Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDONANTA DE URGENTA nr. 134 din 19 noiembrie 2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 134 din 19 noiembrie 2007  cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007    Twitter Facebook
Cautare document

ORDONANTA DE URGENTA nr. 134 din 19 noiembrie 2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 22 noiembrie 2007

Având în vedere:
- concluziile analizei gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate în anul 2007 ordonatorilor principali de credite;
- asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfãşurãrii normale a activitãţii instituţiilor publice, precum şi pentru finanţarea unor acţiuni şi programe urgente;
şi ţinând seama de faptul cã nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinţe negative urmãtoarele:
- imposibilitatea asigurãrii fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfãşurãrii activitãţii acestora;
- întârzieri în derularea unor activitãţi şi programe ale unor ordonatori principali de credite, ca urmare a insuficienţei surselor de finanţare;
- imposibilitatea asigurãrii fondurilor pentru plata unor drepturi de naturã salarialã dobândite prin hotãrâri judecãtoreşti rãmase definitive;
- insuficienţa fondurilor necesare pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevãzute care pot apãrea pânã la finele anului bugetar;
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã, şi având în vedere prevederile <>art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.

ART. 1
Bugetul de stat pe anul 2007, aprobat prin <>Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 şi nr. 1.043 bis din 29 decembrie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţã.
ART. 2
(1) Veniturile bugetului de stat pe anul 2007 se diminueazã cu suma de 842,0 milioane lei la taxa pe valoarea adãugatã.
(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pe anul 2007 se majoreazã cu suma de 842,0 milioane lei.
ART. 3
(1) Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2007 se majoreazã, pe sold, cu suma de 729,2 milioane lei.
(2) Influenţele la cheltuielile bugetului de stat, pe ordonatori principali de credite, sunt prevãzute în anexa nr. 1.
ART. 4
(1) Se autorizeazã Serviciul de Informaţii Externe sã majoreze titlul "Cheltuieli de personal" cu suma de 530 mii lei la capitolul "Ordine publicã şi siguranţã naţionalã", prin diminuarea cu aceeaşi sumã a capitolului "Asigurãri şi asistenţã socialã", titlul "Asistenţã socialã".
(2) Se autorizeazã Administraţia Prezidenţialã sã redistribuie suma de 360 mii lei de la titlul "Cheltuieli de personal" la alte titluri de cheltuieli.
(3) Se autorizeazã Curtea de Conturi sã majoreze titlul "Cheltuieli de personal" cu suma de 1.000 mii lei prin diminuarea cu aceeaşi sumã a titlului "Active nefinanciare".
(4) Se autorizeazã Autoritatea Electoralã Permanentã sã redistribuie suma de 200 mii lei de la titlul "Cheltuieli de personal" la alte titluri de cheltuieli.
(5) Se autorizeazã Ministerul Public sã majoreze titlul "Cheltuieli de personal" cu suma de 31.600 mii lei, din care pentru Direcţia Naţionalã Anticorupţie 55 mii lei, prin diminuarea cu aceeaşi sumã a altor titluri de cheltuieli.
(6) Se autorizeazã Consiliul Naţional al Audiovizualului sã redistribuie suma de 322 mii lei de la titlul "Cheltuieli de personal" la alte titluri de cheltuieli.
ART. 5
La Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor se aprobã efectuarea urmãtoarelor modificãri:
a) capitolul 51.01 "Autoritãţi publice şi acţiuni externe" se diminueazã cu suma de 16.000 mii lei prin diminuarea titlului "Cheltuieli de personal" cu suma de 14.000 mii lei şi a titlului "Bunuri şi servicii" cu suma de 2.000 mii lei;
b) capitolul 53.01 "Cercetare fundamentalã şi cercetare-dezvoltare" se suplimenteazã cu suma de 1.500 mii lei, necesarã pentru achiziţionarea seturilor complete de aparaturã pentru laboratoarele INCERC;
c) capitolul 80.01 "Acţiuni generale, economice, comerciale şi de muncã" se diminueazã cu suma de 3.967 mii lei. Diminuarea cu suma de 3.967 mii lei rezultã din diminuarea alineatului "Programe de dezvoltare" cu suma de 7.342 mii lei şi suplimentarea alineatelor "Asistenţã tehnicã în cadrul programelor operaţionale" cu suma de 2.834 mii lei şi "Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeanã" cu suma de 541 mii lei;
d) capitolul 70.01 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publicã" se suplimenteazã cu suma de 18.467 mii lei prin majorarea titlului "Cheltuieli de capital" cu suma de 45.073 mii lei şi diminuarea urmãtoarelor titluri: "Bunuri şi servicii" cu suma de 162 mii lei, "Dobânzi aferente datoriei publice" cu suma de 17.500 mii lei, "Subvenţii" cu suma de 123 mii lei, "Transferuri între unitãţi ale administraţiei publice" cu suma de 2.050 mii lei şi a titlului "Alte transferuri" cu suma de 6.771 mii lei.
ART. 6
În bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor, la capitolul "Alte servicii publice generale", titlul "Alte cheltuieli", articolul "Despãgubiri civile", este cuprinsã şi suma de 28.797 mii lei, corespunzãtoare dividendelor aferente acţiunilor deţinute de stat la Fondul "Proprietatea", încasate la bugetul de stat în anul 2007 şi care se utilizeazã în conformitate cu prevederile <>art. 14^1 alin. (4) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietãţii şi justiţiei, precum şi unele mãsuri adiacente, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 7
La Ministerul Transporturilor se aprobã efectuarea urmãtoarelor modificãri:
a) capitolul 68.01 "Asigurãri şi asistenţã socialã" se suplimenteazã cu suma de 104.726 mii lei în vederea decontãrii facilitãţilor şi gratuitãţilor de transport acordate diferitelor categorii sociale (revoluţionari, veterani, elevi şi studenţi, pensionari);
b) capitolul 84.01 "Transporturi" se diminueazã cu suma de 104.726 mii lei prin: diminuarea titlului "Dobânzi" cu suma de 73.000 mii lei, a titlului "Alte transferuri" cu suma de 32.922 mii lei, concomitent cu suplimentarea titlului "Subvenţii" cu suma de 327 mii lei şi a titlului "Active nefinanciare" cu suma de 869 mii lei. Suma de 32.922 mii lei cu care se diminueazã titlul "Alte transferuri" rezultã din diminuarea alineatelor "Programe cu finanţare rambursabilã" cu suma de 62.508 mii lei, "Cheltuieli neeligibile ISPA" cu suma de 81.632 mii lei şi "Contribuţii şi cotizaţii la organismele internaţionale" cu suma de 750 mii lei şi din suplimentarea alineatelor "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat" cu suma de 98.098 mii lei şi "Reparaţii curente la infrastructura feroviarã publicã" cu suma de 13.870 mii lei.
ART. 8
(1) În bugetul Ministerului Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor se introduce fişa obiectivului de investiţii "Construcţii locuinţe sociale şi alimentare cu apã conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 687/1997 ", cod 15.70.01.012001106, a cãrui finanţare în anul 2007 se asigurã prin redistribuire în cadrul bugetului aprobat acestui minister conform prezentei ordonanţe de urgenţã.
(2) În bugetul Autoritãţii pentru Valorificarea Activelor Statului se introduce fişa obiectivului de investiţii "Modernizare staţie de neutralizare pentru protecţia mediului Societãţii Comerciale Tohan SA", cod 52.82.01.8.2.13, a cãrui finanţare, în anul 2007, se asigurã prin redistribuire de la alte obiective de investiţii în cadrul bugetului aprobat.
ART. 9
(1) În bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, din sumele prevãzute la alineatul "Finanţarea cheltuielilor de capital ale unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar" la capitolul "Învãţãmânt", suma de 1.105 mii lei se utilizeazã pentru: Şcoala generalã cu clasele I-VIII Scorniceşti, judeţul Olt, 35 mii lei; Liceul Vitomireşti, localitatea Vitomireşti, judeţul Olt, 360 mii lei; Şcoala generalã cu clasele I-VIII comuna Cãlui, judeţul Olt, 150 mii lei; Şcoala generalã nr. 1 comuna Polovragi, judeţul Gorj, 160 mii lei; Grãdiniţa Polovragi, comuna Polovragi, judeţul Gorj, 90 mii lei; Şcoala nr. 2 Rudari, comuna Polovragi, judeţul Gorj, 60 mii lei; Şcoala generalã Moieciu de Jos, judeţul Braşov, 250 mii lei.
(2) Din sumele prevãzute în bugetul Ministerului Sãnãtãţii Publice, la alineatul "Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale" se alocã suma de 50 mii lei pentru Spitalul Pãtârlagele, judeţul Buzãu, suma de 300 mii lei pentru Spitalul Municipal Oneşti, judeţul Bacãu, şi suma de 877 mii lei pentru Spitalul Orãşenesc Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj.
(3) În bugetul Ministerului Sãnãtãţii Publice, la capitolul "Sãnãtate", se suplimenteazã cu suma de 121,7 milioane lei transferurile din bugetul de stat cãtre bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate şi cu suma de 130,2 milioane lei transferurile din venituri proprii cãtre bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate.
(4) De la alineatul "Transferuri de la bugetul de stat cãtre bugetele locale pentru finalizarea lucrãrilor de construcţie a aşezãmintelor culturale" al capitolului "Culturã, recreere şi religie" din bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor se finanţeazã lucrãrile de modernizare a Casei de Culturã din oraşul Pãtârlagele, judeţul Buzãu, în limita sumei de 100 mii lei, şi a Cãminului Cultural din comuna Coloneşti, judeţul Olt, în limita sumei de 170 mii lei.
ART. 10
Veniturile şi cheltuielile aferente activitãţilor finanţate integral din venituri proprii pentru anul 2007 se majoreazã pentru: Ministerul Apãrãrii, cu suma de 332 mii lei; Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, cu suma de 12.636 mii lei; Serviciul Român de Informaţii, cu suma de 36 mii lei.
ART. 11
Se autorizeazã ordonatorii principali de credite care au în subordine instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sã introducã modificãri în volumul şi structura bugetelor acestora.
ART. 12
(1) Cheltuielile din fondurile provenite din credite externe şi interne pe anul 2007 se majoreazã, pe sold, cu suma de 446,4 milioane lei.
(2) Influenţele la cheltuielile din fondurile provenite din credite externe şi interne pe anul 2007, pe ordonatori principali de credite, sunt prevãzute în anexa nr. 2.
ART. 13
Pentru aplicarea prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.180/2007 pentru suplimentarea numãrului personalului Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, numãrul maxim de posturi aprobat Secretariatului General al Guvernului prin <>Legea nr. 486/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se majoreazã cu 30 de posturi la capitolul 51.01. "Autoritãţi publice şi acţiuni externe", pentru Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
ART. 14
Bugetele rectificate ale Cancelariei Primului-Ministru, Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitãţii de anse, Ministerului Culturii şi Cultelor, Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Societãţii Române de Radiodifuziune, Societãţii Române de Televiziune şi Ministerului Economiei şi Finanţelor - Acţiuni generale sunt prevãzute în anexa nr. 3*).
---------
*) Anexa nr. 3 se publicã ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 795 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru vânzãri şi relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

ART. 15
Deficitul bugetului de stat pe anul 2007 se majoreazã cu suma de 1.571,2 milioane lei.
ART. 16
(1) Ordonatorii principali de credite au obligaţia sã analizeze creditele bugetare aprobate la titlul cheltuieli de personal şi sã propunã Ministerului Economiei şi Finanţelor anularea economiilor înregistrate la cheltuielile cu salariile.
(2) Cu sumele anulate potrivit alin. (1) se suplimenteazã Fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia Guvernului.
ART. 17
(1) Veniturile bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate pe anul 2007 se suplimenteazã cu suma de 251,9 milioane lei, din care 121,7 milioane lei la subcapitolul "Subvenţii primite de bugetul fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate" şi 130,2 milioane lei la subcapitolul "Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sãnãtãţii".
(2) Cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate se suplimenteazã cu suma de 474,3 milioane lei, iar excedentul acestui buget se diminueazã cu suma de 222,4 milioane lei.
ART. 18
(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã, pe anul 2007, pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor se majoreazã cu 100,0 milioane lei, pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului, potrivit anexei nr. 4.
(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã, pe anul 2007, pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti se majoreazã cu 13,7 milioane lei, potrivit anexei nr. 5.
(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor se majoreazã cu 528,3 milioane lei, potrivit anexei nr. 6, din care 28,3 milioane lei se repartizeazã astfel:
a) la judeţul Bacãu, 1,0 milioane lei se alocã bugetului local al comunei Prãjeşti pentru obiectivul de investiţii "Sediu primãrie comuna Prãjeşti, judeţul Bacãu";
b) la judeţul Braşov, 1,2 milioane lei se alocã bugetului local al comunei Moieciu pentru obiectivul de investiţii "Alimentare cu apã potabilã a localitãţii Moieciu de Jos" şi pentru finanţarea proiectelor tehnice şi a studiilor de fezabilitate pentru obiectivele de investiţii ale comunei;
c) la judeţul Buzãu, 0,04 milioane lei se alocã bugetului local al oraşului Pãtârlagele pentru obiectivul de investiţii "Extindere canalizare";
d) la judeţul Giurgiu, 15,0 milioane lei se alocã bugetului local al municipiului Giurgiu pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital;
e) la judeţul Gorj, 0,2 milioane lei se alocã bugetului local al comunei Polovragi pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare, extindere şi dotare primãrie";
f) la judeţul Olt, 1,6 milioane lei se alocã bugetului local al comunei Osica de Sus pentru obiectivul de investiţii "Extinderea reţelei de alimentare cu apã" şi 0,3 milioane lei se alocã bugetului propriu al judeţului pentru finanţarea cheltuielilor la Direcţia Generalã de Asistenţã Socialã şi Protecţia Copilului Olt;
g) la judeţul Prahova, 9,0 milioane lei se alocã bugetului local al oraşului Sinaia, astfel:
g1) 2,0 milioane lei pentru obiectivul de investiţii "Instalaţie de transport pe cablu Cota 998-Cota 1400";
g2) 2,0 milioane lei pentru obiectivul de investiţii "Amenajare pârtie nouã Cota 1400-Cota 998";
g3) 5,0 milioane lei pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea drumului turistic DC 134-Drumul Cotei 1400".
(4) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adãugatã, prevãzute la alin. (3), pe unitãţi administrativteritoriale se face potrivit prevederilor <>Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(5) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural se suplimenteazã cu 200,0 milioane lei, care se vor repartiza pe judeţe şi proiecte eligibile prin hotãrâre a Guvernului, potrivit prevederilor <>art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 71/2007 .
ART. 19
Din sumele prevãzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Bunuri şi servicii", articolul "Asistenţã tehnicã în cadrul programelor operaţionale", se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzãtoare a obiectivelor cuprinse în programele operaţionale.
ART. 20
(1) Se autorizeazã Ministerul Economiei şi Finanţelor sã introducã, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificãrile prevãzute în prezenta ordonanţã de urgenţã în volumul şi structura bugetului de stat, bugetului fondurilor provenite din credite externe şi interne, bugetului activitãţilor finanţate integral din venituri proprii, bugetului Fondului naţional unic de asigurãri de sãnãtate, precum şi în bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2007.
(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) ordonatorii principali de credite, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã, comunicã Ministerului Economiei şi Finanţelor detalierea modificãrilor aprobate conform acesteia.
(3) Se autorizeazã ordonatorii principali de credite prevãzuţi la alin. (1) sã detalieze influenţele aprobate şi sã introducã modificãrile prevãzute în prezenta ordonanţã de urgenţã în bugetele lor şi în anexele la acestea pe anul 2007.
(4) În vederea introducerii modificãrilor prevãzute la alin. (3), ordonatorii principali de credite pot efectua şi redistribuiri de credite bugetare între toate naturile de cheltuieli, prin derogare de la prevederile care interzic virãri de credite bugetare, cu excepţia titlului "Rambursãri de credite" şi a alineatelor bugetare care prevãd sume ce se transferã cãtre bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate.
(5) În vederea asigurãrii necesarului de credite bugetare ordonatorii principali de credite pot sã îşi prevadã sume pentru articolele şi alineatele nenominalizate în buget, în limita prevederilor bugetare aprobate.
ART. 21
Pentru asigurarea necesarului de credite bugetare în vederea plãţii drepturilor salariale, ordonatorii principali de credite cãrora nu li se modificã bugetul conform prezentei ordonanţe de urgenţã pot efectua virãri de credite bugetare între articolele şi alineatele titlului "Cheltuieli de personal".
ART. 22
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantã din prezenta ordonanţã de urgenţã.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian

Bucureşti, 19 noiembrie 2007.
Nr. 134.

ANEXA 1

Influenţe la cheltuielile bugetului de stat,
pe ordonatori principali de credite, pe anul 2007


- mii lei -
┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
│Nr. │ │ │
│crt.│ Ordonatori principali de credite │Influenţe│
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘
TOTAL 729.191
1 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie -550
2 Curtea Constituţionalã -300
3 Avocatul Poporului 200
4 Cancelaria Primului-Ministru -2.000
5 Secretariatul General al Guvernului -7.200
6 Ministerul Afacerilor Externe -8.000
7 Ministerul Justiţiei 102.100
8 Ministerul Apãrãrii -382.747
9 Ministerul Internelor şi Reformei Administrative 500.109
10 Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse 814.300
11 Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ,
Turism şi Profesii Liberale -25.000
12 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale -100.000
13 Ministerul Mediului şi Dezvoltãrii Durabile -150.000
14 Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului -435.355
15 Ministerul Sãnãtãţii Publice -20.027
16 Ministerul Culturii şi Cultelor 86.970
17 Serviciul Român de Informaţii 50.000
18 Serviciul de Protecţie şi Pazã 4.900
19 Serviciul de Telecomunicaţii Speciale 36.851
20 Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa
Alimentelor 39.000
21 Societatea Românã de Radiodifuziune 8.000
22 Societatea Românã de Televiziune 7.865
23 Consiliul Superior al Magistraturii -14.100
24 Agenţia Naţionalã pentru Resurse Minerale -2.000
25 Ministerul Economiei şi Finanţelor - Acţiuni Generale 226.175
ANEXA 2

Influenţe la cheltuielile din fonduri
provenite din credite externe şi interne,
pe ordonatori principali de credite, pe anul 2007- mii lei -
┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
│Nr. │ │ │
│crt.│ Ordonatori principali de credite │Influenţe│
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘
A Credite externe
TOTAL 448.121
1 Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor -114.995
2 Ministerul Economiei şi Finanţelor -23.340
3 Ministerul Justiţiei -3.879
4 Ministerul Internelor şi Reformei Administrative -80.109
5 Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse -6.342
6 Ministerul Mediului şi Dezvoltãrii Durabile -31.364
7 Ministerul Transporturilor 688.777
8 Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului 35.000
9 Ministerul Culturii şi Cultelor -10.530
10 Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei 10.034
11 Serviciul Român de Informaţii -3.838
12 Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru
Siguranţa Alimentelor -5.773
13 Agenţia Naţionalã pentru Resurse Minerale -520
14 Ministerul Economiei şi Finanţelor - Acţiuni Generale -5.000
B Credite interne
TOTAL -1.763
1 Serviciul Român de Informaţii -1.763ANEXA 4

I Program actualizat
II Influenţe
III Program rectificat


SUME
defalcate din taxa pe valoarea adãugatã
pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judeţelor, pe anul 2007


- mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
din care, pentru:
──────────────────────────
Nr.
crt. Judeţul TOTAL susţinerea sistemului de
protecţie a copilului
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL I 1.315.634 510.125
II 100.000 100.000
III 1.415.634 610.125
1 ALBA I 31.729 12.025
II 1.913 1.913
III 33.642 13.938
2 ARAD I 30.888 13.001
II 2.492 2.492
III 33.380 15.493
3 ARGEŞ I 39.245 13.652
II 2.122 2.122
III 41.367 15.774
4 BACĂU I 41.634 14.963
II 3.505 3.505
III 45.139 18.468
5 BIHOR I 48.807 16.967
II 2.625 2.625
III 51.432 19.592
6 BISTRITA-NASAUD I 32.300 9.373
II 555 555
III 32.855 9.928
7 BOTOŞANI I 35.775 15.976
II 1.004 1.004
III 36.779 16.980
8 BRAŞOV I 32.522 12.636
II 1.983 1.983
III 34.505 14.619
9 BRĂILA I 24.384 11.124
II 1.743 1.743
III 26.127 12.867
10 BUZĂU I 31.491 14.383
II 3.558 3.558
III 35.049 17.941
11 CARAS-SEVERIN I 29.887 10.777
II 2.365 2.365
III 32.252 13.142
12 CĂLĂRAŞI I 15.900 7.457
II 3.764 3.764
III 19.664 11.221
13 CLUJ I 48.173 11.778
II 0 0
III 48.173 11.778
14 CONSTANŢA I 38.209 15.388
II 3.842 3.842
III 42.051 19.230
15 COVASNA I 13.506 5.916
II 816 816
III 14.322 6.732
16 DÂMBOVIŢA I 27.842 9.627
II 1.326 1.326
III 29.168 10.953
17 DOLJ I 36.980 11.426
II 0 0
III 36.980 11.426
18 GALAŢI I 35.066 16.644
II 4.675 4.675
III 39.741 21.319
19 GIURGIU I 14.340 5.538
II 1.560 1.560
III 15.900 7.098
20 GORJ I 22.696 9.714
II 3.384 3.384
III 26.080 13.098
21 HARGHITA I 19.581 8.920
II 735 735
III 20.316 9.655
22 HUNEDOARA I 29.375 12.418
II 5.154 5.154
III 34.529 17.572
23 IALOMIŢA I 15.397 6.934
II 408 408
III 15.805 7.342
24 IAŞI I 66.379 32.537
II 10.726 10.726
III 77.105 43.263
25 ILFOV I 18.054 7.639
II 249 249
III 18.303 7.888
26 MARAMUREŞ I 37.181 14.649
II 3.497 3.497
III 40.678 18.146
27 MEHEDINŢI I 19.442 7.991
II 1.990 1.990
III 21.432 9.981
28 MUREŞ I 39.291 13.722
II 1.531 1.531
III 40.822 15.253
29 NEAMŢ I 40.888 12.191
II 709 709
III 41.597 12.900
30 OLT I 27.277 11.640
II 1.550 1.550
III 28.827 13.190
31 PRAHOVA I 42.337 15.888
II 1.306 1.306
III 43.643 17.194
32 SATU MARE I 27.798 11.093
II 1.673 1.673
III 29.471 12.766
33 SĂLAJ I 18.268 6.652
II 786 786
III 19.054 7.438
34 SIBIU I 36.503 8.590
II 1.306 1.306
III 37.809 9.896
35 SUCEAVA I 59.385 20.137
II 4.898 4.898
III 64.283 25.035
36 TELEORMAN I 20.132 9.921
II 2.633 2.633
III 22.765 12.554
37 TIMIŞ I 51.969 15.334
II 784 784
III 52.753 16.118
38 TULCEA I 18.530 7.450
II 2.500 2.500
III 21.030 9.950
39 VASLUI I 40.362 21.002
II 4.889 4.889
III 45.251 25.891
40 VÂLCEA I 29.859 13.911
II 5.980 5.980
III 35.839 19.891
41 VRANCEA I 26.252 13.141
II 3.464 3.464
III 29.716 16.605
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ANEXA 5

I Program actualizat
II Influenţe
III Program rectificat


SUME
defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru
finanţarea cheltuielilor descentralizate
la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor
şi sectoarelor Municipiului Bucureşti, pe anul 2007


- mii lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
din care, pentru:

──────────────────────────────────────────────────
din care:
finanţarea finanţarea ─────────────
cheltuielilor de cheltuielilor
Nr. Judeţul TOTAL personal din potrivit
crt. instituţiile de prevederilor
învãţãmânt art. 14 alin.(4)
preuniversitar de din Legea ajutor social
stat ale bugetului de
comunelor, oraşelor stat,
şi municipiilor nr. 486/2006
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL I 8.368.223 7.063.774 1.304.449
II 13.675 -172.207 185.882 121.084
III 8.381.898 6.891.567 1.490.331
1 ALBA I 166.645 143.237 23.408
II 5.700 0 5.700 3.090
III 172.345 143.237 29.108
2 ARAD I 162.259 140.788 21.471
II -4.550 -9.700 5.150 2.214
III 157.709 131.088 26.621
3 ARGEŞ I 278.752 242.411 36.341
II -12.294 -16.752 4.458 2.395
III 266.458 225.659 40.799
4 BACĂU I 273.928 236.574 37.354
II 2.302 -7.917 10.219 7.216
III 276.230 228.657 47.573
5 BIHOR I 255.799 218.518 37.281
II 6.103 0 6.103 6.103
III 261.902 218.518 43.384
6 BISTRITA-
NASAUD I 131.215 115.709 15.506
II -2.839 -3.200 361 361
III 128.376 112.509 15.867
7 BOTOŞANI I 193.831 159.259 34.572
II 3.427 0 3.427 3.427
III 197.258 159.259 37.999
8 BRAŞOV I 237.432 204.689 32.743
II -8.420 -16.920 8.500 2.749
III 229.012 187.769 41.243
9 BRĂILA I 134.876 115.188 19.688
II 4.480 0 4.480 1.958
III 139.356 115.188 24.168
10 BUZĂU I 193.695 154.544 39.151
II 890 0 890 890
III 194.585 154.544 40.041
11 CARAS-
SEVERIN I 132.994 113.049 19.945
II -15.061 -17.698 2.637 1.890
III 117.933 95.351 22.582
12 CĂLĂRAŞI I 122.159 96.647 25.512
II 1.223 0 1.223 1.223
III 123.382 96.647 26.735
13 CLUJ I 258.125 233.115 25.010
II 1.082 0 1.082 354
III 259.207 233.115 26.092
14 CONSTANTA I 252.178 216.145 36.033
II -10.870 -17.500 6.630 1.692
III 241.308 198.645 42.663
15 COVASNA I 108.727 96.999 11.728
II 1.405 -294 1.699 1.699
III 110.132 96.705 13.427
16 DAMBOVITA I 203.173 163.671 39.502
II 6.320 2.820 3.500 2.565
III 209.493 166.491 43.002
17 DOLJ I 269.359 217.925 51.434
II 6.785 0 6.785 6.785
III 276.144 217.925 58.219
18 GALAŢI I 213.559 180.378 33.181
II -1.500 -12.000 10.500 5.362
III 212.059 168.378 43.681
19 GIURGIU I 87.597 67.467 20.130
II 2.178 0 2.178 2.178
III 89.775 67.467 22.308
20 GORJ I 161.448 134.792 26.656
II -3.243 -3.500 257 257
III 158.205 131.292 26.913
21 HARGHITA I 159.439 145.306 14.133
II 1.790 0 1.790 1.790
III 161.229 145.306 15.923
22 HUNEDOARA I 182.889 154.862 28.027
II 7.213 5.430 1.783 1.783
III 190.102 160.292 29.810
23 IALOMIŢA I 100.262 80.769 19.493
II 5.066 3.570 1.496 1.496
III 105.328 84.339 20.989
24 IAŞI I 331.023 271.275 59.748
II 6.876 -2.624 9.500 9.246
III 337.899 268.651 69.248
25 ILFOV I 89.183 68.025 21.158
II 0 0 0 0
III 89.183 68.025 21.158
26 MARAMUREŞ I 213.683 184.942 28.741
II 15.837 8.633 7.204 1.657
III 229.520 193.575 35.945
27 MEHEDINŢI I 125.778 104.479 21.299
II 4.440 390 4.050 2.499
III 130.218 104.869 25.349
28 MUREŞ I 248.766 218.743 30.023
II -18.872 -29.587 10.715 9.604
III 229.894 189.156 40.738
29 NEAMŢ I 215.536 181.855 33.681
II -2.473 -6.065 3.592 3.592
III 213.063 175.790 37.273
30 OLT I 189.299 158.273 31.026
II 0 -5.000 5.000 3.500
III 189.299 153.273 36.026
31 PRAHOVA I 270.787 230.549 40.238
II 5.184 0 5.184 5.184
III 275.971 230.549 45.422
32 SATU MARE I 166.055 146.756 19.299
II 4.900 0 4.900 4.900
III 170.955 146.756 24.199
33 SĂLAJ I 117.363 103.068 14.295
II 2.195 -3.132 5.327 3.660
III 119.558 99.936 19.622
34 SIBIU I 179.245 151.493 27.752
II -10.500 -17.000 6.500 2.958
III 168.745 134.493 34.252
35 SUCEAVA I 269.407 234.606 34.801
II -8.880 -14.000 5.120 3.090
III 260.527 220.606 39.921
36 TELEORMAN I 146.833 120.251 26.582
II 2.091 0 2.091 2.091
III 148.924 120.251 28.673
37 TIMIŞ I 240.779 214.902 25.877
II 0 -11.957 11.957 2.411
III 240.779 202.945 37.834
38 TULCEA I 106.368 93.158 13.210
II 4.050 0 4.050 1.761
III 110.418 93.158 17.260
39 VASLUI I 195.302 155.239 40.063
II 672 0 672 672
III 195.974 155.239 40.735
40 VÂLCEA I 168.247 141.753 26.494
II 8.068 6.046 2.022 2.022
III 176.315 147.799 28.516
41 VRANCEA I 153.223 120.956 32.267
II 4.900 -2.250 7.150 2.760
III 158.123 118.706 39.417
42 MUN.
BUCUREŞTI I 661.005 531.409 129.596
II -2.000 -2.000 0 0
III 659.005 529.409 129.596
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ANEXA 6


SUME
defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2007- mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr Judeţul Program Influenţe Program
crt. actualizat rectificat
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL 1.759.138 528.340 2.287.478
1 ALBA 30.985 9.763 40.748
2 ARAD 33.537 10.389 43.926
3 ARGEŞ 38.513 12.498 51.011
4 BACĂU 59.039 16.329**) 75.368
5 BIHOR 45.976 12.921 58.897
6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 32.208 10.121 42.329
7 BOTOŞANI 57.834 18.531 76.365
8 BRAŞOV 31.587 10.231**) 41.818
9 BRĂILA 30.780 10.076 40.856
10 BUZĂU 43.583 14.036**) 57.619
11 CARAŞ-SEVERIN 43.103 13.387 56.490
12 CĂLĂRAŞI 40.860 13.328 54.188
13 CLUJ 59.751 10.360 70.111
14 CONSTANŢA 40.095 10.966 51.061
15 COVASNA 21.183 6.333 27.516
16 DÂMBOVIŢA 55.562 13.504 69.066
17 DOLJ 50.174 15.977 66.151
18 GALAŢI 36.293 11.278 47.571
19 GIURGIU 45.251 24.769**) 70.020
20 GORJ 23.767 7.783**) 31.550
21 HARGHITA 35.253 10.250 45.503
22 HUNEDOARA 32.683 9.451 42.134
23 IALOMIŢA 32.374 9.613 41.987
24 IAŞI 55.697 16.679 72.376
25 ILFOV 11.181 2.625 13.806
26 MARAMUREŞ 59.839 15.662 75.501
27 MEHEDINŢI 32.425 10.536 42.961
28 MUREŞ 42.575 12.694 55.269
29 NEAMŢ 63.116 18.987 82.103
30 OLT 51.252 16.462**) 67.714
31 PRAHOVA 43.247 22.596**) 65.843
32 SATU MARE 36.121 9.324 45.445
33 SĂLAJ 24.759 7.643 32.402
34 SIBIU 23.861 7.831 31.692
35 SUCEAVA 85.820 25.188 111.008
36 TELEORMAN 54.146 15.013 69.159
37 TIMIŞ 34.022 11.042 45.064
38 TULCEA 46.575 10.059 56.634
39 VASLUI 63.881 19.925 83.806
40 VÂLCEA 41.262 11.534 52.796
41 VRANCEA 43.551 12.646 56.197
42 Sume ce se repartizeazã
în baza unor
acte normative *) 25.417 0 25.417
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*) Din care, în baza prevederilor:


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- art. 4 din Ordonanţa Guvernului
nr. 72/1999, aprobatã prin Legea
nr. 55/2000 şi a <>Legii nr. 298/2003 ,
se alocã bugetului local al unitãţii
administrativ-teritoriale în
coordonarea cãreia este Centrul
de Recuperare şi Reabilitare
Neuropsihiatricã Gura-Ocniţei,
judeţul Dâmboviţa. 814 0 814
- art. 2 alin. (63) din Ordonanţa
Guvernului nr. 34/1996 pentru
ratificarea unor acorduri de
împrumut şi de garanţie externe
şi a unor amendamente la un acord
de împrumut extern, aprobatã prin
<>Legea nr. 22/1997 , cu completãrile
ulterioare, se alocã, Consiliului
judeţean Hunedoara. 4.994 0 4.994

- art. 1 din Ordonanţa de urgenţã a
Guvernului nr. 253/2000, aprobatã
prin <>Legea nr. 163/2001 , se alocã,
Consiliului judeţean Iaşi. 5.558 0 5.558

- art. 4 alin. (2) si (4) din
Ordonanţa de urgenţã a Guvernului
nr. 78/2002, aprobatã prin Legea
nr. 643/2002, se alocã, Consiliului
local al municipiului Iaşi. 5.509 0 5.509

- art. 4 alin. (2) si (4) din
Ordonanţa de urgenţã a Guvernului
nr. 78/2002, aprobatã prin Legea
nr. 643/2002, se alocã, Consiliului
local al municipiului Suceava. 5.542 0 5.542

- <>Ordonanţei Guvernului nr. 4/2003 ,
aprobatã prin <>Legea nr. 118/2003 şi
a <>Hotãrârii Guvernului nr. 1584/2002 ,
cu modificãrile ulterioare, se alocã
Consiliului local al municipiului
Paşcani. 3.000 0 3.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


**) Din care:
- la judeţul Bacãu 1.000 mii lei se alocã bugetului local al comunei Prãjeşti pentru obiectivul de investiţii "Sediu primãrie comuna Prãjeşti, judeţul Bacãu";
- la judeţul Braşov 1.200 mii lei se alocã bugetului local al comunei Moieciu pentru obiectivul de investiţii "Alimentare cu apã potabilã a localitãţii Moieciu de Jos" şi pentru finanţare proiecte tehnice şi studii de fezabilitate pentru obiectivele de investiţii ale comunei;
- la judeţul Buzãu 40 mii lei se alocã bugetului local al oraşului Pãtârlagele pentru obiectivul de investiţii "Extindere canalizare";
- la judeţul Giurgiu 15.000 mii lei se alocã bugetului local al municipiului Giurgiu pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital;
- la judeţul Gorj 200 mii lei se alocã bugetului local al comunei Polovragi pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare, extindere şi dotare primãrie";
- la judeţul Olt 1.600 mii lei se alocã bugetului local al comunei Osica de Sus pentru obiectivul de investiţii "Extinderea reţelei de alimentare cu apã" şi 300 mii lei se alocã bugetului propriu al judeţului pentru finanţarea cheltuielilor la Direcţia Generalã de Asistenţã Socialã şi Protecţia Copilului Olt;
● la judeţul Prahova 9.000 mii lei se alocã bugetului local al oraşului Sinaia, astfel:
- 2.000 mii lei pentru obiectivul de investiţii "Instalaţie de transport pe cablu Cota 998 - Cota 1400";
- 2.000 mii lei pentru obiectivul de investiţii "Amenajare Pârtie Nouã Cota 1400 - Cota 998";
- 5.000 mii lei pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea Drumului Turistic DC 134-Drumul Cotei 1400".

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016