Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 123 din 11 decembrie 2003  privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA DE URGENTA nr. 123 din 11 decembrie 2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 22 decembrie 2003
Având în vedere faptul cã actele normative prin care s-au stabilit nivelurile de salarizare ale personalului din sectorul bugetar îşi înceteazã aplicabilitatea la data de 31 decembrie 2003,
luând în considerare necesitatea unificãrii prevederilor actelor normative care au ca obiect de reglementare salarizarea personalului contractual, precum şi a eliminãrii neconcordanţelor existente între anumite prevederi din legislaţia privind salarizarea funcţionarilor publici şi dispoziţiile Codului muncii,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţie,

Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.

ART. 1
În anul 2004 se asigurã o creştere salarialã, corelatã cu evoluţia estimatã a indicelui preţurilor de consum, ce va fi acordatã în douã etape, astfel:
a) 6% începând cu data de 1 ianuarie 2004, faţã de nivelul din 31 decembrie 2003;
b) 6% începând cu data de 1 octombrie 2004, faţã de nivelul din 30 septembrie 2004.

CAP. I
Reglementãri privind salarizarea personalului contractual din sectorul bugetar

SECŢIUNEA 1
Majorarea indemnizaţiilor lunare şi a salariilor de bazã

ART. 2
(1) Salariile de bazã prevãzute în anexele la <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobatã prin <>Legea nr. 383/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, astfel cum au fost majorate prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 191/2002 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 220/2003 , la limita minimã şi la limita maximã, se majoreazã cu 6% faţã de nivelul din 31 decembrie 2003, începând cu data de 1 ianuarie 2004, şi cu 6% începând cu data de 1 octombrie 2004, faţã de nivelul din 30 septembrie 2004.
(2) Prevederile alin. (1) se aplicã şi în cazul funcţiilor pentru care în anexele la <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 24/2000 , aprobatã prin <>Legea nr. 383/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, este prevãzut un singur nivel de salarizare.
ART. 3
Majorarea salariilor de bazã prevãzutã la art. 1, respectiv cu 6% în luna ianuarie 2004 faţã de nivelul din 31 decembrie 2003 şi cu 6% în luna octombrie 2004 faţã de nivelul din 30 septembrie 2004, se aplicã în mod corespunzãtor şi celorlalte categorii de personal din sectorul bugetar, dupã cum urmeazã:
a) indemnizaţiilor lunare ale persoanelor care ocupã funcţii de demnitate publicã alese şi numite, precum şi ale celor care ocupã funcţii asimilate cu funcţii de demnitate publicã, prevãzute în anexele la <>Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupã funcţii de demnitate publicã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 191/2002 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 220/2003 ;
b) salariilor de bazã ale personalului salarizat conform anexelor la <>Ordonanţa Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea unor categorii de diplomaţi, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 81/2001 , astfel cum a fost modificatã prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 207/2002 , aprobatã prin <>Legea nr. 166/2003 ;
c) indemnizaţiilor controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi salarizaţi potrivit <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, aprobatã prin <>Legea nr. 711/2001 , cu modificãrile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 186/2002 , aprobatã prin <>Legea nr. 195/2003 ;
d) indemnizaţiilor şi sprijinului salarial lunar pentru personalul clerical stabilite potrivit prevederilor <>Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, inclusiv cu modificãrile aduse prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 4/2003 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 299/2003 ;
e) valorilor de referinţã sectoriale în vigoare în luna decembrie 2003 prevãzute în anexele nr. 2, 4, 5 şi 6 la <>Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autoritãţii judecãtoreşti, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, valorilor de referinţã sectoriale în vigoare în luna decembrie 2003 pentru stabilirea indemnizaţiilor magistraţilor potrivit <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 177/2002 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 347/2003 , pentru stabilirea soldelor de funcţie şi de grad ale personalului militar potrivit prevederilor <>Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apãrare naţionalã, ordine publicã şi siguranţã naţionalã, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 180/2002 , aprobatã prin <>Legea nr. 89/2003 , precum şi a salariilor poliţiştilor pentru funcţia îndeplinitã şi pentru gradul profesional deţinut, potrivit <>Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 353/2003 ;
f) valorilor coeficienţilor de multiplicare 1,000, pentru stabilirea salariilor de bazã ale personalului bugetar din învãţãmânt, prevãzute la <>art. 2 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bazã al personalului din învãţãmânt, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din <>Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupã funcţii de demnitate publicã, aprobatã prin <>Legea nr. 662/2001 , cu modificãrile ulterioare, astfel cum au fost stabilite prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 196/2002 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 315/2003 . Salariile de bazã corespunzãtoare funcţiei de profesor universitar se vor determina în anul 2004 numai pe baza valorii coeficientului de multiplicare 1,000 şi a coeficienţilor de multiplicare, aprobate prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 196/2002 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 315/2003 .
ART. 4
Salariile de bazã individuale, care se situeazã între limitele prevãzute în anexele la actele normative în vigoare, vor fi majorate cu 6% începând cu data de 1 ianuarie 2004, faţã de nivelul din 31 decembrie 2003, şi cu 6% începând cu data de 1 octombrie 2004, faţã de nivelul din 30 septembrie 2004.
ART. 5
La instituţiile şi unitãţile bugetare la care cheltuielile de personal se asigurã şi din venituri proprii, constituite potrivit legii, creşterile salariale stabilite în condiţiile art. 1 se pot acorda în limita procentelor stabilite şi la date ulterioare, corelat cu realizarea resurselor necesare pentru acoperirea creşterilor, cu avizul ordonatorului principal de credite bugetare.
ART. 6
(1) În anul 2004, personalul contractual salarizat între limitele corespunzãtoare funcţiei poate beneficia, pe lângã creşterile salariale acordate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţã, de o creştere salarialã prin evaluarea performanţelor profesionale individuale realizate în anul 2003, potrivit reglementãrilor în vigoare, cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile prevãzute de lege pentru anul 2004.
(2) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual şi acordarea salariilor de bazã corespunzãtoare evaluãrii se vor realiza pânã la finele lunii mai 2004.

SECŢIUNEA a 2-a
Alte reglementãri

ART. 7
(1) Promovarea personalului contractual în anul 2004, în condiţiile legii, se poate face numai pe un post vacant de natura celui pe care urmeazã sã fie promovatã persoana, cu excepţia cazurilor menţionate în legi speciale şi cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile.
(2) Promovarea în condiţiile legii a persoanelor încadrate pe funcţia de debutant, precum şi a celor care au absolvit studii de nivel superior într-un domeniu care sã cuprindã activitatea respectivã se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior.
ART. 8
Absolvenţii învãţãmântului superior de lungã sau de scurtã duratã, care la data trecerii pe funcţia corespunzãtoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadreazã la gradul profesional corespunzãtor studiilor absolvite, la care se asigurã o creştere cu pânã la 20% a salariului de bazã avut.
ART. 9
În vederea stabilirii salariului de bazã, în termen de 15 zile de la reluarea activitãţii, persoanele angajate în sectorul bugetar aflate în concediu plãtit pentru îngrijirea copiilor în vârstã de pânã la 2 ani, respectiv 3 ani, potrivit legii, cele care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni fiind în concediu medical sau în concediu fãrã platã, potrivit legii, precum şi cele ale cãror contracte individuale de muncã sunt suspendate vor fi evaluate prin examenul de testare a cunoştinţelor profesionale avute, organizat în acest scop de angajator:
a) cu persoanele care promoveazã acest examen se va proceda în acelaşi mod ca şi în cazul persoanelor angajate prin concurs;
b) persoanelor care nu promoveazã acest examen li se atribuie salariul avut anterior sau, dupã caz, salariul minim al funcţiei avute anterior.
ART. 10
(1) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfãşuratã, ordonatorul de credite poate acorda în limita a 15% din numãrul total al personalului contractual prevãzut în statul de funcţii, la începutul anului bugetar, un salariu de merit lunar de pânã la 15% din salariul de bazã, care face parte din acesta şi care constituie bazã de calcul pentru sporuri şi alte drepturi care se acordã în raport cu salariul de bazã. Salariile de merit se vor acorda personalului încadrat pe funcţii de execuţie în proporţie de cel puţin douã treimi din numãrul total stabilit în condiţiile prezentului alineat. Ordonatorii principali de credite care au în subordine unitãţi bugetare cu un numãr redus de posturi pot aproba ca încadrarea în numãrul maxim de beneficiari de salariu de merit şi în proporţiile stabilite pentru funcţiile de execuţie sã se facã la nivelul unitãţilor respective luate împreunã. Repartizarea numãrului de beneficiari de salariu de merit pe unitãţile luate în calcul, în acest caz, se face de cãtre ordonatorul principal de credite.
(2) Personalul care beneficiazã de salariu de merit se stabileşte o datã pe an, dupã aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obţinute în activitatea desfãşuratã în anul precedent, apreciatã conform criteriilor elaborate de ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupã caz, a reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale. În cazul în care pe parcursul anului intervin modificãri ale funcţiei deţinute, care nu sunt imputabile persoanei beneficiare de salariu de merit, inclusiv modificarea funcţiei prin promovare, acordarea acestuia se menţine pânã la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit. În cazul în care pe parcursul anului se întrerup raporturile de muncã ale unor beneficiari de salariu de merit, acestea se pot redistribui, de la data de 1 a lunii urmãtoare, altor persoane care deţin funcţii de acelaşi nivel, respectiv funcţii de conducere sau de execuţie, pe perioada rãmasã. Aceste prevederi se aplicã corespunzãtor şi personalului militar salarizat în baza <>Legii nr. 138/1999 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(3) Pentru personalul contractual nou-angajat, salariul de merit se poate acorda dupã o perioadã de cel puţin 6 luni de la angajare.
(4) Personalul încadrat ca debutant nu poate beneficia de salariu de merit.
(5) Personalul salarizat cu indemnizaţie lunarã ca unicã formã de remunerare a activitãţii nu se cuprinde în numãrul total de posturi în vederea determinãrii numãrului de beneficiari ai salariului de merit.
ART. 11
(1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevãzut în statul de funcţii, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile urmãtoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar.
(2) În cazurile în care se realizeazã economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ordonatorii principali de credite pot aproba acordarea de premii în cursul anului, din economiile realizate, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevãzute în bugetul aprobat, pentru personalul contractual din aparatul propriu şi din unitãţile subordonate, fãrã a depãşi valoarea economiilor realizate.
(3) Premiile individuale se stabilesc de cãtre ordonatorii de credite, în limita sumelor alocate cu aceastã destinaţie de cãtre ordonatorii principali de credite, cu avizul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupã caz, cu avizul reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.
ART. 12
Personalul didactic auxiliar din unitãţile de învãţãmânt preuniversitar şi din cadrul unitãţilor conexe, respectiv centre şi cabinete de asistenţã psihopedagogicã, centre logopedice, cabinete şcolare, casa corpului didactic, cluburile sportive şcolare, cluburile şi palatele copiilor şi elevilor, precum şi personalul din învãţãmânt, altul decât cel prevãzut în anexele la <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 196/2002 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 315/2003 , beneficiazã în continuare de o creştere a salariilor de bazã cu 5%, potrivit prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 33/2002 , aprobatã prin <>Legea nr. 417/2002 , şi ale <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 66/2002 , aprobatã prin <>Legea nr. 547/2002 .
ART. 13
(1) Sporul de confidenţialitate se acordã personalului contractual din aparatul de lucru al Guvernului în cuantum de pânã la 15%, precum şi personalului contractual din instituţiile şi autoritãţile publice pentru care, prin acte normative specifice, se prevede acordarea acestui spor.
(2) Categoriile de personal, cuantumurile sporului de confidenţialitate şi condiţiile de acordare se stabilesc în limitele prevãzute de reglementãrile în vigoare, de cãtre ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevãzute în bugetul aprobat.
ART. 14
Personalul contractual beneficiazã şi de celelalte drepturi de naturã salarialã care se acordã, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
ART. 15
Pentru militarii angajaţi pe bazã de contract soldele de funcţie se stabilesc în continuare potrivit legii, pe baza coeficienţilor de ierarhizare, de minimum 1,30 şi de maximum 1,45.
ART. 16
Se completeazã capitolul III "Funcţii specifice unor ministere" din anexa nr. I b "Administraţia publicã centralã de specialitate" la <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 191/2002 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 220/2003 , cu un nou punct, punctul 5, dupã cum urmeazã:

"5. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Funcţii specifice din aparatul propriu şi din serviciile descentralizate


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bazã - lei -
crt. studiilor ────────────────────────────────────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────
1.01.2004 1.10.2004 1.01.2004 1.10.2004
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Asistent-şef SSD 3.286.000 3.484.000 7.102.000 7.529.000
2. Asistent-şef M 3.000.000 3.180.000 5.708.000 6.051.000"
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


ART. 17
(1) Se completeazã capitolul I poziţia 1 din anexa nr IV/3b la <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 191/2002 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 220/2003 , cu gradul IA, cu nivelurile salariului de bazã la limita minimã de 4.517.000 lei şi la limita maximã de 9.202.000 lei, la care se aplicã prevederile art. 2.
(2) Se completeazã capitolul II poziţia 1 din anexa nr. IV/3b la <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 191/2002 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 220/2003 , cu gradul IA, cu nivelurile salariului de bazã la limita minimã de 3.107.000 lei şi la limita maximã de 7.219.000 lei, la care se aplicã prevederile art. 2.
(3) Se completeazã capitolul B lit. d) poziţia 1.2 "Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini sau activitãţi suplimentare funcţiei de bazã, care fac parte din salariul de bazã, din anexa nr. VI/2b la <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 191/2002 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 220/2003 , cu un nou nr. crt. 3 cu urmãtorul cuprins:
"3. Dirijor, concert - maestru, solist concertist, solist instrumentist, dirijor cor academic, care vor avea o indemnizaţie de conducere în procente din salariul de bazã, la limita maximã de pânã la 15%."
ART. 18
(1) Se completeazã capitolul II din anexa nr. IV/5 b la <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 191/2002 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 220/2003 , cu poziţia I expert sportiv gradul I A cu salariul de bazã la limita minimã de 3.572.000 lei şi la limita maximã de 6.916.000 lei. Pentru funcţiile de antrenor categoria I-V, expert sportiv gradul I-II şi referent sportiv gradul III-IV, salariile de bazã la limita minimã şi maximã vor fi cele stabilite pentru funcţiile de antrenor categoria I-V poz. 222-226 din anexa nr. III b la <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 196/2002 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 315/2003 .
(2) Se completeazã anexa nr. III b la <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 196/2002 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 315/2003 , cu funcţia de restaurator cu studii superioare, poziţiile 209 pânã la 212, cu funcţia de restaurator cu studii superioare de scurtã duratã, poziţiile 213 pânã la 216, şi cu funcţiile de restaurator şi custode salã cu studii medii, poziţiile 217 pânã la 220. Funcţia de mânuitor carte cu studii M/G se va introduce în anexa nr. III b la poziţia cu numãrul 228 şi va avea coeficientul de multiplicare pentru limita minimã de 1,681 şi pentru limita maximã de 1,877.
ART. 19
(1) Munca prestatã peste durata normalã a timpului de lucru de cãtre personalul încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere este consideratã muncã suplimentarã şi se compenseazã cu timp liber corespunzãtor. În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzãtor nu a fost posibilã în urmãtoarele 30 de zile dupã efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plãti, în luna urmãtoare, cu un spor aplicat la salariul de bazã, dupã cum urmeazã:
a) 75% din salariul de bazã pentru primele douã ore de depãşire a duratei normale a zilei de lucru;
b) 100% din salariul de bazã pentru orele urmãtoare şi pentru orele lucrate în zilele de repaus sãptãmânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementãrile în vigoare, nu se lucreazã.
(2) Munca peste durata normalã a timpului de lucru poate fi prestatã şi sporurile prevãzute la alin. (1) se pot plãti numai dacã efectuarea orelor suplimentare a fost dispusã de şeful ierarhic, fãrã a se depãşi 360 de ore anual.
(3) La locurile de muncã la care durata normalã a timpului de lucru a fost redusã potrivit legii sub 8 ore pe zi, depãşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, în situaţii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzãtor.

CAP. II
Reglementãri privind salarizarea funcţionarilor publici

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale

ART. 20
Dispoziţiile prezentului capitol se aplicã funcţionarilor publici din autoritãţile şi instituţiile publice finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale.
ART. 21
(1) Salariile de bazã pentru funcţiile publice prevãzute pentru luna octombrie 2003 în anexele I-IV la <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de naturã salarialã ale funcţionarilor publici, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 228/2003 , se majoreazã dupã cum urmeazã:
a) cu 6% începând cu data de 1 ianuarie 2004 faţã de nivelul din 31 decembrie 2003;
b) cu 6% începând cu data de 1 octombrie 2004 faţã de nivelul din 30 septembrie 2004.
(2) Salariile de bazã individuale ale funcţionarilor publici care în luna decembrie 2003 aveau niveluri mai mari decât cele stabilite în anexele nr. I-IV la <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 192/2002 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 228/2003 , se majoreazã la fel ca salariile de bazã prevãzute la alin. (1).
ART. 22
(1) Pentru funcţionarii publici care ocupã o funcţie publicã de conducere, salariul de bazã este cel corespunzãtor funcţiei publice de execuţie deţinute înainte de reîncadrare, la care se adaugã o indemnizaţie de conducere care face parte din salariul de bazã şi care constituie bazã de calcul pentru sporuri şi alte drepturi care se acordã în raport cu salariul de bazã, diferenţiatã în raport cu rãspunderea funcţiei publice de conducere.
(2) Indemnizaţia de conducere se stabileşte la numirea în funcţia publicã de conducere de cãtre ordonatorul de credite şi este stabilitã în procent fix din salariul de bazã corespunzãtor funcţiei publice de execuţie deţinute înainte de reîncadrare, cu excepţia funcţiilor publice de conducere prevãzute în anexele nr. I-IV la <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 192/2002 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 228/2003 , ale cãror salarii de bazã cuprind şi indemnizaţia de conducere.
(3) Indemnizaţia de conducere se acordã şi funcţionarilor publici de execuţie din cadrul compartimentelor cu un numãr de pânã la 5 posturi, în cuantum de pânã la 20% din salariul de bazã al funcţionarului public, pe perioada în care conduce sau coordoneazã programe/proiecte prevãzute în programul de activitate al instituţiei, stabilitã de ordonatorul de credite în raport de complexitatea programului/proiectului condus sau coordonat.
ART. 23
(1) Din fondurile bugetare alocate prin bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale, ordonatorii principali de credite repartizeazã pentru aparatul propriu şi pentru unitãţile subordonate sumele destinate cheltuielilor cu salariile, în vederea realizãrii atribuţiilor autoritãţii sau instituţiei publice.
(2) Gestiunea sistemului de salarizare a funcţionarilor publici se asigurã de fiecare ordonator de credite, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual şi în numãrul maxim de posturi, precum şi în structura acestora, aprobate potrivit legii.
ART. 24
Monitorizarea şi controlul aplicãrii prevederilor legale privind salarizarea funcţionarilor publici se realizeazã de cãtre Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Finanţelor Publice, potrivit atribuţiilor din domeniul de activitate al acestor instituţii şi de cãtre Agenţia Naţionalã a Funcţionarilor Publici pentru funcţiile publice.

SECŢIUNEA a 2-a
Elementele sistemului de salarizare

ART. 25
(1) Sistemul de salarizare a funcţionarilor publici are în vedere urmãtoarele:
a) crearea unui sistem unitar de salarizare aplicabil tuturor funcţionarilor publici;
b) crearea unei ierarhizãri a sistemului de salarizare pe categorii, clase şi grade;
c) salarizarea funcţionarilor publici în raport cu activitatea depusã şi cu importanţa acesteia.
(2) Sistemul de salarizare cuprinde salariile de bazã, sporurile, premiile, stimulentele şi alte drepturi.
Salarii de bazã
ART. 26
(1) Salariile de bazã se stabilesc în mod diferenţiat, avându-se în vedere realizarea unei ierarhii juste şi motivate în sistem de carierã, în raport cu natura competenţelor, cu activitatea desfãşuratã şi cu importanţa ei, corespunzãtor cerinţelor categoriei, clasei şi gradului funcţiei publice, prevãzute de <>Ordonanţa de urgenţã nr. 192/2002 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 228/2003 .
(2) Pentru funcţiile publice cu acelaşi nivel de studii, specifice diferitelor domenii de activitate bugetarã, salariile de bazã se diferenţiazã în raport cu rãspunderea şi importanţa socialã a domeniului de activitate, cu prioritãţile de dezvoltare sau de creştere a calitãţii serviciilor în anumite domenii, precum şi cu necesitãţile de atragere a personalului de specialitate spre anumite activitãţi.
(3) Salariile de bazã se diferenţiazã şi în raport cu nivelul la care se presteazã activitatea, respectiv la nivel central sau la nivel local.
(4) Funcţionarii publici numiţi în funcţii publice specifice, aprobate potrivit legii, sunt salarizaţi prin asimilare cu funcţiile publice prevãzute în anexele la <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 192/2002 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 228/2003 . Stabilirea asimilãrii funcţiilor publice şi a salariului pentru funcţionarii publici care sunt numiţi în funcţii publice specifice se face prin actul administrativ al conducãtorului autoritãţii sau instituţiei publice, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
ART. 27
(1) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfãşuratã, ordonatorul de credite poate acorda, în limita a 20% din numãrul de posturi corespunzãtoare funcţiilor publice, prevãzut în statul de funcţii, un salariu de merit lunar de pânã la 15% din salariul de bazã, care face parte din acesta şi care constituie bazã de calcul pentru sporuri şi alte drepturi care se acordã în raport cu salariul de bazã. Salariile de merit se vor acorda funcţionarilor publici încadraţi pe funcţii publice de execuţie în proporţie de cel puţin douã treimi din numãrul total al funcţiilor publice stabilit în condiţiile prezentului alineat. Ordonatorii principali de credite care au în subordine unitãţi bugetare cu un numãr redus de funcţii publice pot aproba ca încadrarea în numãrul maxim de beneficiari de salariu de merit şi în proporţiile stabilite pentru funcţiile publice de execuţie sã se facã la nivelul unitãţilor respective luate împreunã; repartizarea numãrului de beneficiari de salariu de merit pe unitãţile luate în calcul, în acest caz, se face de cãtre ordonatorul principal de credite.
(2) Funcţionarii publici care beneficiazã de salariu de merit se stabilesc în fiecare an, dupã aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obţinute în activitatea desfãşuratã în perioada anterioarã. În cazul în care pe parcursul anului se întrerup sau se modificã raporturile de serviciu ale unor beneficiari de salariu de merit, acestea se pot redistribui începând cu data de întîi a lunii urmãtoare altor funcţionari publici care deţin funcţii publice de aceeaşi categorie, pe perioada rãmasã.
(3) Pot beneficia de salarii de merit funcţionarii publici care nu au fost sancţionaţi disciplinar şi cei a cãror sancţiune a fost radiatã de drept, potrivit legii.
(4) În cazul în care pe parcursul anului intervin modificãri ale funcţiei deţinute, care nu sunt imputabile funcţionarului public, inclusiv modificarea funcţiei prin promovare, salariul de merit acordat se menţine pânã la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit.
(5) Pentru funcţionarii publici nou-angajaţi salariul de merit se poate acorda dupã o perioadã de cel puţin 6 luni de la angajare.
(6) Funcţionarii publici debutanţi nu pot beneficia de salariu de merit.
ART. 28
(1) Încadrarea pe o funcţie publicã de execuţie sau de conducere se face potrivit prevederilor <>Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) În anul 2004, pentru candidaţii declaraţi admişi la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie se aplicã prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.
(3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin unor posturi pe care sunt încadraţi funcţionari publici de execuţie şi care devin temporar vacante, în condiţiile prevãzute de <>art. 87 şi 88 din Legea nr. 188/1999 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pot fi angajate cu contract individual de muncã, pe o perioadã egalã cu durata suspendãrii, alte persoane care îndeplinesc condiţiile prevãzute de fişa postului, dar numai în situaţia în care în corpul de rezervã nu existã funcţionari publici care sã îndeplineascã condiţiile prevãzute de fişa postului.
(4) Promovarea, în condiţiile legii, a persoanelor încadrate în funcţia de debutant, precum şi a celor care au absolvit studii la nivel superior în specialitatea în care îşi desfãşoarã activitatea se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior.
(5) Absolvenţii învãţãmântului superior de lungã sau de scurtã duratã, care, la data trecerii pe funcţia corespunzãtoare studiilor absolvite, erau încadraţi pe funcţii cu nivel de studii inferior, se încadreazã pe funcţia şi clasa corespunzãtoare studiilor absolvite, asigurându-se o creştere de pânã la 20% a salariului de bazã avut. Stabilirea gradului profesional corespunzãtor noii clase se face prin aplicarea criteriilor privind reîncadrarea stabilite de Agenţia Naţionalã a Funcţionarilor Publici, dar nu mai mult de gradul profesional principal, dupã obţinerea avizului prevãzut de <>art. XVI din Legea nr. 161/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare. În cazul în care, dupã aplicarea procentului de 20%, salariul de bazã astfel stabilit se situeazã sub nivelul prevãzut în anexele la <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 192/2002 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 220/2003 , pentru clasa a III-a, gradul 3, se va acorda salariul de bazã de la acest nivel, iar gradul profesional va fi de asistent.

SECŢIUNEA a 3-a
Sporuri

ART. 29
(1) Funcţionarii publici beneficiazã, la funcţia de bazã, de un spor de vechime în muncã de pânã la 25%, calculat la salariul de bazã, corespunzãtor timpului lucrat în program normal de lucru, dupã cum urmeazã:────────────────────────────────────────────────────
Tranşe de vechime Cota din salariul
în muncã de bazã
────────────────────────────────────────────────────
între 3 şi 5 ani 5%
de la 5 la 10 ani 10%
de la 10 la 15 ani 15%
de la 15 la 20 ani 20%
peste 20 de ani 25%
────────────────────────────────────────────────────(2) Sporul corespunzãtor vechimii în muncã se plãteşte cu începere de la data de întâi a lunii urmãtoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncã, prevãzutã la tranşa respectivã.
ART. 30
Funcţionarii publici care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfãşoarã activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00 şi 6,00, beneficiazã, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor pentru munca prestatã în timpul nopţii de 25% din salariul de bazã, dacã timpul astfel lucrat reprezintã cel puţin jumãtate din programul normal de lucru.
ART. 31
(1) Orele prestate peste durata normalã a timpului de lucru de funcţionarii publici încadraţi în funcţii publice de execuţie, de conducere sau din categoria înalţilor funcţionari publici se vor plãti cu un spor din salariul de bazã, dupã cum urmeazã:
a) 75% din salariul de bazã pentru primele douã ore de depãşire a duratei normale a zilei de lucru;
b) 100% din salariul de bazã pentru orele urmãtoare. Cu spor de 100% se plãtesc şi orele lucrate în zilele de rapaus sãptãmânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementãrile în vigoare, nu se lucreazã.
(2) Munca prestatã potrivit alin. (1) poate fi compensatã cu timp liber corespunzãtor, la cererea funcţionarului public, în condiţiile în care orele nu au fost plãtite.
(3) Munca peste durata normalã a timpului de lucru poate fi prestatã şi sporurile prevãzute la alin. (1) se pot plãti numai dacã efectuarea orelor suplimentare a fost dispusã în scris de şeful ierarhic, fãrã a se depãşi 360 de ore anual.
ART. 32
Funcţionarii publici care posedã titlul ştiinţific de "doctor" beneficiazã de un spor pentru titlul ştiinţific de 15% din salariul de bazã, dacã îşi desfãşoarã activitatea în domeniul pentru care posedã titlul ştiinţific respectiv.
ART. 33
(1) Sporul de confidenţialitate se acordã funcţionarilor publici din aparatul de lucru al Guvernului în cuantum de pânã la 15%, precum şi funcţionarilor publici din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitãţii, Ministerului Afacerilor Externe, direcţiilor subordonate ministrului delegat pentru comerţ din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului, Consiliului Legislativ, Instituţiei Avocatul Poporului şi Curţii Constituţionale, în cuantumul prevãzut de reglementãrile în vigoare.
(2) Categoriile de funcţionari publici, cuantumurile sporului de confidenţialitate şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevãzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevãzute în bugetul aprobat.

SECŢIUNEA a 4-a
Premii

ART. 34
(1) Ordonatorii de credite vor acorda premii lunare în limita a 10% din cheltuielile cu salariile aferente funcţiilor publice prevãzute în statul de funcţii, cu încadrarea în fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda în cursul anului funcţionarilor publici care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile urmãtoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar.
(2) În cazurile în care se realizeazã economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ordonatorii principali de credite pot aproba acordarea de premii în cursul anului din economiile realizate, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente funcţiilor publice avizate, în condiţiile legii, fãrã a depãşi valoarea economiilor realizate.
(3) Premiile individuale se stabilesc de cãtre ordonatorii de credite, în limita sumelor alocate cu aceastã destinaţie de cãtre ordonatorul principal de credite, cu avizul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupã caz, cu avizul reprezentanţilor funcţionarilor publici, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.
ART. 35
(1) Pentru activitatea desfãşuratã, funcţionarii publici beneficiazã de un premiu anual egal cu salariul mediu lunar de bazã realizat în anul pentru care se face premierea.
(2) Pentru funcţionarii publici care nu au lucrat tot timpul anului, premiul se acordã proporţional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul media salariilor de bazã lunare realizate în perioada în care au desfãşurat activitate, raportatã la perioada întregului an.
(3) Plata premiului anual se va face pentru toţi funcţionarii publici începând cu luna ianuarie a anului urmãtor.
(4) Ordonatorii de credite pot reduce sau anula premiul anual în cazul funcţionarilor publici care în cursul anului au fost sancţionaţi disciplinar.
ART. 36
(1) Autoritãţile şi instituţiile publice care, potrivit legii, au dreptul sã procedeze la confiscarea şi valorificarea de bunuri sau sã aplice şi sã încaseze penalitãţi pot constitui un fond de stimulare a funcţionarilor publici, în limitele prevãzute de dispoziţiile legale în vigoare. Modul de constituire din fiecare sursã, condiţiile de utilizare a fondului se stabilesc cu avizul consultativ al organizaţiilor sindicale reprezentative, prin hotãrâre a Guvernului.
(2) Pânã la intrarea în vigoare a hotãrârii Guvernului prevãzute la alin. (1), rãmân aplicabile reglementãrile existente privind constituirea şi condiţiile de utilizare a fondurilor pentru stimularea personalului.

SECŢIUNEA a 5-a
Alte drepturi

ART. 37
Pe perioada în care funcţionarii publici sunt trimişi în delegare în alte localitãţi decât cea în care îşi desfãşoarã activitatea, autoritãţile sau instituţiile publice le acordã indemnizaţii de delegare şi le deconteazã cheltuielile de transport şi de cazare, în condiţiile stabilite pentru personalul din instituţiile publice.
ART. 38
(1) Funcţionarii publici numiţi temporar într-o funcţie publicã de conducere pe o perioadã mai mare de 30 de zile calendaristice primesc, pe lângã salariul de bazã al funcţiei de execuţie în care sunt încadraţi, şi indemnizaţia corespunzãtoare funcţiei publice de conducere pe care o preiau.
(2) Funcţionarii publici pot fi numiţi temporar într-o funcţie publicã de conducere, pe o perioadã de maximum 6 luni într-un an calendaristic.
ART. 39
(1) Pe durata delegãrii, detaşãrii sau mutãrii temporare într-o altã activitate funcţionarii publici în cauzã îşi pãstreazã categoria, funcţia, clasa şi gradul profesional avute anterior.
(2) Când detaşarea sau mutarea temporarã în altã activitate se face pe o funcţie publicã la care este stabilit un salariu de bazã mai mare, funcţionarii publici detaşaţi sau trecuţi temporar în altã activitate au dreptul la acest salariu în condiţiile prevãzute de lege.
(3) Pe perioada detaşãrii sau mutãrii temporare în altã activitate funcţionarii publici primesc, pe lângã salariul de bazã stabilit potrivit alin. (1) şi (2), şi celelalte drepturi ce se acordã personalului din autoritatea sau instituţia publicã respectivã.
(4) Drepturile ce se acordã pe timpul detaşãrii sau mutãrii temporare în altã activitate se suportã de cãtre autoritatea, instituţia publicã sau unitatea unde funcţionarul public respectiv îşi desfãşoarã activitatea.
ART. 40
(1) Funcţionarul public mutat, în cadrul aceleiaşi autoritãţi, instituţii publice sau unitãţi, în altã localitate are dreptul la:
a) rambursarea costului transportului pentru el şi membrii familiei sale, precum şi pentru bunurile din gospodãria sa;
b) plata unei indemnizaţii egale cu salariul de bazã net din ultima lunã;
c) un concediu plãtit de 5 zile lucrãtoare, în vederea mutãrii efective, acordat la cererea sa.
(2) Mutarea în altã localitate se va putea face, în toate cazurile, numai cu asigurarea unei locuinţe de serviciu, în condiţiile legii.
(3) De drepturile prevãzute la alin. (1) beneficiazã şi funcţionarii publici care solicitã sã fie transferaţi în altã unitate situatã într-o localitate diferitã de cea de domiciliu, dacã în cererea de transfer s-a fãcut aceastã menţiune.
(4) Plata drepturilor respective se suportã de cãtre autoritatea sau instituţia publicã la care se face transferul.
ART. 41
(1) La încadrarea într-o autoritate, instituţie publicã sau unitate din altã localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate dupã absolvirea studiilor funcţionarii publici beneficiazã de o indemnizaţie de instalare egalã cu un salariu de bazã corespunzãtor funcţiei de debutant în care urmeazã sã fie încadraţi.
(2) Indemnizaţia de instalare poate fi egalã cu douã salarii de bazã pentru acele localitãţi unde atragerea specialiştilor se face cu mare greutate. Lista localitãţilor respective se aprobã prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, dupã consultarea organizaţiilor sindicale din administraţia publicã.
(3) Funcţionarii publici care au beneficiat de indemnizaţia de instalare şi care ulterior au demisionat sau au încetat raporturile de serviciu din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui an de la instalare vor restitui, în condiţiile legii, indemnizaţia primitã, calculatã proporţional cu perioada rãmasã pânã la expirarea termenului de un an.
ART. 42
(1) Funcţionarii publici care îşi continuã studiile beneficiazã de concedii de studii potrivit legii. În cazul în care conducãtorul autoritãţii sau instituţiei publice apreciazã cã studiile sunt utile autoritãţii sau instituţiei publice în care funcţionarul public îşi desfãşoarã activitatea, pe perioada concediului de studii acordat, în limita a 30 de zile lucrãtoare anual din acesta, funcţionarului public respectiv i se plãtesc salariul de bazã corespunzãtor funcţiei îndeplinite şi, dupã caz, sporul de vechime.
(2) Funcţionarii publici care urmeazã o formã de specializare sau perfecţionare pe o duratã mai mare de o lunã, dar nu mai mult de un an, şi primesc pe aceastã perioadã drepturile salariale sunt obligaţi sã se angajeze în scris cã vor lucra de la 1 la 5 ani în autoritatea sau instituţia publicã respectivã. În cazul nerespectãrii angajamentului, aceştia vor restitui autoritãţii sau instituţiei publice drepturile salariale primite pe perioada cursurilor de specializare sau perfecţionare, proporţional cu timpul rãmas pânã la împlinirea termenului, precum şi celelalte drepturi acordate, pe aceeaşi perioadã, de autoritatea sau instituţia publicã trimiţãtoare, cu excepţia cazului în care funcţionarii publici respectivi nu mai deţin funcţiile publice din motive neimputabile acestora sau în cazul transferului în interesul serviciului. Prevederile prezentului alineat se aplicã şi în situaţia prevãzutã la alin. (1).
(3) În afara concediului de odihnã, funcţionarii publici au dreptul, în condiţiile legii, la zile de concediu plãtit în cazul urmãtoarelor evenimente familiale deosebite:
a) cãsãtoria funcţionarului public - 5 zile lucrãtoare;
b) naşterea sau cãsãtoria unui copil - 3 zile lucrãtoare;
c) decesul soţului sau al unei rude ori afin pânã la gradul III inclusiv al funcţionarului public - 3 zile lucrãtoare.

CAP. III
Dispoziţii finale şi comune

ART. 43
(1) Personalul instituţiilor şi autoritãţilor care se reorganizeazã sau îşi schimbã raporturile de subordonare conform <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor mãsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, cu modificãrile ulterioare, îşi menţine nivelul salarizãrii prevãzut prin actele normative în vigoare, la care se aplicã creşterile salariale prevãzute la art. 1.
(2) În cazul în care salariul de bazã majorat cu 6% de la data de 1 ianuarie 2004 şi cu 6% începând cu data de 1 octombrie 2004 se situeazã sub salariul de bazã minim brut pe ţarã, se acordã salariul de bazã minim brut pe ţarã.
ART. 44
Personalul din sectorul bugetar necuprins în prezenta ordonanţã de urgenţã, salarizat potrivit legilor speciale, altele decât cele prevãzute la art. 3, va beneficia de creşteri salariale în anul 2004 prin modificarea în mod corespunzãtor a prevederilor din actele normative respective.
ART. 45
(1) Pentru acordarea sporului de vechime în muncã, angajatorul va lua în considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare.
(2) Pensionarii pentru limitã de vârstã, care se angajeazã pe baza unui contract individual de muncã în sectorul bugetar, potrivit legii, beneficiazã de sporul de vechime corespunzãtor vechimii în muncã dobândite în întreaga activitate.
ART. 46
(1) Personalul din sectorul bugetar are dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnã şi la alte concedii, în condiţiile legii.
(2) Durata minimã a concediului de odihnã este de 20 de zile lucrãtoare pe an.
(3) La determinarea indemnizaţiei de concediu de odihnã se vor lua în calcul, pe lângã salariul de bazã, şi sporurile de care beneficiazã, potrivit legii.
(4) Concediul de odihnã se efectueazã în fiecare an. În cazul în care, din motive justificate, personalul din sectorul bugetar nu a putut efectua concediul de odihnã la care avea dreptul într-un an calendaristic, cu acordul persoanei în cauzã, angajatorul este obligat sã acorde concediul pânã la sfârşitul anului urmãtor.
(5) Compensarea în bani a concediului de odihnã neefectuat este permisã numai în cazul încetãrii raporturilor juridice de muncã sau de serviciu în cazul funcţionarilor publici.
(6) Celelalte prevederi din <>Hotãrârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnã şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publicã, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unitãţile bugetare, republicatã, cu modificãrile ulterioare, rãmân în vigoare.
(7) Indemnizaţia de concediu de odihnã se plãteşte de cãtre angajator cu cel puţin 5 zile lucrãtoare înainte de plecarea în concediu.
ART. 47
Drepturile salariale stabilite personalului bugetar corespunzãtor structurii organizatorice şi numãrului maxim de posturi aprobate potrivit legii se vor acorda în acelaşi cuantum şi în cazul în care structura organizatoricã sau raporturile de subordonare şi numãrul maxim de posturi se modificã, potrivit legii, în cursul anului.
ART. 48
(1) Ordonatorii principali de credite pot aproba, o datã pe trimestru, pânã la data de 1 septembrie, în limita numãrului maxim de posturi prevãzut în anexele la <>Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 şi în <>Legea bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003 şi cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, numai pentru posturile vacante, utilizarea unui numãr mai mare de posturi de nivel inferior sau de acelaşi nivel prin reducerea corespunzãtoare a unui numãr de posturi de nivel superior, precum şi modificarea în ceea ce priveşte calitatea acestor posturi, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. Fac excepţie de la aviz Administraţia Prezidenţialã, Camera Deputaţilor, Senatul, Curtea Constituţionalã, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului şi Consiliul Concurenţei.
(2) Prevederile alin. (1) privind modificarea în ceea ce priveşte calitatea posturilor se aplicã corespunzãtor şi ordonatorilor principali de credite din administraţia publicã localã, numai cu avizul Ministerului Administraţiei şi Internelor, iar pentru funcţiile publice numai cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplicã pentru funcţiile publice numai în limita posturilor prevãzute în Planul de ocupare a funcţiilor publice, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
ART. 49
(1) Soluţionarea contestaţiilor în legãturã cu stabilirea salariilor de bazã, sporurilor, premiilor şi a altor drepturi care se acordã potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţã este de competenţa ordonatorilor de credite.
(2) Contestaţiile vor fi depuse în termen de 5 zile de la data luãrii la cunoştinţã de actul de stabilire a salariului.
(3) Ordonatorii de credite vor soluţiona contestaţiile în termen de 10 zile, cu avizul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupã caz, cu avizul reprezentanţilor funcţionarilor publici, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.
(4) Împotriva mãsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana în cauzã se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, dupã caz, instanţei judecãtoreşti competente, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicãrii soluţionãrii contestaţiei.
ART. 50
(1) Salariile de bazã, soldele şi indemnizaţiile lunare sunt brute şi impozabile, potrivit legii.
(2) Salariile de bazã, soldele şi indemnizaţiile lunare calculate pentru prima etapã şi a doua etapã de majorare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţã, vor fi rotunjite din 1.000 lei în 1.000 de lei în favoarea salariaţilor.
ART. 51
Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţã se întregesc cu dispoziţiile din cuprinsul actelor normative speciale care reglementeazã salarizarea şi alte drepturi pentru personalul din sectorul bugetar.
ART. 52
Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţã intrã în vigoare pe data de 1 ianuarie 2004.
ART. 53
Începând cu anul 2005 creşterile salariale ale personalului din sectorul bugetar, ca urmare a evoluţiei prognozate a indicelui preţurilor de consum, pot fi aprobate prin hotãrâre a Guvernului.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemneazã:
---------------
p. Ministrul muncii,
solidaritãţii sociale şi familiei,
Ion Giurescu,
secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureşti, 11 decembrie 2003.
Nr. 123.
--------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016