Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ nr. 16 din 21 iulie 2010  privind preluarea Centrului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Construcţiilor la Acţiuni Seismice şi Alunecări de Teren - CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ nr. 16 din 21 iulie 2010 privind preluarea Centrului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Construcţiilor la Acţiuni Seismice şi Alunecări de Teren - CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC", aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin procedura comasării prin absorbţie

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 538 din 2 august 2010
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IV.4 din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
    ART. 1
    Prezenta ordonanţă reglementează preluarea, prin procedura comasării prin absorbţie, de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC", aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, a Centrului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Construcţiilor la Acţiuni Seismice şi Alunecări de Teren - CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, care se desfiinţează.

    ART. 2
    (1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC", denumit în continuare INCD URBANINCERC , preia activitatea Centrului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Construcţiilor la Acţiuni Seismice şi Alunecări de Teren - CNRRS, care cuprinde, în principal, următoarele:
    a) elaborarea de tehnici noi de consolidare a clădirilor şi structurilor vulnerabile la cutremur;
    b) elaborarea de coduri noi de proiectare antiseismică;
    c) instrumentarea seismică a municipiului Bucureşti şi a zonelor dens construite din România;
    d) transferarea cunoştinţelor avansate privind protecţia antiseismică către specialişti şi elaborarea de materiale documentare privind educaţia antiseismică a populaţiei;
    e) asigurarea pregătirii tehnice de specialitate prin stagii de pregătire, de studii şi documentare, seminare, cursuri şi instruiri, în ţară şi în străinătate;
    f) promovarea cooperării internaţionale în domeniul managementului riscului seismic;
    g) editarea şi tipărirea studiilor şi publicaţiilor specifice domeniului său de activitate;
    h) alte activităţi care decurg din derularea proiectelor.

    (2) Obiectul de activitate al INCD URBAN-INCERC, prevăzut la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.398/2009 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC" şi la art. 3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC", aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.398/2009, se completează cu activităţile de cercetare-dezvoltare în domeniul protecţiei construcţiilor la acţiuni seismice prevăzute la alin. (1), precum şi cu următoarele activităţi de cercetare-dezvoltare, în principal în domeniul protecţiei construcţiilor la alunecări de teren:
    a) promovarea cooperării internaţionale în domeniul managementului riscurilor alunecărilor de teren;
    b) elaborarea de cercetări prenormative şi aplicative, reglementări tehnice, precum şi efectuarea de activităţi specifice de reglementare privind protecţia clădirilor la alunecări de teren;
    c) diseminarea informaţiilor privind protecţia la alunecări de teren;
    d) implementarea politicilor de cercetare-dezvoltare şi inovare în domeniul protecţiei construcţiilor la acţiuni seismice şi alunecări de teren.


    ART. 3
    (1) INCD URBAN-INCERC preia în administrare terenul aferent imobilului "Clădire administrativă pentru birouri", proprietate publică a statului, aflat în folosinţa gratuită a Centrului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Construcţiilor la Acţiuni Seismice şi Alunecări de Teren - CNRRS, prevăzut în anexa nr. 1.
    (2) INCD URBAN-INCERC preia în administrare partea din imobilul "Clădire administrativă pentru birouri", proprietate privată a statului, aflată în folosinţa gratuită a Centrului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Construcţiilor la Acţiuni Seismice şi Alunecări de Teren - CNRRS, prevăzută în anexa nr. 2.
    (3) INCD URBAN-INCERC preia în mod corespunzător toate bunurile mobile şi imobile aflate în folosinţa gratuită, în administrarea sau, după caz, în proprietatea Centrului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Construcţiilor la Acţiuni Seismice şi Alunecări de Teren - CNRRS, pe baza protocolului de predare-preluare prevăzut la art. 5.

    ART. 4
    (1) INCD URBAN-INCERC preia personalul Centrului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Construcţiilor la Acţiuni Seismice şi Alunecări de Teren - CNRRS, pe baza protocolului de predare-preluare prevăzut la art. 5, în limita a 17 posturi, cu care se majorează numărul de posturi aferent INCD URBAN-INCERC.
    (2) Personalul preluat conform alin. (1) îşi păstrează salariile avute la data preluării, până la negocierea noilor contracte individuale de muncă, în condiţiile contractului colectiv de muncă al INCD URBAN-INCERC în vigoare la data preluării.

    ART. 5
    Patrimoniul Centrului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Construcţiilor la Acţiuni Seismice şi Alunecări de Teren - CNRRS, stabilit pe baza ultimelor situaţii financiare întocmite, se preia de către INCD URBAN-INCERC pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării-preluării, însoţit de anexele aferente, întocmite potrivit metodologiei existente, şi a protocolului de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

    ART. 6
    (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe în structura bugetului de stat, precum şi în structura bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.
    (2) Veniturile proprii existente în conturile Centrului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Construcţiilor la Acţiuni Seismice şi Alunecări de Teren - CNRRS la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se virează la bugetul de stat, iar subvenţiile rămase neutilizate se virează în contul de cheltuieli ale bugetului de stat din care acestea au fost primite.

    ART. 7
    Acreditările şi atestatele dobândite de Centrul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Construcţiilor la Acţiuni Seismice şi Alunecări de Teren - CNRRS în temeiul deciziilor Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică se menţin pentru INCD URBAN-INCERC, până la data reacreditării/reatestării INCD URBAN-INCERC în condiţiile legii, ca urmare a modificării obiectului de activitate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, ori, după caz, până la data expirării acestora.

    ART. 8
    De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, INCD URBAN-INCERC se substituie în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din toate actele normative, contractele, convenţiile, înţelegerile, protocoalele, memorandumurile, acordurile şi parteneriatele interne şi internaţionale, precum şi în toate litigiile în care Centrul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Construcţiilor la Acţiuni Seismice şi Alunecări de Teren - CNRRS este parte.

    ART. 9
    În cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea "Centrul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Construcţiilor la Acţiuni Seismice şi Alunecări de Teren - CNRRS" se înlocuieşte cu denumirea Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC".

    ART. 10
    Hotărârea Guvernului nr. 1.398/2009 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 27 noiembrie 2009, şi Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 4 ianuarie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

    ART. 11
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.

    ART. 12
    Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 54/2002 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Reducerea Riscului Seismic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 27 august 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 614/2002.

    ART. 13
    Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    PRIM-MINISTRU
                    EMIL BOC
                    Contrasemnează:
                    Ministrul dezvoltării regionale
                    şi turismului,
                    Elena Gabriela Udrea
                    Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
                    Daniel Petru Funeriu
                    Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
                    Mihai Constantin Şeitan
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

    Bucureşti, 21 iulie 2010.
    Nr. 16.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a terenului aferent imobilului "Clădire
    administrativă pentru birouri", proprietate publică a statului,
    aflat în folosinţa gratuită a Centrului Naţional de
    Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Construcţiilor
    la Acţiuni Seismice şi Alunecări de Teren - CNRRS,
    care se preia în administrarea Institutului Naţional
    de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism
    şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC"

┌──────────┬──────────────┬──────────────┬────────────────┬────────────┐
│ │Persoana │Persoana │ │Nr. de │
│Adresa │juridică de la│juridică la │Caracteristicile│identificare│
│terenului │care se │care se │tehnice ale │stabilit de │
│ │transmite │transmite │terenului │M.F.P. │
│ │imobilul │imobilul │ │ │
├──────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ │Centrul │Institutul │ │ │
│ │Naţional de │Naţional de │ │ │
│Municipiul│Cercetare- │Cercetare- │ │ │
│Bucureşti,│Dezvoltare │Dezvoltare în │ │ │
│şos. │pentru │Construcţii, │Suprafaţa = │ │
│Pantelimon│Protecţia │Urbanism şi │320,04 mp │144.393 │
│nr. 266, │Construcţiilor│Dezvoltare │ │ │
│sectorul 2│la Acţiuni │Teritorială │ │ │
│ │Seismice şi │Durabilă │ │ │
│ │Alunecări de │"URBAN-INCERC"│ │ │
│ │Teren - CNRRS │ │ │ │
└──────────┴──────────────┴──────────────┴────────────────┴────────────┘


    ANEXA 2

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a phărţii din imobilul "Clădire administrativă pentru birouri",
    proprietate privată a statului, aflată în folosinţa gratuită a
    Centrului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
    Protecţia Construcţiilor la Acţiuni Seismice şi Alunecări de Teren -
    CNRRS, care se preia în administrarea Institutului
    Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi
    Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC"

┌────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────────┬─────────┐
│Adresa │Persoana │Persoana │ │Valoarea │
│imobilului │juridică de la│juridică la │Caracteristicile│de │
│şi datele de│care se │care se │tehnice ale │inventar │
│identificare│transmite │transmite │imobilului │- lei - │
│ │imobilul │imobilul │ │ │
├────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────┤
│ │Centrul │Institutul │ │ │
│Municipiul │Naţional de │Naţional de │ │ │
│Bucureşti, │Cercetare- │Cercetare- │- Clădire parter│ │
│şos. │Dezvoltare │Dezvoltare în │din zidărie de │ │
│Pantelimon │pentru │Construcţii, │cărămidă; │ │
│nr. 266, │Protecţia │Urbanism şi │planşeu terasă │3.627.043│
│sectorul 2 │Construcţiilor│Dezvoltare │hidroizolat - Ad│ │
│Pavilion │la Acţiuni │Teritorială │= 320,04 mp │ │
│central │Seismice şi │Durabilă │ │ │
│(culoar 4) │Alunecări de │"URBAN-INCERC"│ │ │
│ │Teren - CNRRS │ │ │ │
└────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────────┴─────────┘


    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016