Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 108 din 30 noiembrie 2011  privind ratificarea Acordului-cadru de imprumut dintre Uniunea Europeana, in calitate de Imprumutator, Romania, in calitate de Imprumutat, si Banca Nationala a Romaniei, in calitate de Agent al Imprumutatului, in valoare de maximum 1.400.000.000 euro, semnat la Bucuresti la 28 iunie 2011 si la Luxemburg la 30 iunie 2011, si a Memorandumului de intelegere dintre Uniunea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti la 28 iunie 2011 si la Bruxelles la 29 iunie 2011    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA DE URGENTA nr. 108 din 30 noiembrie 2011 privind ratificarea Acordului-cadru de imprumut dintre Uniunea Europeana, in calitate de Imprumutator, Romania, in calitate de Imprumutat, si Banca Nationala a Romaniei, in calitate de Agent al Imprumutatului, in valoare de maximum 1.400.000.000 euro, semnat la Bucuresti la 28 iunie 2011 si la Luxemburg la 30 iunie 2011, si a Memorandumului de intelegere dintre Uniunea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti la 28 iunie 2011 si la Bruxelles la 29 iunie 2011

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 13 decembrie 2011
    Având în vedere:
    - angajamentul Guvernului de a continua reformele economice şi financiare în vederea menţinerii stabilitãţii economice în contextul crizei financiare globale actuale şi de a preveni apariţia de blocaje care ar putea afecta echilibrele macroeconomice;
    - Decizia Consiliului 2011/288/UE din 12 mai 2011 de acordare a unei asistenţe financiare preventive pe termen mediu din partea UE României, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L132 din 19 mai 2011;
    - necesitatea încadrãrii în calendarul stabilit cu Comisia Europeanã în ceea ce priveşte intrarea în vigoare a acordului de împrumut cel târziu la 6 luni dupã semnarea sa, respectiv pânã la finele lunii decembrie 2011,
    luând în considerare faptul cã toate aceste elemente constituie o situaţie extraordinarã, a cãrei reglementare nu poate fi amânatã,
    în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã,

    Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.

    ART. 1
    Se ratificã Acordul-cadru de împrumut dintre Uniunea Europeanã, în calitate de Împrumutãtor, România, în calitate de Împrumutat, şi Banca Naţionalã a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, constând în acordarea de asistenţã financiarã de tip preventiv, în valoare de maximum 1.400.000.000 euro, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2011 şi la Luxemburg la 30 iunie 2011, denumit în continuare Acord.
    ART. 2
    Se ratificã Memorandumul de înţelegere dintre Uniunea Europeanã şi România, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2011 şi la Bruxelles la 29 iunie 2011, denumit în continuare Memorandum.
    ART. 3
    Disponibilizarea sumelor aferente asistenţei financiare de tip preventiv, condiţionatã de activarea acesteia, se poate face printr-un împrumut alcãtuit din maximum 3 rate, cu o valoare agregatã de maximum 1.400.000.000 euro, fiecare ratã putând fi constituitã din una sau mai multe tranşe. Activarea asistenţei financiare de tip preventiv poate avea loc doar ca urmare a deteriorãrii însemnate şi neprevãzute a situaţiei economice şi/sau financiare, cauzatã de factori care nu intrã sub controlul autoritãţilor, ce conduc la apariţia unui deficit de finanţare acut.
    ART. 4
    În cazul activãrii asistenţei financiare, sumele trase din împrumutul aferent acesteia se vireazã în contul de valutã deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Banca Naţionalã a României şi se utilizeazã, pe mãsura necesitãţilor de finanţare a deficitului bugetar şi de refinanţare a datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 109/2008, cu modificãrile ulterioare.
    ART. 5
    Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului acordat prin mecanismul de asistenţã financiarã, respectiv rambursarea capitalului, achitarea dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumutului se asigurã conform legislaţiei în vigoare privind datoria publicã, prin mecanismul aferent finanţãrilor rambursabile contractate de Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, în vederea finanţãrii deficitului bugetului de stat şi refinanţãrii datoriei publice.
    ART. 6
    (1) Se autorizeazã Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, cu avizul Bãncii Naţionale a României şi de comun acord cu Uniunea Europeanã, sã introducã amendamente la textul Acordului şi al Memorandumului, care nu sunt de naturã sã majoreze obligaţiile financiare ale României faţã de Uniunea Europeanã.
    (2) Amendamentele la Acord, convenite cu Uniunea Europeanã, conform alin. (1), se aprobã prin hotãrâre a Guvernului, iar amendamentele la Memorandum, convenite cu Uniunea Europeanã, conform alin. (1), prin act normativ cu putere de lege.

                        PRIM-MINISTRU
                          EMIL BOC

                       Contrasemneazã:
                       ---------------
                 Ministrul finanţelor publice,
                     Gheorghe Ialomiţianu

            Guvernatorul Bãncii Naţionale a României,
                    Mugur Constantin Isãrescu

                   p. Ministrul muncii, familiei
                      şi protecţiei sociale,
                        Nicolae Ivãşchescu,
                         secretar de stat

                     Ministrul transporturilor
                        şi infrastructurii,
                        Anca Daniela Boagiu

                   Ministrul economiei, comerţului
                       şi mediului de afaceri,
                             Ion Ariton

                     p. Ministrul administraţiei
                            şi internelor,
                            Mihai Caprã,
                          secretar de stat

                         Ministrul sãnãtãţii,
                           Ritli Ladislau

                p. Secretarul general al Guvernului,
                            Ştefan Gati

                    Ministrul afacerilor europene,
                           Leonard Orban

                      Ministrul comunicaţiilor şi
                       societãţii informaţionale,
                            Valerian Vreme

    Bucureşti, 30 noiembrie 2011.
    Nr. 108.

                       ACORD-CADRU DE ÎMPRUMUT
            între Uniunea Europeanã, în calitate de Împrumutãtor,
     România, în calitate de Împrumutat, şi Banca Naţionalã a României,
              în calitate de Agent al Împrumutatului*)


───────────
    *) Traducere.

                         1.400.000.000 euro
                             iunie 2011

    Prezentul acord-cadru de împrumut (Acordul) este încheiat de cãtre şi între
    Uniunea Europeanã (denumitã în continuare UE sau Împrumutãtorul ), reprezentatã de Comisia Europeanã (denumitã în continuare Comisia),
    România, acţionând prin Ministerul Finanţelor Publice (denumitã în continuare România sau Împrumutatul ), reprezentatã de Ministrul Finanţelor Publice, domnul Gheorghe Ialomiţianu,
    şi
    Banca Naţionalã a României, acţionând în calitate de Agent al Împrumutatului (denumitã în continuare Agentul Împrumutatului ), reprezentatã de guvernatorul Bãncii Naţionale a României, domnul Mugur Isãrescu.
    Preambul
    Având în vedere cã:
    (1) Regulamentul (UE) nr. 332/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de înfiinţare a unui mecanism de asistenţã financiarã pe termen mediu pentru balanţele de plãţi ale statelor membre (publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 53 din 23 februarie 2002, p. 1) a împuternicit Comisia în numele UE sã contracteze împrumuturi de pe piaţa de capital sau de la instituţiile financiare în scopul acordãrii de împrumuturi unuia sau mai multor state membre care întâmpinã dificultãţi sau sunt ameninţate de astfel de dificultãţi în legãturã cu balanţa lor de plãţi curente sau cu mişcãrile de capital;
    (2) România a solicitat asistenţã financiarã de tip preventiv pe termen mediu;
    (3) Consiliul, prin Decizia 2011/288/UE din 12 mai 2011 de acordare a unei asistenţe financiare preventive pe termen mediu din partea UE României (denumitã în continuare Decizia; publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 132 din 19 mai 2011, p.15), a hotãrât sã ofere României, în baza Regulamentului (UE) nr. 332/2002, asistenţã financiarã de tip preventiv în valoare maximã de 1.400.000.000 euro, cu o scadenţã medie maximã de 7 ani. Împrumutul va fi disponibilizat în maximum 3 rate;
    (4) asistenţa este acordatã în coroborare cu un împrumut de la Fondul Monetar Internaţional (FMI) în valoare de 3,09 miliarde DST, acordat în cadrul unui acord stand-by de tip preventiv;
    (5) împrumutul este condiţionat de mãsuri de politici economice menite sã susţinã durabilitatea balanţei de plãţi a României, dupã cum se stabileşte în art. 2 şi 3 ale Deciziei;
    (6) condiţiile de politicã economicã ce vor fi respectate de România sunt prevãzute în Memorandumul de înţelegere dintre Uniunea Europeanã şi România şi Banca Naţionalã a României, semnat în data de 29 iunie 2011 la Bruxelles şi la 28 iunie 2011 la Bucureşti şi în memorandumurile de înţelegere ulterioare (adiţionale), dacã existã (denumite în continuare în mod colectiv Memorandum de înţelegere);
    (7) eliberarea ratelor va fi condiţionatã de activarea asistenţei şi de decizia favorabilã a Comisiei, dupã consultarea cu Comitetul Financiar şi Economic, ce va avea la bazã constatãrile verificãrilor sale, conform cãreia politica economicã a României este în concordanţã cu programul de ajustare sau cu orice alte condiţii prevãzute de Consiliu sau în Memorandumul de înţelegere;
    (8) Comisia va lansa la timpul cuvenit, ulterior activãrii, în numele UE şi dupã acordul dat în scris de cãtre Împrumutat în legãturã cu condiţiile principale descrise aici, emisiuni de obligaţiuni sau orice alte operaţiuni financiare adecvate, încasãrile obţinute din acestea fiind apoi reîmprumutate Împrumutatului;
    (9) contractele aferente emisiunilor de obligaţiuni sau oricãror alte operaţiuni financiare adecvate, inclusiv un posibil swap al ratelor dobânzilor, vor constitui parte integrantã a acestui Acord, dupã cum se prevede în continuare;
    (10) Banca Centralã Europeanã va acţiona ca Agent al Împrumutãtorului (denumitã în continuare Agentul Împrumutãtorului);
    (11) autoritãţile Împrumutatului vor asigura mãsurile corespunzãtoare de combatere şi luptã împotriva fraudei, corupţiei şi a altor nereguli ce afecteazã asistenţa;
    (12) Comisia, inclusiv Serviciul European Antifraudã, va avea dreptul de a efectua controale şi inspecţii la faţa locului, iar Curtea auditorilor va avea dreptul de a efectua audituri, atunci când este cazul, la faţa locului,
    prin urmare, pãrţile la prezentul acord au convenit urmãtoarele:

    ART. 1
    Suma împrumutului
    1. Ulterior activãrii facilitãţii, Împrumutãtorul va disponibiliza în favoarea Împrumutatului un împrumut în sumã de pânã la 1.400.000.000 euro (un miliard patru sute de milioane) în maximum 3 rate (fiecare dintre acestea fiind denumitã în continuare rata şi colectiv toate aceste rate fiind denumite în continuare împrumutul), în condiţiile şi termenii definiţi în Decizie, în Memorandumul de înţelegere şi în acest acord.
    2. Suma principalului ratelor va fi prevãzutã în Memorandumul de înţelegere în conformitate cu art. 3 din Decizie.
    3. O ratã poate fi constituitã din una sau mai multe tranşe [denumite în continuare tranşa(e)].
    ART. 2
    Scadenţa
    1. Scadenţa medie a împrumutului nu va depãşi 7 ani. Aceasta se calculeazã în funcţie de datele de tragere ale respectivelor tranşe, utilizându-se formula prevãzutã în paragraful 3.
    2. Scadenţa medie a tranşelor unei rate va fi astfel stabilitã încât scadenţa medie a împrumutului sã fie, dupã disponibilizarea oricãrei rate, în concordanţã cu paragraful 1.
    3. Pentru a calcula scadenţele medii menţionate în paragrafele 1 şi 2 se va folosi urmãtoarea formulã:
    Scadenţa medie a unei tranşe este perioada de timp dintre data tragerii respectivei tranşe şi media ponderatã a rambursãrilor sale de capital. Dacã R(1), R(2) ... R(n) sunt rambursãrile de capital la momentele t(1), t(2), ... t(n) de la data tragerii, scadenţa medie a tranşei este egalã cu

     R(1)t(1) + R(2)t(2) + ... + R(n)t(n)
     ──────────────────────────────────── .
          R(1) + R(2) + .... + R(n)    Scadenţa medie a împrumutului este media ponderatã a scadenţei medii a tranşelor ce formeazã împrumutul la orice moment. Dacã M(1), M(2), ... M(m) este scadenţa medie a tranşelor care au totalizat A(1), A(2) ... A(m) atunci scadenţa medie a împrumutului este egalã cu    M(1)A(1) + M(2)A(2) + .... M(m)A(m)
    ─────────────────────────────────── .
         A(1) + A(2) + ... + A(m)    ART. 3
    Trageri, valoarea netã a tragerii şi condiţionalitãţi
    1. Ulterior activãrii, odatã ce Împrumutãtorul a decis eliberarea unei rate în conformitate cu Decizia şi cu Memorandumul de înţelegere, Împrumutatul îi poate solicita Împrumutãtorului în scris, sub forma prevãzutã în anexa 1, o ratã şi va propune şi accepta anticipat, dupã consultarea cu Împrumutãtorul, dimensiunea, rata maximã a dobânzii, caracterul fix sau variabil al acesteia, sumele nete minime, perioada de disponibilizare a respectivei rate şi alte caracteristici aferente ratei sau tranşei respective, considerate acceptabile de cãtre Împrumutat (denumitã în continuare solicitare de fonduri). Ori de câte ori se face referire în acest acord la o tranşã, aceasta se va considera a fi o ratã, atunci când respectiva ratã este constituitã dintr-o singura tranşã. Caracteristicile financiare ale fiecãrei tranşe vor fi determinate de cãtre Împrumutãtor în concordanţã cu termenii acestui acord şi cu cele propuse de Împrumutat în solicitarea de fonduri. Fiecare tranşã va avea ca valoare un multiplu de 100 milioane de euro.
    2. În cadrul caracteristicilor solicitate de Împrumutat în solicitarea de fonduri, Împrumutãtorul va transmite Împrumutatului un aviz utilizând formularul prevãzut în anexa 2, în care se stabilesc principalele condiţii aferente ratei solicitate (denumit în continuare aviz de acceptare). Odatã ce Împrumutãtorul a transmis avizul de acceptare aferent solicitãrii de fonduri, va exista, de la momentul transmiterii acestui aviz, un contract obligatoriu între Împrumutãtor şi Împrumutat. Totuşi, obligaţia Împrumutãtorului de a disponibiliza o ratã va fi condiţionatã de obţinerea fondurilor corespondente de pe pieţele internaţionale de capital. Împrumutãtorul va lansa, în numele UE, o emisiune de obligaţiuni sau orice altã operaţiune financiarã adecvatã pentru finanţarea ratei (operaţiunea financiarã). Odatã finalizatã operaţiunea financiarã, Împrumutãtorul va emite Împrumutatului un aviz utilizând formularul prevãzut în anexa 3 (denumit în continuare aviz de confirmare), în care sunt prevãzute principalele condiţii ale tranşei. Se va considera cã Împrumutatul a acceptat în avans condiţiile tranşei prevãzute în avizul de confirmare. Pentru evitarea dubiilor, Împrumutãtorul nu are obligaţia de a analiza în mod favorabil la niciun moment nicio eventualã solicitare din partea Împrumutatului de a modifica vreunul din termenii financiari ai unei tranşe.
    3. Dupã executarea operaţiunii financiare, solicitarea de fonduri, avizul de acceptare, avizul de confirmare şi copii ale contractului (contractelor) aferent (aferente) fiecãrei operaţiuni financiare (denumite în continuare contracte de împrumut) vor constitui un contract de finanţare (denumit în continuare contract de finanţare) între Împrumutãtor şi Împrumutat şi vor fi parte integrantã a acestui acord.
    4. Sumele nete ale ratei vor fi egale cu sumele obţinute din operaţiunea financiarã, mai puţin valoarea agregatã a comisioanelor şi costurilor aferente operaţiunii financiare respective şi pregãtirii şi executãrii ei. Din sumele nete vor fi deduse de asemenea şi costurile menţionate în art. 7 paragraful 6, valoarea rezultatã reprezentând suma ce va fi viratã Împrumutatului (denumitã în continuare valoarea netã a tragerii).
    5. Valoarea netã a tragerii ratei va fi transferatã de cãtre Agentul Împrumutãtorului la data primirii ei (data tragerii) în contul în euro al Agentului Împrumutatului (BIC: NBORROBU cont EUR 0D de la Banca de Decontãri Internaţionale, Bazel (BIC: BISBCHBB) via Banque de France (Safire), Paris (BIC: BDFEFRPPCCT), IBAN FR7630001000640000005532338, Ref.: "Asistenţã acordatã României de cãtre UE pentru balanţa de plãţi", sau în orice alt cont în euro indicat în scris de cãtre Agentul Împrumutatului Agentului Împrumutãtorului, o copie a acestei menţiuni fiind adresatã Împrumutatului cu cel puţin douã zile lucrãtoare înainte de data tragerii.
    6. Obligaţia Împrumutãtorului de a transfera valoarea netã a tragerii Împrumutatului pentru prima ratã va fi condiţionatã de:
    (1) primirea de cãtre Împrumutat a unei opinii juridice satisfãcãtoare pentru Împrumutãtor, emisã de cãtre Ministerul Finanţelor Publice al Împrumutatului, în forma prevãzutã în anexa 4.
    Data acestei opinii juridice nu va fi ulterioarã datei solicitãrii de fonduri.
    Împrumutatul se angajeazã sã îl informeze imediat pe Împrumutãtor dacã între data opiniei juridice şi data tragerii intervine vreun eveniment ce ar putea face ca vreuna dintre afirmaţiile din opinia juridicã sã devinã incorectã;
    (2) primirea de cãtre Împrumutãtor de la Ministerul Finanţelor Publice al Împrumutatului a unui document oficial în care sunt indicate persoanele autorizate sã semneze solicitãrile de fonduri şi deci sã angajeze astfel în mod valabil Împrumutatul în contracte de finanţare şi care sã conţinã specimenele de semnãturã ale acestor persoane;
    (3) decizia Comisiei de a activa asistenţa financiarã în concordanţã cu Decizia şi cu Memorandumul de înţelegere;
    (4) semnarea de cãtre Împrumutãtor, pe de o parte, şi de o bancã sau un sindicat de bãnci, pe de altã parte, a contractelor de împrumut şi primirea de cãtre Agentul Împrumutatului la data tragerii a sumelor nete ale operaţiunii financiare de la banca sau sindicatul de bãnci menţionate;
    (5) neapariţia niciunei schimbãri negative care ar putea prejudicia în mod substanţial, dupã pãrerea Împrumutãtorului, ulterior consultãrii cu Împrumutatul, capacitatea Împrumutatului de a-şi respecta obligaţiile de platã asumate prin acest acord, şi anume aceea de a asigura serviciul ratei ce va fi finanţatã şi rambursarea ei.
    7. Obligaţia Împrumutãtorului de a transfera valoarea netã a tragerii Împrumutatului pentru o ratã ulterioarã va fi condiţionatã de:
    (1) menţinerea activãrii asistenţei financiare de cãtre Comisie;
    (2) asumarea de cãtre Împrumutat a angajamentului de a-l informa imediat pe Împrumutãtor în cazul în care intervine vreun eveniment ce ar putea face ca vreuna dintre afirmaţiile din opinia juridicã primitã de Împrumutãtor în concordanţã cu paragraful 6(1) al acestui articol sã devinã incorectã;
    (3) semnarea de cãtre Împrumutãtor, pe de o parte, şi de cãtre o bancã sau un sindicat de bãnci, pe de altã parte, a contractelor de împrumut şi primirea de cãtre Agentul Împrumutãtorului la data tragerii a sumelor obţinute din operaţiunea financiarã de la bancã sau sindicatul de bãnci menţionate;
    (4) neapariţia niciunei schimbãri negative care ar putea prejudicia în mod substanţial, dupã pãrerea Împrumutãtorului, ulterior consultãrii cu Împrumutatul, capacitatea Împrumutatului de a-şi respecta obligaţiile de platã asumate prin acest acord, şi anume aceea de a asigura serviciul ratei ce va fi finanţatã şi rambursarea ei.
    8. Obligaţia Împrumutãtorului de a transfera valoarea netã a tragerii Împrumutatului pentru oricare dintre tranşele ulterioare va fi condiţionatã de:
    (1) angajamentul Împrumutatului de a-l informa pe Împrumutãtor imediat în cazul în care intervine vreun eveniment ce ar putea face ca vreuna dintre afirmaţiile din opinia juridicã primitã de Împrumutãtor conform paragrafului 6(1) al acestui articol sã devinã incorectã;
    (2) semnarea de cãtre Împrumutãtor, pe de o parte, şi de cãtre o bancã sau un sindicat de bãnci, pe de altã parte, a contractelor de împrumut şi primirea de cãtre Agentul Împrumutãtorului la data tragerii a sumelor obţinute din operaţiunea financiarã de la bancã sau sindicatul de bãnci menţionate;
    (3) neapariţia niciunei schimbãri negative care ar putea prejudicia în mod substanţial, dupã pãrerea Împrumutãtorului, ulterior consultãrii cu Împrumutatul, capacitatea Împrumutatului de a-şi respecta obligaţiile de platã asumate prin acest acord, şi anume aceea de a asigura serviciul ratei ce va fi finanţatã şi rambursarea ei.
    9. Tragerea unei rate nu va angaja, în nicio situaţie, niciuna dintre pãrţi la acordarea sau primirea cu împrumut a unei rate ulterioare. Împrumutatul va solicita orice ratã ulterioarã de la Împrumutãtor, în conformitate cu acest articol. Împrumutãtorul va lansa apoi procedura prevãzutã în acest articol.
    10. Dreptul Împrumutatului de a solicita orice ratã în baza acestui acord expirã pe data de 31 martie 2013.
    ART. 4
    Angajamente
    1. Fiecare tranşã a împrumutului va constitui o obligaţie negarantatã, directã, necondiţionatã şi generalã a Împrumutatului şi va avea acelaşi rang (pari passu) ca toate celelalte împrumuturi şi obligaţii negarantate prezente şi viitoare, ce decurg din datoriile prezente sau viitoare ale acestuia, definite în art. 8 paragraful 1(g).
    2. Împrumutatul se angajeazã ca, pânã la momentul la care întreaga sumã a principalului prevãzut în acest acord va fi fost integral rambursatã şi toate dobânzile şi sumele suplimentare, dacã existã, prevãzute în acest acord vor fi fost integral plãtite, cu excepţia privilegiilor enumerate în paragraful 4 al acestui articol, sã nu garanteze prin ipotecarea, garantarea sau acordarea altor privilegii asupra propriilor sale active sau venituri nicio datorie externã prezentã sau viitoare şi nicio garanţie sau asigurare de despãgubire acordatã în legãturã cu aceasta, decât dacã şi Împrumutul beneficiazã de acelaşi rang (parri passu) şi pro rata într-o astfel de garanţie.
    3. Împrumutatul se angajeazã sã nu solicite reeşalonarea împrumutului sau vreo scutire de datorie în legãturã cu împrumutul şi recunoaşte cã Împrumutãtorul va beneficia de aceeaşi calitate legalã, aceleaşi imunitãţi şi privilegii ca şi cele acordate instituţiilor financiare internaţionale. Împrumutatul se angajeazã de asemenea ca, în afara privilegiilor prevãzute în paragraful 4 al acestui articol, sã nu acorde prioritate înaintea Împrumutãtorului niciunui alt creditor.
    4. Împrumutatul, în respectarea angajamentelor asumate prin paragraful 2, poate accepta numai urmãtoarele privilegii:
    (1) privilegii asupra unei proprietãţi, acordate pentru garantarea preţului de achiziţie al acelei proprietãţi şi orice reînnoire sau prelungire a unui astfel de privilegiu care este limitat la proprietatea care a fãcut iniţial obiectul sãu şi care garanteazã orice reînnoire sau prelungire a finanţãrii asigurate iniţial; şi
    (2) privilegii asupra unor bunuri comerciale care apar în cursul operaţiunilor bancare comerciale obişnuite (şi care expirã cel târziu într-un an de la acestea) pentru finanţarea importului sau exportului acestor bunuri în ori din ţara Împrumutatului; şi
    (3) privilegii prin care se asigurã sau se garanteazã plata unor datorii externe contractate exclusiv pentru a se asigura finanţarea unui proiect de investiţii bine definit, cu condiţia ca proprietãţile pentru care se aplicã aceste privilegii sã fie proprietãţi ce fac obiectul respectivei finanţãri a proiectului, sau sã fie venituri sau creanţe ce decurg din proiect; şi
    (4) orice alte privilegii existente la data semnãrii acestui acord, cu condiţia ca aceste privilegii sã fie limitate la proprietãţile afectate în prezent de acestea şi la proprietãţile ce vor deveni afectate de astfel de privilegii în baza unor contracte în vigoare la data semnãrii acestui acord, precum şi cu condiţia ca aceste privilegii sã garanteze sau sã asigure numai plata acelor obligaţii astfel garantate ori asigurate la data acestuia sau orice refinanţare a acestor obligaţii; şi
    (5) alte privilegii pe care Împrumutãtorul le poate agrea periodic;
    (6) toate celelalte privilegii şi drepturi statutare ce opereazã strict în virtutea legii şi ce nu pot fi evitate în mod justificat de cãtre Împrumutat.
    Sintagma "finanţarea unui proiect" folositã în acest articol înseamnã orice finanţare a achiziţiei, a construirii sau a dezvoltãrii oricãror proprietãţi ce au legãtura cu un proiect, dacã entitatea ce asigurã acea finanţare agreeazã în mod expres sã priveascã proprietãţile finanţate şi veniturile generate de exploatarea acestor proprietãţi sau pierderile ori pagubele aferente acestora ca fiind principala sursã de rambursare a sumelor avansate.
    5. Împrumutatul se angajeazã sã utilizeze valoarea netã a tragerii din împrumut în conformitate cu restricţiile, dacã existã, prevãzute în Decizie şi în Memorandumul de înţelegere.
    ART. 5
    Dobânda
    1. Rata dobânzii pentru fiecare tranşã şi termenele de platã a dobânzii vor fi cele stabilite în contractele de împrumut corespondente.
    Împrumutatul va transfera suma dobânzii datorate în contul menţionat în art. 7 paragraful 3, la data transferului. Dobânda se va plãti de la data tragerii pânã la data-limitã. Data transferului va fi respectatã indiferent de sãrbãtorile oficiale din România.
    2. Dacã Împrumutãtorul, datoritã condiţiilor de piaţã existente la momentul lansãrii emisiunii de obligaţiuni sau a oricãrei alte operaţiuni financiare, nu poate obţine finanţare la nivelul ratelor maxime ori sub nivelul ratelor maxime menţionate în avizul de acceptare relevant, atunci acesta nu are obligaţia de a disponibiliza valoarea netã a tragerii unei tranşe în favoarea Împrumutatului. Totuşi, la solicitarea Împrumutatului, Împrumutãtorul îi poate propune Împrumutatului noi rate maxime ale dobânzii, având în vedere condiţiile de piaţã existente.
    3. La solicitarea Împrumutatului şi dacã, dupã aprecierea Împrumutãtorului, circumstanţele permit o îmbunãtãţire a ratei dobânzii unei tranşe, Împrumutãtorul poate restructura condiţiile financiare aplicabile tranşei, cu condiţia ca şi contractele de împrumut relevante sã permitã o astfel de restructurare sau ca Împrumutãtorul sã poatã renegocia contractele de împrumut în acest sens.
    4. Dacã Împrumutatul nu îşi respectã obligaţia de a transfera principalul sau dobânda datoratã conform acestui acord la data transferului, Împrumutatul va plãti dobânda suplimentarã pentru suma respectivã (sau, dupã caz, valoarea acesteia pentru perioada în care este datoratã şi neplãtitã) Împrumutãtorului, de la data transferului pânã la data achitãrii integrale, calculatã prin raportare la perioade succesive de dobândã (fiecare având durate pe care Împrumutãtorul le poate selecta periodic, prima perioadã începând la data relevantã a transferului şi, ori de câte ori este posibil, durata acestei perioade va fi de o sãptãmânã), la cea mai mare dintre urmãtoarele:
    a) rata pe an fiind valoarea agregatã a:
    (i) doi la sutã (2%) pe an; şi
    (ii) rata EURIBOR pentru durata respectivã;
    sau
    b) doi la sutã (2%) pe an plus rata dobânzii pentru respectiva tranşã, stabilitã în paragraful 1 al acestui articol.
    Dacã obligaţia de platã continuã sã nu fie îndeplinitã, aceastã ratã se va redetermina, în conformitate cu prevederile acestui paragraf, în ultima zi a fiecãrei asemenea perioade de dobândã, şi dobânda neplãtitã conform acestui paragraf, aferentã perioadelor de dobândã anterioare, se va adãuga sumei dobânzii datorate la sfârşitul fiecãrei astfel de perioade de dobândã.
    Dacã Împrumutatul nu îşi îndeplineşte obligaţia de a achita alte costuri sau cheltuieli datorate Împrumutãtorului la data la care acestea devin scadente conform acestui acord, Împrumutatul va plãti în plus toate costurile şi cheltuielile, inclusiv onorarii aferente serviciilor juridice, suportate de Împrumutãtor datoritã plãţii cu întârziere şi determinate de Împrumutãtor.
    Totodatã, Împrumutatul se angajeazã sã plãteascã Împrumutãtorului toate dobânzile adiţionale şi toate costurile şi cheltuielile, inclusiv onorarii aferente serviciilor juridice, suportate şi datorate de Împrumutãtor ca rezultat al nerespectãrii de cãtre Împrumutat a oricãrei obligaţii asumate prin acest acord.
    Agentul Împrumutãtorului îl va informa pe Împrumutat cu privire la detaliile privind calculul dobânzii şi mai ales cu privire la referinţa utilizatã pentru stabilirea EURIBOR, dacã este cazul.
    ART. 6
    Rambursarea şi opţiunea de platã anticipatã
    1. Împrumutatul va rambursa suma principalului fiecãrei tranşe la datele şi în condiţiile stabilite în contractele de împrumut şi care îi sunt comunicate de cãtre Agentul Împrumutãtorului.
    Împrumutatul va transfera suma principalului datorat în contul menţionat în art. 7 paragraful 3 la data transferului. Data transferului va fi respectatã indiferent de sãrbãtorile oficiale din România.
    2. Împrumutãtorul nu va include clauza de rambursare anticipatã în termenii şi condiţiile operaţiunii financiare decât dacã Împrumutatul a solicitat în mod explicit o astfel de clauzã în solicitarea de fonduri. Termenii şi condiţiile unei astfel de opţiuni de platã anticipatã pentru Împrumutat vor fi cele din opţiunea de platã anticipatã corespondentã pentru Împrumutãtor din contractele de împrumut. Dacã Împrumutatul doreşte sã îşi exercite opţiunea, el îl va informa pe Împrumutãtor cu privire la decizia sa de a plãti anticipat tranşa respectivã cu cel puţin o lunã înainte de data-limitã de notificare a rambursãrii anticipate din contractele de împrumut.
    În cazul unei rambursãri anticipate, se va respecta data transferului.
    ART. 7
    Plãţi
    1. Împrumutatul va transfera principalul şi dobânda datorate, aferente fiecãrei tranşe, cu cel puţin 7 zile lucrãtoare înaintea datei-limitã corespunzãtoare (data transferului). Sumele transferate vor rãmâne la Agentul Împrumutãtorului pânã la data scadentã corespunzãtoare.
    Toate plãţile ce vor fi efectuate de Împrumutat vor fi achitate fãrã taxe, comisioane şi fãrã orice alte deduceri pe toatã durata acestui acord.
    2. Împrumutatul declarã cã toate plãţile şi transferurile efectuate în baza acestui acord, precum şi Acordul în sine nu fac obiectul niciunei taxe sau impuneri de orice fel în ţara Împrumutatului şi nu vor face obiectul niciunei taxe sau impuneri de orice fel pe toatã durata acestui acord. Dacã totuşi Împrumutatul este obligat prin lege sã procedeze la astfel de deduceri, acesta va acoperi sumele suplimentare necesare astfel încât Împrumutãtorul sã primeascã integral sumele precizate în acest acord.
    3. Toate plãţile vor fi fãcute de Împrumutat în euro în contul în euro al Agentului Împrumutãtorului în TARGET2, TARGET2 participant SWIFT-BIC: ECBFDEFFBAC, TARGET2 titularul contului SWIFT-BIC ECBFDEFFBAC, Ref.: "Asistenţã acordatã României de cãtre UE pentru Balanţa de Plãţi", sau în orice alt cont indicat în scris de cãtre Agentul Împrumutãtorului Agentului Împrumutatului, cu cel puţin 6 zile lucrãtoare înainte de data relevantã a transferului.
    4. Agentul Împrumutãtorului îi va informa pe Împrumutat şi pe Agentul acestuia, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data transferului, în legãturã cu suma principalului şi dobânda datoratã şi care trebuie plãtitã la acea datã şi cu detaliile (rata dobânzii, perioada de dobândã) ce au stat la baza calculãrii dobânzii. Toate sumele datorate vor fi creditate în contul Agentului Împrumutãtorului menţionat în paragraful 3, pânã cel târziu la 11,00 a.m., ora Frankfurt-ului, din data relevantã a transferului.
    5. Împrumutatul va transmite Agentului Împrumutãtorului o copie a instrucţiunilor sale de platã, cu cel puţin douã zile lucrãtoare înainte de data relevantã a transferului.
    6. Împrumutatul se angajeazã sã plãteascã toate costurile şi cheltuielile efectuate şi datorate de cãtre Împrumutãtor în legãturã cu pregãtirea şi implementarea acestui acord şi a fiecãrei tranşe şi a operaţiunilor financiare aferente, a contractelor de împrumut, precum şi orice alte costuri şi cheltuieli efectuate şi datorate de Împrumutãtor în legãturã cu aceste operaţiuni financiare şi orice costuri şi cheltuieli aferente pe toatã durata operaţiunii financiare. Aceste costuri şi cheltuieli ce vor fi suportate de Împrumutat pot include printre altele costuri aferente serviciilor juridice (cum ar fi costurile efectuate pentru obţinerea unor opinii juridice), costurile documentaţiei de împrumut, costurile rating-ului, costurile de deplasare, dacã este cazul, şi comisioanele aferente serviciilor financiare ale operaţiunilor financiare, taxe, costuri de înregistrare şi costuri de publicare, dacã existã. Sumele menţionate mai sus vor fi plãtite de cãtre Împrumutat, cu excepţia cazului în care ele sunt deduse din sumele obţinute în conformitate cu art. 3 paragraful 4, în termen de o lunã de la notificarea de cãtre Împrumutãtor, aceastã notificare fiind însoţitã de documentele justificative.
    7. a) Dacã Împrumutatul plãteşte o sumã pentru oricare dintre tranşe, care este mai micã decât valoarea totalã datoratã şi care trebuie plãtitã conform acestui acord, atunci Împrumutatul renunţã prin prezentul acord la orice drept pe care l-ar putea avea de a repartiza suma astfel plãtitã pentru sumele datorate.
    b) Suma astfel plãtitã în cadrul unei tranşe va fi utilizatã pentru acoperirea sumei datorate în urmãtoarea ordine: mai întâi onorarii şi cheltuieli, apoi dobânda datoratã pentru plata cu întârziere stabilitã conform art. 5 paragraful 4, în al treilea rând dobânda şi în al patrulea rând principalul, cu condiţia ca aceste sume sã fie datorate sau restante la platã în data respectivã.
    ART. 8
    Evenimente de neonorare a obligaţiilor de platã şi de rambursare anticipatã
    1. Împrumutãtorul poate declara, prin comunicare scrisã transmisã Împrumutatului, cã suma restantã din principalul Împrumutului este datoratã şi plãtibilã imediat, împreunã cu dobânda acumulatã, dacã:
    a) Împrumutatul nu îşi îndeplineşte obligaţia de a transfera la data transferului orice platã de principal şi dobândã, integralã sau parţialã, în maniera şi valuta agreate în acest acord, în legãturã cu oricare dintre tranşe; sau
    b) Împrumutatul nu plãteşte la scadenţa stabilitã orice platã de principal şi dobândã, integralã sau parţialã, în maniera şi valuta agreate în acest acord, în legãturã cu oricare dintre tranşe; sau
    c) Împrumutatul nu îşi îndeplineşte o obligaţie asumatã prin acest acord, alta decât cele conţinute în Memorandumul de Înţelegere, dar inclusiv obligaţia stabilitã în art. 4 paragraful 5, şi aceastã stare persistã timp de o lunã de la momentul în care Împrumutãtorul comunicã în scris situaţia Împrumutatului; sau
    d) din orice motiv datorat unui act sau unei omisiuni a unei instituţii ori a unei persoane sau a altui organism ce are autoritatea legalã în ţara Împrumutatului, se considerã cã obligaţiile Împrumutatului prevãzute în acest acord nu sunt obligatorii pentru Împrumutat şi nu sunt executorii împotriva acestuia; sau
    e) s-a stabilit cã în legãturã cu acest împrumut, Împrumutatul sau Agentul Împrumutatului s-a angajat în orice act de fraudã sau corupţie ori în orice altã activitate ilegalã ce contravine intereselor financiare ale UE; sau
    f) existã în cadrul oricãrui acord de împrumut anterior încheiat între Împrumutat, Agentul Împrumutatului şi UE, indiferent de sumã, sau în cadrul oricãrei datorii externe a Împrumutatului ce are o valoare agregatã a principalului mai mare de 50 milioane euro, o declaraţie de neonorare a obligaţiilor de platã conform definiţiei date în orice instrument ce guverneazã sau evidenţiazã acea datorie şi ca rezultat al acestei declaraţii de neonorare a obligaţiilor de platã are loc o accelerare a datoriei respective; sau
    g) Împrumutatul nu îşi plãteşte în general datoriile externe atunci când acestea ajung la scadenţã sau declarã ori impune un moratoriu pe plata datoriei externe a Împrumutatului sau a unei datorii externe asumate ori garantate de acesta.
    În sensul celor de mai sus, datorie externã a Împrumutatului înseamnã orice datorie contractatã, garantatã sau altfel asiguratã de cãtre Împrumutat sau de cãtre Agentul Împrumutatului, care este:
    (i) fie exprimatã într-o altã valutã decât moneda naţionalã a Împrumutatului; sau
    (ii) fie obţinutã sau apãrutã (în orice valutã) în afara ţãrii Împrumutatului.
    2. În eventualitatea unei încheieri anticipate a unui swap al ratei dobânzii, dacã existã, Împrumutatul, în loc sã asigure serviciul obligaţiilor de platã în cadrul swap-ului, va asigura serviciul datoriei pentru emisiunea de obligaţiuni sau pentru altã operaţiune financiarã.
    3. Împrumutãtorul poate, fãrã a fi obligat sã facã acest lucru, sã îşi exercite drepturile conform acestui articol şi de asemenea poate sã le exercite numai parţial, fãrã a prejudicia exercitarea în viitor a acestor drepturi.
    4. Împrumutatul va rambursa toate costurile, cheltuielile, onorariile şi pierderile de dobândã apãrute şi plãtibile de cãtre Împrumutãtor ca urmare a unei rambursãri anticipate a oricãreia dintre tranşe, conform acestui articol. Pierderea de dobândã este diferenţa dintre rata dobânzii tranşei şi dobânda primitã de UE din reinvestirea sumelor rambursate anticipat, pe perioada cuprinsã între data rambursãrii anticipate şi data la care avea scadenţa operaţiunea financiarã sau la care aceasta poate fi încheiatã conform contractelor de împrumut.
    ART. 9
    Angajamente referitoare la inspecţii, combaterea fraudei şi audituri
    1. Comisia, inclusiv Serviciul European Antifraudã, şi Curtea Europeanã a Auditorilor vor avea dreptul sã îşi trimitã agenţii proprii sau reprezentanţii autorizaţi sã efectueze orice controale tehnice ori financiare pe care le considerã necesare în vederea gestionãrii acestei asistenţe.
    2. Împrumutatul şi Agentul Împrumutatului vor furniza informaţiile şi documentele relevante care le pot fi solicitate în vederea acestor evaluãri, controale sau audituri şi vor lua toate mãsurile ce se impun pentru a facilita activitatea persoanelor mandatate sã le desfãşoare. Împrumutatul şi Agentul Împrumutatului se angajeazã sã asigure accesul persoanelor menţionate în paragraful 1 la locurile şi incintele în care sunt pãstrate informaţiile şi documentele relevante.
    3. Împrumutatul şi Agentul Împrumutatului vor asigura investigarea şi acordarea unui tratament satisfãcãtor în toate cazurile de suspiciune ori fraudã, corupţie sau orice activitate ilegalã efectivã care are legãturã cu gestionarea asistenţei UE pentru balanţa de plãţi, în detrimentul intereselor financiare ale UE. Toate aceste cazuri, precum şi mãsurile aferente care au fost adoptate de autoritãţile competente naţionale vor fi raportate fãrã întârziere Comisiei.
    ART. 10
    Notificãri
    Toate notificãrile legate de acest acord vor fi valabile dacã sunt transmise în scris şi cãtre:

    Pentru Împrumutãtor:
    Comisia Europeanã
    Direcţia Generalã Afaceri Economice şi Financiare - Unitatea L4 "Contractare şi acordare de împrumuturi, contabilitate şi back office"
    L-2920 Luxemburg
    În atenţia: domnului Javier Garcia Lon, director de unitate
    Tel.: (+352) 4301 36372
    Fax: (+352) 4301 33459
    Adresa SWIFT: EUCOLULL

    Cu copie la Agentul Împrumutãtorului:
    Banca Centralã Europeanã
    Kaiserstrasse 29
    D-60311 Frankfurt pe Main
    În atenţia: directorului Diviziei de servicii operaţiuni financiare
    Tel.: + 49 69 1344 7333
    Fax: + 49 69 1344 6171
    SWIFT BIC: ECBFDEFFBAC

    Pentru Împrumutat:
    Ministerul Finanţelor Publice
    Str. Apolodor nr. 17
    RO-050741 Bucureşti
    În atenţia: directorului general
    Direcţia Generalã de Trezorerie şi Datorie Publicã
    Tel.: + 4021 318 8689
    Fax: + 4021 319 9818
    SWIFT BIC: TREZROBU

    Cu copie la Agentul Împrumutatului:
    Banca Naţionalã a României
    Str. Lipscani nr. 25
    RO-030031 Bucureşti
    În atenţia: directorului
    Departamentul operaţiuni de piaţã
    Tel.: + 4021 312 0120
    Fax: + 4021 315 1255
    SWIFT BIC: NBORROBU

    Toate notificãrile vor fi transmise prin poştã cu confirmare de primire. În caz de urgenţe, acestea pot fi transmise prin fax, Swift sau prin curier la adresele de mai sus şi confirmate fãrã întârzieri inutile prin poştã cu confirmare de primire. Notificãrile intrã în vigoare de la primirea efectivã a faxului, mesajului Swift sau a scrisorii.
    Toate documentele, informaţiile şi materialele ce vor fi furnizate în cadrul acestui acord vor fi în limba englezã sau în limba ţãrii Împrumutatului, însoţite de o traducere autorizatã în limba englezã, cu condiţia ca, în acest din urmã caz, varianta care prevaleazã în caz de divergenţã sã fie traducerea în limba englezã.
    ART. 11
    Diverse
    1. Dacã una sau mai multe dintre prevederile cuprinse în acest acord este sau devine integral sau parţial nevalabilã, ilegalã ori neaplicabilã în orice sens, conform oricãrei legi aplicabile, valabilitatea, legalitatea şi aplicabilitatea celorlalte prevederi din acest acord nu vor fi în niciun fel afectate sau limitate. Prevederile ce sunt integral sau parţial nevalabile, ilegale ori neaplicabile vor fi interpretate şi deci implementate în spiritul şi sensul acestui acord.
    2. Preambulul şi anexele la acest acord, Decizia, Memorandumul de înţelegere şi contractele de finanţare încheiate dupã semnarea acestui acord în legãturã cu acest acord şi contractele de împrumut incluzând, dupã caz, unul sau mai multe "acorduri de distribuţie" sau "acorduri de subscriere", "acorduri de agenţie" sau "acorduri de agenţie fiscalã", "circulare de ofertã" şi "acorduri de swap" constituie şi vor constitui parte integrantã a acestui acord.
    Împrumutãtorul este total liber sã recurgã la operaţiuni financiare care finanţeazã şi tranşe din alte acorduri de împrumut. În acest caz, termenii financiari din aceste contracte de împrumut se aplicã Împrumutatului numai proporţional cu tranşa sa.
    3. Scopul acestui acord este acela de a stabili condiţiile în care UE pune la dispoziţia Împrumutatului sumele obţinute din operaţiunile financiare corespondente contractate de UE în acest scop. Prin urmare, Împrumutatul şi UE acceptã faptul cã drepturile şi obligaţiile ce le revin sunt definite prin referire la documentaţia de împrumut corespondentã, dacã în acest acord nu se prevede altfel. În mod special termenii contractelor de împrumut, ale cãror copii vor fi transmise Împrumutatului, vor fi aplicabili acestui acord. Totuşi, în cazul în care existã vreun conflict între termenii acestui acord şi vreun contract de împrumut, vor prevala termenii acestui acord.
    4. Nicio persoanã care nu constituie parte la acest acord nu are niciun drept în baza Legii contractelor (drepturile terţilor) din 1999 sã punã în aplicare sau sã beneficieze de pe urma vreunei condiţii a acestui acord.
    5. Împrumutatul nu va avea niciun drept de a cesiona sau transfera niciunul dintre drepturile sau obligaţiile ce îi revin prin acest acord fãrã a obţine în prealabil consimţãmântul scris al Împrumutãtorului.
    6. O zi lucrãtoare înseamnã o zi în care este deschis pentru operare sistemul de plãţi TARGET2.
    ART. 12
    Legea şi jurisdicţia ce guverneazã Acordul
    1. Acest acord şi toate obligaţiile necontractuale ce derivã din acesta sau în legãturã cu el sunt guvernate de Legea englezã şi vor fi interpretate în conformitate cu aceasta.
    2. Pãrţile se angajeazã sã înainteze orice disputã ce poate apãrea în legãturã cu legalitatea, valabilitatea, interpretarea sau îndeplinirea acestui acord jurisdicţiei exclusive a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, în conformitate cu art. 272 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
    3. Deciziile Curţii de Justiţie a Uniunii Europene vor fi obligatorii şi aplicabile de cãtre pãrţi, fãrã a prejudicia aplicarea Protocolului privind privilegiile şi imunitãţile Uniunii Europene.
    4. Împrumutãtorul poate aplica orice decizie obţinutã de la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene sau alte drepturi împotriva Împrumutatului în instanţele din ţara Împrumutatului, în conformitate cu art. 280 şi 299 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
    5. Împrumutatul renunţã prin prezentul acord în mod irevocabil şi necondiţionat la toate imunitãţile la care este sau ar putea fi îndreptãţit, în legãturã cu sine sau cu patrimoniul sãu, din procedurile judiciare având ca subiect acest acord, incluzând, fãrã a fi limitate la acestea, imunitatea în faţa unui proces judiciar, a judecãţii sau a oricãrui ordin, în faţa popririi, arestãrii sau actelor executorii anterior judecãrii şi în faţa executãrii şi aplicãrii silite a legii împotriva patrimoniului sãu, în mãsura în care acest lucru nu este interzis de legea obligatorie.
    ART. 13
    Intrarea în vigoare
    1. Dupã semnarea sa de cãtre toate pãrţile, acest acord va intra în vigoare la data la care Împrumutãtorul primeşte notificarea oficialã sub forma opiniei juridice (anexa 4 la acest acord) de la Împrumutat, prin care se confirmã cã toate condiţiile constituţionale şi legale necesare intrãrii în vigoare a acestui acord şi angajamentul valabil şi irevocabil al Împrumutatului faţã de toate obligaţiile asumate de Împrumutat prin acest acord au fost îndeplinite.
    2. Acordul va intra în vigoare cel târziu la 6 luni dupã semnarea sa. Dacã acordul nu a intrat în vigoare pânã la acea datã, pãrţile semnatare nu vor mai fi angajate de acest acord.
    ART. 14
    Semnarea Acordului
    Acest acord se va semna de cãtre fiecare parte în 4 exemplare originale în limba englezã, fiecare dintre acestea constituind un instrument original.
    ART. 15
    Anexe
    Anexele la acest acord vor constitui parte integrantã a acestuia:
    1. Formular de solicitare de fonduri
    2. Formular de aviz de acceptare
    3. Formular de aviz de confirmare
    4. Formular de opinie juridicã

    Semnat la Luxemburg la data de 30 iunie 2011 şi la Bucureşti la data de 28 iunie 2011.


    ROMÂNIA, Uniunea Europeanã,
    în calitate de Împrumutat, reprezentatã de
    reprezentatã de Comisia Europeanã,
    Gheorghe Ialomiţianu, în calitate de Împrumutãtor,
    ministrul finanţelor publice reprezentatã de
                                            Olli Rehn,
    Banca Naţionalã a României, membru al Comisiei Europene
    în calitate de Agent al Împrumutatului,
    reprezentatã de
    Mugur Constantin Isãrescu,
    guvernator al Bãncii Naţionale a României    ANEXA 1
    -------
la acordul-cadru
-----------------

                     Formular de solicitare de fonduri

    Antetul autoritãţilor române
    Prin fax şi apoi prin poştã cu confirmare de primire:

    Comisia Europeanã
    Direcţia Generalã Afaceri Economice şi Financiare - Unitatea L4 "Contractare şi acordare de împrumuturi, contabilitate şi back office"
    L-2920 Luxemburg
    Fax: +352 4301 33459

    Copie la Banca Centralã Europeanã
    [Introduceţi adresa]
    Fax: [●]

    Copie la Banca Naţionalã a României
    [Introduceţi adresa]
    Fax: [●]    Subiect: Asistenţa acordatã României de cãtre Uniunea Europeanã pentru
             balanţa de plãţi
             Solicitare de fonduri pentru ratã [●]    Stimaţi domni,
    Facem referire la Acordul-cadru de Împrumut încheiat între Uniunea Europeanã, în calitate de Împrumutãtor, şi România, în calitate de Împrumutat, şi Banca Naţionalã a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, constând în acordarea de asistenţã financiarã, de tip preventiv, pentru o sumã maximã de 1.400.000.000 euro, semnat la [●] 2011 (Acordul). Termenii definiţi în Acord vor avea aceeaşi semnificaţie şi în acest document.
    1. Prin prezenta solicitãm în mod irevocabil disponibilizarea unei rate din împrumut în baza şi în conformitate cu Acordul în termenii urmãtorii:
    a) valoarea principalului ratei sã fie [●] euro şi sã fie disponibilizatã în una sau mai multe tranşe la totala discreţie a Împrumutãtorului;
    b) valoarea minimã netã a fiecãrei tranşe din ratã sã fie de cel puţin [●] % din valoarea principalului tranşei;
    c) rata fixã nominalã a dobânzii pentru fiecare tranşã sã nu depãşeascã [●] % pe an;
    d) disponibilizarea tranşelor acestei rate sã se efectueze înainte de: [ ];
    e) suma totalã a principalului fiecãrei tranşe sã fie rambursatã la data stabilitã ca data scadenţei finale în avizul de confirmare corespunzãtor.
    2. Confirmãm şi suntem de acord cã tragerea fiecãrei tranşe se va face în conformitate cu şi condiţionat de:
    a) emiterea de cãtre Împrumutãtor a unui aviz de acceptare şi, la timpul cuvenit, a avizului de confirmare a fiecãrei tranşe;
    b) convingerea în orice moment a Împrumutãtorului cã fondurile corespondente îi sunt puse la dispoziţie de o contraparte de pe pieţele internaţionale de capital în termeni şi condiţii ce sunt acceptabile pentru el şi sunt în concordanţã cu termenii stabiliţi în aceastã solicitare de fonduri şi în avizul de acceptare; şi;
    c) efectuarea de cãtre Împrumutãtor a uneia sau a mai multor operaţiuni financiare în scopul obţinerii sumelor solicitate prin aceastã solicitare de fonduri. Ne angajãm în mod irevocabil sã plãtim toate comisioanele, costurile şi spezele, în mod special costul de rambursare anticipatã şi costul rezultând din orice operaţiune financiarã efectuatã de Împrumutãtor, indiferent dacã în final tranşa este sau nu disponibilizatã.
    3. Confirmãm, de asemenea, cã vom primi la timpul cuvenit un exemplar al contractului (contractelor) de împrumut relevant (relevante).
    4. Confirmãm cã:
    a) lista semnatarilor autorizaţi transmisã în numele Împrumutatului de ministrul finanţelor publice pe data de [●] rãmâne valabilã şi aplicabilã;
    b) nu a intervenit niciun eveniment care sã facã incorectã vreuna din declaraţiile date în opinia juridicã emisã de conducãtorul Direcţiei generale juridice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice pe data de [●].
    c) nu a intervenit niciun eveniment de incapacitate de platã.

    Cu stimã,

    ANEXA 2
    -------
la acordul-cadru
-----------------

                         Formular de aviz de acceptare


    [SIGLA] COMISIA EUROPEANĂ
            DIRECŢIA GENERALĂ
            AFACERI ECONOMICE ŞI FINANCIARE
            Finanţe, coordonare cu grupul BEI, BERD şi IFI, Contractare şi
            acordare de împrumuturi, contabilitate şi back office    Prin fax şi apoi prin poştã cu confirmare de primire:
    [Introduceţi datele de contact ale Împrumutatului]

    Copie la Banca Centralã Europeanã
    [Introduceţi adresa]
    Fax: [●]

    Copie la Banca Naţionalã a României
    [Introduceţi adresa]
    Fax: [●]

    [Copie la [●]
    [Introduceţi adresa]
    Fax: [●]]    Subiect: Asistenţa acordatã României de cãtre Uniunea Europeanã pentru
             balanţa de plãţi
             Aviz de acceptare a termenilor financiari pentru ratã
             [●] de [●] euro    Stimaţi domni,
    Facem referire la: (i) Acordul-cadru de Împrumut încheiat între Uniunea Europeanã, în calitate de Împrumutãtor, şi România, în calitate de Împrumutat, şi Banca Naţionalã a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, pentru o sumã maximã de 1.400.000.000 euro semnat la [●] 2011 (Acordul); şi (ii) Solicitarea de fonduri transmisã Împrumutãtorului de cãtre România la [data]. Termenii definiţi în Acord vor avea aceeaşi semnificaţie şi în acest document.
    Confirmãm prin prezenta termenii financiari aplicabili ratei solicitate de România în Solicitarea de fonduri de mai sus în termenii urmãtori:
    a) valoarea principalului ratei sã fie [●] euro şi sã fie disponibilizatã în una sau mai multe tranşe la totala discreţie a Împrumutãtorului;
    b) valoarea minimã netã a fiecãrei tranşe din ratã sã fie de cel puţin [●]% din valoarea principalului tranşei;
    c) rata fixã nominalã a dobânzii pentru fiecare tranşã sã nu depãşeascã [●]% pe an;
    d) disponibilizarea tranşelor acestei rate sã se efectueze înainte de: [ ]
    e) suma totalã a principalului fiecãrei tranşe sã fie rambursatã la data stabilitã ca data scadenţei finale în avizul de confirmare corespunzãtor.
    Uniunea Europeanã intenţioneazã sã lanseze una sau mai multe operaţiuni financiare pentru finanţarea mai sus menţionatei rate de [●] euro, în conformitate cu termenii pe care i-aţi agreat în Solicitarea de fonduri şi cu cei de mai sus.
    Avizul este condiţionat de capacitatea Uniunii Europene de a încheia operaţiuni financiare în termenii indicaţi mai sus. În cazul în care Uniunea Europeanã nu poate obţine aceşti termeni, aceasta nu are nicio obligaţie de a furniza fonduri Împrumutatului, iar Împrumutatul nu mai este obligat de angajamentul asumat prin Solicitarea de fonduri pentru tranşele ce urmeazã a fi disponibilizate dupã data transmiterii unui aviz în acest sens. În acest caz, Împrumutatul poate solicita Împrumutãtorului sã propunã noi rate maxime ale dobânzii.
    Vã asigurãm cã, în orice caz, Uniunea Europeanã, în negocierile sale cu bãncile, va depune toate diligenţele pentru a obţine cele mai mici costuri de finanţare.

    Cu stimã,
    Uniunea Europeanã
    Comisia Europeanã
    [●] [●]

    ANEXA 3
    -------
la acordul-cadru
----------------

                   Formular de aviz de confirmare


    [SIGLA] COMISIA EUROPEANĂ
            DIRECŢIA GENERALĂ
            AFACERI ECONOMICE ŞI FINANCIARE
            Finanţe, coordonare cu grupul BEI, BERD şi IFI, Contractare şi
            acordare de împrumuturi, contabilitate şi back office    Prin fax şi apoi prin poştã cu confirmare de primire:
    Ministerul [●]
    [Adresa]

    În atenţia: Dlui/Dnei [●]
    Fax: + [●]    Subiect: Asistenţa acordatã României de cãtre Uniunea Europeanã pentru
             balanţa de plãţi
             Disponibilizarea tranşei [●] de [●] euro din rata [●]    Stimate domn/Stimatã doamnã [●],
    Facem referire la Acordul-cadru de împrumut dintre Uniunea Europeanã, în calitate de Împrumutãtor, şi România, în calitate de Împrumutat, şi Banca Naţionalã a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, pentru o sumã maximã de 1.400.000.000 euro semnat la [●] 2011 (Acordul). Termenii definiţi în acord vor avea aceeaşi semnificaţie şi în acest document.
    Termenii operaţiunii financiare pe care a efectuat-o Uniunea Europeanã în vederea finanţãrii tranşei [●] de [●] euro din cadrul ratei [●] sunt urmãtorii:    Valoarea nominalã [●] euro
    Preţul de reofertare [●] euro
    Sumele nete [●] euro
    Data-limitã de tragere şi data tragerii [●] euro
    Prima datã de platã a dobânzii [●]
    Data scadenţei finale [●]
    Cupon/Rata dobânzii [●]
    Valoarea totalã a costurilor ce vor fi
    deduse anterior tragerii [●]
    Valoarea netã de virat Împrumutatului [●]
    Convenţia aplicabilã de numãrare a zilelor este [●].    Contractele de împrumut în care se precizeazã termenii financiari în mod special pentru actuala emisiune constituie anexã şi parte integrantã din Acord şi vã va fi transmisã dupã data-limitã de tragere.
    Vã rugãm sã luaţi notã de faptul cã Banca Centralã Europeanã poate considera necesar sã contacteze în mod direct Banca Naţionalã a României în legãturã cu restul modalitãţilor aferente transferului de fonduri.

    Cu stimã,

    Uniunea Europeanã
    Comisia Europeanã
    [●] [●]

    Copie la Banca Centralã Europeanã
    Kaiserstrasse 29
    D-60311 Frankfurt am Main
    În atenţia: şefului diviziei de servicii operaţiuni financiare
    Fax: + 49 69 1344 6171

    Copie la
    Banca Naţionalã a României
    [Adresa]
    Fax: + [●]

    ANEXA 4
    -------
la acordul-cadru
----------------

                           Formular de opinie juridicã

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ
    (va fi emisã cu antetul oficial al Ministerului)
                                                      [Bucureşti, data]

    Comisia Europeanã
    Direcţia Generalã Afaceri Economice şi Financiare
    Direcţia L - Finanţe, coordonare cu grupul BEI, BERD şi IFI
    Unitatea L4 - Contractare şi acordare de împrumuturi, contabilitate şi back office
    L-2920 Luxemburg

    Ref.: Acordul-cadru de împrumut încheiat între Uniunea Europeanã (în calitate de Împrumutãtor) şi România (în calitate de Împrumutat) şi Banca Naţionalã a României (în calitate de Agent al Împrumutatului) pentru o sumã maximã de 1.400.000.000 euro

    Stimaţi domni,
    În calitatea mea de director al Direcţiei generale juridice a Ministerului Finanţelor Publice din România, fac referire la Acordul-cadru de împrumut mai sus menţionat şi la anexele acestuia ce constituie parte integrantã a lui (denumite împreunã în continuare Acordul) încheiat între Uniunea Europeanã (denumitã în continuare Împrumutãtor) şi România (denumitã în continuare Împrumutat) şi Banca Naţionalã a României (denumitã în continuare Agentul Împrumutatului) pe data de [●] 2011.
    Garantez cã am toatã competenţa necesarã pentru a emite aceastã opinie juridicã în legãturã cu Acordul în numele Împrumutatului.
    Am examinat originalele Acordului. Am studiat, de asemenea, prevederile relevante din legile naţionale şi internaţionale aplicabile Împrumutatului şi Agentului Împrumutatului, mandatele semnatarilor şi alte documente pe care le-am considerat necesare sau adecvate. De asemenea, am efectuat şi alte investigaţii şi am analizat aspectele juridice pe care le-am considerat relevante pentru opinia exprimatã prin prezenta.
    Am presupus (i) veridicitatea tuturor semnãturilor (cu excepţia celei a Împrumutatului şi a Agentului Împrumutatului) şi conformitatea tuturor copiilor cu exemplarele originale; (ii) capacitatea şi calitatea tuturor pãrţilor, în afarã de Împrumutat şi de Agentul Împrumutatului, de a încheia Acordul şi autorizarea lor valabilã şi semnarea Acordului de cãtre acestea; şi (iii) valabilitatea, caracterul obligatoriu şi aplicabilitatea Acordului pentru fiecare parte în conformitate cu legile Angliei.
    Termenii utilizaţi şi nedefiniţi în aceastã opinie vor avea semnificaţia stabilitã în Acord.
    Condiţionat de cele de mai sus, opinia mea este cã:
    1. conform prevederilor [se vor introduce trimiterile] Guvernul, în numele României, este autorizat sã contracteze obligaţii de natura datoriei publice guvernamentale numai prin Ministerul Finanţelor Publice, ce are atribuţiile de a contracta direct, în numele statului, şi de a rambursa împrumuturile de stat, inclusiv costurile aferente acestora, în vederea susţinerii balanţei de plãţi şi coroborat cu prevederile corespondente din [se vor introduce trimiterile].
    2. În temeiul celor menţionate mai sus şi luând în considerare prevederile [se vor introduce trimiterile], Ministerul Finanţelor Publice, reprezentând Guvernul României, în numele României, şi Banca Naţionalã a României, acţionând în calitate de Agent al României, au negociat şi încheiat Acordul de împrumut cu Uniunea Europeanã (în calitate de Împrumutãtor) pentru o sumã maximã de 1.400.000.000 euro.
    3. Conform prevederilor [se vor introduce trimiterile], Memorandumul de înţelegere şi acordul au fost semnate în mod corespunzãtor la [introduceţi locul] pe data de [introduceţi data] iunie 2011, în numele României [se vor introduce trimiterile], în calitate de reprezentant legal al României, în baza mandatului deplin nr. [ ] emis în data de [ ] de cãtre Ministerul Afacerilor Externe, cu aprobarea [se vor introduce trimiterile] Preşedintelui României. Prin aceastã semnare a Acordului, Împrumutatul este angajat în mod valabil şi irevocabil sã îndeplineascã toate obligaţiile ce îi revin prin acesta. În mod special, prevederile Acordului de împrumut referitoare la stabilirea de contracte de finanţare în legãturã cu tragerile sunt pe deplin valabile conform legii române.
    4. În mod special, semnarea, transmiterea şi derularea de cãtre Împrumutat a Acordului: (i) au fost autorizate în mod corespunzãtor prin toate consimţãmintele, autorizaţiile şi aprobãrile necesare; şi (ii) nu au încãlcat şi nu vor încãlca nicio prevedere sau decizie aplicabilã a niciunei autoritãţi competente.
    5. Prin urmare, nimic din acest acord nu contravine sau nu limiteazã drepturile Împrumutatului de a efectua plãţi punctuale şi efective în valoare egalã cu orice sumã datoratã pentru principal, dobândã sau alte comisioane conform Acordului de împrumut.
    6. Acordul este întocmit în forma juridicã corectã în conformitate cu legile României, având efect obligatoriu împotriva Împrumutatului şi Agentului Împrumutatului. Aplicarea dispoziţiilor Acordului nu ar contraveni prevederilor obligatorii din legea românã, ordinii publice din România, tratatelor internaţionale sau principiilor general acceptate de drept internaţional pe care Împrumutatul este obligat sã le respecte.
    7. Pentru a se asigura legalitatea, valabilitatea şi aplicabilitatea Acordului nu este necesarã depunerea, înregistrarea sau evidenţierea sa la nicio instanţã sau autoritate din România.
    8. Niciun fel de impozite, taxe sau tarife impuse de România sau de orice autoritate fiscalã a acesteia nu sunt datorate în legãturã cu semnarea şi executarea Acordului şi nici în legãturã cu vreo platã sau transfer de principal, dobândã, comisioane sau alte sume datorate conform Acordului.
    9. Nu sunt necesare autorizaţii de control al schimbului şi nu vor fi plãtite niciun fel de taxe sau comisioane la transferul sumelor datorate conform Acordului.
    10. Cosemnarea Acordului de împrumut de cãtre [se vor introduce trimiterile], guvernator al Bãncii Naţionale a României, îl angajeazã în mod valabil şi legal pe Agentul Împrumutatului.
    11. Alegerea legii engleze ca lege care sã guverneze Acordul este o alegere valabilã obligatorie pentru Împrumutat conform legii române.
    12. Împrumutatul a acceptat în mod legal, efectiv şi irevocabil jurisdicţia exclusivã a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în ceea ce priveşte Acordul şi orice decizie a acestei instanţe va fi definitivã şi pe deplin aplicabilã în România.
    13. Nici Împrumutatul şi niciuna dintre proprietãţile sale nu sunt şi nu pot deveni imune în faţa unui proces judiciar, a judecãţii sau a oricãrui ordin, în faţa popririi, arestãrii sau actelor executorii anterior judecãrii şi în faţa executãrii şi aplicãrii silite a legii împotriva patrimoniului sãu, cu excepţia acelor active ce aparţin proprietãţii publice a Împrumutatului conform art. 136 din Constituţia României, republicatã, şi art. 11 din Legea nr. 213/1998*) privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.


───────────
    *) Prin art. 89 pct. 1 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, titlul Legii nr. 213/1998 s-a modificat în "Lege privind bunurile proprietate publicã", iar prin pct. 2 al aceluiaşi articol, art. 11 a fost abrogat.

    14. Ratificarea Memorandumului de înţelegere şi a Acordului s-a fãcut prin [se vor introduce trimiterile, nr./data] în conformitate cu dispoziţiile [se vor introduce trimiterile] din Constituţia României, republicatã.
    [se vor introduce trimiterile, nr./data] prin care se ratificã Memorandumul de înţelegere şi Acordul a fost publicat în "Monitorul Oficial" [se vor introduce trimiterile].
    15. Suma împrumutului, precizatã în art. 1 din Acord poate fi primitã de Împrumutat în rate, în conformitate cu Memorandumul de înţelegere şi în termenii şi condiţiile stabilite în Acord şi în contractele de finanţare.
    16. În concluzie, Acordul a fost corect semnat şi toate obligaţiile Împrumutatului ce decurg din Acord sunt valabile, obligatorii şi aplicabile în termenii lor, nimic altceva nemaifiind necesar pentru ca acestea sã creeze efecte.

                            MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE
                      între Uniunea Europeanã şi România*)

                           (Memorandum de înţelegere)
_______
    *) Traducere.

    1. În data de 12 mai 2011, Consiliul Uniunii Europene a adoptat o decizie privind alocarea pentru România a unei asistenţe financiare pe termen mediu de tip preventiv în valoare de pânã la 1,4 miliarde euro*1). Asistenţa UE pentru România în cadrul facilitãţii privind balanţa de plãţi (BP) este acordatã complementar sprijinului Fondului Monetar Internaţional (FMI) prin intermediul unui acord stand-by (SBA) în valoare de 3,090 miliarde DST (aproximativ 3,5 miliarde euro, 300% din cota României la FMI), aprobat pe data de 25 martie 2011, acord pe care autoritãţile române îl vor considera, de asemenea, ca fiind de naturã preventivã. Banca Mondialã va continua sã ofere asistenţa anterior angajatã, în valoare de 400 de milioane de euro, în cadrul programului sãu de împrumut de dezvoltare (DPL3), şi de 750 de milioane euro finanţare pe bazã de rezultate pentru reformele din domeniul asistenţei sociale şi sãnãtãţii. Asistenţa de tip preventiv a UE va fi condiţionatã de implementarea unui program complex de politici economice, concentrat în special pe mãsuri de reformã structuralã care vizeazã îmbunãtãţirea pieţei muncii şi a produselor, precum şi majorarea rezistenţei şi potenţialului de creştere a economiei româneşti. În paralel, programul asigurã continuarea consolidãrii fiscale, reforma administraţiei fiscale, îmbunãtãţirea managementului şi controlului finanţelor publice, precum şi asigurarea stabilitãţii externe, monetare şi financiare şi reforma pieţei financiare. În ansamblul sãu, programul urmãreşte: (i) încetarea situaţiei de deficit excesiv pânã în 2012; (ii) îmbunãtãţirea potenţialului de creştere; şi (iii) scãderea probabilitãţii de apariţie în viitor a unor noi dezechilibre structurale excesive în economia româneascã.
________
    *1) Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 132 din 19 mai 2011, p. 18.

    2. Asistenţa financiarã a UE va fi disponibilã spre activare pânã la data de 31 martie 2013 şi va avea caracter preventiv, adicã suma totalã a Împrumutului va fi disponibilizatã doar la solicitarea de activare din partea României, în cazul unei deteriorãri însemnate şi neprevãzute a pieţei din punctul de vedere al situaţiei economice şi/sau financiare, cauzatã de factori care nu intrã sub controlul autoritãţilor, ce conduc la apariţia unui deficit de finanţare acut. Disponibilitatea, în vederea activãrii, a asistenţei este condiţionatã, printre altele, de intrarea în vigoare a acestui memorandum de înţelegere (MÎ) şi a acordului-cadru de împrumut (ACÎ). MÎ va fi adoptat şi semnat de cãtre Comisia Europeanã (Comisia) ulterior consultãrii Comitetului Economic şi Financiar al UE (EFC). Pãrţile vor încheia şi semna Acordul-cadru de împrumut ale cãrui condiţii principale vor fi aplicabile tuturor împrumuturilor potenţiale din cadrul programului preventiv de asistenţã financiarã al UE pentru România, dar - pentru evitarea oricãror dubii - orice tranşã va fi condiţionatã de activarea facilitãţii. Comisia va lua o decizie dupã ce se va fi consultat cu EFC cu privire la activarea programului şi la suma ce va fi disponibilizatã din plafonul de 1,4 miliarde euro de tras sub formã de tranşe.
    3. Asistenţa financiarã preventivã a UE este pusã la dispoziţia României spre activare în urma solicitãrii României de a beneficia de un program de asistenţã care sã continue facilitatea anterioarã pentru BP în valoare de 5 miliarde euro*2). Unele mãsuri de politicã prevãzute a fi implementate înainte de tragerea ultimei tranşe din împrumutul anterior de la UE au fost reprogramate pentru a fi realizate înainte de termen, în timp ce unele mãsuri de politicã au fost transferate în programul curent de asistenţã şi fac parte din programul curent de reformã economicã.
_________
    *2) Decizia Consiliului 2009/459/CE din 6 mai 2009 de acordare de asistenţã financiarã comunitarã pe termen mediu României, amendatã prin Decizia Consiliului 2010/183/UE din 16 martie 2010.

    4. Ca urmare a mãsurilor de austeritate implementate la mijlocul anului 2010, deficitul bugetar (în termeni de numerar) a fost redus la 6,4% din PIB de la un deficit de 7,3% din PIB în 2009, într-un context economic dificil. Inflaţia IPC a ajuns la un maxim aflat puţin sub 8% la finalul anului 2010, ca urmare a unor majorãri semnificative a impozitãrii indirecte şi a preţurilor mai mari la produsele alimentare şi la energie. Pe parcursul anului 2011 se aşteaptã ca inflaţia sã se menţinã peste nivelurile ţintite de Banca Naţionalã a României (BNR) înainte de a reveni în acel interval în 2012.
    5. Activarea asistenţei preventive şi acordarea ulterioarã de tranşe de împrumut vor fi condiţionate şi de o apreciere pozitivã a Comisiei cu privire la implementarea programului de reformã economicã al Guvernului României, la intervale de 6 luni. Acestor evaluãri le vor fi ataşate criterii specifice de politicã economicã. O descriere detaliatã a respectivelor criterii este efectuatã în anexa 1 la MÎ. Obiectivele generale ale programului sunt urmãtoarele:
    A. Consolidarea fiscalã
    Consolidarea fiscalã rãmâne un element crucial al programului de reformã prin care se prevede o reducere a deficitului fiscal la 4,4% din PIB deficit pentru anul 2011 în termeni de numerar (sub 5% din PIB în termeni ESA) şi la sub 3% din PIB deficit pentru anul 2012 în termeni ESA, punând astfel capãt situaţiei de deficit excesiv. De asemenea, programul va accelera eforturile de reducere a arieratelor la platã ale Guvernului, atât la nivelul autoritãţilor centrale, cât şi la nivelul autoritãţilor locale. Sistemul de raportare financiarã al întreprinderilor de stat (ÎS) incluse sau care riscã sã fie incluse în bugetul general consolidat trebuie îmbunãtãţit pentru a permite monitorizarea lunarã a situaţiei financiare a acestora, inclusiv soldul arieratelor la platã, în vederea reducerii treptate a respectivelor arierate. Cheltuielile cu salariile din sectorul public vor fi în continuare limitate la nivelul de 39 miliarde lei în 2011 (nu include suma de 1.574 de milioane lei reprezentând contribuţii la asigurãrile sociale pentru militari rezultate în urma aplicãrii noii legi a pensiilor) şi va trebui sã respecte limitele relevante stabilite prin Strategia fiscalã pe termen mediu pentru perioada 2012-2014.
    B. Guvernanţa fiscalã şi reforma structuralã în domeniul fiscal
    Guvernanţa fiscalã va beneficia în mod semnificativ de rezultatele asistenţei tehnice în curs de desfãşurare, acordatã de FMI şi Banca Mondialã, în domeniul managementului şi controlului finanţelor publice. Aceasta include, de asemenea, pregãtirea personalului şi modernizarea întregii infrastructuri IT pentru managementul bugetului de stat şi pentru managementul cheltuielilor. Programul economic ţine cont de faptul cã investiţiile publice trebuie sã fie mai bine prioritizate, iar planificarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor de investiţii publice trebuie sã fie îmbunãtãţite. Programul economic conţine câteva mãsuri în acest sens, inclusiv crearea unei baze de date pentru proiecte, creşterea capacitãţii de planificare şi monitorizare a investiţiilor de capital la nivelul primului-ministru şi, respectiv, la nivelul Ministerului Finanţelor Publice. Bugetele spitalelor subordonate Ministerului Sãnãtãţii vor fi monitorizate îndeaproape de Ministerul Finanţelor Publice, cu scopul de a evita reacumularea de arierate la platã. Autoritãţile române vor continua sã analizeze şi sã actualizeze anual strategia de management a datoriei, respectiv în cadrul prezentului program, înainte de finalul lunilor decembrie 2011 şi decembrie 2012.
    TVA genereazã aproximativ 30% din veniturile fiscale totale în România, şi din 2008 s-a înregistrat o scãdere susţinutã a TVA ca procent din PNB. Se impune aşadar o întãrire a controlului TVA, pentru a se asigura echilibrul fiscal. În contextul Programului de asistenţã pentru balanţa de plãţi acordat României, serviciile Comisiei (DG TAXUD) au oferit României asistenţã tehnicã în evaluarea deficienţelor administrãrii fiscale în ceea ce priveşte controlul TVA şi problema neconformãrii. România a acceptat sã implementeze un numãr de recomandãri ce vizau modificarea legislaţiei şi a practicii administrative, cu scopul de a ridica nivelul general de conformare şi de a aborda frauda în domeniul TVA. Totodatã, România va raporta semestrial Comisiei progresele înregistrate.
    Eurostat a exprimat rezerve cu privire la calitatea datelor PDE din România în notificarea din aprilie 2011. Autoritãţile vor colabora cu Eurostat pentru rezolvarea problemelor metodologice nesoluţionate din notificarea din aprilie 2011, printre care: (i) clasificarea pe sectoare a corporaţiilor publice şi compilarea datelor statistice privind necesarul net/capacitatea netã de finanţare pentru aceste unitãţi; (ii) înregistrarea, compilarea şi raportarea în sistem de angajament (accrual) a altor sume de încasat şi de plãtit; (iii) clarificarea naturii şi impactului unor operaţiuni financiare; şi (iv) consolidarea fluxurilor interguvernamentale. În termeni mai generali, autoritãţile române vor consolida de urgenţã expertiza statisticã existentã şi vor acorda prioritate compilãrii datelor statistice privind finanţele publice în cadrul Institutului Naţional de Statisticã (INS), inclusiv prin asigurarea continuitãţii personalului şi a permanentei pregãtiri profesionale tehnice şi metodologice a acestuia.
    C. Reglementarea şi supravegherea sectorului financiar
    În sectorul financiar autoritãţile se vor asigura cã tratamentul prudenţial al conversiei creanţelor în acţiuni nu va genera o deteriorare a poziţiilor financiare ale instituţiilor de credit. Pentru a pregãti introducerea, începând din anul 2012, a IFRS, autoritãţile vor elabora propuneri de filtre prudenţiale care sã vizeze pãstrarea unei abordãri prudente în ceea ce priveşte constituirea provizioanelor pentru deprecierea creditelor, solvabilitatea şi rezervele. Pãstrarea disciplinei în domeniul creditãrii şi evitarea hazardului moral în rândul debitorilor contribuie în mod semnificativ la îmbunãtãţirea stabilitãţii financiare. În consecinţã, autoritãţile române vor continua sã se abţinã de la adoptarea unor iniţiative legislative, cum ar fi proiectul de lege privind insolvenţa persoanelor fizice şi proiectul de lege privind colectarea debitelor, care ar submina disciplina în domeniul creditãrii. În plus, autoritãţile vor adopta modificãrile necesare pentru a corela prevederile legii privind falimentul societãţilor de asigurare cu cele ale legii generale privind falimentul şi ale legii privind societãţile de asigurare şi supravegherea asigurãrilor.
    D. Politica monetarã
    Politica monetarã va rãmâne orientatã cãtre asigurarea stabilitãţii preţurilor şi atingerea ţintelor de inflaţie ale BNR (3,0% ± 1 punct procentual la finalul anului 2011 şi finalul anului 2012).
    E. Reforme structurale
    Programul economic al Guvernului României este puternic concentrat pe reforma pieţei muncii şi a pieţei produselor cu scopul de a îmbunãtãţi funcţionarea acestor pieţe şi, astfel, pentru a face ca economia româneascã sã devinã mai puţin vulnerabilã atunci când se confruntã cu şocuri externe şi pentru a consolida potenţialul sãu de creştere pe termen lung. Agenda de reforme structurale ale acestui program va fi inclusã în Programul naţional de reformã al României şi va ajuta România sã îşi atingã obiectivele naţionale stabilite în cadrul strategiei de creştere Europa 2020.
    În sectorul energetic, programul prevede dereglementarea preţurilor şi a comerţului cu energie electricã şi gaze cu scopul de a creşte accesul pe piaţã şi capacitatea de transport şi de a contribui la crearea unei pieţe interne a energiei electrice şi a gazelor integral funcţionale, integrate şi interconectate, aşa cum a reiterat Consiliul European pe 4 februarie 2011. Programul prevede crearea unei instituţii puternice şi independente de reglementare în domeniul energetic, capabilã sã îşi îndeplineascã atribuţiile şi responsabilitãţile, aşa cum este definit în al treilea pachet legislativ al UE în domeniul energetic. Planul de restructurare a industriei cãrbunelui va fi notificat Comisiei. Programul conţine o reformã complexã a sectorului de cãi ferate care vizeazã creşterea eficienţei în prestarea serviciilor de transport al pasagerilor şi a planificãrii infrastructurii de cale feratã, în acelaşi timp, crescând atractivitatea sectorului pentru transportul de marfã (cargo). Reforma va fi susţinutã cu ajutorul unei instituţii puternice şi independente de reglementare în sectorul de cãi ferate.
    Cadrul legal privind parteneriatele public-private din România trebuie revizuit pentru a se asigura concordanţa deplinã cu directivele europene privind achiziţiile publice. Totodatã, va trebui efectuatã o analizã funcţionalã a cadrului privind achiziţiile publice. Programul prevede crearea unui punct de contact unic (PCU) funcţional, stipulat în Directiva privind serviciile, menit sã ajute mediul de afaceri în parcurgerea tuturor formalitãţilor administrative pentru înfiinţarea unei companii în România sau pentru prestarea de servicii transfrontaliere şi va elimina restricţiile privind înfiinţarea de magazine pentru vânzarea cu amãnuntul.
    Programul continuã reforma pieţei muncii prin amendarea Codului muncii în 2011 şi raţionalizarea instituţiilor cu atribuţii în domeniul stabilirii nivelului de salarizare. Rigiditatea pieţei muncii va trebui sã fie abordatã printr-o legislaţie mai adecvatã de protecţie a ocupãrii şi prin adaptarea principiilor flexicuritãţii. Guvernul României, împreunã cu instituţiile abilitate, va încerca sã gãseascã modalitãţi de raţionalizare a negocierii salariilor în sectorul privat. Totodatã, programul de politici conţine mãsuri pentru a stimula oferta de muncã, în paralel cu reducerea "muncii la negru". Reformele vor respecta directivele UE şi standardele principale din domeniul muncii şi vor ţine seama de nevoia de a exista o abordare integratã a flexicuritãţii.
    Autoritãţile vor lua mãsuri de consolidare a guvernanţei corporatiste a ÎS, inclusiv în sectorul financiar.
    Referitor la extrem de necesara accelerare a absorbţiei fondurilor UE, programul prevede implementarea Planului de acţiuni al Guvernului pe care autoritãţile române îl finalizeazã în prezent ca rãspuns la scrisoarea preşedintelui Comisiei Europene din data de 13 decembrie 2010. Programul stabileşte ţinte specifice pentru nivelul total cumulat al cheltuielilor certificate pânã la finalul anului 2012, incluzând asigurarea cã în bugetele anuale sunt incluse resurse naţionale suficiente pentru cofinanţare, pentru a evita situaţia în care România ar pierde o parte substanţialã a fondurilor structurale pe care le are la dispoziţie pentru dezvoltarea sa economicã.
    Analiza funcţionalã în curs de desfãşurare a sectorului C&D şi inovaţie aratã cã sectorul este în continuare într-o stare precarã, acest lucru având serioase implicaţii negative asupra competitivitãţii şi creşterii ţãrii pe termen lung. Guvernul şi sectorul privat din România investesc prea puţin în sectorul C&D şi inovaţie şi, la fel de important, se impune ridicarea substanţialã a nivelului de eficienţã şi eficacitate a investiţiilor. Reformele structurale consecvente din sectorul C&D şi inovaţie recent iniţiate de Guvern ar trebui sã fie implementate în timp util şi într-o manierã cuprinzãtoare.
    6. În cazul în care România va solicita activarea asistenţei UE pentru a face faţã apariţiei unui deficit acut de finanţare, Guvernul României va transmite aceastã solicitare în scris Comisiei. Toate solicitãrile de activare şi toate solicitãrile de tragere vor fi transmise pânã cel târziu la data de 31 martie 2013. Comisia va evalua necesarul de finanţare în strânsã cooperare cu FMI în cazul unui program comun. Dupã ce EFC îşi va fi exprimat opinia, Comisia va decide suma ce va fi disponibilizatã spre tragere sub formã de tranşe.
    7. Orice modificãri de condiţionalitãţi vor fi menţionate într-un act adiţional la acest MÎ (Memorandum suplimentar de înţelegere), în care se va preciza şi un calendar orientativ al tragerilor. Fondurile programului global vor fi disponibilizate în maximum 3 tranşe.
    8. În cazul în care a avut loc o tragere, EFC va fi informat de cãtre Comisie în ceea ce priveşte o eventualã refinanţare a sumelor împrumutate sau modificarea condiţiilor financiare.
    9. În situaţia în care România solicitã o tragere în cadrul ACÎ, iar respectiva tragere are loc, Banca Centralã Europeanã va acţiona ca agent al Comisiei şi va transfera sumele aferente Împrumutului (tranşele) într-un cont în euro al Ministerului Finanţelor Publice al României (Trezoreria), deschis la BNR, care va acţiona ca agent pentru România.
    10. Variantele actualizate ale Programului de convergenţã al României şi ale Programului naţional de reformã al României în cadrul Strategiei UE 2020 vor reflecta şi vor fi în deplinã concordanţã cu obiectivele şi acţiunile pe care le impune programul de reformã economicã asumat de Guvernul României în cadrul asistenţei UE.
    11. Ministerul Finanţelor Publice va pãstra un cont special la BNR pentru gestionarea asistenţei financiare de la Uniunea Europeanã. Acest cont special va fi un subcont al contului de euro al Ministerului Finanţelor Publice, deschis la BNR.
    12. Pe parcursul perioadei în care este disponibilã asistenţa, autoritãţile române vor pune la dispoziţia Comisiei, fãrã întârziere, toate informaţiile relevante pentru monitorizarea situaţiei economice şi financiare a României şi pentru evaluarea evoluţiilor aferente condiţiilor economice şi mãsurilor de reformã specificate în anexele la prezentul MÎ. Anterior acceptãrii oricãrei trageri va exista un raport de conformitate al Comisiei, al cãrui rezultat favorabil va constitui precondiţie pentru fiecare tranşã.
    13. Se vor asigura investigarea şi tratamentul corespunzãtor al tuturor suspiciunilor şi cazurilor de fraudã, corupţie sau orice altã activitate ilegalã în legãturã cu administrarea asistenţei financiare a UE. Orice astfel de cazuri, precum şi mãsurile luate în legãturã cu acestea de cãtre autoritãţile naţionale competente vor fi raportate Comisiei fãrã întârziere.
    14. Fãrã a aduce atingere art. 27 din Statutul Sistemului European al Bãncilor Centrale şi al Bãncii Centrale Europene, Curtea de Conturi Europeanã va avea dreptul de a efectua orice activitãţi de control financiar sau audit în România pe care le va considera necesare în legãturã cu administrarea prezentei asistenţe. Comisia, inclusiv Oficiul European de Luptã Antifraudã vor avea astfel dreptul de a trimite proprii oficiali sau reprezentanţi legali autorizaţi în vederea efectuãrii controalelor tehnice sau financiare sau auditurile pe care le vor considera necesare în România în legãturã cu asistenţa.
    15. Comisia sau reprezentanţii legali autorizaţi ai acesteia pot efectua o evaluare independentã ex-post a asistenţei. Autoritãţile române se angajeazã sã furnizeze informaţiile relevante în contextul evaluãrii. Proiectul raportului de evaluare va fi pus la dispoziţia autoritãţilor române pentru comentarii.
    16. Autoritãţile române vor asigura, dupã caz, colaborarea strânsã cu Comisia şi EFC.
    17. Autoritãţile române îşi iau angajamentul de a consulta reprezentanţii Comisiei înainte de adoptarea unor mãsuri noi care ar putea avea implicaţii asupra obiectivelor programului. În special se vor consulta, în timp util, şi vor furniza toate informaţiile necesare cu privire la orice mãsuri şi reforme care ar putea influenţa evoluţiile în domeniul fiscal.
    18. Anexele constituie parte integrantã a prezentului MÎ.
    19. Toate notificãrile aferente MÎ vor fi valabile dacã vor fi în formã scrisã şi dacã vor fi transmise:

    Pentru Uniunea Europeanã
    Comisiei Europene
    Directoratul General pentru Afaceri Economice şi Financiare
    B-1049 Bruxelles
    Fax: +32 2 299 35 23

    Pentru primul-ministru
    Cabinetului primului-ministru
    Piaţa Victoriei nr. 1
    Sectorul 1, 011791, Bucureşti
    Fax: +40 21 319 15 88

    Pentru Ministerul Finanţelor Publice al României
    Ministerului Finanţelor Publice al României
    Str. Apolodor nr. 17
    Sectorul 5, 050741, Bucureşti
    Fax: +40 21 312 16 30

    Pentru Banca Naţionalã a României
    Bãncii Naţionale a României
    Str. Lipscani nr. 25
    Bucureşti, 030031
    Fax: +40 21 312 62 60

    20. Pentru România, MÎ va intra în vigoare dupã finalizarea procedurilor interne impuse de legislaţia românã. MÎ poate fi amendat prin acordul reciproc al pãrţilor sub forma unui act adiţional. Orice astfel de act adiţional va constitui parte integrantã a MÎ şi va intra în vigoare conform aceloraşi proceduri ca şi în cazul MÎ.

    Încheiat la Bruxelles în data de 29 iunie 2011 şi la Bucureşti în data de 28 iunie 2011, în 5 exemplare originale în limba englezã.

    ROMÂNIA UNIUNEA EUROPEANĂ
    Reprezentatã de Reprezentatã de

    Emil Boc, COMISIA EUROPEANĂ
    prim-ministru Olli Rehn,
                                           membru al Comisiei Europene
    Gheorghe Ialomiţianu,
    ministrul finanţelor publice

    Mugur Constantin Isãrescu,
    guvernatorul Bãncii Naţionale
    a României


    ANEXA 1
    -------
la memorandum
-------------

                    Criterii specifice de politicã economicã

    A. Consolidarea fiscalã
    ● Înregistrarea de progrese din punctul de vedere al consolidãrii fiscale în vederea atingerii unui deficit de 4,4% din PIB în 2011 în termeni de numerar (sub 5% din PIB în termeni ESA) şi a unui deficit de sub 3% din PIB în 2012 în termeni ESA
    ● Înregistrarea de noi progrese în reducerea arieratelor la platã ale Guvernului, atât la nivelul autoritãţilor centrale, cât şi la nivelul autoritãţilor locale, dupã cum este specificat prin ţintele cantitative ale programului
    ● Introducerea unui sistem îmbunãtãţit de raportare pentru ÎS care sunt deja incluse în definiţia ESA a bugetului general consolidat şi, de asemenea, pentru cele pentru care existã posibilitatea sã fie reclasificate şi incluse în bugetul general consolidat de cãtre Eurostat în 2011 şi 2012. Sistemul va trebui sã impunã acestor companii raportarea tuturor datelor necesare pentru calculul impactului probabil asupra deficitului bugetului general consolidat. Datele vor fi raportate lunar şi în termeni de numerar şi vor include, printre altele, o monitorizare lunarã a arieratelor, a subvenţiilor, a transferurilor şi a pierderilor. Raportarea acestor date va începe de la data de 1 septembrie 2011.
    ● Prevenirea acumulãrii de noi arierate şi pierderi pentru companiile care au fost reclasificate de cãtre Eurostat ca fãcând parte din bugetul general consolidat şi pentru acelea care existã posibilitatea sã fie reclasificate în 2011 şi 2012
    ● Continuarea monitorizãrii cheltuielilor cu salariile în sectorul public şi întreprinderea în timp util a acţiunilor necesare, în cazul în care Ministerul Finanţelor Publice sau experţii Comisiei estimeazã cã aceste cheltuieli vor depãşi limita de 39 de miliarde de lei în 2011 (nu include suma de 1.574 de milioane lei reprezentând contribuţii la asigurãrile sociale pentru militari rezultate în urma aplicãrii noii legi a pensiilor), astfel încât sã se asigure respectarea acestui plafon. Cheltuielile cu salariile în sectorul public vor rãmâne sustenabile în perioada 2012-2014 şi vor respecta limitele relevante stabilite prin Strategia fiscalã pe termen mediu.
    ● Aprobarea legislaţiei de introducere a unui sistem de coplatã condiţionat de mijloacele materiale pentru serviciile medicale, elaborat în cooperare cu Banca Mondialã
    ● În cazul demarãrii proiectului Nabucco, fapt ce ar impune emiterea unei garanţii de stat de cãtre România, plafonul garanţiilor de stat definit în Strategia fiscalã pe termen mediu va fi temporar ajustat în consecinţã. În cazul solicitãrii de executare a acestei garanţii sau a oricãror alte garanţii vor fi adoptate mãsuri compensatorii - în mãsura în care tratamentul ESA al acestor executãri ale garanţiilor impune acest lucru - pentru menţinerea deficitului fiscal în ţintele (ESA) stabilite.

    B. Guvernanţa fiscalã şi reforma structuralã în domeniul fiscal
    ● Ministerul Finanţelor Publice va primi informaţiile privind bugetele spitalelor de la Ministerul Sãnãtãţii în mod operativ. Ministerul Finanţelor Publice va verifica dacã valorile agregate ale bugetelor spitalelor corespund cheltuielilor planificate prin bugetul general consolidat şi, în caz de necesitate, va adopta în cooperare cu Ministerul Sãnãtãţii mãsurile necesare pentru a evita reacumularea de arierate la platã ca rezultat al unor angajamente de cheltuieli bazate pe venituri supraestimate.
    ● Îmbunãtãţirea procesului de elaborare a bugetelor de investiţii de capital prin stabilirea unei liste de proiecte prioritare de investiţii pentru care sã se asigure finanţarea în urmãtorii 3-5 ani, de cãtre un grup de lucru sub autoritatea Cabinetului primului-ministru. Grupul de lucru va elabora pânã în luna septembrie 2011 un raport privind proiectele prioritare, indicând şi durata pe care o presupune finalizarea proiectelor, pe baza experienţei dobândite în ultimii 2 ani, în proiecte similare. În acelaşi timp acestea vor fi în concordantã cu strategia fiscalã actualizatã pentru perioada 2012-2014. Lista se va baza pe studii de fezabilitate detaliate şi va ţine seama de criterii precum analiza cost-beneficiu, stadiul estimat al finalizãrii, modul în care a fost administratã implementarea proiectului de cãtre minister pânã la momentul respectiv, corespondenţa dintre acestea şi prioritãţile strategice ale Guvernului, precum şi de analize elaborate de unitatea de monitorizare a investiţiilor de capital din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. Îmbunãtãţirea monitorizãrii şi evaluãrii proiectelor de investiţii la nivelul autoritãţilor centrale, în special, prin perfecţionarea bazei de date privind investiţiile de capital gestionatã de Ministerul Finanţelor Publice, care va conţine şi informaţii privind stadiul proiectelor, cum ar fi întârzierile în implementare sau depãşirile de costuri. Dezvoltarea bazei de date va respecta acelaşi calendar ca şi cel al proiectului IT implementat cu asistenţa FMI privind integrarea sistemului de raportare contabilã cu sistemul de plãţi al Trezoreriei din Ministerul Finanţelor Publice. Consolidarea unitãţii de monitorizare a investiţiilor publice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice pânã în luna septembrie 2011. De la acest moment în continuare unitatea de monitorizare a investiţiilor publice va transmite Guvernului rapoarte trimestriale privind stadiul proiectelor de investiţii în derulare şi al proiectelor programate. Guvernul va discuta aceste rapoarte şi, dacã este cazul, va întreprinde acţiuni operative pentru a elimina potenţialele derapaje fiscale sau orice alte probleme legate de execuţia bugetului.
    ● Reorientarea cheltuielilor publice de capital în vederea realizãrii unei treceri treptate de la investiţiile finanţate integral din surse naţionale la investiţii cofinanţate din fonduri UE; asigurarea faptului cã ponderea (% din PIB) cheltuielilor de capital ce corespund investiţiilor cofinanţate din fonduri UE, inclusiv din împrumuturi externe, se va situa în 2012 în jurul valorii de 4,0% din PIB şi cã aceasta se va menţine ulterior peste ponderea investiţiilor ce nu beneficiazã de cofinanţare, în concordanţã cu strategia fiscalã pe termen mediu; şi asigurarea congruenţei cu prioritãţile UE
    ● Întãrirea capacitãţilor şi expertizei statistice ale Institutului Naţional de Statisticã în domeniul Statisticilor privind Finanţele Guvernamentale (SFG).
    ● Rezolvarea, pânã în octombrie 2011, a problemelor metodologice nesoluţionate din notificarea PDE din aprilie 2011 în strânsã colaborare şi cu asistenţa Eurostat.
    Managementul datoriei
    ● Analiza (şi, în acest context, agrearea împreunã cu personalul Comisiei), actualizarea şi publicarea strategiei de management al datoriei în mod anual, respectiv în contextul prezentului program, înainte de finalul lunilor decembrie 2011 şi decembrie 2012.

    C. Reglementarea şi supravegherea sistemului financiar
    ● Adoptarea pânã la finele lunii decembrie 2011 a regulilor prudenţiale necesare pentru a se asigura faptul cã aplicarea prevederilor referitoare la conversia creanţelor în acţiuni incluse în Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 227/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, nu va duce la o deteriorare a poziţiilor financiare ale instituţiilor de credit. Tratamentul prudenţial al conversiei creanţelor în acţiuni va garanta cã: (i) implicarea instituţiilor de credit în astfel de operaţiuni se desfãşoarã în baza unui proces decizional prudent; (ii) valoarea acţiunilor este dedusã în totalitate din fondurile proprii ale instituţiilor de credit pentru a evita o îmbunãtãţire artificialã a indicatorilor prudenţiali; şi (iii) veniturile astfel obţinute prin eliberarea provizioanelor specifice de risc de credit nu sunt impozitate.
    ● Adoptarea tuturor modificãrilor legislative necesare la Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiarã şi falimentul societãţilor de asigurare pentru a garanta, printre altele: (i) corelarea cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi cu prevederile legii generale privind falimentul; (ii) extinderea domeniului de aplicabilitate al acestei legi asupra societãţilor de reasigurare; (iii) introducerea unor prevederi privind dizolvarea şi lichidarea voluntarã. Legislaţia modificatã trebuie sã intre în vigoare înainte de finalul lunii octombrie 2011. Ulterior trebuie sã fie adoptatã de cãtre Parlament înainte de finalul lunii aprilie 2012.
    ● Pentru a continua sã asigure stabilitatea financiarã, BNR va urmãri ca orice proces viitor de consolidare în sectorul bancar va avea ca rezultat apariţia unor instituţii de credit capitalizate în mod corespunzãtor şi susţinute de o bazã acţionarialã puternicã.
    ● Având în vedere creşterea valorii activelor depreciate şi dificultãţile legate de fructificarea garanţiilor, BNR va continua sã menţinã o abordare prudentã în reglementarea modalitãţii de constituire a provizioanelor. Pentru a facilita introducerea IFRS începând cu 2012, BNR va elabora propuneri de filtre prudenţiale destinate menţinerii la un nivel prudent a provizioanelor pentru deprecierea creditelor, a solvabilitãţii şi a rezervelor. Aceste propuneri vor fi supuse consultãrii pânã la finalul lunii iunie 2011.
    ● Pãstrarea disciplinei în domeniul creditãrii şi evitarea hazardului moral în rândul debitorilor contribuie în mod semnificativ la îmbunãtãţirea stabilitãţii financiare. În acest sens, autoritãţile române se vor abţine în continuare de la adoptarea unor iniţiative legislative, cum ar fi proiectul de lege privind insolvenţa persoanelor fizice şi proiectul de lege privind colectarea debitelor, care ar putea afecta negativ disciplina în domeniul creditãrii.

    D. Reforme structurale
    ● Finalizarea celei de-a doua etape a analizei funcţionale a administraţiei publice din România pânã la finele lunii mai 2011. Adoptarea de cãtre Guvern a planurilor de acţiune pe baza recomandãrilor fazei a doua, pânã la mijlocul lunii iunie 2011; implementarea ulterioarã
    ● Implementarea continuã a primului set de planuri de acţiune adoptate în decembrie 2010.
    ● Modernizarea şi raţionalizarea relaţiilor dintre diferitele niveluri ale administraţiei şi dintre administraţie şi cetãţeni şi companii, printr-o mai mare utilizare a schimbului electronic de date şi interfeţelor on-line.
    Pieţele de produse
    ● Eliminarea treptatã a preţurilor reglementate la energia electricã şi gaze: (i) prezentarea, pânã în luna septembrie 2011, a unui plan de eliminare treptatã a preţurilor reglementate la energia electricã şi gaze, plan ce va conduce la eliminarea totalã a acestor preţuri în cea mai scurtã perioadã posibilã; (ii) definirea, pânã la finele lui 2011, a consumatorilor vulnerabili, în concordanţã cu legislaţia europeanã, şi crearea de mecanisme de protecţie a acestora, în cooperare cu Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale; (iii) eliminarea totalã, în conformitate cu Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internã a energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2003/54/CE şi Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internã în sectorul gazelor naturale şi de abrogare a Directivei 2003/55/CE, a preţurilor reglementate la energie electricã şi gaze pentru utilizatorii necasnici cât se poate de repede; şi (iv) finalizarea procesului pentru consumatorii casnici.
    ● Eliminarea barierelor legislative, de reglementare şi fizice impuse comerţului transfrontalier cu energie electricã şi gaze: (i) eliminarea barierelor legislative şi de reglementare impuse exportului de gaze, pânã în luna decembrie 2011; (ii) prezentarea unui plan pentru fluxurile bidirecţionale de gaze la graniţa cu Ungaria, cât se poate de repede; (iii) îmbunãtãţirea licitaţiilor coordonate la graniţele cu Ungaria şi Bulgaria şi stabilirea unei pieţe intraday (cu decontarea în decursul aceleiaşi zi) pentru energia electricã pânã în luna decembrie 2011; (iv) adoptarea de cãtre Guvern a tuturor acţiunilor ce se impun pentru a se asigura crearea unui flux bidirecţional de gaze la graniţa cu Ungaria pânã la finele anului 2012.
    ● Asigurarea unei separãri efective a reţelelor de transport al energiei electrice şi gazelor şi funcţionarea acestora într-un mod transparent şi nediscriminator; (i) iniţierea negocierilor cu Federaţia Rusã în vederea modificãrii vechilor acorduri interguvernamentale referitoare la conductele de "tranzit al gazelor" pe teritoriul României, cât se poate de curând; (ii) asigurarea separãrii totale şi certificate a reţelelor de transport al energiei electrice şi gazelor pânã în luna februarie 2012.
    ● Crearea, pânã în luna iunie 2011, a condiţiilor de funcţionare pentru o autoritate puternicã şi independentã de reglementare în domeniul energiei prin adoptarea unui cadru legislativ care sã asigure independenţa autoritãţii de reglementare în domeniul energiei şi dotarea acesteia cu mijloacele necesare îndeplinirii atribuţiilor şi responsabilitãţilor sale, conform prevederilor celui de-al treilea pachet privind sectorul energetic. Pentru condiţia privind tratamentul bugetar al acestei agenţii de reglementare termenul pentru raportarea suplimentarã este 1 ianuarie 2012.
    ● Notificarea, în cursul anului 2011, cãtre Comisie a planului de restructurare a industriei cãrbunelui
    ● Reforma cãilor ferate - Infrastructurã: (i) identificarea şi închiderea sau închirierea segmentelor de cale feratã cu cel mai mic grad de recuperare a costurilor; (ii) negocierea cu CFR Infrastructurã a unui contract multianual de cel puţin 3 ani prin care sã fie oferite stimulente şi resurse financiare suficiente managerului sistemului de infrastructurã; şi (iii) elaborarea de cãtre CFR Infrastructurã a unui plan de afaceri realist, ţinând cont de cerinţele UE.
    ● Reforma cãilor ferate - Transportul de pasageri: (i) continuarea licitaţiilor competitive pentru contractele de servicii publice; (ii) încurajarea Societãţii Naţionale de Transport Feroviar de Cãlãtori "C.F.R. - Cãlãtori" - S.A. în vederea implementãrii pânã la finalul anului 2011 a unor scheme de performanţã în cooperare cu CFR Infrastructurã, în conformitate cu legislaţia UE, respectiv sã modifice tarifele de acces la linii, aducându-le în concordanţã cu responsabilitãţile aferente întreruperii serviciilor.
    ● Reforma cãilor ferate - Transportul de marfã: încurajarea Societãţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfã "C.F.R. Marfã" - S.A. în vederea implementãrii unor scheme de performanţã în conformitate cu legislaţia UE
    ● Reforma cãilor ferate - Autoritatea de reglementare: asigurarea independenţei autoritãţii de reglementare (Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar) în termen de 3 luni de la începerea programului
    ● Parteneriat public privat: asigurarea faptului cã Autoritatea Naţionalã de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice are, de asemenea, şi competenţa de a monitoriza şi controla parteneriatele public-private, inclusiv solicitând instanţei competente sã decidã nulitatea drepturilor depline din contract
    ● Înfiinţarea unui punct de contact unic (PCU) operaţional prevãzut în Directiva europeanã privind serviciile, care sã ajute mediul de afaceri în parcurgerea tuturor formalitãţilor administrative pentru înfiinţarea unei companii în România sau pentru prestarea de servicii transfrontaliere. PCU va oferi toate informaţiile privind condiţiile şi obligaţiile în vigoare pentru toate sectoarele de servicii acoperite de Directiva privind serviciile, atât pentru înfiinţarea, cât şi pentru prestarea temporarã de servicii transfrontaliere, precum şi pentru parcurgerea on-line a procedurilor administrative relevante (de exemplu, obţinerea autorizaţiilor, depunerea declaraţiilor etc.). Pânã în luna iunie 2011 vor fi întreprinse urmãtoarele acţiuni: a) desemnarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societãţii Informaţionale ca autoritate responsabilã pentru coordonarea înfiinţãrii PCU, pentru monitorizarea funcţionãrii PCU şi pentru raportarea la Uniunea Europeanã a progreselor înregistrate; b) Centrul Naţional România Digital va: (i) elabora o listã de sectoare prioritare şi proceduri orizontale ce vor fi acoperite de cãtre procedurile operate prin PCU; (ii) publica on-line informaţiile referitoare la procedurile administrative acoperite de Directiva privind serviciile; (iii) asigura posibilitatea de parcurgere on-line a procedurilor relevante pentru sectoarele prioritare şi pentru aspectele orizontale. Înainte de finalul anului 2011 PCU ar trebui sã fie complet funcţional, iar parcurgerea on-line a procedurilor ar trebui sã fie posibilã pentru toate sectoarele de servicii acoperite de Directiva privind serviciile.
    ● Eliminarea restricţiilor privind înfiinţarea de magazine de vânzare cu amãnuntul. Guvernul trebuie sã elimine prevederile legislative care impun efectuarea unui test privind necesitãţile economice şi implicarea concurenţilor în procedura de autorizare pentru deschiderea unor magazine de vânzare cu amãnuntul cu o suprafaţã mare, înainte de luna septembrie 2011, aducând legislaţia corespunzãtoare în conformitate cu prevederile Directivei privind serviciile (Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne), în general, şi cu prevederile art. 14 al acesteia, în particular.
    ● Depunerea de cãtre Autoritatea Naţionalã de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice a unei solicitãri privind efectuarea unei analize funcţionale a achiziţiilor publice, care trebuie sã fie finalizatã pânã la finalul anului 2011. Ulterior va fi elaborat un plan de acţiuni, cu repere temporale, în prima parte a anului 2012, plan ce va fi ulterior pus în aplicare.
Pieţele muncii
    ● Implementarea de reforme ale sistemelor de stabilire a salariilor care sã permitã reflectarea mai bunã a evoluţiei productivitãţii pe termen mediu, respectând în acelaşi timp autonomia partenerilor, tradiţiile şi practicile naţionale.
    ● Diversificarea situaţiilor în care sunt folosite contracte de muncã pe duratã determinatã (pânã în toamna anului 2011), asigurându-se în acelaşi timp cã nu se sporeşte segmentarea pieţei muncii. În paralel, legislaţia de protecţie a ocupãrii va fi îmbunãtãţitã şi se vor adapta principiile flexicuritãţii.
    ● Creşterea perioadei în care orele suplimentare pot fi compensate cu zile libere plãtite la 3 luni (pânã în toamna anului 2011).
    Pensii
    ● Asigurarea sustenabilitãţii pe termen lung a sistemului de pensii
    Absorbţia fondurilor UE
    ● Contribuţia fondurilor structurale şi de coeziune ale UE la cheltuielile eligibile totale certificate Comisiei pânã la datele indicate, este cel puţin egalã cu:
    30 iunie 2011: 900 milioane euro
    31 decembrie 2011: 2.000 milioane euro
    30 iunie 2012: 3.800 milioane euro
    31 decembrie 2012: 5.700 milioane euro
    Plãţile în avans nu sunt considerate parte a cheltuielilor certificate. Valorile-ţintã sunt calculate pe bazã cumulativã cu începere din 2007.
    Pe perioada implementãrii programului de asistenţã financiarã se va monitoriza performanţa în urmãtoarele domenii:
    Stabilitatea preţurilor şi gestionarea rezervelor
    ● Politica monetarã va continua sã se canalizeze pe asigurarea stabilitãţii preţurilor şi pe atingerea ţintelor de inflaţie stabilite de BNR (3,0% ± 1 punct procentual la finele lui 2011 şi finele lui 2012).
    ● Pierderile de rezerve ce depãşesc douã miliarde euro pe parcursul unei perioade de 30 de zile pe parcursul programului vor atrage consultarea cu experţii Comisiei.


    ANEXA II
    --------
la memorandum
-------------

                     Sistemul de monitorizare şi raportare

    Pe parcursul implementãrii asistenţei din partea Comunitãţii Europene, autoritãţile competente vor pune cu regularitate la dispoziţia Comisiei urmãtorii indicatori şi rapoarte. În general, informaţiile de raportare furnizate altor instituţii multilaterale şi bilaterale creditoare implicate în programul de asistenţã financiarã din care face parte şi asistenţa asiguratã de Comisie vor fi furnizate şi Comisiei, dacã nu se indicã în mod expres de cãtre Comisie cã nu este obligatoriu acest lucru.

                        Furnizarea de date cãtre Comisie

 ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │ Articol │ Frecvenţa │
 ├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
 │ Date ce vor fi furnizate de Ministerul Finanţelor Publice │
 ├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
 │Date lunare preliminare privind contu-│Lunar, la 25 de zile dupã finele │
 │rile bugetului general consolidat │fiecãrei luni │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Date lunare privind cheltuielile cu │Lunar, la 30 de zile dupã finele │
 │salariile (din bugetul general conso- │fiecãrei luni │
 │lidat),numãrul de angajaţi şi salariul│ │
 │mediu (inclusiv ponderile salariului │ │
 │de bazã şi sporurilor). Va fi adãugatã│ │
 │o defalcare a acestor date pe princi- │ │
 │palele entitãţi publice. │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Date finale trimestriale privind con- │Date cash trimestriale, la 35 de zile│
 │turile bugetului general consolidat │dupã finele fiecãrui trimestru │
 │ │Date accrual trimestriale, la 55 de │
 │ │zile dupã finele fiecãrui trimestru │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Deficitul BGC utilizând definiţia │Trimestrial, cu un decalaj de 3 luni │
 │ESA95 în formatul tabelului 10 din │ │
 │prognoza serviciilor Comisiei │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Date preliminare privind finanţarea │Lunar, cu un decalaj de nu mai mult │
 │sub linie pentru BGC │de 35 de zile dupã finele fiecãrei │
 │ │luni │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Date finale trimestriale privind │Trimestrial, nu mai târziu de 45 de │
 │finanţarea sub linie pentru BGC │zile dupã finele fiecãrui trimestru │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Total sume de platã şi arierate totale│Trimestrial, în termen de 55 de zile │
 │ale BGC │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Total sume de platã şi arierate ale │Lunar, în cursul lunii urmãtoare │
 │bugetului de stat şi ale bugetului de │ │
 │asigurãri sociale │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Stocul de arierate externe ale buge- │Imediat, atunci când apar │
 │tului de stat │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Datoria publicã şi garanţiile noi │Lunar, în termen de o lunã │
 │emise pe bugetul de stat │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Date lunare preliminare privind chel- │Lunar, la 25 de zile dupã finele │
 │tuielile primare ale BGC, net de │fiecãrei luni │
 │fonduri UE │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Date finale trimestriale privind chel-│Trimestrial,la 35 de zile dupã finele│
 │tuielile primare ale BGC, net de │fiecãrui trimestru │
 │fonduri UE │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Soldul operaţional,profituri,arierate,│Trimestrial, în termen de 3 luni dupã│
 │subvenţii şi transferuri, cheltuielile│finele fiecãrui trimestru │
 │de capital şi cheltuieli de personal │ │
 │la întreprinderile de stat selectate*1│ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Date privind granturile pentru proiec-│Lunar, în termen de 3 sãptãmâni dupã │
 │te UE (rambursãri şi avansuri), chel- │finele fiecãrei luni │
 │tuieli de capital şi subvenţii acope- │ │
 │rite de avansurile UE sau eligibile │ │
 │pentru rambursãri UE pentru proiecte │ │
 │susţinute de UE convenite specific cu │ │
 │UE │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Extrase de cont lunare privind tran- │Lunar, la finele fiecãrei luni │
 │zacţiile din contul special │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Raport privind stadiul îndeplinirii │Lunar, la finele fiecãrei luni │
 │condiţionalitãţilor de politici │ │
 ├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
 │ Date ce vor fi furnizate de Banca Naţionalã a României │
 ├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
 │Comisia va fi informatã imediat în │Imediat, atunci când se petrece │
 │cazul unei pierderi bruşte de rezerve │evenimentul │
 │ce depãşeşte 600 de milioane de euro │ │
 │sau în cazul în care stocul de rezerve│ │
 │valutare scade sub 23 de miliarde de │ │
 │euro │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Evoluţia rezervelor valutare, inclusiv│Din douã în douã sãptãmâni │
 │informaţii şi comentarii succinte pri-│ │
 │vind intervenţiile pe piaţa valutarã │ │
 │şi swapurile valutare efectuate de BNR│ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Activele şi pasivele autoritãţii mone-│Lunar, la 30 de zile dupã finele │
 │tare - bilanţul monetar al Bãncii │fiecãrei luni*2) │
 │Centrale │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Activele şi pasivele sistemului bancar│Lunar, la 30 de zile dupã finele │
 │din România - bilanţul monetar agregat│fiecãrei luni │
 │al instituţiilor de credit │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Evoluţia finanţãrii externe a princi- │Lunar, la 20 de zile dupã finele │
 │palelor bãnci strãine*3) │fiecãrei luni │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Fluxurile de finanţare externã pentru │Lunar, la 45 de zile dupã finele │
 │sectoarele bancar, corporatist şi gu- │fiecãrei luni │
 │vernamental, incluzând şi evoluţiile │ │
 │anticipate pentru urmãtoarele 12 luni │ │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Raport privind situaţia lichiditãţii │Lunar, la 15 zile dupã finele │
 │sectorului bancar*4) │fiecãrei luni │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Raport privind evoluţia indicatorilor │Trimestrial,la 45 de zile dupã finele│
 │de stabilitate financiarã │fiecãrui trimestru │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Raport privind stadiul îndeplinirii │Lunar, la finele fiecãrei luni │
 │condiţionalitãţilor de politici │ │
 └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘


____________
    *1) Companiile sunt: C.N. Cãi Ferate CFR, C.N. de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale, C.N. a Huilei, Compania Naţionalã Poşta Românã, Complexul Energetic Turceni, S.C. Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Serv" S.A., S.C. Metrorex, S.N. de Transport Feroviar CFR Marfã S.A., S.N. Transport CFR Cãlãtori, S.C. C.N. Tarom, S.C. Electrocentrale Bucureşti, S.C. Filiala de Furnizare EN. Electrica Transilvania Nord, S.C. Oltchim, S.C. Termoelectrica, SNLO Târgu Jiu, Societatea Comercialã Electrificare CFR S.A., Societatea Comercialã Intervenţii Feroviare S.A., Societatea Comercialã Telecomunicaţii C.F.R. S.A.
    *2) Pe mãsurã ce date cu frecvenţã mai mare vor deveni disponibile, acestea vor fi comunicate Comisiei Europene.
    *3) Toate formele de instrumente de datorie şi de capital, precum şi depozitele nete furnizate celor mai mari 9 filiale româneşti cu capital strãin de cãtre bãncile-mamã ale acestora.
    *4) Poziţia lichiditãţii nete a BNR faţã de sectorul bancar (inclusiv rezultatul operaţiunilor de piaţã monetarã, facilitãţile permanente).

                                      ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


julia simon
07 Noiembrie 2016
Bun? ziua, numele meu este Julia Simon, o victim? a fraudei în mâinile creditorilor fal?i. Am pierdut aproximativ 80,000Euro pentru c? am nevoie de un capital mare de 195,000Euro. Aproape c? a murit, am avut nici un loc pentru a merge. afacerea mea a fost distrus?, iar în acest proces am pierdut fiul meu. Nu mai pot suporta din nou, acest lucru se întâmpl?. în decembrie 2014, am întâlnit un prieten care mi-a prezentat o mam? bun?, doamna Augusta Ibramhim, care în cele din urm? m-au ajutat asigura un împrumut de la o companie. mam? bun?, a? dori s? profit de aceast? ocazie pentru a spune v? mul?umesc ?i Dumnezeu continua s? v? binecuvânteze. Îmi place, de asemenea, s? foloseasc? aceast? oportunitate de a consilia colegii români, c? exist? o mul?ime de escroci acolo, a?a c?, dac? ave?i nevoie de un împrumut, ?i doresc s? ob?in? un credit rapid, conecta?i-v? cu dna Augusta Ibramhim prin e- mail: augustaibramhim11@gmail.com. De asemenea, pute?i s? m? contacta?i prin e-mail acest: juliasimon460@gmail.com. dac? ave?i îndoieli. te rog el este singurul care este de încredere ?i de încredere. Mul?umiri.
Kumah James
14 Decembrie 2020
Ob?inerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problem? uria?? pentru atât de mul?i clien?i care au nevoi financiare. Problema creditelor nepl?cute ?i a garan?iilor colaterale este un lucru de care clien?ii sunt întotdeauna îngrijora?i atunci când caut? un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a f?cut aceast? diferen?? în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat? de consiliul organiza?iei de creditare pentru a acorda împrumuturi clien?ilor locali ?i interna?ionali la o rat? a dobânzii de 3%. Ni s-a acordat privilegiul de a v? satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie s? v? împiedice s? ob?ine?i împrumutul de care ave?i nevoie. Serviciile noastre includ urm?toarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotec? * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi interna?ionale F?r? securitate social? ?i f?r? verificare a creditului, garan?ie 100%. Tot ce trebuie s? face?i este s? ne anun?a?i exact ce dori?i ?i cu siguran?? v? vom realiza visul. FIRMA DE CREDIT MIDLAND spune DA când b?ncile dvs. spun NU. În cele din urm?, finan??m firme de împrumut la scar? mic?, intermediari, institu?ii financiare la scar? mic? pentru c? avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre ob?inerea unui împrumut de la noi: R?spunde?i imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investi?ia pentru genera?ii.
Kumah
30 Decembrie 2020
Ob?inerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problem? uria?? pentru atât de mul?i clien?i care au nevoi financiare. Problema creditului nepl?cut ?i a garan?iilor colaterale este un lucru de care clien?ii sunt întotdeauna îngrijora?i când caut? un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a f?cut aceast? diferen?? în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat? de consiliul organiza?iei de creditare pentru a acorda împrumuturi clien?ilor locali ?i interna?ionali la o rat? a dobânzii de 3%. Ni s-a acordat privilegiul de a v? satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie s? v? împiedice s? ob?ine?i împrumutul de care ave?i nevoie. Serviciile noastre includ urm?toarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotec? * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi interna?ionale F?r? securitate social? ?i f?r? verificarea creditului, garan?ie 100%. Tot ce trebuie s? face?i este s? ne anun?a?i exact ce dori?i ?i cu siguran?? v? vom realiza visul. FIRMA DE CREDIT MIDLAND spune DA când b?ncile dvs. spun NU. În cele din urm?, finan??m firme de împrumut la scar? mic?, intermediari, institu?ii financiare la scar? mic? pentru c? avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre ob?inerea unui împrumut de la noi: R?spunde?i imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investi?ia pentru genera?ii.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016