Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 28 decembrie 1998  privind energia electrica si termica    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 28 decembrie 1998 privind energia electrica si termica

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 30 decembrie 1998
Pentru satisfacerea cerinţelor societãţii privind asigurarea cu combustibil şi energie, promovarea unei economii de piata concurentiale a energiei, cu respectarea obligaţiilor internaţionale asumate de statul roman prin Tratatul Cartei Energiei, ratificat prin <>Legea nr. 14/1997 , precum şi pentru armonizarea reglementãrilor naţionale cu prevederile directivelor comunitare în sectorul energetic,
în temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

Guvernul României emite urmãtoarea ordonanta de urgenta:

CAP. 1
Dispoziţii generale

Scopul ordonanţei de urgenta

ART. 1
(1) Scopul prezentei ordonanţe de urgenta este securitatea energetica a tarii, prin asigurarea corespunzãtoare a economiei naţionale cu energie electrica şi termica, de calitate superioarã, la standarde înalte şi la preţuri accesibile, folosirea raţionalã a combustibililor şi energiei, protejarea intereselor clienţilor-consumatori de energie electrica şi termica - şi realizarea unui mediu concurential normal, cu respectarea întocmai a condiţiilor de protecţie a mediului înconjurãtor.
(2) Politica energetica a statului trebuie sa asigure creşterea eficientei energetice şi constituirea cadrului institutional corespunzãtor, prin definirea organismelor şi a autoritãţilor competente pentru realizarea acestei politici.

Obiectivele ordonanţei de urgenta

ART. 2
Activitãţile de producere, transport, distribuţie, furnizare şi de utilizare a energiei electrice şi termice, precum şi cele de construire a instalaţiilor energetice specifice acestui domeniu sunt permise în vederea realizãrii urmãtoarelor obiective de baza:
a) asigurarea competitiei în producerea şi furnizarea energiei electrice şi termice, precum şi a accesului producãtorilor şi consumatorilor la reţelele de transport şi de distribuţie;
b) creşterea eficientei energetice pe tot lantul, de la producere, transformare, transport, distribuţie şi pana la utilizarea energiei electrice şi termice;
c) transparenta tarifelor şi a taxelor la energia electrica şi termica;
d) constituirea stocurilor de siguranta la combustibili;
e) respectarea regimului de conducere prin operatori de sistem (dispeceri), inclusiv pentru realizarea accesului terţilor la reţeaua electrica;
f) asigurarea functionarii interconectate a sistemului electroenergetic naţional la Uniunea pentru Coordonarea Producţiei şi Transportului Energiei Electrice şi la sistemele electroenergetice ale ţãrilor vecine;
g) promovarea utilizãrii surselor noi şi regenerabile de energie;
h) diversificarea bazei de resurse energetice primare, modificarea structurii producţiei şi a consumului de energie în funcţie de aceasta;
i) stimularea participãrii sectorului privat, a investitorilor autohtoni şi strãini la producerea, transportul, distribuţia, comercializarea şi utilizarea energiei electrice şi termice;
j) realizarea obiectivelor locale şi globale privind protecţia mediului înconjurãtor, intensificarea eforturilor de reducere a bioxidului de carbon, oxizilor de azot, oxizilor de sulf sau/şi a emisiilor de particule.

Domeniul de reglementare al ordonanţei de urgenta

ART. 3
(1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeazã activitãţile din sectorul energetic privind producerea, transportul, distribuţia, furnizarea şi valorificarea energiei electrice şi termice, planificarea dezvoltãrii sectorului acestor activitãţi, construirea şi exploatarea instalaţiilor aferente, importul şi exportul de energie electrica.
(2) Nu se supun dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenta:
a) acumulatorii, grupurile mobile, instalaţiile amplasate pe vehicule de orice fel;
b) sursele stationare de energie electrica în curent continuu;
c) instalaţiile energetice din marea teritorialã;
d) sursele de încãlzire a imobilelor de locuit şi similare, amplasate în interiorul acestora, precum şi sursele cu o putere sub 250 kW.

Reglementãri speciale

ART. 4
Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenta se aplica în domeniul energiei nucleare şi al apelor, în mãsura în care legile specifice acestor domenii nu dispun altfel.

Definirea unor termeni

ART. 5
În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenta, urmãtorii termeni se definesc astfel:
producãtor de energie electrica şi/sau termica - persoana juridicã având ca specific activitatea de producere a energiei electrice şi/sau termice în scopul vânzãrii;
producãtor independent de energie electrica şi/sau termica - producãtorul de energie electrica şi/sau termica, care participa, în nume propriu, distinct de alţi producãtori preexistenti, la acoperirea consumului de energie electrica şi/sau termica;
autoproducator de energie electrica şi/sau termica - agent economic care, în afarã activitãţilor sale de baza, îşi produce singur - în întregime sau în parte - energia electrica şi/sau termica necesarã consumului sau. Acesta livreaza în reţeaua publica de transport sau în reţeaua de distribuţie, respectiv altor consumatori, surplusul de energie pe care îl poate avea în anumite perioade, pe baza de contract;
acces la reţea - dreptul unui producãtor de energie electrica sau al unui consumator eligibil de a se racorda la reţeaua electrica de transport aparţinând Companiei Naţionale de Electricitate, precum şi al oricãrui consumator de a se racorda - în condiţiile cerute de normele tehnice - la reţeaua electrica de distribuţie;
centrala electrica - ansamblu de instalaţii, construcţii şi de echipamente care, prin destinaţie, produce energie electrica;
Compania Nationala de Electricitate - S.A. - societate comercialã de interes public şi naţional care desfãşoarã activitãţi specifice de transport, de operator de sistem (dispecer), de operator comercial (bursa a energiei) şi de coordonare a planificarii şi dezvoltãrii sistemului electroenergetic în baza politicii energetice naţionale;
consumator de energie electrica sau termica - persoana fizica sau juridicã care cumpara sau consuma energie pentru uzul propriu sau pentru un subconsumator aflat în apropiere;
consumator eligibil - consumatorul care poate sa aleagã producãtorul şi sa contracteze direct cu acesta energia consumatã şi care are acces la reţelele de transport şi/sau de distribuţie;
consumator captiv - consumatorul care, din motive de configuratie a reţelei, este obligat sa contracteze furnizarea energiei cu un anumit distribuitor;
subconsumator - consumatorul de energie electrica sau termica alimentat de la un consumator aflat în apropierea sa;
furnizor - partea contractantã a contractului de furnizare care asigura alimentarea cu energie electrica sau termica a unui consumator;
culoar de trecere (de funcţionare) a liniei electrice - suprafata terestra situata de-a lungul liniei electrice şi spaţiul atmosferic de deasupra sa în care se impun restrictii din punctul de vedere al coexistentei liniei cu elementele naturale, obiectele, construcţiile, cu instalaţiile etc., situate în acest spaţiu;
reţea electrica - ansamblu de linii şi staţii electrice conectate între ele, eventual interconectate cu alte reţele. Reţeaua electrica poate fi reţea de transport şi reţea de distribuţie:
* reţea electrica de transport - reţea electrica buclata de inalta tensiune de 220 kV şi mai mult, prin care se transporta la distanta puteri electrice importante;
* reţea electrica de distribuţie - reţea care transmite energia electrica în zonele de consum, distribuind-o la sau spre consumatori;
* reţea termica - ansamblu de conducte, instalaţii de pompare şi de alte instalaţii auxiliare, cu ajutorul cãrora se transporta continuu şi în regim controlat energia termica de la producãtori la consumatori;
sectorul energiei electrice şi termice - ansamblul activitãţilor de planificare, dezvoltare, construire, exploatare şi de întreţinere a instalaţiilor de producere, transport, distribuţie şi de furnizare a energiei electrice şi termice, inclusiv importul şi exportul energiei electrice, precum şi schimburile de energie electrica cu sistemele electroenergetice ale ţãrilor vecine;
Sistem electroenergetic naţional - SEN - ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate, situate pe teritoriul tarii, prin care se realizeazã producerea, transportul, distribuţia şi utilizarea energiei electrice;
sistem electroenergetic izolat - sistemul local de producere, transport, distribuţie şi de utilizare a energiei electrice, care nu este interconectat cu SEN;
transportul energiei electrice - activitate organizatã pentru transmiterea energiei electrice de la producãtori pana la instalaţiile de distribuţie sau la instalaţiile consumatorilor racordati direct la reţelele de transport;
transportul energiei termice - activitate organizatã pentru transmiterea energiei termice de la producãtori la punctele termice de achiziţie ale distribuitorilor sau ale consumatorilor racordati direct la reţelele de transport;
distribuţie - transmiterea energiei electrice sau termice în scopul livrãrii ei la consumatori;
utilizator de sistem - persoana fizica sau juridicã care livreaza cãtre sau cãreia i se livreaza energie electrica sau termica dintr-un sistem de transport sau de distribuţie;
ordine de merit - ordinea în care ofertantul producãtor de energie este luat în considerare de cãtre dispecer pentru acoperirea consumului de energie electrica;
zona de protecţie şi de siguranta - suprafata de sub liniile electrice aeriene, extinsã de o parte şi de alta a proiectiei în plan orizontal a liniilor cu o distanta calculatã în funcţie de devierea maxima a conductorului sub acţiunea vantului, plus distanta de amorsare, în funcţie de nivelul tensiunii. Suprafata de teren, având dimensiunile fundaţiei stalpilor, este bun public;
monopol natural - domeniu de activitate în care condiţiile sunt de asemenea natura încât este mai economic sa se asigure un bun sau un serviciu necesar de cãtre o singura firma decât de mai multe.

CAP. 2
Producerea

Producerea de energie

ART. 6
Producerea de energie electrica şi termica se realizeazã de cãtre societãţi comerciale, de alte persoane juridice romane, de producãtori independenţi sau autoproducatori cu capital autohton ori strãin, autorizaţi în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenta.

Egalitatea de tratament

ART. 7
(1) Activitatea de producere a energiei electrice şi termice se desfãşoarã în condiţii de tratament egal pentru toţi producãtorii, fiind interzisã orice discriminare pe criteriul proprietãţii.
(2) Producãtorii se pot asocia sau pot coopera în mod liber, inclusiv cu orice alte persoane fizice ori juridice, cu respectarea dispoziţiilor legale privind concurenta.

Obligaţiile producãtorilor

ART. 8
(1) Producãtorii au urmãtoarele obligaţii principale:
a) sa asigure livrãrile de energie electrica şi termica, cu respectarea autorizaţiilor, potrivit prezentei ordonanţe de urgenta;
b) sa alimenteze, în limita capacitãţii instalaţiilor, orice persoana fizica sau juridicã solicitanta care îndeplineşte condiţiile pentru a fi distribuitor sau consumator;
c) sa menţinã rezerva de combustibil la un nivel suficient sau, dupã caz, o rezerva suficienta de apa pentru îndeplinirea obligaţiilor de producţie prevãzute în autorizaţiile şi licentele acordate în baza prezentei ordonanţe de urgenta şi cu respectarea celorlalte legi şi reglementãri în vigoare privind gospodãrirea apelor, pentru a asigura continuitatea furnizarii energiei electrice şi termice;
d) sa se conformeze, din punct de vedere operativ, dispecerilor de ramura şi sa înfiinţeze, dupã caz, trepte proprii de dispecer;
e) sa exploateze instalaţiile de producere racordate la sistemele de transport şi de distribuţie, astfel încât sa nu induca în sistem fenomene perturbatoare peste limitele admise de prescripţiile tehnice în vigoare;
f) sa intervinã operativ la obiectivele pe care le deţin, în cazul apariţiei unui potenţial pericol de producere a unor avarii, explozii şi altele asemenea, putând ocupa, în mod temporar, zona de acces şi de lucru pentru personal şi cea tehnica de lucru, anuntand despre aceasta organele administrative şi instituţiile abilitate, precum şi pe deţinãtorii terenurilor în cauza;
g) sa obţinã autorizaţiile de funcţionare prevãzute de lege pentru instalaţii şi pentru personal şi sa nu dezvolte capacitãţi de producţie suplimentare decât pe baza unei noi autorizaţii, inclusiv, dupã caz, autorizaţiile emise de Comisia Nationala pentru Controlul Activitãţilor Nucleare;
h) sa nu schimbe combustibilii pentru care instalaţiile de producere au fost proiectate iniţial decât dupã obţinerea unei noi aprobãri;
i) sa reabiliteze treptat şi sa retehnologizeze instalaţiile de producere existente, în vederea creşterii eficientei şi încadrãrii în normele naţionale privind emisiile poluante, a participãrii centralelor electrice la reglajul de putere/frecventa în sistemul electroenergetic naţional, a asigurãrii calitãţii energiei electrice şi termice.
(2) În condiţiile convenite cu consumatorii, producãtorii pot desfasura activitãţi de informare, consultanţa, finanţare, precum şi executãri de lucrãri la aceştia, în vederea creşterii eficientei utilizãrii combustibililor şi energiei în instalaţiile pe care le deţin.

Drepturile producãtorilor

ART. 9
Producãtorii de energie au în principal urmãtoarele drepturi:
a) sa aibã acces la reţelele electrice şi termice de transport şi distribuţie, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenta;
b) sa obţinã culoar de trecere pentru liniile electrice de legatura a capacitãţii sale de producţie cu sistemul naţional de transport şi pentru conductele de transport al energiei termice între capacitatea de producţie şi distribuitori sau consumatori;
c) sa înfiinţeze şi sa menţinã un sistem propriu de telecomunicaţii pentru legatura cu capacitatile sale de producţie, cu consumatorii sau cu dispeceratele;
d) sa solicite desfiinţarea construcţiilor şi a obiectivelor amplasate nelegal în zona de protecţie, precum şi a celor care nu respecta distanţele de siguranta fata de instalaţiile şi construcţiile proprii.

CAP. 3
Transportul

Secţiunea I
Dispoziţii comune

Transportul energiei electrice şi termice

ART. 10
Transportul energiei electrice şi termice reprezintã activitatea prin care acestea ajung de la o instalatie de producere la distribuitorii sau consumatorii finali de energie.

Plan de perspectiva

ART. 11
(1) Transportatorii de energie au obligaţia de a elabora, pentru zona lor de actionare, un plan de perspectiva privind transportul, în concordanta cu stadiul actual şi cu evoluţia viitoare a consumului de energie, cuprinzând modalitãţile de finanţare şi de realizare a acestor planuri, cu luarea în considerare şi a planurilor de amenajare şi de sistematizare a teritoriului strabatut de instalaţiile lor de transport.
(2) Planurile prevãzute la alin. 1 sunt supuse spre avizare autoritãţii competente - Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei - şi spre aprobare ministerului de resort.

Secţiunea a II-a
Exploatarea sistemului naţional de transport al energiei electrice

Sistemul naţional de transport al energiei electrice

ART. 12
Sistemul naţional de transport al energiei electrice este proprietate publica a statului, de importanta strategica, şi este alcãtuit din liniile şi staţiile electrice de transformare a tensiunilor de 220 kV, 400 kV şi mai mari, concesionate Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., în condiţiile legii.

Compania Nationala de Electricitate

ART. 13
(1) Compania Nationala de Electricitate - S.A. presteazã serviciu public pentru toţi utilizatorii reţelelor de transport, asigurând accesul la reţelele de transport oricãrui solicitant intern care îndeplineşte cerinţele prezentei ordonanţe de urgenta.
(2) În mod corespunzãtor, Compania Nationala de Electricitate - S.A. are obligaţia de a asigura:
a) activitatea tehnica legatã de exploatarea, întreţinerea şi modernizarea reţelelor de transport prin operatorul de transport şi coordonarea functionarii instalaţiilor de producere, transport şi distribuţie prin operatorul de sistem (dispecer);
b) activitatea comercialã privind organizarea licitaţiei pentru stabilirea preţului de achiziţie de la producãtori şi a preţurilor de cumpãrare en gros, precum şi a obligaţiilor de plata pentru distribuitori, brokeri şi alţi intermediari, prin operatorul comercial;
c) activitatea de planificare privind realizarea dezvoltãrii SEN şi facilitarea amplasarii optime, pe principiul minimizarii costurilor obiectivelor energetice;
d) convenirea legãturilor şi instalarea echipamentelor necesare pentru interconectarea cu alte sisteme de transport şi exploatarea interconexiunilor;
e) realizarea accesului la reţea pentru activitãţile de import-export sau de tranzit.

Stabilirea condiţiilor tehnice

ART. 14
(1) Compania Nationala de Electricitate - S.A. va propune condiţii tehnice minimale pentru instalaţiile consumatorilor racordati direct la reţeaua de transport, precum şi pentru liniile şi echipamentele de interconectare cu sistemele energetice de transport vecine.
(2) Condiţiile tehnice prevãzute la alin. (1) se aproba de autoritatea competenta şi trebuie sa fie obiective şi nediscriminatorii.

Operatorul de sistem

ART. 15
(1) Operatorul de sistem îndeplineşte urmãtoarele obligaţii principale:
a) programeaza exploatarea integrata a Sistemului Energetic Naţional, având ca obiectiv satisfacerea consumului de energie în mod sigur, fiabil şi cu costuri de exploatare minime;
b) realizeazã încãrcarea grupurilor pe baza ordinii de merit;
c) exercita coordonarea, supravegherea, controlul şi analiza exploatãrii Sistemului Energetic Naţional;
d) furnizeazã informaţiile convenite celorlalţi operatori privind funcţionarea sigura a sistemelor interconectate;
e) determina valoarea cantitãţilor de energie livrate sau cumpãrate în sistemul de transport;
f) avizeazã programarea lucrãrilor de reparaţii ale instalaţiilor de producere şi transport din Sistemul Energetic Naţional;
g) soluţioneazã problemele care pot aparea în caz de avarie.
(2) Compania Nationala de Electricitate - S.A., în calitate de operator de sistem, şi operatorii subordonaţi rãspund de pãstrarea confidenţialitãţii informaţiilor comerciale obţinute pe parcursul activitãţii lor.

Secţiunea a III-a
Exploatarea instalaţiilor de transport al energiei termice

Sistemul de alimentare

ART. 16
Ansamblul instalaţiilor de producere, transformare, transport şi utilizare a energiei termice, sub forma de abur, apa calda sau apa fierbinte, legate printr-un proces comun de funcţionare, într-o zona de consum, formeazã un sistem de alimentare centralizata cu energie termica, condus operativ de un dispecer local de termoficare.

Dispecerul local de termoficare

ART. 17
Coordonarea producţiei de energie termica produse în centralele termice locale şi în centralele electrice de termoficare, racordate electric la Sistemul Energetic Naţional, se realizeazã prin dispecerul local de termoficare.

CAP. 4
Distribuţia

Distribuţia energiei electrice şi termice

Distribuţia energiei

ART. 18
(1) Distribuţia energiei electrice şi termice cuprinde totalitatea activitãţilor referitoare la instalaţiile prin care se preia energia de la un producãtor sau transportator şi se livreaza clienţilor.
(2) Instalaţiile de distribuţie se delimiteaza fizic fata de instalaţiile de producere sau de transport şi de cele ale clientului, prin puncte specifice.
(3) Distribuţia energiei se face conform planurilor de urbanism, respectându-se dreptul de proprietate, protecţia mediului, sãnãtatea şi viata persoanelor şi economisirea energiei conform normelor tehnice şi de siguranta cuprinse în prescripţiile tehnice în vigoare.

Distribuitorii de energie

ART. 19
(1) Distribuitorii de energie sunt agenţi economici autorizaţi în acest scop pentru o zona determinata.
(2) Distribuitorii de energie au, în principal, urmãtoarele obligaţii:
a) sa racordeze la reţelele lor, în condiţiile legii, orice solicitant din zona, persoana fizica sau juridicã;
b) sa respecte în proiectare, execuţie şi în exploatare normativele şi prescripţiile tehnice, asigurând protejarea populaţiei şi a mediului înconjurãtor, protecţia pentru funcţionarea normalã a liniilor de telecomunicaţii şi a statiilor de emisie-recepţie radio şi televiziune;
c) sa asigure urmãrirea permanenta şi sistematica a comportãrii construcţiilor şi a echipamentelor energetice;
d) sa facã operativ reviziile şi reparaţiile necesare.
(3) În scopul îndeplinirii obligaţiilor prevãzute la alin. (2), distribuitorii de energie pot:
a) sa foloseascã, cu acordul consiliilor locale sau judeţene, dupã caz, terenurile domeniului public pentru lucrãrile de exploatare şi întreţinere;
b) sa intrerupa funcţionarea instalaţiilor pentru timpul strict necesar executãrii lucrãrilor de întreţinere şi reparaţii, cu anunţarea prealabilã a dispecerului şi, dupã caz, a consumatorilor.

Interdicţii

ART. 20
Pentru protecţia instalaţiilor de distribuţie se interzice terţilor:
a) sa efectueze construcţii, sãpãturi de orice fel sub reţelele electrice aeriene şi peste reţelele de cabluri electrice subterane, reţelele termice, precum şi în zona de protecţie a acestora, fãrã consimţãmântul prealabil al titularilor instalaţiilor;
b) sa depoziteze materiale pe culoarele de acces şi în zona de protecţie a instalaţiilor;
c) sa arunce obiecte de orice fel pe reţelele de distribuţie sau sa intervinã în orice mod asupra acestora.

Sisteme izolate

ART. 21
(1) Localitãţile izolate care, din considerente tehnice sau economice, nu sunt conectate la reţelele sistemului electroenergetic naţional, pot fi alimentate de producãtorii locali, aceştia asigurând şi distribuţia energiei electrice în zona.
(2) Consumatorii alimentati din sistemele izolate vor plati pentru energia consumatã acelaşi preţ ca şi consumatorii alimentati de la sistemul naţional.
(3) Autoritatea competenta împreunã cu Ministerul Finanţelor vor stabili modul de recuperare a cheltuielilor producãtorului local în sistem izolat, precum şi condiţiile minimale privind continuitatea şi calitatea serviciului de alimentare.

CAP. 5
Furnizarea şi utilizarea energiei

Contractul de furnizare

ART. 22
(1) Furnizarea energiei electrice şi termice este activitatea prin care un agent economic comercializeazã energie clienţilor interesaţi. Contractul încheiat în acest scop, denumit în cele ce urmeazã contract de furnizare, se încheie între furnizor şi client şi trebuie sa cuprindã cel puţin clauzele minimale stabilite de autoritatea competenta prin contracte-model elaborate pentru categorii de clienţi.
(2) Energia electrica şi termica livrata clientului se factureaza de cãtre furnizor pe baza indicaţiilor echipamentelor de contorizare şi mãsurare, montate de acesta, cu excepţia cazurilor stabilite prin reglementãri speciale sau prin contract.

Asistenta consumatorilor

ART. 23
În condiţiile convenite cu consumatorii, furnizorii pot desfasura activitãţi de informare, consultanţa, finanţare, precum şi executãri de lucrãri la aceştia, în scopul creşterii eficientei utilizãrii energiei.

Obligaţia de contractare

ART. 24
(1) La cererea scrisã a consumatorilor privind alimentarea cu energie electrica şi termica pentru consumatorii noi ori acordarea unui surplus pentru consumatorii existenţi, precum şi pentru asigurarea continuitãţii în alimentarea cu energie, furnizorul este obligat sa comunice în scris, într-un interval de cel mult 30 de zile, condiţiile tehnico-economice, în vederea satisfacerii cererii, şi sa colaboreze cu clienţii la stabilirea celei mai avantajoase soluţii de alimentare. Necomunicarea în termen a condiţiilor prezuma acceptarea cererii.
(2) Furnizorul este obligat sa încheie contractul, cu excepţia cazurilor în care consumatorul nu a îndeplinit condiţiile prevãzute la alin. (1).
(3) Contractul de furnizare se încheie pentru o durata nedeterminatã sau convenitã de pãrţi.
(4) Consumatorul poate rezilia oricând contractul, cu un preaviz de 30 de zile.
(5) Furnizorul poate solicita rezilierea contractului numai în caz de consum fraudulos, de neplata repetatã a facturilor sau în alte situaţii prevãzute de lege.

Retransmiterea energiei

ART. 25
(1) Consumatorul nu poate transmite sau revinde energie electrica şi/sau termica altui consumator decât cu acordul furnizorului, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenta.
(2) Valoarea serviciilor energetice asigurate de consumatorul principal pentru subconsumatorii pe care îi alimenteazã trebuie sa fie aceeaşi cu a serviciilor prestate de furnizor, indiferent de cantitatea de energie livrata. Acestea se vor plati pe baza de contract de servicii, negociat între pãrţi.
(3) Modificarea reţelelor de distribuţie pentru a putea alimenta subconsumatorii direct din reţeaua furnizorului se va putea face numai de cãtre furnizor, la cererea scrisã a subconsumatorului.
(4) Cheltuielile pentru modificãri ale instalaţiilor pentru distribuţia publica a energiei electrice sau termice sunt suportate integral de cel care a provocat şi a solicitat modificarea. Dupã modificare, instalatia pentru distribuţia publica modificatã rãmâne în proprietatea furnizorului, dacã pãrţile nu convin altfel.
(5) Consumatorul principal poate întrerupe livrarea energiei electrice şi termice cãtre subconsumator, numai dacã acesta îşi incalca obligaţiile asumate prin contract sau dacã obligaţiile de livrare între consumatorul principal şi furnizor se întrerup.

Limitarea sau întreruperea furnizarii

ART. 26
(1) Furnizorul este autorizat sa intrerupa, pentru un grup cat mai restrâns de consumatori şi pe o durata cat mai scurta, furnizarea de energie electrica sau termica în urmãtoarele situaţii:
a) când se pericliteazã viata sau sãnãtatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;
b) pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor în echipamentele energetice, în zone de reţea electrica sau la nivelul întregului sistem energetic naţional;
c) pentru executarea unor manevre şi lucrãri care nu se pot efectua fãrã întreruperi.
(2) Furnizorul este obligat sa anunţe consumatorii afectaţi de întreruperile planificate în modul stabilit prin contracte şi sa comunice durata planificata pentru întreruperile necesare executãrii unor lucrãri de întreţinere şi de reparaţii.
(3) Furnizorul rãspunde pentru daunele rezultate din întreruperile sau din limitarile executate conform alin. (1) şi (2), cauzate din culpa sa.
(4) În cazul penuriei naţionale de combustibili sau în situaţii excepţionale, determinate de evoluţia economiei internaţionale, de starea economiei naţionale, de necesitãţile de apãrare sau de protecţie a mediului înconjurãtor, la propunerea ministerului de resort Guvernul poate aproba limitarea sau întreruperea furnizarii energiei electrice sau termice, stabilind prin hotãrâre condiţiile de aplicare a acestor mãsuri.

Plata energiei furnizate

ART. 27
Consumatorul, în conformitate cu prevederile contractului, este obligat sa plãteascã energia electrica sau termica consumatã dupã primirea facturii.

Raspunderi ale furnizorului

ART. 28
Furnizorul rãspunde pentru toate daunele provocate consumatorului prin încãlcarea contractului şi, în special, dacã:
a) nu începe furnizarea energiei la termenul contractat sau nu livreaza energia în condiţiile stabilite în contract;
b) nu anunta consumatorul din timp cu privire la întreruperile programate pentru lucrãrile planificate;
c) dupã sistarea furnizarii energiei electrice, cerutã de consumator, nu reia furnizarea în prima zi lucrãtoare dupã primirea, în scris, a înştiinţãrii privind încetarea motivului sistãrii;
d) nu respecta parametrii de calitate contractati pentru energia furnizatã.

Raspunderi ale consumatorului

ART. 29
(1) Consumatorul rãspunde pentru daunele cauzate furnizorului, precum şi dacã pericliteazã viata sau sãnãtatea unor persoane ori integritatea bunurilor materiale sau dacã deregleaza funcţionarea instalaţiilor furnizorului ori alimentarea altor consumatori.
(2) De asemenea, consumatorul rãspunde, dacã:
a) depãşeşte volumul de energie consumatã şi valoarea puterilor stabilite prin contract;
b) provoacã, în procesul de consum, perturbatii ale parametrilor de calitate şi siguranta, care conduc la întreruperea furnizarii energiei electrice sau pericliteazã continuitatea alimentarii;
c) deranjeaza, pericliteazã ori limiteazã consumul contractual al altui consumator;
d) nu respecta prescripţiile privind racordarea la reţele a instalaţiilor de utilizare;
e) deterioreazã instalatia de racordare sau instalaţiile de contorizare, voit sau prin grava neglijenţa, violeaza sigiliile sau nu anunta furnizorul despre deteriorarea acestora;
f) consuma energie ocolind sau afectand agregatele de mãsura ori consuma energia electrica fãrã acordul furnizorului, dupã sistarea furnizarii;
g) nu plãteşte factura de energie sau o plãteşte cu întârziere;
h) consuma energie într-un mod diferit fata de prevederile contractului;
i) nu respecta dispoziţiile privind limitarea consumului.
(3) Nerespectarea contractului de furnizare sau consumul fraudulos de energie atrage plata contravalorii energiei consumate şi, dupã caz, suportarea urmãtoarelor consecinţe precizate în contract:
a) penalizãri;
b) despãgubiri;
c) sistarea temporarã a furnizarii de energie;
d) deconectarea de la reţeaua de furnizare.
Obligaţii ale consumatorilor pentru creşterea eficientei energetice
ART. 30
(1) Consumatorii de energie sunt obligaţi:
a) sa respecte prescripţiile tehnice în vigoare privind proiectarea, construirea, exploatarea, întreţinerea, repararea instalaţiilor proprii şi a receptoarelor de energie, precum şi dotarea acestora cu aparate de mãsura şi control;
b) sa întocmeascã periodic auditurile energetice;
c) sa recupereze caldura reziduala din procesele tehnologice, acolo unde se justifica economic.
(2) Consumatorii care folosesc mai mult de 1.000 de tone echivalent petrol pe an sunt obligaţi:
a) sa numeascã un responsabil pentru energie, care sa detina un certificat în managementul energiei;
b) sa dezvolte un plan de management al energiei pe o perioada de 5 ani, care sa evidentieze tehnologiile cerute, sursele şi mecanismele de finanţare şi care sa conducã la reducerea consumurilor energetice specifice.
(3) Consumatorii care folosesc mai mult de 200 de tone echivalent petrol pe an vor avea, la fiecare 6 luni, un bilanţ energetic întocmit de un auditor acreditat.

Aprobarea reglementãrilor de eficienta energetica

ART. 31
(1) Normele şi prescripţiile tehnice, normativele şi reglementãrile obligatorii pentru exploatarea şi folosirea eficienta a instalaţiilor şi echipamentelor energetice se aproba de autoritatea competenta, cu consultarea Agenţiei Romane pentru Conservarea Energiei şi a societãţilor specializate din domeniu.
(2) Reglementãrile tehnice stabilite conform alin. (1) cuprind şi valori-limita pentru parametrii importanti şi trebuie sa aibã un caracter obiectiv şi impartial.

Campanii informative ale Agenţiei Romane pentru Conservarea Energiei

ART. 32
Ministerul de resort, prin Agenţia Romana pentru Conservarea Energiei, va edita şi va furniza consumatorilor ghiduri informative privind utilizarea raţionalã a energiei şi promovarea surselor regenerabile de energie, valorificarea resurselor energetice secundare.

Elaborarea şi revizuirea standardelor de eficienta

ART. 33
(1) Institutul Roman de Standardizare împreunã cu ministerul de resort elaboreazã programe privind revizuirea sau, dupã caz, întocmirea de standarde de eficienta energetica, în vederea armonizarii acestora cu normele europene în vigoare.
(2) Pentru producãtorii de receptoare energetice prevederile standardelor de eficienta energetica sunt obligatorii.
(3) Producerea şi importul de receptoare electrice cu puteri mai mari de 0,5 MW sunt permise numai cu avizul prealabil al Agenţiei Romane pentru Conservarea Energiei.
(4) Ministerul lucrãrilor Publice şi Amenajãrii Teritoriului împreunã cu Institutul Roman de Standardizare vor elabora, în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta, standarde de izolatie termica.
(5) Standardele de izolatie termica vor fi revizuite la un interval de cel puţin 5 ani.

Dreptul de control

ART. 34
Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor este în drept sa controleze performanţele energetice ale aparatelor, utilajelor şi ale echipamentelor energetice destinate consumatorilor.

Utilizarea eficienta a resurselor în sectorul energetic

ART. 35
În scopul utilizãrii eficiente a resurselor energetice, agenţii economici cu activitate de producere, transport şi distribuţie a energiei sunt obligaţi, dupã caz, sa ia mãsuri pentru:
a) funcţionarea instalaţiilor la parametrii nominali;
b) perfecţionarea tehnologiilor de producere, transport şi distribuţie a energiei;
c) reducerea consumului propriu de combustibili şi energie;
d) valorificarea optima a energiei solare, eoliene, geotermale, a biomasei şi a biogazului, a energiei produse din deşeuri menajere, a masei lemnoase;
e) cercetarea şi consultanţa în domeniul conservãrii energiei;
f) organizarea de acţiuni demonstrative şi promotionale în domeniul utilizãrii eficiente a combustibililor şi a energiei.

CAP. 6
Preţuri şi tarife

Fundamentarea preţurilor şi a tarifelor

ART. 36
(1) Costurile justificate, impuse de funcţionarea agenţilor economici din domeniul producerii, transformarii, transportului, distribuţiei şi al comerţului cu energie electrica şi termica, cheltuielile pentru dezvoltare şi pentru protecţia mediului se acoperã prin preţurile şi tarifele pentru energie electrica sau termica.
(2) Preţurile şi tarifele la energie electrica şi termica pot include costurile obiectivelor şi ale serviciilor finanţate de societãţile comerciale de energie, care urmãresc reducerea consumului de energie şi de combustibil la consumator şi care reprezintã o alternativa viabila, prin care se evita costuri neeconomicoase, pentru construirea unor noi surse de energie sau reţele.

Tipuri de preţuri şi de tarife

ART. 37
(1) În sectorul energiei electrice şi termice se aplica doua categorii de preţuri şi tarife:
a) preţuri rezultate din mecanismele concurentiale ale pieţei pentru energia electrica şi termica achizitionata de la producãtori şi pentru energia electrica ce se contracteazã de cãtre consumatorii eligibili;
b) tarife reglementate pentru activitãţile cu caracter de monopol natural, din care fac parte tarifele pentru serviciile de transport al energiei electrice şi tarifele pentru alimentarea consumatorilor captivi de cãtre societãţile de distribuţie a energiei electrice.
(2) Tarifele reglementate pentru consumatorii captivi de energie electrica sunt aceleaşi pe întregul teritoriu al tarii şi se stabilesc de autoritatea competenta.
(3) Agentul economic care solicita încheierea unui contract de furnizare a energiei este îndreptãţit sa-şi aleagã prin contract sistemul de tarifare dintre cele tehnic posibile practicate de furnizor.

Evidentierea costurilor şi a veniturilor

ART. 38
Agenţii economici din sectorul energiei electrice şi termice care practica tarife reglementate sunt obligaţi sa ţinã contabilitatea de gestiune, conform normelor legale, care sa permitã autoritãţii competente cunoaşterea costurilor fixe şi a celor variabile, precum şi a veniturilor realizate.

Principiile pentru fundamentarea propunerilor de tarife reglementate

ART. 39
(1) Propunerile de sisteme de tarife reglementate pentru energia electrica şi termica se elaboreazã de cãtre unitãţile de producere, transport şi de distribuţie şi, împreunã cu baza de calcul, se comunica autoritãţii competente.
(2) Principiile care stau la baza sistemelor de preţuri şi de tarife pentru energia electrica şi termica sunt urmãtoarele:
a) sistemele de tarife sa contribuie la utilizarea eficienta a energiei;
b) sistemele de tarife sa fie diferenţiate, permitand clientului consumator alegerea tipului de tarif care îi este mai favorabil dintre cele practicate de furnizor;
c) tarifele trebuie sa permitã stimularea asigurãrii cu energie electrica şi termica de calitate, la cele mai mici preţuri;
d) tarifele de vânzare a energiei electrice şi termice cãtre consumator nu trebuie sa conţinã diferentieri nejustificate între diversele tipuri de consumatori;
e) la stabilirea tipurilor de tarife trebuie avute în vedere cheltuielile legate de capacitatile de rezerva, necesare unei alimentari sigure şi continue, cele legate de protecţia mediului, precum şi cele pentru închiderea, dezafectarea sau conservarea unor instalaţii;
f) pentru consumatorii industriali, precum şi pentru cei asimilaţi acestora tariful trebuie sa aibã o structura binomiala, respectiv un termen fix dependent de putere şi un termen variabil în funcţie de cantitatea de energie consumatã;
g) tarifele nu pot avea caracter promotional;
h) tarifele nu pot fi stabilite în funcţie de tipul de utilizare a energiei electrice şi termice;
i) structura tarifelor trebuie sa permitã încurajarea procedeelor de trecere a cererii din perioada de vârf de sarcina la perioadele de gol de sarcina;
j) pentru consumatorii captivi de energie electrica care aparţin aceleiaşi categorii tarifele vor fi aceleaşi pe întregul teritoriu al tarii;
k) pentru energia termica tarifele se stabilesc local, corelat cu preţul de cost al producerii caldurii, cu tipul instalaţiei şi al combustibilului utilizat;
l) tarifele nu pot fi scãzute din considerente de politica socialã sau antiinflationista. Asigurarea de cãtre stat a unui anumit nivel de protecţie socialã pentru unele categorii de consumatori se va realiza prin acordarea de subvenţii sau ajutoare direct acestora;
m) protecţia intereselor consumatorilor, asigurarea calitãţii serviciilor, promovarea concurentei în producerea şi în comercializarea energiei şi a combustibililor.
(3) Este interzisã subvenţionarea consumatorilor prin tarifele la energia electrica şi termica sau recuperarea costurilor corespunzãtoare serviciului asigurat pentru o anumitã categorie de consumatori prin tarifele practicate altor categorii de consumatori, stabilirea de tarife promotionale sau pe alte tipuri de utilizare a energiei.

Interdicţia subventionarii în producerea combinata a energiei electrice şi termice

ART. 40
Agenţii economici care produc combinat energie electrica şi termica vor repartiza costurile între cele doua forme de energie, potrivit reglementãrilor aprobate de autoritatea competenta, fiind interzisã subvenţionarea incrucisata între cele doua forme de energie.

Revizuirea tarifelor reglementate

ART. 41
(1) Revizuirea tarifelor reglementate la energia electrica şi termica se face de cãtre autoritatea competenta, cu avizul Oficiului Concurentei, având la baza propunerile fundamentate şi prezentate de agenţii economici care desfãşoarã activitate cu caracter de monopol natural.
(2) Tarifele reglementate se publica în Monitorul Oficial al României de cãtre autoritatea competenta şi intra în vigoare dupã 15 zile de la data publicãrii lor.

Plata apei utilizate

ART. 42
Pentru centralele termoelectrice, centralele electrice de termoficare şi centrala nuclearoelectrica se plãteşte cantitatea de apa efectiv consumatã, respectiv diferenţa dintre cantitatea de apa prelevata şi cantitatea de apa restituitã în emisar, cu respectarea normelor de calitate.

Livrarea apei

ART. 43
Toate serviciile prestate de societãţile comerciale cu activitate de producere a energiei hidroelectrice, care au primit în patrimoniu baraje sau diguri şi administreazã lacurile de acumulare aferente, cum ar fi întreţinerea şi exploatarea instalaţiilor pentru livrarea apei cãtre industrie, agricultura, localitãţi, lucrãrile de menţinere a luciilor de apa în vederea închirierii etc. se plãtesc prestatorului, pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii. Valoarea acestor servicii va fi fundamentatã şi supusã aprobãrii autoritãţilor competente.

CAP. 7
Autorizari şi concesiuni

Activitãţi supuse autorizãrii

ART. 44
(1) Realizarea de noi capacitãţi energetice de producere, de transport, de distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, reabilitarea şi retehnologizarea celor existente, precum şi punerea în funcţiune a acestora sunt supuse autorizãrii în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenta, precum şi ale Legii privind regimul autorizaţiilor de construcţie şi ale Legii calitãţii în construcţii.
(2) Sunt, de asemenea, supuse autorizãrii, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenta, exploatarea comercialã a capacitãţilor de producere, de transport şi a celor de distribuţie a energiei electrice şi termice, precum şi orice activitãţi de intermediere profesionalã a furnizarii de energie electrica şi termica.

Regimul autorizãrii

ART. 45
(1) Pentru autorizare solicitantul va inregistra cererea la autoritatea competenta.
(2) La cerere trebuie anexate actele şi documentele care probeazã îndeplinirea de cãtre solicitant a condiţiilor economice, financiare, tehnice şi profesionale, stabilite pe categorii de capacitãţi energetice şi de activitãţi în domeniu.
(3) Solicitantul trebuie sa fie comerciant cu sediul în România. Solicitantul, persoana juridicã strãinã, trebuie sa stabileascã şi sa menţinã în România, în condiţiile legii, un sediu secundar pe intreaga durata a autorizãrii.
(4) Nu pot primi autorizaţie solicitantii aflaţi în procedura reorganizãrii judiciare sau a falimentului şi nici cei cãrora le-a fost retrasã sau anulatã o autorizaţie sau o licenta într-o perioada de 5 ani anteriori datei înregistrãrii cererii.
(5) Procedura de autorizare, termenele, tarifele şi condiţiile - constând în criterii, niveluri, atestãri, avize, garanţii şi altele asemenea -, diferenţiate pe categorii de activitãţi supuse autorizãrii, se stabilesc prin regulament elaborat de autoritatea competenta şi aprobat prin hotãrâre a Guvernului.
(6) Modelul cererii de autorizare şi documentele ce trebuie anexate la aceasta se stabilesc prin instrucţiuni emise de autoritatea competenta.
(7) Refuzul autorizãrii, lipsa unui rãspuns în termen şi orice alta soluţie a autoritãţii competente, considerate de solicitant ilegale şi prejudiciabile, pot fi atacate la Curtea de Apel Bucureşti - Secţia de contencios administrativ, în condiţiile legii.
(8) Pentru obiectivele nucleare condiţiile autorizãrii sunt cele prevãzute de <>Legea nr. 111/1996 privind desfãşurarea în siguranta a activitãţilor nucleare, republicatã.

Felurile autorizãrii

ART. 46
Autoritatea competenta elibereazã:
1. autorizaţii de înfiinţare pentru:
a) realizarea de noi capacitãţi energetice de producere, de transport, de distribuţie a energiei electrice şi termice;
b) reabilitarea capacitãţilor energetice existente;
c) retehnologizarea capacitãţilor energetice existente;
2. permis de punere în funcţiune pentru:
a) centrale electrice şi/sau termice;
b) instalaţii de transport al energiei;
c) instalaţii de distribuţie a energiei;
3. autorizaţie de funcţionare pentru:
a) centrale electrice şi/sau termice;
b) instalaţii de transport al energiei;
c) instalaţii de distribuţie a energiei;
4. licenta pentru:
a) exploatarea comercialã a capacitãţilor de producere a energiei electrice şi/sau termice;
b) exploatarea comercialã a capacitãţilor de transport al energiei electrice şi termice;
c) exploatarea comercialã a capacitãţilor de distribuţie a energiei electrice şi termice;
d) intermedierea furnizarii energiei electrice şi termice;
e) furnizarea de servicii energetice de sistem.

Autorizaţia de înfiinţare

ART. 47
(1) Cererea de eliberare a autorizaţiei de înfiinţare trebuie sa fie însoţitã de studiul de fezabilitate, cu prezentarea datelor şi a elementelor tehnice şi economice privind construcţia şi instalatia, evaluarea impactului asupra mediului înconjurãtor şi asigurarea resurselor financiare şi a personalului calificat necesar, precum şi de documentele stabilite potrivit reglementãrilor prevãzute la art. 44 alin. (1) şi la art. 45 alin. (6).
(2) Autorizaţia de înfiinţare se publica în Monitorul Oficial al României pe cheltuiala solicitantului, persoanele şi instituţiile interesate putând face contestaţie la autoritatea competenta în termen de 30 de zile de la publicare.
(3) Autorizaţia de înfiinţare este valabilã pentru intreaga durata prevãzutã în studiul de fezabilitate, consideratã necesarã pentru realizarea obiectivului pentru care este eliberata. Activitatea de realizare a obiectivului trebuie sa înceapã cel mai târziu în termen de un an de la data eliberãrii autorizaţiei de înfiinţare sau, dupã caz, a respingerii contestaţiei; nerespectarea termenului de un an are ca efect pierderea valabilitãţii autorizaţiei, dacã autoritatea competenta nu prelungeşte termenul cu cel mult un an.
(4) În cazul în care obiectivul pentru care a fost eliberata autorizaţia de înfiinţare nu este terminat în perioada stabilitã prin aceasta, autoritatea competenta poate prelungi durata autorizaţiei la cererea motivatã a titularului.

Permisul de punere în funcţiune

ART. 48
(1) Punerea în funcţiune a capacitãţilor de producere, de transport sau de distribuţie a energiei electrice şi termice, înfiinţate, precum şi a celor reabilitate sau retehnologizate se face pe baza permisului eliberat de autoritatea competenta la cererea titularului autorizaţiei de înfiinţare, respectiv de Comisia Nationala pentru Controlul Activitãţilor Nucleare pentru obiective nucleare.
(2) Autoritatea competenta elibereazã permisul de punere în funcţiune, dupã verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice, de securitate şi ecologice, prevãzute în proiectul tehnic şi în normele aplicabile.

Autorizaţia de funcţionare

ART. 49
Autorizaţia de funcţionare se elibereazã de autoritatea competenta, la cererea titularului permisului de punere în funcţiune în vederea exploatãrii tehnice a capacitãţii energetice autorizate.

Licenţe

ART. 50
Licenta de exploatare comercialã a unei capacitãţi energetice sau de intermediere a furnizarii energiei electrice şi termice poate fi acordatã de autoritatea competenta numai solicitanţilor având calitatea de comerciant.

Responsabilul delegat pentru realizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi funcţionarea capacitãţilor energetice

ART. 51
(1) Solicitarea autorizaţiei pentru realizarea, reabilitarea sau retehnologizarea de capacitãţi energetice şi a autorizaţiei de funcţionare a capacitãţii energetice se face prin responsabilul delegat în acest scop de cãtre solicitantul autorizaţiei.
(2) Responsabilul delegat asigura respectarea dispoziţiilor legale şi îndeplinirea condiţiilor autorizaţiei în realizarea, reabilitarea, retehnologizarea, respectiv în funcţionarea capacitãţii energetice, fiind obligat sa prezinte datele şi informaţiile, sa facã raportarile cerute de autoritatea competenta şi sa se îngrijeascã de aplicarea mãsurilor dispuse de aceasta.
(3) Solicitantul desemneazã ca responsabil delegat un specialist atestat în domeniu, care trebuie aprobat de autoritatea competenta; el poate fi angajat al solicitantului sau un terţ.
(4) Mandatul de responsabil delegat este exclusiv şi este incompatibil cu deţinerea de cãtre responsabilul delegat a unei funcţii implicând atribuţii de control în întreprinderea titularului autorizaţiei.
(5) În caz de renunţare la mandat, de revocare sau de încetare a acestuia în alt mod, titularul autorizaţiei este obligat sa desemneze un alt responsabil delegat pentru a fi aprobat de autoritatea competenta; pana la aprobarea noului responsabil delegat, titularul autorizaţiei trebuie sa ia toate mãsurile rezonabile pentru a evita, în desfãşurarea activitãţii autorizate, orice pericole sau defectiuni care ar putea cauza prejudicii angajaţilor, clienţilor sau terţilor ori care ar putea afecta mediul înconjurãtor.

Conţinutul autorizaţiei de înfiinţare şi de funcţionare

ART. 52
(1) În autorizaţia de înfiinţare trebuie sa se menţioneze:
a) numele responsabilului delegat, aprobat conform art. 51;
b) capacitatea energetica a carei realizare, reabilitare sau retehnologizare este autorizata, cu situarea precisa a acesteia şi descrierea minimala a elementelor caracteristice;
c) conditionari, limitãri şi restrictii referitoare la materiale, echipamente, instalaţii, procedee şi tehnologii utilizabile;
d) interdicţii şi sarcini vizând protecţia persoanelor ori afectarea proprietãţii, a mediului ambiant şi a desfãşurãrii unor activitãţi de interes public în zona (semnalizari, program de lucru, folosirea unor utilitãţi etc.);
e) delimitarea zonei de protecţie şi de siguranta;
f) conţinutul servituţii, sarcinile, restricţiile şi interdicţiile prevãzute la art. 54 alin. (3) şi (6).
(2) În autorizaţia de funcţionare trebuie sa se menţioneze:
a) numele responsabilului delegat, aprobat conform art. 51;
b) capacitatea energetica a carei funcţionare este autorizata, cu situarea precisa a acesteia şi cu descrierea minimala a elementelor caracteristice;
c) conditionari, limitãri şi restrictii privind sursele folosite, continuitatea, niveluri şi perioade în funcţionarea capacitãţii energetice;
d) interdicţii şi sarcini privind securitatea persoanelor, protecţia proprietãţii şi a mediului ambiant, afectarea desfãşurãrii unor activitãţi de interes public.
(3) Conditionarile, limitarile, restricţiile, interdicţiile şi sarcinile prevãzute la alin. (1) şi (2) vor fi determinate, în conformitate cu regulamentele stabilite de autoritatea competenta, la eliberarea fiecãrei autorizaţii.

Drepturi şi obligaţii decurgând din autorizaţia de înfiinţare şi din cea de funcţionare

ART. 53
(1) Lucrãrile de realizare, reabilitare şi retehnologizare a capacitãţilor energetice şi de funcţionare a capacitãţilor de producere, de transport şi distribuţie a energiei electrice şi termice sunt de utilitate publica, cu excepţia celor care sunt destinate exclusiv satisfacerii consumului propriu al titularului autorizaţiei.
(2) Asupra terenurilor şi altor bunuri proprietate privatã a altor persoane fizice sau juridice, precum şi în privinta activitãţilor desfãşurate de persoane fizice sau juridice în vecinãtatea capacitãţii energetice, titularii autorizaţiilor de înfiinţare, respectiv de funcţionare, beneficiazã, în condiţiile legii, pe durata lucrãrilor de realizare, reabilitare, retehnologizare, respectiv de funcţionare a capacitãţii energetice, de urmãtoarele drepturi:
a) dreptul de uz pentru executarea lucrãrilor necesare realizãrii, reabilitãrii sau retehnologizãrii capacitãţii energetice - obiect al autorizaţiei;
b) dreptul de uz pentru asigurarea functionarii normale a capacitãţii energetice - obiect al autorizaţiei, pentru reviziile, reparaţiile şi intervenţiile necesare;
c) servitutea de trecere subterana, de suprafata sau aerianã pentru instalarea de reţele de conducte, linii sau de alte echipamente aferente capacitãţii energetice şi pentru accesul la locul de amplasare a acestora;
d) dreptul de a obţine restrangerea sau încetarea unor activitãţi care ar putea pune în pericol persoane şi bunuri;
e) dreptul de acces la utilitatile publice.
(3) Drepturile de uz şi de servitute asupra terenurilor proprietate privatã se stabilesc prin acord între proprietarul terenului şi titularul autorizaţiei de înfiinţare, respectiv de funcţionare, cu stabilirea duratei, conţinutului, a condiţiilor şi limitelor de exercitare, precum şi a despãgubirilor şi indemnizaţiei acordate proprietarului.
(4) În caz de nerealizare a acordului prevãzut la alin. (3) între titularul autorizaţiei de înfiinţare ori de funcţionare şi proprietar sau, dupã caz, titularul activitãţii prevãzute la alin. (2) lit. d), la cererea titularului autorizaţiei de înfiinţare/funcţionare, va decide instanta judecãtoreascã competenta acesteia constituind titlu pentru drepturile prevãzute la alin. (3).
(5) Dreptul de uz şi de servitute asupra terenurilor proprietate privatã, restrangerea sau încetarea unor activitãţi prevãzute la alin. (2) se stabilesc şi se exercita cu respectarea echitãţii şi a principiului minimei afectari a dreptului de proprietate sau, dupã caz, a activitãţii.
(6) Titularul autorizaţiei de înfiinţare are urmãtoarele obligaţii:
a) sa stabileascã şi sa aplice, pe intreaga durata a executãrii lucrãrilor, mãsurile de protecţie a persoanelor, bunurilor şi a mediului;
b) sa obţinã toate avizele, acordurile şi atestatele prevãzute de lege pentru realizarea obiectivului autorizat;
c) sa despãgubeascã proprietarii terenurilor şi titularii activitãţilor afectate de drepturile prevãzute la alin. (2) pentru prejudiciile cauzate acestora prin exercitarea drepturilor respective.
(7) Pentru efecte secundare obţinute sau posibil a fi produse prin realizarea, reabilitarea sau retehnologizarea, respectiv prin funcţionarea unei capacitãţi de transport şi distribuţie şi altele asemenea, titularul autorizaţiei de funcţionare poate contracta cu persoanele interesate, în calitate de beneficiari, furnizarea sau prestarea de servicii corespunzãtoare.

Regimul drepturilor asupra proprietãţii altuia

ART. 54
(1) Dreptul de uz pentru executarea lucrãrilor necesare realizãrii, reabilitãrii sau retehnologizãrii capacitãţilor energetice se întinde pe durata necesarã executãrii lucrãrilor. În exercitarea acestui drept de uz titularul autorizaţiei poate:
a) sa depoziteze pe terenurile proprietate privatã materiale, echipamente, utilaje, instalaţii;
b) sa desfiinteze culturi sau plantaţii ori alte amenajãri existente ori numai sa le restrângã, în mãsura strict necesarã executãrii lucrãrilor pentru capacitatea autorizata, în condiţiile legii;
c) sa extraga materiale, sa capteze apa, în condiţiile prevãzute de legislaţia în vigoare;
d) sa instaleze utilaje şi sa lucreze cu acestea, sa amplaseze birouri şi locuinţe de şantier;
e) sa opreascã ori sa restrângã activitãţi ale proprietarului, în mãsura strict necesarã executãrii lucrãrilor pentru capacitatea autorizata.
(2) Dreptul de uz prevãzut la alin. (1) înceteazã înainte de expirarea duratei stabilite, prin acordul pãrţilor, prin terminarea anticipata a lucrãrilor pentru capacitatea autorizata sau prin sistarea lucrãrilor şi renunţarea la autorizaţie.
Oricare dintre aceste situaţii trebuie notificatã de îndatã proprietarului.
(3) Dreptul de uz pentru asigurarea functionarii normale a capacitãţii energetice autorizate, stabilit prin acord cu fiecare dintre proprietarii terenurilor afectate sau, în lipsa, prin hotãrâre judecãtoreascã, se întinde pe toatã durata de funcţionare a capacitãţii autorizate, iar exercitarea lui se face ori de câte ori este necesar pentru asigurarea functionarii normale a capacitãţii. În exercitarea acestui drept titularul autorizaţiei de funcţionare poate:
a) sa depoziteze materiale, echipamente, utilaje, instalaţii pentru întreţinere, revizii, reparaţii şi intervenţii necesare asigurãrii functionarii normale a capacitãţii autorizate;
b) sa instaleze utilaje şi sa lucreze cu acestea;
c) sa afecteze culturi, plantaţii sau alte amenajãri existente şi sa restrângã activitãţi ale proprietarului în mãsura şi pe durata strict necesarã executãrii operaţiilor de întreţinere, reparaţii, revizii sau intervenţii pentru asigurarea functionarii normale a capacitãţii autorizate.
(4) Titularul autorizaţiei de funcţionare este obligat sa stabileascã cu proprietarul, în condiţii rezonabile, perioada, data începerii şi durata operaţiunilor de întreţinere, a reparaţiilor, reviziei pentru asigurarea functionarii normale a capacitãţii autorizate şi afectarile proprietãţii pe care acestea le implica, precum şi indemnizaţia cuvenitã, stabilitã conform acordului între pãrţi, iar la terminarea operaţiunilor sau a intervenţiei în caz de avarie, accident sau catastrofa este obligat sa degajeze terenul şi sa îl repuna în situaţia anterioarã fãrã întârziere nejustificatã.
(5) Servitutea de trecere subterana, de suprafata sau aerianã cuprinde dreptul la instalare de reţele de conducte, linii, stâlpi cu echipamente de transformare, comutatie sau conversie şi alte echipamente aferente capacitãţii autorizate, precum şi accesul la locul de amplasare a acestora pentru intervenţii, întreţinere, reparaţii, revizie, modificãri şi exploatare, conform prevederilor legale în vigoare.
(6) Pentru a evita punerea în pericol a persoanelor, bunurilor sau a unor activitãţi desfãşurate în zona de executare a lucrãrilor de realizare, reabilitare, retehnologizare de capacitãţi energetice, precum şi a operaţiunilor de revizie, întreţinere sau reparatie la capacitatea în funcţiune, titularul autorizaţiei are dreptul de a obţine restrangerea sau sistarea, în mãsura necesarã şi pe durata lucrãrilor sau a operaţiunilor menţionate, a activitãţilor desfãşurate în vecinãtatea altor persoane. Restrangerea sau sistarea se stabileşte prin acord cu titularul activitãţii, iar în lipsa acestuia, prin hotãrâre judecãtoreascã, cu indemnizarea adecvatã a titularului activitãţii afectate. Pentru intervenţii în caz de avarie, accident ori catastrofa nu este necesar nici acord şi nici hotãrâre judecãtoreascã, dar titularul autorizaţiei datoreazã titularului activitãţii afectate indemnizaţia adecvatã, stabilitã, la nevoie, prin hotãrâre judecãtoreascã.
(7) Drepturile de uz şi servituţile prevãzute la alin. (1), (3) şi (5) se înscriu, prin grija titularului autorizaţiei, în cartea funciarã şi pot fi exercitate de la data înscrierii; la încetarea lor drepturile respective vor fi radiate prin grija titularului autorizaţiei, în caz contrar proprietarul putând cere radierea şi daune interese pentru pagubele cauzate.
(8) La încetarea drepturilor titularul autorizaţiei este obligat sa asigure degajarea terenului şi repunerea lui în situaţia iniţialã, precum şi sa plãteascã indemnizaţia stabilitã conform acordului între pãrţi.
(9) Dreptul de acces la utilitatile publice, prevãzut la art. 53 alin. (2) lit. e), trebuie exercitat de titularul autorizaţiei cu buna-credinţa şi în mod rezonabil, fãrã a prejudicia accesul altor persoane la respectivele utilitãţi publice.

Conţinutul licenţelor de exploatare şi de intermedieri comerciale în domeniul energiei

ART. 55
(1) Licenta de exploatare comercialã a unei capacitãţi energetice trebuie sa prevadã:
a) elementele de identificare şi de localizare a titularului;
b) capacitatea energetica exploatatã în regim comercial, cu precizarea dacã titularul licenţei este proprietar sau concesionar ori locator;
c) operaţiunile comerciale, obiect al licenţei;
d) conditionari, limitãri şi restrictii pentru asigurarea egalitãţii de tratament a clienţilor şi pentru evitarea oricãror discriminãri;
e) interdicţii şi sarcini urmãrind prezervarea unui mediu concurential normal în domeniu, prin evitarea dezechilibrelor pe piata şi a practicilor anticoncurentiale, care ar putea provoca distorsiuni majore ale concurentei.
(2) Licenta de intermediere de furnizare a energiei ori de servicii legate de aceasta trebuie sa menţioneze:
a) elementele de identificare şi de localizare a titularului;
b) operaţiunile de intermediere, obiect al licenţei;
c) conditionari, limitãri şi interdicţii pentru asigurarea transparenţei activitãţii, egalitãţii de tratament a clienţilor şi pentru evitarea conflictelor de interese între intermediar şi client.

Modificarea autorizaţiilor şi a licenţelor

ART. 56
(1) În cazul schimbãrii fundamentale a circumstanţelor existente la data eliberãrii autorizaţiei sau licenţei, precum şi în caz de survenire a unor evenimente care afecteazã substanţial producerea de energie transportul sau distribuţia de energie ori piata energiei, autoritatea competenta poate decide modificarea unor autorizaţii sau licenţe, conform constrangerilor impuse de asemenea împrejurãri, cu respectarea egalitãţii de tratament a titularilor şi a proportionalitatii afectãrii.
(2) În aplicarea dispoziţiilor alin. (1), autoritatea competenta va elibera titularilor noi autorizaţii sau licenţe, cu conţinutul modificat, anulandu-le pe cele iniţiale.
(3) În caz de modificãri ale statutului titularului autorizaţiei sau al licenţei - prin divizare, fuziune, transformare, schimbarea obiectului de activitate, a sediului, modificarea capitalului social etc. - sau de modificãri ale patrimoniului sau, care afecteazã autorizaţia sau licenta eliberata, titularul va notifica autoritãţii competente, fãrã întârziere nejustificatã, intenţia de modificare sau, dupã caz, situaţia creata.
(4) Primind notificarea prevãzutã la alin. (3), autoritatea competenta va examina situaţia şi va dispune, dacã apreciazã, modificarea corespunzãtoare a autorizaţiei sau a licenţei, procedând conform celor stabilite la alin. (2).

Suspendarea şi retragerea autorizaţiilor şi licenţelor

ART. 57
(1) În caz de neîndeplinire de cãtre titularul autorizaţiei, respectiv al licenţei, a obligaţiilor sale legale, precum şi în caz de nerespectare a conditionarilor, limitarilor, restrictiilor, interdictiilor sau a sarcinilor stabilite prin autorizaţie, respectiv prin licenta, constatate de autoritatea competenta din oficiu ori la sesizarea de cãtre terţi sau la notificarea de cãtre titular, autoritatea competenta va proceda dupã cum urmeazã:
a) pentru neîndeplinirea sau nerespectarea obligaţiilor neimputabile titularului, va dispune:
(i) dacã situaţia creata este remediabila, un termen de conformare, sub sancţiunea suspendãrii autorizaţiei, respectiv a licenţei;
(ii) dacã situaţia creata este iremediabila, retragerea autorizaţiei, respectiv a licenţei;
b) pentru neîndeplinirea sau nerespectarea condiţiilor imputabile titularului, va dispune:
(i) dacã situaţia creata este remediabila, suspendarea autorizaţiei, respectiv a licenţei, pe o perioada fixatã pentru remedierea situaţiei create şi conformare cu autorizaţia, respectiv cu licenta;
(ii) dacã situaţia creata este iremediabila, retragerea autorizaţiei, respectiv a licenţei.
(2) În toate cazurile prevãzute la alin. (1), persoanele prejudiciate pot acţiona pe titular în justiţie pentru repararea pagubei cauzate.
(3) Autoritatea competenta va suspenda autorizaţia, respectiv licenta titularului, în caz de începere a procedurii reorganizãrii judiciare sau a falimentului acestuia.
(4) Autoritatea competenta va retrage autorizaţia, respectiv licenta, în cazul decãderii, incapacitãţii sau al falimentului titularului, precum şi la încetarea concesiunii sau a locatiunii capacitãţii energetice ori la vânzarea capacitãţii de cãtre titular.

Zone de protecţie şi zone de siguranta

ART. 58
(1) Pentru protecţia şi funcţionarea normalã a capacitãţilor energetice şi a accesoriilor acestora se instituie zona de protecţie a capacitãţii energetice.
(2) Delimitarea zonei de protecţie a capacitãţii energetice se face, pentru fiecare obiectiv, prin autorizaţia de funcţionare, în conformitate cu normele tehnice elaborate de autoritatea competenta.
(3) Asupra proprietãţii terţilor, cuprinsã în zona de protecţie, se stabileşte servitute legalã în regimul prevãzut la art. 54, conţinutul servituţii fiind determinat în autorizaţia de funcţionare a capacitãţii energetice.
(4) În jurul zonei de protecţie a capacitãţii energetice se instituie zona de siguranta a capacitãţii energetice pentru asigurarea functionarii normale a capacitãţii şi pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi a mediului.
(5) Delimitarea zonei de siguranta se face, pentru fiecare obiectiv, prin autorizaţia de funcţionare, în conformitate cu normele tehnice elaborate de autoritatea competenta.
(6) În perimetrul zonei de siguranta se stabilesc sarcini, restrictii şi interdicţii asupra proprietãţilor şi activitãţilor terţilor din zona, în mãsura necesarã exigenţelor specifice obiectivului şi în regimul prevãzut la art. 54.

Exproprierea

ART. 59
(1) Terenul necesar pentru înfiinţarea şi funcţionarea capacitãţii energetice este fie proprietatea titularului autorizaţiei, fie proprietate publica.
(2) Dacã terenul necesar pentru înfiinţarea şi funcţionarea capacitãţii energetice este proprietate privatã a unui terţ, titularul autorizaţiei trebuie sa initieze procedura legalã de expropriere a terenului pentru cauza de utilitate publica şi sa obţinã concesiunea lui pe durata existenţei capacitãţii energetice.

Concesionarea

ART. 60
(1) Terenurile şi alte bunuri din domeniul public, cum ar fi linii de transport de energie electrica şi/sau termica, şi serviciile publice de transport, de distribuţie şi alimentare cu energie sau alte servicii din sectorul energiei pot face obiectul concesionarii cãtre persoane fizice şi persoane juridice de drept privat, romane sau strãine, contra plãţii unei redevenţe cãtre concedent.
(2) Capacitatile energetice din domeniul privat al statului şi al unitãţilor administrativ-teritoriale pot fi închiriate în condiţiile legii.
(3) Concesiunile se acorda prin licitaţie publica.
(4) Pentru terenuri şi alte bunuri din domeniul public al statului şi al entitatilor administrativ-teritoriale, concesiunea poate fi acordatã prin negociere directa, dupã ce va fi fost epuizata fãrã adjudecare procedura licitaţiei.
(5) Apelul public de oferte, documentaţia care trebuie prezentatã de persoanele interesate şi caietul de sarcini se fac conform procedurilor legale privind concesiunile.
(6) Pentru concesiunile de bunuri din domeniul public şi de servicii publice de interes naţional conţinutul caietului de sarcini se aproba prin hotãrâre a Guvernului, iar pentru concesiunile de bunuri din domeniul public al unitãţilor administrativ-teritoriale şi de servicii publice de interes judeţean sau local, prin hotãrâre a consiliului judeţean, respectiv a consiliului local.
(7) În afarã criteriilor generale, pentru aprobarea concesiunii se vor aplica şi urmãtoarele criterii specifice:
a) aprobarea de cãtre autoritatea competenta, în calitate de concedent, a regulamentelor de funcţionare şi a reglementãrilor specifice ale concesionarului, precum şi orice modificãri ale acestora;
b) obligaţia concesionarului de a realiza transportul şi distribuţia energiei termice la parametrii calitativi şi tehnici prevãzuţi de normele în vigoare, în condiţii de eficienta economicã, economisirea energiei şi protecţia mediului;
c) obligaţia concesionarului de a transporta energia termica într-o anumitã zona de consum şi de a alimenta oricare consumator din acea zona, care face o cerere în acest sens şi care îndeplineşte condiţiile prevãzute de prezenta ordonanta de urgenta;
d) obligaţia de a respecta comanda operativã a dispecerului energetic;
e) obligaţia concesionarului de a îndeplini la termenele stabilite mãsurile prevãzute în actele de control încheiate de concedent.
(8) Persoanele fizice sau juridice interesate sa participe la licitaţie în vederea obţinerii unei concesiuni trebuie sa obţinã o autorizaţie provizorie de la autoritatea competenta, privind desfãşurarea activitãţii ce face obiectul concesiunii.
Dupã adjudecarea concesiunii, autorizaţia provizorie a castigatorului licitaţiei se va transforma în autorizaţie definitiva.
(9) Durata de concesionare pentru instalaţiile energetice se stabileşte prin contractul încheiat între pãrţi şi poate fi prelungitã prin acordul acestora, în condiţiile legislaţiei în vigoare.
(10) La expirarea contractului bunurile concesionate revin la concedent, libere de orice sarcini sau obligaţii.
(11) Investiţiile pe care concesionarul intenţioneazã sa le promoveze în ultimii 10 ani ai concesiunii trebuie aprobate de concedent.
(12) Dacã durata de concesionare acoperã durata de funcţionare a instalaţiei, contractul de concesiune va stipula clauze speciale privind obligaţiile concesionarului, inclusiv clauze financiare, referitoare la dezafectarea acesteia.

Transferul concesiunii

ART. 61
(1) Titularul unui contract de concesiune este în drept sa transfere altei persoane juridice drepturile şi obligaţiile contractuale numai cu aprobarea scrisã a concedentului; orice transfer realizat fãrã aprobare este lovit de nulitate şi atrage dupã sine şi încetarea valabilitãţii contractului de concesiune, prin decizia concedentului.
(2) Cesiunea contractului cãtre alta persoana juridicã nu exonereaza titularul concesiunii de rãspunderea solidarã cu cesionarul pentru obligaţiile asumate prin contract.

Interdicţia

ART. 62
Dreptul concesionarului asupra bunului sau a serviciului public concesionat nu poate fi grevat cu sarcini.

Încetarea concesiunii

ART. 63
(1) Concesiunea înceteazã:
a) ca efect al expirãrii duratei pentru care a fost acordatã sau a perioadei de valabilitate a contractelor;
b) prin renunţarea de cãtre concesionar;
c) prin retragerea dreptului concesiunii de cãtre concedent.
(2) La încetarea concesiunii, indiferent de cauzele care au determinat-o, instalaţiile trec în proprietatea concedentului, în condiţiile art. 60 alin. (10).
(3) Cu 3 ani înainte de expirarea concesiunii concedentul va stabili situaţia în care vor fi repuse în funcţiune instalaţiile care au fãcut obiectul contractului de concesiune dupã expirare.
(4) În termen de maximum 3 luni de la încetarea administrãrii sau concesiunii, prin renunţare sau retragere, concedentul va stabili mãsurile ce urmeazã a fi luate în legatura cu instalaţiile ce au fãcut obiectul contractului.

Renunţarea la concesiune

ART. 64
(1) Concesionarul poate renunţa la contract, dacã îndeplineşte, cumulativ, urmãtoarele condiţii:
a) comunica în scris autoritãţii competente intenţia sa de renunţare;
b) pune la dispoziţie concedentului intreaga documentaţie privind activitatea desfasurata pana la data renunţãrii, precum şi rezultatele acesteia;
c) achitã concedentului redeventa datoratã pana la momentul încetãrii concesiunii.
(2) Dupã îndeplinirea de cãtre titular a condiţiilor prevãzute la alin. (1), concedentul emite decizia de încuviinţare a renunţãrii, care se va publica în Monitorul Oficial al României.
(3) Renunţarea la contract devine efectivã la 60 de zile de la notificarea intentiei de renunţare, cu îndeplinirea condiţiilor prevãzute la alin. (1).
(4) Titularul va rãmâne rãspunzãtor fata de cei interesaţi atât pentru toate pagubele cauzate prin exploatarea şi prin lucrãrile efectuate pana la data renunţãrii, cat şi pentru cele rezultate din relaţiile comerciale, inclusiv a celor constatate dupã emiterea deciziei de încuviinţare a renunţãrii.

Retragerea concesiunii

ART. 65
(1) Dreptul de concesiune poate fi retras de concedent în situaţiile în care titularul:
a) nu efectueazã volumul de lucrãri de dezvoltare şi de exploatare prevãzut în contract pentru o perioada data şi expiratã;
b) utilizeazã şi alte metode sau tehnologii de exploatare decât cele aprobate de concedent;
c) incalca normele referitoare la protecţia mediului înconjurãtor;
d) nu respecta orice alte clauze prevãzute în contract, inclusiv în ceea ce priveşte plata redevenţelor.
(2) Decizia de retragere a concesiunii emise de concedent poate fi contestatã, în termen de 30 de zile de la comunicare, la instanta de contencios administrativ competenta. Decizia rãmasã definitiva se va publica în Monitorul Oficial al României.

CAP. 8
Autoritãţi şi competente

Secţiunea I
Politica energetica

Politica energetica

ART. 66
(1) Politica energetica a statului consta în stabilirea obiectivelor sectorului energetic, a modalitãţilor optime de realizare a acestora, în condiţiile asigurãrii unei dezvoltãri durabile a economiei naţionale.
(2) Politica energetica este elaborata pe baza programului de guvernare aprobat de Parlament, de cãtre ministerul de resort, cu consultarea organismelor guvernamentale cu atribuţii în domeniu şi a societãţii civile, pentru un interval mediu, şi cu luarea în considerare a evolutiilor probabile pe termen lung, având în vedere, în principal:
a) asigurarea securitãţii în aprovizionarea cu combustibili şi energie;
b) prognozarea cererii de resurse de combustibili şi energie, cu luarea în considerare a evoluţiei economiei naţionale;
c) prognozarea importurilor şi a exporturilor de combustibili şi de energie;
d) elaborarea programelor de investiţii în sectorul energetic;
e) asigurarea protecţiei mediului, reconstructia ecologica a siturilor afectate de activitãţi energetice;
f) transparenta preţurilor şi a tarifelor la combustibili şi energie;
g) creşterea eficientei în utilizarea combustibililor şi energiei;
h) dezvoltarea resurselor regenerabile de energie;
i) asigurarea stocurilor de siguranta la combustibili şi a infrastructurii necesare;
j) direcţiile cercetãrii şi dezvoltãrii specifice sectorului energetic, precum şi introducerea tehnologiilor avansate în domeniu;
k) dezvoltarea cooperãrii energetice internaţionale;
l) propuneri de reglementãri specifice sectorului energetic.

Programul energetic

ART. 67
(1) Politica energetica se concretizeazã într-un program ce va cuprinde liniile directoare ale acestei politici pentru o perioada de 2 ani, pe care Guvernul îl va supune spre aprobare Parlamentului.
(2) Guvernul, ministerul de resort, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale iau mãsuri pentru realizarea obiectivelor înscrise în programul prevãzut la alin. (1) şi examineazã, anual sau ori de câte ori este necesar, stadiul îndeplinirii prevederilor acestuia.

Secţiunea a II-a
Atribuţii

Ministerul de resort

ART. 68
(1) Ministerul de resort asigura aducerea la îndeplinire a politicii energetice naţionale, în condiţiile prevederilor prezentei ordonanţe de urgenta, în care scop îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
a) elaboreazã programe de acţiuni şi de mãsuri pentru aplicarea strategiei şi politicii în sectorul energetic, inclusiv programe de eficienta energetica, cu finanţare de la bugetul de stat;
b) elaboreazã proiecte de acte normative pentru sectorul energetic;
c) asigura elaborarea de studii pe baza cãrora urmeazã a fi stabilite prioritãţile privind investiţiile din sectorul energetic;
d) elaboreazã programul de constituire a stocurilor de siguranta la combustibili şi urmãreşte realizarea prevederilor acestuia de cãtre agenţii economici;
e) obliga participanţii la activitãţile din sectorul energetic sa proiecteze instalaţiile de producere a energiei la un nivel ridicat de performanta tehnica şi calitativã;
f) ia mãsuri pentru realizarea de instalaţii de producere a energiei, care sa permitã utilizarea în condiţii economice a unor cantitãţi minimale de combustibili inferiori din resurse interne, precum şi valorificarea unor cantitãţi prestabilite de resurse regenerabile şi secundare de energie;
g) coordoneazã acţiunile de cooperare cu instituţii similare din alte tari, precum şi cu organisme internaţionale de profil;
h) avizeazã, împreunã cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, normativele de protecţia muncii în sectorul energetic;
i) elaboreazã şi fundamenteazã, împreunã cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi cu organizaţiile patronale şi sindicale propunerile de politica socialã specifice sectorului energetic, programe de asistenta socialã şi medicalã, de asigurãri de risc şi accidente, în vederea evitãrii riscurilor profesionale şi a reabilitãrii celor care au suferit accidente de munca şi boli profesionale.
(2) Ministrul este ordonator principal de credite pentru alocaţiile bugetare privind retehnologizarea, dezvoltarea-cercetarea, prospectiunea şi explorarea geologica, dezvoltarea tehnologicã, protecţia mediului ambiant, restructurarea şi alte activitãţi specifice sectorului energetic.

Autoritatea competenta

ART. 69
(1) Autoritatea competenta, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenta, este Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei, înfiinţatã ca autoritate administrativã-autonomã, cu sediul în Bucureşti.
(2) Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei are urmãtoarele competente:
a) emite norme şi instrucţiuni obligatorii cu privire la funcţionarea sistemului electroenergetic; emite autorizaţiile, permisele şi licentele prevãzute de prezenta ordonanta de urgenta;
b) negociaza şi încheie acorduri de concesionare în sectorul energetic, face recomandãri pentru acordarea concesiunilor şi stabileşte principiile de calcul al redevenţelor pentru concesiunile acordate;
c) elaboreazã metodologia de calcul al preţurilor şi tarifelor aplicabile activitãţilor de monopol natural şi aproba sistemele de preţuri şi tarife pentru aceste activitãţi, în condiţiile legislaţiei în vigoare, urmãrind protecţia corespunzãtoare a consumatorilor de energie; urmãreşte şi controleazã respectarea de cãtre furnizorii de energie a sistemului de preţuri şi tarife;
d) supravegheazã funcţionarea mecanismelor de piata în sectorul energetic şi stabileşte procedurile de contractare pentru activitãţile cu caracter de monopol, în cooperare cu Oficiul Concurentei;
e) soluţioneazã eventualele neintelegeri ivite la încheierea contractului de furnizare; decizia este obligatorie pentru ambele pãrţi contractante;
f) urmãreşte respectarea standardelor de calitate a serviciilor specifice sectorului energetic;
g) constata şi aplica contravenţiile prevãzute de prezenta ordonanta de urgenta;
h) urmãreşte aplicarea şi respectarea mãsurilor stabilite pentru protecţia mediului de cãtre toţi participanţii la activitãţile din sectorul energetic;
i) creeazã cadrul necesar de reglementare pentru utilizarea eficienta a energiei electrice şi termice;
j) supravegheazã activitãţile de comerţ exterior ale României în sectorul energiei electrice, în cadrul atribuţiilor sale;
k) elaboreazã normativele (normele de protecţia muncii) în sistemul energetic.

Atribuţiile Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

ART. 70
Atribuţiile Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei se exercita, conform prezentei ordonanţe de urgenta, prin hotãrâri ale preşedintelui acesteia şi privesc:
a) emiterea de reglementãri privind tarifele şi contractele pentru energia electrica şi termica, pe baza avizului Oficiului Concurentei, în condiţiile prevederilor <>Legii concurentei nr. 21/1996 ;
b) emiterea, refuzul acesteia, suspendarea sau retragerea autorizaţiilor, permiselor şi licenţelor;
c) asigurarea alimentarii cu energie electrica şi termica, în condiţii de maxima siguranta şi calitate;
d) prevenirea abuzului de poziţie dominanta pe piata;
e) crearea sistemului de diseminare a informaţiilor necesare în procesul de planificare, precum şi în stabilirea soluţiilor de creştere a eficientei energetice;
f) emiterea de regulamente, norme şi instrucţiuni privind funcţionarea sistemului electroenergetic naţional şi a pieţelor de energie electrica şi termica;
g) soluţionarea litigiilor precontractuale şi aplicarea de sancţiuni prevãzute de lege pentru nerespectarea prevederilor cuprinse în hotãrârile Agenţiei Naţionale pentru Energie.

Consiliile judeţene

ART. 71
Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti coordoneazã activitatea de furnizare a energiei şi a combustibililor pe întreg teritoriul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, în vederea realizãrii acesteia.

Consiliile locale

ART. 72
(1) Consiliile locale au urmãtoarele atribuţii în domeniul energetic:
a) planifica, organizeazã şi finanţeazã, împreunã cu celelalte organisme abilitate, furnizarea energiei termice, electrice şi a combustibililor pe teritoriul localitãţilor, în condiţii de continuitate şi de siguranta a alimentarii şi ţinând seama de necesitãţile de consum; în acest scop, pot prelua în gestiune centralele termice şi centralele electrice de termoficare din zona, care au, în principal, ca destinaţie producerea caldurii, reţelele de transport şi de distribuţie localã a energiei termice sau le pot concesiona, cu respectarea reglementãrilor emise de Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei; îndeplinesc atribuţiile autoritãţii competente prevãzute la art. 69 alin. (2) lit. f), g) şi h), având şi alte competente acordate de Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei fata de agenţii privati ce produc, transporta şi distribuie energie pe plan local, sub controlul şi cu respectarea reglementãrilor emise de Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei;
b) planifica, organizeazã şi finanţeazã iluminatul public, prevederile lit. a) aplicându-se în mod corespunzãtor;
c) avizeazã, în condiţiile legii, realizarea noilor capacitãţi de investiţii de interes local în domeniul energetic;
d) iniţiazã programul de utilizare eficienta a energiei şi de promovare a surselor regenerabile de energie;
e) iniţiazã acţiuni de cooperare cu alte consilii locale pentru soluţionarea unor probleme energetice de interes comun.
(2) Dezvoltarea şi realizarea instalaţiilor de transport şi distribuţie a energiei termice se fac sub directa îndrumare şi control ale autoritãţilor administraţiei locale care rãspund de asigurarea alimentarii cu energie termica a zonelor respective.
(3) Pentru îmbunãtãţirea alimentarii cu energie termica a localitãţilor consiliul local poate iniţia proiecte proprii de modernizare şi extindere a instalaţiilor termice existente în cadrul localitãţii sau de construire a unor instalaţii noi, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenta.
(4) Agenţii economici care îşi desfãşoarã activitatea în domeniul energetic au obligaţia sa punã la dispoziţie consiliilor locale şi judeţene, în mod gratuit, toate datele, informaţiile şi documentele necesare acestora, în vederea elaborãrii şi fundamentarii planurilor şi programelor energetice şi a îndeplinirii atribuţiilor prevãzute de prezentul articol.

Electrificarea ruralã

ART. 73
(1) Consiliile locale vor include în bugetele lor anuale poziţii destinate electrificarii rurale.
(2) De asemenea, în bugetul de stat vor fi prevãzute fonduri cu aceasta destinaţie.
(3) Autoritãţile administraţiei publice locale şi Ministerul Industriei şi Comerţului rãspund de implementarea proiectelor şi a programelor de electrificare ruralã.

CAP. 9
Sursele regenerabile şi neconventionale de energie

Definirea surselor

ART. 74
În condiţiile prezentei ordonanţe de urgenta se definesc ca surse regenerabile şi neconventionale de energie:
a) energia radiatiei solare directe, denumita energie solara;
b) energia hidraulica a acumularilor de apa, exploatatã în amenajãri hidrotehnice denumite generic microhidrocentrale şi centrale hidro mici, având putere instalata de maximum 10 MW şi care nu fac parte din amenajãri hidroenergetice complexe;
c) energia valurilor;
d) energia geotermala;
e) energia eoliana;
f) energia continuta în masa lemnoasã şi în alte materii vegetale, formând împreunã categoria de combustibil solid, denumita biomasa;
g) energia continuta în produse secundare gazoase obţinute prin fermentare din materii reziduale organice, formând categoria de combustibil gazos, denumita biogaz;
h) energia continuta în produse lichide obţinute prin distilarea materiei organice fermentate, formând categoria de combustibil lichid, denumita alcool carburant;
i) energia obţinutã din alte surse regenerabile, neexploatate în prezent.

Condiţii de utilizare şi de comercializare

ART. 75
(1) Autoritatea competenta, pe baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenta, va reglementa condiţiile tehnice de utilizare, din punct de vedere energetic, a resurselor regenerabile de energie şi a surselor neconventionale de gaze.
(2) Producerea de energie electrica şi termica pe baza acestor resurse, precum şi comercializarea lor se face în condiţiile stabilite de autoritatea competenta, prin aplicarea, în mod corespunzãtor, a reglementãrilor prevãzute de prezenta ordonanta de urgenta pentru energie electrica sau termica şi a altor dispoziţii legale.

Facilitãţi

ART. 76
Facilitãţile pentru stimularea dezvoltãrii şi utilizãrii surselor regenerabile şi neconventionale de energie se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului.

CAP. 10
Raspunderi şi sancţiuni

Raspunderi

ART. 77
Încãlcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenta atrage, dupã caz, rãspunderea materialã, disciplinarã, administrativã, penalã sau civilã.

Infracţiuni

ART. 78
(1) Sustragerea de energie electrica şi/sau termica constituie infracţiune de furt şi se pedepseşte conform prevederilor Codului penal.
(2) Deteriorarea, modificarea fãrã drept sau blocarea functionarii echipamentului de mãsurare a energiei electrice şi termice livrate constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 4 ani.
(3) Executarea sau folosirea de instalaţii clandestine, în scopul racordarii directe la reţea sau pentru ocolirea echipamentelor de mãsurare constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani.
(4) Dacã infracţiunile prevãzute la alin. (2) şi (3) din prezentul articol sunt sãvârşite de un salariat al unei societãţi de electricitate, maximul pedepsei se majoreazã cu un spor de un an.
(5) Tentativa faptelor prevãzute la alin. (1), (2) şi (3) se pedepseşte.

Contravenţii

ART. 79
(1) Constituie contravenţii, dacã nu au fost sãvârşite în altfel de condiţii încât, potrivit legii, sa fie considerate infracţiuni, urmãtoarele fapte:
a) desfãşurarea, fãrã obţinerea autorizaţiei, a licenţei sau a permisului obligatoriu, a oricãrei activitãţi care necesita un asemenea document potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenta şi reglementãrilor elaborate în baza ei;
b) folosirea unor practici menite sa influenteze formarea libera a preţurilor pe piata energiei electrice;
c) reducerea neautorizata a capacitãţii de producţie sau de furnizare a energiei electrice şi/sau termice de cãtre producãtori, precum şi refuzul nejustificat de alimentare a consumatorului;
d) nerespectarea dispoziţiilor operative ale dispecerului energetic;
e) exploatarea unor instalaţii care nu respecta condiţiile tehnice de securitate şi pot dãuna persoanelor fizice, proprietãţii şi/sau mediului înconjurãtor;
f) refuzul nejustificat al accesului la reţelele de transport şi de distribuţie al oricãrui solicitant intern sau extern;
g) revânzarea de energie electrica de cãtre un terţ, fãrã acordul furnizorului;
h) exploatarea unor instalaţii care nu respecta condiţiile tehnice de securitate şi care pot dãuna persoanelor fizice sau proprietãţilor inconjuratoare;
i) refuzul de a permite verificãrile şi inspectiile prevãzute prin reglementãri sau dispuse, dupã caz, de Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei, precum şi obstructionarea acesteia în îndeplinirea atribuţiilor sale;
j) neprezentarea datelor şi informaţiilor solicitate de autoritatea competenta şi nerealizarea mãsurilor dispuse de aceasta;
k) neasigurarea stocului minim de combustibil, conform art. 8 alin. (1) lit. c);
l) depãşirea limitelor maxime admise privind emisiile de noxe;
m) nerealizarea obligaţiilor de producere şi/sau de ofertare cãtre operatorul comercial, de cãtre producãtorul de energie care este obligat sa o facã conform prevederilor legale, fãrã confirmarea operatorului de sistem (a dispecerului);
n) orice acţiune din partea operatorului de sistem privind determinarea ordinii de merit a capacitãţilor de producere, conducand la alterarea nejustificatã a rezultatelor sau a echilibrului cerere-oferta;
o) nefurnizarea unor informaţii precise din partea operatorului de sistem pentru asigurarea functionarii sigure a sistemelor interconectate;
p) transmiterea de date cu caracter confidenţial privind operaţiunile comerciale;
q) întârzierea nejustificatã în racordarea noilor consumatori sau în realimentarea lor dupã întrerupere;
r) executarea de sãpãturi sau de orice fel de lucrãri în zonele de protecţie a instalaţiilor, fãrã consimţãmântul prealabil al titularului acestora;
s) nerespectarea indicatorilor de calitate stabiliţi prin reglementãrile în vigoare;
t) încãlcarea reglementãrilor prevãzute la art. 3 alin. (3);
u) practicarea de tarife care conduc la alterarea preţului mediu la consumator cu peste 15 % .
(2) În cazul contravenţiilor prevãzute la art. 79 lit. a)-j), amenda care se aplica persoanelor fizice este de 3.000.000 lei, iar persoanelor juridice este de 500.000.000 lei.
În cazul contravenţiilor prevãzute la art. 79 lit. k)-u), amenda este de 1.000.000 lei pentru persoanele fizice, iar pentru persoane juridice este de 100.000.000 lei şi se aplica persoanei care se face vinovata de sãvârşirea lor.
(3) Nivelul acestor amenzi se va actualiza prin hotãrâre a Guvernului, în raport cu rata inflaţiei.
(4) Constatarea şi aplicarea amenzilor se fac de cãtre reprezentanţii împuterniciţi ai autoritãţii de reglementare.
(5) Dispoziţiile <>Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor sunt aplicabile contravenţiilor prevãzute în prezenta ordonanta de urgenta.

Confiscari

ART. 80
Lucrãrile produse, dobândite sau care au servit la sãvârşirea infracţiunilor şi/sau a contravenţiilor prevãzute în prezenta ordonanta de urgenta, inclusiv sumele din bãnci rezultate sunt supuse confiscãrii, în condiţiile prevãzute de Codul penal, respectiv de <>Legea nr. 32/1968 .

Constatarea infracţiunilor şi a contravenţiilor

ART. 81
(1) În vederea constatãrii infracţiunilor şi contravenţiilor prevãzute la art. 78 şi 79, agenţii constatatori au acces, în condiţiile legii, în clãdiri, încãperi, la instalaţii şi în orice alt loc, pana la receptoarele de energie, şi au dreptul sa verifice instalatia, precum şi sa exercite mãsurãtori, determinãri şi recoltari de probe pentru analize. Proprietarii şi cei care exploateazã aceste clãdiri, locuri sau instalaţii sunt obligaţi sa punã la dispoziţie agenţilor constatatori documentele şi actele specifice activitãţilor lor.
(2) Organele de poliţie şi ale Ministerului Public sunt obligate sa acorde, la cerere, sprijin agenţilor constatatori prevãzuţi la alin. (1).

CAP. 11
Dispoziţii tranzitorii şi finale

Autorizarea instalaţiilor în funcţiune

ART. 82
(1) Pentru instalaţiile privind producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice şi termice, care sunt în exploatare la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta şi care nu sunt autorizate sa funcţioneze în condiţiile prevãzute de aceasta, se va obţine autorizaţia necesarã în termen de 2 ani.
(2) Pentru motive temeinice termenul prevãzut la alin. (1) poate fi prelungit cu cel mult un an.

Privatizarea

ART. 83
(1) Privatizarea în sectorul energetic se face în condiţiile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997.
(2) Capacitatile energetice de producere în curs de execuţie pot fi vândute ca active, cu obligaţia, dupã caz, a finalizarii lucrãrilor.

Intrarea în vigoare

ART. 84
(1) Pana la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta, autoritatea competenta va propune spre aprobare Guvernului reglementãrile prevãzute în sarcina sa.
(2) Prezenta ordonanta de urgenta intra în vigoare la 3 luni de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României.
(3) Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta se abroga:
- <>Decretul nr. 76/1950 privind producerea, transportul distribuţia şi vânzarea energiei electrice, publicat în Buletinul Oficial nr. 31 din 31 martie 1950, modificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 620/1973 cu privire la mãsurile de dezvoltare a bazei energetice şi de folosire mai judicioasã a combustibililor şi energiei, republicat în Buletinul Oficial nr. 95 din 30 august 1977, cu modificãrile ulterioare;
- Decretul Consiliului de Stat nr. 202/1974 pentru adoptarea Statutului privind funcţionarea Sistemului energetic naţional şi disciplina lucrãtorilor din acest sistem;
- <>Decretul Consiliului de Stat nr. 272/1987 privind unele mãsuri pentru rationalizarea consumului de gaze naturale şi energie electrica, publicat în Buletinul Oficial nr. 53 din 11 noiembrie 1987;
- orice dispoziţii contrare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
---------------
p. Ministrul industriei şi comerţului,
Nicolae Staiculescu,
secretar de stat

Ministrul finanţelor,
Decebal Traian Remes

----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016