Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 61 din 27 octombrie 2012  cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA DE URGENTA nr. 61 din 27 octombrie 2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 29 octombrie 2012

    Având în vedere:
    - analiza execuţiei bugetare derulată pe parcursul primelor 8 luni ale anului 2012;
    - asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării normale a activităţii acestora până la finele anului;
    - asigurarea fondurilor necesare desfăşurării normale a activităţii unităţilor administrativ-teritoriale până la finele anului;
    - asigurarea fondurilor necesare plăţii drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizaţiilor lunare;
    - asigurarea fondurilor necesare plăţii arieratelor în anumite domenii de activitate;
    - asigurarea sumelor necesare unei mai bune absorbţii a fondurilor europene,
    - ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinţe negative următoarele:
    - imposibilitatea asigurării fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării activităţii acestora în bune condiţii până la finele anului;
    - imposibilitatea asigurării fondurilor necesare susţinerii proiectelor de investiţii;
    - imposibilitatea asigurării unei mai bune absorbţii a fondurilor europene;
    - imposibilitatea asigurării fondurilor necesare plăţii arieratelor în anumite domenii de activitate;
    - imposibilitatea asigurării fondurilor necesare plăţii drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizaţiilor lunare,
    în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Bugetul de stat pe anul 2012, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 şi nr. 914 bis din 22 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
    ART. 2
    (1) Influenţele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2012, detaliate pe capitole şi subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.
    (2) Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2012 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr. 2.
    (3) Bugetul de stat pe anul 2012 se diminuează la venituri cu suma de 1.103,9 milioane lei şi se majorează la cheltuieli cu suma de 343,9 milioane lei, iar deficitul se majorează cu suma de 1.447,8 milioane lei.
    ART. 3
    Se autorizează Senatul să introducă în anexa nr. 3/0201/16 "Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2012" următoarele modificări:
    a) la venituri, diminuarea cu suma de 118 mii lei la capitolul 43.10 "Subvenţii de la alte administraţii", subcapitolul 43.10.09 "Subvenţii pentru instituţii publice";
    b) la cheltuieli, diminuarea cu suma de 118 mii lei la capitolul 51.10 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", din care: suma de 100 mii lei la titlul 10 "Cheltuieli de personal" şi suma de 18 mii lei la titlul 71 "Active nefinanciare".
    ART. 4
    Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe să introducă în anexa nr. 3/1402/16 "Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2012" următoarele modificări:
    a) la venituri, suplimentarea cu suma de 400 mii lei la capitolul 43.10 "Subvenţii de la alte administraţii", subcapitolul 43.10.09 "Subvenţii pentru instituţii publice";
    b) la cheltuieli, suplimentarea cu suma de 400 mii lei la capitolul 65.10 "Învăţământ", titlul 10 "Cheltuieli de personal".
    ART. 5
    (1) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului pe anul 2012 la capitolul 80.01 "Acţiuni generale, economice, comerciale şi de muncă", titlul 55 "Alte transferuri", suma de 14.232 mii lei se repartizează Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni Generale, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea acoperirii sumelor utilizate de către Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale ca urmare a asigurării contravalorii notei de debit nr. 3241106607 emise de serviciile Comisiei Europene, reprezentând cheltuieli neeligibile pentru proiectele RO 2002/000-586.05.02.03.01.04 "Reabilitarea drumului DJ 131 în vederea îmbunătăţirii traficului regional" şi RO 2002/000-586.05.02.03.01.06 "Reabilitarea zonei turistice a Mănăstirii Agapia".
    (2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului virează suma de 14.232 mii lei în contul RO 40TREZ 99954010300XXXXX "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale", deschis la Trezoreria Operativă Centrală şi gestionat de Autoritatea de Certificare şi Plată, în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) Suma de 14.232 mii lei virată de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului se utilizează pentru continuarea finanţării proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor din instrumente structurale şi de coeziune.
    ART. 6
    (1) Se autorizează Ministerul Justiţiei să diminueze în anexa nr. 3/17/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2012 - sumele alocate din bugetul de stat", la capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribuţia de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului" cu suma de 5 mii lei.
    (2) Se autorizează Ministerul Justiţiei să efectueze în anexa nr. 3/1702/16 "Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2012" următoarele modificări:
    a) la venituri, suplimentarea cu suma de 26.598 mii lei la capitolul 43.10 "Subvenţii de la alte administraţii", subcapitolul 43.10.09 "Subvenţii pentru instituţii publice";
    b) la cheltuieli, suplimentarea cu suma de 27.090 mii lei la capitolul 61.10 "Ordine publică şi siguranţă naţională", după cum urmează: suplimentarea cu suma de 19.890 mii lei la titlul 10 "Cheltuieli de personal", suplimentarea cu suma de 3.884 mii lei la titlul 20 "Bunuri şi servicii", suplimentarea cu suma de 9.749 mii lei la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", din care 3.350 mii lei la alineatul 51.01.10 "Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv", şi diminuarea cu suma de 6.433 mii lei la titlul 71 "Active nefinanciare";
    c) la cheltuieli, diminuarea cu suma de 492 mii lei la capitolul 68.10 "Asigurări şi asistenţă socială", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", din care 90 mii lei la alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului".
    ART. 7
    Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să diminueze în anexa nr. 3/18/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2012 - sumele alocate din bugetul de stat", la capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribuţia de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului" cu suma de 157 mii lei.
    ART. 8
    Numărul de posturi finanţate în anul 2012 pentru Ministerul Apărării Naţionale prevăzut în anexa nr. 3/18/06 "Numărul maxim de posturi finanţate din bugetul de stat pe anul 2012" se modifică după cum urmează:
    a) la capitolul 60.01 "Apărare", numărul maxim de posturi se diminuează cu 17, respectiv de la 74.972 la 74.955;
    b) la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", numărul maxim de posturi se majorează cu 17, respectiv de la 3.305 la 3.322.
    ART. 9
    (1) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să introducă în anexa nr. 3/18/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2012 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)", capitolul 16.10 "Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi", subcapitolul 16.10.03 "Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare" cu suma de 135.000 mii lei care se asigură prin redistribuire de lacapitolul 30.10 "Venituri din proprietate", subcapitolul 30.10.06 "Venituri din cota-parte transferată din tarifele de utilizare a spectrului".
    (2) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să efectueze redistribuiri de sume în cadrul anexei nr. 3/18/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2012 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii" la venituri, între capitole şi subcapitole, cu încadrarea în suma totală aprobată.
    ART. 10
    (1) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să efectueze în anexa nr. 3/1803/16 "Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2012" următoarele modificări:
    a) la venituri, suplimentarea cu suma de 80 mii lei la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10 50 "Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi";
    b) la cheltuieli, suplimentarea cu suma de 80 mii lei la capitolul 66.10 "Sănătate", titlul 10 "Cheltuieli de personal".
    (2) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să efectueze în anexa nr. 3/1808/16 "Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2012" următoarele modificări: la capitolul 67.10 "Cultură, recreere şi sport", majorarea titlului 10 "Cheltuieli de personal" cu suma de 117 mii lei şi diminuarea titlului 20 "Bunuri şi servicii" cu suma de 117 mii lei.
    (3) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să efectueze în anexa nr. 3/1809/16 "Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2012" următoarele modificări: la capitolul 67.10 "Cultură, recreere şi sport", majorarea titlului 10 "Cheltuieli de personal" cu suma de 90 mii lei şi diminuarea titlului 20 "Bunuri şi servicii" cu suma de 90 mii lei.
    ART. 11
    (1) Se autorizează Ministerul Administraţiei şi Internelor să diminueze în anexa nr. 3/19/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2012 - sumele alocate din bugetul de stat", la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.10 "Transferuri privind contribuţia de asigurări de sănătate pentru persoanele care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv" cu suma de 200 mii lei.
    (2) Se autorizează Ministerul Administraţiei şi Internelor să diminueze în anexa nr. 3/19/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2012 - sumele alocate din bugetul de stat", la capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului" cu suma de 250 mii lei.
    (3) Se autorizează Ministerul Administraţiei şi Internelor să efectueze în anexa nr. 3/19/15 "Sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2012" următoarele modificări: la capitolul 67.10 "Cultură, recreere şi sport", diminuarea titlului 10 "Cheltuieli de personal" cu suma de 150 mii lei şi majorarea titlului 20 "Bunuri şi servicii" cu suma de 150 mii lei.
    ART. 12
    Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale să diminueze în anexa nr. 3/20/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2012 - sumele alocate din bugetul de stat", la capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribuţia de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului" cu suma de 3.000 mii lei.
    ART. 13
    (1) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, sumele existente în contul de disponibil 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR" deschis pe codul de identificare fiscală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, reprezentând diferenţă de curs valutar favorabil, se fac venit la bugetul de stat şi se varsă într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat.
    (2) În termen de 3 zile de la virarea sumelor în contul de venituri prevăzut la alin. (1), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale solicită Ministerului Finanţelor Publice introducerea modificărilor în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
    (3) Sumele cu care se suplimentează bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform alin. (2), se utilizează numai pentru asigurarea necesarului de finanţare cuprins la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare".
    (4) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1)-(3) se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificări în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
    ART. 14
    Se autorizează Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii să efectueze în cadrul capitolului 84.01 "Transporturi" titlul 55 "Alte transferuri", următoarele redistribuiri:
    a) alineatul 55.01.28 "Cheltuieli neeligibile ISPA" se diminuează cu suma de 62.954 mii lei;
    b) alineatul 55.01.12 "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat" se suplimentează cu suma de 62.424 mii lei;
    c) alineatul 55.02.01 "Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale" se suplimentează cu suma de 530 mii lei.
    ART. 15
    Se autorizează Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii să efectueze în anexa nr. 3/2402/16 "Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2012" următoarele modificări:
    a) să suplimenteze subcapitolul 30.10.05 "Venituri din concesiuni şi închirieri" la venituri proprii cu suma de 22 mii lei;
    b) să suplimenteze subcapitolul 33.10.19 "Venituri din serbări şi spectacole şcolare, manifestări culturale, artistice şi sportive" la venituri proprii cu suma de 8 mii lei;
    c) să diminueze subcapitolul 30.10.50 "Alte venituri din proprietate" la venituri proprii cu suma de 5 mii lei;
    d) să diminueze subcapitolul 35.10.50 "Alte amenzi, penalităţi şi confiscări" la venituri proprii cu suma de 4 mii lei;
    e) să diminueze la capitolul 67.10 "Cultură, recreere şi religie", titlul 10 "Cheltuieli de personal" cu suma de 148 mii lei;
    f) să suplimenteze la capitolul 67.10 "Cultură, recreere şi religie", titlul 20 "Bunuri şi servicii" cu suma de 169 mii lei.
    ART. 16
    În bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, la capitolul 65.01 "Învăţământ", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", din suma de 76.686 mii lei alocată suplimentar, suma de 42.391 mii lei este destinată realizării proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă postaderare, derulate de instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii, aflate în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
    ART. 17
    Se autorizează Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi prin Comitetul de Organizare a Festivalului Olimpic al Tineretului European - Ediţia de iarnă 2013, să încheie angajamente legale în anul 2012, cu termen de plată în anul 2013, pentru achiziţii de bunuri şi servicii şi mijloace fixe necesare organizării Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE) - Ediţia de iarnă 2013, în limita sumei de 5.525 mii lei. Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi Comitetul de Organizare a Festivalului Olimpic al Tineretului European - Ediţia de iarnă 2013 răspund de angajarea sumei de 5.525 mii lei.
    ART. 18
    Se autorizează Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului să introducă în anexa nr. 3/25/15 "Sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2012" următoarele modificări:
    a) la venituri, suplimentarea cu suma de 14.422 mii lei, din care: la capitolul 30.10 "Venituri din proprietate", subcapitolul 30.10.05 "Venituri din cesiuni şi închirieri" suma de 300 mii lei; la capitolul 33.10 "Venituri din prestări servicii şi alte activităţi" suma de 13.472 mii lei, din care: la subcapitolul 33.10.08 "Venituri din prestări servicii" suma de 2.536 mii lei, la subcapitolul 33.10.14 "Contribuţia elevilor şi studenţilor pentru internate cămine cantină" suma de 9.000 mii lei, la subcapitolul 33.10.19 "Venituri din serbări şi spectacole şcolare, manifestări culturale, artistice şi sportive" suma de 200 mii lei şi la subcapitolul 33.10.50 "Alte venituri din prestări servicii şi activităţi" suma de 1.736 mii lei; la capitolul 35.10 "Amenzi, penalităţi şi confiscări", subcapitolul 35.10.50 "Alte amenzi, penalităţi şi confiscări" suma de 500 mii lei şi lacapitolul 36.10 "Diverse venituri", subcapitolul 36.10.50 "Alte venituri" suma de 150 mii lei;
    b) la cheltuieli, suplimentarea cu suma de 14.422 mii lei, din care: la capitolul 65.10 "Învăţământ" cu suma de 9.000 lei, la titlul 20 "Bunuri şi servicii" şi la capitolul 67.10 "Cultură, recreere şi religie" cu suma de 5.422 mii lei, după cum urmează: suplimentarea cu suma de 3.059 mii lei la titlul 20 "Bunuri şi servicii" şi cu suma de 6.063 mii lei la titlul 59 "Alte cheltuieli" şi diminuarea cu suma de 3.700 mii lei la titlul 71 "Active nefinanciare".
    ART. 19
    (1) Se autorizează Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului să aloce transferuri către bugetele locale în sumă de 25.000 mii lei, din creditele aprobate în bugetul acestuia, la capitolul 65.01 "Învăţământ", pentru finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.
    (2) Repartizarea pe judeţe şi pe municipiul Bucureşti, respectiv pe comune, oraşe, municipii şi sectoarele municipiului Bucureşti şi, în cadrul acestora, pe unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, a transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale prevăzute la alin. (1), se face prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, pentru achitarea lucrărilor executate şi nedecontate.
    ART. 20
    (1) Se autorizează Ministerul Sănătăţii să diminueze în anexa nr. 3/26/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2012 - sumele alocate din bugetul de stat" suma prevăzută la capitolul 66.01 "Sănătate", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.25 "Programe pentru sănătate" cu suma de 1.000 mii lei şi să majoreze cu aceeaşi sumă alineatul 51.01.11 "Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate".
    (2) Diminuarea cu suma de 30.000 mii lei prevăzută în bugetul Ministerului Sănătăţii, la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă", se efectuează fără afectarea creditelor de angajament.
    ART. 21
    Se autorizează Ministerul Sănătăţii să aloce transferuri către bugetele locale în sumă de 5.000 mii lei, din creditele bugetare aprobate în bugetul acestuia, la capitolul 66.01 "Sănătate", pentru finanţarea în continuare a obiectivului de investiţii "Spital Municipal Bacău".
    ART. 22
    (1) Se autorizează Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional să introducă în anexa nr. 3/2702/16 "Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2012" următoarele modificări:
    a) la venituri, suplimentarea cu suma de 41 mii lei la capitolul 45.10 "Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări", subcapitolul 45.10.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)";
    b) la cheltuieli, suplimentarea cu suma de 41 mii lei la capitolul 67.10 "Cultură, recreere şi religie", din care: diminuarea cu suma de 24 mii lei la titlul 20 "Bunuri şi servicii" şi introducerea titlului 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" cu suma de 65 mii lei.
    (2) Se autorizează Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional să introducă în anexa nr. 3/2701/16 "Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2012", titlul 55 "Alte transferuri" cu suma de 10 mii lei, sumă ce se asigură prin redistribuire de la titlul 10 "Cheltuieli de personal" şi de la titlul 20 "Bunuri şi servicii".
    (3) Se autorizează Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional să efectueze la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", în anexa nr. 3/27/29 "Fişele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii", următoarele modificări:
    a) la fişa cod obiectiv 2 "b - dotări independente" să diminueze creditele bugetare şi creditele de angajament cu suma de 3.333 mii lei;
    b) la fişa cod obiectiv 4 "d - cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările" să diminueze creditele bugetare şi creditele de angajament cu suma de 4.132 mii lei;
    c) la fişa cod obiectiv 5 "e - alte cheltuieli asimilate investiţiilor" să diminueze creditele bugetare şi creditele de angajament cu suma de 8.410 mii lei.
    (4) Cu sumele prevăzute la alin. (3) se diminuează titlul 71 "Active nefinanciare" şi se majorează titlul 20 "Bunuri şi servicii" din anexa nr. 3/2703/16 "Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2012".
    ART. 23
    Se autorizează Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional să introducă în anexa nr. 3/27/29 "Fişele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii", la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", obiectivul de investiţii nou "Teatrul Naţional de Operetă «Ion Dacian»", amplasat în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 22, sectorul 3, cu suma de 14.000 mii lei la credite de angajament şi cu suma de 4.000 mii lei la credite bugetare în anul 2012, asigurate prin redistribuire în cadrul bugetului aprobat.
    ART. 24
    În bugetul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale în anexa nr. 3/28/27 "Fişa Programului" se suplimentează cu suma de 37.500 mii lei creditele de angajament aferente programului cod 720 "Achiziţionarea dreptului de utilizare de produse software" la capitolul 85.01 "Comunicaţii", titlul 20 "Bunuri şi servicii".
    ART. 25
    Se autorizează Ministerul Public să efectueze redistribuiri de credite bugetare în cadrul bugetului aprobat pe anul 2012, la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", între ordonatorii secundari de credite, cu încadrarea în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.
    ART. 26
    Suma prevăzută în bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri la capitolul 82.01 "Industria extractivă, prelucrătoare şi de construcţii", titlul 72 "Active financiare", se utilizează ca participare a statului la capitalul social al operatorilor economici din domeniul industriei de apărare, în vederea finanţării investiţiilor indisolubil legate de producţia sau comerţul cu armament, muniţie şi material de război.
    ART. 27
    Se autorizează Academia Română să majoreze veniturile proprii cuprinse în anexa nr. 3/37/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2012 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii" cu suma de 15.900 mii lei, la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10.20 "Venituri din cercetare".
    ART. 28
    Se autorizează Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor să efectueze redistribuiri în anexa nr. 3/38/16 "Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2012 pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate", între toate titlurile de cheltuieli cu excepţia majorării cheltuielilor de personal, cu încadrarea în sumele aprobate la capitolul 83.10 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare".
    ART. 29
    (1) În anexa nr. 3/42/06 "Numărul maxim de posturi finanţate din bugetul de stat pe anul 2012" la bugetul Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării numărul maxim de posturi finanţat în anul 2012 se majorează cu 1 post.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării să ocupe 3 posturi vacante, cu încadrare în numărul maxim de posturi finanţate şi în cheltuielile de personal aprobate.
    ART. 30
    Se autorizează Institutul Cultural Român să efectueze în anexa nr. 3/4401/16 "Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2012" următoarele modificări:
    a) la venituri, suplimentarea cu suma de 676 mii lei la capitolul 43.10 "Subvenţii de la alte administraţii", subcapitolul 43.10.09 "Subvenţii pentru instituţii publice";
    b) la cheltuieli, suplimentarea cu suma de 676 mii lei la capitolul 67.10 "Cultură, recreere şi religie", astfel: diminuarea titlului 10 "Cheltuieli de personal" cu suma de 259 mii lei, majorarea titlului 20 "Bunuri şi servicii" cu suma de 4.215 mii lei şi diminuarea titlului 59 "Alte cheltuieli" cu suma de 3.280 mii lei.
    ART. 31
    În bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, la capitolul 55.01 "Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi", titlul 81 "Rambursări de credite", articolul 81.02 "Rambursări de credite interne", alineatul 81.02.02 "Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne" se va include suma de 280.370 mii lei care se va asigura prin diminuarea cu aceeaşi sumă a prevederilor aprobate pentru articolul 81.01 "Rambursări de credite externe", alineatul 81.01.06 "Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe".
    ART. 32
    Sumele cuprinse în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni Generale, la articolul 56.24 "Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană", potrivit prevederilor lit. b) a art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, nu se utilizează, până la data de 31 decembrie 2012, pentru asigurarea prefinanţării proiectelor ai căror beneficiari sunt alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) şi (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor din instrumente structurale.
    ART. 33
    Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor pe anul 2012 se majorează cu suma de 11.927 mii lei şi se alocă pe judeţe potrivit anexei nr. 4, astfel:
    a) se majorează cu 8.978 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore;
    b) se majorează cu 2.894 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor cu învăţământul special şi centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională;
    c) se majorează cu 55 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, în cuantumul prevăzut pentru anul 2012 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011.
    ART. 34
    Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, pe anul 2012, se majorează cu suma de 283.227 mii lei şi se alocă pe judeţe şi municipiul Bucureşti potrivit anexei nr. 5, astfel:
    a) se majorează cu 99.928 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) se diminuează cu 20.207 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în cuantumul prevăzut pentru anul 2012 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011 ;
    c) se majorează cu 200.000 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) se majorează cu 3.506 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor şi municipiului Bucureşti, respectiv pentru drepturile privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore şi pentru învăţământul special şi centrele de resurse şi asistenţă educaţională.
    ART. 35
    (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor pe anul 2012 se majorează cu suma de 883.646 mii lei şi se alocă astfel:
    a) 6.846 mii lei se alocă judeţului Suceava, potrivit prevederilor art. XII alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011, pentru achitarea restanţelor şi rambursarea plăţii scadente la împrumutul extern contractat pentru realizarea Programului "Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava", astfel: municipiului Câmpulung Moldovenesc suma de 2.372 mii lei, municipiului Vatra Dornei suma de 1.812 mii lei, oraşului Gura Humorului suma de 2.217 mii lei şi oraşului Siret suma de 445 mii lei;
    b) 76.800 mii lei se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale, potrivit anexei nr. 6, prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru achitarea obligaţiilor de plată faţă de furnizorii de energie termică pentru populaţie, precum şi pentru acordarea de avansuri în vederea finanţării constituirii de către producători a stocurilor de cărbune, păcură şi de combustibil lichid uşor pentru sezonul rece, inclusiv pentru cheltuielile de transport aferente constituirii acestor stocuri şi pentru achitarea în avans a consumului de gaze naturale de către producătorii de energie termică furnizorilor de gaze naturale, potrivit prevederilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) 200.000 mii lei se repartizează pe judeţe, potrivit anexei nr. 7, pentru achitarea arieratelor înregistrate în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale, a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv a arieratelor aferente contribuţiei proprii la proiectele derulate prin programe naţionale, cu excepţia sumelor aferente unor programe naţionale ori altor obligaţii de plată, pentru care potrivit legislaţiei în vigoare se acordă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată cu destinaţie specială ori subvenţii de la bugetul de stat;
    d) 100.000 mii lei se repartizează pe judeţe, potrivit anexei nr. 8, pentru achitarea arieratelor înregistrate în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale provenite din derularea programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2007, cu modificările ulterioare, cu excepţia arieratelor aferente contribuţiei proprii la proiectele derulate prin acest program;
    e) 50.000 mii lei se repartizează pe judeţe, potrivit anexei nr. 9, pentru achitarea arieratelor înregistrate în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale provenite din derularea Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia arieratelor aferente contribuţiei proprii la proiectele derulate prin acest program;
    f) 450.000 mii lei se alocă, pe judeţe, în scopul achitării plăţilor restante înregistrate în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local, şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări ori faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor prevăzute în anexa nr. 7 se face prin hotărâre a consiliului judeţean, până la data de 16 noiembrie 2012, proporţional cu volumul arieratelor şi în limita sumelor solicitate prin cereri, pe baza cererilor scrise ale ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, depuse la consiliul judeţean până la data de 9 noiembrie 2012. În cazul instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi al spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, sumele solicitate prin cerere sunt în limita obligaţiilor de plată ale unităţilor administrativ-teritoriale către acestea.
    (3) Unităţile administrativ-teritoriale, instituţiile publice finanţate parţial din bugetul local, precum şi spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale care au primit şi au utilizat sume potrivit alin. (2) şi care raportează arierate reduse cu cel puţin 10%, respectiv 6% faţă de soldul lunii octombrie, sunt exceptate de la prevederile art. 49 alin. (13^2) şi (13^8) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2012, cu condiţia ca soldul arieratelor raportate până la sfârşitul anului 2012 să nu înregistreze creşteri faţă de soldul din luna octombrie redus în condiţiile prezentului alineat şi să fie raportate conform art. 49 alin. (13^1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor prevăzute în anexele nr. 8 şi 9 se face prin hotărâre a consiliului judeţean, proporţional cu volumul arieratelor şi în limita sumelor solicitate prin cereri, pe baza cererilor scrise ale ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, depuse la consiliul judeţean până la data de 9 noiembrie 2012. Repartizarea sumelor de către consiliul judeţean se realizează prin hotărâre până la data de 16 noiembrie 2012. În limita sumelor repartizate se diminuează obligaţiile de plată ale bugetului de stat către unităţile administrativ-teritoriale rezultate din derularea programelor prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e).
    (5) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale răspund de realitatea şi exactitatea sumelor solicitate prin cerere. Cererile transmise de către aceştia potrivit alin. (2) şi (4) conţin în mod obligatoriu informaţii referitoare la:
    a) datele de identificare ale fiecărui furnizor de bunuri, servicii şi lucrări faţă de care unităţile administrativ-teritoriale, instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale înregistrează obligaţii de plată reprezentând arierate;
    b) numărul şi data documentului din care rezultă obligaţiile de plată;
    c) sumele datorate de fiecare instituţie publică prevăzută la lit. a) reprezentând arierate;
    d) detaliile privind plăţile sumelor reprezentând arierate către furnizorii prevăzuţi la lit. a), care conţin atât informaţii cu privire la numele, codul IBAN şi codul de identificare fiscală al beneficiarului, cât şi la suma datorată ca arierat.
    (6) Autorităţile deliberative, în baza comunicării scrise a consiliului judeţean, aprobă rectificarea bugetelor locale şi ale instituţiilor subordonate cu sumele repartizate, potrivit alin. (2) şi (4), cel târziu la data de 23 noiembrie 2012.
    (7) Un exemplar din hotărârea consiliului judeţean de repartizare a sumelor se transmite direcţiei generale a finanţelor publice judeţene în termen de două zile lucrătoare de la aprobare, însoţită de o situaţie centralizatoare a unităţilor administrativ-teritoriale pentru care se repartizează sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, în care sunt cuprinse informaţiile prevăzute la alin. (5). Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene comunică unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului informaţiile furnizate de consiliile judeţene.
    (8) Până cel târziu la data de 27 noiembrie 2012, unităţile administrativ-teritoriale au obligaţia de a prezenta unităţilor Trezoreriei Statului la care acestea îşi au conturile deschise următoarele documente:
    a) bugetele locale rectificate inclusiv cu sumele repartizate pentru spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, aprobate prin hotărârea autorităţii deliberative;
    b) hotărârea autorităţilor deliberative prin care s-a aprobat rectificarea bugetelor spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale;
    c) cererile pentru deschiderea de credite bugetare şi dispoziţiile bugetare de repartizare a creditelor bugetare, aferente cheltuielilor bugetare privind reducerea arieratelor;
    d) ordinele de plată prin care unităţile administrativ-teritoriale achită arieratele faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări sau virează sumele în conturile instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local, precum şi ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, după caz.
    (9) Instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul local, precum şi spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, concomitent cu depunerea documentelor prevăzute la alin. (8), au obligaţia depunerii la unităţile Trezoreriei Statului la care acestea îşi au conturile deschise următoarele documente:
    a) bugetele rectificate în care sunt aprobate sumele destinate plăţii arieratelor;
    b) ordinele de plată prin care se achită arieratele faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări.
    (10) Virarea în contul bugetelor locale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate potrivit prevederilor alin. (2) şi (4) se efectuează de către unităţile Trezoreriei Statului în următoarele condiţii:
    a) existenţa bugetelor locale rectificate în care sunt cuprinse şi sumele repartizate pentru instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul local, precum şi pentru spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, aprobate prin hotărârea autorităţii deliberative;
    b) existenţa deschiderilor de credite bugetare disponibile cel puţin la nivelul ordinelor de plată prezentate;
    c) sumele înscrise în ordinele de plată, prin care se achită arierate, sunt în limita sumelor aprobate şi comunicate de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi se încadrează în destinaţiile şi în limita sumelor prevăzute la alin. (5) lit. d);
    d) sumele sunt utilizate conform destinaţiei pentru care au fost repartizate prin hotărârea consiliului judeţean.
    (11) Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, repartizarea pe judeţe a sumei prevăzute la alin. (1) lit. f) se face în scopul achitării plăţilor restante înregistrate în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, rezultate din relaţii cu furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări ori faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.
    (12) Suma repartizată potrivit alin. (1) lit. f), precum şi sumele prevăzute la alin. (13) vor fi utilizate exclusiv pentru:
    a) stingerea obligaţiilor fiscale restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări ai unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale;
    b) stingerea obligaţiilor fiscale restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale.
    (13) Sumele alocate potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, rămase nerepartizate sau repartizate şi neutilizate, se comunică Ministerului Finanţelor Publice de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene până la data de 5 noiembrie 2012 şi se utilizează potrivit prevederilor alin. (11) şi (12).
    (14) În scopul alocării sumelor prevăzute la alin. (1) lit. f) şi alin. (13), unităţile administrativ-teritoriale pot depune până la data de 20 noiembrie 2012 la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene cereri scrise, însoţite de următoarele documente:
    a) situaţia obligaţiilor de plată restante către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit prevederilor alin. (12) lit. a) şi b), după caz;
    b) certificatele de atestare fiscală ale unităţilor administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări prevăzuţi la alin. (12) lit. a) şi b), după caz, emise de organele fiscale;
    c) acorduri încheiate între unităţile administrativ-teritoriale şi furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv pentru furnizorii instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, după caz, denumite în continuare acorduri, corelate cu datele înscrise în certificatele de atestare fiscală prevăzute la lit. b). Prin aceste acorduri furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări confirmă faptul că sunt de acord cu stingerea obligaţiilor fiscale potrivit prevederilor prezentului articol.
    (15) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene analizează cererile în termen de maximum două zile lucrătoare de la depunerea acestora, din punctul de vedere al respectării prevederilor prezentului articol. Zilnic, pentru cererile care se încadrează în prevederile prezentului articol, direcţia generală a finanţelor publice judeţene întocmeşte o situaţie centralizatoare care conţine suma necesară a fi repartizată unităţilor administrativ-teritoriale.
    (16) În prima zi lucrătoare de la întocmirea situaţiei centralizatoare, direcţia generală a finanţelor publice judeţene transmite o cerere Ministerului Finanţelor Publice prin care solicită repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, corespunzătoare sumei totale care face obiectul situaţiei centralizatoare. Suma din cerere se diminuează cu eventualele sume solicitate prin cereri anterioare şi nevirate în contul unităţilor administrativ-teritoriale potrivit alin. (25).
    (17) Ministerul Finanţelor Publice înregistrează cererile în ordinea primirii acestora şi repartizează sumele solicitate, pe fiecare judeţ, în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea acestora, în limita sumei prevăzute la alin. (1) lit. f) şi alin. (13).
    (18) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor alin. (17) în volumul şi structura bugetului de stat pe anul 2012, pe care le comunică direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene.
    (19) Ministerul Finanţelor Publice restituie cu adresă direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene cererile prevăzute la alin. (17) pentru care, din sumele prevăzute la alin. (1) lit. f) şi alin. (13), nu mai există sume de repartizat.
    (20) Certificatele de atestare fiscală ale unităţilor administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări se solicită organelor fiscale de către unităţile administrativ-teritoriale, se eliberează în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării fără a fi percepute taxe de eliberare, pe baza datelor existente în evidenţa pe plătitor a organului fiscal competent, şi cuprind creanţele fiscale restante, exigibile, existente în sold la data solicitării.
    (21) Sumele destinate achitării obligaţiilor de plată restante care fac obiectul cererilor scrise prevăzute la alin. (14) nu pot fi mai mari decât obligaţiile de plată şi obligaţiile fiscale restante prevăzute la alin. (12) lit. a) şi b) pentru stingerea cărora acestea utilizează rezultate din certificatele de atestare fiscală.
    (22) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene au obligaţia de a repartiza sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 comunicate de Ministerul Finanţelor Publice, pe unităţi administrativ-teritoriale, în termen de o zi lucrătoare de la comunicare. Repartizarea sumelor pe unităţi administrativ-teritoriale se face prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prin decizie a directorului executiv al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene. Sumele ce se repartizează unităţilor administrativ-teritoriale sunt cele înscrise în cererile pentru care Ministerul Finanţelor Publice a repartizat sume potrivit alin. (18).
    (23) În termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea sumelor de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, unităţile administrativ-teritoriale au obligaţia de a prezenta unităţilor Trezoreriei Statului la care acestea îşi au conturile deschise următoarele documente:
    a) bugetele locale majorate cu sumele repartizate, în condiţiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau rectificate, după caz;
    b) cererile pentru deschiderea de credite bugetare şi dispoziţiile bugetare de repartizare a creditelor bugetare, aferente cheltuielilor bugetare privind stingerea obligaţiilor fiscale prevăzute la alin. (12) lit. a) şi b);
    c) ordinele de plată prin care unităţile administrativ-teritoriale/instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale achită la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat ori bugetele fondurilor speciale obligaţiile fiscale aparţinând furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări sau propriile obligaţii fiscale, după caz.
    (24) Virarea în contul bugetelor locale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, repartizate potrivit prevederilor prezentului articol, se efectuează de către unităţile Trezoreriei Statului în următoarele condiţii:
    a) existenţa bugetelor locale majorate sau rectificate cu sumele repartizate potrivit alin. (22);
    b) existenţa deschiderilor de credite bugetare disponibile cel puţin la nivelul ordinelor de plată prezentate;
    c) sumele înscrise în ordinele de plată, prezentate potrivit alin. (23) lit. c), sunt în limita sumelor înscrise în acordurile încheiate şi a sumelor reprezentând plăţi restante pe care unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile finanţate integral din bugetul local le datorează bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale;
    d) sumele sunt utilizate conform destinaţiei pentru care au fost alocate de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene;
    e) sumele din certificatele de atestare fiscală care au stat la baza suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale sunt reconfirmate de organele fiscale. În acest scop, la data primirii documentelor de plată prezentate de unităţile administrativ-teritoriale, unităţile Trezoreriei Statului vor solicita organelor fiscale competente actualizarea sumelor din certificatele de atestare fiscală care au stat la baza suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, acestea având obligaţia de a actualiza/confirma sumele respective în cadrul aceleiaşi zile. În cazul în care sumele care fac obiectul documentelor de plată prezentate de unităţile administrativ-teritoriale sunt mai mari decât cele cuprinse în certificatele de atestare fiscală actualizate, acestea se restituie unităţilor administrativ-teritoriale pentru a fi refăcute în termen de o zi lucrătoare de la restituire.
    (25) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale care se virează în conturile bugetelor locale potrivit prevederilor alin. (24) vor fi diminuate faţă de cele aprobate prin decizie a directorului executiv al direcţiei generale a finanţelor publice, atât cu eventualele obligaţii fiscale achitate la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale după data eliberării certificatelor de atestare fiscală care au stat la baza solicitării sumelor defalcate de către unităţile administrativ-teritoriale, cât şi cu sumele înscrise în documentele de plată care nu îndeplinesc condiţiile alin. (23). Cu diferenţa dintre sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate şi cele virate în conturile acestora, unităţile administrativ-teritoriale îşi diminuează bugetele locale modificate potrivit alin. (23) lit. a).
    (26) Pentru operaţiunile care fac obiectul achitării obligaţiilor prevăzute la alin. (11)-(25), unităţile Trezoreriei Statului eliberează titularilor de cont extrase de cont la care vor anexa copii ale documentelor de plată. Titularii conturilor vor înregistra în contabilitatea proprie stingerea obligaţiilor fiscale restante sau vor transmite operatorilor economici ale căror obligaţii fiscale au fost stinse copii ale extraselor de cont şi ale documentelor de plată care vor sta la baza înregistrării în contabilitatea acestora a stingerii creanţelor de natură comercială şi a obligaţiilor fiscale restante aferente operaţiunilor respective, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
    (27) În aplicarea prevederilor alin. (11)-(26), în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se emit norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 36
    Economiile înregistrate la plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, precum şi din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pot fi utilizate pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora.
    ART. 37
    Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural se diminuează cu suma de 100.000 mii lei.
    ART. 38
    (1) Influenţele asupra bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 10.
    (2) Suma de 150.000 mii lei cu care se suplimentează bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate la titlul 20 "Bunuri şi servicii" se utilizează pentru plata obligaţiilor restante, reprezentând bunuri şi servicii achiziţionate, cu termen de plată mai vechi de 90 de zile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ale unităţilor sanitare publice cu paturi, indiferent de reţeaua sanitară din care fac parte, cu prioritate ale spitalelor din reţeaua regională de spitale de urgenţă, definite în conformitate cu art. 100 alin. (1) şi art. 101 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. Lista spitalelor din reţeaua regională de spitale de urgenţă este cea aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii.
    (3) Obligaţiile restante prevăzute la alin. (2) reprezintă bunuri şi servicii achiziţionate, cu termen de plată mai vechi de 90 de zile, înregistrate în contabilitate şi neachitate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în ordinea cronologică a înregistrării acestora, fără a putea fi efectuate angajamente legale noi pe baza acestei sume la nivelul unităţilor sanitare cu paturi.
    (4) Plata obligaţiilor restante ale unităţilor sanitare publice cu paturi în limita sumei prevăzute la alin. (2) se realizează după cum urmează:
    a) în limita serviciilor medicale efectuate în anul 2011 peste valoarea de contract, respectiv în limita serviciilor medicale efectuate în anul 2012 peste valoarea de contract până la data de 30 septembrie 2012;
    b) pentru unităţile sanitare publice cu paturi care nu se încadrează în prevederile lit. a), pe răspunderea ordonatorului principal de credite cu privire la faptul că obligaţiile de plată mai vechi de 90 de zile de la data scadenţei înregistrate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă reprezintă bunuri şi servicii care au fost achiziţionate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile publice, sunt evidenţiate în contabilitatea unităţilor sanitare publice cu paturi, pe baza documentelor justificative, şi se încadrează în bugetul aprobat pe anul 2011, respectiv pe anul 2012.
    (5) Condiţiile şi modalităţile de stingere a obligaţiilor de plată ale unităţilor sanitare publice cu paturi prevăzute la alin. (2) se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, emis în termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă.
    ART. 39
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se pot aloca, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sume şi pentru suplimentarea cheltuielilor bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012.
    (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în vederea majorării cu sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, potrivit alin. (1), acordate prin suplimentarea transferurilor de echilibrare prevăzute în bugetul Ministerului Sănătăţii.

    CAP. II
    Dispoziţii finale

    ART. 40
    Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 şi 914 bis din 22 decembrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. La articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Sumele încasate din contribuţia trimestrială prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, cu completările ulterioare, precum şi sumele încasate potrivit art. 5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare constituie venituri ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi se reflectă prin includerea acestora atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli a bugetului Fondului, pe măsura încasării."

    2. La articolul 29, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În bugetul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, la capitolul 67.01 «Cultură, recreere şi religie», titlul 20 «Bunuri şi servicii», în temeiul Legii nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, republicată, cu modificările ulterioare, sunt cuprinse şi sume pentru susţinerea editării de reviste şi publicaţii, care pot fi utilizate pentru finanţarea categoriilor de cheltuieli prevăzute la art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru revistele şi publicaţiile culturale aprobate prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional, pe baza contractelor încheiate cu uniunile de creatori beneficiare, cu revistele şi publicaţiile culturale."

    3. La articolul 36 alineatul (5), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) plăţii la scadenţă a contribuţiei României la bugetul Uniunii Europene, a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, la organisme financiar-bancare internaţionale, a rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor interne şi externe, a plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente împrumuturilor, precum şi derulării corespunzătoare a programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, pre- şi postaderare, şi a programelor cu finanţare rambursabilă;"

    4. Articolul. 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 39. - În anul 2012, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor de asistenţă socială finanţate din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale şi care se plătesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Naţională «Poşta Română» - S.A. se calculează prin aplicarea unui coeficient negociabil ce nu poate depăşi 1% asupra valorii sumelor plătite."

    5. La articolul 45 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    "c) fac excepţie de la lit. a) operatorii economici care au înregistrat profit în anul precedent şi care primesc transferuri de la bugetul de stat pentru activitatea de exploatare privind întreţinerea şi repararea activelor din domeniul public primite în concesiune."

    6. Anexa nr. 3/19/02b "Lista obiectivelor/proiectelor/ categoriilor şi sumele aferente acestora pe anii 2010-2015 - sume alocate din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale/agenţi economici, etc." la bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3.

    ART. 41
    Se autorizează ordonatorii principali de credite ca, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în funcţie de situaţiile specifice apărute, să introducă, în cadrul titlurilor de cheltuieli, articole şi alineate noi, cu sume care se asigură prin redistribuire, cu încadrarea în suma totală aprobată la titlul de cheltuieli respectiv.
    ART. 42
    Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în volumul şi structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 ale instituţiilor publice subordonate finanţate parţial din venituri proprii, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal şi cheltuieli de capital, şi între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile aprobate la alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituţii publice".
    ART. 43
    Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări şi să efectueze redistribuiri de credite bugetare şi de credite de angajament neutilizate în bugetul pe programe, fără a depăşi creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate pe anul 2012.
    ART. 44
    Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze redistribuiri de credite bugetare şi de credite de angajament neutilizate între şi în cadrul poziţiilor "Obiective de investiţii în continuare", "Obiective de investiţii noi" şi "Alte cheltuieli de investiţii", în limita prevederilor bugetare aprobate, şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, modificările introduse în fişele de investiţii anexe la bugetele acestora.
    ART. 45
    Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetele lor şi în anexele la acestea pe anul 2012, să efectueze redistribuiri între articolele şi alineatele din cadrul titlurilor de cheltuieli şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, detalierea modificărilor aprobate conform acesteia.
    ART. 46
    Prin derogare de la prevederile art. 16 şi 56 din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, cheltuielile bugetului general consolidat, cheltuielile bugetului de stat şi cele ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012 se majorează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
    ART. 47
    Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                               Viceprim-ministru,
                         ministrul finanţelor publice,
                                Florin Georgescu

    Bucureşti, 27 octombrie 2012.
    Nr. 61.


    ANEXA 1


    TOTAL
                 Influenţe asupra veniturilor bugetului de stat
                                    pe anul 2012
                      detaliate pe capitole şi subcapitole


                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│0001 01 │VENITURI - TOTAL │ -1.103.874│
│0002 01 │I. VENITURI CURENTE │ 472.624│
│0003 01 │A. VENITURI FISCALE │ -213.076│
│0004 01 │A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL │ -13.476│
│0005 01 │A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL│ │
│ │DE LA PERSOANE JURIDICE │ 90.000│
│0201 │ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN │ │
│ │CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE │ 90.000│
│ 01 │Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice│ │
│ │nerezidente │ 76.084│
│ 03 │Impozit pe dividende datorat de persoane juridice │ 13.916│
│0300 01 │A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL│ │
│ │DE LA PERSOANE FIZICE │ -103.476│
│0301 │IMPOZIT PE VENIT │ -363.063│
│ 02 │Impozit pe venituri din salarii │ -389.533│
│ 08 │Impozit pe veniturile din economii sub formă de dobânda │
│ │realizate în Belgia, Luxemburg şi Austria de persoane │ │
│ │fizice române rezidente fiscal în România │ 4.112│
│ 10 │Impozit pe venituri din operaţiuni de │ │
│ │vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de │ │
│ │contract, precum şi orice alte operaţiuni similare │ 1.028│
│ 14 │Impozit pe venituri obţinute din valorificarea de │ │
│ │bunuri în regim de consignaţie şi din activităţi │ │
│ │desfăşurate pe baza unui contract de agent, comision │ │
│ │sau mandat comercial, datorate până la 31 decemb. 2011│ 7.330│
│ 21 │Impozit pe veniturile din arenda │ 14.000│
│0401 │COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE │ │
│ │SCAD) │ 259.587│
│ 01 │Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) │ 259.587│
│1000 01 │A4. IMPOZITE ŞI taxe PE BUNURI ŞI SERVICII │ -199.600│
│1001 │TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ │ -239.500│
│1101 │SUME DEFALCATE DIN TVA │ -1.078.800│
│ 01 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ │
│ │finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ │
│ │judeţelor (se scad) │ -11.927│
│ 02 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ │
│ │finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ │
│ │comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi │ │
│ │Municipiului Bucureşti (se scad) │ -283.227│
│ 06 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ │
│ │echilibrarea bugetelor locale (se scad) │ -883.646│
│ 07 │Sume defalcate din TVA pentru dezvoltarea infrastruc- │ │
│ │turii şi a bazelor sportive din spaţiul rural(se scad)│ 100.000│
│ 01 │Impozit pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele │ │
│ │naturale │ -1.053│
│ 02 │Taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei │ │
│ │electrice şi termice - Restanţe anii anteriori │ 973│
│ 03 │Cote aplicate asupra veniturilor realizate în domeniul│ │
│ │aviaţiei civile │ 1│
│ 04 │Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor │ │
│ │noi din import │ 11│
│ 05 │Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, │ │
│ │băuturilor alcoolice, produselor din tutun şi │ │
│ │a cafelei │ 40│
│ 50 │Alte impozite şi taxe generale pe cifra de afaceri, │ │
│ │vânzări şi valoare adăugată │ 28│
│1401 │ACCIZE │ 210.500│
│1601 │TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII │ │
│ │BUNURILOR SAU PE DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI │ 908.200│
│ 03 │Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi │ │
│ │autorizaţii de funcţionare │ 908.200│
│ 01 │Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, │ │
│ │taxelor agricole şi taxelor anti-dumping │ -2.275│
│ 02 │Taxe vamale din sumele datorate până la data de │ │
│ │31.12.2006 │ 2.136│
│ 50 │Alte impozite şi taxe │ 139│
│ 05 │Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane │ │
│ │cu handicap neîncadrate │ -1.200│
│ 50 │Alte contribuţii pentru asigurări sociale datorate de │ │
│ │angajatori (+restanţe anii anteriori din contribuţia │ │
│ │agenţilor economici pentru persoane cu handicap) │ 1.200│
│2900 01 │C. VENITURI NEFISCALE │ 685.700│
│3000 01 │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 532.027│
│3001 │VENITURI DIN PROPRIETATE │ 467.027│
│ 04 │Vărsăminte din veniturile nete ale Băncii Naţionale │ │
│ │a României │ 440.600│
│ 05 │Venituri din concesiuni şi închirieri │ 22.395│
│ 08 │Venituri din dividende │ 3.132│
│ 50 │Alte venituri din proprietate │ 900│
│3101 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 65.000│
│ 03 │Alte venituri din dobânzi │ 65.000│
│3300 01 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 153.673│
│3301 │VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 35.909│
│ 06 │Venituri din expertiză tehnică judiciară şi │ │
│ │extrajudiciară │ -492│
│ 08 │Venituri din prestări de servicii │ 32.217│
│ 09 │Taxe şi alte venituri din protecţia mediului │ 3.931│
│ 20 │Venituri din cercetare │ 100│
│ 29 │Tarife încasate pentru emiterea unei soluţii fiscale │ │
│ │individuale anticipate şi pentru emiterea sau │ │
│ │modificarea unui acord de preţ în avans │ 153│
│3501 │AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI │ 61.912│
│ 01 │Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 50.000│
│ 03 │Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, │ │
│ │abandonate şi alte sume constatate odată cu │ │
│ │confiscarea potrivit legii │ 8.450│
│ 07 │Penalităţi datorate în cazul eşalonărilor la plată │ 4.300│
│ 50 │Alte amenzi, penalităţi şi confiscări │ -838│
│3601 │DIVERSE VENITURI │ 55.852│
│ 01 │Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive │ 5.000│
│ 03 │Sume din recuperarea debitelor provenite din │ │
│ │drepturile necuvenite │ 716│
│ 04 │Venituri din producerea riscurilor asigurate │ 363│
│ 05 │Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile │ │
│ │instituţiilor publice │ 65.000│
│ 11 │Venituri din ajutoare de stat recuperate │ -392│
│ 14 │Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate │ │
│ │in cursul procesului de executare silită │ -1.587│
│ 16 │Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea│ │
│ │laptelui şi a produselor lactate în instituţiile │ │
│ │şcolare │ -10.000│
│ 17 │Venituri din sume virate eronat în conturile de │ │
│ │disponibilităţi ale instituţiilor publice reorganizate│ -12│
│ 18 │Sume provenind din executarea silită a debitelor │ │
│ │reprezentând contravaloarea lucrărilor de regenerare │ │
│ │neexecutate de proprietarii de păduri │ -1│
│ 20 │Vărsăminte din reducerea drepturilor salariale conform│ │
│ │Legii nr. 118/2010 │ 2.000│
│ 21 │Sume restituite aferente veniturilor încasate din │ │
│ │activitatea desfăşurată de autorităţile şi │ │
│ │instituţiile publice reorganizate │ -235│
│ 50 │Alte venituri │ -5.000│
│3900 01 │II. VENITURI DIN CAPITAL │ -100.000│
│3901 │VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI │ -100.000│
│ 01 │Venituri din valorificarea unor bunuri ale │ │
│ │instituţiilor publice │ -4.600│
│ 02 │Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de │ │
│ │stat şi de mobilizare │ -200│
│ 03 │Venituri din vânzarea locuinţelor construite din │ │
│ │fondurile statului │ 24.401│
│ 06 │Venituri obţinute în procesul de stingere a creanţelor│ │
│ │bugetare │ 38.050│
│ 07 │Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând │ │
│ │domeniului privat al statului sau a unităţilor │ │
│ │administrativ-teritoriale │ -119.145│
│ 50 │Alte venituri din valorificarea unor bunuri │ -38.506│
│ 07 │Încasări din rambursarea microcreditelor de la │ │
│ │persoane fizice şi juridice │ -6.000│
│ 50 │Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate │ 6.000│
│4501 │SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI ÎN CONTUL │ │
│ │PLĂŢILOR EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI │ -1.476.498│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    ANEXA 2


    TOTAL
    Tit: 00

                Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2012
           pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite


                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 313.044│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 471.601│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI de PERSONAL │ 68.982│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 173.857│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -4.828│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 234.000│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ -126.878│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 50.619│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 124.241│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -73.798│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA │ -4.410│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 48.273│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -18.457│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -154.917│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -156.672│
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 1.755│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -3.640│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -3.640│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 343.894│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 437.280│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 62.767│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 158.460│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -4.828│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 234.000│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ -126.878│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 52.396│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -86.475│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 122.482│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -4.410│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 48.223│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -18.457│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -89.746│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -91.471│
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 1.725│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -3.640│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -3.640│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE │ 501.779│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 568.774│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -7.250│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 421│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -236│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 576.859│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 980│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ │
│ │RAMBURSABILĂ │ -2.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -66.995│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -66.995│
│5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ -910│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -910│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -910│
│5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ -220.895│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -220.886│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -33.025│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 227│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ -126.878│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ -3.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -58.000│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -210│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -9│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -9│
│5501 │TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI │ -70.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -70.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -70.000│
│ │PUBLICE │ │
│5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE │ 58.378│
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI │ │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 58.378│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITATI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 58.378│
│ │PUBLICE │ │
│6001 │APĂRARE │ 7.462│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.607│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -85│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 8.545│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -1.800│
│ │PUBLICE │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA │ -53│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 855│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 855│
│6101 │ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NAŢIONALA │ 258.991│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 276.072│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 102.163│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 134.390│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -127│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 32.718│
│ │PUBLICE │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -856│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE │ 1.084│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -1.200│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ 7.900│
│ │RAMBURSABILA │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -17.081│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -17.081│
│6501 │INVATAMANT │ 8.314│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 17.699│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.123│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 1.140│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 77.086│
│ │PUBLICE │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -42.391│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA │ -93│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 10.080│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ -27.000│
│ │RAMBURSABILA │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -9.385│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -9.385│
│6601 │SĂNĂTATE │ -18.861│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -24.945│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 36│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 8.019│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI│ -3.000│
│ │PUBLICE │ │
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ -30.000│
│ │RAMBURSABILA │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.084│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 6.084│
│6701 │CULTURĂ, RECREERE SI RELIGIE │ 218│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.741│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.600│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 1.600│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 4.349│
│ │PUBLICE │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -2.211│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 39.873│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ -37.270│
│ │RAMBURSABILA │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3.523│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.523│
│6801 │ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA │ -41.367│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -34.273│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -49│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -29.960│
│ │PUBLICE │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA │ -4.264│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -7.094│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -7.094│
│7001 │LOCUINŢE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA │ 4.700│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.700│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ 4.700│
│ │RAMBURSABILA │ │
│7401 │PROTECTIA MEDIULUI │ -6.500│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.860│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -300│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 3.640│
│ │PUBLICE │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -4.700│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -1.500│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ -3.640│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE │ -3.640│
│8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA │ -544.893│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -544.889│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -70│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 218│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -21.769│
│ │PUBLICE │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -519.168│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ -4.100│
│ │RAMBURSABILA │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -4│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -4│
│8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRĂTOARE SI CONSTRUCŢII │ 1.325│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -400│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -400│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.725│
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 1.725│
│8301 │AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VÂNĂTOARE │ 405.900│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 400.219│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 5.900│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -171│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 234.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 5.990│
│ │PUBLICE │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -12.000│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE │ 166.000│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 1.500│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.681│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 5.681│
│8401 │TRANSPORTURI │ -5.820│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -5.820│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 180│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 1.000│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -4.530│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -68.470│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ │
│ │RAMBURSABILA │ 66.000│
│8501 │COMUNICAŢII │ 2.500│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.500│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.800│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ -3.000│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -1.300│
│8601 │CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC │ 260│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 260│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 260│
│8701 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ 3.313│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.313│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ 3.313│
│ │RAMBURSABILA │ │
│9901 │DEFICIT │ -1.447.768│
│5006 │CREDITE EXTERNE │ -46.750│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -46.750│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -46.750│
│6106 │ORDINE PUBLICA SI SIGURANŢA NAŢIONALA │ -46.750│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -46.750│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -46.750│
│5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 196.280│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -196.280│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │
│5108 │AUTORITĂŢI PUBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE │ -337│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -337│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -337│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │
│6108 │ORDINE PUBLICA SI SIGURANŢA NAŢIONALA │ -318│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -318│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -318│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │
│6508 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ -1.897│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.897│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -1.897│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │
│8408 │TRANSPORTURI │ 2.552│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.552│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 196.280│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -193.728│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │
│5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 15.900│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 34.321│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.215│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 15.397│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -1.777│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 14.436│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 50│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -18.421│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -18.451│
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 30│
│5310 │CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE │ 15.900│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 15.000│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.200│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 8.800│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 900│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 900│
│6010 │APĂRARE │ 3.922│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.170│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -20│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ -2.150│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.092│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 6.092│
│6510 │INVATAMANT │ -2.992│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.419│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 47│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ -1.516│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 50│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.573│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.603│
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 30│
│6610 │SĂNĂTATE │ │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 9.223│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 11.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -1.777│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -9.223│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -9.223│
│6710 │CULTURA, RECREERE SI RELIGIE │ -930│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -749│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -12│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ -737│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -181│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -181│
│7010 │LOCUINŢE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA │ │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 14.436│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 14.436│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -14.436│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -14.436│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    SENATUL ROMÂNIEI
    Tit: 02

                Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2012
           pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite


                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -191│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -147│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -118│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA │ -29│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -44│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -44│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -191│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -147│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -118│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA │ -29│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -44│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -44│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE │ -162│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -118│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -118│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -44│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -44│
│6801 │ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA │ -29│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -29│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA │ -29│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
    Tit: 04

                Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2012
           pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite


                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -4.070│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.000│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -3.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.070│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.070│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -4.070│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.000│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -3.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.070│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.070│
│6101 │ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANTA NAŢIONALĂ │ -4.070│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.000│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -3.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.070│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.070│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    CURTEA DE CONTURI
    Tit: 07

                Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2012
           pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite


                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -1.507│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.507│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.500│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -7│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -1.507│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.507│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.500│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -7│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -1.507│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.507│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.500│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -7│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    CONSILIUL CONCURENŢEI
    Tit: 08

                Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2012
           pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite


                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -1.300│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.300│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.300│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -1.300│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.300│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.300│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -1.300│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.300│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.300│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU STUDIEREA ARHIVELOR SECURITĂŢII
    Tit: 10

                Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2012
           pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite


                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -94│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -94│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -94│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -94│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -94│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -94│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -94│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -94│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -94│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
    Tit: 11

                Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2012
           pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite


                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 85│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 85│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -25│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 110│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 85│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 85│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -25│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 110│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 85│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 85│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -25│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 110│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
    Tit: 13

             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2012
        pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 9.103│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 9.330│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.382│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -50│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 9.598│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -3.600│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -227│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -227│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 9.103│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 9.330│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.382│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -50│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 9.598│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -3.600│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -227│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -227│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE │ -233│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -6│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.782│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -118│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 350│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -20│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ │
│ │RAMBURSABILĂ │ -2.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -227│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -227│
│6701 │CULTURĂ, RECREERE SI RELIGIE │ 11.118│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 11.118│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 1.500│
│ │PUBLICE │ │
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 9.618│
│8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA │ -1.382│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.382│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 218│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ -1.600│
│ │RAMBURSABILA │ │
│8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRĂTOARE SI CONSTRUCŢII │ -400│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -400│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -400│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
    Tit: 14


             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2012
        pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 11.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 11.000│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.400│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 400│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 11.000│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 11.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 11.000│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.400│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 400│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 11.000│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE │ 12.180│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.200│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.200│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 11.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -20│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -20│
│6501 │INVATAMANT │ 400│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 400│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 400│
│ │PUBLICE │ │
│6701 │CULTURĂ, RECREERE SI RELIGIE │ -1.580│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.600│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.200│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -400│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 20│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 20│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘


    MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
    Tit: 15

             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2012
        pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 14.232│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 28.668│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 28.668│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -14.436│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -14.436│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 14.232│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 14.232│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 14.232│
│8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA │ 14.232│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 14.232│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 14.232│
│5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 14.436│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 14.436│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -14.436│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -14.436│
│7010 │LOCUINŢE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA │ │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 14.436│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 14.436│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -14.436│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -14.436│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘


    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    Tit: 16

             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2012
        pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -49.892│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -5.110│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -4.780│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -330│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -3.313│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 3.313│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -44.782│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -44.782│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -49.892│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -5.110│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -4.780│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -330│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -3.313│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 3.313│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -44.782│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -44.782│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE │ -53.205│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -8.423│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -4.780│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -330│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -3.313│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -44.782│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -44.782│
│8701 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ 3.313│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.313│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ 3.313│
│ │RAMBURSABILA │ │
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘


    MINISTERUL JUSTIŢIEI
    Tit: 17

             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2012
        pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 45.844│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 41.844│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.487│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 26.744│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 91│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -416│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA │ -62│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 10.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.000│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.000│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 45.844│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 41.844│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.487│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 26.744│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 91│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -416│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA │ -62│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 10.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.000│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.000│
│5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 227│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 227│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 227│
│6101 │ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NAŢIONALA │ 46.081│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 42.081│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.260│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 27.146│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 91│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -416│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 10.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.000│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.000│
│6801 │ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA │ -464│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -464│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -402│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA │ -62│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘


    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
    Tit: 18

             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2012
        pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.978│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.326│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 5.022│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -1.957│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -171│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA │ -7.376│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -822│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.978│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.978│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 330│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.311│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 9.395│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -1.957│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -171│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA │ -7.376│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -872│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -330│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -330│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE │ -298│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -298│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -35│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -92│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -171│
│5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ -872│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -872│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -872│
│6001 │APĂRARE │ 7.462│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.607│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -85│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 8.545│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -1.800│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA │ -53│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 855│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 855│
│6101 │ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NAŢIONALA │ 2.492│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.761│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.463│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.298│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.269│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.269│
│6501 │INVATAMANT │ -1.477│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.477│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -9│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.375│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA │ -93│
│6601 │SĂNĂTATE │ 129│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 45│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 26│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 19│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 84│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 84│
│6801 │ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA │ -7.436│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -7.436│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -49│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -157│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA │ -7.230│
│5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -4.308│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 15│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -4.373│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 50│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.308│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.308│
│6010 │APĂRARE │ 3.922│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.170│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -20│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -2.150│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.092│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 6.092│
│6510 │INVATAMANT │ -2.992│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.389│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 47│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.486│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 50│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.603│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.603│
│6710 │CULTURA, RECREERE SI RELIGIE │ -930│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -749│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -12│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -737│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -181│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -181│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
    Tit: 19

             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2012
        pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 152.500│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 213.750│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 96.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 118.350│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -127│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 697│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -947│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 1.500│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA │ 577│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -200│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -2.100│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -61.250│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -61.250│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 199.250│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 213.750│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 96.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 118.350│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -127│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 697│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -947│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 1.500│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA │ 577│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -200│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -2.100│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -14.500│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -14.500│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE │ 1.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.000│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 1.000│
│6101 │ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NAŢIONALA │ 194.336│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 209.476│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 96.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 116.350│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -127│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -947│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 1.500│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -1.200│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -2.100│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -15.140│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -15.140│
│6501 │INVATAMANT │ 2.640│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 640│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 640│
│6701 │CULTURĂ, RECREERE SI RELIGIE │ 947│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 947│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 947│
│6801 │ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA │ 327│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 327│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -250│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA │ 577│
│5006 │CREDITE EXTERNE │ -46.750│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -46.750│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -46.750│
│6101 │ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NAŢIONALA │ -46.750│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -46.750│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -46.750│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Tit: 20

               Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                              pe anul 2012
          pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite


                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -65.654│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -58.560│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -58.560│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -7.094│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -7.094│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -65.654│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -58.560│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -58.560│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -7.094│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -7.094│
│5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE │ -29.409│
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI │ │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -29.409│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITATI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -29.409│
│ │PUBLICE │ │
│6801 │ASIGURĂRI SI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -36.245│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -29.151│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -29.151│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -7.094│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -7.094│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    Tit: 22

                Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                               pe anul 2012
           pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite


                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 400.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 394.319│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 5.900│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -171│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 234.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 5.990│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -17.400│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 166.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.681│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 5.681│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 400.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 394.319│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 5.900│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -171│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 234.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 5.990│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -17.400│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 166.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.681│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 5.681│
│8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA │ -5.400│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -5.400│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -5.400│
│8301 │AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VÂNĂTOARE │ 405.400│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 399.719│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 5.900│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -171│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 234.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 5.990│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -12.000│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 166.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.681│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 5.681│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
    Tit: 23

             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                             pe anul 2012
          pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite


                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -1.300│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.340│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.300│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 3.640│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -4.700│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 4.700│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -3.640│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -3.640│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -1.300│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.340│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.300│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 3.640│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -4.700│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 4.700│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -3.640│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -3.640│
│7001 │LOCUINŢE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA │ 4.700│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.700│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 4.700│
│7401 │PROTECTIA MEDIULUI │ -6.500│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.860│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -300│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 3.640│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -4.700│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -1.500│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -3.640│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -3.640│
│8301 │AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VÂNĂTOARE │ 500│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 500│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.000│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 1.500│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
    Tit: 24

             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                             pe anul 2012
          pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite


                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 2.732│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.268│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 180│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.000│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -4.530│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 127.810│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -193.728│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 66.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.000│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 6.000│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 180│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -5.820│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 180│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.000│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -4.530│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -68.470│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 66.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.000│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 6.000│
│6601 │SĂNĂTATE │ 6.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.000│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 6.000│
│8401 │TRANSPORTURI │ -5.820│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -5.820│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 180│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.000│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -4.530│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -68.470│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 66.000│
│5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 2.552│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.552│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 196.280│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -193.728│
│8408 │TRANSPORTURI │ 2.552│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.552│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 196.280│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -193.728│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
    Tit: 25

             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                             pe anul 2012
          pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite


                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 9.400│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 19.370│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -600│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -30│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 76.686│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -42.391│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.480│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 10.225│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -27.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -9.970│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -10.000│
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 30│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 9.400│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 19.400│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -600│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 76.686│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -42.391│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.480│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 10.225│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -27.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -10.000│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -10.000│
│5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ -600│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -600│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -600│
│6501 │INVĂŢĂMÂNT │ 7.520│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 17.520│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 76.686│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -42.391│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 10.225│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -27.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -10.000│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -10.000│
│6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.480│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.480│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.480│
│5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -30│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -30│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30│
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 30│
│6510 │INVĂŢĂMÂNT │ │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -30│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -30│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30│
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 30│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
    Tit: 26

             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                             pe anul 2012
          pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite


                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 62.787│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 72.010│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 19.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 83.010│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -30.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -9.223│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -9.223│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 62.787│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 62.787│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 8.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 84.787│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -30.000│
│5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE │ 87.787│
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI │ │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 87.787│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITATI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 87.787│
│6601 │SĂNĂTATE │ -25.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -25.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 8.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -3.000│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -30.000│
│5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 9.223│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -1.777│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -9.223│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -9.223│
│6610 │SĂNĂTATE │ │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 9.223│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -1.777│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -9.223│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -9.223│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL
    Tit: 27

             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                             pe anul 2012
          pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite


                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -8.600│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -7.585│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.400│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.226│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -2.211│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 30.070│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -37.270│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.015│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.015│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -8.600│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -7.585│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.400│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.226│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -2.211│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 30.070│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -37.270│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.015│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.015│
│6501 │INVĂŢĂMÂNT │ -185│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -185│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -185│
│6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ -8.415│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -7.400│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.400│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.226│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -2.211│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 30.255│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -37.270│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.015│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.015│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE
    Tit: 28

               Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                         pe anul 2012
          pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite


                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 2.500│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.500│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.800│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -3.000│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -1.300│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 2.500│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.500│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.800│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -3.000│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -1.300│
│8501 │COMUNICAŢII │ 2.500│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.500│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.800│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -3.000│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -1.300│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    MINISTERUL PUBLIC
    Tit: 29

               Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                         pe anul 2012
          pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite


                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -2.200│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.400│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.200│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.600│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -4.600│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -4.600│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -2.200│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.400│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.200│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.600│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -4.600│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -4.600│
│6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NATIONALĂ │ -2.200│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.400│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.200│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.600│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -4.600│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -4.600│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE
    Tit: 30

               Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                         pe anul 2012
          pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite


                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -550│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -905│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -550│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -355│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 355│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 355│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -550│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -905│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -550│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -355│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 355│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 355│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -550│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -905│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -550│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -355│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 355│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 355│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII
    Tit: 31

               Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2012
          pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite


                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 20.814│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 20.814│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.460│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 9.782│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 5.572│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 20.814│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 20.814│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.460│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 9.782│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 5.572│
│6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NATIONALĂ │ 20.354│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 20.354│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.400│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 9.382│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 5.572│
│6501 │INVĂŢĂMÂNT │ 460│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 460│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 60│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 400│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE
    Tit: 32

             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2012
                   pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori
                             principali de credite


                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ │
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -500│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 500│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ │
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -500│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 500│
│6101 │ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NAŢIONALA │ │
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -500│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 500│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ
    Tit: 33

             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2012
                   pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori
                             principali de credite


                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 1.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.000│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 1.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.000│
│6101 │ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NAŢIONALA │ 1.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 1.000│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE
    Tit. 34

             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2012
                   pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori
                             principali de credite


                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 680│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -318│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -318│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 998│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 998│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 998│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 998│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 998│
│6101 │ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NAŢIONALA │ 998│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 998│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 998│
│5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ -318│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -318│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -318│
│6108 │ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NAŢIONALA │ -318│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -318│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -318│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
    Tit: 35

             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2012
                   pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori
                             principali de credite


                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -44.942│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -25.279│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.270│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -21.769│
│ │PUBLICE │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 260│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ │
│ │RAMBURSABILĂ │ -2.500│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -19.663│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -21.388│
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 1.725│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -44.942│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -25.279│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.270│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -21.769│
│ │PUBLICE │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 260│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ │
│ │RAMBURSABILĂ │ -2.500│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -19.663│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -21.388│
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 1.725│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE │ -22.575│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.200│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.200│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -21.375│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -21.375│
│5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ -9│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -9│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -9│
│8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA │ -24.343│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -24.339│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -70│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -21.769│
│ │PUBLICE │ │
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ │
│ │RAMBURSABILĂ │ -2.500│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -4│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -4│
│8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRĂTOARE SI CONSTRUCŢII │ 1.725│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.725│
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 1.725│
│8601 │CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC │ 260│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 260│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 260│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    ACADEMIA ROMÂNĂ
    Tit: 37

             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2012
                   pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori
                             principali de credite


                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 15.600│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 14.700│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.900│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 8.800│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 900│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 900│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -300│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -300│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -300│
│5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ -310│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -310│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -310│
│6601 │SĂNĂTATE │ 10│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 10│
│5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 15.900│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 15.000│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.200│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 8.800│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 900│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 900│
│5310 │CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE │ 15.900│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 15.000│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.200│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 8.800│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 900│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 900│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII
    Tit: 42

             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2012
                   pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori
                             principali de credite


                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -110│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -110│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -110│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -110│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -110│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -110│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE │ -110│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -110│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -110│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN
    Tit: 44

             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2012
                   pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori
                             principali de credite


                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 676│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 676│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 676│
│ │PUBLICE │ │
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 676│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 676│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 676│
│ │PUBLICE │ │
│6701 │CULTURĂ, RECREERE SI RELIGIE │ 676│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 676│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 676│
│ │PUBLICE │ │
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE
    Tit: 45

             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2012
                   pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori
                             principali de credite


                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -533│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -533│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -533│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -533│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -533│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -533│
│6701 │CULTURĂ, RECREERE SI RELIGIE │ -533│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -533│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -533│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE
    Tit: 46

             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2012
                   pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori
                             principali de credite


                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -1.995│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.995│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.995│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -1.995│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.995│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.995│
│6701 │CULTURĂ, RECREERE SI RELIGIE │ -1.995│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.995│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.995│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
    Tit: 47

             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2012
                   pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori
                             principali de credite


                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -2.278│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.253│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -374│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 315│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -2.234│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 40│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -25│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -25│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -44│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -19│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -374│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 315│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 40│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -25│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -25│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE │ 1.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.000│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 800│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 200│
│6501 │INVATAMANT │ -1.044│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.019│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.174│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 115│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 40│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -25│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -25│
│5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ -2.234│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.234│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -2.234│
│5108 │AUTORITĂŢI PUBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE │ -337│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -337│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -337│
│6508 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ -1.897│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.897│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -1.897│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
    Tit. 48

             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2012
                   pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori
                             principali de credite


                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -78│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 662│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 662│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -740│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -740│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -78│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 662│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 662│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -740│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -740│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE │ -740│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -740│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -740│
│5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 662│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 662│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 662│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
    Tit: 50

             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2012
                   pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori
                             principali de credite


                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ │
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 94│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -94│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ │
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 94│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -94│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE │ │
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 94│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -94│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL
    Tit: 51

             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2012
                   pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori
                             principali de credite


                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -200│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -200│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -400│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 200│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -200│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -200│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -400│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 200│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE │ -200│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -200│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -400│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 200│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
    Tit: 53

             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2012
                   pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori
                             principali de credite


                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ 138│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 150│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 150│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -12│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -12│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 138│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 150│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 150│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -12│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -12│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE │ 138│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 150│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 150│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -12│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -12│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
    Tit: 54

             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2012
                   pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori
                             principali de credite


                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -650│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -500│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -500│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -150│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -150│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -650│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -500│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -500│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -150│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -150│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE │ -650│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -500│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -500│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -150│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -150│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-ACŢIUNI GENERALE
    Tit: 65

             Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
                                  pe anul 2012
                   pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori
                             principali de credite


                                                                                   - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ -249.903│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -249.903│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -33.025│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ -126.878│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -73.000│
│ │PUBLICE │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -17.000│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -249.903│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -249.903│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -33.025│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ -126.878│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -73.000│
│ │PUBLICE │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -17.000│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE │ 569.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 569.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 569.000│
│5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ -220.903│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -220.903│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -33.025│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ -126.878│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -3.000│
│ │PUBLICE │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -58.000│
│5501 │TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI │ -70.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -70.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -70.000│
│ │PUBLICE │ │
│8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA │ -528.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -528.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -528.000│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    ANEXA 3


    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
    I Credite de angajament
    II Credite bugetare

                                          LISTA
                      obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii
                        şi sumele aferente acestora pe anii 2010-2015
                       (sume alocate din transferuri de la bugetul de
                      stat către bugetele locale/agenţi economici, etc)


                                                                                                                            - mii lei -
┌──┬──────────────────────────────┬────────────┬──┬──────┬─────────┬──────┬────┬───────┬───────┬──────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┐
│N │ Denumire obictiv/proiect/ │ Denumire │ │ Va- │Valoarea │Număr │ % │Valoare│Cheltu-│ Exe- │ Pro- │ Creş- │ 2013 │ 2014 │ 2015 │
│r.│ categorie de investiţii │ beneficiar │ │loare │actuali- │ şi │fi- │totală │ ieli │cuţie │ gram │ tere/ │ Esti-│ Esti-│ Esti-│
│ │ │ │ │totală│ zată a │data │nan-│finan- │ efec- │ 2011 │ rec- │ des- │ mări │ mări │ mări │
│c │ │ │ │ con- │obiecti- │con- │ţat │ ţată │ tuate │ │ ti- │ creş- │ │ │ │
│r │ │ │ │trac- │ vului/ │trac- │din │ din │până la│ │ fi- │ tere │ │ │ │
│t.│ │ │ │tată │proiec- │tului │bu- │bugetul│31.12. │ │ cat │ 2012/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ de │ tului/ │/deci-│ge- │de stat│ 2010 │ │ 2012 │ 2011 │ │ │ │
│ │ │ │ │bene- │catego- │ziei/ │tul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ficiar│riei de │con- │de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ inves- │ven- │stat│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ tiţii │ţiei/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │etc. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │finan-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ţare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────┼────────────┼──┼──────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ A│ B │ C │ 0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │5=6+7+ │ 6 │ 7 │ 8 │9=8/7% │ 10 │ 11 │ 12 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8+10+ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │11+12 │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────┴────────────┼──┼──────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ │TOTAL - 51.02.06 - Retehnologizarea │I │ │2.171.601│ │ │426.324│237.528│35.460│39.460│111,28%│58.184│27.846│27.846│
├──┤ centralelor termice şi ├──┼──────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ electrice de termoficare│II│ │ │ │ │426.324│237.528│35.460│39.460│111,28%│58.184│27.846│27.846│
├──┼──────────────────────────────┬────────────┼──┼──────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────┼────────────┼──┼──────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ 1│Modernizare reţele termice │Primăria │I │ │ │ │ │ 5.361│ 2.000│ 0│ 1.300│ 0,00%│ 1.070│ 991│ 0│
│ │etapa a II-a - Lotul I+II+III │Municipiului├──┼──────┤ 23.647├──────┤ 40%├───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ │Arad │II│ │ │ │ │ 5.361│ 2.000│ 0│ 1.300│ 0,00%│ 1.070│ 991│ 0│
├──┼──────────────────────────────┼────────────┼──┼──────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ 2│Reabilitare SACET din munici- │Primăria │I │ │ │ │ │ 14.264│ 0│ 1.100│ 4.461│405,55%│ 8.703│ 0│ 0│
│ │piul Piteşti prin transfor- │Municipiului├──┼──────┤ 40.910├──────┤ 40%├───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ │marea punctelor termice în │Piteşti │II│ │ │ │ │ 14.264│ 0│ 1.100│ 4.461│405,55%│ 8.703│ 0│ 0│
│ │centrale termice. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────┼────────────┼──┼──────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ 3│1. Racordarea la SACET a │Primăria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │S.C. Aerostar Bacău │Municipiului│I │ │ │ │ │ 8.734│ 0│ 987│ 3.500│354,61%│ 2.321│ 1.926│ 0│
│ │2. Dezvoltarea pieţei de │Bacău │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │energie termică - racordarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la SACET a instituţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │publice din municipiul Bacău │ ├──┼──────┤ 23.300├──────┤ 50%├───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ │- 39 obiective │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │3. Reabilitarea reţelelor │ │II│ │ │ │ │ 8.734│ 0│ 987│ 3.500│354,61%│ 2.321│ 1.926│ 0│
│ │termice secundare din munici- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │piul Bacău - PT 6, PT 10, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │PT 61, PT 95, PT 96, PT 154. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────┼────────────┼──┼──────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ 4│1. Reabilitare reţea transport│Primăria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │agent termic primar din muni- │Municipiului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cipiul Botoşani obiect I-5, │Botoşani │I │ │ │ │ │ 18.233│ 10.054│ 3.750│ 2.000│ 53,33%│ 2.429│ 0│ 0│
│ │I-6, II-6, II-7, II-8, II-9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2. Reabilitare şi modernizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │puncte termice şi reţele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │termice secundare în ansam- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │blurile de locuinţe Bucovina, │ ├──┼──────┤ 42.461├──────┤ 60%├───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ │Eminescu 2, Griviţa 6, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Teilor 1, Griviţa 5, Castel, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Săvenilor, Pacea 2, │ │II│ │ │ │ │ 18.233│ 10.054│ 3.750│ 2.000│ 53,33%│ 2.429│ 0│ 0│
│ │Octav Băncilă 3, Pacea 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │3. Racord agent termic primar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │consumatori "Parc regional de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │agrement turistic şi sportiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Cornişa" - Botoşani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────┼────────────┼──┼──────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ 5│1. Interconexiune reţea de │Primăria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │transport apă fierbinte zona │Municipiului│I │ │ │ │ │ 10.608│ 0│ 4.200│ 3.499│ 83,31%│ 2.909│ 0│ 0│
│ │nord Braşov - tronson III │Braşov │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2. Racordare centrale termice │ ├──┼──────┤ 40.043├──────┤ 40%├───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ │de cvartal zona Sud-Est Braşov│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la reţeaua de transport │ │II│ │ │ │ │ 10.608│ 0│ 4.200│ 3.499│ 83,31%│ 2.909│ 0│ 0│
│ │alimentată de CET Nord │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────┼────────────┼──┼──────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ 6│Eficientizarea sistemului │Primăria │I │ │ │ │ │ 3.393│ 3.060│ 333│ 0│ 0,00%│ 0│ 0│ 0│
│ │centralizat de producţie şi │Municipiului├──┼──────┤ 175.716├──────┤ 50%├───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ │distribuţie a energiei termice│Brăila │II│ │ │ │ │ 3.393│ 3.060│ 333│ 0│ 0,00%│ 0│ 0│ 0│
├──┼──────────────────────────────┼────────────┼──┼──────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ 7│1. Reabilitare puncte termice │Primăria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi reţele termice aferente │Municipiului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(PT 12, PT B11) │Buzău │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2. Eficientizarea producţiei │ │I │ │ │ │ │ 14.400│ 9.244│ 1.350│ 1.600│118,52%│ 947│ 619│ 639│
│ │de energie termică în coge- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nerare în CT 3 interconectat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu CT 1 Micro XIV şi distri- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │buirea agentului termic din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CT 1 - pentru încălzire şi apă│ ├──┼──────┤ 12.952├──────┤ 50%├───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ │caldă de consum la Spitalul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Judeţean de Urgenţă Buzău │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │3. Creşterea eficienţei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │energetice prin montare │ │II│ │ │ │ │ 14.400│ 9.244│ 1.350│ 1.600│118,52%│ 947│ 619│ 639│
│ │convertizoare de frecvenţă la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │electropompele de circulaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │încălzire din CT 1,2,4,5 şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │PT 5,6,7,10,11,13,33 Buzău. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────┼────────────┼──┼──────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ 8│Reabilitare sistem termoficare│Primăria │I │ │ │ │ │ 1.500│ 0│ 1.500│ 0│ 0,00%│ 0│ 0│ 0│
│ │- minipuncte termice zona │Municipiului├──┼──────┤ 20.896├──────┤ 60%├───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ │PT 18, PT 22, PT 29 în │Reşiţa │II│ │ │ │ │ 1.500│ 0│ 1.500│ 0│ 0,00%│ 0│ 0│ 0│
│ │municipiul Reşiţa. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────┼────────────┼──┼──────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ 9│Modernizare/automatizarea │Primăria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │centralelor termice. Înlocu- │Municipiului│I │ │ │ │ │ 6.051│ 5.321│ 730│ 0│ 0,00%│ 0│ 0│ 0│
│ │irea cazanelor în centralele │Cluj-Napoca │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │termice - CT2,6,10,11,12,15 │ ├──┼──────┤ 20.895├──────┤ 40%├───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ │Mănăştur, 3 Grigorescu, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │11 Gheorghieni, Abator, │ │II│ │ │ │ │ 6.051│ 5.321│ 730│ 0│ 0,00%│ 0│ 0│ 0│
│ │7 Zorilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────┼────────────┼──┼──────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│10│1. Modernizare puncte termice │Primăria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │urbane din municipiul Craiova │Municipiului│I │ │ │ │ │ 11.015│ 5.580│ 0│ 3.800│ 0,00%│ 921│ 331│ 384│
│ │(etapa a III-a) │Craiova │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2. Modernizare sistem centra- │ ├──┼──────┤ 91.279├──────┤ 50%├───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ │lizat de distribuţie a │ │II│ │ │ │ │ 11.015│ 5.580│ 0│ 3.800│ 0,00%│ 921│ 331│ 384│
│ │energiei termice la consuma- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │torii finali din municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Craiova, judeţul Dolj │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────┼────────────┼──┼──────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│11│1. Reabilitare şi modernizare │Primăria │I │ │ │ │ │ 47.113│ 8.919│ 2.800│ 3.400│121,43%│11.605│10.837│ 9.552│
│ │puncte termice │Municipiului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2. Reabilitare şi modernizare │Galaţi ├──┼──────┤ 523.800├──────┤ 40%├───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ │reţele termice (încălzire, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │apă caldă de consum şi recir- │ │II│ │ │ │ │ 47.113│ 8.919│ 2.800│ 3.400│121,43%│11.605│10.837│ 9.552│
│ │culaţie) din municipiul Galaţi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────┼────────────┼──┼──────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│12│1. Modernizare sistem de │Primăria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │alimentare cu căldură şi apă │Municipiului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │caldă menajeră în punctele │Giurgiu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │termice PT 71, PT 73 - reţele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de distribuţie agent termic. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2. Modernizare sistem de │ │I │ │ │ │ │ 5.885│ 700│ 1.175│ 2.100│178,72%│ 1.910│ 0│ 0│
│ │alimentare cu căldură şi apă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │caldă menajeră în punctul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │termic PT 88 (substaţii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reţele de distribuţie agent │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │termic). │ ├──┼──────┤ 11.477├──────┤ 60%├───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ │3. Modernizare sistem de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │alimentare cu căldură şi apă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │caldă menajeră în punctele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │termice PT 14, PT 15, PT 18, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │PT 32, PT 35, PT 52, PT 82. │ │II│ │ │ │ │ 5.885│ 700│ 1.175│ 2.100│178,72%│ 1.910│ 0│ 0│
│ │4. Extindere reţea termică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Şoseaua Portului. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │5. Reţea termică ansablul 120 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │apartamente Şoseaua Portului. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────┼────────────┼──┼──────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│13│Reabilitarea şi modernizarea │Consiliul │I │ │ │ │ │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0,00%│ 0│ 0│ 0│
│ │reţelelor de transport agent │Judeţean ├──┼──────┤ 81.067├──────┤ 60%├───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ │termic primar în Municipiul │Giurgiu │II│ │ │ │ │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0,00%│ 0│ 0│ 0│
│ │Giurgiu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────┼────────────┼──┼──────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│14│Modernizare sursă de energie │Primăria │I │ │ │ │ │ 5.300│ 5.000│ 300│ 0│ 0,00%│ 0│ 0│ 0│
│ │termică din cadrul U.A.T.A.A. │Municipiului├──┼──────┤ 33.744├──────┤ 60%├───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ │Motru │Motru │II│ │ │ │ │ 5.300│ 5.000│ 300│ 0│ 0,00%│ 0│ 0│ 0│
├──┼──────────────────────────────┼────────────┼──┼──────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│15│Reabilitarea întregului sistem│Primăria │I │ │ │ │ │ 16.384│ 6.740│ 3.600│ 1.300│ 36,11%│ 1.768│ 1.156│ 1.820│
│ │de alimentare cu energie │Municipiului├──┼──────┤ 50.636├──────┤ 60%├───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ │termică în Municipiul │Miercurea- │II│ │ │ │ │ 16.384│ 6.740│ 3.600│ 1.300│ 36,11%│ 1.768│ 1.156│ 1.820│
│ │Miercurea-Ciuc │Ciuc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────┼────────────┼──┼──────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│16│1. Modernizarea centralelor │Primăria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │termice, schimbarea reţelei │Municipiului│I │ │ │ │ │ 7.368│ 1.650│ 2.000│ 1.200│ 60,00%│ 332│ 119│ 2.068│
│ │termice prin folosirea │Odorheiu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │punctelor termice de scară sau│Secuiesc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de bloc în cartierul Beclean I│ ├──┼──────┤ 34.482├──────┤ 60%├───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ │2. Modernizarea centralelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │termice, schimbarea reţelei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │termice prin folosirea puncte-│ │II│ │ │ │ │ 7.368│ 1.650│ 2.000│ 1.200│ 60,00%│ 332│ 119│ 2.068│
│ │lor termice de scară sau de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bloc în cartierul Beclean II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────┼────────────┼──┼──────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│17│Modernizarea punctelor termice│Primăria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │PT1, PT5, PT9 şi a reţelelor │Municipiului│I │ │ │ │ │ 590│ 0│ 590│ 0│ 0,00%│ 0│ 0│ 0│
│ │termice aferente, în munici- │Brad │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │piul Brad, judeţul Hunedoara -│ ├──┼──────┤ 5.877├──────┤ 60%├───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ │Obiectivul nr. II - moderni- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │zarea PT9 şi a reţelelor │ │II│ │ │ │ │ 590│ 0│ 590│ 0│ 0,00%│ 0│ 0│ 0│
│ │termice aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────┼────────────┼──┼──────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│18│Reabilitarea şi modernizarea │Primăria │I │ │ │ │ │ 43.544│ 5.402│ 260│ 400│153,85%│15.133│ 9.893│12.456│
│ │reţelelor de termoficare din │Municipiului├──┼──────┤ 390.501├──────┤ 40%├───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ │municipiul Iaşi │Iaşi │II│ │ │ │ │ 43.544│ 5.402│ 260│ 400│153,85%│15.133│ 9.893│12.456│
├──┼──────────────────────────────┼────────────┼──┼──────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│19│Modernizarea sistemului de │Primăria │I │ │ │ │ │ 21.500│ 21.500│ 0│ 0│ 0,00%│ 0│ 0│ 0│
│ │transport şi distribuţie │Municipiului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │energie termică - 40 PT şi │Suceava ├──┼──────┤ 229.324├──────┤ 50%├───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ │reţelele termice aferente │ │II│ │ │ │ │ 21.500│ 21.500│ 0│ 0│ 0,00%│ 0│ 0│ 0│
│ │municipiului Suceava │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────┼────────────┼──┼──────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│20│Modernizarea punctelor termice│Primăria │I │ │ │ │ │ 2.101│ 1.801│ 300│ 0│ 0,00%│ 0│ 0│ 0│
│ │PT 1, 2, 3, 5, 9, 13, 14, 15, │Municipiului├──┼──────┤ 4.595├──────┤ 60%├───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ │19, 20 în municipiul │Alexandria │II│ │ │ │ │ 2.101│ 1.801│ 300│ 0│ 0,00%│ 0│ 0│ 0│
│ │Alexandria. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────┼────────────┼──┼──────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│21│1. Retehnologizarea CT de │Primăria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cartier prin instalarea unei │Municipiului│I │ │ │ │ │ 713│ 713│ 0│ 0│ 0,00%│ 0│ 0│ 0│
│ │unităţi de cogenerare cu │Timişoara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │motoare termice CT Buziaş │ ├──┼──────┤ 7.556├──────┤ 40%├───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ │2. Retehnologizarea CT de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cartier prin instalarea unei │ │II│ │ │ │ │ 713│ 713│ 0│ 0│ 0,00%│ 0│ 0│ 0│
│ │unităţi de cogenerare cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │motoare termice CT Dunărea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────┼────────────┼──┼──────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│22│1. Reabilitarea reţelelor │Primăria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │termice secundare etapa │Municipiului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │a VI-a, municipiul Tulcea │Tulcea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2. Reabilitare reţea termofi- │ │I │ │ │ │ │ 8.753│ 0│ 3.332│ 2.200│ 66,03%│ 1.948│ 1.273│ 0│
│ │care agent termic primar între│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │penitenciarul Tulcea şi carti-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │er E - 3, municipiul Tulcea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │3. Reabilitarea sistemului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │încălzire şi apă caldă de │ ├──┼──────┤ 22.058├──────┤ 50%├───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ │consum prin montarea de module│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │termice etapa a VIII-a muni- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cipiul Tulcea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │4. Reabilitare reţea termofi- │ │II│ │ │ │ │ 8.753│ 0│ 3.332│ 2.200│ 66,03%│ 1.948│ 1.273│ 0│
│ │care agent primar între staţia│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de repompare şi cartier Vest -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │municipiul Tulcea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────┼────────────┼──┼──────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│23│Locuinţe pentru tineri str. │Primăria │I │ │ │ │ │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0,00%│ 0│ 0│ 0│
│ │Brăilei - 20 apartamente │Oraşului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(etapa I) şi 40 apartamente │Măcin ├──┼──────┤ 672├──────┤ 60%├───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ │(etapa II) oraş Măcin, judeţul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Tulcea centrală termică şi │ │II│ │ │ │ │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0,00%│ 0│ 0│ 0│
│ │reţele termice exterioare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────┼────────────┼──┼──────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│24│Reabilitare reţele termice │Primăria │I │ │ │ │ │ 4.533│ 0│ 0│ 1.700│ 0,00%│ 1.206│ 700│ 927│
│ │1. PT 1 bloc C5, A3, A4, A5 │Municipiului├──┼──────┤ 123.410├──────┤ 50%├───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ │2. PT 38 bloc N1,P1,P2,N3,N5 │Rm. Vâlcea │II│ │ │ │ │ 4.533│ 0│ 0│ 1.700│ 0,00%│ 1.206│ 700│ 927│
│ │3. PT 13 bloc Cozia, G, H, J │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────┼────────────┼──┼──────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│25│Modernizarea instalaţiei de │Consiliul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │desprăfuire electrică de la │judeţean │I │ │ │ │ │ 6.581│ 0│ 3.003│ 3.500│116,55%│ 78│ 0│ 0│
│ │cazanul nr. 7 din CET Govora │Vâlcea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în vederea creşterii perfor- │ ├──┼──────┤ 16.000├──────┤ 60%├───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ │manţelor de desprăfuire la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │max. 50mg/Nmc la ieşirea din │ │II│ │ │ │ │ 6.581│ 0│ 3.003│ 3.500│116,55%│ 78│ 0│ 0│
│ │electrofiltre │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────┼────────────┼──┼──────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│26│Înlocuirea cazanelor │Primăria │I │ │ │ │ │ 1.150│ 0│ 1.150│ 0│ 0,00%│ 0│ 0│ 0│
│ │alimentate cu CLU cu cazan pe │Oraşului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │biomasă de 2 Mwt pentru │Horezu ├──┼──────┤ 1.667├──────┤ 70%├───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ │eficientizarea sistemului de │ │II│ │ │ │ │ 1.150│ 0│ 1.150│ 0│ 0,00%│ 0│ 0│ 0│
│ │încălzire al oraşului Horezu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────┼────────────┼──┼──────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│27│1. Modernizarea şi reabili- │Primăria │I │ │ │ │ │ 9.022│ 2.559│ 700│ 1.500│214,29%│ 4.263│ 0│ 0│
│ │tarea reţelei de distribuţie │Municipiului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │a energiei termice din │Focşani ├──┼──────┤ 114.594├──────┤ 60%├───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ │municipiul Focşani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2. Modernizarea punctelor │ │II│ │ │ │ │ 9.022│ 2.559│ 700│ 1.500│214,29%│ 4.263│ 0│ 0│
│ │termice din municipiul Focşani│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────┼────────────┼──┼──────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│28│Modernizare sistem de │Primăria │I │ │ │ │ │ 8.163│ 7.863│ 300│ 0│ 0,00%│ 0│ 0│ 0│
│ │producere a energiei termice │Oraşului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în oraşul Odobeşti, jud. │Odobeşti ├──┼──────┤ 17.869├──────┤ 60%├───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ │Vrancea, racordarea centra- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lelor containerizate la │ │II│ │ │ │ │ 8.163│ 7.863│ 300│ 0│ 0,00%│ 0│ 0│ 0│
│ │reţeaua de gaze naturale. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────┼────────────┼──┼──────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│29│Reţele termice de la C.T.T. │Primăria │I │ │ │ │ │ 6.855│ 2.213│ 2.000│ 2.000│100,00%│ 642│ 0│ 0│
│ │la blocuri în oraşul Panciu │Oraşului ├──┼──────┤ 10.173├──────┤ 60%├───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ │Panciu │II│ │ │ │ │ 6.855│ 2.213│ 2.000│ 2.000│100,00%│ 642│ 0│ 0│
├──┼──────────────────────────────┼────────────┼──┼──────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│30│Retehnologizarea centralelor │Primăriile: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │termice şi electrice de │Oneşti, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │termoficare- lucrări 2008-2010│Comăneşti, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Nehoiu, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Constanţa, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Mangalia, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Deva, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Târgu Mureş,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Piatra Neamţ│I │ │ │ │ │137.209│137.209│ 0│ 0│ │ 0│ 0│ 0│
│ │ │Câmpulung │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Moldovenesc,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Gura │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Humorului, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Rădăuţi, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Huşi, ├──┼──────┼─────────┼──────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ │Vaslui, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bacău, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Braşov, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Brăila, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Reşiţa, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Giurgiu, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Brad, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Timişoara, │II│ │ │ │ │137.209│137.209│ 0│ 0│ │ 0│ 0│ 0│
│ │ │Măcin, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Râmnicu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Vâlcea, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │CJ Vâlcea, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Focşani, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Panciu. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴──────────────────────────────┴────────────┴──┴──────┴─────────┴──────┴────┴───────┴───────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┘    ANEXA 4


    I Program actualizat
    II Influenţe
    III Program rectificat


                                   SUME
       defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor
               descentralizate la nivelul judeţelor, pe anul 2012


                                                                                    mii lei
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                            din care pentru:
Nr. ──────────────────────────────────────────────────────────
crt. Judeţul TOTAL acordarea de învăţământul hotărâri judecătoreşti
                                   produse lactate special şi pentru plata
                                  şi de panificaţie centrele salariilor învăţămân-
                                                       judeţene de tului special şi a
                                                       resurse şi centrelor judeţene
                                                        asistenţa de resurse şi
                                                      educaţionala asistenţa educaţională
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     TOTAL I 2.023.213 404.018 403.682 7.855
               II 11.927 8.978 2.894 55
              III 2.035.140 412.996 406.576 7.910

 1 ALBA I 48.562 7.364 6.218 602
               II -70 166 304 -540
              III 48.492 7.530 6.522 62

 2 ARAD I 41.745 9.044 11.636 147
               II 24 199 -282 107
              III 41.769 9.243 11.354 254

 3 ARGEŞ I 57.943 13.289 9.133 8
               II 651 286 141 224
              III 58.594 13.575 9.274 232

 4 BACĂU I 70.047 15.283 8.972 1.387
               II 72 343 1.013 -1.284
              III 70.119 15.626 9.985 103

 5 BIHOR I 70.683 12.510 20.610 257
               II 719 262 185 272
              III 71.402 12.772 20.795 529

 6 BISTRIŢA- I 40.728 7.398 13.831 178
   NĂSĂUD II 436 160 208 68
              III 41.164 7.558 14.039 246

 7 BOTOŞANI I 46.642 11.092 7.455 98
               II -141 217 -376 18
              III 46.501 11.309 7.079 116

 8 BRAŞOV I 53.179 10.697 15.295 4
               II -664 285 -1.116 167
              III 52.515 10.982 14.179 171

 9 BRĂILA I 26.455 6.741 5.588 82
               II 804 158 645 1
              III 27.259 6.899 6.233 83

10 BUZĂU I 47.067 9.959 9.708 229
               II 997 233 797 -33
              III 48.064 10.192 10.505 196

11 CARAŞ- I 40.534 6.224 10.092 3
   SEVERIN II 117 113 -193 197
              III 40.651 6.337 9.899 200

12 CĂLĂRAŞI I 29.271 7.127 1.161 286
               II -432 160 -333 -259
              III 28.839 7.287 828 27

13 CLUJ I 71.006 11.401 30.609 319
               II 443 307 0 136
              III 71.449 11.708 30.609 455

14 CONSTANŢA I 59.800 14.659 9.899 17
               II 1.393 345 686 362
              III 61.193 15.004 10.585 379

15 COVASNA I 23.692 5.147 3.919 177
               II 191 139 177 -125
              III 23.883 5.286 4.096 52

16 DÂMBOVIŢA I 39.481 11.048 4.671 203
               II 925 237 797 -109
              III 40.406 11.285 5.468 94

17 DOLJ I 52.219 13.544 10.839 285
               II 1.350 269 1.084 -3
              III 53.569 13.813 11.923 282

18 GALAŢI I 55.002 12.380 11.993 26
               II 349 229 -135 255
              III 55.351 12.609 11.858 281

19 GIURGIU I 20.694 6.057 1.320 45
               II -268 115 -348 -35
              III 20.426 6.172 972 10

20 GORJ I 34.707 8.300 4.745 7
               II 1.240 206 1.015 19
              III 35.947 8.506 5.760 26

21 HARGHITA I 36.409 7.193 4.085 285
               II 158 214 207 -263
              III 36.567 7.407 4.292 22

22 HUNEDOARA I 40.418 8.907 8.397 73
               II 609 169 340 100
              III 41.027 9.076 8.737 173

23 IALOMIŢA I 21.710 6.179 2.572 335
               II 167 156 300 -289
              III 21.877 6.335 2.872 46

24 IAŞI I 111.424 19.663 19.451 116
               II 844 489 15 340
              III 112.268 20.152 19.466 456

25 ILFOV I 25.635 6.258 4.419 117
               II -2.145 185 -2.410 80
              III 23.490 6.443 2.009 197

26 MARAMUREŞ I 55.129 10.655 12.402 95
               II 2.854 205 2.589 60
              III 57.983 10.860 14.991 155

27 MEHEDINŢI I 26.455 5.697 5.543 55
               II 1.221 98 1.021 102
              III 27.676 5.795 6.564 157

28 MUREŞ I 66.623 13.158 8.514 119
               II 219 285 0 -66
              III 66.842 13.443 8.514 53

29 NEAMŢ I 68.025 11.415 14.883 86
               II -1.581 257 -2.008 170
              III 66.444 11.672 12.875 256

30 OLT I 39.350 9.405 4.801 43
               II 702 180 479 43
              III 40.052 9.585 5.280 86

31 PRAHOVA I 69.954 15.687 9.436 50
               II 31 369 -389 51
              III 69.985 16.056 9.047 101

32 SATU MARE I 37.246 7.888 5.345 15
               II -446 171 -653 36
              III 36.800 8.059 4.692 51

33 SĂLAJ I 32.280 5.375 4.144 283
               II -102 120 0 -222
              III 32.178 5.495 4.144 61

34 SIBIU I 57.629 8.691 12.244 896
               II -568 213 -200 -581
              III 57.061 8.904 12.044 315

35 SUCEAVA I 94.331 17.500 26.086 57
               II 1.124 363 0 761
              III 95.455 17.863 26.086 818

36 TELEORMAN I 28.012 7.227 4.193 124
               II 749 135 540 74
              III 28.761 7.362 4.733 198

37 TIMIŞ I 85.315 11.872 26.235 90
               II -110 284 -683 289
              III 85.205 12.156 25.552 379

38 TULCEA I 33.853 4.855 3.541 73
               II 101 101 0 0
              III 33.954 4.956 3.541 73

39 VASLUI I 70.901 11.427 12.224 102
               II -811 252 -1.154 91
              III 70.090 11.679 11.070 193

40 VÂLCEA I 51.031 8.036 6.732 380
               II 54 152 169 -267
              III 51.085 8.188 6.901 113

41 VRANCEA I 42.026 7.666 10.741 101
               II 721 151 462 108
              III 42.747 7.817 11.203 209
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA 5


    I Program actualizat
    II Influenţe
    III Program rectificat


                                      SUME
       defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor
           descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municiipiilor,
                sectoarelor şi municipiului Bucureşti, pe anul 2012


                                                                                                mii lei
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                   din care, pentru:
                              ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                      din care:
                                             ─────────────────────────────── hotărâri drepturile
Nr. finanţarea salarii, sporuri cheltuieli judecătoreşti asistenţilor
crt. Judeţul TOTAL de bază a indemnizaţii şi prevăzute pentru plata personali ai
                                  unităţilor alte drepturi la art. 104 salariilor în persoanelor
                                     de salariale în alin. 2 unităţile de cu handicap
                                 învăţământ bani stabilite lit. b)-e)a învăţământ grav sau
                               preuniversitar prin lege, din Legea preuniversitar indemnizaţi-
                                  de stat precum şi educaţiei de stat ile lunare
                                               contribuţiile naţionale
                                                  aferente nr. 1/2011
                                                  acestora
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     TOTAL I 9.074.377 7.848.555 6.902.676****) 945.879 230.148 765.694
              II 283.227 102.700 102.700 0 -20.207 200.000
             III 9.357.604 7.951.255 7.005.376****) 945.879 209.941 965.694

 1 ALBA I 161.904 142.720 126.425 16.295 4.439 12.845
              II 10.852 10.722 10.223 499 -2.761 2.891
             III 172.756 153.442 136.648 16.794 1.678 15.736

 2 ARAD I 186.908 162.549 143.801 18.748 4.395 17.457
              II -2.844 -6.358 -6.932 574 -1.317 4.831
             III 184.064 156.191 136.869 19.322 3.078 22.288

 3 ARGEŞ I 262.792 230.088 204.154 25.934 10.525 17.909
              II 12.324 11.887 11.093 794 -1.955 2.392
             III 275.116 241.975 215.247 26.728 8.570 20.301

 4 BACĂU I 292.734 259.351 228.504 30.847 3.658 24.288
              II 16.361 4.886 3.942 944 2.721 8.754
             III 309.095 264.237 232.446 31.791 6.379 33.042

 5 BIHOR I 280.482 233.702 206.717 26.985 19.374 24.432
              II 4.254 11.242 10.416 826 -11.230 4.242
             III 284.736 244.944 217.133 27.811 8.144 28.674

 6 BISTRIŢA- I 149.554 131.544 115.234 16.310 4.198 11.786
   NĂSĂUD II 6.517 4.434 3.935 499 -1.040 3.123
             III 156.071 135.978 119.169 16.809 3.158 14.909

 7 BOTOŞANI I 208.938 183.143 162.688 20.455 9.575 14.208
              II 6.835 1.497 871 626 -2.280 7.618
             III 215.773 184.640 163.559 21.081 7.295 21.826

 8 BRAŞOV I 222.934 199.660 174.300 25.360 4.210 16.547
              II 3.997 -914 -1.690 776 206 4.705
             III 226.931 198.746 172.610 26.136 4.416 21.252

 9 BRĂILA I 132.859 120.100 106.409 13.691 1.286 9.864
              II 12.318 8.503 8.084 419 0 3.815
             III 145.177 128.603 114.493 14.110 1.286 13.679

10 BUZĂU I 195.402 171.881 152.651 19.230 3.861 16.294
              II 9.947 5.012 4.423 589 360 4.575
             III 205.349 176.893 157.074 19.819 4.221 20.869

11 CARAŞ- I 130.278 111.569 97.357 14.212 3.114 14.531
   SEVERIN II 13.610 9.077 8.642 435 -1.114 5.647
             III 143.888 120.646 105.999 14.647 2.000 20.178

12 CĂLĂRAŞI I 134.660 112.371 100.574 11.797 5.802 14.603
              II -8.580 -9.804 -10.165 361 -2.208 3.432
             III 126.080 102.567 90.409 12.158 3.594 18.035

13 CLUJ I 266.478 235.411 205.148 30.263 4.583 21.442
              II 10.999 10.791 9.865 926 0 208
             III 277.477 246.202 215.013 31.189 4.583 21.650

14 CONSTANŢA I 283.635 250.842 221.214 29.628 5.362 21.949
              II -9.235 -12.101 -13.008 907 0 2.866
             III 274.400 238.741 208.206 30.535 5.362 24.815

15 COVASNA I 106.880 97.199 86.090 11.109 1.600 6.238
              II 11.751 10.561 10.221 340 792 398
             III 118.631 107.760 96.311 11.449 2.392 6.636

16 DÂMBOVIŢA I 214.004 186.836 166.722 20.114 4.065 22.208
              II 6.813 -673 -1.289 616 0 7.486
             III 220.817 186.163 165.433 20.730 4.065 29.694

17 DOLJ I 274.529 245.643 219.759 25.884 6.080 16.887
              II 9.552 6.902 6.110 792 1.340 1.310
             III 284.081 252.545 225.869 26.676 7.420 18.197

18 GALAŢI I 236.258 209.692 185.717 23.975 5.282 16.849
              II 3.057 634 -100 734 488 1.935
             III 239.315 210.326 185.617 24.709 5.770 18.784

19 GIURGIU I 108.336 91.492 81.828 9.664 3.156 11.504
              II -2.565 -8.861 -9.157 296 -1.540 7.836
             III 105.771 82.631 72.671 9.960 1.616 19.340

20 GORJ I 176.826 156.509 138.425 18.084 4.028 13.667
              II 11.729 5.093 4.539 554 0 6.636
             III 188.555 161.602 142.964 18.638 4.028 20.303

21 HARGHITA I 167.118 156.080 137.981 18.099 1.472 7.112
              II 15.312 13.186 12.632 554 1.613 513
             III 182.430 169.266 150.613 18.653 3.085 7.625

22 HUNEDOARA I 198.827 167.750 146.051 21.699 6.723 23.350
              II 18.214 13.599 12.935 664 -900 5.515
             III 217.041 181.349 158.986 22.363 5.823 28.865

23 IALOMIŢA I 118.230 102.440 92.002 10.438 3.865 10.867
              II 2.091 41 -278 319 0 2.050
             III 120.321 102.481 91.724 10.757 3.865 12.917

24 IAŞI I 365.927 322.250 285.890 36.360 9.118 29.727
              II 6.698 4.501 3.388 1.113 0 2.197
             III 372.625 326.751 289.278 37.473 9.118 31.924

25 ILFOV I 118.348 101.050 87.665 13.385 798 14.647
              II -2.378 -8.854 -9.264 410 922 5.554
             III 115.970 92.196 78.401 13.795 1.720 20.201

26 MARAMUREŞ I 223.888 191.873 168.889 22.984 7.894 19.430
              II 25.568 13.899 13.195 704 -1.181 12.850
             III 249.456 205.772 182.084 23.688 6.713 32.280

27 MEHEDINŢI I 123.417 103.437 91.514 11.923 2.858 15.980
              II 17.714 8.121 7.756 365 0 9.593
             III 141.131 111.558 99.270 12.288 2.858 25.573

28 MUREŞ I 251.406 228.978 203.013 25.965 2.429 18.408
              II 15.756 9.582 8.787 795 402 5.772
             III 267.162 238.560 211.800 26.760 2.831 24.180

29 NEAMŢ I 222.963 200.212 178.844 21.368 5.749 14.932
              II 14.437 9.339 8.685 654 0 5.098
             III 237.400 209.551 187.529 22.022 5.749 20.030

30 OLT I 196.088 171.423 153.711 17.712 6.649 15.106
              II 9.554 4.386 3.844 542 -1.609 6.777
             III 205.642 175.809 157.555 18.254 5.040 21.883

31 PRAHOVA I 313.644 268.313 234.442 33.871 6.278 36.901
              II 9.850 2.836 1.799 1.037 0 7.014
             III 323.494 271.149 236.241 34.908 6.278 43.915

32 SATU MARE I 169.209 148.084 130.924 17.160 4.429 14.437
              II 15.005 6.322 5.797 525 0 8.683
             III 184.214 154.406 136.721 17.685 4.429 23.120

33 SĂLAJ I 119.806 103.775 91.189 12.586 1.532 13.123
              II 16.512 6.796 6.411 385 1.463 8.253
             III 136.318 110.571 97.600 12.971 2.995 21.376

34 SIBIU I 179.409 156.943 138.153 18.790 6.698 14.753
              II 3.045 -1.390 -1.965 575 -1.806 6.241
             III 182.454 155.553 136.188 19.365 4.892 20.994

35 SUCEAVA I 341.466 294.006 259.390 34.616 17.181 26.910
              II -15.935 -17.764 -18.824 1.060 0 1.829
             III 325.531 276.242 240.566 35.676 17.181 28.739

36 TELEORMAN I 150.028 128.052 114.125 13.927 5.580 12.728
              II 7.660 3.334 2.908 426 0 4.326
             III 157.688 131.386 117.033 14.353 5.580 17.054

37 TIMIŞ I 282.952 243.619 212.460 31.159 6.659 29.505
              II -925 -4.409 -5.363 954 567 2.917
             III 282.027 239.210 207.097 32.113 7.226 32.422

38 TULCEA I 97.127 84.202 74.633 9.569 2.063 9.496
              II 7.928 5.610 5.317 293 0 2.318
             III 105.055 89.812 79.960 9.862 2.063 11.814

39 VASLUI I 212.859 186.895 165.780 21.115 4.804 18.457
              II -4.769 -9.021 9.667 646 0 4.252
             III 208.090 177.874 156.113 21.761 4.804 22.709

40 VÂLCEA I 174.499 145.872 128.397 17.475 5.668 19.957
              II 17.981 10.299 9.764 535 -900 8.582
             III 192.480 156.171 138.161 18.010 4.768 28.539

41 VRANCEA I 159.669 130.135 115.317 14.818 5.759 20.681
              II 4.591 5.059 4.605 454 -2.391 1.923
             III 164.260 135.194 119.922 15.272 3.368 22.604

   MUNICIPIUL
42 BUCUREŞTI I 804.898*) 624.656 540.473**) 84.183***) 7.349 53.679
              II 12.275*****) 5.347 2.772 2.575 3.151 3.043
             III 817.173 630.003 543.245 86.758 10.500 56.722

43 SUME
   REZERVATE I 56.208 56.208 28.116 28.092 0 0
              II -40.649 -40.649 -12.557 -28.092 0 0
             III 15.559 15.559 15.559 0 0 0
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


----------
    *) din care: 55.339 mii lei pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului, 17.716 mii lei pentru susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap şi 24.135 mii lei pentru acordarea de produse lactate şi de panificaţie şi miere.
    **) include şi cheltuielile cu salariile aferente învăţământului special şi centrelor de resurse şi asistenţă educaţională.
    ***) include şi cheltuielile cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă aferente învăţământului special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională.
    ****) Din această sumă nu se pot efectua plăţi pentru degrevările de post/normă, altele decât cele prevăzute la alin. (10) al art. 263 din Legea nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale.
    *****) include şi suma de 734 mii lei pentru finanţarea drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore.


    ANEXA 6


         Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
    bugetelor locale, pe anul 2012, pentru achitarea obligaţiilor de plată
    faţă de furnizorii de energie termică pentru populaţie precum şi pentru
            acordarea de avansuri potrivit prevederilor
    art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru
    funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a
    populaţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 483/2006,
             cu modificările şi completările ulterioare.

┌────┬──────────────────┬─────────────────────┬─────────────┐
│Nr. │ │ │ │
│crt.│ Judeţ │ Loclaitate │ Suma │
├────┼──────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
│ 1│Argeş │Piteşti │ 2.000│
├────┼──────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Bacău │ 4.900│
│ 2│Bacău ├─────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Oneşti │ 1.000│
├────┼──────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
│ 3│Bihor │Oradea │ 4.000│
├────┼──────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
│ 4│Botoşani │Botoşani │ 3.000│
├────┼──────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
│ 5│Brăila │Brăila │ 3.000│
├────┼──────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
│ 6│Buzău │Buzău │ 3.800│
├────┼──────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
│ 7│Caraş Severin │Reşiţa │ 3.800│
├────┼──────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
│ 8│Constanţa │Constanţa │ 3.000│
├────┼──────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
│ 9│Dâmboviţa │Târgovişte │ 1.500│
├────┼──────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
│ 10│Galaţi │Galaţi │ 4.900│
├────┼──────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
│ 11│Giurgiu │Giurgiu │ 1.400│
├────┼──────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Brad │ 6.000│
│ 12│Hunedoara ├─────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Lupeni │ 2.000│
├────┼──────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Iaşi │ 12.000│
│ 13│Iaşi ├─────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Paşcani │ 1.500│
├────┼──────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
│ 14│Olt │Caracal │ 3.000│
├────┼──────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Suceava │ 2.000│
│ 15│Sucreava ├─────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Vatra Dornei │ 1.500│
├────┼──────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Alexandria │ 1.200│
│ 16│Teleorman ├─────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Turnu Măgurele │ 800│
├────┼──────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
│ 17│Timiş │Timişoara │ 4.500│
├────┼──────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
│ 18│Vrancea │Focşani │ 6.000│
├────┴──────────────────┴─────────────────────┼─────────────┤
│ TOTAL │ 76.800│
└─────────────────────────────────────────────┴─────────────┘    ANEXA 7


         Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
              pentru echilibrarea bugetelor locale,
         pe anul 2012, pentru achitarea arieratelor

                                              - mii lei -
┌────┬──────────────────────────────────────┬─────────────┐
│Nr. │ │ Suma │
│crt.│ Judeţul │ alocată │
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │TOTAL │ 200.000│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │ALBA │ 3.062│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 2 │ARAD │ 4.346│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 3 │ARGEŞ │ 4.882│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 4 │BACĂU │ 6.860│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 5 │BIHOR │ 5.578│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 6 │BISTRIŢA - NĂSĂUD │ 3.483│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 7 │BOTOŞANI │ 7.129│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 8 │BRAŞOV │ 3.901│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 9 │BRĂILA │ 3.836│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 10 │BUZĂU │ 5.506│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 11 │CARAS-SEVERIN │ 4.834│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 12 │CĂLĂRAŞI │ 4.736│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 13 │CLUJ │ 4.219│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 14 │CONSTANŢA │ 4.932│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 15 │COVASNA │ 2.590│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 16 │DÂMBOVIŢA │ 5.770│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 17 │DOLJ │ 6.302│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 18 │GALAŢI │ 5.226│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 19 │GIURGIU │ 3.802│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 20 │GORJ │ 3.435│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 21 │HARGHITA │ 4.175│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 22 │HUNEDOARA │ 4.197│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 23 │IALOMIŢA │ 3.853│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 24 │IAŞI │ 6.985│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 25 │ILFOV │ 1.160│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 26 │MARAMUREŞ │ 6.033│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 27 │MEHEDINŢI │ 3.584│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 28 │MUREŞ │ 5.062│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 29 │NEAMŢ │ 7.556│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 30 │OLT │ 5.891│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 31 │PRAHOVA │ 5.252│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 32 │SATU-MARE │ 3.832│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 33 │SĂLAJ │ 3.081│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 34 │SIBIU │ 3.186│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 35 │SUCEAVA │ 10.147│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 36 │TELEORMAN │ 5.843│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 37 │TIMIŞ │ 4.732│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 38 │TULCEA │ 4.009│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 39 │VASLUI │ 7.214│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 40 │VÂLCEA │ 4.491│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 41 │VRANCEA │ 5.288│
└────┴──────────────────────────────────────┴─────────────┘    ANEXA 8

              Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
                  echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2012,
            pentru achitarea arieratelor provenite din derularea
             Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul
               rural, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006

                                              - mii lei -
┌────┬──────────────────────────────────────┬─────────────┐
│Nr. │ │ Suma │
│crt.│ Judeţul │ alocată │
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │TOTAL │ 100.000│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │ALBA │ 1.872│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 2 │ARAD │ 203│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 3 │ARGEŞ │ 407│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 4 │BACĂU │ 3.615│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 5 │BIHOR │ 3.021│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 6 │BISTRIŢA - NĂSĂUD │ 911│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 7 │BOTOŞANI │ 224│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 8 │BRAŞOV │ 364│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 9 │BRĂILA │ 2.210│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 10 │BUZĂU │ 1.732│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 11 │CARAS-SEVERIN │ 2.995│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 12 │CĂLĂRAŞI │ 1.605│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 13 │CLUJ │ 1.956│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 14 │CONSTANŢA │ 3.333│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 15 │COVASNA │ 1.868│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 16 │DÂMBOVIŢA │ 593│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 17 │DOLJ │ 9.796│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 18 │GALAŢI │ 2.537│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 19 │GIURGIU │ 2.063│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 20 │GORJ │ 6.091│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 21 │HARGHITA │ 1.331│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 22 │HUNEDOARA │ 934│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 23 │IALOMIŢA │ 1.642│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 24 │IAŞI │ 2.310│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 25 │MARAMUREŞ │ 33│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 26 │MEHEDINŢI │ 520│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 27 │MUREŞ │ 4.874│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 28 │NEAMŢ │ 138│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 29 │OLT │ 6.088│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 30 │PRAHOVA │ 311│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 31 │SATU-MARE │ 991│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 32 │SĂLAJ │ 935│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 33 │SIBIU │ 924│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 34 │SUCEAVA │ 2.018│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 35 │TELEORMAN │ 11.755│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 36 │TIMIŞ │ 3.290│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 37 │TULCEA │ 527│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 38 │VASLUI │ 2.955│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 30 │VÂLCEA │ 6.999│
├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 40 │VRANCEA │ 4.029│
└────┴──────────────────────────────────────┴─────────────┘    ANEXA 9

             Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
             echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2012, pentru
           achitarea arieratelor provenite din derularea Programului
       privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor
         de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă,
    canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile
          administrativ-teritoriale cu resurse turistice potrivit
                     Hotărârii Guvernului nr. 577/1997

┌────┬───────────────────────────────────────┬──────────────┐
│Nr. │ │ Suma │
│crt.│ Judeţul │ alocată │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ │TOTAL │ 50.000│
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 1│ARAD │ 3.972│
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 2│ARGEŞ │ 2.000│
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 3│BACĂU │ 476│
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 4│BIHOR │ 1.599│
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 5│BISTRIŢA-NĂSĂUD │ 634│
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 6│BOTOŞANI │ 500│
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 7│BRAŞOV │ 3.114│
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 8│BRĂILA │ 2.566│
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 9│BUZĂU │ 340│
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 10│CĂLĂRAŞI │ 350│
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 11│COVASNA │ 201│
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 12│DOLJ │ 200│
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 13│GIURGIU │ 4.150│
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 14│GORJ │ 940│
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 15│ILFOV │ 1.000│
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 16│MARAMUREŞ │ 1.268│
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 17│MEHEDINŢI │ 250│
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 18│MUREŞ │ 983│
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 19│NEAMŢ │ 350│
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 20│OLT │ 7.340│
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 21│PRAHOVA │ 116│
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 22│SATU-MARE │ 300│
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 23│SĂLAJ │ 2.180│
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 24│SUCEAVA │ 1.550│
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 25│TIMIŞ │ 270│
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 26│TULCEA │ 764│
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 27│VASLUI │ 500│
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 28│VÂLCEA │ 9.617│
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 29│VRANCEA │ 2.470│
└────┴───────────────────────────────────────┴──────────────┘    ANEXA 10


    CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SANĂTATE

                                     BUGETUL
             fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
                                   pe anul 2012


                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│0001 05 │VENITURI - TOTAL │ 136.424│
│0002 05 │I.VENITURI CURENTE │ 47.989│
│2000 05 │B.CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │ 47.989│
│2005 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │ 47.989│
│ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ │
│ │datorate de angajatori │ 47.989│
│ 02 │Contribuţii pentru asigurări sociale de sănătate │ │
│ │datorate de persoanele aflate în şomaj │ 41.565│
│ 05 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii datorate │ │
│ │de persoanele aflate în şomaj │ 6.424│
│ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate │ │
│ │de asiguraţi │ -64.775│
│ 02 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate │ │
│ │de persoane care realizează venituri din activităţi │ -64.775│
│ │independente şi alte activităţi şi persoanele care nu │ │
│ │realizează venituri │ │
│ 16 │Contribuţia individuală de asigurări sociale de │ │
│ │sănătate datorată de persoanele care realizează │ │
│ │venituri din drepturi de proprietate intelectuală │ 6.000│
│ 17 │Contribuţia individuală de asigurări sociale de │ │
│ │sănătate datorată de persoanele care realizează │ │
│ │venituri din activităţi desfăşurate în baza contrac- │ │
│ │telor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului │ │
│ │civil, precum şi a contractelor de agent │ 24.500│
│ 18 │Contribuţia individuală de asigurări sociale de │ │
│ │sănătate datorată de persoanele care realizează │ │
│ │venituri din activitatea de expertiză contabilă şi │ │
│ │tehnică, judiciară şi extrajudiciară │ 150│
│ 19 │Contribuţia individuală de asigurări sociale de │ │
│ │sănătate datorată de persoanele care realizează │ │
│ │venitul obţinut dintr-o asociere cu o microîntreprin- │ │
│ │dere care nu generează o persoană juridică │ 10│
│ 20 │Contribuţia individuală de asigurări sociale de │ │
│ │sănătate datorată de persoanele care realizează │ │
│ │venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului │ │
│ │pe venit, din asocierile fără personalitate juridică │ 65│
│ 21 │Contribuţia individuală de asigurări sociale de │ │
│ │sănătate datorate de persoanele care realizează │ │
│ │venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului │ │
│ │pe venit, din activităţi agricole │ 34.050│
│3605 │DIVERSE VENITURI │ -892│
│ 50 │Alte venituri │ -892│
│3705 │TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENŢIILE │ 892│
│ 01 │Donaţii şi sponsorizări │ 892│
│4100 05 │IV SUBVENŢII │ 88.435│
│4200 05 │SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE│ 88.435│
│4205 │SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT │ 85.175│
│ 23 │Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane │ │
│ │care execută o pedeapsa privativă de libertate sau │ │
│ │arest preventiv │ -200│
│ 26 │Subvenţii primite de bugetul fondului naţional unic │ │
│ │de asigurări sociale de sănătate │ 87.787│
│ 27 │Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele│ │
│ │aflate în concediu pentru creşterea copilului │ -3.412│
│ 53 │Sume alocate din bugetul de stat, altele decât cele de│ │
│ │echilibrare, prin bugetul Ministerului Sănătăţii │ 1.000│
│4305 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 3.260│
│ 02 │Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane │ │
│ │care execută o pedeapsă privativă de │ │
│ │libertate sau arest preventive │ 3.350│
│ 03 │Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele│ │
│ │aflate în concediu pentru creşterea copilului │ -90│
│5005 │CHELTUIELI-TOTAL │ 136.424│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 156.424│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 150.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 6.424│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -20.000│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -20.000│
│6600 05 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 136.424│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 156.424│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 150.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 6.424│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -20.000│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -20.000│
│6605 │SĂNĂTATE │ 130.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 150.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 150.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -20.000│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -20.000│
│6805 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 6.424│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.424│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 6.424│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘


                                 -------Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016