Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDONANTA DE URGENTA nr. 100 din 16 noiembrie 2011 privind darea in administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura a unor terenuri aflate in proprietatea publica a statului si in administrarea Ministerului Mediului si Padurilor - Administratia Nationala "Apele Romane"
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 100 din 16 noiembrie 2011  privind darea in administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura a unor terenuri aflate in proprietatea publica a statului si in administrarea Ministerului Mediului si Padurilor - Administratia Nationala Twitter Facebook
Cautare document

ORDONANTA DE URGENTA nr. 100 din 16 noiembrie 2011 privind darea in administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura a unor terenuri aflate in proprietatea publica a statului si in administrarea Ministerului Mediului si Padurilor - Administratia Nationala "Apele Romane"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 8 decembrie 2011
    Având în vedere necesitatea creãrii unor condiţii reale pentru dezvoltarea economico-socialã în zona litoralului Mãrii Negre şi ţinând cont de nivelul actual de exploatare a potenţialului economic reprezentat de valorificarea resurselor acvatice vii, se impune adoptarea rapidã a unor mãsuri de consolidare a activitãţilor economice specifice pescuitului, realizate din fonduri europene derulate în cadrul axei 3, pentru:
    - creşterea absorbţiei de urgenţã a fondurilor europene alocate sectorului pescãresc prin Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013;
    - consolidarea instituţionalã a sectorului pescãresc, crearea, modernizarea, restructurarea infrastructurii specifice a locurilor de debarcare deja existente, desemnate de cãtre autoritãţile naţionale competente;
    - prevenirea, descurajarea şi eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat, prin armonizarea reglementãrilor naţionale cu unele norme europene instituite de Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea şi eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93 , (CE) nr. 1.936/2001 şi (CE) nr. 601/2004 şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1.093/94 şi (CE) nr. 1.447/1999 şi, respectiv, Regulamentul (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea şi exploatarea durabilã a resurselor piscicole în conformitate cu politica comunã în domeniul pescuitului;
    - valorificarea resurselor piscicole în condiţii de eficienţã, prin stoparea practicilor comerciale necompetitive;
    - monitorizarea eficientã a capturilor de peşte la Marea Neagrã;
    - reducerea presiunii financiare exercitate asupra organizaţiilor de pescari;
    - îmbunãtãţirea mecanismului de colectare a veniturilor la bugetele locale ale comunitãţilor din zona litoralului Mãrii Negre, prin combaterea braconajului şi fiscalizarea corectã a resursei piscicole;
    - realizarea de urgenţã a infrastructurii de pescuit la Marea Neagrã, a punctelor de debarcare, a punctelor de acostare în urma asumãrii de cãtre România a prevederilor cap. 8 din Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013.
    Considerând faptul cã elementele sus-menţionate vizeazã un interes public, constituind o situaţie extraordinarã a cãrei întârziere în reglementare ar reprezenta o însemnatã pierdere a resurselor piscicole, dar şi o pierdere economicã, inclusiv prin scãderea gradului de absorbţie a fondurilor europene şi imposibilitatea ameliorãrii unor probleme sociale prin crearea de locuri de muncã pentru comunitãţile pescãreşti de pe litoralul Mãrii Negre, pierderea fondurilor europene în valoare de 40 milioane euro alocate axei 3 din cadrul Programului operaţional pentru pescuit 2007-2013, fonduri care vor trebui alocate din bugetul naţional, imposibilitatea prevenirii, descurajãrii şi eliminãrii pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat, prin armonizarea reglementãrilor naţionale cu unele norme europene instituite de Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008 al Consiliului, imposibilitatea conservãrii, gestionãrii şi exploatãrii durabile a resurselor acvatice, în conformitate cu reglementãrile europene prevãzute în Regulamentul (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului, imposibilitatea combaterii evaziunii fiscale în domeniul pescuitului,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã,

    Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.

    ART. 1
    (1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 404/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se aprobã darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale - Agenţia Naţionalã pentru Pescuit şi Acvaculturã a unor terenuri, puncte pescãreşti - puncte de debarcare şi adãposturi situate în zonele de plajã din zona Cap Midia - Vama Veche, aflate în proprietatea publicã a statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinalã de Apã Dobrogea - Litoral, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta ordonanţã de urgenţã.
    (2) Transmiterea se face în vederea realizãrii investiţiilor necesare pentru îmbunãtãţirea condiţiilor pentru desfãşurarea activitãţilor pescãreşti, prin modernizare şi restructurare a acestora, cu respectarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publicã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (3) Dreptul de administrare se transferã pe durata existenţei locurilor de debarcare şi a micilor adãposturi, sub condiţia menţinerii acestora în domeniul public al statului, şi va rãmâne în sarcina Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvaculturã, cu condiţia pãstrãrii de cãtre aceasta a destinaţiei iniţiale.
    ART. 2
    (1) Predarea-preluarea terenurilor prevãzute la art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între Administraţia Naţionalã "Apele Române", prin Administraţia Bazinalã de Apã Dobrogea - Litoral, şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale - Agenţia Naţionalã pentru Pescuit şi Acvaculturã, de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã.
    (2) Ministerul Mediului şi Pãdurilor şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale vor opera modificãrile prevãzute de prezenta ordonanţã de urgenţã în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                 Ministrul agriculturii şi dezvoltãrii rurale,
                                 Valeriu Tabãrã

                        Ministrul mediului şi pãdurilor,
                                 Laszlo Borbely

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu


    Bucureşti, 16 noiembrie 2011.
    Nr. 100.


    ANEXÃ


                             DATELE DE IDENTIFICARE
               ale punctelor pescãreşti - puncte de debarcare şi
     adãposturi situate în zonele de plajã din zona Cap Midia - Vama Veche
┌───────┬───────┬───────────────────────┬─────┬───────────────────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────────────────────┐
│ │ │ │ │ │ Datele de identificare │ │ │ Situaţia juridicã │
│ │ │ │ │ ├───────┬────────────────┬─────────┤ Anul │ ├────────┬─────────────┤
│ Codul │ │ │ │ │Descri-│ │ │dobân-│Valoa-│ │ │
│ de │Numãrul│ Persoana juridicã ce │Tipul│ Persoana juridicã │ erea │ │ │dirii/│rea de│ │ În │
│codifi-│ MFP │preia în administrare │bunu-│ ce predã │tehnicã│ │ │dãrii │inven-│ Baza │administrare/│
│ caţie │ │ bunul │ lui │ │ (pe │ Vecinãtãţi │ │ în │ tar │ legalã │ concesiune │
│ │ │ │ │ │ scurt)│ (dupã caz, │ Adresa │folo- │-lei- │ │ │
│ │ │ │ │ │Supra- │ pe scurt) │ │sinţã │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ faţa │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- mp - │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┤
│8.03.06│ 64001 │Ministerul Agriculturii│teren│Ministerul Mediului│3210 │Limita N - digul│Nãvodari │ 1998 │ - │Legea │administrare │
│ │parţial│şi Dezvoltãrii Rurale -│ │şi Pãdurilor - │deschi-│de sud al │ │ │ │apelor │ │
│ │ │Agenţia Naţionalã │ │Administraţia │dere │portului Midia │ │ │ │nr. 107/│ │
│ │ │pentru Pescuit şi │ │Naţionalã │100 m │Limita S - 100 m│ │ │ │1996 │ │
│ │ │Acvaculturã │ │"Apele Române" │ │de la limita │ │ │ │ │ │
│ │ │Cod fiscal 17344491 │ │Cod fiscal 24326056│ │de N │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┤
│8.03.06│ 64001 │Ministerul Agriculturii│teren│Ministerul Mediului│3495 │Limita N - gard │Nãvodari │ 1998 │ - │Legea │administrare │
│ │parţial│şi Dezvoltãrii Rurale -│ │şi Pãdurilor - │deschi-│Grup Petrol │ │ │ │apelor │ │
│ │ │Agenţia Naţionalã │ │Administraţia │dere │Marin │ │ │ │nr. 107/│ │
│ │ │pentru Pescuit şi │ │Naţionalã │68 m │Limita S - │ │ │ │1996 │ │
│ │ │Acvaculturã │ │"Apele Române" │ │limita Nãvodari-│ │ │ │ │ │
│ │ │Cod fiscal 17344491 │ │Cod fiscal 24326056│ │Constanţa │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┤
│8.03.06│ 64002 │Ministerul Agriculturii│teren│Ministerul Mediului│2472 │Limita N - canal│Constanţa│ 1998 │ - │Legea │administrare │
│ │parţial│şi Dezvoltãrii Rurale -│ │şi Pãdurilor - │deschi-│descãrcare lac │ │ │ │apelor │ │
│ │ │Agenţia Naţionalã │ │Administraţia │dere │Tãbãcãrie │ │ │ │nr. 107/│ │
│ │ │pentru Pescuit şi │ │Naţionalã │111 m │Limita S - dig │ │ │ │1996 │ │
│ │ │Acvaculturã │ │"Apele Române" │ │Pescãrie │ │ │ │ │ │
│ │ │Cod fiscal 17344491 │ │Cod fiscal 24326056│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┤
│8.03.06│ 64002 │Ministerul Agriculturii│teren│Ministerul Mediului│2865 │Limita N - S.C. │Agigea │ 1998 │ - │Legea │administrare │
│ │parţial│şi Dezvoltãrii Rurale -│ │şi Pãdurilor - │deschi-│Sarda Fish - │ │ │ │apelor │ │
│ │ │Agenţia Naţionalã │ │Administraţia │dere │S.R.L. │ │ │ │nr. 107/│ │
│ │ │pentru Pescuit şi │ │Naţionalã │127 m │Limita S - 127 m│ │ │ │1996 │ │
│ │ │Acvaculturã │ │"Apele Române" │ │de la limita │ │ │ │ │ │
│ │ │Cod fiscal 17344491 │ │Cod fiscal 24326056│ │de N │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┤
│8.03.06│ 64002 │Ministerul Agriculturii│teren│Ministerul Mediului│4800 │Limita E - digul│Eforie │ 1998 │ - │Legea │administrare │
│ │parţial│şi Dezvoltãrii Rurale -│ │şi Pãdurilor - │deschi-│de protecţie │ │ │ │apelor │ │
│ │ │Agenţia Naţionalã │ │Administraţia │dere │Limita V - 161 m│ │ │ │nr. 107/│ │
│ │ │pentru Pescuit şi │ │Naţionalã │161 m │de la limita E │ │ │ │1996 │ │
│ │ │Acvaculturã │ │"Apele Române" │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Cod fiscal 17344491 │ │Cod fiscal 24326056│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┤
│8.03.06│ 64002 │Ministerul Agriculturii│teren│Ministerul Mediului│1807 │Limita N - │Tuzla │ 1998 │ - │Legea │administrare │
│ │parţial│şi Dezvoltãrii Rurale -│ │şi Pãdurilor - │deschi-│cazematã │ │ │ │apelor │ │
│ │ │Agenţia Naţionalã │ │Administraţia │dere │Limita S - 100 m│ │ │ │nr. 107/│ │
│ │ │pentru Pescuit şi │ │Naţionalã │100 m │de la limita │ │ │ │1996 │ │
│ │ │Acvaculturã │ │"Apele Române" │ │de N │ │ │ │ │ │
│ │ │Cod fiscal 17344491 │ │Cod fiscal 24326056│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┤
│8.03.06│ 64002 │Ministerul Agriculturii│teren│Ministerul Mediului│2432 │Limita N - │Costi- │ 1998 │ - │Legea │administrare │
│ │parţial│şi Dezvoltãrii Rurale -│ │şi Pãdurilor - │deschi-│cazematã │neşti │ │ │apelor │ │
│ │ │Agenţia Naţionalã │ │Administraţia │dere │Limita S - 250 m│ │ │ │nr. 107/│ │
│ │ │pentru Pescuit şi │ │Naţionalã │250 m │de la limita │ │ │ │1996 │ │
│ │ │Acvaculturã │ │"Apele Române" │ │de N │ │ │ │ │ │
│ │ │Cod fiscal 17344491 │ │Cod fiscal 24326056│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┤
│8.03.06│ 64002 │Ministerul Agriculturii│teren│Ministerul Mediului│1965 │Limita N - 190 m│Costi- │ 1998 │ - │Legea │administrare │
│ │parţial│şi Dezvoltãrii Rurale -│ │şi Pãdurilor - │deschi-│de la limita de │neşti │ │ │apelor │ │
│ │ │Agenţia Naţionalã │ │Administraţia │dere │S │ │ │ │nr. 107/│ │
│ │ │pentru Pescuit şi │ │Naţionalã │190 m │Limita S - │ │ │ │1996 │ │
│ │ │Acvaculturã │ │"Apele Române" │ │capãtul de sud │ │ │ │ │ │
│ │ │Cod fiscal 17344491 │ │Cod fiscal 24326056│ │al Golfului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Francez │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┤
│8.03.06│ 64002 │Ministerul Agriculturii│teren│Ministerul Mediului│2960 │Limita N - 313 m│23 August│ 1998 │ - │Legea │administrare │
│ │parţial│şi Dezvoltãrii Rurale -│ │şi Pãdurilor - │deschi-│de la limita │ │ │ │apelor │ │
│ │ │Agenţia Naţionalã │ │Administraţia │dere │de S │ │ │ │nr. 107/│ │
│ │ │pentru Pescuit şi │ │Naţionalã │313 m │Limita S - sudul│ │ │ │1996 │ │
│ │ │Acvaculturã │ │"Apele Române" │ │Golfului Halta │ │ │ │ │ │
│ │ │Cod fiscal 17344491 │ │Cod fiscal 24326056│ │Pescãruş │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┤
│8.03.06│ 64002 │Ministerul Agriculturii│teren│Ministerul Mediului│4966 │Limita N - pro- │23 August│ 1998 │ - │Legea │administrare │
│ │parţial│şi Dezvoltãrii Rurale -│ │şi Pãdurilor - │deschi-│montor în falezã│ │ │ │apelor │ │
│ │ │Agenţia Naţionalã │ │Administraţia │dere │Limita S - dig │ │ │ │nr. 107/│ │
│ │ │pentru Pescuit şi │ │Naţionalã │171 m │limitã Olimp │ │ │ │1996 │ │
│ │ │Acvaculturã │ │"Apele Române" │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Cod fiscal 17344491 │ │Cod fiscal 24326056│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┤
│8.03.06│ 64002 │Ministerul Agriculturii│teren│Ministerul Mediului│1417 │Limita E - baza │Limanu │ 1998 │ - │Legea │administrare │
│ │parţial│şi Dezvoltãrii Rurale -│ │şi Pãdurilor - │deschi-│digului de │ │ │ │apelor │ │
│ │ │Agenţia Naţionalã │ │Administraţia │dere │protecţie │ │ │ │nr. 107/│ │
│ │ │pentru Pescuit şi │ │Naţionalã │75 m │Limita V - 75 m │ │ │ │1996 │ │
│ │ │Acvaculturã │ │"Apele Române" │ │de la limita de │ │ │ │ │ │
│ │ │Cod fiscal 17344491 │ │Cod fiscal 24326056│ │E │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┤
│8.03.06│ 64001 │Ministerul Agriculturii│teren│Ministerul Mediului│3930 │Limita N - │Limanu │ 1998 │ - │Legea │administrare │
│ │parţial│şi Dezvoltãrii Rurale -│ │şi Pãdurilor - │deschi-│limita de nord │ │ │ │apelor │ │
│ │ │Agenţia Naţionalã │ │Administraţia │dere │sectorul 1 Vama │ │ │ │nr. 107/│ │
│ │ │pentru Pescuit şi │ │Naţionalã │214 m │Veche │ │ │ │1996 │ │
│ │ │Acvaculturã │ │"Apele Române" │ │Limita S - 214 m│ │ │ │ │ │
│ │ │Cod fiscal 17344491 │ │Cod fiscal 24326056│ │de la limita │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │de N │ │ │ │ │ │
└───────┴───────┴───────────────────────┴─────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴─────────┴──────┴──────┴────────┴─────────────┘Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016