Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDONANTA DE URGENTA nr. 40 din 20 aprilie 2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 40 din 20 aprilie 2011  privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic    Twitter Facebook
Cautare document

ORDONANTA DE URGENTA nr. 40 din 20 aprilie 2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011

    Aderarea României la Uniunea Europeanã la data de 1 ianuarie 2007, ca stat membru cu drepturi şi obligaţii depline, necesitã implementarea la nivel naţional şi a legislaţiei europene în domeniul achiziţiilor publice. Principala obligaţie a statului este aplicarea legislaţiei europene.
    Luând în considerare faptul cã statele membre au obligaţia de a asigura transpunerea Directivei 2009/33/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic pânã la 4 decembrie 2010, se impune iniţierea unui proiect de ordonanţã de urgenţã în vederea transpunerii acesteia într-un timp cât mai scurt, pentru evitarea riscului de declanşare a unei proceduri de infringement.
    Ţinând cont cã neadoptarea în regim de urgenţã a acestor mãsuri aduce prejudicii importante României prin declanşarea procedurii de infringement şi aplicarea de sancţiuni pecuniare, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene, cu consecinţe grave asupra bugetului de stat,
    având în vedere faptul cã sursele clasice de carburant, dupã cum se ştie, sunt surse epuizabile, precum şi preocuparea constantã a României pentru crearea unui cadru legislativ pentru un mediu curat şi nepoluat, se impune adoptarea prezentului act normativ în regim de urgenţã pentru a se crea posibilitatea achiziţionãrii vehiculelor "curate" nepoluante, hibride sau electrice.
    Astfel, prin prezentul act normativ se urmãreşte o reorientare a consumatorilor spre automobile nepoluante, care constituie o alternativã la autovehiculele care folosesc surse clasice de carburant.
    În considerarea faptului cã aceste elemente vizeazã interesul public şi constituie o situaţie de urgenţã şi extraordinarã a cãrei reglementare nu poate fi amânatã,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã,

    Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.

    ART. 1
    Prezenta ordonanţã de urgenţã reglementeazã o obligaţie generalã în sarcina autoritãţilor contractante şi a operatorilor enumeraţi la art. 4 de a ţine cont la achiziţia de vehicule de transport rutier de impactul energetic şi de mediu pe durata de viaţã, inclusiv de consumul energetic, de emisiile de CO(2), NO(x), NMHC şi particule.
    ART. 2
    Scopul prezentei ordonanţe de urgenţã îl reprezintã promovarea şi stimularea pieţei vehiculelor nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic şi îmbunãtãţirea contribuţiei sectorului transporturilor la politicile Uniunii Europene în domeniul mediului, climei şi energiei.
    ART. 3
    De la prevederile prezentei ordonanţe de urgenţã sunt exceptate vehiculele prevãzute în secţiunea 2 cap. I pct. 2 alin. (3) din anexa la Ordinul ministrului lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementãrilor privind omologarea de tip şi eliberarea cãrţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 4
    Prezenta ordonanţã de urgenţã este aplicabilã contractelor de achiziţie de vehicule de transport rutier încheiate de:
    a) autoritãţi contractante, în mãsura în care acestea intrã sub incidenţa obligaţiei de a aplica procedurile de achiziţie prevãzute de Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    b) operatori care îndeplinesc obligaţii de serviciu public în cadrul unui contract de servicii publice, în sensul art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de cãlãtori şi de abrogare a regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, pentru contracte cu o valoare estimatã egalã sau mai mare decât pragurile prevãzute de art. 55 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 5
    În sensul prezentei ordonanţe de urgenţã, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
    a) autoritate contractantã - entitatea definitã la art. 8 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    b) vehicul de transport rutier - autovehicul din categoria M sau categoria N, astfel cum sunt definite în Ordinul ministrului lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 6
    (1) Începând cu data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã, toate autoritãţile contractante prevãzute la art. 4 lit. a) şi operatorii prevãzuţi la art. 4 lit. b) au obligaţia de a ţine cont la achiziţia de vehicule de transport rutier de impactul energetic şi de mediu pe întreaga duratã de viaţã a acestora, cel puţin prin elementele enumerate la alin. (2), aplicând cel puţin una dintre opţiunile prevãzute la alin. (4).
    (2) Aspectele care vor fi luate în considerare pentru evaluarea impactului operaţional energetic şi de mediu includ cel puţin urmãtoarele:
    a) consumul de energie;
    b) emisiile de CO(2);
    c) emisiile de NO(x), NMHC şi particule.
    (3) În plus faţã de aspectele prevãzute la alin. (2), autoritãţile contractante şi operatorii prevãzuţi la art. 4 pot avea în vedere şi alte aspecte ale impactului asupra mediului.
    (4) Îndeplinirea cerinţelor prevãzute la alin. (1) şi (2) se realizeazã prin cel puţin una dintre urmãtoarele opţiuni:
    a) stabilirea de specificaţii tehnice pentru performanţa energeticã şi ecologicã, în documentaţia de atribuire aferentã achiziţiei respective, cu privire la fiecare dintre aspectele de impact prevãzute la alin. (2), precum şi orice alte aspecte ale impactului asupra mediului;
    b) utilizarea aspectelor de impact prevãzute la alin. (2) ca factori de evaluare în cadrul criteriului de atribuire "oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere economic".
    (5) În cazul în care aspectele de impact prevãzute la alin. (2) sunt evaluate în bani, în vederea aplicãrii opţiunii de la alin. (4) lit. b), se va putea utiliza metodologia de calcul prevãzutã la art. 7.
    ART. 7
    (1) În sensul art. 6 alin. (5), costurile operaţionale pentru consumul energetic, precum şi costurile pentru emisiile de dioxid de carbon şi emisiile de poluanţi stabilite în tabelul 1 din anexa care face parte integrantã din prezenta ordonanţã de urgenţã, aferente operãrii vehiculelor care fac obiectul achiziţiei, sunt evaluate în bani şi calculate dupã cum urmeazã:
    a) costul operaţional al consumului energetic pentru un vehicul, estimat pe toatã durata de viaţã a acestuia, se calculeazã astfel:
    (i) consumul de carburant al unui vehicul per kilometru se contorizeazã în unitãţi de consum energetic per kilometru, chiar dacã acesta este furnizat direct, cum este, de exemplu, cazul automobilelor electrice, sau nu. În cazul în care consumul de carburant este calculat în alte unitãţi, acesta se converteşte în consum energetic per kilometru, folosindu-se factorii de conversie pentru conţinutul energetic al diferiţilor carburanţi prevãzuţi în tabelul 2 din anexã;
    (ii) se utilizeazã o singurã valoare monetarã per unitate energeticã. Aceastã valoare unicã reprezintã cel mai scãzut cost per unitate de energie derivatã din benzinã sau motorinã înainte de impozitare, atunci când acestea sunt folosite drept carburant pentru transport;
    (iii) costul operaţional al consumului energetic pentru un vehicul, estimat pe toatã durata de viaţã a acestuia, se calculeazã înmulţindu-se kilometrajul înregistrat pe durata de viaţã a vehiculului, ţinându-se seama, dacã este cazul, de distanţa deja parcursã, cu consumul de energie per kilometru şi cu costul per unitate energeticã;
    b) costul operaţional pe durata de viaţã pentru emisiile de CO(2) generate de operarea unui vehicul se calculeazã înmulţindu-se kilometrajul pe durata de viaţã a acestuia, ţinându-se seama, dacã este cazul, de distanţa deja parcursã, cu emisiile de CO(2) în kilograme per kilometru şi cu costul per kilogram preluat din intervalul prevãzut în tabelul 1 din anexã;
    c) costul operaţional pe durata de viaţã pentru emisiile de poluanţi prevãzuţi în tabelul 1 din anexã generate de un vehicul se calculeazã ca suma costurilor operaţionale pe durata de viaţã pentru emisiile de oxizi de azot, de hidrocarburi nemetanice şi de particule. Costul operaţional pe durata de viaţã pentru fiecare poluant se calculeazã prin înmulţirea kilometrajului pe durata de viaţã a unui vehicul, prevãzut în tabelul 3 din anexã, ţinându-se seama, dacã este cazul, de distanţa deja parcursã, cu emisiile în grame per kilometru şi cu costul respectiv per gram. Acest cost se preia din valorile medii la nivelul Uniunii Europene prevãzute în tabelul 1 din anexã.
    (2) Valoarea emisiilor de poluanţi, valoarea emisiilor de CO(2) şi a consumului de carburant sunt cele prevãzute în Certificatul de conformitate CE, Dosarul de omologare CE de tip, Certificatul de omologare CE de tip privind emisiile poluante şi/sau în Certificatul de omologare CE de tip privind emisiile de CO(2) şi consumul de carburant al autovehiculului prezentat la licitaţie, dupã caz.
    (3) Pentru autovehiculele care nu deţin documentele prevãzute la alin. (2), acele aspecte prevãzute la art. 6 alin. (2) care fac obiectul unei proceduri europene standardizate de testare a autovehiculului sau motorului, dupã caz, vor fi declarate de cãtre producãtor în baza unui raport de încercare privind aspectele respective emis de un serviciu tehnic notificat la Comisia Europeanã pentru efectuarea testelor respective, raport ce va fi ataşat la declaraţie.
    (4) În cazul categoriilor de autovehicule pentru care unele dintre aspectele prevãzute la art. 6 alin. (2) nu fac obiectul unei proceduri europene standardizate de testare a autovehiculului sau motorului, dupã caz, comparabilitatea ofertelor pentru aceste aspecte se asigurã pe baza informaţiilor furnizate de cãtre producãtor.
    (5) Consumul energetic se va calcula utilizându-se conţinutul energetic al carburanţilor pentru autovehicule prevãzut în tabelul 2 din anexã.
    ART. 8
    Autoritatea Naţionalã pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice transmite Comisiei Europene, cu sprijinul celorlalte instituţii cu atribuţii în domeniu, datele solicitate de aceasta privind aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţã.
    ART. 9
    Persoanele fizice, unitãţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice care predau spre casare autovehicule uzate în cadrul "Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional" beneficiazã, pentru anul 2011, de un numãr de pânã la 4 tichete valorice, astfel:
    a) douã tichete valorice pentru achiziţionarea unui autovehicul hibrid, în schimbul predãrii spre casare a unui autovehicul uzat;
    b) 4 tichete valorice pentru achiziţionarea unui autovehicul electric, în schimbul predãrii spre casare a unui autovehicul uzat.
    ART. 10
    (1) Persoanele fizice, unitãţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice care nu participã la "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional", dar care achiziţioneazã autovehicule hibride sau electrice, beneficiazã de:
    a) o reducere de pânã la 10% din preţul de comercializare a autovehiculului hibrid achiziţionat, dar nu mai mult de 1.800 de euro, în lei la cursul Bãncii Naţionale a României din ziua efectuãrii plãţii;
    b) o reducere de pânã la 20% din preţul de comercializare a autovehiculului electric achiziţionat, dar nu mai mult de 3.700 de euro, în lei la cursul Bãncii Naţionale a României din ziua efectuãrii plãţii.
    (2) Reducerile prevãzute la alin. (1) se suportã din Fondul pentru mediu.
    (3) Instrucţiunile privind aplicarea prevederilor alin. (1) se aprobã prin ordin al ministrului mediului şi pãdurilor, care se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã.

                         *

    Prezenta ordonanţã de urgenţã transpune Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 120 din 15 mai 2009.


               PRIM-MINISTRU
                 EMIL BOC

                    Contrasemneazã:


                    ────────────────
             Ministrul mediului şi pãdurilor,
                     Laszlo Borbely

              Ministrul transporturilor
                 şi infrastructurii,
                 Anca Daniela Boagiu

            p. Ministrul administraţiei
                   şi internelor,
                   Gheorghe Emacu,
                   secretar de stat

            Ministrul finanţelor publice,
                Gheorghe Ialomiţianu

               Şeful Departamentului
             pentru Afaceri Europene,
                  Bogdan Mãnoiu


    Bucureşti, 20 aprilie 2011.
    Nr. 40.

    ANEXÃ

                                 DATE
       pentru calcularea costurilor operaţionale pe durata de viaţã
                    a vehiculelor de transport rutier

    Tabelul 1 - Costul emisiilor generate de transportul rutier (la preţurile din 2007)

┌─────────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────────────┐
│ CO(2) │ NO(x) │ NMHC │ Particule │
├─────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│0,03-0,04 euro/kg│ 0,0044 euro/g│ 0,001 euro/g │ 0,087 euro/g │
└─────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────────────┘    Tabelul 2 - Conţinutul energetic al carburanţilor pentru vehicule┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ Carburant │ Conţinut │
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Motorinã │ 36 MJ/litru │
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Benzinã │ 32 MJ/litru │
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Gaz natural/Biogaz │ 33-38 MJ/Nmc │
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Gaz petrolier lichefiat (GPL) │ 24 MJ/litru │
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Etanol │ 21 MJ/litru │
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Biodiesel │ 33 MJ/litru │
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Emulsii de combustibil │ 32 MJ/litru │
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Hidrogen │ 11 MJ/Nmc │
└───────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘    Tabelul 3 - Kilometrajul pe durata de viaţã a vehiculelor de transport rutier┌───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│Categoria vehiculului (categoriile M şi N în sensul │ │
│Ordinului ministrului lucrãrilor publice, transporturilor │ │
│şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementãrilor │ Kilometrajul pe │
│privind omologarea de tip şi eliberarea cãrţii de │ durata de viaţã │
│identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de │ │
│tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, cu │ │
│modificãrile şi completãrile ulterioare) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Autoturisme (M1) │ 200.000 km │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Vehicule comerciale uşoare (N1) │ 250.000 km │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Vehicule grele pentru transportul de mãrfuri [N(2), N(3)] │ 1.000.000 km │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Autobuze [M(2), M(3)] │ 800.000 km │
└───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘


                _________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016