Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 32 din 19 aprilie 2006  cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA DE URGENTA nr. 32 din 19 aprilie 2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 2 mai 2006
    Având în vedere:
    - adoptarea unor acte normative după publicarea Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 şi a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 nr. 380/2005, cu implicaţii asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetare stabilite pentru anul 2006;
    - aprobarea unor memorandumuri referitoare la alocarea unor fonduri suplimentare unor instituţii publice şi îndeosebi pentru cheltuielile de capital;
    - execuţia bugetară pe primele 3 luni ale anului 2006 în condiţiile legislaţiei în vigoare pentru anul curent;
    - prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Bugetul de stat pe anul 2006, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.151 şi nr. 1.151 bis din 19 decembrie 2005, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
    ART. 2
    (1) Sinteza modificărilor bugetului de stat pe anul 2006, detaliată, la venituri, pe capitole, subcapitole şi paragrafe, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.
    (2) Sinteza modificărilor cheltuielilor bugetare pe anul 2006, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.
    (3) Bugetele ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).
---------
    *) Anexa nr. 3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

    CAP. II
    Structura şi regimul veniturilor bugetare

    ART. 3
    La veniturile bugetului de stat pe anul 2006 se aprobă următoarele influenţe:

                                                            - milioane lei -

  VENITURI - TOTAL 944,4
  din care:
    Venituri curente 832,4
    din acestea:
      Venituri fiscale: 724,5
      din care:
        Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la
        persoane juridice 185,3
        din care:
        - impozit pe profit 239,0
        Impozit pe venit, profit şi câştiguri de la persoane fizice 80,4
        din care:
        - impozit pe venit 446,3
        - cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) -365,9
        Impozite şi taxe pe proprietate -466,3
        din care:
        - impozit pe terenul din extravilan -466,3
        Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii 471,1
        din care:
        - taxa pe valoarea adăugată 880,0
        - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată (se scad) -200,0
        - accize -227,2
        Impozit pe comerţul exterior şi tranzacţiile internaţionale 454,0
      Contribuţii de asigurări 10,0
      Venituri nefiscale 97,9
    Venituri din capital 112,0


    CAP. III
    Regimul şi destinaţiile cheltuielilor bugetare

    ART. 4
    În structură economică influenţele privind cheltuielile bugetului de stat pe anul 2006 se prezintă astfel:

                                                               - milioane lei -

    CHELTUIELI - TOTAL 2.419,5
    din care:
    1. Cheltuieli curente 1.239,2
       Cheltuieli de personal 29,2
       Bunuri şi servicii 69,0
       Dobânzi 2,6
       Subvenţii 8,2
       Fonduri de rezervă 250,0
       Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 104,3
       Alte transferuri 454,8
       Asistenţă socială 318,8
       Alte cheltuieli 2,3
    2. Cheltuieli de capital 1.185,1
    3. Rambursări de credite -4,8


    ART. 5
    (1) Cheltuielile pentru servicii publice generale, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2006, se majorează cu suma de 273,7 milioane lei, din care: 12,3 milioane lei la cheltuieli de personal, 9,3 milioane lei la bunuri şi servicii, 250,0 milioane lei la fonduri de rezervă, 1,6 milioane lei la alte cheltuieli, 1,2 milioane lei la cheltuieli de capital, şi se diminuează cu suma de 0,7 milioane lei la alte transferuri.
    (2) Cheltuielile pentru servicii publice generale, pe capitole de cheltuieli, se majorează cu suma de 23,0 milioane lei la autorităţi publice şi acţiuni externe şi cu suma de 250,7 milioane lei la alte servicii publice generale.
    ART. 6
    (1) Cheltuielile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2006, se majorează cu suma de 372,0 milioane lei, din care: 15,2 milioane lei la cheltuieli de personal, 51,0 milioane lei la bunuri şi servicii, 2,7 milioane lei la dobânzi, 17,8 milioane lei la transferuri între unităţi ale administraţiei publice, 3,9 milioane lei la asistenţă socială, 0,9 milioane lei la alte cheltuieli şi 285,0 milioane lei la cheltuieli de capital, şi se diminuează cu suma de 4,5 milioane lei la rambursări de credite.
    (2) Cheltuielile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, pe capitole de cheltuieli, se majorează cu suma de 125,5 milioane lei la apărare naţională şi cu suma de 246,5 milioane lei la ordine publică şi siguranţă naţională.
    ART. 7
    (1) Cheltuielile social-culturale, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2006, se majorează cu suma de 708,9 milioane lei, din care: 1,5 milioane lei la cheltuieli de personal, 0,6 milioane lei la bunuri şi servicii, 44,2 milioane lei la transferuri între unităţi ale administraţiei publice, 314,9 milioane lei la asistenţă socială, 351,5 milioane lei la cheltuieli de capital, şi se diminuează cu suma de 0,1 milioane lei la dobânzi, cu suma de 3,3 milioane lei la alte transferuri, cu suma de 0,2 milioane lei la alte cheltuieli şi cu suma de 0,2 milioane lei la rambursări de credite.
    (2) Cheltuielile social-culturale, pe capitole de cheltuieli, se majorează cu suma de 358,3 milioane lei la învăţământ, cu suma de 16,1 milioane lei la sănătate şi cu suma de 337,5 milioane lei la asigurări şi asistenţă socială şi se diminuează cu suma de 3,0 milioane lei la cultură, recreere şi religie.
    ART. 8
    (1) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2006, se majorează cu suma de 377,0 milioane lei, din care: 0,1 milioane lei la cheltuieli de personal, 5,2 milioane lei la subvenţii, 40,0 milioane lei la transferuri între unităţi ale administraţiei publice, 331,8 milioane lei la cheltuieli de capital, şi se diminuează cu suma de 0,1 milioane lei la bunuri şi servicii.
    (2) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, pe capitole de cheltuieli, se majorează cu suma de 241,2 milioane lei la locuinţe, servicii şi dezvoltare publică şi cu suma de 135,8 milioane lei la protecţia mediului.
    ART. 9
    (1) Cheltuielile pentru acţiuni economice, care se finanţează din bugetul de stat pe anul 2006, se majorează cu suma de 688,0 milioane lei, din care: 0,1 milioane lei la cheltuieli de personal, 8,2 milioane lei la bunuri şi servicii, 3,0 milioane lei la subvenţii, 2,2 milioane lei la transferuri între unităţi ale administraţiei publice, 458,9 milioane lei la alte transferuri şi 215,6 milioane lei la cheltuieli de capital.
    (2) Cheltuielile pentru acţiuni economice, pe capitole de cheltuieli, se majorează cu suma de 73,9 milioane lei la acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă, cu suma de 103,2 milioane lei la combustibili şi energie, cu suma de 3,5 milioane lei la industria extractivă, prelucrătoare şi construcţii, cu suma de 496,0 milioane lei la transporturi şi cu suma de 11,4 milioane lei la alte acţiuni economice.
    (3) Din bugetul Ministerului Integrării Europene, de la capitolul "Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă", titlul "Alte transferuri", suma de 71 milioane lei se alocă pentru pregătirea proiectelor publice finanţabile din fonduri structurale în cadrul Programului operaţional regional 2007-2013.
    (4) Din bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, suma de 54,2 milioane lei se va utiliza pentru achiziţionarea de vagoane noi tip AVA 200 CFR.
    ART. 10
    Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2006 se majorează cu suma de 250,0 milioane lei.

    CAP. IV
    Deficitul bugetar, datoria publică şi împrumutul guvernamental

    ART. 11
    Deficitul bugetului de stat pe anul 2006 se stabileşte în sumă de 2.579,4 milioane lei.

    CAP. V
    Dispoziţii referitoare la bugetele locale

    ART. 12
    (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pe anul 2006, pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor şi municipiului Bucureşti, aferente finanţării cheltuielilor de personal din instituţiile de învăţământ special, se majorează cu 18,8 milioane lei, potrivit anexei nr. 4.
    (2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pe anul 2006, pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, aferente finanţării cheltuielilor de personal din instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, se majorează cu 181,2 milioane lei, potrivit anexei nr. 5.
    (3) Din sumele alocate potrivit alin. (1) şi (2) se vor suporta diferenţele salariale rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2006 cu privire la plata diferenţelor salariale din perioada octombrie 2001 - septembrie 2004 pentru personalul didactic din învăţământul de stat.
    (4) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată de la alin. (2), destinate finanţării cheltuielilor de personal din instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, pe comune, oraşe, municipii şi sectoarele municipiului Bucureşti, după caz, se face de către consiliul judeţean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin hotărâre, după consultarea primarilor şi cu asistenţa tehnică de specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice şi a inspectoratului şcolar judeţean sau al municipiului Bucureşti.

    CAP. VI
    Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

    ART. 13
    Anexa nr. 12 privind bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2006 la Legea nr. 379/2005 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 6 la prezenta ordonanţă de urgenţă.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale

    ART. 14
    Alineatele (7) şi (9) ale articolului 8 din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(7) În bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru finanţarea acţiunilor aferente programului prioritar «Sibiu, capitala culturală a Europei 2007», este cuprinsă suma de 15 milioane lei, din care: 12 milioane lei la titlul «Bunuri şi servicii» şi 3 milioane lei la titlul «Active nefinanciare».
    ...........................................................................
    (9) Din bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, de la capitolul «Asigurări şi asistenţă socială», se finanţează cheltuielile aferente gratuităţilor şi reducerilor la transportul pe calea ferată, cu metroul, auto şi naval, de care beneficiază, în condiţiile legii, persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin:
    a) Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările ulterioare;
    d) Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, republicată;
    e) Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."
    ART. 15
    Alineatul (3) al articolului 10 din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Cheltuielile destinate activităţilor de susţinere şi promovare a exportului, a mediului de afaceri românesc şi a tranzacţiilor internaţionale cuprinse în bugetul de stat în sumă de 334,9 milioane lei se vor utiliza conform prevederilor Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României - EXIMBANK - S.A., republicată, cu modificările şi completările ulterioare."
    ART. 16
    După intrarea în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se repartizează şi creditele bugetare reţinute conform art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare.
    ART. 17
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

                                 PRIM-MINISTRU
                            CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                        p. Ministrul finanţelor publice,
                              Doina-Elena Dascălu,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 19 aprilie 2006.
    Nr. 32.


    ANEXA 1

                                BUGETUL DE STAT
                                  pe anul 2006
                                  - SINTEZA -


                                                                                                - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬──-┬──-┬────────────────────────────────────────────┬──────────-┬──────────┬────────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │Influente │ Program │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2006 │ │ rectificat │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │
├────┴────┴────┴────┴──-┴──-┼────────────────────────────────────────────┼──────────-┼──────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 = 1 + 2 │
├──────────────────────────-┼────────────────────────────────────────────┼──────────-┼──────────┼────────────┤
│0001 01 │VENITURI - TOTAL │ │ │ │
│ │──────────────── │ 42.775.363│ 944.359│ 43.719.722│
│0002 01 │I. VENITURI CURENTE │ 42.714.303│ 832.359│ 43.546.662│
│0003 │A. VENITURI FISCALE │ 40.439 320│ 724.490│ 41.163.810│
│0004 │A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI │ │ │ │
│ │DIN CAPITAL │ 10.370.950│ 265.690│ 10.636.640│
│0005 01 │A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI │ │ │ │
│ │DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE │ 8.853.550│ 185.300│ 9.038.850│
│0101 │Impozit pe profit │ 7.446.000│ 239.000│ 7.685.000│
│ 01 │Impozit pe profit de la agentii economici │ 6.982.000│ 285.000│ 7.267.000│
│0101 02 │Impozit pe profit de la bancile comerciale │ 464.000│ -46.000│ 418.000│
│0201 │Alte impozite pe venit, profit si castiguri │ │ │ │
│ │din capital de la persoane juridice │ 1.407.550│ -53.700│ 1.353.850│
│0201 01 │Impozit pe veniturile realizate de │ │ │ │
│ │persoanele juridice nerezidente │ 450.000│ │ 450.000│
│0201 02 │Impozitul pe profit obtinut din activitati │ │ │ │
│ │comerciale ilicite sau din nerespectarea │ │ │ │
│ │Legii privind protectia consumatorului │ 350│ │ 350│
│0201 03 │Impozit pe dividende datorat de persoane │ │ │ │
│ │juridice │ 230.000│ 106.000│ 336.000│
│0201 04 │Impozitul pe venitul reprezentantelor din │ │ │ │
│ │Romania ale societatilor comerciale si │ │ │ │
│ │organizatiilor economice straine │ 4.500│ │ 4.500│
│0201 06 │Impozit pe venitul microintreprinderilor │ 722.700│ -159.700│ 563.000│
│0300 01 │A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI │ │ │ │
│ │DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE │ 1.517.200│ 80.390│ 1.597.590│
│0301 │Impozit pe venit │ 8.429.200│ 446.300│ 8.875.500│
│ 01 │Impozit pe venituri din activitati │ │ │ │
│ │independente │ 191.300│ 15.000│ 206.300│
│0301 02 │Impozit pe venituri din salarii │ 6.150.800│ 375.400│ 6.526.200│
│ 03 │Impozit pe venituri din cedarea folosintei │ │ │ │
│ │bunurilor │ 97.400│ 21.800│ 119.200│
│0301 04 │Impozit pe venituri din dividende │ 765.400│ 474.700│ 1.240.100│
│ 05 │Impozit pe venituri din dobanzi │ 416.200│ -331.200│ 85.000│
│ 06 │Impozit pe venituri din pensii │ 79.700│ 40.300│ 120.000│
│ 07 │Impozit pe veniturile obtinute din jocurile │ │ │ │
│ │de noroc, din premii si din prime in bani │ │ │ │
│ │si/sau natura │ 90.400│ -26.500│ 63.900│
│0301 09 │Impozit pe venituri din transferul │ │ │ │
│ │titlurilor de valoare │ 390.800│ -250.600│ 140.200│
│0301 10 │Impozit pe venituri din operatiuni de │ │ │ │
│ │vanzare-cumparare de valuta la termen, pe │ │ │ │
│ │baza de contract, precum si orice alte │ │ │ │
│ │operatiuni similare │ 1.700│ 1.500│ 3.200│
│0301 11 │Impozit pe venituri din valorificarea │ │ │ │
│ │drepturilor de proprietate intelectuala │ 31.900│ -1.100│ 30.800│
│0301 12 │Impozit pe venituri realizate de persoanele │ │ │ │
│ │fizice nerezidente │ 51.800│ -1.900│ 49.900│
│0301 13 │Impozit pe venituri din activitati agricole │ 300│ 200│ 500│
│0301 14 │Impozit pe venituri obtinute din │ │ │ │
│ │valorificarea de bunuri in regim de │ │ │ │
│ │consignatie si din activitati desfasurate pe│ │ │ │
│ │baza unui contract de agent, comision sau │ │ │ │
│ │mandat comercial │ 26.600│ 8.400│ 35.000│
│0301 15 │Impozit pe veniturile din activitatile de │ │ │ │
│ │expertiza contabila, tehnica judiciara si │ │ │ │
│ │extrajudiciara │ 3.200│ -100│ 3.100│
│0301 16 │Impozit pe venituri din activitati │ │ │ │
│ │desfasurate in baza contractelor/ │ │ │ │
│ │conventiilor civile incheiate potrivit │ │ │ │
│ │Codului civil │ 21.300│ 23.700│ 45.000│
│0301 18 │Impozitul pe veniturile din transferul │ │ │ │
│ │proprietatilor imobiliare din patrimoniul │ │ │ │
│ │personal │ 170.100│ 144.100│ 314.200│
│0301 19 │Sume virate pentru sponsorizarea entitatilor│ │ │ │
│ │non-profit │ -21.700│ 9.700│ -12.000│
│0301 50 │Impozit pe venituri din alte surse │ 20.200│ 3.100│ 23.300│
│ 60 │Regularizari │ -58.200│ -60.200│ -118.400│
│0401 │Cote si sume defalcate din impozitul pe │ │ │ │
│ │venit (se scad) │ -6.912.000│ -365.910│ -7.277.910│
│0401 01 │Cote defalcate din impozitul pe venit (se │ │ │ │
│ │scad) │ -6.912.000│ -365.910│ -7.277.910│
│0500 01 │A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI │ │ │ │
│ │CASTIGURI DIN CAPITAL │ 200│ │ 200│
│0501 │ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI │ │ │ │
│ │DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE │ 200│ │ 200│
│0501 50 │Alte impozite pe venit, profit si castiguri │ │ │ │
│ │din capital │ 200│ │ 200│
│0600 01 │A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL │ 15.000│ │ 15.000│
│0601 │IMPOZIT PE SALARII - TOTAL │ 15.000│ │ 15.000│
│ 01 │Impozit pe salarii │ 15.000│ │ 15.000│
│0700 │A3. IMPOZITE SI taxe PE PROPRIETATE │ 480.000│ -466.300│ 13.700│
│0701 │IMPOZITE SI taxe PE PROPRIETATE │ 480.000│ -466.300│ 13.700│
│ 02 │Impozit pe terenuri │ 479.900│ -466.300│ 13.600│
│ 03 │Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru │ │ │ │
│ │pentru activitatea notariala si alte │ │ │ │
│ │taxe de timbru │ 100│ │ 100│
│1000 01 │A4. IMPOZITE SI taxe PE BUNURI SI SERVICII │ 27.696.370│ 471.100│ 28.167.470│
│1001 │Taxa pe valoarea adaugata │ 26.047.000│ 880.000│ 26.927.000│
│ 01 │Taxa pe valoarea adaugata incasata │ 26.047.000│ 880.000│ 26.927.000│
│1101 │Sume defalcate din TVA │ -9.750.830│ -200.000│ -9.950.830│
│ 01 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata│ │ │ │
│ │pentru finantarea cheltuielilor │ │ │ │
│ │descentralizate la nivelul judetelor si │ │ │ │
│ │Municipiului Bucuresti (se scad) │ -1.072.514│ -18.760│ -1.091.274│
│1101 02 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata│ │ │ │
│ │pentru finantarea cheltuielilor │ │ │ │
│ │descentralizate la nivelul comunelor, │ │ │ │
│ │oraselor, municipiilor si sectoarelor │ │ │ │
│ │Municipiului Bucuresti (se scad) │ -6.101.243│ -181.240│ -6.282.483│
│1101 03 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata│ │ │ │
│ │pentru subventionarea energiei termice │ │ │ │
│ │livrate populatiei (se scad) │ -252.072│ │ -252.072│
│1101 04 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata│ │ │ │
│ │pentru sistemele centralizate de producere │ │ │ │
│ │si distributie a energiei termice (se scad) │ -490.408│ │ -490.408│
│1101 05 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata│ │ │ │
│ │pentru drumuri (se scad) │ -359.321│ │ -359.321│
│1101 06 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata│ │ │ │
│ │pentru echilibrarea bugetelor locale (se │ │ │ │
│ │scad) │ -1.475.272│ │ -1.475.272│
│1201 │Alte impozite si taxe generale pe bunuri si │ │ │ │
│ │servicii │ 356.200│ 17.300│ 373.500│
│1201 01 │Impozit pe titeiul din productia interna si │ │ │ │
│ │gazele naturale │ 295.700│ 15.300│ 311.000│
│1201 02 │Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful │ │ │ │
│ │energiei electrice si termice - Restante │ │ │ │
│ │anii anteriori │ │ 5.000│ 5.000│
│1201 03 │Cote aplicate asupra veniturilor realizate │ │ │ │
│ │in domeniul aviatiei civile │ 53.000│ -3.000│ 50.000│
│1201 04 │Taxa de timbru social asupra valorii │ │ │ │
│ │automobilelor noi din import │ 7.500│ │ 7.500│
│1401 │ACCIZE │ 10.702.400│ -227.200│ 10.475.200│
│1601 │TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA │ │ │ │
│ │UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE │ │ │ │
│ │ACTIVITATI │ 341.600│ 1.000│ 342.600│
│1601 01 │Taxe pentru jocurile de noroc │ 75.000│ -7.000│ 68.000│
│ 03 │Taxe si tarife pentru eliberarea de licente │ │ │ │
│ │si autorizatii de functionare │ 150.000│ │ 150.000│
│1601 04 │Taxe pe activitatea de prospectiune, │ │ │ │
│ │explorare si exploatare a resurselor │ │ │ │
│ │minerale │ 1.500│ 100│ 1.600│
│1601 05 │Taxa asupra unor activitati daunatoare │ │ │ │
│ │sanatatii si din publicitatea lor │ 53.000│ 7.000│ 60.000│
│1601 06 │Txa de timbru social asupra jocurilor de │ │ │ │
│ │noroc │ 60.000│ │ 60.000│
│1601 07 │Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru │ │ │ │
│ │eliberarea autorizatiilor de transport in │ │ │ │
│ │trafic international │ 1.600│ 900│ 2.500│
│1601 50 │Alte taxe pe utilizarea bunurilor, │ │ │ │
│ │autorizarea utilizarii bunurilor sau pe │ │ │ │
│ │desfasurare de activitati │ 500│ │ 500│
│1701 01 │A5. IMPOZIT PE COMERTUL EXTERIOR SI │ │ │ │
│ │TRANZACTIILE INTERNATIONALE │ 1.877.000│ 454.000│ 2.331.000│
│1701 │Taxe vamale si alte taxe pe tranzactiile │ │ │ │
│ │internationale │ 1.877.000│ 454.000│ 2.331.000│
│1701 01 │Taxe vamale de la persoane juridice │ 1.700.000│ 454.000│ 2.154.000│
│ 02 │Taxe vamale si alte venituri de la persoane │ │ │ │
│ │fizice │ 9.000│ │ 9.000│
│1701 03 │Venituri cu destinatie speciala din │ │ │ │
│ │comisionul pentru servicii vamale │ 168.000│ │ 168.000│
│2000 01 │B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI │ 271.000│ 10.000│ 281.000│
│2001 │CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR │ 165.000│ 10.000│ 175.000│
│ 05 │Varsaminte de la persoane juridice, pentru │ │ │ │
│ │persoane cu handicap neincadrate │ 165.000│ │ 165.000│
│2001 50 │Alte contributii pentru asigurari sociale │ │ │ │
│ │datorate de angajatori (+ restante anii │ │ │ │
│ │anteriori din contributia agentilor │ │ │ │
│ │economici pentru persoane cu handicap) │ │ 10.000│ 10.000│
│2101 │CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR │ 106.000│ │ 106.000│
│ 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ │ │ │
│ │datorate de asigurati │ 106.000│ │ 106.000│
│2900 01 │C. VENITURI NEFISCALE │ 2.003.983│ 97.869│ 2.101.852│
│3000 │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 1.174.800│ 95.000│ 1.269.800│
│3001 │VENITURI DIN PROPRIETATE │ 1.082.800│ 95.000│ 1.177.800│
│ 01 │Varsaminte din profitul net al regiilor │ │ │ │
│ │autonome, societatilor si companiilor │ │ │ │
│ │nationale │ 75.000│ -5.000│ 70.000│
│3001 02 │Incasari din cota retinuta, conform codului │ │ │ │
│ │penal │ 100│ │ 100│
│3001 03 │Restituiri de fonduri din finantarea │ │ │ │
│ │bugetara a anilor precedenti │ 130.000│ │ 130.000│
│3001 05 │Venituri din concesiuni si inchirieri │ 837.700│ 100.000│ 937.700│
│ 08 │Venituri din dividende │ 40.000│ │ 40.000│
│3101 │Venituri din dobanzi │ 92.000│ │ 92.000│
│ 03 │Alte venituri din dobanzi │ 92.000│ │ 92.000│
│3300 01 │C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII │ 829.183│ 2.869│ 832.052│
│3301 │VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE │ │ │ │
│ │ACTIVITATI │ 250.749│ -330│ 250.419│
│3301 02 │Taxe consulare │ 180.134│ │ 180.134│
│ 03 │Venituri din taxe pentru prestatii vamale │ 685│ │ 685│
│3301 04 │Taxe si tarife pentru analize si servicii │ │ │ │
│ │efectuate de laboratoare │ 200│ -20│ 180│
│3301 06 │Venituri din expertiza tehnica judiciara si │ │ │ │
│ │extrajudiciara │ 2.040│ │ 2.040│
│3301 07 │Venituri realizate cu ocazia participarii la│ │ │ │
│ │actiuni sub egida organizatiilor │ │ │ │
│ │internationale │ 10│ 170│ 180│
│3301 08 │Venituri din prestari de servicii │ 58.400│ -8.400│ 50.000│
│ 09 │Taxe si alte venituri din protectia mediului│ 1.280│ 1.720│ 3.000│
│3301 23 │Venituri din timbrul judiciar │ 1.000│ 700│ 1.700│
│ 25 │Venituri din recuperarea cheltuielilor │ │ │ │
│ │judiciare avansate de stat │ 6.500│ │ 6.500│
│3301 26 │Venituri din despagubiri │ 500│ 5.500│ 6.000│
│3401 │VENITURI DIN taxe ADMINISTRATIVE, ELIBERARI │ │ │ │
│ │PERMISE │ 16.501│ -1│ 16.500│
│3401 01 │Venituri din taxe pentru eliberari de │ │ │ │
│ │permise si certificate │ 16.500│ │ 16.500│
│3401 02 │Taxe extrajudiciare de timbru - la bugetul │ │ │ │
│ │de stat restante anii anteriori │ 1│ -1│ │
│3501 │AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI │ 445.300│ 250│ 445.550│
│ 01 │Venituri din amenzi si alte sanctiuni │ │ │ │
│ │aplicate potrivit dispozitiilor legale │ 422.500│ -2.500│ 420.000│
│3501 02 │Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea │ │ │ │
│ │cu intarziere declaratiei de impozite si │ │ │ │
│ │taxe │ 2.700│ │ 2.700│
│3501 03 │Incasari din valorificarea bunurilor │ │ │ │
│ │confiscate, abandonate si alte sume │ │ │ │
│ │constatate odata cu confiscarea potrivit │ │ │ │
│ │legii │ 20.000│ │ 20.000│
│3501 04 │Dobanzi si penalitati de intarziere pentru │ │ │ │
│ │venituri nevarsate la termen │ 100│ 250│ 350│
│3501 05 │Amenzi judiciare │ │ 2.500│ 2.500│
│3601 │DIVERSE VENITURI │ 116.551│ 2.950│ 119.501│
│ 01 │Venituri din aplicarea prescriptiei │ │ │ │
│ │extinctive │ 4.000│ 1.000│ 5.000│
│3601 03 │Sume din recuperarea debitelor provenite din│ │ │ │
│ │drepturile necuvenite │ 50│ 50│ 100│
│3601 04 │Venituri din producerea riscurilor asigurate│ 1│ │ 1│
│3601 05 │Varsaminte din veniturile si/sau │ │ │ │
│ │disponibilitatile institutiilor publice │ │ 500│ 500│
│3601 11 │Venituri din ajutoare de stat recuperate │ │ 1.400│ 1.400│
│3601 50 │Alte venituri │ 112.500│ │ 112.500│
│3701 │TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT │ │ │ │
│ │SUBVENTIILE │ 82│ │ 82│
│3701 01 │Donatii si sponsorizari │ 82│ │ 82│
│3900 │VENITURI DIN CAPITAL │ 56.100│ 112.000│ 168.100│
│3901 │VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI │ 56.100│ 112.000│ 168.100│
│ 01 │Venituri din valorificarea unor bunuri ale │ │ │ │
│ │institutiilor publice │ 38.000│ -3.00│ 35.000│
│3901 02 │Venituri din valorificarea stocurilor de │ │ │ │
│ │rezerve de stat si de mobilizare │ 3.100│ │ 3.100│
│3901 03 │Venituri din vanzarea locuintelor construite│ │ │ │
│ │din fondurile statului │ 10.000│ 20.000│ 30.000│
│3901 06 │Venituri obtinute in procesul de stingere a │ │ │ │
│ │creantelor bugetare │ 5.000│ 95.000│ 100.000│
│4000 01 │II. OPERATIUNI FINANCIARE │ 4.960│ │ 4.960│
│4001 │INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR │ │ │ │
│ │ACORDATE │ 4.960│ │ 4.960│
│4001 04 │Incasari din rambursarea imprumuturilor din │ │ │ │
│ │fondul de redresare financiara │ 1.800│ │ 1.800│
│4001 05 │Incasari din rambursarea imprumuturilor │ │ │ │
│ │acordate pentru proiecte de investitii in │ │ │ │
│ │turism │ 60│ │ 60│
│4001 07 │Incasari din rambursarea microcreditelor de │ │ │ │
│ │la persoane fizice si juridice │ 100│ │ 100│
│4001 08 │Incasari din rambursarea imprumuturilor │ │ │ │
│ │acordate pentru acoperirea arieratelor catre│ │ │ │
│ │CONEL si ROMGAZ │ 3.000│ │ 3.000│
│5001 │BUGET DE STAT │ │ │ │
│ │────────────- │ 43.879.563│ 2.419.540│ 46.299.103│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 38.460.647│ 1.239.231│ 39.699.878│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 8.954.631│ 29.162│ 8.983.793│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 4.046.310│ 69.031│ 4.115.341│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 3.107.272│ 2.578│ 3.109.850│
│ 30 01 │Dobanzi aferente datoriei publice interne │ 1.182.333│ │ 1.182.333│
│ 30 01 01 │Dobanzi aferente datoriei publice interne │ │ │ │
│ │directe │ 1.177.800│ │ 1.177.800│
│ 30 01 02 │Dobanzi aferente creditelor interne │ │ │ │
│ │garantate │ 4.533│ │ 4.533│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 1.875.932│ 4.578│ 1.880.510│
│ 30 02 01 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ │ │ │
│ │directe │ 846.850│ │ 846.850│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 1.029.082│ 4.578│ 1.033.660│
│ 30 03 │Alte dobanzi │ 49.007│ -2.000│ 47.007│
│ 30 03 05 │Dobanzi la operatiunile de leasing │ 49.007│ -2.000│ 47.007│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 4.329.910│ 8.200│ 4.338.110│
│ 40 01 │Subventii pe produse │ 624.565│ │ 624.565│
│ 40 02 │Subventii pe activitati │ 23.056│ │ 23.056│
│ 40 03 │Subventii pentru acoperirea diferentelor de │ │ │ │
│ │pret si tarif │ 191.534│ │ 191.534│
│ 40 04 │Subventii pentru sustinerea transportului │ │ │ │
│ │feroviar public de calatori │ 984.998│ │ 984.998│
│ 40 05 │Subventii pentru transportul de calatori cu │ │ │ │
│ │metroul │ 150.000│ │ 150.000│
│ 40 06 │Actiuni de ecologizare │ 25.210│ │ 25.210│
│ 40 08 │Subventii pentru dobanzi la credite bancare │ 4.000│ │ 4.000│
│ 40 11 │Prime acordate producatorilor agricoli │ 100.000│ │ 100.000│
│ 40 12 │Subventii pentru completarea primelor de │ │ │ │
│ │asigurare pentru factorii de risc din │ │ │ │
│ │agricultura │ 28.035│ │ 28.035│
│ 40 13 │Stimularea exporturilor │ 398.176│ │ 398.176│
│ 40 14 │Sustinerea infrastructurii de transport │ 90.200│ 3.000│ 93.200│
│ 40 15 │Sprijinirea producatorilor agricoli │ 1.546.411│ │ 1.546.411│
│ 40 16 │Programe de conservare sau de inchidere a │ │ │ │
│ │minelor │ 84.780│ │ 84.780│
│ 40 17 │Programe de protectie sociala si integrare │ │ │ │
│ │socioprofesionala a persoanelor cu handicap │ 16.117│ │ 16.117│
│ 40 18 │Protectie sociala in sectorul minier │ 42.578│ │ 42.578│
│ 40 30 │Alte subventii │ 20.250│ 5.200│ 25.450│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVA │ 288.289│ 250.000│ 538.289│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 4.473.946│ 104.331│ 4.578.277│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 3.559.317│ 55.662│ 3.614.979│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 1.516.016│ 20.776│ 1.536.792│
│ 51 01 02 │Finantarea de baza a invatamantului superior│ 1.006.546│ │ 1.006.546│
│ 51 01 03 │Actiuni de sanatate │ 224.644│ 21.401│ 246.045│
│ 51 01 04 │Finantarea drepturilor acordate persoanelor │ │ │ │
│ │cu handicap │ 512.030│ │ 512.030│
│ 51 01 07 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetul asigurarilor sociale de stat │ 100│ │ 100│
│ 51 01 08 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetul asigurarilor pentru somaj │ 20│ │ 20│
│ 51 01 09 │Transferuri privind contributii de sanatate │ │ │ │
│ │pentru persoane care satisfac serviciul │ │ │ │
│ │militar in termen │ 15.348│ 8│ 15.356│
│ 51 01 10 │Transferuri privind contributii de sanatate │ │ │ │
│ │pentru persoane care executa pedepse private│ │ │ │
│ │de libertate sau arest preventiv │ 22.494│ │ 22.494│
│ 51 01 11 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetul fondului national unic de asigurari │ │ │ │
│ │sociale de sanatate │ 30│ │ 30│
│ 51 01 13 │Transferuri pentru lucrarile de cadastru │ │ │ │
│ │imobiliar │ 5.500│ │ 5.500│
│ 51 01 25 │Programe pentru sanatate │ 218.705│ -1.900│ 216.805│
│ 51 01 26 │Transferuri privind contributia de asigurari│ │ │ │
│ │de sanatate, pentru persoanele aflate in │ │ │ │
│ │concediu pentru cresterea copilului │ 37.884│ 15.377│ 53.261│
│ 51 02 │Transferuri de capital │ 914.629│ 48.669│ 963.298│
│ 51 02 01 │Finantarea strazilor care se vor amenaja in │ │ │ │
│ │perimetrele destinate constructiilor de │ │ │ │
│ │cvartale de locuinte noi │ 10.000│ │ 10.000│
│ 51 02 02 │Finantarea investitiilor finantate partial │ │ │ │
│ │din imprumuturi externe │ 70.000│ │ 70.000│
│ 51 02 03 │Program pentru pietruirea drumurilor si │ │ │ │
│ │alimentarea cu apa a satelor │ 77.500│ 40.000│ 117.500│
│ 51 02 04 │Programul pentru constructii de locuinte si │ │ │ │
│ │sali de sport │ 23.000│ │ 23.000│
│ 51 02 05 │Finantarea elaborarii si/sau actualizarii │ │ │ │
│ │planurilor urbanistice generale si a │ │ │ │
│ │regulamentelor locale de urbanism │ 6.000│ │ 6.000│
│ 51 02 06 │Retehnologizarea centralelor termice si │ │ │ │
│ │electrice de termoficare │ 3.038│ │ 3.038│
│ 51 02 07 │Finalitatea studiilor de fezabilitate │ │ │ │
│ │aferente proiectelor SAPARD │ 2.000│ │ 2.000│
│ 51 02 08 │Aparatura medicala si echipamente de │ │ │ │
│ │comunicatii in urgenta │ 53.237│ 15.669│ 68.906│
│ 51 02 09 │Finantarea actiunilor privind reducerea │ │ │ │
│ │riscului seismic al constructiilor existente│ │ │ │
│ │cu destinatie de locuinta │ 10.000│ │ 10.000│
│ 51 02 10 │Plati in contul creditelor garantate si/sau │ │ │ │
│ │subimprumutate │ 622.110│ │ 622.110│
│ 51 02 11 │Transferuri pentru reparatii capitale la │ │ │ │
│ │spitale │ 37.744│ -7.000│ 30.744│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.945.273│ 454.845│ 5.400.118│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 4.815.235│ 454.845│ 5.270.080│
│ 55 01 01 │Restructurarea industriei de aparare │ 40.000│ │ 40.000│
│ 55 01 02 │Sprijin financiar pentru activitatea │ │ │ │
│ │Comitetului Olimpic Roman │ 7.200│ │ 7.200│
│ 55 01 03 │Programe cu finantare rambursabila │ 686.933│ 11.372│ 698.305│
│ 55 01 04 │Fondul de garantare a imprumuturilor │ │ │ │
│ │acordate intreprinderilor mici si mijlocii │ 170.570│ │ 170.570│
│ 55 01 05 │Programul de realizare a sistemului national│ │ │ │
│ │antigrindina │ 5.607│ │ 5.607│
│ 55 01 06 │Sprijinirea proprietarilor de paduri │ 30.900│ │ 30.900│
│ 55 01 07 │Programe comunitare │ 89.980│ 300│ 90.280│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare│ │ │ │
│ │nerambursabila │ 182.000│ -3.691│ 178.309│
│ 55 01 09 │Programe ISPA │ 206.247│ 39.870│ 246.117│
│ 55 01 10 │Programe SAPARD │ 77.417│ │ 77.417│
│ 55 01 12 │Investitii ale agentilor economici cu │ │ │ │
│ │capital de stat │ 661.954│ 336.640│ 998.594│
│ 55 01 13 │Programe de dezvoltare │ 720.003│ 69.354│ 789.357│
│ 55 01 14 │Fond National de Preaderare │ 1.850.824│ │ 1.850.824│
│ 55 01 15 │Fond Roman de Dezvoltare Sociala │ 7.102│ │ 7.102│
│ 55 01 16 │Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi│ │ │ │
│ │si sustinerea dezvoltarii intreprinderilor │ │ │ │
│ │mici si mijlocii │ 69.335│ │ 69.335│
│ 55 01 18 │Alte transferuri curente interne │ 9.163│ 1.000│ 10.163│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate (catre│ │ │ │
│ │organizatii internationale) │ 130.038│ │ 130.038│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 130.038│ │ 130.038│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 7.616.331│ 318.784│ 7.935.115│
│ 57 01 │Asigurari sociale │ 4.234.631│ 98.024│ 4.332.655│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 3.381.700│ 220.760│ 3.602.460│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 3.120.269│ 220.319│ 3.340.588│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ 261.413│ 441│ 261.854│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 698.685│ 2.300│ 700.985│
│ 59 01 │Burse │ 285.445│ │ 285.445│
│ 59 03 │Finantarea partidelor politice │ 7.030│ │ 7.030│
│ 59 04 │Sprijinirea organizatiilor cetatenilor │ │ │ │
│ │apartinand minoritatilor nationale altele │ │ │ │
│ │decat cele care primesc subventii de la │ │ │ │
│ │bugetul de stat │ 36.380│ │ 36.380│
│ 59 05 │Infiintarea unor programe si proiecte │ │ │ │
│ │interetnice si combatere a intolerantei │ 2.500│ │ 2.500│
│ 59 07 │Sprijinirea activitatii romanilor de │ │ │ │
│ │pretutindeni si a organizatiilor │ │ │ │
│ │reprezentative ale acestora │ 13.500│ │ 13.500│
│ 59 08 │Programe pentru tineret │ 4.500│ │ 4.500│
│ 59 09 │Despagubiri acordate producatorilor agricoli│ │ │ │
│ │in caz de calamitati naturale in agricultura│ 2.000│ │ 2.000│
│ 59 11 │Asociatii si fundatii │ 10.450│ │ 10.450│
│ 59 12 │Sustinerea cultelor │ 26.785│ │ 26.785│
│ 59 13 │Contributia statului, pentru sprijinirea │ │ │ │
│ │bisericii Ortodoxe Romane din afara │ │ │ │
│ │granitelor │ 3.285│ │ 3.285│
│ 59 14 │Contributia statului la salarizarea │ │ │ │
│ │personalului de cult │ 117.156│ │ 117.156│
│ 59 15 │Contributii la salarizarea personalului │ │ │ │
│ │neclerical │ 1.000│ │ 1.000│
│ 59 16 │Promovarea imaginii si intereselor romanesti│ │ │ │
│ │peste hotare │ 3.815│ │ 3.815│
│ 59 17 │Despagubiri civile │ 93.431│ 2.600│ 96.031│
│ 59 18 │Despagubiri pentru animale sacrificate in │ │ │ │
│ │vederea prevenirii si combaterii │ │ │ │
│ │epizootiilor │ 19.289│ │ 19.289│
│ 59 19 │Indemnizatia de merit │ 16.418│ │ 16.418│
│ 59 20 │Sume destinate finantarii programelor │ │ │ │
│ │sportive realizate de structurile sportive │ │ │ │
│ │de drept privat │ 50.694│ │ 50.694│
│ 59 21 │Comenzi de stat pentru carti si publicatii │ 3.498│ -300│ 3.198│
│ 59 22 │Actiuni cu caracter stiintific si social │ │ │ │
│ │cultural │ 420│ │ 420│
│ 59 23 │Finantarea Ansamblului Memorialului │ │ │ │
│ │Victimelor Comunismului si al Rezistentei │ │ │ │
│ │Sighet │ 740│ │ 740│
│ 59 24 │Finantarea Ansamblului Memorialul │ │ │ │
│ │Revolutiei - Decembrie 1989 din Municipiul │ │ │ │
│ │Timisoara │ 349│ │ 349│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.965.101│ 1.185.099│ 4.150.200│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.965.101│ 1.185.099│ 4.150.200│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 2.453.815│ -4.790│ 2.449.025│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 5.228│ │ 5.228│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 2.448.587│ -4.790│ 2.443.797│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 2.439.968│ -4.790│ 2.435 178│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de│ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ 2.199.338│ -4.790│ 2.194.548│
│ 81 01 06 │Diferente de curs aferente datoriei publice │ │ │ │
│ │externe │ 240.630│ │ 240.630│
│ 81 02 │Rambursari de credite interne │ 8.619│ │ 8.619│
│ 81 02 01 │Rambursari de credite interne garantate │ 8.619│ │ 8.619│
│5100 01 │Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE │ 8.599.696│ 273.698│ 8.873.394│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.160.256│ 272.488│ 8.432.744│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.396.103│ 12.318│ 1.408.421│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 974.027│ 9.259│ 983.286│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 2.037.640│ │ 2.037.640│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVA │ 288.289│ 250.000│ 538.289│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 714.429│ 50│ 714.479│
│5100 01 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.641.672│ -739│ 2.640.933│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 108.096│ 1.600│ 109.696│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 171.836│ 1.210│ 173.046│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02) │ 171.836│ 1.210│ 173.046│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 267.604│ │ 267.604│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 267.604│ │ 267.604│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 267.604│ │ 267.604│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de│ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ 26.974│ │ 26.974│
│5100 01 81 01 06 │Diferente de curs aferente datoriei publice │ │ │ │
│ │externe │ 240.630│ │ 240.630│
│5101 │AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE │ 2.228.556│ 22.999│ 2.251.555│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.042.994│ 20.189│ 2.063.183│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.305.536│ 10.258│ 1.315.794│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 1.016.385│ 9.551│ 1.025.936│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 670.092│ 4.270│ 674.362│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 17.441│ │ 17.441│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 21.963│ 206│ 22.169│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 82.061│ 392│ 82.453│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 17.726│ 1│ 17.727│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 42.687│ 1.021│ 43.708│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 13.867│ 705│ 14.572│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 67.437│ 2.351│ 69.788│
│ 10 01 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 3│ │ 3│
│ 10 01 11 │Fond aferent platii cu ora │ │ 560│ 560│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara│ │ │ │
│ │unitatii │ 8.455│ 4.111│ 12.566│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 41.033│ -517│ 40.516│
│ 10 01 14 │Indemnizatii de detasare │ 1.044│ -90│ 954│
│ 10 01 15 │Alocatii pentru transportul la si de la │ │ │ │
│ │locul de munca │ 2│ │ 2│
│ 10 01 16 │Alocatii pentru locuinte │ 1.106│ 130│ 1.236│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariate in bani │ 31.468│ -3.589│ 27.879│
│ 10 02 │Cheltuieli salariate in natura │ 10.360│ │ 10.360│
│ 10 02 02 │Norme de hrana │ 10.270│ -70│ 10.200│
│ 10 02 03 │Uniforme si echipament obligatoriu │ 3│ │ 3│
│ 10 02 04 │Locuinta de serviciu folosita de salariat si│ │ │ │
│ │familia sa │ 87│ │ 87│
│ 10 02 30 │Alte drepturi salariale in natura │ │ 70│ 70│
│ 10 03 │Contributii │ 278.791│ 707│ 279.498│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 181.173│ -268│ 180.905│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 23.130│ 101│ 23.231│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate│ 63.415│ 261│ 63.676│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de│ │ │ │
│ │munca si boli profesionale │ 4.549│ 31│ 4.580│
│ 10 03 05 │Prime de asigurare viata platite de │ │ │ │
│ │angajator pentru angajati │ 2│ │ 2│
│ 10 03 06 │Contributii pentru concedii si indemnizatii │ 6.522│ 582│ 7.104│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 631.848│ 9.565│ 641.413│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 252.179│ 6.554│ 258.733│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 16.677│ 316│ 16.993│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 4.625│ -427│ 4.198│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 47.680│ 928│ 48.608│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 6.673│ 62│ 6.735│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 28.357│ 195│ 28.552│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 10.278│ -626│ 9.652│
│ 20 01 07 │Transport │ 1.732│ -5│ 1.727│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 46.433│ 675│ 47.108│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 45.369│ 7.171│ 52.540│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere │ │ │ │
│ │si functionare │ 44.355│ -1.735│ 42.620│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 32.472│ 600│ 33.072│
│ 20 03 │Hrana │ 79│ │ 79│
│ 20 03 02 │Hrana pentru animale │ 79│ │ 79│
│ 20 04 │Medicamente si materiale sanitare │ 252│ -80│ 172│
│ 20 04 01 │Medicamente │ 235│ -80│ 155│
│ 20 04 02 │Materiale sanitare │ 17│ │ 17│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 25.138│ -347│ 24.791│
│ 20 05 01 │Uniforme si echipament │ 5.200│ │ 5.200│
│ 20 05 03 │Lenjerie si accesorii de pat │ 143│ │ 143│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 19.795│ -347│ 19.448│
│ 20 06 │Deplasari, deplasari, transferari │ 72.007│ 2.190│ 74.197│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferuri │ 35.925│ -20│ 35.905│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 36.082│ 2.210│ 38.292│
│ 20 09 │Materiale de laborator │ 211│ │ 211│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 9.074│ -1.118│ 7.956│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ 18│ │ 18│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 7.137│ 95│ 7.232│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 1.792│ 8│ 1.800│
│ 20 16 │Studii si cercetari │ 85│ │ 85│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor │ 610│ │ 610│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor externe │ 610│ │ 610│
│ 20 25 │Cheltuieli judiciare si extrajudiciare │ │ │ │
│ │derivate din actiuni in reprezentarea │ │ │ │
│ │intereselor statului, potrivit dispozitiilor│ │ │ │
│ │legale │ 1.850│ │ 1.850│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 228.944│ 1.663│ 230.607│
│ 20 30 01 │Reclama si publicitate │ 2.521│ -150│ 2.371│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 24.430│ 1.288│ 25.718│
│ 20 30 03 │Prime de asigurare non-viata │ 5.723│ 180│ 5.903│
│ 20 30 04 │Chirii │ 70.628│ 250│ 70.878│
│ 20 30 07 │Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului │ │ │ │
│ │institutiei publice │ 846│ 180│ 1.026│
│ 20 30 08 │Fondul Primului ministru │ 700│ 150│ 850│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 124.096│ -235│ 123.861│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 12.990│ │ 12.990│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 12.990│ │ 12.990│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 12.990│ │ 12.990│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 17.853│ 50│ 17.903│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 17.853│ 50│ 17.903│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 17.751│ 50│ 17.801│
│ 51 01 03 │Actiuni de sanatate │ 102│ │ 102│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 71.810│ 316│ 72.126│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 33.987│ 316│ 34.303│
│ 55 01 03 │Programe cu finantare rambursabila │ 18.495│ │ 18.495│
│ 55 01 07 │Programe comunitare │ 1.024│ │ 1.024│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare│ │ │ │
│ │nerambursabila │ 11.572│ -124│ 11.448│
│ 55 01 12 │Investitii ale agentilor economici cu │ │ │ │
│ │capital de stat │ │ 440│ 440│
│ 55 01 18 │Alte transferuri curente interne │ 2.896│ │ 2.896│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate │ │ │ │
│ │(catre organizatii internationale) │ 37.823│ │ 37.823│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 37.823│ │ 37.823│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 2.957│ │ 2.957│
│ 59 01 │Burse │ 307│ │ 307│
│ 59 11 │Asociatii si fundatii │ 2.650│ │ 2.650│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 158.588│ 2.810│ 161.398│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 158.588│ 2.810│ 161.398│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 158.588│ 2.810│ 161.398│
│ 71 01 01 │Constructii │ 104.526│ 3.891│ 108.417│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport│ 21.829│ -323│ 21.506│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active │ │ │ │
│ │corporale │ 23.250│ 927│ 24.177│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii │ │ │ │
│ │capitale) │ 8.983│ -1.685│ 7.298│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 26.974│ │ 26.974│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 26.974│ │ 26.974│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 26.974│ │ 26.974│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de│ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ 26.974│ │ 26.974│
│5101 01 │Autoritati executive si legislative │ 2.031.922│ 22.999│ 2.054.921│
│ 01 │Administratia prezidentiala │ 23.623│ │ 23.623│
│ 02 │Autoritati legislative │ 254.810│ │ 254.810│
│ 03 │Autoritati executive │ 1.578.562│ 22.329│ 1.600.891│
│ 04 │Alte organe ale autoritatilor publice │ 174.927│ 670│ 175.597│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 196.634│ │ 196.634│
│5301 │CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE │ │ │ │
│ │DEZVOLTARE │ 1.093.642│ │ 1.093.642│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.080.785│ 1.600│ 1.082.385│
│ 10 │TITLUL X CHELTUIELI DE PERSONAL │ 88.125│ 2.060│ 90.185│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 67.247│ 1.689│ 68.936│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 43.262│ 5│ 43.267│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 1.059│ 116│ 1.175│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 1.502│ 105│ 1.607│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 6.817│ 335│ 7.152│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 1.553│ │ 1.553│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 3.439│ 11│ 3.450│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 245│ 150│ 395│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 4.311│ 57│ 4.368│
│ 10 01 11 │Fond aferent platii cu ora │ 94│ 490│ 584│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara│ │ │ │
│ │unitatii │ 4.551│ │ 4.551│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 147│ │ 147│
│ 10 01 14 │Indemnizatii de deplasare │ 161│ │ 161│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 106│ 420│ 526│
│ 10 03 │Contributii │ 20.878│ 371│ 21.249│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 13.318│ 245│ 13.563│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 1.592│ 36│ 1.628│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate│ 4.700│ 84│ 4.784│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de│ │ │ │
│ │munca si boli profesionale │ 814│ 6│ 820│
│ 10 03 06 │Contributii pentru concedii si indemnizatii │ 454│ │ 454│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 264.678│ 1.595│ 266.273│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 6.276│ 412│ 6.688│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 170│ -3│ 167│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 37│ │ 37│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 2.786│ -6│ 2.780│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 263│ │ 263│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 300│ │ 300│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 8│ -3│ 5│
│ 20 01 07 │Transport │ 80│ │ 80│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 717│ │ 717│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 370│ │ 370│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere │ │ │ │
│ │si functionare │ 1.545│ 424│ 1.969│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 242│ 610│ 852│
│ 20 03 │Hrana │ 4│ │ 4│
│ 20 03 02 │Hrana pentru animale │ 4│ │ 4│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 190│ 590│ 780│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 190│ 590│ 780│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 570│ 10│ 580│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 208│ │ 208│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 362│ 10│ 372│
│ 20 09 │Materiale de laborator │ 270│ │ 270│
│ 20 10 │Cercetare-dezvoltare │ 232.693│ │ 232.693│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale │ │ │ │
│ │documentare │ 202│ -2│ 200│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 151│ -20│ 131│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 5│ │ 5│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 24.075│ -5│ 24.070│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 223│ │ 223│
│ 20 30 07 │Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului │ │ │ │
│ │institutiei publice │ 2│ │ 2│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 23.850│ -5│ 23.845│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 4.466│ │ 4.466│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 4.466│ │ 4.466│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 4.466│ │ 4.466│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 718.538│ -2.055│ 716.483│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 715.374│ -2.055│ 713.319│
│ 55 01 07 │Programe comunitare │ 41.000│ │ 41.000│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare│ │ │ │
│ │nerambursabila │ 1.500│ │ 1.500│
│ 55 01 12 │Investitii ale agentilor economici cu │ │ │ │
│ │capital de stat │ 19.800│ │ 19.800│
│ 55 01 13 │Programe de dezvoltare │ 653.074│ -2.055│ 651.019│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate (catre│ │ │ │
│ │organizatii internationale) │ 3.164│ │ 3.164│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 3.164│ │ 3.164│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 4.978│ │ 4.978│
│ 59 01 │Burse │ 1.430│ │ 1.430│
│ 59 11 │Asociatii si fundatii │ 200│ │ 200│
│ 59 19 │Indemnizatia de merit │ 3.348│ │ 3.348│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 12.857│ -1.600│ 11.257│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 12.857│ -1.600│ 11.257│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 12.857│ -1.600│ 11.257│
│ 71 01 01 │Constructii │ 6.000│ │ 6.000│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport│ 1.820│ │ 1.820│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active │ │ │ │
│ │corporale │ 20│ │ 20│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii │ │ │ │
│ │capitale) │ 5.017│ -1.600│ 3.417│
│5301 01 │Cercetare fundamentala (de baza) │ 85.739│ │ 85.739│
│ 02 │Cercetare si dezvoltare pentru servicii │ │ │ │
│ │publice generale │ 1.007.903│ │ 1.007.903│
│5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 2.261.548│ 250.699│ 2.512.247│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.261.157│ 250.699│ 2.511.856│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.442│ │ 2.442│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 1.897│ │ 1.897│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 843│ 172│ 1.015│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 20│ │ 20│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 85│ │ 85│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 100│ │ 100│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 504│ -172│ 332│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 55│ │ 55│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 50│ │ 50│
│ 10 01 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 80│ │ 80│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara│ │ │ │
│ │unitatii │ 50│ │ 50│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 100│ │ 100│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 10│ │ 10│
│ 10 03 │Contributii │ 545│ │ 545│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 355│ -10│ 345│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 44│ │ 44│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate│ 125│ │ 125│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de│ │ │ │
│ │munca si boli profesionale │ 8│ │ 8│
│ 10 03 06 │Contributii pentru concedii si indemnizatii │ 13│ 10│ 23│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 18.941│ -1.901│ 17.040│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 315│ 250│ 565│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 77│ │ 77│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 10│ │ 10│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 22│ 18│ 40│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 13│ -4│ 9│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 20│ -5│ 15│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 10│ │ 10│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 110│ 3│ 113│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 36│ 95│ 131│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere │ │ │ │
│ │si functionare │ 17│ 143│ 160│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 20│ │ 20│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 20│ │ 20│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 213│ │ 213│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 5│ 25│ 30│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 208│ -25│ 183│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 30│ 70│ 100│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ 500│ │ 500│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 150│ -30│ 120│
│ 20 16 │Studii si cercetari │ 260│ -78│ 182│
│ 20 17 │Actiuni cu caracter stiintific si │ │ │ │
│ │social-cultural │ 250│ -250│ │
│ 20 25 │Cheltuieli judiciare si extrajudiciare │ │ │ │
│ │derivate din actiuni in reprezentarea │ │ │ │
│ │intereselor statului, potrivit dispozitiilor│ │ │ │
│ │legale │ 7.650│ -1.919│ 5.731│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 9.553│ 56│ 9.609│
│ 20 30 01 │Reclama si publicitate │ 10│ │ 10│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 15│ -10│ 5│
│ 20 30 03 │Prime de asigurare non-viata │ │ 10│ 10│
│ 20 30 09 │Executarea silita a creantelor bugetare │ 5.250│ │ 5.250│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 4.278│ 56│ 4.334│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVA │ 288.289│ 250.000│ 538.289│
│ 50 01 │Fond de rezerva bugetara la dispozitia │ │ │ │
│ │Guvernului │ 277.689│ 250.000│ 527.689│
│ 50 02 │Fond de interventie la dispozitia Guvernului│ 10.600│ │ 10.600│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.851.324│ 1.000│ 1.852.324│
│ 55 01 │Transferuri interne │ 1.851.324│ 1.000│ 1.852.324│
│ 55 01 14 │Fond National de Preaderare │ 1.850.824│ │ 1.850.824│
│ 55 01 18 │Alte transferuri curente interne │ 500│ 1.000│ 1.500│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 100.161│ 1.600│ 101.761│
│ 59 03 │Finantarea partidelor politice │ 7.030│ │ 7.030│
│ 59 17 │Despagubiri civile │ 93.13│ 1.600│ 94.731│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 391│ │ 391│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 391│ │ 391│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 391│ │ 391│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport│ │ 165│ 165│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active │ │ │ │
│ │corporale │ 362│ -265│ 97│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii │ │ │ │
│ │capitale) │ 29│ 100│ 129│
│5401 01 │Programe de informare si prezentare a │ │ │ │
│ │imaginii Romaniei │ 500│ 1.000│ 1.500│
│5401 02 │Fond de rezerva bugetara la dispozitia │ │ │ │
│ │Guvernului │ 277.689│ 250.000│ 527.689│
│5401 03 │Fond de interventie la dispozitia Guvernului│ 10.600│ │ 10.600│
│5401 04 │Fondul National de Preaderare │ 1.850.824│ │ 1.850.824│
│ 50 │Alte servicii publice generale │ 121.935│ -301│ 121.634│
│5501 │TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI │ │ │ │
│ │IMPRUMUTURI │ 2.945.950│ │ 2.945.950│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.705.320│ │ 2.705.320│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 58.560│ │ 58.560│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor │ 58.560│ │ 58.560│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor externe │ 54.730│ │ 54.730│
│ 20 24 02 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor interne │ 2.300│ │ 2.300│
│ 20 24 03 │Stabilirea riscului de tara │ 1.530│ │ 1.530│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 2.024.650│ │ 2.024.650│
│ 30 01 │Dobanzi aferente datoriei publice interne │ 1.177.800│ │ 1.177.800│
│ 30 01 01 │Dobanzi aferente datoriei publice interne │ │ │ │
│ │directe │ 1.177.800│ │ 1.177.800│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 846.850│ │ 846.850│
│ 30 02 01 │Dobanzi, aferente datoriei publice externe │ │ │ │
│ │directe │ 846.850│ │ 846.850│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 622.110│ │ 622.110│
│ 51 02 │Transferuri de capital │ 622.110│ │ 622.110│
│ 51 02 10 │Plati in contul creditelor garantate si/sau │ │ │ │
│ │subimprumutate │ 622.110│ │ 622.110│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 240.630│ │ 240.630│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 240.630│ │ 240.630│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 240.630│ │ 240.630│
│ 81 01 06 │Diferente de curs aferente datoriei publice │ │ │ │
│ │externe │ 240.630│ │ 240.630│
│5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE │ │ │ │
│ │DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI │ 70.000│ │ 70.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 70.000│ │ 70.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 70.000│ │ 70.000│
│ 51 02 │Transferuri de capital │ 70.000│ │ 70.000│
│ 51 02 32 │Finantarea investitiilor finantate partial │ │ │ │
│ │din imprumuturi externe │ 70.000│ │ 70.000│
│5601 01 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetele locale, finantate partial din │ │ │ │
│ │imprumuturi externe │ 70.000│ │ 70.000│
│6000 01 │Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI │ │ │ │
│ │SIGURANTA NATIONALA │ 11.222.718│ 371.969│ 11.594.687│
│6000 01 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 9.053.007│ 91.531│ 9.144.538│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.482.365│ 15.165│ 6.497.530│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 1.670.210│ 51.036│ 1.721.246│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 131.927│ 2.732│ 134.659│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 579.952│ 17.821│ 597.773│
│6000 01 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 149.465│ │ 149.465│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 38.763│ 3.877│ 42.640│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 325│ 900│ 1.225│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.567.274│ 284.987│ 1.852.261│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02) │ 1.567.274│ 284.987│ 1.852.261│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 602.437│ -4.549│ 597.888│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 602.437│ -4.549│ 597.888│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 601.689│ -4.549│ 597.140│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de│ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ 601.689│ -4.549│ 597.140│
│6000 01 81 02 │Rambursari de credite interne │ 748│ │ 748│
│ 81 02 01 │Rambursari de credite interne garantate │ 748│ │ 748│
│6001 │APARARE │ 4.320.562│ 125.480│ 4.446.042│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.990.290│ 36.076│ 3.026.366│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.837.259│ 13.892│ 1.851.151│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 1.197.250│ -3.111│ 1.194.139│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 523.407│ -67.682│ 455.725│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 22.776│ -2.952│ 19.824│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 13.686│ -2.431│ 11.255│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 27.689│ 63.328│ 91.017│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 107.019│ 3.279│ 110.298│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 17.049│ -8.740│ 8.309│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 2.216│ -66│ 2.150│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 102.566│ 4.507│ 107.073│
│ 10 01 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 2.661│ -1.800│ 861│
│ 10 01 11 │Fond aferent platii cu ora │ 214│ 60│ 274│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara│ │ │ │
│ │unitatii │ 39│ 8│ 47│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 9.670│ 100.650│ 110.320│
│ 10 01 14 │Indemnizatii de detasare │ 159.481│ -101.644│ 57.837│
│ 10 01 15 │Alocatii pentru transportul la si de la │ │ │ │
│ │locul de munca │ 10│ -10│ │
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 208.767│ 10.382│ 219.149│
│ 10 02 │Cheltuieli salariale in natura │ 458.165│ 36.560│ 494.725│
│ 10 02 02 │Norme de hrana │ 334.763│ 9.954│ 344.717│
│ 10 02 03 │Uniforme si echipament obligatoriu │ 85.700│ 5.424│ 91.124│
│ 10 02 05 │Transportul la si de la locul de munca │ 243│ 4.081│ 4.324│
│ 10 02 30 │Alte drepturi salariale in natura │ 37.459│ 17.101│ 54.560│
│ 10 03 │Contributii │ 181.844│ -19.557│ 162.287│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 85.212│ -9.385│ 75.827│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 12.419│ -2.087│ 10.332│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate│ 79.636│ -9.548│ 70.088│
│ 10 03 05 │Prime de asigurare viata platite de │ │ │ │
│ │angajator pentru angajati │ 992│ 158│ 1.150│
│ 10 03 06 │Contributii pentru concedii si indemnizatii │ 3.585│ 1.305│ 4.890│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 959.068│ 9.166│ 968.234│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 588.898│ -12.303│ 576.595│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 8.855│ 1.163│ 10.018│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 8.055│ -1.617│ 6.438│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 151.226│ 178│ 151.404│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 23.459│ 175│ 23.634│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 129.065│ 7.396│ 136.461│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 35.724│ -404│ 35.320│
│ 20 01 07 │Transport │ │ 3.320│ 3.320│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 40.655│ -9.984│ 30.671│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 167.768│ -1.241│ 166.527│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere │ │ │ │
│ │si functionare │ 24.091│ -11.289│ 12.802│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 24.136│ 2.762│ 26.898│
│ 20 03 │Hrana │ 149.058│ -3.759│ 145.299│
│ 20 03 01 │Hrana pentru oameni │ 148.380│ -3.975│ 144.405│
│ 20 03 02 │Hrana pentru animale │ 678│ 216│ 894│
│ 20 04 │Medicamente si materiale sanitare │ 8.412│ 485│ 8.897│
│ 20 04 01 │Medicamente │ 7.861│ 495│ 8.356│
│ 20 04 02 │Materiale sanitare │ 540│ -10│ 530│
│ 20 04 03 │Reactivi │ 3│ │ 3│
│ 20 04 04 │Dezinfectanti │ 8│ │ 8│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 56.083│ 3.301│ 59.384│
│ 20 05 01 │Uniforme si echipament │ 32.455│ 5.036│ 37.491│
│ 20 05 03 │Lenjerie si accesorii de pat │ 3.490│ -506│ 2.984│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 20.138│ -1.229│ 18.909│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 75.824│ 722│ 76.546│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 25.671│ 58│ 25.729│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 50.153│ 664│ 50.817│
│ 20 10 │Cercetare-dezvoltare │ 5.496│ │ 5.496│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 1.773│ 34│ 1.807│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ 80│ 13│ 93│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 1.001│ -113│ 888│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 4.014│ -307│ 3.707│
│ 20 15 │Munitie, furnituri si armament de natura │ │ │ │
│ │activelor fixe pentru armata │ 1.472│ 12.000│ 13.472│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor │ 8.928│ -8.322│ 606│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor externe │ 8.928│ -8.322│ 606│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 33.893│ 14.653│ 48.546│
│ 20 30 01 │Reclama si publicitate │ 740│ -728│ 12│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 10.886│ 151│ 11.037│
│ 20 30 03 │Prime de asigurare non-viata │ 2.816│ 8.293│ 11.109│
│ 20 30 04 │Chirii │ 3.790│ -2.424│ 1.366│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 15.661│ 9.361│ 25.022│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 38.693│ 4.732│ 43.425│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 38.693│ 4.732│ 43.425│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 38.693│ 4.732│ 43.425│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 55.825│ 4.409│ 60.234│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 55.825│ 4.409│ 60.234│
│ 51 01 03 │Actiuni de sanatate │ 50.224│ 4.401│ 54.625│
│ 51 01 09 │Transferuri privind contributii de sanatate │ │ │ │
│ │pentru persoane care satisfac serviciul │ │ │ │
│ │militar in termen │ 5.601│ 8│ 5.609│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 64.000│ │ 64.000│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate (catre│ │ │ │
│ │organizatii internationale) │ 64.000│ │ 64.000│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 64.000│ │ 64.000│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 35.445│ 3.877│ 39.322│
│ 57 01 │Asigurari sociale │ │ 3.000│ 3.000│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 35.445│ 877│ 36.322│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 35.445│ 877│ 36.322│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.060.508│ 93.953│ 1.154.461│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.060.508│ 93.953│ 1.154.461│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 1.060.508│ 93.953│ 1.154.461│
│ 71 01 01 │Constructii │ 122.736│ 6.520│ 129.256│
│ 71 01 02 │Masini echipamente si mijloace de transport │ 40.194│ -30.187│ 10.007│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active │ │ │ │
│ │corporale │ 26.928│ -10.480│ 16.448│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii │ │ │ │
│ │capitale) │ 870.650│ 128.100│ 998.750│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 269.764│ -4.549│ 265.215│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 269.764│ -4.549│ 265.215│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 269.764│ -4.549│ 265.215│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de│ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ 269.764│ -4.549│ 265.215│
│6001 01 │Administratie centrala │ 204.260│ -2.059│ 202.201│
│ 02 │Aparare nationala │ 3.626.873│ 268.375│ 3.895.248│
│ 03 │Ajutor militar extern │ 452.174│ -144.278│ 307.896│
│ 25 │Cercetare si dezvoltare pentru aparare │ 27.747│ 1.695│ 29.442│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul apararii │ 9.508│ 1.747│ 11.255│
│6101 │ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA │ 6.902.156│ 246.489│ 7.148.645│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.062.717│ 55.455│ 6.118.172│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.645.106│ 1.273│ 4.646.379│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 3.015.697│ -704│ 3.014.993│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 1.581.385│ 2.144│ 1.583.529│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 43.045│ -100│ 42.945│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 23.088│ -130│ 22.958│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 31.859│ 2.200│ 34.059│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 421.424│ 160│ 421.584│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 223.511│ -429│ 223.082│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 9.465│ 2.000│ 11.465│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 260.494│ 10.080│ 270.574│
│ 10 01 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 60│ -25│ 35│
│ 10 01 11 │Fond aferent platii cu ora │ 1.075│ 100│ 1.175│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din │ │ │ │
│ │afara unitatii │ 21.042│ -25│ 21.017│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 14.881│ 3.050│ 17.931│
│ 10 01 14 │Indemnizatii de detasare │ 1.360│ 62│ 1.422│
│ 10 01 15 │Alocatii pentru transportul la si de la │ │ │ │
│ │locul de munca │ 2.800│ -1.390│ 1.410│
│ 10 01 16 │Alocatii pentru locuinte │ 5.691│ 120│ 5.811│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 374.517│ -18.521│ 355.996│
│ 10 02 │Cheltuieli salariale in natura │ 738.343│ 3.754│ 742.097│
│ 10 02 02 │Norme de hrana │ 543.401│ -300│ 543.101│
│ 10 02 03 │Uniforme si echipament obligatoriu │ 174.748│ 1.910│ 176.658│
│ 10 02 04 │Locuinta de serviciu folosita de salariat si│ │ │ │
│ │familia sa │ 360│ -250│ 110│
│ 10 02 05 │Transportul la si de la locul de munca │ 988│ 1.344│ 2.332│
│ 10 02 30 │Alte drepturi salariale in natura │ 18.846│ 1.050│ 19.896│
│ 10 03 │Contributii │ 442.149│ -1.777│ 440.372│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 205.939│ -690│ 205.249│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 27.688│ -140│ 27.548│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate│ 197.389│ -810│ 196.579│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de│ │ │ │
│ │munca si boli profesionale │ 3.389│ │ 3.389│
│ 10 03 05 │Prime de asigurare viata platite de │ │ │ │
│ │angajator pentru angajati │ 1.282│ -160│ 1.122│
│ 10 03 06 │Contributii pentru concedii si indemnizatii │ 6.462│ 23│ 6.485│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 711.142│ 41.870│ 753.012│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 300.222│ 28.776│ 328.998│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 11.121│ -395│ 10.726│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 2.124│ 5│ 2.129│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 64.589│ 2.970│ 67.559│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 11.657│ 82│ 11.739│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 53.783│ 20.478│ 74.261│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 18.147│ 30│ 18.177│
│ 20 01 07 │Transport │ 1.810│ 100│ 1.910│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 73.668│ 366│ 74.034│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 43.282│ 5.058│ 48.340│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere │ │ │ │
│ │si functionare │ 20.041│ 82│ 20.123│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 21.084│ 6.105│ 27.189│
│ 20 03 │Hrana │ 42.629│ -585│ 42.044│
│ 20 03 01 │Hrana pentru oameni │ 40.099│ -585│ 39.514│
│ 20 03 02 │Hrana pentru animale │ 2.530│ │ 2.530│
│ 20 04 │Medicamente si materiale sanitare │ 3.611│ 152│ 3.763│
│ 20 04 01 │Medicamente │ 3.110│ 109│ 3.219│
│ 20 04 02 │Materiale sanitare │ 286│ -29│ 257│
│ 20 04 03 │Reactivi │ 205│ 60│ 265│
│ 20 04 04 │Dezinfectanti │ 10│ 12│ 22│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 17.169│ 3.849│ 21.018│
│ 20 05 01 │Uniforme si echipament │ 6.563│ 720│ 7.283│
│ 20 05 03 │Lenjerie si accesorii de pat │ 325│ │ 325│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 10.281│ 3.129│ 13.410│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 38.315│ 155│ 38.470│
│ 20 06 01 │Deplasari interne detasari, transferari │ 21.588│ 5│ 21.593│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 16.727│ 150│ 16.877│
│ 20 09 │Materiale de laborator │ 200│ 500│ 700│
│ 20 10 │Cercetare-dezvoltare │ 200│ │ 200│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 2.439│ 290│ 2.729│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ 20.153│ 4.042│ 24.195│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 1.144│ 140│ 1.284│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 1.218│ 10│ 1.228│
│ 20 15 │Munitie, furnituri si armament de natura │ │ │ │
│ │activelor fixe pentru armata │ 1.280│ 900│ 2.180│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor │ 5.648│ │ 5.648│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor externe │ 5.016│ 200│ 5.216│
│ 20 24 02 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor interne │ 632│ -200│ 432│
│ 20 25 │Cheltuieli judiciare si extrajudiciare │ │ │ │
│ │derivate din actiuni in reprezentarea │ │ │ │
│ │intereselor statului, potrivit dispozitiilor│ │ │ │
│ │legale │ 1.600│ 250│ 1.850│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 91.022│ -2.714│ 88.308│
│ 20 30 01 │Reclama si publicitate │ 95│ │ 95│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 2.449│ 100│ 2.549│
│ 20 30 03 │Prime de asigurare non-viata │ 8.925│ 394│ 9.319│
│ 20 30 04 │Chirii │ 13.395│ 1.346│ 14.741│
│ 20 30 07 │Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului │ │ │ │
│ │institutiei publice │ 226│ │ 226│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 65.932│ -4.554│ 61.378│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 93.234│ -2.000│ 91.234│
│ 30 01 │Dobanzi aferente datoriei publice interne │ 4.087│ │ 4.087│
│ 30 01 02 │Dobanzi aferente creditelor interne │ │ │ │
│ │garantate │ 4.087│ │ 4.087│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 73.434│ │ 73.434│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 73.434│ │ 73.434│
│ 30 03 │Alte dobanzi │ 15.713│ -2.000│ 13.713│
│ 30 03 05 │Dobanzi la operatiunile de leasing │ 15.713│ -2.000│ 13.713│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 524.127│ 13.412│ 537.539│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 523.527│ 13.412│ 536.939│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 448.524│ 11.412│ 459.936│
│ 51 01 03 │Actiuni de sanatate │ 42.676│ 2.000│ 44.676│
│ 51 01 07 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetul asigurarilor sociale de stat │ 100│ │ 100│
│ 51 01 08 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetul asigurarilor pentru somaj │ 20│ │ 20│
│ 51 01 09 │Transferuri privind contributii de sanatate │ │ │ │
│ │pentru persoane care satisfac serviciul │ │ │ │
│ │militar in termen │ 9.683│ │ 9.683│
│ 51 01 10 │Transferuri privind contributii de sanatate │ │ │ │
│ │pentru persoane care executa pedepse private│ │ │ │
│ │de libertate sau arest preventiv │ 22.494│ │ 22.494│
│ 51 01 11 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetul fondului national unic de asigurari │ │ │ │
│ │sociale de sanatate │ 30│ │ 30│
│ 51 02 │Transferuri de capital │ 600│ │ 600│
│ 51 02 08 │Aparatura medicala si echipamente de │ │ │ │
│ │comunicatii in urgenta │ 600│ │ 600│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 85.465│ │ 85.465│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 83.717│ │ 83.717│
│ 55 01 03 │Programe cu finantare rambursabila │ 44.950│ │ 44.950│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare│ │ │ │
│ │nerambursabila │ 38.686│ │ 38.686│
│ 55 01 18 │Alte transferuri curente interne │ 81│ │ 81│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate (catre│ │ │ │
│ │organizatii internationale) │ 1.748│ │ 1.748│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 1.748│ │ 1.748│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 3.318│ │ 3.318│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 3.318│ │ 3.318│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 3.303│ │ 3.303│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ 15│ │ 15│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 325│ 900│ 1.225│
│ 59 11 │Asociatii si fundatii │ 75│ │ 75│
│ 59 17 │Despagubiri civile │ 250│ 900│ 1.150│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 506.766│ 191.034│ 697.800│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 506.766│ 191.034│ 697.800│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 506.654│ 191.034│ 697.688│
│ 71 01 01 │Constructii │ 121.263│ 60.712│ 181.975│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport│ 223.992│ 81.092│ 305.084│
│ 71 01 03 │Mobilier aparatura birotica si alte active │ │ │ │
│ │corporale │ 65.887│ 9.604│ 75.491│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii │ │ │ │
│ │capitale) │ 33.204│ -5.724│ 27.480│
│ 71 02 │Stocuri │ 112│ │ 112│
│ 71 02 01 │Rezerve de stat si de mobilizare │ 112│ │ 112│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 332.673│ │ 332.673│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 332.673│ │ 332.673│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 331.925│ │ 331.925│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de│ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ 331.925│ │ 331.925│
│ 81 02 │Rambursari de credite interne │ 748│ │ 748│
│ 81 02 01 │Rambursari de credite interne garantate │ 748│ │ 748│
│6101 01 │Administratia centrala │ 498.847│ 37.224│ 536.071│
│ 03 │Ordine publica │ 2.916.671│ 73.660│ 2.990.331│
│ 01 │Politie │ 1.666.218│ 34.460│ 1.700.678│
│ 02 │Jandarmerie │ 623.016│ 10.700│ 633.716│
│ 03 │Paza si supravegherea frontierei │ 627.437│ 28.500│ 655.937│
│ 04 │Siguranta nationala │ 1.121.958│ 82.873│ 1.204.831│
│ 05 │Protectie civila si protectia contra │ │ │ │
│ │incendiilor │ 286.740│ 22.100│ 308.840│
│6101 06 │Autoritati judecatoresti │ 1.189.569│ 12.350│ 1.201.919│
│ 07 │Penitenciare │ 466.468│ 11.412│ 477.880│
│ 25 │Cercetare si dezvoltare pentru ordine │ │ │ │
│ │publica si siguranta nationala │ 385│ │ 385│
│6101 50 │Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice │ │ │ │
│ │si sigurantei nationale │ 421.518│ 6.870│ 428.388│
│6500 01 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE │ 13.218.619│ 708.944│ 13.927.563│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.425.743│ 357.663│ 12.783.406│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 739.513│ 1.503│ 741.016│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 756.756│ 644│ 757.400│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 131.453│ -154│ 131.299│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 16.117│ │ 16.117│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 2.578.952│ 44.230│ 2.623.182│
│6500 01 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 67.533│ -3.267│ 64.266│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 7.570.484│ 314.907│ 7.885.391│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 564.935│ -200│ 564.735│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 414.639│ 351.522│ 766.161│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02) │ 414.639│ 351.522│ 766.161│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 378.237│ -241│ 377.996│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 228│ │ 228│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 378.009│ -241│ 377.768│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 378.009│ -241│ 377.768│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de│ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ 378.009│ -241│ 377.768│
│6501 │INVATAMANT │ 2.533.710│ 358.324│ 2.892.034│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.303.437│ 1.541│ 2.304.978│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 457.461│ 1.098│ 458.559│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 325.328│ 2.128│ 327.456│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 147.227│ -64│ 147.163│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 7.574│ -3│ 7.571│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 8.392│ 62│ 8.454│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 24.663│ 3.481│ 28.144│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 9.010│ 54│ 9.064│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 10.175│ -1.274│ 8.901│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 4.173│ -270│ 3.903│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 21.716│ -664│ 21.052│
│ 10 01 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 2.609│ -80│ 2.529│
│ 10 01 11 │Fond aferent platii cu ora │ 54.197│ 1.260│ 55.457│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara│ │ │ │
│ │unitatii │ 307│ -145│ 162│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 6.795│ -138│ 6.657│
│ 10 01 14 │Indemnizatii de detasare │ 245│ -10│ 235│
│ 10 01 16 │Alocatii pentru locuinte │ 188│ │ 188│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 28.057│ -81│ 27.976│
│ 10 02 │Cheltuieli salariale in natura │ 36.512│ -705│ 35.807│
│ 10 02 02 │Norme de hrana │ 25.167│ -13│ 25.154│
│ 10 02 03 │Uniforme si echipament obligatoriu │ 8.159│ -2│ 8.157│
│ 10 02 04 │Locuinta de serviciu folosita de salariat si│ │ │ │
│ │familia sa │ 44│ 14│ 58│
│ 10 02 05 │Transportul la si de la locul de munca │ 85│ 20│ 105│
│ 10 02 30 │Alte drepturi salariale in natura │ 3.057│ -724│ 2.333│
│ 10 03 │Alte contributii │ 83.991│ -325│ 83.666│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 52.858│ -222│ 52.636│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 5.658│ -182│ 5.476│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate│ 22.478│ -12│ 22.466│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de│ │ │ │
│ │munca si boli profesionale │ 1.131│ -20│ 1.111│
│ 10 03 06 │Contributii pentru concedii si indemnizatii │ 1.866│ 111│ 1.977│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 171.710│ 673│ 172.383│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 78.809│ 823│ 79.632│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 5.134│ 281│ 5.415│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 1.873│ -44│ 1.829│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 28.524│ 1.392│ 29.916│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 5.789│ -142│ 5.647│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 3.155│ -527│ 2.628│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 1.547│ 73│ 1.620│
│ 20 01 07 │Transport │ 8.552│ │ 8.552│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 7.060│ 7│ 7.067│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 5.320│ -145│ 5.175│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere │ │ │ │
│ │si functionare │ 11.855│ -72│ 11.783│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 10.817│ 321│ 11.138│
│ 20 03 │Hrana │ 22.884│ -2.320│ 20.564│
│ 20 03 01 │Hrana pentru oameni │ 22.639│ -2.320│ 20.319│
│ 20 03 02 │Hrana pentru animale │ 245│ │ 245│
│ 20 04 │Medicamente si materiale sanitare │ 992│ │ 992│
│ 20 04 01 │Medicamente │ 842│ │ 842│
│ 20 04 02 │Materiale sanitare │ 137│ │ 137│
│ 20 04 03 │Reactivi │ 13│ │ 13│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 24.890│ 2.000│ 26.890│
│ 20 05 01 │Uniforme si echipament │ 6.002│ 858│ 6.860│
│ 20 05 03 │Lenjerie si accesorii de pat │ 1.473│ -62│ 1.411│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 17.415│ 1.204│ 18.619│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 7.564│ -28│ 7.536│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 5.148│ -38│ 5.110│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 2.416│ 10│ 2.426│
│ 20 09 │Materiale de laborator │ 10│ │ 10│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 4.096│ 3│ 4.099│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ │ 250│ 250│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 8.553│ 15│ 8.568│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 370│ 3│ 373│
│ 20 15 │Munitie, furnituri si armament de natura │ │ │ │
│ │activelor fixe pentru armata │ 30│ │ 30│
│ 20 16 │Studii si cercetari │ 80│ │ 80│
│ 20 17 │Studii cu caracter stiintific si │ │ │ │
│ │social-cultural │ 2.476│ -232│ 2.244│
│ 20 23 │Prevenirea si combaterea inundatiilor si │ │ │ │
│ │ingheturilor │ 288│ │ 288│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 7.638│ -162│ 7.476│
│ 20 30 01 │Reclama si publicitate │ 40│ 5│ 45│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 174│ 1│ 175│
│ 20 30 03 │Prime de asigurare non-viata │ 100│ 194│ 294│
│ 20 30 04 │Chirii │ 61│ 36│ 97│
│ 20 30 07 │Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului │ │ │ │
│ │institutiei publice │ 14│ │ 14│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 7.249│ -398│ 6.851│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 78.266│ │ 78.266│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 44.972│ │ 44.972│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 44.972│ │ 44.972│
│ 30 03 │Alte dobanzi │ 33.294│ │ 33.294│
│ 30 03 05 │Dobanzi la operatiunile de leasing │ 33.294│ │ 33.294│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 1.165.097│ -232│ 1.164.865│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 1.165.097│ -232│ 1.164.865│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 158.487│ -232│ 158.255│
│ 51 01 02 │Finantarea de baza a invatamantului superior│ 1.006.546│ │ 1.006.546│
│ 51 01 09 │Transferuri privind contributii de sanatate │ │ │ │
│ │pentru persoane care satisfac serviciul │ │ │ │
│ │militar in termen │ 64│ │ 64│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 33.924│ │ 33.924│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 32.538│ │ 32.538│
│ 55 01 03 │Programe cu finantare rambursabila │ 526│ │ 526│
│ 55 01 07 │Programe comunitare │ 28.853│ │ 28.853│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare│ │ │ │
│ │nerambursabila │ 2.208│ │ 2.208│
│ 55 01 18 │Alte transferuri curente interne │ 951│ │ 951│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate (catre│ │ │ │
│ │organizatii internationale) │ 1.386│ │ 1.386│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 1.386│ │ 1.386│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 112.697│ 2│ 112.699│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 112.697│ 2│ 112.699│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 2.391│ 46│ 2.437│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ 110.288│ -44│ 110.244│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 284.282│ │ 284.282│
│ 59 01 │Burse │ 279.708│ │ 279.708│
│ 59 15 │Contributii la salarizarea personalului │ │ │ │
│ │neclerical │ 1.000│ │ 1.000│
│ 59 17 │Despagubiri civile │ 10│ │ 10│
│ 59 19 │Indemnizatia de merit │ 3.564│ │ 3.564│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 203.283│ 356.783│ 560.066│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 203.283│ 356.783│ 560.066│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 203.283│ 356.783│ 560.066│
│ 71 01 01 │Constructii │ 68.751│ 284.441│ 353.192│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport│ 6.820│ 48.744│ 55.564│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active │ │ │ │
│ │corporale │ 100.980│ 64│ 101.044│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii │ │ │ │
│ │capitale) │ 26.582│ 23.534│ 50.116│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 26.990│ │ 26.990│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 26.990│ │ 26.990│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 26.990│ │ 26.990│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de│ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ 26.990│ │ 26.990│
│6501 01 │Administratie centrala │ 14.964│ 48.232│ 63.196│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 101.034│ │ 101.034│
│ 03 │Invatamant prescolar si primar │ 3.091│ -8│ 3.083│
│ 01 │Invatamant prescolar │ 3.091│ -8│ 3.083│
│ 04 │Invatamant secundar │ 203.061│ -596│ 202.465│
│ 01 │Invatamant secundar inferior │ 43.021│ -21.144│ 21.877│
│ 02 │Invatamant secundar superior │ 159.651│ 20.548│ 180.199│
│ 03 │Invatamant profesional │ 389│ │ 389│
│ 05 │Invatamant postliceal │ 31.442│ 500│ 31.942│
│ 06 │Invatamant superior │ 1.442.649│ 267.513│ 1.710.162│
│ 01 │Invatamant universitar │ 987.916│ 265.763│ 1.253.679│
│ 02 │Invatamant postuniversitar │ 454.733│ 1.750│ 456.483│
│ 07 │Invatamant nedefinibil prin nivel │ 21.975│ 13.548│ 35.523│
│ 01 │Centre de specializare, perfectionare, │ │ │ │
│ │calificare si recalificare │ 4.575│ 1.160│ 5.735│
│6501 07 02 │Biblioteci centrale, universitare si │ │ │ │
│ │pedagogice │ 17.400│ 12.388│ 29.788│
│6501 11 │Servicii auxiliare pentru educatie │ 127.513│ -200│ 127.313│
│ 04 │Camine si cantine pentru studenti │ 115.773│ -200│ 115.573│
│ 30 │Alte servicii auxiliare │ 11.740│ │ 11.740│
│ 25 │Cercetare si dezvoltare pentru invatamant │ 88│ │ 88│
│6501 50 │Alte cheltuieli in domeniul invatamantului │ 587.893│ 29.335│ 617.228│
│6601 │SANATATE │ 1.473.621│ 16.083│ 1.489.704│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 953.047│ 24.311│ 977.358│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 184.143│ 399│ 184.542│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 140.708│ 288│ 140.996│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 82.408│ │ 82.408│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 3.494│ 5│ 3.499│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 3.361│ 2│ 3.363│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 15.723│ 49│ 15.772│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 11.712│ 165│ 11.877│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 2.795│ -63│ 2.732│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 2.781│ 1│ 2.782│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 13.130│ -11│ 13.119│
│ 10 01 11 │Fond aferent platii cu ora │ 1.750│ │ 1.750│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara│ │ │ │
│ │unitatii │ 850│ │ 850│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 840│ │ 840│
│ 10 01 14 │Indemnizatii de detasare │ 20│ │ 20│
│ 10 01 16 │Alocatii pentru locuinte │ 30│ │ 30│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 1.814│ 140│ 1.954│
│ 10 02 │Cheltuieli salariale in natura │ 1.379│ -23│ 1.356│
│ 10 02 02 │Norme de hrana │ 1.200│ -60│ 1.140│
│ 10 02 03 │Uniforme si echipament obligatoriu │ 175│ 20│ 195│
│ 10 02 05 │Transportul la si de la locul de munca │ 4│ -2│ 2│
│ 10 02 30 │Alte drepturi salariale in natura │ │ 19│ 19│
│ 10 03 │Contributii │ 42.056│ 134│ 42.190│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 27.151│ 111│ 27.262│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 3.465│ 3│ 3.468│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate│ 9.723│ 10│ 9.733│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de│ │ │ │
│ │munca si boli profesionale │ 665│ │ 665│
│ 10 03 06 │Contributii pentru concedii si indemnizatii │ 1.052│ 10│ 1.062│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 244.075│ 1.799│ 245.874│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 55.195│ -485│ 54.710│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 2.387│ -5│ 2.382│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 1.028│ -65│ 963│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 6.132│ 28│ 6.160│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 838│ -16│ 822│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 212│ 2.358│ 2.570│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 247│ 705│ 952│
│ 20 01 07 │Transport │ 8│ │ 8│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 4.030│ 17│ 4.047│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 26.073│ -407│ 25.666│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere │ │ │ │
│ │si functionare │ 14.240│ -3.100│ 11.140│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 9.148│ │ 9.148│
│ 20 03 │Hrana │ 20.286│ 232│ 20.518│
│ 20 03 01 │Hrana pentru oameni │ 20.223│ 232│ 20.455│
│ 20 03 02 │Hrana pentru animale │ 63│ │ 63│
│ 20 04 │Medicamente si materiale sanitare │ 114.024│ 2.000│ 116.024│
│ 20 04 01 │Medicamente │ 75.844│ 1.451│ 77.295│
│ 20 04 02 │Materiale sanitare │ 25.060│ 182│ 25.242│
│ 20 04 03 │Reactivi │ 12.420│ 170│ 12.590│
│ 20 04 04 │Dezinfectanti │ 700│ 197│ 897│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 4.235│ 55│ 4.290│
│ 20 05 03 │Lenjerie si accesorii de pat │ 22│ │ 22│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 4.213│ 55│ 4.268│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 2.896│ 2│ 2.898│
│ 20 06 01 │Deplasari interne detasari, transferari │ 1.867│ 2│ 1.869│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 1.029│ │ 1.029│
│ 20 09 │Materiale de laborator │ 18.000│ │ 18.000│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 589│ -4│ 585│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ 358│ │ 358│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 599│ 14│ 613│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 310│ 24│ 334│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor │ 4.102│ -15│ 4.087│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor externe │ 4.102│ -15│ 4.087│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 14.304│ -24│ 14.280│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 10│ │ 10│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 14.294│ -24│ 14.270│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 47.663│ -154│ 47.509│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 47.663│ -154│ 47.509│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 47.663│ -154│ 47.509│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 473.893│ 22.166│ 496.059│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 383.512│ 13.497│ 397.009│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 33.165│ 397│ 33.562│
│ 51 01 03 │Actiuni de sanatate │ 131.642│ 15.000│ 146.642│
│ 51 01 25 │Programe pentru sanatate │ 218.705│ -1.900│ 216.805│
│ 51 02 │Transferuri de capital │ 90.381│ 8.669│ 99.050│
│ 51 02 08 │Aparatura medicala si echipamente de │ │ │ │
│ │comunicatii in urgenta │ 52.637│ 15.669│ 68.306│
│ 51 02 11 │Transferuri pentru reparatii capitale la │ │ │ │
│ │spitale │ 37.744│ -7.000│ 30.744│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.227│ 91│ 3.318│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 1.368│ 91│ 1.459│
│ 55 01 03 │Programe cu finantare rambursabila │ 1.368│ │ 1.368│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare│ │ │ │
│ │nerambursabila │ │ 91│ 91│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate (catre│ │ │ │
│ │organizatii internationale) │ 1.859│ │ 1.859│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 1.859│ │ 1.859│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 46│ 10│ 56│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 46│ 10│ 56│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 46│ 10│ 56│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 174.489│ -7.987│ 166.502│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 174.489│ -7.987│ 166.502│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 174.489│ -7.987│ 166.502│
│ 71 01 01 │Constructii │ 153.821│ -500│ 153.321│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport│ 4.674│ 1.131│ 5.805│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active │ │ │ │
│ │corporale │ 3.291│ 292│ 3.583│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii │ │ │ │
│ │capitale) │ 11.703│ -8.910│ 2.793│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 346.085│ -241│ 345.844│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 346.085│ -241│ 345.844│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 346.085│ -241│ 345.844│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de│ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ 346.085│ -241│ 345.844│
│6601 01 │Administratia centrala │ 25.000│ │ 25.000│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 350.000│ │ 350.000│
│ 04 │Servicii medicale in ambulator │ 2.707│ -500│ 2.207│
│ 05 │Asistenta medicala in centre medicale │ │ │ │
│ │multifunctionale │ 2.707│ -500│ 2.207│
│6601 06 │Servicii medicale in unitati sanitare cu │ │ │ │
│ │paturi │ 58.929│ 870│ 59.799│
│6601 06 01 │Spitale generale │ 58.929│ 870│ 59.799│
│ 08 │Servicii de sanatate publica │ 150.000│ │ 150.000│
│ 09 │Hematologie si securitate transfuzionala │ 70.000│ │ 70.000│
│ 10 │Cercetare aplicativa si dezvoltare │ │ │ │
│ │experimentala in sanatate │ 6.783│ │ 6.783│
│6601 50 │Alte cheltuieli in domeniul sanatatii │ 810.202│ 15.713│ 825.915│
│ 50 │Alte institutii si actiuni sanitare │ 810.202│ 15.713│ 825.915│
│6701 │CULTURA, RECREERE SI RELIGIE │ 978.797│ -3.039│ 975.758│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 952.201│ -5.365│ 946.836│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 38.298│ 15│ 38.313│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 30.293│ 56│ 30.349│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 18.698│ 113│ 18.811│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 386│ 2│ 388│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 783│ 14│ 797│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 2.136│ 45│ 2.181│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 879│ │ 879│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 1.160│ 64│ 1.224│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 830│ 20│ 850│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 1.726│ 5│ 1.731│
│ 10 01 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 70│ │ 70│
│ 10 01 11 │Fond aferent platii cu ora │ 5│ │ 5│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara│ │ │ │
│ │unitatii │ 213│ -22│ 191│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 547│ 24│ 571│
│ 10 01 14 │Indemnizatii de detasare │ 375│ │ 375│
│ 10 01 15 │Alocatii pentru transportul la si de la │ │ │ │
│ │locul de munca │ 15│ 1│ 16│
│ 10 01 16 │Alocatii pentru locuinte │ 15│ -1│ 14│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 2.455│ -209│ 2.246│
│ 10 03 │Contributii │ 8.005│ -41│ 7.964│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 5.061│ -35│ 5.026│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 828│ -10│ 818│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate│ 1.765│ 2│ 1.767│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de│ │ │ │
│ │munca si boli profesionale │ 133│ │ 133│
│ 10 03 06 │Contributii pentru concedii si indemnizatii │ 218│ 2│ 220│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 233.298│ -2.341│ 230.957│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 201.186│ 411│ 201.597│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 469│ 10│ 479│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 134│ 5│ 139│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 1.819│ 39│ 1.858│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 327│ 12│ 339│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 577│ 15│ 592│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 53│ 6│ 59│
│ 20 01 07 │Transport │ 100│ │ 100│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 1.342│ 194│ 1.536│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 194.242│ 354│ 194.596│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere │ │ │ │
│ │si functionare │ 2.123│ -224│ 1.899│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 1.382│ 20│ 1.402│
│ 20 04 │Medicamente si materiale sanitare │ │ 50│ 50│
│ 20 04 01 │Medicamente │ │ 25│ 25│
│ 20 04 02 │Materiale sanitare │ │ 25│ 25│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.086│ 10│ 1.096│
│ 20 05 01 │Uniforme si echipament │ 1│ │ 1│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.085│ 10│ 1.095│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 3.163│ 130│ 3.293│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 813│ 100│ 913│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 2.350│ 30│ 2.380│
│ 20 09 │Materiale de laborator │ │ 15│ 15│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 1.216│ 6│ 1.222│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ 7│ │ 7│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 110│ 540│ 650│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 14│ 16│ 30│
│ 20 25 │Cheltuieli judiciare si extrajudiciare │ │ │ │
│ │emanate din actiuni in reprezentarea │ │ │ │
│ │intereselor statului potrivit dispozitiilor │ │ │ │
│ │legale │ │ 109│ 110│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 25.133│ -3.648│ 21.485│
│ 20 30 01 │Reclama si publicitate │ 66│ │ 66│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 255│ 11│ 266│
│ 20 30 03 │Prime de asigurare non-viata │ 8│ │ 8│
│ 20 30 04 │Chirii │ 2.050│ 50│ 2.100│
│ 20 30 06 │Prestari servicii pentru transmiterea │ │ │ │
│ │drepturilor │ 105│ │ 105│
│ 20 30 07 │Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului │ │ │ │
│ │institutiei publice │ 3│ │ 3│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 22.646│ -3.709│ 18.937│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 1.020│ │ 1.020│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 1.020│ │ 1.020│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 1.020│ │ 1.020│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 383.112│ 619│ 383.731│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 383.112│ 619│ 383.731│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 383.112│ 619│ 383.731│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 20.339│ -3.358│ 16.981│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 18.936│ -3.358│ 15.578│
│ 55 01 02 │Sprijin financiar pentru activitatea │ │ │ │
│ │Comitetului Olimpic Roman │ 7.200│ │ 7.200│
│ 55 01 07 │Programe comunitare │ 7.731│ 300│ 8.031│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare│ │ │ │
│ │nerambursabila │ 3.770│ -3.658│ 112│
│ 55 01 18 │Alte transferuri curente interne │ 235│ │ 235│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate (catre│ │ │ │
│ │organizatii internationale) │ 1.403│ │ 1.403│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 1.403│ │ 1.403│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 276.134│ -300│ 275.834│
│ 59 04 │Sprijinirea organizatiilor cetatenilor │ │ │ │
│ │apartinand minoritatilor nationale altele │ │ │ │
│ │decat cele care primesc subventii de la │ │ │ │
│ │bugetul de stat │ 36.380│ │ 36.380│
│ 59 05 │Finantarea unor programe si proiecte │ │ │ │
│ │interetnice si combatere a intolerantei │ 2.500│ │ 2.500│
│ 59 07 │Sprijinirea activitatii romanilor de │ │ │ │
│ │pretutindeni si a organizatiilor │ │ │ │
│ │reprezentative ale acestora │ 13.500│ │ 13.500│
│ 59 08 │Programe pentru tineret │ 4.500│ │ 4.500│
│ 59 11 │Asociatii si fundatii │ 3.006│ │ 3.006│
│ 59 12 │Sustinerea cultelor │ 26.785│ │ 26.785│
│ 59 13 │Contributia statului, pentru sprijinirea │ │ │ │
│ │Bisericii Ortodoxe Romane din afara │ │ │ │
│ │granitelor │ 3.285│ │ 3.285│
│ 59 14 │Contributia statului la salarizarea │ │ │ │
│ │personalului de cult │ 117.156│ │ 117.156│
│ 59 16 │Promovarea imaginii si intereselor romanesti│ │ │ │
│ │peste hotare │ 3.815│ │ 3.815│
│ 59 19 │Indemnizatia de merit │ 9.506│ │ 9.506│
│ 59 20 │Sume destinate finantarii programelor │ │ │ │
│ │sportive realizate de structurile sportive │ │ │ │
│ │de drept privat │ 50.694│ │ 50.694│
│ 59 21 │Comenzi de stat pentru carti si publicatii │ 3.498│ -300│ 3.198│
│ 59 22 │Actiuni cu caracter stiintific si social │ │ │ │
│ │cultural │ 420│ │ 420│
│ 59 23 │Finantarea Ansamblului Memorialului │ │ │ │
│ │Victimelor Comunismului si al Rezistentei │ │ │ │
│ │Sighet │ 740│ │ 740│
│ 59 24 │Finantarea Ansamblului Memorialul │ │ │ │
│ │Revolutiei - Decembrie 1989 din Municipiul │ │ │ │
│ │Timisoara │ 349│ │ 349│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 25.916│ 2.326│ 28.242│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 25.916│ 2.326│ 28.242│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 25.916│ 2.326│ 28.242│
│ 71 01 01 │Constructii │ 480│ │ 480│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport│ 1.302│ │ 1.302│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active │ │ │ │
│ │corporale │ 1.465│ │ 1.465│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii │ │ │ │
│ │capitale) │ 22.669│ 2.326│ 24.995│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 680│ │ 680│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 680│ │ 680│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 680│ │ 680│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de│ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ 680│ │ 680│
│6701 01 │Administratie centrala │ 29.465│ 1.250│ 30.715│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 22.400│ │ 22.400│
│ 03 │Servicii culturale │ 229.448│ 86│ 229.534│
│ 01 │Biblioteci publice nationale │ 21.567│ 65│ 21.632│
│ 03 │Muzee │ 53.015│ 7│ 53.022│
│ 04 │Institutii publice de spectacole si concerte│ 93.201│ 14│ 93.215│
│6701 03 11 │Edituri │ 2.765│ │ 2.765│
│ 12 │Consolidarea si restaurarea monumentelor │ │ │ │
│ │istorice │ 51.100│ │ 51.100│
│6701 03 14 │Centre culturale │ 7.000│ │ 7.000│
│ 16 │Targuri, saloane si expozitii de carte si de│ │ │ │
│ │publicatii culturale │ 800│ │ 800│
│6701 04 │Servicii de emisiuni radio-tv si publicatii │ 1.433│ 643│ 2.076│
│6701 05 │Servicii recreative si sportive │ 195.219│ -7.803│ 187.416│
│ 01 │Sport │ 184.419│ -7.803│ 176.616│
│ 02 │Tineret │ 10.800│ │ 10.800│
│ 06 │Servicii religioase │ 147.226│ │ 147.226│
│ 50 │Alte servicii in domeniile culturii, │ │ │ │
│ │recreerii si religiei │ 353.606│ 2.785│ 356.391│
│6801 │ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA │ 8.232.491│ 337.576│ 8.570.067│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.217.058│ 337.176│ 8.554.234│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 59.611│ -9│ 59.602│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 46.028│ -19│ 46.009│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 25.579│ 435│ 26.014│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 946│ 3│ 949│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 1.380│ -35│ 1.345│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 4.065│ 4│ 4.069│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 134│ 58│ 192│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 344│ │ 344│
│ 10 01 07 │Ore suplimentate │ 1.294│ │ 1.294│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 3.795│ 16│ 3.811│
│ 10 01 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 20│ │ 20│
│ 10 01 11 │Fond aferent platii cu ora │ 42│ │ 42│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara│ │ │ │
│ │unitatii │ 301│ 7│ 308│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 330│ │ 330│
│ 10 01 14 │Indemnizatii de detasare │ 6│ │ 6│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 7.792│ -507│ 7.285│
│ 10 02 │Cheltuieli salariale in natura │ 201│ 50│ 251│
│ 10 02 02 │Norme de hrana │ 87│ 50│ 137│
│ 10 02 04 │Locuinta de serviciu folosita de salariat si│ │ │ │
│ │familia sa │ 75│ │ 75│
│ 10 02 05 │Transportul la si de la locul de munca │ 39│ │ 39│
│ 10 03 │Contributii │ 13.382│ -40│ 13.342│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 8.653│ -33│ 8.620│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 1.097│ -5│ 1.092│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de │ │ │ │
│ │sanatate │ 3.093│ -7│ 3.086│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de│ │ │ │
│ │munca si boli profesionale │ 199│ │ 199│
│ 10 03 06 │Contributii pentru concedii si indemnizatii │ 340│ 5│ 345│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 107.673│ 513│ 108.186│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 17.052│ -168│ 16.884│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 2.377│ │ 2.377│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 280│ │ 280│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 2.847│ -168│ 2.679│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 317│ │ 317│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 1.479│ │ 1.479│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 240│ │ 240│
│ 20 01 07 │Transport │ 20│ │ 20│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 2.436│ │ 2.436│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 1.847│ -1.379│ 468│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere │ │ │ │
│ │si functionare │ 5.209│ 1.379│ 6.588│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 3.717│ -300│ 3.417│
│ 20 03 │Hrana │ 5│ -4│ 1│
│ 20 03 01 │Hrana pentru oameni │ 5│ -4│ 1│
│ 20 04 │Medicamente si materiale sanitare │ 83│ │ 83│
│ 20 04 01 │Medicamente │ 70│ │ 70│
│ 20 04 02 │Materiale sanitare │ 13│ │ 13│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 2.942│ -17│ 2.925│
│ 20 05 03 │Lenjerie si accesorii de pat │ 40│ 3│ 43│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 2.902│ -20│ 2.882│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 3.789│ │ 3.789│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 1.620│ │ 1.620│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 2.169│ │ 2.169│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 462│ │ 462│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ 199│ │ 199│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 1.354│ │ 1.354│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 37│ 2│ 39│
│ 20 16 │Studii si cercetari │ 486│ │ 486│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor │ 89│ │ 89│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor externe │ 89│ │ 89│
│ 20 25 │Cheltuieli judiciare si extrajudiciare │ │ │ │
│ │derivate din actiuni in reprezentarea │ │ │ │
│ │intereselor statului, potrivit dispozitiilor│ │ │ │
│ │legale │ 100│ 3│ 103│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 77.358│ 997│ 78.355│
│ 20 30 01 │Reclama si publicitate │ 300│ │ 300│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 136│ │ 136│
│ 20 30 03 │Prime de asigurare non-viata │ 150│ │ 150│
│ 20 30 04 │Chirii │ 2.000│ │ 2.000│
│ 20 30 06 │Prestari servicii pentru transmiterea │ │ │ │
│ │drepturilor │ 69.524│ 997│ 70.521│
│ 20 30 07 │Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului │ │ │ │
│ │institutiei publice │ 32│ │ 32│
│ 20 30 09 │Executarea silita a creantelor bugetare │ 106│ │ 106│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 5.110│ │ 5.110│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 4.504│ │ 4.504│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 4.504│ │ 4.504│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 4.504│ │ 4.504│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 16.117│ │ 16.117│
│ 40 17 │Programe de protectie sociala si integrare │ │ │ │
│ │socioprofesionala a persoanelor cu handicap │ 16.117│ │ 16.117│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 556.850│ 21.677│ 578.527│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 556.850│ 21.677│ 578.527│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 6.936│ 6.300│ 13.236│
│ 51 01 04 │Finantarea drepturilor acordate persoanelor │ │ │ │
│ │cu handicap │ 512.030│ │ 512.030│
│ 51 01 26 │Transferuri privind contributia de asigurari│ │ │ │
│ │de sanatate pentru persoanele aflate in │ │ │ │
│ │concediu pentru cresterea copilului │ 37.884│ 15.377│ 53.261│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 10.043│ │ 10.043│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 9.369│ │ 9.369│
│ 55 01 07 │Programe comunitare │ 1.387│ │ 1.387│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare│ │ │ │
│ │nerambursabila │ 7.682│ │ 7.682│
│ 55 01 12 │Investitii ale agentilor economici cu │ │ │ │
│ │capital de stat │ 300│ │ 300│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate (catre│ │ │ │
│ │organizatii internationale) │ 674│ │ 674│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 674│ │ 674│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 7.457.741│ 314.895│ 7.772.636│
│ 57 01 │Asigurari sociale │ 4.234.631│ 95.024│ 4.329.655│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 3.223.110│ 219.871│ 3.442.981│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 3.072.000│ 219.386│ 3.291.386│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ 151.110│ 485│ 151.595│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 4.519│ 100│ 4.619│
│ 59 11 │Asociatii si fundatii │ 4.519│ │ 4.519│
│ 59 17 │Despagubiri civile │ │ 100│ 100│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.951│ 400│ 11.351│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.951│ 400│ 11.351│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 10.951│ 400│ 11.351│
│ 71 01 01 │Constructii │ 275│ 400│ 675│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport│ 1.940│ │ 1.940│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active │ │ │ │
│ │corporale │ 3.736│ -10│ 3.726│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii │ │ │ │
│ │capitale) │ 5.000│ 10│ 5.010│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 4.482│ │ 4.482│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 228│ │ 228│
│ 80 02 │Imprumuturi pentru persoane cu statut │ │ │ │
│ │de refugiat │ 228│ │ 228│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 4.254│ │ 4.254│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 4.254│ │ 4.254│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de│ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ 4.254│ │ 4.254│
│6801 01 │Administratie centrala │ 50.364│ │ 50.364│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 51.704│ │ 51.704│
│ 03 │Pensii si ajutoare pentru batranete │ 3.995.914│ 66.723│ 4.062.637│
│ 05 │Asistenta sociala in caz de boli si │ │ │ │
│ │invaliditati │ 773.587│ │ 773.587│
│6801 05 02 │Asistenta sociala in caz de invaliditate │ 773.587│ │ 773.587│
│ 06 │Asistenta sociala pentru familie si copii │ 2.611.077│ 211.401│ 2.822.478│
│6801 08 │Ajutoare la trecerea in rezerva │ 73.032│ 57.600│ 130.632│
│ 09 │Ajutoare pentru urmasi │ 487│ │ 487│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 484.154│ -78│ 484.076│
│ 01 │Ajutor social │ 427.018│ │ 427.018│
│ 03 │Centre de primire si cazare a persoanelor │ │ │ │
│ │solicitante a statutului de refugiat │ 2.435│ │ 2.435│
│6801 15 04 │Servicii sociale │ 21.907│ │ 21.907│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul prevenirii │ │ │ │
│ │excluderii sociale │ 32.794│ -78│ 32.716│
│6801 25 │Cercetare si dezvoltare in domeniul │ │ │ │
│ │asigurarilor si asistentei sociale │ 1.171│ │ 1.171│
│6801 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si │ │ │ │
│ │asistentei sociale │ 191.001│ 1.930│ 192.931│
│7000 01 │Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE │ │ │ │
│ │PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE │ 1.103.497│ 376.950│ 1.480.447│
│7000 01 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 559.910│ 45.200│ 605.110│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 73.129│ 100│ 73.229│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 60.484│ -100│ 60.384│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 151.494│ │ 151.494│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 18.525│ 5.200│ 23.725│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 123.158│ 40.000│ 163.158│
│7000 01 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 133.080│ │ 133.080│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 40│ │ 40│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 330.546│ 331.750│ 662.296│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01-71.02) │ 330.546│ 331.750│ 662.296│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 213.041│ │ 213.041│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 213.041│ │ 213.041│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 213.041│ │ 213.041│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de│ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ 213.041│ │ 213.041│
│7001 │LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA │ 883.073│ 241.200│ 1.124.273│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 401.101│ 45.200│ 446.301│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 14.129│ │ 14.129│
│ 20 22 │Finantarea actiunilor din domeniul apelor │ 10.000│ │ 10.000│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor │ 4.129│ │ 4.129│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor externe │ 4.129│ │ 4 129│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 151.494│ │ 151.494│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 151.494│ │ 151.494│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 151.494│ │ 151.494│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 18.525│ 5.200│ 23.725│
│ 40 30 │Alte subventii │ 18.525│ 5.200│ 23.725│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 123.158│ 40.000│ 163.158│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 6.658│ │ 6.658│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 1.158│ │ 1.158│
│ 51 01 13 │Transferuri pentru lucrarile de cadastru │ │ │ │
│ │imobiliar │ 5.500│ │ 5.500│
│ 51 02 │Transferuri de capital │ 116.500│ 40.000│ 156.500│
│ 51 02 03 │Program pentru pietruirea drumurilor si │ │ │ │
│ │alimentarea cu apa a satelor │ 77.500│ 40.000│ 117.500│
│ 51 02 04 │Programul pentru constructii de locuinte si │ │ │ │
│ │sali de sport │ 23.000│ │ 23.000│
│ 51 02 05 │Finantarea elaborarii si/sau actualizarii │ │ │ │
│ │planurilor urbanistice generale si a │ │ │ │
│ │regulamentelor locale de urbanism │ 6.000│ │ 6.000│
│ 51 02 09 │Finantarea actiunilor privind reducerea │ │ │ │
│ │riscului seismic al constructiilor existente│ │ │ │
│ │cu destinatie de locuinta │ 10.000│ │ 10.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 93.795│ │ 93.795│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 93.795│ │ 93.795│
│ 55 01 03 │Programe cu finantare rambursabila │ 37.693│ │ 37.693│
│ 55 01 12 │Investitii ale agentilor economici cu │ │ │ │
│ │capital de stat │ 56.102│ │ 56.102│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 268.931│ 196.000│ 464.931│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 268.931│ 196.000│ 464.931│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 268.931│ 196.000│ 464.931│
│ 71 01 01 │Constructii │ 90.500│ 30.000│ 120.500│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii │ │ │ │
│ │capitale) │ 178.431│ 166.000│ 344.431│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 213.041│ │ 213.041│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 213.041│ │ 213.041│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 213.041│ │ 213.041│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de│ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ 213.041│ │ 213.041│
│7001 03 │Locuinte │ 306.905│ 35.200│ 342.105│
│ 01 │Dezvoltarea sistemului de locuinte │ 306.905│ 35.200│ 342.105│
│ 05 │Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice │ 228.975│ 166.000│ 394.975│
│7001 05 02 │Amenajari hidrotehnice │ 228.975│ 166.000│ 394.975│
│ 50 │Alte servicii in domeniile locuintelor, │ │ │ │
│ │serviciilor si dezvoltarii comunale │ 347.193│ 40.000│ 387.193│
│7401 │PROTECTIA MEDIULUI │ 220.424│ 135.750│ 356.174│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 158.809│ │ 158.809│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 73.129│ 100│ 73.229│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 56.200│ 100│ 56.300│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 42.965│ -1.587│ 41.378│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 1.041│ 45│ 1.086│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 1.495│ │ 1.495│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 5.066│ 30│ 5.096│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 400│ 100│ 500│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 345│ -100│ 245│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 970│ 385│ 1.355│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 3.000│ 1.100│ 4.100│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara│ │ │ │
│ │unitatii │ 200│ 27│ 227│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 700│ 100│ 800│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 18│ │ 18│
│ 10 03 │Contributii │ 16.929│ │ 16.929│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 10.955│ │ 10.955│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 1.388│ │ 1.388│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate│ 3.887│ │ 3.887│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de│ │ │ │
│ │munca si boli profesionale │ 277│ │ 277│
│ 10 03 06 │Contributii pentru concedii si indemnizatii │ 422│ │ 422│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 46.355│ -100│ 46.255│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 24.861│ │ 24.861│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 1.000│ │ 1.000│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 2.750│ │ 2.750│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 159│ │ 159│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 1.000│ │ 1.000│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 500│ │ 500│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 2.000│ │ 2.000│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 14.452│ │ 14.452│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere │ │ │ │
│ │si functionare │ 3.000│ │ 3.000│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 1.500│ │ 1.500│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.250│ │ 1.250│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.250│ │ 1.250│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 2.000│ 1.900│ 3.900│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 700│ 700│ 1.400│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 1.300│ 1.200│ 2.500│
│ 20 10 │Cercetare-dezvoltare │ 11.192│ -2.000│ 9.192│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 360│ │ 360│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 1.640│ │ 1.640│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 100│ │ 100│
│ 20 16 │Studii si cercetari │ 140│ │ 140│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 3.312│ │ 3.312│
│ 20 30 01 │Reclama si publicitate │ 2.000│ │ 2.000│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 874│ │ 874│
│ 20 30 07 │Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului │ │ │ │
│ │institutiei publice │ 78│ │ 78│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 360│ │ 360│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 39.285│ │ 39.285│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 30.385│ │ 30.385│
│ 55 01 07 │Programe comunitare │ 7.795│ │ 7.795│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare│ │ │ │
│ │nerambursabila │ 21.590│ │ 21.590│
│ 55 01 12 │Investitii ale agentilor economici cu │ │ │ │
│ │capital de stat │ 1.000│ │ 1.000│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate │ │ │ │
│ │(catre organizatii internationale) │ 8.900│ │ 8.900│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 8.900│ │ 8.900│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 40│ │ 40│
│ 59 17 │Despagubiri civile │ 40│ │ 40│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 61.615│ 135.750│ 197.365│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 61.615│ 135.750│ 197.365│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 61.615│ 135.750│ 197.365│
│ 71 01 01 │Constructii │ 11.979│ 86.760│ 98.739│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport│ 2.271│ 4.605│ 6.876│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active │ │ │ │
│ │corporale │ 40.745│ 35.873│ 76.618│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii │ │ │ │
│ │capitale) │ 6.620│ 8.512│ 15.132│
│7401 01 │Administratie centrala │ 39.124│ │ 39.124│
│ 03 │Reducerea si controlul poluarii │ 169.190│ 137.750│ 306.940│
│ 25 │Cercetare si dezvoltare in domeniul mediului│ 12.110│ -2.000│ 10.110│
│8000 01 │Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE │ 9.735.033│ 687.979│ 10.423.012│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.261.731│ 472.349│ 8.734.080│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 263.521│ 76│ 263.597│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 584.833│ 8.192│ 593.025│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 654.758│ │ 654.758│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 4.295.268│ 3.000│ 4.298.268│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 477.455│ 2.230│ 479.685│
│8000 01 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.953.523│ 458.851│ 2.412.374│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 7.084│ │ 7.084│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 25.289│ │ 25.289│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 480.806│ 215.630│ 696.436│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02) │ 480.806│ 215.630│ 696.436│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 992.496│ │ 992.496│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 5.000│ │ 5.000│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 987.496│ │ 987.496│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 979.625│ │ 979.625│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de│ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ 979.625│ │ 979.625│
│8000 01 81 02 │Rambursari de credite interne │ 7.871│ │ 7.871│
│ 81 02 01 │Rambursari de credite interne garantate │ 7.871│ │ 7.871│
│8001 │ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE│ │ │ │
│ │MUNCA │ 1.198.682│ 73.909│ 1.272.591│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 938.038│ 74.009│ 1.012.047│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 65.952│ 75│ 66.027│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 53.138│ 75│ 53.213│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 32.175│ 73│ 32.248│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 539│ │ 539│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 1.350│ 10│ 1.360│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 4.866│ 47│ 4.913│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 1.552│ │ 1.552│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 2.215│ │ 2.215│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 592│ │ 592│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 3.404│ -55│ 3.349│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara│ │ │ │
│ │unitatii │ 3.960│ │ 3.960│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 1.955│ │ 1.955│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 530│ │ 530│
│ 10 03 │Contributii │ 12.814│ │ 12.814│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 8.072│ │ 8.072│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 1.055│ │ 1.055│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate│ 2.862│ │ 2.862│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de│ │ │ │
│ │munca si boli profesionale │ 233│ │ 233│
│ 10 03 05 │Prime de asigurare viata platite de │ │ │ │
│ │angajator pentru angajati │ 285│ │ 285│
│ 10 03 06 │Contributii pentru concedii si indemnizatii │ 307│ │ 307│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 97.306│ -75│ 97.231│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 36.517│ 36│ 36.553│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 1.654│ │ 1.654│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 181│ │ 181│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 6.109│ │ 6.109│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 371│ 30│ 401│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 1.850│ 20│ 1.870│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 460│ -29│ 431│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 3.937│ │ 3.937│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 11.184│ -21│ 11.163│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere │ │ │ │
│ │si functionare │ 10.771│ 36│ 10.807│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 2.811│ │ 2.811│
│ 20 03 │Hrana │ 16│ │ 16│
│ 20 03 02 │Hrana pentru animale │ 16│ │ 16│
│ 20 04 │Medicamente si materiale sanitare │ 3│ │ 3│
│ 20 04 01 │Medicamente │ 3│ │ 3│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 833│ │ 833│
│ 20 05 01 │Uniforme si echipament │ 39│ │ 39│
│ 20 05 03 │Lenjerie si accesorii de pat │ 25│ │ 25│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 769│ │ 769│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 5.191│ │ 5.191│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 1.386│ │ 1.386│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 3.805│ │ 3.805│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 360│ │ 360│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 717│ │ 717│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 224│ │ 224│
│ 20 21 │Meteorologie │ 38.000│ │ 38.000│
│ 20 23 │Prevenirea si combaterea inundatiilor si │ │ │ │
│ │ingheturilor │ 5.501│ │ 5.501│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor │ 202│ │ 202│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor externe │ 202│ │ 202│
│ 20 25 │Cheltuieli judiciare si extrajudiciare │ │ │ │
│ │derivate din actiuni in reprezentarea │ │ │ │
│ │intereselor statului, potrivit dispozitiilor│ │ │ │
│ │legale │ │ 8│ 8│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 6.931│ -119│ 6.812│
│ 20 30 01 │Reclama si publicitate │ 170│ │ 170│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 423│ │ 423│
│ 20 30 03 │Prime de asigurare non-viata │ 202│ │ 202│
│ 20 30 04 │Chirii │ 35│ 350│ 385│
│ 20 30 07 │Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului │ │ │ │
│ │institutiei publice │ 14│ │ 14│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 6.087│ -469│ 5.618│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 8.958│ │ 8.958│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 8.958│ │ 8.958│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 8.958│ │ 8.958│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 398.176│ │ 398.176│
│ 40 13 │Stimularea exporturilor │ 398.176│ │ 398.176│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 11.370│ │ 11.370│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 8.332│ │ 8.332│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 8.332│ │ 8.332│
│ 51 02 │Transferuri de capital │ 3.038│ │ 3.038│
│ 51 02 06 │Retehnologizarea centralelor termice si │ │ │ │
│ │electrice de termoficare │ 3.038│ │ 3.038│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 356.276│ 74.009│ 430.285│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 353.212│ 74.009│ 427.221│
│ 55 01 03 │Programe cu finantare rambursabila │ 6.130│ │ 6.130│
│ 55 01 04 │Fondul de garantare a imprumuturilor │ │ │ │
│ │acordate intreprinderilor mici si mijlocii │ 170.570│ │ 170.570│
│ 55 01 05 │Programul de realizare a sistemului national│ │ │ │
│ │antigrindina │ 5.607│ │ 5.607│
│ 55 01 07 │Programe comunitare │ 2.190│ │ 2.190│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare│ │ │ │
│ │nerambursabila │ 33.287│ │ 33.287│
│ 55 01 12 │Investitii ale agentilor economici cu │ │ │ │
│ │capital de stat │ 2.020│ │ 2.020│
│ 55 01 13 │Programe de dezvoltare │ 64.073│ 74.009│ 138.082│
│ 55 01 16 │Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi│ │ │ │
│ │si sustinerea dezvoltarii intreprinderilor │ │ │ │
│ │mici si mijlocii │ 69.335│ │ 69.335│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate │ │ │ │
│ │(catre organizatii internationale) │ 3.064│ │ 3.064│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 3.064│ │ 3.064│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 211.856│ -100│ 211.756│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 211.856│ -100│ 211.756│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 45.265│ -100│ 45.165│
│ 71 01 01 │Constructii │ 10.700│ │ 10.700│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport│ 10.550│ -200│ 10.350│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active │ │ │ │
│ │corporale │ 2.250│ 100│ 2.350│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii │ │ │ │
│ │capitale) │ 21.765│ │ 21.765│
│ 71 02 │Stocuri │ 166.591│ │ 166.591│
│ 71 02 01 │Rezerve de stat si de mobilizare │ 166.591│ │ 166.591│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 48.788│ │ 48.788│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 5.000│ │ 5.000│
│ 80 01 │Imprumuturi acordate pentru obiective │ │ │ │
│ │aprobate prin conventii bilaterale si │ │ │ │
│ │interguvernamentale │ 5.000│ │ 5.000│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 43.788│ │ 43.788│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 43.788│ │ 43.788│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de│ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ 43.788│ │ 43.788│
│8001 01 │Actiuni generale economice si comerciale │ 1.198.085│ 73.909│ 1.271.994│
│ 01 │Administratie centrala │ 113.071│ -100│ 112.971│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 4.000│ │ 4.000│
│ 03 │Meteorologie │ 77.301│ │ 77.301│
│ 05 │Sistemul national antigrindina │ 5.607│ │ 5.607│
│ 06 │Prevenire si combatere inundatii si gheturi │ 5.521│ │ 5.521│
│8001 01 07 │Stimularea exportului │ 398.176│ │ 398.176│
│ 09 │Stimulare intreprinderi mici si mijlocii │ 241.595│ │ 241.595│
│8001 01 10 │Programe de dezvoltare regionala si sociala │ 97.360│ 74.009│ 171.369│
│8001 01 11 │Rezerve de stat si de mobilizare │ 228.677│ │ 228.677│
│ 30 │Alte cheltuieli pentru actiuni generale │ │ │ │
│ │economice si comerciale │ 26.777│ │ 26.777│
│8001 02 │Actiuni generale de munca │ 597│ │ 597│
│ 04 │Masuri active pentru combaterea somajului │ 597│ │ 597│
│8101 │COMBUSTIBILI SI ENERGIE │ 442.967│ 103.200│ 546.167│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 442.967│ 103.200│ 546.167│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 387.805│ │ 387.805│
│ 40 01 │Subventii pe produse │ 351.967│ │ 351.967│
│ 40 16 │Programe de conservare sau de inchidere a │ │ │ │
│ │minelor │ 4.079│ │ 4.079│
│ 40 18 │Protectie sociala in sectorul minier │ 31.759│ │ 31.759│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 48.078│ 103 200│ 151.278│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 48.078│ 103.200│ 151.278│
│ 55 01 12 │Investitii ale agentilor economici cu │ │ │ │
│ │capital de stat │ 48.078│ 103.200│ 151.278│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 7.084│ │ 7.084│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 7.084│ │ 7.084│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 7.084│ │ 7.084│
│8101 02 │Carbune si alti combustibili minerali solizi│ 401.089│ 2.700│ 403.789│
│8101 04 │Combustibil nuclear │ 4.000│ 500│ 4.500│
│ 05 │Energie electrica │ 26.020│ 96.500│ 122.520│
│ 50 │Alte cheltuieli privind combustibilii si │ │ │ │
│ │energia │ 11.858│ 3.500│ 15.358│
│8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI │ │ │ │
│ │CONSTRUCTII │ 615.497│ 3.500│ 618.997│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 547.987│ 3.500│ 551.487│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 3.166│ │ 3.166│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor │ 3.166│ │ 3.166│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor externe │ 3.166│ │ 3.166│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 71.035│ │ 71.035│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 71.035│ │ 71.035│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 71.035│ │ 71.035│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 381.109│ │ 381.109│
│ 40 01 │Subventii pe produse │ 272.598│ │ 272.598│
│ 40 03 │Subventii pentru acoperirea diferentelor de │ │ │ │
│ │pret si tarif │ 191│ │ 191│
│ 40 06 │Actiuni de ecologizare │ 16.800│ │ 16.800│
│ 40 16 │Programe de conservare sau de inchidere a │ │ │ │
│ │minelor │ 80.701│ │ 80.701│
│ 40 18 │Protectie sociala in sectorul minier │ 10.819│ │ 10.819│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 92.677│ 3.500│ 96.177│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 92.677│ 3.500│ 96.177│
│ 55 01 01 │Restructurarea industriei de aparare │ 40.000│ │ 40.000│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare│ │ │ │
│ │nerambursabila │ 2.685│ │ 2.685│
│ 55 01 12 │Investitii ale agentilor economici cu │ │ │ │
│ │capital de stat │ 49.542│ 3.500│ 53.042│
│ 55 01 18 │Alte transferuri curente interne │ 450│ │ 450│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 67.510│ │ 67.510│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 67.510│ │ 67.510│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 67.510│ │ 67.510│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de│ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ 67.510│ │ 67.510│
│8201 01 │Industria extractiva a resurselor minerale │ │ │ │
│ │altele decat combustibilii minerali │ 323.809│ 4.000│ 327.809│
│8201 02 │Industria prelucratoare │ 26.400│ -500│ 25.900│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul industriei │ 265.288│ │ 265.288│
│8301 │AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI │ │ │ │
│ │VANATOARE │ 3.232.485│ │ 3.232.485│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.019.906│ │ 3.019.906│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 164.685│ │ 164.685│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 126.429│ │ 126.429│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 84.889│ │ 84.889│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 2.139│ │ 2.139│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 4.440│ │ 4.440│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 18.023│ │ 18.023│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 1.731│ │ 1.731│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 1.122│ │ 1.122│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 1.780│ │ 1.780│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 10.905│ │ 10.905│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara│ │ │ │
│ │unitatii │ 400│ │ 400│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 1.000│ │ 1.000│
│ 10 03 │Contributii │ 38.256│ │ 38.256│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 24.772│ │ 24.772│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 3.136│ │ 3.136│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate│ 8.780│ │ 8.780│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de│ │ │ │
│ │munca si boli profesionale │ 627│ │ 627│
│ 10 03 06 │Contributii pentru concedii si indemnizatii │ 941│ │ 941│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 144.232│ │ 144.232│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 121.044│ │ 121.044│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 2.006│ │ 2.006│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 2.398│ │ 2.398│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 20.059│ │ 20.059│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 16.047│ │ 16.047│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 20.059│ │ 20.059│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 4.012│ │ 4.012│
│ 20 01 07 │Transport │ 1.003│ │ 1.003│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 7.021│ │ 7.021│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 40.087│ │ 40.087│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere │ │ │ │
│ │si functionare │ 8.352│ │ 8.352│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 1.500│ │ 1.500│
│ 20 03 │Hrana │ 200│ │ 200│
│ 20 03 01 │Hrana pentru oameni │ 200│ │ 200│
│ 20 04 │Medicamente si materiale sanitare │ 680│ │ 680│
│ 20 04 01 │Medicamente │ 176│ │ 176│
│ 20 04 02 │Materiale sanitare │ 252│ │ 252│
│ 20 04 03 │Reactivi │ 63│ │ 63│
│ 20 04 04 │Dezinfectanti │ 189│ │ 189│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 2.550│ │ 2.550│
│ 20 05 01 │Uniforme si echipament │ 186│ │ 186│
│ 20 05 03 │Lenjerie si accesorii de pat │ 81│ │ 81│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 2.283│ │ 2.283│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 2.400│ │ 2.400│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 1.800│ │ 1.800│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 600│ │ 600│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 1.000│ │ 1.000│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 400│ │ 400│
│ 20 18 │Plati pentru finantarea patrimoniului │ │ │ │
│ │genetic al animalelor │ 7.289│ │ 7.289│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor │ 2.200│ │ 2.200│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor externe │ 2.200│ │ 2.200│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 4.969│ │ 4.969│
│ 20 30 01 │Reclama si publicitate │ 82│ │ 82│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 85│ │ 85│
│ 20 30 04 │Chirii │ 565│ │ 565│
│ 20 30 06 │Prestari servicii pentru transmiterea │ │ │ │
│ │drepturilor │ 130│ │ 130│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 4.107│ │ 4.107│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 9.660│ │ 9.660│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 9.660│ │ 9.660│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 9.660│ │ 9.660│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 1.878.199│ │ 1.878.199│
│ 40 03 │Subventii pentru acoperirea diferentelor de │ │ │ │
│ │pret si tarif │ 191.343│ │ 191.343│
│ 40 06 │Actiuni de ecologizare │ 8.410│ │ 8.410│
│ 40 08 │Subventii pentru dobanzi la credite bancare │ 4.000│ │ 4.000│
│ 40 11 │Prime acordate producatorilor agricoli │ 100.000│ │ 100.000│
│ 40 12 │Subventii pentru completarea primelor de │ │ │ │
│ │asigurare pentru factorii de risc din │ │ │ │
│ │agricultura │ 28.035│ │ 28.035│
│ 40 15 │Sprijinirea producatorilor agricoli │ 1.546.411│ │ 1.546.411│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 449.985│ │ 449.985│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 447.985│ │ 447.985│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 447.985│ │ 447.985│
│ 51 02 │Transferuri de capital │ 2.000│ │ 2.000│
│ 51 02 07 │Finantarea studiilor de fezabilitate │ │ │ │
│ │aferente proiectelor SAPARD │ 2.000│ │ 2.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 351.856│ │ 351.856│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 347.855│ │ 347.855│
│ 55 01 03 │Programe cu finantare rambursabila │ 20.000│ │ 20.000│
│ 55 01 06 │Sprijinirea proprietarilor de paduri │ 30.900│ │ 30.900│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare│ │ │ │
│ │nerambursabila │ 52.583│ │ 52.583│
│ 55 01 10 │Programe SAPARD │ 77.417│ │ 77.417│
│ 55 01 12 │Investitii ale agentilor economici cu │ │ │ │
│ │capital de stat │ 166.955│ │ 166.955│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate │ │ │ │
│ │(catre organizatii internationale) │ 4.001│ │ 4.001│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 4.001│ │ 4.001│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 21.289│ │ 21.289│
│ 59 09 │Despagubiri acordate producatorilor agricoli│ │ │ │
│ │in caz de calamitati naturale in agricultura│ 2.000│ │ 2.000│
│ 59 18 │Despagubiri pentru animale sacrificate in │ │ │ │
│ │vederea prevenirii si combaterii │ │ │ │
│ │epizootiilor │ 19.289│ │ 19.289│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 197.269│ │ 197.269│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 197.269│ │ 197.269│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 197.269│ │ 197.269│
│ 71 01 01 │Constructii │ 114.665│ │ 114.665│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport│ 8.000│ │ 8.000│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active │ │ │ │
│ │corporale │ 8.000│ │ 8.000│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii │ │ │ │
│ │capitale) │ 66.604│ │ 66.604│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 15.310│ │ 15.310│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 15.310│ │ 15.310│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 15.310│ │ 15.310│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe (contractate │ │ │ │
│ │de ordonatorii de credite) │ 15.310│ │ 15.310│
│8301 01 │Administratie centrala │ 162.491│ │ 162.491│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 602.330│ │ 602.330│
│ 03 │Agricultura │ 2.091.336│ │ 2.091.336│
│ 01 │Amendare soluri acide si alcaline │ 6.600│ │ 6.600│
│ 02 │Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si│ │ │ │
│ │combaterea eroziunii solului │ 255.091│ │ 255.091│
│8301 03 03 │Protectia plantelor si carantina │ │ │ │
│ │fitosanitara │ 49.229│ │ 49.229│
│8301 03 04 │Programe pentru sprijinirea producatorilor │ │ │ │
│ │agricoli │ 1.648.909│ │ 1.648.909│
│8301 03 05 │Reproductia si selectia animalelor │ 31.690│ │ 31.690│
│ 30 │Alte cheltuieli in domeniul agriculturii │ 99.817│ │ 99.817│
│8301 04 │Silvicultura │ 182.493│ │ 182.493│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, │ │ │ │
│ │silviculturii, pisciculturii si vanatorii │ 193.835│ │ 193.835│
│8401 │TRANSPORTURI │ 4.104.156│ 495.970│ 4.600.126│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.187.894│ 294.240│ 3.482.134│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 28.757│ 1│ 28.758│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 22.036│ 1│ 22.037│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 11.866│ │ 11.866│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 468│ │ 468│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 762│ │ 762│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 2.929│ │ 2.929│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 223│ │ 223│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 1.007│ │ 1.007│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 589│ │ 589│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 1.841│ │ 1.841│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara│ │ │ │
│ │unitatii │ 94│ │ 94│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 518│ 1│ 519│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 1.739│ │ 1.739│
│ 10 03 │Contributii │ 6.721│ │ 6.721│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 4.356│ │ 4.356│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 551│ │ 551│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate│ 1.543│ │ 1.543│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de│ │ │ │
│ │munca si boli profesionale │ 110│ │ 110│
│ 10 03 06 │Contributii pentru concedii si indemnizatii │ 161│ │ 161│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 241.226│ 8.267│ 249.493│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 10.380│ 14│ 10.394│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 646│ │ 646│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 183│ │ 183│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 1.365│ │ 1.365│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 107│ │ 107│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 2.027│ │ 2.027│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 3.144│ 1│ 3.145│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere │ │ │ │
│ │si functionare │ 2.908│ 13│ 2.921│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 184.921│ │ 184.921│
│ 20 04 │Medicamente si materiale sanitare │ 1│ │ 1│
│ 20 04 01 │Medicamente │ 1│ │ 1│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 762│ │ 762│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 762│ │ 762│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 2.309│ 5│ 2.314│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 900│ 5│ 905│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 1.409│ │ 1.409│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 407│ 55│ 462│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ 750│ 327│ 1.077│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 303│ 9│ 312│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 16│ 20│ 36│
│ 20 17 │Actiuni cu caracter stiintific si │ │ │ │
│ │social-cultural │ 165│ │ 165│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor │ 39.016│ 6.103│ 45.119│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor externe │ 38.933│ 6.103│ 45.036│
│ 20 24 02 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor interne │ 83│ │ 83│
│ 20 25 │Cheltuieli judiciare si extrajudiciare │ │ │ │
│ │derivate din actiuni in reprezentarea │ │ │ │
│ │intereselor statului, potrivit dispozitiilor│ │ │ │
│ │legale │ 500│ │ 500│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 1.696│ 1.734│ 3.430│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 197│ 22│ 219│
│ 20 30 07 │Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului │ │ │ │
│ │institutiei publice │ 15│ │ 15│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 1.484│ 1.712│ 3.196│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 559.570│ │ 559.570│
│ 30 01 │Dobanzi aferente datoriei publice interne │ 446│ │ 446│
│ 30 01 02 │Dobanzi aferente creditelor interne │ │ │ │
│ │garantate │ 446│ │ 446│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 559.124│ │ 559.124│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 559.124│ │ 559.124│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 1.249.979│ 3.000│ 1.252.979│
│ 40 02 │Subventii pe activitati │ 23.056│ │ 23.056│
│ 40 04 │Subventii pentru sustinerea transportului │ │ │ │
│ │feroviar public de calatori │ 984.998│ │ 984.998│
│ 40 05 │Subventii pentru transportul de calatori cu │ │ │ │
│ │metroul │ 150.000│ │ 150.000│
│ 40 14 │Sustinerea infrastructurii de transport │ 90.200│ 3.000│ 93.200│
│ 40 30 │Alte subventii │ 1.725│ │ 1.725│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 16.100│ 2.230│ 18.330│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 6.100│ 2.230│ 8.330│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 6.100│ 2.230│ 8.330│
│ 51 02 │Transferuri de capital │ 10.000│ │ 10.000│
│ 51 02 01 │Finantarea strazilor care se vor amenaja in │ │ │ │
│ │perimetrele destinate constructiilor de │ │ │ │
│ │cvartale de locuinte noi │ 10.000│ │ 10.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.088.262│ 280.742│ 1.369.004│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 1.086.766│ 280.742│ 1.367.508│
│ 55 01 03 │Programe cu finantare rambursabila │ 555.925│ 11.372│ 567.297│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare│ │ │ │
│ │nerambursabila │ 6.437│ │ 6.437│
│ 55 01 09 │Programe ISPA │ 206.247│ 39.870│ 246.117│
│ 55 01 12 │Investitii ale agentilor economici cu │ │ │ │
│ │capital de stat │ 318.157│ 229.500│ 547.657│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate │ │ │ │
│ │(catre organizatii internationale) │ 1.496│ │ 1.496│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 1.496│ │ 1.496│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 4.000│ │ 4.000│
│ 59 01 │Burse │ 4.000│ │ 4.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 69.644│ 201.730│ 271.374│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 69.644│ 201.730│ 271.374│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 69.644│ 201.730│ 271 374│
│ 71 01 01 │Constructii │ 2.450│ │ 2.450│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport│ 12.544│ │ 12.544│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii │ │ │ │
│ │capitale) │ 54.650│ 201.730│ 256.380│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 846.618│ │ 846.618│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 846.618│ │ 846.618│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 838.747│ │ 838.747│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de│ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ 838.747│ │ 838.747│
│ 81 02 │Rambursari de credite interne │ 7.871│ │ 7.871│
│ 81 02 01 │Rambursari de credite interne garantate │ 7.871│ │ 7.871│
│8401 01 │Administratie centrala │ 239.108│ 8.268│ 247.376│
│ 03 │Transport rutier │ 1.484.561│ 380.151│ 1.864.712│
│ 01 │Drumuri si poduri │ 1.484.561│ 380.151│ 1.864.712│
│ 04 │Transport feroviar │ 2.049.743│ 68.621│ 2.118.364│
│ 01 │Transport pe cale ferata │ 1.627.046│ 68.621│ 1.695.667│
│ 02 │Transport cu metroul │ 422.697│ │ 422.697│
│ 05 │Transport pe apa │ 100.688│ 35.930│ 136.618│
│ 06 │Transport aerian │ 230.056│ 3.000│ 233.056│
│ 02 │Aviatia civila │ 211.556│ 3.000│ 214.556│
│ 03 │Zboruri speciale │ 18.500│ │ 18.500│
│8501 │COMUNICATII │ 12.110│ │ 12.110│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10.630│ │ 10.630│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.740│ │ 3.740│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 2.872│ │ 2.872│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 2.094│ │ 2.094│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 50│ │ 50│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 65│ │ 65│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 171│ -31│ 140│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 23│ 31│ 54│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 110│ │ 110│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 170│ │ 170│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara│ │ │ │
│ │unitatii │ 10│ │ 10│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 100│ │ 100│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 79│ │ 79│
│ 10 03 │Contributii │ 868│ │ 868│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 572│ │ 572│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 80│ │ 80│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate│ 180│ │ 180│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de│ │ │ │
│ │munca si boli profesionale │ 15│ │ 15│
│ 10 03 06 │Contributii pentru concedii si indemnizatii │ 21│ │ 21│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 4.224│ │ 4.224│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 1.075│ │ 1.075│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 200│ │ 200│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 50│ │ 50│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 250│ │ 250│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 15│ │ 15│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 75│ │ 75│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 65│ │ 65│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 20│ │ 20│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere │ │ │ │
│ │si functionare │ 400│ │ 400│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 30│ │ 30│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 100│ │ 100│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 100│ │ 100│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 600│ │ 600│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 200│ │ 200│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 400│ │ 400│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 45│ │ 45│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 150│ │ 150│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 10│ │ 10│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor │ 2.064│ │ 2.064│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor externe │ 2.064│ │ 2.064│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 150│ │ 150│
│ 20 30 01 │Reclama si publicitate │ 60│ │ 60│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 35│ │ 35│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 55│ │ 55│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 300│ │ 300│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 300│ │ 300│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 300│ │ 300│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.366│ │ 2.366│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 1.846│ │ 1.846│
│ 55 01 03 │Programe cu finantare rambursabila │ 1.846│ │ 1.846│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate │ │ │ │
│ │(catre organizatii internationale) │ 520│ │ 520│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 520│ │ 520│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.480│ │ 1.480│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.480│ │ 1.480│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 1.480│ │ 1.480│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active │ │ │ │
│ │corporale │ 1.280│ │ 1.280│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii │ │ │ │
│ │capitale) │ 200│ │ 200│
│8501 01 │Comunicatii │ 12.110│ │ 12.110│
│8601 │CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC│ 78.208│ │ 78.208│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 77.851│ │ 77.851│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 387│ │ 387│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 295│ │ 295│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 234│ │ 234│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 4│ │ 4│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 12│ │ 12│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 26│ │ 26│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 2│ │ 2│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 2│ │ 2│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 1│ │ 1│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 11│ │ 11│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 3│ │ 3│
│ 10 03 │Contributii │ 92│ │ 92│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 58│ │ 58│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 8│ │ 8│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate│ 20│ │ 20│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de│ │ │ │
│ │munca si boli profesionale │ 4│ │ 4│
│ 10 03 06 │Contributii pentru concedii si indemnizatii │ 2│ │ 2│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 73.414│ │ 73.414│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 20.251│ -20.177│ 74│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 2│ │ 2│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 1│ │ 1│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 14│ │ 14│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 7│ │ 7│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 2│ │ 2│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 3│ │ 3│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 18│ │ 18│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere │ │ │ │
│ │si functionare │ 20.204│ -20.177│ 27│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 2│ │ 2│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 4│ │ 4│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 4│ │ 4│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 3│ │ 3│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 3│ │ 3│
│ 20 10 │Cercetare-dezvoltare │ 53.150│ -11.000│ 42.150│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 1│ │ 1│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 3│ 31.177│ 31.180│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 3│ 31.177│ 31.180│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.050│ │ 4.050│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 4.050│ │ 4.050│
│ 55 01 18 │Alte transferuri curente interne │ 4.050│ │ 4.050│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 357│ │ 357│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 357│ │ 357│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 357│ │ 357│
│ 71 01 01 │Constructii │ 342│ │ 342│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active │ │ │ │
│ │corporale │ 15│ │ 15│
│8601 02 │Cercetare si dezvoltare in domeniul │ │ │ │
│ │agriculturii, silviculturii, pisciculturii │ │ │ │
│ │si vanatorii │ 32.916│ │ 32.916│
│8601 03 │Cercetare si dezvoltare in domeniul │ │ │ │
│ │combustibilului si energiei │ 34.292│ -12.825│ 21.467│
│8601 04 │Cercetare si dezvoltare in domeniul │ │ │ │
│ │industriei extractive, prelucratoare si │ │ │ │
│ │constructiilor │ 11.000│ 12.825│ 23.825│
│8701 │ALTE ACTIUNI ECONOMICE │ 50.928│ 11.400│ 62.328│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 36.458│ -2.600│ 33.858│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 21.265│ │ 21.265│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 2.654│ │ 2.654│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 2.598│ │ 2.598│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere │ │ │ │
│ │si functionare │ 56│ │ 56│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor │ 2.320│ │ 2.320│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor externe │ 2.320│ │ 2.320│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 16.291│ │ 16.291│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 16.291│ │ 16.291│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 5.235│ │ 5.235│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 5.235│ │ 5.235│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 5.235│ │ 5.235│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 9.958│ -2.600│ 7.358│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 9.958│ -2.600│ 7.358│
│ 55 01 13 │Programe de dezvoltare │ 2.856│ -2.600│ 256│
│ 55 01 15 │Fond Roman de Dezvoltare Sociala │ 7.102│ │ 7.102│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 200│ 14.000│ 14.200│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 200│ 14.000│ 14.200│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 200│ 14.000│ 14.200│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport│ │ 14.000│ 14.000│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active │ │ │ │
│ │corporale │ 200│ │ 200│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 14.270│ │ 14.270│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 14.270│ │ 14.270│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 14.270│ │ 14.270│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de│ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ 14.270│ │ 14.270│
│8701 01 │Fondul Roman de Dezvoltare Sociala │ 16.547│ │ 16.547│
│ 04 │Turism │ 19 145│ 14.000│ 33.145│
│ 05 │Proiecte de dezvoltare multifunctionale │ 15.236│ -2.600│ 12.636│
│9901 │DEFICIT │ -1.104.200│-1.475.181│ -2.579.381│
└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴────────────┘    ANEXA 2

                                    SINTEZA
     cheltuielilor pe surse de finantare, capitole, subcapitole, paragrafe,
       titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz pe anul 2006


                                                                                                - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬──────────-┬──────────┬────────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │Influente │ Program │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2006 │ │ rectificat │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 = 1 + 2 │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ │ │ │
│ │────────────- │ 54.207.003│ 2.326.298│ 56.533.301│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 47.153.218│ 1.358.166│ 48.511.384│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 9.463.320│ 28.750│ 9.492.070│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 5.192.005│ 83.008│ 5.275.013│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 3.112.365│ 3.578│ 3.115.943│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 4.329.910│ 8.200│ 4.338.110│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVA │ 288.289│ 250.000│ 538.289│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 4.566.424│ 104.331│ 4.670.755│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 11.816.376│ 558.835│ 12.375.211│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 7.676.895│ 319.164│ 7.996.059│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 707.634│ 2.300│ 709.934│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.567.056│ 977.966│ 5.545.022│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.567.056│ 977.966│ 5.545.022│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 2.486.729│ -9.834│ 2.476.895│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 10.792│ -5.044│ 5.748│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 2.475.937│ -4.790│ 2.471.147│
│5001 │BUGET DE STAT │ │ │ │
│ │────────────- │ 43.879.563│ 2.419.540│ 46.299.103│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 38.460.647│ 1.239.231│ 39.699.878│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 8.954.631│ 29.162│ 8.983.793│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 4.046.310│ 69.031│ 4.115.341│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 3.107.272│ 2.578│ 3.109.850│
│ 30 01 │Dobanzi aferente datoriei publice interne │ 1.182.333│ │ 1.182.333│
│ 30 01 01 │Dobanzi aferente datoriei publice │ │ │ │
│ │interne directe │ 1.177.800│ │ 1.177.800│
│ 30 01 02 │Dobanzi aferente creditelor interne │ │ │ │
│ │garantate │ 4.533│ │ 4.533│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice │ │ │ │
│ │externe │ 1.875.932│ 4.578│ 1.880.510│
│ 30 02 01 │Dobanzi, aferente datoriei publice │ │ │ │
│ │externe directe │ 846.850│ │ 846.850│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 1.029.082│ 4.578│ 1.033.660│
│ 30 03 │Alte dobanzi │ 49.007│ -2.000│ 47.007│
│ 30 03 05 │Dobanzi la operatiunile de leasing │ 49.007│ -2.000│ 47.007│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 4.329.910│ 8.200│ 4.338.110│
│ 40 01 │Subventii pe produse │ 624.565│ │ 624.565│
│ 40 02 │Subventii pe activitati │ 23.056│ │ 23.056│
│ 40 03 │Subventii pentru acoperirea diferentelor │ │ │ │
│ │de pret si tarif │ 191.534│ │ 191.534│
│ 40 04 │Subventii pentru sustinerea transportului │ │ │ │
│ │feroviar public de calatori │ 984.998│ │ 984.998│
│ 40 05 │Subventii pentru transportul de calatori │ │ │ │
│ │cu metroul │ 150.000│ │ 150.000│
│ 40 06 │Actiuni de ecologizare │ 25.210│ │ 25.210│
│ 40 08 │Subventii pentru dobanzi la credite │ │ │ │
│ │bancare │ 4.000│ │ 4.000│
│ 40 11 │Prime acordate producatorilor agricoli │ 100.000│ │ 100.000│
│ 40 12 │Subventii pentru completarea primelor de │ │ │ │
│ │asigurare pentru factorii de risc din │ │ │ │
│ │agricultura │ 28.035│ │ 28.035│
│ 40 13 │Stimularea exporturilor │ 398.176│ │ 398.176│
│ 40 14 │Sustinerea infrastructurii de transport │ 90.200│ 3.000│ 93.200│
│ 40 15 │Sprijinirea producatorilor agricoli │ 1.546.411│ │ 1.546.411│
│ 40 16 │Programe de conservare sau de inchidere │ │ │ │
│ │a minelor │ 84.780│ │ 84.780│
│ 40 17 │Programe de protectie sociala si integrare │ │ │ │
│ │socioprofesionala a persoanelor cu │ │ │ │
│ │handicap │ 16.117│ │ 16.117│
│ 40 18 │Protectie sociala in sectorul minier │ 42.578│ │ 42.578│
│ 40 30 │Alte subventii │ 20.250│ 5.200│ 25.450│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVA │ 288.289│ 250.000│ 538.289│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 4.473.946│ 104.331│ 4.578.277│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 3.559.317│ 55.662│ 3.614.979│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 1.516.016│ 20.776│ 1.536.792│
│ 51 01 02 │Finantarea de baza a invatamantului │ │ │ │
│ │superior │ 1.006.546│ │ 1.006.546│
│ 51 01 03 │Actiuni de sanatate │ 224.644│ 21.401│ 246.045│
│ 51 01 04 │Finantarea drepturilor acordate │ │ │ │
│ │persoanelor cu handicap │ 512.030│ │ 512.030│
│ 51 01 07 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetul asigurarilor sociale de stat │ 100│ │ 100│
│ 51 01 08 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetul asigurarilor pentru somaj │ 20│ │ 20│
│ 51 01 09 │Transferuri privind contributii de │ │ │ │
│ │sanatate pentru persoane care satisfac │ │ │ │
│ │serviciul militar in termen │ 15.348│ 8│ 15.356│
│ 51 01 10 │Transferuri privind contributii de │ │ │ │
│ │sanatate pentru persoane care executa │ │ │ │
│ │pedepse private de libertate sau arest │ │ │ │
│ │preventiv │ 22.494│ │ 22.494│
│ 51 01 11 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetul fondului national unic de │ │ │ │
│ │asigurari sociale de sanatate │ 30│ │ 30│
│ 51 01 13 │Transferuri pentru lucrarile de cadastru │ │ │ │
│ │imobiliar │ 5.500│ │ 5.500│
│ 51 01 25 │Programe pentru sanatate │ 218.705│ -1.900│ 216.805│
│ 51 01 26 │Transferuri privind contributia de │ │ │ │
│ │asigurari de sanatate pentru persoanele │ │ │ │
│ │aflate in concediu pentru cresterea │ │ │ │
│ │copilului │ 37.884│ 15.377│ 53.261│
│ 51 02 │Transferuri de capital │ 914.629│ 48.669│ 963.298│
│ 51 02 01 │Finantarea strazilor care se vor amenaja │ │ │ │
│ │in perimetrele destinate constructiilor │ │ │ │
│ │de cvartale de locuinte noi │ 10.000│ │ 10.000│
│ 51 02 02 │Finantarea investitiilor finantate │ │ │ │
│ │partial din imprumuturi externe │ 70.000│ │ 70.000│
│ 51 02 03 │Program pentru pietruirea drumurilor si │ │ │ │
│ │alimentarea cu apa a satelor │ 77.500│ 40.000│ 117.500│
│ 51 02 04 │Programul pentru constructii de locuinte │ │ │ │
│ │si sali de sport │ 23.000│ │ 23.000│
│ 51 02 05 │Finantarea elaborarii si/sau actualizarii │ │ │ │
│ │planurilor urbanistice generale si a │ │ │ │
│ │regulamentelor locale de urbanism │ 6.000│ │ 6.000│
│ 51 02 06 │Retehnologizarea centralelor termice │ │ │ │
│ │si electrice de termoficare │ 3.038│ │ 3.038│
│ 51 02 07 │Finantarea studiilor de fezabilitate │ │ │ │
│ │aferente proiectelor SAPARD │ 2.000│ │ 2.000│
│ 51 02 08 │Aparatura medicala si echipamente de │ │ │ │
│ │comunicatii in urgenta │ 53.237│ 15.669│ 68.906│
│ 51 02 09 │Finantarea actiunilor privind reducerea │ │ │ │
│ │riscului seismic al constructiilor │ │ │ │
│ │existente cu destinatie de locuinta │ 10.000│ │ 10.000│
│ 51 02 10 │Plati in contul creditelor garantate │ │ │ │
│ │si/sau subimprumutate │ 622.110│ │ 622.110│
│ 51 02 11 │Transferuri pentru reparatii capitale la │ │ │ │
│ │spitale │ 37.744│ -7.000│ 30.744│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.945.273│ 454.845│ 5.400.118│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 4.815.235│ 454.845│ 5.270.080│
│ 55 01 01 │Restructurarea industriei de aparare │ 40.000│ │ 40.000│
│ 55 01 02 │Sprijin financiar pentru activitatea │ │ │ │
│ │Comitetului Olimpic Roman │ 7.200│ │ 7.200│
│ 55 01 03 │Programe cu finantare rambursabila │ 686.933│ 11.372│ 698.305│
│ 55 01 04 │Fondul de garantare a imprumuturilor │ │ │ │
│ │acordate intreprinderilor mici si │ │ │ │
│ │mijlocii │ 170.570│ │ 170.570│
│ 55 01 05 │Programul de realizare a sistemului │ │ │ │
│ │national antigrindina │ 5.607│ │ 5.607│
│ 55 01 06 │Sprijinirea proprietarilor de paduri │ 30.900│ │ 30.900│
│ 55 01 07 │Programe comunitare │ 89.980│ 300│ 90.280│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu │ │ │ │
│ │finantare nerambursabila │ 182.000│ -3.691│ 178.309│
│ 55 01 09 │Programe ISPA │ 206.247│ 39.870│ 246.117│
│ 55 01 10 │Programe SAPARD │ 77.417│ │ 77.417│
│ 55 01 12 │Investitii ale agentilor economici cu │ │ │ │
│ │capital de stat │ 661.954│ 336.640│ 998.594│
│ 55 01 13 │Programe de dezvoltare │ 720.003│ 69.354│ 789.357│
│ 55 01 14 │Fond National de Preaderare │ 1.850.824│ │ 1.850.824│
│ 55 01 15 │Fond Roman de Dezvoltare Sociala │ 7.102│ │ 7.102│
│ 55 01 16 │Sprijinirea infiintarii de noi │ │ │ │
│ │intreprinderi si sustinerea dezvoltarii │ │ │ │
│ │intreprinderilor mici si mijlocii │ 69.335│ │ 69.335│
│ 55 01 18 │Alte transferuri curente interne │ 9.163│ 1.000│ 10.163│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate │ │ │ │
│ │(catre organizatii internationale) │ 130.038│ │ 130.038│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 130.038│ │ 130.038│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 7.616.331│ 318.784│ 7.935.115│
│ 57 01 │Asigurari sociale │ 4.234.631│ 98.024│ 4.332.655│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 3.381.700│ 220.760│ 3.602.460│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 3.120.269│ 220.319│ 3.340.588│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ 261.413│ 441│ 261.854│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 698.685│ 2.300│ 700.985│
│ 59 01 │Burse │ 285.445│ │ 285.445│
│ 59 03 │Finantarea partidelor politice │ 7.030│ │ 7.030│
│ 59 04 │Sprijinirea organizatiilor cetatenilor │ │ │ │
│ │apartinand minoritatilor nationale altele │ │ │ │
│ │decat cele care primesc subventii de la │ │ │ │
│ │bugetul de stat │ 36.380│ │ 36.380│
│ 59 05 │Finantarea unor programe si proiecte │ │ │ │
│ │interetnice si combatere a intolerantei │ 2.500│ │ 2.500│
│ 59 07 │Sprijinirea activitatii romanilor de │ │ │ │
│ │pretutindeni si a organizatiilor │ │ │ │
│ │reprezentative ale acestora │ 13.500│ │ 13.500│
│ 59 08 │Programe pentru tineret │ 4.500│ │ 4.500│
│ 59 09 │Despagubiri acordate producatorilor │ │ │ │
│ │agricoli in caz de calamitati naturale in │ │ │ │
│ │agricultura │ 2.000│ │ 2.000│
│ 59 11 │Asociatii si fundatii │ 10.450│ │ 10.450│
│ 59 12 │Sustinerea cultelor │ 26.785│ │ 26.785│
│ 59 13 │Contributia statului, pentru sprijinirea │ │ │ │
│ │Bisericii Ortodoxe Romane din afara │ │ │ │
│ │granitelor │ 3.285│ │ 3.285│
│ 59 14 │Contributia statului la salarizarea │ │ │ │
│ │personalului de cult │ 117.156│ │ 117.156│
│ 59 15 │Contributii la salarizarea personalului │ │ │ │
│ │neclerical │ 1.000│ │ 1.000│
│ 59 16 │Promovarea imaginii si intereselor │ │ │ │
│ │romanesti peste hotare │ 3.815│ │ 3.815│
│ 59 17 │Despagubiri civile │ 93.431│ 2.600│ 96.031│
│ 59 18 │Despagubiri pentru animale sacrificate │ │ │ │
│ │in vederea prevenirii si combaterii │ │ │ │
│ │epizootiilor │ 19.289│ │ 19.289│
│ 59 19 │Indemnizatia de merit │ 16.418│ │ 16.418│
│ 59 20 │Sume destinate finantarii programelor │ │ │ │
│ │sportive realizate de structurile │ │ │ │
│ │sportive de drept privat │ 50.694│ │ 50.694│
│ 59 21 │Comenzi de stat pentru carti si │ │ │ │
│ │publicatii │ 3.498│ -300│ 3.198│
│ 59 22 │Actiuni cu caracter stiintific si │ │ │ │
│ │social cultural │ 420│ │ 420│
│ 59 23 │Finantarea Ansamblului Memorialului │ │ │ │
│ │Victimelor Comunismului si al Rezistentei │ │ │ │
│ │Sighet │ 740│ │ 740│
│ 59 24 │Finantarea Ansamblului Memorialul │ │ │ │
│ │Revolutiei - Decembrie 1989 din │ │ │ │
│ │Municipiul Timisoara │ 349│ │ 349│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.965.101│ 1.185.099│ 4.150.200│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.965.101│ 1.185.099│ 4.150.200│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 2.453.815│ -4.790│ 2.449.025│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 5.228│ │ 5.228│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 2.448.587│ -4.790│ 2.443.797│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 2.439.968│ -4.790│ 2.435.178│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate │ │ │ │
│ │de ordonatorii de credite │ 2.199.338│ -4.790│ 2.194.548│
│ 81 01 06 │Diferente de curs aferente datoriei │ │ │ │
│ │publice externe │ 240.630│ │ 240.630│
│ 81 02 │Rambursari de credite interne │ 8.619│ │ 8.619│
│ 81 02 01 │Rambursari de credite interne garantate │ 8.619│ │ 8.619│
│5101 │AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE │ 2.228.556│ 22.999│ 2.251.555│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.042.994│ 20.189│ 2.063.183│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.305.536│ 10.258│ 1.315.794│
│ 10 01 │Cheltuieli salariate in bani │ 1.016.385│ 9.551│ 1.025.936│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 670.092│ 4.270│ 674.362│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 17.441│ │ 17.441│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 21.963│ 206│ 22.169│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 82.061│ 392│ 82.453│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 17.726│ 1│ 17.727│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 42.687│ 1.021│ 43.708│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 13.867│ 705│ 14.572│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 67.437│ 2.351│ 69.788│
│ 10 01 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 3│ │ 3│
│ 10 01 11 │Fond aferent platii cu ora │ │ 560│ 560│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din │ │ │ │
│ │afara unitatii │ 8.455│ 4.111│ 12.566│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 41.033│ -517│ 40.516│
│ 10 01 14 │Indemnizatii de detasare │ 1.044│ -90│ 954│
│ 10 01 15 │Alocatii pentru transportul la si de la │ │ │ │
│ │locul de munca │ 2│ │ 2│
│ 10 01 16 │Alocatii pentru locuinte │ 1.106│ 130│ 1.236│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 31.468│ -3.589│ 27.879│
│ 10 02 │Cheltuieli salariale in natura │ 10.360│ │ 10.360│
│ 10 02 02 │Norme de hrana │ 10.270│ -70│ 10.200│
│ 10 02 03 │Uniforme si echipament obligatoriu │ 3│ │ 3│
│ 10 02 04 │Locuinta de serviciu folosita de │ │ │ │
│ │salariat si familia sa │ 87│ │ 87│
│ 10 02 30 │Alte drepturi salariale in natura │ │ 70│ 70│
│ 10 03 │Contributii │ 278.791│ 707│ 279.498│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 181.173│ -268│ 180.905│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 23.130│ 101│ 23.231│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de │ │ │ │
│ │sanatate │ 63.415│ 261│ 63.676│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru │ │ │ │
│ │accidente de munca si boli profesionale │ 4.549│ 31│ 4.580│
│ 10 03 05 │Prime de asigurare viata platite │ │ │ │
│ │de angajator pentru angajati │ 2│ │ 2│
│ 10 03 06 │Contributii pentru concedii si │ │ │ │
│ │indemnizatii │ 6.522│ 582│ 7.104│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 631.848│ 9.565│ 641.413│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 252.179│ 6.554│ 258.733│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 16.677│ 316│ 16.993│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 4.625│ -427│ 4.198│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 47.680│ 928│ 48.608│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 6.673│ 62│ 6.735│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 28.357│ 195│ 28.552│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 10.278│ -626│ 9.652│
│ 20 01 07 │Transport │ 1.732│ -5│ 1.727│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, │ │ │ │
│ │internet │ 46.433│ 675│ 47.108│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 45.369│ 7.171│ 52.540│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru │ │ │ │
│ │intretinere si functionare │ 44.355│ -1.735│ 42.620│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 32.472│ 600│ 33.072│
│ 20 03 │Hrana │ 79│ │ 79│
│ 20 03 02 │Hrana pentru animale │ 79│ │ 79│
│ 20 04 │Medicamente si materiale sanitare │ 252│ -80│ 172│
│ 20 04 01 │Medicamente │ 235│ -80│ 155│
│ 20 04 02 │Materiale sanitare │ 17│ │ 17│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 25.138│ -347│ 24.791│
│ 20 05 01 │Uniforme si echipament │ 5.200│ │ 5.200│
│ 20 05 03 │Lenjerie si accesorii de pat │ 143│ │ 143│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 19.795│ -347│ 19.448│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 72.007│ 2.190│ 74.197│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 35.925│ -20│ 35.905│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 36.082│ 2.210│ 38.292│
│ 20 09 │Materiale de laborator │ 211│ │ 211│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale │ │ │ │
│ │documentare │ 9.074│ -1.118│ 7.956│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ 18│ │ 18│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 7.137│ 95│ 7.232│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 1.792│ 8│ 1.800│
│ 20 16 │Studii si cercetari │ 85│ │ 85│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor │ 610│ │ 610│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor externe │ 610│ │ 610│
│ 20 25 │Cheltuieli judiciare si extrajudiciare │ │ │ │
│ │derivate din actiuni in reprezentarea │ │ │ │
│ │intereselor statului, potrivit │ │ │ │
│ │dispozitiilor legale │ 1.850│ │ 1.850│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 228.944│ 1.663│ 230.607│
│ 20 30 01 │Reclama si publicitate │ 2.521│ -150│ 2.371│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 24.430│ 1.288│ 25.718│
│ 20 30 03 │Prime de asigurare non-viata │ 5.723│ 180│ 5.903│
│ 20 30 04 │Chirii │ 70.628│ 250│ 70.878│
│ 20 30 07 │Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului │ │ │ │
│ │institutiei publice │ 846│ 180│ 1.026│
│ 20 30 08 │Fondul Primului ministru │ 700│ 150│ 850│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 124.096│ -235│ 123.861│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 12.990│ │ 12.990│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 12.990│ │ 12.990│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 12.990│ │ 12.990│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 17.853│ 50│ 17.903│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 17.853│ 50│ 17.903│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 17.751│ 50│ 17.801│
│ 51 01 03 │Actiuni de sanatate │ 102│ │ 102│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 71.810│ 316│ 72.126│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 33.987│ 316│ 34.303│
│ 55 01 03 │Programe cu finantare rambursabila │ 18.495│ │ 18.495│
│ 55 01 07 │Programe comunitare │ 1.024│ │ 1.024│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu │ │ │ │
│ │finantare nerambursabila │ 11.572│ -124│ 11.448│
│ 55 01 12 │Investitii ale agentilor economici cu │ │ │ │
│ │capital de stat │ │ 440│ 440│
│ 55 01 18 │Alte transferuri curente interne │ 2.896│ │ 2.896│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate │ │ │ │
│ │(catre organizatii internationale) │ 37.823│ │ 37.823│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 37.823│ │ 37.823│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 2.957│ │ 2.957│
│ 59 01 │Burse │ 307│ │ 307│
│ 59 11 │Asociatii si fundatii │ 2.650│ │ 2.650│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 158.588│ 2.810│ 161.398│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 158.588│ 2.810│ 161.398│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 158.588│ 2.810│ 161.398│
│ 71 01 01 │Constructii │ 104.526│ 3.891│ 108.417│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de │ │ │ │
│ │transport │ 21.829│ -323│ 21.506│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 23.250│ 927│ 24.177│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii │ │ │ │
│ │capitale) │ 8.983│ -1.685│ 7.298│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 26.974│ │ 26.974│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 26.974│ │ 26.974│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 26.974│ │ 26.974│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate │ │ │ │
│ │de ordonatorii de credite │ 26.974│ │ 26.974│
│5101 01 │Autoritati executive si legislative │ 2.031.922│ 22.999│ 2.054.921│
│ 01 │Administratia prezidentiala │ 23.623│ │ 23.623│
│ 02 │Autoritati legislative │ 254.810│ │ 254.810│
│ 03 │Autoritati executive │ 1.578.562│ 22.329│ 1.600.891│
│ 04 │Alte organe ale autoritatilor publice │ 174.927│ 670│ 175.597│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 196.634│ │ 196.634│
│5301 │CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE │ │ │ │
│ │DEZVOLTARE │ 1.093.642│ │ 1.093.642│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.080.785│ 1.600│ 1.082.385│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 88.125│ 2.060│ 90.185│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 67.247│ 1.689│ 68.936│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 43.262│ 5│ 43.267│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 1.059│ 116│ 1.175│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 1.502│ 105│ 1.607│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 6.817│ 335│ 7.152│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 1.553│ │ 1.553│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 3.439│ 11│ 3.450│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 245│ 150│ 395│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 4.311│ 57│ 4.368│
│ 10 01 11 │Fond aferent platii cu ora │ 94│ 490│ 584│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din │ │ │ │
│ │afara unitatii │ 4.551│ │ 4.551│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 147│ │ 147│
│ 10 01 14 │Indemnizatii de detasare │ 161│ │ 161│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 106│ 420│ 526│
│ 10 03 │Contributii │ 20.878│ 371│ 21.249│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 13.318│ 245│ 13.563│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 1.592│ 36│ 1.628│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de │ │ │ │
│ │sanatate │ 4.700│ 84│ 4.784│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru │ │ │ │
│ │accidente de munca si boli profesionale │ 814│ 6│ 820│
│ 10 03 06 │Contributii pentru concedii si indemnizatii │ 454│ │ 454│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 264.678│ 1.595│ 266.273│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 6.276│ 412│ 6.688│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 170│ -3│ 167│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 37│ │ 37│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 2.786│ -6│ 2.780│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 263│ │ 263│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 300│ │ 300│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 8│ -3│ 5│
│ 20 01 07 │Transport │ 80│ │ 80│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, │ │ │ │
│ │internet │ 717│ │ 717│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 370│ │ 370│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru │ │ │ │
│ │intretinere si functionare │ 1.545│ 424│ 1.969│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 242│ 610│ 852│
│ 20 03 │Hrana │ 4│ │ 4│
│ 20 03 02 │Hrana pentru animale │ 4│ │ 4│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 190│ 590│ 780│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 190│ 590│ 780│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 570│ 10│ 580│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 208│ │ 208│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 362│ 10│ 372│
│ 20 09 │Materiale de laborator │ 270│ │ 270│
│ 20 10 │Cercetare-dezvoltare │ 232.693│ │ 232.693│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale │ │ │ │
│ │documentare │ 202│ -2│ 200│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 151│ -20│ 131│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 5│ │ 5│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 24.075│ -5│ 24.070│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 223│ │ 223│
│ 20 30 07 │Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului │ │ │ │
│ │institutiei publice │ 2│ │ 2│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 23.850│ -5│ 23.845│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 4.466│ │ 4.466│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 4.466│ │ 4.466│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 4.466│ │ 4.466│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 718.538│ -2.055│ 716.483│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 715.374│ -2.055│ 713.319│
│ 55 01 07 │Programe comunitare │ 41.000│ │ 41.000│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu │ │ │ │
│ │finantare nerambursabila │ 1.500│ │ 1.500│
│ 55 01 12 │Investitii ale agentilor economici cu │ │ │ │
│ │capital de stat │ 19.800│ │ 19.800│
│ 55 01 13 │Programe de dezvoltare │ 653.074│ -2.055│ 651.019│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate │ │ │ │
│ │(catre organizatii internationale) │ 3.164│ │ 3.164│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 3.164│ │ 3.164│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 4.978│ │ 4.978│
│ 59 01 │Burse │ 1.430│ │ 1.430│
│ 59 11 │Asociatii si fundatii │ 200│ │ 200│
│ 59 19 │Indemnizatia de merit │ 3.348│ │ 3.348│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 12.857│ -1.600│ 11.257│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 12.857│ -1.600│ 11 257│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 12.857│ -1.600│ 11.257│
│ 71 01 01 │Constructii │ 6.000│ │ 6.000│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de │ │ │ │
│ │transport │ 1.820│ │ 1.820│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 20│ │ 20│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii │ │ │ │
│ │capitale) │ 5.017│ -1.600│ 3.417│
│5301 01 │Cercetare Fundamentala (de baza) │ 85.739│ │ 85.739│
│ 02 │Cercetare si dezvoltare pentru servicii │ │ │ │
│ │publice generale │ 1.007.903│ │ 1.007.903│
│5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 2.261.548│ 250.699│ 2.512.247│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.261.157│ 250.699│ 2.511.856│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.442│ │ 2.442│
│ 10 01 │Cheltuieli salariate in bani │ 1.897│ │ 1.897│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 843│ 172│ 1.015│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 20│ │ 20│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 85│ │ 85│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 100│ │ 100│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 504│ -172│ 332│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 55│ │ 55│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 50│ │ 50│
│ 10 01 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 80│ │ 80│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din │ │ │ │
│ │afara unitatii │ 50│ │ 50│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 100│ │ 100│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariate in bani │ 10│ │ 10│
│ 10 03 │Contributii │ 545│ │ 545│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 355│ -10│ 345│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 44│ │ 44│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de │ │ │ │
│ │sanatate │ 125│ │ 125│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru │ │ │ │
│ │accidente de munca si boli profesionale │ 8│ │ 8│
│ 10 03 06 │Contributii pentru concedii si indemnizatii │ 13│ 10│ 23│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 18.941│ -1.901│ 17.040│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 315│ 250│ 565│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 77│ │ 77│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 10│ │ 10│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 22│ 18│ 40│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 13│ -4│ 9│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 20│ -5│ 15│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 10│ │ 10│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, │ │ │ │
│ │internet │ 110│ 3│ 113│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 36│ 95│ 131│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru │ │ │ │
│ │intretinere si functionare │ 17│ 143│ 160│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 20│ │ 20│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 20│ │ 20│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 213│ │ 213│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 5│ 25│ 30│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 208│ -25│ 183│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 30│ 70│ 100│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ 500│ │ 500│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 150│ -30│ 120│
│ 20 16 │Studii si cercetari │ 260│ -78│ 182│
│ 20 17 │Actiuni cu caracter stiintific si │ │ │ │
│ │social-cultural │ 250│ -250│ │
│ 20 25 │Cheltuieli judiciare si extrajudiciare │ │ │ │
│ │derivate din actiuni in reprezentarea │ │ │ │
│ │intereselor statului, potrivit dispozitiilor│ │ │ │
│ │legale │ 7.650│ -1.919│ 5.731│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 9.553│ 56│ 9.609│
│ 20 30 01 │Reclama si publicitate │ 10│ │ 10│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 15│ -10│ 5│
│ 20 30 03 │Prime de asigurare non-viata │ │ 10│ 10│
│ 20 30 09 │Executarea silita a creantelor bugetare │ 5.250│ │ 5.250│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 4.278│ 56│ 4.334│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVA │ 288.289│ 250.000│ 538.289│
│ 50 01 │Fond de rezerva bugetara la dispozitia │ │ │ │
│ │Guvernului │ 277.689│ 250.000│ 527.689│
│ 50 02 │Fond de interventie la dispozitia │ │ │ │
│ │Guvernului │ 10.600│ │ 10.600│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.851.324│ 1.000│ 1.852.324│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 1.851.324│ 1.000│ 1.852.324│
│ 55 01 14 │Fond National de Preaderare │ 1.850.824│ │ 1.850.824│
│ 55 01 18 │Alte transferuri curente interne │ 500│ 1.000│ 1.500│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 100.161│ 1.600│ 101.761│
│ 59 03 │Finantarea partidelor politice │ 7.030│ │ 7.030│
│ 59 17 │Despagubiri civile │ 93.131│ 1.600│ 94.731│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 391│ │ 391│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 391│ │ 391│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii │ │ │ │
│ │capitale) │ 391│ │ 391│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de │ │ │ │
│ │transport │ │ 165│ 165│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 362│ -265│ 97│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii │ │ │ │
│ │capitale) │ 29│ 100│ 129│
│5401 01 │Programe de informare si prezentare a │ │ │ │
│ │imaginii Romaniei │ 500│ 1.000│ 1.500│
│5401 02 │Fond de rezerva bugetara la dispozitia │ │ │ │
│ │Guvernului │ 277.689│ 250.000│ 527.689│
│5401 03 │Fond de interventie la dispozitia │ │ │ │
│ │Guvernului │ 10.600│ │ 10.600│
│5401 04 │Fondul National de Preaderare │ 1.850.824│ │ 1.850.824│
│ 50 │Alte servicii publice generale │ 121.935│ -301│ 121.634│
│5501 │TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA │ │ │ │
│ │SI IMPRUMUTURI │ 2.945.950│ │ 2.945.950│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.705.320│ │ 2.705.320│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 58.560│ │ 58.560│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor │ 58.560│ │ 58.560│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor externe │ 54.730│ │ 54.730│
│ 20 24 02 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor interne │ 2.300│ │ 2.300│
│ 20 24 03 │Stabilirea riscului de tara │ 1.530│ │ 1.530│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 2.024.650│ │ 2.024.650│
│ 30 01 │Dobanzi aferente datoriei publice interne │ 1.177.800│ │ 1.177.800│
│ 30 01 01 │Dobanzi aferente datoriei publice │ │ │ │
│ │interne directe │ 1.177.800│ │ 1.177.800│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 846.850│ │ 846.850│
│ 30 02 01 │Dobanzi, aferente datoriei publice │ │ │ │
│ │externe directe │ 846.850│ │ 846.850│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 622.110│ │ 622.110│
│ 51 02 │Transferuri de capital │ 622.110│ │ 622.110│
│ 51 02 10 │Plati in contul creditelor garantate │ │ │ │
│ │si/sau subimprumutate │ 622.110│ │ 622.110│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 240.630│ │ 240.630│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 240.630│ │ 240.630│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 240 630│ │ 240.630│
│ 81 01 06 │Diferente de curs aferente datoriei │ │ │ │
│ │publice externe │ 240.630│ │ 240.630│
│5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE │ │ │ │
│ │DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI │ 70.000│ │ 70.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 70.000│ │ 70.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 70.000│ │ 70.000│
│ 51 02 │Transferuri de capital │ 70.000│ │ 70.000│
│ 51 02 02 │Finantarea investitiilor finantate │ │ │ │
│ │partial din imprumuturi externe │ 70.000│ │ 70.000│
│5601 01 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetele locale, finantate partial │ │ │ │
│ │din imprumuturi externe │ 70.000│ │ 70.000│
│6001 │APARARE │ 4.320.562│ 125.480│ 4.446.042│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.990.290│ 36.076│ 3.026.366│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.837.259│ 13.892│ 1.851.151│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 1.197.250│ -3.111│ 1.194.139│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 523.407│ -67.682│ 455.725│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 22.776│ -2.952│ 19.824│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 13.686│ -2.431│ 11.255│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 27.689│ 63.328│ 91.017│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 107.019│ 3.279│ 110.298│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 17.049│ -8.740│ 8.309│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 2.216│ -66│ 2.150│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 102.566│ 4.507│ 107.073│
│ 10 01 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 2.661│ -1.800│ 861│
│ 10 01 11 │Fond aferent platii cu ora │ 214│ 60│ 274│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din │ │ │ │
│ │afara unitatii │ 39│ 8│ 47│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 9.670│ 100.650│ 110.320│
│ 10 01 14 │Indemnizatii de detasare │ 159.481│ -101.644│ 57.837│
│ 10 01 15 │Alocatii pentru transportul la si de la │ │ │ │
│ │locul de munca │ 10│ -10│ │
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariate in bani │ 208.767│ 10.382│ 219.149│
│ 10 02 │Cheltuieli salariale in natura │ 458.165│ 36.560│ 494.725│
│ 10 02 02 │Norme de hrana │ 334.763│ 9.954│ 344.717│
│ 10 02 03 │Uniforme si echipament obligatoriu │ 85.700│ 5.424│ 91.124│
│ 10 02 05 │Transportul la si de la locul de munca │ 243│ 4.081│ 4.324│
│ 10 02 30 │Alte drepturi salariale in natura │ 37.459│ 17.101│ 54.560│
│ 10 03 │Contributii │ 181.844│ -19.557│ 162.287│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 85.212│ -9.385│ 75.827│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 12.419│ -2.087│ 10.332│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de │ │ │ │
│ │sanatate │ 79.636│ -9.548│ 70.088│
│ 10 03 05 │Prime de asigurare viata platite │ │ │ │
│ │de angajator pentru angajati │ 992│ 158│ 1.150│
│ 10 03 06 │Contributii pentru concedii si indemnizatii │ 3.585│ 1.305│ 4.890│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 959.068│ 9.166│ 968.234│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 588.898│ -12.303│ 576.595│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 8.855│ 1.163│ 10.018│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 8.055│ -1.617│ 6.438│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 151.226│ 178│ 151.404│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 23.459│ 175│ 23.634│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 129.065│ 7.396│ 136.461│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 35.724│ -404│ 35.320│
│ 20 01 07 │Transport │ │ 3.320│ 3.320│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, │ │ │ │
│ │internet │ 40.655│ -9.984│ 30.671│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 167.768│ -1.241│ 166.527│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru │ │ │ │
│ │intretinere si functionare │ 24.091│ -11.289│ 12.802│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 24.136│ 2.762│ 26.898│
│ 20 03 │Hrana │ 149.058│ -3.759│ 145.299│
│ 20 03 01 │Hrana pentru oameni │ 148.380│ -3.975│ 144.405│
│ 20 03 02 │Hrana pentru animale │ 678│ 216│ 894│
│ 20 04 │Medicamente si materiale sanitare │ 8.412│ 485│ 8.897│
│ 20 04 01 │Medicamente │ 7.861│ 495│ 8.356│
│ 20 04 02 │Materiale sanitare │ 540│ -10│ 530│
│ 20 04 03 │Reactivi │ 3│ │ 3│
│ 20 04 04 │Dezinfectanti │ 8│ │ 8│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 56.083│ 3.301│ 59.384│
│ 20 05 01 │Uniforme si echipament │ 32.455│ 5.036│ 37.491│
│ 20 05 03 │Lenjerie si accesorii de pat │ 3.490│ -506│ 2.984│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 20.138│ -1.229│ 18.909│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 75.824│ 722│ 76.546│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 25.671│ 58│ 25.729│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 50.153│ 664│ 50.817│
│ 20 10 │Cercetare-dezvoltare │ 5.496│ │ 5.496│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 1.773│ 34│ 1.807│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ 80│ 13│ 93│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 1.001│ -113│ 888│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 4.014│ -307│ 3.707│
│ 20 15 │Munitie, furnituri si armament de natura │ │ │ │
│ │activelor fixe pentru armata │ 1.472│ 12.000│ 13.472│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor │ 8.928│ -8.322│ 606│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor externe │ 8.928│ -8.322│ 606│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 33.893│ 14.653│ 48.546│
│ 20 30 01 │Reclama si publicitate │ 740│ -728│ 12│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 10.886│ 151│ 11.037│
│ 20 30 03 │Prime de asigurare non-viata │ 2.816│ 8.293│ 11.109│
│ 20 30 04 │Chirii │ 3.790│ -2.424│ 1.366│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 15.661│ 9.361│ 25.022│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 38.693│ 4.732│ 43.425│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice │ │ │ │
│ │externe │ 38.693│ 4.732│ 43.425│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 38.693│ 4.732│ 43.425│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 55.825│ 4.409│ 60.234│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 55.825│ 4.409│ 60.234│
│ 51 01 03 │Actiuni de sanatate │ 50.224│ 4.401│ 54.625│
│ 51 01 09 │Transferuri privind contributii de │ │ │ │
│ │sanatate pentru persoane care satisfac │ │ │ │
│ │serviciul militar in termen │ 5.601│ 8│ 5.609│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 64.000│ │ 64.000│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate │ │ │ │
│ │catre organizatii internationale) │ 64.000│ │ 64.000│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 64.000│ │ 64.000│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 35.445│ 3.877│ 39.322│
│ 57 01 │Asigurari sociale │ │ 3.000│ 3.000│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 35.445│ 877│ 36.322│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 35.445│ 877│ 36.322│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.060.508│ 93.953│ 1.154.461│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.060.508│ 93.953│ 1.154.461│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 1.060.508│ 93.953│ 1.154.461│
│ 71 01 01 │Constructii │ 122.736│ 6.520│ 129.256│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de │ │ │ │
│ │transport │ 40.194│ -30.187│ 10.007│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 26.928│ -10.480│ 16.448│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii │ │ │ │
│ │capitale) │ 870.650│ 128.100│ 998.750│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 269.764│ -4.549│ 265.215│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 269.764│ -4.549│ 265.215│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 269.764│ -4.549│ 265.215│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate │ │ │ │
│ │de ordonatorii de credite │ 269.764│ -4.549│ 265.215│
│6001 01 │Administratie centrala │ 204.260│ -2.059│ 202.201│
│ 02 │Aparare nationala │ 3.626.873│ 268.375│ 3.895.248│
│ 03 │Ajutor militar extern │ 452.174│ -144.278│ 307.896│
│ 25 │Cercetare si dezvoltare pentru aparare │ 27.747│ 1.695│ 29.442│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul apararii │ 9.508│ 1.747│ 11.255│
│6101 │ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA │ 6.902.156│ 246.489│ 7.148.645│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.062.717│ 55.455│ 6.118.172│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.645.106│ 1.273│ 4.646.379│
│ 10 01 │Cheltuieli salariate in bani │ 3.015.697│ -704│ 3.014.993│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 1.581.385│ 2.144│ 1.583.529│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 43.045│ -100│ 42.945│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 23.088│ -130│ 22.958│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 31.859│ 2.200│ 34.059│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 421.424│ 160│ 421.584│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 223.511│ -429│ 223.082│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 9.465│ 2.000│ 11.465│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 260.494│ 10.080│ 270.574│
│ 10 01 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 60│ -25│ 35│
│ 10 01 11 │Fond aferent platii cu ora │ 1.075│ 100│ 1.175│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din │ │ │ │
│ │afara unitatii │ 21.042│ -25│ 21.017│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 14.881│ 3.050│ 17.931│
│ 10 01 14 │Indemnizatii de detasare │ 1.360│ 62│ 1.422│
│ 10 01 15 │Alocatii pentru transportul la si de la │ │ │ │
│ │locul de munca │ 2.800│ -1.390│ 1.410│
│ 10 01 16 │Alocatii pentru locuinte │ 5.691│ 120│ 5.811│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariate in bani │ 374.517│ -18.521│ 355.996│
│ 10 02 │Cheltuieli salariale in natura │ 738.343│ 3.754│ 742.097│
│ 10 02 02 │Norme de hrana │ 543.401│ -300│ 543.101│
│ 10 02 03 │Uniforme si echipament obligatoriu │ 174.748│ 1.910│ 176.658│
│ 10 02 04 │Locuinta de serviciu folosita de │ │ │ │
│ │salariat si familia sa │ 360│ -250│ 110│
│ 10 02 05 │Transportul la si de la locul de munca │ 988│ 1.344│ 2.332│
│ 10 02 30 │Alte drepturi salariale in natura │ 18.846│ 1.050│ 19.896│
│ 10 03 │Contributii │ 442.149│ -1.777│ 440.372│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 205.939│ -690│ 205.249│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 27.688│ -140│ 27.548│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de │ │ │ │
│ │sanatate │ 197.389│ -810│ 196.579│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru │ │ │ │
│ │accidente de munca si boli profesionale │ 3.389│ │ 3.389│
│ 10 03 05 │Prime de asigurare viata platite │ │ │ │
│ │de angajator pentru angajati │ 1.282│ -160│ 1.122│
│ 10 03 06 │Contributii pentru concedii si indemnizatii │ 6.462│ 23│ 6.485│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 711.142│ 41.870│ 753.012│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 300.222│ 28.776│ 328.998│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 11.121│ -395│ 10.726│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 2.124│ 5│ 2.129│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 64.589│ 2.970│ 67.559│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 11.657│ 82│ 11.739│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 53.783│ 20.478│ 74.261│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 18.147│ 30│ 18.177│
│ 20 01 07 │Transport │ 1.810│ 100│ 1.910│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, │ │ │ │
│ │internet │ 73.668│ 366│ 74.034│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 43.282│ 5.058│ 48.340│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru │ │ │ │
│ │intretinere si functionare │ 20.041│ 82│ 20.123│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 21.084│ 6.105│ 27.189│
│ 20 03 │Hrana │ 42.629│ -585│ 42.044│
│ 20 03 01 │Hrana pentru oameni │ 40.099│ -585│ 39.514│
│ 20 03 02 │Hrana pentru animale │ 2.530│ │ 2.530│
│ 20 04 │Medicamente si materiale sanitare │ 3.611│ 152│ 3.763│
│ 20 04 01 │Medicamente │ 3.110│ 109│ 3.219│
│ 20 04 02 │Materiale sanitare │ 286│ -29│ 257│
│ 20 04 03 │Reactivi │ 205│ 60│ 265│
│ 20 04 04 │Dezinfectanti │ 10│ 12│ 22│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 17.169│ 3.849│ 21.018│
│ 20 05 01 │Uniforme si echipament │ 6.563│ 720│ 7.283│
│ 20 05 03 │Lenjerie si accesorii de pat │ 325│ │ 325│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 10.281│ 3.129│ 13.410│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 38.315│ 155│ 38.470│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 21.588│ 5│ 21.593│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 16.727│ 150│ 16.877│
│ 20 09 │Materiale de laborator │ 200│ 500│ 700│
│ 20 10 │Cercetare-dezvoltare │ 200│ │ 200│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 2.439│ 290│ 2.729│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ 20.153│ 4.042│ 24.195│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 1.144│ 140│ 1.284│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 1.218│ 10│ 1.228│
│ 20 15 │Munitie, furnituri si armament de natura │ │ │ │
│ │activelor fixe pentru armata │ 1.280│ 900│ 2.180│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor │ 5.648│ │ 5.648│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor externe │ 5.016│ 200│ 5.216│
│ 20 24 02 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor interne │ 632│ -200│ 432│
│ 20 25 │Cheltuieli judiciare si extrajudiciare │ │ │ │
│ │derivate din actiuni in reprezentarea │ │ │ │
│ │intereselor statului, potrivit │ │ │ │
│ │dispozitiilor legale │ 1.600│ 250│ 1.850│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 91.022│ -2.714│ 88.308│
│ 20 30 01 │Reclama si publicitate │ 95│ │ 95│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 2.449│ 100│ 2.549│
│ 20 30 03 │Prime de asigurare non-viata │ 8.925│ 394│ 9.319│
│ 20 30 04 │Chirii │ 13.395│ 1.346│ 14.741│
│ 20 30 07 │Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului │ │ │ │
│ │institutiei publice │ 226│ │ 226│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 65.932│ -4.554│ 61.378│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 93.234│ -2.000│ 91.234│
│ 30 01 │Dobanzi aferente datoriei publice interne │ 4.087│ │ 4.087│
│ 30 01 02 │Dobanzi aferente creditelor interne │ │ │ │
│ │garantate │ 4.087│ │ 4.087│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 73.434│ │ 73.434│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 73.434│ │ 73.434│
│ 30 03 │Alte dobanzi │ 15.713│ -2.000│ 13.713│
│ 30 03 05 │Dobanzi la operatiunile de leasing │ 15.713│ -2.000│ 13.713│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 524.127│ 13.412│ 537.539│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 523.527│ 13.412│ 536.939│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 448.524│ 11.412│ 459.936│
│ 51 01 03 │Actiuni de sanatate │ 42.676│ 2.000│ 44.676│
│ 51 01 07 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetul asigurarilor sociale de stat │ 100│ │ 100│
│ 51 01 08 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetul asigurarilor pentru somaj │ 20│ │ 20│
│ 51 01 09 │Transferuri privind contributii de │ │ │ │
│ │sanatate pentru persoane care satisfac │ │ │ │
│ │serviciul militar in termen │ 9.683│ │ 9.683│
│ 51 01 10 │Transferuri privind contributii de │ │ │ │
│ │sanatate pentru persoane care executa │ │ │ │
│ │pedepse private de libertate sau arest │ │ │ │
│ │preventiv │ 22.494│ │ 22.494│
│ 51 01 11 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetul fondului national unic de │ │ │ │
│ │asigurari sociale de sanatate │ 30│ │ 30│
│ 51 02 │Transferuri de capital │ 600│ │ 600│
│ 51 02 08 │Aparatura medicala si echipamente de │ │ │ │
│ │comunicatii in urgenta │ 600│ │ 600│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 85.465│ │ 85.465│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 83.717│ │ 83.717│
│ 55 01 03 │Programe cu finantare rambursabila │ 44.950│ │ 44.950│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu │ │ │ │
│ │finantare nerambursabila │ 38.686│ │ 38.686│
│ 55 01 18 │Alte transferuri curente interne │ 81│ │ 81│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate │ │ │ │
│ │(catre organizatii internationale) │ 1.748│ │ 1.748│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 1.748│ │ 1.748│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 3.318│ │ 3.318│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 3.318│ │ 3.318│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 3.303│ │ 3.303│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ 15│ │ 15│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 325│ 900│ 1.225│
│ 59 11 │Asociatii si fundatii │ 75│ │ 75│
│ 59 17 │Despagubiri civile │ 250│ 900│ 1.150│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 506.766│ 191.034│ 697.800│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 506.766│ 191.034│ 697.800│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 506.654│ 191.034│ 697.688│
│ 71 01 01 │Constructii │ 121.263│ 60.712│ 181.975│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de │ │ │ │
│ │transport │ 223.992│ 81.092│ 305.084│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 65.887│ 9.604│ 75.491│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii │ │ │ │
│ │capitale) │ 33.204│ -5.724│ 27.480│
│ 71 02 │Stocuri │ 112│ │ 112│
│ 71 02 01 │Rezerve de stat si de mobilizare │ 112│ │ 112│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 332.673│ │ 332.673│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 332.673│ │ 332.673│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 331.925│ │ 331.925│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate │ │ │ │
│ │de ordonatorii de credite │ 331.925│ │ 331.925│
│ 81 02 │Rambursari de credite interne │ 748│ │ 748│
│ 81 02 01 │Rambursari de credite interne garantate │ 748│ │ 748│
│6101 01 │Administratia centrala │ 498.847│ 37.224│ 536.071│
│ 03 │Ordine publica │ 2.916.671│ 73.660│ 2.990.331│
│ 01 │Politie │ 1.666.218│ 34.460│ 1.700.678│
│ 02 │Jandarmerie │ 623.016│ 10.700│ 633.716│
│ 03 │Paza si supravegherea frontierei │ 627.437│ 28.500│ 655.937│
│ 04 │Siguranta nationala │ 1.121.958│ 82.873│ 1.204.831│
│ 05 │Protectie civila si protectia contra │ │ │ │
│ │incendiilor │ 286.740│ 22.100│ 308.840│
│6101 06 │Autoritati judecatoresti │ 1.189.569│ 12.350│ 1.201.919│
│ 07 │Penitenciare │ 466.468│ 11.412│ 477.880│
│ 25 │Cercetare si dezvoltare pentru ordine │ │ │ │
│ │publica si siguranta nationala │ 385│ │ 385│
│6101 50 │Alte cheltuieli in domeniul ordinii │ │ │ │
│ │publice si sigurantei nationale │ 421.518│ 6.870│ 428.388│
│6501 │INVATAMANT │ 2.533.710│ 358.324│ 2.892.034│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.303.437│ 1.541│ 2.304.978│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 457.461│ 1.098│ 458.559│
│ 10 01 │Cheltuieli salariate in bani │ 325.328│ 2.128│ 327.456│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 147.227│ -64│ 147.163│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 7.574│ -3│ 7.571│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 8.392│ 62│ 8.454│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 24.663│ 3.481│ 28.144│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 9.010│ 54│ 9.064│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 10.175│ -1.274│ 8.901│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 4.173│ -270│ 3.903│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 21.716│ -664│ 21.052│
│ 10 01 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 2.609│ -80│ 2.529│
│ 10 01 11 │Fond aferent platii cu ora │ 54.197│ 1.260│ 55.457│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din │ │ │ │
│ │afara unitatii │ 307│ -145│ 162│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 6.795│ -138│ 6.657│
│ 10 01 14 │Indemnizatii de detasare │ 245│ -10│ 235│
│ 10 01 16 │Alocatii pentru locuinte │ 188│ │ 188│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 28.057│ -81│ 27.976│
│ 10 02 │Cheltuieli salariale in natura │ 36.512│ -705│ 35.807│
│ 10 02 02 │Norme de hrana │ 25.167│ -13│ 25.154│
│ 10 02 03 │Uniforme si echipament obligatoriu │ 8.159│ -2│ 8.157│
│ 10 02 04 │Locuinta de serviciu folosita de │ │ │ │
│ │salariat si familia sa │ 44│ 14│ 58│
│ 10 02 05 │Transportul la si de la locul de munca │ 85│ 20│ 105│
│ 10 02 30 │Alte drepturi salariale in natura │ 3.057│ -724│ 2.333│
│ 10 03 │Contributii │ 83.991│ -325│ 83.666│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 52.858│ -222│ 52.636│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 5.658│ -182│ 5.476│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de │ │ │ │
│ │sanatate │ 22.478│ -12│ 22.466│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru │ │ │ │
│ │accidente de munca si boli profesionale │ 1.131│ -20│ 1.111│
│ 10 03 06 │Contributii pentru concedii si indemnizatii │ 1.866│ 111│ 1.977│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 171.710│ 673│ 172.383│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 78.809│ 823│ 79.632│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 5.134│ 281│ 5.415│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 1.873│ -44│ 1.829│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 28.524│ 1.392│ 29.916│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 5.789│ -142│ 5.647│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 3.155│ -527│ 2.628│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 1.547│ 73│ 1.620│
│ 20 01 07 │Transport │ 8.552│ │ 8.552│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, │ │ │ │
│ │internet │ 7.060│ 7│ 7.067│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 5.320│ -145│ 5.175│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru │ │ │ │
│ │intretinere si functionare │ 11.855│ -72│ 11.783│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 10.817│ 321│ 11.138│
│ 20 03 │Hrana │ 22.884│ -2.320│ 20.564│
│ 20 03 01 │Hrana pentru oameni │ 22.639│ -2.320│ 20.319│
│ 20 03 02 │Hrana pentru animale │ 245│ │ 245│
│ 20 04 │Medicamente si materiale sanitare │ 992│ │ 992│
│ 20 04 01 │Medicamente │ 842│ │ 842│
│ 20 04 02 │Materiale sanitare │ 137│ │ 137│
│ 20 04 03 │Reactivi │ 13│ │ 13│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 24.890│ 2.000│ 26.890│
│ 20 05 01 │Uniforme si echipament │ 6.002│ 858│ 6.860│
│ 20 05 03 │Lenjerie si accesorii de pat │ 1.473│ -62│ 1.411│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 17.415│ 1.204│ 18.619│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 7.564│ -28│ 7.536│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 5.148│ -38│ 5.110│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 2.416│ 10│ 2.426│
│ 20 09 │Materiale de laborator │ 10│ │ 10│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 4.096│ 3│ 4.099│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ │ 250│ 250│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 8.553│ 15│ 8.568│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 370│ 3│ 373│
│ 20 15 │Munitie, furnituri si armament de natura │ │ │ │
│ │activelor fixe pentru armata │ 30│ │ 30│
│ 20 16 │Studii si cercetari │ 80│ │ 80│
│ 20 17 │Actiuni cu caracter stiintific si │ │ │ │
│ │social-cultural │ 2.476│ -232│ 2.244│
│ 20 23 │Prevenirea si combaterea inundatiilor si │ │ │ │
│ │ingheturilor │ 288│ │ 288│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 7.638│ -162│ 7.476│
│ 20 30 01 │Reclama si publicitate │ 40│ 5│ 45│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 174│ 1│ 175│
│ 20 30 03 │Prime de asigurare non-viata │ 100│ 194│ 294│
│ 20 30 04 │Chirii │ 61│ 36│ 97│
│ 20 30 07 │Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului │ │ │ │
│ │institutiei publice │ 14│ │ 14│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 7.249│ -398│ 6.851│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 78.266│ │ 78.266│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 44.972│ │ 44.972│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 44.972│ │ 44.972│
│ 30 03 │Alte dobanzi │ 33.294│ │ 33.294│
│ 30 03 05 │Dobanzi la operatiunile de leasing │ 33.294│ │ 33.294│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 1.165.097│ -232│ 1.164.865│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 1.165.097│ -232│ 1.164.865│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 158.487│ -232│ 158.255│
│ 51 01 02 │Finantarea de baza a invatamantului │ │ │ │
│ │superior │ 1.006.546│ │ 1.006.546│
│ 51 01 09 │Transferuri privind contributii de │ │ │ │
│ │sanatate pentru persoane care satisfac │ │ │ │
│ │serviciul militar in termen │ 64│ │ 64│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 33.924│ │ 33.924│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 32.538│ │ 32.538│
│ 55 01 03 │Programe cu finantare rambursabila │ 526│ │ 526│
│ 55 01 07 │Programe comunitare │ 28.853│ │ 28.853│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu │ │ │ │
│ │finantare nerambursabila │ 2.208│ │ 2.208│
│ 55 01 18 │Alte transferuri curente interne │ 951│ │ 951│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate │ │ │ │
│ │(catre organizatii internationale) │ 1.386│ │ 1.386│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 1.386│ │ 1.386│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 112.697│ 2│ 112.699│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 112.697│ 2│ 112.699│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 2.391│ 46│ 2.437│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ 110.288│ -44│ 110.244│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 284.282│ │ 284.282│
│ 59 01 │Burse │ 279.708│ │ 279.708│
│ 59 15 │Contributii la salarizarea personalului │ │ │ │
│ │neclerical │ 1.000│ │ 1.000│
│ 59 17 │Despagubiri civile │ 10│ │ 10│
│ 59 19 │Indemnizatia de merit │ 3.564│ │ 3.564│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 203.283│ 356.783│ 560.066│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 203.283│ 356.783│ 560.066│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 203.283│ 356.783│ 560.066│
│ 71 01 01 │Constructii │ 68.751│ 284.441│ 353.192│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de │ │ │ │
│ │transport │ 6.820│ 48.744│ 55.564│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 100.980│ 64│ 101.044│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii │ │ │ │
│ │capitale) │ 26.582│ 23.534│ 50.116│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 26.990│ │ 26.990│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 26.990│ │ 26.990│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 26.990│ │ 26.990│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate │ │ │ │
│ │de ordonatorii de credite │ 26.990│ │ 26.990│
│6501 01 │Administratie centrala │ 14.964│ 48.232│ 63.196│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 101.034│ │ 101.034│
│ 03 │Invatamant prescolar si primar │ 3.091│ -8│ 3.083│
│ 01 │Invatamant prescolar │ 3.091│ -8│ 3.083│
│ 04 │Invatamant secundar │ 203.061│ -596│ 202.465│
│ 01 │Invatamant secundar inferior │ 43.021│ -21.144│ 21.877│
│ 02 │Invatamant secundar superior │ 159.651│ 20.548│ 180.199│
│ 03 │Invatamant profesional │ 389│ │ 389│
│ 05 │Invatamant postliceal │ 31.442│ 500│ 31.942│
│ 06 │Invatamant superior │ 1.442.649│ 267.513│ 1.710.162│
│ 01 │Invatamant universitar │ 987.916│ 265.763│ 1.253.679│
│ 02 │Invatamant postuniversitar │ 454.733│ 1.750│ 456.483│
│ 07 │Invatamant nedefinibil prin nivel │ 21.975│ 13.548│ 35.523│
│ 01 │Centre de specializare, perfectionare, │ │ │ │
│ │calificare si recalificare │ 4.575│ 1.160│ 5.735│
│6501 07 02 │Biblioteci centrale, universitare si │ │ │ │
│ │pedagogice │ 17.400│ 12.388│ 29.788│
│6501 11 │Servicii auxiliare pentru educatie │ 127.513│ -200│ 127.313│
│ 04 │Camine si cantine pentru studenti │ 115.773│ -200│ 115.573│
│ 30 │Alte servicii auxiliare │ 11.740│ │ 11.740│
│ 25 │Cercetare si dezvoltare pentru invatamant │ 88│ │ 88│
│6501 50 │Alte cheltuieli in domeniul invatamantului │ 587.893│ 29.335│ 617.228│
│6601 │SANATATE │ 1.473.621│ 16.083│ 1.489.704│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 953.047│ 24.311│ 977.358│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 184.143│ 399│ 184.542│
│ 10 01 │Cheltuieli salariate in bani │ 140.708│ 288│ 140.996│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 82.408│ │ 82.408│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 3.494│ 5│ 3.499│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 3.361│ 2│ 3.363│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 15.723│ 49│ 15.772│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 11.712│ 165│ 11.877│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 2.795│ -63│ 2.732│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 2.781│ 1│ 2.782│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 13.130│ -11│ 13.119│
│ 10 01 11 │Fond aferent platii cu ora │ 1.750│ │ 1.750│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din │ │ │ │
│ │afara unitatii │ 850│ │ 850│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 840│ │ 840│
│ 10 01 14 │Indemnizatii de detasare │ 20│ │ 20│
│ 10 01 16 │Alocatii pentru locuinte │ 30│ │ 30│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 1.814│ 140│ 1.954│
│ 10 02 │Cheltuieli salariate in natura │ 1.379│ -23│ 1.356│
│ 10 02 02 │Norme de hrana │ 1.200│ -60│ 1.140│
│ 10 02 03 │Uniforme si echipament obligatoriu │ 175│ 20│ 195│
│ 10 02 05 │Transportul la si de la locul de munca │ 4│ -2│ 2│
│ 10 02 30 │Alte drepturi salariale in natura │ │ 19│ 19│
│ 10 03 │Contributii │ 42.056│ 134│ 42.190│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 27.151│ 111│ 27.262│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 3.465│ 3│ 3.468│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de │ │ │ │
│ │sanatate │ 9.723│ 10│ 9.733│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru │ │ │ │
│ │accidente de munca si boli profesionale │ 665│ │ 665│
│ 10 03 06 │Contributii pentru concedii si indemnizatii │ 1.052│ 10│ 1.062│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 244.075│ 1.799│ 245.874│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 55.195│ -485│ 54.710│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 2.387│ -5│ 2.382│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 1.028│ -65│ 963│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 6.132│ 28│ 6.160│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 838│ -16│ 822│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 212│ 2.358│ 2.570│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 247│ 705│ 952│
│ 20 01 07 │Transport │ 8│ │ 8│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, │ │ │ │
│ │internet │ 4.030│ 17│ 4.047│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 26.073│ -407│ 25.666│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru │ │ │ │
│ │intretinere si functionare │ 14.240│ -3.100│ 11.140│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 9.148│ │ 9.148│
│ 20 03 │Hrana │ 20.286│ 232│ 20.518│
│ 20 03 01 │Hrana pentru oameni │ 20.223│ 232│ 20.455│
│ 20 03 02 │Hrana pentru animale │ 63│ │ 63│
│ 20 04 │Medicamente si materiale sanitare │ 114.024│ 2.000│ 116.024│
│ 20 04 01 │Medicamente │ 75.844│ 1.451│ 77.295│
│ 20 04 02 │Materiale sanitare │ 25.060│ 182│ 25.242│
│ 20 04 03 │Reactivi │ 12.420│ 170│ 12.590│
│ 20 04 04 │Dezinfectanti │ 700│ 197│ 897│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 4.235│ 55│ 4.290│
│ 20 05 03 │Lenjerie si accesorii de pat │ 22│ │ 22│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 4.213│ 55│ 4.268│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 2.896│ 2│ 2.898│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 1.867│ 2│ 1.869│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 1.029│ │ 1.029│
│ 20 09 │Materiale de laborator │ 18.000│ │ 18.000│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 589│ -4│ 585│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ 358│ │ 358│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 599│ 14│ 613│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 310│ 24│ 334│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor │ 4.102│ -15│ 4.087│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor externe │ 4.102│ -15│ 4.087│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 14.304│ -24│ 14.280│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 10│ │ 10│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 14.294│ -24│ 14.270│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 47.663│ -154│ 47.509│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 47.663│ -154│ 47.509│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 47.663│ -154│ 47.509│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 473.893│ 22.166│ 496.059│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 383.512│ 13.497│ 397.009│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 33.165│ 397│ 33.562│
│ 51 01 03 │Actiuni de sanatate │ 131.642│ 15.000│ 146.642│
│ 51 01 25 │Programe pentru sanatate │ 218.705│ -1.900│ 216.805│
│ 51 02 │Transferuri de capital │ 90.381│ 8.669│ 99.050│
│ 51 02 08 │Aparatura medicala si echipamente de │ │ │ │
│ │comunicatii in urgenta │ 52.637│ 15.669│ 68.306│
│ 51 02 11 │Transferuri pentru reparatii capitale la │ │ │ │
│ │spitale │ 37.744│ -7.000│ 30.744│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.227│ 91│ 3.318│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 1.368│ 91│ 1.459│
│ 55 01 03 │Programe cu finantare rambursabila │ 1.368│ │ 1.368│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu │ │ │ │
│ │finantare nerambursabila │ │ 91│ 91│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate │ │ │ │
│ │(catre organizatii internationale) │ 1.859│ │ 1.859│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 1.859│ │ 1.859│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 46│ 10│ 56│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 46│ 10│ 56│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 46│ 10│ 56│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 174.489│ -7.987│ 166.502│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 174.489│ -7.987│ 166.502│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 174.489│ -7.987│ 166.502│
│ 71 01 01 │Constructii │ 153.821│ -500│ 153.321│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de │ │ │ │
│ │transport │ 4.674│ 1.131│ 5.805│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 3.291│ 292│ 3.583│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii │ │ │ │
│ │capitale) │ 11.703│ -8.910│ 2.793│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 346.085│ -241│ 345.844│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 346.085│ -241│ 345 844│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 346.085│ -241│ 345.844│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate │ │ │ │
│ │de ordonatorii de credite │ 346.085│ -241│ 345.844│
│6601 01 │Administratia centrala │ 25.000│ │ 25.000│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 350.000│ │ 350.000│
│ 04 │Servicii medicale in ambulator │ 2.707│ -500│ 2.207│
│ 05 │Asistenta medicala in centre │ │ │ │
│ │medicale multifunctionale │ 2.707│ -500│ 2.207│
│6601 06 │Servicii medicale in unitati sanitare │ │ │ │
│ │cu paturi │ 58.929│ 870│ 59.799│
│6601 06 01 │Spitale generale │ 58.929│ 870│ 59.799│
│ 08 │Servicii de sanatate publica │ 150.000│ │ 150.000│
│ 09 │Hematologie si securitate transfuzionala │ 70.000│ │ 70.000│
│ 10 │Cercetare aplicativa si dezvoltare │ │ │ │
│ │experimentala in sanatate │ 6.783│ │ 6.783│
│6601 50 │Alte cheltuieli in domeniul sanatatii │ 810.202│ 15.713│ 825.915│
│ 50 │Alte institutii si actiuni sanitare │ 810.202│ 15.713│ 825.915│
│6701 │CULTURA, RECREERE SI RELIGIE │ 978.797│ -3.039│ 975.758│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 952.201│ -5.365│ 946.836│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 38.298│ 15│ 38.313│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 30.293│ 56│ 30.349│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 18.698│ 113│ 18.811│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 386│ 2│ 388│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 783│ 14│ 797│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 2.136│ 45│ 2.181│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 879│ │ 879│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 1.160│ 64│ 1.224│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 830│ 20│ 850│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 1.726│ 5│ 1.731│
│ 10 01 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 70│ │ 70│
│ 10 01 11 │Fond aferent platii cu ora │ 5│ │ 5│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din │ │ │ │
│ │afara unitatii │ 213│ -22│ 191│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 547│ 24│ 571│
│ 10 01 14 │Indemnizatii de detasare │ 375│ │ 375│
│ 10 01 15 │Alocatii pentru transportul la si de la │ │ │ │
│ │locul de munca │ 15│ 1│ 16│
│ 10 01 16 │Alocatii pentru locuinte │ 15│ -1│ 14│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 2.455│ -209│ 2.246│
│ 10 03 │Contributii │ 8.005│ -41│ 7.964│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 5.061│ -35│ 5.026│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 828│ -10│ 818│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de │ │ │ │
│ │sanatate │ 1.765│ 2│ 1.767│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru │ │ │ │
│ │accidente de munca si boli profesionale │ 133│ │ 133│
│ 10 03 06 │Contributii pentru concedii si indemnizatii │ 218│ 2│ 220│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 233.298│ -2.341│ 230.957│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 201.186│ 411│ 201.597│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 469│ 10│ 479│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 134│ 5│ 139│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 1.819│ 39│ 1.858│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 327│ 12│ 339│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 577│ 15│ 592│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 53│ 6│ 59│
│ 20 01 07 │Transport │ 100│ │ 100│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, │ │ │ │
│ │internet │ 1.342│ 194│ 1.536│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 194.242│ 354│ 194.596│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru │ │ │ │
│ │intretinere si functionare │ 2.123│ -224│ 1.899│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 1.382│ 20│ 1.402│
│ 20 04 │Medicamente si materiale sanitare │ │ 50│ 50│
│ 20 04 01 │Medicamente │ │ 25│ 25│
│ 20 04 02 │Materiale sanitare │ │ 25│ 25│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.086│ 10│ 1.096│
│ 20 05 01 │Uniforme si echipament │ 1│ │ 1│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.085│ 10│ 1.095│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 3.163│ 130│ 3.293│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 813│ 100│ 913│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 2.350│ 30│ 2.380│
│ 20 09 │Materiale de laborator │ │ 15│ 15│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 1.216│ 6│ 1.222│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ 7│ │ 7│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 110│ 540│ 650│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 14│ 16│ 30│
│ 20 25 │Cheltuieli judiciare si extrajudiciare │ │ │ │
│ │derivate din actiuni in reprezentarea │ │ │ │
│ │intereselor statului, potrivit │ │ │ │
│ │dispozitiilor legale │ 1│ 109│ 110│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 25.133│ -3.648│ 21.485│
│ 20 30 01 │Reclama si publicitate │ 66│ │ 66│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 255│ 11│ 266│
│ 20 30 03 │Prime de asigurare non-viata │ 8│ │ 8│
│ 20 30 04 │Chirii │ 2.050│ 50│ 2.100│
│ 20 30 06 │Prestari servicii pentru transmiterea │ │ │ │
│ │drepturilor │ 105│ │ 105│
│ 20 30 07 │Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului │ │ │ │
│ │institutiei publice │ 3│ │ 3│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 22.646│ -3.709│ 18.937│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 1.020│ │ 1.020│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 1.020│ │ 1.020│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 1.020│ │ 1.020│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 383.112│ 619│ 383.731│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 383.112│ 619│ 383.731│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 383.112│ 619│ 383.731│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 20.339│ -3.358│ 16.981│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 18.936│ -3.358│ 15.578│
│ 55 01 02 │Sprijin financiar pentru activitatea │ │ │ │
│ │Comitetului Olimpic Roman │ 7.200│ │ 7.200│
│ 55 01 07 │Programe comunitare │ 7.731│ 300│ 8.031│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu │ │ │ │
│ │finantare nerambursabila │ 3.770│ -3.658│ 112│
│ 55 01 18 │Alte transferuri curente interne │ 235│ │ 235│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate │ │ │ │
│ │(catre organizatii internationale) │ 1.403│ │ 1.403│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 1.403│ │ 1.403│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 276.134│ -300│ 275.834│
│ 59 04 │Sprijinirea organizatiilor cetatenilor │ │ │ │
│ │apartinand minoritatilor nationale altele │ │ │ │
│ │decat cele care primesc subventii de la │ │ │ │
│ │bugetul de stat │ 36.380│ │ 36.380│
│ 59 05 │Finantarea unor programe si proiecte │ │ │ │
│ │interetnice si combatere a intolerantei │ 2.500│ │ 2.500│
│ 59 07 │Sprijinirea activitatii romanilor de │ │ │ │
│ │pretutindeni si a organizatiilor │ │ │ │
│ │reprezentative ale acestora │ 13.500│ │ 13.500│
│ 59 08 │Programe pentru tineret │ 4.500│ │ 4.500│
│ 59 11 │Asociatii si fundatii │ 3.006│ │ 3.006│
│ 59 12 │Sustinerea cultelor │ 26.785│ │ 26.785│
│ 59 13 │Contributia statului, pentru sprijinirea │ │ │ │
│ │Bisericii Ortodoxe Romane din afara │ │ │ │
│ │granitelor │ 3.285│ │ 3.285│
│ 59 14 │Contributia statului la salarizarea │ │ │ │
│ │personalului de cult │ 117.156│ │ 117.156│
│ 59 16 │Promovarea imaginii si intereselor │ │ │ │
│ │romanesti peste hotare │ 3.815│ │ 3.815│
│ 59 19 │Indemnizatia de merit │ 9.506│ │ 9.506│
│ 59 20 │Sume destinate finantarii programelor │ │ │ │
│ │sportive realizate de structurile │ │ │ │
│ │sportive de drept privat │ 50.694│ │ 50.694│
│ 59 21 │Comenzi de stat pentru carti si │ │ │ │
│ │publicatii │ 3.498│ -300│ 3.198│
│ 59 22 │Actiuni cu caracter stiintific si │ │ │ │
│ │social cultural │ 420│ │ 420│
│ 59 23 │Finantarea Ansamblului Memorialului │ │ │ │
│ │Victimelor Comunismului si al Rezistentei │ │ │ │
│ │Sighet │ 740│ │ 740│
│ 59 24 │Finantarea Ansamblului Memorialul │ │ │ │
│ │Revolutiei - Decembrie 1989 din Municipiul │ │ │ │
│ │Timisoara │ 349│ │ 349│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 25.916│ 2.326│ 28.242│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 25.916│ 2.326│ 28.242│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 25.916│ 2.326│ 28.242│
│ 71 01 01 │Constructii │ 480│ │ 480│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de │ │ │ │
│ │transport │ 1.302│ │ 1.302│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 1.465│ │ 1.465│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii │ │ │ │
│ │capitale) │ 22.669│ 2.326│ 24.995│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 680│ │ 680│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 680│ │ 680│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 680│ │ 680│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate │ │ │ │
│ │de ordonatorii de credite │ 680│ │ 680│
│6701 01 │Administratie centrala │ 29.465│ 1.250│ 30.715│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 22.400│ │ 22.400│
│ 03 │Servicii culturale │ 229.448│ 86│ 229.534│
│ 01 │Biblioteci publice nationale │ 21.567│ 65│ 21.632│
│ 03 │Muzee │ 53.015│ 7│ 53.022│
│ 04 │Institutii publice de spectacole si │ │ │ │
│ │concerte │ 93.201│ 14│ 93.215│
│6701 03 11 │Edituri │ 2.765│ │ 2.765│
│ 12 │Consolidarea si restaurarea monumentelor │ │ │ │
│ │istorice │ 51.100│ │ 51.100│
│6701 03 14 │Centre culturale │ 7.000│ │ 7000│
│ 16 │Targuri, saloane si expozitii de carte │ │ │ │
│ │si de publicatii culturale │ 800│ │ 800│
│6701 04 │Servicii de emisiuni radio-tv si publicatii │ 1.433│ 643│ 2.076│
│6701 05 │Servicii recreative si sportive │ 195.219│ -7.803│ 187.416│
│ 01 │Sport │ 184.419│ -7.803│ 176.616│
│ 02 │Tineret │ 10.800│ │ 10.800│
│ 06 │Servicii religioase │ 147.226│ │ 147.226│
│ 50 │Alte servicii in domeniile culturii, │ │ │ │
│ │recreerii si religiei │ 353.606│ 2.785│ 356.391│
│6801 │ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA │ 8.232.491│ 337.576│ 8.570.067│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.217.058│ 337.176│ 8.554.234│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 59.611│ -9│ 59.602│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 46.028│ -19│ 46.009│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 25.579│ 435│ 26.014│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 946│ 3│ 949│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 1.380│ -35│ 1.345│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 4.065│ 4│ 4.069│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 134│ 58│ 192│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 344│ │ 344│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 1.294│ │ 1.294│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 3.795│ 16│ 3.811│
│ 10 01 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 20│ │ 20│
│ 10 01 11 │Fond aferent platii cu ora │ 42│ │ 42│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din │ │ │ │
│ │afara unitatii │ 301│ 7│ 308│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 330│ │ 330│
│ 10 01 14 │Indemnizatii de detasare │ 6│ │ 6│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariate in bani │ 7.792│ -507│ 7.285│
│ 10 02 │Cheltuieli salariate in natura │ 201│ 50│ 251│
│ 10 02 02 │Norme de hrana │ 87│ 50│ 137│
│ 10 02 04 │Locuinta de serviciu folosita de │ │ │ │
│ │salariat si familia sa │ 75│ │ 75│
│ 10 02 05 │Transportul la si de la locul de munca │ 39│ │ 39│
│ 10 03 │Contributii │ 13.382│ -40│ 13.342│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 8.653│ -33│ 8.620│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 1.097│ -5│ 1.092│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de │ │ │ │
│ │sanatate │ 3.093│ -7│ 3.086│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru │ │ │ │
│ │accidente de munca si boli profesionale │ 199│ │ 199│
│ 10 03 06 │Contributii pentru concedii si indemnizatii │ 340│ 5│ 345│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 107.673│ 513│ 108.186│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 17.052│ -168│ 16.884│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 2.377│ │ 2.377│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 280│ │ 280│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 2.847│ -168│ 2.679│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 317│ │ 317│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 1.479│ │ 1.479│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 240│ │ 240│
│ 20 01 07 │Transport │ 20│ │ 20│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, │ │ │ │
│ │internet │ 2.436│ │ 2.436│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 1.847│ -1.379│ 468│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere │ │ │ │
│ │si functionare │ 5.209│ 1.379│ 6.588│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 3.717│ -300│ 3.417│
│ 20 03 │Hrana │ 5│ -4│ 1│
│ 20 03 01 │Hrana pentru oameni │ 5│ -4│ 1│
│ 20 04 │Medicamente si materiale sanitare │ 83│ │ 83│
│ 20 04 01 │Medicamente │ 70│ │ 70│
│ 20 04 02 │Materiale sanitare │ 13│ │ 13│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 2.942│ -17│ 2.925│
│ 20 05 03 │Lenjerie si accesorii de pat │ 40│ 3│ 43│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 2.902│ -20│ 2.882│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 3.789│ │ 3.789│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 1.620│ │ 1.620│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 2.169│ │ 2.169│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 462│ │ 462│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ 199│ │ 199│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 1.354│ │ 1.354│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 37│ 2│ 39│
│ 20 16 │Studii si cercetari │ 486│ │ 486│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor │ 89│ │ 89│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor externe │ 89│ │ 89│
│ 20 25 │Cheltuieli judiciare si extrajudiciare │ │ │ │
│ │derivate din actiuni in reprezentarea │ │ │ │
│ │intereselor statului, potrivit │ │ │ │
│ │dispozitiilor legale │ 100│ 3│ 103│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 77.358│ 997│ 78.355│
│ 20 30 01 │Reclama si publicitate │ 300│ │ 300│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 136│ │ 136│
│ 20 30 03 │Prime de asigurare non-viata │ 150│ │ 150│
│ 20 30 04 │Chirii │ 2.000│ │ 2.000│
│ 20 30 06 │Prestari servicii pentru transmiterea │ │ │ │
│ │drepturilor │ 69.524│ 997│ 70.521│
│ 20 30 07 │Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului │ │ │ │
│ │institutiei publice │ 32│ │ 32│
│ 20 30 09 │Executarea silita a creantelor bugetare │ 106│ │ 106│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 5.110│ │ 5.110│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 4.504│ │ 4.504│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 4.504│ │ 4.504│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 4.504│ │ 4.504│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 16.117│ │ 16.117│
│ 40 17 │Programe de protectie sociala si integrare │ │ │ │
│ │socioprofesionala a persoanelor cu │ │ │ │
│ │handicap │ 16.117│ │ 16.117│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 556.850│ 21.677│ 578.527│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 556.850│ 21.677│ 578.527│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 6.936│ 6.300│ 13.236│
│ 51 01 04 │Finantarea drepturilor acordate │ │ │ │
│ │persoanelor cu handicap │ 512.030│ │ 512.030│
│ 51 01 26 │Transferuri privind contributia de │ │ │ │
│ │asigurari de sanatate pentru persoanele │ │ │ │
│ │aflate in concediu pentru cresterea │ │ │ │
│ │copilului │ 37.884│ 15.377│ 53.261│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 10.043│ │ 10.043│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 9.369│ │ 9.369│
│ 55 01 07 │Programe comunitare │ 1.387│ │ 1.387│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu │ │ │ │
│ │Finantare nerambursabila │ 7.682│ │ 7.682│
│ 55 01 12 │Investitii ale agentilor economici cu │ │ │ │
│ │capital de stat │ 300│ │ 300│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate │ │ │ │
│ │(catre organizatii internationale) │ 674│ │ 674│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 674│ │ 674│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 7.457.741│ 314.895│ 7.772.636│
│ 57 01 │Asigurari sociale │ 4.234.631│ 95.024│ 4.329.655│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 3.223.110│ 219.871│ 3.442.981│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 3.072.000│ 219.386│ 3.291.386│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ 151.110│ 485│ 151.595│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 4.519│ 100│ 4.619│
│ 59 11 │Asociatii si fundatii │ 4.519│ │ 4.519│
│ 59 17 │Despagubiri civile │ │ 100│ 100│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.951│ 400│ 11.351│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.951│ 400│ 11.351│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 10.951│ 400│ 11.351│
│ 71 01 01 │Constructii │ 275│ 400│ 675│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de │ │ │ │
│ │transport │ 1.940│ │ 1.940│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 3.736│ -10│ 3.726│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii │ │ │ │
│ │capitale) │ 5.000│ 10│ 5.010│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 4.482│ │ 4.482│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 228│ │ 228│
│ 80 02 │Imprumuturi pentru persoane cu statut │ │ │ │
│ │de refugiat │ 228│ │ 228│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 4.254│ │ 4.254│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 4.254│ │ 4.254│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate │ │ │ │
│ │de ordonatorii de credite │ 4.254│ │ 4.254│
│6801 01 │Administratie centrala │ 50.364│ │ 50.364│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 51.704│ │ 51.704│
│ 03 │Pensii si ajutoare pentru batranete │ 3.995.914│ 66.723│ 4.062.637│
│ 05 │Asistenta sociala in caz de boli si │ │ │ │
│ │invaliditati │ 773.587│ │ 773.587│
│6801 05 02 │Asistenta sociala in caz de invaliditate │ 773.587│ │ 773.587│
│ 06 │Asistenta sociala pentru familie si copii │ 2.611.077│ 211.401│ 2.822.478│
│6801 08 │Ajutoare la trecerea in rezerva │ 73.032│ 57.600│ 130.632│
│ 09 │Ajutoare pentru urmasi │ 487│ │ 487│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 484.154│ -78│ 484.076│
│ 01 │Ajutor social │ 427.018│ │ 427.018│
│ 03 │Centre de primire si cazare a persoanelor │ │ │ │
│ │solicitante a statutului de refugiat │ 2.435│ │ 2.435│
│6801 15 04 │Servicii sociale │ 21.907│ │ 21.907│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul prevenirii │ │ │ │
│ │excluderii sociale │ 32.794│ -78│ 32.716│
│6801 25 │Cercetare si dezvoltare in domeniul │ │ │ │
│ │asigurarilor si asistentei sociale │ 1.171│ │ 1.171│
│6801 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor │ │ │ │
│ │si asistentei sociale │ 191.001│ 1.930│ 192.931│
│7001 │LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA │ 883.073│ 241.200│ 1.124.273│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 401.101│ 45.200│ 446.301│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 14.129│ │ 14.129│
│ 20 22 │Finantarea actiunilor din domeniul apelor │ 10.000│ │ 10.000│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor │ 4.129│ │ 4.129│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor externe │ 4.129│ │ 4.129│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 151.494│ │ 151.494│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 151.494│ │ 151.494│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 151.494│ │ 151.494│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 18.525│ 5.200│ 23.725│
│ 40 30 │Alte subventii │ 18.525│ 5.200│ 23.725│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 123.158│ 40.000│ 163.158│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 6.658│ │ 6.658│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 1.158│ │ 1.158│
│ 51 01 13 │Transferuri pentru lucrarile de cadastru │ │ │ │
│ │imobiliar │ 5.500│ │ 5.500│
│ 51 02 │Transferuri de capital │ 116.500│ 40.000│ 156.500│
│ 51 02 03 │Program pentru pietruirea drumurilor si │ │ │ │
│ │alimentarea cu apa a satelor │ 77.500│ 40.000│ 117.500│
│ 51 02 04 │Programul pentru constructii de locuinte │ │ │ │
│ │si sali de sport │ 23.000│ │ 23.000│
│ 51 02 05 │Finantarea elaborarii si/sau actualizarii │ │ │ │
│ │planurilor urbanistice generale si a │ │ │ │
│ │regulamentelor locale de urbanism │ 6.000│ │ 6.000│
│ 51 02 09 │Finantarea actiunilor privind reducerea │ │ │ │
│ │riscului seismic al constructiilor │ │ │ │
│ │existente cu destinatie de locuinta │ 10.000│ │ 10.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 93.795│ │ 93.795│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 93.795│ │ 93.795│
│ 55 01 03 │Programe cu finantare rambursabila │ 37.693│ │ 37.693│
│ 55 01 12 │Investitii ale agentilor economici cu │ │ │ │
│ │capital de stat │ 56.102│ │ 56.102│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 268.931│ 196.000│ 464.931│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 268.931│ 196.000│ 464.931│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 268.931│ 196.000│ 464.931│
│ 71 01 01 │Constructii │ 90.500│ 30.000│ 120.500│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii │ │ │ │
│ │capitale) │ 178.431│ 166.000│ 344.431│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 213.041│ │ 213.041│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 213.041│ │ 213.041│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 213.041│ │ 213.041│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate │ │ │ │
│ │de ordonatorii de credite │ 213.041│ │ 213.041│
│7001 03 │Locuinte │ 306.905│ 35.200│ 342.105│
│ 01 │Dezvoltarea sistemului de locuinte │ 306.905│ 35.200│ 342.105│
│ 05 │Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice │ 228.975│ 166.000│ 394.975│
│7001 05 02 │Amenajari hidrotehnice │ 228.975│ 166.000│ 394.975│
│ 50 │Alte servicii in domeniile locuintelor, │ │ │ │
│ │serviciilor si dezvoltarii comunale │ 347.193│ 40.000│ 387.193│
│7401 │PROTECTIA MEDIULUI │ 220.424│ 135.750│ 356.174│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 158.809│ │ 158.809│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 73.129│ 100│ 73.229│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 56.200│ 100│ 56.300│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 42.965│ -1.587│ 41.378│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 1.041│ 45│ 1.086│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 1.495│ │ 1.495│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 5.066│ 30│ 5.096│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 400│ 100│ 500│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 345│ -100│ 245│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 970│ 385│ 1.355│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 3.000│ 1.100│ 4.100│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din │ │ │ │
│ │afara unitatii │ 200│ 27│ 227│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 700│ 100│ 800│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 18│ │ 18│
│ 10 03 │Contributii │ 16.929│ │ 16.929│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 10.955│ │ 10.955│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 1.388│ │ 1.388│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de │ │ │ │
│ │sanatate │ 3.887│ │ 3.887│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru │ │ │ │
│ │accidente de munca si boli profesionale │ 277│ │ 277│
│ 10 03 06 │Contributii pentru concedii si indemnizatii │ 422│ │ 422│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 46.355│ -100│ 46.255│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 24.861│ │ 24.861│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 1.000│ │ 1.000│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 2.750│ │ 2.750│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 159│ │ 159│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 1.000│ │ 1.000│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 500│ │ 500│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, │ │ │ │
│ │internet │ 2.000│ │ 2.000│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 14.452│ │ 14.452│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru │ │ │ │
│ │intretinere si functionare │ 3.000│ │ 3.000│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 1.500│ │ 1.500│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.250│ │ 1.250│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.250│ │ 1.250│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 2.000│ 1.900│ 3.900│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 700│ 700│ 1.400│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 1.300│ 1.200│ 2.500│
│ 20 10 │Cercetare-dezvoltare │ 11.192│ -2.000│ 9.192│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 360│ │ 360│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 1.640│ │ 1.640│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 100│ │ 100│
│ 20 16 │Studii si cercetari │ 140│ │ 140│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 3.312│ │ 3.312│
│ 20 30 01 │Reclama si publicitate │ 2.000│ │ 2.000│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 874│ │ 874│
│ 20 30 07 │Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului │ │ │ │
│ │institutiei publice │ 78│ │ 78│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 360│ │ 360│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 39.285│ │ 39.285│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 30.385│ │ 30.385│
│ 55 01 07 │Programe comunitare │ 7.795│ │ 7.795│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu │ │ │ │
│ │finantare nerambursabila │ 21.590│ │ 21.590│
│ 55 01 12 │Investitii ale agentilor economici cu │ │ │ │
│ │capital de stat │ 1.000│ │ 1.000│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate │ │ │ │
│ │(catre organizatii internationale) │ 8.900│ │ 8.900│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 8.900│ │ 8.900│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 40│ │ 40│
│ 59 17 │Despagubiri civile │ 40│ │ 40│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 61.615│ 135.750│ 197.365│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 61.615│ 135.750│ 197.365│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 61.615│ 135.750│ 197.365│
│ 71 01 01 │Constructii │ 11.979│ 86.760│ 98.739│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de │ │ │ │
│ │transport │ 2.271│ 4.605│ 6.876│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 40.745│ 35.873│ 76.618│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii │ │ │ │
│ │capitale) │ 6.620│ 8.512│ 15.132│
│7401 01 │Administratie centrala │ 39.124│ │ 39.124│
│ 03 │Reducerea si controlul poluarii │ 169.190│ 137.750│ 306.940│
│ 25 │Cercetare si dezvoltare in domeniul │ │ │ │
│ │mediului │ 12.110│ -2.000│ 10.110│
│8001 │ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI │ │ │ │
│ │DE MUNCA │ 1.198.682│ 73.909│ 1.272.591│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 938.038│ 74.009│ 1.012.047│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 65.952│ 75│ 66.027│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 53.138│ 75│ 53.213│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 32.175│ 73│ 32.248│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 539│ │ 539│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 1.350│ 10│ 1.360│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 4.866│ 47│ 4.913│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru conditii de munca │ 1.552│ │ 1.552│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 2.215│ │ 2.215│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 592│ │ 592│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 3.404│ -55│ 3.349│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din │ │ │ │
│ │afara unitatii │ 3.960│ │ 3.960│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 1.955│ │ 1.955│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 530│ │ 530│
│ 10 03 │Contributii │ 12.814│ │ 12.814│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 8.072│ │ 8.072│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 1.055│ │ 1.055│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de │ │ │ │
│ │sanatate │ 2.862│ │ 2.862│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru │ │ │ │
│ │accidente de munca si boli profesionale │ 233│ │ 233│
│ 10 03 05 │Prime de asigurare viata platite │ │ │ │
│ │de angajator pentru angajati │ 285│ │ 285│
│ 10 03 06 │Contributii pentru concedii si indemnizatii │ 307│ │ 307│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 97.306│ -75│ 97.231│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 36.517│ 36│ 36.553│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 1.654│ │ 1.654│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 181│ │ 181│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 6.109│ │ 6.109│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 371│ 30│ 401│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 1.850│ 20│ 1.870│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 460│ -29│ 431│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, │ │ │ │
│ │internet │ 3.937│ │ 3.937│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 11.184│ -21│ 11.163│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere │ │ │ │
│ │si functionare │ 10.771│ 36│ 10.807│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 2.811│ │ 2.811│
│ 20 03 │Hrana │ 16│ │ 16│
│ 20 03 02 │Hrana pentru animale │ 16│ │ 16│
│ 20 04 │Medicamente si materiale sanitare │ 3│ │ 3│
│ 20 04 01 │Medicamente │ 3│ │ 3│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 833│ │ 833│
│ 20 05 01 │Uniforme si echipament │ 39│ │ 39│
│ 20 05 03 │Lenjerie si accesorii de pat │ 25│ │ 25│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 769│ │ 769│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 5.191│ │ 5.191│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 1.386│ │ 1.386│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 3.805│ │ 3.805│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 360│ │ 360│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 717│ │ 717│
│ 20 14 │Protectia muncii │ 224│ │ 224│
│ 20 21 │Meteorologie │ 38.000│ │ 38.000│
│ 20 23 │Prevenirea si combaterea inundatiilor si │ │ │ │
│ │ingheturilor │ 5.501│ │ 5.501│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor │ 202│ │ 202│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor externe │ 202│ │ 202│
│ 20 25 │Cheltuieli judiciare si extrajudiciare │ │ │ │
│ │derivate din actiuni in reprezentarea │ │ │ │
│ │intereselor statului, potrivit │ │ │ │
│ │dispozitiilor legale │ │ 8│ 8│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 6.931│ -119│ 6.812│
│ 20 30 01 │Reclama si publicitate │ 170│ │ 170│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 423│ │ 423│
│ 20 30 03 │Prime de asigurare non-viata │ 202│ │ 202│
│ 20 30 04 │Chirii │ 35│ 350│ 385│
│ 20 30 07 │Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului │ │ │ │
│ │institutiei publice │ 14│ │ 14│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 6.087│ -469│ 5.618│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 8.958│ │ 8.958│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 8.958│ │ 8.958│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 8.958│ │ 8.958│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 398.176│ │ 398.176│
│ 40 13 │Stimularea exporturilor │ 398.176│ │ 398.176│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 11.370│ │ 11.370│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 8.332│ │ 8.332│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ 8.332│ │ 8.332│
│ 51 02 │Transferuri de capital │ 3.038│ │ 3.038│
│ 51 02 06 │Retehnologizarea centralelor termice │ │ │ │
│ │si electrice de termoficare │ 3.038│ │ 3.038│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 356.276│ 74.009│ 430.285│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 353.212│ 74.009│ 427.221│
│ 55 01 03 │Programe cu finantare rambursabila │ 6.130│ │ 6.130│
│ 55 01 04 │Fondul de garantare a imprumuturilor │ │ │ │
│ │acordate intreprinderilor mici si │ │ │ │
│ │mijlocii │ 170.570│ │ 170.570│
│ 55 01 05 │Programul de realizare a sistemului │ │ │ │
│ │national antigrindina │ 5.607│ │ 5.607│
│ 55 01 07 │Programe comunitare │ 2.190│ │ 2.190│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu │ │ │ │
│ │finantare nerambursabila │ 33.287│ │ 33.287│
│ 55 01 12 │Investitii ale agentilor economici cu │ │ │ │
│ │capital de stat │ 2.020│ │ 2.020│
│ 55 01 13 │Programe de dezvoltare │ 64.073│ 74.009│ 138.082│
│ 55 01 16 │Sprijinirea infiintarii de noi │ │ │ │
│ │intreprinderi si sustinerea dezvoltarii │ │ │ │
│ │intreprinderilor mici si mijlocii │ 69.335│ │ 69.335│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate │ │ │ │
│ │(catre organizatii internationale) │ 3.064│ │ 3.064│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 3.064│ │ 3.064│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 211.856│ -100│ 211.756│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 211.856│ -100│ 211.756│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 45.265│ -100│ 45.165│
│ 71 01 01 │Constructii │ 10.700│ │ 10.700│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de │ │ │ │
│ │transport │ 10.550│ -200│ 10.350│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 2.250│ 100│ 2.350│
│ 71 01 30 │Alte active fixe (inclusiv reparatii │ │ │ │
│ │capitale) │ 21.765│ │ 21.765│
│ 71 02 │Stocuri │ 166.591│ │ 166.591│
│ 71 02 01 │Rezerve de stat si de mobilizare │ 166.591│ │ 166.591│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 48.788│ │ 48.788│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 5.000│ │ 5.000│
│ 80 01 │Imprumuturi acordate pentru obiective │ │ │ │
│ │aprobate prin conventii bilaterale si │ │ │ │
│ │interguvernamentale │ 5.000│ │ 5.000│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 43.788│ │ 43.788│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 43.788│ │ 43.788│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate │ │ │ │
│ │de ordonatorii de credite │ 43.788│ │ 43.788│
│8001 01 │Actiuni generale economice si comerciale │ 1.198.085│ 73.909│ 1.271.994│
│ 01 │Administratie centrala │ 113.071│ -100│ 112.971│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 4.000│ │ 4.000│
│ 03 │Meteorologie │ 77.301│ │ 77.301│
│ 05 │Sistemul national antigrindina │ 5.607│ │ 5.607│
│ 06 │Prevenire si combatere inundatii si gheturi │ 5.521│ │ 5.521│
│8001 01 07 │Stimularea exportului │ 398.176│ │ 398.176│
│ 09 │Stimulare intreprinderi mici si mijlocii │ 241.595│ │ 241.595│
│8001 01 10 │Programe de dezvoltare regionala si │ │ │ │
│ │sociala │ 97.360│ 74.009│ 171.369│
│8001 01 11 │Rezerve de stat si de mobilizare │ 228.677│ │ 228.677│
│ 30 │Alte cheltuieli pentru actiuni generale │ │ │ │
│ │economice si comerciale │ 26.777│ │ 26.777│
│8001 02 │Actiuni generale de munca │ 597│ │ 597│
│ 04 │Masuri active pentru combaterea somajului │ 597│ │ 597│
│8101 │COMBUSTIBILI SI ENERGIE │ 442.967│ 103.200│ 546.167│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 442.967│ 103.200│ 546.167│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 387.805│ │ 387.805│
│ 40 01 │Subventii pe produse │ 351.967│ │ 351.967│
│ 40 16 │Programe de conservare sau de inchidere │ │ │ │
│ │a minelor │ 4.079│ │ 4.079│
│ 40 18 │Protectie sociala in sectorul minier │ 31.759│ │ 31.759│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 48.078│ 103.200│ 151.278│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 48.078│ 103.200│ 151.278│
│ 55 01 12 │Investitii ale agentilor economici cu │ │ │ │
│ │capital de stat │ 48.078│ 103.200│ 151.278│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 7.084│ │ 7.084│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 7.084│ │ 7.084│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 7.084│ │ 7.084│
│8101 02 │Carbune si alti combustibili minerali │ │ │ │
│ │solizi │ 401.089│ 2.700│ 403.789│
│8101 04 │Combustibil nuclear │ 4.000│ 500│ 4.500│
│ 05 │Energie electrica │ 26.020│ 96.500│ 122.520│
│ 50 │Alte cheltuieli privind combustibili │ │ │ │
│ │si energia │ 11.858│ 3.500│ 15.358│
│8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI │ │ │ │
│ │CONSTRUCTII │ 615.497│ 3.500│ 618.997│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 547.987│ 3.500│ 551.487│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 3.166│ │ 3.166│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor │ 3.166│ │ 3.166│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor externe │ 3.166│ │ 3.166│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 71.035│ │ 71.035│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 71.035│ │ 71.035│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 71.035│ │ 71.035│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 381.109│ │ 381.109│
│ 40 01 │Subventii pe produse │ 272.598│ │ 272.598│
│ 40 03 │Subventii pentru acoperirea diferentelor │ │ │ │
│ │de pret si tarif │ 191│ │ 191│
│ 40 06 │Actiuni de ecologizare │ 16.800│ │ 16.800│
│ 40 16 │Programe de conservare sau de inchidere │ │ │ │
│ │a minelor │ 80.701│ │ 80.701│
│ 40 18 │Protectie sociala in sectorul minier │ 10.819│ │ 10.819│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 92.677│ 3.500│ 96.177│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 92.677│ 3.500│ 96.177│
│ 55 01 01 │Restructurarea industriei de aparare │ 40.000│ │ 40.000│
│ 55 01