Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDONANTA DE URGENTA nr. 103 din 3 septembrie 2008 privind infiintarea organizatiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 103 din 3 septembrie 2008  privind infiintarea organizatiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare    Twitter Facebook
Cautare document

ORDONANTA DE URGENTA nr. 103 din 3 septembrie 2008 privind infiintarea organizatiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 8 septembrie 2008

Având în vedere:
- obligaţiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeanã, este necesarã luarea tuturor mãsurilor privind facilitarea accesãrii fondurilor comunitare destinate sectorului agricol;
- necesitatea transpunerii prevederilor comunitare în scopul implementãrii politicii agricole comune şi, în special, a prevederilor referitoare la constituirea şi recunoaşterea organizaţiilor interprofesionale, care au un rol important în ceea ce priveşte furnizarea de servicii de consultanţã şi instruire pentru creşterea capacitãţii de absorbţie a fondurilor comunitare specifice printre ai cãror beneficiari sunt şi organizaţiile interprofesionale;
- cã lansarea mãsurii 1.1.1. "Formare profesionalã, informare şi difuzare de cunoştinţe" şi a mãsurii 1.4.3. "Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţã pentru agricultori" este programatã în trimestrul al treilea, este necesarã urgentarea creãrii cadrului legislativ pentru recunoaşterea organizaţiilor interprofesionale beneficiare ale acestor mãsuri;
- cã riscul de a pierde fonduri comunitare prin Programul Naţional de Dezvoltare Ruralã (PNDR) şi prin Fondul European Agricol pentru Garantarea în Agriculturã (FEGA) trebuie redus, aprobarea în regim de urgenţã a prezentei ordonanţe va crea premisele necesare continuãrii procesului de reformã a sectoarelor agriculturã şi dezvoltare ruralã prin asigurarea unui grad ridicat de absorbţie financiarã.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã,

Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.

ART. 1
Prezenta ordonanţã de urgenţã reglementeazã înfiinţarea organizaţiilor interprofesionale pentru un produs sau un grup de produse agroalimentare, la nivel naţional sau regional, denumite în continuare OIPA, principalele obiective, activitãţi, drepturi şi obligaţii ale acestora.
ART. 2
În sensul prezentei ordonanţe de urgenţã, expresiile de mai jos au urmãtoarea semnificaţie:
a) produse agroalimentare - produse naturale, de origine vegetalã sau animalã, inclusiv bioproduse şi produse semiprelucrate, procesate şi/sau conservate, derivate din cele naturale şi destinate consumului uman;
b) filiera produsului agroalimentar - sistemul de relaţii funcţionale care leagã producãtorii, procesatorii, transportatorii, depozitarii, distribuitorii, comercianţii şi/sau bursele de mãrfuri care tranzacţioneazã acelaşi produs sau grup de produse, în vederea utilizãrii şi/sau a consumului acestuia sau acestora;
c) organizaţii profesionale - forme asociative cu personalitate juridicã, fãrã scop lucrativ, constituite la iniţiativa reprezentanţilor activitãţilor economice din cadrul filierei pe produs agroalimentar;
d) acord interprofesional - ansamblu de reguli elaborate în cadrul unei organizaţii interprofesionale şi asumate în unanimitate de organizaţiile profesionale membre, în scopul armonizãrii cererii şi ofertei de produse, şi având ca obiectiv creşterea calitãţii pe filiera de produs agroalimentar;
e) organizaţia comunã a pieţelor agricole - sistem de reguli şi mecanisme obligatorii la nivelul statelor membre care reglementeazã producţia, comerţul şi procesarea produselor agricole.
ART. 3
(1) OIPA trebuie sã reprezinte o parte semnificativã a producţiei şi/sau a comercializãrii şi/sau a procesãrii produselor agroalimentare în regiunea ori în regiunile în cauzã şi, în cazul în care este vorba de mai multe regiuni, acestea trebuie sã poatã demonstra un nivel minim de reprezentativitate în fiecare regiune, pentru fiecare domeniu pe care îl acoperã.
(2) Criteriile de reprezentare, procedura de acordare sau de retragere a recunoaşterii, de control şi monitorizare a OIPA, organizarea şi funcţionarea OIPA, precum şi delegarea de atribuţii se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului.
ART. 4
(1) OIPA este persoanã juridicã românã de drept privat, de interes public, cu caracter profesional, fãrã scop lucrativ şi este recunoscutã de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale.
(2) OIPA se înfiinţeazã la iniţiativa tuturor organizaţiilor sau a unei pãrţi a organizaţiilor profesionale de pe filiera produsului care urmãresc îndeplinirea a cel puţin douã dintre urmãtoarele obiective:
a) contribuţia la buna funcţionare a pieţelor, prin promovarea unor produse adaptate cerinţelor pieţei din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
b) asigurarea transparenţei necesare în funcţionarea corectã a organizãrii comune a pieţelor agricole;
c) realizarea contractelor standard compatibile cu reglementãrile comunitare;
d) contribuţia la aplicarea, în sistem descentralizat, a politicilor agricole naţionale şi comunitare;
e) întãrirea siguranţei alimentare, în special prin asigurarea trasabilitãţii produselor, acţionând în interesul utilizatorilor şi al consumatorilor;
f) îmbunãtãţirea sistemului informaţional privind cererea şi oferta, concentrarea şi coordonarea ofertei şi comercializarea produselor membrilor producãtori;
g) realizarea unei mai bune valorificãri a produselor, în special prin acţiuni de marketing şi cercetare de piaţã, urmãrind promovarea acestora pe piaţa internã şi externã;
h) participarea organizaţiilor profesionale membre la elaborarea strategiilor şi programelor de dezvoltare din sectorul pe care îl reprezintã;
i) realizarea de proiecte de cercetare şi studii cu privire la metodele noi de producţie, procesare, distribuţie şi la evoluţia pieţei;
j) dezvoltarea metodelor şi a instrumentelor necesare îmbunãtãţirii calitãţii produselor pe parcursul etapelor de producţie şi procesare;
k) promovarea unor practici şi tehnologii de producţie integrate şi ecologice, care sã asigure protecţia mediului înconjurãtor;
l) punerea în valoare şi protejarea agriculturii biologice şi a denumirilor de origine, a etichetelor de calitate şi a indicaţiilor geografice;
m) furnizarea de servicii de consultanţã şi instruire destinate organizaţiilor profesionale membre şi apãrarea intereselor acestora în relaţiile acestora cu organisme guvernamentale şi ale administraţiei de stat, precum şi soluţionarea pe cale amiabilã a neînţelegerilor dintre organizaţiile profesionale membre;
n) legãtura şi conlucrarea cu organismele finanţatoare din ţarã sau din strãinãtate pentru contractarea de credite şi implementarea unor programe care sã asigure dezvoltarea unor unitãţi de producţie viabile şi competitive.
ART. 5
(1) Înfiinţarea OIPA are la bazã încheierea de acorduri interprofesionale între organizaţiile profesionale din cadrul aceleiaşi filiere de produs agroalimentar, în scopul creãrii unui mediu de afaceri stabil şi predictibil, prin dezvoltarea unui sector agroalimentar competitiv şi în concordanţã cu aşteptãrile consumatorilor.
(2) OIPA au ca misiune promovarea intereselor comune şi complementare ale organizaţiilor profesionale de pe filiera unui produs agroalimentar.
(3) Pentru a crea un mediu de afaceri stabil şi predictibil, OIPA acţioneazã în sensul consolidãrii capacitãţii membrilor organizaţiilor profesionale de a se organiza şi a participa activ în procesul decizional, local şi central, asigurând valorificarea produselor proprii şi facilitarea accesului pe pieţele locale, naţionale, comunitare şi internaţionale.
(4) OIPA recunoscute sunt consultate în privinţa definirii, orientãrii şi reglementãrii politicilor de filierã.
(5) OIPA contribuie, împreunã cu autoritatea administrativã competentã, la implementarea politicilor agroalimentare naţionale şi comunitare şi poate prelua, prin delegare, atribuţii ale acesteia.
ART. 6
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale poate promova pe o duratã determinatã, în totalitate sau parţial, acordurile interprofesionale încheiate prin contracte-standard, convenţii şi/sau acţiuni comune în cadrul unei OIPA recunoscute, care sunt conforme interesului general, sunt compatibile cu regulile politicii agricole comune şi favorizeazã:
a) reglementarea ofertei şi cererii;
b) adaptarea şi regularizarea ofertei;
c) punerea în aplicare a mecanismelor de introducere pe piaţã a produselor agroalimentare şi, dacã este cazul, a mecanismelor de gestionare a ajutoarelor naţionale şi europene;
d) creşterea calitãţii produselor, scop în care acordurile pot sã prevadã mai ales elaborarea şi aplicarea regulilor privind calitatea şi a regulilor de definire, condiţionare, transport şi prezentare, dacã este necesar pânã la stadiul de vânzare en detail a produselor. Pentru produsele cu denumire de origine controlatã sau indicaţie geograficã, aceste acorduri pot sã prevadã în special punerea în aplicare a procedurilor privind controlul calitãţii;
e) stabilirea de relaţii interprofesionale în cadrul sectorului interesat, mai ales pentru stabilirea normelor tehnice şi a programelor de cercetare aplicatã şi dezvoltare;
f) promovarea produsului agroalimentar pe piaţa internã şi externã;
g) demersurile colective ale organizaţiilor profesionale membre, în scopul combaterii riscurilor economice, de mediu, climatice.
ART. 7
(1) O OIPA ce funcţioneazã în una sau în mai multe regiuni, reprezentativã pentru producţia şi/sau comercializarea şi/sau prelucrarea unui produs agroalimentar dat, poate solicita Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale sã recunoascã, prin ordin, drept obligatorii unele dintre acordurile, deciziile sau practicile concertate, convenite în cadrul OIPA respective, pe o perioadã limitatã, pentru toţi operatorii ce activeazã în regiunea sau în regiunile respective, indiferent dacã aceştia sunt persoane fizice ori juridice, care nu aparţin OIPA respective, în mãsura în care aceste acorduri, decizii sau practici sunt în interesul public.
(2) Normele pentru care poate fi solicitatã extinderea obligativitãţii respectãrii acordurilor, deciziilor sau practicilor concertate de cãtre toţi operatorii trebuie:
a) sã vizeze unul dintre urmãtoarele obiective:
- raportãri referitoare la producţie şi la piaţã;
- reguli de producţie mai stricte decât cele stabilite prin reglementãrile comunitare sau naţionale;
- întocmirea de contracte-standard compatibile cu reglementãrile comunitare;
- reguli de comercializare;
- reguli de protecţie a mediului;
- mãsuri de promovare şi exploatare a potenţialului produselor;
- mãsuri de protecţie a agriculturii organice, precum şi a denumirii de origine, a etichetelor de calitate şi a indicaţiilor geografice;
b) sã fi fost în vigoare timp de cel puţin un an de comercializare;
c) sã fie obligatorii pentru o perioadã de timp determinatã;
d) sã nu afecteze în mod negativ alţi operatori din România sau din restul Comunitãţii Europene.
ART. 8
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale trebuie sã sesizeze Consiliul Concurenţei cu privire la acordurile, deciziile sau practicile concertate convenite în cadrul OIPA, ori de câte ori acestea sunt considerate incompatibile cu normele Comunitãţii Europene şi ale <>Legii concurenţei nr. 21/1996 , republicatã, şi care:
a) pot duce la împãrţirea sub orice formã a pieţelor în cadrul Comunitãţii Europene;
b) pot afecta buna funcţionare a organizãrii pieţei;
c) pot crea distorsionãri ale concurenţei care nu sunt esenţiale în îndeplinirea obiectivelor politicii agricole comune urmãrite prin mãsura adoptatã de OIPA;
d) pot crea discriminãri sau pot elimina concurenţa pentru o parte semnificativã a produselor vizate;
e) pot conduce la fixarea preţurilor, fãrã a aduce atingere activitãţilor desfãşurate de OIPA în aplicarea normelor specifice ale Comunitãţii Europene.
ART. 9
(1) Organizaţiile interprofesionale constituite în baza <>Legii nr. 778/2001 privind organizaţiile interprofesionale pe produse agroalimentare, cu modificãrile ulterioare, funcţioneazã în continuare, având obligaţia de a se adapta la noile reglementãri în termen de 8 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã.
(2) Organizaţiile interprofesionale constituite potrivit prevederilor <>Legii nr. 778/2001 , cu modificãrile ulterioare, pot fi recunoscute ca organizaţii interprofesionale pentru un produs sau pentru un grup de produse agroalimentare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
ART. 10
La data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã se abrogã <>Legea nr. 778/2001 privind organizaţiile interprofesionale pe produse agroalimentare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 14 ianuarie 2002, cu modificãrile ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul agriculturii
şi dezvoltãrii rurale,
Dacian Cioloş

Departamentul pentru Afaceri Europene,
Aurel Ciobanu-Dordea,
secretar de stat

Bucureşti, 3 septembrie 2008.
Nr. 103.
--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016