Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ nr. 3 din 28 ianuarie 2020  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ nr. 3 din 28 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 65 din 30 ianuarie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IV.2 din Legea nr. 262/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
    ART. I
    Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ORDONANŢĂ
    privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de paşapoarte şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor"

    2. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Serviciile publice comunitare de paşapoarte sunt structuri de prelucrare automată a datelor şi valorificare a informaţiilor prin proceduri informatice şi au următoarele atribuţii principale:
    a) primesc şi soluţionează cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple, în conformitate cu prevederile legii, ale tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte;
    b) administrează şi valorifică registrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, de evidenţă a paşapoartelor simple şi furnizează, la cererea justificată a persoanelor fizice sau juridice/entităţilor îndreptăţite, date din cuprinsul acestora, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, inclusiv a celor privind protecţia datelor cu caracter personal;
    c) efectuează verificări în evidenţa paşapoartelor, la solicitarea Direcţiei generale de paşapoarte, cu privire la minorii de cetăţenie română neînsoţiţi sau supuşi unor măsuri de protecţie instituţională în străinătate, cetăţenii români accidentaţi, spitalizaţi, decedaţi, aflaţi în situaţii care le pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau sănătatea, sau care au încălcat legile statelor în care au călătorit, în scopul identificării ori, după caz, informării familiei sau reprezentantului legal cu privire la situaţia de dificultate în care se află cetăţeanul român în străinătate;
    d) furnizează permanent, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a paşapoartelor simple, informaţii necesare actualizării acestuia;
    e) pun în aplicare măsurile de limitare a exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate, dispuse de organele competente, potrivit legii."

    3. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Identificarea ori, după caz, informarea familiei sau reprezentantului legal cu privire la situaţia de dificultate în care se află persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c), precum şi punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (1) lit. e) pot fi realizate inclusiv prin deplasări efectuate în teren."

    4. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Direcţia generală de paşapoarte are următoarele atribuţii principale:
    a) coordonează şi controlează activitatea de emitere, eliberare şi evidenţă a paşapoartelor simple, în condiţiile legii, desfăşurată de serviciile publice comunitare de paşapoarte;
    b) elaborează proiecte de acte normative sau, după caz, colaborează la elaborarea proiectelor de acte normative, în vederea perfecţionării prevederilor legale în domeniu, în acord cu reglementările europene şi internaţionale incidente;
    c) constituie, administrează, valorifică şi actualizează Registrul naţional de evidenţă a paşapoartelor simple, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, inclusiv a celor privind protecţia datelor cu caracter personal;
    d) administrează Sistemul naţional informatic de evidenţă a paşapoartelor simple;
    e) personalizează, prin Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice, paşapoartele simple electronice, paşapoartele diplomatice electronice şi paşapoartele de serviciu electronice, precum şi alte documente, în condiţiile legii;
    f) coordonează activităţile privind aplicarea măsurilor de limitare a exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate a cetăţenilor români, în conformitate cu prevederile legale;
    g) îndeplineşte funcţia de autoritate naţională de certificare pentru semnătură şi de autoritate naţională de certificare pentru verificare şi cooperează cu instituţii similare ale statelor membre ale Uniunii Europene, în calitate de punct naţional unic de contact, şi cu Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale, în calitate de operator al directorului naţional de chei publice, în vederea asigurării securităţii documentelor de călătorie electronice, prin garantarea autenticităţii şi integrităţii datelor şi creşterea nivelului de interoperabilitate a sistemelor de validare;
    h) stabileşte şi actualizează, cu consultarea Companiei Naţionale «Imprimeria Naţională» - S.A., elementele de securitate cuprinse în paşapoartele simple, în acord cu reglementările europene şi internaţionale în materie;
    i) cooperează cu instituţiile competente în aplicarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul atestării, în condiţiile legii, a calităţii de cetăţean român, la solicitarea autorităţilor competente să elibereze documentele de identitate, de călătorie sau de stare civilă;
    j) efectuează verificări în evidenţa paşapoartelor, la solicitarea justificată a Ministerului Afacerilor Externe sau a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României, cu privire la minorii de cetăţenie română neînsoţiţi sau supuşi unor măsuri de protecţie instituţională în străinătate, cetăţenii români accidentaţi, spitalizaţi, decedaţi, aflaţi în situaţii care le pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau sănătatea, sau care au încălcat legile statelor în care au călătorit, în scopul identificării ori, după caz, informării familiei sau reprezentantului legal cu privire la situaţia de dificultate în care se află cetăţeanul român în străinătate;
    k) desfăşoară activităţi de resurse umane pentru serviciile publice comunitare de paşapoarte, conform competenţelor stabilite în domeniul resurselor umane."

    5. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) În exercitarea atribuţiilor legale specifice, Direcţia generală de paşapoarte prelucrează automat date şi valorifică informaţii prin proceduri informatice, cu respectarea prevederilor normative incidente."

    6. Articolul 9^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9^1
    Materiile prime, tipăriturile speciale şi echipamentele utilizate în activitatea de emitere, eliberare şi evidenţă a paşapoartelor simple se asigură de Direcţia generală de paşapoarte, conform contractelor încheiate în acest scop."

    7. După articolul 9^1 se introduc două noi articole, articolele 9^2 şi 9^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 9^2
    (1) Registrul naţional de evidenţă a paşapoartelor simple, prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. c), denumit în continuare RNEPS, cuprinde evidenţe şi înregistrări ale datelor cu caracter personal, precum şi alte date obţinute ca urmare a exercitării competenţelor, potrivit legii.
    (2) Datele cuprinse în RNEPS sunt prelucrate în următoarele scopuri:
    a) emiterea, eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple;
    b) evidenţa persoanelor cărora li s-a eliberat paşaport cu menţionarea domiciliului în străinătate;
    c) atestarea, în condiţiile legii, a calităţii de cetăţean român;
    d) identificarea cetăţenilor români aflaţi în situaţii de dificultate în străinătate şi informarea familiei sau reprezentantului legal al acestora.
    (3) Datele prevăzute la alin. (1) nu pot fi prelucrate în alte scopuri decât cele prevăzute la alin. (2), cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege şi numai dacă sunt asigurate garanţiile necesare pentru protejarea drepturilor persoanelor vizate.
    (4) RNEPS este format din Sistemul naţional informatic de evidenţă a paşapoartelor simple şi din evidenţa manuală a persoanelor care au solicitat/pentru care s-a solicitat eliberarea documentelor de călătorie româneşti sau faţă de care s-au dispus măsuri de limitare a exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate ori care s-au aflat în situaţii de dificultate în străinătate, precum şi a persoanelor cărora li s-a aprobat cererea de acordare/redobândire/renunţare la cetăţenia română ori cărora li s-a retras cetăţenia română sau care au solicitat acordarea vizelor de ieşire din ţară/acordarea dreptului de şedere pe teritoriul României.
    (5) Sistemul naţional informatic de evidenţă a paşapoartelor simple conţine următoarele evidenţe informatizate:
    a) evidenţa persoanelor care au solicitat/pentru care s-a solicitat eliberarea paşapoartelor simple;
    b) evidenţa persoanelor faţă de care s-au dispus măsuri de limitare a exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate;
    c) evidenţa persoanelor care s-au aflat în situaţiile de dificultate în străinătate prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. j);
    d) evidenţa persoanelor cărora li s-a aprobat cererea de acordare, redobândire sau renunţare la cetăţenia română ori cărora li s-a retras cetăţenia română.
    (6) În vederea realizării scopurilor prevăzute la alin. (2), serviciile publice comunitare de paşapoarte şi Direcţia generală de paşapoarte înscriu în RNEPS următoarele date cu caracter personal:
    a) date privind paşapoartele emise: numărul, tipul, data şi locul eliberării, autoritatea emitentă, perioada de valabilitate, anularea, pierderea, recuperarea, rebutarea, deteriorarea, furtul, retragerea;
    b) numele şi numele anterior;
    c) date de identificare privind membrii de familie sau, după caz, reprezentanţii legali/convenţionali;
    d) sexul;
    e) data şi locul naşterii;
    f) date privind cetăţenia;
    g) semnătura;
    h) seria şi numărul documentelor care atestă starea civilă şi respectiv menţiunile înscrise în cuprinsul acestora, potrivit legii;
    i) datele cuprinse în documentele care fac dovada dreptului de şedere în străinătate, potrivit legii;
    j) culoarea ochilor şi înălţimea;
    k) date privind starea de sănătate, în situaţia persoanelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. j), după caz, a minorilor care au solicitat/pentru care s-a solicitat eliberarea unui paşaport simplu temporar în vederea deplasării în străinătate pentru a urma un tratament medical, precum şi a persoanelor majore care au solicitat/pentru care s-a solicitat, din motive de sănătate, eliberarea unui paşaport simplu temporar, în condiţiile Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare;
    l) numărul de telefon şi/sau adresa de poştă electronică, în funcţie de opţiunea persoanei;
    m) adresa de domiciliu/reşedinţă;
    n) profesia;
    o) imaginea facială şi impresiunile digitale;
    p) codul numeric personal;
    q) seria şi numărul actului de identitate românesc sau al documentului de identitate străin;
    r) date referitoare la adopţie din documente privind încredinţarea în vederea adopţiei/încuviinţarea adopţiei;
    s) numărul permisului de conducere, după caz.
    (7) RNEPS se actualizează cu următoarele date, comunicate, în condiţiile legii, de autorităţile competente:
    a) date privind cetăţenia: numărul documentului care atestă parcurgerea procedurii de acordare/redobândire/retragere a cetăţeniei române şi, respectiv, renunţare la această calitate;
    b) date din certificatul de cetăţenie/adeverinţa de pierdere a cetăţeniei române: autoritatea emitentă, data depunerii jurământului de credinţă faţă de România, data pierderii cetăţeniei;
    c) date privind săvârşirea de infracţiuni;
    d) date privind condamnări penale/măsuri de siguranţă/ măsuri preventive/măsuri educative, dispuse de autorităţile/ organele competente;
    e) date privind ocrotirea persoanei fizice şi măsurile de protecţie specială a copilului.
    (8) În calitate de creator şi deţinător de arhivă, Direcţia generală de paşapoarte gestionează evidenţa manuală constituită pe principiul familiei, începând cu anul 1949, aceasta cuprinzând acte oficiale sau particulare, cereri, memorii, petiţii, dovezi, declaraţii, adeverinţe şi alte documente realizate în decursul timpului, în legătură cu regimul paşapoartelor, al călătoriilor în străinătate efectuate de cetăţenii români, regimul străinilor în România şi probleme de cetăţenie.
    (9) Direcţia generală de paşapoarte şi serviciile publice comunitare de paşapoarte furnizează date din RNEPS, la solicitarea justificată a persoanelor fizice sau juridice/entităţilor îndreptăţite, a instituţiilor ori autorităţilor publice, în cadrul unor acţiuni de interes public reglementate prin acte normative sau în vederea îndeplinirii unor obligaţii legale, cu respectarea principiilor proporţionalităţii şi necesităţii şi cu asigurarea tuturor garanţiilor adecvate pentru respectarea drepturilor persoanelor vizate, în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia datelor cu caracter personal.
    (10) Direcţia generală de paşapoarte furnizează date din Sistemul naţional informatic de evidenţă a paşapoartelor simple în Sistemul informatic naţional de semnalări, potrivit legislaţiei speciale.
    ART. 9^3
    (1) Prelucrările de date cu caracter personal efectuate de Direcţia generală de paşapoarte şi serviciile publice comunitare de paşapoarte se realizează cu respectarea prevederilor legale aplicabile în domeniul protecţiei persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
    (2) Direcţia generală de paşapoarte şi instituţiile prefectului pentru serviciile publice comunitare de paşapoarte sunt operatori de date cu caracter personal pentru prelucrările efectuate în scopurile prevăzute la art. 9^2 alin. (2)."

    8. Capitolul IV „Eliberarea paşapoartelor în sistem de ghişeu unic“, alcătuit din articolele 12, 12^1 şi 13, se abrogă.
    9. La articolul 15, alineatele (1) şi (2) se abrogă.
    10. La articolul 15^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15^1
    (1) Personalul Direcţiei generale de paşapoarte şi al serviciilor publice comunitare de paşapoarte este constituit din poliţişti şi personal contractual."    ART. II
    În cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea „serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple/serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple“ se înlocuieşte cu denumirea „serviciile publice comunitare de paşapoarte/serviciul public comunitar de paşapoarte“.

    ART. III
    Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Marcel Ion Vela
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 28 ianuarie 2020.
    Nr. 3.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016