Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 54 din 29 mai 2013  privind unele masuri pentru reorganizarea prin divizare partiala a Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare Drobeta-Turnu Severin si infiintarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleara - RATEN    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA DE URGENTA nr. 54 din 29 mai 2013 privind unele masuri pentru reorganizarea prin divizare partiala a Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare Drobeta-Turnu Severin si infiintarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleara - RATEN

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 20 iunie 2013
    Având în vedere problemele deosebite cu care se confruntă în prezent Sucursala ROMAG PROD şi Sucursala ROMAG-TERMO, care afectează şi buna funcţionare a celor două sucursale SCN şi SITON, blocajul financiar la nivelul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin, cât şi la nivelul sucursalelor constând în blocarea conturilor şi împiedicarea activităţilor care privesc securitatea nucleară,
    întrucât este necesară adoptarea unor măsuri urgente pentru a evita destabilizarea activităţii celor două sucursale, SCN şi SITON, cu consecinţe ireversibile asupra activităţilor legate de securitatea instalaţiilor nucleare,
    întrucât neadoptarea acestor măsuri conduce la imposibilitatea asigurării cu utilităţi şi materiale necesare operării instalaţiilor nucleare şi poate avea în cel mai scurt timp efecte ireversibile asupra securităţii nucleare,
    urgenţa adoptării acestei măsuri este dată de necesitatea asigurării fondurilor financiare în vederea continuării activităţii, SCN Piteşti operând instalaţii nucleare şi SITON Bucureşti fiind proiectantul general al tuturor obiectivelor nucleare din programul nuclear naţional,
    deoarece aceste măsuri privind reorganizarea RAAN Drobeta-Turnu Severin în vederea asigurării continuităţii activităţii SCN şi SITON constituie o situaţie extraordinară care nu mai poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. 1
    (1) Se înfiinţează regia autonomă de interes strategic Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, denumită în continuare RATEN, prin divizarea parţială a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin, denumită în continuare RAAN, fără încetarea existenţei acesteia, prin separarea activităţilor de cercetare, dezvoltare, inginerie tehnologică şi suport tehnic pentru energetica nucleară şi transmiterea acesteia către RATEN.
    (2) RATEN are în componenţă două sucursale, sucursala Institutul de Cercetări Nucleare Piteşti, ICN şi sucursala Centrul de Inginerie Tehnologică Obiective Nucleare Bucureşti Măgurele, CITON, prevăzute în anexa nr. 1.
    (3) RATEN are sediul în oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş.
    ART. 2
    (1) RATEN este persoană juridică română, sub autoritatea Ministerului Economiei, şi se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu Regulamentul de organizare şi funcţionare, prevăzut în anexa nr. 2.
    (2) Modificările şi completările Regulamentului de organizare şi funcţionare se fac numai prin hotărârea Consiliului de administraţie, pe bază de mandat aprobat de Ministerul Economiei.
    ART. 3
    RATEN are ca obiect principal de activitate dezvoltarea de tehnologii necesare asigurării suportului ştiinţific şi tehnic naţional pentru domeniul de energetică nucleară în vederea funcţionării în condiţii de securitate nucleară a instalaţiilor aferente domeniului, dezvoltarea de tehnologii pentru noi tipuri de reactori nucleari energetici de generaţie IV, pentru managementul combustibilului nuclear ars şi al deşeurilor radioactive, producţia de radioizotopi pentru medicină şi industrie, activităţi de cercetare ştiinţifică, proiectare şi inginerie tehnologică şi pregătirea specialiştilor în domeniul nuclear, dezvoltarea de specialitate în calitate de organizaţii tehnice suport ale administraţiei publice centrale, programe de informare publică, precum şi activităţi specifice cooperării internaţionale în domeniu.
    ART. 4
    Patrimoniul iniţial al RATEN este de 15.680.411,88 lei şi se constituie ca rezultat al divizării parţiale a patrimoniului RAAN prin preluarea părţii din activul şi pasivul patrimoniului RAAN aferent Sucursalei Cercetări Nucleare Piteşti, în valoare de 14.399.996,94 lei, şi respectiv cel aferent Sucursalei de Inginerie Tehnologică Obiective Nucleare Bucureşti Măgurele, SITON, în valoare de 1.280.414,94 lei, conform datelor din evidenţa contabilă de la data de 31 decembrie 2012.
    ART. 5
    (1) RATEN va prelua toate drepturile şi îşi va asuma toate obligaţiile aferente sucursalelor SCN şi SITON din cadrul RAAN şi se subrogă în drepturile şi obligaţiile ce decurg din raporturile juridice ale acestora cu terţii, inclusiv în litigiile în curs.
    (2) RATEN se subrogă în drepturile şi obligaţiile ce decurg din actele normative în vigoare şi din acordurile internaţionale privind activitatea RAAN, aferentă celor două sucursale SCN şi SITON, şi respectiv toate drepturile şi obligaţiile stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999 pentru aprobarea continuării şi finanţării activităţilor de cercetare-dezvoltare, aplicaţii şi inginerie tehnologică aferente suportului tehnic naţional pentru domeniul de energetică nucleară din cadrul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare, precum şi pentru aprobarea finanţării activităţilor specifice cooperării internaţionale în domeniul de energetică nucleară, aprobată prin Legea nr. 198/2000.
    (3) Autorizaţiile emise pentru RAAN Sucursala Cercetări Nucleare Piteşti sunt preluate de RATEN ca titular pentru activitatea sucursalei ICN şi îşi păstrează valabilitatea, cu respectarea actelor normative ale emitenţilor de autorizaţii. Autorizaţiile emise pentru RAAN Sucursala Inginerie Tehnologică Obiective Nucleare Bucureşti Măgurele sunt preluate de RATEN ca titular pentru activitatea sucursalei CITON şi îşi păstrează valabilitatea, cu respectarea actelor normative ale emitenţilor de autorizaţii.
    (4) Predarea-preluarea activului şi pasivului, de la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin se realizează prin protocol, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (5) RATEN administrează cu diligenţa unui bun proprietar bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea sa în condiţiile legii, bunuri proprietate privată a statului aflate în administrarea RATEN potrivit anexei nr. 3, precum şi alte bunuri dobândite în condiţiile legii.
    (6) Potrivit reglementărilor legale privind desfăşurarea activităţilor nucleare, ICN este obiectiv nuclear prin specificul activităţilor sale şi al instalaţiilor nucleare de interes naţional pe care le deţine. ICN administrează toate terenurile, infrastructura şi căile de acces necesare asigurării funcţionării sale în conformitate cu prevederile naţionale şi internaţionale referitoare la radioprotecţie, securitate nucleară, protecţie sanitară, protecţie fizică, situaţii de urgenţă şi protecţie a mediului înconjurător.
    ART. 6
    (1) RATEN este condusă de un consiliu de administraţie care are atribuţiile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare.
    (2) Conducerea executivă a RATEN este asigurată de un director general, care nu este preşedinte al consiliului de administraţie.
    ART. 7
    (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli al RATEN se aprobă în condiţiile legii.
    (2) Categoriile de venituri şi cheltuieli necesare finanţării activităţilor RATEN din contractele civile, de cercetare, de prestări de servicii, contracte internaţionale şi altele, inclusiv cele aferente activităţii desfăşurate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999, aprobată prin Legea nr. 198/2000, se cuprind în bugetul RATEN, beneficiar al lucrărilor contractate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999, aprobată prin Legea nr. 198/2000.
    (3) Fondurile prevăzute pentru RAAN în anul 2013, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999, aprobată prin Legea nr. 198/2000, în bugetul Ministerului Economiei, se transferă în bugetul RATEN.
    (4) RATEN poate beneficia de alocaţii de la buget pentru cheltuieli de capital, în condiţiile legii.
    (5) Finanţarea programelor de investiţii ale RATEN se asigură din surse proprii, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, şi din alte surse.
    ART. 8
    Sumele alocate de la bugetul de stat pentru realizarea programelor de investiţii majorează patrimoniul RATEN conform prevederilor legale, cu excepţia celor alocate domeniului public al statului.
    ART. 9
    Structura organizatorică a RATEN se aprobă de Consiliul de administraţie RATEN.
    ART. 10
    Personalul existent în sucursalele respective, de la data înfiinţării RATEN, va fi preluat şi îşi păstrează drepturile şi obligaţiile conform contractului colectiv de muncă încheiat, care rămâne în vigoare până la încheierea noilor contracte colective de muncă, potrivit prevederilor legale.
    ART. 11
    În termen de 60 de zile de la data înfiinţării RATEN, Ministerul Economiei va supune spre aprobare Guvernului proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, pentru includerea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea RATEN.
    ART. 12
    La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgentă, Hotărârea Guvernului nr. 365/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., a Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A. şi a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare prin reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 3 iulie 1998, cu modificările ulterioare, precum şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999 pentru aprobarea continuării şi finanţării activităţilor de cercetare-dezvoltare, aplicaţii şi inginerie tehnologică aferente suportului tehnic naţional pentru domeniul de energetică nucleară din cadrul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare, precum şi pentru aprobarea finanţării activităţilor specifice cooperării internaţionale în domeniul de energetică nucleară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 5 octombrie 1999, aprobată prin Legea nr. 198/2000, se modifică în mod corespunzător.

                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                            p. Ministrul economiei,
                                Adrian Ciocănea,
                                secretar de stat

                       Ministrul delegat pentru energie,
                                Constantin Niţă

                     Ministrul muncii, familiei, protecţiei
                       sociale şi persoanelor vârstnice,
                                Mariana Câmpeanu

                Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
                                 Daniel Chiţoiu

                        Ministrul delegat pentru buget,
                                  Liviu Voinea

                        p. Ministrul afacerilor externe,
                                 George Ciamba,
                                secretar de stat

                         Ministrul educaţiei naţionale,
                                 Remus Pricopie

                 Ministrul delegat pentru învăţământ superior,
                cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,
                             Mihnea Cosmin Costoiu

    Bucureşti, 29 mai 2013.
    Nr. 54.


    ANEXA 1

                                     LISTA
                       subunităţilor din structura Regiei
              Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară (RATEN)

┌───┬──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│Nr.│ │ │
│crt│ Denumirea │ Sediul │
├───┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │I. Subunităţi fără personalitate juridică │ │
│ │ - sucursale din RATEN │ │
├───┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 1.│Sucursala Institutul de Cercetări Nucleare│Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, │
│ │Piteşti - ICN │judeţul Argeş, cod poştal │
│ │ │115400 │
├───┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 2.│Sucursala Centrul de Inginerie Tehnologică│Măgurele, Str. Atomiştilor nr. │
│ │pentru Obiective Nucleare - CITON │409, judeţul Ilfov, cod poştal │
│ │ │077125 │
└───┴──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘    ANEXA 2

                                   REGULAMENT
                     de organizare şi funcţionare a Regiei
                  Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, denumită în continuare RATEN, este persoană juridică română aflată sub autoritatea Ministerului Economiei. RATEN se organizează şi funcţionează ca regie de interes strategic, respectând regimul juridic al regiilor autonome şi în conformitate cu actele normative în vigoare care guvernează activitatea de cercetare şi domeniul nuclear, precum şi cu prezentul regulament.
    (2) RATEN are sediul în Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş, şi preia de la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin (RAAN), cele două sucursale, Sucursala Cercetări Nucleare Piteşti (SCN) şi Sucursala Inginerie Tehnologică Obiective Nucleare Bucureşti Măgurele (SITON), denumite în continuare sucursala Institutul de Cercetări Nucleare Piteşti (ICN) şi sucursala Centrul de Inginerie Tehnologică Obiective Nucleare Bucureşti Măgurele (CITON).
    ART. 2
    Structura organizatorică a RATEN este aprobată de Consiliul de administraţie.

    CAP. II
    Scopul şi obiectul de activitate

    ART. 3
    (1) RATEN este înfiinţată în scopul desfăşurării activităţii de suport tehnic pentru energetica nucleară şi pentru a menţine şi dezvolta competenţa tehnică pe durata de funcţionare a instalaţiilor nucleare, în toate domeniile semnificative pentru securitatea nucleară a acestora. Prin potenţialul tehnic de specialitate, RATEN va promova, menţine şi dezvoltă standardul calitativ al activităţilor specifice acestui domeniu, participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului şi la realizarea, cu prioritate, a obiectivelor ştiinţifice şi tehnice ale Programelor naţionale aprobate de Guvern.
    (2) RATEN are ca obiect principal de activitate dezvoltarea de tehnologii necesare asigurării suportului ştiinţific şi tehnic naţional pentru domeniul de energetică nucleară în vederea funcţionării în condiţii de securitate nucleară a instalaţiilor aferente domeniului, dezvoltarea de tehnologii pentru noi tipuri de reactori nucleari energetici de generaţie IV şi pentru managementul combustibilului nuclear ars şi al deşeurilor radioactive, producţia de radioizotopi pentru medicină şi industrie, activităţi de cercetare ştiinţifică, proiectare şi inginerie tehnologică, pregătirea specialiştilor în domeniul nuclear, dezvoltarea de servicii de specialitate în calitate de organizaţii tehnice suport ale administraţiei publice centrale, programe de informare publică, precum şi activităţi specifice cooperării internaţionale în domeniu.
    (3) RATEN asigură îndeplinirea prevederilor legale preluând de la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin responsabilităţile cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999 pentru aprobarea continuării şi finanţării activităţilor de cercetare-dezvoltare, aplicaţii şi inginerie tehnologică aferente suportului tehnic naţional pentru domeniul de energetică nucleară din cadrul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare, precum şi pentru aprobarea finanţării activităţilor specifice cooperării internaţionale în domeniul de energetică nucleară, aprobată prin Legea nr. 198/2000.
    (4) La data intrării în vigoare a prezentului regulament, RATEN preia toate drepturile şi este ţinută de toate obligaţiile Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin în ceea ce priveşte prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999, aprobată prin Legea nr. 198/2000, şi aferente activităţilor preluate.
    (5) Sucursalele ICN şi CITON preiau toate obligaţiile legale prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999, aprobată prin Legea nr. 198/2000, aferente activităţilor fiecăreia, şi, de asemenea, îşi menţin drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile în aplicarea prevederilor legale, contractelor şi acordurilor internaţionale, avizelor, certificatelor, autorizaţiilor de funcţionare existente la data prezentului regulament.
    ART. 4
    Obiectul de activitate al RATEN asigură respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999, aprobată prin Legea nr. 198/2000, şi cuprinde, în principal, următoarele categorii de activităţi:

    A. Activităţi de cercetare-dezvoltare
    1. Activităţi de cercetare-dezvoltare, aplicaţii şi inginerie tehnologică aferente suportului tehnic naţional pentru domeniul de energetică nucleară, precum şi lucrările specifice cooperării internaţionale în domeniu prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999, aprobată prin Legea nr. 198/2000:
    1.1. studii şi lucrări-suport pentru fizica reactorului tip Candu 6 în România;
    1.2. analize, dezvoltare de metode, coduri de calcul şi asistenţă tehnică pentru securitate nucleară;
    1.3. inspecţie, mentenanţă şi testări de echipamente pentru centrale nuclearelectrice, dezvoltare de metode, proiectare şi realizare de echipamente pentru efectuarea inspecţiilor în serviciu a canalului de combustibil;
    1.4. analiza comportării în condiţii normale de exploatare şi în cazul accidentelor a combustibililor nucleari;
    1.5. analiza comportării componentelor şi materialelor structurale în timpul funcţionării instalaţiilor nucleare;
    1.6. sisteme de manevrare combustibil şi sisteme de proces;
    1.7. management deşeuri radioactive şi combustibil nuclear ars până la depozitarea finală;
    1.8. analiza evenimentelor de exploatare;
    1.9. radioprotecţia şi protecţia mediului;
    1.10. creşterea performanţelor reactorului de cercetare TRIGA Piteşti şi extinderea gamei de producţie de radioizotopi pentru medicină;
    1.11. elaborarea tehnologiilor de iradiere, calificarea şi recalificarea la mediu a materialelor şi componentelor din sistemul de securitate nucleară a centralei;
    1.12. evaluarea efectelor îmbătrânirii componentelor instalaţiilor nucleare asupra securităţii nucleare;
    1.13. informatizarea activităţilor nucleare;
    1.14. indigenizarea proiectelor de licenţă;
    1.15. studii şi analize independente ale documentaţiilor din domeniul de energetică nucleară;
    1.16. studii, proiecte şi analize specifice privind apa grea;
    1.17. funcţionarea instalaţiilor nucleare-suport;
    1.18. deţinerea şi întreţinerea în condiţii de asigurare a calităţii a Documentaţiei de licenţă şi know-how pentru reactorul tip Candu 6 în România;
    1.19. lucrări comune cu parteneri externi pentru punerea în aplicare a acordurilor de cooperare internaţională din domeniu, la care România este parte.
    2. Activităţi de cercetare-dezvoltare tehnologică şi inovare aferente energiei nucleare în domeniile:
    a) securitate nucleară;
    b) fizica reactorilor nucleari;
    c) materiale nucleare;
    d) canal de combustibil;
    d) combustibili nucleari şi ciclu combustibil;
    e) sistem de manevrare combustibil;
    f) gestionare deşeuri radioactive şi combustibil ars în condiţii de securitate nucleară;
    g) radioprotecţie;
    h) protecţia mediului;
    i) generator de abur;
    j) sisteme de proces şi echipamente;
    k) chimie circuite;
    l) instrumentaţie şi control;
    m) analiza de evenimente de exploatare CNE;
    n) reactori nucleari avansaţi şi de generaţie IV;
    o) asigurarea şi creşterea performanţelor reactorului ICN;
    p) tehnologii de iradiere şi radioizotopi;
    r) informatizare activităţi nucleare;
    s) apa grea şi tritiu;
    t) aplicaţii ale tehnicilor nucleare;
    u) suport pentru cooperarea internaţională.
    3. Activităţi în cadrul Programelor naţionale de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică. RATEN efectuează cercetări fundamentale şi aplicative, de interes public şi interes naţional privind:
    a) metode, tehnologii şi mijloace de măsurare şi control pentru verificarea caracteristicilor de calitate prin procedee specifice tehnicii de măsurare;
    b) sisteme informatizate de control şi asigurare a calităţii, specifice ingineriei calităţii;
    c) concepte şi metode destinate creşterii competitivităţii, creşterii fiabilităţii şi capabilităţii proceselor industriale;
    d) igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului;
    e) elaborări de standarde şi norme specifice domeniului;
    f) dezafectarea instalaţiilor nucleare.

    B. Activităţi conexe dezvoltării tehnologice
    1. dezvoltarea de tehnologii în domeniul nuclear;
    2. elaborarea de studii, evaluări, proiecte, documentaţii-suport pentru toate categoriile de deşeuri nucleare în legătură cu impactul local şi global asupra mediului;
    3. întocmirea de rapoarte şi expertize de management al riscului pentru încheierea contractelor de asigurări;
    4. dezvoltarea de metode şi tehnologii pentru tratarea, condiţionarea şi depozitarea deşeurilor radioactive, pentru decontaminarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi reducerea impactului asupra mediului înconjurător;
    5. calificarea la mediu (specific obiectivului nuclear) a produselor şi echipamentelor proprii, cât şi a celor produse de terţi pentru centrala nucleară;
    6. antreprenor general pentru lucrări complexe din domeniul de activitate;
    7. dezvoltarea şi aplicarea de tehnologii pentru inspecţia şi întreţinerea sistemelor/echipamentelor centralelor nucleare şi pentru instalaţiile nucleare proprii; reparaţii componente nucleare şi industriale;
    8. dezvoltarea tehnologiilor de execuţie şi de testare a combustibilului nuclear, echipamentelor destinate centralelor nucleare, componentelor de canal combustibil, sculelor şi dispozitivelor de intervenţie în activităţi de inspecţie, întreţinere, reparaţii în centralele nucleare;
    9. elaborarea de nanotehnologii în vederea îmbunătăţirii materialelor de uz nuclear;
    10. testări în reactor şi în afara reactorului a materialelor nucleare, combustibilului nuclear şi echipamentelor nucleare, analize şi evaluări de materiale, încercări nedistructive, activităţi în laboratoare acreditate;
    11. asimilarea de sisteme şi echipamente nucleare şi producţia de tipuri noi de combustibil nuclear; producere combustibil nuclear experimental;
    12. concepţie, proiectare, execuţie, testare şi omologare roboţi industriali şi manipulatoare pentru domeniul nuclear şi alte domenii;
    13. execută componente/piese metalice/plastic, compozite;
    14. realizarea de aplicaţii ale tehnicilor nucleare în industrie, medicină şi alte sectoare ale economiei, inclusiv asimilarea/producţia de surse de radiaţii;
    15. prestarea de servicii ştiinţifice şi tehnologice;
    16. servicii de specialitate pentru punerea în funcţiune a centralelor nucleare şi pentru asigurarea exploatării în condiţii economice şi de securitate nucleară, suport tehnic;
    17. iradieri de ţinte şi producţie de radioizotopi pentru aplicaţii industriale şi medicale;
    18. încercări de iradiere pe materiale nucleare şi elemente combustibile în condiţii staţionare şi tranzitorii, examinări postiradiere;
    19. elaborare de metode de investigare nedistructivă (ultrasunete, RX, curenţi turbionari) a integrităţii structurale a materialelor;
    20. dezvoltare sisteme şi detectori de monitorizare a dozelor de radiaţii şi sisteme de calcul pentru simularea dispersiei în mediul ambiant a radionuclizilor emişi în timpul accidentelor nucleare;
    21. comercializarea energiei electrice şi termice pentru uz industrial;
    22. producerea şi comercializarea de apă industrială, potabilă, apă tratată, apă demineralizată;
    23. microproducţie de echipamente, dotaţii şi piese de schimb pentru instalaţii nucleare şi convenţionale;
    24. expertize, testări, consultanţă, asistenţă tehnică, audit, inspecţii, măsurători, recepţii în domeniul calităţii de produse/servicii, al exploatării instalaţiilor, al punerii în funcţiune, proiectarea şi executarea lucrărilor de investiţii, reparaţii, retehnologizări şi modernizări în domeniul de activitate şi pentru terţi; elaborarea de standarde şi norme;
    25. desfăşurarea programelor pentru reducerea impactului instalaţiilor sale asupra mediului înconjurător, în limita nivelului tehnic al acestora şi pentru reducerea noxelor;
    26. activităţi specifice şi servicii în domeniul protecţiei şi securităţii muncii, sănătăţii personalului, precum şi al prevenirii şi stingerii incendiilor;
    27. prestare de servicii la consumatorii de energie electrică şi termică, inclusiv realizarea de investiţii la consumatori pentru utilizarea în condiţii de eficienţă.
    28. efectuarea de analize de risc, studii şi analize de impact asupra mediului, rapoarte de expertiză, memorii tehnice, în vederea obţinerii de autorizaţii în domeniul de activitate şi pentru terţi;
    29. transportul personalului propriu la/de la locul de muncă;
    30. efectuarea şi prestarea activităţilor de transport de mărfuri şi de persoane cu mijloace proprii sau închiriate;
    31. paza şi protecţia patrimoniului unităţii cu mijloace proprii şi prin terţi;
    32. realizarea sistemului propriu informatic şi de telecomunicaţii şi prestări de servicii în domeniul informatic şi al telecomunicaţiilor;
    32. închiriere de spaţii, terenuri şi bunuri ale unităţii unor persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii;
    33. închiriere de spaţiu, terenuri şi bunuri pentru folosinţa proprie;
    34. gestionarea brevetelor şi a documentelor privind protecţia proprietăţii intelectuale pentru care regia este titulară;
    35. organizarea pentru personalul propriu de activităţi sociale, culturale, medicale, farmaceutice, turistice şi sportive.
    36. participare la proceduri de achiziţii publice de produse, servicii şi lucrări în domeniul energiei nucleare;
    37. proiectare de sistem, construcţii civile şi echipamente;
    38. studii de fezabilitate, proiecte de construcţii-montaj şi de echipamente pentru domeniul nuclear şi nenuclear;
    39. intermedieri şi distribuţii de licenţe;
    40. activităţi de reclamă şi promovare a produselor proprii, participarea la târguri şi expoziţii.

    C. Exploatarea instalaţiilor nucleare, întreţinerea şi repararea acestora. Lucrări la terţi în instalaţii nucleare
    - Producerea, utilizarea, transportul, depozitarea, deţinerea, construirea şi experimentarea, instalarea, montarea, desfacerea, verificarea, repararea, întreţinerea instalaţiilor care conţin materiale radioactive, cât şi aprovizionarea de materiale radioactive, instalaţii nucleare şi componente.

    D. Analize independente de securitate
    1. evaluarea sistematică a securităţii înainte de construirea şi punerea în funcţiune a unei instalaţii nucleare şi pe toată durata de viaţă a acesteia;
    2. verificarea prin analiză, supraveghere, testare şi inspectare pentru a se asigura că starea fizică şi exploatarea unei instalaţii nucleare continuă să fie conformă cu concepţia acesteia, cu cerinţele normelor naţionale de securitate aplicabile şi cu limitele şi condiţiile de exploatare;
    3. alte activităţi pentru efectuarea de analize independente de securitate.

    E. Activitatea de formare şi specializare profesională, pregătirea de doctoranzi în domeniul propriu de activitate pentru personalul propriu şi terţi din ţară şi străinătate

    F. Activităţi de editare şi tipărire a publicaţiilor de specialitate
    a) editare de lucrări cu caracter tehnic şi ştiinţific;
    b) studii, rapoarte, sinteze şi alte publicaţii în domeniul propriu de activitate.

    G. Activităţi privind deservirea fabricaţiei
    a) activitatea de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării din domeniul energeticii nucleare;
    b) valorificarea rezultatelor cercetărilor din domeniul energeticii nucleare.

    H. Activitatea de execuţie în vederea susţinerii cercetării şi dezvoltării tehnologice în domeniu prin realizarea de modele experimentale şi prototipuri, precum şi pentru expoziţii de profil

    I. RATEN poate efectua şi activităţi de import-export potrivit legii

    J. Activităţi în învăţământul superior, prin:
    a) elaborare documentaţie - suport cursuri;
    b) cursuri tematice;
    c) dotare laboratoare.

    K. Activităţi asociative, prin:
    - organizaţii profesionale.

    L. Activităţi de cooperare internaţională, cuprinzând:
    a) colaborări tehnico-ştiinţifice internaţionale;
    b) organizarea de manifestări tehnico-ştiinţifice internaţionale;
    c) participări la burse de studii, specializare şi doctorat;
    d) participări la foruri de coordonare tehnico-ştiinţifică;
    e) cooperare cu institute de cercetare din străinătate prin schimb de rezultate şi proiecte comune;
    f) participarea cu oferte în domeniul energiei nucleare la licitaţii internaţionale.
    Activităţile menţionate la punctele A-L pot fi efectuate şi în cadrul unor contracte/cooperări, acorduri, programe internaţionale.
    În cadrul obiectului său de activitate RATEN participă şi/sau colaborează la obiectivele de cercetare-dezvoltare privind apărarea naţională şi îşi poate diversifica serviciile în scopul creşterii resurselor financiare.

    CAP. III
    Patrimoniul

    ART. 5
    Patrimoniul iniţial al RATEN este de 15.680.411,88 lei şi se constituie ca rezultat al divizării parţiale a patrimoniului RAAN prin preluarea părţii din patrimoniul RAAN aferent Sucursalei Cercetări Nucleare Piteşti (SCN), în valoare de 14.399.996,94 lei, şi, respectiv, cel aferent Sucursalei de Inginerie Tehnologică Obiective Nucleare Bucureşti Măgurele (SITON), în valoare de 1.280.414,94 lei, conform datelor din evidenţa contabilă de la data de 31 decembrie 2012.
    ART. 6
    (1) RATEN administrează, cu diligenţa unui bun proprietar, bunuri proprietate publică, precum şi alte bunuri dobândite în condiţiile legii. Bunurile proprietate publică, precum şi cele dobândite, inclusiv cele constituite ulterior conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999, aprobată prin Legea nr. 198/2000, se află în administrarea RATEN şi se evidenţiază distinct în patrimoniul acesteia, ele urmând regimul juridic aplicabil prevăzut de lege.
    (2) Prin specificul lor, instalaţiile de bază ale RATEN, sucursala ICN, precum: Reactorul nuclear TRIGA, Staţia de iradiere gamma de mare activitate, Laboratorul de examinare post-iradiere, Staţia de tratare deşeuri radioactive, Standul de testare echipamente şi combustibil nuclear, Standul de testare maşina de încărcat descărcat combustibil nuclear, Staţia de epurare ape industriale sunt instalaţii speciale, unele făcând parte din infrastructura critică, sunt de interes naţional şi urmează regimul juridic aplicabil pentru bunuri proprietate publică a statului.
    (3) Potrivit reglementărilor legale privind desfăşurarea activităţilor nucleare, RATEN, sucursala ICN, este obiectiv nuclear prin specificul activităţilor sale şi al instalaţiilor nucleare de interes naţional pe care le deţine. RATEN, sucursala ICN, administrează toate terenurile, infrastructura şi căile de acces necesare asigurării funcţionarii sale în conformitate cu prevederile naţionale şi internaţionale referitoare la radioprotecţie, securitate nucleară, protecţie sanitară, protecţie fizică, situaţii de urgenţă şi protecţie a mediului înconjurător.
    (4) Rezultatele cercetărilor concretizate în active corporale şi necorporale, efectuate şi finalizate din fonduri proprii sau din alte fonduri, cu excepţia celor publice, sunt bunuri dobândite, dacă prin contract nu se prevede altfel, şi se înregistrează în evidenţa contabilă a unităţii care le-a realizat.
    (5) Rezultatele cercetărilor obţinute în baza derulării unui contract finanţat din fonduri publice aparţin RATEN, în calitate de persoană juridică executantă, şi ordonatorului principal de credite, în egală măsură, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel. Administrarea, înregistrarea în evidenţa contabilă a RATEN, precum şi înstrăinarea, închirierea sau concesionarea şi casarea rezultatelor cercetărilor obţinute în baza derulării unui contract finanţat din fonduri publice se fac potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Tehnologiile dezvoltate şi rezultatele obţinute în urma testelor bazate pe activităţile cuprinse în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999, aprobată prin Legea nr. 198/2000, se includ în patrimoniul RATEN ca bunuri din domeniul public al statului şi vor sta la baza raportărilor prin care România este angajată în convenţii internaţionale.
    (7) În exercitarea drepturilor sale, RATEN posedă şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul său şi, după caz, dispune de acestea, în condiţiile legii, în scopul realizării obiectului său de activitate, beneficiind de rezultatele utilizării acestora.
    (8) Patrimoniul RATEN poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.

    CAP. IV
    Structura organizatorică şi funcţională

    ART. 7
    Structura organizatorică a Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară se aprobă de Consiliul de administraţie, inclusiv înfiinţarea de noi subunităţi fără personalitate juridică. Regulamentele de organizare şi funcţionare ale subunităţilor se aprobă de către Consiliul de administraţie.
    De asemenea, Consiliul de administraţie stabileşte relaţiile subunităţilor în cadrul regiei autonome şi cu terţii şi le acordă împuternicire de reprezentare în domeniile: tehnic, economic, comercial, financiar, juridic etc.
    ART. 8
    Modul de organizare şi structura subunităţilor componente, precum şi atribuţiile direcţiilor din structura regiei autonome se stabilesc de către Consiliul de administraţie al Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară.
    ART. 9
    Subunităţile fără personalitate juridică răspund în faţa Consiliului de administraţie al RATEN de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor şi competenţelor încredinţate de acesta prin hotărârile şi deciziile de delegare, precum şi de realizarea sarcinilor rezultate din programele de activitate şi de funcţionare.

    CAP. V
    Organele de conducere ale RATEN

    ART. 10
    Conducerea RATEN se asigură prin:
    - Consiliul de administraţie;
    - directorul general.
    ART. 11
    (1) Consiliul de administraţie al RATEN este format din 7 persoane, după cum urmează:
    - preşedinte;
    - directorul general al regiei;
    - reprezentanţi ai Ministerului Economiei;
    - reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor;
    - persoane cu experienţă în managementul exploatării instalaţiilor nucleare şi al cercetării în domeniul nuclear.
    (2) Membrii Consiliului de administraţie se numesc de autoritatea publică tutelară şi de Ministerul Finanţelor Publice, în cazul reprezentantului acestei instituţii. Cu excepţia primilor administratori, desemnarea administratorilor se face în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
    ART. 12
    Durata mandatului membrilor Consiliului de administraţie nu poate depăşi 4 ani.
    ART. 13
    Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului regulament de funcţionare.
    ART. 14
    Atribuţiile, răspunderile şi competenţele Consiliului de administraţie sunt următoarele:
    15.1. aprobă direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare a regiei autonome;
    15.2. verifică funcţionarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile şi realizarea planificării financiare;
    15.3. aprobă structura organizatorică şi funcţională a regiei;
    15.4. aprobă înfiinţarea şi desfiinţarea subunităţilor, precum şi structura organizatorică a acestora;
    15.5. hotărăşte cu privire la investiţiile care urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate, care se finanţează din surse proprii, din alocaţii bugetare şi din alte surse;
    15.6. propune, potrivit reglementărilor legale, investiţiile a căror aprobare este în competenţa altor organe;
    15.7. avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al RATEN şi îl înaintează pentru aprobare.
    15.8. răspunde de administrarea legală şi eficientă a întregului patrimoniu al regiei autonome;
    15.9. aprobă înstrăinarea bunurilor mobile ale regiei autonome, în limita prevederilor legale;
    15.10. aprobă preţurile pentru proiectele majore;
    15.11. aprobă utilizarea fondului valutar;
    15.12. aprobă colaborarea, cooperarea sau asocierea, conform legii, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, în limita cheltuielilor;
    15.13. asigură şi răspunde de respectarea reglementărilor legale privind protecţia mediului înconjurător;
    15.14. stabileşte nivelurile de salarizare a personalului şi negociază contractul colectiv de muncă în limita cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli;
    15.15. aprobă orice alte probleme privind activitatea regiei, cu excepţia celor date, potrivit legii, în competenţa altor organe;
    15.16. numeşte şi revocă, după caz, directorul general şi directorii direcţiilor din executivul regiei.
    ART. 15
    Trimestrial şi anual, Consiliul de administraţie prezintă Ministerului Economiei un raport asupra activităţii în perioada expirată şi asupra programului de activitate pentru perioada în curs.
    ART. 16
    Directorul general al regiei conduce activitatea curentă a acesteia şi reprezintă regia autonomă în relaţiile cu organele statului, precum şi cu persoanele fizice sau juridice.
    De asemenea, directorul general al regiei angajează şi concediază personalul aparatului propriu şi numeşte, prin decizie, directorii sucursalelor, pe baza rezultatelor concursului şi cu respectarea reglementărilor specifice în domeniul nuclear.

    CAP. VI
    Bugetul de venituri şi cheltuieli şi administrarea acestuia. Relaţii financiare

    ART. 18
    RATEN îşi desfăşoară activitatea în baza bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat în condiţiile legii.
    ART. 19
    Operaţiunile de încasări şi plăţi ale RATEN se efectuează prin conturi deschise la bănci cu sediul în România.

    CAP. VII
    Relaţii şi sucursalele

    ART. 20
    (1) Respectarea cerinţelor tehnice şi de specialitate prevăzute în acordurile internaţionale la care România este parte semnatară, se realizează de către RATEN prin respectarea standardelor şi normativelor nucleare şi a celor privind protecţia mediului, pe baza de surse financiare proprii şi surse atrase.
    (2) În realizarea obiectului de activitate, RATEN şi sucursalele sale sunt abilitate, în conformitate cu prezentul act normativ, să consulte şi să utilizeze documentaţiile de licenţă ale produselor, instalaţiilor şi echipamentelor cu caracter nuclear deţinute de partenerii din ţară, cu respectarea clauzelor de confidenţialitate şi altor asemenea cuprinse în contractele de licenţă.
    ART. 21
    Organigramele sucursalelor se aprobă de către directorul general al regiei.
    ART. 22
    RATEN se subrogă în drepturile şi obligaţiile RAAN ce decurg din raporturile de serviciu şi de muncă existente la data intrării în vigoare a prezentului act normativ. Personalul existent în RAAN SCN şi RAAN SITON, la data intrării în vigoare a prezentului act normativ îşi continuă activitatea în RATEN ICN, respectiv în RATEN CITON în aceleaşi funcţii/meserii, cu aceleaşi drepturi şi obligaţii preluate în contractele individuale de muncă încheiate cu RATEN.
    ART. 23
    Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor cuprinse în contractul colectiv de muncă RAAN existent şi ulterior RATEN, în limita fondului total destinat plăţii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli al RATEN, stabilit potrivit legii.
    ART. 24
    Conducerea sucursalelor este asigurată de către:
    - Comitetul de direcţie;
    - directorul Institutului, respectiv directorul Centrului.
    ART. 25
    Orientarea şi coordonarea activităţii ştiinţifice din sucursala ICN sunt asigurate de Consiliul Ştiinţific care se organizează şi funcţionează în conformitate cu regulamentul propriu avizat de directorul ICN şi aprobat de directorul general al RATEN.
    ART. 26
    Relaţiile dintre compartimentele aflate în structura sucursalelor, precum şi relaţiile acestora cu terţii sunt stabilite de directorii acestora, care pot acorda împuterniciri de reprezentare în numele sucursalelor.
    ART. 27
    Conducătorii compartimentelor din structura sucursalelor răspund în faţa Comitetului de direcţie şi a directorului Institutului, respectiv directorului Centrului, de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor şi competenţelor încredinţate de aceştia.
    ART. 28
    În primul trimestru al fiecărui an, Comitetul de direcţie prezintă Consiliului de administraţie RATEN un raport asupra activităţii desfăşurate în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.
    ART. 29
    (1) Comitetul de direcţie îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului propriu de funcţionare şi cu respectarea legislaţiei în vigoare şi hotărăşte în problemele privind activitatea sucursalei, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.
    (2) Regulamentul propriu de funcţionare a Comitetului de direcţie se aprobă de către directorul general al regiei.
    ART. 30
    Directorii sucursalelor conduc activitatea curentă a acestora.

    CAP. VIII
    Dispoziţii finale

    ART. 31
    Litigiile RATEN cu persoane fizice sau juridice, nesoluţionate pe cale amiabilă, sunt supuse spre rezolvare instanţelor de judecată române competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    ART. 32
    (1) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare se completează cu reglementări legale privind activitatea din domeniul nuclear, Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 43/1995 pentru ratificarea Convenţiei privind securitatea nucleară, adoptată la Viena la 17 iunie 1994, Legea nr. 105/1999 pentru ratificarea Convenţiei comune asupra gospodăririi în siguranţă a combustibilului uzat şi asupra gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive, adoptată la Viena la 5 septembrie 1997 şi la activitatea de cercetare-dezvoltare, Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999, aprobată prin Legea nr. 198/2000.
    (2) Modificările şi completările regulamentului de organizare şi funcţionare se fac numai prin hotărârea Consiliului de administraţie, pe bază de mandat aprobat de Ministerul Economiei.


    ANEXA 3


               Bunuri proprietate privată a statului
                 aflate în administrarea RATEN

                                                                     - lei -
┌────┬───────────────────────────────────────┬──────┬───────────┬─────────────┐
│Nr. │ │Nr. │ Suprafaţă │ │
│crt.│ Denumirea terenului │cadas-│ (mp) │ Valoare │
│ │ │tral │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┤
│ │ ICN Piteşti │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┤
│ 1. │Teren incintă ICN │ 981 │ 603.683,72│ 3.358.926,00│
├────┼───────────────────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┤
│ 2. │Teren depozit central ICN │ 982 │ 1.245,00│ 40.772,00│
├────┼───────────────────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┤
│ 3. │Teren Clucereasa │ 983 │ 11.321,00│ 412.233,00│
├────┼───────────────────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┤
│ 4. │Teren Davideşti │ 984 │ 38.191,98│ 556.241,00│
├────┼───────────────────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┤
│ 5. │Teren depozit slam Clucereasa │ 985 │ 5.367,20│ 115.014,00│
├────┼───────────────────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┤
│ │TOTAL ICN │ │ 659.808,90│ 4.483.186,00│
├────┼───────────────────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┤
│ │CITON │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┤
│ 1. │Teren situat în localitatea Măgurele, │ │ │ │
│ │Str. Atomiştilor nr. 409 │3199/1│ 3349│ │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┤
│ 2. │Teren situat în Bucureşti, aleea │ │ │ │
│ │Dumbrăviţa nr. 2, sectorul 6 │ 339 │ 2308,75│ │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┤
│ │TOTAL CITON │ │ 5657,75│ │
└────┴───────────────────────────────────────┴──────┴───────────┴─────────────┘
┌───────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┬─────────────┐
│ Denumirea clădirii │Număr │ │Valoarea │
│ │inventar│Data P.I.F.│de intrare │
├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│ICN Piteşti │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│Corp D Secţia a 6-a │ 10001 │ 01.07.1975│ 168530│
├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│Corp C Secţia a 6-a │ 10002 │ 01.07.1975│ 353595│
├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│Clădire pentru staţie de transformare │ │ │ │
│de 110 kW │ 10003 │ 01.06.1975│ 91328│
├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│Corp A + B Secţia a 6-a │ 10004 │ 01.07.1975│ 395581│
├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│Clădire pentru staţie gaze │ 10005 │ 01.07.1975│ 415,7│
├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│Corp atelier central A.M.C. │ 10006 │ 01.07.1975│ 678649│
├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│Adăpost câini │ 10007 │ 01.01.1976│ 343,07│
├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│Clădire remiză P.C.I. │ 10008 │ 01.06.1976│ 142820│
├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│Punct alimentar cu parter │ 10009 │ 01.01.1976│ 431889,7│
├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│Cantină 1.000 de persoane cu subsol │ 10010 │ 01.01.1976│ 228904│
├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│Depozit central corp C │ 10011 │ 01.07.1975│ 35955│
├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│Depozit central corp A │ 10012 │ 01.07.1975│ 241878│
├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│Depozit central corp B │ 10013 │ 01.07.1975│ 1153,51│
├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│Depozit de lubrefianţi │ 10015 │ 01.01.1976│ 1263,15│
├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│Clădire Secţia I │ 10017 │ 01.10.1976│ 1275714│
├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│Clădire Secţia a II-a │ 10018 │ 01.11.1976│ 1342611,59│
├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│Corp poartă │ 10019 │ 01.06.1976│ 70390,05│
├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│Corp gardă │ 10020 │ 01.07.1975│ 150527│
├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│Centrală termică │ 10021 │ 01.11.1975│ 299272│
├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│Staţia de tratare chimică a apei │ 10022 │ 01.11.1975│ 145893│
├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│Clădire auxiliară laboratoare │ 10023 │ 01.11.1975│ 97925│
├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│Gospodăria comb. lichid CH 238 │ 10024 │ 01.11.1975│ 47220│
├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│Staţie epurare propriu-zisă │ 10025 │ 01.11.1977│ 73311│
├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│Staţie compresoare comasată │ 10026 │ 01.06.1975│ 121270│
├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│Şopron │ 10027 │ 01.06.1975│ 373,5│
├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│Staţie de clorinare │ 10028 │ 01.06.1975│ 649,86│
├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│Clădire stat. de pretratare chimică a apei │ 10029 │ 01.10.1978│ 115306│
├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│Depozit materiale Clucereasa │ 10030 │ 01.10.1978│ 39969│
├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│Şopron butelii clor beto │ 10031 │ 01.10.1978│ 1009,34│
├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│Clădire pavilion coordonare │ 10032 │ 01.01.1979│ 563498│
├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│Corp clădire laborat. A B CD- │ 10033 │ 01.02.1978│ 526762,66│
├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│Corp hală reactor │ 10034 │ 01.07.1979│ 4629141│
├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│Stat. pompe circ. secundar │ 10035 │ 01.07.1979│ 70147│
├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│Pavilion bibliotecă │ 10036 │ 01.11.1980│ 204733│
├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│Sală funcţiuni multiple │ 10037 │ 01.07.1982│ 469871│
├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│Clădire staţie azot 0 │ 10038 │ 01.04.1983│ 239856│
├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│Hală standuri încercări │ 10039 │ 01.12.1983│ 3120321│
├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│Clădire şi instal. staţie de tratare │ │ │ │
│deşeuri radiochimice │ 10040 │ 01.12.1983│ 5235677,44│
├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│Clădire centrală Diesel │ 10041 │ 01.12.1984│ 60211│
├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│Constr. inst. pentru INST0CO2 │ 10042 │ 01.03.1985│ 700,77│
├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│ TOTAL ICN │ │ │ 21674665,34│
├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│CITON │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│Pavilion 11 │ 14 │ 12,1965 │ 1184558,82│
├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│Pavilion 17 │ 12 │ 12,1965 │ 861924,45│
├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│Cămin cursanţi │ 13 │ 10,1974 │ 142837,67│
├───────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│ TOTAL CITON │ │ │ 2189320,94│
└───────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┴─────────────┘


                              -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016