Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 1 din 28 ianuarie 2011  privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA DE URGENTA nr. 1 din 28 ianuarie 2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 31 ianuarie 2011

    Întrucât în termenul prevãzut de <>Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor mãsuri în domeniul pensiilor nu au fost identificate documentele necesare dovedirii în totalitate a veniturilor în cadrul procesului de recalculare pentru aproximativ 140.000 de persoane, lucru care a avut un impact negativ asupra valorificãrii dreptului la pensie al beneficiarilor acestei legi, în sensul cã, pentru cei care nu au prezentat acte care sã dovedeascã veniturile obţinute, în funcţie de care s-a recalculat pensia de serviciu, s-a utilizat salariul mediu brut pe economie,
    fiind imperios necesarã instituirea unei etape de revizuire a cuantumului pensiilor cu respectarea principiului contributivitãţii, scopul fiind acela de a nu sancţiona persoanele care, fãrã a avea vreo culpã, nu au reuşit în intervalul iniţial pus la dispoziţie de legiuitor prin <>Legea nr. 119/2010 sã identifice documentele doveditoare ale veniturilor realizate pe parcursul întregii cariere,
    având în vedere exigenţele subliniate de puterea judecãtoreascã în cadrul controlului jurisdicţional exercitat cu ocazia aplicãrii <>Legii nr. 119/2010,
    în vederea instituirii unor mãsuri legislative pe baza cãrora instituţiile implicate sã identifice şi sã transmitã caselor de pensii sectoriale toate elementele necesare pentru stabilirea drepturilor de pensie într-un mod obiectiv şi justificat,
    deoarece aceste împrejurãri vizeazã interesul public şi constituie elementele unei situaţii extraordinare, ce nu suferã amânare, se impune adoptarea de mãsuri imediate pentru reglementarea unor aspecte în scopul revizuirii pensiilor recalculate potrivit <>art. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 119/2010,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã,

    Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.

    ART. 1
    (1) Pensiile prevãzute la <>art. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor mãsuri în domeniul pensiilor, pentru care la determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat salariul mediu brut pe economie, potrivit art. 5 alin. (4) din aceeaşi lege, se revizuiesc, din oficiu, cel mai târziu pânã la data de 31 decembrie 2011, pe baza actelor doveditoare ale veniturilor realizate lunar de beneficiari.
    (2) Obligaţia identificãrii şi transmiterii la casele de pensii sectoriale a veniturilor realizate lunar de cãtre fiecare beneficiar, în vederea efectuãrii revizuirii prevãzute la alin. (1), revine instituţiilor din sistemul de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã în cadrul cãrora beneficiarul şi-a desfãşurat activitatea.
    (3) Instituţiile prevãzute la alin. (2) transmit datele necesare revizuirii la casele de pensii sectoriale, cel mai târziu pânã la data de 31 octombrie 2011.
    (4) În cazul pensiilor prevãzute la alin. (1), pentru care, pânã cel mai târziu la data de 31 octombrie 2011, nu pot fi identificate veniturile realizate lunar pentru anumite perioade, la stabilirea punctajului mediu anual se utilizeazã cuantumul soldei de grad şi al soldei de funcţie minime corespunzãtoare gradului militar deţinut, conform anexei nr. 1, dar nu mai puţin de salariul mediu brut/net pe economie, iar pentru perioada anterioarã anului 1952 se utilizeazã salariul mediu brut pe economie.
    (5) Evoluţia salariului mediu brut/net pe economie şi a salariului minim pe economie este prevãzutã în anexa nr. 2.
    ART. 2
    (1) Pensiile prevãzute la art. 1 pot fi revizuite şi la cererea beneficiarului, în baza actelor doveditoare prezentate de acesta, întocmite conform prevederilor legale, din care rezultã alte date şi elemente decât cele utilizate la recalculare/revizuire, perioade referitoare la drepturi cu caracter salarial, perioade suplimentare la vechimea în serviciu, respectiv în muncã, utile în sistemul public de pensii, care se au în vedere la stabilirea stagiului de cotizare şi a punctajului mediu anual.
    (2) Drepturile de pensii revizuite potrivit alin. (1) se cuvin astfel:
    a) de la data de 1 ianuarie 2011, dacã cererea de revizuire, împreunã cu toate actele doveditoare, a fost depusã la casa de pensii sectorialã pânã la data de 1 ianuarie 2014;
    b) de la data de întâi a lunii urmãtoare celei în care cererea, împreunã cu toate actele doveditoare, a fost depusã la casa de pensii sectorialã peste termenul prevãzut la lit. a).
    ART. 3
    Pentru revizuirea pensiilor prevãzute la art. 1 se utilizeazã metodologia de calcul prevãzutã în anexa nr. 3.
    ART. 4
    Pensiile recalculate pe baza documentelor care atestã veniturile lunare individuale realizate pentru întreaga perioadã care constituie stagiu de cotizare rãmân în platã în cuantumurile rezultate în urma recalculãrii.
    ART. 5
    Pensiile recalculate pe baza documentelor care atestã veniturile realizate şi a salariului mediu brut pe economie sau exclusiv pe baza salariului mediu brut pe economie pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare şi ale cãror cuantumuri sunt mai mari decât cele aflate în platã în luna decembrie 2010 se menţin în platã în cuantumurile rezultate în urma recalculãrii pânã la data emiterii deciziei de revizuire.
    ART. 6
    (1) Pensiile recalculate pe baza documentelor care atestã veniturile realizate şi a salariului mediu brut pe economie sau exclusiv pe baza salariului mediu brut pe economie pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare şi ale cãror cuantumuri sunt mai mici decât cele aflate în platã în luna decembrie 2010 se menţin în platã în cuantumurile avute în luna decembrie 2010 începând cu luna ianuarie 2011 pânã la data emiterii deciziei de revizuire.
    (2) Diferenţele aferente lunii ianuarie 2011 se achitã pânã la sfârşitul lunii februarie 2011.
    ART. 7
    (1) În cazul pensiilor prevãzute la art. 5 şi 6, nu mai târziu de data de 31 martie 2012 se va efectua regularizarea acestora, prin stabilirea sumelor de platã sau de recuperat, dupã caz, în funcţie de cuantumurile rezultate dupã luarea în considerare a tuturor documentelor care atestã veniturile realizate pe întreaga duratã a stagiului de cotizare sau dupã aplicarea grilei prevãzute în anexa nr. 1.
    (2) Sumele de platã se vor achita pânã cel târziu la data de 31 decembrie 2012, iar sumele de recuperat se reţin din drepturile de pensie, în condiţiile legii.
    ART. 8
    Ministrul apãrãrii naţionale, ministrul administraţiei şi internelor, precum şi directorul Serviciului Român de Informaţii pot emite ordine şi/sau instrucţiuni privind modalitãţile tehnice de identificare, transmitere şi solicitare a actelor şi datelor care dovedesc veniturile necesare revizuirii pensiilor.
    ART. 9
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta ordonanţã de urgenţã.
    ART. 10
    Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã se abrogã <>Hotãrârea Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform <>Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor mãsuri în domeniul pensiilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 28 iulie 2010.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
               Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
                                Ioan Nelu Botiş

                         Ministrul apãrãrii naţionale,
                                 Gabriel Oprea

                    Ministrul administraţiei şi internelor,
                             Constantin-Traian Igaş

                  Directorul Serviciului Român de Informaţii,
                             George Cristian Maior

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 28 ianuarie 2011.
    Nr. 1.


    ANEXA 1
                                    SITUAŢIE
              cuprinzând cuantumul soldelor de grad şi soldelor de
           funcţie minime corespunzãtoare gradelor militare deţinute ┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
 │Anul│ Gl. **** │ Gl. *** │ Gl. ** │ Gl. * │ Col. │ Lt. col.│ Mr. │ Cpt. │
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │1952│ 4.235│ 3.949│ 2.958│ 2.250│ 1.781│ 1.422│ 1.162│ 913│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │1953│ 4.235│ 3.949│ 2.958│ 2.250│ 1.781│ 1.422│ 1.162│ 913│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │1954│ 4.235│ 3.949│ 2.958│ 2.250│ 1.781│ 1.422│ 1.162│ 913│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │1955│ 4.235│ 3.949│ 2.958│ 2.250│ 1.781│ 1.422│ 1.162│ 913│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │1956│ 4.235│ 3.949│ 2.958│ 2.250│ 1.781│ 1.422│ 1.162│ 913│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │1957│ 4.235│ 3.949│ 2.958│ 2.250│ 1.781│ 1.422│ 1.162│ 913│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │1958│ 4.235│ 3.949│ 2.958│ 2.250│ 1.781│ 1.422│ 1.162│ 913│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │1959│ 8.372│ 7.938│ 6.287│ 4.875│ 3.563│ 2.916│ 2.484│ 1.881│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │1960│ 8.372│ 7.938│ 6.287│ 4.875│ 3.563│ 2.916│ 2.484│ 1.881│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │1961│ 8.372│ 7.938│ 6.287│ 4.875│ 3.563│ 2.916│ 2.484│ 1.881│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │1962│ 8.372│ 7.938│ 6.287│ 4.875│ 3.563│ 2.916│ 2.484│ 1.881│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │1963│ 8.372│ 7.938│ 6.287│ 4.875│ 3.563│ 2.916│ 2.484│ 1.881│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │1964│ 8.372│ 7.938│ 6.287│ 4.875│ 3.563│ 2.916│ 2.484│ 1.881│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │1965│ 8.372│ 7.938│ 6.287│ 4.875│ 3.563│ 2.916│ 2.484│ 1.881│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │1966│ 8.372│ 7.938│ 6.287│ 4.875│ 3.563│ 2.916│ 2.484│ 1.881│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │1967│ 8.372│ 7.938│ 6.287│ 4.875│ 3.563│ 2.916│ 2.484│ 1.881│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │1968│ 8.372│ 7.938│ 6.287│ 4.875│ 3.563│ 2.916│ 2.484│ 1.881│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │1969│ 10.080│ 8.100│ 6.565│ 5.375│ 4.375│ 3.450│ 2.846│ 2.448│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │1970│ 10.080│ 8.100│ 6.565│ 5.375│ 4.375│ 3.450│ 2.846│ 2.448│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │1971│ 10.080│ 8.100│ 6.565│ 5.375│ 4.375│ 3.450│ 2.846│ 2.448│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │1972│ 10.080│ 8.100│ 6.565│ 5.375│ 4.375│ 3.450│ 2.846│ 2.448│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │1973│ 10.080│ 8.100│ 6.565│ 5.375│ 4.375│ 3.450│ 2.846│ 2.448│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │1974│ 10.080│ 8.100│ 6.565│ 5.375│ 4.375│ 3.450│ 2.846│ 2.448│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │1975│ 10.080│ 8.100│ 6.565│ 5.375│ 4.375│ 3.450│ 2.846│ 2.448│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │1976│ 11.664│ 9.921│ 8.209│ 6.863│ 5.175│ 4.176│ 3.542│ 3.075│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │1976│ 11.510│ 9.772│ 8.066│ 6.788│ 5.163│ 4.164│ 3.531│ 3.069│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │1978│ 11.510│ 9.772│ 8.066│ 6.788│ 5.163│ 4.164│ 3.531│ 3.069│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │1979│ 11.830│ 10.077│ 8.351│ 6.995│ 5.288│ 4.284│ 3.646│ 3.179│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │1980│ 11.830│ 10.077│ 8.351│ 6.995│ 5.288│ 4.284│ 3.646│ 3.179│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │1981│ 11.830│ 10.077│ 8.351│ 6.995│ 5.288│ 4.284│ 3.646│ 3.179│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │1982│ 11.830│ 10.077│ 8.351│ 6.995│ 5.288│ 4.284│ 3.646│ 3.179│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │1983│ 11.830│ 10.077│ 8.351│ 6.995│ 5.288│ 4.284│ 3.646│ 3.179│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │1984│ 12.215│ 10.489│ 8.748│ 7.420│ 5.688│ 4.656│ 3.939│ 3.449│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │1985│ 12.215│ 10.489│ 8.748│ 7.420│ 5.688│ 4.656│ 3.939│ 3.449│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │1986│ 12.215│ 10.489│ 8.748│ 7.420│ 5.688│ 4.656│ 3.939│ 3.449│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │1987│ 12.215│ 10.489│ 8.748│ 7.420│ 5.688│ 4.656│ 3.939│ 3.449│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │1988│ 12.425│ 10.691│ 9.073│ 7.920│ 6.188│ 5.136│ 4.405│ 3.894│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │1989│ 12.425│ 10.691│ 9.073│ 7.920│ 6.188│ 5.136│ 4.405│ 3.894│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │1990│ 13.755│ 11.846│ 10.303│ 9.125│ 7.750│ 6.516│ 5.670│ 5.038│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │1991│ 35.000│ 31.860│ 28.860│ 26.125│ 23.438│ 20.580│ 18.343│ 16.500│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │1992│ 79.744│ 72.536│ 65.806│ 59.525│ 53.313│ 47.046│ 41.900│ 37.670│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │1993│ 264.145│ 240.726│ 222.053│ 205.226│ 182.115│ 157.556│ 136.533│ 118.451│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │1994│ 920.080│ 824.310│ 670.098│ 598.104│ 524.406│ 445.264│ 374.270│ 306.404│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │1995│ 1.127.840│ 1.010.614│ 821.328│ 733.146│ 642.976│ 545.768│ 458.640│ 375.472│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │1996│ 1.344.560│ 1.204.728│ 977.954│ 874.152│ 766.516│ 650.624│ 546.780│ 447.764│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │1997│ 2.673.160│ 2.395.540│ 1.946.962│ 1.738.080│ 1.523.944│1.293.632│1.087.190│ 890.196│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │1998│ 4.562.950│ 4.135.040│ 3.435.335│ 3.109.268│ 2.775.390│2.399.210│2.060.338│1.736.000│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │1999│ 8.962.774│ 8.475.004│ 8.048.205│ 7.621.406│ 6.462.953│5.372.340│4.521.319│4.046.430│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │2000│ 8.962.774│ 8.475.004│ 8.048.205│ 7.621.406│ 6.462.953│5.372.340│4.521.319│4.046.430│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │2001│10.878.975│10.286.125│ 9.769.600│ 9.251.300│ 7.845.500│6.521.200│5.487.625│4.911.950│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │2002│13.159.850│12.442.750│11.816.175│11.189.600│ 9.489.150│7.888.000│6.639.750│5.941.150│
 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │2003│15.490.425│14.647.300│13.908.900│13.172.275│11.170.075│9.285.400│7.814.625│6.993.600│
 └────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┘


 ┌────┬───────┬─────────┬─────────┬───────────┬─────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────┐
 │Anul│Lt.maj.│ Lt. │ Slt. │M.m.pr./ │M.m.cl.I/│M.m.cl.II/│M.m.cl.III/│M.m.cl.IV/│M.m.cl.V/│
 │ │ │ │ │plt.adj.pr.│plt. adj.│plt. maj. │ plt. │ sg. maj. │ sg. │
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │1952│ 788│ 662│ 550│ 0│ 0│ 0│ 348│ 309│ 0│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │1953│ 788│ 662│ 550│ 0│ 0│ 0│ 348│ 309│ 0│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │1954│ 788│ 662│ 550│ 0│ 0│ 0│ 348│ 309│ 0│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │1955│ 788│ 662│ 550│ 0│ 0│ 0│ 348│ 309│ 0│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │1956│ 788│ 662│ 550│ 0│ 0│ 0│ 348│ 309│ 0│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │1957│ 788│ 662│ 550│ 0│ 0│ 0│ 348│ 309│ 0│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │1958│ 788│ 662│ 550│ 0│ 0│ 0│ 348│ 309│ 0│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │1959│ 1.618│ 1.355│ 1.080│ 1.584│ 1.518│ 1.452│ 1.197│ 920│ 0│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │1960│ 1.618│ 1.355│ 1.080│ 1.584│ 1.518│ 1.452│ 1.197│ 920│ 0│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │1961│ 1.618│ 1.355│ 1.080│ 1.584│ 1.518│ 1.452│ 1.197│ 920│ 0│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │1962│ 1.618│ 1.355│ 1.080│ 1.584│ 1.518│ 1.452│ 1.197│ 920│ 0│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │1963│ 1.618│ 1.355│ 1.080│ 1.584│ 1.518│ 1.452│ 1.197│ 920│ 0│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │1964│ 1.618│ 1.355│ 1.080│ 1.584│ 1.518│ 1.452│ 1.197│ 920│ 0│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │1965│ 1.618│ 1.355│ 1.080│ 1.584│ 1.518│ 1.452│ 1.197│ 920│ 0│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │1966│ 1.618│ 1.355│ 1.080│ 1.584│ 1.518│ 1.452│ 1.197│ 920│ 0│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │1967│ 1.618│ 1.355│ 1.080│ 1.584│ 1.518│ 1.452│ 1.197│ 920│ 0│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │1968│ 1.618│ 1.355│ 1.080│ 1.584│ 1.518│ 1.452│ 1.197│ 920│ 0│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │1969│ 2.209│ 1.969│ 1.800│ 2.580│ 2.271│ 2.008│ 1.733│ 1.550│ 0│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │1970│ 2.209│ 1.969│ 1.800│ 2.580│ 2.271│ 2.008│ 1.733│ 1.550│ 0│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │1971│ 2.209│ 1.969│ 1.800│ 2.580│ 2.271│ 2.008│ 1.733│ 1.550│ 0│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │1972│ 2.209│ 1.969│ 1.800│ 2.580│ 2.271│ 2.008│ 1.733│ 1.550│ 0│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │1973│ 2.209│ 1.969│ 1.800│ 2.580│ 2.271│ 2.008│ 1.733│ 1.550│ 0│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │1974│ 2.209│ 1.969│ 1.800│ 2.580│ 2.271│ 2.008│ 1.733│ 1.550│ 0│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │1975│ 2.209│ 1.969│ 1.800│ 2.580│ 2.271│ 2.008│ 1.733│ 1.550│ 0│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │1976│ 2.895│ 2.714│ 2.460│ 3.546│ 3.168│ 2.750│ 2.405│ 2.120│ 0│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │1977│ 2.900│ 2.730│ 2.550│ 3.456│ 3.082│ 2.695│ 2.352│ 2.070│ 0│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │1978│ 2.900│ 2.730│ 2.550│ 3.456│ 3.082│ 2.695│ 2.352│ 2.070│ 0│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │1979│ 3.007│ 2.835│ 2.650│ 3.546│ 3.168│ 2.750│ 2.405│ 2.120│ 0│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │1980│ 3.007│ 2.835│ 2.650│ 3.546│ 3.168│ 2.750│ 2.405│ 2.120│ 0│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │1981│ 3.007│ 2.835│ 2.650│ 3.546│ 3.168│ 2.750│ 2.405│ 2.120│ 0│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │1982│ 3.007│ 2.835│ 2.650│ 3.546│ 3.168│ 2.750│ 2.405│ 2.120│ 0│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │1983│ 3.007│ 2.835│ 2.650│ 3.546│ 3.168│ 2.750│ 2.405│ 2.120│ 0│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │1984│ 3.260│ 3.071│ 2.875│ 3.840│ 3.398│ 2.959│ 2.615│ 2.320│ 0│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │1985│ 3.260│ 3.071│ 2.875│ 3.840│ 3.398│ 2.959│ 2.615│ 2.320│ 0│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │1986│ 3.260│ 3.071│ 2.875│ 3.840│ 3.398│ 2.959│ 2.615│ 2.320│ 0│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │1987│ 3.260│ 3.071│ 2.875│ 3.840│ 3.398│ 2.959│ 2.615│ 2.320│ 0│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │1988│ 3.706│ 3.518│ 3.300│ 4.320│ 3.870│ 3.410│ 3.066│ 2.750│ 0│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │1989│ 3.706│ 3.518│ 3.300│ 4.320│ 3.870│ 3.410│ 3.066│ 2.750│ 0│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │1990│ 4.777│ 4.515│ 4.200│ 5.400│ 4.876│ 4.345│ 3.906│ 3.500│ 0│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │1991│ 15.705│ 14.910│ 14.000│ 17.160│ 15.870│ 14.630│ 13.493│ 12.400│ 0│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │1992│ 35.845│ 34.020│ 31.940│ 39.156│ 36.196│ 33.358│ 30.755│ 28.250│ 0│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │1993│111.692│ 104.932│ 98.252│ 116.050│ 109.514│ 102.798│ 96.751│ 90.772│ 0│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │1994│280.760│ 255.116│ 239.344│ 278.888│ 262.072│ 247.260│ 232.872│ 218.654│ 0│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │1995│344.145│ 312.818│ 293.440│ 341.936│ 321.368│ 303.160│ 285.448│ 268.096│ 0│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │1996│ 0│ 372.880│ 349.888│ 407.540│ 382.976│ 361.400│ 340.256│ 319.544│ 0│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │1997│ 0│ 741.276│ 695.520│ 810.394│ 761.600│ 718.640│ 676.544│ 635.312│ 0│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │1998│ 0│1.486.948│1.398.740│ 1.662.110│1.568.930│ 1.485.250│ 1.402.750│ 1.321.600│ 0│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │1999│ 0│3.597.304│3.366.300│ 3.597.304│3.386.910│ 3.181.669│ 2.981.580│ 2.786.644│2.457.743│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │2000│ 0│3.597.304│3.366.300│ 3.597.304│3.386.910│ 3.181.669│ 2.981.580│ 2.786.644│2.457.743│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │2001│ 0│4.367.475│4.086.600│ 4.366.500│4.112.300│ 3.862.625│ 3.619.250│ 3.383.650│2.983.900│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │2002│ 0│5.281.975│4.942.000│ 5.282.400│4.972.500│ 4.671.875│ 4.378.750│ 4.091.650│3.609.300│
 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │2003│ 0│6.218.600│5.818.400│ 6.217.825│5.854.800│ 5.499.000│ 5.153.750│ 4.815.875│4.247.950│
 └────┴───────┴─────────┴─────────┴───────────┴─────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────┘


    NOTĂ:
    Pentru perioadele anterioare anului 1952 se utilizeazã salariul mediu brut pe economie, potrivit prevederilor art. 1 alin. (4) din ordonanţa de urgenţã.


    ANEXA 2
                              SALARIUL MEDIU ANUAL


 ┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
 │ │ Salariul mediu │
 │ Anul │ (lei) │
 │ ├─────────────────────────┬────────────────────────┤
 │ │ brut │ net │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1938 │ 168 │ - │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1947 │ 261 │ - │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1948 │ 293 │ - │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1949 │ 335 │ - │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1950 │ 366 │ 337 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1951 │ 397 │ 365 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1952 │ 403 │ 370 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1953 │ 447 │ 410 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1954 │ 487 │ 456 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1955 │ 536 │ 499 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1956 │ 593 │ 549 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1957 │ 671 │ 619 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1958 │ 747 │ 684 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1959 │ 784 │ 726 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1960 │ 854 │ 802 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1961 │ 898 │ 833 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1962 │ 947 │ 880 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1963 │ 1.005 │ 932 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1964 │ 1.046 │ 965 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1965 │ 1.115 │ 1.028 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1966 │ 1.179 │ 1.083 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1967 │ 1.210 │ 1.107 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1968 │ 1.248 │ 1.139 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1969 │ 1.297 │ 1.180 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1970 │ 1.434 │ 1.289 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1971 │ 1.471 │ 1.318 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1972 │ 1.498 │ 1.339 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1973 │ 1.563 │ 1.391 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1974 │ 1.663 │ 1.471 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1975 │ 1.813 │ 1.595 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1976 │ 1.964 │ 1.712 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1977 │ 2.102 │ 1.818 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1978 │ 2.344 │ 2.011 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1979 │ 2.457 │ 2.108 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1980 │ 2.602 │ 2.238 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1981 │ 2.721 │ 2.340 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1982 │ 2.936 │ 2.525 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1983 │ 3.024 │ 2.601 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1984 │ 3.224 │ 2.773 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1985 │ 3.285 │ 2.827 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1986 │ 3.317 │ 2.855 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1987 │ 3.337 │ 2.872 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1988 │ 3.422 │ 2.946 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1989 │ 3.538 │ 3.063 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1990 │ 4.010 │ 3.381 │
 ├─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┤
 │1991-2010 Salariul mediu brut lunar pe economie comunicat de Institutul │
 │ Naţional de Statisticã │
 ├─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┤
 │ 1938 │ 168 │ - │
 └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘                             SALARIUL MINIM PE ŢARĂ


 ┌────┬────────────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────┐
 │Anul│Începând cu │Sala- │ Actul normativ prin care s-a stabilit │
 │ │ziua .......│riul │ │
 │ │luna .......│minim │ │
 │ │ │(lei) │ │
 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │1949│ │ 166│ │
 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │1950│ │ 166│ │
 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │1951│ │ 166│ │
 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │1952│ │ 166│ │
 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │1953│ │ 166│ │
 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │1954│ │ 166│ │
 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │1955│ │ 220│ │
 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │1956│ │ 220│ │
 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ │ 220│ │
 │1957│1 mai │ 350│ │
 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │1958│ │ 350│ │
 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ │ 350│ │
 │1959│1 august │ 400│ │
 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │1960│ │ 400│ │
 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ │ 400│ │
 │1961│1 decembrie │ 475│ │
 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │1962│ │ 475│ │
 │1963│ │ 475│ │
 │1964│ │ 475│ │
 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ │ 475│ │
 │1965│1 septembrie│ 550│ │
 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │1966│ │ 550│ │
 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ │ 550│ │
 │1967│1 august │ 700│ │
 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │1968│ │ 700│ │
 │1969│ │ 700│ │
 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ │ 700│ │
 │1970│1 martie │ 750│ │
 │ │1 mai │ 800│ │
 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │1971│ │ 800│ │
 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ │ 800│ │
 │1972│1 septembrie│ 1.000│ │
 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │1973│ │ 1.000│ │
 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ │ 1.000│ │
 │1974│1 august │ 1.140│ │
 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ │ 1.140│ │
 │1975│1 iulie │ 1.200│ │
 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │1976│ │ 1.200│ │
 │1977│ │ 1.200│ │
 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │1978│ │ 1.200│ │
 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ │ 1.200│ │
 │1979│1 august │ 1.425│ │
 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │1980│ │ 1.425│ │
 │1981│ │ 1.425│ │
 │1982│ │ 1.425│ │
 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ │ 1.425│ │
 │1983│1 septembrie│ 1.500│ │
 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │1984│ │ 1.500│ │
 │1985│ │ 1.500│ │
 │1986│ │ 1.500│ │
 │1987│ │ 1.500│ │
 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ │ 1.500│ │
 │1988│1 iulie │ 2.000│ │
 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │1989│ │ 2.000│ │
 │1990│ │ 2.000│ │
 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ │ 2.000│ │
 │ │1 martie │ 3.150│Hotãrârea Guvernului nr. 133 din 25 februarie 1991│
 │1991│1 aprilie │ 4.675│Hotãrârea Guvernului nr. 219 din 27 martie 1991 │
 │ │1 mai │ 5.975│Hotãrârea Guvernului nr. 219 din 27 martie 1991 │
 │ │1 septembrie│ 6.775│Hotãrârea Guvernului nr. 579 din 27 august 1991 │
 │ │1 noiembrie │ 7.000│Hotãrârea Guvernului nr. 780 din 16 noiembrie 1991│
 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │1 ianuarie │ 8.500│Hotãrârea Guvernului nr. 19 din 18 ianuarie 1992 │
 │ │1 martie │ 9.150│Hotãrârea Guvernului nr. 149 din 27 martie 1992 │
 │1992│1 mai │ 11.200│Hotãrârea Guvernului nr. 218 din 30 aprilie 1992 │
 │ │1 septembrie│ 12.920│Hotãrârea Guvernului nr. 499 din 28 august 1992 │
 │ │1 noiembrie │ 15.215│Hotãrârea Guvernului nr. 774 din 27 noiembrie 1992│
 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │1 ianuarie │ 16.600│Hotãrârea Guvernului nr. 94 din 4 martie 1993 │
 │ │1 martie │ 17.600│Hotãrârea Guvernului nr. 124 din 6 aprilie 1993 │
 │1993│1 mai │ 30.000│Hotãrârea Guvernului nr. 208 din 17 mai 1993 │
 │ │1 octombrie │ 40.200│Hotãrârea Guvernului nr. 586 din 2 noiembrie 1993 │
 │ │1 decembrie │ 45.000│Hotãrârea Guvernului nr. 683 din 29 noiembrie 1993│
 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ │ 45.000│ │
 │1994│15 martie │ 60.000│Hotãrârea Guvernului nr. 90 din 11 martie 1994 │
 │ │1 iulie │ 65.000│Hotãrârea Guvernului nr. 353 din 27 iunie 1994 │
 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │1995│ │ 65.000│ │
 │ │1 aprilie │ 75.000│Hotãrârea Guvernului nr. 184 din 31 martie 1995 │
 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │1996│ │ 75.000│ │
 │ │1 august │ 97.000│Hotãrârea Guvernului nr. 594 din 22 iulie 1996 │
 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ │ 97.000│ │
 │1997│1 februarie │150.000│Hotãrârea Guvernului nr. 27 din 21 februarie 1997 │
 │ │1 august │225.000│Hotãrârea Guvernului nr. 468 din 25 august 1997 │
 │ │1 octombrie │250.000│ │
 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │1998│1 aprilie │350.000│Hotãrârea Guvernului nr. 208 din 31 martie 1998 │
 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │1999│1 mai │450.000│Hotãrârea Guvernului nr. 296 din 15 aprilie 1999 │
 └────┴────────────┴───────┴──────────────────────────────────────────────────┘
    ANEXA 3
                                  METODOLOGIE
         de calcul privind revizuirea pensiilor acordate beneficiarilor
    proveniţi din sistemul de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã

    ART. 1
    Pensiile prevãzute la <>art. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor mãsuri în domeniul pensiilor şi recalculate potrivit prevederilor aceleaşi legi se revizuiesc conform prezentei metodologii.
    ART. 2
    Revizuirea pensiilor prevãzute la art. 1 se realizeazã prin determinarea stagiilor de cotizare, a punctajelor medii anuale şi prin stabilirea cuantumului aferent fiecãrei pensii.
    ART. 3
    (1) Constituie stagiu de cotizare vechimea în serviciu şi, dupã caz, vechimea în muncã valorificatã în ultima decizie de pensie pânã la data încheierii procesului de recalculare, respectiv perioadele în care beneficiarul:
    a) a avut calitatea de cadru militar în activitate;
    b) a avut calitatea de funcţionar public cu statut special în instituţiile de apãrare naţionalã, ordine publicã şi siguranţã naţionalã, precum şi în sistemul administraţiei penitenciare;
    c) a îndeplinit serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus, elev sau student al unei instituţii militare de învãţãmânt pentru formarea cadrelor militare, respectiv elev sau student al unei instituţii de învãţãmânt pentru formarea cadrelor militare/poliţiştilor sau funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;
    d) a fost concentrat sau mobilizat ca rezervist;
    e) a fost în captivitate;
    f) a realizat vechime în muncã recunoscutã în condiţiile legii, pânã la data intrãrii în vigoare a <>Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    g) a realizat perioade asimilate vechimii în muncã, conform legii, pânã la data intrãrii în vigoare a <>Legii nr. 164/2001, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    h) a realizat perioade de vechime în muncã recunoscute în baza <>Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratã cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strãinãtate ori constituite în prizonieri, republicat;
    i) a realizat vechime în muncã, ca timp util, în fostele unitãţi agricole cooperatiste, calculat potrivit <>Legii nr. 80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurãri sociale ale agricultorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    j) a urmat, anterior datei intrãrii în vigoare a <>Legii nr. 164/2001, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cursurile de zi ale învãţãmântului superior, organizat potrivit legii, pe durata normalã a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora, potrivit legii.
    (2) Constituie stagiu de cotizare şi perioada suplimentarã la vechimea în muncã sau la vechimea în serviciu acordatã în baza legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentru perioadele realizate în grupa I şi a II-a de muncã, respectiv în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii.
    (3) Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezintã, potrivit legii, stagiu de cotizare realizat în condiţii deosebite, condiţii speciale sau alte condiţii de muncã se acordã perioade suplimentare la vechimea în muncã sau la vechimea în serviciu, care constituie stagii de cotizare în condiţii normale, dupã cum urmeazã:
    a) 3 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii deosebite de muncã;
    b) 6 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii speciale de muncã;
    c) 12 luni pentru fiecare an lucrat în alte condiţii de muncã, aşa cum sunt reglementate în domeniul apãrãrii naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pe baza criteriilor şi metodologiei de încadrare prevãzute, pânã la 31 decembrie 2010, de <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncã şi activitãţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificãrile ulterioare, şi de <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.822/2004 privind stabilirea locurilor de muncã şi activitãţilor cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice pentru poliţişti, cu modificãrile ulterioare.
    ART. 4
    (1) Stagiul de cotizare se exprimã în ani, luni şi zile.
    (2) Dacã din documentaţia de pensionare rezultã perioade de vechime în muncã exprimate în sãptãmâni de cotizare, ca urmare a achitãrii contribuţiei cãtre fostele case de asigurãri sociale, aceste perioade se vor transforma în stagiu de cotizare exprimat în ani şi luni de cotizare.
    (3) Dacã din documentaţiile de pensionare nu rezultã localizarea sãptãmânilor de cotizare în cadrul anului, acestea vor fi plasate imediat dupã data de 1 aprilie a anului respectiv.
    ART. 5
    (1) Cuantumul pensiei revizuite se determinã prin înmulţirea punctajului mediu anual realizat cu valoarea unui punct de pensie.
    (2) La determinarea cuantumului pensiei, fracţiunile de leu se întregesc la un leu în favoarea pensionarului.
    (3) Valoarea punctului de pensie prevãzutã la alin. (1) este de 732,80 lei, stabilitã prin <>Legea bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010.
    (4) La cuantumul pensiei stabilit conform alin. (1) se aplicã prevederile <>art. 11 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 6
    (1) Punctajul mediu anual se determinã prin împãrţirea numãrului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate la stagiul complet de cotizare.
    (2) Stagiul complet de cotizare prevãzut la alin. (1) este de 20 de ani.
    ART. 7
    (1) Punctajul anual se determinã prin împãrţirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate în anul calendaristic respectiv.
    (2) Punctajul lunar se calculeazã prin raportarea veniturilor realizate lunar la salariul mediu brut/net din luna respectivã, prevãzut în anexa nr. 2 la ordonanţa de urgenţã.
    (3) La calcularea punctajului mediu anual, a punctajului anual şi a punctajului lunar se utilizeazã 5 zecimale.
    ART. 8
    (1) Veniturile brute/nete, dupã caz, realizate lunar, utilizate la calculul punctajului lunar cuprind drepturile salariale şi cele asimilate acestora, încasate de beneficiari conform legislaţiei în vigoare la data acordãrii lor, respectiv:
    a) retribuţia tarifarã lunarã/salariul de bazã lunar/solda lunarã/salariul de bazã de încadrare lunar, inclusiv indexãri, compensaţii, indemnizaţii de conducere/comandã, salarii/solde de merit şi alte drepturi similare prevãzute de legislaţia în vigoare la acea datã;
    b) sporurile şi indemnizaţiile acordate în sume fixe sau sub formã de procent din retribuţia tarifarã lunarã/salariul de bazã lunar/solda lunarã/salariul de bazã de încadrare lunar sau din salariul funcţiei de bazã/salariul funcţiei îndeplinite/solda de funcţie/solda funcţiei de bazã, potrivit legislaţiei în vigoare la acea datã;
    c) primele/premiile din cursul anului şi cele anuale, acordate potrivit legislaţiei în vigoare la acea datã;
    d) sumele reprezentând compensarea concediului de odihnã neefectuat, potrivit legii;
    e) sumele cuvenite ca reprezentanţi în adunãrile generale ale acţionarilor, în consiliile de administraţie, în comitetele de direcţie, în comisiile de cenzori sau în orice alte comisii, comitete sau organisme, acordate potrivit legislaţiei în vigoare la acea datã, indiferent de forma de organizare sau denumirea angajatorului ori a entitãţii asimilate acestuia, dupã data de 1 ianuarie 2008;
    f) venitul corespunzãtor funcţiei pe care a fost încadrat în ţarã personalul trimis în strãinãtate în misiune permanentã sau, dupã caz, pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, inclusiv pentru perioada efectuãrii concediului de odihnã/de misiuni în ţarã;
    g) orice alte elemente salariale asimilate celor prevãzute la lit. a)-d), acordate potrivit legislaţiei în vigoare la acea datã.
    (2) Nu sunt considerate venituri de naturã salarialã sau asimilate salariilor urmãtoarele sume:
    a) diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, detaşare sau transfer;
    b) participarea salariaţilor la profit, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societãţile naţionale, companiile naţionale şi societãţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 769/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    c) compensaţiile lunare pentru chirie;
    d) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecţie şi de lucru, a alimentaţiei de protecţie, a medicamentelor şi materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protecţie a muncii, precum şi a uniformelor obligatorii şi a drepturilor de echipament;
    e) sumele primite potrivit legii, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului;
    f) indemnizaţiile de instalare;
    g) plãţile compensatorii şi ajutoarele la trecerea în rezervã sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu cu drept la pensie;
    h) valoarea financiarã a normelor de hranã;
    i) contravaloarea transportului ocazionat de plecarea în concediul de odihnã, precum şi a transportului la şi de la locul de muncã;
    j) alocaţia de stat pentru copii;
    k) alte drepturi care, potrivit legislaţiei în vigoare la data acordãrii, nu reprezentau drepturi de naturã salarialã sau asimilate salariilor.
    ART. 9
    (1) Pentru perioadele de stagiu de cotizare prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b) la determinarea punctajului lunar se utilizeazã veniturile brute/nete realizate lunar de beneficiari.
    (2) Pentru perioadele prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. c)-e) la stabilirea punctajului lunar se utilizeazã salariul mediu brut sau net pe economie, dupã caz, din perioadele respective, potrivit legii.
    (3) Pentru perioadele prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. f) la stabilirea punctajului lunar se utilizeazã salariul de încadrare şi sporurile cu caracter permanent aferente acestuia.
    (4) Pentru perioadele prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. g) şi j) la stabilirea punctajului lunar se utilizeazã salariul minim brut sau net pe economie, dupã caz, din perioadele respective, potrivit legii.
    (5) Pentru perioadele prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. h) la stabilirea punctajului lunar se utilizeazã 1,5 salarii minime brute sau nete pe economie, dupã caz, din perioadele respective, potrivit legii.
    (6) Pentru perioadele prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. i) se acordã 0,57255 puncte pentru fiecare an util realizat.
    ART. 10
    Determinarea punctajului mediu anual pentru persoanele repatriate din Republica Moldova care beneficiazã de pensiile prevãzute la art. 1 se face prin asimilare, în condiţiile stabilite prin reglementãrile legale în vigoare.
    ART. 11
    (1) Pentru perioade anterioare datei de 1 aprilie 2001 în care persoanele nu au avut calitatea de cadru militar în activitate, poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, în cazul în care în carnetul de muncã sau în oricare alt act prevãzut de lege au fost înregistrate salarii pe orã ori salarii pe zi, salariile lunare se vor calcula prin înmulţirea salariilor orare sau, dupã caz, zilnice cu numãrul mediu de ore pe lunã, respectiv cu numãrul mediu de zile lucrãtoare pe lunã din perioadele respective, astfel:
    a) 25,5 zile (204 ore) pe lunã, pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1978;
    b) 24,5 zile (196 ore) pe lunã, pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 martie 1990;
    c) 23,6 zile (189 ore) pe lunã, pentru perioada 1 martie 1990-30 septembrie 1990;
    d) 21,25 zile (170 ore) pe lunã, pentru perioada 1 octombrie 1990-1 ianuarie 1997;
    e) 21,16 zile (169,33 ore) pe lunã, pentru anul 1997;
    f) 21,25 zile (170 ore) pe lunã, pentru anul 1998;
    g) 21,50 zile (172 ore) pe lunã, pentru anul 1999;
    h) 21,67 zile (173,36 ore) pe lunã, pentru anul 2000;
    i) 21,42 zile (171,36 ore) pe lunã, pentru anul 2001.
    (2) În situaţiile în care, pentru o anumitã perioadã care constituie vechime în muncã, anterioarã datei de 1 aprilie 2001, în care persoanele nu au avut calitatea de cadru militar în activitate, poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, iar în carnetul de muncã sau în alte acte doveditoare nu sunt înregistrate drepturile salariale, la determinarea punctajului mediu anual se utilizeazã salariul minim pe ţarã, în vigoare în perioada respectivã.
    (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1963, pentru care, la determinarea punctajului mediu anual, se utilizeazã:
    a) un punct pentru fiecare lunã de stagiu de cotizare realizat în perioadele anterioare datei de 1 septembrie 1947, indiferent de nivelul drepturilor salariale înregistrate în carnetul de muncã sau dovedite ori pentru care în carnetul de muncã nu sunt înregistrate drepturile salariale;
    b) un punct pentru fiecare lunã de stagiu de cotizare realizat în perioadele cuprinse între data de 1 septembrie 1947 şi data de 31 decembrie 1962 şi pentru care în carnetul de muncã nu sunt înregistrate drepturile salariale şi nici nu sunt dovedite.
    c) un punct pentru fiecare lunã de stagiu de cotizare realizat în perioadele cuprinse între data de 1 septembrie 1947 şi data de 31 decembrie 1962, în situaţia în care, prin valorificarea drepturilor salariale din actele doveditoare, rezultã, pentru fiecare lunã de stagiu de cotizare, un numãr de puncte mai mic decât cel prevãzut la lit. b).
    (4) În situaţia în care, pentru perioade ulterioare datei de 31 august 1947, în documentele doveditoare sunt înregistrate drepturi salariale nedenominate, acestea vor fi denominate în funcţie de reformele monetare.
    (5) Prevederile alin. (3) şi (4) se aplicã pentru toate perioadele care constituie stagiu de cotizare, cu excepţia perioadelor prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. g) şi j).
    (6) Prevederile alin. (3) şi (4) se aplicã în mod corespunzãtor şi pentru perioadele care constituie vechime în serviciu.
    ART. 12
    (1) La determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizeazã salariile/soldele brute sau nete, dupã caz, astfel:
    a) salariile/soldele brute, pânã la data de 1 iulie 1977;
    b) salariile/soldele nete, de la data de 1 iulie 1977 pânã la data de 1 ianuarie 1991;
    c) salariile/soldele brute, de la data de 1 ianuarie 1991.
    (2) La determinarea punctajelor lunare, pe lângã salariile prevãzute la alin. (1) se au în vedere şi sporurile cu caracter permanent care, dupã data de 1 aprilie 1992, au fãcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare şi care sunt înscrise în carnetul de muncã sau sunt dovedite cu adeverinţe eliberate de unitãţi, conform legislaţiei în vigoare.
    (3) Sporul de vechime în muncã care se utilizeazã la stabilirea punctajelor lunare aferente perioadelor în care persoanele nu au avut calitatea de cadru militar în activitate, poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, este urmãtorul:
    a) perioada 1 martie 1970-1 septembrie 1983:
    - 3% pentru o vechime în muncã totalã cuprinsã între 5-10 ani;
    - 5% pentru o vechime în muncã totalã cuprinsã între 10-15 ani;
    - 7% pentru o vechime în muncã totalã cuprinsã între 15-20 ani;
    - 10% pentru o vechime în muncã totalã de peste 20 de ani;
    b) perioada 1 septembrie 1983-1 aprilie 1992:
    - 3% pentru o vechime în muncã totalã cuprinsã între 3-5 ani;
    - 6% pentru o vechime în muncã totalã cuprinsã între 5-10 ani;
    - 9% pentru o vechime în muncã totalã cuprinsã între 10-15 ani;
    - 12% pentru o vechime în muncã totalã cuprinsã între 15-20 ani;
    - 15% pentru o vechime în muncã totalã de peste 20 de ani.
    (4) Pentru perioadele de dupã 1 aprilie 1992, sporul de vechime utilizat la stabilirea punctajelor lunare este cel înscris în carnetul de muncã sau în alte acte doveditoare.
    (5) Salariile medii şi minime pe economie, brute sau nete, dupã caz, pentru fiecare an, utilizate la determinarea punctajului mediu anual, sunt prevãzute în anexa nr. 2 la ordonanţa de urgenţã.
    (6) Pentru perioadele anterioare anului 1938, precum şi pentru perioada cuprinsã între 1939-1946 inclusiv, la stabilirea punctajului lunar se utilizeazã salariul mediu corespunzãtor anului 1938.
    (7) Pentru perioadele anterioare anului 1949 la stabilirea punctajului lunar se utilizeazã salariul minim corespunzãtor anului 1949.
    ART. 13
    (1) Persoanele care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentarã cu 2%, 3%, respectiv 5%, beneficiazã de o creştere a punctajului, determinat prin aplicarea urmãtoarelor procente la punctajele lunare realizate în aceste perioade, astfel:
    a) 16% pentru perioada 1 ianuarie 1967-1 ianuarie 1973;
    b) 13% pentru perioada 1 ianuarie 1973-1 ianuarie 1978;
    c) 14% pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 iulie 1986;
    d) 21% pentru perioada 1 iulie 1986-1 noiembrie 1990;
    e) 15% pentru perioada 1 noiembrie 1990-1 aprilie 1991;
    f) 14% pentru perioada 1 aprilie 1991-1 aprilie 1992;
    g) 13% pentru perioada 1 aprilie 1992-1 ianuarie 1999;
    h) 22% pentru perioada 1 ianuarie 1999-1 februarie 1999;
    i) 17% pentru perioada de dupã 1 februarie 1999.
    (2) Persoanele care au contribuit cu 4% la Fondul pentru pensia suplimentarã beneficiazã de o creştere a punctajului, determinat prin aplicarea urmãtoarelor procente la punctajele lunare realizate în aceste perioade, astfel:
    a) 26% pentru perioada 1 iulie 1977-1 ianuarie 1978;
    b) 28% pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 iulie 1986.
    ART. 14
    Persoanele care au desfãşurat activitãţi în locuri de muncã încadrate în grupele I şi a II-a de muncã, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au desfãşurat activitãţi în locuri de muncã încadrate în condiţii deosebite, condiţii speciale sau alte condiţii de muncã, potrivit legii, beneficiazã de majorarea punctajelor lunare realizate în perioadele respective, dupã cum urmeazã:
    a) cu 25% pentru perioadele în care au desfãşurat activitãţi în locuri încadrate în grupa a II-a de muncã, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncã încadrate în condiţii deosebite, potrivit legii;
    b) cu 50% pentru perioadele în care au desfãşurat activitãţi în locuri încadrate în grupa I de muncã, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncã încadrate în condiţii speciale, potrivit legii;
    c) cu 50% pentru perioadele în care au desfãşurat activitãţi în locuri încadrate în alte condiţii de muncã, potrivit legii.
    ART. 15
    (1) În situaţia pensiilor de invaliditate, stagiul potenţial acordat la recalcularea drepturilor de pensie potrivit <>Legii nr. 119/2010 se are în vedere pentru revizuirea pensiilor conform prezentei metodologii, cu excepţia celor stabilite conform prevederilor <>Legii nr. 80/1995, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Stagiul potenţial reprezintã anii potenţiali acordaţi potrivit legii în vigoare la data stabilirii drepturilor de pensie.
    (3) Pentru stagiul potenţial acordat celor în drept sã obţinã o pensie de invaliditate, punctajul anual este de:
    a) 0,75 puncte pentru gradul I de invaliditate;
    b) 0,60 puncte pentru gradul II de invaliditate;
    c) 0,40 puncte pentru gradul III de invaliditate.
    ART. 16
    (1) Pensia de urmaş se stabileşte procentual din pensia la care ar fi avut dreptul susţinãtorul decedat, cu excepţia celor stabilite conform prevederilor <>Legii nr. 80/1995, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Pensia de urmaş se calculeazã din pensia pentru limitã de vârstã sau din pensia de invaliditate gradul I, revizuitã, la care ar fi avut dreptul susţinãtorul decedat.
    (3) Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu anual realizat de susţinãtor, aferent pensiei prevãzute la alin. (2), în funcţie de numãrul urmaşilor îndreptãţiţi, astfel:
    a) pentru un singur urmaş - 50%;
    b) pentru 2 urmaşi - 75%;
    c) pentru 3 sau mai mulţi urmaşi - 100%.
    ART. 17
    Pentru perioada 1 aprilie 2001 - 1 august 2007, punctajelor anuale aferente persoanelor care au avut calitatea de cadru militar în activitate, poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor nu li se aplicã plafonarea prevãzutã de legislaţia privind pensiile din sistemul public în vigoare în perioada respectivã.
    ART. 18
    (1) Determinarea punctajului mediu anual se face pe baza datelor din dosarele de pensie existente în pãstrare la casele de pensii sectoriale din Ministerul Apãrãrii Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, precum şi Serviciul Român de Informaţii.
    (2) În situaţia în care în dosarele de pensionare sunt înscrise perioade care constituie vechime în serviciu, fãrã date referitoare la venitul realizat lunar, determinarea punctajului mediu anual se efectueazã pe baza documentelor doveditoare transmise structurilor prevãzute la alin. (1).
    ART. 19
    Documentele doveditoare ale cuantumurilor veniturilor realizate lunar, pe baza cãrora se determinã punctajele medii anuale, se transmit caselor de pensii sectoriale din cadrul instituţiilor din sistemul de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã de cãtre centrele militare judeţene/zonale/de sector sau de cãtre unitãţile militare, instituţiile ori structurile din care au fãcut parte beneficiarii pensionari, dupã caz.
    ART. 20
    Pensiile prevãzute la <>art. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 119/2010, ale cãror cuantumuri au fost stabilite prin aplicarea unor hotãrâri definitive şi irevocabile ale instanţelor de judecatã se revizuiesc, dupã caz, potrivit prevederilor prezentei metodologii.
    ART. 21
    (1) Stabilirea pensiei revizuite se face prin decizie emisã de casele de pensii sectoriale din cadrul instituţiilor din sistemul de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã, care va cuprinde în mod obligatoriu temeiurile de fapt şi de drept care au stat la baza revizuirii, precum şi termenul în care poate fi introdusã contestaţia.
    (2) Deciziile de pensie revizuite se comunicã beneficiarilor, în termen de 30 de zile de la data emiterii.
    ART. 22
    (1) Împotriva deciziilor de pensie revizuite se poate introduce contestaţie, în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile de contestaţii care funcţioneazã în cadrul Ministerului Apãrãrii Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii.
    (2) Deciziile comisiilor de contestaţii pot fi atacate în instanţã, potrivit prevederilor <>Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (3) Procedura de contestare a deciziilor de pensie rezultate în urma recalculãrii este cea prevãzutã de legea în vigoare la data emiterii acestora.
    ART. 23
    Pentru revizuirea pensiilor prevãzute la art. 1 se autorizeazã entitãţile implicate în acest proces, din cadrul instituţiilor din sistemul de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã, sã încheie contracte de prestãri servicii/convenţii civile cu un numãr de cel mult 25 de persoane fizice, care se repartizeazã prin protocol încheiat între cele 3 case de pensii sectoriale.

                                      ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016