Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ nr. 109 din 27 august 1998  pentru modificarea anexei la Legea nr. 156/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Fondul pentru Cooperarea Economică Internaţională, Japonia, privind Proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ nr. 109 din 27 august 1998 pentru modificarea anexei la Legea nr. 156/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Fondul pentru Cooperarea Economică Internaţională, Japonia, privind Proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 29 august 1998
    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 pct. 1 lit. g) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

    Guvernul României emite următoarea ordonanţă:

    ART. 1
    Anexa la Legea nr. 156/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională, Japonia, privind Proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 14 august 1998, se modifica şi va avea cuprinsul din anexa la prezenta ordonanţa.
    ART. 2
    Legea nr. 156/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională, Japonia, privind Proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998, împreună cu anexa la aceasta, în forma modificată prin prezenta ordonanţa, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                                 PRIM-MINISTRU
                                  RADU VASILE

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                           Ministrul transporturilor,
                                 Traian Băsescu

                             Ministrul finanţelor,
                                 Daniel Dăianu

                        p. Ministrul afacerilor externe,
                                Mihai Ungureanu,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 27 august 1998.
    Nr. 109.


    ACORD DE ÎMPRUMUT Nr. ROM-P2

                               ACORD DE ÎMPRUMUT
       privind Proiectul de reabilitare a drumurilor între România şi
         Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională, Japonia,
                     semnat la Tokyo la 27 februarie 1998

                         - datat 27 februarie 1998 -

    Acord de împrumut nr. ROM - P2, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998, între România şi Fondul de Cooperare Economică Internaţională
    Pe baza conţinutului schimbului de note dintre Guvernul României şi Guvernul Japoniei, datat 14 iulie 1997, referitor la un împrumut japonez care urmează a fi acordat în vederea promovării stabilizării economice şi eforturilor de dezvoltare a României,
    prin prezentul document, România, reprezentată prin Ministerul Finanţelor, denumita în continuare Împrumutatul, şi Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională, denumit în continuare Fondul, încheie următorul acord de împrumut, denumit în continuare acordul de împrumut, care include toate documentele la care se face referire în acordul de împrumut.

    ART. I
    Împrumutul

    SECŢIUNEA 1
    Suma şi scopul împrumutului

    Fondul este de acord să împrumute Împrumutatului o suma ce nu depăşeşte noua miliarde o suta optzeci şi noua de milioane yeni japonezi (9.189.000.000 Y), care reprezintă capitalul pentru implementarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, descris în anexa nr. 1 la prezentul acord de împrumut, denumit în continuare Proiectul, în termenii şi condiţiile stabilite în acordul de împrumut, denumit în continuare împrumutul, fiind prevăzut totuşi ca, dacă totalul cumulativ al tragerilor conforme acordului de împrumut atinge limita amintită, Fondul nu va mai acorda nici o alta tragere.

    SECŢIUNEA 2
    Utilizarea sumelor împrumutului

    (1) Împrumutatul va face demersurile necesare pentru ca sumele împrumutului să fie utilizate pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii eligibile necesare pentru implementarea Proiectului, procurate de la furnizori, contractori sau consultanţi, denumiţi în continuare furnizorii, din ţările-sursa eligibile, prezentate în anexa nr. 4 la prezentul acord, denumite în continuare ţări-sursa eligibile, în concordanta cu alocarea prezentată în anexa nr. 2 la prezentul acord de împrumut.
    (2) Tragerea finala, conform acordului de împrumut, va fi făcută nu mai târziu de aceeaşi zi şi luna peste şase (6) ani de la data intrării în vigoare a acordului de împrumut şi nici o alta tragere nu va mai fi efectuată de Fond după aceasta data, decât dacă se convine altfel între Fond şi Împrumutat.
    ART. II
    Rambursări şi dobânzi

    SECŢIUNEA 1
    Rambursarea împrumutului

    Împrumutatul va rambursa suma împrumutului către Fond în concordanta cu graficul de amortizare prezentat în anexa nr. 3 la prezentul acord de împrumut.

    SECŢIUNEA 2
    Dobânzile şi metoda de plată a acestora

    (1) Împrumutatul va plăţi semestrial Fondului dobânzi, la o rata de 2,7% pe an, aplicată sumelor prevăzute la lit. a)-c) de mai jos, denumite în continuare suma împrumutului (I), trase şi nerambursate:
    a) sumele trase din împrumut, alocate categoriei (A), prevăzute în secţiunea 1 a anexei nr. 2 la prezentul acord de împrumut;
    b) comisioane de serviciu disponibilizate din sumele împrumutului referitoare la tragerile prevăzute la paragraful (1) a) de mai sus;
    c) orice sume realocate din categoria (C) (prevăzute în secţiunea 1 a anexei nr. 2 la prezentul acord de împrumut) şi trase în conformitate cu paragraful (1) lit. a) sau cu paragraful (1) lit. b) de mai sus.
    (2) Împrumutatul va plăti semestrial Fondului dobânzi la o rata de 2,3% pe an, aplicată sumelor prevăzute la lit. a)-c) de mai jos, trase şi nerambursate, denumite în continuare suma împrumutului (II):
    a) sumele trase din împrumut, alocate categoriei (B), prevăzute în secţiunea 1 a anexei nr. 2 la prezentul acord de împrumut;
    b) comisioane de serviciu plătite din sumele împrumutului, referitoare la sumele trase conform paragrafului (2) a) de mai sus;
    c) orice sume realocate din categoria (C) (prevăzută în secţiunea 1 a anexei nr. 2 la prezentul acord de împrumut) şi trase în conformitate cu paragraful (2) a) sau cu paragraful (2) b) de mai sus.
    (3) Împrumutatul va plăti Fondului, la data de 20 februarie al fiecărui an, dobânzile acumulate până la data de 19 februarie al acelui an de la data de 20 august a anului precedent, şi la data de 20 august al fiecărui an dobânzile acumulate până la data de 19 august a acelui an de la data de 20 februarie a acelui an, fiind prevăzut ca, înaintea datei tragerii finale a sumelor împrumutului, Împrumutatul să plătească Fondului, la data de 20 martie a fiecărui an, dobânzile acumulate până la data de 19 februarie a acelui an de la data de 20 august ale anului precedent, şi la data de 20 septembrie a fiecărui an dobânzile acumulate până la data de 19 august începând cu data de 20 februarie a acelui an.
    ART. III
    Clauze speciale

    SECŢIUNEA 1
    Termeni şi condiţii generale

    Alţi termeni şi condiţii general aplicabile acordului de împrumut vor fi stabilite în Termenii şi condiţiile generale ale Fondului, din noiembrie 1987, cu următoarele stipulări suplimentare, denumite în continuare Termenii şi condiţiile generale:
    (1) Articolul VII al Termenilor şi condiţiilor generale va fi ignorat şi, în consecinţa, toate referirile la "Garanţie" sau "Garant", oriunde acestea vor fi menţionate în Termenii şi condiţiile generale, vor fi, de asemenea, ignorate.
    (2) Secţiunea 3.05 a Termenilor şi condiţiilor generale va fi ignorată şi înlocuită cu următoarea prevedere:
    "Dacă rambursarea sumelor împrumutului sau plata dobânzilor cerute în conformitate cu acordul de împrumut va fi întârziată, dobânzile specificate în secţiunea 3.03 vor înceta să fie calculate asupra unei astfel de sume a împrumutului, neplătită la data scadentei şi după aceasta, şi un comision de întârziere va fi calculat cu o rata de 2% pe an, aplicată şi adăugată la rata dobânzii specificată în acordul de împrumut, şi va fi aplicat sumei neplătite din împrumutul şi dobânzile pe perioada de la scadenta la ziua imediat precedenta zilei plăţii efective a acesteia, ambele zile fiind incluse."
    (3) Următoarele vor fi substituite secţiunii 3.07 a Termenilor şi condiţiilor generale:
    "Toate plăţile sumei împrumutului, dobânzilor, comisionului de serviciu şi comisionului de întârziere aferente împrumutului, efectuate de Împrumutat, vor fi creditate în contul Fondului, deschis la Banca Tokyo - Mitsubishi, Ltd., Uchisaiwai-cho Office, Tokyo, Japonia."
    (4) După ce un contract este determinat ca fiind eligibil pentru finanţarea de către Fond, numele furnizorului şi suma contractului pot fi făcute publice de către Fond.
    (5) Termenul suma împrumutului, oriunde este menţionat în Termenii şi condiţiile generale, va fi înlocuit cu suma împrumutului (I) şi suma împrumutului (II);
    (6) Când Împrumutatul face rambursarea sumelor împrumutului sau plata dobânzii şi comisionului de întârziere, fără să specifice ordinea de alocare, Fondul poate decide ordinea de alocare între sumele împrumutului, dobânzilor sau comisionului de întârziere pentru suma împrumutului (I) sau pentru suma împrumutului (II).

    SECŢIUNEA 2
    Procedurile de achiziţie

    Regulile pentru achiziţia bunurilor şi serviciilor şi pentru angajarea consultanţilor, menţionate în secţiunea 4.01 a Termenilor şi condiţiilor generale, vor fi stipulate în Procedura de achiziţie, prezentată în anexa nr. 4 la prezentul acord de împrumut.

    SECŢIUNEA 3
    Procedura de tragere

    Procedura de tragere menţionată în secţiunea 5.01 a Termenilor şi condiţiilor generale va fi următoarea:
    (1) Procedura de angajament, prezentată în anexa nr. 5 la prezentul acord de împrumut, va fi aplicată în cazul sumelor trase pentru plata furnizorului (furnizorilor) dintr-o ţara (ţări)-sursa eligibilă(e), alta(altele) decât România, referitor la partea din contract exprimată în alta valuta decât moneda naţională României.
    (2) Procedura de rambursare, prezentată în anexa nr. 6 la prezentul acord de împrumut, va fi aplicată în cazul tragerilor pentru plăţile efectuate către furnizor(i) din România şi furnizor(i) dintr-o ţara (ţări)-sursa eligibilă(e), alta(altele) decât România, referitor la partea din contract exprimată în moneda naţională României.
    (3) Exceptând prevederile paragrafului (2) menţionat mai sus, procedura de transfer, anexată la prezentul acord de împrumut ca anexa nr. 7, se va aplica în cazul tragerilor pentru plăţi ce urmează a fi făcute către un (mai mulţi) furnizor(i) din România şi dintr-o ţara(ţări)-sursa eligibilă(e), alta (altele) decât România, cu privire la partea din contract exprimată în moneda naţională României.

    SECŢIUNEA 4
    Administrarea împrumutului

    (1) Împrumutatul va autoriza şi va face demersurile necesare pentru ca Administraţia Naţională a Drumurilor din România, denumita în continuare Agenţia de execuţie, să implementeze Proiectul.
    (2) Împrumutatul va face demersurile necesare pentru ca Agenţia de execuţie să angajeze consultanţi pentru implementarea Proiectului.
    (3) Dacă fondurile disponibile din sumele împrumutului vor fi insuficiente pentru implementarea Proiectului, Împrumutatul va face, cu promptitudine, aranjamentele necesare pentru a furniza fondurile necesare.
    (4) Împrumutatul poate să acorde, din sumele împrumutului, un împrumut (împrumuturi) Agenţiei de execuţie, denumit în continuare subîmprumut, pentru implementarea Proiectului. Termenii şi condiţiile subîmprumutului, inclusiv rata dobânzii, perioada de graţie şi perioada de rambursare, nu vor fi mai puţin favorabile decât cele din acordul de împrumut.
    (5) Împrumutatul va avea grija ca Agenţia de execuţie să furnizeze Fondului rapoarte trimestriale privind progresele înregistrate în ceea ce priveşte implementarea Proiectului (în lunile februarie, mai, august şi noiembrie ale fiecărui an), până când Proiectul este finalizat, într-o astfel de forma şi cu astfel de detalii pe care Fondul le va cere în mod rezonabil.
    (6) Prompt, dar în orice caz nu mai târziu de şase (6) luni de la finalizarea Proiectului, Împrumutatul va face demersurile necesare pentru ca Agenţia de execuţie să furnizeze Fondului un raport de finalizare a Proiectului într-o astfel de forma şi cu astfel de detalii pe care Fondul le va cere în mod rezonabil.
    (7) Împrumutatul va determina să fie operate şi menţinute orice facilităţi referitoare la Proiect şi, cât de prompt posibil, va determina să se facă toate reparaţiile şi înlocuirile necesare.

    SECŢIUNEA 5
    Notificări şi cereri

    Următoarele adrese sunt specificate pentru scopul secţiunii 9.03 a Termenilor şi condiţiilor generale:

    Pentru Fond:
    Adresa poştală: THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND
                    Takebaschi Godo Building, 4-1,
                    Ohtemachi 1-chome
                    Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004, Japan
    În atenţia: Directorului Departamentului operaţiuni III
    Adresa telegrafică: COOPERATIONFUND Tokyo
    Telex: (1) Call No.: J28360
               Answer Back Code: COOPFUND J28360
           (2) Call No.: J28430
               Answer Back Code: COOPFUND J28430

    Pentru Împrumutat:
    Adresa poştală: MINISTERUL FINANŢELOR
                    Str. Apolodor nr. 17, Bucureşti,
                    sectorul 5, România
    În atenţia Directorului general, Direcţia generală a relaţiilor financiare
    cu organisme internaţionale
    Telex: Call No.: 11230


    Dacă adresele şi/sau denumirile de mai sus se schimbă, părţile interesate vor notifica imediat, în scris, celeilalte părţi la acordul de împrumut noua adresa şi/sau denumire.

    SECŢIUNEA 6
    Limba

    Toate documentele, informaţiile şi materialele care trebuie furnizate conform acordului de împrumut vor fi în limba engleza sau în limba Împrumutatului şi vor fi însoţite de o traducere autorizata în limba engleza, prevăzându-se ca, în ultimul caz, traducerea în engleza să prevaleze.
    Drept pentru care, Fondul şi Împrumutatul, acţionând prin reprezentanţii lor deplin autorizaţi, au determinat ca acordul de împrumut să fie în mod corespunzător semnat în numele lor şi transmis biroului Fondului pentru Cooperare Economică Internaţională, Chiyoda-ku, Tokyo, Japonia, la data şi în anul mai sus menţionate.

                                     Pentru
                                    ROMÂNIA,
                               Eugen Dijmărescu,
                             ambasador extraordinar
                               şi plenipotenţiar

                                     Pentru
                            Fondul pentru Cooperare
                           Economică Internaţională,
                                Akira Nishigaki,
                                  preşedinte,
                           preşedinte al Consiliului
                                de administraţie


    ANEXA 1

                   DESCRIEREA PROIECTULUI

    SECŢIUNEA 1
    Rezumatul Proiectului

    (1) Obiectiv:
    Reabilitarea secţiunii prioritare a Drumului Naţional nr. 6, astfel încât să facă faţă cererii în creştere de trafic intern şi internaţional.
    (2) Localizare:
    Timişoara, secţiunea Drumului Naţional nr. 6, cuprinsă între Timişoara - Lugoj şi Craiova
    (3) Agenţia de execuţie: Administraţia Naţională a Drumurilor din România
    (4) Aria de activitate:
    (a) construcţia centurii Timişoara;
    (b) reabilitarea Drumului Naţional nr. 6 între Timişoara şi Lugoj;
    (c) construcţia centurii Craiova;
    (d) servicii de consultanţa.
    Sumele din împrumut sunt disponibile pentru lucrările prevăzute la lit. a)-d).
    Orice deficit al soldului rămas nefinanţat pentru articolele menţionate mai sus, precum şi orice alte lucrări, urmează să fie finanţate de către Împrumutat.

    SECŢIUNEA 2
    Necesităţile anuale estimate de fonduri sunt prezentate mai jos:

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    An calendaristic Pentru împrumut Pentru Proiect
  (ianuarie-decembrie) (milioane yeni japonezi) (milioane yeni japonezi)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          1998 0 0
          1999 108 201
          2000 689 1.116
          2001 3.593 5.689
          2002 3.593 5.689
          2003 1.206 1.913
          2004 0 0
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         TOTAL: 9.189 14.608
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    Tragerea sumelor din împrumut se va face în limita alocaţiilor bugetare anuale ale Guvernului Japoniei pentru Fond.

    SECŢIUNEA 3
    Se estimează ca Proiectul va fi finalizat până în luna aprilie 2003.


    ANEXA 2

                     ALOCAREA SUMELOR ÎMPRUMUTULUI

    SECŢIUNEA 1
    Alocarea

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                    Suma alocată % din cheltuieli
      Categoria din împrumut ce urmează
                                    (milioane yeni a fi finanţate
                                      japonezi)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  (A) Lucrări civile/de construcţii 8.318 100
  (B) Servicii de consultanţa 455 100
  (C) Cheltuieli neprevăzute 416 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         TOTAL: 9.189
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    Nota: Categoriile de cheltuieli neeligibile pentru finanţare sunt următoarele:
    a) cheltuieli generale de administraţie;
    b) impozite şi taxe;
    c) achiziţii de teren şi alte proprietăţi imobiliare;
    d) compensaţii;
    e) alte categorii de cheltuieli indirecte.

    Dacă nu se convine altfel între Fond şi Împrumutat, la fiecare tragere, suma trasa va fi calculată din totalul cheltuielilor eligibile prin înmulţirea cu procentul stipulat în aceasta secţiune.

    SECŢIUNEA 2
    Realocarea în cazul modificării costurilor estimate

    (1) Dacă costurile estimate ale articolelor incluse în oricare dintre categoriile (A) sau (B) se vor reduce, suma alocată pentru acestea şi care nu mai este necesară pentru aceste categorii va fi realocată de către Fond categoriei (C).
    (2) Dacă costurile estimate ale articolelor incluse în oricare dintre categoriile (A) sau (B) vor creşte, suma egala cu fiecare porţiune, dacă exista, a acestei creşteri, ce urmează a fi finanţată din sumele împrumutului, va fi alocată acelei categorii de către Fond, la cererea Împrumutatului, de la categoria (C), ţinându-se totuşi seama de necesităţile pentru cheltuieli neprevăzute, aşa cum sunt determinate de către Fond, referitoare la costul articolelor din celelalte categorii.


    ANEXA 3


                        GRAFIC DE AMORTIZARE

    1. Rambursarea sumei împrumutului (I) Suma
    Data scadenţei: (yeni japonezi)

    . 20 februarie 2008 213.040.000
    . La fiecare dată de 20 februarie şi de 20 august, 213.024.000
    începând cu data de 20 august 2008 până la data de
    20 februarie 2028

    2. Rambursarea sumei împrumutului (II) Suma
    Data scadenţei: (yeni japonezi)

    . 20 februarie 2008 11.120.000
    . La fiecare dată de 20 februarie şi de 20 august, 11.097.000
    începând cu data de 20 august 2008 până la
    data de 20 februarie 2028

    3. Rambursarea sumei împrumutului (I) + (II) Suma
    Data scadenţei: (yeni japonezi)

    . 20 februarie 2008 224.160.000
    . La fiecare dată de 20 februarie şi de 20 august, 224.121.000
    începând cu data de 20 august 2008 până la data de
    20 februarie 2028    ANEXA 4

                       PROCEDURA DE ACHIZIŢIE

    SECŢIUNEA 1
    Regulile care vor fi utilizate pentru efectuarea achiziţiilor în cadrul împrumutului

    (1) Toate achiziţiile de bunuri şi servicii, cu excepţia serviciilor de consultanţa care urmează să fie finanţate din sumele aferente împrumutului, vor respecta Regulile pentru efectuarea achiziţiilor în cadrul împrumuturilor OECF datate noiembrie 1987, denumite în continuare Reguli privind achiziţiile.
    (2) Consultanţii angajaţi vor fi plătiţi din sumele aferente împrumutului, în conformitate cu Regulile privind angajarea consultanţilor de către Împrumutaţii din fonduri OECF, datate noiembrie 1987, denumite în continuare Reguli privind consultanţii.

    SECŢIUNEA 2
    Ţările-sursă eligibile

    Ţările-sursă eligibile pentru efectuarea achiziţiilor tuturor bunurilor şi serviciilor, inclusiv a serviciilor de consultanţă, care urmează să fie finanţate din sumele aferente împrumutului, sunt toate ţările şi regiunile.

    SECŢIUNEA 3
    Analiza de către Fond a deciziilor privind achiziţiile de bunuri şi servicii (cu excepţia serviciilor de consultanţă)

    În cazul contractelor care urmează să fie finanţate din sumele aferente împrumutului, alocate categoriilor (A) şi (B), specificate în anexa nr. 2 la prezentul acord de împrumut, următoarele proceduri vor constitui subiect al examinării şi acordului Fondului, în conformitate cu secţiunea 4.02 din Termenii şi condiţiile generale:
    (1) Dacă Împrumutatul doreşte să adopte alte proceduri de achiziţie decât licitaţiile internaţionale competitive, el va înainta Fondului o cerere pentru examinarea metodei(lor) de achiziţie, conform formularului nr. 1 anexat la prezentul acord de împrumut. Fondul va informa Împrumutatul asupra acordului sau prin intermediul unei notificări privind metoda(ele) de achiziţie.
    (2) Înaintea publicării şi/sau notificării precalificării, Împrumutatul va prezenta Fondului, în scopul examinării şi exprimării acordului, documentele de precalificare, împreună cu o cerere privind analiza documentelor de precalificare. În cazul în care Fondul nu are obiecţii asupra documentelor mai sus menţionate, el va informa în acest sens Împrumutatul prin intermediul unei notificări privind documentele de precalificare. Orice modificare ulterioară, efectuată de către Împrumutat în cadrul documentelor mai sus menţionate, necesita acordul prealabil al Fondului.
    (3) Când firmele precalificate au fost selectate, Împrumutatul va înainta Fondului, în scopul analizei şi exprimării acordului, o lista cu aceste firme şi un raport privind procesul de selecţie, împreună cu motivele care au stat la baza selecţiei făcute, ataşând toate documentele relevante, precum şi o cerere pentru analiza rezultatului precalificării. Împrumutatul va prezenta Fondului, pentru informare, orice alte documente referitoare la precalificare, la solicitarea în limite rezonabile a acestuia. În cazul în care Fondul nu are obiecţii asupra documentelor mai sus menţionate, el va informa Împrumutatul, în acest sens, prin intermediul unei notificări privind rezultatul precalificării.
    (4) Înaintea transmiterii invitaţiilor privind ofertele de licitaţie, Împrumutatul va prezenta Fondului, în scopul analizei şi exprimării acordului, notificările şi instrucţiunile pentru licitatori, formularul de licitaţie, proiectul de contract propus, specificaţii, desene de execuţie şi orice alte documente aferente licitaţiei, împreună cu o cerere pentru examinarea documentelor de licitaţie. În cazul în care Fondul nu are obiecţii asupra documentelor mai sus menţionate, el va informa, în acest sens, Împrumutatul prin intermediul unei notificări privind documentele de licitaţie. În situaţia în care Împrumutatul doreşte să efectueze o modificare ulterioară a oricărui document dintre cele mai sus menţionate, el trebuie să obţină acordul Fondului înainte ca respectivele documente să fie transmise licitatorilor potenţiali.
    (5) Înainte ca Împrumutatul să transmită notificarea licitatorului câştigător, el va prezenta Fondului, în scopul examinării şi exprimării acordului, analiza ofertelor de licitaţie şi propunerea privind adjudecarea licitaţiei, însoţite de o cerere pentru analiza ofertelor de licitaţie şi a propunerii privind adjudecarea licitaţiei. În cazul în care Fondul nu are obiecţii privind documentele mai sus menţionate, Fondul va informa, în acest sens, Împrumutatul prin intermediul unei notificări privind analiza ofertelor de licitaţie şi a propunerii de adjudecare a licitaţiei.
    (6) În cazul în care, după cum se prevede în secţiunea 5.10 a Regulilor privind achiziţiile, Împrumutatul doreşte să respingă toate ofertele de licitaţie sau să negocieze cu unul sau doi dintre licitatorii cei mai avantajoşi, în vederea încheierii contractului în condiţii avantajoase, Împrumutatul va informa Fondul asupra motivelor sale, solicitând acestuia efectuarea unei analize şi exprimarea acordului preliminar. În cazul în care Fondul nu are obiecţii, el va informa Împrumutatul asupra acordului sau. În cazul reluării procedurii de licitaţie, toate procedurile ulterioare vor fi în totală concordanta cu subparagrafele (1)-(5).
    (7) După semnarea unui contract, Împrumutatul va înainta cu promptitudine Fondului, în scopul analizei şi exprimării acordului, o copie a contractului, certificată în mod corespunzător, însoţită de o cerere privind examinarea contractului (conform formularului nr. 2 anexat). În situaţia în care Fondul stabileşte conformitatea contractului cu acordul de împrumut, acesta-l va informa în acest sens Împrumutatul prin intermediul unei notificări privind contractul.
    (8) Orice modificare sau anulare a unui contract, examinată de către Fond, va necesita acordul scris, prealabil, al acestuia, prevăzându-se totuşi faptul că orice schimbare care nu constituie o modificare importanta a contractului şi care nu afectează preţul contractului nu va impune solicitarea unui astfel de acord al Fondului.

    SECŢIUNEA 4
    Analiza de către Fond a deciziilor privind angajarea consultanţilor

    Cu privire la secţiunea 4.02 a Termenilor şi condiţiilor generale, procedurile următoare vor constitui subiect al examinării şi al acordului Fondului:
    (1) Anterior propunerilor solicitate consultanţilor, Împrumutatul va prezenta Fondului, în scopul analizei şi exprimării acordului, termenii de referinţa, lista scurta a consultanţilor şi scrisoarea de invitaţie, însoţite de o cerere de examinare a acestor documente. În situaţia în care Fondul nu are obiecţii în ceea ce priveşte documentele mai sus menţionate, acesta va informa în acest sens Împrumutatul prin intermediul unei notificări privind termenii de referinţa, lista scurta a consultanţilor şi scrisoarea de invitaţie. Orice alta modificare ulterioară, efectuată de către Împrumutat în cadrul documentelor mai sus menţionate, necesita acceptul prealabil al Fondului.
    (2) Anterior invitării consultanţilor cel mai bine cotaţi de a participa la negocierile referitoare la contract, Împrumutatul va transmite Fondului, în scopul analizei şi acceptului, rezultatele evaluării sale asupra propunerilor primite, însoţite de o cerere pentru examinarea propunerilor de consultanţi. În cazul în care Fondul nu are obiecţii asupra documentelor mai sus menţionate, acesta va informa în acest sens Împrumutatul prin intermediul unei notificări privind raportul de evaluare a propunerilor de consultanţi.
    (3) În cazul în care, astfel cum se prevede în secţiunea 3.07 paragraful (2) din Regulile privind consultanţii, Împrumutatul doreşte să încheie negocierile privitoare la contract, desfăşurate cu consultantul cel mai bine cotat, şi invita consultantul de pe poziţia a doua să participe la negocieri, Împrumutatul va informa anticipat Fondul asupra acestui fapt, expunându-şi motivele.
    (4) Dacă Împrumutatul doreşte, aşa cum se prevede în secţiunea 3.01 paragraful (2) din Regulile privind consultanţii, să angajeze un anume consultant, el va informa în acest sens Fondul, în scris, asupra motivelor sale, în scopul analizei şi exprimării acordului, şi va transmite o scrisoare de invitaţie şi termenii de referinţa. După obţinerea acordului Fondului, Împrumutatul va putea transmite scrisoarea de invitaţie şi termenii de referinţa consultantului în cauza. Dacă Împrumutatul considera acceptabile propunerile consultantului, el va putea începe negocierile privind condiţiile contractului (inclusiv termenii financiari).
    (5) Imediat după semnarea unui contract, Împrumutatul va înainta cu promptitudine Fondului, în vederea analizei şi exprimării acceptului sau, un exemplar certificat al contractului, împreună cu o cerere privind examinarea contractului (conform formularului nr. 3 anexat). În cazul în care Fondul considera contractul ca fiind în concordanta cu acordul de împrumut, el va informa în acest sens Împrumutatul, prin intermediul unei notificări privind contractul.
    (6) Orice modificare sau anulare a contractului, examinată de către Fond, va necesita acceptul scris, anterior, al Fondului, prevăzându-se faptul că orice schimbare care nu constituie o modificare importanta a contractului şi care nu afectează preţul contractului nu va impune solicitarea unui astfel de accept al Fondului.

    Formularul nr. 1

    Data ................
    Ref. nr. .............

    Către Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională
    Tokyo, Japonia

    În atenţia: Director executiv, Departamentul de operaţiuni III

    Domnilor,

            Cerere privind examinarea metodei (metodelor) de achiziţie

    Referitor la: Acordul de împrumut nr. ROM-P2, datat 27 februarie 1998, privind Proiectul de reabilitare a drumurilor
    În conformitate cu prevederile acordului de împrumut la care ne referim, prin prezenta, înaintăm, în scopul examinării, metoda(metodele) de achiziţie menţionată(e) în anexa.

    Vom aprecia în mod deosebit dacă ne veţi înştiinţa asupra acordului dumneavoastră.

                                        Cu stima,

                            Pentru: România, reprezentată prin
                                    Ministerul Finanţelor,

                          prin: ..............................
                                    (semnătura autorizată)


    ANEXA 1
    la Formular nr. 1


    1. Numele Proiectului
    2. Metoda(metodele) de achiziţie:
       ( ) licitaţii (locale) internaţionale restrânse;
       ( ) cumpărări (locale) internaţionale;
       ( ) contractări directe;
       ( ) alte modalităţi (........).
    3. Motivele pentru alegerea metodei(metodelor) de achiziţie în detaliu (de exemplu: consideraţii tehnice, factori economici, experienţa şi capacităţi).
    4. Numele şi naţionalitatea furnizorului [în cazul licitaţiilor (locale) internaţionale restrânse şi al contractărilor directe].
    5. Suma estimată a contractului
       . în valuta;
       . în moneda locală.
    6. Principalele articole care urmează să fie finanţate prin contract.
    7. Tipul de contract:
       ( ) contract la cheie;
       ( ) achiziţii de bunuri/echipamente/materiale;
       ( ) contract privind lucrări civile;
       ( ) achiziţii de servicii;
       ( ) alte tipuri.
    8. Program de desfăşurare:
       i) data semnării contractului;
      ii) data expedierii şi/sau data începerii executării lucrărilor/prestării serviciilor;
     iii) data terminării (pentru livrări de bunuri sau pentru construcţii).


    Formularul nr. 2

    Data ................
    Ref. nr. ............

    Către Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională
    Tokyo, Japonia

    În atenţia: Directorului executiv, Departamentul operaţiuni III

    Domnilor,

            Cerere privind examinarea contractului

    În concordanta cu prevederile Acordului de împrumut nr. ROM-P2, datat 27 februarie 1998, va înaintăm prin prezenta, în scopul examinării de către dumneavoastră, un exemplar certificat al contractului anexat. Detaliile contractului sunt:

    1. Numărul şi data contractului:
    2. Numele şi naţionalitatea furnizorului:
    3. Numele cumpărătorului:
    4. Preţul contractului:
    5. Suma finanţării aferente: (reprezentând ....% din cheltuielile eligibile)
    6. Descrierea şi originea bunurilor:
    Vom aprecia foarte mult dacă ne veţi înştiinţa despre acceptul dumneavoastră privind examinarea contractului unei notificări privind contractul.

                              Cu stima,

                            Pentru: România, reprezentată prin
                                    Ministerul Finanţelor

                            prin: ...........................
                                    (semnătura autorizata)


    Formularul nr. 3

    Data .............
    Ref. nr. .........

    Către Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională,
    Tokyo, Japonia

    În atenţia: Directorului executiv, Departamentul operaţiuni III

    Domnilor,


            Cerere privind examinarea contractului
              (pentru serviciile de consultanţă)

    În concordanta cu prevederile Acordului de împrumut nr. ROM-P2, datat 27 februarie 1998, va înaintăm prin prezenta, în scopul examinării, un exemplar certificat al contractului anexat. Detaliile contractului sunt:

    1. Numărul şi data contractului:
    2. Numele şi naţionalitatea consultantului:
    3. Numele celui care angajează:
    4. Preţul contractului:
    5. Suma finanţării aferente: (reprezentând ....% din cheltuielile eligibile).

    Vom aprecia în mod deosebit dacă ne veţi înştiinţa asupra acceptului dumneavoastră privind contractul prin transmiterea unei notificări privind contractul.

                              Cu stima,

                            Pentru: România, reprezentată prin
                                    Ministerul Finanţelor

                          prin: ..............................
                                    (semnătura autorizata)


    ANEXA 5

                     PROCEDURA DE ANGAJAMENT

    Procedura de angajament, datată iulie 1988, redată mai jos, mutatis mutandis, în cazul tragerilor de sume efectuate de către furnizor(i) din ţara(ţările)-sursa eligibilă(e), alta(altele) decât România, cu privire la acea parte din contract stabilită în alta valuta decât moneda naţională a României, cu următoarele prevederi suplimentare:
    1. Referitor la secţiunea 1.(2) a Procedurii de angajament, banca japoneza va fi The Bank of Tokyo- Mitsubishi, Ltd., Tokyo.
    2. Referitor la secţiunea 1.(2) a Procedurii de angajament, banca emitenta va fi Banca Comercială Română.
    3. (a) Împrumutatul va plăti Fondului, în yeni japonezi, o suma egala cu o zecime de procent (0,1%) din suma prevăzută în scrisoarea de angajament, sub forma de comision de serviciu, la data emiterii respectivei scrisori de angajament. Fondul va emite scrisoarea de angajament către banca japoneza, în urma primirii comisionului de serviciu de la Împrumutat.
    (b) O suma egala cu acest comision va fi finanţată din suma împrumutului, iar Fondul va utiliza imediat aceasta suma drept comision de serviciu, la data emiterii scrisorii de angajament. Aceasta tragere din suma împrumutului va constitui o obligaţie valida din punct de vedere legal a Împrumutatului în cadrul Termenilor şi condiţiilor din acordul de împrumut.

    SECŢIUNEA 1
    Introducere

    (1) Plata pentru importuri de bunuri şi servicii este adesea efectuată prin acreditiv, prin care o banca comercială care operează în ţara furnizorului face plata către furnizor în schimbul documentelor specificate în acreditiv şi se refinanţează din fondurile disponibilizate de către cumpărător prin banca sa.
    (2) Când o astfel de plata către furnizor este eligibilă pentru finanţare din împrumutul acordat de către Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională, denumit în continuare Fondul, cumpărătorul poate prevedea în acreditivul deschis de o banca desemnată pentru operaţiuni valutare, denumita în continuare banca emitenta, ca banca furnizorului, denumita în continuare banca furnizorului, se va refinanţa de la o banca japoneza din Tokyo desemnată pentru operaţiuni valutare, denumita în continuare Banca japoneza.
    (3) Banca japoneza va obţine fondurile pentru rambursare de la Fond, conform asigurării date de Fond. O astfel de asigurare, denumita în continuare L/COM, atunci când este prevăzută, ia forma unei scrisori de angajament a Fondului către Banca japoneza, prin care Fondul se angajează să disponibilizeze, în anumite condiţii, suma ce urmează a fi plătită de către Banca japoneza în concordanta cu acreditivul irevocabil specificat, denumit în continuare L/C.

    SECŢIUNEA 2
    Emisiunea acreditivului şi scrisoarea de angajament

    (1) Un împrumutat al Fondului, denumit în continuare Împrumutatul, autoritatea desemnată a acestuia sau oricare alt cumpărător din teritoriile Împrumutatului va solicita băncii emitente să deschidă L/C.
    (2) Banca emitenta va deschide L/C, în numele şi conform autorizării Împrumutatului, în favoarea furnizorului, prin Banca japoneza, în conformitate cu formularul OECF-LC1 anexat pentru bunuri şi, respectiv, formularul OECF-LC2 pentru servicii. Banca japoneza va trimite o copie de pe L/C către Fond, în vederea obţinerii L/COM de la Fond.
    NOTA:
    Atunci când banca emitenta este banca din Tokyo desemnată pentru operaţiuni valutare, banca emitenta este aceeaşi cu Banca japoneza.
    (3) Când Fondul considera un astfel de L/C ca fiind corectă şi în conformitate cu prevederile acordului de împrumut încheiat între Fond şi Împrumutat şi cu termenii contractului relevant dintre Împrumutat şi furnizor, Fondul, după primirea unei sume egale cu o zecime de procent (0,1%) de la Împrumutat sub forma de comision de serviciu, emite L/COM către Banca japoneza, în conformitate cu formularul OECF-LOC anexat.
    (4) După primirea L/COM, Banca japoneza va transmite L/C, care va deveni efectiv atunci când Banca japoneza ia cunoştinţa de primirea L/COM de la Fond, către furnizor, prin banca furnizorului. Banca japoneza va transmite simultan o copie de pe L/COM către banca emitenta, atunci când banca emitenta este diferită de Banca japoneza, ori către Împrumutat sau autoritatea lui desemnată, atunci când banca emitenta este identică cu Banca japoneza.

    SECŢIUNEA 3
    Tragerea

    (1) Banca furnizorului va face plata către furnizor ca urmare a L/C amintit şi va solicita Băncii japoneze să ramburseze fondurile prin trimiterea unui set de documente specificat în L/C. Simultan, banca furnizorului va transmite setul de documente rămas direct către banca emitenta, atunci când banca emitenta este diferită de Banca japoneza.
    (2) După primirea unei astfel de solicitări, Banca japoneza va prezenta Fondului cererea de tragere, în conformitate cu formularul OECF-RFD (1) anexat.
    (3) Fondul, în termen de cincisprezece (15) zile lucrătoare de la primirea cererii de tragere, va efectua tragerea sumelor solicitate de către Banca japoneza, conform prevederilor L/COM. În consecinţa, Banca japoneza va face plata către banca furnizorului.

    SECŢIUNEA 4
    Contractul exprimat în alta valuta decât yenul japonez

    (1) În cazul în care respectivul contract este stabilit şi plătibil în alta valuta decât yenul japonez, vor fi utilizate mutatis mutandis, formularele OECF-LC1 şi OECF-LC2, anexate, iar pentru cererea de tragere se va utiliza formularul OECF-RFD(2).
    (2) Suma prevăzută în L/COM va fi echivalentul în yeni japonezi al sumei respectivei valute, prevăzută în L/C, convertită la cursul de schimb la vânzare T/T a Băncii japoneze cu doua (2) zile lucrătoare înaintea datei când este emisă L/COM.
    (3) Suma declarată în cererea de tragere va fi echivalentul în yeni japonezi, convertiţi la cursul de schimb la vânzare T/T a Băncii japoneze cu doua (2) zile lucrătoare înaintea datei tragerii.
    (4) Când suma prevăzută în L/C nu este pe deplin acoperită de suma prevăzută în L/COM din cauza variaţiei cursului valutar, suma neacoperită prin L/COM poate fi acoperită, în limita sumelor împrumutului, printr-un amendament la L/COM. În cazul în care suma prevăzută în L/C nu poate fi pe deplin acoperită prin aceasta metoda, Împrumutatul va suporta suma neacoperită prin L/COM.

    SECŢIUNEA 5
    Altele

    (1) Trebuie acordată atenţie asigurării faptului că un acord asupra unui acreditiv şi asupra metodei de tragere va fi încheiat între Banca japoneza şi banca emitenta, Împrumutat sau autoritatea sa desemnată, imediat după semnarea acordului de împrumut.
    (2) Toate comisioanele bancare sau spezele care se acumulează în legătura cu tranzacţiile menţionate sunt în sarcina Împrumutatului.
    (3) Reclamaţiile sau divergenţele în legătura cu L/C menţionat vor fi soluţionate între părţile interesate şi nu vor scuti pe Împrumutat de nici o obligaţie intervenită în conformitate cu acordul de împrumut la care se face referire.

    Formularul OECF-LC1

                          Acreditiv irevocabil

    Data: ................
    L/C nr. ..............

    Către: ................... Acest acreditiv a fost deschis
    .......................... ca urmare a Acordului de
     (denumirea şi adresa împrumut nr. ....., din .....,
      băncii avizatoare) dintre (Împrumutat) şi Fondul
                                            pentru Cooperare Economică
                                            Internaţională, Tokyo, Japonia

    Stimaţi domni,

    Va solicităm să anunţaţi ......(numele şi adresa furnizorului)....... ca am deschis acreditivul nostru irevocabil nr. ..... în favoarea lui, în contul (numele cumpărătorului), pentru suma sau sumele ce nu depăşesc o suma totală de ... Y (adică ... yeni), disponibilă prin trate la vedere ale beneficiarului pentru valoarea totală a facturii, trase asupra ........... (Banca japoneza din Tokyo desemnată pentru operaţiuni valutare).
    Scrisoarea trebuie însoţită de următoarele documente:
    - factura comercială semnată;
    - lista coletelor;
    - certificatul de origine;
    - un set complet de conosamente maritime, întocmite la ordin, andosate în alb şi inscripţionate cu "Cost transport până la ...." şi "Notificat la ...".
    - alte documente prin care se evidenţiază transportul (scurta descriere a bunurilor la care se face referire în contractul nr. ...) de la ..... la ..... .
    Livrările parţiale sunt ...... permise. Transbordarea este ...... permisă.
    Conosamentele nu trebuie să fie datate mai târziu de ........ 19....... .
    Tratele trebuie prezentate trasului nu mai târziu de ........ 19...... .
    Toate tratele şi documentele conforme cu acest acreditiv trebuie să fie marcate cu "Trase conform acreditivului irevocabil al .....(banca emitenta) nr. .......... din ...... 19.....", şi referinţei de import nr. ..... (dacă exista).
    Acest acreditiv nu este transferabil.
    Prin prezentul document ne angajăm ca toate tratele trase în cadrul şi în conformitate cu termenii acestui acreditiv să fie onorate în mod corespunzător, la data prezentării corespunzătoare şi a livrării documentelor către tras.
    Dacă nu se stipulează altfel în mod expres, acest acreditiv este supus prevederilor "Broşurii nr. 400 referitoare la Regulile şi uzanţele uniforme privind acreditivele" (ediţia 1983 revizuită), editată de Camera Internaţională de Comerţ.

    Instrucţiuni speciale pentru banca negociatoare:
    1. Acest acreditiv va deveni efectiv când ......... (Banca japoneza din Tokyo desemnată pentru operaţiuni valutare) ia cunoştinţa de primirea scrisorii de angajament de la Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională, conform acordului de împrumut menţionat.
    După obţinerea rambursării de la Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională, în conformitate cu prevederile scrisorii de angajament, ............ (Banca japoneza din Tokyo desemnată pentru operaţiuni valutare) se angajează să remită contravaloarea tratelor în conformitate cu instrucţiunile emise de către dumneavoastră.
    2. Dumneavoastră trebuie să trimiteţi tratele şi un set complet de documente către ............ (Banca japoneza din Tokyo desemnată pentru operaţiuni valutare), împreună cu certificatul care să ateste faptul că restul documentelor a fost trimis prin posta aeriană direct către noi.
    3. Toate spezele bancare corespunzătoare acestui acreditiv sunt în sarcina ............ (Împrumutatul), conform acordului de împrumut menţionat.

                                   Al dumneavoastră,
                                ........................
                              (denumirea băncii emitente)
                                ........................
                                 (semnătura autorizată)


    Termenii de plată
    Aceşti termeni de plată constituie parte integrantă a Acreditivului nostru nr. .... .

    I. Plata iniţială

         Suma: ... Y,
         reprezentând .....% din preţul total al contractului.
         Documentele solicitate ......................
         Ultima data de prezentare ...................

    II. Plata intermediară (dacă există)

         Suma: ... Y.
         reprezentând .....% din preţul total al contractului.
         Documentele solicitate ......................
         Ultima data de prezentare ...................

    III. Plata contra documentelor de transport

         Suma: ... Y,
         reprezentând .....% din preţul total al contractului.

    NOTA:
    Această anexă nu este necesară în cazul plăţii integrale efectuate pe baza documentelor de transport.


    Formularul OECF-LC2

                          Acreditiv irevocabil


    Data: ................
    L/C nr. ..............

    Către: ................... Acest acreditiv a fost deschis
    .......................... ca urmare a Acordului de
     (denumirea şi adresa împrumut nr. ....., din .....,
      băncii avizatoare) dintre (Împrumutat) şi Fondul
                                            pentru Cooperare Economică
                                            Internaţională, Tokyo, Japonia

    Stimaţi domni,

    Va solicităm să anunţaţi ......(numele şi adresa furnizorului)..... că am deschis acreditivul nostru irevocabil nr. ..... în favoarea acestuia, în contul (numele cumpărătorului) în suma sau sume ce nu depăşesc suma totală de ... Y (adică ... yeni), disponibilă prin trate la vedere ale beneficiarului, pentru valoarea totală a declaraţiei trase asupra ........... (Banca japoneză din Tokyo desemnată pentru operaţiuni valutare).
    Scrisoarea trebuie însoţită de documentele solicitate în conformitate cu graficul de plata anexat la prezentul document, referitoare la Contractul nr. ...... cu privire la Proiect.
    Tratele trebuie prezentate trasului nu mai târziu de ........ 19...... .
    Toate tratele şi documentele conforme cu acest acreditiv trebuie să fie inscripţionate cu "Trase conform acreditivului irevocabil al .....(banca emitenta) nr. .......... din ...... 19.....".
    Acest acreditiv nu este transferabil.
    Prin prezentul document ne angajăm ca toate tratele trase în cadrul şi în conformitate cu termenii acestui acreditiv să fie onorate în mod corespunzător, la data prezentării corespunzătoare şi a livrării documentelor către tras.
    Cu excepţia cazului în care se declara în mod expres altfel, acest acreditiv este subiect al "Broşurii nr. 400 referitoare la Regulile şi uzanţele uniforme privind acreditivele" (ediţia 1983, revizuită), editată de Camera Internaţională de Comerţ.

    Instrucţiuni speciale pentru banca negociatoare:
    1. Acest acreditiv va deveni efectiv când ......... (Banca japoneza din Tokyo desemnată pentru operaţiuni valutare) comunica primirea scrisorii de angajament de la Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională conform acordului de împrumut menţionat.
    După obţinerea rambursării de la Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională, în conformitate cu prevederile scrisorii de angajament, ............ (Banca japoneza din Tokyo desemnată pentru operaţiuni valutare) se angajează să remită suma tratelor în conformitate cu instrucţiunile emise de către dumneavoastră.
    2. Dumneavoastră trebuie să trimiteţi tratele şi un set complet de documente către ............ (Banca japoneza din Tokyo desemnată pentru operaţiuni valutare), împreună cu certificatul care atesta faptul că restul documentelor a fost trimis prin posta aeriană direct către noi.
    3. Toate spezele bancare corespunzătoare acestui acreditiv sunt în sarcina ............ (Împrumutatul), conform acordului de împrumut menţionat.

                                       Al dumneavoastră,
                                    ........................
                                   (denumirea băncii emitente)
                                    ........................
                                      (semnătura autorizată)


    Graficul de plată
    Acest grafic de plată constituie parte integrantă a Acreditivului nostru nr... .

    I. Plata iniţială

         Suma: ... Y,
         reprezentând .....% din preţul total al contractului
         Documente solicitate: declaraţia beneficiarului
         Ultima dată de prezentare .............

    II. Plăţi ulterioare

         Suma totală: ... Y,
         reprezentând .....% din preţul total al contractului,
         ce urmează a fi plătită după cum urmează:

                  Suma datorată: Ultima dată de prezentare:
    Tranşa 1: ......... Y .........................
    Tranşa 2: ......... Y .........................
    ........ ........... .........................


    Documentele solicitate: o copie de pe declaraţia de execuţie emisă de către ........... (Împrumutat sau autoritatea să desemnată), al carei conţinut este anexat.


                    Declaraţie de execuţie

                                             Data:
    Către: ................. Ref. nr. .......
    ........................ Referinţa: Acreditiv nr. ......, din
     (Numele şi adresa ......, deschis de către ........, în
      Furnizorului) suma de ...... Y, în favoarea .........,
                                      referitor la Proiectul ..........,
                                      conform Acordului de împrumut nr. .....


    Subsemnatul ........., reprezentând ..........(Împrumutatul), emit prin prezentul document o declaraţie de execuţie pentru a autoriza pe ...... să primească suma de ....Y (.... yeni) de la Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională, în conformitate cu termenii de plata stipulaţi în Contractul nr. ...., din ....., dintre ..... şi ..... .

                               ..................
                                  (Împrumutatul)

                              ......................
                              (Semnătura autorizată)


    Instrucţiuni speciale:
    Detaliile execuţiei efective vor fi declarate în anexă.


    Formularul OECF-LOC

                                         Data: ....................
                                         Angajament nr. ...........

    Domnilor,

             Scrisoare de angajament

    Referinţa: Acreditiv nr. ............
    în sumă de ..........................
    în favoarea .........................

    Prin prezentul document ne angajăm irevocabil să va rambursăm o suma sau sume ce nu depăşesc ........., în baza cererii de tragere însoţite de o copie de pe tratele trase de către beneficiar, în termen de (cincisprezece) 15 zile de la primirea cererii.
    Aceasta scrisoare de angajament va expira la data de .............. .
    Se înţelege faptul că în rambursarea efectuată ca urmare a acestei scrisori de angajament, nu vom fi în nici un caz obligaţi sau responsabili pentru actele sau omisiunile băncii emitente, băncii negociatoare, ale beneficiarului şi/sau altor părţi interesate în acreditivul menţionat în legătura cu deschiderea, negocierea, plata acestuia sau cu orice alte probleme legate de acesta.

                                         Al dumneavoastră,
                                        ...................


    Formularul OECF-RFD (1)

                        Cerere de tragere (1)

                                         Data: .................
                                         Ref. nr. ..............

    Către Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională
    Tokyo, Japonia

    În atenţia inspectorului
    Referinţa: Împrumutul nr. .... Ţara: ..........
    Scrisoarea de angajament nr. ..................
    Acreditivul nr. .......................

    Domnilor,

    Am primit documentele referitoare la furnizarea de .....(cantitatea şi descrierea bunurilor şi serviciilor în conformitate cu L/C)............ şi le considerăm în ordine şi în conformitate cu termenii amintitului acreditiv.
    Ca urmare a scrisorii de angajament menţionate mai sus, prin prezentul document solicităm tragerea din sumele împrumutului:
    a) suma ce urmează a fi trasă ......(adică .... . yeni)...... Y
    b) data tragerii ........................

                                          Al dumneavoastră,
                                        ......................
                                     (denumirea Băncii Japoneze)
                                       .........................
                                        (semnătura autorizată)


    Formularul OECF-RFD (2)

                        Cerere de tragere (2)

                                              Data .....................
                                              Ref. nr. .................

    Către Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională,
    Tokyo, Japonia

    În atenţia inspectorului
    Referinţa: Împrumutul nr. .... Ţara: .......
    Scrisoarea de angajament nr. .............
    Acreditiv nr. ..................

    Domnilor,

    Am primit documentele referitoare la furnizarea de ......(cantitatea şi descrierea bunurilor şi serviciilor în conformitate cu L/C)...... şi le considerăm în ordine şi în conformitate cu termenii amintitului acreditiv.
    Ca urmare a scrisorii de angajament menţionate mai sus, prin prezentul document solicităm tragerea următoare din sumele împrumutului:

    a) suma ce urmează a fi trasă ................... Y,
                                  (adică .... . yeni)
    b) suma tratei ...........................
       (plătibilă conform acreditivului amintit)
    c) cursul de schimb .................
    d) data tragerii ..................

                                          Al dumneavoastră,
                                         .....................
                                     (denumirea Băncii Japoneze)
                                        ........................
                                         (semnătura autorizata)    ANEXA 6

                  PROCEDURA DE RAMBURSARE

    Procedura de rambursare, datată august 1988, se va aplica mutatis mutandis în cazul tragerilor de sume pentru efectuarea plăţilor către furnizor(i), cu următoarele prevederi suplimentare:
    1. Banca din Tokyo desemnată pentru efectuarea operaţiunilor valutare, ori de câte ori este menţionată în aceasta anexa, inclusiv în Procedura de rambursare, va fi Bank of Tokyo - Mitsubishi, Ltd., Tokyo.
    2. Banca Împrumutatului desemnată pentru efectuarea operaţiunilor valutare, menţionată în Procedura de rambursare, va fi Banca Comercială Română.
    3. Documentele aferente, care evidenţiază fiecare plata şi utilizarea acesteia, menţionate la pct. 1 lit. b) din Procedura de rambursare, vor fi:
    a) Pentru plăţile efectuate către furnizori pentru expedierea/transportul bunurilor contra documentelor de livrare/transport:
    (i) conosamentul sau un document similar care evidenţiază transportul/livrarea bunurilor listate din factura;
    (ii) cambia sau un documente similar care evidenţiază data şi suma plătită către furnizor; o chitanţa similară din partea furnizorului, care să arate data şi suma plătită, este suficientă.
    b) Pentru plăţile efectuate către furnizori anterior expedierii/transportului bunurilor:
    - cambia sau un document similar care evidenţiază data şi suma plăţii efectuate către furnizor; o chitanţa similară din partea furnizorului, care să arate data şi suma plătită, este suficienta.
    c) Pentru plăţile privind serviciile consultanţilor:
    (i) cererea depusa de către consultanţi, care să indice detaliat, serviciile prestate, perioada aferentă şi suma care urmează să le fie plătită;
    (ii) cecul bancar anulat, trata sau un document similar, care să evidenţieze data şi suma plătită consultanţilor; o chitanţa din partea consultanţilor, care să arate data şi suma plătită, este suficienta.
    d) Pentru plăţile efectuate pentru alte servicii prestate:
    (i) chitanţa, solicitarea sau factura care specifica natura serviciilor prestate şi sumele percepute pentru acestea;
    (ii) cecul bancar anulat, trata sau un document similar, care evidenţiază data şi suma plăţii efectuate; o chitanţa simpla, care să arate data şi suma plătită, este suficienta.
    Dacă astfel de servicii se referă la importul de bunuri (de exemplu: cheltuieli de transport, asigurare), vor fi date referinţe corespunzătoare pentru a permite Fondului să stabilească corelaţia dintre acestea şi bunul specific la care se referă şi al cărui cost a fost sau urmează să fie finanţat de către Fond.
    e) Pentru plăţile privind contractele pentru lucrări civile:
    (i) chitanţa, solicitarea sau factura contractantului, cu detalii suficiente, care să precizeze lucrarea efectuată de către contractant şi suma pretinsa pentru aceasta;
    (ii) un certificat care să ateste faptul că lucrarea efectuată de către contractant este satisfăcătoare şi în conformitate cu termenii contractului; un astfel de certificat va fi semnat de către Agenţia de execuţie.
    (iii) cecul bancar anulat sau un document similar care să evidenţieze data şi suma plăţii efectuate de către contractant; o chitanţa simpla din partea contractantului, care să indice data şi suma plătită, este suficienta.
    4. a) Împrumutatul va plăti Fondului o suma exprimată în yeni japonezi, egala cu o zecime de procent (0,1%) din suma trasa de către Împrumutat, drept comision de serviciu, la data efectuării tragerii. Tragerea efectuată de către Fond în cadrul acestei proceduri se va realiza în urma primirii de către Fond a chitanţei privind plata comisionului de serviciu de către Împrumutat.
    b) O suma egală cu acest comision de serviciu va fi acoperită din suma împrumutului, şi Fondul se va refinanţa imediat cu suma reprezentând comisionul de serviciu, la data efectuării tragerii pentru Împrumutat. Aceasta plata din suma împrumutului va constitui o obligaţie valida din punct de vedere legal a Împrumutatului, conform Termenilor şi condiţiilor din acordul de împrumut.
    5. Suma care apare pe cererea de rambursare se va exprima în yeni japonezi.
    6. Formularul OECF-SSP anexat va fi înlocuit cu formularul OECF-SSP anexat la Procedura de rambursare.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
│ Situaţia plăţilor efectuate │(Formularul │
│ │ OECF-SSP) │
│ │Data: │
│ │Seria │
│ │nr. │
├─────┬─────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬────┼────┬─────┬─────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┤
│Tran-│ Cum-│ Fur-│ Na-│ Des-│ Ca-│ Ori-│ Suma│ Da-│ Suma│ Na-│ Me-│ Suma│ Ra- │
│zac- │pără-│ ni- │ţio-│crie-│ te-│ gi- │ │ ta │ │ tu-│ to-│ │ ta │
│ţia │to- │ zo- │na- │rea │ go │ nea │ con-│ │plă- │ ra │ da │ afe-│ │
│ │rul │ rul │li- │ │ ria│ │trac-│plă-│tită │ │ │ ren-│ ram-│
│ │ │ │ta- │bunu-│ │ │tată │ţii │ │plă-│ de │ tă │ bur-│
│ │ │ │tea │ri- │ │ │ │ │ │ţii │ │ │ să- │
│ │ │ │ │lor │ │ │ │ │ │ │ a- │ fi- │ rii │
│ │ │ │fur-│ │ │ │ │ │ │ │chi-│ nan-│ │
│ │ │ │ni- │ şi/ │ │ │ │ │ │ │ zi-│ ţă- │ │
│ │ │ │zor-│ sau │ │ │ │ │ │ │ţie │ rii │ │
│ │ │ │ru- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │lui │ ser-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ vi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ cii-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ lor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┤
│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┤
│ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┤
│Total│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┘


    Subsemnatul certific faptul că furnizorul(i) şi bunurile şi/sau serviciile menţionate mai sus sunt eligibile conform acordului de împrumut.
    Nota pentru 4. Naţionalitatea furnizorului: ţara în care furnizorul este înregistrat.
    Nota pentru 6. Categoria: categoria descrisă în secţiunea 1 a anexei nr. 2.
    Nota pentru 10 şi 13. Suma plătită: dacă nu se exprima în yeni japonezi, stabiliţi atât suma în moneda în care s-a efectuat plata către furnizor, cât şi sumele aferente transformate, calculate în conformitate cu pct. 3. din Procedura de rambursare şi cu cursul de schimb.
    Nota pentru 11. Natura plăţii: avans, plata unei rate sau plata la final etc.
    Nota pentru 12. Metoda de achiziţie: precizaţi motivele, în cazul alegerii
altei metode decât licitaţiile internaţionale competitive.
    Nota pentru 14. Procentul plăţii: procentul sumei finanţate din suma de plata, exprimată în moneda în care s-a făcut plata către Furnizor

                                   ......................
                                   (semnătura autorizata)


                    PROCEDURA DE RAMBURSARE

    1. Aceasta procedura trebuie urmată în cazul în care au fost deja efectuate cheltuieli eligibile pentru finanţarea de către Fond. Împrumutatul va solicita Fondului să ramburseze o suma ce nu depăşeşte suma plătită efectiv de către cumpărător, trimiţând Fondului o cerere de rambursare în concordanta cu formularul OECF-RFR. În principiu, fiecare cerere va fi însoţită de următoarele documente:
    (a) situaţia plăţilor efectuate, conform formularului OECF-SSP;
    (b) documentele însoţitoare care evidenţiază fiecare plata şi utilizarea ei, aşa cum sunt stipulate în acordul de împrumut.
    2. Atunci când Fondul constata că cererea de rambursare este îndreptăţită şi în conformitate cu prevederile acordului de împrumut, Fondul, după primirea de la Împrumutat a unei sume egale cu o zecime de procent (0,1%) din suma ce urmează să fie rambursată drept comision de serviciu, va efectua rambursarea în yeni japonezi. Rambursarea va fi făcută în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii, prin plata în contul nerezident în yeni al Împrumutatului, care va fi deschis în avans la o banca din Tokyo desemnată pentru operaţiuni valutare, aşa cum se prevede în acordul de împrumut, în conformitate cu legile şi cu reglementările japoneze din acest domeniu.
    3. Atunci când valuta utilizata în efectuarea plăţii către furnizor nu este yenul japonez, suma declarată în cererea de rambursare va fi exprimată fie în yeni japonezi convertiţi la cursul de schimb la cumpărare T/T, cotat de către o banca autorizata să efectueze operaţiuni valutare pe teritoriul Împrumutatului, aşa cum se menţionează în acordul de împrumut, la data imediat precedenta zilei în care a fost făcută cererea de rambursare, fie în alta valuta decât yenul japonez. În primul caz, suma plătită în valuta şi cursul de schimb utilizat la convertirea în yeni japonezi vor fi cuprinse în situaţia plăţilor efectuate, prezentate în formularul OECF-SSP. În al doilea caz, valuta care poate fi utilizata pentru cererea de rambursare va fi stipulată în acordul de împrumut şi suma rambursării în yeni japonezi va fi calculată la cursul de schimb la vânzare T/T, cotat la o banca din Tokyo desemnată pentru operaţiuni valutare, cu doua zile lucrătoare înaintea datei când se face rambursarea.


   Formularul: OECF-RFR

                       Cerere de rambursare

    Data ............................
    Acordul de Împrumut nr. .........
    Numărul cererii ..............

    Către
    Fondul de Cooperare Economică Internaţională,
    Tokyo, Japonia

    În atenţia: Directorului Executiv, Departamentul de împrumuturi

    Domnilor,

    1. Ca urmare a Acordului de împrumut nr. ... din data de ......, încheiat între Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională, denumit în continuare Fondul, şi Împrumutat, subsemnatul solicit prin prezenta rambursarea, în conformitate cu acordul de împrumut menţionat, a unei sume de .... (adică ...), în vederea rambursării cheltuielilor descrise în situaţia plăţilor, anexată.
    2. Subsemnatul nu am mai cerut înainte de aceasta rambursarea vreunei sume din împrumut, în scopul rambursării sau efectuării cheltuielilor descrise în lista anexată. Subsemnatul nu am obţinut şi nu voi obţine fonduri în acest scop din tragerile din alt împrumut, credit sau donaţie disponibile subsemnatului, cu excepţia împrumuturilor sau creditelor pe termen scurt, dacă exista, încheiate înainte de rambursarea cerută prin prezenta şi care urmează a fi rambursate, pro tanto, din fondurile rambursate în conformitate cu aceasta cerere, iar orice comisioane sau dobânzi plătite sau plătibile în conformitate cu un asemenea credit pe termen scurt nu sunt incluse în suma cerută prin prezenta pentru a fi rambursată.
    3. Subsemnatul certific faptul că:
    a) cheltuielile, considerate aici ca rambursabile, au fost făcute pentru scopuri specificate în acordul de împrumut;
    b) bunurile şi serviciile cumpărate, pentru care au fost efectuate aceste cheltuieli, au fost achiziţionate în concordanta cu procedurile de achiziţie aplicabile, convenite cu Fondul ca urmare a acordului de împrumut menţionat, iar costurile şi termenii respectivei achiziţii sunt rezonabile;
    c) bunurile şi serviciile menţionate sunt sau vor fi furnizate de către furnizorul (furnizorii) specificat(ti) în situaţia (situaţiile) de plata anexată(e) şi sunt sau vor fi produse în (sau, în cazul serviciilor, furnizate din) ţara (ţările)-sursa eligibilă(e) pentru împrumutul de la Fond.
    4. Va rugăm să rambursaţi suma solicitată prin aceasta cerere prin plata în contul nerezident în yeni ........ (contul Împrumutatului) la ............ (denumirea şi adresa Băncii din Tokyo desemnate pentru operaţiuni valutare).
    5. Aceasta cerere conţine ....... pagini şi ....... liste numerotate şi semnate, cu documentele însoţitoare).

                                          Al dumneavoastră,
                                        .....................
                                       (numele Împrumutatului)

                                       ........................
                                        (semnătura autorizată)


    Formular OECF-SSP

                         Situaţia plăţilor efectuate

    Data .....................
    Seria nr: ................

┌──────┬─────┬──────┬────────┬─────────┬─────┬─────┬────┬─────┬───────┬────────┐
│ 1. │ 2. │ 3. │ 4.* │ 5.** │ 6. │ 7. │ 8.│9.***│10.****│11.*****│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Tran- │ Cum-│ Fur- │ Naţio- │ Descri- │Ori- │ Su- │ Da-│ Su- │ Na- │ Meto- │
│zac- │ pă- │ ni- │ nalita-│ erea │gi- │ ma │ ta │ ma │ tu- │ da │
│ţia │ ră- │ zor │ tea │ │nea │ │ │ │ ra │ │
│ │ tor │ │ │ bunuri- │ │ con-│plă-│ plă-│ │ de │
│ │ │ │ furni- │ lor │ │trac-│ ţii│ ţii │ plă- │ │
│ │ │ │ zoru- │ │ │tului│ │ │ ţii │ achi- │
│ │ │ │ lui │ şi/sau │ │ │ │ │ │ ziţie │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ servi- │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ciilor │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼─────┼─────┼────┼─────┼───────┼────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼─────┼─────┼────┼─────┼───────┼────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼─────┼─────┼────┼─────┼───────┼────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼─────┼─────┼────┼─────┼───────┼────────┤
│ 4. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼─────┼─────┼────┼─────┼───────┼────────┤
│ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼─────┼─────┼────┼─────┼───────┼────────┤
│ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼─────┼─────┼────┼─────┼───────┼────────┤
│ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼─────┼─────┼────┼─────┼───────┼────────┤
│ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼─────┼─────┼────┼─────┼───────┼────────┤
│ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼─────┼─────┼────┼─────┼───────┼────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴─────┴──────┴────────┴─────────┴─────┴─────┴────┴─────┴───────┴────────┘


    Subsemnatul certifică faptul că furnizorul (furnizorii) şi bunurile şi/sau serviciile declarate mai sus sunt eligibile conform acordului de împrumut.
──────────
    *) Nota pentru 4. Naţionalitatea furnizorului: ţara în care furnizorul este înregistrat.
    **) Nota pentru 5. Descrierea bunurilor şi/sau serviciilor: în cazul creditului comercial, utilizaţi Codul SITC (Rev. 2).
    ***) Nota pentru 9. Suma plătită: dacă nu este exprimată în yeni japonezi, declaraţi atât suma exprimată în valuta în care a fost făcută plata către furnizor şi suma convertită calculată în conformitate cu pct. 3 Procedura de rambursare, cât şi cu cursul de schimb.
    ****) Nota pentru 10. Natura plăţii: plata în avans, plata în rate sau plata în final etc.
    *****) Nota pentru 11. Metoda de achiziţie: declaraţi motivele, dacă alegeţi alta metoda decât licitaţia competitivă internaţională.
──────────

                                        ....................
                                       (semnătura autorizată)


    ANEXA 7

                      PROCEDURA DE TRANSFER

    Procedura de Transfer stabilită în prezentul document va fi aplicată în cazul tragerilor pentru plăţi ce urmează a fi făcute către (mai mulţi) un furnizor(i) din România şi dintr-o ţara (ţări)-sursa eligibilă(e), alta (altele) decât România cu privire la partea din contract exprimată în moneda României.
    Banca din Tokyo desemnată pentru operaţiuni valutare, oriunde este menţionată în aceasta anexa, va fi The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd., Tokyo, denumita în continuare banca plătitoare.
    Banca autorizata pentru operaţiuni valutare de pe teritoriul Împrumutatului, menţionată în aceasta anexa, va fi Banca Naţională a României, denumita în continuare Banca Naţională.
    1. Cererea de plată
    (1) Când Împrumutatul primeşte cereri de plata de la furnizor prin intermediul Agenţiei de execuţie (conform formularului CFP anexat la prezentul document), Împrumutatul va solicita Fondului să facă o tragere într-o suma care să nu depăşească suma efectiv cerută de către furnizor, prin trimiterea către Fond a cererii de plata în conformitate cu formularul TRF anexat la prezentul document. Fiecare cerere de plata va fi semnată de către Împrumutat şi va fi însoţită de următoarele documente:
    a) situaţia plăţilor conform formularului TRF-SSP anexat la prezentul document;
    b) o copie de pe instrucţiunile de transfer trimise Băncii Naţionale conform formularului OECF-T1 anexat;
    c) cereri de plata care evidenţiază suma ce urmează a fi plătită furnizorului (furnizorilor), conform formularului CFP;
    d) următoarele documente de justificare a fiecărei plăţi şi utilizare a acesteia:
    (i) pentru plata către furnizori contra livrarea/transportul bunurilor şi/sau serviciilor - conosament sau un document similar care evidenţiază livrarea/transportul bunurilor indicate în factura;
    (ii) pentru plata serviciilor de consultanţa - cererea consultanţilor, care indica, cu suficiente detalii, serviciul prestat, perioada prestării şi suma de plata către aceştia;
    (iii) pentru plăţile efectuate conform contractelor pentru lucrări civile:
    . solicitarea, chitanţa sau factura contractantului, care arată, cu suficiente detalii, lucrarea executată de către contractant şi suma solicitată pentru aceasta;
    . un certificat care să ateste că lucrarea executată de către contractant este satisfăcătoare şi în concordanta cu termenii contractului respectiv. Un astfel de certificat va fi semnat de către inginerul şef sau ofiţerul de proiect al Agenţiei de execuţie, numit pentru Proiect.
    (2) Suma declarată în cererea de plata va fi în yeni japonezi, convertiţi la cursul de schimb la cumpărare T/T, cotat de către Banca Naţională la data imediat precedenta zilei în care este făcută cererea de tragere. Suma ce va fi plătită în valuta şi la cursul de schimb utilizat pentru conversia yenilor japonezi va fi descrisă în situaţia plăţilor, conform formularului TRF-SSP, împreună cu dovada unui astfel de curs de schimb.
    (3) Atunci când Împrumutatul trimite Fondului o cerere de tragere, Împrumutatul va trimite Băncii Naţionale instrucţiunile de transfer (conform formularului OECF-T1), însoţite de copiile de pe cererea de tragere şi de pe cererea de plata.
    2. Tragerea
    (1) Când Fondul considera că cererea de tragere este în ordine şi în conformitate cu prevederile acordului de împrumut, Fondul, după primirea unei sume egale cu o zecime de procent (0,1%) din suma ce urmează a fi trasa, drept comision de serviciu plătit de către Împrumutat, va efectua tragerea în yeni japonezi. Tragerea va fi efectuată în cincisprezece (15) zile lucrătoare de la data primirii cererii, prin plata în contul nerezident în yeni al Băncii Naţionale, care va fi deschis în avans la banca plătitoare, în conformitate cu legile şi cu regulamentele japoneze.
    (2) O suma egala cu un astfel de comision de serviciu va fi finanţată din sumele împrumutului, iar Fondul se va refinanţa cu aceasta suma, reprezentând comision de serviciu, la data tragerii efectuate de către Împrumutat. O astfel de tragere din sumele împrumutului va constitui o obligaţie valida şi ferma pentru Împrumutat, în conformitate cu termenii şi cu condiţiile acordului de împrumut.
    3. Plata către furnizor.
    După ce sumele din împrumut, trase de către Fond, au fost creditate în contul nerezident în yeni al Băncii Naţionale, menţionat la pct. 2 de mai sus, şi Banca Naţională primeşte confirmarea telegrafică de la banca plătitoare, Banca Naţională va schimba imediat suma creditată în moneda României şi va transfera suma efectiv solicitată de către furnizor prin solicitarea de plata în contul corespondent al furnizorului la banca furnizorului, în conformitate cu instrucţiunile de transfer.
    4. Delegarea de autoritate
    (1) Împrumutatul desemnează prin prezentul document Banca Naţională ca agent al sau, în scopul întreprinderii oricărei acţiuni sau încheierii oricărui acord solicitat sau permis, în conformitate cu aceasta procedura de transfer.
    (2) Orice acţiune întreprinsă sau acord încheiat de către Banca Naţională ca urmare a autorităţii conferite acesteia, va fi obligatorie pentru Împrumutat şi va avea aceeaşi forţă şi efect ca şi când ar fi fost întreprinsă de către Împrumutat.
    (3) Autoritatea conferită Băncii Naţionale poate fi revocată sau modificată printr-un acord între Împrumutat şi Fond.
    5. Aranjament
    Împrumutatul va face demersurile necesare pentru ca Banca Naţională să încheie aranjamentul necesar cu banca plătitoare, aranjament care să respecte următoarele cerinţe, în conformitate cu autoritatea conferită Băncii Naţionale la pct. 4 de mai sus:
    a) utilizarea contului nerezident în yeni al Băncii Naţionale, deschis la banca plătitoare, pentru efectuarea tragerilor conform procedurii de transfer.
    b) imediat după ce tragerea efectuată de către Fond a fost creditată în contul nerezident în yeni al Băncii Naţionale, menţionat la pct. 2 de mai sus, banca plătitoare va aviza telegrafic Băncii Naţionale tragerea de către Fond.
    6. Fondul nu este răspunzător pentru nici o pierdere suferită de către Împrumutat şi/sau furnizor(i), datorată oricărei diferenţe dintre cursul de schimb ce va fi utilizat pentru conversia yenilor japonezi în valuta utilizata pentru plata efectivă către furnizor(i), la data transferului, şi cursul de schimb ce va fi utilizat pentru conversia valutei utilizate pentru plata efectivă către furnizor(i) în yeni japonezi la data tragerii.


    Formularul CFP

                          Cerere de plată

    Data ..............
    Împrumutul nr.: ROM-P2
    Seria nr.: ................

    Destinatar: Numele şi adresa Împrumutatului

    Prin prezentul document va prezentăm cererea de plata pentru executarea lucrării, cu următorul conţinut:

    1. Contractul (nr. şi data):
    2. Notificare privind contractul (nr. şi data, dacă exista):
    3. Descrierea bunurilor şi serviciilor realizate:
    4. Suma solicitată:
    5. Suma cumulată, deja plătită:
    6. Suma totală (4+5).

    Va rugăm să plătiţi suma solicitată la pct. 4 de mai sus în contul nostru, detaliat după cum urmează:
    (i) numărul contului:
    (ii) denumirea băncii:
    (iii) adresa completă a băncii:
    (iv) adresa telegrafică:

                                (numele Furnizorului)
                                     (semnătura)


    Formularul TRF

                        Cerere de tragere

    Data .................
    Împrumutul nr.: ROM-P2
    Seria nr. .............

    Destinatar: Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională Tokyo, Japonia

    În atenţia: Directorului executiv, Departamentul operaţiuni III

    Doamnelor şi domnilor,

    1. Conform Acordului de împrumut nr. ROM-P2 din 27 februarie 1998, încheiat între Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională, denumit în continuare Fondul, şi România, subsemnatul solicita prin prezentul document tragerea, conform acordului de împrumut menţionat, a sumei de .... yeni japonezi (adică ... Y) pentru plata cheltuielilor descrise în situaţia anexată la prezentul document.
    2. Subsemnatul nu am mai solicitat anterior tragerea nici unei sume din împrumut în scopul efectuării cheltuielilor descrise în situaţie. Subsemnatul nu am obţinut şi nu voi obţine fonduri în acest scop din sumele unui alt împrumut, credit sau donaţie disponibile subsemnatului.
    3. Subsemnatul certific faptul că:
    a) cheltuielile descrise în situaţie vor fi efectuate pentru scopurile specificate în acordul de împrumut;
    b) bunurile şi serviciile pentru care se efectuează aceste cheltuieli au fost achiziţionate în conformitate cu procedurile de achiziţie aplicabile, convenite cu Fondul în acordul de împrumut, iar costul şi termenii de achiziţie ale acestora sunt rezonabile;
    c) bunurile şi serviciile menţionate sunt sau vor fi furnizate de către furnizorul (furnizorii) specificat(ţi) în situaţia anexată şi sunt sau vor fi produse în (sau, în cazul serviciilor, furnizate din) ţara (ţările)-sursa eligibilă(e) pentru împrumutul Fondului.
    4. Va rugăm să efectuaţi tragerea sumei solicitate prin prezentul document prin plata acesteia în contul nerezident în yeni al Băncii Naţionale a României, deschis la Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd., Tokyo.
    5. Aceasta cerere cuprinde ........ pagini şi ......... situaţii numerotate şi semnate, împreună cu documentele însoţitoare.

                                        Al dumneavoastră,
                                       ..................
                                          (Împrumutat)
                                       ..................
                                      (semnătura autorizată)


    Formularul TRF-SSP

    Data ..................
    Seria nr. .............

                             Situaţia plăţilor

┌─────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│ 1. │ 2. │ 3. │ 4. │ 5*1 │ 6. │7*2 │ 8. │ 9. │10. │11*3│12*4│13*5│ 14.│15*6│
│Tran-│Nr. │Cum-│Fur- │Naţi-│Des- │Ca- │ O- │Su- │ C │Su- │Na- │Me- │ Su-│Pro-│
│zac- │ │pă- │ni- │ona- │cri- │te- │ ri-│ma │ u │ma │tu- │to- │ ma │cen-│
│ţia │de │ră- │zo- │lita-│erea │go- │ gi-│ │ r │ │ra │da │ │tul │
│ │ │to- │rul │tea │ │ria │nea │con-│ s │plă-│ │ │ce- │ │
│ │re- │rul │ │ │bunu-│ │ │trac│ u │tită│plă-│de │ru- │plă-│
│ │fe- │ │ │fur- │rilor│ │ │tu- │ l │ │ţii │ │tă │ţii │
│ │rin-│ │ │nizo-│ │ │ │lui │ │ │ │a- │ │ │
│ │ţă │ │ │ru- │şi/ │ │ │ │va- │ │ │chi-│pen-│ │
│ │ │ │ │lui │sau │ │ │ │lu- │ │ │zi- │tru │ │
│ │al │ │ │ │ │ │ │ │tar │ │ │ţie │ │ │
│ │ │ │ │ │ser- │ │ │ │ │ │ │ │fi- │ │
│ │OECF│ │ │ │vi- │ │ │ │ │ │ │ │nan-│ │
│ │ │ │ │ │cii- │ │ │ │ │ │ │ │ţa- │ │
│ │ │ │ │ │lor │ │ │ │ │ │ │ │re │ │
├─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│TOTAL│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘


    Subsemnatul certific faptul că furnizorul (furnizorii) şi bunurile şi/sau serviciile declarate mai sus sunt eligibile conform acordului de împrumut.
──────────
    *1 Nota pentru 5. Naţionalitatea furnizorului: ţara în care furnizorul este înregistrat.
    *2 Nota pentru 7. Categoria: categoria descrisă în secţiunea 1 a anexei nr. 2.
    *3 Nota pentru 11 şi 14. Suma plătită: dacă nu este exprimată în yeni japonezi, declaraţi atât suma în moneda în care s-a făcută plata şi suma (sumele) calculate în conformitate cu alin. 1 paragraful (2) al anexei nr. 7 "Procedura de transfer", cât şi cursul (cursurile) de schimb.
    *4 Nota pentru 12. Metoda de plata: un avans, plata unei rate sau plata în finala etc.
    *5 Nota pentru 13. Metoda de achiziţie: declaraţi motivele pentru alegerea altei metode decât licitaţia internaţională competitivă.
    *6 Nota pentru 15. Procentul plăţii: raportul dintre suma cerută pentru finanţare şi suma plăţii în moneda în care a fost făcută plata către furnizor.
──────────

                                             Pentru:
                                      ...................
                                     (semnătura autorizată)


    Formularul OECF-T1

                        Instrucţiuni de transfer

    Data .......................
    Împrumutul nr.: ROM-P2
    Seria nr. ..................

    Destinatar: Banca Naţională a României

    După primirea sumei trase de Fond, pe baza cererii noastre de tragere nr. ..... din ....., prin prezentul document solicităm schimbarea sumei trase în moneda României şi transferul sumei efectiv solicitate de către furnizor în contul respectivului furnizor, deschis la banca furnizorului, după cum se specifică în cererea de plată nr. ...... din ..... .

                            ..................................
                             (numele şi adresa Împrumutatului)

                                   ....................
                                        (semnătura)

    Se anexează: Cerere de tragere
                 Cerere de plată

                                   -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016