Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 51 din 19 septembrie 2012  privind ratificarea Acordului de imprumut (Imprumut pentru politici de dezvoltare cu optiune de amanare a tragerii) intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 11 septembrie 2012    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA DE URGENTA nr. 51 din 19 septembrie 2012 privind ratificarea Acordului de imprumut (Imprumut pentru politici de dezvoltare cu optiune de amanare a tragerii) intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 11 septembrie 2012

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 24 septembrie 2012

    Având în vedere:
    - angajamentul Guvernului de a continua reformele economice şi financiare în vederea menţinerii stabilităţii economice în contextul global actual al crizei datoriilor suverane şi de a preveni apariţia de blocaje care ar putea afecta echilibrele macroeconomice;
    - necesitatea asigurării surselor de finanţare a rezervelor financiare cu scopul de a proteja finanţele publice împotriva unor şocuri externe neprevăzute,
    luând în considerare faptul că aceste elemente constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. 1
    Se ratifică Acordul de împrumut (Împrumut pentru politici de dezvoltare cu opţiune de amânare a tragerii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 1 miliard de euro, semnat la Bucureşti la 11 septembrie 2012, denumit în continuare Acord.
    ART. 2
    (1) Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Secretariatul General al Guvernului, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi Ministerul Sănătăţii sunt responsabile pentru implementarea măsurilor de reformă specifice monitorizate în cadrul programului, astfel cum este definit în Acord, şi pentru atingerea obiectivelor acestuia.
    (2) Pentru implementarea măsurilor de reformă, instituţiile prevăzute la alin. (1) vor colabora, după caz, şi cu alte entităţi de profil.
    ART. 3
    Sumele trase din împrumut şi virate în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Banca Naţională a României se utilizează pe măsura necesităţilor de finanţare a deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.
    ART. 4
    Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea capitalului, achitarea dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumutului se asigură conform legislaţiei în vigoare privind datoria publică, prin mecanismul aferent finanţărilor rambursabile contractate de Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, în vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice guvernamentale.
    ART. 5
    (1) Pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu condiţiile concrete de derulare a Acordului, Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, de comun acord cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, poate amenda conţinutul acestuia fără a majora obligaţiile financiare ale României faţă de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.
    (2) Amendamentele convenite conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
    (3) Fără a contraveni prevederilor prezentului articol, orice alt aranjament convenit între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la momentul solicitării unei trageri din împrumut, în conformitate cu prevederile Acordului, cu privire la condiţiile de rambursare a sumei respective nu va fi considerat amendament la Acord şi nu va necesita aprobare prin act normativ.

                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
                                Florin Georgescu

                       Secretarul general al Guvernului,
                                   Ion Moraru

            Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,
                                 Daniel Chiţoiu

                              Ministrul sănătăţii,
                                  Vasile Cepoi

                         Ministrul afacerilor externe,
                                Titus Corlăţean

    Bucureşti, 19 septembrie 2012.
    Nr. 51.

    Împrumutul nr. 8176-RO

                               ACORD DE ÎMPRUMUT
                   (Împrumut pentru politici de dezvoltare cu
                  opţiune de amânare a tragerii) între România
          şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare*)
________
    *) Traducere.

    Datat 11 septembrie 2012

    Acordul, datat 11 septembrie 2012, încheiat între România (Împrumutatul) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca), în scopul asigurării finanţării pentru sprijinirea programului (aşa cum este definit în apendicele la prezentul acord). Banca a decis să asigure finanţare pe baza, printre altele, a: a) acţiunilor pe care Împrumutatul le-a întreprins deja în cadrul programului şi care sunt descrise în secţiunea I a anexei 1 la prezentul acord; şi b) menţinerii de către Împrumutat a unui cadru corespunzător de politici macroeconomice. Împrumutatul şi Banca, în consecinţă, convin prin prezentul acord următoarele:

    ART. I
    Condiţii generale. Definiţii
    1.01. Condiţiile generale, aşa cum sunt definite în apendicele la prezentul acord, fac parte integrantă din acesta.
    1.02. În afara cazului în care din context reiese un alt înţeles, termenii scrişi cu majuscule utilizaţi în prezentul acord au înţelesul care le-a fost atribuit în Condiţiile generale sau în apendicele la prezentul acord.
    ART. II
    Împrumutul
    2.01. Banca este de acord să împrumute Împrumutatului, conform termenilor şi condiţiilor stabiliţi/stabilite sau la care se face referire în prezentul acord, suma de un miliard euro (1.000.000.000 euro), suma menţionată putând fi convertită periodic printr-o operaţiune de conversie valutară, în concordanţă cu prevederile secţiunii 2.07 din prezentul acord (Împrumutul).
    2.02. Împrumutatul poate efectua tragerile din împrumut pentru sprijinirea programului, în conformitate cu secţiunea II a anexei 1 la prezentul acord.
    2.03. Comisionul iniţial plătibil de către Împrumutat va fi egal cu un sfert dintr-un procent (0,25%) din suma împrumutului. Împrumutatul va plăti comisionul iniţial nu mai târziu de şaizeci (60) de zile după data intrării în efectivitate.
    2.04. Împrumutatul va plăti Băncii un comision de angajament (stand-by fee) aplicat asupra sumei netrase din împrumut la o rată egală cu o jumătate dintr-un procent (0,5%) pe an. Comisionul de angajament se calculează de la data intrării în efectivitate până la datele la care sumele sunt trase de Împrumutat din contul împrumutului sau anulate. Comisionul de angajament va fi plătit în tranşe semi-anuale la fiecare dată de plată.
    2.05. Dobânda plătibilă de către Împrumutat pentru fiecare perioadă de dobândă va fi la o rată egală cu rata de referinţă pentru valuta împrumutului plus marja fixă, cu condiţia ca, la conversia tuturor sau oricărei porţiuni din suma împrumutului, dobânda plătibilă de către Împrumutat, pe durata perioadei de conversie a respectivei sume, să fie determinată în conformitate cu prevederile relevante din articolul IV din Condiţiile generale. Indiferent de cele stipulate, dacă orice sumă din soldul tras al împrumutului rămâne neplătită la scadenţă şi o astfel de neplată continuă pe o perioadă de treizeci (30) de zile, atunci dobânda plătibilă de către Împrumutat se va calcula în mod diferit, după cum este stipulat în secţiunea 3.02 (e) din Condiţiile generale.
    2.06. Datele de plată sunt 1 februarie şi 1 august ale fiecărui an.
    2.07. (a) Cu excepţia cazului în care se specifică altfel în paragraful (b) al acestei secţiuni, suma împrumutului va fi rambursată în conformitate cu prevederile anexei 2 la acest acord.
    (b) Împrumutatul poate la momentul la care solicită efectuarea unei trageri să solicite şi condiţii diferite de rambursare faţă de cele stabilite în anexa 2 la acest Acord pentru acea tragere, cu condiţia ca: (i) maturitatea medie a tragerii să nu depăşească optsprezece (18) ani de la data tragerii şi maturitatea finală a tragerii respective să nu depăşească treizeci (30) de ani de la data tragerii (sau o altă maturitate medie şi/sau o maturitate finală după cum poate fi aplicată împrumuturilor pe care Banca le acordă Împrumutatului la momentul cererii tragerii); şi (ii) prevederile cu privire la o astfel de opţiune de rambursare să fi fost agreate de Împrumutat cu Banca înainte de data de tragere a unei astfel de tranşe.
    2.08. (a) Împrumutatul poate solicita oricând oricare dintre următoarele conversii ale termenilor împrumutului pentru a facilita gestionarea prudentă a datoriei: (i) o schimbare a valutei împrumutului, a tuturor sau a oricărei părţi din suma împrumutului, trasă ori netrasă, într-o valută aprobată; (ii) o schimbare a bazei ratei dobânzii aplicabile: (A) tuturor sau oricărei părţi din suma împrumutului, trasă şi scadentă de la o rată variabilă la o rată fixă ori viceversa; sau (B) tuturor sau oricărei părţi din suma împrumutului, trasă şi scadentă de la o rată variabilă bazată pe o rată de referinţă şi marjă variabilă, la o rată variabilă bazată pe o rată de referinţă fixă şi marjă variabilă sau invers; sau (C) sumei împrumutului, trasă şi scadentă de la o rată variabilă, bazată pe o marjă variabilă la o rată variabilă bazată pe o marjă fixă; şi (iii) stabilirea limitelor la rata variabilă sau rata de referinţă aplicabile tuturor sau oricărei părţi din suma împrumutului trasă şi scadentă, prin stabilirea unui plafon al ratei dobânzii ori a unei marje a ratei dobânzii asupra ratei variabile sau ratei de referinţă.
    (b) Orice conversie solicitată în baza paragrafului a) al acestei secţiuni, care este acceptată de Bancă, va fi considerată o conversie aşa cum este definită în Condiţiile generale şi se va efectua în conformitate cu prevederile articolului IV din Condiţiile generale şi ale Ghidului de conversie.
    2.09. Fără a se limita la prevederile secţiunii 5.08 din Condiţiile generale (renumerotată în conformitate cu paragraful 3 din secţiunea II a apendicelui la prezentul acord şi referitoare la cooperare şi consultare), Împrumutatul va furniza prompt Băncii informaţiile referitoare la prevederile prezentului articol II aşa cum Banca poate solicita acest lucru periodic şi în mod rezonabil.
    ART. III
    Program
    3.01. Împrumutatul declară angajamentul său faţă de program şi implementarea acestuia. În acest scop şi în baza secţiunii 5.08 din Condiţiile generale:
    a) Împrumutatul şi Banca, periodic, la solicitarea oricăreia dintre părţi, vor schimba puncte de vedere în ceea ce priveşte cadrul politicilor macroeconomice ale Împrumutatului şi progresul înregistrat în implementarea programului;
    b) înaintea fiecărui astfel de schimb de puncte de vedere, Împrumutatul va furniza Băncii, spre analiză şi comentariu, un raport privind progresul realizat în îndeplinirea programului, la acel nivel de detaliu pe care Banca îl solicită în mod rezonabil; şi
    c) fără a se limita la prevederile paragrafelor a) şi b) ale prezentei secţiuni, Împrumutatul va informa cu promptitudine Banca asupra oricărei situaţii care ar putea avea ca efect schimbarea materială a obiectivelor programului sau asupra oricărei acţiuni întreprinse în cadrul programului, incluzând orice acţiune specificată în secţiunea I din anexa 1 la prezentul acord.
    ART. IV
    Suspendarea de către Bancă
    4.01. Evenimentul suplimentar de suspendare constă în faptul că poate apărea o situaţie care face improbabil ca programul sau o parte semnificativă a acestuia să fie implementate.
    ART. V
    Intrare în efectivitate. Încetare
    5.01. Condiţia suplimentară de intrare în efectivitate constă în faptul că Banca este mulţumită de progresul înregistrat de către Împrumutat în implementarea programului şi de conformitatea cadrului de politici macroeconomice al Împrumutatului.
    5.02. Data-limită a intrării în vigoare este de o sută cincizeci (150) de zile de la data prezentului acord.
    ART. VI
    Reprezentare. Adrese
    6.01. Reprezentantul Împrumutatului este ministrul finanţelor publice al Împrumutatului sau orice altă persoană delegată de ministru.
    6.02. Adresa Împrumutatului este:
    Ministerul Finanţelor Publice
    Str. Apolodor nr. 17
    Bucureşti
    România
    Telex: 11239
    Fax: 4021 312 6792
    6.03. Adresa Băncii este:
    Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
    1818 H Street, N.W.
    Washington, D.C. 20433
    Statele Unite ale Americii
    Adresă cablu: Telex: Fax:
    INTBAFRAD 248423 (MCI) sau 1-202-477-6391
    Washington, D.C. 64145 (MCI)

    Convenit la Bucureşti în ziua, luna şi anul menţionate mai sus.

                                    România,
                          prin reprezentant autorizat,
                               Florin Georgescu,
                viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice

            Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare,
                          prin reprezentant autorizat,
                               Francois Rantrua,
                                director de ţară


    ANEXA 1

          Acţiunile programului. Disponibilitatea sumelor din împrumut

    SECŢIUNEA I
    Acţiuni în cadrul programului

    Îmbunătăţirea gradului de conformare fiscală, a colectării veniturilor şi a disciplinei fiscale şi reducerea costurilor de administrare
    1. Guvernul Împrumutatului a demarat procesul de modernizare a administrării fiscale prin: (a) reducerea numărului de administraţii fiscale locale pentru contribuabili mici până la nu mai mult de 221 (cu cel puţin 39%), în baza Hotărârii Guvernului nr. 564/2011 şi a Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.180/2011, cu modificările ulterioare; (b) extinderea utilizării depunerii electronice a declaraţiilor pentru toţi contribuabilii persoane juridice până la cel puţin 80%, în baza Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 858/2008, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.520/2010 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010, pentru declaraţiile fiscale disponibile pentru depunere electronică; (c) aprobarea planului de restructurare a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru perioada 2012-2015 prin Memorandumul Guvernului din data de 18 aprilie 2012, în vederea reducerii în continuare a numărului de administraţii fiscale locale pentru contribuabili mici până la 47 şi a extinderii depunerii electronice a declaraţiilor pentru contribuabilii persoane juridice până la 96%, pentru declaraţiile fiscale disponibile pentru depunere electronică.
    2. Împrumutatul aplică Legea bugetului de stat pe anul 2012, care are în vedere întărirea disciplinei fiscale şi care demonstrează angajamentul privind consolidarea fiscală, în conformitate cu Strategia fiscală 2012-2014.
    3. Guvernul Împrumutatului a aprobat şi a transmis Comisiei Europene Programul de convergenţă pentru 2012-2015, care include: (a) un cadru fiscal pe termen mediu, în conformitate cu prevederile Tratatului privind stabilitatea, coordonarea şi guvernanţa în cadrul Uniunii Economice şi Monetare (noul Tratat fiscal UE); şi (b) un plan de finanţare, în concordanţă cu cadrul fiscal de mai sus.

    Îmbunătăţirea guvernanţei întreprinderilor de stat din domeniul energiei şi întărirea sustenabilităţii financiare a acestora
    4. Guvernul Împrumutatului a aprobat Memorandumul nr. DPES 172 din data de 8 martie 2012 privind efectuarea vânzărilor de energie electrică ale Hidroelectrica prin procese de piaţă competitive şi publicarea informaţiilor referitoare la toate contractele bilaterale pentru vânzări de energie electrică.
    5. Guvernul Împrumutatului a aprobat şi a transmis Parlamentului o nouă lege a energiei, prin care se transpune al treilea Pachet UE cu privire la reformele în energie şi care stabileşte autonomia financiară şi operaţională a autorităţii de reglementare în domeniu, ANRE.
    6. Guvernul Împrumutatului a aprobat o foaie de parcurs pentru eliminarea treptată a preţurilor reglementate la energie electrică, în baza Memorandumului Guvernului din data de 16 martie 2012.

    Îmbunătăţirea sustenabilităţii financiare în sectorul sănătate
    7. Împrumutatul a aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 359/2012 excluderea din lista de medicamente compensate a medicamentelor selectate compensate pentru alte indicaţii decât cele aprobate prin autorizaţia lor de punere pe piaţă sau pentru care nu există nicio dovadă ştiinţifică medicală care să susţină aceste indicaţii şi a emis Ordinul ministrului sănătăţii nr. 423 din data de 26 aprilie 2012 şi Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 118 din data de 27 aprilie 2012, prin care sunt prevăzute condiţiile în care pot fi rambursate medicamentele din pachetul de bază.
    8. CNAS a implementat Planul naţional de paturi spitaliceşti pentru anul 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2011 şi în conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.577/2011.
    9. Guvernul Împrumutatului a stabilit cadrul instituţional pentru implementarea evaluării tehnologiilor medicale (ETM), conform Hotărârii Guvernului nr. 351/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii.

    Secţiunea II
    Disponibilitatea sumelor din împrumut

    A. General. Împrumutatul poate trage sumele din împrumut în concordanţă cu prevederile prezentei secţiuni şi ale unor instrucţiuni suplimentare pe care Banca le poate specifica prin notificare Împrumutatului.

    B. Alocarea sumelor din împrumut. Împrumutul este alocat într-o tranşă unică, din care Împrumutatul va putea trage sumele împrumutului. Alocarea sumelor din împrumut în acest scop este descrisă în tabelul de mai jos:

 ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │ Alocări │ Sumă din împrumut │
 │ │ (exprimată în euro) │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │(1) Tranşă unică │ 1.000.000.000 │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │SUMA TOTALĂ │ 1.000.000.000 │
 └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘


    C. Plata comisionului iniţial. Nicio tragere din contul împrumutului nu va fi efectuată până când Banca nu va primi plata integrală a comisionului iniţial.

    D. Tragerea sumelor împrumutului. Dacă în orice moment anterior primirii de către Bancă a unei solicitări de tragere a unei sume din împrumut Banca stabileşte că este necesară o revizuire a cadrului de politici macroeconomice sau a progresului acestuia în îndeplinirea programului, Banca va notifica Împrumutatului în acest sens. După primirea unei astfel de notificări, nu se va mai efectua nicio tragere din împrumut, dacă şi până când Banca nu notifică Împrumutatului, în urma unui schimb de puncte de vedere, conform paragrafelor (a) şi (b) din secţiunea 3.01, că este mulţumită de: (1) progresul atins de Împrumutat în îndeplinirea programului; şi (2) conformitatea cadrului de politici macroeconomice al Împrumutatului.

    E. Depozite ale sumelor din împrumut. Cu excepţia cazului în care Banca stabileşte altfel:
    1. toate tragerile din contul împrumutului vor fi depozitate de către Bancă într-un cont desemnat de către Împrumutat şi acceptat de Bancă; şi
    2. Împrumutatul se va asigura că la depozitarea unei sumei din împrumut în contul specificat o sumă echivalentă va fi înregistrată în sistemul de management al bugetului Împrumutatului, într-o manieră acceptabilă pentru Bancă.

    F. Cheltuieli excluse. Împrumutatul se angajează că sumele din împrumut nu vor fi utilizate pentru finanţarea cheltuielilor excluse. Dacă Banca determină în orice moment că o sumă din împrumut a fost utilizată pentru a efectua o plată pentru o cheltuială exclusă, Împrumutatul va rambursa imediat, în baza notificării de către Bancă, o sumă egală cu suma acelei plăţi către Bancă. Sumele rambursate Băncii în baza unei astfel de cereri vor fi anulate.

    G. Data-limită de tragere. Data-limită de tragere este 31 decembrie 2015.


    ANEXA 2
                             Graficul de amortizare

    Împrumutatul va rambursa suma împrumutului în totalitate la data de 1 februarie 2024.

    Apendice

    SECŢIUNEA I
    Definiţii

    1. "ANAF" sau "Agenţia Naţională de Administrare Fiscală" înseamnă agenţia naţională de administrare fiscală a Împrumutatului, înfiinţată ca organ specializat al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Finanţelor Publice şi care funcţionează în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, sau orice succesor al acesteia.
    2. "Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2.520/2010" înseamnă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.520 din data de 27 septembrie 2010 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă de către contribuabilii mari şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din data de 1 octombrie 2010).
    3. "ANRE" sau "Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei" înseamnă autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei a Împrumutatului, înfiinţată ca o instituţie publică autonomă de interes public, cu personalitate juridică, sub directa coordonare a viceprim-ministrului şi funcţionând în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare, sau orice succesor al acesteia.
    4. "Legea bugetului" înseamnă Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293 din data de 21 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 din data de 22 decembrie 2011).
    5. "Program de convergenţă pentru 2012-2015" înseamnă documentul întocmit de Împrumutat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.466 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind consolidarea supravegherii poziţiilor bugetare şi supravegherea şi coordonarea politicilor economice, cu modificările aduse prin Regulamentul (CE) nr. 1.055/2005 al Consiliului Uniunii Europene şi Regulamentul (UE) nr. 1.175/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene.
    6. "Reformele privind cel de-al treilea pachet energetic UE" înseamnă cele două directive ale Comisiei Europene privind regulile comune pentru piaţa internă de energie electrică (2009/72/CE) şi gaze ( 2009/73/CE ) şi cele 3 regulamente ale Comisiei Europene privind condiţiile de acces la reţelele de transport al gazelor naturale ( CE nr. 715/2009 ) şi reţeaua pentru schimbul transfrontalier de energie electrică ( CE nr. 714/2009 ), precum şi înfiinţarea Agenţiei de Cooperare a Reglementatorilor în Domeniul Energiei ACER ( CE nr. 713/2009 ) din data de 13 iulie 2009.
    7. "Cheltuieli excluse" înseamnă orice cheltuială:
    a) pentru bunuri sau servicii furnizate în conformitate cu un contract pe care orice instituţie sau agenţie financiară naţională ori internaţională, alta decât Banca ori Asociaţia, le-a finanţat sau a fost de acord să le finanţeze ori pe care Banca sau Asociaţia le-a finanţat ori a fost de acord să le finanţeze în cadrul unui alt împrumut, alt credit sau al altei asistenţe financiare nerambursabile;
    b) pentru bunuri incluse în următoarele grupe sau subgrupe din Clasificarea comercială internaţională standard, Revizuirea 3 (SITC, Rev. 3), publicată de Naţiunile Unite în Lucrări statistice, Seria M, nr. 34/Rev.3 (1986) (SITC), sau orice grupe ori subgrupe ulterioare, conform reviziilor viitoare ale SITC, aşa cum sunt indicate de Bancă prin notificarea Împrumutatului:

 ┌─────┬────────┬─────────────────────────────────────────┐
 │Grupa│Subgrupa│ Descriere detaliată │
 ├─────┼────────┼─────────────────────────────────────────┤
 │ 112 │ │Băuturi alcoolice │
 ├─────┼────────┼─────────────────────────────────────────┤
 │ 121 │ │Tutun, tutun neprelucrat, rebuturi tutun │
 ├─────┼────────┼─────────────────────────────────────────┤
 │ 122 │ │Tutun, prelucrat (conţinând sau nu │
 │ │ │înlocuitori de tutun) │
 ├─────┼────────┼─────────────────────────────────────────┤
 │ 525 │ │Materiale radioactive şi asociate │
 ├─────┼────────┼─────────────────────────────────────────┤
 │ 667 │ │Perle, pietre preţioase şi semipreţioase,│
 │ │ │neprelucrate sau prelucrate │
 ├─────┼────────┼─────────────────────────────────────────┤
 │ 718 │ 718.7 │Reactoare nucleare şi părţi ale acestora,│
 │ │ │elemente de combustibil (cartuşe), │
 │ │ │neiradiate, pentru reactoarele nucleare │
 ├─────┼────────┼─────────────────────────────────────────┤
 │ 728 │ 728.43 │Echipamente procesare tutun │
 ├─────┼────────┼─────────────────────────────────────────┤
 │ 897 │ 897.3 │Bijuterii din grupul de metale aur, │
 │ │ │argint sau platină (exceptând ceasurile │
 │ │ │şi cutiile de ceas) şi materialele │
 │ │ │bijuteriilor (incluzând seturile de geme)│
 ├─────┼────────┼─────────────────────────────────────────┤
 │ 971 │ │Aur, nemonetar (excluzând pepite şi │
 │ │ │concentrate de aur) │
 └─────┴────────┴─────────────────────────────────────────┘


    c) pentru bunuri dedicate unor scopuri militare sau paramilitare ori pentru consumul de lux;
    d) pentru bunuri dăunătoare mediului, a/al căror producţie, utilizare sau import este interzisă/interzis în conformitate cu legislaţia Împrumutatului sau în baza unor acorduri internaţionale la care Împrumutatul este parte;
    e) efectuată în numele oricărei plăţi interzise printr-o decizie a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite luată în conformitate cu prevederile capitolului VII al Cartei Naţiunilor Unite; şi
    f) în legătură cu care Banca stabileşte că reprezentanţi ai Împrumutatului sau alţi utilizatori ai sumelor împrumutului s-au angajat în practici corupte, frauduloase ori constrângătoare sau au încheiat înţelegeri secrete cu intenţia de fraudare, fără ca Împrumutatul (sau un alt asemenea utilizator) să fi întreprins la timp acţiuni corespunzătoare şi satisfăcătoare pentru Bancă în vederea rezolvării acestor situaţii atunci când apar.
    8. "Legea energiei" înseamnă legea Împrumutatului privind energia electrică şi organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată de Guvern la data de 16 martie 2012 şi transmisă Parlamentului spre aprobare.
    9. "Strategia fiscală" înseamnă documentul de politică publică al Împrumutatului care stabileşte obiectivele şi priorităţile în domeniul fiscal-bugetar, ţintele veniturilor şi cheltuielilor bugetului general consolidat şi ale componentelor acestuia, precum şi evoluţia soldului acestuia pentru o perioadă de 3 ani, prevăzută în Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010.
    10. "Condiţii generale" înseamnă "Condiţiile generale pentru împrumuturi ale Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare" din data de 12 martie 2012, cu modificările stipulate în secţiunea II a apendicelui.
    11. "Hotărârea Guvernului nr. 151/2011 "înseamnă Hotărârea Guvernului nr. 151 din data de 23 februarie 2011 privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2011-2013 (definit mai jos) (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din data de 3 martie 2011).
    12. "Hotărârea Guvernului nr. 359/2012 "înseamnă Hotărârea Guvernului nr. 359 din data de 18 aprilie 2012 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din data de 27 aprilie 2012).
    13. "Hotărârea Guvernului nr. 564/2011 "înseamnă Hotărârea Guvernului nr. 564 din data de 1 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din data de 9 iunie 2011).
    14. "Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 "înseamnă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117 din data de 23 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din data de 30 decembrie 2010).
    15. "Hidroelectrica" înseamnă societatea naţională de hidroenergie, înfiinţată în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 627 din data de 14 iulie 2000 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., cu modificările şi completările ulterioare.
    16. "Evaluarea tehnologiilor medicale" înseamnă procesul de analiză sistematică şi multidisciplinară a tehnologiilor medicale noi şi existente, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 351 din data de 18 aprilie 2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din data de 24 aprilie 2012).
    17. "Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.577/2011" înseamnă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.577 din data de 18 noiembrie 2011 privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2012, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti, cu modificările ulterioare, (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din data de 24 noiembrie 2011).
    18. "Ordinul ministrului sănătăţii nr. 423 din data de 26 aprilie 2012 şi Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 118 din data de 27 aprilie 2012" înseamnă Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/118/2012 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008.
    19. "Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 858/2008" înseamnă Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 858 din data de 19 martie 2008 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă de către contribuabilii mari şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din data de 28 martie 2008).
    20. "Program" înseamnă programul de acţiuni, obiective şi politici menite să promoveze întărirea şi îndeplinirea reducerilor sustenabile în ceea ce priveşte sărăcia, menţionate sau la care se face referire în scrisoarea din data de 17 mai 2012, transmisă Băncii de către Împrumutat, prin care se declară angajamentul Împrumutatului faţă de implementarea programului şi se solicită asistenţă de la Bancă pentru implementarea programului pe parcursul implementării acestuia. 21. "CNAS" sau "Casa Naţională de Asigurări de Sănătate" înseamnă entitatea naţională pentru sănătate publică a Împrumutatului, înfiinţată în conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma în sectorul sănătăţii, cu modificările ulterioare.
    22. "Planul naţional de paturi spitaliceşti" înseamnă documentul strategic prin care Ministerul Sănătăţii a stabilit un număr maxim de paturi pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte cu spitale publice şi private pentru furnizarea de servicii medicale spitaliceşti, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 151/2011.
    23. "Tranşă unică" înseamnă suma împrumutului alocată la categoria intitulată "Tranşa unică" din tabelul prezentat în partea B a secţiunii II a anexei 1 la prezentul acord.
    24. "Tratatul privind stabilitatea, coordonarea şi guvernanţa în cadrul Uniunii Economice şi Monetare" înseamnă tratatul prin care statele membre ale Uniunii Europene convin să consolideze pilonul economic al Uniunii Economice şi Monetare prin adoptarea unui set de reguli cu scopul de a întări disciplina bugetară printr-un compact fiscal, a consolida coordonarea politicilor lor economice şi a îmbunătăţi guvernanţa zonei euro, susţinând astfel atingerea obiectivelor Uniunii Europene pentru creştere sustenabilă, ocuparea forţei de muncă, coeziune socială şi competitivitate, semnat de către Împrumutat la data de 2 martie 2012.

    SECŢIUNEA II
    Modificări ale Condiţiilor generale

    Modificările Condiţiilor generale constau în:
    1. Ultima propoziţie din paragraful a) din secţiunea 2.03 (referitoare la aplicaţiile pentru trageri) se şterge în întregime.
    2. Secţiunile 2.04 ("Conturi desemnate") şi 2.05 ("Cheltuieli eligibile") sunt şterse în întregime, iar secţiunile rămase în articolul II sunt renumerotate corespunzător.
    3. Secţiunile 5.01 ("Execuţia generală a proiectului") şi 5.09 ("Gestiune financiară. Raportări financiare. Audituri") se şterg în întregime, iar secţiunile rămase în articolul V se renumerotează corespunzător.
    4. Paragraful a) din secţiunea 5.05 (renumerotat în baza paragrafului 3 de mai sus şi referitor la "Utilizarea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor") este eliminat în întregime.
    5. Paragraful c) din secţiunea 5.06 (renumerotat în baza paragrafului 3 de mai sus) se modifică şi se citeşte după cum urmează:
    "Secţiunea 5.06 - Planuri. Documente. Înregistrări
    (...) c) Împrumutatul va păstra 2 ani după data-limită de tragere toate înregistrările (contracte, ordine, facturi, note de plată, chitanţe şi alte documente) care evidenţiază cheltuielile în cadrul împrumutului. Împrumutatul va permite reprezentanţilor Băncii să examineze aceste înregistrări."
    6. Paragraful c) din secţiunea 5.07 (renumerotat în baza paragrafului 3 de mai sus) se modifică şi se citeşte după cum urmează:
    "Secţiunea 5.07 - Monitorizarea şi evaluarea programului
    (...) c) Împrumutatul va pregăti sau va asigura pregătirea şi va furniza Băncii, nu mai târziu de şase (6) luni după data-limită de tragere, un raport cu o arie de acoperire şi nivel de detaliu în concordanţă cu solicitarea rezonabilă a Băncii, privind implementarea programului, realizarea de către părţile la împrumut şi Bancă a obligaţiilor acestora în conformitate cu acordul juridic şi îndeplinirea scopurilor împrumutului."
    7. Următorii termeni şi definiţii stipulate în anexă se modifică sau se elimină, iar următorii termeni şi definiţii se adaugă în ordine alfabetică la anexă după cum urmează, termenii fiind renumerotaţi corespunzător:
    a) Definiţia termenului "Cheltuieli eligibile" se modifică pentru a se citi astfel:
    "«Cheltuieli eligibile» înseamnă orice utilizare a împrumutului în sprijinul programului, alta decât finanţarea cheltuielilor excluse în baza prezentului acord de împrumut."
    b) Termenul "declaraţii financiare" şi definiţia acestuia sunt eliminate în întregime.
    c) Termenul "marja fixă" se modifică pentru a se citi după cum urmează:
    "«Marja fixă» înseamnă, pentru fiecare tragere, marja fixă a Băncii pentru valuta tragerii valabilă la data tragerii la ora 12.01 a.m. la Washington D.C. şi exprimată ca procent pe an, cu condiţia că: a) pentru determinarea ratei dobânzii deîntârziere, conform secţiunii 3.02 (e), aplicabilă unei sume din totalul sumelor trase din împrumut a cărei dobândă se plăteşte la o rată fixă, «rata fixă» înseamnă rata fixă a Băncii valabilă la ora 12.01 a.m. la Washington D.C. cu o zi calendaristică anterior datei acordului de împrumut, pentru valuta în care este denominată acea sumă; şi b) pentru scopurile unei conversii a ratei variabile bazate pe o marjă variabilă într-o rată variabilă bazată pe o marjă fixă şi pentru scopurile fixării marjei variabile conform secţiunii 4.02, «marja fixă» înseamnă rata fixă a Băncii pentru valuta împrumutului, valabilă la ora 12.01 a.m. la Washington D.C. la data conversiei; şi c) după conversia valutei, a tuturor sau a oricărei părţi din suma netrasă din împrumut, rata fixă va fi ajustată la data de execuţie în maniera specificată în Ghidurile privind conversia."
    d) Definiţia termenului "Plată în cadrul împrumutului" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "«Plată în cadrul împrumutului» înseamnă orice sumă plătibilă de către părţile împrumutului către Bancă, conform acordurilor juridice sau acestor Condiţii generale, inclusiv (dar fără a se limita la acestea) orice valoare a soldului sumelor trase din împrumut, dobândă, comision iniţial, dobândă de întârziere, dacă este cazul, orice comision de angajament, orice primă de plată anticipată, orice comision de tranzacţie pentru o conversie sau o încetare anticipată a conversiei, costul de fixare a marjei variabile (dacă este cazul), orice primă plătibilă după stabilirea plafonului ratei dobânzii sau a marjei de variaţie a ratei dobânzii şi orice comision de lichidare plătibil de Împrumutat."
    e) Termenul "proiect" se modifică şi se citeşte "program", iar definiţia acestuia se modifică pentru a se citi după cum urmează (şi toate referirile la "proiect" în cadrul prezentelor Condiţii generale sunt considerate a fi referiri la "program"):
    "«Program» înseamnă programul la care se face referire în prezentul acord de împrumut, pentru sprijinirea căruia este acordat împrumutul."
    f) Termenul "Marjă variabilă" este modificat spre a fi citit după cum urmează:
    "«Marjă variabilă» înseamnă, pentru fiecare tragere şi fiecare perioadă a dobânzii: (1) marja standard a băncii pentru împrumuturi valabilă la data tragerii la ora 12.01 a.m. la Washington D.C.; (2) minus (sau plus) marja medie ponderată corespunzătoare perioadei dobânzii, sub (sau peste) rata de referinţă, pentru depozite pe 6 luni, pentru împrumuturile scadente ale Băncii sau porţiuni din acestea alocate de Bancă pentru finanţarea unor împrumuturi purtătoare de dobândă la o rată bazată pe marja variabilă, aşa cum este stabilită în mod rezonabil de către Bancă şi exprimată ca procent pe an. În cazul unui împrumut denominat în mai mult de o valută, «Marja variabilă» se aplică separat fiecărei astfel de valute."
    g) Un nou termen, "Tragere", se adaugă şi se citeşte după cum urmează:
    "«Tragere» înseamnă orice sumă din împrumut trasă de Împrumutat din contul împrumutului, conform secţiunii 2.01."
    h) Un nou termen, "Data tragerii", se adaugă şi se citeşte după cum urmează:
    "«Data tragerii» înseamnă, pentru fiecare tragere, data la care Banca disponibilizează tragerea."

                                      ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016