 Referent de specialitate asistent
 treapta 3 3.147 2 2 73.010 73.010
 Referent de specialitate superior
 treapta 1 8.321 73 73 7.046.223 7.046.223
 Referent de specialitate superior
 treapta 2 6.758 40 40 3.135.712 3.135.712
 Referent de specialitate superior
 treapta 3 6.072 15 15 1.056.528 1.056.528
 Referent de specialitate principal
 treapta 1 5.618 15 15 977.532 977.532
 Referent de specialitate principal
 treapta 2 5.484 7 7 445.301 445.301
 Referent de specialitate principal
 treapta 3 4.169 4 4 193.442 193.442
 Referent de specialitate asistent
 treapta 1 3.484 4 4 161.658 161.658
 Referent de specialitate asistent
 treapta 3 3.147 4 4 146.021 146.021
 c. Clasa III - studii medii 1.275 1.275 66.062.626 66.062.626
 Referent superior treapta 1 3.984 19 19 1.109.633 1.109.633
 Referent superior treapta 2 4.401 2 2 102.103 102.103
 Referent superior treapta 3 3.984 1 1 46.214 46.214
 Referent principal treapta 1 3.670 5 5 212.860 212.860
 Referent principal treapta 2 3.371 2 2 78.207 78.207
 Referent principal treapta 3 3.259 4 4 151.218 151.218
 Referent asistent treapta 1 2.978 2 2 69.090 69.090
 Referent asistent treapta 3 2.978 1 1 34.545 34.545
 Referent debutant 2.968 4 4 137.715 137.715
 Referent superior treapta 1 5.093 606 606 35.801.753 35.801.753
 Referent superior treapta 2 4.401 251 251 12.813.952 12.813.952
 Referent superior treapta 3 3.984 88 88 4.066.867 4.066.867
 Referent principal treapta 1 3.670 132 132 5.619.504 5.619.504
 Referent principal treapta 2 3.371 64 64 2.502.630 2.502.630
 Referent principal treapta 3 3.259 13 13 491.457 491.457
 Referent asistent treapta 1 3.147 4 4 146.021 146.021
 Referent asistent treapta 2 3.090 15 15 537.660 537.660
 Referent asistent treapta 3 2.978 57 57 1.969.054 1.969.054
 Referent debutant 2.968 5 5 172.144 172.144
 VII. Personal cu contract de munca
 a) Personal de specialitate 1 10 10 551.244 551.244
 Consilier, expert, inspector de
 specialitate, revizor contabil;
 gradul I A 8.000 1 1 1 92.800 92.800
 Consilier, expert, inspector de
 specialitate, revizor contabil;
 gradul II 5.511 3 3 191.783 191.783
 Referent I A 4.265 2 2 98.948 98.948
 Referent I 3.961 2 2 91.895 91.895
 Referent III 3.277 1 1 38.013 38.013
 Referent IV 3.259 1 1 37.804 37.804
 VII. Personal cu contract de munca
 b) care ocupa functii comune 98 64 64 3.039.884 3.039.884
 Secretar-dactilograf,
 dactilograf; I 3.738 10 4 4 173.443 173.443
 Secretar-dactilograf,
 dactilograf; II 3.410 2 1 1 39.556 39.556
 Administrator I 4.560 5 2 2 105.792 105.792
 Casier magaziner; I 4.010 13 3 3 139.548 139.548
 Casier magaziner; II 3.595 5
 Functionar arhivar: I 3.920 12 9 9 409.248 409.248
 Functionar arhivar; II 3.590 2 1 1 41.644 41.644
 Functionar arhivar; III 3.276 1
 Portar, paznic, pompier,
 ingrijitor, guard, bufetier,
 manipulant bunuri, curier; I 3.247 6 5 5 188.326 188.326
 Sofer IA 5.163 2 2 2 119.782 119.782
 Sofer II 4.334 25 24 24 1.206.586 1.206.586
 Muncitor calificat I 4.330 5 4 4 200.912 200.912
 Muncitor calificat II 4.100 2 5 5 237.800 237.800
 Muncitor calificat III 3.820 8 4 4 177.248 177.248    ANEXA 3/06/20/13

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                                                      BUGETUL
                pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2005
                                       (sumele alocate din credite externe)


                                                                                                     - mii lei -
┌─────┬─────┬──────┬────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│Capi-│Sub- │Titlu/│Ali-│ │ Program │ │ Program │
│tol │capi-│Ar- │neat│ Denumire indicator │actualizat │ Influente │rectificat │
│ │tol │ticol │ │ │ │ │ │
├─────┴─────┴──────┴────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 = 1 + 2 │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ 5014 │CREDITE EXTERNE │309.550.000│-95.811.400│213.738.600│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │101.925.000│-20.153.500│ 81.771.500│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 8.682.500│ 112.850│ 8.795.350│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 93.242.500│-20.266.350│ 72.976.150│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 75.500.000│ -8.240.000│ 67.260.000│
│ 79 │IMPRUMUTURI ACORDATE │132.125.000│-67.417.900│ 64.707.100│
│ 7214 │ALTE ACTIUNI │ 37.750.000│ -8.205.000│ 29.545.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 37.750.000│ -8.205.000│ 29.545.000│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 37.750.000│ -8.205.000│ 29.545.000│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 37.750.000│ -8.205.000│ 29.545.000│
│ 18 │Masuri active pentru combaterea somajului │ 37.750.000│ -8.205.000│ 29.545.000│
│ 7314 │CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI │139.675.000│-20.188.500│119.486.500│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 64.175.000│-11.948.500│ 52.226.500│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 8.682.500│ 112.850│ 8.795.350│
│ 14 │Deplasari, detasari, transferari │ 8.682.500│ 112.850│ 8.795.350│
│ 14 01 │- deplasari, detasari, transferari in tara │ 7.550.000│ 45.350│ 7.595.350│
│ 14 02 │- deplasari, detasari, transferari in strainatate │ 1.132.500│ 67.500│ 1.200.000│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 55.492.500│-12.061.350│ 43.431.150│
│ 26 │Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata│ │ │ │
│ │si echipament │ 22.650.000│ -4.923.000│ 17.727.000│
│ 29 │Carti si publicatii │ 10.192.500│ -2.215.350│ 7.977.150│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 22.650.000│ -4.923.000│ 17.727.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 75.500.000│ -8.240.000│ 67.260.000│
│ 72 │Investitii ale institutiilor publice │ 75.500.000│ -8.240.000│ 67.260.000│
│ 50 │Alte cheltuieli │139.675.000│-20.188.500│119.486.500│
│ 8614 │IMPRUMUTURI ACORDATE │132.125.000│-67.417.900│ 64.707.100│
│ 79 │IMPRUMUTURI ACORDATE │132.125.000│-67.417.900│ 64.707.100│
│ 80 12 │Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale si │ │ │ │
│ │administrate prin agentii de credit │132.125.000│-67.417.900│ 64.707.100│
│ 13 │Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale si │ │ │ │
│ │administrate prin agentii de credit │132.125.000│-67.417.900│ 64.707.100│
└───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘


    ANEXA 3/06/20/24

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                         PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE                                                                                                                  - mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   I - credite de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
       angajament EFECTUATE PRELIMINATE ─────────────────────────────────────────────────────────────
  II - credite bugetare pana la in PROGRAM ESTIMARI
  CAPITOL/GRUPA/SURSA 31.12.2003 2004 2005 ────────────────────────────────────────────────
                                                                                  2006 2007 2008 anii
                                                                                                                      ulteriori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      0 1 2 = 3 +..+ 9 3 4 5 6 7 8 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL GENERAL
1. Total surse I 1.264.585.132 543.026.390 195.073.283 174.494.459 110.039.000 121.915.000 120.037.000
    de finantare II 1.264.585.582 543.026.390 195.073.283 174.494.459 110.039.000 121.915.450 120.037.000
1.1 Surse proprii I 48.200.364 25.777.081 14.337.641 8.085.642
                    II 48.200.364 25.777.081 14.337.641 8.085.642
1.2 Credite int. I 562.118.330 109.179.104 39.956.226 79.546.000 96.291.000 117.109.000 120.037.000
                    II 562.118.780 109.179.104 39.956.226 79.546.000 96.291.000 117.109.450 120.037.000
1.3 Credite ext. I 525.848.000 335.439.000 104.595.000 67.260.000 13.748.000 4.806.000
                    II 525.848.000 335.439.000 104.595.000 67.260.000 13.748.000 4.806.000
1.4 Buget de asig. I 33.994.043 17.369.213 10.080.450 6.544.380
    soc. de stat II 33.994.043 17.369.213 10.080.450 6.544.380
1.5 Alte surse I 94.424.395 55.261.992 26.103.966 13.058.437
                    II 94.424.395 55.261.992 26.103.966 13.058.437
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse I 213.945.070 114.206.872 66.421.433 33.316.765
    de finantare II 213.945.070 114.206.872 66.421.433 33.316.765
1.1 Surse proprii I 48.200.364 25.777.081 14.337.641 8.085.642
                    II 48.200.364 25.777.081 14.337.641 8.085.642
1.2 Credite int. I 37.326.268 15.798.586 15.899.376 5.628.306
                    II 37.326.268 15.798.586 15.899.376 5.628.306
1.3 Credite ext. I
                    II
1.4 Buget de asig. I 33.994.043 17.369.213 10.080.450 6.544.380
    soc. de stat II 33.994.043 17.369.213 10.080.450 6.544.380
1.5 Alte surse I 94.424.395 55.261.992 26.103.966 13.058.437
                    II 94.424.395 55.261.992 26.103.966 13.058.437
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse I 1.050.640.062 428.819.518 128.651.850 141.177.694 110.039.000 121.915.000 120.037.000
    de finantare II 1.050.640.512 428.819.518 128.651.850 141.177.694 110.039.000 121.915.450 120.037.000
1.1 Surse proprii I
                     II
1.2 Credite int. I 524.792.062 93.380.518 24.056.850 73.917.694 96.291.000 117.109.000 120.037.000
                     II 524.792.512 93.380.518 24.056.850 73.917.694 96.291.000 117.109.450 120.037.000
1.3 Credite ext. I 525.848.000 335.439.000 104.595.000 67.260.000 13.748.000 4.806.000
                     II 525.848.000 335.439.000 104.595.000 67.260.000 13.748.000 4.806.000
1.4 Buget de asig. I
    soc. de stat II
1.5 Alte surse I
                     II
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capitol: 57.06 - - INVATAMANT (Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse I 46.732.216 26.732.216 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
    de finantare II 46.732.216 26.732.216 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
1.1 Surse proprii I
                     II
1.2 Credite int. I 46.732.216 26.732.216 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
                     II 46.732.216 26.732.216 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
1.3 Credite ext. I
                     II
1.4 Buget de asig. I
    soc. de stat II
1.5 Alte surse I
                     II
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capitol: 73.06 - - CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse I 1.217.852.916 516.294.174 195.073.283 169.494.459 105.039.000 116.915.000 115.037.000
    de finantare II 1.217.853.366 516.294.174 195.073.283 169.494.459 105.039.000 116.915.450 115.037.000
1.1 Surse proprii I 48.200.364 25.777.081 14.337.641 8.085.642
                     II 48.200.364 25.777.081 14.337.641 8.085.642
1.2 Credite int. I 515.386.114 82.446.888 39.956.226 74.546.000 91.291.000 112.109.000 115.037.000
                     II 515.386.564 82.446.888 39.956.226 74.546.000 91.291.000 112.109.450 115.037.000
1.3 Credite ext. I 525.848.000 335.439.000 104.595.000 67.260.000 13.748.000 4.806.000
                     II 525.848.000 335.439.000 104.595.000 67.260.000 13.748.000 4.806.000
1.4 Buget de asig. I 33.994.043 17.369.213 10.080.450 6.544.380
    soc. de stat II 33.994.043 17.369.213 10.080.450 6.544.380
1.5 Alte surse I 94.424.395 55.261.992 26.103.966 13.058.437
                     II 94.424.395 55.261.992 26.103.966 13.058.437
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse I 213.945.070 114.206.872 66.421.433 33.316.765
    de finantare II 213.945.070 114.206.872 66.421.433 33.316.765
1.1 Surse proprii I 48.200.364 25.777.081 14.337.641 8.085.642
                     II 48.200.364 25.777.081 14.337.641 8.085.642
1.2 Credite int. I 37.326.268 15.798.586 15.899.376 5.628.306
                     II 37.326.268 15.798.586 15.899.376 5.628.306
1.3 Credite ext. I
                     II
1.4 Buget de asig. I 33.994.043 17.369.213 10.080.450 6.544.380
    soc. de stat II 33.994.043 17.369.213 10.080.450 6.544.380
1.5 Alte surse I 94.424.395 55.261.992 26.103.966 13.058.437
                     II 94.424.395 55.261.992 26.103.966 13.058.437
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse I 1.003.907.846 402.087.302 128.651.850 136.177.694 105.039.000 116.915.000 115.037.000
    de finantare II 1.003.908.296 402.087.302 128.651.850 136.177.694 105.039.000 116.915.450 115.037.000
1.1 Surse proprii I
                     II
1.2 Credite int. I 478.059.846 66.648.302 24.056.850 68.917.694 91.291.000 112.109.000 115.037.000
                     II 478.060.296 66.648.302 24.056.850 68.917.694 91.291.000 112.109.450 115.037.000
1.3 Credite ext. I 525.848.000 335.439.000 104.595.000 67.260.000 13.748.000 4.806.000
                     II 525.848.000 335.439.000 104.595.000 67.260.000 13.748.000 4.806.000
1.4 Buget de asig. I
    soc. de stat II
1.5 Alte surse I
                     II
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Programul s-a obtinut din centralizarea a 6 fise.
  NOTA: Credite Interne = Buget asigurari pentru somaj
        Surse proprii = Venituri proprii ale Insp. Muncii
        Alte surse = Buget asigurari sociale de stat


    ANEXA 3/06/20/25


    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
    Capitol 57.06 -- INVATAMANT
    Cod 20.57.06.0001b INV

                                      FISA
               OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
                             b) dotari independente

   Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investitii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Date GENERALE
   1. Date geografice:
   1.1 Judet/Sector
   1.2 Municipiu/Oras/Comuna
   1.3 Amplasament
   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numarul si data Acordului MFP
   2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
      (in preturi luna /anul )
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
      (in preturi luna /anul )
   2. Durata de realizare contractata (numar luni)
   3. Data inceperii investitiei (luna/an)
   4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
   5. Valoarea decontata pana la 31/12/2003 (mii lei) 26.732.216
   6. Valoarea preliminata in anul 2004 (mii lei)
   7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2004 (mii lei) 20.000.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    (Cod obiectiv: 20.57.06.0001b INV)

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE
      DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

  I - Credite de angajament
  II - Credite bugetare
                                                                                                         - mii lei -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
   finantare si EFECTUATE PRELIMINATE ─────────────────────────────────────────────────────
    costuri de pana la in PROGRAM ESTIMARI
   functionare 31.12.2003 2004 2005 ──────────────────────────────────────────
                                                                             2006 2007 2008 anii
                                                                                                            ulteriori
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        0 1 2 = 3 +..+ 9 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 46.732.216 26.732.216 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
   finantare II 46.732.216 26.732.216 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
   din care:
1.1 Surse proprii I
                    II
1.2 Credite int. I 46.732.216 26.732.216 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
                    II 46.732.216 26.732.216 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
1.3 Credite ext. I
                    II
1.4 Buget de asig. I
    soc. de stat II
1.5 Alte surse I
                    II
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiectia cost.
   de functionare
   si de
   intretinere
   dupa PIF
   (preliminari)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
    Capitol 73.06 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 20.73.06.0013

                                      FISA
               OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
                               SEDIUL DDFSS BACAU

   Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) in continuare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Date GENERALE
   1. Date geografice:
   1.1 Judet/Sector BACAU
   1.2 Municipiu/Oras/Comuna BACAU
   1.3 Amplasament STR. IONITA SANDU STURZA
                                                        NR. 63 A
   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numarul si data Acordului MFP 2076/14.10.1996
   2.2 Numarul si data aprobarii studiului de O.M. NR. 463/1997
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
      (in preturi luna 04/anul 1995) 4.156.300
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 5200 MP
                                                        179 SALARIATI
                                                        1800 PERS./ZI
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni) 24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
      (in preturi luna 12/anul 2000) 75.772.573
   2. Durata de realizare contractata (numar luni) 24
   3. Data inceperii investitiei (luna/an) 12/2001
   4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 04/2005
   5. Valoarea decontata pana la 31/12/2003 (mii lei) 54.473.414
   6. Valoarea preliminata in anul 2004 (mii lei) 32.066.030
   7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2004 (mii lei) 22.118.001
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    (Cod obiectiv: 20.73.06.0013)

    D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE
        DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIE:

   I - Credite de angajament
   II - Credite bugetare
                                                                                           - mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
   finantare si EFECTUATE PRELIMINATE ───────────────────────────────────────
    costuri de pana la in PROGRAM ESTIMARI
   functionare 31.12.2003 2004 2005 ───────────────────────────
                                                                            2006 2007 2008 anii
                                                                                              ulteriori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        0 1 2 = 3 +..+ 9 3 4 5 6 7 8 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 108.657.445 54.473.414 32.066.030 22.118.001
    finantare II 108.657.445 54.473.414 32.066.030 22.118.001
    din care:
1.1 Surse proprii I 23.110.971 11.577.519 6.862.130 4.671.322
                    II 23.110.971 11.577.519 6.862.130 4.671.322
1.2 Credite int. I 21.424.187 8.534.064 8.561.630 4.328.493
                    II 21.424.187 8.534.064 8.561.630 4.328.493
1.3 Credite ext. I
                    II
1.4 Buget de asig. I 17.414.931 9.453.782 4.442.175 3.518.974
    soc. de stat II 17.414.931 9.453.782 4.442.175 3.518.974
1.5 Alte surse I 46.707.356 24.908.049 12.200.095 9.599.212
                    II 46.707.356 24.908.049 12.200.095 9.599.212
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiectia cost.
   de functionare
   si de
   intretinere
   dupa PIF
   (preliminari)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
    Capitol 73.06 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 20.73.06.0018

                                      FISA
               OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
                             SEDIUL DDFSS TELEORMAN

   Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) in continuare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Date GENERALE
   1. Date geografice:
   1.1 Judet/Sector TELEORMAN
   1.2 Municipiu/Oras/Comuna ALEXANDRIA
   1.3 Amplasament STR. DUNARII NR. 1
   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numarul si data Acordului MFP 1996/18.11.1997
   2.2 Numarul si data aprobarii studiului de O.M. NR. 115/2001
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
   (in preturi luna 06/anul 1997) 15.816.000
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 5085 MP
                                                      209 SALARIATI
                                                      1750 PERS./ZI
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni) 24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
      (in preturi luna 12/anul 2001) 90.731.084
   2. Durata de realizare contractata (numar luni) 24
   3. Data inceperii investitiei (luna/an) 12/2001
   4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 04/2005
   5. Valoarea decontata pana la 31/12/2003 (mii lei) 59.733.458
   6. Valoarea preliminata in anul 2004 (mii lei) 34.355.403
   7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2004 (mii lei) 11.198.764
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    (Cod obiectiv: 20.73.06.0018)

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE
      DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

  I - Credite de angajament
  II - Credite bugetare
                                                                                            - mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
   finantare si EFECTUATE PRELIMINATE ───────────────────────────────────────
    costuri de pana la in PROGRAM ESTIMARI
   functionare 31.12.2003 2004 2005 ───────────────────────────
                                                                            2006 2007 2008 anii
                                                                                              ulteriori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        0 1 2 = 3 +..+ 9 3 4 5 6 7 8 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 105.287.625 59.733.458 34.355.403 11.198.764
   finantare II 105.287.625 59.733.458 34.355.403 11.198.764
   din care:
1.1 Surse proprii I 25.089.393 14.199.562 7.475.511 3.414.320
                    II 25.089.393 14.199.562 7.475.511 3.414.320
1.2 Credite int. I 15.902.081 7.264.522 7.337.746 1.299.813
                    II 15.902.081 7.264.522 7.337.746 1.299.813
1.3 Credite ext. I
                    II
1.4 Buget de asig. I 16.579.112 7.915.431 5.638.275 3.025.406
    soc. de stat II 16.579.112 7.915.431 5.638.275 3.025.406
1.5 Alte surse I 47.717.039 30.353.943 13.903.871 3.459.225
                    II 47.717.039 30.353.943 13.903.871 3.459.225
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiectia cost.
   de functionare
   si de
   intretinere
   dupa PIF
   (preliminari)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
    Capitol 73.06 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 20.73.06.001a ANOFM

                                      FISA
               OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
                            a) achizitii de imobile

   Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investitii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Date GENERALE
   1. Date geografice:
   1.1 Judet/Sector
   1.2 Municipiu/Oras/Comuna
   1.3 Amplasament
   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numarul si data Acordului MFP
   2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
      (in preturi luna /anul )
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
      (in preturi luna /anul )
   2. Durata de realizare contractata (numar luni)
   3. Data inceperii investitiei (luna/an)
   4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
   5. Valoarea decontata pana la 31/12/2003 (mii lei)
   6. Valoarea preliminata in anul 2004 (mii lei)
   7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2004 (mii lei) 165.000.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    (Cod obiectiv: 20.73.06.001a ANOFM)

    D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE
       DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

  I - Credite de angajament
  II - Credite bugetare
                                                                                                              - mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
   finantare si EFECTUATE PRELIMINATE ─────────────────────────────────────────────────────────
    costuri de pana la in PROGRAM ESTIMARI
   functionare 31.12.2003 2004 2005 ─────────────────────────────────────────────
                                                                                2006 2007 2008 anii
                                                                                                                 ulteriori
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        0 1 2 = 3 +..+ 9 3 4 5 6 7 8 9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 165.000.000 45.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000
   finantare II 165.000.000 45.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000
   din care:
1.1 Surse proprii I
                    II
1.2 Credite int. I 165.000.000 45.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000
                    II 165.000.000 45.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000
1.3 Credite ext.
                    II
1.4 Buget de asig. I
    soc. de stat II
1.5 Alte surse I
                    II
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiectia cost.
   de functionare
   si de
   intretinere
   dupa PIF
   (preliminari)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
    Capitol 73.06 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 20.73.06.001b ANOFM

                                      FISA
               OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
                             b) dotari independente

   Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investitii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Date GENERALE
   1. Date geografice:
   1.1 Judet/Sector
   1.2 Municipiu/Oras/Comuna BUCURESTI
   1.3 Amplasament
   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numarul si data Acordului MFP
   2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
      (in preturi luna /anul )
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

   C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
      (in preturi luna /anul )
   2. Durata de realizare contractata (numar luni)
   3. Data inceperii investitiei (luna/an)
   4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
   5. Valoarea decontata pana la 31/12/2003 (mii lei)
   6. Valoarea preliminata in anul 2004 (mii lei)
   7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2004 (mii lei) 203.271.644
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    (Cod obiectiv: 20.73.06.001b ANOFM)

    D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE
       DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

   I - Credite de angajament
   II - Credite bugetare - mii lei
                                                                                                            - mii lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
   finantare si EFECTUATE PRELIMINATE ────────────────────────────────────────────────────────
    costuri de pana la in PROGRAM ESTIMARI
   functionare 31.12.2003 2004 2005 ─────────────────────────────────────────────
                                                                              2006 2007 2008 anii
                                                                                                               ulteriori
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        0 1 2 = 3 +..+ 9 3 4 5 6 7 8 9
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 203.271.644 8.817.694 58.149.000 71.267.950 65.037.000
   finantare II 203.271.644 8.817.694 58.149.000 71.267.950 65.037.000
   din care:
1.1 Surse proprii I
                    II
1.2 Credite int. I 203.271.644 8.817.694 58.149.000 71.267.950 65.037.000
                    II 203.271.644 8.817.694 58.149.000 71.267.950 65.037.000
1.3 Credite ext. I
                    II
1.4 Buget de asig. I
    soc. de stat II
1.5 Alte surse I
                    II
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiectia cost.
   de functionare
   si de
   intretinere
   dupa PIF
   (preliminari)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
    Capitol 73.06 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod 20.73.06.001BM ANOFM

                                      FISA
               OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
                             b) dotari independente

   Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investitii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Date GENERALE
   1. Date geografice:
   1.1 Judet/Sector
   1.2 Municipiu/Oras/Comuna
   1.3 Amplasament
   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numarul si data Acordului MFP
   2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
      (in preturi luna /anul )
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
      (in preturi luna /anul )
   2. Durata de realizare contractata (numar luni)
   3. Data inceperii investitiei (luna/an)
   4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
   5. Valoarea decontata pana la 31/12/2003 (mii lei) 402.087.302
   6. Valoarea preliminata in anul 2004 (mii lei) 128.651.850
   7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2004 (mii lei) 104.897.500
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    (Cod obiectiv: 20.73.06.001BM ANOFM)

    D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE
       DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

  I - Credite de angajament
  II - Credite bugetare
                                                                                                       - mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
   finantare si EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────
    costuri de pana la in PROGRAM ESTIMARI
   functionare 31.12.2003 2004 2005 ─────────────────────────────────────
                                                                                2006 2007 2008 anii
                                                                                                          ulteriori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        0 1 2 = 3 +..+ 9 3 4 5 6 7 8 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 635.636.202 402.087.302 128.651.850 82.360.000 16.890.000 5.647.050
   finantare II 635.636.652 402.087.302 128.651.850 82.360.000 16.890.000 5.647.500
   din care:
1.1 Surse proprii I
                    II
1.2 Credite int. I 109.788.202 66.648.302 24.056.850 15.100.000 3.142.000 841.050
                    II 109.788.652 66.648.302 24.056.850 15.100.000 3.142.000 841.500
1.3 Credite ext. I 525.848.000 335.439.000 104.595.000 67.260.000 13.748.000 4.806.000
                    II 525.848.000 335.439.000 104.595.000 67.260.000 13.748.000 4.806.000
1.4 Buget de asig. I
    soc. de stat II
1.5 Alte surse I
                    II
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiectia cost.
   de functionare
   si de
   intretinere
   dupa PIF
   (preliminari)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


                                   __________________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016