Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 189 din 20 decembrie 2001  pentru modificarea si completarea   Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul contributiilor de asigurari sociale si solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control intocmite de organele de control ale Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si ale caselor teritoriale de pensii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA DE URGENTA nr. 189 din 20 decembrie 2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul contributiilor de asigurari sociale si solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control intocmite de organele de control ale Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si ale caselor teritoriale de pensii

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 29 decembrie 2001
În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. 1
<>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul contribuţiilor de asigurãri sociale şi soluţionarea contestaţiilor impotriva mãsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale şi ale caselor teritoriale de pensii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 29 iunie 2001, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Titlul ordonanţei de urgenta se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
"ORDONANTA DE URGENTA
privind controlul asupra încasãrii veniturilor şi efectuãrii
cheltuielilor din bugetul asigurãrilor sociale de stat
şi din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj
şi soluţionarea contestaţiilor privind mãsurile dispuse
prin actele de control"
2. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 1. - Controlul asupra încasãrii veniturilor şi efectuãrii cheltuielilor din bugetul asigurãrilor sociale de stat şi din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj cuprinde ansamblul activitãţilor care au ca obiect verificarea corectitudinii şi exactitatii îndeplinirii de cãtre contribuabili a obligaţiilor ce le revin conform prevederilor <>Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>Legii nr. 1/1991 privind protecţia socialã a şomerilor şi reintegrarea lor profesionalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
3. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 2. - Sunt supuşi controlului contribuţiilor de asigurãri sociale şi contribuţiilor la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj contribuabilii prevãzuţi de <>Legea nr. 19/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi de <>Legea nr. 1/1991 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
4. Alineatul (1) al articolului 3 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 3. - (1) Controlul asupra încasãrii veniturilor şi efectuãrii cheltuielilor din bugetul asigurãrilor sociale de stat şi din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj se exercita de organele de control proprii ale Ministerului Muncii şi Solidaritãţii Sociale şi organele sale teritoriale, independent sau în colaborare cu organele Ministerului Finanţelor Publice."
5. Alineatul (3) al articolului 3 va avea urmãtorul cuprins:
"(3) Organele de control proprii şi teritoriale ale Ministerului Muncii şi Solidaritãţii Sociale îndeplinesc o funcţie ce implica exerciţiul autoritãţii de stat, primind o legitimatie de control corespunzãtoare. Modelul legitimatiei de control se stabileşte prin ordin al ministrului muncii şi solidaritãţii sociale, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I."
6. Litera a) a articolului 4 va avea urmãtorul cuprins:
"a) sa examineze orice înscrisuri, documente, registre sau acte de evidenta ale contribuabililor care pot fi relevante pentru stabilirea corecta a contribuţiilor datorate bugetului asigurãrilor sociale de stat şi bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, precum şi pentru determinarea modului de respectare a obligaţiilor legale ce revin acestora;"
7. Partea introductivã a alineatului (1) al articolului 6 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 6. - (1) În scopul stabilirii exacte a contribuţiilor datorate bugetului asigurãrilor sociale de stat şi bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj şi al determinãrii modului de respectare a obligaţiilor legale ce revin contribuabililor, organele de control sunt în drept sa solicite informaţii care nu au, potrivit legii, caracter secret, de la:"
8. Alineatul (3) al articolului 6 va avea urmãtorul cuprins:
"(3) Toate actele, datele şi informaţiile obţinute de organele de control în condiţiile alin. (1) şi (2) vor face parte din dosarul contribuabilului şi vor putea fi luate în considerare la recalcularea contribuţiilor datorate de acesta bugetului asigurãrilor sociale de stat şi bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj."
9. Articolul 8 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 8. - Organele de control au obligaţia sa exercite controlul contribuţiilor datorate, în asa fel încât sa afecteze cat mai puţin desfãşurarea activitãţilor curente ale contribuabililor."
10. Partea introductivã a articolului 9 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 9. - În baza constatãrilor rezultate ca urmare a acţiunilor de control efectuate de organele de control prevãzute la art. 3 alin. (1) au dreptul:"
11. Articolul 10 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 10. - Prin reţinerea unei cote de 15% din valoarea amenzilor aplicate şi încasate se constituie un fond pentru acordarea de stimulente organelor de control din aparatul propriu şi organelor teritoriale ale Ministerului Muncii şi Solidaritãţii Sociale, precum şi pentru personalul împuternicit al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale, Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Munca şi al organelor teritoriale ale acestora. Metodologia privind constituirea fondului şi acordarea stimulentelor se stabileşte prin hotãrâre a Guvernului."
12. Alineatul (1) al articolului 18 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 18. - (1) Controlul la sediul sau la domiciliul contribuabilului ori la sediul organului de control, dupã caz, se efectueazã o singura data pentru fiecare perioada pentru care se datoreazã contribuţii la bugetul asigurãrilor sociale de stat şi la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj."
13. Alineatul (4) al articolului 25 va avea urmãtorul cuprins:
"(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de cãtre organele de control ale Ministerului Muncii şi Solidaritãţii Sociale şi de organele sale teritoriale."
14. Alineatul (5) al articolului 25 va avea urmãtorul cuprins:
"(5) Impotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere, potrivit legislaţiei în vigoare."
15. Alineatul (6) al articolului 25 va avea urmãtorul cuprins:
"(6) Contravenţiilor prevãzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu excepţia art. 28 alin. (1) şi (3) şi a art. 29."
16. Articolul 26 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 26. - Organele de control ale Ministerului Muncii şi Solidaritãţii Sociale şi organele sale teritoriale sunt competente sa constate contravenţiile şi sa aplice sancţiunile prevãzute şi în urmãtoarele acte normative:
a) <>Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) <>Legea nr. 1/1991 privind protecţia socialã a şomerilor şi reintegrarea lor profesionalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
c) <>Legea contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
d) <>Hotãrârea Guvernului nr. 720/1991 privind aprobarea Normelor de organizare şi exercitare a controlului financiar, dacã faptele sunt sãvârşite în legatura cu încasãrile veniturilor şi efectuarea cheltuielilor bugetului asigurãrilor sociale de stat şi ale bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj."
17. Titlul capitolului VII va avea urmãtorul cuprins:
"Soluţionarea contestaţiilor impotriva mãsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Ministerului Muncii şi Solidaritãţii Sociale şi de organele sale teritoriale"
18. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 27 vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 27. - (1) Mãsurile dispuse de organele de control ale Ministerului Muncii şi Solidaritãţii Sociale şi de organele sale teritoriale pot fi contestate de cãtre contribuabili, potrivit prezentei ordonanţe de urgenta.
(2) Contestaţiile formulate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenta sunt cai administrative de atac prin care se solicita diminuarea sau anularea, dupã caz, a contribuţiilor la bugetul asigurãrilor sociale de stat, la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, a majorãrilor de întârziere sau a penalitatilor, precum şi a altor mãsuri dispuse de organele de control".
19. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 30 vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 30. - (1) Contestaţiile care au ca obiect sume al cãror cuantum este de pana la un miliard lei se soluţioneazã de cãtre organele specializate din cadrul direcţiilor generale de munca şi solidaritate socialã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cãror raza teritorialã îşi are sediul sau domiciliul contestatorul.
(2) Contestaţiile care au ca obiect sume al cãror cuantum este de peste un miliard lei, precum şi cele formulate impotriva actelor de control întocmite de organele de control ale Ministerului Muncii şi Solidaritãţii Sociale, indiferent de suma, se soluţioneazã de organele de specialitate ale Ministerului Muncii şi Solidaritãţii Sociale."
20. Alineatul (2) al articolului 32 va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Decizia se semneazã de conducãtorul direcţiei generale de munca şi solidaritate socialã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sau de conducãtorul organului specializat din cadrul Ministerului Muncii şi Solidaritãţii Sociale, dupã caz, ori de cãtre înlocuitorii acestora."
21. Alineatul (4) al articolului 36 va avea urmãtorul cuprins:
"(4) Decizia poate fi atacatã la instanta judecãtoreascã competenta, potrivit legii."
22. Alineatul (2) al articolului 37 va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Ministerul Muncii şi Solidaritãţii Sociale poate emite instrucţiuni în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenta, care se aproba prin ordin al ministrului."
23. Dupã articolul 37 se introduce articolul 37^1 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 37^1. - Cheltuielile curente aferente activitãţii de control privind constituirea şi virarea contribuţiilor datorate bugetului asigurãrilor sociale de stat şi bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, organizatã la nivelul direcţiilor generale de munca şi solidaritate socialã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se finanţeazã din bugetul asigurãrilor sociale de stat şi din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj."
ART. 2
Prevederile prezentei ordonanţe de urgenta se aplica începând cu data de 1 ianuarie 2002.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul muncii
şi solidaritãţii sociale,
Marian Sarbu

Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016