Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 179 din 11 noiembrie 1999  privind modificarea si completarea   Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA DE URGENTA nr. 179 din 11 noiembrie 1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca

EMITENT: GUVERN
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

Guvernul României emite urmãtoarea ordonanta de urgenta:

ART. 1
<>Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificãrile ulterioare, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. La articolul 13, alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
"Numãrul secţiilor curţilor de apel, tribunalelor, precum şi secţiile judecãtoriilor se stabilesc de ministrul justiţiei, în raport cu volumul de activitate şi cu natura cauzelor deduse judecaţii."
2. La articolul 13 se introduce alineatul 3 cu urmãtorul cuprins:
"Ministrul justiţiei stabileşte instanţele la care funcţioneazã secţii maritime şi fluviale, precum şi secţii pentru conflicte de munca şi litigii de munca ori de asigurãri sociale, în raport cu volumul de activitate şi cu natura cauzelor deduse judecaţii."
3. La articolul 14, alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
"Secţiile curţilor de apel şi ale tribunalelor, precum şi secţiile judecãtoriilor sunt conduse de câte un preşedinte de secţie."
4. La articolul 15, alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
"Preşedinţii instanţelor sau, dupã caz, preşedinţii de secţii constituie complete de judecata."
5. La articolul 15, dupã alineatul 1 se introduce alineatul 1^1 cu urmãtorul cuprins:
"La instanţele cu volum mic de cauze privind conflictele de munca şi litigiile de munca, precum şi de asigurãri sociale, la care nu funcţioneazã astfel de secţii, pentru judecarea acestor cauze se constituie complete specializate. Complete specializate se pot constitui şi pentru judecarea cauzelor în alte materii."
6. La articolul 17, dupã alineatul 1 se introduc alineatele 1^1, 1^2 şi 1^3 cu urmãtorul cuprins:
"Cauzele privind conflictele de munca şi litigiile de munca se judeca în prima instanta, cu celeritate, de cãtre un complet format dintr-un judecãtor şi doi asistenţi judiciari, dintre care unul reprezintã asociaţiile patronale, iar celãlalt reprezintã sindicatele. Hotãrârile în aceste cauze se iau cu majoritatea membrilor completului.
Asistentii judiciari sunt numiţi pe o perioada de 4 ani de cãtre ministrul justiţiei, la propunerea Consiliului Economic şi Social, dintre persoanele care au studii juridice superioare şi îndeplinesc condiţiile prevãzute la art. 46 alin. 1 lit. a), c), d), e) şi alin. 2. Asistentii judiciari depun jurãmânt în condiţiile art. 48, care se aplica în mod corespunzãtor.
Condiţiile şi procedura de propunere a candidaţilor pentru a fi numiţi asistenţi judiciari, de cãtre Consiliul Economic şi Social, se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului."
7. La articolul 22 se introduce alineatul 3 cu urmãtorul cuprins:
"La tribunale, în raport cu volumul de activitate şi cu natura cauzelor deduse judecaţii, ministrul justiţiei poate infiinta prin ordin, în alte municipii sau oraşe din judeţe, sedii secundare cu activitate permanenta, stabilind şi judecãtoriile care fac parte din circumscripţiile acestora."
8. La articolul 34, alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
"Când considera necesar, ministrul justiţiei, din proprie initiativa sau la cererea Consiliului Superior al Magistraturii, efectueazã controlul prin inspectori generali, consilieri ori prin procurori detasati în compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei."
9. La articolul 35 se introduce alineatul 3 cu urmãtorul cuprins:
"La parchetele de pe lângã tribunale, în raport cu volumul de activitate şi cu natura cauzelor deduse judecaţii, ministrul justiţiei poate infiinta prin ordin sedii secundare cu activitate permanenta în municipiile sau oraşele în care s-au înfiinţat sediile secundare ale tribunalelor respective, stabilind şi parchetele de pe lângã judecãtorii care fac parte din circumscripţiile acestora."
10. La articolul 36, dupã alineatul 1 se introduce alineatul 2 cu urmãtorul cuprins:
"Parchetele de pe lângã unele judecãtorii pot avea secţii maritime şi fluviale conduse de procurori-şefi."
11. La articolul 43, alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
"Personalul de specialitate juridicã de execuţie şi de conducere, inclusiv secretarul general şi adjunctii acestuia din Ministerul Justiţiei, precum şi personalul de instruire şi de conducere, de specialitate juridicã, din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii, indiferent de vechime, este asimilat magistraţilor pe durata îndeplinirii funcţiei. Prevederile prezentei legi referitoare la drepturile şi îndatoririle magistraţilor se aplica în mod corespunzãtor şi acestor magistraţi."
12. La articolul 43, dupã alineatul 2 se introduc alineatele 3 şi 4 cu urmãtorul cuprins:
"Numirea personalului de specialitate juridicã din Ministerul Justiţiei şi din Institutul Naţional al Magistraturii, asimilat magistraţilor, se face prin ordin al ministrului justiţiei, cu respectarea condiţiilor prevãzute la art. 46.
Personalul de specialitate juridicã din Ministerul Justiţiei şi Institutul Naţional al Magistraturii, asimilat magistraţilor, poate fi trecut în funcţii de judecãtor sau procuror, în condiţiile prezentei legi."
13. Articolul 44 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 44. - Constituie vechime în magistratura perioada în care o persoana a îndeplinit funcţiile de judecãtor, procuror, personal de specialitate juridicã în Ministerul Justiţiei, în Institutul Naţional al Magistraturii, judecãtor la Curtea Constituţionalã, judecãtor financiar ori procuror financiar la Curtea de Conturi, magistrat-asistent la Curtea Suprema de Justiţie, la Curtea Constituţionalã sau la Curtea de Conturi, funcţii de specialitate juridicã în fostele arbitraje de stat sau departamentale, în laboratoarele de expertize criminalistice, în Institutul de Cercetãri Juridice al Academiei Romane, funcţii didactice în învãţãmântul superior juridic, funcţia de ministru al justiţiei, secretar de stat ori de secretar general şi secretar general adjunct în Ministerul Justiţiei, funcţii de specialitate juridicã în instituţia Avocatul Poporului, notar, avocat, jurisconsult sau consilier juridic. Perioada în care o persoana a avut calitatea de auditor de justiţie constituie vechime în magistratura, în condiţiile prevãzute la art. 78 alin. 3.
Timpul cat o persoana, licentiata în drept sau în drept economic-administrativ, este senator sau deputat, avocat al poporului, membru al Curţii de Conturi, personal de conducere ori de execuţie, de specialitate juridicã, în aparatul Parlamentului, Presedentiei României, Guvernului, Consiliului Legislativ, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi, Curţii Constituţionale, Direcţiei juridice şi consulare din Ministerul Afacerilor Externe sau în cadrul altor organe ale administraţiei publice se considera vechime în magistratura."
14. La articolul 46 alineatul 1, litera e) va avea urmãtorul cuprins:
"e) este apt, din punct de vedere medical şi psihologic, pentru exercitarea funcţiei;"
15. La articolul 46, dupã alineatul 2 se introduce alineatul 3 cu urmãtorul cuprins:
"Pentru înscrierea la concursul sau la examenul prevãzut la alin. 1 lit. f), precum şi la celelalte examene sau concursuri organizate pentru încadrarea ori admiterea în unitãţile de justiţie, candidatul plãteşte o taxa, al carei cuantum se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei, în funcţie de cheltuielile efectuate pentru organizarea concursului sau examenului. Sumele încasate din aceasta taxa constituie venituri extrabugetare la dispoziţia Ministerului Justiţiei."
16. Dupã articolul 54 se introduce articolul 54^1 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 54^1. - Personalul de specialitate juridicã din Ministerul Justiţiei, asimilat magistraţilor stagiari, dupã 6 luni de funcţionare efectivã va susţine un examen de verificare a cunoştinţelor teoretice şi practice dobândite.
Examenul va fi susţinut în fata unei comisii prezidate de un secretar de stat din Ministerul Justiţiei. Din comisie vor face parte 2 directori sau directori adjuncţi ai direcţiilor de specialitate din minister. Prevederile art. 55 se aplica în mod corespunzãtor."
17. Dupã articolul 55 se introduce articolul 55^1 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 55^1. - Magistraţilor stagiari, care au funcţionat ca avocaţi stagiari sau notari stagiari anterior primirii în magistratura, li se recunosc drepturile prevãzute la art. 53-55, cu condiţia promovãrii examenelor reglementate de aceste dispoziţii legale."
18. La articolul 58, dupã alineatul 2 se introduc alineatele 3 şi 4 cu urmãtorul cuprins:
"Prevederile alin. 1 şi 2 se aplica în mod corespunzãtor şi personalului de specialitate juridicã din Ministerul Justiţiei asimilat, potrivit art. 43 alin. 2, magistraţilor stagiari. Condiţiile de organizare şi de desfãşurare a examenului de capacitate sunt cele stabilite prin regulamentul prevãzut la art. 61 alin. 2.
Examenul de definitivare susţinut, potrivit legii, de avocaţii stagiari şi de notarii stagiari se asimileazã cu examenul de capacitate, dacã a fost promovat cu nota medie de cel puţin 7 (şapte)."
19. La articolul 60 alineatul 1, litera b) va avea urmãtorul cuprins:
"b) doua cadre didactice de la facultãţile de drept, din învãţãmântul universitar acreditat, desemnate de consiliile profesorale ale facultãţilor, pentru disciplinele: drept civil, drept comercial, drept penal, procedura civilã şi procedura penalã;"
20. Dupã articolul 63 se introduce articolul 63^1 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 63^1. - Personalul de specialitate juridicã din Ministerul Justiţiei, asimilat magistraţilor stagiari, care a promovat examenul de capacitate, este definitivat în posturi, fiind salarizat în funcţia imediat superioarã celei de magistrat stagiar, fãrã a beneficia de prevederile art. 63."
21. La articolul 64, dupã alineatul 2 se introduce alineatul 3 cu urmãtorul cuprins:
"Consiliul Superior al Magistraturii este reprezentat în fata Curţii Supreme de Justiţie, când soluţioneazã plângerile prevãzute la alin. 2, de cãtre ministrul justiţiei."
22. Articolul 65 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 65. - Pentru a fi numit judecãtor la judecãtorie sau procuror la parchetul de pe lângã aceasta instanta, candidatul trebuie sa îndeplineascã condiţiile prevãzute la art. 46 şi sa fi fost declarat reuşit la examenul de capacitate sau sa fi ocupat cel puţin 5 ani funcţii de avocat, jurisconsult, consilier juridic, notar, expert sau asistent criminalist, funcţii didactice în învãţãmântul superior juridic ori de cercetare în Institutul de Cercetãri Juridice al Academiei Romane sau funcţii de specialitate juridicã în administraţia publica, în aparatul Parlamentului, Presedentiei României, Curţii Constituţionale, Curţii de Conturi, instituţiei Avocatul Poporului sau Consiliului Legislativ."
23. La articolul 66 alineatul 4, litera d) va avea urmãtorul cuprins:
"d) pentru funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte, preşedinte de secţie la curtea de apel, procuror general al parchetului de pe lângã curtea de apel, adjunct al acestuia, procuror şef de secţie la parchetul de pe lângã curtea de apel, judecãtor-inspector şi procuror-inspector, precum şi procuror şef-secţie şi procuror la Parchetul de pe lângã Curtea Suprema de Justiţie, sa aibã o vechime în magistratura de cel puţin 8 ani;"
24. La articolul 66, dupã alineatul 4 se introduce alineatul 4^1 cu urmãtorul cuprins:
"Promovarea în funcţii superioare de execuţie la tribunale, curţi de apel şi la parchetele de pe lângã aceste instanţe a magistraţilor care îndeplinesc condiţiile prevãzute de lege se face pe baza de examen."
25. La articolul 66, alineatul 5 va avea urmãtorul cuprins:
"Promovarea în funcţii de conducere a magistraţilor se face pentru o perioada de 4 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data în funcţia detinuta."
26. La articolul 66, dupã alineatul 6 se introduce alineatul 7 cu urmãtorul cuprins:
"Ministrul justiţiei poate propune Consiliului Superior al Magistraturii revocarea din funcţia de conducere înainte de împlinirea termenului prevãzut la alin. 5, dacã se constata exercitarea necorespunzãtoare a atribuţiilor specifice funcţiei de conducere, precum şi în cazul în care magistratul sãvârşeşte o abatere disciplinarã."
27. Articolul 67 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 67. - În mod excepţional, pot fi numiţi în magistratura, fãrã concurs sau examen, în funcţiile prevãzute la art. 65, persoane care au titlul de doctor în drept ori au avut calitatea de magistrat sau de inspector general ori consilier juridic în Ministerul Justiţiei, cadru didactic în învãţãmântul superior juridic, cercetator la Institutul de Cercetãri Juridice al Academiei Romane, avocat sau notar, o perioada de cel puţin 5 ani, precum şi consilieri juridici cu o vechime minima în specialitate de 10 ani.
(2) La numirea în magistratura, în condiţiile alin. 1, în oricare dintre funcţiile prevãzute la art. 66 alin. 4 lit. a), b) şi c), vechimea prevãzutã de lege pentru ocuparea acestor funcţii se majoreazã cu 3 ani. Aceste prevederi nu se aplica foştilor magistraţi."
28. Articolul 68 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 68. - Magistraţii de la judecãtorii, tribunale şi de la parchetele de pe lângã aceste instanţe pot fi mentinuti în funcţie pana la împlinirea vârstei de 65 de ani, la propunerea conducatorului instanţei sau a parchetului şi cu avizul preşedintelui curţii de apel ori al procurorului general al parchetului de pe lângã curtea de apel, în raza teritorialã în care funcţioneazã.
Magistraţii de la curţile de apel şi de la parchetele de pe lângã aceste curţi pot fi mentinuti în funcţie pana la împlinirea vârstei de 68 de ani, iar procurorii de la Parchetul de pe lângã Curtea Suprema de Justiţie, pana la împlinirea vârstei de 70 de ani, în toate cazurile cu avizul conducatorului instanţei sau al parchetului. Pentru preşedinţii curţilor de apel, precum şi pentru procurorii generali ai parchetelor de pe lângã aceste instanţe, avizul se da de cãtre Consiliul Superior al Magistraturii.
Prevederile alin. 2 referitoare la procurorii de pe lângã Curtea Suprema de Justiţie se aplica şi personalului de specialitate asimilat magistraţilor din Ministerul Justiţiei şi din Institutul Naţional al Magistraturii."
29. La articolul 71, alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
"Directorul Institutului Naţional al Magistraturii şi cei doi adjuncţi ai acestuia sunt numiţi prin ordin de ministrul justiţiei, din rândul personalului de instruire de specialitate juridicã, al magistraţilor sau al cadrelor didactice din învãţãmântul superior juridic."
30. La articolul 74, alineatele 1 şi 2 vor avea urmãtorul cuprins:
"Personalul de instruire al Institutului Naţional al Magistraturii este asigurat, de regula, din rândul judecãtorilor şi procurorilor în funcţie, care pot fi detasati, cu acordul lor, în cadrul institutului, în condiţiile art. 96.
Salarizarea personalului de instruire şi de conducere, de specialitate juridicã, al Institutului Naţional al Magistraturii se stabileşte prin asimilarea funcţiilor acestuia cu funcţiile de magistrat, în raport cu vechimea în magistratura, în condiţiile Legii privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autoritãţii judecãtoreşti."
31. Articolul 78 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 78. - Candidaţii admişi la concursul de intrare în Institutul Naţional al Magistraturii au calitatea de auditori de justiţie şi beneficiazã de o bursa lunarã egala cu salariul de baza net al funcţiei de magistrat stagiar, în raport cu vechimea pe care o au ca auditori.
Bursele se plãtesc din fondul de burse prevãzut în bugetul anual al Ministerului Justiţiei.
Perioada în care o persoana a avut calitatea de auditor de justiţie, dacã a absolvit examenul prevãzut la art. 82, constituie vechime în munca şi vechime în magistratura.
Auditorii de justiţie beneficiazã de prevederile art. 99.
Prevederile alin. 1, 2 şi 4 se aplica şi auditorilor de justiţie proveniţi din alte tari, pe baza înţelegerilor încheiate cu ministerele de justiţie din ţãrile respective."
32. La articolul 83, alineatul 3 va avea urmãtorul cuprins:
"Absolvenţii Institutului Naţional al Magistraturii cu durata cursurilor de pana la un an şi şase luni, dupã o perioada de şase luni de funcţionare efectivã ca magistraţi stagiari, au dreptul sa se înscrie la examenul de capacitate."
33. La articolul 83, dupã alineatul 3 se introduc alineatele 4 şi 5 cu urmãtorul cuprins:
"În cazul în care durata cursurilor Institutului Naţional al Magistraturii este mai mare de un an şi şase luni, absolvenţii au dreptul sa se înscrie direct pentru susţinerea examenului de capacitate.
Absolvenţii Institutului Naţional al Magistraturii susţin examenul de capacitate în condiţiile prevãzute la art. 59-63."
34. La articolul 84, alineatul 2 se abroga.
35. La articolul 87, dupã alineatul 3 se introduce alineatul 4 cu urmãtorul cuprins:
"În cazul în care activitatea unui membru în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii înceteazã, va fi ales un nou membru, cu respectarea prevederilor alin. 1-3 şi ale art. 86. Mandatul noului membru dureazã pana la expirarea mandatului celui în locul cãruia a fost ales."
36. Dupã articolul 87 se introduce articolul 87^1 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 87^1. - Pentru asigurarea desfãşurãrii lucrãrilor Consiliului Superior al Magistraturii conform art. 88 alin. 5, cu 60 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor consiliului în funcţie, ministrul justiţiei va solicita Curţii Supreme de Justiţie, curţilor de apel, Parchetului de pe lângã Curtea Suprema de Justiţie şi Parchetului de pe lângã Curtea de Apel Bucureşti sa prezinte, în termen de 25 de zile, propuneri de candidaţi pentru alegerea noilor membri.
Ministrul justiţiei înainteazã propunerile primite birourilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, cu 30 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor Consiliului Superior al Magistraturii în funcţie, care îşi continua activitatea pînã la alegerea noilor membri."
37. La articolul 91, alineatul 3 va avea urmãtorul cuprins:
"Ministerul Justiţiei în colaborare cu Ministerul de Interne au obligaţia de a acorda, la cerere, protecţie magistraţilor şi familiilor lor, în cazurile în care viata, integritatea corporalã sau avutul acestora sunt supuse unor ameninţãri."
38. La articolul 92 alineatul 1, litera b) va avea urmãtorul cuprins:
"b) pensionare potrivit legii sau încetarea activitãţii pensionarului reincadrat;"
39. La articolul 92 alineatul 1, dupã litera f) se introduce litera g) cu urmãtorul cuprins:
"g) dacã magistratul incalca prevederile art. 110-112."
40. Articolul 104 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 104. - Magistraţii cu o vechime continua în magistratura în ultimii 20 de ani, înainte de data pensionãrii sau a eliberãrii din funcţie pentru motive neimputabile, beneficiazã la aceasta data de o indemnizaţie egala cu 5 salarii de baza nete.
Indemnizaţia prevãzutã la alin. 1 se acorda o singura data în decursul carierei de magistrat şi se înregistreazã în carnetul de munca.
Modul de calcul al vechimii continue în magistratura se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii."
41. La articolul 105, alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
"Magistraţii în varsta de pana la 45 de ani vor fi sprijiniti în construirea unei locuinţe proprietate personalã în localitatea în care îşi are sediul instanta sau parchetul la care funcţioneazã, cu acordarea de credite pe termen lung, cu dobanda minima, în condiţiile legii."
42. La articolul 108, alineatul 3 se abroga.
43. Articolul 112 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 112. - Judecãtorilor şi procurorilor le este interzisã exercitarea, direct sau prin persoane interpuse, a activitãţilor de comerţ, precum şi participarea la conducerea unor societãţi comerciale sau civile ori a regiilor autonome. De asemenea, le este interzisã participarea la administrarea unor asemenea societãţii sau regii autonome."
44. Dupã articolul 120 se introduce articolul 120^1 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 120^1. - Codul deontologic al magistraţilor se adopta de cãtre Consiliul Superior al Magistraturii."
45. La articolul 122, dupã litera h) se introduc literele h)^1 şi h)^2 cu urmãtorul cuprins:
"h)^1 nerespectarea prevederilor legale privind taxa judiciarã de timbru şi timbrul judiciar;
h)^2 nerespectarea în mod repetat a dispoziţiilor legale privitoare la soluţionarea cu celeritate a cauzelor;"
46. La articolul 122 dupã litera i) se introduce litera i)^1 cu urmãtorul cuprins:
"i)^1 sãvârşirea altei abateri grave de la prevederile Codului deontologic al magistraţilor;"
47. La articolul 123 alineatul 1, litera c) va avea urmãtorul cuprins:
"c) diminuarea salariului de baza cu pana la 15% pe o perioada de 1-3 luni sau retragerea salariului de merit pe aceeaşi perioada;"
48. La articolul 123 alineatul 1, dupã litera e) se introduce litera e)^1 cu urmãtorul cuprins:
"e)^1 eliberarea din funcţia de conducere ocupatã;"
49. La articolul 124, alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
"Acţiunea disciplinarã se exercita în termen de 30 de zile de la data înregistrãrii actului de cercetare prealabilã a abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de un an de la data sãvârşirii abaterii disciplinare."
50. La articolul 125, alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
"În vederea exercitãrii acţiunii disciplinare, în termen de 60 de zile de la data înregistrãrii constatãrii abaterii, este obligatorie efectuarea cercetãrii prealabile, care se dispune de titularul acestei acţiuni."
51. Dupã articolul 131 se introduce articolul 131^1 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 131^1. - Personalul de specialitate juridicã din Ministerul Justiţiei şi din Institutul Naţional al Magistraturii rãspunde disciplinar pentru sãvârşirea abaterilor prevãzute la art. 122, care se aplica în mod corespunzãtor.
Sancţiunile disciplinare prevãzute la art. 123 alin. 1 lit. a)-c), e)-f) se aplica de ministrul justiţiei. Prevederile art. 124 alin. 2 şi ale art. 125 se aplica în mod corespunzãtor.
Ordinul de sancţionare emis potrivit alin. 2 poate fi contestat, în termen de 30 de zile de la comunicare, la instanta de contencios administrativ competenta. Hotãrârea prin care se rezolva contestaţia poate fi atacatã cu recurs."
52. La articolul 133, alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
"Tribunalele şi parchetele de pe lângã acestea vor avea câte un compartiment economico-administrativ condus de un director, ajutat de un contabil-şef, pentru activitatea proprie, precum şi pentru activitatea judecãtoriilor şi a parchetelor din circumscripţia lor. În localitãţile resedinta de judeţ, în care funcţioneazã curţi de apel, compartimentul economico-administrativ al tribunalelor şi al parchetelor de pe lângã acestea va asigura şi activitatea curţilor şi a parchetelor corespunzãtoare. Directorii economici sunt numiţi prin ordin de ministrul justiţiei sau, dupã caz, de procurorul general al Parchetului de pe lângã Curtea Suprema de Justiţie. Preşedinţii tribunalelor şi prim-procurorii parchetelor de pe lângã tribunale pot delega atribuţiile de ordonatori de credite directorilor economici."
53. Articolul 141 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 141. - Personalul auxiliar de specialitate, precum şi personalul economic, administrativ şi de serviciu de la instanţe şi parchete beneficiazã de toate drepturile şi are toate îndatoririle prevãzute de legislaţia aplicabilã salariaţilor din unitãţile bugetare.
Personalul auxiliar de specialitate beneficiazã şi de drepturile prevãzute la art. 99 şi 101 din prezenta lege."
54. Articolul 142 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 142. - Organizarea şi funcţionarea compartimentelor auxiliare ale instanţelor şi parchetelor, atribuţiile şi îndatoririle, precum şi rãspunderea disciplinarã ale personalului care funcţioneazã în aceste compartimente, stabilite în condiţiile legii, se vor reglementa prin regulament aprobat, prin ordin, de ministrul justiţiei.
Ministrul justiţiei şi, dupã caz, procurorul general al Parchetului de pe lângã Curtea Suprema de Justiţie, conducãtorii instanţelor şi parchetelor, precum şi cei ai compartimentelor, au dreptul sa aplice sancţiuni disciplinare în condiţiile legii."
55. La articolul 143, alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
"Instanţele judecãtoreşti şi parchetele dispun de poliţia pusã în serviciul lor de Ministerul de Interne, în mod gratuit, pana la preluarea acesteia de cãtre Ministerul Justiţiei. Necesarul de personal de poliţie va fi stabilit de Guvern, la propunerea ministrului justiţiei şi a ministrului de interne."
56. Anexa nr. 1 se completeazã dupã cum urmeazã:
"- la judeţul Caras-Severin, dupã Judecãtoria Bozovici se introduce: Judecãtoria Bocsa, localitatea de resedinta oraşul Bocsa;
- la judeţul Dolj, dupã Judecãtoria Calafat se introduce: Judecãtoria Bechet, localitatea de resedinta comuna Bechet;
- la judeţul Prahova, dupã Judecãtoria Sinaia se introduce: Judecãtoria Urlati, localitatea de resedinta oraşul Urlati;
- la judeţul Timis, dupã Judecãtoria Faget se introduce: Judecãtoria Jimbolia, localitatea de resedinta oraşul Jimbolia."
57. Nota la anexa nr. 1 se completeazã cu un alineat cu urmãtorul cuprins:
"Pana la asigurarea unui sediu pentru Tribunalul Ilfov şi parchetul de pe lângã aceasta instanta, cauzele de competenta acestora se soluţioneazã de Tribunalul Bucureşti şi, respectiv, de Parchetul de pe lângã Tribunalul Bucureşti."
ART. 2
Codul deontologic al magistraţilor, prevãzut la art. 120^1, va fi adoptat în termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta.
ART. 3
Asistentii judiciari sunt remuneraţi lunar cu coeficientul de ierarhizare a salariului de baza pentru judecãtorul stagiar anul I-II, în raport cu timpul efectiv lucrat. Perioada în care o persoana desfãşoarã activitate de asistent judiciar constituie vechime în munca şi vechime în specialitate.
Persoanelor numite ca asistenţi judiciari, în perioada în care îşi desfãşoarã activitatea în aceasta calitate, li se suspenda contractele de munca, având posturile rezervate.
ART. 4
Cauzele care au ca obiect judecarea în fond a unor litigii de munca, aflate pe rolul judecãtoriilor, vor fi trecute la completele care judeca conflictele de munca şi litigiile de munca din cadrul judecãtoriei respective, imediat dupã înfiinţarea acestora.
Apelurile declarate pana la data infiintarii noilor instanţe, precum şi cele aflate în curs de judecata vor fi soluţionate de instanţele legal sesizate.
Recursurile declarate sau aflate în curs de judecata vor fi trecute la secţiile care judeca conflicte de munca şi litigii de munca din cadrul tribunalelor.
ART. 5
În termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta Consiliul Economic şi Social va propune ministrului justiţiei lista cuprinzând persoanele care pot fi numite asistenţi judiciari pentru toate instanţele.
ART. 6
În vederea aplicãrii prevederilor prezentei ordonanţe de urgenta, Guvernul va suplimenta corespunzãtor numãrul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Justiţiei.
ART. 7
Pentru aplicarea prevederilor art. I pct. 6 Ministerul Justiţiei va organiza concurs pentru ocuparea posturilor vacante de judecãtori.
La formarea completelor pentru conflicte de munca şi litigii de munca, precum şi a completelor pentru litigii de asigurãri sociale vor fi repartizaţi, cu prioritate, judecãtorii care provin din funcţii de specialitate de la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi de la direcţiile generale pentru munca şi protecţie socialã.
ART. 8
Referirea la Ordinul "Meritul judiciar" clasele I, II, III şi la Medalia "Meritul judiciar" clasele I, II se înlocuieşte, în tot cuprinsul legii, cu Diploma "Meritul judiciar" clasele I, II, III şi, respectiv, IV şi V, iar termenul "decorat" se înlocuieşte cu termenul "distins".
ART. 9
(1) Prezenta ordonanta de urgenta intra în vigoare la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor pct. 6 al art. I, care se aplica dupã 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a acesteia.
(2) La data publicãrii prezentei ordonanţe de urgenta prevederile <>art. 1, 11, 12 şi 16 din Decretul nr. 203/1974 pentru înfiinţarea şi organizarea de secţii maritime şi fluviale la unele instanţe judecãtoreşti şi unitãţi de procuratura, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 131 din 31 octombrie 1974, se abroga.
ART. 10
<>Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificãrile ulterioare, precum şi cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor şi alineatelor o noua numerotare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
----------------
Ministru de stat,
ministrul justiţiei,
Valeriu Stoica
-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016