Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 215 din 29 decembrie 1999  privind modificarea si completarea unor reglementari referitoare la taxa pe valoarea adaugata    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA DE URGENTA nr. 215 din 29 decembrie 1999 privind modificarea si completarea unor reglementari referitoare la taxa pe valoarea adaugata

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 30 decembrie 1999
În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

Guvernul României emite urmãtoarea ordonanta de urgenta:

ART. 1
<>Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adãugatã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã:

1. Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 6. - Sunt scutite de taxa pe valoarea adãugatã urmãtoarele operaţiuni:
A. Livrãrile de bunuri şi prestãrile de servicii rezultate din activitatea specifica autorizata, efectuate în ţara de:
a) unitãţile sanitare, inclusiv veterinare, şi de asistenta socialã: spitale, sanatorii, policlinici, dispensare, cabinete medicale, cãmine de bãtrâni şi de pensionari, case de copii, salvari şi altele, autorizate sa desfãşoare activitãţi sanitare şi de asistenta socialã; unitãţile autorizate sa desfãşoare activitãţi sanitare şi de asistenta socialã în staţiuni balneoclimaterice; serviciile de cazare, masa şi tratament prestate cumulat de cãtre agenţii economici autorizaţi care îşi desfãşoarã activitatea în staţiuni balneoclimaterice şi a cãror contravaloare este decontatã pe baza de bilete de tratament;
b) unitãţile şi instituţiile de învãţãmânt cuprinse în sistemul naţional de învãţãmânt aprobat prin <>Legea învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã*);

---------
*) <>Legea nr. 84/1995 a fost republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999.

c) unitãţile care desfãşoarã, potrivit legii, activitãţi de cercetare-dezvoltare şi inovare şi executa programe, subprograme, teme, proiecte, precum şi acţiuni componente ale Programului naţional de cercetare ştiinţificã şi dezvoltare tehnologicã sau ale Planului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare.
Sunt scutite, de asemenea, unitãţile care desfãşoarã, potrivit legii, activitãţile menţionate mai sus, realizate cu finanţare în parteneriat internaţional cu Uniunea Europeanã, regional şi bilateral;
d) gospodãriile agricole individuale;
e) cantinele organizate pe lângã asociaţiile, organizaţiile şi instituţiile publice care, potrivit art. 3 din prezenta ordonanta, nu se cuprind în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adãugatã, precum şi cele de pe lângã unitãţile scutite potrivit lit. a) şi b);
f) casele de economii, fondurile de plasament, casele de ajutor reciproc, cooperativele de credit şi alte societãţi de credit, casele de schimb valutar;
g) societãţile de investiţii financiare, de intermediere financiarã şi de valori mobiliare;
h) 1. Banca Nationala a României, pentru operaţiunile specifice reglementate în mod expres prin <>Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Naţionale a României;
2. bãncile, persoane juridice romane, constituite ca societãţi comerciale, sucursalele din România ale bãncilor, persoane juridice strãine, precum şi alte persoane juridice autorizate prin lege sa desfãşoare activitãţi bancare, pentru activitãţile permise bãncilor prin Legea bancarã nr. 58/1998, cu excepţia urmãtoarelor operaţiuni: vânzãrile de imobile cãtre salariaţi, tranzacţiile cu bunuri mobile şi imobile în executarea creanţelor; operaţiunile de leasing financiar; închirierea de casete de siguranta; tranzacţii în cont propriu sau în contul clienţilor cu metale preţioase, obiecte confectionate din acestea, pietre preţioase; prestãrile de servicii care nu sunt efectuate în exclusivitate de bãnci, ca de exemplu: expertizare de studii de fezabilitate, acordarea de consultanţa, evaluãri de patrimoniu, închirieri de spaţii, cazare etc.;
3. Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, Fondul Roman de Garantare a Creditelor pentru Întreprinzãtorii Privati - S.A. şi Fondul de Garantare a Creditului Rural - S.A.;
i) societãţile de asigurare şi/sau reasigurare, inclusiv cele de intermediere în astfel de activitãţi;
j) Compania Nationala «Loteria Romana» - S.A. şi agenţii economici autorizaţi de Comisia de coordonare, avizare şi atestare a jocurilor de noroc, pentru activitãţile de organizare şi exploatare a jocurilor de noroc;
k) sunt, de asemenea, scutite:
k)1. lucrãrile de construcţii, amenajãri, reparaţii şi întreţinere executate pentru monumente comemorative ale combatanţilor, eroilor, victimelor de rãzboi şi ale Revoluţiei din decembrie 1989;
k)2. încasãrile din taxele de intrare la castele, muzee, târguri şi expoziţii, grãdini zoologice şi botanice, biblioteci;
k)3. operaţiunile care intra în sfera de aplicare a impozitului pe spectacole, a impozitului pe veniturile din activitatea de taximetrie;
k)4. editarea, tipãrirea şi vânzarea de manuale şcolare şi cãrţi, exclusiv activitatea cu caracter de reclama şi publicitate; realizarea şi difuzarea programelor de radio şi televiziune, cu excepţia celor cu caracter de reclama şi publicitate; producţia de filme, cu excepţia celor cu caracter de reclama şi publicitate, destinate difuzãrii prin televiziune;
k)5. proteze de orice fel, accesorii ale acestora, precum şi produse ortopedice;
k)6. uniforme pentru copii din învãţãmântul preşcolar şi primar;
k)7. articole de îmbrãcãminte şi incaltaminte pentru copii sub un an;
k)8. aportul de bunuri şi servicii la capitalul social al societãţilor comerciale;
k)9. transportul fluvial al localnicilor în Delta şi pe relaţiile Orşova-Moldova Noua, Brãila-Hârşova, Galaţi-Grindu;
k)10. activitãţile specifice desfãşurate în zona libera de agenţii economici autorizaţi în acest scop;
k)11. activitãţile agenţilor economici, precum şi cele care îndeplinesc condiţiile unei activitãţi economice desfãşurate de asociaţiile, organizaţiile, instituţiile publice şi de alte persoane juridice prevãzute la art. 3, cu o cifra de afaceri declarata organului fiscal competent sau, dupã caz, realizatã, de pana la 50 milioane lei anual.
În situaţia realizãrii unei cifre de afaceri superioare plafonului de mai sus, agenţii economici şi celelalte persoane juridice prevãzute la alineatul precedent devin plãtitoare de taxa pe valoarea adãugatã, în condiţii şi la termene stabilite prin hotãrâre a Guvernului.
Dupã înscrierea ca plãtitori de taxa pe valoarea adãugatã, agenţii economici şi celelalte persoane juridice nu mai beneficiazã de scutire chiar dacã ulterior realizeazã o cifra de afaceri inferioarã plafonului de mai sus;
k)12. produsele şi serviciile prevãzute mai jos:
1. combustibil pentru consum casnic: lemne de foc, cãrbuni şi gaze naturale;
2. energie electrica pentru consum casnic;
3. energie termica pentru consum casnic;
4. apa şi canalizare.
Produsele şi serviciile prevãzute la pct. 1-4 sunt scutite de plata taxei pe valoarea adãugatã la agenţii economici din reţeaua de desfacere, de distribuire şi de prestare cãtre populaţie, la aşezãmintele de creştere şi de ocrotire a copiilor, la cãminele de bãtrâni şi de pensionari, iar aceştia îşi vor exercita, pentru aceste livrãri şi prestãri de servicii, dreptul de deducere a taxei pe valoarea adãugatã aferente cumpãrãrilor de bunuri şi prestãrilor de servicii destinate operaţiunilor menţionate mai sus.
Prevederile lit. k) 12 se aplica pana la data de 31 martie 2000.

B. Operaţiuni de import:
a) bunurile din import care, potrivit Tarifului vamal de import al României, prin legi sau prin hotãrâri ale Guvernului, sunt scutite de taxe vamale. Nu sunt scutite de taxa pe valoarea adãugatã bunurile din import pentru care în legislaţie se prevede exceptarea, exonerarea, abolirea sau desfiinţarea taxelor vamale;
b) mãrfurile importate şi comercializate în regim duty-free, precum şi prin magazinele pentru servirea în exclusivitate a reprezentantelor diplomatice şi a personalului acestora;
c) bunurile introduse în ţara fãrã plata taxelor vamale, potrivit regimului vamal aplicabil persoanelor fizice;
d) reparaţiile şi transformãrile la nave şi aeronave româneşti în strãinãtate;
e) bunurile şi serviciile din import similare bunurilor şi serviciilor din ţara, scutite de taxa pe valoarea adãugatã potrivit legii;
f) mijloacele de transport, mãrfurile şi alte bunuri provenite din strãinãtate, care se introduc direct în zonele libere conform <>art. 13 din Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere;
g) licenţe de filme şi programe, drepturi de transmisie, abonamente la agenţii de ştiri externe şi altele de aceasta natura, destinate activitãţii de radio şi televiziune."

2. Articolul 17 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 17. - În România se aplica urmãtoarele cote:
A. Cota de 19% pentru operaţiunile privind livrãrile de bunuri, transferurile imobiliare şi prestãrile de servicii, din ţara şi din import, cu excepţia celor prevãzute la lit. B.
B. Cota zero pentru:
a) exportul de bunuri, efectuat de agenţi economici cu sediul în România, a cãror contravaloare se încaseazã în valuta în conturi bancare deschise la bãnci autorizate de Banca Nationala a României;
b) transportul internaţional de persoane în şi din strãinãtate, efectuat prin curse regulate de agenţii economici autorizaţi, precum şi prestãrile de servicii legate direct de acesta;
c) transportul de marfa şi de persoane, în şi din porturile şi aeroporturile din România, cu nave şi avioane româneşti, comandate de beneficiari cu sediul în strãinãtate;
d) trecerea mijloacelor de transport, de mãrfuri şi de cãlãtori cu mijloace de transport fluvial specializate, între România şi statele vecine;
e) transportul şi prestãrile de servicii accesorii transportului, aferente mãrfurilor din import, efectuate pe parcurs extern şi pe parcurs intern pana la punctul de vamuire şi întocmire a declaraţiei vamale;
f) livrãrile de carburanţi şi de alte bunuri destinate utilizãrii sau incorporarii în nave şi aeronave care presteazã transporturi internaţionale de persoane şi de mãrfuri;
g) prestãrile de servicii efectuate în porturi şi aeroporturi, aferente navelor de comerţ maritim şi pe fluvii internaţionale, precum şi aeronavelor;
h) reparaţiile la mijloacele de transport contractate cu beneficiari din strãinãtate;
i) prestãri de servicii efectuate de agenţii economici cu sediul în România, contractate cu beneficiari din strãinãtate, a cãror contravaloare se încaseazã în valuta în conturi bancare deschise la bãnci autorizate de Banca Nationala a României;
j) materialele, accesoriile şi alte bunuri care sunt introduse din teritoriul vamal al României în zonele libere, cu îndeplinirea formalitãţilor de export;
k) bunurile şi serviciile în favoarea directa a misiunilor diplomatice, a oficiilor consulare şi a reprezentantelor internaţionale interguvernamentale acreditate în România, precum şi a personalului acestora, pe baza de reciprocitate;
l) bunurile cumpãrate din expoziţiile organizate în România, precum şi din reţeaua comercialã, expediate sau transportate în strãinãtate de cãtre cumpãrãtorul care nu are domiciliul sau sediul în România;
m) bunurile şi serviciile finanţate direct din ajutoare sau împrumuturi nerambursabile acordate de guverne strãine, de organisme internaţionale şi de organizaţii nonprofit şi de caritate din strãinãtate şi din ţara, inclusiv din donaţii ale persoanelor fizice;
n) construcţia de locuinţe, extinderea, consolidarea şi reabilitarea locuinţelor existente;
o) construcţia de lacasuri de cult religios.
Pentru operaţiunile prevãzute la lit. k), l), m), n) şi o) aplicarea cotei zero de taxa pe valoarea adãugatã se realizeazã în condiţiile stabilite prin normele care vor fi elaborate de Ministerul Finanţelor în termen de 90 de zile."

3. Articolul 21 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 21. - Dreptul de deducere se exercita astfel:
a) prin reţinerea din suma reprezentând taxa pe valoarea adãugatã, pentru bunurile livrate sau serviciile prestate, a taxei aferente intrãrilor;
b) prin rambursarea de cãtre organul fiscal a sumei reprezentând diferenţa dintre taxa aferentã intrãrilor şi taxa facturatã de agentul economic pentru bunurile livrate sau serviciile prestate;
c) prin compensarea de cãtre organul fiscal a sumei reprezentând diferenţa dintre taxa aferentã intrãrilor şi taxa facturatã de agentul economic pentru bunurile livrate sau serviciile prestate cu alte impozite şi taxe datorate bugetului de stat."

ART. 2
Prezenta ordonanta de urgenta intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2000. Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta se abroga: <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1999 privind unele facilitãţi care se acorda Companiei Naţionale "Posta Romana" - S.A. pentru plata drepturilor de protecţie socialã la domiciliul beneficiarilor; <>art. 15 din Legea apiculturii nr. 89/1998 ; <>art. 19 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe cãile ferate romane şi reorganizarea Societãţii Naţionale a Cãilor Ferate Romane; <>art. 22 şi 25 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzãtorilor privati pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii; <>art. 13 lit. a) şi b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investiţiilor directe, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 241/1998 şi modificatã prin <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 127/1999 ; <>art. 5 alin. 3 din Legea locuinţei nr. 114/1996 , republicatã, astfel cum a fost completat prin <>Legea nr. 145/1999 .


PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul finanţelor,
Decebal Traian Remes

----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016