Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 122 din 4 decembrie 2003  pentru modificarea si completarea   Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societatii Comerciale Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA DE URGENTA nr. 122 din 4 decembrie 2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societatii Comerciale "Roman" - S.A. Brasov si constituirea parcului industrial pe platforma Societatii Comerciale "Roman" - S.A.

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2003

În vederea diminuãrii impactului social al concedierilor colective determinate de privatizarea Societãţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi a filialelor "Roman" - S.A. şi de imposibilitatea achitãrii de cãtre aceastã societate comercialã a plãţilor compensatorii prevãzute în contractele colective de muncã, precum şi pentru acordarea, din aceeaşi sursã de finanţare, a drepturilor persoanelor concediate colectiv în diferite etape din cadrul aceleiaşi societãţi comerciale,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţie, republicatã,

Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.

ART. I
<>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societãţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma Societãţii Comerciale "Roman" - S.A., publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 26 octombrie 2003, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Dupã articolul 13 se introduc articolele 13^1, 13^2 şi 13^3, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 13^1. - Se aprobã transferul cu platã al activului Club Cultural din patrimoniul Societãţii Comerciale <<Roman>> - S.A. Braşov în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei pentru Agenţia Naţionalã pentru Ocuparea Forţei de Muncã, cu destinaţia Centru de formare profesionalã pentru şomeri, prin compensare cu datoriile societãţii comerciale cãtre bugetul asigurãrilor sociale de stat, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri datorate şi neachitate la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã.
"Art. 13^2. - Se aprobã transferul cu titlu gratuit al activului Atelier Şcoalã de pe lângã Grupul Şcolar <<Astra>> Braşov din patrimoniul Societãţii Comerciale <<Roman>> - S.A. Braşov în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului. Transferul se efectueazã pe bazã de protocol, pânã la transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor Societãţii Comerciale <<Roman>> - S.A. Braşov şi cu acordul cumpãrãtorului.
Art. 13^3. - Se aprobã transferul cu titlu gratuit al activului Salã de Atletism şi Popicãrie de pe lângã Clubul Sportiv <<Astra>> Braşov din patrimoniul Societãţii Comerciale <<Roman>> - S.A. Braşov în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport. Transferul se efectueazã pe bazã de protocol, pânã la transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor Societãţii Comerciale <<Roman>> - S.A. Braşov şi cu acordul cumpãrãtorului."
2. Alineatul (2) al articolului 15 va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Societatea-administrator va constitui un fond pentru plãţile compensatorii cuvenite personalului concediat colectiv din cadrul Societãţii Comerciale <<Roman>> - S.A. Braşov şi al filialelor <<Roman>> - S.A., conform prevederilor din contractele colective de muncã, dintr-o cotã de minimum 8% din preţul încasat din vânzarea activelor şi din chiriile încasate de la societãţile comerciale care funcţioneazã în cadrul parcului industrial."
3. Articolul 16 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 16. - (1) Salariaţii ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute prin concedieri colective din cadrul Societãţii Comerciale <<Roman>> - S.A. Braşov şi al filialelor <<Roman>> - S.A., cu excepţia celor din cadrul filialei S.C. <<CAF>> - S.A., ca urmare a privatizãrii, precum şi ca urmare a programului de organizare a parcului industrial, întocmit şi aprobat de societatea care asigurã administrarea parcului industrial şi însuşit de societãţile comerciale prevãzute la art. 2, beneficiazã de mãsurile de protecţie socialã prevãzute de prezenta ordonanţã de urgenţã.
(2) Salariaţii Societãţii Comerciale <<Roman>> - S.A. Braşov şi ai filialelor <<Roman>> - S.A., cu excepţia celor din cadrul filialei S.C. <<CAF>> - S.A., care la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã au contractele individuale de muncã suspendate, potrivit legii, beneficiazã de prevederile acestei ordonanţe de urgenţã dacã şi-au reluat activitatea, au fost concediaţi înainte de data de 31 decembrie 2004 şi au un stagiu total de cotizare în sistemul asigurãrilor pentru şomaj de minimum 12 luni."
4. Articolul 17 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 17. - Persoanele prevãzute la art. 16 beneficiazã de urmãtoarele drepturi:
a) la momentul concedierii, de o sumã egalã cu de douã ori salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statisticã pentru luna anterioarã celei în care se efectueazã concedierea:
b) plãţi compensatorii lunare, stabilite la nivelul salariului mediu net realizat pe platforma Societãţii Comerciale <<Roman>> - S.A., compusã din Societatea Comercialã <<Roman>> - S.A. Braşov şi filialele <<Roman>> - S.A., cu excepţia filialei S.C. <<CAF>> - S.A. în luna anterioarã celei în care s-a efectuat concedierea colectivã, în numãrul prevãzut în contractele colective de muncã în vigoare la data de 10 noiembrie 2003, încheiate la nivelul Societãţii Comerciale <<Roman>> - S.A. Braşov şi al filialelor <<Roman>> - S.A., cu excepţia filialei S.C. <<CAF>> - S.A.;
c) indemnizaţie de şomaj, stabilitã potrivit reglementãrilor legale în vigoare;
d) venit lunar de completare."
5. Dupã articolul 17 se introduc articolele 17^1, 17^2 şi 17^3, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 17^1. - (1) Plãţile compensatorii se acordã lunar începând cu luna urmãtoare celei în care s-a efectuat concedierea, diferenţiate în funcţie de vechimea în muncã a persoanelor concediate, dupã cum urmeazã:
a) 6 salarii medii nete, pentru salariaţii cu o vechime în muncã de pânã la 5 ani;
b) 8 salarii medii nete, pentru salariaţii cu o vechime în muncã cuprinsã între 5 ani şi 15 ani;
c) 10 salarii medii nete, pentru salariaţii cu o vechime în muncã cuprinsã între 15 ani şi 25 de ani;
d) 12 salarii medii nete, pentru salariaţii cu o vechime în muncã de peste 25 de ani."
(2) Persoanele prevãzute la art. 16 nu au dreptul la plãţi compensatorii acordate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţã dacã au primit aceste drepturi conform contractului colectiv de muncã de la Societatea Comercialã <<Roman>> - S.A. Braşov sau de la filialele <<Roman>> S.A., cu excepţia filialei S.C. <<CAF>> - S.A.
Art. 17^2. - (1) Venitul de completare se stabileşte o datã cu indemnizaţia de şomaj şi este egal cu diferenţa dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, calculat pe baza elementelor din contractul individual de muncã, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statisticã pentru luna anterioarã celei în care a avut loc concedierea, şi nivelul indemnizaţiei de şomaj.
(2) Venitul de completare se acordã lunar, pe perioadele urmãtoare:
a) 20 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncã de pânã la 15 ani;
b) 22 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncã cuprinsã între 15 ani şi 25 de ani;
c) 24 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncã de peste 25 de ani.
(3) Nu beneficiazã de venit de completare persoanele care nu îndeplinesc condiţiile prevãzute de lege pentru stabilirea indemnizaţiei de şomaj.
Art. 17^3. - (1) Indemnizaţia de şomaj şi venitul de completare stabilite, în condiţiile legii, pentru persoanele prevãzute la art. 16 se suspendã pe perioada acordãrii plãţilor compensatorii, se recalculeazã şi se pun în platã începând cu prima lunã dupã expirarea perioadei de acordare a plãţilor compensatorii.
(2) Venitul de completare recalculat se stabileşte, dupã caz, astfel:
a) pentru persoanele al cãror salariu individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, calculat potrivit art. 17^2 alin. (1), este mai mic decât salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statisticã pentru luna anterioarã celei în care a avut loc concedierea se stabileşte ca diferenţã între acest salariu individual mediu net, majorat cu indicele de creştere a salariului mediu net pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statisticã pentru luna anterioarã celei în care a expirat perioada de acordare a plãţilor compensatorii faţã de cel comunicat pentru luna anterioarã celei în care a avut loc concedierea, şi nivelul indemnizaţiei de şomaj;
b) pentru persoanele al cãror salariu individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, calculat potrivit art. 17^2 alin. (1), este mai mare decât salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statisticã pentru luna anterioarã celei în care a avut loc concedierea se stabileşte ca diferenţã între salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statisticã pentru luna anterioarã celei în care a expirat perioada de acordare a plãţilor compensatorii şi nivelul indemnizaţiei de şomaj.
(3) Dupã expirarea perioadei prevãzute de lege pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj, persoanele prevãzute la art. 16 beneficiazã de un venit de completare egal cu salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere sau, dupã caz, cu salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statisticã pentru luna anterioarã concedierii, recalculat în funcţie de indicele de creştere a salariului mediu net pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statisticã pentru luna anterioarã celei în care a expirat perioada de acordare a plãţilor compensatorii faţã de cel comunicat pentru luna anterioarã celei în care a avut loc concedierea.
(4) Dacã în perioada de acordare a plãţilor compensatorii intervin situaţii de natura celor prevãzute la art. 44 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dreptul la indemnizaţia de şomaj stabilitã înceteazã, potrivit legii, plãţile compensatorii se acordã, în continuare, lunar, pânã la achitarea integralã a sumelor prevãzute la art. 17^1 alin. (1), urmând ca dupã expirarea perioadei de acordare a plãţilor compensatorii sã se acorde venitul de completare în condiţiile prevãzute la art. 17^2.
(5) Dacã în perioada de acordare a indemnizaţiei de şomaj intervin situaţii de natura celor prevãzute la art. 44 şi 45 din Legea nr. 76/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, venitul de completare se acordã în cuantumul prevãzut la alin. (2) pânã la expirarea perioadei prevãzute la art. 17^2 alin. (2).
(6) Dacã în perioada acordãrii venitului de completare prevãzut la alin. (3) persoanele se încadreazã în muncã sau se pensioneazã, conform legii, beneficiazã pânã la expirarea perioadei prevãzute la art. 17^2 alin. (2) de venit de completare în cuantumul prevãzut la alin. (2)."
6. Articolul 18 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 18. - Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevãzute la art. 17 se suportã din bugetul asigurãrilor pentru şomaj, dupã cum urmeazã:
a) sumele pentru acordarea drepturilor prevãzute la art. 17 lit. a), c) şi d) de la articolul <<Indemnizaţii de şomaj>>;
b) sumele pentru acordarea plãţilor compensatorii prevãzute la art. 17 lit. b) de la articolul <<Plãţi compensatorii>>."
7. Articolul 19 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 19. - (1) Suma acordatã la momentul concedierii, plãţile compensatorii, precum şi veniturile de completare, prevãzute de prezenta ordonanţã de urgenţã, sunt exceptate de la plata contribuţiilor cãtre bugetul asigurãrilor sociale de stat şi cãtre Fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate.
(2) Plãţile compensatorii şi veniturile de completare au acelaşi regim de impozitare ca şi indemnizaţia de şomaj.
(3) Persoanele beneficiare de plãţi compensatorii şi de venit de completare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţã, sunt asigurate în sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate în perioada acordãrii acestor drepturi.
(4) Perioada acordãrii plãţilor compensatorii şi a venitului de completare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţã, constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale.
(5) Venitul asigurat, utilizat la stabilirea drepturilor prevãzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, este, dupã caz:
a) pentru perioada de acordare a plãţilor compensatorii, egal cu plãţile compensatorii lunare stabilite potrivit prevederilor art. 17 lit. b);
b) pentru perioada de acordare a venitului de completare, egal cu venitul de completare recalculat potrivit prevederilor art. 17^3 alin. (3)."
8. Articolul 21 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 21. - (1) Pot beneficia de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţã numai persoanele concediate în condiţiile art. 16, care au contracte individuale de muncã pe duratã nedeterminatã încheiate pânã la data de 1 iulie 2003.
(2) Persoanele prevãzute la alin. (1) beneficiazã o singurã datã de plãţile compensatorii şi de venitul de completare prevãzute de prezenta ordonanţã de urgenţã.
(3) Plãţile compensatorii şi venitul de completare sunt drepturi cu caracter personal şi înceteazã la data decesului beneficiarului.
(4) Nu beneficiazã de venit de completare persoanele prevãzute la alin. (1) care se reîncadreazã în muncã la societãţile comerciale cu capital majoritar de stat, de la data reîncadrãrii."
9. Dupã articolul 21 se introduc articolele 21^1 şi 21^2, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 21^1. - (1) Venitul de completare prevãzut la art. 17^2 alin. (1) şi la art. 17^3 alin. (2) se modificã o datã cu recalcularea indemnizaţiei de şomaj, ca urmare a modificãrii salariului minim brut pe ţarã.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi în cazurile în care dreptul persoanei la indemnizaţie de şomaj înceteazã sau se suspendã şi aceasta beneficiazã exclusiv de venitul de completare.
Art. 21^2. - (1) Persoanele concediate pânã la data de 31 ianuarie 2004 inclusiv beneficiazã de venit de completare pe perioadele prevãzute la art. 17^2 alin. (2).
(2) Pentru persoanele concediate dupã data de 31 ianuarie 2004, perioadele pentru care se acordã venitul de completare se diminueazã în mod corespunzãtor cu numãrul de luni care depãşeşte aceastã datã.
(3) Luna în care s-a efectuat concedierea se va lua în calcul la stabilirea numãrului de luni cu care se depãşeşte data de 1 februarie 2004."
(4) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) salariaţii menţinuţi în activitate şi concediaţi dupã data de 31 ianuarie 2004, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2004, precum şi persoanele prevãzute la art. 16 alin. (2).
(5) Persoanele prevãzute la alin. (4) beneficiazã, începând cu luna urmãtoare celei în care a avut loc concedierea, de plãţi compensatorii lunare stabilite la nivelul salariului mediu net realizat în luna anterioarã concedierii în cadrul unitãţii care i-a menţinut în activitate, dar nu mai puţin decât salariul mediu net prevãzut la art. 17 lit. b) şi în numãrul prevãzut la art. 17^1 alin. (1)."
ART. II
(1) Persoanele concediate în baza <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societãţi naţionale, companii naţionale şi societãţi comerciale cu capital majoritar de stat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din cadrul Societãţii Comerciale "Roman" S.A. Braşov şi al filialelor "Roman" - S.A. beneficiazã de plãţi compensatorii lunare, stabilite la nivelul salariului mediu net realizat pe platforma Societãţii Comerciale "Roman" - S.A., compusã din Societatea Comercialã "Roman" - S.A. Braşov şi filialele "Roman" - S.A., în luna anterioarã celei în care s-a fãcut concedierea, în numãrul prevãzut în contractele colective de muncã, în vigoare la data concedierii, încheiate la nivelul Societãţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi al filialelor "Roman" - S.A.
(2) Plãţile compensatorii se acordã lunar începând cu luna urmãtoare celei în care înceteazã plata venitului de completare prevãzut de <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 8/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în funcţie de vechimea în muncã a persoanei concediate, dupã cum urmeazã:
a) 3 salarii medii nete, pentru salariaţii cu o vechime în muncã de pânã la 5 ani;
b) 4 salarii medii nete, pentru salariaţii cu o vechime în muncã cuprinsã între 5 ani şi 15 ani;
c) 5 salarii medii nete, pentru salariaţii cu o vechime în muncã cuprinsã între 15 ani şi 25 de ani;
d) 6 salarii medii nete, pentru salariaţii cu o vechime în muncã de peste 25 de ani.
(3) Persoanele prevãzute la alin. (1) nu au dreptul la plãţi compensatorii acordate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţã dacã au primit aceste drepturi, conform contractului colectiv de muncã, de la Societatea Comercialã "Roman" - S.A. Braşov sau de la filialele "Roman" - S.A.
(4) Persoanele care se încadreazã în muncã sau care se pensioneazã, conform legii, în perioada acordãrii venitului de completare beneficiazã de plãţile compensatorii prevãzute la alin. (2) începând cu luna urmãtoare celei în care înceteazã plata venitului de completare.
(5) Persoanele care se încadreazã în muncã sau care se pensioneazã, conform legii, în perioada acordãrii plãţilor compensatorii beneficiazã, lunar, în continuare, de aceste plãţi pânã la achitarea integralã a sumelor prevãzute la alin. (2).
(6) Sumele necesare pentru acordarea, potrivit alin. (1), a plãţilor compensatorii se suportã din bugetul asigurãrilor pentru şomaj de la articolul "Plãţi compensatorii".
ART. III
Sumele acordate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţã din bugetul asigurãrilor pentru şomaj, cu titlu de plãţi compensatorii, vor fi recuperate din fondul constituit potrivit <>art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societãţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma Societãţii Comerciale "Roman" S.A., pe mãsura constituirii acestuia.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemneazã:


────────────────
Preşedintele Autoritãţii
pentru Privatizare
şi Administrarea Participaţiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muşetescu

Ministrul muncii,
solidaritãţii sociale şi familiei,
Elena Dumitru

Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureşti, 4 decembrie 2003.
Nr. 122.

──────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016