Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 67 din 13 septembrie 2006  privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat    Twitter Facebook
Cautare document

ORDONANTA DE URGENTA nr. 67 din 13 septembrie 2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006
ORDONANŢÃ DE URGENŢÃ nr. 67 din 13 septembrie 2006
privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţãrii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeanã, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006


Având în vedere obligaţiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeanã, este necesarã luarea tuturor mãsurilor privind construcţia instituţionalã pentru derularea fondurilor destinate finanţãrii politicii agricole comune.
Ţinând seama de prevederile Regulamentului Consiliului Uniunii Europene (CE) nr. 1.290/2005 privind finanţarea politicii agricole comune, se impune implementarea de urgenţã a mãsurilor pentru elaborarea cadrului legislativ adecvat şi eficient pentru gestionarea fondurilor europene şi protejarea intereselor financiare ale Comunitãţii, situaţie extraordinarã a cãtre reglementare nu poate fi amânatã.
Prezenta iniţiativã legislativã are caracter de urgenţã, deoarece se impune o perioadã scurtã de timp pentru pregãtirea acreditãrii agenţiilor de plãţi din cadrul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, precum şi pentru accelerarea procesului de încheiere a convenţiilor şi acordurilor cu toate instituţiile implicate în gestionarea şi derularea fondurilor.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã,

Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.

ART. 1
În sensul prezentei ordonanţe de urgenţã, termenii şi expresiile de mai jos se definesc dupã cum urmeazã:
a) plafonul anual pentru cheltuielile aferente Fondului European de Garantare Agricolã, denumit în continuare FEGA, se constituie din sumele maxime stabilite în conformitate cu cadrul financiar multianual prevãzut de Acordul interinstituţional şi din angajamente bugetare pentru Fondul European Agricol de Dezvoltare Ruralã denumit în continuare FEADR, în conformitate cu art. 12 şi 23 din Regulamentul Consiliului Uniunii Europene (CE) nr. 1.290/2005 privind finanţarea politicii agricole comune şi angajamentele bugetare comunicate pentru programul de dezvoltare ruralã, aprobate prin decizie a Comisiei;
b) contribuţia financiarã a Comunitãţii Europene sume care se transferã Guvernului României de cãtre Comisia Comunitãţii Europene, cu titlu de contribuţie financiarã nerambursabilã acordatã României de cãtre Comunitatea Europeanã, în conformitate cu cadrul financiar multianual prevãzut prin Acordul interinstituţional şi angajamentele bugetare;
c) fonduri publice aşa cum sunt definite de <>Legea privind finanţele publice nr. 500/2002 , cu modificãrile ulterioare;
d) structuri de implementare agenţiile de plãţi din structura Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, precum şi alte entitãţi prevãzute în regulamentele comunitare şi în legislaţia naţionalã din domeniul politicii agricole comune;
e) prefinanţarea reprezintã suma alocatã temporar de la bugetul de stat pentru finanţarea cheltuielilor aferente schemelor de platã, implicate de FEGA, conform art. 14 alin. (2) din Regulamentul Consiliului Uniunii Europene (CE) nr. 1.290/2005 , pânã la transferarea plãţilor lunare de la Comisia Europeanã. îumele rambursate de Comisia Europeanã se transferã în termen de 5 zile lucrãtoare de la data încasãrii în conturile Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale. Cu sumele primite de la Comisia Europeanã în anul curent se reîntregesc creditele bugetare ale ordonatorului principal de credite din care acestea au fost acordate. îumele plãtite în anul curent şi recuperate în anul urmãtor constituie venit la bugetul de stat;
f) cofinanţarea reprezintã suma alocatã de la bugetul de stat, pentru finanţarea contribuţiei naţionale, ca parte a cheltuielilor publice totale alocate pentru mãsurile implicate de FEADR, conform Regulamentului Consiliului Uniunii Europene (CE) nr. 1.290/2005 ;
g) cheltuielile neeligibile reprezintã sumele suportate de bugetul de stat pentru cele douã fonduri FEGA şi FEADR şi reprezintã cheltuieli cu diferenţele de curs nefavorabile, pierderi datorate debitelor nerecuperate, costuri bancare rezultate din operaţiunile de transfer şi reîntregire a fondurilor şi alte cheltuieli neeligibile rezultate din derularea procesului de gestionare şi utilizare a fondurilor, care vor fi definite prin ordin al ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale;
h) Acordul interinstituţional este acel acord încheiat între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene şi Comisia Comunitãţilor Europene, cu privire la disciplina bugetarã şi perspectiva financiarã, cu scopul de a determina contribuţia financiarã a celor douã fonduri, FEGA şi FEADR.
ART. 2
Guvernul României, prin Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, garanteazã integritatea contribuţiei financiare a Comunitãţii Europene şi asigurã respectarea utilizãrii acesteia conform destinaţiei stabilite prin Acordul interinstituţional, angajamentele bugetare şi alte documente încheiate sau convenite între Comisia Comunitãţii Europene şi Guvernul României.
ART. 3
(1) Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale este autorizat sã gestioneze contribuţia financiarã a Comunitãţii Europene, în condiţiile stabilite prin plafoanele anuale şi angajamentele bugetare, încheiate sau convenite între Comisia Comunitãţii Europene şi Guvernul României.
(2) Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale asigurã gestionarea contribuţiei financiare a Comunitãţii Europene prin conturi deschise la instituţii financiar-bancare sau la Trezoreria Statului.
ART. 4
(1) Cofinanţarea contribuţiei financiare a Comunitãţii Europene şi prefinanţarea de la bugetul de stat se efectueazã potrivit cerinţelor prevãzute în cadrul financiar multianual prevãzut de Acordul interinstituţional sau în alte documente, încheiate ori convenite între Comisia Comunitãţii Europene şi Guvernul României.
(2) Fondurile publice destinate cofinanţãrii în bani a contribuţiei financiare a Comunitãţii Europene se alocã, se utilizeazã şi se deruleazã conform cadrului tehnic, juridic şi administrativ prevãzut pentru cele douã fonduri FEGA şi FEADR în Reglementarea Consiliului Uniunii Europene (CE) nr. 1.290/2005 din 21 iunie 2005.
(3) În baza prevederilor referitoare la contribuţia financiarã a Comunitãţii Europene, incluse în reglementãrile Consiliului Uniunii Europene sau ale Comisiei Comunitãţii Europene, sumele destinate cofinanţãrii în bani, din fondurile publice, a contribuţiei financiare a Comunitãţii Europene se cuprind în bugetul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale ca ordonator principal de credite.
(4) Cofinanţarea şi prefinanţarea cheltuielilor eligibile şi finanţarea cheltuielilor neeligibile se cuprind în bugetul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale ca ordonator principal de credite, într-o poziţie distinctã, denumitã "Transferuri aferente Fondurilor pentru agriculturã şi dezvoltare ruralã FEGA şi FEADR", pe baza informaţiilor furnizate de cele douã agenţii de plãţi.
ART. 5
Sumele din fondurile publice destinate cofinanţãrii şi prefinanţãrii în bani a contribuţiei financiare a Comunitãţii Europene se vor utiliza pentru plata cheltuielilor aferente FEGA şi FEADR, la termenele prevãzute de regulamentele Consiliului Uniunii Europene şi Comisiei Comunitãţii Europene.
ART. 6
Furnizarea de bunuri, prestãrile de servicii şi execuţia de lucrãri, efectuate în baza contractelor finanţate din fondurile publice de cofinanţare prevãzute la art. 4 alin. (2), se supun prevederilor fiscale şi vamale aplicabile potrivit reglementãrilor din domeniu.
ART. 7
În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţã, Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale va elabora în termen de 15 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã norme metodologice care se aprobã prin hotãrâre a Guvernului şi instrucţiuni care se aprobã prin ordin comun al ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale şi al ministrului finanţelor publice.

PRIM-MINISTRU
CÃLIN POPESCU-TÃRICEANU

Contrasemneazã:

Ministrul agriculturii,
pãdurilor şi dezvoltãrii rurale,
Gheorghe Flutur

Ministrul integrãrii europene,
Anca Daniela Boagiu

Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlãdescu

Bucureşti, 13 septembrie 2006.
Nr. 67.
----------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice