Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDONANTA DE URGENTA nr. 100 din 30 octombrie 2013 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 100 din 30 octombrie 2013  pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013    Twitter Facebook
Cautare document

ORDONANTA DE URGENTA nr. 100 din 30 octombrie 2013 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 1 noiembrie 2013

    Luând în considerare principalele caracteristici ale politicii bugetare în perioada următoare, care vor fi subordonate obiectivelor de susţinere a creşterii economice, de reducere a inflaţiei şi atingerii unui deficit bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice,
    având în vedere:
    - analiza execuţiei bugetare derulată pe parcursul primelor 9 luni ale anului, respectiv a gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate;
    - reevaluarea principalilor indicatori macroeconomici estimaţi pentru anul 2013, ca urmare a prognozei de toamnă a Comisiei Europene;
    - prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare;
    - necesitatea încadrării în deficitul bugetului general consolidat asumat cu organismele financiare internaţionale, reprezentate de Comisia Europeană, Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială, în ultimul Acord stand-by de tip preventiv,
    ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinţe nerespectarea angajamentelor asumate cu organismele financiare internaţionale, reprezentate de Comisia Europeană, Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială, în ultimul acord stand-by de tip preventiv,
    ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinţe nerespectarea angajamentelor asumate cu organismele financiare internaţionale, reprezentate de Comisia Europeană, Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială, în ultimul acord stand-by de tip preventiv,
    în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. 1
    Bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru somaj pe anul 2013, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 nr. 6/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 22 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
    ART. 2
    (1) Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri sunt prevazute în anexa nr. 1.
    (2) Influenţele asupra cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, detaliate pe ordonatori principali de credite, sunt prevazute în anexele nr. 1/01, 1/02 şi 1/03.
    (3) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2013 se diminuează la venituri cu suma de 158.025 mii lei prin diminuarea veniturilor curente cu suma de 129.339 mii lei şi diminuarea subvenţiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 28.686 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 158.025 mii lei.
    (4) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2013 se majorează la venituri cu suma de 67.666 mii lei, se diminuează la cheltuieli cu suma de 549 mii lei, iar excedentul se majorează cu suma de 68.215 mii lei.
    ART. 3
    (1) Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru somaj pe anul 2013, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri sunt prevazute în anexa nr. 2.
    (2) Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 aferent sistemului asigurărilor pentru somaj se diminuează la cheltuieli cu suma de 35.272 mii lei, iar subvenţiile acordate de la bugetul de stat se diminuează cu aceeaşi sumă.
    (3) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se diminuează la cheltuieli cu suma de 6.000 mii lei, excedentul majorându-se cu aceeaşi sumă.
    ART. 4
    Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. b) şi c), art. 16 şi art. 18 alin. (4) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 şi ale art. 3 alin. (5) si (6) din Legea nr. 4/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar, plafonul nominal al cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului asigurărilor pentru şomaj, respectiv cheltuielile de personal ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, precum şi plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
    ART. 5
    Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice să introducă în anexa nr. 2/03/01 "Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anii 2013-2016" la capitolul 69.03 "Asigurări şi asistenţă socială pentru accidente de muncă şi boli profesionale", subcapitolul 69.03.07 "Asigurări pentru şomaj", cu suma de 7 mii lei.
    ART. 6
    Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice să suplimenteze în anexa nr. 2/04 "Bugetul asigurărilor pentru şomaj - Sinteza cheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate, după caz, pe anii 2013-2016" la capitolul 68.04 "Asigurări şi asistenţă socială", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" alineatul 51.01.19 "Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" cu suma de 5.000 mii lei şi să diminueze cu aceeaşi sumă alineatul 51.01.17 "Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat".
    ART. 7
    Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate şi să introducă modificările prevazute de prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetul asigurărilor sociale de stat, în bugetul asigurărilor pentru şomaj şi în anexele la acestea pe anul 2013, să efectueze virări între articolele şi alineatele din cadrul titlurilor de cheltuieli şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, detalierea influenţelor aprobate.
    ART. 8
    Anexele nr. 1, 1/01, 1/02, 1/03 si 2*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
-----
    *) Anexele nr. 1, 1/01, 1/02, 1/03 si 2 sunt reproduse în facsimil.


                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                               Viceprim-ministru,
                         ministrul finanţelor publice,
                                 Daniel Chitoiu

                        Ministrul delegat pentru buget,
                                  Liviu Voinea

                         p. Ministrul muncii, familiei,
                             protecţiei sociale şi
                             persoanelor vârstnice,
                             Teodor Codrin Scutaru,
                                secretar de stat


    Bucureşti, 30 octombrie 2013.
    Nr. 100.

    ANEXA 1

    BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

                      BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
                                  pe anul 2013
                                   -SINTEZA-


                                                                                 - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │Influenţe │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│0001 03 │VENITURI - TOTAL │ -90.359│
│0002 03 │I. VENITURI CURENTE │ -61.673│
│2000 03 │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │ -138.010│
│2003 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │ -20.340│
│ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de │ │
│ │angajatori │ -20.340│
│2103 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │ -117.670│
│ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de │ │
│ │asiguraţi │ -73.170│
│ 07 │Contribuţia la fondul de pensii, administrat privat │ │
│ │(se scade) │ -50.000│
│ 10 │Contribuţii de asigurări sociale ale persoanelor care │ │
│ │realizează venituri de natură profesională, altele │ │
│ │decât cele de natură salariale, plătite de angajatori │ 5.500│
│2900 │C. VENITURI NEFISCALE │ 76.337│
│3000 03 │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 67.666│
│3103 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 67.666│
│ 06 │Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de │ │
│ │accidente de muncă şi boli profesionale │ 67.666│
│3300 03 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 8.671│
│3503 │AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI │ 100│
│ 01 │Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 100│
│3603 │DIVERSE VENITURI │ 8.571│
│ 50 │Alte venituri │ 8.571│
│4100 03 │IV. SUBVENŢII │ -28.686│
│4200 03 │SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE│ -28.686│
│4203 │SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT │ -28.686│
│ 24 │Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale │ │
│ │de stat │ -28.686│
│4903 01 │Venituri sistem public de pensii │ -158.025│
│4903 02 │Venituri sistem accidente de muncă şi boli │ │
│ │profesionale │ 67.666│
│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │ -158.574│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -157.881│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.121│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -2.800│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -70│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -23.632│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -132.500│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -693│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -693│
│6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ -158.574│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -157.881│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.121│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -2.800│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -70│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -23.632│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -132.500│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -693│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -693│
│6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -158.025│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -157.332│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.100│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -2.800│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -23.632│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -132.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -693│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -693│
│6903 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE │ │
│ │MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE │ -549│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -549│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 21│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -70│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -500│
│9903 │EXCEDENT/DEFICIT │ 68.215│
│9903 11 │Excedent/Deficit sistem accidente de muncă şi boli │ │
│ │profesionale │ 68.215│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘    ANEXA 1/01

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI
    SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

                          Bugetul asigurărilor sociale de stat
                                     pe anul 2013


                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │Influenţe │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │ -136.574│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -135.881│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.121│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -800│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -70│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -23.632│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -112.500│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -693│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -693│
│6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ -136.574│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -135.881│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.121│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -800│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -70│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -23.632│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -112.500│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -693│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -693│
│6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -136.025│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -135.332│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.100│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -800│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -23.632│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -112.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -693│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -693│
│6903 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE │ │
│ │MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE │ -549│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -549│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 21│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -70│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -500│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘    ANEXA 1/02

    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

                          Bugetul asigurărilor sociale de stat
                                     pe anul 2013


                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │Influenţe │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │ -11.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -11.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -10.000│
│6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ -11.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -11.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -10.000│
│6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -11.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -11.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -10.000│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘    ANEXA 1/03

    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

                          Bugetul asigurărilor sociale de stat
                                     pe anul 2013


                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │Influenţe │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │ -11.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -11.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -10.000│
│6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ -11.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -11.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -10.000│
│6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -11.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -11.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -10.000│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘    ANEXA 2

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI
    SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

                       BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ
                                  pe anul 2013

                                   -SINTEZA-


                                                                        - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca─ │Sub─│Pa─ │Gru─│Ar─│A─ │ │ │
│pi─ │ca─ │ra─ │pa/ │ti─│li─│ Denumire indicator │Influenţe │
│tol │pi─ │graf│Ti─ │col│ne─│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│0001 04 │VENITURI - TOTAL │ -35.272│
│4100 04 │IV. SUBVENŢII │ -35.272│
│4200 04 │SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -35.272│
│4204 │SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT │ -35.272│
│ 25 │Subvenţii primite de bugetul asigurărilor │ │
│ │pentru şomaj │ -35.272│
│4904 01 │Venituri sistem asigurări pentru şomaj │ -35.272│
│5004 │BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ │ -41.272│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -41.272│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -272│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ -35.000│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -6.000│
│6400 04 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ -41.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -41.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ -35.000│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -6.000│
│6404 │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU │ │
│ │PLATA CREANŢELOR SALARIALE │ -6.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -6.000│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -6.000│
│6804 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -35.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -35.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ -35.000│
│8000 04 │Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE │ -272│
│8004 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI │ │
│ │DE MUNCĂ │ -272│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -272│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -272│
│8904 01 │Cheltuieli sistem asigurări pentru şomaj │ -35.272│
│8904 02 │Cheltuieli fond garantare pentru plata │ │
│ │creanţelor salariale │ -6.000│
│9904 │EXCEDENT/DEFICIT │ 6.000│
│9904 11 │Excedent/Deficit fond garantare pentru plata│ │
│ │creanţelor salariale │ 6.000│
└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┘


                                      ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016