Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ nr. 41 din 14 iulie 2005  privind reglementarea unor măsuri financiare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ nr. 41 din 14 iulie 2005 privind reglementarea unor măsuri financiare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 677 din 28 iulie 2005
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
    Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.
    CAP. I
    Reglementări ale unor operaţiuni financiare şi fiscale
    SECŢIUNEA 1
    Contribuţia asupra producţiei de zahăr şi izoglucoza
    ART. 1
    Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană se instituie obligaţia plăţii contribuţiei pentru producţia de zahăr şi a contribuţiei pentru producţia de izoglucoza, realizate în cadrul cotelor alocate României de către Uniunea Europeană, contribuţii care se fac venit la bugetul de stat şi vor fi virate Sistemului de resurse proprii traditionale ale Uniunii Europene.

    ART. 2
    Procedura de plată către Sistemul de resurse proprii traditionale ale Uniunii Europene, stabilirea contribuabililor pentru contribuţia de zahăr şi izoglucoza, alocarea cotelor de producţie de zahăr şi izoglucoza, stabilirea cotei contribuţiei şi a termenelor de plată, precum şi calculul, controlul şi colectarea acestor contribuţii se stabilesc prin lege.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Recuperarea debitelor rezultate din plata de către Ministerul Finanţelor Publice a ratelor de capital, a dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente, precum şi a comisioanelor restante la fondul de risc, dobânzilor şi penalitatilor de întârziere aferente acestora
    ART. 3
    (1) Sumele plătite la scadente de Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de garant sau împrumutat, în contul beneficiarilor de credite interne ori externe garantate de stat sau de credite externe contractate de stat şi subimprumutate ca urmare a lipsei disponibilităţilor financiare ale acestora, reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri, precum şi comisioanele datorate şi neachitate la fondul de risc de către aceştia, dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente acestora se recuperează de către organele fiscale în a căror rază teritorială îşi au domiciliul fiscal beneficiarii, în baza înscrisurilor întocmite de direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, prin care se individualizează sumele de recuperat.
    (2) Procedura de recuperare a sumelor prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.
    (3) Termenele de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a obligaţiilor prevăzute în prezentul articol se întrerup la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, după această dată urmând să curgă un nou termen de prescripţie.
    (4) Creanţele preluate de la Ministerul Finanţelor Publice de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2002, şi al Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 42/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanţei statului provenite din executarea garanţiei emise pentru împrumutul extern acordat Societăţii Naţionale "îmbunătăţiri Funciare" - S.A., aprobată prin Legea nr. 381/2003, se vor valorifica de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului în temeiul actelor normative menţionate anterior.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Recuperarea creanţelor rezultate din contravaloarea în lei a ajutoarelor economice externe nerambursabile
    ART. 4
    (1) Recuperarea creanţelor rezultate din contravaloarea în lei a importurilor efectuate din ajutoare economice nerambursabile, oferite Guvernului României de donatori externi, în baza unor acorduri bilaterale, datorată Fondului de contrapartida de către beneficiarii acestora, se realizează prin intermediul organelor fiscale în a căror rază teritorială îşi au domiciliul fiscal beneficiarii.
    (2) În acest scop Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de gestionar al Fondului de contrapartida, conform Hotărârii Guvernului nr. 794/1997 privind constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de contrapartida, solicita organelor fiscale competente efectuarea unor acţiuni de control la beneficiarii sumelor prevăzute la alin. (1), aflaţi în evidenta direcţiei de specialitate din minister.
    (3) Procedura de recuperare a sumelor prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.
    (4) Termenele de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a obligaţiilor prevăzute în prezentul articol se întrerup la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, după această dată urmând să curgă un nou termen de prescripţie.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Reglementări privind împrumutul extern contractat de Ministerul Sănătăţii cu garanţia statului în vederea consolidării, modernizării şi dotării Spitalului Clinic Coltea şi refacerii Bisericii Coltea
    ART. 5
    Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Sănătăţii sunt autorizate sa finalizeze documentaţiile aferente împrumutului extern contractat în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 850/1999 privind aprobarea unei achiziţii publice dintr-o singura sursa de către Ministerul Sănătăţii, în vederea consolidării, modernizării şi dotării Spitalului Clinic Coltea şi refacerii Bisericii Coltea şi pentru aprobarea garantarii de către Ministerul Finanţelor a unui credit extern pentru realizarea acesteia, cu modificările ulterioare.

    ART. 6
    (1) Se autorizeaza Ministerul Sănătăţii sa plătească trimestrial în favoarea Băncii Volksbank comisioane bancare în echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro pe perioada 1 noiembrie 2004 şi până la utilizarea în cursul anului 2005 a echivalentului în lei al sumei de 25.000.000 euro din creditul acordat.
    (2) Sumele prevăzute la alin. (1) se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, capitolul "Sănătate", titlul 84 "Rambursări de credite, plati de dobânzi şi comisioane credite".

    CAP. II
    Modificarea, completarea, suspendarea şi abrogarea unor acte normative în domeniul financiar
    SECŢIUNEA 1

    Modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinantare aferente
    ART. I
    Alineatul (2) al articolului 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinantare aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 17 mai 1999, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice sa repartizeze şi sa introducă în bugetele ordonatorilor principali de credite modificările determinate de utilizarea sumelor prevăzute la alin. (1) şi (1^1), precum şi să efectueze, după caz, plati direct din aceasta poziţie de cheltuieli."


    SECŢIUNEA a 2-a

    Completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere
    ART. II
    La articolul 4 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 12 decembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 382/2002, după litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) sumele constituite în Fondul special pentru produse petroliere, rămase după stingerea datoriei publice prevăzute la lit. a), se utilizează pentru diminuarea datoriei publice interne, până la incidenţa echivalentului în lei al sumei de 507.300 mii dolari S.U.A. determinat la cursul valutar valabil la data plăţii;"


    SECŢIUNEA a 3-a

    Modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi
    ART. III
    Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 5 octombrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 122/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:
    1. Articolul 1 se abroga.
    2. Alineatul (3) al articolului 11 va avea următorul cuprins:
    "(3) Pentru ratele de capital, inclusiv dobânzile şi comisioanele plătite de Ministerul Finanţelor Publice în cadrul creditelor externe contractate cu garanţia statului de către societate, aceasta va plati Ministerului Finanţelor Publice, începând cu data de 1 ianuarie 2005, o dobânda anuală de 7,24% plus o marja de 1% aplicată la aceste sume. La suma rezultată prin aplicarea dobânzii anuale de 7,24 % plus o marja de 1%, se va aplica şi rata dobânzii de referinţa a Băncii Naţionale a României potrivit art. 4 din anexa la Ordinul Consiliului Concurentei nr. 51/2005 pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind rata dobânzii aplicate în cazul recuperării sau rambursarii ajutorului de stat ilegal şi a celui interzis."

    3. Alineatul (4) al articolului 11 va avea următorul cuprins:
    "(4) În cazul în care societatea nu respecta oricare dintre termenele de plată prevăzute în acordurile de eşalonare care au fost încheiate conform alin. (2), aceasta este obligată la plata accesoriilor, de la data scadentei până la plata integrală a debitului, conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."


    SECŢIUNEA a 4-a

    Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
    ART. IV
    Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 14 noiembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 7 alineatul (2), se abroga litera d).
    2. Alineatul (3) al articolului 7 va avea următorul cuprins:
    "(3) Nivelul ratei dobânzii aferente împrumuturilor prevăzute la alin. (2) lit. b) se stabileşte prin convenţii. Pentru plasamentele prevăzute la alin. (2) lit. c) nivelul ratei dobânzii se stabileşte în condiţii de maxima eficienta pentru stat."

    3. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru sumele păstrate în conturi deschise la Trezoreria Statului operatorii economici şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii beneficiază de dobânda. Pentru operaţiunile de plati dispuse din conturile purtătoare de dobânda, deschise la Trezoreria Statului pe numele operatorilor economici şi al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, derulate prin intermediul sistemelor de decontare a plăţilor de mica şi mare valoare în relaţia cu instituţiile de credit, se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Cuantumul acestora se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice la nivelul comisioanelor plătite de Trezoreria Statului către Banca Naţionala a României şi/sau agentul sau mandatat pentru administrarea sistemului de plati şi se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006."

    4. După alineatul (5) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Pentru alte servicii prestate de Trezoreria Statului la solicitarea instituţiilor de credit, operatorilor economici şi instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Natura şi nivelul comisioanelor se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice şi se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006."

    5. La articolul 11 alineatul (2) se introduce o noua litera, litera c^1), cu următorul cuprins:
    "c^1) comisioane percepute pentru operaţiunile şi serviciile prestate de către Trezoreria Statului;"


    SECŢIUNEA a 5-a

    Completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
    ART. V
    Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. După articolului 286 se introduce un nou articol, articolul 286^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 286^1
    (1) Orice persoană poate dobândi cu orice titlu sau poate deţine acţiuni emise de către societăţile de investiţii financiare rezultate din transformarea fondurilor proprietăţii private, până în limita de 1% din capitalul social al societăţilor de investiţii financiare.
    (2) Exerciţiul dreptului de vot este suspendat pentru acţiunile deţinute de acţionari care depăşesc limita prevăzută la alin. (1).
    (3) În termen de 3 luni de la data depăşirii limitei de 1% din capitalul social al societăţilor de investiţii financiare, actionarii aflaţi în aceasta situaţie sunt obligaţi sa vândă acţiunile care depăşesc limita de deţinere. C.N.V.M. va emite reglementări privind aplicarea prezentului articol."

    2. Societăţile de investiţii financiare vor lua măsuri de modificare a statutelor sau a actelor constitutive, după caz, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, în sensul eliminării oricăror prevederi contrare dispoziţiilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care societăţile de investiţii financiare nu efectuează modificările în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, statutele sau actele constitutive se considera modificate de drept, în sensul respectării limitei de 1% din capitalul social.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Suspendarea aplicării unor dispoziţii legale
    ART. VI
    (1) Aplicarea prevederilor alin. (3) al art. 49 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, se suspenda până la data de 31 decembrie 2006.
    (2) Pe perioada suspendării, din bugetul de stat se aloca fonduri pentru acţiuni de cercetare-dezvoltare şi inovare, finanţate pe bază de programe, precum şi pentru celelalte cheltuieli, stabilite în condiţiile legii, asigurându-se o creştere a acestora.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Abrogări ale unor dispoziţii legale
    ART. VII
    Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga:
    a) secţiunea a 11-a "Reglementări privind emiterea scrisorilor de confort", art. XIII din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare;
    b) alin. (3) al art. 13 din cap. I secţiunea a 6-a "Reglementări privind finanţarea programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, în condiţii de transparenta şi competitivitate" din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 28 ianuarie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 146/2005.


    SECŢIUNEA a 8-a
    Dispoziţii finale
    ART. VIII
    Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    PRIM-MINISTRU
                    CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Ionel Popescu

    Bucureşti, 14 iulie 2005.
    Nr. 41.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016