Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 2 din 27 noiembrie 1993  cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1993    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA DE URGENTA nr. 2 din 27 noiembrie 1993 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1993

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 1 decembrie 1993
    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

    Guvernul României adopta următoarea ordonanţa de urgenta:

    ART. 1
    Bugetul de stat pe anul 1993, adoptat prin Legea nr. 71/1993 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/1993 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1993, se modifica după cum urmează:

                                                           - miliarde lei -
                                                          -----------------
    - venituri + 226,1
    - cheltuieli + 226,1

    ART. 2
    La venituri, comparativ cu nivelurile aprobate pe anul 1993, se aproba următoarele influente:

                                                           - miliarde lei -
                                                          -----------------
  VENITURI - TOTAL + 226,1

  1. Venituri curente + 225,8
     a) venituri fiscale + 174,6
          din care:
          - impozite directe + 93,1
          - impozite indirecte + 81,5
     b) venituri nefiscale + 51,2
          din care:
          - vărsăminte din profitul net al Băncii Naţionale a
            României realizat în cursul anului 1993 + 20,0
          - dobânzi încasate din plasarea disponibilului contu-
            lui de trezorerie a statului + 15,0
  2. Venituri din capital + 0,3


    ART. 3
    La cheltuieli, unde cu data prezentei ordonanţe încetează acţiunea de blocare, comparativ cu nivelurile aprobate pe anul 1993, se aproba următoarele influente:

                                                          - miliarde lei -
                                                         -----------------
  - CHELTUIELI - TOTAL + 226,1
       din care:
  1. Cheltuieli curente + 191,3
     1.1. Cheltuieli de personal + 110,7
     1.2. Cheltuieli materiale + 20,3
     1.3. Subvenţii şi transferuri + 61,0
          din acestea:
          1.3.1. Subvenţii pentru instituţii publice + 2,8
          1.3.2. Subvenţii pentru produse şi activităţi + 20,2
          1.3.3. Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor
                de preţ şi tarif + 7,7
          1.3.4. Prime acordate producătorilor agricoli - 0,5
          1.3.5. Transferuri + 30,8
     1.4. Sume prevăzute în poziţii globale ca rezerve - 0,7
          din care:
          - sume rezervate pentru asigurarea fondurilor
            necesare posturilor vacante - 10,7
          - sume rezervate pentru asigurarea indexării
            salariilor personalului instituţiilor publice,
            a pensiilor şi a altor drepturi sociale pe luna
            decembrie 1993 + 10,0
  2. Cheltuieli de capital + 14,8
  3. Împrumut acordat Guvernului Republicii Moldova + 20,0


    Cheltuielile de personal, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţa, includ influentele din indexarea salariilor personalului din instituţiile publice potrivit reglementărilor legale, precum şi asigurarea fondurilor necesare acţiunilor de învăţământ şi agricultura.
    În cadrul cheltuielilor de personal aprobate pentru anul 1993, ordonatorii de credite bugetare pot asigura şi plata premiilor anuale, în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.
    Guvernul, prin Ministerul Finanţelor, va asigura repartizarea pe ordonatori principali de credite a sumelor rezervate pentru indexarea salariilor personalului instituţiilor publice, a pensiilor şi a altor drepturi sociale pe luna decembrie 1993, în condiţiile stabilite de Guvern.
    Influentele privind cheltuielile de capital se vor repartiza pe obiectivele şi lucrările cuprinse în listele anexe la Legea nr. 21/1993 de către ordonatorii principali de credite, corespunzător cu evoluţia indicilor de preţuri şi cu derularea procesului investitional. Listele de investiţii astfel modificate se vor prezenta de către ordonatorii principali de credite bugetare la băncile finanţatoare, cu avizul Ministerului Finanţelor.
    ART. 4
    Cheltuielile pentru acţiunile social-culturale prevăzute în bugetul de stat pe anul 1993 se majorează cu suma de 83,0 miliarde lei, din care + 84,0 miliarde lei pentru cheltuieli de personal, + 11,9 miliarde lei pentru cheltuieli materiale, influente care sînt compensate cu reducerile de - 12,1 miliarde lei efectuate la subvenţii şi transferuri şi de - 0,8 miliarde lei la cheltuielile de capital.
    Pe acţiuni, influentele asupra cheltuielilor social-culturale se repartizează astfel:

                                                              - miliarde lei -
                                                              -----------------
     - învăţământ + 67,7
     - sănătate + 28,6
     - cultura şi arta + 1,4
     - asistenţa socială - 0,8
     - alocaţii de stat şi alte ajutoare pentru copii - 13,9
     - pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane - 0,8
     - activitate sportiva şi de tineret + 0,8

    ART. 5
    Cheltuielile pentru apărarea tarii se majorează cu + 21,7 miliarde lei, iar cheltuielile pentru ordinea publică, cu + 6,3 miliarde lei.
    ART. 6
    Cheltuielile pentru autorităţile publice se reduc cu 2,7 miliarde lei, din care pentru:

                                                              - miliarde lei -
                                                             ------------------
    - Camera Deputaţilor + 1,0
    - autoritatea judecătorească - 10,3
    - autoritatea executivă + 6,7

    ART. 7
    Cheltuielile bugetului de stat pentru acţiuni economice se majorează cu 96,8 miliarde lei, din care 13,3 miliarde lei pentru cheltuieli de personal, 7,2 miliarde lei pentru cheltuieli materiale, 3,9 miliarde lei pentru cheltuieli de capital şi 52,4 miliarde lei pentru subvenţii şi transferuri, din care 25,0 miliarde lei destinate acoperirii cheltuielilor efectuate pe suprafeţele calamitate ca urmare a secetei înregistrate în anul 1993 în judeţele Teleorman, Olt, Dolj şi Mehedinţi, potrivit prevederilor Legii nr. 70/1993.
    În influentele totale de la acţiunile economice este inclus şi creditul în suma de 20,0 miliarde lei acordat Guvernului Republicii Moldova pentru aprovizionarea cu combustibili şi uleiuri minerale care se acoperă din vărsămintele din profitul net al Băncii Naţionale a României realizat în anul 1993.
    Pe acţiuni economice, aceasta majorare de cheltuieli se repartizează astfel:

                                                             - miliarde lei -
                                                             ------------------
  - industria extractivă, energetica, chimica şi alte
    subramuri ale industriei + 49,3
  - agricultura, silvicultura, ape, mediu înconjurător + 29,7
  - transporturi şi comunicaţii + 15,9
  - cercetare ştiinţifică + 0,8
  - prospecţiuni şi lucrări geologice de cercetare pentru
    descoperiri de zăcăminte noi + 0,3
  - alte acţiuni economice + 0,8

    ART. 8
    Detalierea modificărilor introduse în veniturile şi cheltuielile bugetului de stat pe anul 1993, pe capitole şi subcapitole la venituri şi pe acţiuni la cheltuieli, se prezintă în anexa nr. 1, iar defalcarea cheltuielilor bugetului de stat pe articole de cheltuieli, în anexa nr. 1 a.
    ART. 9
    Cheltuielile modificate ale bugetului de stat pe anul 1993, pe ministere şi celelalte autorităţi publice centrale, precum şi subvenţiile din bugetele acestora pentru completarea veniturilor proprii ale instituţiilor publice la care finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi investiţii se asigura, potrivit legii, din veniturile extrabugetare, sînt prezentate în anexa nr. 1 b.
    Numărul mediu anual de personal pentru care au fost asigurate prevederi bugetare în anul 1993 este cel prevăzut prin anexa nr. 1 d la Legea nr. 21/1993 pe fiecare ordonator principal de credite bugetare, actualizat cu modificările aprobate în condiţiile legii.
    Sumele neutilizate pînă la finele anului 1993 pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pe suprafeţele calamitate ca urmare a secetei înregistrate în anul 1993 în judeţele Teleorman, Olt, Dolj şi Mehedinţi, cele destinate acordării de către Guvernul României a unui credit Guvernului Republicii Moldova pentru finanţarea livrărilor de combustibili şi uleiuri minerale, precum şi cele aferente alocaţiilor de stat pentru copii, vor fi înregistrate de către ordonatorii principali de credite în contul "Sume de mandat", astfel încît plăţile sa se efectueze şi în trimestrul I al anului 1994, potrivit precizărilor Ministerului Finanţelor.
    ART. 10
    Sumele defalcate din impozitul pe salarii, repartizate pe judeţe, municipiul Bucureşti şi în sectorul agricol Ilfov, pentru echilibrarea bugetelor locale sînt prezentate în anexa nr. 2.
    Limitele minime pe acţiuni pentru asigurarea finanţării cheltuielilor materiale şi a celor privind prestările de servicii, cu excepţia medicamentelor, materialelor sanitare şi de laborator, aferente unităţilor sanitare, precum şi a cheltuielilor aferente unităţilor de asistenţa socială, pe judeţe, municipiul Bucureşti şi sectorul agricol Ilfov sînt prevăzute în anexa nr. 3.
    ART. 11
    Transferurile din bugetul de stat către bugetele locale se repartizează pe judeţe, municipiul Bucureşti şi sectorul agricol Ilfov, potrivit anexei nr. 4, fiind prevăzute cu afectatie specială, conform prevederilor legale.
    ART. 12
    Veniturile şi cheltuielile bugetelor fondurilor speciale se modifica şi sînt redate în anexele nr. 5-9 la prezenta ordonanţa.
    ART. 13
    Se autorizează Ministerul Finanţelor pentru a introduce modificările aprobate prin prezenta ordonanţa în bugetul de stat şi bugetele fondurilor speciale pe anul 1993, precum şi modificările aprobate în condiţiile Legii nr. 10/1991 privind finanţele publice.
    ART. 14
    Anexele nr. 1 - 1 b şi nr. 2 - 9 fac parte integrantă din prezenta ordonanţa.

                          PRIM-MINISTRU
                         NICOLAE VĂCĂROIU

                          Contrasemnează:
                         -----------------
                          Ministru de stat,
                       ministrul finanţelor,
                          Florin Georgescu    ANEXA 1

                 BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993
                      - SINTEZA -

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                        Program Program
     Denumirea indicatorilor an Influente rectificat
                                          1993 pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0 1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------
     I. VENITURI - TOTAL 3.239.806.235 226.117.500 3.465.923.735
        A. Venituri curente 3.219.806.235 225.817.500 3.445.623.735
        1. Venituri fiscale 3.161.253.235 174.589.500 3.335.842.735
        1.1. Impozite directe 1.572.753.235 93.140.000 1.665.893.235
          Impozitul pe profit 560.000.000 52.000.000 612.000.000
          Impozitul pe salarii 982.283.235 37.140.000 1.019.423.235
Impozitul pe salarii - Total - 1.173.000.000 83.000.000 1.256.000.000
Sume defalcate din impozitul pe
salarii pentru bugetele locale - 193.716.765 - 45.860.000 - 236.576.765
  Alte impozite directe 30.470.000 4.000.000 34.470.000
Impozitul pe veniturile realizate de
persoanele fizice şi juridice
nerezidente 900.000 - 900.000
Impozitul pe sumele din vînzarea
activelor societăţilor comerciale
cu capital de stat 6.000.000 - 6.000.000
Impozitul pe dividende la societăţile
comerciale 23.000.000 4.000.000 27.000.000
Impozitul pe profit obţinut din acti-
vitaţi comerciale ilicite sau din
nerespectarea Legii privind protecţia
consumatorilor 500.000 - 500.000
Alte încasări din impozite directe 70.000 - 70.000

         1.2. Impozite indirecte 1.588.500.000 81.449.500 1.669.949.500
  Impozitul pe circulaţia mărfuri-
lor şi accize (în perioada 1 ianuarie-
30 iunie 1993) Respectiv taxa pe
valoarea adăugată şi accize
(în perioada 1 iulie - 31 decembrie
1993) 1.329.000.000 90.949.500 1.419.949.500
Taxe vamale 246.000.000 -15.000.000 231.000.000
Taxe vamale de la persoane juridice 216.000.000 -20.000.000 196.000.000
Taxe vamale şi alte venituri incasa-
te de la persoane fizice prin unita-
tile vamale 30.000.000 5.000.000 35.000.000
Alte impozite indirecte 13.500.000 5.500.000 19.000.000
Majorări şi penalităţi de intirziere
pentru venituri nevarsate la termen 10.000.000 5.500.000 15.500.000
Alte încasări din impozite indirecte 3.500.000 - 3.500.000
       2. Venituri nefiscale 58.553.000 51.228.000 109.781.000
 Vărsăminte din profitul net al
B.N.R. realizat în anul 1993 - 20.000.000 20.000.000
 Venituri din dividende la capitalul
social al statului la societăţile
comerciale - 5.456.000 5.456.000
Vărsăminte din profitul net al
regiilor autonome 17.940.000 100.000 18.040.000
 Vărsăminte de la instituţiile
publice 18.755.000 4.922.000 23.677.000
Taxe de metrologie 50.000 25.000 75.000
Taxe pentru brevete de invenţii si
înregistrarea marcilor de fabrica 600.000 - 600.000
Venituri din activitatea de navigaţie
si alte prestări în porturi şi taxe
pentru folosirea drumurilor si
aeroporturilor civile 2.000.000 500.000 2.500.000
Taxe consulare 9.000.000 6.000.000 15.000.000
Taxe pentru analize efectuate de
laboratoare, altele decît cele
sanitare, de pe lîngă instituţii 150.000 100.000 250.000
Venituri din încasarea contravalorii
lucrărilor de combatere a dăunătorilor
si bolilor în sectorul vegetal 900.000 - 900.000
Veniturile unităţilor de reproducţie
si selecţie a animalelor 60.000 40.000 100.000
Veniturile circumscripţiilor, labora-
toarelor şi dispensarelor veterinare 1.000.000 600.000 1.600.000
Vărsăminte din veniturile instituţiilor
publice şi activităţilor autofinantate 45.000 7.000 52.000
Taxe şi alte venituri din protecţia
mediului 550.000 -450.000 100.000
Alte venituri de la instituţiile
publice 4.400.000 -1.900.000 2.500.000
  Diverse venituri 21.858.000 20.750.000 42.608.000
Venituri din aplicarea prescripţiei
extinctive 550.000 100.000 650.000
Venituri din amenzile aplicate, potrivit
dispoziţiilor legale 7.000.000 1.000.000 8.000.000
Încasări din cota reţinută, conform
Legii nr. 6/1973 550.000 100.000 650.000
Restituiri de fonduri din finanţarea
bugetară a anilor precedenti 3.500.000 - 3.500.000
Vărsăminte de la unităţile economice
comerciale din sectorul public,
reprezentind plusuri de mărfuri si
produse, constatate cu ocazia inventa-
rierilor rămase definitive 600.000 250.000 850.000
Venituri din concesiuni 8.000 - 8.000
Venituri din penalizări încasate conform
Hotărîrii Guvernului nr. 90/1991 650.000 -200.000 450.000
Încasarea dobânzilor aferente ratelor
lunare din vînzarea locuinţelor constru-
ite din fondurile statului 1.000.000 300.000 1.300.000
Dobânzi încasate din plasarea disponibi-
lului contului de trezorerie a statului - 15.000.000 15.000.000
Încasări din alte surse 8.000.000 4.200.000 12.200.000

        B. Venituri din capital 20.000.000 300.000 20.300.000

Venituri din valorificarea unor bunuri
ale statului 20.000.000 300.000 20.300.000
Venituri din valorificarea unor bunuri
ale instituţiilor publice 17.500.000 - 17.500.000
Venituri din valorificarea stocu-
rilor de la rezerva de stat şi de mo-
bilizare 2.500.000 300.000 2.800.000

         II. CHELTUIELI - TOTAL 3.969.106.235 226.117.500 4.195.223.735

 Cheltuieli curente 3.546.978.450 191.283.890 3.738.262.340
  Cheltuieli de personal 1.137.751.595 110.651.871 1.248.403.466
  Cheltuieli materiale şi servicii 490.934.313 20.269.322 511.203.635
  Subvenţii şi transferuri 1.745.302.701 61.006.251 1.806.308.952
 Subvenţii pentru instituţiile
publice 54.687.826 2.774.703 57.462.529
 Subvenţii pe produse şi activităţi 331.313.300 20.150.032 351.463.332
 Subvenţii pentru acoperirea diferen-
ţelor de preţ şi tarif 434.769.644 7.734.168 442.503.812
 Prime acordate producătorilor
agricoli 229.455.400 -491.200 228.964.200
 Transferuri 695.076.531 30.838.548 725.915.079
Dobânzi aferente datoriei publice 145.022.000 - 145.022.000
Sume prevăzute în poziţii globale
ca rezerve 27.967.841 -643.554 27.324.287
Cheltuieli de capital 422.127.785 14.833.610 436.961.395
Împrumuturi acordate - 20.000.000 20.000.000

     Partea I - Cheltuieli
                social-culturale 1.179.081.839 82.969.854 1.262.051.693
Cheltuieli curente 1.126.943.323 83.793.344 1.210.736.667
Cheltuieli de personal 687.033.857 84.034.571 771.068.428
Cheltuieli materiale şi servicii 121.205.428 11.865.522 133.070.950
Subvenţii şi transferuri 318.704.038 -12.106.749 306.597.289
Subvenţii pentru instituţiile publice 22.187.826 2.774.703 24.962.529
Subvenţii pe produse şi activităţi 534.400 - 534.400
Transferuri 295.981.812 -14.881.452 281.100.360
Cheltuieli de capital 52.138.516 -823.490 51.315.026
Învăţămînt 536.084.572 67.717.400 603.801.972
Cheltuieli curente 516.434.266 66.482.400 582.916.666
Cheltuieli de personal 414.543.366 56.998.700 471.542.066
Cheltuieli materiale şi servicii 76.483.500 9.303.700 85.787.200
Subvenţii şi transferuri 25.407.400 180.000 25.587.400
Subvenţii pentru instituţiile publice 2.257.200 14.000 2.271.200
Transferuri 23.150.200 166.000 23.316.200
Cheltuieli de capital 19.650.306 1.235.000 20.885.306
Sănătate 334.121.686 28.633.689 362.755.375
Cheltuieli curente 305.784.824 30.748.879 336.533.703
Cheltuieli de personal 270.185.760 26.745.813 296.931.573
Cheltuieli materiale şi servicii 35.599.064 4.003.066 39.602.130
Cheltuieli de capital 28.336.862 -2.115.190 26.221.672
Cultura şi arta 20.836.112 1.353.700 22.189.812
Cheltuieli curente 16.973.564 1.317.500 18.291.064
Cheltuieli de personal 2.275.520 287.500 2.563.020
Cheltuieli materiale şi servicii 2.966.570 87.100 3.053.670
Subvenţii şi transferuri 11.731.474 942.900 12.674.374
Subvenţii pentru instituţiile publice 9.637.634 834.400 10.472.034
Subvenţii pe produse şi activităţi 534.400 - 534.400
Transferuri 1.559.440 108.500 1.667.940
Cheltuieli de capital 3.862.548 36.200 3.898.748
Asistenta socială 6.989.300 -770.100 6.219.200
Cheltuieli curente 6.700.500 -790.600 5.909.900
Cheltuieli de personal 29.211 2.558 31.769
Cheltuieli materiale şi servicii 6.156.294 -1.528.344 4.627.950
Subvenţii şi transferuri 514.995 735.186 1.250.181
Subvenţii pentru instituţiile publice 514.995 735.186 1.250.181
Cheltuieli de capital 288.800 20.500 309.300
Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii 174.998.929 -13.900.000 161.098.929
Cheltuieli curente 174.998.929 -13.900.000 161.098.929
Subvenţii şi transferuri 174.998.929 -13.900.000 161.098.929
Transferuri 174.998.929 -13.900.000 161.098.929
Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari
si alte persoane 94.651.143 -823.400 93.827.743
Cheltuieli curente 94.651.143 -823.400 93.827.743
Subvenţii şi transferuri 94.651.143 -823.400 93.827.743
Transferuri 94.651.143 -823.400 93.827.743
Activitatea sportiva şi de tineret 11.400.097 758.565 12.158.662
Cheltuieli curente 11.400.097 758.565 12.158.662
Subvenţii şi transferuri 11.400.097 758.565 12.158.662
Subvenţii pentru instituţiile publice 9.777.997 1.191.117 10.969.114
Transferuri 1.622.100 -432.552 1.189.548

Partea a III-a - Gospodărie comunală si
                 locuinţe 28.260.498 396.200 28.656.698

Gospodărie comunală şi locuinţe 28.260.498 396.200 28.656.698
Cheltuieli curente 16.522.000 - 16.522.000
Subvenţii şi transferuri 16.522.000 - 16.522.000
Transferuri 16.522.000 - 16.522.000
Cheltuieli de capital 11.738.498 396.200 12.134.698


Partea a IV-a - Apărarea naţională 397.198.563 21.693.600 418.892.163
Apărare 397.198.563 21.693.600 418.892.163
Cheltuieli curente 297.300.689 16.353.500 313.654.189
Cheltuieli de personal 151.989.196 9.713.000 161.702.196
Cheltuieli materiale şi servicii 145.311.493 6.640.500 151.951.993
Cheltuieli de capital 99.897.874 5.340.100 105.237.974

Partea a V-a - Ordinea publică 212.180.200 6.281.800 218.462.000
Ordinea publică 212.180.200 6.281.800 218.462.000
Cheltuieli curente 201.429.200 5.803.500 207.232.700
Cheltuieli de personal 96.444.000 - 96.444.000
Cheltuieli materiale şi servicii 72.485.200 5.803.500 78.288.700
Subvenţii şi transferuri 32.500.000 - 32.500.000
Subvenţii pentru instituţiile publice 32.500.000 - 32.500.000
Cheltuieli de capital 10.751.000 478.300 11.229.300

Partea a VI-a - Autorităţile publice 189.433.914 -2.671.000 186.762.914
Cheltuieli curente 166.711.874 -8.146.000 158.565.874
Cheltuieli de personal 100.628.415 1.848.000 102.476.415
Cheltuieli materiale şi servicii 57.261.090 -11.289.000 45.972.090
Subvenţii şi transferuri 8.822.369 1.295.000 10.117.369
Transferuri 8.822.369 1.295.000 10.117.369
Cheltuieli de capital 22.722.040 5.475.000 28.197.040
Cheltuieli pentru Preşedinţia României 2.868.500 -100.000 2.768.500
Cheltuieli curente 2.500.800 -100.000 2.400.800
Cheltuieli de personal 500.800 -100.000 400.800
Cheltuieli materiale şi servicii 2.000.000 - 2.000.000
Cheltuieli de capital 367.700 - 367.700
Cheltuieli pentru organele autorităţii
legislative 12.061.839 1.000.000 13.061.839
Cheltuieli curente 7.740.839 500.000 8.240.839
Cheltuieli de personal 5.985.000 500.000 6.485.000
Cheltuieli materiale şi servicii 1.750.200 - 1.750.200
Subvenţii şi transferuri 5.639 - 5.639
Transferuri 5.639 - 5.639
Contribuţii şi cotizaţii la organisme
internaţionale 5.639 - 5.639
Cheltuieli de capital 4.321.000 500.000 4.821.000
Cheltuieli pentru organele autorităţii
judecătoreşti 43.257.200 -10.258.000 32.999.200
Cheltuieli curente 39.520.100 -10.258.000 29.262.100
Cheltuieli de personal 16.954.600 1.742.000 18.696.600
Cheltuieli materiale şi servicii 22.565.500 -12.000.000 10.565.500
Cheltuieli de capital 3.737.100 - 3.737.100
Cheltuieli pentru organele autorităţii
executive 125.805.275 6.687.000 132.492.275
Cheltuieli curente 112.721.235 1.712.000 114.433.235
Cheltuieli de personal 73.755.915 -294.000 73.461.915
Cheltuieli materiale şi servicii 30.148.590 711.000 30.859.590
Subvenţii şi transferuri 8.816.730 1.295.000 10.111.730
Transferuri 8.816.730 1.295.000 10.111.730
Contribuţii şi cotizaţii la organisme
internaţionale 8.816.730 1.295.000 10.111.730
Cheltuieli de capital 13.084.040 4.975.000 18.059.040
Cheltuieli pentru alte organe ale
autorităţii publice 5.441.100 - 5.441.100
Cheltuieli curente 4.228.900 - 4.228.900
Cheltuieli de personal 3.432.100 - 3.432.100
Cheltuieli materiale şi servicii 796.800 - 796.800
Cheltuieli de capital 1.212.200 - 1.212.200

Partea a VII-a - Acţiuni economice 1.425.867.027 96.815.900 1.522.682.927
Cheltuieli curente 1.205.454.971 72.896.300 1.278.351.271
Cheltuieli de personal 76.463.448 13.299.300 89.762.748
Cheltuieli materiale şi servicii 81.857.179 7.162.800 89.019.979
Subvenţii şi transferuri 1.047.134.344 52.434.200 1.099.568.544
Subvenţii pe produse şi activităţi 330.778.900 20.150.032 350.928.932
Subvenţii pentru acoperirea diferen-
ţelor de preţ şi tarif 434.769.644 7.734.168 442.503.812
Prime acordate producătorilor
agricoli 229.239.800 -500.000 228.739.800
Transferuri 52.346.000 25.050.000 77.396.000
Cheltuieli de capital 220.412.056 3.919.600 224.331.656
Cercetare ştiinţifică 19.764.622 792.000 20.556.622
Cheltuieli curente 18.595.908 752.000 19.347.908
Cheltuieli de personal 6.066.634 -100.000 5.966.634
Cheltuieli materiale şi servicii 12.529.274 852.000 13.381.274
Cheltuieli de capital 1.168.714 40.000 1.208.714
Prospecţiuni şi lucrări geologice de
cercetare pentru descoperiri de
zăcăminte noi 7.842.320 357.000 8.199.320
Cheltuieli curente 7.842.320 357.000 8.199.320
Cheltuieli materiale şi servicii 7.842.320 357.000 8.199.320
Industria extractivă, energetica,
metalurgică, chimica şi alte subramuri
ale industriei 661.286.637 49.282.000 710.568.637
Cheltuieli curente 554.197.379 25.621.600 579.818.979
Subvenţii şi transferuri 554.197.379 25.621.600 579.818.979
Subvenţii pe produse şi activităţi 299.224.000 14.324.432 313.548.432
Subvenţii pentru acoperirea diferen-
ţelor de preţ şi tarif 224.217.379 11.297.168 235.514.547
Transferuri 30.756.000 - 30.756.000
Cheltuieli de capital 107.089.258 3.660.400 110.749.658
Împrumuturi acordate - 20.000.000 20.000.000
Agricultura, silvicultura, ape,
mediu înconjurător 489.941.589 29.714.200 519.655.789
Cheltuieli curente 440.170.539 29.714.200 469.884.739
Cheltuieli de personal 41.893.116 10.648.800 52.541.916
Cheltuieli materiale şi servicii 18.295.458 565.400 18.860.858
Subvenţii şi transferuri 379.981.965 18.500.000 398.481.965
Subvenţii pe produse şi activităţi 1.444.900 - 1.444.900
Subvenţii pentru acoperirea diferen-
ţelor de preţ şi tarif 147.797.265 -6.000.000 141.797.265
Prime acordate producătorilor agricoli 229.239.800 -500.000 228.739.800
Transferuri 1.500.000 25.000.000 26.500.000
Cheltuieli de capital 49.771.050 - 49.771.050
Transporturi şi comunicaţii 168.522.755 15.912.800 184.435.555
Cheltuieli curente 109.805.944 15.717.000 125.522.944
 Cheltuieli de personal 21.661.570 2.721.700 24.383.270
 Cheltuieli materiale şi servicii 39.189.374 5.182.700 44.372.074
 Subvenţii şi transferuri 48.955.000 7.812.600 56.767.600
  Subvenţii pe produse şi activităţi 30.110.000 5.825.600 35.935.600
  Subvenţii pentru acoperirea diferen-
  ţelor de preţ şi tarif 18.755.000 1.937.000 20.692.000
  Transferuri 90.000 50.000 140.000
Cheltuieli de capital 58.716.811 195.800 58.912.611
Alte acţiuni economice 78.509.104 757.900 79.267.004
  Cheltuieli curente 74.842.881 734.500 75.577.381
   Cheltuieli de personal 6.842.128 28.800 6.870.928
   Cheltuieli materiale şi servicii 4.000.753 205.700 4.206.453
   Subvenţii şi transferuri 64.000.000 500.000 64.500.000
    Subvenţii pentru acoperirea
    diferenţelor de preţ şi tarif 44.000.000 500.000 44.500.000
    Transferuri 20.000.000 - 20.000.000
Cheltuieli de capital 3.666.223 23.400 3.689.623

 Partea a VIII-a - Alte acţiuni 47.802.153 2.049.700 49.851.853

Alte acţiuni 43.438.203 2.049.700 45.487.903
 Cheltuieli curente 38.970.402 2.001.800 40.972.202
  Cheltuieli de personal 25.192.679 1.757.000 26.949.679
  Cheltuieli materiale şi servicii 12.813.923 86.000 12.899.923
  Subvenţii şi transferuri 963.800 158.800 1.122.600
   Prime acordate producătorilor agricoli 215.600 8.800 224.400
   Transferuri 748.200 150.000 898.200
Cheltuieli de capital 4.467.801 47.900 4.515.701
Cheltuieli din fondul de intervenţie 1.777.000 - 1.777.000
 Cheltuieli curente 1.777.000 - 1.777.000
  Subvenţii şi transferuri 1.777.000 - 1.777.000
   Transferuri 1.777.000 - 1.777.000
Cheltuieli din fondul la dispoziţia
Guvernului României pentru relaţiile cu
Republică Moldova 2.586.950 - 2.586.950
 Cheltuieli curente 2.586.950 - 2.586.950
  Subvenţii şi transferuri 2.586.950 - 2.586.950
   Transferuri 2.586.950 - 2.586.950

 Partea a IX-a - Transferuri 316.292.200 19.225.000 335.517.200
Transferuri din bugetul de stat 316.292.200 19.225.000 335.517.200
 Transferuri din bugetul de stat către
 bugetele locale pentru asigurarea
 protecţiei sociale a populaţiei
 pentru energie termica şi transport
 urban de călători 156.707.200 2.872.000 159.579.200
 Transferuri din bugetul de stat către
 bugetele locale pentru investiţii 159.585.000 16.353.000 179.938.000
  Partea a XI-a - Datoria publică 145.022.000 - 145.022.000
Dobânzi aferente datoriei publice 145.022.000 - 145.022.000
 Dobânzi aferente datoriei publice
 interne 145.022.000 - 145.022.000

  Partea a XII-a - Rezerve 27.967.841 -643.554 27.324.287
Fondul de rezerva bugetară la dispo-
ziţia Guvernului 9.073.981 - 9.073.981
Fondul de intervenţie la dispoziţia
Guvernului 2.223.000 - 2.223.000
Sume rezervate pentru asigurarea
fondurilor necesare posturilor vacante 11.257.810 -10.643.554 614.256
Fondul la dispoziţia Guvernului Roma-
niei pentru relaţiile cu Republica
Moldova 3.413.050 - 3.413.050
Fondul de înfiinţare a Corpului
gardienilor publici 2.000.000 - 2.000.000
Sume rezervate pentru asigurarea
indexării salariilor personalului ins-
titutiilor publice pe luna decembrie
1993 - 10.000.000 10.000.000

Deficit -729.300.000 - -729.300.000
-------------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 1 a

                BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993
              DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI

                                                              - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                     Program Program
   Denumirea indicatorilor an Influenţe rectificat
                                     1993 pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
              0 1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL 3.969.106.235 226.117.500 4.195.223.735

Cheltuieli curente 3.546.978.450 191.283.890 3.738.262.340

 Cheltuieli de personal 1.137.751.595 110.651.871 1.248.403.466

 Cheltuieli materiale şi servicii 490.934.313 20.269.322 511.203.635

 Subvenţii şi transferuri 1.745.302.701 61.006.251 1.806.308.952

  Subvenţii pentru instituţiile
  publice 54.687.826 2.774.703 57.462.529

  Subvenţii pe produse şi activităţi 331.313.300 20.150.032 351.463.332

  Subvenţii pentru acoperirea dife-
  renţelor de preţ şi tarif 434.769.644 7.734.168 442.503.812

  Prime acordate producătorilor
  agricoli 229.455.400 -491.200 228.964.200

  Transferuri 695.076.531 30.838.548 725.915.079

Dobânzi aferente datoriei publice 145.022.000 - 145.022.000

Sume prevăzute în poziţii globale
ca rezerve 27.967.841 -643.554 27.324.287

Cheltuieli de capital 422.127.785 14.833.610 436.961.395

Împrumuturi acordate - 20.000.000 20.000.000

Învăţămînt 536.084.572 67.717.400 603.801.972

 Cheltuieli curente 516.434.266 66.482.400 582.916.666

  Cheltuieli de personal 414.543.366 56.998.700 471.542.066

   Cheltuieli cu salariile 317.661.746 43.843.530 361.505.276

   Contribuţii pentru asigurări
   sociale de stat 79.257.544 10.962.133 90.219.677

Cheltuieli pentru constituirea
fondului pentru plata ajutorului de
şomaj 15.771.217 2.193.037 17.964.254

  Deplasări, detaşări, transferări 1.813.023 - 1.813.023

Cheltuieli materiale şi servicii 76.483.500 9.303.700 85.787.200

 Drepturi cu caracter social 7.402.654 898.025 8.300.679

 Hrana 19.382.420 2.407.465 21.789.885

 Medicamente şi materiale sanitare 101.339 12.180 113.519

 Cheltuieli pentru întreţinere si
 gospodărie 26.813.898 3.252.930 30.066.828

 Materiale şi prestări de servicii cu
 caracter funcţional 1.240.058 144.380 1.384.438

 Obiecte de inventar de mica valoare
 sau scurta durata şi echipament 5.231.604 608.980 5.840.584

 Reparaţii curente 11.044.178 1.362.690 12.406.868

 Reparaţii capitale 2.953.400 359.710 3.313.110

 Cărţi şi publicaţii 311.939 37.750 349.689

 Alte cheltuieli 1.815.413 219.590 2.035.003

Subvenţii şi transferuri 25.407.400 180.000 25.587.400

 Subvenţii pentru instituţiile publice 2.257.200 14.000 2.271.200

 Transferuri 23.150.200 166.000 23.316.200

Cheltuieli de capital 19.650.306 1.235.000 20.885.306

 Investiţii ale instituţiilor publice 19.650.306 1.235.000 20.885.306

Sănătate 334.121.686 28.633.689 362.755.375

 Cheltuieli curente 305.784.824 30.748.879 336.533.703

  Cheltuieli de personal 270.185.760 26.745.813 296.931.573

   Cheltuieli cu salariile 206.330.499 20.427.293 226.757.792

   Contribuţii pentru asigurări
   sociale de stat 52.485.543 5.298.270 57.783.813

   Cheltuieli pentru constituirea
   fondului pentru plata ajutorului
   de şomaj 10.295.038 1.020.250 11.315.288

   Deplasări, detaşări, transferări 1.074.680 - 1.074.680

Cheltuieli materiale şi servicii 35.599.064 4.003.066 39.602.130

 Drepturi cu caracter social 84.965 150.000 234.965

 Hrana 3.873.407 172.566 4.045.973

 Medicamente şi materiale sanitare 17.553.782 3.538.200 21.091.982

Cheltuieli pentru întreţinere si
gospodărie 3.444.441 111.400 3.555.841

 Materiale şi prestări de servicii cu
 caracter funcţional 2.406.220 23.900 2.430.120

 Obiecte de inventar de mica valoare
sau scurta durata şi echipament 863.990 - 863.990

 Reparaţii curente 802.348 7.000 809.348

 Reparaţii capitale 1.012.735 - 1.012.735

 Cărţi şi publicaţii 16.280 - 16.280

 Alte cheltuieli 5.540.896 - 5.540.896

Cheltuieli de capital 28.336.862 -2.115.190 26.221.672

 Investiţii ale instituţiilor publice 28.336.862 -2.115.190 26.221.672

Cultura şi arta 20.836.112 1.353.700 22.189.812

 Cheltuieli curente 16.973.564 1.317.500 18.291.064

  Cheltuieli de personal 2.275.520 287.500 2.563.020

   Cheltuieli cu salariile 1.556.010 204.708 1.760.718

   Contribuţii pentru asigurări sociale
   de stat 389.000 51.192 440.192

   Cheltuieli pentru constituirea fon-
   dului pentru plata ajutorului de
   şomaj 77.810 10.276 88.086

   Deplasări, detaşări, transferări 252.700 21.324 274.024

 Cheltuieli materiale şi servicii 2.966.570 87.100 3.053.670

  Drepturi cu caracter social - 1.200 1.200

  Cheltuieli pentru întreţinere si
  gospodărie 183.370 40.910 224.280

  Materiale şi prestări de servicii cu
  caracter funcţional 652.120 24.210 676.330

  Obiecte de inventar de mica valoare
  sau scurta durata şi echipament 32.460 -11.880 20.580

  Reparaţii curente 133.430 4.900 138.330

  Reparaţii capitale 897.800 18.680 916.480

  Cărţi şi publicaţii 74.170 7.320 81.490

  Alte cheltuieli 993.220 1.760 994.980

 Subvenţii şi transferuri 11.731.474 942.900 12.674.374

  Subvenţii pentru instituţiile publice 9.637.634 834.400 10.472.034

  Subvenţii pe produse şi activităţi 534.400 - 534.400

  Transferuri 1.559.440 108.500 1.667.940

Cheltuieli de capital 3.862.548 36.200 3.898.748

 Investiţii ale instituţiilor publice 3.862.548 36.200 3.898.748

Asistenta socială 6.989.300 -770.100 6.219.200

 Cheltuieli curente 6.700.500 -790.600 5.909.900

  Cheltuieli de personal 29.211 2.558 31.769

   Cheltuieli cu salariile 22.451 1.968 24.419

   Contribuţii pentru asigurări sociale
   de stat 5.612 492 6.104

   Cheltuieli pentru constituirea fon-
   dului pentru plata ajutorului de şomaj 1.123 98 1.221

   Deplasări, detaşări, transferări 25 - 25

 Cheltuieli materiale şi servicii 6.156.294 -1.528.344 4.627.950

  Drepturi cu caracter social 6.122.383 -1.530.264 4.592.119

  Hrana 18.000 900 18.900

  Medicamente şi materiale sanitare 855 100 955

  Cheltuieli pentru întreţinere si
  gospodărie 4.078 - 4.078

  Obiecte de inventar de mica valoare
  sau scurta durata şi echipament 2.215 - 2.215

  Reparaţii curente 4.239 720 4.959

  Cărţi şi publicaţii 66 - 66

  Alte cheltuieli 4.458 200 4.658

 Subvenţii şi transferuri 514.995 735.186 1.250.181

  Subvenţii pentru instituţiile publice 514.995 735.186 1.250.181

Cheltuieli de capital 288.800 20.500 309.300

 Investiţii ale instituţiilor publice 288.800 20.500 309.300

Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii 174.998.929 -13.900.000 161.098.929

 Cheltuieli curente 174.998.929 -13.900.000 161.098.929

  Subvenţii şi transferuri 174.998.929 -13.900.000 161.098.929

   Transferuri 174.998.929 -13.900.000 161.098.929

Pensii şi ajutoare I.O.V.T., militari
si alte persoane 94.651.143 -823.400 93.827.743

 Cheltuieli curente 94.651.143 -823.400 93.827.743

  Subvenţii şi transferuri 94.651.143 -823.400 93.827.743

   Transferuri 94.651.143 -823.400 93.827.743

Activitatea sportiva şi de tineret 11.400.097 758.565 12.158.662

 Cheltuieli curente 11.400.097 758.565 12.158.662

  Subvenţii şi transferuri 11.400.097 758.565 12.158.662

   Subvenţii pentru instituţiile
   publice 9.777.997 1.191.117 10.969.114

   Transferuri 1.622.100 -432.552 1.189.548

Gospodărie comunală şi locuinţe 28.260.498 396.200 28.656.698

 Cheltuieli curente 16.522.000 - 16.522.000

  Subvenţii şi transferuri 16.522.000 - 16.522.000

   Transferuri 16.522.000 - 16.522.000

 Cheltuieli de capital 11.738.498 396.200 12.134.698

  Investiţii ale instituţiilor publice 11.738.498 396.200 12.134.698

Apărare 397.198.563 21.693.600 418.892.163

 Cheltuieli curente 297.300.689 16.353.500 313.654.189

  Cheltuieli de personal 151.989.196 9.713.000 161.702.196

  Cheltuieli materiale şi servicii 145.311.493 6.640.500 151.951.993

 Cheltuieli de capital 99.897.874 5.340.100 105.237.974

  Investiţii ale instituţiilor publice 99.897.874 5.340.100 105.237.974

Ordinea publică 212.180.200 6.281.800 218.462.000

 Cheltuieli curente 201.429.200 5.803.500 207.232.700

  Cheltuieli de personal 96.444.000 - 96.444.000

  Cheltuieli materiale şi servicii 72.485.200 5.803.500 78.288.700

  Subvenţii şi transferuri 32.500.000 - 32.500.000

   Subvenţii pentru instituţiile
   publice 32.500.000 - 32.500.000

 Cheltuieli de capital 10.751.000 478.300 11.229.300

  Investiţii ale instituţiilor publice 10.751.000 478.300 11.229.300

Cheltuieli pentru Preşedinţia României 2.868.500 -100.000 2.768.500

 Cheltuieli curente 2.500.800 -100.000 2.400.800

  Cheltuieli de personal 500.800 -100.000 400.800

   Cheltuieli cu salariile 355.920 -70.000 278.920

   Contribuţii pentru asigurări sociale
   de stat 75.400 -19.000 56.400

   Cheltuieli pentru constituirea fondului
   pentru plata ajutorului de şomaj 15.060 -4.000 11.060

   Deplasări, detaşări, transferări 54.420 - 54.420

Cheltuieli materiale şi servicii 2.000.000 - 2.000.000

 Cheltuieli pentru întreţinere si
 gospodărie 437.000 - 437.000

 Materiale şi prestări de servicii cu
 caracter funcţional 376.000 - 376.000

 Obiecte de inventar de mica valoare
 sau scurta durata şi echipament 19.000 - 19.000

 Reparaţii curente 198.000 - 198.000

 Cărţi şi publicaţii 44.000 - 44.000

 Alte cheltuieli 925.200 - 925.200

Cheltuieli de capital 367.700 - 367.700

 Investiţii ale instituţiilor publice 367.700 - 367.700

Cheltuieli pentru organele autorităţii
legislative 12.061.839 1.000.000 13.061.839

 Cheltuieli curente 7.740.839 500.000 8.240.839

  Cheltuieli de personal 5.985.000 500.000 6.485.000

   Cheltuieli cu salariile 2.525.000 385.000 2.910.000

   Contribuţii pentru asigurări
   sociale de stat 627.500 96.000 723.500

   Cheltuieli pentru constituirea fon-
   dului pentru plata ajutorului de şomaj 123.600 19.000 142.600

aici
  Deplasări, detaşări, transferări 2.708.900 - 2.708.900

 Cheltuieli materiale şi servicii 1.750.200 - 1.750.200

  Cheltuieli pentru întreţinere si
  gospodărie 755.600 - 755.600

  Materiale şi prestări de servicii cu
  caracter funcţional 90.700 - 90.700

  Obiecte de inventar de mica valoare sau
  scurta durata şi echipament 23.000 - 23.000

  Reparaţii curente 108.700 - 108.700

  Cărţi şi publicaţii 67.700 - 67.700

  Alte cheltuieli 704.500 - 704.500

 Subvenţii şi transferuri 5.639 - 5.639

  Transferuri 5.639 - 5.639

  Contribuţii şi cotizaţii la organisme
  internaţionale 5.639 - 5.639

 Cheltuieli de capital 4.321.000 500.000 4.821.000

  Investiţii ale instituţiilor publice 4.321.000 500.000 4.821.000

Cheltuieli pentru organele autorităţii
judecătoreşti 43.257.200 -10.258.000 32.999.200

 Cheltuieli curente 39.520.100 -10.258.000 29.262.100

  Cheltuieli de personal 16.954.600 1.742.000 18.696.600

   Cheltuieli cu salariile 12.883.750 1.340.100 14.223.850

   Contribuţii pentru asigurări sociale
   de stat 3.221.680 334.750 3.556.430

   Cheltuieli pentru constituirea fon-
   dului pentru plata ajutorului de
   şomaj 649.120 67.150 716.270

   Deplasări, detaşări, transferări 200.050 - 200.050

 Cheltuieli materiale şi servicii 22.565.500 -12.000.000 10.565.500

  Cheltuieli pentru întreţinere si
  gospodărie 1.175.240 - 1.175.240

  Materiale şi prestări de servicii
  cu caracter funcţional 2.060.280 - 2.060.280

  Obiecte de inventar de mica valoare
  sau scurta durata şi echipament 80.660 - 80.660

  Reparaţii curente 1.356.600 - 1.356.600

  Reparaţii capitale 17.858.100 -12.000.000 5.858.100

  Cărţi şi publicaţii 21.020 - 21.020

  Alte cheltuieli 13.600 - 13.600

 Cheltuieli de capital 3.737.100 - 3.737.100

  Investiţii ale instituţiilor publice 3.737.100 - 3.737.100

Cheltuieli pentru organele autorităţii
executive 125.805.275 6.687.000 132.492.275

 Cheltuieli curente 112.721.235 1.712.000 114.433.235

  Cheltuieli de personal 73.755.915 -294.000 73.461.915

   Cheltuieli cu salariile 53.764.369 -224.300 53.540.069

   Contribuţii pentru asigurări sociale
   de stat 10.077.408 -56.000 10.021.408

   Cheltuieli pentru constituire fon-
   dului pentru plata ajutorului de
   şomaj 2.090.536 -11.700 2.078.836

   Deplasări, detaşări, transferări 7.823.602 -2.000 7.821.602

 Cheltuieli materiale şi servicii 30.148.590 711.000 30.859.590

  Drepturi cu caracter social 180 - 180

  Cheltuieli pentru întreţinere si
  gospodărie 18.257.981 438.000 18.695.981

  Materiale şi prestări de servicii
  cu caracter funcţional 1.490.580 5.000 1.495.580

  Obiecte de inventar de mica valoare
  sau scurta durata şi echipament 851.233 5.000 856.233

  Reparaţii curente 1.514.173 1.000 1.515.173

  Reparaţii capitale 1.212.800 256.000 1.468.800

  Cărţi şi publicaţii 381.599 - 381.599

  Alte cheltuieli 6.440.044 6.000 6.446.044

 Subvenţii şi transferuri 8.816.730 1.295.000 10.111.730

  Transferuri 8.816.730 1.295.000 10.111.730

  Contribuţii şi cotizaţii la
  organisme internaţionale 8.816.730 1.295.000 10.111.730

 Cheltuieli de capital 13.084.040 4.975.000 18.059.040

  Investiţii ale instituţiilor publice 13.084.040 4.975.000 18.059.040

Cheltuieli pentru alte organe ale
autorităţii publice 5.441.100 - 5.441.100

 Cheltuieli curente 4.228.900 - 4.228.900

  Cheltuieli de personal 3.432.100 - 3.432.100

   Cheltuieli cu salariile 2.444.420 - 2.444.420

   Contribuţii pentru asigurări sociale
   de stat 610.880 - 610.880

   Cheltuieli pentru constituirea fon-
   dului pentru plata ajutorului de şomaj 125.436 - 125.436

   Deplasări, detaşări, transferări 251.364 - 251.364

 Cheltuieli materiale şi servicii 796.800 - 796.800

  Cheltuieli pentru întreţinere si
  gospodărie 318.900 - 318.900

  Materiale şi prestări de servicii cu
  caracter funcţional 170.200 - 170.200

  Obiecte de inventar de mica valoare
  sau scurta durata şi echipament 14.800 - 14.800

  Reparaţii curente 18.800 - 18.800

  Reparaţii capitale 64.000 - 64.000

  Cărţi şi publicaţii 89.900 - 89.900

  Alte cheltuieli 120.200 - 120.200

 Cheltuieli de capital 1.212.200 - 1.212.200

  Investiţii ale instituţiilor publice 1.212.200 - 1.212.200

Cercetare ştiinţifică 19.764.622 792.000 20.556.622

 Cheltuieli curente 18.595.908 752.000 19.347.908

  Cheltuieli de personal 6.066.634 -100.000 5.966.634

   Cheltuieli cu salariile 4.261.185 -37.700 4.223.485

   Contribuţii pentru asigurări
   sociale de stat 1.044.614 -9.800 1.034.814

   Cheltuieli pentru constituirea fon-
   dului pentru plata ajutorului de
   şomaj 208.901 -1.500 207.401

   Deplasări, detaşări, transferări 551.934 -51.000 500.934

 Cheltuieli materiale şi servicii 12.529.274 852.000 13.381.274

  Cheltuieli pentru întreţinere si

  gospodărie 521.300 33.685 554.985

  Materiale şi prestări de servicii cu

  caracter funcţional 3.175.060 29.186 3.204.246

  Obiecte de inventar de mica valoare

  sau scurta durata şi echipament 5.600 335 5.935

  Reparaţii curente 50.900 3.231 54.131

  Reparaţii capitale 847.100 56.230 903.330

  Cărţi şi publicaţii 187.400 11.345 198.745

  Alte cheltuieli 7.741.914 717.988 8.459.902

 Cheltuieli de capital 1.168.714 40.000 1.208.714

  Investiţii ale instituţiilor publice 620.438 40.000 660.438

  Investiţii ale regiilor autonome si

  societăţilor comerciale cu capital de

  stat realizate din penalizări încasate

  la buget conform Hotărîrii Guvernului

  nr. 90/1991 548.276 - 548.276

Prospecţiuni şi lucrări geologice de

cercetare pentru descoperiri de

zăcăminte noi 7.842.320 357.000 8.199.320

 Cheltuieli curente 7.842.320 357.000 8.199.320

  Cheltuieli materiale şi servicii 7.842.320 357.000 8.199.320

   Alte cheltuieli 7.842.320 357.000 8.199.320

Industria extractivă, energetica,

metalurgică, chimica şi alte subramuri

ale industriei 661.286.637 49.282.000 710.568.637

 Cheltuieli curente 554.197.379 25.621.000 579.818.979

  Subvenţii şi transferuri 554.197.379 25.621.000 579.818.979

   Subvenţii pe produse şi activităţi 299.224.000 14.324.432 313.548.432

   Subvenţii pentru acoperirea

   diferenţelor de preţ şi tarif 224.217.379 11.297.168 235.514.547

   Transferuri 30.756.000 - 30.756.000

 Cheltuieli de capital 107.089.258 3.660.400 110.749.658

  Investiţii ale regiilor autonome si

  societăţilor comerciale cu capital

  de stat 107.089.258 3.660.400 110.749.658

 Împrumuturi acordate - 20.000.000 20.000.000

Agricultura, silvicultura, ape,

mediu înconjurător 489.941.589 29.714.200 519.655.789

 Cheltuieli curente 440.170.539 29.714.200 469.884.739

  Cheltuieli de personal 41.893.116 10.648.800 52.541.916

   Cheltuieli cu salariile 31.435.278 8.191.385 39.626.663

   Contribuţii pentru asigurări

   sociale de stat 7.859.317 2.047.846 9.907.163

   Cheltuieli pentru constituirea

   fondului pentru plata ajutorului

   de şomaj 1.580.175 409.569 1.989.744

   Deplasări, detaşări, transferări 1.018.346 - 1.018.346

 Cheltuieli materiale şi servicii 18.295.458 565.400 18.860.858

  Drepturi cu caracter social 2.000 50 2.050

  Hrana 410.300 9.840 420.140

  Medicamente şi materiale sanitare 6.986.443 221.400 7.207.843

  Cheltuieli pentru întreţinere si

  gospodărie 2.600.847 78.980 2.679.827

  Materiale şi prestări de servicii cu

  caracter funcţional 4.272.696 143.558 4.416.254

  Obiecte de inventar de mica valoare

  sau scurta durata şi echipament 1.776.970 49.992 1.826.962

  Reparaţii curente 536.403 12.840 549.243

  Reparaţii capitale 407.578 12.840 420.418

  Cărţi şi publicaţii 12.397 380 12.777

  Alte cheltuieli 1.289.824 35.520 1.325.344

 Subvenţii şi transferuri 379.981.965 18.500.000 398.481.965

  Subvenţii pe produse şi activităţi 1.444.900 - 1.444.900

  Subvenţii pentru acoperirea diferen-

  ţelor de preţ şi tarif 147.797.265 -6.000.000 141.797.265

  Prime acordate producătorilor

  agricoli 229.239.800 -500.000 228.739.800

  Transferuri 1.500.000 25.000.000 26.500.000

 Cheltuieli de capital 49.771.050 - 49.771.050

  Investiţii ale instituţiilor publice 6.331.284 -75.000 6.256.284

  Investiţii ale regiilor autonome si

  societăţilor comerciale cu capital

  de stat 43.439.766 75.000 43.514.766

Transporturi şi comunicaţii 168.522.755 15.912.800 184.435.555

 Cheltuieli curente 109.805.944 15.717.000 125.522.944

  Cheltuieli de personal 21.661.570 2.721.700 24.383.270

   Cheltuieli cu salariile 16.078.057 2.046.410 18.124.467

   Contribuţii pentru asigurări

   sociale de stat 4.460.748 555.080 5.015.828

   Cheltuieli pentru constituirea

   fondului pentru plata ajutorului de

   şomaj 785.140 112.750 897.890

   Deplasări, detaşări, transferări 337.625 7.460 345.085

 Cheltuieli materiale şi servicii 39.189.374 5.182.700 44.372.074

  Drepturi cu caracter social 41.289 5.820 47.109

  Hrana 101.820 28.080 129.900

  Medicamente şi materiale sanitare 29.833 5.050 34.883

  Cheltuieli pentru întreţinere si

  gospodărie 2.434.556 299.050 2.733.606

  Materiale şi prestări de servicii

  cu caracter funcţional 3.766.558 1.071.490 4.838.048

  Obiecte de inventar de mica valoare

  sau scurta durata şi echipament 301.632 20.790 322.422

  Reparaţii curente 23.046.996 2.581.630 25.628.626

  Reparaţii capitale 6.099.328 822.420 6.921.748

  Cărţi şi publicaţii 47.105 3.870 50.975

  Alte cheltuieli 3.320.257 344.500 3.664.757

Subvenţii şi transferuri 48.955.000 7.812.600 56.767.600

 Subvenţii pe produse şi activităţi 30.110.000 5.825.600 35.935.600

 Subvenţii pentru acoperirea diferen-

 ţelor de preţ şi tarif 18.755.000 1.937.000 20.692.000

 Transferuri 90.000 50.000 140.000

Cheltuieli de capital 58.716.811 195.800 58.912.611

 Investiţii ale regiilor autonome si

 societăţilor comerciale cu capital de

 stat 58.716.811 195.800 58.912.611

Alte acţiuni economice 78.509.104 757.900 79.267.004

 Cheltuieli curente 74.842.881 734.500 75.577.381

  Cheltuieli de personal 6.842.128 28.800 6.870.928

   Cheltuieli cu salariile 5.169.424 19.754 5.189.178

   Contribuţii pentru asigurări

   sociale de stat 1.296.858 7.538 1.304.396

   Cheltuieli pentru constituirea

   fondului pentru plata ajutorului

   de şomaj 263.008 1.508 264.516

   Deplasări, detaşări, transferări 112.838 - 112.838

 Cheltuieli materiale şi servicii 4.000.753 205.700 4.206.453

  Hrana 275 - 275

  Cheltuieli pentru întreţinere si

  gospodărie 1.938.716 70.000 2.008.716

  Materiale şi prestări de servicii cu

  caracter funcţional 40.907 - 40.907

  Obiecte de inventar de mica valoare

  sau scurta durata şi echipament 416.900 5.000 421.900

  Reparaţii curente 452.622 38.000 490.622

  Reparaţii capitale 369.654 67.700 437.354

  Cărţi şi publicaţii 799 - 799

  Alte cheltuieli 780.880 25.000 805.880

 Subvenţii şi transferuri 64.000.000 500.000 64.500.000

  Subvenţii pentru acoperirea diferen-

  ţelor de preţ şi tarif 44.000.000 500.000 44.500.000

  Transferuri 20.000.000 - 20.000.000

 Cheltuieli de capital 3.666.223 23.400 3.689.623

  Stocuri pentru rezerva de stat 3.348.564 17.400 3.365.964

  Investiţii ale instituţiilor publice 317.659 6.000 323.659

Alte acţiuni 43.438.203 2.049.700 45.487.903

 Cheltuieli curente 38.970.402 2.001.800 40.972.202

  Cheltuieli de personal 25.192.679 1.757.000 26.949.679

   Cheltuieli cu salariile 4.990.380 15.000 5.005.380

   Contribuţii pentru asigurări

   sociale de stat 1.245.120 3.500 1.248.620

   Cheltuieli pentru constituirea

   fondului pentru plata ajutorului

   de şomaj 267.320 500 267.820

   Deplasări, detaşări, transferări 4.080 - 4.080

 Cheltuieli materiale şi servicii 12.813.923 86.000 12.899.923

  Cheltuieli pentru întreţinere si

  gospodărie 35.540 4.000 39.540

  Materiale şi prestări de servicii

  cu caracter funcţional 89.040 - 89.040

  Reparaţii curente 370 - 370

  Cărţi şi publicaţii 1.430 - 1.430

  Alte cheltuieli 257.020 - 257.020

 Subvenţii şi transferuri 963.800 158.800 1.122.600

  Prime acordate producătorilor agricoli 215.600 8.800 224.400

  Transferuri 748.200 150.000 898.200

 Cheltuieli de capital 4.467.801 47.900 4.515.701

  Investiţii ale instituţiilor publice 4.467.801 47.900 4.515.701

Cheltuieli din fondul de intervenţie 1.777.000 - 1.777.000

 Cheltuieli curente 1.777.000 - 1.777.000

  Subvenţii şi transferuri 1.777.000 - 1.777.000

   Transferuri 1.777.000 - 1.777.000

Cheltuieli din fondul la dispoziţia

Guvernului României pentru relaţiile

cu Republica Moldova 2.586.950 - 2.586.950

 Cheltuieli curente 2.586.950 - 2.586.950

  Subvenţii şi transferuri 2.586.950 - 2.586.950

   Transferuri 2.586.950 - 2.586.950  Partea a IX-a - Transferuri 316.292.200 19.225.000 335.517.200

Transferuri din bugetul de stat 316.292.200 19.225.000 335.517.200

 Transferuri din bugetul de stat către

  bugetele locale pentru asigurarea

  protecţiei sociale a populaţiei pentru

  energie termica şi transport urban de

  călători 156.707.200 2.872.000 159.579.200

 Transferuri din bugetul de stat către

 bugetele locale pentru investiţii 159.585.000 16.353.000 175.938.000

Dobânzi aferente datoriei publice 145.022.000 - 145.022.000  Partea a XII-a - Rezerve 27.967.841 -643.554 27.324.287

Fondul de rezerva bugetară la

dispoziţia Guvernului 9.073.981 - 9.073.981

Fondul de intervenţie la dispoziţia

Guvernului 2.223.000 - 2.223.000

Sume rezervate pentru asigurarea

fondurilor necesare posturilor vacante 11.257.810 -10.643.554 614.256

Fondul la dispoziţia Guvernului

României pentru relaţiile cu

Republica Moldova 3.413.050 - 3.413.050

Fondul de înfiinţare a Corpul gardienilor

publici 2.000.000 - 2.000.000

Sume rezervate pentru asigurarea

indexării salariilor personalului

instituţiilor publice pe luna decembrie

1993 - 10.000.000 10.000.000

Deficit -729.300.000 - -729.300.000

-------------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 1 b/01

    PREŞEDINŢIA ROMÂNIEI                BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------

                                     Program Program

     Denumirea indicatorilor an Influente rectificat

                                      1993 pe anul 1993

-------------------------------------------------------------------------------

              0 1 2 3

-------------------------------------------------------------------------------

    II. CHELTUIELI - TOTAL 2.868.500 -100.000 2.768.500  Cheltuieli curente 2.500.800 -100.000 2.400.800

   Cheltuieli de personal 500.800 -100.000 400.800

   Cheltuieli materiale şi servicii 2.000.000 - 2.000.000

 Cheltuieli de capital 367.700 - 367.700  Partea a VI-a - Autorităţile publice 2.868.500 -100.000 2.768.500

 Cheltuieli curente 2.500.800 -100.000 2.400.800

  Cheltuieli de personal 500.800 -100.000 400.800

  Cheltuieli materiale şi servicii 2.000.000 - 2.000.000

 Cheltuieli de capital 367.700 - 367.700

Cheltuieli pentru preşedinţia României 2.868.500 -100.000 2.768.500

 Cheltuieli curente 2.500.800 -100.000 2.400.800

  Cheltuieli de personal 500.800 -100.000 400.800

  Cheltuieli materiale şi servicii 2.000.000 - 2.000.000

 Cheltuieli de capital 367.700 - 367.700           DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI    II. CHELTUIELI - TOTAL 2.868.500 -100.000 2.768.500 Cheltuieli curente 2.500.800 -100.000 2.400.800

  Cheltuieli de personal 500.800 -100.000 400.800

  Cheltuieli materiale şi servicii 2.000.000 - 2.000.000

 Cheltuieli de capital 367.700 - 367.700

Cheltuieli pentru Preşedinţia României 2.868.500 -100.000 2.768.500

 Cheltuieli curente 2.500.800 -100.000 2.400.800

  Cheltuieli de personal 500.800 -100.000 400.800

   Cheltuieli cu salariile 355.920 -77.000 278.920

   Contribuţii pentru asigurări sociale

   de stat 75.400 -19.000 56.400

   Cheltuieli pentru constituirea fon-

   dului pentru plata ajutorului de

   şomaj 15.060 -4.000 11.060

   Deplasări, detaşări, transferări 54.420 - 54.420

 Cheltuieli materiale şi servicii 2.000.000 - 2.000.000

  Cheltuieli pentru întreţinere si

  gospodărie 437.000 - 437.000

  Materiale şi prestări de servicii cu

  caracter funcţional 376.000 - 376.000

  Obiecte de inventar de mica valoare

  sau scurta durata şi echipament 19.800 - 19.800

  Reparaţii curente 198.000 - 198.000

  Cărţi şi publicaţii 44.000 - 44.000

  Alte cheltuieli 925.200 - 925.200

 Cheltuieli de capital 367.700 - 367.700

  Investiţii ale instituţiilor publice 367.700 - 367.700

-------------------------------------------------------------------------------    ANEXA 1 b/02


   SENATUL ROMÂNIEI


                 BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                               - mii lei -

-------------------------------------------------------------------------------
                                          Program Program
     Denumirea indicatorilor an rectificat
                                           1993 Influenţe pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
               0 1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------

    II. CHELTUIELI - TOTAL 3.390.139 - 3.390.139

 Cheltuieli curente 3.212.139 - 3.212.139
  Cheltuieli de personal 2.554.900 - 2.554.900
  Cheltuieli materiale şi servicii 651.600 - 651.600
  Subvenţii şi transferuri 5.639 - 5.639
   Transferuri 5.639 - 5.639
 Cheltuieli de capital 178.000 - 178.000

  Partea a VI-a - Autorităţile publice 3.390.139 - 3.390.139
 Cheltuieli curente 3.212.139 - 3.212.139
  Cheltuieli de personal 2.554.900 - 2.554.900
  Cheltuieli materiale şi servicii 651.600 - 651.600
  Subvenţii şi transferuri 5.639 - 5.639
   Transferuri 5.639 - 5.639
 Cheltuieli de capital 178.000 - 178.000
Cheltuieli pentru organele autorităţii
legislative 3.390.139 - 3.390.139
 Cheltuieli curente 3.212.139 - 3.212.139
  Cheltuieli de personal 2.554.900 - 2.554.900
  Cheltuieli materiale şi servicii 651.600 - 651.600
  Subvenţii şi transferuri 5.639 - 5.639
   Transferuri 5.639 - 5.639
   Contribuţii şi cotizaţii la organisme
   internaţionale 5.639 - 5.639
 Cheltuieli de capital 178.000 - 178.000

                   DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI

    II. CHELTUIELI - TOTAL 3.390.139 - 3.390.139
 Cheltuieli curente 3.212.139 - 3.212.139
  Cheltuieli de personal 2.554.900 - 2.554.900
  Cheltuieli materiale şi servicii 651.600 - 651.600
  Subvenţii şi transferuri 5.639 - 5.639
   Transferuri 5.639 - 5.639
 Cheltuieli de capital 178.000 - 178.000
Cheltuieli pentru organele autorităţii
legislative 3.390.139 - 3.390.139
 Cheltuieli curente 3.212.139 - 3.212.139
  Cheltuieli de personal 2.554.900 - 2.554.900
   Cheltuieli cu salariile 955.900 - 955.900
   Contribuţii pentru asigurări sociale
   de stat 242.500 - 242.500
   Cheltuieli pentru constituirea fondului
   pentru plata ajutorului de şomaj 48.500 - 48.500
   Deplasări, detaşări, transferări 1.308.000 - 1.308.000
 Cheltuieli materiale şi servicii 651.600 - 651.600
  Cheltuieli pentru întreţinere si
  gospodărie 310.600 - 310.600
  Materiale şi prestări de servicii
  cu caracter funcţional 20.400 - 20.400
  Obiecte de inventar de mica valoare
  sau scurta durata şi echipament 6.800 - 6.800
  Reparaţii curente 75.600 - 75.600
  Cărţi şi publicaţii 30.600 - 30.600
  Alte cheltuieli 207.600 - 207.600
 Subvenţii şi transferuri 5.639 - 5.639
  Transferuri 5.639 - 5.639
  Contribuţii şi cotizaţii la organisme
  internaţionale 5.639 - 5.639
 Cheltuieli de capital 178.000 - 178.000
  Investiţii ale instituţiilor publice 178.000 - 178.000
-------------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 1 b/03

    CAMERA DEPUTAŢILOR


                   BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                  - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                            Program Program
     Denumirea indicatorilor an Influenţe rectificat
                                             1993 pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
              0 1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL 8.671.700 1.000.000 9.671.700
Cheltuieli curente 4.528.700 500.000 5.028.700
 Cheltuieli de personal 3.430.100 500.000 3.930.100
 Cheltuieli materiale şi servicii 1.098.600 - 1.098.600
Cheltuieli de capital 4.143.000 500.000 4.643.000

  Partea a VI-a - Autorităţile publice 8.671.700 1.000.000 9.671.700
Cheltuieli curente 4.528.700 500.000 5.028.700
 Cheltuieli de personal 3.430.100 500.000 3.930.100
 Cheltuieli materiale şi servicii 1.098.600 - 1.098.600
Cheltuieli de capital 4.143.000 500.000 4.643.000
Cheltuieli pentru organele autorităţii
legislative 8.671.700 1.000.000 9.671.700
 Cheltuieli curente 4.528.700 500.000 5.028.700
  Cheltuieli de personal 3.430.100 500.000 3.930.100
  Cheltuieli materiale şi servicii 1.098.600 - 1.098.600
Cheltuieli de capital 4.143.000 500.000 4.643.000

                    DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI

    II. CHELTUIELI - TOTAL 8.671.700 1.000.000 9.671.700
Cheltuieli curente 4.528.700 500.000 5.028.700
 Cheltuieli de personal 3.430.100 500.000 3.930.100
 Cheltuieli materiale şi servicii 1.098.600 - 1.098.600
Cheltuieli de capital 4.143.000 500.000 4.643.000
Cheltuieli pentru organele autorităţii
legislative 8.671.700 1.000.000 9.671.700
 Cheltuieli curente 4.528.700 500.000 5.028.700
  Cheltuieli de personal 3.430.100 500.000 3.930.100
   Cheltuieli cu salariile 1.569.100 385.000 1.954.100
   Contribuţii pentru asigurări sociale
   de stat 385.000 96.000 481.000
   Cheltuieli pentru constituirea fon-
   dului pentru plata ajutorului de
   şomaj 75.100 19.000 94.100
   Deplasări, detaşări, transferări 1.400.900 - 1.400.900
 Cheltuieli materiale şi servicii 1.098.600 - 1.098.600
  Cheltuieli pentru întreţinere si
  gospodărie 445.000 - 445.000
  Materiale şi prestări de servicii cu
  caracter funcţional 70.300 - 70.300
  Obiecte de inventar de mica valoare
  sau scurta durata şi echipament 16.200 - 16.200
  Reparaţii curente 33.100 - 33.100
  Cărţi şi publicaţii 37.100 - 37.100
  Alte cheltuieli 496.900 - 496.900
Cheltuieli de capital 4.143.000 500.000 4.643.000
 Investiţii ale instituţiilor publice 4.143.000 500.000 4.643.000
-------------------------------------------------------------------------------    ANEXA 1 b/04

    MINISTERUL JUSTIŢIEI

                       BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                               - mii lei-
-------------------------------------------------------------------------------
                                            Program Program
     Denumirea indicatorilor an Influenţe rectificat
                                             1993 pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
               0 1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL 59.595.817 -5.023.000 54.572.817
Cheltuieli curente 56.834.317 -5.023.000 51.811.317
 Cheltuieli de personal 11.677.400 971.000 12.648.400
 Cheltuieli materiale şi servicii 12.599.032 -5.994.000 6.605.032
 Subvenţii şi transferuri 32.557.885 - 32.557.885
  Subvenţii pentru instituţiile publice 32.500.000 - 32.500.000
  Transferuri 57.885 - 57.885
Cheltuieli de capital 2.761.500 - 2.761.500

  Partea I - Cheltuieli social-culturale 74.466 - 74.466
Cheltuieli curente 74.466 - 74.466
 Cheltuieli de personal 23.400 - 23.400
 Cheltuieli materiale şi servicii 12.532 - 12.532
 Subvenţii şi transferuri 38.534 - 38.534
  Transferuri 38.534 - 38.534
Învăţămînt 35.932 - 35.932
 Cheltuieli curente 35.932 - 35.932
  Cheltuieli de personal 23.400 - 23.400
  Cheltuieli materiale şi servicii 12.532 - 12.532
Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari si
alte persoane 38.534 - 38.534
 Cheltuieli curente 38.534 - 38.534
  Subvenţii şi transferuri 38.534 - 38.534
   Transferuri 38.534 - 38.534
din totalul cheltuieli:
 Alte pensii, ajutoare şi indemnizaţii 38.534 - 38.534

  Partea a V-a - Ordinea publică 32.500.000 - 32.500.000
Ordinea publică 32.500.000 - 32.500.000
 Cheltuieli curente 32.500.000 - 32.500.000
  Subvenţii şi transferuri 32.500.000 - 32.500.000
   Subvenţii pentru instituţiile
   publice 32.500.000 - 32.500.000

  Partea a VI-a - Autorităţile publice 27.021.351 -5.023.000 21.998.351

 Cheltuieli curente 24.259.851 -5.023.000 19.236.851
  Cheltuieli de personal 11.654.000 971.000 12.625.000
  Cheltuieli materiale şi servicii 12.586.500 -5.994.000 6.592.500
  Subvenţii şi transferuri 19.351 - 19.351
   Transferuri 19.351 - 19.351
Cheltuieli de capital 2.761.500 - 2.761.500
Cheltuieli pentru organele autorităţii
judecătoreşti 26.360.600*) -5.038.000 21.322.600*)
 Cheltuieli curente 23.610.600 -5.038.000 18.572.600
  Cheltuieli de personal 11.088.100 962.000 12.050.100
  Cheltuieli materiale şi servicii 12.522.500 -6.000.000 6.522.500
 Cheltuieli de capital 2.750.000 - 2.750.000
Cheltuieli pentru organele autorităţii
executive 660.751 15.000 675.751
 Cheltuieli curente 649.251 15.000 664.251
  Cheltuieli de personal 565.900 9.000 574.900
  Cheltuieli materiale şi servicii 64.000 6.000 70.000
  Subvenţii şi transferuri 19.351 - 19.351
   Transferuri 19.351 - 19.351
  Contribuţii şi cotizaţii la organisme
  internaţionale 19.351 - 19.351
 Cheltuieli de capital 11.500 - 11.500
din total cheltuieli:
 Organele administraţiei publice centrale
 de specialitate 660.751 15.000 675.751

                   DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI

    II. CHELTUIELI - TOTAL 59.595.817 -5.023.000 54.572.817
Cheltuieli curente 56.834.317 -5.023.000 51.811.317
 Cheltuieli de personal 11.677.400 971.000 12.648.400
 Cheltuieli materiale şi servicii 12.599.032 -5.994.000 6.605.032
 Subvenţii şi transferuri 32.557.885 - 32.557.885
  Subvenţii pentru instituţiile publice 32.500.000 - 32.500.000
  Transferuri 57.885 - 57.885
Cheltuieli de capital 2.761.500 - 2.761.500
Învăţămînt 35.932 - 35.932
 Cheltuieli curente 35.932 - 35.932
  Cheltuieli de personal 23.400 - 23.400
  Cheltuieli materiale şi servicii 12.532 - 12.532
Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari si
alte persoane 38.534 - 38.534
 Cheltuieli curente 38.534 - 38.534
  Subvenţii şi transferuri 38.534 - 38.534
   Transferuri 38.534 - 38.534
Ordinea publică 32.500.000 - 32.500.000
 Cheltuieli curente 32.500.000 - 32.500.000
  Subvenţii şi transferuri 32.500.000 - 32.500.000
   Subvenţii pentru instituţiile
   publice 32.500.000 - 32.500.000
Cheltuieli pentru organele autorităţii
judecătoreşti 26.360.600*) -5.038.000 21.322.600*)
 Cheltuieli curente 23.610.600 -5.038.000 18.572.600
  Cheltuieli de personal 11.088.100 962.000 12.050.100
   Cheltuieli cu salariile 8.503.000 740.000 9.243.000
   Contribuţii pentru asigurări sociale
   de stat 2.125.000 185.000 2.310.000
   Cheltuieli pentru constituirea fon-
   dului pentru plata ajutorului de
   şomaj 425.600 37.000 462.600
   Deplasări, detaşări, transferări 34.500 - 34.500
 Cheltuieli materiale şi servicii 12.522.500 -6.000.000 6.522.500
  Cheltuieli pentru întreţinere si
  gospodărie 926.000 - 926.000
  Materiale şi prestări de servicii
  cu caracter funcţional 965.500 - 965.500
  Obiecte de inventar de mica valoare
  sau scurta durata şi echipament 25.400 - 25.400
  Reparaţii curente 973.300 - 973.300
  Reparaţii capitale 9.611.700 -6.000.000 3.611.700
  Cărţi şi publicaţii 15.300 - 15.300
  Alte cheltuieli 5.300 - 5.300
 Cheltuieli de capital 2.750.000 - 2.750.000
  Investiţii ale instituţiilor publice 2.750.000 - 2.750.000
Cheltuieli pentru organele autorităţii
executive 660.751 15.000 675.751
 Cheltuieli curente 649.251 15.000 664.251
  Cheltuieli de personal 565.900 9.000 574.900
   Cheltuieli cu salariile 404.500 6.900 411.400
   Contribuţii pentru asigurări sociale
   de stat 101.100 1.700 102.800
   Cheltuieli pentru constituirea fondului
   pentru plata ajutorului de şomaj 20.300 400 20.700
   Deplasări, detaşări, transferări 40.000 - 40.000
 Cheltuieli materiale şi servicii 64.000 6.000 70.000
  Cheltuieli pentru întreţinere si
  gospodărie 53.500 4.000 57.500
  Obiecte de inventar de mica valoare
  sau scurta durata şi echipament 800 - 800
  Reparaţii curente 1.150 1.000 2.150
  Cărţi şi publicaţii 2.000 - 2.000
  Alte cheltuieli 6.550 1.000 7.550
 Subvenţii şi transferuri 19.351 - 19.351
  Transferuri 19.351 - 19.351
   Contribuţii şi cotizaţii la organisme
   internaţionale 19.351 - 19.351
Cheltuieli de capital 11.500 - 11.500
 Investiţii ale instituţiilor publice 11.500 - 11.500
-------------------------------------------------------------------------------
-----------
    *) Inclusiv dotările aferente funcţionarii instanţelor judecătoreşti
       nou-înfiinţate.

    I Program aprobat
    II Influenţe
    III Program rectificat

         VENITURILE, SUBVENŢIILE SI CHELTUIELILE INSTITUŢIILOR PUBLICE
             finanţate din veniturile extrabugetare şi subvenţii de la buget

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                                  Program 1993
      Instituţia publică ------------------------------------------
                                      Venituri Subvenţii Cheltuieli
-------------------------------------------------------------------------------
Ordinea publică I 3.000.000 32.500.000 35.500.000
                                 II - - -
                                III 3.000.000 32.500.000 35.500.000
-Direcţia Generală a
 Penitenciarelor I 3.000.000 32.500.000 35.500.000
                                 II - - -
                                III 3.000.000 32.500.000 35.500.000
-------------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 1 b/05

    MINISTERUL PUBLIC

                   BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                         Program Program
     Denumirea indicatorilor an Influente rectificat
                                          1993 pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
              0 1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL 16.483.700 -5.250.000 11.233.700
Cheltuieli curente 15.519.300 -5.250.000 10.269.300
 Cheltuieli de personal 5.519.300 750.000 6.269.300
 Cheltuieli materiale şi servicii 10.000.000 -6.000.000 4.000.000
Cheltuieli de capital 964.400 - 964.400

  Partea a VI-a - Autorităţile publice 16.483.700 -5.250.000 11.233.700
 Cheltuieli curente 15.519.300 -5.250.000 10.269.300
  Cheltuieli de personal 5.519.300 750.000 6.269.300
  Cheltuieli materiale şi servicii 10.000.000 -6.000.000 4.000.000
 Cheltuieli de capital 964.400 - 964.400
Cheltuieli pentru organele autorităţii
judecătoreşti 16.483.700 -5.250.000 11.233.700
 Cheltuieli curente 15.519.300 -5.250.000 10.269.300
  Cheltuieli de personal 5.519.300 750.000 6.269.300
  Cheltuieli materiale şi servicii 10.000.000 -6.000.000 4.000.000
 Cheltuieli de capital 964.400 - 964.400

                   DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI

    II. CHELTUIELI - TOTAL 16.483.700 -5.250.000 11.233.700
 Cheltuieli curente 15.519.300 -5.250.000 10.269.300
  Cheltuieli de personal 5.519.300 750.000 6.269.300
  Cheltuieli materiale şi servicii 10.000.000 -6.000.000 4.000.000
 Cheltuieli de capital 964.400 - 964.400
Cheltuieli pentru organele autorităţii
judecătoreşti 16.483.700 -5.250.000 11.233.700
 Cheltuieli curente 15.519.300 -5.250.000 10.269.300
  Cheltuieli de personal 5.519.300 750.000 6.269.300
   Cheltuieli cu salariile 4.139.500 577.000 4.716.500
   Contribuţii pentru asigurări sociale
   de stat 1.038.600 144.000 1.182.600
   Cheltuieli pentru constituirea fondu-
   lui pentru plata ajutorului de şomaj 210.700 29.000 239.700
  Deplasări, detaşări, transferări 130.500 - 130.500
 Cheltuieli materiale şi servicii 10.000.000 -6.000.000 4.000.000
  Cheltuieli pentru întreţinere si
  gospodărie 220.000 - 220.000
  Materiale şi prestări de servicii cu
  caracter funcţional 1.092.200 - 1.092.200
  Obiecte de inventar de mica valoare
  sau scurta durata şi echipament 54.400 - 54.400
  Reparaţii curente 379.000 - 379.000
  Reparaţii capitale 8.246.400 -6.000.000 2.246.400
  Cărţi şi publicaţii 4.000 - 4.000
  Alte cheltuieli 4.000 - 4.000
 Cheltuieli de capital 964.400 - 964.400
  Investiţii ale instituţiilor publice 964.400 - 964.400
-------------------------------------------------------------------------------    ANEXA 1 b/06

    CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE


                   BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                  - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                       Program Program
         Denumirea indicatorilor an Influenţe rectificat
                                        1993 pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0 1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL 412.900 30.000 442.900

 Cheltuieli curente 390.200 30.000 420.200
  Cheltuieli de personal 347.200 - 377.200
 Cheltuieli de capital 22.700 - 22.700

  Partea a VI-a - Autorităţile publice 412.900 30.000 442.900
 Cheltuieli curente 390.200 30.000 420.200
  Cheltuieli de personal 347.200 30.000 377.200
  Cheltuieli materiale şi servicii 43.000 - 43.000
 Cheltuieli de capital 22.700 - 22.700
Cheltuieli pentru organele autorităţii
judecătoreşti 412.900 30.000 442.900
 Cheltuieli curente 390.200 30.000 420.200
  Cheltuieli de personal 347.200 30.000 377.200
  Cheltuieli materiale şi servicii 43.000 - 43.000
 Cheltuieli de capital 22.700 - 22.700

         DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI

    II. CHELTUIELI - TOTAL 412.900 30.000 442.900
 Cheltuieli curente 390.200 30.000 420.200
  Cheltuieli de personal 347.200 30.000 377.200
  Cheltuieli materiale şi servicii 43.000 - 43.000
 Cheltuieli de capital 22.700 - 22.700
Cheltuieli pentru organele autorităţii
judecătoreşti 412.900 30.000 442.900
 Cheltuieli curente 390.200 30.000 420.200
  Cheltuieli de personal 347.200 30.000 377.200
   Cheltuieli cu salariile 241.250 23.100 264.350
   Contribuţii pentru asigurări sociale de
   stat 58.080 5.750 63.830
   Cheltuieli pentru constituirea fondu-
   lui pentru plata ajutorului de şomaj 12.820 1.150 13.970
   Deplasări, detaşări, transferări 35.050 - 35.050
 Cheltuieli materiale şi servicii 43.000 - 43.000
  Cheltuieli pentru întreţinere si
  gospodărie 29.240 - 29.240
  Materiale şi prestări de servicii
  cu caracter funcţional 2.580 - 2.580
  Obiecte de inventar de mica valoare
  sau scurta durata şi echipament 860 - 860
  Reparaţii curente 4.300 - 4.300
  Cărţi şi publicaţii 1.720 - 1.720
  Alte cheltuieli 4.300 - 4.300
 Cheltuieli de capital 22.700 - 22.700
  Investiţii ale instituţiilor publice 22.700 - 22.700
-------------------------------------------------------------------------------    ANEXA 1 b/07

    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

    BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                - mii lei -

                                                                  - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                       Program Program
         Denumirea indicatorilor an Influenţe rectificat
                                        1993 pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0 1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL 348.200 - 348.200
 Cheltuieli curente 322.000 - 322.000
  Cheltuieli de personal 189.200 - 189.200
  Cheltuieli materiale şi servicii 132.800 - 132.800
 Cheltuieli de capital 26.200 - 26.200

  Partea a VI-a - Autorităţile publice 348.200 - 348.200
 Cheltuieli curente 322.000 - 322.000
  Cheltuieli de personal 189.200 - 189.200
  Cheltuieli materiale şi servicii 132.800 - 132.800
 Cheltuieli de capital 26.200 - 26.200
 Cheltuieli pentru alte organe ale autori-
 tăţii publice 348.200 - 348.200
 Cheltuieli curente 322.000 - 322.000
  Cheltuieli de personal 189.200 - 189.200
  Cheltuieli materiale şi servicii 132.800 - 132.800
 Cheltuieli de capital 26.200 - 26.200

           DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI

    II. CHELTUIELI - TOTAL 348.200 - 348.200
 Cheltuieli curente 322.000 - 322.000
  Cheltuieli de personal 189.200 - 189.200
  Cheltuieli materiale şi servicii 132.800 - 132.800
 Cheltuieli de capital 26.200 - 26.200
 Cheltuieli pentru alte organe ale autori-
 tăţi publice 348.200 - 348.200
 Cheltuieli curente 322.000 - 322.000
  Cheltuieli de personal 189.200 - 189.200
   Cheltuieli cu salariile 107.300 - 107.300
 Contribuţii pentru asigurări sociale
   de stat 26.600 - 26.600
 Cheltuieli pentru constituirea fondu-
   lui pentru plata ajutorului de şomaj 5.500 - 5.500
   Deplasări, detaşări, transferări 49.800 - 49.800
 Cheltuieli materiale şi servicii 132.800 - 132.800
 Cheltuieli pentru întreţinere şi
  gospodărie 35.900 - 35.900
 Materiale şi prestări de servicii cu
  caracter funcţional 25.100 - 25.100
 Obiecte de inventar de mica valoare
  sau scurta durata şi echipament 2.800 - 2.800
  Reparaţii curente 2.800 - 2.800
  Cărţi şi publicaţii 42.000 - 42.000
  Alte cheltuieli 24.200 - 24.200
 Cheltuieli de capital 26.200 - 26.200
  Investiţii ale instituţiilor publice 26.200 - 26.200
-------------------------------------------------------------------------------    ANEXA 1 b/08

    CURTEA DE CONTURI

                   BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                       Program Program
     Denumirea indicatorilor an Influenţe rectificat
                                        1993 pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0 1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL 5.092.900 - 5.092.900
 Cheltuieli curente 3.906.900 - 3.906.900
  Cheltuieli de personal 3.242.900 - 3.242.900
  Cheltuieli materiale şi servicii 664.000 - 664.000
 Cheltuieli de capital 1.186.000 - 1.186.000

  Partea a VI-a - Autorităţile publice 5.092.900 - 5.092.900
 Cheltuieli curente 3.906.900 - 3.906.900
  Cheltuieli de personal 3.242.900 - 3.242.900
  Cheltuieli materiale şi servicii 664.000 - 664.000
 Cheltuieli de capital 1.186.000 - 1.186.000
 Cheltuieli pentru organe ale
 autorităţii publice 5.092.900 - 5.092.900
 Cheltuieli curente 3.906.900 - 3.906.900
  Cheltuieli de personal 3.242.900 - 3.242.900
  Cheltuieli materiale şi servicii 664.000 - 664.000
 Cheltuieli de capital 1.186.000 - 1.186.000

         DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI

    II. CHELTUIELI - TOTAL 5.092.900 - 5.092.900
 Cheltuieli curente 3.906.900 - 3.906.900
  Cheltuieli de personal 3.242.900 - 3.242.900
  Cheltuieli materiale şi servicii 664.000 - 664.000
 Cheltuieli de capital 1.186.000 1.186.000
Cheltuieli pentru alte organe ale
autorităţii publice 5.092.900 - 5.092.900
 Cheltuieli curente 3.906.900 - 3.906.900
  Cheltuieli de personal 3.242.900 - 3.242.900
   Cheltuieli cu salariile 2.337.120 - 2.337.120
   Contribuţii pentru asigurări
   sociale de stat 584.280 - 584.280
   Cheltuieli pentru constituirea fondu-
   lui pentru plata ajutorului de şomaj 119.936 - 119.936
   Deplasări, detaşări, transferări 201.564 - 201.564
 Cheltuieli materiale şi servicii 664.000 - 664.000
  Cheltuieli pentru întreţinere si
  gospodărie 283.000 - 283.000
  Materiale şi prestări de servicii cu
  caracter funcţional 145.100 - 145.100
  Obiecte de inventar de mica valoare
  sau scurta durata sau echipament 12.000 - 12.000
  Reparaţii curente 16.000 - 16.000
  Reparaţii capitale 64.000 - 64.000
  Cărţi şi publicaţii 47.900 - 47.900
  Alte cheltuieli 96.000 - 96.000
 Cheltuieli de capital 1.186.000 - 1.186.000
  Investiţii ale instituţiilor publice 1.186.000 - 1.186.000
-------------------------------------------------------------------------------


    NOTA:
    Guvernul va asigura, prin redistribuire, spaţiile necesare funcţionarii Curţii de Conturi şi a Camerelor de Conturi judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi a dotărilor cu mobilierul necesar.
    Dotările şi amenajările care nu se pot asigura prin redistribuire se vor acoperi financiar din rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, pe baza de hotărîre a acestuia si/sau din veniturile suplimentare care se realizează peste nivelul prevăzut prin prezenta lege.


    ANEXA 1 b/09

    SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

                   BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                             - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                       Program Program
     Denumirea indicatorilor an Influente rectificat
                                       1993 pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
              0 1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL 10.772.610 420.700 11.193.310
 Cheltuieli curente 10.065.880 420.700 10.486.580
  Cheltuieli de personal 4.199.400 343.000 4.542.400
  Cheltuieli materiale şi servicii 2.703.000 - 2.703.000
  Subvenţii şi transferuri 3.163.480 77.700 3.241.180
   Subvenţii pentru instituţiile
   publice 220.650 18.000 238.650
   Prime acordate producătorilor agri-
   coli 2.091.570 - 2.091.570
   Transferuri 851.260 59.700 910.960
 Cheltuieli de capital 706.730 - 706.730

  Partea I - Cheltuieli social-culturale 1.034.690 77.700 1.112.390
 Cheltuieli curente 984.960 77.700 1.062.660
  Subvenţii şi transferuri 984.960 77.700 1.062.660
   Subvenţii pentru instituţiile publice 220.650 18.000 238.650
   Transferuri 764.310 59.700 824.010
 Cheltuieli de capital 49.730 - 49.730
Cultura şi arta 1.034.690 77.700 1.112.390
 Cheltuieli curente 984.960 77.700 1.062.660
  Subvenţii şi transferuri 984.960 77.700 1.062.660
   Subvenţii pentru instituţiile publice 220.650 18.000 238.650
   Transferuri 764.310*) 59.700 824.010*)
 Cheltuieli de capital 49.730 - 49.730
din total cheltuieli:
 Alte instituţii şi acţiuni de cultura
 şi arta 1.034.690 77.700 1.112.390

  Partea a VI-a - Autorităţile publice 7.346.400 343.000 7.689.400
 Cheltuieli curente 6.689.400 343.000 7.032.400
  Cheltuieli de personal 4.199.400 343.000 4.542.400
  Cheltuieli materiale şi servicii 2.490.000 - 2.490.000
 Cheltuieli de capital 657.000 - 657.000
Cheltuieli pentru organele autorităţii
executive 7.346.400 343.000 7.689.400
 Cheltuieli curente 6.689.400 343.000 7.032.400
  Cheltuieli de personal 4.199.400 343.000 4.542.400
  Cheltuieli materiale şi servicii 2.490.000 - 2.490.000
 Cheltuieli de capital 657.000 - 657.000
din total cheltuieli:
 Organele administraţiei publice
 centrale de specialitate 7.346.400 343.000 7.689.400

  Partea a VII-a - Acţiuni economice 2.091.570 - 2.091.570
 Cheltuieli curente 2.091.570 - 2.091.570
  Subvenţii şi transferuri 2.091.570 - 2.091.570
   Prime acordate producătorilor
   agricoli 2.091.570 - 2.091.570
Agricultura, silvicultura, ape,
mediu înconjurător 2.091.570 - 2.091.570
 Cheltuieli curente 2.091.570 - 2.091.570
  Subvenţii şi transferuri 2.091.570 - 2.091.570
  Prime acordate producătorilor agricoli 2.091.570 - 2.091.570

  Partea a VIII-a - Alte acţiuni 299.950 - 299.950
 Cheltuieli curente 299.950 - 299.950
  Cheltuieli materiale şi servicii 213.000 - 213.000
  Subvenţii şi transferuri 86.950 - 86.950
   Transferuri 86.950 - 86.950
Alte acţiuni 213.000 - 213.000
 Cheltuieli curente 213.000 - 213.000
  Cheltuieli materiale şi servicii 213.000 - 213.000
din total cheltuieli:
 Centre şi oficii de calcul 213.000 - 213.000
 Cheltuieli din fondul la dispoziţia
 Guvernului României pentru relaţiile
 cu Republica Moldova 86.950 - 86.950
  Cheltuieli curente 86.950 - 86.950
   Subvenţii şi transferuri 86.950 - 86.950
    Transferuri 86.950 - 86.950

         DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI

    II. CHELTUIELI - TOTAL 10.772.610 420.700 11.193.310
 Cheltuieli curente 10.065.880 420.700 10.486.580
  Cheltuieli de personal 4.199.400 343.000 4.542.400
  Cheltuieli materiale şi servicii 2.703.000 - 2.703.000
  Subvenţii şi transferuri 3.163.480 77.700 3.241.180
   Subvenţii pentru instituţiile publice 220.650 18.000 238.650
   Prime acordate producătorilor
   agricoli 2.091.570 - 2.091.570
   Transferuri 851.260 59.700 910.960
 Cheltuieli de capital 706.730 - 706.730
Cultura şi arta 1.034.690 77.700 1.112.390
 Cheltuieli curente 984.960 77.700 1.062.660
  Subvenţii şi transferuri 984.960 77.700 1.062.660
   Subvenţii pentru instituţiile publice 220.650 18.000 238.650
   Transferuri 764.310*) 59.700 824.010*)
 Cheltuieli de capital 49.730 - 49.730
  Investiţii ale instituţiilor publice 49.730 - 49.730
Cheltuieli pentru organele autorităţii
executive 7.346.400 343.000 7.689.400
 Cheltuieli curente 6.689.400 343.000 7.032.400
  Cheltuieli de personal 4.199.400 343.000 4.542.400
   Cheltuieli cu salariile 2.853.900 263.800 3.117.700
   Contribuţii pentru asigurări
   sociale de stat 713.450 66.000 779.450
   Cheltuieli pentru constituirea fondu-
   lui pentru plata ajutorului de şomaj 136.250 13.200 149.450
   Deplasări, detaşări, transferări 495.800 - 495.800
 Cheltuieli materiale şi servicii 2.490.000 - 2.490.000
  Cheltuieli pentru întreţinere si
  gospodărie 767.700 - 767.700
  Materiale şi prestări de servicii cu
  caracter funcţional 313.100 - 313.100
  Obiecte de inventar de mica valoare
  sau scurta durata şi echipament 32.200 - 32.200
  Reparaţii curente 220.300 - 220.300
  Reparaţii capitale 295.400 - 295.400
  Cărţi şi publicaţii 27.700 - 27.700
  Alte cheltuieli 833.600 - 833.600
 Cheltuieli de capital 657.000 - 657.000
  Investiţii ale instituţiilor publice 657.000 - 657.000
Agricultura, silvicultura, ape, mediu
înconjurător 2.091.570 - 2.091.570
 Cheltuieli curente 2.091.570 - 2.091.570
  Subvenţii şi transferuri 2.091.570 - 2.091.570
   Prime acordate producătorilor
   agricoli 2.091.570 - 2.091.570
Alte acţiuni 213.000 - 213.000
 Cheltuieli curente 213.000 - 213.000
  Cheltuieli materiale şi servicii 213.000 - 213.000
   Alte cheltuieli 213.000 - 213.000
Cheltuieli din fondul la dispoziţia
Guvernului României pentru relaţiile
cu Republica Moldova 86.950 - 86.950
 Cheltuieli curente 86.950 - 86.950
  Subvenţii şi transferuri 86.950 - 86.950
   Transferuri 86.950 - 86.950
-------------------------------------------------------------------------------
------
    *) Din care: 330.000 mii lei pentru finanţarea unor acţiuni privind
       minorităţile naţionale.

    I Program aprobat
    II Influente
    III Program rectificat

         VENITURILE, SUBVENŢIILE SI CHELTUIELILE INSTITUŢIILOR PUBLICE
        finanţate din veniturile extrabugetare şi subvenţii de la buget

                                                                   - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                                  Program 1993
      Instituţia publica ----------------------------------------
                                       Venituri Subvenţii Cheltuieli
-------------------------------------------------------------------------------
  Cultura şi arta I 44.000 220.650 264.650
                            II - 18.000 18.000
                           III 44.000 238.000 282.650
 - Redactia Publicaţiilor
pentru Străinătate I 44.000 220.650 264.650
                            II - 18.000 18.000
                           III 44.000 238.650 282.650
-------------------------------------------------------------------------------    ANEXA 1 b/10


    MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI


                   BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                              - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                       Program Program
    Denumirea indicatorilor an Influente rectificat
                                        1993 pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
              0 1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL 536.229.999 67.651.993 603.881.992
 Cheltuieli curente 516.312.473 66.398.093 582.710.566
  Cheltuieli de personal 413.860.988 57.020.500 470.881.488
  Cheltuieli materiale şi servicii 75.180.965 9.109.900 84.290.805
  Subvenţii şi transferuri 27.270.520 267.693 27.538.213
   Subvenţii pentru instituţiile publice 3.240.320 101.693 3.342.013
   Transferuri 24.030.200 166.000 24.196.200
 Cheltuieli de capital 19.917.526 1.253.900 21.171.426

  Partea I - Cheltuieli social-
             culturale 535.600.599 67.622.993 603.223.592
 Cheltuieli curente 515.686.073 66.369.093 582.055.166
  Cheltuieli de personal 413.359.588 57.000.500 470.360.088
  Cheltuieli materiale şi servicii 75.055.965 9.100.900 84.156.865
  Subvenţii şi transferuri 27.270.520 267.693 27.538.213
   Subvenţii pentru instituţiile publice 3.240.320 101.693 3.342.013
   Transferuri 24.030.200 166.000 24.196.200
 Cheltuieli de capital 19.914.526 1.253.900 21.168.426
Învăţămînt 531.976.689 67.293.000 599.269.689
 Cheltuieli curente 512.330.763 66.058.000 578.388.763
  Cheltuieli de personal 412.648.868 56.817.000 469.465.868
  Cheltuieli materiale şi servicii 74.394.495 9.061.000 83.455.495
  Subvenţii şi transferuri 25.287.400 180.000 25.467.400
   Subvenţii pentru instituţiile publice 2.257.200 14.000 2.271.200
   Transferuri 23.030.200 166.000 23.196.200
 Cheltuieli de capital 19.645.926 1.235.000 20.880.926
din total cheltuieli:
 Învăţămînt preşcolar 45.826.520 5.796.400 51.622.920
 Învăţămînt primar şi gimnazial 198.734.875 25.139.700 223.874.575
 Învăţămînt complementar 5.386.720 681.500 6.068.220
 Învăţămînt profesional 22.027.840 2.786.500 24.814.340
 Învăţămînt liceal 101.226.160 12.804.500 114.030.660
 Învăţămînt postliceal 2.641.165 334.100 2.975.265
 Învăţămînt superior 73.062.709 9.243.000 82.305.709
 Învăţămînt pentru copii cu deficiente 41.351.000 5.230.700 46.581.700
 Case de copii 24.383.300 3.084.100 27.467.400
 Inspectorate şcolare 7.974.590 1.008.800 8.983.390
 Alte instituţii şi acţiuni de
 învăţământ 9.361.810 1.183.700 10.545.510
Cultura şi arta 1.816.860 257.400 2.074.260
 Cheltuieli curente 1.548.260 238.500 1.786.760
  Cheltuieli de personal 710.720 183.500 894.220
  Cheltuieli materiale şi servicii 661.470 39.900 701.370
  Subvenţii şi transferuri 176.070 15.100 191.170
   Subvenţii pentru instituţiile publice 176.070 15.100 191.170
 Cheltuieli de capital 268.600 18.900 287.500
din total cheltuieli:
 Biblioteci naţionale, universitare,
 judeţene, municipale şi orăşeneşti 1.640.790 242.300 1.883.090
 Muzee 119.170 8.100 127.270
 Teatre şi instituţii muzicale 56.900 7.000 63.900
Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii 1.000.000 - 1.000.000
 Cheltuieli curente 1.000.000 - 1.000.000
  Subvenţii şi transferuri 1.000.000 - 1.000.000
   Transferuri 1.000.000 - 1.000.000
din total cheltuieli:
  Alocaţia de stat pentru copii 1.000.000 - 1.000.000
Activitatea sportiva şi de tineret 807.050 72.593 879.643
 Cheltuieli curente 807.050 72.593 879.643
  Subvenţii şi transferuri 807.050 72.593 879.643
   Subvenţii pentru instituţiile publice 807.050 72.593 879.643
din total cheltuieli:
 Activitatea sportiva 807.050 72.593 879.643

  Partea a VI-a - Autorităţile publice 629.400 29.000 658.400
 Cheltuieli curente 626.400 29.000 655.400
  Cheltuieli de personal 501.400 20.000 521.400
  Cheltuieli materiale şi servicii 125.000 9.000 134.000
 Cheltuieli de capital 3.000 - 3.000
Cheltuieli pentru organele autorităţii
executive 629.400 29.000 658.400
 Cheltuieli curente 626.400 29.000 655.400
  Cheltuieli de personal 501.400 20.000 521.400
  Cheltuieli materiale şi servicii 125.000 9.000 134.000
 Cheltuieli de capital 3.000 - 3.000
din total cheltuieli:
 Organele administraţiei publice centrale
 de specialitate 629.400 29.000 658.400

         DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI

    II. CHELTUIELI - TOTAL 536.229.999 67.651.993 603.881.992
 Cheltuieli curente 516.312.473 66.398.093 582.710.566
  Cheltuieli de personal 413.860.988 57.020.500 470.881.488
  Cheltuieli materiale şi servicii 75.180.965 9.109.900 84.290.865
  Subvenţii şi transferuri 27.270.520 267.693 27.538.213
   Subvenţii pentru instituţiile
   publice 3.240.320 101.693 3.342.013
   Transferuri 24.030.200 166.000 24.196.200
 Cheltuieli de capital 19.917.526 1.253.900 21.171.426
Învăţămînt 531.976.689 67.293.000 599.269.689
 Cheltuieli curente 512.330.763 66.058.000 578.388.763
  Cheltuieli de personal 412.648.868 56.817.000 469.465.868
   Cheltuieli cu salariile 316.105.977 43.705.300 359.811.277
   Contribuţii pentru asigurări sociale
   de stat 79.035.259 10.926.325 89.961.584
   Cheltuieli pentru constituirea fon-
   dului pentru plata ajutorului de
   şomaj 15.727.132 2.185.375 17.912.507
   Deplasări, detaşări, transferări 1.780.500 - 1.780.500
 Cheltuieli materiale şi servicii 74.394.495 9.061.000 83.455.495
  Drepturi cu caracter social 7.373.200 898.025 8.271.225
  Hrana 18.447.525 2.246.765 20.694.290
  Medicamente şi materiale sanitare 100.000 12.180 112.180
  Cheltuieli pentru întreţinere si
  gospodărie 26.337.400 3.207.930 29.545.330
  Materiale şi prestări de servicii
  cu caracter funcţional 1.128.000 137.380 1.265.380
  Obiecte de inventar de mica valoare
  sau scurta durata şi echipament 5.000.000 608.980 5.608.980
  Reparaţii curente 10.942.000 1.332.690 12.274.690
  Reparaţii capitale 2.953.400 359.710 3.313.110
  Cărţi şi publicaţii 310.000 37.750 347.750
  Alte cheltuieli 1.802.970 219.590 2.022.560
 Subvenţii şi transferuri 25.287.400 180.000 25.467.400
  Subvenţii pentru instituţiile publice 2.257.200 14.000 2.271.200
  Transferuri 23.030.200 166.000 23.196.200
 Cheltuieli de capital 19.645.926 1.235.000 20.880.926
  Investiţii ale instituţiilor publice 19.645.926 1.235.000 20.880.926
Cultura şi arta 1.816.860 257.400 2.074.260
 Cheltuieli curente 1.548.260 238.500 1.786.760
  Cheltuieli de personal 710.720 183.500 894.220
   Cheltuieli cu salariile 544.500 139.650 684.150
   Contribuţii pentru asigurări sociale
   de stat 136.090 34.910 171.000
   Cheltuieli pentru constituirea fon-
   dului pentru plata ajutorului de şomaj 27.260 6.990 34.250
   Deplasări, detaşări, transferări 2.870 1.950 4.820
 Cheltuieli materiale şi servicii 661.470 39.900 701.370
  Cheltuieli pentru întreţinere si
  gospodărie 64.000 6.100 70.100
  Materiale şi prestări de servicii cu
  caracter funcţional 15.070 1.400 16.470
  Obiecte de inventar de mica valoare
  sau scurta durata şi echipament 950 200 1.150
  Reparaţii curente 71.150 4.600 75.750
  Reparaţii capitale 415.600 18.600 434.200
  Cărţi şi publicaţii 40.700 7.300 48.000
  Alte cheltuieli 54.000 1.700 55.700
 Subvenţii şi transferuri 176.070 15.100 191.170
  Subvenţii pentru instituţiile publice 176.070 15.100 191.170
Cheltuieli de capital 268.600 18.900 287.500
 Investiţii ale instituţiilor publice 268.600 18.900 287.500
Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii 1.000.000 - 1.000.000
 Cheltuieli curente 1.000.000 - 1.000.000
  Subvenţii şi transferuri 1.000.000 - 1.000.000
   Transferuri 1.000.000 - 1.000.000
Activitatea sportiva şi de tineret 807.050 72.593 879.643
 Cheltuieli curente 807.050 72.593 879.643
  Subvenţii şi transferuri 807.050 72.593 879.643
   Subvenţii pentru instituţiile publice 807.050 72.593 879.643
Cheltuieli pentru organele autorităţii
executive 629.400 29.000 658.400
 Cheltuieli curente 626.400 29.000 655.400
  Cheltuieli de personal 501.400 20.000 521.400
   Cheltuieli cu salariile 331.400 15.400 346.800
   Contribuţii pentru asigurări sociale
   de stat 83.800 3.800 87.600
   Cheltuieli pentru constituirea fondu-
   lui pentru plata ajutorului de şomaj 16.000 800 16.800
   Deplasări, detaşări, transferări 70.200 - 70.200
 Cheltuieli materiale şi servicii 125.000 9.000 134.000
  Cheltuieli pentru întreţinere si
  gospodărie 85.200 9.000 94.200
  Materiale şi prestări de servicii cu
  caracter funcţional 8.650 - 8.650
  Obiecte de inventar de mica valoare
  sau scurta durata şi echipament 300 - 300
  Reparaţii curente 6.350 - 6.350
  Cărţi şi publicaţii 1.350 - 1.350
  Alte cheltuieli 23.150 - 23.150
 Cheltuieli de capital 3.000 - 3.000
  Investiţii ale instituţiilor publice 3.000 - 3.000

     I Program aprobat
    II Influente
   III Program rectificat

         VENITURILE, SUBVENŢIILE SI CHELTUIELILE INSTITUŢIILOR PUBLICE
          finanţate din veniturile extrabugetare şi subvenţii de la buget

                                                              - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                                   Program 1993
    Instituţia publica ----------------------------------------
                                         Venituri Subvenţii Cheltuieli
-------------------------------------------------------------------------------
Învăţământ I 72.000 1.350.000 1.422.000
                               II 5.000 921.200 926.200
                              III 77.000 2.271.200 2.348.200
- Tabere şcolare I - 1.000.000 1.000.000
                               II 807.800 807.800
                              III - 1.807.800 1.807.800
- Case studenţeşti I 72.000 330.000 402.000
                               II 5.000 100.000 105.000
                              III 77.000 430.000 507.000
- UNICEF I - 12.500 12.500
                               II - 8.400 8.400
                              III - 20.900 20.900
- UNESCO-Centrul de Învăţământ
         superior I - 7.500 7.500
                               II - 5.000 5.000
                              III _ 12.500 12.500
Cultura şi arta I 12.100 176.070 188.170
                               II 9.000 15.100 24.100
                              III 21.100 191.170 212.270
- Muzeul "Grigore Antipa" I 11.000 119.170 130.170
                               II 9.000 8.100 17.100
                              III 20.000 127.270 147.270
- Corul de camera "Madrigal" I 1.100 56.900 58.000
                               II - 7.000 7.000
                              III 1.100 63.900 65.000
Activitatea de tineret si
sportiva I 28.250 807.050 835.300
                               II 17.502 72.593 90.095
                              III 45.752 879.643 925.395
-------------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 1 b/11

    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII


                   BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                              - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                        Program Program
     Denumirea indicatorilor an Influente rectificat
                                         1993 pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
              0 1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL 309.845.910 24.585.700 334.431.610
 Cheltuieli curente 283.758.231 27.432.300 311.190.531
  Cheltuieli de personal 256.230.297 24.316.600 280.546.897
  Cheltuieli materiale şi servicii 27.169.586 3.115.700 30.285.286
  Subvenţii şi transferuri 358.348 - 358.348
   Transferuri 358.348 - 358.348
 Cheltuieli de capital 26.087.679 -2.846.600 23.241.079

Partea I - Cheltuieli social-culturale 308.611.196 24.536.000 333.147.196
 Cheltuieli curente 282.660.696 27.386.000 310.046.696
  Cheltuieli de personal 255.729.248 24.306.000 280.035.248
  Cheltuieli materiale şi servicii 26.931.448 3.080.000 30.011.448
 Cheltuieli de capital 25.950.500 -2.850.000 23.100.500
Sănătate 308.611.196 24.536.000 333.147.196
 Cheltuieli curente 282.660.696 27.386.000 310.046.696
  Cheltuieli de personal 255.729.248 24.306.000 280.035.248
  Cheltuieli materiale şi servicii 26.931.448 3.080.000 30.011.448
 Cheltuieli de capital 25.950.500 -2.850.000 23.100.500
din total cheltuieli:
 Dispensare medicale 72.000.323 4.907.200 76.907.523
 Spitale 180.181.200 13.828.800 194.010.000
Sanatorii, preventorii şi dispensare
cu stationar T.B.C. 3.370.513 1.000.000 4.370.513
 Creşs 8.034.084 1.200.000 9.234.084
 Leagane de copii 6.841.026 1.000.000 7.841.026
 Centre de recoltare şi conservare
 a sângelui 2.266.563 600.000 2.866.563
 Staţii de salvare 9.757.334 1.000.000 10.757.334
 Alte instituţii şi acţiuni sanitare 26.160.153 1.000.000 27.160.153

  Partea a VI-a - Autorităţile publice 775.048 25.000 800.048

 Cheltuieli curente 775.048 25.000 800.048
  Cheltuieli de personal 334.700 - 334.700
  Cheltuieli materiale şi servicii 82.000 25.000 107.000
  Subvenţii şi transferuri 358.348 - 358.348
   Transferuri 358.348 - 358.348
Cheltuieli pentru organele autorităţii
executive 775.048 25.000 800.048
 Cheltuieli curente 775.048 25.000 800.048
  Cheltuieli de personal 334.700 - 334.700
  Cheltuieli materiale şi servicii 82.000 25.000 107.000
  Subvenţii şi transferuri 358.348 - 358.348
   Transferuri 358.348 - 358.348
   Contribuţii şi cotizaţii la organisme
   internaţionale 358.348 - 358.348
din total cheltuieli:
 Organele administraţiei publice centrale
 de specialitate 775.048 25.000 800.048

 Partea a VII-a - Acţiuni economice 459.666 24.700 484.366
  Cheltuieli curente 322.487 21.300 343.787
   Cheltuieli de personal 166.349 10.600 176.949
   Cheltuieli materiale şi servicii 156.138 10.700 166.838
 Cheltuieli de capital 137.179 3.400 140.579
Alte acţiuni economice 459.666 24.700 484.366
 Cheltuieli curente 322.487 21.300 343.787
  Cheltuieli de personal 166.349 10.600 176.949
   Cheltuieli materiale şi servicii 156.138 10.700 166.838
 Cheltuieli de capital 137.179 3.400 140.579
din total cheltuieli:
 Rezerva de stat şi de mobilizare 459.666 24.700 484.366

                   DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI

    II. CHELTUIELI - TOTAL 309.845.910 24.585.700 334.431.610
 Cheltuieli curente 283.758.231 27.432.300 311.190.531
  Cheltuieli de personal 256.230.297 24.316.600 280.546.897
  Cheltuieli materiale şi servicii 27.169.586 3.115.700 30.285.286
  Subvenţii şi transferuri 358.348 - 358.348
   Transferuri 358.348 - 358.348
 Cheltuieli de capital 26.087.679 -2.846.600 23.241.079
Sănătate 308.611.196 24.536.000 333.147.196
 Cheltuieli curente 282.660.696 27.386.000 310.046.696
  Cheltuieli de personal 255.729.248 24.306.000 280.035.248
   Cheltuieli cu salariile 194.867.048 18.554.200 213.421.248
   Contribuţii pentru asigurări sociale
   de stat 50.065.200 4.824.100 54.889.300
   Cheltuieli pentru constituirea fon-
   dului pentru plata ajutorului de
   şomaj 9.812.500 927.700 10.740.200
   Deplasări, detaşări, transferări 984.500 - 984.500
 Cheltuieli materiale şi servicii 26.931.448 3.080.000 30.011.448
  Drepturi cu caracter social 80.000 150.000 230.000
  Hrana 2.497.300 - 2.497.300
  Medicamente şi materiale sanitare 12.754.148 2.930.000 15.684.148
  Cheltuieli pentru întreţinere si
  gospodărie 2.000.000 - 2.000.000
  Materiale şi prestări de servicii cu
  caracter funcţional 2.100.000 - 2.100.000
  Obiecte de inventar de mica valoare
  sau scurta durata şi echipament 500.000 - 500.000
  Reparaţii curente 500.000 - 500.000
  Reparaţii capitale 1.000.000 - 1.000.000
  Alte cheltuieli 5.500.000 - 5.500.000
 Cheltuieli de capital 25.950.500 -2.850.000 23.100.500
  Investiţii ale instituţiilor publice 25.950.500 -2.850.000 23.100.500
Cheltuieli pentru organele autorităţii
executive 775.048 25.000 800.048
 Cheltuieli curente 775.048 25.000 800.048
  Cheltuieli de personal 334.700 - 334.700
   Cheltuieli cu salariile 237.460 - 237.460
   Contribuţii pentru asigurări sociale
   de stat 59.680 - 59.680
   Cheltuieli pentru constituirea fondu-
   lui pentru plata ajutorului de şomaj 12.440 - 12.440
   Deplasări, detaşări, transferări 25.120 - 25.120
 Cheltuieli materiale şi servicii 82.000 25.000 107.000
  Cheltuieli pentru întreţinere si
  gospodărie 72.260 25.000 97.260
  Obiecte de inventar de mica valoare sau
  scurta durata sau echipament 1.020 - 1.020
  Reparaţii curente 5.610 - 5.610
  Cărţi şi publicaţii 2.460 - 2.460
  Alte cheltuieli 650 - 650
 Subvenţii şi transferuri 358.348 - 358.348
  Transferuri 358.348 - 358.348
  Contribuţii şi cotizaţii la organisme
  internaţionale 358.348 - 358.348
Alte acţiuni economice 459.666 24.700 484.366
 Cheltuieli curente 322.487 21.300 343.787
  Cheltuieli de personal 166.349 10.600 176.949
   Cheltuieli cu salariile 127.222 8.100 135.322
   Contribuţii pentru asigurări sociale
   de stat 31.806 2.100 33.906
  Cheltuieli pentru constituirea fondu-
  lui pentru plata ajutorului de şomaj 6.362 400 6.762
  Deplasări, detaşări, transferări 959 - 959
 Cheltuieli materiale şi servicii 156.138 10.700 166.838
  Cheltuieli pentru întreţinere si
  gospodărie 65.305 5.000 70.305
  Obiecte de inventar de mica valoare sau
  scurta durata şi echipament 1.187 - 1.187
  Reparaţii curente 14.842 - 14.842
  Reparaţii capitale 74.210 5.700 79.910
  Cărţi şi publicaţii 149 - 149
  Alte cheltuieli 445 - 445
 Cheltuieli de capital 137.179 3.400 140.579
  Stocuri pentru rezerva de stat 102.457 2.400 104.857
  Investiţii ale instituţiilor publice 34.722 1.000 35.722
-------------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 1 b/12

    MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

                        BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                               - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                       Program Program
     Denumirea indicatorilor an Influenţe rectificat
                                         1993 pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
              0 1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------
    II. CHELTUIELI - TOTAL 240.864.679 -14.734.033 226.130.646
 Cheltuieli curente 239.981.279 -14.738.533 225.242.746
  Cheltuieli de personal 6.619.911 541.471 7.161.382
  Cheltuieli materiale şi servicii 1.527.200 389.996 1.917.196
  Subvenţii şi transferuri 231.834.168 -15.670.000 216.164.168
   Transferuri 231.834.168 -15.670.000 216.164.168
 Cheltuieli de capital 883.400 4.500 887.900

Partea I - Cheltuieli social-culturale 232.429.675 -15.438.033 216.991.642
 Cheltuieli curente 232.090.275 -15.438.533 216.651.742
  Cheltuieli de personal 371.211 41.471 412.682
  Cheltuieli materiale şi servicii 127.200 189.996 317.196
  Subvenţii şi transferuri 231.591.864 -15.670.000 215.921.864
   Transferuri 231.591.864 -15.670.000 215.921.864
 Cheltuieli de capital 339.400 500 339.900
Sănătate 485.300 92.989 578.289
 Cheltuieli curente 434.700 112.989 547.689
  Cheltuieli de personal 342.000 38.913 380.913
  Cheltuieli materiale şi servicii 92.700 74.076 166.776
 Cheltuieli de capital 50.600 -20.000 30.600
din total cheltuieli:
  Spitale 485.300 92.989 578.289
Asistenta socială 352.511 138.978 491.489
 Cheltuieli curente 63.711 118.478 182.189
  Cheltuieli de personal 29.211 2.558 31.769
  Cheltuieli materiale şi servicii 34.500 115.920 150.420
 Cheltuieli de capital 288.800 20.500 309.300
din total cheltuieli:
 Cămine de batrini şi pensionari 34.340 8.539 42.879
 Centre de primire a minorilor 21.990 3.320 25.310
 Alte acţiuni de asistenţa socială 296.181 127.119 423.300
Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii 173.998.929 -13.900.000 160.098.929
 Cheltuieli curente 173.998.929 -13.900.000 160.098.929
  Subvenţii şi transferuri 173.998.929 -13.900.000 160.098.929
   Transferuri 173.998.929 -13.900.000 160.098.929
din total cheltuieli:
 Alocaţia de stat pentru copii 168.734.252 -13.700.000 155.034.252
 Ajutoare pentru mame cu mulţi copii 5.019.540 -200.000 4.819.540
 Indemnizaţii de naştere 103.504 - 103.504
 Ajutoare pentru sotii de militari
 în termen 141.633 - 141.633
Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari
si alte persoane 57.592.935 -1.770.000 55.822.935
 Cheltuieli curente 57.592.935 -1.770.000 55.822.935
  Subvenţii şi transferuri 57.592.935 -1.770.000 55.822.935
   Transferuri 57.592.935 -1.770.000 55.822.935
din total cheltuieli:
 Pensii, ajutoare, indemnizaţii si
 sporuri I.O.V.R. şi veterani de
 război 49.886.263 -1.770.000 48.116.263
 Alte pensii, ajutoare şi indemnizaţii 7.706.672 - 7.706.672

  Partea a VI-a - Autorităţile publice 8.435.004 704.000 9.139.004
 Cheltuieli curente 7.891.004 700.000 8.591.004
  Cheltuieli de personal 6.248.700 500.000 6.748.700
  Cheltuieli materiale şi servicii 1.400.000 200.000 1.600.000
  Subvenţii şi transferuri 242.304 - 242.304
   Transferuri 242.304 - 242.304
 Cheltuieli de capital 544.000 4.000 548.000
Cheltuieli pentru organele autorităţii
executive 8.435.004 704.000 9.139.004
 Cheltuieli curente 7.891.004 700.000 8.591.004
  Cheltuieli de personal 6.248.700 500.000 6.748.700
  Cheltuieli materiale şi servicii 1.400.000 200.000 1.600.000
  Subvenţii şi transferuri 242.304 - 242.304
   Transferuri 242.304 - 242.304
    Contribuţii şi cotizaţii la
    organisme internaţionale 242.304 - 242.304
 Cheltuieli de capital 544.000 4.000 548.000
din total cheltuieli:
 Organele administraţiei publice centrale
  de specialitate 8.435.004 704.000 9.139.004

              DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI

    II. CHELTUIELI - TOTAL 240.864.679 -14.734.033 226.130.646
 Cheltuieli curente 239.981.279 -14.738.533 225.242.746
  Cheltuieli de personal 6.619.911 541.471 7.161.382
  Cheltuieli materiale şi servicii 1.527.200 389.996 1.917.196
  Subvenţii şi transferuri 231.834.168 -15.670.000 216.164.168
   Transferuri 231.834.168 -15.670.000 216.164.168
 Cheltuieli de capital 883.400 4.500 887.900
Sănătate 485.300 92.989 578.289
 Cheltuieli curente 434.700 112.989 547.689
  Cheltuieli de personal 342.000 38.913 380.913
   Cheltuieli cu salariile 258.300 29.933 288.233
   Contribuţii pentru asigurări sociale
   de stat 64.600 7.530 72.130
   Cheltuieli pentru constituirea fondu-
   lui pentru plata ajutorului de şomaj 12.900 1.450 14.350
   Deplasări, detaşări, transferări 6.200 - 6.200
 Cheltuieli materiale şi servicii 92.700 74.076 166.776
  Drepturi cu caracter social 3.800 - 3.800
  Hrana 43.450 30.076 73.526
  Medicamente şi materiale sanitare 13.400 7.000 20.400
  Cheltuieli pentru întreţinere si
  gospodărie 23.200 30.000 53.200
  Materiale şi prestări de servicii cu
  caracter funcţional 1.280 - 1.280
  Obiecte de inventar de mica valoare sau
  scurta durata şi echipament 1.770 - 1.770
  Reparaţii curente 2.500 7.000 9.500
  Cărţi şi publicaţii 100 - 100
  Alte cheltuieli 3.200 - 3.200
 Cheltuieli de capital 50.600 -20.000 30.600
  Investiţii ale instituţiilor publice 50.600 -20.000 30.600
Asistenta socială 352.511 138.978 491.489
 Cheltuieli curente 63.711 118.478 182.189
  Cheltuieli de personal 29.211 2.558 31.769
   Cheltuieli cu salariile 22.451 1.968 24.419
   Contribuţii pentru asigurări sociale
   de stat 5.612 492 6.104
   Cheltuieli pentru constituirea fondu-
   lui pentru plata ajutorului de şomaj 1.123 98 1.221
   Deplasări, detaşări, transferări 25 - 25
 Cheltuieli materiale şi servicii 34.500 115.920 150.420
  Drepturi cu caracter social 589 114.000 114.589
  Hrana 18.000 900 18.900
  Medicamente şi materiale sanitare 855 100 955
  Cheltuieli pentru întreţinere si
  gospodărie 4.078 - 4.078
  Obiecte de inventar de mica valoare
  sau scurta durata şi echipament 2.215 - 2.215
  Reparaţii curente 4.239 720 4.959
  Cărţi şi publicaţii 66 - 66
  Alte cheltuieli 4.458 200 4.658
 Cheltuieli de capital 288.800 20.500 309.300
  Investiţii ale instituţiilor publice 288.800 20.500 309.300
Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii 173.998.929 -13.900.000 160.098.929
 Cheltuieli curente 173.998.929 -13.900.000 160.098.929
  Subvenţii şi transferuri 173.998.929 -13.900.000 160.098.929
   Transferuri 173.998.929 -13.900.000 160.098.929
Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari
si alte persoane 57.592.935 -1.770.000 55.822.935
 Cheltuieli curente 57.592.935 -1.770.000 55.822.935
  Subvenţii şi transferuri 57.592.935 -1.770.000 55.822.935
   Transferuri 57.592.935 -1.770.000 55.822.935
Cheltuieli pentru organele autorităţii
executive 8.435.004 704.000 9.139.004
 Cheltuieli curente 7.891.004 700.000 8.591.004
  Cheltuieli de personal 6.248.700 500.000 6.748.700
   Cheltuieli cu salariile 4.407.900 385.000 4.792.900
    Contribuţii pentru asigurări sociale
    de stat 1.101.950 96.000 1.197.950
    Cheltuieli pentru constituirea fon-
    dului pentru plata ajutorului de
    şomaj 218.850 19.000 237.850
    Deplasări, detaşări, transferări 520.000 - 520.000
  Cheltuieli materiale şi servicii 1.400.000 200.000 1.600.000
   Cheltuieli pentru întreţinere si
   gospodărie 430.200 200.000 630.200
   Materiale şi prestări de servicii cu
   caracter funcţional 49.300 - 49.300
   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata şi echipament 2.000 - 2.000
   Reparaţii curente 197.540 - 197.540
   Reparaţii capitale 296.260 - 296.260
   Cărţi şi publicaţii 12.740 - 12.740
   Alte cheltuieli 411.960 - 411.960
 Subvenţii şi transferuri 242.304 - 242.304
  Transferuri 242.304 - 242.304
   Contribuţii şi cotizaţii la organisme
   internaţionale 242.304 - 242.304
 Cheltuieli de capital 544.000 4.000 548.000
  Investiţii ale instituţiilor publice 544.000 4.000 548.000
-------------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 1 b/13

    MINISTERUL CULTURII


                       BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                       Program Program
     Denumirea indicatorilor an Influenţe rectificat
                                         1993 pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
              0 1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------

    II. CHELTUIELI - TOTAL 14.866.049 878.000 15.744.049

Cheltuieli curente 11.347.349 828.000 12.175.349
 Cheltuieli de personal 1.138.600 103.000 1.241.600
Cheltuieli materiale şi servicii 1.778.370 10.000 1.788.370
Subvenţii şi transferuri 8.430.379 715.000 9.145.379
 Subvenţii pentru instituţiile publice 8.383.250 715.000 9.098.250
 Transferuri 47.129 - 47.129
Cheltuieli de capital 3.518.700 50.000 3.568.700

 Partea I - Cheltuieli social-culturale 14.091.620 788.000 14.879.620
Cheltuieli curente 10.744.620 788.000 11.532.620
 Cheltuieli de personal 728.000 73.000 801.000
 Cheltuieli materiale şi servicii 1.633.370 - 1.633.370
 Subvenţii şi transferuri 8.383.250 715.000 9.098.250
  Subvenţii pentru instituţiile publice 8.383.250 715.000 9.098.250
 Cheltuieli de capital 3.347.000 - 3.347.000
Cultura şi arta 14.091.620 788.000 14.879.620
 Cheltuieli curente 10.744.620 788.000 11.532.620
  Cheltuieli de personal 728.000 73.000 801.000
  Cheltuieli materiale şi servicii 1.633.370 - 1.633.370
  Subvenţii şi transferuri 8.383.250 715.000 9.098.250
   Subvenţii pentru instituţiile publice 8.383.250 715.000 9.098.250
 Cheltuieli de capital 3.347.000*) - 3.347.000*)
din total cheltuieli:
 Biblioteci naţionale, universitare,
 judeţene, municipale şi orăşeneşti 1.618.940 25.500 1.644.440
 Muzee 3.643.500 70.600 3.714.100
 Teatre şi instituţii muzicale 4.054.000 636.800 4.690.800
 Alte instituţii şi acţiuni de cultura
 şi arta 4.775.180 55.100 4.830.280

  Partea a VI-a - Autorităţile publice 774.429 90.000 864.429
Cheltuieli curente 602.729 40.000 642.729
 Cheltuieli de personal 410.600 30.000 440.600
 Cheltuieli materiale şi servicii 145.000 10.000 155.000
 Subvenţii şi transferuri 47.129 - 47.129
  Transferuri 47.129 - 47.129
Cheltuieli de capital 171.700 50.000 221.700
Cheltuieli pentru organele autorităţii
executive 774.429 90.000 864.429
 Cheltuieli curente 602.729 40.000 642.729
  Cheltuieli de personal 410.600 30.000 440.600
  Cheltuieli materiale şi servicii 145.000 10.000 155.000
  Subvenţii şi transferuri 47.129 - 47.129
   Transferuri 47.129 - 47.129
    Contribuţii şi cotizaţii la
    organisme internaţionale 47.129 - 47.129
 Cheltuieli de capital 171.700 50.000 221.700
din total cheltuieli:
 Organele administraţiei publice centrale
 de specialitate 774.429 90.000 864.429

                  DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI

    II. CHELTUIELI - TOTAL 14.866.049 878.000 15.744.049
Cheltuieli curente 11.347.349 828.000 12.175.349
 Cheltuieli de personal 1.138.600 103.000 1.241.600
 Cheltuieli materiale şi servicii 1.778.370 10.000 1.788.370
 Subvenţii şi transferuri 8.430.379 715.000 9.145.379
  Subvenţii pentru instituţiile publice 8.383.250 715.000 9.098.250
  Transferuri 47.129 - 47.129
 Cheltuieli de capital 3.518.700 50.000 3.568.700
Cultura şi arta 14.091.620 788.000 14.879.620
 Cheltuieli curente 10.744.620 788.000 11.532.620
  Cheltuieli de personal 728.000 73.000 801.000
   Cheltuieli cu salariile 452.640 43.588 496.228
   Contribuţii pentru asigurări sociale
   de stat 113.140 10.917 124.057
   Cheltuieli pentru constituirea fondu-
   lui pentru plata ajutorului de şomaj 22.600 2.211 24.811
   Deplasări, detaşări, transferări 139.620 16.284 155.904
 Cheltuieli materiale şi servicii 1.633.370 - 1.633.370
  Drepturi cu caracter social - 1.200 1.200
 Cheltuieli pentru întreţinere si
 gospodărie 64.100 10.900 75.000
 Materiale şi prestări de servicii cu
 caracter funcţional 72.900 - 72.900
 Obiecte de inventar de mica valoare
 sau scurta durata şi echipament 29.800 -12.100 17.700
 Reparaţii curente 45.200 - 45.200
 Reparaţii capitale 476.400 - 476.400
 Cărţi şi publicaţii 10.500 - 10.500
 Alte cheltuieli 934.470 - 934.470
Subvenţii şi transferuri 8.383.250 715.000 9.098.250
 Subvenţii pentru instituţiile publice 8.383.250 715.000 9.098.250
Cheltuieli de capital 3.347.000*) - 3.347.000*)
 Investiţii ale instituţiilor publice 3.347.000 - 3.347.000
Cheltuieli pentru organele autorităţii
executive 774.429 90.000 864.429
 Cheltuieli curente 602.729 40.000 642.729
  Cheltuieli de personal 410.600 30.000 440.600
   Cheltuieli cu salariile 246.800 23.000 269.800
---------------
    *) Din aceasta, 100 milioane lei pentru refacerea Teatrului din Oraviţa.

  Contribuţii pentru asigurări sociale
  de stat 61.750 5.700 67.450
  Cheltuieli pentru constituirea fondu-
  lui pentru plata ajutorului de şomaj 12.350 1.300 13.650
  Deplasări, detaşări, transferări 89.700 - 89.700
Cheltuieli materiale şi servicii 145.000 10.000 155.000
  Cheltuieli pentru întreţinere şi gos-
  podarie 74.600 10.000 84.600
  Obiecte de inventar de mica valoare
  sau scurta durata şi echipament 1.900 - 1.900
  Reparaţii curente 4.600 - 4.600
  Cărţi şi publicaţii 1.130 - 1.130
  Alte cheltuieli 62.770 - 62.770
Subvenţii şi transferuri 47.129 - 47.129
  Transferuri 47.129 - 47.129
   Contribuţii şi cotizaţii la organisme
   internaţionale 47.129 - 47.129
Cheltuieli de capital 171.700 50.000 221.700
  Investiţii ale instituţiilor publice 171.700 50.000 221.700

   I Program aprobat
   II Influente
   III Program rectificat

      VENITURILE, SUBVENŢIILE SI CHELTUIELILE INSTITUŢIILOR PUBLICE
     finanţate din veniturile extrabugetare şi subvenţii de la buget

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                                  Program 1993
      Instituţia publica ----------------------------------------
                                          Venituri Subvenţii Cheltuieli
-------------------------------------------------------------------------------
               0 1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------
Cultura şi arta I 615.500 8.383.250 8.998.750
                                     II 442.900 715.000 1.157.900
                                    III 1.058.400 9.098.250 10.156.650
din care:
A. Teatre şi instituţii muzicale I 203.300 4.054.000 4.257.300
                                     II 80.400 636.800 717.200
                                    III 283.700 4.690.800 4.974.500
 - Teatrul Naţional "I.L. Caragia-
   le" Bucureşti I 62.400 482.000 544.400
                                     II 20.000 45.600 65.600
                                    III 82.400 527.600 610.000
 - Opera Romana Bucureşti I 14.000 550.000 564.000
                                     II 3.800 216.900 220.700
                                    III 17.800 766.900 784.700
 _ Teatrul de Opereta "I. Dacian"
   Bucureşti I 10.000 253.000 263.000
                                     II 8.600 22.600 31.200
                                    III 18.600 275.600 294.200
 - Filarmonica "G. Enescu"
   Bucureşti I 15.100 395.000 410.100
                                     II 9.000 47.600 56.600
                                    III 24.100 442.600 466.700
 - Teatrul Naţional Cluj-Napoca I 6.000 124.000 130.000
                                     II 3.000 33.300 36.300
                                    III 9.000 157.300 166.300
 - Opera Romana Cluj-Napoca I 20.200 269.000 289.200
                                     II 6.000 51.400 45.400
                                    III 14.200 320.400 334.600
 - Teatrul maghiar Cluj-Napoca I 6.000 118.000 124.000
                                     II - 12.100 12.100
                                    III 6.000 130.100 136.100
 - Opera maghiara Cluj-Napoca I 6.000 224.000 230.000
                                     II 7.000 44.200 51.200
                                    III 13.000 268.200 281.200
 - Teatrul Naţional "V. Alecsandri"
   Iaşi I 5.100 207.000 212.100
                                     II - 21.800 21.800
                                    III 5.100 228.800 233.900
 - Opera Romana Iaşi I 4.000 238.000 242.000
                                     II - 47.400 47.400
                                    III 4.000 285.400 289.400
 - Teatrul Naţional "M. Milo"
   Timişoara I 4.800 114.000 118.800
                                     II 5.000 9.800 14.800
                                    III 9.800 123.800 133.600
 - Opera Romana Timişoara I 15.100 293.000 308.100
                                     II 9.000 34.600 43.600
                                    III 24.100 327.600 351.700
 - Teatrul Naţional Craiova I 6.300 198.000 204.300
                                     II 19.000 17.300 36.300
                                    III 25.300 215.300 240.600
 - Teatrul Naţional Tîrgu Mureş I 14.300 218.000 232.300
                                     II 1.000 20.100 21.100
                                    III 15.300 238.100 253.400
 - Teatrul de copii "Excelsior"
   Bucureşti I 2.000 79.000 81.000
                                     II 500 3.700 4.200
                                    III 2.500 82.700 85.200
 - Teatrul "Masca" Bucureşti I 3.000 40.000 43.000
                                     II 500 2.500 3.000
                                    III 3.500 42.500 46.000
 - Teatrul de proiecte culturale
   "Teatrum Mundi" I 3.000 97.000 100.000
                                     II - 5.900 5.900
                                    III 3.000 102.900 105.900
 - "Tinerimea Romana" I 6.000 155.000 161.000
                                     II - - -
                                    III 6.000 155.000 161.000

B. Muzee I 112.700 3.643.500 3.756.200
                                     II 206.000 70.600 276.600
                                    III 318.700 3.714.100 4.032.800
 - Muzeul Naţional de Istorie a
   României I 8.500 171.000 179.500
                                     II 13.000 30.500 43.500
                                    III 21.500 201.500 223.000
 - Muzeul Naţional de Arta a
   României I 12.000 994.000 1.006.000
                                     II 18.000 34.000 52.000
                                    III 30.000 1.028.000 1.058.000
 - Muzeul Naţional Iaşi I 5.500 153.000 158.500
                                     II - 9.000 9.000
                                    III 5.500 162.000 167.500
 - Muzeul Naţional al Unirii Alba
   Iulia I 1.000 50.500 51.500
                                     II 6.000 10.100 16.100
                                    III 7.000 60.600 67.600
 - Muzeul Satului I 23.000 376.000 399.000
                                     II 47.000 22.000 69.000
                                    III 70.000 398.000 468.000
 - Muzeul Taranului Roman I 4.000 180.000 184.000
                                     II 6.000 29.000 35.000
                                    III 10.000 209.000 219.000
 - Muzeul Literaturii Romane I 3.000 99.000 102.000
                                     II - 20.100 20.100
                                    III 3.000 119.100 122.100
 - Muzeul "Brukenthal" Sibiu I 10.400 214.000 224.400
                                     II 3.000 21.000 24.000
                                    III 13.400 235.000 284.400
 - Muzeul "Peleş" I 22.400 720.000 742.400
                                     II 68.000 -178.500 -110.500
                                    III 90.400 541.500 631.900
 - Muzeul "Bran" I 6.800 102.000 108.800
                                     II 28.000 - 28.000
                                    III 34.800 102.000 136.800
 - Muzeul "Cotroceni" I 9.100 301.000 310.100
                                     II 10.000 46.500 56.500
                                    III 19.100 347.500 366.600
 - Muzeul Civilizatiei şi Traditiei
   Populare Sibiu I 5.000 211.000 216.000
                                     II 7.000 15.900 22.900
                                    III 12.000 226.900 238.900
 - Muzeul "G. Enescu" I 1.000 28.000 29.000
                                     II - 7.900 7.900
                                    III 1.000 35.900 36.900
 - Memorialul Ipoteşti I 1.000 44.000 45.000
                                     II - 3.100 3.100
                                    III 1.000 47.100 48.100
C. Alte instituţii I 299.500 685.750 985.250
                                     II 156.500 7.600 164.100
                                    III 456.000 693.350 1.149.350
 - Oficiul Naţional de Documentaţie
   şi Expoziţii I 35.000 62.000 97.000
                                     II 45.000 1.000 46.000
                                    III 80.000 63.000 143.000
 - Studioul de creaţie cinematogra-
   fica I 31.500 105.000 136.500
                                     II - 10.000 10.000
                                    III 31.500 115.000 146.500
 - Editura "Video" I 8.000 45.000 53.000
                                     II 7.000 2.700 9.700
                                    III 15.000 47.700 62.700
 - Centrul European de Cultura
   Sinaia I 80.000 118.000 198.000
                                     II 50.000 - 50.000
                                    III 130.000 118.000 248.000
 - Centrul Naţional de Cultura
   Mogoşoaia I 80.000 145.500 225.500
                                     II - - -
                                    III 80.000 145.500 225.500
 - Centrul de Cultura "G. Apostu"
   Bacău I 5.700 28.000 33.700
                                     II 10.000 3.000 13.000
                                    III 15.700 31.000 46.700
 - Centrul de Cultura "Kalinderu"
   Bucureşti I 18.700 42.000 60.700
                                     II - - -
                                    III 18.700 42.000 60.700
 - Centrul de Cultura "Bran"
   Braşov I 23.500 65.000 88.500
                                     II 10.000 - 10.000
                                    III 33.500 65.000 98.500
 - Centrul de Cultura "Arcus"
   Covasna I 1.500 27.000 28.500
                                     II 3.500 2.200 5.700
                                    III 5.000 29.200 34.200
 - Centrul de Cultura "Brătianu"
   Ştefăneşti-Argeş I 6.600 24.000 30.600
                                     II 31.000 -12.000 19.000
                                    III 37.600 12.000 49.600
 - Centrul de Cultura "Tescani"
   Bacău I 8.000 21.250 29.250
                                     II - 3.700 3.700
                                    III 8.000 24.950 32.950
 - Centrul Cultural Muzeal "Al. I.
   Cuza" I 1.000 3.000 4.000
                                     II - -3.000 -3.000
                                    III 1.000 - 1.000
-------------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 1 b/14

    MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI                     BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                  - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                        Program Program
   Denumirea indicatorilor an Influenţe rectificat
                                         1993 pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
              0 1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------

    II. CHELTUIELI - TOTAL 10.260.130 557.033 10.817.163

Cheltuieli curente 10.252.630 557.033 10.809.663

 Cheltuieli de personal 263.000 28.000 291.000

 Cheltuieli materiale şi servicii 61.000 4.000 65.000

 Subvenţii şi transferuri 9.928.630 525.033 10.453.663

  Subvenţii pentru instituţiile publice 8.305.530 957.585 9.264.115

  Transferuri 1.622.100 -432.552 1.189.548

Cheltuieli de capital 7.500 - 7.500  Partea I - Cheltuieli social-culturale 9.928.630 525.033 10.453.663

Cheltuieli curente 9.928.630 525.033 10.453.663

 Subvenţii şi transferuri 9.928.630 525.033 10.453.663

  Subvenţii pentru instituţiile publice 8.306.530 957.585 9.264.115

  Transferuri 1.622.100 -432.552 1.189.548

Activitatea sportiva şi de tineret 9.928.630 525.033 10.453.663

 Cheltuieli curente 9.928.630 525.033 10.453.663

  Subvenţii şi transferuri 9.928.630 525.033 10.453.663

   Subvenţii pentru instituţiile publice 8.306.530 957.585 9.264.115

   Transferuri 1.622.100 -432.552 1.189.548

din total cheltuieli:

 Activitatea de tineret 700.000 29.915 729.915

 Activitatea sportiva 8.306.530 957.585 9.264.115

 Dobânzi la împrumuturile acordate tine-
 rilor căsătoriţi, potrivit dispoziţii-
 lor legale 922.100 -462.467 459.633


  Partea a VI-a - Autorităţile publice 331.500 32.000 363.500

Cheltuieli curente 324.000 32.000 356.000

 Cheltuieli de personal 263.000 28.000 291.000

 Cheltuieli materiale şi servicii 61.000 4.000 65.000

Cheltuieli de capital 7.500 - 7.500

Cheltuieli pentru organele autorităţii
executive 331.500 32.000 363.500

 Cheltuieli curente 324.000 32.000 356.000

  Cheltuieli de personal 263.000 28.000 291.000

  Cheltuieli materiale şi servicii 61.000 4.000 65.000

 Cheltuieli de capital 7.500 - 7.500

din total cheltuieli:

 Organele administraţiei publice
 centrale de specialitate 331.500 32.000 363.500

                  DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI

  II. CHELTUIELI - TOTAL 10.260.130 557.033 10.817.163

 Cheltuieli curente 10.252.630 557.033 10.809.663

  Cheltuieli de personal 263.000 28.000 291.000

  Subvenţii şi transferuri 9.928.630 525.033 10.453.663

   Subvenţii pentru instituţiile publice 8.306.530 957.585 9.264.115

   Transferuri 1.622.100 -432.552 1.189.548

 Cheltuieli de capital 7.500 - 7.500

Activitatea sportiva şi de tineret 9.928.630 525.033 10.453.663

 Cheltuieli curente 9.928.630 525.033 10.453.663

  Subvenţii şi transferuri 9.928.630 525.033 10.453.663

   Subvenţii pentru instituţiile publice 8.306.530 957.585 9.264.115

   Transferuri 1.622.100 -432.552 1.189.548

Cheltuieli pentru organele autorităţii
executive 331.500 32.000 363.500

 Cheltuieli curente 324.000 32.000 356.000

  Cheltuieli de personal 263.000 28.000 291.000

   Cheltuieli cu salariile 168.460 21.500 189.960

   Contribuţii pentru asigurări
   sociale de stat 42.140 5.400 47.540

   Cheltuieli pentru constituirea fondu-
   lui pentru plata ajutorului de şomaj 8.270 1.100 9.370

   Deplasări, detaşări, transferări 44.130 - 44.130

   Cheltuieli materiale şi servicii 61.000 4.000 65.000

   Cheltuieli pentru întreţinere si
   gospodărie 20.740 4.000 24.740

   Materiale şi prestări de servicii cu
   caracter funcţional 11.640 - 11.640

   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata şi echipament 1.780 - 1.780

   Reparaţii curente 7.220 - 7.220

   Cărţi şi publicaţii 1.320 - 1.320

   Alte cheltuieli 18.300 - 18.300

 Cheltuieli de capital 7.500 - 7.500

   Investiţii ale instituţiilor publice 7.500 - 7.500
-------------------------------------------------------------------------------

   I Program aprobat
   II Influente
   III Program rectificat


       VENITURILE, SUBVENŢIILE SI CHELTUIELILE INSTITUŢIILOR PUBLICE
      finanţate din veniturile extrabugetare şi subvenţii de la buget


                                                               - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                                       Program 1993
     Instituţia publica ----------------------------------------
                                        Venituri Subvenţii Cheltuieli
-------------------------------------------------------------------------------
Activitatea de tineret şi sportiva I 3.500.000 8.306.530 11.806.530
                                     II 1.500.000 957.585 2.457.585
                                    III 5.000.000 9.264.115 14.264.115

 - Asociaţii, cluburi sportive,
   oficii judeţene pentru educaţie
   fizica şi sport I 3.450.000 7.679.310 11.129.310
                                     II 1.500.000 770.505 2.270.505
                                    III 4.950.000 8.449.815 13.399.815

 - Comitetul Olimpic Roman I 50.000 627.220 677.220
                                     II - 187.080 187.080
                                    III 50.000 814.300 864.300
-------------------------------------------------------------------------------    ANEXA 1 b/15

    SECRETARIATUL DE STAT PENTRU HANDICAPAŢI


                    BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                              - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------
                                        Program Program
    Denumirea indicatorilor an Influenţe rectificat
                                         1993 pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0 1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------
  II. CHELTUIELI - TOTAL 4.033.599 840.393 4.873.992

 Cheltuieli curente 4.007.399 840.393 4.847.792

  Cheltuieli de personal 445.800 30.000 475.800

   Cheltuieli materiale şi servicii 3.046.604 75.207 3.121.811

   Subvenţii şi transferuri 514.995 735.186 1.250.181

    Subvenţii pentru instituţiile publice 514.995 735.186 1.250.181

Cheltuieli de capital 26.200 - 26.200

  Partea I - Cheltuieli social-culturale 3.486.599 760.393 4.246.992

 Cheltuieli curente 3.486.599 760.393 4.246.992

  Cheltuieli materiale şi servicii 2.971.604 25.207 2.996.811

  Subvenţii şi transferuri 514.995 735.186 1.250.181

   Subvenţii pentru instituţiile publice 514.995 735.186 1.250.181

Asistenta socială 3.486.599 760.393 4.246.992

 Cheltuieli curente 3.486.599 760.393 4.246.992

  Cheltuieli materiale şi servicii 2.971.604 25.207 2.996.811

  Subvenţii şi transferuri 514.995 735.186 1.250.181

   Subvenţii pentru instituţiile publice 514.995 735.186 1.250.181
din total cheltuieli:

 Alte acţiuni de asistenţa socială 3.486.599 760.393 4.246.992

  Partea a VI-a - Autorităţile publice 547.000 80.000 627.000

 Cheltuieli curente 520.800 80.000 600.800

  Cheltuieli de personal 445.800 30.000 475.800

  Cheltuieli materiale şi servicii 75.000 50.000 125.000

 Cheltuieli de capital 26.200 - 26.200

Cheltuieli pentru organele autorităţii
executive 547.000 80.000 627.000

 Cheltuieli curente 520.800 80.000 600.800

  Cheltuieli de personal 445.800 30.000 475.800

  Cheltuieli materiale şi servicii 75.000 50.000 125.000

 Cheltuieli de capital 26.200 - 26.200

din total cheltuieli:

 Organele administraţiei publice centrale
 de specialitate 547.000 80.000 627.000

                 DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI

  II. CHELTUIELI - TOTAL 4.033.599 840.393 4.873.992

 Cheltuieli curente 4.007.399 840.393 4.847.792

  Cheltuieli de personal 445.800 30.000 475.800

  Cheltuieli materiale şi servicii 3.046.604 75.207 3.121.811

  Subvenţii şi transferuri 514.995 735.186 1.250.181

   Subvenţii pentru instituţiile publice 514.995 735.186 1.250.181

 Cheltuieli de capital 26.200 - 26.200

Asistenta socială 3.486.599 760.393 4.246.992

 Cheltuieli curente 3.486.599 760.393 4.246.992

  Cheltuieli materiale şi servicii 2.971.604 25.207 2.996.811

   Drepturi cu caracter social 2.971.604 25.207 2.996.811

  Subvenţii şi transferuri 514.995 735.186 1.250.181

   Subvenţii pentru instituţiile publice 514.995 735.186 1.250.181

Cheltuieli pentru organele autorităţii
executive 547.000 80.000 627.000

 Cheltuieli curente 520.800 80.000 600.800

  Cheltuieli de personal 445.800 30.000 475.800

   Cheltuieli cu salariile 304.500 23.000 327.500

   Contribuţii pentru asigurările sociale
   de stat 76.100 5.800 81.900

   Cheltuieli pentru constituirea fondului

   pentru plata ajutorului de şomaj 16.200 1.200 17.400

   Deplasări, detaşări, transferări 49.000 - 49.000

  Cheltuieli materiale şi servicii 75.000 50.000 125.000

   Cheltuieli pentru întreţinere si

   gospodărie 50.100 30.000 80.100

   Materiale şi prestări de servicii cu

   caracter funcţional 14.500 10.000 24.500

   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata şi echipament 3.000 5.000 8.000

   Reparaţii curente 3.700 - 3.700

   Cărţi şi publicaţii 160 - 160

   Alte cheltuieli 3.540 5.000 8.540

 Cheltuieli de capital 26.200 - 16.200

  Investiţii ale instituţiilor publice 26.200 - 16.200
-------------------------------------------------------------------------------

   I Program aprobat
   II Influente
   III Program rectificat

    VENITURILE, SUBVENŢIILE SI CHELTUIELILE INSTITUŢIILOR PUBLICE
     finanţate din veniturile extrabugetare şi subvenţii de la buget

                                                             - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                                     Program 1993
     Instituţia publica ----------------------------------------
                                         Venituri Subvenţii Cheltuieli
-------------------------------------------------------------------------------
Asistenta socială I 7.336 514.995 522.331
                                     II - 735.186 735.186
                                    III 7.336 1.250.181 1.257.517

 - Asociaţia Nevazatorilor din
   România I 4.735 323.468 328.203
                                     II - 711.145 711.145
                                    III 4.735 1.034.613 1.039.348

 - Asociaţia Surzilor din România I 2.601 191.527 194.128
                                     II - 24.041 24.041
                                    III 2.601 215.568 218.169
-------------------------------------------------------------------------------    ANEXA 1 b/16

    MINISTERUL INDUSTRIILOR


                   BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                              - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                          Program Program
     Denumirea indicatorilor an Influenţe rectificat
                                           1993 pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                  0 1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------

  II. CHELTUIELI - TOTAL 675.962.741 49.999.404 725.962.145

 Cheltuieli curente 567.684.767 26.287.004 593.971.771

  Cheltuieli de personal 2.276.249 306.000 2.582.249

  Cheltuieli materiale şi servicii 8.572.117 359.404 8.931.521

  Subvenţii şi transferuri 556.836.401 25.621.600 582.458.001

   Subvenţii pentru instituţiile publice 13.590 - 13.590

   Subvenţii pe produse şi activităţi 299.224.000 14.324.432 313.548.432

   Subvenţii pentru acoperirea dife-
   renţelor de preţ şi tarif 224.203.479 11.297.168 235.500.647

   Transferuri 33.395.332 - 33.395.332

 Cheltuieli de capital 108.277.974 3.712.400 111.990.374


  Partea I - Cheltuieli social-culturale 13.590 - 13.590

 Cheltuieli curente 13.590 - 13.590

  Subvenţii şi transferuri 13.590 - 13.590

   Subvenţii pentru instituţiile publice 13.590 - 13.590

Cultura şi arta 13.590 - 13.590

 Cheltuieli curente 13.590 - 13.590

  Subvenţii şi transferuri 13.590 - 13.590

   Subvenţii pentru instituţiile publice 13.590*) - 13.590*)
din total cheltuieli:

 Muzee 13.590 - 13.590


  Partea a VI-a - Autorităţile publice 2.697.432 304.000 3.001.432

 Cheltuieli curente 2.697.432 304.000 3.001.432

  Cheltuieli de personal 1.971.100 269.000 2.240.100

  Cheltuieli materiale şi servicii 587.000 35.000 622.000

  Subvenţii şi transferuri 139.332 - 139.332

   Transferuri 139.332 - 139.332

Cheltuieli pentru organele autorităţii
executive 2.697.432 304.000 3.001.432

 Cheltuieli curente 2.697.432 304.000 3.001.432

  Cheltuieli de personal 1.971.100 269.000 2.240.100

  Cheltuieli materiale şi servicii 587.000 35.000 622.000

  Subvenţii şi transferuri 139.332 - 139.332

   Transferuri 139.332 - 139.332

   Contribuţii şi cotizaţii la organisme
   internaţionale 139.332 - 139.332

din total cheltuieli:

 Organele administraţiei publice centrale
 de specialitate 2.697.432 304.000 3.001.432


  Partea a VII-a - Acţiuni economice 670.542.619 49.672.404 720.215.023

 Cheltuieli curente 562.264.645 25.960.004 588.224.649

  Cheltuieli de personal 150.049 18.000 168.049

  Cheltuieli materiale şi servicii 7.931.117 320.404 8.251.521

  Subvenţii şi transferuri 554.183.479 26.621.600 579.805.079

   Subvenţii pe produse şi activităţi 299.224.000 14.324.432 313.548.432

   Subvenţii pentru acoperirea diferen-
   ţelor de preţ şi tarif 224.203.479 11.297.168 235.500.647

   Transferuri 30.756.000 - 30.756.000

 Cheltuieli de capital 108.277.974 3.712.400 111.990.374

Cercetare ştiinţifică 548.276 - 548.276

 Cheltuieli de capital 548.276 - 548.276

din total cheltuieli:

 Obiective, teme de cercetare complexe 548.276 - 548.276

Prospecţiuni şi lucrări geologice de
cercetare pentru descoperiri de zăcăminte
noi 7.514.506 320.404 7.834.910

 Cheltuieli curente 7.514.506 320.404 7.834.910

  Cheltuieli materiale şi servicii 7.514.506 320.404 7.834.910

Industria extractivă, energetica, meta-
lurgica, chimica şi alte subramuri ale
industriei 661.272.737 49.282.000 710.554.737

 Cheltuieli curente 554.183.479 25.621.600 579.805.079

  Subvenţii şi transferuri 554.183.479 25.621.600 579.805.079

   Subvenţii pe produse şi activităţi 299.224.000 14.324.432 313.548.432

   Subvenţii pentru acoperirea diferen-
   ţelor de preţ şi tarif 224.203.479 11.297.168 235.500.647

   Transferuri 30.756.000 - 30.756.000

 Cheltuieli de capital 107.089.258 3.660.400 110.749.658

din total cheltuieli:

 Industria extractivă 359.003.079 29.282.000 388.285.079

 Industria energetica 110.197.822 - 110.197.822

 Industria chimica 123.204.516 - 123.204.516

 Alte subramuri ale industriei 68.867.320 20.000.000 88.867.320

Alte acţiuni economice 1.207.100 70.000 1.277.100

 Cheltuieli curente 566.660 18.000 584.660

  Cheltuieli de personal 150.049 18.000 168.049

  Cheltuieli materiale şi servicii 416.611 - 416.611

 Cheltuieli de capital 640.440 52.000 692.440

din total cheltuieli:

 Rezerva de stat şi de mobilizare 1.207.100 70.000 1.277.100

  Partea a VIII- a - Alte acţiuni 209.100 23.000 232.100

 Cheltuieli curente 2.709.100 23.000 2.732.100

  Cheltuieli de personal 155.100 19.000 174.100

  Cheltuieli materiale şi servicii 54.000 4.000 58.000

  Subvenţii şi transferuri 2.500.000 - 2.500.000

   Transferuri 2.500.000 - 2.500.000

Alte acţiuni 209.100 23.000 232.100

 Cheltuieli curente 209.100 23.000 232.100

  Cheltuieli de personal 155.100 19.000 174.100

  Cheltuieli materiale şi servicii 54.000 4.000 58.000

din total cheltuieli:

 Centre şi oficii de calcul 209.100 23.000 232.100

Cheltuieli din fondul la dispoziţia
Guvernului României pentru relaţiile
cu Republica Moldova 2.500.000 - 2.500.000

 Cheltuieli curente 2.500.000 - 2.500.000

  Subvenţii şi transferuri 2.500.000 - 2.500.000

   Transferuri 2.500.000 - 2.500.000


                   DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI

  II. CHELTUIELI - TOTAL 675.962.741 49.999.404 725.962.145

 Cheltuieli curente 567.684.767 26.287.004 593.971.771

  Cheltuieli de personal 2.276.249 306.000 2.582.249

  Cheltuieli materiale şi servicii 8.572.117 359.404 8.931.521

  Subvenţii şi transferuri 556.836.401 25.621.600 582.458.001

   Subvenţii pentru instituţiile publice 13.590 - 13.590

   Subvenţii pe produse şi activităţi 299.224.000 14.324.432 313.548.432

   Subvenţii pentru acoperirea dife-
   renţelor de preţ şi tarif 224.203.479 11.297.168 235.500.647

   Transferuri 33.395.332 - 33.395.332

 Cheltuieli de capital 108.277.974 3.712.400 111.990.374

 Împrumuturi acordate - 20.000.000 20.000.000

Cultura şi arta 13.590 - 13.590

 Cheltuieli curente 13.590 - 13.590

  Subvenţii şi transferuri 13.590 - 13.590

   Subvenţii pentru instituţiile publice 13.590*) - 13.590*)

Cheltuieli pentru organele autorităţii
executive 2.697.432 304.000 3.001.432

 Cheltuieli curente 2.697.432 304.000 3.001.432

  Cheltuieli de personal 1.971.100 269.000 2.240.100

   Cheltuieli cu salariile 1.338.400 204.000 1.542.400

   Contribuţii pentru asigurări sociale
   de stat 334.600 51.000 385.600

   Cheltuieli pentru constituirea fon-

   dului pentru plata ajutorului de şomaj 71.100 11.000 82.100

   Deplasări, detaşări, transferări 227.000 3.000 230.000

  Cheltuieli materiale şi servicii 587.000 35.000 622.000

   Cheltuieli pentru întreţinere si
   gospodărie 335.620 35.000 370.620

   Materiale şi prestări de servicii

   cu caracter funcţional 117.700 - 117.700

   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata şi echipament 5.760 - 5.760

   Reparaţii curente 11.520 - 11.520

   Reparaţii capitale 9.520 - 9.520

   Cărţi şi publicaţii 18.780 - 18.780

  Alte cheltuieli 88.100 - 88.100

 Subvenţii şi transferuri 139.332 - 139.332

  Transferuri 139.332 - 139.332

  Contribuţii şi cotizaţii la organisme

  internaţionale 139.332 - 139.332

Cercetare ştiinţifică 548.276 - 548.276

 Cheltuieli de capital 548.276 - 548.276

  Investiţii ale regiilor autonome si
  societăţilor comerciale cu capital de
  stat realizate din penalizări încasate
  la buget conform Hotărîrii Guvernului
  nr. 90/1991 548.276 - 548.276

Prospecţiuni şi lucrări geologice de
cercetare pentru descoperiri de zaca-
minte noi 7.514.506 320.404 7.834.910

 Cheltuieli curente 7.514.506 320.404 7.834.910

  Cheltuieli materiale şi servicii 7.514.506 320.404 7.834.910

   Alte cheltuieli 7.514.506 320.404 7.834.910

Industria extractivă, energetica,
metalurgică, chimica şi alte subramuri
ale industriei 661.272.737 49.282.000 710.554.737

 Cheltuieli curente 554.183.479 25.621.600 579.805.079

  Subvenţii şi transferuri 554.183.479 25.621.600 579.805.079

    Subvenţii pe produse şi activităţi 299.224.000 14.324.432 313.548.432

    Subvenţii pentru acoperirea dife-
    renţelor de preţ şi tarif 224.203.479 11.297.168 235.500.647

    Transferuri 30.756.000 - 30.756.000

 Cheltuieli de capital 107.089.258 3.660.400 110.749.658

  Investiţii ale regiilor autonome
  şi societăţilor comerciale cu capi-
  tal de stat 107.089.258 3.660.400 110.749.658

 Împrumuturi acordate - 20.000.000 20.000.000

Alte acţiuni economice 1.207.100 70.000 1.277.100

 Cheltuieli curente 566.660 18.000 584.660

  Cheltuieli de personal 150.049 18.000 168.049

   Cheltuieli cu salariile 115.058 11.500 126.558

   Contribuţii pentru asigurările

   sociale de stat 28.842 5.400 34.242

   Cheltuieli pentru constituirea fon-
   dului pentru plata ajutorului de şomaj 5.834 1.100 6.934

   Deplasări, detaşări, transferări 315 - 315

  Cheltuieli materiale şi servicii 416.611 - 416.611

   Cheltuieli pentru întreţinere si
   gospodărie 262.834 - 262.834

   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata şi echipament 995 - 995

   Reparaţii curente 35.921 - 35.921

   Alte cheltuieli 116.861 - 116.861

 Cheltuieli de capital 640.440 52.000 692.440

  Stocuri pentru rezerva statului 640.440 52.000 692.440

Alte acţiuni 209.100 23.000 232.100

 Cheltuieli curente 209.100 23.000 232.100

  Cheltuieli de personal 155.100 19.000 174.100

   Cheltuieli cu salariile 117.980 15.000 132.980

   Contribuţii pentru asigurări sociale
   de stat 29.520 3.500 33.020

   Cheltuieli pentru constituirea fondu-
   lui pentru plata ajutorului de şomaj 6.020 500 6.520

   Deplasări, detaşări, transferări 1.580 - 1.580

  Cheltuieli materiale şi servicii 54.000 4.000 58.000

   Cheltuieli pentru întreţinere si
   gospodărie 13.060 4.000 17.060

   Materiale şi prestări de servicii cu
   caracter funcţional 32.840 - 32.840

   Reparaţii curente 240 - 240

   Cărţi şi publicaţii 440 - 440

   Alte cheltuieli 7.420 - 7.420

Cheltuieli din fondul la dispoziţia
Guvernului României pentru relaţiile cu
Republica Moldova 2.500.000 - 2.500.000

 Cheltuieli curente 2.500.000 - 2.500.000

  Subvenţii şi transferuri 2.500.000 - 2.500.000

   Transferuri 2.500.000 - 2.500.000

-------------------------------------------------------------------------------
----------
    *) Începînd cu data de 1 decembrie 1993, Muzeul Petrolului va fi finanţat
       din veniturile Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" - Bucureşti.

   I Program aprobat
   II Influente
   III Program rectificat


        VENITURILE, SUBVENŢIILE SI CHELTUIELILE INSTITUŢIILOR PUBLICE
       finanţate din veniturile extrabugetare şi subvenţii de la buget
                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                                     Program 1993
       Instituţia publica ----------------------------------------
                                        Venituri Subvenţii Cheltuieli
-------------------------------------------------------------------------------
                0 1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------
Cultura şi arta I 500 13.590 14.090
                                     II - -*) -
                                    III 500 13.590 14.090

 - Muzeul Petrolului I 500 13.590 14.090
                                     II - -*) -
                                    III 500 13.590 14.090
-------------------------------------------------------------------------------    ANEXA 1 b/17

    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI


                 BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                          Program Program
         Denumirea indicatorilor an Influenţe rectificat
                                          1993 pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                   0 1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------

  II. CHELTUIELI - TOTAL 474.656.326 36.603.000 511.259.326

 Cheltuieli curente 464.499.126 36.603.000 501.102.126

  Cheltuieli de personal 40.372.310 10.611.000 50.983.310

  Cheltuieli materiale şi servicii 17.993.824 492.000 18.485.824

  Subvenţii şi transferuri 106.132.992 25.500.000 431.632.992

   Subvenţii pe produse şi activităţi 319.000 - 319.000

   Subvenţii pentru acoperirea diferen-
   ţelor de preţ şi tarif 177.682.965 500.000 178.182.965

   Prime acordate producătorilor
   agricoli 225.596.630** - 225.596.630**

   Transferuri 2.534.397 25.000.000 27.534.397

 Cheltuieli de capital 10.157.200 - 10.157.200

-----------------
    *) Începînd cu data de 1 decembrie 1993, Muzeul Petrolului va fi finanţat
din veniturile Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" - Bucureşti.
    **) În vederea asigurării surselor financiare, pentru acoperirea în
totalitate a cheltuielilor de întreţinere, reparaţii şi exploatare a sistemelo
de îmbunătăţiri funciare, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei va aproba
cu avizul Ministerului Finanţelor tarife care se vor incasa de la beneficiarii
prestaţiilor.

                                                            - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                   0 1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------

  Partea a VI-a - Autorităţile publice 2.600.397 100.000 2.700.397

 Cheltuieli curente 2.600.397 100.000 2.700.397

  Cheltuieli de personal 1.222.000 100.000 1.322.000

  Cheltuieli materiale şi servicii 344.000 - 344.000

  Subvenţii şi transferuri 1.034.397 - 1.034.397

   Transferuri 1.034.397 - 1.034.397

Cheltuieli pentru organele autorităţii
executive 2.600.397 100.000 2.700.397

 Cheltuieli curente 2.600.397 100.000 2.700.397

  Cheltuieli de personal 1.222.000 100.000 1.322.000

  Cheltuieli materiale şi servicii 344.000 - 344.000

  Subvenţii şi transferuri 1.034.397 - 1.034.397

   Transferuri 1.034.397 - 1.034.397

   Contribuţii şi cotizaţii la organisme
   internaţionale 1.034.397 - 1.034.397

din total cheltuieli:

 Organele administraţiei publice centrale
 de specialitate 2.600.397 100.000 2.700.397


  Partea a VII-a - Acţiuni economice 472.055.929 36.503.000 508.558.929

 Cheltuieli curente 461.898.729 36.503.000 498.401.729

  Cheltuieli de personal 39.150.310 10.511.000 49.661.310

  Cheltuieli materiale şi servicii 17.649.824 492.000 18.141.824

  Subvenţii şi transferuri 405.098.595 25.500.000 430.598.595

   Subvenţii pe produse şi activităţi 319.000 - 319.000

   Subvenţii pentru acoperirea dife-
   renţelor de preţ şi tarif 177.682.965 500.000 178.182.965

   Prime acordate producătorilor
   agricoli 225.596.630*) - 225.596.630*)

   Transferuri 1.500.000 25.000.000 26.500.000

 Cheltuieli de capital 10.157.200 - 10.157.200

Agricultura, silvicultura, ape, mediu
înconjurător 427.097.129 36.003.000 463.100.129

 Cheltuieli curente 417.297.129 36.003.000 453.300.129

  Cheltuieli de personal 39.150.310** 10.511.000 49.661.310**

  Cheltuieli materiale şi servicii 17.048.224 492.000 17.540.224

  Subvenţii şi transferuri 361.098.595 25.000.000 386.098.595

   Subvenţii pe produse şi activităţi 319.000 - 319.000

   Subvenţii pentru acoperirea diferen-
   ţelor de preţ şi tarife 133.682.965 - 133.682.965

   Prime acordate producătorilor
   agricoli 225.596.630*) - 225.596.630*)

   Transferuri 1.500.000 25.000.000 26.500.000

 Cheltuieli de capital 9.800.000 - 9.800.000

din total cheltuieli:

 Amendarea solurilor acide 698.800 224.048 922.848

 Acoperirea sumelor fixe stabilite la
 cantităţile de seminţe 698.000 224.048 922.848

 Combaterea dăunătorilor şi bolilor
 din sectorul vegetal 9.443.400 2.380.510 11.823.910

 Reproductia şi selecţia animalelor 8.829.600 2.100.450 10.930.050

 Direcţii sanitar-veterinare, circum-
 scriptii, spitale şi laboratoare ve-
 terinare, precum şi cheltuieli pentru
 combaterea epizootiilor 15.173.500 1.660.690 16.834.190

 Direcţii generale pentru agricultura
 şi alimentaţie 13.927.350 1.640.660 15.568.010

 Programe pentru susţinerea preţurilor

 la produsele agricole 359.413.595 25.000.000 384.413.595

 Irigaţii, desecări şi combaterea ero-
 ziunii solului 6.322.900 - 6.322.900

 Alte unităţi şi acţiuni din domeniul

 agriculturii 11.709.184 2.772.594 14.481.778

 Supravegherea şi protecţia mediului 880.000 - 880.000

Alte acţiuni economice 44.958.800 500.000 45.458.800

 Cheltuieli curente 44.601.600 500.000 45.101.600

  Cheltuieli materiale şi servicii 601.600 - 601.600

-------------
    *) În vederea asigurării surselor financiare, pentru acoperirea în
totalitate a cheltuielilor de întreţinere, reparaţii şi exploatare a sistemelor
de îmbunătăţiri funciare, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei va aproba cu
avizul Ministerului Finanţelor tarife care se vor incasa de la beneficiarii
prestaţiilor.
   **) Din care: 3.000.000 mii lei din sume rezervate pentru asigurarea
fondurilor necesare posturilor vacante.

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                   0 1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------

  Subvenţii şi transferuri 44.000.000 500.000 44.500.000

   Subvenţii pentru acoperirea diferen-
   ţelor de preţ şi tarif 44.000.000*) 500.000 44.500.000*)

 Cheltuieli de capital 357.200 - 357.200

din total cheltuieli:

 Rezerva de stat şi de mobilizare 958.800 - 958.800

 Exploatarea şi întreţinerea sistemului de
 îmbunătăţiri funciare 44.000.000 500.000 44.500.000

              DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI

  II. CHELTUIELI - TOTAL 474.656.326 36.603.000 511.259.326

 Cheltuieli curente 464.499.126 36.603.000 501.102.126

  Cheltuieli de personal 40.372.310 10.611.000 50.983.310

  Cheltuieli materiale şi servicii 17.993.824 492.000 16.485.824

  Subvenţii şi transferuri 406.132.992 25.500.000 431.632.992

   Subvenţii pe produse şi activităţi 319.000 - 319.000

   Subvenţii pentru acoperirea diferen-
   ţelor de preţ şi tarif 177.682.965 500.000 178.182.965

   Prime acordate producătorilor agri-
   coli 225.596.630** - 225.596.630**

   Transferuri 2.534.397 25.000.000 27.534.397

 Cheltuieli de capital 10.157.200 10.157.200

Cheltuieli pentru organele autorităţii
executive 2.600.397 100.000 2.700.397

 Cheltuieli curente 2.600.397 100.000 2.700.397

  Cheltuieli de personal 1.222.000 100.000 1.322.000

   Cheltuieli cu salariile 846.305 73.000 919.305

   Contribuţii pentru asigurările
   sociale de stat 210.565 18.000 228.565

   Cheltuieli pentru constituirea fon-
   dului pentru plata ajutorului de şomaj 44.680 4.000 48.680

   Deplasări, detaşări, transferări 120.450 5.000 125.450

  Cheltuieli materiale şi servicii 344.000 - 344.000

   Cheltuieli pentru întreţinere si
   gospodărie 246.250 - 246.250

   Materiale şi prestări de servicii cu
   caracter funcţional 66.250 - 66.250

   Obiecte de inventar de mica valoare

   sau scurta durata şi echipament 4.550 - 4.550

   Reparaţii curente 5.450 - 5.450

   Cărţi şi publicaţii 3.550 - 3.550

   Alte cheltuieli 17.950 - 17.950

  Subvenţii şi transferuri 1.034.397 - 1.034.397

   Transferuri 1.034.397 - 1.034.397

   Contribuţii şi cotizaţii la organisme
   internaţionale 1.034.397 - 1.034.397

Agricultura, silvicultura, ape, mediu
înconjurător 427.097.129 36.003.000 463.100.129

 Cheltuieli curente 417.297.129 36.003.000 453.300.129

  Cheltuieli de personal 39.150.310***10.511.000 49.661.310***

   Cheltuieli cu salariile 29.572.308 8.085.385 37.657.693

   Contribuţii pentru asigurări sociale
   de stat 7.393.077 2.021.346 9.414.423

   Cheltuieli pentru constituirea fondu-
   lui pentru plata ajutorului de şomaj 1.478.615 404.269 1.882.884

   Deplasări, detaşări, transferări 706.310 - 706.310

  Cheltuieli materiale şi servicii 17.048.224 492.000 17.540.224

   Drepturi cu caracter social 2.000 50 2.050

   Hrana 410.300 9.840 420.140

   Medicamente şi materiale sanitare 6.983.700 221.400 7.205.100

   Cheltuieli pentru întreţinere si
   gospodărie 2.351.400 63.620 2.415.020

   Materiale şi prestări de servicii
   cu caracter funcţional 3.527.100 98.400 3.625.500

   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata şi echipament 1.763.500 49.200 1.812.700

-----------------
    *) În prevederile Legii nr. 21/1993 s-au cuprins ca subvenţii pentru
acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif.
    **) În vederea asigurării surselor financiare pentru acoperirea în
totalitate a cheltuielilor de întreţinere, reparaţii şi exploatare a sistemelor
de îmbunătăţiri funciare, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei va aproba cu
avizul Ministerului Finanţelor tarife care se vor incasa de la beneficiarii
prestaţiilor.
    ***) Din care: 3.000.000 mii lei din sume rezervate pentru asigurarea
fondurilor necesare posturilor vacante.


                                                             - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                   0 1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------

   Reparaţii curente 470.300 9.840 480.140

   Reparaţii capitale 352.700 9.840 362.540

   Cărţi şi publicaţii 10.900 290 11.190

   Alte cheltuieli 1.176.324 29.520 1.205.844

  Subvenţii şi transferuri 361.098.595 25.000.000 386.098.595

   Subvenţii pe produse şi activităţi 319.000 - 319.000

   Subvenţii pentru acoperirea diferen-
   ţelor de preţ şi tarif 133.682.965 - 133.682.965

   Prime acordate producătorilor
   agricoli 255.596.630*) - 255.596.630*)

   Transferuri 1.500.000 25.000.000 26.500.000

 Cheltuieli de capital 9.800.000 - 9.800.000

  Investiţii ale instituţiilor publice 2.548.774 -75.000 2.473.774

  Investiţii ale regiilor autonome si
  societăţilor comerciale cu capital
  de stat 7.251.226 75.000 7.326.226

Alte acţiuni economice 44.958.800 500.000 45.458.800

 Cheltuieli curente 44.601.600 500.000 45.101.600

  Cheltuieli materiale şi servicii 601.600 - 601.600

   Cheltuieli pentru întreţinere si
   gospodărie 601.600 - 601.600

  Subvenţii şi transferuri 44.000.000 500.000 44.500.000

   Subvenţii pentru acoperirea diferen-
   ţelor de preţ şi tarif 44.000.000**) 500.000 44.500.000**

 Cheltuieli de capital 357.200 - 357.200

  Stocuri pentru rezerva de stat 357.200 - 357.200
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------
   *) În vederea asigurării surselor financiare pentru acoperirea în totalitate
a cheltuielilor de întreţinere, reparaţii şi exploatare a sistemelor de
îmbunătăţiri funciare, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei va aproba cu
avizul Ministerului Finanţelor tarife care se vor incasa de la beneficiarii
prestaţiilor.
   **) În prevederile Legii nr. 21/1993 s-au cuprins ca subvenţii pentru
acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif.


    ANEXA 1 b/18

    MINISTERUL COMERŢULUI


                  BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                           - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                         Program Program
       Denumirea indicatorilor an Influente rectificat
                                          1993 pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                 0 1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------

  II. CHELTUIELI - TOTAL 39.538.800 -6.700.000 32.838.880

 Cheltuieli curente 39.326.880 -6.700.000 32.626.880

  Cheltuieli de personal 5.050.400 -700.000 4.350.400

  Cheltuieli materiale şi servicii 2.200.000 - 2.200.000

  Subvenţii şi transferuri 32.076.480 -6.000.000 26.076.480

   Subvenţii pentru acoperirea diferen-
   ţelor de preţ şi tarif 12.045.000 -6.000.000 6.045.000

   Transferuri 20.031.480 - 20.031.480

 Cheltuieli de capital 212.000 - 212.000


  Partea a VI-a - Autorităţile publice 7.493.880 -700.000 6.793.880

 Cheltuieli curente 7.281.880 -700.000 6.581.880

  Cheltuieli de personal 5.050.400 -700.000 4.350.400

  Cheltuieli materiale şi servicii 2.200.000 - 2.200.000

  Subvenţii şi transferuri 31.480 - 31.480

   Transferuri 31.480 - 31.480

 Cheltuieli de capital 212.000 - 212.000

Cheltuieli pentru organele autorităţii
executive 7.493.880 -700.000 6.793.880

 Cheltuieli curente 7.281.880 -700.000 6.581.880

  Cheltuieli de personal 5.050.400 -700.000 4.350.400

  Cheltuieli materiale şi servicii 2.200.000 - 2.200.000

  Subvenţii şi transferuri 31.480 - 31.480

   Transferuri 31.480 - 31.480

    Contribuţii şi cotizaţii la organisme
    internaţionale 31.480 - 31.480

 Cheltuieli de capital 212.000 - 212.000

din total cheltuieli:

 Organele administraţiei publice centrale
 de specialitate 7.493.880 -700.000 6.793.880  Partea a VII-a - Acţiuni economice 32.045.000 -6.000.000 26.045.000

 Cheltuieli curente 32.045.000 -6.000.000 26.045.000

  Subvenţii şi transferuri 32.045.000 -6.000.000 26.045.000

   Subvenţii pentru acoperirea diferen-
   ţelor de preţ şi tarif 12.045.000 -6.000.000 6.045.000

   Transferuri 20.000.000 - 20.000.000

Agricultura, silvicultura, ape, mediu
înconjurător 12.045.000 -6.000.000 6.045.000

 Cheltuieli curente 12.045.000 -6.000.000 6.045.000

  Subvenţii şi transferuri 12.045.000 -6.000.000 6.045.000

   Subvenţii pentru acoperirea diferen-
   ţelor de preţ şi tarif 12.045.000 -6.000.000 6.045.000

din total cheltuieli:

 Programe pentru susţinerea preţurilor

 la produsele agricole 12.045.000 -6.000.000 6.045.000

Alte acţiuni economice 20.000.000 - 20.000.000

 Cheltuieli curente 20.000.000 - 20.000.000

  Subvenţii şi transferuri 20.000.000 - 20.000.000

   Transferuri 20.000.000 - 20.000.000

din total cheltuieli:

 Stimularea şi dezvoltarea activităţii

 de export 20.000.000 - 20.000.000                DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI  II. CHELTUIELI - TOTAL 39.538.880 -6.700.000 32.838.880

 Cheltuieli curente 39.326.880 -6.700.000 32.626.880

  Cheltuieli de personal 5.050.400 -700.000 4.350.400

  Cheltuieli materiale şi servicii 2.200.000 - 2.200.000

  Subvenţii şi transferuri 32.076.480 -6.000.000 26.076.480

   Subvenţii pentru acoperirea diferen-
   ţelor de preţ şi tarif 12.045.000 -6.000.000 6.045.000

   Transferuri 20.031.480 - 20.031.480

 Cheltuieli de capital 212.000 - 212.000

Cheltuieli pentru organele autorităţii
executive 7.493.880 -700.000 6.793.880

 Cheltuieli curente 7.281.880 -700.000 6.581.880

  Cheltuieli de personal 5.050.400 -700.000 4.350.400

   Cheltuieli cu salariile 3.813.200 -538.000 3.275.200

   Contribuţii pentru asigurări sociale
   de stat 260.500 -134.000 126.500

   Cheltuieli pentru constituirea fondu-
   lui pentru plata ajutorului de şomaj 52.200 -28.000 24.200

   Deplasări, detaşări, transferări 924.500 - 924.500

  Cheltuieli materiale şi servicii 2.200.000 - 2.200.000

   Cheltuieli pentru întreţinere si
   gospodărie 913.200 - 913.200

   Materiale şi prestări de servicii cu
   caracter funcţional 14.400 - 14.400

   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata şi echipament 20.300 - 20.300

   Reparaţii curente 67.200 - 67.200

   Cărţi şi publicaţii 20.700 - 20.700

   Alte cheltuieli 1.164.200 - 1.164.200

  Subvenţii şi transferuri 31.480 - 31.480

   Transferuri 31.480 - 31.480

    Contribuţii şi cotizaţii la organisme
    internaţionale 31.480 - 31.480

 Cheltuieli de capital 212.000 - 212.000

  Investiţii ale instituţiilor publice 212.000 - 212.000

Agricultura, silvicultura, ape, mediu
înconjurător 12.045.000 -6.000.000 6.045.000

 Cheltuieli curente 12.045.000 -6.000.000 6.045.000

  Subvenţii şi transferuri 12.045.000 -6.000.000 6.045.000

   Subvenţii pentru acoperirea diferen-
   ţelor de preţ şi tarif 12.045.000 -6.000.000 6.045.000

Alte acţiuni economice 20.000.000 - 20.000.000

 Cheltuieli curente 20.000.000 - 20.000.000

  Subvenţii şi transferuri 20.000.000 - 20.000.000

   Transferuri 20.000.000 - 20.000.000
-------------------------------------------------------------------------------    ANEXA 1 b/19

    MINISTERUL TURISMULUI

                   BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                              - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                            Program Program
      Denumirea indicatorilor an Influente rectificat
                                             1993 pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
              0 1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------

  II. CHELTUIELI - TOTAL 2.261.358 - 2.261.358

 Cheltuieli curente 2.214.758 -1.000 2.213.758

  Cheltuieli de personal 712.100 - 712.100

  Cheltuieli materiale şi servicii 1.425.000 -1.000 1.424.000

  Subvenţii şi transferuri 77.658 - 77.658

   Transferuri 77.658 - 77.658

 Cheltuieli de capital 46.600 1.000 47.600

  Partea a VI-a - Autorităţile publice 2.261.358 - 2.261.358

 Cheltuieli curente 2.214.758 -1.000 2.213.758

  Cheltuieli de personal 712.100 - 712.100

  Cheltuieli materiale şi servicii 1.425.000 -1.000 1.424.000

  Subvenţii şi transferuri 77.658 - 77.658

   Transferuri 77.658 - 77.658

 Cheltuieli de capital 46.000 1.000 47.600

Cheltuieli pentru organele autorităţii
executive 2.261.358 - 2.261.358

 Cheltuieli curente 2.214.758 -1.000 2.213.758

  Cheltuieli de personal 712.100 - 712.100

  Cheltuieli materiale şi servicii 1.425.000 -1.000 1.424.000

  Subvenţii şi transferuri 77.658 - 77.658

   Transferuri 77.658 - 77.658

   Contribuţii şi cotizaţii la organisme
   internaţionale 77.658 - 77.658

 Cheltuieli de capital 46.600 1.000 47.600

din total cheltuieli:

 Organele administraţiei publice centrale
 de specialitate 2.261.358 - 2.261.358


               DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI


  II. CHELTUIELI - TOTAL 2.261.358 - 2.261.358

 Cheltuieli curente 2.214.758 -1.000 2.213.758

  Cheltuieli de personal 712.100 - 712.100

  Cheltuieli materiale şi servicii 1.425.000 -1.000 1.424.000

  Subvenţii şi transferuri 77.658 - 77.658

   Transferuri 77.658 - 77.658

 Cheltuieli de capital 46.600 1.000 47.600

 Cheltuieli pentru organele autorităţii
 executive 2.261.358 - 2.261.358

 Cheltuieli curente 2.214.758 -1.000 2.213.758

  Cheltuieli de personal 712.100 - 712.100

   Cheltuieli cu salariile 470.000 - 470.000

   Contribuţii pentru asigurări sociale
   de stat 52.700 - 52.700

   Cheltuieli pentru constituirea fondu-
   lui pentru plata ajutorului de şomaj 9.400 - 9.400

   Deplasări, detaşări, transferări 180.000 - 180.000

  Cheltuieli materiale şi servicii 1.425.000 -1.000 1.424.000

   Cheltuieli pentru întreţinere si
   gospodărie 899.900 -1.000 898.900

   Materiale şi prestări de servicii cu
   caracter funcţional 5.700 - 5.700

   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata şi echipament 8.600 - 8.600

   Reparaţii curente 21.000 - 21.000

   Cărţi şi publicaţii 6.300 - 6.300

   Alte cheltuieli 483.500 - 483.500

  Subvenţii şi transferuri 77.658 - 77.658

   Transferuri 77.658 - 77.658

    Contribuţii şi cotizaţii la organisme
    internaţionale 77.658 - 77.658

 Cheltuieli de capital 46.600 1.000 47.600

  Investiţii ale instituţiilor publice 46.600 1.000 47.600
-------------------------------------------------------------------------------    ANEXA 1 b/20


    MINISTERUL TRANSPORTURILOR


                     BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                               - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                          Program Program
     Denumirea indicatorilor an Influente rectificat
                                           1993 pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0 1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------

  II. CHELTUIELI - TOTAL 177.834.527 17.778.637 195.613.164

 Cheltuieli curente 120.008.177 17.599.527 137.607.704

  Cheltuieli de personal 28.663.504 4.129.700 32.793.204

  Cheltuieli materiale şi servicii 42.057.140 5.644.288 47.701.428

  Subvenţii şi transferuri 49.287.533 7.825.539 57.113.072

   Subvenţii pentru instituţiile publice 147.040 12.939 159.979

   Subvenţii pe produse şi activităţi 30.110.000 5.825.600 35.935.600

   Subvenţii pentru acoperirea diferen-
   ţelor de preţ şi tarif 18.755.000 1.937.000 20.692.000

   Transferuri 275.493 50.000 325.493

 Cheltuieli de capital 57.826.350 179.110 58.005.460  Partea I - Cheltuieli social-culturale 9.259.174 1.852.339 11.111.513

 Cheltuieli curente 8.129.474 1.673.229 9.802.703

  Cheltuieli de personal 5.973.734 1.558.000 7.531.734

  Cheltuieli materiale şi servicii 2.008.700 102.290 2.110.990

  Subvenţii şi transferuri 147.040 12.939 159.979

   Subvenţii pentru instituţiile publice 147.040 12.939 159.979

 Cheltuieli de capital 1.129.700 179.110 1.308.810

Sănătate 9.112.134 1.839.400 10.951.534

 Cheltuieli curente 7.982.434 1.660.290 9.642.724

  Cheltuieli de personal 5.973.734 1.558.000 7.531.734

  Cheltuieli materiale şi servicii 2.008.700 102.290 2.110.990

 Cheltuieli de personal 1.129.700 179.110 1.308.810

din total cheltuieli:

 Dispensare medicale 3.371.489 549.000 3.920.489

 Spitale 4.988.700 1.020.645 6.009.356

 Creşs 12.210 1.200 13.410

 Centre de recoltare şi conservare a
 sângelui 9.933 1.000 10.933

 Staţii de salvare 42.554 7.300 49.854

 Alte instituţii şi acţiuni sanitare 687.237 260.255 947.492

Activitatea sportiva şi de tineret 147.040 12.939 159.979

 Cheltuieli curente 147.040 12.939 159.979

  Subvenţii şi transferuri 147.040 12.939 159.979

   Subvenţii pentru instituţiile publice 147.040 12.939 159.979

din total cheltuieli:

 Activitatea sportiva 147.040 12.939 159.979


  Partea a VI-a - Autorităţile publice 1.993.693 206.000 2.199.693

 Cheltuieli curente 1.993.693 206.000 2.199.693

  Cheltuieli de personal 1.028.200 -150.000 878.200

  Cheltuieli materiale şi servicii 780.000 356.000 1.136.000

  Subvenţii şi transferuri 185.493 - 185.493

   Transferuri 185.493 - 185.493

Cheltuieli pentru organele autorităţii
executive 1.993.693 206.000 2.199.693

 Cheltuieli curente 1.993.693 206.000 2.199.693

  Cheltuieli de personal 1.028.200 -150.000 878.200

  Cheltuieli materiale şi servicii 780.000 356.000 1.136.000

  Subvenţii şi transferuri 185.493 - 185.493

   Transferuri 185.493 - 185.493

   Contribuţii şi cotizaţii la organisme
   internaţionale 185.493 - 185.493

din total cheltuieli:

 Organele administraţiei publice centrale

 de specialitate 1.993.693 206.000 2.199.693

  Partea a VII-a - Acţiuni economice 166.581.660 15.720.298 182.301.958

 Cheltuieli curente 109.885.010 15.720.298 125.605.308

  Cheltuieli de personal 21.661.570 2.721.700 24.383.270

  Cheltuieli materiale şi servicii 39.268.440 5.185.998 44.454.438

  Subvenţii şi transferuri 48.955.000 7.812.600 56.767.600

   Subvenţii pe produse şi activităţi 30.110.000 5.825.600 35.935.600

   Subvenţii pentru acoperirea diferen-
   ţelor de preţ şi tarif 18.755.000 1.937.000 20.692.000

   Transferuri 90.000 50.000 140.000

 Cheltuieli de capital 56.696.650 - 56.696.650

Prospecţiuni şi lucrări geologice de
cercetare pentru descoperiri de zaca-
minte noi 33.634 3.298 36.932

 Cheltuieli curente 33.634 3.298 36.932

  Cheltuieli materiale şi servicii 33.634 3.298 36.932

Transporturi şi comunicaţii 166.158.155 15.717.000 181.875.155

 Cheltuieli curente 109.805.944 15.717.000 125.522.944

  Cheltuieli de personal 21.661.570 2.721.700 24.383.270

  Cheltuieli materiale şi servicii 39.189.374 5.182.700 44.372.074

  Subvenţii şi transferuri 48.955.000 7.812.600 56.767.600

   Subvenţii pe produse şi activităţi 30.110.000 5.825.600 35.935.600

   Subvenţii pentru acoperirea diferen-
   ţelor de preţ şi tarif 18.755.000 1.937.000 20.692.000

   Transferuri 90.000 50.000 140.000

 Cheltuieli de capital 56.352.211 - 56.352.211

din total cheltuieli:

 Aviaţia civilă 24.216.057 2.592.000 26.808.057

 Navigaţia civilă 15.268.022 612.400 15.880.422

 Drumuri şi poduri 49.902.076 4.700.000 54.602.076

 Transportul feroviar 37.615.000 5.825.600 43.440.600

 Transportul în comun 39.067.000 1.937.000 41.004.000

 Alte cheltuieli în domeniul transportu-
 rilor şi comunicaţiilor 90.000 50.000 140.000

Alte acţiuni economice 389.871 - 389.871

 Cheltuieli curente 45.432 - 45.432

  Cheltuieli materiale şi servicii 45.432 - 45.432

 Cheltuieli de capital 344.439 - 344.439

din total cheltuieli:

 Rezerva de stat şi de mobilizare 389.871 - 389.871


                  DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI

  II. CHELTUIELI - TOTAL 177.834.527 17.778.637 195.613.164

 Cheltuieli curente 120.008.177 17.599.527 137.607.704

  Cheltuieli de personal 28.663.504 4.129.700 32.793.204

  Cheltuieli materiale şi servicii 42.057.140 5.644.288 47.701.428

  Subvenţii şi transferuri 49.287.533 7.825.539 57.113.072

   Subvenţii pentru instituţiile publice 147.040 12.939 159.979

   Subvenţii pe produse şi activităţi 30.110.000 5.825.600 35.935.600

   Subvenţii pentru acoperirea diferen-
   ţelor de preţ şi tarif 18.755.000 1.937.000 20.692.000

  Transferuri 275.493 50.000 325.493

 Cheltuieli de capital 57.826.350 179.110 58.005.460

Sănătate 9.112.134 1.839.400 10.951.534

 Cheltuieli curente 7.982.434 1.660.290 9.642.724

  Cheltuieli de personal 5.973.734 1.558.000 7.531.734

   Cheltuieli cu salariile 4.587.699 1.198.460 5.786.159

   Contribuţii pentru asigurări sociale
   de stat 1.146.974 299.640 1.446.614

   Cheltuieli pentru constituirea fondu-
   lui pentru plata ajutorului de şomaj 229.394 59.900 289.294

   Deplasări, detaşări, transferări 9.667 - 9.667

  Cheltuieli materiale şi servicii 2.008.700 102.290 2.110.990

   Drepturi cu caracter social 1.165 - 1.165

   Hrana 463.748 42.290 506.038

   Medicamente şi materiale sanitare 803.674 30.000 833.674

   Cheltuieli pentru întreţinere si
   gospodărie 527.544 30.000 557.544

   Materiale şi prestări de servicii cu
   caracter funcţional 70.740 - 70.740

   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata şi echipament 48.248 48.248

   Reparaţii curente 73.033 - 73.033

   Reparaţii capitale 12.735 - 12.735

   Cărţi şi publicaţii 2.792 - 2.792

   Alte cheltuieli 5.021 - 5.021

 Cheltuieli de capital 1.129.700 179.110 1.308.810

  Investiţii ale instituţiilor publice 1.129.700 179.110 1.308.810

Activitatea sportiva şi de tineret 147.040 12.939 159.979

 Cheltuieli curente 147.040 12.939 159.979

  Subvenţii şi transferuri 147.040 12.939 159.979

   Subvenţii pentru instituţiile publice 147.040 12.939 159.979

Cheltuieli pentru organele autorităţii
executive 1.993.693 206.000 2.199.693

 Cheltuieli curente 1.993.693 206.000 2.199.693

  Cheltuieli de personal 1.028.200 -150.000 878.200

   Cheltuieli cu salariile 588.800 -115.400 473.400

   Contribuţii pentru asigurări sociale
   de stat 152.500 -28.850 123.650

   Cheltuieli pentru constituirea fondu-

   lui pentru plata ajutorului de şomaj 29.900 -5.750 24.150

   Deplasări, detaşări, transferări 257.000 - 257.000

  Cheltuieli materiale şi servicii 780.000 356.000 1.136.000

   Cheltuieli pentru întreţinere si
   gospodărie 99.200 100.000 199.200

   Materiale şi prestări de servicii cu
   caracter funcţional 3.020 - 3.020

   Obiecte de inventar de mica valoare sau
   scurta durata şi echipament 71.400 - 71.400

   Reparaţii curente 8.200 - 8.200

   Reparaţii capitale 562.600 256.000 818.600

   Cărţi şi publicaţii 3.800 - 3.800

   Alte cheltuieli 31.780 - 31.780

  Subvenţii şi transferuri 185.493 - 185.493

   Transferuri 185.493 - 185.493

   Contribuţii şi cotizaţii la organisme
   internaţionale 185.493 - 185.493

Prospecţiuni şi lucrări geologice de cerce-
tare pentru descoperiri de zăcăminte noi 33.634 3.298 36.932

 Cheltuieli curente 33.634 3.298 36.932

  Cheltuieli materiale şi servicii 33.634 3.298 36.932

   Alte cheltuieli 33.634 3.298 36.932

Transporturi şi comunicaţii 166.158.155 15.717.000 181.875.155

 Cheltuieli curente 109.805.944 15.717.000 125.522.944

  Cheltuieli de personal 21.661.570 2.721.700 24.383.270

   Cheltuieli cu salariile 16.078.057 2.046.410 18.124.467

   Contribuţii pentru asigurări sociale
   de stat 4.460.748 555.080 5.015.828

   Cheltuieli pentru constituirea fondu-
   lui pentru plata ajutorului de şomaj 785.140 112.750 897.890

   Deplasări, detaşări, transferări 337.625 7.460 345.085

  Cheltuieli materiale şi servicii 39.189.374 5.182.700 44.372.074

  Drepturi cu caracter social 41.289 5.820 47.109

   Hrana 101.820 28.080 129.900

   Medicamente şi materiale sanitare 29.833 5.050 34.883

   Cheltuieli pentru întreţinere si
   gospodărie 2.434.556 299.050 2.733.606

   Materiale şi prestări de servicii cu
   caracter funcţional 3.766.558 1.071.490 4.838.048

   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata şi echipament 301.632 20.790 322.422

   Reparaţii curente 23.046.996 2.581.630 25.628.626

   Reparaţii capitale 6.099.328 822.420 6.921.748

   Cărţi şi publicaţii 47.105 3.870 50.975

   Alte cheltuieli 3.320.257 344.500 3.664.757

  Subvenţii şi transferuri 48.955.000 7.812.600 56.767.600

   Subvenţii pe produse şi activităţi 30.110.000 5.825.600 35.935.600

   Subvenţii pentru acoperirea diferen-
   ţelor de preţ şi tarif 18.755.000 1.937.000 20.692.000

   Transferuri 90.000 50.000 140.000

 Cheltuieli de capital 56.352.211 - 56.352.211

  Investiţii ale regiilor autonome si
  societăţilor comerciale cu capital de
  stat 56.352.211 - 56.352.211

Alte acţiuni economice 389.871 - 389.871

 Cheltuieli curente 45.432 - 45.432

  Cheltuieli materiale şi servicii 45.432 - 45.432

   Cheltuieli pentru întreţinere si
   gospodărie 24.506 - 24.506

    Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata şi echipament 276 - 276

   Reparaţii curente 20.650 - 20.650

 Cheltuieli de capital 344.439 - 344.439

  Stocuri pentru rezerva de stat 344.439 - 344.439

-------------------------------------------------------------------------------

   I Program aprobat
   II Influente
   III Program rectificat

        VENITURILE, SUBVENŢIILE SI CHELTUIELILE INSTITUŢIILOR PUBLICE
      finanţate din veniturile extrabugetare şi subvenţii de la buget

                                                               - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                               Program 1993
                                       ----------------------------------------
       Instituţia publica Venituri Subvenţii Cheltuieli
-------------------------------------------------------------------------------
Activitatea de tineret şi sportiva I 115.000 147.040 262.040
                                     II - 12.939 12.939
                                    III 115.000 159.979 274.979

 - Clubul Sportiv "Rapid" Bucureşti I 115.000 147.040 262.040
                                     II - 12.939 12.939
                                    III 115.000 159.979 274.979

-------------------------------------------------------------------------------    ANEXA 1 b/21

    MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI


                   BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                   - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                          Program Program
     Denumirea indicatorilor an Influente rectificat
                                           1993 pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
              0 1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------

  II. CHELTUIELI - TOTAL 18.370.731 5.630 18.376.361

 Cheltuieli curente 17.377.711 5.630 17.383.341

  Cheltuieli de personal 627.700 - 627.700

  Cheltuieli materiale şi servicii 227.211 5.630 232.841

  Subvenţii şi transferuri 16.522.800 - 16.522.800

   Transferuri 16.522.800 - 16.522.800

 Cheltuieli de capital 993.020 - 993.020

  Partea a III-a - Gospodărie comunală
                   şi locuinţe 17.491.420 - 17.491.420

Gospodărie comunală şi locuinţe 17.491.420 - 17.491.420

 Cheltuieli curente 16.522.000 - 16.522.000

  Subvenţii şi transferuri 16.522.000 - 16.522.000

   Transferuri 16.522.000 - 16.522.000

 Cheltuieli de capital 969.420 - 969.420

din total cheltuieli:

 Locuinţe 16.522.000*) - 16.522.000*)

 Alte cheltuieli 969.420 - 969.420

  Partea a VI-a - Autorităţile publice 844.100 - 844.100

 Cheltuieli curente 820.500 - 820.500

  Cheltuieli de personal 627.700 - 627.700

  Cheltuieli materiale şi servicii 192.000 - 192.000

  Subvenţii şi transferuri 800 - 800

   Transferuri 800 - 800

 Cheltuieli de capital 23.600 - 23.600

 Cheltuieli pentru organele autorităţii
 executive 844.100 - 844.100

 Cheltuieli curente 820.500 - 820.500

  Cheltuieli de personal 627.700 - 627.700

  Cheltuieli materiale şi servicii 192.000 - 192.000

  Subvenţii şi transferuri 800 - 800

   Transferuri 800 - 800

    Contribuţii şi cotizaţii la organisme
    internaţionale 800 - 800

 Cheltuieli de capital 23.600 - 23.600

din total cheltuieli:

 Organele administraţiei publice centrale
 de specialitate 844.100 - 844.100

  Partea a VII-a - Acţiuni economice 35.211 5.630 40.841

 Cheltuieli curente 35.211 5.630 40.841

  Cheltuieli materiale şi servicii 35.211 5.630 40.841

Prospecţiuni şi lucrări geologice de cer-
cetare pentru descoperiri de zăcăminte noi 35.211 5.630 40.841

 Cheltuieli curente 35.211 5.630 40.841

  Cheltuieli materiale şi servicii 35.211 5.630 40.841


                   DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI


  II. CHELTUIELI - TOTAL 18.370.731 5.630 18.376.361

 Cheltuieli curente 17.377.711 5.630 17.383.341

  Cheltuieli de personal 627.700 - 627.700

  Cheltuieli materiale şi servicii 227.211 5.630 232.841

  Subvenţii şi transferuri 16.522.800 - 16.522.800

   Transferuri 16.522.800*) - 16.522.800*)

 Cheltuieli de capital 993.020 - 993.020

Gospodărie comunală şi locuinţe 17.491.420 - 17.491.420

 Cheltuieli curente 16.522.000 - 16.522.000

  Subvenţii şi transferuri 16.522.000 - 16.522.000

   Transferuri 16.522.000 - 16.522.000

 Cheltuieli de capital 969.420 - 969.420

  Investiţii ale instituţiilor publice 969.420 - 969.420

Cheltuieli pentru organele autorităţii
executive 844.100 - 844.100

 Cheltuieli curente 820.500 - 820.500

  Cheltuieli de personal 627.700 - 627.700

   Cheltuieli cu salariile 403.050 - 403.050

   Contribuţii pentru asigurări sociale
   de stat 100.760 - 100.760

   Cheltuieli pentru constituirea fondu-
   lui pentru plata ajutorului de şomaj 20.140 - 20.140

   Deplasări, detaşări, transferări 103.750 - 103.750

  Cheltuieli materiale şi servicii 192.000 - 192.000

   Cheltuieli pentru întreţinere şi gos-
   podarie 118.700 - 118.700

   Materiale şi prestări de servicii cu
   caracter funcţional 23.800 - 23.800

   Obiecte de inventar de mica valoare sau
   scurta durata şi echipament 600 - 600

   Reparaţii curente 1.500 - 1.500

   Reparaţii capitale 14.400 - 14.400

   Cărţi şi publicaţii 3.100 - 3.100

   Alte cheltuieli 29.900 - 29.900

  Subvenţii şi transferuri 800 - 800

   Transferuri 800 - 800

    Contribuţii şi cotizaţii la organisme
    internaţionale 800 - 800

 Cheltuieli de capital 23.600 - 23.600

  Investiţii ale instituţiilor publice 23.600 - 23.600

Prospecţiuni şi lucrări geologice de cerce-
tare pentru descoperiri de zăcăminte noi 35.211 5.630 40.841

 Cheltuieli curente 35.211 5.630 40.841

  Cheltuieli materiale şi servicii 35.211 5.630 40.841

   Alte cheltuieli 35.211 5.630 40.841
-------------------------------------------------------------------------------


-----------------
    *) Din suma respectiva se vor asigura, în condiţiile reglementărilor în vigoare, plăţile de la bugetul de stat pentru expertizarea şi consolidarea locuinţelor afectate de seisme, subvenţiile în sume fixe şi bonificatiile de dobânzi pentru construcţiile de locuinţe, precum şi reluarea procesului investitional la blocurile aflate în diferite stadii de execuţie, potrivit programului aprobat de Guvern.


    ANEXA 1 b/22

    MINISTERUL COMUNICAŢIILOR

                  BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                           - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                          Program Program
      Denumirea indicatorilor an Influente rectificat
                                           1993 pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
               0 1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------

  II. CHELTUIELI - TOTAL 2.888.171 205.000 3.093.171

 Cheltuieli curente 330.153 200 330.353

  Cheltuieli de personal 145.582 200 145.782

  Cheltuieli materiale şi servicii 43.172 - 43.172

  Subvenţii şi transferuri 141.399 - 141.399

   Transferuri 141.399 - 141.399

 Cheltuieli de capital 2.558.018 204.800 2.762.818

  Partea a VI-a - Autorităţile publice 340.999 - 340.999

 Cheltuieli curente 326.099 - 326.099

  Cheltuieli de personal 143.700 - 143.700

  Cheltuieli materiale şi servicii 41.000 - 41.000

  Subvenţii şi transferuri 141.399 - 141.399

   Transferuri 141.399 - 141.399

 Cheltuieli de capital 14.900 - 14.900

Cheltuieli pentru organele autorităţii
executive 340.999 - 340.999

 Cheltuieli curente 326.099 - 326.099

  Cheltuieli de personal 143.700 - 143.700

  Cheltuieli materiale şi servicii 41.000 - 41.000

  Subvenţii şi transferuri 141.399 - 141.399

   Transferuri 141.399 - 141.399

   Contribuţii şi cotizaţii la organisme
   internaţionale 141.399 - 141.399

 Cheltuieli de capital 14.900 - 14.900

din total cheltuieli:

 Organele administraţiei publice centrale
 de specialitate 340.999 - 340.999

  Partea a VII-a - Acţiuni economice 2.547.172 205.000 2.752.172

 Cheltuieli curente 4.054 200 4.254

  Cheltuieli de personal 1.882 200 2.082

  Cheltuieli materiale şi servicii 2.172 - 2.172

 Cheltuieli de capital 2.543.118 204.800 2.747.918

Transporturi şi comunicaţii 2.364.600 195.800 2.560.400

 Cheltuieli de capital 2.364.600 195.800 2.560.400

din total cheltuieli:

 Comunicaţii 2.364.600 195.800 2.560.400

Alte acţiuni economice 182.572 9.200 191.772

 Cheltuieli curente 4.054 200 4.254

  Cheltuieli de personal 1.882 200 2.082

  Cheltuieli materiale şi servicii 2.172 - 2.172

 Cheltuieli de capital 178.518 9.000 187.518

din total cheltuieli:

 Rezerva de stat şi de mobilizare 182.572 9.200 191.772

                DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI

  II. CHELTUIELI - TOTAL 2.888.171 205.000 3.093.171

 Cheltuieli curente 330.153 200 330.353

  Cheltuieli de personal 145.582 200 145.782

  Cheltuieli materiale şi servicii 43.172 - 43.172

  Subvenţii şi transferuri 141.399 - 141.399

   Transferuri 141.399 - 141.399

 Cheltuieli de capital 2.558.018 204.800 2.762.818

Cheltuieli pentru organele autorităţii
executive 340.999 - 340.999

 Cheltuieli curente 326.099 - 326.099

  Cheltuieli de personal 143.700 - 143.700

   Cheltuieli cu salariile 88.750 - 88.750

   Contribuţii pentru asigurări sociale
   de stat 22.190 - 22.190

   Cheltuieli pentru constituirea fondu-
   lui pentru plata ajutorului de şomaj 4.460 - 4.460

   Deplasări, detaşări, transferări 28.300 - 28.300

  Cheltuieli materiale şi servicii 41.000 - 41.000

   Cheltuieli pentru întreţinere si
   gospodărie 27.370 - 27.370

   Materiale şi prestări de servicii cu
   caracter funcţional 3.690 - 3.690

   Obiecte de inventar de mica valoare sau
   scurta durata şi echipament 3.590 - 3.590

   Reparaţii curente 280 - 280

   Cărţi şi publicaţii 1.055 - 1.055

   Alte cheltuieli 5.015 - 5.015

  Subvenţii şi transferuri 141.399 - 141.399

   Transferuri 141.399 - 141.399

   Contribuţii şi cotizaţii la organisme
   internaţionale 141.399 - 141.399

 Cheltuieli de capital 14.900 - 14.900

  Investiţii ale instituţiilor publice 14.900 - 14.900

Transporturi şi comunicaţii 2.364.600 195.800 2.560.400

 Cheltuieli de capital 2.364.600 195.800 2.560.400

  Investiţii ale regiilor autonome si
  societăţilor comerciale cu capital
  de stat 2.364.600 195.800 2.560.400

Alte acţiuni economice 182.572 9.200 191.772

 Cheltuieli curente 4.054 200 4.254

  Cheltuieli de personal 1.882 200 2.082

   Cheltuieli cu salariile 1.448 154 1.602

   Contribuţii pentru asigurări sociale
   de stat 361 38 399

   Cheltuieli pentru constituirea fondu-
   lui pentru plata ajutorului de şomaj 73 8 81

  Cheltuieli materiale şi servicii 2.172 - 2.172

   Alte cheltuieli 2.172 - 2.172

 Cheltuieli de capital 178.518 9.000 187.518

  Stocuri pentru rezerva de stat 178.518 9.000 187.518
-------------------------------------------------------------------------------    ANEXA 1 b/23

    MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI


                 BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------
                                         Program Program
      Denumirea indicatorilor an Influente rectificat
                                           1993 pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                   0 1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------

  II. CHELTUIELI - TOTAL 46.104.201 244.868 46.349.069

 Cheltuieli curente 6.059.551 244.868 6.304.419

  Cheltuieli de personal 3.207.606 137.800 3.345.406

  Cheltuieli materiale şi servicii 1.580.303 107.068 1.687.371

  Subvenţii şi transferuri 1.271.642 - 1.271.642

   Subvenţii pe produse şi activităţi 1.125.900 - 1.125.900

   Transferuri 145.742 - 145.742

 Cheltuieli de capital 10.044.650 - 10.044.650

  Partea a VI-a - Autorităţile publice 758.242 6.000 764.242

 Cheltuieli curente 684.642 6.000 690.642

  Cheltuieli de personal 464.800 - 464.800

  Cheltuieli materiale şi servicii 74.100 6.000 80.100

  Subvenţii şi transferuri 145.742 - 145.742

   Transferuri 145.742 - 145.742

 Cheltuieli de capital 73.600 - 73.600

Cheltuieli pentru organele autorităţii
executive 758.242 6.000 764.242

 Cheltuieli curente 684.642 6.000 690.642

  Cheltuieli de personal 464.800 - 464.800

  Cheltuieli materiale şi servicii 74.100 6.000 80.100

  Subvenţii şi transferuri 145.742 - 145.742

   Transferuri 145.742 - 145.742

   Contribuţii şi cotizaţii la organisme
   internaţionale 145.742 - 145.742

 Cheltuieli de capital 73.600 - 73.600

din total cheltuieli:

 Organele administraţiei publice centrale
 de specialitate 758.242 6.000 764.242

  Partea a VII-a - Acţiuni economice 45.345.959 238.868 45.584.827

 Cheltuieli curente 5.374.909 238.868 5.613.777

  Cheltuieli de personal 2.742.806 137.800 2.880.606

  Cheltuieli materiale şi servicii 1.506.203 101.068 1.607.271

  Subvenţii şi transferuri 1.125.900 - 1.125.900

   Subvenţii pe produse şi activităţi 1.125.900 - 1.125.900

 Cheltuieli de capital 39.971.050 - 39.971.050

Prospecţiuni şi lucrări geologice de
cercetare pentru descoperiri de zacamin-
te noi 258.969 27.668 286.637

 Cheltuieli curente 258.969 27.668 286.637

  Cheltuieli materiale şi servicii 258.969 27.668 286.637

Agricultura, silvicultura, ape, mediu in-
conjurator 45.086.990 211.200 45.298.190

 Cheltuieli curente 5.115.940 211.200 5.327.140

  Cheltuieli de personal 2.742.806 137.800 2.880.606

  Cheltuieli materiale şi servicii 1.247.234 73.400 1.320.634

  Subvenţii şi transferuri 1.125.900 - 1.125.900

  Subvenţii pe produse şi activităţi 1.125.900 - 1.125.900

 Cheltuieli de personal 39.971.050 - 39.971.050

din total cheltuieli:

 Prevenirea şi combaterea inundatiilor
 şi gheturilor 374.170 22.020 396.190

 Supravegherea şi protecţia mediului 3.603.398 189.180 3.792.578

 Meteorologie şi hidrologie 1.125.900 - 1.125.900

 Rezervaţii naturale 12.472 - 12.472

 Alte unităţi şi acţiuni în domeniul
 protecţiei mediului 39.971.050 - 39.971.050


                DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI

  II. CHELTUIELI - TOTAL 46.104.201 244.868 46.349.069

 Cheltuieli curente 6.059.551 244.868 6.304.419

  Cheltuieli de personal 3.207.606 137.800 3.345.406

  Cheltuieli materiale şi servicii 1.580.303 107.068 1.687.371

  Subvenţii şi transferuri 1.271.642 - 1.270.642

   Subvenţii pe produse şi activităţi 1.125.900 - 1.125.900

   Transferuri 145.742 - 145.742

 Cheltuieli de capital 40.044.650 - 10.044.650

Cheltuieli pentru organele autorităţii
executive 758.242 6.000 764.242

 Cheltuieli curente 684.642 6.000 690.642

  Cheltuieli de personal 464.800 - 464.800

   Cheltuieli cu salariile 292.130 - 292.130

   Contribuţii pentru asigurări sociale
   de stat 73.360 - 73.360

   Cheltuieli pentru constituirea fondu-
   lui pentru plata ajutorului de şomaj 14.430 - 14.430

   Deplasări, detaşări, transferări 84.880 - 84.880

  Cheltuieli materiale şi servicii 74.100 6.000 80.100

   Cheltuieli pentru întreţinere si
   gospodărie 39.358 6.000 45.358

   Materiale şi prestări de servicii cu
   caracter funcţional 11.190 - 11.190

   Obiecte de inventar de mica valoare sau
   scurta durata şi echipament 836 - 836

   Reparaţii curente 2.258 - 2.258

   Cărţi şi publicaţii 886 - 886

   Alte cheltuieli 19.572 - 19.572

  Subvenţii şi transferuri 145.742 - 145.742

   Transferuri 145.742 - 145.742

    Contribuţii şi cotizaţii la
    organisme internaţionale 145.742 - 145.742

 Cheltuieli de capital 73.600 - 73.600

  Investiţii ale instituţiilor publice 73.600 - 73.600

Prospecţiuni şi lucrări geologice de cer-
cetare pentru descoperiri de zăcăminte noi 258.969 27.668 286.637

 Cheltuieli curente 258.969 27.668 286.637

  Cheltuieli materiale şi servicii 258.969 27.668 286.637

   Alte cheltuieli 258.969 27.668 286.637

Agricultura, silvicultura, ape, mediu
înconjurător 45.086.990 211.200 45.298.190

 Cheltuieli curente 5.115.940 211.200 5.327.140

  Cheltuieli de personal 2.742.806 137.800 2.880.606

   Cheltuieli cu salariile 1.862.970 106.000 1.968.970

   Contribuţii pentru asigurări sociale
   de stat 466.240 26.500 492.740

   Cheltuieli pentru constituirea fondu-
   lui pentru plata ajutorului de şomaj 101.560 5.300 106.860

   Deplasări, detaşări, transferări 312.036 - 312.036

  Cheltuieli materiale şi servicii 1.247.234 73.400 1.320.634

   Medicamente şi materiale sanitare 2.743 - 2.743

   Cheltuieli pentru întreţinere si
   gospodărie 249.447 15.360 264.807

   Materiale şi prestări de servicii cu
   caracter funcţional 745.596 45.158 790.754

   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata şi echipament 13.470 792 14.262

   Reparaţii curente 66.103 3.000 69.103

   Reparaţii capitale 54.878 3.000 57.878

   Cărţi şi publicaţii 1.497 90 1.587

   Alte cheltuieli 113.500 6.000 119.500

  Subvenţii şi transferuri 1.125.900 - 1.125.900

   Subvenţii pe produse şi activităţi 1.125.900 - 1.125.900

 Cheltuieli de capital 39.971.050 - 39.971.050

  Investiţii ale instituţiilor publice 3.782.510 - 3.782.510

  Investiţii ale regiilor autonome si
  societăţilor comerciale cu capital de
  stat 36.188.540 - 36.188.540

-------------------------------------------------------------------------------    ANEXA 1 b/24

    MINISTERUL CERCETĂRII ŞI TEHNOLOGIEI


                    BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                         Program Program
     Denumirea indicatorilor an Influente rectificat
                                          1993 pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
               0 1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------

  II. CHELTUIELI - TOTAL 9.638.283 653.000 10.291.283

 Cheltuieli curente 9.163.445 601.000 9.769.445

  Cheltuieli de personal 953.810 -138.000 815.810

  Cheltuieli materiale şi servicii 7.832.614 739.000 8.571.614

  Subvenţii şi transferuri 382.021 - 382.021

   Transferuri 382.021 - 382.021

 Cheltuieli de capital 469.838 52.000 521.838

  Partea a VI-a - Autorităţile publice 628.721 -8.000 620.721

 Cheltuieli curente 595.721 -32.000 563.721

  Cheltuieli de personal 185.700 -38.000 147.700

  Cheltuieli materiale şi servicii 28.000 6.000 34.000

  Subvenţii şi transferuri 382.021 - 382.021

   Transferuri 382.021 - 382.021

 Cheltuieli de capital 33.000 24.000 57.000

Cheltuieli pentru organele autorităţii
executive 628.721 -8.000 620.721

 Cheltuieli curente 595.721 -32.000 563.721

  Cheltuieli de personal 185.700 -38.000 147.700

  Cheltuieli materiale şi servicii 28.000 6.000 34.000

  Subvenţii şi transferuri 382.021 - 382.021

   Transferuri 382.021 - 382.021

   Contribuţii şi cotizaţii la organisme
   internaţionale 382.021 - 382.021

 Cheltuieli de capital 33.000 24.000 57.000

din total cheltuieli:

 Organele administraţiei publice centrale
 de specialitate 628.721 -8.000 620.721

  Partea a VII- a - Acţiuni economice 9.009.562 661.000 9.670.562

 Cheltuieli curente 8.572.724 633.000 9.205.724

  Cheltuieli de personal 768.110 -100.000 668.110

  Cheltuieli materiale şi servicii 7.804.614 733.000 8.537.614

 Cheltuieli de capital 436.838 28.000 464.838

Cercetare ştiinţifică 9.009.562 661.000 9.670.562

 Cheltuieli curente 8.572.724 633.000 9.205.724

  Cheltuieli de personal 768.110 -100.000 667.110

  Cheltuieli materiale şi servicii 7.804.614 733.000 8.537.614

 Cheltuieli de capital 436.838 28.000 464.838

din total cheltuieli:

 Obiective, teme de cercetare şi cerce-
 tari complexe 6.961.677 700.000 7.661.677

 Unităţi de cercetare 818.600 -49.000 769.600

 Alte instituţii şi acţiuni pentru cerce-
 tare ştiinţifică 1.229.285 10.000 1.239.285                DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI  II. CHELTUIELI - TOTAL 9.638.283 653.000 10.291.283

 Cheltuieli curente 9.168.445 601.000 9.769.445

  Cheltuieli de personal 953.810 -138.000 815.810

  Cheltuieli materiale şi servicii 7.832.614 739.000 8.571.614

  Subvenţii şi transferuri 382.021 - 382.021

   Transferuri 382.021 - 382.021

 Cheltuieli de capital 469.838 52.000 521.838

Cheltuieli pentru organele autorităţii
executive 628.721 -8.000 620.721

 Cheltuieli curente 595.721 -32.000 563.721

  Cheltuieli de personal 185.700 -38.000 147.700

   Cheltuieli cu salariile 118.920 -29.200 89.720

   Contribuţii pentru asigurări sociale
   de stat 29.780 -7.300 22.480

   Cheltuieli pentru constituirea fondu-
   lui pentru plata ajutorului de şomaj 5.790 -1.500 4.290

   Deplasări, detaşări, transferări 31.210 - 31.210

  Cheltuieli materiale şi servicii 28.000 6.000 34.000

   Cheltuieli pentru întreţinere si
   gospodărie 19.180 6.000 25.180

   Materiale şi prestări de servicii cu
   caracter funcţional 480 - 480

   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata şi echipament 240 - 240

   Reparaţii curente 790 790

   Reparaţii capitale 170 - 170

   Cărţi şi publicaţii 5.880 - 5.880

   Alte cheltuieli 1.260 - 1.260

  Subvenţii şi transferuri 382.021 - 382.021

   Transferuri 382.021 - 382.021

   Contribuţii şi cotizaţii la organisme
   internaţionale 382.021 - 382.021

 Cheltuieli de capital 33.000 24.000 57.000

  Investiţii ale instituţiilor publice 33.000 24.000 57.000

Cercetare ştiinţifică 9.009.562 661.000 9.670.562

 Cheltuieli curente 8.572.724 633.000 9.205.724

  Cheltuieli de personal 768.110 -100.000 668.110

   Cheltuieli cu salariile 315.315 -38.700 277.615

    Contribuţii pentru asigurări sociale
     de stat 58.054 -9.800 48.254

   Cheltuieli pentru constituirea fondu-
   lui pentru plata ajutorului de şomaj 11.631 -1.500 10.131

   Deplasări, detaşări, transferări 383.110 -51.000 332.110

  Cheltuieli materiale şi servicii 7.804.614 733.000 8.537.614

   Cheltuieli pentru întreţinere si
   gospodărie 75.800 7.000 82.800

   Materiale şi prestări de servicii cu
   caracter funcţional 66.700 7.000 73.700

   Reparaţii curente 5.300 500 5.800

   Reparaţii capitale 152.100 14.600 166.700

   Cărţi şi publicaţii 3.000 300 3.300

   Alte cheltuieli 7.501.714 703.600 8.205.314

 Cheltuieli de capital 436.838 28.000 464.838

  Investiţii ale instituţiilor publice 436.838 28.000 464.838

-------------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 1 b/25

    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE


                BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                          Program Program
    Denumirea indicatorilor an Influente rectificat
                                           1993 pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
              0 1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------

  II. CHELTUIELI - TOTAL 450.205.116 23.010.000 473.215.116

 Cheltuieli curente 342.804.221 17.381.900 360.186.121

  Cheltuieli de personal 163.291.788 10.340.500 173.632.288

  Cheltuieli materiale şi servicii 160.668.750 7.004.200 167.672.950

  Subvenţii şi transferuri 18.843.683 37.200 18.880.883

   Subvenţii pentru instituţiile publice 367.838 37.200 405.038

   Transferuri 18.475.845 - 18.475.845

 Cheltuieli de capital 107.400.895 5.628.100 113.028.995

  Partea I - Cheltuieli social-culturale 35.295.096 1.042.400 36.337.496

 Cheltuieli curente 34.963.845 1.028.400 35.992.245

  Cheltuieli de personal 8.690.722 627.500 9.318.222

  Cheltuieli materiale şi servicii 7.429.440 363.700 7.793.140

  Subvenţii şi transferuri 18.843.683 37.200 18.880.883

   Subvenţii pentru instituţiile publice 367.838 37.200 405.038

   Transferuri 18.475.845 - 18.475.845

 Cheltuieli de capital 331.251 14.000 345.251

Învăţămînt 3.283.198 131.200 3.414.398

 Cheltuieli curente 3.278.818 131.200 3.410.018

  Cheltuieli de personal 1.531.719 88.500 1.620.219

  Cheltuieli materiale şi servicii 1.747.099 42.700 1.789.799

 Cheltuieli de capital 4.380 - 4.380

din total cheltuieli:

 Învăţămînt preşcolar 776.725 31.041 807.766

 Învăţămînt liceal 2.506.473 100.159 2.606.632

Sănătate 13.159.857 874.000 14.033.857

 Cheltuieli curente 12.841.344 860.000 13.701.344

  Cheltuieli de personal 7.159.003 539.000 7.698.003

  Cheltuieli materiale şi servicii 5.682.341 321.000 6.003.341

 Cheltuieli de capital 318.513 14.000 332.513

din total cheltuieli:

 Spitale 13.066.466 867.882 13.934.348

 Creşs 93.391 6.118 99.509

Cultura şi arta 129.740 24.900 154.640

 Cheltuieli curente 121.382 24.900 146.282

  Subvenţii şi transferuri 121.382 24.900 146.282

   Subvenţii pentru instituţiile publice 121.382 24.900 146.282

 Cheltuieli de capital 8.358 - 8.358

din total cheltuieli:

 Muzee 78.575 15.089 93.664

 Teatre şi instituţii muzicale 51.165 9.811 60.976

Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari si
alte persoane 18.475.845 - 18.475.845

 Cheltuieli curente 18.475.845 - 18.475.845

  Subvenţii şi transferuri 18.475.845 - 18.475.845

   Transferuri 18.475.845 - 18.475.845

din total cheltuieli:

 Pensii militari 17.470.189 - 17.470.189

  Alte pensii, ajutoare şi indemnizaţii 1.005.656 - 1.005.656

Activitatea sportiva şi de tineret 246.456 12.300 258.756

 Cheltuieli curente 246.456 12.300 258.756

  Subvenţii şi transferuri 246.456 12.300 258.756

   Subvenţii pentru instituţiile publice 246.456 12.300 258.756

din total cheltuieli:

 Activitatea sportiva 246.456 12.300 258.756  Partea a III-a - Gospodărie comunală
                   şi locuinţe 6.699.548 274.000 6.973.548

 Gospodărie comunală şi locuinţe 6.699.548 274.000 6.973.548

  Cheltuieli de capital 6.699.548 274.000 6.973.548

din total cheltuieli:

 Locuinţe 6.699.548 274.000 6.973.548

  Partea a IV-a - Apărarea naţională 397.198.563 21.693.600 418.892.163

Apărare 397.198.563 21.693.600 418.892.163

 Cheltuieli curente 297.300.689 16.353.500 313.654.189

  Cheltuieli de personal 151.989.196 9.713.000 161.702.196

  Cheltuieli materiale şi servicii 145.311.493 6.640.500 151.951.993

 Cheltuieli de capital 99.897.874 5.340.100 105.237.974

  Partea a VII-a - Acţiuni economice 3.177.119 - 3.177.119

 Cheltuieli curente 2.766.667 - 2.766.667

  Cheltuieli materiale şi servicii 2.766.667 - 2.766.667

 Cheltuieli de capital 410.452 - 410.452

Cercetare ştiinţifică 2.737.960 - 2.737.960

 Cheltuieli curente 2.737.960 - 2.737.960

  Cheltuieli materiale şi servicii 2.737.960 - 2.737.960

din total cheltuieli:

 Obiective, teme de cercetare şi cercetări
 complexe 2.737.960 - 2.737.960

Alte acţiuni economice 439.159 - 439.159

 Cheltuieli curente 28.707 - 28.707

  Cheltuieli materiale şi servicii 28.707 - 28.707

 Cheltuieli de capital 410.452 - 410.452

din total cheltuieli:

 Rezerva de stat şi de mobilizare 439.159 - 439.159

  Partea a VIII-a - Alte acţiuni 7.834.790 - 7.834.790

 Cheltuieli curente 7.773.020 - 7.773.020

  Cheltuieli de personal 2.611.870 - 2.611.870

  Cheltuieli materiale şi servicii 5.161.150 - 5.161.150

 Cheltuieli de capital 61.770 - 61.170

Alte acţiuni 7.834.790 - 7.834.790

 Cheltuieli curente 7.773.020 - 7.773.020

  Cheltuieli de personal 2.611.870 - 2.611.870

  Cheltuieli materiale şi servicii 5.161.150 - 5.161.150

 Cheltuieli de capital 61.770 - 61.770

din total cheltuieli:

 Cheltuieli pentru distrugerea tehnicii
 militare 1.460.345 - 1.460.345

 Alte cheltuieli 6.374.445 - 6.374.445


               DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI

  II. CHELTUIELI - TOTAL 450.205.116 23.010.000 473.215.116

 Cheltuieli curente 342.804.221 17.381.900 360.186.121

  Cheltuieli de personal 163.291.788 10.340.500 173.632.288

  Cheltuieli materiale şi servicii 160.668.750 7.004.200 167.672.950

  Subvenţii şi transferuri 18.843.683 37.200 18.880.883

   Subvenţii pentru instituţiile publice 367.838 37.200 405.038

   Transferuri 18.475.845 - 18.475.845

 Cheltuieli de capital 107.400.895 5.628.100 113.028.995

Învăţămînt 3.283.198 131.200 3.414.398

 Cheltuieli curente 3.278.818 131.200 3.410.018

  Cheltuieli de personal 1.531.719 88.500 1.620.219

   Cheltuieli cu salariile 1.285.113 59.000 1.344.113

   Contribuţii pentru asigurări sociale
   de stat 183.806 24.000 207.806

   Cheltuieli pentru constituirea fondu-
   lui pentru plata ajutorului de şomaj 36.761 5.500 42.261

   Deplasări, detaşări, transferări 26.039 - 26.039

  Cheltuieli materiale şi servicii 1.747.099 42.700 1.789.799

   Drepturi cu caracter social 29.454 - 29.454

   Hrana 816.695 42.700 859.395

   Medicamente şi materiale sanitare 1.339 - 1.339

   Cheltuieli pentru întreţinere si
   gospodărie 457.698 - 457.698

   Materiale şi prestări de servicii cu
   caracter funcţional 107.108 - 107.108

   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata şi echipament 227.604 - 227.604

   Reparaţii curente 93.719 - 93.719

   Cărţi şi publicaţii 1.339 - 1.339

   Alte cheltuieli 12.143 - 12.143

 Cheltuieli de capital 4.380 - 4.380

  Investiţii ale instituţiilor publice 4.380 - 4.380

Sănătate 13.159.857 874.000 14.033.857

 Cheltuieli curente 12.841.344 860.000 13.701.344

  Cheltuieli de personal 7.159.003 539.000 7.698.003

   Cheltuieli cu salariile 5.835.752 382.000 6.217.752

   Contribuţii pentru asigurări sociale
   de stat 1.049.419 131.000 1.180.419

   Cheltuieli pentru constituirea fondu-
   lui pentru plata ajutorului de şomaj 208.244 26.000 234.244

   Deplasări, detaşări, transferări 65.588 - 65.588

  Cheltuieli materiale şi servicii 5.682.341 321.000 6.003.341

   Hrana 797.259 - 797.259

   Medicamente şi materiale sanitare 3.250.701 321.000 3.571.701

   Cheltuieli pentru întreţinere si
   gospodărie 863.697 - 863.697

   Materiale şi prestări de servicii
   cu caracter funcţional 232.534 - 232.534

   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata şi echipament 298.972 - 298.972

   Reparaţii curente 199.315 - 199.315

   Cărţi şi publicaţii 13.288 - 13.288

   Alte cheltuieli 26.575 - 26.575

 Cheltuieli de capital 318.513 14.000 332.513

  Investiţii ale instituţiilor publice 318.513 14.000 332.513

Cultura şi arta 129.740 24.900 154.640

 Cheltuieli curente 121.382 24.900 146.282

  Subvenţii şi transferuri 121.382 24.900 146.282

   Subvenţii pentru instituţiile publice 121.382 24.900 146.282

 Cheltuieli de capital 8.358 - 8.358

  Investiţii ale instituţiilor publice 8.358 - 8.358

Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari si
alte persoane 18.475.845 - 18.475.845

 Cheltuieli curente 18.475.845 - 18.475.845

  Subvenţii şi transferuri 18.475.845 - 18.475.845

   Transferuri 18.475.845 - 18.475.845

Activitatea sportiva şi de tineret 246.456 12.300 258.756

 Cheltuieli curente 246.456 12.300 258.756

  Subvenţii şi transferuri 246.456 12.300 258.756

   Subvenţii pentru instituţiile publice 246.456 12.300 258.756

Gospodărie comunală şi locuinţe 6.699.548 274.000 6.973.548

 Cheltuieli de capital 6.699.548 274.000 6.973.548

  Investiţii ale instituţiilor publice 6.699.548 274.000 6.973.548

Apărare 397.198.563 21.693.600 418.892.163

 Cheltuieli curente 297.300.689 16.353.500 313.654.189

  Cheltuieli de personal 151.989.196 9.713.000 161.702.196

  Cheltuieli materiale şi servicii 145.311.493 6.640.500 151.951.993

 Cheltuieli de capital 99.897.874 5.340.100 105.237.974

  Investiţii ale instituţiilor publice 99.897.874 5.340.100 105.237.974

Cercetare ştiinţifică 2.737.960 - 2.737.960

 Cheltuieli curente 2.737.960 - 2.737.960

  Cheltuieli materiale şi servicii 2.737.960 - 2.737.960

  Materiale şi prestări de servicii cu
  caracter funcţional 2.737.960 - 2.737.960

Alte acţiuni economice 439.159 - 439.159

 Cheltuieli curente 28.707 - 28.707

  Cheltuieli materiale şi servicii 28.707 - 28.707

  Materiale şi prestări de servicii cu
  caracter funcţional 28.707 - 28.707

 Cheltuieli de capital 410.452 - 410.452

  Stocuri pentru rezerva de stat 410.452 - 410.452

Alte acţiuni 7.834.790 - 7.834.790

 Cheltuieli curente 7.773.020 - 7.773.020

  Cheltuieli de personal 2.611.870 - 2.611.870

   Cheltuieli materiale şi servicii 5.161.150 - 5.161.150

 Cheltuieli de capital 61.770 - 61.770

  Investiţii ale instituţiilor publice 61.770 - 61.770
-------------------------------------------------------------------------------

   I Program aprobat
   II Influente
   III Program rectificat

      VENITURILE, SUBVENŢIILE SI CHELTUIELILE INSTITUŢIILOR PUBLICE
     finanţate din veniturile extrabugetare şi subvenţii de la buget


                                                               - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                                   Program 1993
      Instituţia publica ----------------------------------------
                                           Venituri Subvenţii Cheltuieli
-------------------------------------------------------------------------------
Cultura şi arta I 254.980 121.382 376.362
                                     II 10.000 24.900 34.900
                                    III 264.900 146.282 411.262

 - Muzeul Militar Naţional I 25.594 50.606 76.200
                                     II 1.000 5.154 6.154
                                    III 26.594 55.760 82.354

 - Muzeul Aviaţiei Militare I 7.526 13.044 20.570
                                     II 1.000 2.000 3.000
                                    III 8.526 15.044 23.570

 - Muzeul Marinei Militare I 10.537 14.252 24.789
                                     II 1.000 2.000 3.000
                                    III 11.537 16.252 27.789

 - Ansamblul "Doina" al Armatei I 211.323 43.480 254.803
                                     II 7.000 15.746 22.746
                                    III 218.323 59.226 277.549

Activitatea sportiva şi de tineret I 987.562 246.456 1.234.018
                                     II 10.000 12.300 23.300
                                    III 997.562 258.756 1.256.318

 - Clubul Sportiv al Armatei "Steaua" I 987.562 246.456 1.234.018
                                     II 10.000 12.300 22.300
                                    III 997.562 258.756 1.256.316
-------------------------------------------------------------------------------    ANEXA 1 b/26


    MINISTERUL DE INTERNE

                   BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993


                                                              - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                         Program Program
     Denumirea indicatorilor an Influente rectificat
                                          1993 pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                  0 1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------

  II. CHELTUIELI - TOTAL 202.056.120 8.551.400 210.607.520

 Cheltuieli curente 188.523.662 7.862.500 196.386.162

  Cheltuieli de personal 97.578.959 353.400 97.932.359

  Cheltuieli materiale şi servicii 73.387.261 6.427.400 79.814.661

  Subvenţii şi transferuri 17.557.442 1.081.700 18.639.142

   Subvenţii pentru instituţiile publice 293.963 148.200 442.163

   Transferuri 17.263.479 933.500 18.196.979

 Cheltuieli de capital 13.532.458 688.900 14.221.358  Partea I - Cheltuieli social-culturale 19.662.647 2.269.600 21.932.247

 Cheltuieli curente 19.520.989 2.059.000 21.579.989

  Cheltuieli de personal 1.134.959 353.400 1.488.359

  Cheltuieli materiale şi servicii 902.061 623.900 1.525.961

  Subvenţii şi transferuri 17.483.969 1.081.700 18.565.669

   Subvenţii pentru instituţiile publice 293.963 148.200 442.163

   Transferuri 17.190.006 933.500 18.123.506

 Cheltuieli de capital 141.658 210.600 352.258

Învăţămînt 429.633 268.200 697.833

 Cheltuieli curente 429.633 268.200 697.833

  Cheltuieli de personal 274.324 68.200 342.524

   Cheltuieli materiale şi servicii 155.309 200.000 355.309

din total cheltuieli:

 Învăţămînt liceal 429.633 268.200 697.833

Sănătate 1.749.045 919.700 2.668.745

 Cheltuieli curente 1.607.387 709.100 2.316.487

  Cheltuieli de personal 880.635 285.200 1.145.835

  Cheltuieli materiale şi servicii 746.752 423.900 1.170.652

 Cheltuieli de capital 141.658 210.600 352.258

din total cheltuieli:

 Alte instituţii şi acţiuni sanitare 1.749.045 919.700 2.668.745

Cultura şi arta 23.042 12.500 35.542

 Cheltuieli curente 23.042 12.500 35.542

  Subvenţii şi transferuri 23.042 12.500 35.542

   Subvenţii pentru instituţiile publice 23.042 12.500 35.542

din total cheltuieli:

 Teatre şi instituţii muzicale 23.042 12.500 35.542

Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari

si alte persoane 17.190.006 933.500 18.123.506

 Cheltuieli curente 17.190.006 933.500 18.123.506

  Subvenţii şi transferuri 17.190.006 933.500 18.123.506

   Transferuri 17.190.006 933.500 18.123.506

din total cheltuieli:

 Pensii militari 17.174.006 933.500 18.107.506

 Alte pensii, ajutoare şi indemnizaţii 16.000 - 16.000

Activitatea sportiva şi de tineret 270.921 135.700 406.621

 Cheltuieli curente 270.921 135.700 406.621

  Subvenţii şi transferuri 270.921 135.700 406.621

   Subvenţii pentru instituţiile publice 270.921 135.700 406.621

din total cheltuieli:

 Activitatea sportiva 270.921 135.700 406.621  Partea a III-a - Gospodărie comunală

                   şi locuinţe 2.631.800 - 2.631.800

 Gospodărie comunală şi locuinţe 2.631.800 - 2.631.800

 Cheltuieli de capital 2.631.800 - 2.631.800

din total cheltuieli:

 Locuinţe 2.631.800 - 2.631.800  Partea a V-a - Ordinea publică 179.680.200 6.281.800 185.962.000

Ordinea publică 179.680.200 6.281.800 185.962.000

 Cheltuieli curente 168.929.200 5.803.500 174.732.700

  Cheltuieli de personal 96.444.000 - 96.444.000

  Cheltuieli materiale şi servicii 72.485.200 5.803.500 78.288.700

 Cheltuieli de capital 10.751.000 478.300 11.229.300

din total cheltuieli:

 Cheltuieli privind ordinea publica 179.680.200 6.281.800 185.962.000  Partea a VI-a - Autorităţile publice 73.473 - 73.473

 Cheltuieli curente 73.473 - 73.473

  Subvenţii şi transferuri 73.473 - 73.473

   Transferuri 73.473 - 73.473

Cheltuieli pentru organele autorităţii

executive 73.473 - 73.473

 Cheltuieli curente 73.473 - 73.473

  Subvenţii şi transferuri 73.473 - 73.473

   Transferuri 73.473 - 73.473

   Contribuţii şi cotizaţii la organisme

   internaţionale 73.473 - 73.473

din total cheltuieli:

 Organele administraţiei publice centrale

 de specialitate 73.473 - 73.473  Partea a VII-a - Acţiuni economice 8.000 - 8.000

 Cheltuieli de capital 8.000 - 8.000

Alte acţiuni economice 8.000 - 8.000

 Cheltuieli de capital 8.000 - 8.000

din total cheltuieli:

 Rezerva de stat şi de mobilizare 8.000 - 8.000                 DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI  II. CHELTUIELI - TOTAL 202.056.120 8.551.400 210.607.520

 Cheltuieli curente 188.523.662 7.862.500 196.386.162

  Cheltuieli de personal 97.578.959 353.400 97.932.359

  Cheltuieli materiale şi servicii 73.387.261 6.427.400 79.814.661

  Subvenţii şi transferuri 17.557.442 1.081.700 18.639.142

   Subvenţii pentru instituţiile publice 293.963 148.200 442.163

   Transferuri 17.263.479 933.500 18.196.979

 Cheltuieli de capital 13.532.458 688.900 14.221.358

Învăţămînt 429.633 268.200 697.833

 Cheltuieli curente 429.633 268.200 697.833

  Cheltuieli de personal 274.324 68.200 342.524

   Cheltuieli cu salariile 233.280 60.000 293.280

   Contribuţii pentru asigurări sociale

   de stat 29.160 7.000 36.160

   Cheltuieli pentru constituirea fondu-

   lui pentru plata ajutorului de şomaj 5.400 1.200 6.600

   Deplasări, detaşări, transferări 6.484 - 6.484

  Cheltuieli materiale şi servicii 155.309 200.000 355.309

   Hrana 118.200 118.000 236.200

   Cheltuieli pentru întreţinere si

   gospodărie 18.800 45.000 63.800

   Materiale şi prestări de servicii cu

   caracter funcţional 4.950 7.000 11.950

   Obiecte de inventar de mica valoare

   sau scurta durata şi echipament 4.000 - 4.000

   Reparaţii curente 8.459 30.000 38.459

   Cărţi şi publicaţii 600 - 600

   Alte cheltuieli 300 - 300

Sănătate 1.749.045 919.700 2.668.745

 Cheltuieli curente 1.607.387 709.100 2.316.487

  Cheltuieli de personal 860.635 285.200 1.145.835

   Cheltuieli cu salariile 673.540 245.200 918.740

   Contribuţii pentru asigurări sociale

   de stat 154.350 35.000 189.350

   Cheltuieli pentru constituirea fondu-

   lui pentru plata ajutorului de şomaj 30.900 5.000 35.900

   Deplasări, detaşări, transferări 1.845 - 1.845

  Cheltuieli materiale şi servicii 746.752 423.900 1.170.652

   Hrana 51.650 100.000 151.650

   Medicamente şi materiale sanitare 655.736 250.000 905.736

   Cheltuieli pentru întreţinere si

   gospodărie 25.000 50.000 75.000

   Materiale şi prestări de servicii cu

   caracter funcţional 1.666 23.900 25.566

   Obiecte de inventar de mica valoare

   sau scurta durata şi echipament 5.000 - 5.000

   Reparaţii curente 2.500 - 2.500

   Cărţi şi publicaţii 100 - 100

   Alte cheltuieli 5.100 - 5.100

 Cheltuieli de capital 141.658 210.600 352.258

  Investiţii ale instituţiilor publice 141.658 210.600 352.258

Cultura şi arta 23.042 12.500 35.542

 Cheltuieli curente 23.042 12.500 35.542

  Subvenţii şi transferuri 23.042 12.500 35.542

   Subvenţii pentru instituţiile publice 23.042 12.500 35.542

Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari si

alte persoane 17.190.006 933.500 18.123.506

 Cheltuieli curente 17.190.006 933.500 18.123.506

  Subvenţii şi transferuri 17.190.006 933.500 18.123.506

   Transferuri 17.190.006 933.500 18.123.506

Activitatea sportiva şi de tineret 270.921 135.700 406.621

 Cheltuieli curente 270.921 135.700 406.621

  Subvenţii şi transferuri 270.921 135.700 406.621

   Subvenţii pentru instituţiile publice 270.921 135.700 406.621

Gospodărie comunală şi locuinţe 2.631.800 - 2.631.800

 Cheltuieli de capital 2.631.800 - 2.631.800

  Investiţii ale instituţiilor publice 2.631.800 - 2.631.800

Ordinea publică 179.680.200 6.281.800 185.962.000

 Cheltuieli curente 168.929.200 5.803.500 174.732.700

  Cheltuieli de personal 96.444.000 - 96.444.000

  Cheltuieli materiale şi servicii 72.485.200 5.803.500 78.288.700

 Cheltuieli de capital 10.751.000 478.300 11.229.300

  Investiţii ale instituţiile publice 10.751.000 478.300 11.229.300

Cheltuieli pentru organele autorităţii

executive 73.473 - 73.473

 Cheltuieli curente 73.473 - 73.473

  Subvenţii şi transferuri 73.473 - 73.473

   Transferuri 73.473 - 73.473

   Contribuţii şi cotizaţii la organisme

   internaţionale 73.473 - 73.473

Alte acţiuni economice 8.000 - 8.000

 Cheltuieli de capital 8.000 - 8.000

  Investiţii ale instituţiilor publice 8.000 - 8.000

-------------------------------------------------------------------------------

   I Program aprobat
   II Influente
   III Program rectificat


       VENITURILE, SUBVENŢIILE SI CHELTUIELILE INSTITUŢIILOR PUBLICE
      finanţate din veniturile extrabugetare şi subvenţii de la buget


                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                                       Program 1993
      Instituţia publica ----------------------------------------
                                         Venituri Subvenţii Cheltuieli
-------------------------------------------------------------------------------
Cultura şi arta I 2.002 23.042 25.044
                                     II 2 12.500 12.502
                                    III 2.004 35.542 37.546

 - Ansamblul Artistic "Ciocîrlia" I 2.002 23.042 25.044
                                     II 2 12.500 12.502
                                    III 2.004 35.542 37.546

Activitatea sportiva şi de tineret I 235.000 270.921 505.921
                                     II 5.000 135.700 140.700
                                    III 240.000 406.621 646.621

 - Clubul sportiv "Dinamo" I 235.000 270.921 505.921
                                     II 5.000 135.700 140.700
                                    III 240.000 406.621 646.621
-------------------------------------------------------------------------------    ANEXA 1 b/27

    SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII


                  BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993


                                                                   - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                          Program Program
       Denumirea indicatorilor an Influente rectificat
                                            1993 pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                     0 1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------

  II. CHELTUIELI - TOTAL 24.662.991 1.958.500 26.621.491

 Cheltuieli curente 19.386.548 1.555.200 20.941.748

  Cheltuieli de personal 12.327.812 1.522.500 13.850.312

  Cheltuieli materiale şi servicii 5.513.963 1.800 5.515.763

  Subvenţii şi transferuri 1.544.773 30.900 1.575.673

   Prime acordate producătorilor agricoli 215.600*) 8.800 224.400*)

   Transferuri 1.329.173 22.100 1.351.273

 Cheltuieli de capital 5.276.443 403.300 5.679.743  Partea I - Cheltuieli social-culturale 2.233.327 393.700 2.727.027

 Cheltuieli curente 1.587.436 42.600 1.630.036

  Cheltuieli de personal 121.140 18.700 139.840

  Cheltuieli materiale şi servicii 137.123 1.800 138.923

  Subvenţii şi transferuri 1.329.173 22.100 1.351.273

   Transferuri 1.329.173 22.100 1.351.273

 Cheltuieli de capital 745.891 351.100 1.096.991

Sănătate 1.004.154 371.600 1.375.754

 Cheltuieli curente 258.263 20.500 278.763

  Cheltuieli de personal 121.140 18.700 139.840

  Cheltuieli materiale şi servicii 137.123 1.800 139.923

 Cheltuieli de capital 745.891 351.100 1.096.991

din total cheltuieli:

 Alte instituţii şi acţiuni sanitare 1.004.154 371.600 1.375.754

Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari

si alte persoane 1.329.173 22.100 1.351.273

 Cheltuieli curente 1.329.173 22.100 1.351.273

  Subvenţii şi transferuri 1.329.173 22.100 1.351.273

   Transferuri 1.329.173 22.100 1.351.273

din total cheltuieli:

 Pensii militari 1.326.153 22.020 1.348.173

 Alte pensii, ajutoare şi indemnizaţii 3.020 80 3.100

  Partea a III-a - Gospodărie comunală
                   şi locuinţe 1.437.730 122.200 1.559.930

Gospodărie comunală şi locuinţe 1.437.730 122.200 1.559.930

 Cheltuieli de capital 1.437.730 122.200 1.559.930

din total cheltuieli:

 Locuinţe 1.437.730 122.200 1.559.930

  Partea a VIII-a - Alte acţiuni 20.891.934 1.442.600 23.334.534

 Cheltuieli curente 17.799.112 1.512.600 19.311.712

  Cheltuieli de personal 12.206.672 1.503.800 13.710.472

  Cheltuieli materiale şi servicii 5.376.840 - 5.376.840

  Subvenţii şi transferuri 215.600 8.800 224.400

   Prime acordate producătorilor agricoli 215.600*) 8.800 224.400*)

 Cheltuieli de capital 3.092.822 -70.000 3.022.822

Alte acţiuni 20.891.934 1.442.600 22.334.534

 Cheltuieli curente 17.799.112 1.512.600 19.311.712

  Cheltuieli de personal 12.206.672 1.503.800 13.710.472

  Cheltuieli materiale şi servicii 5.376.840 - 5.376.840

  Subvenţii şi transferuri 215.600 8.800 224.400

   Prime acordate producătorilor agricoli 215.600*) 8.800 224.400*)

 Cheltuieli de capital 3.092.822 -70.000 3.022.822

din total cheltuieli:

 Alte cheltuieli 20.891.934 1.442.600 22.334.534

             DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI

  II. CHELTUIELI - TOTAL 24.662.991 1.958.500 26.621.491

 Cheltuieli curente 19.386.548 1.555.200 20.941.748

  Cheltuieli de personal 12.327.812 1.522.500 13.850.312

  Cheltuieli materiale şi servicii 5.513.963 1.800 5.515.763

  Subvenţii şi transferuri 1.544.773 30.900 1.575.673

   Prime acordate producătorilor agricoli 215.600*) 8.800 224.400*)

   Transferuri 1.329.173 22.100 1.351.273

 Cheltuieli de capital 5.276.443 403.300 5.679.743

Sănătate 1.004.154 371.600 1.375.754

 Cheltuieli curente 258.263 20.500 278.763

  Cheltuieli de personal 121.140 18.700 139.840

   Cheltuieli cu salariile 108.160 17.500 125.660

   Contribuţii pentru asigurări sociale
   de stat 5.000 1.000 6.000

   Cheltuieli pentru constituirea fondu-
   lui pentru plata ajutorului de şomaj 1.100 200 1.300

   Deplasări, detaşări, transferări 6.880 - 6.880

  Cheltuieli materiale şi servicii 137.123 1.800 138.923

   Hrana 20.000 200 20.200

   Medicamente şi materiale sanitare 76.123 200 76.323

   Cheltuieli pentru întreţinere si
   gospodărie 5.000 1.400 6.400

   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata şi echipament 10.000 - 10.000

   Reparaţii curente 25.000 - 25.000

   Alte cheltuieli 1.000 - 1.000

 Cheltuieli de capital 745.891 351.100 1.096.991

  Investiţii ale instituţiilor publice 745.891 351.100 1.096.991

Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari si
alte persoane 1.329.173 22.100 1.351.273

 Cheltuieli curente 1.329.173 22.100 1.351.273

  Subvenţii şi transferuri 1.329.173 22.100 1.351.273

   Transferuri 1.329.173 22.100 1.351.273

Gospodărie comunală şi locuinţe 1.437.730 122.200 1.559.930

 Cheltuieli de capital 1.437.730 122.200 1.559.930

  Investiţii ale instituţiilor publice 1.437.730 122.200 1.559.930

Alte acţiuni 20.891.934 1.442.600 22.334.534

 Cheltuieli curente 17.799.112 1.512.600 19.311.712

  Cheltuieli de personal 12.206.672 1.503.800 13.710.472

  Cheltuieli materiale şi servicii 5.376.840 - 5.376.840

  Subvenţii şi transferuri 215.600 8.800 224.400

   Prime acordate producătorilor agricoli 215.600*) 8.800 224.400*)

 Cheltuieli de capital 3.092.822 -70.000 3.022.822

  Investiţii ale instituţiilor publice 3.092.822 -70.000 3.022.822

-------------------------------------------------------------------------------


-----------
    *) În prevederile Legii nr. 21/1993 s-au cuprins ca subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif.


    ANEXA 1 b/28

    MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE


                  BUGETUL DE STAT PE ANUL 1993

                                                              - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                         Program Program
       Denumirea indicatorilor an Influente rectificat
                                          1993 pe anul 1993
-------------------------------------------------------------------------------
                0 1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------
  II. CHELTUIELI - TOTAL 31.009.957 -688.100 30.321.757

 Cheltuieli curente 29.282.857 -1.188.100 28.094.757

  Cheltuieli de personal 15.026.636 -1.237.000 13.789.636

  Cheltuieli materiale şi servicii 12.369.065 - 12.369.065

  Subvenţii şi transferuri 1.887.156 48.900 1.936.056

   Subvenţii pentru instituţiile publice 699.650 48.900 748.550

   Transferuri 1.187.506 - 1.187.506

 Cheltuieli de capital 1.727.000 500.000 2.227.000

  Partea I - Cheltuieli social-culturale 1.010.151 48.900 1.059.051

 Cheltuieli curente 1.010.151 48.900 1.059.051

  Cheltuieli de personal 16.436 - 16.436

  Cheltuieli materiale şi servicii 174.065 - 174.065

  Subvenţii şi transferuri 819.650 48.900 868.550

   Subvenţii pentru instituţiile publice 699.650 48.900 748.550

   Transferuri 120.000 - 120.000

Învăţămînt 310.501 - 310.501

 Cheltuieli curente 310.501 - 310.501

  Cheltuieli de personal 16.436 - 16.436

  Cheltuieli materiale şi servicii 174.065 - 174.065

  Subvenţii şi transferuri 120.000 - 120.000

   Transferuri 120.000 - 120.000

din total cheltuieli:

 Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ - - -

Cultura şi arta 699.650 48.900 748.550

 Cheltuieli curente 699.650 48.900 748.550

  Subvenţii şi transferuri 699.650 48.900 748.550

  Subvenţii pentru instituţiile publice 699.650 48.900 748.550

din total cheltuieli:

 Alte instituţii şi acţiuni de cultura si
 arta 699.650 48.900 748.550

  Partea a VI-a - Autorităţile publice 29.997.906 -737.000 29.260.906

 Cheltuieli curente 28.270.906 -1.237.000 27.033.906

  Cheltuieli de personal 15.010.200 -1.237.000 13.773.200

  Cheltuieli materiale şi servicii 12.193.200 - 12.193.200

  Subvenţii şi transferuri 1.067.506 - 1.067.506

   Transferuri 1.067.506 - 1.067.506

 Cheltuieli de capital 1.727.000 500.000 2.227.000

Cheltuieli pentru organele autorităţii
executive 29.997.906*) -737.000 29.260.906*)

 Cheltuieli curente 28.270.906 -1.237.000 27.033.906

  Cheltuieli de personal 15.010.200 -1.237.000 13.773.200

  Cheltuieli materiale şi servicii 12.193.200 - 12.193.200

  Subvenţii şi transferuri 1.067.506 - 1.067.506

   Transferuri 1.067.506 - 1.067.506

   Contribuţii şi cotizaţii la organisme
   internaţionale 1.067.506 - 1.067.506

 Cheltuieli de capital 1.727.000 500.000 2.227.000

din total cheltuieli:

 Organele administraţiei publice centrale
 de specialitate 29.997.906 -737.000 29.260.906


  Partea a VIII-a - Alte acţiuni 1.800 - 1.800

 Cheltuieli curente 1.800 - 1.800

  Cheltuieli materiale şi servicii 1.800 - 1.800

Alte acţiuni 1.800 - 1.800

 Cheltuieli curente 1.800 - 1.800

  Cheltuieli materiale şi servicii 1.800 - 1.800

din total cheltuieli:

 Centre şi oficii de calcul 1.800 - 1.800


                  DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI

  II. CHELTUIELI - TOTAL 31.009.857 -688.100 30.321.757

 Cheltuieli curente 29.282.857 -1.188.100 28.094.757

  Cheltuieli de personal 15.026.636 -1.237.000 13.789.636

  Cheltuieli materiale şi servicii 12.369.065 - 12.369.065

  Subvenţii şi transferuri 1.887.156 48.900 1.936.056

   Subvenţii pentru instituţiile publice 699.650 48.900 748.550

   Transferuri 1.187.506 - 1.187.506

 Cheltuieli de capital 1.727.000 500.000 2.227.000

Învăţămînt 310.501 - 310.501

 Cheltuieli curente 310.501 - 310.501

  Cheltuieli de personal 16.436 - 16.436

   Cheltuieli cu salariile 12.589 - 12.589

   Contribuţii pentru asigurări sociale
   de stat 3.122 - 3.122

   Cheltuieli pentru constituirea fondu-
   lui pentru plata ajutorului de şomaj 725 - 725

  Cheltuieli materiale şi servicii 174.065 - 174.065

   Cheltuieli pentru întreţinere si
   gospodărie

  Subvenţii şi transferuri 120.000 - 120.000

   Transferuri 120.000 - 120.000

Cultura şi arta 699.650 48.900 748.550

 Cheltuieli curente 699.650 48.900 748.550

  Subvenţii şi transferuri 699.650 48.900 748.550

   Subvenţii pentru instituţiile publice 699.650 48.900 748.550

Cheltuieli pentru organele autorităţii
executive 29.997.906*) -737.000 29.260.906*)

 Cheltuieli curente 28.270.906 -1.237.000 27.033.906

  Cheltuieli de personal 15.010.200 -1.237.000 13.773.200

   Cheltuieli cu salariile 12.017.400 -951.500 11.065.900

   Contribuţii pentru asigurări sociale
   de stat 473.000 -237.800 235.200

   Cheltuieli pentru constituirea fondu-
   lui pentru plata ajutorului de şomaj 121.800 -47.700 74.100

   Deplasări, detaşări, transferări 2.398.000 - 2.398.000

  Cheltuieli materiale şi servicii 12.193.200 - 12.193.200

   Cheltuieli pentru întreţinere si
   gospodărie 11.227.000 - 11.227.000

   Obiecte de inventar de mica valoare
   sau scurta durata şi echipament 9.500 - 9.500

   Reparaţii curente 387.000 - 387.000

   C&#