Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 12 noiembrie 2008  pentru modificarea si completarea titlului XI Twitter Facebook
Cautare document

ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 12 noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea titlului XI "Renta viagera agricola" din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 24 noiembrie 2008

Având în vedere necesitatea aplicãrii prevederilor titlului XI "Renta viagerã agricolã" din <>Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietãţii şi justiţiei, precum şi unele mãsuri adiacente, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în scopul instituit de lege, respectiv cel al concentrãrii suprafeţelor agricole aflate în proprietatea unor persoane fizice, în exploataţii eficiente, care sã permitã modernizarea agriculturii României şi atingerea standardelor existente în ţãrile membre ale Uniunii Europene,
ţinând seama de faptul cã, în aplicarea prevederilor titlului XI "Renta viagerã agricolã" din <>Legea nr. 247/2005 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în derularea procedurii de platã a rentei viagere agricole, Agenţia Domeniilor Statului se confruntã cu situaţii deosebite, neprevãzute de Legislativ, formularea actualã a <>art. 8 din titlului XI "Renta viagerã agricolã" al Legii nr. 247/2005 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, permite plata, în primul trimestru al anului urmãtor, doar moştenitorilor rentierilor decedaţi în anul pentru care se efectueazã plata. În cazul în care rentierul decedeazã în perioada plãţii, rezultã cã moştenitorul acestuia ar avea de încasat pe lângã aceastã tranşã şi cea calculatã din anul decesului,
având în vedere constatarea acestui vid legislativ referitor la situaţia moştenitorilor rentierilor decedaţi în perioada de platã, pentru deblocarea situaţiei create, se impune în regim de urgenţã modificarea art. 8, prin eliminarea sintagmei "ultima ratã", precum şi unificarea termenelor de platã atât în cazul rentierilor, cât şi, în caz de deces, al moştenitorilor acestora,
ţinând cont de faptul cã majoritatea contractelor pentru care se solicitã rentã sunt contracte de arendare, care suferã modificãri periodic, generate, în principal, fie de neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, fie de cauze fortuite, este necesarã eliminarea în regim de urgenţã a obligaţiei prezentãrii noului contract în termenul limitativ de 30 de zile, atâta vreme cât acesta se încheie în interiorul termenului, iar scopul legii, de comasare a terenurilor, a fost îndeplinit,
având în vedere faptul cã, potrivit legii, renta reprezintã o sursã viagerã de venituri garantate de stat, de care ar trebui sã beneficieze atât cei cãrora li s-a reconstituit dreptul de proprietate, fiindu-le emise titluri, cât şi cei cãrora, neputându-li-se elibera titluri, au optat pentru despãgubiri plãtite de cãtre investitori, se impune în regim de urgenţã acordarea nediscriminatorie a dreptului la rentã,
în considerarea faptului cã aceste probleme vizeazã interesul public şi constituie situaţii extraordinare, a cãror reglementare nu poate fi amânatã,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã,

Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.

ART. I
Titlul XI "Renta viagerã agricolã" din <>Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietãţii şi justiţiei, precum şi unele mãsuri adiacente, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 2 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 2. - Renta viagerã agricolã reprezintã suma de bani plãtitã rentierului agricol care înstrãineazã sau arendeazã terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa ori încheie acord cu investitorul, cu respectarea prevederilor <>art. 4 alin. (1^3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor <>Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale <>Legii nr. 169/1997 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, având siguranţa unei surse viagere de venituri garantate de stat."
2. La articolul 3, dupã alineatul (1), se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmãtorul cuprins:
"(2) Cuantumul rentei viagere agricole reprezintã echivalentul în lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol situat în extravilan, pentru care rentierul a încheiat acordul cu investitorul, cu respectarea prevederilor <>art. 4 alin. (1^3) din Legea nr. 1/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
3. Articolul 5 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 5. - Pentru suprafeţele mai mici de 1 ha, suma plãtitã va fi proporţionalã cu suprafaţa înstrãinatã sau arendatã, respectiv pentru care s-a încheiat acord cu investitorul, cu respectarea prevederilor <>art. 4 alin. (1^3) din Legea nr. 1/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
4. Articolul 6 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 6. - (1) Renta viagerã agricolã se plãteşte într-o singurã ratã anualã, pânã la data de 31 august a anului urmãtor celui pentru care aceasta este datoratã.
(2) Renta viagerã agricolã plãtitã de cãtre Agenţia Domeniilor Statului, cu respectarea termenului prevãzut la alin. (1), care nu a fost încasatã de beneficiari, va fi utilizatã pentru reluarea procesului de platã cãtre aceştia sau, în caz de deces, cãtre moştenitorii acestora şi dupã termenul de 31 august al anului urmãtor celui pentru care aceasta este datoratã."
5. Articolul 7 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 7. - (1) Renta viagerã agricolã este personalã, netransmisibilã şi înceteazã la data decesului rentierului agricol.
(2) În cazul arendãrii, renta viagerã agricolã se plãteşte dacã terenul ce face obiectul rentei este arendat continuu, întreg anul calendaristic.
(3) În cazul în care contractul de arendare înceteazã, renta viagerã agricolã se va plãti în anul urmãtor doar dacã rentierul încheie, în maximum 30 de zile de la încetare, un nou contract, considerându-se astfel continuitate în arendare.
(4) Renta viagerã agricolã înceteazã la data la care terenurile prevãzute la art. 9 alin. (1) şi (2), însumate, depãşesc 10 ha."
6. Articolul 8 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 8. - În cazul decesului rentierului, moştenitorii vor încasa renta pânã la data de 31 august a anului urmãtor celui pentru care aceasta se datoreazã, pe baza actelor doveditoare privind calitatea de moştenitor, a certificatului de deces în original, precum şi a carnetului de rentier agricol al defunctului."
7. Articolul 9 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 9. - (1) Rentierul agricol este persoana fizicã în vârstã de peste 62 de ani care, de la data intrãrii în vigoare a prezentului titlu, nu are şi nu va deţine în proprietate, cumulate în timp, mai mult de 10 ha de teren agricol extravilan, pe care le înstrãineazã prin acte între vii sau le arendeazã, total ori parţial, primind de la Oficiul Naţional de Rentã Viagerã Agricolã carnetul de rentier agricol.
(2) Rentier agricol este şi persoana fizicã în vârstã de peste 62 de ani cãreia i s-a validat cererea de reconstituire a dreptului de proprietate potrivit legilor fondului funciar şi opteazã pentru despãgubirile plãtite de cãtre investitor, încheind cu acesta un acord, cu respectarea prevederilor <>art. 4 alin. (1^3) din Legea nr. 1/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dupã intrarea în vigoare a prezentului titlu.
(3) Rentier agricol este şi persoana pensionatã pe caz de boalã, gradele I şi II, care, chiar dacã nu a împlinit vârsta de 62 de ani, îşi dovedeşte incapacitatea de a munci cu decizie de la comisia de expertizã medicalã, pe care o va prezenta în fiecare an la vizarea carnetului de rentier, cu excepţia celei ce aparţine categoriei persoanelor care nu mai sunt supuse examenului anual, iar în decizie se consemneazã «nerevizuibil», şi care înstrãineazã prin acte între vii, arendeazã terenuri agricole extravilane aflate în proprietate sau încheie acord cu investitorul, cu respectarea prevederilor <>art. 4 alin. (1^3) din Legea nr. 1/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
8. La articolul 11, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmãtorul cuprins:
"(2) Dovada încheierii acordului se face prin prezentarea actului încheiat în formã scrisã, conform prevederilor <>art. 4 alin. (1^5) din Legea nr. 1/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
9. Articolul 13 se abrogã.
10. La articolul 17, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Plata rentei viagere agricole se efectueazã de cãtre Agenţia Domeniilor Statului, conform prevederilor art. 6 şi 8, prin mandat poştal, virament bancar sau prin orice altã modalitate prevãzutã de lege."
ART. II
(1) Plata rentei viagere pentru anul 2007 se va efectua pânã la sfârşitul anului 2008, incluzând şi moştenitorii rentierilor decedaţi, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţã.
(2) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţã se aplicã tuturor dosarelor aflate în curs de analizare la data intrãrii în vigoare a acesteia.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul agriculturii şi dezvoltãrii rurale,
Dacian Cioloş

p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Eugen Teodorovici,
secretar de stat

Bucureşti, 12 noiembrie 2008.
Nr. 158.

----Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice