Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ nr. 10 din 4 august 1993  privind actualizarea, în funcţie de rata inflaţiei, a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice sau juridice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ nr. 10 din 4 august 1993 privind actualizarea, în funcţie de rata inflaţiei, a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice sau juridice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 201 din 23 august 1993
    În temeiul art. 107 alin (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. e) din Legea nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe, precum şi a contractării unor împrumuturi de stat,
    Guvernul României emite prezenta ordonanţă.
    ART. 1
    Taxele stabilite prin actele normative prevăzute în anexa nr. 1 pentru unele servicii prestate în favoarea persoanelor fizice şi juridice se modifica şi sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 2
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE VĂCĂROIU
                    Contrasemnează:
                    Ministru de stat, ministrul finanţelor,
                    Florin Georgescu
                    Ministru de stat,
                    ministrul afacerilor externe,
                    Teodor Viorel Meleşcanu
                    Ministrul de interne,
                    George Ioan Dănescu

    Bucureşti, 4 august 1993
    Nr. 10.
    ANEXA 1

    LISTA
    actelor normative la care se modifică nivelul taxelor
    1. Art. 4 lit. a)-k), m)-s,), u), v); art. 7 alin. 2; art. 9 ultimul alineat; art. 10 lit. b), c), f), h), j)-n), p)-t) din Hotărârea Guvernului nr. 1295/1990 privind taxele de timbru pentru acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi asupra actelor de notariat şi a seviciilor prestate de acestea.
    2. Prevederile pct. 1 lit. t,) şi nivelul taxelor de timbru prevăzute la pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 318/1991 de modificare şi completare a unor dispoziţii din Hotărârea Guvernului nr. 1295/1990.
    3. Hotărârea Guvernului nr. 492/1992 de modificare şi completare a art. 10 lit. g) alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1295/1990.
    4. Anexele nr. 3-6; 6A; 7 nr. crt. 1-11; 8 şi 9 la Legea nr. 45/1992 privind stabilirea nivelului unor taxe în sume fixe datorate statului, în lei, de persoanele fizice şi juridice şi introducerea plăţii taxei asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică şi a mijloacelor de transport pe apa, deţinute de regiile autonome, societăţile comerciale şi de ceilalţi agenţi economici organizati ca persoane juridice.
    5. Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora.
    6. Art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/1992 privind asigurarea fondurilor necesare în anul 1992 pentru aplicarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată prin Legea nr. 114/1992.
    7. Prevederile alin. 2 al art. 17 al Decretului-lege nr. 61/1990 privind vînzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie, referitoare la înscrierea titlului de proprietate.
    8. Art. 31, 33 şi 35 lit. a), b), c) din Decretul nr. 425/1981 privind stabilirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale.

    ANEXA 2


┌──────────────────────────────────────┐
│I. taxe de timbru pentru acţiunile şi │
│cererile introduse la instanţele │
│judecătoreşti │
├───┬────────────────────┬─────────────┤
│ │ │TAXA │
│ │ │(în lei) │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Cereri pentru │ │
│ │constatarea │ │
│ │existenţei sau │ │
│ │inexistenţei unui │ │
│ │drept, făcute în │ │
│1. │cadrul art. 111 din │1.700 │
│ │Codul de procedură │ │
│ │civilă, numai atunci│ │
│ │cînd nu este │ │
│ │posibila cererea │ │
│ │pentru realizarea │ │
│ │dreptului │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Cereri care privesc │ │
│ │dreptul de folosinţă│ │
│ │a locuinţelor sau a │ │
│ │altor încăperi │ │
│ │nelegate de plata │ │
│2. │anumitor sume, │1.050 │
│ │precum şi cereri de │ │
│ │ordonanţă │ │
│ │preşedinţială al │ │
│ │căror obiect nu este│ │
│ │evaluabil în bani │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Cereri pentru │ │
│ │stabilirea masei │ │
│ │succesorale, ieşirea│ │
│ │din indiviziune sau │ │
│ │cereri de partaj, │ │
│3. │atunci cînd parţile │4.150 │
│ │nu contestă bunurile│ │
│ │de împărţit, │ │
│ │valoarea acestora │ │
│ │sau dreptul ori │ │
│ │mărimea drepturilor │ │
│ │coproprietarilor │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Cereri de raport, de│ │
│ │reductie sau anulare│ │
│ │a liberalităţilor, │ │
│ │atunci cînd nu │ │
│ │există un litigiu cu│ │
│4. │privire la │1.050 │
│ │identificarea │ │
│ │bunurilor │ │
│ │succesorale de │ │
│ │împărţit, valoarea │ │
│ │acestora sau │ │
│ │drepturile │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Cereri de recuzare │ │
│ │în materie civilă, │ │
│ │precum şi cereri de │ │
│ │suspendare a │ │
│ │executării silite │ │
│5. │sau vremelnice, │1.050 │
│ │precum şi cereri │ │
│ │făcute în cursul │ │
│ │procesului civil în │ │
│ │legătura cu măsurile│ │
│ │asiguratorii │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│6. │Cereri de perimare │200 │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│7. │Contestaţii în │1.050 │
│ │anulare │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Acţiuni în │ │
│ │granituire, în cazul│ │
│ │în care nu cuprind │ │
│ │şi revendicarea unei│ │
│ │porţiuni de teren │ │
│8. │(în ipoteza în care │2.100 │
│ │se revendica şi o │ │
│ │porţiune de teren se│ │
│ │va adauga şi taxa │ │
│ │corespunzătoare │ │
│ │valorii suprafeţei │ │
│ │revendicate) │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Acţiuni posesorii şi│ │
│9. │cererile care au ca │2.100 │
│ │obiect servituţi │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│10.│Cereri de strămutare│1.700 │
│ │în materie civilă │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Cereri privind │ │
│ │investirea cu │ │
│ │formula executorie a│ │
│ │înscrisurilor │ │
│11.│autentice sau a │850 │
│ │altor înscrisuri, │ │
│ │precum şi a │ │
│ │hotărîrilor │ │
│ │pronunţate în alte │ │
│ │ţări │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Cereri pentru │ │
│ │refacerea │ │
│ │înscrisurilor şi a │ │
│ │hotărîrilor │ │
│ │dispărute, precum şi│ │
│ │cereri de repunere │ │
│12.│în termen, introduse│1.050 │
│ │potrivit art. 19 din│ │
│ │Decretul nr. 167/ │ │
│ │1958 privind │ │
│ │prescripţia │ │
│ │extinctivă - │ │
│ │republicat în 1960 │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Cereri pentru │ │
│ │autorizarea │ │
│ │executării silite, │ │
│ │introduse de │ │
│13.│persoanele fizice │400 │
│ │sau juridice, precum│ │
│ │şi cereri pentru │ │
│ │radierea ipotecilor │ │
│ │(conform art. 1788 │ │
│ │din Codul civil) │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Acţiunea introdusă │ │
│ │de un părinte care a│ │
│14.│recunoscut unul sau │400 │
│ │mai mulţi copii, în │ │
│ │scopul încuviinţării│ │
│ │purtării numelui său│ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Acţiunea de │ │
│ │încredinţare a │ │
│ │copiilor, introdusă │ │
│ │separat de acţiunea │ │
│15.│de divorţ, precum şi│850 │
│ │cererile de │ │
│ │stabilire a │ │
│ │domiciliului │ │
│ │minorului │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Cereri în justiţie │ │
│ │privind instituirea │ │
│16.│de măsuri │21.000 │
│ │asiguratorii asupra │ │
│ │navelor şi │ │
│ │aeronavelor │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Cereri de asistenţă │ │
│ │judiciară formulate │ │
│ │de autorităţile │ │
│ │străine dacă prin │ │
│ │convenţii │ │
│ │internaţionale sau │ │
│ │pe bază de │ │
│ │reciprocitate nu s-a│ │
│ │stabilit ca │ │
│17.│asistenţă judiciară │ │
│ │internaţională se │ │
│ │efectuează gratuit: │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │a) înmînarea de acte│ │
│ │judiciare sau │1.050 │
│ │extrajudiciare; │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │b) efectuarea de │2.100 │
│ │comisii rogatorii │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Cereri de validare a│ │
│ │popririi pe baza │ │
│ │titlurilor │ │
│ │executorii, precum │ │
│ │şi legalizarea de │ │
│ │către Ministerul │ │
│ │Justiţiei a copiilor│ │
│ │de pe actele │ │
│ │judiciare aflate în │ │
│18.│dosarele instanţelor│600 │
│ │judecătoreşti, la │ │
│ │cererea persoanelor │ │
│ │care justifică un │ │
│ │interes legitim, │ │
│ │pentru fiecare │ │
│ │exemplar de copie în│ │
│ │parte, destinată a │ │
│ │fi utilizata în │ │
│ │străinătate │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Cereri de investire │ │
│19.│cu formula │100 │
│ │executorie │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Alte cereri şi │ │
│ │acţiuni neevaluabile│ │
│ │în bani, cu excepţia│ │
│20.│celor care, potrivit│600 │
│ │legii, sunt scutite │ │
│ │de plata taxei de │ │
│ │timbru │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Menţiunea făcuta pe │ │
│ │hotărîrile │ │
│ │judecătoreşti ca │ │
│ │sunt definitive, │ │
│ │precum şi eliberarea│ │
│ │copiilor de pe │ │
│ │actele aflate la │ │
│21.│dosar, de către │40 │
│ │instanţele │ │
│ │judecătoreşti, la │ │
│ │cererea părţilor sau│ │
│ │a altor persoane │ │
│ │admise a lua parte │ │
│ │în proces, pentru │ │
│ │fiecare exemplar de │ │
│ │copie în parte │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Notificările şi │ │
│ │somatiile comunicate│ │
│22.│prin executorii │100 │
│ │judecătoreşti, de │ │
│ │fiecare comunicare │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Recursul la │ │
│ │încheierea de │ │
│ │scoatere în vînzare │ │
│ │a imobilelor în │ │
│ │acţiunea de partaj, │ │
│ │recursul impotriva │ │
│ │hotărîrilor de │ │
│ │suspendare a │ │
│ │judecării cauzei, a │ │
│ │hotărîrilor de │ │
│ │declinare a │ │
│ │competeţei şi │ │
│ │dezinvestire, │ │
│ │recursul declarat │ │
│ │pentru greşita │ │
│23.│compunere a │600 │
│ │instanţei ori │ │
│ │împotriva │ │
│ │hotărîrilor de │ │
│ │anulare a acţiunii │ │
│ │ca netimbrată sau │ │
│ │nesemnată, recursul │ │
│ │impotriva │ │
│ │hotărîrilor prin │ │
│ │care s-a respins │ │
│ │acţiunea ca │ │
│ │prematură, │ │
│ │inadmisibilă, │ │
│ │prescrisă sau pentru│ │
│ │autoritate de lucru │ │
│ │judecat │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Orice alte notari în│ │
│ │registrele de │ │
│ │publicitate a │ │
│ │situaţiei │ │
│ │imobilelor, cu │ │
│ │excepţia │ │
│24.│transcrierilor în │400 │
│ │registrele de │ │
│ │publicitate a │ │
│ │înstrăinărilor de │ │
│ │imobile sau │ │
│ │înscrierea │ │
│ │drepturilor de │ │
│ │ipotecă │ │
├───┴────────────────────┴─────────────┤
│II. taxe asupra actelor de notariat şi│
│a serviciilor prestate de acesta │
├───┬────────────────────┬─────────────┤
│1. │Autentificarea │400 │
│ │testamentelor │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Autentificarea │ │
│2. │actelor de partaj şi│1.050 │
│ │a actelor de │ │
│ │garanţie │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Autentificarea │ │
│ │procurilor sau a │ │
│ │împuternicirilor, de│ │
│ │fiecare exemplar: │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │a) pentru │ │
│3. │administrarea │ │
│ │bunurilor sau │300 │
│ │efectuarea │ │
│ │operaţiunilor de │ │
│ │credit; │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │b) alte procuri sau │175 │
│ │împuterniciri │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Autentificarea │ │
│ │contractelor de │ │
│ │societate şi a │ │
│ │statutelor │ │
│4. │societăţilor │4.150 │
│ │comerciale şi │ │
│ │societăţilor │ │
│ │agricole cu │ │
│ │personalitate │ │
│ │juridică │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Autentificarea │ │
│ │oricăror alte │ │
│ │contracte │ │
│5. │neevaluabile în │100 │
│ │bani, necuprinse la │ │
│ │punctele 1-4 de mai │ │
│ │sus │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│6. │Întocmirea │1.050 │
│ │protestelor maritime│ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Notificările şi │ │
│7. │somatiile, de │100 │
│ │fiecare comunicare │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Legalizarea │ │
│ │semnăturilor sau │ │
│ │darea de data certa │ │
│8. │sau încheierile de │100 │
│ │certificare pentru │ │
│ │fapte constatate │ │
│ │personal de notar, │ │
│ │pentru fiecare act │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Certificarea │ │
│ │conformităţii │ │
│9. │copiilor şi │20 │
│ │extraselor, de │ │
│ │fiecare pagină │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Primirea în depozit │ │
│ │a oricăror │ │
│ │înscrisuri sau │ │
│10.│documente pe timp de│400 │
│ │1 an sau fracţiune │ │
│ │de un an, de fiecare│ │
│ │exemplar în parte │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Încheierea oricăror │ │
│ │acte de notariat │ │
│11.│necuprinse la │100 │
│ │punctele 6-10 de mai│ │
│ │sus, cu excepţia │ │
│ │succesiunilor │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Eliberarea copiilor │ │
│ │de pe actele aflate │ │
│12.│în dosarele │20 │
│ │notariatului, de │ │
│ │fiecare exemplar │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Autentificarea sau │ │
│ │încheierea în afară │dublul taxei │
│ │sediului │legale + │
│ │notariatului a │cheltuielile │
│13.│actelor notariale │de deplasare,│
│ │pentru care sunt │dar nu mai │
│ │stabilite taxe în │puţin de │
│ │sume fixe, cu │1.050 lei │
│ │excepţia pct. 6-9 de│ │
│ │mai sus │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Autentificarea sau │ │
│ │încheierea în afară │ │
│ │sediului │taxa legală +│
│14.│notariatului a │1.050 lei + │
│ │actelor notariale │cheltuieli de│
│ │pentru care sunt │deplasare │
│ │stabilite taxe │ │
│ │procentuale │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Redactarea actelor │ │
│ │de către notariate: │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │a) redactarea │400 │
│ │testamentelor │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│15.│b) redactarea │ │
│ │oricăror alte acte: │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │- neevaluabile în │100 │
│ │bani │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │- evaluabile în bani│400 │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Scrierea la maşina │ │
│ │de scris şi │ │
│ │traducerile dintr-o │ │
│ │limbă în alta, │ │
│ │pentru fiecare │ │
│ │pagina sau fracţiune│ │
│ │de pagina: │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │a) traduceri dintr-o│ │
│ │limba străină în │125 │
│ │limba romană; │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │b) traduceri din │ │
│ │limba romană într-o │150 │
│ │limba străină; │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │c) traduceri dintr-o│ │
│ │limba străină într-o│175 │
│16.│altă limbă străină │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │- Verificarea │ │
│ │conformităţii cu │ │
│ │originalul a │ │
│ │traducerilor făcute │ │
│ │de părţi dintr-o │ │
│ │limbă străină în │40 │
│ │limba română, din │ │
│ │limba română într-o │ │
│ │limbă străină sau │ │
│ │dintr-o limbă │ │
│ │străină în alta │ │
│ │limbă străină │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │- Transpunerea │ │
│ │dintr-un alfabet │125 │
│ │vechi în alfabetul │ │
│ │actual │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Scrierea la maşina a│ │
│ │diverselor acte, │ │
│ │înscrisuri, care nu │ │
│ │au fost redactate de│ │
│ │notariat, precum şi │ │
│ │a copiilor de pe │ │
│ │actele şi │ │
│ │înscrisurile │ │
│ │prezentate de părţi,│ │
│ │pe fiecare pagină │ │
│ │sau fracţiune de │ │
│ │pagină: │ │
│17.├────────────────────┼─────────────┤
│ │- pentru exemplarul │30 │
│ │original; │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │- pentru copii de │20 │
│ │fiecare exemplar; │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │- pentru efectuarea │ │
│ │de copii de pe │ │
│ │traducerile în limbi│40 │
│ │străine, aflate în │ │
│ │arhiva proprie a │ │
│ │notariatului │ │
├───┴────────────────────┴─────────────┤
│III. taxe pentru examinarea │
│conducătorilor de autovehicule, │
│eliberarea permiselor de conducere │
├───┬────────────────────┬─────────────┤
│ │Taxe pentru │ │
│ │examinarea │ │
│ │candidaţilor care au│ │
│ │absolvit o şcoala de│ │
│ │conducători de │ │
│ │autovehicule │ │
│ │amatori: │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │a) obţinerea │ │
│ │permisului de │ │
│1. │conducere valabil │400 │
│ │pentru autovehicule │ │
│ │din categoria A; │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │b) obţinerea │ │
│ │permisului de │ │
│ │conducere valabil │ │
│ │pentru autovehicule │850 │
│ │din categoriile A şi│ │
│ │B sau numai din │ │
│ │categoria B │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Taxe pentru │ │
│ │examinarea │ │
│ │persoanelor care nu │ │
│ │au absolvit o şcoală│ │
│ │de conducători de │ │
│ │autovehicule: │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │a) obţinerea │ │
│ │permisului de │ │
│ │conducere valabil │2.500 │
│ │pentru autovehicule │ │
│ │din categoria A; │ │
│2. ├────────────────────┼─────────────┤
│ │b) obţinerea │ │
│ │permisului de │ │
│ │conducere valabil │4.150 │
│ │pentru autovehicule │ │
│ │din categoria B; │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │c) obţinerea │ │
│ │permisului de │ │
│ │conducere valabil │5.000 │
│ │pentru autovehicule │ │
│ │din categoriile A şi│ │
│ │B │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Examinarea │ │
│ │persoanelor care │ │
│ │prezintă │ │
│ │certificatul de │ │
│3. │absolvire prevăzut │nu se taxează│
│ │la art. 111 alin. 3 │ │
│ │lit. c) din Decretul│ │
│ │nr. 328/1966 - │ │
│ │republicat în 1984 │ │
├───┴────────────────────┴─────────────┤
│NOTA 1 │
│Se percepe o taxa de 5.000 lei de la │
│persoanele care prezintă certificatul │
│de absolvire prevăzut la alineatul │
│precedent, în cazul în care solicită │
│să fie supuse la un nou examen în │
│vederea obţinerii permisului de │
│conducere valabil pentru autovehicule │
│din categoriile C şi E. Aceeaşi taxa │
│se percepe şi de la persoanele │
│prevăzute la art. 111 alin. 9 din │
│Decretul nr. 328/1966 - republicat în │
│1984. De la dispoziţiile prezentului │
│alineat se exceptează absolvenţii │
│şcolilor sau cursurilor de conducători│
│auto organizate de Ministerul Apărării│
│Naţionale sau Ministerul de Interne, │
│precum şi absolvenţii şcolilor de │
│conducători de tramvaie sau │
│troleibuze. Pentru examinarea │
│persoanelor cărora le-a fost anulat │
│permisul de conducere, se percepe o │
│taxă de 8.300 lei, respectiv 4.150 │
│lei, în cazul permisului de conducere │
│a tramvaielor sau troleibuzelor. │
├──────────────────────────────────────┤
│NOTA 2 │
│Sînt scutite de plata taxelor │
│prevăzute la pct. 1, 2 şi 3 de mai │
│sus: │
│- persoanele handicapate fizic, pentru│
│obţinerea permisului de conducere │
│valabil pentru autovehicule din │
│categoria A adaptate infirmităţii lor;│
│- membrii misiunilor diplomatice │
│acreditaţi în România, pe baza de │
│reciprocitate. │
├──────────────────────────────────────┤
│IV. taxe aplicabile aeronavelor │
│româneşti pentru utilizarea │
│aeroporturilor civile, a instalaţiilor│
│şi serviciilor de navigaţie aeriană de│
│pe teritoriul României, precum şi │
│pentru asistenţă tehnică acordată │
│acestor aeronave, călătorilor, │
│bagajelor şi mesageriilor transportate│
│la bordul lor │
├───┬────────────────────┬─────────────┤
│ │Taxa de aterizare - │ │
│1. │lei/tona de greutate│25 │
│ │a aeronavei │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Taxa de iluminat - │ │
│2. │lei/tona de greutate│10 │
│ │a aeronavei │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Taxa de staţionare -│ │
│3. │lei/tona de greutate│2 │
│ │a aeronavei │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Taxa de servicii │ │
│4. │pentru călători - │150 │
│ │lei/persoana │ │
├───┴────────────────────┴─────────────┤
│V. taxe pentru trecerea podurilor │
│peste Dunare de la Giurgeni - Vadu Oii│
│şi Feteşti - Cernavodă │
├───┬────────────────────┬─────────────┤
│ │Motociclete, │ │
│1. │inclusiv cele cu │50 │
│ │ataş │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Autoturisme, │ │
│2. │inclusiv cele de │125 │
│ │teren │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Microbuze, │ │
│3. │autoutilitare, │400 │
│ │autovehicule pînă la│ │
│ │5 tone, tractoare │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Autobuze şi │ │
│4. │autovehicule peste 5│750 │
│ │tone │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Autovehicule peste │ │
│ │16 tone, │ │
│ │autospeciale, │ │
│ │agabaritice, │ │
│5. │inclusiv maşini │1.250 │
│ │agricole (tractoare │ │
│ │cu trailere, │ │
│ │combine, screpere │ │
│ │etc.) │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Remorci de orice │ │
│6. │tip, tractate de │175 │
│ │autovehicule │ │
├───┴────────────────────┴─────────────┤
│VI. taxe pentru eliberarea │
│certificatelor de orice fel, altele │
│decât cele eliberate de instanţe şi │
│notariate │
├───┬────────────────────┬─────────────┤
│ │Eliberarea pentru │ │
│ │particulari de către│ │
│ │persoane juridice şi│ │
│ │fizice care, în │ │
│ │exercitarea │ │
│ │atribuţiilor sau │ │
│ │profesiei lor, sunt │ │
│ │în drept să │ │
│ │certifice anumite │ │
│1. │situaţii de fapt, a │50 │
│ │certificatelor, │ │
│ │adeverinţelor şi │ │
│ │oricăror alte acte │ │
│ │prin care se atesta │ │
│ │un fapt sau o │ │
│ │situaţie, cu │ │
│ │excepţia acelor acte│ │
│ │pentru care se │ │
│ │plăteşte o altă taxă│ │
│ │de timbru mai mare │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Eliberarea │ │
│2. │certificatelor de │175 │
│ │producători agricoli│ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Certificarea de │ │
│3. │către primării a │50 │
│ │semnăturilor şi │ │
│ │darea de dată certă │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Eliberarea │ │
│ │certificatelor de │ │
│ │proprietate asupra │ │
│ │animalelor, pe cap │ │
│ │de animal: │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │a) pentru animale │ │
│ │mari (cai, vite │100 │
│ │cornute etc.) peste │ │
│4. │2 ani │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │b) pentru animale │50 │
│ │mari sub 2 ani │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │c) pentru porci │50 │
│ │peste 6 luni │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │d) pentru toate │50 │
│ │celelalte animale │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Certificarea │ │
│ │(transcrierea) │ │
│ │transmisiunii │ │
│ │proprietăţii asupra │ │
│ │animalelor, în │ │
│ │bilete de │ │
│ │proprietate: │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │a) pentru boi, │ │
│ │bivoli şi tauri │500 │
│ │peste 2 ani │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │b) pentru vaci şi │400 │
│ │bivoliţe peste 2 ani│ │
│5. ├────────────────────┼─────────────┤
│ │c) pentru cai peste │500 │
│ │2 ani │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │d) pentru magari, │350 │
│ │catiri │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │e) pentru boi, vaci,│ │
│ │bivoli, cai şi │200 │
│ │catiri sub 2 ani │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │f) pentru viţei de │175 │
│ │lapte │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │g) pentru oi, │50 │
│ │berbeci şi capre │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Eliberarea către │ │
│ │cetăţeni, le cerere,│ │
│ │a certificatelor │ │
│6. │medico-legale, cu │175 │
│ │excepţia acelora │ │
│ │prin care se │ │
│ │constata decesul, │ │
│ │care nu se taxează │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Eliberarea actelor │ │
│ │care dau dreptul la │ │
│7. │achiziţionarea de │50 │
│ │cereale pentru │ │
│ │gospodăria proprie │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Înregistrarea, │ │
│ │rectificarea şi │ │
│ │reconstituirea, la │ │
│ │cerere, a actelor de│ │
│ │stare civilă, │ │
│ │eliberarea │ │
│ │duplicatelor, │ │
│ │certificatelor │ │
│ │constatatoare a │ │
│ │stării civile şi │ │
│ │înregistrarea │ │
│ │schimbării numelui │ │
│ │sau prenumelui: │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │a) înregistrarea │ │
│8. │actelor de stare │100 │
│ │civilă │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │b) înregistrarea │ │
│ │schimbării de nume │1.700 │
│ │sau prenume │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │c) reconstituirea │ │
│ │sau rectificarea │100 │
│ │actelor de stare │ │
│ │civilă │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │d) eliberarea │ │
│ │duplicatelor, │ │
│ │certificatelor │100 │
│ │constatatoare a │ │
│ │stării civile │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Cererile făcute de │ │
│ │persoane fizice, │ │
│ │adresate oricăror │ │
│9. │organe de stat, prin│50 │
│ │care se contesta │ │
│ │amenzi fixe sau se │ │
│ │solicita anularea │ │
│ │lor │ │
├───┴────────────────────┴─────────────┤
│VII. taxe pentru eliberarea sau │
│preschimbarea actelor de identitate, │
│pentru eliberarea permiselor de │
│vânătoare şi de pescuit │
├───┬────────────────────┬─────────────┤
│ │Actele de │ │
│ │identitate: │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │a) eliberarea sau │ │
│ │preschimbarea │ │
│ │buletinelor de │ │
│ │identitate pentru │ │
│ │cetăţenii romani şi │50 │
│ │a carnetelor de │ │
│ │identitate pentru │ │
│ │cetăţenii străini şi│ │
│ │persoanele fără │ │
│ │cetăţenie │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │b) viza buletinului │ │
│ │de identitate şi a │ │
│ │carnetului de │ │
│ │identitate pentru │ │
│ │cetăţenii străini, │50 │
│ │ca urmare a │ │
│ │schimbării │ │
│ │domiciliului, precum│ │
│ │şi viza de flotant │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│1. │c) viza anuală a │ │
│ │carnetelor de │ │
│ │identitate ale │650 │
│ │cetăţenilor străini,│ │
│ │persoane fără │ │
│ │cetăţenie │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │d) eliberarea unui │ │
│ │nou buletin de │ │
│ │identitate în locul │ │
│ │celui pierdut sau │ │
│ │furat, precum şi │400 │
│ │preschimbarea │ │
│ │buletinului de │ │
│ │identitate │ │
│ │deteriorat │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │e) eliberarea unui │ │
│ │nou carnet de │ │
│ │identitate │ │
│ │cetăţenilor străini │1.000 │
│ │şi persoanelor fără │ │
│ │cetăţenie, în locul │ │
│ │celui pierdut, furat│ │
│ │sau deteriorat │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Înregistrarea │ │
│ │cererilor │ │
│2. │persoanelor │50 │
│ │particulare pentru │ │
│ │identitificarea unor│ │
│ │persoane │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Eliberarea │ │
│3. │permiselor de │250 │
│ │vânătoare │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Eliberarea │ │
│4. │permiselor de │125 │
│ │pescuit │ │
├───┴────────────────────┴─────────────┤
│VIII. taxe pentru eliberarea │
│autorizaţiilor de orice fel şi viza │
│anuală a acestora │
├───┬────────────────────┬─────────────┤
│ │Autorizaţii de │ │
│ │funcţionare pentru │ │
│ │activităţi lucrative│ │
│ │şi viza anuala a │ │
│ │acestora: │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │a) pentru meseriasi │850 │
│ │şi cărăuşi │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │b) pentru cazane de │1.250 │
│ │fabricat rachiu │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│1. │c) pentru │2.500 │
│ │liber-profesionişti │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │d) pentru mori, │ │
│ │prese de ulei şi │4.150 │
│ │darace │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │e) pentru proiecte │ │
│ │în sectorul │4.150 │
│ │particular │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │f) pentru alte │ │
│ │activităţi, │8.300 │
│ │neprevăzute mai sus │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Autorizaţii sanitare│ │
│2. │eliberate │1.700 │
│ │persoanelor │ │
│ │particulare │ │
├───┴────────────────────┴─────────────┤
│IX. taxe consulare pentru servicii │
│prestate în ţară │
├──────────────────────────────────────┤
│A. Eliberări de paşapoarte: │
├───┬────────────────────┬─────────────┤
│ │Eliberarea sau │ │
│ │prelungirea │ │
│1. │valabilităţii unui │19.000 │
│ │paşaport sau a altui│ │
│ │document de trecere │ │
│ │a frontierei │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Eliberarea sau │ │
│ │prelungirea unui │ │
│ │paşaport oficial ori│ │
│2. │permis special de │19.000 │
│ │trecere a frontierei│ │
│ │în interes de │ │
│ │serviciu │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Eliberarea unui │ │
│ │paşaport în care │ │
│3. │sunt înscrise mai │4.150 │
│ │multe persoane, │ │
│ │pentru fiecare │ │
│ │persoană │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Înscrierea │ │
│ │ulterioară în │ │
│4. │paşaport a unor │2.100 │
│ │copii sub 14 ani, de│ │
│ │fiecare persoană │ │
├───┴────────────────────┴─────────────┤
│B. Vize pentru trecerea frontierei sau│
│de şedere temporară │
├───┬────────────────────┬─────────────┤
│ │Vize de ieşire │ │
│ │pentru cetăţeni │ │
│ │străini veniţi │ │
│1. │temporar, care nu │8.300 │
│ │mai dispun de │ │
│ │documentul de │ │
│ │călătorie cu care au│ │
│ │intrat în România │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Viza de ieşire │ │
│ │definitivă acordată │ │
│2. │cetăţenilor străini │12.500 │
│ │domiciliaţi în │ │
│ │România │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Pentru prelungirea │ │
│ │dreptului de şedere │ │
│ │temporară │ │
│ │cetăţenilor străini │ │
│ │se percep taxele │ │
│ │prevăzute în anexa │ │
│ │nr. 2*) pentru │ │
│ │vizele de intrare │ │
│ │acordate de │ │
│ │misiunile │ │
│ │diplomatice şi │ │
│ │oficiile consulare │ │
│3. │ale României, │ │
│ │transformate în lei,│ │
│ │proveniţi din schimb│ │
│ │valutar oficial │ │
│ │*) Anexa nr. 2 din │ │
│ │Ordonanţa Guvernului│ │
│ │nr. 24/1992 privind │ │
│ │stabilirea │ │
│ │serviciilor │ │
│ │consulare şi a │ │
│ │taxelor percepute │ │
│ │pentru prestarea │ │
│ │acestora. │ │
├───┴────────────────────┴─────────────┤
│C. Servicii privind cetăţenia, │
│repatrierea şi stabilirea domiciliului│
│în România │
├───┬────────────────────┬─────────────┤
│1. │Acordarea cetăţeniei│125.000 │
│ │române │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│2. │Renunţarea la │21.000 │
│ │cetăţenia română │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│3. │Clarificarea │16.600 │
│ │cetăţeniei române │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│4. │Repatrierea │25.000 │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Redobîndirea │ │
│5. │cetăţeniei române │29.000 │
│ │prin efectul │ │
│ │repatrierii │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Stabilirea │ │
│6. │domiciliului unui │83.000 │
│ │cetăţean străin în │ │
│ │România │ │
├───┴────────────────────┴─────────────┤
│D. Servicii de legalizari, procurări │
│de acte judiciare şi extrajudiciare, │
│identificări de persoane │
├───┬────────────────────┬─────────────┤
│ │Legalizarea │ │
│ │sigiliului şi │ │
│ │semnăturilor de pe │ │
│1. │actele judiciare şi │14.600 │
│ │extrajudiciare │ │
│ │eliberate de │ │
│ │autorităţile române │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Legalizarea │ │
│ │semnăturilor şi │ │
│ │sigiliilor de pe │ │
│ │certificatele de │ │
│ │origine a │ │
│2. │mărfurilor, │29.100 │
│ │facturilor │ │
│ │comerciale şi de pe │ │
│ │orice documente │ │
│ │cerute la exportul │ │
│ │mărfurilor din │ │
│ │România │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Procurarea oricăror │ │
│ │acte judiciare şi │ │
│ │extrajudiciare, la │ │
│ │cererea misiunilor │ │
│3. │diplomatice şi │12.500 │
│ │oficiilor consulare │ │
│ │străine, inclusiv a │ │
│ │unor persoane fizice│ │
│ │sau juridice străine│ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Identificarea de │ │
│4. │persoane pe │21.000 │
│ │teritoriul României │ │
├───┴────────────────────┴─────────────┤
│E. Alte servicii şi prestaţii │
│consulare │
├──────────────────────────────────────┤
│NOTA: │
├───┬────────────────────┬─────────────┤
│ │Pentru înregistrarea│ │
│ │fiecărei cereri de │ │
│1. │prestare a │2.100 │
│ │serviciilor │ │
│ │prevăzute la lit. │ │
│ │A-E │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Pentru serviciile │ │
│ │prestate, în regim │ │
│ │de urgenţă, │ │
│2. │cetăţenilor străini,│ │
│ │se percepe o taxa │ │
│ │suplimentară în lei,│ │
│ │echivalentă a 6 $ │ │
│ │S.U.A. │ │
├───┴────────────────────┼─────────────┤
│X. Taxa pentru │ │
│eliberarea titlurilor de│1.700/ha sau │
│proprietate asupra │pe fracţiune │
│terenurilor dobîndite în│de ha │
│baza Legii fondului │ │
│funciar nr. 18/1991 │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│XI. Taxa pentru │ │
│înscrierea titlului de │ │
│proprietate asupra │650 │
│locuinţelor dobîndite în│ │
│baza Decretului - lege │ │
│nr.61/1990 │ │
├────────────────────────┴─────────────┤
│XII. Taxa pentru folosirea locurilor │
│publice de desfacere │
├───┬────────────────────┬─────────────┤
│ │Pentru vînzarea │ │
│ │produselor: │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │a) de pe animale de │ │
│ │povară sau din │50 lei/zi │
│ │vehicule cu un │ │
│1. │trăgător │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │b) din vehicule cu │ │
│ │tracţiune animală cu│100 lei/zi │
│ │doi trăgători │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │c) din autovehicule │125 lei/zi │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Pentru folosirea: │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │a) platourilor, de │50 lei/zi │
│ │fiecare mp │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│2. │b) meselor şi │ │
│ │tarabelor, de │50 lei/zi │
│ │fiecare mp │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │c) meselor │ │
│ │acoperite, de │50 lei/zi │
│ │fiecare mp │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Pentru animale şi │ │
│ │păsări, aduse spre │ │
│ │vînzare, de fiecare │ │
│ │animal sau pasare: │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │a) bovine, bubaline,│ │
│ │cabaline şi porcine │100 lei/zi │
│3. │peste 6 luni │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │b) porcine pînă la 6│ │
│ │luni, ovine şi │50 lei/zi │
│ │caprine │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │c) animale mici şi │ │
│ │păsări, cu excepţia │50 lei/zi │
│ │puilor de o zi │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Pentru ocuparea │ │
│ │locurilor necesare │ │
│ │vînzării produselor │ │
│ │rezultate din │ │
│4. │exercitarea │70 lei/zi │
│ │meseriilor şi altor │ │
│ │îndeletniciri │ │
│ │autorizate, de │ │
│ │fiecare mp │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Pentru ocuparea │ │
│ │locurilor necesare │ │
│ │vînzarii obiectelor │ │
│5. │de ocazie şi │100 lei/zi │
│ │ocuparea platourilor│ │
│ │cu mijloace de │ │
│ │transport goale, de │ │
│ │fiecare mp │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Intrarea în tîrguri │ │
│6. │în care se vînd │50 lei/zi │
│ │obiecte de ocazie │ │
├───┴────────────────────┴─────────────┤
│XIII. taxe pentru folosirea locurilor │
│publice, altele decât cele prevăzute │
│la pct. XII, pe zi │
├───┬────────────────────┬─────────────┤
│1. │Pentru depozitarea │25 - 50 lei/ │
│ │de diverse materiale│mp │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Pentru vînzarea de │45 -100 lei/ │
│2. │produse sau prestări│mp │
│ │de servicii diverse │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Pentru │25 - 50 lei/ │
│3. │confecţionarea de │mp │
│ │produse │ │
├───┴────────────────────┴─────────────┤
│XIV. taxe pentru folosirea mijloacelor│
│de publicitate, afişaj şi reclamă │
├───┬────────────────────┬─────────────┤
│ │Taxele pentru │ │
│ │publicitate, afişaj │ │
│ │şi reclamă datorate,│ │
│ │în funcţie de │ │
│ │dimensiuni, de │ │
│ │asociaţiile │ │
│ │familiale şi │ │
│ │persoanele │ │
│ │independente, romîne│ │
│ │sau străine, ce │ │
│ │desfăşoară │ │
│ │activităţi │ │
│ │autorizate pe baza │ │
│ │liberei iniţiative, │ │
│ │lei/semestru: │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │a) sub 1/2 mp │2.100 │
│1. │inclusiv │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │b) între 1/2 şi 1 mp│4.200 │
│ │inclusiv │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │c) între 1 şi 2 mp │6.300 │
│ │inclusiv │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │d) între 2 şi 3 mp │14.500 │
│ │inclusiv │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │e) între 3 şi 5 mp │42.000 │
│ │inclusiv │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │f) peste 5 mp │10.500 │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │ │pentru │
│ │ │fiecare mp │
│ │ │sau fracţiune│
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Persoanele juridice,│ │
│ │reprezentantele │ │
│ │firmelor sau │ │
│ │organizaţiilor │ │
│ │economice străine, │ │
│ │organizate potrivit │ │
│ │legii, şi care îşi │ │
│2. │desfăşoară │ │
│ │activitatea pe │ │
│ │teritoriul României,│ │
│ │precum şi persoanele│ │
│ │fizice, altele decât│ │
│ │cele de la pct. 1, │ │
│ │datorează taxele │ │
│ │prevăzute la pct. 1,│ │
│ │majorate cu 150% │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Taxele prevăzute │ │
│ │pentru firmele │ │
│ │instalate la locul │ │
│ │exercitării │ │
│ │activităţii de către│ │
│ │persoanele fizice, │ │
│ │asociaţiile │ │
│ │familiale, │ │
│ │persoanele │ │
│ │independente, │ │
│ │persoanele juridice,│ │
│ │reprezentantele │ │
│ │firmelor sau │ │
│ │organizaţiilor │ │
│ │economice străine, │ │
│3. │organizate potrivit │ │
│ │legii, lei/an: │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │a) pînă la 1/2 mp │2.100 │
│ │inclusiv │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │b) între 1/2 şi 1 mp│4.200 │
│ │inclusiv │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │c) între 1 şi 2 mp │6.300 │
│ │inclusiv │ │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │d) peste 2 mp │4.200 │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │ │pentru │
│ │ │fiecare mp │
│ │ │sau fracţiune│
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │4. Afişele şi │ │
│ │biletele de │ │
│4. │publicitate │420 │
│ │netiparite, de │ │
│ │fiecare exemplar │ │
├───┴────────────────────┴─────────────┤
│XV. Taxa pentru şederea în staţiunile │
│balneoclimaterice, lei/persoană: │
├───┬────────────────────┬─────────────┤
│ │a) elevi, studenţi │20 │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │b) alte persoane │50 │
├───┴────────────────────┼─────────────┤
│XVI. Taxa pentru │ │
│vizitarea muzeelor, │ │
│caselor memoriale, │10-25 lei/ │
│monumentelor istorice, │pers. │
│de arhitectură şi │ │
│arheologie │ │
├────────────────────────┴─────────────┤
│XVII. Taxa pentru deţinerea de câini │
├───┬────────────────────┬─────────────┤
│ │a) pentru câini de │ │
│ │pază │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │- pentru cel de-al │300 │
│ │doilea câine │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │- pentru al treilea │ │
│ │câine şi următorii, │2.500 │
│ │de fiecare câine │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │b) pentru câini de │ │
│ │vânătoare │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │- pentru primul │1.000 │
│ │câine │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │- pentru al doilea │ │
│ │câine şi următorii, │1.900 │
│ │de fiecare câine │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │c) pentru câinii de │ │
│ │agrement │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │- pentru primul │1.250 │
│ │câine │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │- pentru al doilea │ │
│ │câine şi următorii, │2.500 │
│ │de fiecare câine │ │
├───┴────────────────────┴─────────────┤
│XVIII. taxe în materie de divorţ │
├───┬────────────────────┬─────────────┤
│ │a) pentru cerere de │16.600-41.500│
│ │divorţ │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │b) în cazul în care │ │
│ │reclamantul nu │ │
│ │realizează venituri │16.600 │
│ │sau acestea sunt │ │
│ │inferioare sumei de │ │
│ │16.600 lei │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │c) în cazul în care │ │
│ │divorţul este cerut │ │
│ │pentru motivele │ │
│ │prevăzute la lit. a)│ │
│ │- d) din Hotărârea │ │
│ │Guvernului nr. 318/ │2.000 │
│ │1991 de modificare │ │
│ │şi completare a unor│ │
│ │dispoziţii din │ │
│ │Hotărârea Guvernului│ │
│ │nr. 1295/1990 │ │
├───┴────────────────────┴─────────────┤
│XIX. taxe de înmatriculare a │
│autovehiculelor şi remorcilor şi │
│schimbarea caracteristicilor tehnice │
│şi de folosinţă ale acestora │
├───┬────────────────────┬─────────────┤
│ │- motociclete şi │ │
│ │remorci cu masă │ │
│ │totală maximă │4.200 │
│ │autorizată de pînă │ │
│ │la 750 kg inclusiv │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │- autovehicule cu │ │
│ │excepţia │ │
│ │motocicletelor cu │ │
│ │masă totală maximă │ │
│ │autorizată de pînă │ │
│ │la 3.500 kg inclusiv│8.300 │
│ │şi remorci cu masă │ │
│ │totală maximă │ │
│ │autorizată cuprinsă │ │
│ │între 750 kg şi │ │
│ │3.500 kg inclusiv │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │- autovehicule cu │ │
│ │remorci cu masă │ │
│ │totală maximă │16.600 │
│ │autorizată mai mare │ │
│ │de 3.500 kg │ │
├───┼────────────────────┼─────────────┤
│ │- autorizarea │ │
│ │provizorie de │ │
│ │circulaţie şi │850 │
│ │autorizarea de │ │
│ │circulaţie pentru │ │
│ │probe │ │
└───┴────────────────────┴─────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016