Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 3 septembrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 3 septembrie 2008  pentru modificarea si completarea   Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei    Twitter Facebook
Cautare document

ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 3 septembrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 5 septembrie 2008

Având în vedere <>Decizia Curţii Constituţionale nr. 369/2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 27 martie 2008, prin care au fost declarate neconstituţionale prevederile art. 35 alin. (2) lit. i) teza întâi şi <>art. 63 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei,
ţinând cont de faptul cã, potrivit art. 147 alin. (1) din Constituţia României, republicatã, dispoziţiile declarate neconstituţionale sunt suspendate de drept pe o duratã de maximum 45 de zile de la data declarãrii neconstituţionalitãţii lor, datã dupã care îşi înceteazã efectele juridice,
luând în considerare faptul cã încetarea aplicãrii dispoziţiilor speciale prevãzute în <>art. 63 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 273/2004 , cu modificãrile ulterioare, cu privire la citarea separatã a pãrinţilor fireşti în procedura de deschidere a adopţiei şi, respectiv, a viitorilor adoptatori în procedurile de încredinţare în vederea adopţiei şi de încuviinţare a adopţiei, a condus în practica instanţelor judecãtoreşti, prin aplicarea normelor procedurale de drept comun, la citarea în acelaşi dosar a pãrinţilor fireşti şi a adoptatorilor, cu consecinţa cunoaşterii reciproce a identitãţii acestora şi a unor date de naturã strict personalã,
având în vedere cã acest fapt este de naturã sã afecteze atât interesul superior al copilului, cât şi dreptul celor douã categorii de pãrţi la ocrotirea vieţii private şi a datelor cu caracter personal, conducând totodatã la încãlcarea art. 20 din Convenţia europeanã în materia adopţiei de copii, încheiatã la Strasbourg la 24 aprilie 1967, la care România a aderat prin <>Legea nr. 15/1993 ,
se impune adoptarea de urgenţã a unei reglementãri care sã asigure desfãşurarea procedurilor de adopţie, în toate etapele sale, cu asigurarea tuturor garanţiilor, inclusiv a celor procedurale, pentru respectarea interesului copilului şi a dreptului la viaţã intimã, familialã şi privatã, precum şi pentru protecţia datelor cu caracter personal.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã,

Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.

ART. I
<>Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 23 iunie 2004, cu modificãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. La articolul 2, dupã litera e) se introduce o nouã literã, litera f), cu urmãtorul cuprins:
"f) principiul garantãrii confidenţialitãţii în ceea ce priveşte datele de identificare ale adoptatorului sau, dupã caz, ale familiei adoptatoare, precum şi în ceea ce priveşte identitatea pãrinţilor fireşti."
2. La articolul 15, alineatele (2) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"(2) În cazul adopţiei copilului de cãtre soţul pãrintelui sãu, consimţãmântul pãrintelui firesc se dã în faţa instanţei judecãtoreşti odatã cu soluţionarea cererii de încuviinţare a adopţiei.
(3) Odatã cu solicitarea consimţãmântului prevãzut la alin. (1) şi (2), instanţa solicitã direcţiei raportul de consiliere şi informare care confirmã îndeplinirea obligaţiei prevãzute la art. 14."
3. La articolul 22, dupã alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmãtorul cuprins:
"(4) Judecarea cererilor referitoare la deschiderea procedurii adopţiei interne a copilului se face cu citarea pãrinţilor fireşti ai copilului sau, dupã caz, a tutorelui şi a direcţiei în a cãrei razã teritorialã se aflã domiciliul copilului."
4. La articolul 23, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmãtorul cuprins:
"(2^1) În cazul admiterii cererii de deschidere a procedurii adopţiei interne, în dispozitivul hotãrârii judecãtoreşti se va face menţiune despre constatarea existenţei consimţãmântului ambilor pãrinţi, al unui singur pãrinte, al tutorelui sau, dupã caz, despre suplinirea consimţãmântului în condiţiile art. 13 şi se va încuviinţa deschiderea procedurii adopţiei interne."
5. Dupã articolul 23 se introduc cinci noi articole, articolele 23^1- 23^5, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 23^1. - (1) Dacã, ulterior rãmânerii irevocabile a hotãrârii judecãtoreşti de deschidere a procedurii adopţiei, dispare cauza care, potrivit art. 12 alin. (3), a fãcut imposibilã exprimarea de cãtre unul dintre pãrinţi a consimţãmântului la adopţie, împotriva hotãrârii se poate face cerere de revizuire.
(2) Cererea de revizuire se poate introduce pânã la data pronunţãrii hotãrârii de încuviinţare a adopţiei de oricare dintre pãrinţii fireşti ai copilului sau de cãtre direcţia care a solicitat deschiderea procedurii adopţiei interne.
(3) Cererea de revizuire se soluţioneazã în camera de consiliu, cu citarea pãrinţilor fireşti, a direcţiei care a solicitat deschiderea procedurii adopţiei interne şi, dacã este cazul, a direcţiei în a cãrei razã administrativ-teritorialã se aflã domiciliul adoptatorului sau al familiei adoptatoare. Participarea procurorului este obligatorie.
Art. 23^2. - (1) Cererea de revizuire suspendã soluţionarea cererii de încredinţare a copilului în vederea adopţiei sau, dupã caz, de încuviinţare a adopţiei, dacã vreuna dintre acestea se aflã pe rolul instanţei judecãtoreşti.
(2) Direcţia care a solicitat deschiderea procedurii adopţiei interne are obligaţia de a informa de îndatã instanţa prevãzutã la alin. (1) despre depunerea cererii de revizuire.
(3) Mãsura de protecţie a copilului sau, dupã caz, încredinţarea în vederea adopţiei se prelungeşte de drept pe perioada soluţionãrii revizuirii. Dispoziţiile art. 32 sunt aplicabile în mod corespunzãtor.
(4) Dacã instanţa judecãtoreascã dispune revocarea mãsurii încredinţãrii, va hotãrî, la propunerea direcţiei generale în a cãrei razã administrativ-teritorialã se aflã domiciliul copilului, o mãsurã provizorie de protecţie a copilului, pânã la soluţionarea revizuirii.
Art. 23^3. - (1) În cazul în care încuviinţeazã cererea de revizuire, instanţa va solicita consimţãmântul pãrintelui care nu şi l-a dat anterior, numai dupã depunerea de cãtre direcţia în a cãrei razã teritorialã locuieşte acesta a unui raport de consiliere şi informare în conformitate cu prevederile art. 14.
(2) Efectuarea unei noi anchete sociale care sã vizeze situaţia actualã a pãrinţilor fireşti, precum şi potenţialul de reintegrare a copilului în familia biologicã/extinsã este obligatorie. Efectuarea anchetei sociale şi întocmirea raportului sunt de competenţa direcţiei în a cãrei razã administrativ-teritorialã locuieşte pãrintele firesc.
(3) Dispoziţiile art. 13 sunt aplicabile în mod corespunzãtor.
Art. 23^4. - În cazul în care, dupã suspendarea prevãzutã de art. 23^2, pãrintele care s-a aflat în imposibilitate de a-şi exprima consimţãmântul se opune adopţiei şi nu sunt motive pentru aplicarea art. 13, cererea de încredinţare a copilului în vederea adopţiei sau, dupã caz, de încuviinţare a adopţiei se repune pe rol la solicitarea direcţiei în a cãrei razã administrativ-teritorialã se aflã domiciliul copilului şi se respinge.
Art. 23^5. - Direcţia care a solicitat deschiderea procedurii adopţiei interne are obligaţia de a formula de îndatã cerere de revizuire sau, dupã caz, de a solicita suspendarea oricãrei proceduri judiciare, precum şi a oricãrui alt demers privind adopţia, dacã ia cunoştinţã, pânã la data pronunţãrii hotãrârii de încuviinţare a adopţiei, despre încetarea cauzei care a determinat imposibilitatea pãrintelui de a-şi exprima voinţa cu privire la adopţie."
6. La articolul 28, înaintea alineatului unic, care devine alineatul (2), se introduce un nou alineat, alineatul (1), cu urmãtorul cuprins:
"Art. 28. - (1) Judecarea cererilor de încredinţare a copilului în vederea adopţiei interne se face cu citarea direcţiei în a cãrei razã teritorialã se aflã domiciliul copilului, a direcţiei în a cãrei razã teritorialã domiciliazã adoptatorul sau familia adoptatoare şi a persoanei ori familiei adoptatoare."
7. La articolul 35 alineatul (2), litera i) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"i) hotãrârea judecãtoreascã irevocabilã de deschidere a procedurii adopţiei interne a copilului."
8. La articolul 36, înaintea alineatului unic, care devine alineatul (3), se introduc douã noi alineate, alineatele (1) şi (2), cu urmãtorul cuprins:
"Art. 36. - (1) Judecarea cererilor de încuviinţare a adopţiei se face cu citarea direcţiei în a cãrei razã teritorialã se aflã domiciliul copilului, a direcţiei în a cãrei razã teritorialã domiciliazã adoptatorul sau familia adoptatoare şi a persoanei ori familiei adoptatoare.
(2) Judecarea cererilor de încuviinţare a adopţiei prevãzute la art. 5 alin. (3) se face cu citarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare şi a adoptatului, iar judecarea cererilor de încuviinţare a adopţiei prevãzute la art. 20 lit. b) se face cu citarea adoptatorului şi a pãrinţilor fireşti ai adoptatului."
9. Dupã articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 36^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 36^1. - (1) Instanţa poate solicita din nou consimţãmântul la adopţie al pãrinţilor fireşti, dacã existã indicii cã dupã data la care consimţãmântul a devenit irevocabil au intervenit elemente noi, de naturã sã determine revenirea asupra consimţãmântului iniţial. Direcţia care a solicitat deschiderea procedurii adopţiei interne are obligaţia sã aducã la cunoştinţa instanţei, prin intermediul direcţiei în a cãrei razã administrativ-teritorialã se aflã domiciliul adoptatorului/familiei adoptatoare, dacã este cazul, existenţa oricãror elemente noi cu privire la situaţia pãrintelui firesc ori a familiei extinse, care ar putea determina modificarea finalitãţii planului individualizat de protecţie.
(2) Chemarea pãrinţilor fireşti în faţa instanţei competente sã încuviinţeze adopţia se face prin invitaţie adresatã acestora, în camera de consiliu, fãrã a se indica date cu privire la dosar sau alte date care ar permite, în orice fel, divulgarea identitãţii sau a altor informaţii cu privire la persoana ori familia adoptatoare.
(3) Instanţa poate invita la aceeaşi datã direcţia competentã potrivit art. 22 alin. (3) şi direcţia competentã potrivit art. 35 alin. (1).
(4) În cazul în care pãrinţii se prezintã personal în faţa instanţei şi îşi exprimã refuzul de a mai consimţi la adopţie, instanţa suspendã soluţionarea cererii de încuviinţare a adopţiei. Declaraţia pãrinţilor fireşti împreunã cu încheierea de suspendare se comunicã direcţiei competente potrivit art. 22 alin. (3), care va formula cerere de revizuire a hotãrârii de deschidere a procedurii adopţiei. Dispoziţiile art. 23^1 şi 23^2 se aplicã în mod corespunzãtor."
10. La articolul 46, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
"(1^1) Judecarea cererilor de încuviinţare a adopţiei internaţionale se face cu citarea direcţiei în a cãrei razã teritorialã se aflã domiciliul copilului, al persoanei sau familiei adoptatoare, precum şi a Oficiului."
11. La articolul 63, alineatele (2)-(5) se abrogã.
ART. II
Cererile de încuviinţare a adopţiei aflate pe rolul instanţelor judecãtoreşti la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã se soluţioneazã potrivit prevederilor acesteia.
ART. III
<>Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 23 iunie 2004, cu modificãrile ulterioare, precum şi cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta ordonanţã de urgenţã, se va republica dupã aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouã numerotare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:


────────────────
p. Ministrul justiţiei,
Theodor Cãtãlin Nicolescu,
secretar de stat

Secretarul general
al Guvernului,
Gabriel Berca

Secretarul general
al Oficiului Român pentru Adopţii,
Gabriela Elena Petrescu

Bucureşti, 3 septembrie 2008.
Nr. 102.
_________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016